VisitSwedens kommunikation om Sverige. Grafisk manual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VisitSwedens kommunikation om Sverige. Grafisk manual"

Transkript

1 VisitSwedens kommunikation om Sverige Grafisk manual Version: mars 2009

2 2 Innehåll Inledning Om den grafiska manualen 3 Företagsnamnet i löpande text 4 Logotyp Utformning och användning 5 Färger 6 Bakgrunder 7 Storlekar 8 Placering och frizon 9 Vid samverkan med partner 10 Original för nedladdning 11 Färger Analog kommunikation Webbproduktion 14 Typografi Rubriktypsnitt, brödtexttypsnitt 15 Användning 16 Färgad text 17 Övriga formelement Fyrhörningar 18 Pratbubblor 19 Utbudsmarkör 20 Kampanj-/lokala element 21 Trycksaker, annonser Medverkan i andras 22 För mässor, och företaget VisitSweden: Se separata manualer.

3 3 Inledning Varför grafisk manual? Man säger ofta att ett varumärke är så mycket mer än bara logotypen och det visuella uttrycket. Ja visst men varumärket är också logotypen och det visuella uttrycket. Och eftersom en bild som bekant säger mer än tusen ord kan den grafiska formen ge ett väsentligt stöd till hur Sverigebilden uppfattas och byggs över tiden. Därför är det värdefullt att skapa regler och riktlinjer som hjälper alla användare att hantera den grafiska formen på ett enhetligt sätt, i linje med varumärket, så att den kan göra bästa möjliga nytta. ditt omdöme, är därför avgörande för hur det färdiga resultatet blir. Om vi alla hjälps åt och visar respekt för manualens innehåll när vi jobbar med kommunikationen om Sverige, kommer vi också att bygga Sverigebilden starkare som ett varumärke. Ingen manual kan ersätta gott omdöme Den här manualen avser VisitSwedens kommunikation om Sverige, inte bolaget VisitSweden. Den är utvecklad med formen för som grund. Vissa element, som typsnitt och färger, har tagits därifrån. Övriga element och riktlinjer från visitsweden.com får däremot inte användas i några andra sammanhang, eftersom det strider mot den överenskommelse vi har med övriga NSU-organisationer. Den grafiska manualen är tänkt som ett praktiskt arbetsredskap. Den ska ge ledning i användandet av de element som tillsammans bildar den grafiska profilen. Här finner du allmänna regler och riktlinjer, uttänkta för att skapa en röd tråd och en stark igenkänning mellan olika kanaler. En hel del styrs av tydliga regler, medan annat ger mer flexibla ramar att jobba inom. Din kunskap om varumärket och den grafiska profilen, och

4 4 Inledning Företagsnamnet i löpande text Innan vi går in på de grafiska elementen, ska vi bara passa på att beröra något som definitionsmässigt inte ingår i den grafiska profilen, men som ändå är en del av kommunikationen: hur vi skriver vårt företagsnamn. VisitSweden är vårt gemensamma företagsnamn oavsett var vi befinner oss i världen, vilket gör det enklare för vår omvärld att se oss som ett företag. När VisitSweden används i löpande text ska det alltid skrivas ihop utan mellanslag mellan Visit och Sweden, och det ska alltid stavas med versalt S. Alltså så här: VisitSweden. Namnet förkortas aldrig vi skriver således inte VS. Det är skillnad mot vår logotyp, där företagsnamnet formgivits som en helhet tillsammans med flaggan och avdelats på två rader. Skälet är att vi skriver ihop det i löpande text är att vi vill betona Sweden i namnet. Detta gäller förstås inte webbadresser, där man vanligtvis bara använder gemena bokstäver. Första gången webbadressen skrivs i en brödtext ska den skrivas: Nämns den flera gånger i samma text behöver man inte skriva ut www, utan bara: visitsweden.com. Skriv alltid ihop företagsnamnet som ett ord. Skriv alltid V och S versalt (med stora bokstäver). Förkorta aldrig företagsnamnet. Första gången webbadressen skrivs i en brödtext: Följande gånger webbadressen skrivs i samma text: VisitSweden Visitsweden visitsweden visitsweden Visit Sweden VS visitsweden.com Som standard är i internetvärlden skrivs webbadresser enbart med gemena (små) bokstäver. VisitSweden.com

5 5 Logotyp Utformning och användning Vår logotyp med företagsnamn är formgiven specifikt för VisitSweden och får inte förändras eller förvanskas på något sätt. Det enda som är tillåtet är att förstora eller förminska den, men då måste det ske helt proportionellt (se Logotyp/Storlekar ). Som standard för VisitSwedens logotyp ingår webbadressen som en underrad. Den används alltid i trycksaker såvida inte webbadressen finns tydligt angiven i logotypens närhet. Det finns bara en enda variation för logotypen, och det är utan webbadress. Den används i digitala medier, då den länkas till samt i sammanhang då webbadressen anges i nära anslutning till logotypen Proportionerna i logotypen får inte förändras. Typsnittet i företagsnamn eller webbadress får inte bytas mot ett annat. Visit Sweden Underraden med webbadress får inte skrivas dit på egen hand. Använd ett korrekt original. Visit Sweden Placering av och proportioner i webbadressen får inte förändras. Logotyp och företagsnamn ska användas som en helhet. Inga delar får brytas ut och återges separat. Visit Sweden

6 6 Logotyp Färger Logotypen finns i en färgversion och en svartvit version. Vi strävar efter att använda färgversionen i samtliga fall då det är praktiskt möjligt, dvs. den svartvita får endast användas då själva enheten produceras i svartvitt. Logotypen finns också i en variant med negativ (vit) text. Den får enbart användas då logotypen placeras mot en mörk bakgrund samt mot VisitSwedens himmelsblå färg (se Färger ). Bakgrunden får dock aldrig vara så mörk att flaggans blåa färg är svår att skilja ut från bakgrunden. Färgversion (ska i första hand placeras på en vit bakgrund se Logotyp/Bakgrund ) Logotypfärger CMYK: Pantone 021 CMYK: Pantone Reflex Blue CMYK: Pantone Black Färgversion med negativ text Svartvit version (får endast användas då själva enheten produceras i svartvit)

7 7 Logotyp Bakgrunder För att logotypen och dess färger ska upplevas på ett likartat sätt i olika miljöer finns regler för hur bakgrunden ska se ut. Syftet är att: Logotypen ska synas ordentligt utan konkurrens från andra grafiska element. Logotypens delar ska gå att urskilja tydligt, med en god kontrast mot bakgrunden. Upplevelsen av logotypens bestämda färger ska inte påverkas av konkurrerande färger. Logotypen ska i första hand placeras på en vit bakgrund. I undantagsfall kan logotypen återges på en ljus bakgrund. På mörk bakgrund används logotypen med en negativ text. Bakgrunden får dock inte vara så mörk att flaggans blåa färg flyter ihop med bakgrunden. Placera inte logotypen i en bild om det inte finns ett ljust fält i bilden där den syns tydligt med god kontrast. Placera inte logotypen på en flerfärgad bakgrund.

8 8 Logotyp Storlekar Logotypen skalas ned för att passa till olika tryckta material. Rekommenderade proportioner framgår av illustrationen här bredvid. Alla logotypstorlekarna finns både utan och med webbadress. 20 mm A6: A5: A4: A3: Större format än A3 kräver att logotypen anpassas visuellt på aktuell yta. 30 mm 35 mm 60 mm

9 9 Logotyp Placering och frizon Frizonen är lika med halva logotypens höjd (exkl. flaggan). Logotypen placeras så långt som möjligt i nedre högra hörnet. Undantagsvis kan den även placeras i övriga hörn. (För företaget VisitSwedens kontorstryck gäller särskilda regler.). Ju mer luft det finns runt logotypen, desto bättre syns den. Därför finns det en gräns för minsta avstånd till ett annat grafiskt element eller sidans kant. Detta kallas frizon. Proportionerna framgår av illustrationen. 50% 100% 50% 50% 100% 50% När logotypen placeras på t.ex. ett broschyromslag ska avståndet till papperets marginaler vara minst lika med frizonen. När logotypen placeras i anslutning till andra grafiska element, t.ex. en text eller en bild, ska avståndet vara minst lika med frizonen gärna större.

