MBF informerar: Budgetarbetet för 2015 är i full gång

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MBF informerar: Budgetarbetet för 2015 är i full gång"

Transkript

1 MBF NYTT Se pte mb er 2014 nummer 3 september Budget MBF erbjuder Pontus har ordet 5 3 MBF informerar: Budgetarbetet för 2015 är i full gång

2 2 September 2014 Innehåll 2 Index 3 Pontus har ordet 4 Budgetarbetet 5 MBF erbjuder 6 MBF erbjuder 7 MBF erbjuder 8 Tänkvärt 9 MBF informerar MBF informerar MBF informerar 12 Faktarutan Om MBF-NYTT MBF-NYTT utkommer 4 gånger per år av Mälardalens Bostadsrättsförvaltning och publiceras på vår hemsida. Kontakta oss:

3 3 Pontus har ordet En spännande höst väntar Sommaren och semestrarna är nu över och här på MBF börjar vi återgå till vardagen igen. Förhoppningsvis har ni som jag haft en härlig sommar och nu redo inför hösten arbete. På MBF går vi in i en period av budgetarbete för våra föreningar med bokslut 31 december. I årets budget kommer vi väva in de nya reglerna kring avskrivningar som utgår från K2/K3 där det nu kommit tydligare regler. Vi hoppas dock att det kommer specialregler för bostadsrättsföreningar. Förhoppningsvis kommer det innan vi startar bokslutsarbetet i vår. Men fram till dess och nu i budgeten för 2015 kommer vi budgetera med raka avskrivningsplaner. Den tolkning som bokföringsnämnden gjort i frågan om avskrivningar anser vi inte passar i en bostadsrättsförening där man sätter av medel för framtida underhåll samtidigt som man skriver ned värdet av tillgångarna. Anledning? Jo, en väl underhållen byggnad kommer inte att rivas eller utrangeras och behöver därför inte skrivas av fullt ut. Den kommer fortsätta sitt liv förhoppningsvis i all oändlighet på samma sätt som bostadsrätten som upplåts utan begränsningar i tiden. Som konsekvens av detta kommer underhållsplanen att få en mer framträdande roll. Så har Ni idag ingen underhållsplan så är det hög tid att skaffa en nu. Vår byggavdelning hjälper er mer än gärna. Extra roligt är det att komma tillbaka till kontoret och veta att vi har några spännande projekt på gång. Dels så jobbar vi med att förenkla vår webbaserade funktion för elektronisk attest, där användarna kommit med värdefulla synpunkter till förbättringar. Dels så planerar vi för en uppgradering av hela användargränssnittet för våra webbaserade tjänster så att de är mer användarvänliga och upplevs moderna. Planen är att hinna med detta till årsskiftet. Avslutningsvis vill jag önska er välkomna till en spännande höst med MBF! Pontus Gunnarsson VD

4 4 MBF-NYT Budget 2015 Budgetarbetet har startat Hösten innebär att budgetarbetet pågår för fullt på MBF. Hösten är här och det innebär bland annat att styrelsen i föreningar med kalenderår som räkenskapsår ska fastställa budget för MBF lämnar ett budgetförslag för 2015 samt en prognos för 2014 till styrelsen som därefter skall behandlas på styrelsemöte. Vi är tacksamma om ni redan nu meddelar föreningens ekonom kända investeringar/ förändringar för 2015 så att förslagen blir så riktiga som möjligt. Budgetförslagen skickas ut den 13 november. Styrelsen bör planera in ett styrelsemöte efter detta datum för att behandla budgetförslaget. Det är viktigt att ni protokollför att budgeten är behandlad av styrelsen och vad ni har beslutat om årsavgifterna. Eventuella förändringar av årsavgiften från 1 januari 2015 måste meddelas oss senast fredagen den 28 november. Det är även styrelsens uppgift att skriftligt meddela föreningens medlemmar om en eventuell höjning av årsavgiften innan avierna kommer ut. För er som erhåller budget för kommande års värmekostnader från er värmeleverantör så tar vi tacksamt emot dessa handlingar som underlag till budgetförslaget.

5 5 MBF-NYT MBF erbjuder Utökad information om föreningen För styrelsen i MBF förvaltade föreningar som önskar mer detaljerad information om er förening och dess ekonomi finns tjänsten Utökad webb. Bland tjänsterna ingår: Aktuella avtal Här kan ni få information om den som innehar en lägenhet med bostadsrätt. Yta, antal rum mm ni kan också se om lägenheten är pantsatt. Det här är den informationen som mäklare brukar begära s k mäklarbild. Debiteringslista Huvudbok Kontoplan Leverantörsstatistik Med denna funktion får ni möjlighet att se vilka leverantörsfakturor som inkommit under månaden. Ni kan också snabbt få en överblick över fakturor betalt till en specifik leverantör. Det är även möjligt att exportera till MS Excel för vidare bearbetning. Låneutforskaren Lägenhetsförteckning Medlemsförteckning Saldoutforskaren Saldolista Med denna funktion kan ni själva ta fram en rapport som visar vilka medlemmar som inte betalt sina avgifter. Rapporten skall vara ett verktyg för vicevärd eller styrelsemedlem som ansvarar för att se till att medlemmarna betalar sina avgifter. Spec. leverantörsreskontra Utökad webb kan beställas kostnadsfritt i 14 dagar. För mer information och prisuppgift kontakta MBF på telefon eller via e-post

6 6 MBF-NYT MBF erbjuder Attestera föreningens fakturor via Internet För styrelsen i MBF förvaltade föreningar som önskar attestera föreningens fakturor via internet finns tjänsten E-attest. Slipp risken att en faktura blir liggande om någon är bortrest, eller att kvällstid behöva jaga ifatt på ledamöter för en attest. Nu kan ni attestera fakturorna när och där det passar er, och enkelt skicka fakturan vidare till nästa attestant. En skannad faktura kan alltid plockas fram av styrelsen som en PDF-fil, då framgår även hur den har attesterats. Styrelsen har framöver alltid alla sina fakturor tillgängliga och sökbara. För mer information samt prisuppgift kontakta MBF på telefon eller på e- post Glöm inte våra övriga webbtjänster! Ekonomiflash Utökad webb Avtalshantering Läs mer om tjänsterna på vår hemsida eller kontakta oss på telefon alternativt via e-post

7 7 MBF-NYT MBF erbjuder MBF Bygg MBF:s tekniska rådgivare som underlättar styrelsens arbete Hos MBF Byggavdelning finns den samlade tekniska kompetens som en bostadsrättförening behöver och vi kan visa på en mängd områden där våra tjänster kommer underlätta för styrelsen. MBF Bygg har lång erfarenhet av fastigheter. Personalen har arbetet med fastighetsrelaterade Bygg - och förvaltningsfrågor under många år. De senaste åren har de specialiserat sig mot bostadsrätt. Många av de reparationer och underhållsåtgärder som kan komma ifråga i en bostadsrättsförening har de vid flera tillfällen handlat upp, varit projektledare för och har beprövade lösningar. De vet vilka regler som gäller. Hur beslut skall fattas, vilka underlag som behövs. De kan de entreprenad juridiska regelverken kring en ombyggnad / renovering. De har också ett nära samarbete med er personliga ekonom på MBF. MBF är flergångsbeställare vilket säkerställer bästa pris. Oavsett om det gäller ett mindre problem, en större renovering eller ombyggnad eller om ni vill upprätta en underhållsplan tveka inte! Kontakta MBF tekniska rådgivare du också. MBF:S ramavtal med Ragn-Sells MBF och Ragn-Sells ramavtal ger MBF förvaltade föreningar rätt att till bra rabatter köpa de tjänster Ragn-Sells erbjuder, såsom avloppsrensningar, transporter, avfallshantering, kärltvätt, klottersanering mm. Besök vår hemsida för att få ännu mer information om vilka tjänster Ragn-Sells kan erbjuda. Obs! För att ni skall få ta del av rabatterna måste ni ange avtalskod 9329 vid beställning! För att beställa tjänster från Ragn-Sells ringer ni Vid frågor om avtalet kontaktar ni enklast Pontus Gunnarsson på MBF. Ni når Pontus på telefon alternativt via e-post

8 8 MBF-NYT Läs gärna! Tänkvärt för styrelsemedlemmar För en ny styrelse kan det till en början vara mycket att hålla reda på. För att underlätta arbetet listar vi här nedan tips och råd som kan vara till hjälp i samarbetet med oss på MBF. Moms på fakturor Föreningar som är momsberättigade, vänligen märk på fakturan vilken typ av moms det ska vara. Hel-eller delvis moms. Finns ingen märkning använder MBF den partiella momssatsen enligt beslut från Skatteverket. Utbetalning av arvode Vid begäran om utbetalning av arvoden, vänligen uppge det clearingnummer samt bankkontonummer som pengarna ska betalas till. För utbetalning av löner eller arvoden krävs underskrift av attestberättigad. Blanketter finns att hämta på vår hemsida. Köp mot faktura När styrelsen handlar något mot faktura vänligen uppge föreningens namn c/o MBF som fakturaadress. Byte av lösenord till styrelsesida Tänk på att byta lösenord till er inloggning när det byts medlemmar i styrelsen. Det är av stor vikt att endast aktuell styrelse har tillgång till dessa sidor. Lösenordet kan ändras under rubriken arkiv då ni loggar in på er styrelsesida. Attestbeloppsgräns Föreningar som inte har e-attest bör vara uppmärksamma på attestbeloppsgräns när ni skriver på fakturor. Det behövs ibland fler underskrifter. Ersättning för utlägg När ni skickar in kvitton till oss på utlägg åt föreningen vänligen uppge till vem och till vilket clearingnummer samt kontonummer pengarna ska betalas till. Ange även förening. Sätt gärna fast kvittot på ett papper. Tänk på att ni inte får attestera egna utlägg eller uttag från handkassan. Blanketter finns att hämta på vår hemsida.

9 9 MBF informerar Vi tackar av Gisela Ekholm Gisela Ekholm har varit ett välbekant ansikte här på MBF för våra medlemmar. Efter närmare 24 års trogen tjänst har nu Gisela gått i pension. Vi önskar Gisela lycka till och att hon får en härlig tid Exempel som pensionär. Utbetalning av arvoden mm. Utbetalning av arvoden och övriga ersättningar sker alltid i samband med löneutbetalning den 25:e varje månad. Inkommer betalningsunderlag före den 7:e i månaden hinner utbetalning ske samma månad. Motionstid Föreningar som nyligen antagit nya stadgar bör uppmärksamma sina medlemmar om när motionstiden går ut. För föreningar, med kalenderår som räkenskapsår, som antagit MBFs stadgar, går exempelvis motionstiden ut den 31 januari. Det kan även vara bra för övriga föreningar att uppmärksamma sina medlemmar om när motionstiden går ut. Motionstiden kan variera beroende på föreningens räkenskapsår. Ett tips är att via anslag på lämpliga platser informera om detta. För att slippa göra nya skyltar varje år erbjuder sig MBF att göra inplastade skyltar som kan användas år efter år. Detta till en kostnad av 50 kr/skylt (exkl. moms). Skyltarna går att beställa via talongen på sista sidan.

10 10 MBF informerar Ändrade öppettider under hösten V.44 fredag 31 oktober öppet Exempel Nya medarbetare Den 1 september hade vi nöjet att välkomna fyra nya ansikten till MBF. Johan Olsson, Malin Hedberg och Cecilia Söderberg kommer att arbeta som fastighetsekonomer samt Andreas Edfeldt som ersätter Gisela på expeditionen. Vi hälsar alla fyra välkomna till MBF! Ändring av e-attestanter Vid ändring av föreningens e-attestanter ska protokoll fyllas i och skickas in till MBF för registrering. Protokoll finns att hämta på vår hemsida Föreningar som önskar tjänsten e- attest kontaktar MBF för avtal. Avgifter/hyror MBF aviserar hyror och avgifter kvartalsvis. För att hinna lägga in ändringar måste vi få besked enligt följande: Avier för månad: januari, februari, mars Meddela ändringar senast:

11 11 MBF informerar Boka vår populära styrelsekurs MBF:s grundkurs för styrelser är både populära och uppskattade. De tillfällen vi håller kursen i höst är sedan en tid tillbaka fullbokade, men än finns platser kvar till kursen som genomförs den 13 januari 2015 i Västerås. Grundkursen Exempel syftar till att ge allmän kunskap om bostadsrättsföreningar, styrelsens uppgift och ansvar och när och hur beslut fattas. Kursen håller vi årligen kvällstid i Västerås och Stockholm. Garantera er en plats på kursen som hålls i januari genom att boka in er redan nu! Sista anmälningsdag är 19:e december. Besök vår hemsida; eller kontakta oss via telefon för mer information och bokning. Styrelsepoolen Styrelsepoolen är en ny resurs dit man kan anmäla sig om man känner att man har tid, lust och möjlighet att hjälpa andra bostadsrättsföreningar eller samfällighetsföreningar i deras styrelsearbete. Bakgrunden är att fler och fler av våra förvaltade föreningar har svårt att få tag i kompetenta och engagerade ledamöter till sina styrelser. Idén med styrelsepoolen är att man anmäler sig till den och om någon förening efterfrågar kompetens eller engagemang så kan man bli engagerad av denna förening och får bidra i deras styrelse som adjungerad eller invald beroende på vad föreningen har för behov. Innan man blir engagerad så erbjuder vi på MBF en kortare utbildning i styrelsearbete. Så tveka inte, anmäl dig redan nu till vår styrelsepool. Anmälan gör du via e- post till Skicka med ett kort cv där du berättar vilka erfarenheter du har och vad du kan bidra med samt dina kontaktuppgifter. Vi vill också veta hur mycket tid du kan tänka dig att lägga ner, exempelvis hur många kvällar i månaden som du är redo att sätta av för ditt uppdrag.

12 12 Faktarutan Konsumentprisindex oktober ,40 oktober ,59 oktober ,42 Prisbasbelopp kr Referensränta 1,0% Ersätter från och med diskontot. Referensräntan fastställs av riksbanken halvårsvis och baseras på reporäntan som gäller vid utgången av det gångna halvåret, avrundad till närmast högre hel eller halvårsprocentenhet. Arbetsgivaravgift ,42% för personer födda ,49% för personer födda 1988 eller senare 10,21% för personer födda % för personer födda 1937 eller tidigare Särskild lönskatt ,26% AMF arbetare ,28% Sjuklöneperiod Föreningen står för 80% av lönen de första 14 dagarna. Milersättning 2014 Den skattefria milersättningen är 18,50 kr/mil Vi passar på att önska alla en trevlig höst!

13 Till medlemmar i Brf EXEMPEL Enligt föreningens stadgar går motionstiden ut den 31 januari. Det innebär att om Ni önskar få ett ärende behandlat vid årsstämman ska ni skriftligen meddela styrelsen detta senast den 31 januari. Med vänlig hälsning Styrelsen Skylt om motionstid Ja tack! Vi önskar få. st inplastade skyltar, á 50 kr exkl moms. Vi godkänner att kostnaden.. kr dras från föreningens konto. Brf.. Namn.. Datum... Namnteckning... Skicka, lämna eller faxa svarstalongen till MBF Fax: Adress: Källgatan 14, VÄSTERÅS

MBF BYGG: Läs mer om våra tekniska rådgivare

MBF BYGG: Läs mer om våra tekniska rådgivare MBF NYTT Juni 2014 nummer 2 juni Avskrivningsregler Styrelsekurser i höst Pontus har ordet 4 6 3 MBF BYGG: Läs mer om våra tekniska rådgivare 2 Juni 2014 Innehåll 2 Index 3 Pontus har ordet 4 Viktigt!

Läs mer

Ändrade öppettider under sommaren. Se sidan 7

Ändrade öppettider under sommaren. Se sidan 7 MBF NYTT Juni 2015 nummer 2 juni MBF informerar MBF Bygg Pontus har ordet 6 4 3 Ändrade öppettider under sommaren. Se sidan 7 2 Juni 2015 Innehåll 2 Index 3 Pontus har ordet 4 MBF Bygg 5 Tänkvärt 6 MBF

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val Från hyresrätt till bostadsrätt Ditt eget boende ditt eget val Många vill äga sin bostad men inte alla. Det är viktigt att det fi nns både hyresrätter och bostadsrätter att välja mellan. Idag saknas den

Läs mer

sbcdirekt Källaren värd omsorg

sbcdirekt Källaren värd omsorg sbcdirekt Nr 1 februari 2004 Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.sbc.se KEROLD KLANG Från golv till tak Källaren värd omsorg I källaren ska allt som inte ryms i lägenheterna få plats:

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Senast uppdaterad: 2015-01- 21 Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm Tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se

Läs mer

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena Kreativt Kooperativ i Halmstad ek för Box 2258 550 02 Jönköping E post: kk.ekfor@juv.nu Hemsida: www.juv.nu/kreativt Bankgiro: 5091 8465 Ordförande: Inger Novak, ingernovak2@hotmail.se, 076 8729598 Kassör:

Läs mer

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för.

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Att bo i bostadsrätt en informationsskrift om bostadsrättens villkor juni 2006 Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Eftertryck förbjudes Att bo i bostadsrätt Denna informationsskrift är utgiven

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Innehåll. Definitioner och ordlista 74 Information till aktieägarna 76 Adresser 77

Innehåll. Definitioner och ordlista 74 Information till aktieägarna 76 Adresser 77 Årsredovisning 2011 Innehåll Det senaste året 1 VD har ordet 2 SBC i korthet 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 SBC Förvaltning 7 Marknad 10 Bostadsrätten och styrelsearbete 12 Vår Brf 16 Ekonomisk

Läs mer

Året i korthet 1. VD har ordet 2. SBC i korthet 4. Marknad 7. Bostadsrätten 10. Medarbetare 25. Hållbarhet 28. SBC-aktien 30. Noter 55.

Året i korthet 1. VD har ordet 2. SBC i korthet 4. Marknad 7. Bostadsrätten 10. Medarbetare 25. Hållbarhet 28. SBC-aktien 30. Noter 55. Årsredovisning 2010 Detta är SBC Innehåll SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB är ett av Sveriges ledande kunskaps- och tjänsteföretag inom bostadsrättsförvaltning med närmare 90 års erfarenhet och drygt

Läs mer

Året i korthet 1. VD har ordet 2. SBC i korthet 4. Marknad 7. Bostadsrätten 10. Medarbetare 25. Hållbarhet 28. SBC-aktien 30. Noter 55.

Året i korthet 1. VD har ordet 2. SBC i korthet 4. Marknad 7. Bostadsrätten 10. Medarbetare 25. Hållbarhet 28. SBC-aktien 30. Noter 55. Årsredovisning 2010 Detta är SBC Innehåll SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB är ett av Sveriges ledande kunskaps- och tjänsteföretag inom bostadsrättsförvaltning med närmare 90 års erfarenhet och drygt

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Information ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER och FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

Hur man startar en förening i Sverok

Hur man startar en förening i Sverok Hur man startar en förening i Sverok En kortfattad guide till hur man startar en förening i Sverok komplett med blanketter redo att skicka in. Guiden innehåller även information om vilken typ av stöd man

Läs mer

Företagsregistrering

Företagsregistrering SKV 418 utgåva 28 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via verksamt.se Broschyren vänder sig till dig

Läs mer

TILL hantverkare. hantverkare

TILL hantverkare. hantverkare TILL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skatt behörighet försäkringar Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska påbörjas

Läs mer

Ny webbplats mer innehåll

Ny webbplats mer innehåll Innehåll Aktuellt fall om andrahandsuthyrning Medlemskapsprövning Missa inte Bostadsrättsmässan! Dags att göra kontrolluppgifter Frågor och svar Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.bostadsratterna.se

Läs mer

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö Seniorkapital Innehåll SBAB Bank sid 3 Låneprodukter sid 4 Kreditregler sid 5 Låneprocessen sid 8 Handlingar sid 10 Ränterådgivning sid 11 FAQ sid 12 Kontakt sid 20 Ett samarbete - flera vinnare SBAB Bank

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 52 Januari 2009 Vecka 3 2008 var återigen ett rekordår! Kostnadsfria seminarier Kurser Minikurser Solskenshistoria Starten av företaget

Läs mer

Handlingar till styrelsemöte 10 2007-09-27

Handlingar till styrelsemöte 10 2007-09-27 Handlingar till mote 10 2007-09-25 1( 12) Handlingar till styrelsemöte 10 2007-09-27 Dagordning 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av justerare 1.5 Mötets

Läs mer