KOMMUNSTYRELSEN Kallelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNSTYRELSEN Kallelse"

Transkript

1 HAPARANDA STAD KOMMUNSTYRELSEN Kallelse Tid: Måndag kl 13:00 Plats: Hamnskär Föredragningslista Nr Bil. Ärende Diarienr Föredragande 1 Val av justerare och godkännande av dagordningen 2 Revisorerna Bo Kronborg 3 1 INFORMATION: Anhållan från Coompanion Nord om möte med KS KS 2015/17 Roine Karlsson 4 INFORMATION: Lokal matproduktion Jonas Lundström 5 INFORMATION: Leader Mare Boreale/Spira och Fiskeområde Leif Engström/Reinhold Andefors/Börje Rytiniemi 6 2 INFORMATION: KsAu ang Leader Tornedalen KS 2014/ sep.bil 1 Projekt "Haparanda Världens Nålsöga" KS 2014/168 Pia Suonvieri /Jytte Rydiger sep.bil 2-3 Ansökan om bidrag till projektverksamhet: Gör om stan KS 2014/107 Therese Östling/Jytte Rydiger sep.bil 4 Brev från Avalanche Capital daterat KS 2011/507 Göran Wigren sep.bil 5 Camping i stan KS 2014/413 Göran Wigren Ansökan om bryggfinansiering för Norrbotniabanegruppen Ansökan från Norrbotniabanegruppen om medfinansiering för en ny projektperiod Medlemskap i Nitus - Nätverket för kommunala lärcentra KS 2015/90 KS 2015/91 KS 2015/79 Göran Wigren Göran Wigren Lena Antti sep. bil 6 Årsredovisning 2014 KS 2015/100 Hans Kenttä sep.bil 7 Årsredovisning HABO 2014 KS 2015/102 Hans Kenttä/ Kalle Kyösti Beslutsattestanter KS 2015 KS 2015/101 Hans Kenttä Postadress: Haparanda kommun Haparanda Besöksadress: Torget 9 Haparanda Telefon: E-post/Hemsida

2 2(2) Lösen av pensionsskuld KS 2015/135 Hans Kenttä Direktiv för budgetberedning KS 2015/ Nytt HVB hem SN 2015/9 Lena Lahti Swedish Lapland: Inbjudan till partnerskap inför en ny period KS 2015/89 Daniel Fälldin Feriearbeten sommaren 2015 KS 2015/99 Tommi Slunga/Daniel Fälldin Program för nationella minoriteter och KS 2014/143 Tommi Slunga sep.bil 8 minoritetsspråk Val av representanter från KS till samrådsgruppen för minoritetsspråk samt arvodering m.m Val av en ledamot och en ersättare till Meri-Lappis regionfullmäktige Val av en ledamot och en ersättare till Ägarsamråd Investeringar i Norrbotten AB Svar på Motion angående lokalförsörjningsprogram för kommunal verksamhet Svar på Motion angående kommunal bojkott av israeliska varor KS 2015/95 KS 2015/125 KS 2015/123 KS 2014/442 KS 2014/435 Tommi Slunga Peter Waara Jimmy Henriksson Paula Pietinhuhta 28 Delgivningar KS 2015 KS 2015/83 29 sep. bil 9 Protokoll KsAu pdf KS 2015/31 30 Kommunalrådets rapport 2015 KS 2015/106 Peter Waara 31 Arbetsmarknadsenheten Peter Waara 32 Kommunchefens rapport 2015 KS 2015/107 Lena Ekh Enligt uppdrag: Eine Pirilä sekreterare

3 Kommunstyrelse Haparanda Kommun Haparanda 14 januari 2015 Coompanion vill träffa er! Anhållan om möte med Kommunstyrelsen Coompanion Norrbotten ekonomisk förening vill samtala med Er om vårt erbjudande till våra medlemmar. Det är intressant och viktig för oss att ha en dialog om hur Era behov ser ut och hur vi tillsammans kan arbeta för att utveckla regionen. Vi vill informera Er om vad är på gång i vår verksamhet och samtala om hur vi kan stödja er i er utvecklingen av kommunen Arbetsintegrerandesnciala företag blir en allt viktigare del av framtidens arbetsmarknadspolitiken. Vi har lång erfarenhet av attjobba med detta. Därför vill vi erbjuda en workshop i er kommun för personer från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunen för att diskutera gemensamma insatser Vi kommer även att anordna öppna möte för intresserade som vi kallar "^ kal%i en mötesplats för samtal om socialt och kooperativt företagande. d,^'^^ikäa", Vi ser fram emot att få träffa Er. Coompanion Nord ^--^ -^ ---- Roine Karlsson Verksamhetsledare Bilagor: Tillväxtverket program för kooperativ utveckling Medlemsnytta lnfoblad om Coompanion Nord Produktblad om ASF ^GUMPANION Har ni frågor? Ni kan kontakta någon av oss. Roine Karlsson - roine.karlsson(a^coompanion.se Gunnel Mörtlund - gunnel.mortlund(c^coompanion.se Elena Peverada - elena.peverada(a^coompanion.se ,lens Tjernström - jens.tjernstrom(a>coompanion.se

4 TILLVÄXTVERKETS PROGRAM T^ «vq^(t VERKE Program för kooperativ utveckling Kooperativa värderingar bidrar till tillväxt Att dela arbete och ansvar med andra -det är kärnan i de kooperativa värderingarna. Det gemensamma engagemanget kan betyda mycket för utvecklingen av livskraftiga företag och orter. Tillväxtverket främjar kooperativ utveckling främst genom att stödja Coompanion - en organisation som ger stöd ±ill människor som vill starta och utveckla företag tillsammans eller organisera sig för att utveckla sin ort. t 1 ± T Y- - -^ 7 T '^ T 1 1 '?' -L-

