Bra att veta, Telepriskollen. 1. Regler och användning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bra att veta, Telepriskollen. 1. Regler och användning"

Transkript

1 Bra att veta, Telepriskollen 1. Regler och användning 1.1. Kriterier för medverkan Telepriskollen tillhandahålls av kommunikationsmyndigheten PTS Telepriskollen hjälper konsumenter att jämföra priser och villkor mellan olika operatörer inom fast och mobil telefoni, bredband, mobilt och uppringt Internet samt paket. Syftet med Telepriskollen är att kunna visa oberoende och korrekt information om priser och kvalitet för telefon- och Internetprodukter. Alla uppgifter som registreras i Telepriskollen sparas historisk för marknadsanalyser. Telepriskollen samarbetar med operatörer som uppfyller följande kriterier: Att operatören har anmält sin verksamhet till PTS, enligt 2 kap. 1 lagen om elektronisk kommunikation. Att privatpersoner kan teckna de registrerade erbjudandena i Telepriskollen. Att de registrerade erbjudandena är driftsatta. Att operatören anger ordinarie priser och inte rabatterade priser. Aktuell kampanjinformation kan anges i kommentarer. Priser kopplade till bindningstid anses vara ordinarie om bindningstiden är 12 månader eller mer. Dock måste priset gälla under hela bindningstiden. Att operatören ansvarar för att uppdatera informationen på Telepriskollen och att informationen överensstämmer med uppgifterna på operatörens webbplats. Att aktuella kontaktuppgifter till operatörens ansvarige för Telepriskollen är registrerade. Att produkter som riktar sig till befintlig kund är inlagda på Telepriskollen med ett tillägg befintlig kund i produktnamnet samt att information om prissättningen till befintliga kunder går att finna i prislistor på operatörens egen webbplats. Detta för att konsumenterna ska lättare kunna urskilja dessa produkter från andra. Att kontantkort med kortare värdebevis än en månad (dvs. dag och vecka) är inlagda på Telepriskollen med ett tydligt tillägg dag, eller vecka i produktnamnet. Detta för att konsumenterna ska lättare kunna urskilja dessa produkter från andra Så här använder vi uppgifterna En viktig uppgift för PTS är att följa prisutvecklingen på marknaden. PTS tar därför årligen fram rapporter som speglar prisutvecklingen för privatanvändare av elektronisk kommunikation. För detta arbete kommer PTS att använda den prisinformation som operatörerna lämnar till Telepriskollen. Materialet utgör även underlag för PTS övriga marknadsanalyser och beslut om betydande marknadsinflytande (Significant Market Power - SMP) enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) samt de eventuella beslut som PTS kan komma att fatta rörande samhällsomfattande tjänster enligt samma lag. Materialet kan även komma att användas i PTS övriga verksamhet som tillsynsmyndighet. I sådana fall underrättar PTS berörda operatörer. Observera att enligt 8 kap 1 LEK är den som bedriver verksamhet som omfattas av lagen skyldig att tillhandahålla PTS de uppgifter som behövs bland annat för offentliggörande av jämförande kvalitets- och prisöversikter över tjänster till gagn för konsumenter och för marknadsanalys enligt 8 kap 5-6 LEK.

2 1.3. Generella regler/uppdateringar Rättvisande priser mot konsumenten - prisparametrar Telepriskollen har av tekniska skäl inte möjlighet att ta hänsyn till samtliga prisparametrar som erbjuds på marknaden. För att begränsningarna inte ska resultera i felaktiga rekommendationer till konsumenterna, gäller PTS regler. Detta innebär att priser som läggs in i Telepriskollen ska ha sin utgångspunkt i att konsumenten inte blir rekommenderad en produkt som framstår som mer fördelaktig än den är i verkligheten. I de fall en produkt har en prisparameter som inte kan inkluderas i Telepriskollens prismodell, får produkten inte läggas in så att det resulterar i ett lägre jämförelsevärde än vad som skulle ha varit fallet om Telepriskollen hade kunnat modellera prisparametern Samtalspriser och decimaler Samtalspriser ska anges med två decimaler i Telepriskollen. I de fall en produkt har ett samtalspris med tre decimaler avrundas talet uppåt till närmaste tal med två decimaler. Övriga priser ska anges som heltal i Telepriskollen. Om en produkt av någon anledning har ett pris (t.ex. månadsavgiften) med decimaler, gäller avrundning uppåt till närmaste heltal Uppdatera en produkt i taget och spara regelbundet Flera personer kan uppdatera samma produkt samtidigt. För att undvika att två personer "ställer till det för varandra" bör ni dock undvika att mer än en person i taget arbetar med en och samma produkt. Notera att när du är inloggad och matar in uppgifter måste du göra detta aktivt, det vill säga du måste trycka Spara minst var 30:e minut, annars går dina inmatade uppgifter förlorade. När du fyller i uppgifter är det möjligt att använda Tab-tangenten för att flytta sig mellan inmatningsfälten. Detta gör det också enklare att kopiera samma värden som ska fyllas i på fler ställen. En annan användbar funktion är Ctrl+F som gör att du får upp ett sökfält och kan via fritext söka efter t.ex. en specifik bredbandsprodukt via ort i de fall Ni har många produkter. Det finns ordförklaringar med instruktioner om hur uppgifterna ska fyllas i klicka på de understrukna orden så visas ett pop-up-fönster Kommande prisändringar skapa ny version av befintlig produkt I denna version av Telepriskollen är det tyvärr inte möjligt att lägga in kommande prisändringar på en redan publicerad produkt. Ändringen måste alltså göras samma dag som den börjar gälla. Du ändrar då från-datumet till dagens datum. Ett sätt att inte behöva göra ändringen samma dag är att kopiera den gällande produkten, ge den ett annat namn (t.ex. med funktionen Spara som ny produkt), göra aktuella ändringar och sätta från-datumet till det aktuella ändringsdatumet. Kom ihåg att ändra till-datum (slutdatum) på den gamla produkten eller ta bort den när den nya börjar gälla Om prisuppgifter saknas fyll i en nolla

3 Telepriskollen gör automatiska kontroller i samband med att nya eller uppdaterade produkter sparas. Om uppgifter saknas visas det med felmeddelande. Vissa prisuppgifter såsom för MMS och GPRS är obligatoriska. Om din produkt saknar någon av de obligatoriska parametrarna - ange 0. Läs dock alltid ordförklaringarna genom att trycka på de understrukna orden Publicering av produkter För att kvalitetssäkra innehållet på Telepriskollen gör PTS en granskning av nya produkter innan de publiceras. Ett automatiskt e-postmeddelande skickas till PTS när en ny produkt lagts upp. Om någon felaktighet upptäcks kontaktar PTS personen angiven som ansvarig för inmatning. Om en befintlig, redan publicerad, produkt uppdaterats fortsätter den att vara publicerad. PTS får även i detta fall ett automatiskt e-postmeddelande för att kunna kvalitetssäkra uppgifterna. Kom ihåg att alltid vara noggrann med att fylla i giltighetstiden som styr när produkten visas på Telepriskollen. Om en produkt raderas, avpubliceras den automatiskt. Om en produkt vars till-datum (slutdatum) har gått ut, avpubliceras den automatiskt Marknadsföring Marknadsföring med hänvisning till Telepriskollen Det är inte tillåtet att använda Telepriskollens logotyp i marknadsföring. Det är heller inte tillåtet att använda logotyperna för de myndigheter som står bakom Telepriskollen. Marknadsföringslagen gäller vid alla tillfällen då en aktör vill marknadsföra sig med hänvisning till Telepriskollen. Vilseledande marknadsföring anmäls till Konsumentverket Generella funktioner Lägg till en produkt För att lägga till en ny produkt klickar du på respektive produktslag i vänstermenyn, fyller i samtliga uppgifter och trycker på Spara Ändra befintliga produkter För att ändra en befintlig produkt klicka på produktens namn i listan över inlagda produkter. Du kommer då till produktens sida/formulär där ändringar görs. Tryck sedan på Spara Ta bort en produkt För att ta bort en produkt klickar du på produktens namn i listan över dina inlagda produkter, går längst ner på sidan och trycker på knappen Ta bort produkt. Bekräftar borttagningen för att göra raderingen. När du vill ta bort en bredbandsprodukt som också är en del av ett paket så måste du först se till att produkten inte är ikryssad som Singel. Därefter går du in och avslutar respektive paket som bredbandsprodukten utgör bas i. Efter det går du tillbaka till produktöversikten och raderar bredbandsprodukten Kopiera en befintlig produkt

4 För att kopiera en befintlig produkt klickar du på produktens namn i listan över dina inlagda produkter, går längst ner på sidan, anger ett nytt namn och trycker på knappen Spara som ny produkt. Du kommer automatisk till den nya produkten med det nya namnet och kopierade uppgifter som du kan ändra och spara Så räknar kalkylerna På Telepriskollen har konsumenter möjlighet att jämföra kostnader över olika produkter utifrån resultat från tre genomsnittliga korgar/användarprofiler (Snabbjämförelse) eller från en personlig kalkyl där de själva specificerar sättet och omfattningen på sin användning (Min beräkning). Användarprofilerna bygger på statistik från Svensk Telemarknad. Denna statistik definierar genomsnittsanvändarens förbrukning av telefoni och Internet. Kostnaden räknas fram som en total månadskostnad. Avgifter som konsumenten kan undvika genom val räknas inte med i den totala månadskostnaden. Exempel på sådana avgifter är pappersfaktura och telefonsvarare. Uträkningarna i Min beräkning bygger i första hand på värden angivna av konsumenten, men även i viss utsträckning på användarprofilerna, exempelvis avseende genomsnittlig samtalslängd för mobilsvar. Ett fåtal kostnadsdrivande parametrar har inte modellerats i Telepriskollen. Detta gäller exempelvis möjlighet att ha fler än ett högtaxeintervall samt tariffer som ger lägre minutpris efter ett visst antal minuter per dag eller månad (så kallad intervallprissättning). Inverkan av dessa parametrar på den totala månadskostnaden för en genomsnittlig konsument har bedömts vara så ringa att den i dagsläget inte föranleder förändring av kalkylerna. 2. Inläggning 2.1. Företagsuppgifter Det finns ordförklaringar med instruktioner om hur uppgifterna ska fyllas i klicka på de understrukna orden så visas ett pop-up-fönster. Företagsuppgifter fylls med fördel i första gången du som operatör är inloggad i Telepriskollen. Kontrollera dock regelbundet att uppgifterna är korrekta. Notera att det namn du skriver i fältet företagsnamn visas som varumärke för konsumenten. Uppgifter om ert huvudkontor, adress, växelnummer samt kontaktvägar till er(a) kundtjänst(er) är synliga för konsumenten under era produkter på Telepriskollen. Lägg först upp en generell kundtjänst. De uppgifterna gäller för samtliga produkter om inget annat anges för respektive produktslag. Om andra uppgifter gäller för någon specifik produkt kan du lägga till en kundtjänst. Tryck på knappen Lägg till, fyll i de avvikande uppgifterna och tryck på Spara. Du kan alltid ta bort en produktspecifik kundtjänst genom knappen Ta bort kundtjänst Kredit- nummer- och datasaldospärrar För att kunna lägga in uppgifter om spärrar för fast telefoni, mobiltelefoni och mobilt Internet måste ni skapa en kundtjänst för respektive trafikslag och lägga in dessa uppgifter. Observera att minst en kontaktuppgift (telefon, fax, e-post eller webbsida) måste anges för den nya kundtjänsten, annars sparas inte uppgifterna. Om övriga uppgifter inte skiljer sig från kundtjänst generell, behöver dessa inte fyllas i igen. Kom ihåg att uppdatera uppgifterna om det skulle bli

5 några ändringar. Spara när allt är ifyllt. Observera att från och med den 1 juli 2010 ska datasaldospärr för dataanvändning i mobiltelefoni och mobilt Internet tillämpas automatiskt. Då ska gränsen vara 50 Euro, såvida kunden inte har valt en annan gräns Ansvarig för inmatning Det är viktigt att ni fyller i och uppdaterar vem som är ansvarig för inmatning hos operatören. Det är möjligt att fylla i en eller flera kontakter per produktslag (använd semikolon för att separera flera namn, telefonnummer och e-postadress). Det är möjligt att använda samma person för samtliga trafikslag. Om en befintlig ansvarig för inmatning slutar, går på längre ledighet eller liknande, så ska en ny kontaktperson anges. Fyll i både e-postadress och telefonnummer till den nya kontaktpersonen. Det underlättar och effektiviserar administrationen för både PTS och er om någon felaktig uppgift behöver korrigeras eller information förmedlas. Glöm inte att Spara ändringar Utlandsprislista När du lägger upp produkter för fast och mobil telefoni måste du ange en utlandsprislista för att produkten ska publiceras på Telepriskollen. Du skapar en utlandsprislista genom att välja utlandsprislistor i vänstermenyn. Ge utlandsprislistan ett unikt namn. Tala om i namnet om den är för mobil eller fast telefoni. Alla produktnamn går att ändra. Ladda ner mallen för utlandsprislista och fyll i den. Mallen är låst, det vill säga att man inte kan justera länderna. Tänk på att samtliga prisuppgifter (både öppningsavgift och minutpris för fastoch/eller mobilt nät) ska vara ifyllda för de länder som ingår i korgen/användarprofilen: Danmark Finland Frankrike Nederländerna Norge Polen Spanien Storbritannien Tyskland USA För övriga länder anges pris till de destinationer och nät dit samtal erbjuds, resterande fält kan lämnas tomma. Tänk på att om du inte har t.ex. avtal med en mobiloperatör fyll inte heller i öppningsavgiften för denna destination. Spara utlandsprislistan i filformatet SKV (*.skv) eller CSV (*.csv), tryck på OK på de varningsmeddelanden som Excel visar när du sparar utlandsprislistan i det nya filformatet. Dessa filformat används vid utbyte av data mellan olika program som har olika filformatsstandarder.

6 Observera att om du har ett icke svensk operativsystem eller kalkylprogram så kan vissa problem uppstå med bokstäverna ÅÄÖ. Ladda upp din utlandsprislista genom att trycka på knappen Bläddra, välja fil och trycka på knappen Ladda upp filen. I fält med utelämnad uppgift visas saknas i tabellen för både operatörsgränssnittet och även den utlandsprislista som visas i produktfakta på Telepriskollen. Om något värde behöver ändras, tryck på det understrukna landnamnet så visas landuppgifterna i formuläret. För att spara ändringarna trycker du på knappen Ändra. För att avbryta ändringen trycker du på knappen Avbryt. När du fyllt i alla uppgifter tryck på knappen Spara Fast telefoni Registrera gällande utlandsprislista innan du lägger upp nya telefoniprodukter. Det finns ordförklaringar med instruktioner om hur respektive uppgift ska fyllas i, klicka på de understrukna orden så visas ett pop-up-fönster. Ange ett namn på den enskilda produkten. Notera att produktnamn måste vara unika samma namn kan inte användas för flera produkter. Om det är en telefoniprodukt som erbjuds både med abonnemang och som förvalsprodukt ska båda produkterna registreras. Om det är en telefoniprodukt som erbjuds med olika anslutningsformer/infrastrukturer ska alla dessa produkter registreras. Det är önskvärt att begränsa produktens namn till 20 tecken och undvik upprepningar. Alla produktnamn går att ändra. Markera om produkten erbjuds som singel och/eller kan ingå i ett paket. Välj produktens anslutningsform. Det finns sex typer av anslutningsformer: Traditionell telefoni (abonnemang):vid traditionell telefoni går överföringen av röstsamtalet analogt över ett av operatörens kontrollerade kopparnät. Vid traditionell telefoni tillkommer ofta en anslutningsavgift för abonnemanget. Vid byte av operatör kan också en bytesavgift tillkomma. Traditionell telefoni (förval): Vid förval har konsumenten telefonabonnemanget kvar hos Telia, men ett avtal med en annan operatör för samtalskostnaderna. Alla operatörer erbjuder dock inte förval. IP-telefoni (telefonjacket): Vid digital telefoni går röstsamtalet över ett telenät som kan kontrolleras av operatören. IP-telefoni (kabel-tv): Vid digital telefoni går röstsamtalet över ett kabel-tv-nät som kan kontrolleras av operatören. IP-telefoni (fiber LAN): Vid digital telefoni går röstsamtalet över ett fibernät som kan kontrolleras av operatören. Internettelefoni: En form av IP-telefoni där röstsamtalet, helt eller delvis, går över Internet. Tekniken är nätoberoende och sker enligt principen "best effort". Notera att Telepriskollen enbart redovisar fasta telefoniprodukter som är möjliga att använda med vanliga telefoner. Om det krävs någon typ av extra utrustning, t.ex. adapter eller modem för att kunna använda den vanliga telefonen tillsammans med produkten ska detta anges under övrig information.

7 Gemensamt för alla IP-telefoniprodukter är att de kräver att konsumenten har tillgång till Bredband. Antingen räcker det med själva bredbandsanslutningen (t.ex. kabel-tv) eller så krävs att man köper en bredbandsprodukt. För att tydliggöra detta skall ett av följande alternativ anges under övrig information för dessa telefoniprodukter: Denna produkt kräver att du har någon form av bredbandsprodukt med kapacitet på minst <ange hastighet>. Denna produkt kräver att du har vår bredbandsprodukt <ange namn>. Högtaxeintervall innebär att du anger vilken period på dygnet det är dyrast att ringa. För fast telefoni är det vanligen vardagar klockan Har ni enhetstaxa skall ni ändå ange högtidsintervall. I prisavsnittet fyller ni då i samma pris för låg- och högtaxa. Definiera ert debiteringsintervall i sekunder. Ange om ni erbjuder prefixsamtal genom att markera något av valen erbjuds/erbjuds inte. Om fria minuter ingår i abonnemangen ska det anges i fältet antal fria minuter per månad. Fyll även i vilka villkor som gäller för dessa. Under avsnittet betalning anges faktureringsperiod, vilket kan vara ett eller flera alternativ. Minst ett faktureringssätt måste finnas. Om det är gratis att få sin faktura på ett visst sätt anges 0 kr. För anslutningsformerna Traditionell telefoni (abonnemang) och Traditionell telefoni (förval) ska etableringsavgiften för abonnemanget som gör det möjligt att använda teletjänsten anges. Eventuell etableringsavgift för en förvalsprodukt anges i fältet etableringsavgift och bör dessutom beskrivas under övrig information. För övriga anslutningsformer anges etableringsavgiften startavgiften för införskaffande av produkten. Månadsavgift (prisplan) avser den fasta avgiften som kunden betalar varje månad för att utnyttja produkten. Månadsavgift (abonnemang) avser avgiften för abonnemanget per månad. Den fylls i automatiskt med Telias abonnemangsavgift om ni valt Traditionell telefoni (förval) som anslutningsform. Minidebitering är obligatorisk, fyll i 0 om det inte förekommer. Under samtalsavgifter inom Sverige definieras produktens aktuella öppnings- och minutavgifter per nät. Dessa anges med två decimaler, läs mer under Samtalspriser och decimaler. När du lägger upp produkter för fast telefoni måste du ange vilken utlandsprislista som gäller för att produkten ska publiceras på Telepriskollen. Läs mer om utlandsprislista. Under övriga avgifter fyller du i eventuella tilläggstjänster som erbjuds genom att klicka i kryssrutan och ange priset. I stycket avtalsvillkor anges de antal månader som gäller för bindningstid respektive uppsägning. Fyll i från och med när och hur länge produkten gäller. Datum anges enligt ÅÅÅÅ-MM-DD. Observera att de produkter som visas på Telepriskollen ska vara driftsatta och möjliga att nyteckna från det datum som anges här. Om dessa krav inte uppfyllds publiceras de ej. Endast produkter med gällande datum visas för konsumenterna. Om erbjudandet gäller tills vidare markeras detta med kryss i rutan. Det är då viktigt att komma ihåg att ta bort produkten då den inte längre finns att nyteckna.

8 I fritextfältet andra avtalsvillkor är det möjligt att ange andra avtalsvillkor av intresse för konsumenten. Finns möjlighet att nyttja tjänstekvalitet som exempelvis nödsamtal till 112 eller automatisk spårning av samtal till SOS Alarm ska det anges. Lägg till en kommentar eller länk vid behov. Särskilda tjänster är obligatoriska att fylla i. I fritextfältet övrig information finns utrymme att lägga in information om kampanjer och erbjudanden som går att få med den aktuella produkten. Denna information visas under kommentar i Prislistan, Min Beräkning och Produktfakta på konsumentsidorna. När du trycker på knappen Spara så skickas ett automatiskt e-postmeddelande till PTS Mobiltelefoni Observera att gällande utlandsprislista måste registreras innan du lägger upp nya telefoniprodukter. Använd gärna ordet mobil i namnet för att skilja på utlandsprislistor för fast telefoni. Det finns ordförklaringar med instruktioner om hur respektive uppgift ska fyllas i, klicka på de understrukna orden så visas ett pop-up-fönster. Namnge den enskilda produkten. Notera att produktnamn måste vara unika samma namn kan inte användas för flera produkter. Om det är en telefoniprodukt som erbjuds både som abonnemang och kontantkort ska båda produkterna registreras. Det är önskvärt att begränsa produktens namn till 20 tecken och undvik upprepningar. Alla produktnamn går att ändra. Välj sedan mobilnät som används av produkten. Ange om det finns en karta som visar mobiltäckningen genom att välja alternativ i rullistan. Fyll även i länken om täckningskarta finns. Nästa steg är att välja vilken abonnemangstyp som gäller för produkten dvs. abonnemang eller kontantkort. Det finns tre olika val för kontantkort: Kontantkort med en prisplan Kontantkort dubbla prisplaner refererar till den billiga prisplanen när det är två kombinerade prisplaner i ett Osynligt kontantkort är den bakomliggande produkten dvs. den dyrare prisplanen. Prislista för osynligt kontantkort syns inte i tabellerna på Telepriskollen men visas under produktfakta. Mer information om dubbla prisplaner finns under beräkningstips för mobiltelefoni på konsumentsidorna Högtaxeintervall innebär att du anger vilken period på dygnet det är dyrast att ringa. Om ni har enhetstaxa skall ni ändå ange högtidsintervall. I prisavsnittet fyller ni då i samma pris för låg- och högtaxa. Definiera ert debiteringsintervall i sekunder.

9 Om fria minuter ingår i abonnemangen ska det anges i fältet antal fria minuter per månad. Fyll även i vilka villkor som gäller för dessa. Om fria SMS, MMS eller Mbyte (som gäller till alla svenska nät) ingår i avtalet ska antalet skrivas in i respektive fält. Om produkten inkluderar obegränsad användning av data, ska 9999 anges i fältet Antal fria Mbyte GPRS trafik per månad. För abonnemangsprodukter visas avsnittet betalning där du väljer alternativ för specificerad faktura, minst en faktureringsperiod och faktureringssätt. I de fall där alternativet är gratis fyller du i 0 kr. Alla kostnader som är kopplade till en viss prisplan ska redovisas i Telepriskollen. Det finns kontantkortsprodukter som ger bonus till konsumenten när denne registrerar sitt kontantkort. Denna bonus anges som varav ringpott under etableringsavgift. Telepriskollen kan för närvarande inte modellera större ringpott än etableringsavgift. Månadsavgift innebär att konsumenten måste betala en fast avgift varje månad som villkor för att använda en viss prisplan. Minidebitering innebär att konsumenten måste använda ett visst minimibelopp varje månad. Om konsumenten inte kommer upp till det beloppet får konsumenten ändå betala minidebitering, för att använda en viss prisplan. De produkter som ställer krav på att konsumenten måste tanka kontantkortet med ett visst minimibelopp varje månad som villkor för att använda en viss prisplan, ska läggas in med belopp för värdebevis, giltighetstid och bakomliggande produkt (den produkt vars prisplan gäller om beloppet inte förbrukats inom giltighetsperioden). Börja med att lägga in den bakomliggande produkten, den måste nämligen vara publicerad för att visas i rullistan för produkten med dubbla prisplaner. Samma etableringsavgift ska anges för den bakomliggande produkten och kontantkortet med värdebeviset för att uträkningen ska bli korrekt. Använd sedan stycket samtalskostnader inom Sverige för att ange de olika priserna. Skriv även in styckpris för SMS, MMS och GPRS (per Mbyte). När du lägger upp produkter måste du ange vilken utlandsprislista som gäller för att produkten ska publiceras på Telepriskollen. Läs mer om utlandsprislista. Under avtalsvillkor är det viktigt att ange bindningstid samt uppsägningstid för avtalet. Kommentera gärna i textfältet andra avtalsvillkor. Fyll i från och med när och hur länge produkten gäller. Datum anges enligt ÅÅÅÅ-MM-DD. Observera att de produkter som visas på Telepriskollen ska vara driftsatta och möjliga att nyteckna från det datum som anges här. Om dessa krav inte uppfylls publiceras de ej. Endast produkter med gällande datum visas för konsumenterna. Om erbjudandet gäller tills vidare markeras detta med kryss i rutan. Det är då viktigt att komma ihåg att ta bort produkten då den inte längre finns att nyteckna. I fritextfältet Övrig information finns utrymme att lägga in information om kampanjer och specialerbjudanden som går att få till den aktuella produkten. Denna information visas under kommentar i Prislistan, Min Beräkning och Produktfakta på konsumentsidorna.

10 När du trycker på knappen Spara så skickas ett automatiskt e-postmeddelande till PTS Mobilt Internet Det finns ordförklaringar med instruktioner om hur respektive uppgift ska fyllas i, klicka på de understrukna orden så visas ett pop-up-fönster. Börja med att namnge din produkt. Notera att produktnamn måste vara unika samma namn kan inte användas för flera produkter. Ett tips är att använda anslutningsform eller nedlänkens hastighet i produktnamnet. Det är önskvärt att begränsa produktens namn till 20 tecken och undvik upprepningar. Alla produktnamn går att ändra. Välj vilken typ av månadsavgift som gäller för produkten. Telepriskollen är inte anpassad för alla typer av kontantkort. Använd i så fall priskommentaren för att beskriva prisplanen och skriv i parentes i namnet att det är ett kontantkort och för vidare hjälp, kontakta PTS. Beroende av vilken typ av månadsavgift som väljs anpassas inläggningsformuläret. Fast: Om månadsavgiften är fast oavsett hur mycket datavolym som används. Rörlig: Om månadsavgiften varierar beroende på hur mycket datavolym som används. I det här fallet ingår en viss datavolym i månadsavgiften. Datavolym utöver det får kunden betala extra för. Rörligt med tak: Om månadsavgiften varierar beroende på hur mycket datavolym som används. I det här fallet finns det en övre maximal månadsavgift som inte kan bli högre oavsett datavolym. Ange produktens hastigheter upp och ner inom mobilnätet. För övriga integrerade system som exempelvis hotspot/lan finns det möjlighet att beskriva dessa i kommentarsfältet, där även maxhastigheten kan förklaras mer ingående. Telepriskollens praxis är att ange praktiska hastigheter för mobilt Internet. Ange om hastigheten begränsas efter att viss trafikmängd har använts. Om det är en begränsning, ange vad begränsningen innebär i kommentarsfältet. Om hastigheten begränsas ska inget värde fyllas i under Max antal Gbyte per månad. Om månadsavgiften är rörlig eller rörlig med tak så ska inklusive trafik anges. De alternativ som finns är ingen, högtaxa eller antal fria (GB per månad). Högtaxa innebär att kunden debiteras för användningen per MB under högtaxa. Medan annan tid d.v.s. kväll och helg gäller fri användning. Om man angett högtaxa ska man även ange mellan vilken tidsintervall denna taxa gäller, vardagar eller Alternativet högtaxa visas som kväll och helg i produktfakta på konsumentsidorna. Mata därefter in uppgifter om antal e-postadresser, webbsidor och lagringsutrymme. Genom den efterföljande rullistan väljer du om det finns en täckningskarta kopplad till produkten. Om det finns, ska en länk anges i textfältet. Under avsnittet betalning anges faktureringsperiod, vilket kan vara ett eller flera alternativ. Minst ett faktureringssätt måste finnas. Om det är gratis att få sin faktura på ett visst sätt anges 0 kr. I stycket pris specificeras månadsavgift och etableringsavgift utan modem, dvs. startavgiften om kunden beställer produkten utan modem.

11 Pris per MByte utöver fria och maximal månadsavgift visas om du har angett rörligt eller rörligt med tak som typ av månadsavgift. Det finns möjlighet att kommentera priset i fritextfältet priskommentar. Priskommentar visas i prislistan och produktfakta på konsumentsidorna. Under övriga avgifter fyller du i eventuella tilläggstjänster som erbjuds genom att klicka i kryssrutan och ange priset. Under avtalsvillkor är det viktigt att ange bindningstid samt uppsägningstid för avtalet. Kommentera gärna i textfältet andra avtalsvillkor. Fyll i från och med när och hur länge produkten gäller. Datum anges enligt ÅÅÅÅ-MM-DD. Observera att de produkter som visas på Telepriskollen ska vara driftsatta och möjliga att nyteckna från det datum som anges här. Om dessa krav inte uppfyllds publiceras de ej. Endast produkter med gällande datum visas för konsumenterna. Om erbjudandet gäller tills vidare markeras detta med kryss i rutan. Det är då viktigt att komma ihåg att ta bort produkten då den inte längre finns att nyteckna. Ange om produkten fungerar utomlands och vilka eventuella villkor, referenser och funktioner som gäller. Obs. Information om datasaldospärr för utlandsanvändning anges under Företagsuppgifter. När du trycker på knappen Spara så skickas ett automatiskt e-postmeddelande till oss på PTS Täckningsområde När du lägger upp bredbandsprodukter måste du ange ett täckningsområde över de kommuner där tjänsten är tillgänglig. Täckningslistan kan skapas i förväg under rubriken. Täckningsområde i vänsterspalten och direkt i produktinläggningen under Skapa ny täckningslista. Det finns ordförklaringar med instruktioner om hur respektive uppgift ska fyllas i, klicka på de understrukna orden så visas ett pop-up-fönster. Du skapar en Ny täckningslista genom att välja Täckningsområde under Skapa ny produkt i vänstermenyn. Ange ett namn på listan för täckningsområde. Välj ett tydligt namn som går att urskilja, vilket kan minimera risken för dubbletter och att olika täckningslistor blandas ihop. Alla produktnamn går att ändra, produktnamnet måste dock vara unikt. Önskvärt är att begränsa produktens namn till 20 tecken och undvik upprepningar. Om tjänsten är tillgänglig över hela landet kan du markera kryssrutan för det. Vid markering av tjänsten är tillgänglig i hela landet kan du sedan avmarkera eventuella undantag under tjänsten är tillgänglig i följande områden. Om tjänsten är tillgänglig på vissa ställen, kan du markera respektive kommun under tjänsten är tillgänglig i följande områden. När du fyllt i alla uppgifter väljer du att Spara. Täckningslistan kommer då att finnas tillgänglig i rullistan Täckningsområde för Bredbandsprodukter. Listor skapade direkt i produktinläggningen Täckningslistan får automatiskt samma namn som produkten. Namnet går inte att ändras manuellt utan ändras enbart om produktnamnet ändras. Om tjänsten är tillgänglig över hela landet kan du markera kryssrutan för det. Vid markering av tjänsten är tillgänglig i hela landet kan du sedan avmarkera eventuella undantag under tjänsten är tillgänglig i följande områden. Om tjänsten är tillgänglig på vissa ställen, kan du markera respektive kommun under tjänsten är tillgänglig i följande

12 områden. När du fyllt i alla uppgifter väljer du att Spara. Listan kopplas till bredbandsprodukten som håller på att skapas. Listor skapade i förväg väljs i själva produktinläggningen under Välj redan skapad täckningsområdeslista i rullistan där tillgängliga täckningslistorna sorteras i bokstavsordning. Listan kan användas för en eller flera bredbandsprodukter Bredband Registrera gällande täckningsområde innan du lägger upp nya bredbandsprodukter eller ange täckningsområde direkt i produktinläggningen. En bredbandsprodukt kan inte sparas om inte en Det finns ordförklaringar med instruktioner om hur respektive uppgift ska fyllas i, klicka på de understrukna orden så visas ett pop-up-fönster. Namnge den enskilda produkten. Notera att produktnamn måste vara unika samma namn kan inte användas för flera produkter. Ett tips är att använda anslutningsform eller nerlänkens hastighet i produktnamnet. För Fiber LAN produkter med olika månadsavgifter för kommunerna anges med fördel även kommunnamnet i produktnamnet. Är månadsavgiften densamma för ett helt stadsnät är det möjligt att skapa en produkt och namnge den efter stadsnätet och hastighet (och i täckningslistan ange de kommuner den gäller för). Det är önskvärt att begränsa produktens namn till 20 tecken och undvika upprepningar. Alla produktnamn går att ändra. Markera om produkten erbjuds som singel och/eller kan ingå i ett paket. Välj vilken anslutningsform som produkten använder. Bredbandsprodukter har tre varianter av månadsavgifter, formuläret anpassas efter vilken av dessa som väljs: Fast: Om månadsavgiften är fast oavsett hur mycket datavolym som används. Rörlig: Om månadsavgiften varierar beroende på hur mycket datavolym som används. I det här fallet ingår en viss datavolym i månadsavgiften. Datavolym utöver det får kunden betala extra för. Rörlig med tak: Om månadsavgiften varierar beroende på hur mycket datavolym som används. I det här fallet finns det en övre maximal månadsavgift som inte kan bli högre oavsett datavolym. Ange vilka hastigheter som kan uppnås upp och ner. Kommentera om det behövs, gällande intervall, hastigheter (minst och upp till). Mata därefter in uppgifter om antal Gbyte per månad, e-postadresser, webbsidor och lagringsutrymme. Välj täckningsområde i rullistan alternativt klicka på länken Ange egen täckningsområdeslista för att ange om tjänsten är tillgänglig i hela landet, en eller flera orter. Klicka på Spara för att koppla listan till bredbandsprodukten och återvända till produktinläggningen. En länk till listan visas med texten Egen. För att redigera täckningslistan klicka på Ändra egen täckningsområdeslista.

13 En bredbandsprodukt läggs upp per kommun, med täckningslista för respektive kommun. Om en bredbandsprodukt har samma månadsavgift för två eller flera kommuner eller för ett helt stadsnät, kan samma bredbandsprodukt användas (med en täckningslista för dessa kommuner). Läs mer om täckningsområde. Under avsnittet betalning anges faktureringsperiod, vilket kan vara ett eller flera alternativ. Minst ett faktureringssätt måste finnas. Om det är gratis att få sin faktura på ett visst sätt anges 0 kr. I avsnittet Pris anger ni om nätavgift ingår eller inte. Väljer du Nej vid inläggning av en Fiber- LAN-produkt, måste en länk till stadsnätsägarens webbsida med aktuella priser anges. Om bredbandsprodukten använder alternativa stadsnät (med olika priser) inom samma kommun, ska två olika bredbandsprodukter läggas in för kommunen. Minst en av etableringsavgifterna (med eller utan modem) måste anges. För Fiber-LAN produkter anges enbart Etableringsavgiften. Under övriga avgifter fyller du i eventuella tilläggstjänster som erbjuds genom att klicka i kryssrutan och ange priset. Det är viktigt att ange bindningstid respektive uppsägningstid. Kommentera gärna i textfältet andra avtalsvillkor. Fyll i från och med när och hur länge produkten gäller. Datum anges enligt ÅÅÅÅ-MM-DD. Observera att de produkter som visas på Telepriskollen ska vara driftsatta och möjliga att nyteckna från det datum som anges här. Om dessa krav inte uppfyllds publiceras de ej. Endast produkter med gällande datum visas för konsumenterna. Om erbjudandet gäller tills vidare markeras detta med kryss i rutan. Det är då viktigt att komma ihåg att ta bort produkten då den inte längre finns att nyteckna. I fritextfältet Övrig information finns utrymme att lägga in information om kampanjer och specialerbjudanden som går att få till den aktuella produkten. När du trycker på knappen Spara så skickas ett automatiskt e-postmeddelande till oss på PTS Bredband ersätt Det finns ordförklaringar med instruktioner om hur respektive uppgift ska fyllas i, klicka på de understrukna orden så visas ett pop-up-fönster. Med hjälp av funktionen bredband ersätt kan du som operatör gå in och göra en ändring för många produkter i samma steg. Detta kan t.ex. vara att ändra antal e-postadresser för flera produkter. Dessa ändringar slår även igenom i paketprodukter eftersom det är produktegenskaper för bredband och inte prisuppgifter. Via kryssrutorna i kolumnen ersätt kan du välja vilka parametrar du vill ändra för produkterna. Så länge du inte kryssat för någon av dessa kan du heller inte fylla i dem, eller göra några ändringar. Under produktbeskrivning kan du för vissa parametrar antingen bocka i kryssrutan obegränsat eller ändra ett befintligt värde genom att ange det nya i rutan.

14 Under avsnittet betalning anges faktureringsperiod, vilket kan vara ett eller flera alternativ. Minst ett faktureringssätt måste finnas. Om det är gratis att få sin faktura på ett visst sätt anges 0 kr. Under avtalsvillkor är det viktigt att ange bindningstid samt uppsägningstid för avtalet. Kommentera gärna i textfältet andra avtalsvillkor. Fyll i från och med när och hur länge produkten gäller. Datum anges enligt ÅÅÅÅ-MM-DD. Observera att de produkter som visas på Telepriskollen ska vara driftsatta och möjliga att nyteckna från det datum som anges här. Om dessa krav inte uppfylls publiceras de ej. Endast produkter med gällande datum visas för konsumenterna. Om erbjudandet gäller tills vidare markeras detta med kryss i rutan. Det är då viktigt att komma ihåg att ta bort produkten då den inte längre finns att nyteckna. I fritextfältet övrig information finns utrymme att lägga in information om kampanjer och specialerbjudanden som går att få till den aktuella produkten. Välj de produkter som ska uppdateras genom att bocka för kryssrutan alla eller bocka för de berörda produkterna som ändringarna ska gälla för. Det går även att välja alla och sedan bocka av dem produkter som inte ska uppdateras. När du trycker på knappen Spara så skickas ett automatiskt e-postmeddelande till oss på PTS Uppringt Internet Det finns ordförklaringar med instruktioner om hur respektive uppgift ska fyllas i, klicka på de understrukna orden så visas ett pop-up-fönster. Börja med att namnge din produkt. Notera att produktnamn måste vara unika samma namn kan inte användas för flera produkter. Det är önskvärt att begränsa produktens namn till 20 tecken och undvik upprepningar. Alla produktnamn går att ändra. Mata därefter in uppgifter om antal e-postadresser, webbsidor och lagringsutrymme. Ange hur många minuter eller timmar som kunden kan surfa utan kostnad. Om det finns en öppningsavgift för fri uppkoppling ska detta kryssas i. Ange vilken period på dygnet då det är dyrast att surfa på Internet. För uppringt Internet är det vanligen vardagar klockan Om ni har enhetstaxa skall ni ändå ange högtidsintervall. I prisavsnittet fyller ni då i samma pris för låg- och högtaxa. Ange debiteringsintervall i sekunder. Under avsnittet betalning anges faktureringsperiod, vilket kan vara ett eller flera alternativ. Minst ett faktureringssätt måste finnas. Om det är gratis att få sin faktura på ett visst sätt anges 0 kr. Fyll sedan i gällande priser för den aktuella produkten.

15 Under övriga avgifter fyller du i eventuella tilläggstjänster som erbjuds genom att klicka i kryssrutan och ange priset. Under avtalsvillkor är det viktigt att ange bindningstid samt uppsägningstid för avtalet. Kommentera gärna i textfältet andra avtalsvillkor. Fyll i från och med när och hur länge produkten gäller. Datum anges enligt ÅÅÅÅ-MM-DD. Observera att de produkter som visas på Telepriskollen ska vara driftsatta och möjliga att nyteckna från det datum som anges här. Om dessa krav inte uppfyllds publiceras de ej. Endast produkter med gällande datum visas för konsumenterna. Om erbjudandet gäller tills vidare markeras detta med kryss i rutan. Det är då viktigt att komma ihåg att ta bort produkten då den inte längre finns att nyteckna. I fritextfältet övrig information finns utrymme att lägga in information om kampanjer och specialerbjudanden som går att få till den aktuella produkten. När du trycker på knappen Spara så skickas ett automatiskt e-postmeddelande till oss på PTS TV Det finns ordförklaringar med instruktioner om hur respektive uppgift ska fyllas i, klicka på de understrukna orden så visas ett pop-up-fönster. Namnge TV-produkten med ett unikt namn. Ett tips är att använda produktens anslutningsform i namnet. Begränsa gärna produktnamnet till 20 tecken och undvik upprepningar. Alla produktnamn går att ändra. Typ av produkt är alltid inaktiv och förifyllda som paket då TV inte visas som enskild produkt i Telepriskollen. Anledningen är att TV ligger utanför PTS tillsynsansvar. Genom rullistan anger du vilken typ av anslutningsform som produkten avser. Telefonjacket omfattar alla xdsl-tekniker. Ange hur många kanaler som erbjuds kunden utan extra kostnad, det vill säga ej hyr, köp, eller tillvalskanaler, om inte dessa ingår utan kostnad. Länk till kanalutbud måste anges. Länken ska leda till en webbsida med utförlig information om vilka kanaler som ingår i produkten, exempelvis Lägg gärna till en kommentar angående kanalutbudet för att förtydliga informationen. Markera typ av digitalbox som erbjuds kunden. Det kan vara en, alla eller ingen. Det finns utrymme för kommentarer angående digitalbox. Specificera om HDTV-kanaler, Pay per view, Tillvalskanaler och Video on demand erbjuds. Det behöver inte ingå i priset eftersom uppgifterna endast används för filtrering på konsumentsidorna. Under avsnittet betalning anges faktureringsperiod, vilket kan vara ett eller flera alternativ. Minst ett faktureringssätt måste finnas. Om det är gratis att få sin faktura på ett visst sätt anges 0 kr.

16 Etableringsavgift med digitalbox omfattar den initiala kostnaden - startavgiften - som kunden betalar för TV-produkten med digitalbox bas. Etableringsavgift utan digitalbox omfattar startavgiften för TV-produkten som säljs utan digitalbox bas. Månadsavgiften är den avgift som kunden betalar varje månad för att utnyttja produkten. Ange den årliga kortavgiften för TV-produkten. Om inte kortavgiften är per år, ska kortavgiften räknas om till en årlig avgift. Om kortavgiften ingår i månadsavgiften, ska 0 kr anges under kortavgift och en beskrivning anges under övrig information. Under avtalsvillkor är det viktigt att ange bindningstid samt uppsägningstid för avtalet. Kommentera gärna i textfältet andra avtalsvillkor. För TV-produkter visas inte datumfältet från och till eftersom TV inte visas som enskild produkt på Telepriskollen. Fråndatumet blir automatisk dagens datum och slutdatumet ställs automatiskt in på tillsvidare. I fritextfältet övrig information finns utrymme att lägga in information om kampanjer och specialerbjudanden som går att få till den aktuella produkten. Priser kopplade till bindningstid anses vara ordinarie om bindningstiden är 12 månader eller mer. När du trycker på knappen Spara så skickas ett automatiskt e-postmeddelande till oss på PTS Paket Börja med en genomgång av de bredbands- och fast telefoniprodukter som du vill ska kunna ingå i paket. Gå in på respektive produkt och kryssa i rutan paket i fältet typ av produkt. Tänk på att anslutningsformer kan skilja sig åt och att du kan behöva registrera nya produkter med andra anslutningsformer. Glöm inte heller att registrera eventuella TV-produkter. Dessa är alltid förifyllda som Paket då de inte visas som enskilda produkter i Telepriskollen. Det finns ordförklaringar med instruktioner om hur respektive uppgift ska fyllas i, klicka på de understrukna orden så visas ett pop-up-fönster Enkel registrering Välj vilka produkter som ska ingå i paketet genom de tre rullistorna. När du trycker på knappen OK visas ett automatiskt namnförslag som avskiljs med ett kommatecken mellan de olika produktslagen. Produktnamnet kan ändras när som helst, tänkt på att det ska vara unikt och att operatörsnamnet ska nämnas högst en gång. Observera att om någon av de ingående produkterna ändrar namn, så påverkas inte paketet. Länk till täckningskontroll är en obligatorisk uppgift. Ange om det erbjuds en faktura för hela paketet. Om ja anges, måste samtliga betalningsuppgifter för paketet fyllas i. Observera att inga ändringar eller val som görs i paketprodukten påverkar de enskilda produkterna. Om nej anges, döljs samtliga betalningsuppgifter i formuläret och de enskilda fakturauppgifterna för respektive produkt som ingår i paketet visas för konsumenterna på Telepriskollen. I det här fallet påverkas paketet automatiskt av eventuella ändringar i fakturauppgifter för en produkt som ingår i paket.

17 Det måste finnas minst ett pris för paketet, man kan dock lägga till och ta bort upp till fem stycken genom knapparna Lägg till nytt pris respektive Ta bort pris. Det kan med andra ord finnas sex olika varianter av samma Paket. Dessa visas som olika produkter (med samma namn men olika villkor) för konsumenterna på Telepriskollen. Ange om det är en bindningstid för hela paketet. Om ja anges, måste bindningstiden för paketet fyllas i. Om nej anges, visas de enskilda bindningstiderna för respektive ingående produkt. Tänk på att om du ändrar bindningstiden för en produkt som ingår i paket så påverkas paket automatiskt. I det här fallet visas den högsta bindningstiden för konsumenterna på Telepriskollen. Observera att bindningstid är direkt knuten till etableringsavgift i den mån att ju längre tid som man är bunden till avtalet, desto lägre blir etableringskostnaden för paketet. Uppsägningstiden för hela paketet fungerar på samma sätt som bindningstiden. Månadsavgift för hela paketet visar en autosummering bestående av månadsavgift för bredband, månadsavgift (prisplan) och månadsavgift (abonnemang) för fast telefoni och/eller månadsavgift för TV. Observera att minimidebitering för fast telefoni ingår i beräkningen av den rörliga debiteringen. Månadsavgift för hela paketet kan ändras när som helst. Autosummeringen görs bara vid första registreringstillfället, det vill säga om någon ingående produkt skulle ändra månadsavgift i efterhand, så påverkas inte månadsavgiften för hela paketet. Etableringsavgifter visar en autosummering bestående av etableringsavgifter från de valda ingående produkterna. Etableringsavgift kan ändras när som helst. Autosummeringen görs bara vid första registreringstillfället, det vill säga om någon ingående produkt skulle ändra etableringsavgift i efterhand, så påverkas inte etableringsavgifter för paketet. Minst en etableringsavgift måste anges. Med modem menas modem för bredbandet. Om det behövs modem för telefonin anges dessa uppgifter under övrig information i fast telefoniprodukten. Med digitalbox avses standardutförandet av digitalboxen. Fraktkostnad måste anges för etableringsavgift med modem eller digitalbox. Priskommentar används för att lägga in ytterligare information om exempelvis kampanjer och erbjudanden. Ange vilka tilläggstjänster som ingår i paketpriset, det vill säga som erbjuds kunden utan extra kostnad. Om nej anges, gäller tilläggstjänsternas ordinarie priser som anges i de ingående produkterna. De tilläggstjänster som visas avspeglar de tilläggstjänster som är ifyllda i de ingående produkterna, det vill säga om någon ingående produkt skulle ändra tilläggstjänster så påverkas paketet automatiskt. Fyll i från och med när och hur länge produkten gäller. Datum anges enligt ÅÅÅÅ-MM-DD. Observera att de produkter som visas på Telepriskollen ska vara driftsatta och möjliga att nyteckna från det datum som anges här. Om dessa krav inte uppfyllds publiceras de ej. Endast produkter med gällande datum visas för konsumenterna. Om erbjudandet gäller tills vidare markeras detta med kryss i rutan. Det är då viktigt att komma ihåg att ta bort produkten då den inte längre finns att nyteckna. När du vill ta bort en bredbandsprodukt som också är en del av ett paket så måste du först se till att produkten inte är ikryssad som Singel. Därefter går du in och avslutar respektive paket som bredbandsprodukten utgör bas i. Efter det går du tillbaka till produktöversikten och raderar bredbandsprodukten.

18 När du trycker på knappen Spara så skickas ett automatiskt e-postmeddelande till oss på PTS Massregistrering Massregisterring lämpar sig exempelvis för registrering av duo play produkter för stadsnätsoperatörer som har en fast telefoniprodukt och många bredbandsprodukter. Välj vilka produkter som ska ingå i massregistreringen. När du trycker på knappen OK visas ett automatiskt namnförslag som avskiljs med ett kommatecken mellan de olika produktslagen. Produktnamnet kan ändras efter massregistreringen, det vill säga när du går in på respektive paketprodukt. Tänkt på att produktnamnet ska vara unikt och att operatörsnamnet ska nämnas högst en gång. Observera att om någon av de ingående produkterna ändrar namn, så påverkas inte paketet. Länk till täckningskontroll är en obligatorisk uppgift. Ange om det erbjuds en faktura för hela paketet. Om ja anges, måste samtliga betalningsuppgifter för paketet fyllas i. Observera att inga ändringar eller val som görs i paketprodukten påverkar de enskilda produkterna. Om nej anges, döljs samtliga betalningsuppgifter i formuläret och de enskilda fakturauppgifterna för respektive produkt som ingår i paketet visas för konsumenterna på Telepriskollen. I det här fallet påverkas paketet automatiskt av eventuella ändringar i fakturauppgifter för en produkt som ingår i paket. Det måste finnas minst ett pris för paketet, man kan dock lägga till och ta bort upp till fem stycken genom knapparna Lägg till nytt pris respektive Ta bort pris. Det kan med andra ord finnas sex olika varianter av samma Paket. Dessa visas som olika produkter (med samma namn men olika villkor) för konsumenterna på Telepriskollen. Ange om det är en bindningstid för hela paketet. Om ja anges, måste bindningstiden för paketet fyllas i. Om nej anges, visas de enskilda bindningstiderna för respektive ingående produkt. Tänk på att om du ändrar bindningstiden för en produkt som ingår i paket så påverkas paket automatiskt. I det här fallet visas den högsta bindningstiden för konsumenterna på Telepriskollen. Observera att bindningstid är direkt knuten till etableringsavgift i den mån att ju längre tid som man är bunden till avtalet, desto lägre blir etableringskostnaden för paketet. Uppsägningstiden för hela paketet fungerar på samma sätt som bindningstiden. Månadsavgift för hela paketet visar en autosummering bestående av månadsavgift för bredband, månadsavgift (prisplan) och månadsavgift (abonnemang) för fast telefoni och/eller månadsavgift för TV. Observera att minimidebitering för fast telefoni ingår i beräkningen av den rörliga debiteringen. Månadsavgift för hela paketet kan ändras när som helst. Autosummeringen görs bara vid första registreringstillfället, det vill säga om någon ingående produkt skulle ändra månadsavgift i efterhand, så påverkas inte månadsavgiften för hela paketet. Etableringsavgifter är en autosummering bestående av etableringsavgifter från de ingående produkterna som är valda. Etableringsavgift kan ändras efter massregistreringen, det vill säga när du går in på respektive paketprodukt. Autosummeringen görs bara vid första registreringstillfället, det vill säga om någon ingående produkt skulle ändra etableringsavgift i efterhand, så påverkas inte etableringsavgifter för paketet. Med modem menas modem för bredbandet. Om det behövs

19 modem för telefonin anges dessa uppgifter under övrig information i fast telefoniprodukten. Med digitalbox avses standardutförandet av digitalboxen. Fraktkostnad måste anges för etableringsavgift med modem eller digitalbox. Priskommentar används för att lägga in ytterligare information om exempelvis kampanjer och erbjudanden. Ange vilka tilläggstjänster som ingår i paketpriset, det vill säga som erbjuds kunden utan extra kostnad. Om nej anges, gäller tilläggstjänsternas ordinarie priser som anges i de ingående produkterna. De tilläggstjänster som visas avspeglar de tilläggstjänster som är ifyllda i de ingående produkterna, det vill säga om någon ingående produkt skulle ändra tilläggstjänster så påverkas paketet automatiskt. Fyll i från och med när och hur länge produkten gäller. Datum anges enligt ÅÅÅÅ-MM-DD. Observera att de produkter som visas på Telepriskollen ska vara driftsatta och möjliga att nyteckna från det datum som anges här. Om dessa krav inte uppfylls publiceras de ej. Endast produkter med gällande datum visas för konsumenterna. Om erbjudandet gäller tills vidare markeras detta med kryss i rutan. Det är då viktigt att komma ihåg att ta bort produkten då den inte längre finns att nyteckna. När du trycker på knappen Utkast så massregistreras paket utifrån de valda produkterna. Du kommer automatisk till en lista med dina inlagda paketprodukter. Nu kan du gå in på respektive paket (genom att klicka på produktnamnet) och göra eventuella justeringar. I samband med massregistreringen skickas ett automatiskt e-postmeddelande till oss på PTS.

Kartläggning av hur teleoperatörer håller information om priser, taxor och allmänna villkor allmänt tillgänglig

Kartläggning av hur teleoperatörer håller information om priser, taxor och allmänna villkor allmänt tillgänglig PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2010-07-02 Dnr: 10-7098 1(14) Konsumentmarknadsavdelningen Anna Montelius 08-678 58 12 anna.montelius@pts.se Kartläggning av hur teleoperatörer håller information om

Läs mer

Foto: Pernille Tofte, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Pernille Tofte, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om mobiltelefoni 2 Foto: Pernille Tofte, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om mobiltelefoni Den här broschyren handlar om mobiltelefoni. Det finns

Läs mer

Foto: Pernille Tofte, Helén Karlsson, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Pernille Tofte, Helén Karlsson, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om fast telefoni 2 Foto: Pernille Tofte, Helén Karlsson, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Traditionell telefoni och bredbandstelefoni Den här broschyren handlar

Läs mer

Foto: Peter Westrup, Ulrika Ekblom, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Peter Westrup, Ulrika Ekblom, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om bredband 2 Foto: Peter Westrup, Ulrika Ekblom, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Bredband, mobilt Internet och uppringt Internet Den här broschyren handlar

Läs mer

Prislista. för mobilabonnemang och förbetalt kort. Mobil telefoni. Så här får du veta mer

Prislista. för mobilabonnemang och förbetalt kort. Mobil telefoni. Så här får du veta mer LZTA 803 1015 2007-02 Mobil telefoni Prislista Så här får du veta mer För mer prisinformation gå in på www.telia.se eller ring kundtjänst, tel. 90 200 (privat) eller tel. 90 400 (företag) för mobilabonnemang

Läs mer

2011-02-17 Dnr: 11-1283 1(7)

2011-02-17 Dnr: 11-1283 1(7) Bilaga 1 Kravspecifikation Datum Vår referens Sida 2011-02-17 Dnr: 11-1283 1(7) Konsumentmarknadsavdelningen Marlena Molak-Brindell 08-678 58 89 marlena.molak-brindell@pts.se Kravspecifikationen för genomförande

Läs mer

Prislista. för mobilabonnemang, förbetalt kort och Mobilt bredband. Mobilt. Så här får du veta mer

Prislista. för mobilabonnemang, förbetalt kort och Mobilt bredband. Mobilt. Så här får du veta mer LZTA 803 1015 2008-03 Mobilt Prislista Så här får du veta mer För mer prisinformation gå in på www.telia.se eller ring kundtjänst, tel. 90 200 (privat) eller tel. 90 400 (företag) för, förbetalt kort och

Läs mer

Prislista Telias avtal för mobila teletjänster för medlemmar i Plåtslageriernas och Mekaniska Verkstädernas Riksförbund (PLR/MVR)

Prislista Telias avtal för mobila teletjänster för medlemmar i Plåtslageriernas och Mekaniska Verkstädernas Riksförbund (PLR/MVR) Mobil telefoni Prislista Telias avtal för mobila teletjänster för medlemmar i Plåtslageriernas och Mekaniska Verkstädernas Detta avtal medger möjlighet till finansiering vid köp av ny mobiltelefon mot

Läs mer

Prislista 3Kontant inom Sverige Gäller från 20 maj 2013 Värdebevis 3Kontant Fastpris 300 kr Användning inom Sverige

Prislista 3Kontant inom Sverige Gäller från 20 maj 2013 Värdebevis 3Kontant Fastpris 300 kr Användning inom Sverige 3Kontant Fastpris 300 kr Röstsamtal inom 3 0 kr/min 1 Röstsamtal till fasta nummer 0 kr/min 1 Röstsamtal till övriga nät och samtal till 3Svar 0 kr/min 1 Videosamtal inom 3 0 kr/min 1 Videosamtal till

Läs mer

Prislista 3Kontant inom Sverige

Prislista 3Kontant inom Sverige 3Kontant Vänner 100 kr 3Kontant Vänner 200 kr 3Kontant Vänner 300 kr Basprislista 6 Röstsamtal inom 3 0 kr/min 1 0 kr/min 2 0 kr/min 3 1,99 kr/min Röstsamtal till fasta nummer 0,69 kr/min 0kr/min 2 0 kr/min

Läs mer

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 23 april 2013 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia.

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 23 april 2013 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia. 1/6 Telia Företagsavtal Abonnemangsprislista för Telia Jobbmobil Engångsavgift Vid nytecknande 10 Basic Plus Multi Rörlig Månadsavgift 1 med bindningstid 24 mån 0 /12 /18 mån 189 kr 2 219 kr 439 kr 2 489

Läs mer

Bilaga C LRF Medlemmar Prislista

Bilaga C LRF Medlemmar Prislista sid 1 av 9 Bilaga C LRF Medlemmar Prislista LRF Samköp AB 556043-8771 Version: 3.06.0 Löpnr: 8126 LRF Medlemmar Prislista Företag som omfattas av nedan angivna priser Företagsnamn Orgnr Information LRF

Läs mer

Dinkurs startguide ger förklaring på hur ett nytt arrangemang läggs upp steg för steg och lättfattat beskriver de olika funktionerna.

Dinkurs startguide ger förklaring på hur ett nytt arrangemang läggs upp steg för steg och lättfattat beskriver de olika funktionerna. STARTGUIDE DIN KURS Dinkurs startguide ger förklaring på hur ett nytt arrangemang läggs upp steg för steg och lättfattat beskriver de olika funktionerna. 1 Nytt arrangemang 2 1.1 Evenemangsuppgifter 2

Läs mer

Prislista 3Kontant inom Sverige

Prislista 3Kontant inom Sverige 3Kontant Vänner 100 kr 3Kontant Vänner 200 kr 3Kontant Vänner 300 kr Basprislista 6 Röstsamtal inom 3 0 kr/min 1 0 kr/min 2 0 kr/min 3 1,99 kr/min Röstsamtal till fasta nummer 0,69 kr/min 0kr/min 2 0 kr/min

Läs mer

Information om Axets bredband och telefoni

Information om Axets bredband och telefoni Information om Axets bredband och telefoni 2011 beslöts att samtliga lägenheter i Axet skulle gruppanslutas till en och samma leverantör av bredbandstjänster via vårt fibernät. Efter upphandling valdes

Läs mer

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 29 april 2014 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia.se/utomlands.

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 29 april 2014 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia.se/utomlands. Telia Företagsavtal Abonnemangsprislista för Telia Jobbmobil Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 29 april 2014 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia.se/utomlands Jobbmobil

Läs mer

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 23 september 2011 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia.

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 23 september 2011 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia. 1/6 Abonnemangsprislista för Engångsavgift Vid nytecknande 10 Abonnemang med inkluderad Jobbsurf 1 Mix Plus Max Rörlig Fast med bindningstid 24 mån 0/12/18 mån 119 kr 2 159 kr 509 kr 2 549 kr 579 kr 2

Läs mer

Bilaga C LRF Medlemmar Prislista

Bilaga C LRF Medlemmar Prislista sid 1 av 7 LRF Medlemmar Prislista omförhandlat avtal Bilaga C LRF Medlemmar Prislista LRF Samköp AB 556043-8771 Version: 3.06.0 Löpnr: 10151 Företag som omfattas av nedan angivna priser Företagsnamn Orgnr

Läs mer

Net at Once - Kommunikationsoperatör

Net at Once - Kommunikationsoperatör Net at Once - Kommunikationsoperatör Net at Once som kommunikationsoperatör med Öppen plattform och Öppen gruppanslutning innebär att de medlemmar i föreningen som vill välja fritt i ett öppet nät bland

Läs mer

Bredband Bredbandstelefoni Tv via bredbandet

Bredband Bredbandstelefoni Tv via bredbandet Information om Bredband, Telefoni och Tv. BRF CARLSRO har anslutit sig till er fastighet med fiberanslutning och finns som leverantör av bredband. I alla hushåll finns ett bredbandsuttag installerat och

Läs mer

1 I Om telefoni. om telefoni

1 I Om telefoni. om telefoni 1 I Om telefoni om telefoni GRAFISK FORM: Gandini Forma - Karin Gandini FOTO: Pernille Tofte TRYCK: Lenanders Grafiska AB OM TELEFONI Den här broschyren handlar om den telefoni som du får via en fast anslutning

Läs mer

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 12 augusti 2015 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia.se/utomlands.

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 12 augusti 2015 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia.se/utomlands. Telia Företagsavtal Abonnemangsprislista för Telia Jobbmobil Jobbmobil Bas 200 kr 200 kr Månadspris 1 69 kr 429 kr 479 kr 529 kr 629 kr 729 kr Surf 2 5 kr/mb max 29 kr/dygn 3 1 GB 5 GB 20 GB 50 GB 100

Läs mer

om bredbandstelefoni 1 I Om bredbandstelefoni

om bredbandstelefoni 1 I Om bredbandstelefoni om bredbandstelefoni 1 I Om bredbandstelefoni GRAFISK FORM: Gandini Forma - Karin Gandini FOTO: Pernille Tofte TRYCK: Lenanders Grafiska AB OM BREDBANDSTELEFONI och andra nya sätt att ringa I dag finns

Läs mer

Nytt avtal för telefoni 1 oktober 2013

Nytt avtal för telefoni 1 oktober 2013 Nytt avtal för telefoni 1 oktober 2013 Nytt avtal för telefoni startar den 1 oktober 2013 Östersunds kommun har nu tecknat ett nytt avtal som gäller telefoni. Både fast och mobil telefoni kommer att påverkas

Läs mer

framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi

framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi Fritt stadsnät i Sedan 95:-/mån Vi bjuder också på anslutningsavgiften Runt år 1800 kom telegrafen, 50 år senare telefonen. Två apparater som gjorde det

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

Prislista Bredbandsbolaget

Prislista Bredbandsbolaget Sida 1 av 6 Prislista Bredbandsbolaget gäller från 22 februari 2012 Sida 2 av 6 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 DSL- Bredband Bas... 3 DSL - Bredband Premium... 3 Riks ADSL... 3 Bredband

Läs mer

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE 1 KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE Söka kursplan i KIWAS Sök efter skapade kursplaner genom att klicka på Lista kursplaner i menyn under fliken Kurser. Listan som visas är begränsad till de kursplaner som

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

100/100 Mbit/s Bredband Bredbandstelefoni Digital-TV via bredbandet

100/100 Mbit/s Bredband Bredbandstelefoni Digital-TV via bredbandet Information om Bredband, TV och Telefoni Vid årsskiftet kommer att ansluta er fastighet med fiberanslutning och finnas som leverantör av fiberbredband. Alla lägenheter kommer att få tillgång till 100/100

Läs mer

I utlandet. Före resan

I utlandet. Före resan I utlandet I samband med en resa utomlands finns det flera saker som är viktiga att tänka på. För att kunna ringa och ta emot samtal med din mobil utomlands måste din svenska operatör ha ett avtal med

Läs mer

Gäller vid försäljning av abonnemang för TV, telefoni och bredband.

Gäller vid försäljning av abonnemang för TV, telefoni och bredband. 2013-10-21 Uppföranderegler Gäller vid försäljning av abonnemang för TV, telefoni och bredband. Om uppförandereglerna Uppförandereglerna tillämpas när operatör som är med och finansierar Telekområdgivarna

Läs mer

1 I Om mobiltelefoni. om mobiltelefoni

1 I Om mobiltelefoni. om mobiltelefoni 1 I Om mobiltelefoni om mobiltelefoni GRAFISK FORM: Gandini Forma - Karin Gandini FOTO: Pernille Tofte TRYCK: Lenanders Grafiska AB OM MOBILTELEFONI Det finns många erbjudanden och lösningar för dig som

Läs mer

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43)

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43) Datum: 2013-03-22 Version 1.6 Sidan 1 (43) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning...3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3

Läs mer

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server o ch telefon sker över internet

Läs mer

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se WebitRental Uthyrningssystem WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se Instruktioner INSTALLATION... 3 FRÅN CD... 3 FRÅN NÄTET... 3 KOMMA IGÅNG... 4 FÖRETAGSUPPGIFTER... 4 HYRTIDER... 4 SJÄLVRISKREDUCERING...

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

Uppföranderegler för avtal om abonnemang för tv, telefoni och bredband

Uppföranderegler för avtal om abonnemang för tv, telefoni och bredband Uppföranderegler Gäller från 1 juli 2017 Uppföranderegler för avtal om abonnemang för tv, telefoni och bredband Om uppförandereglerna: Uppförandereglerna tillämpas när en operatör som är med i Telekområdgivarna

Läs mer

E-tjänster. Hanna-Karin Grensman

E-tjänster. Hanna-Karin Grensman E-tjänster Hanna-Karin Grensman INTRODUKTION DEL 3 ÖVRIGA TJÄNSTER 1. INTRODUKTION TILL E-TJÄNSTER...3 A. Internet och säkerhet... 3 B. E-legitimation... 4 C. Blanketter... 9 DEL 1 DITT PRIVATLIV 2. TA

Läs mer

100/100 Mbit/s Bredband Bredbandstelefoni Digital-TV via bredbandet

100/100 Mbit/s Bredband Bredbandstelefoni Digital-TV via bredbandet Information om Bredband, TV och Telefoni Inom kort kommer att ansluta er fastighet med fiberanslutning och finnas som leverantör av fiberbredband. Alla lägenheter kommer att få tillgång till 100/100 Mbit/s

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport oktober - december 2014

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport oktober - december 2014 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport oktober - december 2014 Författare: Anna Wikström, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport april - juni 2016

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport april - juni 2016 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport april - juni 2016 Författare: Anna Wikström, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Tre Högar. Presentation av triple-play tjänster till Brf Tre Högar

Bostadsrättsföreningen Tre Högar. Presentation av triple-play tjänster till Brf Tre Högar Presentation av triple-play tjänster till Brf Tre Högar 1. 1 Ownit Broadband Vår affärsidé innebär att erbjuda kostnadseffektiva helhetslösningar avseende Bredband, TV, Telefoni och LAN-installation. Våra

Läs mer

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved.

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved. Användarmanual Jobb i Stan CV-Handboken Registrering, jobbsökning mm. Innehållsförteckning: 2 Registrering 5-16 2.1 Skapa ett konto 5-6 2.2 Skapa ett CV 6 2.2.1 CV-profil (steg 1) 7-8 2.2.2 Arbetslivserfarenhet

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Förslag till Segmentering och trafikmönster inför PTS statistikrapport om prisutveckling på marknaden för elektronisk kommunikation

Förslag till Segmentering och trafikmönster inför PTS statistikrapport om prisutveckling på marknaden för elektronisk kommunikation PROMEMORIA DATUM 17 januari 05 VÅR REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Marknadsanalys Avdelningen för Marknadsfrågor +46 8 678 55 00 Förslag till Segmentering och trafikmönster inför

Läs mer

Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner

Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner Hur funkar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server och telefon sker

Läs mer

2015-01-28. Gimsmark Gunsmark Intresseförening

2015-01-28. Gimsmark Gunsmark Intresseförening 2015-01-28 Gimsmark Gunsmark Intresseförening Gimsmark Gunsmark Intresseförening Gunsmark 34 915 94 Ånäset Bästa Gulli, AllTele tackar för er förfrågan gällande kollektiv anslutning av Internetaccess med

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning Sida 1 av 5 Avtal om fastighetsanslutning Bilaga 5 Allmänna villkor Tack för att du valt att anlita oss för leverans av någon eller några av rubricerade Tjänster. Vi är IP Sweden AB med organisationsnummer

Läs mer

Nu bygger vi bredband i Hökhult

Nu bygger vi bredband i Hökhult Nu bygger vi bredband i Hökhult UppCom erbjuder dig att ansluta dig till bredband via optofiber. Byggstart kommer att ske under hösten. Förväntad tid för arbetet är ca 8 veckor. Ett nät flera tjänster

Läs mer

10 10 215 kr 225 kr / 95 kr / 0 kr 0 mån / 12 mån / 24 mån 3 mån Vid pappersfaktura: 19 kr/faktura Mån-fre: 8-19

10 10 215 kr 225 kr / 95 kr / 0 kr 0 mån / 12 mån / 24 mån 3 mån Vid pappersfaktura: 19 kr/faktura Mån-fre: 8-19 BREDBAND Nedströms Uppströms Leverantör Mbit/s Mbit/s Pris/mån Startavgift Bindningstid Uppsägningstid Faktura Alltele 0,25 0,25 109 kr 225 kr / 95 kr / 0 kr 0 mån / 12 mån / 24 mån 3 mån Vid autogiro

Läs mer

Erbjudande till JVF. Ownit Broadband AB och Canal Digital Kabel-TV AB Presentation av Bredband, KabelTV och Telefoni. Ger lite mer.

Erbjudande till JVF. Ownit Broadband AB och Canal Digital Kabel-TV AB Presentation av Bredband, KabelTV och Telefoni. Ger lite mer. Erbjudande till JVF Ownit Broadband AB och Canal Digital Kabel-TV AB Presentation av Bredband, KabelTV och Telefoni Ger lite mer Erbjudande JVF till JVF Information Hej allihop! För att följa med samhällets

Läs mer

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta.

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta. Installation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Installationen består av tre steg som automatiskt körs efter varandra. Steg 1: Programmet installeras och man

Läs mer

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15 Sidan 1 (18) 1. Ledare... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 3 2. Hantera deltagare... 5 2.1 Deltagare... 6 2.1.1 Lägga in deltagare i ny grupp... 6 2.1.2 Lägga till deltagare i befintlig grupp... 6 2.2

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport oktober - december 2016

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport oktober - december 2016 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport oktober - december 2016 Författare: Ann-Sofie Eriksson Fahlgren, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102

Läs mer

Abonnemangets utformning

Abonnemangets utformning Abonnemangets utformning Fast telefoni Med vårt abonnemang kan ni fortsätta använda era vanliga telefoner hemma. Ni ansluter ert vanliga inkommande telefonjack i en dosa som omvandlar en digital signal

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

Boka mobilt med WAP! Så fungerar dagsvyn 7 Så fungerar bokningssidan 8 Så fungerar informationssidan 11

Boka mobilt med WAP! Så fungerar dagsvyn 7 Så fungerar bokningssidan 8 Så fungerar informationssidan 11 Boka mobilt med WAP! Innehållsförteckning Mobilt Internet med WAP 2 Hur får man igång det? 3 Så loggar du in i systemet 4 Så väljer du dag och objekt 5 Så fungerar dagsvyn 7 Så fungerar bokningssidan 8

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport januari - mars 2014

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport januari - mars 2014 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport januari - mars 2014 Författare: Anna Wikström, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang Mobilt Guide för Telia mobilabonnemang Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt mobilabonnemang, vilka tjänster som ingår och hur du använder dem. Utöver de

Läs mer

lokalnytt.se Manual kundadministration

lokalnytt.se Manual kundadministration lokalnytt.se Manual kundadministration version 2.0 2012-08-23 Innehåll Inledning... sidan 2 Rekommendationer... sidan 2 Gemensamma funktioner... sidan 3 Inloggning... sidan 4 Startsida... sidan 5 Objekt...

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport juli - september 2014

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport juli - september 2014 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport juli - september 2014 Författare: Anna Wikström, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING

HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING Sid 1 (16) HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING Sid 2 (16) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 HANDLEDNING FÖR WEBBASERAD BILPOOL... 3 1.1 LATHUND... 3 1.2 ÖVERSIKT ARBETSLÄGE WEBBASERAD BILPOOL... 3 1.3 INFORMATION OM BILPOOLENS

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport juli - september 2016

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport juli - september 2016 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport juli - september 2016 0 Författare: Ann-Sofie Eriksson Fahlgren, Tf. chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör Uppdaterad: 2014-03-18 För dig som är Gruppadministratör 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från

Läs mer

Uppföranderegler Gäller från 1 februari 2015

Uppföranderegler Gäller från 1 februari 2015 Uppföranderegler Gäller från 1 februari 2015 Uppföranderegler för avtal om abonnemang för tv, telefoni och bredband Om uppförandereglerna: Uppförandereglerna tillämpas när operatör som har avtal med Telekområdgivarna

Läs mer

Manual för version V2

Manual för version V2 Innehållsförteckning 1. Om 2. Installera Administration 3. Programmets skrivbord 4. Lägga upp din första kund 5. Kontaktpersoner 6. Besiktningsadresser 7. Kontrollpunkter/Besiktningspunkter 8. Koppla kontrollpunkter/besiktningspunkter

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 1 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

TERSUS SKOLSYSTEM AB. Ansökan. Barnomsorgen 2014-12-09

TERSUS SKOLSYSTEM AB. Ansökan. Barnomsorgen 2014-12-09 TERSUS SKOLSYSTEM AB Ansökan Barnomsorgen 2014-12-09 Innehåll Ansökan... 4 Inställningar Adela Administration... 5 Inställningar Ansökan... 6 Ansökan uppdatera kontaktuppgifter för existerande personer...

Läs mer

Användarhandledning Nordea Swish Företag Admin

Användarhandledning Nordea Swish Företag Admin Användarhandledning Nordea Swish Företag Admin Swish Företag Ta betalt enklare Admin, manual version 2.0 Innehåll 1 Nordea Swish Företag Admin... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Administratör i avtalet...

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Handbok för registrering av diagnostiska standarddoser. April 2015

Handbok för registrering av diagnostiska standarddoser. April 2015 Handbok för registrering av diagnostiska standarddoser April 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGISTRERING... 1 Klinikens och kontaktpersonens uppgifter... 2 Lägg till ny CT-skanner... 3 Begäran om ny skannermodell...

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport oktober - december 2013

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport oktober - december 2013 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport oktober - december 2013 Författare: Anna Wikström, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund Klubbmedlem

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund Klubbmedlem Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund Klubbmedlem 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från vår hemsida

Läs mer

Byalag.se Administrationsmanual

Byalag.se Administrationsmanual Byalag.se Administrationsmanual Snabbmeny: Återgå till huvudmenyn - Ladda hem Manual Skriv ut denna sida Inledning Du läser nu ett kompendie på hur man uppdaterar www.byalag.se på ett enkelt och smidigt

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

100 100 499 kr 0 kr 0 mån 3 mån

100 100 499 kr 0 kr 0 mån 3 mån Nedströms Uppströms Leverantör Mbit/s Mbit/s Pris/mån Startavgift Bindningstid Uppsägningstid Faktura Alltele 0,25 0,25 119 kr 0 kr 0 mån 3 mån Vid autogiro eller e-postfaktura: 0 kr 10 100 10 10 199 kr

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-12 Exder Fristående

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö 1 Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö Det är givetvis kostnadsfritt att stå i Malmö stads odlingslottskö. Innehåll Steg 1: Registrera dig som ny kund och skapa en sökprofil...

Läs mer

Prislista och tjänstespecifika villkor. 3Bredband 1GB.

Prislista och tjänstespecifika villkor. 3Bredband 1GB. Bredband GB. Gäller fr o m 05-06-5. Bredband GB G 99 kr 0/8/ mån mån mängd GB/mån, När surfmängden är slut Spärras Minsta totalkostnaden är 66 kr inkl. aktiveringsavgift samt månadskostnad för abonnemang

Läs mer

1. Gå till redigeringsläge i Episerver, klicka på den sida som du vill ha ett formulär på. 2. Klicka på fliken Formulär.

1. Gå till redigeringsläge i Episerver, klicka på den sida som du vill ha ett formulär på. 2. Klicka på fliken Formulär. Formulär - lathund Du kan skapa formulär på sidmallen skolornas webbsida 1. Gå till redigeringsläge i Episerver, klicka på den sida som du vill ha ett formulär på. 2. Klicka på fliken Formulär. 3. Klicka

Läs mer

2013-08-16 96-77-2012;001. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB. Kommunikation som tjänst.

2013-08-16 96-77-2012;001. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB. Kommunikation som tjänst. Pris Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB 1 (5) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Konsulter... 4 3. Webbportal... 4 4. Leveranstider... 4 5. Pris... 5 2 (5) 1. Inledning De

Läs mer

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 24 september 2012 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia.

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 24 september 2012 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia. 1/6 Telia Företagsavtal Abonnemangsprislista för Engångsavgift Vid nytecknande 10 Basic Plus Max Rörlig 1 med bindningstid 24 mån 0 /12 /18 mån 189 kr 2 219 kr 439 kr 2 489 kr 579 kr 2 629 kr 69 kr 69

Läs mer

Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03

Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03 Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03 1 Innehåll Logga in... 3 Behörighet... 3 Inloggning till systemet, Hypernet... 3 Glömt lösenord... 3 Uppdatera lösenordet... 3 Vyer anpassa det du

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Handbok för registrering i UEDB av elever i kommunal gymnasieskola utanför länet uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Årsrapport 2016

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Årsrapport 2016 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Årsrapport 2016 Författare: Ann-Sofie Eriksson Fahlgren, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Uppdaterad 2015-02-05. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2015-02-05. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2015-02-05 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

om bredband ==== == 1 I Om bredband

om bredband ==== == 1 I Om bredband om bredband ==== == 1 I Om bredband GRAFISK FORM: Gandini Forma - Karin Gandini FOTO: Pernille Tofte TRYCK: Lenanders Grafiska AB OM BREDBAND Med bredband kan du hämta och skicka stora mängder information

Läs mer

2. Låsa upp mobilen? Om din mobil är operatörslåst så rekommenderar vi att du tar kontakt med din operatör.

2. Låsa upp mobilen? Om din mobil är operatörslåst så rekommenderar vi att du tar kontakt med din operatör. 1. Hur tar du reda på om din mobil är opertörslåst eller ej? Din mobil får inte vara operatörslåst. För att kunna ringa med LandNCalls SIM kort måste du säkerställa att du inte har en operatörslåst telefon.

Läs mer

Instruktioner för studenter

Instruktioner för studenter Instruktioner för studenter publicera studentuppsatser/examensarbeten DiVA Gör så här: 1. Logga in i DiVA https://hig.diva-portal.org/dream med ditt HiG-användarnamn och lösenord. 2. Välj publikationstyp:

Läs mer