VisitSwedens kommunikation om Sverige. Grafisk manual

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VisitSwedens kommunikation om Sverige. Grafisk manual"

Transkript

1 VisitSwedens kommunikation om Sverige Grafisk manual Version: mars 2009

2 2 Innehåll Inledning Om den grafiska manualen 3 Företagsnamnet i löpande text 4 Logotyp Utformning och användning 5 Färger 6 Bakgrunder 7 Storlekar 8 Placering och frizon 9 Vid samverkan med partner 10 Original för nedladdning 11 Färger Analog kommunikation Webbproduktion 14 Typografi Rubriktypsnitt, brödtexttypsnitt 15 Användning 16 Färgad text 17 Övriga formelement Fyrhörningar 18 Pratbubblor 19 Utbudsmarkör 20 Kampanj-/lokala element 21 Trycksaker, annonser Medverkan i andras 22 För mässor, och företaget VisitSweden: Se separata manualer.

3 3 Inledning Varför grafisk manual? Man säger ofta att ett varumärke är så mycket mer än bara logotypen och det visuella uttrycket. Ja visst men varumärket är också logotypen och det visuella uttrycket. Och eftersom en bild som bekant säger mer än tusen ord kan den grafiska formen ge ett väsentligt stöd till hur Sverigebilden uppfattas och byggs över tiden. Därför är det värdefullt att skapa regler och riktlinjer som hjälper alla användare att hantera den grafiska formen på ett enhetligt sätt, i linje med varumärket, så att den kan göra bästa möjliga nytta. ditt omdöme, är därför avgörande för hur det färdiga resultatet blir. Om vi alla hjälps åt och visar respekt för manualens innehåll när vi jobbar med kommunikationen om Sverige, kommer vi också att bygga Sverigebilden starkare som ett varumärke. Ingen manual kan ersätta gott omdöme Den här manualen avser VisitSwedens kommunikation om Sverige, inte bolaget VisitSweden. Den är utvecklad med formen för som grund. Vissa element, som typsnitt och färger, har tagits därifrån. Övriga element och riktlinjer från visitsweden.com får däremot inte användas i några andra sammanhang, eftersom det strider mot den överenskommelse vi har med övriga NSU-organisationer. Den grafiska manualen är tänkt som ett praktiskt arbetsredskap. Den ska ge ledning i användandet av de element som tillsammans bildar den grafiska profilen. Här finner du allmänna regler och riktlinjer, uttänkta för att skapa en röd tråd och en stark igenkänning mellan olika kanaler. En hel del styrs av tydliga regler, medan annat ger mer flexibla ramar att jobba inom. Din kunskap om varumärket och den grafiska profilen, och

4 4 Inledning Företagsnamnet i löpande text Innan vi går in på de grafiska elementen, ska vi bara passa på att beröra något som definitionsmässigt inte ingår i den grafiska profilen, men som ändå är en del av kommunikationen: hur vi skriver vårt företagsnamn. VisitSweden är vårt gemensamma företagsnamn oavsett var vi befinner oss i världen, vilket gör det enklare för vår omvärld att se oss som ett företag. När VisitSweden används i löpande text ska det alltid skrivas ihop utan mellanslag mellan Visit och Sweden, och det ska alltid stavas med versalt S. Alltså så här: VisitSweden. Namnet förkortas aldrig vi skriver således inte VS. Det är skillnad mot vår logotyp, där företagsnamnet formgivits som en helhet tillsammans med flaggan och avdelats på två rader. Skälet är att vi skriver ihop det i löpande text är att vi vill betona Sweden i namnet. Detta gäller förstås inte webbadresser, där man vanligtvis bara använder gemena bokstäver. Första gången webbadressen skrivs i en brödtext ska den skrivas: Nämns den flera gånger i samma text behöver man inte skriva ut www, utan bara: visitsweden.com. Skriv alltid ihop företagsnamnet som ett ord. Skriv alltid V och S versalt (med stora bokstäver). Förkorta aldrig företagsnamnet. Första gången webbadressen skrivs i en brödtext: Följande gånger webbadressen skrivs i samma text: VisitSweden Visitsweden visitsweden visitsweden Visit Sweden VS visitsweden.com Som standard är i internetvärlden skrivs webbadresser enbart med gemena (små) bokstäver. VisitSweden.com

5 5 Logotyp Utformning och användning Vår logotyp med företagsnamn är formgiven specifikt för VisitSweden och får inte förändras eller förvanskas på något sätt. Det enda som är tillåtet är att förstora eller förminska den, men då måste det ske helt proportionellt (se Logotyp/Storlekar ). Som standard för VisitSwedens logotyp ingår webbadressen som en underrad. Den används alltid i trycksaker såvida inte webbadressen finns tydligt angiven i logotypens närhet. Det finns bara en enda variation för logotypen, och det är utan webbadress. Den används i digitala medier, då den länkas till samt i sammanhang då webbadressen anges i nära anslutning till logotypen Proportionerna i logotypen får inte förändras. Typsnittet i företagsnamn eller webbadress får inte bytas mot ett annat. Visit Sweden Underraden med webbadress får inte skrivas dit på egen hand. Använd ett korrekt original. Visit Sweden Placering av och proportioner i webbadressen får inte förändras. Logotyp och företagsnamn ska användas som en helhet. Inga delar får brytas ut och återges separat. Visit Sweden