5 Tillväxtverket Swedish Agency for Economic and Regional Growth Tel Tillväxtverket arbetar offensivt för hållbar tillväxt i hela landet genom att underlätta företagande. s Program för kooperativ utveckling Programmet finns till för människor som vill starta och utveckla företag tillsammans, eller organisera sig för att utveckla sin ort. Hur stödjer Tillväxtverket kooperativ utveckling? År 2011 fördelade Tillväxtverket 34 miljoner kronor i grundbidrag till organisationen Coompanions 25 regionala utvecklingscentra. De ger rådgivning, information och utbildning till människor som vill starta och utveckla företag tillsammanseller organisera sig för att utveckla sin ort. Tillväxtverket stödjer även utveckling av nya metoder och modeller samt kompetensutvecklinggenom finansiering av projekt vid Coompanions utvecklingscentra.tillväxtverket gör också egna insatser för att främja kooperativ utveckling, framför allt informationsinsatser kring kooperativt företagande. Vad är kooperativ utveckling? Kooperativ utveckling är utveckling som drivs utifrån kooperativa värderingar. Kärnan i dessa är att dela arbete och ansvar -till exempel för ett företag eller för sin närmiljö. Att driva företag enligt principen enmedlem en röst lockar allt fler. Antalet ekonomiska föreningar -den företagsform som de kooperativa företagen oftast drivs i -växer relativt sett dubbelt så snabbt som andra företagsformer. Kooperativa företag bildas ofta av människor som vill lösa ett problem eller utveckla en verksamhet, till exempel grundläggande service såsom skola, livsmedel och bredband i glesbygd. På detta sätt skapar de såväl ekonomisk vinst som samhällsnytta. Många utvecklingsinsatser görs i kooperativ anda -utan att resultera i kooperativa företag. Det centrala är då att man tar vara på människors engagemang för sin närmiljö. Vi vill ha kul och tjäna pengar samtidigt, säger C-O-M-6-I-N-E arkitekter, en medarbetarägd ekonomisk förening som arbetar med landskap, arkitektur och stadsutveckling. De driver också arbetsklubben och mötesplatsen Coffice i Stockholm. Fakta Kooperativa företag finns i alla branscher, från tillverkningsindustri till barnomsorg. De blir allt vanligare i kreativa och kunskapsintensiva tillväxtsektorer, såsom upplevelseindustri, IT och vård och omsorg startade runt 600 nya kooperativa företag med stöd av Coompanion och mer än personer fick information eller utbildning via Coompanion. Tillväxtverkets stöd gör det möjligt för Coompanion att erbjuda delar av sina tjänster kostnadsfritt. Varför främjar Tillväxtverket kooperativ utveckling? Tillväxtverket arbetar för fler och växande företag i hela landet. Kooperativt företagande bidrar till detta, eftersom det är enlivsluaftigföretagsform som tilltalar många och kan bredda gruppen företagare. Grupper som idag är underrepresenteradecom företagare -till exempel unga och kvinnor - är nämligen särskilt positiva till gemensamtföretagände. Tillväxtverket arbetar också för en stärkt regional utveckling. I det arbetet är det viktigt att ta vara på kraften i insatser som görs i kooperativ anda. ö Vill du veta mer? Läs mer på eller kontakta programansvarig Eva Carlsson Tfn: E-post: se

6 CQ^MPAN I ON KOOGERATIV UTVECKLING Nyttan med ert medlemskap i Coompanion Nord i Norrbotten Aktiva och konkreta möjligheter att stödja den kooperativa tanken, vara med och påverka samhällsutvecklingen mot socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart företagande. Inflytande i Coompanion Nords verksamhet. Tillgång till nätverk med hög andel förstagångs företagare med unga vuxna genom att medverka och tillsammans med oss arrangera medlems och utbildningsseminarier i den egna kommunen inom våra affärsområden. Kostnadsfri rådgivning och information till nya grupper som vill starta företag tillsammans i er kommun. Tillgång till kostnadsfri rådgivning via social media som Facebook och Twitter för dem som vill starta företag tillsammans. Utbildning i värdegrundsarbete under 1 dag för max 30 personer. Nyheter och information om social ekonomi, arbetsintegrerande sociala företag och kooperativt företagande genom vår websida och nyhetsbrev. Tre kostnadsfria timmar för att informera/utbilda den egna personalen inom Coompanions affärsområden. Tillgång till kostnadsfri möteslokal hos Coompanion och 20% rabatt på alla tjänster hos Coompanion om det ej ingår i externt finansierade projekt. Årskostnad 1.30 kr per invånare i kommunen exklusive moms. Coompanion Nord Hertsövägen 4, Luleå nord. coompanion.se 0

7 Smart och roligt Ekonomiskt förening -företagande tillsammans Har ni en ide? Är du student? Småföretagare? Arbetssökande? Spelar i band? Eller kanske vill du starta ett föräldrakooperativ? Vi på Coompanion stöttar grupper som vill förvekliga sina ideer. Vår rådgivning och information är kostnadsfri och vi hjälper er från ide till att start av företag. 0 Ide - det är oftast här företagande börjar Vision - vad är vår drivkraft och ledstjärna? Affärside -vems behov ska företaget tillfredsställa? Affärsplan -konkretisera affärsiden så att den blir lönsam Budget -ekonomiskt hållbara beräkningar är enförutsättning Planera verksamheten -hur ska verksamheten organiseras och fungera? '' 1,. "` Välja företagsform -vilken passar just er verksamhet bäst? å Tillstånd och registrering - ta ansvar gentemot myndigheter och regler ^O^MPANION Vad år en ekonomisk förening? Enekonomisk förening är en företagsform som är lika trygg för den enskilde som ett aktiebolag och lämpar sig väldig bra när ni vill driva tillsammans. Enekonomisk förening består av minst tre personer, fysiska ellerjuridiska, som är medlemmar i föreningen och driver den demokratiskt, en medlem en röst. Medlemmar ska ha ekonomisk nytta av föreningens verksamhet till exempel genom att producera eller handla varor och tjänster. Varför ekonomisk förening? Ekonomisk förening är en företagsform som är väl lämpad för ideburet och kooperativt företagande. Med kooperativt företagande menar vi företagande tillsammans där demokrati, delaktighet och hållbarhet är ledande värderingar. Ofta är det både roligare och smartare att vara flera när man driver företag. Roligare för att du har kollegor att dela dina upplevelser med. Smartare t ex för att ni alla som medlemmar har varsin röst och att föreningen är en juridisk person. Och så kostar det bara 1 10o kratt registrera en ekonomisk förening.

8 Det här gör Coompanion Nord Rådgivning och information För er som vill starta företag tillsammans, utveckla er bygd, samverka med andra småföretag eller för grupper med ideer som ni vill förvekliga tillsammans. Processledning Vi är vana att leda olika typer av processer inom organisationer och företag och hjälper er gärna med t ex teambuilding, att leda workshops eller arbeta kreativt med er affärsutveckling. Socialt företagande Medarbetarna i sociala företag kan vara personer som tidigare haft svårt för att få ett arbete eller har någon typ av funktionsnedsättning. Vi driver projekt som skapar fler sociala företag och fler arbeten. Utbildningar och föreläsningar Vi utbildar styrelser, medarbetare och ledare främst inom kooperativa företag. Coompanion, som finns över hela landet, är företagsrådgivaren för personer som vill starta företag tillsammans i kooperativ eller i annan demokratisk samverkan. Coompanion Nord bildas av Coompanion Norrbotten och Coompanion Västerbotten. Medlemmarna är kommuner, kooperativ och organisationer som vill främja kooperativt företagande. Kooperativ har alltid varit ett sätt för människor att möta gemensamma behovgenom samarbete. CQ^Mf^ANION Coompanion Nord nord^coompanion.se og2o / oqo qo Yp g-----p ^ Sk e startae etiho Facebook: facebook/startaegetihop Twitter: "startaegetihop ^---1-^

9 SOCIALT FÖRETAGANDE Coompanzon är företagsutvecklarenför sociala företag Kooperativ har alltid varit ett sätt att möta sociala utmaningar. Idag är en utmaning att många inte får använda det de I<an och vill på arbetsmarknaden. Det kooperativa företagandet gör det möjligt för fler att använda sina resurser. Det ger ett större nätverk, fler kompetenser, delat risktagande och möjlighet att dela arbetsbördan. Coompanion har hjälpt flertalet av de sociala företag i Sverige som syftar till att skapa jobb och delaktighet för personer som står utanför arbetsmarknaden. Vi har metoder, erfarenheter och kontakter som gör starten trygg och skapar företag som gör skillnad. VÅRA TJÄNSTER: a RADGIVNING Vår kostnadsfria rådgivning är en start för grupper som själva tar initiativet. Grupper som har en gemensam ide är välkomna. Detta kan också vara en start för föreningar och andra organisationer som vill utveckla nya verksamheter, så som exempelvis sociala företag. Den kostnadsfria rådgivningen kan också utnyttjas av anhöriga som vill bidra till starten av sociala företag. PROCESSLEDNING & MOBILISERING Decennier av stöd till sociala entreprenörer har lärt oss att förankring och mobilisering kring de sociala företagen är A och O. När till exempel en kommun vill testa det sociala företagandets möjligheter hjälper vi till att hitta ett upplägg som involverar vacl det sociala företaget behöver. Vi skräddarsyr inspirationsmöten, workshops och utbildningar både till beslutsfattare, de som skall stötta de sociala entreprenörerna samt till den grupp som skall starta. UTVECKLING För etablerade verksamheter erbjuder vi stöd vid t.ex. expansion eller demokratiarbete. Under vissa utvecklingsskeden kanske man vill ha in en resursperson istyrelsen, ibland behövs det kompetensutveckling. Alt kunna svara på en upphandling kan vara enväg till utveckling och så vidare. INSPIRATION En första start för exempelvis kommuner eller andra organisationer som vill lära sig mer om socialt företagande är att anlita Coompanion, gärna i samarbete med befintliga sociala företag, som föreläsare eller utbildare. En annan bra start är att kombinera föreläsning och diskussioner med studiebesök. Att höra sociala entreprenörer, Ined egna ord, berätta om sitt företag och vägen dit är ofta en stark upplevelse. UTBILDNING Skräddarsydda entreprenörsutbildningar, ofta i samarbete med andra företag och studieförbund, är Coompanions främsta kompetens. Våra utbildningar utmärks av att de resulterar i företags tillblivelser under tiden som man går utbildningen. Ett annat utmärkande drag är- förståsdet kooperativa arbetssättet -det vill säga att deltagarna ska ha ett demokratiskt inflytande över det företag som de startar och driver. Därmed tas varje individs resurser i anspråk. CQ7MPAN IO N KOOPERATIV U"iVECKLING

10 SOCIALT FÖRETAGANDE COOMPANION STOCKHOLM Selmedalsringen 19, Hägersten COOMPANION SKARABORG Storgatan 208, Falköping Tel: Tel: skara pa nion.se/stockholm nion.se/ska raborg COOMPANION ROSLAGEN Hantverkaregatan 20, 767 3o Norrtälje COOMPANION SJUHÄRAD Olovsholmsgatan 32,SO6 34 Borås Tel: ot76a se/roslagen Tel: COOMPANION UPPSALA Börjegatan n, 753 t3 Uppsala Tel: ot8-t COOMPANION VÄRMLAND Bryggaregatan 1L 653 4o Karlstad Tel: COOMPANION SÖRMLAND COOMPANION ÖREBRO Kontakta Portgatan Eskilstuna Rudbecksgatan 28, Örebro Tel: q Tel: OSS wwwcoompanion.se/normland mpa n ion.se/orebro COOMPANION ÖSTERGÖTLAND COOMPAN ON VÄSTMANLAND Box 6178, Norrköping Stora Gatan 16, Västerås Tel: on Tel: So panion.se/ostergotl and ni on.se/vastmanland COOMDANION JÖNKÖPING Kvarvarps Gård, Jönköping Tel: COOMPANION DALARNA Forskargatan 3, 781 7o Borlänge Tel: larva COOMPANION KRONOBERG Box 1501, 351 t5 Växjö COOMPANION GÄVLEBORG Box 975, Gävle Tel: 026-t pa nion.se w w w. c o o m p a n i o n. s e/kronoberg on.se/gavleborg COOMPANION KALMAR LÄN Storgatan 21 B, 579 3o Högsby Tel: z3 COOMPANION VÄSTERNORRLAND Boz1o9,87723 Härnösand Tel: COOMPANION BLEKINGE Soft Center, Ronneby Tel: [8 80 ekinge COOMPANION JÄMTLAND Prästgatan 54 8, Östersund Tel: ^^-, r ^^ COOMPANION SKÅNE Ångelholmsgatan t A, Malmö Tel: o4o-zz COOMPANION HALLAND Box Tvååker Tel: on.se/hal land COOMPANION VÄSTERBOTTEN Renmarkstorget 5 D, Umeå Tel: ogoa7 8t qo va panion.se/vasterbotten COOMPANION NORRBOTTEN Köpmangatan 2, Luleå Tel: n o rrbo tte coom pa n i on.s e ion.se/porrbotten s ^^' ^'o ^^^ COOMPANION GÖTEBORGS- REGIONEN Packhusplatsen 2, Göteborg Tel: Ol 60 nion.se on.se/gbg COOMPANION GOTLAND Folkuniversitetet, Merkuriusgatan 2, Visby Tel: go H a n c o o m p a n i o n. s e COOMPANION FYRBODAL Nohabgatan t2f, Trollhättan Tel: o5zo ^Q3 MPAN ION KOOCERATIV UTYECKLIN6

11 HAPARANDA STAD KsAu 31 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 6 Finansieringsalternativ/Ansökan om kommunalt deltagande vid utformning av utvecklingsstrategier för programperioden Leader Tornedalen Beslut: Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen och konstaterar att Haparanda är positivt inställd till Leader Tornedalen. Ärendebeskrivning Håkan Wikman, Bengt Niska och Gun-Britt Liljergren föredrar. Leader Tornedalen: Pajala, övertorneå samt delar av Haparanda och Kiruna kommuner. Budget totalt statligt stöd Offentligt stöd Kommunerna: Länsstyrelsen: Landstinget: Arbetsförmed lingen: Off stöd inom projekten: Projekt per kommun: Haparanda övertorneå Pajala Kiruna Antal projekt Andel i% EU Stöd (mkr) 1,7 3,3 2,9 2,7 Off stöd (mkr) 0,7 1,6 1,4 1,3 Ideellt arbete (mkr) 1,15 1,75 2,1 1,5 Omsätt tot ggr) 2,9 5,9 5,2 4,8 Omsättning (EU) 2 4,0 3,5 3,3 Haparanda och Kiruna har tidigare varit med i två områden. Kommunerna måste besluta i vilket område de ska ingå. Arbetet kommer i gång under hösten Haparanda ingår också i Fiskeområde Tornedalen. Justerare

12 HAPARANDA STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 7 Förslag till beslut Att kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen och konstaterar att Haparanda är positivt inställd till Leader Tornedalen. Beslutsunderlag KS 2014/36 Beslutsexpediering Håkan Wikman Jytte Rydiger Gun-Britt Liljergren Justerare

13

14

15 6^ r ^^ (Z^ f y^^^, ^ Inför Ks mars Saras och Pias rapport i stora drag. Vad är gjort? Var "står" vi? Kontakter med samverkanspartners/ medsökande. Medsökande: Föreningen Haparandapojkarna : information, genomgång av konceptet. Resultat : Sponsring klar. och Svenska Röda Korset: Möten i Stockholm, genomgång av konceptet, diskussion kring samarbetsområden, planering. Kontakt med Röda Korsets folkhögskola betr. ev. samverkan. Ej klart. Kontakt med Elisabeth Perttu, styrelseledamot ir.k.,för ömsesidig information betr samarbete, resurser m.m. Planering med ansvarig för R.K:s 150 års jubileum fören kommande utställning. Planering med Susanne Wilhelmsson, R.K:s arkiv fören kommande utställning. Resultat till dags dato: Sponsring av utställning. Inbjudan till representation av R.K. nationellt och internationellt vid kunskapsseminariet. Kontakt med Per Allan Olsson, Röda Kors samordnare av biståndsinsatser, författare, journalist, dramaturg. Haparanda Stad Möte med turistbyrån: Anu Lakkala, Sisko Kalliokoski och Jenna. Angående interreg. projekt. Satsningen med QR kodning och skyltning av historiska platser och byggnader i innerstaden i Haparanda och Torneå kunde ingå i projektet. Produktion av en tryckt karta. Även inspelade guidningar som man kan lyssna i hörlurar skulle vara en bra komplettering i turismutbudet. Möte med Arja Martinviita och skolan kommer att hållas under mars månad för planering av de kommande årens aktiviteter på skolan. Torneå Stad: Inledande möte med Kultursekreteraren Helena Junes och Pia Suonvieri. Andra mötet med Helena Junes, Sara Frykman, Per Allan Olsson och Pia Suonvieri. Planeringsmöte 17/3 med utbildningschefen Ilkka Halmkrona och kultursekreteraren Helena Junes. Resultat: Torneå stads kultur och utbildningsenhet är positiva till ett samarbete. Vi kommer att söka gemensam interreg.projekt för båda städerna. Håller på med att planera innehållet gemensamt. Innehållet klart under mars. Planeringsmöte för kunskapsseminarium Minna Heljälä, Museechef och Linda Vuollo, museepedagog, Tornedalens Museum Tapio Salo, Barn och ungdomskontoret/kulturen Sara Frykman, Per Allan Olsson och Pia Suonvieri Prel. Program bifogas 1

16 Planering med Per Allan Olsson. Ett par sammanträden i Stockholm gällande sponsringsmöjligheter och program under arrangemanget Gemensamt arbete i Haparanda (3 dagar) med Pia S och Torneå stad. (Kulturchef och museiföreträdare.) Resultat till dags dato: P.A.O. åtar sig att kontakta/fördiskutera med Prinsessan Christina angående möjligheter till ev. deltagande vid kunskapsseminariet samt invigning av utställningen i Torneå. P.A.O. tillfrågar gen sekr. för det internationella Röda Korset, Mr. Palmieri ang. deltagande. P.A.O. åtar sig uppdraget som dramaturg, manusskrivning till ett teaterinslag samt deltagande vid kunskapsseminariet. S.J. /järnvägsvagnar: Planering med Jan Bergsten, förf. och aktiv inom föreningen Malmbanans vänner. Planering med Lars-Olov Löfgren, repr. för föreningen Malmbanans vänner. Research vid Trafikverkets arkiv i Göteborg. Research vid Järnvägsmuseet i Gävle. Resultat till dags dato: Jan Bergsten. Medverkar vid kunskapsseminariet (järnvägens framdragning 1915). En järnvägsvagn för invalidtransporter anno 1915 som trafikerade H-da -Trelleborg kan lånas ut till arrangemanget. Dock måste ca kr tillkomma för nödvändig renovering inför transporten. Sponsring kan ev. erhållas via R.K.:s fonder. P.A.O. undersöker möjligheter. Inledande möten med olika samverkanspartners Tornedalsteatern, Karungiteatern och Seskarö hembygdförening Håkan Göthager, Siv Göthager och Tarja Mäkimaa (Haparanda Stadshotellet) Kåre Mogemark (Hermasons Handelsgård) Karin Enberg, Norrbottensteatern och Cathrine Parment, läns regissören Eeva liramo, Kostymansvarig Övrig research: Research betr. det regionala och lokala Röda Korsarbetet på arkiv i Luleå och Haparanda. Betr. de svenska hjälparbetet i Ryssland under på K.B. i Stockholm. Fyra dagar. Övrigt arbete: Fullständig projektbeskrivning. Skrivning av ett grundläggande material för "Världens Nålsöga, Haparanda " med mål, syfte, samverkanspartners, program, kunskapsseminarium, tilläggspaket m.m. Beskrivningen står som grund/modell för kommande ansökningar. Bidrags ansökningar som är inskickade och bearbetade för varje instans: Haparanda kommun, Kulturrådet, Kulturfonden för Sverige och Finland, Letterstedtska föreningen 2

17 Ansökan till Landstinget ska vara inne 1 april både för årets arrangemang och förde kommande tre åren. (2 olika ansökan). Viktigt att visa vad kommunen satsar. Sponsorbroschyr Manus till broschyr om arrangemanget under åren Åtta dagars arbete i Haparanda med Pia Suonvieri, Jytte Rudiger samt lokala samverkanspartners. Research i landets olika arkiv fortsätter. Slutligen: Vi vet vad vi vill, programmet är klart, kontakter är tagna, vi kan fullgöra arrangemanget med gott resultat om vi kommer loss med finansieringen. Vikten av ett beslut av KS snarast: Konceptet haren kommun-/regionövergripande karaktär, Haparanda stad är arrangör och därmed värd och officiell inbjudare. Tilltänkta sponsorer och samarbetspartners önskar därför, inför deras beslut om bidrag och samverkan, veta kommunens inställning och satsning. Den blir kompassriktningen för deras beslut. Ett tidigt KS-beslut är också viktigt för ett lyckat resultat, en kraftfull marknadsföring och ett gott arbete med alla entusiaster inte minst inom den ideella sektorn. Konsekvenser av ett sent beslut Den lokala producentens mycket viktiga, utslagsgivande arbete stannar av avslutas. Nyckelpersoner kan inte kontaktas, "bindas upp". Ev. sponsorer tvekar, arrangemanget tillförs inte "nya pengar". Utställningar kan "frysa inne". Det löpande viktiga arbetet med manusskrivning, statister, scenografi, regi, teknik avstannar, intresset minskar. Risk finns att arrangemanget inte uppfattas som seriöst av omvärlden. Vår tidsplan med marknadsföring, manus, rekrytering ändras. Klara beslut måste tas innan 1 april. Alternativet blir då en omfattande revidering av arrangemanget/ ett beslut att icke genomföra arrangemanget. / Sara F. 1 mars

18 Världens nålsöga, Haparanda, Tankar kring konceptets positiva effekter inom kommunens verksamhetsområden/ Sara F. 1 mars BUN:s verksamhetsområde. Utbildning: Konceptet uppmuntrar, initierar till utbildning/undervisning i nutidshistoria av lokal, regional och nationell och internationell karaktär. Unga aktörer får vidare kunskap om stadens historia genom att delta i arrangemangen. Enligt planerna ska fortsättning/vidareutveckling av temat implementeras i skolverksamhetens olika ämnesområden med stöd av studiepaket, Tornedalens Museum, teaterföreställningar, utställningar och egna arbeten. Under lärandeprocessen förväntas ett ökat intresse för temat växa fram hos både lärare och elever med fördjupning och breddning av innehåll och pedagogik. I förlängningen kan profilerade utbildningar och elevarbeten främst på gymnasienivå perspektiv bli verklighet (guider, turistentreprenörer, teater och rollspel, kostym, scenografi, kulturproduktion mm.). I ett regionalt-/lokal-/kulturhistoriskt perspektiv skapar utbildningen en grogrund mot ett gränsöverskridande forskningskluster. Kopplingen till dagens världshistoriska händelser ligger nära. En utbildningsverksamhet av hög klass stärker elevernas självkänsla och Haparandas varumärke, båda viktiga attraktionskrafter. Kultur: Konceptets temata stärker kulturarvet. Dess kreativa utbud, teater, musik, utställningar m.m., tar oss på en resa bakåt i tiden, skapar nyfikenhet och ger oss ideer till aktiviteter med rötter i svunna epoker. Exempel på detta är klädsömnad, matupplevelser, hantverk och författarskap. Arrangemanget erbjuder introducerande program för detta. Ett komplement/stöd till enskilda initiativ är studieförbunds och föreningars kulturhistoriska satsningar. Sammantaget erbjuds såväl unga och äldre haparandabor en aktiv och givande fritid, en mycket stark hälsofaktor. En förstärkning av kulturarvet "spetsar" både marknadsföring av och attraktion till kommunen. Besöksnäringen Haparanda stad ges ett "varumärke", en nisch, som en historie- kulturstad. I samverkan med övriga Tornedalen och Torneå stad lyfter konceptet fram stadens/gränsens världsunika historia, med ett lokalt, regionalt, nationellt och internationellt intresse. Det återkommande arrangemanget samt det bredare arbetet inom näringslivet inkl. kreativ näring, utbildning, föreningar, forskning, m.m. stärker detta. Konceptet "inskolar" haparandabor i alla åldrar till framtida "guider" och välkomnande representanter för kommunen. Målet är en välkomnande stad med medvetna och stolta haparandabor som "kan" sin stad, dess historia och nutid. kombination med en kraftfull marknadsföring av "världsstaden" påverkas besöksnäringen positivt. Kommentar: Varumärket -nischen "världsstad" känns lite storartad och främmande i mina öron. Det är klart Haparanda är och främst har varit en internationell mötesplats och till och med kosmopolitisk stad, men det vi tidigare har pratatom har handlat om att nischa staden med kultur, teater och historia. Ska vi verkligen använda ordet världsstad? Effekter: 1

19 Ökat antal besökare vilket gynnar företagande och entreprenörskap. Ökat antal småföretag inom olika branscher, ex. vis. service, hotell/logi/ restaurang, transporter, marknadsföring, data m.m. Ökat antal arbetstillfällen. Ökat antal företag som marknadsförstadens historia. Utbildning av tolkar, guider. Enstolthet och haparandaidentitethns haparandabor i alla åldrar-en viktig hälsofaktor. Vinster för haparandaborna (påverkar tillväxten, se nedan) En "levande, kreativ" stad. Ökad medvetenhet och kunskap om sin hemstad. En "haparandaidentitet",stolthet och ökad självkänsla. Höjd utbildningsnivå. Ökat antal arbetstillfällen. Effekter: Ökat engagemang i stadens utveckling, Nyfikenhet på nya kunskaper. Nya nätverk. Aktiv fritid. Ökat entreprenörskap. Höjd utbildningsnivå. Positiv påverkan på hälsan. Tillväxt i Haparanda kommun i lokalt och regionalt perspektiv (mot bakgrund av ovanstående). Ökad inflyttning Ökning av småföretag med kreativa, turismnäringar. Ökning av småföretag inom för kommunen "nya" branscher (ex.vis.visuella produktioner, scenteknik, konferensverksamhet). Regionala företagarkluster. Höjd attraktion genom bl.a. forskningsclusternch god utbildning. Positiv arbetsmarknadstrend. Höjd allmän bildningsnivå. Ökad hälsa och engagemang hos haparandaborna i alla åldrar. 2

20 11^ HAPARANDATORNIO KSau TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Q1-1-9 ^^ z^o^/^ Jytte Riidiger Ärende: 2014 arrangerades krigsskådespelet Haparanda -Världens Nålsöga , en produktion som uppmärksammar Haparandas världspolitiska roll under första världskriget. Arrangemanget var ett initiativ av Sara Frykman som med stöd av kulturenheten bidrog till arrangemangets genomförande. Ansvarig producent och projektledare var Pia Suonvieri. Målsättningen med första årets verksamhet var att lägga grunden till ett koncept samt skapa ett underlag för en fortsättning fram ti Via scener och berättelser tog åskådarna bland annat del av olika scener urhistorien, man arrangerade en utställning av post- och tullmuseet, föredrag och seminarier, konserter, guidade turer, matupplevelser på stadshotellet anno 1914 osv. Totalt deltog 90 lokala statister och ca 2000 åskade besökte arrangemanget. Budget första året var kr men reviderades ti kr. Det är 100 år sedan första världskrigets utbrott. Syftet med denna ansökan är att synliggöra och medvetandegöra Haparandas historia genom att årligen arrangera ett evenemang som speglar Haparandas roll som "världens nålsöga" under det första världskriget. Utöver dess historiska vikt är projektet dagsaktuellt när man ser till vad som händer i världen idag. Haparanda -Världens nålsöga är ett fyraårigt projekt uppbyggt på årligt återkommande evenemang med fokus på det årtalets särskilda historia. Samverkan sker med både lokala, regionala och nationella aktörer. Projektet samverkar även med Torneå där vi planerar ett interregionalt projekt för att utveckla mervärden och turistiska aktiviteter kopplat till vår historia. Projektet syftar även till att under åren bygga upp ett varumärke där Haparanda ses som ett självklart besöksmål där vi kan erbjuda olika upplevelsekoncept med bas i vår historia. Projektet har 2015 beviljats kr från kulturenheten. Dessa medel bekostar det inledande arbetet med att söka finansiärer. Projektet ligger väl i linje med Haparandas vision om att vara en internationell mötesplats mitt i Barents där vi erbjuder upplevelser med fokus på områdets särskilda kval iteer. Förslag till beslut: I Nålsögat söker stöd från Kommunstyrelsen om kr årligen fram till Totalt: kr som fördelas under fyra år. Projektets årliga budget är ca 1,6 miljoner kr. Enligt uppdrag Jytte Riidiger Kulturchef Haparanda kommun

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj kr Har ca 900 medlemmar Startar ca 600 ekonomiska föreningar per år Rådgiver ca 4 500 personer/år Informerar ca

Läs mer

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting Ett samhällsekonomiskt perspektiv på socialt företagande - en hållbar föreläsning i landstingshuset, Luleå eller online www.nll.se/folkhalsa den 6 okt 2014, kl 1530-1645 Folkhälsocentrum Norrbottens läns

Läs mer

Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012

Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012 UTLYSNING Kooperativ utveckling Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012 Sista ansökningsdag den 22 november 2011 Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens

Läs mer

Coompanion Blekinge blekinge@coompanion.se. Coompanion Sjuhärad sjuharad@coompanion.se. Coompanion Dalarna dalarna@coompanion.se

Coompanion Blekinge blekinge@coompanion.se. Coompanion Sjuhärad sjuharad@coompanion.se. Coompanion Dalarna dalarna@coompanion.se Coompanion Blekinge blekinge@coompanion.se Coompanion Sjuhärad sjuharad@coompanion.se Coompanion Dalarna dalarna@coompanion.se Coompanion Skaraborg skaraborg@coompanion.se Coompanion Fyrbodal fyrbodal@coompanion.se

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Telefon: 063-10 61 16 Mobiltelefon: 073-835 34 54

Telefon: 063-10 61 16 Mobiltelefon: 073-835 34 54 Ansökan Sixten 1. Namn på projektet: Dom har ju allt - Storsjöbygden 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Matilda Amundsen Bergström Ålder: 22 Adress: Landgången 4 Postadress: 831 61 Östersund

Läs mer

( GDMPANION SALA KOM UN. Ink. 2013-12- O 5. Bi l a ga KS 201 3 / 285/ 1. Kommunstyrelsens förvaltning

( GDMPANION SALA KOM UN. Ink. 2013-12- O 5. Bi l a ga KS 201 3 / 285/ 1. Kommunstyrelsens förvaltning Bi l a ga KS 201 3 / 285/ 1 Västerås den 4 december 2013 SALA KOM UN. Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2013-12- O 5 Coompanion Västmanland ansöker härmed om anslag för 2014 års verksamhet, som ska ses

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö miljöersättning för naturfrämjande insatser på åkermark Ingår i landsbygdsprogrammet 1. På länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se kan du läsa

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

tillsammans Starta företag i Västmanland!

tillsammans Starta företag i Västmanland! Starta företag tillsammans i Västmanland! Vårt skivbolag gav oss rådet att starta en ekonomisk förening. Då ringde vi Coompanion. - musikbandet 5th Avenue, Västerås Förverkliga din dröm om att starta företag,

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Textilkonst och Sportvagnsträff Kulturcheckens namn Roland Haraldsson Sökande (Namn/Förening) 520612-5717

Läs mer

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd.

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. 2015-03-25 2014-149 AH Leadercheck Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Du kan söka för att komma igång med nytt företag samverkan

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS RIKSTEATERFÖRENING KULTURPROJEKTET OPEN MINDS Styrgrupp Minnesanteckningar 2013-09-02 Datum: 2013-09-02 Tid: 18.30-21.00 Plats: ABF:s verksamhetskontor i Markaryd Drottninggatan 18 Närvarande

Läs mer

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23 Kommunstyrelsen Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Syftet med filmkommissionen är att marknadsföra Norrbottens Län som ett attraktivt

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2013-03-18 Diarienummer:2010-061 AM Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Lokal utvecklingscheck Checkens namn Fiber Borås Väst Ekonomisk Förening

Läs mer

Vår verksamhets plan

Vår verksamhets plan Vår verksamhets plan upswedens verksamhet bygger på en grundsyn att musik kan användas som ett verktyg för att öka människors förståelse för sig själva, sin omvärld och ge en känsla av sammanhang samtidigt

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009 alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla 100% PRESSMAPP Arrangör: - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och företagsrådgivaren

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd.

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. 2015-06-15 2014-149 AS Leadercheck Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Du kan söka för att komma igång med nytt företag samverkan

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Mellanlanda 2009 Kulturcheckens namn Länsbygderådet Sjuhärad Sökande (Namn/Förening) 868401-2795 0320-910

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop Resultat Politikerpanelen Demoskop Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom att genomföra

Läs mer

Winn Winn West. Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling

Winn Winn West. Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling Winn Winn West Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling Winn Winn West Projektet som breddar idrottens betydelse från traditionell folkrörelseverksamhet till en aktiv aktör i Västra

Läs mer

Leader Timråbygd. Org nr 802441-9189. får härmed avge. Årsbokslut. för räkenskapsåret 1 januari 2009 31 december 2009

Leader Timråbygd. Org nr 802441-9189. får härmed avge. Årsbokslut. för räkenskapsåret 1 januari 2009 31 december 2009 Org nr 802441-9189 får härmed avge Årsbokslut för räkenskapsåret 1 januari 2009 31 december 2009 Innehåll: sida Verksamhetsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Underskrifter styrelse/lag 6

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Ärende 16. Projekt IT-Guide

Ärende 16. Projekt IT-Guide Ärende 16 Projekt IT-Guide Tjänsteskrivelse 2015-05-18 KS 2014.0295 Handläggare: Kommunstyrelsen Rapport om möjligheten att införa konceptet IT- Guide i Karlskoga och förslag till provperiod i projektform

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:203-0-2 Diarienummer:200-06 AF Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck BiB Bastu i byn Checkens namn Gula Huset i Uddebo Sökande (Namn/Förening) 76969-7438

Läs mer

BID som samverkansform

BID som samverkansform BID som samverkansform Vad är BID? Internationell tillämpning Erfarenheter i Sverige Metod Drivkrafter Medborgardialog Hur går utvecklingen vidare i Sverige? Business Improvement District Skottland Innerstaden

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Skölvene Fiber Checkens namn Skölvene Byalag c/o Anna Forsberg Sökande (Namn/Förening) 864000-1767

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog

Stabil prisutveckling för skog Pressmeddelande, den 31 januari 2003 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog Priserna för skogsfastigheter ökade under andra halvåret 2002 jämfört med det första halvåret

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

2014-06-11. Onsdagen den 11 juni 2014, kl. 09.00 11.00

2014-06-11. Onsdagen den 11 juni 2014, kl. 09.00 11.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (13) Plats och tid Beslutande Lizas hotell, Gällivare Onsdagen den 11 juni 2014, kl. 09.00 11.00 Birgitta Larsson, ordförande Åsa Blind, Girjas sameby Lennart Albinsson, Storlule

Läs mer

PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande

PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande Arrangör: SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och Tillväxtverket i samarbete med företagsrådgivaren Coompanion och Allmänna Arvsfonden

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2014-05-09 Diarienummer:2010-061 BY Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Liareds fiber Checkens namn Liareds byalag Sökande (Namn/Förening) Organisationsnummer

Läs mer

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm 1 Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet med personlig assistans enligt 9 2 lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information Bolag, stiftelser, föreningar

Läs mer

Välkommen till SBR. Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! www.biodlarna.

Välkommen till SBR. Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! www.biodlarna. Välkommen till SBR Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! Foto: Janne Mårtensson Du vet väl att: 2/3 av det du har på tallriken är i något led

Läs mer

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Tjänsteskrivelse 2015-03-25 Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Förslag till beslut Samhällsentreprenörskap

Läs mer

Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345

Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-18 358 Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Besöksnäringen - nuläge och potential

Besöksnäringen - nuläge och potential Besöksnäringen - nuläge och potential Katrien Vanhaverbeke, Arena för Tillväxt Christina Rådelius, Tillväxtverket 1 Besöksnäringen lyfter med samarbete, hållbarhet och ett attraktivt företagsklimat Besöksnäringen

Läs mer

Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet i Halmstad

Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet i Halmstad TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Kultur i Halland Ingemar Andréasson Utvecklingsledare Datum Diarienummer 20150427 RS140512 Driftnämnden för Kultur och skola Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet

Läs mer

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar 1(6) Pressmeddelade den 23 februari 2011 Var fjärde domstol använder inte rättstolkar Var fjärde domstol i Sverige, 25 procent, ställer inte krav på att rättstolkar anlitas när de köper tolktjänster. Det

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 SMHI/SGI-seminarium Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 Länsstyrelsernas nätverk om klimatanpassning Diskussion och workshop om framtida samarbetsområden Klimatanpassningssamordnarnas

Läs mer

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Projektets namn Från småskalighet till full blom - att växa i egen takt. Uppgifter om sökanden Sökande Föreningen Palma Postadress Etelhem Hemängen

Läs mer

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område.

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område. Saepmie Welcomes! 1. Inledning I juni 2014 genomförs den internationella fotbollsturneringen Conifa World Football Cup i Östersund/Staare med deltagare från hela världen. I samband med turneringen vill

Läs mer

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Bakgrund NOSP För att sätta framtiden för Norrköping Science Park måste man titta på vilka förutsättningar som finns i Norrköping och hur spelplanen ser ut.

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Fiber Borås Väst Ekonomisk Förening Datum: 2013-07-03 Journalnummer: Projekttid: 2013-04-01 2013-12-31 (avslutat 2013-06-30) Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Jobba lokalt och rädda vårt klot! Och en levande skärgård!

Jobba lokalt och rädda vårt klot! Och en levande skärgård! Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 (Omtryk - 14-04-2015 - Præsentationer fra konferencen vedlagt) ULØ Alm.del Bilag 76 Offentligt Jobba lokalt och rädda vårt klot! Och en levande skärgård! Lokalt

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1)

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Datum 2015-10-08 Vår referens Sofia Sjödin Utredningssekreterare sofia.sjodin@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan från Transfer Syd GYVF-2015-3852

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Ansökan om medfinansiering för Rekrytera Flera rekryteringsmässa 2011

Ansökan om medfinansiering för Rekrytera Flera rekryteringsmässa 2011 Kommunstyrelsen 2011 09 12 205 463 Arbets och personalutskottet 2011 09 12 174 363 Dnr 11.482 12 oktkf11 Ansökan om medfinansiering för Rekrytera Flera rekryteringsmässa 2011 Bilaga: Ansökan Ärendebeskrivning

Läs mer

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3).

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3). rapport för 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget 11 (9/3-15/3). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM

Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM Vision Att i bred samverkan bygga ett nytt Nationellt Civilt Luftfartsmuseum av internationell toppklass; som håller högsta kulturella kvalitet,

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Avdelningen för förskola och fritid Sida 1 (5) 2013-10-22 Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Bakgrund Farsta stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Lokal näringslivsutveckling

Lokal näringslivsutveckling Lokal näringslivsutveckling Insatser för lokalt utvecklingsarbete Åsa Bjelkeby Enhetschef Regionala miljöer 1 Kort om Tillväxtverket 370 medarbetare på 9 orter Arjeplog, Gävle, Göteborg, Jönköping, Luleå,

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Det är väldigt viktigt att alla i Unionen drar åt samma håll för att det vi gör ska få maximal genomslagskraft ute

Läs mer

Välkommen till Biodlarna

Välkommen till Biodlarna Välkommen till Biodlarna Grattis! DU är nu en av drygt 11000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! Foto: Janne Mårtensson Du vet väl att: 2/3 av det du har på tallriken är i något

Läs mer

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter vilka regler gäller Jordbruksinformation 8 2008 Regler för dödsboägda och flerägda jord- och skogsbruksfastigheter Jord- och skogsbruksfastigheter, taxerade

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: 2013-06-03 Diarienummer: 2008-008 CM Kulturcheckens namn We Identity: Mötas i Rydal Sökande (Namn/Förening) Sebaian Kjersén Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:202-0-23 Diarienummer:200-06 I Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Förstudie - Fiberförening i Sjötofta Checkens namn Stiftelsen Bygärde G P Sökande

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI

KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med utskottet för stöd och strategi, måndagen den 2 mars 2015 kl. 9.00 i Leja, kommunhuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer