Bästa medlemsutskott,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bästa medlemsutskott,"

Transkript

1 Bästa medlemsutskott, Jag hade hoppats att någon gång inför eller under den här processen bli kontaktad av någon från medlemsutskottet eller partiledningen för att kunna föra ett anständigt samtal mellan fyra ögon. Då hade sannolikt en del vanföreställningar och inbillningar kunnat redas ut helt oproblematiskt. Egentligen finns det ingen anledning för mig att svara på de anklagelser ni riktar mot mig nu helt plötsligt efter nio år som partiaktiv medlemsutskottets ordförande Magnus Olsson har redan gått ut i media och kallat mig extremist och halvfascist, och förklarat att han kommer att rekommendera uteslutning av mig. Detta alltså innan man presenterat någon bevisning och innan man fått in det här svaret. Medlemsutskottet (läs: Mattias Karlsson) är alltså helt ointresserat av att den här processen ska vara rättssäker. Jag förutsätter således att detta svar inte kommer att läsas överhuvudtaget eftersom domen redan är klar. För sakens skull hör det väl till att jag spelar med så gott jag kan i den här skenprocessen, så att ni kan intala er själva att det har varit en rättssäker process som ledde fram till uteslutningen av mig den 27 april. Avslutningsvis vill jag påminna er om att jag inte innehar några uppdrag i Sverigedemokraterna. Jag är endast vanlig medlem. Efter uteslutningen kvarstår jag som demokratiskt vald förbundsordförande för SDU. Om ni önskar utesluta mig från SDU kan ni vända er till mig och be mig att öppna ett personärende mot mig själv. Utsikterna att jag utesluter mig själv får emellertid ses som begränsade. Nu till anklagelserna: I samband med Sommartalet i Sölvesborg 2014, på ett hotfullt sätt, skall ha tilltvingat dig ett USB-minne innehållande en filmsekvens som skall ha skildrat hur en till dig närstående SDU-medlem uttrycker ideologiskt avvikande ståndpunkter. Syftet med ditt agerande skall ha varit att skydda den ideologiskt avvikande medlemmen från en eventuell uteslutning från moderpartiet genom att förhindra att filmen överlämnades till Sverigedemokraternas medlemsutskott. Jag har aldrig erhållit något USB-minne från en medlem, varken med tvång eller frivilligt. Jag känner dock till att det finns en SDU-medlem som har haft ett USB-minne med en händelse från Almedalsveckan. Det stämmer att jag, William och medlemmen har diskuterat detta under sommartalet. Något USB-minne har vi aldrig tagit emot. Medlemmen har antingen kvar filmen på USB-minnet, eller så har han tagit bort det och vill undgå MU:s långa arm genom att skylla på oss. Att grundlöst anklaga mig för rån, vilket Magnus Olsson och övriga MU nu gör, är förtal och därmed straffbart. På Facebook ska ha uttryckt sympati för den rasideologiska sidan This is Europa som bland annat propagerar mot rasblandning och gör reklam för den nynazistiska bloggportalen Motgift.nu Rent trams. Jag gillar otaliga sidor på facebook och jag kan inte ta ansvar för precis allting som dessa lägger upp. Det verkar som att ni inte använder Facebook, men om ni gjorde det skulle ni veta att en gillamarkering knappast är att uttrycka sympati för allt som en sida lägger upp. Det betyder bara att man får upp sidans statusar i sitt eget flöde, ingenting annat.

2 This is Europa lägger upp vissa saker som jag inte kan ställa mig bakom. De lägger också upp en hel del intressanta och oproblematiska bilder på europeisk natur och kultur. Jag gillar till exempel också det finska modeföretaget Marimekko även om jag inte ställer mig bakom varje ny kollektion som de presenterar. Dessutom gillar jag Per Morberg för att de flesta recept är bra (dock inte alla). Jag gillar även SvD Opinion som torgför andra partiers förslag hela dagarna, ofta ideologiskt avvikande från oss sverigedemokrater. Kungliga Operan har också fått en gillamarkering eftersom jag vill kunna se vilka föreställningar som är aktuella. Slutligen gillar jag Stäng minkfarmerna, som ju strider mot partiets politik, så om ni ska utesluta mig med hänvisning till att jag är avvikande så bör ni hänvisa till just den sidan. Varit den främste företrädaren för William Hahnes uttalade ambition om att förändra Sverigedemokraternas ideologiska grund och som ett led i förverkligandet av denna vision ha sökt stöd hos personer med extrema ideologiska uppfattningar för att säkra Hahnes position som ny ordförande för SD-Stockholm. Som engagerad medlem utan förtroendeuppdrag i Sverigedemokraterna är det självklart min demokratiska rätt att ta ställning för vilken kandidat jag vill när distriktet håller årsmöte. Jag citerar Sverigedemokraternas principprogram som jag till fullo ställer mig bakom. Kapitel 1, Sverigedemokraterna och demokratin : Sverigedemokraternas organisation är uppbyggd enligt grundläggande demokratiska principer. Partiets företrädare och politiska ställningstaganden väljs i enlighet med majoritetsprincipen efter fria och öppna diskussioner. Att jag skulle ha sökt stöd hos några andra för detta är ett av alla dessa dussinpåståenden som ni inte har någon som helst grund för, men där ni lyckas få till dramatiska formuleringar om att jag som ett led i förverkligandet har sökt stöd för att säkra Hahnes position. Om det är att vilja förändra Sverigedemokraternas ideologiska grund att stödja en handlingskraftig styrelse baserad på kompetens och inte en handlingsförlamad styrelse baserad på personlig lojalitet så tar jag det som en komplimang. Inte på något trovärdigt sätt distanserat dig och tydligt markerat avstånd till de återkommande hyllningar du erhållit ifrån företrädare för antidemokratiska, neofascistiska och nynazistiska rörelser. Jo, ständigt och jämt. Jag har i det avseendet inte agerat annorlunda än andra ledande sverigedemokrater. Som er anklagelse är formulerad är det fullkomligt omöjligt att bemöta detta på ett seriöst sätt eftersom anklagelsen i sig är helt befängd och odefinierad. I grunden ha ifrågasatt Sverigedemokraternas tydliga gränsdragning mot rasism och extremism och offentligt ha kritiserat partistyrelsen för att man vidtagit disciplinära åtgärder mot medlemmar som uttryckt sig rasistiskt och/eller uppvisat påvisbara sympatier för antidemokratiska ideologier. Se svar ovan.

3 Så sent som helgen den april på SDU:s årliga distriktskonferens utbildade jag 100 förtroendevalda SDU-företrädare i socialkonservatism, öppen svenskhet och demokrati. Det är dock inget ni kommer att bry er om. I egenskap av ordförande för SDU skall ha varit pådrivande för antagandet av ett nytt principprogram för föbundet som helt utelämnar moderpartiets tydliga stöd för demokrati, socialkonservatism, kulturnationalism och öppen svenskhet och på så sätt försvagat den mycket tydliga gränsdragning som den Sverigedemokratiska rörelsen gradvis under de senaste 20 åren framgångsrikt upprättat mot radikala och antidemokratiska grupperingar. Samt att du vid framtagandet av detta program, i hemlighet, valde att involvera och ge makt över innehållet till frontfiguren för den till identitarianismen/neofascismen närstående nyhetssajten Fria Tider. Det stämmer att jag är en av huvudförfattarna bakom detta dokument, som antogs av en majoritet SDU-medlemmar på kongressen Dessförinnan hade dokumentet gått ut på offentlig remiss på vår hemsida under sommaren. Ingen från moderpartiet kontaktade oss med några invändningar. Varken nationalism eller socialkonservatism nämns i programmet. Det beror på att vi vill ha fokus på politiken snarare än etiketterna. Den som är läskunnig kan snabbt se att programmet tar ställning för allt det som ni felaktigt bekymrar er skulle vara borta. Innehållet måste väl ändå vara det viktiga, men om det är så att det är avgörande vilken etikett som är på den ideologiska burken så kan vi självklart skriva in detta i programmet på kongressen i höst. Ni bör även så länge öppna uteslutningsärende på majoriteten av SDU:s medlemmar som röstade för programmet 2013, samt på er själva som inte hade någon invändning mot programmet under hela remisstiden. Att jag skulle givit makt över innehållet i idéprogrammet till Fria Tider kom som en nyhet för mig. Hur, varför och när? Presentera gärna något konkret. I egenskap av ordförande för SDU skall ha varit pådrivande i processen med att, mot moderpartiets inrådan, upprätta ett nära samarbete med det italienska partiet La Destra som har besvärande kopplingar till fascismen. Det stämmer att vi träffade La Destra några gånger för fyra år sedan. Moderpartiet hade ingen inrådan mot dessa träffar. Tvärtom deltog riksdagsledamöter vid tre demonstrationer som de bjudits in till, i Göteborg, Uppsala och Malmö. I Malmö deltog en tredjedel av SD:s riksdagsgrupp. Vid alla tre tillfällen höll riksdagsledamöter tal. La Destra beskrev sig själva som ett socialkonservativt parti och vi hade ingen anledning att misstro dem. Efter att det dock framkommit uppgifter om La Destras bakgrund valde vi att i samråd med Jimmie Åkesson, Mattias Karlsson och Björn Söder avsluta den dialog vi hade med La Destra. Sedan dess har frågan varit utagerad och alla parter har varit helt överens. Frågan är varför detta plötsligt dammas av flera år senare. I egenskap av ordförande för SDU bär ett särskilt ansvar för att förbundet i sin valfilm inför EU-valet skall ha hämtat inspiration från den identitära/neofascistiska franska organisationen Génération Identitatire.

4 Jag trodde att vi redde ut detta missförstånd med Mattias Karlsson inför offentliggörandet där han ställde samma fråga och fick svaret av oss att det inte finns någon inspiration från den filmen. Jag får därmed upprepa vårt svar. Producenten som gjort vår film har överhuvudtaget inte sett GI:s film. Att en grupp ungdomar tittar in i en kamera när de säger saker är knappast ett neofascistiskt kännetecken. Mattias Karlsson gav också sitt godkännande till att vi publicerade filmen efter EP-valet. Detta beslut försvarades också av Mattias Karlsson på partistyrelsemöte strax efter EP-valet, med hänvisning till att vi hädanefter kommer att föra dialog med varandra inför större kampanjer och filmer, vilket också skett kontinuerligt från vår sida innan Mattias Karlsson abrupt avbröt alla möten under allmänna valrörelsen 2014 för att därefter aldrig höra av sig igen eller svara på något enda e-postmeddelande trots upprepade försök från vår sida. Huruvida detta hade att göra med ordförandestriden i SDU låter jag vara osagt. Se nedan e-postkonversation i samband med att Europafilmen skulle offentliggöras. Att samarbetet sedan fortlöpte väl bekräftas av Mattias Karlsson på facebook i samband med att vi publicerade filmen Ung svensk tjej!, då han säger att han är stolt över SDU.

5 Ni avslutar sedan anklagelseakten med: Ur Sverigedemokraternas etiska riktlinjer: Kandidat, förtroendevald eller anställd skall ses som representant för Sverigedemokraterna i alla sammanhang och därför är det viktigt att i alla sammanhang uppträda på ett sätt som inte skadar partiet. Allmänheten har rätt att ställa höga krav på hur företrädare för partiet agerar. Det gäller att handla med detta som utgångspunkt, föregå med gott exempel och vara medveten om att allt man gör och säger ska tåla offentlig granskning. Ja, det låter bra. Med anledning av det karaktärsmord jag nu utsätts för där jag inför hela svenska folket stämplas som något jag inte är, vill jag även påminna om ett för er bortglömt stycke i de etiska riktlinjerna, som visar på vikten av att man hanterar konflikter inom partiet och inte offentligt. Interna problem eller konflikter hanteras inom partiet. Offentliga utfall mot enskilda partiföreträdare ska inte förekomma. Om du ändå skulle råka göra något dumt så be om ursäkt. Alla kan göra fel eller misstag. Förvärra inte situationen utan förklara istället varför det blev fel. Hör av er! Förändring, framåt, tillsammans! Stockholm den 16 april 2015 Gustav Kasselstrand Demokratiskt vald förbundsordförande Sverigedemokratisk Ungdom

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

Får man skriva vad man vill på internet?

Får man skriva vad man vill på internet? Får man skriva vad man vill på internet? en lärarhandledning till skriften Hat på nätet Får man skriva vad man vill på internet? en lärarhandledning till skriften Hat på nätet Förord Får man säga vad

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL

Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL Hans-Åke Scherp. Att leda lärande samtal (Andra tryckningen) ISBN 91-85019-50-X Författaren Grafisk form: Gun-Britt Scherp Omslagsbild: Uwe Hamayer, Kiel Tryck:

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Lilian Rönnqvist. Att mötas i samtal. Samtalet som redskap i kommunikationen mellan hemmet och skolan

Lilian Rönnqvist. Att mötas i samtal. Samtalet som redskap i kommunikationen mellan hemmet och skolan Lilian Rönnqvist Att mötas i samtal Samtalet som redskap i kommunikationen mellan hemmet och skolan Text: FL Lilian Rönnqvist Illustrationer: Bosse Österberg Ombrytning: Komma Media Förbundet Hem och Skola

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

2 3 4 Under några dramatiska nätter i maj 2013 blev händelserna i Husby nyhetsstoff såväl i Sverige som internationellt. Även om många trodde sig kunna förklara vad som pågick, utgick de sällan från Husbybornas

Läs mer

ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet

ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet Forum för levande historia RFSL Ungdom TREDJE UPPLAGAN BRYT! ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet Forum

Läs mer

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den?

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? 1 Brottsoffermyndigheten Box 470 901 09 Umeå Brottsoffermyndigheten, Anna Wiberg och Monica Burman Grafisk design: Kombi Marketing AB, www.kombimarketing.se

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Ökad medvetenhet men långsam förändring

Ökad medvetenhet men långsam förändring Ökad medvetenhet men långsam förändring om kvinnor och män på ledande positioner i svenskt näringsliv Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet Stockholm 2014 SOU 2014:80 SOU och

Läs mer

ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet

ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet respekt integritet delaktighet vara trygg känna självkänsla må bra lika värde och villkor ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet synas finnas var våga

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Hur har vi det här då?

Hur har vi det här då? Hur har vi det här då? -Två berättelser om det som hände utanför EU-toppmötet i Göteborg 14-16 juni 2001 Tillämpade teorier om falsk kommunikation C-uppsats i Utveckling och internationellt samarbete Institutionen

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

Preferenser, inte Behov En nyckelfaktor i utvecklingen av FIRO-teorin

Preferenser, inte Behov En nyckelfaktor i utvecklingen av FIRO-teorin Preferenser, inte Behov En nyckelfaktor i utvecklingen av FIRO-teorin Ethan Schutz Syftet med att använda Element B: Beteende och andra självskattningsinstrument är att hjälpa människor att öka sin medvetenhet

Läs mer

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Men fråga mig bara är en vägledning som riktar sig till dig som jobbar med barn och unga. Här beskrivs vad sexuell exploatering är och

Läs mer

17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER. Verktygen som gör ditt ledarliv lättare. ny som. chef

17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER. Verktygen som gör ditt ledarliv lättare. ny som. chef EN GUIDE FRÅN TIDNINGEN CHEF 17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER Verktygen som gör ditt ledarliv lättare ny som chef INGÅNG Peppa dig själv Copyright Chef 2006 Denna pocketguide

Läs mer

Det är faktiskt mitt liv det handlar om

Det är faktiskt mitt liv det handlar om Det är faktiskt mitt liv det handlar om Dokumentation från Vänsterpartiets hearing om vårdnad, boende och umgänge den 29 april 2005 i riksdagens förstakammarsal Innehållsförteckning 3 Förord av Tasso Stafilidis

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete C-uppsats HT-2007 Etiska dilemman i socialtjänstens vardag En kvalitativ studie av personalens upplevelser Handledare: Mona Dufåker Författare: Elisabeth

Läs mer