Utbildningsfilm för skolan FILMNYHETER. Hösten Stamcellsrevolutionen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsfilm för skolan FILMNYHETER. Hösten 2014. Stamcellsrevolutionen. www.filmo.se www.cinebox.se"

Transkript

1 FILMNYHETER Hösten 2014 Stamcellsrevolutionen

2 Innehåll 2 Hej Sid. 3 På tal om 6 Inledning Sid. 4-5 Paketet På tal om 6 - Vad är sex? - Två faktafilmer Sid. 6 - Fem dokumentära berättelser Sid. 7 Paketet På tal om 6 - Kroppen & relationer - Två faktafilmer Sid. 8 - Fem dokumentära berättelser Sid. 9 Normkritisk pedagogik. Lärarfilm Sid. 10 Huden Sid. 11 Lukt och smak Sid. 12 Stamcellsrevolutionen Sid. 13 Vinklad historia Sid : Buffalo Bill Sid : Lindberghs soloflygning över Atlanten Sid : Hemliga möten i Jalta Sid : Direktsändning från månen Sid : Bilder på Röda khmererna Sid. 19 Skräp Sid. 20 Heder Sid. 21 Landformer Sid. 22 Marklära Sid. 23 Pengar för ingenting Sid. 24 Att leva med Aspergers Sid. 25 Funderat på? Sid Kan man förbättra fysiska prestationer... Sid Hur upptäcker man allt som finns i rymden... Sid Kan matematiken hjälpa oss att förstå... Sid. 29 Efter festen - en film om nedbrytning Sid. 30 Raskortet Sid. 31 Svenska världsarv Sid Nationalparker Sid. 34 Rättigheter Sid. 35

3 Hösten 2014 Hej! I denna folder presenterar vi många nya spännande utbildningsfilmer från Filmo och Cinebox. Alla är nyutgivna från senhösten Som vanligt finns lärarhandledningar till allt. Kontakta oss gärna om du vlll ha ytterligare information om filmerna eller tips på andra. Ps om du inte redan har spanat in vår sajt rekommenderar vi en titt. Allra vänligaste hälsningar, Ann Nordström Mia Lund Arnell 3

4 En stor del av ungas identitetskapande sker i skolan. Därför är det viktigt att diskutera och synliggöra normer och att kunna använda ett normkritiskt perspektiv. Men vad är en norm? Och hur kan vi utmana normer som är begränsande och hämmande? Tre skäl att arbeta med normkritik 1. Förebygg diskriminering och utanförskap 2. Öka tryggheten i skolan och ge eleverna bättre studiero 3. Höj elevers studieresultat och utjämna skillnader mellan killars och tjejers resultat Alla filmer och handledningar är utformade efter skolans olika ämnen och läroplanerna från Allt för att underlätta ämnesintegrering. 4

5 Hösten 2014 Detta är På tal om 6 Metodmaterialet om sexualitet och identitet i de flesta av skolans ämnen omfattar: - 9 faktafilmer med expertintervjuer - 20 dokumentära berättelser övningar för specifika skolämnen diskussionsfrågor - 28 ämnesövergripande övningar Hela metodmaterialet är kopplat till Lgr 11 och Gy 11 i de flesta skolämnen. Tips! Filmarna föreläser våren 2015 På tal om 6 gör det enklare och roligare att jobba ämnesintegrerat och ämnesövergripande med sexualitets- och identitetsfrågor. Hösten 2014 släpper Filmo och Cinebox två paket; Vad är sex och Kroppen & relationer. Varje paket innehåller 2 faktafilmer och 5 dokumentära berättelser. De två resterande filmpaketen, Sexuell rätt & porr och Sexualitet och samhälle släpps av Filmo och Cinebox våren Till På tal om 6 finns även lärarfilmen, Normkritisk pedagogik. Den ingår utan kostnad vid beställning av samtliga fyra filmpaket. Samtliga filmer kommer även att finnas med svensk text. 5

6 Två faktafilmer PAKETET- VAD ÄR SEX? Produktionsland: Sverige Svensk distribution: Filmo, 2014 Ansvarig utgivare: Mia Lund Arnell Längd: ca 10 min/film Från: 13 år Ämne GR: Biologi, Geografi, Religionskunskap, Samhällskunskap Ämne GY: Biologi 2, Naturkunskap 1a1, Samhällskunskap 1a1 Filmnr: 1604 Svenskt tal, svensk text Faktafilmerna är cirka 10 minuter långa med expertintervjuer. De ger en introduktion till sex, lust och hur man ska tänka för att ha säkrare sex. Filmerna kan användas i olika ämnen i grundskolan och på gymnasiet. Sex och lust Filmen Sex och lust fokuserar på att belysa hur lust och kåthet finns med människan genom hela livet och inte är beroende av personens kön, ålder, könsuttryck eller funktionsförmåga. Temat ger en bredare bild av sex än endast penetrerande vaginalsamlag och lyfter upp olika sexuella praktiker på ett likvärdigt vis. Säkrare sex Filmen Säkrare sex visar hur olika sexuella handlingar har högre eller lägre risk för överföring av smitta. Filmen belyser normer och attityder som gör det svårare att prata om säkrare sexpraktiker och att ta ansvar för att skydda sig vid sexuella kontakter. Filmen syftar till att öka både kunskap och självkänsla för att bejaka sexualiteten på ett ansvarsfullt sätt. 6

7 Hösten 2014 Fem dokumentära berättelser PAKETET - VAD ÄR SEX? Produktionsland: Sverige Svensk distribution: Filmo, 2014 Ansvarig utgivare: Mia Lund Arnell Längd: ca 5 min/film Från: 13 år Ämne GR: Bild, Biologi, Engelska, Samhällskunskap Ämne GY: Biologi 2, Engelska 5, Naturkunskap 1a1, Samhällskunskap 1a1 Filmnr: 1606 Svenskt tal, svensk text De dokumentära berättelserna är cirka 3,5 5 minuter. Bakom varje kortfilm ligger mycket arbete. Producenterna har haft ett speciellt tillvägagångssätt: Först sökte man efter personer med speciella berättelser, villiga att vara med i filmen. Hen skrev ned sin historia, med egna ord. Texten bearbetades sedan, och lästes in av författaren, som även föreslog egna bilder till filmen. Vad är sex? Tar upp heteronormativitet, porr och problematiserar begreppet oskuld. Får man bli kär i vem fan som helst? Tar upp kategoriseringen av kön, kärlek och sexualitet. Konsten att vara kk Tar upp monogami, tvåsamhetsnorm, svartsjuka och lust. Jag skäms inte för att ha HIV Tar upp stigman, fördomar och okunskap. På internet vet ingen Tar upp för- och nackdelar med internet, identitetsskapande och lust. 7

8 Två faktafilmer PAKETET - KROPPEN & RELATIONER Produktionsland: Sverige Svensk distribution: Cinebox, 2014 Ansvarig utgivare: Ann Nordström Längd: ca 10 min/film Från: 13 år Ämne GR: Bild, Biologi, Hem- och konsumentkunskap, Historia, Idrott och hälsa, Religionskunskap, Samhällskunskap Ämne GY: Biologi 2, Idrott och hälsa, Naturkunskap 1a1, Religionskunskap, Samhällskunskap 1a1 Filmnr: 1611 Svenskt tal, svensk text Faktafilmerna är cirka 10 minuter långa med expertintervjuer. Om kroppen, skönhetsideal, idrottsvärlden och hur förväntningar påverkar synen på kärleksrelationer. Filmerna kan användas i olika ämnen i grundskolan och på gymnasiet. Min kropp och jag Min kropp och jag belyser kroppen i relation till skönhetsideal, normen om funktionsfullkomlighet, könsroller och ideal inom idrotten, samt dilemman som uppstår när normer utmanas eller bryts. Funktionsnedsättningar, synliga och osynliga, glöms ofta bort i undervisningen och osynliggörs i populärkultur såväl som i läromedel. Kärlek och relationer I Kärlek och relationer diskuteras olika typer av relationer och hur normer och förväntningar påverkar synen på kärleksrelationer. När det i skolan talas om relationer är det viktigt att skapa ett inkluderande klimat där heteronormen utmanas och påpeka att kärleken även kan inkludera vänskapsrelationer, vara samkönad eller olikkönad, öppen eller monogam. 8

9 Hösten 2014 Fem dokumentära berättelser PAKETET - KROPPEN & RELATIONER Produktionsland: Sverige Svensk distribution: Cinebox, 2014 Ansvarig utgivare: Ann Nordström Längd: ca 5 min/film Från: 13 år Ämne GR: Bild, Biologi, Geografi, Idrott och hälsa, Samhällskunskap Ämne GY: Idrott och hälsa, Naturkunskap 1a1, Samhällskunskap 1a1 Filmnr: 1613 Svenskt tal, svensk text Paketet innehåller 5 dokumentära berättelser som anknyter till temat Kroppen & relationer. Underlättar diskussion och reflektion. Ingen är ju perfekt: 19-åriga Anton berättar om sina killkompisars syn på skönhetsideal och stereotyper och den jargong som han har hört i omklädningsrummet, samt vad som händer när han vill bryta mot detta. Kärlek i plural: Filmen problematiserar exklusivitet och tvåsamhet och resonerar kring bland annat osäkerhet, svartsjuka, relationsnormer och förväntningar. Min första kärlek: Om ungdomars identitetsskapande i relation till samhället och kultur. Visar att ungdomar världen över kan ha olika förutsättningar att umgås. Oskuld är ingen skuld: Vilka föreställningar är förknippade med ordet oskuld och hur kan det påverka unga? Om utanförskap, heteronorm, alkohol, sexualitet, identitets- samt integritetsfrågor. Jag ÄR inte min synskada: Om att få självförtroende och hitta modet att våga träffa någon. Filmen belyser föreställningar kring personer med funktionsnedsättning, eventuella egna fördomar och betydelsen av bekräftelse och närhet. 9

10 Normkritisk pedagogik LÄRARFILM Produktionsland: Sverige Svensk distribution: Cinebox, 2014 Ansvarig utgivare: Ann Nordström Längd: ca 10 min Från: 13 år Ämne GR: Alla ämnen Ämne GY: Alla ämnen Filmnr: 1632 Svenskt tal, svensk text Skollagen är tydlig med att ingen ska bli utsatt för till exempel sexism eller homofobi. Ett normkritiskt arbetsätt är en självklar del i det förebyggande arbetet. Att arbeta inkluderande med normkritiskt pedagogik behöver inte vara vare sig svårt eller tidskrävande. Filmen Äntligen enklare att jobba ämnesintegrerat Ta hjälp av våra normkritiska filmer och rusta dig själv och eleverna inför spännande diskussioner om attityder och sexualitet. ger tillsammans med metodmaterialet en bra introduktion till hur man gör. Att jobba normkritiskt är ett arbete utan slut, ett ständigt arbete att reflektera över och samtala om. Det är bara att sätta på sig de normkritiska glasögonen! 10

11 Hösten 2014 Huden Produktionsland: Tyskland Svensk distribution: Cinebox, 2014 Ansvarig utgivare: Ann Nordström Längd: 41 min Från: åk 5-6 och åk 7-9 Ämne: Biologi Filmnr: 1575 Svenskt tal Huden Grundläggande: Vet du att en vuxen person har upp till två kvadratmeter hud på kroppen? Hud som väger runt tio kilo. Förklarar hudens uppbyggnad inbäddat i ramberättelsen Skogspromenaden. Vi får också lära om vad huden gör samt om vad som är farligt för huden. Avancerat: Filmen förklarar intressanta fakta om huden, vårt största organ. Hudens funktioner och uppbyggnad behandlas mer detaljerat liksom känselns fyra olika funktioner. Allt illustreras med hjälp av utförliga och åskådliga 3D-animationer. Filmen är indelad i fem olika avsnitt som kan användas separat i undervisningen. Åk 5-6 Grundläggande Hudens uppbyggnad 6:30 min. Vad gör huden och vad är farligt för den? 7:30 min. + bildmeny med 7 färgbilder Åk 7-9 Avancerat Hudens uppbyggnad 7:50 min. Hudens funktioner 10:10 min. Känseln 8:40 min + bildmeny med 15 färgbilder 11

12 Lukt och smak - de kemiska sinnena Produktionsland: Tyskland Svensk distribution: Cinebox, 2014 Ansvarig utgivare: Ann Nordström Längd: 29 min Från: åk 7-9 Ämne: Biologi Filmnr: 1603 Svenskt tal Lukt och smak - de kemiska sinnena Det finns nästan oändligt många olika lukter i världen både trevliga och otrevliga. Vi uppfattar lukter på två olika plan. Medvetet och analytiskt försöker vi härleda lukten till en viss orsak eller luktkälla, fast många lukter påverkar oss även omedvetet och väcker känslor. Filmen är för grundskolans åk 7-9 och är uppdelad i fem avsnitt om ca 5-6 min vardera som kan användas separat i undervisningen. Filmens avsnitt: Näsans uppbyggnad (cirka 6:20 min.) Luktprocessen (cirka 6:10 min.) Munnens och tungans uppbyggnad (cirka 5:20 min.) Smaklökarna och smakprocessen (cirka 6:10 min.) Bearbetning av lukt och smak (cirka 5:00 minuter) + bildmeny med 20 färgbilder 12

13 Hösten 2014 Stamcellsrevolutionen Från tidig forskning till insikten att allt går att förnya Produktionsland: Storbritannien Svensk distribution: Cinebox, 2014 Ansvarig utgivare: Ann Nordström Längd: 53 min Från: 13 år Ämne: Biologi Filmnr: 1594 Svensk text Stamcellsrevolutionen Det verkar ibland som om stamceller är svaret på allt. De botar varje sjukdom, skapar nya organ eller till och med nya människor. Vad kan de inte göra? De senaste rönen har hyllats som det största genombrottet sedan stamceller förändrat vår förståelse av hur kroppen fungerar. Filmen ger en exposé över stamcellsforskningen från 1940-talet till 2012 års nobelpristagare Shinya Yamanakas revolutionerande upptäckter. Filmen kan ses i två avsnitt: 1. Bakgrunden till stamcellsforskningen och tidig forskning om blod- och hudstamceller. (ca 22 min) 2. Embryonala stamceller och upptäckten att mogna stamceller kan omprogrammeras till pluripotenta. (ca 31 min) 13

14 Vinklad historia Dokumentärfilmserien Vinklad historia guidar oss genom kända historiska skeenden från 1900-talet. Den berättar och skärskådar de allra minsta detaljerna och visar filmbilder som tidigare har varit glömda eller censurerade. Greppet att skildra samma händelse utifrån olika filmares material, gör det möjligt att se nya mönster. Centrala händelser från 1900-talet diskuteras utifrån hur olika länder och upphovsmän har skildrat dem. Hur används historia för olika syften? Filmerna i serien Vinklad historia passar mycket bra för användande i Medier, samhälle och kommunikation, Historia och Bild, se ex ur Lgr 11 i ämnenas syfte nedan: Ur kursplanen för Historia, ämnets syfte, s 2 Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap, reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används. Ämnet Bild, Lgr 11, s. 20, ämnets syfte: Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av visuell kultur där film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer ingår. Eleven skall också ges förutsättningar att utveckla förmågan att: analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. I gymnasiet, bland annat i kurserna Medier, samhälle och kommunikation 1 & 2 ämnets syfte: Undervisningen i ämnet medier, samhälle och kommunikation ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om kommunikation ur ett samhällsperspektiv. I undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att arbeta med historiska skeenden för att på så sätt kunna anta ett historiskt perspektiv på massmediers utveckling. 14

15 Hösten 2014 Vinklad historia : Buffalo Bill Produktionsland: Frankrike Svensk distribution: Cinebox, 2014 Ansvarig utgivare: Ann Nordström Längd: 26 min Från: 13 år Ämne: Historia, Media, Bild Filmnr: 1596 Svensk text Vinklad historia : Buffalo Bill Dokumentär om amerikansk historia skildrat via den berömda buffeljägaren Buffalo Bill. Arkivbilder från 1894 till 1916 visar såväl Buffalo Bills relationer med indianer som tillfället då de svär trohet till den amerikanska flaggan. Dessutom skildras den kända underhållningsföreställningen Wild West Show Buffalo Bill, som fick inflytande på filmgenren Western, samt Buffalo Bills tidiga försök att lyckas i filmbranschen. Filmbilder av anländande europeiska invandrare i New Yorks hamn ger en hisnande närvarokänsla av folkförflyttningar,lika aktuella i dag som då. Vilka människor skildras och inte i dokumentärfilmen? 15

16 Vinklad historia : Lindberghs soloflygning över Atlanten Produktionsland: Frankrike Svensk distribution: Cinebox, 2014 Ansvarig utgivare: Ann Nordström Längd: 27 min Från: 13 år Ämne: Historia, Media, Bild Filmnr: 1597 Svensk text Vinklad historia : Lindberghs soloflygning över Atlanten Den unga flygaren Charles Lindbergh flyger från New York över Atlanten i juni Han är ombord på sitt plan Spirit of St. Louis i drygt 33 timmar. Men fotograferna missar ankomsten till Le Bourget, Paris. Däremot bevakar pressen flitigt den blyge unge mannens vistelse i Paris och framför allt de talrika diplomatiska besöken. Men alla dessa besök var främst användbara för förbättring av de fransk-amerikanska relationerna. På kort tid gör medierna i Europa och USA Charles Lindbergh till en global hjälte. Hur och varför skapar medier hjältar? 16

17 Hösten 2014 Vinklad historia : Hemliga möten i Jalta Produktionsland: Frankrike Svensk distribution: Cinebox, 2014 Ansvarig utgivare: Ann Nordström Längd: 26 min Från: 13 år Ämne: Historia, Media, Bild Filmnr: 1598 Svensk text Vinklad historia : Hemliga möten i Jalta Södra Ukraina, Krim, februari Den brittiska premiärministern Winston Churchill och den amerikanska presidenten Franklin Roosevelt har rest från London respektive Washington i största hemlighet. Kriget rasar i Europa. Nu har de ett möte med marskalk Josef Stalin. Under en veckas tid förenas de tre regeringscheferna under samma tak för att förhandla om ett slut på andra världskriget och villkoren för freden. Till sist planeras noga hur de ska posera framför fotograferna för att föreviga en överenskommelse, som skulle se officiellt perfekt ut. Hur planerades de världskända bilderna? 17

18 Vinklad historia : Direktsändning från månen Produktionsland: Frankrike Svensk distribution: Cinebox, 2014 Ansvarig utgivare: Ann Nordström Längd: 26 min Från: 13 år Ämne: Historia, Media, Bild Filmnr: 1599 Svensk text Vinklad historia : Direktsändning från månen 20 juli De första stegen på månen. Arkivbilder visar att Apollo 11:s avfärd noga dokumenterades journalister bevakade händelsen. Ljuset riktas mot hur händelsen bevakats i amerikanska medier och belyser samtidigt den rymdkapplöpning som under perioden pågick mellan ryssar och amerikaner. Varför pågick det en rymdkapplöpning? 18

19 Hösten 2014 Vinklad historia : Bilder på Röda khmererna Produktionsland: Frankrike Svensk distribution: Cinebox, 2014 Ansvarig utgivare: Ann Nordström Längd: 26 min Från: 13 år Ämne: Historia, Media, Bild Filmnr: 1600 Svensk text Vinklad historia : Bilder på Röda khmererna Dokumentära arkivblder sklidrar förändringarna i Kambodja efter övertagandet av Röda khmererna Filmbilder från inofficiella källor står i kontrast till officiella propagandafilmer. Det ger en mer nyanserad bild av livet för kambodjaner under perioden. Så gott som allt i vardagen var förbjudet och betraktades som symboler för förräderi, om det nu handlade om pengar, handel, film, glasögon, personliga foton eller att inte få säga ord som jag, mamma, pappa eller tack. Vilka versioner visas? 19

20 Skräp Produktionsland: Sverige Svensk distribution: Cinebox, 2014 Ansvarig utgivare: Ann Nordström Längd: ca 5 min/film, totalt 44 min Från: 5-9 år Ämne: Hållbar utveckling Filmnr: 1593 Svenskt tal Skräp Vad händer egentligen med allt skräp som vi lämnar till återvinningen? Johan Anderblad tar med sig videokameran och ger sig ut för att ta reda på svaret. Han följer tidningar, metallburkar, pappersförpackningar, glasflaskor, plastpåsar, bildäck och gamla cyklar. Det blir en resa till smarta sorteringsanläggningar, skitiga jobb, kvarnar och smältverk. Sopor blir värme Glasflaskan Vi skrotar ett kylskåp Vad händer med gamla tidningar? Metallförpackningar Matavfall blir biobränsle Plastförpackningar El och elektronik Metallskrot smälts ned Gamla bildäck gör gräsmattan mjuk. 20

21 Hösten 2014 Heder Produktionsland: Sverige Svensk distribution: Cinebox, 2014 Ansvarig utgivare: Ann Nordström Längd: 53 min Från: 15 år Ämne: Samhällskunskap, Samlevnad, Värdegrund Filmnr: 1601 Svenskt tal Heder När Nadja vid ett par tillfällen ses tillsammans med en kille från klassen uppstår snart ett rykte. Nadja har umgåtts med en kille, varför det? Vad gjorde de? Och framför allt, vem har hört talas om det? Det visar sig snart att alla känner till det, och familjen har ett möte. Nadjas faster försöker övertala Nadjas pappa att tillrättavisa Nadja. Han måste återupprätta hennes rykte, familjens rykte och familjens heder. Tips! Filmaren håller ibland föreläsning. 21

22 Landformer Produktionsland: Tyskland Svensk distribution: Cinebox, 2014 Ansvarig utgivare: Ann Nordström Längd: 53 min Från: åk 7-9 Ämne: Geografi Filmnr: 1574 Svenskt tal Landformer Jordens yta har formats under flera miljarder år. Det vi i dag ser på vår planet är bara en ögonblicksbild av naturkrafternas ändlösa spel, de krafter som gör så att ytan ständigt förändras. Vind och vatten formar kuster, berg och dalar. Dessa landformer har skapats i en lång process, som i denna film får en systematisk genomgång. Lär mer om exogena processer, det som påverkar jordytan utifrån, i denna film. Filmen är indelad i fem olika avsnitt som kan användas separat i undervisningen. Vittring, erosion och sedimentation 12:20 min. Glaciärer och bergslandskap 9:50 min. Dalformer, floder och deltan 11:10 min. Kustformer 9:30 min. Öknar och sanddyner 9:40 min. + bildmeny med 18 färgbilder 22

23 Hösten 2014 Marklära Produktionsland: Tyskland Svensk distribution: Cinebox, 2014 Ansvarig utgivare: Ann Nordström Längd: 37 min Från: 13 år Ämne: Geografi Filmnr: 1573 Svenskt tal Marklära En av jordens funktioner är att vara livsmiljö och näringskälla för världens växter. Men hur bildas jord? Och vilka jordmåner finns? Filmens avsnitt beskriver bland annat begreppet markförsämring, att jordens kvalitet försämras via klimatförändringar eller via vinderosion. Markförsämring kan också vara antropogen, det vill säga sådan som orsakas av människor. När jord bildas tar det mycket lång tid, man skulle kunna säga att det hela är ett geologiskt kretslopp. Filmen är indelad i fyra olika avsnitt som kan användas separat i undervisningen. Den livgivande jorden (cirka 11 minuter) Jordmånsbildning och levande organismer (cirka 10 minuter) Markförstöring (cirka 9 minuter) Geologiska kretsloppet (cirka 9 minuter) 23

24 Pengar för ingenting - spelet om den globala ekonomin Produktionsland: Frankrike Svensk distribution: Filmo, 2014 Ansvarig utgivare: Mia Lund Arnell Längd: 56 min Från: 13 år Ämne: Matematik, SO (bl.a Samhällskunskap), Hem- och konsumentkunskap, Ekonomiprogrammet Filmnr: 7286 Svensk text Pengar för ingenting - spelet om den globala ekonomin En högaktuell film som ger ökad förståelse för styrmedlen i en ekonomi. Vilken effekt får en sänkning av styrräntan? Vilka risker finns det med räntesänkningar och ökad penningmängd? Vad innebär deflation och inflation för ett land? Vad händer om förtroendet för en centralbank minskar? Är vi på väg mot en ny global finansiell kris? Finanskrisen betraktas som den värsta globala finansiella krisen sedan den stora depressionen på 1930-talet. Men vad startade krisen och vilken roll spelade FED, USA:s centralbank, i det hela? Filmen skildrar FED:s historia och effekten av organisationens beslut på den globala ekonomin i dåtid, nutid och framtid. Filmen är indelad i olika avsnitt som kan användas separat i undervisningen. 24

25 Hösten 2014 Att leva med Aspergers syndrom Produktionsland: Storbritannien Svensk distribution: Filmo, 2014 Ansvarig utgivare: Mia Lund Arnell Längd: 23 min Från: 12 år Ämne: Alla ämnen Filmnr: 7293 Svensk text Att leva med Aspergers syndrom 10 procent av världens befolkning har en funktionsnedsättning. Av 1000 elever i svenska grundskolan har fyra Aspergers syndrom. Möt Jimmy som lever med Aspergers syndrom och inget hellre vill än att ha ett arbete. Men det är inte så enkelt när man har ett funktionshinder som ibland gör den enklaste uppgift oöverstigligt svår. Men Jimmy är inte den som ger sig! När vi följer honom får vi inblick i hur det är att vara Jimmy. 25

26 Funderat på? Väck intresse för No-ämnena! Serien Funderat på? omfattar sex avsnitt, varav tre nya kommer hösten 2015: Kan man lukta sig till extra styrka och uthållighet på ett träningspass? Vad har matte att göra med hur snabbt vi kommer till jobbet på morgonen? Hur kan samarbeten över nationsgränser göra att vi upptäcker osynliga planeter i framtiden? 26 Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Ur Lgr 11 för grundskolan, sid 62 och 127.

27 Hösten 2014 Funderat på? Kan man förbättra fysiska prestationer med hjälp av kolhydrater? Produktionsland: Storbritannien Svensk distribution: Filmo, 2014 Ansvarig utgivare: Mia Lund Arnell Längd: 22 min Från: 13 år Ämne: Idrott och hälsa, NO (bl.a. biologi) Filmnr: 7289 Svensk text Kan man förbättra fysiska prestationer med hjälp av kolhydrater? John Watt är en nyfiken vetenskapsman! Med hjälp av senaste rön vill han få oss att lära oss mer och samtidigt upptäcka tjusningen med NO-ämnena. I detta avsnitt lär du dig mer om vilken effekt kolhydrater har för resultatet under träning. Kan man styra intaget under träning och på så vis påverka den fysiska prestationen? Och finns det ett sjätte smaksinne; en koppling mellan munnen och hjärnan? 27

28 Funderat på? Hur upptäcker man allt som finns i rymden och universum? Produktionsland: Storbritannien Svensk distribution: Filmo, 2014 Ansvarig utgivare: Mia Lund Arnell Längd: 22 min Från: 13 år Ämne: NO (bl.a. Fysik, Biologi), Teknik Filmnr: 7290 Svensk text Hur upptäcker man allt som finns i rymden och universum? John Watt är en nyfiken vetenskapsman! Med hjälp av senaste rön vill han få oss att lära oss mer och samtidigt upptäcka tjusningen med NO-ämnena. I detta avsnitt tar John Watt tillsammans med andra forskare en närmare titt på rymden och universum. Kan man med hjälp av stjärnornas position hitta andra planeter som liknar vår? Hur gör man när de ligger långt borta och är så små att vi inte vet att de existerar? Dessutom lär du dig mer om dopplermetoden och radioastronomi, världens kommande största radioteleskop och nästa generation av hypersoniska rymdfarkoster. 28

29 Hösten 2014 Funderat på? Kan matematiken hjälpa oss att förstå evolutionen och effektivisera vår vardag? Produktionsland: Storbritannien Svensk distribution: Filmo, 2014 Ansvarig utgivare: Mia Lund Arnell Längd: 22 min Från: 13 år Ämne: NO (bl.a. biologi), Matematik, Teknik Filmnr: 7291 Svensk text Kan matematiken hjälpa oss att förstå evolutionen och effektivisera vår vardag? John Watt är en nyfiken vetenskapsman! Med hjälp av senaste rön vill han få oss att lära oss mer och samtidigt upptäcka tjusningen med NO-ämnena. I detta avsnitt lär vi känna vetenskapens bortglömda hjälte - matematik. Vilken är matematikens betydelse för modern biologi, och hur kan den få oss att förstå hur evolutionen fungerar? Hur kan optimering med spelteorier och jämviktsmodeller ge oss en enklare vardag, med allt från bättre elpriser till snabbare resor hem? Hur bevisar man en formel? Och är en matematiker att likna vid en konstnär? 29

30 Efter festen - en film om nedbrytning Produktionsland: Storbritannien Svensk distribution: Filmo, 2014 Ansvarig utgivare: Mia Lund Arnell Längd: 50 min Från: 11 år Ämne: NO (bl.a. Biologi), Teknik Filmnr: 7283 Svensk text Efter festen - en film om nedbrytning BBC bjuder in till fest fast denna gång är det bara de oinbjudna gästerna som är välkomna! I filmens experiment får nedbrytningen härja ostört i ett hushåll under åtta veckor. Varje del av processen dokumenteras noga av närgångna kameror. Atomerna - livets byggstenar är del av ett ständigt kretslopp, och rör sig från död till liv och tillbaka igen. Du får se hur bl.a. bakterier, mögelsvampar, insektslarver och slemsvampar tar hand om mat och dryck tills omvandlingen är total. Med kunskapen kommer insikten om varför nedbrytning är livsviktig. Filmen svarar dessutom på frågor som hur nedbrytning kan användas inom livsmedelsindustrin och kriminaltekniken. Och varför ruttet kött luktar så mycket värre än ruttna grönsaker. Efter att ha sett den här filmen kommer du aldrig se på en möglig brödbit på samma vis igen... Filmen är indelad i olika avsnitt som kan användas separat i undervisningen. 30

31 Hösten 2014 Raskortet Produktionsland: Sverige Svensk distribution: Filmo, 2014 Ansvarig utgivare: Mia Lund Arnell Längd: 58 min Från: 13 år Ämne: Invandrar- & minoritetsfrågor, Våld/mobbning/rasism Filmnr: 7282 Svenskt tal, svensk text Raskortet Hur är det att vara svart i Sverige landet med en självbild som världens mest toleranta och fördomsfria? Filmaren Osmond Karim låter människor dela med sig av sin verklighet; av erfarenheter och historier som rör och berör, förträngts och förnekats. Afrosvenskarnas berättelser vittnar om en helt annan verklighet än den gängse. Svensk dokumentär från 2014 av Osmond Karim och Malin Holmberg-Karim. Filmen handlar om att vara svart i Sverige. Jag vill plocka fram historierna. Låta människor berätta om sina erfarenheter. På sina egna villkor. Rakt in i kameran. Osmond Karim Sagt om Raskortet: Negerboll är inget skojigt namn på chokladboll, det är rasism. Det borde redan ett barn förstå. Därför borde SVT:s lysande dokumentär Raskortet visas i varje skola. Fredrik Virtanen Tack, tack, tack för att denna filmen gjorts!! Raskortet träffar mej mitt i själen. Jason Diakité, alias Timbuktu 31

32 Svenska världsarv Svenska världsarv är en filmserie i 12 delar av Bo Kindberg, ursprungligen gjord för SVT Dokumentär. I samarbete med filmaren erbjuder Filmo nu hela serien till ett priset av en dvd. De första filmerna visades på SVT omkring I Sverige finns 15 världsarv som landet förbundit sig att skydda. I 12 filmer får du besöka de flesta av dem. Färden går från Laponia i norra Sverige till Karlskrona i söder. Världsarven berättar om svunna epoker i svensk historia, och de besitter alla ovärderliga natur- och kulturhistoriska värden. Tack vare sitt informativa innehåll fungerar de bra som en encyklopedi över 12 av de svenska världsarven. Det pedagogiska berättandet och lugna tempot gör att även yngre kan hänga med i berättelsen. Samtliga filmer ligger på en fil/dvd (67 min). I handledningen finns information om var varje avsnitt börjar och slutar. 32

33 Hösten 2014 Svenska världsarv Produktionsland: Sverige Svensk distribution: Filmo, 2014 Ansvarig utgivare: Mia Lund Arnell Längd: 5-8 min/film, tot. 67 min Från: 7 år Ämne: SO-ämnen, Geografi, Historia, Religion Filmnr: 7288 Svenskt tal Svenska världsarv Laponia utgörs bl.a. av de fyra Drottningholms slott var det nationalparkerna Muddus, Sarek, första svenska bidraget till världsarvslistan. Slottet uppfördes i Padjelanta och Stora Sjöfjället. Gammelstads kyrkstad är med slutet av 1600-talet och är ett sina över 400 träbyggnader den praktfullt exempel på dåtidens största bevarade kyrkstaden i arkitektur. norra Norrland. Skogskyrkogården i Enskede i södra Stockholm visar hur arkitektur Höga kusten är en av de platser på jorden där man tydligt kan se och natur smälter samman till ett hur landhöjningen förändrat landskapet över tid. Visby var under hansetiden en kulturlandskap. Världsarvet Falun var under handelsmetropol och en mötesplats för handel i östersjöregionen. medeltiden Sveriges näst största stad, och ett nav för teknologi och I Visby finns även den berömda ekonomi. ringmuren. Engelsbergs bruk, med sina välbevarade byggnader för järnbruk södra Öland är ett mycket speciellt Södra Ölands odlingslandskap på har anor ända från medeltiden. landskap, präglat av det hårda klimatet och tusentals år av jordbruk. Hällristningsområdet Tanum i norra Bohuslän har över 1500 exempel på bronsålderskonst. Örlogsstaden Karlskrona anlades till följd av det realpolitiska läget i Birka och Hovgården på Björkö i Europa under stormaktstiden, och Mälaren har lämningar efter ett dess marinhistoriska värde förde av Sveriges historiskt sett viktigaste centrum för handel in staden på världsarvslistan. Birka. 33

34 Nationalparker Produktionsland: Australien Svensk distribution: Filmo, 2014 Ansvarig utgivare: Mia Lund Arnell Längd: 23 min Från: 11 år Ämne: NO (bl.a Biologi) SO (bl.a Geografi) Filmnr: 7292 Svenskt tal Nationalparker Världens äldsta nationalpark är Yellowstone. Men visste du att Sverige var först i Europa med att inrätta nationalparker? I Sverige är en nationalpark det finaste ett naturområde kan bli, och det starkaste skydd ett område kan få. Men det innebär ibland konflikter: Samtidigt som nationalparker ska vara öppna för besökare måste de skyddas så inte slitaget på naturen blir för stort. Och ibland krockar ekonomiska och naturbevarande intressen. Filmen tar upp vad nationalparker är och deras historia. Du får även följa med till några av de mest kända. Tips! Vill du visa ett avsnitt ur filmen finns förslag i handledningen. 34

35 Hösten 2014 INSTITUTIONELL VISNING Med institutionell visning avses visning av filmer och program för en sluten krets som i de flesta fall har ett gemensamt intresse av att se det som visas. Det kan till exempel gälla en skolklass, en församling och så vidare (se nedan listade grupper som generellt omfattas av institutionell visning). Viktigt att notera är att den som tittar inte skall ha löst någon entré eller biljett för att se programmet, men skall ha en naturlig tillhörighet till den grupp, eller ett gemensamt intresse med de andra betraktarna, som ser filmen eller programmet. Föreningar Skolor Församlingar Ungdomsgårdar Sjukhus Företag Kriminalvårdsanstalter Militära förläggningar Studieförbund Förvaltningar Fritidsgårdar Filmer som ska visas i ovanstående sammanhang måste vara införskaffade hos en producent/distributör som äger de institutionella rättigheterna. Filmens rättighetsområde framgår av informationstexten på förpackningen (till exempel vhs/dvd) eller på hemsidan varifrån filmen streamas/laddas ner. STUDIEHANDLEDNINGAR OCH TRAILER Du är välkommen att besöka där det finns information om filmerna, studiehandledningar som kan laddas ned direkt från hemsidan och trailers till många av våra filmer. 35

36 Filmo/Cinebox Box Solna Tel: Fax:

FILMNYHETER. Hösten 2014. Plaster JOHN F. KENNEDY I BERLIN. Billigare mat. www.filmochskola.se. - till vilket pris?

FILMNYHETER. Hösten 2014. Plaster JOHN F. KENNEDY I BERLIN. Billigare mat. www.filmochskola.se. - till vilket pris? FILMNYHETER Hösten 2014 1579 1963 N ke presiöket ger Tor, ill Kenrycket t tal kort re!) Vad rån m tidigare ares materån hur olika VINKLAD HISTORIA - 1963: JOHN F. KENNEDY I BERLIN JOHN F. KENNEDY I BERLIN

Läs mer

Röda tråden. Metodhandbok i sexualitet & samlevnad

Röda tråden. Metodhandbok i sexualitet & samlevnad Röda tråden Metodhandbok i sexualitet & samlevnad Planera sex- och samlevnadsarbetet Att planera sex- och samlevnadsarbetet 5 Sex- och samlevnadsundervisning i skolans styrdokument 16 Sex och samlevnad

Läs mer

LärarhandLedning grundskolan

LärarhandLedning grundskolan Lärarhandledning Grundskolan LÄRARHANDLEDNING grundskolan Vad är entreprenörskap?... 3 Entreprenöriellt lärande... 3 Pedagogiskt program... 5 Inför besöket... 6 På museet... 6 Syfte med utställningen...

Läs mer

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer?

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Med utgångspunkt från Moderna Museets utställning Konstplaneten Bild: Moderna Museet, Stockholm 1 Rapport i Konstpedagogik, Stockholms Universitet

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

innehåll kyrkan i världen inledning jag i världen vi kan påverka världens kurs världens kurs underlag för övningarna 57 mer att läsa och lära 60

innehåll kyrkan i världen inledning jag i världen vi kan påverka världens kurs världens kurs underlag för övningarna 57 mer att läsa och lära 60 grundkurs version 2.0 2011 innehåll inledning Det här är Världens kurs 4 Så här kan du använda Världens kurs 5 Genomgående tankar 8 Grundkursens upplägg 8 Till ledarna 9 Inledning/avslutning 10 Värderingsövningar

Läs mer

porto betalt Stockholm 7 Undervisningsmaterial helt GRATIS! FÖR DIG SOM ÄR LÄRARE! Ditt användarnamn och kundnummer: Höstterminen 2012 utbudet.

porto betalt Stockholm 7 Undervisningsmaterial helt GRATIS! FÖR DIG SOM ÄR LÄRARE! Ditt användarnamn och kundnummer: Höstterminen 2012 utbudet. B porto betalt Stockholm 7 Undervisningsmaterial helt GRATIS! FÖR DIG SOM ÄR LÄRARE! Ditt användarnamn och kundnummer: Höstterminen 2012 stäl ett ll ä t s Be is på grat le! på r llo a kä k i l och e O

Läs mer

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Jag och Du Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Författare Översättningav ett material från WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) Our Rights Our Responsibilities Översättning

Läs mer

En utvärdering av projektet. 101 tillsammans. ett normkritiskt projekt med fokus på jämställdhet, mångfald och rättigheter.

