Utbildningsfilm för skolan FILMNYHETER. Hösten Stamcellsrevolutionen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsfilm för skolan FILMNYHETER. Hösten 2014. Stamcellsrevolutionen. www.filmo.se www.cinebox.se"

Transkript

1 FILMNYHETER Hösten 2014 Stamcellsrevolutionen

2 Innehåll 2 Hej Sid. 3 På tal om 6 Inledning Sid. 4-5 Paketet På tal om 6 - Vad är sex? - Två faktafilmer Sid. 6 - Fem dokumentära berättelser Sid. 7 Paketet På tal om 6 - Kroppen & relationer - Två faktafilmer Sid. 8 - Fem dokumentära berättelser Sid. 9 Normkritisk pedagogik. Lärarfilm Sid. 10 Huden Sid. 11 Lukt och smak Sid. 12 Stamcellsrevolutionen Sid. 13 Vinklad historia Sid : Buffalo Bill Sid : Lindberghs soloflygning över Atlanten Sid : Hemliga möten i Jalta Sid : Direktsändning från månen Sid : Bilder på Röda khmererna Sid. 19 Skräp Sid. 20 Heder Sid. 21 Landformer Sid. 22 Marklära Sid. 23 Pengar för ingenting Sid. 24 Att leva med Aspergers Sid. 25 Funderat på? Sid Kan man förbättra fysiska prestationer... Sid Hur upptäcker man allt som finns i rymden... Sid Kan matematiken hjälpa oss att förstå... Sid. 29 Efter festen - en film om nedbrytning Sid. 30 Raskortet Sid. 31 Svenska världsarv Sid Nationalparker Sid. 34 Rättigheter Sid. 35

3 Hösten 2014 Hej! I denna folder presenterar vi många nya spännande utbildningsfilmer från Filmo och Cinebox. Alla är nyutgivna från senhösten Som vanligt finns lärarhandledningar till allt. Kontakta oss gärna om du vlll ha ytterligare information om filmerna eller tips på andra. Ps om du inte redan har spanat in vår sajt rekommenderar vi en titt. Allra vänligaste hälsningar, Ann Nordström Mia Lund Arnell 3

4 En stor del av ungas identitetskapande sker i skolan. Därför är det viktigt att diskutera och synliggöra normer och att kunna använda ett normkritiskt perspektiv. Men vad är en norm? Och hur kan vi utmana normer som är begränsande och hämmande? Tre skäl att arbeta med normkritik 1. Förebygg diskriminering och utanförskap 2. Öka tryggheten i skolan och ge eleverna bättre studiero 3. Höj elevers studieresultat och utjämna skillnader mellan killars och tjejers resultat Alla filmer och handledningar är utformade efter skolans olika ämnen och läroplanerna från Allt för att underlätta ämnesintegrering. 4

5 Hösten 2014 Detta är På tal om 6 Metodmaterialet om sexualitet och identitet i de flesta av skolans ämnen omfattar: - 9 faktafilmer med expertintervjuer - 20 dokumentära berättelser övningar för specifika skolämnen diskussionsfrågor - 28 ämnesövergripande övningar Hela metodmaterialet är kopplat till Lgr 11 och Gy 11 i de flesta skolämnen. Tips! Filmarna föreläser våren 2015 På tal om 6 gör det enklare och roligare att jobba ämnesintegrerat och ämnesövergripande med sexualitets- och identitetsfrågor. Hösten 2014 släpper Filmo och Cinebox två paket; Vad är sex och Kroppen & relationer. Varje paket innehåller 2 faktafilmer och 5 dokumentära berättelser. De två resterande filmpaketen, Sexuell rätt & porr och Sexualitet och samhälle släpps av Filmo och Cinebox våren Till På tal om 6 finns även lärarfilmen, Normkritisk pedagogik. Den ingår utan kostnad vid beställning av samtliga fyra filmpaket. Samtliga filmer kommer även att finnas med svensk text. 5

6 Två faktafilmer PAKETET- VAD ÄR SEX? Produktionsland: Sverige Svensk distribution: Filmo, 2014 Ansvarig utgivare: Mia Lund Arnell Längd: ca 10 min/film Från: 13 år Ämne GR: Biologi, Geografi, Religionskunskap, Samhällskunskap Ämne GY: Biologi 2, Naturkunskap 1a1, Samhällskunskap 1a1 Filmnr: 1604 Svenskt tal, svensk text Faktafilmerna är cirka 10 minuter långa med expertintervjuer. De ger en introduktion till sex, lust och hur man ska tänka för att ha säkrare sex. Filmerna kan användas i olika ämnen i grundskolan och på gymnasiet. Sex och lust Filmen Sex och lust fokuserar på att belysa hur lust och kåthet finns med människan genom hela livet och inte är beroende av personens kön, ålder, könsuttryck eller funktionsförmåga. Temat ger en bredare bild av sex än endast penetrerande vaginalsamlag och lyfter upp olika sexuella praktiker på ett likvärdigt vis. Säkrare sex Filmen Säkrare sex visar hur olika sexuella handlingar har högre eller lägre risk för överföring av smitta. Filmen belyser normer och attityder som gör det svårare att prata om säkrare sexpraktiker och att ta ansvar för att skydda sig vid sexuella kontakter. Filmen syftar till att öka både kunskap och självkänsla för att bejaka sexualiteten på ett ansvarsfullt sätt. 6

7 Hösten 2014 Fem dokumentära berättelser PAKETET - VAD ÄR SEX? Produktionsland: Sverige Svensk distribution: Filmo, 2014 Ansvarig utgivare: Mia Lund Arnell Längd: ca 5 min/film Från: 13 år Ämne GR: Bild, Biologi, Engelska, Samhällskunskap Ämne GY: Biologi 2, Engelska 5, Naturkunskap 1a1, Samhällskunskap 1a1 Filmnr: 1606 Svenskt tal, svensk text De dokumentära berättelserna är cirka 3,5 5 minuter. Bakom varje kortfilm ligger mycket arbete. Producenterna har haft ett speciellt tillvägagångssätt: Först sökte man efter personer med speciella berättelser, villiga att vara med i filmen. Hen skrev ned sin historia, med egna ord. Texten bearbetades sedan, och lästes in av författaren, som även föreslog egna bilder till filmen. Vad är sex? Tar upp heteronormativitet, porr och problematiserar begreppet oskuld. Får man bli kär i vem fan som helst? Tar upp kategoriseringen av kön, kärlek och sexualitet. Konsten att vara kk Tar upp monogami, tvåsamhetsnorm, svartsjuka och lust. Jag skäms inte för att ha HIV Tar upp stigman, fördomar och okunskap. På internet vet ingen Tar upp för- och nackdelar med internet, identitetsskapande och lust. 7

8 Två faktafilmer PAKETET - KROPPEN & RELATIONER Produktionsland: Sverige Svensk distribution: Cinebox, 2014 Ansvarig utgivare: Ann Nordström Längd: ca 10 min/film Från: 13 år Ämne GR: Bild, Biologi, Hem- och konsumentkunskap, Historia, Idrott och hälsa, Religionskunskap, Samhällskunskap Ämne GY: Biologi 2, Idrott och hälsa, Naturkunskap 1a1, Religionskunskap, Samhällskunskap 1a1 Filmnr: 1611 Svenskt tal, svensk text Faktafilmerna är cirka 10 minuter långa med expertintervjuer. Om kroppen, skönhetsideal, idrottsvärlden och hur förväntningar påverkar synen på kärleksrelationer. Filmerna kan användas i olika ämnen i grundskolan och på gymnasiet. Min kropp och jag Min kropp och jag belyser kroppen i relation till skönhetsideal, normen om funktionsfullkomlighet, könsroller och ideal inom idrotten, samt dilemman som uppstår när normer utmanas eller bryts. Funktionsnedsättningar, synliga och osynliga, glöms ofta bort i undervisningen och osynliggörs i populärkultur såväl som i läromedel. Kärlek och relationer I Kärlek och relationer diskuteras olika typer av relationer och hur normer och förväntningar påverkar synen på kärleksrelationer. När det i skolan talas om relationer är det viktigt att skapa ett inkluderande klimat där heteronormen utmanas och påpeka att kärleken även kan inkludera vänskapsrelationer, vara samkönad eller olikkönad, öppen eller monogam. 8

9 Hösten 2014 Fem dokumentära berättelser PAKETET - KROPPEN & RELATIONER Produktionsland: Sverige Svensk distribution: Cinebox, 2014 Ansvarig utgivare: Ann Nordström Längd: ca 5 min/film Från: 13 år Ämne GR: Bild, Biologi, Geografi, Idrott och hälsa, Samhällskunskap Ämne GY: Idrott och hälsa, Naturkunskap 1a1, Samhällskunskap 1a1 Filmnr: 1613 Svenskt tal, svensk text Paketet innehåller 5 dokumentära berättelser som anknyter till temat Kroppen & relationer. Underlättar diskussion och reflektion. Ingen är ju perfekt: 19-åriga Anton berättar om sina killkompisars syn på skönhetsideal och stereotyper och den jargong som han har hört i omklädningsrummet, samt vad som händer när han vill bryta mot detta. Kärlek i plural: Filmen problematiserar exklusivitet och tvåsamhet och resonerar kring bland annat osäkerhet, svartsjuka, relationsnormer och förväntningar. Min första kärlek: Om ungdomars identitetsskapande i relation till samhället och kultur. Visar att ungdomar världen över kan ha olika förutsättningar att umgås. Oskuld är ingen skuld: Vilka föreställningar är förknippade med ordet oskuld och hur kan det påverka unga? Om utanförskap, heteronorm, alkohol, sexualitet, identitets- samt integritetsfrågor. Jag ÄR inte min synskada: Om att få självförtroende och hitta modet att våga träffa någon. Filmen belyser föreställningar kring personer med funktionsnedsättning, eventuella egna fördomar och betydelsen av bekräftelse och närhet. 9

10 Normkritisk pedagogik LÄRARFILM Produktionsland: Sverige Svensk distribution: Cinebox, 2014 Ansvarig utgivare: Ann Nordström Längd: ca 10 min Från: 13 år Ämne GR: Alla ämnen Ämne GY: Alla ämnen Filmnr: 1632 Svenskt tal, svensk text Skollagen är tydlig med att ingen ska bli utsatt för till exempel sexism eller homofobi. Ett normkritiskt arbetsätt är en självklar del i det förebyggande arbetet. Att arbeta inkluderande med normkritiskt pedagogik behöver inte vara vare sig svårt eller tidskrävande. Filmen Äntligen enklare att jobba ämnesintegrerat Ta hjälp av våra normkritiska filmer och rusta dig själv och eleverna inför spännande diskussioner om attityder och sexualitet. ger tillsammans med metodmaterialet en bra introduktion till hur man gör. Att jobba normkritiskt är ett arbete utan slut, ett ständigt arbete att reflektera över och samtala om. Det är bara att sätta på sig de normkritiska glasögonen! 10

11 Hösten 2014 Huden Produktionsland: Tyskland Svensk distribution: Cinebox, 2014 Ansvarig utgivare: Ann Nordström Längd: 41 min Från: åk 5-6 och åk 7-9 Ämne: Biologi Filmnr: 1575 Svenskt tal Huden Grundläggande: Vet du att en vuxen person har upp till två kvadratmeter hud på kroppen? Hud som väger runt tio kilo. Förklarar hudens uppbyggnad inbäddat i ramberättelsen Skogspromenaden. Vi får också lära om vad huden gör samt om vad som är farligt för huden. Avancerat: Filmen förklarar intressanta fakta om huden, vårt största organ. Hudens funktioner och uppbyggnad behandlas mer detaljerat liksom känselns fyra olika funktioner. Allt illustreras med hjälp av utförliga och åskådliga 3D-animationer. Filmen är indelad i fem olika avsnitt som kan användas separat i undervisningen. Åk 5-6 Grundläggande Hudens uppbyggnad 6:30 min. Vad gör huden och vad är farligt för den? 7:30 min. + bildmeny med 7 färgbilder Åk 7-9 Avancerat Hudens uppbyggnad 7:50 min. Hudens funktioner 10:10 min. Känseln 8:40 min + bildmeny med 15 färgbilder 11

12 Lukt och smak - de kemiska sinnena Produktionsland: Tyskland Svensk distribution: Cinebox, 2014 Ansvarig utgivare: Ann Nordström Längd: 29 min Från: åk 7-9 Ämne: Biologi Filmnr: 1603 Svenskt tal Lukt och smak - de kemiska sinnena Det finns nästan oändligt många olika lukter i världen både trevliga och otrevliga. Vi uppfattar lukter på två olika plan. Medvetet och analytiskt försöker vi härleda lukten till en viss orsak eller luktkälla, fast många lukter påverkar oss även omedvetet och väcker känslor. Filmen är för grundskolans åk 7-9 och är uppdelad i fem avsnitt om ca 5-6 min vardera som kan användas separat i undervisningen. Filmens avsnitt: Näsans uppbyggnad (cirka 6:20 min.) Luktprocessen (cirka 6:10 min.) Munnens och tungans uppbyggnad (cirka 5:20 min.) Smaklökarna och smakprocessen (cirka 6:10 min.) Bearbetning av lukt och smak (cirka 5:00 minuter) + bildmeny med 20 färgbilder 12

13 Hösten 2014 Stamcellsrevolutionen Från tidig forskning till insikten att allt går att förnya Produktionsland: Storbritannien Svensk distribution: Cinebox, 2014 Ansvarig utgivare: Ann Nordström Längd: 53 min Från: 13 år Ämne: Biologi Filmnr: 1594 Svensk text Stamcellsrevolutionen Det verkar ibland som om stamceller är svaret på allt. De botar varje sjukdom, skapar nya organ eller till och med nya människor. Vad kan de inte göra? De senaste rönen har hyllats som det största genombrottet sedan stamceller förändrat vår förståelse av hur kroppen fungerar. Filmen ger en exposé över stamcellsforskningen från 1940-talet till 2012 års nobelpristagare Shinya Yamanakas revolutionerande upptäckter. Filmen kan ses i två avsnitt: 1. Bakgrunden till stamcellsforskningen och tidig forskning om blod- och hudstamceller. (ca 22 min) 2. Embryonala stamceller och upptäckten att mogna stamceller kan omprogrammeras till pluripotenta. (ca 31 min) 13

14 Vinklad historia Dokumentärfilmserien Vinklad historia guidar oss genom kända historiska skeenden från 1900-talet. Den berättar och skärskådar de allra minsta detaljerna och visar filmbilder som tidigare har varit glömda eller censurerade. Greppet att skildra samma händelse utifrån olika filmares material, gör det möjligt att se nya mönster. Centrala händelser från 1900-talet diskuteras utifrån hur olika länder och upphovsmän har skildrat dem. Hur används historia för olika syften? Filmerna i serien Vinklad historia passar mycket bra för användande i Medier, samhälle och kommunikation, Historia och Bild, se ex ur Lgr 11 i ämnenas syfte nedan: Ur kursplanen för Historia, ämnets syfte, s 2 Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap, reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används. Ämnet Bild, Lgr 11, s. 20, ämnets syfte: Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av visuell kultur där film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer ingår. Eleven skall också ges förutsättningar att utveckla förmågan att: analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. I gymnasiet, bland annat i kurserna Medier, samhälle och kommunikation 1 & 2 ämnets syfte: Undervisningen i ämnet medier, samhälle och kommunikation ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om kommunikation ur ett samhällsperspektiv. I undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att arbeta med historiska skeenden för att på så sätt kunna anta ett historiskt perspektiv på massmediers utveckling. 14

15 Hösten 2014 Vinklad historia : Buffalo Bill Produktionsland: Frankrike Svensk distribution: Cinebox, 2014 Ansvarig utgivare: Ann Nordström Längd: 26 min Från: 13 år Ämne: Historia, Media, Bild Filmnr: 1596 Svensk text Vinklad historia : Buffalo Bill Dokumentär om amerikansk historia skildrat via den berömda buffeljägaren Buffalo Bill. Arkivbilder från 1894 till 1916 visar såväl Buffalo Bills relationer med indianer som tillfället då de svär trohet till den amerikanska flaggan. Dessutom skildras den kända underhållningsföreställningen Wild West Show Buffalo Bill, som fick inflytande på filmgenren Western, samt Buffalo Bills tidiga försök att lyckas i filmbranschen. Filmbilder av anländande europeiska invandrare i New Yorks hamn ger en hisnande närvarokänsla av folkförflyttningar,lika aktuella i dag som då. Vilka människor skildras och inte i dokumentärfilmen? 15

16 Vinklad historia : Lindberghs soloflygning över Atlanten Produktionsland: Frankrike Svensk distribution: Cinebox, 2014 Ansvarig utgivare: Ann Nordström Längd: 27 min Från: 13 år Ämne: Historia, Media, Bild Filmnr: 1597 Svensk text Vinklad historia : Lindberghs soloflygning över Atlanten Den unga flygaren Charles Lindbergh flyger från New York över Atlanten i juni Han är ombord på sitt plan Spirit of St. Louis i drygt 33 timmar. Men fotograferna missar ankomsten till Le Bourget, Paris. Däremot bevakar pressen flitigt den blyge unge mannens vistelse i Paris och framför allt de talrika diplomatiska besöken. Men alla dessa besök var främst användbara för förbättring av de fransk-amerikanska relationerna. På kort tid gör medierna i Europa och USA Charles Lindbergh till en global hjälte. Hur och varför skapar medier hjältar? 16

17 Hösten 2014 Vinklad historia : Hemliga möten i Jalta Produktionsland: Frankrike Svensk distribution: Cinebox, 2014 Ansvarig utgivare: Ann Nordström Längd: 26 min Från: 13 år Ämne: Historia, Media, Bild Filmnr: 1598 Svensk text Vinklad historia : Hemliga möten i Jalta Södra Ukraina, Krim, februari Den brittiska premiärministern Winston Churchill och den amerikanska presidenten Franklin Roosevelt har rest från London respektive Washington i största hemlighet. Kriget rasar i Europa. Nu har de ett möte med marskalk Josef Stalin. Under en veckas tid förenas de tre regeringscheferna under samma tak för att förhandla om ett slut på andra världskriget och villkoren för freden. Till sist planeras noga hur de ska posera framför fotograferna för att föreviga en överenskommelse, som skulle se officiellt perfekt ut. Hur planerades de världskända bilderna? 17

18 Vinklad historia : Direktsändning från månen Produktionsland: Frankrike Svensk distribution: Cinebox, 2014 Ansvarig utgivare: Ann Nordström Längd: 26 min Från: 13 år Ämne: Historia, Media, Bild Filmnr: 1599 Svensk text Vinklad historia : Direktsändning från månen 20 juli De första stegen på månen. Arkivbilder visar att Apollo 11:s avfärd noga dokumenterades journalister bevakade händelsen. Ljuset riktas mot hur händelsen bevakats i amerikanska medier och belyser samtidigt den rymdkapplöpning som under perioden pågick mellan ryssar och amerikaner. Varför pågick det en rymdkapplöpning? 18

19 Hösten 2014 Vinklad historia : Bilder på Röda khmererna Produktionsland: Frankrike Svensk distribution: Cinebox, 2014 Ansvarig utgivare: Ann Nordström Längd: 26 min Från: 13 år Ämne: Historia, Media, Bild Filmnr: 1600 Svensk text Vinklad historia : Bilder på Röda khmererna Dokumentära arkivblder sklidrar förändringarna i Kambodja efter övertagandet av Röda khmererna Filmbilder från inofficiella källor står i kontrast till officiella propagandafilmer. Det ger en mer nyanserad bild av livet för kambodjaner under perioden. Så gott som allt i vardagen var förbjudet och betraktades som symboler för förräderi, om det nu handlade om pengar, handel, film, glasögon, personliga foton eller att inte få säga ord som jag, mamma, pappa eller tack. Vilka versioner visas? 19

20 Skräp Produktionsland: Sverige Svensk distribution: Cinebox, 2014 Ansvarig utgivare: Ann Nordström Längd: ca 5 min/film, totalt 44 min Från: 5-9 år Ämne: Hållbar utveckling Filmnr: 1593 Svenskt tal Skräp Vad händer egentligen med allt skräp som vi lämnar till återvinningen? Johan Anderblad tar med sig videokameran och ger sig ut för att ta reda på svaret. Han följer tidningar, metallburkar, pappersförpackningar, glasflaskor, plastpåsar, bildäck och gamla cyklar. Det blir en resa till smarta sorteringsanläggningar, skitiga jobb, kvarnar och smältverk. Sopor blir värme Glasflaskan Vi skrotar ett kylskåp Vad händer med gamla tidningar? Metallförpackningar Matavfall blir biobränsle Plastförpackningar El och elektronik Metallskrot smälts ned Gamla bildäck gör gräsmattan mjuk. 20

21 Hösten 2014 Heder Produktionsland: Sverige Svensk distribution: Cinebox, 2014 Ansvarig utgivare: Ann Nordström Längd: 53 min Från: 15 år Ämne: Samhällskunskap, Samlevnad, Värdegrund Filmnr: 1601 Svenskt tal Heder När Nadja vid ett par tillfällen ses tillsammans med en kille från klassen uppstår snart ett rykte. Nadja har umgåtts med en kille, varför det? Vad gjorde de? Och framför allt, vem har hört talas om det? Det visar sig snart att alla känner till det, och familjen har ett möte. Nadjas faster försöker övertala Nadjas pappa att tillrättavisa Nadja. Han måste återupprätta hennes rykte, familjens rykte och familjens heder. Tips! Filmaren håller ibland föreläsning. 21

22 Landformer Produktionsland: Tyskland Svensk distribution: Cinebox, 2014 Ansvarig utgivare: Ann Nordström Längd: 53 min Från: åk 7-9 Ämne: Geografi Filmnr: 1574 Svenskt tal Landformer Jordens yta har formats under flera miljarder år. Det vi i dag ser på vår planet är bara en ögonblicksbild av naturkrafternas ändlösa spel, de krafter som gör så att ytan ständigt förändras. Vind och vatten formar kuster, berg och dalar. Dessa landformer har skapats i en lång process, som i denna film får en systematisk genomgång. Lär mer om exogena processer, det som påverkar jordytan utifrån, i denna film. Filmen är indelad i fem olika avsnitt som kan användas separat i undervisningen. Vittring, erosion och sedimentation 12:20 min. Glaciärer och bergslandskap 9:50 min. Dalformer, floder och deltan 11:10 min. Kustformer 9:30 min. Öknar och sanddyner 9:40 min. + bildmeny med 18 färgbilder 22

23 Hösten 2014 Marklära Produktionsland: Tyskland Svensk distribution: Cinebox, 2014 Ansvarig utgivare: Ann Nordström Längd: 37 min Från: 13 år Ämne: Geografi Filmnr: 1573 Svenskt tal Marklära En av jordens funktioner är att vara livsmiljö och näringskälla för världens växter. Men hur bildas jord? Och vilka jordmåner finns? Filmens avsnitt beskriver bland annat begreppet markförsämring, att jordens kvalitet försämras via klimatförändringar eller via vinderosion. Markförsämring kan också vara antropogen, det vill säga sådan som orsakas av människor. När jord bildas tar det mycket lång tid, man skulle kunna säga att det hela är ett geologiskt kretslopp. Filmen är indelad i fyra olika avsnitt som kan användas separat i undervisningen. Den livgivande jorden (cirka 11 minuter) Jordmånsbildning och levande organismer (cirka 10 minuter) Markförstöring (cirka 9 minuter) Geologiska kretsloppet (cirka 9 minuter) 23

24 Pengar för ingenting - spelet om den globala ekonomin Produktionsland: Frankrike Svensk distribution: Filmo, 2014 Ansvarig utgivare: Mia Lund Arnell Längd: 56 min Från: 13 år Ämne: Matematik, SO (bl.a Samhällskunskap), Hem- och konsumentkunskap, Ekonomiprogrammet Filmnr: 7286 Svensk text Pengar för ingenting - spelet om den globala ekonomin En högaktuell film som ger ökad förståelse för styrmedlen i en ekonomi. Vilken effekt får en sänkning av styrräntan? Vilka risker finns det med räntesänkningar och ökad penningmängd? Vad innebär deflation och inflation för ett land? Vad händer om förtroendet för en centralbank minskar? Är vi på väg mot en ny global finansiell kris? Finanskrisen betraktas som den värsta globala finansiella krisen sedan den stora depressionen på 1930-talet. Men vad startade krisen och vilken roll spelade FED, USA:s centralbank, i det hela? Filmen skildrar FED:s historia och effekten av organisationens beslut på den globala ekonomin i dåtid, nutid och framtid. Filmen är indelad i olika avsnitt som kan användas separat i undervisningen. 24

25 Hösten 2014 Att leva med Aspergers syndrom Produktionsland: Storbritannien Svensk distribution: Filmo, 2014 Ansvarig utgivare: Mia Lund Arnell Längd: 23 min Från: 12 år Ämne: Alla ämnen Filmnr: 7293 Svensk text Att leva med Aspergers syndrom 10 procent av världens befolkning har en funktionsnedsättning. Av 1000 elever i svenska grundskolan har fyra Aspergers syndrom. Möt Jimmy som lever med Aspergers syndrom och inget hellre vill än att ha ett arbete. Men det är inte så enkelt när man har ett funktionshinder som ibland gör den enklaste uppgift oöverstigligt svår. Men Jimmy är inte den som ger sig! När vi följer honom får vi inblick i hur det är att vara Jimmy. 25

26 Funderat på? Väck intresse för No-ämnena! Serien Funderat på? omfattar sex avsnitt, varav tre nya kommer hösten 2015: Kan man lukta sig till extra styrka och uthållighet på ett träningspass? Vad har matte att göra med hur snabbt vi kommer till jobbet på morgonen? Hur kan samarbeten över nationsgränser göra att vi upptäcker osynliga planeter i framtiden? 26 Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Ur Lgr 11 för grundskolan, sid 62 och 127.

27 Hösten 2014 Funderat på? Kan man förbättra fysiska prestationer med hjälp av kolhydrater? Produktionsland: Storbritannien Svensk distribution: Filmo, 2014 Ansvarig utgivare: Mia Lund Arnell Längd: 22 min Från: 13 år Ämne: Idrott och hälsa, NO (bl.a. biologi) Filmnr: 7289 Svensk text Kan man förbättra fysiska prestationer med hjälp av kolhydrater? John Watt är en nyfiken vetenskapsman! Med hjälp av senaste rön vill han få oss att lära oss mer och samtidigt upptäcka tjusningen med NO-ämnena. I detta avsnitt lär du dig mer om vilken effekt kolhydrater har för resultatet under träning. Kan man styra intaget under träning och på så vis påverka den fysiska prestationen? Och finns det ett sjätte smaksinne; en koppling mellan munnen och hjärnan? 27

28 Funderat på? Hur upptäcker man allt som finns i rymden och universum? Produktionsland: Storbritannien Svensk distribution: Filmo, 2014 Ansvarig utgivare: Mia Lund Arnell Längd: 22 min Från: 13 år Ämne: NO (bl.a. Fysik, Biologi), Teknik Filmnr: 7290 Svensk text Hur upptäcker man allt som finns i rymden och universum? John Watt är en nyfiken vetenskapsman! Med hjälp av senaste rön vill han få oss att lära oss mer och samtidigt upptäcka tjusningen med NO-ämnena. I detta avsnitt tar John Watt tillsammans med andra forskare en närmare titt på rymden och universum. Kan man med hjälp av stjärnornas position hitta andra planeter som liknar vår? Hur gör man när de ligger långt borta och är så små att vi inte vet att de existerar? Dessutom lär du dig mer om dopplermetoden och radioastronomi, världens kommande största radioteleskop och nästa generation av hypersoniska rymdfarkoster. 28

29 Hösten 2014 Funderat på? Kan matematiken hjälpa oss att förstå evolutionen och effektivisera vår vardag? Produktionsland: Storbritannien Svensk distribution: Filmo, 2014 Ansvarig utgivare: Mia Lund Arnell Längd: 22 min Från: 13 år Ämne: NO (bl.a. biologi), Matematik, Teknik Filmnr: 7291 Svensk text Kan matematiken hjälpa oss att förstå evolutionen och effektivisera vår vardag? John Watt är en nyfiken vetenskapsman! Med hjälp av senaste rön vill han få oss att lära oss mer och samtidigt upptäcka tjusningen med NO-ämnena. I detta avsnitt lär vi känna vetenskapens bortglömda hjälte - matematik. Vilken är matematikens betydelse för modern biologi, och hur kan den få oss att förstå hur evolutionen fungerar? Hur kan optimering med spelteorier och jämviktsmodeller ge oss en enklare vardag, med allt från bättre elpriser till snabbare resor hem? Hur bevisar man en formel? Och är en matematiker att likna vid en konstnär? 29

30 Efter festen - en film om nedbrytning Produktionsland: Storbritannien Svensk distribution: Filmo, 2014 Ansvarig utgivare: Mia Lund Arnell Längd: 50 min Från: 11 år Ämne: NO (bl.a. Biologi), Teknik Filmnr: 7283 Svensk text Efter festen - en film om nedbrytning BBC bjuder in till fest fast denna gång är det bara de oinbjudna gästerna som är välkomna! I filmens experiment får nedbrytningen härja ostört i ett hushåll under åtta veckor. Varje del av processen dokumenteras noga av närgångna kameror. Atomerna - livets byggstenar är del av ett ständigt kretslopp, och rör sig från död till liv och tillbaka igen. Du får se hur bl.a. bakterier, mögelsvampar, insektslarver och slemsvampar tar hand om mat och dryck tills omvandlingen är total. Med kunskapen kommer insikten om varför nedbrytning är livsviktig. Filmen svarar dessutom på frågor som hur nedbrytning kan användas inom livsmedelsindustrin och kriminaltekniken. Och varför ruttet kött luktar så mycket värre än ruttna grönsaker. Efter att ha sett den här filmen kommer du aldrig se på en möglig brödbit på samma vis igen... Filmen är indelad i olika avsnitt som kan användas separat i undervisningen. 30

31 Hösten 2014 Raskortet Produktionsland: Sverige Svensk distribution: Filmo, 2014 Ansvarig utgivare: Mia Lund Arnell Längd: 58 min Från: 13 år Ämne: Invandrar- & minoritetsfrågor, Våld/mobbning/rasism Filmnr: 7282 Svenskt tal, svensk text Raskortet Hur är det att vara svart i Sverige landet med en självbild som världens mest toleranta och fördomsfria? Filmaren Osmond Karim låter människor dela med sig av sin verklighet; av erfarenheter och historier som rör och berör, förträngts och förnekats. Afrosvenskarnas berättelser vittnar om en helt annan verklighet än den gängse. Svensk dokumentär från 2014 av Osmond Karim och Malin Holmberg-Karim. Filmen handlar om att vara svart i Sverige. Jag vill plocka fram historierna. Låta människor berätta om sina erfarenheter. På sina egna villkor. Rakt in i kameran. Osmond Karim Sagt om Raskortet: Negerboll är inget skojigt namn på chokladboll, det är rasism. Det borde redan ett barn förstå. Därför borde SVT:s lysande dokumentär Raskortet visas i varje skola. Fredrik Virtanen Tack, tack, tack för att denna filmen gjorts!! Raskortet träffar mej mitt i själen. Jason Diakité, alias Timbuktu 31

32 Svenska världsarv Svenska världsarv är en filmserie i 12 delar av Bo Kindberg, ursprungligen gjord för SVT Dokumentär. I samarbete med filmaren erbjuder Filmo nu hela serien till ett priset av en dvd. De första filmerna visades på SVT omkring I Sverige finns 15 världsarv som landet förbundit sig att skydda. I 12 filmer får du besöka de flesta av dem. Färden går från Laponia i norra Sverige till Karlskrona i söder. Världsarven berättar om svunna epoker i svensk historia, och de besitter alla ovärderliga natur- och kulturhistoriska värden. Tack vare sitt informativa innehåll fungerar de bra som en encyklopedi över 12 av de svenska världsarven. Det pedagogiska berättandet och lugna tempot gör att även yngre kan hänga med i berättelsen. Samtliga filmer ligger på en fil/dvd (67 min). I handledningen finns information om var varje avsnitt börjar och slutar. 32

33 Hösten 2014 Svenska världsarv Produktionsland: Sverige Svensk distribution: Filmo, 2014 Ansvarig utgivare: Mia Lund Arnell Längd: 5-8 min/film, tot. 67 min Från: 7 år Ämne: SO-ämnen, Geografi, Historia, Religion Filmnr: 7288 Svenskt tal Svenska världsarv Laponia utgörs bl.a. av de fyra Drottningholms slott var det nationalparkerna Muddus, Sarek, första svenska bidraget till världsarvslistan. Slottet uppfördes i Padjelanta och Stora Sjöfjället. Gammelstads kyrkstad är med slutet av 1600-talet och är ett sina över 400 träbyggnader den praktfullt exempel på dåtidens största bevarade kyrkstaden i arkitektur. norra Norrland. Skogskyrkogården i Enskede i södra Stockholm visar hur arkitektur Höga kusten är en av de platser på jorden där man tydligt kan se och natur smälter samman till ett hur landhöjningen förändrat landskapet över tid. Visby var under hansetiden en kulturlandskap. Världsarvet Falun var under handelsmetropol och en mötesplats för handel i östersjöregionen. medeltiden Sveriges näst största stad, och ett nav för teknologi och I Visby finns även den berömda ekonomi. ringmuren. Engelsbergs bruk, med sina välbevarade byggnader för järnbruk södra Öland är ett mycket speciellt Södra Ölands odlingslandskap på har anor ända från medeltiden. landskap, präglat av det hårda klimatet och tusentals år av jordbruk. Hällristningsområdet Tanum i norra Bohuslän har över 1500 exempel på bronsålderskonst. Örlogsstaden Karlskrona anlades till följd av det realpolitiska läget i Birka och Hovgården på Björkö i Europa under stormaktstiden, och Mälaren har lämningar efter ett dess marinhistoriska värde förde av Sveriges historiskt sett viktigaste centrum för handel in staden på världsarvslistan. Birka. 33

34 Nationalparker Produktionsland: Australien Svensk distribution: Filmo, 2014 Ansvarig utgivare: Mia Lund Arnell Längd: 23 min Från: 11 år Ämne: NO (bl.a Biologi) SO (bl.a Geografi) Filmnr: 7292 Svenskt tal Nationalparker Världens äldsta nationalpark är Yellowstone. Men visste du att Sverige var först i Europa med att inrätta nationalparker? I Sverige är en nationalpark det finaste ett naturområde kan bli, och det starkaste skydd ett område kan få. Men det innebär ibland konflikter: Samtidigt som nationalparker ska vara öppna för besökare måste de skyddas så inte slitaget på naturen blir för stort. Och ibland krockar ekonomiska och naturbevarande intressen. Filmen tar upp vad nationalparker är och deras historia. Du får även följa med till några av de mest kända. Tips! Vill du visa ett avsnitt ur filmen finns förslag i handledningen. 34

35 Hösten 2014 INSTITUTIONELL VISNING Med institutionell visning avses visning av filmer och program för en sluten krets som i de flesta fall har ett gemensamt intresse av att se det som visas. Det kan till exempel gälla en skolklass, en församling och så vidare (se nedan listade grupper som generellt omfattas av institutionell visning). Viktigt att notera är att den som tittar inte skall ha löst någon entré eller biljett för att se programmet, men skall ha en naturlig tillhörighet till den grupp, eller ett gemensamt intresse med de andra betraktarna, som ser filmen eller programmet. Föreningar Skolor Församlingar Ungdomsgårdar Sjukhus Företag Kriminalvårdsanstalter Militära förläggningar Studieförbund Förvaltningar Fritidsgårdar Filmer som ska visas i ovanstående sammanhang måste vara införskaffade hos en producent/distributör som äger de institutionella rättigheterna. Filmens rättighetsområde framgår av informationstexten på förpackningen (till exempel vhs/dvd) eller på hemsidan varifrån filmen streamas/laddas ner. STUDIEHANDLEDNINGAR OCH TRAILER Du är välkommen att besöka där det finns information om filmerna, studiehandledningar som kan laddas ned direkt från hemsidan och trailers till många av våra filmer. 35

36 Filmo/Cinebox Box Solna Tel: Fax:

PÅ TAL OM 6. diskriminering. Förebygg. -ett normkritiskt material. Utjämna studieresultat. killar och tjejer. Utbildningsfilm för skolan

PÅ TAL OM 6. diskriminering. Förebygg. -ett normkritiskt material. Utjämna studieresultat. killar och tjejer. Utbildningsfilm för skolan Förebygg diskriminering Utbildningsfilm för skolan PÅ TAL OM 6 -ett normkritiskt material Utjämna studieresultat mellan killar och tjejer Skolreformen från 2011 uppmuntrar till ämnesintegrering och samarbete

Läs mer

Obs I den här handledningen har vi samlat alla uppgifter knutna till denna film. Vill du se den med annan layout kan du klicka på länkarna nedan.

Obs I den här handledningen har vi samlat alla uppgifter knutna till denna film. Vill du se den med annan layout kan du klicka på länkarna nedan. Min första kärlek DOKUMENTÄR BERÄTTELSE Min första kärlek handlar om förälskelse, flirt och de första trevande stegen i ett förhållande. Berättelsen som utspelar sig i Bagdad visar också vilka olika utgångslägen

Läs mer

Obs I den här handledningen har vi samlat alla uppgifter knutna till denna film. Vill du se den med annan layout kan du klicka på länkarna nedan.

Obs I den här handledningen har vi samlat alla uppgifter knutna till denna film. Vill du se den med annan layout kan du klicka på länkarna nedan. Killen bredvid DOKUMENTÄR BERÄTTELSE Killen bredvid handlar om förälskelse, rätten att få vara den en är och beslutet att gifta sig med den en älskar. Filmen kan väcka tankar kring heteronormativitet och

Läs mer

www.srhr.se/falkoping! Att arbeta systematiskt och långsiktigt med SRHR i skolan!

www.srhr.se/falkoping! Att arbeta systematiskt och långsiktigt med SRHR i skolan! www.srhr.se/falkoping Att arbeta systematiskt och långsiktigt med SRHR i skolan 1 Berör all personal Nu och sen? Förändringsagenter Enskilda lektioner, dagar eller insatser Sex och samlevnad Fånga frågan

Läs mer

BLI EN NORMKRITISK FÖREBILD VERKTYGSLÅDA FÖR DEN MEDVETNA LEDAREN

BLI EN NORMKRITISK FÖREBILD VERKTYGSLÅDA FÖR DEN MEDVETNA LEDAREN BLI EN NORMKRITISK FÖREBILD VERKTYGSLÅDA FÖR DEN MEDVETNA LEDAREN Öppenhet handlar inte om att visa upp och mani festera min sexuella läggning. Öppenhet för mig handlar om att slippa behöva dölja vem jag

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan 3.14 Religionskunskap Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang

Läs mer

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Skolverket per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Forskningsspridning Rektorsutb/lyft Lärarlyftet It i skolan Utlandsundervisning Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av skolans

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.

Läs mer

Kärlek och relationer

Kärlek och relationer Kärlek och relationer FAKTAFILM I Kärlek och relationer diskuteras olika typer av relationer och hur normer och förväntningar påverkar synen på kärleksrelationer. Filmen presenterar olika relationsbildningar

Läs mer

Genus i praktiken. Vad fostrar vi våra barn till?

Genus i praktiken. Vad fostrar vi våra barn till? Genus i praktiken Vad fostrar vi våra barn till? AGENDA - Presentation - Vad är genus - Genussystemet - Värderingsövning - Genus i praktiken - vår förändringsprocess - Styrdokument - Film med diskussionsgrupper

Läs mer

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Lektionsupplägg: Faller en, faller alla? Varför är det så viktigt med en mångfald av arter? Vad händer i ett ekosystem om en art försvinner? Låt eleverna upptäcka detta

Läs mer

FILMNYHETER. Hösten 2015 FEMINISM INSHALLAH! www.filmochskola.se. Malala - vägen till Nobels fredspris

FILMNYHETER. Hösten 2015 FEMINISM INSHALLAH! www.filmochskola.se. Malala - vägen till Nobels fredspris FILMNYHETER Hösten 2015 Malala - vägen till Nobels fredspris FEMINISM INSHALLAH! www.filmochskola.se 2 Innehåll Hej Sid. 3 På tal om 6 Inledning Sid. 4-5 Paketet På tal om 6 -Sexuell rätt & porr - Två

Läs mer

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Övergripande mål och riktlinjer, del 1 2 i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11) Del 1 Skolans värdegrund och

Läs mer

Lektionsupplägg: Tack för maten, naturen!

Lektionsupplägg: Tack för maten, naturen! Lektionsupplägg: Tack för maten, naturen! På vilka sätt är vi beroende av naturen och vad är ekosystemtjänster? Eleverna får i denna uppgift definiera ekosystemtjänster samt fundera på vilka tjänster vi

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

Frågor och svar En utmaning för heteronormen

Frågor och svar En utmaning för heteronormen Huvudbudskap Frågor och svar En utmaning för heteronormen Undersökningen En utmaning för heteronormen visar att lärare i mycket liten utsträckning får utbildning eller kompetensutveckling kring frågor

Läs mer

Kvalificering. Final. Anmälan. Vinster 1:an 10.000:- 2:an 5.000:- 3:an 3.000:- 4:an 2.000:-

Kvalificering. Final. Anmälan. Vinster 1:an 10.000:- 2:an 5.000:- 3:an 3.000:- 4:an 2.000:- SKOGENS MÄSTARE Vilka blir årets Skogens mästare?! Vi vill veta vem som kan mest om skog, både teoretiskt och praktiskt! Är din klass redo att anta utmaningen? Skogens mästare är en tävling som riktar

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet religionskunskap

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet religionskunskap Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Pedagogisk kartläggning av nyanlända elever

Pedagogisk kartläggning av nyanlända elever Pedagogisk kartläggning av nyanlända elever Symposium 4 oktober 2012 Anniqa Sandell Ring anniqa.sandell.ring@andrasprak.su.se Arash Hassanpour arash.hassanpour@linkoping.se Innehåll En historisk tillbakablick

Läs mer

HÖSTEN 2014 VÄLKOMNA HIT!

HÖSTEN 2014 VÄLKOMNA HIT! HÖSTEN 2014 1:1.618 x 9,82 i Trollhättan VÄLKOMNA HIT! Innovatums Science Center är en plats för den som vill inspirera sig själv och sin grupp. Roliga interaktiva utställningar, kreativa workshops, intressanta

Läs mer

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum.

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. KRIS & VISION En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. Norrköping har genom historien upplevt både stora framgångar och

Läs mer

Välkommen Till. särskild utbildning för vuxna. Kurskatalog 2014-15. Träningskolan, Grundläggande nivå och gymnasienivå

Välkommen Till. särskild utbildning för vuxna. Kurskatalog 2014-15. Träningskolan, Grundläggande nivå och gymnasienivå Välkommen Till särskild utbildning för vuxna Kurskatalog 2014-15 Träningskolan, Grundläggande nivå och gymnasienivå Du är välkommen att söka kurser hos oss, om du behöver extra stöd i din inlärning, på

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

Lektionsuppgift: Mångfalden i sjön

Lektionsuppgift: Mångfalden i sjön Lektionsuppgift: Mångfalden i sjön Gå ut och upptäck mångfalden i en sjö, bäck eller å. Eleverna får dokumentera vilka djurgrupper som hittas och sedan göra näringskedjor och fundera kring hur arterna

Läs mer

LGR 11 bygger påsamma kunskapssyn och värdegrund som Lpo94

LGR 11 bygger påsamma kunskapssyn och värdegrund som Lpo94 LGR 11 bygger påsamma kunskapssyn och värdegrund som Lpo94 Kursplan Läroplan Kunskapskrav Bedömning Läroplan Den nya samlade läroplanen 1. Skolans värdegrund och uppdrag 2. Övergripande mål och riktlinjer

Läs mer

Vem kan gå på Lärvux? Syftet med Lärvux

Vem kan gå på Lärvux? Syftet med Lärvux Kurskatalog Lärvux Läsåret 2015-2016 Innehåll Innehåll... 3 Vem kan gå på Lärvux?... 1 Syftet med Lärvux... 1 Studierna... 2 Betyg... 2 Vilka ämnesområden finns på träningsskolenivå?... 3 1. Språk och

Läs mer

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Religionskunskap

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Religionskunskap ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Religionskunskap Övergripande Mål: analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa, analysera hur religioner påverkar

Läs mer

MILJÖMÅL: GRUNDVATTEN AV GOD KVALITET

MILJÖMÅL: GRUNDVATTEN AV GOD KVALITET MILJÖMÅL: GRUNDVATTEN AV GOD KVALITET Lektionsupplägg: Rent vatten, tack! Lär er mer om grundvatten och låt eleverna, med hjälp av sina kunskaper och fantasi, konstruera en egen vattenrenare. Lärarinstruktion

Läs mer

Det livslånga lärandet. Mattias Egebrink. Kurskatalog Lärvux

Det livslånga lärandet. Mattias Egebrink. Kurskatalog Lärvux Det livslånga lärandet Mattias Egebrink Kurskatalog Lärvux Är du nyfiken på att studera är du välkommen till oss för att diskutera dina önskemål. Vi finns i Komvux lokaler (hus C) på Korsängsgatan 12 i

Läs mer

3. Kursplaner 3.1 BILD. Syfte

3. Kursplaner 3.1 BILD. Syfte BL BILD 3. Kursplaner 3.1 BILD Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala,

Läs mer

Estetiska perspektiv i Lgr 11

Estetiska perspektiv i Lgr 11 Estetiska perspektiv i Lgr 11 Texter ur samtliga kursplaner utom de estetiska ämnena som självklart omfattar estetiska perspektiv Lgr 11 består av tre delar: 1. Skolans värdegrund och uppdrag 2. Övergripande

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

Lärvux. Botkyrka Vuxenutbildning Kursprogram

Lärvux. Botkyrka Vuxenutbildning Kursprogram 1 Lärvux Botkyrka Vuxenutbildning Kursprogram Välkommen till Lärvux! Särskild utbildning för vuxna Lärvux finns för dig som - har fyllt 20 år och har en intellektuell funktionsnedsättning, förvärvad hjärnskada

Läs mer

3.14 RELIGIONSKUNSKAP. Syfte

3.14 RELIGIONSKUNSKAP. Syfte 3.14 LIGIONSKUNSKAP Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför

Läs mer

Kurskatalog 2015 / 2016 LÄRVUX

Kurskatalog 2015 / 2016 LÄRVUX Kurskatalog 2015 / 2016 LÄRVUX Innehållsförteckning: Information sidan 1-2 Kurser på grundläggande nivå: Biologi sidan 3 Engelska sidan 4 Fysik sidan 5 Geografi sidan 6 Hem- och konsumentkunskap sidan

Läs mer

Lokal pedagogisk planering Levnadsvillkor i världen

Lokal pedagogisk planering Levnadsvillkor i världen Lokal pedagogisk planering Levnadsvillkor i världen (Geografi, religion och samhällskunskap) 2011-09-02 Förankring i övergripande mål i kursplanens syfte Från läroplanens andra del: Del 2.1 - kan leva

Läs mer

LPP SO (Historia, religion, geografi och samhällskunskap)

LPP SO (Historia, religion, geografi och samhällskunskap) LPP SO (Historia, religion, geografi och samhällskunskap) Lokal pedagogisk planering år 2 Förmågor: Analysförmåga kunna beskriva orsaker och konsekvenser, föreslå lösningar, förklara samband, se olika

Läs mer

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 3 Diskrimineringsgrunder : 3-6 - Kön - Etnisk tillhörighet - Religion och annan

Läs mer

Lektionsupplägg: Rollspel om fjällen

Lektionsupplägg: Rollspel om fjällen Lektionsupplägg: Rollspel om fjällen Turism, vindkraftverk, gruvindustri eller renskötsel? Vad händer i fjällen om eleverna får bestämma? Genom ett rollspel får eleverna kunskap om fjällens storslagna

Läs mer

Temats innehåll och lärande

Temats innehåll och lärande f l i k 13 Temats innehåll och lärande Temat Matens kemi berör flera innehållsområden i kursplanen för kemi och biologi i Lgr 11. Lgr 11 betonar att undervisningen ska ge eleverna förutsättningar för att

Läs mer

ANDREA HÄLSAR PÅ LÄRARHANDLEDNING

ANDREA HÄLSAR PÅ LÄRARHANDLEDNING ANDREA HÄLSAR PÅ LÄRARHANDLEDNING 1 INNEHÅLL INTRODUKTION KOPPLINGAR TILL LÄROPLANEN 2011 GENERELLA FRÅGOR PROGRAM 1 ROMER PROGRAM 2 SVERIGEFINNAR PROGRAM 3 SAMER PROGRAM 4 JUDAR PROGRAM 5 TORNEDALINGAR

Läs mer

LPP Geografi Livsmiljöer, geografiska arbetssätt och människors levnadsvillkor.

LPP Geografi Livsmiljöer, geografiska arbetssätt och människors levnadsvillkor. LPP Geografi Livsmiljöer, geografiska arbetssätt och människors levnadsvillkor. Europaresan Arbetsbeskrivning: Eleverna kommer att genomföra en resa genom minst fyra av Europas länder. Eleverna ska ta

Läs mer

Ett undervisningsmaterial bestående av film och lärarhandledning samt måldokument ur nya läroplanen Lgr 11

Ett undervisningsmaterial bestående av film och lärarhandledning samt måldokument ur nya läroplanen Lgr 11 Ett undervisningsmaterial bestående av film och lärarhandledning samt måldokument ur nya läroplanen Lgr 11 Beskrivning och måldokument Ämne: Samhällskunskap Målgrupp: Högstadiet och Gymnasiet Lektionstyp:

Läs mer

Unesco och Svenska Unescorådet

Unesco och Svenska Unescorådet Unesco och Svenska Unescorådet UNESCO Eftersom krigen har sitt ursprung i människornas sinnen, måste försvaret av freden också byggas upp i människornas sinnen. Ur Unescos stadgar Unesco står för United

Läs mer

RFSU Guide: Polyrelationer. Poly så funkar det

RFSU Guide: Polyrelationer. Poly så funkar det 1 Poly så funkar det Text: Johanna Mannung & RFSU Redigering och layout: Anna Knöfel Magnusson Illustration: Eva Fallström RFSU 2009 2 Poly kärlek till fler än en Att vara polyamorös innebär att ha förmågan

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

Tummen upp! Religion ÅK 6

Tummen upp! Religion ÅK 6 TUMMEN UPP! Ç SO ÅK 6 Anna Lindstam KARTLÄGGNING LGR 11 BIOLOGI RELIGIONSKUNSKAP Tummen upp! Religion ÅK 6 Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven

Läs mer

Lärvux. Särskild utbildning för vuxna Grundläggande kurser Läsåret 2015-2016

Lärvux. Särskild utbildning för vuxna Grundläggande kurser Läsåret 2015-2016 Lärvux Särskild utbildning för vuxna Grundläggande kurser Läsåret 2015-2016 Lärvux finns på grundläggande- och gymnasial nivå och är till för dig som: Vill lära dig nya ämnen Vill fördjupa och utveckla

Läs mer

Skolbild för Särskolan Regnbågen

Skolbild för Särskolan Regnbågen Skolbild för Särskolan Regnbågen Grundsärskola inriktning träning inom enhet Specialpedagogiskt centrum Läsår 2014/2015 Agne Arnesson, rektor Beskrivning av verksamheten Regnbågen är en grundsärskola med

Läs mer

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se IKT i fokus Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Kap 1: Skolans värdegrund och uppdrag Skolans uppdrag: Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde

Läs mer

omkyrkans program för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet

omkyrkans program för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet DDomkyrkans omkyrkans program för program grundskolan och för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet Kyrka - skola Med skolans nya läroplan finns många möjligheter till samarbete mellan skola och kyrka.

Läs mer

Religionskunskap. Syfte

Religionskunskap. Syfte Religionskunskap Syfte Religion och livsåskådning är en central del av mänsklig kultur. Människor har i alla tider och i alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Unik helhetslösning för dig som vill visa film i skolan!

Unik helhetslösning för dig som vill visa film i skolan! en del av Swedish Film Unik helhetslösning för dig som vill visa film i skolan! Aktuella utbildnings- och spelfilmer att strömma direkt i klassrummet Prova Utbildningsfilm i en månad utan kostnad! en del

Läs mer

Förvirrande begrepp?

Förvirrande begrepp? Självklart! ÖVNING: Förvirrande begrepp? I arbetet med jämställdhet och mångfald dyker det upp en hel del begrepp. Det är inte alltid så lätt att komma ihåg vad som är vad i begreppsdjungeln. Den här övningen

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

C apensis Förlag AB. Naturkunskap 1a1. Sexualitet och relationer. Sexualitet och relationer. Lärarhandledning gällande sidorna 124-155

C apensis Förlag AB. Naturkunskap 1a1. Sexualitet och relationer. Sexualitet och relationer. Lärarhandledning gällande sidorna 124-155 47 Naturkunskap 1a1 Sexualitet och relationer Lärarhandledning gällande sidorna 124-155 C apensis Förlag AB Sexualitet och relationer Följande delar av det centrala innehållet för kursen Naturkunskap 1a1

Läs mer

Öka kompetensen genom utbildning. Skapa sociala mötesplatser för hbtq-personer som är i, eller har varit i, asylprocessen.

Öka kompetensen genom utbildning. Skapa sociala mötesplatser för hbtq-personer som är i, eller har varit i, asylprocessen. Göra Plats! består av två delar men har det gemsamma målet att öka stödet och möjligheterna för nyanlända hbtq-personer att få sina rättigheter tillgodosedda, genom: Öka kompetensen genom utbildning. Skapa

Läs mer

SÄRVUX särskild utbildning för vuxna

SÄRVUX särskild utbildning för vuxna Komvux i Lund SÄRVUX särskild utbildning för vuxna 2014 Glimmervägen 12 www.lund.se/komvux Bli en del av kunskapens stad Komvux i Lund SÄRVUX - särskild utbildning för vuxna har en utvecklingsstörning

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 21 november 2013. SFS 2013:924 Utkom från trycket den 29 november 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

Idéer för sexualundervisningen

Idéer för sexualundervisningen Idéer för sexualundervisningen Både nya och erfarna lärare kan hitta inspiration i vår idébank. Du får använda materialet fritt och kopiera våra förslag. Om du själv har goda erfarenheter eller idéer som

Läs mer

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen RELIGIONSKUNSKAP Ämnets syfte och roll i utbildningen Religionskunskap bidrar till att utveckla förmågan att förstå och reflektera över sig själv, sitt liv och sin omgivning och utveckla en beredskap att

Läs mer

!"#$%"&$'"()$*+,&$#-./!"#$%"&$#0$'"()$*+,&/ $ 1&,)2$3,2)-+"4),'"$5&$6"()7 89.:)$2:'$("8$;))&"$2-.$34,&"$3:&',&<$=$>&:.&"'',)2

!#$%&$'()$*+,&$#-./!#$%&$#0$'()$*+,&/ $ 1&,)2$3,2)-+4),'$5&$6()7 89.:)$2:'$(8$;))&$2-.$34,&$3:&',&<$=$>&:.&'',)2 ! !"#$%"&$'"()$*+,&$#-./!"#$%"&$#0$'"()$*+,&/ $ 1&,)2$3,2)-+"4),'"$5&$6"()7 89.:)$2:'$("8$;))&"$2-.$34,&"$3:&',&&:.&"'',)2 3-4',&$3-882$:4-("$,?,'>,4 >9$+"#$'"()$("8$+"&"

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

LPP Tema Må Bra vecka 35-41

LPP Tema Må Bra vecka 35-41 LPP Tema Må Bra vecka 35-41 Tema Må Bra tar sin utgångspunkt ur olika hälsomässiga perspektiv - såväl individuellt, lokalt och globala perspektiv. Hur ska vi människor leva för att må bra i vardagen? Vad

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Lärarhandledning

EN BÄTTRE VÄRLD. Lärarhandledning EN BÄTTRE VÄRLD Lärarhandledning 2 VÄRLDSKOLL Lärarhandledning DET HÄR ÄR VÄRLDSKOLL Undersökningar som gjorts de senaste åren visar att vi svenskar har en pessimistisk syn på utvecklingen i världen. Vi

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Lärarhandledning

EN BÄTTRE VÄRLD. Lärarhandledning EN BÄTTRE VÄRLD Lärarhandledning 2 3 DET HÄR ÄR VÄRLDSKOLL Undersökningar som gjorts de senaste åren visar att vi svenskar har en pessimistisk syn på utvecklingen i världen. Vi känner inte till all utveckling

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Centralt innehåll. Bildframställning. Redskap för bildframställning. Bildanalys. Bildframställning. Redskap för bildframställning.

Centralt innehåll. Bildframställning. Redskap för bildframställning. Bildanalys. Bildframställning. Redskap för bildframställning. BILD Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska

Läs mer

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150 Kurs: Religionskunskap Kurskod: GRNREL2 Verksamhetspoäng: 150 Människor har i alla tider och alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sammanhang de lever i. Religioner och

Läs mer

Kursplan Samhällskunskap

Kursplan Samhällskunskap Kursplan Samhällskunskap Undervisning motsvarande Samhällskunskap 1b respektive Samhällskunskap A Kursen syftar till att ge deltagarna ökad förståelse och insyn i hur samhället fungerar och i förlängningen

Läs mer

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

Läs mer

Vem bestämmer vad du tänker? studiecirkel i mediekritik

Vem bestämmer vad du tänker? studiecirkel i mediekritik studiehandledning STUDIEHANDLEDNING Vem bestämmer vad du tänker? studiecirkel i mediekritik GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG 1 Vem bestämmer vad du tänker? Studiehandledning Den här studiehandledningen är ett

Läs mer

Vill du undervisa i utomhuspedagogik eller naturvetenskap? Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Vill du undervisa i utomhuspedagogik eller naturvetenskap? Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik Vill du undervisa i utomhuspedagogik eller naturvetenskap? Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik Foto: Annika Manni Utomhuspedagogik och naturvetenskap I våra utomhuspedagogiska

Läs mer

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter SKOLA 20 KURSPLANER Motiv- och syftestexter Innehåll BILD... 3 ENGELSKA... 3 HEM- och KONSUMENTKUNSKAP... 4 IDROTT och HÄLSA... 5 MATEMATIK... 6 MODERNA SPRÅK... 7 MODERSMÅL... 8 MUSIK... 9 Naturorienterande

Läs mer

Handledning: Nu blev det KNAS

Handledning: Nu blev det KNAS Förord Många ungdomar befinner sig idag i en värld där dem kämpar för att passa in, viljan och pressen att vara som alla andra är stor. I en grupp vill man känna sig inkluderad och inte känna skuld eller

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Inledning. Version på lätt svenska

Inledning. Version på lätt svenska Inledning Version på lätt svenska HBTQ Hbtq är ett paraplybegrepp, eller ett samlingsnamn, för homosexuella (h), bisexuella (b), transpersoner (t) och andra personer vars identitet är queer (q). Inom vården

Läs mer

Det är svårt att prata om något som någon aldrig tar upp. Sex mot ersättning bland unga hbtq-personer

Det är svårt att prata om något som någon aldrig tar upp. Sex mot ersättning bland unga hbtq-personer Det är svårt att prata om något som någon aldrig tar upp Sex mot ersättning bland unga hbtq-personer Den här broschyren riktar sig till dig som möter personer i åldern 15-25 år i ditt arbete. Du arbetar

Läs mer

2012-08-21. Metodmaterial och forskningsstudier. Perspektiv. Kärlek, sexualitet och unga med intellektuella funktionsnedsättningar

2012-08-21. Metodmaterial och forskningsstudier. Perspektiv. Kärlek, sexualitet och unga med intellektuella funktionsnedsättningar Kärlek, sexualitet och unga med intellektuella funktionsnedsättningar Lotta Löfgren-Mårtenson Docent i hälsa och samhälle, inriktning sexologi Auktoriserad specialist i klinisk sexologi Hemsida: www.lofgren-martenson.com

Läs mer

Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Bort från dig Lärarmaterial. Författare: Tomas Dömstedt

Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Bort från dig Lärarmaterial. Författare: Tomas Dömstedt sidan 1 Författare: Tomas Dömstedt Vad handlar boken om? Lukas är orolig för att Jonna är på fest utan honom. Han skickar ett antal sms till henne men får bara ett enda svar. Lukas kan inte slappna av

Läs mer

Storyline och entreprenörskap

Storyline och entreprenörskap Storyline och entreprenörskap Av: Ylva Lundin Entreprenöriellt lärande - ett ord som många pedagoger kämpar med både när det gäller att säga och förstå. Ibland tolkas entreprenörskap som att vi i skolan

Läs mer

Skolans organisation och värdegrund. ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet

Skolans organisation och värdegrund. ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet Skolans organisation och värdegrund ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet Skolans organisation Frivillig förskola 1-3 4-5 år F- 9 Gymnasiet Arbete, yrkesutbildning, universitet

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Klätten Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Grundskolans. Elevens Val 2015-16

Grundskolans. Elevens Val 2015-16 Grundskolans Elevens Val 2015-16 Textilslöjd (TX) Har du lust att skapa och vara kreativ, välj elevens val i textil. Här får du möjlighet att blomma ut med dina idéer och fördjupa dig i hantverkstekniker.

Läs mer

E S E N L Ä R A R H A N D L E D N I N G T I L L N YA L A N D S K A P S S E R I E N U P P T Ä C K S V E R I G E

E S E N L Ä R A R H A N D L E D N I N G T I L L N YA L A N D S K A P S S E R I E N U P P T Ä C K S V E R I G E EN I R E S S P LANDSKA UPPTÄCK LANDSKAPET SVERIGE SKÅNE ÄMNE: SO, GEOGRAFI MÅLGRUPP: FRÅN 9 ÅR KURSPLAN, LGR 11 GEOGRAFI Syfte BESKRIVNING OCH MÅLDOKUMENT Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till

Läs mer

Lärarmaterial. Boken handlar om: Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor: Författare: Mårten Melin

Lärarmaterial. Boken handlar om: Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor: Författare: Mårten Melin Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Mårten Melin Boken handlar om: Max ska vara ensam hemma, medan hans syster Moa och mamma är på semester. Precis innan de ska resa, ber Moa honom om en tjänst. Hennes kompis

Läs mer

SÄRVUX kursprogram 2014-2015

SÄRVUX kursprogram 2014-2015 SÄRVUX kursprogram 2014-2015 Välkommen till Vux i Mölnlycke! Särskild utbildning för vuxna (Särvux) är kommunens vuxenutbildning för dig som har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller

Läs mer

KLARA LIVET LÄRARHANDLEDNING NIO STÄRKANDE ÖVNINGAR

KLARA LIVET LÄRARHANDLEDNING NIO STÄRKANDE ÖVNINGAR KLARA LIVET LÄRARHANDLEDNING NIO STÄRKANDE ÖVNINGAR 1 OM KLARA LIVET Den mobilanpassade webbplatsen Klara LIVET är ett stöd för elever som vill utmana sig själva och träna sig i att må bättre. Webbplatsen

Läs mer

Resultatuppföljning 2014

Resultatuppföljning 2014 Resultatuppföljning 2014 Enligt skollagen ska det systematiska kvalitetsarbetet inriktas mot att uppfylla de nationella målen för utbildningen i grundskolan och förskolan. Kravet innebär att huvudmän,

Läs mer

Lärarhandledning. Friends ambassadörsfilmer

Lärarhandledning. Friends ambassadörsfilmer Lärarhandledning Friends ambassadörsfilmer Friends är en icke-vinstdrivande organisation vars uppdrag är att stoppa mobbning. Vi utbildar och stödjer skolor, förskolor och idrottsföreningar i hela landet.

Läs mer