TRON PÅ GÖTEBORG. Attraktionskraften» Bilden» Framtidstron» Konkurrenskraften» Tillväxten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRON PÅ GÖTEBORG. Attraktionskraften» Bilden» Framtidstron» Konkurrenskraften» Tillväxten"

Transkript

1 TRON PÅ GÖTEBORG Attraktionskraften» Bilden» Framtidstron» Konkurrenskraften» Tillväxten

2 tron på göteborg är producerad och publicerad av Västsvenska Handelskammaren ansvarig utgivare Johan Trouvé text Kenny Genborg & Kerstin Sjödén projektledare Freja Bramsen redaktör Anna Werner art director Jimmy Delwér omslagsfoto Daniel Eliasson citera oss gärna men ange källa

3 innehåll Innehåll inledning 4 Om rapporten 5 Om författarna 5 attraktionskraften 6 Malin Persson 8 Hasse Johansson 10 John Wigelius / Erik Sundfeldt / Lars Olsson 13 Magdalena Andersson 15 bilden 18 Johan Redtop Larsson 21 Eva Ossiansson 23 Leif Johansson 26 Peter Hjörne 30 framtidstron 32 Frida Boisen 34 Jacob Wallenberg 36 Afrah Nasser 38 Karl-Petter Thorwaldsson 40 Agnes Backegårdh 43 konkurrenskraften 44 Kristina Fahl 47 Jan-Olof Jacke 48 Per Båtelson 53 Tom Johnstone 56 tillväxten 58 Anneli Hulthén 60 Jonas Ransgård 63 Maria Gårdlund 66 Elisabeth Svantesson 68 Johannes Hulter 70 3

4 inledning En rapport fylld av känslor Nu har vi inget att vänta på längre. Vi som verkligen tycker om Göteborg får ta tag i vårt eget självförtroende. Om inte vi tror på oss själva, vem ska göra det då? Den här rapporten har sin grund i en djup kärlek till Göteborg och Västsverige. Den kom till av oro för stadens utveckling och den innehåller stort hopp framtiden. Under förra året stärktes vår känsla av att Göteborg börjar halka efter. Vi fick signaler om uppgivenhet från flera håll. Därför beslutade vi oss för att ta ett nytt grepp. Med utgångspunkt i tre enkla frågeställningar; Hur ser vi i Göteborg på oss själva? Hur ser andra på oss? Och, hur förhåller sig fakta?, lät vi frilansjournalisterna Kenny Genborg och Kerstin Sjödén kartlägga bilden av Göteborg. Inom ramen för uppdraget har författarna fått stor journalistisk frihet både i val av intervjupersoner och av frågor. Ambitionen har varit att hitta en bredd i åsikter och synsätt. Vi har också låtit Kenny Genborg, med sin mångåriga erfarenhet av att bevaka näringslivsfrågor i Göteborgs-Posten, göra sina analyser av Göteborgs styrkor och svagheter. Analyserna är hans. Kenny Genborg c/o Handelskammaren, så ska de läsas. Rapporten i sin helhet, med Kenny Genborgs analyser, det omfattande intervjumaterialet och de Sifo-undersökningar vi har låtit göra, ger en tudelad bild av Göteborg. Vår stad har å ena sidan stora styrkor att bygga vidare på, men å andra sidan också stora strukturella problem. Nu måste Göteborg komma vidare. För oss på Handelskammaren är det tydligt att vi i Göteborg har varit dåliga på att sätta upp ett mål för vår stad. Ett mål som ger oss en tydlig färdriktning och innehåller ambitioner. På Handelskammaren är vi övertygade om att Göteborg behöver ett offensivt befolkningsmål. Det är ett sätt att öppna upp staden. En stad som växer är en stad som vill något. Vi vill se Göteborg som en miljonstad. Med ett större befolkningsunderlag finns större möjligheter för västsvenska företag att rekrytera rätt kompetens. Vi vill att fler studenter ska kunna bo kvar efter examen. Vi vill att fler ska bo i centrala Göteborg vi tror att en tät stad med många människor i centrum ger liv och är attraktivt. Vi vill att Göteborg ska växa geografiskt att människor ska bo i städer som Borås, Uddevalla, Trollhättan, Vänersborg och Skövde och ändå jobba i Göteborg. Eller tvärtom, att människor som bor i Göteborg bidrar till näringslivet runt om Västsverige. Att nå miljonstaden tar tid och ställer krav både på investeringar och på inställning. Kommunikationer måste byggas ut. Bostäder måste byggas i mycket snabbare takt än vad som är fallet idag. Inre delarna av staden måste förtätas. Toleransen hos människorna måste bli större inte minst människor från andra kulturer. Vi får inte vara rädda för förändring. Sist, men inte minst måste självförtroendet upp. Vi måste hjälpas åt att lyfta oss själva och vår stad. Om inte ens vi tror på oss själva, vem ska göra det då? «Johan Trouvé VD Västsvenska Handelskammaren 4

5 inledning Om rapporten Det här är en journalistisk granskning av hur tron på Göteborg ser ut. Arbetet är genomfört av frilansjournalisterna Kenny Genborg och Kerstin Sjödén. De har utifrån uppdraget fått stor frihet i såväl val av intervjupersoner som frågor. Rapporten är en sammanställning av de drygt 20 djupintervjuer som genomförts med ett urval av personer inom näringsliv och politik, i och utanför Göteborg. Intervjuerna i denna rapport är kortade. De finns i sin fulla längd på www. handelskammaren.net. I arbetet har också en stor del faktamaterial ingått. Både från offentliga källor, men också ett undersökningsmaterial som Sifo tagit fram på uppdrag av Västsvenska Handelskammaren. Sifo-undersökning genomfördes som en webenkät under december 2013 bland 2000 personer i riket, varav hälften var bosatta i Göteborgsregionen. Sifo-materialet kommer att göras tillgängligt på Handelskammarens hemsida. Rapporten behandlar fem olika perspektiv på ämnet. Varje perspektiv inleds med en fristående analys signerad Kenny Genborg där han drar sina slutsatser. «Om författarna Kenny Genborg skrev under många år om ekonomi och politik i GP. Varje söndag blev det en helsida med resonerande analys om Göteborgs näringsliv och stadens utveckling. Numera driver han eget bolag och kan läsas på Kerstin Sjödén är frilansjournalist som bor och jobbar i Göteborg. Hon skriver regelbundet för GP:s ekonomibilaga. Förutom GP har hon arbetat på DN, Sydsvenskan och Wired.com i San Francisco. Såhär om våren åker hon gärna till Lärjeåns trädgårdar och fikar. 5

6 attraktionskraften Kenny Genborg Staden lockar inte hela livet Det är något som inte stämmer när Sveriges näst största stad krymper i de yngre och mest produktiva åldersgrupperna. När världen ser en stark urbaniseringstrend utarmas Göteborgsregionens kärna. Göteborg är en lockande stad att spendera tid i. Både fritid och studietid. Men inte lika lockande att leva ett helt liv i. Unga människor söker sig mer än gärna hit för att plugga. Göteborg får höga betyg som trevlig universitetsstad. Men när de har fått kunskaper och examen stannar inte tillräckligt många kvar. Förra året gjorde Chalmers en uppföljning bland alla som tog examen tre år tidigare. 555 personer svarade. Drygt hälften (52,9 procent) fanns kvar i Göteborgsregionen, 11,2 procent hade sökt sig till Stockholmsregionen och 26,7 procent till ett annat land. Det är en av de mest smärtsamma insikterna. Vi har ju matats med uppgifter om hur Göteborg växer. Staden har fler invånare än någonsin, och har ökat barnafödande samt invandring till stor del att tacka för det. Göteborg och kommunerna runt omkring lockar även människor från övriga Sverige. Totalt är prognosen ett tillskott på invånare per år, varje år fram till Men det är inte så mycket jämfört med hur Stockholmsregionen växer. Det talas inte heller lika högt om utflyttningen av människor mellan 25 och 45 år. Där går Göteborg back. År efter år. Många flyttar inte så långt. De bildar familj, vill att barnen skall ha gräs under fötterna och flyttar till en grannkommun för att det inte byggs radhus och villor i någon vidare utsträckning i Göteborgs kommun. 6

7 attraktionskraften Men en hel del av dem flyttar också till Stockholm. Göteborg förlorar talanger i produktiv ålder till den större staden. Det är en varningssignal. Sammantaget innebär det också en utspridning i en redan splittrad, glest byggd och alltför löst sammanhållen västsvensk arbetsmarknadsregion. Tre orsaker pekas särskilt ut i de intervjuer vi har gjort.»» Det fortfarande alarmerande låga bostadsbyggandet är värst. Spaden kommer inte i jorden. Det byggs mindre i Göteborgs kommun än det byggs i bostadsbristens Stockholm, i relation till befolkningsmängden.»» Utbudet på arbetsmarknaden är för smalt. Även om Göteborgsregionen tagit stora kliv mot ett mer mångsidigt näringsliv, och offentlig sektor skriker efter arbetskraft, finns uppfattningen att det är svårt att hitta jobb här som intresserar båda i ett förhållande där bara den ena har examen från Chalmers. Det är de mjukare karriärjobben som saknas. Finansmarknaden är liten. Reklamvärlden håller hög kvalitet men är inte stor. Den kreativa sektorn blomstrar i kvarteren runt Domkyrkan, men den skulle behöva blomma ut ännu mer. Det startas för få nya företag.»» Det tredje skälet är mer subtilt. Det handlar om valmöjligheterna utanför jobbet. Inte bara tillgången på kultur, nöje, shopping och kontakter med omvärlden, utan även om tillgången på andra människor att vara nära. Helst andra unga människor. Utblicken mot omvärlden, tempot och debattklimatet spelar också roll. Det bygger på teorin att människor söker sig till andra människor. För att umgås, roa sig, träffa en partner och bygga en framtid. Dit människor med god utbildning flyttar. Dit söker sig också företagen som behöver arbetskraft. Då är vi tillbaka i Göteborgs relativa ödslighet, jämfört med andra växande städer. Det är tomma ytor och för lite folk per kvadratmeter. Många tycker att det är behagligt och en del av stadens själ. Men det skapar inte en känsla av framgång, och den kritiska massan för handel, krogar och arbetsmarknad blir inte tillräckligt stor. Göteborg behöver komma in i en sådan god sprial. Behöver uppfattas som en yngre och mer vital stad. Man vill vara den andra staden i Sverige men det blir ändå Karlstad av alltihop. Beslutsfattarna har tyvärr inte örat mot gatan, säger Lars Olsson, en av tre ägare till restaurangen Dubbel Dubbel. Det där är en mild kritik mot de som bestämmer i Göteborg. Mild i jämförelse med den som förts fram på insändarsidor och debattartiklar det senaste året. Den kan närmast beskrivas som ett raseri över sakernas tillstånd. Oavsett vad man tycker om sakfrågorna har trängselskatt, Västlänken och avslöjandena av missförhållanden inom den kommunala sektorn rört upp mycket starka känslor. Det ger också utslag i förtroendet för de lokala politikerna. SOM-institutets västsvenska rapport visar ett tydligt samband. Till detta kommer problemen i Göteborgs skolor, som inte är en nyhet för någon. Vare sig politiker eller allmänhet. Men nu börjar missnöjet nå kokpunkten. Det går att vända på detta också. De flesta som bor här har hittat livskvalitet. Det visar resultatet från Sifo. De korta avstånden, de jämförelsevis lindriga bilköerna, cykelmöjligheterna och hyfsat korta restider med en i och för sig utskälld kollektivtrafik innebär fördelar i en stressad småbarnstillvaro. Det är enklare att vara ung, hårt arbetande yrkesmänniska och engagerad förälder här än det är i en större stad. Till detta kommer Göteborgs framtidsmöjligher med stora centrala ytor som kan bebyggas med bostäder och arbetsplatser, och infrastrukturinvesteringar som oavsett om man gillar dem eller inte kommer att vara en ekonomisk injektion för regionen under lång tid framöver. Och kanske är det delvis också en fråga om kommunikation. Inte ens göteborgarna själva känner till alla stadens och regionens tillgångar, enligt en ny rapport om affärsmiljön från Näringslivsgruppen inom Göteborg & Co. «text kenny genborg foto beatrice törnros / goteborg.com 7

8 attraktionskraften Malin Persson En stad är inte bara en stad Göteborg är en industristad, men också en evenemangsstad, en arbetarstad och en kunskapsintensiv stad. Vi måste klara av att balansera flera olika perspektiv. Det säger Malin Persson, vd i Chalmers ägarstiftelse. Malin Persson är bekymrad. Hon upplever att Göteborg står mer stilla än att röra sig framåt. Allting går alldeles för långsamt. Mut- och kvittoskandaler har gjort politiker och beslutsfattare rädda och navelskådande det är säkrare att inte göra någonting alls än att våga fatta beslut. Vi får inte gå för långt i den här negativa spiralen så att folk börjar flytta härifrån eller undviker att flytta hit, säger hon. Vi sitter på hennes kontor på Vera Sandbergs Allé, där Vasa sjukhus huserade förr i tiden. Utanför fönstret är det gråbrun göteborgsvinter. Ett perfekt studentväder, kommenterar Malin lite sarkastiskt. Man får lugn och ro att plugga. Malin Persson kan sitt Göteborg. Hon har själv studerat på Chalmers och jobbat i det Göteborgska näringslivet i stort sett hela livet, på SKF, ASG och Volvo. Beskriver sig själv som stolt göteborgare. Men nu måste vi börja agera framåt. Vad är Göteborgs främsta styrkor? Litenheten och närheten till varandra. Vi har universitet, lärosäten, kompetens och ett bra läge om vi bara kunde få lite vettiga kommunikationer till Oslo och Köpenhamn. Stockholm har lyckats med att utveckla tjänstesektorn, det har inte vi varit lika bra på. Jag tror vi borde satsa på det kunskapsintensiva företagandet. Vi har stor 8

9 attraktionskraften kunskap i logistik, medicinteknik, de maritima näringarna. Astra lägger ett av sina globala centrum i Mölndal. Men jag tycker inte riktigt det syns när vi pratar om bilden av Göteborg. Vilken är bilden av Göteborg, enligt dig? Det är absolut inte så att jag vill tillbaks till den gamla bilden av Göteborg, den med goa gubbar, Sten-Åke Cederhök och Glenn Hysén. Jag tycker det är tröttsamt, även om jag vet att många tycker om den bilden, vilket jag får ha respekt för. Men det är tråkigt om vi går från Cederhökbilden till den om mutskandaler och kvitton. I Göteborg händer så mycket annat som borde synas mer.» Men vi måste bli bättre på att rekrytera utanför våra egna led. Visst är det roligt att de chalmersutbildade vill stanna. Men vi behöver också rekrytera stjärnor utifrån. «Är det viktigt med storytelling? Ja, och det är flera stories vi inte har fått ut. Ta de marina näringarna som exempel, även om varvsindustrin la ner så sysselsätter de jättemånga, något många inte vet om. Satsningen på grafen på Chalmers skulle kunna var en sådan story. Vi måste klara av att balansera flera olika perspektiv. Göteborg är en industristad, men också en evenemangsstad, också en arbetarstad. De kunskapsintensiva näringarna kan vara nästa bit i tårtan. Det gäller att spinna vidare på de positiva spiralerna. Däremot bör vi tona ner den geografiska närheten till havet. Varför då? Jag vill gärna att närheten till havet ska märkas mer i stadskärnan. Men det var faktiskt en inflyttad kvinna som påpekade att vi alltid pratar om närheten till havet, men de flesta göteborgare bor inte nära havet och det är nog inte avgörande för de som flyttar hit. Samma kvinna pratade också om hur svårt det är att ta sig in i Malin Persson Ålder / 45 Familj / Man och tre barn. Gör / Vd i Chalmers ägarstiftelse. Bakgrund / Civilingenjör från Chalmers med många år i svenskt näringsliv. Vad är mest Göteborg för dig / Det finns så många dimensioner Haga av idag och igår, Brännö brygga och självklart Chalmers båda campus. våra nätverk. Det har jag verkligen tagit till mig. Göteborg är en segregerad stad. Hur ser du på det? Det är en av stadens största utmaningar och jag upplever inte riktigt att vi tar tag i det här. Man måste jobba på flera olika plan. Ur ett Chalmersperspektiv kan vi satsa mer på uppsökande verksamheter, till exempel mattestugor. Är bilden av Göteborg viktig när ni rekryterar studenter och forskare till Chalmers? Inte så mycket när det gäller forskare tror jag. Som forskare är det viktigt att känna att du kommer till en dynamisk miljö. Den som beger sig till Stanford eller MIT i USA vet att man får arbeta med och utmanas av några av de klokaste människorna i världen. Även på Chalmers är det viktigt att ha en kritisk massa av kloka människor. Det har vi. Men vi måste bli bättre på att rekrytera utanför våra egna led. Visst är det roligt att de chalmersutbildade vill stanna. Men vi behöver också rekrytera stjärnor utifrån. Hur ser du på samspelet akademi-nyföretagande-storföretagande? Jag har jobbat mycket med innovation ur olika perspektiv och jag tycker verkligen att Chalmers innovationsstödssystem fungerar jättebra. Samspelet fungerar och vi får ut många småföretag. Vårt dilemma i Göteborg är att få fram en större mängd medelstora företag. Du kanske inte vill jobba hela livet på Volvo eller SKF, men vill jobba i ett företag med fler än fem personer. Jag tycker inte att det rör på sig tillräckligt på den västsvenska arbetsmarknaden. Jag har kompisar som haft viktiga roller i sina branscher och som känner att de uttömt de möjligheter som finns. Det måste gå att bo och verka med bas i Göteborg och ha ett spännande liv yrkesmässigt. «text kerstin sjödén foto jonathan fernström 9

10 attraktionskraften Hasse Johansson Utveckling och tillverkning hör ihop Industrimannen Hasse Johansson kopplar fingrarna på höger näve in i vänsterhandens. Utveckling och tillverkning hör ihop, visar han. Utan det ena faller det andra. Fordonsindustrin är oerhört viktig för Göteborg. Både lastbilarna och personbilarna. Hasse Johansson suckar lite när han säger det. Det som är lite tragiskt är att politiker inte verkar förstå. Göteborg är extremt beroende av de som bygger fordon av alla slag, säger han och beskriver ett upplevt attitydproblem. Men mitt i en mening avbryter han, och påminner sig själv om aktuell teknikutveckling i nära samarbete mellan staden och fordonsindustrin. Volvos projekt med elbussar för stadsmiljö tycks 10

11 attraktionskraften omfamnas av politikerna. Men om det skall lyckas måste de tänka i nya stora trafiksystem i stadsplaneringen. Där separata bussgator, med riktiga perronger och små flexibla bussar, är ett alternativ till spårbunden kollektivtrafik. Som en tunnelbana ovan jord och utan spår. Kan man nu bara komma överens om att Volvo gör bussarna och Göteborgs stad fixar hållplatser och vägar. Tiden får inte gå ifrån bussexperimentet. Det kan vara helt avgörande för Volvos bussaffär i framtiden, säger Hasse Johansson. Men sådant kräver mod, beslutskraft och förmåga att handla. Hasse Johansson tvekar om hur det är med den saken i Göteborg. Den politiska turbulensen har gjort att man har kommit in i bakvatten. De är skiträdda för att misslyckas. Vågar inte göra något därför att man inte vågar misslyckas. Det tror jag var betydligt enklare förr, säger Hasse Johansson som tycks sakna beslutskulturen på Göran Johanssons tid. Han tog ansvaret. Han tålde att det gick åt skogen ibland. Den kulturen tror jag är skadad. Nu är det väldigt mycket att man skall snacka ihop sig, vågar vi verkligen satsa så mycket pengar på det ena eller andra? Det blir en väldig diskussion utan att så mycket händer. Tiden går ifrån idén. Det tror jag är farligt. Jag träffar Hasse Johansson på Lindholmen Science Park. Här har han ett av sina styrelseuppdrag, som ordförande. Han har flera andra uppdrag som är direkt kopplade till det vi pratar om Göteborgs förutsättningar för att konkurrera och utvecklas. Bohuslänningen Hasse Johansson är även ordförande i Vinnova, det statliga verket för innovation som är med och finansierar en hel del framtidssatsningar i Göteborg. Han sitter i statliga riskkapitalbolaget Fouriertransforms styrelse som har gjort investeringar i nio småbolag i» Det är inte som en del tror, att man kan ha utveckling här och all tillverkning någon annanstans, det funkar inte. Du måste skapa tillverkningssystemet samtidigt som du skapar produkten. Det är enda anledningen till att Scania monterar lastbilar i Södertälje. «Göteborg och Trollhättan med kopplingar till fordonsindustri. Från Electrolux styrelse har han full inblick i vad globalisering har betytt för svenska industrijobb. Det är inget positivt facit. Vitvarutillverkaren har i stort sett helt lämnat Sverige. Men, inte minst, har Hasse Johansson ett förflutet som utvecklingschef i koncernledningen för Volvokonkurrenten Scania. Han känner till industrins förutsättningar bättre än de flesta andra. Och han är säker på sin sak. Det kommer inte att bli fler tillverkningsjobb vare sig i Göteborg eller i andra delar av Sverige. Snarare färre. Det som USA och EU diskuterar under begreppet återindustrialisering betyder inte att svenska tillverkningsjobb flyttar hem igen från öst. Det här är en för liten marknad. Det måste till något helt nytt. Något annat. Många, många mindre företag. När de stora krymper. Bedömer du att Göteborg har ljusa utsikter för jobb och utveckling? Hasse Johansson tvekar länge innan han svarar. Jag kan tänka mig att det blir en viss utveckling av jobb. Men inte jättemycket. Skall vi ha kvar industriell produktion är det nödvändigt att automatisera och rationalisera. Dessutom är de produkter som görs här bulkiga. De måste tillverkas nära marknaden, inte för att transporteras över hela jordklotet. Men produktutveckling kan finnas kvar, resonerar han, om Sverige fortsätter hålla sin höga teknologiska nivå. Då finns det också plats för fabriker. Det är inte som en del tror, att man kan ha utveckling här och all tillverkning någon annanstans, det funkar inte. Du måste skapa tillverkningssystemet samtidigt som du skapar produkten. Det är enda anledningen till att 11

12 attraktionskraften Scania monterar lastbilar i Södertälje. Så om vi kan hävda oss i produktutveckling kommer vi också att ha någon form av tillverkning? Absolut, men den kommer inte att växa särskilt mycket. Sysselsättning måste komma i nystartande av helt nya företag i helt nya branscher. Både mjuka och hårda produkter. Hur tycker du att vi är på det, här i Göteborg? Jag tycker att det är ganska bra. Om vi får tillräckligt med finansiella resurser, tillräckligt många entreprenörer som kan skaffa pengar. Det är den svåra biten. De här småbolagen måste ju ut på marknaden också. Är finansieringen problemet? Här på Lindholmen finns det nu fler än 300 företag. Många är väldigt små och behöver mycket mer pengar om det skall bli något av dem. Det är det som är begränsningen. Då borde det finnas en större mångfald av finansiärer. Kulturen att man inte får lov att misslyckas i Sverige är också knepig. Skulle ett tillväxtmål vara bra för Göteborg? Absolut. Ett mål för tillväxt per år och ett för hur stort det skall vara om tio eller tjugo år. Förutsättningarna finns. Det är fint att bo på Västkusten. Att locka hit människor är inte problemet. Men det är viktigt att även kompetensen hänger med. Det får inte vara så att staden expanderas så att den genomsnittliga kompetensnivån sjunker. Verkar det som att vi riskerar det? Vi måste få igång nya människor som kommer in i landet, så att de är produktiva och engagerade. Kan de inte producera kan de inte heller konsumera. Då blir de en belastning på det sociala systemet. Det tar för lång tid innan de kommer igång idag. Men du flaggar ju för att jobben där man inte behöver högre utbildning blir färre i framtiden. Det är därför det är så viktigt att målet måste vara att den generella kompetensnivån följer med» Sysselsättning måste komma i nystartande av helt nya företag i helt nya branscher. Både mjuka och hårda produkter. «Hasse Johansson Född / Gör / Styrelseordförande för Vinnova och Lindholmen Science Park. Sitter också i styrelsen för statliga riskkapitalbolaget Fouriertransform. Bakgrund / Har ett förflutet som utvecklingschef för fordonstillverkaren Scania. i den här tillväxten. Antalet arbetsmöjligheter för lågutbildade minskar hela tiden. Det är en jätteutmaning. Vilka fler utmaningar ser du? Det här med etik och moral känns som det är på väg att bli något tokigt i det. Det är en otäck känsla att organiserad brottslighet tar över mer och mer. Det vi hör om i media varje dag att det skjuts. Klarar vi inte att lösa det spelar det nästan ingen roll vad vi gör för att Göteborg skall växa och bli populärt. Tycker du att bilden av Göteborg har förändrats, med tanke på rapporteringen om mygel och brottslighet? Göteborg har alltid haft en känsla av att vara en liten storstad, med en trivsam lite rundare stämning. Nu börjar det kännas som en storstad som alla andra. Med högre tempo och hårdare klimat. Jag tycker det är tråkigt. «text kenny genborg foto lindholmen science park 12

13 attraktionskraften John Wigelius / Erik Sundfeldt / Lars Olsson Härligt att Göteborg inte är så tufft John Wigelius, Erik Sundfeldt och Lars Olsson har jobbat i Göteborgs uteliv i 15 år med krogar som Uppåt Framåt, Stybord Babord och Svanen på Jazzhuset på sitt cv. Sedan några år driver de tillsammans dumplingbaren Dubbel Dubbel med två restauranger i Göteborg, en i Malmö och en på gång i Stockholm. Vad har ni för bild av Göteborg? John: Vad är det man brukar säga, när man åker från Stockholm till Göteborg, ska man dra tillbaka klockan ett år. Det ligger något i det. På krogfronten i Göteborg är hamburgerrestauranger och grillat den senaste trenden. Herregud, det höll man väl på med i Stockholm och Malmö för tio år sedan? Men det är något härligt i det där också, att Göteborg inte är så tufft. Det blir lite mer laidback. Erik: Vi har de stora arrangemangen, som Way Out West och P3 Guld. Men vi behöver fräcka till oss när det kommer till mat och underhållning. Folk reser över hela världen idag, äter i London 13

14 attraktionskraften och Barcelona och är jäkligt intresserade av och duktiga på matlagning. Vi behöver mer edge i Göteborg. Hur då? Erik: Ett exempel: Går du i Göteborg till ett ställe med rockmusik går det inte att få en bra drink. Och går man till ett ställe med goda drinkar går det inte att få bra rockmusik. Visst, vi har jättebra finkrogar, men dit kan man ju inte gå, inte vanligt folk alltså. John: Och det är ju rätt tråkigt med linnedukar och kostym. Folk vill ha roliga restauranger, det är därför Puta Madre är ett vinnande koncept. Det är roligt att gå dit. Men Yaki-Da, det tycker jag är edge. Att öppna en restaurang som är öppen till fyra på morgonen. Man kan komma dit klockan ett på natten och det är fullbokat. Lars: Jag tycker det är ganska mycket Karlstad över Göteborg. Vad då Karlstad? Lars: Man vill vara den andra staden i Sverige men det blir ändå Karlstad av alltihop. Beslutsfattarna vågar inte släppa sargen och satsa på lite trender. De har tyvärr inte örat mot gatan. Ta det här med foodtrucks till exempel, en trend som det pratas om i städer över hela världen. Men här i Göteborg körde man bort matvagnarna runt Saluhallen lagom till trenden startade. (Efter intervjun gjordes har kommunstyrelsen nu sagt ja till foodtrucks.) John: Sedan är det ju det här med tre-tillståndet på fredagar. Det är så uttjatat att man knappt orkar ta upp det. Varför vill man inte ha ett nöjesliv som lever? Det känns tråkigt. Erik: Det är som med Andra Långdagen, fantastiskt kul för alla ungdomar. Men det enda man läser om i tidningarna är att ungdomar skräpar ner. Ibland känns Göteborg fortfarande 70-tal med Volvo och Liseberg. Unga kan inte relatera till Volvo, det är inga unga som jobbar där. Vad upplever ni att utomstående har för bild av Göteborg? Erik: Det här skräpet med politiker och tjänstemän. Muteborg. Det är det alla relaterar till. Lars: Några släktingar från Härnösand ringde mig och frågade om Andra Långgatan var farlig. Deras barn ville gå i Håkan Hellströms fotspår. Sånt är kul, att det inte bara är Avenyn. Håkan Hellström har bidragit till att sätta långgatorna på kartan. John: Men Avenyn håller ju på att dö helt. Det är katastrof. Jag tror fastighetsägarna måste ta ett större ansvar, som de gjort på Magasinsgatan. Rent generellt hade det varit kul med lite vatten eftersom Göteborg faktiskt är en hamnstad. Det är ju rätt konstigt att vi har kanaler genom hela»jag tycker det är ganska mycket Karlstad över Göteborg. «Dubbel Dubbel Startade 2011 på Kastellgatan med inriktning på kinesiska/ asiatiska dumplings. Dubbel Dubbel finns numera även på Surbrunnsgatan och i Malmö. En restaurang är på gång i Stockholm. stan, men det är mest parkering hela vägen. Varför flyttar man till en stad? Lars: Jag var 20 bast och tänkte flytta till Stockholm men det blev Göteborg i stället. Det var på 90-talet och det fanns en massa häftiga svartklubbar i Göteborg. Om det inte varit för dem hade jag nog inte flyttat hit. Det fanns säkert 20 svartklubbar där man kunde se gigs. John: Fast det är nog mycket roligare att vara 22 i Göteborg idag. Utbudet vad det gäller klubbar, restauranger och konserter är mycket större. Vad ser ni som Göteborgs främsta utmaningar? Erik: Bostadsbyggandet. Det behöver byggas mycket mer. Och det som byggs är för dyrt. I Kville kan du hyra en nybyggd tvåa för 9000 spänn. Jag tror inte folk har pengarna. Det sägs att Göteborg behöver bli en miljonstad och jag tror det stämmer. Lars: Jag ser föryngringen som en stor utmaning. Detta har jag inga belägg för, men jag upplever det som om Stockholm tagit över som stad dit unga flyttar. Då måste beslutsfattarna bli modigare. «text kerstin sjödén foto dubbel dubbel 14

15 attraktionskraften Magdalena Andersson Industrin är stadens styrka Det är ju det som är Sveriges grej. Högt kunskapsinnehåll, högt teknikinnehåll. Magdalena Andersson hyllar Göteborgs industri. Tjänstesektorn förknippar hon mest med turism och event. Socialdemokraternas kandidat till finansminister gör sig hemmastadd genom att plocka av sig sina stövlar samtidigt som vi börjar prata. Hon sätter på sig mer bekväma inneskor. Och hon känner sig verkligen hemma här. Svärmors pappa var sjökapten från Göteborg. Vi har fåtöljer från amerikafartyget Gripsholm, berättar hon och poängterar Göteborgs rykte som en trevlig stad, en stad för barnfamiljer på besök och en stad som är bra på stora event. 15

16 attraktionskraften Men mest pratar hon om industrins spjutspetsar. Hon har imponerats av AB Volvos satsning på miljöteknik i eldrivna bussar, och kallar Göteborg för en förebild. Vi träffas i Posthotellets bar, som är något av en symbol för det nya kreativa och internationella Göteborg. Ett par kvarter bort finns hundra småföretag i kreativa branscher, enligt en inventering som Västsvenska Handelskammaren gjort. Enbart runt Domkyrkan finns anställda i sådana verksamheter. Men Magdalena Anderssons bild av Göteborg som tjänstestad är annorlunda. Det är turistindustrin och evenemangen som man mest känner till. Hela Evenemangsgöteborg har skapat många hotellnätter och restaurangbesök. Du ser ingen annan, mer kvalificerad tjänstesektor? Jo, du har ju finanssektorn. Det är inte en obetydlig andel av våra pensionspengar som placeras härifrån. Du tänker på APfonderna. Kommer de att ligga kvar i Göteborg? Jag tycker att det finns poäng med att vi har APfonder som placerar från olika geografiska lägen. Det är lätt att man tänker för lika annars. Är Göteborg fortfarande en arbetarstad i dina ögon? Det är absolut en arbetarstad, men det är också en stad med spetsforskning och spetsuniversitet. Det är verkligen både och. Men det är ingen motsättning. Svensk industri är i dag vad svensk industri skall vara, ligga i framkant med teknikutveckling. Då är det viktigt att både spetsforskning, spetsutbildning och tillverkning är nära kopplade till varandra. Göteborg är ett utmärkt exempel på det. Hur bedömer du Göteborgs framtidsutsikter för jobb och utveckling? Mycket goda, för att Göteborg ligger långt framme där Sverige har potential och Magdalena Andersson Född / Gör / Socialdemokraternas finanspolitiska talesperson. Bakgrund / Utbildad på Handelshögskolan i Stockholm och Harvard University.» Det händer mycket mer spännande saker i Göteborg än vad många i Stockholm känner till. «där vi skall stå starka. Det finns få städer där man jobbar så aktivt i samverkan mellan näringslivet och politiken. Där man verkligen försöker ta ett gemensamt och strategiskt grepp om potentiella utvecklingsområden. Tror du att din bild av Göteborg stämmer överens med den generella bilden bland opinionsbildare och makthavare i Stockholm? Nej det tror jag inte. Det händer mycket mer spännande saker i Göteborg än vad många i Stockholm känner till. Varför tror du att det är så, att man inte känner tlll det? Därför att alltför många tror att allt händer i Stockholm. Man läser Stockholmsmedia. Riksmedia är ofta ganska stockholmsfixerat. Industrin är satt under starkt omvandlingtryck. Det är mogna branscher på globala marknader. Hur ser utmaningarna ut? För mig är det väldigt tydligt att det som skall vara Sveriges grej i den globala konkurrensen är att vi skall konkurrera med högt teknikinnehåll. Med kunskap och kompetens snarare än med låga löner. Men jag är väldigt oroad över utvecklingen i den svenska skolan. Vi i vår generation upplever global låglönekonkurrens, men de som är barn i dag kommer att uppleva en konkurrens med kompetens. Vi måste rusta nästa generation för att klara sig. Men de här unga som skall skaffa sig gymnasiekompetens, kommer de att ha någon chans på de här mer kvalificerade jobben? Om vi blir effektiva kommer vi att kunna öka produktionen i Sverige. Då finns det ju möjligheter för fler att få jobb. Industrier kräver också mer tjänster och service. Där finns också möjligheter till arbetstillfällen. Vilka är de stora utmaning- 16

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

HA KUL OCH LEVA LIVET

HA KUL OCH LEVA LIVET RAPPORT 2013:5 HA KUL OCH LEVA LIVET EN RAPPORT OM HUVUDSTADSREGIONENS UNGA UNGDOMSRAPPORT 2013:5 1 DEN UNGA STADEN DEN ATTRAKTIVA PLATSEN ETT ATTRAKTIVT STOCKHOLM MÅSTE VARA ATTRAKTIVT FÖR UNGA MÄNNISKOR.

Läs mer

KOLL PÅ STUDENTSTÄDER UTLANDSSTUDIER JOBBEN FINNS - I NORGE FÖR VI HAR

KOLL PÅ STUDENTSTÄDER UTLANDSSTUDIER JOBBEN FINNS - I NORGE FÖR VI HAR Studenten Tidnigen för dig som tar studenten 2010. Producerad av medieprogrammet, Magnus Åbergsgymnasiet, Trollhättan KOLL PÅ STUDENTSTÄDER Vi jämför några populära ställen UTLANDSSTUDIER Så är det att

Läs mer

Demokratitorg HT2012. - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012

Demokratitorg HT2012. - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012 Demokratitorg HT2012 - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012 Innehåll Deltagande skolor hösten 2012 4 Birger Sjöbergsgymnasiet, Vänersborg

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Rapport 2015:2 ISSN 1650-7965. Ungdomskollen 2015 Om västsvenska 90-talisters syn på jobb, utbildning och framtid

Rapport 2015:2 ISSN 1650-7965. Ungdomskollen 2015 Om västsvenska 90-talisters syn på jobb, utbildning och framtid Rapport 2015:2 ISSN 1650-7965 Ungdomskollen 2015 Om västsvenska 90-talisters syn på jobb, utbildning och framtid Framsidan medlem nr 15322 stena fastigheter göteborg Med cirka 24 000 bostäder och 2 700

Läs mer

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965 Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus 2014:6 Sveriges mest gästvänliga stad är publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2014. Papper / Munken Polar 200

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

NR 62. November 2010. Efter valet

NR 62. November 2010. Efter valet - BLADET NR 62 November 2010 Efter valet 2 -BLADET - BLADET BLADET NR 62 November 2010 Efter valet Från Angered till riksdagen Höstterminen på FiA har naturligtvis präglats av valet. De båda allmänna kurserna

Läs mer

Levande stadskärnor. Kartläggning av hot och möjligheter

Levande stadskärnor. Kartläggning av hot och möjligheter Levande stadskärnor Kartläggning av hot och möjligheter Det är inte särsklit konstigt att en stor del av handeln idag etablerar sig utanför staden. De gamla stadskärnorna har varken plats för den nya handeln

Läs mer

Det kommer aldrig bli lugnt

Det kommer aldrig bli lugnt Det kommer aldrig bli lugnt Fem medie- och kommunikationschefer om kompetensutveckling CHARLIE LEVIN, utredare på Unionen, har intervjuat fem mediechefer om kompetensutveckling. Intervjuerna har ägt rum

Läs mer

Det nya företagandet. Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet

Det nya företagandet. Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet Det nya företagandet Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet Why join the navy if you can be a pirate? Steve Jobs, entreprenör och grundare av Apple och Pixar Sverige är ett

Läs mer

MUSIK & ENTREPRENÖRSKAP

MUSIK & ENTREPRENÖRSKAP MUSIK & ENTREPRENÖRSKAP Artisten, Göteborg, 7 december 1999 Denna dokumentation innehåller ett sammandrag av inläggen vid konferensen Musik & entreprenörskap på Artisten i Göteborg den 7 december 1999.

Läs mer

Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige?

Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige? Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige? Den svenska nyhetssajten Realtid.se skrev i veckan att det råder stor internationell efterfrågan på svenska toppchefer. De vill visa att många svenska chefer

Läs mer

framåt HandelsKRAFT Full fart Så driver innovationerna handeln nya ica gruppen: Ägandet i ICA är tryggat för framtiden

framåt HandelsKRAFT Full fart Så driver innovationerna handeln nya ica gruppen: Ägandet i ICA är tryggat för framtiden 56 Koll sidor om innovation och handel nya ica gruppen: Ägandet i ICA är tryggat för framtiden JOBBLÄGET: Nu satsar ICA på ungdomarna Marknadsläget: Supermarket vinnaren mot alla odds på läget: Framtidens

Läs mer

Har vi rätt tempo för omvärlden?

Har vi rätt tempo för omvärlden? Har vi rätt tempo för omvärlden? En stallnära nulägesanalys med stort hopp om framtidens hästnäring FRAMTIDSSPANING 2.0 Innehåll Inledning 3 Om HUS 4 Om projektet 5 Arbetsprocessen 8 Pressklipp 10 Del

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

# 4.2013 FÖR GÖTEBORGSREGIONENS NÄRINGSLIV

# 4.2013 FÖR GÖTEBORGSREGIONENS NÄRINGSLIV PÅ VÄG MED DAVID EKELUND Icebug tävlar med eliten ARMBAND VISAR STRÅLNING Smartsun vill utbilda VÅRDA DIN PERSONAL Så motiverar du medarbetarna # 4.2013 FÖR GÖTEBORGSREGIONENS NÄRINGSLIV SOLENERGI TEKNIK

Läs mer

Bilden av Tierp (305) Upp till 35 år

Bilden av Tierp (305) Upp till 35 år Report Filter Filter Item Detail Criteria #1 Ålder equals "- 17" Criteria #2 Ålder equals "18-24" Criteria #3 Ålder equals "25-35" Categories All categories Creation Date Doesn't matter Date Edited Doesn't

Läs mer

Rapport 2012:4 ISSN 1650-7965. Fokus Attityd 2012. Om ungdomars attityd till arbete, utbildning och framtid

Rapport 2012:4 ISSN 1650-7965. Fokus Attityd 2012. Om ungdomars attityd till arbete, utbildning och framtid Rapport 2012:4 ISSN 160-796 Fokus Attityd 2012 Om ungdomars attityd till arbete, utbildning och framtid Fokus Attityd 2012 är publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2012 Citera oss gärna men ange källa

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER. Andrea Brenander

AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER. Andrea Brenander AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER Andrea Brenander I svenskt näringsliv är andelen kvinnliga chefer endast 22 procent. Ett av Ericssons bolag har arbetat med att få lika stor andel

Läs mer

R 2007:22 Invandrares företagande

R 2007:22 Invandrares företagande R 2007:22 Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige R 2007:22 Nutek Tryck: Danagårds Grafiska Första

Läs mer

Från Stockholm till Västerås

Från Stockholm till Västerås Uppsala universitet Företagsekonomiska institutionen C-uppsats Vårterminen 2007 Från Stockholm till Västerås från krångel till enkelhet Författare: Elin Spector Petter Svensson Handledare: Susanne Åberg

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

Hälsningar från. #jobbskaparna. i Skåne

Hälsningar från. #jobbskaparna. i Skåne Hälsningar från #jobbskaparna i Skåne Till Skånes politiker Vi möter dagligen företagsamma människor i Skåne som arbetar för utveckling och förändring, i såväl de mindre som större sammanhangen. Det är

Läs mer

Hjärtat. glada hudik. här och nu! 2020 är vi Sveriges bästa kommun. finns i Hudiksvall. Guide Så fungerar demokratin HUDIKSVALL

Hjärtat. glada hudik. här och nu! 2020 är vi Sveriges bästa kommun. finns i Hudiksvall. Guide Så fungerar demokratin HUDIKSVALL glada hudik HUDIKSVALL här och nu! 2020 är vi Sveriges bästa kommun Sociala medier Hon följs av 35 000 på Instagram Hudiksvalls recept Nytänkande hjärta & vatten. Hjärtat finns i Hudiksvall Guide Så fungerar

Läs mer

Högskolepepp Utgiven av: Latifeh Tryck: Trydells tryckeri, Laholm 2007 Grafisk form: Sweden Graphics ISBN: 978-91-976569-1-7

Högskolepepp Utgiven av: Latifeh Tryck: Trydells tryckeri, Laholm 2007 Grafisk form: Sweden Graphics ISBN: 978-91-976569-1-7 Högskolepepp Utgiven av: Latifeh Tryck: Trydells tryckeri, Laholm 2007 Grafisk form: Sweden Graphics ISBN: 978-91-976569-1-7 förord Som ung kille hade jag inga som helst planer på att läsa vidare efter

Läs mer

Framtider till salu. - En granskning av Kairos Future

Framtider till salu. - En granskning av Kairos Future GÖTEBORGS UNIVERSITET JMG, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation Karin Bromander, Hannah Engberg, Toomas Laagus Examensarbete i journalistik 22,5 hp, HT/2011 Handledare: Gellert Tamas

Läs mer