REVIDERAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REVIDERAD 2006-11-28"

Transkript

1 INFÖR VALET TILL GYMNASIESKOLAN VAD SKA JAG VÄLJA? INFÖR VALET TILL GYMNASIESKOLAN GR UTBILDNING Vad ska jag välja? För elever i Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. REVIDERAD

2 Välkommen till gymnasieskolan... 2 Om gymnasieskolan... 3 Programmen... 5 Barn & Fritid... 6 Bygg... 8 El Energi...12 Estetiskt...14 Fordon...16 Handel & administration...18 Hantverk...20 Hotell & restaurang...22 Industri...24 Livsmedel...26 Medie...28 Naturbruk...30 Naturvetenskap...32 Omvårdnad...34 Samhällsvetenskap...36 Teknik...38 Lärlingsutbildning LIA...40 Företagsförlagda gymnasieutbildningar...40 Individuella program Gymnasiesärskolan...44 Specialutformade program...47 Särskilda utbildningsformer Hörselklasser...60 Idrottsutbildning...60 Övriga program Gymnasieskolor Kommunala...63 ALE...63 ALINGSÅS...63 GÖTEBORG...64 HÄRRYDA...69 KUNGSBACKA KUNGÄLV LERUM...73 MÖLNDAL...73 PARTILLE...74 STENUNGSUND...75 TJÖRN...76 ÖCKERÖ...77 Naturbruk...78 Fristående...79 Så här söker du Studieekonomi Studier efter gymnasieskolan Adresser...91 Bilagor Innehåll REVIDERAD Vad ska jag välja?

3 Välkommen till gymnasieskolan! Jämfört med den skola du kommer från, grundskolan, så kommer du snart att märka en del skillnader i gymnasieskolan. I grundskolan läste du ämnen. Det gör du också i gymnasieskolan men här är alla ämnen uppdelade i kurser. Ofta bygger kurserna på varandra, exempelvis följer Matematik B på Matematik A osv. En del ämnen måste alla läsa, de så kallade kärnämnena. Andra ämnen läser alla som valt ett visst program och en del ämnen och kurser kan du välja ganska fritt. Du kan forma en stor del av din gymnasieutbildning efter dina egna intressen och mål. Varje gång du läst en ny kurs får du ett betyg i kursen. Man kan säga att de olika gymnasieprogrammen ger en basutbildning inom något område. Kom ihåg att det bara är en grund som du sedan bygger vidare på när du kommit ut i arbetslivet eller genom att fortsätta studera. Alla nationella och specialutformade program kan ge dig det som kallas grundläggande behörighet för universitets- och högskolestudier. I den här katalogen får du allmän information om gymnasieskolan, om de olika gymnasieprogrammen, om hur gymnasieintagningen går till, om studieekonomi mm. Du får också en presentation av de olika gymnasieskolorna i Göteborgsregionens intagningsområde* och vilka utbildningar som finns på respektive skola. Här finns också adresser, telefonnummer och skolornas webbadresser, där du kan hitta skolornas egna information om dess utbildningar. Varje kommun och gymnasieskola har stor frihet att själva bestämma vilka program, inriktningar och kurser som skall anordnas. Det kan också innebära att sådant som var korrekt när Vad ska jag välja 2007/2008 skrevs, kan ha ändrats. Därför är det viktigt att du tar kontakt med din studie- och yrkesvägledare, direkt med gymnasieskolan eller på annat sätt kontrollerar uppgifterna och tar reda på sådant som du är osäker på. Du kan också titta på GR-Utbildnings hemsida som uppdateras så fort vi fått reda på förändringar, Under Gymnasiedagarna 9-11 oktober 2006 på Svenska Mässan i Göteborg kan du skaffa dig en överblick över vilka utbildningar som finns i Göteborgregionens intagningsområde, träffa lärare, studie- och yrkesvägledare och elever från olika skolor och på så sätt förbereda ditt val av gymnasieutbildning. Lycka till med ditt val och dina gymnasiestudier! 1 Intagningsområdet är Göteborgsregionens kommunalförbunds 13 kommuner, se framsidan, och naturbruksgymnasierna i Västra Götalands län och Hallands län. 2 Vad ska jag välja

4 Om gymnasieskolan Gymnasieskolan har 17 nationella program. Alla program finns inte alltid i alla kommuner. Dessutom finns många specialutformade program och program med lokala inriktningar och profiler som består av kombinationer av kurser från nationella program. Om du är osäker på ditt studieval, eller behöver läsa in grundskoleämnen eller av någon annan anledning inte söker ett nationellt eller specialutformat program, så finns det individuella programmet. Så här är gymnasieprogrammen uppbyggda Ett gymnasieprogram består av flera ämnen. Programmen är uppbyggda av kärnämnen, gemensamma karaktärsämnen, valbara kurser, individuellt val samt projektarbetet. Ämnena är i sin tur indelade i kurser. Gymnasiepoäng Varje kurs i gymnasieskolan ger eleven gymnasiepoäng. Antalet poäng ska motsvara din arbetsinsats och en poäng är ungefär en lektionstimme. Alla nationella gymnasieprogram omfattar totalt gymnasiepoäng. Studietid De flesta gymnasieprogram är planerade att ta 3 år. Kärnämnen Oavsett vilket program du väljer läser du kärnämnen, på 750 poäng. Dessa ämnen är: Svenska/Svenska som andraspråk A+B (200 poäng) Engelska A (100 poäng) Matematik A (100 poäng) Estetisk verksamhet (50 poäng) Idrott och hälsa A (100 poäng) Naturkunskap A (50 poäng) Religionskunskap A (50 poäng) Samhällskunskap A (100 poäng) Gemensamma karaktärsämnen Dessa ämnen är särskilda för programmet och läses av alla som går just det gymnasieprogrammet. Antalet poäng varierar mellan poäng på olika program. Gem. kurser Karaktärs- De flesta program har inriktningar pmot något eller Inriktningar och profilerämnen några områden. Dessa väljer du oftast det andra året i gymnasieskolan. I vissa fall väljer du inriktningen redan till 1:an. Kontrollera med din studie- och yrkesvägledare vad som gäller för de program du söker! Många gymnasieprogram har nationella inriktningar som finns över hela landet och ett flertal har lokala inriktningar och profiler. Detta gör det möjligt för eleverna att specialisera sig på ett visst område. Valbara kurser Genom de valbara kurserna får du möjligheter att utforma din gymnasieutbildning efter dina önskemål eller skaffa dig en särskild behörighet för vidare studier. Vilka valbara kurser som finns bestäms av varje skola. Individuellt val Detta val ger ytterligare möjligheter (300 poäng) för dig att forma din utbildning efter intresse och behov. Om du planerar att läsa vidare efter gymnasiet är det bra om du kontrollerar med din studie- och yrkesvägledare om det krävs särskilda kurser för att söka den utbildning du är intresserad av. Språk Moderna språk, dvs franska, tyska, spanska m fl, består numera av upp till 7 kurser om vardera 100 poäng och bygger på varandra. Kurserna har fått beteckningarna Steg 1 Steg 7 och hänger ihop genom grund- och gymnasieskola. Om du fått betyg på ett steg i grundskolan måste du fortsätta på nästa steg i gymnasieskolan (om du väljer att läsa detta språk) och får alltså inte läsa om ett steg. 3

5 Projektarbete Under studietiden ska du göra ett större projektarbete inom något område, individuellt eller i grupp (100 poäng). Mycket i dagens yrkesliv utförs som projekt och här får du träning i att arbeta självständigt eller tillsammans med andra på ett undersökande och vetenskapligt sätt, från idé till kanske färdig produkt, inom ett valt område. Projektarbetet ska anknyta till det gymnasieprogram du valt. Arbetsplatsförlagd utbildning APU I de flesta gymnasieprogram ingår arbetsplatsförlag utbildning, APU. Det innebär att delar av utbildningen äger rum på en arbetsplats utanför skolan. Du får då både använda de kunskaper du fått i skolan och lära dig nya moment. DETTA GÄLLER I GYMNASIESKOLAN Betyg Gymnasieskolan har en fyragradig betygsskala Icke Godkänd (IG), Godkänd (G), Väl Godkänd (VG) och Mycket Väl Godkänd (MVG). I gymnasiesärskolan ges betygen Deltagit (D), Godkänd (G) och Väl Godkänd (VG). Betyg sätts efter avslutad kurs. När du lämnar gymnasieskolan får du slutbetyg om du fått betyg i alla ämnen och kurser som ingår i din studieväg. I slutbetyget står om du läst ett fullständigt program, ett utökat program (över poäng) eller ett reducerat program (under poäng). Har du haft stor frånvaro i någon kurs kan dina lärare sakna underlag för att sätta betyg i just denna kurs. Du riskerar i så fall att inte få ett slutbetyg utan istället ett s.k. samlat betygsdokument där bara betygsatta kurser finns med. Kursplaner Ett gymnasieprogram byggs upp av ämnen som i sin tur är uppdelade i kurser, där en kurs ofta bygger på den föregående. Varje ämne har mål och krav på vilka kunskaper som du ska ha inhämtat för att bli godkänd. Mer om betyg och kursplaner kan du läsa på Skolverkets hemsida, Lokala inriktningar och profiler Förutom de inriktningar och kurser som finns inom de nationella programmen kan det finnas lokala inriktningar och profiler på skolorna. På så sätt kan du erbjudas utbildningar som är anpassade till lokala förhållanden och utbildningsbehov. Reducerat program Har du stora svårigheter att klara det nationella program du läser kan du ansöka om att få ta bort någon kurs. Beslut fattas i varje enskilt fall av rektor. Du läser i så fall ett så kallat reducerat program. Högst 10 procent av programmets poäng kan tas bort på detta sätt. Kontrollera med din studie- och yrkesvägledare. Garanti för inriktning På vissa program ges garanti för en inriktning. Det innebär att du garanteras plats på den inriktning du valt om du blir antagen till programmet. Gemensamt kursutbud i intagningsområdet En del kurser får ibland för få deltagare för att kursen ska kunna anordnas på din skola. För att du ändå ska kunna få läsa en sådan kurs anordnas inom Göteborgsregionen några kurser där elever från flera skolor bildar en grupp som möts för studier en eftermiddag eller kväll i veckan. Kurserna genomförs normalt vid samma tid i någon gymnasieskola centralt i Göteborg men det är olika skolor i regionen som ansvarar för utbildningen och utgör kursledning. Kurser i bl a kinesiska, ryska, japanska, C++ och webbdesign har anordnats på detta vis. Mer information om de nationella programmen, om betyg och annat kan du hitta på Skolverkets hemsida, FÖR DIG SOM HAR INVANDRARBAKGRUND Modersmålsundervisning Du som har annat modersmål än svenska kan välja att läsa detta i gymnasieskolan. Förutsättningen är att språket talas i din familj och att det finns tillgång till behöriga lärare. Du kan välja att läsa modersmål istället för språk 2 eller som individuellt val. Modersmålsundervisningen anordnas ofta av flera skolor gemensamt vilket innebär att du kan behöva resa. Det är viktigt att du talar om redan när du söker till gymnasieskolan att du vill ha modersmålsundervisning. Svenska som andraspråk Du kan välja att läsa Svenska som andraspråk (Sv2) om du har annat modersmål än svenska. Kursen ger samma behörighet för högskolestudier som Svenska. Individuella program för invandrarungdom - IVIK Se avsnittet Individuella program. 4 Vad ska jag välja

6 Programmen Vid gymnasieskolorna i Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö samt Naturbruksprogrammet i Västra Götalands och Hallands län finns många gymnasieprogram att välja mellan. GGymnasieskolan består av 17 nationella program. Dessa program har ofta nationella och/eller lokala inriktningar. Därutöver finns individuella och specialutformade program samt gymnasiala lärlingsutbildningar. De flesta nationella och specialutformade program omfattar tre år och kan ge minst grundläggande behörighet för behörighet till universitets- och högskolestudier. Kärnämnena är desamma i alla program: Svenska/Svenska som andraspråk A+B,Engelska A, Samhällskunskap A, Religionskunskap A, Matematik A, Naturkunskap A, Idrott och hälsa A samt Estetisk verksamhet 1. De gemensamma karaktärsämnena, inklusive projektarbetet, ger varje program dess särskilda utformning. Programmen innehåller också ett antal gymnasiepoäng för inriktning, valbara kurser och individuellt val. Viss del av studietiden är på många program arbetsplatsförlagd och kallas APU (arbetsplatsförlagd utbildning). Om du inte är behörig, eller om du inte söker eller kommer in på ett nationellt eller specialutformat program, erbjuds du ett individuellt upplagt program. En rubrik vid varje program är Och sedan Där nämns några studievägar och några yrken som kan följa på just det gymnasieprogrammet. Som du förstår är det omöjligt att vara heltäckande. Vill du veta mer om studievägar, yrken, orientera dig om framtidsutsikter med mera så kan du tala med din studie- och yrkesvägledare. Du kan också besöka eller På följande sidor kan du läsa om de gymnasieprogrammen i Göteborgsregionens intagningsområde. 5

7 BF Barn och Fritid Vill du arbeta med människor i olika åldrar och med olika förutsättningar inom t.ex. barnomsorg, skola eller fritidshem eller inom kultur- och fritidssektorn? Barn- och fritidsprogrammet ger dig de grundläggande kunskaperna för ett sådant pedagogiskt eller socialt arbete. Du får också en bra grund för fortsatt lärande i arbetslivet eller vidare studier. I utbildningen får du kunskaper om människors utveckling, vilka behov vi har och hur vi fungerar tillsammans. Du lär dig organisera och leda barn- och fritidsverksamhet så att den bidrar till utveckling och lärande. Du kommer genom utbildningen att förstå hur du med goda kunskaper inom området kan påverka människors liv och hälsa. Pedagogik, psykologi och sociologi ingår i flera kurser och du tränas i samarbete och medverkan. Du läser också om internationella överenskommelser, t.ex. om barns rättigheter, så att du mer medvetet kan ta ställning i frågor om moral och kulturella skillnader. Under 15 veckor APU, arbetsplatsförlagd utbildning, får du praktisk kunskap om det du läser i skolan. Gemensamma kurser 800 poäng Arbetsmiljö och säkerhet 50 p Arbetsrätt och lärande 50 p Barn-, kultur- och fritidsverksamhet 100 p Datorkunskap 50 p Fritidskunskap 50 p Hälsopedagogik 50 p Kommunikation 50 p Pedagogiskt ledarskap 100 p Utveckling, livsvillkor och socialisation 200 p Projektarbete 100 p 6 Vad ska jag välja

8 BF Inriktningar Programmet har två nationella inriktningar: Fritid samt Pedagogisk och social verksamhet. Fritid Ger dig specialkunskaper om olika fritidsverksamheter, deras organisation och innehåll. Pedagogisk och social verksamhet Du får här fördjupade kunskaper för arbete i förskola, skola, fritidshem och inom social verksamhet. Och sedan Exempel på vidare studier (med eller utan kompletteringar): högskoleutbildningar för pedagogiska och sociala yrken. Exempel på yrken och branscher (vissa kräver vidareutbildning och/eller erfarenhet): barnskötare, badoch idrottshallspersonal, elevassistent, fritidsledare, pedagog, förskollärare, polis, socionom, psykolog. Barn- och fritidsprogrammet finns i Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum Mölndal Stenungsund Tjörn Inriktning Fritid Ale gymnasium Alströmergymnasiet Aranäsgymnasiet Burgårdens utbildningscentrum Mimers Hus Gymnasium Väst Nösnäsgymnasiet Inriktning Pedagogisk och social verksamhet Ale gymnasium Alströmergymnasiet Aranäsgymnasiet Burgårdens utbildningscentrum Hulebäcksgymnasiet Krokslättsgymnasiet Lerums gymnasium Mimers Hus Gymnasium Väst Nösnäsgymnasiet LOKALA INRIKTNINGAR Medie Lerums gymnasium Ridning Lerums gymnasium ANDRA UTBILDNINGAR INOM OMRÅDET Läs mer under respektive skola och avsnittet Specialutformade program (SM) Barn- och fritidsprogrammet teoretisk inriktning SM (Aranäsgymnasiet) Barn- och fritidsprogrammet (Tjörns gymnasieskola) Hippologiprogrammet SM (Bräckegymnasiet) Hundprogrammet SM (Porthälla gymnasium) Idrottsinriktning SM (Aspero Idrottsgymnasium)* Idrottsprogrammet SM (Aranäsgymnasiet och Katrinelundsgymnasiet) Ledarskapsprogrammet för Team/Coachutveckling SM (Move-IT Älvsborg)* Waldorfpedagogik SM (Rudolf Steinerskolan)* *fristående skola BF 7

9 BP Bygg På Byggprogrammet får du lära dig grunderna inom nybyggnad, underhåll och renovering av hus och anläggningar. Du kommer att lära dig hur man använder olika material, nya och gamla, och hur moderna metoder gör det möjligt att återanvända byggnader och gammalt byggnadsmaterial. Byggandet är en viktig del av samhällsutvecklingen, både att bygga nytt och att underhålla det som redan finns. På byggprogrammet lär du dig hur man bygger hus, vägar och olika typer av anläggningar, t.ex. broar och tunnlar. Du får lära dig att allt högre krav ställs på boendemiljön eftersom den påverkar vår hälsa. Byggprogrammet baseras på en hantverkstradition som präglas av gjorda erfarenheter och praktiskt arbete. Arbetsplatsförlagd utbildning (APU) utgör en stor del av utbildningen. Kreativitet, att vara serviceinriktad i kontakten med beställaren, att veta vad kvalitet är och att kunna arbeta i lag är viktiga egenskaper. Språkkunskaper är också viktiga eftersom byggföretag ofta arbetar internationellt. Informationstekniken spelar en allt större roll som hjälpmedel i byggandet. Gemensamma kurser 600 poäng Arbetsmiljö och säkerhet 50 p Projekt och företagande 50 p Byggkunskap 50 p Hus- och anläggningsbyggnad 150 p Måleri och byggplåt 100 p Rit- och mätteknik 50 p Datorkunskap 50 p Projektarbete 100 p 8 Vad ska jag välja

10 BP Inriktningar Programmet har fyra nationella inriktningar: Anläggning, Husbyggnad, Måleri samt Plåtslageri. Anläggning Du lär dig vägbyggnad och anläggningsarbete och ges möjlighet att välja utbildning för att köra hjullastare. Husbyggnad Ger dig kunskaper i byggnadskonstruktion i trä och betong med valbara specialiseringar som murning, planglas eller golv. Måleri Du läser kurser som invändig och utvändig målning och kan också här välja mellan planglas och golv. Plåtslageri Byggnadsplåt och ventilation lär du dig liksom lödning och skärning. Tänk på din hälsa när du väljer (se avsnittet Så här söker du) BP Och sedan Exempel på vidare studier (med eller utan kompletteringar): påbyggnadsutbildningar, kvalificerade yrkesutbildningar (KY), ingenjörsutbildningar. Exempel på yrken och branscher (vissa kräver vidareutbildning och/eller erfarenhet): anläggare, plåtslagare, murare, snickare, målare, maskinförare, sprängare, ställningsbyggare, golvläggare. Byggprogrammet finns i Alingsås, Göteborg, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund samt på Tjörn Inriktning Anläggning Alströmergymnasiet Bräckegymnasiet Fässbergsgymnasiet Lerums gymnasium Mimers Hus Gymnasium Nord Inriktning Husbyggnad Alströmergymnasiet Aranäsgymnasiet Bräckegymnasiet (profil Möbel- och inredningssnickeri) Fässbergsgymnasiet Lerums gymnasium Mimers Hus Gymnasium Nord Nösnäsgymnasiet Porthälla gymnasium Inriktning Måleri Bräckegymnasiet Inriktning Plåtslageri Bräckegymnasiet ANDRA UTBILDNINGAR INOM OMRÅDET Läs mer under respektive skola och avsnittet Specialutformade program (SM) Byggprogrammet (Tjörns gymnasieskola) Måleri SM (Göteborgs Praktiska Gymnasium, GPG)* LIA Inriktning: Anläggning Bräckegymnasiet *fristående skola 9

11 EC El Vill du arbeta med att installera el, tele och data? Vill du arbeta med att programmera robotar och annan teknisk utrustning? Vill du arbeta med datorer, nätverk och elektronik? Elprogrammet ger dig grunderna för detta och kan ge dig tillgång till en stor arbetsmarknad med många intressanta och spännande arbeten. Här ingår även produktion, installation, service och underhåll. Data och elektronik är ämnen som får allt större betydelse i vårt samhälle. Du läser en hel del teori, inte bara i kärnämneskurser, utan också i ex elämnen. Matematik är ett ämne som du har stor nytta av inom el och data. I kurserna varvas teori med laborativa och utforskande moment. Språkkunskaper blir allt viktigare eftersom anvisningar och dokumentation ofta är på engelska och du behöver dessa för att klara av den allt mer internationella miljö du rör dig i. Arbetsplatsförlagd utbildning (APU) är ett komplement för att ge dig erfarenheter från olika verksamhetsområden. System- och komponentkunnande liksom kunskaper inom regleroch mätteknik är också nödvändiga för arbete i den här branschen. Du lär dig leda projekt, att bli medveten om kvalitet och att kunna ta kundkontakter och vara serviceinriktad. Gemensamma kurser 500 poäng Projekt och företagande 50 p Digitalteknik A 50 p Elektronik grundkurs 50 p Elkunskap 100 p Ellära A 50 p Styrteknik A 50 p Datorkunskap 50 p Projektarbete 100 p Inriktningar Programmet har fyra nationella inriktningar: Automation, Datorteknik, Elektronik samt Elteknik. Automation Du läser styr- och reglerteknik, ellära och mätteknik. Datorteknik Du lär dig datorkommunikation, persondatorer och webbdesign. Elektronik Kurser om analoga kretsar, persondatorer och digitalteknik ingår. Elteknik Elkompetens, växelström och elarbetsmiljö med elsäkerhet är ämnen i inriktningen. Tänk på din hälsa när du väljer (se avsnittet Så här söker du) 10 Vad ska jag välja

12 EC Och sedan Exempel på vidare studier (med eller utan kompletteringar): kvalificerade yrkesutbildningar (KY), ingenjörsutbildningar. Exempel på yrken och branscher (vissa kräver vidareutbildning och/eller erfarenhet): service-, data-, nätverks-, installationstekniker, resemontör, säljare av teknisk utrustning. Elprogrammet finns i Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille samt Stenungsund Inriktning Automation Alströmergymnasiet Elof Lindälvs gymnasium Mimers Hus Gymnasium Nord YTC Lindholmen Inriktning Datorteknik Alströmergymnasiet Elof Lindälvs gymnasium Hulebäcksgymnasiet Lerums gymnasium Mimers Hus Gymnasium Nord NTI-gymnasiet IT/Data* YTC Lindholmen Inriktning Elektronik Alströmergymnasiet Elof Lindälvs gymnasium Hulebäcksgymnasiet Lerums gymnasium Mimers Hus Gymnasium Nord Inriktning Elteknik Alströmergymnasiet Elof Lindälvs gymnasium Fässbergsgymnasiet Hulebäcksgymnasiet Lerums gymnasium Mimers Hus Gymnasium Nord Nösnäsgymnasiet Porthälla gymnasium YTC Lindholmen LOKALA INRIKTNINGAR Eldistribution Framtidsgymnasiet* Elinstallation Framtidsgymnasiet* Ingen inriktning Cybergymnasiet* ANDRA UTBILDNINGAR INOM OMRÅDET Läs mer under respektive skola och avsnittet Specialutformade program (SM) Bilelektronik SM (Elof Lindälvs gymnasium) Data- och teletekniska programmet SM (GTIs Gymnasieskola)* Datorteknik SM (Nösnäsgymnasiet) Digital produktion SM (Portalens gymnasium)* El SM (Göteborgs Praktiska Gymnasium, GPG)* Elprogram inr datorteknik SM (International IT College of Sweden)* IT, Elektronik och Naturvetenskap SM (IT-Gymnasiet)* IT/Dataprogrammet SM (Hulebäcksgymnasiet) IT/Medieprogrammet SM (Hulebäcksgymnasiet) IT-kommunikation och datorsäkerhet SM (Portalens gymnasium)* Mekatronik SM (Elof Lindälvs gymnasium) Motor- och datatekniska programmet SM (GTIs Gymnasieskola)* Multimediaprogrammet SM (Frölundagymnasiet) Skapande teknik SM (Porthälla gymnasium) SKF specialutformade program SM (SKF Tekniska Gymnasium)* Specialutformat elprogram SM (J A Zachrissons Gymnasieskola)* Specialutformat tekniskt program SM (Göteborgs Tekniska Gymnasium, GTG)* TUNA Teknisk Utbildning med NäringslivsAnknytning SM (Nösnäsgymnasiet) Övriga program Se mer under avsnittet Särskilda utbildningsformer Lärcentrum (YTC - Lindholmen) *fristående skola EC 11

13 EN Energi Du får lära dig att arbeta med installation och service av VVSsamt kyl- och värmepumpsanläggningar och får grundläggande kunskaper för drift och underhåll av tekniska system inom kraftindustrin. Det är också på Energiprogrammet du kan utbilda dig till fastighetsskötare, matros eller motorman. Du får en bred allmänteknisk utbildning med möjlighet till specialisering inom något område eller vidare studier. Du får vara beredd på att utbildningen innehåller en hel del teori, inte bara i kärnämneskurserna utan också i karaktärsämneskurserna. Matematik är ett viktigt ämne som du har stor nytta av. Energiomvandling och energiutnyttjande med hjälp av ny teknik, datorisering och automatisering står också på programmet. Energi kopplas givetvis ihop med miljö och säkerhet. Du lär dig förstå system och processer inom energiområdet och får kunskaper i eloch reglertekniska ämnen. Du lär dig installera, ta i drift och söka fel samt utföra drift- och underhållsarbeten av olika tekniska anläggningar. Anvisningar och dokumentation är ofta på engelska. Förmåga att ta kundkontakter samt att arbeta i lag och med projekt är viktiga områden som du tränas i under utbildningen. APU ökar förståelsen för yrkesverksamheten och ger dig värdefull erfarenhet av praktiskt arbete med erfarna arbetskamrater. Gemensamma kurser 550 poäng Datorkunskap 50 p Elkompetens A 50 p Ellära A 50 p Energi A 100 p Miljöteknik 50 p Mät- och reglerteknik 100 p Verkstadsteknisk grundkurs 50 p Projektarbete 100 p 12 Vad ska jag välja

14 EN Inriktningar Programmet har tre nationella inriktningar: Drift- och underhållsteknik, Sjöfartsteknik samt VVS- och kylteknik. Drift- och underhållsteknik Du läser alternativ energihantering och en fortsättningskurs i energi. Sjöfartsteknik Överlevnad, brandskydd ombord och miljö och säkerhet är kurser inom inriktningen. VVS- och kylteknik Du lär dig VVS-teknik och svets samt drift och underhåll av kylanläggningar. Tänk på din hälsa när du väljer (se avsnittet Så här söker du) EN Och sedan Exempel på vidare studier (med eller utan kompletteringar): kvalificerade yrkesutbildningar (KY), ingenjörsutbildningar. Exempel på yrken och branscher (vissa kräver vidareutbildning och/eller erfarenhet): driftsmaskinist, fartygstekniker, matros, maskinist, styrman, yrkesfiskare, maskinbefäl, vvsmontör, fastighetstekniker. Energiprogrammet finns i Göteborg Inriktning Drift- och underhållsteknik Finns ej i regionen Inriktning Sjöfartsteknik Finns ej i regionen Inriktning VVS- och kylteknik Finns ej i regionen LOKALA INRIKTNINGAR Förnyelsebar energi J A Zachrissons gymnasieskola* Kylteknik YTC-Lindholmen VVS-teknik YTC-Lindholmen ANDRA UTBILDNINGAR INOM OMRÅDET Läs mer under respektive skola och avsnittet Specialutformade program (SM) Den seglande gymnasieskolan SM (Öckerö gymnasieskola) Fiske-/Sjöfartstekniskt program SM (Öckerö gymnasieskola) Marint verkstadstekniskt program SM (Öckerö gymnasieskola) Sjöfartsprogrammet SM (Tjörns gymnasieskola) Sjöfartsprogrammet SM (YTC-Lindholmen) VVS SM (Tjörns gymnasieskola) Övriga program Se mer under avsnittet Särskilda utbildningsformer Lärcentrum (YTC-Lindholmen) *fristående skola 13

15 ES Estetiska På Estetiska programmet får du kunskaper inom kultur och estetik. Du får möjligheter att utveckla din skaparförmåga och konstnärliga ådra. Du får också kunskaper att studera vidare, både inom estetiska och andra områden. Du kommer inom programmet att få möta, uppleva och analysera olika typer av konstnärliga verksamheter för att du själv ska utveckla din förmåga att kunna uttrycka dig. Du studerar konstarterna och upplevelsen av sådant människan skapat. Du utvecklar förståelsen för egna och andras kulturuttryck och värderingar och hur du kan kommunicera med bild, musik, ljud och rörelse. Språket är mycket viktigt, också andra språk än svenska, för förståelse av andra kulturella mönster. Du får med datorns hjälp arbeta för att skapa bilder, musik, ljud och rörelse. Miljöperspektiv läggs på val av färg och material och på studierna av människans förhållande till naturen i olika konstformer. Vissa utbildningar har inträdesprov eller en kombination av inträde prov och betyg. Kontakta respektive skola för mer information. Gemensamma kurser 700 poäng Arbetsmiljö och säkerhet 50 p Datorkunskap 50 p Engelska B 100 p Estetisk orientering 100 p Historia A 100 p Kultur- och idéhistoria 100 p Nutida konst 50 p Matematik B 50 p Projektarbete 100 p Inriktningar Programmet har fyra nationella inriktningar: Bild- och formgivning, Dans, Musik samt Teater. Bild- och formgivning Bild- och formkurser utgör basen inom denna inriktning. Dans Inriktningen betonar dansens helhet genom samspelet mellan begreppen träning, skapande och teoretisk förståelse. Inom inriktningen utvecklar eleven sin förmåga till upplevelse, analys, samspel och skapande. Musik Du studerar ensemblespel, gehörs- och musiklära liksom instrument alternativt sång samt körsång. Teater Scenisk gestaltning och kurser i röst och rörelse ingår. Tänk på din hälsa när du väljer (se avsnittet Så här söker du) 14 Vad ska jag välja

16 ES Och sedan Exempel på vidare studier (med eller utan kompletteringar): programmet är i första hand studieförberedande, inom estetiska eller andra områden. Exempel på yrken och branscher (vissa kräver vidareutbildning och/eller erfarenhet): olika konstnärliga yrken (efter fortsatt utbildning eller praktik): inom konst, teater, reklam m.m. Estetiska programmet finns i Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal samt Stenungsund Inriktning Bild- och formgivning Ale gymnasium Alströmergymnasiet Aranäsgymnasiet Cybergymnasiet* Fässbergsgymnasiet Lerums gymnasium Move-IT Gamlestaden* Move-IT Älvsborg* Munkeröds Utbildningscentrum* Schillerska gymnasiet Inriktning Dans Alströmergymnasiet Aranäsgymnasiet Hulebäcksgymnasiet Move-IT Gamlestaden* Move-IT Älvsborg* Inriktning Musik Ale gymnasium Alströmergymnasiet Aranäsgymnasiet Cybergymnasiet* Donnergymnasiet* Fässbergsgymnasiet Hulebäcksgymnasiet Hvitfeldtska gymnasiet L M Engströms Gymnasium* Lerums gymnasium Mimers Hus Gymnasium Öst Move-IT Gamlestaden* Move-IT Älvsborg* Inriktning Teater Ale gymnasium Alströmergymnasiet Angeredsgymnasiet Aranäsgymnasiet Fässbergsgymnasiet Hulebäcksgymnasiet Lerums gymnasium LOKALA INRIKTNINGAR Digital bild Lerums gymnasium Film, TV och journalistik Angeredsgymnasiet Inredning J A Zachrissons gymnasieskola* Konst och design Hulebäcksgymnasiet Mode J A Zachrissons gymnasieskola* Musikproducent Angeredsgymnasiet Musikproduktion Donnergymnasiet* Ljud&Bildskolan LBS* Musikteater/Musikal Hulebäcksgymnasiet Mimers Hus Gymnasium Öst (Musikal) Ny musik Angeredsgymnasiet Slagverk Hulebäcksgymnasiet Streetjazz and performance Angeredsgymnasiet Teater/Drama Move-IT Älvsborg* Move-IT Gamlestaden* Textil formgivning Fässbergsgymnasiet ANDRA UTBILDNINGAR INOM OMRÅDET Läs mer under respektive skola och avsnittet Specialutformade program (SM) Estet och Media SM (Munkebäcksgymnasiet) Estetisk profilering SM (Nösnäsgymnasiet) Naturvetenskapsprogrammet med inriktning Estetisk (Elof Lindälvs gymnasium) Samhäll/Estet SM (Schillerska gymnasiet) Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning Estetisk (Elof Lindälvs gymnasium) Skapande teknik SM (Porthälla gymnasium) Waldorfpedagogik SM (Rudolf Steinerskolan)* Yrkesdansprogrammet SM (Angeredsgymnasiet) *fristående skola ES 15

17 FP Fordon Vill du skaffa dig kunskaper för att i framtiden kunna arbeta med service och underhåll av fordon, flyg eller transporter, kan du välja Fordonsprogrammet. Samhället är beroende av att transporterna fungerar. Att allt gods kommer dit det ska och att människor är på rätt plats i rätt tid. Din uppgift kan bli att ge olika typer av service och underhåll så att alla dessa transporter och fordon fungerar som de ska. Den tekniska utvecklingen inom det här området är idag mycket snabb, inte minst när det gäller säkerhet, bekvämlighet och transporters påverkan på miljön. Utbildningen tar upp frågor om miljöpåverkan, om lagar kring detta och krav på återvinning. Elektronik och datorsystem används allt mera, t.ex. för att styra bränsletillförsel eller för att söka fel. I utbildningen lär du dig använda datorer som verktyg och för kommunikation. Manualer och bruksanvisningar är ofta skrivna på engelska, därför krävs goda kunskaper i detta språk. Att kunna prata med kunder och vara serviceinriktad är också viktigt. Under den arbetsplatsförlagda utbildningen (APU) får du känna på de krav som ställs på dig i ett yrke inom den här branschen. Gemensamma karaktärsämnen 600 poäng Arbetsmiljö och säkerhet 50 p Projekt och företagande 50 p Datorkunskap 50 p Fordon och samhälle 50 p Fordonskännedom 50 p Fordonsel A 50 p Fordonsteknik grundkurs 50 p Fordonsvård och service 100 p Hydraulik och pneumatik 50 p Projektarbete 100 p 16 Vad ska jag välja

18 FP Inriktningar Programmet har fem nationella inriktningar: Flygteknik, Karosseri, Maskin- och lastbilsteknik, Personbilsteknik samt Transport. Flygteknik Ämnen du läser är flygplanslära, gasturbin- och flygkolvmotor samt underhåll av flygplan. Karosseri Du lär dig riktningsteknik, lackering och plastreparationer. Maskin- och lastbilsteknik Ingående kurser handlar om tunga fordon, fordonsel samt lödning och skärning. Personbilsteknik Du läser om motor och drivlina, om bromssystem, chassi och personbilsservice. Transport Kurser om transportfordon, tunga fordon och logistik, dvs rätt sak på rätt plats i rätt tid, ingår. Tänk på din hälsa när du väljer (se avsnittet Så här söker du) FP Och sedan Exempel på vidare studier (med eller utan kompletteringar): kvalificerade yrkesutbildningar (KY), ingenjörsutbildningar. Exempel på yrken och branscher (vissa kräver vidareutbildning och/eller erfarenhet): bilmekaniker, bilelektriker, lastbils- och bussförare, grävmaskinist, bilskadereparatör, kundmottagare, försäljare, flygtekniker. Fordonsprogrammet finns i Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Partille, Stenungsund samt på Tjörn Inriktning Flygteknik Finns ej i regionen Inriktning Karosseri Finns ej i regionen Inriktning Maskin- och lastbilsteknik Alströmergymnasiet Elof Lindälvs gymnasium Mimers Hus Gymnasium Nord Inriktning Personbilsteknik Alströmergymnasiet Elof Lindälvs gymnasium Hulebäcksgymnasiet Mimers Hus Gymnasium Nord Nösnäsgymnasiet Porthälla gymnasium Inriktning Transport Bräckegymnasiet Elof Lindälvs gymnasium Mimers Hus Gymnasium Nord ANDRA UTBILDNINGAR INOM OMRÅDET Läs mer under respektive skola och avsnittet Specialutformade program (SM) Bilelektronik SM (Elof Lindälvs gymnasium) Fordon SM (Göteborgs Praktiska Gymnasium, GPG)* Fordonsprogrammet (Tjörns gymnasieskola) Fordonstekniker med olika inriktningar SM (MTG) Marint verkstadstekniskt program SM (Öckerö gymnasieskola) Motor- och datatekniska programmet SM (GTIs Gymnasieskola)* Specialutformat tekniskt program SM (Göteborgs Tekniska Gymnasium, GTG)* LIA Inriktning: Transport Bräckegymnasiet *fristående skola 17

19 HP Vill du få grundläggande kunskaper för att arbeta inom varuhandel och tjänsteproduktion, t.ex. inom reseoch turistbranschen, eller lära dig hur ett företag fungerar kan du välja Handels- och administrationsprogrammet. Handel och administration Service, ekonomi, administration och försäljning är viktiga inslag i utbildningen liksom förståelse för affärsmässighet och företagsamhet. Det innebär bl a att du kommer lära dig hur man skapar förtroende för en produkt eller ett företag vid en försäljning. Service- och produktkunskap i kombination med att känna till vilka lagar och förordningar som gäller är viktiga inslag i yrkeskunnandet. Marknadsföring och konsumentinformation ingår också. Miljö- och resursfrågor med kretsloppstänkande finner du här liksom frågor om kvalitet. Elektronisk handel förväntas öka den närmaste framtiden och en ökande turism och internationella handelsförbindelser gör språkkunskaper allt viktigare. Under den arbetsplatsförlagda utbildningen (APU) får du känna på de krav ett yrke i den här branschen ställer. Du får både en grundläggande utbildning inom området och möjlighet till specialisering eller vidare studier. Gemensamma kurser 700 poäng Administration A 50 p Information och layout A 50 p Arbetsmiljö och säkerhet 50 p Projekt och företagande 50 p Datorkunskap 50 p Småföretagande A 50 p Bransch- och produktkunskap 50 p Försäljning och service 50 p Näthandel A 50 p Personlig försäljning 50 p Praktisk marknadsföring A 50 p Projektarbete 100 p Turism 50 p 18 Vad ska jag välja

20 HP Inriktningar Programmet har två nationella inriktningar: Handel och service samt Turism och resor. Handel och service Du läser om handel med specialisering inom ex. livsmedel, mode och textil eller elektronik. Marknadsföring, inköp, varuhantering samt näthandel är andra ämnen på programmet. Turism och resor Turism, natur, kultur, miljö och marknad för resor ingår i inriktningen. Tänk på din hälsa när du väljer (se avsnittet Så här söker du) Och sedan Exempel på vidare studier (med eller utan kompletteringar): inköp och försäljning, ekonomiska studier på högskolan. Exempel på yrken och branscher (vissa kräver vidareutbildning och/eller erfarenhet): försäljare, ekonomiassistent, speditör, receptionist, kanslist, sekreterare. Handels- och administrationsprogrammet finns i Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Stenungsund samt på Tjörn Inriktning Handel och service Alströmergymnasiet ANIARA Framtidsskola* Elof Lindälvs gymnasium Frölundagymnasiet Hulebäcksgymnasiet Hvitfeldtska gymnasiet Lerums gymnasium Mimers Hus Gymnasium Syd Nösnäsgymnasiet Inriktning Turism och resor ANIARA Framtidsskola* Elof Lindälvs gymnasium Frölundagymnasiet Hvitfeldtska gymnasiet Mimers Hus Gymnasium Syd Nösnäsgymnasiet LOKALA INRIKTNINGAR Företagande och försäljning Jensens Gymnasium* Småföretagande Move-IT Älvsborg* Turism Move-IT Älvsborg* ANDRA UTBILDNINGAR INOM OMRÅDET Läs mer under respektive skola och avsnittet Specialutformade program (SM) Affärsprogrammet SM (Hvitfeldtska gymnasiet) Affärsprogrammet SM (Kitas Samhäll och ekonomi)* Handels- och administrationsprogrammet (Tjörns gymnasieskola) Handelsgymnasiet Ale SM (Ale gymnasium) Handelsgymnasiet Frölunda SM (Frölundagymnasiet) Handelsgymnasiet Fässberg SM (Fässbergsgymnasiet) Passionsprogrammet SM Handel (Angeredsgymnasiet) Service inom hotell och restaurang SM (Fässbergsgymnasiet) Turismgymnasiet SM (Burgårdens utbildningscentrum) Turismprogrammet SM (Tjörns gymnasieskola) *fristående skola HP 19

Välkommen till gymnasieskolan!

Välkommen till gymnasieskolan! 030509 Välkommen till gymnasieskolan! Inledning: Jämfört med den skolan du kommer från, grundskolan, så kommer du snart att märka en del skillnader. I grundskolan läste du ämnen. Det gör du också i gymnasieskolan

Läs mer

Intagningspoäng och medelvärde

Intagningspoäng och medelvärde ALE Barn- och fritidsprogrammet, Ale gymnasium Elektronik o datakommunikation SM, Ale gymnasium Estetiska programmet, Teater och TV-produktion, Ale gymnasium Handelsgymnasiet SM, Ale gymnasium Hälsogymnasiet

Läs mer

Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2009

Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2009 Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2009 Utbildningens syfte Gymnasial lärlingsutbildning syftar till att ge eleverna en grundläggande yrkesutbildning, ökad arbetslivserfarenhet och en möjlighet

Läs mer

Genomströmning i gymnasieskola inom Göteborgsregionen

Genomströmning i gymnasieskola inom Göteborgsregionen GR Utbildning 9-4-17 Genomströmning i gymnasieskola inom Göteborgsregionen Sveriges kommuner och landstings index för 8 för gymnasieskolan (gäller avgångselever inom GR VT8) Indexet visar programmets resultat

Läs mer

Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2008/2009

Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2008/2009 Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2008/2009 Utbildningens syfte Gymnasial lärlingsutbildning syftar till att ge eleverna en grundläggande yrkesutbildning, ökad arbetslivserfarenhet och

Läs mer

Preliminärintagningen Intagningspoäng och medelvärde

Preliminärintagningen Intagningspoäng och medelvärde intagningen I följande dokument kan du se den preliminära intagningspoängen för kommunala och fristående gymnasieskolor i Göteborgsregionen. De kommuner som ingår i Göteborgsregionen är: Ale, Alingsås,

Läs mer

Antal elever som ingår: N = 331

Antal elever som ingår: N = 331 Diagram A: Kursbetyg för barn- och fritidsprogrammet (BF) Elever som avslutat sina gymnasiestudier i årskurs 3 läsåret 26/7 med 1 5 2 249 godkända kurs ( 2 - < 3 års gymnasiestudier). Redovisning av elever

Läs mer

Intagningspoäng och medelvärde

Intagningspoäng och medelvärde ALE Barn- och fritidsprogrammet, Ale gymnasium Elektronik o datakommunikation SM, Ale gymnasium Estetiska programmet, Teater och TV-produktion, Ale gymnasium Handelsgymnasiet, Ale gymnasium Hälsogymnasiet,

Läs mer

Preliminärintagningen Intagningspoäng och medelvärde

Preliminärintagningen Intagningspoäng och medelvärde intagningen I följande dokument kan du se den preliminära intagningspoängen för kommunala och fristående gymnasieskolor i Göteborgsregionen. Börja med att markera Bokmärken i vänstra hörnet så får du fram

Läs mer

Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2010

Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2010 Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2010 Utbildningens syfte Gymnasial lärlingsutbildning syftar till att ge eleverna en grundläggande yrkesutbildning, ökad arbetslivserfarenhet och en möjlighet

Läs mer

Antal grundskoleelever ht 2004 och ht 2005

Antal grundskoleelever ht 2004 och ht 2005 2005-11-17 Uppdrag UC beslutade den 14 oktober att uppdra åt Gymnasieintagningen att genomföra en simuleringskörning som bygger på tidigare års erfarenheter av elevernas val för att ge möjlighet att se

Läs mer

INFORMATION DEN 3 februari 2005.

INFORMATION DEN 3 februari 2005. 2005-02-16 INFORMATION DEN 3 februari 2005. www.indranet.nu Kommuner. Utbildningsgruppen är ansvarig myndighet för intagningen till 13 kommuner: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum,

Läs mer

Intagningspoäng och medelvärde

Intagningspoäng och medelvärde ALE Barn- och fritidsprogrammet, Ale gymnasium Elektronik o datakommunikation SM, Ale gymnasium Estetiska programmet, Teater och TV-produktion, Ale gymnasium Handelsgymnasiet SM, Ale gymnasium Hälsogymnasiet

Läs mer

Intagningspoäng och medelvärde

Intagningspoäng och medelvärde ALE Barn- och fritidsprogrammet, Ale gymnasium Elektronik o datakommunikation SM, Ale gymnasium Estetiska programmet, Teater och TV-produktion, Ale gymnasium Handelsgymnasiet, Ale gymnasium Hälsogymnasiet,

Läs mer

Fyllnadsgrad för gymnasiet vid preliminärintagningen 2010

Fyllnadsgrad för gymnasiet vid preliminärintagningen 2010 Fyllnadsgrad för gymnasiet vid preliminärintagningen 2010 Lediga plater i relation till befintliga platser i kommunala och fristående gymnaseiskolor i Göteborgsregionen vid preliminärintagningen 2010.

Läs mer

Definitivantagningen 2014 Antagningspoäng och medelvärde

Definitivantagningen 2014 Antagningspoäng och medelvärde Definitivantagningen 2014 Kommunvis med skolor i bokstavsordning Kommunvis med utbildningar i bokstavsordning Naturbruksprogrammet i Västra Götaland I följande dokument kan du se den definitiva antagningspoängen

Läs mer

Definitivintagningen Intagningspoäng och medelvärde

Definitivintagningen Intagningspoäng och medelvärde Definitivintagningen Kommunvis med skolor i bokstavsordning Kommunvis med utbildningar i bokstavsordning Naturbruksutbildningar inom Västra Götaland. Förklaringstext till bilagan saknas. I följande dokument

Läs mer

Beroendekartor Fördelning av slutantagna till gymnasieskolan hösten 2014

Beroendekartor Fördelning av slutantagna till gymnasieskolan hösten 2014 Beroendekartor Fördelning av slutantagna till gymnasieskolan hösten 201 Jenny Sjöstrand jenny.sjostrand@grkom.se Materialet baseras på preliminärantagningen för läsåret 201/201 Materialet visar både vilka

Läs mer

Lärlingsutbildning 2014

Lärlingsutbildning 2014 Lärlingsutbildning 2014 Vad är lärlingsutbildning? Du kan läsa ett yrkesprogram antingen som en traditionellt skolförlagd utbildning eller som lärling. Lärlingsutbildning är därför ingen egen utbildning

Läs mer

Publicerad 2012-10-01 Senast uppdaterad 2012-12-03

Publicerad 2012-10-01 Senast uppdaterad 2012-12-03 ------------------------------------------------------------------ Grön understruken text är tillagd sedan dokumentet publicerades Röd överstruken text är borttagen sedan dokumentet publicerades -------------------------------------------------------------------

Läs mer

Intagna på lärlings/lärlingsliknande utbildningar inom GR inför HT 2009 simulering nr 6 18.5

