Framtidens digitala läromedel för högstadiet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidens digitala läromedel för högstadiet"

Transkript

1 Årskurs 7-9 Framtidens digitala läromedel för högstadiet MATEMATIK / SVENSKA / ENGELSKA / SPANSKA / SO / KEMI

2 Vi bygger läromedel Vaggeryd ligger i Småland. Det är där hjulen alltid snurrar. Det ligger i den del av landet där det finns flest entreprenörer i förhållande till invånarantalet. Där har Digilär slagit ned sina bopålar. I denna bygd finns massor av tillverkningsindustrier. Vi på Digilär kan liknas vid ett byggföretag. Vi bygger läromedel. Det ska vara digitalt Vi gör digitala läromedel. Vi vill göra läromedel där man kan visa bildserier och filmer. Där man kan förstora och förminska kartor och flytta fokus i bilden. I våra texter vill vi kunna lägga in ordförklaringar och fördjupningstexter som eleverna enkelt kan klicka fram. I olika ämnen som svenska, engelska och matematik vill vi att det ska finnas en rad olika pedagogiska redskap, där eleverna lär sig att tillämpa sina kunskaper. Ingenting av detta kan man göra i en lärobok. Alla håller inte med Vi vet att många lärare vill behålla den fysiska läroboken. Den är något tryggt att hålla i handen. Ingenting kan vara enklare än att bläddra sig fram i en bok, sida för sida. Här finns inte en massa hänvisningspilar och länkar som kan föra eleverna på avvägar. Inget internet som kan locka eleverna avsides och få dem att i stället ägna sig åt Facebook, Twitter eller Youtube. Bra digitala läromedel Vi känner trots det ingen oro för att flertalet av Sveriges lärare efterhand kommer att upptäcka de digitala läromedlens möjligheter. Men allting blir inte bra per automatik bara för att det är digitalt. Det gäller att skapa digitala läromedel med en väl utarbetad pedagogik. Vi på Digilär har skapat ett koncept, där läraren kan styra och kontrollera vad eleverna gör där allt finns på plats, så att elever och lärare bara behöver ha med sig datorn till lektionen där man skapar optimala förutsättningar att individualisera undervisningen där man bygger programvaror som hjälper eleverna att fokusera på uppgifterna där man inte bara samlar fakta utan också får eleverna att reflektera Från ord till handling Det är lättare att tala om hur man ska bygga läromedel än att faktiskt göra det. När vi först publicerar ett läromedel finns det kanske inte mer än en standardtext, ett antal arbetsuppgifter och några länkar. Sedan bygger vi vidare med lättlästa texter, ännu fler arbetsuppgifter, länkar, bildberättelser, diagnoser, provbanker, smarta digitala verktyg Vi bygger till och vi bygger om. Inte förrän allt är helt perfekt slutar vi med det. 2

3 Ma Vi har lagt grunden till en ny matematikundervisning Det tog betydligt längre tid än vi tänkt oss att utforma ett helt nytt läromedel i matematik, men nu är vi klara med grundarbetet. Våra programmerare har efter många månaders slit tillsammans med författarna tagit fram arbetsflöden, diagnossystem och en serie nya matematikredskap, som kommer att göra det enklare för dig som lärare att prata matematik med dina elever. Genomgående bygger vi upp alla kapitel i Digilär Matematik för årskurs 7-9 kring olika arbetsflöden. Det börjar med en videointroduktion. På detta enkla sätt skapar vi möjlighet till flipped classroom. Sedan kanske vi tar hjälp av något matematikredskap för att ytterligare öka elevens förståelse för arbetsområdets innehåll. I nästa steg följer ett antal självrättande övningsuppgifter. I tävling som träning får eleverna testa vad de har lärt sig på området. Till sist finns kreativa övningar och en avslutande reflektion där eleven får värdera vad han eller hon lärt sig. Arbetet med att ta fram detta läromedel har genomförts av Karin Tuvell och Lisbet Malmodin. Mer information om detta läromedel får du på digilär.se under Digilär Matematik. Introduktionspriset är 49 kr per användare och läsår! - Videointroduktioner - Problemlösning och kreativa uppgifter - Träning med tävlingsmoment - Självrättande diagnoser med elevstatistik och oerhört mycket mer! 49kr per elev 3

4 Var rädd om din tid! Använd den effektivt Tid börjar alltmer bli en bristvara. Inte minst för lärarna i skolan. Vill ni spara tid, välj då Digilärs digitala läromedel! Se till så att du har ett läromedel som ständigt uppdateras, då slipper du att leta efter aktuella texter, bilder, diagram och länkar. Vill du komplettera vårt läromedel med en egen text eller egna arbetsuppgifter kan du enkelt lägga in det i vårt program. Ödsla ingen tid på att leta rätt på kartböcker, skrivhäften, bredvidläsningsböcker, stenciler eller rättade prov inför varje lektion. Allt detta finns redan eller kan läggas in i Digilärs kompletta läromedel. Du ska bara behöva ta med dig din dator till lektionen. I klassrummet ska eleverna kunna sitta på sin plats. I Digilärs läromedel och på internet kan de snabbt söka information. Med hjälp av Digilärs inbyggda ordförklaringar kan de med ett enkelt klick ta reda på vad begrepp och svåra ord betyder. Kommer någon för sent till lektionen behöver du som lärare inte förklara en gång till. Med hjälp av Digilärs bildintroduktioner kan eleverna själv komma igång med arbetet. Minska ned på den tid du behöver för att rätta elevernas uppgifter. Genom Digilärs läromedel får eleverna tillgång till självrättande diagnoser och instuderingsfrågor som de själva kan kontrollera. Nu tänker vi också satsa på att ta fram ett färdigt provmaterial i olika ämnen, så att du som lärare slipper att konstruera egna prov. Att dokumentera varje elevs arbete är också något som upptar en stor del av en lärares arbetstid. Den som väljer Digilärs läromedel har alla sina elevers arbeten dokumenterade på sina lärarsidor. Även dina kommentarer sparas digitalt och är direkt kopplade till elevens uppgifter och frågor. Att låta eleverna arbeta digitalt innebär därför också att du slipper ifrån att samla ihop allt vad de annars skulle skrivit ned på papper i form av skrivningar, test, glosförhör och annat när det är dags för utvecklingssamtal eller betygsättning. Var rädd om din tid. Satsa på Digilärs digitala läromedel. Digilär gör läromedelspaket På Digilär förpackar vi alla läromedel i ett ämne i ett läromedelspaket. I matematik kommer du att hitta alla läromedel från åk 7-9 i detta ämne på ett och samma ställe tillgängligt för alla elever. På samma sätt är det i svenska, engelska, historia, samhällskunskap etc. Elevernas förutsättningar är som bekant mycket olika. I en klass med elever i årskurs 8 finns säkert elever som skulle vara hjälpta om de i stället fick hålla på med material för åk 7. Omvänt finns det elever som kan behöva större utmaningar hämtade från kursen i åk 9. 4

5 Sv Nu är det dags att köpa läromedel i svenska Orden kan få vingar. Det är vad vi vill visa eleverna med vårt läromedel. Det är svårt att hitta ett läromedel med mer inbjudande texter och bildmaterial än Digilär Svenska. Svensklärarna har tvingats vänja sig av med att köpa läromedel i sitt ämne. Helst bör man ha en handbok, där eleverna förstår hur de ska utveckla det egna språket. Sedan behövs en antologi med skönlitterära texter och kanske en litteraturhistoria. Det är en kostsam affär som många skolor inte har råd med. I Digilär Svenska för årskurs 7-9 finns allt som behövs i svenskundervisningen samlat på ett och samma ställe till ett mycket överkomligt pris. Här finns informativa texter om hur man utvecklar sin förmåga att tala, läsa och skriva. Här finns också en mycket användbar antologi med bra introduktionstexter och förstklassiga inläsningar. Vidare finns arbetsområden som behandlar alla delar av litteraturen och språkvetenskapen som du behöver, samt ett antal inspirerande teman. Det är ett stort arbete som flera författare har lämnat bidrag till under ledning av Cecilia Lilja. Grundstommen till vårt läromedel var klart redan för ett år sedan men inför skolstarten i augusti 2015 har vi utvecklat läromedlet och fördubblat antalet ämnesteman. - Tala och lyssna, skriva, läsa - Åtta olika teman - Om skönlitteratur, språkbruk, grammatik - En omfattande antologi med inläst tal och oerhört mycket mer! 99kr per elev 5

