Medlemsblad för bostadsrättsföreningen Naturvetaren 1 Nr 5 december 1999 Red. Staffan Nyström

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medlemsblad för bostadsrättsföreningen Naturvetaren 1 Nr 5 december 1999 Red. Staffan Nyström"

Transkript

1 NATURVETAREN Medlemsblad för bostadsrättsföreningen Naturvetaren 1 Nr 5 december 1999 Red. Staffan Nyström ===============================================================

2 2 Så var det dags igen Tänk att det ska ta sådan tid att få ihop en tidning! Senast vi hörde av oss med Naturvetaren var i april i år. Sedan försvann våren och den varma, sköna sommaren i ett nafs och snart är det jul igen. Som vanligt har vi alla mycket att göra så här års. Föreningen är stor och kräver rejäla arbetsinsatser såväl av oss som valts att sitta i styrelsen som av förvaltare och fastighetsskötare. Just nu i december handlar det mycket om budgetarbete och om planer för det kommande året. Telefonerna ringer, möten avlöser varandra långt in på kvällarna och e- posten går varm. Till plikterna (och samtidigt det roliga) hör att framställa Naturvetaren. Även det här numret innehåller en hel del sådant som vi tagit upp tidigare i tidningen, i separata informationsblad eller via anslag i portar och hissar. Det är frågor och problem som av olika anledningar ständigt dyker upp på nytt. Antingen får vi dem identifierade av grannar eller också har vi upptäckt dem själva. Men föreningen är ju stor, lägenheter byter ägare och det försiggår ofta flyttningar, renoveringar och andra aktiviteter både här och där. Så egentligen är det kanske inte så konstigt att dessa sega gamla godingar överlever trots våra ihärdiga försök att ta kål på dem. Dessutom har ju vi människor en förmåga att glömma. Så visst kan det vara befogat att återkomma även i detta nummer av Naturvetaren med några påpekanden, tips och goda råd, trots en viss risk att detta uppfattas som tjatigt. För övrigt kan ni här ta del av lite blandad information om t.ex. försäljningsstatistik och lägenhetspriser, om nya medlemmar, om växtligheten, om säkerheten i källare och garage (eller ibland dessvärre bristen på säkerhet), om nya grepp från Adeförvalting, om gästparkeringen och självklart finns som vanligt avsnittet frågor och svar. Allra sist må det dessutom vara redaktören tillåtet att bidraga med något helt annat, något ur den privata intressesfären, nämligen lite historia och några ortnamn med anknytning till vår del av staden. Vad har hänt sedan sist?

3 3 Mycket av det arbete som styrelse och förvaltare utför är kontinuerligt och har långsiktiga mål. Annat ger mer omedelbara och konkreta resultat. I all korthet ska nämnas exempelvis att: de omfattande takarbetena har slutbesiktigats och godkänts. en logotyp har tagits fram. Den kommer i fortsättningen att synas på föreningens brevpapper, kuvert, informationsblad m.m. ytterportarna har renoverats. säkerhetsdörrar har installerats av många boende, senast efter en större gemen-sam upphandling. garage- och källardörrar har förstärkts, inklusive byte till spärrade nycklar. ett tillfälligt staket satts upp vid tomtgränsen mot byggarbetsplatsen. Syftet är hindra bilar och arbetsfordon från att köra in på gräsmattor m.m. långt komna planer på att vitmåla garageväggarna nyligen stoppades, då det upptäcktes att fukt läcker in i garaget från terrassen. Detta kan, om vi har otur, bli en kostsam historia för föreningen. För att utröna hur allvarligt problemet är har vi gjort provundersökning (ca 10 meter har grävts upp utanför port 7 9). Vi avvaktar resultatet av det nu avslutade tätningsarbetet. Naturvetaren en attraktiv bostadsrättsförening! Som ni vet övertog bostadsrättsföreningen de bägge husen i april 1997 och redan i juni samma år såldes den första lägenheten. Därefter var det ganska lugnt en längre tid, och under resten av det året såldes bara tre lägenheter till. Det gäller att hålla detta i minnet när man tittar på genomsnittspriserna i tabellen på nästa sida. Året därpå, 1998, tog det dock fart ordentligt och hela tretton lägenheter såldes. I år är siffran ännu högre, nämligen nitton. Under de snart tre år som bostadsrättsföreningen existerat har alltså trettiosex lägenheter bytt ägare. Vad är det då som lockar köpare till vår förening? Ja, en hel del; vårt läge t.ex. Att vi finns nära stan men ändå är omgivna av grönområden och vatten räknas till plussidan. Lägenheterna som sådana, med relativt rymliga kök och i övrigt

4 4 vettig rumsdisponering, är tilltalande för många. Många barnfamiljer tycker att utbudet av lekplatser, tillgång till bra dagis och fritis gör området till ett utmärkt val. Föreningen har också skaffat sig ett gott renommé genom att visa upp en hög ambitionsnivå och målmedvetet arbeta med en lång rad förbättringar. Men priserna då? Lägenhetspriserna har stigit kraftigt i vårt område, men når fortfarande långtifrån upp till genomsnittspriset för en lägenhet i Stockholms innerstad. I november 1999 låg detta på kronor per kvadratmeter. Sedan bottennoteringen har avslutspriserna i innerstaden ökat med 200 procent. Som helhet kan man säga att Stockholms bostadsrättsmarknad redan under våren 1999 började visa priser som steg kraftigt. Framförallt berodde detta på att räntorna föll. Under april månad var räntan den lägsta i vårt land sedan talet. Våren och sommaren steg priserna markant, vilket förutom av de låga marknadsräntorna kan förklaras av den goda utvecklingen på börsen, av att bankerna har behov av att låna ut pengar samt av att den svenska ekonomin går bra. Hösten har visat att priserna stabiliserats och att försäljningen av bostadsrätter nu sker i lugnare takt. Den främsta förklaringen till detta är att kapitalkostnaderna har stigit som ett resultat av räntehöjningen. Det spelar troligen också in att det förs diskussioner om en förändring av taxeringsvärdena på bostadsrätter. De flesta mäklare tror dock på en fortsatt positiv utveckling av marknaden för bostadsrätter i Stockholm under den närmaste tiden, men påpekar som vanligt att prisutvecklingen i ett längre perspektiv hänger samman med det allmänna ränte-läget och konjunktursvängningarna. Försäljningsstatistik för brf Naturvetaren 1. År Antal Pris per kvadratmeter Snitt Lägsta Högsta NYA MEDLEMMAR Medlemmar flyttar och nya kommer till.

5 5 Dunder och brak eller försynta små knackningar? Vår förvaltare Jan Gifting har under hösten tvingats sätta upp meddelanden i somliga portar efter det att ganska hårt prövade grannar har hört av sig till honom. Det har handlat om att en del glada renoverare borrat, hamrat och haft sig på tider som kanske inte varit så väl valda. Vi tror oss veta att de flesta som bor i våra två hus är toleranta personer, som har överseende även om grannen spikar upp tavlor en kväll. Men här handlar det om slagborrar som förstör en middagsbjudning en lördagskväll eller om hantverkare som envist bankar sig igenom en veckas alla vardagar och vardagskvällar. Många lägenheter har som sagt bytt ägare och det byggs om och renoveras även hos dem som bott här länge. Självfallet kan inte allt sådant försiggå utan buller. Men för att undvika onödigt gnissel oss grannar emellan upprepar vi gärna de råd som vi publicerat tidigare. Informera i din trappuppgång Sätt upp ett anslag i god tid eller informera i grannarnas brevlådor innan du startar en renovering! Berätta vad du tänker göra och hur lång tid det beräknas ta! Ta kontakt med förvaltaren Avstängning av vattenledningarna i garaget får inte ske utan att förvaltaren är informerad och anslag har satts upp i portar och hissar. Ring MFAB och meddela! Förlägg arbetet till rimliga tider Se till att byggarbetena försiggår på normal arbetstid och inte på sena kvällar eller veckoslut och helger! Man måste ställa de kraven på hantverkarna även om de argumenterar för något annat. Kräv också att de tar hand om byggavfallet! Sådant får inte hamna i grovsoprummet vare sig arbetet görs av hantverkare eller om du renoverar själv! Vi måste hjälpas åt med grovsoprummet! När vi nu har hamnat i vårt grovsoprum är det lika bra att orda lite mer om detta... igen! Som ni säkert har märkt, ser det emellanåt rent förskräckligt ut därinne. En av orsakerna är att vissa passar på att kasta sådant i grovsoprummet som

6 6 de istället borde forsla bort på egen hand. Vanligt är också att kartonger kastas hela, d.v.s. utan att först plattas till, vilket leder till att behållarna mycket snabbt fylls med luft, och även luft kostar oss tyvärr dyra pengar att frakta bort alldeles i onödan. En annan orsak är att mycket hamnar i grovsoprummet som hellre borde ha kastats i sopnedkastet: småförpackningar, påsar med papper, kuvert och allehanda prylar, fulla dammsugarpåsar, cigarettaska och fimpar och t.o.m. vanligt matavfall. Detta är otrevligt för oss själva och för vår egen miljö, och det är otrevligt också för dem som ska handskas med våra sopor. Egentligen är det rätt svårt att förstå varför somliga av oss väljer att gå ända till grovsoprummet med sopor som enkelt kan och bör kastas i sopnedkastet. Det blir ju faktiskt bara mer skräp att bära en betydligt längre sträcka. Dessutom blir det som sagt en klar vinst för vår egen närmiljö om vi alla lär oss att det som utan vidare ryms i sopnedkastet också kastas där välförpackat förstås. Låt oss alltså gemensamt arbeta för att vårt grovsoprum ska bli renare, billigare och klokare utnyttjat än idag. Växtligheten trivs... i planteringarna längs stora husets norra fasad. Blomningen till våren ser bra ut på rhododendronbuskarna, som ju redan året innan anlägger sina blomanlag. Byte av växtlighet längs gatusidan skedde under våren och där har planterats bl.a. åretruntgröna växter som lagerhägg, järnek och rhododendron (Nova Zembla). Under hösten har i samma rabatter planterats påsklilje- och tulpanlökar: påskliljor i början och slutet av backen, tulpaner däremellan, allt i syfte att hindra främst harar från att ödelägga tulpanblommorna. Det hela får ses som ett experiment som vi naturligtvis hoppas ska bli framgångsrikt och till glädje för oss alla i form av tidig och prunkande vårblomning. Låt oss nu hjälpas åt och se till att växterna får finnas kvar och trivas. större I sammanhanget har vi i styrelsen ännu en gång en vädjan till hundägare låt inte era hundar springa och trampa i planteringarna! Dessvärre har detta skett ett otal gånger under hösten, bl.a. där nyplanteringar av lökar har skett. Vi hoppas på en skärpning och ett hänsynstagande.

7 7 På terrassidan har en trädgårdsfirma tagit sig an fem cementringar som inte står i direkt anslutning till någon av en terrasslägenheterna. Jorden har bytts ut, växter har förnyats och dräneringen förbättrats. Till våren kommer en fortsatt föryngringsbeskärning att ske av rosbuskarna (Rosa Rugosa). Flertalet av dem har redan genomgått en sådan föryngring men en hel del kvarstår i nedre delen av backen. En kompletteringsplantering av rhododrendron kommer också att ske längst ner i backen (där containern stod tidigare). Tyvärr klarade sig inte de först planterade buskarna särskilt bra. I övrigt är vi i styrelsen fortsatt intresserade av frivillig arbetskraft som kan hjälpa till med enklare göromål, alltså sådant som vi som medlemmar lätt kan göra själva, och därigenom bespara föreningen dryga kostnader för betald arbetskraft. Det kan t.ex. gälla beskärning, plantering eller att skyffla bort växtlighet i anslutning till sandlådorna. Redskap finns så fråga inte vad föreningen kan göra för dig, utan vad du kan göra för föreningen! Kontakta vår trädgårdsansvarige, Peter Östman, Db 13, om du är intresserad! Bättre säkerhet i källare och garage men ändå fortsatta problem! Som alla vet förstärkte vi dörrarna till garagen och källarna i våras. Det kostade föreningen en modig slant men vi anser det var väl använda pengar. Länge var vi också förskonade från inbrott men dessvärre, när detta skrivs i mitten av december, har vi alldeles nyligen råkat ut för ett grovt inbrott i mellangaraget och dessutom ett par inbrottsförsök. Många blev av med sina nya vinterdäck och en värdefull bil blev mycket illa tilltygad. Det hela är frustrerande och mycket sorgligt, men nu måste vi ändå ta nya tag! Vi arbetar därför för fullt med att hitta nya lösningar som ytterligare förstärker säkerheten och gör det svårare för obehö-riga att ta sig i in. Tyvärr kan detta föra med sig att det blir något mera obekvämt för oss boende men det är något som vi nog måste finna oss i. Nu gäller det också att alla vi som bor i husen inte slår oss till ro! Ingen kedja är starkare än den svagaste länken, brukar man säga. Det räcker med att en sidodörr till garaget inte går igen riktigt, så är det fritt fram för tjuven! Vår förvaltare och vår fastighetsskötare har regelbunden tillsyn över dörrarna men vi själva måste också bidra på vårt sätt. Gör till en vana att tänka efter och kontrollera! Gick dörren till cykelrummet igen ordentligt? Stängde porten helt? Såg jag verkligen till att fönstret i tvättstugan var stängt när jag gick därifrån?

8 8 Och sist men inte minst jag glömde väl inte garageöppnaren i bilen? Var vaksam! Kolla i backspegeln att garageporten går ner när du kör ut eller in och försäkra dig om att ingen obehörig passar på att smita emellan! Släpp inte in främmande personer som ber att få komma in efter det att ytterdörrarna låsts för kvällen! Det är vare sig kul eller trevligt att agera polis på det här sättet, men vi har knappast något val längre.

9 9 Föreningsekonomin på internet Vår kamerala förvaltare Adeförvaltning har presenterat en internetlösning som ger styrelsen nya möjligheter att lätt och snabbt skaffa sig ekonomisk information. Just nu håller man på att köra in systemet och från årsskiftet ska alla kunder som vill kunna koppla upp sig och få pinfärska upplysningar om den egna föreningens ekonomi. Adeförvaltning uppdaterar det bakomliggande systemet varje natt. Det verkar klart lovande. Man kan enligt planerna få en aktuell överblick vad gäller olika kontokategorier, t.ex. reparationer och underhåll. Man kan också snabbt ta del av alla fakturor inom ett kontoslag, såsom t.ex. trappstädning eller fastighetsskötsel. Föreningens kompletta medlemsförteckning ligger också med i systemet. Men naturligtvis är det inte vem som helst som kommer åt den ekonomiska informationen, bara styrelsen med sina personliga koder. Hemsida via Adeförvaltning? Ytterligare en finess med detta är att föreningen via en egen hemsida hos Adeförvaltning kan lägga ut sin årsredovisning, lämna information till medlemmarna, kalla till möten m.m. Ett villkor för att detta skall kunna fungera i större skala är förstås att flertalet medlemmar är uppkopplade till internet. I dagarna har styrelsen börjat titta närmare på frågan om gemensam uppkoppling genom någon typ av fastighetsnät eller s.k bredband. Det gäller nu för oss att försöka ta reda på medlemmarnas intresse och de tekniska förutsättningarna i just vår förening. Vi lär återkomma i frågan! Du som är intresserad eller har egen erfarenhet kan gärna ta kontakt med oss. Hemsida för spekulanter? Vad gäller hemsidan kommer vi också att undersöka möjligheten att rikta delar av informationen till mäklare och spekulanter på lägenheter inom vår förening. Det skulle innebära en möjlighet att i marknadsförande syfte ge aktuell information om föreningen, om vårt bostadsområde och om allt annat som kan vara av intresse. En sådan hemsida skulle när den väl finns och fungerar dels innebära en välbehövlig avlastning för såväl ordföranden som förvaltaren, dels öppna möjligheter för en mer detaljerad, lättbearbetad och åtkomlig information.

10 10 Gästparkeringen på gården I många år har vår gästparkering varit så gott som konstant upptagen av bilar tillhörande Lappis-studenterna eller deras bekantskapskrets. Skyltningen, att parkeringen endast är avsedd för husets gäster, har inte haft någon som helst effekt. Många som bor i lilla huset eller på gaveln till det stora huset har också störts av buller och avgaser. På senare tid har parkeringen dessutom alltmera kommit att användas som ett slags infartsparkering för personer som arbetar inne i city och som tydligen tyckt sig göra ett fynd med en parkeringsplats som bara kostar bara några kronor per dag. Några av automaterna var dessutom lätta att manipulera och stod ständigt på full betalning med följden att bilar kunde stå parkerade där i månader. Helt sonika och utan att fråga oss tog parkeringsbolaget för några månader sedan bort automaterna, eftersom de var så gamla att reservdelar saknades. P-platsen blev därmed förstås ännu mer attraktiv för obehöriga. Vi protesterade, inte minst med tanke på att vi inte ville få gästparkeringen full med olika slags fordon från bygget som nu har startat mitt emot. Parkeringsbolaget har nu istället satt upp en ny automat. En parkeringsplats kostar 5 kronor per timme mellan kl. 8 och 24. Vi önskar förstås att vi alltid skulle kunna erbjuda våra egna gäster gratis parkering på gården men erfarenheterna säger oss tyvärr att detta inte är möjligt. Bättre då, menar vi, är att betala en relativt låg p-avgift i jämförelse med avgifterna i stan och kunna parkera bilen i lugn och ro. Dessutom arbetar vi kontinuerligt vidare med att finna andra, kompletterande lösningar på parkeringsproblemen i vårt område. Vad händer i vår omgivning? Bergshamra centrum Ta en titt på Bergshamra centrum som ligger i vår närhet men ändå i en annan kommun, nämligen Solna. Under lång tid har det gamla torget varit en stökig och bullrig arbetsplats men nu växer ett nytt torg fram, vackert utformat i olika naturmaterial med nyplanterade träd och skönt designade trappor. Nergrävd kraftledning i Solna Många oroar sig över kraftledningarna som löper kors och tvärs över landet är de farliga eller inte? I så fall hur farliga och för vem och vad kan man göra åt det? I Bergshamra har man lyckats med bedriften att få den starkt ifrågasatta kraftledningen ner under jord, ett påtagligt uttryck för lokal demokrati och

11 11 boendeinflytande. Det största arbetet där har gjorts av en särskild aktionsgrupp. Kanske något att ta efter för oss som bor på Docentbacken? Varför inte starta en aktionsgrupp? Vill någon ta initiativet? Roslagsvägen under backen, bara en illusion? Hela debatten om byggnationer och bevarande i Nationalstadsparken uppfattas av många som sned så länge man låter en stor motortrafikled genomkorsa hela området. Idag trafikeras vägen av ca fordon om dagen. Flera institutioner och organisationer har nu gemensamt eller var för sig börjat agera för en nergrävning av Roslagsvägen, ungefär från Ålkistan till Roslagstull. Bakom idén står Vetenskapsakademin, Djurgårdsförvaltningen, Naturhistoriska riksmuseet, Stockholms universitet och studentkåren. Förbundet för Ekoparken har också engagerat sig i frågan och för bl.a. fram en sådan lösning i sitt policyprogram. Stadshusmajoriteten har nu beslutat att utreda frågan. Grönskande levande gårdar Stadsdelsförvaltningarna i Stockholms innerstad satsar genom Agenda 21-projektet Grönskande levande gårdar på just det levande och det grönskande. Sedan i augusti stöttas de grupper som vill utveckla sin gård till en del av en hållbar stad. I september anmälde jag till projektet intresse för att utveckla kolonilotter längs Bergiusvägen under elkraftledningen (vilket fanns på 60-talet; äppelträd finns fortfarande kvar) För att komma vidare behöver vi bilda en intressegrupp som fortsätter att arbeta med idén. Kontakter bör tas med t.ex. Ekhagsföreningen, SSSB och Djurgårdsförvaltningen. Är du intresserad av att fundera vidare på våra möjligheter att utveckla kolonilotter, kontakta undertecknad! Birgit Marklund Docentbacken 5, 2 tr., tfn e-post:

12 12 Frågor och svar Vi har botaniserat lite i de frågor som ställs till styrelsen eller till förvaltaren och valt ut några som ofta återkommer. Vi tror att de kan vara av allmänt intresse. Fråga: Får man verkligen skaka mattor på balkongen så det flyger skräp ned på grannens balkong? Svar: Nej, skräp eller inte, så får detta inte förekomma! Vi citerar från våra gamla hyreskontrakt från 1968, som man kan läsa som ett intressant och tidstypiskt dokument. Där står faktiskt en hel del klokheter även om språket med dagens ögon är lite otympligt. Där uppmanas hyresgäster bl.a. att icke verkställa piskning av möbler, mattor eller sängkläder i trappor eller förstugor [...] samt att icke skaka sängkläder, mattor, gångkläder eller dylikt genom lägenhetsfönster eller i andra balkonger än piskbalkonger. Vi rekommenderar piskställningarna på husets terrassida mittemot port 11 eller det s.k. piskrummet i nedre garaget. Fråga: Hur högt blir studentbostadshuset som man har börjat bygga och när är huset klart? Svar: Fyra våningar och ca 140 enrumslägenheter, alltså ungefär samma höjd som på det lägsta studentbostadshuset mittemot bygget. Huset står klart i september 2000 om beräkningarna håller. Fråga: Hur är reglerna för andrahandsuthyrningar av bostadsrättslägenheter? Svar: Man måste ha styrelsens godkännande innan man hyr ut sin lägenhet, och det finns regler för vad som ska betraktas som beaktansvärda skäl för andrahandsuthyrning. De flesta styrelser är tämligen restriktiva, bland annat för att banken som beviljat bostadsrättshavaren lån oftast vill vara säker på att han/hon verkligen bor i sin lägenhet om det skulle bli problem med återbetalningen av lån, m.m. Ett annat viktigt skäl är att en bostadsrättsförening är beroende av de boendes engagemang och ansvarstagande, något som inte är lika självklart att begära av en oftast tämligen anonym andrahandshyresgäst. Till beaktansvärda skäl för andrahandsuthyrning hör militärtjänst och studier på annan ort. Däremot finns det inget som säger att en bostadsrättsförening måste ge tillstånd för någon längre tid även om det handlar om beaktansvärda skäl. Är

13 13 man oense kan man alltid vända sig till hyresnämnden för avgörande. Om då den som vill hyra ut i andra hand får tillstånd i hyresnämnden, handlar det i regel om ett tidsbegränsat sådant. Den som hyr ut olagligt i andra hand kan tvingas sälja sin lägenhet genom att man anses ha förbrukat sin nyttjanderätt. Fråga: Vad gör en stackars vegetarian när det börjar osa skinka och köttbullar i trapphuset och långt in i lägenheten? Svar: Vi tänker inte recensera andras matvanor. Däremot vädjar vi på nytt till alla som lagar mat! Öppna inte kökets balkongdörr för vädring under själva matlag-ningen! Då dras oset ut i trapphuset och drabbar dina grannar. Se till att ventilen ovanför spisen är öppen. Håll dörren till köket stängd men vädra gärna genom att ha ett fönster ute i lägenheten delvis öppet eller vardagsrummets balkongdörr på glänt. Några ortnamn i vår närhet Språket är människans viktigaste redskap för överföring av tankar, förmedling av kunskap och utbyte av erfarenheter. Vi använder dagligen språkliga medel för att identifiera, lokalisera och i övrigt omnämna platser i vår omgivning. Med språkets hjälp kan vi utväxla information om det som finns i vår närhet, men också om platser som ligger långt bortom det vi ser och kan peka på. Människan har alltid haft behov av att kunna tala om landskapet och bebyggelsen omkring sig. Det har ofta varit nödvändigt att i detalj kunna beskriva olika slags terrängformationer och att kunna urskilja och benämna olika typer av bosättningar och kulturmark, olika slags utnyttjande av naturens resurser och olika spår i land-skapet av mänsklig verksamhet. Detta behov har gett upphov till ett rikt och nyanserat förråd av natur-, terräng- och ägobeskrivande ord, såsom by, gård, berg, backe, dal, fjäll, sjö, bäck, åker, äng, slänt, dike, kärr, mosse, myr, täppa, teg osv. Med hjälp av dessa ord och andra språkliga medel kan vi alltså samtala om platser i både när och fjärran, förklara hur man tar sig dit och i viss mån berätta hur platserna ser ut. Alla som känner till orden vet ungefär vad t.ex. en backe, en mosse, en åker och en gata är, men för att kunna veta exakt vilken backe, mosse, åker eller gata det gäller i ett konkret fall, måste vi förlita oss på själva sammanhanget, på en ingående beskrivning, på en direkt utpekning eller på att platsen har ett namn. Det som skiljer ett ortnamn från andra ord är nämligen att ortnamnet blivit inarbetat som benämning på en bestämd plats. När namnet blir nämnt, vet alla som känner till namnen i trakten, vilken plats det gäller. Ingen ytterligare förklaring eller utpekning behövs. Termen ortnamn omfattar alltså

14 14 namn på alla slags geografiska lokaler, från hela länder och städer till minsta torp, bäck, kärr eller bergknalle. Ortnamn är praktiska och oundgängliga, och har så varit i tusentals år. De har ett stort kulturhistoriskt värde i och med att de fångar och speglar natur och historia från förgångna tider. Men för dagens människor är de också betydelsefulla på andra sätt. De är ju ofta i levande bruk, och en stor del av dem fyller en praktisk funktion i olika officiella sammanhang: på kartor, på vägskyltar, i postadresser, i fastighetsregister etc. Många namn är urgamla och dunkla till sin innebörd, medan andra är yngre och lätta att genomskåda. Spontan namnbildning pågår fortfarande överallt där människor vistas, såväl på landsbygden som inne i tätorterna. I större eller mindre grupper av namnbrukare tillkommer nya namn hela tiden. Jaktlag, orienterare, fågelskådare, ungdomsgäng och inte minst barnen skapar sina egna namn, ibland vid sidan av de redan existerande, ibland för att inga namn finns. Även den här typen av namn kan vara av intresse i olika sammanhang. Så låt oss ta en liten rundtur i ortnamnens tecken från stenstadens utkant och hem till vårt eget hus. Vi börjar vid den närmaste tullen. Roslagstull och Roslagen Den äldsta kända tullporten ut mot nordöstra Uppland och Roslagen låg i änden av Döbelnsgatan, ungefär vid nuvarande Norra Real. Under senare delen av 1600-talet flyttades den dock ut och placerades vid Roslagsvägen nära Brunnsviken, under bl.a. namnet Roslagstull. Ibland kallades den efter sitt läge Brunnsvikstullen, ibland och uppenbarligen mest i folkmun Kattrumpstullen. Kattrumpan eller Rännilen var nämligen namnet på det slingrande vattendrag som förr sträckte sig förbi tullen, mellan Brunnsviken och sjön Träsket, vars vattenspegel täckte ett rätt betydande område där nuvarande Jarlaplan och Eriksbergsplan ligger. Namnen Roslagstull och Roslagen, där rospiggar bor, har inget med rosor att göra (om nu någon trodde det) utan innehåller i själva verket det forntida distriktsnamnet Rod ( i bestämd form Roden), som är bildat till vårt vanliga verb ro. Norra och Södra Roden (senare Rodslag; jämför termen skeppslag) var områdena närmast kusten, alltså områden som var väl lämpade för sjöfart. Uppenbarligen är det ur den urgamla, militära sjökrigsorganisationen, ledungen, som namnet har skapats. De som bodde i Roden (Roslagen) kallades rodsbyggiar, alltså inbyggare/invånare i Roden, vilket med tiden har omformats till vårt ord rospiggar. För övrigt är det detta Rod-/Rods- som döljer sig även i Routsi, det finska namnet på Sverige, och i ruser, som de tidiga nordiska invånarna i Ryssland kallades. Det syns mycket väl i namnen åt vilket håll de uppländska vikingarna helst for på sina färder. Främmande inflytande Alldeles intill Roslagstull ligger Bellevue, en av de bebyggelser i trakten vars namn bär en klart utländsk prägel. Namnet har sannolikt satts av överståthållaren

15 15 Carl Sparre, som förvärvade gården år 1782, och som i sina sociala och kulturella ambitioner säkert lät sig inspireras av Madame de Pompadours välkända lustslott Bellevue. Namnet finns på åtskilliga andra håll i Europa, också i sin italienska form Belvedere. Rent italienska är namnen Albano, Frescati, Montebello och Tivoli, som vi återfinner i trakterna runt Haga och Brunnsviken. Ursprunget är Gustaf III:s italienska resa , som starkt inspirerade både honom själv och hans följe, även om det ibland kom att bli fel på någon enstaka bokstav. När Gustaf Mauritz Armfelt några år efter resan till Italien fick besittningsrätten till ett markområde intill Brunnsviken, lät han uppföra en byggnad som han kallade Frescati efter staden Frascati utanför Rom. Huset finns kvar än idag, dolt mellan järnvägen och Vetenskapsakademien. Kräftriket och några gatunamn Mitt emot Albano industriområde, på andra sidan Roslagsvägen, ligger Kräftriket, idag alltmer påverkat av universitetets expansion. Fler och fler institutioner söker sig dit och även en nyöppnad restaurang med namnet Kräftan finns nu inom området. På sätt och viss fortsätter Kräftan en gammal tradition, för redan på 1700-talet fanns här en krog med namnet Kräftriket. Det sägs att man där serverade de största och läckraste kräftorna i trakten; kanske var de fångade i Brunnsviken. I dagarna är Kräftriket också aktuellt i ett annat och mer modernt namnsammanhang. Akademiska hus, som nu förvaltar byggnaderna, vill sätta namn på hus, gator och gångvägar inom området och har därför bett Stockholms namnberedning att föra upp ärendet på sin dagordning. Frågan är vad som kommer att hugfästas i sådana namn: områdets historia, tidigare professorer, arkitekterna, kanske olika verksamheter på platsen eller...? För övrigt är ju gatu- och kvartersnamn det som Namnberedningen i Stockholm allra mest arbetar med. Det finns inom kommunen närmare 4000 gatunamn och faktiskt ännu fler kvartersnamn. När nya områden exploateras försöker man så gott det går att bevara äldre kultur och historia i de nya namn om sätts, men ofta behövs så många namn samtidigt att dessa ambitioner blir svåra att realisera. En mycket vanlig lösning, inte bara i Stockholm, är då att använda s.k. kategorinamn, alltså en grupp namn som egentligen inte behöver ha något särskilt med området att göra, men som språkligt eller sakligt hör ihop med varandra på något sätt. Man kan ha många synpunkter på detta mekaniska sätt att ge namn, men ofta är tyvärr alternativen inte ett dugg bättre. Ett bra exempel på sådan kategorinamngivning finns i vårt eget omnråde, där gatunamnen Amanuensvägen, Docentbacken, Forskarbacken, Lektorsstigen och Professorsslingan alla fast-ställdes 1965 inom kategorin universitet och högskolor, närmare bestämt akademiska titlar. Vad är det för Lapp- i Lappkärrsberget?

16 16 I områdesnamnet Lappkärrsberget, liksom i Lappkärrsvägen, ingår Lappkärret, namnet på den lilla sjön mellan studentbostäderna och kolonilotterna intill 4Hgården. Hur namnet Lappkärret egentligen ska förstås är inte helt klarlagt, även om flera teorier finns. Redan på 1600-talet dyker elementet Lapp- upp på kartor och i en mängd andra handlingar. En karta från 1696 visar t.ex. att Stora Lappkärrsberget var den norra delen av ett område som i sin helhet kallades Lappkärrsbacken (alla namn är här modernt stavade). Den södra delen hette Stora Vargjakten efter en händelse år 1689 då Karl XI här tillsammans med bl.a. sonen Karl (senare Karl XII) fällde inte mindre än tio vargar under en vargjakt. Ytterligare söder därom ser man Lilla Lappkärrsberget (alternativt Svankärrsberget). Redan 1579 nämner dåvarande kungen Johan III att man tänker upprätta en djurpark eller djurgård inom området (det som senare blev bl.a. vårt Norra Djurgården och Hjorthagen), vilken också skulle innehålla renar. En skrivelse några år senare visar att det mycket riktigt kom renar till platsen och att det med dem följde en same, då kallad lapp. Det är inte alls osannolikt att det är denne lapp som på något sätt givit upphov till våra Lapp-namn. Han fanns ju uppenbarligen under ganska lång tid i krokarna med sina djur och måste ha utgjort ett rätt främmande inslag i landskapet; ett skäl nog så gott för namngivning. Ekhagen och några moderna namn Nåväl, låt mig avsluta denna lilla exposé med några helt moderna namn. I skogen rakt nedanför Docentbacken 7 ungefär, finns en liten slipad berghäll, där en av husets ynglingar en gång i mitten av 1980-talet gick lite väl vilt fram med eld och påsksmällare. Det hela löste sig lyckligt och bra, men det kunde ha slutat illa. I de mindre barnens värld föddes dock namnet Eld-och-pang-berget (eller hur det nu ska skrivas), ett bra exempel på spontan namngivning. Ett par andra av barnens namn bärs av skid- och pulkbackar: den lite snällare sluttningen ner från Profes-sorsslingan mot Bergiusvägen heter Tussilagobacken, den betydligt häftigare från vändplanen vid Docentbacken 15 rakt ner genom skogen mot gamla Ekhagen heter följdriktigt Blixt och dunder, ett mycket expressivt namn. [Ekhagen och Torphagen var för övrigt två bebyggelser i skogen bortemot Ålkistan. Torphagen är äldst, känt från 1700-talet, medan Ekhagen bröts ut ur Torphagen först under 1800-talet. De sista resterna av husen försvann så sent som på 1980-talet.]. Inte så sällan fastnar barnens namn i språket, även hos de vuxna, bara traderingen inte bryts helt genom avflyttning eller av andra skäl. Hur det blir med namnen ovan får väl framtiden utvisa. Och med detta lämnar vi ortnamnen för den här gången. Till sist! Eld och pang och smällare hör ju på många sätt till det traditionella jul- och nyårsfirandet. Men låt oss vara lite klokare än yngligen på berget med sin eld

17 17 och sina smällare. Låt oss alla vara lite extra försiktiga och rädda om våra hus och om oss själva. Alltså: GLÖM INTE SLÄCKA LJUSET! Och med denna uppmaning till er alla från oss alla vill vi i styrelsen önska en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År

Inga regler kan ersätta hänsyn

Inga regler kan ersätta hänsyn Inga regler kan ersätta hänsyn Vi har här samlat några tips och råd som kan underlätta ditt boende och öka trivseln mellan såväl människor som djur. Dessa tips byggerpå både lagar och förordningar samt

Läs mer

VÄLKOMMEN till vårt hus!

VÄLKOMMEN till vårt hus! VÄLKOMMEN till vårt hus! Vi är alla glada för vårt fina hus och vi hoppas att Du också ska finna dig väl till rätta här och känna att du faktiskt är delägare i huset. Detta gör nämligen att man är rädd

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar.

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar. Nr 3, februari 2008 Brogårdsbladet Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås. Skanska etablerar sig Nu är det snart dags att dra igång ombyggnationen

Läs mer

Tillfället gör tjuven

Tillfället gör tjuven Tillfället gör tjuven Det här är en broschyr om lägenhetsinbrott. Den beskriver vad du kan göra för att minska risken att drabbas av inbrott, vad du kan få hjälp med av andra och vad som händer om du i

Läs mer

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad.

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Alla har rätt att bo tryggt Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Allt blir trivsammare om vi pratar med varandra! Så här

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

BRF Kolveden i Käppala 2007

BRF Kolveden i Käppala 2007 BRF Kolveden i Käppala 2007 ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER Ett förtydligande av stadgarna Ansvar för ordningen. Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TORSHAMMAREN 1-4 HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN Gemensamt boende är gemensam trevnad Rev 081118 1( 6) Innehåll: 1. Inledning 2. Styrelsen 3. Gemensamma utrymmen Tvättstugor Vindar

Läs mer

Här ska vi trivas Om konsten att bo tillsammans i bostadsrättsföreningen

Här ska vi trivas Om konsten att bo tillsammans i bostadsrättsföreningen Här ska vi trivas Om konsten att bo tillsammans i bostadsrättsföreningen Tillsammans är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. I den här broschyren har vi samlat några tips

Läs mer

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME 1 Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

NÄR DU ARBETAR FÖR OSS...

NÄR DU ARBETAR FÖR OSS... NÄR DU ARBETAR FÖR OSS... Information till dig som utför arbete på uppdrag av Helsingborgshem HEJ ENTREPRENÖR! Vi hoppas att du känner dig välinformerad och trygg med de riktlinjer och förhållningssätt

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då?

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då? MATTE PÅ ZOO HEJSAN! Jag heter Mattias och jag är 8 år. Jag kallas Matte, det har jag gjort sedan jag var väldigt liten. Jag har tre syskon. Elin, Matilda och Rut. Elin är två år mindre än mig. Matilda

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

VAD KAN VI GÖRA. Boendelista på samtliga hushåll Hålla denna uppdaterad

VAD KAN VI GÖRA. Boendelista på samtliga hushåll Hålla denna uppdaterad VAD KAN VI GÖRA Boendelista på samtliga hushåll Hålla denna uppdaterad Se över våra egna bostäder, garage, insynsskydd m.m. (T.ex. fönsterlås, larm, altandörrar). Tänk på att fönster och altandörrar oftast

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna.

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna. Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Att bo i en bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi

Läs mer

Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5

Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5 Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5 För att skapa en gemensam och trivsam atmosfär för oss alla i föreningen har styrelsen fastställt ordningsregler som alla boende är skyldiga att känna till och rätta

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också

Läs mer

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

Så här har vi det i vår förening

Så här har vi det i vår förening 1 Så här har vi det i vår förening Bostadsrättsföreningen Stenhällen började byggas 1988 och i oktober samma år flyttade de första medlemmarna in. I dag består föreningen av 146 bostadsrättslägenheter

Läs mer

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER Välkommen till Balder Bra att veta om ditt boende Hyran - betala alltid i tid Hyran betalas i förskott varje månad, senast den sista dagen i månaden. Exempel: hyran för

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Starrbäcken 2 fastställda av styrelsen den 10 mars 2016

Trivsel- och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Starrbäcken 2 fastställda av styrelsen den 10 mars 2016 Brf Starrbäcken 2 Trivsel- och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Starrbäcken 2 fastställda av styrelsen den 10 mars 2016 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Nr 1, 15:e februari 2004

Nr 1, 15:e februari 2004 Medlemsbladet för f r HSB Brf Snösätra Nr 1, 15:e februari 2004 På gång i föreningen Vi är nu inne på det nya året 2004 och det finns en hel del som händer. Det nya låssystemet håller på att installeras,

Läs mer

Boulebana, Brf Adelsö 2

Boulebana, Brf Adelsö 2 Boulebana, Brf Adelsö 2 Motion 1 till årsstämman 2015 Maud Jonsson och Roland Jonsson i 62:an föreslår att uppdra åt styrelsen att anlägga en boulebana. Motivering till förslaget Vi vill här skicka en

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bostadsrättsföreningen Gillesgården Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bra att bo i bostadsrätt bra att bo i Gillesgården Huvudprinciperna för vår bostadsrättsförening finns i våra stadgar.

Läs mer

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Bostadsrättsföreningen Nattsländan i Järvastaden Trivselregler 2015-05-07 Sid 1 (5) Sid 1 (5) Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Styrelsen har satt ihop några enkla trivselregler för

Läs mer

Ordningsregler för Brf Vikingen 2

Ordningsregler för Brf Vikingen 2 Ordningsregler för Brf Vikingen 2 Allmänna trivsel- och ordningsregler Våra trivselregler är antagna av styrelsen och du ska se dessa som ett komplement till Bostadsrättsföreningens stadgar, allmänna ordningsregler

Läs mer

ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2

ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2 ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Du har borätten till din lägenhet, men äger

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Klarälvsparken i Karlstad

Bostadsrättsföreningen Klarälvsparken i Karlstad Bostadsrättsföreningen Klarälvsparken i Karlstad 1 juli 2012 Till Medlemmar i föreningen Informationsbrev #3 2012 Har du kontinuerligt tagit del av den information som :inns på föreningens hemsida är det

Läs mer

Anderstorpar n Informationsblad för HSB:s bostadsrättsförening Anderstorp i Solna September 2011 Sid 1 http://www.hsb.se/stockholm/anderstorp

Anderstorpar n Informationsblad för HSB:s bostadsrättsförening Anderstorp i Solna September 2011 Sid 1 http://www.hsb.se/stockholm/anderstorp Anderstorpar n Informationsblad för HSB:s bostadsrättsförening Anderstorp i Solna September 2011 Sid 1 http://www.hsb.se/stockholm/anderstorp Nya Sopbehållare på plats Premiär 1 november Anderstorpar n

Läs mer

Nyheter och information till dig som bor i HSB Brf Vingen i Skarpnäck Nr. 2016/2. Snart är våren här.

Nyheter och information till dig som bor i HSB Brf Vingen i Skarpnäck Nr. 2016/2. Snart är våren här. Flygbladet Nyheter och information till dig som bor i HSB Brf Vingen i Skarpnäck Nr. 2016/2 Snart är våren här. Valberedningen informerar Hej alla boende! Vi hade satt sista dag för nominering till styrelsen

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Topasberget Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

Information för nya medlemmar

Information för nya medlemmar Information för nya medlemmar Bilden är en skiss hur vårt hus skulle se ut om alla balkongerna mot gatan hade lika vindskydd och belysning. Välkommen till vår förening. Vi hoppas alla ska trivas och få

Läs mer

Välkommen till Brf Killingen 34

Välkommen till Brf Killingen 34 Välkommen till Brf Killingen 34 Vårt hus, byggt 1936, är ett klassiskt funkishus ritat av arkitekt Sture Frölén och uppfört av byggherre NW Carlsson. Sture Frölén blev känd för sina elegant utformade bostadshus

Läs mer

Vindkraftsplanerna lagda på framtiden. Individuell mätning av el i lägenheten

Vindkraftsplanerna lagda på framtiden. Individuell mätning av el i lägenheten Vindkraftsplanerna lagda på framtiden Som styrelsen informerade om på årsstämman 2012 pågick en utredning om föreningen skulle köpa andelar i vindkraftverk och på så sätt få miljövänlig el till ett bra

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

Trygghetsvandring tankar på vägen

Trygghetsvandring tankar på vägen Trygghetsvandring tankar på vägen 1 LÄTT SVENSKA Innehåll Sätt ner foten för ett tryggt, jämställt och mer demokratiskt samhälle... 3 Din kunskap behövs!... 4 Förmöte... 5 Andra mötet vandringen... 5 Avslutande

Läs mer

Välkommen till Vår bostadsrättförening Tornérplatsen En vägledning för ett trivsamt boende

Välkommen till Vår bostadsrättförening Tornérplatsen En vägledning för ett trivsamt boende Välkommen till Vår bostadsrättförening Tornérplatsen En vägledning för ett trivsamt boende Innehållsförteckning Styrelsens uppdrag... s.2 Ekonomi i föreningen... s.2 Drift och underhåll av våra fastigheter...

Läs mer

Informationsblad 2-2011 till medlemmar och hyresgäster

Informationsblad 2-2011 till medlemmar och hyresgäster Informationsblad 2-2011 till medlemmar och hyresgäster 2011-06-20 Foto: Håkan Hedqvist Hej! Ja, då var sommaren här igen! Hoppas så många som möjligt passar på att njuta av den fina gården och att använda

Läs mer

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur det fungerar inom bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsföreningen Som bostadsrättsinnehavare har du nyttjanderätten

Läs mer

LojoNytt april 2012 Små och Stora Nyheter från Rudboda brf

LojoNytt april 2012 Små och Stora Nyheter från Rudboda brf Lojo LojoNytt april 2012 Små och Stora Nyheter från Rudboda brf Summeringens tid är inne! Bokslutet har kommit och vi tittar som bäst på utfallet från föregående år, stämman närmar sig med stormsteg! Det

Läs mer

Inte bara ett sätt att bo - ett sätt att leva

Inte bara ett sätt att bo - ett sätt att leva TILL HSB:s Bostadsrättsförening ÖRBY SLOTT Inte bara ett sätt att bo - ett sätt att leva Det är att äga hus och utemiljö tillsammans, att hjälpas åt att vårda den gemensamma egendomen. Att känna gemenskap,

Läs mer

TRIVSELREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ådala 9:15. Det här bör Du veta om föreningens trivselregler.

TRIVSELREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ådala 9:15. Det här bör Du veta om föreningens trivselregler. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Ådala 9:15 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Välkommen till. Brf Gubben Noak nr 6

Välkommen till. Brf Gubben Noak nr 6 Välkommen till Brf Gubben Noak nr 6 Vi vill hälsa dig hjärtligt välkommen till brf Gubben Noak nr 6! I detta häfte hittar du lite information om föreningen samt annan information som kan vara till nytta

Läs mer

Bybladet. Maj 2014. Bybladet innehåller:

Bybladet. Maj 2014. Bybladet innehåller: Bybladet Maj 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Nya styrelsen och ansvarsområden Städdagen den 10/5 Fasadprojektet Takprojektet Ventilationsprojektet Nya skyltar till p-platserna Information

Läs mer

Välkommen till Brf Tomteberget, Lerum

Välkommen till Brf Tomteberget, Lerum Välkommen till Brf Tomteberget, Lerum Nyproduktion bostadsrätter På populära Tomteberget i Lerum kommer att uppföras ett nytt bostadsprojekt. Totalt byggs tre stadsvillor med 33 bostadsrättslägenheter

Läs mer

Välkomstpärm. Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma.

Välkomstpärm. Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma. Välkomstpärm Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma. Under åren 1940-41 byggdes våra hus och förvaltades av Familjebostäder AB fram till 2009 då Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14

Läs mer

Information för medlemmar i Brf Haga 4:39, Olof af Acrelsväg 5

Information för medlemmar i Brf Haga 4:39, Olof af Acrelsväg 5 Kära medlem, Att bo i bostadsrätt innebär många fördelar. Du har stor frihet att själv utforma ditt boende och många ser det som ett bra sätt att investera i sitt boende. Boendeformen innebär också att

Läs mer

UNDER SAMMA TAK. Information från Störningsjouren

UNDER SAMMA TAK. Information från Störningsjouren UNDER SAMMA TAK Information från Störningsjouren BO TILLSAMMANS Du som bor i flerfamiljshus har kanske grannar över dig, under dig och på sidorna. Att bo så kräver en hel del, både hänsyn och tolerans

Läs mer

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett.

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett. Förvandlingen Det var sent på kvällen och jag var ensam hemma. Jag måste upp på vinden och leta efter något kul och läskigt att ha på mig på festen hos Henke. Det skulle bli maskerad. Jag vet att jag inte

Läs mer

Välkommen till BRF Safiren! Information till nyinflyttade 2014. BRF Safiren

Välkommen till BRF Safiren! Information till nyinflyttade 2014. BRF Safiren BRF Safiren Välkommen till BRF Safiren! Information till nyinflyttade 2014 BRF Safiren 2 2014-03-06 Innehåll Hemsida... 3 Styrelsen... 3 Hobbyrum... 3 Cyklar... 3 Renovering... 4 Vad behöver jag tillstånd

Läs mer

Ordningsregler för bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 Ni hittar denna och mer information om föreningen på www.sbc.se/gjuteriet4

Ordningsregler för bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 Ni hittar denna och mer information om föreningen på www.sbc.se/gjuteriet4 Ordningsregler för bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 Ni hittar denna och mer information om föreningen på www.sbc.se/gjuteriet4 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen

Läs mer

Trivselregler i brf Måsängen

Trivselregler i brf Måsängen Trivselregler i brf Måsängen Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans kan vi skapa ett

Läs mer

Välkommen som hyresgäst hos oss!

Välkommen som hyresgäst hos oss! Välkommen som hyresgäst hos oss! Information till dig som bor hos Hässlehem Vi på Hässlehem hälsar dig välkommen till ditt nya hem samt till oss som bostadsföretag. I denna folder har vi samlat en del

Läs mer

Boendeguide till Brf Björkslingan

Boendeguide till Brf Björkslingan Boendeguide till Brf Björkslingan Denna boendeguide innehåller information om vad Du som bostadsrättsinnehavare och boende i Brf Björkslingan bör känna till. Utöver denna skrift bör Du även ta del av de

Läs mer

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Varför har vi regler? Ofta handlar regler om ting som är rena självklarheterna. Men det självklara är inte alltid självklart för alla. Därför behöver vi ibland

Läs mer

Brf Råsunda Borgen. Tottvägen 3 samt 5 A. Information till medlemmar

Brf Råsunda Borgen. Tottvägen 3 samt 5 A. Information till medlemmar Information till medlemmar Innehållsförteckning Sida Kontaktuppgifter till styrelsen... 3 Teknisk förvaltning... 4 Ekonomisk förvaltning... 4 Andrahandsuthyrning... 4 Renoveringar och ombyggnationer...

Läs mer

Hänsyn + Omtanke = trivsel

Hänsyn + Omtanke = trivsel En trygghet med att bo i flerfamiljshus är att man har människor omkring sig. Det hörs ljud från andra, det rör sig i området, det är liv och rörelse. Foto: duo Fotografi Du har rätt till lugn och ro Människor

Läs mer

Anteckningar från Medborgarmöte i Skärholmen

Anteckningar från Medborgarmöte i Skärholmen Sida 1 (5) 2013-12-04 Anteckningar från Medborgarmöte i Skärholmen Närvarande i panelen: Jan Jönsson stadsdelsnämnden, Kerstin Sandström stadsdelsdirektör och Sara Heppling Trygg samhällsplanerare på en.

Läs mer

ORDNINGSREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

ORDNINGSREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor ORDNINGSREGLER utgåva B, 2008-11-17 Brf Halltorp på Öland Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman

Läs mer

Brf Stureparken 2. Har Du frågor Har Du frågor angående något som tas upp i dessa regler, är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Brf Stureparken 2. Har Du frågor Har Du frågor angående något som tas upp i dessa regler, är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stureparken 2 fastställda av styrelsen den 10 november 2010 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen samt

Läs mer

Sommarmeddelande. Från styrelsen RB Bostadsförening SKÄRAN

Sommarmeddelande. Från styrelsen RB Bostadsförening SKÄRAN Sommarmeddelande Från styrelsen RB Bostadsförening SKÄRAN Vi i styrelsen vill tacka för att vi fick Ert fortsatta förtroende. Vi vill passa på att önska alla en trevlig sommar och lämna lite information.

Läs mer

sara danielsson röster från backa Röster från Backa

sara danielsson röster från backa Röster från Backa Röster från Backa Mellanplatsprojektet bidrog till och följde uppstarten och utvecklingen av odlingsprojektet Gåsagången Gror! i ett bostadsområde i Backa. Odlingen låg på Familjebostäders mark och var

Läs mer

Boendeenkät 2008. Enkätundersökningen har gjorts hösten 2008. Den har lämnats in antingen på papper eller via hemsidan.

Boendeenkät 2008. Enkätundersökningen har gjorts hösten 2008. Den har lämnats in antingen på papper eller via hemsidan. Boendeenkät Enkätundersökningen har gjorts hösten. Den har lämnats in antingen på papper eller via hemsidan. Kommentarerna som visas är ett urval och ska visa på de olika uppfattningar som finns om de

Läs mer

Välkommen till en schystare värd

Välkommen till en schystare värd Välkommen till en schystare värd Föllinge 2 Vi hoppas du ska trivas hos oss! Vi hoppas du ska trivas som hyresgäst hos oss. Om du har frågor eller funderingar som rör lägenheten, fastigheten eller utemiljön

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Hunden 15

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Hunden 15 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Hunden 15 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

Flera nyinflyttade har kommit till vårt hus under våren. Vi hälsar alla nya medlemmar välkomna och hoppas ni ska trivas.

Flera nyinflyttade har kommit till vårt hus under våren. Vi hälsar alla nya medlemmar välkomna och hoppas ni ska trivas. 1 Föreningens webbplats http://www.gbghus45.se Hej! Hoppas ni alla har njutit av den fina sommaren. Nu ser vi fram emot en fin höst. Tillsammans med Riksbyggen är ambitionen alltid att göra vårt bästa

Läs mer

Publicerat med tillstånd Tidningsmysteriet Text Martin Widmark Bild Helena Willis Bonnier Carlsen 2005

Publicerat med tillstånd Tidningsmysteriet Text Martin Widmark Bild Helena Willis Bonnier Carlsen 2005 Kapitel 3 är de kommer ut från Pia Penn-Tax rum, frågar Lasse: Varför var Marklund så stressad? Och varför river han i fotografens lådor, säger Maja. De tittar på nästa dörrskylt: Sigge Jansson reporter,

Läs mer

Varmt välkommen till Brf Västgötagatan 22

Varmt välkommen till Brf Västgötagatan 22 Varmt välkommen till Brf Västgötagatan 22 Brf Västgötagatan 22 förvärvade huset 2001 Det finns 36 bostadsrättslägenheter och 3 lokaler inom fastigheten Att bo i en bostadsrätt är i vissa frågor annorlunda

Läs mer

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller.

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. ORDNINGSREGLER Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. DET HÄR BÖR DU VETA Styrelsens uppgift är att

Läs mer

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Bunkeflo 5. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Bunkeflo 5. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Bunkeflo 5 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Olle

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Olle Innehållsförteckning Kap 1 Olle sida 2 Kap 2 Blomplockning i nationalparken sida 3 och 4 Kap 3 Bankrånet sida 5 Kap 4 Rättegången sida 6 Kap 5 videogranskningen sida 7 Kap 6 Den rätta rättegången sida

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

Den kidnappade hunden

Den kidnappade hunden Den kidnappade hunden Lisa, Milly och Kajsa gick ner på stan med Lisas hund Blixten. Blixten var det finaste och bästa Lisa ägde och visste om. När de var på stan gick de in i en klädaffär för att kolla

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 23 Bråvallagatan 8 113 36 Stockholm Juni 2013

Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 23 Bråvallagatan 8 113 36 Stockholm Juni 2013 1 Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 23 Bråvallagatan 8 113 36 Stockholm Juni 2013 Medlem och bostadsrättshavare i Porslinsbruket 23 Välkommen som medlem och bostadsrättshavare i bostadsrättsföreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER. För bostadsrättsföreningen Vasa i Täby. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler.

ORDNINGSREGLER. För bostadsrättsföreningen Vasa i Täby. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler. ORDNINGSREGLER För bostadsrättsföreningen Vasa i Täby. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se Välkommen till Bovärd Einar Markusson Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00 www.ragundahyreshus.se Att bo i hyresrätt har många fördelar Du behöver inte satsa pengar i boendet

Läs mer

Första nyhetsbrevet!

Första nyhetsbrevet! Styrelsens informationsbrev Nummer 1-2015 Styrelsen vill genom detta sätt informera medlemmarna om viktiga saker. Ni når styrelsen genom hemsidan www.trollskogen.org BRF Trollskogen Mariehäll c/o Johannesson

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler: Ansvar för trivseln Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen!

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Tänkvärt! Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön.

Läs mer

Välkommen till Brf Stenhällan i Vallentuna

Välkommen till Brf Stenhällan i Vallentuna Välkommen till Brf Stenhällan i Vallentuna Välkommen till Brf Stenhällan 2 Varmt välkommen till bostadsrättföreningen Stenhällan i Vallentuna. Vi hoppas Ni kommer att trivas med Er lägenhet och med Era

Läs mer

OM SOPOR. Dessutom betalar vi för varje kilo sopor vi slänger i soptunnorna och om vi blir bättre på att sortera kan också de kostnaderna minskas.

OM SOPOR. Dessutom betalar vi för varje kilo sopor vi slänger i soptunnorna och om vi blir bättre på att sortera kan också de kostnaderna minskas. OM SOPOR Den här gången handlar hela informationsbladet om sopor och sophantering. Den här informationen gäller alla boende, både hyresgäster och bostadsrättsinnehavare. Vi har alla precis lika stor skyldighet

Läs mer

Information om boendet och föreningen. Uppdaterad 2015-03-11

Information om boendet och föreningen. Uppdaterad 2015-03-11 Information om boendet och föreningen Uppdaterad 2015-03-11 Välkommen till Brf. Lillsjönäs 22-28 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 köpte i april 2008 fastigheten på Barrstigen i Bromma av Stockholmshem.

Läs mer

TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19

TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19 1 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19 Bifogat finner du uppdaterade trivselregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att hyra ny bostad är en stor händelse, speciellt om det är den första egna lägenheten. Här finns lite användar information: Innehåll 1. Avtal 2. Besittningsskydd

Läs mer