aktuellt från Malmö stads gatukontor nr MARTIN BLEV STATY I MALMÖ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "aktuellt från Malmö stads gatukontor nr 3 2013 MARTIN BLEV STATY I MALMÖ"

Transkript

1 stadsliv aktuellt från Malmö stads gatukontor nr ROSENS RÖDA MATTA MARTIN BLEV STATY I MALMÖ ATT MÄTA ATTRAKTIVITET

2 [ annons ] stadsliv 3/13 Nyheter och information från Malmö stads gatukontor. Nr 3 sept 13. Utgiven v 39. Adress: Gatukontoret, Malmö. Ansvarig utgivare: Kerstin Gustafsson, gatudirektör tel Redaktör: Anna-Karin Jangmark, tel , malmo.se. Redaktionsgrupp: Annika Abrahamson, Annika Blomquist, Johan Edgren, Monika Nilsson. Grafisk produktion: kommunikation&design i malmö ab, Omslagsbild: Johan Bavman Upplaga: ex. Tryck: CA Andersson. Röda mattan rullas ut Kerstin Gustafsson, gatudirektör i Malmö foto: Jenny Leyman Nu rullar vi ut den röda mattan - och jobbar vidare med att utveckla mötesplatser i nära samarbete med boende och näringsidkare i staden. Ett gott stadsliv är så mycket mer än den härliga folkfesten på Malmöfestivalen. Vi måste vara bra på väldigt många områden för att nå vår vision om att skapa ett Malmö där det är bättre att vara ute än inne varje dag, året runt. Hur ska vi mäta ett gott stadsliv? Vi letar i nära dialog med forskare efter de bästa nyckeltalen. Utan bra mätmetoder är det svårt att följa upp om vi är på rätt väg eller behöver justera vår planering. Efter sommaren har det varit många tillbakablickar i filmer, teve och nyhetsmedier mycket nostalgi; och vi som varit med ett tag kanske suckar lite och tycker att det var bättre förr? På talet, 70-talet eller innan millennieskiftet. Oavsett tidshorisonterna bakåt så måste vi satsa framåt, tänka och göra nytt därför att vi har helt andra förutsättningar och förväntningar idag än för länge sedan. Givetvis ska vi ta med oss en del erfarenheter från de gångna åren. Därför är jag så mån om att medarbetare som med ålderns rätt nu lämnar gatukontoret får gå omlott ett tag med sina efterträdare, för att vi ska kunna ta med oss all den kunskap och klokskap som de byggt upp under många år. Hjälpas åt är ett uttryck som hörs allt oftare i höst här i stadshuset. Nu är det samarbete som gäller, i en tidsanda där det goda stadslivet skapas när de duktigaste inom olika kompetenser får jobba tillsammans på ett sätt som var otänkbart för år sedan. stadsliv 3 / 13 3

3 Med ett foto: Berne Lundkvist, Magnus Ahlcrona och Lars Bendroth EM i bagaget I slutet av augusti avgjordes EM i fälttävlan i Malmö. Ett internationellt mästerskap, 15 timmars TV-sändning och stor publik men hur ser det ut bakom kulisserna egentligen? Viveca Byhr Lindén har varit show director och börjar så smått hämta sig. - EM:et var förstås kronan på verket för mig, och nu känner jag mig både lycklig och trött, säger hon. Det som glädjer mig mest är att allt löpte så friktionsfritt och allt beröm vi har fått ta emot för ett bra ordnat mästerskap. Redan 2007 började Malmö drömma om att få anordna EM i fälttävlan och 2013 uppfylldes drömmen. - Vi har anordnat världscuptävlingar flera år i rad, så det kändes som en naturlig utveckling, berättar Viveca. Vi har kontinuerligt byggt hinder och utvecklat banan för att hålla EM-standard. Dessutom har vi haft stor hjälp av Giuseppe Della Chiesa, vår banbyggare och tillika ordförande i internationella fälttävlanskommittén. Han har hjälpt oss framåt med vad vi måste ha på plats för att få ett stort mästerskap. Viveca menar att ett mästerskap skiljer sig rätt markant från de internationella tävlingar som hon tidigare varit med och anordnat. - Framför allt hade vi en stor sponsor till EM, vilket ju gör att vi är begränsade gentemot andra sponsorer. Och vi hade också väldigt mycket TV-sändningar från EM:et, något som har varit tufft. Totalt sände SVT 15 timmar från Ribersborg. Något som förstås är glädjande, såväl för Malmö som för sporten, men som blir tungt för Malmö stad. - I avtalet står att Malmö stad ska stå för kabeldragning och plattformar åt TV-bolaget, och eftersom SVT valde att storsatsa blev detta en stor utgift för oss. Å andra sidan Malmö och EM har synts på ett fantastiskt sätt i TV. En handfull heltidsanställda vid gatukontoret och ca 300 frivilliga funktionärer gjorde EM:et till verklighet. Och som en extra bonus tog svenska laget EM-silver i lagtävlingen. - Jag är oerhört stolt över vad vi åstadkom. Banan blev så vacker och vi har fått så mycket beröm! Jag fick faktiskt höra av en nestor inom fälttävlan att detta var det bästa EM:et någonsin, ler Viveca. Fakta: Banlängd 6000 meter Antal hinder 40 + ett flertal alternativhinder Hastighet 570 m/min Antal tävlande 65 Publiksiffror ca stadsliv 3 / 13 stadsliv 3 / 13 5

