REVIDERAD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REVIDERAD 2006-11-28"

Transkript

1 INFÖR VALET TILL GYMNASIESKOLAN VAD SKA JAG VÄLJA? INFÖR VALET TILL GYMNASIESKOLAN GR UTBILDNING Vad ska jag välja? För elever i Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. REVIDERAD

2 Välkommen till gymnasieskolan... 2 Om gymnasieskolan... 3 Programmen... 5 Barn & Fritid... 6 Bygg... 8 El Energi...12 Estetiskt...14 Fordon...16 Handel & administration...18 Hantverk...20 Hotell & restaurang...22 Industri...24 Livsmedel...26 Medie...28 Naturbruk...30 Naturvetenskap...32 Omvårdnad...34 Samhällsvetenskap...36 Teknik...38 Lärlingsutbildning LIA...40 Företagsförlagda gymnasieutbildningar...40 Individuella program Gymnasiesärskolan...44 Specialutformade program...47 Särskilda utbildningsformer Hörselklasser...60 Idrottsutbildning...60 Övriga program Gymnasieskolor Kommunala...63 ALE...63 ALINGSÅS...63 GÖTEBORG...64 HÄRRYDA...69 KUNGSBACKA KUNGÄLV LERUM...73 MÖLNDAL...73 PARTILLE...74 STENUNGSUND...75 TJÖRN...76 ÖCKERÖ...77 Naturbruk...78 Fristående...79 Så här söker du Studieekonomi Studier efter gymnasieskolan Adresser...91 Bilagor Innehåll REVIDERAD Vad ska jag välja?

3 Välkommen till gymnasieskolan! Jämfört med den skola du kommer från, grundskolan, så kommer du snart att märka en del skillnader i gymnasieskolan. I grundskolan läste du ämnen. Det gör du också i gymnasieskolan men här är alla ämnen uppdelade i kurser. Ofta bygger kurserna på varandra, exempelvis följer Matematik B på Matematik A osv. En del ämnen måste alla läsa, de så kallade kärnämnena. Andra ämnen läser alla som valt ett visst program och en del ämnen och kurser kan du välja ganska fritt. Du kan forma en stor del av din gymnasieutbildning efter dina egna intressen och mål. Varje gång du läst en ny kurs får du ett betyg i kursen. Man kan säga att de olika gymnasieprogrammen ger en basutbildning inom något område. Kom ihåg att det bara är en grund som du sedan bygger vidare på när du kommit ut i arbetslivet eller genom att fortsätta studera. Alla nationella och specialutformade program kan ge dig det som kallas grundläggande behörighet för universitets- och högskolestudier. I den här katalogen får du allmän information om gymnasieskolan, om de olika gymnasieprogrammen, om hur gymnasieintagningen går till, om studieekonomi mm. Du får också en presentation av de olika gymnasieskolorna i Göteborgsregionens intagningsområde* och vilka utbildningar som finns på respektive skola. Här finns också adresser, telefonnummer och skolornas webbadresser, där du kan hitta skolornas egna information om dess utbildningar. Varje kommun och gymnasieskola har stor frihet att själva bestämma vilka program, inriktningar och kurser som skall anordnas. Det kan också innebära att sådant som var korrekt när Vad ska jag välja 2007/2008 skrevs, kan ha ändrats. Därför är det viktigt att du tar kontakt med din studie- och yrkesvägledare, direkt med gymnasieskolan eller på annat sätt kontrollerar uppgifterna och tar reda på sådant som du är osäker på. Du kan också titta på GR-Utbildnings hemsida som uppdateras så fort vi fått reda på förändringar, Under Gymnasiedagarna 9-11 oktober 2006 på Svenska Mässan i Göteborg kan du skaffa dig en överblick över vilka utbildningar som finns i Göteborgregionens intagningsområde, träffa lärare, studie- och yrkesvägledare och elever från olika skolor och på så sätt förbereda ditt val av gymnasieutbildning. Lycka till med ditt val och dina gymnasiestudier! 1 Intagningsområdet är Göteborgsregionens kommunalförbunds 13 kommuner, se framsidan, och naturbruksgymnasierna i Västra Götalands län och Hallands län. 2 Vad ska jag välja

4 Om gymnasieskolan Gymnasieskolan har 17 nationella program. Alla program finns inte alltid i alla kommuner. Dessutom finns många specialutformade program och program med lokala inriktningar och profiler som består av kombinationer av kurser från nationella program. Om du är osäker på ditt studieval, eller behöver läsa in grundskoleämnen eller av någon annan anledning inte söker ett nationellt eller specialutformat program, så finns det individuella programmet. Så här är gymnasieprogrammen uppbyggda Ett gymnasieprogram består av flera ämnen. Programmen är uppbyggda av kärnämnen, gemensamma karaktärsämnen, valbara kurser, individuellt val samt projektarbetet. Ämnena är i sin tur indelade i kurser. Gymnasiepoäng Varje kurs i gymnasieskolan ger eleven gymnasiepoäng. Antalet poäng ska motsvara din arbetsinsats och en poäng är ungefär en lektionstimme. Alla nationella gymnasieprogram omfattar totalt gymnasiepoäng. Studietid De flesta gymnasieprogram är planerade att ta 3 år. Kärnämnen Oavsett vilket program du väljer läser du kärnämnen, på 750 poäng. Dessa ämnen är: Svenska/Svenska som andraspråk A+B (200 poäng) Engelska A (100 poäng) Matematik A (100 poäng) Estetisk verksamhet (50 poäng) Idrott och hälsa A (100 poäng) Naturkunskap A (50 poäng) Religionskunskap A (50 poäng) Samhällskunskap A (100 poäng) Gemensamma karaktärsämnen Dessa ämnen är särskilda för programmet och läses av alla som går just det gymnasieprogrammet. Antalet poäng varierar mellan poäng på olika program. Gem. kurser Karaktärs- De flesta program har inriktningar pmot något eller Inriktningar och profilerämnen några områden. Dessa väljer du oftast det andra året i gymnasieskolan. I vissa fall väljer du inriktningen redan till 1:an. Kontrollera med din studie- och yrkesvägledare vad som gäller för de program du söker! Många gymnasieprogram har nationella inriktningar som finns över hela landet och ett flertal har lokala inriktningar och profiler. Detta gör det möjligt för eleverna att specialisera sig på ett visst område. Valbara kurser Genom de valbara kurserna får du möjligheter att utforma din gymnasieutbildning efter dina önskemål eller skaffa dig en särskild behörighet för vidare studier. Vilka valbara kurser som finns bestäms av varje skola. Individuellt val Detta val ger ytterligare möjligheter (300 poäng) för dig att forma din utbildning efter intresse och behov. Om du planerar att läsa vidare efter gymnasiet är det bra om du kontrollerar med din studie- och yrkesvägledare om det krävs särskilda kurser för att söka den utbildning du är intresserad av. Språk Moderna språk, dvs franska, tyska, spanska m fl, består numera av upp till 7 kurser om vardera 100 poäng och bygger på varandra. Kurserna har fått beteckningarna Steg 1 Steg 7 och hänger ihop genom grund- och gymnasieskola. Om du fått betyg på ett steg i grundskolan måste du fortsätta på nästa steg i gymnasieskolan (om du väljer att läsa detta språk) och får alltså inte läsa om ett steg. 3

