SÖDRA avverkade kilporingsskog i skärsjö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÖDRA avverkade kilporingsskog i skärsjö"

Transkript

1 september 2009 Ett nyhetsbrev från Naturskyddsföreningens skogsnätverk Stora granlågor som den här är ovanliga i södra Sverige. Foto: Naturskyddsföreningen i Härryda SÖDRA avverkade kilporingsskog i skärsjö De senaste månaderna har vi kunnat följa historien om Skärsjöskogen, ett skyddsvärt tätortsnära område vid Landvetter i Göteborg. Michael Nilsson i Härrydakretsen har hållit Skogsnätverket.se informerat genom hela den svåra kampen för stoppa Södra Skogsägarnas avverkning. Naturskyddsföreningen har tillsammans med 20 andra miljöorganisationer sedan 2008 agerat för Skärsjöskogens bevarande och för att stoppa de omfattande exploateringsplanerna i form byggnation av en stor hotell- och golfanläggning (Landvetter Park). Skärsjöskogen ingår i Yxsjöområdet som är ett större tätortsnära naturområde av högsta naturvärde klass 1 av nationellt bevarandeintresse. Inom Yxsjöområdet finns runt 25 hotade och skyddsvärda arter som till exempel nattskärra, mindre hackspett, tjäder, sparvuggla, smålom, gransotdyna, stubbtrådmossa och bred paljettdykare, säger Michael Nilsson, ordförande i Naturskyddsföreningen i Härryda. Extra spektakulärt var att ett för Västra Götalands län unikt fynd av en rödlistad art, kilporing, gjordes i Skärsjö. Kilporing är en vedlevande svamp vars förekomst i Västra Götalands län var sen tidigare helt okänd. Samtidigt stod skogskoncernen

2 Södra i startgroparna för att starta en skogsavverkning i området. Trots information till Södra och länsstyrelsen om fyndet så påbörjades avverkningarna och svampens miljö är nu kalavverkad och det döda träd den växer på är delvis sönderkört. Därmed har man förstört en för Västra Götalands län unik fyndplats av kilporing. Man har även brutit mot ArtDatabankens rekommendationer om att samtliga kända skogsområden i Sverige med kilporing bör skyddas mot skogsavverkning, kommenterar Michael Nilsson frusterat. Enligt den expertis vid Helsingsfors universitet som undersökt svampen var detta fynd även mycket intressant för vetenskapen då denna individ hade för arten mycket ovanliga karaktärer. Det insamlade kollektet har därför arkiverats i universitets samlingar. Men nu rikserar kilporingen i Skärsjöskogen att försvinna för framtiden. - Att Södra trots information om kilporingen avverkar Skärsjöskogen tyder på ett mycket bristfälligt skogsbruk med avsaknad av hänsyn till höga naturvärden. Myndigheternas handlingsförlamning visar även grunden till varför vi har nära 2000 rödlistade skogsarter i Sverige och varför vi inte lyckats hejda den skenande utarmningen av den biologiska mångfalden, avslutar Michael Nilsson i en kommentar angående skandalavverkningen. Så här ser det ut efter SÖDRA:s avverkning i den skyddsvärda Skärsjöskogen Foto: Naturskyddsföreningen i Härryda

3 Dags att dra in certifikatet Mikael Karlsson sa i en kommentar till SCA:s avverkning av Lillgravberget i Ånge att: det är dags att dra in FSC-certifikatet från SCA. Återigen har Naturskyddsföreningens ideellt aktiva medlemmar funnit att SCA inte kunnat leva upp till FSC-certifieringens krav. Det är nu dags att helt dra in FSC-certifikatet från SCA. Om SCA:s agerande får fortgå läggs krokben för hela certifieringssystemet, vilket förstör för andra skogsbolag som följer standarden, säger Mikael Karlsson ordförande i Naturskyddsföreningen. Det är den senaste skandalavverkningen vid Lill-Gravberget i Ånge som fått titrerkurvan att helt tippa över hos Mikael Karlsson. Lill-Gravberget är ett välkänt område, som Naturskyddsföreningen besökt och noga inventerat vid upprepade tillfällen sedan Ett område som även besökts i ett inslag i TV4 Nyheterna våren När Naturskyddsföreningen besökte Lill- Gravberget efter avverkningen upptäcktes att bolaget inte klarat av att ta den hänsynen till död ved, både liggande och stående, som certifieringen kräver. Hundratals exempel på skadad och överkörd död ved koordinatsattes och dokumenterades. Dessutom har SCA avverkat delar av skogen där stora fynd av rödlistade arter gjorts. Detta trots att bolaget haft full tillgång koordinatsatta artfynd som Naturskyddföreningen gjort. Foto: Hans Sundström

4 nästan 1000 lärare fortbildas i utomhuspedagogik Naturskydds- och Naturskoleföreningens gemensamma projekt Skogen som klassrum pågår just nu för fullt runt om i landet. Nästan 1000 lärare i 16 kommuner får under hösten två dagars fortbildning i utomhuspedagogik. Under fortbildningen får lärarna prova på utomhuspedagogiska övningar i exempelvis svenska, engelska, matematik och NO. Syftet är att inspirera fler lärare att använda skogen i undervisningen. Fortbildningen avslutas med en diskussion med inbjudna politiker om barnens skogar. I skogen kan barn lära känna växter och djur och lära sig mer om sin omgivning med alla sinnen. Forskning visar att barn som är mycket i naturen är friskare, mindre stressade, har bättre motorik, högre koncentrationsförmåga och ett bättre minne än andra barn. Men en förutsättning för barns vistelse i skogen är att den ligger nära och att skötseln gör den tillgänglig. Syftet med projektet Skogen som klassrum är: Att fler barn ska få möjlighet att vistas i skogen och utveckla ett intresse för växter, djur och samspelet i naturen. Att fler kommuner ska utveckla planer för hur skogar som ligger nära förskolor, skolor och bostäder kan tillgängliggöras och skyddas långsiktigt. Att fler kommuner ska ge stöd till utomhuspedagogisk undervisning. Att fler lärare inspireras att använda skogen i skolundervisningen, som ett komplement till undervisning inomhus. Att uppmärksamma och sprida kunskaper om närnaturens och utomhuspedagogikens alla värden (exempelvis sociala, kulturella, pedagogiska och biologiska). Projekt Skogen som klassrum genomförs med stöd från Friluftsrådet.Vill du ha mer information om Naturskyddsföreningens arbete för att uppmärksamma barnens skogar? Kontakta Märta Berg på

5 Nationellt skogsmöte i Göteborg Välkommen till nationellt skogsmöte i Göteborg november! Kom och se den beryktade Skärsjöskogen, var med och gör upp strategier för att rädda skog, bli uppdaterad i aktuella skogspolitiska frågor, diskutera nätverkets arbetsmetoder och struktur och mingla med andra skogsaktiva från hela landet. Mötet hålls på Naturhistoriska muséet i Göteborg, med övernattning och kvällsaktiviteter på Slottskogens vandrarhem. Deltagandet är gratis! Beställ din biljett till Göteborg redan nu och spara pengar. Program från på fredag kväll (själva mötet börjar på lördagen) på söndagen. Detaljerat program kommer inom kort på skogsnätverket.se. Anmälan snarast till naturskyddsforeningen.se. Internationell skogskonferens planeras till Sverige I början av september påbörjades planeringsarbetet inför en av nästa års mest spännande skogshändelser för miljöfolk i Sverige. Den 7-12 september 2010 är det nämligen dags för ett internationellt stormöte i nätverket Taiga Rescue Network. Det innebär att vi kan räkna med att få ta hand om drygt 100 gäster från länderna i norra barrskogsbältet och från konsumentländerna här i Europa. Till programmet, som löper från tisdag till söndag, planeras både öppna dagar där även icke-medlemmar som myndighetsfolk, företag, politiker etc är välkomna, och slutna dagar för nätverkets medlemmar (som uteslutande är ideella organisationer som arbetar för tajgans bevarande). I samband med detta evernemang planeras även en förexkursion till skogar med höga bevarandevärden. Taiga Rescue Network TRN är ett nätverk av ideella organisationer som jobbar för tajgans bevarande i hela det boreala området. Varannat år hålls så kallade Biannual Meetings där medlemsorganisationerna kan samordna kampanjer, diskutera nätverkets framtid med mera. Vid det förra mötet, som hölls i Petrozavodsk i Ryssland 2008, beslutades att TRN skulle upphöra som formell förening. Nätverket finns dock kvar och kontoret i Jokkmokk har ersatts med en samordnande funktion i Helsingfors. Precis som tidigare finns även en internaionell referensgrupp, där bland andra Jonas Rudberg är med.

6 Månadens bild Foto: John Lööf Green Bild från IKEA:s skogsavverkning i Kostomuksja i Ryssland. Under den exkursion som hölls i samband med Taiga Resque Networks konferens 2008 informerade IKEA om att de levererar silverfuror som ved till lokalbefolkningen. I Kostomuksja finns även en fabrik som tillverkar lyxiga timmerstugor av just silverfura som säljs på export till rika finnar. Var silverfurorna i de finska timmerhusen avverkats vet vi ännu inte.

7 Vad är på gång i skogen & skogsnätverket? För information och anmälan till Skogsnätverkets aktiviteter kontakta: eller tel om inget annat anges. Den mest aktuella informationen finns alltid på Skogsnätverket.se. Lavexkursion 2-4 oktober i Västervik. Deltagandet är gratis, mat och boende till självkostnadspris. Arrangörerna i SLF hälsar att alla lavintresserade är välkomna, ovasett medlemsskap i SLF eller ej. Anmälan till Janne Henriksson: Svampexkursion till kalkbarrskogar 3 oktober i Norrtälje. En exkursion med Stockholms svampvänner där Kristoffer Stighäll medverkar dit skogsgruppen inbjuds att delta. Samling kl vid Svanberga gästgiveri. Ingen anmälan. Naturskogskurs i Ale 10 oktober Naturskyddsföreningen i Norra Älvsborg håller den första i en serie kurser om naturskog och hur man kan få den skyddad. Föredragshållare och exkursionsledare: Ingvar Arvidsson, Leif Danielsson och Roger Gran. Deltagandet är gratis, lunch och fika ingår. Anmälan till Kasplina Berggren, tel: Lavar och naturskogar 18 oktober i Norrtälje. En del lavar kräver gamla orörda skogar för att trivas. Vissa är praktfulla, som lunglaven. Andra är pyttesmå, som knappnålslavarna, som kräver lupp för att synas. Kristoffer Stighäll leder oss till några intressanta gammelskogar. Ta med lupp, matsäck, kläder efter väder. Samling kl 9.00 vid s/s Norrtelje. Frågor? Ring Vanna Lindgren Kretskonferens 7 november i Stockholm. Naturskyddsföreningens hundraårsjubileum hur gick det och hur gör vi nu? Mer information och anmälan på naturskyddsforeningen.se/kretskonferens Hotad mångfald i odlingslandskapet november blir det konferens på Sörängens folkhögskola i Nässjö. En hel helg om trender, problem och lösningar för den hotade biologiska mångfalden i odlingslandskapet. Arrangörer är Svenska botaniska föreningen, Sveriges Ornitologiska förening, Sveriges Mykologiska förening, Sveriges Entomologiska Förening. Deltagandet är gratis. Anmälan till senast 20 oktober. Nationellt skogsmöte november i Göteborg. Kom och se den beryktade Skärsjöskogen, var med och gör upp strategier för att rädda skog, bli uppdaterad i aktuella skogspolitiska frågor, diskutera nätverkets arbetsmetoder och struktur och mingla med andra skogsaktiva från hela landet. Mötet hålls på Naturhistoriska muséet i Göteborg, med övernattning och kvällsaktiviteter på Slottskogens vandrarhem. Deltagandet är gratis. Anmälan till Mirjam Lööf Green,

HÄRRYDA NATUR. Regeringsbeslut sänkte Landvetter Park-projektet 1/ 2012. Landvetter Park. Golf. Hotell. Stugby. Miljöbarken

HÄRRYDA NATUR. Regeringsbeslut sänkte Landvetter Park-projektet 1/ 2012. Landvetter Park. Golf. Hotell. Stugby. Miljöbarken HÄRRYDA NATUR 1/ 2012 Regeringsbeslut sänkte Landvetter Park-projektet Hotell Golf Landvetter Park Stugby Miljöbarken HÄRRYDA NATUR utgiven av Naturskyddsföreningen i Härryda. Härryda Natur utges som medlemstidning.

Läs mer

Nr 2, 2014. Redaktören har ordet

Nr 2, 2014. Redaktören har ordet Nr 2, 2014 I detta nummer: Ledare Ordföranden har ordet SIS-Standard om trädvård SM i trädklättring Trädplaner - vilka delar ska vara med? Trädföreningens konferens i Falun Varför är trädsjukdomar så svåra

Läs mer

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Planeringen av våren i full gång! Kom ihåg datumet!

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Planeringen av våren i full gång! Kom ihåg datumet! N O V E M B E R 2 0 1 2 Nyhetsbrev En Stärkt Röst Planeringen av våren i full gång! När första snön har kommit och vi gått över till vintertid börjar projektet blicka mot ljusare tider. Vi har mycket att

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2007

Verksamhetsberättelse för 2007 Verksamhetsberättelse för 2007 Innehållsförteckning 1. Funktionärer 1.1. Stämmovalda funktionärer 1.2. Övriga funktionärer 2. Styrelsemöten 3. Medlemmar 4. Informationsspridning 4.1. Utskick till medlemmarna

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Fritt fram. för friluftsliv. Tema 2015: Utomhus i stan NATUR FÖR ALLA PRISADE PÅ SMEDJAN FIGHTEN OM MARKEN. Tillgänglighet. Örnsköldsvik knep priset

Fritt fram. för friluftsliv. Tema 2015: Utomhus i stan NATUR FÖR ALLA PRISADE PÅ SMEDJAN FIGHTEN OM MARKEN. Tillgänglighet. Örnsköldsvik knep priset Fritt fram för friluftsliv Tema 2015: Utomhus i stan 8 PRISADE PÅ SMEDJAN NATUR FÖR ALLA 16 FIGHTEN OM MARKEN Örnsköldsvik knep priset Tillgänglighet Så kan staden Sveriges Friluftskommun 11på tapeten

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Förkortningar arter/miljöer: Översiktlig landskapsekologisk analys -ölea

Förkortningar arter/miljöer: Översiktlig landskapsekologisk analys -ölea Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Uppdraget 3. Vad händer i Svartedalen? 4. Framtida nationalpark 5. Landskapsekologisk analys 6. Analysområde 7. Utgångskarta 8. Övergripande intressen 9. Friluftsliv

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Malmö / Lund Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt

Läs mer

Bengt-Göran Nortlin omvaldes som ordförande vid Naturskyddsföreningens årsstämma.

Bengt-Göran Nortlin omvaldes som ordförande vid Naturskyddsföreningens årsstämma. Information från Nr 2 2015 timra.naturskyddsforeningen.se Naturskyddsföreningen slår medlemsrekord Naturskyddsföreningen har aldrig varit större. Föreningen slår rekord med 221 000 medlemmar, en ökning

Läs mer

ArtArken Stockholms artdata-arkiv

ArtArken Stockholms artdata-arkiv Rapport från ArtArken Stockholms artdata-arkiv MILJÖMÄRKT 341 065 Stockholm 9904. 3000ex. Enskede Offset AB. TRYCKSAK Omslagsfoto: Kjell Olsson/Naturreportage. Bilden visar en ung hornuggla (Asio otus).

Läs mer

OKTOBER 2013 LOKALT NYHETSBREV

OKTOBER 2013 LOKALT NYHETSBREV NYHETSBREV OKTOBER 2013 Här kommer nyhetsbrevet för oktober fullspäckat med information och inspiration för och av alla oss som är aktiva och engagerade inom Rädda Barnen i södra Sverige. LOKALT DET HÄR

Läs mer

Näringslivsnytt 03. Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 3 April 2012

Näringslivsnytt 03. Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 3 April 2012 Näringslivsnytt 03 Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 3 April 2012 Generationsskifte i företagsamheten Inom den offentliga sektorn står vi inför ett generationsskifte.

Läs mer

Svensk Mykologisk Tidskrift. Volym 35 nummer 1 2014

Svensk Mykologisk Tidskrift. Volym 35 nummer 1 2014 Svensk Mykologisk Tidskrift Volym 35 nummer 1 2014 Svenska mykologer - Karl Starbäck Jan Nilsson Karl Starbäck (1863 1931) Karl Starbäck föddes och växte upp i Norrköping. Under skoltiden visade han inga

Läs mer

om Ha n te dl m edn ad i a n g g ar

om Ha n te dl m edn ad i a n g g ar Handledning om temadagar Välkommen till temadagen! Inför och efter skolvalen är det vanligt med aktiviteter som handlar om politik, demokrati eller mänskliga rättigheter. Några exempel på aktiviteter kan

Läs mer

TRANÅS direkt. Försäljning pågår på Norraby udde. Campusfrågan lever vidare. Full fart & go i Ekbergspark. Tranås deltog i Världskonferens i Sydkorea

TRANÅS direkt. Försäljning pågår på Norraby udde. Campusfrågan lever vidare. Full fart & go i Ekbergspark. Tranås deltog i Världskonferens i Sydkorea TRANÅS direkt INFORMATION FRÅN HELA TRANÅS KOMMUN - DECEMBER 2012 Full fart & go i Ekbergspark Försäljning pågår på Norraby udde Tranås deltog i Världskonferens i Sydkorea Campusfrågan lever vidare Självklart

Läs mer

alt Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn #1 2007 30kr ISSN 1654-6067

alt Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn #1 2007 30kr ISSN 1654-6067 alt En annan värld är möjlig! Röster från en global rättviserörelse. #1 2007 30kr ISSN 1654-6067 Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

VÅRPROGRAMMET 2015 PÅ NATURCENTRUM

VÅRPROGRAMMET 2015 PÅ NATURCENTRUM VÅRPROGRAMMET 2015 PÅ NATURCENTRUM Naturcentrum En kreativ arena för alla. Calluna AB driver Naturcentrum med uppdrag av Teknik och samhällsbyggnadsnämnden, Linköpings kommun sen 1999. I vårt uppdrag ingår

Läs mer

Svenska FSC Årsredovisning 2013

Svenska FSC Årsredovisning 2013 med verksamhetsberättelse FSC, A.C. All rights reserved. FSC F000229 Rapport 1:14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsberättelse Ett FSC världen över 4 5 Ökad kännedom om- och breddat engagemang för FSC! 6

Läs mer

Kungsfiskaren. Miljö och rättvisa i fokus på årets Marknadsafton sidan 6. Miljöpris till bönder som går före sidan 4-5. På gång i kretsen:

Kungsfiskaren. Miljö och rättvisa i fokus på årets Marknadsafton sidan 6. Miljöpris till bönder som går före sidan 4-5. På gång i kretsen: Kungsfiskaren Medlemsblad för Naturskyddsföreningen Örebro. Hösten 2004, årgång 12. Miljö och rättvisa i fokus på årets Marknadsafton sidan 6 På gång i kretsen: Fladdermus-safari torsdag 26 aug. Inspirationskväll

Läs mer

Aktionsplan för biologisk mångfald

Aktionsplan för biologisk mångfald Aktionsplan för biologisk mångfald Uppföljning 1997-2007 Projektansvarig: Magnus Bergström och Monica Pettersson Författare: Jessica Eisenring Omslag: Bertil Kumlien Tryck: Affärstryckeriet 2008 Ledningskontoret

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

pa p p e r RÅM 2013 Visby

pa p p e r RÅM 2013 Visby viktiga pa p p e r RÅM 2013 Visby Plats för anteckningar Innehållsförteckning Programmet för RÅM 2 6 januari... 6 Programmet med förklaringar... 7 Årsredovisning för Fältbiologerna... 8 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Inspiration från Arvika

Inspiration från Arvika Nr 2 2012. Redaktör: Kajsa Jernqvist, tlf. 0520-65 95 40. Skribent: Pernilla Fredholm. Ansvarig utgivare: Johan Fritz. nyhetsbrev Näringsliv nyhetsbrev för näringslivet i lilla edets kommun november 2012

Läs mer

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil?

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil? SAMMANSTÄLLNING ENKÄT OM GRÖNA FRÅGOR INFÖR VALET 2014 Nätverket Ny Grön Våg består av ett 30-tal natur-, miljö-, och friluftsorganisationer i sområdet. Bland dessa ingår Naturskyddsföreningen i s län,

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Jönköping Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Linköping Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

Verksamhetsplan för 2014

Verksamhetsplan för 2014 Umeå Verksamhetsplan för 2014 Inledning Styrelsen för kretsen började under 2012 ett delvis annat sätt att arbeta genom att: identifiera verksamhetsområden som kan anses vara viktiga för Umeåkretsen klarlägga

Läs mer