6 Var rädd om era pengar Det finns ett gammalt ordspråk att snålheten ofta bedrar visheten. Det finns många exempel på detta. Det finns beslutsfattare i skolans värld som lever med den felaktiga föreställningen att det inte längre behövs några läromedel nu när det finns datorer och internet. Vi erbjuder kompletta digitala läromedel På internet finns hur mycket material som helst om FN, Sveriges riksdag, Napoleonkrigen, Ryska revolutionen och al-qaida. Men det betyder inte att man kan vara utan läromedel i historia och samhällskunskap. Det mesta som finns att läsa om detta på internet är inte skrivet för elever som går i årskurs 7, 8 eller 9. Våra elever har ofta inte de referenser som behövs för att kunna läsa dessa artiklar. Inte heller får de några ordförklaringar, instuderingsfrågor eller reflektionsfrågor som hjälper dem att utveckla sina kunskaper. Vi erbjuder förmånliga paketpris Satsa på läromedel, men på bra digitala läromedel som är prisvärda. Digilär är ett av få svenska läromedelsföretag som har ett brett utbud av digitala läromedel i svenska, engelska, spanska, matematik, kemi och SO-ämnena. Vi kan erbjuda er skola ett verkligt förmånligt paketpris. Liksom Kärralundsskolan i Göteborg och Gökstensskolan i Eskilstuna för att bara ta två exempel har ni nu möjlighet att köpa in alla våra läromedel till ett mycket bra pris. Många väljer att göra sådana inköp under både två och tre år. Fördelen med ett större läromedelsinköp från Digilär är många: För lärare och elever förenklas tillvaron om de bara behöver sätta sig in i ett programupplägg när man väljer digitala läromedel. Elevernas arbeten och lärarnas egna uppgifter kan sparas från ett läsår till ett annat. Självklart får man under tiden som avtalet löper tillgång till alla uppdateringar både vad gäller funktionalitet och innehåll. Vi kan erbjuda er en bättre och mer personlig support. Ni kommer att kunna göra inköp till väsentligt lägre kostnader än vad katalogpriserna anger. Ni kommer att slippa ifrån prishöjningar från ett år till ett annat så länge avtalstiden löper. Vi kan självklart också erbjuda er flexibla delbetalningar uppdelade på flera läsår. Det finns ytterligare en inte oväsentlig fördel med Digilärs läromedel. Väljer man detta alternativ behöver man i fortsättningen inte ha någon dyr lärplattform på skolan. Har eleverna Digilärs läromedel öppnar sig alla kommunikationsvägar mellan lärare och elev och förälder. Här finns det verkligt stora pengar att tjäna på en sådan affär. Som sagt: Var rädd om era pengar. Kontakta våra försäljare så får ni veta mera om vad vi kan erbjuda. Om detta kan du läsa mera på denna katalogs sista sida. 6

7 En Good, better or best? Good säger vi när vi ser hur många lärare som under detta introduktionsår har valt Digilär Engelska för årskurs 7-9. Vårt helt digitala läromedel i engelska har blivit en stor försäljningsframgång. Kanske inte så konstigt när man ser vilket spännande text- och bildmaterial vi har tagit fram i detta läromedel. Better konstaterar vi att läromedlet hela tiden håller på att bli. Nu har vi kompletterat talsyntesen med inläst tal till samtliga texter och dessutom presenterat alla kapitlen både med en standardtext och en lättläst text. Det senare gör Digilär Engelska helt unik. The Best - ja, det får ni själva avgöra. Vi tänker i alla fall övertyga allt fler om detta. Vill våra kunder ha fler hörövningar, ytterligare realiatexter, mer övningsuppgifter på olika områden, så ska vi givetvis stå till tjänst. På Digilär bygger vi alltid vidare. - Standardtexter och lättläst - Alltid med inläst tal - Realia, random reading, länkar - Grammatiktest och glosförhör och oerhört mycket mer! 79kr per elev 7

