REVIDERAD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REVIDERAD 2006-11-28"

Transkript

1 INFÖR VALET TILL GYMNASIESKOLAN VAD SKA JAG VÄLJA? INFÖR VALET TILL GYMNASIESKOLAN GR UTBILDNING Vad ska jag välja? För elever i Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. REVIDERAD

2 Välkommen till gymnasieskolan... 2 Om gymnasieskolan... 3 Programmen... 5 Barn & Fritid... 6 Bygg... 8 El Energi...12 Estetiskt...14 Fordon...16 Handel & administration...18 Hantverk...20 Hotell & restaurang...22 Industri...24 Livsmedel...26 Medie...28 Naturbruk...30 Naturvetenskap...32 Omvårdnad...34 Samhällsvetenskap...36 Teknik...38 Lärlingsutbildning LIA...40 Företagsförlagda gymnasieutbildningar...40 Individuella program Gymnasiesärskolan...44 Specialutformade program...47 Särskilda utbildningsformer Hörselklasser...60 Idrottsutbildning...60 Övriga program Gymnasieskolor Kommunala...63 ALE...63 ALINGSÅS...63 GÖTEBORG...64 HÄRRYDA...69 KUNGSBACKA KUNGÄLV LERUM...73 MÖLNDAL...73 PARTILLE...74 STENUNGSUND...75 TJÖRN...76 ÖCKERÖ...77 Naturbruk...78 Fristående...79 Så här söker du Studieekonomi Studier efter gymnasieskolan Adresser...91 Bilagor Innehåll REVIDERAD Vad ska jag välja?

3 Välkommen till gymnasieskolan! Jämfört med den skola du kommer från, grundskolan, så kommer du snart att märka en del skillnader i gymnasieskolan. I grundskolan läste du ämnen. Det gör du också i gymnasieskolan men här är alla ämnen uppdelade i kurser. Ofta bygger kurserna på varandra, exempelvis följer Matematik B på Matematik A osv. En del ämnen måste alla läsa, de så kallade kärnämnena. Andra ämnen läser alla som valt ett visst program och en del ämnen och kurser kan du välja ganska fritt. Du kan forma en stor del av din gymnasieutbildning efter dina egna intressen och mål. Varje gång du läst en ny kurs får du ett betyg i kursen. Man kan säga att de olika gymnasieprogrammen ger en basutbildning inom något område. Kom ihåg att det bara är en grund som du sedan bygger vidare på när du kommit ut i arbetslivet eller genom att fortsätta studera. Alla nationella och specialutformade program kan ge dig det som kallas grundläggande behörighet för universitets- och högskolestudier. I den här katalogen får du allmän information om gymnasieskolan, om de olika gymnasieprogrammen, om hur gymnasieintagningen går till, om studieekonomi mm. Du får också en presentation av de olika gymnasieskolorna i Göteborgsregionens intagningsområde* och vilka utbildningar som finns på respektive skola. Här finns också adresser, telefonnummer och skolornas webbadresser, där du kan hitta skolornas egna information om dess utbildningar. Varje kommun och gymnasieskola har stor frihet att själva bestämma vilka program, inriktningar och kurser som skall anordnas. Det kan också innebära att sådant som var korrekt när Vad ska jag välja 2007/2008 skrevs, kan ha ändrats. Därför är det viktigt att du tar kontakt med din studie- och yrkesvägledare, direkt med gymnasieskolan eller på annat sätt kontrollerar uppgifterna och tar reda på sådant som du är osäker på. Du kan också titta på GR-Utbildnings hemsida som uppdateras så fort vi fått reda på förändringar, Under Gymnasiedagarna 9-11 oktober 2006 på Svenska Mässan i Göteborg kan du skaffa dig en överblick över vilka utbildningar som finns i Göteborgregionens intagningsområde, träffa lärare, studie- och yrkesvägledare och elever från olika skolor och på så sätt förbereda ditt val av gymnasieutbildning. Lycka till med ditt val och dina gymnasiestudier! 1 Intagningsområdet är Göteborgsregionens kommunalförbunds 13 kommuner, se framsidan, och naturbruksgymnasierna i Västra Götalands län och Hallands län. 2 Vad ska jag välja

4 Om gymnasieskolan Gymnasieskolan har 17 nationella program. Alla program finns inte alltid i alla kommuner. Dessutom finns många specialutformade program och program med lokala inriktningar och profiler som består av kombinationer av kurser från nationella program. Om du är osäker på ditt studieval, eller behöver läsa in grundskoleämnen eller av någon annan anledning inte söker ett nationellt eller specialutformat program, så finns det individuella programmet. Så här är gymnasieprogrammen uppbyggda Ett gymnasieprogram består av flera ämnen. Programmen är uppbyggda av kärnämnen, gemensamma karaktärsämnen, valbara kurser, individuellt val samt projektarbetet. Ämnena är i sin tur indelade i kurser. Gymnasiepoäng Varje kurs i gymnasieskolan ger eleven gymnasiepoäng. Antalet poäng ska motsvara din arbetsinsats och en poäng är ungefär en lektionstimme. Alla nationella gymnasieprogram omfattar totalt gymnasiepoäng. Studietid De flesta gymnasieprogram är planerade att ta 3 år. Kärnämnen Oavsett vilket program du väljer läser du kärnämnen, på 750 poäng. Dessa ämnen är: Svenska/Svenska som andraspråk A+B (200 poäng) Engelska A (100 poäng) Matematik A (100 poäng) Estetisk verksamhet (50 poäng) Idrott och hälsa A (100 poäng) Naturkunskap A (50 poäng) Religionskunskap A (50 poäng) Samhällskunskap A (100 poäng) Gemensamma karaktärsämnen Dessa ämnen är särskilda för programmet och läses av alla som går just det gymnasieprogrammet. Antalet poäng varierar mellan poäng på olika program. Gem. kurser Karaktärs- De flesta program har inriktningar pmot något eller Inriktningar och profilerämnen några områden. Dessa väljer du oftast det andra året i gymnasieskolan. I vissa fall väljer du inriktningen redan till 1:an. Kontrollera med din studie- och yrkesvägledare vad som gäller för de program du söker! Många gymnasieprogram har nationella inriktningar som finns över hela landet och ett flertal har lokala inriktningar och profiler. Detta gör det möjligt för eleverna att specialisera sig på ett visst område. Valbara kurser Genom de valbara kurserna får du möjligheter att utforma din gymnasieutbildning efter dina önskemål eller skaffa dig en särskild behörighet för vidare studier. Vilka valbara kurser som finns bestäms av varje skola. Individuellt val Detta val ger ytterligare möjligheter (300 poäng) för dig att forma din utbildning efter intresse och behov. Om du planerar att läsa vidare efter gymnasiet är det bra om du kontrollerar med din studie- och yrkesvägledare om det krävs särskilda kurser för att söka den utbildning du är intresserad av. Språk Moderna språk, dvs franska, tyska, spanska m fl, består numera av upp till 7 kurser om vardera 100 poäng och bygger på varandra. Kurserna har fått beteckningarna Steg 1 Steg 7 och hänger ihop genom grund- och gymnasieskola. Om du fått betyg på ett steg i grundskolan måste du fortsätta på nästa steg i gymnasieskolan (om du väljer att läsa detta språk) och får alltså inte läsa om ett steg. 3