10 10 Logotyp Vid samverkan med partner (t.ex. samannonsering) I många sammanhang marknadsför vi Sverige tillsammans med en partner eller annan aktör, som också behöver exponera sin logotyp och avsändare. För att respektive logotyp ska få möjlighet att synas ostört används reglerna om frizon. Vidare ska logotyperna upplevas som jämnstora. VisitSwedens logotyp ska helst placeras först. Se även Trycksaker.

11 11 Logotyp Med webbadress Original för nedladdning Använd alltid färdiga original när du ska använda logotypen. De går att ladda ned från VisitSwedens varumärkesguide. Se till att alltid vara tydlig angående storlek när materialet vidarebefordras till underleverantörer. Varje original finns i tre olika tekniska format: eps är vektoriserad (= skalningsbar) och används för tryckfärdiga original. jpg är pixlad (= bör enbart skalas ned, inte upp) och används främst i PowerPoint och Word. gif är pixlad (= bör enbart skalas ned, inte upp) och används främst för webbdesign. Fyrfärg Svartvit Negativ text Utan webbadress Fyrfärg Svartvit Negativ text

12 12 Färger Huvudfärger och andra prioriterade färger för analog kommunikation Huvudfärg VisitSweden använder färger ur en speciell färgskala som bidrar till varumärkets progressiva uttryck. VisitSwedens huvudfärger är en himmelsblå och en rosa. CMYK: RGB: Huvudfärg Den himmelsblå används som huvudfärg, bl.a. för att skapa igenkänning med där den också är huvudfärg. Utbudsfärg Användning: Se Övriga formelement Utbudsfärg Den rosa används specifikt som utbudsmarkör (se Övriga formelement ). Den utgår från den traditionella signalfärgen i kommersiell kommunikation, rött, men upplevs som mer progressiv genom val av en rosa nyans. CMYK: RGB: Tonad övergång För att tydligare skilja ut en färgplatta från bakgrunden, eller addera liv till en layout, kan färgerna också användas i en tonad övergång (alltid vertikalt med den mörka överst) mellan CMYK och CMYK (blå) samt CMYK och CMYK (rosa). Speciella färger Logotypens färger används bara i logotypen. För används den blå huvudfärgen. För används primärt den gröna komplementfärgen. Tonad övergång (alltid vertikalt med den mörka överst) Vid kommunikation av används den blå huvudfärgen Toning CMYK: CMYK: Toning CMYK: CMYK: Vid kommunikation av används den gröna komplementfärgen. CMYK: RGB: CMYK: RGB:

13 13 Färger Komplementfärger för analog kommunikation Komplementfärger VisitSweden använder färger ur en speciell färgskala som bidrar till varumärkets progressiva uttryck. Komplementfärgerna är utvalda för att balansera de svalare huvudfärgerna med något varmare, samt för att ge en tydlig koppling till NSU-profilen och den särskilda webbmanualen. Komplementfärgerna används med högst två färger på samma yta eller i samma enhet, såvida det inte handlar om ett medvetet formgivet mönster (se Övriga formelement ) Komplementfärgerna får bara användas i 100% Välj ur paletten i harmoni med övriga grafiska element. Logotypens färger används bara i logotypen. CMYK: RGB: CMYK: RGB: CMYK: RGB: CMYK: RGB: CMYK: RGB: CMYK: RGB: CMYK: RGB: CMYK: RGB: CMYK: RGB: CMYK: RGB: CMYK: RGB:

14 14 Färger Huvudfärger Huvudfärger och komplementfärger för webbproduktion RGB: HEX: 31B1E2 RGB: HEX: EAE8E9 RGB: HEX: D6EFF9 RGB: HEX: FADDEA RGB: HEX: F09DC0 Dessa färger ska användas för all webbkommunikation (utom som regleras i egen manual). Där det behövs en ljusare nyans kan de flesta webbfärgerna användas i en ton om 20% (se färgexemplen till höger). RGB: HEX: 996E51 RGB: HEX: E9DFD7 RGB: HEX: 9AA616 RGB: HEX: 9AA616 RGB: HEX: 9FC216 RGB: HEX: ECF3D3 RGB: HEX: FECA0D RGB: HEX: FFF4CF RGB: HEX: E64415 RGB: HEX: FADAD0 RGB: HEX: 60559C RGB: HEX: DFDDCD RGB: HEX: E85795 RGB: HEX: E7E1ED Den himmelsblå huvudfärgen för analog kommunikation får inte användas som huvudfärg i digital kommunikation, däremot som komplementfärg. Komplementfärg Utbudsfärg (Obs: Får inte användas som komplementfärg utan endast som utbudsfärg se Övriga formelement ) RGB: HEX: 31B1E2 RGB: HEX: E85795

15 15 Typografi Rubriktypsnitt Trebuchet MS Används som huvudtypografi i upplevelseyta, i alla rubriker, i all text på broschyr-, katalog och magasinomslag samt på webben. (Till dessa ändamål får inga andra typsnitt använ das, utan undantag.) Brödtexttypsnitt Trebuchet MS ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Trebuchet MS Används till: All HTML-baserad brödtext (dvs. brödtext på webben). Ingresser eller liknande i kombination med Georgia. Kortare brödtexter i trycksaker (men var vaksam på läsbarheten). Georgia Används till brödtext (utom på webben). Samtliga av VisitSwedens typsnitt ingår i standardteckenuppsättningen på såväl PC- som Macintosh-plattformen och är ritade för att vara lättlästa även i större textmängder. Använd aldrig typsnitten helversalt dels för att det inte ingår i typografins karaktär, dels ger versalgement bättre läsbarhet. Georgia ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

16 16 Typografi escapades urbaines Användning Huvudingress Trebuchet Regular, 12/14pt Stockholm, Göteborg et Malmö offrent tous les avantages de la métropole internationale mais très peu de ses inconvénients. Sträva efter att använda typsnitten i några fasta storlekar (både typsnittsgraden och radavståndet, s.k. kägel, samt förhållandet dem emellan). I VisitSwedens kommunikation ska texterna vara vänsterjusterade. Några regler för god typografi: Använd aldrig typsnitten helversalt. Kursivera helst inte längre textstycken utan bara enstaka ord eller meningar. Var sparsam med att lägga text i bild, och var vaksam på kontrast och läsbarhet. En tumregel för radavstånd (kägel) är två punkter större än textens storlek, t.ex. 10/12 eller 22/24. (Vid väldigt stor eller extremt liten text bör detta dock modifieras något.) Rubrik Trebuchet Bold, 20/22pt Ingress Trebuchet Regular, 10/12pt Underrubrik Trebuchet Regular, 10/12pt Brödtext Georgia Regular, 9/11pt Des plaisirs urbains Les trois grandes villes suédoises, Stockholm, Göteborg et Malmö, ont en commun la particularité de posséder toutes les qualités de la métropole moderne internationale. Ici, vous pouvez profiter pleinement de la culture cosmopolite contemporaine sans en subir les mauvais côtés susceptibles de gâcher le plaisir de votre séjour : la foule, l air pollué, la surexploitation, les longues attentes, les risques et les sujets d irritation en tous genres. La proximité d une nature belle et accessible est un atout unique en Europe. Faire du tourisme dans les grandes villes suédoises, c est facile, c est commode, c est agréable, et chacune d elles offre son propre mélange singulier d héritage ancien et d effervescence urbaine actuelle. Stockholm la métropole nordique La capitale suédoise est connue comme une des plus belles villes au monde, posée sur quatorze îles à l endroit où le lac Mälaren se jette dans la mer Baltique et l archipel de Stockholm, ce paysage maritime exceptionnel composé de îles et îlots. Le passé de grande puissance de la Suède, d abord militaire au 17e siècle puis industriel à la fin du 19e siècle, se manifeste à Stockholm de manière éclatante à travers une architecture et un urbanisme grandioses qui embrassent cinq siècles, avec pwour centre historique Gamla Stan, la vieille ville, le noyau le plus grand et le mieux préservé d Europe, dont les premières traces remontent au 13e siècle. Les amateurs d histoire, de culture et d ambiance cosmopolite y trouveront largement de quoi se combler, le temps d un weekend prolongé, d une semaine, voire plus, quels que soient leurs goûts et préférences. C est surtout depuis ces dix dernières années que Stockholm s est fait connaître comme une des places urbaines les plus modernes, les plus dynamiques et les plus créatives. Que vous soyez passionné de gastronomie, d art, de musique, de design, de mode, de shopping ou de vie nocturne, nous osons vous promettre que Stockholm a des expériences excitantes et enrichissantes à vous offrir, sept jours sur sept, 365 jours par an. C est la raison pour laquelle de plus en plus de touristes métropolitains choisissent Stockholm comme ils auraient pu choisir Londres, Paris, New York, Milan ou Tokyo. Comparée à ces métropoles, Stockholm est plus facile, plus pratique, moins coûteuse et, de l avis de beaucoup, plus agréable à visiter. Pour l amateur d art et d histoire, il existe une foison de musées, de cadres et de curiosités touristiques de différentes époques. Le musée Vasa, qui abrite le célèbre vaisseau du même nom et qui sombra lors de son voyage inaugural en plein Stockholm en 1628, remonté et restauré dans sa splendeur originelle ; Nationalmuseum, et sa superbe collection de peintures, d artisanat, d art et de sculptures nordiques et européennes ; Moderna museet, un musée consacré à l art du 20e siècle et qui compte parmi les plus importants au monde ; Skansen, le plus ancien musée en plein air qui raconte l histoire de la Suède en miniature. Ce sont quelques exemples des très nombreux musées de premier rang mondial. De premier rang mondial aussi, les scènes nationales comme Kungliga Operan (l Opéra royal), Operabaletten et Kungliga Dramatiska Teatern. Stockholm offre un éventail large et varié de galeries d art, de salles d exposition et de scènes indépendantes. Magasin 3, qui fête ses 20 ans, et Bonniers konsthall, récemment inauguré, abrité dans un bâtiment spectaculaire dessiné par l architecte de renom suédois Johan Celsing, occupent une place de première ligne au plan international. Les proches environs de Stockholm offrent également une foule de destinations intéressantes qui valent une excursion. Le domaine royal de Drottningholm avec son parc et son théâtre, encore appelé le «Versailles du Nord», le Cimetière boisé (Skogskyrkogården) empreint de romantisme naturel nordique, sont tous deux classés au Patrimoine mondial de l UNESCO. Le musée Millesgården et son parc à sculptures sur l île de Lidingö n ont pas leurs pareils en termes de beauté et de splendeur. Si vous êtes de ceux pour qui ce sont les expériences gustatives qui comptent le plus lors d un voyage, sachez que Stockholm est unanimement reconnue parmi les connaisseurs comme l une des destinations gastronomiques les plus intéressantes d Europe. Stockholm compte pas moins de cinq restaurants étoilés dans le Guide Rouge Michelin, un chiffre remarquable pour une ville de cette taille. Ici, vous pouvez boire et manger dans des Bildtext Trebuchet Regular, 8/10 pt Le restaurant Strandbryggan, Stockholm (Strandvägskajen).

