Aktuellt om farligt avfall från avfallsbranschen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktuellt om farligt avfall från avfallsbranschen"

Transkript

1 Miljösamverkan Västra Götaland Upptaktsdagar om farligt avfall Aktuellt om farligt avfall från avfallsbranschen Jessica Christiansen, utredare RVF - Svenska Renhållningsverksföreningen

2 Aktuellt om farligt avfall från avfallsbranschen Förorenad mark Fastighetsnära insamling av hushållens farliga avfall Klassificering av farligt avfall Avtal mellan apotek och kommuner om läkemedelsavfall, kasserade kanyler samt farligt avfall El-avfall RVF-kurser

3 RVF Svenska Renhållningsverksföreningen Intresse- och branschorganisation för i första hand kommuner och kommunala bolag inom avfallshantering och återvinning Bildades 1947 Kansli i Malmö

4 RVF Kansli i Malmö sedan 1947 Företräder och utvecklar våra medlemmar s Kommunala medlemmar (250) kommunala förvaltningar kommunala bolag regionala bolag Representerar 260 av 289 kommuner s Företagsmedlemmar (120) tillverkare konsulter entreprenörer återvinningsföretag

5 RVF Svenska Renhållningsverksföreningen Administration Peter Westling administrativ chef Ewa Koverman ekonomiassistent Britt Falkenberg medl.register, prenumerationer Petra Kvist kurser, administration Information Per Lindholm informationschef Karin Jönsson informatör, redaktör Ingegerd Svantesson webbredaktör Weine Wiqvist VD Handläggare Gunnel Klingberg juridik, EU-frågor Bo Audelius insamling, producentansvar Jessica Christiansen farligt avfall, elektronikavfall Leif Nilsson och Hanna Hellström biologisk avfallshantering Åsa Hagelin Anders Hedenstedt förbränning Förbränning/deponering Thomas Rihm deponering Per Nilzén FoU, statistik

6 Vad vi gör Intresse- och omvärldsbevakning Internationellt arbete Norden DNR Europa FEAD Världen ISWA, IEA Kunskapsförmedling Kurser Konferenser ELMIA-mässan Erfarenhetsutbyte Arbetsgrupper Nätverk för unga Utveckling Utvecklingssatsning Information Rapporter Tidskrift: RVF-Nytt Nyhetsbrev: RVF-nyheterna Hemsida Utvärderingar

7 När är förorenade jordar farligt avfall? RVF Utveckling rapport 02:09 Bedömningsgrunder för förorenade massor

8 Förorenade massor = Farligt avfall Förordningen om farligt avfall 1997 så förorenade att särskilda krav ställs på insamling och behandling Avfallsförordningen 2002 * jord och sten som innehåller farliga ämnen RVF - Jessica Christiansen

9 RVF Utveckling rapport 02:09 - Översikt av tillämpning myndigheter/behandlingsanl./deponier - Sammanställning av lagstiftning om farligt avfall nationellt/eu - Inventering och utvärdering av befintliga bedömningsgrunder - Förslag till bedömningsgrunder för förorenade massor RVF - Jessica Christiansen

10 KOM IHÅG Vid användning av bedömningsgrunderna: Gäller enbart för förorenade massor/jord Acceptanskriterierna är framtagna för deponier som uppfyller kriterier för ickefarligt avfall deponi. Se till den enskilda deponins förutsättningar. Behandla massorna så långt som möjligt Deponering som sista alternativ Sunt förnuft! RVF - Jessica Christiansen

11 Förslag till bedömningsgrunder Klassning av förorenade massor som farligt avfall vid beaktande av tillståndsoch transportkrav halter i det fasta materialet Acceptanskriterier för när förorenade massor kan placeras i deponier för ickefarligt avfall halter i det fasta materialet samt lakbara halter för metaller RVF - Jessica Christiansen

12 Klassning enligt KIFS (mg/kg) Haltgränser (mg/kg TS) Ämne H4 H5 H6 H7 H8 H10 H11 H14 Preparatdirektivet haltgräns Föreslagen Enligt direktiv 2001/118/EU och KIFS Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Irriterande Hälsoskadligt giftigt Cancerframkalla nde Frätande Skadligt för Mutagent fortplantningen Särskild gräns Ekotoxiskt Minsta värde Steg 1-3 arsenik bly kadmium kobolt koppar krom(iii) krom(vi) kvicksilver nickel vanadin zink monoklorfenoler pentaklorfenol PCB-tot (Not 1) trikloreten tetrakloreten bensen toluen etylbensen xylen C5-C8, alifat C8-C10, alifat C10-C12, alifat C12-C16, alifat C16-C35, alifat C8-C10, aromat C10-C35, aromat PAH canc (Not 2) RVF - Jessica Christiansen

13 Acceptanskriterier total halt Haltgränser (mg/kg TS) Föreslagen haltgräns Farligt avfall Beräkning av effekter av lakning MKM Acceptanskriterie Ämne Steg 5 Steg 6 Steg 7 Minsta värde Grundvatten värde Minsta Ytvatten Steg 5-6 Avrundat arsenik bly kadmium kobolt koppar Krom(III) krom(vi) kvicksilver nickel vanadin zink monoklorfenoler b) diklorfenoler b) pentaklorfenol PCB-tot trikloreten tetrakloreten bensen toluen etylbensen xylen C5-C8, alifat C8-C10, alifat C10-C12, alifat C12-C16, alifat a) a) a) C16-C35, alifat a) a) a) C8-C10, aromat C10-C35, aromat PAH canc PAH övriga RVF - Jessica Christiansen

14 RVF-projekt: Fastighetsnära insamling av hushållens farliga avfall Lagstiftning: Vad gäller för fastighetsnära insamling av hushållens farliga avfall? lagring, transport, transportdokument, brandsäkerhet, arbetsmiljö? Studie av 6 insamlingssystem RVFs tips & rekommendationer Förslag på fortsatt arbete

15 RVF-projekt: Fastighetsnära insamling av hushållens farliga avfall Lagstiftning RVFs slutsatser: 9 avfallsförordningen medger undantag från transportdokumentation och anteckningsskyldighet vad beträffar hanteringen i huset och transporten från huset innan hushållens insamlade farliga avfall passerat en central insamlingspunkt. Som central insamlingspunkt avses åvc, mellanlager eller miljöstation. Lagring av hushållens farliga avfall i samma fastighet där avfallet uppkommit betraktas som tillfällig lagring, och ska ej prövas som mellanlager av farligt avfall. Tillstånd för transport av farligt avfall krävs dock.

16 RVF-projekt: Fastighetsnära insamling av hushållens farliga avfall Tillsynstips Konsekvens av fastighetsnära insamling => obemannade miljöstationer avvecklas. Möjlighet för mindre företag att lämna sitt farliga avfall gratis försvinner. Vart tar det farliga avfallet vägen? I kommuner med utökat ansvar för farligt avfall: underlag för tillsyn finns. I kommuner utan utökat ansvar för farligt avfall: underlag för tillsyn saknas.

17 Nytt RVF-projekt hösten 2003: Vägledning för klassificering av farligt avfall Praktisk läsanvisning av avfallslistan i sin helhet Vad avses med farliga ämnen? Beskrivning av kopplingen mellan avfallslistan och kemikalielagstiftningen Steg-för-steg vägledning genom hela klassningsförfarandet Rekommendationer för tolkning av begrepp som t.ex. innehåller rester av, förorenat av/med, farliga komponenter Identifiering av branschspec. farligt avfall som behöver särskilda rekommendationer, ex. tjärasfalt.

18 FARLIGT AVFALL * Avfall som har en eller flera egenskaper enligt bilaga 3 Preciserat avfallsslag Tungmetaller Opreciserat avfallsslag med hänvisning till FARLIGA ÄMNEN 67/548/EEG = KIFS Endast farligt avfall om konc. är så höga att avfallet uppvisar egenskaper enl. bil. 3

19 Avtal mellan apotek och kommuner Omfattar läkemedelsavfall och kasserade kanyler samt farligt avfall Avtalet innebär att: Apoteket tar emot läkemedelsavfall (utom cytostatika och cytotoxiskt avfall) Apoteket tar emot fyllda behållare med kasserade kanyler samt delar ut nya tomma behållare Kommunen hämtar det farliga avfall som hushåll av misstag lämnar in till apoteket utan extra kostnad Kommunen tar emot cytostatika och cytotoxiskt avfall fyllda kanylbehållare på bemannade insamlingssystem

20 Insamling och behandling av el-avfall AKTUELLT: TV- och radiohandlarna lämnade elretursystemet den 1/ (Tillsynstips!) Statistik 2002 Nya behandlingsföretag per den 1/ Införande av EU-direktiv om el-avfall

21 El-Retur Verksamheter Företag Företag och och institutioner institutioner Avgift 1:1 Små mängder Efter beställning av producent STOP El-Kretsen butik/leverantör Behörighetskontroll Kommunal inlämning utan utan avgift avgift El-Retur Konsument Bekostas av kommun Oberoende Oberoende återvinnare återvinnare Kommun Kommun mot mot avgift avgift El-Kretsen återvinnare Bekostas av El-Kretsen

22 Insamlade och behandlade mängder år 2002 prel resultat Produkt Stora vitvaror (exkl kyl/frys) Små o medelstora prod. (TV, IT, hushåll, verktyg) Lysrör, lågenergilampor Summa El-Kretsen Kylskåp, frysar kommunerna) Totalt El-Kretsen och kommunerna Mängd st ton 14 miljoner st Kg per person 3,4 kg 4,4 kg 0,5 kg 8,2 kg 3,0 kg 11 kg

23 Nya svenska regler om el-avfall på gång Regler i EU-direktiv infört senast 13/8 2004, åtgärder genomförda senast 13/ => ändringar i befintliga förordningar Nyheter: fler produktslag, producentansvar för historiskt el-avfall från hushåll, mål för insamling, återvinning och återanvändning (Lästips: RVF-Nytt nr.2 och )

24 RVFs kurser om farligt avfall Översiktskurs Farligt avfall 24 september 2003, Växjö Hushållens farliga avfall september 2003, Rosersberg

ELRETUR Ett samarbete som gör sverige världsledande

ELRETUR Ett samarbete som gör sverige världsledande ELRETUR Ett samarbete som gör Sverige världsledande Sverige VÄRLDSLEDANDE på insamling av el - avfall Producentansvaret för el-avfall infördes i Sverige 1 juli 2001, samtidigt startade Elretur-samarbetet

Läs mer

Vart tar smått el-avfall från hushåll vägen? Studie av plockanalyser samt hushållens attityder och agerande RAPPORT 2008:03 ISSN 1103-4092

Vart tar smått el-avfall från hushåll vägen? Studie av plockanalyser samt hushållens attityder och agerande RAPPORT 2008:03 ISSN 1103-4092 Vart tar smått el-avfall från hushåll vägen? Studie av plockanalyser samt hushållens attityder och agerande RAPPORT 2008:03 ISSN 1103-4092 Förord Hushållen ska enligt gällande lagstiftning källsortera

Läs mer

Svensk Avfallshantering

Svensk Avfallshantering Svensk Avfallshantering 2014 Innehåll Förord...3 Avfallsmängder 2013...4 Så fungerar svensk avfallshantering...6 Förebyggande av avfall...8 Insamling och transport...9 Farligt avfall...12 El-avfall och

Läs mer

SVENSK AVFALLSHANTERING 2012

SVENSK AVFALLSHANTERING 2012 2012 SVENSK AVFALLSHANTERING 2012 Innehåll Förord 3 Så fungerar svensk avfallshantering 4 FÖREBYGGANDE AV AVFALL, FÖRBEREDELSE FÖR ÅTERANVÄNDNING 6 Insamling och transport 8 Avfallsmängder 2011 10 Farligt

Läs mer

Avfallsplan. Östersunds kommun

Avfallsplan. Östersunds kommun Avfallsplan Östersunds kommun Detta är en enkel men läsbar kopia av nu gällande avfallsplan. Den finns även som trycksak och kan beställas från Östersunds kommun Renhållning. ÖSTERSUND 25 Innehåll Kommunens

Läs mer

Varia 555. Kritiska deponiavfall som inte klarar gränsvärden för att deponeras på deponi för farligt avfall

Varia 555. Kritiska deponiavfall som inte klarar gränsvärden för att deponeras på deponi för farligt avfall STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE Kritiska deponiavfall som inte klarar gränsvärden för att deponeras på deponi för farligt avfall EBBA WADSTEIN KARSTEN HÅKANSSON CHARLOTTA TIBERG

Läs mer

Bra avfallshantering i verksamheter. med inbyggt kretsloppstänkande

Bra avfallshantering i verksamheter. med inbyggt kretsloppstänkande Bra avfallshantering i verksamheter med inbyggt kretsloppstänkande Innehåll Återanvändning sid 5 Förpackningar och tidningar sid 6 Kontorspapper sid 7 El-avfall sid 8 Farligt avfall sid 9 Hushållsavfall

Läs mer

Bilaga 2. Nuläge och omvärld

Bilaga 2. Nuläge och omvärld Bilaga 2 Nuläge och omvärld Innehåll 1 Allmänt... 4 2 Beskrivning av regionen och kommunerna... 5 2.1 Geografiskt läge... 5 2.2 Markanvändning... 6 2.3 Folkmängd och boende... 6 2.4 Näringsliv... 8 3 Avfallsmängder,

Läs mer

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 REFILL 1,5 l MJÖLK STOR- PACK MIN KASSE TIDNING Second Hand ÅTERANVÄNDA MINIMERA DEPONERA ÅTERVINNA ENERGI ÅTERVINNA MATERIAL Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 En strävan efter

Läs mer

Avfallsplan för Arvika kommun 2011-2014

Avfallsplan för Arvika kommun 2011-2014 Avfallsplan för Arvika kommun 2011-2014 Foto: Dan Johansson Sammanfattning Målet med all avfallsplanering är att minska avfallets mängd och farlighet. Denna avfallsplans syfte och mål är att klargöra gällande

Läs mer

Bilaga 1 Nulägesbeskrivning av kommunen

Bilaga 1 Nulägesbeskrivning av kommunen Bilagor Innehåll Bilaga 1 - Beskrivning av kommunen 3 Bilaga 2 - Beskrivning av avfallshanteringen 7 Bilaga 3 - Uppföljning av föregående avfallsplan 26 Bilaga 4 A - Avfallsanläggningar 31 Bilaga 4 B -

Läs mer

ELAVFALL. Tillsynsprojekt våren 2010. Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179

ELAVFALL. Tillsynsprojekt våren 2010. Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179 ELAVFALL Tillsynsprojekt våren 2010 Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179 Sammanfattning Miljökontoret genomförde under våren 2010 ett tillsynsprojekt riktad

Läs mer

Genomförande av systemen med producentansvar för förpackningar, returpapper, elutrustning och batterier

Genomförande av systemen med producentansvar för förpackningar, returpapper, elutrustning och batterier SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y SKRIVELSE 2015-05-13 NV-06387-14 Genomförande av systemen med producentansvar för förpackningar, returpapper, elutrustning och batterier

Läs mer

Handbok i hantering av smittförande, stickande/ skärande avfall samt läkemedelsavfall ISSN 1103-4092

Handbok i hantering av smittförande, stickande/ skärande avfall samt läkemedelsavfall ISSN 1103-4092 Handbok i hantering av smittförande, stickande/ skärande avfall samt läkemedelsavfall RAPPORT U2013:01 ISSN 1103-4092 Förord Kommunerna stöter ofta på frågeställningar kring hantering av stickande och

Läs mer

Renhållningsordning för Vaggeryds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38

Renhållningsordning för Vaggeryds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38 Renhållningsordning för Vaggeryds kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38 1 Renhållningsordning för Vaggeryds kommun INNEHÅLL Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Inledande bestämmelser Ansvar och skyldigheter

Läs mer

Miljörapporter som källa för förbättrad avfallsstatistik

Miljörapporter som källa för förbättrad avfallsstatistik SMED Rapport Nr 2013:113 Miljörapporter som källa för förbättrad avfallsstatistik med fokus på bygg- och rivningsavfall 2013-02-18 Jan-Olov Sundqvist, IVL Svenska Miljöinstitutet Per Edborg, SCB Malin

Läs mer

WOW! DU HAR GJORT DET IGEN.

WOW! DU HAR GJORT DET IGEN. VERKSAMHETEN 2012 WOW! DU HAR GJORT DET IGEN. 3 Sedan många år har Sverige legat i täten vad gäller miljöengagemang i allmänhet och återvinning i synnerhet. Nu börjar man dessutom ana ett förfinat återvinningsbeteende.

Läs mer

Importerat avfallsbränsle till förbränningsanläggningar för avfall

Importerat avfallsbränsle till förbränningsanläggningar för avfall Importerat avfallsbränsle till förbränningsanläggningar för avfall Metoder och verktyg för kontroll och säkerställande av kvalitet samt av att CSR- frågor beaktas RAPPORT E2013:06 ISSN 1103-4092 förord

Läs mer

ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2014 Miljöaffärer TEMA: Avfall framtidens resurser

ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2014 Miljöaffärer TEMA: Avfall framtidens resurser ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2014 Miljöaffärer TEMA: Avfall framtidens resurser ansvarig utgivare partner bo hansson 040-698 58 38, bha@msa.se redaktion partner bo hansson senior associate

Läs mer

Miljökvalitetsmålet Skyddande ozonskikt

Miljökvalitetsmålet Skyddande ozonskikt Miljökvalitetsmålet Skyddande ozonskikt november2002 Naturvårdsverket Kundtjänst 106 48 Stockholm Tfn: 08-698 12 00 Fax: 08-698 15 15 E-post: kundtjanst@naturvardsverket.se ISBN 91-620-5253-5.pdf Elektronisk

Läs mer

Framtidens insamlingssystem för smått el-avfall

Framtidens insamlingssystem för smått el-avfall EL-KRETSEN I SAMARBETE MED SÖRAB Framtidens insamlingssystem för smått el-avfall 2011-01-12 Sammanfattning BEHOV AV NYA INSAMLINGSSYSTEM FÖR SMÅ EL-PRODUKTER En ökad konsumtion av elektriska och elektroniska

Läs mer

AVFALLSPLAN Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora

AVFALLSPLAN Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora AVFALLSPLAN Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora 2009-2013 Antagen av direktionen 2009-03-27 17 1.1 Renhållningsordning... 4 1.2 Syfte och mål... 4 1.3 Samråd... 4 1.4 Vad är avfall?... 4 1.5 Lagstiftning...

Läs mer

Hur får vi billigare och bättre avfallsstatistik? Förstudie om svenskt rapporteringssystem för avfallsdata ARAP

Hur får vi billigare och bättre avfallsstatistik? Förstudie om svenskt rapporteringssystem för avfallsdata ARAP Hur får vi billigare och bättre avfallsstatistik? Förstudie om svenskt rapporteringssystem för avfallsdata ARAP RAPPORT 5530 DECEMBER 2005 Hur får vi billigare och bättre avfallsstatistik? Förstudie om

Läs mer

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 MYT OCH SANNING Myter om vårt avfall Sopberget bara växer FAKTA: I Sysavregionen läggs mindre än 3

Läs mer

Huvudsakligt innehåll

Huvudsakligt innehåll FRAMSTÄLLNING nr x/200x-200x 200X-XX-XX Till Ålands lagting Avfallsdirektivet Huvudsakligt innehåll Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om ändring av landskapslagen om renhållning

Läs mer

Avfall blir värme och el En rapport om avfallsförbränning. RVF rapport 2005:02 ISSN 1103-4092

Avfall blir värme och el En rapport om avfallsförbränning. RVF rapport 2005:02 ISSN 1103-4092 Avfall blir värme och el En rapport om avfallsförbränning RVF rapport 2005:02 ISSN 1103-4092 RVF rapport 2005:02 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska 2005 Upplaga: 1400 ex Förord Syftet

Läs mer

Renhållningsföreskrifter. Haninge kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17

Renhållningsföreskrifter. Haninge kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17 Renhållningsföreskrifter Haninge kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17 Haninge Sida 2 Innehåll Inledning 4 Ansvar och skyldigheter 4 Hushållsavfall 5 Hämtning 7 Undantag från föreskrifter 7 Bilaga

Läs mer

Renhållningsordning för Marks kommun

Renhållningsordning för Marks kommun Renhållningsordning för Marks kommun Del 1 Avfallsplan Del 2 Föreskrifter om avfallshantering Antagen av kommunfullmäktige 28 april 2011, 48. 2 DEL 1 AV- FALLSPLAN RENHÅLLNINGSORDNING FÖR MARKS KOMMUN

Läs mer

Att använda avfall som anläggningsmaterial

Att använda avfall som anläggningsmaterial Att använda avfall som anläggningsmaterial Sammanfattning av projektet, handläggarstöd samt information till verksamhetsutövare Miljösamverkan Västerbotten januari - december 2013 Version riktad till verksamhetsutövare,

Läs mer

Lokala föreskrifter om avfallshantering för Kils kommun. antagna av kommunfullmäktige i Kil 2009-05-28, Kf 54

Lokala föreskrifter om avfallshantering för Kils kommun. antagna av kommunfullmäktige i Kil 2009-05-28, Kf 54 Lokala föreskrifter om avfallshantering för Kils kommun antagna av kommunfullmäktige i Kil 2009-05-28, Kf 54 sid. 2 (17) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 Inledande bestämmelser... 3 Tillämpliga

Läs mer