5 Projektarbete Under studietiden ska du göra ett större projektarbete inom något område, individuellt eller i grupp (100 poäng). Mycket i dagens yrkesliv utförs som projekt och här får du träning i att arbeta självständigt eller tillsammans med andra på ett undersökande och vetenskapligt sätt, från idé till kanske färdig produkt, inom ett valt område. Projektarbetet ska anknyta till det gymnasieprogram du valt. Arbetsplatsförlagd utbildning APU I de flesta gymnasieprogram ingår arbetsplatsförlag utbildning, APU. Det innebär att delar av utbildningen äger rum på en arbetsplats utanför skolan. Du får då både använda de kunskaper du fått i skolan och lära dig nya moment. DETTA GÄLLER I GYMNASIESKOLAN Betyg Gymnasieskolan har en fyragradig betygsskala Icke Godkänd (IG), Godkänd (G), Väl Godkänd (VG) och Mycket Väl Godkänd (MVG). I gymnasiesärskolan ges betygen Deltagit (D), Godkänd (G) och Väl Godkänd (VG). Betyg sätts efter avslutad kurs. När du lämnar gymnasieskolan får du slutbetyg om du fått betyg i alla ämnen och kurser som ingår i din studieväg. I slutbetyget står om du läst ett fullständigt program, ett utökat program (över poäng) eller ett reducerat program (under poäng). Har du haft stor frånvaro i någon kurs kan dina lärare sakna underlag för att sätta betyg i just denna kurs. Du riskerar i så fall att inte få ett slutbetyg utan istället ett s.k. samlat betygsdokument där bara betygsatta kurser finns med. Kursplaner Ett gymnasieprogram byggs upp av ämnen som i sin tur är uppdelade i kurser, där en kurs ofta bygger på den föregående. Varje ämne har mål och krav på vilka kunskaper som du ska ha inhämtat för att bli godkänd. Mer om betyg och kursplaner kan du läsa på Skolverkets hemsida, Lokala inriktningar och profiler Förutom de inriktningar och kurser som finns inom de nationella programmen kan det finnas lokala inriktningar och profiler på skolorna. På så sätt kan du erbjudas utbildningar som är anpassade till lokala förhållanden och utbildningsbehov. Reducerat program Har du stora svårigheter att klara det nationella program du läser kan du ansöka om att få ta bort någon kurs. Beslut fattas i varje enskilt fall av rektor. Du läser i så fall ett så kallat reducerat program. Högst 10 procent av programmets poäng kan tas bort på detta sätt. Kontrollera med din studie- och yrkesvägledare. Garanti för inriktning På vissa program ges garanti för en inriktning. Det innebär att du garanteras plats på den inriktning du valt om du blir antagen till programmet. Gemensamt kursutbud i intagningsområdet En del kurser får ibland för få deltagare för att kursen ska kunna anordnas på din skola. För att du ändå ska kunna få läsa en sådan kurs anordnas inom Göteborgsregionen några kurser där elever från flera skolor bildar en grupp som möts för studier en eftermiddag eller kväll i veckan. Kurserna genomförs normalt vid samma tid i någon gymnasieskola centralt i Göteborg men det är olika skolor i regionen som ansvarar för utbildningen och utgör kursledning. Kurser i bl a kinesiska, ryska, japanska, C++ och webbdesign har anordnats på detta vis. Mer information om de nationella programmen, om betyg och annat kan du hitta på Skolverkets hemsida, FÖR DIG SOM HAR INVANDRARBAKGRUND Modersmålsundervisning Du som har annat modersmål än svenska kan välja att läsa detta i gymnasieskolan. Förutsättningen är att språket talas i din familj och att det finns tillgång till behöriga lärare. Du kan välja att läsa modersmål istället för språk 2 eller som individuellt val. Modersmålsundervisningen anordnas ofta av flera skolor gemensamt vilket innebär att du kan behöva resa. Det är viktigt att du talar om redan när du söker till gymnasieskolan att du vill ha modersmålsundervisning. Svenska som andraspråk Du kan välja att läsa Svenska som andraspråk (Sv2) om du har annat modersmål än svenska. Kursen ger samma behörighet för högskolestudier som Svenska. Individuella program för invandrarungdom - IVIK Se avsnittet Individuella program. 4 Vad ska jag välja

6 Programmen Vid gymnasieskolorna i Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö samt Naturbruksprogrammet i Västra Götalands och Hallands län finns många gymnasieprogram att välja mellan. GGymnasieskolan består av 17 nationella program. Dessa program har ofta nationella och/eller lokala inriktningar. Därutöver finns individuella och specialutformade program samt gymnasiala lärlingsutbildningar. De flesta nationella och specialutformade program omfattar tre år och kan ge minst grundläggande behörighet för behörighet till universitets- och högskolestudier. Kärnämnena är desamma i alla program: Svenska/Svenska som andraspråk A+B,Engelska A, Samhällskunskap A, Religionskunskap A, Matematik A, Naturkunskap A, Idrott och hälsa A samt Estetisk verksamhet 1. De gemensamma karaktärsämnena, inklusive projektarbetet, ger varje program dess särskilda utformning. Programmen innehåller också ett antal gymnasiepoäng för inriktning, valbara kurser och individuellt val. Viss del av studietiden är på många program arbetsplatsförlagd och kallas APU (arbetsplatsförlagd utbildning). Om du inte är behörig, eller om du inte söker eller kommer in på ett nationellt eller specialutformat program, erbjuds du ett individuellt upplagt program. En rubrik vid varje program är Och sedan Där nämns några studievägar och några yrken som kan följa på just det gymnasieprogrammet. Som du förstår är det omöjligt att vara heltäckande. Vill du veta mer om studievägar, yrken, orientera dig om framtidsutsikter med mera så kan du tala med din studie- och yrkesvägledare. Du kan också besöka eller På följande sidor kan du läsa om de gymnasieprogrammen i Göteborgsregionens intagningsområde. 5

7 BF Barn och Fritid Vill du arbeta med människor i olika åldrar och med olika förutsättningar inom t.ex. barnomsorg, skola eller fritidshem eller inom kultur- och fritidssektorn? Barn- och fritidsprogrammet ger dig de grundläggande kunskaperna för ett sådant pedagogiskt eller socialt arbete. Du får också en bra grund för fortsatt lärande i arbetslivet eller vidare studier. I utbildningen får du kunskaper om människors utveckling, vilka behov vi har och hur vi fungerar tillsammans. Du lär dig organisera och leda barn- och fritidsverksamhet så att den bidrar till utveckling och lärande. Du kommer genom utbildningen att förstå hur du med goda kunskaper inom området kan påverka människors liv och hälsa. Pedagogik, psykologi och sociologi ingår i flera kurser och du tränas i samarbete och medverkan. Du läser också om internationella överenskommelser, t.ex. om barns rättigheter, så att du mer medvetet kan ta ställning i frågor om moral och kulturella skillnader. Under 15 veckor APU, arbetsplatsförlagd utbildning, får du praktisk kunskap om det du läser i skolan. Gemensamma kurser 800 poäng Arbetsmiljö och säkerhet 50 p Arbetsrätt och lärande 50 p Barn-, kultur- och fritidsverksamhet 100 p Datorkunskap 50 p Fritidskunskap 50 p Hälsopedagogik 50 p Kommunikation 50 p Pedagogiskt ledarskap 100 p Utveckling, livsvillkor och socialisation 200 p Projektarbete 100 p 6 Vad ska jag välja

8 BF Inriktningar Programmet har två nationella inriktningar: Fritid samt Pedagogisk och social verksamhet. Fritid Ger dig specialkunskaper om olika fritidsverksamheter, deras organisation och innehåll. Pedagogisk och social verksamhet Du får här fördjupade kunskaper för arbete i förskola, skola, fritidshem och inom social verksamhet. Och sedan Exempel på vidare studier (med eller utan kompletteringar): högskoleutbildningar för pedagogiska och sociala yrken. Exempel på yrken och branscher (vissa kräver vidareutbildning och/eller erfarenhet): barnskötare, badoch idrottshallspersonal, elevassistent, fritidsledare, pedagog, förskollärare, polis, socionom, psykolog. Barn- och fritidsprogrammet finns i Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum Mölndal Stenungsund Tjörn Inriktning Fritid Ale gymnasium Alströmergymnasiet Aranäsgymnasiet Burgårdens utbildningscentrum Mimers Hus Gymnasium Väst Nösnäsgymnasiet Inriktning Pedagogisk och social verksamhet Ale gymnasium Alströmergymnasiet Aranäsgymnasiet Burgårdens utbildningscentrum Hulebäcksgymnasiet Krokslättsgymnasiet Lerums gymnasium Mimers Hus Gymnasium Väst Nösnäsgymnasiet LOKALA INRIKTNINGAR Medie Lerums gymnasium Ridning Lerums gymnasium ANDRA UTBILDNINGAR INOM OMRÅDET Läs mer under respektive skola och avsnittet Specialutformade program (SM) Barn- och fritidsprogrammet teoretisk inriktning SM (Aranäsgymnasiet) Barn- och fritidsprogrammet (Tjörns gymnasieskola) Hippologiprogrammet SM (Bräckegymnasiet) Hundprogrammet SM (Porthälla gymnasium) Idrottsinriktning SM (Aspero Idrottsgymnasium)* Idrottsprogrammet SM (Aranäsgymnasiet och Katrinelundsgymnasiet) Ledarskapsprogrammet för Team/Coachutveckling SM (Move-IT Älvsborg)* Waldorfpedagogik SM (Rudolf Steinerskolan)* *fristående skola BF 7

9 BP Bygg På Byggprogrammet får du lära dig grunderna inom nybyggnad, underhåll och renovering av hus och anläggningar. Du kommer att lära dig hur man använder olika material, nya och gamla, och hur moderna metoder gör det möjligt att återanvända byggnader och gammalt byggnadsmaterial. Byggandet är en viktig del av samhällsutvecklingen, både att bygga nytt och att underhålla det som redan finns. På byggprogrammet lär du dig hur man bygger hus, vägar och olika typer av anläggningar, t.ex. broar och tunnlar. Du får lära dig att allt högre krav ställs på boendemiljön eftersom den påverkar vår hälsa. Byggprogrammet baseras på en hantverkstradition som präglas av gjorda erfarenheter och praktiskt arbete. Arbetsplatsförlagd utbildning (APU) utgör en stor del av utbildningen. Kreativitet, att vara serviceinriktad i kontakten med beställaren, att veta vad kvalitet är och att kunna arbeta i lag är viktiga egenskaper. Språkkunskaper är också viktiga eftersom byggföretag ofta arbetar internationellt. Informationstekniken spelar en allt större roll som hjälpmedel i byggandet. Gemensamma kurser 600 poäng Arbetsmiljö och säkerhet 50 p Projekt och företagande 50 p Byggkunskap 50 p Hus- och anläggningsbyggnad 150 p Måleri och byggplåt 100 p Rit- och mätteknik 50 p Datorkunskap 50 p Projektarbete 100 p 8 Vad ska jag välja