4 i korthet Malmö en stad som växer Den 31 december 2012 hade Malmö invånare. Befolkningen ökade med (+1,6%) under Malmös befolkning ökade för 28:e året i rad. Malmö är en ung stad nästan halva befolkningen är under 35 år (49%). I Malmö finns 177 länder och cirka 150 språk representerade. (Källa: Malmöläget - Statistik och fakta om näringslivet i Malmö) Teknologie doktor i beläggning? Gatukontoret i Malmö kommer inom en snar framtid att ha några medarbetare som doktorerar inom sina områden. - Det är ett sätt för oss att dels bli en mer attraktiv arbetsgivare, men också ett sätt för oss att bidra till forskningen, säger Christian Resebo, utvecklingschef på gatukontoret. Doktoranderna kommer att ha sin anställning på gatukontoret, men kommer att förlägga sina doktorandstudier på respektive högskola (SLU, Lunds universitet och Malmö högskola) på minst 50% av sin arbetstid. Det innebär att det kommer att ta cirka 8 år att doktorera. - Det är ett ganska stort åtagande för våra medarbetare förstås men samtidigt är det en stor möjlighet också, menar Christian. Dessutom får vi som förvalting en chans att knyta akademin närmre oss och kunskapen om våra verksamhetsområden ökar. Vill du veta mer? Kontakta Christian Resebo, 2811 nya företag i Malmö nya företag startades i Malmö under En hög siffra, trots en minskning mot föregående år. 62% av de nya företagen var enskilda firmor och 32% aktiebolag. De nya företagen sysselsatte personer. Branscher som ökade under året var reklam/marknadsföring, samt finans-, försäkrings-, fastighetsverskamhet. Alla vill bo i en attraktiv och levande stad. Men hur vet de som jobbar med stadsplanering hur väl de lyckas med sina intentioner? Enkäter, rankingar och antal gästnätter på hotell säger förstås en del. Nu vill Malmö testa ett habitability index, som använts i den spanska staden Vitoria-Gasteiz. Läs mer Om Vitoria-Gasteiz på sök på Vitoria Gasteiz Hur mäter man attraktivitet? - Syftet är att kartlägga gaturummets kvalitet avseende vistelse, berättar Christian Resebo, utvecklingschef på gatukontoret. Indexet innehåller 12 objektiva parametrar, såsom skyview factor och greenview factor, och ger ett mått på hur mycket gaturummet bjuder in till vistelse inte bara transport. - Indexet är intressant, tycker jag, eftersom parametrarna utgår från den som använder staden. Vad ser han eller hon i stadsrummet? Tävling ska ge handbok Under sommaren har gatukontoret haft ute en tävlingsförfrågan där konsulter bjudits in att lämna in förslag på hur man skulle kunna anpassa parametrarna till de lokala förhållandena i Malmö och även precisera och definiera hur mätningarna kan utföras. Fyra stycken konsulter är utvalda och ska presentera sina förslag för en jury i november och därefter kommer två av dem att gå vidare med ett test av sin modell. Detta för att kunna göra en uppskattning av vad det skulle kunna kosta att kartlägga hela, eller större delar av, Malmö. I slutändan kommer försöket med Habitability Index att generera en handbok för hur kommunen ska kunna inventera och kartlägga attraktiviteten i stadsmiljön. Anpassa till Malmö - Vi behöver anpassa metodiken till våra förhållanden. Vitoria-Gasteiz är en stad med breda gator, höga hus och varmt klimat för att bara nämna några skillnader. foto: IBL Här får vi ta hänsyn till mörker, kyla och nederbörd på ett annat vis till exempel, säger Christian. I Vitoria-Gasteiz genomförde man kartläggningen av staden inom ramen för ett Civitas-projekt och kartläggningen blev underlag till stadsplaneringen, vilket i slutändan resulterade i så kallade super blocks. - Super blocks är helt enkelt kvarter som har extra hög vistelsekvalitet, områden där man vill vara. Det kan t ex handla om att man plockat bort parkering från gatans ena sida och öppnat upp för uteserveringar eller lekplatser, förklarar Christian. Vill du veta mer? Kontakta Christian Resebo, 6 stadsliv 3 / 13 stadsliv 3 /13 7

5 Malmö stad har sedan en tid tillbaka en önskan om att börja utnyttja den så kallade kontinentalbanan, som går genom östra Malmö, för persontrafik. I dagsläget går enbart godstrafik på banan, men genom att släppa på persontrafik skulle Malmös infrastruktur få ett attraktivt lyft. Och nu ser man över kostnaderna för utökade bullerskydd utmed kontinentalbanan. - Kontinentalbanan utgör en del en del av de godstrafikspår genom Europa som EU pekat ut som särskilt viktiga, berättar Klas Nydahl, projektledare för Malmöringen på Malmö stad. Men vi har också insett att vi kan få en Malmöring om vi öppnar kontinentalbanan för persontrafik. Då kommer Malmös spårbundna infrastruktur att knytas ihop på ett nytt sätt. Svedab *) och Trafikverket har bedömt att man måste rusta upp kontinentalbanans bullerskydd, vilket i förlängningen kan innebära att persontrafiken på banan rycker närmre. Svedab, Trafikverket och Malmö stad har skrivit på avsiktsförklaring där Svedab och Trafikverket ska finansiera bullerskydden och Malmö stad ska bygga station Rosengård. Fakta om Malmöringen: Det är tänkt att Malmöringens tåg ska stanna på: Malmö central Östervärn Rosengård (ny station) Persborg Svågertorp Hyllie Triangeln Enligt planerna ska det gå ett tåg i vardera riktningen en gång i halvtimmen dagtid mellan klockan och Trafiken sker med nya Pågatåg. Malmöbor får tycka till - Vi skriver just nu en miljökonsekvensbeskrivning där illustrationer över hur bullerskydden kan se ut, ingår. I början av oktober kommer vi att bjuda in Malmöbor till en samrådsträff i Folkets hus. Därefter kommer Trafikverket och Svedab att ansöka hos länsstyrelsen om att få trafikera banan även med persontåg, beskriver Klas. Malmöringen kan knyta ihop Malmö Station Rosengård kommer att ta cirka 1,5 år att bygga. Stationen har två syften: att fånga upp resenärer från östra Malmö och avlasta busslinjer. - Station Rosengård är också en viktig symbol för hoplänkningen av Malmö alla i Malmö ska ha bra kommunikationsmöjligheter. Om allt går som det ska skulle vi kunna starta persontrafik på Malmöringen sommaren 2015, avslutar Klas. *) Det statliga bolaget Svedab äger de svenska landanslutningarna av Öresundsbron. Tillsammans med sin danska motsvarighet A/S Øresund, äger de Öresundsbrokonsortiet, företaget som äger bron och sköter den dagliga driften. 8 stadsliv 23 /13 stadsliv 23 / 13 9

