Informatik som fält/disciplin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informatik som fält/disciplin"

Transkript

1 Informatik som fält/disciplin Aktuella informatikteman ITM T3 Karin Axelsson Informatik, IEI, LiU Ämnet Disposition Benämningar Identitet Gränser Fokus Referensdiscipliner Internationellt Nationellt LiU Flera referenser! Informatik några benämningar Ursprung och särart ADB administrativ databehandling Informationssystem Informationssystemutveckling Systemvetenskap Data- och systemvetenskap IT Informatik med och utan prefix Informatics Information systems Informationssystemens uppgift är att samla in, lagra, behandla och distribuera informationsmängder Datalogi vs. infologi Systemering vs. programmering The IS field differs from computer science by defining its subject matter, information technology, as a social phenomenon (Dahlbom, 1996, p.45) IS research focuses on the phenomena that emerge when technological and social systems interact (Baskerville & Myers, 2002) Tradition eller förnyelse Slutsatsen blir att informatikämnet är i ständig förändring. Själva kärnan har förändrats och blivit mycket bredare: Från administrativ rationalisering med hjälp av datorer till IT:s roll i samhället. (Per Flensburg, 2012) Nya tillämpningsområden men bestående frågeställningar Medverkan, användning, förändring, integration, strukturering, metodiskt tillvägagångssätt, analys av samband, Ett ungt ämne Identitet Tillhörighet Referensdiscipliner Öppenhet vs. fokus Homogenitet vs. heterogenitet Teknik- och organisationsutveckling och - moden Linköpings universitet 1

2 Benbasat och Zmud (2003) Dominant design saknas lånar för mycket från referensdisciplinerna Legitimacy Cognitive Taken for granted Sociopolitical Acceptance by key stakeholders Forskare från varierande bakgrund interdisciplinärt Se litteraturlista på kurswebbsidan! Benbasat och Zmud (2003, s. 187) Benbasat och Zmud (2003, s. 187) En respons från Galliers (2003) på Benbasat och Zmud (2003) Kompletterande uppfattning om kärnan! Inte bara IT-based Inte bara inom organisationer Utvecklingen gör att kärnan inte kan vara konstant Är det en disciplin? Mera inter(trans)discipliärt! Galliers (2003, s. 347) Mera respons på Benbasat och Zmud (2003) I disagree with Benbasat and Zmud s assessment that IS needs a dominant research paradigm. (Robey, 2003, s. 356) Se också Orlikowski och Iacono (2001) m.fl. Linköpings universitet 2

3 Internationellt Tillhörighet Varianter Communities Sub-communities Hålls samman av aktörer i nätverk, tidskrifter, konferenser, WGs, projekt etc. New informatics I will attempt to characterize this new informatics, describing it as a theory and design oriented study of information technology use, an artificial science with the intertwined complex of people and information technology as its subject matter. (Dahlbom, 1996, s. 29) Betonar användning Thus, when we now say that we are less interested in information systems and systems development, than in information technology and its use [ ] (Dahlbom, 1996, s. 35) People and technology have become intertwined. You cannot understand the one without the other. (ibid., s. 38) Betonar design Jämför också t.ex. Ehn (1995) Nationellt Variation mellan lärosäten avseende profil Initiativ till att utveckla en gemensam definition Ett förslag Informatik är det vetenskapliga ämne som utvecklar kunskap om människors design och bruk av IT i individuella, organisatoriska och samhälleliga sammanhang Nationellt Viktiga empiriska företeelser IT-system, IT-applikationer, IT-infrastrukturer Utveckling/förändring av IT inklusive olika typer av hjälpmedel (metoder, modeller, rollfördelning mm) Användning av IT i verksamhetskontexter Människor i professionella och icke professionella sammanhang, såsom utvecklare och användare av IT Den ömsesidiga påverkan mellan IT och individer, organisationer och samhälle Förutsättningar för och effekter av design respektive bruk av IT Förstå dess relationer! LiU ADB administrativ databehandling Informatik/informationssystem Informationssystemutveckling Informatik VITS Informatik och förändring Informatik i förändring Informatik om förändring Informatik för förändring Informatikens essens - bortom förändring (Goldkuhl, 1996, s. 1) Linköpings universitet 3

4 (Goldkuhl, 1996, s. 3) (Goldkuhl, 1996, s. 4) Kategorikandidater som utelämnats Kommunikation Verksamhet System Struktur Informationssystem Formalisering (Goldkuhl, 1996, s. 8) (Goldkuhl, 1996, s. 8) Ämnesdefinition (Goldkuhl, 1996, s. 9) Informatik innebär studier av och kunskap om människors arbete med utveckling, användning och förändring av informationssystem (informationstekniska tillämpningar) i verksamheter. LiU Lokal profil Informatikämnet SVP ITM Definitioner och beskrivningar Linköpings universitet 4

5 Ämnesbeskrivning, informatik, LiU Informatik - ett aktuellt och gränsöverskridande ämne! Informatik är ett aktuellt och gränsöverskridande ämne som ger dig värdefulla kunskaper om IT i organisatoriska sammanhang! Ämnet informatik behandlar utveckling, användning, förändring och värdering av informationssystem samt förändringsarbete Lokal kursprofil och inriktning, informatik, LiU Informatikämnets lokala profil är verksamhetsinriktad systemutveckling. Utifrån denna profil vill vi bidra till förståelse av IT-system i sammanhang helheter. Att bidra till kunskap om hur IT-system utvecklas och används av människor i organisationer och i samhället. Vi ser vikten av att studera samspelet mellan människa, IT-system och organisation såväl företag som offentliga organisationer. [ ] att intresse särskilt riktas mot analys, utveckling, förändring och bedrivande av verksamhet där IT-system ingår eller förväntas ingå som delar. Att utveckla IT-system innebär att utveckla och förbättra verksamhet. Lokal kursprofil och inriktning, informatik, LiU Centrala begrepp: förändringsarbete, design, programmering, IT-system, organisation, verksamhet, projektarbete och lärande Vetenskaplig grund och kritiskt tänkande En nära koppling mellan grundutbildning och forskning finns i och med att flera lärare är verksamma inom forskningssfären, är disputerade och aktivt för in och behandlar forskningsprodukter (metoder, modeller och teorier) i kurser Flera lärare är också aktiva i externt riktade FoU-projekt där samverkan med näringsliv och offentlig sektor är vanlig. Det sistnämnda bidrar till att forskningsprodukterna har en relation till behov och gör nytta i organisationer Profil, kandidatprogrammet i systemvetenskap, LiU Som systemvetare ska du känna till systemutvecklingens hela livscykel från kravspecifikation och design till förvaltning. Därför är utbildningen bred, tvärvetenskaplig och verklighetsnära. Den fokuserar på människa, teknik och organisation i samspel. Välj inriktning IT och management IT och projekt Webbutveckling Profil, masterprogrammet i IT&M, LiU Profil, masterprogrammet i IT&M, LiU Masterprogrammet IT och management är en avancerad utbildning som fokuserar informationsteknik och management. Idag efterfrågar många arbetsgivare medarbetare som kan förena kunskaper i teknik och verksamhetsfrågor något som masterprogrammet i IT och management tagit fasta på Programmet erbjuder fördjupning i IT eller management. Du kan välja att inrikta dig på teknik och arbeta med exempelvis webbdesign, systemintegration och arkitektur eller fokusera mer på management för att arbeta med organisation, strategi och styrning av och med IT På ITM fokuserar vi hur informatikaspekter hanteras i organisationer och samhälle ur ett ledningsperspektiv Beslutsfattande Arbetsformer Strategier, styrning kring verksamhet och IT Policy kontra praktik Ett kritiskt förhållningssätt Linköpings universitet 5

6 Referensexempel Baskerville, R., och Myers, M. (2002): Information Systems as a Reference Discipline, MIS Quarterly, 26(1), Benbasat, I. och Zmud, R.W. (2003): The Identity Crisis Within the IS Discipline: Defining and Communicating the Discipline's Core Properties, MIS Quarterly, 27(2), Checkland, P. och Holwell, S. (1998): Information, Systems and Information Systems - making sense of the field, John Wiley & Sons. Dahlbom, B. (1996): The New Informatics, Scandinavian Journal of Information Systems, 8(2), Article 3. Ehn, P. (1995): Informatics design for usability, i Dahlbom B. (Ed): The infological equation. Essays in honor of Börje Langefors, Gothenburg Studies in information systems, 6, Göteborg University Galliers, R.D. (2003): Change as Crisis or Growth? Toward a Trans-disciplinary View of Information Systems as a Field of Study: A Response to Benbasat and Zmud's Call for Returning to the IT Artifact, Journal of the AIS, 4(6), Goldkuhl G. (1996): Informatik - Ett ämne i, om och för förändring, Installationsföreläsning, Internationella Handelshögskolan i Jönköping [PDF på VITS webbsida] Hirschheim, R. och Klein, H.K. (2003): Crisis in the IS Field? A Critical Reflection on the State of the Discipline, Journal of the AIS, (4), Klein, H.K. och Hirschheim, R. (2008): The structure of the IS discipline reconsidered: Implications and reflections from a community of practice perspective, Information and Organization, (18), Iivari, J. och Lyytinen, L. (1998): Research on Information Systems Development in Scandinavia - Unity in Plurality, Scandinavian Journal of Information Systems, 10(1/2), Mathiassen, L. och Nielsen, P.A. (2008): Engaged Scholarship in IS Research, Scandinavian Journal of Information Systems, 20(2), Article 1. Orlikowski, W.J. och Iacono, S. (2001): Research Commentary: Desperately Seeking the IT in IT Research A Call to Theorizing the IT Artifact, Information Systems Research, 12(2), Robey, D. (2003): Identity, Legitimacy and the Dominant Research Paradigm: An Alternative Prescription for the IS Discipline, Journal of the AIS, Vol 4 (7), Linköpings universitet 6

Grundutbildning i informatik i Linköping

Grundutbildning i informatik i Linköping Grundutbildning i informatik i Linköping Ulf Melin och Anders Persson Informatik och forskningsgruppen VITS Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling ulf.melin@liu.se Agenda Vad bedriver vi

Läs mer

Om informatik. Uppkomst

Om informatik. Uppkomst Om informatik Det tycks råda en allmän okunskap om informatikämnet; vad det innehåller och varifrån det kommer. Inför inrättandet av det nya huvudområdet Informatik med inriktning mot AIL och forskningsämnet

Läs mer

Affärssystem? Introduktion och fördjupning av begrepp. Affärssystem en organisatorisk och teknisk paradox? Agenda och mål

Affärssystem? Introduktion och fördjupning av begrepp. Affärssystem en organisatorisk och teknisk paradox? Agenda och mål Agenda och mål Affärssystem en organisatorisk och teknisk paradox? 7G5 Affärssystem: användning, projekt och marknad Ulf Melin Bitr. professor Informatik IEI, LiU ulf.melin@liu.se Introduktion till och

Läs mer

etjänster som social interaktion via användning av IT-system

etjänster som social interaktion via användning av IT-system Linköping Studies in Information Science Dissertation No. 16 etjänster som social interaktion via användning av IT-system en praktisk teori av Göran Hultgren Institutionen för ekonomisk och industriell

Läs mer

Digitala tjänster kultur, information & kommunikation

Digitala tjänster kultur, information & kommunikation Digitala tjänster kultur, information & kommunikation Helena Francke Helena Francke är universitetsadjunkt i biblioteksoch informationsvetenskap vid Högskolan i Borås och disputerade våren 2008 på avhandlingen

Läs mer

Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng

Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng IT- fakultetsstyrelsen Dnr G 2014/157 Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng (Information Systems: Users and Organizations, 180 higher education credits) Grundnivå/ NISYS 1.

Läs mer

1 Sammanfattning. 2 Projektets relevans

1 Sammanfattning. 2 Projektets relevans Innovativa e-tjänster för kompetensutveckling och verksamhetsstöd för kundservice (Innovative e-services for competence development and work support for customer service) 1 Sammanfattning Detta projekt

Läs mer

Ansökan om inrättande av en ny masterexamen i Marketing Management

Ansökan om inrättande av en ny masterexamen i Marketing Management Sida 1 av 8 2012-04-26 Dnr: Bilagor, ärende 4 Ansökan om inrättande av en ny masterexamen i Marketing Management Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling (HST) ansöker om att inrätta en Filosofie

Läs mer

Utbildningskatalog. Sista ansökningsdag för hösten 2014 15 april

Utbildningskatalog. Sista ansökningsdag för hösten 2014 15 april Utbildningskatalog Sista ansökningsdag för hösten 204 5 april Anmäl dig på www.antagning.se Ta en klunk av kunskapens källa Från världens äldsta aktiebolag till Sveriges första akutsjukhus. I Dalarna har