10 BP Inriktningar Programmet har fyra nationella inriktningar: Anläggning, Husbyggnad, Måleri samt Plåtslageri. Anläggning Du lär dig vägbyggnad och anläggningsarbete och ges möjlighet att välja utbildning för att köra hjullastare. Husbyggnad Ger dig kunskaper i byggnadskonstruktion i trä och betong med valbara specialiseringar som murning, planglas eller golv. Måleri Du läser kurser som invändig och utvändig målning och kan också här välja mellan planglas och golv. Plåtslageri Byggnadsplåt och ventilation lär du dig liksom lödning och skärning. Tänk på din hälsa när du väljer (se avsnittet Så här söker du) BP Och sedan Exempel på vidare studier (med eller utan kompletteringar): påbyggnadsutbildningar, kvalificerade yrkesutbildningar (KY), ingenjörsutbildningar. Exempel på yrken och branscher (vissa kräver vidareutbildning och/eller erfarenhet): anläggare, plåtslagare, murare, snickare, målare, maskinförare, sprängare, ställningsbyggare, golvläggare. Byggprogrammet finns i Alingsås, Göteborg, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund samt på Tjörn Inriktning Anläggning Alströmergymnasiet Bräckegymnasiet Fässbergsgymnasiet Lerums gymnasium Mimers Hus Gymnasium Nord Inriktning Husbyggnad Alströmergymnasiet Aranäsgymnasiet Bräckegymnasiet (profil Möbel- och inredningssnickeri) Fässbergsgymnasiet Lerums gymnasium Mimers Hus Gymnasium Nord Nösnäsgymnasiet Porthälla gymnasium Inriktning Måleri Bräckegymnasiet Inriktning Plåtslageri Bräckegymnasiet ANDRA UTBILDNINGAR INOM OMRÅDET Läs mer under respektive skola och avsnittet Specialutformade program (SM) Byggprogrammet (Tjörns gymnasieskola) Måleri SM (Göteborgs Praktiska Gymnasium, GPG)* LIA Inriktning: Anläggning Bräckegymnasiet *fristående skola 9

11 EC El Vill du arbeta med att installera el, tele och data? Vill du arbeta med att programmera robotar och annan teknisk utrustning? Vill du arbeta med datorer, nätverk och elektronik? Elprogrammet ger dig grunderna för detta och kan ge dig tillgång till en stor arbetsmarknad med många intressanta och spännande arbeten. Här ingår även produktion, installation, service och underhåll. Data och elektronik är ämnen som får allt större betydelse i vårt samhälle. Du läser en hel del teori, inte bara i kärnämneskurser, utan också i ex elämnen. Matematik är ett ämne som du har stor nytta av inom el och data. I kurserna varvas teori med laborativa och utforskande moment. Språkkunskaper blir allt viktigare eftersom anvisningar och dokumentation ofta är på engelska och du behöver dessa för att klara av den allt mer internationella miljö du rör dig i. Arbetsplatsförlagd utbildning (APU) är ett komplement för att ge dig erfarenheter från olika verksamhetsområden. System- och komponentkunnande liksom kunskaper inom regleroch mätteknik är också nödvändiga för arbete i den här branschen. Du lär dig leda projekt, att bli medveten om kvalitet och att kunna ta kundkontakter och vara serviceinriktad. Gemensamma kurser 500 poäng Projekt och företagande 50 p Digitalteknik A 50 p Elektronik grundkurs 50 p Elkunskap 100 p Ellära A 50 p Styrteknik A 50 p Datorkunskap 50 p Projektarbete 100 p Inriktningar Programmet har fyra nationella inriktningar: Automation, Datorteknik, Elektronik samt Elteknik. Automation Du läser styr- och reglerteknik, ellära och mätteknik. Datorteknik Du lär dig datorkommunikation, persondatorer och webbdesign. Elektronik Kurser om analoga kretsar, persondatorer och digitalteknik ingår. Elteknik Elkompetens, växelström och elarbetsmiljö med elsäkerhet är ämnen i inriktningen. Tänk på din hälsa när du väljer (se avsnittet Så här söker du) 10 Vad ska jag välja

12 EC Och sedan Exempel på vidare studier (med eller utan kompletteringar): kvalificerade yrkesutbildningar (KY), ingenjörsutbildningar. Exempel på yrken och branscher (vissa kräver vidareutbildning och/eller erfarenhet): service-, data-, nätverks-, installationstekniker, resemontör, säljare av teknisk utrustning. Elprogrammet finns i Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille samt Stenungsund Inriktning Automation Alströmergymnasiet Elof Lindälvs gymnasium Mimers Hus Gymnasium Nord YTC Lindholmen Inriktning Datorteknik Alströmergymnasiet Elof Lindälvs gymnasium Hulebäcksgymnasiet Lerums gymnasium Mimers Hus Gymnasium Nord NTI-gymnasiet IT/Data* YTC Lindholmen Inriktning Elektronik Alströmergymnasiet Elof Lindälvs gymnasium Hulebäcksgymnasiet Lerums gymnasium Mimers Hus Gymnasium Nord Inriktning Elteknik Alströmergymnasiet Elof Lindälvs gymnasium Fässbergsgymnasiet Hulebäcksgymnasiet Lerums gymnasium Mimers Hus Gymnasium Nord Nösnäsgymnasiet Porthälla gymnasium YTC Lindholmen LOKALA INRIKTNINGAR Eldistribution Framtidsgymnasiet* Elinstallation Framtidsgymnasiet* Ingen inriktning Cybergymnasiet* ANDRA UTBILDNINGAR INOM OMRÅDET Läs mer under respektive skola och avsnittet Specialutformade program (SM) Bilelektronik SM (Elof Lindälvs gymnasium) Data- och teletekniska programmet SM (GTIs Gymnasieskola)* Datorteknik SM (Nösnäsgymnasiet) Digital produktion SM (Portalens gymnasium)* El SM (Göteborgs Praktiska Gymnasium, GPG)* Elprogram inr datorteknik SM (International IT College of Sweden)* IT, Elektronik och Naturvetenskap SM (IT-Gymnasiet)* IT/Dataprogrammet SM (Hulebäcksgymnasiet) IT/Medieprogrammet SM (Hulebäcksgymnasiet) IT-kommunikation och datorsäkerhet SM (Portalens gymnasium)* Mekatronik SM (Elof Lindälvs gymnasium) Motor- och datatekniska programmet SM (GTIs Gymnasieskola)* Multimediaprogrammet SM (Frölundagymnasiet) Skapande teknik SM (Porthälla gymnasium) SKF specialutformade program SM (SKF Tekniska Gymnasium)* Specialutformat elprogram SM (J A Zachrissons Gymnasieskola)* Specialutformat tekniskt program SM (Göteborgs Tekniska Gymnasium, GTG)* TUNA Teknisk Utbildning med NäringslivsAnknytning SM (Nösnäsgymnasiet) Övriga program Se mer under avsnittet Särskilda utbildningsformer Lärcentrum (YTC - Lindholmen) *fristående skola EC 11

13 EN Energi Du får lära dig att arbeta med installation och service av VVSsamt kyl- och värmepumpsanläggningar och får grundläggande kunskaper för drift och underhåll av tekniska system inom kraftindustrin. Det är också på Energiprogrammet du kan utbilda dig till fastighetsskötare, matros eller motorman. Du får en bred allmänteknisk utbildning med möjlighet till specialisering inom något område eller vidare studier. Du får vara beredd på att utbildningen innehåller en hel del teori, inte bara i kärnämneskurserna utan också i karaktärsämneskurserna. Matematik är ett viktigt ämne som du har stor nytta av. Energiomvandling och energiutnyttjande med hjälp av ny teknik, datorisering och automatisering står också på programmet. Energi kopplas givetvis ihop med miljö och säkerhet. Du lär dig förstå system och processer inom energiområdet och får kunskaper i eloch reglertekniska ämnen. Du lär dig installera, ta i drift och söka fel samt utföra drift- och underhållsarbeten av olika tekniska anläggningar. Anvisningar och dokumentation är ofta på engelska. Förmåga att ta kundkontakter samt att arbeta i lag och med projekt är viktiga områden som du tränas i under utbildningen. APU ökar förståelsen för yrkesverksamheten och ger dig värdefull erfarenhet av praktiskt arbete med erfarna arbetskamrater. Gemensamma kurser 550 poäng Datorkunskap 50 p Elkompetens A 50 p Ellära A 50 p Energi A 100 p Miljöteknik 50 p Mät- och reglerteknik 100 p Verkstadsteknisk grundkurs 50 p Projektarbete 100 p 12 Vad ska jag välja