8 Vi hjälper gärna till! Ett trettiotal pedagoger och ämnesexperter har vi på Digilär hittills anlitat som författare till våra läromedel. Här på bilderna ser du fyra av dem: Lena Gode som gjort våra läromedel i engelska, Jakob Harknäs som skrivit lättlästa texter till våra SO-läromedel och som nu ser till att de får ett batteri med arbetsuppgifter, Cecilia Lilja som varit projektledare både till Digilär Svenska för årskurs 7-9 och för gymnasiet och Karin Tuvell som är en av tre lärare bakom vårt läromedel i matematik. Lena Gode, lärare och digital utvecklingsledare, såg fördelarna med IKT i utbildningen när de interaktiva whiteboardtavlorna gjorde sitt intåg i de svenska klassrummen. Hon insåg snart hur mycket enklare engelsklärarens arbete kunde bli med hjälp av ett komplett digitalt läromedel. Gemensamt för våra författare är att de alla har upplevt svårigheten att hitta läromedel som kan utveckla alla elever i en klass utifrån deras helt olika förutsättningar. För alla har det blivit uppenbart att man därför måste satsa på att utveckla digitala läromedel med både texter och arbetsuppgifter på skilda nivåer. Alla Digilärs författare har en gemensam erfarenhet. Vägen från idé till slutprodukt är mycket lång. Tankar måste stötas och blötas med programmerare och webbdesigners innan de kan realiseras. Att skriva för Digilär är något av ett livstidsprojekt. Alla läromedel ska växa fram och utvecklas i en nära dialog med användarna. När lärare ute på skolorna ställer sig undrande till hur vi presenterat olika saker, vill vi givetvis att de hör av sig till oss, säger Cecilia Lilja. Då kan de också förvänta sig att vi svarar dem med ett mejl eller ringer upp dem inom några dagar. Det är också viktigt, framhåller hon, att vi kan komma ut till skolorna. Inte bara för att presentera vad vi hittills lyckats göra utan kanske ännu mera för att lyssna på vilka önskemål skolans lärare har på hur ett digitalt läromedel ska fungera.. Lena Gode Jakob Harknäs Cecilia Lilja Karin Tuvell Engelska SO-läromedel Svenska åk 7-9 / GY Matematik 8

9 Nya läromedel! Hablas espanol?? Digilärs Kemi är klar Kemi är något som händer i provrör. Det är nog den bild vi har från vår egen skoltid. Men Elisabeth Svensson, som skrivit Digilär Kemi för årskurs 7-9, lär oss att kemin är något mycket mer än så. I det inledande arbetsområdet får hon eleverna att förstå att hela vår natur styrs av kemiska processer. I ett andra avsnitt berättas om hur kemin hela tiden finns med oss i vardagen. Hur människans kunskaper i kemin förändrat vår världsbild är ämnet i ett tredje arbetsområde. Avslutningsvis får vi lära oss grunderna i kemins metoder och arbetssätt. Digilärs Kemi för årskurs 7-9 är det första av våra NO-läromedel. I augusti 2016 kommer vi att kunna presentera Digilär Fysik och Digilär Biologi för samma stadium. Ke Nu kommer spanskan Vi har anlitat två erfarna läromedelsförfattare, Joanna Engstedt och Fernando Lopez Serrano, för att hjälpa oss ta fram det första helt digitala läromedlet i spanska. Digilär Spanska 1 för årskurs 7-9 kommer att vara helt klart inför skolstarten i augusti Inför vårterminen 2016 kommer vi att kunna presentera Digilär Spanska 2 för årskurs 7-9. Det kommer att bli ett läromedel där eleverna verkligen får testa sina kunskaper. Här kommer att finnas hörövningar, glosförhör och allt annat som man kan önska sig. Sp 69kr per elev 69kr per elev 9

10 Ge Re Hi Sh Vi bygger vidare på Digilärs SO-paket Alla tiders mest prisvärda läromedel År 2013 chockade vi läromedelsmarknaden genom att göra digitala läromedel i samtliga fyra SO-läromedel till ett oerhört konkurrenskraftigt pris. Användarna fick då fyra läromedel anpassade till den nya läroplanen med ett bildmaterial som överträffade allt annat som fanns på marknaden. Lättläst För att alla elever skulle kunna använda vårt material gjorde vi inför 2014 en rad förbättringar. Vi såg vi till att det utöver standardtexter också fanns lättlästa texter. Alla texter lästes in och dessutom utrustade vi dem med talsyntes framför allt för att kunna ge ett bra stöd till elever med läs- och skrivsvårigheter. För att underlätta läsningen skapade vi dessutom ett fokuserat läsläge. Eleverna kan nu alltid välja om de vill scrolla texten eller läsa den avsnittsvis. De kan välja mellan sju olika typsnitt och själv bestämma vilken textstorlek de vill ha. - Bildintroduktioner - Standardtexter och lättläst - Alltid med talsyntes och inläst tal - Ingenstans hittar du så här många arbetsuppgifter och oerhört mycket mer! 119kr per elev 10

11 Skolstarten 2015 Digilär Historia har under detta läsår utvecklats på flera olika sätt. Alla kapitel har fått en introduktion, standardtexterna har bearbetats och fått tre gånger så många ordförklaringar. Varje kapitel avslutas med något som vi kallat Eftertankar som leder vidare till ett batteri med helt nya arbetsuppgifter bestående av reflektionsfrågor, käll- och historiebruksövningar. En uppgift i varje kapitel har ett moment med formativt arbetssätt, där eleven får möjlighet att bedöma sig själv. Inför skolstarten i augusti 2015 kommer vi att ha genomfört motsvarande omarbetningar i Digilär Religionskunskap och Digilär Samhällskunskap. Sedan återstår en större omarbetning av Digilär Geografi. I fortsättningen säljer vi alla våra läromedel i SO i ett paket. Kostnaden för Digilär SO är 119 kr per elev och läsår. Helt fantastiskt! 11

12 Att vara en skola i framkant På Kärralundsskolan i Göteborg strävar man efter att vara en skola i framkant. Då räcker det inte med en till en-lösningar. Det kräver också moderna digitala läromedel som ger eleverna redskap som de får användning av resten av livet. Det är fredag eftermiddag på Kärralundsskolan. I ett ögonblick som detta - mitt emellan lektionerna - är korridoren är fylld av barn och ungdomar i grundskoleåldern. De yngre skrattar högt när de busar med varandra, medan de äldre sitter tillsammans med sina surfplattor och spelar. Framåtsträvande skola Samhällskunskapsläraren Ingrid Olsson leder oss genom den livliga korridoren och in i ett klassrum. Här används Digilärs läromedel dagligen som ett verktyg i undervisningen. På storskärmen utgår Ingrid oftast från ett kapitel, och eleverna får till en början tillsammans läsa igenom innehållet högt. Ibland kompletterar hon med att besöka andra sidor på nätet. Ingrid Olsson Ingrid använder sig av Digilärs läromedel på alla sina samhällskunskapslektioner. Man vet aldrig riktigt var jag hamnar under lektionens gång, det är så jag gillar att jobba. När det finns extramaterial till kapitlen så går vi igenom det. Men vi kan också lämna Digilär för att fördjupa oss via Nationalencyklopedin eller andra sidor. Och sen går vi tillbaka till Digilär igen. Då är detta ett suveränt verktyg eftersom eleverna verkligen behöver lära sig att förflytta sig mellan olika sidor, säger Ingrid. Bristande datorvana I kölvattnet av den snabba ITutvecklingen på skolor över hela landet så har också ett ouppmärksammat problem dykt upp, menar Ingrid. Hon syftar på de elever som aldrig har haft tillgång till datorer hemma. Man utgår ofta ifrån att den yngre generationen har vuxit upp med datorer och att det ska fungera utan problem. Men det där är inte alltid sant. Om man håller sig med det tänket så finns det alltid en grupp elever som man lätt lämnar bakom sig. Det är en av anledningarna till att jag gärna använder Digilär - på så vis får eleverna vänja sig vid att använda digitala verktyg som mejl och att kunna växla mellan olika program. Jag tror att den biten är livsviktig för dem när de kommer härifrån, säger hon. I drygt två år har Ingrid använt sig av Digilärs SO-läromedel. I sin lärarroll fann hon det som en lättnad att kunna hänvisa till dagsaktuella händelser och samtidigt känna trygghet i att hon var rätt ute i läroplanen. Akilleshälen i dagens samhälle är att det finns hur mycket information som helst att hämta. Men sedan jag fick Digilär så har jag kunnat slappna av lite. När man 12

13 tar upp ett ämne på Digilär så är det med vetskapen om att urvalet redan är gjort och att innehållet är konstruerat efter kursplanen, säger hon. Klockrent för elever i behov av särskilt stöd Vid sin sida har hon kollegan Annika Hummerhielm som undervisar i svenska och franska på skolan. Det var som resurslärare i SO-ämnena för några år sedan som Annika först kom i kontakt med Digilär. Där hjälpte jag elever med autism att studera. Och jag hajade till, att här var en elev som hade autism, men som ändå kunde svara på instuderingsfrågor, lyssna på texten och klicka på svåra ord. Och sedan när det blir läxförhör - lyckas! För de eleverna är det här läromedlet särskilt klockrent, säger Annika och fortsätter, Elever som har olika typer av inlärningsstilar får sitt individuella stöd i Digilär. De kan lyssna och läsa samtidigt, men får också den visuella biten i form av en stor mängd vackra bilder. Det är väldigt svårt att hitta detta i ett annat läromedel, säger hon. I Digilärs svenskläromedel är det framförallt tillgängligheten som gör hennes lektioner lite smidigare. Eleverna glömmer lätt sina böcker, men de glömmer aldrig surfplattorna. Vi har också lätt för att hitta i menyerna. På många andra ställen kan sådant vara svårt - men navigationen här är väldigt logisk för mig personligen. Det är liksom inga trådar hit och dit, det gillar jag, säger Annika. Annika Hummerhielm Annika undervisar i svenska och franska och använder sig av Digilärs läromedel. Man känner att det är ett färskt material som man läser, det gör pluggandet lite roligare. Ett läromedel som hänger med Färskt innehåll gör läsningen roligare Ingrid ska snart undervisa klass 9C på Kärralundsskolan. Dagens lektion fortsätter med arbetsområdet Företagets ekonomi, och till det ska klassen fördjupa sig i kända affärsmän och även prata om aktuella skandaler som har inträffat i affärsvärlden. En av eleverna är Carl Ekblad, vars favoritämne är just samhällskunskap. Sedan vi fick det nya läromedlet så känner jag att jag får en mycket bättre bild av helheten i det vi studerar. Det är väldigt mycket intressant innehåll och man får bra hjälp av ordförklaringarna, säger han. Jag tycker om det för att det alltid uppdateras, fyller klasskamraten Esbjörn Christenssen i. Man känner att det är ett färskt material som man läser, det gör pluggandet lite roligare. All världens information Det ringer snart ut för helg. Eleverna packar snabbt ihop sina datorer och beger sig bort mot spårvagnarna nedanför skolan. Ingrid dröjer sig kvar en stund innan även hon tar helg. Jag har kört utan en tryckt lärobok i så många år nu, säger hon. I samma ögonblick som vi fick datorerna så kändes det också som att vi fick tillgång till all världens information. Efter det så kändes det som att jag inte på något sätt ville gå tillbaka till att använda gamla vanliga läroböcker längre. Jag föredrar digitalt material. 13

14 Inspirerande skolmiljö För att man framgångsrikt ska kunna leda och stimulera elevernas lärande krävs, förutom en engagerad lärare, även en stimulerande och inspirerande miljö. Lokaler och lärmiljöer måste utformas så att de ger lust att lära, stimulans och inspiration. På detta sätt vidgar vi våra elevers kunskap, kompetens och kreativitet. Lokalernas utformning, inredning, färgsättning, ljus, akustik och utsmyckning ska förmedla en känsla till eleverna att de är värdefulla och att deras lärande är viktigt. Informations- och kommunikationstekniken håller på att bli ett alltmer kraftfullt verktyg för skolan. Datorer, programvaror, smartboard, läsplattor, ipad och mobiltelefoner måste betraktas som en naturlig tillgång i lärandet. Detta öppnar upp helt nya möjligheter för lärarna att kunna leda lärandet, men det kräver samtidigt att skolans fysiska miljö är anpassad till detta. Lärmiljön är viktig för att vi ska kunna förverkliga en till en-pedagogiken. Skolan måste möjliggöra nya lärprocesser där utveckling av den fysiska miljön inte styrs av det traditionellt möblerade rummet. Skolan har inlett en resa som bara har börjat. År 2025 är det mycket sannolikt att eleverna kommer att använda sina (privata) digitala verktyg i skolan i betydligt högre utsträckning än idag samt att i stort sett allt kursmaterial kommer att vara digitalt. - Åke Westh Åke Westh är konsult i kultur- och utbildningsstrategiska frågor. Många av landets mest uppmärksammade skol- och biblioteksbyggnationer på senare år har han lett. 14

15 Alltid med Digilär Läromedel för en till en-undervisning både En effektiv sökfunktion för att lokalisera allt för dator och läsplatta som finns skrivet på Digilär Med stora möjligheter att individualisera Möjligheter att både scrolla och mata fram undervisningen texten avsnitt för avsnitt Kompletta läromedel Som lärare kan du bestämma vilka texter Läromedel där du som lärare kan lägga in och bildserier eleverna får se egna texter och uppgifter Du bestämmer vilka frågor och Med massor med högkvalitativa bilder arbetsuppgifter eleverna kan arbeta med Alltid inbyggda ordförklaringar och fördjupningstexter Genom vår urklippsfunktion kan eleverna snabbt göra ett referat av en text Ett mycket stort antal övningar, instuderingsfrågor och arbetsuppgifter På lärarens sidor kan du granska och kommentera elevernas arbeten Ämnesbibliotek med extramaterial bestående av texter, bilder och länkar Fokuserat läsläge fritt från allt som kan distrahera läsaren Tillgång till snabb och kompetent support Till alla texter finns talsyntes Ämnespaket. Användaren får automatiskt Ett stort antal texter har också inläst tal tillgång till alla läromedel i ett ämne Eleverna kan själva välja teckensnitt och Läromedelstexter som fortlöpande textstorlek uppdateras Massor med länkar till olika sajter på internet Nytt under 2015 Vi har skapat ett kursplaneringsverktyg för läraren Eleverna har fått en egen ordbok Läraren kommer enkelt att kunna konstruera glosprov Inloggning med Skolfederation gör att eleverna inte behöver komma ihåg något lösenord Eleverna har fått en egen portfolio I vår ios-app kan eleverna göra video- och ljudinspelningar 15

16 Vi vill höra från er digilär.se/kontakt Digilär är ett hastigt växande läromedelsföretag som helt koncentrerat sig på digitala läromedel. Snabbt bygger vi nu upp en organisation som ska kunna ge dig bästa tänkbara personliga service när du väljer läromedel. Vill du bekanta dig med de läromedel som vi redan publicerat eller de läromedel som vi har på gång, gå in på digilär.se. Där kan du kontakta vår kundtjänst som alltid hjälper dig till rätta. Du kan boka in din skola för ett skolbesök eller varför inte en onlinedemo? Vi ser till så att du kan få testa vårt material på en klass som du nu undervisar i innan du bestämmer dig för att göra ditt slutliga val av läromedel inför kommande läsår. Vi är många som kan komma ut till dig. Utöver våra försäljare har vi ofta också möjlighet att kunna engagera våra författare. Här nedan ser du de tre försäljare som mer än gärna hjälper dig med all tänkbar information: Carl Månsson Tel: Oscar Björsell Tel: Binjamin Bektasevic Tel: Än en gång vill vi påminna dig om våra förmånliga paketpriser som vi presenterade på sidan 6 i denna läromedelskatalog. Ett nära samarbete mellan din skola och Digilär kan bli en mycket lönsam affär för er. Ni kommer att få en perfekt support som användare av våra program. Mer än gärna vill vi också försöka utforma våra läromedel efter era pedagogiska önskemål. Alla prisuppgifter i katalogen är exklusive moms.

Framtidens digitala läromedel för gymnasiet

Framtidens digitala läromedel för gymnasiet - GY / VUX Framtidens digitala läromedel för gymnasiet MATEMATIK / SVENSKA / ENGELSKA / SPANSKA / HISTORIA / SAMHÄLLSKUNSKAP / RELIGIONSKUNSKAP Vi bygger läromedel Vaggeryd ligger i Småland. Det är där

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

Stödmaterial. Lgr 11 och webbpublicering. Lärare berättar om hur de relaterar ett arbete med webbpublicering utifrån läroplanen

Stödmaterial. Lgr 11 och webbpublicering. Lärare berättar om hur de relaterar ett arbete med webbpublicering utifrån läroplanen Stödmaterial Lgr 11 och webbpublicering Lärare berättar om hur de relaterar ett arbete med webbpublicering utifrån läroplanen Vi på Webbstjärnan har frågat ett antal lärare om hur de ser på kopplingen

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

Page 1 of 51. Enkät 2014 alla frågor

Page 1 of 51. Enkät 2014 alla frågor Page 1 of 51 Enkät 2014 alla frågor Page 2 of 51 Egna kommentarer kring ditt AV-Medianyttjande Strömmat material är superbra, men tyvärr så måste man ofta beställa filmer på DVD. Vore bra om de gick att

Läs mer

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Höstterminen -07 Kursansvarig Inger Brännström Johansson Annika Ehn-Magnusson 1 Inledning

Läs mer

Klassen i dialog med omvärlden

Klassen i dialog med omvärlden Dan Åkerlund Klassen i dialog med omvärlden pedagogiska vinster när skolan syns på nätet Klassen i dialog med omvärlden Version 1.0 2013 Dan Åkerlund Texten och fotografierna i inlagan skyddas enligt lag

Läs mer

lära med it Nya vägar till Det bredaste utbudet av pedagogisk IT

lära med it Nya vägar till Det bredaste utbudet av pedagogisk IT nr. 1 Våren 2011 Han har gett dyslexin ett ansikte Under skoltiden blev Benny Björkman betraktad som dum och lat. Först som vuxen fick han diagnosen grav dyslexi. Då fick han också den professionella hjälp

Läs mer

Resultat Analys Åtgärder

Resultat Analys Åtgärder BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsredovisning för grundskolan Resultat Analys Åtgärder 2012/2013 Högom skola Anna-Carin Olsson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET... 3 2 FRAMTIDEN... 3

Läs mer

Anpassningar för oss med dyslexi

Anpassningar för oss med dyslexi Anpassningar för oss med dyslexi Intervjuer med elever och lärare på gymnasiet och universitetet Författare Anita Hildén Hjälpmedelsinstitutet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Dylslexiförbundet

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Undersökning av läromedel för elever med svår synnedsättning eller blindhet samt deras pedagoger

Undersökning av läromedel för elever med svår synnedsättning eller blindhet samt deras pedagoger Undersökning av läromedel för elever med svår synnedsättning eller blindhet samt deras pedagoger Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon: 019-16 16 16. Telefax 019-16 16 17

Läs mer

inblicken Äntligen.., Fridagymnasiet Varför ett Fridagymnasium? 3, december 2006 åttonde årgången www.fridautbildning.se Tankar om gymnasiet sid.

inblicken Äntligen.., Fridagymnasiet Varför ett Fridagymnasium? 3, december 2006 åttonde årgången www.fridautbildning.se Tankar om gymnasiet sid. inblicken nummer 3, december 2006 åttonde årgången! Tema Fridagymnasiet Äntligen.., Fridagymnasiet Tankar om gymnasiet - Reflektioner kring det här att lämna grundskolan och börja på gymnasiet... Den första

Läs mer

En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned. Folkbibliotek Direkt. Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned. Folkbibliotek Direkt. Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned Folkbibliotek Direkt Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Hösten 2009 Innehåll Inledning... 3 bak g r u n d...

Läs mer

SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN. Öppen matematik. Om att öppna upp matematiken i undervisningen

SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN. Öppen matematik. Om att öppna upp matematiken i undervisningen SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN Öppen matematik Om att öppna upp matematiken i undervisningen Författare: Stefan Lindström ARTIKEL NUMMER 15/2014 Skolportens numrerade

Läs mer

Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se

Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se Självklart! Det handlar om rättigheter Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Utvecklingsprojekt som fått bidrag till särskilda insatser i skolan (SIS)

Utvecklingsprojekt som fått bidrag till särskilda insatser i skolan (SIS) En likvärdig utbildning i praktiken Fyra exempel som inspirerar Plats för vinjett 2012 Utvecklingsprojekt som fått bidrag till särskilda insatser i skolan (SIS) En likvärdig utbildning i praktiken Specialpedagogiska

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW *XQLOODcEHUJ µ(jhwduehwhµ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP ([DPHQVDUEHWHSRlQJ +DQGOHGDUH.HUVWLQ1LOVVRQ /,8,89*(;6(,QVWLWXWLRQHQI U 8WELOGQLQJVYHWHQVNDS

Läs mer

Lärplattan, Förskolan & Jag

Lärplattan, Förskolan & Jag Lärplattan, Förskolan & Jag Från omtänk Till nytänk En rapport om arbete med lärplatta i förskolan Erika Olsson September 2012 www.erikaolsson.se Inledning Mitt arbete med lärplatta under våren har varit

Läs mer

MOTIVERA MERA Skönlitteraturens vikt i gymnasieskolan

MOTIVERA MERA Skönlitteraturens vikt i gymnasieskolan 2003:031 PED EXAMENSARBETE MOTIVERA MERA Skönlitteraturens vikt i gymnasieskolan SOFIA ASPLING ANNELI WENNBERG PEDAGOGUTBILDNINGARNA PRAKTISK PEDAGOGISK UTBILDNING med inriktning mot gymnasielärare VT

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Elevens och lärarens ansvar

Elevens och lärarens ansvar Elevens och lärarens ansvar Matematik är av tradition ett ämne där läraren ger uppgifter som eleverna skall lösa. Leder det till att läraren övertar elevens ansvar för att lära matematik? Funderar eleverna

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Jag låtsas som ingenting men egentligen känns allt för bedrövligt

Jag låtsas som ingenting men egentligen känns allt för bedrövligt Jönköping Per Brahe Gymnasiet 20/4-2012 Jag låtsas som ingenting men egentligen känns allt för bedrövligt Slutarbete om min och andras dyslexi Johanna Gustafsson SP3a Innehållsförteckning Att läsa en mening

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer