KONTAKTEN /vr 3 Torsdagen den 27 februari 1992

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KONTAKTEN /vr 3 Torsdagen den 27 februari 1992"

Transkript

1 ICAs personaltidning KONTAKTEN /vr 3 Torsdagen den 27 februari 1992 POLLY on-line för ökad produktion Efterfrågan på chokladdragén Polly har i hög grad bidragit till att Svea Choklad flyttar in i nya fabrikslokaler om två år. Säljassistenten Catrin Stenmark ser till att godisomsätt-, ningen hålls uppe. Sidan 7

2 MARGARETA LINDBERG TEL. 021/ Köttbullar från Mora Den kom till sist i elfte timman - snön - förutsättningen för det som många runt om i ICAorganisationen i skrivande stund som bäst laddar för. Vasaloppet! Och när Du kära läsare läser det här så har du facit: Låg snön kvar? Fick Mora-Nisse iväg alla åksugna ICA-medarbetare från Oxberg? I alla år har IFK Mora arrangerat loppet och ända fram till talet var loppet öppet bara för manliga skidåkare och tunga sådana, inte bara bokstavligen utan där fanns namn som kranskullan kände igen år från år. ICA-öppets egen starter, Mora-Nisse, i Vasaloppets segerlängder kallad N. Karlsson hade sin storhetstid på 40- och 50-talet när han år efter år var självklar segrare. Varje år börjar vi alla oroa oss för om loppet ska bli av eller inte. Ska det komma snö eller ej? Visst var det bättre förr, då var det vinter också när det var vinter i almanackan. Eller? Faktum är att Vasaloppet varit inställt på grund av snöbrist bara tre gånger. Och två av dem ICA Partihandel AB Thomas Fahlgren, för närvarande marknadschef inom region Norr, kommer att övergå till en befattning som produktchef inom marknad/inköp i Bromma. Thomas kommer att arbeta inom Per-Axel Folckers varugrupp Kolonial icke livs och tillträder sin nya tjänst inom kort. Göran Ström efterträder Thomas Fahlgren som marknadschef. Göran kommer närmast från en befattning som DC-chef i Uppsala efter nedläggningen av DC Gävle där han blev DC-chef i samband med organisation -90. Dessförinnan var Göran försäljningschef inom Findus Broker och före det produktchef inom Specialvaror på ICA Hakon. var i början på 30-talet! Och kanske har det flera gånger än - 89 varit ivriga snöskottare längsspåret från Salen till Mora, som gjort tävlingen möjlig. Det började Och initiativet till Vasaloppet kom faktiskt från ICA-staden Västerås - från Anders Pers, då chefredaktör på Vestmanlands Läns Tidning och med rötter i Dalarna. Varför inte köra samma väg som Gustav Vasa gjort fyrahundra år tidigare fast i motsatt riktning? Gustav Vasa var ju på flykt mot Norge, och alldeles ensam i det allra första Vasaloppsspåret. För ungefär 25 år sedan svepte Stora Motionsvågen över landet och svallen finns kvar än i dag. För Vasaloppets del betydde det en kraftig utökning, Vi fick Tjejvasan, vi fick Öppet Spår och naturligtvis var det traditionella Vasaloppet kvar! Och IFK Mora fortsätter att arrangera och klarar av det år efter år med hjälp av klurigt okonventionella lösningar. Eller vad sägs om att tillfälligt öppna nedlagda järnvägen mellan Oxberg och Mora för persontrafik? Ta över skogsbolagets kommunikationssystem för I en dag så att alla arrangörer kan stå i kontakt med varandra? Att fixa påsar i olika färger för del-1 tagarnas persedlar och ryggsäckar och lyckas få rätt påse till rätt person på rätt skola där dusch och utspisning erbjöds efter loppet! För IFK Mora har I satt en ära i att alla deltagare skall kunna äta sig mätta efter j de 89 kilometrarnas ansträngningar i spåret. Det räcker inte bara med blåbärssoppa och kaffe! Men ett år höll Vasaloppet på I att stupa på köttbullarna. Det stora samtalsämnet i Dalarna det året var vem som skulle leverera köttbullarna. För vid det ] här laget hade Vasaloppet vuxit, till storindustri och sponsorerna stod i kö för att få sin beskärda del av uppmärksamheten. I alla år hade basen för köket serverat köttbullar från ett Moraföretag. Men just det här året hade styrelsen bestämt att ta de eftertraktade bullarna från ett sponsorföretag. Då blir det ingen mat sade köksbasen bestämt. Så Moraföretaget fick åter det hedersamma uppdraget att trilla köttbullarna! 0m matkultur för butikerna "Ta vara på invandrarnas matintresse" heter en åttasidig broschyr för butikerna. Den är tänkt som ett komplement till årets väggalmanacka från ICA-handlarna som har "Andra kulturer i Sverige" som tema. Den nya broschyren ger tips om hur butiken genom att kunna mer om olika matkulturer också kan tillgodose alla nya svenskar som är närma re en miljon, i deras be hov vid matinköpen. Broschyren har producerats av ICA Informationsservice i samarbete med Gunnevi Bonekamp på Snabbfakta om handel Den totala dagligvaruförsäljningen var ca 159 miljarder kronor Det var en ökning mot föregående år på ca 6,7 procent. Volymökningen var totalt ca 1,2 procent. För butiksgrupperna var volymförändringen inom ICA-handlarna en ökning med Wezäta, som gjort almanackans sammanställning av de största invandrar/flyktinggruppernas kultur, bakgrund, seder och matvanor. 2,5 procent,med fem procent för D-gruppen. En minskning noterades för Konsumentkooperationen på 1,5 procent och för Johnson-Sabagruppen på 2,5 procent. Nu finns en sammanställning av preliminära siffror kring dagligvaruhandelns utveckling under 1991 att tillgå. Det är ICA Informationsservice i Västerås som tillhandahåller trycksaken, som också finns i en tysk och en engelsk version. Mer fakta och slutgiltiga siffror beräknas utkomma i maj. IC^KONTAKTEN Nr Friskare eller sjukare när företagshälsovården avregleras? Flexibel hälsovård med slopade statsbidrag Företagshälsovården står under omvandling. Nu är det fritt fram för företagen att själva bestämma i vilken mån de ska satsa på hälsovård som blir dyrare när statsbidragen slopas nästa år. Det här kan få stora konsekvenser, såväl för Företagshälsovårdscentralerna som för de anställda i företagen. Regeringen har föreslagit att statsbidragen till företagshälsovården slopas från och med nästa år. Samtidigt sägs arbetsmiljöavtalen mellan SAF och LO respektive PTK upp till halvårsskiftet, vilket innebär att hela företagshälsovården avregleras. Företagen får större frihet att själva bestämma över sin hälsovård. Kommer detta att innebära att vissa företag drar ner på den förebyggande hälsovården? Ja, det tror många bedömare: -Speciellt små kontorsföretag utan allvarligare arbetsmiljöproblem kan komma att ompröva sina hälsovårdskostnader, tror Jan Parke, läkare vid Företagshälsovårdscentralen'i Täby. -Våra tjänster blir 25 procent dyrare i och med att statsbidragen försvinner. Självklart kommer då företagen att försäkra sig om att inte betala för något de inte behöver eller vill ha. Vinner på frisk personal Men det finns mycket som talar för att företagen satsar på förebyggande hälsovård även framledes. Sedan förra året har arbetsgivaren ett direkt rehabiliteringsansvar. Om någon anställd är sjuk mer än fyra veckor i följd eller under kortare perioder mer än sex gånger per år, ska en utredning göras för att ta reda på orsakerna. Från och med den första januari i år står arbetsgivaren också för de första två veckornas sjukersättning. Tillsammans med det ökade rehabiliteringsansvaret kan dessa utgifter bli mycket betungande för företagen. De har alltså allt att vinna på att personalen har en god hälsa. Även om alla inte ser kopplingen mellan förebyggande insatser och frisk personal... -De stora företagen inser redan idag vikten av förebyggande hälsovård och en god arbetsmiljö. De kommer att fortsätta att utveckla sin företagshälsovård. Problemet är de mindre företagen som är föga intresserade och lär bli ännu mer ointresserade, Samarbete med posten när avtalen upphör och tjänsterna blir dyrare, säger Gunder Parenmark, läkare på centrum för rehabforskning vid Jönköpings länssjukhus och tidigare företagsläkare på Husquarna. Fler förtidspensioneras? Han befarar att många mindre företag helt och hållet kommer att strunta i de förebyggande åtgärderna, när statsbidragen slopas och att det i sin tur kommer att ge utslag i form av fler långtidssjukskrivningar och fler förtidspensioneringar. Han tror också att antalet Företagshälsovårdscentraler - idag cirka kommer att halveras. -Framförallt mindre centraler på små orter. Det kan också bli en ökad specialicering på området. Serviceföretag som erbjuder enbart ergonomisk rådgivning, enbart rehabilitering, enbart hälsokontroller och så vidare kan komma att se dagens ljus: -Vi som driver kompletta företagshälsovårdscentraler kommer att få nya ägarformer. Många blir förmodlingen liksom vi personalägda. Vi tvingas också bli mer flexibla och mer kundanpassade, säger Jan Parke. -Det gäller att kunna erbjuda kundföretagen skräddarsydda tjänster. Här i Täby har vi redan hunnit långt med detta och har en rikhaltig "meny" som kunderna får plocka ifrån. Hälsovård konkurrensvapen Det kommer alltså att bli en ökad konkurrens bland företagshälsovårdscentraler och andra serviceföretag som kan tänkas komma in på marknaden. Företag som är på bettet kan framöver beställa fram en mycket bra företagshälsoservice. Vad har man då för inflytande som anställd? Ja, om vi bortser från dagens konjunkturläge, bör man naturligtvis ta med företagens hantering av de här frågorna i sin bedömning av hur pass attraktiv en arbetsplats är. Sköter ett företag inte arbetsmiljön och den förebyggande hälsovården på ett tillfredsställande sätt, blir det ett minus i kanten. Dessa företag får helt enkelt svårt att rekrytera personal. Dessutom är skyddsombuden fortfarande de anställdas representanter i arbetsmiljöfrågor och ska se till att företaget lever upp till arbetsmiljölagen, enligt vilken arbetsgivaren har ett aktivt ansvar i förebyggande syfte. Tove Gyllenstierna ICA-handlare kan bli aktuella att också ge sina kunder postservice. I de fall där Posten ska förändra sin service, har Posten och ICA Handlarnas AB i samverkan med ICA Detaljhandel AB, träffat ett samarbetsavtal. Det är ICA-handlare i både glesbygd och städernas ytterområden som kan komplettera sin butik med postservice. Idag har ett 70-tal ICAhandlare postservice i sina butiker. En kommitté följer och utvecklar samarbetet mellan ICA-handlarna och Posten, som också svarar för nödvändiga investeringar och utbildning.

3 IC^KONTAKTEN Nr IC A-konsult i ny sektion på Skolan Nya ICAskolan/ICA Utbildningar AB går mot ett händelserikt år. Sedan starten vid omorganisationen ICA 90 har man succesivt arbetat på att utveckla ett utbildningsprogram som man avser att ytterligare förbättra under året. Förutom utbildning inom ICA-organisationen ger man sig nu också ut på den externa marknaden - fabrikanter, leverantörer, fackhandel och systerföretag i andra länder. ICA Konsult Utbildning lämnade vid årsskiftet 91/92 ICA-förlaget och ingår nu i vår nybildade tredje sektion Extern marknad, säger VD för Nya ICA-skolan/ICA Utbildningar AB, Sveneric Johansson. Förra året övertog ICA Detaljhandel ansvaret för driften av kursgårdarna i Billdal och Västerås och ICA-skolan betalar numera hyra efter nyttjandegraden. Sedan årsskiftet 91/92 har ICA Detaljhandel också i sin nya områdesorganisation ansvaret för rekrytering till och försäljning av Nya ICA-skolans butiksutbildningar. Det fasta utbildningsutbudet har bantats med 18 kurser från 52 till 34. Delvis har detta kompenserats med DAX-programmet. -Dessa förändringar sammantaget har inneburit att vi kunnat ta bort våra regionala konsulter och minska vår arbetsstyrka med totalt sexton personer, säger Sveneric Johansson. Flertalet av dem har erbjudits andra arbeten inom ICAorganisationen och de övriga har med något undantag fått jobb på den öppna marknaden. Nya lokaler Under året kommer Nya ICA-skolan att flytta från sina lokaler i centrala Västerås till Sjöhagsområdet där en renovering och mindre ombyggnad av gamla Hakonsgården påbörjats. -Nu arbetar vi vidare med att utveckla former för distansutbildning och arbetsplatsförlagd utbildning, säger Sveneric Johansson vidare. Vi vill kunna erbjuda utbildningen på den egna arbetsplatsen som en del i arbetet eller på distans - ett sätt att spara pengar både för butiker och bakomvarande led. Beträffande den planerade utvecklingen på utbildningsområdet säger Sveneric Johansson: -Här kommer naturligtvis den nya tekniken och de möjligheter som den erbjuder in som ett intressant hjälpmedel. Några frågor som vi för närvarande har under luppen är *Vilka ämnen/områden är speciellt lämpade för distansutbildning? * Finns det områden vi inte klarar av idag där ny teknik är ett verktyg? Vilka möjligheter erbjuder de nya datanät som just nu utvecklas inom ICA-organisationen? Läget på den svenska arbetsmarknaden har medfört att Nya ICA-skolan fått ett antal uppdrag från Länsarbetsnämnder. I Västmanland genomför man en butiksutbildning under 40 veckor och en liknande utbildning är på gång i Fagersta. -Vi har också startat lagerskolan för Länsarbetsnämnden i Stockholm och diskuterar med dem även en ettårig utbildning med handelsinriktning, säger Sveneric Johansson. -På utvecklingssidan kommer i juni att anordnas ett EGseminarium för ICA-handlare och beslutsfattare inom ICA, så vi ser framtiden an med stor tillförsikt, säger Sveneric Johansson avslutningsvis. Vi ska fortsätta att leva upp till vår affärsidé att vara ICA-butikernas och huvudbolagens bästa alternativ vid köp av tjänster vad beträffar utbildning och kompetensutbildning och därmed bidra till ICA-verksamhetens fortsatta positiva utveckling. Storkökslager från Uppsala till Årsta Ett 40-tal medarbetare varslas om uppsägning vid DC Uppsala då storköksgrossisten Hakongruppens distributionslager överläs av Jeppson & Co och flyttas till Årsta. 20 medarbetare inom chaufför- och lagersidan har erbjudits flytta med verksamheten till Årsta. -Just nu har vi en enkät ute bland de berörda på DC i Uppsala, säger Göte Andersson, personalchef vid ICA Partihandel Öst i Stockholm. Vi vill gärna behålla den kompetensen som dessa medarbete utgör och hoppas att de hellre väljer att pendla framför att gå arbetslösa. En arbetsgrupp är tillsatt för att hålla kontakt med dem som riskerar att bli friställda och komma fram till lösningar. Lagret förändras på DC Linköping Tre avdelningar på DC Linköping, styckningsavdelningen, ostpaketeringen och fryslagret, kommer under året att avvecklas eller flyttas. Beslutet, som tagits av styrelsen i samråd med fackklubbarna, innebär att totalt tio personer kommer att sägas upp. Samtliga har erbjudits andra arbeten och åtta har accepterat. DC Linköpings lager kommer under åren att genomgå en genomgripande förändring. Styrelsen har nu bestämt att tre avdelningar avvecklas enligt följande: STYCKNINGSAVD. avvecklas senast under maj Orsaken är att en sådan anläggning ine längre behövs eftersom styckningen numera ombesörjs av leverantörerna. -Anläggningen var perfekt 1972 när den byggdes, men är idag otidsenlig, kommenterar Jan Ivarsson, transportchef och medlem i ledningsgruppen. Numera har man nya förpackningsmetoder. Två personer berörs. Båda har erbjudits arbete på kött- och charkavdelningen men har avböjt. OSTPAKETERINGEN kommer att uppgå i ett centralt färskvaruförctag inom ICA och ska avvecklas någon gång under Jan Ivarsson: -ICA-styrelsen bestämmer var ostpackarna ska ligga men något definitivt beslut är ännu inte fattat. Vi har kapacitet här men däremot inte tekniken. Det skulle medföra för stora investeringar att förlägga ostpacken hit. Två personer berörs och båda har erbjudits och accepterat andra arbeten. FRYSLAGRET är redan flyttat till Smålandsfrysen i Växjö. Orsaken till den snabba flytten är att den ligger som en propp i vägen för den ombyggnad som är tänkt för färskvaror. -Vi vet ännu inte hur frysutrymmena ska ligga i framtiden så det här är en tillfällig lösning, säger Jan Ivarsson. Det är möjligt att fryslagret kommer tillbaka hit men i så fall till en fristående byggnad. De sex personer som berörts av flytten har redan börjat arbeta på andra ställen. Positiv inställning -Det känns bra att vi kommit så här långt på väg, sammanfattar Jan Ivarsson. Inom ledningsgruppen har vi jobbat hårt sedan i höstas för att hitta acceptabla lösningar för hur DC Linköpings lager ska se ut i framtiden. Alla har fått vara med och tycka och nu finns ett grundförslag som tyder Rickard Ihrestam, klubbordförande, Handels: -Det är naturligtvis alltid tråkigt när arbeten läggs ner men avsikten är ju att skapa nya arbeten på längre sikt. Jag tycker att ledningsgruppen i stort sett handlade rätt. När Sverige ser ut som det gör är det nödvändigt att vidta sådana här åtgärder. Bo Larsson, ostpacken: Just nu känns det väl inte så positivt. Vi kommer att sälja mindre. Samtidigt får man kanske säga att det är ett steg i rätt riktning. För min egen del vet jag inte riktigt vad som kommer att hända, men jag är 60 år och tror säkert att allt kommer att ordna sig. -Den slutliga lösningen pä DC Linköpings lagerändringar är nära, tror Jan Ivarsson, transportchef och medlem av ledningsgruppen. på att den slutliga lösningen är nära. Jag tror man kan säga att den här ombyggnaden i sin helhet uppfattats positivt av de allra flesta. Flytten till Växjö gick.till exempel fantastiskt bra genom att hela personalen ställde upp till hundra procent. Vi hade litet problem, bland annat med att vi fått jobba med två olika datasystem, men de är lösta nu. Text och bild: Sven Wesstrmn Ombyggnader, avvecklingar och flyttningar av befintliga lokaler blir för det mesta ett orosmoment i det dagliga arbetet för de anställda. På DC Linköping har man just inlett den sene ingrepp som kommer att äga rum under åren Så här tycker några av de inblandade om vad som pågån Jan-Olof Carlsson, fryslagret: Jag har redan bytt jobb och eftersom det här är min första dag på det nya är det kanske litet för tidigt att yttra sig om för och nackdelar. Den här lösningen kan bli bra men min personliga uppfattning är trots allt att man borde ha byggt ut vår egen frys,.

4 IC\K0NTAKTEN N r3i992 Intressant kronor fick Personalens Intresse på Ellos in under 1991 genom att sälja returpapper. Gruppen subventionerar bland annat motionskort till personalen för dessa pengar, uppvaktar vid 50- och 60-årsdagar,, köper blommor, bidrar till sport och konst, revymakeri och personalfester inom företaget. Pengarna räckte också till bidrag till Cancerfonden, Reumatikerförbundet och Rumäniens Barn. Personalens Intresse-grupp består av representanter från företaget och fackföreningarna. Ellos Express Paketdistribution via ICAbutiker har blivit allt vanligare under året som gått. Nu finns detta snabbleveransalternativ på 47 platser över hela landet och fler är på gång, läser vi i Inside. Dessutom ska också Ellos Express testas i Norge. Konceptet ska vara detsamma som i Sverige, men utlämningsstationer blir Statoils bensinstationer. Test Alla Ellosanställda kommer att erbjudas att testa sin kondition. Det är Ellos IF och Företagshälsovården som erbjuder testet som utförs på datoriserad ergometercykel programmerad med testpersonens uppgifter. Testet ska ta tio minuter och resultatet får man direkt på en remsa. Tillsammans med personliga råd om hur man kan göra något åt resultatet om det behövs. Testet ska följas upp efter ett halvår. Tårta ICA Signalen och ICA Stop i Linköping bjöd alla medarbetare på DC Linköping på tårta i mitten på januari. Detta som ett tack för ett bra jobb och fin service under helgerna! Miljökampanj DC Örebros miljökampanj avspeglar sig i Fredagsbladets ruta som i veckan handlade om kompostering. Att ta tillvara hushålls-och trädgårdsavfall är en gammal metod att vårda miljön. Genom att låta avfallet brytas ner och förmultna kan det så småningom återanvändas som jordförbättringsmedel. Större delen av personalen vid ICA Special AB samlad i Kallebäckshuset för att guidas runt av logistikchefen och guiden för kvällen, Ronny Ivarsson t h. Avspark för specialbolaget Den 30 januari arrangerades en "kick off" för ICA Specialvaror AB. Inbjudna var alla ca 170 anställda, som nu fick en möjlighet att träffas. Efter en rundvisning i Kallebäckshuset, dit huvudkontoret är lokaliserat, äntrade alla bussar för vidaretransport till ICA-gården i Billdal, söder om Göteborg, dit huvuddelen av programmet var förlagt. Under eftermiddagen bjöd programmet på presentationer av det nya Specialvarubolaget och på pep-talk av VD Bengt Eliasson och på kvällen blev det middag och dans. Stämningen var mycket uppsluppen och positiv och arrangemanget var mycket uppskattat. Tilläggas bör att en jour för beställningar fanns både i Västerås och i Göteborg. Det är på dessa orter som lager och ordermottagning för specialvarorna finns. Något att bita i -Avsparken är som del två av en tvåstegsraket; steg ett var lokaliseringen till Göteborg, och nu går arbetet igång i den nya konstellationen beskriver Bengt Eliasson. Han har nu fungerat som VD i ett halvår och tycker att ICA är en intressant utmaning. Erfarenheter från olika chefspositioner i det internationella företaget Black & Decker går att applicera på ICAs ovanliga företagskonstellation där kunden och ägarna är samma personer. Bengt Eliasson liknar det gärna vid: "Ett stort äpple att bita i, men det smakar gott". Under Hela hösten har det gamla specialföretaget fungerat parallellt med det nya och efterhand kommer man att ytterligare marknadsanpassa sortimentet. Kundgruppen är ytterst heterogent sammansatt, dvs ICA-butikernas behov skiljer sig. Butiksstorlek, konkurrens och regionala olikheter kräver olika koncept. -Det ingår i vår nya affärsidé De lärde om nya arbetsmiljölagen Chefer och arbetsledare vid ICA-Förlaget i Västerås har under två endagsseminarier utbildats i arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön. Karin Stråhle från HAO, handelns och tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation, höll i informationen om nyheterna i arbetsmiljölagen, både de som redan trätt i kraft vid årsskiftet och de förändringar som kommer vid månadsskiftet juni/juli i år. De nya sjuklönereglerna och lagstiftningen om rehabilitering togs upp, liksom information om den nya lagstiftningen om arbetsmiljö. Personalchefen Nils Gustav Forssén informerade om vad som gäller för arbetsledare/chefer i arbetsmiljöfrågan på förlaget och presenterade ett förslag till arbetsmiljöpolicy. Han påminde också om rapporteringsskyldigheten till Yrkesinspektionen vid olycksfall och tillbud, rutiner för uppföljning av arbetsskador samt rutinerna för hantering av farliga ämnen vid förlaget. att vara mer kund- och butiksinriktade meddelar Bengt Eliasson. Mycket av arbetet kommer att gå ut på att hitta rätt sortiment för dem. Direktkontakt Det finns en del nyheter i organisationen; kunden kan via ett 020-nummer ringa direkt till butiksservice i Västerås, som är lagerort i region norr, eller till Göteborg om butiken ligger i region syd. Det blir både billigare och effektivare för kunden och om det uppstår problem kan de lösas av dem som orsakat dem direkt genom att inga mellanhänder finns inblandade. I försäljningsorganisationen finns f n 17 utesäljare och 4 innesäljare för norra regionen och 20 respektive 2 i den södra. De och de andra medarbetarna i Göteborg och i Västerås ska borga för en resurskoncentration, en ökad närhet och en ökad tillgänglighet för kunden - ICA-handlarna. -Vi ska bygga en vinnarbil säger Bengt Eliasson och visar en Mer kund- och butiksinriktning ingår som en del i vår nya affärsidé, säger VD för ICA Specialvaror AB, Bengt Eliasson. bild på en racerbil. Det nya specialvarubolaget är en ny kaross på ett gammalt och bra chassi, med ny turbomotor och fulltankad med ny bensin! Maud G Hållbus Karin Stråhle, HAO, Åsa Hultefors och Nils-Gustav Forssén, ICA Förlaget, informerade om den nya arbetsmiljölagen.

5 IC^KONTAKTEN Nr Inträdet i EG ökar konkurrensen: ICAs traders jobbar med importvarorna Importvarorna intar en allt större plats i ICAhandlarnas sortiment. Urvalet sker dock ingalunda slumpmässigt. På ICA Partihandels huvudkontor i Bromma finns Dagligvaror Import, vars huvudsakliga uppgift är att se till att ICA-handlarna erbjuds rätt varor till rätt priser och där tas besluten. Importavdelningens målsättning är kristallklar: -Våra ICA-handlare ska vara bäst i Sverige, även på importvaror. Ribban ligger högt inom företaget, säger inköpschefen Mats Ekström. Importen av dagligvaror omfattar cirka 700 artiklar och ökar kontinuerligt. Den ökande efterfrågan på importvaror förklarar Mats Ekström så här: -Ett rikt sortiment ger framför allt ICA-handlaren en god profil och lämnar samtidigt utrymme för lokala aktiviteter. Importvarorna är dessutom oftast billigare i inköp än motsvarande svenska varor. Volymökningen bidrar till en ökad försäljning och attraktiva och prisvärda importvaror skapar goodwill för handlaren. Brett kontaktnät Till importavdelningens huvuduppgifter hör att ständigt försöka komma i kontakt med nya leverantörer. För detta utnyttjar man bl a tidigare leverantörer, ambassader och mässor. Många leverantörer hör också dagligen av sig medelst brev, telefon och fax. -Vi arbetar aktivt och sitter inte och väntar på att något ska hända, säger Mats Ekström. Vi jagar heller inte enbart lågpriser utan vi ska också ha högsta möjliga kvalitet på våra varor. ICA Import omsatte under 1991 cirka 600 miljoner och den siffran förväntas stiga till 700 mkr under Konserver, djupfryst, pasta och ris dominerar importmarknaden, som omfattar både egna och leverantörernas märkesvaror. Hemma bäst Med jobbet som importör följer med nödvändighet många och långa resor. Kanske dock inte så många och så långa som man i allmänhet föreställer sig. Mats Ekström förklarar: Till final i tävling ICA-nyheter och Svensk Tennis har gått till final som två av fem tidningar i tävlingen årets facktidning Det är föreningen Svensk fackpress som utlyst tävlingen. Juryns motivering för ICA-nyheter lyder: "En kraftfullt redigerad och välbalanserad nyhetstidning för en stor organistion med spridning och läsare i hela handeln. Dagstidningens grafiska grepp har på ett ovanligt professionellt sätt förts över till facktidningsområdet." För Svensk tennis lyder motiveringen: "Den första tidningen för alla som spelar tennis serverar sitt innehåll på ett intresseväckande sätt. med konsekvent layout, där ingenting får stå ivägen för läsbarheten, och en blandning Mats Ekström, chef för ICA Partihandels dagligvaruimport i Bromma räknar med att omsätta 700 mkr under Personligen har jag cirka 80 resdagar om året men en varugruppsansvarig klarar sig med resdagar per år. Anledningen är främst vår mångsidighet. Den gör att samma person på en och samma resa kan göra upp affärer inom flera områden. Dessutom är vi bättre tekniskt utrustade att göra affärer på hemmaplan. På resor är man bunden till vad som just händer. Få mellanhänder Kontakterna mellan ICA Import och leverantörerna handhas av s k traders och deras assistenter. Erik Wirell är trader och han berättar för ICA-kontakten: av råd och anvisningar, idolintervjuer och klokt hanterat "rutinmaterial" ser den ut att vara väl anpassad till sin stora målgrupp." Övriga nominerade tidningar är Alkohol och Narkotika, Privata Affärer samt Tendenser. Vilken av de fem som kommer att tilldelas årets utmärkelse tillkännages vid utdelningen vid factus årsmöteslunch den sista mars och det kommer att bli kulturminister Birgit Friggebo som delar ut priset. -Vår uppgift är att bevaka varor och köp och vi köper direkt utan mellanhänder, även frakter. Det känns tryggt att äga varorna redan när de lämnar leverantören. De resor vi gör är korta men intensiva. Vi jobbar mycket åt varandra, i synnerhet på längre resor. Reser t ex storhushåll till Kina så förhandlar de även åt oss och tvärtom. Vi svarar inte bara för inköp utan även för försäljning mot DC. Maria Friberg jobbar som assistent till Erik fram till 1 november då hon själv blir trader: Det ska bli spännande, säger hon. Som assistent ser man till att godset kommer hem men som trader får man själv dra upp riktlinjerna för handlingsprogrammet. EG-steget Snart tar Sverige steget in i EG. Helt visst kommer inträdet att medföra en del förändringar för importhandeln. Vilka förändringar kommer det att bli? Blir de positiva eller negativa? Vi frågar Mats Ekström: -För oss innebär inträdet i EG att Sverige inte längre blir vår hemmamarknad. Exportörerna i Europa ligger i startgroparna. Det är viktigt att inse att vi blir konkurrensutsatta i en annan omfattning. Man kan dock säga att anslutningen till EG är av positiv karaktär. Inte minst därför att vi tittar ut över gränserna och ser vad som finns. Det är ett måste om vi vill vara konkurrenskraftiga. Text och foto: Sven Wesström Maria Friberg, blivande trader och Erik Wirell, trader, förmedlar kontakterna mellan ICA Import och leverantörerna. Pimplare Sju deltog i fiskesektionens vid DC Linköping pimpeltävling i Risebo i slutet av januari. Stig "Lima" Linden vann med en abborrfångst på 2,7 kilo. Närmast efter vinnaren kom Lars Lundberg med en fångst på 2,2 kilo. Plastinsamling Fyra ICA-butikcr i Östergötland är med i en test för insamling av plast för återanvändning. Det är norrköpingsföretaget Rosenlew som under en period, vecka 6-25 kommer att hämta plastavfall i butikerna. Efter en utvärdering kommer samtliga butiker kopplade till DC Linköping att samla in plast under resten av året. Efter ytterligare analys och beslut flyttas projektet sedan över till Växjö, läser vi i Sydost-bladet. Frysflytt Ett tiotal medarbetare vid DC Linköping ställde upp i helgen månadsskiftet januari/februari och flyttade fryslagret till Smålandsfrysen i Växjö. I Sydostbladet får de både tack och beröm för sitt arbete. Hädanefter sköter Växjö inköp och expedition av frysvaror för DC Linköpings räkning, medan försäljningen ännu sköts från Linköping. Under 1992 beräknas Smålandsfrysen leverera varor för ca 350 miljoner och därmed bli landets största frysenhet. Blomkål Från USA per container, från Italien och Frankrike kommer blomkål till låga och sjunkande priser, läser vi i Varunytt från ICA Frukt & Grönt. Den franska kvalitén är inte helt bra på grund av dåligt väder i Bretagne. Man meddelar också apropå mattidningen "Allt om Mat"s artikel om grönsaker från Fjärran Östern att alla grönsaker som nämns finns i ICAs sortiment. Kreativiteten Att släppa loss kreativiteten kan resultera i femton olika sätt att öppna en kartong utan att skära sönder innehållet, läser vi i Inside från Ellos. Där har Jack Norlin som ett led i att utbilda arbetsledare i att handskas med förslagsverksamhet, hållit föredrag om hur man arbetar upp sin kreativitet.