14 EN Inriktningar Programmet har tre nationella inriktningar: Drift- och underhållsteknik, Sjöfartsteknik samt VVS- och kylteknik. Drift- och underhållsteknik Du läser alternativ energihantering och en fortsättningskurs i energi. Sjöfartsteknik Överlevnad, brandskydd ombord och miljö och säkerhet är kurser inom inriktningen. VVS- och kylteknik Du lär dig VVS-teknik och svets samt drift och underhåll av kylanläggningar. Tänk på din hälsa när du väljer (se avsnittet Så här söker du) EN Och sedan Exempel på vidare studier (med eller utan kompletteringar): kvalificerade yrkesutbildningar (KY), ingenjörsutbildningar. Exempel på yrken och branscher (vissa kräver vidareutbildning och/eller erfarenhet): driftsmaskinist, fartygstekniker, matros, maskinist, styrman, yrkesfiskare, maskinbefäl, vvsmontör, fastighetstekniker. Energiprogrammet finns i Göteborg Inriktning Drift- och underhållsteknik Finns ej i regionen Inriktning Sjöfartsteknik Finns ej i regionen Inriktning VVS- och kylteknik Finns ej i regionen LOKALA INRIKTNINGAR Förnyelsebar energi J A Zachrissons gymnasieskola* Kylteknik YTC-Lindholmen VVS-teknik YTC-Lindholmen ANDRA UTBILDNINGAR INOM OMRÅDET Läs mer under respektive skola och avsnittet Specialutformade program (SM) Den seglande gymnasieskolan SM (Öckerö gymnasieskola) Fiske-/Sjöfartstekniskt program SM (Öckerö gymnasieskola) Marint verkstadstekniskt program SM (Öckerö gymnasieskola) Sjöfartsprogrammet SM (Tjörns gymnasieskola) Sjöfartsprogrammet SM (YTC-Lindholmen) VVS SM (Tjörns gymnasieskola) Övriga program Se mer under avsnittet Särskilda utbildningsformer Lärcentrum (YTC-Lindholmen) *fristående skola 13

15 ES Estetiska På Estetiska programmet får du kunskaper inom kultur och estetik. Du får möjligheter att utveckla din skaparförmåga och konstnärliga ådra. Du får också kunskaper att studera vidare, både inom estetiska och andra områden. Du kommer inom programmet att få möta, uppleva och analysera olika typer av konstnärliga verksamheter för att du själv ska utveckla din förmåga att kunna uttrycka dig. Du studerar konstarterna och upplevelsen av sådant människan skapat. Du utvecklar förståelsen för egna och andras kulturuttryck och värderingar och hur du kan kommunicera med bild, musik, ljud och rörelse. Språket är mycket viktigt, också andra språk än svenska, för förståelse av andra kulturella mönster. Du får med datorns hjälp arbeta för att skapa bilder, musik, ljud och rörelse. Miljöperspektiv läggs på val av färg och material och på studierna av människans förhållande till naturen i olika konstformer. Vissa utbildningar har inträdesprov eller en kombination av inträde prov och betyg. Kontakta respektive skola för mer information. Gemensamma kurser 700 poäng Arbetsmiljö och säkerhet 50 p Datorkunskap 50 p Engelska B 100 p Estetisk orientering 100 p Historia A 100 p Kultur- och idéhistoria 100 p Nutida konst 50 p Matematik B 50 p Projektarbete 100 p Inriktningar Programmet har fyra nationella inriktningar: Bild- och formgivning, Dans, Musik samt Teater. Bild- och formgivning Bild- och formkurser utgör basen inom denna inriktning. Dans Inriktningen betonar dansens helhet genom samspelet mellan begreppen träning, skapande och teoretisk förståelse. Inom inriktningen utvecklar eleven sin förmåga till upplevelse, analys, samspel och skapande. Musik Du studerar ensemblespel, gehörs- och musiklära liksom instrument alternativt sång samt körsång. Teater Scenisk gestaltning och kurser i röst och rörelse ingår. Tänk på din hälsa när du väljer (se avsnittet Så här söker du) 14 Vad ska jag välja

16 ES Och sedan Exempel på vidare studier (med eller utan kompletteringar): programmet är i första hand studieförberedande, inom estetiska eller andra områden. Exempel på yrken och branscher (vissa kräver vidareutbildning och/eller erfarenhet): olika konstnärliga yrken (efter fortsatt utbildning eller praktik): inom konst, teater, reklam m.m. Estetiska programmet finns i Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal samt Stenungsund Inriktning Bild- och formgivning Ale gymnasium Alströmergymnasiet Aranäsgymnasiet Cybergymnasiet* Fässbergsgymnasiet Lerums gymnasium Move-IT Gamlestaden* Move-IT Älvsborg* Munkeröds Utbildningscentrum* Schillerska gymnasiet Inriktning Dans Alströmergymnasiet Aranäsgymnasiet Hulebäcksgymnasiet Move-IT Gamlestaden* Move-IT Älvsborg* Inriktning Musik Ale gymnasium Alströmergymnasiet Aranäsgymnasiet Cybergymnasiet* Donnergymnasiet* Fässbergsgymnasiet Hulebäcksgymnasiet Hvitfeldtska gymnasiet L M Engströms Gymnasium* Lerums gymnasium Mimers Hus Gymnasium Öst Move-IT Gamlestaden* Move-IT Älvsborg* Inriktning Teater Ale gymnasium Alströmergymnasiet Angeredsgymnasiet Aranäsgymnasiet Fässbergsgymnasiet Hulebäcksgymnasiet Lerums gymnasium LOKALA INRIKTNINGAR Digital bild Lerums gymnasium Film, TV och journalistik Angeredsgymnasiet Inredning J A Zachrissons gymnasieskola* Konst och design Hulebäcksgymnasiet Mode J A Zachrissons gymnasieskola* Musikproducent Angeredsgymnasiet Musikproduktion Donnergymnasiet* Ljud&Bildskolan LBS* Musikteater/Musikal Hulebäcksgymnasiet Mimers Hus Gymnasium Öst (Musikal) Ny musik Angeredsgymnasiet Slagverk Hulebäcksgymnasiet Streetjazz and performance Angeredsgymnasiet Teater/Drama Move-IT Älvsborg* Move-IT Gamlestaden* Textil formgivning Fässbergsgymnasiet ANDRA UTBILDNINGAR INOM OMRÅDET Läs mer under respektive skola och avsnittet Specialutformade program (SM) Estet och Media SM (Munkebäcksgymnasiet) Estetisk profilering SM (Nösnäsgymnasiet) Naturvetenskapsprogrammet med inriktning Estetisk (Elof Lindälvs gymnasium) Samhäll/Estet SM (Schillerska gymnasiet) Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning Estetisk (Elof Lindälvs gymnasium) Skapande teknik SM (Porthälla gymnasium) Waldorfpedagogik SM (Rudolf Steinerskolan)* Yrkesdansprogrammet SM (Angeredsgymnasiet) *fristående skola ES 15

17 FP Fordon Vill du skaffa dig kunskaper för att i framtiden kunna arbeta med service och underhåll av fordon, flyg eller transporter, kan du välja Fordonsprogrammet. Samhället är beroende av att transporterna fungerar. Att allt gods kommer dit det ska och att människor är på rätt plats i rätt tid. Din uppgift kan bli att ge olika typer av service och underhåll så att alla dessa transporter och fordon fungerar som de ska. Den tekniska utvecklingen inom det här området är idag mycket snabb, inte minst när det gäller säkerhet, bekvämlighet och transporters påverkan på miljön. Utbildningen tar upp frågor om miljöpåverkan, om lagar kring detta och krav på återvinning. Elektronik och datorsystem används allt mera, t.ex. för att styra bränsletillförsel eller för att söka fel. I utbildningen lär du dig använda datorer som verktyg och för kommunikation. Manualer och bruksanvisningar är ofta skrivna på engelska, därför krävs goda kunskaper i detta språk. Att kunna prata med kunder och vara serviceinriktad är också viktigt. Under den arbetsplatsförlagda utbildningen (APU) får du känna på de krav som ställs på dig i ett yrke inom den här branschen. Gemensamma karaktärsämnen 600 poäng Arbetsmiljö och säkerhet 50 p Projekt och företagande 50 p Datorkunskap 50 p Fordon och samhälle 50 p Fordonskännedom 50 p Fordonsel A 50 p Fordonsteknik grundkurs 50 p Fordonsvård och service 100 p Hydraulik och pneumatik 50 p Projektarbete 100 p 16 Vad ska jag välja

18 FP Inriktningar Programmet har fem nationella inriktningar: Flygteknik, Karosseri, Maskin- och lastbilsteknik, Personbilsteknik samt Transport. Flygteknik Ämnen du läser är flygplanslära, gasturbin- och flygkolvmotor samt underhåll av flygplan. Karosseri Du lär dig riktningsteknik, lackering och plastreparationer. Maskin- och lastbilsteknik Ingående kurser handlar om tunga fordon, fordonsel samt lödning och skärning. Personbilsteknik Du läser om motor och drivlina, om bromssystem, chassi och personbilsservice. Transport Kurser om transportfordon, tunga fordon och logistik, dvs rätt sak på rätt plats i rätt tid, ingår. Tänk på din hälsa när du väljer (se avsnittet Så här söker du) FP Och sedan Exempel på vidare studier (med eller utan kompletteringar): kvalificerade yrkesutbildningar (KY), ingenjörsutbildningar. Exempel på yrken och branscher (vissa kräver vidareutbildning och/eller erfarenhet): bilmekaniker, bilelektriker, lastbils- och bussförare, grävmaskinist, bilskadereparatör, kundmottagare, försäljare, flygtekniker. Fordonsprogrammet finns i Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Partille, Stenungsund samt på Tjörn Inriktning Flygteknik Finns ej i regionen Inriktning Karosseri Finns ej i regionen Inriktning Maskin- och lastbilsteknik Alströmergymnasiet Elof Lindälvs gymnasium Mimers Hus Gymnasium Nord Inriktning Personbilsteknik Alströmergymnasiet Elof Lindälvs gymnasium Hulebäcksgymnasiet Mimers Hus Gymnasium Nord Nösnäsgymnasiet Porthälla gymnasium Inriktning Transport Bräckegymnasiet Elof Lindälvs gymnasium Mimers Hus Gymnasium Nord ANDRA UTBILDNINGAR INOM OMRÅDET Läs mer under respektive skola och avsnittet Specialutformade program (SM) Bilelektronik SM (Elof Lindälvs gymnasium) Fordon SM (Göteborgs Praktiska Gymnasium, GPG)* Fordonsprogrammet (Tjörns gymnasieskola) Fordonstekniker med olika inriktningar SM (MTG) Marint verkstadstekniskt program SM (Öckerö gymnasieskola) Motor- och datatekniska programmet SM (GTIs Gymnasieskola)* Specialutformat tekniskt program SM (Göteborgs Tekniska Gymnasium, GTG)* LIA Inriktning: Transport Bräckegymnasiet *fristående skola 17

19 HP Vill du få grundläggande kunskaper för att arbeta inom varuhandel och tjänsteproduktion, t.ex. inom reseoch turistbranschen, eller lära dig hur ett företag fungerar kan du välja Handels- och administrationsprogrammet. Handel och administration Service, ekonomi, administration och försäljning är viktiga inslag i utbildningen liksom förståelse för affärsmässighet och företagsamhet. Det innebär bl a att du kommer lära dig hur man skapar förtroende för en produkt eller ett företag vid en försäljning. Service- och produktkunskap i kombination med att känna till vilka lagar och förordningar som gäller är viktiga inslag i yrkeskunnandet. Marknadsföring och konsumentinformation ingår också. Miljö- och resursfrågor med kretsloppstänkande finner du här liksom frågor om kvalitet. Elektronisk handel förväntas öka den närmaste framtiden och en ökande turism och internationella handelsförbindelser gör språkkunskaper allt viktigare. Under den arbetsplatsförlagda utbildningen (APU) får du känna på de krav ett yrke i den här branschen ställer. Du får både en grundläggande utbildning inom området och möjlighet till specialisering eller vidare studier. Gemensamma kurser 700 poäng Administration A 50 p Information och layout A 50 p Arbetsmiljö och säkerhet 50 p Projekt och företagande 50 p Datorkunskap 50 p Småföretagande A 50 p Bransch- och produktkunskap 50 p Försäljning och service 50 p Näthandel A 50 p Personlig försäljning 50 p Praktisk marknadsföring A 50 p Projektarbete 100 p Turism 50 p 18 Vad ska jag välja

20 HP Inriktningar Programmet har två nationella inriktningar: Handel och service samt Turism och resor. Handel och service Du läser om handel med specialisering inom ex. livsmedel, mode och textil eller elektronik. Marknadsföring, inköp, varuhantering samt näthandel är andra ämnen på programmet. Turism och resor Turism, natur, kultur, miljö och marknad för resor ingår i inriktningen. Tänk på din hälsa när du väljer (se avsnittet Så här söker du) Och sedan Exempel på vidare studier (med eller utan kompletteringar): inköp och försäljning, ekonomiska studier på högskolan. Exempel på yrken och branscher (vissa kräver vidareutbildning och/eller erfarenhet): försäljare, ekonomiassistent, speditör, receptionist, kanslist, sekreterare. Handels- och administrationsprogrammet finns i Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Stenungsund samt på Tjörn Inriktning Handel och service Alströmergymnasiet ANIARA Framtidsskola* Elof Lindälvs gymnasium Frölundagymnasiet Hulebäcksgymnasiet Hvitfeldtska gymnasiet Lerums gymnasium Mimers Hus Gymnasium Syd Nösnäsgymnasiet Inriktning Turism och resor ANIARA Framtidsskola* Elof Lindälvs gymnasium Frölundagymnasiet Hvitfeldtska gymnasiet Mimers Hus Gymnasium Syd Nösnäsgymnasiet LOKALA INRIKTNINGAR Företagande och försäljning Jensens Gymnasium* Småföretagande Move-IT Älvsborg* Turism Move-IT Älvsborg* ANDRA UTBILDNINGAR INOM OMRÅDET Läs mer under respektive skola och avsnittet Specialutformade program (SM) Affärsprogrammet SM (Hvitfeldtska gymnasiet) Affärsprogrammet SM (Kitas Samhäll och ekonomi)* Handels- och administrationsprogrammet (Tjörns gymnasieskola) Handelsgymnasiet Ale SM (Ale gymnasium) Handelsgymnasiet Frölunda SM (Frölundagymnasiet) Handelsgymnasiet Fässberg SM (Fässbergsgymnasiet) Passionsprogrammet SM Handel (Angeredsgymnasiet) Service inom hotell och restaurang SM (Fässbergsgymnasiet) Turismgymnasiet SM (Burgårdens utbildningscentrum) Turismprogrammet SM (Tjörns gymnasieskola) *fristående skola HP 19

Intagningspoäng och medelvärde

Intagningspoäng och medelvärde ALE Barn- och fritidsprogrammet, Ale gymnasium Elektronik o datakommunikation SM, Ale gymnasium Estetiska programmet, Teater och TV-produktion, Ale gymnasium Handelsgymnasiet SM, Ale gymnasium Hälsogymnasiet

Läs mer

Antal elever som ingår: N = 331

Antal elever som ingår: N = 331 Diagram A: Kursbetyg för barn- och fritidsprogrammet (BF) Elever som avslutat sina gymnasiestudier i årskurs 3 läsåret 26/7 med 1 5 2 249 godkända kurs ( 2 - < 3 års gymnasiestudier). Redovisning av elever

Läs mer

Antal grundskoleelever ht 2004 och ht 2005

Antal grundskoleelever ht 2004 och ht 2005 2005-11-17 Uppdrag UC beslutade den 14 oktober att uppdra åt Gymnasieintagningen att genomföra en simuleringskörning som bygger på tidigare års erfarenheter av elevernas val för att ge möjlighet att se

Läs mer

Definitivantagningen 2014 Antagningspoäng och medelvärde

Definitivantagningen 2014 Antagningspoäng och medelvärde Definitivantagningen 2014 Kommunvis med skolor i bokstavsordning Kommunvis med utbildningar i bokstavsordning Naturbruksprogrammet i Västra Götaland I följande dokument kan du se den definitiva antagningspoängen

Läs mer

Preliminärantagningen 2012 Antagningspoäng och medelvärde

Preliminärantagningen 2012 Antagningspoäng och medelvärde antagningen 2012 Kommunvis med skolor i bokstavsordning Kommunvis med utbildningar i bokstavsordning Naturbruksutbildningarna inom Västra Götaland. I följande dokument kan du se den preliminära antagningspoängen

Läs mer

Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011 2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund

Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011 2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011 2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund Preliminärt planerad organisation inför 2012 matris version 2-31 maj 2011. Versionen inkluderar

Läs mer

Sökande per 7 mars till lärlingsutbildningar inom GR inför HT 2011

Sökande per 7 mars till lärlingsutbildningar inom GR inför HT 2011 Sökande per 7 mars till lärlingsutbildningar inom GR inför HT 2011 Kommun Skola Program Inriktning Org 1val b 1val ob 2val Ale Lärlingsgymnasiet i Ale Bygg & anläggning Anläggningsfordon 5 1-1 Husbyggnad

Läs mer

Checklista Hur fungerar det att ta emot en lärling?

