Schack4an. Mål med kursen. Upplägg för kursen. Schack4an Bakgrund till projektet Schack i skolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Schack4an. Mål med kursen. Upplägg för kursen. Schack4an 2011. Bakgrund till projektet Schack i skolan"

Transkript

1 Steg 1 - kurs

2 Mål med kursen Ge grundläggande kunskaper i schackinstruktion för nybörjare. Ge grundläggande kunskaper i hur en skolschackklubb fungerar. Ge en presentation av en schackinstruktörs arbetsredskap. Ge en presentation av det instruktionsmaterial som Sveriges Schackförbund tagit fram. Presentera praktiska övningar. Upplägg för kursen Bakgrund till projektet Schack i skolan Projektidén Om att starta skolschackklubb Hur undervisar man i schack? Spelformer Sveriges Schackförbunds instruktionsmaterial Praktiska övningar Frågor Bakgrund till projektet Schack i skolan Schack4an Schack4an barn och ca barn lärde sig spela schack barn i finalen i Globen klasser deltog. 85 kvaltävlingar från Ystad i söder till Luleå i norr. Schack4an finns i 22 distrikt.

3 Schack4an ett socialt projekt Rektorernas och lärarnas kommentarer Skapa sammanhållning i klassen Stärka klassens självkänsla Lära klassen sportsligt uppträdande Integrera minoriteter Uppmuntra precis ALLA barn att delta Vad händer efter Schack4an? Vi vill fortsätta med schack på vår skola! Schack är ett perfekt pedagogiskt verktyg! Vi har fått ett bättre klimat i klassrummet. Schack som pedagogiskt verktyg Ger sociala vinster Koncentrationsförmåga Matematisk förmåga Logiskt tänkande Mönsterseende Fantasi Läsförståelse eoretiska kunskaper används i praktisk situation Dessutom Allt sker i LEKENS FORM! Schack är enkelt att utöva i klassrummet! Schack är billigt! Referensgruppen Resultat sommaren 2011 Lars Holmstrand, professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet, Växjö. ora Friberg, professor vid Linköpings universitet, jämställdhetsexpert. Sten Kaijser, professor i matematik, Uppsala universitet. Bo Johansson, docent i didaktik, Uppsala universitet. + orkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap, Karolinska Institutet. Peter Gärdenfors, professorer i kognitionsvetenskap, Lunds Universitet. Ca 120 skolor runt om i Sverige har nu schack. 105 av dessa har bildat skolschackklubb. 279 pedagoger har utbildats. t Flera nya områden vill starta. Spännande utvärdering i Halland.

4 Utvärdering i Halland 13 skolor har bildat skolschackklubb. 43 pedagoger utbildade instruktörer. 100% av pedagogerna ser positiva sociala effekter med schacket. 81% menade att schack hade positiva intellektuella effekter. 58% såg det specifikt i Matte. 23% i alla ämnen. Projektidén Jespers teori Idén Det är lättare att lära en pedagog schack, än att lära en schackspelare pedagogik! Starta skolschackklubbar Att utbilda pedagoger till schackinstruktörer Vad erbjuds skolorna? Vad krävs av skolorna? 20 schackspel. Ett demonstrationsbräde. Ett instruktionsmaterial som är speciellt framtaget för pedagoger. En mentor som närvarar vid minst ett undervisningstillfälle och som agerar bollplank. vå gratis halvdagskurser. Coachning av en referensgrupp. Gratis deltagande i en skollagtävling. Att de bildar en skolschackklubb. Att de ställer upp med lokal. Att de ställer upp med plats där schackmaterialet t kan förvaras. Att de utbildar pedagoger till schackinstruktörer, och avsätter tid för schackverksamhet.

5 Användningsområden Lågstadiet - Fritidsverksamheten - Matematiktimmar Mellanstadiet t - Klasser som tränar inför S4an - Elevens val - Fritidsklubben - Matematiktimmar Om att starta skolschackklubb Varför? Förutsättning för stöd från Sveriges Schackförbund och distriktsförbundet. Social funktion som stärker skolan och schackverksamheten. Vad innebär det? Sveriges Schackförbund har tagit fram ett klubbpaket som innebär minimalt arbete. Den ekonomilösa klubben inga inkomster, inga utgifter. Medlemmarna styrker sitt medlemskap. re personer i en styrelse. Ett årsmöte. Klubbens mentor hjälper er med det administrativa. vå upplägg Minimalt med arbete. Klubben som pedagogiskt verktyg, som lär barnen föreningsteknik. Hur undervisar man i schack?

6 Hur kan det vara enkelt? Det är enkelt att lära ut schack! Barn vill spela schack. Låt dem spela och lektionen är klar! Men forskning visar att instruktion krävs för att schack ska ge påtagliga effekter på barns utveckling. ska barnen bli bättre i schack är instruktion viktigt. Att spela partier Utan begränsning Barnen får spela så länge de vill. Avdömning Efter en viss tid avbryts partierna. I de partier som inte blivit klara sker en avdömning. 5 poängs ledning eller mer ger vinst. Med schackklocka Att organisera spelandet Fria partier Utmanarpartier (Ledaren parar ihop.) om och Jerry (Vinnarna möter varandra. Förlorarna möter varandra.) Bergerturnering (Enligt turneringsschema.) Schack steg för steg Först över. Först över, med kungarna adderade. Bondeschack. Riktig schack, där man vinner genom att slå kungen. Riktig schack, där man vinner genom schack och matt. Spelövningar för att träna olika moment.

7 Schackinstruktörens arbetsredskap Grund Bräden och pjäser. Minst ett på två barn. Ett demonstrationsbräde. Schackuppgifter på papper eller i övningshäften. urneringsscheman. Extra Instruktionsfilmer. Internet för att spela och lösa uppgifter. Schackklockor. Hur ska lokalen planeras? Rundabordet plats för inledning, avrundning och för att lösa uppgifter på papper. Spelborden Där man spelar partier. Demonstrationsbrädet en bra placering är där det syns både från runda bordet och spelborden. Whiteboarden för att skriva upp viktiga kom ihåg. re nivåer av schackinstruktion Bara spela - Barnen får spela hela tiden. urneringar + spelövningar. - Ledaren har lärt sig avdömning + några spelformer. Spela, kryddat med instruktion - Ledaren låter barnen spela, men plockar in delar av instruktionspärmen. Fullt system - Ledaren följer instruktionspärmens upplägg. Sveriges Schackförbunds instruktionsmaterial Idén med instruktionsmaterialet Speciellt framtaget för pedagoger. Allt ska vara så serverat så att förberedelsetiden blir minimal. Bygger på boken Schackma Gandhi får en idé. Ledarpärm med 18 förberedda lektioner för varje termin, övningsuppgifter, extrauppgifter, spelövningar, spelformer. Instruktionsfilmer. Olika pedagogiska hjälpmedel. Grundkoncept för lektionerna Inledning och avrundning vid rundabordet. Instruktion vid demonstrationsbrädet. Lösa uppgifter vid rundabordet. d Spela partier vid spelborden. Mellan partierna löser barnen extrauppgifter.

8 Material att köpa Svenska Schackbutiken Nybörjarboken Schackma Gandhi får en idé, 100:- Övningsuppgifter och diplomsystem till nybörjar- och fortsättningsboken, 75:- /styck. Fortsättningsboken Schackma Gandhi och gudabråket, 160:- Övningsuppgifter i form av spelkort till nybörjar- och fortsättningsboken, 75:- /styck Köp ett uteschack till skolgården! kr exkl. moms el/fax: Köp schackklockor! 200 kr exkl.moms Inom tre år Inom tre år 10 skolor med schackprofil schackutbildade lärare och pedagoger. Kurs i schackinstruktion på lärarutbildningen vid ett universitet. Schack som socialt verktyg. Schackmatte. Schack som specialpedagogisk metod. Jespers kontaktuppgifter Frågor Jesper Hall h

9 igerns övningsuppgifter Ringa in de pjäser som vit kan slå i ställningarna nedan. 1) k+0 7+-zp-+p+p0 6-+-zp-+p zp tR PsNrzPn0 2-+P+-zPKzP0 5) 8-+-+k+-tr0 7+p+-+p+-0 6p+n+-+p r+-0 4-zP-wQ zP-+-+P zPP RmK-0 2) k p+p p zp-+-0 4Pzp-+R+-tr0 3+P+-+-+P0 2-+P+lzPP+0 1+-vL-+-mK-0 6) 8r+-+-+k+0 7zp-+-wq-zp-0 6-zp-zp-zpnzp0 5+L+-zp vl-+Q+lzP0 3+N+-zP-zP-0 2PzPr+-zP-+0 1tR-+-+RmK-0 3) k n+-zpp+0 5zp-zp-+-+p0 4Pzp-zpL P+-+P PzP0 1+r+-sNRmK-0 7) 7+p+-+-mkp0 6p+-+-+p+0 5zPPzp-zpp P+P+-zP zP zPK+0 xabcdefgh 4) 8-+-wqk+-tr0 7zpp+l+p+p0 6-+-vlpsn p+-zp zPN Ptr-+P+-0 2P+P+-vLPzP0 1tR-+QmKL+R0 8) 8-+-trr+k+0 7zppwq-+pvlp0 6-+p+psnp+0 5+PsN P+-+-wQ-zP zP-zP zPL RtR-mK-0

10 ornet hotar Rita in ett där vits torn ska stå för att hota svarts bönder på en och samma gång. I uppgifterna 1-3 finns det två svar. 1) p p+0 2) 7+-zp p ) p p0 4) p+-+-+p0 4-+-zp ) 7+-+p p+-zp-+-0 6) 7+-+-zp-+-0 6p zp-+-0

11 1) p p+0 d2 eller g3 3) p p0 a3 eller h4 5) 7+-+p p+-zp-+-0 d3 2) 7+-zp p+-+-0 c3 eller d7 4) p+-+-+p0 4-+-zp d5 6) 7+-+-zp-+-0 6p zp-+-0 e6 Svar: ornet hotar

12 Schackmaterial till försäljning Nybörjarboken Schackma Gandhi får en idé, 100:- Komplett schackspel, 40:- Fortsättningsboken Schackma Gandhi och gudabråket, 160:- Förvaringsportfölj, rymmer 6 spel, 20:- Övningsuppgifter i form av spelkort till nybörjar- och fortsättningsboken, 75:- /styck Övningsuppgifter och diplomsystem till nybörjar- och fortsättningsboken, 75:- /styck Sveriges Schackförbund, Kabelvägen 19, Norrköping tel

13 SCHACKBUIKEN I schackets tjänst sedan 1992 IM Ari Ziegler äger och driver Schackbuken Springarur Pris: 250 kr ack vare quartzuret förenar Springaruret digitalklockans precision med den analoga klockans tydlighet. E AA-baeri driver klockan runt mmar. 2 års garan. Vid köp av 10 st, 2000 kr! Uteschackspjäser Pris: 4500 kr Varje pjäs har en sockel på vilken överdelen skruvas fast. Sockeln kan fyllas med ll exempel sand eller vaen för bäre stabilitet. Kungen är 64 cm hög, diameter i boen är 21 cm. Vikt 13,6 kg. Uteschack är en bra akvitet på många plan. Om man spelar i lag kan barnen på e naturligt sä lära sig a samarbeta. Denna bild är tagen på Klostergårdsskolan i Lund av fridspedagogen Hossein Korbasi som rekommenderar utomhusschack som e bra pedagogiskt verktyg. Ovansteånde priser är inklusive moms. Om du uppger kod schack i skolan får du även ovanstående varor fraktfritt! Hemsida: e-post: Öppet mån fre , Welandergatan 12A, , Göteborg el/fax:

14 Kursintyg Schack i skolan Steg 1 Har genomförts av: Program Presentation av projektet Forskningsöversikt Om att starta en schackklubb Schackledarens utrustning Hur undervisar man i schack? Bra spelformer för barn Fika Bra schackövningar för barn Hur planerar man en schacklektion? Hur planerar man en termin med schackundervisning? Presentation av Sveriges Schackförbunds instruktionsmaterial Avslutning Kursledare Jesper Hall Riksinstruktör, Sveriges Schackförbund

Redovisning Skolschackklubbsprojekt 110204

Redovisning Skolschackklubbsprojekt 110204 Redovisning Skolschackklubbsprojekt 110204 Redovisning hösten 2010 Det verkar som om det har bildats 52 skolschackklubbar under hösten 2010, och som har registrerats så att de finns med i medlemregistreringen

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Språkutvecklande arbetssätt

Språkutvecklande arbetssätt Snösätraskolan Vallhornsgatan 21 124 61 Bandhagen Kontaktperson Marianne Bloch 08-508 49 210 marianne.bloch@utbildning.stockholm.se Språkutvecklande arbetssätt Snösätraskolans elevunderlag har under åren

Läs mer

LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN

LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN Handledning för dig som ska leda utbildning för klubbens ledare Du som ska utbilda ledarna i er klubbs friidrottsskola har en spännande uppgift framför dig. Om du följer nedanstående

Läs mer

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se VÄRDERINGSÖVNINGAR Värderingsövningar är ett pedagogiskt sätt att träna sig i att stå för en åsikt och ett bra sätt att inleda samtal i frågor som saknar givna svar. Deltagarna ges tillfälle att tänka

Läs mer

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline HEMSIDA IdrottOnline är idrottens nya verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline är svensk idrotts eget verktyg och är byggt utifrån att individ, förening och förbund ska ha ett gemensamt

Läs mer

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande I Kommentarmaterialets inledning står att läsa: Avsikten med materialet är att ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden

Läs mer

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar.

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar. Ung Företagsamhet Fyrbodal jobbar med att få fler företagsamma barn och ungdomar. I drygt 30 år har vi jobbat med UF-företag på gymnasienivå. Nu gör vi en nysatsning där elever och ni lärare på grundskolan

Läs mer

Studiehandledning för cirkelledare

Studiehandledning för cirkelledare Alla kan surfa Studiehandledning för cirkelledare 2015 Studieförbundet Vuxenskolan, SV och Demensförbundet Projektledning: Anki Bard-Sandström, SV Författare: Charlotta Olofsson och Petra Hoff Grafisk

Läs mer

Matematik sommarskola

Matematik sommarskola Matematik sommarskola Metodkategori 4. Individuellt anpassat stöd/utbildning Problemet: Elever från grundskolan saknar i högre grad betyg i matematik än i andra kärnämnen. Detta leder till att de ej är

Läs mer

Projektmaterial. DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola

Projektmaterial. DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola Projektmaterial DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net Det går

Läs mer

STENMOSKOLAN 2010-2011

STENMOSKOLAN 2010-2011 STENMOSKOLAN 2010-2011 PRESENTATION AV STENMOSKOLAN Stenmoskolan hör till Fullersta rektorsområde och är en av fyra skolbyggnader i rektorsområdet. På Stenmo finns ca 200 elever, organiserade i två förskoleklasser

Läs mer

INGENJÖRSMATTEN SÅ LYCKAS DU! Tips på hur du bäst klarar matten på högskolan

INGENJÖRSMATTEN SÅ LYCKAS DU! Tips på hur du bäst klarar matten på högskolan INGENJÖRSMATTEN SÅ LYCKAS DU! Tips på hur du bäst klarar matten på högskolan 1 ATT BÖRJA PÅ EN INGENJÖRS UTBILDNING KAN KÄNNAS ÖVERVÄLDIGANDE. Klasserna är större, böckerna tjockare och tempot högre Och

Läs mer

Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld

Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld 1 Inledning Lärcentrum i Trollhättan står för de samlade kommunala vuxenutbildningarna i Trollhättan. Här finns SFI (Svenska

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan Svenska Scoutrådet Utveckla, rekrytera, behålla Framgångsfaktorer Tillsammans Vänligt mottagande Ställ frågan 1 Plattform för medlemsutvecklingsarbete; Utveckla, rekrytera och behålla Detta är Scouternas

Läs mer

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08 Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013 Therése Haglind 2013-12-08 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Metod och genomförande... 3 1.1.1 Enkät... 3 1.1.2 Fokusgruppintervjuer... 4

Läs mer

Tidskrift för Schack Nummer 1/2011 Årgång 117. Negin är ny i schacket. Vuxenkurser bortglömd rekryteringsmetod

Tidskrift för Schack Nummer 1/2011 Årgång 117. Negin är ny i schacket. Vuxenkurser bortglömd rekryteringsmetod Tidskrift för Schack Nummer 1/2011 Årgång 117 Negin är ny i schacket Vuxenkurser bortglömd rekryteringsmetod Svåra prioriteringar inför framtiden I mitten av februari höll styrelsen sitt första möte för

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren

Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun Vi utbildar världsmedborgare! Projektledare och rektor Renée Dahlberg,

Läs mer

Hej där! Lycka till med ditt mentorskap!

Hej där! Lycka till med ditt mentorskap! Hej där! Handboken som du nu håller i dina händer är sammanställd som ett introduktionsmaterial för dig som är ny mentor i Intize. Den berättar allt du behöver veta för att komma igång med ditt mentorskap.

Läs mer

Den perfekta. schackappen? Författare: Nathalie Sundesten Landin

Den perfekta. schackappen? Författare: Nathalie Sundesten Landin Lärande och samhälle Schack som pedagogiskt verktyg Den perfekta schackappen? Författare: Nathalie Sundesten Landin Examinatorer: Jesper Hall Lars Holmstrand Pesach Laksman Jag skulle kunna sitta mitt

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Vad gör du om trots allt större lokal krävs? Vem ordnar/hyr lokalen? Vem ansvarar för att lösa t.ex. dubbelbokningar? Ta reda på detta innan.

Vad gör du om trots allt större lokal krävs? Vem ordnar/hyr lokalen? Vem ansvarar för att lösa t.ex. dubbelbokningar? Ta reda på detta innan. 1 Nybörjarkurser Materialet är sammanställt av Helle Bernhed, Marie Tjörnhed, Marianne Hjelm, redigerat 2007-09-16 av arbetsgruppen för klubbhandboken. Originaldokumentet finns att hämta på www.squaredans.se.

Läs mer

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé En praktisk handbok idé Lärarhandle idé idé idé dning idé LÄRARHANDLEDNING Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

s. 1 Regelhäfte för läraren

s. 1 Regelhäfte för läraren s. 1 Regelhäfte för läraren Speldesign: Niklas Lindblad Per Wetterstrand Alexander Hallberg Texter och material: Niklas Lindblad Per Wetterstrand Alexander Hallberg Version 1.0 Fabel kommunikation Antal

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Framtidens digitala läromedel för gymnasiet

Framtidens digitala läromedel för gymnasiet - GY / VUX Framtidens digitala läromedel för gymnasiet MATEMATIK / SVENSKA / ENGELSKA / SPANSKA / HISTORIA / SAMHÄLLSKUNSKAP / RELIGIONSKUNSKAP Vi bygger läromedel Vaggeryd ligger i Småland. Det är där

Läs mer