6 6 Logotyp Färger Logotypen finns i en färgversion och en svartvit version. Vi strävar efter att använda färgversionen i samtliga fall då det är praktiskt möjligt, dvs. den svartvita får endast användas då själva enheten produceras i svartvitt. Logotypen finns också i en variant med negativ (vit) text. Den får enbart användas då logotypen placeras mot en mörk bakgrund samt mot VisitSwedens himmelsblå färg (se Färger ). Bakgrunden får dock aldrig vara så mörk att flaggans blåa färg är svår att skilja ut från bakgrunden. Färgversion (ska i första hand placeras på en vit bakgrund se Logotyp/Bakgrund ) Logotypfärger CMYK: Pantone 021 CMYK: Pantone Reflex Blue CMYK: Pantone Black Färgversion med negativ text Svartvit version (får endast användas då själva enheten produceras i svartvit)

7 7 Logotyp Bakgrunder För att logotypen och dess färger ska upplevas på ett likartat sätt i olika miljöer finns regler för hur bakgrunden ska se ut. Syftet är att: Logotypen ska synas ordentligt utan konkurrens från andra grafiska element. Logotypens delar ska gå att urskilja tydligt, med en god kontrast mot bakgrunden. Upplevelsen av logotypens bestämda färger ska inte påverkas av konkurrerande färger. Logotypen ska i första hand placeras på en vit bakgrund. I undantagsfall kan logotypen återges på en ljus bakgrund. På mörk bakgrund används logotypen med en negativ text. Bakgrunden får dock inte vara så mörk att flaggans blåa färg flyter ihop med bakgrunden. Placera inte logotypen i en bild om det inte finns ett ljust fält i bilden där den syns tydligt med god kontrast. Placera inte logotypen på en flerfärgad bakgrund.

8 8 Logotyp Storlekar Logotypen skalas ned för att passa till olika tryckta material. Rekommenderade proportioner framgår av illustrationen här bredvid. Alla logotypstorlekarna finns både utan och med webbadress. 20 mm A6: A5: A4: A3: Större format än A3 kräver att logotypen anpassas visuellt på aktuell yta. 30 mm 35 mm 60 mm

9 9 Logotyp Placering och frizon Frizonen är lika med halva logotypens höjd (exkl. flaggan). Logotypen placeras så långt som möjligt i nedre högra hörnet. Undantagsvis kan den även placeras i övriga hörn. (För företaget VisitSwedens kontorstryck gäller särskilda regler.). Ju mer luft det finns runt logotypen, desto bättre syns den. Därför finns det en gräns för minsta avstånd till ett annat grafiskt element eller sidans kant. Detta kallas frizon. Proportionerna framgår av illustrationen. 50% 100% 50% 50% 100% 50% När logotypen placeras på t.ex. ett broschyromslag ska avståndet till papperets marginaler vara minst lika med frizonen. När logotypen placeras i anslutning till andra grafiska element, t.ex. en text eller en bild, ska avståndet vara minst lika med frizonen gärna större.

10 10 Logotyp Vid samverkan med partner (t.ex. samannonsering) I många sammanhang marknadsför vi Sverige tillsammans med en partner eller annan aktör, som också behöver exponera sin logotyp och avsändare. För att respektive logotyp ska få möjlighet att synas ostört används reglerna om frizon. Vidare ska logotyperna upplevas som jämnstora. VisitSwedens logotyp ska helst placeras först. Se även Trycksaker.

11 11 Logotyp Med webbadress Original för nedladdning Använd alltid färdiga original när du ska använda logotypen. De går att ladda ned från VisitSwedens varumärkesguide. Se till att alltid vara tydlig angående storlek när materialet vidarebefordras till underleverantörer. Varje original finns i tre olika tekniska format: eps är vektoriserad (= skalningsbar) och används för tryckfärdiga original. jpg är pixlad (= bör enbart skalas ned, inte upp) och används främst i PowerPoint och Word. gif är pixlad (= bör enbart skalas ned, inte upp) och används främst för webbdesign. Fyrfärg Svartvit Negativ text Utan webbadress Fyrfärg Svartvit Negativ text

12 12 Färger Huvudfärger och andra prioriterade färger för analog kommunikation Huvudfärg VisitSweden använder färger ur en speciell färgskala som bidrar till varumärkets progressiva uttryck. VisitSwedens huvudfärger är en himmelsblå och en rosa. CMYK: RGB: Huvudfärg Den himmelsblå används som huvudfärg, bl.a. för att skapa igenkänning med där den också är huvudfärg. Utbudsfärg Användning: Se Övriga formelement Utbudsfärg Den rosa används specifikt som utbudsmarkör (se Övriga formelement ). Den utgår från den traditionella signalfärgen i kommersiell kommunikation, rött, men upplevs som mer progressiv genom val av en rosa nyans. CMYK: RGB: Tonad övergång För att tydligare skilja ut en färgplatta från bakgrunden, eller addera liv till en layout, kan färgerna också användas i en tonad övergång (alltid vertikalt med den mörka överst) mellan CMYK och CMYK (blå) samt CMYK och CMYK (rosa). Speciella färger Logotypens färger används bara i logotypen. För används den blå huvudfärgen. För används primärt den gröna komplementfärgen. Tonad övergång (alltid vertikalt med den mörka överst) Vid kommunikation av används den blå huvudfärgen Toning CMYK: CMYK: Toning CMYK: CMYK: Vid kommunikation av används den gröna komplementfärgen. CMYK: RGB: CMYK: RGB:

13 13 Färger Komplementfärger för analog kommunikation Komplementfärger VisitSweden använder färger ur en speciell färgskala som bidrar till varumärkets progressiva uttryck. Komplementfärgerna är utvalda för att balansera de svalare huvudfärgerna med något varmare, samt för att ge en tydlig koppling till NSU-profilen och den särskilda webbmanualen. Komplementfärgerna används med högst två färger på samma yta eller i samma enhet, såvida det inte handlar om ett medvetet formgivet mönster (se Övriga formelement ) Komplementfärgerna får bara användas i 100% Välj ur paletten i harmoni med övriga grafiska element. Logotypens färger används bara i logotypen. CMYK: RGB: CMYK: RGB: CMYK: RGB: CMYK: RGB: CMYK: RGB: CMYK: RGB: CMYK: RGB: CMYK: RGB: CMYK: RGB: CMYK: RGB: CMYK: RGB:

14 14 Färger Huvudfärger Huvudfärger och komplementfärger för webbproduktion RGB: HEX: 31B1E2 RGB: HEX: EAE8E9 RGB: HEX: D6EFF9 RGB: HEX: FADDEA RGB: HEX: F09DC0 Dessa färger ska användas för all webbkommunikation (utom som regleras i egen manual). Där det behövs en ljusare nyans kan de flesta webbfärgerna användas i en ton om 20% (se färgexemplen till höger). RGB: HEX: 996E51 RGB: HEX: E9DFD7 RGB: HEX: 9AA616 RGB: HEX: 9AA616 RGB: HEX: 9FC216 RGB: HEX: ECF3D3 RGB: HEX: FECA0D RGB: HEX: FFF4CF RGB: HEX: E64415 RGB: HEX: FADAD0 RGB: HEX: 60559C RGB: HEX: DFDDCD RGB: HEX: E85795 RGB: HEX: E7E1ED Den himmelsblå huvudfärgen för analog kommunikation får inte användas som huvudfärg i digital kommunikation, däremot som komplementfärg. Komplementfärg Utbudsfärg (Obs: Får inte användas som komplementfärg utan endast som utbudsfärg se Övriga formelement ) RGB: HEX: 31B1E2 RGB: HEX: E85795

15 15 Typografi Rubriktypsnitt Trebuchet MS Används som huvudtypografi i upplevelseyta, i alla rubriker, i all text på broschyr-, katalog och magasinomslag samt på webben. (Till dessa ändamål får inga andra typsnitt använ das, utan undantag.) Brödtexttypsnitt Trebuchet MS ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Trebuchet MS Används till: All HTML-baserad brödtext (dvs. brödtext på webben). Ingresser eller liknande i kombination med Georgia. Kortare brödtexter i trycksaker (men var vaksam på läsbarheten). Georgia Används till brödtext (utom på webben). Samtliga av VisitSwedens typsnitt ingår i standardteckenuppsättningen på såväl PC- som Macintosh-plattformen och är ritade för att vara lättlästa även i större textmängder. Använd aldrig typsnitten helversalt dels för att det inte ingår i typografins karaktär, dels ger versalgement bättre läsbarhet. Georgia ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