17 17 Typografi Färgad text Att återge rubriker och annan text i någon av VisitSwedens färger är ett bra sätt att skapa karaktär, ibland även läsbarhet. Lägg stor omsorg vid att skapa en god harmoni mellan text och bild. Följ riktlinjerna härintill. Välj en färg som harmonierar med andra färger i enheten, t.ex. en bild. Tänk på att färgade rubriker i läsningen upplevs som lättare än svarta. Lorem ipsum När texten ligger i en bild eller på en färgad platta ska texten vara svart eller vit (förutom på omslag till broschyrer, kataloger magasin etc, där friheten är större). Lorem ipsum På bakgrunder i den himmelsblåa huvudfärgen eller den rosa utbudsfärgen ska texten vara vit. Lorem ipsum Undvik färger som gör texten svår att läsa. Lorem ipsum För att skapa lugn i en layout, använd bara en färg till all text på en och samma sida (eller t.o.m. i en och samma enhet).

18 18 Övriga formelement Fyrhörningar Som ett signifikant grafiskt element använder VisitSweden en speciellt utformad fyrhörning med runda hörn. Den kan användas som ram, platta, faktaruta, utbudsmarkör, pratbubbla m.m. Den kan ha i princip vilka proportioner som helst, bara radien på de runda hörnen är 2,5 mm. Fyrhörningen används främst i den himmelsblå huvudfärgen (även som tonad övergång), men även andra färger kan användas. Bl.a. kan fyrhörningen göras vit på en färgad bakgrund. Den rosa utbudsfärgen används endast när fyrhörningen används som utbudsmarkör (se Övriga formelement/utbudsmarkör ). Radien på de runda hörnen ska vara 2,5 mm Fyrhörningen kan ha olika proportioner. Fyrhörningen används främst i den himmelsblå huvudfärgen men även andra färger kan användas (den rosa enbart då fyrhörningen används som utbudsmarkör). På färgad bakgrund ska fyrhörningen göras vit.

19 19 Övriga formelement Pratbubblor VisitSwedens speciella fyrhörning kan i speciella fall användas som en pratbubbla. Så används den även på Då gäller samma regler för fyrhörningen, med tillägg av en liten svans, eller pratbubblespets. Denna får användas i två fall: Då man skulle kunna uppfatta det som att den som svansen pekar på, eller VisitSweden, säger det som står i pratbubblan. Då svansen pekar på något som texten handlar om. Svansen på pratbubblan ska då tydligt peka på den som säger det, eller det som det handlar om. Pratbubblan kan, liksom fyrhörningen, ha i stort sett alla möjliga proportioner. Svansen/ pratbubblespetsen ska däremot alltid ha en given storlek och relativ placering. Pratbubblan används främst i den himmelsblå huvudfärgen (även som tonad övergång), men även andra färger kan användas. Bl.a. kan pratbubblan göras vit på en färgad bakgrund. Den rosa utbudsfärgen används endast när pratbubblan används som utbudsmarkör (se Övriga formelement/utbudsmarkör ). Svansen/pratbubblespetsen placeras alltid två svansbredder från pratbubblanss yttre begränsningslinje. Det kan dock räknas från vilket som helst av de fyra hörnen. Både den himmelsblå och den rosa färgen kan användas (den rosa enbart då pratbubblan används som utbudsmarkör). 8 mm Svansen på pratbubblan ska tydligt peka på den som säger något, eller det som det handlar om. Text på blå eller rosa bakgrund ska vara negativ (vit). Alltid negativ text på blå bakgrund Negativ text Alltid negativ text på rosa bakgrund Negativ text

20 20 Övriga formelement Utbudsmarkör VisitSwedens speciella fyrhörning kan också användas som en utbudsmarkör. Den ska i dessa fall alltid innehålla en text som har karaktär av ett erbjudande av något slag. Som utbudsmarkör ska fyrhörningen alltid ha formen av en kvadrat, dvs. alla sidorna är lika långa, och den ska lutas med ±12 (+ lutar framåt, - lutar bakåt). Den ska också alltid ha den rosa huvudfärgen, eventuellt i någon toning. Texten ska vara negativ (vit). Utbudsmarkören får placeras på alla bakgrunder med tillräcklig kontrast mot den rosa färgen, även i bilder. Om den behöver ökad kontrast till sin bakgrund kan en skugga användas. Texten i utbudsmarkören ska skrivas i Trebuchet MS. En utbudsmarkör ska alltid ha formen av en kvadrat, dvs. alla sidorna är lika långa. Utbudsmarkören ska lutas med ±12 (+ lutar framåt, - lutar bakåt). Den ska alltid ha den rosa huvudfärgen. Om utbudsmarkören behöver ökad kontrast till sin bakgrund kan en skugga användas svart med 75% opacitet och en förskjutning på 2,5 mm. Texten i utbudsmarkören ska skrivas i Trebuchet MS. Lige nu! Klik ind på og find vej til de svenske fristelser Lige nu! Klik ind på og find vej til de svenske fristelser Lige nu! Klik ind på og find vej til de svenske fristelser

21 21 Övriga formelement WOPS Kampanj-/lokala element Som ett sätt att ge en enhet, t.ex. en annons, extra karaktär eller hålla ihop flera enheter i en kampanj eller under en säsong, kan mönster, figurer och andra dekorelement användas. Detta kan med fördel användas lokalt, för att skräddarsy uttrycket till den aktuella marknaden. Varje sådant dekorelement regleras med hjälp av en egen manual. Den himmelsblå huvudfärgen ska vara tongivande. För kampanj-/lokala formelement ska den himmelsblå huvudfärgen vara tongivande. WHOPs / samtalekøkken: eksekveringseksempler Ett exempel på hur ett mönster använts i Danmark i både print och webb. Samtalekøkken iquamcore vent iurero dolore dolortie tet, um venim veliquis autpat ut ullum quatem nonse conse core eraese dit nim zzrillam, quam, sim vent dolestrud dolorer sum do od mincin veliquatuenefa cilla ndipit zzrillam, quam, sim ventud dolorer sum d dolestrud dlum Alit utat la augait, si bla feugiatet, sendign iametummodit lore Ros eugait utat. Rud dip eum ing et ver sequis dolor adignissim non it acipsuscin et la ad Ed doloboreet dolore tet ing euisi blamcon sequisse vero delis dolessed magniat am, summole ndrero odolore magnisi.perosto del utpat. Duiscipit el delit, vel do odolobore eum zzrilla conseni smodipis adolobore eum zzrilla conseni smodipis accum ex ea facidunt prat. Gait prat venit, quisit Boende på Gxxxxxhotell eller Pensionat fra DKK 000,- Tie consequi endre Alit utat la augait, si bla feugiatet, sendign iametummodit lore min eriliqu ametue elendre do odigna Boende på Gxxxxxhotell eller Pensionat fra DKK 000,- Ipis atummy nonulputat. Magnim in eu feu facip ea commy nullum Niam zzrit ver sum zzrilit vel incipsustrud dolessisit auguero estisi. An heniscilla cortinibh euis nibh Per sustio del ulput il It iustrud digna adiat. Del dolortin eum vel ulla commod euisseq uisisl eugue consequisi.mod minim vullut lum verit accum dolorero eu feugiam Boende på Gxxxxxhotell eller Pensionat fra DKK 000,- Olenisit eumsan hent ea faccum atet Ros dolobor perostrud moloreros doluptat accum nis nullumm odolorem vel dit vullum zzriure magniametum acin utpat lor at accum et nosto od euis ent praestrud dolendio dolor si. acin utpat lor at accum et nosto od euis ent praestrud dolendio dolor si Boende på Gxxxxxhotell eller Pensionat fra DKK 000,- Tie consequi endre Alit utat la augait, si bla feugiatet, sendign iametummodit lore min eriliqu ametue elendre do odigna commod exerosto ero consend Boende på Gxxxxxhotell eller Pensionat fra DKK 000,- Olenisit eumsan hent ea faccum atet Ros dolobor perostrud moloreros doluptat accum nis nullumm odolorem vel dit vullum zzriure magniametum acin utpat lor at accum et nosto od euis ent praestrud dolendio dolor si. acin utpat lor at accum et nosto od euis ent praestrud dolendio dolor si Boende på Gxxxxxhotell eller Pensionat fra DKK 000,- Per sustio del ulput il It iustrud digna adiat. Del dolortin eum vel ulla commod euisseq uisisl eugue consequisi.mod minim vullut lum verit accum dolorero eu feugiam exero commy nos nit luptat nit aut nos at ad ex ea facipit num ipit lam Boende på Gxxxxxhotell eller Pensionat fra DKK 000,- Olenisit eumsan hent ea faccum atet Ros dolobor perostrud moloreros doluptat accum nis nullumm odolorem vel dit vullum zzriure magniametum acin utpat lor at accum et nosto od euis ent praestrud dolendio dolor si. acin utpat lor at accum et nosto od euis ent praestrud dolendio dolor si Boende på Gxxxxxhotell eller Pensionat fra DKK 000,- Tie consequi endre Alit utat la augait, si bla feugiatet, sendign iametummodit lore min eriliqu ametue elendre do odigna commod exerosto ero consend Boende på Gxxxxxhotell eller Pensionat fra DKK 000,- it acipsuscin et la ad Ed doloboreet dolore tet ing euisi blamcon sequisse vero delis dolessed magniat am, summole ndrero odolore magnisi.perosto del utpat. Duiscipit el delit, vel do odolobore eum zzrilla conseni smodipis adolobore eum zzrilla conseni smodipis accum ex ea facidunt prat. Gait prat venit, quisit conseni smodipis adolobore eum zzrilla conseni smodipis accum ex Boende på Gxxxxxhotell eller Pensionat fra DKK 000,- it acipsuscin et la ad Ed doloboreet dolore tet ing euisi blamcon sequisse vero delis dolessed magniat am, summole ndrero odolore magnisi.perosto del utpat. Duiscipit el delit, vel do odolobore eum zzrilla Boende på Gxxxxxhotell eller Pensionat fra DKK 000,- Helsingør klik ind på København Lige nu! Klik ind på og find vej til de svenske fristelser Lige nu! og lierum lernet fsdanlæie feine Helsingborg Malmö Båstad Ängelholm Lund Trelleborg Höör Hässleholm Kristianstad Ystad Simrishamn Få BroPas* og kør over Øresundsbron for 135 DKK i stedet for 260 DKK *BroPas er et årsabonnement og koster 230 DKK Vi sejler hvert 20. minut. Læs mere:

22 22 Trycksaker, annonser Medverkan i andras trycksaker och annonser När VisitSweden medverkar i andras trycksaker och annonser kan det förekomma att vi inte kan påverka layouten utan bara får ett minimalt utrymme för vår logotyp. I detta minimumfall finns två möjliga alternativ för utformning av vår avsändare: Alternativ 1: Logotyp enligt alt. 2 nedan (i varianten utan webbadress), med pratbubbla i den himmelsblå huvudfägen som pekar på logotypen. Pratbubblan kan anpassas till tillgänglig yta. I pratbubblan ligger texten Din guide till Sverige: i negativt (vitt). Alternativ 2: Endast logotypen (i huvudvarianten med webbadress). Den återges då på vit bakgrund, görs så stor som utrymme och övrig layout tillåter och placeras i första hand i det nedre högra hörnet. Är detta inte möjligt är även andra placeringar godkända. Frederikshavn-Oslo Frederikshavn-Göteborg Grenaa-Varberg Pr. person Tag bedsteforældre eller vennerne med på skiferie og bo i en af storhytterne. 7 døgn, pers. i Idre Fjäll Storhytte type A, inkl. færgeoverfart t/r med 1 bil med Stena Line. Byttedag søn/søn 7/1-4/ Pris i alt kr ,- 715,- v/ 12 pers. Idre Fjäll - børnenes favorit Idre Fjäll bliver ofte beskrevet som en af de mest børnevenlige skidestinationer i Norden, eller hele Europa. Med 42 nedfarter, hvoraf 16 er grønne, indendørs vandland, et lille skitog fra område til område og alle boliger med ski-in, ski-out, så fås det ikke bedre! Bestil på eller Book din rejse online og spar gebyret på kr. 40,- Endast den himmelsblå huvudfärgen får användas i alt. 1 inte den rosa utbudsfärgen. Din guide till Sverige:

HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE

HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE GRAFISK MANUAL HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE Everything you do communicates har en viss person en gång sagt. Och visst är det så. Allt vi gör kommunicerar och skapar en bild av varumärket Solidaritetsfonden.

Läs mer

Den grafiska profilen är ansiktet utåt. Ett genomtänkt, tydligt och konsekvent grafiskt utseende ökar trovärdigheten och ger ett professionellt

Den grafiska profilen är ansiktet utåt. Ett genomtänkt, tydligt och konsekvent grafiskt utseende ökar trovärdigheten och ger ett professionellt Grafisk manual 1 Den grafiska profilen är ansiktet utåt. Ett genomtänkt, tydligt och konsekvent grafiskt utseende ökar trovärdigheten och ger ett professionellt intryck. Den grafiska manualen ska fungera

Läs mer

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator Världens bästa hälsa 2020 Profilmanual Profilmanual Indexator Innehåll Följ profilmanualen 3 Logotyp 4 Logotypanvändning 5 Friyta 6 Färger 7 Typografi 8 Typografi ersättningstypsnitt 9 Grafiskt mönster

Läs mer

VIDARKLINIKEN GRAFISK MANUAL 2010

VIDARKLINIKEN GRAFISK MANUAL 2010 VIDARKLINIKEN GRAFISK MANUAL 2010 LOGOTYP 215 216 ALLTID SAMMA LOGOTYP Vidarklinikens logotyp bör användas på alla produkter som en identifiering av Vidarkliniken. Exempel på olika användningsområden är

Läs mer

JÄRNAKOMMUNIKATION GRAFISK MANUAL 2010

JÄRNAKOMMUNIKATION GRAFISK MANUAL 2010 GRAFISK MANUAL 2010 1 LOGOTYP ALLTID SAMMA LOGOTYP logotyp bör användas på alla produkter som en identifiering av. Exempel på olika användningsområden är brevpapper, visitkort, telefaxblanketter, broshyrer,

Läs mer

Grafisk manual för Västra Götalandsregionens logotyp

Grafisk manual för Västra Götalandsregionens logotyp Grafisk manual för Västra Götalandsregionens logotyp Innehåll 1. Västra Götalandsregionens logotyp uppbyggnad sid. 4 2. Västra Götalandsregionens logotyp varianter sid. 5 3. Västra Götalandsregionens logotyper

Läs mer

Ljungby profilprogram 1.0 Logotype, Färger, Typografi, Användningsexempel 2009-12-01

Ljungby profilprogram 1.0 Logotype, Färger, Typografi, Användningsexempel 2009-12-01 Ljungby profilprogram 1.0 Logotype, Färger, Typografi, Användningsexempel 2009-12-01 Logotype Ljungbys logotyp består av två element: ordmärke som är själva basen och pratbubblan som är en flexibel del

Läs mer

KIMITOÖNS GRAFISKA MANUAL

KIMITOÖNS GRAFISKA MANUAL DEN VISUELLA IDENTITETEN KIMITOÖNS GRAFISKA MANUAL Logon och det grafiska utseendet förmedlar Kimitoöns kommuns värderingar: öppenhet, aktivitet och förnyelse. Det nya grafiska utseendet är fräscht och

Läs mer

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil Varumärket Polykemi En grafisk guide till en tydlig profil Logotype Logotypen är företagets varumärke och den viktigaste grafiska identifikationen bland de grafiska grundelementen. Logotypen består av

Läs mer

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar GRAFISK MANUAL INLEDNING Den här manualen beskriver hur vi arbetar med vår grafiska profil. I den hittar du allt från användandet av logotypen och hanterandet av färger och typografi, till mallar för utformning

Läs mer

GRAFISK MANUAL WALLOXSTRAND

GRAFISK MANUAL WALLOXSTRAND GRAFISK MANUAL WALLOXSTRAND WALLOXSTRAND INTRODUKTION VARUMÄRKET WALLOXSTRAND För att förstärka och förtydliga varumärket Walloxstrand behövs en tydlig och gemensam hållen identitet. Den grafiska profilen

Läs mer

Färgversioner. Färg: Svart-vit: Negativ:

Färgversioner. Färg: Svart-vit: Negativ: Grafisk profilguide Profilguide Ett företags profilguide är till för att skapa ett enhetligt och konsekvent visuellt uttryck, och för att bygga varumärket. Det är viktigt att riktlinjer och rekommendationer

Läs mer

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande Vår grafiska manual Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande kunskapscentrum som ökar fram tidens brandsäkerhet

Läs mer

Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil

Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil Beslut: Rektor 2012-11-19 Revidering: - Dnr: DUC 2012/1645/10 Gäller fr. o m: 2012-11-19 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig för uppdatering:

Läs mer

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft. aloq.se Loxysoft AB Post: Box 53, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan, Frösön Tel: 063-8 34 40 Fax: 063-40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.se Grafisk manual Loxysoft AB Text och design: aloq AB, Östersund

Läs mer

Grafisk manual version 2015-02-10

Grafisk manual version 2015-02-10 Grafisk manual version 2015-02-10 Innehåll 1. Inledning...3 2. Varumärkesfärger...4 2.1 Definitioner...4 3. Carriers logotyp...5 3.1 Logotypens uppbyggnad...5 3.2 Logotypens frizoner...6 3.3 Alternativa

Läs mer

1 Grundregler. 2 Trycksaker. 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert

1 Grundregler. 2 Trycksaker. 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert GRAFISK PROFIL 1 Grundregler 2 Trycksaker 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert Grundregler 1.1 Logotyp Logotyp Färger 1.2 Grundregler Färger RGB CMYK R=179, G=197,

Läs mer

Grafisk manual för JAK Medlemsbank - Lathund

Grafisk manual för JAK Medlemsbank - Lathund Grafisk manual för JAK Medlemsbank - Lathund VID FRÅGOR VAR VÄNLIG KONTAKTA KOMMUNIKATIONSAVDELNINGEN Kommunikatör Louise Clausen, louise.clausen@jak.se, 0500-46 45 23 eller Webbansvarig Hanna Sikter,

Läs mer

Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen

Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen OM VÅR GRAFISKA PROFIL Grafisk Profil för Vägen ut! kooperativen En gemensam grafisk profil för Vägen ut! kooperativen är viktig för att ge ett enhetligt

Läs mer

SWEBO Bioenergy Grafisk profil

SWEBO Bioenergy Grafisk profil SWEBO Bioenergy Grafisk profil Formsmedjan Reklam & Kommunikation Grafisk profil Den image vi har, det vill säga hur andra människor uppfattar vårt företag är ett resultat av alla de intryck vi gör på

Läs mer

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Innehåll Vad är en grafisk profil?... 3 Färger... 4 Profilfärg...4 Komplementfärger...4 Gråtoner...4 Tilläggsfärger...4 Färgkoder...5 SciLifeLabs logotyp...

Läs mer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer En enhetlig profil är viktig för alla organisationer och ännu viktigare för en stor grupp av frivilliga. Då öppnas möjligheten för att alla känner samhörighet och vet åt vilket håll gruppen går. Det gör

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015 Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 VÅR PROFIL Det här är en grafisk manual för Svenska Ridsportförbundet som talar om hur vi vill se

Läs mer

GRAFISK MANUAL 6/2012

GRAFISK MANUAL 6/2012 GRAFISK MANUAL 6/2012 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 01 Baselement Svenska folkpartiets logotyp Vår logo: dimensioner och skyddsområde Logoversioner och minimistorlek Logons användning Applikationer

Läs mer

Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual Innehåll GRAFISK PROFILMANUAL 1 Inledning 2 Logotyp 3 Färger 4 Dekorelement 5 Typsnitt 6 Kontorstryck 7 Powerpoint-mall 8 Trycksaker 9 Annons 10 Webb Inledning. 1 Rätt utnyttjad bygger

Läs mer

RKM REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN NORRBOTTEN. Grafisk profilmanual

RKM REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN NORRBOTTEN. Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual YNDIGHETEN Om den grafiska profilen En grafisk profil används för att göra avsändaren tydlig och för att ge ett enhetligt och proffsigt intryck. Människor inom och utanför ska enkelt

Läs mer

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Bilaga: Utdrag som underlag till riktlinjer för typuppdrag STYRDOKUMENT FÖR ETT SAMMAN- HÅLLET VISUELLT UTRYCK

GRAFISK MANUAL. Bilaga: Utdrag som underlag till riktlinjer för typuppdrag STYRDOKUMENT FÖR ETT SAMMAN- HÅLLET VISUELLT UTRYCK GRAFISK MANUAL Bilaga: Utdrag som underlag till riktlinjer för typuppdrag STYRDOKUMENT FÖR ETT SAMMAN- HÅLLET VISUELLT UTRYCK VERSION 1.3 GRAFISK PROFIL 1 BASREGLER 2 Logotypen är den enskilt viktigaste

Läs mer

Grafisk manual 1.0 2009-10-07

Grafisk manual 1.0 2009-10-07 Grafisk manual 1.0 2009-10-07 Innehåll Logotyp... 3 Profilfärger... 4 Symbolen... 4 Typografi... 5 Svenska Vård i text... 6 Svenska Vård Grafisk manual 1.0 2 Logotyp Svenska Vårds logotyp finns i två versioner.

Läs mer

Profil och riktlinjer

Profil och riktlinjer september 2008 Profil och riktlinjer Kommunförbundet Skåne Vårt uppdrag och våra målgrupper 3 Våra kärnvärden 4 Vår devis 5 Meningen med grafisk profil 6 Vår symbol 7 Vår logotyp 8 Våra profilfärger 9

Läs mer

Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar

Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar Sveriges Föreningar arbetar för att skapa, stötta och utveckla lokala paraplyorganisationer för det lokala föreningslivet.

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER 1

GRAFISKA RIKTLINJER 1 GRAFISKA RIKTLINJER 1 ETT PARTITUR FÖR ÖGAT Det går kanske inte att jämföra grafiska riktlinjer med ett partitur. Men lite fritt tolkat kan man säga att en grafisk manual innehåller alla element som behövs

Läs mer

GUIDELINES - TILLÄMPNINGSGUIDER

GUIDELINES - TILLÄMPNINGSGUIDER GRAFISK MANUAL 1 INLEDNING Den grafiska manualen är ett viktigt verktyg för alla som arbetar med kommunikation för Smartfront. Manualen är till för att underlätta arbetet med trycksaker och marknadsföring

Läs mer

Grafisk manual Märke, typografi, färger Stockholm konst. stockholmkonst.se/grafisk-profil

Grafisk manual Märke, typografi, färger Stockholm konst. stockholmkonst.se/grafisk-profil Grafisk manual Märke, typografi, färger Stockholm konst stockholmkonst.se/grafisk-profil Stockholm konsts uppgift är att ge stadens invånare den allra bästa konsten. Vi tar hand om hela processen som leder

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK. Grafisk manual

RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK. Grafisk manual RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK Grafisk manual Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionshinder. Vi arbetar för att de barn, ungdomar och vuxna

Läs mer

Erikshjälpens typsnitt

Erikshjälpens typsnitt Grafisk profil Erikshjälpens typsnitt FS Lola Light Italic FS Lola Medium Italic FS Lola Regular FS Lola Italic FS Lola Medium FS Lola Medium Italic FS Lola Bold FS Lola Bold Italic FS Lola Extra Bold

Läs mer

VARUMÄRKESMANUAL. 2013.07.12 Version 0.9

VARUMÄRKESMANUAL. 2013.07.12 Version 0.9 VARUMÄRKESMANUAL 2013.07.12 Version 0.9 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Ett starkt varumärke Tillsammans har vi skapat ett nytt varumärke 1177 Vårdguiden Ett starkt varumärke Vår varumärkesplattform

Läs mer

Designmanual. Lunds Kommuns Fastighets AB

Designmanual. Lunds Kommuns Fastighets AB Designmanual Lunds Kommuns Fastighets AB 2010 Lunds Kommuns Fastighets AB (publ) Grafisk designmanual Version 1.0 2010 Innehållsförteckning En enhetlig grafisk profil stärker vår identitet Logotypen Färgerna

Läs mer

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN INLEDNING En region, ett varumärke, många möjligheter Den grafiska manualen beskriver Region Jönköpings läns visuella identitet, det vill säga hur vi presenterar

Läs mer

Grafisk profilmanual för Stora Sköndal

Grafisk profilmanual för Stora Sköndal Grafisk profilmanual för Stora Sköndal Innehåll Logotyp 4 Logotyp, frizon 5 Logotyp, placering 6 Logotyp, placering på trycksaker 7 Färger 8 Typografi 9 Illustrationer 10 Fotografier 11 Former 12 Layoutens

Läs mer

Unga Aktiesparares varumärke

Unga Aktiesparares varumärke VARUMÄRKE Varumärke 1:1 Unga Aktiesparares varumärke Unga Aktiesparares varumärke är företagets signatur och igenkänningstecken. Därför är det väldigt viktigt att det används på ett riktigt sätt. Varumärket

Läs mer

Svenskt Sigill Grafiska riktlinjer

Svenskt Sigill Grafiska riktlinjer Svenskt Sigill Grafiska riktlinjer Inledning 2 Logotyp Grundversion 3 Logotyp Frizon 4 Logotyp 3D 5 Logotyp Webbanpassad 6 Logotyp Byline 7 Logotyp Tilläggsinformation 8 Tillämpning 10 Typografi 11 Kontakt

Läs mer

Grafisk manual. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke. introduktion

Grafisk manual. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke. introduktion Grafisk manual Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke introduktion 1 2 Pangea design 2008 Innehållsförteckning Introduktion...5 Varumärket ett stöd att nå

Läs mer

Inledning 4 6. Märke. Typsnitt 7 9. 10. Färger

Inledning 4 6. Märke. Typsnitt 7 9. 10. Färger GRAFISK PROFIL INNEHÅLL 3. Inledning 4 6. Märke Huvudmärke. Varianter. Tillämpning. 7 9. Typsnitt Huvudtypsnitt. Webbtypsnitt. 10. Färger Huvudfärger. Komplementfärger. Webbfärger INLEDNING Den grafiska

Läs mer

GRAFISK MANUAL VERSION 2013.05.31

GRAFISK MANUAL VERSION 2013.05.31 GRAFISK MANUAL VERSION 2013.05.31 INNEHÅLLsförteckning LOGOTYP Grunder...sid 05 Avståndsförhållanden...sid 06 Varianter...sid 07 Storlekar...sid 07 TYPOGRAFI Grunder...sid 09 Myriad Pro...sid 10 Volvofinans

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag Grafisk manual Ett utdrag IDENTITET / PROFIL En ny grafisk profil som speglar våra värderingar. Vår huvuduppgift är att göra medlemsnytta och stärka medlemmarnas ställning som konsumenter. All vår verksamhet

Läs mer

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... Grafisk manual 1.0 Index Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 Friyta och MinimIstorlek... 5 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... 7 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Läs mer

1.2 Logotypens färgsättning

1.2 Logotypens färgsättning GRAFISK MANUAL Vår grafiska profil Den grafiska profilen utgörs av logotypen, våra färger och vår typografi. Dessa bildar tillsammans bilden och uppfattningen av varumärket Ridentity. Denna manual beskriver

Läs mer

Guidelines. Privilegium Hus & Mark AB

Guidelines. Privilegium Hus & Mark AB formgivare: Peter Vikström, Designworks Göteborg version: 100428 Logotype Grundstenen i en grafisk profil utgörs av logotypen. Den är den centrala och samlade symbolen för företagets identitet. Därför

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL 1 GRAFISK PROFILMANUAL 3 Innehåll LOGOTYPEN 6 FÄRGER 8 TYPOGRAFI 10 ANNONS 12 ROLL-UP 13 VEPA/BANDEROLL 14 VISITKORT 15 BREVPAPPER/FAXBLAD 16 KUVERT 17 FLAGGOR 17 PROFILKLÄDER 18 WEBB 19 BILDMANÉR 20

Läs mer

förankrade i Sverige och den vardag som svenskarna upplever oavsett klass, bostadsort, ålder eller ursprung.

förankrade i Sverige och den vardag som svenskarna upplever oavsett klass, bostadsort, ålder eller ursprung. En guide till Alliansens utseende 2014 OM ALLIANSEN VÅR AMBITION Alliansen ska upplevas som: förankrade i Sverige och den vardag som svenskarna upplever oavsett klass, bostadsort, ålder eller ursprung.

Läs mer

FÖRSKOLANS FRAMTID. EKONOMISK /ÉCONOMIQUE Föredelar/ avantages: Föredelar/avantages: Föredelar/avantages: Föredelar/avantages:

FÖRSKOLANS FRAMTID. EKONOMISK /ÉCONOMIQUE Föredelar/ avantages: Föredelar/avantages: Föredelar/avantages: Föredelar/avantages: FÖRSKOLANS FRAMTID LFSL förskola: En svensk förskola på franska Skolan tar över 5 åringarna Förskolans läggs ned École maternelle EKONOMISK /ÉCONOMIQUE Föredelar/ avantages: Föredelar/avantages: Föredelar/avantages:

Läs mer

Den grafiska profilen för Värmland har tagits fram inom arbetet med varumärket Värmland. Profilen används i de sammanhang där Värmland marknadsförs.

Den grafiska profilen för Värmland har tagits fram inom arbetet med varumärket Värmland. Profilen används i de sammanhang där Värmland marknadsförs. VÄRMLANDS PROFIL Sedan 1991 har Länsstyrelsen och Region Värmland arbetat med länets gemensamma marknadsföring och profilering i syfte att göra Värmland attraktivt och skapa förutsättningar för en god

Läs mer

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation.