5 Projektarbete Under studietiden ska du göra ett större projektarbete inom något område, individuellt eller i grupp (100 poäng). Mycket i dagens yrkesliv utförs som projekt och här får du träning i att arbeta självständigt eller tillsammans med andra på ett undersökande och vetenskapligt sätt, från idé till kanske färdig produkt, inom ett valt område. Projektarbetet ska anknyta till det gymnasieprogram du valt. Arbetsplatsförlagd utbildning APU I de flesta gymnasieprogram ingår arbetsplatsförlag utbildning, APU. Det innebär att delar av utbildningen äger rum på en arbetsplats utanför skolan. Du får då både använda de kunskaper du fått i skolan och lära dig nya moment. DETTA GÄLLER I GYMNASIESKOLAN Betyg Gymnasieskolan har en fyragradig betygsskala Icke Godkänd (IG), Godkänd (G), Väl Godkänd (VG) och Mycket Väl Godkänd (MVG). I gymnasiesärskolan ges betygen Deltagit (D), Godkänd (G) och Väl Godkänd (VG). Betyg sätts efter avslutad kurs. När du lämnar gymnasieskolan får du slutbetyg om du fått betyg i alla ämnen och kurser som ingår i din studieväg. I slutbetyget står om du läst ett fullständigt program, ett utökat program (över poäng) eller ett reducerat program (under poäng). Har du haft stor frånvaro i någon kurs kan dina lärare sakna underlag för att sätta betyg i just denna kurs. Du riskerar i så fall att inte få ett slutbetyg utan istället ett s.k. samlat betygsdokument där bara betygsatta kurser finns med. Kursplaner Ett gymnasieprogram byggs upp av ämnen som i sin tur är uppdelade i kurser, där en kurs ofta bygger på den föregående. Varje ämne har mål och krav på vilka kunskaper som du ska ha inhämtat för att bli godkänd. Mer om betyg och kursplaner kan du läsa på Skolverkets hemsida, Lokala inriktningar och profiler Förutom de inriktningar och kurser som finns inom de nationella programmen kan det finnas lokala inriktningar och profiler på skolorna. På så sätt kan du erbjudas utbildningar som är anpassade till lokala förhållanden och utbildningsbehov. Reducerat program Har du stora svårigheter att klara det nationella program du läser kan du ansöka om att få ta bort någon kurs. Beslut fattas i varje enskilt fall av rektor. Du läser i så fall ett så kallat reducerat program. Högst 10 procent av programmets poäng kan tas bort på detta sätt. Kontrollera med din studie- och yrkesvägledare. Garanti för inriktning På vissa program ges garanti för en inriktning. Det innebär att du garanteras plats på den inriktning du valt om du blir antagen till programmet. Gemensamt kursutbud i intagningsområdet En del kurser får ibland för få deltagare för att kursen ska kunna anordnas på din skola. För att du ändå ska kunna få läsa en sådan kurs anordnas inom Göteborgsregionen några kurser där elever från flera skolor bildar en grupp som möts för studier en eftermiddag eller kväll i veckan. Kurserna genomförs normalt vid samma tid i någon gymnasieskola centralt i Göteborg men det är olika skolor i regionen som ansvarar för utbildningen och utgör kursledning. Kurser i bl a kinesiska, ryska, japanska, C++ och webbdesign har anordnats på detta vis. Mer information om de nationella programmen, om betyg och annat kan du hitta på Skolverkets hemsida, FÖR DIG SOM HAR INVANDRARBAKGRUND Modersmålsundervisning Du som har annat modersmål än svenska kan välja att läsa detta i gymnasieskolan. Förutsättningen är att språket talas i din familj och att det finns tillgång till behöriga lärare. Du kan välja att läsa modersmål istället för språk 2 eller som individuellt val. Modersmålsundervisningen anordnas ofta av flera skolor gemensamt vilket innebär att du kan behöva resa. Det är viktigt att du talar om redan när du söker till gymnasieskolan att du vill ha modersmålsundervisning. Svenska som andraspråk Du kan välja att läsa Svenska som andraspråk (Sv2) om du har annat modersmål än svenska. Kursen ger samma behörighet för högskolestudier som Svenska. Individuella program för invandrarungdom - IVIK Se avsnittet Individuella program. 4 Vad ska jag välja

6 Programmen Vid gymnasieskolorna i Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö samt Naturbruksprogrammet i Västra Götalands och Hallands län finns många gymnasieprogram att välja mellan. GGymnasieskolan består av 17 nationella program. Dessa program har ofta nationella och/eller lokala inriktningar. Därutöver finns individuella och specialutformade program samt gymnasiala lärlingsutbildningar. De flesta nationella och specialutformade program omfattar tre år och kan ge minst grundläggande behörighet för behörighet till universitets- och högskolestudier. Kärnämnena är desamma i alla program: Svenska/Svenska som andraspråk A+B,Engelska A, Samhällskunskap A, Religionskunskap A, Matematik A, Naturkunskap A, Idrott och hälsa A samt Estetisk verksamhet 1. De gemensamma karaktärsämnena, inklusive projektarbetet, ger varje program dess särskilda utformning. Programmen innehåller också ett antal gymnasiepoäng för inriktning, valbara kurser och individuellt val. Viss del av studietiden är på många program arbetsplatsförlagd och kallas APU (arbetsplatsförlagd utbildning). Om du inte är behörig, eller om du inte söker eller kommer in på ett nationellt eller specialutformat program, erbjuds du ett individuellt upplagt program. En rubrik vid varje program är Och sedan Där nämns några studievägar och några yrken som kan följa på just det gymnasieprogrammet. Som du förstår är det omöjligt att vara heltäckande. Vill du veta mer om studievägar, yrken, orientera dig om framtidsutsikter med mera så kan du tala med din studie- och yrkesvägledare. Du kan också besöka eller På följande sidor kan du läsa om de gymnasieprogrammen i Göteborgsregionens intagningsområde. 5

7 BF Barn och Fritid Vill du arbeta med människor i olika åldrar och med olika förutsättningar inom t.ex. barnomsorg, skola eller fritidshem eller inom kultur- och fritidssektorn? Barn- och fritidsprogrammet ger dig de grundläggande kunskaperna för ett sådant pedagogiskt eller socialt arbete. Du får också en bra grund för fortsatt lärande i arbetslivet eller vidare studier. I utbildningen får du kunskaper om människors utveckling, vilka behov vi har och hur vi fungerar tillsammans. Du lär dig organisera och leda barn- och fritidsverksamhet så att den bidrar till utveckling och lärande. Du kommer genom utbildningen att förstå hur du med goda kunskaper inom området kan påverka människors liv och hälsa. Pedagogik, psykologi och sociologi ingår i flera kurser och du tränas i samarbete och medverkan. Du läser också om internationella överenskommelser, t.ex. om barns rättigheter, så att du mer medvetet kan ta ställning i frågor om moral och kulturella skillnader. Under 15 veckor APU, arbetsplatsförlagd utbildning, får du praktisk kunskap om det du läser i skolan. Gemensamma kurser 800 poäng Arbetsmiljö och säkerhet 50 p Arbetsrätt och lärande 50 p Barn-, kultur- och fritidsverksamhet 100 p Datorkunskap 50 p Fritidskunskap 50 p Hälsopedagogik 50 p Kommunikation 50 p Pedagogiskt ledarskap 100 p Utveckling, livsvillkor och socialisation 200 p Projektarbete 100 p 6 Vad ska jag välja

8 BF Inriktningar Programmet har två nationella inriktningar: Fritid samt Pedagogisk och social verksamhet. Fritid Ger dig specialkunskaper om olika fritidsverksamheter, deras organisation och innehåll. Pedagogisk och social verksamhet Du får här fördjupade kunskaper för arbete i förskola, skola, fritidshem och inom social verksamhet. Och sedan Exempel på vidare studier (med eller utan kompletteringar): högskoleutbildningar för pedagogiska och sociala yrken. Exempel på yrken och branscher (vissa kräver vidareutbildning och/eller erfarenhet): barnskötare, badoch idrottshallspersonal, elevassistent, fritidsledare, pedagog, förskollärare, polis, socionom, psykolog. Barn- och fritidsprogrammet finns i Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum Mölndal Stenungsund Tjörn Inriktning Fritid Ale gymnasium Alströmergymnasiet Aranäsgymnasiet Burgårdens utbildningscentrum Mimers Hus Gymnasium Väst Nösnäsgymnasiet Inriktning Pedagogisk och social verksamhet Ale gymnasium Alströmergymnasiet Aranäsgymnasiet Burgårdens utbildningscentrum Hulebäcksgymnasiet Krokslättsgymnasiet Lerums gymnasium Mimers Hus Gymnasium Väst Nösnäsgymnasiet LOKALA INRIKTNINGAR Medie Lerums gymnasium Ridning Lerums gymnasium ANDRA UTBILDNINGAR INOM OMRÅDET Läs mer under respektive skola och avsnittet Specialutformade program (SM) Barn- och fritidsprogrammet teoretisk inriktning SM (Aranäsgymnasiet) Barn- och fritidsprogrammet (Tjörns gymnasieskola) Hippologiprogrammet SM (Bräckegymnasiet) Hundprogrammet SM (Porthälla gymnasium) Idrottsinriktning SM (Aspero Idrottsgymnasium)* Idrottsprogrammet SM (Aranäsgymnasiet och Katrinelundsgymnasiet) Ledarskapsprogrammet för Team/Coachutveckling SM (Move-IT Älvsborg)* Waldorfpedagogik SM (Rudolf Steinerskolan)* *fristående skola BF 7

9 BP Bygg På Byggprogrammet får du lära dig grunderna inom nybyggnad, underhåll och renovering av hus och anläggningar. Du kommer att lära dig hur man använder olika material, nya och gamla, och hur moderna metoder gör det möjligt att återanvända byggnader och gammalt byggnadsmaterial. Byggandet är en viktig del av samhällsutvecklingen, både att bygga nytt och att underhålla det som redan finns. På byggprogrammet lär du dig hur man bygger hus, vägar och olika typer av anläggningar, t.ex. broar och tunnlar. Du får lära dig att allt högre krav ställs på boendemiljön eftersom den påverkar vår hälsa. Byggprogrammet baseras på en hantverkstradition som präglas av gjorda erfarenheter och praktiskt arbete. Arbetsplatsförlagd utbildning (APU) utgör en stor del av utbildningen. Kreativitet, att vara serviceinriktad i kontakten med beställaren, att veta vad kvalitet är och att kunna arbeta i lag är viktiga egenskaper. Språkkunskaper är också viktiga eftersom byggföretag ofta arbetar internationellt. Informationstekniken spelar en allt större roll som hjälpmedel i byggandet. Gemensamma kurser 600 poäng Arbetsmiljö och säkerhet 50 p Projekt och företagande 50 p Byggkunskap 50 p Hus- och anläggningsbyggnad 150 p Måleri och byggplåt 100 p Rit- och mätteknik 50 p Datorkunskap 50 p Projektarbete 100 p 8 Vad ska jag välja

10 BP Inriktningar Programmet har fyra nationella inriktningar: Anläggning, Husbyggnad, Måleri samt Plåtslageri. Anläggning Du lär dig vägbyggnad och anläggningsarbete och ges möjlighet att välja utbildning för att köra hjullastare. Husbyggnad Ger dig kunskaper i byggnadskonstruktion i trä och betong med valbara specialiseringar som murning, planglas eller golv. Måleri Du läser kurser som invändig och utvändig målning och kan också här välja mellan planglas och golv. Plåtslageri Byggnadsplåt och ventilation lär du dig liksom lödning och skärning. Tänk på din hälsa när du väljer (se avsnittet Så här söker du) BP Och sedan Exempel på vidare studier (med eller utan kompletteringar): påbyggnadsutbildningar, kvalificerade yrkesutbildningar (KY), ingenjörsutbildningar. Exempel på yrken och branscher (vissa kräver vidareutbildning och/eller erfarenhet): anläggare, plåtslagare, murare, snickare, målare, maskinförare, sprängare, ställningsbyggare, golvläggare. Byggprogrammet finns i Alingsås, Göteborg, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund samt på Tjörn Inriktning Anläggning Alströmergymnasiet Bräckegymnasiet Fässbergsgymnasiet Lerums gymnasium Mimers Hus Gymnasium Nord Inriktning Husbyggnad Alströmergymnasiet Aranäsgymnasiet Bräckegymnasiet (profil Möbel- och inredningssnickeri) Fässbergsgymnasiet Lerums gymnasium Mimers Hus Gymnasium Nord Nösnäsgymnasiet Porthälla gymnasium Inriktning Måleri Bräckegymnasiet Inriktning Plåtslageri Bräckegymnasiet ANDRA UTBILDNINGAR INOM OMRÅDET Läs mer under respektive skola och avsnittet Specialutformade program (SM) Byggprogrammet (Tjörns gymnasieskola) Måleri SM (Göteborgs Praktiska Gymnasium, GPG)* LIA Inriktning: Anläggning Bräckegymnasiet *fristående skola 9

11 EC El Vill du arbeta med att installera el, tele och data? Vill du arbeta med att programmera robotar och annan teknisk utrustning? Vill du arbeta med datorer, nätverk och elektronik? Elprogrammet ger dig grunderna för detta och kan ge dig tillgång till en stor arbetsmarknad med många intressanta och spännande arbeten. Här ingår även produktion, installation, service och underhåll. Data och elektronik är ämnen som får allt större betydelse i vårt samhälle. Du läser en hel del teori, inte bara i kärnämneskurser, utan också i ex elämnen. Matematik är ett ämne som du har stor nytta av inom el och data. I kurserna varvas teori med laborativa och utforskande moment. Språkkunskaper blir allt viktigare eftersom anvisningar och dokumentation ofta är på engelska och du behöver dessa för att klara av den allt mer internationella miljö du rör dig i. Arbetsplatsförlagd utbildning (APU) är ett komplement för att ge dig erfarenheter från olika verksamhetsområden. System- och komponentkunnande liksom kunskaper inom regleroch mätteknik är också nödvändiga för arbete i den här branschen. Du lär dig leda projekt, att bli medveten om kvalitet och att kunna ta kundkontakter och vara serviceinriktad. Gemensamma kurser 500 poäng Projekt och företagande 50 p Digitalteknik A 50 p Elektronik grundkurs 50 p Elkunskap 100 p Ellära A 50 p Styrteknik A 50 p Datorkunskap 50 p Projektarbete 100 p Inriktningar Programmet har fyra nationella inriktningar: Automation, Datorteknik, Elektronik samt Elteknik. Automation Du läser styr- och reglerteknik, ellära och mätteknik. Datorteknik Du lär dig datorkommunikation, persondatorer och webbdesign. Elektronik Kurser om analoga kretsar, persondatorer och digitalteknik ingår. Elteknik Elkompetens, växelström och elarbetsmiljö med elsäkerhet är ämnen i inriktningen. Tänk på din hälsa när du väljer (se avsnittet Så här söker du) 10 Vad ska jag välja