Checklista Hur fungerar det att ta emot en lärling? Checklista Hur fungerar det att ta emot en lärling? Detta är en checklista och guide för dig som funderar på att ta emot en lärling i ditt företag. Checklistan är applicerbar på den nuvarande gymnasiala

Läs mer

Nuläge. Aktiviteter Transnationalitet Resultat Implementering. Studiestöd/ studieteknik Coachning KBT/LEAN Flexibelt lärande Alternativ skola

Nuläge. Aktiviteter Transnationalitet Resultat Implementering. Studiestöd/ studieteknik Coachning KBT/LEAN Flexibelt lärande Alternativ skola Nuläge Aktiviteter Transnationalitet Resultat Implementering Studiestöd/ studieteknik Coachning KBT/LEAN Flexibelt lärande Alternativ skola OECD/LEED Östersjösamarbete/ Flaggskepp Ramböll European Minds

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

GYMNASIET Vad innebär det?

GYMNASIET Vad innebär det? GYMNASIET Vad innebär det? LINKÖPINGS KOMMUN 13/14 5 st Kommunala gymnasieskolor 11 st Fristående gymnasieskolor 2 st Landstingets gymnasieskolor Läsåret 12/13 årskurs 9 = 72 st Kommunal skola: 53 st Friskola:

Läs mer

Introduktionsprogram fem olika inriktningar beroende på vilka betyg som saknas.

Introduktionsprogram fem olika inriktningar beroende på vilka betyg som saknas. Gymnasieprogram Alla yrkesprogram leder till en yrkesexamen. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja extra kurser för att studera vidare

Läs mer

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 Yaara Robinson Studie- och yrkesvägledare yaara.robinson@uppsala.se 073-4321607 Gymnasieskolan Läser i kurser som räknas i poäng 1 poäng = 1 lektion

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Uddevalla (1485) period 20111

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Uddevalla (1485) period 20111 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Uddevalla (1485) period 2111 11-4-15 1:34:39 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 94 96 69 1 174 Lärling Margretegärde, Byggprogrammet 8 15 8 14 164 Barn- Och Fritidsprogrammet

Läs mer

Gymnasieskolans resultat

Gymnasieskolans resultat Gymnasieskolans resultat Innehåll: Resultat Falkenberg och riket 2006 2010 Andel elever med Slutbetyg vid Falkenbergs gymnasieskola Nationella prov och betyg Falkenbergs gymnasieskola 2011 ördelning per

Läs mer

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09 Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09 Preliminärantagningen till gymnasieskolan är klar! I dag presenterades preliminärantagningen till gymnasieskolan inom Göteborgsregionen.

Läs mer

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Gymnasieskolan 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav De 6 högskoleförberedande nationella programmen EK - Ekonomi - Juridik - Ekonomi SA - Samhällsvetenskap - Beteendevetenskap

Läs mer

Öppet hus TIDER OCH DATUM. El och Energi. estetisk ekonomi. naturbruk. Vård och Omsorg. Fordon och Transport. barn- och fritid

Öppet hus TIDER OCH DATUM. El och Energi. estetisk ekonomi. naturbruk. Vård och Omsorg. Fordon och Transport. barn- och fritid Öppet hus 2015 TIDER OCH DATUM naturbruk estetisk ekonomi El och Energi Fordon och Transport Vård och Omsorg barn- och fritid teknik natur Hotell och turism Restaurang och Livsmedel VVS och Fastighet samhäll

Läs mer

Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet Programmet för dig som sätter människan i centrum. Fokus i utbildningen ligger på ämnen som handlar om pedagogik, kommunikation mellan människor, ledarskap samt hälsa. Programmet

Läs mer

Göteborgsregionens kommunalförbund - GR

Göteborgsregionens kommunalförbund - GR Göteborgsregionens kommunalförbund - GR TCGR 150527 GRänslöst Regionalt samråd Befolkningsprognoser Samplanering inför nästa år regionalt och delregionalt Fristående huvudmän inbjudna Gemensam analys av

Läs mer

FALKENBERGS GYMNASIESKOLA

FALKENBERGS GYMNASIESKOLA FALKENBERGS GYMNASIESKOLA SITUATIONSPLAN ÖPPET HUS Alla program håller programpresentation Kl 10.00, 11.00, 12.00 Cafeterian håller öppet 09.30-13.00 Förbindelsegången hus 1-3 o Programbord o Elevhälsan

Läs mer

Förslag till gemensamma programpriser för den nya gymnasieskolan Gy 11 i Stockholms län

Förslag till gemensamma programpriser för den nya gymnasieskolan Gy 11 i Stockholms län PROMEMORIA 2010-12-01 Dnr: 2010/0092 Kansliet Björn Larsson Styrelsen Sammanträdesdatum: 2010-12-09 Förslag till gemensamma programpriser för den nya gymnasieskolan Gy 11 i Stockholms län Bakgrund KSL

Läs mer

Du är varmt välkommen till gymnasiesärskolans olika program. I den här broschyren får du veta vad Kilströmska har att erbjuda.

Du är varmt välkommen till gymnasiesärskolans olika program. I den här broschyren får du veta vad Kilströmska har att erbjuda. Hej, Du är varmt välkommen till gymnasiesärskolans olika program. I den här broschyren får du veta vad Kilströmska har att erbjuda. Vi arbetar i en unik miljö. Kilströmska är en av tre gymnasieskolor på

Läs mer

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2012

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2012 BILAGA 211-6-2 Dnr: 211/67 Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 212 Länsprislistan för de priser KSL fastställt för år 212 framgår av sidan 2 och 3. Priserna för de program, som Skolverket eller

Läs mer

Samverkan Yrkesvux Göteborgsregionen

Samverkan Yrkesvux Göteborgsregionen BAKGRUND - Samverkan kring vuxenutbildning sedan länge - Yrkesvuxsatsningen 2009: 33-kronan - Gemensamma ansökningar om (och uppföljningar av) statsbidrag - Styrning och ledning via samverkansavtal: vux-nätverk,

Läs mer

Gymnasieinformation 2013

Gymnasieinformation 2013 Gymnasieinformation 2013 SYV-Kalendarium HT-2012 Kommunala gymnasieskolor - presentation i aulan (september) SYV - gymnasieinformation klassvis (september) PRAO vecka 40 Enskilda vägledningssamtal inbokade

Läs mer

Utbud 2010/2011 Jämtlands Gymnasium!

Utbud 2010/2011 Jämtlands Gymnasium! BF BP BPHU BPMI EC EN ESBD ESDN ESMK ESTA ESTA-VA FP FPTP HP HR HV HVMD HVFL HVHK IP LINGONV LP MP NV NVNV-I OP SP SPEI SPSP-I Utbud 2010/2011 Jämtlands Gymnasium! www.jgy.se Östersunds kommun, 2380 Jämtlands

Läs mer

Fordonsprogrammet KATTEGATTGYMNASIET

Fordonsprogrammet KATTEGATTGYMNASIET Fordonsprogrammet KATTEGATTGYMNASIET fordonsprogrammet gör världen snabbare Fordonsprogrammet vänder sig till dig som är tekniskt intresserad och vill meka med fordon. Vill du bli yrkesförare eller arbeta

Läs mer

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Malmö 2011

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Malmö 2011 ygg- och anläggningsprogrammet ygg- och anläggningsprogrammet, PEA-skolan Malmö 170 185 ygg- och anläggningsprogrammet, Yrkesgymnasiet Malmö A 172 ygg- och anläggningsprogrammet, Norra Sorgenfri gymnasium

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS GYMNASIUM

MÖJLIGHETERNAS GYMNASIUM LÄSÅRET2010-2011 MÖJLIGHETERNAS GYMNASIUM D u, som just står inför att påbörja en gymnasial utbildning, har säkert ett behov av att skaffa Dig så god insikt som möjligt inför ditt val. I denna broschyr

Läs mer

Skillnader grundskola/gymnasiet Program som finns Hur är gymnasiet uppbyggt och skillnader? Vad krävs för att komma in på ett program?

Skillnader grundskola/gymnasiet Program som finns Hur är gymnasiet uppbyggt och skillnader? Vad krävs för att komma in på ett program? Lagmansskolan Skillnader grundskola/gymnasiet Program som finns Hur är gymnasiet uppbyggt och skillnader? Vad krävs för att komma in på ett program? Vad är målet med gymnasiet? När söker man till gymnasiet?

Läs mer

Logistik- & Handelsprogrammet

Logistik- & Handelsprogrammet Logistik- & Handelsprogrammet Vill du gå en bred utbildning där du har möjlighet att välja mellan sex olika fördjupningsområden som kan leda till jobb inom transport, lager, logistik, handel eller turism?

Läs mer

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Gymnasievalet Mina uppgifter Martina Håkansson Studie- och yrkesvägledare Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Måndag 08.00-14 Tisdag 08.00-15 Onsdag 08.00-16.30 Tider gymnasievalet Hösten:

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär intagning 2010

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär intagning 2010 platser intagna platser Barn- och fritidsprogrammet inr fritid, Farsta gymnasium Alla intagna Alla intagna 195 25 3 0 22 Barn- och fritidsprogrammet lärlingsutb (fritid samt pedagogisk o social verksamhet,

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 2151 15-5-4 9:22:51 Handels- Och Administrationsprogrammet 1 Hantverksprogrammet, Finsnickeri 1 Hantverksprogrammet, Finsnickeri 12 1 185. 185.

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2014-09-15

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2014-09-15 Hylte, Hylte Trainee Gymnasium Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon, lärling 10 2 85 105 Bygg- och anläggningsprogrammet, Mark och anläggning lärling 10 1 85 85 Fordons- och transportprogrammet,

Läs mer

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 6. Vad krävs för att komma in på gymnasiet? 7. Var finns informationen?

Läs mer

Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013

Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Program Namn BA Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Sorgenfri gymnasium A 175,5 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Peabskolan 165 193 BA Bygg-

Läs mer

Vifolkaskolan/Trojenborgsskolan

Vifolkaskolan/Trojenborgsskolan Vifolkaskolan/Trojenborgsskolan Skillnader grundskola/gymnasiet Program som finns Hur är gymnasiet uppbyggt och skillnader? Vad krävs för att komma in på ett program? Vad är målet med gymnasiet? När söker

Läs mer

Behörighet för lärarexamen 270-330 hp för verksamhet i grundskolans senare år och/eller gymnasiet 08-03-06

Behörighet för lärarexamen 270-330 hp för verksamhet i grundskolans senare år och/eller gymnasiet 08-03-06 Behörighet för lärarexamen 270-330 hp för verksamhet i grundskolans senare år och/eller gymnasiet 08-03-06 1. För antagning till utbildningen krävs utöver grundläggande behörighet, särskild behörighet

Läs mer

Förutsättningar i schemafilen

Förutsättningar i schemafilen Nova Software Rapport 2004 innehåller funktioner för att mycket snabbt skapa studieplaner för gymnasieelever. Elevernas studieplaner blir klara till över 90% med mycket få inmatningar. Detta är möjligt

Läs mer

Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/

Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/ Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/ BA Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Sorgenfri gymnasium A 213,8 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Peabskolan A 183,9 BA Bygg-

Läs mer

Meritvärde per skola. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning

Meritvärde per skola. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning Meritvärde per skola Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 5 145 184 IMPRO mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 0 0 0 summa 5 Processtekniska

Läs mer

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Malmö

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Malmö ygg- och anläggningsprogrammet ygg- och anläggningsprogrammet, PEA-skolan Malmö A 179.0 ygg- och anläggningsprogrammet, yggymnasiet Malmö A 155.0 ygg- och anläggningsprogrammet, Yrkesgymnasiet Malmö A

Läs mer

Överlämningsansvarig gymnasieskola enligt INDRA 090109

Överlämningsansvarig gymnasieskola enligt INDRA 090109 Överlämningsansvarig gymnasieskola enligt INDRA 090109 ALE Ale gymnasium, ALG Jörgen Söfelde tel: 0303-330953 ALINGSÅS Alströmergymnasiet, ASG Ann-Charlotte Karnermo tel: 0322-616321 Flora Dekor Blomsterskola,

Läs mer

Studiedagsprogram 29 mars

Studiedagsprogram 29 mars Studiedagsprogram 29 mars 08.30-08.45 Åtgärdsprogram 08.45-09.45 Gy 2011, Bakgrund, betyg 09.45-10.15 Fika 10.15-10.45 Hemsidan 10.45-11.45 Gy 2011 fortsättning, Programstruktur, Ämnen och ämnesplaner

Läs mer

Anmälan av gymnasieutbildning till gymnasiesamverkansavtalet. Utbildning: Hantverksprogrammet - Hår & make up Stylist

Anmälan av gymnasieutbildning till gymnasiesamverkansavtalet. Utbildning: Hantverksprogrammet - Hår & make up Stylist Förvaltningsledningen Åke Hallberg Anmälan av gymnasieutbildning till gymnasiesamverkansavtalet Utbildning: Hantverksprogrammet - Hår & make up Stylist 1. Sammanfattning Hantverksprogrammet syftar till

Läs mer

VIRGINSKA SKOLAN. www.orebro.se

VIRGINSKA SKOLAN. www.orebro.se VIRGINSKA SKOLAN På Virginska skolan finns följande program Hantverksprogrammet HV Hotell- och turismprogrammet HT Restaurang- och livsmedelsprogrammet RL Vård- och omsorgsprogrammet VO För att spetsa

Läs mer

Programplaner och annan viktig information

Programplaner och annan viktig information Programplaner och annan viktig information Fridegårdsgymnasiet presenterar i den här broschyren våra programplaner och annan viktig information som förklarar hur programmen är uppbyggda. Hösten 2011 görs

Läs mer

Intagningsstatistik 2009

Intagningsstatistik 2009 Antal platser vid slutintagning Intagna elever 26/6 31/8 Intagningsstatistik 2009 Jenningsskolan, Robertsfors ES-MK 0 Estetiska programmet, Musik Starade inte HR-LRE 12 6 6 Hotell och restaurangprogammet,

Läs mer

Carlsund Utbildningscentrum

Carlsund Utbildningscentrum Carlsund Utbildningscentrum Program som du kan söka på Carlsund Bygg- och anläggningsprogrammet El- och energiprogrammet Fordons- och transportprogrammet Handel- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet

Läs mer

Tidplan. Lösenord skickas ut

Tidplan. Lösenord skickas ut Gymnasieval Tidplan 21-23 november V. 4 17 februari Feb/Mars 17 april 23 april 15 maj Maj/juni 27 juni Slutet av juli Juli/aug Gymnasiemässan Lösenord skickas ut Sista ansökningsdag! Antagningsprov estetiska

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2014

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2014 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Ingen antagen 183.8 30 16 0 14 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2013

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2013 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Alla antagna 170.0 30 17 0 13 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET 2010/2011

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET 2010/2011 BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET Vill du arbeta med barn och ungdomar? Vill du utveckla ditt ledarskap och din sociala kompetens? BF för dig som är intresserad av hur barn, ungdomar och vuxna utvecklas samt

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig antagning 2013

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig antagning 2013 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Alla antagna 170.0 30 24 0 6 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig antagning 2014

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig antagning 2014 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Ingen antagen 188.8 30 29 0 1 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20121

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20121 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 2121 12-1-13 13:42:24 Hantverksprogrammet Finsnickeri 12 Impro Mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri 2 2 STATGTDEXTER IST Sverige AB 1

Läs mer

Selma Lagerlöfgymnasiet

Selma Lagerlöfgymnasiet Selma Lagerlöfgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet Handel- och administrationsprogrammet Hotell- och turismprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet Introduktionsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet,

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Restaurang & livsmedel

Restaurang & livsmedel Om skolan Nyköpings Strand Utbildningscentrum driver i dag Nyköpings Hotell- och Restaurangskola. Skolan har sedan 1994 bedrivit Hotell- och Restaurangutbildning. Nu går vi vidare och utvecklar skolan

Läs mer

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Malmö 2015

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Malmö 2015 Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, PEAB-skolan Malmö 29 90.00 180.0 Bygg- och anläggningsprogrammet, Byggymnasiet Malmö 13 A 178.0 Bygg- och anläggningsprogrammet - lärling,

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20131

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20131 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 2131 13-7-1 6:31:17 Hantverksprogrammet; Finsnickeri (riksrekryterande) 1 2 2 16. 178. Intresseanmälan Introduktionsprogrammen 3 Impro

Läs mer

Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning

Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning GR Utbildning 2012-06-27 Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning Informationen gäller definitivantagningen till gymnasieskolan i Göteborgsregionens kommuner, där GR gör antagning till 27

Läs mer

Planera Ditt Gymnasieval 2013

Planera Ditt Gymnasieval 2013 Planera Ditt Gymnasieval 2013 BEHÖRIGHET (krav på förkunskaper): Högskoleförberedande program Lägst betyget E i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik + 9 andra ämnen Ekonomiprogrammet

Läs mer

Är du intresserad av Barn- och Fritidsprogrammet? Saknar du godkända betyg i något eller några av ämnena svenska, engelska, matematik?

Är du intresserad av Barn- och Fritidsprogrammet? Saknar du godkända betyg i något eller några av ämnena svenska, engelska, matematik? PRIV BYGG OCH ANLÄGGNING 2011-12 Bräckegymnasiet Utbildningens innehåll Utbildningen vänder sig till dig som är nästan färdig med din grundskolebehörighet och är intresserad av att gå på byggprogrammet.

Läs mer

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder Tumba Gymnasium Skolan erbjuder Högskoleförbredande program: Ekonomiprogrammet - inriktningarna Ekonomi och Juridik Estetiska programmet - inriktningarna Estetik & media, Musik och Bild- & formgivning

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 PM Enheten för utbildningsstatistik 2007-12-19 Dnr (71-2007:01035) 1 (7) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 Kommunala skolor har, för jämförbara utbildningar, bättre studieresultat än fristående

Läs mer

Programtest Mål och Syfte

Programtest Mål och Syfte Namn Programtest Mål och Syfte o Testet ger eleverna en ledtråd angående vilket eller vilka program de bör fördjupa sig i. o Testet görs med fördel innan enskilt vägledningssamtal. o Syftet med att göra

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet 750 p kärnämneskurser

Samhällsvetenskapsprogrammet 750 p kärnämneskurser Samhällsvetenskapsprogrammet 750 p kärnämneskurser Svenska A/svenska som andraspråk A 100 Svenska B/svenska som andraspråk B 100 Engelska A 100 Matematik A 100 Samhällskunskap A 100 Idrott & hälsa A 100

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2014/2015

Individuellt val. Läsår 2014/2015 Individuellt val Läsår 2014/2015 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val under dina år på gymnasiet. De flesta

Läs mer

Kort om gymnasiesärskolan

Kort om gymnasiesärskolan Kort om gymnasiesärskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-81-3 Beställningsnummer:

Läs mer

Välkommen på. gymnasieinformation!

Välkommen på. gymnasieinformation! Välkommen på gymnasieinformation! Gymnasiet Består av 18 olika program - 12 yrkesprogram - 6 högskoleförberedande program Olika behörighetskrav - beroende på vilket program du söker till Gymnasieexamen

Läs mer

VÄRNHEMSSKOLAN. Hantverksprogrammet Florist Mode & design Hår, makeup och styling Hantverk, konsthantverk och design Frisör

VÄRNHEMSSKOLAN. Hantverksprogrammet Florist Mode & design Hår, makeup och styling Hantverk, konsthantverk och design Frisör VÄRNHEMSSKOLAN Hantverksprogrammet Florist Mode & design Hår, makeup och styling Hantverk, konsthantverk och design Frisör HANTVERKSPROGRAMMET Hantverksprogrammet På hantverksprogrammet hittar du många

Läs mer

Gymnasiereformen i korthet

Gymnasiereformen i korthet En ny gymnasieskola Gymnasiereformen i korthet Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Det är en skola med fokus på kunskap och kvalitet för att fler elever ska nå målen och därmed de kunskaper som krävs

Läs mer

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande Meritvärden vid Slutlig antagning till nationella program i Helsingborg 3 juli 2012 Endast behöriga elever är antagna. Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande Bygg- och anläggningsprogrammet

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2015

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2015 Antagningser platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Ingen antagen 197.5 30 11 0 19 Barn- och fritidsprogrammet

Läs mer

VÄLJ HOTELL- OCH RESTAURANG- PROGRAMMET

VÄLJ HOTELL- OCH RESTAURANG- PROGRAMMET VÄLJ HOTELL- OCH RESTAURANG- PROGRAMMET Information till elever, föräldrar, lärare och studievägledare framtagen av SHR, Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare och HRF, Hotell och Restaurang Facket.

Läs mer

Programmet för skog, mark och djur

Programmet för skog, mark och djur Programmet för skog, mark och djur Programmet för skog, mark och djur är till för dig som vill arbeta med olika arbetsuppgifter inom naturbruk. Det kan handla om arbete med lantbruk, park eller trädgård.

Läs mer

Antagningsstatistik 2011

Antagningsstatistik 2011 Jenningsskolan, Robertsfors HT 12 0 0 Hotell- och turismprogrammet HU 12 0 0 Humanistiska programmet IMPROHT 3 0 0 Introduktionsprogram, Programinriktat individuellt val, mot Hotell- och turismprogrammet

Läs mer

Estetiska programmet (ES)

Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) ska utveckla elevernas kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga,

Läs mer

El- och energiprogrammet (EE)

El- och energiprogrammet (EE) El- och energiprogrammet (EE) El- och energiprogrammet (EE) ska utveckla elevernas kunskaper i att försörja och bistå samhällsviktiga basfunktioner som produktion, installation och distribution av el-,

Läs mer

Skolverkets ämnesplaner hittar du här: http://www.skolverket.se/sb/d/4168

Skolverkets ämnesplaner hittar du här: http://www.skolverket.se/sb/d/4168 Program- och ämnesförteckning Förteckningen listar de program och ämnen som är aktuella för behörighet som yrkeslärare. I din ansökan anger du vilka ämnen som du vill ha behörighet att undervisa i. Din

Läs mer

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2016.

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2016. Aspero Idrottsgymn., Halmstad EK EKEKO Ekonomiprogrammet-Ekonomi Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SABET Samhällsvetenskapsprogrammet-Beteendevetenskap Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SASAM Samhällsvetenskapsprogrammet-Samhällsvetenskap

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 PM Enheten för utbildningsstatistik 2008-12-18 Dnr 71-2008-00004 1 (6) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 Allt fler får slutbetyg i gymnasieskolan. Stora elevkullar och något bättre studieresultat

Läs mer

Gymnasieinformation. Gymnasiegemensamma ämnen: ämnen som ingår på alla program.

Gymnasieinformation. Gymnasiegemensamma ämnen: ämnen som ingår på alla program. Gymnasieinformation Gymnasieskolan GY11: Programmen är uppdelade på 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande program. På yrkesprogrammen utbildar man sig mot ett yrke eller yrkesområde. På de högskoleförberedande

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten 1898 har Liber Hermods

Läs mer

Hotell- och restaurangprogrammet STUREGYMNASIET

Hotell- och restaurangprogrammet STUREGYMNASIET Hotell- och restaurangprogrammet STUREGYMNASIET hotell & restaurangprogrammet feeds people Hotell- och restaurangprogrammet är för dig som vill arbeta på hotell, i restaurangkök, i matsal som kock/kokerska

Läs mer

UNIVERSITETSHOLMENS GYMNASIUM. Ditt gymnasieval 2010/11 Elprogrammet Energiprogrammet Teknikprogrammet

UNIVERSITETSHOLMENS GYMNASIUM. Ditt gymnasieval 2010/11 Elprogrammet Energiprogrammet Teknikprogrammet UNIVERSITETSHOLMENS GYMNASIUM Ditt gymnasieval 2010/11 Elprogrammet Energiprogrammet Teknikprogrammet 3 En liten gymnasieskola där avstånden är korta och möjligheterna stora Kombinationen av olika tekniska

Läs mer

Traineegymnasiet. - låt din yrkesdröm bli verklighet

Traineegymnasiet. - låt din yrkesdröm bli verklighet Traineegymnasiet - låt din yrkesdröm bli verklighet Gymnasiebroschyr2.indd 1 2011-09-27 15:51:59 Låt din yrkesdröm bli verklighet! Lärlingsutbildning vid Traineegymnasiet passar dig som vill få ut mesta

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid 898 1 n a d e s ande r ä l t l e b i flex s d o m r Liber He Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Från och med

Läs mer

Se på DITT gymnasieval som en bas för framtidens möjligheter. Inte som ett ödesval för resten av ditt yrkesliv! Vellinge.se

Se på DITT gymnasieval som en bas för framtidens möjligheter. Inte som ett ödesval för resten av ditt yrkesliv! Vellinge.se Se på DITT gymnasieval som en bas för framtidens möjligheter. Inte som ett ödesval för resten av ditt yrkesliv! 18 NATIONELLA PROGRAM 12 YRKESPROGRAM För elever som vill lära sig ett yrke. 15 veckors APL,

Läs mer

Välkommen! Här följer en kort presentation. Vill du veta mer besök vår hemsida eller kontakta oss.

Välkommen! Här följer en kort presentation. Vill du veta mer besök vår hemsida eller kontakta oss. VÄLKOMMEN TILL Välkommen! Steget från grundskolan till gymnasiet kan upplevas som stort. Nu börjar för dig de tre sista åren i skolan innan det som kallas vuxenlivet startar. Ta vara på denna tid hos oss

Läs mer

Bygg- programmet KATTEGATTGYMNASIET

Bygg- programmet KATTEGATTGYMNASIET Bygg- programmet KATTEGATTGYMNASIET byggprogrammet building the world Bygg din framtid och din personliga utveckling på byggprogrammet. Här får du en bred grundutbildning om byggprocessen med inblick

Läs mer

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande Bygg- och anläggningsprogrammet Lägsta Medel Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan 59 57 48 A 170,5 Bygg- och anläggningsprogrammet, Design & Construction College 25 20 20 110 170,3 Bygg- och

Läs mer

Det svenska skolsystemet: Gymnasieskola Publicerad 01.11.2007

Det svenska skolsystemet: Gymnasieskola Publicerad 01.11.2007 Det svenska skolsystemet: Gymnasieskola Publicerad 01.11.2007 Gymnasieskola Nästan alla elever i grundskolan går vidare till gymnasieskolan. Den svenska gymnasieskolan ger grundläggande kunskaper för yrkes-

Läs mer

Samverkan ger resultat. Välkomna!

Samverkan ger resultat. Välkomna! Samverkan ger resultat Välkomna! 16 oktober 9.00-9.30 Om KSL och länets utbud av vuxenutbildning Karin Jacobsen och Stefan Quas, KSL 9.30-10.30 Presentation av arbetsmarknadens behov enligt aktuella prognoser

Läs mer