6 Tänk spårvagn, kör buss text: Johan Edgren Linje 5 i Malmö är Skånes största stadsbusslinje. Antalet resenärer har ökat för varje år, vilket är glädjande. Dock blir det trångt på vissa avgångar och bussarna hinner ifatt varandra med täta avgångar. Från juni 2014 sätter Skånetrafiken in nya, extra långa bussar. Konceptet heter MalmöExpressen. Dagens bussar är redan ledbussar som kör med 3,5-minuterstrafik. Vissa avgångar fylls med resenärer, som alla ska gå på framme hos chauffören, vilket tar tid. Detta innebär att nästa buss kan hinna ifatt framförvarande buss och kolonnen kan korka igen trafikflödet vid t ex en trafiksignal. - Vi vill med det nya konceptet skapa en snabbare och en mer bekväm resa för Malmös bussresenärer, säger Per Wisenborn, projektledare från gatukontoret i Malmö. Det nya med MalmöExpressen är att flera åtgärder ihop skapar en på helheten bättre resa. Det nya med linjen är bl a nya dubbelledbussar, 24 meter långa påstigning i alla dörrar mittförlagda busskörfält på Amiralsgatan specialbyggda busshållplatser signalpriotering i korsningar annan grön färg på linjen Enklare resa Syftet är att utveckla dagens busstrafik enligt devisen tänk spårvagn, kör buss, för att kunna erbjuda kunderna en enklare, snabbare och mer komfortabel resa. Längs en 2 kilometer lång sträcka på Amiralsgatan, centralt i Malmö, byggs mittförlagda busskörfält och nya hållplatser. Farthinder undviks på flera ställen eftersom ISA (automatisk fartkontroll) installeras på bussarna, vilket leder till färre inbromsningar och behagligare resa. Påstigning i alla dörrar minskar väntetiden vid hållplatserna. Det ska märkas att du åker med MalmöExpressen! Färre körfält för övriga fordon Med de nya busskörfälten försvinner ett körfält i vardera riktningen längs stora delar av Amiralsgatan. Detta ligger helt i linje med Malmös målsättning att minska biltrafiken i Malmö men den ställer stora krav på att hur vi kommunicerar ut till allmänheten om förändringen. I slutet av oktober eller början av november startar ombyggnaden, innan dess ska boende, företagare samt de som passerar i området vara välinformerade om vad som ska ske. Fakta: MalmöExpressen är ett gemensamt projekt mellan Malmö stad, Skånetrafiken och trafikbolaget Nobina, som köper in bussarna. Trafikstart är planerad i juni En del av finansieringen kommer från Europeiska Unionens Regionala Utvecklingsfond och Delegationen för Hållbara städer. i korthet Fönsterbyten ska minska buller Rådmansgatan i centrala Malmö kommer att byggas om till bussgata i samband med att området kring Station Triangeln färdigställs helt. Detta kommer givetvis att påverka de boende utmed gatan. Malmö stad ersätter i gengäld fönsterbytena i fastigheterna utmed gatan. Rådmansgatan går från att vara en lågtrafikerad gata till att bli en av de viktigaste gatorna för Malmös busstrafik. Cirka bussar kommer att passera gatan varje dygn, när ombyggnaden är klar våren Detta kommer att påverka bullernivåerna för de boende förstås. - Det är tio fastigheter med fasad direkt mot Rådmansgatan som fått erbjudande om ersättning, berättar Jens Karlsson, trafikmiljöhandläggare på gatukontoret i Malmö. Totalt rör det sig om cirka personer i fastigheterna som påverkas. Bullerberäkningar och fönsterinventering som genomförts i området ligger till grund för de åtgärdsförslag som presenterats för fastighetsägarna. Utefter dessa utredningar har också kostnadsbedömningar gjorts. - Vi kommer att täcka de merkostnader fastighetsägarna får i samband med fönsterbytena, till en rimlig kostnad förstås, säger Jens. Sopsortering pågår I förra numret av Stadsliv berättade vi om ett försök med sopsortering i Malmö Folkets Park. Det är ett samarbete mellan Malmö, Helsingborg, Hässleholm, Burlöv, VA Syd och organisationen Håll Sverige Rent som möjligheterna att källsortera på allmän mark undersöks. - Hittills ser försöket ut att falla väl ut, säger Arne Mattsson på gatukontorets drift- och underhållsavdelning. Det verkar som att besökarna i Folkets Park är duktiga på att sortera! 10 stadsliv 3 / 13 stadsliv 3 / 13 11

7 En del i tävlingen gick ut på att avsluta meningen Om 20 är Malmö:. Martins bidrag löd: Om 20 år kommer Malmö att vara en stad som genom miljökloka val av beslutsfattare och malmöbor är en lite bättre, lite renare och lite skönare stad att bo i. Stadens puls & landets lugn i ett! Martin Wendt är enligt honom själv en helt vanlig Malmöbo. Och ändå blev han odödlig genom att bli en staty! Statyn avtäcktes under pompa och ståt under Malmöfestivalen. Martin blev staty i Malmö - Det känns helt sjukt, säger han. I vanliga fall är det ju någon som gjort något storartat som blir staty, allt jag gjorde var att delta i tävlingen Malmö på väg. Malmö på väg är ett samlingsnamn från Malmö stad, som ska underlätta att kommunicera kring stadens trafikutveckling. Tidigare i år fanns en tävling kring framtidens Malmötrafik där förstapriset var en porträttlik helkroppsstaty i bronsliknande material. Och den tävlingen vann alltså Martin. - Jag brukar ju aldrig vinna något, och så går jag och vinner en staty av mig själv! Jag och mina vänner kan knappt fatta det är sant, säger Martin. Martin är en 37-årig Malmöbo som flyttade hit Tidigare bodde han i Göteborg och Borås. - Men jag lämnar inte Malmö. Det är något med känslan i stan som lockar. Stockholm har den inte, Göteborg har vissa delar av den. Martin jobbar med webbdesign och på fritiden cyklar han gärna. Han har cyklat Vättern runt ett par gånger till exempel. - Malmö är en bra cykelstad, och den blir snart ännu bättre när den nya cykelbanan på Kronborgsvägen, i närheten av där jag bor, blir klar. Jag har inget körkort, så jag är beroende av bra cykelvägar och kollektivtrafik. Något som han tycker att Malmö har. För mer information: Till sommaren nästa år ska en ny temalekplats stå klar i Pildammsparken. Temat blir teater och här kommer barnen att kunna stå på scen, prova masker och klättra på rekvisitaförrådets hattar. illustrationer: Annika Carlsson Plats på scen Elin Einarsson, landskapsarkitekt vid gatukontoret i Malmö, är projektledare för den nya temalekplatsen. - När temat teater kom upp som idé kontaktade jag Malmö Sommarscen och Malmö stadsteater. De tyckte båda att idén lät spännande och började fundera över hur de skulle kunna bidra med aktiviteter framöver. Då kände vi att vi var något bra på spåret. Samarbete med scenograf Det är i samband med 100-årsjubileet av Baltiska utställningen i Pildammsparken nästa år som teaterlekplatsen ska vara färdig att leka på. Idéerna och skisserna har tagits fram av Elin och scenografen Annika Carlsson. - Det har varit otroligt roligt att samarbeta med en professionell scenograf och vi har tack vare det fått lekredskap som är unika och som kommer att locka barnen till nya lekar. Pildammsparkens nya temalekplats kommer att få en scen för barnföreställningar, en snurrteater med musikinstrument och en spegelpyramid. Lekparkens utformning gör det möjligt att ta del av hela teaterns värld, både framför och bakom scenen, med hjälp av specialdesignade lekredskap (såsom flyttbara kulisser). När det inte hålls föreställningar på scenen finns det möjlighet för lek och klättring, bakom scenen ska det till exempel byggas ett landskap med kullar. Lekparken ska också få en foajé där besökarna kan ha picknick, leka kiosk eller lära sig mer om vilka barnförställningar som visas i Malmö för tillfället. I det så kallade rekvisitaförrådet kan leksugna barn leka i en sandlåda som omgärdas av ett pärlhalsband och klättra på stora hattar. - Det är otroligt roligt att jobba med teaterlekplatsen och jag ser verkligen fram emot invigningen nästa år, avslutar Elin. Läs mer: 12 stadsliv 3 / 13 stadsliv 3 / 13 13

