KOMMUNSTYRELSEN Kallelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNSTYRELSEN Kallelse"

Transkript

1 HAPARANDA STAD KOMMUNSTYRELSEN Kallelse Tid: Måndag kl 13:00 Plats: Hamnskär Föredragningslista Nr Bil. Ärende Diarienr Föredragande 1 Val av justerare och godkännande av dagordningen 2 Revisorerna Bo Kronborg 3 1 INFORMATION: Anhållan från Coompanion Nord om möte med KS KS 2015/17 Roine Karlsson 4 INFORMATION: Lokal matproduktion Jonas Lundström 5 INFORMATION: Leader Mare Boreale/Spira och Fiskeområde Leif Engström/Reinhold Andefors/Börje Rytiniemi 6 2 INFORMATION: KsAu ang Leader Tornedalen KS 2014/ sep.bil 1 Projekt "Haparanda Världens Nålsöga" KS 2014/168 Pia Suonvieri /Jytte Rydiger sep.bil 2-3 Ansökan om bidrag till projektverksamhet: Gör om stan KS 2014/107 Therese Östling/Jytte Rydiger sep.bil 4 Brev från Avalanche Capital daterat KS 2011/507 Göran Wigren sep.bil 5 Camping i stan KS 2014/413 Göran Wigren Ansökan om bryggfinansiering för Norrbotniabanegruppen Ansökan från Norrbotniabanegruppen om medfinansiering för en ny projektperiod Medlemskap i Nitus - Nätverket för kommunala lärcentra KS 2015/90 KS 2015/91 KS 2015/79 Göran Wigren Göran Wigren Lena Antti sep. bil 6 Årsredovisning 2014 KS 2015/100 Hans Kenttä sep.bil 7 Årsredovisning HABO 2014 KS 2015/102 Hans Kenttä/ Kalle Kyösti Beslutsattestanter KS 2015 KS 2015/101 Hans Kenttä Postadress: Haparanda kommun Haparanda Besöksadress: Torget 9 Haparanda Telefon: E-post/Hemsida

2 2(2) Lösen av pensionsskuld KS 2015/135 Hans Kenttä Direktiv för budgetberedning KS 2015/ Nytt HVB hem SN 2015/9 Lena Lahti Swedish Lapland: Inbjudan till partnerskap inför en ny period KS 2015/89 Daniel Fälldin Feriearbeten sommaren 2015 KS 2015/99 Tommi Slunga/Daniel Fälldin Program för nationella minoriteter och KS 2014/143 Tommi Slunga sep.bil 8 minoritetsspråk Val av representanter från KS till samrådsgruppen för minoritetsspråk samt arvodering m.m Val av en ledamot och en ersättare till Meri-Lappis regionfullmäktige Val av en ledamot och en ersättare till Ägarsamråd Investeringar i Norrbotten AB Svar på Motion angående lokalförsörjningsprogram för kommunal verksamhet Svar på Motion angående kommunal bojkott av israeliska varor KS 2015/95 KS 2015/125 KS 2015/123 KS 2014/442 KS 2014/435 Tommi Slunga Peter Waara Jimmy Henriksson Paula Pietinhuhta 28 Delgivningar KS 2015 KS 2015/83 29 sep. bil 9 Protokoll KsAu pdf KS 2015/31 30 Kommunalrådets rapport 2015 KS 2015/106 Peter Waara 31 Arbetsmarknadsenheten Peter Waara 32 Kommunchefens rapport 2015 KS 2015/107 Lena Ekh Enligt uppdrag: Eine Pirilä sekreterare

3 Kommunstyrelse Haparanda Kommun Haparanda 14 januari 2015 Coompanion vill träffa er! Anhållan om möte med Kommunstyrelsen Coompanion Norrbotten ekonomisk förening vill samtala med Er om vårt erbjudande till våra medlemmar. Det är intressant och viktig för oss att ha en dialog om hur Era behov ser ut och hur vi tillsammans kan arbeta för att utveckla regionen. Vi vill informera Er om vad är på gång i vår verksamhet och samtala om hur vi kan stödja er i er utvecklingen av kommunen Arbetsintegrerandesnciala företag blir en allt viktigare del av framtidens arbetsmarknadspolitiken. Vi har lång erfarenhet av attjobba med detta. Därför vill vi erbjuda en workshop i er kommun för personer från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunen för att diskutera gemensamma insatser Vi kommer även att anordna öppna möte för intresserade som vi kallar "^ kal%i en mötesplats för samtal om socialt och kooperativt företagande. d,^'^^ikäa", Vi ser fram emot att få träffa Er. Coompanion Nord ^--^ -^ ---- Roine Karlsson Verksamhetsledare Bilagor: Tillväxtverket program för kooperativ utveckling Medlemsnytta lnfoblad om Coompanion Nord Produktblad om ASF ^GUMPANION Har ni frågor? Ni kan kontakta någon av oss. Roine Karlsson - roine.karlsson(a^coompanion.se Gunnel Mörtlund - gunnel.mortlund(c^coompanion.se Elena Peverada - elena.peverada(a^coompanion.se ,lens Tjernström - jens.tjernstrom(a>coompanion.se

4 TILLVÄXTVERKETS PROGRAM T^ «vq^(t VERKE Program för kooperativ utveckling Kooperativa värderingar bidrar till tillväxt Att dela arbete och ansvar med andra -det är kärnan i de kooperativa värderingarna. Det gemensamma engagemanget kan betyda mycket för utvecklingen av livskraftiga företag och orter. Tillväxtverket främjar kooperativ utveckling främst genom att stödja Coompanion - en organisation som ger stöd ±ill människor som vill starta och utveckla företag tillsammans eller organisera sig för att utveckla sin ort. t 1 ± T Y- - -^ 7 T '^ T 1 1 '?' -L-

5 Tillväxtverket Swedish Agency for Economic and Regional Growth Tel Tillväxtverket arbetar offensivt för hållbar tillväxt i hela landet genom att underlätta företagande. s Program för kooperativ utveckling Programmet finns till för människor som vill starta och utveckla företag tillsammans, eller organisera sig för att utveckla sin ort. Hur stödjer Tillväxtverket kooperativ utveckling? År 2011 fördelade Tillväxtverket 34 miljoner kronor i grundbidrag till organisationen Coompanions 25 regionala utvecklingscentra. De ger rådgivning, information och utbildning till människor som vill starta och utveckla företag tillsammanseller organisera sig för att utveckla sin ort. Tillväxtverket stödjer även utveckling av nya metoder och modeller samt kompetensutvecklinggenom finansiering av projekt vid Coompanions utvecklingscentra.tillväxtverket gör också egna insatser för att främja kooperativ utveckling, framför allt informationsinsatser kring kooperativt företagande. Vad är kooperativ utveckling? Kooperativ utveckling är utveckling som drivs utifrån kooperativa värderingar. Kärnan i dessa är att dela arbete och ansvar -till exempel för ett företag eller för sin närmiljö. Att driva företag enligt principen enmedlem en röst lockar allt fler. Antalet ekonomiska föreningar -den företagsform som de kooperativa företagen oftast drivs i -växer relativt sett dubbelt så snabbt som andra företagsformer. Kooperativa företag bildas ofta av människor som vill lösa ett problem eller utveckla en verksamhet, till exempel grundläggande service såsom skola, livsmedel och bredband i glesbygd. På detta sätt skapar de såväl ekonomisk vinst som samhällsnytta. Många utvecklingsinsatser görs i kooperativ anda -utan att resultera i kooperativa företag. Det centrala är då att man tar vara på människors engagemang för sin närmiljö. Vi vill ha kul och tjäna pengar samtidigt, säger C-O-M-6-I-N-E arkitekter, en medarbetarägd ekonomisk förening som arbetar med landskap, arkitektur och stadsutveckling. De driver också arbetsklubben och mötesplatsen Coffice i Stockholm. Fakta Kooperativa företag finns i alla branscher, från tillverkningsindustri till barnomsorg. De blir allt vanligare i kreativa och kunskapsintensiva tillväxtsektorer, såsom upplevelseindustri, IT och vård och omsorg startade runt 600 nya kooperativa företag med stöd av Coompanion och mer än personer fick information eller utbildning via Coompanion. Tillväxtverkets stöd gör det möjligt för Coompanion att erbjuda delar av sina tjänster kostnadsfritt. Varför främjar Tillväxtverket kooperativ utveckling? Tillväxtverket arbetar för fler och växande företag i hela landet. Kooperativt företagande bidrar till detta, eftersom det är enlivsluaftigföretagsform som tilltalar många och kan bredda gruppen företagare. Grupper som idag är underrepresenteradecom företagare -till exempel unga och kvinnor - är nämligen särskilt positiva till gemensamtföretagände. Tillväxtverket arbetar också för en stärkt regional utveckling. I det arbetet är det viktigt att ta vara på kraften i insatser som görs i kooperativ anda. ö Vill du veta mer? Läs mer på eller kontakta programansvarig Eva Carlsson Tfn: E-post: se

6 CQ^MPAN I ON KOOGERATIV UTVECKLING Nyttan med ert medlemskap i Coompanion Nord i Norrbotten Aktiva och konkreta möjligheter att stödja den kooperativa tanken, vara med och påverka samhällsutvecklingen mot socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart företagande. Inflytande i Coompanion Nords verksamhet. Tillgång till nätverk med hög andel förstagångs företagare med unga vuxna genom att medverka och tillsammans med oss arrangera medlems och utbildningsseminarier i den egna kommunen inom våra affärsområden. Kostnadsfri rådgivning och information till nya grupper som vill starta företag tillsammans i er kommun. Tillgång till kostnadsfri rådgivning via social media som Facebook och Twitter för dem som vill starta företag tillsammans. Utbildning i värdegrundsarbete under 1 dag för max 30 personer. Nyheter och information om social ekonomi, arbetsintegrerande sociala företag och kooperativt företagande genom vår websida och nyhetsbrev. Tre kostnadsfria timmar för att informera/utbilda den egna personalen inom Coompanions affärsområden. Tillgång till kostnadsfri möteslokal hos Coompanion och 20% rabatt på alla tjänster hos Coompanion om det ej ingår i externt finansierade projekt. Årskostnad 1.30 kr per invånare i kommunen exklusive moms. Coompanion Nord Hertsövägen 4, Luleå nord. coompanion.se 0

7 Smart och roligt Ekonomiskt förening -företagande tillsammans Har ni en ide? Är du student? Småföretagare? Arbetssökande? Spelar i band? Eller kanske vill du starta ett föräldrakooperativ? Vi på Coompanion stöttar grupper som vill förvekliga sina ideer. Vår rådgivning och information är kostnadsfri och vi hjälper er från ide till att start av företag. 0 Ide - det är oftast här företagande börjar Vision - vad är vår drivkraft och ledstjärna? Affärside -vems behov ska företaget tillfredsställa? Affärsplan -konkretisera affärsiden så att den blir lönsam Budget -ekonomiskt hållbara beräkningar är enförutsättning Planera verksamheten -hur ska verksamheten organiseras och fungera? '' 1,. "` Välja företagsform -vilken passar just er verksamhet bäst? å Tillstånd och registrering - ta ansvar gentemot myndigheter och regler ^O^MPANION Vad år en ekonomisk förening? Enekonomisk förening är en företagsform som är lika trygg för den enskilde som ett aktiebolag och lämpar sig väldig bra när ni vill driva tillsammans. Enekonomisk förening består av minst tre personer, fysiska ellerjuridiska, som är medlemmar i föreningen och driver den demokratiskt, en medlem en röst. Medlemmar ska ha ekonomisk nytta av föreningens verksamhet till exempel genom att producera eller handla varor och tjänster. Varför ekonomisk förening? Ekonomisk förening är en företagsform som är väl lämpad för ideburet och kooperativt företagande. Med kooperativt företagande menar vi företagande tillsammans där demokrati, delaktighet och hållbarhet är ledande värderingar. Ofta är det både roligare och smartare att vara flera när man driver företag. Roligare för att du har kollegor att dela dina upplevelser med. Smartare t ex för att ni alla som medlemmar har varsin röst och att föreningen är en juridisk person. Och så kostar det bara 1 10o kratt registrera en ekonomisk förening.

8 Det här gör Coompanion Nord Rådgivning och information För er som vill starta företag tillsammans, utveckla er bygd, samverka med andra småföretag eller för grupper med ideer som ni vill förvekliga tillsammans. Processledning Vi är vana att leda olika typer av processer inom organisationer och företag och hjälper er gärna med t ex teambuilding, att leda workshops eller arbeta kreativt med er affärsutveckling. Socialt företagande Medarbetarna i sociala företag kan vara personer som tidigare haft svårt för att få ett arbete eller har någon typ av funktionsnedsättning. Vi driver projekt som skapar fler sociala företag och fler arbeten. Utbildningar och föreläsningar Vi utbildar styrelser, medarbetare och ledare främst inom kooperativa företag. Coompanion, som finns över hela landet, är företagsrådgivaren för personer som vill starta företag tillsammans i kooperativ eller i annan demokratisk samverkan. Coompanion Nord bildas av Coompanion Norrbotten och Coompanion Västerbotten. Medlemmarna är kommuner, kooperativ och organisationer som vill främja kooperativt företagande. Kooperativ har alltid varit ett sätt för människor att möta gemensamma behovgenom samarbete. CQ^Mf^ANION Coompanion Nord nord^coompanion.se og2o / oqo qo Yp g-----p ^ Sk e startae etiho Facebook: facebook/startaegetihop Twitter: "startaegetihop ^---1-^

9 SOCIALT FÖRETAGANDE Coompanzon är företagsutvecklarenför sociala företag Kooperativ har alltid varit ett sätt att möta sociala utmaningar. Idag är en utmaning att många inte får använda det de I<an och vill på arbetsmarknaden. Det kooperativa företagandet gör det möjligt för fler att använda sina resurser. Det ger ett större nätverk, fler kompetenser, delat risktagande och möjlighet att dela arbetsbördan. Coompanion har hjälpt flertalet av de sociala företag i Sverige som syftar till att skapa jobb och delaktighet för personer som står utanför arbetsmarknaden. Vi har metoder, erfarenheter och kontakter som gör starten trygg och skapar företag som gör skillnad. VÅRA TJÄNSTER: a RADGIVNING Vår kostnadsfria rådgivning är en start för grupper som själva tar initiativet. Grupper som har en gemensam ide är välkomna. Detta kan också vara en start för föreningar och andra organisationer som vill utveckla nya verksamheter, så som exempelvis sociala företag. Den kostnadsfria rådgivningen kan också utnyttjas av anhöriga som vill bidra till starten av sociala företag. PROCESSLEDNING & MOBILISERING Decennier av stöd till sociala entreprenörer har lärt oss att förankring och mobilisering kring de sociala företagen är A och O. När till exempel en kommun vill testa det sociala företagandets möjligheter hjälper vi till att hitta ett upplägg som involverar vacl det sociala företaget behöver. Vi skräddarsyr inspirationsmöten, workshops och utbildningar både till beslutsfattare, de som skall stötta de sociala entreprenörerna samt till den grupp som skall starta. UTVECKLING För etablerade verksamheter erbjuder vi stöd vid t.ex. expansion eller demokratiarbete. Under vissa utvecklingsskeden kanske man vill ha in en resursperson istyrelsen, ibland behövs det kompetensutveckling. Alt kunna svara på en upphandling kan vara enväg till utveckling och så vidare. INSPIRATION En första start för exempelvis kommuner eller andra organisationer som vill lära sig mer om socialt företagande är att anlita Coompanion, gärna i samarbete med befintliga sociala företag, som föreläsare eller utbildare. En annan bra start är att kombinera föreläsning och diskussioner med studiebesök. Att höra sociala entreprenörer, Ined egna ord, berätta om sitt företag och vägen dit är ofta en stark upplevelse. UTBILDNING Skräddarsydda entreprenörsutbildningar, ofta i samarbete med andra företag och studieförbund, är Coompanions främsta kompetens. Våra utbildningar utmärks av att de resulterar i företags tillblivelser under tiden som man går utbildningen. Ett annat utmärkande drag är- förståsdet kooperativa arbetssättet -det vill säga att deltagarna ska ha ett demokratiskt inflytande över det företag som de startar och driver. Därmed tas varje individs resurser i anspråk. CQ7MPAN IO N KOOPERATIV U"iVECKLING

10 SOCIALT FÖRETAGANDE COOMPANION STOCKHOLM Selmedalsringen 19, Hägersten COOMPANION SKARABORG Storgatan 208, Falköping Tel: Tel: skara pa nion.se/stockholm nion.se/ska raborg COOMPANION ROSLAGEN Hantverkaregatan 20, 767 3o Norrtälje COOMPANION SJUHÄRAD Olovsholmsgatan 32,SO6 34 Borås Tel: ot76a se/roslagen Tel: COOMPANION UPPSALA Börjegatan n, 753 t3 Uppsala Tel: ot8-t COOMPANION VÄRMLAND Bryggaregatan 1L 653 4o Karlstad Tel: COOMPANION SÖRMLAND COOMPANION ÖREBRO Kontakta Portgatan Eskilstuna Rudbecksgatan 28, Örebro Tel: q Tel: OSS wwwcoompanion.se/normland mpa n ion.se/orebro COOMPANION ÖSTERGÖTLAND COOMPAN ON VÄSTMANLAND Box 6178, Norrköping Stora Gatan 16, Västerås Tel: on Tel: So panion.se/ostergotl and ni on.se/vastmanland COOMDANION JÖNKÖPING Kvarvarps Gård, Jönköping Tel: COOMPANION DALARNA Forskargatan 3, 781 7o Borlänge Tel: larva COOMPANION KRONOBERG Box 1501, 351 t5 Växjö COOMPANION GÄVLEBORG Box 975, Gävle Tel: 026-t pa nion.se w w w. c o o m p a n i o n. s e/kronoberg on.se/gavleborg COOMPANION KALMAR LÄN Storgatan 21 B, 579 3o Högsby Tel: z3 COOMPANION VÄSTERNORRLAND Boz1o9,87723 Härnösand Tel: COOMPANION BLEKINGE Soft Center, Ronneby Tel: [8 80 ekinge COOMPANION JÄMTLAND Prästgatan 54 8, Östersund Tel: ^^-, r ^^ COOMPANION SKÅNE Ångelholmsgatan t A, Malmö Tel: o4o-zz COOMPANION HALLAND Box Tvååker Tel: on.se/hal land COOMPANION VÄSTERBOTTEN Renmarkstorget 5 D, Umeå Tel: ogoa7 8t qo va panion.se/vasterbotten COOMPANION NORRBOTTEN Köpmangatan 2, Luleå Tel: n o rrbo tte coom pa n i on.s e ion.se/porrbotten s ^^' ^'o ^^^ COOMPANION GÖTEBORGS- REGIONEN Packhusplatsen 2, Göteborg Tel: Ol 60 nion.se on.se/gbg COOMPANION GOTLAND Folkuniversitetet, Merkuriusgatan 2, Visby Tel: go H a n c o o m p a n i o n. s e COOMPANION FYRBODAL Nohabgatan t2f, Trollhättan Tel: o5zo ^Q3 MPAN ION KOOCERATIV UTYECKLIN6

11 HAPARANDA STAD KsAu 31 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 6 Finansieringsalternativ/Ansökan om kommunalt deltagande vid utformning av utvecklingsstrategier för programperioden Leader Tornedalen Beslut: Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen och konstaterar att Haparanda är positivt inställd till Leader Tornedalen. Ärendebeskrivning Håkan Wikman, Bengt Niska och Gun-Britt Liljergren föredrar. Leader Tornedalen: Pajala, övertorneå samt delar av Haparanda och Kiruna kommuner. Budget totalt statligt stöd Offentligt stöd Kommunerna: Länsstyrelsen: Landstinget: Arbetsförmed lingen: Off stöd inom projekten: Projekt per kommun: Haparanda övertorneå Pajala Kiruna Antal projekt Andel i% EU Stöd (mkr) 1,7 3,3 2,9 2,7 Off stöd (mkr) 0,7 1,6 1,4 1,3 Ideellt arbete (mkr) 1,15 1,75 2,1 1,5 Omsätt tot ggr) 2,9 5,9 5,2 4,8 Omsättning (EU) 2 4,0 3,5 3,3 Haparanda och Kiruna har tidigare varit med i två områden. Kommunerna måste besluta i vilket område de ska ingå. Arbetet kommer i gång under hösten Haparanda ingår också i Fiskeområde Tornedalen. Justerare

12 HAPARANDA STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 7 Förslag till beslut Att kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen och konstaterar att Haparanda är positivt inställd till Leader Tornedalen. Beslutsunderlag KS 2014/36 Beslutsexpediering Håkan Wikman Jytte Rydiger Gun-Britt Liljergren Justerare

13

14

15 6^ r ^^ (Z^ f y^^^, ^ Inför Ks mars Saras och Pias rapport i stora drag. Vad är gjort? Var "står" vi? Kontakter med samverkanspartners/ medsökande. Medsökande: Föreningen Haparandapojkarna : information, genomgång av konceptet. Resultat : Sponsring klar. och Svenska Röda Korset: Möten i Stockholm, genomgång av konceptet, diskussion kring samarbetsområden, planering. Kontakt med Röda Korsets folkhögskola betr. ev. samverkan. Ej klart. Kontakt med Elisabeth Perttu, styrelseledamot ir.k.,för ömsesidig information betr samarbete, resurser m.m. Planering med ansvarig för R.K:s 150 års jubileum fören kommande utställning. Planering med Susanne Wilhelmsson, R.K:s arkiv fören kommande utställning. Resultat till dags dato: Sponsring av utställning. Inbjudan till representation av R.K. nationellt och internationellt vid kunskapsseminariet. Kontakt med Per Allan Olsson, Röda Kors samordnare av biståndsinsatser, författare, journalist, dramaturg. Haparanda Stad Möte med turistbyrån: Anu Lakkala, Sisko Kalliokoski och Jenna. Angående interreg. projekt. Satsningen med QR kodning och skyltning av historiska platser och byggnader i innerstaden i Haparanda och Torneå kunde ingå i projektet. Produktion av en tryckt karta. Även inspelade guidningar som man kan lyssna i hörlurar skulle vara en bra komplettering i turismutbudet. Möte med Arja Martinviita och skolan kommer att hållas under mars månad för planering av de kommande årens aktiviteter på skolan. Torneå Stad: Inledande möte med Kultursekreteraren Helena Junes och Pia Suonvieri. Andra mötet med Helena Junes, Sara Frykman, Per Allan Olsson och Pia Suonvieri. Planeringsmöte 17/3 med utbildningschefen Ilkka Halmkrona och kultursekreteraren Helena Junes. Resultat: Torneå stads kultur och utbildningsenhet är positiva till ett samarbete. Vi kommer att söka gemensam interreg.projekt för båda städerna. Håller på med att planera innehållet gemensamt. Innehållet klart under mars. Planeringsmöte för kunskapsseminarium Minna Heljälä, Museechef och Linda Vuollo, museepedagog, Tornedalens Museum Tapio Salo, Barn och ungdomskontoret/kulturen Sara Frykman, Per Allan Olsson och Pia Suonvieri Prel. Program bifogas 1

16 Planering med Per Allan Olsson. Ett par sammanträden i Stockholm gällande sponsringsmöjligheter och program under arrangemanget Gemensamt arbete i Haparanda (3 dagar) med Pia S och Torneå stad. (Kulturchef och museiföreträdare.) Resultat till dags dato: P.A.O. åtar sig att kontakta/fördiskutera med Prinsessan Christina angående möjligheter till ev. deltagande vid kunskapsseminariet samt invigning av utställningen i Torneå. P.A.O. tillfrågar gen sekr. för det internationella Röda Korset, Mr. Palmieri ang. deltagande. P.A.O. åtar sig uppdraget som dramaturg, manusskrivning till ett teaterinslag samt deltagande vid kunskapsseminariet. S.J. /järnvägsvagnar: Planering med Jan Bergsten, förf. och aktiv inom föreningen Malmbanans vänner. Planering med Lars-Olov Löfgren, repr. för föreningen Malmbanans vänner. Research vid Trafikverkets arkiv i Göteborg. Research vid Järnvägsmuseet i Gävle. Resultat till dags dato: Jan Bergsten. Medverkar vid kunskapsseminariet (järnvägens framdragning 1915). En järnvägsvagn för invalidtransporter anno 1915 som trafikerade H-da -Trelleborg kan lånas ut till arrangemanget. Dock måste ca kr tillkomma för nödvändig renovering inför transporten. Sponsring kan ev. erhållas via R.K.:s fonder. P.A.O. undersöker möjligheter. Inledande möten med olika samverkanspartners Tornedalsteatern, Karungiteatern och Seskarö hembygdförening Håkan Göthager, Siv Göthager och Tarja Mäkimaa (Haparanda Stadshotellet) Kåre Mogemark (Hermasons Handelsgård) Karin Enberg, Norrbottensteatern och Cathrine Parment, läns regissören Eeva liramo, Kostymansvarig Övrig research: Research betr. det regionala och lokala Röda Korsarbetet på arkiv i Luleå och Haparanda. Betr. de svenska hjälparbetet i Ryssland under på K.B. i Stockholm. Fyra dagar. Övrigt arbete: Fullständig projektbeskrivning. Skrivning av ett grundläggande material för "Världens Nålsöga, Haparanda " med mål, syfte, samverkanspartners, program, kunskapsseminarium, tilläggspaket m.m. Beskrivningen står som grund/modell för kommande ansökningar. Bidrags ansökningar som är inskickade och bearbetade för varje instans: Haparanda kommun, Kulturrådet, Kulturfonden för Sverige och Finland, Letterstedtska föreningen 2

17 Ansökan till Landstinget ska vara inne 1 april både för årets arrangemang och förde kommande tre åren. (2 olika ansökan). Viktigt att visa vad kommunen satsar. Sponsorbroschyr Manus till broschyr om arrangemanget under åren Åtta dagars arbete i Haparanda med Pia Suonvieri, Jytte Rudiger samt lokala samverkanspartners. Research i landets olika arkiv fortsätter. Slutligen: Vi vet vad vi vill, programmet är klart, kontakter är tagna, vi kan fullgöra arrangemanget med gott resultat om vi kommer loss med finansieringen. Vikten av ett beslut av KS snarast: Konceptet haren kommun-/regionövergripande karaktär, Haparanda stad är arrangör och därmed värd och officiell inbjudare. Tilltänkta sponsorer och samarbetspartners önskar därför, inför deras beslut om bidrag och samverkan, veta kommunens inställning och satsning. Den blir kompassriktningen för deras beslut. Ett tidigt KS-beslut är också viktigt för ett lyckat resultat, en kraftfull marknadsföring och ett gott arbete med alla entusiaster inte minst inom den ideella sektorn. Konsekvenser av ett sent beslut Den lokala producentens mycket viktiga, utslagsgivande arbete stannar av avslutas. Nyckelpersoner kan inte kontaktas, "bindas upp". Ev. sponsorer tvekar, arrangemanget tillförs inte "nya pengar". Utställningar kan "frysa inne". Det löpande viktiga arbetet med manusskrivning, statister, scenografi, regi, teknik avstannar, intresset minskar. Risk finns att arrangemanget inte uppfattas som seriöst av omvärlden. Vår tidsplan med marknadsföring, manus, rekrytering ändras. Klara beslut måste tas innan 1 april. Alternativet blir då en omfattande revidering av arrangemanget/ ett beslut att icke genomföra arrangemanget. / Sara F. 1 mars

18 Världens nålsöga, Haparanda, Tankar kring konceptets positiva effekter inom kommunens verksamhetsområden/ Sara F. 1 mars BUN:s verksamhetsområde. Utbildning: Konceptet uppmuntrar, initierar till utbildning/undervisning i nutidshistoria av lokal, regional och nationell och internationell karaktär. Unga aktörer får vidare kunskap om stadens historia genom att delta i arrangemangen. Enligt planerna ska fortsättning/vidareutveckling av temat implementeras i skolverksamhetens olika ämnesområden med stöd av studiepaket, Tornedalens Museum, teaterföreställningar, utställningar och egna arbeten. Under lärandeprocessen förväntas ett ökat intresse för temat växa fram hos både lärare och elever med fördjupning och breddning av innehåll och pedagogik. I förlängningen kan profilerade utbildningar och elevarbeten främst på gymnasienivå perspektiv bli verklighet (guider, turistentreprenörer, teater och rollspel, kostym, scenografi, kulturproduktion mm.). I ett regionalt-/lokal-/kulturhistoriskt perspektiv skapar utbildningen en grogrund mot ett gränsöverskridande forskningskluster. Kopplingen till dagens världshistoriska händelser ligger nära. En utbildningsverksamhet av hög klass stärker elevernas självkänsla och Haparandas varumärke, båda viktiga attraktionskrafter. Kultur: Konceptets temata stärker kulturarvet. Dess kreativa utbud, teater, musik, utställningar m.m., tar oss på en resa bakåt i tiden, skapar nyfikenhet och ger oss ideer till aktiviteter med rötter i svunna epoker. Exempel på detta är klädsömnad, matupplevelser, hantverk och författarskap. Arrangemanget erbjuder introducerande program för detta. Ett komplement/stöd till enskilda initiativ är studieförbunds och föreningars kulturhistoriska satsningar. Sammantaget erbjuds såväl unga och äldre haparandabor en aktiv och givande fritid, en mycket stark hälsofaktor. En förstärkning av kulturarvet "spetsar" både marknadsföring av och attraktion till kommunen. Besöksnäringen Haparanda stad ges ett "varumärke", en nisch, som en historie- kulturstad. I samverkan med övriga Tornedalen och Torneå stad lyfter konceptet fram stadens/gränsens världsunika historia, med ett lokalt, regionalt, nationellt och internationellt intresse. Det återkommande arrangemanget samt det bredare arbetet inom näringslivet inkl. kreativ näring, utbildning, föreningar, forskning, m.m. stärker detta. Konceptet "inskolar" haparandabor i alla åldrar till framtida "guider" och välkomnande representanter för kommunen. Målet är en välkomnande stad med medvetna och stolta haparandabor som "kan" sin stad, dess historia och nutid. kombination med en kraftfull marknadsföring av "världsstaden" påverkas besöksnäringen positivt. Kommentar: Varumärket -nischen "världsstad" känns lite storartad och främmande i mina öron. Det är klart Haparanda är och främst har varit en internationell mötesplats och till och med kosmopolitisk stad, men det vi tidigare har pratatom har handlat om att nischa staden med kultur, teater och historia. Ska vi verkligen använda ordet världsstad? Effekter: 1

19 Ökat antal besökare vilket gynnar företagande och entreprenörskap. Ökat antal småföretag inom olika branscher, ex. vis. service, hotell/logi/ restaurang, transporter, marknadsföring, data m.m. Ökat antal arbetstillfällen. Ökat antal företag som marknadsförstadens historia. Utbildning av tolkar, guider. Enstolthet och haparandaidentitethns haparandabor i alla åldrar-en viktig hälsofaktor. Vinster för haparandaborna (påverkar tillväxten, se nedan) En "levande, kreativ" stad. Ökad medvetenhet och kunskap om sin hemstad. En "haparandaidentitet",stolthet och ökad självkänsla. Höjd utbildningsnivå. Ökat antal arbetstillfällen. Effekter: Ökat engagemang i stadens utveckling, Nyfikenhet på nya kunskaper. Nya nätverk. Aktiv fritid. Ökat entreprenörskap. Höjd utbildningsnivå. Positiv påverkan på hälsan. Tillväxt i Haparanda kommun i lokalt och regionalt perspektiv (mot bakgrund av ovanstående). Ökad inflyttning Ökning av småföretag med kreativa, turismnäringar. Ökning av småföretag inom för kommunen "nya" branscher (ex.vis.visuella produktioner, scenteknik, konferensverksamhet). Regionala företagarkluster. Höjd attraktion genom bl.a. forskningsclusternch god utbildning. Positiv arbetsmarknadstrend. Höjd allmän bildningsnivå. Ökad hälsa och engagemang hos haparandaborna i alla åldrar. 2

20 11^ HAPARANDATORNIO KSau TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Q1-1-9 ^^ z^o^/^ Jytte Riidiger Ärende: 2014 arrangerades krigsskådespelet Haparanda -Världens Nålsöga , en produktion som uppmärksammar Haparandas världspolitiska roll under första världskriget. Arrangemanget var ett initiativ av Sara Frykman som med stöd av kulturenheten bidrog till arrangemangets genomförande. Ansvarig producent och projektledare var Pia Suonvieri. Målsättningen med första årets verksamhet var att lägga grunden till ett koncept samt skapa ett underlag för en fortsättning fram ti Via scener och berättelser tog åskådarna bland annat del av olika scener urhistorien, man arrangerade en utställning av post- och tullmuseet, föredrag och seminarier, konserter, guidade turer, matupplevelser på stadshotellet anno 1914 osv. Totalt deltog 90 lokala statister och ca 2000 åskade besökte arrangemanget. Budget första året var kr men reviderades ti kr. Det är 100 år sedan första världskrigets utbrott. Syftet med denna ansökan är att synliggöra och medvetandegöra Haparandas historia genom att årligen arrangera ett evenemang som speglar Haparandas roll som "världens nålsöga" under det första världskriget. Utöver dess historiska vikt är projektet dagsaktuellt när man ser till vad som händer i världen idag. Haparanda -Världens nålsöga är ett fyraårigt projekt uppbyggt på årligt återkommande evenemang med fokus på det årtalets särskilda historia. Samverkan sker med både lokala, regionala och nationella aktörer. Projektet samverkar även med Torneå där vi planerar ett interregionalt projekt för att utveckla mervärden och turistiska aktiviteter kopplat till vår historia. Projektet syftar även till att under åren bygga upp ett varumärke där Haparanda ses som ett självklart besöksmål där vi kan erbjuda olika upplevelsekoncept med bas i vår historia. Projektet har 2015 beviljats kr från kulturenheten. Dessa medel bekostar det inledande arbetet med att söka finansiärer. Projektet ligger väl i linje med Haparandas vision om att vara en internationell mötesplats mitt i Barents där vi erbjuder upplevelser med fokus på områdets särskilda kval iteer. Förslag till beslut: I Nålsögat söker stöd från Kommunstyrelsen om kr årligen fram till Totalt: kr som fördelas under fyra år. Projektets årliga budget är ca 1,6 miljoner kr. Enligt uppdrag Jytte Riidiger Kulturchef Haparanda kommun

GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR. Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik. Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall

GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR. Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik. Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall Resurscentra W7 Norra Dalarna Iris Lokalt Resurscentrum

Läs mer

Ledamöter i Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ersättarna för kännedom. Ungdomsrådet kl 15.30. 1. Val av justerare och fastställande av dagordning

Ledamöter i Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ersättarna för kännedom. Ungdomsrådet kl 15.30. 1. Val av justerare och fastställande av dagordning HAPARANDA STAD KALLELSE Kommunledningskontoret 2013-05-27 Ledamöter i Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ersättarna för kännedom OBS! KsAu kl 12.30 Ungdomens Hus Ärende: Muddring Hamnen på Sandskär Ledamöter

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Programmet Lokala Servicelösningar

Programmet Lokala Servicelösningar Bilaga 2 Programmet Lokala Servicelösningar Projektpresentation 2012-01-26 Innehåller en sammanställning av den projektpresentation som presenteras via karta på Tillväxtverkets webbsida. Senast ändrad

Läs mer

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 2(39) Lokal utvecklingsstrategi för Leader Östra Skaraborg Sammanfattning Den lokala utvecklingsstrategin för Leader Östra Skaraborg är

Läs mer

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring 1 ARBETSMATERIAL FÖR SYNPUNKTER Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring Utkast till rapport från Leaderprojekt inom Östra Vätterbranterna, Håkan Strotz, Claes Hellsten 2012

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Diarienummer StödId 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Ansökningsdatum: 2015-03-17 Projektnamn: Somali Information and Business Centre Sökt belopp (inkl andra aktörer (SEK): 7 520 000 kr 2. UPPGIFTER OM SÖKANDE PART

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

S O C I A L A F R E A G S. Oacceptabelt! Tillgänglighet för alla 21-22 NOVEMBER. Regeringen om socialt företagande.

S O C I A L A F R E A G S. Oacceptabelt! Tillgänglighet för alla 21-22 NOVEMBER. Regeringen om socialt företagande. S O C I A L A F Ö R E T A G S K u l t u r h u s et l S to c k h o m Regeringen om socialt företagande AUKTION på mässan 3 porträtt: Le Mat KOS Tjuvgods.se Ewa Harringer Oacceptabelt! Tillgänglighet för

Läs mer

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Companion Mitt i samverkan med Coompanion Dalarna, Coompanion Gävleborg och Värmlandskooperativen SLUTRAPPORT ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Följ projektets verksamhet på:

Läs mer

KULTUR OCH FRITIDSUTSKOTTET Kallelse

KULTUR OCH FRITIDSUTSKOTTET Kallelse HAPARANDA STAD KULTUR OCH FRITIDSUTSKOTTET Kallelse Tid: Onsdag 2014-02-26 kl 13:00 Plats: Hamnskär Föredragningslista Nr Ärende Diarienr Föredragande 1 Val av justerare 2 Medborgarförslag Snökanon till

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-06-02 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl.

Läs mer

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg TEXTILT GALLERI En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm Sanna Gustavsson och Ellen Landberg 1 Innehållsförteckning: Inledning 3 Arbetstid och arvodering 3 Resultat 3 Nätverkande

Läs mer

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Härnösand 2013-10-18 Text: Emma Mattila Agronomstudent, Sveriges Lantbruksuniversitet Innehåll Bakgrund... 2 Inledning... 3 Information om

Läs mer

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi Finn finansiering ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin Samarbetspartners ABF Stockholm STAR Södertälje TillväxtArena

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag Kartläggning av finaniseringsmöjligheter för sociala företag Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt

Läs mer

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Stadsutveckling med samverkan Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Om Volante Research Huvudförfattare har varit Joakim Sternö, etnograf och analytiker vid Volante. Projektledare

Läs mer

Ledamöter och ersättare

Ledamöter och ersättare LULEÅ KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Kommunledningsförvaltningen Ledamöter och ersättare KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid måndag 16 mars 2015 kl. 08:15 Plats Kommunstyrelsens sammanträdesrum Upprop

Läs mer

Rapport 2006:23. Entreprenörer utan kapital

Rapport 2006:23. Entreprenörer utan kapital Rapport 2006:23 Entreprenörer utan kapital Form omslag: Anna Markevärn Tryckeri: Brommatryck & Brolins AB Utgivningsår: 2006 ISBN: 91-7281-233-8 Fler exemplar av denna rapport kan beställas hos avdelningen

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DOKUMENTATION GÖTEBORG DE UNGAS SOMMARAKADEMI 2010 GULLSPÅNG PICCOLOKULTURUTVECKLARE 2010 MARIESTAD GRAFFITI MARIESTAD SKÖVDE KULTURLABB PÅ HJUL 2010 2 INTRO Detta är

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65) 2008-02-20 1 (65) Tid Onsdagen den 20 februari kl.09.00 13.45 med ajournering kl. 11.30 12.45 Plats ande Ledamöter Regionförbundet södra Småland, Kunskapen, P G Vejdes väg 15 Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER

Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER Redovisning av bidragsgivning 2014 Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER Redovisning av bidragsgivning 2014 Förord Under 2014 fördelade Myndigheten för ungdoms-

Läs mer