16 16 Typografi escapades urbaines Användning Huvudingress Trebuchet Regular, 12/14pt Stockholm, Göteborg et Malmö offrent tous les avantages de la métropole internationale mais très peu de ses inconvénients. Sträva efter att använda typsnitten i några fasta storlekar (både typsnittsgraden och radavståndet, s.k. kägel, samt förhållandet dem emellan). I VisitSwedens kommunikation ska texterna vara vänsterjusterade. Några regler för god typografi: Använd aldrig typsnitten helversalt. Kursivera helst inte längre textstycken utan bara enstaka ord eller meningar. Var sparsam med att lägga text i bild, och var vaksam på kontrast och läsbarhet. En tumregel för radavstånd (kägel) är två punkter större än textens storlek, t.ex. 10/12 eller 22/24. (Vid väldigt stor eller extremt liten text bör detta dock modifieras något.) Rubrik Trebuchet Bold, 20/22pt Ingress Trebuchet Regular, 10/12pt Underrubrik Trebuchet Regular, 10/12pt Brödtext Georgia Regular, 9/11pt Des plaisirs urbains Les trois grandes villes suédoises, Stockholm, Göteborg et Malmö, ont en commun la particularité de posséder toutes les qualités de la métropole moderne internationale. Ici, vous pouvez profiter pleinement de la culture cosmopolite contemporaine sans en subir les mauvais côtés susceptibles de gâcher le plaisir de votre séjour : la foule, l air pollué, la surexploitation, les longues attentes, les risques et les sujets d irritation en tous genres. La proximité d une nature belle et accessible est un atout unique en Europe. Faire du tourisme dans les grandes villes suédoises, c est facile, c est commode, c est agréable, et chacune d elles offre son propre mélange singulier d héritage ancien et d effervescence urbaine actuelle. Stockholm la métropole nordique La capitale suédoise est connue comme une des plus belles villes au monde, posée sur quatorze îles à l endroit où le lac Mälaren se jette dans la mer Baltique et l archipel de Stockholm, ce paysage maritime exceptionnel composé de îles et îlots. Le passé de grande puissance de la Suède, d abord militaire au 17e siècle puis industriel à la fin du 19e siècle, se manifeste à Stockholm de manière éclatante à travers une architecture et un urbanisme grandioses qui embrassent cinq siècles, avec pwour centre historique Gamla Stan, la vieille ville, le noyau le plus grand et le mieux préservé d Europe, dont les premières traces remontent au 13e siècle. Les amateurs d histoire, de culture et d ambiance cosmopolite y trouveront largement de quoi se combler, le temps d un weekend prolongé, d une semaine, voire plus, quels que soient leurs goûts et préférences. C est surtout depuis ces dix dernières années que Stockholm s est fait connaître comme une des places urbaines les plus modernes, les plus dynamiques et les plus créatives. Que vous soyez passionné de gastronomie, d art, de musique, de design, de mode, de shopping ou de vie nocturne, nous osons vous promettre que Stockholm a des expériences excitantes et enrichissantes à vous offrir, sept jours sur sept, 365 jours par an. C est la raison pour laquelle de plus en plus de touristes métropolitains choisissent Stockholm comme ils auraient pu choisir Londres, Paris, New York, Milan ou Tokyo. Comparée à ces métropoles, Stockholm est plus facile, plus pratique, moins coûteuse et, de l avis de beaucoup, plus agréable à visiter. Pour l amateur d art et d histoire, il existe une foison de musées, de cadres et de curiosités touristiques de différentes époques. Le musée Vasa, qui abrite le célèbre vaisseau du même nom et qui sombra lors de son voyage inaugural en plein Stockholm en 1628, remonté et restauré dans sa splendeur originelle ; Nationalmuseum, et sa superbe collection de peintures, d artisanat, d art et de sculptures nordiques et européennes ; Moderna museet, un musée consacré à l art du 20e siècle et qui compte parmi les plus importants au monde ; Skansen, le plus ancien musée en plein air qui raconte l histoire de la Suède en miniature. Ce sont quelques exemples des très nombreux musées de premier rang mondial. De premier rang mondial aussi, les scènes nationales comme Kungliga Operan (l Opéra royal), Operabaletten et Kungliga Dramatiska Teatern. Stockholm offre un éventail large et varié de galeries d art, de salles d exposition et de scènes indépendantes. Magasin 3, qui fête ses 20 ans, et Bonniers konsthall, récemment inauguré, abrité dans un bâtiment spectaculaire dessiné par l architecte de renom suédois Johan Celsing, occupent une place de première ligne au plan international. Les proches environs de Stockholm offrent également une foule de destinations intéressantes qui valent une excursion. Le domaine royal de Drottningholm avec son parc et son théâtre, encore appelé le «Versailles du Nord», le Cimetière boisé (Skogskyrkogården) empreint de romantisme naturel nordique, sont tous deux classés au Patrimoine mondial de l UNESCO. Le musée Millesgården et son parc à sculptures sur l île de Lidingö n ont pas leurs pareils en termes de beauté et de splendeur. Si vous êtes de ceux pour qui ce sont les expériences gustatives qui comptent le plus lors d un voyage, sachez que Stockholm est unanimement reconnue parmi les connaisseurs comme l une des destinations gastronomiques les plus intéressantes d Europe. Stockholm compte pas moins de cinq restaurants étoilés dans le Guide Rouge Michelin, un chiffre remarquable pour une ville de cette taille. Ici, vous pouvez boire et manger dans des Bildtext Trebuchet Regular, 8/10 pt Le restaurant Strandbryggan, Stockholm (Strandvägskajen).

17 17 Typografi Färgad text Att återge rubriker och annan text i någon av VisitSwedens färger är ett bra sätt att skapa karaktär, ibland även läsbarhet. Lägg stor omsorg vid att skapa en god harmoni mellan text och bild. Följ riktlinjerna härintill. Välj en färg som harmonierar med andra färger i enheten, t.ex. en bild. Tänk på att färgade rubriker i läsningen upplevs som lättare än svarta. Lorem ipsum När texten ligger i en bild eller på en färgad platta ska texten vara svart eller vit (förutom på omslag till broschyrer, kataloger magasin etc, där friheten är större). Lorem ipsum På bakgrunder i den himmelsblåa huvudfärgen eller den rosa utbudsfärgen ska texten vara vit. Lorem ipsum Undvik färger som gör texten svår att läsa. Lorem ipsum För att skapa lugn i en layout, använd bara en färg till all text på en och samma sida (eller t.o.m. i en och samma enhet).

18 18 Övriga formelement Fyrhörningar Som ett signifikant grafiskt element använder VisitSweden en speciellt utformad fyrhörning med runda hörn. Den kan användas som ram, platta, faktaruta, utbudsmarkör, pratbubbla m.m. Den kan ha i princip vilka proportioner som helst, bara radien på de runda hörnen är 2,5 mm. Fyrhörningen används främst i den himmelsblå huvudfärgen (även som tonad övergång), men även andra färger kan användas. Bl.a. kan fyrhörningen göras vit på en färgad bakgrund. Den rosa utbudsfärgen används endast när fyrhörningen används som utbudsmarkör (se Övriga formelement/utbudsmarkör ). Radien på de runda hörnen ska vara 2,5 mm Fyrhörningen kan ha olika proportioner. Fyrhörningen används främst i den himmelsblå huvudfärgen men även andra färger kan användas (den rosa enbart då fyrhörningen används som utbudsmarkör). På färgad bakgrund ska fyrhörningen göras vit.

19 19 Övriga formelement Pratbubblor VisitSwedens speciella fyrhörning kan i speciella fall användas som en pratbubbla. Så används den även på Då gäller samma regler för fyrhörningen, med tillägg av en liten svans, eller pratbubblespets. Denna får användas i två fall: Då man skulle kunna uppfatta det som att den som svansen pekar på, eller VisitSweden, säger det som står i pratbubblan. Då svansen pekar på något som texten handlar om. Svansen på pratbubblan ska då tydligt peka på den som säger det, eller det som det handlar om. Pratbubblan kan, liksom fyrhörningen, ha i stort sett alla möjliga proportioner. Svansen/ pratbubblespetsen ska däremot alltid ha en given storlek och relativ placering. Pratbubblan används främst i den himmelsblå huvudfärgen (även som tonad övergång), men även andra färger kan användas. Bl.a. kan pratbubblan göras vit på en färgad bakgrund. Den rosa utbudsfärgen används endast när pratbubblan används som utbudsmarkör (se Övriga formelement/utbudsmarkör ). Svansen/pratbubblespetsen placeras alltid två svansbredder från pratbubblanss yttre begränsningslinje. Det kan dock räknas från vilket som helst av de fyra hörnen. Både den himmelsblå och den rosa färgen kan användas (den rosa enbart då pratbubblan används som utbudsmarkör). 8 mm Svansen på pratbubblan ska tydligt peka på den som säger något, eller det som det handlar om. Text på blå eller rosa bakgrund ska vara negativ (vit). Alltid negativ text på blå bakgrund Negativ text Alltid negativ text på rosa bakgrund Negativ text

20 20 Övriga formelement Utbudsmarkör VisitSwedens speciella fyrhörning kan också användas som en utbudsmarkör. Den ska i dessa fall alltid innehålla en text som har karaktär av ett erbjudande av något slag. Som utbudsmarkör ska fyrhörningen alltid ha formen av en kvadrat, dvs. alla sidorna är lika långa, och den ska lutas med ±12 (+ lutar framåt, - lutar bakåt). Den ska också alltid ha den rosa huvudfärgen, eventuellt i någon toning. Texten ska vara negativ (vit). Utbudsmarkören får placeras på alla bakgrunder med tillräcklig kontrast mot den rosa färgen, även i bilder. Om den behöver ökad kontrast till sin bakgrund kan en skugga användas. Texten i utbudsmarkören ska skrivas i Trebuchet MS. En utbudsmarkör ska alltid ha formen av en kvadrat, dvs. alla sidorna är lika långa. Utbudsmarkören ska lutas med ±12 (+ lutar framåt, - lutar bakåt). Den ska alltid ha den rosa huvudfärgen. Om utbudsmarkören behöver ökad kontrast till sin bakgrund kan en skugga användas svart med 75% opacitet och en förskjutning på 2,5 mm. Texten i utbudsmarkören ska skrivas i Trebuchet MS. Lige nu! Klik ind på og find vej til de svenske fristelser Lige nu! Klik ind på og find vej til de svenske fristelser Lige nu! Klik ind på og find vej til de svenske fristelser

21 21 Övriga formelement WOPS Kampanj-/lokala element Som ett sätt att ge en enhet, t.ex. en annons, extra karaktär eller hålla ihop flera enheter i en kampanj eller under en säsong, kan mönster, figurer och andra dekorelement användas. Detta kan med fördel användas lokalt, för att skräddarsy uttrycket till den aktuella marknaden. Varje sådant dekorelement regleras med hjälp av en egen manual. Den himmelsblå huvudfärgen ska vara tongivande. För kampanj-/lokala formelement ska den himmelsblå huvudfärgen vara tongivande. WHOPs / samtalekøkken: eksekveringseksempler Ett exempel på hur ett mönster använts i Danmark i både print och webb. Samtalekøkken iquamcore vent iurero dolore dolortie tet, um venim veliquis autpat ut ullum quatem nonse conse core eraese dit nim zzrillam, quam, sim vent dolestrud dolorer sum do od mincin veliquatuenefa cilla ndipit zzrillam, quam, sim ventud dolorer sum d dolestrud dlum Alit utat la augait, si bla feugiatet, sendign iametummodit lore Ros eugait utat. Rud dip eum ing et ver sequis dolor adignissim non it acipsuscin et la ad Ed doloboreet dolore tet ing euisi blamcon sequisse vero delis dolessed magniat am, summole ndrero odolore magnisi.perosto del utpat. Duiscipit el delit, vel do odolobore eum zzrilla conseni smodipis adolobore eum zzrilla conseni smodipis accum ex ea facidunt prat. Gait prat venit, quisit Boende på Gxxxxxhotell eller Pensionat fra DKK 000,- Tie consequi endre Alit utat la augait, si bla feugiatet, sendign iametummodit lore min eriliqu ametue elendre do odigna Boende på Gxxxxxhotell eller Pensionat fra DKK 000,- Ipis atummy nonulputat. Magnim in eu feu facip ea commy nullum Niam zzrit ver sum zzrilit vel incipsustrud dolessisit auguero estisi. An heniscilla cortinibh euis nibh Per sustio del ulput il It iustrud digna adiat. Del dolortin eum vel ulla commod euisseq uisisl eugue consequisi.mod minim vullut lum verit accum dolorero eu feugiam Boende på Gxxxxxhotell eller Pensionat fra DKK 000,- Olenisit eumsan hent ea faccum atet Ros dolobor perostrud moloreros doluptat accum nis nullumm odolorem vel dit vullum zzriure magniametum acin utpat lor at accum et nosto od euis ent praestrud dolendio dolor si. acin utpat lor at accum et nosto od euis ent praestrud dolendio dolor si Boende på Gxxxxxhotell eller Pensionat fra DKK 000,- Tie consequi endre Alit utat la augait, si bla feugiatet, sendign iametummodit lore min eriliqu ametue elendre do odigna commod exerosto ero consend Boende på Gxxxxxhotell eller Pensionat fra DKK 000,- Olenisit eumsan hent ea faccum atet Ros dolobor perostrud moloreros doluptat accum nis nullumm odolorem vel dit vullum zzriure magniametum acin utpat lor at accum et nosto od euis ent praestrud dolendio dolor si. acin utpat lor at accum et nosto od euis ent praestrud dolendio dolor si Boende på Gxxxxxhotell eller Pensionat fra DKK 000,- Per sustio del ulput il It iustrud digna adiat. Del dolortin eum vel ulla commod euisseq uisisl eugue consequisi.mod minim vullut lum verit accum dolorero eu feugiam exero commy nos nit luptat nit aut nos at ad ex ea facipit num ipit lam Boende på Gxxxxxhotell eller Pensionat fra DKK 000,- Olenisit eumsan hent ea faccum atet Ros dolobor perostrud moloreros doluptat accum nis nullumm odolorem vel dit vullum zzriure magniametum acin utpat lor at accum et nosto od euis ent praestrud dolendio dolor si. acin utpat lor at accum et nosto od euis ent praestrud dolendio dolor si Boende på Gxxxxxhotell eller Pensionat fra DKK 000,- Tie consequi endre Alit utat la augait, si bla feugiatet, sendign iametummodit lore min eriliqu ametue elendre do odigna commod exerosto ero consend Boende på Gxxxxxhotell eller Pensionat fra DKK 000,- it acipsuscin et la ad Ed doloboreet dolore tet ing euisi blamcon sequisse vero delis dolessed magniat am, summole ndrero odolore magnisi.perosto del utpat. Duiscipit el delit, vel do odolobore eum zzrilla conseni smodipis adolobore eum zzrilla conseni smodipis accum ex ea facidunt prat. Gait prat venit, quisit conseni smodipis adolobore eum zzrilla conseni smodipis accum ex Boende på Gxxxxxhotell eller Pensionat fra DKK 000,- it acipsuscin et la ad Ed doloboreet dolore tet ing euisi blamcon sequisse vero delis dolessed magniat am, summole ndrero odolore magnisi.perosto del utpat. Duiscipit el delit, vel do odolobore eum zzrilla Boende på Gxxxxxhotell eller Pensionat fra DKK 000,- Helsingør klik ind på København Lige nu! Klik ind på og find vej til de svenske fristelser Lige nu! og lierum lernet fsdanlæie feine Helsingborg Malmö Båstad Ängelholm Lund Trelleborg Höör Hässleholm Kristianstad Ystad Simrishamn Få BroPas* og kør over Øresundsbron for 135 DKK i stedet for 260 DKK *BroPas er et årsabonnement og koster 230 DKK Vi sejler hvert 20. minut. Læs mere:

22 22 Trycksaker, annonser Medverkan i andras trycksaker och annonser När VisitSweden medverkar i andras trycksaker och annonser kan det förekomma att vi inte kan påverka layouten utan bara får ett minimalt utrymme för vår logotyp. I detta minimumfall finns två möjliga alternativ för utformning av vår avsändare: Alternativ 1: Logotyp enligt alt. 2 nedan (i varianten utan webbadress), med pratbubbla i den himmelsblå huvudfägen som pekar på logotypen. Pratbubblan kan anpassas till tillgänglig yta. I pratbubblan ligger texten Din guide till Sverige: i negativt (vitt). Alternativ 2: Endast logotypen (i huvudvarianten med webbadress). Den återges då på vit bakgrund, görs så stor som utrymme och övrig layout tillåter och placeras i första hand i det nedre högra hörnet. Är detta inte möjligt är även andra placeringar godkända. Frederikshavn-Oslo Frederikshavn-Göteborg Grenaa-Varberg Pr. person Tag bedsteforældre eller vennerne med på skiferie og bo i en af storhytterne. 7 døgn, pers. i Idre Fjäll Storhytte type A, inkl. færgeoverfart t/r med 1 bil med Stena Line. Byttedag søn/søn 7/1-4/ Pris i alt kr ,- 715,- v/ 12 pers. Idre Fjäll - børnenes favorit Idre Fjäll bliver ofte beskrevet som en af de mest børnevenlige skidestinationer i Norden, eller hele Europa. Med 42 nedfarter, hvoraf 16 er grønne, indendørs vandland, et lille skitog fra område til område og alle boliger med ski-in, ski-out, så fås det ikke bedre! Bestil på eller Book din rejse online og spar gebyret på kr. 40,- Endast den himmelsblå huvudfärgen får användas i alt. 1 inte den rosa utbudsfärgen. Din guide till Sverige:

tranemo kommun grafisk manual

tranemo kommun grafisk manual tranemo kommun grafisk manual innehåll 1 Introduktion 1:1 Ett ansikte, en röst 1:2 Kommunvapnet en del av vår historia 2 Grundregler 2:1 Tranemo kommuns logotyp 2:2 Användning av logotypen 2:3 logotypens

Läs mer

Jordbruksverket. Grafisk manual. Jordbruksverkets nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 16 september 2009

Jordbruksverket. Grafisk manual. Jordbruksverkets nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 16 september 2009 Jordbruksverket Grafisk manual Jordbruksverkets nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 16 september 2009 Innehållsförteckning Förord Generaldirektören har ordet...3 Den grafiska manualen...4 Logotyp Vår

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Grafiska regler. Kulturplan för grundskolan 1

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Grafiska regler. Kulturplan för grundskolan 1 Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Grafiska regler Kulturplan för grundskolan 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2010-05-20 Reviderad den: 2012-08-16 För revidering ansvarar:

Läs mer

Beslut. och MDH1.6.1-137/11 2011-03-14. Handläggare Sara Seltborg. Beslut. Den nya och med. Sammanfattning. Bakgrund. Rektor.

Beslut. och MDH1.6.1-137/11 2011-03-14. Handläggare Sara Seltborg. Beslut. Den nya och med. Sammanfattning. Bakgrund. Rektor. Rektor Beslut 2011-03-14 MDH1.6.1-137/11 Handläggare Sara Seltborg Uppdatering av grafisk profil för Mälardalens högskolah a Beslut Rektor beslutar attt fastställa uppdaterad grafisk profil för Mälardalens

Läs mer

Grafisk manual. JAK MEDLEMSBANK 2.0 mars 2014

Grafisk manual. JAK MEDLEMSBANK 2.0 mars 2014 Grafisk manual JAK MEDLEMSBANK 2.0 mars 2014 1 JAK MEDLEMSBANK GRAFISK MANUAL VARFÖR BEHÖVER VI EN GRAFISK MANUAL? Varför behöver vi en grafisk manual? En organisations eller ett företags image är den

Läs mer

Grafisk manual. regler och riktlinjer

Grafisk manual. regler och riktlinjer Grafisk manual regler och riktlinjer Innehåll 1. Logotyp 2. Typsnitt 3. Profilfärger 4. Grafiskt koncept 5. Bilder 6. Text och tonalitet 7. Papper 8. Korrespondensmaterial 9. Trycksaker 10. Annonser 11.

Läs mer

IMs Grafiska riktlinjer

IMs Grafiska riktlinjer IMs Grafiska riktlinjer När bilden av IM blir tydligare syns vi bättre De grafiska riktlinjerna är till för alla som i något sammanhang kommunicerar visuellt, i såväl tryckt som digital form, med IM som

Läs mer

December 2010. Grafisk profil

December 2010. Grafisk profil December 2010 Grafisk profil Komplettering och förtydligande av den grafiska profilen En grafisk identitet har högst några sekunder på sig att kommunicera. Längre än så håller den inte kvar uppmärksamheten

Läs mer

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar...

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar... Grafisk manual Innehåll Förord... 5 Got Events affärsplan... 6 Våra logotyper... 9 Grafiska grundelement... 19 Applikationer... 29 Skyltar... 38 Riktlinje för arbetskläder... 40 Flaggor... 42 Fordon...

Läs mer

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL Ny grafisk profil godkänd av kommunfullmäktige 8 maj 2013, 59 ersätter tidigare bestämmelser om grafisk profil antagen av kommunstyrelsen den 26 april 2006, 99.

Läs mer

Försvarsmaktens gemensamma identitet. direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild

Försvarsmaktens gemensamma identitet. direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild Försvarsmaktens gemensamma identitet direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild Grafisk profil 2013 En profil. En Försvarsmakt. Att ha en tydlig grafisk profil är viktigt för alla

Läs mer

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual i korthet För frågor om vår design kontakta Helene Keskitalo, stab Information, tel 08 655 91 05 eller helene.keskitalo@sveaskog.se

Läs mer

Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012

Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012 Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012 Innehåll 2 Innehåll 3 Syfte Ansvar och kontakt 4 Kommunvapnet 5 Logotypen Grundlogotyp 6 Placering, frizon och storlek Logotyp

Läs mer

DÄRFÖR HAR VI EN GRAFISK PROFIL Ett enhetligt användande av logotyp, teckensnitt, färg och formspråk värnar om vår identitet och stärker varumärket.

DÄRFÖR HAR VI EN GRAFISK PROFIL Ett enhetligt användande av logotyp, teckensnitt, färg och formspråk värnar om vår identitet och stärker varumärket. GRAFISK MINIGUIDE 1 DÄRFÖR HAR VI EN GRAFISK PROFIL Ett enhetligt användande av logotyp, teckensnitt, färg och formspråk värnar om vår identitet och stärker varumärket. Att uppträda konsekvent är därför

Läs mer

En guide till nya moderaternas utseende.