8 i korthet Öresundsmetro Köpenhamn Malmö Malmö stad undersöker tillsammans med Köpenhamns kommun möjligheterna för en helt ny trafikförbindelse under Öresund. Öresundsbron har medfört många möjligheter till hela Öresundsregionen, med en Öresundsmetro tar vi nästa steg för ett mer effektivt och förbättrat samarbete mellan länderna och framförallt i regionen. Med en Öresundsmetro frigörs även plats på bron för att utveckla godstrafiken och den interregionala snabbtågstrafiken. Den 4:e december presenterar projektet sina slutsatser på en heldagskonferens i Köpenhamn. Läs mer: malmo.se/oresundsmetro Malmö Tweed Ride Tweed Ride är den senaste trenden i cykelvärlden. Fenomenet uppstod 2009 i London där en grupp cyklister klädde sig i tweedkostym och cyklade en runda på gamla, renoverade cyklar. Loppet fick snabbt stor genomslagskraft och evenemanget i London säljer snabbt slut. Tweed Rides har sedan dess anordnats i städer som San Francisco, New York, Tokyo, Riga, Wien, Berlin och Stockholm. Den 28 september kommer Tweed Ride första gången till Malmö. Tweed Ride är ingen tävling utan cyklas som en sällskapsrunda. Läs mer: Ny vågad bro i Malmö Kaptensbron i centrala Malmö har byggts om. Här passerar cirka cyklister varje dag. För att få plats till ännu fler cyklister, gående och möten breddades bron till 12 meter (från 8). Dessutom fick bron ett attraktivt utseende, med vågformationer, snygga sittplatser och häftig belysning. Projektledaren Abbas Khayyami på gatukontoret är glad över resultatet. - Bron är så vacker att man måste stanna och beundra. Bättre kan det inte bli, säger han. Foto: Johan Edgren Rosens röda matta I slutet av september invigs aktivitetsytan Rosens Röda Matta i östra Malmö. Dialog och delaktighet har varit en viktig del ända sedan starten. Läs mer: foto: Anna-Karin Jangmark, Annika Blomquist och Anders Dahlbäck. Angélica Persson (t v) och Vlora Makolli. - Att se platsen bli verklighet känns nästan overkligt efter allt arbete vi lagt ner, säger Vlora Makolli, från EIM (Engagerad i Malmö). EIM består av unga tjejer i åldrarna 16 till 25 år. De har varit väldigt involverade i arbetet med aktivitetsytan. Engagerade unga kvinnor - Vi vet att den här typen av offentliga platser sällan tas i anspråk av unga kvinnor, och därför engagerades unga kvinnor tidigt i planeringsarbetet, säger Angélica Persson, som tillsammans med EIM är ansvarig för invigningen i september. EIM bildades som ett led i de delaktighetprocesser som skedde under sommaren unga tjejer anställdes som sommarpraktikanter och arbetade med både gestaltningen av platsen och genomförande av ett testarrangemang. Aktivitetsytan har anlagts på det som tidigare var en gammal parkeringsplats och har fått sin utformning genom workshops och dialogprocesser mellan de som ska använda ytan och de som bygger den. - Ungdomar tänker faktiskt lite annorlunda än vuxna, menar Vlora. Om man vill locka ungdomar till en plats måste man få in dem tidigt i processen! - Men vårt mål är inte bara att locka unga, utan att platsen ska vara för alla unga, gamla, tjejer och killar från hela Malmö. Redan innan ombyggnaden startade, ordnade EIM aktiviteter på platsen, just med syfte att locka en blandning av människor. - Testarrangemanget vi anordnade innehöll bland annat en basketturnering där lagen bestod av fyra personer: två vuxna och två ungdomar. Mottot var Vi tillsammans, inte Vi mot dem och det blev väldigt lyckat, säger Vlora. Brukargrupp driver En brukargrupp ska driva Rosens Röda Matta och se till att den fylls med aktiviteter. Tanken är att det ska vara en yta för både spontana möten och ordnade arrangemang. EIM är en av aktörerna som sitter i brukargruppen. - Jag hoppas att så många som möjligt kommer att använda Rosens Röda Matta. Att det blir en plats för alla och att det kommer att hända mycket här, säger Angélica. - Och jag hoppas att hela Malmö kommer till oss, fyller Vlora i. Fakta Rosens Röda Matta: Byggarbetet påbörjades vintern 2012/13. Under hösten 2012 arrangerades en namntävling där alla Malmöbor fick vara med och tävla med sina förslag på vad platsen ska heta. Flera hundra förslag samlades in och det vinnande förslaget är Rosens Röda Matta. Tanken är att platsen ska erbjuda något under dygnets alla timmar. Här finns gott om plats att sitta och spana på folk, läsa en bok eller sola. Aktivitetsytan Rosens Röda Matta har dessutom en scen som är utrustad med högtalare och en interaktiv mikrofon; så att den som vill kan ha en liten minikonsert, där publiken hittar sin självklara plats på läktaren. Ett dansgolv möjliggör såväl spontandans som träningspass under bar himmel. Projektledare och landskapsarkitekt för aktivitetsytan är Anders Dahlbäck, gatukontoret i Malmö. Projektet har stöd från Delegationen för Hållbara städer och EU. 14 stadsliv 3 / 13 stadsliv 3 / 13 15

9 Returadress: Gatukontoret, Malmö Stad, Malmö B PORTO BETALT Årets Stadsbyggnadpris Årets Stadsbyggnadspris 2013 gick till Malmö Centralstation med Jernhusen AB och Trafikverket som byggherrar. Medverkande arkitekter är Metro Arkitekter, KHR Arkitekter samt SWECO Architects AB. Läs mer malmo.se/stadsbyggnadspris Nästa nummer av stadsliv kommer ut i september Nästa nummer av stadsliv kommer ut i december 2013.

