KOMMUNSTYRELSEN Kallelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNSTYRELSEN Kallelse"

Transkript

1 HAPARANDA STAD KOMMUNSTYRELSEN Kallelse Tid: Måndag kl 13:00 Plats: Hamnskär Föredragningslista Nr Bil. Ärende Diarienr Föredragande 1 Val av justerare och godkännande av dagordningen 2 Revisorerna Bo Kronborg 3 1 INFORMATION: Anhållan från Coompanion Nord om möte med KS KS 2015/17 Roine Karlsson 4 INFORMATION: Lokal matproduktion Jonas Lundström 5 INFORMATION: Leader Mare Boreale/Spira och Fiskeområde Leif Engström/Reinhold Andefors/Börje Rytiniemi 6 2 INFORMATION: KsAu ang Leader Tornedalen KS 2014/ sep.bil 1 Projekt "Haparanda Världens Nålsöga" KS 2014/168 Pia Suonvieri /Jytte Rydiger sep.bil 2-3 Ansökan om bidrag till projektverksamhet: Gör om stan KS 2014/107 Therese Östling/Jytte Rydiger sep.bil 4 Brev från Avalanche Capital daterat KS 2011/507 Göran Wigren sep.bil 5 Camping i stan KS 2014/413 Göran Wigren Ansökan om bryggfinansiering för Norrbotniabanegruppen Ansökan från Norrbotniabanegruppen om medfinansiering för en ny projektperiod Medlemskap i Nitus - Nätverket för kommunala lärcentra KS 2015/90 KS 2015/91 KS 2015/79 Göran Wigren Göran Wigren Lena Antti sep. bil 6 Årsredovisning 2014 KS 2015/100 Hans Kenttä sep.bil 7 Årsredovisning HABO 2014 KS 2015/102 Hans Kenttä/ Kalle Kyösti Beslutsattestanter KS 2015 KS 2015/101 Hans Kenttä Postadress: Haparanda kommun Haparanda Besöksadress: Torget 9 Haparanda Telefon: E-post/Hemsida

2 2(2) Lösen av pensionsskuld KS 2015/135 Hans Kenttä Direktiv för budgetberedning KS 2015/ Nytt HVB hem SN 2015/9 Lena Lahti Swedish Lapland: Inbjudan till partnerskap inför en ny period KS 2015/89 Daniel Fälldin Feriearbeten sommaren 2015 KS 2015/99 Tommi Slunga/Daniel Fälldin Program för nationella minoriteter och KS 2014/143 Tommi Slunga sep.bil 8 minoritetsspråk Val av representanter från KS till samrådsgruppen för minoritetsspråk samt arvodering m.m Val av en ledamot och en ersättare till Meri-Lappis regionfullmäktige Val av en ledamot och en ersättare till Ägarsamråd Investeringar i Norrbotten AB Svar på Motion angående lokalförsörjningsprogram för kommunal verksamhet Svar på Motion angående kommunal bojkott av israeliska varor KS 2015/95 KS 2015/125 KS 2015/123 KS 2014/442 KS 2014/435 Tommi Slunga Peter Waara Jimmy Henriksson Paula Pietinhuhta 28 Delgivningar KS 2015 KS 2015/83 29 sep. bil 9 Protokoll KsAu pdf KS 2015/31 30 Kommunalrådets rapport 2015 KS 2015/106 Peter Waara 31 Arbetsmarknadsenheten Peter Waara 32 Kommunchefens rapport 2015 KS 2015/107 Lena Ekh Enligt uppdrag: Eine Pirilä sekreterare

3 Kommunstyrelse Haparanda Kommun Haparanda 14 januari 2015 Coompanion vill träffa er! Anhållan om möte med Kommunstyrelsen Coompanion Norrbotten ekonomisk förening vill samtala med Er om vårt erbjudande till våra medlemmar. Det är intressant och viktig för oss att ha en dialog om hur Era behov ser ut och hur vi tillsammans kan arbeta för att utveckla regionen. Vi vill informera Er om vad är på gång i vår verksamhet och samtala om hur vi kan stödja er i er utvecklingen av kommunen Arbetsintegrerandesnciala företag blir en allt viktigare del av framtidens arbetsmarknadspolitiken. Vi har lång erfarenhet av attjobba med detta. Därför vill vi erbjuda en workshop i er kommun för personer från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunen för att diskutera gemensamma insatser Vi kommer även att anordna öppna möte för intresserade som vi kallar "^ kal%i en mötesplats för samtal om socialt och kooperativt företagande. d,^'^^ikäa", Vi ser fram emot att få träffa Er. Coompanion Nord ^--^ -^ ---- Roine Karlsson Verksamhetsledare Bilagor: Tillväxtverket program för kooperativ utveckling Medlemsnytta lnfoblad om Coompanion Nord Produktblad om ASF ^GUMPANION Har ni frågor? Ni kan kontakta någon av oss. Roine Karlsson - roine.karlsson(a^coompanion.se Gunnel Mörtlund - gunnel.mortlund(c^coompanion.se Elena Peverada - elena.peverada(a^coompanion.se ,lens Tjernström - jens.tjernstrom(a>coompanion.se

4 TILLVÄXTVERKETS PROGRAM T^ «vq^(t VERKE Program för kooperativ utveckling Kooperativa värderingar bidrar till tillväxt Att dela arbete och ansvar med andra -det är kärnan i de kooperativa värderingarna. Det gemensamma engagemanget kan betyda mycket för utvecklingen av livskraftiga företag och orter. Tillväxtverket främjar kooperativ utveckling främst genom att stödja Coompanion - en organisation som ger stöd ±ill människor som vill starta och utveckla företag tillsammans eller organisera sig för att utveckla sin ort. t 1 ± T Y- - -^ 7 T '^ T 1 1 '?' -L-