En guide till nya moderaternas utseende. En guide till nya moderaternas utseende. Nya moderaterna. Valet 2006 var en framgång för de nya moderaterna. Väljarna uppfattade vår förändring och belönade oss för den. Vi var det parti som väckte väljarnas

Läs mer

CHALMERS DESIGNMANUAL. Version 1.0 Januari 2014

CHALMERS DESIGNMANUAL. Version 1.0 Januari 2014 CHALMERS DESIGNMANUAL Version 1.0 Januari 2014 Sidhänvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 Introduktion Logotyp Avancez-märke Högerställd logotyp + Avancez-märke Centrerad logotyp + Avancez-märke

Läs mer

Grafisk manual Härliga Härjedalen och Härjedalens kommun

Grafisk manual Härliga Härjedalen och Härjedalens kommun Grafisk manual Härliga Härjedalen och Härjedalens kommun Innehållsförteckning Härliga Härjedalen Inledning 3 Visuella identitetens verktygslåda 4 Platssymbol 5 Frizon 6 Minsta storlek 7 Färgversioner 8

Läs mer

profilbas Bravidas grafiska identitet

profilbas Bravidas grafiska identitet profilbas Bravidas grafiska identitet 1. HANDBOK FÖR VARUMÄRKET BRAVIDA Bravida är Skandinaviens största installations- och serviceföretag med medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Det är ingen slump

Läs mer

Salems grafiska profil vårt ansikte utåt

Salems grafiska profil vårt ansikte utåt Vår grafiska profil Salems grafiska profil vårt ansikte utåt Vår grafiska profil representerar Salem. Den fungerar som kommunens ansikte utåt och ska hjälpa Salems kommun a bli igenkänd och ihågkommen.

Läs mer

Riktlinjer för FMV:s grafiska profil

Riktlinjer för FMV:s grafiska profil Riktlinjer för FMV:s grafiska profil V e r s i o n 3.0 2 0 1 1 1 2 Innehåll Inledning 5 Pressmeddelande 26 Logotyp FMV:s logotyp 6 Logotypfärger 7 Logotyp med undertext eller devis 8 Logotyp svartvit 9

Läs mer

Grafiska riktlinjer 2.0

Grafiska riktlinjer 2.0 Grafiska riktlinjer 2.0 INNEHÅLL Innehållsförteckning 2 Varför behövs grafiska riktlinjer? 3 STOCKHOLMSMÄSSAN SOM AVSÄNDARE LOGOTYP Logotyp 6 Frizon och minsta storlek 8 FÄRGER Primärfärger 10 Sekundärfärger

Läs mer

GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg

GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg INNEHÅLL Inledning 4 1.0 Logotyp 5 1.1 Vår logotyp 6 1.2 Storlekar och varianter 7 1.3 Färgsättning 8 1.4 Frizon 9 1.5 Placering 10 1.6 Symbolen som grafiskt element 11

Läs mer

Söderberg & Partners. Grafisk manual v3.0

Söderberg & Partners. Grafisk manual v3.0 Söderberg & Partners Grafisk manual v3.0 Innehållsförteckning Introduktion Typografi Bildspråk Profilmaterial Appendix 1 Vårt varumärke 3 Logotyp Utföranden 4 Färger 4 Minsta storlek 4 Frizon 4 Användning

Läs mer

Grafisk manual för Karlskoga kommun

Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Grafisk Karlskoga manual kommun för Karlskoga Innehåll kommun 2 Därför har vi en grafisk profil Karlskoga kommuns grafiska profil är en del av vårt

Läs mer

GRAFISK MANUAL MALMÖ HÖGSKOLA

GRAFISK MANUAL MALMÖ HÖGSKOLA GRAFISK MANUAL MALMÖ HÖGSKOLA GRAFISK MANUAL MALMÖ HÖGSKOLA MALMÖ HÖGSKOLA Malmö högskola inrättades 1998 och är landets åttonde största lärosäte för akademisk grundutbildning. Högskolan gavs redan från

Läs mer

DIGITAL MANUAL BILAGA 1 TILL GRAFISK PROFIL KK 13/167

DIGITAL MANUAL BILAGA 1 TILL GRAFISK PROFIL KK 13/167 BILAGA 1 TILL GRAFISK PROFIL KK 13/167 Innehåll Logotyp för webb 2 Användning av logotypen 2 Färger 3 Primärfärger 3 Komplementfärger 3 Att använda färgerna 4 Kontraster 4 Typsnitt 5 Bilder 6 Storlekar

Läs mer

GRAFISK PROFIL. för Vadstena kommun

GRAFISK PROFIL. för Vadstena kommun GRAFISK PROFIL för Vadstena kommun Den grafiska profilen är fastställd av Vadstena Kommuns kommunfullmäktige 16 mars 2011. Producerad av: Sofia Boij, informatör Vadstena Kommun Framsidesbild: Lars Forsstedt/bildarkivet.se

Läs mer

En tydlig identitet för en nytänkande hamn

En tydlig identitet för en nytänkande hamn Grafisk identitet Göteborgs Hamn Grafisk identitet Förord 2 En tydlig identitet för en nytänkande hamn Den här manualen är ett viktigt redskap för att bygga och vårda varumärket Göteborgs Hamn. Genom en

Läs mer

Version 8 4 sep 2012. Grafisk manual

Version 8 4 sep 2012. Grafisk manual Version 8 4 sep 2012 Grafisk manual 2 Innehåll Inledning 3 Vårt varumärke 4 Vår grafiska identitet 8 Vår logotyp 9 Användning av vår logotyp 10 Projekt och bolag med egen logotyp 13 Färger 14 Typsnitt

Läs mer

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 2 Innehåll Tillsammans syns vi bättre! 4 SNURRORNA GRUNDELEMENTEN I VÅR GRAFISKA PROFIL 6 VÅRA FÄRGER 7 Bli en del av helheten 8 EXEMPEL PÅ HUR LOGGAN APPLICERAS

Läs mer