KonsumentMakt. med Sveriges Konsumentråd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KonsumentMakt. med Sveriges Konsumentråd"

Transkript

1 KonsumentMakt NYHETSBREV FRÅN SVERIGES KONSUMENTRÅD NR 5 SEPTEMBER 2002 LEDAREN Tillräckligt med klös i nytt namnförvirrande råd? Konsumentminister Britta Lejon har skapat ett Regeringens Konsumentråd. Det ska bestå av generaldirektörer och departementsfolk inom en mängd olika politikområden. Det är företrädare för Boverket och Skolverket, Naturvårdsverket och Livsmedelsverket och flera därtill. Till uppgift har man att i Amsterdamfördragets anda föra ut och förstärka konsumentperspektivet i andra politikområden. Allt detta är gott nog. Men har detta råd tillräckligt med klös? Kommer gd:ar och departementsråd att lyssna när konsumentministern ryter till? Kommer ansvarigt departement att utnyttja tillfället när alla dessa potentater samlas? Kommer gruppen att få diskutera konkreta, aktuella konsumentproblem som leder till aktiva åtgärder? Risken är påtaglig att gruppens funktion stannar vid ord och inte kommer till handling. Varje departement och varje myndighet som sysslar med konsumentfrågor har sin definition om vad konsumenter och konsumentpolitik är, som de bevakar hårt. Detta revirtänkande måste brytas, och det är ett svårt och långsamt jobb. Och så måste vi förstås bara undra varför Lejon valt namnet regeringens konsumentråd? Förvirringen har varit stor i media och man har undrat vart Sveriges Konsumentråd tog vägen. Inte kul, ministern. CHARLOTTE HEDIN generalsekreterare Konsumentrådet i unikt projekt om PC- och TV-spel Regeringen har beviljat två miljoner kronor för ungas arbete med testning och opinionsbildning kring PC och tv-spel. Sveriges Konsumentråd skall under ett treårigt projekt samarbeta med det nybildade Riksförbundet Goodgame, som skall testa och betygssätta spel med hjälp av unga testpiloter. Detta är en naturlig fortsättning på vårt projekt om barn och marknadsföring. Nu kan vi göra något konkret som efterfrågas av unga konsumenter, säger Charlotte Hedin, generalsekreterare på Sveriges Konsumentråd. Stärka ungas ställning Projektet syftar till att stärka unga konsumenters ställning som köpare och brukare av spel. Detta skall uppnås genom att unga testar spel för jämnåriga. Många unga diskuterar redan inköp med varandra och goodgames nya webb ska utvecklas till en plattform för informationsutbyte för alla som är intresserade. Kan ungas dataspelande bli en väg in till en aktiv roll som konsument är det ju fantastiskt, säger konsumentminister Britta Lejon i en kommentar. Det är ett spännande projekt om en aktuell konsumentfråga i ungas egen vardag. Barn och unga får möjlighet att skaffa sig egna verktyg för att stärka sin ställning på en starkt växande marknad. Projektet är ett viktigt led i att stärka ungdomars Foto: Stig Hammarstedt/Pressens Bild medvetenhet som konsumenter och ingår i en särskild satsning för ungdomars arbete med konsumentfrågor, fortsätter Britta Lejon. Fastställda kriterier Alla typer av spel kommer att testas och publiceras på webben. Testledare och piloter kommer att granska PC och TVspel utifrån ett 20-tal fastställda kriterier alltifrån spelbarhet och underhållningsnivå till officiella spelwebbars support. Riksförbundet kommer nu att inleda rekryteringen av ideella testledare och piloter. Vi räknar med att tusentals unga kommer att engagera sig i testning och utvärdering av spel. Nu gäller det bara att kunna hjälpa så många som möjligt att delta, säger Annelie Persson, projektledare på Goodgame. Intresserade fritidshem och fritidsgårdar uppmanas att höra av sig för mer information om projektet till Riksförbundet kommer även att erbjuda testmöjligheter i samverkan med Sveriges Konsumentråd och dess medlemmar. SVERKER BJÖRK

2 Sidan 2 KonsumentMakt nr 5 september 2002 Sveriges Konsumentråd Konsumentrådet är en fristående, partipolitiskt obunden samarbetsorganisation för organisationer som i sin verksamhet företräder medlemmarnas konsumentintressen. Konsumentrådet består av 21 medlemsorganisationer. Ordförande: Inger Persson Generalsekreterare: Charlotte Hedin Kansli: Christine Blomgren, assistent Jens Henriksson, internationell sekreterare Marie Rubertsson Nerén, projektledare Jan-Erik Nyberg, projektledare Eva Lindselius Gundhäll, informationsansvarig Kansliets e-postadresser: Medlemsorganisationer: Arbetarnas Bildningsförbund, ABF Halmstads Konsumentråd Handikappförbundens Samarbetsorgan, HSO Hushållningssällskapens förbund Hyresgästernas Riksförbund, HR Kilen Konsumentinstitutet Läkemedel & Hälsa Konsumentföreningen Väst Konsumentgillesförbundet Konsumentgruppen i Nyköping Konsumentrådet i Väst Kooperativa Förbundet, KF Landsorganisationen i Sverige, LO Pensionärernas Riksorganisation, PRO Riksförbundet FUB Riksförbundet Hem och Samhälle Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige, SIOS Sveriges Kvinnolobby Studieförbundet Vuxenskolan, SV Sveriges Pensionärsförbund, SPF Synskadades Riksförbund, SRF Tjänstemännens Centralorganisation, TCO KonsumentMakt ges ut av Sveriges Konsumentråd Box Stockholm Tel: Fax: E-post: Internet: Ansvarig utgivare: Inger Persson Redaktör: Sverker Björk Sveriges Konsumentråd Får citeras med angivande av källa. Tryckt av Litorapid, Göteborg B-Post. Distribution: Posten AB KRÖNIKA: Om jag hade statsministerns öra När ni läser det här har valet redan varit och förmodligen vet ni vem som blir statminister. Däremot är det när KonsumentMakt kommer ur tryckpressen bara några dagar kvar till riksdagens högtidliga öppnande den 1 oktober. Det är då statsministern läser upp sin regeringsförklaring, alla ministrar presenteras, planer på eventuella nya eller nedlagda departement avslöjas. Inför denna viktiga dag vill jag passa på att ge en eller annan statsminister några tips om hur konsumentfrågorna kan och bör få bättre plats i politiken. 1. Var ar tydlig med d konsume ument ntpolit olitik ikens ns betydelse lse i regering ingsför sförklar klaring ingen! n! I årets regeringsförklaring vill jag se följande uppgifter för den tillträdande regeringen: stärk konsumentskyddet inom tjänstesektorn genom att konsekvent tillämpa regeln där det finns en marknad ska det finnas ett konsumentskydd. Detta utesluter inte på något sätt behovet av politiska beslut på olika nivåer. stärk konsumenternas inflytande på marknaden genom ökat ekonomiskt stöd till konsumentorganisationerna. Vi kan och vill ta vårt ansvar. fastställ datum för folkomröstning om EMU och avsätt resurser för opartisk konsumentinformation om euron. 2. Ge oss en kaxig kons nsume ument ntminist minister r med råg i ryggen! Ändra i förordningen med arbetsordning för Regeringskansliet. Idag står det att konsumentministern ansvarar för konsumentfrågor i den mån de inte hanteras av något annat departement (med undantag för några få frågor som marknadsföring och produktsäkerhet). Inför en formulering om att konsumentministern ska vara samlande, initiativtagande och drivande i alla typer av konsumentpolitiska frågor. 3. Inrätta ett svenskt SANCO! Att det är justitieministern och inte konsumentministern som ansvarar för den civilrättsliga delen av konsumentlagstiftningen är mindre lyckat. Juristerna på lagenheterna är mycket kunniga i juridiken, men de är inte tillräckligt insatta i konsumentpolitiska frågor. De deltar i liten utsträckning i EU-arbetet på området och det är inte deras minister som frontar med frågorna. Konsumentfrågorna prioriteras helt enkelt för dåligt under justitieministern. En första åtgärd vore därför att lyfta över viktiga lagar som konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen till konsumentministern. Andra åtgärder att överväga vore att lyfta över livsmedelsfrågorna till konsumentministerns fögderi. Att de hanteras på jordbruksdepartementet är acceptabelt så länge vi har en konsumentvänlig jordbruksminister men det kan vi inte räkna med i all framtid, oavsett partifärg på regeringen. Jordbruksfrågor är näringsfrågor och konsumentfrågor får ofta stryka på foten när de ska samordnas med jordbrukspolitiken. EU-kommissionen inrättade generaldirektoratet för hälsa, konsumentskydd och livsmedel, SANCO, efter galna ko-sjukans framfart. Gör helt enkelt ett svenskt SANCO, där en kombination av all konsumentlagstiftning ryms. Ett konsument-, hälso- och livsmedelsdepartementet alltså. CHARLOTTE HEDIN

3 Bidrag för KRAV-märkning av vildfångad fisk Regeringen har beviljat KRAV Ekonomisk förening i Uppsala ett bidrag på kronor till ett projekt med syfte att utveckla ett system för miljömärkning av vildfångad fisk och skaldjur. I tider då olika fiskbestånd är hotade av både miljöförstöring och utfiskning är det viktigt att konsumenterna får tillgång till bra information så att det blir möjligt att göra medvetna köpval, säger jordbruksminister Margareta Winberg i en kommentar. Jag är glad att KRAV nu åtar sig att utveckla ett system för miljömärkning. Syfte att förenkla KRAV bildades 1985 och är en kontrollförening för ekologisk produktion. Föreningen arbetar med märkning av ekologiska livsmedel med syftet att förenkla för konsumenter som vill göra en miljöinsats genom sina livsmedelsinköp. Det finns idag ett flertal KRAV-märkta ekologiska livsmedel. Komplicerat projekt Det beviljade bidraget skall bland annat användas till att ta fram ett miljömärknings- och regelsystem för vildfångad fisk och skaldjur och utbilda kontrollanter. Det är intressant att man väljer att stödja KRAV med pengar för miljömärkning av vildfångad fisk, säger Charlotte Hedin, generalsekreterare på Sveriges Konsumentråd. Frågan har diskuterats länge och jag menar att det är oerhört komplicerat att miljömärka vildfångad fisk. Tar en fiskare upp en mindre mängd fisk med mer hållbara metoder så är det ingen garanti att inte resten av fisken tas upp av en annan fiskare med ohållbara metoder. KonsumentMakt nr 5 september 2002 Sidan 3 Förbjudna miljögifter i badleksaker Giftiga mjukgörare, ftalater, förekommer fortfarande i badleksaker som är avsedda för barn under tre år. Detta trots att Sverige för fem år sedan förbjöd ftalater i de allra minsta barnens leksaker. Naturskyddsföreningen (SNF) och tidningen Råd och Rön lät testa tio slumpvis inköpta badleksaker i varuhus och små butiker i Stockholmsområdet. Sju av dem innehöll ftalater i halter långt över gränsvärdet. Två hade 150 gånger högre halter än tillåtet. SNF polisanmälde under sommaren de försäljare, importörer och distributörer som brutit mot säljförbudet. Eva Lindselius Gundhäll har tillträtt som informationsansvarig för Sveriges Konsumentråd. Hon har en bred erfarenhet av informationsarbete, bland annat på ICA-förbundet, Skandia International och Beckers. Närmast kommer hon från egen verksamhet som informations- och internetaffärskonsult. Hon är också verksam som skribent. Myndighet lokaliseras ut till Härnösand Fastighetsmäklarnämnden utlokaliseras till Härnösand. Fastighetsmäklarnämnden, en liten myndighet med 10 anställda, inklusive myndighetschef, är en central förvaltningsmyndighet för registrering och tillsyn över fastighetsmäklare. Nämnden informerar även om vad god fastighetsmäklarsed innebär till mäklare och konsumenter.verksamheten syftar till att bidra till att mäklarkåren är kunnig och redbar så att mäklarna kan erbjuda en mäklartjänst av hög kvalitet och att de kan bistå konsumenterna att fatta rationella beslut vid köp och försäljning av fastighet. Förenklad bredbandssatsning för kommuner Regeringen har fattat beslut om att göra det enklare och billigare för kommunerna att uppnå målet om bredband för alla. Beslutet innebär förändringar i kommunernas möjligheter att få stöd till att anlägga ledningar för tele- och datakommunikation. Länsstyrelserna ska nu i undantagsfall kunna sänka det ursprungliga kravet på hög överföringskapacitet i båda riktningarna vid nyanläggning av ledningar. Ändringarna medför dessutom att länsstyrelsen kan bevilja stöd för uppgradering av befintliga ledningar, till exempel för tele, el och kabel-tv.

4 Sidan 4 KonsumentMakt nr 5 september 2002 KÖNSDISKRIMINERANDE REKLAM 2: Diskriminerande bilder undgår lagen I förra numret tog vi upp frågan om könsdiskriminerande reklam och de politiska partiernas ståndpunkter. Maria Jacobsson följer här upp den artikeln med en diskussion kring det rättsliga läget på området. Eva-Maria Svensson är verksam vid juridiska institutionen på Göteborgs universitet. Hon analyserar rätten ur ett genusperspektiv. En lag mot könsdiskriminering i reklam vore symboliskt viktig, anser hon. Det är snart 30 år sedan frågan väcktes. Trots flera försök till lagstiftning och marknadens egna sanerande åtgärder framställs kvinnor fortfarande på ett kränkande sätt. Tryckfriheten, som en del av yttrandefriheten, ingår i grundlagen. Där finns också förbudet mot diskriminering på grund av kön. Det omfattar dock inte diskriminerande bilder. Tryckfriheten skyddar fri åsiktsbildning. Reklamen ligger egentligen utanför skyddsområdet och regleras med marknadsföringslagen. Ändå är det alltid tryckfriheten som åberopas när en inskränkning kommer på tal. Reklamen åker snålskjuts med de demokratiska friheterna i rättsligt hänseende. När andra intressen väger tyngre får tryckfriheten begränsas. I Sverige har vi gjort undantag för barnpornografi (av hänsyn till barnen) och tobaksreklam (av folkhälsoskäl.) Eftersom en lag om könsdiskriminerande reklam utretts flera gånger utan resultat drar jag slutsatsen att kvinnors kroppsliga integritet i det offentliga rummet inte anses vara av tillräckligt tungt intresse, säger Eva-Maria Svensson. Skärpt tolkning Eva-Maria Svensson hävdar att tolkningen och tillämpningen av marknadsföringslagen skulle kunna skärpas som alternativ till ett undantag från tryckfrihetsförordningen. Där talas om otillbörlig marknadsföring och könsdiskriminerande reklam kan definieras som otillbörlig, menar hon. I brottsbalken, kapitel 16, finns ytterligare möjligheter. Där finns ett förbud för näringsidkare att diskriminera kunder och anställda på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse. Det kan utvidgas till att också omfatta kön - och reklamprodukter med näringsidkare som avsändare. För att rätta till diskrimineringen av kvinnor i rättssystemet har särlagar stiftats. De handlade först om kvinnans rätt till arv, arbete och politisk organisering. På senare tid handlar lagarna om rätten till sin sexualitet och kropp. Kvinnan blir norm Med kvinnofridslagarna och sexköpslagen har lagstiftningen delvis fått en ny riktning. De utgår från att maktförhållandet mellan könen är ojämnt. Kvinnans situation är norm. I den andan skulle en lag mot könsdiskriminerande reklam kunna hävda kvinnors kroppsliga integritet i offentligheten. Effekten av en lag är liten på kort sikt, säger Eva- Maria Svensson. På längre sikt skulle den ha en normerande funktion. Så fungerar sexköpslagen, som först var kontroversiell men som nu accepteras av en majoritet. Sedan 1970-talet, när begreppet könsdiskriminerande reklam kom till, har medielandskapet förändrats. Sexualiserade bilder av båda könen är vanliga i alla genrer. Sven-Axel Månsson är professor i socialt arbete i Göteborg och har kartlagt sexhandelns aktörer under 25 år. Han har också suttit i två prostitutionsutredningar. Sven-Axel Månsson menar att den kommersiella kulturens bilder berättigar sexindustrins konservativa syn på den sexuella relationen och på maktordningen mellan kvinnor och män. Den manliga sexualiteten presenteras som konstant. Kvinnor framställs mer än någonsin som objekt och horifieringen söker ständigt nya utlopp. En föreställning om att kvinnokroppen är ett manligt privilegium återskapas i populärkultur och reklam, såväl som i porr, anser han. Uppgivna politiker Att könsdiskriminerande reklam tillåts kan ses som ett exempel på att politikerna tycks ha gett upp inför marknadens villkor, säger Eva-Maria Svensson. För att motverka en lag har reklambranschen inrättat ERK, Näringslivets etiska råd mot könsdiskriminerande reklam. ERK kriteras ibland för att vara tandlöst, passivt och anonymt, men Eva-Maria Svensson ifrågasätter

5 KonsumentMakt nr 5 september 2002 Sidan 5 Svenskt tobaksbolag köpte vinklad forskning om passiv rökning Svensk tobaksindustri har sponsrat vinklad forskning. Sedan tidigare är det känt att fyra kända svenska läkare agerat på Philip Morris uppdrag, bland annat genom att leverera studier som motsäger att passiv rökning orsakar cancer. Nu visar det sig att det svenska tobaksföretaget Swedish Match inte heller dragit sig för att köpa forskning. Enligt Dagens Nyheter var Swedish Match en av fyra huvudsponsorer för en kritiserad forskningsstiftelse med uppdrag att tona ned farorna med rökning. I mitten av 1990-talet inledde företaget, som då hette Svenska Tobaksbolaget, ett samarbete med de stora amerikanska tobaksjättarna via CIAR, Center for Indoor Air Research. Foto: Jan Håkan Dahlström/Bildhuset Dra bort uppmärksamhet Stiftelsen skulle starta och finansiera forskning kring inomhusluftens kvalitet. Passiv rökning, eller miljötobaksrök som man kallar det, är endast en av många föroreningar i inomhusluft, står det i avsiktsförklaringen. Syftet var att dra bort uppmärksamheten från riskerna med passiv rökning. CIAR var en desinformationsmaskin, säger Mats Lambe, docent i epidemiologi vid Karolinska institutet, som under flera månader tagit del av tidigare hemligstämplade dokument. Dokumenten blev tillgängliga efter en skadestånds- process 1998 mellan tobaksbolagen och delstaten Minnesota. Då tvingades tobaksbolagen att lägga ut alla sina handlingar på sökbara databaser. Dokumenten visar att Swedish Match hade ett utvecklat samarbete med tobaksjättarna till exempel genom att betala forskare för att kritisera en WHOstudie som visade på riskerna med passiv rökning. Det här visar att Swedish Match har agerat lika aggressivt som de stora tobaksjättarna, säger Mats Lambe. I en skadeståndsuppgörelse tvingades tobaksindustrin sedermera avveckla CIAR. Källa: DN och Expressen forts. även rådets konstruktion. ERK är ett branchorgan men försöker efterlikna en juridiskt instans. Annonser anmäls dit, som vore det polisanmälningar. Flera medlemmar, bland annat ordföranden, är jurister. Man friar och fäller. Skillnaden är att en verklig domstol offentliggör alla beslut medan ERK inte lyder under offentlighetsprincipen. Med tanke på att ERK inte är en myndighet skulle rådet kunna förhålla sig friare till uppdraget och vara mer offensiva. Om marknaden vill styra bör den också avkrävas på ansvar, säger Eva-Maria Svensson Vi kan välja bort produkter, precis som politiker. Mer om ERK: Uppsatsen ERK - en självsanerande verksamhet? har gjorts av Karin Fahlström på företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet. Fahlströms slutsats är att ERK fungerar bra inom ramen för uppdraget. Hon kritiserar dock anonymiteten och passiviteten och föreslår flera åtgärden för en mer offensiv funktion. Bland annat offentliggörande av dem som producerat fälld reklam, skärpning av kriterierna och deltagande i debatten. MARIA JACOBSSON

6 Sidan 6 KonsumentMakt nr 5 september 2002 Bostadssituation i kris: drastisk bostadsrättsomvandling och låg nyproduktion Under hösten har bostadssituationen varit en flitigt debatterad fråga, inte minst i samband med valrörelsen. Oavsett utgångspunkt kan alla enas om en sak, läget är allt annat än gott. Antalet kommuner där bostäderna inte räcker till har fördubblats de senaste tre åren, enligt Boverkets årliga Bostadsmarknadsenkät. I år var det var fjärde kommun, eller 77 stycken, som svarade att de har bostadsbrist. Ytterligare 39 kommuner säger att de har ungefär balans på bostadsmarknaden, men att det är brist på bostäder på centralorten eller i innerstaden. Uppdämt behov Enligt Boverket finns ett uppdämt behov av nya bostäder efter en tioårsperiod med mycket lågt bostadsbyggande. Mer än hälften av svenskarna bor nu i en kommun med bostadsbrist. Trots att behoven bara blir större avtar Ökningstakten i byggandet. Främsta orsaken är att byggkostnaderna ökat med nära 20 procent bara sedan förra året. Boverket beräknar i sin senaste prognos att det kommer att byggas ungefär bostäder i år, men det skulle behöva byggas minst för att täcka behovet. På grund av höga hyror och bostadspriser är det fortfarande ungdomar, ensamstående med barn och pensionärer som är förlorarna på bostadsmarknaden. Knappt en tredjedel av de planerade, nya bostäderna är hyreslägenheter. Värst är det förstås i Stockholm. En hyresrätt byter hyresgäst vart hundrade år, så låg är omsättningen av lägenheter på hyresmarknaden i Stockholm. Samtidigt är efterfrågan på lägenheter i innerstaden enorm. Detta medför att enbart de med pengar eller kontakter kan skaffa sig en bostad. Stockholms innerstad håller helt enkelt på att övertas av höginkomsttagare. Drastisk bostadsrättsomvandling Antalet hyresrätter har dessutom minskat drstiskt i och med de senare årens bostadsrättsomvandling. Andelen bostadsrätter i Stockholm var 20 procent 1990, i år är andelen uppe i 49 procent. Enligt Gunnar Söderholm, vd för Stockholms stads bostadsförmedling, har cirka hyresrätter försvunnit under perioden. Och det mesta som byggs i dag är bostadsrätter i attraktiva områden. Enligt en ny studie är hyrorna däremot förhållandevis låga i Stockholm. Det är konsultföretaget Temaplan som med stöd av europeisk bostadsexpertis har jämfört bostadsmarknaden i Stockholmsregionen med elva andra storstadsregioner. I attraktiva innerstadslägen är stockholmshyrorna extremt låga. Men samtidigt måste den som bor i ett oattraktivt område betala relativt mycket. Stockholms mindre populära områden har högre hyror än motsvarande områden i andra storstäder, där hyran tydligare korrelerar med hur attraktivt området är. Stockholm är den enda av de tolv städerna som enbart har reglerade hyror. I många Foto: Irmelie Krekin/Bildhuset

7 KonsumentMakt nr 5 september 2002 Sidan 7 andra städer existerar marknadshyror och reglerade hyror sida vid sida. även de stockholmska bostadsrättspriserna är överkomliga i ett europeiskt storstadsperspektiv, åtminstone så länge lägenheterna inte ligger i mycket attraktiva områden. Enligt studien är också Stockholm den storstadsregion där den svarta marknaden har störst omfattning. I flera av de andra storstadsregionerna existerar knappast någon marknad alls för svartkontrakt. Sämst på nyproduktion Ur hyresgästsynvinkel är Stockholm en mycket bra plats att bo på, när man väl är inne på hyresmarknaden. Förutom jämförelsevis låg hyra finns starkt besittningsskydd, rätt att hyra ut i andra hand, bytesrätt och någotsånär skydd mot chockhöjda hyror. Problemet är förstås att överhuvudtaget komma in på den stockholmska hyresmarknaden. Under 1990-talet har Stockholm haft både hög befolkningstillväxt och ekonomisk tillväxt, men trots det hamnar staden sist av de jämförda städerna när det gäller nyproduktion av lägenheter. Stockholm är den studerade stad där det är svårast för ungdomar och låginkomsttagare att komma in på bostadsmarknaden. SVERKER BJÖRK Varningstext på chips? För att förekomma stämningar liknande de som drabbat tobaksindustrin och som vi rapporterat om i KonsumentMakt ska nu amerikanska skräpmatsföretag varna sina kunder att man kan bli fet av deras produkter. En kampanj för tiotals miljoner dollar backas upp av företag som McDonalds, Coca Cola, Burger King, Pepsi, Heinz och Unilever. Kampanjen riktar sig mot barn mellan nio och tolv och deras föräldrar för att förbättra barnens kostvanor, säger Michael Mudd, en vice vd på Kraft Foods, till The Times. Jurister i England och USA tror att detta är ett första steg mot varningstext på exempelvis kakförpackningar och chips. Nedtonade GMO-ambitioner Bioteknikföretaget Monsanto tonar ned sina ambitioner att introducera sina GMO-produkter i Europa. Verkställande direktören Hendrik Verfaillie säger till Financial Times att Monsanto nu inser att det kan ta till åtminstone 2005 att få tillstånd i Europa och Brasilien för sina GMO-produkter. Verfaillie tror att man kommer att få tillstånd men att man beslutat att inte inkludera några GMOprodukter i sina finansiella prognoser för Europa fram till Uttalandet betraktas som ett medgivande från Monsantos sida att man underskattat det europeiska GMO-motståndet. När en ny storfilm ska ha premiär i Sverige så satsar filmbolagen på jättelika reklamkampanjer. Figurerna från filmen dyker upp i frukostflingor och på mjölkförpackningar. Barn uppmanas att samla figurer, tanka hem ringsignaler eller delta i olika typer av tävlingar. Och i filmernas spår kommer en uppsjö av olika prylar, allt från mjuka djur till byggsatser och dataspel. Arla gör reklam för Sagan om ringen. Och Sagan om ringen på paketet ska få barnen att dricka mjölk. Idag är de nya storfilmerna bara en mindre del i en gigantisk marknadsföringskampanj. Det filmbolagen verkligen tjänar pengar på är inte biografintäkterna, utan alla produkter som de kan sälja både genom sina egna företag och genom olika samarbets- och licensavtal med andra företag. McDonalds och Disney har till exempel ett tioårigt specialavtal om att marknadsföra varandras produkter. Happy Meal har figurerna från Disneys Boken om Puh, när den kommer ut på video, på förpackningen. Och på annonspelarna för Happy Meal gör man reklam för filmen. Samarbetet med McDonalds ger Disney en möjlighet att marknadsföra sina filmer i över hundra länder över hela världen. Filmen säljer hamburgare och hamburgarna säljer filmen. Ur Konsumentrådets kommande bok om barn och marknadsföring. Den kommer ut i mitten av oktober och det går bra att förhandsbeställa redan nu till självkostnadspris. Faxa, e-posta eller beställ via hemsidan (se redaktionsruta). Boken riktar sig främst till skolor: elever på högstadiet och gymnasiet samt lärare och intresserade som vill ha kunskaper om hur dagens reklam gestaltar sig. Konsumentrådet vill sprida kunskap, erbjuda motbilder och stimulera till eget tänkande om reklam som är ett synnerligen påtagligt inslag i det uppväxande släktets vardag.

8 Internationellt POSTTIDNING B Avsändare: Sveriges Konsumentråd Box Stockholm Standard för företagens sociala och etiska ansvar I samband med den internationella standardiseringens, ISO:s, konsumentkommittémöte i juni i Port of Spain hölls en workshop om företagens sociala och etiska ansvartagande, på engelska ofta uttryckt som CSR Corporate Social Responsibility. Vid det efterföljande konsumentkommittémötet togs initiativ för att skapa en internationell standard för CSR. Sammanfattningsvis konstaterade representanter från 35 av världens länder att ISO har en unik möjlighet att tillhandahålla en plattform för företagens arbete med att motverka de mörka sidorna av företagens globalisering. En sådan standard bör bygga på erfarenheterna från ISO 9000 och ISO serierna. Dessutom måste standarden kunna fungera tillsammans med andra CSR-riktlinjer inom till exempel FN, ILO, OETC. ISO:s styrka som utgivare av CSR-standarder är att ISO har stor tillförlitlighet, stort förtroende, global spridning, är kompatibel med WTO, har erfarenheter av certifiering samt lång erfarenhet av managementstandarder. En framtida CSR-standard bör säkerställa företagens arbete för att minska negativa sociala konsekvenser av deras verksamhet, enligt Sveriges företrädare vid mötet, Konsumentrådets internationella sekreterare Jens Henriksson. Lika viktigt är att arbetet med att stödja positiva processer i företagen systematiseras. En tänkt ny managementstandard måste förutom möjligheter till certifiering innehålla krav avseende konsumenternas rättigheter och möjligheter till deltagande. Dessutom skall etisk marknadsföring samt design för alla utgöra väsentliga delar av företagens sociala ansvarstagande. EU-kommissionen skyddar mat Matvaror som EU-kommissionen anser unika kan erbjudas ett särskilt skydd. Tre olika skyddsnivåer finns. Den högsta anger att en produkt ska tillverkas på ett visst sätt och inom en viss region. Det kan gälla Fetaost som endast får kallas så om den tillverkas traditionsenligt i vissa områden i Grekland. En annan skyddsnivå gäller till exempel den svenska Falukorven som måste tillverkas traditionsenligt, dock inte nödvändigtvis i en viss region. Nyligen öppnades en webbplats för matvaror som anmälts till EU-kommissionen för prövning om särskilt skydd. Webbtips: europa.eu.int/comm/agriculture/foodqual/ protec/firstpub/index_sv.htm Utrymme för åsikter Låt din konsumentorganisation eller folkrörelse ta tillfället att debattera europeiska konsumentfrågor. EU 2004-kommittén delar ut bidrag till ideella föreningar och andra samanslutningar som vill förbättra sin kunskap om EU:s framtid. Projekten ska ge utrymme för olika alternativ och åsikter inom ramen för debatten om EU:s framtid. Läs mer och ladda ner ansökningsblankett på kommitténs hemsida Beslut utan förankring Vid Europeiska rådets möte i den 22 juli i Sevilla beslutades att förändra strukturen och funktionen för framtida ministerrådsmöten. Delar av beslutet kom som en total överraskning för de flesta, för EUkommissionens tjänstemän likväl som för konsumentföreträdare som Konsumentrådet. Detta samtidigt som EU har föresatt sig att förbättra dialogen med det civila samhället. Under senare tid har konsumentfrågorna behandlats vid samma ministerrådsmöte som inre de marknadsfrågorna. Det är särskilt väl lämpat då flertalet konsumentfrågor har nära beröring med inre marknadsfrågor. Beslutet i Sevilla innebär att konsumentfrågorna i normalfallet ska behandlas i det nya ministerådet för arbetsmarknad, socialpolitik och hälsa. Konsumentrådet kräver att Europeiska rådet visar grundläggande respekt vad gäller att höra det civila samhället och därmed föra dialog med de organisationer som företräder Europas konsumenter. Efter konsultation med berörda parter hoppas Konsumentrådet att Europeiska rådet omprövar sitt beslut till gagn för Europas konsumenter. Redaktör internationellt: JENS HENRIKSSON

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Sammanfattning Gemensam Välfärd Stockholm avfärdar utredningens bägge förslag, vilka i praktiken innebär att

Läs mer

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2009

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2009 Beviljade stöd 2009 Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2009 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer på konsumentområdet.

Läs mer

Referat. Dialog om reklam riktad till barn och ungdomar 18 mars 2005

Referat. Dialog om reklam riktad till barn och ungdomar 18 mars 2005 Referat 2005-04-13 Jordbruksdepartementet Dialog om reklam riktad till barn och ungdomar 18 mars 2005 Övervikt och fetma bland barn och ungdomar ökar såväl i Sverige som internationellt och med det risken

Läs mer

Detta är Sveriges Konsumenter!

Detta är Sveriges Konsumenter! Detta är Sveriges Konsumenter! Vad vi är Intresse- och lobbyorganisation Representerar konsumenter 26 medlemsorganisationer Finansieras av statliga stöd, medlemmarna och projektmedel Agerar nationellt,

Läs mer

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2012

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2012 Beviljade stöd 2012 Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2012 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer på konsumentområdet.

Läs mer

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2010

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2010 Beviljade stöd 2010 Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2010 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer på konsumentområdet.

Läs mer

Motion 32 Motion 33. med utlåtanden

Motion 32 Motion 33. med utlåtanden Motion 32 Motion 33 med utlåtanden 90 Motion 32 Barns utsatthet på bostadsmarknaden På förbundsstämman 2012 beslutades att uppdra till förbundsstyrelsen Rädda Barnens Barnfattigdomsrapport 2013. Enligt

Läs mer

Sammanfattande introduktion av Allmän kommentar 2 om artikel 9

Sammanfattande introduktion av Allmän kommentar 2 om artikel 9 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Sammanfattande introduktion av Allmän kommentar 2 om artikel 9 Tillgänglighet Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet,

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2014 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2014 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser.

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. ett år senare! 2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. 2011 "Av säljaren accepterat pris - en frivillig överenskommelse mellan fastighetsmäklarna i Stockholms

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

nya bostäder under nästa mandatperiod

nya bostäder under nästa mandatperiod Socialdemokraterna i Stockholm Stockholm 2010-08-10 50 000 nya bostäder under nästa mandatperiod En bostadspolitisk rapport från Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Stockholmsregionen

Läs mer

100 FASTIGHETSÄGARE OM "EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA" Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

100 FASTIGHETSÄGARE OM EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 1 FASTIGHETSÄGARE OM "EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA" Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 1 fastighetsägare om EU, Allmännyttan och hyrorna Förord Den 18 april 28 presenterades den statliga

Läs mer

FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN. - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan

FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN. - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan Strävar du efter att skapa rörlighet på bostadsmarknaden eller att få in unga på bostadsmarknaden? Eller vill du

Läs mer

KF som konsumenternas röst

KF som konsumenternas röst Konsumentplattform KF som konsumenternas röst Konsumentkooperationens uppgift är att skapa ekonomisk nytta och samtidigt göra det möjligt för medlemmen att med sin konsumtion bidra till hållbar utveckling.

Läs mer

Framtidsprogrammet på 10 minuter

Framtidsprogrammet på 10 minuter Framtidsprogrammet på 10 minuter Tillsammans betyder vi mer för fler Vi står vid ett vägskäl i politiken och i samhället. Det handlar om hur vi ska bo i framtiden. Samtidigt som klyftorna i samhället blir

Läs mer

Framtidsprogrammet på 10 minuter

Framtidsprogrammet på 10 minuter Framtidsprogrammet på 10 minuter 1 Tillsammans betyder vi mer för fler Vi står vid ett vägskäl i politiken och i samhället. Det handlar om hur vi ska bo i framtiden. Samtidigt som klyftorna i samhället

Läs mer

Ta ställning för sekulärt samhälle och mänskliga rättigheter!

Ta ställning för sekulärt samhälle och mänskliga rättigheter! EU-VAL 2014 Ta ställning för sekulärt samhälle och mänskliga rättigheter! EHF-manifest November 2013 E uropavalet i maj 2014 blir avgörande för humanister i Europa. De progressiva värden vi värnar står

Läs mer

Den framtida konsumentpolitiken

Den framtida konsumentpolitiken Ds 2004/05:51 Den framtida konsumentpolitiken - Ett underlag till en ny konsumentpolitisk strategi 2006 LÄTTLÄST Jordbruksdepartementet Regeringens nya konsumentpolitik...3 Detta vill regeringen med konsumentpolitiken...4

Läs mer

Politisk information i skolan

Politisk information i skolan Juridisk vägledning Granskad oktober 2012 Mer om Politisk information i skolan Det är bra om skolan uppmuntrar att politiska partier kommer till skolan och tar tillvara de möjligheter som denna samverkan

Läs mer

Remissyttrande över. erkännande och verkställighet i mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap

Remissyttrande över. erkännande och verkställighet i mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap Skapat den Sveavägen 59 Box 350, SE-101 26 Stockholm, Sweden Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter The Swedish federation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2015 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2015 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

Kommittédirektiv. Könsdiskriminerande reklam. Dir. 2006:82. Beslut vid regeringssammanträde den 27 juli 2006

Kommittédirektiv. Könsdiskriminerande reklam. Dir. 2006:82. Beslut vid regeringssammanträde den 27 juli 2006 Kommittédirektiv Könsdiskriminerande reklam Dir. 2006:82 Beslut vid regeringssammanträde den 27 juli 2006 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall kartlägga utvecklingen och omfattningen

Läs mer

Beställ-tv m.m. Seminarium hos TU

Beställ-tv m.m. Seminarium hos TU Beställ-tv m.m. Seminarium hos TU 2017-11-22 Myndigheten för press, radio och tv Ska verka för yttrandefrihet och främja möjligheterna till mångfald och tillgänglighet inom press, radio och tv följa och

Läs mer

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden Motion 38 Motion 39 med utlåtanden 106 Motion 38 Kortare handläggningstider vid behov av tvångsförvaltning. Hyresgästföreningen får ibland ärenden om dålig teknisk förvaltning och bristande underhåll.

Läs mer

Föräldrajuryn om marknadsföring av livsmedel till barn

Föräldrajuryn om marknadsföring av livsmedel till barn Föräldrajuryn om marknadsföring av livsmedel till barn Oktober 2005 Konsumentföreningen Stockholm 0 Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm, KfS, har genomfört en undersökning bland medlemmarna i

Läs mer

alkoholgranskningsmannen

alkoholgranskningsmannen alkoholgranskningsmannen Detta är Alkoholg ranskningsmannen Gun Neuman kan bäst beskrivas som en blandning av bollplank och ordningspolis. Sedan 2005 är hon kvinnan bakom titeln Alkoholgranskningsmannen,

Läs mer

Fastighetsförmedling när säljare och köpare är konsument

Fastighetsförmedling när säljare och köpare är konsument BRA ATT VETA OM Fastighetsförmedling när säljare och köpare är konsument Fastighetsmäklare En fastighetsmäklare är en person som yrkesmässigt förmedlar objekt av följande slag: fastigheter, delar av fastigheter,

Läs mer

Kommittédirektiv. Användarna i delningsekonomin. Dir. 2015:136. Beslut vid regeringssammanträde den 17 december 2015

Kommittédirektiv. Användarna i delningsekonomin. Dir. 2015:136. Beslut vid regeringssammanträde den 17 december 2015 Kommittédirektiv Användarna i delningsekonomin Dir. 2015:136 Beslut vid regeringssammanträde den 17 december 2015 Sammanfattning Den s.k. delningsekonomin har många fördelar såväl för enskilda individer

Läs mer

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder Sverigebygget 150 000 100 000 nya bostäder Nya Moderaterna vill nå 150 000 nya bostäder Nya Moderaterna presenterar i dag ytterligare åtgärder för mer och snabbare bostadsbyggande. Vi vill öka tillgången

Läs mer

Tillämpningen av en gemensam europeisk köplag inom ramen för Rom I-förordningen

Tillämpningen av en gemensam europeisk köplag inom ramen för Rom I-förordningen GENERALDIREKTORATET FÖR INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Tillämpningen av en gemensam europeisk köplag inom ramen för Rom I-förordningen

Läs mer

Det svenska systemet - bruksvärdesprincip och förhandlade hyror

Det svenska systemet - bruksvärdesprincip och förhandlade hyror 1 (8) Handläggare Datum P-GN 2013-10-18 Det svenska systemet - bruksvärdesprincip och förhandlade hyror Inledning Det svenska hyressystemet är komplicerat och i jämförelse med andra länder unikt. Det svenska

Läs mer

En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror. Pär Svanberg

En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror. Pär Svanberg En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror Pär Svanberg par.svanberg@hyresgastforeningen.se Vad är det för marknad? Rätten till bostad är inskriven i 2 av regeringsformen av en anledning:

Läs mer

HEDERSRELATERAT FÖRTRYCK OCH VÅLD BLAND UNGDOMAR MED INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING

HEDERSRELATERAT FÖRTRYCK OCH VÅLD BLAND UNGDOMAR MED INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING TRIS tjejers rätt i samhället TRIS Bildades 2002 i Uppsala. Ideell organisation. Partipolitiskt och religiöst obunden. Arbetar för barn, ungdomars och kvinnors rättigheter. TVÅ VIKTIGA FRÅGOR Är det något

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

Utmaningar på bostadsmarknaden

Utmaningar på bostadsmarknaden ) 1 (5) Handläggare Datum Kikki Liljeblad 20140116 Samhällsplanerare 072-247 13 56 Utmaningar på bostadsmarknaden Bostadsplanering är en komplex fråga. Många faktorer påverkar och kommunen har bara rådighet

Läs mer

Upptäck Samhälle. Provlektion: Hur genomför man ett demokratiskt beslut?

Upptäck Samhälle. Provlektion: Hur genomför man ett demokratiskt beslut? Upptäck Samhälle Upptäck Samhälle är ett grundläromedel i samhällskunskap för årskurs 4-6 som utgår från de fem samhällsstrukturerna i Lgr 11. Författare är Göran Svanelid. Provlektion: Hur genomför man

Läs mer

HEDERSRELATERAT FÖRTRYCK OCH VÅLD BLAND UNGDOMAR MED INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING

HEDERSRELATERAT FÖRTRYCK OCH VÅLD BLAND UNGDOMAR MED INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING TRIS tjejers rätt i samhället TRIS Bildades 2002 i Uppsala. Ideell organisation. Partipolitiskt och religiöst obunden. Arbetar för barn, ungdomars och kvinnors rättigheter. TRIS utgångspunkt är att alla

Läs mer

Säg hej till din nya bibliotekarie:

Säg hej till din nya bibliotekarie: Säg hej till din nya bibliotekarie: Det pågår en tyst revolution på våra folkbibliotek. För inte länge sedan var biblioteken oberoende. Fria att välja ut, köpa in och rekommendera litteratur och fakta

Läs mer

Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01

Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01 RealStars IF 1(5) Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01 Innehållsförteckning 1. Om RealStars, vision, syfte 2. Verksamhet 2010 Resultatuppfyllelse

Läs mer

Nöjda och trygga kunder konsumentinformation inom försäkring

Nöjda och trygga kunder konsumentinformation inom försäkring Särtryck ur Svensk Försäkrings rapportserie 2013:2 Nöjda och trygga kunder konsumentinformation inom försäkring En sammanfattning Denna sammanfattning utgör ett särtryck ur rapporten Nöjda och trygga kunder

Läs mer

En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna har bearbetats till lättläst svenska av Lena Falk, Centrum för lättläst. Stockholm 2002.

En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna har bearbetats till lättläst svenska av Lena Falk, Centrum för lättläst. Stockholm 2002. En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna har bearbetats till lättläst svenska av Lena Falk, Centrum för lättläst. Stockholm 2002. Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning

Läs mer

Livsmedelsverket och kommunens livsmedelskontroll

Livsmedelsverket och kommunens livsmedelskontroll Att göra en anmälan Livsmedelsverket och kommunens livsmedelskontroll Livsmedelsverket är en statlig myndighet under Landsbygdsdepartementet. Tillsammans med kommuner och länsstyrelserna utför de livsmedelskontroller.

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

FÅ KOLL PÅ KONSUMENTPOLITIKEN VAD TYCKER PARTIERNA OCH SVERIGES UNGA OM SVERIGES KONSUMENTERS KRAV FÖR EN STARKARE KONSUMENTPOLITIK?

FÅ KOLL PÅ KONSUMENTPOLITIKEN VAD TYCKER PARTIERNA OCH SVERIGES UNGA OM SVERIGES KONSUMENTERS KRAV FÖR EN STARKARE KONSUMENTPOLITIK? FÅ KOLL PÅ KONSUMENTPOLITIKEN VAD TYCKER PARTIERNA OCH SVERIGES UNGA OM SVERIGES KONSUMENTERS KRAV FÖR EN STARKARE KONSUMENTPOLITIK? Få koll på konsumentpolitiken vad tycker partierna och ungdomarna? Vilket

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Valmanifest för Piratpartiet EU-valet 2014

Valmanifest för Piratpartiet EU-valet 2014 Valmanifest för Piratpartiet EU-valet 2014 Valmanifest för Piratpartiet inför EU-parlamentsvalet 2014 Piratpartiet tror på alla människors lika värde, och lika rätt att utveckla sin särart. Vi ser de enorma

Läs mer

Hantering av oberoendeparadoxen exempel från miljömärkningsorganisationer

Hantering av oberoendeparadoxen exempel från miljömärkningsorganisationer Hantering av oberoendeparadoxen exempel från miljömärkningsorganisationer Kristina Tamm Hallström Handelshögskolan/ Stockholm Centre for Organizational Research (Score) Stockholm Centrum för forskning

Läs mer

Fastställt på förbundsmötet oktober 2013

Fastställt på förbundsmötet oktober 2013 Målprogram Fastställt på förbundsmötet oktober 2013 Målsättning och Huvudmål Förbundet Unga Rörelsehindrade har som huvudmålsättning att ungdomar med nedsatt rörelseförmåga ska vara en del av samhället.

Läs mer

KfS:s medlemmar om genteknik vid framställning av livsmedel. - redovisning av telefonintervjuer, november/december Beatrice Pernehagen

KfS:s medlemmar om genteknik vid framställning av livsmedel. - redovisning av telefonintervjuer, november/december Beatrice Pernehagen KfS:s medlemmar om genteknik vid framställning av livsmedel - redovisning av telefonintervjuer, november/december 1998 Beatrice Pernehagen Kooperativa institutet Box 200 63 104 60 Stockholm Telefon 08-772

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET I. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.12.2016 COM(2016) 816 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Lägesrapport och tänkbara lösningar i fråga om den icke-ömsesidiga situationen

Läs mer

Värdegrundsforum 14 september

Värdegrundsforum 14 september Värdegrundsforum 14 september Mänskliga rättigheter en del i det statliga uppdraget Medverkande: Patrik Åkesson verksamhetsutvecklare, Uppsala universitet Iain Cameron professor i folkrätt, Uppsala universitet

Läs mer

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst Om oss Var med i Hyresgästföreningen lättläst Om Hyresgästföreningen I den här broschyren kan du läsa om Hyresgästföreningen. Vi berättar om vilka vi är, vad vi gör och vad vi tror på. Ring oss på telefon

Läs mer

Publicering på Internet

Publicering på Internet Publicering på Internet I personuppgiftslagen (PuL) finns inga särskilda regler för publicering på Internet. Personuppgiftslagens generella regler för behandling av personuppgifter gäller även när man

Läs mer

Information till föräldrar med dator- och TV-spelande barncc

Information till föräldrar med dator- och TV-spelande barncc Påverkas alla av medier? Är det farligt att spela datorspel? Vem bestämmer över TV? Är Internet laglöst? Finns det tjejfilmer och killfilmer? Medierådet ger kontinuerligt ut rapporter och annat material

Läs mer

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter 30 september 2011 Ministry for Rural Affairs, Sweden Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter Sammanfattning av svenska ståndpunkter Övergripande

Läs mer

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4 Bostadsutskottet: Motion gällande: Hur kan vi lösa bostadsbristen bland ungdomar i Stockholm? Inledning: Boverket varnar för förvärrad bostadsbrist 1. Att ha en egen bostad är en självklarhet för många,

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag Södertälje behöver fler företag Sex lokala och sex nationella förslag för entreprenörskap och ökat företagande Södertälje har ett starkt näringsliv. Södertälje motsvarar till antalet invånare knappt 1

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

RAPPORT2013. Konsumentföreningen Stockholm. Föräldrajuryn. - om hormonstörande ämnen. Maj 2013

RAPPORT2013. Konsumentföreningen Stockholm. Föräldrajuryn. - om hormonstörande ämnen. Maj 2013 RAPPORT2013 Konsumentföreningen Stockholm Föräldrajuryn - om hormonstörande ämnen Maj 2013 För mer information: Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö, 08-714 39 71, 070-341 55 30 Anna Lilja, informatör,

Läs mer

Granskning av fastighetsmäklare

Granskning av fastighetsmäklare Granskning av fastighetsmäklare Björn Nordlund Villaägarnas Riksförbund 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning och slutsatser... 3 3. Syfte... 5 4. Metod... 5 5. Avgränsningar och urval... 5 6. Resultat...

Läs mer

Copyright Brottsanalys 2013

Copyright Brottsanalys 2013 Copyright Brottsanalys 2013 BROTTSA ALYS JK-beslut om den smala debattkorridoren I två olika ärenden har Justitiekanslern (JK) beslutat att inte inleda någon förundersökning gällande ifrågasatt tryckfrihetsbrott.

Läs mer

När du har sålt en produkt som har brister

När du har sålt en produkt som har brister När du har sålt en produkt som har brister Innehåll När brister upptäcks måste du agera 5 Du ska alltid åtgärda en produkt som är farlig 5 Du ska även åtgärda en produkt som inte uppfyller alla krav 5

Läs mer

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin.

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin. HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN 30 000 bostäder har byggts de senaste 5 åren. 75 000 hade behövts för att motsvara befolkningsökningen. 56 % eller mer än varannan

Läs mer

En god bostad till en rimlig kostnad

En god bostad till en rimlig kostnad Val 2018 En god bostad till en rimlig kostnad Bostadspolitiskt program för Hyresgästföreningarna i Göteborg Vill du veta mer om Hyresgästföreningen? Ring 0771 443 443 eller besök www.hyresgastforeningen.se

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

STYRANDE PRINCIPER 4VIKTIGA I MEDBORGARENS TJÄNST VÄRDEN

STYRANDE PRINCIPER 4VIKTIGA I MEDBORGARENS TJÄNST VÄRDEN 6 STYRANDE PRINCIPER 1 I MEDBORGARENS TJÄNST 4VIKTIGA VÄRDEN Ansvar Respekt Demokrati Balans Engagemang Legalitet Objektivitet, saklighet och likabehandling Respekt Effektivitet och service Fri åsiktsbildning

Läs mer

Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter i Malta 2005

Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter i Malta 2005 Utrikesdepartementet Mänskliga rättigheter i Malta 2005 1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Malta är en konstitutionell republik och en parlamentariskt uppbyggd rättsstat. Domstolsväsendet

Läs mer

Vår rödgröna biståndspolitik

Vår rödgröna biståndspolitik 2010-08-20 Stockholm Vår rödgröna biståndspolitik En rättvis värld är möjlig 2 (8) Solidaritetspolitik Det finns stora orättvisor och svåra utmaningar som världen måste ta sig an för att kunna utrota fattigdomen,

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Barnets. Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1

Barnets. Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1 Barnets bästa Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1 Inledning Lunds kommun arbetar aktivt för att det ska vara bra för barn att växa upp i Lund. Ett led i den ambitionen är kommunfullmäktiges

Läs mer

70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta?

70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta? 70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta? Reflektioner över ej verkställda beslut inom socialtjänsten. Johan Brisfjord, Inspektionen för vård och omsorg Problemet med ej verkställda beslut

Läs mer

Kan man säga nej till uthyrningar?

Kan man säga nej till uthyrningar? Kan man säga nej till uthyrningar? Vi har fått frågor om vad som gäller för offentligt finansierade institutioner i samband med uthyrning av lokaler till externpart. Riksutställningar har här gjort en

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.7.2016 COM(2016) 438 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN om tillämpning av lagstiftningspaketet

Läs mer

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften:

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften: Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sverige har ett av världens högsta valdeltaganden och en stor del av befolkningen har ett starkt förtroende för landets demokratiska institutioner. I olika undersökningar

Läs mer

Textning av avsnitt 4, Skolverkets poddradio 2016

Textning av avsnitt 4, Skolverkets poddradio 2016 1 (5) Textning av avsnitt 4, Skolverkets poddradio 2016 Temat för avsnittet är arbetet mot rasism i skolan. Samtalet utgår från ett scenario som handlar om hat på nätet. Medverkande är Johnny Lindqvist

Läs mer

Besök i kommunala verksamheter samt uthyrning av kommunala lokaler

Besök i kommunala verksamheter samt uthyrning av kommunala lokaler Riktlinjer Besök i kommunala verksamheter samt uthyrning av kommunala lokaler 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Riktlinjer Besök i kommunala verksamheter 2014-09-29 Löpande Dokumentansvarig

Läs mer

Code of Conduct. Arbetsvillkor

Code of Conduct. Arbetsvillkor Code of Conduct AddLifekoncernen är Nordens största oberoende distributör av diagnostiska produkter samt en ledande oberoende leverantör av medicinteknisk utrustning och förbrukningsartiklar. Bolagen inom

Läs mer

Kommittédirektiv. Stärkt skydd för transpersoner och översyn av vissa termer. Dir. 2014:115. Beslut vid regeringssammanträde den 31 juli 2014

Kommittédirektiv. Stärkt skydd för transpersoner och översyn av vissa termer. Dir. 2014:115. Beslut vid regeringssammanträde den 31 juli 2014 Kommittédirektiv Stärkt skydd för transpersoner och översyn av vissa termer Dir. 2014:115 Beslut vid regeringssammanträde den 31 juli 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska överväga om det straffrättsliga

Läs mer

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 2010-03-02 Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Jens Tjernström Boendeplan för Skellefteå kommun 1 Sammanfattning Skellefteå kommun har en vision som

Läs mer

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Om Sektor 3 och United Minds United Minds är ett analys- och rådgivningsföretag med huvudkontor i Stockholm. Genom undersökningar och analyser

Läs mer

YTTRANDE. Betänkandet Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13)

YTTRANDE. Betänkandet Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13) YTTRANDE Dnr Ku2016/00504/D Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm den 13 juli 2016 Betänkandet Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13) Sammanfattning SPF Seniorerna

Läs mer

Stockholmarna säger ja till den svenska modellen och nej till marknadshyror

Stockholmarna säger ja till den svenska modellen och nej till marknadshyror Stockholmarna säger ja till den svenska modellen och nej till marknadshyror 1 DEN SVENSKA MODELLEN FÖR HYRESSÄTTNING När hyresregleringen skulle ersättas i slutet av 1960-talet lanserades bruksvärdessystemet

Läs mer

JO sidan 1 av 7 Riksdagens ombudsmän JO Box 16327 103 26 Stockholm

JO sidan 1 av 7 Riksdagens ombudsmän JO Box 16327 103 26 Stockholm 1 JO sidan 1 av 7 Riksdagens ombudsmän JO Box 16327 103 26 Stockholm Denna skrivelse skall i laga ordning registreras av registrator, begär med vändande e-post dnr till voulf56@gmail.com som bekräftelse

Läs mer

Utdrag ur anförande från KLYS vid Filmallians Sveriges seminarium om illegal fildelning den 28 april:

Utdrag ur anförande från KLYS vid Filmallians Sveriges seminarium om illegal fildelning den 28 april: Utdrag ur anförande från KLYS vid Filmallians Sveriges seminarium om illegal fildelning den 28 april: KLYS är en samarbetsorganisation för olika konstnärsgrupper som författare, bildkonstnärer, tonsättare,

Läs mer

Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun. Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter

Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun. Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun orebro.se/barnetsrattigheter Varje barn i Örebro, utan undantag,

Läs mer

Funktionsnedsättning och etniska minoritetsföreningar

Funktionsnedsättning och etniska minoritetsföreningar Funktionsnedsättning och etniska minoritetsföreningar Funktionsnedsättning och etniska minoritetsföreningar SIOS Bellmansgatan 15, 1 tr, 118 47 Stockholm Tel. 08-55 69 33 60 (vx). Fax 08-643 90 68 E-post:

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2428. Stärk den enskildes rätt. Sammanfattning. Innehållsförteckning. Enskild motion

Motion till riksdagen: 2014/15:2428. Stärk den enskildes rätt. Sammanfattning. Innehållsförteckning. Enskild motion Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:2428 av Ola Johansson (C) Stärk den enskildes rätt Sammanfattning Konsumentpolitiken ska utgå från att ge konsumenterna makt och möjlighet att göra aktiva

Läs mer

LÄTTLÄST. Presentation av Allmän kommentar 2 om artikel 9. Myndigheten för delaktighet. Tillgänglighet

LÄTTLÄST. Presentation av Allmän kommentar 2 om artikel 9. Myndigheten för delaktighet. Tillgänglighet FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Presentation av Allmän kommentar 2 om artikel 9 Tillgänglighet LÄTTLÄST Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, 2016

Läs mer

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig 2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning EU-kommissionen Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens Det är viktigt att yttrandefrihet, tryckfrihet och offentlighet inte enbart

Läs mer

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Arrangör: Sociala samverkansrådet Moderator: Ingrid Bexell Hulthén Text och foto: Malin Helldner Bakgrund I mars 2010 bildades ett samverkansråd i Göteborg.

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

MEDLEMSKAP 2015 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM

MEDLEMSKAP 2015 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM För dig som boende eller styrelseledamot i en bostadsrättsförening MEDLEMSKAP 2015 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM Att vara medlem i HSB har stora fördelar både för bostadsrättsföreningar och för bostadsrättshavare.

Läs mer

VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER?

VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER? VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER? Solweig Wall Ellström, KRAV, E-post: konsument@krav.se Attityder till ekologiska livsmedel Det är bra, det är viktigt och det är klokt att köpa ekologiskt.

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor 17 oktober 2002 PE 319.363/15-41 ÄNDRINGSFÖRSLAG 15-41 Förslag till betänkande (PE 319.363) Jules Maaten Förebyggande av rökning

Läs mer

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Kommittédirektiv En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion Dir. 2016:100 Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska se över modellen för hyressättning

Läs mer