Skolprogram från West Pride HT 2015 VT 2016

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skolprogram från West Pride HT 2015 VT 2016"

Transkript

1 Skolprogram från West Pride HT 2015 VT 2016 West Pride Göteborgs HBTQ-festival har glädjen att erbjuda er ett besök för att stärka och stödja ert mångfaldsarbete genom fokus på hbtq-frågorna. Skolan har i uppdrag att belysa hbtq-frågor och arbeta med genus och normkritik. Men hur görs detta? I vårt uppdrag till skolor i Göteborg och Västra Götalandsregionen finns såväl kostnadsfria aktiviteter, föreställningar/föreläsningar att köpa in samt lektionstips och guider till hur en kan arbeta i skolans alla stadier kring hbtq, genus och jämställdhet. Vi på West Pride arbetar alltid utifrån en konst- och kulturkontext, och vill ge barn & ungdomar en möjlighet att få pröva att uttrycka sig med fler förmågor än de traditionella. Med vårt program vill vi bidra till att starta upp ett mer långsiktigt arbete för att synliggöra hbtq-personers situation. West Pride arbetar med att främja attitydförändringar samtidigt som vi vill skapa möjligheter för nya mötesplatser att uppstå och bestå. Vårt skolprogram och våra lärarguider uppdateras inför varje läsår. Samarbeta med West Pride Är din skola intresserad av ett fördjupat samarbete med West Pride? Vi är intresserade! Vi söker 3 gymnasieskolor i Göteborg och i Västra Götalandsregionen som vill gå in i ett fördjupat samarbete med festivalen. Överenskommelse om hur ett sådant samarbete ska se ut görs med respektive skola men kan bl.a. innebära att vi erbjuder utbildningar och kulturprogram för såväl personal som elever. Syftet är att skolan ska arbeta med mångfald och hbtq mer långsiktigt och inkluderande samt att arbetet kring frågorna fortgår även när inte West Prides personal och samarbetspartners finns på plats. Boka nu så här gör du: För mer information kring bokningar samt beställning av pedagogisk handledning, kontakta vår verksamhetskoordinator Jenny Gustafsson. Hon nås lättast via e-post! Ni finner även kontaktuppgifter till externa arrangörer under varje aktivitet i programmet. E-post: Tel: Detta kan vi erbjuda er kostnadsfritt: NORMKRITISK SAGOSTUND MED SKAPANDE VERKSAMHET Pedagogen Jenny Gustafsson kommer till er skola, och tar hjälp av konst och litteratur för att tala om kärlek och familj med de yngre barnen. Lektionen inleds med färg med fokus på regnbågsflaggan (kärleksflaggan) och barnens tankar om hur kärlek kan se ut. Sedan följer högläsning av en normkritisk saga. En kort lekpaus ger oss sedan ny energi till att arbeta med klipp & klistra kring hur en familj kan se ut. Vi hjälper barnen få med sig ett par normkritiska glasögon i livet, och belyser rätten till att få vara sig själv. OBS! Denna programpunkt går endast att boka aug jan MÅLGRUPP: Skolår F-3 1

2 LÄNGD: 1,5-2 timmar KOSTNAD: Gratis KONTAKT: KÄRLEKENS PRIS En föreställning med berättelser som baseras på hbt-personers vittnesmål om sin livssituation. Det handlar bl.a. om hur svårt det fortfarande är att öppet manifestera sin sexuella läggning och könsidentitet, såväl i Sverige som i andra länder ute i världen. Skådespelaren, författaren och tidigare riksdagsledamoten Tasso Stafilidis tar tillsammans med pianisten Kasper Forselius oss med på en resa där öppenheten kan vara en balansgång på en skör tråd mellan liv och död. Föreställningen ramas in med sånger av Jacques Brel och Vladimir Vysotskij. OBS! Denna programpunkt går endast att boka sept jan MÅLGRUPP: År 6- Gymnasiet LÄNGD: 45 minuter + 30 minuter diskussion, eller efter överenskommelse. Kan skräddarsys efter önskemål. KOSTNAD: Gratis (ordinarie pris kr) OBS! Går att boka i begränsad omfattning och gäller främst för de kommuner/skolor som ingår längre samarbeten med West Pride. KONTAKT: PLAYGROUND feat. West Pride & Projekt: Norma- En värld för alla? (Världskulturmuseet) Välkommen på vår temavecka med fokus på transpersoner och psykisk ohälsa. Under denna temavecka gör vi ett nedslag i detta viktiga ämne med hjälp av utställningen Playground, en lekfull utställning om normer, och besök av Norma. Norma är en grupp unga kvinnor och transpersoner med erfarenhet av psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa drabbar en av fem av alla unga i Sverige. Det är skyhöga siffror som vi verkar vara både oförmögna att hantera och alltför rädda att prata om. Det blir samtal, workshops i Playground och exklusiv visning av Normas egen utställning Att stå ut! NÄR? Vecka 41, tisdag 6/10 till och med fredag 9/10, kl MÅLGRUPP: År 9 - Gymnasiet LÄNGD: 1,5 timme KOSTNAD: Gratis KONTAKT: Bokas via HBTQ OCH VARDAGSHEDER Den största utmaningen för många svenska ungdomar är att leva i en världens mest fria samhällen men samtidigt komma från ett hem där ens livsmöjligheter är starkt begränsade av sociala normer som t.ex. inte accepterar hbtq-personer - varken i hemmet, i skolan eller i sportklubben. Robert Hannah håller en interaktiv workshop om hur man motverkar förtryckande sociala regler - vardagsheder - baserad på hans egen uppväxt i en Göteborgsförort. MÅLGRUPP: Gymnasiet (Enbart inom Göteborg) LÄNGD: ca min KOSTNAD: Gratis KONTAKT: DRAGWORKSHOP UTFORSKA KÖN I RÖRELSE OCH UTTRYCK Drag handlar om att förstärka både synliga och osynliga normer hos en viss karaktär, person eller stereotyp. Vilka förväntningar har normen satt på denna person? Det finns inga rätt och fel utan hela workshopen utgår ifrån dina egna föreställningar om världen, dess normer, orättvisor, rättvisor och känslor. Workshopen inleds med gruppövningar så att vi ska kanna oss bekväma med varandra. Därefter diskuterar vi kring normer och hur de blir till. Vi testar olika uttryck ihop och känner på gångstilar, dialekt, tal, kroppsspråk etc. Vi går igenom manligt/kvinnligt och dess uttryck, workshopledaren Cizzi Grönkvist, 2

3 kommer att visa hur ro relseskillnader och uttryck skiljer sig i det maskulina och feminina uttrycket och därefter får deltagarna testa själva efterledning. Transformeringen a r då vi byter om och presenterar våra karaktärer. Vi avslutar med utvärdering. MÅLGRUPP: Gymnasiet och åk 9, max 15 per grupp. LÄNGD: 2 h och 30 min men kan kortas och omformas efter beställare. KOSTNAD: Enbart materialkostnad, ca 999 kr per grupp. KONTAKT: MUSEILEKTIONER HT 2015 I samarbete med Göteborgs museer har vi tagit fram en lista med museilektioner på tema hbtq och genus/normkritik. Denna lista skickas ut i augusti samt kommer även finnas tillgänglig att ladda ner på vår hemsida: PEDAGOGISK HBTQ-GUIDE Vi erbjuder en gratis lärarguide i pdf-format, med tips om hur du enkelt arbetar med hbtq-frågor och normkritik i skolan. Vi utgår från konst och kultur i form av film och böcker samt ger tips om handledningsmaterial och enkla övningar. Du beställer den enkelt genom att maila oss och ange vilka åldersspann du är intressera av (den finns riktad för år F-3, 4-6, 7-9 samt Gymnasiet) Guiderna uppdateras inför varje läsår. Följande kan vi, tillsammans med våra samarbetspartners, erbjuda er mot en kostnad: 3 MMM BLIR MARABOU Föreställning av och med Cizzi Grönkvist. I en ståuppshow har ni mo jlighet att tra ffa Jeanie Battle Bitch Black i en underhållande bera ttelsekomedi. Alter-egot Jeanie a r instrukto r fo r Dragkings och Dragqueens och fokuserar sig kring hur vi go r ko n och hur vi go r sexualitet Men också hur skeva normer sta ndigt exkluderar HBTQ-personer. Platsen skulle kunna vara en lo pbana fo r att utma ta tiden och exakt hur ma nga steg som kra vs mot en ba ttre va rld. Att bra nna ba de kalorier och fo rdomar samtidigt a r va l ett lyckat recept? Men marathon a r bara en (parantes) som omger det ma nskliga, det som go r musiken. Tre MMM vill pa verka oss i ra tt riktning, na r det blir dags att va lja. Men ocksa humorisera! Utvalda ma nskliga och magiska scenarion sta lls upp pa banan. Klara, fa rdiga, GA! MÅLGRUPP: Gymnasiet LÄNGD: min med frågestund KOSTNAD: 4000 kr KONTAKT: DET FINNS VÄL INGA HOMOSEXUELLA PÅ VÅR LILLA SKOLA? Om hbtq-ungdomars utsatthet och behovet av en medveten handlingsplan för likabehandling i grundskola och gymnasium. Lars Gårdfeldt, präst och teol.dr, vice ordförande i West Pride utgår från egna erfarenheter och relevant forskning. MÅLGRUPP: Lärare och skolpersonal KOSTNAD: 2000 kr KONTAKT: 3

4 FORUM SKILL: FÖRDOM & STOLTHET EN WORKSHOP OM NORMER KRING KÄRLEK OCH SEXUALITET. Under vår workshop får eleverna möjlighet att diskutera normer och fördomar förknippade med kärlek och sexualitet. Genom olika övningar synliggörs vad vi tänker när vi träffar nya människor. Med hjälp av porträttfoton och personliga berättelser går vi igenom hbtq-begreppen. Workshopen är anpassningsbar efter ålder och nivå. MÅLGRUPP: Främst särskola och gymnasiesärskola, men även grundskola och gymnasiet. LÄNGD: 1,5 timmar. KOSTNAD: 5000 kr KONTAKT: HBT-INFORMATION FÖR SKOLOR RFSL Ett skolbeso k från RFSL Go teborg inneba r att två utbildade informato rer tra ffar elever/ungdomar och informerar dem om heterornormativitet och hbtq-personers livsvillkor i ett heteronormativt samha lle. Dessutom innehåller passet information om RFSL, hbtq, heteronormativitet, sexuell identitet och ko nsroller/uttryck, va rderingso vningar, begreppsdefinition och hbtq-historia. Sja lvklart finns också mo jlighet att sta lla frågor. Mer information hittar du ha r: MA LGRUPP: A r 7- Gymnasiet. LA NGD: 90 min KOSTNAD: Kontakta RFSL Go teborg direkt fo r prisfo rslag och lediga datum, genom att anva nda kontaktformula ret på STOLTA FÖRÄLDRAR Att vara na rstående till barn/ungdom som beskriver sig som hbtq kan ge upphov till frågor och tankar och en o nskan att få dela dessa med andra med samma erfarenheter. Intentionen fo r anho rigfo reningen Stolta Fo ra ldrar a r att på olika vis utbilda och sta rka na rstående i att vara fullgoda fo ra ldrar/vuxna till sina barn. Vi kan komma till fo ra ldramo ten, personalmo ten, temadagar eller sammanhang ni va ljer. Vår styrka a r att genom egna erfarenheter ha familje- och fo ra ldraperspektivet. I våra seminarier delar vi med oss av våra erfarenheter och resonerar kring frågor som kan uppstå: Kunde jag ha gjort annorlunda? Hur ska jag/vi fo rhålla oss; se det som en tonårsfas? Vad sa ger vi till skolan? Syskonens skola? Hur har andra gjort? Inom fo reningen finns en grupp sa rskild fo r fo ra ldrar till trans/queerbarn. Det a r ett sa tt fo r fo reningen att verka på. Våra kunskaper a r inte bara efterfrågade av fo ra ldrar och vuxna som jobbar med barn utan a ven av elever på ho gstadiet och gymnasiet da r vi har genomfo rt många uppskattade uppdrag. Vi kan också komma fo r kort information om fo reningen och hur vi nås, fo r att go ra det la ttar att vid annat tillfa lle kontakta oss. MÅLGRUPP: föräldrar/vuxna närstående,skolpersonal,elever/ungdomar. LÄNGD: 1,5 tim, halvdag, heldag eller kort info om föreningen. KOSTNAD: heldag kr, halvdag 900 kr, kortare seminarium enl ök. För kort info endast ev resekostnad. Eftersom vi ofta formar uppla gg utifrån era o nskemål och behov kan priserna bli annorlunda. KONTAKT: TILLSAMMANS MOT JÄMLIKHET! (Khalid Rashid) Vilka attribut påverkar vårt förhållningssätt när vi pratar med andra personer? Spelar det någon roll vad det är för kön, sexuell läggning, hudfärg eller märkeskläder den andre människan har? Och vad händer med oss när personen har en egenskap som vi upplever som "avvikande"? Tillsammans mot jämlikhet! är ett föredrag med en tillhörande workshop med målet att bidra till jämlika och respektfulla möten genom att synliggöra och motverka strukturer som bidrar till ojämlikhet med hjälp av konkreta och pedagogiska exempel. Ambitionen är att utveckla elevernas och/eller lärarnas kritiska tänkande kring det strukturella förtrycket, ta avstånd från nedlåtande handlingar och säga ifrån förtryck och våld som sker på dessa 4

5 grunder. Av och med Khalid Rashid, som forskat och skrivit en masteruppsats om hbtq-personer utsatta för kollektivt patriarkalt våld och förtryck. MÅLGRUPP: År 7 - Gymnasiet, samt för lärare och skolpersonal. LÄNGD: Ca 3 timmar (kan anpassas efter behov och önskemål) KOSTNAD: Kostnad justeras beroende på utbildningens längd, kr i grundavgift exkl. moms. Kan fakturera vid behov. Resekostnad tillkommer. KONTAKT: TRANS:IT (Malinda Lindmark) En föreläsning om hur seriealbumet Trans:IT blev till samt författarens egna historia om hur hon kom fram till att hon är man till kvinna transvestit och hur det är att vara det i Sverige idag. Det rör sig om en komma ut process på arbetet och attityder från kollegor, hur kärlekslivet har påverkat, och lite om skillnaden mellan olika slags transpersoner och olika sätt en kan se på könsidentitet och könsuttryck. Avslutas med lång frågestund/diskussion med eleverna. MÅLGRUPP: År 6 Gymnasiet LÄNGD: 1,5 timme KOSTNAD: 2800 kr plus resa KONTAKT: E-post: Telefon: VARKEN HORA ELLER KUVAD Föreningen Varken hora eller kuvad erbjuder föreläsningar och tillhörande workshops om hedersvåld och förtryck, demokrati och mänskliga rättigheter. Med specifik inriktning på sex och samlevnad, hbtq-frågor och rätten till sin egen kropp och sitt eget liv ur ett feministiskt och antirasistiskt perspektiv. Vi använder oss av studiematerialet Respektguiden. MÅLGRUPP: Högstadiet och gymnasiet LÄNGD: Mellan 1-2 timmar (kan anpassas efter behov och önskemål) KOSTNAD: 1000 kr samt resekostnad. KONTAKT: Amineh Kakabaveh, E-post: Telefon: VÄRLDENS VIKTIGASTE UNDERVISNING (Nathalie Simonsson) Nathalie Simonsson a r sexualupplysare och fo rfattare till Va rldens viktigaste bok om kroppen, känslor och sex och tillho rande la rarhandledning ett metodmaterial som i första hand används i årskurs 4-6. Hon har även skrivit Skolverkets stödmaterial för sex- och samlevnadsundervisning i särskolan och sex- och samlevnadsundervisning i grundskolans tidigare år, som bägge gavs ut Kurser och föreläsningar skräddarsys utifrån önskemål men kan omfatta sådant som hur en kan prata med elever om kroppen och sex, vad som står i skolans kursplaner, vilka perspektiv som är viktiga och vilka metoder som fungerar i klassrummet. Hur en kan inkludera homo- och bisexualitet och hur en kan diskutera normer om killar och tjejer är alltid en del av utbildningarna. - Jämställd sexualundervisning Hur ger vi alla samma tillgång till sin kropp, sina känslor och sin sexualitet? - Skolans roll och elevhälsans möjligheter - Kroppen, känslor och sex på mellanstadiet - Sex- och samlevnad i särskolan MÅLGRUPP: Elever och skolpersonal. LÄNGD/KOSTNAD: Kontakta Nathalie för samtal om möjliga upplägg och kostnader. KONTAKT: E-post: Telefon: WORKSHOPS OCH UTBILDNINGAR MED MÖTESPLATS SIMONE Mötesplats Simone är en förening för tjejer och transpersoner. Vi är en träffpunkt för unga hbtq-personer och har lång erfarenhet av att utbilda i frågor som rör sexualitet och köns-identitet. Vi erbjuder workshops 5

6 och föreläsningar för elever, lärare och skolpersonal med fokus på hbtq. Vi utformar pass efter era behov kring teman som normer, genus, sexualitet och könsidentitet. D.v.s. hur heteronormer påverkar vardagen i skola och fritid och hur vi kan arbeta för att förändra. Vi arbetar med perspektiv på kön/genus, sexualitet, etnicitet, funktionalitet och makt. Genom interaktiva övningar synliggör vi vilka normer vi förhåller oss till och hur det påverkar människors möjlighet till fria val. MÅLGRUPP: År 6- Gymnasiet, samt för lärare och skolpersonal. LÄNGD: Från 1,5 timme till en heldag KOSTNAD: Varierar, dock alltid en lärartimmes arvode per person som lägsta belopp. KONTAKT: E-post Telefon: Om West Pride West Pride är en festival som lyfter upp normkritik och hbtq-personers livssituation i en konst- och kulturkontext. West Prides syfte är att skapa öppna mötesplatser samt att uppmuntra till ett inkluderande samhällsklimat som motverkar diskriminering. Vi lägger stor vikt på att inleda samarbeten med kulturinstitutioner och skolor i Göteborg och Västra Götalands-regionen. I dag har West Pride närmare 300 samarbetspartners och bland dessa finns så gott som alla kulturinstitutioner i Göteborg, såväl statliga som nationella, regionala och kommunala. Läs mer: 6

Öppna skolan! Om hbtq, normer och inkludering i årskurs 7 9 och gymnasiet

Öppna skolan! Om hbtq, normer och inkludering i årskurs 7 9 och gymnasiet Öppna skolan! Om hbtq, normer och inkludering i årskurs 7 9 och gymnasiet 1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) 2015 ISBN 978-91-85933-88-4 projektledare Jonah Nylund text Rfsl och

Läs mer

En utvärdering av projektet. 101 tillsammans. ett normkritiskt projekt med fokus på jämställdhet, mångfald och rättigheter.

En utvärdering av projektet. 101 tillsammans. ett normkritiskt projekt med fokus på jämställdhet, mångfald och rättigheter. En utvärdering av projektet 101 tillsammans ett normkritiskt projekt med fokus på jämställdhet, mångfald och rättigheter Anna Tulin Brett INNEHÅLL Sammanfattning 3 Inledning 5 Utvärderingens utgångspunkter

Läs mer

RFSL STOCKHOLMS SKOLINFORMATIONSVERKSAMHET

RFSL STOCKHOLMS SKOLINFORMATIONSVERKSAMHET RFSL STOCKHOLMS SKOLINFORMATIONSVERKSAMHET RFSL STOCKHOLMS SKOLINFORMATIONSVERKSAMHET Denna skrift är publicerad av RFSL Stockholm, Stockholmsavdelningen inom Riksförbundet för homosexuellas- bisexuellas-

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Röda tråden. Metodhandbok i sexualitet & samlevnad

Röda tråden. Metodhandbok i sexualitet & samlevnad Röda tråden Metodhandbok i sexualitet & samlevnad Planera sex- och samlevnadsarbetet Att planera sex- och samlevnadsarbetet 5 Sex- och samlevnadsundervisning i skolans styrdokument 16 Sex och samlevnad

Läs mer

Inledning. Version på lätt svenska

Inledning. Version på lätt svenska Inledning Version på lätt svenska HBTQ Hbtq är ett paraplybegrepp, eller ett samlingsnamn, för homosexuella (h), bisexuella (b), transpersoner (t) och andra personer vars identitet är queer (q). Inom vården

Läs mer

ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet

ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet respekt integritet delaktighet vara trygg känna självkänsla må bra lika värde och villkor ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet synas finnas var våga

Läs mer

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN Intervjuer och rapporten är en del av Integrationsfondens projekt Mänskliga Rättigheter i praktiken Diarienummer: 2012-3011299 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN 2013-2015 Folkuniversitetet Umeå Folkuniversitetet

Läs mer

FRÅN BARN TILL BARN GENOM SPRINGSLANTEN LÄRARHANDLEDNING

FRÅN BARN TILL BARN GENOM SPRINGSLANTEN LÄRARHANDLEDNING FRÅN BARN TILL BARN GENOM SPRINGSLANTEN LÄRARHANDLEDNING foto: marcus frendberg INNEHÅLL foto: sos arkiv FRÅN BARN TILL BARN GENOM SPRINGSLANTEN FN:s konvention om barnets rättigheter är ett viktigt dokument

Läs mer

TANKEBANKEN Ett studiecirkelmaterial om normer, makt och förändring

TANKEBANKEN Ett studiecirkelmaterial om normer, makt och förändring KA IG TANKEBANKEN Ett studiecirkelmaterial om normer, makt och förändring Projektledare och författare: Milena Kraft Formgivning och illustration: Emili Svensson Textbearbetning: Malin Österman Stort tack

Läs mer

DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline?

DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? DET DE BERÄTTADE OM internet VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? Innehåll Studie

Läs mer

Vår omvärld är föränderlig

Vår omvärld är föränderlig PRIDE Stå upp för din rätt att vara dig själv. Ladda ner gratisappen Layar och scanna det här omslaget för att höra oss berätta mer, eller lägg upp ett eget porträtt på Instagram och tagga med #iampride

Läs mer

LärarhandLedning grundskolan

LärarhandLedning grundskolan Lärarhandledning Grundskolan LÄRARHANDLEDNING grundskolan Vad är entreprenörskap?... 3 Entreprenöriellt lärande... 3 Pedagogiskt program... 5 Inför besöket... 6 På museet... 6 Syfte med utställningen...

Läs mer

Tjej eller kille spelar roll?

Tjej eller kille spelar roll? Tjej eller kille spelar roll? Tillsammans för en jämställd skola En inspirationsbroschyr för ökad jämställdhet i skolan INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tjej eller kille spela roll? Tillsammans för en jämställd skola...

Läs mer

abc om hbt till sfi 1

abc om hbt till sfi 1 abc om hbt till sfi 1 Inledning Vad är heteronormen? A Idag talar man ofta om heteronormen. Det är ett sätt att flytta fokus från det som avviker homosexualitet till exempel till att istället titta på

Läs mer

Det är svårt att prata om något som någon aldrig tar upp. Sex mot ersättning bland unga hbtq-personer

Det är svårt att prata om något som någon aldrig tar upp. Sex mot ersättning bland unga hbtq-personer Det är svårt att prata om något som någon aldrig tar upp Sex mot ersättning bland unga hbtq-personer Den här broschyren riktar sig till dig som möter personer i åldern 15-25 år i ditt arbete. Du arbetar

Läs mer

Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se

Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se Självklart! Det handlar om rättigheter Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och

Läs mer

En utmaning för heteronormen. lärares kunskapsbehov och ansvar inom områdena sexuell läggning och homofobi

En utmaning för heteronormen. lärares kunskapsbehov och ansvar inom områdena sexuell läggning och homofobi En utmaning för heteronormen lärares kunskapsbehov och ansvar inom områdena sexuell läggning och homofobi En utmaning för heteronormen lärares kunskapsbehov och ansvar inom områdena sexuell läggning och

Läs mer

Hur säger man? En lärarhandledning om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Andra utgåvan. Av Tommy Pherson och Stefan Laack

Hur säger man? En lärarhandledning om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Andra utgåvan. Av Tommy Pherson och Stefan Laack Hur säger man? En lärarhandledning om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Andra utgåvan. Av Tommy Pherson och Stefan Laack Tack! Vi vill tacka alla som har hjälpt oss att utveckla och färdigställa

Läs mer

ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet

ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet Forum för levande historia RFSL Ungdom TREDJE UPPLAGAN BRYT! ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet Forum

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

För mer. rättvisa. ett metodmaterial för skolan om barnkonventionen

För mer. rättvisa. ett metodmaterial för skolan om barnkonventionen För mer rättvisa ett metodmaterial för skolan om barnkonventionen 1 För mer rättvisa Tryckår: 2011 Layout: ADD Text: Malin Gustavsson och Antonia Wulff Ansvarig utgivare: Folkhälsans förbund rf Andra upplagan

Läs mer

NÄRHET, RELATION och KÄRLEK. Pedagogiska tips för dig som vill arbeta med kurser och cirklar med detta tema

NÄRHET, RELATION och KÄRLEK. Pedagogiska tips för dig som vill arbeta med kurser och cirklar med detta tema NÄRHET, RELATION och KÄRLEK Pedagogiska tips för dig som vill arbeta med kurser och cirklar med detta tema M ånga cirkelledare och andra intresserade av temat; Närhet, Relation och Kärlek har hört av sig

Läs mer

HON HEN HAN KOMMA PÅ KOMMA UT OCH KOMMA IN KOMMA PÅ, KOMMA UT OCH KOMMA IN

HON HEN HAN KOMMA PÅ KOMMA UT OCH KOMMA IN KOMMA PÅ, KOMMA UT OCH KOMMA IN OCH KOMMA IN En analys av hälsosituationen för homosexuella och bisexuella ungdomar samt för unga transpersoner. Baksides text Baksidestext Baksideste xt Baks idestext Bakside stext Baksi destext B akside

Läs mer

Duckface/Stoneface om mediebruk, bilder & könsnormer

Duckface/Stoneface om mediebruk, bilder & könsnormer Duckface/Stoneface om mediebruk, bilder & könsnormer Lärarhandledning för högstadiet Vad är Statens medieråd? Statens medieråd är en myndighet med uppdrag att verka för att stärka barn och unga som medvetna

Läs mer

Utbildningsguide Normkritisk skola, nu! Rädda Barnens Ungdomsförbund

Utbildningsguide Normkritisk skola, nu! Rädda Barnens Ungdomsförbund Utbildningsguide Normkritisk skola, nu! Rädda Barnens Ungdomsförbund Att utbilda För att Rädda Barnens Ungdomsförbund ska bli en starkare barnrättsaktör måste vi veta vad vi snackar om och det är där du

Läs mer

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! Slutrapport om sexuell exploatering av unga på internet Förord Internet

Läs mer

Lärarhandledning till musikteaterföreställning Jag är här nu!

Lärarhandledning till musikteaterföreställning Jag är här nu! Lärarhandledning till musikteaterföreställning Jag är här nu! FÖR PEDAGOGEN/DEN VUXNA Information om föreställningen En föreställning för barn 7 12 år. Manus, text och musik är skapad av de medverkande:

Läs mer

Aktivitetspaket Spårare

Aktivitetspaket Spårare Aktivitetspaket Spårare Hej! I Scouterna kan vi göra vad som helst! Häftigast av allt är kanske att vi tillsammans kan göra värden lite bättre. Vi lär oss om hur världen ser ut där vi bor, i skolan och

Läs mer