KonsumentMakt. med Sveriges Konsumentråd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KonsumentMakt. med Sveriges Konsumentråd"

Transkript

1 KonsumentMakt NYHETSBREV FRÅN SVERIGES KONSUMENTRÅD NR 5 SEPTEMBER 2002 LEDAREN Tillräckligt med klös i nytt namnförvirrande råd? Konsumentminister Britta Lejon har skapat ett Regeringens Konsumentråd. Det ska bestå av generaldirektörer och departementsfolk inom en mängd olika politikområden. Det är företrädare för Boverket och Skolverket, Naturvårdsverket och Livsmedelsverket och flera därtill. Till uppgift har man att i Amsterdamfördragets anda föra ut och förstärka konsumentperspektivet i andra politikområden. Allt detta är gott nog. Men har detta råd tillräckligt med klös? Kommer gd:ar och departementsråd att lyssna när konsumentministern ryter till? Kommer ansvarigt departement att utnyttja tillfället när alla dessa potentater samlas? Kommer gruppen att få diskutera konkreta, aktuella konsumentproblem som leder till aktiva åtgärder? Risken är påtaglig att gruppens funktion stannar vid ord och inte kommer till handling. Varje departement och varje myndighet som sysslar med konsumentfrågor har sin definition om vad konsumenter och konsumentpolitik är, som de bevakar hårt. Detta revirtänkande måste brytas, och det är ett svårt och långsamt jobb. Och så måste vi förstås bara undra varför Lejon valt namnet regeringens konsumentråd? Förvirringen har varit stor i media och man har undrat vart Sveriges Konsumentråd tog vägen. Inte kul, ministern. CHARLOTTE HEDIN generalsekreterare Konsumentrådet i unikt projekt om PC- och TV-spel Regeringen har beviljat två miljoner kronor för ungas arbete med testning och opinionsbildning kring PC och tv-spel. Sveriges Konsumentråd skall under ett treårigt projekt samarbeta med det nybildade Riksförbundet Goodgame, som skall testa och betygssätta spel med hjälp av unga testpiloter. Detta är en naturlig fortsättning på vårt projekt om barn och marknadsföring. Nu kan vi göra något konkret som efterfrågas av unga konsumenter, säger Charlotte Hedin, generalsekreterare på Sveriges Konsumentråd. Stärka ungas ställning Projektet syftar till att stärka unga konsumenters ställning som köpare och brukare av spel. Detta skall uppnås genom att unga testar spel för jämnåriga. Många unga diskuterar redan inköp med varandra och goodgames nya webb ska utvecklas till en plattform för informationsutbyte för alla som är intresserade. Kan ungas dataspelande bli en väg in till en aktiv roll som konsument är det ju fantastiskt, säger konsumentminister Britta Lejon i en kommentar. Det är ett spännande projekt om en aktuell konsumentfråga i ungas egen vardag. Barn och unga får möjlighet att skaffa sig egna verktyg för att stärka sin ställning på en starkt växande marknad. Projektet är ett viktigt led i att stärka ungdomars Foto: Stig Hammarstedt/Pressens Bild medvetenhet som konsumenter och ingår i en särskild satsning för ungdomars arbete med konsumentfrågor, fortsätter Britta Lejon. Fastställda kriterier Alla typer av spel kommer att testas och publiceras på webben. Testledare och piloter kommer att granska PC och TVspel utifrån ett 20-tal fastställda kriterier alltifrån spelbarhet och underhållningsnivå till officiella spelwebbars support. Riksförbundet kommer nu att inleda rekryteringen av ideella testledare och piloter. Vi räknar med att tusentals unga kommer att engagera sig i testning och utvärdering av spel. Nu gäller det bara att kunna hjälpa så många som möjligt att delta, säger Annelie Persson, projektledare på Goodgame. Intresserade fritidshem och fritidsgårdar uppmanas att höra av sig för mer information om projektet till Riksförbundet kommer även att erbjuda testmöjligheter i samverkan med Sveriges Konsumentråd och dess medlemmar. SVERKER BJÖRK

2 Sidan 2 KonsumentMakt nr 5 september 2002 Sveriges Konsumentråd Konsumentrådet är en fristående, partipolitiskt obunden samarbetsorganisation för organisationer som i sin verksamhet företräder medlemmarnas konsumentintressen. Konsumentrådet består av 21 medlemsorganisationer. Ordförande: Inger Persson Generalsekreterare: Charlotte Hedin Kansli: Christine Blomgren, assistent Jens Henriksson, internationell sekreterare Marie Rubertsson Nerén, projektledare Jan-Erik Nyberg, projektledare Eva Lindselius Gundhäll, informationsansvarig Kansliets e-postadresser: Medlemsorganisationer: Arbetarnas Bildningsförbund, ABF Halmstads Konsumentråd Handikappförbundens Samarbetsorgan, HSO Hushållningssällskapens förbund Hyresgästernas Riksförbund, HR Kilen Konsumentinstitutet Läkemedel & Hälsa Konsumentföreningen Väst Konsumentgillesförbundet Konsumentgruppen i Nyköping Konsumentrådet i Väst Kooperativa Förbundet, KF Landsorganisationen i Sverige, LO Pensionärernas Riksorganisation, PRO Riksförbundet FUB Riksförbundet Hem och Samhälle Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige, SIOS Sveriges Kvinnolobby Studieförbundet Vuxenskolan, SV Sveriges Pensionärsförbund, SPF Synskadades Riksförbund, SRF Tjänstemännens Centralorganisation, TCO KonsumentMakt ges ut av Sveriges Konsumentråd Box Stockholm Tel: Fax: E-post: Internet: Ansvarig utgivare: Inger Persson Redaktör: Sverker Björk Sveriges Konsumentråd Får citeras med angivande av källa. Tryckt av Litorapid, Göteborg B-Post. Distribution: Posten AB KRÖNIKA: Om jag hade statsministerns öra När ni läser det här har valet redan varit och förmodligen vet ni vem som blir statminister. Däremot är det när KonsumentMakt kommer ur tryckpressen bara några dagar kvar till riksdagens högtidliga öppnande den 1 oktober. Det är då statsministern läser upp sin regeringsförklaring, alla ministrar presenteras, planer på eventuella nya eller nedlagda departement avslöjas. Inför denna viktiga dag vill jag passa på att ge en eller annan statsminister några tips om hur konsumentfrågorna kan och bör få bättre plats i politiken. 1. Var ar tydlig med d konsume ument ntpolit olitik ikens ns betydelse lse i regering ingsför sförklar klaring ingen! n! I årets regeringsförklaring vill jag se följande uppgifter för den tillträdande regeringen: stärk konsumentskyddet inom tjänstesektorn genom att konsekvent tillämpa regeln där det finns en marknad ska det finnas ett konsumentskydd. Detta utesluter inte på något sätt behovet av politiska beslut på olika nivåer. stärk konsumenternas inflytande på marknaden genom ökat ekonomiskt stöd till konsumentorganisationerna. Vi kan och vill ta vårt ansvar. fastställ datum för folkomröstning om EMU och avsätt resurser för opartisk konsumentinformation om euron. 2. Ge oss en kaxig kons nsume ument ntminist minister r med råg i ryggen! Ändra i förordningen med arbetsordning för Regeringskansliet. Idag står det att konsumentministern ansvarar för konsumentfrågor i den mån de inte hanteras av något annat departement (med undantag för några få frågor som marknadsföring och produktsäkerhet). Inför en formulering om att konsumentministern ska vara samlande, initiativtagande och drivande i alla typer av konsumentpolitiska frågor. 3. Inrätta ett svenskt SANCO! Att det är justitieministern och inte konsumentministern som ansvarar för den civilrättsliga delen av konsumentlagstiftningen är mindre lyckat. Juristerna på lagenheterna är mycket kunniga i juridiken, men de är inte tillräckligt insatta i konsumentpolitiska frågor. De deltar i liten utsträckning i EU-arbetet på området och det är inte deras minister som frontar med frågorna. Konsumentfrågorna prioriteras helt enkelt för dåligt under justitieministern. En första åtgärd vore därför att lyfta över viktiga lagar som konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen till konsumentministern. Andra åtgärder att överväga vore att lyfta över livsmedelsfrågorna till konsumentministerns fögderi. Att de hanteras på jordbruksdepartementet är acceptabelt så länge vi har en konsumentvänlig jordbruksminister men det kan vi inte räkna med i all framtid, oavsett partifärg på regeringen. Jordbruksfrågor är näringsfrågor och konsumentfrågor får ofta stryka på foten när de ska samordnas med jordbrukspolitiken. EU-kommissionen inrättade generaldirektoratet för hälsa, konsumentskydd och livsmedel, SANCO, efter galna ko-sjukans framfart. Gör helt enkelt ett svenskt SANCO, där en kombination av all konsumentlagstiftning ryms. Ett konsument-, hälso- och livsmedelsdepartementet alltså. CHARLOTTE HEDIN

3 Bidrag för KRAV-märkning av vildfångad fisk Regeringen har beviljat KRAV Ekonomisk förening i Uppsala ett bidrag på kronor till ett projekt med syfte att utveckla ett system för miljömärkning av vildfångad fisk och skaldjur. I tider då olika fiskbestånd är hotade av både miljöförstöring och utfiskning är det viktigt att konsumenterna får tillgång till bra information så att det blir möjligt att göra medvetna köpval, säger jordbruksminister Margareta Winberg i en kommentar. Jag är glad att KRAV nu åtar sig att utveckla ett system för miljömärkning. Syfte att förenkla KRAV bildades 1985 och är en kontrollförening för ekologisk produktion. Föreningen arbetar med märkning av ekologiska livsmedel med syftet att förenkla för konsumenter som vill göra en miljöinsats genom sina livsmedelsinköp. Det finns idag ett flertal KRAV-märkta ekologiska livsmedel. Komplicerat projekt Det beviljade bidraget skall bland annat användas till att ta fram ett miljömärknings- och regelsystem för vildfångad fisk och skaldjur och utbilda kontrollanter. Det är intressant att man väljer att stödja KRAV med pengar för miljömärkning av vildfångad fisk, säger Charlotte Hedin, generalsekreterare på Sveriges Konsumentråd. Frågan har diskuterats länge och jag menar att det är oerhört komplicerat att miljömärka vildfångad fisk. Tar en fiskare upp en mindre mängd fisk med mer hållbara metoder så är det ingen garanti att inte resten av fisken tas upp av en annan fiskare med ohållbara metoder. KonsumentMakt nr 5 september 2002 Sidan 3 Förbjudna miljögifter i badleksaker Giftiga mjukgörare, ftalater, förekommer fortfarande i badleksaker som är avsedda för barn under tre år. Detta trots att Sverige för fem år sedan förbjöd ftalater i de allra minsta barnens leksaker. Naturskyddsföreningen (SNF) och tidningen Råd och Rön lät testa tio slumpvis inköpta badleksaker i varuhus och små butiker i Stockholmsområdet. Sju av dem innehöll ftalater i halter långt över gränsvärdet. Två hade 150 gånger högre halter än tillåtet. SNF polisanmälde under sommaren de försäljare, importörer och distributörer som brutit mot säljförbudet. Eva Lindselius Gundhäll har tillträtt som informationsansvarig för Sveriges Konsumentråd. Hon har en bred erfarenhet av informationsarbete, bland annat på ICA-förbundet, Skandia International och Beckers. Närmast kommer hon från egen verksamhet som informations- och internetaffärskonsult. Hon är också verksam som skribent. Myndighet lokaliseras ut till Härnösand Fastighetsmäklarnämnden utlokaliseras till Härnösand. Fastighetsmäklarnämnden, en liten myndighet med 10 anställda, inklusive myndighetschef, är en central förvaltningsmyndighet för registrering och tillsyn över fastighetsmäklare. Nämnden informerar även om vad god fastighetsmäklarsed innebär till mäklare och konsumenter.verksamheten syftar till att bidra till att mäklarkåren är kunnig och redbar så att mäklarna kan erbjuda en mäklartjänst av hög kvalitet och att de kan bistå konsumenterna att fatta rationella beslut vid köp och försäljning av fastighet. Förenklad bredbandssatsning för kommuner Regeringen har fattat beslut om att göra det enklare och billigare för kommunerna att uppnå målet om bredband för alla. Beslutet innebär förändringar i kommunernas möjligheter att få stöd till att anlägga ledningar för tele- och datakommunikation. Länsstyrelserna ska nu i undantagsfall kunna sänka det ursprungliga kravet på hög överföringskapacitet i båda riktningarna vid nyanläggning av ledningar. Ändringarna medför dessutom att länsstyrelsen kan bevilja stöd för uppgradering av befintliga ledningar, till exempel för tele, el och kabel-tv.

4 Sidan 4 KonsumentMakt nr 5 september 2002 KÖNSDISKRIMINERANDE REKLAM 2: Diskriminerande bilder undgår lagen I förra numret tog vi upp frågan om könsdiskriminerande reklam och de politiska partiernas ståndpunkter. Maria Jacobsson följer här upp den artikeln med en diskussion kring det rättsliga läget på området. Eva-Maria Svensson är verksam vid juridiska institutionen på Göteborgs universitet. Hon analyserar rätten ur ett genusperspektiv. En lag mot könsdiskriminering i reklam vore symboliskt viktig, anser hon. Det är snart 30 år sedan frågan väcktes. Trots flera försök till lagstiftning och marknadens egna sanerande åtgärder framställs kvinnor fortfarande på ett kränkande sätt. Tryckfriheten, som en del av yttrandefriheten, ingår i grundlagen. Där finns också förbudet mot diskriminering på grund av kön. Det omfattar dock inte diskriminerande bilder. Tryckfriheten skyddar fri åsiktsbildning. Reklamen ligger egentligen utanför skyddsområdet och regleras med marknadsföringslagen. Ändå är det alltid tryckfriheten som åberopas när en inskränkning kommer på tal. Reklamen åker snålskjuts med de demokratiska friheterna i rättsligt hänseende. När andra intressen väger tyngre får tryckfriheten begränsas. I Sverige har vi gjort undantag för barnpornografi (av hänsyn till barnen) och tobaksreklam (av folkhälsoskäl.) Eftersom en lag om könsdiskriminerande reklam utretts flera gånger utan resultat drar jag slutsatsen att kvinnors kroppsliga integritet i det offentliga rummet inte anses vara av tillräckligt tungt intresse, säger Eva-Maria Svensson. Skärpt tolkning Eva-Maria Svensson hävdar att tolkningen och tillämpningen av marknadsföringslagen skulle kunna skärpas som alternativ till ett undantag från tryckfrihetsförordningen. Där talas om otillbörlig marknadsföring och könsdiskriminerande reklam kan definieras som otillbörlig, menar hon. I brottsbalken, kapitel 16, finns ytterligare möjligheter. Där finns ett förbud för näringsidkare att diskriminera kunder och anställda på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse. Det kan utvidgas till att också omfatta kön - och reklamprodukter med näringsidkare som avsändare. För att rätta till diskrimineringen av kvinnor i rättssystemet har särlagar stiftats. De handlade först om kvinnans rätt till arv, arbete och politisk organisering. På senare tid handlar lagarna om rätten till sin sexualitet och kropp. Kvinnan blir norm Med kvinnofridslagarna och sexköpslagen har lagstiftningen delvis fått en ny riktning. De utgår från att maktförhållandet mellan könen är ojämnt. Kvinnans situation är norm. I den andan skulle en lag mot könsdiskriminerande reklam kunna hävda kvinnors kroppsliga integritet i offentligheten. Effekten av en lag är liten på kort sikt, säger Eva- Maria Svensson. På längre sikt skulle den ha en normerande funktion. Så fungerar sexköpslagen, som först var kontroversiell men som nu accepteras av en majoritet. Sedan 1970-talet, när begreppet könsdiskriminerande reklam kom till, har medielandskapet förändrats. Sexualiserade bilder av båda könen är vanliga i alla genrer. Sven-Axel Månsson är professor i socialt arbete i Göteborg och har kartlagt sexhandelns aktörer under 25 år. Han har också suttit i två prostitutionsutredningar. Sven-Axel Månsson menar att den kommersiella kulturens bilder berättigar sexindustrins konservativa syn på den sexuella relationen och på maktordningen mellan kvinnor och män. Den manliga sexualiteten presenteras som konstant. Kvinnor framställs mer än någonsin som objekt och horifieringen söker ständigt nya utlopp. En föreställning om att kvinnokroppen är ett manligt privilegium återskapas i populärkultur och reklam, såväl som i porr, anser han. Uppgivna politiker Att könsdiskriminerande reklam tillåts kan ses som ett exempel på att politikerna tycks ha gett upp inför marknadens villkor, säger Eva-Maria Svensson. För att motverka en lag har reklambranschen inrättat ERK, Näringslivets etiska råd mot könsdiskriminerande reklam. ERK kriteras ibland för att vara tandlöst, passivt och anonymt, men Eva-Maria Svensson ifrågasätter

5 KonsumentMakt nr 5 september 2002 Sidan 5 Svenskt tobaksbolag köpte vinklad forskning om passiv rökning Svensk tobaksindustri har sponsrat vinklad forskning. Sedan tidigare är det känt att fyra kända svenska läkare agerat på Philip Morris uppdrag, bland annat genom att leverera studier som motsäger att passiv rökning orsakar cancer. Nu visar det sig att det svenska tobaksföretaget Swedish Match inte heller dragit sig för att köpa forskning. Enligt Dagens Nyheter var Swedish Match en av fyra huvudsponsorer för en kritiserad forskningsstiftelse med uppdrag att tona ned farorna med rökning. I mitten av 1990-talet inledde företaget, som då hette Svenska Tobaksbolaget, ett samarbete med de stora amerikanska tobaksjättarna via CIAR, Center for Indoor Air Research. Foto: Jan Håkan Dahlström/Bildhuset Dra bort uppmärksamhet Stiftelsen skulle starta och finansiera forskning kring inomhusluftens kvalitet. Passiv rökning, eller miljötobaksrök som man kallar det, är endast en av många föroreningar i inomhusluft, står det i avsiktsförklaringen. Syftet var att dra bort uppmärksamheten från riskerna med passiv rökning. CIAR var en desinformationsmaskin, säger Mats Lambe, docent i epidemiologi vid Karolinska institutet, som under flera månader tagit del av tidigare hemligstämplade dokument. Dokumenten blev tillgängliga efter en skadestånds- process 1998 mellan tobaksbolagen och delstaten Minnesota. Då tvingades tobaksbolagen att lägga ut alla sina handlingar på sökbara databaser. Dokumenten visar att Swedish Match hade ett utvecklat samarbete med tobaksjättarna till exempel genom att betala forskare för att kritisera en WHOstudie som visade på riskerna med passiv rökning. Det här visar att Swedish Match har agerat lika aggressivt som de stora tobaksjättarna, säger Mats Lambe. I en skadeståndsuppgörelse tvingades tobaksindustrin sedermera avveckla CIAR. Källa: DN och Expressen forts. även rådets konstruktion. ERK är ett branchorgan men försöker efterlikna en juridiskt instans. Annonser anmäls dit, som vore det polisanmälningar. Flera medlemmar, bland annat ordföranden, är jurister. Man friar och fäller. Skillnaden är att en verklig domstol offentliggör alla beslut medan ERK inte lyder under offentlighetsprincipen. Med tanke på att ERK inte är en myndighet skulle rådet kunna förhålla sig friare till uppdraget och vara mer offensiva. Om marknaden vill styra bör den också avkrävas på ansvar, säger Eva-Maria Svensson Vi kan välja bort produkter, precis som politiker. Mer om ERK: Uppsatsen ERK - en självsanerande verksamhet? har gjorts av Karin Fahlström på företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet. Fahlströms slutsats är att ERK fungerar bra inom ramen för uppdraget. Hon kritiserar dock anonymiteten och passiviteten och föreslår flera åtgärden för en mer offensiv funktion. Bland annat offentliggörande av dem som producerat fälld reklam, skärpning av kriterierna och deltagande i debatten. MARIA JACOBSSON

6 Sidan 6 KonsumentMakt nr 5 september 2002 Bostadssituation i kris: drastisk bostadsrättsomvandling och låg nyproduktion Under hösten har bostadssituationen varit en flitigt debatterad fråga, inte minst i samband med valrörelsen. Oavsett utgångspunkt kan alla enas om en sak, läget är allt annat än gott. Antalet kommuner där bostäderna inte räcker till har fördubblats de senaste tre åren, enligt Boverkets årliga Bostadsmarknadsenkät. I år var det var fjärde kommun, eller 77 stycken, som svarade att de har bostadsbrist. Ytterligare 39 kommuner säger att de har ungefär balans på bostadsmarknaden, men att det är brist på bostäder på centralorten eller i innerstaden. Uppdämt behov Enligt Boverket finns ett uppdämt behov av nya bostäder efter en tioårsperiod med mycket lågt bostadsbyggande. Mer än hälften av svenskarna bor nu i en kommun med bostadsbrist. Trots att behoven bara blir större avtar Ökningstakten i byggandet. Främsta orsaken är att byggkostnaderna ökat med nära 20 procent bara sedan förra året. Boverket beräknar i sin senaste prognos att det kommer att byggas ungefär bostäder i år, men det skulle behöva byggas minst för att täcka behovet. På grund av höga hyror och bostadspriser är det fortfarande ungdomar, ensamstående med barn och pensionärer som är förlorarna på bostadsmarknaden. Knappt en tredjedel av de planerade, nya bostäderna är hyreslägenheter. Värst är det förstås i Stockholm. En hyresrätt byter hyresgäst vart hundrade år, så låg är omsättningen av lägenheter på hyresmarknaden i Stockholm. Samtidigt är efterfrågan på lägenheter i innerstaden enorm. Detta medför att enbart de med pengar eller kontakter kan skaffa sig en bostad. Stockholms innerstad håller helt enkelt på att övertas av höginkomsttagare. Drastisk bostadsrättsomvandling Antalet hyresrätter har dessutom minskat drstiskt i och med de senare årens bostadsrättsomvandling. Andelen bostadsrätter i Stockholm var 20 procent 1990, i år är andelen uppe i 49 procent. Enligt Gunnar Söderholm, vd för Stockholms stads bostadsförmedling, har cirka hyresrätter försvunnit under perioden. Och det mesta som byggs i dag är bostadsrätter i attraktiva områden. Enligt en ny studie är hyrorna däremot förhållandevis låga i Stockholm. Det är konsultföretaget Temaplan som med stöd av europeisk bostadsexpertis har jämfört bostadsmarknaden i Stockholmsregionen med elva andra storstadsregioner. I attraktiva innerstadslägen är stockholmshyrorna extremt låga. Men samtidigt måste den som bor i ett oattraktivt område betala relativt mycket. Stockholms mindre populära områden har högre hyror än motsvarande områden i andra storstäder, där hyran tydligare korrelerar med hur attraktivt området är. Stockholm är den enda av de tolv städerna som enbart har reglerade hyror. I många Foto: Irmelie Krekin/Bildhuset

7 KonsumentMakt nr 5 september 2002 Sidan 7 andra städer existerar marknadshyror och reglerade hyror sida vid sida. även de stockholmska bostadsrättspriserna är överkomliga i ett europeiskt storstadsperspektiv, åtminstone så länge lägenheterna inte ligger i mycket attraktiva områden. Enligt studien är också Stockholm den storstadsregion där den svarta marknaden har störst omfattning. I flera av de andra storstadsregionerna existerar knappast någon marknad alls för svartkontrakt. Sämst på nyproduktion Ur hyresgästsynvinkel är Stockholm en mycket bra plats att bo på, när man väl är inne på hyresmarknaden. Förutom jämförelsevis låg hyra finns starkt besittningsskydd, rätt att hyra ut i andra hand, bytesrätt och någotsånär skydd mot chockhöjda hyror. Problemet är förstås att överhuvudtaget komma in på den stockholmska hyresmarknaden. Under 1990-talet har Stockholm haft både hög befolkningstillväxt och ekonomisk tillväxt, men trots det hamnar staden sist av de jämförda städerna när det gäller nyproduktion av lägenheter. Stockholm är den studerade stad där det är svårast för ungdomar och låginkomsttagare att komma in på bostadsmarknaden. SVERKER BJÖRK Varningstext på chips? För att förekomma stämningar liknande de som drabbat tobaksindustrin och som vi rapporterat om i KonsumentMakt ska nu amerikanska skräpmatsföretag varna sina kunder att man kan bli fet av deras produkter. En kampanj för tiotals miljoner dollar backas upp av företag som McDonalds, Coca Cola, Burger King, Pepsi, Heinz och Unilever. Kampanjen riktar sig mot barn mellan nio och tolv och deras föräldrar för att förbättra barnens kostvanor, säger Michael Mudd, en vice vd på Kraft Foods, till The Times. Jurister i England och USA tror att detta är ett första steg mot varningstext på exempelvis kakförpackningar och chips. Nedtonade GMO-ambitioner Bioteknikföretaget Monsanto tonar ned sina ambitioner att introducera sina GMO-produkter i Europa. Verkställande direktören Hendrik Verfaillie säger till Financial Times att Monsanto nu inser att det kan ta till åtminstone 2005 att få tillstånd i Europa och Brasilien för sina GMO-produkter. Verfaillie tror att man kommer att få tillstånd men att man beslutat att inte inkludera några GMOprodukter i sina finansiella prognoser för Europa fram till Uttalandet betraktas som ett medgivande från Monsantos sida att man underskattat det europeiska GMO-motståndet. När en ny storfilm ska ha premiär i Sverige så satsar filmbolagen på jättelika reklamkampanjer. Figurerna från filmen dyker upp i frukostflingor och på mjölkförpackningar. Barn uppmanas att samla figurer, tanka hem ringsignaler eller delta i olika typer av tävlingar. Och i filmernas spår kommer en uppsjö av olika prylar, allt från mjuka djur till byggsatser och dataspel. Arla gör reklam för Sagan om ringen. Och Sagan om ringen på paketet ska få barnen att dricka mjölk. Idag är de nya storfilmerna bara en mindre del i en gigantisk marknadsföringskampanj. Det filmbolagen verkligen tjänar pengar på är inte biografintäkterna, utan alla produkter som de kan sälja både genom sina egna företag och genom olika samarbets- och licensavtal med andra företag. McDonalds och Disney har till exempel ett tioårigt specialavtal om att marknadsföra varandras produkter. Happy Meal har figurerna från Disneys Boken om Puh, när den kommer ut på video, på förpackningen. Och på annonspelarna för Happy Meal gör man reklam för filmen. Samarbetet med McDonalds ger Disney en möjlighet att marknadsföra sina filmer i över hundra länder över hela världen. Filmen säljer hamburgare och hamburgarna säljer filmen. Ur Konsumentrådets kommande bok om barn och marknadsföring. Den kommer ut i mitten av oktober och det går bra att förhandsbeställa redan nu till självkostnadspris. Faxa, e-posta eller beställ via hemsidan (se redaktionsruta). Boken riktar sig främst till skolor: elever på högstadiet och gymnasiet samt lärare och intresserade som vill ha kunskaper om hur dagens reklam gestaltar sig. Konsumentrådet vill sprida kunskap, erbjuda motbilder och stimulera till eget tänkande om reklam som är ett synnerligen påtagligt inslag i det uppväxande släktets vardag.

8 Internationellt POSTTIDNING B Avsändare: Sveriges Konsumentråd Box Stockholm Standard för företagens sociala och etiska ansvar I samband med den internationella standardiseringens, ISO:s, konsumentkommittémöte i juni i Port of Spain hölls en workshop om företagens sociala och etiska ansvartagande, på engelska ofta uttryckt som CSR Corporate Social Responsibility. Vid det efterföljande konsumentkommittémötet togs initiativ för att skapa en internationell standard för CSR. Sammanfattningsvis konstaterade representanter från 35 av världens länder att ISO har en unik möjlighet att tillhandahålla en plattform för företagens arbete med att motverka de mörka sidorna av företagens globalisering. En sådan standard bör bygga på erfarenheterna från ISO 9000 och ISO serierna. Dessutom måste standarden kunna fungera tillsammans med andra CSR-riktlinjer inom till exempel FN, ILO, OETC. ISO:s styrka som utgivare av CSR-standarder är att ISO har stor tillförlitlighet, stort förtroende, global spridning, är kompatibel med WTO, har erfarenheter av certifiering samt lång erfarenhet av managementstandarder. En framtida CSR-standard bör säkerställa företagens arbete för att minska negativa sociala konsekvenser av deras verksamhet, enligt Sveriges företrädare vid mötet, Konsumentrådets internationella sekreterare Jens Henriksson. Lika viktigt är att arbetet med att stödja positiva processer i företagen systematiseras. En tänkt ny managementstandard måste förutom möjligheter till certifiering innehålla krav avseende konsumenternas rättigheter och möjligheter till deltagande. Dessutom skall etisk marknadsföring samt design för alla utgöra väsentliga delar av företagens sociala ansvarstagande. EU-kommissionen skyddar mat Matvaror som EU-kommissionen anser unika kan erbjudas ett särskilt skydd. Tre olika skyddsnivåer finns. Den högsta anger att en produkt ska tillverkas på ett visst sätt och inom en viss region. Det kan gälla Fetaost som endast får kallas så om den tillverkas traditionsenligt i vissa områden i Grekland. En annan skyddsnivå gäller till exempel den svenska Falukorven som måste tillverkas traditionsenligt, dock inte nödvändigtvis i en viss region. Nyligen öppnades en webbplats för matvaror som anmälts till EU-kommissionen för prövning om särskilt skydd. Webbtips: europa.eu.int/comm/agriculture/foodqual/ protec/firstpub/index_sv.htm Utrymme för åsikter Låt din konsumentorganisation eller folkrörelse ta tillfället att debattera europeiska konsumentfrågor. EU 2004-kommittén delar ut bidrag till ideella föreningar och andra samanslutningar som vill förbättra sin kunskap om EU:s framtid. Projekten ska ge utrymme för olika alternativ och åsikter inom ramen för debatten om EU:s framtid. Läs mer och ladda ner ansökningsblankett på kommitténs hemsida Beslut utan förankring Vid Europeiska rådets möte i den 22 juli i Sevilla beslutades att förändra strukturen och funktionen för framtida ministerrådsmöten. Delar av beslutet kom som en total överraskning för de flesta, för EUkommissionens tjänstemän likväl som för konsumentföreträdare som Konsumentrådet. Detta samtidigt som EU har föresatt sig att förbättra dialogen med det civila samhället. Under senare tid har konsumentfrågorna behandlats vid samma ministerrådsmöte som inre de marknadsfrågorna. Det är särskilt väl lämpat då flertalet konsumentfrågor har nära beröring med inre marknadsfrågor. Beslutet i Sevilla innebär att konsumentfrågorna i normalfallet ska behandlas i det nya ministerådet för arbetsmarknad, socialpolitik och hälsa. Konsumentrådet kräver att Europeiska rådet visar grundläggande respekt vad gäller att höra det civila samhället och därmed föra dialog med de organisationer som företräder Europas konsumenter. Efter konsultation med berörda parter hoppas Konsumentrådet att Europeiska rådet omprövar sitt beslut till gagn för Europas konsumenter. Redaktör internationellt: JENS HENRIKSSON

KonsumentMakt. BEUC, den europeiska konsumentorganisationen,

KonsumentMakt. BEUC, den europeiska konsumentorganisationen, KonsumentMakt NYHETSBREV FRÅN SVERIGES KONSUMENTRÅD NR 3 JUNI 2003 LEDAREN / CHARLOTTE HEDIN EMU: Tjänsterna knäckfrågan Sveriges Konsumentråd granskar frågan om euron ur ett renodlat konsumentperspektiv

Läs mer

KonsumentMakt. Konsumentpriset Blåslampan till REA barnens eget konsumentprogram! Mitten

KonsumentMakt. Konsumentpriset Blåslampan till REA barnens eget konsumentprogram! Mitten KonsumentMakt NYHETSBREV FRÅN SVERIGES KONSUMENTRÅD NR 1-2 MAJ 2002 Pengar, pengar, pengar Varför blev det så komplicerat? Hur ska man bära sig åt för att känna att ens pengar och förtroende inte missbrukas?

Läs mer

KonsumentMakt. Hitta rätt! Tipsa oss! Krav- och Rättvisemärkt. Vägen till konsumentmakten

KonsumentMakt. Hitta rätt! Tipsa oss! Krav- och Rättvisemärkt. Vägen till konsumentmakten KonsumentMakt e n t e m a - t i d n i n g o m k o n s u m e n t p o l i t i k f r å n s v e r i g e s k o n s u m e n t e r n u m m e r t v å 2 0 0 7 Hitta rätt! Vägen till konsumentmakten sidan 7 Tipsa

Läs mer

KonsumentMakt. Matreklam till barn kartläggs. Vi är inga pirater! Varumärken i tomtens säck SIDAN 4 SIDAN 16 SIDAN 8

KonsumentMakt. Matreklam till barn kartläggs. Vi är inga pirater! Varumärken i tomtens säck SIDAN 4 SIDAN 16 SIDAN 8 KonsumentMakt E N T I D N I N G O M K O N S U M E N T P O L I T I K F R Å N S V E R I G E S K O N S U M E N T R Å D N U M M E R F E M / S E X D E C E M B E R 2 0 0 5 Matreklam till barn kartläggs SIDAN

Läs mer

Sveriges Konsumenter. Verksamhetsberättelse

Sveriges Konsumenter. Verksamhetsberättelse Sveriges Konsumenter Verksamhetsberättelse 2012 2 Innehållsförteckning Förkortningar... 3 1. Styrelsens berättelse... 5 2. Så har vi arbetat... 8 2.1 Nationellt arbete... 8 2.2 Internationellt arbete...

Läs mer

Vård & omsorg. KonsumentMakt. Avregleringen. Vård på lika villkor. Se patienter som konsumenter!

Vård & omsorg. KonsumentMakt. Avregleringen. Vård på lika villkor. Se patienter som konsumenter! KonsumentMakt e n t e m a - t i d n i n g o m k o n s u m e n t p o l i t i k f r å n s v e r i g e s k o n s u m e n t e r n u m m e r t r e 2 0 0 7 Vård & omsorg Avregleringen sidan 4 Vård på lika villkor

Läs mer

Ny teknik, ny reklam

Ny teknik, ny reklam KonsumentMakt en tema-tidning om konsumentpolitik från sveriges konsumenter nummer tre 2008 TEMA: Ny teknik, ny reklam Sveriges Konsumenter är en partipolitiskt obunden samarbetsorganisation som slår vakt

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

PM 2003:05. Konsumtion och Etik om företagens sociala ansvar och etisk märkning

PM 2003:05. Konsumtion och Etik om företagens sociala ansvar och etisk märkning PM 2003:05 Konsumtion och Etik om företagens sociala ansvar och etisk märkning Innehållsförteckning 1. Uppdraget... 4 2. Sammanfattning... 5 3. Bakgrund... 8 3.1 Problembeskrivning... 8 3.2 Etisk märkning

Läs mer

Vilse i valfrihetsdjungeln? En kartläggning från Sveriges Konsumenter om EU:s framtidsutmaningar inom energi- och livsmedelsområdena

Vilse i valfrihetsdjungeln? En kartläggning från Sveriges Konsumenter om EU:s framtidsutmaningar inom energi- och livsmedelsområdena Vilse i valfrihetsdjungeln? En kartläggning från Sveriges Konsumenter om EU:s framtidsutmaningar inom energi- och livsmedelsområdena Sveriges Konsumenter Sveriges Konsumenter är en oberoende, partipolitiskt

Läs mer

Barnombudsmannen informerar bi2007:01. Rustad för revision. Med barnkonventionen som redskap för revisorer i kommuner, landsting och regioner

Barnombudsmannen informerar bi2007:01. Rustad för revision. Med barnkonventionen som redskap för revisorer i kommuner, landsting och regioner Barnombudsmannen informerar bi2007:01 Rustad för revision Med barnkonventionen som redskap för revisorer i kommuner, landsting och regioner 2 Rustad för revision Innehåll ISBN 978-91-87448-27-0 Layout:

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Att kränga krediter till utsatta

Att kränga krediter till utsatta Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån 2009 Behöver du låna pengar och har bråttom? 1 Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter 2009 1. Inledning sid

Läs mer

Amortera mer. Men sen då?

Amortera mer. Men sen då? MARS 2014 1 Amortera mer. Men sen då? Strukturella problem löser vi inte på egen hand. Swedbanks vd Michael Wolf vill se en bred uppslutning kring bostadsmarknadens fortsatta utveckling och finansiering.

Läs mer

K U N S K A P O M EMU

K U N S K A P O M EMU KUNSKAP OM EMU Innehåll Förord och Vad är en studiecirkel?....................... 1 Den Europeiska Unionen bakgrund och början............. 4 Den europeiska kol- och stålunionen..........................

Läs mer

Låna inte mer än du behöver!

Låna inte mer än du behöver! Lån upp till 150 000 utan säkerhet Få din låneansökan beviljad inom ett par minuter! Extrapengar! Låna upp till 25 000:- Låna inte mer än du behöver! Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån

Läs mer

brottsoffer Brottsplats Internet Alla brottsutsatta barn får inte hjälp av Barnahusen Fördomar påverkar rättens beslut tidningen

brottsoffer Brottsplats Internet Alla brottsutsatta barn får inte hjälp av Barnahusen Fördomar påverkar rättens beslut tidningen brottsoffer tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 2/2008 Alla brottsutsatta barn får inte hjälp av Barnahusen sidan 5 Fördomar påverkar rättens beslut sidorna 6-7 Brottsplats Internet I den virtuella

Läs mer

Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter

Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter Innehåll 1. Inledning sid 5 2. Sammanfattning sid 7 3. Bakgrund sid 11 3.1 Den ökade skuldsättningen i samhället sid 11 3.1.

Läs mer

Rapport om tillgängliga serviceautomater. konsumentkrav på att bankomater, betalterminaler och biljettautomater ska passa alla

Rapport om tillgängliga serviceautomater. konsumentkrav på att bankomater, betalterminaler och biljettautomater ska passa alla Rapport om tillgängliga serviceautomater konsumentkrav på att bankomater, betalterminaler och biljettautomater ska passa alla Sveriges Konsumentråd är en partipolitiskt obunden samarbetsorganisation som

Läs mer

FARLIGT FÖRTROENDE? RÅDGIVNINGSLAGEN I PRAKTIKEN OCH POLITIKENS GRÄNSER AGNES ARPI ALEN MUSAEFENDIC 2010-10-08

FARLIGT FÖRTROENDE? RÅDGIVNINGSLAGEN I PRAKTIKEN OCH POLITIKENS GRÄNSER AGNES ARPI ALEN MUSAEFENDIC 2010-10-08 FARLIGT FÖRTROENDE? RÅDGIVNINGSLAGEN I PRAKTIKEN OCH POLITIKENS GRÄNSER AGNES ARPI ALEN MUSAEFENDIC 2010-10-08 Agnes Arpi är fri skribent och studerar psykologi vid Göteborgs universitet. Alen Musaefendic

Läs mer

Media Smart 7-91. För årskurs. Lär eleverna att kritiskt granska reklam

Media Smart 7-91. För årskurs. Lär eleverna att kritiskt granska reklam Media Smart Lär eleverna att kritiskt granska reklam För årskurs 7-91 Media Smart läromedlet för morgondagens konsumenter Idag möts vi av en mängd information dagligen. Ett ständigt brus från tv, radio,

Läs mer

SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT. Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF?

SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT. Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF? SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF? SID 2 SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT SID 3 INNEHÅLL

Läs mer

Hon vill se Europa enas om regelverken

Hon vill se Europa enas om regelverken april/maj 2012 2 AMERIKANSK LAG PÅVERKAR FLER E-FAKTUROR ATT VÄNTA EBA:S RAPPORTKRAV SKAPAR STRESS Senaste nytt: Thomas Östros blir ny vd Hon vill se Europa enas om regelverken Foto: Anna Rut Fridholm

Läs mer

Boverket. Någonstans att bo

Boverket. Någonstans att bo Boverket Någonstans att bo Någonstans att bo Boverket december 2007 Titel: Någonstans att bo Utgivare: Boverket december 2007 Upplaga: 1 Antal ex: 300 Tryck: Boverket internt ISBN: 978-91-85751-71-6 Sökord:

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Kameraövervakning I FOKUS. Hemligt granskade av forskare i 20 år 15 000 kartlagda i det omtalade forskningsprojektet Metropolit

Kameraövervakning I FOKUS. Hemligt granskade av forskare i 20 år 15 000 kartlagda i det omtalade forskningsprojektet Metropolit EXTRA TJOCKT JUBILEUMSNUMMER! 1973 2013 40 ÅR MED DATAINSPEKTIONEN DATAINSPEKTIONENS TIDNING NR 3-4/2013 Hemligt granskade av forskare i 20 år 15 000 kartlagda i det omtalade forskningsprojektet Metropolit

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

snabbanalys Kan tyska marknadshyror lösa den svenska bostadsbristen? snabbanalys sabo jämför den tyska och den svenska hyresbostadsmarknaden mars 2014

snabbanalys Kan tyska marknadshyror lösa den svenska bostadsbristen? snabbanalys sabo jämför den tyska och den svenska hyresbostadsmarknaden mars 2014 snabbanalys sabo jämför den tyska och den svenska hyresbostadsmarknaden mars 2014 snabbanalys För mer information kontakta: Jörgen Mark-Nielsen 08-406 55 40 jorgen.mark-nielsen@sabo.se Kan tyska marknadshyror

Läs mer