STAC Elittränare 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STAC Elittränare 2015"

Transkript

1 STAC Elittränare 2015 Avancerad vidareutbildning för dig som redan är tränare men vill utvecklas till en elittränare som gör stor skillnad för sina klienter, oavsett idrott! STAC Elittränare STAC Elittränare vänder sig till dig som vill bli mycket bättre på hela processen bakom skapandet av totalfysik för en viss kravprofil. Det är utbildningen för dig som vill lära dig hur man professionellt hanterar och guidar sina klienter från screening och analys hela vägen till den tredimensionella dynamiska flexibilitet, styrka, stabilitet, mobilitet, koordination, power, speed, agility och uthållighetsprofil som krävs. På STAC Elittränare finns det en tydlig idrottsmedicinsk, manuell medicin, kinetisk och praktisk erfarenhetsmässig koppling. Det betyder att vi lär ut hur man skapar, anpassar, coachar och dimensionerar träning för maximal effekt med minimal skaderisk och positiv hälsoutveckling. STAC Elittränare är inriktad på att ge maximal transfer av kunskap och erfarenhet till din vardag och har därför en fördelning mellan teori och praktik på 20 % respektive 80 %. En röd tråd och sex (6) unika utbildningssteg under 1 år Hela STAC Elittränarutbildning bygger på en röd tråd. En röd tråd som speglar hur man faktiskt jobbar professionellt från grunden och hela vägen mot klienternas mål. Bakom STAC Metoden och STAC Processen ligger inte bara modern idrottsforskning och idrottsmedicinsk vetenskap utan det viktigaste av allt, nämligen att allt bottnar i praktisk ackumulerad erfarenhetskunskap från tusentals och åter tusentals riktiga konsultationer och coachade träningspass. På STAC Elittränare lär vi dig skapa riktiga träningsprogram och riktiga träningsupplägg för riktiga klienter. Vi lär inte ut ett färdigt recept eller standardiserad sanning, vi lär ut STAC processen. Det finns inget färdigt program, det finns inga standardlösningar, du måste själv lära dig att screena, analysera, finna svagheterna/styrkorna, täppa till luckorna, bygga vidare,

2 trimma, modifiera, bygga steg för steg, bygga med parallella processer och periodisera detta över tid. Det är bl.a. detta vi hjälper dig med under utbildningsåret på STAC Academy. De sex (6) olika stegen på STAC Elittränare Varje steg på STAC är tre dagar, varje steg bygger vidare på de tidigare stegen. Det finns en mycket viktig pedagogisk anledning till att stegen har en viss ordning och visst innehåll. Nedan ger vi en mycket kortfattad inblick i huvuddragen för varje steg i utbildningen. Tillfälle 1. Screening, tester utvärdering och korrektiv programdesign. Statisk och dynamisk hållningsanalys, STAC Screening, nulägesanalys, utvärdering av screening- och testdata, grundläggande genomgång av funktionell anatomi och skapande av stabil idrottsbas. Basal korrektiv och funktionell programdesign för klientens första uppbyggnadsfaser. Tillfälle 2. Professionell programdesign. Fokus på den kvalificerade processen bakom övningsval, övningskombinationer, modifiering av programvariabler samt hur man modifierar programstrukturen för en mängd olika syften, idrottsinriktningar, nivåer och kravspecifikationer. Flertal praktiska klientfall i grupparbetsform optimerar inlärningen. Tillfälle 3. Professionell periodisering av träningsupplägg. Planering av träning över längre tidsintervall och taktiskt hänsynstagande till vilka olika biomotoriska variabler, vilken träningsinriktning och vilken modifiering av övningsvariabler som skall ske och prioriteras under en viss tid och varför. Flertal praktiska klientfall i grupparbetsform optimerar inlärningen. Tillfälle 4. Konvertering av styrka till power och fystester. Hur man konverterar massa och maxstyrka utan krav på maximal acceleration eller speed till styrkeutveckling med krav på maximal acceleration och speed. Även hur man skapar och väljer tester samt hur man designar och standardiserar testprotokoll som är relevanta för både det man vill veta och det som avgör inom den aktuella idrotten. Tillfälle 5. Integrering och sport business. Integrering och fördjupning av genomgångna utbildningssteg och coachning i kombination med riktad praktik kring kinetiska rörelsemönster och typiska övningsinriktningar. Hur man bygger business runt sin egen person, sina egna

3 tjänster eller sitt eget företag samt hur man paketerar, marknadsför, hittar sin målgrupp och utvecklar sin verksamhet. Tillfälle 6. Professionell uthållighetsträning och idrottsmedicin. Vi fokuserar på det grenspecifika och komplexa uthållighetskravet, dvs. den aktuella idrottens faktiska ergogenes, bioenergetik, intervaller, återhämtningsperioder, tempon, intensiteter, arbets- /viloförhållanden och rörelsemönster. Vad krävs för att söka till STAC Elittränare? Eftersom STAC Elittränare inte är en grundutbildning utan en kvalificerad vidareutbildning, bör du ha en del förkunskaper och erfarenheter inom anatomi, fysiologi, kinetik och träningslära, du bör dessutom ha en ganska stark drive att lära och vara van vid coachning av klienter. Exempel på förkunskapsnivå: Idrottsspecifika tränare med flera steg av förbundsutbildning, lagsports-/idrottstränare med flera tränarutbildningssteg, examinerad personlig tränare (PT) från någon av de längre PT-utbildningarna, legitimerade manuella terapeuter med tränaruppdrag (ex leg. naprapat, kiropraktor, sjukgymnast, osteopat etc., cert. massör etc.), idrottsmedicinare med tränaruppdrag, rehabiliteringsexperter med uppbyggnadsträning som specialitet eller liknande kompetens från annat håll. Kunskapsnivå, lämplighet och ansökningsordning avgör vem som blir antagen till STAC Elittränare. Unikt digitalt stöd på STAC Elittränare! STAC PAD, vårt webbaserade digitala verktyg för screening, analys, övningsval, övningsbilder, programdesign, periodisering av träning och klienthantering, ger dig som STAC Elittränarkandidaten professionellt stöd i allt från STAC Screening till klientfall och implementering av det man lär i verkligheten.

4 Citat och omdömen från våra studenter: STAC Elittränarutbildning är det absolut bästa jag gjort. Den var över alla mina förväntningar och jag har aldrig lärt mig så mycket som under det utbildningsåret! Fanny Marjamaa Bylund STAC Elittränare , Fystränare/coach på Stay Fit with Fanny & Tornvillans träningsstudio, Svensk mästare i Long cycle kettlebell 2013, 2014 STAC Elittränarutbildning har inte gett mig ett nytt verktyg i lådan, jag har fått en helt ny verktygslåda och skaffat mig ett stort försprång gentemot mina kollegor och konkurrenter! Utbildningen har gett mig möjligheter att få arbete med och utveckla elitidrottare ihop med kunskapen att lösa de problematiska klientfall som jag tidigare stod hjälplös inför. Den bästa ekonomiska investeringen jag har gjort, eftersom jag dubblat min månadslön och fått upprätta väntelista. Jag vill rekommendera alla mina kollegor i branschen att gå den här utbildningen, det är för dyrt att INTE göra det! Carl Jonsén, STAC Elittränare , Personlig Tränare på Nordic Club Kalmar Varje gång jag kommer ner till STAC så rubbas mina träningsfundament och jag inser hur mycket jag har att lära, trots över 10 år som kampsportstränare och personlig tränare. Varje gång! Björn Rhodin STAC Elittränare , Fystränare/coach f.a. stående kampsport på West Coast 4 Kick Boxing Göteborg. För dig som vill tänka utanför boxen och skapa förändring på allvar! Johanna Sjögren STAC Elittränare , Fystränare FC Rosengård Allsvenskan, Svenska Mästare 2013 (LdB FC), 2014 Via STAC Elittränar-utbildningen har jag fått en bred arsenal av verktyg för att kunna arbeta professionellt med idrotter på hög nivå. Varje steg under utbildningsåret har olika inriktningar vilket bidrar till ett kunskapsspann som gör utbildningen helt unik i sitt slag!

5 Kristian Skarphagen STAC Elittränare , Fil.kand. Idrottsvetenskap, Life Kenetik-tränare, Ansvarig Fystränare Frölunda HC Academy U16-J18/J20 På STAC Elittränarutbildningen kommer du att möta stor kunskap, proffsigt upplägg och trevlig atmosfär!! Allt, från den mycket viktiga grundläggande stabilitetsträningen till den grenspecifika power- och uthållighetsträningen finns med, -den här utbildningen är Top Notch!! Catharina Rådemar STAC Elittränare , Leg, Sjukgymnast/Fystränare på Catti Rådemar Kost-Fys-Rehab Lidköping. STAC Elittränarutbildning motsvarade INTE mina förväntningar, den var 10 gånger bättre än vad jag hade hoppats på. Lukas Kroon STAC Elittränare , Fystränare på SALK-Hallen Bromma & Optimal Fysik Stockholm STAC Elittränare årig vidareutbildning (totalt 300 timmar) som innefattar 6 stycken 3-dagarsutbildningar om totalt 144 timmar. Utöver detta tillkommer 156 timmars praktik med hemuppgifter, implementering och coachning av egna klienter. Max antal deltagare i varje årskull är 24. Endast en kurs starar per år på STAC. Vi menar allvar med kvalitet, överföring och effekt även när vi utbildar. STAC Elittränare 2014_4 (obs! den pågående utbildningen) maj 2014 (tillfälle 1), 4-6 september (2), 4-6 december (3), februari 2015 (4), april 2015 (5), maj 2015 (6). STAC Elittränare 2015_5 (startar 28 maj 2015)

6 28-30 maj 2015 (tillfälle 1), 3-5 september (2), 3-5 december (3), februari 2016 (4), april 2016 (5), maj 2016 (6). Tider vid alla utbildningstillfällen: Dag samling, , lunch Dag , lunch Dag , lunch FAKTA Om Utbildningen Alla utbildningsstegen på STAC Elittränare går enligt principen 20 % teori och 80 % praktik, utom första tillfället där fördelningen är 40/60. Vi anser att den praktiska förmågan att omsätta kunskap till handling är det viktigaste redskapet för att skapa bra resultat. Vilken dokumentation och redskap ingår? STAC Elittränarmanual, innehållande faktatexter, bilder, diagram, formulär, artiklar och referenser som supportar din resa som STAC Elittränare. I STAC Elittränarmanual finner du de väsentliga delarna av den teoretiska underbyggnad, erfarenhetskunskap och stöd som du behöver för att kunna läsa på och hänga med på de olika utbildningsstegen. STAC PAD, dvs. vårt webbaserade, digitala screenings- och programdesignverktyg ingår som ett av våra effektiva utbildningsverktyg. Du använder STAC PAD gratis under samtliga sex utbildningstillfällen på STAC, mellan första och andra steget är det också gratis om man skriver på en elevlicens. Som STAC Elittränare får du köpa STAC PAD-licens för reducerat pris (20% rabatt) efter utbildningens slut. Du kan också välja att investera i STAC PAD redan under utbildningen, du får självklart samma rabatt redan då.

7 STAC Grundtränare förbereder och ger behörighet till STAC Elittränare! Utbildningen STAC Grundtränare är delvis skapad för att ge tillräckliga förkunskaper för att kunna ansöka till STAC Elittränare. På STAC Grundtränare går vi igenom allt från STAC Metodens helhetstänk, de olika organsystemen i förhållande till träning och hur man screenar, analyserar och skapar grundläggande träningsprogram för de första faserna av uppbyggnadsträning. Vad blir det för investering att gå STAC Elittränare? STAC Elittränarutbildning kostar i dagsläget kr + 6 % moms för hela utbildningen. Mat och logi under utbildningen ingår inte. Se tips på boende längre ner. Möjlighet till räntefri avbetalning av utbildning! STAC har avtal med Human Finans. Genom dem finns möjlighet till räntefri avbetalning. Gå gärna in på STAC-sidan på Human Finans hemsida, https://www.humanfinans.se//stacscandinavian-top-athletic-center.html för mer information, villkor etc. Ansökan, antagning och betalning. Senaste ansökningsdag till STAC Elittränare 2015 är fredag 17 april 2015! Det finns bara 24 platser tillgängliga på utbildningen och vårt mål är alltid att fylla platserna med de mest potenta deltagarna ur ett flertal aspekter. STACs ledning meddelar om man är antagen, vilket kan innebära någon veckas väntan på besked ibland. Det är ofta fler sökanden än tillgängliga platser. Ansökan om utbildningsplats sker skriftligen till

8 Beskriv kortfattat på vilket sätt det vi förmedlar tilltalar dig och vad du har för kort och långsiktiga mål med din utbildning eller dina utbildningssteg på STAC Academy. Notera namn, bostadsadress, FAKTURERINGSADRESS, mobiltelefon och e-post. Notera även utbildningsnivå, typ av tränare för vilken idrott/idrotter samt ev. egna idrottsmeriter. Meddela vilket betalningssätt Du vill använda dig av! Alternativ 1: Betala hela summan genom egen finansiering. Alternativ 2: Lägga upp räntefri avbetalning via Human Finans. Läs mera på https://www.humanfinans.se//stac-scandinavian-top-athletic-center.html Efter meddelande om antagning, skickar vi ut faktura på anmälningsavgift på kr till den adress du angivit som FAKTURERINGSADRESS. Observera! Först när du betalat anmälningsavgiften på 4000 kr, är din plats reserverad och definitiv på STAC Elittränare. Betalning av resterande belopp eller verifierat avbetalningsupplägg via Human Finans, skall vara vårt konto tillhanda respektive verifierat senast torsdagen den 30 april Vid utebliven betalning och passerat sista betalningsdatum enligt ovanstående datum och/eller angivelse på faktura, lämnas din plats ut till personer på väntelistan. Anmälningsavgiften återbetalas ej, oavsett anledning! Vad gäller om jag hoppar av eller missar ett utbildningssteg? Anmälan är bindande till samtliga ingående sex utbildningssteg. Avhopp

9 Om du anmäler dig till STAC Elittränare men hoppar av (oavsett anledning) efter sista inbetalningsdag inför första tillfället (dvs. efter sista betalningsdatum för steg 1), utgår ingen återbetalning. Du får möjlighet att hoppa på utbildningen nästkommande år, men återbetalning sker inte. Samma sak gäller givetvis också om avhoppet sker senare under utbildningsåret, dvs. ingen återbetalning. Anledningen är mycket enkel, STAC Elittränare är en kvalitetsutbildning med relativt få deltagare, vi har mycket instruktörer och bygger på steg för stegprincipen, dvs. vi kan inte fylla upp med ny deltagare när utbildningen börjat. Missa ett steg Att missa ett steg är inte heller att rekommendera. Eftersom stegen bygger på varandra, kan det bli problem att greppa helheten vid nästa tillfälle. Om olycka eller sjukdom ändå är framme och man tvingas att missa ett steg, kan man i mån av plats ta igen detta steg året efter, utan extra kostnad. I undantagsfall går det att skapa ett extra utbildningstillfälle för att kompensera för missat tillfälle (privatutbildning), men man får betala extra för detta. Missat steg måste tas igen för att kunna bli godkänd som STAC Elittränare. Vad krävs för att bli godkänd och examinerad som STAC Elittränare? Närvaro alla dagar på samtliga sex steg Samtliga hemuppgifter inlämnade, ev. korrigerade och godkända Godkänd på alla praktiska uppföljningstester från steg 2 till steg 5 (dvs. repetitionstest av det man lärde förra tillfället) Godkänd på praktiska tentamen sista tillfället

10 Godkänd på teoretiska sluttentan Mat och logi Mat och logi ingår inte på STAC Elittränare, men vi hjälper dig med råd och tips gällande boende och mat nedan: Bra boende Villa Flora/Viola Villa Vesta hotell (www.villavesta.se) Villa Nora Vandrarhem (www.villanora.se) Mat Oftast äter vi gemensam lunch på något av dessa två ställen, middag brukar deltagare boka själva i mindre grupper. Vill man inte delta i gemensam lunch, meddelar man STAC detta, senast samma morgon. Man betalar sin egen lunch. STAC har bokat och beställt specialdesignad glutenfri och laktosfri lunchmeny för att passa kostbudskapet på utbildningen. Vi äter oftast detta på Puls Restaurang (www.ronnebypuls.se) Middag kvällstid. Vi föreslår: 1. Puls Restaurang (Nygatan 5, närmast STAC, 200 m innan torget), boka på Bistro Bakgården (Västra torggatan 3, vid Ronneby torg) boka på Ronneby Cafe och Matsalar (Prinsgatan 17, nedanför Kyrkan i Centrum), boka på

11 Resa till Ronneby Flyg: Landar på Ronneby Airport (10 min från STAC). Förboka taxi till STAC. Tåg: Stannar vid Ronneby Tågstation (5 min från STAC), Gå 100 m längs spåret mot centrum, gå över järnvägsrälsen gå tillbaka 600 m längs med Ronnebyån, ta vänster över gatan vid den stora parkeringen efter ingången till Flextronics. Nu ser du STAC överallt ;-). Mer info: Läs mer om våra utbildningar och aktiviteter på eller fälj oss på FB och Instagram. Om något är oklart kontakta vår koordinator Emil Blennow på eller

STAC Prislista Senast uppdaterad 2015-04-23

STAC Prislista Senast uppdaterad 2015-04-23 STAC Prislista Senast uppdaterad 2015-04-23 STAC Träning Årskort Vuxen Med autogiro (ingår en enkel individuell screening + ett program, introduktionskurs i funktionell träning, samtliga pass samt medlemspris

Läs mer

Friskvårdsmassör. med inriktning mot idrottsmedicin och träning. Våren 2015

Friskvårdsmassör. med inriktning mot idrottsmedicin och träning. Våren 2015 Friskvårdsmassör med inriktning mot idrottsmedicin och träning Våren 2015 Bergqvists utbildningsvägar inom massage CSN vid helfart Massageterapeut, avancerad Utbildningslängd: 500 timmar I denna utbildning

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Personlig tränare - steg 2. Vidareutbildning för grundutbildade Personliga tränare

Personlig tränare - steg 2. Vidareutbildning för grundutbildade Personliga tränare Personlig tränare - steg 2 Vidareutbildning för grundutbildade Personliga tränare 2015 Bergqvist Massage & Friskvårdsutbildningar Ett familjeföretag som erbjudit utbildningar inom massage och friskvård

Läs mer

Idébok - för ett lyckat projekt

Idébok - för ett lyckat projekt Idébok - för ett lyckat projekt Förord Med Idéboken vill vi inspirera aktörer att ta steget och starta ett EU-projekt. Det finns alla möjligheter att testa nya idéer inom olika betydelsefulla områden och

Läs mer

Du är särskilt inbjuden till Förbättra Ditt Sälj* 6-mån. Mentorskapsprogram 2011. Säljhinder workshop 2011

Du är särskilt inbjuden till Förbättra Ditt Sälj* 6-mån. Mentorskapsprogram 2011. Säljhinder workshop 2011 Du är särskilt inbjuden till Förbättra Ditt Sälj* 6-mån. Mentorskapsprogram 2011 eller Säljhinder workshop 2011 Utformad för företagare som är redo att sälja mer och bättre, att förändra sina liv och sin

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb.

Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb. 1 Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb. Motiv för guiden Mål med guiden Börja i underlagen Rekryteringssituationen Kontrollerad Okontrollerad Bra självprövning Rekryteringsdokumentet

Läs mer

inför grupp. Dramaturgi Retorik

inför grupp. Dramaturgi Retorik KURSprogram Agera Kommunikation AB är, sedan företagets start 2003, en flitigt anlitad partner till företag, myndigheter, kommuner och organisationer som vill kompetensutveckla sina medarbetare inom praktisk

Läs mer

10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer PT-utbildning

10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer PT-utbildning ! 10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer PT-utbildning 10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer PT-utbildning 1. Vilken inriktning och kunskapsnivå vill du ha efter din utbildning?

Läs mer

Massageterapeut, avancerad delvis förlagd i Brasilien

Massageterapeut, avancerad delvis förlagd i Brasilien Massageterapeut, avancerad delvis förlagd i Brasilien Med fördjupning inom idrottsmedicin, friskvård och funktionell träning CSN-berättigad Hösten 2012 Bergqvists utbildningsvägar inom massage CSN vid

Läs mer

Ledarskap och kommunikation med NLP

Ledarskap och kommunikation med NLP Ledarskap och kommunikation med NLP Lev, lär, träna och förändra utbildningen som ger dig helt nya perspektiv och resultat NLP Business Practitioner är utbildningen för dig som vill utvecklas som ledare

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se Rekryteringsmanual - För dig som behöver rekryteringsråd Kontakt: E-post: Utgivare: roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se roi:recruit Innehållsförteckning 1. SKAPA EN GENOMARBETAD KRAVPROFIL...

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 4 Kunder som förverkligar visioner?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 4 Kunder som förverkligar visioner? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 4 Kunder som förverkligar visioner? Av: Jesper Lindén I den här delen kommer du att få lära känna den viktigaste personen i hela din

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING DJURGÅRDENS IF - UNGDOM

VERKSAMHETSBESKRIVNING DJURGÅRDENS IF - UNGDOM VERKSAMHETSBESKRIVNING DJURGÅRDENS IF - UNGDOM INITIATIV UTVECKLING AMBITION KREATIVITET FRAMGÅNG Välkommen till Djurgårdens ungdomshockey Djurgården är Sveriges mest framgångsrika ishockeyförening genom

Läs mer

Tips & trix för dig som ska starta eget

Tips & trix för dig som ska starta eget Tips & trix för dig som ska starta eget *************************************************************************************************** Innehållsförteckning ****************************************************************************************************

Läs mer

Hantera Livet Med ADHD/ADD

Hantera Livet Med ADHD/ADD Hantera Livet Med ADHD/ADD Tio Strategier Att Organisera Din Tid, Dina Saker Och Ditt Liv Zemira Goja Copyright 2011 Coaching Center HANTERA Ditt ADHD/ADD Liv Tio Strategier Att Organisera Din Tid, Dina

Läs mer

Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF

Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF 2 Innehållsförteckning Utbildning Sid nr. Kommunikativt Ledarskap U636 C 4 Kommunikativt Ledarskap U636 D 4 Personlig

Läs mer

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar!

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! 5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! En del av projektet Sveriges Smartaste Marknadsförare av Jesper Lindén - Bli inte en SEO terrorist, bygg ett långsiktigt och hållbart system

Läs mer

Friskvårdsmassör Massageterapeut Medicinsk massageterapeut. Studieplan 2015

Friskvårdsmassör Massageterapeut Medicinsk massageterapeut. Studieplan 2015 Friskvårdsmassör Massageterapeut Medicinsk massageterapeut Studieplan 2015 Friskvårdsmassör (Steg 1) Massageterapeut (Steg 1 2) Medicinsk massageterapeut (Steg 1 3) INNEHÅLL Studieplan 2015 Historik Svensk

Läs mer

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring!

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring! Om du inte inför de här teknikerna så fort som möjligt kommer du att vara helt rökt om några år, kanske snabbare än så. Dina smartare konkurrenter kommer att krossa dig totalt Respirator-marknadsföring

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

sisuidrottsutbildarna.se/vastmanland rf.se/vastmanland facebook.com/sisuovif Följ sisuovif på Instagram

sisuidrottsutbildarna.se/vastmanland rf.se/vastmanland facebook.com/sisuovif Följ sisuovif på Instagram Möt oss hösten 2015 sisuidrottsutbildarna.se/vastmanland rf.se/vastmanland facebook.com/sisuovif Följ sisuovif på Instagram Kalendarium Augusti 25 Sista dagen att söka LOK-stöd 29-30 Plattformen i Norberg

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

Block 1, Hemuppgift Block 2, Förkravskontroll Block 3, Tillämpat Instruktörsskap Block 4, Utrustningskunskap

Block 1, Hemuppgift Block 2, Förkravskontroll Block 3, Tillämpat Instruktörsskap Block 4, Utrustningskunskap Denna handledning är tänkt att vara ett stöd och en informationskälla för den som siktar på att via Svenska Klätterförbundet (SKF) examinera sig och därigenom bli auktoriserad inomhusklätterinstruktör.

Läs mer