Intagna på lärlings/lärlingsliknande utbildningar inom GR inför HT 2009 simulering nr 6 18.5 Intagna på lärlings/lärlingsliknande utbildningar inom GR inför HT 2009 simulering nr 6 18.5 Kommun Skola Program Inriktning Org Int Res Val 1 b ob Ale Ale gymnasium Lärlingsförsök inom BF LLF Startar

Läs mer

Preliminärantagningen 2012 Antagningspoäng och medelvärde

Preliminärantagningen 2012 Antagningspoäng och medelvärde antagningen 2012 Kommunvis med skolor i bokstavsordning Kommunvis med utbildningar i bokstavsordning Naturbruksutbildningarna inom Västra Götaland. I följande dokument kan du se den preliminära antagningspoängen

Läs mer

VÄLKOMMEN. till Gymnasieinformationen 24 november. Frejaskolan Julia Kjäll

VÄLKOMMEN. till Gymnasieinformationen 24 november. Frejaskolan Julia Kjäll VÄLKOMMEN till Gymnasieinformationen 24 november Frejaskolan Julia Kjäll Viktigt att veta 18 nationella program (totalt 60 inriktningar) + Introduktionsprogram (5 program) + Särskilda varianter Ämnen och

Läs mer

JÄMFÖRELSE MELLAN 1999 OCH OBS avser endast 1:a handsval! Kommun: ALE

JÄMFÖRELSE MELLAN 1999 OCH OBS avser endast 1:a handsval! Kommun: ALE Kommun: ALE Barn o Fritid 24 9 13 Elektronik o datakom. 16 18 -- ES Teater o TV 32 15 26 produktion Handel o 24 2 1 Administration Handelsgymnasiet 24 10 4 Medie 32 26 30 Naturvetenskap 60 33 42 Natur

Läs mer

Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011 2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund

Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011 2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011 2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund Preliminärt planerad organisation inför 2012 matris version 2-31 maj 2011. Versionen inkluderar

Läs mer

Läsår 2003/04 Översikt av intagningsläge

Läsår 2003/04 Översikt av intagningsläge -9- Läsår / Kommun: ALE Skola: Ale gymnasium :a val Barn- och fritidsprogram Elektronik o datakommu Handelsgymnasiet SM Hälsogymnasiet SM Medieprogrammet Teater och TV-produktio Omvårdnadsprog med h 9

Läs mer

PÅBYGGNADSUTBILDNING TILL LÄRARE 90HP HÖSTEN 2010 YRKESÄMNE I GYMNASIESKOLAN

PÅBYGGNADSUTBILDNING TILL LÄRARE 90HP HÖSTEN 2010 YRKESÄMNE I GYMNASIESKOLAN Dnr LiU 2009 00438 PÅBYGGNADSUTBILDNING TILL LÄRARE 90HP HÖSTEN 2010 YRKESÄMNE I GYMNASIESKOLAN Urval av sökande Exempel på inriktningar och karaktärsämnen som återfinns inom gymnasieskolans yrkesförberedande

Läs mer

Behöriga sökande per plats 2006-2010

Behöriga sökande per plats 2006-2010 Preliminärintagningen 21 Senast redigerad: 21-4-9 1,2 Behöriga sökande per plats 26-21 Kommunala skolor Fristående skolor Totalt Sökande per plats 1,8,6,4,86,99,92,89,88,89,82,86,83,84,83,8,83,75,8,2 26

Läs mer

Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011 2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund

Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011 2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011 2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund Preliminärt planerad organisation inför 2012 matris version 2 B - 31 maj 2011. Versionen inkluderar

Läs mer

Läsår 2004/05 Översikt av intagningsläge

Läsår 2004/05 Översikt av intagningsläge -- Läsår / ALE Ale gymnasium :a val Barn- och fritidsprogra Elektronik o datakomm Handelsgymnasiet SM Hälsogymnasiet SM Medieprogrammet Teknikprogrammet Musik Teater/TV-produktion Omvårdnadsprog med h

Läs mer

Sökande per 7 mars till lärlingsutbildningar inom GR inför HT 2011

Sökande per 7 mars till lärlingsutbildningar inom GR inför HT 2011 Sökande per 7 mars till lärlingsutbildningar inom GR inför HT 2011 Kommun Skola Program Inriktning Org 1val b 1val ob 2val Ale Lärlingsgymnasiet i Ale Bygg & anläggning Anläggningsfordon 5 1-1 Husbyggnad

Läs mer

Beroendekartor Fördelning av elever efter reservantagningen 2015

Beroendekartor Fördelning av elever efter reservantagningen 2015 Beroendekartor Fördelning av elever efter reservantagningen 21 Framtagning Jenny Sjöstrand jenny.sjostrand@grkom.se Analys Margaretha Allen margaretha.allen@grkom.se Materialet baseras på reservantagningen

Läs mer

2009-09-08 Intagningsår 2009 Översikt av intagningsläge

2009-09-08 Intagningsår 2009 Översikt av intagningsläge 29-9-8 Intagningsår 29 ALE Ale gymnasium Barn och fritidsprogram Handelsgymnasiet SM Naturvetenskapsprogra Omvårdnadsprogramm Teknikprogrammet Bild och formgivning Musik 24 24 18 7 23 1 7 1 16 8 8 8 15

Läs mer

2009-06-23 Intagningsår 2009 Översikt av intagningsläge

2009-06-23 Intagningsår 2009 Översikt av intagningsläge 29-6-23 Intagningsår 29 ALE Ale gymnasium Barn och fritidsprogram Handelsgymnasiet SM Naturvetenskapsprogra Omvårdnadsprogramm Teknikprogrammet Bild och formgivning Musik 24 24 9 9 24 75 6 4 4 2 22 6 4

Läs mer

Slutantagningen 2013 Antagningspoäng och medelvärde

Slutantagningen 2013 Antagningspoäng och medelvärde Slutantagningen 2013 Kommunvis med skolor i bokstavsordning Kommunvis med utbildningar i bokstavsordning I följande dokument kan du se den slutliga antagningspoängen för kommunala och fristående gymnasieskolor

Läs mer

Observera att det inte sker någon preliminärantagning till Introduktionsprogram.

Observera att det inte sker någon preliminärantagning till Introduktionsprogram. 206 04 0 Översikt antagningsläge 206 Observera att det inte sker någon preliminärantagning till Introduktionsprogram. Alla skolor är sorterade i bokstavsordning, de är alltså inte uppdelade per kommun

Läs mer

2009-04-08 Intagningsår 2009 Översikt av intagningsläge

2009-04-08 Intagningsår 2009 Översikt av intagningsläge 29-4-8 Intagningsår 29 ALE Ale gymnasium Barn och fritidsprogram Handelsgymnasiet SM Lärlingsförsök inom Bar Lärlingsförsök inom Ha Lärlingsförsök inom Om Naturvetenskapsprogra Omvårdnadsprogramm Teknikprogrammet

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet Angeredsgymnasiet Tjörns gymnasieskola Burgårdens utbildningscentrum Ale gymnasium 1 1 8 6 Barn- och fritidsprogrammet Alströmergymnasiet * Mimers Hus Gymnasium Väst (1) Lerums Gymnasium (1) Aranäsgymnasiet

Läs mer

Slutantagning lärlingsutbildningar inom GR 6 september 2012

Slutantagning lärlingsutbildningar inom GR 6 september 2012 2012-12-07 Slutantagning lärlingsutbildningar inom GR 6 september 2012 Kommun Skola Program Inriktning Org 1val b Antagna Reserver Ale Lärlingsgymnasiet i Ale Bygg & anläggning Anläggningsfordon 5 - -

Läs mer

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN 18 nationella program 60 inriktningar 12 yrkesprogram + 6 högskoleförberedande program Programmen omfattar 2.500 poäng 1 DETTA ÄR ETT YRKES Gymnasiegemensamma ämnen, 600 p Engelska,

Läs mer

Definitivintagningen Intagningspoäng och medelvärde

Definitivintagningen Intagningspoäng och medelvärde intagningen I följande dokument kan du se den definitiva intagningspoängen för kommunala och fristående gymnasieskolor i Göteborgsregionen. De kommuner som ingår i Göteborgsregionen är: Ale, Alingsås,

Läs mer

Slutintagning lärlings/lärlingsliknande utbildningar inom GR

Slutintagning lärlings/lärlingsliknande utbildningar inom GR Slutintagning lärlings/lärlingsliknande utbildningar inom GR 8.9 2010 Kommun Skola Program Inriktning Org 1val b 1val ob Intagna Reserv Ale Ale gymnasium Startar inga lärlingsutbildningar Lärlingsgymnasiet

Läs mer

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 Yaara Robinson Studie- och yrkesvägledare yaara.robinson@uppsala.se 073-4321607 Gymnasieskolan Läser i kurser som räknas i poäng 1 poäng = 1 lektion

Läs mer

Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan inom Göteborgsregionens kommunalförbund Planering inför år 1 HT 2014, Version 1

Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan inom Göteborgsregionens kommunalförbund Planering inför år 1 HT 2014, Version 1 HANDLING - matris 2013-04-10 Margaretha Allen Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011-2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund Planering inför år 1 HT 2014, Version 1 L = Sökbar

Läs mer

Nuläge. Aktiviteter Transnationalitet Resultat Implementering. Studiestöd/ studieteknik Coachning KBT/LEAN Flexibelt lärande Alternativ skola

Nuläge. Aktiviteter Transnationalitet Resultat Implementering. Studiestöd/ studieteknik Coachning KBT/LEAN Flexibelt lärande Alternativ skola Nuläge Aktiviteter Transnationalitet Resultat Implementering Studiestöd/ studieteknik Coachning KBT/LEAN Flexibelt lärande Alternativ skola OECD/LEED Östersjösamarbete/ Flaggskepp Ramböll European Minds

Läs mer

Definitivintagningen Intagningspoäng och medelvärde

Definitivintagningen Intagningspoäng och medelvärde intagningen I följande dokument kan du se den definitiva intagningspoängen för kommunala och fristående gymnasieskolor i Göteborgsregionen. De kommuner som ingår i Göteborgsregionen är: Ale, Alingsås,

Läs mer

Checklista Hur fungerar det att ta emot en lärling?

Checklista Hur fungerar det att ta emot en lärling? Checklista Hur fungerar det att ta emot en lärling? Detta är en checklista och guide för dig som funderar på att ta emot en lärling i ditt företag. Checklistan är applicerbar på den nuvarande gymnasiala

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i gymnasieförordningen (1992:394); SFS 2006:38 Utkom från trycket den 21 februari 2006 utfärdad den 2 februari 2006. Regeringen föreskriver att 2 kap. 1

Läs mer

SFS 2015:143 Bilaga 1 1. Nationella inriktningar på de nationella programmen i gymnasieskolan och programgemensamma ämnen för respektive program

SFS 2015:143 Bilaga 1 1. Nationella inriktningar på de nationella programmen i gymnasieskolan och programgemensamma ämnen för respektive program SFS 2015:143 Bilaga 1 1 Nationella inriktningar på de nationella programmen i gymnasieskolan och programgemensamma ämnen för respektive program Nationella program Omfattning i gymnasiepoäng för de programgemensamma

Läs mer

ÄNDRINGAR I UTBILDNINGSUTBUDET ANTAGNINGSÅRET 2016 EFTER PRELIMINÄRANTAGNINGEN

ÄNDRINGAR I UTBILDNINGSUTBUDET ANTAGNINGSÅRET 2016 EFTER PRELIMINÄRANTAGNINGEN Uppdaterad 2016 05 30, sida 1 DATUM KOMMUN SKOLA PROGRAM INRIKTNING KOMMENTAR ALINGSÅS 150418 Alströmergymnasiet Introduktionsprogram IM Yrkesintroduktion, Individbaserad Yrkesintroduktion mot Bygg och

Läs mer

Intagna på lärlings/lärlingsliknande utbildningar inom GR slutintagningen 2009

Intagna på lärlings/lärlingsliknande utbildningar inom GR slutintagningen 2009 Intagna på lärlings/lärlingsliknande utbildningar inom GR slutintagningen 2009 Kommun Skola Program Inriktning Org Int Kön Res Int.p Val 1 b f p Ale Ale gymnasium Lärlingsförsök inom BF LLF Startar ej

Läs mer

Läsår 2006/07 Översikt av intagningsläge

Läsår 2006/07 Översikt av intagningsläge ALE Ale gymnasium Barn och fritidsprogram Event Data SM Handelsgymnasiet Ale Hälsogymnasiet SM Medieprogrammet Teknikprogrammet Teater, TV och film Musik Omvårdnadsprog med h Musik LG Musikprofil 32 30

Läs mer

Ale anordnarkommun. Samhällsvetenskap. Naturvetenskap L Edet. Estetisk, Musik

Ale anordnarkommun. Samhällsvetenskap. Naturvetenskap L Edet. Estetisk, Musik Ale anordnarkommun Naturvetenskap L Edet Estetisk, Musik 0 2 4 6 8 Alingsås anordnarkommun Restaurang & livsmedel Estetisk, Dans Övriga Ekonomi 0 2 4 6 1 International Baccaleurate Restaurang & livsmedel

Läs mer

Sökande per 19 februari till lärlings/lärlingsliknande utbildningar inom GR inför HT 2010

Sökande per 19 februari till lärlings/lärlingsliknande utbildningar inom GR inför HT 2010 Sökande per 19 februari till lärlings/lärlingsliknande utbildningar inom GR inför HT 2010 Kommun Skola Program Inriktning Flickor Org 1val b 1val ob 2val 3val Ale Ale gymnasium Barn & Fritid SM Ped. o

Läs mer

Ämne Kursbetyg Frånvaro Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg (riket) Kursbetyg Antal

Ämne Kursbetyg Frånvaro Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg (riket) Kursbetyg Antal Ämne Kursbetyg Frånvaro Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg (riket) Kursbetyg Antal % % 09/10 08/09 07/08 06/07 05/06 04/05 08/09 % (riket) 08/09 IG G VG MVG

Läs mer

Introduktionsprogram fem olika inriktningar beroende på vilka betyg som saknas.

Introduktionsprogram fem olika inriktningar beroende på vilka betyg som saknas. Gymnasieprogram Alla yrkesprogram leder till en yrkesexamen. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja extra kurser för att studera vidare

Läs mer

Välkomna till gymnasieinformation

Välkomna till gymnasieinformation Välkomna till gymnasieinformation Ansökan 2009/10 Informatör: r: Carina Olsson studie- och yrkesvägledare författare: Carina Olsson 081031 1 Gymnasiet Vart finns programmen? Elevens styrkor! Utbildningsvägar

Läs mer

Barn och fritidsprogrammet

Barn och fritidsprogrammet Barn och fritidsprogrammet För dig som vill bli till exempel badpersonal, idrottsplatspersonal, personlig tränare, barnskötare, elevassistent, väktare, personlig assistent. Det finns tre inriktningar:

Läs mer

6. PROGNOS ÖVER PROGRAMMENS

6. PROGNOS ÖVER PROGRAMMENS 6. PROGNOS ÖVER PROGRAMMENS UTVECKLING: GR Yrkesprogram, prognos 600 500 400 300 200 100 0 BF BA EL FT HA HV HT IN NB RL RX VVS VO 2017 163 326 428 245 377 214 122 133 163 163 51 82 224 2018 174 348 457

Läs mer

GYMNASIET Vad innebär det?

GYMNASIET Vad innebär det? GYMNASIET Vad innebär det? LINKÖPINGS KOMMUN 13/14 5 st Kommunala gymnasieskolor 11 st Fristående gymnasieskolor 2 st Landstingets gymnasieskolor Läsåret 12/13 årskurs 9 = 72 st Kommunal skola: 53 st Friskola:

Läs mer

Söktryck till gymnasiet 5 juni

Söktryck till gymnasiet 5 juni Söktryck till gymnasiet 5 juni Utbildningar med obalans mellan söktryck och antal platser anges som avvikelse Övriga utbildningsplatser är i stort i balans Barn och fritidsprogrammet Avvikelse Centrum

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Uddevalla (1485) period 20111

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Uddevalla (1485) period 20111 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Uddevalla (1485) period 2111 11-4-15 1:34:39 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 94 96 69 1 174 Lärling Margretegärde, Byggprogrammet 8 15 8 14 164 Barn- Och Fritidsprogrammet

Läs mer

Preliminär antagning 12 april till lärlingsutbildningar inom GR inför HT 2012

Preliminär antagning 12 april till lärlingsutbildningar inom GR inför HT 2012 2012-04-23 Preliminär antagning 12 april till lärlingsutbildningar inom GR inför HT 2012 Kommun Skola Program Inriktning Org 1val b 1val ob Antagna Ale Lärlingsgymnasiet i Ale Bygg & anläggning Anläggningsfordon

Läs mer

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Gymnasieskolan 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav De 6 högskoleförberedande nationella programmen EK - Ekonomi - Juridik - Ekonomi SA - Samhällsvetenskap - Beteendevetenskap

Läs mer

Samverkan för kvalitet och överlevnad

Samverkan för kvalitet och överlevnad Samverkan för kvalitet och överlevnad Inför möte i Utbildningschefsgruppen med gymnasieansvar och avseende punkten om samverkan för kvalitet och överlevnad där diskussion om kommande förändringar inom

Läs mer

Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan inom Göteborgsregionens kommunalförbund

Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan inom Göteborgsregionens kommunalförbund Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011-2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund Preliminärt planerad organisation inför 2013 matris version 1 1 april 2012. Versionen inkluderar

Läs mer

vi bygger broar mellan skola och näringsliv

vi bygger broar mellan skola och näringsliv FRANS SUELL OCH JÖRGEN KOCKS GYMNASIUM DEN NYA RESTAURANG- SKOLAN ÖPPNAR AUGUSTI 2010 Livsmedelsprogrammet Bageri och konditori Kött och charkuteri vi bygger broar mellan skola och näringsliv Livsmedelsprogrammet

Läs mer

Kommentarer till diagrammen vid definitivintagningen 2007

Kommentarer till diagrammen vid definitivintagningen 2007 7-6-28 Kommentarer till diagrammen vid definitivintagningen 27 SÖKANDE 1. Sökande per plats Diagrammet visar antal behöriga elevers förstahandsval per plats på både kommunala och fristående skolor från

Läs mer

Religionskunskap A Samhällskunskap A. Projektarbete. Måleri och byggplåt Projekt och företagande Rit- och mätteknik. Inriktning Husbyggnad

Religionskunskap A Samhällskunskap A. Projektarbete. Måleri och byggplåt Projekt och företagande Rit- och mätteknik. Inriktning Husbyggnad Byggprogrammet, BP inriktning Husbyggnad Kärnämnen: Engelska A Estetisk verksamhet Idrott och hälsa A Matematik A Naturkunskap A Religionskunskap A Samhällskunskap A Svenska A Svenska B Individuellt val

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 20111

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 20111 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 2111 11-7-1 11:51:25 Bygg Och Anläggningsprogrammet 2 Lärling, Husbyggnad Lärling; Måleri Lärling, Mark Och Anläggning Lärling, Plåtslagare

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 20111

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 20111 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 2111 11-4-18 13:11:7 Bygg Och Anläggningsprogrammet Lärling, Husbyggnad Lärling; Måleri Lärling, Mark Och Anläggning 2 Lärling, Plåtslagare

Läs mer

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09 Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09 Preliminärantagningen till gymnasieskolan är klar! I dag presenterades preliminärantagningen till gymnasieskolan inom Göteborgsregionen.

Läs mer

Öppet hus TIDER OCH DATUM. El och Energi. estetisk ekonomi. naturbruk. Vård och Omsorg. Fordon och Transport. barn- och fritid

Öppet hus TIDER OCH DATUM. El och Energi. estetisk ekonomi. naturbruk. Vård och Omsorg. Fordon och Transport. barn- och fritid Öppet hus 2015 TIDER OCH DATUM naturbruk estetisk ekonomi El och Energi Fordon och Transport Vård och Omsorg barn- och fritid teknik natur Hotell och turism Restaurang och Livsmedel VVS och Fastighet samhäll

Läs mer

GYMNASIEPROGRAM. www.sigtuna.se

GYMNASIEPROGRAM. www.sigtuna.se GYMNASIEPROGRAM www.sigtuna.se Högskoleförberedande program Ekonomiprogrammet Ekonomi Juridik Förbereder för högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden. Naturvetenskapsprogrammet

Läs mer

Lärlingsutbildning 2011

Lärlingsutbildning 2011 Lärlingsutbildning 2011 Vad är lärlingsutbildning? Du kan läsa ett yrkesprogram antingen som en traditionellt skolförlagd utbildning eller som lärling. Lärlingsutbildning är därför ingen egen utbildning

Läs mer

Slutantagningen 2017 Statistik

Slutantagningen 2017 Statistik Slutantagningen 2017 Statistik Viktiga datum 13 december: Ansökan öppnar 3 februari: Ansökan stänger 6 april: Preliminärantagningen är klar och förhandsbesked om antagningen presenteras på www.indra2.se

Läs mer

Preliminärantagningen 2015: Statistik. 2014 års siffror inom parentes. 19 december: Ansökan öppnar 6 februari: Ansökan stänger.

Preliminärantagningen 2015: Statistik. 2014 års siffror inom parentes. 19 december: Ansökan öppnar 6 februari: Ansökan stänger. Preliminärantagningen 2015: Statistik 2014 års siffror inom parentes 19 december: Ansökan öppnar 6 februari: Ansökan stänger 9 april Preliminärantagningen är klar och besked om antagning finns på www.indra2.se

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 20111

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 20111 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 2111 11-2-27 22:39:42 Bygg Och Anläggningsprogrammet Lärling, Husbyggnad Lärling; Måleri Lärling, Mark Och Anläggning 2 Lärling, Plåtslagare

Läs mer

Preliminärantagningen 2017 Statistik

Preliminärantagningen 2017 Statistik Preliminärantagningen 2017 Statistik Viktiga datum 13 december: Ansökan öppnar 3 februari: Ansökan stänger 6 april Preliminärantagningen är klar och förhandsbesked om antagningen presenteras på www.indra2.se

Läs mer

Svar till elevarbetsfoldern:

Svar till elevarbetsfoldern: Svar till elevarbetsfoldern: 1 1.Hur många nationella program finns det inom gymnasieskolan? Hur många är yrkesprogram och hur många är högskoleförberedande program? Det finns 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande

Läs mer

Gymnasieskolans resultat

Gymnasieskolans resultat Gymnasieskolans resultat Innehåll: Resultat Falkenberg och riket 2006 2010 Andel elever med Slutbetyg vid Falkenbergs gymnasieskola Nationella prov och betyg Falkenbergs gymnasieskola 2011 ördelning per

Läs mer

Gymnasieinformation till föräldrar inför gymnasievalet. Vellinge.se

Gymnasieinformation till föräldrar inför gymnasievalet. Vellinge.se Gymnasieinformation till föräldrar inför gymnasievalet Vägledningssamtal med alla elever i åk 9 Vill du som förälder boka tid för ett samtal inför gymnasievalet? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på

Läs mer

Gymnasieansökan 2013

Gymnasieansökan 2013 Gymnasieansökan 2013 Yrkesprogram Yrkesprogrammen ska hålla hög kvalitet och leda till skicklighet i yrket ( anställningsbarhet ) * Högskoleförberedande program Ska vara en bra förberedelse för studier

Läs mer

Kommentarer till diagrammen 2010

Kommentarer till diagrammen 2010 Uppdaterad 21-2-8 Kommentarer till diagrammen 21 SÖKANDE 1. Behöriga sökande per plats Diagrammet visar antal behöriga grundskole- och äldreelevers förstahandsval per plats på både kommunala och fristående

Läs mer

Välkomna till gymnasieinformation

Välkomna till gymnasieinformation Välkomna till gymnasieinformation Ansökan 2009/10 Informatör: r: Carina Olsson studie- och yrkesvägledare författare: Carina Olsson 081031 1 Gymnasiet Vart finns programmen? Elevens styrkor! Utbildningsvägar

Läs mer

Utbildningar i samverkansavtalet 01/02 (Bilaga 1)

Utbildningar i samverkansavtalet 01/02 (Bilaga 1) Utbildningar i samverkansavtalet 01/02 (Bilaga 1) Ale Handelsgymnasiet Elektronik och datakommunikation Natur- och miljö SM OP Hälsogymnasiet Lokal inriktning gren/inriktning Teater och TV-produktion (gren/inriktningsgaranti)

Läs mer

18 nationella program Yrkesprogram Högskoleförberedande

18 nationella program Yrkesprogram Högskoleförberedande GY 2011 Högre behörighetskrav till gymnasieskolan Valfriheten minskar Förändrad programstruktur Större skillnad mellan yrkes - högskoleförberedande program Mer tid för yrkesämnen på yrkesprogram En yrkesexamen

Läs mer

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning GR Utbildning 2014-06-25 Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning Antagningen till gymnasieskolan är klar I dag har Göteborgsregionens utbildningsgrupp fastställt årets antagning till

Läs mer

Attityder, antal och etablering

Attityder, antal och etablering www.svensktnaringsliv.se FEBRUARI 2016 Storgatan 19, 114 82 Stockholm Telefon 08-553 430 00 Gymnasierapporten 2016 Arkitektkopia AB, Bromma, 2016 Attityder, antal och etablering Förord Gymnasieskolan ska

Läs mer

Valet till gymnasieskolan 2010

Valet till gymnasieskolan 2010 Valet till gymnasieskolan 2010 2009-10-06 HG rvidsson Det har nog aldrig varit svårare än nu! 17 nationella program 13 lokala specialutformade program 100-tals specialutformade program med riksintag Flera

Läs mer

Preliminärantagningen 2016: Statistik

Preliminärantagningen 2016: Statistik Preliminärantagningen 2016: Statistik Viktiga datum 15 december: Ansökan öppnar 5 februari: Ansökan stänger 7 april Preliminärantagningen är klar och besked om antagningen presenteras på www.indra2.se

Läs mer

Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet Programmet för dig som sätter människan i centrum. Fokus i utbildningen ligger på ämnen som handlar om pedagogik, kommunikation mellan människor, ledarskap samt hälsa. Programmet

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Bengtsfors (1460) period 20111

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Bengtsfors (1460) period 20111 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Bengtsfors (146) period 2111 11-2-23 8:31:21 Ekonomiprogrammet 16 6 Estetiska Programmet 16 3 Estetiska Programmet 8 5 Hotell Och Turismprogrammet 16 1 Humanistiska

Läs mer

Befolkningsprognos 2015

Befolkningsprognos 2015 Befolkningsprognos 2015 Befolkningsprognos 2015 Befolkningsprognos 2015 Antal sökande behöriga/obehöriga per program 150611 Söktryck alla program 150611 Barn- och fritidsprogrammet Söktryck och platser

Läs mer

PROGRAMINNEHÅLL 2015/2016

PROGRAMINNEHÅLL 2015/2016 PROGRAMINNEHÅLL 2015/2016 Olika kurser och poängfördelning under hela gymnasieutbildningen (oäng motsvarar ungefär 100 timmar) Högskoleförberedande program Högskoleförberedande program Ekonomiprogrammet

Läs mer

Totalt antal antagna minskar med 7 mot förra året Antal antagna GR elever minskar med 24 Antal antagna från övriga landet ökar med 17

Totalt antal antagna minskar med 7 mot förra året Antal antagna GR elever minskar med 24 Antal antagna från övriga landet ökar med 17 Totalt antal antagna minskar med 7 mot förra året Antal antagna GR elever minskar med 24 Antal antagna från övriga landet ökar med 17 Antal ej antagna behöriga reserver ökar med 12 mot förra året 1 * Antagningens

Läs mer

Fordonsprogrammet KATTEGATTGYMNASIET

Fordonsprogrammet KATTEGATTGYMNASIET Fordonsprogrammet KATTEGATTGYMNASIET fordonsprogrammet gör världen snabbare Fordonsprogrammet vänder sig till dig som är tekniskt intresserad och vill meka med fordon. Vill du bli yrkesförare eller arbeta

Läs mer

Förslag till gemensamma programpriser för den nya gymnasieskolan Gy 11 i Stockholms län

Förslag till gemensamma programpriser för den nya gymnasieskolan Gy 11 i Stockholms län PROMEMORIA 2010-12-01 Dnr: 2010/0092 Kansliet Björn Larsson Styrelsen Sammanträdesdatum: 2010-12-09 Förslag till gemensamma programpriser för den nya gymnasieskolan Gy 11 i Stockholms län Bakgrund KSL

Läs mer

Sammanfattning Gy 2011

Sammanfattning Gy 2011 Sammanfattning Gy 2011 Likriktning (lokala kurser/inriktningar och specialutformning försvinner) Förändrad programstruktur (Yrkes- och Högskoleförberedande program) Mer tid för yrkesämnen på yrkesprogram

Läs mer