Sveriges bästa stadsbusslinje

Sveriges bästa stadsbusslinje Sveriges bästa stadsbusslinje Mattias Schiöth, Skånetrafiken Syften Att följa strategin från Framtidens kollektivtrafik om att utveckla dagens kollektivtrafik Att bidra till branschens mål om fördubbling

Läs mer

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ FÖRORD Vi står vid ett vägval i en global värld med en pågående urbanisering. Städerna växer och fler slåss om gaturummet. Om städerna ska vara framkomliga

Läs mer

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE Annika Molin är projektledare för Västtrafiks satsning på digitala skärmar. Infotainmentsystemet

Läs mer

Tillsammans skapar vi Sveriges bästa busslinje - Hur gick det då? Malena Möller Fredrik Palm Ola Beckman

Tillsammans skapar vi Sveriges bästa busslinje - Hur gick det då? Malena Möller Fredrik Palm Ola Beckman Tillsammans skapar vi Sveriges bästa busslinje - Hur gick det då? Malena Möller Fredrik Palm Ola Beckman Upplägg denna presentation Kort om projektet Hur gick det då? Hur gick det med fordonen? Hur gick

Läs mer

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken 109 000 invånare i kommunen (12:a i landet efter folkmängd) tillväxt i befolkning ca 1% per år tillväxt i arbetsplatser ca 2% per år (5 nya jobb varje arbetsdag)

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

MalmöExpressen -Sveriges bästa stadsbusslinje! Hur når vi dit?

MalmöExpressen -Sveriges bästa stadsbusslinje! Hur når vi dit? MalmöExpressen -Sveriges bästa stadsbusslinje! Hur når vi dit? 2014-06-12 Björn Wedeby, Skånetrafiken COMPANY LOGO, (white on transparent background) MalmöExpressen Sveriges bästa stadsbusslinje Den gemensamma

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Det goda livet 2013-09-16. TRAFIKEN OCH DET GODA LIVET - medspelare eller motspelare i stadsutvecklingen? TRIVECTOR TRAFFIC.

Det goda livet 2013-09-16. TRAFIKEN OCH DET GODA LIVET - medspelare eller motspelare i stadsutvecklingen? TRIVECTOR TRAFFIC. Välkommen till TRAFIKEN OCH DET GODA LIVET - medspelare eller motspelare i stadsutvecklingen? Det goda livet TRIVECTOR TRAFFIC Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag 90 anställda, Traffic 50 Kontor i Lund,

Läs mer

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden Stockholm växer Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden stockholm.se/norradjurgardsstaden The Capital of Scandinavia ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden

Läs mer

PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD. en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt

PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD. en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt 1 PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt VARFÖR PERSONTÅG? Hyltebruk

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

LINJE FYRA, MER KOLLEKTIVTRAFIK FÖR ETT VÄXANDE STOCKHOLM. Rapport. 2014-12-22 Upprättad av: WSP Analys och Strategi

LINJE FYRA, MER KOLLEKTIVTRAFIK FÖR ETT VÄXANDE STOCKHOLM. Rapport. 2014-12-22 Upprättad av: WSP Analys och Strategi LINJE FYRA, MER KOLLEKTIVTRAFIK FÖR ETT VÄXANDE STOCKHOLM Rapport 2014-12-22 Upprättad av: WSP Analys och Strategi KUND BILSWEDEN och Sveriges Bussföretag KONSULT WSP Sverige AB 121 88 Stockholm-Globen

Läs mer

Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge

Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge Båstad Skälderviken Olofström Örkeljunga Ängelholm Stensnäs E4 Hässleholm Fjälkinge E22 Hörby N Kristianstad Karlshamn Helsingborg Fogdarp Sätaröd Gårdstånga

Läs mer

Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013

Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013 Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013 Klockan 18.30-20.30 i Alfredshällskolans matsal. Cirka 140 deltagare. Anders Nyquist, planeringschef i Lomma kommun, hälsade alla välkomna och inledde kvällens

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

Kommunikationer. Järnvägar

Kommunikationer. Järnvägar Kommunikationer De allra flesta är idag beroende av bra kommunikationer i sin vardag. I detta avsnitt redovisas frågor som rör vägar och järnvägar, flyg, sjöfart och kollektivtrafik. Översiktsplanen ska

Läs mer

NY VÄG TILL MÅLET! Fem berättelser om smarta resval

NY VÄG TILL MÅLET! Fem berättelser om smarta resval NY VÄG TILL MÅLET! Fem berättelser om smarta resval 1 Tiden på tåget är min gyllene stund på dagen Det finns många goda anledningar att resa kollektivt eller samåka. En viktig anledning är att det nästan

Läs mer

Uppföljning av åtgärdsprogrammet för att nå miljökvalitetsnormerna för NO 2 i Malmö stad

Uppföljning av åtgärdsprogrammet för att nå miljökvalitetsnormerna för NO 2 i Malmö stad Uppföljning av åtgärdsprogrammet för att nå miljökvalitetsnormerna för NO 2 i Malmö stad Karin Söderholm, Länsstyrelsen Skåne och Henric Nilsson, Malmö stad Malmös åtgärdsprogram fastställdes juni 2007

Läs mer

Skånes färdplan för biogas

Skånes färdplan för biogas Skånes färdplan för biogas med litet LOVA-nytt Gösta Regnéll, Miljöavdelningen - Fiske och vattenvård, efter ett material från Helena Nilsson, Landsbygd - miljö Biogas i Skåne Länet med mest biogasanläggningar

Läs mer

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning sid. 3 NYbyggnad 1. Jag Älskar kollektiv sid. 4 2. Hohögsparken hela malmös vardagsrum sid. 9 3. Legoheter sid. 14 4. Bikupan.

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Citybusstråket i Malmö Presentation på Trafikdage, Aalborg Universitet, 28-29 augusti 2000

Citybusstråket i Malmö Presentation på Trafikdage, Aalborg Universitet, 28-29 augusti 2000 Citybusstråket i Malmö Presentation på Trafikdage, Aalborg Universitet, 28-29 augusti 2000 Civ. Ing. Stefan Krii, Gatukontoret Malmö Stad Civ. Ing. Björn Wendle, Trivector Traffic AB Från idé till genomförande

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

11/10/2013 HÅLLBARA BESÖKSRESOR TILL KÖPCENTRA ÄR DET MÖJLIGT? INKÖPSRESORNA IDAG 2 INKÖPSRESORNAS OMFATTNING. Fler VARFÖR KÖPCENTRA?

11/10/2013 HÅLLBARA BESÖKSRESOR TILL KÖPCENTRA ÄR DET MÖJLIGT? INKÖPSRESORNA IDAG 2 INKÖPSRESORNAS OMFATTNING. Fler VARFÖR KÖPCENTRA? HÅLLBARA BESÖKSRESOR TILL KÖPCENTRA ÄR DET MÖJLIGT? Caroline Ljungberg SKL s Trafik- och gatudagar 2013 INKÖPSRESORNA IDAG 2 INKÖPSRESORNAS OMFATTNING HUR MAN RESER FÖR ATT HANDLA - ANTAL RESOR PER PERSON

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg STOCKHOLM VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten 1 (13) Køge Kyst Team Vandkunsten Infrastruktur Visioner Trafiken i Køge ska bidra till den önskade stadsutvecklingen. Det är en utmaning att skapa en hållbar urban mobilitet, som prioriterar gång-, cykeloch

Läs mer

Datum 2013-11-26. Dnr 1302615. Eurovision School Contest 2014 - samverkan med Danmark

Datum 2013-11-26. Dnr 1302615. Eurovision School Contest 2014 - samverkan med Danmark Gemensamma presidiet för internationella frågor och representation Chris Marschall Enhetschef 040-675 33 01, 0721-99 81 71 christina.marschall@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-11-26 Dnr 1302615 1 (5)

Läs mer

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad 1(1) Handläggare Malin Ingemarson 08-686 3746 malin.ingemarson@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2014-10-07, info punkt 19 SL 2014-2176 Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad Ärendebeskrivning

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll Bilaga 1; Bakgrund Innehåll KOMMUNEN... 2 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 2 ÖRESUND SOM CYKELREGION... 3 CENTRALORTEN... 4 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 4 BRISTER... 5 MARKNADSFÖRING... 6 HISTORISKT ARV... 6 UNDERSÖKNINGAR...

Läs mer

Trafikföringen i centrum, Inre ringen

Trafikföringen i centrum, Inre ringen 1(17) Tjänsteskrivelse Falu kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2015-09-14 Diarienummer MSN0522/15 Handläggare Mathias Westin Telefon 023-827 39 E-post: mathias.westin@falun.se Miljö-

Läs mer

Minusjobben. 20 000 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken

Minusjobben. 20 000 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken Minusjobben 2 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken En analys av de växande mörkertalen i officiell svensk statistik om gränsregioner Inledande sammanfattning Vissa använder

Läs mer

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika Alla reser olika Kollektivtrafiken ska vara ett tillgäng ligt och naturligt val för människor med funktions ned sättning. Alla som själva eller med ledsagare kan ta sig till station eller hållplats ska

Läs mer

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken 105 000 invånare i kommunen (12:a i landet efter folkmängd) tillväxt i befolkning ca 1% per år tillväxt i arbetsplatser ca 2% per år (5 nya jobb varje arbetsdag)

Läs mer

Peter Melinder (M) ersättare Catharina Malmborg (M) ersättare Daniel Rhodin (FP) ersättare

Peter Melinder (M) ersättare Catharina Malmborg (M) ersättare Daniel Rhodin (FP) ersättare Sida 1 (8) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan 14.00-16.30 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tjg ers. för T Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M)

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, måndagen den 1 juni 2015 kl. 8.30 Beslutande Åke Nilsson, KD Rosie Folkesson, S Åke Bergh, M Jonny Bengtsson, S, tj. ers. Övriga deltagande Jens Karlsson,

Läs mer

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013 FEBRUARI 2013 Kvar i Östersund den 23 februari 2013 Har nu hunnit vara hemma några dagar efter VM som var en stor upplevelse för min del, tiden hemma har bestått till största delen av vila och återhämtning

Läs mer

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Innehåll 1. Bakgrund 2. Amiralsstaden Vad är Amiralsstaden? Varför Amiralsstaden? Framgångsfaktorer Strategier Hot 3. Förslag till Förstudie 2013-08-19 Amiralsstaden

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö

BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö 2011-04-26 Dp 5155 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet.

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. I huvudet på en stockholmare Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. 2 Utvecklingen av en station och området runt omkring både påverkar och berör

Läs mer

Alternativa utformningar av kollektivtrafiksystemet mellan Lund C och ESS

Alternativa utformningar av kollektivtrafiksystemet mellan Lund C och ESS Joel Hansson 2012-11-19 Alternativa utformningar av kollektivtrafiksystemet mellan Lund C och ESS Nollalternativet busstrafik på Lundalänken Sedan 2003 finns en högklassig bussbana mellan Lund C och Solbjer;

Läs mer

KATRINELUND B U T I K E R I M A L M Ö

KATRINELUND B U T I K E R I M A L M Ö KATRINELUND B U T I K E R C E L S I U I S G M A L M Ö A T A N 3 8 platsen Man kommer lätt till Katrinelund antingen med lokaltrafik eller med bil. Fastigheten med sina hyresgäster är det naturliga navet

Läs mer

STADEN TILLGÄNGLIG FÖR ALLA

STADEN TILLGÄNGLIG FÖR ALLA STADEN TILLGÄNGLIG FÖR ALLA Göteborgs Stads arbete med tillgänglighet Göteborg är Sveriges andra största stad och grundades 1621. Göteborg har Nordens största hamn och en fantastisk skärgård men är även

Läs mer

Södra Förstadsgatan försök med bilfri del

Södra Förstadsgatan försök med bilfri del Södra Förstadsgatan försök med bilfri del Gatukontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-05-18 2.0 André Kingstedt Gatukontoret Planeringsenhet A Innehållsförteckning Södra Förstadsgatan

Läs mer

Kommunerna Bjuv, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp samt Region Skånes kollektiv- Trafiknämnd och Trafikverket i samverkan

Kommunerna Bjuv, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp samt Region Skånes kollektiv- Trafiknämnd och Trafikverket i samverkan Kommunerna Bjuv, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp samt Region Skånes kollektiv- Trafiknämnd Bakgrund till Söderåstrafiken Samverkan mellan trafikslag Vision: Mer kollektivtrafik till fler medborgare

Läs mer

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare Götalandsbanan Miljoner människor kommer varandra närmare 1 Födelsedagskalas i Jönköping år 2030. Klara firar sin femårsdag med morfar från Göteborg, farmor från Stockholm och kusinerna från Linköping.

Läs mer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer malmö Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom

Läs mer

Alternativa system BRT, trådbuss Landskrona, gummihjulssystem

Alternativa system BRT, trådbuss Landskrona, gummihjulssystem Alternativa system BRT, trådbuss Landskrona, gummihjulssystem Nya urbana transportsystem Stockholm 4 dec 2008 PG Andersson Trivector Traffic, Lund Behov av BRT i Sverige? Bus Rapid Transit = tänk tunnelbana

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

Ö R E S U N D S R E G I O N E N

Ö R E S U N D S R E G I O N E N WWW.TENDENSORESUND.ORG Svensk version ÖRESUNDSREGIONEN INVÅNARNA I ÖRESUNDSREGIONEN Öresundsregionen är hem för 3,8 miljoner invånare och under de närmaste 20 åren beräknas befolkningen växa med ytterligare

Läs mer

Rapport från studieresa 15-16 april 2015 Köpenhamn Malmö Helsingborg

Rapport från studieresa 15-16 april 2015 Köpenhamn Malmö Helsingborg Rapport från studieresa 15-16 april 2015 Köpenhamn Malmö Helsingborg Deltagare: Pia Aspegren Jonas Hallberg Bertil Jonsson Anita Gyllensten Ritva Lidskog Marie-Louise Bengtsson Camilla Axelsson Albin Andersson

Läs mer

Kommunens inriktning för resecentrum i Luleå centrum

Kommunens inriktning för resecentrum i Luleå centrum LULEÅ KOMMUN PROJEKTDIREKTIV Version 1 (5) Projektdirektiv för Kommunens inriktning för resecentrum i Luleå centrum Bakgrund Resecentrums betydelse som en attraktiv punkt i staden Resecentrum i modern

Läs mer

Unga tankar om framtidens resor

Unga tankar om framtidens resor 2011-03-24 Unga tankar om framtidens resor Specialutgåva kring gångtrafik! Idéer och illustrationer: Elever vid Thorildsplans gymnasium Stefan Myhrberg, Fariba Daryani Stockholms stad, Trafikkontoret Så

Läs mer

Studie Transportkorridor. Mölndalsåns dalgång Underlag till Fördjupad Översiktsplan. BILAGA Transportkorridoren

Studie Transportkorridor. Mölndalsåns dalgång Underlag till Fördjupad Översiktsplan. BILAGA Transportkorridoren Studie Transportkorridor Mölndalsåns dalgång Underlag till Fördjupad Översiktsplan BILAGA Transportkorridoren Februari 2012 INNEHÅLL 1 NORRA DELEN 2 2 MELLERSTA DELEN 6 3 SÖDRA DELEN 10 Beställare: Trafikverket

Läs mer

Hållbar planering varför det?

Hållbar planering varför det? Hållbar planering varför det? Staden och trafiken steg mot en hållbar planering Grand Hotel 11 maj 2011 Christer Ljungberg, Trivector Traffic Vilka är Trivector? Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie Väg 77 Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie 1 Kort om väg 77 Vägen har ett körfält i vardera riktningen utan mitträcke. Vägbredden är ca 6,5m, respektive körfält 3m, vägrenar 0,25m.

Läs mer

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Umeå kommun? Lägg ner kollektivtrafiken 7 Öka kollektivtrafiken Bygg bort cykelvägarna 5 Gör det enkelt att cykla Öppna gamla

Läs mer

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun 2013-10-03 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun Plats och tid: Klågerupskolans matsal, kl.18:30-21:00 Närvarande: Åhörare: 25-talet

Läs mer

LANDVETTER. Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA

LANDVETTER. Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA LANDVETTER Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA BYGGFAKTA Detaljplan: Industri, kontor och handel med skrymmande varor. Maximal byggnadshöjd

Läs mer

Bilaga 5 Samlad effektbedömning

Bilaga 5 Samlad effektbedömning Bilaga 5 Samlad effektbedömning Åtgärdsvalsstudie E södra infarten Örnsköldsvik 1 TMALL 000 Rapport generell v 1.0 Trafikverket E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-91 91 Dokumenttitel: Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

VÄNLIG VÄG TILL SKOLAN. Fotograf: Jenny Leyman

VÄNLIG VÄG TILL SKOLAN. Fotograf: Jenny Leyman VÄNLIG VÄG TILL SKOLAN Fotograf: Jenny Leyman Att inte uppfinna hjulet...igen. Hur ofta händer det inte att vi sitter vid varsitt skrivbord i varsin kommun och försöker lösa samma problem? Tyvärr alldeles

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Bygg Malmö helt

Tjänsteskrivelse. Bygg Malmö helt SIGNERAD 2014-05-16 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2014-05-16 Handläggare Anders Spjuth Projektledare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Bygg Malmö helt STK-2014-590 Sammanfning Kommunstyrelsens

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9) Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9) Plats och tid Beslutande Lilla Sessionsalen kl. 9:00-10:35 Katja Larsson (S), ordförande Lars Johnson (M), 1:e vice ordförande Bo Lindquist (V) Lars-Anders

Läs mer

Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt

Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt www.pwc.com/se Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt Höghastighetstågutredningen, HH-tunnel samt ny metroförbindelse Malmö Köpenhamn, Fehmarn bält 2 Höghastighetstågutredningen På nationell nivå : Gunnar

Läs mer

NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET

NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET VI BYGGER 16 NYA STATIONER I SKÅNE OCH SMÅLAND så att fler kan ta tåget till arbete, skola och fritid PROJEKT PÅGATÅG NORDOST OCH KRÖSATÅG Kommer du också att ta tåget? NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET

Läs mer

1 av 5 2014-02-28 15:54

1 av 5 2014-02-28 15:54 1 av 5 2014-02-28 15:54 Malmö stad Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här. Skicka vidare Prenumerera Sluta prenumerera DELA DETTA UTSKICK Vi skriver januari 2014 och du läser

Läs mer

Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011

Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011 Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011 TALARE Särskilt inbjuden talare Näringsdepartementet Kent Johansson Uppsala kommun Sven Ekman Göteborgs Stad

Läs mer

aktuellt från Malmö stads gatukontor nr 1 2014 SKATESCEN I MALMÖ PILDAMMS PARKEN 100 ÅR

aktuellt från Malmö stads gatukontor nr 1 2014 SKATESCEN I MALMÖ PILDAMMS PARKEN 100 ÅR stadsliv aktuellt från Malmö stads gatukontor nr 1 2014 SKATESCEN I MALMÖ PILDAMMS PARKEN 100 ÅR DOKTORANDER BYGGER BROAR [ annons ] stadsliv 1/14 Nyheter och information från Malmö stads gatukontor. Nr

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Drömmaskiner. Den moderna tekniken i människans tjänst Drömmaskiner: Från Minimetern till Jag Vill-appen (från 1998 till idag) Björn Breidegard

Drömmaskiner. Den moderna tekniken i människans tjänst Drömmaskiner: Från Minimetern till Jag Vill-appen (från 1998 till idag) Björn Breidegard Drömmaskiner Den moderna tekniken i människans tjänst Drömmaskiner: Från Minimetern till Jag Vill-appen (från 1998 till idag) Björn Breidegard Certec, Inst. för Designvetenskaper, Lunds tekniska högskola,

Läs mer

Den försvunna diamanten

Den försvunna diamanten Den försvunna diamanten Jag sitter utanför museet i London, jag ser en man gå lite misstänksamt ut genom dörren. Jag går in på museet och hör att personalen skriker och säger att diamanten är borta. Diamanten

Läs mer

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de verkligen vill göra. Kollektiv åkning kommer nu att bli

Läs mer

Byabussen i Kölsillre vinnare i nationell kollektivtrafiktävling

Byabussen i Kölsillre vinnare i nationell kollektivtrafiktävling Innovatively investing in Europe s Northern Periphery for a sustainable and prosperous future Ånge 2012-04-27 Byabussen i Kölsillre vinnare i nationell kollektivtrafiktävling Henric Fuchs Trafiksamordnare

Läs mer

MAXA STADEN Jenny Ackemar // Saara Franzelius Chalmers Tekniska Högskola

MAXA STADEN Jenny Ackemar // Saara Franzelius Chalmers Tekniska Högskola Jenny Ackemar // Saara Franzelius Chalmers Tekniska Högskola TEATER // KONSERT Barn Barn Aktör Sport Barn Aktör Sport Barn Aktör Sport Arbete Barn Aktör Sport Arbete Odling ARENA PARKERING BUFFERGRÖNT

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 Kundundersökning Målgrupp: ca 36.000 Mina sidor medlemmar Svar: ca 7.600 (21%) Datainsamling: 4 maj 1 juni 2012 Marknadsundersökning Målgrupp: 4.000 medlemmar i CMA

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

En god ljudmiljö i Örebro kommun

En god ljudmiljö i Örebro kommun En god ljudmiljö i Örebro kommun Örebro kommuns åtgärdsprogram mot buller enligt förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675) Bullerseminarium 26 mars 2013 Tidplan 11 maj 2012: Kartläggningen presenterades

Läs mer

Bli en samarbetspartner!

Bli en samarbetspartner! Bli en samarbetspartner! Klagshamns Ryttarförening har bedrivit ridskola i den vackra naturen på Klagshamns udde i Malmö i snart 30 år. I dag är KRF en av Skånes största ridklubbar och vår ambition är

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

Testresenär Avslutningsmöte Vår 2015. Page 1

Testresenär Avslutningsmöte Vår 2015. Page 1 Testresenär Avslutningsmöte Vår 2015 Page 1 Testresenär vår 2015 Page 2 Syfte Att introducera bussen för bilister Att få fler att prova åka buss Att få fler att pendla med buss Att få synpunkter från ovana

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

Visioner och möjligheter

Visioner och möjligheter Visioner och möjligheter I området där Folkets hem finns idag, skapas en liten park och en grön parkering. Cykelbanan från öster kopplas ihop med parkeringen och den allé som leder ner till Ovanåker Kulturum.

Läs mer

Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende. Henrik Petzäll Trafikkontoret

Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende. Henrik Petzäll Trafikkontoret Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende Henrik Petzäll Trafikkontoret VISION Attraktiv cykelstad för alla Attraktiv cykelstad Tillgång till cykelbanor Trivsamma, trygga, rena & snygga cykelvägar

Läs mer

Checklista för Europeiska Trafikantveckan

Checklista för Europeiska Trafikantveckan 1(5) Checklista för Europeiska Trafikantveckan Se denna checklista som ett stöd i planering och genomförande av Europeiska Trafikantveckan och/eller I stan utan min bil!. Checklistan är alltså inget facit

Läs mer

Boendeparkering i Hejdegården

Boendeparkering i Hejdegården Boendeparkering i Hejdegården I Linköping värdesätter vi en grön och skön stad. Från den första oktober 2015 införs boendeparkering i Hejdegården. Boendeparkeringen förenklar parkeringen i området och

Läs mer

Förutsättningarna för bussar i beställningstrafik i Stockholm

Förutsättningarna för bussar i beställningstrafik i Stockholm Stockholms läns Bussbranschförening 2015-05-28 Förutsättningarna för bussar i beställningstrafik i Stockholm - Redovisning av problem och angelägna förbättringar i väginfrastrukturen Publikation gjord

Läs mer

UNGBO - Hur förbättrar vi ungas bostadssituation? Hannah Wadman Projektsamordnare UngBo

UNGBO - Hur förbättrar vi ungas bostadssituation? Hannah Wadman Projektsamordnare UngBo UNGBO - Hur förbättrar vi ungas bostadssituation? Hannah Wadman Projektsamordnare UngBo 288 900 UNGA I SVERIGE SAKNAR IDAG BOSTAD VARFÖR ÄR UNGA SÅ UTSATTA PÅ BOSTADSMARKNADEN? Hög arbetslöshet Osäkra

Läs mer

KÖPMANTORGET GESTALTNINGSFÖRSLAG

KÖPMANTORGET GESTALTNINGSFÖRSLAG KÖPMANTORGET GESTALTNINGSFÖRSLAG Organisation Projektledare: Jeanette Laestander, Luleå kommun, Tekniska kontoret Konsult gestaltning: Eva Wenngren, Linnea Örtenvik, Anneli Jonsson, Ramböll Konsult ljusdesign:

Läs mer

Kommunikationer. Planförslag KOMMUNIKATIONER SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2009 SAMRÅDSHANDLING 2009-02-25

Kommunikationer. Planförslag KOMMUNIKATIONER SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2009 SAMRÅDSHANDLING 2009-02-25 Planförslag Kommunikationer Svedala kommun har bra förutsättningar i och med sin placering vid ett vägskäl, där många människor passerar dagligen. Tillgången till kommunikationer är också mycket god med

Läs mer