Läs mer

Agil Systemutveckling. En studie av kravhantering och beställarroll i agila angreppsätt. Agile System Development

Agil Systemutveckling. En studie av kravhantering och beställarroll i agila angreppsätt. Agile System Development Institutionen för ekonomi & IT Avd. för informatik Agil Systemutveckling Agile System Development A study of requirements management and client role in agile approaches Examensarbete i informatik, 15 hp

Läs mer

Den direkta användarmedverkans problematik

Den direkta användarmedverkans problematik Examensarbete i Människa-datorinteraktion, Interaktionsdesign. Den direkta användarmedverkans problematik Lina Pettersson, Kalle Ulvstig Göteborg, Sweden 2005 REPORT NO. 2005/05 Den direkta användarmedverkans

Läs mer

Från system till process kriterier för processbestämning vid verksamhetsanalys

Från system till process kriterier för processbestämning vid verksamhetsanalys Linköping Studies in Information Science Dissertation No. 5 Från system till process kriterier för processbestämning vid verksamhetsanalys av Mikael Lind Institutionen för datavetenskap Linköpings universitet

Läs mer

Betydelsefulla Faktorer för Investering i en Integrationsplattform. Significant Factors for an Investment in an Integration Platform

Betydelsefulla Faktorer för Investering i en Integrationsplattform. Significant Factors for an Investment in an Integration Platform Betydelsefulla Faktorer för Investering i en Integrationsplattform Ett Top Management Perspektiv Significant Factors for an Investment in an Integration Platform A Top Management Perspective Mathias Karlsson

Läs mer

Utvärdering av införandet av analysverktyget QlikView och dess effekter för första linjens chefer i Jönköpings kommun

Utvärdering av införandet av analysverktyget QlikView och dess effekter för första linjens chefer i Jönköpings kommun I N T E R N A T I O N E L L A H A N D E L S H Ö G S K O L A N HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING Business Intelligence i praktiken Utvärdering av införandet av analysverktyget QlikView och dess effekter för första

Läs mer

DOKTORSAVHANDLING. IT-användning BIRGITTA FAGERSTRÖM. Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Systemvetenskap

DOKTORSAVHANDLING. IT-användning BIRGITTA FAGERSTRÖM. Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Systemvetenskap 2003:24 DOKTORSAVHANDLING IT-användning En analysmodell för IT-nytta BIRGITTA FAGERSTRÖM Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Systemvetenskap 2003:24 ISSN: 1402-1544

Läs mer

Open Archives Initiative - om öppna arkiv och den sociala kontextens betydelse

Open Archives Initiative - om öppna arkiv och den sociala kontextens betydelse MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2003:56 Open Archives Initiative - om öppna arkiv och den sociala kontextens betydelse

Läs mer

OMVÄRLDSBEVAKNING. Veronica Alfredsson

OMVÄRLDSBEVAKNING. Veronica Alfredsson OMVÄRLDSBEVAKNING Hur långt räcker utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap? Veronica Alfredsson Examensarbete (20 poäng) för magisterexamen i Biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds

Läs mer

Förutsättningar för bättre effekter av ledarskapsutbildningar

Förutsättningar för bättre effekter av ledarskapsutbildningar Högskolan i Halmstad Sektionen för Hälsa och Samhälle Arbetsvetenskapligt program, C-kurs i arbetsvetenskap HT 2007 Förutsättningar för bättre effekter av ledarskapsutbildningar Conditions for better effects

Läs mer

Åren då den svenska designforskningen tog fart tack vare Designfakulteten. Designforskning för nytänkande, innovation och hållbar tillväxt.

Åren då den svenska designforskningen tog fart tack vare Designfakulteten. Designforskning för nytänkande, innovation och hållbar tillväxt. 08 14 Åren då den svenska designforskningen tog fart tack vare Designfakulteten. Designforskning för nytänkande, innovation och hållbar tillväxt. Innehåll D! 08 14 in English? You find a pdf to download

Läs mer

Avdelningen för Statsvetenskap. Marcus Uvefalk. Aktör - Struktur. Statsvetenskap C-uppsats

Avdelningen för Statsvetenskap. Marcus Uvefalk. Aktör - Struktur. Statsvetenskap C-uppsats Avdelningen för Statsvetenskap Marcus Uvefalk Aktör - Struktur Förslag till utgångspunkt för studier av samverkansprocesser i förvaltningsområden med naturresurser. Statsvetenskap C-uppsats Datum/Termin:

Läs mer

Socialt ansvarstagande LINNEA HOLMGREN MATHILDA WAHLBERG FIELD. - ett mervärde för Skanska och dess kunder KANDIDATARBETE

Socialt ansvarstagande LINNEA HOLMGREN MATHILDA WAHLBERG FIELD. - ett mervärde för Skanska och dess kunder KANDIDATARBETE Socialt ansvarstagande - ett mervärde för Skanska och dess kunder LINNEA HOLMGREN MATHILDA WAHLBERG FIELD KANDIDATARBETE Kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggteknik Institutionen

Läs mer

Koordination och informationssystem i företag och nätverk

Koordination och informationssystem i företag och nätverk Linköping Studies in Information Science Dissertation No. 6 Koordination och informationssystem i företag och nätverk av Ulf Melin Institutionen för datavetenskap Linköpings universitet 581 83 Linköping

Läs mer

Systemutvecklingsmetoder, strategier och profil

Systemutvecklingsmetoder, strategier och profil en studie av Know IT på avdelningen Enterprise Content Management i Malmö Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i Informatik Framlagd: Januari 2009 Författare: Jan Johansson Rickard Rosenqvist Istvan

Läs mer

Design för innovation och tillväxt

Design för innovation och tillväxt A2005:003 Design för innovation och tillväxt en framtida konkurrensmöjlighet? Anne Kolmodin och Aurora Pelli Design för innovation och tillväxt en framtida konkurrensmöjlighet? Anne Kolmodin & Aurora

Läs mer

KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER VID INFÖRANDE AV AFFÄRSSYSTEM- BEHOVET AV ETT HOLISTISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT. Kandidatuppsats i Informatik. Karl-Erik Svensson

KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER VID INFÖRANDE AV AFFÄRSSYSTEM- BEHOVET AV ETT HOLISTISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT. Kandidatuppsats i Informatik. Karl-Erik Svensson KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER VID INFÖRANDE AV AFFÄRSSYSTEM- BEHOVET AV ETT HOLISTISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Kandidatuppsats i Informatik Karl-Erik Svensson VT 2010: KI15 Svensk titel: Kritiska framgångsfaktorer

Läs mer

HÅLLBARA URBANA OMSTÄLLNINGAR

HÅLLBARA URBANA OMSTÄLLNINGAR HÅLLBARA URBANA OMSTÄLLNINGAR En modell för att förstå framväxten av innovation i hållbar stadsutveckling Elin Lindahl Hanna Rydehell LIU-IEI-TEK-A--14/01926--SE Institutionen för ekonomisk och industriell

Läs mer

Förändringens vindar. En studie om aktörsgrupper och konsten att välja och införa ett affärssystem. Gunilla Myreteg

Förändringens vindar. En studie om aktörsgrupper och konsten att välja och införa ett affärssystem. Gunilla Myreteg Företagsekonomiska institutionen Department of Business Studies Förändringens vindar En studie om aktörsgrupper och konsten att välja och införa ett affärssystem Gunilla Myreteg Gunilla Myreteg Dissertation

Läs mer

Kvalitetsutmaningar söker svar 2012

Kvalitetsutmaningar söker svar 2012 Kvalitetsutmaningar söker svar 2012 Ansvarig utgivare: SQMA/SIQ Projektledare: Michael Westher, SIQ SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling Fabriksgatan 10, 412 50 Göteborg Telefon 031-723 17 00 Fax 031-723

Läs mer

Att bli bättre lärare

Att bli bättre lärare Att bli bättre lärare Hur undervisningsinnehållets behandling blir till samtalsämne lärare emellan Laila Gustavsson Doktorsavhandlingar inom den Nationella Forskarskolan i Pedagogiskt Arbete nr 12 Doktorsavhandlingar

Läs mer

Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier arbetar med bibliotekets webbplats för att nå ut till ungdomar.

Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier arbetar med bibliotekets webbplats för att nå ut till ungdomar. KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2011:17 Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier

Läs mer