aktuellt från Malmö stads gatukontor nr MARTIN BLEV STATY I MALMÖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "aktuellt från Malmö stads gatukontor nr 3 2013 MARTIN BLEV STATY I MALMÖ"

Transkript

1 stadsliv aktuellt från Malmö stads gatukontor nr ROSENS RÖDA MATTA MARTIN BLEV STATY I MALMÖ ATT MÄTA ATTRAKTIVITET

2 [ annons ] stadsliv 3/13 Nyheter och information från Malmö stads gatukontor. Nr 3 sept 13. Utgiven v 39. Adress: Gatukontoret, Malmö. Ansvarig utgivare: Kerstin Gustafsson, gatudirektör tel Redaktör: Anna-Karin Jangmark, tel , malmo.se. Redaktionsgrupp: Annika Abrahamson, Annika Blomquist, Johan Edgren, Monika Nilsson. Grafisk produktion: kommunikation&design i malmö ab, Omslagsbild: Johan Bavman Upplaga: ex. Tryck: CA Andersson. Röda mattan rullas ut Kerstin Gustafsson, gatudirektör i Malmö foto: Jenny Leyman Nu rullar vi ut den röda mattan - och jobbar vidare med att utveckla mötesplatser i nära samarbete med boende och näringsidkare i staden. Ett gott stadsliv är så mycket mer än den härliga folkfesten på Malmöfestivalen. Vi måste vara bra på väldigt många områden för att nå vår vision om att skapa ett Malmö där det är bättre att vara ute än inne varje dag, året runt. Hur ska vi mäta ett gott stadsliv? Vi letar i nära dialog med forskare efter de bästa nyckeltalen. Utan bra mätmetoder är det svårt att följa upp om vi är på rätt väg eller behöver justera vår planering. Efter sommaren har det varit många tillbakablickar i filmer, teve och nyhetsmedier mycket nostalgi; och vi som varit med ett tag kanske suckar lite och tycker att det var bättre förr? På talet, 70-talet eller innan millennieskiftet. Oavsett tidshorisonterna bakåt så måste vi satsa framåt, tänka och göra nytt därför att vi har helt andra förutsättningar och förväntningar idag än för länge sedan. Givetvis ska vi ta med oss en del erfarenheter från de gångna åren. Därför är jag så mån om att medarbetare som med ålderns rätt nu lämnar gatukontoret får gå omlott ett tag med sina efterträdare, för att vi ska kunna ta med oss all den kunskap och klokskap som de byggt upp under många år. Hjälpas åt är ett uttryck som hörs allt oftare i höst här i stadshuset. Nu är det samarbete som gäller, i en tidsanda där det goda stadslivet skapas när de duktigaste inom olika kompetenser får jobba tillsammans på ett sätt som var otänkbart för år sedan. stadsliv 3 / 13 3

3 Med ett foto: Berne Lundkvist, Magnus Ahlcrona och Lars Bendroth EM i bagaget I slutet av augusti avgjordes EM i fälttävlan i Malmö. Ett internationellt mästerskap, 15 timmars TV-sändning och stor publik men hur ser det ut bakom kulisserna egentligen? Viveca Byhr Lindén har varit show director och börjar så smått hämta sig. - EM:et var förstås kronan på verket för mig, och nu känner jag mig både lycklig och trött, säger hon. Det som glädjer mig mest är att allt löpte så friktionsfritt och allt beröm vi har fått ta emot för ett bra ordnat mästerskap. Redan 2007 började Malmö drömma om att få anordna EM i fälttävlan och 2013 uppfylldes drömmen. - Vi har anordnat världscuptävlingar flera år i rad, så det kändes som en naturlig utveckling, berättar Viveca. Vi har kontinuerligt byggt hinder och utvecklat banan för att hålla EM-standard. Dessutom har vi haft stor hjälp av Giuseppe Della Chiesa, vår banbyggare och tillika ordförande i internationella fälttävlanskommittén. Han har hjälpt oss framåt med vad vi måste ha på plats för att få ett stort mästerskap. Viveca menar att ett mästerskap skiljer sig rätt markant från de internationella tävlingar som hon tidigare varit med och anordnat. - Framför allt hade vi en stor sponsor till EM, vilket ju gör att vi är begränsade gentemot andra sponsorer. Och vi hade också väldigt mycket TV-sändningar från EM:et, något som har varit tufft. Totalt sände SVT 15 timmar från Ribersborg. Något som förstås är glädjande, såväl för Malmö som för sporten, men som blir tungt för Malmö stad. - I avtalet står att Malmö stad ska stå för kabeldragning och plattformar åt TV-bolaget, och eftersom SVT valde att storsatsa blev detta en stor utgift för oss. Å andra sidan Malmö och EM har synts på ett fantastiskt sätt i TV. En handfull heltidsanställda vid gatukontoret och ca 300 frivilliga funktionärer gjorde EM:et till verklighet. Och som en extra bonus tog svenska laget EM-silver i lagtävlingen. - Jag är oerhört stolt över vad vi åstadkom. Banan blev så vacker och vi har fått så mycket beröm! Jag fick faktiskt höra av en nestor inom fälttävlan att detta var det bästa EM:et någonsin, ler Viveca. Fakta: Banlängd 6000 meter Antal hinder 40 + ett flertal alternativhinder Hastighet 570 m/min Antal tävlande 65 Publiksiffror ca stadsliv 3 / 13 stadsliv 3 / 13 5

4 i korthet Malmö en stad som växer Den 31 december 2012 hade Malmö invånare. Befolkningen ökade med (+1,6%) under Malmös befolkning ökade för 28:e året i rad. Malmö är en ung stad nästan halva befolkningen är under 35 år (49%). I Malmö finns 177 länder och cirka 150 språk representerade. (Källa: Malmöläget - Statistik och fakta om näringslivet i Malmö) Teknologie doktor i beläggning? Gatukontoret i Malmö kommer inom en snar framtid att ha några medarbetare som doktorerar inom sina områden. - Det är ett sätt för oss att dels bli en mer attraktiv arbetsgivare, men också ett sätt för oss att bidra till forskningen, säger Christian Resebo, utvecklingschef på gatukontoret. Doktoranderna kommer att ha sin anställning på gatukontoret, men kommer att förlägga sina doktorandstudier på respektive högskola (SLU, Lunds universitet och Malmö högskola) på minst 50% av sin arbetstid. Det innebär att det kommer att ta cirka 8 år att doktorera. - Det är ett ganska stort åtagande för våra medarbetare förstås men samtidigt är det en stor möjlighet också, menar Christian. Dessutom får vi som förvalting en chans att knyta akademin närmre oss och kunskapen om våra verksamhetsområden ökar. Vill du veta mer? Kontakta Christian Resebo, 2811 nya företag i Malmö nya företag startades i Malmö under En hög siffra, trots en minskning mot föregående år. 62% av de nya företagen var enskilda firmor och 32% aktiebolag. De nya företagen sysselsatte personer. Branscher som ökade under året var reklam/marknadsföring, samt finans-, försäkrings-, fastighetsverskamhet. Alla vill bo i en attraktiv och levande stad. Men hur vet de som jobbar med stadsplanering hur väl de lyckas med sina intentioner? Enkäter, rankingar och antal gästnätter på hotell säger förstås en del. Nu vill Malmö testa ett habitability index, som använts i den spanska staden Vitoria-Gasteiz. Läs mer Om Vitoria-Gasteiz på sök på Vitoria Gasteiz Hur mäter man attraktivitet? - Syftet är att kartlägga gaturummets kvalitet avseende vistelse, berättar Christian Resebo, utvecklingschef på gatukontoret. Indexet innehåller 12 objektiva parametrar, såsom skyview factor och greenview factor, och ger ett mått på hur mycket gaturummet bjuder in till vistelse inte bara transport. - Indexet är intressant, tycker jag, eftersom parametrarna utgår från den som använder staden. Vad ser han eller hon i stadsrummet? Tävling ska ge handbok Under sommaren har gatukontoret haft ute en tävlingsförfrågan där konsulter bjudits in att lämna in förslag på hur man skulle kunna anpassa parametrarna till de lokala förhållandena i Malmö och även precisera och definiera hur mätningarna kan utföras. Fyra stycken konsulter är utvalda och ska presentera sina förslag för en jury i november och därefter kommer två av dem att gå vidare med ett test av sin modell. Detta för att kunna göra en uppskattning av vad det skulle kunna kosta att kartlägga hela, eller större delar av, Malmö. I slutändan kommer försöket med Habitability Index att generera en handbok för hur kommunen ska kunna inventera och kartlägga attraktiviteten i stadsmiljön. Anpassa till Malmö - Vi behöver anpassa metodiken till våra förhållanden. Vitoria-Gasteiz är en stad med breda gator, höga hus och varmt klimat för att bara nämna några skillnader. foto: IBL Här får vi ta hänsyn till mörker, kyla och nederbörd på ett annat vis till exempel, säger Christian. I Vitoria-Gasteiz genomförde man kartläggningen av staden inom ramen för ett Civitas-projekt och kartläggningen blev underlag till stadsplaneringen, vilket i slutändan resulterade i så kallade super blocks. - Super blocks är helt enkelt kvarter som har extra hög vistelsekvalitet, områden där man vill vara. Det kan t ex handla om att man plockat bort parkering från gatans ena sida och öppnat upp för uteserveringar eller lekplatser, förklarar Christian. Vill du veta mer? Kontakta Christian Resebo, 6 stadsliv 3 / 13 stadsliv 3 /13 7

5 Malmö stad har sedan en tid tillbaka en önskan om att börja utnyttja den så kallade kontinentalbanan, som går genom östra Malmö, för persontrafik. I dagsläget går enbart godstrafik på banan, men genom att släppa på persontrafik skulle Malmös infrastruktur få ett attraktivt lyft. Och nu ser man över kostnaderna för utökade bullerskydd utmed kontinentalbanan. - Kontinentalbanan utgör en del en del av de godstrafikspår genom Europa som EU pekat ut som särskilt viktiga, berättar Klas Nydahl, projektledare för Malmöringen på Malmö stad. Men vi har också insett att vi kan få en Malmöring om vi öppnar kontinentalbanan för persontrafik. Då kommer Malmös spårbundna infrastruktur att knytas ihop på ett nytt sätt. Svedab *) och Trafikverket har bedömt att man måste rusta upp kontinentalbanans bullerskydd, vilket i förlängningen kan innebära att persontrafiken på banan rycker närmre. Svedab, Trafikverket och Malmö stad har skrivit på avsiktsförklaring där Svedab och Trafikverket ska finansiera bullerskydden och Malmö stad ska bygga station Rosengård. Fakta om Malmöringen: Det är tänkt att Malmöringens tåg ska stanna på: Malmö central Östervärn Rosengård (ny station) Persborg Svågertorp Hyllie Triangeln Enligt planerna ska det gå ett tåg i vardera riktningen en gång i halvtimmen dagtid mellan klockan och Trafiken sker med nya Pågatåg. Malmöbor får tycka till - Vi skriver just nu en miljökonsekvensbeskrivning där illustrationer över hur bullerskydden kan se ut, ingår. I början av oktober kommer vi att bjuda in Malmöbor till en samrådsträff i Folkets hus. Därefter kommer Trafikverket och Svedab att ansöka hos länsstyrelsen om att få trafikera banan även med persontåg, beskriver Klas. Malmöringen kan knyta ihop Malmö Station Rosengård kommer att ta cirka 1,5 år att bygga. Stationen har två syften: att fånga upp resenärer från östra Malmö och avlasta busslinjer. - Station Rosengård är också en viktig symbol för hoplänkningen av Malmö alla i Malmö ska ha bra kommunikationsmöjligheter. Om allt går som det ska skulle vi kunna starta persontrafik på Malmöringen sommaren 2015, avslutar Klas. *) Det statliga bolaget Svedab äger de svenska landanslutningarna av Öresundsbron. Tillsammans med sin danska motsvarighet A/S Øresund, äger de Öresundsbrokonsortiet, företaget som äger bron och sköter den dagliga driften. 8 stadsliv 23 /13 stadsliv 23 / 13 9

6 Tänk spårvagn, kör buss text: Johan Edgren Linje 5 i Malmö är Skånes största stadsbusslinje. Antalet resenärer har ökat för varje år, vilket är glädjande. Dock blir det trångt på vissa avgångar och bussarna hinner ifatt varandra med täta avgångar. Från juni 2014 sätter Skånetrafiken in nya, extra långa bussar. Konceptet heter MalmöExpressen. Dagens bussar är redan ledbussar som kör med 3,5-minuterstrafik. Vissa avgångar fylls med resenärer, som alla ska gå på framme hos chauffören, vilket tar tid. Detta innebär att nästa buss kan hinna ifatt framförvarande buss och kolonnen kan korka igen trafikflödet vid t ex en trafiksignal. - Vi vill med det nya konceptet skapa en snabbare och en mer bekväm resa för Malmös bussresenärer, säger Per Wisenborn, projektledare från gatukontoret i Malmö. Det nya med MalmöExpressen är att flera åtgärder ihop skapar en på helheten bättre resa. Det nya med linjen är bl a nya dubbelledbussar, 24 meter långa påstigning i alla dörrar mittförlagda busskörfält på Amiralsgatan specialbyggda busshållplatser signalpriotering i korsningar annan grön färg på linjen Enklare resa Syftet är att utveckla dagens busstrafik enligt devisen tänk spårvagn, kör buss, för att kunna erbjuda kunderna en enklare, snabbare och mer komfortabel resa. Längs en 2 kilometer lång sträcka på Amiralsgatan, centralt i Malmö, byggs mittförlagda busskörfält och nya hållplatser. Farthinder undviks på flera ställen eftersom ISA (automatisk fartkontroll) installeras på bussarna, vilket leder till färre inbromsningar och behagligare resa. Påstigning i alla dörrar minskar väntetiden vid hållplatserna. Det ska märkas att du åker med MalmöExpressen! Färre körfält för övriga fordon Med de nya busskörfälten försvinner ett körfält i vardera riktningen längs stora delar av Amiralsgatan. Detta ligger helt i linje med Malmös målsättning att minska biltrafiken i Malmö men den ställer stora krav på att hur vi kommunicerar ut till allmänheten om förändringen. I slutet av oktober eller början av november startar ombyggnaden, innan dess ska boende, företagare samt de som passerar i området vara välinformerade om vad som ska ske. Fakta: MalmöExpressen är ett gemensamt projekt mellan Malmö stad, Skånetrafiken och trafikbolaget Nobina, som köper in bussarna. Trafikstart är planerad i juni En del av finansieringen kommer från Europeiska Unionens Regionala Utvecklingsfond och Delegationen för Hållbara städer. i korthet Fönsterbyten ska minska buller Rådmansgatan i centrala Malmö kommer att byggas om till bussgata i samband med att området kring Station Triangeln färdigställs helt. Detta kommer givetvis att påverka de boende utmed gatan. Malmö stad ersätter i gengäld fönsterbytena i fastigheterna utmed gatan. Rådmansgatan går från att vara en lågtrafikerad gata till att bli en av de viktigaste gatorna för Malmös busstrafik. Cirka bussar kommer att passera gatan varje dygn, när ombyggnaden är klar våren Detta kommer att påverka bullernivåerna för de boende förstås. - Det är tio fastigheter med fasad direkt mot Rådmansgatan som fått erbjudande om ersättning, berättar Jens Karlsson, trafikmiljöhandläggare på gatukontoret i Malmö. Totalt rör det sig om cirka personer i fastigheterna som påverkas. Bullerberäkningar och fönsterinventering som genomförts i området ligger till grund för de åtgärdsförslag som presenterats för fastighetsägarna. Utefter dessa utredningar har också kostnadsbedömningar gjorts. - Vi kommer att täcka de merkostnader fastighetsägarna får i samband med fönsterbytena, till en rimlig kostnad förstås, säger Jens. Sopsortering pågår I förra numret av Stadsliv berättade vi om ett försök med sopsortering i Malmö Folkets Park. Det är ett samarbete mellan Malmö, Helsingborg, Hässleholm, Burlöv, VA Syd och organisationen Håll Sverige Rent som möjligheterna att källsortera på allmän mark undersöks. - Hittills ser försöket ut att falla väl ut, säger Arne Mattsson på gatukontorets drift- och underhållsavdelning. Det verkar som att besökarna i Folkets Park är duktiga på att sortera! 10 stadsliv 3 / 13 stadsliv 3 / 13 11

7 En del i tävlingen gick ut på att avsluta meningen Om 20 är Malmö:. Martins bidrag löd: Om 20 år kommer Malmö att vara en stad som genom miljökloka val av beslutsfattare och malmöbor är en lite bättre, lite renare och lite skönare stad att bo i. Stadens puls & landets lugn i ett! Martin Wendt är enligt honom själv en helt vanlig Malmöbo. Och ändå blev han odödlig genom att bli en staty! Statyn avtäcktes under pompa och ståt under Malmöfestivalen. Martin blev staty i Malmö - Det känns helt sjukt, säger han. I vanliga fall är det ju någon som gjort något storartat som blir staty, allt jag gjorde var att delta i tävlingen Malmö på väg. Malmö på väg är ett samlingsnamn från Malmö stad, som ska underlätta att kommunicera kring stadens trafikutveckling. Tidigare i år fanns en tävling kring framtidens Malmötrafik där förstapriset var en porträttlik helkroppsstaty i bronsliknande material. Och den tävlingen vann alltså Martin. - Jag brukar ju aldrig vinna något, och så går jag och vinner en staty av mig själv! Jag och mina vänner kan knappt fatta det är sant, säger Martin. Martin är en 37-årig Malmöbo som flyttade hit Tidigare bodde han i Göteborg och Borås. - Men jag lämnar inte Malmö. Det är något med känslan i stan som lockar. Stockholm har den inte, Göteborg har vissa delar av den. Martin jobbar med webbdesign och på fritiden cyklar han gärna. Han har cyklat Vättern runt ett par gånger till exempel. - Malmö är en bra cykelstad, och den blir snart ännu bättre när den nya cykelbanan på Kronborgsvägen, i närheten av där jag bor, blir klar. Jag har inget körkort, så jag är beroende av bra cykelvägar och kollektivtrafik. Något som han tycker att Malmö har. För mer information: Till sommaren nästa år ska en ny temalekplats stå klar i Pildammsparken. Temat blir teater och här kommer barnen att kunna stå på scen, prova masker och klättra på rekvisitaförrådets hattar. illustrationer: Annika Carlsson Plats på scen Elin Einarsson, landskapsarkitekt vid gatukontoret i Malmö, är projektledare för den nya temalekplatsen. - När temat teater kom upp som idé kontaktade jag Malmö Sommarscen och Malmö stadsteater. De tyckte båda att idén lät spännande och började fundera över hur de skulle kunna bidra med aktiviteter framöver. Då kände vi att vi var något bra på spåret. Samarbete med scenograf Det är i samband med 100-årsjubileet av Baltiska utställningen i Pildammsparken nästa år som teaterlekplatsen ska vara färdig att leka på. Idéerna och skisserna har tagits fram av Elin och scenografen Annika Carlsson. - Det har varit otroligt roligt att samarbeta med en professionell scenograf och vi har tack vare det fått lekredskap som är unika och som kommer att locka barnen till nya lekar. Pildammsparkens nya temalekplats kommer att få en scen för barnföreställningar, en snurrteater med musikinstrument och en spegelpyramid. Lekparkens utformning gör det möjligt att ta del av hela teaterns värld, både framför och bakom scenen, med hjälp av specialdesignade lekredskap (såsom flyttbara kulisser). När det inte hålls föreställningar på scenen finns det möjlighet för lek och klättring, bakom scenen ska det till exempel byggas ett landskap med kullar. Lekparken ska också få en foajé där besökarna kan ha picknick, leka kiosk eller lära sig mer om vilka barnförställningar som visas i Malmö för tillfället. I det så kallade rekvisitaförrådet kan leksugna barn leka i en sandlåda som omgärdas av ett pärlhalsband och klättra på stora hattar. - Det är otroligt roligt att jobba med teaterlekplatsen och jag ser verkligen fram emot invigningen nästa år, avslutar Elin. Läs mer: 12 stadsliv 3 / 13 stadsliv 3 / 13 13

8 i korthet Öresundsmetro Köpenhamn Malmö Malmö stad undersöker tillsammans med Köpenhamns kommun möjligheterna för en helt ny trafikförbindelse under Öresund. Öresundsbron har medfört många möjligheter till hela Öresundsregionen, med en Öresundsmetro tar vi nästa steg för ett mer effektivt och förbättrat samarbete mellan länderna och framförallt i regionen. Med en Öresundsmetro frigörs även plats på bron för att utveckla godstrafiken och den interregionala snabbtågstrafiken. Den 4:e december presenterar projektet sina slutsatser på en heldagskonferens i Köpenhamn. Läs mer: malmo.se/oresundsmetro Malmö Tweed Ride Tweed Ride är den senaste trenden i cykelvärlden. Fenomenet uppstod 2009 i London där en grupp cyklister klädde sig i tweedkostym och cyklade en runda på gamla, renoverade cyklar. Loppet fick snabbt stor genomslagskraft och evenemanget i London säljer snabbt slut. Tweed Rides har sedan dess anordnats i städer som San Francisco, New York, Tokyo, Riga, Wien, Berlin och Stockholm. Den 28 september kommer Tweed Ride första gången till Malmö. Tweed Ride är ingen tävling utan cyklas som en sällskapsrunda. Läs mer: Ny vågad bro i Malmö Kaptensbron i centrala Malmö har byggts om. Här passerar cirka cyklister varje dag. För att få plats till ännu fler cyklister, gående och möten breddades bron till 12 meter (från 8). Dessutom fick bron ett attraktivt utseende, med vågformationer, snygga sittplatser och häftig belysning. Projektledaren Abbas Khayyami på gatukontoret är glad över resultatet. - Bron är så vacker att man måste stanna och beundra. Bättre kan det inte bli, säger han. Foto: Johan Edgren Rosens röda matta I slutet av september invigs aktivitetsytan Rosens Röda Matta i östra Malmö. Dialog och delaktighet har varit en viktig del ända sedan starten. Läs mer: foto: Anna-Karin Jangmark, Annika Blomquist och Anders Dahlbäck. Angélica Persson (t v) och Vlora Makolli. - Att se platsen bli verklighet känns nästan overkligt efter allt arbete vi lagt ner, säger Vlora Makolli, från EIM (Engagerad i Malmö). EIM består av unga tjejer i åldrarna 16 till 25 år. De har varit väldigt involverade i arbetet med aktivitetsytan. Engagerade unga kvinnor - Vi vet att den här typen av offentliga platser sällan tas i anspråk av unga kvinnor, och därför engagerades unga kvinnor tidigt i planeringsarbetet, säger Angélica Persson, som tillsammans med EIM är ansvarig för invigningen i september. EIM bildades som ett led i de delaktighetprocesser som skedde under sommaren unga tjejer anställdes som sommarpraktikanter och arbetade med både gestaltningen av platsen och genomförande av ett testarrangemang. Aktivitetsytan har anlagts på det som tidigare var en gammal parkeringsplats och har fått sin utformning genom workshops och dialogprocesser mellan de som ska använda ytan och de som bygger den. - Ungdomar tänker faktiskt lite annorlunda än vuxna, menar Vlora. Om man vill locka ungdomar till en plats måste man få in dem tidigt i processen! - Men vårt mål är inte bara att locka unga, utan att platsen ska vara för alla unga, gamla, tjejer och killar från hela Malmö. Redan innan ombyggnaden startade, ordnade EIM aktiviteter på platsen, just med syfte att locka en blandning av människor. - Testarrangemanget vi anordnade innehöll bland annat en basketturnering där lagen bestod av fyra personer: två vuxna och två ungdomar. Mottot var Vi tillsammans, inte Vi mot dem och det blev väldigt lyckat, säger Vlora. Brukargrupp driver En brukargrupp ska driva Rosens Röda Matta och se till att den fylls med aktiviteter. Tanken är att det ska vara en yta för både spontana möten och ordnade arrangemang. EIM är en av aktörerna som sitter i brukargruppen. - Jag hoppas att så många som möjligt kommer att använda Rosens Röda Matta. Att det blir en plats för alla och att det kommer att hända mycket här, säger Angélica. - Och jag hoppas att hela Malmö kommer till oss, fyller Vlora i. Fakta Rosens Röda Matta: Byggarbetet påbörjades vintern 2012/13. Under hösten 2012 arrangerades en namntävling där alla Malmöbor fick vara med och tävla med sina förslag på vad platsen ska heta. Flera hundra förslag samlades in och det vinnande förslaget är Rosens Röda Matta. Tanken är att platsen ska erbjuda något under dygnets alla timmar. Här finns gott om plats att sitta och spana på folk, läsa en bok eller sola. Aktivitetsytan Rosens Röda Matta har dessutom en scen som är utrustad med högtalare och en interaktiv mikrofon; så att den som vill kan ha en liten minikonsert, där publiken hittar sin självklara plats på läktaren. Ett dansgolv möjliggör såväl spontandans som träningspass under bar himmel. Projektledare och landskapsarkitekt för aktivitetsytan är Anders Dahlbäck, gatukontoret i Malmö. Projektet har stöd från Delegationen för Hållbara städer och EU. 14 stadsliv 3 / 13 stadsliv 3 / 13 15

9 Returadress: Gatukontoret, Malmö Stad, Malmö B PORTO BETALT Årets Stadsbyggnadpris Årets Stadsbyggnadspris 2013 gick till Malmö Centralstation med Jernhusen AB och Trafikverket som byggherrar. Medverkande arkitekter är Metro Arkitekter, KHR Arkitekter samt SWECO Architects AB. Läs mer malmo.se/stadsbyggnadspris Nästa nummer av stadsliv kommer ut i september Nästa nummer av stadsliv kommer ut i december 2013.

Sveriges bästa stadsbusslinje

Sveriges bästa stadsbusslinje Sveriges bästa stadsbusslinje Mattias Schiöth, Skånetrafiken Syften Att följa strategin från Framtidens kollektivtrafik om att utveckla dagens kollektivtrafik Att bidra till branschens mål om fördubbling

Läs mer

Malmös framtida Kollektivtrafik Jan Haak, stadskontoret. FODRAL Stockholm 2008.03.12

Malmös framtida Kollektivtrafik Jan Haak, stadskontoret. FODRAL Stockholm 2008.03.12 Malmös framtida Kollektivtrafik Jan Haak, stadskontoret FODRAL Stockholm 2008.03.12 Malmö regionens tillväxtcentrum - Motiv till utredning Malmö växer snabbast bland Sveriges 10 största städer sedan 2000,

Läs mer

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE Annika Molin är projektledare för Västtrafiks satsning på digitala skärmar. Infotainmentsystemet

Läs mer

Trelleborgsbanan. Snart kommer tåget!

Trelleborgsbanan. Snart kommer tåget! Trelleborgsbanan Snart kommer tåget! Ett Pågatåg varje halvtimme När Trelleborgsbanan öppnar i december 2015 kommer Pågatågen att gå varje halvtimme mellan Trelleborg och Malmö via de nya stationerna i

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafiknämnden Johan Gomér Planeringschef 0451-29 89 79 johan.gomer@skanetrafiken.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-02-06 Dnr 1500318 1 (6) Kollektivtrafiknämnden Avsiktsförklaring Malmö stad med koppling

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

MalmöExpressen -Sveriges bästa stadsbusslinje! Hur når vi dit?

MalmöExpressen -Sveriges bästa stadsbusslinje! Hur når vi dit? MalmöExpressen -Sveriges bästa stadsbusslinje! Hur når vi dit? 2014-06-12 Björn Wedeby, Skånetrafiken COMPANY LOGO, (white on transparent background) MalmöExpressen Sveriges bästa stadsbusslinje Den gemensamma

Läs mer

AKTIVITETSYTA PÅ TJEJERS VILLKOR Av: Hållbart Malmö

AKTIVITETSYTA PÅ TJEJERS VILLKOR Av: Hållbart Malmö AKTIVITETSYTA PÅ TJEJERS VILLKOR 2012-11-16 Av: Hållbart Malmö I Malmö pågår ett omfattande arbete med satsningar på hållbar stadsomvandling. Det långsiktiga och övergripande målet är att skapa en sammanhållen

Läs mer

Tillsammans skapar vi Sveriges bästa busslinje - Hur gick det då? Malena Möller Fredrik Palm Ola Beckman

Tillsammans skapar vi Sveriges bästa busslinje - Hur gick det då? Malena Möller Fredrik Palm Ola Beckman Tillsammans skapar vi Sveriges bästa busslinje - Hur gick det då? Malena Möller Fredrik Palm Ola Beckman Upplägg denna presentation Kort om projektet Hur gick det då? Hur gick det med fordonen? Hur gick

Läs mer

Kollektivtrafikens strukturbildande roll

Kollektivtrafikens strukturbildande roll Kollektivtrafikens strukturbildande roll Stadsbyggnadsdagarna 2017 Helsingborg 2017-03-16 Martin Wester och Torgny Johansson, Helsingborgs stad FILM: Vi tänker på framtiden närhet och trafik https://www.youtube.com/watch?v=egenayplcni

Läs mer

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken 109 000 invånare i kommunen (12:a i landet efter folkmängd) tillväxt i befolkning ca 1% per år tillväxt i arbetsplatser ca 2% per år (5 nya jobb varje arbetsdag)

Läs mer

Tillsammans skapar vi Sveriges bästa stadsbusslinje

Tillsammans skapar vi Sveriges bästa stadsbusslinje Tillsammans skapar vi Sveriges bästa stadsbusslinje Vad är MalmöExpressen? MalmöExpressen är följden av ett samarbete mellan Skånetrafiken, Malmö stad och Nobina med syfte att införa ett nytt stadsbusskoncept

Läs mer

falun.se/resecentrum Samhällsinformation Resecentrum Falun Följ med på resan! Ett viktigt steg mot en större stad

falun.se/resecentrum Samhällsinformation Resecentrum Falun Följ med på resan! Ett viktigt steg mot en större stad falun.se/resecentrum Samhällsinformation Resecentrum Falun Ett viktigt steg mot en större stad Följ med på resan! Nu bygger vi framtidens Falun En satsning för dig och morgondagens falubor! I en modern

Läs mer

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ FÖRORD Vi står vid ett vägval i en global värld med en pågående urbanisering. Städerna växer och fler slåss om gaturummet. Om städerna ska vara framkomliga

Läs mer

Godsstråket genom Skåne för både persontrafik och godstrafik

Godsstråket genom Skåne för både persontrafik och godstrafik Bilaga PLG 47/12 2012-06-13, rev 2012-08-29 (FP, AN och DM) Godsstråket genom Skåne för både persontrafik och godstrafik Kommunerna längs Godsstråket genom Skåne ser stora möjligheter och potential för

Läs mer

Sammanställning av workshop för Idéverkstaden 21 februari 2017, kl

Sammanställning av workshop för Idéverkstaden 21 februari 2017, kl Sammanställning av workshop för Idéverkstaden 21 februari 2017, kl 16-18 Deltagare: 16 personer, varav 9 killar, 7 tjejer Ålder: 15-19 år Workshopledare: Karin Andersson & Johanna Bratel, Disorder Deltagare

Läs mer

Vi planerar för framtidens kollektivtrafik i Malmö

Vi planerar för framtidens kollektivtrafik i Malmö Vi planerar för framtidens kollektivtrafik i Malmö Fakta Malmö 290 000 invånare (2008) Ökande befolkning för 22 året i rad 174 nationaliteter 47 % är under 35 år 28 000 arbetstillfällen 55 000 arbetspendlar

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Nominerad till Sienna priset 2015 Landskapsarkitekt: Eskilstuna kommun. Ansvarig arkitekt: landskapsarkitekt MSA Anna Edvinsson Byggherre: Eskilstuna

Nominerad till Sienna priset 2015 Landskapsarkitekt: Eskilstuna kommun. Ansvarig arkitekt: landskapsarkitekt MSA Anna Edvinsson Byggherre: Eskilstuna Nominerad till Sienna priset 2015 Landskapsarkitekt: Eskilstuna kommun. Ansvarig arkitekt: landskapsarkitekt MSA Anna Edvinsson Byggherre: Eskilstuna kommun Juryns motivering Torget har formats utifrån

Läs mer

Malmöcenterns valmanifest ETT HÅLLBART MALMÖ. För Jobben, miljön och skolan. MalmocenterN.

Malmöcenterns valmanifest ETT HÅLLBART MALMÖ. För Jobben, miljön och skolan. MalmocenterN. Malmöcenterns valmanifest ETT HÅLLBART MALMÖ För Jobben, miljön och skolan MalmocenterN www.malmocentern.se ETT grönt maktskifte För ett hållbart malmö Malmö ska vara en hållbar stad. Därför måste politiken

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafiknämnden Johan Gomér Enhetschef 0451-29 89 79 johan.gomer@skanetrafiken.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-05-29 Dnr 1500318 1 (6) Kollektivtrafiknämnden Avsiktsförklaring Malmö med koppling Sverigeförhandlingen

Läs mer

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN När vi planerar för att bygga den goda staden är det många aspekter som bör finnas med. En mycket viktig del rör människors hälsa och välbefinnande. Därför behöver

Läs mer

Tätortsupprustning Pajala

Tätortsupprustning Pajala SAMRÅDSREDOGÖRELSE Tätortsupprustning Pajala Pajala, Norrbottens län projektnummer 881028 Yta för bild eller mönster Trafikverket Postadress: Bo 809, 971 25 Luleå E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon:

Läs mer

NY VÄG TILL MÅLET! Fem berättelser om smarta resval

NY VÄG TILL MÅLET! Fem berättelser om smarta resval NY VÄG TILL MÅLET! Fem berättelser om smarta resval 1 Tiden på tåget är min gyllene stund på dagen Det finns många goda anledningar att resa kollektivt eller samåka. En viktig anledning är att det nästan

Läs mer

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län Samrådshandling 2010-12-13 Objekt: 102734 Beställare: Lisbeth Gunnars, Orsa kommun Projektledare:

Läs mer

Busstrafik på Storsvängen i Karlstad

Busstrafik på Storsvängen i Karlstad -14 UPPDRAG Trafikutredning linje 4 i Norra Kroppkärr, Karlstad UPPDRAGSNUMMER 2128137000 UPPDRAGSLEDARE Daniel Malmqvist UPPRÄTTAD AV Daniel Malmqvist DATUM Busstrafik på Storsvängen i Karlstad Bakgrund

Läs mer

Genomförandeavtal gällande Helsingborgsexpressen på linje 1

Genomförandeavtal gällande Helsingborgsexpressen på linje 1 Sida 1 (5) UTKAST 2015-12-08 Genomförandeavtal gällande Helsingborgsexpressen på linje 1 1 Parter och avtalets syfte Detta avtal har upprättats mellan Helsingborgs kommun (nedan benämnt Staden) och Region

Läs mer

Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013

Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013 Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013 Klockan 18.30-20.30 i Alfredshällskolans matsal. Cirka 140 deltagare. Anders Nyquist, planeringschef i Lomma kommun, hälsade alla välkomna och inledde kvällens

Läs mer

Avenyföreningens synpunkter på Gatugestaltningsarbetet för Avenyn

Avenyföreningens synpunkter på Gatugestaltningsarbetet för Avenyn Till Stadsbyggnadskontoret Diarienummer 09/0841 Avenyföreningens synpunkter på Gatugestaltningsarbetet för Avenyn Avenyföreningen har ca 230 medlemmar på och kring Avenyn. Medlemmarna är företag och fastighetsägare

Läs mer

Tillsammans skapar vi Sveriges bästa busslinje - Hur blev det då??

Tillsammans skapar vi Sveriges bästa busslinje - Hur blev det då?? Tillsammans skapar vi Sveriges bästa busslinje - Hur blev det då?? Upplägg denna presentation Kort om projektet Hur gick det då? Hur gick det med fordonen? Hur gick det med infrastrukturen? Hur gick det

Läs mer

ATT ILLUSTRERA FRAMTIDEN NÄR SOLEN ALLTID SKINER Av: Ekologigruppen

ATT ILLUSTRERA FRAMTIDEN NÄR SOLEN ALLTID SKINER Av: Ekologigruppen ATT ILLUSTRERA FRAMTIDEN NÄR SOLEN ALLTID SKINER 2014-09-08 Av: Ekologigruppen En bild säger mer än tusen ord, säger ett gammalt ordspråk och det kunde inte vara mer aktuellt än i dagens debatt om framtidens

Läs mer

Totalt svarade 43 personer på enkäten. Hur ofta reser du kollektivt? Pendlar du till någon annan ort än din bostadsort?.

Totalt svarade 43 personer på enkäten. Hur ofta reser du kollektivt? Pendlar du till någon annan ort än din bostadsort?. Medborgarsamråd, Tierps kommun, UL och Region Uppsala 2017-01-30 Här följer en sammanfattning av information från UL, frågor och synpunkter som togs upp på medborgarsamrådet samt frågor och synpunkter

Läs mer

Vi bygger fyra spår mellan Lund och Arlöv

Vi bygger fyra spår mellan Lund och Arlöv Vi bygger fyra spår mellan Lund och Arlöv Fyra spår 11 kilometer Ökad kapacitet Färre trafikstörningar Minskat buller Fyra spår ökar kapaciteten Södra stambanans två spår är idag mycket hårt belastade.

Läs mer

Vi bygger fyra spår mellan Lund och Arlöv

Vi bygger fyra spår mellan Lund och Arlöv Vi bygger fyra spår mellan Lund och Arlöv Fyra spår 11 kilometer Ökad kapacitet Färre trafikstörningar Minskat buller Fyra spår ökar kapaciteten Södra stambanans två spår är idag mycket hårt belastade.

Läs mer

Regionala tillväxtnämnden

Regionala tillväxtnämnden Regionala tillväxtnämnden Avdelningen för Samhällsplanering Kristoffer Levin 044-309 33 30 kristoffer.levin skane.se Datum 2012-10-18 Dnr 1002579 otpå Ih19 kkan E 1 (4) 0 5 Kattegattleden bakgrund och

Läs mer

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Sammanfattning Naturskyddsföreningen ser positivt på cykelplanen och ser med stor förväntan att cykeln som transportsätt får mycket större utrymme

Läs mer

TYCK TILL. om den fördjupade översiktsplanen över OSKARSHAMNS STAD. Samråd 16 januari till 9 mars

TYCK TILL. om den fördjupade översiktsplanen över OSKARSHAMNS STAD. Samråd 16 januari till 9 mars TYCK TILL om den fördjupade översiktsplanen över OSKARSHAMNS STAD Samråd 16 januari till 9 mars Vår vision: "Den attraktiva småstaden med de stora livskvaliteterna". Oskarshamn ska ha 30 000 invånare år

Läs mer

Sveriges bästa cykelstad

Sveriges bästa cykelstad Miljöpartiets förslag för hur Uppsala kan bli Sveriges bästa cykelstad Att fler cyklar är bra för både människor och miljön. För en bråkdel av vad det kostar att bygga nya bilvägar kan satsningar på cykeltrafiken

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

Framkomlighetsstrategin

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin på väg mot ett Stockholm i världsklass www.stockholm.se/trafiken 1 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Infrastruktur. Befintligt vägnät SKALA 1:50 000

Infrastruktur. Befintligt vägnät SKALA 1:50 000 Befintligt vägnät SKALA 1:50 000 0m 1000m 2000m 3000m 43 Infrastruktur Vägnätet Att ha tillgång till bil är nästan en förutsättning för att kunna leva i Säve stationssamhälle idag eftersom bussen inte

Läs mer

Överenskommelse om Lommabanan etapp 2 - Sverigeförhandlingen Ärende 18 KS 2017/68

Överenskommelse om Lommabanan etapp 2 - Sverigeförhandlingen Ärende 18 KS 2017/68 Överenskommelse om Lommabanan etapp 2 - Sverigeförhandlingen Ärende 18 KS 2017/68 Sida 431 av 740 Tjänsteskrivelse 1(2) 2017-03-06 Dnr: KS 2017/68 Kommunstyrelsen Överenskommelse om Lommabanan etapp 2

Läs mer

Kundenkät gatumark hösten 2013

Kundenkät gatumark hösten 2013 Kundenkät gatumark hösten 2013 En kundenkät med totalt 13 frågor skickats under hösten 2013 ut till 500 slumpvis utvalda kommuninvånare. Syftet är att få en överblick av hur nöjda invånarna kunderna är

Läs mer

PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD. en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt

PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD. en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt 1 PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt VARFÖR PERSONTÅG? Hyltebruk

Läs mer

Sam 37/2008. Trafikprogram för Örebro kommun

Sam 37/2008. Trafikprogram för Örebro kommun Sam 37/2008 Trafikprogram för Örebro kommun Innehållsförteckning Bakgrund...3 Trafikprogrammets olika delar...3 Uppföljning och revidering...3 Målsättningar...3 Utgångspunkter för trafiken i staden...4

Läs mer

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble Sammanställning av inkomna synpunkter över förslag till vägplan för Väg 140/627 ny cirkulationsplats samt förlängning av gång- och cykelväg mot Nygårds Visby. TRV 2010/50466 Detta är en webbanpassad version

Läs mer

Mötesplats Skåne 2013 Så kan kollektivtrafiken utveckla Skåne två goda exempel

Mötesplats Skåne 2013 Så kan kollektivtrafiken utveckla Skåne två goda exempel Mötesplats Skåne 2013 Så kan kollektivtrafiken utveckla Skåne två goda exempel Malmö 16 augusti 2013 Så kan kollektivtrafiken utveckla Skåne Skåne en region med stora möjligheter men också med betydande

Läs mer

KSS projekt Skåneresan

KSS projekt Skåneresan KSS projekt Skåneresan Antal anmälda klasser Helsingborg 20 1 149 elever Övriga Skåne 32-688 elever Avhopp Helsingborg - Övriga Skåne 5 klasser Nationella prov i årskurs 6 Tack Jan Björklund! Antal elever

Läs mer

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013 FEBRUARI 2013 Kvar i Östersund den 23 februari 2013 Har nu hunnit vara hemma några dagar efter VM som var en stor upplevelse för min del, tiden hemma har bestått till största delen av vila och återhämtning

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

Bo i Örebro sammanställning av synpunkter. 12 augusti 2015

Bo i Örebro sammanställning av synpunkter. 12 augusti 2015 Bo i Örebro sammanställning av synpunkter. 12 augusti 2015 Örebro kommun, Sam 532/2015 Bo i Örebro Bo i Örebro arrangerades på Krämaren den 12 augusti 2015. Under dagen hölls drop-in samtal, samt flera

Läs mer

Härligt. Skapa ny kontakt med vattnet: Helsingborg

Härligt. Skapa ny kontakt med vattnet: Helsingborg 2 1 3 4 Härligt Att platser upplevs fantastiska och härliga är viktigt rent mänskligt men även för att kunna konkurrera i vårt mobila samhälle där folk är villiga att pendla för att bosätta sig där det

Läs mer

Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2. Grupparbete BILDPROTOKOLL. Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2 2015-06-08

Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2. Grupparbete BILDPROTOKOLL. Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2 2015-06-08 BILDPROTOKOLL Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2 Workshop 2 fokuserade på strukturer, rumslig gestaltning och framtida innehåll på Tullkammarkajen. Kunskap och idéer från workshop 1 har i mellantiden

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Genomförandeavtal el-buss Malmö linje 3 och 7

Genomförandeavtal el-buss Malmö linje 3 och 7 2017-03-06 Genomförandeavtal el-buss Malmö linje 3 och 7 1 Parter och avtalets bakgrund Mellan Malmö stad, org. nr 212000-1124 nedan benämnt Kommunen, och Region Skåne, org. nr 232100-0255, träffas detta

Läs mer

Hållbar förtätning genom kulturdriven stadsutveckling behöver unika partnerskap för mellanrummen. Josephine Nellerup, Malmö stad

Hållbar förtätning genom kulturdriven stadsutveckling behöver unika partnerskap för mellanrummen. Josephine Nellerup, Malmö stad Hållbar förtätning genom kulturdriven stadsutveckling behöver unika partnerskap för mellanrummen Josephine Nellerup, Malmö stad KLIMATHOT RESURSBRIST MIGRATION URBANISERING DIGITALISERING FOLKHÄLS SOCIAL

Läs mer

Storstadspaket Malmö Sverigeförhandlingen

Storstadspaket Malmö Sverigeförhandlingen Storstadspaket Malmö Sverigeförhandlingen Västra hamnen, fastighetsägarträff 5 december 2017 Storstadspaket Malmö Satsningar på stadsbusstrafik, pågatågstrafik och cykel. Totalt paket 3 983 miljoner kr

Läs mer

Det goda livet 2013-09-16. TRAFIKEN OCH DET GODA LIVET - medspelare eller motspelare i stadsutvecklingen? TRIVECTOR TRAFFIC.

Det goda livet 2013-09-16. TRAFIKEN OCH DET GODA LIVET - medspelare eller motspelare i stadsutvecklingen? TRIVECTOR TRAFFIC. Välkommen till TRAFIKEN OCH DET GODA LIVET - medspelare eller motspelare i stadsutvecklingen? Det goda livet TRIVECTOR TRAFFIC Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag 90 anställda, Traffic 50 Kontor i Lund,

Läs mer

Budget 2015. Investeringar. Drift

Budget 2015. Investeringar. Drift Datum: 2014-11-10 Investeringar Pågatågstationen i Barkåkra Miljöpartiet är väldigt glada att Trafikverket tagit sitt förnuft till fånga så att vi kan bygga en pågatågsstation där det lätt går att förflytta

Läs mer

En säker skolväg. Barn och vuxna berättar om sin skolväg På en del ställen har man gjort jämförande

En säker skolväg. Barn och vuxna berättar om sin skolväg På en del ställen har man gjort jämförande En säker skolväg I många klasser tar man upp Skolvägen som ett tema. Barnen beskriver skolvägen i bilder, berättelser och dikter. De berättar om husen och växtligheten, om människor och djur som de möter.

Läs mer

Vision Karlskrona C - Landbrogatan - Ronnebygatan - som en del i ett övergripande stråk Pantarholmen - Karlskrona C - Centrum

Vision Karlskrona C - Landbrogatan - Ronnebygatan - som en del i ett övergripande stråk Pantarholmen - Karlskrona C - Centrum Trafikstrategi för Karlskrona Vision stråk i Landbrogatan Vy över Landbrogatan norrut mot stationen en tidig sommarmorgon. Landbrogatan är en mycket vacker gata med ett storslaget perspektiv från Ronnebygatan

Läs mer

V Boulevarden S Kaserngatan (alt 10)

V Boulevarden S Kaserngatan (alt 10) 29 5. 5.1 V Boulevarden S Kaserngatan (alt 10) Bussgatans utformning Framkomlighet Separat bussgata utmed hela sträckningen tillsammans med signalprioritering i korsningar med övrig trafik möjliggör en

Läs mer

Återbruk av pappersbruk. En ny stadsdel på 24 hektar skall utvecklas ur ett äldre industriområde!

Återbruk av pappersbruk. En ny stadsdel på 24 hektar skall utvecklas ur ett äldre industriområde! Vision 2.1 Denna Vision är ett levande dokument och ett arbetsredskap för att utveckla en ny attraktiv stadsdel. Det innebär att Visionen kommer uppdateras allt eftersom utvecklingsprocessen fortsätter.

Läs mer

Uppföljning av utvärdering av bussområdena Järfälla/ Upplands Bro och Södertälje

Uppföljning av utvärdering av bussområdena Järfälla/ Upplands Bro och Södertälje 1 (2) Datum 2011-03-16 SL-2011-01569 TN 1103-083 Trafiknämnden Uppföljning av utvärdering av bussområdena Järfälla/ Upplands Bro och Södertälje Bakgrund Sedan 2006 bedriver Nobina Sverige AB busstrafiken

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Det mångkulturella samhället Journalnummer: 2010-68

Läs mer

Parallella uppdrag för Selma Lagerlöfs torg. Sammanfattning

Parallella uppdrag för Selma Lagerlöfs torg. Sammanfattning Bakgrund Göteborg växer och många vill flytta hit. Därför behöver vi bygga fler bostäder, framför allt på platser där det redan finns kollektivtrafik, vägar, affärer, förskolor och parker. Selma Lagerlöfs

Läs mer

Fö rbä tträd träfikmiljö Kvärnbergets rädhusömrä de

Fö rbä tträd träfikmiljö Kvärnbergets rädhusömrä de Fö rbä tträd träfikmiljö Kvärnbergets rädhusömrä de Bakgrund Trafiksituationen i Kvarnbergets radhusområde har försämrats markant de senaste åren. Under en rad år har flera faktorer samverkat och höjt

Läs mer

De gröna och öppna miljöerna som en gång fanns i området, är idag både få till antalet och fattiga i sin utformning. Stora verksamhetskomplex och

De gröna och öppna miljöerna som en gång fanns i området, är idag både få till antalet och fattiga i sin utformning. Stora verksamhetskomplex och 04 U t v e c k l i n g a v u t g å n g s p u n k t e r, u n d e r l a g o c h r i k t l i n j e r - f r å n t e o r i t i l l i d é 0 4 0 4 U t v e c k l i n g a v u t g å n g s p u n k t e r, u n d e

Läs mer

Spårväg i Malmö. Rosengård Västra Hamnen Lindängen

Spårväg i Malmö. Rosengård Västra Hamnen Lindängen 2013 Spårväg i Malmö Rosengård Västra Hamnen Lindängen 1 Sparvagar.indd 1 2013-04-05 13:48:17 Innehåll 4 6 8 10 12 14 16 18 20 INTRO: Varför spårväg? INTRO: Vilka är målen? INTRO: Frågor & svar DELSTRÄCKA:

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken

Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken Beställare: Lars-Erik Pedersén, Västtrafik AB, Infra Konsult: Atkins Sverige AB Uppdrag: Uppdragsnummer - 2011284 Sökväg: www.vt-pool.com

Läs mer

November 2015 Lommabanan

November 2015 Lommabanan November 2015 banan Kävlinge Furulund Malmö Om banan banan sträcker sig från Kävlinge i norr till Arlöv i söder där den ansluter till Södra stambanan. Banan som öppnades för trafik år 1886 är enkelspårig

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HILLERSTORP 21:1, TRAFIKSÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER VID HILLERSTORPSSKOLAN I HILLERSTORP, GNOSJÖ KOMMUN SAMRÅDSHANDLING

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HILLERSTORP 21:1, TRAFIKSÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER VID HILLERSTORPSSKOLAN I HILLERSTORP, GNOSJÖ KOMMUN SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HILLERSTORP 21:1, TRAFIKSÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER VID HILLERSTORPSSKOLAN I HILLERSTORP, GNOSJÖ KOMMUN SAMRÅDSHANDLING HANDLINGAR Planbeskrivning Behovsbedömning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö Jönköpings kommun Malmö 2016-01-08 Datum 2016-01-08 Uppdragsnummer 1320006609-001 Utgåva/Status 1 Johan Svensson Anna Persson Johan Jönsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsvägen

Läs mer

Rent vatten. Ett jobb för livet.

Rent vatten. Ett jobb för livet. Ett jobb för livet. Mitt liv. NSVA är en av nordvästra Skånes viktigaste stöttepelare. Rent vatten är både en nödvändighet och drivkraft i det moderna Sverige och det är vårt ansvar se till att det förblir

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN 2014-06-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nulägesbeskrivning... 3 2.1 Biltrafik... 4 2.2 Gång- och cykeltrafik... 5 2.3 Kollektivtrafik... 5 3 Planerad exploatering...

Läs mer

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar.

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar. Nr 3, februari 2008 Brogårdsbladet Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås. Skanska etablerar sig Nu är det snart dags att dra igång ombyggnationen

Läs mer

Godsstråket genom Skåne - för både persontrafik och godstrafik

Godsstråket genom Skåne - för både persontrafik och godstrafik 2012-06-13 Godsstråket genom Skåne - för både persontrafik och godstrafik Kommunerna längs Godsstråket genom Skåne ser stora möjligheter och potential för att stråket i framtiden ska ha en viktig roll

Läs mer

Göteborgs Stad Norra Hisingen, tjänsteutlåtande 2(5) 1 PM från Västtrafik 2012-09-24 2 TU 2011-08-23, Dnr 1380/11

Göteborgs Stad Norra Hisingen, tjänsteutlåtande 2(5) 1 PM från Västtrafik 2012-09-24 2 TU 2011-08-23, Dnr 1380/11 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-09-16 Diarienummer N140-0361/13 Utvecklingsavdelningen Birgitta Flärdh Telefon: 031-366 83 55 E-post: birgitta.flardh@norrahisingen.goteborg.se Yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

LANDVETTER. Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA

LANDVETTER. Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA LANDVETTER Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA BYGGFAKTA Detaljplan: Industri, kontor och handel med skrymmande varor. Maximal byggnadshöjd

Läs mer

Skånes färdplan för biogas

Skånes färdplan för biogas Skånes färdplan för biogas med litet LOVA-nytt Gösta Regnéll, Miljöavdelningen - Fiske och vattenvård, efter ett material från Helena Nilsson, Landsbygd - miljö Biogas i Skåne Länet med mest biogasanläggningar

Läs mer

Workshop om trafiken vid Södermalmsskolan

Workshop om trafiken vid Södermalmsskolan UPPDRAG Trafikutredning Södermalmsskolan - Workshop UPPDRAGSNUMMER 2334190000 UPPDRAGSLEDARE Sofia Wedin UPPRÄTTAD AV Sofia Wedin DATUM Workshop om trafiken vid Södermalmsskolan 2015-06-23-14 S w e co

Läs mer

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 29(65) TRAFIK Järnväg Cirka 2 km väster om Tanumshede ligger järnvägsstationen med tåg mot Strömstad samt Uddevalla/Göteborg.

Läs mer

Kultur för en hållbar stadsutveckling

Kultur för en hållbar stadsutveckling Kultur för en hållbar stadsutveckling Barcelona, New York, London Folk vill inte pendla längre de vill vara fria, de vill cykla Ett bra urbant liv i en levande stad? Bra kollektivtrafik Bra samhällsservice

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Genomförandeavtal Hede stationshus

Genomförandeavtal Hede stationshus TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Regionkontoret Ekonomi och finans Åke Bengtsson Finanschef Datum Diarienummer 2017-03-07 RS160602 Regionstyrelsen Genomförandeavtal Hede stationshus Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad 1(1) Handläggare Malin Ingemarson 08-686 3746 malin.ingemarson@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2014-10-07, info punkt 19 SL 2014-2176 Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad Ärendebeskrivning

Läs mer

Kommunen, en trög och byråkratisk koloss. Eller...?

Kommunen, en trög och byråkratisk koloss. Eller...? Kommunen, en trög och byråkratisk koloss. Eller...? Jonas Kamleh Enhetschef för Klimat och Naturresurser Avdelningen för Stadsutveckling och strategi Miljöförvaltningen, Malmö stad Ja. och kanske lite

Läs mer

Ny stadspark med omgivande handelsområde KS AU 2014-12-09

Ny stadspark med omgivande handelsområde KS AU 2014-12-09 Ny stadspark med omgivande handelsområde KS AU 2014-12-09 Olika typer av planer Översiktsplan (ÖP) Fördjupad översiktsplan (FÖP) Detaljplan (DP) Program-/planområde Tidigare planer Detaljplaner från år

Läs mer

4.0 GATOR. Från Repslagaregatan, Junogatan och Bastiongatan utformas gatuanslutningar med 90 grader.

4.0 GATOR. Från Repslagaregatan, Junogatan och Bastiongatan utformas gatuanslutningar med 90 grader. 4.0 GATOR Gaturummen Gaturummen i området skall inbringa trygghet för de boende och de är därmed viktiga delar när målet är att bland annat skapa en trivsam miljö. I mitt gestaltningsförslag skall gatornas

Läs mer

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Feriepraktik 2014 - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Dagbok... 3 Intervju frågor och svar... 5 Slutsats... 9 Inledning

Läs mer

Lägerrapport 2015. KFUM Umeå. Nydala och Norrbyskär. Vi skapar möjligheter för unga människor

Lägerrapport 2015. KFUM Umeå. Nydala och Norrbyskär. Vi skapar möjligheter för unga människor Lägerrapport 2015 Nydala och Norrbyskär K F U M KFUM Umeå Vi skapar möjligheter för unga människor LÄGERSOMMAR PÅ NYDALA OCH NORRBYSKÄR 2015 KFUM Umeå har sedan 1953 bedrivit lägerverksamhet på Norrbyskär

Läs mer

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden Stockholm växer Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden stockholm.se/norradjurgardsstaden The Capital of Scandinavia ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden

Läs mer

Linje 4 Pilotprojekt NVF

Linje 4 Pilotprojekt NVF Linje 4 Pilotprojekt NVF 2017 03 20 Framkomlighetsstrategin Mer plats till bussar och cyklister Trafiken ska bli mer pålitlig Gångtrafikanterna får bättre förutsättningar Minska de negativa effekterna

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1. Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 2. Hur gammal är Du? 1

Läs mer

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande samt nedanstående underlag.

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande samt nedanstående underlag. 1(7) Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2016-11-29, punkt 8 Slutredovisning av gemensam Handlingsplan för bättre framkomlighet för innerstadens stombussar 2012-2016 och beslut

Läs mer