12 EC Och sedan Exempel på vidare studier (med eller utan kompletteringar): kvalificerade yrkesutbildningar (KY), ingenjörsutbildningar. Exempel på yrken och branscher (vissa kräver vidareutbildning och/eller erfarenhet): service-, data-, nätverks-, installationstekniker, resemontör, säljare av teknisk utrustning. Elprogrammet finns i Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille samt Stenungsund Inriktning Automation Alströmergymnasiet Elof Lindälvs gymnasium Mimers Hus Gymnasium Nord YTC Lindholmen Inriktning Datorteknik Alströmergymnasiet Elof Lindälvs gymnasium Hulebäcksgymnasiet Lerums gymnasium Mimers Hus Gymnasium Nord NTI-gymnasiet IT/Data* YTC Lindholmen Inriktning Elektronik Alströmergymnasiet Elof Lindälvs gymnasium Hulebäcksgymnasiet Lerums gymnasium Mimers Hus Gymnasium Nord Inriktning Elteknik Alströmergymnasiet Elof Lindälvs gymnasium Fässbergsgymnasiet Hulebäcksgymnasiet Lerums gymnasium Mimers Hus Gymnasium Nord Nösnäsgymnasiet Porthälla gymnasium YTC Lindholmen LOKALA INRIKTNINGAR Eldistribution Framtidsgymnasiet* Elinstallation Framtidsgymnasiet* Ingen inriktning Cybergymnasiet* ANDRA UTBILDNINGAR INOM OMRÅDET Läs mer under respektive skola och avsnittet Specialutformade program (SM) Bilelektronik SM (Elof Lindälvs gymnasium) Data- och teletekniska programmet SM (GTIs Gymnasieskola)* Datorteknik SM (Nösnäsgymnasiet) Digital produktion SM (Portalens gymnasium)* El SM (Göteborgs Praktiska Gymnasium, GPG)* Elprogram inr datorteknik SM (International IT College of Sweden)* IT, Elektronik och Naturvetenskap SM (IT-Gymnasiet)* IT/Dataprogrammet SM (Hulebäcksgymnasiet) IT/Medieprogrammet SM (Hulebäcksgymnasiet) IT-kommunikation och datorsäkerhet SM (Portalens gymnasium)* Mekatronik SM (Elof Lindälvs gymnasium) Motor- och datatekniska programmet SM (GTIs Gymnasieskola)* Multimediaprogrammet SM (Frölundagymnasiet) Skapande teknik SM (Porthälla gymnasium) SKF specialutformade program SM (SKF Tekniska Gymnasium)* Specialutformat elprogram SM (J A Zachrissons Gymnasieskola)* Specialutformat tekniskt program SM (Göteborgs Tekniska Gymnasium, GTG)* TUNA Teknisk Utbildning med NäringslivsAnknytning SM (Nösnäsgymnasiet) Övriga program Se mer under avsnittet Särskilda utbildningsformer Lärcentrum (YTC - Lindholmen) *fristående skola EC 11

13 EN Energi Du får lära dig att arbeta med installation och service av VVSsamt kyl- och värmepumpsanläggningar och får grundläggande kunskaper för drift och underhåll av tekniska system inom kraftindustrin. Det är också på Energiprogrammet du kan utbilda dig till fastighetsskötare, matros eller motorman. Du får en bred allmänteknisk utbildning med möjlighet till specialisering inom något område eller vidare studier. Du får vara beredd på att utbildningen innehåller en hel del teori, inte bara i kärnämneskurserna utan också i karaktärsämneskurserna. Matematik är ett viktigt ämne som du har stor nytta av. Energiomvandling och energiutnyttjande med hjälp av ny teknik, datorisering och automatisering står också på programmet. Energi kopplas givetvis ihop med miljö och säkerhet. Du lär dig förstå system och processer inom energiområdet och får kunskaper i eloch reglertekniska ämnen. Du lär dig installera, ta i drift och söka fel samt utföra drift- och underhållsarbeten av olika tekniska anläggningar. Anvisningar och dokumentation är ofta på engelska. Förmåga att ta kundkontakter samt att arbeta i lag och med projekt är viktiga områden som du tränas i under utbildningen. APU ökar förståelsen för yrkesverksamheten och ger dig värdefull erfarenhet av praktiskt arbete med erfarna arbetskamrater. Gemensamma kurser 550 poäng Datorkunskap 50 p Elkompetens A 50 p Ellära A 50 p Energi A 100 p Miljöteknik 50 p Mät- och reglerteknik 100 p Verkstadsteknisk grundkurs 50 p Projektarbete 100 p 12 Vad ska jag välja

14 EN Inriktningar Programmet har tre nationella inriktningar: Drift- och underhållsteknik, Sjöfartsteknik samt VVS- och kylteknik. Drift- och underhållsteknik Du läser alternativ energihantering och en fortsättningskurs i energi. Sjöfartsteknik Överlevnad, brandskydd ombord och miljö och säkerhet är kurser inom inriktningen. VVS- och kylteknik Du lär dig VVS-teknik och svets samt drift och underhåll av kylanläggningar. Tänk på din hälsa när du väljer (se avsnittet Så här söker du) EN Och sedan Exempel på vidare studier (med eller utan kompletteringar): kvalificerade yrkesutbildningar (KY), ingenjörsutbildningar. Exempel på yrken och branscher (vissa kräver vidareutbildning och/eller erfarenhet): driftsmaskinist, fartygstekniker, matros, maskinist, styrman, yrkesfiskare, maskinbefäl, vvsmontör, fastighetstekniker. Energiprogrammet finns i Göteborg Inriktning Drift- och underhållsteknik Finns ej i regionen Inriktning Sjöfartsteknik Finns ej i regionen Inriktning VVS- och kylteknik Finns ej i regionen LOKALA INRIKTNINGAR Förnyelsebar energi J A Zachrissons gymnasieskola* Kylteknik YTC-Lindholmen VVS-teknik YTC-Lindholmen ANDRA UTBILDNINGAR INOM OMRÅDET Läs mer under respektive skola och avsnittet Specialutformade program (SM) Den seglande gymnasieskolan SM (Öckerö gymnasieskola) Fiske-/Sjöfartstekniskt program SM (Öckerö gymnasieskola) Marint verkstadstekniskt program SM (Öckerö gymnasieskola) Sjöfartsprogrammet SM (Tjörns gymnasieskola) Sjöfartsprogrammet SM (YTC-Lindholmen) VVS SM (Tjörns gymnasieskola) Övriga program Se mer under avsnittet Särskilda utbildningsformer Lärcentrum (YTC-Lindholmen) *fristående skola 13

15 ES Estetiska På Estetiska programmet får du kunskaper inom kultur och estetik. Du får möjligheter att utveckla din skaparförmåga och konstnärliga ådra. Du får också kunskaper att studera vidare, både inom estetiska och andra områden. Du kommer inom programmet att få möta, uppleva och analysera olika typer av konstnärliga verksamheter för att du själv ska utveckla din förmåga att kunna uttrycka dig. Du studerar konstarterna och upplevelsen av sådant människan skapat. Du utvecklar förståelsen för egna och andras kulturuttryck och värderingar och hur du kan kommunicera med bild, musik, ljud och rörelse. Språket är mycket viktigt, också andra språk än svenska, för förståelse av andra kulturella mönster. Du får med datorns hjälp arbeta för att skapa bilder, musik, ljud och rörelse. Miljöperspektiv läggs på val av färg och material och på studierna av människans förhållande till naturen i olika konstformer. Vissa utbildningar har inträdesprov eller en kombination av inträde prov och betyg. Kontakta respektive skola för mer information. Gemensamma kurser 700 poäng Arbetsmiljö och säkerhet 50 p Datorkunskap 50 p Engelska B 100 p Estetisk orientering 100 p Historia A 100 p Kultur- och idéhistoria 100 p Nutida konst 50 p Matematik B 50 p Projektarbete 100 p Inriktningar Programmet har fyra nationella inriktningar: Bild- och formgivning, Dans, Musik samt Teater. Bild- och formgivning Bild- och formkurser utgör basen inom denna inriktning. Dans Inriktningen betonar dansens helhet genom samspelet mellan begreppen träning, skapande och teoretisk förståelse. Inom inriktningen utvecklar eleven sin förmåga till upplevelse, analys, samspel och skapande. Musik Du studerar ensemblespel, gehörs- och musiklära liksom instrument alternativt sång samt körsång. Teater Scenisk gestaltning och kurser i röst och rörelse ingår. Tänk på din hälsa när du väljer (se avsnittet Så här söker du) 14 Vad ska jag välja

16 ES Och sedan Exempel på vidare studier (med eller utan kompletteringar): programmet är i första hand studieförberedande, inom estetiska eller andra områden. Exempel på yrken och branscher (vissa kräver vidareutbildning och/eller erfarenhet): olika konstnärliga yrken (efter fortsatt utbildning eller praktik): inom konst, teater, reklam m.m. Estetiska programmet finns i Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal samt Stenungsund Inriktning Bild- och formgivning Ale gymnasium Alströmergymnasiet Aranäsgymnasiet Cybergymnasiet* Fässbergsgymnasiet Lerums gymnasium Move-IT Gamlestaden* Move-IT Älvsborg* Munkeröds Utbildningscentrum* Schillerska gymnasiet Inriktning Dans Alströmergymnasiet Aranäsgymnasiet Hulebäcksgymnasiet Move-IT Gamlestaden* Move-IT Älvsborg* Inriktning Musik Ale gymnasium Alströmergymnasiet Aranäsgymnasiet Cybergymnasiet* Donnergymnasiet* Fässbergsgymnasiet Hulebäcksgymnasiet Hvitfeldtska gymnasiet L M Engströms Gymnasium* Lerums gymnasium Mimers Hus Gymnasium Öst Move-IT Gamlestaden* Move-IT Älvsborg* Inriktning Teater Ale gymnasium Alströmergymnasiet Angeredsgymnasiet Aranäsgymnasiet Fässbergsgymnasiet Hulebäcksgymnasiet Lerums gymnasium LOKALA INRIKTNINGAR Digital bild Lerums gymnasium Film, TV och journalistik Angeredsgymnasiet Inredning J A Zachrissons gymnasieskola* Konst och design Hulebäcksgymnasiet Mode J A Zachrissons gymnasieskola* Musikproducent Angeredsgymnasiet Musikproduktion Donnergymnasiet* Ljud&Bildskolan LBS* Musikteater/Musikal Hulebäcksgymnasiet Mimers Hus Gymnasium Öst (Musikal) Ny musik Angeredsgymnasiet Slagverk Hulebäcksgymnasiet Streetjazz and performance Angeredsgymnasiet Teater/Drama Move-IT Älvsborg* Move-IT Gamlestaden* Textil formgivning Fässbergsgymnasiet ANDRA UTBILDNINGAR INOM OMRÅDET Läs mer under respektive skola och avsnittet Specialutformade program (SM) Estet och Media SM (Munkebäcksgymnasiet) Estetisk profilering SM (Nösnäsgymnasiet) Naturvetenskapsprogrammet med inriktning Estetisk (Elof Lindälvs gymnasium) Samhäll/Estet SM (Schillerska gymnasiet) Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning Estetisk (Elof Lindälvs gymnasium) Skapande teknik SM (Porthälla gymnasium) Waldorfpedagogik SM (Rudolf Steinerskolan)* Yrkesdansprogrammet SM (Angeredsgymnasiet) *fristående skola ES 15

Uddevalla Gymnasieskola

Uddevalla Gymnasieskola Uddevalla Gymnasie 3 2003/2004 02-10-28 12.54 Sida 1 Uddevalla Gymnasieskola Agneberg Sinclair Margreteg Östrabo 1 Östrabo Y År 2003/2004 Uddevalla Gymnasie 3 2003/2004 02-10-28 12.54 Sida 2 Öppet hus

Läs mer

Katalogen är producerad av Utbildningskontoret, gymnasieenheten i Södertälje. Grafisk produktion: www.ryter.se Foto: Olof Näslund/Reportagebyrån

Katalogen är producerad av Utbildningskontoret, gymnasieenheten i Södertälje. Grafisk produktion: www.ryter.se Foto: Olof Näslund/Reportagebyrån Katalogen är producerad av Utbildningskontoret, gymnasieenheten i Södertälje. Grafisk produktion: www.ryter.se Foto: Olof Näslund/Reportagebyrån Södertälje (gäller ej friskolorna) Tryck: Larssons Offset,

Läs mer

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja?

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja? -kan jag kombinera plugg med min idrott utan att tappa viktiga poäng? -På vilka program får man starta eget företag? -Hur gör jag om mina betyg inte räcker till? -Måste jag välja? -Jag vill jobba som ljudtekniker,

Läs mer

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN 2007 GUIDEN UPPDATERING/SENASTE NYTT 19 OKTOBER, 2006 Gymnasiereformen inställd Skolminister Jan Björklund meddelade den 11 oktober att han tänker blåsa

Läs mer

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Gymnasie- valet www.uppsala.se/syv Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Innehåll Nu är det dags att välja! 3 Så här fungerar gymnasieskolan 4 Ansökan och antagning 6 Tidsplan 9 Studie- och yrkesvägledning

Läs mer

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID VÄLKOMMEN TILL NÖSNÄSGYMNASIET! Välkommen till en gymnasieskola med stort utbildningsutbud och många möjligheter. INNEHÅLL: Här möter du en trygg atmosfär med god stämning och

Läs mer

Programguiden. för gymnasieskolorna i Stockholms län. www.gymnasieintagning.se. Gör ditt val på www.gymnasieintagning.se

Programguiden. för gymnasieskolorna i Stockholms län. www.gymnasieintagning.se. Gör ditt val på www.gymnasieintagning.se 2010 Programguiden för gymnasieskolorna i Stockholms län Gör ditt val på Skolor och program i Stockholms län! Frågor som rör din intagning 4 Inför gymnasievalet 4 Om gymnasieskolan 5 Om programmen 6 Hur

Läs mer

Rektorerna Jan ES Johansson och Bengt Arnrud

Rektorerna Jan ES Johansson och Bengt Arnrud K U R S K A T A L O G 2 0 1 0 E T T G Y M N A S I U M - T U S E N M Ö J L I G H E T E R 1 Vi vill hälsa dig hjärtligt välkommen till oss på Mönsteråsgymnasiet. Hos oss kan du skaffa dig en bra start på

Läs mer

våra 2014/2015 utbildningar

våra 2014/2015 utbildningar våra 2014/2015 utbildningar Teknikcollege En kvalitetsstämpel och ett nära samarbete med det lokala näringslivet gör dig attraktiv på arbetsmarknaden. Industritekniska programmet s. 15 Teknikprogrammet

Läs mer

Bispgården Bräcke Fyrvalla Torsta Wargentin Wången

Bispgården Bräcke Fyrvalla Torsta Wargentin Wången Gymnasiekatalog 2015-2016 Bispgården Bräcke Fyrvalla Torsta Wargentin Wången välkommen till Jämtlands Gymnasium! Grattis! Det har blivit dags för dig att välja utbildning. Det är nu det roliga börjar.

Läs mer

Staffangymnasiet. 2010 2011 Söderhamn. Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet!

Staffangymnasiet. 2010 2011 Söderhamn. Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet! Staffangymnasiet 2010 2011 Söderhamn Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet! PROGRAM OCH INRIKTNINGAR Staffangymnasiet läsåret 2010 / 2011 På Staffangymnasiet hittar Du vägen till din framtid!

Läs mer

PROGRAMKATALOGEN. www.haparanda.se/tornedalsskolan N YH E T!

PROGRAMKATALOGEN. www.haparanda.se/tornedalsskolan N YH E T! PROGRAMKATALOGEN 2008 N YH E T! Estetiska programmet profilering Inredning, Design Samhällsvetenskapsprog. profilering Hälsa och friskvård, Elitidrott Barn- och Fritidsprogrammet - Byggprogrammet - Elprogrammet

Läs mer

Programkatalog 2013. Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs

Programkatalog 2013. Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs Programkatalog 2013 Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs Välkommen till Gullmarsgymnasiet i en ny skola I februari 2012 flyttade Gullmarsgymnasiets 750 elever tillsammans med ca 100 anställda in i den nya

Läs mer

GYMNASIEPROGRAM 2014 2015

GYMNASIEPROGRAM 2014 2015 GYMNASIEPROGRAM 2014 2015 CARLFORSSKA GYMNASIET EDSTRÖMSKA GYMNASIET HAHRSKA GYMNASIET LIDMANSKA GYMNASIET RUDBECKIANSKA GYMNASIET TRANELLSKA GYMNASIET WIDÉNSKA GYMNASIET WIJKMANSKA GYMNASIET INNEHÅLL

Läs mer

FRANS SUELL OCH JÖRGEN KOCKS GYMNASIUM Ditt gymnasieval 2009/10

FRANS SUELL OCH JÖRGEN KOCKS GYMNASIUM Ditt gymnasieval 2009/10 FRANS SUELL OCH JÖRGEN KOCKS GYMNASIUM Ditt gymnasieval 2009/10 3 Välkommen till vår skola Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium är skolan för dig som vill utbilda dig inom ett yrke redan i gymnasiet

Läs mer

PROGRAMKATALOG 2015 2016. VI GUIDAR DIG till din framtid

PROGRAMKATALOG 2015 2016. VI GUIDAR DIG till din framtid PROGRAMKATALOG 2015 2016 VI GUIDAR DIG till din framtid Nu är det dags INNEHÅLL 05 Om Alströmergymnasiet 07 Att studera i Alingsås 09 Barn- och fritidsprogrammet BF 11 Bygg- och anläggningsprogrammet BA

Läs mer

PROGRAM- KATALOG BORLÄNGE GYMNASIESKOLA

PROGRAM- KATALOG BORLÄNGE GYMNASIESKOLA BORLÄNGE GYMNASIESKOLA PROGRAM- KATALOG 2015 ERIKSLUNDSGYMNASIET HAGAGYMNASIET HUSHAGSGYMNASIET LJUNGBERGSGYMNASIET SOLTORGSGYMNASIET INTRODUKTIONSPROGRAMMEN ERIKSLUNDSGYMNASIET El- och energiprogrammet