En utvärdering av projektet. 101 tillsammans. ett normkritiskt projekt med fokus på jämställdhet, mångfald och rättigheter. En utvärdering av projektet 101 tillsammans ett normkritiskt projekt med fokus på jämställdhet, mångfald och rättigheter Anna Tulin Brett INNEHÅLL Sammanfattning 3 Inledning 5 Utvärderingens utgångspunkter

Läs mer

Hur säger man? En lärarhandledning om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Andra utgåvan. Av Tommy Pherson och Stefan Laack

Hur säger man? En lärarhandledning om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Andra utgåvan. Av Tommy Pherson och Stefan Laack Hur säger man? En lärarhandledning om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Andra utgåvan. Av Tommy Pherson och Stefan Laack Tack! Vi vill tacka alla som har hjälpt oss att utveckla och färdigställa

Läs mer

Laborationers inverkan på elevers intresse för kemi

Laborationers inverkan på elevers intresse för kemi Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Laborationers inverkan på elevers intresse för kemi Maria Kindmark Examensarbete i lärarutbildningen Handledare: Tor Nilsson Vårterminen 2011 Examinator:

Läs mer

Då nu sedan? Lärarnas tolkning av historiemedvetande

Då nu sedan? Lärarnas tolkning av historiemedvetande UPPSALA UNIVERSITET Rapport 2011vt4874 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete VT2011 15 hp Då nu sedan? Lärarnas tolkning av historiemedvetande En kvalitativ undersökning

Läs mer

RASISMEN I SKOLAN. - Elevers syn på rasism och likabehandlingsarbete i skolan

RASISMEN I SKOLAN. - Elevers syn på rasism och likabehandlingsarbete i skolan RASISMEN I SKOLAN - Elevers syn på rasism och likabehandlingsarbete i skolan En enkätundersökning genomförd av Ungdom Mot Rasism 2010 1. Sammanfattning Det är fyra år sedan regeringen antog lagförslaget

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Filmpedagogik i Haninge. förutsättningar, användning och behov

Filmpedagogik i Haninge. förutsättningar, användning och behov Filmpedagogik i Haninge förutsättningar, användning och behov Cindy Carlsson Januari 2006 Sammanfattning Dagens samhälle är fyllt av bilder och filmen får allt större inflytande. Det är därför av största

Läs mer

ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet

ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet respekt integritet delaktighet vara trygg känna självkänsla må bra lika värde och villkor ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet synas finnas var våga

Läs mer

O/LIKA. Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering

O/LIKA. Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering O/LIKA Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering Innehåll Inledning 3 Kom igång 8 Hela havet stormar med mångfaldstema 9 Mångfaldstermometern 12 Med silversked i mun 14 Grupper 17 Vem är? 18 Osynliga

Läs mer

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter SKOLA 20 KURSPLANER Motiv- och syftestexter Innehåll BILD... 3 ENGELSKA... 3 HEM- och KONSUMENTKUNSKAP... 4 IDROTT och HÄLSA... 5 MATEMATIK... 6 MODERNA SPRÅK... 7 MODERSMÅL... 8 MUSIK... 9 Naturorienterande

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Barnens nät Nätets barn

Barnens nät Nätets barn Barnens nät Nätets barn VÅLDSSKILDRINGSRÅDETS SKRIFTSERIE NR. 29 2003 Barnens nät Nätets barn Referat från ett kunskapsseminarium om barns och ungdomars Internetvanor Innehållsförteckning Förord 7 Referat

Läs mer

Öppna skolan! Om hbtq, normer och inkludering i årskurs 7 9 och gymnasiet

Öppna skolan! Om hbtq, normer och inkludering i årskurs 7 9 och gymnasiet Öppna skolan! Om hbtq, normer och inkludering i årskurs 7 9 och gymnasiet 1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) 2015 ISBN 978-91-85933-88-4 projektledare Jonah Nylund text Rfsl och

Läs mer

KUNSKAPSLUCKOR ELLER KUNSKAPSMÅL?

KUNSKAPSLUCKOR ELLER KUNSKAPSMÅL? KUNSKAPSLUCKOR ELLER KUNSKAPSMÅL? VARFÖR CHANSA? NYHET! SO Serien helt enligt Lgr 11 Prata med mig på www.liber.se! Att nyheterna svarar När vi skulle anpassa SO Serien till Lgr 11 anlitade vi en person

Läs mer

Barnrättsspelet Handledning

Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet är ett sätt för barn och unga att lära sig om sina rättigheter. Genom kunskap kan unga påverka sin situation, göra skillnad i sitt eget liv och sin omgivning.

Läs mer

ORKA LÄRARHANDLEDNING

ORKA LÄRARHANDLEDNING ORKA LÄRARHANDLEDNING 1 INNEHÅLL ORKA... 2 FÖRORD... 2 ORKA BAKGRUND, SYFTE OCH MÅL... 2 KOPPLINGAR TILL LGR 11... 2 PROGRAMPRESENTATION... 3 SÅ HÄR KAN DU ANVÄNDA SERIEN ORKA... 3 ATT TÄNKA PÅ... 3 INNAN

Läs mer

Media Smart 7-91. För årskurs. Lär eleverna att kritiskt granska reklam

Media Smart 7-91. För årskurs. Lär eleverna att kritiskt granska reklam Media Smart Lär eleverna att kritiskt granska reklam För årskurs 7-91 Media Smart läromedlet för morgondagens konsumenter Idag möts vi av en mängd information dagligen. Ett ständigt brus från tv, radio,

Läs mer

Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se

Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se Självklart! Det handlar om rättigheter Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och

Läs mer

Duckface/Stoneface om mediebruk, bilder & könsnormer

Duckface/Stoneface om mediebruk, bilder & könsnormer Duckface/Stoneface om mediebruk, bilder & könsnormer Lärarhandledning för högstadiet Vad är Statens medieråd? Statens medieråd är en myndighet med uppdrag att verka för att stärka barn och unga som medvetna

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer