KonsumentMakt. med Sveriges Konsumentråd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KonsumentMakt. med Sveriges Konsumentråd"

Transkript

1 KonsumentMakt NYHETSBREV FRÅN SVERIGES KONSUMENTRÅD NR 5 SEPTEMBER 2002 LEDAREN Tillräckligt med klös i nytt namnförvirrande råd? Konsumentminister Britta Lejon har skapat ett Regeringens Konsumentråd. Det ska bestå av generaldirektörer och departementsfolk inom en mängd olika politikområden. Det är företrädare för Boverket och Skolverket, Naturvårdsverket och Livsmedelsverket och flera därtill. Till uppgift har man att i Amsterdamfördragets anda föra ut och förstärka konsumentperspektivet i andra politikområden. Allt detta är gott nog. Men har detta råd tillräckligt med klös? Kommer gd:ar och departementsråd att lyssna när konsumentministern ryter till? Kommer ansvarigt departement att utnyttja tillfället när alla dessa potentater samlas? Kommer gruppen att få diskutera konkreta, aktuella konsumentproblem som leder till aktiva åtgärder? Risken är påtaglig att gruppens funktion stannar vid ord och inte kommer till handling. Varje departement och varje myndighet som sysslar med konsumentfrågor har sin definition om vad konsumenter och konsumentpolitik är, som de bevakar hårt. Detta revirtänkande måste brytas, och det är ett svårt och långsamt jobb. Och så måste vi förstås bara undra varför Lejon valt namnet regeringens konsumentråd? Förvirringen har varit stor i media och man har undrat vart Sveriges Konsumentråd tog vägen. Inte kul, ministern. CHARLOTTE HEDIN generalsekreterare Konsumentrådet i unikt projekt om PC- och TV-spel Regeringen har beviljat två miljoner kronor för ungas arbete med testning och opinionsbildning kring PC och tv-spel. Sveriges Konsumentråd skall under ett treårigt projekt samarbeta med det nybildade Riksförbundet Goodgame, som skall testa och betygssätta spel med hjälp av unga testpiloter. Detta är en naturlig fortsättning på vårt projekt om barn och marknadsföring. Nu kan vi göra något konkret som efterfrågas av unga konsumenter, säger Charlotte Hedin, generalsekreterare på Sveriges Konsumentråd. Stärka ungas ställning Projektet syftar till att stärka unga konsumenters ställning som köpare och brukare av spel. Detta skall uppnås genom att unga testar spel för jämnåriga. Många unga diskuterar redan inköp med varandra och goodgames nya webb ska utvecklas till en plattform för informationsutbyte för alla som är intresserade. Kan ungas dataspelande bli en väg in till en aktiv roll som konsument är det ju fantastiskt, säger konsumentminister Britta Lejon i en kommentar. Det är ett spännande projekt om en aktuell konsumentfråga i ungas egen vardag. Barn och unga får möjlighet att skaffa sig egna verktyg för att stärka sin ställning på en starkt växande marknad. Projektet är ett viktigt led i att stärka ungdomars Foto: Stig Hammarstedt/Pressens Bild medvetenhet som konsumenter och ingår i en särskild satsning för ungdomars arbete med konsumentfrågor, fortsätter Britta Lejon. Fastställda kriterier Alla typer av spel kommer att testas och publiceras på webben. Testledare och piloter kommer att granska PC och TVspel utifrån ett 20-tal fastställda kriterier alltifrån spelbarhet och underhållningsnivå till officiella spelwebbars support. Riksförbundet kommer nu att inleda rekryteringen av ideella testledare och piloter. Vi räknar med att tusentals unga kommer att engagera sig i testning och utvärdering av spel. Nu gäller det bara att kunna hjälpa så många som möjligt att delta, säger Annelie Persson, projektledare på Goodgame. Intresserade fritidshem och fritidsgårdar uppmanas att höra av sig för mer information om projektet till Riksförbundet kommer även att erbjuda testmöjligheter i samverkan med Sveriges Konsumentråd och dess medlemmar. SVERKER BJÖRK

2 Sidan 2 KonsumentMakt nr 5 september 2002 Sveriges Konsumentråd Konsumentrådet är en fristående, partipolitiskt obunden samarbetsorganisation för organisationer som i sin verksamhet företräder medlemmarnas konsumentintressen. Konsumentrådet består av 21 medlemsorganisationer. Ordförande: Inger Persson Generalsekreterare: Charlotte Hedin Kansli: Christine Blomgren, assistent Jens Henriksson, internationell sekreterare Marie Rubertsson Nerén, projektledare Jan-Erik Nyberg, projektledare Eva Lindselius Gundhäll, informationsansvarig Kansliets e-postadresser: Medlemsorganisationer: Arbetarnas Bildningsförbund, ABF Halmstads Konsumentråd Handikappförbundens Samarbetsorgan, HSO Hushållningssällskapens förbund Hyresgästernas Riksförbund, HR Kilen Konsumentinstitutet Läkemedel & Hälsa Konsumentföreningen Väst Konsumentgillesförbundet Konsumentgruppen i Nyköping Konsumentrådet i Väst Kooperativa Förbundet, KF Landsorganisationen i Sverige, LO Pensionärernas Riksorganisation, PRO Riksförbundet FUB Riksförbundet Hem och Samhälle Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige, SIOS Sveriges Kvinnolobby Studieförbundet Vuxenskolan, SV Sveriges Pensionärsförbund, SPF Synskadades Riksförbund, SRF Tjänstemännens Centralorganisation, TCO KonsumentMakt ges ut av Sveriges Konsumentråd Box Stockholm Tel: Fax: E-post: Internet: Ansvarig utgivare: Inger Persson Redaktör: Sverker Björk Sveriges Konsumentråd Får citeras med angivande av källa. Tryckt av Litorapid, Göteborg B-Post. Distribution: Posten AB KRÖNIKA: Om jag hade statsministerns öra När ni läser det här har valet redan varit och förmodligen vet ni vem som blir statminister. Däremot är det när KonsumentMakt kommer ur tryckpressen bara några dagar kvar till riksdagens högtidliga öppnande den 1 oktober. Det är då statsministern läser upp sin regeringsförklaring, alla ministrar presenteras, planer på eventuella nya eller nedlagda departement avslöjas. Inför denna viktiga dag vill jag passa på att ge en eller annan statsminister några tips om hur konsumentfrågorna kan och bör få bättre plats i politiken. 1. Var ar tydlig med d konsume ument ntpolit olitik ikens ns betydelse lse i regering ingsför sförklar klaring ingen! n! I årets regeringsförklaring vill jag se följande uppgifter för den tillträdande regeringen: stärk konsumentskyddet inom tjänstesektorn genom att konsekvent tillämpa regeln där det finns en marknad ska det finnas ett konsumentskydd. Detta utesluter inte på något sätt behovet av politiska beslut på olika nivåer. stärk konsumenternas inflytande på marknaden genom ökat ekonomiskt stöd till konsumentorganisationerna. Vi kan och vill ta vårt ansvar. fastställ datum för folkomröstning om EMU och avsätt resurser för opartisk konsumentinformation om euron. 2. Ge oss en kaxig kons nsume ument ntminist minister r med råg i ryggen! Ändra i förordningen med arbetsordning för Regeringskansliet. Idag står det att konsumentministern ansvarar för konsumentfrågor i den mån de inte hanteras av något annat departement (med undantag för några få frågor som marknadsföring och produktsäkerhet). Inför en formulering om att konsumentministern ska vara samlande, initiativtagande och drivande i alla typer av konsumentpolitiska frågor. 3. Inrätta ett svenskt SANCO! Att det är justitieministern och inte konsumentministern som ansvarar för den civilrättsliga delen av konsumentlagstiftningen är mindre lyckat. Juristerna på lagenheterna är mycket kunniga i juridiken, men de är inte tillräckligt insatta i konsumentpolitiska frågor. De deltar i liten utsträckning i EU-arbetet på området och det är inte deras minister som frontar med frågorna. Konsumentfrågorna prioriteras helt enkelt för dåligt under justitieministern. En första åtgärd vore därför att lyfta över viktiga lagar som konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen till konsumentministern. Andra åtgärder att överväga vore att lyfta över livsmedelsfrågorna till konsumentministerns fögderi. Att de hanteras på jordbruksdepartementet är acceptabelt så länge vi har en konsumentvänlig jordbruksminister men det kan vi inte räkna med i all framtid, oavsett partifärg på regeringen. Jordbruksfrågor är näringsfrågor och konsumentfrågor får ofta stryka på foten när de ska samordnas med jordbrukspolitiken. EU-kommissionen inrättade generaldirektoratet för hälsa, konsumentskydd och livsmedel, SANCO, efter galna ko-sjukans framfart. Gör helt enkelt ett svenskt SANCO, där en kombination av all konsumentlagstiftning ryms. Ett konsument-, hälso- och livsmedelsdepartementet alltså. CHARLOTTE HEDIN

3 Bidrag för KRAV-märkning av vildfångad fisk Regeringen har beviljat KRAV Ekonomisk förening i Uppsala ett bidrag på kronor till ett projekt med syfte att utveckla ett system för miljömärkning av vildfångad fisk och skaldjur. I tider då olika fiskbestånd är hotade av både miljöförstöring och utfiskning är det viktigt att konsumenterna får tillgång till bra information så att det blir möjligt att göra medvetna köpval, säger jordbruksminister Margareta Winberg i en kommentar. Jag är glad att KRAV nu åtar sig att utveckla ett system för miljömärkning. Syfte att förenkla KRAV bildades 1985 och är en kontrollförening för ekologisk produktion. Föreningen arbetar med märkning av ekologiska livsmedel med syftet att förenkla för konsumenter som vill göra en miljöinsats genom sina livsmedelsinköp. Det finns idag ett flertal KRAV-märkta ekologiska livsmedel. Komplicerat projekt Det beviljade bidraget skall bland annat användas till att ta fram ett miljömärknings- och regelsystem för vildfångad fisk och skaldjur och utbilda kontrollanter. Det är intressant att man väljer att stödja KRAV med pengar för miljömärkning av vildfångad fisk, säger Charlotte Hedin, generalsekreterare på Sveriges Konsumentråd. Frågan har diskuterats länge och jag menar att det är oerhört komplicerat att miljömärka vildfångad fisk. Tar en fiskare upp en mindre mängd fisk med mer hållbara metoder så är det ingen garanti att inte resten av fisken tas upp av en annan fiskare med ohållbara metoder. KonsumentMakt nr 5 september 2002 Sidan 3 Förbjudna miljögifter i badleksaker Giftiga mjukgörare, ftalater, förekommer fortfarande i badleksaker som är avsedda för barn under tre år. Detta trots att Sverige för fem år sedan förbjöd ftalater i de allra minsta barnens leksaker. Naturskyddsföreningen (SNF) och tidningen Råd och Rön lät testa tio slumpvis inköpta badleksaker i varuhus och små butiker i Stockholmsområdet. Sju av dem innehöll ftalater i halter långt över gränsvärdet. Två hade 150 gånger högre halter än tillåtet. SNF polisanmälde under sommaren de försäljare, importörer och distributörer som brutit mot säljförbudet. Eva Lindselius Gundhäll har tillträtt som informationsansvarig för Sveriges Konsumentråd. Hon har en bred erfarenhet av informationsarbete, bland annat på ICA-förbundet, Skandia International och Beckers. Närmast kommer hon från egen verksamhet som informations- och internetaffärskonsult. Hon är också verksam som skribent. Myndighet lokaliseras ut till Härnösand Fastighetsmäklarnämnden utlokaliseras till Härnösand. Fastighetsmäklarnämnden, en liten myndighet med 10 anställda, inklusive myndighetschef, är en central förvaltningsmyndighet för registrering och tillsyn över fastighetsmäklare. Nämnden informerar även om vad god fastighetsmäklarsed innebär till mäklare och konsumenter.verksamheten syftar till att bidra till att mäklarkåren är kunnig och redbar så att mäklarna kan erbjuda en mäklartjänst av hög kvalitet och att de kan bistå konsumenterna att fatta rationella beslut vid köp och försäljning av fastighet. Förenklad bredbandssatsning för kommuner Regeringen har fattat beslut om att göra det enklare och billigare för kommunerna att uppnå målet om bredband för alla. Beslutet innebär förändringar i kommunernas möjligheter att få stöd till att anlägga ledningar för tele- och datakommunikation. Länsstyrelserna ska nu i undantagsfall kunna sänka det ursprungliga kravet på hög överföringskapacitet i båda riktningarna vid nyanläggning av ledningar. Ändringarna medför dessutom att länsstyrelsen kan bevilja stöd för uppgradering av befintliga ledningar, till exempel för tele, el och kabel-tv.

4 Sidan 4 KonsumentMakt nr 5 september 2002 KÖNSDISKRIMINERANDE REKLAM 2: Diskriminerande bilder undgår lagen I förra numret tog vi upp frågan om könsdiskriminerande reklam och de politiska partiernas ståndpunkter. Maria Jacobsson följer här upp den artikeln med en diskussion kring det rättsliga läget på området. Eva-Maria Svensson är verksam vid juridiska institutionen på Göteborgs universitet. Hon analyserar rätten ur ett genusperspektiv. En lag mot könsdiskriminering i reklam vore symboliskt viktig, anser hon. Det är snart 30 år sedan frågan väcktes. Trots flera försök till lagstiftning och marknadens egna sanerande åtgärder framställs kvinnor fortfarande på ett kränkande sätt. Tryckfriheten, som en del av yttrandefriheten, ingår i grundlagen. Där finns också förbudet mot diskriminering på grund av kön. Det omfattar dock inte diskriminerande bilder. Tryckfriheten skyddar fri åsiktsbildning. Reklamen ligger egentligen utanför skyddsområdet och regleras med marknadsföringslagen. Ändå är det alltid tryckfriheten som åberopas när en inskränkning kommer på tal. Reklamen åker snålskjuts med de demokratiska friheterna i rättsligt hänseende. När andra intressen väger tyngre får tryckfriheten begränsas. I Sverige har vi gjort undantag för barnpornografi (av hänsyn till barnen) och tobaksreklam (av folkhälsoskäl.) Eftersom en lag om könsdiskriminerande reklam utretts flera gånger utan resultat drar jag slutsatsen att kvinnors kroppsliga integritet i det offentliga rummet inte anses vara av tillräckligt tungt intresse, säger Eva-Maria Svensson. Skärpt tolkning Eva-Maria Svensson hävdar att tolkningen och tillämpningen av marknadsföringslagen skulle kunna skärpas som alternativ till ett undantag från tryckfrihetsförordningen. Där talas om otillbörlig marknadsföring och könsdiskriminerande reklam kan definieras som otillbörlig, menar hon. I brottsbalken, kapitel 16, finns ytterligare möjligheter. Där finns ett förbud för näringsidkare att diskriminera kunder och anställda på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse. Det kan utvidgas till att också omfatta kön - och reklamprodukter med näringsidkare som avsändare. För att rätta till diskrimineringen av kvinnor i rättssystemet har särlagar stiftats. De handlade först om kvinnans rätt till arv, arbete och politisk organisering. På senare tid handlar lagarna om rätten till sin sexualitet och kropp. Kvinnan blir norm Med kvinnofridslagarna och sexköpslagen har lagstiftningen delvis fått en ny riktning. De utgår från att maktförhållandet mellan könen är ojämnt. Kvinnans situation är norm. I den andan skulle en lag mot könsdiskriminerande reklam kunna hävda kvinnors kroppsliga integritet i offentligheten. Effekten av en lag är liten på kort sikt, säger Eva- Maria Svensson. På längre sikt skulle den ha en normerande funktion. Så fungerar sexköpslagen, som först var kontroversiell men som nu accepteras av en majoritet. Sedan 1970-talet, när begreppet könsdiskriminerande reklam kom till, har medielandskapet förändrats. Sexualiserade bilder av båda könen är vanliga i alla genrer. Sven-Axel Månsson är professor i socialt arbete i Göteborg och har kartlagt sexhandelns aktörer under 25 år. Han har också suttit i två prostitutionsutredningar. Sven-Axel Månsson menar att den kommersiella kulturens bilder berättigar sexindustrins konservativa syn på den sexuella relationen och på maktordningen mellan kvinnor och män. Den manliga sexualiteten presenteras som konstant. Kvinnor framställs mer än någonsin som objekt och horifieringen söker ständigt nya utlopp. En föreställning om att kvinnokroppen är ett manligt privilegium återskapas i populärkultur och reklam, såväl som i porr, anser han. Uppgivna politiker Att könsdiskriminerande reklam tillåts kan ses som ett exempel på att politikerna tycks ha gett upp inför marknadens villkor, säger Eva-Maria Svensson. För att motverka en lag har reklambranschen inrättat ERK, Näringslivets etiska råd mot könsdiskriminerande reklam. ERK kriteras ibland för att vara tandlöst, passivt och anonymt, men Eva-Maria Svensson ifrågasätter

5 KonsumentMakt nr 5 september 2002 Sidan 5 Svenskt tobaksbolag köpte vinklad forskning om passiv rökning Svensk tobaksindustri har sponsrat vinklad forskning. Sedan tidigare är det känt att fyra kända svenska läkare agerat på Philip Morris uppdrag, bland annat genom att leverera studier som motsäger att passiv rökning orsakar cancer. Nu visar det sig att det svenska tobaksföretaget Swedish Match inte heller dragit sig för att köpa forskning. Enligt Dagens Nyheter var Swedish Match en av fyra huvudsponsorer för en kritiserad forskningsstiftelse med uppdrag att tona ned farorna med rökning. I mitten av 1990-talet inledde företaget, som då hette Svenska Tobaksbolaget, ett samarbete med de stora amerikanska tobaksjättarna via CIAR, Center for Indoor Air Research. Foto: Jan Håkan Dahlström/Bildhuset Dra bort uppmärksamhet Stiftelsen skulle starta och finansiera forskning kring inomhusluftens kvalitet. Passiv rökning, eller miljötobaksrök som man kallar det, är endast en av många föroreningar i inomhusluft, står det i avsiktsförklaringen. Syftet var att dra bort uppmärksamheten från riskerna med passiv rökning. CIAR var en desinformationsmaskin, säger Mats Lambe, docent i epidemiologi vid Karolinska institutet, som under flera månader tagit del av tidigare hemligstämplade dokument. Dokumenten blev tillgängliga efter en skadestånds- process 1998 mellan tobaksbolagen och delstaten Minnesota. Då tvingades tobaksbolagen att lägga ut alla sina handlingar på sökbara databaser. Dokumenten visar att Swedish Match hade ett utvecklat samarbete med tobaksjättarna till exempel genom att betala forskare för att kritisera en WHOstudie som visade på riskerna med passiv rökning. Det här visar att Swedish Match har agerat lika aggressivt som de stora tobaksjättarna, säger Mats Lambe. I en skadeståndsuppgörelse tvingades tobaksindustrin sedermera avveckla CIAR. Källa: DN och Expressen forts. även rådets konstruktion. ERK är ett branchorgan men försöker efterlikna en juridiskt instans. Annonser anmäls dit, som vore det polisanmälningar. Flera medlemmar, bland annat ordföranden, är jurister. Man friar och fäller. Skillnaden är att en verklig domstol offentliggör alla beslut medan ERK inte lyder under offentlighetsprincipen. Med tanke på att ERK inte är en myndighet skulle rådet kunna förhålla sig friare till uppdraget och vara mer offensiva. Om marknaden vill styra bör den också avkrävas på ansvar, säger Eva-Maria Svensson Vi kan välja bort produkter, precis som politiker. Mer om ERK: Uppsatsen ERK - en självsanerande verksamhet? har gjorts av Karin Fahlström på företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet. Fahlströms slutsats är att ERK fungerar bra inom ramen för uppdraget. Hon kritiserar dock anonymiteten och passiviteten och föreslår flera åtgärden för en mer offensiv funktion. Bland annat offentliggörande av dem som producerat fälld reklam, skärpning av kriterierna och deltagande i debatten. MARIA JACOBSSON

6 Sidan 6 KonsumentMakt nr 5 september 2002 Bostadssituation i kris: drastisk bostadsrättsomvandling och låg nyproduktion Under hösten har bostadssituationen varit en flitigt debatterad fråga, inte minst i samband med valrörelsen. Oavsett utgångspunkt kan alla enas om en sak, läget är allt annat än gott. Antalet kommuner där bostäderna inte räcker till har fördubblats de senaste tre åren, enligt Boverkets årliga Bostadsmarknadsenkät. I år var det var fjärde kommun, eller 77 stycken, som svarade att de har bostadsbrist. Ytterligare 39 kommuner säger att de har ungefär balans på bostadsmarknaden, men att det är brist på bostäder på centralorten eller i innerstaden. Uppdämt behov Enligt Boverket finns ett uppdämt behov av nya bostäder efter en tioårsperiod med mycket lågt bostadsbyggande. Mer än hälften av svenskarna bor nu i en kommun med bostadsbrist. Trots att behoven bara blir större avtar Ökningstakten i byggandet. Främsta orsaken är att byggkostnaderna ökat med nära 20 procent bara sedan förra året. Boverket beräknar i sin senaste prognos att det kommer att byggas ungefär bostäder i år, men det skulle behöva byggas minst för att täcka behovet. På grund av höga hyror och bostadspriser är det fortfarande ungdomar, ensamstående med barn och pensionärer som är förlorarna på bostadsmarknaden. Knappt en tredjedel av de planerade, nya bostäderna är hyreslägenheter. Värst är det förstås i Stockholm. En hyresrätt byter hyresgäst vart hundrade år, så låg är omsättningen av lägenheter på hyresmarknaden i Stockholm. Samtidigt är efterfrågan på lägenheter i innerstaden enorm. Detta medför att enbart de med pengar eller kontakter kan skaffa sig en bostad. Stockholms innerstad håller helt enkelt på att övertas av höginkomsttagare. Drastisk bostadsrättsomvandling Antalet hyresrätter har dessutom minskat drstiskt i och med de senare årens bostadsrättsomvandling. Andelen bostadsrätter i Stockholm var 20 procent 1990, i år är andelen uppe i 49 procent. Enligt Gunnar Söderholm, vd för Stockholms stads bostadsförmedling, har cirka hyresrätter försvunnit under perioden. Och det mesta som byggs i dag är bostadsrätter i attraktiva områden. Enligt en ny studie är hyrorna däremot förhållandevis låga i Stockholm. Det är konsultföretaget Temaplan som med stöd av europeisk bostadsexpertis har jämfört bostadsmarknaden i Stockholmsregionen med elva andra storstadsregioner. I attraktiva innerstadslägen är stockholmshyrorna extremt låga. Men samtidigt måste den som bor i ett oattraktivt område betala relativt mycket. Stockholms mindre populära områden har högre hyror än motsvarande områden i andra storstäder, där hyran tydligare korrelerar med hur attraktivt området är. Stockholm är den enda av de tolv städerna som enbart har reglerade hyror. I många Foto: Irmelie Krekin/Bildhuset

7 KonsumentMakt nr 5 september 2002 Sidan 7 andra städer existerar marknadshyror och reglerade hyror sida vid sida. även de stockholmska bostadsrättspriserna är överkomliga i ett europeiskt storstadsperspektiv, åtminstone så länge lägenheterna inte ligger i mycket attraktiva områden. Enligt studien är också Stockholm den storstadsregion där den svarta marknaden har störst omfattning. I flera av de andra storstadsregionerna existerar knappast någon marknad alls för svartkontrakt. Sämst på nyproduktion Ur hyresgästsynvinkel är Stockholm en mycket bra plats att bo på, när man väl är inne på hyresmarknaden. Förutom jämförelsevis låg hyra finns starkt besittningsskydd, rätt att hyra ut i andra hand, bytesrätt och någotsånär skydd mot chockhöjda hyror. Problemet är förstås att överhuvudtaget komma in på den stockholmska hyresmarknaden. Under 1990-talet har Stockholm haft både hög befolkningstillväxt och ekonomisk tillväxt, men trots det hamnar staden sist av de jämförda städerna när det gäller nyproduktion av lägenheter. Stockholm är den studerade stad där det är svårast för ungdomar och låginkomsttagare att komma in på bostadsmarknaden. SVERKER BJÖRK Varningstext på chips? För att förekomma stämningar liknande de som drabbat tobaksindustrin och som vi rapporterat om i KonsumentMakt ska nu amerikanska skräpmatsföretag varna sina kunder att man kan bli fet av deras produkter. En kampanj för tiotals miljoner dollar backas upp av företag som McDonalds, Coca Cola, Burger King, Pepsi, Heinz och Unilever. Kampanjen riktar sig mot barn mellan nio och tolv och deras föräldrar för att förbättra barnens kostvanor, säger Michael Mudd, en vice vd på Kraft Foods, till The Times. Jurister i England och USA tror att detta är ett första steg mot varningstext på exempelvis kakförpackningar och chips. Nedtonade GMO-ambitioner Bioteknikföretaget Monsanto tonar ned sina ambitioner att introducera sina GMO-produkter i Europa. Verkställande direktören Hendrik Verfaillie säger till Financial Times att Monsanto nu inser att det kan ta till åtminstone 2005 att få tillstånd i Europa och Brasilien för sina GMO-produkter. Verfaillie tror att man kommer att få tillstånd men att man beslutat att inte inkludera några GMOprodukter i sina finansiella prognoser för Europa fram till Uttalandet betraktas som ett medgivande från Monsantos sida att man underskattat det europeiska GMO-motståndet. När en ny storfilm ska ha premiär i Sverige så satsar filmbolagen på jättelika reklamkampanjer. Figurerna från filmen dyker upp i frukostflingor och på mjölkförpackningar. Barn uppmanas att samla figurer, tanka hem ringsignaler eller delta i olika typer av tävlingar. Och i filmernas spår kommer en uppsjö av olika prylar, allt från mjuka djur till byggsatser och dataspel. Arla gör reklam för Sagan om ringen. Och Sagan om ringen på paketet ska få barnen att dricka mjölk. Idag är de nya storfilmerna bara en mindre del i en gigantisk marknadsföringskampanj. Det filmbolagen verkligen tjänar pengar på är inte biografintäkterna, utan alla produkter som de kan sälja både genom sina egna företag och genom olika samarbets- och licensavtal med andra företag. McDonalds och Disney har till exempel ett tioårigt specialavtal om att marknadsföra varandras produkter. Happy Meal har figurerna från Disneys Boken om Puh, när den kommer ut på video, på förpackningen. Och på annonspelarna för Happy Meal gör man reklam för filmen. Samarbetet med McDonalds ger Disney en möjlighet att marknadsföra sina filmer i över hundra länder över hela världen. Filmen säljer hamburgare och hamburgarna säljer filmen. Ur Konsumentrådets kommande bok om barn och marknadsföring. Den kommer ut i mitten av oktober och det går bra att förhandsbeställa redan nu till självkostnadspris. Faxa, e-posta eller beställ via hemsidan (se redaktionsruta). Boken riktar sig främst till skolor: elever på högstadiet och gymnasiet samt lärare och intresserade som vill ha kunskaper om hur dagens reklam gestaltar sig. Konsumentrådet vill sprida kunskap, erbjuda motbilder och stimulera till eget tänkande om reklam som är ett synnerligen påtagligt inslag i det uppväxande släktets vardag.

8 Internationellt POSTTIDNING B Avsändare: Sveriges Konsumentråd Box Stockholm Standard för företagens sociala och etiska ansvar I samband med den internationella standardiseringens, ISO:s, konsumentkommittémöte i juni i Port of Spain hölls en workshop om företagens sociala och etiska ansvartagande, på engelska ofta uttryckt som CSR Corporate Social Responsibility. Vid det efterföljande konsumentkommittémötet togs initiativ för att skapa en internationell standard för CSR. Sammanfattningsvis konstaterade representanter från 35 av världens länder att ISO har en unik möjlighet att tillhandahålla en plattform för företagens arbete med att motverka de mörka sidorna av företagens globalisering. En sådan standard bör bygga på erfarenheterna från ISO 9000 och ISO serierna. Dessutom måste standarden kunna fungera tillsammans med andra CSR-riktlinjer inom till exempel FN, ILO, OETC. ISO:s styrka som utgivare av CSR-standarder är att ISO har stor tillförlitlighet, stort förtroende, global spridning, är kompatibel med WTO, har erfarenheter av certifiering samt lång erfarenhet av managementstandarder. En framtida CSR-standard bör säkerställa företagens arbete för att minska negativa sociala konsekvenser av deras verksamhet, enligt Sveriges företrädare vid mötet, Konsumentrådets internationella sekreterare Jens Henriksson. Lika viktigt är att arbetet med att stödja positiva processer i företagen systematiseras. En tänkt ny managementstandard måste förutom möjligheter till certifiering innehålla krav avseende konsumenternas rättigheter och möjligheter till deltagande. Dessutom skall etisk marknadsföring samt design för alla utgöra väsentliga delar av företagens sociala ansvarstagande. EU-kommissionen skyddar mat Matvaror som EU-kommissionen anser unika kan erbjudas ett särskilt skydd. Tre olika skyddsnivåer finns. Den högsta anger att en produkt ska tillverkas på ett visst sätt och inom en viss region. Det kan gälla Fetaost som endast får kallas så om den tillverkas traditionsenligt i vissa områden i Grekland. En annan skyddsnivå gäller till exempel den svenska Falukorven som måste tillverkas traditionsenligt, dock inte nödvändigtvis i en viss region. Nyligen öppnades en webbplats för matvaror som anmälts till EU-kommissionen för prövning om särskilt skydd. Webbtips: europa.eu.int/comm/agriculture/foodqual/ protec/firstpub/index_sv.htm Utrymme för åsikter Låt din konsumentorganisation eller folkrörelse ta tillfället att debattera europeiska konsumentfrågor. EU 2004-kommittén delar ut bidrag till ideella föreningar och andra samanslutningar som vill förbättra sin kunskap om EU:s framtid. Projekten ska ge utrymme för olika alternativ och åsikter inom ramen för debatten om EU:s framtid. Läs mer och ladda ner ansökningsblankett på kommitténs hemsida Beslut utan förankring Vid Europeiska rådets möte i den 22 juli i Sevilla beslutades att förändra strukturen och funktionen för framtida ministerrådsmöten. Delar av beslutet kom som en total överraskning för de flesta, för EUkommissionens tjänstemän likväl som för konsumentföreträdare som Konsumentrådet. Detta samtidigt som EU har föresatt sig att förbättra dialogen med det civila samhället. Under senare tid har konsumentfrågorna behandlats vid samma ministerrådsmöte som inre de marknadsfrågorna. Det är särskilt väl lämpat då flertalet konsumentfrågor har nära beröring med inre marknadsfrågor. Beslutet i Sevilla innebär att konsumentfrågorna i normalfallet ska behandlas i det nya ministerådet för arbetsmarknad, socialpolitik och hälsa. Konsumentrådet kräver att Europeiska rådet visar grundläggande respekt vad gäller att höra det civila samhället och därmed föra dialog med de organisationer som företräder Europas konsumenter. Efter konsultation med berörda parter hoppas Konsumentrådet att Europeiska rådet omprövar sitt beslut till gagn för Europas konsumenter. Redaktör internationellt: JENS HENRIKSSON

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2012

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2012 Beviljade stöd 2012 Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2012 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer på konsumentområdet.

Läs mer

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2009

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2009 Beviljade stöd 2009 Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2009 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer på konsumentområdet.

Läs mer

Referat. Dialog om reklam riktad till barn och ungdomar 18 mars 2005

Referat. Dialog om reklam riktad till barn och ungdomar 18 mars 2005 Referat 2005-04-13 Jordbruksdepartementet Dialog om reklam riktad till barn och ungdomar 18 mars 2005 Övervikt och fetma bland barn och ungdomar ökar såväl i Sverige som internationellt och med det risken

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2014 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2014 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

Föräldrajuryn om marknadsföring av livsmedel till barn

Föräldrajuryn om marknadsföring av livsmedel till barn Föräldrajuryn om marknadsföring av livsmedel till barn Oktober 2005 Konsumentföreningen Stockholm 0 Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm, KfS, har genomfört en undersökning bland medlemmarna i

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

Värdegrundsforum 14 september

Värdegrundsforum 14 september Värdegrundsforum 14 september Mänskliga rättigheter en del i det statliga uppdraget Medverkande: Patrik Åkesson verksamhetsutvecklare, Uppsala universitet Iain Cameron professor i folkrätt, Uppsala universitet

Läs mer

HEDERSRELATERAT FÖRTRYCK OCH VÅLD BLAND UNGDOMAR MED INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING

HEDERSRELATERAT FÖRTRYCK OCH VÅLD BLAND UNGDOMAR MED INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING TRIS tjejers rätt i samhället TRIS Bildades 2002 i Uppsala. Ideell organisation. Partipolitiskt och religiöst obunden. Arbetar för barn, ungdomars och kvinnors rättigheter. TVÅ VIKTIGA FRÅGOR Är det något

Läs mer

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden Motion 38 Motion 39 med utlåtanden 106 Motion 38 Kortare handläggningstider vid behov av tvångsförvaltning. Hyresgästföreningen får ibland ärenden om dålig teknisk förvaltning och bristande underhåll.

Läs mer

Granskning av fastighetsmäklare

Granskning av fastighetsmäklare Granskning av fastighetsmäklare Björn Nordlund Villaägarnas Riksförbund 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning och slutsatser... 3 3. Syfte... 5 4. Metod... 5 5. Avgränsningar och urval... 5 6. Resultat...

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser.

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. ett år senare! 2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. 2011 "Av säljaren accepterat pris - en frivillig överenskommelse mellan fastighetsmäklarna i Stockholms

Läs mer

alkoholgranskningsmannen

alkoholgranskningsmannen alkoholgranskningsmannen Detta är Alkoholg ranskningsmannen Gun Neuman kan bäst beskrivas som en blandning av bollplank och ordningspolis. Sedan 2005 är hon kvinnan bakom titeln Alkoholgranskningsmannen,

Läs mer

Konsumentmakt - bara för de starka?

Konsumentmakt - bara för de starka? 2006-08-31 Konsumentmakt - bara för de starka? Moderaternas angrepp mot konsumenterna 2(11) Socialdemokraterna STOCKHOLM Inledning Konsumentfrågorna berör oss alla. Aldrig förr har vi som konsumenter haft

Läs mer

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin.

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin. HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN 30 000 bostäder har byggts de senaste 5 åren. 75 000 hade behövts för att motsvara befolkningsökningen. 56 % eller mer än varannan

Läs mer

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig 2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning EU-kommissionen Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens Det är viktigt att yttrandefrihet, tryckfrihet och offentlighet inte enbart

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Att praktisera sin religion i Sverige Barns rättigheter Våld i

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

RAPPORT2013. Konsumentföreningen Stockholm. Föräldrajuryn. - om hormonstörande ämnen. Maj 2013

RAPPORT2013. Konsumentföreningen Stockholm. Föräldrajuryn. - om hormonstörande ämnen. Maj 2013 RAPPORT2013 Konsumentföreningen Stockholm Föräldrajuryn - om hormonstörande ämnen Maj 2013 För mer information: Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö, 08-714 39 71, 070-341 55 30 Anna Lilja, informatör,

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Mänskligarättighe ter

Mänskligarättighe ter Mänskligarättighe ter & ISO 26000 Sandra Atler, jurist ECPAT Sverige Mot barnsexhandel Barnsexhandel =kommersiell sexuell exploatering av barn Hear no evil Barnsexturism = kommersiellt sexuellt utnyttjande

Läs mer

Remissvar Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning (SOU 2015:61)

Remissvar Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning (SOU 2015:61) Finansdepartementet Enheten för offentlig förvaltning Konsumentenheten 103 33 Stockholm Stockholm Vår referens Dnr 2015-11-02 Ulrica Dyrke Fi2015/3612/OFA/KO Remissvar Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning

Läs mer

Iranskariksförbundets stadgar

Iranskariksförbundets stadgar Iranskariksförbundets stadgar 1 Definition: Iranska Riksförbundet i Sverige, IRIS som i stadgan benämns Riksförbund är en demokratisk, obunden, frivillig organisation. Riksförbundet är organiserat genom

Läs mer

FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN. - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan

FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN. - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan Strävar du efter att skapa rörlighet på bostadsmarknaden eller att få in unga på bostadsmarknaden? Eller vill du

Läs mer

Standardiseringens Konsument- och Arbetstagarråd 2015

Standardiseringens Konsument- och Arbetstagarråd 2015 Standardiseringens Konsument- och Arbetstagarråd 2015 150617 Standardiseringens Konsument- och Arbetstagarråd Har regeringens uppdrag att främja deltagande i standardiseringsarbetet både i Sverige och

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Publicering på Internet

Publicering på Internet Publicering på Internet I personuppgiftslagen (PuL) finns inga särskilda regler för publicering på Internet. Personuppgiftslagens generella regler för behandling av personuppgifter gäller även när man

Läs mer

Sammanställning Medlemspanel Mat och hälsa

Sammanställning Medlemspanel Mat och hälsa Sammanställning Medlemspanel Mat och hälsa Inledning Undersökningen genomfördes mellan den 14 juli och den 20 augusti. En påminnelse skickades ut till dem som inte svarade i första omgången. Syftet var

Läs mer

Hantering av oberoendeparadoxen exempel från miljömärkningsorganisationer

Hantering av oberoendeparadoxen exempel från miljömärkningsorganisationer Hantering av oberoendeparadoxen exempel från miljömärkningsorganisationer Kristina Tamm Hallström Handelshögskolan/ Stockholm Centre for Organizational Research (Score) Stockholm Centrum för forskning

Läs mer

Fastighetsförmedling när säljare och köpare är konsument

Fastighetsförmedling när säljare och köpare är konsument BRA ATT VETA OM Fastighetsförmedling när säljare och köpare är konsument Fastighetsmäklare En fastighetsmäklare är en person som yrkesmässigt förmedlar objekt av följande slag: fastigheter, delar av fastigheter,

Läs mer

Kan man säga nej till uthyrningar?

Kan man säga nej till uthyrningar? Kan man säga nej till uthyrningar? Vi har fått frågor om vad som gäller för offentligt finansierade institutioner i samband med uthyrning av lokaler till externpart. Riksutställningar har här gjort en

Läs mer

Nöjda och trygga kunder konsumentinformation inom försäkring

Nöjda och trygga kunder konsumentinformation inom försäkring Särtryck ur Svensk Försäkrings rapportserie 2013:2 Nöjda och trygga kunder konsumentinformation inom försäkring En sammanfattning Denna sammanfattning utgör ett särtryck ur rapporten Nöjda och trygga kunder

Läs mer

Kan tyska marknadshyror lösa den svenska bostadsbristen? Jörgen Mark-Nielsen

Kan tyska marknadshyror lösa den svenska bostadsbristen? Jörgen Mark-Nielsen Kan tyska marknadshyror lösa den svenska bostadsbristen? Jörgen Mark-Nielsen Hyresbostadsmarknaden i Tyskland Hyresrätt är den vanligaste boendeformen De flesta hyresbostäderna ägs av privatpersoner Hyresrätten

Läs mer

Anmälan om diskriminering inom samhällslivet

Anmälan om diskriminering inom samhällslivet Anmälningsblankett Sida 1 (8) Anmälan om diskriminering inom samhällslivet Den här blanketten kan du använda om du upplever att du själv eller någon annan har blivit diskriminerad, trakasserad eller utsatt

Läs mer

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder Sverigebygget 150 000 100 000 nya bostäder Nya Moderaterna vill nå 150 000 nya bostäder Nya Moderaterna presenterar i dag ytterligare åtgärder för mer och snabbare bostadsbyggande. Vi vill öka tillgången

Läs mer

Öppen bostadsmarknad

Öppen bostadsmarknad Öppen bostadsmarknad Information till fastighetsägare för att minska risken att diskriminera i samband med uthyrning Sammanställt av Fastighetsägarna Varför belysa ämnet diskriminering? ALLT OFTARE HÖR

Läs mer

Grundlagarna. Ladda ner hela sidan som ett PDF-dokument:

Grundlagarna. Ladda ner hela sidan som ett PDF-dokument: Grundlagarna Ladda ner hela sidan som ett PDF-dokument: Grundlagarna skyddar vår demokrati. De innehåller reglerna för Sveriges statsskick eller helt enkelt: samhällets spelregler. Grundlagarna har därför

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

Konsumenten är i underläge mer komplicerade finansiella tjänster stora privatekonomiska konsekvenser

Konsumenten är i underläge mer komplicerade finansiella tjänster stora privatekonomiska konsekvenser 1 Konsumenten är i underläge mer komplicerade finansiella tjänster stora privatekonomiska konsekvenser Tvingad valfrihet tvingade till valfrihet viktigt med bra icke-val Rådgivare eller försäljare? svårt

Läs mer

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Om Sektor 3 och United Minds United Minds är ett analys- och rådgivningsföretag med huvudkontor i Stockholm. Genom undersökningar och analyser

Läs mer

Fastställt på förbundsmötet oktober 2013

Fastställt på förbundsmötet oktober 2013 Målprogram Fastställt på förbundsmötet oktober 2013 Målsättning och Huvudmål Förbundet Unga Rörelsehindrade har som huvudmålsättning att ungdomar med nedsatt rörelseförmåga ska vara en del av samhället.

Läs mer

Många rättsområden! IT-rätt. Internationell dimension. Problem med IT-rätt. Intro 30/9 2004

Många rättsområden! IT-rätt. Internationell dimension. Problem med IT-rätt. Intro 30/9 2004 Många rättsområden! IT-rätt Intro 30/9 2004 Internationell dimension Avtalsrätt Köprätt Marknadsföring Straffrätt Yttrandefrihet, tryckfrihet. Personlig integritet Immaterialrätt Mats Nordenborg 1 Mats

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Handledning till den lättlästa Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst Studieförbundet Vuxenskolan 2008 Projektledare: Eva Ekengren SV Förbundskansliet Författare: Kitte

Läs mer

VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER?

VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER? VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER? Solweig Wall Ellström, KRAV, E-post: konsument@krav.se Attityder till ekologiska livsmedel Det är bra, det är viktigt och det är klokt att köpa ekologiskt.

Läs mer

Barnets. Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1

Barnets. Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1 Barnets bästa Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1 Inledning Lunds kommun arbetar aktivt för att det ska vara bra för barn att växa upp i Lund. Ett led i den ambitionen är kommunfullmäktiges

Läs mer

TIPS! TIO SAKER DU BÖR HA KOLL PÅ INOM MARKNADS- JURIDIK

TIPS! TIO SAKER DU BÖR HA KOLL PÅ INOM MARKNADS- JURIDIK TIPS! TIO SAKER DU BÖR HA KOLL PÅ INOM MARKNADS- JURIDIK & TIPS! TIO SAKER DU BÖR HA KOLL PÅ INOM MARKNADSJURIDIK Introduktion Denna lista vänder sig till dig som annonsör och till dig som arbetar med

Läs mer

Stärk rättigheterna i LSS för att komma till rätta med den restriktiva tillämpningen

Stärk rättigheterna i LSS för att komma till rätta med den restriktiva tillämpningen Skrivelse 2014-04-07 Regeringen Socialdepartementet Stärk rättigheterna i LSS för att komma till rätta med den restriktiva tillämpningen Autism- och Aspergerförbundet vill göra Socialdepartementet och

Läs mer

Information till föräldrar med dator- och TV-spelande barncc

Information till föräldrar med dator- och TV-spelande barncc Påverkas alla av medier? Är det farligt att spela datorspel? Vem bestämmer över TV? Är Internet laglöst? Finns det tjejfilmer och killfilmer? Medierådet ger kontinuerligt ut rapporter och annat material

Läs mer

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst Om oss Var med i Hyresgästföreningen lättläst Om Hyresgästföreningen I den här broschyren kan du läsa om Hyresgästföreningen. Vi berättar om vilka vi är, vad vi gör och vad vi tror på. Ring oss på telefon

Läs mer

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad 2011 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad Sammanfattning Det saknas 85 000 bostäder i Stockholms län, enligt preliminära siffror.

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om genomförande av EU:s tobaksproduktdirektiv (S 2014:16) Dir. 2015:16

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om genomförande av EU:s tobaksproduktdirektiv (S 2014:16) Dir. 2015:16 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utredningen om genomförande av EU:s tobaksproduktdirektiv (S 2014:16) Dir. 2015:16 Beslut vid regeringssammanträde den 19 februari 2015 Utvidgning av och förlängd

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKFs leverantörer och underleverantörer spelar en viktig roll i vår efterfrågekedja

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

utvärdering Möte 7. Upplägg om ni vill kan ni sen avsluta cirkeln med en fest... Diskussionsfrågor:

utvärdering Möte 7. Upplägg om ni vill kan ni sen avsluta cirkeln med en fest... Diskussionsfrågor: Möte 7. utvärdering Samling med fika 18.00 Feministcirkeln startar 18.15 och slutar cirka 20.30 Servera gärna fika till självkostnadspris. Upplägg Det kan vara bra om man gjort en plan för hur lång tid

Läs mer

Utmaningar på bostadsmarknaden

Utmaningar på bostadsmarknaden ) 1 (5) Handläggare Datum Kikki Liljeblad 20140116 Samhällsplanerare 072-247 13 56 Utmaningar på bostadsmarknaden Bostadsplanering är en komplex fråga. Många faktorer påverkar och kommunen har bara rådighet

Läs mer

Många rättsområden! IT-rätt. Internationell dimension. Problem med IT-rätt. Intro 15/6 2005

Många rättsområden! IT-rätt. Internationell dimension. Problem med IT-rätt. Intro 15/6 2005 Många rättsområden! IT-rätt Intro 15/6 2005 Internationell dimension Avtalsrätt Köprätt Marknadsföring Straffrätt Yttrandefrihet, tryckfrihet. Personlig integritet Immaterialrätt Mats Nordenborg 1 Mats

Läs mer

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1 (6) Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1. Namn, Syfte, Uppgifter. Namn. Syfte. Uppgifter. Samverkansor- Samarbetsorganet

Läs mer

Värdegrundsdelegationen Forum för främjande av värdegrundsarbetet i statsförvaltningen (2013-2016)

Värdegrundsdelegationen Forum för främjande av värdegrundsarbetet i statsförvaltningen (2013-2016) Forum för främjande av värdegrundsarbetet i statsförvaltningen (2013-2016) nu med hemsida: www.värdegrundsdelegationen.se Robert Cloarec Huvudsekreterare robert.cloarec@regeringskansliet.se Lena Marcusson,

Läs mer

"STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL"

STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL EN BOSTADSMARKNAD I FÖRÄNDRING HYRESRÄTTENS ANDEL AV BESTÅNDET 1990-2014 "STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL" Syftet med denna rapport är att

Läs mer

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Riksidrottsförbundet Idrottens Hus 114 73 STOCKHOLM Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Idrottsrörelsen detta stolta slagskepp i moder Sveas i övrigt sjunkande folkrörelseflotta

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

VILKA REFORMFÖRSLAG FINNS FÖR EN MER DYNAMISK BOSTADSMARKNAD HENRIK TUFVESSON FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM

VILKA REFORMFÖRSLAG FINNS FÖR EN MER DYNAMISK BOSTADSMARKNAD HENRIK TUFVESSON FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM VILKA REFORMFÖRSLAG FINNS FÖR EN MER DYNAMISK BOSTADSMARKNAD HENRIK TUFVESSON FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM PROBLEMBILDEN VÄLKÄND Kraftig urbanisering städerna växer Bostadsbrist särskilt hyresrätter i centrala

Läs mer

Riktlinjer för Österåkers kommun avseende gåvor, finansiella bidrag och sponsring

Riktlinjer för Österåkers kommun avseende gåvor, finansiella bidrag och sponsring Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-18 1} AU 6:14 Dnr. KS 2013/296-020 Riktlinjer för Österåkers kommun avseende gåvor, finansiella bidrag och sponsring Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT XV Inre marknad och finansiella tjänster Fri rörlighet för informationstjänster. Bolagsrätt och finansiell information. Fri rörlighet för information, datasäkerhet

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD FÖR PALMECENTRETS REPRESENTANTER OCH KONSULTER GODKÄND AV PALMECENTRETS LEDNING, 2009-06-23

UPPFÖRANDEKOD FÖR PALMECENTRETS REPRESENTANTER OCH KONSULTER GODKÄND AV PALMECENTRETS LEDNING, 2009-06-23 UPPFÖRANDEKOD FÖR PALMECENTRETS REPRESENTANTER OCH KONSULTER GODKÄND AV PALMECENTRETS LEDNING, 2009-06-23 INLEDNING Olof Palmes Internationella Center ( Palmecentret ) är arbetarrörelsens organisation

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Pressmeddelanden från Konsumentverket. Pressurklipp från Sändaren nr 21. EU regler kan hota ideell second hand i Sverige 2008

Pressmeddelanden från Konsumentverket. Pressurklipp från Sändaren nr 21. EU regler kan hota ideell second hand i Sverige 2008 Beredning 2009 01 28 1 1 Konsumentnämnden 2009 02 11 1 1 Meddelanden Bilagor: Pressmeddelanden från Konsumentverket, pressurklipp från Sändaren, inbjudan till BUS dagarna Pressmeddelanden från Konsumentverket

Läs mer

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 1 SSU:s uppgift 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Vår uppgift är att samla unga människor med socialdemokratiska värderingar samt de unga som delar

Läs mer

Schyssta Pengar. Strategi för finansiella tjänster

Schyssta Pengar. Strategi för finansiella tjänster Schyssta Pengar Strategi för finansiella tjänster Bakgrund 1985 beslöt Sveriges Riksbank att avreglera den svenska kreditmarknaden. Det innebar bland annat att bankerna i princip fick låna ut obegränsat

Läs mer

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter 30 september 2011 Ministry for Rural Affairs, Sweden Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter Sammanfattning av svenska ståndpunkter Övergripande

Läs mer

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas.

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas. Dnr: Fi S 2014:19/2015/23 2015-05-18 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten Fi S 2014:19 Förslag till ändringar i instruktion för Konkurrensverket Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161)

Läs mer

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna.

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna. STADGAR FÖR WE EFFECT 1 ÄNDAMÅL We Effect är en ideell förening som i samverkan med sina medlemsorganisationer arbetar för att skapa engagemang, bilda opinion, mobilisera resurser och vinna människors

Läs mer

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln EU-ekologiskt Baseras på EU:s förordning för ekologiskt jordbruk. Ekologisk odling betyder att inte kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel används. Märkningen

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Gordon Hahn Jobbar för en organisation som heter Serus och har varit med och tagit fram en plattform för hur man kan jobba

Läs mer

Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering

Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering i dess lydelse den 1 april 2006 Lagens ändamål 1 Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna

Läs mer

opinionsbildning i konsumentfrågor.

opinionsbildning i konsumentfrågor. Konsumentföreningen Stockholm (KfS) är en medlemsstyrd ekonomisk förening och en av de största av Sveriges 54 konsumentföreningar. KfS grundades 1916 och har idag 580 000 medlemmar och närmare 450 förtroendevalda.

Läs mer

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut Mål och riktlinjer 2015-2017 Justerat enligt kongressbeslut 1 Mål och Riktlinjer 2015 2017 Sveriges Pensionärsförbund, SPF, går in i en ny kongressperiod, visare och än mer kompetent i frågor som rör seniorer

Läs mer

Funktionsnedsättning och etniska minoritetsföreningar

Funktionsnedsättning och etniska minoritetsföreningar Funktionsnedsättning och etniska minoritetsföreningar Funktionsnedsättning och etniska minoritetsföreningar SIOS Bellmansgatan 15, 1 tr, 118 47 Stockholm Tel. 08-55 69 33 60 (vx). Fax 08-643 90 68 E-post:

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Moderaterna Kristdemokraterna Centerpartiet Folkpartiet Miljöpartiet Socialdemokraterna Vänsterpartiet

Moderaterna Kristdemokraterna Centerpartiet Folkpartiet Miljöpartiet Socialdemokraterna Vänsterpartiet Enkät Val 2010 Moderaterna Kristdemokraterna Centerpartiet Folkpartiet Miljöpartiet Vänsterpartiet Allmänna frågor Fråga 1 Har ert parti tagit fram ett eget konsumentpolitiskt program inför valet? Om ni

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare Promemoria 2010-10-07 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare Bakgrund Den 1 december 2010 träder en reform för att påskynda nyanlända

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Så vill unga bo. Sammanfattning

Så vill unga bo. Sammanfattning Så vill unga bo - Bosparandet bland unga har ökat - Sju av åtta 18-åringar vill inte bo hos sina föräldrar - Det egna länet lockar mest när unga väljer bostadsort SÅ VILL UNGA BO 1 SBAB PRIVATEKONOMI 28

Läs mer

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Näringsdepartementets promemoria Inom Näringsdepartementet har upprättats

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Barns rättigheter Våld i nära relationer Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer

A. Offentlig upphandling är byråkrati till ingen nytta. (http://www.dn.se/debatt/offentlig-upphandling-ar-byrakrati-till-ingennytta/)

A. Offentlig upphandling är byråkrati till ingen nytta. (http://www.dn.se/debatt/offentlig-upphandling-ar-byrakrati-till-ingennytta/) Lektion 15 SCIC 10/01/2014 TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling A. Offentlig upphandling är byråkrati till ingen nytta (http://www.dn.se/debatt/offentlig-upphandling-ar-byrakrati-till-ingennytta/)

Läs mer

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Thomas Nilsson Sekreterare SLUTRAPPORT Datum 2011-11-14 1 (6) Sociala medier och medborgardialog Uppdrag I december 2010 beslutade regionfullmäktige

Läs mer

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN Mäklarsamfundet granskar trögrörligheten på bostadsmarknaden JULI 2015 VI HAR FRÅGAT DE ÄLDRE VAD DE SJÄLVA VILL! FAKTA OM GRANSKNINGEN TNS Sifo har ställt

Läs mer

Utdrag ur anförande från KLYS vid Filmallians Sveriges seminarium om illegal fildelning den 28 april:

Utdrag ur anförande från KLYS vid Filmallians Sveriges seminarium om illegal fildelning den 28 april: Utdrag ur anförande från KLYS vid Filmallians Sveriges seminarium om illegal fildelning den 28 april: KLYS är en samarbetsorganisation för olika konstnärsgrupper som författare, bildkonstnärer, tonsättare,

Läs mer