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation. Hotell Grafisk Profil Vår grafiska profil är en viktig del av vår identitet och ett grundläggande verktyg i våra relationer. Därför är det avgörande att vi använder vår grafiska profil rätt och att alla

Läs mer

Varumärkesplattform och grafisk manual 2015-05-13

Varumärkesplattform och grafisk manual 2015-05-13 Varumärkesplattform och grafisk manual Hej! Vad roligt att du läser Rinkaby Rörs varumärkesplattform. Andelen hemmafixare som fortfarande gör VVS-arbeten själva blir färre och färre. Mycket på grund av

Läs mer

Inledning. Inledning. Namn

Inledning. Inledning. Namn Grafisk manual Inledning I den här manualen presenteras de beståndsdelar som utgör Stockholms Skridskoseglarklubbs visuella identitet, samt regler och riktlinjer hur de skall användas. Reglerna och riktlinjerna

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

Grafisk manual. version 1.2

Grafisk manual. version 1.2 Grafisk manual version 1.2 Innehåll 1.0 Varför en grafisk manual? 1.1 När ska manualen användas? 1.2. Använda profilmaterial 1.3 Lämna synpunkter 2.0 Namnet och organisationen 2.1 Namnet 2.2 Presentationstext

Läs mer

FÄRGER GRAFISKA ELEMENT BILD- OCH TEXTMANÉER ANVÄNDNING SLUTORD

FÄRGER GRAFISKA ELEMENT BILD- OCH TEXTMANÉER ANVÄNDNING SLUTORD GRAFISK MANUAL IDENTITET INNEHÅLL Grafisk design och kommunikation är en sektion med en stark identitet. Vi vet vilka vi är och hur vi gör. Denna manual har gjorts för att alla andra också ska veta vilka

Läs mer

Grafisk profil ETT ÖPPNARE VÄRMLAND

Grafisk profil ETT ÖPPNARE VÄRMLAND Grafisk profil ETT ÖPPNARE VÄRMLAND Den grafiska handboken ska hjälpa dig och förenkla ditt arbete när du kommunicerar. Den ska fungera som ett praktiskt arbetsverktyg där du bland annat hittar information

Läs mer

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15.

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15. 1Grafisk manual 2 Innehåll Sida Värmdö IFs grafiska profil 4 Logotyp 5-9 Färg 10 Typografi 11-12 Brevpapper 13 Visitkort 14 Korrespondenskort 15 Kuvert 16-17 3 Värmdö IFs grafiska profil En enhetlig grafisk

Läs mer

Grafisk manual Våren 2014 Besök vår webb: www.lillahjartatipitea.se Eller maila på: info@lillahjartatipitea.se Vår grafiska manual Här hittar du riktlinjer och praktiska exempel på hur vår profil ska användas.

Läs mer

KÄNSLA FÖR EMMABODA EN KOMMUNIKATIV PLATTFORM ATT VILA PÅ

KÄNSLA FÖR EMMABODA EN KOMMUNIKATIV PLATTFORM ATT VILA PÅ KÄNSLA FÖR EMMABODA EN KOMMUNIKATIV PLATTFORM ATT VILA PÅ KORT OM VARFÖR För att marknadsföringen av Emmaboda ska kunna få en bra effekt krävs det både långsiktighet och konsekvens i sättet att kommunicera.

Läs mer

Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013

Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013 Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013 Innehållsförteckning Den grafiska profilen 3 Varumärket 4 Färger 5 Logotype 6 Typsnitt 8 Bilder 10 Digitala plattformar 11 Kontorsmaterial 13 Profilprodukter

Läs mer

Grafisk manual. Åklagarmyndigheten. Version 1.0

Grafisk manual. Åklagarmyndigheten. Version 1.0 Grafisk manual Åklagarmyndigheten Version 1.0 Varför en grafisk profil? Åklagarmyndigheten ska ha ett gemensamt ansikte mot omvärlden. Därför finns en grafisk profil, med regler för användning av logotype,

Läs mer

Grafisk profil. Grafisk profilguide. Version 1.1

Grafisk profil. Grafisk profilguide. Version 1.1 Grafisk profil Grafisk profilguide Version 1.1 Logotyp Vår logotyp Logotypen består av en ordbild (Energimarknadsinspektionen, Swedish Energy Markets Inspectorate) och en symbol. Symbolen består av förkortningen

Läs mer

Annonser Sandvikens kommun

Annonser Sandvikens kommun Annonser Sandvikens kommun mått och riktlinjer sid Myndighetsinformation 2-spalt...2 Kallelse till Kommunfullmäktige 2-spalt...3 Platsannons 2-spalt...4 Platsannons 3-spalt...5 Platsannons med hänvisning

Läs mer

GRAFISKT PROFILPROGRAM TESKEDSORDEN

GRAFISKT PROFILPROGRAM TESKEDSORDEN GRAFISKT PROFILPROGRAM INLEDNING Hur handlar en människa när det börjar brinna, på tre olika sätt enligt Amos Oz: 1. Hon springer från eldsvådan så fort hon bara kan och struntar i alla dem som inte kan

Läs mer

La jalousie. Anaconda en français. Pour mieux comprendre l'émission. qu est-ce que tu as? vad är det med dig?

La jalousie. Anaconda en français. Pour mieux comprendre l'émission. qu est-ce que tu as? vad är det med dig? SÄNDNINGSDATUM: 2009-01-20 ARBETSUPPGIFTER: AGNETA SOLDÉN PROJEKTANSVARIG: GABRIELLA THINSZ Anaconda en français Pour mieux comprendre l'émission en fait faktiskt qu est-ce que tu as? vad är det med dig?

Läs mer

Grafisk profil 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07

Grafisk profil 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07 Grafisk profil 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07 Innehåll Vad är en grafisk profil?...3 Färger...4 Profilfärg... 4 Komplementfärger... 4 Gråtoner... 4 Tilläggsfärger... 4 Färgkoder... 5 SciLifeLabs logotyp...6

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM OCH GRAFISK MANUAL

VARUMÄRKESPLATTFORM OCH GRAFISK MANUAL VARUMÄRKESPLATTFORM OCH GRAFISK MANUAL VARUMÄRKESPLATTFORM 3 4 5 6 Tillsammans bygger vi varumärket Karlskrona Varumärkesplattformen Det som gör platsen unik och känslan vi förmedlar Målgrupper och budskap

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Hjälpreda för grafisk produktion

GRAFISK MANUAL. Hjälpreda för grafisk produktion GRAFISK MANUAL Hjälpreda för grafisk produktion Förord Under verksamhetsåret 2008/2009 togs en ny logotyp och grafisk profil fram av PR-Utskottets Jonas Karlsson och Janne Poikulainen. Bakgrunden till

Läs mer

Grafisk manual (kort version)

Grafisk manual (kort version) Grafisk manual (kort version) Innehåll 1. Grafisk profil 2. Idé 3. Logotyp Lathund 4. Fri yta 5. Balans 6. Storlek 7. Med andra logotyper 8. Typografi Museo Sans 500 Georgia 9. Färger Huvudfärger 10. Språk

Läs mer

Innehållsförteckning. Om den grafiska manualen... 3. Grundregler... 4. Logotypen... 5. Användande av logotypen... 6

Innehållsförteckning. Om den grafiska manualen... 3. Grundregler... 4. Logotypen... 5. Användande av logotypen... 6 Grafisk Manual Innehållsförteckning Om den grafiska manualen... 3 Grundregler... 4 Logotypen... 5 Användande av logotypen... 6 Storleksförhållande och placering... 7 Bilder... 8 Färger... 8 Typografi...

Läs mer

Innehåll. Förord 3 Logotype 4 Frizon 6 Logovarianter 7 Engelsk logotype 8 Färger 9 Dekorelement 10 Typografi 12 Accidens 14 PR-produkter 16

Innehåll. Förord 3 Logotype 4 Frizon 6 Logovarianter 7 Engelsk logotype 8 Färger 9 Dekorelement 10 Typografi 12 Accidens 14 PR-produkter 16 Grafisk manual Innehåll 2 Förord 3 Logotype 4 Frizon 6 Logovarianter 7 Engelsk logotype 8 Färger 9 Dekorelement 10 Typografi 12 Accidens 14 PR-produkter 16 Det är viktigt hur omvärlden uppfattar oss. 3

Läs mer

Logotyp och Grafisk profil för UT Transport i Norr AB

Logotyp och Grafisk profil för UT Transport i Norr AB Logotyp: Introduktion UT Transport i Norr AB s logotyp är designad för att på ett tydligare och starkare sätt representera det företag som UT har utvecklats till att bli idag och kommer att bli imorgon.

Läs mer

Innehåll. Inledning... 3. Logotyp... 4. Typsnitt... 6. Färger... 7. Grafiska element...8. Bildmanér... 9. Profilprogram... 11. Exempel...

Innehåll. Inledning... 3. Logotyp... 4. Typsnitt... 6. Färger... 7. Grafiska element...8. Bildmanér... 9. Profilprogram... 11. Exempel... Grafisk manual 2009 Innehåll Inledning... 3 Logotyp... 4 Typsnitt... 6 Färger... 7 Grafiska element...8 Bildmanér... 9 Profilprogram... 11 Exempel... 14 Färgguide...19 Inledning I Karlskoga bubblar det

Läs mer

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual i korthet För frågor om vår design kontakta Helene Keskitalo, stab Information, tel 08 655 91 05 eller helene.keskitalo@sveaskog.se

Läs mer

våra grafiska riktlinjer

våra grafiska riktlinjer Grafisk manual för distrikt & föreningar våra grafiska riktlinjer 2014-12-11 Version 1.0 Innehåll Förord 3 1. Logotyp 1.1 Primär logotyp 4 1.2 Sekundär logotyp 5 1.3 Friyta och placering 6 1.4 Välj rätt

Läs mer

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9 Grafisk Guide 1.0 Förord Den grafiska guiden ska fungera som en vägledning för allt profilmaterial; både för tryck och webb och såväl för extern som intern kommunikation. Rocklunda Restaurang & Konferens

Läs mer

INNEHÅLL 1. LOGOTYP 2.TYPSNITT 3. FÄRGER 1.1 KONCEPT 1.2 STORLEKAR 1.3 FÄRGSÄTTNING 1.4 FRIZON & PLACERING 1.5 EXEMPEL 1.

INNEHÅLL 1. LOGOTYP 2.TYPSNITT 3. FÄRGER 1.1 KONCEPT 1.2 STORLEKAR 1.3 FÄRGSÄTTNING 1.4 FRIZON & PLACERING 1.5 EXEMPEL 1. GRAFISK PROFIL INNEHÅLL 1. LOGOTYP 1.1 KONCEPT 1.2 STORLEKAR 1.3 FÄRGSÄTTNING 1.4 FRIZON & PLACERING 1.5 EXEMPEL 1.6 ANVÄNDNING 2.TYPSNITT 2.1 VAL AV TYPSNITT 2.2 TRYCK & EP 2.3 WEB 3. FÄRGER 3.1 PRIMÄR

Läs mer

Lampladan City. Grafisk manual

Lampladan City. Grafisk manual Grafisk manual Innehåll 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Introduktion Logotyp Logotyp: Färgalternativ Logotyp: Färgalternativ Färger Färger: Förklaring Grafisk dekor Typografi Typografi: Tillämpling

Läs mer

Grafisk manual. Innehåll. Kontakt: max@desmond.com

Grafisk manual. Innehåll. Kontakt: max@desmond.com Grafisk manual Innehåll Kontakt: max@desmond.com Förutsättningar Hoop skall ha en modern och sportig profil som skall vara denna manual trogen i allt formellt material som: Brev, Mejl, Instruktionsböcker

Läs mer

Publiceringsverktyget

Publiceringsverktyget Publiceringsverktyget Uppdaterad 2013-11-18 Presentera företaget på mässwebben Inför mässan är det viktigt att du så tidigt dom möjligt uppdaterar din presentation på mässwebben. Många av dina kunder använder

Läs mer

Grafisk profilmanual. Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual. Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual 1 INNEHÅLL Inledning 3 Logotyp Färg 4 Logotyp Svart/vit 5 Logotyp Inverterad 6 Färger 7 Typsnitt Trycksaker/utskrifter 8 2 En enhetlig grafisk profil gör Rekal tydligare En grafisk

Läs mer

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB Grafisk profil R AB Ransäters Invest AB Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger och

Läs mer

Logotyper. FÄRG Vi har en blå färg som bara används till logotypen. (PMS 2756 C, CMYK ) Vit eller svart kan också användas.

Logotyper. FÄRG Vi har en blå färg som bara används till logotypen. (PMS 2756 C, CMYK ) Vit eller svart kan också användas. BRANDBOOK Brandbook s. 9 Logotyper Det viktigaste grafiska elementet är vår logotyp. Den finns i två huvudversioner med eller utan EST. 1994 samt en tredje alternativ version. EST: 1994 MED ELLER UTAN?

Läs mer

High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld.

High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld. High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld. INNEHÅLL 1 En världsledande region inom Elkraftteknik 2 HVV:s kärnvärden och identitet 3 Logotyp 4 Profilfärger 5 Typografi 6 Layout 7 Avsändare

Läs mer

GRAFISK MANUAL EQUMENIA 2013 2013 09 17

GRAFISK MANUAL EQUMENIA 2013 2013 09 17 EQUMENIA 2013 2013 09 17 INNEHÅLL KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL KAPITEL KAPITEL 3 4 5 INLEDNING s. 3 LOGOTYP Logotyp Lokala & regionala Placering & storlek Felaktig användning s. 4 FÄRGER Färgschema s. 8

Läs mer

Glimåkra folkhögskola

Glimåkra folkhögskola grafisk manual Glimåkra folkhögskola Den grafiska manualen är överenskomna regler inom Glimåkra folkhögskola som anger hur vi bör kommunicera internt och externt. Manualen anger råd och riktlinjer för

Läs mer

Chefer och Ledare grafisk manual

Chefer och Ledare grafisk manual FÖRENINGEN FÖR CHEFER & LEDARE Chefer och Ledare grafisk manual Version 1.1 (121107) 2 GRAFISK PROFIL Föreningen för Chefer och Ledare Föreningen för Chefer och Ledare beslöt om att under våren/ sommaren

Läs mer

Grafisk manual. Publikation 2012:1

Grafisk manual. Publikation 2012:1 Grafisk manual Publikation 2012:1 PRODUKTION Grafisk manual 2012:1 UTGIVNINGSDATUM 2012-01-16 UTGIVARE YHiM KONTAKTPERSON Ulrika Sundell LAYOUT Booster Reklambyrå 2 INNEHÅLL FÖRORD Inledning 4 1. LOGOTYP

Läs mer

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande grafisk profil förord Högsby kommun står inför stora utmaningar i framtiden. Om vi ska lyckas att etablera oss som en framtidskommun krävs det både att vi arbetar och profilerar oss på ett professionellt

Läs mer

INNEHÅLL. Förord Festivalen Logotyp Färger Typografi Trycksaker

INNEHÅLL. Förord Festivalen Logotyp Färger Typografi Trycksaker GRAFISK MANUAL INNEHÅLL Förord Festivalen Logotyp Färger Typografi Trycksaker FÖRORD Den grafiska manualen beskriver vad vårt varumärke står för, hur det fungerar och hur vi kommunicerar det till omvärlden.

Läs mer

Grafisk manual Version 1.0

Grafisk manual Version 1.0 Grafisk manual 2 0 / Innehåll 1 / Introduktion 1.1 / Syfte 2 / Grafisk manual 2.1 / Logotyp 2.1.1 Logotypens sammansättning 2.1.2 Storlekar & friyta 2.1.3 Användning 2.1.4 Strapline 2.1.5 Operatörslogotyper

Läs mer

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet.

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet. GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL Denna manual är framtagen för att göra allt material från Ockelbo Kommun enhetligt och tydligt. Det är ett hjälpmedel i det dagliga arbetet inom kommunen då brev, kallelser

Läs mer

Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna LOGOTYP VARIANTER

Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna LOGOTYP VARIANTER Grafisk manual Markbyggarna AB, 2013 LOGOTYP Markbyggarnas logotyp föreställer två träd. Logotypen kommunicerar Markbyggarnas uppdrag inom park- och markarbete genom den bruna jordfärgen i texten och de

Läs mer

Grafisk manual. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke. introduktion

Grafisk manual. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke. introduktion Grafisk manual Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke introduktion 1 2 Pangea design 2008 Innehållsförteckning Introduktion...5 Varumärket ett stöd att nå

Läs mer

ifk osby grafiska riktlinjer vo 1

ifk osby grafiska riktlinjer vo 1 ifk osby grafiska riktlinjer vo 1 inledning färg Blå Loggo PMS 287 C CMYK 100, 87, 20, 10 RGB 0, 56, 147 #003893 svart PMS Process Black C CMYK 0, 0, 0, 100 RGB 255, 255, 255 #000000 Grafiska riktlinjer

Läs mer

Våra grafiska riktlinjer

Våra grafiska riktlinjer Våra grafiska riktlinjer Logotypen Den positiva versionen används mot vit eller ljus bakgrund Den negativa versionen används mot röd eller mörk bakgrund Våra grafiska riktlinjer Standardversion, skall

Läs mer