Vinn kokbok! BBQ glödande gott från grillen kan bli din. intervju

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vinn kokbok! BBQ glödande gott från grillen kan bli din. intervju"

Transkript

1 Läs mer på Vinn kokbok! BBQ glödande gott från grillen kan bli din. öppna upp ditt fönster! Svenska träfönster håller hög kvalitet, och exporten förutspås öka. Forum kopplar greppet om marknaden såhär i fönsterbytenas absoluta högsäsong. Nu är även tiden då svensk natur är som allra mest tillgänglig. Vi har samlat äventyr i hela landet för alla smaker och plånböcker. Så ut och njut i denna ljuva sommartid! marknad, sid 6 7 jakt & fiske, sid skogsbruk Märkning för framtiden Barnboksförfattaren Gunilla Ingves har varit skogsägare hela sitt vuxna liv. För henne var det självklat att FSC - certifiera sin skog (info om FSC på sidan 2). sidan 10 tema Tre myter om skog Vi kopplar greppet om tre vanliga myter om det svenska skogsbruket. Och ger här Sveaskogs syn på saken. sidan 18 intervju Skog och storstad hör ihop Möt Stockholms läns landshövding Chris Heister i ett samtal om skogens roll för storstäder. sidan 24

2 Nr Vi ser positiva resultat i skogen Vi är stolta över vårt naturvårdsarbete. P å temasidorna i det här numret tar vi upp vanliga myter om skog och ger vår syn på utvecklingen. Vi menar att stora delar av det svenska skogslandskapet är på väg att förändras i en positiv riktning. Vi ökar mängden riktigt gammal och värdefull skog genom våra naturvårdsavsättningar och skapar en större artrikedom i morgondagens produktionsskogar genom ett ansvarsfullt skogsbruk. Sveaskog använder 20 procent, eller hektar, av våra produktiva skogar till naturvård. Av dessa omfattar 12,5 procent ekoparker som är stora landskap med höga naturvärden, naturreservat och naturvårdsskogar. 7,5 procent är naturhänsyn i brukad skog. När vi avverkar skog lämnar vi i genomsnitt 36 träd per hektar, som ger varierad skog och förutsättningar för ökad biologisk mångfald. Vi är stolta över vårt naturvårdsarbete som bygger på den svenska skogsbruksmodellen. Arbetet utgår från en utvecklad strategi som är väl förankrad och fått positivt gensvar från myndigheter, forskare och miljöorganisationer. Att vi har höga mål och en bra strategi betyder inte att vi är ofelbara. Det förtroende vi byggt upp måste vi förtjäna varje dag. Men vi ska glädjas åt positiva resultat. Sveaskog har under de senaste åren inventerat hektar skogsmark och vi kan se att antalet gamla träd, döda träd och naturvärdesträd ökar i både brukad skog och naturvårdsskogar. Det är goda nyheter för rödlistade arter. Vårt naturvårdsarbete gynnar även andra näringar och aktiviteter såsom rennäring, jakt, friluftsliv och en utvecklad naturturism. De flesta aktiviteterna sker i produktionsskogarna som är lättillgängliga genom våra mil skogsbilvägar. Samtidigt hoppas vi att fler ska besöka våra ekoparker, som erbjuder unik och värdefull svensk natur. Vi kan bättre ta vara på de ekosystemtjänster som skogen erbjuder genom att tilldela tjänsterna ett ekonomiskt värde och erbjuda dem på en marknad. Exempel på ekosystemtjänster är skogens skapande av biodiversitet, vattenrening eller inbindning av koldioxid. I ett demonstrationsprojekt i Övertorneå har Sveaskog och LKAB genomfört handel med kolsänkekrediter, baserat på extra skogsskötselåtgärder som vi har gjort för att öka skogens klimatnytta. Att utveckla denna och liknande affärsmöjligheter är positivt för miljön, skogsägare som får en ökad intäkt och för näringsliv och samhälle. Ett område där vårt utvecklingsarbete ska fortsätta oförtrutet är säkerhet och arbetsmiljö. I tidigare ledare har jag berättat att vi driver utvecklingen av ny teknik för att öka produktiviteten i skogsbruket. Dessa frågor går hand i hand. Utvecklad teknik och nya arbetsmetoder ger möjligheter att förbättra arbetsmiljön i skogen. Här kan vi öka kunskapen och bli bättre på att tillämpa best practice i Sveaskog och i branschen. Med önskan om en riktigt skön sommar! Impregnerat och klart. 10 Skog i sinnet. Klart för plantering! Den här årstiden putsas och fejas det som aldrig förr. Både slott och koja genomgår ansiktslyft såsom nya trädäck, staket och fönster. Vi har därför besökt sågverket BooForssjö, vars tryckimpregnerade virke har en enorm efterfrågan just nu. Även hur marknaden ser ut för svenska träfönster kan du läsa mer om i det här numret. på inatur.se finns äventyr i hela landet. Vi har samlat ett urval i en guide. Hitta de aktiviteter som passar dig bäst! I övrigt kopplar vi greppet om tre vanliga myter om svenskt skogsbruk samt besöker Redaktionen Forum Sveaskog ges ut av Sveaskog fem gånger per år. Tf chefredaktör: Caroline Wejstorp, Ansvarig utgivare: Linda Andersson, prenumeration 26 8 Heister om skog och stad. Har du synpunkter eller vill prenumerera på Forum Sveaskog, mejla till redaktionen, eller ring Sveaskogs kundcenter på tel: Sommarkänsla barnboksförfattaren Gunilla Ingves som FSC -certifierat sin skog (mer info om FSC i redaktionsrutan). till sist berättar Stockholms nya landshövding Chris Heister, senast landshövding i Västerbotten, om hur hon ser att skogslänen drar storstaden framåt. Om detta och mycket mer, kan du läsa i det här numret av Forum Sveaskog. Nästa nummer utkommer i slutet av september. Ha en upplevelserik sommar! annonsering Vattenfröjder. Sommar, sommar sommar! Du vet väl om att du även kan följa oss facebook? Tveka inte att besöka oss på redan idag! Vill du annonsera i Forum Sveaskog, kontakta Adviser AB, tel: , 15 Caroline Wejstorp Tf ansvarig extern information, Sveaskog. Produktion: OTW Communication, tel: Redaktör: Katarina Sjöström, Grafisk form: Sanna Norlin, Repro: Done. Tryck: Edita, Västerås. ISSN: per-olof wedin, vd för Sveaskog Forest Stewardship Council, FSC, en symbol för ett ansvarsfullt skogsbruk. Märket finns på bland annat byggmaterial, möbler och grillkol. 2 forum sveaskog

3 Rädda skogen Stoppa rotrötan! cloco.se Stubbehandla vid slutavverkning! Andelen rötskadade stammar i slutavverkning har fördubblats i södra Sverige sedan 70-talet. Faktum är att cirka 1 av 5 granar som avverkas i såväl slutavverkning som i gallring, är rötskadad. Vid avverkning över 5 C ökar risken för att rottickan etablerar sig på färska stubbar. Infektioner kan överleva upp till 40 år och sprida sig till nästa generation skog. Resultatet blir rötskadade rotstockar och du riskerar att förlora upp till kronor/ha helt i onödan! Ditt beslut i dag avgör hur din framtida skog skall se ut! Då är det viktigt att veta att behandling med Rotstop vid slutavverkning skyddar lika effektivt som vinteravverkning och bevarar därmed värdet på framtidens skog. Valet borde därför vara ganska enkelt eller hur? Läs mer om rotröta på: Eliselund Södra Sandby Telefon Telefax forum sveaskog 3

4 aktuellt foto: Björn Palovaara Trädgårdsris värmer boende i Örebro I höst tredubblar Sveaskog biobränsleaffären med E.ON för Åbyverket i Örebro. Det blir resultatet när E.ON inviger en egen stationär kross. E.ON:s målsättning är att allt skogsbränsle som kommer till Åbyverket ska gå via den nya krossen. För de som bor i Örebro innebär detta att de får tillbaka värme och el från det egna trädgårdsriset, som Sveaskog tidigare kört till massa- och kartongbruket i Frövi. Stor mångfald i ny ekopark Sveaskog invigde den 14 juni sin trettionde ekopark, Ekopark Forsmark i Östhammars kommun i norra Uppland. Ekoparken är 2900 hektar stor och kännetecknas av kalkrika barrskogar, sumpskogar, lövskogar och fina vatten. I den kalkrika marken trivs en stor artikedom och den varierade naturen skapar också ett rikt fågelliv, både vad gäller sjöfåglar och rovfåglar. Sveaskog värd för europeisk konferens Varje år genomför de statliga skogsbolagen i Europa en konferens. I år är Sveaskog värd för arrangemanget European State Forest Conference, som hålls den juni i Storforsen i norra Sverige. Konferensen tar bland annat upp den den svenska skogsbruksmodellen, skogsbruk i samklang med rennäring och turism, samt användningen av grot som biobränsle. Slam blir nanofibrer Restprodukter från cellulosaindustrin som idag inte används kan ge både en ekonomisk och miljömässig vinst. Det visar forskare från Luleå tekniska högskola, LTU, som på ett effektivt sätt tagit fram nanofibrer ur slam från tillverkningen av specialcellulosa vid Domsjö fabriker i Örnsköldsvik. Nanofibrerna kan ge billigare och mer miljövänliga pappersoch förpackningsprodukter. Förmodligen är det här en väldigt lönsam produktion som fler cellulosabruk borde intressera sig för, säger Kristiina Oksman, professor vid LTU. Inspiration till trädgårdsbygget Funderar du på att bygga ett utekök, en altan eller en grind? Inspiration, praktiska tips och ritningar finns i boken Snickra mera till trädgården av Anna och Anders Jeppsson. (Ica Bokförlag). Virkesterminalen i Nattavaara är Sveaskogs nordligaste och ligger ca 6 mil söder om Gällivare. Sveaskog har investerat 10 miljoner kronor i terminalen och äger själva den ca 400 meter långa rälsen, signalsystemet och växeln. Ett tågset transporterar 1000 kubikmeter virke vilket motsvarar samma mängd som 25 lastbilar. Nu går virket som på räls Sveaskog har under våren börjat transportera virke på järnväg från sin nya virkesterminal i Nattavaara, några mil söder om Gällivare i Norr bottens inland. Terminalen ska fungera som skogsindustrins skogsbana att jämföras med gruvindustrins malmbana och innebär både minskad belastning på miljön och lägre transportkostnader. Stigande bränslepriser har medfört att kostnaderna för virkestransporter ökat de senaste åren. Sveaskog har därför gjort en översyn av sin transportverksamhet och hittat andra lösningar till mer kostnadseffektiva transporter av virke än med lastbil. Virkestransporter med tåg blir lönsamma vid avstånd längre än 20 mil jämfört med lastbil. Ett tågset kan lasta kubikmeter virke eller lika mycket som 25 lastbilar. Det blir både kostnadseffektivt och samtidigt minskar vi belastningen på miljön, säger Anders Järlesjö, logistikchef på Sveaskog. Terminal och spår i helt egen regi Utifrån skogsinnehavet i norra Sverige kartlades möjliga lastplatser och det visade sig att i Nattavaara var det lämplig att placera en virkesterminal. Härifrån är det långa transportavstånd till kusten och samtidigt nära till markerna och virket. Det är dessutom ett väl utbyggt vägnät till stationen i Nattavaara där den elektrifierade järnvägen passerar. Anders Järlesjö, logistikchef på Sveaskog. Fakta Skogens malmbana Virkesterminalen i Nattavaara är Sveaskogs nordligaste och ligger 6 mil söder om Gällivare. Investering: 10 miljoner kronor. Transporter startade i april i år med ett provtåg i veckan. Terminalen invigdes i maj Under sommaren 2012 kommer rälsen förlängas och därefter kommer två tåg att avgå mot kusten varje vecka. Ett tågsätt lastar 1000 kubikmeter virke och motsvarar samma mängd som 25 lastbilar. Terminalen i Nattavaara blir en viktig länk för att minska lastbilstransporterna. Här lastas virket av från lastbilar som kör in virke från närliggande avverkningar. Därefter mäts virket in och lastas om till det eldrivna tågsättet. Sveaskog har investerat 10 miljoner kronor i terminalen och äger själva den cirka 400 meter långa rälsen, signalsystemet och växeln som leder in från stambanan till virkesupplägget. Arbetet med terminalen startade under 2010 i samprojekt med Trafikverket, Infra Nord och anläggningskonsulten WSP. Det handlar om ett komplext regelverk att äga och driva en terminal i egen regi med eget spår och växel som ansluts till stambanan. Det är inte bara att lägga ner en räls och börja köra. Når fler kunder i Europa Under våren har man startat verksamheten med köra ett tåg i veckan i samarbete med den lokala entreprenören Bröderna Mathiassons åkeri som står för avlastning av lastbilarna och omlastning till tågvagnarna. Nästa steg i arbetet är att under sommaren förlänga spåret och utveckla signalsystemet för att klara fler vagnar per tåg. Vi räknar med att inom kort kunna köra 1-2 tåg i veckan mot kusten. Det mesta av virket kommer att gå till Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå. Det är samtidigt en långsiktig logistiklösning som gör det möjligt att nå fler kunder utmed kusten och även ut i Europa, säger Anders Järlesjö. Björn Palovaara 4 Forum Sveaskog

5 Vi brinner för biobränsleproduktion! I mer än 35 år har vi levererat utrustningar för produktion av skogsbränslen och avfallsbränslen. Nu lanserar vi nästa generation kvarnar! Marknadens första lastbilsmonterade kvarn, ABAB 5800, drivs av lastbilens motor. Drift via lastbilsmotor ger lägre underhåll och bränsleförbrukning Lättflyttad mellan små objekt Ej föroreningskänslig Kräver endast en förare Besök oss på eller ring Köpa, äga eller sälja gård? Vi har under många år samlat på oss erfarenhet för att vara den bästa kontakten för dig som önskar köpa och äga en gård. Eller för dig som funderar på att sälja. Välkommen till Areal.

6 marknad Glasklart. Hur energieffektivt ett fönster är beror på fönstermodell och typ av glas (ett, två eller tre lager) och eventuella gasfyllningar mellan glasen. U-värden på fönster på den svenska marknaden ligger mellan 0,76 och 1,5 ju längre värde, desto mindre värme läcker fönstret. Det naturliga knackar på rutan skogsnäringen i siffror avverkningsanmälningar april 2012 Tusen hektar Naturligt direkt från stan Vem kan tro att materialet till möblerna och mattan enbart kommer från Stockholms innerstad? Pilträd från Norr Mälarstrand har omvandlats till knöliga dörrstoppar. De har också fått bli delar i bord och soffa tillsammans med en alm från Östermalm. Kungens får, som brukar beta på Gärdet, står för skinnen i soffan och mattans ull. Efter en utbildning i hållbar miljövänlig produktion ville designern Emma Olbers göra produkter med 100 procent samma ursprung. Jag ställde mig två frågor: Går det? Är det roligare att få ett bord om det är från ett specifikt träd? Kanske gör det att vi konsumerar med lite mer omtanke, berättar Emma Olbers, som visade upp sina alster vid i utställningen Stockholm Wood på Design galleriet tidigare i år. Ta i trä vilken musik! Tyske konstnären Bartholomäus Traubeck, 25, gör musik av trädens årsringar. Han har kapat till en skiva trä, som får utgöra själva musik skivan. En skivspelare som med hjälp av en kamera, istället för stift, avläser årsringarna kopplas till en dator. Och ut kommer stillsam konstmusik. Rytmen i musiken avgörs av ringarnas omväxlande ljus och svärta samt av träets olika hårdhet. Och det låtar faktiskt inte riktigt lika konstigt som det låter. Vill du själv se hur det går till samt förstås lyssna på verket Years, gå in på: krönika marknad Ökningspotentialen finns Räcker skogsråvaran till de behov som finns? För att svara på det kan man inte bara titta på Sverige. Andra länder påverkar också utbud och efterfrågan genom en pågående virkeshandel över större geografier. Sett till hela Europa är tillväxten i skogarna betydligt högre än avverkningsnivåerna. Det som ändå begränsar avverkningarna är alternativ användning av skogsmarken, olika restriktioner, fragmenterad uppdelning av skogsfastigheterna och dålig infrastruktur. Försök görs att prognostisera efterfrågeutvecklingen i området och dessa pekar på ett svagt ökat behov av industriell rundved men en relativt kraftig ökning av trädbränsle för energiproduktion. De länder som påverkar Sverige mest är länder runt Östersjön inklusive nordvästra Ryssland och Norge. I dessa kan man teoretiskt räkna fram en avverknings potential som är högre än den verkliga men med stora variationer. Sverige liksom Polen, Baltikum och Norge hör till de länder där möjligheten att öka avverkningarna är begränsade. Tyskland, Finland och nordvästra Ryssland har relativt stora möjligheter men begränsas ändå av de faktorer beskrivna ovan. En ökad inhemsk konsumtion av skogsråvara i flera av dessa länder kommer sannolikt att minska handeln i Östersjöområdet. I Sverige utnyttjas den teoretiska avverkningspotentialen i relativt hög grad i jämfört med skogsvårdslagen. Tillväxten i skogarna totalt är dock större än denna, liksom i de flesta länderna runt omkring oss. De framtidsbedömningar som görs på efterfrågan pekar mot en ökning för sågtimmer, i stort oförändrat på massaved och en tydligt ökad efterfrågan på trädbränsle. Finns skillnader inom Sverige? Utgår man från skogsstyrelsens avverkningsberäkningar finner man en ökningspotential i alla delar i landet utom söder. Ser man till de traditionella rundvirkessortimenten är möjligheten att öka avverkningsvolymerna störst för sågtimmer medan möjligheten för massaved till och med minskar. anders dahlqvist är försäljningschef på Sveaskog. Ljust, fräscht och naturligt det är vad svenskarna föredrar i valet av inredning och fönster. Och med hårda miljökrav från EU kommer sannolikt fler byggföretag i Europa att välja svenska fönster framöver. Svenska fönster är energisnåla och hållbara. Förhoppningsvis kan vi se en ökad export framåt, säger Lars-Göran Johansson, på Trä- och Möbelföretagen, TMF. Den svenska marknaden för fönster och glasdörrar omsatte förra året 4,1 miljarder kronor, en minskning med två procent sedan Av alla fönster som tillverkas i Sverige har 90 procent en ram av furu från svenska tallar. Fönstertillverkningen är viktig för svensk träindustri. Här arbetar personer och vi ligger långt framme vad gäller energisnåla fönster. Svenska treglasfönster har ett mycket lågt u-värde, en enhet för energieffektivitet. Därför tror jag också att exporten kommer att öka de kommande åren, eftersom EU har stränga miljökrav i sitt byggande, säger Lars- Göran Johansson, fönsterexpert på bransch- och arbetsgivarorganisationen Trä- och Möbelföretagen, TMF. Vändbart är vanligast Marknaden för fönster har följt världskonjunkturens upp- och nedgångar, men räknat i omsättning har den ändå vuxit sakta de senaste tio åren. Att omsättningen ökat, även när det byggts relativt lite i Sverige, beror främst på utvecklingen mot mer energieffektiva fönster fönster med treglas kostar mer att tillverka än tvåglasfönster. Treglasfönster i fururam utgör 80 procent av alla fönster som säljs i Sverige. Tvåglasfönster används fortfarande till friggebodar, garage och vissa förråd. Den vanligaste fönstermodellen är vändbara fönster, som kan öppnas och vändas runt 180 grader, men även fönster med fasta karmar är vanliga. De går inte att öppna alls. Lars-Göran Johansson igen: En tydlig trend är att allt fler byggföretag och konsumenter väljer fönster som kläs med aluminium på utsidan, men kärnan består av furu. För tre år sedan utgjorde försäljningen av aluminiumfönster 40 procent av den totala fönsterförsäljningen i Sverige, men den siffran har ökat till 60 procent. Orsaken är sannolikt att dessa fönster kräver mindre underhåll. Ännu inga krav på miljömärkning Marknaden för fönster har länge varit nationell, även globalt sett. Av svenska Fakta Omsätter 4,1 miljarder kronor Den svenska marknaden för fönster och glasdörrar omsatte 4,1 miljarder kronor år procent av alla fönster som tillverkas i Sverige har en kärna av furu. Det mest hållbara virket kommer från tallar som fått växa 130 år, i norra Sverige. Av tradition mäts fönster och glasdörrar i enheten luft. Namnet är bildligt när ett hus byggs bildas gluggar, eller luft, där senare fönster och dörrar ska monteras. 1,6 miljoner luft tillverkades i Sverige 2011 (alla typer av fönster och dörrar i glas). Så många fönster exporterades 2011: 3,6 procent. (Motsvarar cirka luft). De tre största fönstertillverkarna i Sverige är Inwido (Elitfönster och Outline), Svenska Fönster (SP, Mockfjärd och Trarydfönster) och Nordan Sverige (Tanumsfönster och Kvillsfors). Siffror är hämtade ifrån SCB och skriften TMF i siffror. Läs mer om FSC på sidan 2. Malin Lindgärde, marknadschef på Inwido Sverige. fönster går cirka fem procent på export, en siffra som minskade under 2011 på grund av världskonjunkturen. Att exporten av fönster är låg beror bland annat på att fönstermått och önskemål om material skiljer sig åt mellan länderna. Men exporten kommer sannolikt att öka i takt med att EU-länderna måste bygga mer energieffektivt för att nå uppsatta miljömål. Kunskapen om att det finns energisnåla fönster har ökat hos konsumenterna, men än så länge är det få som frågar efter miljömärkning på trädelarna, exempelvis FSC eller PEFC (mer info om PEFC på sid 11). Varken byggföretagen eller konsumenterna ställer några krav på miljömärkningar på trädelarna i fönstren än så länge, men förhoppningsvis kommer det, säger Per Gabrielsson, kundansvarig på Setra Group. Vill återvinna alla delar Sveriges största fönstertillverkare, Elitfönster, släppte nyligen en trendrapport där de tagit reda på vad konsumenterna föredrar vad gäller fönster och glasdörrar. Rapporten bygger på intervjuer med husägare i Norden. Svenskarna är besatta av naturligt ljus och vill gärna ha naturliga material som ger en behaglig känsla, inte minst interiört. Kunskapen om att man kan spara pengar genom att använda energisnåla fönster har också ökat. En del konsumenter kan tänka sig att låna pengar för att köpa nya fönster, berättar Malin Lindgärde, marknadschef på Inwido Sverige. Hon tror på fönster som är ännu skonsammare för miljön framöver. Allt fler konsumenter tänker på energi och miljö ur många olika aspekter. Vi jobbar med att hela tiden utveckla allt mer energisnåla fönster. På sikt vill vi att glaset, träet och alla övriga delar i våra fönster ska kunna återvinnas. ULRIKA NYBÄCK jan feb mars apr maj jun jul aug sept okt nov dec = 2009 = 2010 = 2011 = 2012K källa: Skogsstyrelsen Den anmälda avverkningsarealen steg med en halv procent eller 69 hektar under mars 2012, jämfört med motsvarande period Skillnaderna är stora över landet, med en ökning på 40 procent i Svealand och en minskning med 20 procent i Götaland och Norra Norrland. Under årets första kvartal steg den anmälda avverkningsarealen med 20 procent. Stormen Dagmar medförde en kraftig ökning av anmäld avverkningsareal i Gävleborgs län och Dalarnas län. Trävaror april 2012 Prisindex, basår 2000 = Källa: SCB Exportprisindex för sågade och hyvlade trävaror, gran och tall, var 1,6 procent lägre i april 2012 jämfört med april trädbränsle kvartal 1, 2012 Sek per MWh = Briketter och pellets = Skogsflis Källa: SCB och Energimyndigheten Värmeverkens genomsnittliga inköpskostnad för förädlade trädbränslen (briketter och pellets) under det första kvartalet 2012 var 294 kronor/ MWh. Det var 2,6 procent lägre än under föregående kvartal. Priset för skogsflis till värmeverken låg på 226 kronor/mwh under det första kvartalet, vilket var ökning med 5 procent jämfört med föregående kvartal. pappersmassa april 2012 USD per ton april maj juni juli aug sep okt nov dec jan feb mars april Källa: FoeX. PIX index är varumärkesskyddat. Kommersiellt utnyttjande kräver tillstånd av FoeX Indexes AB. Prisutvecklingen i Europa enligt PIX index. = långfibermassa = kortfibermassa 6 Forum Sveaskog forum sveaskog 7

7 kund foto: Ulla-Carin Ekblom Högtryck på BooForssjös impregnering Altandäck, staket och bryggor. För många av sommarens byggprojekt i utsatt miljö krävs tryckimpregnerat virke. Det innebär i sin tur högtryck för sågverkskoncernen BooForssjös nya anläggning i Hjortkvarn. Text: Nils Sundström B ooforssjös satsning på en anläggning för tryckimpregnering i Hjortkvarn i södra Närke har visat sig vara en lyckad vidareförädling. Under våren och försommaren har produktionen gått i treskift för att klara beställningarna från bygghandlarna. Framgången är viktig för brukssamhället Hjortkvarn, där Boo- Forssjö fram till i höstas hade ett sågverk. Nedläggningen av sågverket innebar att ett stort antal arbetstillfällen försvann. Flexibiliteten vår styrka Idag jobbar 15 personer på hyvleriet och den nya impregneringsanläggningen. Vi har ett tufft år bakom oss och det har varit en stor omställning för bygden och företaget. Nu ser det bättre ut, konstaterar Roger Landström, marknadschef på BooForssjö AB. För två år sedan invigde träindustrikoncernen sin impregneringsanläggning i Hjortkvarn. Anläggningen är utformad för att klara en flexibel produktion och har två tuber för produktion av både grönt och brunt impregnerat virke i två NTR-klasser* (se faktaruta nedan). Fakta Växande marknad för utsatt trä Totalt producerades drygt 1,3 miljoner kubikmeter tryckimpregnerat virke i Sverige under Den största andelen består av sågat och hyvlat virke. Drygt hälften av produktionen går på export, enligt Svenska Träskyddsföreningen statistik. Vi har haft ett tufft år, och det har varit en stor omställning för bygden och företaget. Nu ser det bättre ut. Sammanlagt finns ett knappt 70-tal företag inom den svenska träimpregnerings industrin, vilket är en halvering sedan början av 1990-talet. I träskyddsmedlen används ofta koppar för att öka träets rötskydd. I NTR-klasserna A och AB är Flexibiliteten är vår styrka. Vi kan snabbt ställa om sortimentet efter de beställningar vi får. Om en kund vill ha en speciell räfflad profil på sin trall ordnar vi det här i hyvleriet, säger Roger Landström. Cirka hälften av produktionen går på export, främst till Danmark, Storbritannien, Frankrike och Norge. Trall som är impregnerad brun ger en lyxigare känsla som påminner om ädelträ. Den ser vi en ökad efterfrågan på i Sverige. Det enda som skiljer mot grön impregnering är ett färgpigment, säger Roger Landström. Anläggningens årsvolym är cirka kubikmeter virke. Råvaran som först går till hyvleriet anländer från olika håll, från både BooForssjös sågverk i Forssjö och leverantörer som Holmen och Setra. Majoriteten blir trall och reglar Sveaskog levererar cirka en fjärdedel av det totala behovet för sågverket i Forssjö, i år cirka kubikmeter. BooForssjö är duktiga på att förädla fururåvaran från Sörmland och Närke. Satsningen på impregneringen är ytterligare ett sätt att höja virkesvärdet och vi vattenlösliga medel det vanligaste. För dörr- och fönstersnickerier används vanligtvis oljelösliga medel, medan kreosot är tillåtet i Sverige för ledningsstolpar och slipers. Impregneringsanläggningen i Hjortkvarn har visat sig vara en lyckad satsning för BooForssjö. Här Mats Tegmyr, säljare på Sveaskog i Bergslagen, och till höger Roger Landström, marknadschef på BooForssjö. Bilden nere till höger visar en av anläggningens två tuber där tryckimpregneringen sker. Tryckimpregnerat virke har av tradition varit grönt. Brunt är en ny trend. Operatören Kjell Karlsson är en av dem som övervakar processen. hjälper till med att aptera virket i särskilda längder som lämpar sig för impregnering, säger Mats Tegmyr, säljare på Sveaskog i Bergslagen och kundansvarig för Boo- Forssjö. Impregneringsprocessen i Hjortkvarn är helautomatiserad. Från att de hyvlade virkesbuntarna lastas på rälsen in till anläggningen tar det tre dygn innan det impregnerade virket är klart för utleverans. I de två impregneringstuberna, som vardera är tolv meter långa, får virket ligga i två timmar. Först utsätts virket för undertryck för att ta bort luft och vatten. Därefter pumpas impregneringsvätskan in under tryck och tränger in i träets alla celler. Tuberna lutas så att vätskan kan rinna igenom träet. Koncentrationen av impregneringsvätska avgör vilken NTR-klassning som virket får. Virket får sedan dropptorka och fixeras därefter i magasin. Att processen sker inomhus möjliggör produktion även under vintertid. Ett vanligt trallvirke i dimensionen 28x120 millimeter med längden 4,2 meter väger efter impregneringen cirka 50 procent mer, runt 12 kilo. Det är viktigt att tänka på vid utleveranserna, säger Kjell Karlsson som jobbar vid anläggningen och som tidigare arbetade med utlastningen på sågverket. Det mesta som impregneras i Hjortkvarn används till trall och reglar. Vi säljer även impregnerat virke till Norge som används som utvändig panel. Den kan bemålas efter ytterligare torkning, säger Roger Landstöm. Fakta Träskyddssystem NTR träskyddssystem med 20 års garanti Nordiska Träskyddsrådet, NTR, har sedan 1976 ett system för klassificering av impregnerat trä som är baserat på europeiska standarder. Trä som är impregnerat enligt NTR-systemet finns i fyra träskyddsklasser. En rödskyddsgaranti på 20 år gäller för klasserna NTR-A och NTR-AB i Sverige. Så här ser träskyddsklasserna ut: M För träkonstruktioner som riskerar att angripas av marina trädskadegörare, det vill säga trä i kontakt med havsvatten såsom bryggor och hamnanläggningar på västkusten. A Trä i varaktig kontakt med mark och sötvatten, i bryggdäck och sötvattensanläggningar, staketstolpar samt trä ovan mark i konstruktioner som är svåra att byta ut, till exempel reglar under altan. AB Trä ovan mark som är utsatt för väder och vind eller kondens och där utbyte av skadade delar eller personsäkerheten inte är av avgörande betydelse. Till exempel altandäck, vindskivor och staketbrädor. B Trä impregnerat enligt klass B är endast avsett för utvändiga snickerier som fönster och dörrar. 8 Forum Sveaskog forum sveaskog 9

8 skogsbruk foto: Magnus Glans Från glasverandans arbetsbord har Gunilla Ingves nära till den skog hon vårdat i femtio år. Numer är skogen fsc-certifierad. Varje dag ger sig Gunilla Ingves och hennes man Bruno ut i skogen. Där trivs både människa, hund och småkryp. I Gunillas skog trivs både träd och kryp Barnboksförfattarinnan Gunilla Ingves lever som hon lär. I sina böcker har hon alltid berättat om vikten av att värna skogens alla träd och djur. Och sin egen skog har hon skött som ett lindebarn. Att få skogen certifierad kändes därför självklart, säger hon. I ett vitt och vackert hus från 1914 i Nykil utanför Linköping bor Gunilla Ingves med sin man Bruno. Och här har de bott i femtio år, ända sedan hon ärvde huset av sin farfar. Gunilla tillbringade dessutom alla sin barndoms sommarlov här. Det vita huset är också Gunillas arbetslokal. I den tillbyggda ateljén har hon skapat alla de barnböcker om skog och natur som hon har publicerat: om daggmaskar, spindlar, svampar, myror, gräshoppor och nyckelpigor. Nalle Bruno anlände i våras Det var när Gunilla Ingves barn började ställa frågor om hur det förhöll sig med alla träd och småkryp som de hittade ute i skogen som hon började skriva och teckna. Och det har hon fortsatt med. Hennes senaste bok kom ut så sent som i våras, Det var så roligt när jag fick min skog certifierad. Det var ett kvitto på att jag gjort rätt under alla år. Nalle Brunos vår, och handlar om blåsippor, vårstädning och fåglar som bygger bo. Och Nalle Bruno, ja, det skulle mycket väl kunna vara hennes man. Jag har läst och ställt frågor Till huset hör också 120 hektar skog. Det är där Gunilla Ingves hämtar inspirationen till sina böcker. Hon kan varje stig och glänta och vet hur skogen ska skötas på bästa sätt. Jag har vänner som har lärt mig mycket om skogsvård, berättar hon. Jag har läst och ställt frågor. Man kan nog säga att jag är en tämligen engagerad skogsägare. Skogsintresset tog fart på riktigt när hon 1981 skrev en bok för barn om vikten av att sköta naturen på rätt sätt, Akta naturen i skogen. Där berättar hon bland annat om hur kretsloppet fungerar och att man måste vara rädd om träden så att fåglar och insekter kan leva kvar. Därför var det så roligt när jag häromåret fick min skog FSC -certifierad. Det var ett kvitto på att jag hade gjort rätt under alla år. (Mer info om FSC på sid 11 och 2). Till sin hjälp att sköta skogen har hon haft entreprenören Anders Nilsson som arbetar på uppdrag av Sveaskog. Han och kollegan Ove Karlsson har sett till att det röjts och gallrats och att uttag av virke gjorts enligt konstens alla regler. Fler certifieras varje år Alla avtal om virkesköp, skogsskötsel och certifiering har hon tecknat med Sveaskogs virkesköpare Per Svensson Utan deras hjälp hade skogen inte varit lika fin som den är idag, försäkrar Gunilla Ingves: De har varit till ovärderlig hjälp. Anders Nilsson konstaterar också att Bruno och Gunilla är två sällsynt engagerade och intresserade skogsägare som är ute och går i skogen varje dag. De har alltid tagit hand om sin skog och månat om vårdträd och åkerholmar, säger han. Att de nu fått sin skog FSC-certifierad gör egentligen ingen skillnad, förutom att de får lite bättre betalt när de avverkar. Antalet skogsägare som blir certifierade ökar också för varje år. Av Sveaskogs uppemot femtontusen virkesleverantörer är idag cirka 170 FSC-certifierade. Vi satsar inte på att certifiera så många som möjligt, utan på att våra stora leverantörer och de vi har långvariga relationer med är det, förklarar Martin Lindgren som är fältköpssamordnare på Sveaskog. Dessutom, tillägger han, är Sveaskogs egen skog certifierad. Det innebär att den absoluta merparten av det virke som Sveaskog säljer har sitt ursprung i ett kvalitetssäkrat och ansvarsfullt skogsbruk. Från början var det mest på papperssidan FSC-certifieringen efterfrågades. Fakta Till exempel var det noga att böckerna om Harry Potter trycktes på papper från certifierad råvara. Välmående skog ger god avkastning Men en trovärdig miljöprofil har blivit allt viktigare även när det gäller sågat virke. Och FSC är en global standard som finns över hela världen. Efterfrågan på certifierat virke ökar stadigt, även om det inte utgör något krav för att skogsägare ska få sälja sin råvara. Där är vi inte än, konstaterar Martin Lindgren. Men i alla led, från träd till trästol, börjar FSC-certifieringen användas som ett säljargument. Och skogen utgör första länken i kedjan. Organisationer som certifierar skogsbruk Det finns i Sverige två organisationer som certifierar skogsbruk: Forest Stewardship Council, FSC, är en oberoende, internationell medlemsorganisation som uppmuntrar till miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. FSC bildades i Toronto 1993 för att uppmuntra till ett ansvarsfullt skogsbruk. Programme for the Endorsement of Forest Certification, PEFC, är en global och fristående paraplyorganisation som verkar för ett uthålligt skogsbruk. PEFC tar sin utgångspunkt i det småskaliga familjejordbrukets villkor för att sköta sin skog. Världsnaturfonden, WWF, stödjer enbart skogscertiferingssystemet FSC. Jag har läst och ställt frågor. Man kan nog säga att jag är en tämligen engagerad skogsägare. Gunilla Ingves senaste bok Nalle Brunos vår. Förutom att bidra till ett ansvarsfullt skogsbruk utgör ekonomin ett viktigt argument för skogsägaren att certifiera sitt skogsbruk. Skogen ska må bra för att ge en god avkastning. Dessutom: 25 kronor extra per kubik är ett vanligt påslag om virket hämtas i skog med FSC-stämpel. All inspiration från naturen Nu är det också meningen att det ska bli lättare för den mindre skogsägaren att bli FSC-certifierad, med samma krav men med minskad byråkrati och en förenklad procedur. Med en gruppcertifiering går det också att få processen både billigare och mer effektiv. Det går till så att ett FSC-certifierat skogsföretag kan få mandat att bli gruppledare och samla andra skogsägare till en gemensam certifiering, förklarar Martin Lindgren. För Gunilla Ingves, som vandrat i sin skog i hela sitt liv, är det viktigast att träd, djur och småkryp mår bra. Det är ju de som har gett mig all inspiration till mina böcker, avslutar Gunilla. Mats Wigardt 10 Forum Sveaskog forum sveaskog 11

Läs mer på www.sveaskog.se

Läs mer på www.sveaskog.se 2 2012 Läs mer på www.sveaskog.se skog åt alla Nu kan alla bli skogsägare. Nya regler gör att privatpersoner kan köpa skog av Sveaskog, oavsett var i landet man bor. För Åsa Fjällström har skogen gjort

Läs mer

han sitter med gott samvete

han sitter med gott samvete 2 2011 Läs mer på www.sveaskog.se han sitter med gott samvete Joakim Andersson är marknadschef på Hillerstorps Trä. De har valt att sälja trädgårdsmöbler som kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk. Flera

Läs mer

leila hämtar ny kraft i naturen

leila hämtar ny kraft i naturen 3 2011 Läs mer på www.sveaskog.se leila hämtar ny kraft i naturen Stjärnkocken Leila Lindholm älskar New York och London. Men det är i den svenska naturen som hon får ny energi. porträttet, sidorna 21

Läs mer

proffs på pall Vinn boken! Börje Salmings Vilt med Salming kan bli din. arbetsliv Lastpallen har revolutionerat logistiklösningarna.

proffs på pall Vinn boken! Börje Salmings Vilt med Salming kan bli din. arbetsliv Lastpallen har revolutionerat logistiklösningarna. 4 2011 Läs mer på www.sveaskog.se Vinn boken! Börje Salmings Vilt med Salming kan bli din. Lennart Svensson, Gyllsjö Träindustri, och Bengt Börjesson, Sveaskog. proffs på pall Lastpallen har revolutionerat

Läs mer

satsning med flyt Teknik Fler träd åt gången Gallra och slutavverka mer effektivt genom att uttrusta skördaren för flerträdshantering.

satsning med flyt Teknik Fler träd åt gången Gallra och slutavverka mer effektivt genom att uttrusta skördaren för flerträdshantering. 3 2010 Läs mer på www.sveaskog.se satsning med flyt Daniel Hellström är fiskeentreprenör med en framgångsrik turistverksamhet. För ett år sedan tog han steget och arrenderade sex sjöar i Malingsbo-Kloten

Läs mer

Ekopark med god utsikt

Ekopark med god utsikt 3 2013 Läs mer på www.sveaskog.se I Sveaskogs 36 ekoparker finns plats för både människor, skog och hotade djurarter. Nu firar konceptet tio år. Ekopark med god utsikt jubileum, sid 20 kund Swedspan möblerar

Läs mer

Över snö och is. tema marknad kund. Miljövänlig energi Den ökande användningen av biobränsle i Europa kan reducera koldioxidutsläppen rejält.

Över snö och is. tema marknad kund. Miljövänlig energi Den ökande användningen av biobränsle i Europa kan reducera koldioxidutsläppen rejält. Läs mer på www.sveaskog.se Över snö och is För att göra skogsråvaran tillgänglig året om bygger Sveaskog varje år flera mil vintervägar. Vissa känsliga och svåråtkomliga marker går bara att nå vintertid,

Läs mer

Läs mer på www.sveaskog.se. Efter branden VAD HÄNDER MED SKOGEN NU? SID 9 12

Läs mer på www.sveaskog.se. Efter branden VAD HÄNDER MED SKOGEN NU? SID 9 12 3 2014 Läs mer på www.sveaskog.se Efter branden VAD HÄNDER MED SKOGEN NU? SID 9 12 Nr 3 2014 Samverkan för framtiden DEN HÄR SENSOMMAREN ställdes vi inför en ny situation, då den största skogsbranden i

Läs mer

vindkraft i medvind teknik Kamp mot sprickor Sveaskog arbetar målmedvetet med att förebygga sprickor som kan uppstå i virket vid kapning.

vindkraft i medvind teknik Kamp mot sprickor Sveaskog arbetar målmedvetet med att förebygga sprickor som kan uppstå i virket vid kapning. 4 2010 Läs mer på www.sveaskog.se vindkraft i medvind Intresset för förnyelsebar energi fortsätter att öka. För svenska skogsägare som vill upplåta sin mark till vindkraftprojekt finns pengar att hämta.

Läs mer

SKOGEN & VALET POLITIKERNA OCH BRANSCHEN OM SKOGENS VALFRÅGOR.

SKOGEN & VALET POLITIKERNA OCH BRANSCHEN OM SKOGENS VALFRÅGOR. 2 2014 Läs mer på www.sveaskog.se Skogen är en pusselbit för att minska utsläppen av koldioxid. Mats Pertoft (MP) Ge skogens omloppstid en chans. Johan Hultberg (M) En skogsstrategi bör utgå från näringslivets

Läs mer

framtid GLESBYGDENS Så kan ett enda sågverk påverka entreprenörsandan i en hel bygd. SKOGSBRUK KUND FORSKNING

framtid GLESBYGDENS Så kan ett enda sågverk påverka entreprenörsandan i en hel bygd. SKOGSBRUK KUND FORSKNING 1 2015 Läs mer på www.sveaskog.se GLESBYGDENS framtid Så kan ett enda sågverk påverka entreprenörsandan i en hel bygd. SID 6 8 SKOGSBRUK KUND FORSKNING Industridagar boostar relationer Att skapa goda relationer

Läs mer

I ömsesidig samverkan

I ömsesidig samverkan EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 2 2012 Mångfald mål och motto för miljöministern Skogsägarnas skatteparadis Entreprenörerna och sågverket: I ömsesidig samverkan 1 Ledaren Du och din skog en viktig del av

Läs mer

Sikens Glittrande guld

Sikens Glittrande guld EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 4 2011 Skogens hjältar Sikens Glittrande guld Djungelns lag råder för sågverken Flerträdshantering vinner terräng 1 Ledaren Gör skogen till en bättre miljö för gaseller! Vårt

Läs mer

kontakt Lars Idermark: Vi skapar vår framtid Ingemar välkomnar markskoningsgarantin Många skäl att avverka mogen skog Morgan en klassiker av trä

kontakt Lars Idermark: Vi skapar vår framtid Ingemar välkomnar markskoningsgarantin Många skäl att avverka mogen skog Morgan en klassiker av trä kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 4 september 2013 Lars Idermark: Vi skapar vår framtid Ingemar välkomnar markskoningsgarantin Många skäl att avverka mogen skog Morgan en klassiker av trä Södradag på

Läs mer

Zero Waste Games / Holmen levererar komposterbar cateringkartong till sommar-os i London. lars kardell: Släpp ut barnen i skogen

Zero Waste Games / Holmen levererar komposterbar cateringkartong till sommar-os i London. lars kardell: Släpp ut barnen i skogen Råvaran blir byggsats Gör plats för ny skog Black Box i Sverige Lekfullt skapande i trä affärer och skog från holmen-koncernen Nummer 2 2012 lars kardell: Släpp ut barnen i skogen Tema / Vindkraften möter

Läs mer

kontakt Lars Idermarks syn på Södras framtid 75-årsjubileum på Elmia Wood Södra först ut med markskoningsgaranti Skogen är vårt nöjesfält

kontakt Lars Idermarks syn på Södras framtid 75-årsjubileum på Elmia Wood Södra först ut med markskoningsgaranti Skogen är vårt nöjesfält kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 3 juni 2013 Lars Idermarks syn på Södras framtid 75-årsjubileum på Elmia Wood Södra först ut med markskoningsgaranti Skogen är vårt nöjesfält Södraskolan i full gång

Läs mer

Helena satsar på tillväxt norr om polcirkeln

Helena satsar på tillväxt norr om polcirkeln EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 2 2009 Helena satsar på tillväxt norr om polcirkeln Skogsförvaltning i världsklass GPS: Hela fastigheten i fickan Jordkast och flottholmar LEDAREN En riktig skogsägare Bilden

Läs mer

kontakt Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid

kontakt Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 5 november 2013 Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid innehåll #5/13

Läs mer

Tjäna pengar på jakten

Tjäna pengar på jakten Nr 4 2005 Pris 55 kronor inkl moms Tjäna pengar på jakten Teknikföretag på högvarv nya maskiner på gång Kraftsamling i norra Sverige Möte med björn För oss är effektivitet, ergonomi och funktion självklarheter.vi

Läs mer

Rekordhöga priser på virke. PLUS Skogsvård ger extra trygghet. Nyckelbiotoper skapar problem för skogsägare. Fjällräven hotat charmtroll

Rekordhöga priser på virke. PLUS Skogsvård ger extra trygghet. Nyckelbiotoper skapar problem för skogsägare. Fjällräven hotat charmtroll EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 2 2007 Rekordhöga priser på virke PLUS Skogsvård ger extra trygghet Nyckelbiotoper skapar problem för skogsägare Fjällräven hotat charmtroll Ledaren Sveriges högsta virkespriser

Läs mer

Lokalproducerat. Myggfri. Norrskog on time. Pärlugglor hjälper dig med sorken. Inkomst från skogen Visst är det viktigt

Lokalproducerat. Myggfri. Norrskog on time. Pärlugglor hjälper dig med sorken. Inkomst från skogen Visst är det viktigt Medlemstidning från Norrskog nummer 2 2015 så blir din sommar Myggfri Norrskog on time Förening i takt med sin tid Pärlugglor hjälper dig med sorken Inkomst från skogen Visst är det viktigt Från skog till

Läs mer

Ställ krav på kvalitet när du gallrar. Bark i brödet ny het trend. Träna i din skog. Kampen mot granbarkborrar fortsätter

Ställ krav på kvalitet när du gallrar. Bark i brödet ny het trend. Träna i din skog. Kampen mot granbarkborrar fortsätter EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 1 2011 Ställ krav på kvalitet när du gallrar Bark i brödet ny het trend Kampen mot granbarkborrar fortsätter Träna i din skog LEDAREN Älg- och insektsmat eller värdefull råvara?

Läs mer

Tema / EU:s påverkan på svensk skog. Aktuellt/ Holmen skärper kontrollen av entreprenörer

Tema / EU:s påverkan på svensk skog. Aktuellt/ Holmen skärper kontrollen av entreprenörer Satsning på digitaltryck i USA Så skapades Sportbladet i rosa De sparar pengar genom tidig röjning affärer och skog från holmen-koncernen Nummer 2 2013 Tema / EU:s påverkan på svensk skog Aktuellt/ Holmen

Läs mer

Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2011

Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2011 Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2011 Innehåll Verksamhetsberättelse 1 Sveaskog i siffror 2011 2 Kommentar från styrelseordförande 3 Kommentar från vd 4 Uppdrag 6 Strategisk inriktning 8 Mål och

Läs mer

Nr 2 2012 +5 000. En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms

Nr 2 2012 +5 000. En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms Nr 2 2012 +5 000 En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms 1270E & 1470E Tier3 eller IT4? Du väljer! Under våren säljer vi skördarna 1270E och 1470E parallellt i både Tier3-

Läs mer

Låt skogen sätta färg på ditt hår! Rundvik 150-åring i toppform. Gallringsvirke blir dagis i Norge Lämnat löv blev dubbel nytta

Låt skogen sätta färg på ditt hår! Rundvik 150-åring i toppform. Gallringsvirke blir dagis i Norge Lämnat löv blev dubbel nytta EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 2 2013 Gallringsvirke blir dagis i Norge Lämnat löv blev dubbel nytta Låt skogen sätta färg på ditt hår! Rundvik 150-åring i toppform Ledaren På väg mot en utopi utan industri?

Läs mer

EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 4 2012. Rosor av trä. Lämna torrträden! Helhetsperspektiv på skogen

EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 4 2012. Rosor av trä. Lämna torrträden! Helhetsperspektiv på skogen EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 4 2012 Rosor av trä Lämna torrträden! Helhetsperspektiv på skogen 1 Ledaren Positiv utveckling är bra också som diskussionsunderlag Skogen är, ekonomiskt sett, Sveriges mot

Läs mer

Så lyckas ni med generationsskiftet

Så lyckas ni med generationsskiftet EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 1 2010 Så lyckas ni med generationsskiftet Märet travar segrar Karl-Arne brinner för motorsågar De vann varsin akvarell LEDAREN Tydliga priser gagnar skogsägaren Nya krav och

Läs mer

Nr 5 2012. Christina Karlsson. Göran Persson. En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms

Nr 5 2012. Christina Karlsson. Göran Persson. En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms Nr 5 2012 En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms Christina Karlsson Göran Persson John Deeres nya uppgraderade E-skördare: Så mycket mer än renare avgaser! 1270E och 1470E

Läs mer

Dags att deklarera. Per pluggar det digitala skogsbruket. Gallra rätt och tjäna mer. 5 sidor tips. Nr 1 2009

Dags att deklarera. Per pluggar det digitala skogsbruket. Gallra rätt och tjäna mer. 5 sidor tips. Nr 1 2009 Nr 1 2009 En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms 5 sidor tips Dags att deklarera Gallra rätt och tjäna mer Per pluggar det digitala skogsbruket lastbil lastbil Rekordlång

Läs mer