5 Tillväxtverket Swedish Agency for Economic and Regional Growth Tel Tillväxtverket arbetar offensivt för hållbar tillväxt i hela landet genom att underlätta företagande. s Program för kooperativ utveckling Programmet finns till för människor som vill starta och utveckla företag tillsammans, eller organisera sig för att utveckla sin ort. Hur stödjer Tillväxtverket kooperativ utveckling? År 2011 fördelade Tillväxtverket 34 miljoner kronor i grundbidrag till organisationen Coompanions 25 regionala utvecklingscentra. De ger rådgivning, information och utbildning till människor som vill starta och utveckla företag tillsammanseller organisera sig för att utveckla sin ort. Tillväxtverket stödjer även utveckling av nya metoder och modeller samt kompetensutvecklinggenom finansiering av projekt vid Coompanions utvecklingscentra.tillväxtverket gör också egna insatser för att främja kooperativ utveckling, framför allt informationsinsatser kring kooperativt företagande. Vad är kooperativ utveckling? Kooperativ utveckling är utveckling som drivs utifrån kooperativa värderingar. Kärnan i dessa är att dela arbete och ansvar -till exempel för ett företag eller för sin närmiljö. Att driva företag enligt principen enmedlem en röst lockar allt fler. Antalet ekonomiska föreningar -den företagsform som de kooperativa företagen oftast drivs i -växer relativt sett dubbelt så snabbt som andra företagsformer. Kooperativa företag bildas ofta av människor som vill lösa ett problem eller utveckla en verksamhet, till exempel grundläggande service såsom skola, livsmedel och bredband i glesbygd. På detta sätt skapar de såväl ekonomisk vinst som samhällsnytta. Många utvecklingsinsatser görs i kooperativ anda -utan att resultera i kooperativa företag. Det centrala är då att man tar vara på människors engagemang för sin närmiljö. Vi vill ha kul och tjäna pengar samtidigt, säger C-O-M-6-I-N-E arkitekter, en medarbetarägd ekonomisk förening som arbetar med landskap, arkitektur och stadsutveckling. De driver också arbetsklubben och mötesplatsen Coffice i Stockholm. Fakta Kooperativa företag finns i alla branscher, från tillverkningsindustri till barnomsorg. De blir allt vanligare i kreativa och kunskapsintensiva tillväxtsektorer, såsom upplevelseindustri, IT och vård och omsorg startade runt 600 nya kooperativa företag med stöd av Coompanion och mer än personer fick information eller utbildning via Coompanion. Tillväxtverkets stöd gör det möjligt för Coompanion att erbjuda delar av sina tjänster kostnadsfritt. Varför främjar Tillväxtverket kooperativ utveckling? Tillväxtverket arbetar för fler och växande företag i hela landet. Kooperativt företagande bidrar till detta, eftersom det är enlivsluaftigföretagsform som tilltalar många och kan bredda gruppen företagare. Grupper som idag är underrepresenteradecom företagare -till exempel unga och kvinnor - är nämligen särskilt positiva till gemensamtföretagände. Tillväxtverket arbetar också för en stärkt regional utveckling. I det arbetet är det viktigt att ta vara på kraften i insatser som görs i kooperativ anda. ö Vill du veta mer? Läs mer på eller kontakta programansvarig Eva Carlsson Tfn: E-post: se

6 CQ^MPAN I ON KOOGERATIV UTVECKLING Nyttan med ert medlemskap i Coompanion Nord i Norrbotten Aktiva och konkreta möjligheter att stödja den kooperativa tanken, vara med och påverka samhällsutvecklingen mot socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart företagande. Inflytande i Coompanion Nords verksamhet. Tillgång till nätverk med hög andel förstagångs företagare med unga vuxna genom att medverka och tillsammans med oss arrangera medlems och utbildningsseminarier i den egna kommunen inom våra affärsområden. Kostnadsfri rådgivning och information till nya grupper som vill starta företag tillsammans i er kommun. Tillgång till kostnadsfri rådgivning via social media som Facebook och Twitter för dem som vill starta företag tillsammans. Utbildning i värdegrundsarbete under 1 dag för max 30 personer. Nyheter och information om social ekonomi, arbetsintegrerande sociala företag och kooperativt företagande genom vår websida och nyhetsbrev. Tre kostnadsfria timmar för att informera/utbilda den egna personalen inom Coompanions affärsområden. Tillgång till kostnadsfri möteslokal hos Coompanion och 20% rabatt på alla tjänster hos Coompanion om det ej ingår i externt finansierade projekt. Årskostnad 1.30 kr per invånare i kommunen exklusive moms. Coompanion Nord Hertsövägen 4, Luleå nord. coompanion.se 0

7 Smart och roligt Ekonomiskt förening -företagande tillsammans Har ni en ide? Är du student? Småföretagare? Arbetssökande? Spelar i band? Eller kanske vill du starta ett föräldrakooperativ? Vi på Coompanion stöttar grupper som vill förvekliga sina ideer. Vår rådgivning och information är kostnadsfri och vi hjälper er från ide till att start av företag. 0 Ide - det är oftast här företagande börjar Vision - vad är vår drivkraft och ledstjärna? Affärside -vems behov ska företaget tillfredsställa? Affärsplan -konkretisera affärsiden så att den blir lönsam Budget -ekonomiskt hållbara beräkningar är enförutsättning Planera verksamheten -hur ska verksamheten organiseras och fungera? '' 1,. "` Välja företagsform -vilken passar just er verksamhet bäst? å Tillstånd och registrering - ta ansvar gentemot myndigheter och regler ^O^MPANION Vad år en ekonomisk förening? Enekonomisk förening är en företagsform som är lika trygg för den enskilde som ett aktiebolag och lämpar sig väldig bra när ni vill driva tillsammans. Enekonomisk förening består av minst tre personer, fysiska ellerjuridiska, som är medlemmar i föreningen och driver den demokratiskt, en medlem en röst. Medlemmar ska ha ekonomisk nytta av föreningens verksamhet till exempel genom att producera eller handla varor och tjänster. Varför ekonomisk förening? Ekonomisk förening är en företagsform som är väl lämpad för ideburet och kooperativt företagande. Med kooperativt företagande menar vi företagande tillsammans där demokrati, delaktighet och hållbarhet är ledande värderingar. Ofta är det både roligare och smartare att vara flera när man driver företag. Roligare för att du har kollegor att dela dina upplevelser med. Smartare t ex för att ni alla som medlemmar har varsin röst och att föreningen är en juridisk person. Och så kostar det bara 1 10o kratt registrera en ekonomisk förening.

8 Det här gör Coompanion Nord Rådgivning och information För er som vill starta företag tillsammans, utveckla er bygd, samverka med andra småföretag eller för grupper med ideer som ni vill förvekliga tillsammans. Processledning Vi är vana att leda olika typer av processer inom organisationer och företag och hjälper er gärna med t ex teambuilding, att leda workshops eller arbeta kreativt med er affärsutveckling. Socialt företagande Medarbetarna i sociala företag kan vara personer som tidigare haft svårt för att få ett arbete eller har någon typ av funktionsnedsättning. Vi driver projekt som skapar fler sociala företag och fler arbeten. Utbildningar och föreläsningar Vi utbildar styrelser, medarbetare och ledare främst inom kooperativa företag. Coompanion, som finns över hela landet, är företagsrådgivaren för personer som vill starta företag tillsammans i kooperativ eller i annan demokratisk samverkan. Coompanion Nord bildas av Coompanion Norrbotten och Coompanion Västerbotten. Medlemmarna är kommuner, kooperativ och organisationer som vill främja kooperativt företagande. Kooperativ har alltid varit ett sätt för människor att möta gemensamma behovgenom samarbete. CQ^Mf^ANION Coompanion Nord nord^coompanion.se og2o / oqo qo Yp g-----p ^ Sk e startae etiho Facebook: facebook/startaegetihop Twitter: "startaegetihop ^---1-^

9 SOCIALT FÖRETAGANDE Coompanzon är företagsutvecklarenför sociala företag Kooperativ har alltid varit ett sätt att möta sociala utmaningar. Idag är en utmaning att många inte får använda det de I<an och vill på arbetsmarknaden. Det kooperativa företagandet gör det möjligt för fler att använda sina resurser. Det ger ett större nätverk, fler kompetenser, delat risktagande och möjlighet att dela arbetsbördan. Coompanion har hjälpt flertalet av de sociala företag i Sverige som syftar till att skapa jobb och delaktighet för personer som står utanför arbetsmarknaden. Vi har metoder, erfarenheter och kontakter som gör starten trygg och skapar företag som gör skillnad. VÅRA TJÄNSTER: a RADGIVNING Vår kostnadsfria rådgivning är en start för grupper som själva tar initiativet. Grupper som har en gemensam ide är välkomna. Detta kan också vara en start för föreningar och andra organisationer som vill utveckla nya verksamheter, så som exempelvis sociala företag. Den kostnadsfria rådgivningen kan också utnyttjas av anhöriga som vill bidra till starten av sociala företag. PROCESSLEDNING & MOBILISERING Decennier av stöd till sociala entreprenörer har lärt oss att förankring och mobilisering kring de sociala företagen är A och O. När till exempel en kommun vill testa det sociala företagandets möjligheter hjälper vi till att hitta ett upplägg som involverar vacl det sociala företaget behöver. Vi skräddarsyr inspirationsmöten, workshops och utbildningar både till beslutsfattare, de som skall stötta de sociala entreprenörerna samt till den grupp som skall starta. UTVECKLING För etablerade verksamheter erbjuder vi stöd vid t.ex. expansion eller demokratiarbete. Under vissa utvecklingsskeden kanske man vill ha in en resursperson istyrelsen, ibland behövs det kompetensutveckling. Alt kunna svara på en upphandling kan vara enväg till utveckling och så vidare. INSPIRATION En första start för exempelvis kommuner eller andra organisationer som vill lära sig mer om socialt företagande är att anlita Coompanion, gärna i samarbete med befintliga sociala företag, som föreläsare eller utbildare. En annan bra start är att kombinera föreläsning och diskussioner med studiebesök. Att höra sociala entreprenörer, Ined egna ord, berätta om sitt företag och vägen dit är ofta en stark upplevelse. UTBILDNING Skräddarsydda entreprenörsutbildningar, ofta i samarbete med andra företag och studieförbund, är Coompanions främsta kompetens. Våra utbildningar utmärks av att de resulterar i företags tillblivelser under tiden som man går utbildningen. Ett annat utmärkande drag är- förståsdet kooperativa arbetssättet -det vill säga att deltagarna ska ha ett demokratiskt inflytande över det företag som de startar och driver. Därmed tas varje individs resurser i anspråk. CQ7MPAN IO N KOOPERATIV U"iVECKLING

10 SOCIALT FÖRETAGANDE COOMPANION STOCKHOLM Selmedalsringen 19, Hägersten COOMPANION SKARABORG Storgatan 208, Falköping Tel: Tel: skara pa nion.se/stockholm nion.se/ska raborg COOMPANION ROSLAGEN Hantverkaregatan 20, 767 3o Norrtälje COOMPANION SJUHÄRAD Olovsholmsgatan 32,SO6 34 Borås Tel: ot76a se/roslagen Tel: COOMPANION UPPSALA Börjegatan n, 753 t3 Uppsala Tel: ot8-t COOMPANION VÄRMLAND Bryggaregatan 1L 653 4o Karlstad Tel: COOMPANION SÖRMLAND COOMPANION ÖREBRO Kontakta Portgatan Eskilstuna Rudbecksgatan 28, Örebro Tel: q Tel: OSS wwwcoompanion.se/normland mpa n ion.se/orebro COOMPANION ÖSTERGÖTLAND COOMPAN ON VÄSTMANLAND Box 6178, Norrköping Stora Gatan 16, Västerås Tel: on Tel: So panion.se/ostergotl and ni on.se/vastmanland COOMDANION JÖNKÖPING Kvarvarps Gård, Jönköping Tel: COOMPANION DALARNA Forskargatan 3, 781 7o Borlänge Tel: larva COOMPANION KRONOBERG Box 1501, 351 t5 Växjö COOMPANION GÄVLEBORG Box 975, Gävle Tel: 026-t pa nion.se w w w. c o o m p a n i o n. s e/kronoberg on.se/gavleborg COOMPANION KALMAR LÄN Storgatan 21 B, 579 3o Högsby Tel: z3 COOMPANION VÄSTERNORRLAND Boz1o9,87723 Härnösand Tel: COOMPANION BLEKINGE Soft Center, Ronneby Tel: [8 80 ekinge COOMPANION JÄMTLAND Prästgatan 54 8, Östersund Tel: ^^-, r ^^ COOMPANION SKÅNE Ångelholmsgatan t A, Malmö Tel: o4o-zz COOMPANION HALLAND Box Tvååker Tel: on.se/hal land COOMPANION VÄSTERBOTTEN Renmarkstorget 5 D, Umeå Tel: ogoa7 8t qo va panion.se/vasterbotten COOMPANION NORRBOTTEN Köpmangatan 2, Luleå Tel: n o rrbo tte coom pa n i on.s e ion.se/porrbotten s ^^' ^'o ^^^ COOMPANION GÖTEBORGS- REGIONEN Packhusplatsen 2, Göteborg Tel: Ol 60 nion.se on.se/gbg COOMPANION GOTLAND Folkuniversitetet, Merkuriusgatan 2, Visby Tel: go H a n c o o m p a n i o n. s e COOMPANION FYRBODAL Nohabgatan t2f, Trollhättan Tel: o5zo ^Q3 MPAN ION KOOCERATIV UTYECKLIN6

11 HAPARANDA STAD KsAu 31 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 6 Finansieringsalternativ/Ansökan om kommunalt deltagande vid utformning av utvecklingsstrategier för programperioden Leader Tornedalen Beslut: Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen och konstaterar att Haparanda är positivt inställd till Leader Tornedalen. Ärendebeskrivning Håkan Wikman, Bengt Niska och Gun-Britt Liljergren föredrar. Leader Tornedalen: Pajala, övertorneå samt delar av Haparanda och Kiruna kommuner. Budget totalt statligt stöd Offentligt stöd Kommunerna: Länsstyrelsen: Landstinget: Arbetsförmed lingen: Off stöd inom projekten: Projekt per kommun: Haparanda övertorneå Pajala Kiruna Antal projekt Andel i% EU Stöd (mkr) 1,7 3,3 2,9 2,7 Off stöd (mkr) 0,7 1,6 1,4 1,3 Ideellt arbete (mkr) 1,15 1,75 2,1 1,5 Omsätt tot ggr) 2,9 5,9 5,2 4,8 Omsättning (EU) 2 4,0 3,5 3,3 Haparanda och Kiruna har tidigare varit med i två områden. Kommunerna måste besluta i vilket område de ska ingå. Arbetet kommer i gång under hösten Haparanda ingår också i Fiskeområde Tornedalen. Justerare

12 HAPARANDA STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 7 Förslag till beslut Att kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen och konstaterar att Haparanda är positivt inställd till Leader Tornedalen. Beslutsunderlag KS 2014/36 Beslutsexpediering Håkan Wikman Jytte Rydiger Gun-Britt Liljergren Justerare

13

14

15 6^ r ^^ (Z^ f y^^^, ^ Inför Ks mars Saras och Pias rapport i stora drag. Vad är gjort? Var "står" vi? Kontakter med samverkanspartners/ medsökande. Medsökande: Föreningen Haparandapojkarna : information, genomgång av konceptet. Resultat : Sponsring klar. och Svenska Röda Korset: Möten i Stockholm, genomgång av konceptet, diskussion kring samarbetsområden, planering. Kontakt med Röda Korsets folkhögskola betr. ev. samverkan. Ej klart. Kontakt med Elisabeth Perttu, styrelseledamot ir.k.,för ömsesidig information betr samarbete, resurser m.m. Planering med ansvarig för R.K:s 150 års jubileum fören kommande utställning. Planering med Susanne Wilhelmsson, R.K:s arkiv fören kommande utställning. Resultat till dags dato: Sponsring av utställning. Inbjudan till representation av R.K. nationellt och internationellt vid kunskapsseminariet. Kontakt med Per Allan Olsson, Röda Kors samordnare av biståndsinsatser, författare, journalist, dramaturg. Haparanda Stad Möte med turistbyrån: Anu Lakkala, Sisko Kalliokoski och Jenna. Angående interreg. projekt. Satsningen med QR kodning och skyltning av historiska platser och byggnader i innerstaden i Haparanda och Torneå kunde ingå i projektet. Produktion av en tryckt karta. Även inspelade guidningar som man kan lyssna i hörlurar skulle vara en bra komplettering i turismutbudet. Möte med Arja Martinviita och skolan kommer att hållas under mars månad för planering av de kommande årens aktiviteter på skolan. Torneå Stad: Inledande möte med Kultursekreteraren Helena Junes och Pia Suonvieri. Andra mötet med Helena Junes, Sara Frykman, Per Allan Olsson och Pia Suonvieri. Planeringsmöte 17/3 med utbildningschefen Ilkka Halmkrona och kultursekreteraren Helena Junes. Resultat: Torneå stads kultur och utbildningsenhet är positiva till ett samarbete. Vi kommer att söka gemensam interreg.projekt för båda städerna. Håller på med att planera innehållet gemensamt. Innehållet klart under mars. Planeringsmöte för kunskapsseminarium Minna Heljälä, Museechef och Linda Vuollo, museepedagog, Tornedalens Museum Tapio Salo, Barn och ungdomskontoret/kulturen Sara Frykman, Per Allan Olsson och Pia Suonvieri Prel. Program bifogas 1

16 Planering med Per Allan Olsson. Ett par sammanträden i Stockholm gällande sponsringsmöjligheter och program under arrangemanget Gemensamt arbete i Haparanda (3 dagar) med Pia S och Torneå stad. (Kulturchef och museiföreträdare.) Resultat till dags dato: P.A.O. åtar sig att kontakta/fördiskutera med Prinsessan Christina angående möjligheter till ev. deltagande vid kunskapsseminariet samt invigning av utställningen i Torneå. P.A.O. tillfrågar gen sekr. för det internationella Röda Korset, Mr. Palmieri ang. deltagande. P.A.O. åtar sig uppdraget som dramaturg, manusskrivning till ett teaterinslag samt deltagande vid kunskapsseminariet. S.J. /järnvägsvagnar: Planering med Jan Bergsten, förf. och aktiv inom föreningen Malmbanans vänner. Planering med Lars-Olov Löfgren, repr. för föreningen Malmbanans vänner. Research vid Trafikverkets arkiv i Göteborg. Research vid Järnvägsmuseet i Gävle. Resultat till dags dato: Jan Bergsten. Medverkar vid kunskapsseminariet (järnvägens framdragning 1915). En järnvägsvagn för invalidtransporter anno 1915 som trafikerade H-da -Trelleborg kan lånas ut till arrangemanget. Dock måste ca kr tillkomma för nödvändig renovering inför transporten. Sponsring kan ev. erhållas via R.K.:s fonder. P.A.O. undersöker möjligheter. Inledande möten med olika samverkanspartners Tornedalsteatern, Karungiteatern och Seskarö hembygdförening Håkan Göthager, Siv Göthager och Tarja Mäkimaa (Haparanda Stadshotellet) Kåre Mogemark (Hermasons Handelsgård) Karin Enberg, Norrbottensteatern och Cathrine Parment, läns regissören Eeva liramo, Kostymansvarig Övrig research: Research betr. det regionala och lokala Röda Korsarbetet på arkiv i Luleå och Haparanda. Betr. de svenska hjälparbetet i Ryssland under på K.B. i Stockholm. Fyra dagar. Övrigt arbete: Fullständig projektbeskrivning. Skrivning av ett grundläggande material för "Världens Nålsöga, Haparanda " med mål, syfte, samverkanspartners, program, kunskapsseminarium, tilläggspaket m.m. Beskrivningen står som grund/modell för kommande ansökningar. Bidrags ansökningar som är inskickade och bearbetade för varje instans: Haparanda kommun, Kulturrådet, Kulturfonden för Sverige och Finland, Letterstedtska föreningen 2

17 Ansökan till Landstinget ska vara inne 1 april både för årets arrangemang och förde kommande tre åren. (2 olika ansökan). Viktigt att visa vad kommunen satsar. Sponsorbroschyr Manus till broschyr om arrangemanget under åren Åtta dagars arbete i Haparanda med Pia Suonvieri, Jytte Rudiger samt lokala samverkanspartners. Research i landets olika arkiv fortsätter. Slutligen: Vi vet vad vi vill, programmet är klart, kontakter är tagna, vi kan fullgöra arrangemanget med gott resultat om vi kommer loss med finansieringen. Vikten av ett beslut av KS snarast: Konceptet haren kommun-/regionövergripande karaktär, Haparanda stad är arrangör och därmed värd och officiell inbjudare. Tilltänkta sponsorer och samarbetspartners önskar därför, inför deras beslut om bidrag och samverkan, veta kommunens inställning och satsning. Den blir kompassriktningen för deras beslut. Ett tidigt KS-beslut är också viktigt för ett lyckat resultat, en kraftfull marknadsföring och ett gott arbete med alla entusiaster inte minst inom den ideella sektorn. Konsekvenser av ett sent beslut Den lokala producentens mycket viktiga, utslagsgivande arbete stannar av avslutas. Nyckelpersoner kan inte kontaktas, "bindas upp". Ev. sponsorer tvekar, arrangemanget tillförs inte "nya pengar". Utställningar kan "frysa inne". Det löpande viktiga arbetet med manusskrivning, statister, scenografi, regi, teknik avstannar, intresset minskar. Risk finns att arrangemanget inte uppfattas som seriöst av omvärlden. Vår tidsplan med marknadsföring, manus, rekrytering ändras. Klara beslut måste tas innan 1 april. Alternativet blir då en omfattande revidering av arrangemanget/ ett beslut att icke genomföra arrangemanget. / Sara F. 1 mars

18 Världens nålsöga, Haparanda, Tankar kring konceptets positiva effekter inom kommunens verksamhetsområden/ Sara F. 1 mars BUN:s verksamhetsområde. Utbildning: Konceptet uppmuntrar, initierar till utbildning/undervisning i nutidshistoria av lokal, regional och nationell och internationell karaktär. Unga aktörer får vidare kunskap om stadens historia genom att delta i arrangemangen. Enligt planerna ska fortsättning/vidareutveckling av temat implementeras i skolverksamhetens olika ämnesområden med stöd av studiepaket, Tornedalens Museum, teaterföreställningar, utställningar och egna arbeten. Under lärandeprocessen förväntas ett ökat intresse för temat växa fram hos både lärare och elever med fördjupning och breddning av innehåll och pedagogik. I förlängningen kan profilerade utbildningar och elevarbeten främst på gymnasienivå perspektiv bli verklighet (guider, turistentreprenörer, teater och rollspel, kostym, scenografi, kulturproduktion mm.). I ett regionalt-/lokal-/kulturhistoriskt perspektiv skapar utbildningen en grogrund mot ett gränsöverskridande forskningskluster. Kopplingen till dagens världshistoriska händelser ligger nära. En utbildningsverksamhet av hög klass stärker elevernas självkänsla och Haparandas varumärke, båda viktiga attraktionskrafter. Kultur: Konceptets temata stärker kulturarvet. Dess kreativa utbud, teater, musik, utställningar m.m., tar oss på en resa bakåt i tiden, skapar nyfikenhet och ger oss ideer till aktiviteter med rötter i svunna epoker. Exempel på detta är klädsömnad, matupplevelser, hantverk och författarskap. Arrangemanget erbjuder introducerande program för detta. Ett komplement/stöd till enskilda initiativ är studieförbunds och föreningars kulturhistoriska satsningar. Sammantaget erbjuds såväl unga och äldre haparandabor en aktiv och givande fritid, en mycket stark hälsofaktor. En förstärkning av kulturarvet "spetsar" både marknadsföring av och attraktion till kommunen. Besöksnäringen Haparanda stad ges ett "varumärke", en nisch, som en historie- kulturstad. I samverkan med övriga Tornedalen och Torneå stad lyfter konceptet fram stadens/gränsens världsunika historia, med ett lokalt, regionalt, nationellt och internationellt intresse. Det återkommande arrangemanget samt det bredare arbetet inom näringslivet inkl. kreativ näring, utbildning, föreningar, forskning, m.m. stärker detta. Konceptet "inskolar" haparandabor i alla åldrar till framtida "guider" och välkomnande representanter för kommunen. Målet är en välkomnande stad med medvetna och stolta haparandabor som "kan" sin stad, dess historia och nutid. kombination med en kraftfull marknadsföring av "världsstaden" påverkas besöksnäringen positivt. Kommentar: Varumärket -nischen "världsstad" känns lite storartad och främmande i mina öron. Det är klart Haparanda är och främst har varit en internationell mötesplats och till och med kosmopolitisk stad, men det vi tidigare har pratatom har handlat om att nischa staden med kultur, teater och historia. Ska vi verkligen använda ordet världsstad? Effekter: 1

19 Ökat antal besökare vilket gynnar företagande och entreprenörskap. Ökat antal småföretag inom olika branscher, ex. vis. service, hotell/logi/ restaurang, transporter, marknadsföring, data m.m. Ökat antal arbetstillfällen. Ökat antal företag som marknadsförstadens historia. Utbildning av tolkar, guider. Enstolthet och haparandaidentitethns haparandabor i alla åldrar-en viktig hälsofaktor. Vinster för haparandaborna (påverkar tillväxten, se nedan) En "levande, kreativ" stad. Ökad medvetenhet och kunskap om sin hemstad. En "haparandaidentitet",stolthet och ökad självkänsla. Höjd utbildningsnivå. Ökat antal arbetstillfällen. Effekter: Ökat engagemang i stadens utveckling, Nyfikenhet på nya kunskaper. Nya nätverk. Aktiv fritid. Ökat entreprenörskap. Höjd utbildningsnivå. Positiv påverkan på hälsan. Tillväxt i Haparanda kommun i lokalt och regionalt perspektiv (mot bakgrund av ovanstående). Ökad inflyttning Ökning av småföretag med kreativa, turismnäringar. Ökning av småföretag inom för kommunen "nya" branscher (ex.vis.visuella produktioner, scenteknik, konferensverksamhet). Regionala företagarkluster. Höjd attraktion genom bl.a. forskningsclusternch god utbildning. Positiv arbetsmarknadstrend. Höjd allmän bildningsnivå. Ökad hälsa och engagemang hos haparandaborna i alla åldrar. 2

20 11^ HAPARANDATORNIO KSau TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Q1-1-9 ^^ z^o^/^ Jytte Riidiger Ärende: 2014 arrangerades krigsskådespelet Haparanda -Världens Nålsöga , en produktion som uppmärksammar Haparandas världspolitiska roll under första världskriget. Arrangemanget var ett initiativ av Sara Frykman som med stöd av kulturenheten bidrog till arrangemangets genomförande. Ansvarig producent och projektledare var Pia Suonvieri. Målsättningen med första årets verksamhet var att lägga grunden till ett koncept samt skapa ett underlag för en fortsättning fram ti Via scener och berättelser tog åskådarna bland annat del av olika scener urhistorien, man arrangerade en utställning av post- och tullmuseet, föredrag och seminarier, konserter, guidade turer, matupplevelser på stadshotellet anno 1914 osv. Totalt deltog 90 lokala statister och ca 2000 åskade besökte arrangemanget. Budget första året var kr men reviderades ti kr. Det är 100 år sedan första världskrigets utbrott. Syftet med denna ansökan är att synliggöra och medvetandegöra Haparandas historia genom att årligen arrangera ett evenemang som speglar Haparandas roll som "världens nålsöga" under det första världskriget. Utöver dess historiska vikt är projektet dagsaktuellt när man ser till vad som händer i världen idag. Haparanda -Världens nålsöga är ett fyraårigt projekt uppbyggt på årligt återkommande evenemang med fokus på det årtalets särskilda historia. Samverkan sker med både lokala, regionala och nationella aktörer. Projektet samverkar även med Torneå där vi planerar ett interregionalt projekt för att utveckla mervärden och turistiska aktiviteter kopplat till vår historia. Projektet syftar även till att under åren bygga upp ett varumärke där Haparanda ses som ett självklart besöksmål där vi kan erbjuda olika upplevelsekoncept med bas i vår historia. Projektet har 2015 beviljats kr från kulturenheten. Dessa medel bekostar det inledande arbetet med att söka finansiärer. Projektet ligger väl i linje med Haparandas vision om att vara en internationell mötesplats mitt i Barents där vi erbjuder upplevelser med fokus på områdets särskilda kval iteer. Förslag till beslut: I Nålsögat söker stöd från Kommunstyrelsen om kr årligen fram till Totalt: kr som fördelas under fyra år. Projektets årliga budget är ca 1,6 miljoner kr. Enligt uppdrag Jytte Riidiger Kulturchef Haparanda kommun

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj kr Har ca 900 medlemmar Startar ca 600 ekonomiska föreningar per år Rådgiver ca 4 500 personer/år Informerar ca

Läs mer

Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012

Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012 UTLYSNING Kooperativ utveckling Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012 Sista ansökningsdag den 22 november 2011 Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens

Läs mer

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting Ett samhällsekonomiskt perspektiv på socialt företagande - en hållbar föreläsning i landstingshuset, Luleå eller online www.nll.se/folkhalsa den 6 okt 2014, kl 1530-1645 Folkhälsocentrum Norrbottens läns

Läs mer

KOOPERATIV. Från latin och betyder: arbeta tillsammans, samarbete. - Styrs av specifika värderingar och principer

KOOPERATIV. Från latin och betyder: arbeta tillsammans, samarbete. - Styrs av specifika värderingar och principer KOOPERATIV Från latin och betyder: arbeta tillsammans, samarbete - Styrs av specifika värderingar och principer OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

tillsammans Starta företag i Västmanland!

tillsammans Starta företag i Västmanland! Starta företag tillsammans i Västmanland! Vårt skivbolag gav oss rådet att starta en ekonomisk förening. Då ringde vi Coompanion. - musikbandet 5th Avenue, Västerås Förverkliga din dröm om att starta företag,

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Coompanion Blekinge blekinge@coompanion.se. Coompanion Sjuhärad sjuharad@coompanion.se. Coompanion Dalarna dalarna@coompanion.se

Coompanion Blekinge blekinge@coompanion.se. Coompanion Sjuhärad sjuharad@coompanion.se. Coompanion Dalarna dalarna@coompanion.se Coompanion Blekinge blekinge@coompanion.se Coompanion Sjuhärad sjuharad@coompanion.se Coompanion Dalarna dalarna@coompanion.se Coompanion Skaraborg skaraborg@coompanion.se Coompanion Fyrbodal fyrbodal@coompanion.se

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Textilkonst och Sportvagnsträff Kulturcheckens namn Roland Haraldsson Sökande (Namn/Förening) 520612-5717

Läs mer

Ansökan från Coompanion Västmanland om bidrag för verksamhetsåren 2015-2017

Ansökan från Coompanion Västmanland om bidrag för verksamhetsåren 2015-2017 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 12 (17) Sammanträdesdatum 2015-01-20 8 Ansökan från Coompanion Västmanland om bidrag för verksamhetsåren 2015-2017 Dnr 2014/1269 ~Z INLEDNING Ansökan har inkommit

Läs mer

Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna

Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna . SAMMANFATTNING Entrecoop i Dalarna har under projektperioden bidragit till att 7 företag bildats och där associationsformen är ekonomisk

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2013-03-18 Diarienummer:2010-061 AM Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Lokal utvecklingscheck Checkens namn Fiber Borås Väst Ekonomisk Förening

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2013-04-17 Diarienummer:2008-008 CG Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Parallella spår genom Fristadbygden Checkens namn Framtid Fristad ek förening

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Mellanlanda 2009 Kulturcheckens namn Länsbygderådet Sjuhärad Sökande (Namn/Förening) 868401-2795 0320-910

Läs mer

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd.

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. 2015-03-25 2014-149 AH Leadercheck Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Du kan söka för att komma igång med nytt företag samverkan

Läs mer

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009 alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla 100% PRESSMAPP Arrangör: - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och företagsrådgivaren

Läs mer

DIARIENUMMER R

DIARIENUMMER R BESLUT FÖRPROJEKT 2008-05-26 DIARIENUMMER R30441-72-08 DELOMRÅDE Regionöverskridande Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Framtid Hogdal Idéell Förening c/o Solveig Haugen Storån 474

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2013-12-12 Diarienummer:2008-009 BF Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Resor & Mat 2014 Företagscheckens namn Lokalproducerat i Vä AB Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Leadercheck. A Sökande. Namn och adress Föreningen kultur i obygden

Leadercheck. A Sökande. Namn och adress Föreningen kultur i obygden Leadercheck A Sökande Namn och adress Föreningen kultur i obygden E-post: borjeaxelsson@telia.com Organisations/personnummer 12295-472 Telefonnummer 325-332 Mobil 7-3116264 Fax Kassör Börje Axelsson B

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö miljöersättning för naturfrämjande insatser på åkermark Ingår i landsbygdsprogrammet 1. På länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se kan du läsa

Läs mer

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Ung kultur från Sjuhärad Ungdomscheckens namn Västra Vi Unga distriktet Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Winn Winn West. Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling

Winn Winn West. Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling Winn Winn West Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling Winn Winn West Projektet som breddar idrottens betydelse från traditionell folkrörelseverksamhet till en aktiv aktör i Västra

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: 2013-06-03 Diarienummer: 2008-008 CM Kulturcheckens namn We Identity: Mötas i Rydal Sökande (Namn/Förening) Sebaian Kjersén Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd.

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. 2015-06-15 2014-149 AS Leadercheck Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Du kan söka för att komma igång med nytt företag samverkan

Läs mer

Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan

Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan Akademi Näringsliv En förändrad omvärld med flera aktörer Offentlig sektor Engagerade medborgare Idéburen sektor Den idéburna sektorn omfattar organiserade

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö regionala markklasser inom miljö ersättningen för betesmarker och slåtterängar Ingår i landsbygdsprogrammet 1. Läs om de regionala markklasser som är

Läs mer

Ansökan; Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå 2014 (21-24/8) Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå en arena och mötesplats för hela Bottenviken.

Ansökan; Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå 2014 (21-24/8) Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå en arena och mötesplats för hela Bottenviken. Ansökan; Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå 2014 (21-24/8) Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå en arena och mötesplats för hela Bottenviken. Bakgrund; PiteUnika ekonomisk förening med 36 medlemsföretag

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Skölvene Fiber Checkens namn Skölvene Byalag c/o Anna Forsberg Sökande (Namn/Förening) 864000-1767

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2012-05-22 Diarienummer:2008-001 AA Turismcheckens namn Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Bondens marknad & antikviteternas

Läs mer

Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft

Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft Västerås den 3 mars 2015 1 Från Arjeplog till Malmö Nationell myndighet Finns på 9 orter Cirka 370 medarbetare Intensiv global konkurrens

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:203-0-2 Diarienummer:200-06 AF Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck BiB Bastu i byn Checkens namn Gula Huset i Uddebo Sökande (Namn/Förening) 76969-7438

Läs mer

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23 Kommunstyrelsen Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Syftet med filmkommissionen är att marknadsföra Norrbottens Län som ett attraktivt

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård Områdesstart 23 mars 2016 Verksamhetsledare Michael Lühr Från 15. augusti

Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård Områdesstart 23 mars 2016 Verksamhetsledare Michael Lühr Från 15. augusti Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020 Områdesstart 23 mars 2016 Verksamhetsledare Michael Lühr Från 15. augusti Vad är ett Leader område? Liaison Entre Actions de Dèveloppement de l Economie Rurale.

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2012-06-04 Diarienummer:2010-061 R Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Hajoms Byalag / Fiber i Hajom Checkens namn Hajoms Byalag Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt Hinder för tillväxt 1 Totala näringslivets företag, anställda, omsättning och förädlingsvärde 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 97% Företag Anställda Omsättning Förädlingsvärde 3% 0,5% 0,1% 0-9

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2014-05-09 Diarienummer:2010-061 BY Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Liareds fiber Checkens namn Liareds byalag Sökande (Namn/Förening) Organisationsnummer

Läs mer

Telefon: 063-10 61 16 Mobiltelefon: 073-835 34 54

Telefon: 063-10 61 16 Mobiltelefon: 073-835 34 54 Ansökan Sixten 1. Namn på projektet: Dom har ju allt - Storsjöbygden 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Matilda Amundsen Bergström Ålder: 22 Adress: Landgången 4 Postadress: 831 61 Östersund

Läs mer

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd.

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Leadercheck 2014-149 AP Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Du kan söka för att komma igång med nytt företag samverkan med andra

Läs mer

Handläggare Datum Dnr Mattias Andersson 2012-11-01 KS 2012/0036

Handläggare Datum Dnr Mattias Andersson 2012-11-01 KS 2012/0036 Handläggare Datum Dnr Mattias Andersson 2012-11-01 KS 2012/0036 Projektplan - Etablering av det stadsintegrerade Linnéuniversitetet 1. Bakgrund Kalmar kommun och Linnéuniversitetet har sedan 2009 arbetat

Läs mer

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2016, 2016KS/0069 Innehåll Inledning... 3 Vägledande princip den kommunala kompetensen... 3 Riktlinjer och

Läs mer

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne Koncernkontoret Regional utveckling Område samhällsplanering Ann-Christine Lundqvist Strateg 044-309 32 38 ann-christine.lundkvist@skane.se Datum 2015-11-02 1 (5) Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2013-11-21 Diarienummer:2010-061 BN Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Fiber i Hällstad Checkens namn Hällstad Fiberförening ekonomisk förening

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Smart affärsutveckling. Just do it!

Smart affärsutveckling. Just do it! Smart affärsutveckling Just do it! Hur kan du utveckla ditt företag och dina idéer till ett smart, lönsamt, hållbart företag? Välkommen till IUC Skånes affärsutvecklingsprojekt för kvinnor i de kulturella

Läs mer

Dokumentation workshop Reglab Fysisk planering 26 oktober 2016

Dokumentation workshop Reglab Fysisk planering 26 oktober 2016 Dokumentation workshop Reglab Fysisk planering 26 oktober 2016 REGLAB = Regional utveckling Lärande, analys, benchmarking Vi möts Vi lär Vi gör Medlemmarnas behov styr! Reglabs medlemmar Region Dalarna

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-01-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-01-23 iiisala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2014-01-23 11(16) KFU9 Konstpedagogisk verksamhet Dnr2013/70 INLI!DNING Som en del i Aguelimuseets arbete med att utveckla

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Bärkraft Journalnummer: 2008-4809 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2012-10-30 Diarienummer:2010-061 Ä Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Fibercheck Ullasjö Checkens namn Fiber i Ullasjö Ek.Förening Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2010-11-08 Diarienummer:2008-008 AO Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Förstudie dokumentärfilm om Ingemar Jansson Svenljunga Kulturcheckens namn Svenljunga

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88)

Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88) Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (2) Datum 2016-01-20 Vår referens Caroline B. Le Bongoat projektledare caroline.lebongoat@malmo.se Tjänsteskrivelse Ann Bergström enhetschef ann.bergstrom@malmo.se Remiss

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-11-26

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-11-26 R sala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2013-11-26 8(24) 302 Ekofestival2014 i Sala; projektplan Dnr 2011/132 INLEDNING Presentation av planering och genomförande av en

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog

Stabil prisutveckling för skog Pressmeddelande, den 31 januari 2003 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog Priserna för skogsfastigheter ökade under andra halvåret 2002 jämfört med det första halvåret

Läs mer

Vår verksamhets plan

Vår verksamhets plan Vår verksamhets plan upswedens verksamhet bygger på en grundsyn att musik kan användas som ett verktyg för att öka människors förståelse för sig själva, sin omvärld och ge en känsla av sammanhang samtidigt

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås 2025 Vision och strategi Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-XX-XX För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan

Läs mer

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999 2013 fokus framåt Drivhuset är en plattform för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Genom personlig evolution och affärsutveckling vill vi få fler att skapa nytt av sina idéer. Drivhuset arbetar

Läs mer

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Tjänsteskrivelse 2015-03-25 Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Förslag till beslut Samhällsentreprenörskap

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2014-01-15 Diarienummer:2008-008 CS Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Kulturenar på kyrkogårdarna i Iorps paorat, inventering och dokumentation Kulturcheckens

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2013-05-14 Diarienummer:2010-061 AÖ Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Nittorps fiber ek fören under bildande Checkens namn Nittorps Fiber Sökande

Läs mer

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 1. Namn på projektet: Entreprenörsgruppen Frösön 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Ulla Landenmark Adress: Bergsgatan 110 Postadress: 542 31 Mariestad

Läs mer

Projektbidrag till projekt: "Kompletterande åtgärder avseende mål 2 projekt, muddring av farled Karlsborgs hamn"

Projektbidrag till projekt: Kompletterande åtgärder avseende mål 2 projekt, muddring av farled Karlsborgs hamn BESLUT Länsstyrelsen Beslutsdatum 2013-10-09 (16212000-2692) Kalix kommun Nygatan 4 95281 KALIX Diarienummer 303-303-10603-13 Ärendeid 00178308 Projektbidrag till projekt: "Kompletterande åtgärder avseende

Läs mer

PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande

PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande Arrangör: SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och Tillväxtverket i samarbete med företagsrådgivaren Coompanion och Allmänna Arvsfonden

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen Länsstyrelsens tillväxtuppdrag Kulturen i tillväxtuppdraget Kultur och fysisk planering Länsstyrelsens

Läs mer

Ansökan om från Coompanion i Västmanland om anslag för 2013 års verksamhet

Ansökan om från Coompanion i Västmanland om anslag för 2013 års verksamhet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET 14 (20) 5 Sammanträdesdatum 2013-03-12 56 Dnr 2012/402 Ansökan om från Coompanion i Västmanland om anslag för 2013 års verksamhet INLEDNING Coompanion har hos Företagarcentrum

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Bredare Nätverk Företagscheckens namn Sven Sundröm för Bredare Nätverk Sökande (Namn/Förening) Person-/Organisationsnummer

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Uthyrning, fastighetsservice 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer

Lokal näringslivsutveckling

Lokal näringslivsutveckling Lokal näringslivsutveckling Insatser för lokalt utvecklingsarbete Åsa Bjelkeby Enhetschef Regionala miljöer 1 Kort om Tillväxtverket 370 medarbetare på 9 orter Arjeplog, Gävle, Göteborg, Jönköping, Luleå,

Läs mer

Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Vill du vara med och skapa historia? Sedan juni 2012 pågår ett arbete som ska ge invånarna i Västra Götalandsregionen

Läs mer

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm Vad är Upplev Lundaland? Under Kristi himmelfärd den 13-16 maj arrangeras Upplev Lundaland. Arrangemanget vänder sig till alla besökare och invånare som bor i Lundaland ( Kävlinge, Staffanstorp, Lund,

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2012-03-12 Diarienummer:2010-061 M Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Fiber i Fotskäl Checkens namn Fotskäls bygdegårdsförening Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Stall Stackebo Journalnummer: 2009-3818 Kontaktperson,

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

Upphandla med sociala hänsyn. En guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare

Upphandla med sociala hänsyn. En guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare Upphandla med sociala hänsyn En guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare Innehåll Inledning upphandlingen som verktyg för att förbättra samhället 3 Vad är upphandling med sociala hänsyn? 4 Varför

Läs mer

Peter Waara, S, ordförande Jan-Ola Eriksson, S, vice ordförande Pekka Hyötylä, V Sven Tornberg, C Anders Rönnkvist (M), Ledamot

Peter Waara, S, ordförande Jan-Ola Eriksson, S, vice ordförande Pekka Hyötylä, V Sven Tornberg, C Anders Rönnkvist (M), Ledamot Tid och plats Beslutande Måndag kl. 09:00 Byskär Peter Waara, S, ordförande Jan-Ola Eriksson, S, vice ordförande Pekka Hyötylä, V Sven Tornberg, C Anders Rönnkvist (M), Ledamot Sida 1 Övriga närvarande

Läs mer