Fastighetsmarknaden Din guide till bättre lokal Nummer 2 mars 2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastighetsmarknaden Din guide till bättre lokal Nummer 2 mars 2004"

Transkript

1 Fastighetsmarknaden Din guide till bättre lokal Nummer 2 mars 2004 Säkerhet en lönsamhetsfråga Företagets säkerhet handlar om att hantera eventuella risker och att metodiskt analysera skyddsbehovet. Att uppnå en rimlig säkerhetsnivå är att uppnå trygghet, att förbygga brott och olyckor så långt det går och att minimera konsekvenserna om det trots allt skulle gå fel. På så sätt skapar man också förutsättningar för att öka företagets lönsamhet. sid 4 Företagsetablering i Mälardalen Fler och fler företag har insett fördelarna med att etablera sitt företag någonstans i Mälardalsregionen och helt enkelt byta ut storstadsstressen mot lugnet i Mälardalen. Förutom de rent ekonomiska fördelarna med en generellt lägre kostnadsnivå och god tillgång på arbetskraft har man fortfarande kvar närheten till storsaden Stockholm. Kort sagt kan man äta kakan och ändå ha den kvar. sid 6 Hyresgästrådgivning ett klokt val För att undvika att fatta beslut på bristfälliga underlag bör man låta en oberoende hyresgästrådgivare stödja företgagsledningen när det gäller lokal- och hyresfrågor. På så sätt kan företagsledningen och dess medarbetare nyttja sin tid rätt, då dessa frågor kräver mycket tid, engagemang och kunnande. sid 7 Slutspurt i tävlingen om Slussens framtid sidan 12 InfraCity satsar på trivsel Målet är att InfraCity ska bli affärsparken framför andra i Stockholmsområdet. Bra lokaler är väldigt viktigt, men trivseln i affärscentrat är minst lika viktigt för att få dit hyresgäster. Arne Månsson, chef på InfraCity vill skapa en intressant och levande affärspark, strategiskt placerad mellan Stockholm och Arlanda. sid 8-9 ANNONS ANNONS X Se filmen: Marievik. Kontor vid vattnet. Hur beskriver man Stockholms största vattenspegel? Finns det ord som gör att du blir intresserad av att flytta kontoret hit? Om du söker moderna lokaler nära city och nära de stora trafiklederna så ska du se filmen. Eller ännu hellre: Se Marievik live. Ring Filmen kan du se på vår hemsida: Drottkoncernen är på väg att delas i två delar Fabege med inriktning mot kontor i Stockholm och Bostadsaktiebolaget Drott med bostäder på tillväxtorter i Sverige. Medföljer som oberoende tematidning i Dagens Industri, mars 2004

2 Se över säkerheten på ditt företag! Innehåll: Säkerhet en lönsamhetsfråga sidan 4 Byt storstadsstressen mot lugnet i mälardalen sidan 6 Låt proffsen sköta hyresfrågorna sidan 7 Välkommen till ett nytt nummer med Stockholms bästa guide till en bättre lokal. Som vanligt har vi försökt täcka in ett brett spektra av ämnen som relaterar till fastigheter och lokaler. Temat i tidningen denna gång är företagssäkerhet. Företagssäkerhet som företeelse omsätter varje år miljardbelopp i Sverige. För de flesta är säkerhet synonymt med bevakning och larmsystem men bilden är betydligt mer komplex än så. Vi valde att reda ut begreppen med Tommy Svensson som arbetar med säkerhetsfrågor på Svenskt Näringsliv som menar att säkerhet framför allt handlar om medvetet risktagande. Givetvis ska man försöka förebygga brott och skada men samtidigt är det viktigt att dra gränsen någonstans och ta en kalkylerad risk när man väljer att inte skydda allt. Genom att göra en riskanalys stimuleras det medvetna risktagandet vilket i sin tur skapar lönsamhet för företaget, menar han. InfraCity satsar på trivsel sidan 8-9 Harald Norbelie: Dalfolket slog sig ner vid Norrtull sidan 10 Även fasaden ett värde har sidan 11 Slutspurt i tävlingen om Slussens framtid sidan 12 Checklista vid flytt sidan 13 Kungstrappan invigd sidan 14 Låt den oberoende hyresrådgivaren sköta hyresfrågorna Internationellt är hyresgästrådgivning en vanlig företeelse men i Sverige är det ett ganska nytt fenomen. Här är många företag vana att lita på den interna organisationen när det gäller hyres- och lokalfrågor. Nackdelen är att frågorna tar mycket tid och resurser i anspråk och Ken Strand på fastighetsrådgivningsföretaget Cushman & Wakefield Healy & Baker menar att många företag skulle tjäna på att låta en oberoende hyresgästrådgivare stödja företagsledningen med lokalfrågorna istället. Företagsetablering som geografisk fråga. Var ska man slå ner sin verksamhets pålar? Ett naturligt mål verkar vara att söka lokaler enligt centrum-periferimodellen. Centrumområdet har den största dragningskraften men också de högsta hyrorna. Letar man sig utåt blir det framför allt billigare. Men finns det fler fördelar med att etablera sin verksamhet långt från ett givet centrum och måste man ens sitta i Stockholmsområdet? Vi har tittat lite närmare på två alternativ till att etablera sig i centrala Stockholm. Det ena är InfraCity i Upplands Väsby som Vasakronan haft som mål att förvandla till Sveriges mest attraktiva affärspark. Det andra är en titt på vad mälardalsregionen har att erbjuda, närmare bestämt tillväxtstarka Eskilstuna. Vår medarbetare Harald Norbelie ger oss naturligtvis på sitt sedvanligt stilsäkra sätt en inblick i hur livet tett sig och människorna betett sig i vår stad under olika tidsperioder. I detta nummer går han närmare in på gränsen mellan staden och områdena strax utanför tullarna. Är fasaden en kostnad för fastighetsägaren eller en potentiell inkomstkälla? Definitivt det senare, anser Daniel Holmqvist på konsultföretaget Fasadpartner. Han menar att det idag finns en stor efterfrågan på att utnyttja husfasader i kommersiellt syfte men att kunskapen hos fastighetsägarna om fasadernas kommersiella värde ofta är dålig. Vi på Fastighetsmarknaden hoppas att dessa och andra artiklar i detta nummer ska bidra till en stunds trevlig förströelse. Trevlig läsning Petter Renhuldt Missa inte chansen att nå läsarna i nästa nummer av Fastighetsmarknaden som utkommer den 22 april För annonsering kontakta Andreas Hall Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus FASTIGHETSMARKNADEN EN TITEL FRÅN MEDIAPLANET Annonsförsäljning: Andreas Hall, MediaPlanet, Redaktion: Helena Mannerfelt och Petter Renhuldt, Grafisk form: Katarina Engwall, Mediaplanet. Repro: Ordbild. Tryck: Svenska Tryckcentralen. För info om bilagor i dags- och kvällspress: MediaPlanet, Distribueras med Dagens Industri, mars Tyck till om våra tidningar: 2

3

4 Tema företagssäkerhet Säkerhet en lönsamhetsfråga Säkerhet handlar om trygghet, om att förebygga brott och olyckor så långt det går och om att minimera konsekvenserna om något trots det går fel. Men hur långt är det rimligt att gå för att skydda sin verksamhet? Tommy Svensson som arbetar med säkerhetsfrågor på Svenskt Näringsliv menar att säkerhetsfrågan ytterst handlar om riskhantering och om att värdera riskerna. Regeringskansliet tar plats i gamla Posthuset Regeringskansliet flyttar in i gamla Posthuset på Vasagatan i Stockholm. Statens fastighetsverk köper det klassiska huset i centrala Stockholm från Postens pensionsstiftelse. Tanken är att anställda inom Regeringskansliet om knappt två år ska börja disponera lokalerna. Kansliet behöver evakueringslokaler för lång tid framåt. Vi går igenom kvarter för kvarter i södra Klara och ser en ombyggnadsperiod på tio till tolv år för kansliets övriga lokaler, säger Roland Persson, fastighetschef vid Statens fastighetsverk till Svenska Dagbladet. - Om man metodiskt analyserar företagets skyddsbehov och gör en ekonomisk bedömning av vad som är en rimlig säkerhetsnivå för verksamheten skapar man även förutsättningar för att öka företagets lönsamhet. Säkerhet är en ständig aktuell fråga och såväl branschorganisationer som säkerhetsföretag jobbar idag intensivt med att upplysa företag om vikten av att arbeta med förebyggande av brott och olyckor samt att minska konsekvenserna om man drabbas. Tommy Svensson arbetar med säkerhetsfrågor på Svenskt Näringsliv med nätverket Näringslivets Säkerhetsdelegation och propagerar för att företag ska arbeta aktivt och metodiskt med säkerhetsfrågor. Vare sig det handlar om person-, informations- eller fysisk säkerhet är det viktigt att ställa sig rätt frågor för att kunna hantera säkerhetsfrågorna på ett framgångsrikt sätt. Självklart är det viktigt att ha ett bra larmsystem om något oförutsett händer i ditt företags lokaler, som brand eller inbrott. Men då har olyckan redan varit framme. Tommy menar att det istället gäller att se till att minska risken för att drabbas. En obligatorisk början borde vara att göra en riskanalys som visar hotbilden och värderar riskerna i verksamheten. För att uppnå en hög företagssäkerhet krävs att man på ett förutsättningslöst sätt genomlyser de verksamhetskritiska delarna. Gör man det får man också rätt nivå på säkerhetsskyddet och man skulle kunna sammanfatta frågeställningarna i riskanalysen så här: 1. Analys av situationen vilken hotbild har företaget? Kommer hoten utifrån eller inifrån, handlar det om brand, stöld, data/it-brott, elavbrott mm? 2. Förebygga brott och olycka. Hur stor är sannolikheten att drabbas och vad blir konsekvenserna? Vad kan jag göra för att undvika det mest allvarliga? 3. Begränsa skadorna. Hur kan jag se till att avbrottet i verksamheten blir så lindrigt som möjligt? 4. Ekonomisk värdering. Vilken ekonomisk risk är jag beredd att ta? Ska jag ta den själv eller ska man dela risken med hjälp av försäkringar? Just den ekonomiska aspekten på säkerhetsarbetet är enligt Tommy Svensson viktig att inte glömma bort eftersom säkerhet ytterst är en fråga om lönsamhet. Skyddet av verksamheten inte får bli ett självändamål. Därför är det viktigt att man även gör en ekonomisk bedömning av vilken nivå av säkerhet som är rimligt samt hur mycket skyddet får kosta. En säkerhetsansvarig som bara tänker på att höja skyddet tänker fel. Det kan vara ekonomiskt försvarbart att inte skydda allt in i minsta detalj. Att skydda sig är en sak men någonstans drar man gränsen och tar en kalkylerad risk när man väljer att inte skydda allt. Tommy Svensson menar att när man arbetar metodiskt med säkerhetsfrågor och gör en riskanalys av sin verksamhet leder det fram till ett medvetet risktagande och det skapar lönsamhet. Om man vänder på resonemanget lägger man pengar och resurser på fel poster i verksamheter påverkar det företagets verksamhet negativt. Att stimulera det medvetna risktagandet leder ju till att man vågar ta risker och det är då man tjänar pengar. Petter Renhuldt Näringslivets Säkerhetsdelegation NSD NSD är ett forum för idé-, erfarenhets- och kunskapsutbyte för säkerhetsfrågor i syfte att bidra till bättre säkerhets- och riskmedvetande i företagen och hos allmänheten. Inom NSD finns en central delegation som koordinerar och ger stöd åt regionernas verksamhet, initierar och driver utvecklingsprojekt, bidrar till kompetensutveckling inom strategiska områden och ger råd till Svenskt Näringsliv i arbetet med säkerhetsfrågor. Han tycker att arkitekt Ferdinand Bobergs 101-åriga paradfastighet passar väl in i verkets bestånd. Verket äger de fastigheter som staten bedömer har historiskt värde eller bör ägas av säkerhetsskäl, till exempel ambassader utomlands. Det blir inga förändringar exteriört. Men det krävs viss upprustning invändigt. Självklart förändrar vi inget som är skyddsvärt. Vårt uppdrag är ju att förvalta byggnadsminnen, säger Roland Persson som dock inte kan säga hur mycket renoveringen kan komma att kosta skattebetalarna. Vd:n för Postens pensionsstiftelse, Dag Hasslegren, är nöjd. Sedan en tid har Postens tidigare huvudkontor stått utan hyresgäster. Vi fick ett högre pris än när vi köpte fastigheten för sju år sedan. Det här förstärker stiftelsens konsolideringsgrad, säger Hasslegren. Var det tufft att bli av med huset? Man måste ha respekt för ett så här stort objekt. Hur mycket försäljningen ger kan han inte avslöja eftersom fastigheten säljs till en statlig myndighet och därmed ingår i statens kommande budget. Priset blir offentligt när vårpropositionen läggs. Köpet är villkorat av riksdagens och sedan regeringens beslut. Fram till halvårsskiftet ligger Posthuset därför i malpåse. Först därefter kan renovering påbörjas. 4

5 Välkommen till Förvaltaren Hitta en ledig lokal i Sundbyberg Fastighets AB Förvaltaren äger och förvaltar kvm kommersiella lokaler inom Sundbyberg. Hallonbergen Yta: kvm Gatuadress: Rissneleden 6 Område: Hallonbergen- Sundbypark Företaget Ericssons välbelägna och moderna kontor om kvm i Hallonbergen, med utsikt över nya Sundbypark området, finns nu tillgängligt. Invid fastigheten ligger Hallonbergens centrum där det finns utmärkta kommunikationer som T-bana och bussar. I området finns även butiker, restauranger samt konferensanläggningen Gårda. Fastigheten genomsyras av modern effektivitet, flexibilitet, högteknologi och säkerhet. Mycket bra profileringsläge invid E18/E4, 10 minuter från Stockholms centrum, 5 minuter från Bromma och 20 minuter från Arlanda flygplats. Centrala Sundbyberg Yta: kvm Gatuadress: Starrbäcksgatan 1 /Järnvägsgatan Område: Centrala Sundbyberg Sällsynt tillfälle bereds nu företag att etablera sig i den unika fastigheten Makaronfabriken, uppförd 1904 och senast renoverad Representativt centrumläge nära alla tänkbara kommunikationer. Alla plan är ljusa, fräscha och flexibla. Rissne Yta: kvm Gatuadress: Rissneleden Område: Rissne Moderna, flexibla och ljusa kontor i gott skick. Fastigheten erbjuder flera separata ytor om kvm. Lokalerna ligger nära Rissne centrum i moderna kontorskomplex. Fastigheten har ett bra skyltläge, ligger nära T-banan och bussar, samt har även goda parkeringsmöjligheter både inne och ute. I fastigheten inryms även en egen restaurang. Nytillkomna lokaler Kontor Yta Område kvm Storskogen 788 kvm Hallonbergen/Sundbypark kvm Hallonbergen/Sundbypark Kontor Yta Område 750 kvm Hallonbergen/Sundbypark 14 kvm Hallonbergen/Sundbypark 223 kvm Hallonbergen/Sundbypark 253 kvm Hallonbergen/Sundbypark 460 kvm Hallonbergen/Sundbypark kvm Hallonbergen/Sundbypark Kontor/ lager/ produktion Yta Område kvm Centrala Sundbyberg kvm Centrala Sundbyberg kvm Hallonbergen/Sundbypark 860 kvm (2x430) Centrala Sundbyberg 300 kvm Centrala Sundbyberg Kontor Yta Område 300 kvm Rissne Centrum 1112 kvm Rissne 588 kvm Rissne 310 kvm Rissne Robert Kull Tel: , Fax: , Hittar du inte lokalen du söker? Gå in på Förvaltarens webbtjänst Där hittar du mer information om våra lediga objekt.

6 Företagsetablering i Mälardalsregionen Byt storstadsstressen mot lugnet i Mälardalen Hyresmarknaden vänder uppåt i år Kontorshyrorna i Stockholm vänder uppåt i slutet av året. Det spår fastighetskonsulten Newsec i sin vårrapport. Hyresgästerna är främst intresserade av moderna fastigheter i citylägen. Efter flera år med sjunkande kontorshyror i Stockholm visar marknaden tecken på att vända uppåt. I rapporten spår Newsec att hyrorna bottnar vid halvårsskiftet. Vi kommer att få en vändning i Stockholms city mot slutet av året, säger Jan Wejdmark, rådgivningschef på Newsec. Att etablera sitt företag någonstans i Mälardalsregionen är någonting som allt fler företagare överväger. Fördelarna är enligt förespråkarna många förutom rent ekonomiska fördelar med ett generellt lägre kostnadsläge och god tillgång på arbetskraft innebär en etablering i Mälardalsregionen också att man har kvar närheten till storstaden Stockholm. Kort sagt innebär företagsetablering i Mälardalsregionen att det går att äta kakan och ha den kvar. Lennart Larsson, vd för Eskilstuna Marknadsföring AB, anser att det finns många fördelar för Stockholmsbaserade företag att omlokalisera sig till ett mindre samhälle i regionen. Hans åsikt är att Mälardalsregionen är dynamisk och attraktiv ur tillväxtsynpunkt, inte minst med tanke på sitt centrala läge där inte mindre än en tredjedel av Sveriges befolkning bor och verkar. Tittar man på Eskilstuna har staden under en längre tid haft en stark tillväxt och är en av flera klassiska industriregioner som överraskar positivt i Affärsvärldens årliga tillväxtrankning. Regionen hade den snabbaste tillväxten av alla regioner under 2001 och Lennart Larsson förklarar att orten bland annat är intressant som etableringsort för verksamheter inom logistik och varudistribution. Eskilstuna ligger i en region där cirka tre miljoner människor lever och verkar. Vidgar man radien något når man hälften av Sveriges befolkning och du har Stockholm på nära avstånd. Enligt undersökningar som gjorts ligger staden idealiskt till för varudistribution och rikstäckande distribution av varor kan inte genomföras mera effektivt och till lägre kostnad än just härifrån. Förutom logistikföretag har Eskilstuna även blivit intressant som etableringsort för en rad andra typer av företag. Nyetableringen av företag och inflyttningen av tågpendlande stockholmare har sammantaget bidragit till att Eskilstunas befolkningskurva vänt uppåt efter en lång utförsbacke. Närheten till storstaden men med en mindre orts livskvalitet är uppenbarligen en attraktiv kombination. För företagaren kan Eskilstuna erbjuda ett generellt gynnsammare kostnadsläge för de viktiga bas- och servicefunktionerna, från kontorslokaler och reklambyråer till advokatbyråer och bostadslösningar. Vidare är utbudet av kompetens- och arbetskraftsförsörjning bättre än i Stockholm. Dessutom vill jag påstå att lojaliteten bland de anställda är bättre på mindre orter. Lennart Larsson vill också slå ett slag en allmänt bättre livskvalitet som han anser präglar mindre orter, som inte bara omfattar lägre kostnader för boendet utan också ett bra utbud av kultur och nöjen samt många bekvämlighetsfaktorer. Eskilstuna är det närmaste alternativet till en storstad på södra sidan av Mälaren samtidigt som allt finns på gångavstånd inklusive högskola. Serviceutbudet ligger centralt beläget, du slipper hopplösa trafiksituationer och parkering är sällan ett problem. Vi har också ett kultur- och nöjesutbud i staden som jag anser håller hög klass. Bra kommunikationer är en annan faktor som Lennart Larsson anser bidrar till att göra Eskilstuna och resten av regionen intressant. - Stockholm finns på tolv mils avstånd från Eskilstuna vilket motsvarar cirka en timmes tågfärd. Till hösten är det också premiär för nya dubbeldäckade tåg på Svealandsbanan, vilket minskar restiden något och gör resan bekvämare med alla möjliga moderniteter. Dessutom kommer det till hösten finnas motorvägssträckning hela vägen mellan Stockholm och Eskilstuna. Det innebär att avståndet krymper ytterligare till storstaden och att man kan hålla kontakten trots flytten, avslutar han. Petter Renhuldt IT-febern år 2000 När IT-febern rasade som värst år 2000 noterades hyresnivåer på kronor per kvadratmeter och år för kontor i Stockholms innerstad. Nu är hyrorna betydligt lägre, omkring kronor per kvadratmeter. Konjunktursvackan har tvingat bolagen att dra ned sina kostnader. Det är en trend att allt fler hyresgäster väljer moderna och välplanerade lokaler på bra adresser, säger Jan Wejdmark. I Storstockholm finns 14,2 miljoner kvadratmeter kontor. Elva procent, eller 1,5 miljoner kvadratmeter, står tomma. Vakansgraden stabiliseras i år och börjar sjunka så smått under 2005, enligt Newsec. I Göteborg sjunker kontorshyrorna något i år. Men 2005 startar en blygsam vändning uppåt. I Malmö ligger hyresnivåerna i bästa läge kvar på kronor per kvadratmeter under Uppköpsvåg Newsecs rapport sätter även ljuset på uppköpsvågen på den svenska fastighetsmarknaden. Fastigheter för 85 miljarder kronor bytte ägare i fjol. Ett nytt rekord. De utländska investerarna står för 77 procent av totalsumman. Bland köparna märks tyska Deka och amerikanska Whitehall. - De utländska placerarnas intresse för svenska fastigheter kommer att vara stort även under 2004, säger Jan Wejdmark. Stabil svensk ekonomi Den stabila svenska ekonomin är en viktig orsak till de utländska fastighetsfondernas köplust. Även andra faktorer spelar in. Till exempel låga transaktionskostnader och en likvid marknad. Representativt kontor i bästa läge Kungsgatan 54 Centralt i Stockholm i hörnet Drottninggatan och Kungsgatan, ligger detta attraktiva kontor. Lokalerna omfattar totalt 950 kvm men är delbara på ca: 450 kvm respektive ca: 500 kvm. Lokalerna är välförsedda med sammanträdesrum. Området erbjuder mycket god tillgång till restauranger, närservice och kommunikationer gångavstånd till T-bana Hötorget och T-Centralen, Pendeltåg och Arlanda Express samt flera innerstadsbussar utanför dörren. Missa inte detta tillfälle denna lokal måste ses! Vem drog in snöslasket? Uthyrningen handhas av Tenant & Partner. För mer information kontakta Jesper Trotzig, telefon alternativt på e-post Midskogsgränd Stockholm tel fax mobil

7 Låt proffsen sköta hyresfrågorna Lokalanskaffning är komplicerade frågor som ofta kräver mycket tid och resurser för företaget. Trots det betraktas lokalanskaffning allmänt som en intern fråga av många svenska företag. Ken Strand på fastighetsrådgivningsföretaget Cushman & Wakefield Healy & Baker menar att många företag skulle tjäna på att låta en oberoende hyresgästrådgivare stödja företagsledningen med lokalfrågorna istället. Det handlar om att nyttja sin tid och resurser rätt. Lokal- och hyresfrågor kräver mycket tid, engagemang och kunnande av ledning och medarbetare. Att använda sig av en extern rådgivaren är en garanti för ledningen att visa medarbetare, styrelse och ägare att lokalfrågan styrs effektivt och med god kvalitet. Bolag har helt enkelt inte råd att fatta beslut på bristfälliga underlag. Nytt fenomen i Sverige Ur ett internationellt perspektiv är hyresgästrådgivning kallat Corporate Services eller Corporate Real Estate Services (CRES) en vanlig företeelse men i Sverige är fenomenet relativt nytt. I Sverige är många företag vana vid att förlita sig på den egna förmågan när det gäller att sköta hyres- och lokalfrågor. Ett vanligt argument är att man anser att det är man själv som har den bästa insikten i den egna verksamhetens behov. Det stämmer visserligen men det betyder inte automatiskt att man också kan fastighetsfrågor bra. Kompetens- och resursstöd till den interna projektgruppen Ken Strand förklarar att lokalfrågor ofta kräver en aktiv projektgrupp som behöver driva parallella processer inom företaget, i fastighetsmarknaden och mot olika leverantörer. Medarbetarna i projektgruppen behöver ha kompetens inom områdena organisation, finansiering/investering samt kostnads- och intäktsanalys, teknik, projektledning och juridik. Att ta hjälp av en professionell rådgivare kan vara ett behövligt stöd för att avlasta en projektgrupp, inte minst i tider där interna projektledare ofta bränner ut sig. Aktiv styrning av företagets lokalrelaterade kostnader Ken Strand upplever att lokalrelaterade frågor börjar bli en allt mer frekventerad fråga på företagsledningars agenda, vilket är en trend såväl internationellt som nationellt. För många bolag har ofta enbart direkta lokalkostnader styrts, men nu börjar även de indirekta lokalrelaterade kostnaderna att styras. - Vi ser ett allt mer omfattande behov av den strategiska rådgivningen som vår typ av verksamhet kan bidra med och vi tror oss kunna medverka till att förbättrad styrning av de lokalrelaterade kostnaderna. Lokalkostnader i perspektiv För de flesta verksamheter är lönekostnader och lokalkostnader de enskilt största kostnadsposterna. Som rådgivare vill Cushman & Wakefield Healy & Baker givetvis bidra till att skapa en så kostnadseffektiv lokallösning som möjligt, men Ken Strand betonar att det bör vara i en kombination med att lokalen är verksamhetsanpassad och bidrar till verksamhetens produktivitet. - I en för företagen föränderlig omvärld börjar det vara allt viktigare att bygga in flexibilitet i hyresavtalen, vilket påverkar fastighetsägarnas kalkylgrunder och sålunda företagens lokalkostnad, avslutar han. Petter Renhuldt Renoveringen av Moderna muséet blev dubbelt så dyr 334 miljoner kronor blev slutnotan för renoveringen av Moderna museet och Arkitekturmuseet i Stockholm nästan dubbelt så mycket som i en prognos från i höstas. Det blev dyrare eftersom vi upptäckte fler saker som behövde renoveras under resans gång. Vi förde också diskussioner med museerna som vi först nu kan överblicka och sedan genomförde vi förbättringsåtgärder, säger Bo Jonsson, generaldirektör på Statens fastighetsverk, till TT. Verket redovisade resultatet av renoveringen på en presskonferens på tisdagen. Bo Jonsson menar att prognosen på 170 miljoner kronor gällde renoveringskostnaderna. Där ingick inte det ytterligare behov av renovering som upptäcktes senare under hösten. I prognosen ingick inte heller exempelvis kostnaderna för förbättring av lokalerna eller den hyresreducering som museerna fick. Enligt Fastighetsverket har kostnaderna inte redovisats tidigare eftersom de var svåra att förutsäga. Blev klart först nu De stora utgiftsposterna var renoveringen, hyra av tillfälliga lokaler, flyttkostnader och hyresreduceringar. Resultaten presenteras strax efter den högtidliga återinvigningen men Fastighetsverket hävdar att siffrorna inte blev klara förrän nu. Vi har först nu levererat årsredovisningen till regeringen, det var i går. Direkt efter det har vi sammanställt allt, och det har vi gjort så fort vi har kunnat, säger Bo Jonsson. Garantitiden för museibygget hade löpt ut när skadorna upptäcktes, men Fastighetsverket hoppas att det går att komma överens med byggföretaget NCC om ansvarsfrågan. Statens fastighetsverk kommer att stå för kostnaderna om vi inte kan få ut något av de diskussioner som inletts med entreprenören, säger Bo Jonsson. Kulturminister Marita Ulvskog konstaterar att Fastighetsverket gjort vad man ansåg nödvändigt. Byggnaden var uppenbarligen inte i ett sådant skick att den kunde fungera, ett fuskbygge. Det vore ju inte bra om staten lägger pengar på en byggnad som sedan inte kan användas. Då blir det en jättelik kapitalförstöring, säger Ulvskog till TT. Anders Ahlberg, fastighetschef på Statens fastighetsverk, tror att renoveringen blev så dyr för att det behövdes omfattande åtgärder i stora delar av museet. Man kanske kan tycka att det är helt orimligt att det har kostat så här mycket, men det är ett faktum, säger han. Moderna museet stängdes i januari 2002 sedan omfattande fukt- och mögelskador upptäckts. Den 14 februari i år, efter två års renovering, öppnade museet åter i lokalerna på Skeppsholmen. Vad gillar du? Golf, hästsport, spännande historia, slott, skogar, sjöar, mil av Mälarstränder? Allt finns i Upplands Bro! Tycker du också om teater, bio, storstadsliv? Med pendeltåget tar det mindre än 30 minuter till Stockholms city. Ungefär samma tid med bil. Bostäder tycker vi är viktigt. Många byggprojekt är påbörjade. Ännu fler bostäder med rimliga priser är på gång. Förskola, skola och annan samhällsservice är minst lika viktiga. Vi tänker fortsätta hålla en god kvalitet. Om allt detta kan du läsa på Vi sa ju att allt finns i Upplands-Bro. 7

8 Svenska storföretag säljer ut sina fastigheter Storföretagens huvudkontor blir kvar i Sverige, men utlänningar tar över - åtminstone som ägare till själva husen. När Nordea säljer sina fastigheter är svenskarna inte ens med och bjuder, skriver Dagens Nyheter. Fyra miljarder kronor väntas priset hamna på när Nordea säljer PK-huset på Hamngatan i Stockholm och kringliggande fastigheter. Vi räknar med att försäljningen ska bli klar under det första kvartalet 2004, säger Jacob Grinbaum, finanschef på Nordea som har ett av sina huvudkontor i fastigheten. Banken förhandlade i höstas med fem olika intressenter, samtliga utländska, om att sälja flerapaket med fastigheter. Nu pågår slutförhandlingar med en amerikansk fastighetsfond om paketet med PK-huset. Därmed slår Nordea två trendiga flugor i en smäll: att sälja huvudkontoret, och att sälja till utlänningar. På samma sätt sålde byggföretaget Skanska i höstas sitt huvudkontor för 1,3 miljarder till tyska CGI. Bolaget följde i fotspåren på branschkollegorna JM och NCC, som sålde sina huvudkontor till tyskar respektive britter år Statliga energijätten Vattenfall sålde sitt dåvarande huvudkontor i Råcksta i västra Stockholm till en tysk fastighetsfond redan 2001.Under 2004 planerar också teknikkonsulten Ångpanneföreningen (ÅF) att sälja sitt huvudkontor. Claes Kjellander, vd på fastighetsrådgivaren Jones Lang Lasalle, tror att den utländska dominansen bland fastighetsköparna i Stockholm består också under detta år. Stockholm ligger tidigt i konjunkturcykeln. Därför tror man att en uppgång kommer snabbare här än i andra europeiska storstäder, säger han. Intresset från de utländska fastighetsfonderna gäller inte bara huvudkontor, utan kommersiella lokaler i Stockholm generellt. Svenska köpare jämför å sin sida främst med andra svenska städer, en jämförelse som enligt Kjellander just nu ofta utfaller till landsortens fördel. Varför säljer då företagen lokalerna där de själva huserar? De flesta hänvisar till att de vill koncentrera sig på sin kärnverksamhet. Vi vill använda pengarna från försäljningen för att utveckla bankverksamheten i stället, säger exempelvis Jakob Grinbaum på Nordea. Claes Kjellander på Jones Lang Lasalle tror att den trenden kommer att fortsätta, eftersom det ofta är svårare för företag med mycket kapital bundet i fastigheter att leva upp till ägarnas lönsamhetskrav. Oavsett sådana tekniska förklaringar har försäljningarna ibland också ett drag av desperation över sig. Ett exempel på detta är krisdrabbade flygbolaget SAS, som förbättrade kassaflöde och resultat genom att i november sälja sitt huvudkontor i Frösundavik.Men inte alla storföretag har något emot att äga fastigheter. Lastbilstillverkaren Volvo äger inte bara de egna lokalerna i Göteborg utan också de fastigheter där Fordägda Volvo PV håller till. Det är en sak om man sitter i centrala Stockholm. Men hela området som vi sitter i har ju kommit till för att vi har funnits. Det finns ingen annan att självklart hyra ut till, säger MårtenWikfors, presschef på Volvo AB. Sedan har vi inte haft problem med kassaflödet så att vi behövt sälja heller. InfraCity satsar på trivsel De senaste tio åren har InfraCitys chef Arne Månsson jobbat målvedvetet för att området ska bli affärsparken framför andra i Stockholmsområdet. Bra lokaler räcker inte för att locka företag till ett modernt affärs- och handelscentrum. Trivsel är minst lika viktigt och därför har vi dels satsat på att kunna erbjuda bra service men också försökt se till att skapa en vi-känsla bland de som jobbar och verkar här i InfraCity. InfraCity är nog bekant för de flesta som någon gång färdats på E4:an mellan Stockholm och Arlanda men alltför få har nog satt sin fot i området. Det vill Arne Månsson ändra på. Ända sedan Vasakronan tog över området har han varit mannen som drivit visionen om att skapa en intressant och levande affärspark strategiskt placerad mellan Stockholm och Arlanda. Foto: Petter Renhuldt Idén i sig är ingalunda ny. Området har faktiskt funnits i 30 år och det var den ursprungliga ägaren, Lars Gullstedt, som hade en vision om att skapa en affärspark längs E4:an. Hans idé var rätt då och är det än mer idag menar Arne Månsson. Många tvivlade på projektet När man lanserade sina planer var det dock många som tvivlade på det sunda i att plöja ner stora resurser i ett trist företagsområde långt utanför Stockholm. För att ha en chans att lyckas ansåg vi det vara nödvändigt att först skapa förutsättningar för att locka nya hyresgäster. Vi insåg att ingen frivilligt etablerar sig i ett kontorsområde utanför Stockholm Foto: Petter Renhuldt om det inte har något annat än kontor att erbjuda. Därför valde vi att satsa stort på att förbättra servicen och även på att öka trivselfaktorn för hyresgästerna. Idag har man kommit en bra bit på vägen när det gäller att förvandla områdets forna lager- och industrilokaler till ett modernt affärs- och handelscentrum. Att hitta nya hyresgäster för butikslokalerna är inga problem, enligt Arne sker det kontinuerligt nya etableringar av olika butikskedjor som anser att området är intressant eftersom det ligger nära E4:an med dess stora trafikgenomströmning. Och utrymme har vi haft gott om. Totalt omfattar InfraCity kvm uthyrningsbar yta vilket är mer än femton hötorgsskrapor. Vill skapa en vi-känsla bland hyresgästerna Arne Månsson menar att affärsparken idag närmast är att betrakta som ett eget litet samhälle när man ser till serviceutbudets omfattning. Förutom ett av Sveriges största konferenshotell - Scandic InfraCity - finns här bland annat tandläkare, gym, skönhetssalong, livsmedelsbutik, flera restauranger, skräddare, mässhall och konstgalleri. Dessutom är vi måna om att skapa en vi-känsla bland de som verkar och arbetar i InfraCity och därför har vi verkligen ansträngt oss för att på olika sätt öka samhörigheten i området, säger han med stolthet i rösten. Bl.a. har vi Clubkortet för alla anställda inom området. Kortet ger rabatt hos över femton företag och butiker inom InfraCity. När det gäller kontorshyresgästerna har man medvetet satsat på få utlandsrelaterade bolag att etablera sig. Enligt Arne Månsson är det främst exponeringsmöjligheterna längs E4:an och läget nära Arlanda som lockar eftersom man har många långväga kunder som ofta anländer med flyg. Det är en satsning som har fungerat bra och när de dessutom upptäcker fördelarna med ett så bra serviceutbud blir det en extra bonus. Ovanliga marknadsföringsåtgärder Parallellt med investeringarna har man också marknadsfört InfraCity på olika sätt. Många av aktiviteterna har syftat till att höja kunskapen om vad området har att erbjuda och att locka folk att besöka området en första gång. Dels har man valt konventionell annonsering i media eller invigningsjippon men man har även satsat på lite ovanliga grepp. Konstgalleriet är en sådan. Vi vill gärna hitta sätt och aktiviteter som får folk att besöka InfraCity även efter kontorstid och intressanta utställningar är ett InfraCitys chef Arne Månsson jobbar målvedvetet för att området ska bli affärsparken framför andra i Stockholmsområdet. sätt att locka folk som normalt inte skulle ta sig tid att komma hit. Som exempel nämner han utställningen där man ställde ut konst av John Lennon. Den blev mycket lyckad. Vi hade besökare på fyra dagar vilket visar att galleriet är en bra publikmagnet för att 8

FASTIGHETSMARKNADEN. Välkommen ombord i Nacka Strand! Din guide till bättre lokal Nr 3 augusti 2002

FASTIGHETSMARKNADEN. Välkommen ombord i Nacka Strand! Din guide till bättre lokal Nr 3 augusti 2002 FASTIGHETSMARKNADEN Din guide till bättre lokal Nr 3 augusti 2002 Developer en driftig aktör i byggbranschen Utomlands är developer benämningen på en aktör i bygg- och fastighetsbranschen som är mer än

Läs mer

Fastighetsmarknaden Din guide till bättre lokal Nr 5 november 2002

Fastighetsmarknaden Din guide till bättre lokal Nr 5 november 2002 ANNONS Hela denna bilaga är en annons om fastighetsmarknaden från MediaPlanet ANNONS Fastighetsmarknaden Din guide till bättre lokal Nr 5 november 2002 Rena byggexplosionen öster om söder Strax utanför

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är en annons om fastighetsmarknaden från MediaPlanet ANNONS

ANNONS Hela denna bilaga är en annons om fastighetsmarknaden från MediaPlanet ANNONS FASTIGHETSMARKNADEN Din guide till bättre lokal Nr 2 april 2002 10 hektar kontor i city Det händer stora saker i city. Två hela kvarter byggs om och blir till närmare 100 000 kvadratmeter kontor. Det är

Läs mer

Fastighetsmarknaden Din guide till bättre lokal Nr 1 januari 2003

Fastighetsmarknaden Din guide till bättre lokal Nr 1 januari 2003 ANNONS Hela denna bilaga är en annons om fastighetsmarknaden från MediaPlanet ANNONS Fastighetsmarknaden Din guide till bättre lokal Nr 1 januari 2003 Tema Miljö: Att tänka miljömässigt är en samhällstrend

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är en annons om ekonomi för företagare från Mediaplanet ANNONS FÖRETAGARE

ANNONS Hela denna tematidning är en annons om ekonomi för företagare från Mediaplanet ANNONS FÖRETAGARE ANNONS Hela denna tematidning är en annons om ekonomi för företagare från Mediaplanet ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NR. 4 MARS 2004 Kassaflöde och likviditet

Läs mer

KOSTNADSEFFEKTIVA IP-LÖSNINGAR MED DOTCOM SIDAN

KOSTNADSEFFEKTIVA IP-LÖSNINGAR MED DOTCOM SIDAN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS OM AFFÄRSNYTTAN MED IT FRÅN MEDIAPLANET ANNONS AFFÄRSNYTTAN MED IT INFORMATIONSTEKNIK AFFÄRSSYSTEM KOMMUNIKATION KONSULTING OUTSOURCING AUGUSTI/SEPTEMBER 2004

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är en annons om Ekonomi för Företagare från Mediaplanet ANNONS FÖRETAGARE

ANNONS Hela denna tematidning är en annons om Ekonomi för Företagare från Mediaplanet ANNONS FÖRETAGARE ANNONS Hela denna tematidning är en annons om Ekonomi för Företagare från Mediaplanet ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING Nr. 6 December 2004 Generationsskifte:

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NR. 7 APRIL 2005 Framförhållning genererar

Läs mer

Affärer & Fastigheter i norr

Affärer & Fastigheter i norr ANNONS ANNONS ANNONS en tidning från Sverigelokaler.se Affärer & Fastigheter i norr TEMA: Företagsförsäkringar Forspro och Lerstenen planerar hotell med drömläge i Örnsköldsvik Storsatsning av finska Citycon

Läs mer

Annons Hela denna tematidning är en bilaga om AktieTorget från Mediaplanet Annons. Fritt fram för de entreprenörsledda, växande företagen! Sid.

Annons Hela denna tematidning är en bilaga om AktieTorget från Mediaplanet Annons. Fritt fram för de entreprenörsledda, växande företagen! Sid. Annons Hela denna tematidning är en bilaga om AktieTorget från Mediaplanet Annons A KTIET ORGET OM AKTIEHANDELSPLATSEN AKTIETORGET DECEMBER 2004 Så går en introduktion till En introduktion på AktieTorget

Läs mer

FÖRSÄKRINGSMARKNADEN

FÖRSÄKRINGSMARKNADEN ANNONS Hela denna tematidning är en annons om försäkringsmarknaden från MediaPlanet ANNONS1 FÖRSÄKRINGSMARKNADEN LIVFÖRSÄKRING SAKFÖRSÄKRING RÅDGIVNING FINANSIELLA TJÄNSTER Pensionsspara sänk din skatt

Läs mer

Dagens Lokaler Nr 8 / Augusti 2009

Dagens Lokaler Nr 8 / Augusti 2009 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS MÅNADENS TEMA Den svenska kontorsmarknaden sidan 4 FASTIGHETSNYTT Transaktionsvolymen Q2, 2009 sidan 6 NYHET Form, färg & struktur

Läs mer

Dagens Lokaler Nr 9 / September 2008

Dagens Lokaler Nr 9 / September 2008 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS Kommunklimatet avgör valet Svenska kommuner är både bra och dåliga på att ta hand om företagsmiljön i kommunen. Sidan 4 Nyckeln

Läs mer

ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014

ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 3 ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING KORTFAKTA ANTAL ANSTÄLLDA MEDELÅLDER, ÅR INNEHÅLL 47 49 ANTAL KVINNOR ANTAL MÄN ÅRET I KORTHET KORTFAKTA

Läs mer

Marknadsanalys kontorsmarknaden

Marknadsanalys kontorsmarknaden Marknadsanalys kontorsmarknaden Huddinge kommun 31 January 2012 Marknadsanalys Kontorsmarknaden Huddinge Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Underlag... 2 1.3 Metod... 2 1.4 Om Jones Lang

Läs mer

Levande stadskärnor. Kartläggning av hot och möjligheter

Levande stadskärnor. Kartläggning av hot och möjligheter Levande stadskärnor Kartläggning av hot och möjligheter Det är inte särsklit konstigt att en stor del av handeln idag etablerar sig utanför staden. De gamla stadskärnorna har varken plats för den nya handeln

Läs mer

Dagens lokaler. & Fastigheter. analys. Nyheter. Design. nr 02.10. Marknadsrapport. Forum presenterar. 4: e storstadsregionen

Dagens lokaler. & Fastigheter. analys. Nyheter. Design. nr 02.10. Marknadsrapport. Forum presenterar. 4: e storstadsregionen ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Sverige AB ANNONS analys Marknadsrapport Sid 4 Nyheter 4: e storstadsregionen Sid 6 Design Forum presenterar Sid 14 Dagens lokaler projekt Med Ostlänken

Läs mer

Dagens Lokaler Nr 8 / Augusti 2008

Dagens Lokaler Nr 8 / Augusti 2008 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS Attraktivare lokaler med säkerhet En säker fastighet är attraktiv för kunderna och en god investering för fastighets ägaren.

Läs mer

Dagens Lokaler Nr 10 / Oktober 2008

Dagens Lokaler Nr 10 / Oktober 2008 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS Nya lokaler ett lönsamt alternativ Att flytta in i nyrenoverade eller nybyggda lokaler är ett lyft för många företag. Sidan

Läs mer

I mina kvarter. 1-07 Fr. Förvaltaren FRIDFULLT I SUMPAN VALLA PARK LYFTER BREDASTE BANDET. Vi avslöjar myterna. Nytt landmärke i Sundbyberg

I mina kvarter. 1-07 Fr. Förvaltaren FRIDFULLT I SUMPAN VALLA PARK LYFTER BREDASTE BANDET. Vi avslöjar myterna. Nytt landmärke i Sundbyberg I mina kvarter 1-07 Fr. Förvaltaren FRIDFULLT I SUMPAN Vi avslöjar myterna VALLA PARK LYFTER Nytt landmärke i Sundbyberg BREDASTE BANDET Uttaget talar ut Det var då Landsvägen Några av medarbetarna på

Läs mer

Han värnar det goda boendet

Han värnar det goda boendet PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 4 DECEMBER 2005 Peab bygger för Ikea i nord och syd Hög tillväxt för Peab i Solna Generations- växling en framtidsfråga Han värnar det

Läs mer

bättre BOSTAD Så gör du bostadskarriär så planerar du bostadsaffären ny stadsdel i stockholm Mäklaren som ger dig bäst betalt

bättre BOSTAD Så gör du bostadskarriär så planerar du bostadsaffären ny stadsdel i stockholm Mäklaren som ger dig bäst betalt annons Hela denna bilaga i svd är en annons från Erik olsson Fastighetsförmedling annons bättre BOSTAD E n T i D n i n g O m väge n T i l l E n lyck A D B O S TA D S A f fä r Så gör du bostadskarriär så

Läs mer

25 Finansiering och finansiella risker 27 Miljöarbete 28 Flerårsöversikt 30 Aktien 33 Bolagsstyrning

25 Finansiering och finansiella risker 27 Miljöarbete 28 Flerårsöversikt 30 Aktien 33 Bolagsstyrning Årsredovisning 07 Innehåll Detta är Kungsleden 1 2007 i sammanfattning 2 VD-ord 4 Affärsmodell och genomförande 6 Marknaden 10 Nordic Modular 12 Organisation och medarbetare 14 Fastighetsportfölj 14 Värdering

Läs mer

11 521 Mkr. 1 161 Mkr. 531 Mkr. 233 Mkr

11 521 Mkr. 1 161 Mkr. 531 Mkr. 233 Mkr ÅRSREDOVISNING 2014 NYCKELTAL Antal lägenheter 15 109 Marknadsvärde 11 521 Mkr Hyresinstäkter, årstakt 1 161 Mkr Driftnetto, årstakt 531 Mkr Resultat efter skatt 233 Mkr Vinst per aktie 4,8 kr INNEHÅLL

Läs mer

MÄNNISKORNA BAKOM BYGGNADSFIRMAN ERNST R0SÉN AB

MÄNNISKORNA BAKOM BYGGNADSFIRMAN ERNST R0SÉN AB MÄNNISKORNA BAKOM BYGGNADSFIRMAN ERNST R0SÉN AB ÅRSREDOVISNING 2004 1 2 Det här är årsberättelsen om Reine, Leif, Sonny, Johan och Agneta. Om människorna bakom ett av Sveriges mest omtyckta fastighetsbolag.

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad RUBRIK A Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter TEMA: INDUSTRIBOLAGENS FASTIGHETSINNEHAV VÅREN 2014 RUBRIK B Välkommen till Svensk Fastighetsmarknad! Svensk Fastighetsmarknad vänder sig till dig som är

Läs mer

POSTENS MÖTESPLATS För att möta framtidens krav behövde Posten öppna transparanta lokaler som bjuder in till möten och kontakter. Läs mer på sidan 13

POSTENS MÖTESPLATS För att möta framtidens krav behövde Posten öppna transparanta lokaler som bjuder in till möten och kontakter. Läs mer på sidan 13 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS MODERNA KONTORET DIN GUIDE TILL EN SMARTARE KONTORSLÖSNING FOTO:THERESE ALDGÅRD MAJ 2006 Framtiden ställer krav på kreativitet, flexibilitet

Läs mer

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190. Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190. Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190 Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden Författare:

Läs mer

FOR ENGLISH: REVERSE MAGAZINE» TÄTT INPÅ Diligentias vd har båda fötterna på jorden. VALET 2014 Branschreaktioner på regeringsskiftet

FOR ENGLISH: REVERSE MAGAZINE» TÄTT INPÅ Diligentias vd har båda fötterna på jorden. VALET 2014 Branschreaktioner på regeringsskiftet TÄTT INPÅ Diligentias vd har båda fötterna på jorden VALET 2014 Branschreaktioner på regeringsskiftet TEMA: HANDEL Genomlysning av den växande handelssektorn #4 2014 pris: 98: FOR ENGLISH: REVERSE MAGAZINE»

Läs mer

I mina kvarter. 2-06 Fr. Förvaltaren KLASSISK SMÅSTAD PLINK PLONK ETT HÅL I VÄGGEN RISSNE ROCKAR. Häng med till Centrala Sundbyberg

I mina kvarter. 2-06 Fr. Förvaltaren KLASSISK SMÅSTAD PLINK PLONK ETT HÅL I VÄGGEN RISSNE ROCKAR. Häng med till Centrala Sundbyberg I mina kvarter 2-06 Fr. Förvaltaren KLASSISK SMÅSTAD Häng med till Centrala Sundbyberg PLINK PLONK Har du störande grannar? ETT HÅL I VÄGGEN Stadsnätet förenklar för företag RISSNE ROCKAR Tornerspel och

Läs mer