Läs mer

HINK BIG. Vi ger dig möjligheten att ta dig dit du vill komma

HINK BIG. Vi ger dig möjligheten att ta dig dit du vill komma P r o g r a m k a t a l o g 2 0 1 5-2 0 1 6 www.figy.se HINK BIG - Tänk möjligheter, förverkliga dem - Välj bland många program - Ta hjälp av våra duktiga lärare - Lär känna många nya kompisar - Upplev

Läs mer

gymnasieskolor Läsåret 2015/2016

gymnasieskolor Läsåret 2015/2016 PROGRAMVÄLJAREN Gävle kommunala gymnasieskolor Läsåret 2015/2016 Innehåll Erfarenhet som ger goda resultat...4 Skolor Borgarskolan...6 Polhemsskolan...7 Vasaskolan...8 Barn- och fritidsprogrammet BF...9

Läs mer

Vem vill du bli? Kom och träffa oss! Huddinge gymnasieval 2014

Vem vill du bli? Kom och träffa oss! Huddinge gymnasieval 2014 Vem vill du bli? Huddinge gymnasieval 2014 Kom och träffa oss! Gymnasiedagarna i Huddinge, 22 23/10 Gymnasiemässan, 21 23/11 Öppet Hus och infokvällar Elev för en dag Ett bra tips är att besöka skolornas

Läs mer

En riktig skola. Öppet Hus 18 januari 2014 NACKA GYMNASIUM* UTBILDNINGSKATALOG 2014. 2 Nacka gymnasium. Bygg- och anläggningsprogrammet 7 Husbyggnad

En riktig skola. Öppet Hus 18 januari 2014 NACKA GYMNASIUM* UTBILDNINGSKATALOG 2014. 2 Nacka gymnasium. Bygg- och anläggningsprogrammet 7 Husbyggnad 2 Nacka gymnasium Bygg- och anläggningsprogrammet 7 Husbyggnad Ekonomiprogrammet 8 Ekonomi 9 Juridik NACKA GYMNASIUM* UTBILDNINGSKATALOG 2014 El- och energiprogrammet 10 Dator- och kommunikationsteknik

Läs mer

väljaren Östra Samverkansområdet

väljaren Östra Samverkansområdet väljaren Östra Samverkansområdet Finspång norrköping Söderköping Ansökan och antagning Här ser du vilka ansökningstider och antagningsbestämmelser som gäller för Östra samverkansområdet. Tänk på att om

Läs mer

Gymnasievalet 2015. Westerlundska Gymnasiet

Gymnasievalet 2015. Westerlundska Gymnasiet Gymnasievalet 2015 Westerlundska Gymnasiet Kontakta oss Rektor Ewa Berthagen tel. 0171-62 55 50 er Christian Eklöv Hagman tel. 0171-62 55 53 Estetiska programmet inriktning musik, Handels- och administrationsprogrammet,

Läs mer

NYA PROGRAMPLANER se hemsidan för mer info

NYA PROGRAMPLANER se hemsidan för mer info NUTID Vi hjälper dig till framgång! sista kning s ansö NYA PROGRAMPLANER se hemsidan för mer info VALHALL COLLEGE RÖNNEGYMNASIET STÖRST I STAN! Skolan där du utvecklas och mår bra! I Ängelholms centrum

Läs mer

Programväljaren. eskilstuna. Läsåret 2012/2013. kommunala Gymnasieskola. Allt om gymnasieskolan

Programväljaren. eskilstuna. Läsåret 2012/2013. kommunala Gymnasieskola. Allt om gymnasieskolan Programväljaren eskilstuna kommunala Gymnasieskola Allt om gymnasieskolan Läsåret 2012/2013 Välkommen till de kommunala gymnasierna i Eskilstuna Allt du behöver veta inför ditt gymnasieval Del 1 Information

Läs mer

#GLÄDJE #GEMENSKAP #NÄRHET

#GLÄDJE #GEMENSKAP #NÄRHET 1 2015 2016 Skolan mitt i Skåne #GLÄDJE #GEMENSKAP #NÄRHET MER ÄN EN GYMNASIEUTBILDNING 03 Innehåll Därför Bergagymnasiet 4 5 Elevkåren 6 7 Bergaambassadörerna 8 9 SVK Sista-veckan-kommitén 10 11 Sambatåget

Läs mer

Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt.

Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt. Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt. Helene Norberg Konsult & Analys April 2008 KATEDRALSKOLAN I VÄXJÖ VÅREN 2008. FOTO: MATS SAMUELSSON. 2 Handelskammarens rapport nr 1.2008

Läs mer

KATTE POLHEM SPYKEN VIPAN 2012/13 VIPAN

KATTE POLHEM SPYKEN VIPAN 2012/13 VIPAN KATTE POLHEM SPYKEN VIPAN 2012/13 VIPAN Direkt från skoltrappan till Om tre år kan du troligen ta steget från Vipans skoltrappa och rätt in i ett roligt yrkesliv. Faktum är att du om bara några minuter

Läs mer

Gymnasieskola. Möjligheter. program& inriktningar. Livet består av. Roy Fares: Man måste tro på sig själv! Läs om alla

Gymnasieskola. Möjligheter. program& inriktningar. Livet består av. Roy Fares: Man måste tro på sig själv! Läs om alla Gymnasieskola 2011 Roy Fares: Man måste tro på sig själv! Livet består av program& Läs om alla inriktningar Möjligheter Det viktiga valet! just nu står du inför ett av ditt livs stora val din fortsatta

Läs mer

Vuxenutbildning Stockholms stad 2009. www.stockholm.se/webbkatalogen

Vuxenutbildning Stockholms stad 2009. www.stockholm.se/webbkatalogen Vuxenutbildning Stockholms stad 2009 www.stockholm.se/webbkatalogen Innehåll Vuxenutbildning i Stockholm 3 Vem får studera? 4 Vad kan jag studera? 5 Hur kan jag studera? 6 Extra stöd 6 Hur ansöker jag?

Läs mer