6 Hjalmar Blomqvistgruppen AB: IC\K0NTAKTENNr3i992 ICAKONTAKTEN Nr POLLY kräver nya maskiner -All strukturomvandling har kostat mycket pengar samtidigt som marknaden varit upp och ner. Det finns dock ljuspunkter, DUKA-divisionen exempelvis, som fungerat mycket väl och haft god lönsamhet. Så sammanfattar Göran Lindblad, VD för Hjalmar Blomqvist Gruppen AB i Linköping, utfallet av det första verksamhetsåret. Nu ser han fram mot ett mera stabiliserat Det har hänt mycket inom Blomqvist-gruppen under det första året Man har haft många bollar i luften och resultaten har varit skiftande. -Låt oss från början kallt konstatera att resultatet inte blivit vad vi hoppats på, säger Göran Lindblad. Felbedömningar Den stora satsningen på NK Glas, Porslin och Kök som en division i Blomqvist-gruppen är ännu inte helt utvärderad men den kommer att "bekänna färg" under Första året har varit mycket tufft och det verkligt tuffa har varit omställningsprocessen från ett varuhus till ett "vanligt" detaljhandelsföretag, kommenterar Göran Lindblad. Processen har varit jobbig för såväl företag och personal som kunder. Vi gjorde också en del taktiska felbedömningar då det gällde sortimentinriktningen på köks- och presentavdelningarna. Till detta kan också sägas att konstsalongen, som NK haft som hörnpelare i sitt koncept, totalt sackade ihop efter oljekriser och finanskrascher och lämnade efter sig ett omsättningsbortfall på tio miljoner kronor. DUKA positivt Lyckligtvis fanns det också mycket under 1991 som inte gick snett. DUKA-divisionen exempelvis. Det är den division man hunnit längst med och den ligger på rätt lönsamhetsnivå. -Vad som också känns skönt inför 1992 är att vi kommit så långt med ICA Glas & Porslin. Det är för övrigt ett måste för att visa ICA-organisationen ett lönsamt sortiment och fortsättningen blir spännande. Det som hände 1991 är numera historia och idag ser man bara framåt. Servicefunktionen för de fyra operativa divisionerna plus ekonomi och lager har man redan börjat rationalisera genom att slå samman organisationerna av DUKA i Sollentuna och Stock- Starkt sortiment ger ökande omsättning -ICA är numera vår huvudkund och vår målsättning just nu är att ställa om Hjalmar Blomqvists gamla grossiströrelse och anpassa den till ICAs butiksnät. Beviset är ICA Glas och Porslin i Linköping, en division som grundades för knappt ett år sedan. Mikael Gad är divisionsansvarig och f n fullt sysselsatt med att lägga upp planerna för den framtida verksamheten. ICA Glas & Poslin har f n 20 anställda i Linköping. Omsättningen under 1991 uppgick till 81 mkr, men den -Hjalmar Blomqvist Gruppen har haft ett tufft startår men framtidstron är stor, konstaterar VD Göran Lindblad. Mexikanskt ska det vara i år. Här visar ICA Glas & Porslins produktchefiundwall t v och Tom A lexandersson upp det allra senaste på keramikfronten. Fat och kaktusar i keramik ska i fortsättningen säljas med ensamrättutikerna tillsammans med mexikansk mat som exempelvis tacos. holm och flytta dem till Linköping. -Nästa steg i utvecklingskedjan blir att utnyttja ICA-bilarna för vår distribution och vi ska också begagna oss av det kommande ICA-nätet X-25, säger Göran Lindblad. ICA Redovisningsbyrå ska ta hand om vår redovisning och ICA-kortet ska gälla i alla ska öka avsevärt under Vi är övertygade om att vi ska kunna fördubbla försäljningen via ICA-handlarna, säger Mikael Gad. Vi arbetar med ett helhetsprogram som bygger på följande punkter: * Nytt produktprogram * Nytt förpackningsprogram * Butiksmaterial * Display och inredning * Information * Utbildning -Vår målsättning är klar och enkel, fortsätter Mikael Gad. Nämligen att öka lönsamheten för handlaren, förenkla hanteringen och förbättra avdelningens image i ICA-konceptet. Under det gångna året har man bl a sett över varulagret. Mikael Gad igen: -För ett år sedan hade vi artiklar i lager till ett värde av mkr. Årsskiftet hade det sjunkit till artiklar värda cirka 10.5 mkr. Vi ser nu framför oss att vi ska serva handeln med ett totalt utbud av artiklar plus ett tilläggsprogram på 600 artiklar för fackhandelsbetonade kunder. Testbutiker Det är inte bara teorier man DUKA-butiker. Slutet gott Blomqvist-gruppens andra år har knappt hunnit påbörjas men framtidstron är stor. Göran Lindblad förklarar avslutningsvis varför: -Det vi känner efter ett mycket tungt 1991 är tillfredsställelse rör sig med utan flera tester har gjorts i flera ICA-butiker. -På S-mässan i Borås den 24 mars ska vi presentera oss med en komplett butiksavdelning där vi visar upp den nya helhetsbilden. Målet är nu ett nytt, starkt produktnav, bestående av ett starkt grundsortiment med en minimering av antalet artikelnummer. -Sortimentet ska innehålla, ICAs märkesvaror, aktuella produkter, ett attraktivt kampanjsortiment och vassa klippvaror, säger Mikael Gad. Inom ett år efter starten ska vi presentera en ny helhet. Sortimentet är avsett att tillfredsställa alla ICA-butikers behov och styrkan ligger i att man kan anpassa sig till olika butikmarknaders krav. -Självklart kommer vårt sätt att sälja och nå olika kunder att omfatta allt från utskick och telefonbearbetning till mässförsäljning och butiksbesök. För delar av vårt produktutbud samarbetar vi därför med ICA Specials marknads- och säljfunktion, avslutar Mikael Gad. Text och bild: Sven Wesström över att efterfrågan och intresse för våra produkter ökat och vi hoppas vi ska klara av en vettig resultatnivå. Vad vi gör just nu kostar mycket pengar men det gäller att hålla ut. Det ska dock sägas att utan ICAs resurser hade vi aldrig haft en möjlighet att formulera den här strategin. -Idag är vi Skandinaviens dominerande inköpare av glas och porslin och som företagsledare hoppas jag kunna förvalta den positionen så att ägarna får en rimlig avkastning. Text och bild: Sven Wesström isionschefen Mikael Gad, i mitten, ska tillsammans med sina produkter Rolf Sundwall t v och Tom Alexandersson presentera en ny helhetslösför ICA Glas & Porslins säljprogram. En starkt stigande efterfrågan på Svea Choklads flaggskepp - chokladdragén Polly - har i hög grad bidragit till att man om cirka två år kan flytta in i nya verkstadslokaler. Polly har just nu tjugo procent av dragémarknaden och med hjälp av nya maskiner i nya lokaler räknar man med att kunna fördubbla tillverkningen. "På köpet" får personalen hela övervåningen på kvm till sitt förfogande. Byggnadslov är garanterat men kostnadskalkylen skall ses över innan bygget kan komma igång. För ett drygt år sedan bestämde man sig för att bygga ut Svea Choklad i två etapper. I den första etappen, som nu är avslutad lät man en entreprenör la hand om varuhanteringen medan man delade av det tio meter höga lagret i två våningar. I de nya lokalerna har man nu kunnat utöka produktionen av gelévaror. -Vi har nu utvärderat resultatet av genomförandet av den första etappen och funnit att allt hittills gått enligt planerna, säger produktionschefen Anders Slåhl. Inga flaskhalsar Nu räknar man med att startskottet snart ska gå för etapp två, den etapp som ska möjliggöra en fördubbling av Pollyproduktionen. Anders Slåhl: -Polly är vår populäraste produkt och en av de mest sålda dragéerna i landet. Vi hinner för närvarande inte med att producera tillräckligt mycket för att täcka efterfrågan. Den nya byggnaden, som totalt innefattar fyra våningar på vardera 1 0(X) kvin ska bl a omfatta en särskild Polly-avdelning. Hittills har det på grund av mellanlagring bildats flaskhalsar men nu ska hela tillverkningen ske oa-line. Stilen bibehålls Den nya byggnaden, som byggs på den nuvarande parkeringen kommer att sammanläii ka den nuvarande fabriken med det nuvarande kontoret För att tillfredsställa behovet av parkeringsplatser har man köpt 2 (XX) kvm tomtmark av en granne. Arkitekterna har i möjligaste mån sökt bevara det arkitektoniska intrycket av tidigare byggnader. Man kommer alltså att känna igen den gamla fabriken. Tre av byggnadens fyra våningar blir fabrikslokaler medan den fjärde och översta våningen byggs för personalbehov. Där kommer bl a personalmatsalen, som idag finns i kalla ren, att förläggas. Ett stort utrymme anslås till omklädningsrum med duschar och bastu enligt modern standard. Där kommer vidare att finnas sjukrum och där får också Livs fackklubb sin expedition. Vidare blir det stora utomhusutrymmen där man sommarlid t o m kan äta sin lunch. Byggstart i april? Nu väntar man alltså bara på klartecken från företagsledningen. Byggnadslov är redan garanterat men den kostnadsutredning som gjordes i samband med att bygget planerades har nu ett par år på nacken. Därför har man beslutat sig för att se över den innan man sätter spaden i jorden. Under förutsätt ning att kostnaderna fortfarande är antagbara bör det inte dröja länge innan man sätter igång. Före sommaren torde det bli. Text och bild: Sven Wesström -Man har försökt bibehålla något av den gamla arkitekturen i det nya huset, säger Anders Stähl, produktionschef på Svea Choklad < >in allt pir enligt planerna kommer Svea Choklad om två år att flytta in i nya fabrikslokaler. I den nya byggnaden kommer bl a hela övervåningen på kvm att inrymma både personalmatsal och överiga pcrsonalulrymmen. ICAkontakten har frågat några av de anställda vad de tycker om nybyggnaden: Kenneth Eriksson, klubbordförande, l.ivs: -Det finna I nackdelar med nybygget, men loidelama överväger. Möjligen kommer den nya fabriken att betyda tjugo nya jobb ocfa det ar natiiiligtvis bra. I n nackdel är ekonomin Den är det viktigt att upp. Ergonomin är också en viktig fakta som nu summas när man planerat foi de nya arbetsplatserna. Bengt I mull, arbetsledare, puckavdelningen: -Det verkar myckel Ina i ror del är riktigt att satsa pa nya lokaler nu och det ät ttl man kollat ekonomin. Det hela verkar väldig! funktionellt med ljusa fina och fräscha lokaler. Ingrid Karlsson, gelépacken: -Jag hoppas och tior att det blir bra. Det äi alltid trevligt au jobba i ljusa lokaler. Möjligtvis kan det bli litet Opel sonligt men det får vi väl se hur det blir med det. Kommer man bara ur den här lågkonjunkturen ordnar det sig säkert.

7 ICA-handlarna sponsrar Kvinnor Kan-mässan i Stockholm den maj 1992 Besök ICA-handlarnas monter och den femte Kvinnor Kan-mässan! Med kunskap, idéer och inspiration. Och massor av bra seminarier. Vill Du veta mera? Kontakta gärna Eivor Ström, ICA Detaljhandel AB, telefon Vi är med och formar framtidens handel

8 IC\K0NTAKTENNr Försäljaren blir husägare på heltid Under 1950-talet var köp, slit och släng-tänkandet populärt i Sverige. En som inte delade den uppfattningen var fruktsäljaren Sven Lundholm hos ICA i Mjölby. Möjligen bidrog den inställningen till att han så småningom hamnade på DC Linköping där han fortfarande sysslar med inköp och försäljning av begagnade varor, exempelvis butiksinredningar. Om några veckor går han i pension efter mer än 38 år inom ICA. Men det började som sagt i Mjölby. Huvudsakligen sålde den unge Sven Lundholm frukt men i arbetsuppgifterna ingick också att köpa in frukt. -Så småningom gick jag över som resande köpman inom Mjölby och skötte samtidigt Mjölby stads fruktinköp som telefonförsäljare, berättar han. Jag försökte också ett tag att driva en butik men det trivdes inte min fru med. För exakt 35 år sedan flyttade Sven Lundholm till Linköping och på den vägen är det fortfarande. Till att börja med var han telefonförsäljare men intresset gled mer och mer över till Special. De senaste 25 åren har han arbetat som butikskonsulent och som sådan tar han också hand om begagnade varor. -Jag minns att jag nästan grät när jag såg hur man slängde fullt användbara butiksdiskar på tippen. Det var då han i liten skala började handla med begagnade varor. Man arbetar inte riktigt på sama sätt längre. Han har fått förfrågan om han inte har någonting kvar att skicka till Estland men lagret är tömt och frågan är om det någonsin kommer att fyllas på igen. Fritidsfiskare. Om en dryg månad lägger Sven Lundholm av för gott, bl a på grund av omorganisationen på DC Linköping, löi den skull behöver han dock inte riskera att bli sysslolös. Han har ett eget hus och som husägare behöver lian inte sakna arbete under överskådlig framtid, -När jag flyttade till Linköping var det ont om lägenheter så jag fick köpa ett hus som inrymde inte mindre än sex lägenheter. Jag hade inte råd all låta underhålla huset utan fick sköta all renovering själv. Jag har snickrat och skruvat i hela mitt liv och det tänker jag fortsätta med. Skulle arbetsuppgifterna tryta i den egna kåken så har jag barn som alltid behöver hjälp med målning och tapetsering. -Finns det ingel annat än arbete som intresserar dig? -Jodå, föralldel, jag kan mycket väl tänka mig att fiska men det ska helst vara på sommaren. Tidigare dog fisken i Stångån. Tonvis av fisk flöt upp av syrebrist men nu har man satt rotation på vattnet så nu kan man dra både gädda och abborre där. Sven Wesström - Vi gympatränar bort stelhet och trötthet Köp, slit och släng är ingenting för Sven Lundholm. 125 år har han sysslat med att köpa och sälja begagnade varor. Om en månad går han emellertid i pension efter 38 år på ICA. Olegruppens veteraner gläder sig åt händelserikt år Full fart pä gympinggruppen efter arbetets slut. Fr v Pia Rahmqvist, Irene Hernborg, Kerstin Stolt, Sophia Ählström, Kerstin Gertner (delvis skymd), Britt-Louise Persson (ledare), Gunbritt Ählström, Gunnel Trygg och Lilly Svensson. Modernt kontorsarbete innebär ofta att tillbringa stora delar av arbetsdagen framför en dataskärm. Efter en sådan dag är det mänskligt att känna sig litet stel och olustig. Men det finns motmedel. På DC Linköping har en grupp tjejer tagit ett lovvärt initiativ. En gång i veckan träffas man efter arbetets slut och gymnastiserar i en timma. -Det är verkligen både skönt och avkopplande med en riktig genomkörare, säger Irene Hernborg som jobbar på ekonomiavdelningen och också är en av initiativtagarna till den här motionsrundan. -Vi har en fin gymnastiksal och tyckte det var synd att inte utnyttja den, säger Irene till ICAkontakten. Så vi tog kontakt med Britt-Louise Persson, som tidigare jobbade här men som nu sysslar med gymping och massage. Det behöver inte vara så komplicerat för att vara nyttigt. Tretton gånger ska man träffas under våren för att finslipa formen. -För tillfället är vi enbart tjejer, men det finns ingenting som hin- Irene Hernborg sitter för der mesta framför sin dataskärm pä jobbet. En timmas jymping varje vecka hjälper mot stelheten utan att ge någon träningsvärk. drar killar från att delta, berättar Irene vidare. Det förefaller dock som om de skulle vara mera intresserade av att bygga upp konditionen med hjälp av maskiner än med vanlig gymnastik. För övrigt finns det mycket annat att syssla med. exempelvis bordtennis och innebandy. Fritidsklubben betalar det mesta så själva behöver vi bara stå för en liten del av kostnaderna. Sven Wesström Sedan sist har vi fått ett brev från Olegruppens veteraner i Partille. Ordföranden Bengt-Åke Olofsson har sänt över årsberättelsen för 1991 och den tyder på att man inte är syslolösa i föreningen. Bland annat har man gjort en hel del resor under året. På Göteborgs-Posten skaffade man sig kännedom om hur en modern dagstidning kommer till och nästa utflyktsmål blev Göteborgs Kex AB i Kungälv. Hos Lithells i SköUersta fick man en lektion i konsten att göra korv i stora kvantiteter och som vanligt en trivsam utflyktsdag på köpet. Miljön är ju allas intresse idag och därför blev Avfallsvärmeverket i Sävenäs en givande upplevelse, skriver Bengt-Åke Olofsson. Årets sista utflykt gick till Felix i Eslöv, som inte bjöd på inlagd gurka men väl på sjötungsfilé. Som avslutning på ett aktivt år firade man sedan julens ankomst med en delikat jultallrik hemma i Partille där Olegruppens grundare Olof Ericson framförde Veteranernas tack. I sitt brev hoppas Bengt-Åke Olofsson få litet information framöver om hur andra veteranklubbar i landet har det och det är självklart att ICA-kontakten ställer upp och förmedlar upplevelser från resor och andra tillställningar.

9 10 IC\KONTAKTEN Nr VD-SEKRETERARE ICA Fastighets AB söker till huvudkontoret i Västerås en VD-sekreterare för arbetsuppgifter som korrespondens, interninformation, kontorsinköp, reseadministration, telefon/telfax, samt sammanställningar av underlag med hjälp av PC. Tjänsten ska tilltädas Lämplig bakgrund är gedigen sekreterarerfarenhet i kombination med en utåtriktad, positiv läggning. Kontaktperson är Bo Liffner som nås på telefon Sista dag för ansökan är ICA Fastighets AB Huvudkontoret Sjöhagsvägen Västerås SÄLJARE Meny Snabbgross AB, ningsenheten i Karlskrona, söker en telefon- och fältsäljare som kan butik i allmänhet samt butiksekonomi och som kan argumentera. För tjänsten som tillträds , krävs branscherfarenhet. Kontaktperson är Jan- Olof Bergström som nås på telefon Sista dag för ansökan är Meny Snabbgross Personalavd. Lyckebyvägen Karlskrona BUTIKSDATAKONSULT Avdelningen för butiksutveckling vid ICA Detaljhandel i Växjö söker för distrikten Jönköping, Kalmar och Linköping och för omgående tillträde en medarbetare som ska svara för installation och utveckling av ICAs butiksdatasystem. Arbetsuppgifterna kommer också att innefatta ansvar för underhåll och "Hot-Line"-verksamhet till de butiker som har system installerade. Arbetet som Butiksdatakonsult är mycket fritt och ställer stora krav på sökandens förmåga att planera arbetet och ta egna initiativ. Lämplig bakgrund är gediget butikskunnande och erfarenhet av ICAs butiksdatasystem. Kontaktperson är Martin Jonasson som nås på telefon Sista dag för ansökan är ICA Detaljhandel AB Butiksutv-/Köpmannautv Högsbyvägen Växjö FÖRSÄLJNINGSCHEF FÄRSKVAROR DC Södertäljes avdelning för färskvaror söker en försäljningschef för omgående tillträde. I arbetsuppgifterna ingår resultatansvar, att leda arbetet inom avdelningen, samt att ha nära kontakt med köpmännen. Lämpliga kvalifikationer är detaljhandelskunskap, god varukännedom, initiativförmåga, ledarförmåga och samarbetsförmåga. Kontaktpersoner är Kalle Mäkk och Jan Oldebring, som båda nås på telefon Sista dag för ansökan är ICA partihandel Öst AB Box Järna. KONSULENT SALJLEDARE TELEFONSALJARE INKÖPARE Storköksavdelningen vid BOB Industrier AB söker till Västerås med omnejd en konsulent som tillsammans med ICA Storköksgrossister inom området ska svara för försäljningen av BOB-produkter på storköksmarknaden. Tillträde Lämpliga kvalifikationer är ekonomisk utbildning och erfarenhet av försäljning till storkökskunder, samt att arbeta självständigt. Kontaktperson är Astrid Örhammar, som nås på telefon Sista dag för ansökan är BOB Industrier AB Johnny Granstedt Box Kumla Försäljningsavdelningen vid Heidenborg AB i Sundsvall söker för tillträde en medarbetare som ska ansvara för aktiviteter, leda och fördela arbetet samt samordna med säljkontoren på DC. Lämplig bakgrund är branscherfarenhet samt att vara resultatinriktad och en ledarförmåga. Kontaktpersoner är Arne Rösth och Esbjörn Habicht som nås på telefon , resp Sista dag för ansökan är Heidenborg AB Box Sundsvall Försäljningsavdelningen vid Heidenborg AB i Sundsvall söker en medarbetare för försäljning per telefon till våra kunder. Befattningen tillträds och kräver säljvana. Kontaktpersoner är Arne Rösth och Esbjörn Habicht som nås på telefon , resp Sista dag för ansökan är Heidenborg AB Box Sundsvall Inköpsavdelningen vid Heidenborg AB i Sundsvall söker en medarbetare för dagliga kontakter och inköp från leverantörer. Tjänsten tillträds och kräver förtrogenhet med sortimentet. Kontaktpersoner är Arne Rösth och Esbjörn Habicht som nås på telefon , resp Sista dag för ansökan är Heidenborg AB Box Sundsvall DC-CHEF Ledningen vid ICA Partihandel Öst AB söker för omgående tillträde en medarbetare som chef för DC Uppsala. I arbetsuppgifterna ingår att driva en konkurrenskraftig organisation, utvärdera marknadsföring, kostnadseffektivitet och kvalitetsmedveten logistiskt anpassad verksamhet. Lämpliga kvalifikationer är ekonomisk/teknisk utbildning, erfarenhet av företagsledning med budgetoch kostnadsansvar, samt god kännedom om livsmedelsdetaljhandel. Kontaktpersoner är Fabian Wrede och Göte Andersson som båda nås på telefon Sista dag för ansökan är ICA Partihandel Öst AB RB Personalavdelning Box Johanneshov SALJES SLALOMPJÄXOR 1 par, storlek 36 av märket Salomon. SKIDBYXOR 1 par mintgröna, storlek 140 cl. Lennart Mårtensson VINTERDÄCK på fälg till Volvo 740. Använda en säsong. Magnus Wallberg el RUND FÅGELBUR diameter cirka 60 cm, lämplig för medelstor papegoja. Christer Petersson ANNONSERA I ICA-KONTAKTEN Söker du stuga för skidsemestern? Vill du sälja eller köpa något? Genom ICA-Kontakten når du ICA-medarbetare över hela landet. Annonser till nr 4 som kommer den 19 mars ska vara på redaktionen senast den 9 mars. Adress: ICA-Kontakten Västerås. Fax nn Namn Adress Postadress Telefon dag Telefon kväll KÖPES/SÄLJES/UTHYRES/ÖNSKAS HYRA M " ' * V, i ' -t ' i

10 alla läsare De sextonde olympiska vinterspelen har just avslutats i det vanligtvis idylliska Albertville. Vi hade som vanligt tagit ut en massa medaljer i förskott men får nu nöja oss med att glädjas med Pernilla förstås, men också med norrmän, tyskar, finnar och andra som lyckats bättre. Att en del skidåkare "kör in i väggen" under ett OS är väl ofrånkomligt men hur många TV-tittare det var som körde slut på sig i ivern att hänga med i alla sändningar finns det inga siffror på. En samvetsfråga: Hur många timmar tittade du själv? Själv hängde jag med ungefär 100 timmar men om vi utgår från att tio timmar är en realistisk siffra innebar det att svenska folket satt ungefär 80 miljoner timmar framför TV-apparaterna. Om man räknar med att ett ordinärt människoliv omfattar mellan 600 och timmar kan ni själva räkna ut hur många år som gick åt att bevaka olympiska vinterspelen Men hur som helst, nu dröjer det fyra år till nästa vinter-os. Men dessförinnan har vi förstås sommar-os i Barcelona. Och inte nog med det. Om bara tre veckor kommer nästa Glappkontakt så passa på att ladda om batterierna medan det är tid. Själva ligger vi redan i startgroparna. Vi hörs! Försiktighet är en dygd Det är lördagskväll och hög stämning på puben. I ett hörn sitter emellertid en liten man med ett dystert, nästan skrämt utseende. De övriga gästerna beslutar sig för att skoja litet med mannen och en av dem går fram och säger: -Om du dricker tio öl i rad så bjuder jag! Den lille mannen ser om möjligt ännu mera förskrämd ut, reser sig hastigt och försvinner ut genom dörren. De övriga gästerna skrattar gott och glömmer händelsen. Efter en halvtimma återkommer emellertid den lille mannen, Vintersemester!!! Bara ordet låter väl lockande, oavsett vad man har i tankarna. Det är emellertid inte alla förunnat att bara bestämma resmål och sedan ge sig iväg. Även om Bahamas, Västindien och Hawaii bland många andra ljuvliga semesterparadis lockar måste de flesta ha en ekonomisk tanke i bakhuvudet. Ser man strikt på kostnaderna ligger Ungern bäst till vilket framgår av ovanstående tabell. Där är den svenska slår sig ner vid sitt tidigare bord. Han beställer in tio öl och dricker ur dem en efter en. Efter välförrättat värv vänder han sig till mannen som lovat bjuda och ber honom uppfylla sitt löfte. -Javisst säger den häpne mannen och betalar. Men jag måste ändå fråga dig en sak. Varför försvann du så fort förra gången jag frågade? -Uppriktigt sagt, sa den lille mannen, så var jag inte säker på att jag skulle klara av att dricka tio öl. Så jag tyckte det var säkrast att gå över till puben tvärs över gatan och pröva först. kronan värd hela 2:48. Å andra sidan är kanske inte Ungern världens mest attraktiva land just nu. USA är ett annat bra alternativ där man får 1:56 för den svenska kronan. Våra grannländer Norge och Finland har den ofördelaktigaste valutakursen men i stället är det relativt billigt att komma dit. Ett populärt resmål är naturligtvis Alperna och i samtliga de länder som berörs blir semestern prisvärd En bukett vackra tulpaner pryder alltid sin plats och ger föraningar om den förestående våren. Tulpanernas tid är inne "Köp en tulpan, annars får du en snyting" sjöng man på 50-talet i någon revyvisa. Försäljningsargumenten har förhoppningsvis humaniserats, men tulpaner är alltid tulpaner, oavsett om de kommer från Amsterdam eller någon annan plats. Just nu är tiden inne för att pryda hemmet med tulpaner. De är just nu ganska billiga och hjälper till att väcka vårkänslorna. Det finns dessutom många sorter - cirka 30 i Sverige - så det är bara att välja favoritfärg. På tulpanernas tio i topp-lista behåller den svavelgula. dubbla Monte Carlo sin tätplats, inte minst på grund av den tilldragande doften. En annan gul höjdare är Yokohama, som förutom att vara vacker också tillhör våra mest hållbara tulpaner. Vita tulpaner låg förr i tiden i en prisklass för sig själva. Numera har priset på lökarna sjunkit så att de just nu inte kostar mera än andra. Populärast bland de vita är Inzell som passerat den tidigare höjdaren White Dream. Några goda råd: * Tulpaner är en färskvara. Köp dem knoppiga men så att de visar tydlig färg. * Ge dem nya snittytor vid hemkomsten och ställ dem i en ren vas med kallt vatten. * Låt gärna plaststruten eller överdelen av omslagspapperetsitta kvar någon timma, så håller sig stjälkarna raka. * Byt vatten på blommorna varje dag och undvik att ställa dem i drag. Däremot håller de sig längre om de förvaras svalt över natten. Kassler på risbädd Få företag i Sverige har gjort så mycket gott för mänskligheten som Svea Choklad i Norrköping. Vad man kanske därför skulle kunna vänta sig är man i personalens lunchmatsal är hänvisad till sega gubbar och chokladdragén Polly. Så är emellertid inte alls fallet. Visserligen lagar man inte maten själva men Yvonne Karlsson, som är köksansvarig, ser ändå till att de cirka 50 dagsgästerna blir väl tillgodosedda. Att spagetti med köttfärssås toppar önskelistan behöver väl inte särskilt framhållas men att fisk - stekt eller kokt - kommer som god tvåa är mera anmärkningsvärt. Den som vill leva riktigt sunt kan också beställa en sallad och där är det mest lax och räkor som gäller. Om. Yvonne^ Karlsson inte lagar så mycket mat på jobbet så blir det desto mera hemma. Glappkontakten pressade henne på ett recept och vad vi fick var det här: Det här behövs for fyra personen g kassler 2 dl långkornigt ris 1 burk sparris 2 äggulor 1 dl (lätt)majonnäs 2 hårdvispade äggvitor riven ost Så här gör man: Koka riset som vanligt. Smöra en eldfast form och täck bottnen med riset. Lägg kasslerskivorna ovanpå, blanda majonnäs, äggulor och de vispade äggvitorna så det blir en fluffig smet. Bred över smeten, garnera med tomater och strö över riven ost i lämplig Dagens spisrosor går till Yvonne Karlsson som till vardags ansvarar för personalmatsalen pä Svea Choklad men som nu bjuder Glappkontaktens läsare pä något utöver detr vanliga. mängd. Låt det hela stå ungefär en kvart i 225 graders ugnsvärme och servera" med en sallad. Till vardags är mineralvatten idealiska drycken. Smaklig måltid! den Vid auktioner på landet var det förr ganska vanligt att det förekom siagsmai. Vid en sådan auktion råkade två bonddrängar i luven på varandra så rejält att den ene av dem förlorade en hel del tänder. Vid hemkomsten satte han sig framför spegeln och betraktade sitt sargade ansikte och sa till sig själv: - Jaha du, nu har du bara tänder kvar till en auktion till.

11 KAKONTAKTEN Tidning för ICA-koncernens personal Redaktör och ansvarig utgivare: Margareta Lindberg. Redaktion: Asta Linnaeus (teknisk redaktör), Sven Wesström, Lena Holmberg (sekreterare). Adress: ICA-Kontakten, ICA Förlaget AB, Västerås. Tel: ICA-Kontakten utges av ICA Förlaget AB, Västerås. Många leverantörsträffar i Ingrid Blänks jobb: -Det är roligt med kontakten med människor i det här jobbet. Visst ska jag vara både en tuff förhandlare och en ICA-ambassadör när jag träffar leverantörer. Jag jobbar för att ICAhandlarna ska ha bästa möjliga konkurrensfördelar på marknaden, och leverantören för att sälja till bästa pris. Det säger Ingrid Blank, som sedan en månad sitter på sitt nya jobb som en av tre huvudproduktchefer för kolonialsortimentet inom ICA Partihandel AB. Hennes arbetsplats är i Bromma. Spannmålsprodukter och smaksättning - så sammanfattar Ingrid "sitt "kolonialsortiment. Däri ingår också bland annat barnmat,snacks och hälsokost. Sortimentet har hon lärt känna under drygt två år redan som assistent till dåvarande inköpschefen Per-Anders Öberg. Aspirant på Eol Ingrid Blank är civilekonom och fick efter examen i Göteborg en aspirantplats på ICA Eol. Det skulle betyda två års duvning i ICA-kunskap. Efter en arbetsgång som innefattade både Partihandel, Detaljhandel och praktik i butik var det fritt fram att söka jobb inom organisationen. Det gjorde Ingrid redan efter ett och ett halvt år och blev inköpare på ICA Special i Göteborg. Där jobbade hon med strumpor, undertrikå och konfektion. Men sambon fick jobb i Stockholm och Ingrid gillar nya utmaningar, så när det blev ett jobb ledigt i Bromma så tackade Ingrid ja. - Hur kan du byta ut färg,form och textil mot konservburkar, fick jag höra, skrattar Ingrid. Varubehov och konsumtionstradition skiljer sig över landet. Ingrids jobb är att i samarbete med sortimentsråden och marknadsförarna på regionen varan- ^ f mars Ingrid Blänks arbetsdag består till stor del av att träffa människor. Hon stormtrivs i sin nya roll som förhandlare och ICA-ambassadör. nan vecka ta ställning till sortiment och eventuella nyheter. Det är hon som sköter ramavtalen med leverantörerna, förhandlar priser, lägger upp sortiments och leverantörsstrategi och förmedlar detta vidare till regionerna. Fullt i almanackan I genomsnitt 10 leverantörsträffar i veckan har Ingrid bokat in i sin almanacka. Här eller på plats hos leverantören diskuterar Ingrid vilka produkter som ska vara kvar i sortimentet, hon förhandlar om priser och hon bedömer nyheters möjligheter på marknaden. - Jag har kontakt med alla sorters människor, från säljare i multinationella företag till privatpersoner som kommer hit och berättar om något som de hittat på semestern och gärna vill kunna köpa i sin egen butik. De allra flesta leverantörsträffarna gäller dock det sortiment som redan finns. - Sortimentet är ett mycket viktigt konkurrensmedel. Det är av stor betydelse att vi kan tillhandahålla ett intressant och effektivt sortiment till butikerna. Både med hänsyn tagen till nyheter, som betyder mycket för försäljning och till utgående artiklar Kvinnor Kan IDÉ- OCH HANDELSMÄSSA MAJ 1992, t STOCKHOLM som inte längre platsar i sortimentet nyheter per år Det kommer ca 1000 nyheter och förändringar varje år. - En ny artikel bör minst backas upp av konsumentannonsering, butiksmaterial och eventuellt reklam i TV, säger Ingrid och menar att det inte är ofta som nyheter lanseras. - Nej, oftast är det relanseringar av befintliga produkter, förpackningsändringar eller smakföränringar. Men det är oerhört spännande att följa en riktig nyhets utveckling de gånger det lanseras innovationer på marknaden. Ingrid Blank är ung, både som person och i sin roll som produktchef. - Det har hänt att leverantörer någon enstaka gång sagt när vi bokar tid för en träff - kan du inte ta med dig en manlig kollega, säger hon och skrattar. Internt har jag inte stött på något sånt, jag har alltid haft förmånen att ha chefer omkring mig som inte gjort skillnad på killar och tjejer. Och när jag började som aspirant på ICA Eol var vi tre tjejer och en kille, säger hon. Och alla är vi kvar inom organisationen! Stora möjligheter - Vad jag har sett av organisationen så finns det stora möjligheter att utvecklas för den som vill. Kvotering tror jag inte på utan Är du visionär eller realist? Kan man vara en realistisk visionär? Vilket stjärntecken är du född i? Väduren Senaste bok du läst? Jan Guillou, Vendetta Favoritmusik? Svensk rock Vad ville du bli när du var liten? Ambassadör Vad var ditt första jobb? Vinbärsplockare Varför blev du produktchef? Intressant med snabbrörliga konsumtionsvaror Vad är det bästa med ditt jobb? Alla kontakter Och det värsta? Dagarna är för korta för allt man vill göra Vad har du för hobby? Träna, sy, träffa vänner både män och kvinnor måste få chansen för att man kan. Och det är viktigt med en bra blandning på arbetsplatsen. När Ingrid Blank inte förhandlar om priser på mysli och barnmat så händer det att hon behåller kontakten med sitt intresse för textil genom att sy. - Det är härligt att känna att man gör något med händerna, säger hon. Och samtidigt får man utlopp för en massa energi. Och det har hon gott om, det vittnar hennes intensiva sätt att berätta om sitt jobb på, liksom hennes önskningar inför kommande semester: - Jag skulle vilja vandra runt Mont Blanc, säger hon. Vi åkte skidor där en vinter och jag skulle gärna vilja uppleva det på sommarhalvåret. Att vandra längs leder från by till by - det är avkoppling det! Margareta Lindberg

Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning!

Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning! Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning! På årsfesten informerade vi om att vi måste ta vår del av arbetet inför nya Storsjögården. Det innebär att vi skall röja vårt mtrl. i gamla stugan

Läs mer

Kreativitet som Konkurrensmedel

Kreativitet som Konkurrensmedel www.realize.se 1 Kreativitet som Konkurrensmedel Vi är på väg in i Idésamhället. Ord som kreativitet och innovation upprepas som ett mantra. Det är många som vill. Det är färre som kan. Realize AB är ett

Läs mer

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget?

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget? A: Vad heter du? S: Jag heter Stefan. A: Hur gammal är du? S: 39. A: Och var jobbar du någonstans? S: Fällmans Kött. A: Vad är ditt yrke? S: Jag är logistik- och lagerchef. A: Hur hamnade du i den här

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

Utredning om KabelTV och bredband

Utredning om KabelTV och bredband Utredning om KabelTV och bredband Bakgrund Vår nuvarande leverantör av kabeltv, ComHem AB, har sagt upp sitt avtal med oss till 2004-11-15. Man har gjort det mot två bakgrunder: 1. Vårt nät är gammalt

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Saltsjöbaden centrum 2013-08-26

Saltsjöbaden centrum 2013-08-26 Saltsjöbaden centrum 2013-08-26 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING... 5 2. UPPDRAG... 5 3. KIABS ARGUMENTATION... 6 4. AXFOODS SYN... 7 5. ICAS SYN... 7 6. NIRAS BEDÖMNING... 8 6.1. Efterfrågan växer... 8 6.2.

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs EXPERTER 12 NYA Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment

Läs mer

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen Lilla guiden till arbetsmiljö lagstiftningen Förord I den här skriften får du snabb information om vad som ingår i begreppet arbetsmiljö. Vilka lagar som styr och vilka rättigheter och skyldigheter du

Läs mer

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Innehåll 1 Om undersökningen 2 Sammanfattning 3 Ungdomarnas utvärdering av Volvosteget 18 4 Ungdomarnas syn på arbetslivet 03 08 22 2 Om undersökningen 3

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Årgång 9 Nr 9 December 2006 BILDER FRÅN HALLOWEEN BASTUN ÄR ÖPPEN BASAR PÅ SKOLAN JULMARKNAD I UR OCH SKUR INVIGNING AV SKOLAN 0-12ÅR NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD

Läs mer

Personligt varumärke. Jag vill till toppen, hur ska jag nå dit?

Personligt varumärke. Jag vill till toppen, hur ska jag nå dit? Personligt varumärke Jag vill till toppen, hur ska jag nå dit? CV Korrekturläs! Framhäv dina kunskaper och din kompetens, men utan att skryta Ta med relevant erfarenhet för jobbet du söker Var ödmjuk Använd

Läs mer

Konsten att få mer gjort gör mindre.

Konsten att få mer gjort gör mindre. Konsten att få mer gjort gör mindre. Postbox, Utkörning, Hämtning och Frankeringsservice Om du vill effektivisera arbetet på företaget och samtidigt sänka kostnaderna finns det ofta en genväg gör mindre.

Läs mer

Välkommen! Varmt väl m n loka affär! Uppe på kullen med utsikt över sjön hittar vi Brokinds affär. På

Välkommen! Varmt väl m n loka affär! Uppe på kullen med utsikt över sjön hittar vi Brokinds affär. På Din lokala affär 1 Välkommen! Uppe på kullen med utsikt över sjön hittar vi Brokinds affär. På trädäcket utanför affären finns det möjlighet att sitta i solen, läsa dagens tidning och dricka morgonkaffet.

Läs mer

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön 2 Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön Det är alltid arbetsgivaren som ansvarar för att arbetstagarna ska kunna utföra sina arbetsuppgifter utan att bli skadade

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

Vår nya koncerntidning

Vår nya koncerntidning Steel! Vi vann SSABcupen SID 21 TIDNINGEN FÖR OSS I SSAB n NR 1 DECEMBER 2007 Vår nya koncerntidning n Möt dina 13 000 arbetskamrater från hela världen! 2007 utgör en milstolpe i SSABs historia. Förvärvet

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser

Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser Balfour Beatty Rail AB - 2010-05-19 Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser Balfour Beatty Rail AB meddelar idag att för att vinna kostnadseffektivitet

Läs mer

B SHOPPER PULSE 2015

B SHOPPER PULSE 2015 B SHOPPER PULSE 2015 SHOPPER PULSE 2015 01. Rapporten i korthet 02. Demografisk utveckling 03. Hur vi handlar dagligvaror 04. Hur vi handlar dagligvaror på nätet 05. Kort om uteätande med fokus på lunchen

Läs mer

Smart bilist på väg En broschyr om bilpooler Bilpool för den smarta bilisten! Ien bilpool är Du fri från bekymmer och det är nästan lika smidigt som med egen bil, men oftast mycket billigare Bilpool ligger

Läs mer

Manusstopp till nästa nummer är den 25 februari. Bidrag kan mailas till

Manusstopp till nästa nummer är den 25 februari. Bidrag kan mailas till Skumt å Dumt nr.3 2011 Ni vet väl att den bästa motionen är den som blir av. Då är det viktigt att det är roligt. Om det ändå är svårt att komma sig för av egen kraft är det en bra idé att delta i en gruppaktivitet

Läs mer

Välkommen till oss i monter U:550!

Välkommen till oss i monter U:550! Nummer 1 2012 Tidningen du just nu läser är så aktuell som den kan bli. Vi producerade tidningen på plats på mässan under onsdagen. Den skickades till tryckeriet för tryck samma dag och började delas

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Minska matsvinnet. Gör som Johan Jureskog Låt gästerna ta hand om sina egna rester Tillsammans gör vi skillnad. Nyhet: Doggybag Beställ nu!

Minska matsvinnet. Gör som Johan Jureskog Låt gästerna ta hand om sina egna rester Tillsammans gör vi skillnad. Nyhet: Doggybag Beställ nu! Minska matsvinnet Erbjud dina gäster att ta hem resterna i doggybag Nyhet: Doggybag Beställ nu! Gör som Johan Jureskog Låt gästerna ta hand om sina egna rester Tillsammans gör vi skillnad Så här jobbar

Läs mer

POSITIV FÖRVÄNTAN INFÖR SOMMAREN

POSITIV FÖRVÄNTAN INFÖR SOMMAREN BUTIKS CHEFS INDEX POSITIV FÖRVÄNTAN INFÖR SOMMAREN BCI #2 2015 Årets andra undersökning bland elektronikbranschens butikschefer visar bland annat att; Butikscheferna förväntar sig att vårens försäljningsframgångar

Läs mer

HISTORIK. Idag har Dimoda växt till sju butiker:

HISTORIK. Idag har Dimoda växt till sju butiker: HISTORIK Dimoda har sin grund i ett presentbutikskoncept som startades av Gunn Karlsson. Gunn arbetade under 1980-talet med försäljning av garner, dels som grossist, dels genom försäljning i butik. Redan

Läs mer

Hur Du får en effektiv och trivsam miljö

Hur Du får en effektiv och trivsam miljö Hur Du får en effektiv och trivsam miljö Golven vill du ha strålande, dina fönster ska vara glasklara och att toaletten alltid är ren och fräsch är ett krav. Men det fungerar inte alltid som du vill, och

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön?

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att det är ett lagstadgat krav. 2. För att arbetsmiljön påverkar personalens hälsa och

Läs mer

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär?

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär? Premiären i Motocross SM går i Vissefjärda! SM i motocross kommer i år gå på 6 olika banor i olika delar av Sverige. Premiären i år kommer att gå på crossbanan Rövaredalen som ligger i Vissefjärda, en

Läs mer

Bakgrunden till att Volvo byggde en monteringsfabrik i Kalmar.

Bakgrunden till att Volvo byggde en monteringsfabrik i Kalmar. Volvo Personvagnar AB, Kalmarverken 1974 1994 En unik epok i Kalmars historia. Bakgrunden till att Volvo byggde en monteringsfabrik i Kalmar. Volvos expansion under 1950- och 1960-talet hade skapat stora

Läs mer

10 september. 4 september

10 september. 4 september I AM GREGER PUTTESSON 4 september Hej dumma dagbok jag skriver för att min mormor gav mig den i julklapp! Jag heter Greger förresten, Greger Puttesson. Min mamma och pappa är konstiga, de tror att jag

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

KAPITEL 3 HANDLINGSPLAN 3.1. DITT MÅL

KAPITEL 3 HANDLINGSPLAN 3.1. DITT MÅL KAPITEL 3 HANDLINGSPLAN Nu är det dags att göra en plan för ditt arbetssökande. Tanken med planen är att underlätta för dig att arbeta effektivt. Det är också bra att skapa en plan B. Den tar du till om

Läs mer

Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem.

Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem. Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem. Foto www.willanordic.se 2 Höj livskvalitén. En villahiss betyder så mycket mer än att transportera sig från en våning till en annan. Det handlar om att njuta

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna Våld och hot på jobbet kartlägg riskerna Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag Juni 2008

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag Juni 2008 I detta Nyhetsbrev berättar vi om hur projektet med bl.a. ny storloge på Borås Arena fortskrider. Vilken artikel är storsäljaren under sommaren hos Harald Nyborg? Vi hälsar också en hyresgäst välkommen

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Jag heter Johan Lindblad och jag lever med fru och 5 söner födda mellan 1999-2012.

Jag heter Johan Lindblad och jag lever med fru och 5 söner födda mellan 1999-2012. Namn: Johan Lindblad Födelsedatum: 1974-02-23 Adress: Värnhemsgatan 25, 621 49 Visby E-post: johan@saljhjalpen.se Mobiltelefon 072-501 89 00 Personligt brev Hej, Jag heter Johan Lindblad och jag lever

Läs mer

Investera i Dig själv & våga förändra!

Investera i Dig själv & våga förändra! Investera i Dig själv & våga förändra! Bli en av oss på Milook 1 Är Du redo att prova på något nytt, få in flärd och glamour i Din vardag? Som återförsäljare/stylist väntar spännande utmaningar och personlig

Läs mer

Mental träning gav miljoner till Icabutiken: "Håll i och håll ut, plötsligt händer det"

Mental träning gav miljoner till Icabutiken: Håll i och håll ut, plötsligt händer det Mental träning gav miljoner till Icabutiken: "Håll i och håll ut, plötsligt händer det" Konkurrensen mellan matbutikerna är stenhård. Men systrarna Barbro Wallin och Kristina Wallin Nylén, Ica-handlare

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

Mattias svensexa 2011! Version 1.0. Mattias Erikssons svensexa 2011

Mattias svensexa 2011! Version 1.0. Mattias Erikssons svensexa 2011 Mattias Erikssons svensexa 2011 Förberedelser Köpa en Stormtrooperdräkt Finns på www.partykungen.se Pris 749:- +frakt Boka Segway på Megazone Pris ca 600:- Boka Paintball Pris ca 350:-/pers Boka bastuflotten

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november Oj, oj oj, nu går tiden fort det har redan gått fem veckor sedan förra veckobrevet! Var tog de fem veckorna vägen? Jo, de försvann i en massa

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv Unionens Karriär & utvecklingstjänster Din väg till ett rikare arbetsliv 2 Alltför sällan ställer vi oss frågan om vi jobbar med det vi är bra på eller om vi bara jobbar för jobbandets skull. Det är lätt

Läs mer

Bestäm vilket av, eller vilken kombination av övertygande tillvägagångssätt (känsla, logik, förtroende) som du avser att använda i din presentation.

Bestäm vilket av, eller vilken kombination av övertygande tillvägagångssätt (känsla, logik, förtroende) som du avser att använda i din presentation. Mål Få en enkel överblick över vad du behöver tänka på före och under din presentation. Fungera som praktiska verktyg. Fungera som en tydlig sammanfattning av de absolut viktigaste punkterna. Före presentationen

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Region Mitt Meddelande

Verksamhetsberättelse 2012. Region Mitt Meddelande Verksamhetsberättelse 2012 Region Mitt Meddelande ST inom Posten Region Mitt lämnar följande verksamhetsberättelse för perioden 2012-01-01 2012-12-31. Region Uppsala Arbetsplatsombud under året. Brevterminal

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria o Teneriffa och med besök av Astrid o Cato samt Ninni o Roy. Före det så hann vi med en båtupptagning på land

Resebrev från Gran Canaria o Teneriffa och med besök av Astrid o Cato samt Ninni o Roy. Före det så hann vi med en båtupptagning på land Resebrev från Gran Canaria o Teneriffa och med besök av Astrid o Cato samt Ninni o Roy. Före det så hann vi med en båtupptagning på land Under denna period började med att PEGASUS skulle upp på land (den

Läs mer

Praktiken gav anställningsbara ingenjörer

Praktiken gav anställningsbara ingenjörer Praktiken gav anställningsbara ingenjörer Publicerad: 2012-11-19 10:13 Regeringen har på försök återinfört gymnasieingenjörsexamen på tjugo skolor. Praktiken får toppbetyg av de flesta elever under det

Läs mer

Anette Sernlo, (s) ordförande Kent Carlsson, (s) 2:e vice ordförande. Marie Greger, Tekniska förvaltningen

Anette Sernlo, (s) ordförande Kent Carlsson, (s) 2:e vice ordförande. Marie Greger, Tekniska förvaltningen 2007-04-24 1(4) Tid 19.00 21.30 Plats Närvarande Presidium: Skepplanda Bibliotek Anette Sernlo, (s) ordförande Kent Carlsson, (s) 2:e vice ordförande Sekreterare: Inbjudna: Antal övriga mötesdeltagare:

Läs mer

Vi är en frukt och grönsaksgrossist

Vi är en frukt och grönsaksgrossist Vi är en frukt och grönsaksgrossist med ett enormt sortiment att välja bland. Vår passion är vårt arbete och vi gör vårt yttersta för att möta just dina önskemål. John G. Swedberg VARFÖR VÄLJA JOHN G.

Läs mer

Kungens Kundkväll 2014

Kungens Kundkväll 2014 Kungens Kundkväll 2014 Den femte kundkvällen hölls tisdagen den 8 april 2014 och efterfrågan på biljetter var stor. Fler än 500 gäster intog Hangaren för att få prova ett urval av våra delikatesser samt

Läs mer

Julens gåvor 2014. Tel 020-55 44 20. www.fruktbudet.se

Julens gåvor 2014. Tel 020-55 44 20. www.fruktbudet.se Julens gåvor 2014 Tel 020-55 44 20 www.fruktbudet.se BESTÄLL IDAG OCH SLIPP ALL STRESS, VI LEVERERAR FINA GÅVOR TILL RÄTT ADRESS Tro det eller ej, men det har blivit dags att beställa julens gåvor! Här

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

Mitt Jobb svenska som andraspråk

Mitt Jobb svenska som andraspråk Sara elektriker AV-nummer 41511tv 2 Programvinjett /Sara är i en lägenhet, hon spikar, borrar och monterar./ SARA elektriker. Jag är utbildad starkströmselektriker. Jag har ju alltid gillat mycket tekniska

Läs mer

Se till att du vet var och vilka riskerna är!

Se till att du vet var och vilka riskerna är! Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön AFS 1993:2. Reglerna säger att Arbetsgivaren

Läs mer

Starta eget av flera skäl: Lingon & Blåbär, Alpnaering och Madame Chic

Starta eget av flera skäl: Lingon & Blåbär, Alpnaering och Madame Chic Praktikfall 6 Starta eget av flera skäl: Lingon & Blåbär, Alpnaering och Madame Chic Anna Carlsson Käck Anledningarna till att man väljer att starta eget är säkert lika många som det finns egenföretagare.

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Gör det roliga först! Det tråkiga är mindre tråkigt när inget roligt väntar.

Gör det roliga först! Det tråkiga är mindre tråkigt när inget roligt väntar. NYHETSBREV FRÅN GÖRAN ADLÉN tankar om TRENDER juli 2010 Gör det roliga först! Det tråkiga är mindre tråkigt när inget roligt väntar. När du gör saker, se till att göra det så lustfyllt som det bara går!

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 2. 2014

DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR ÄNGELHOLM. dhr.angelholm@gmail.com MOBIL. 070 58 180 51 ORGANISATIONSNR: 839400-5931 BANKGIRO: 414-8698 Hemsida. dhr-angelholm.se ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94

Läs mer

Projekt Bygdens Marknad

Projekt Bygdens Marknad Projekt Bygdens Marknad Ett litet bildspel om vad vi åstadkommit hittills. Första träffen 4 mars - Bygdens Vecka 20-25 augusti 2012. Monika Hulthe Projektet har 12 delmål 1. Att få ihop en grupp producenter

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

AFFÄRSPLAN - DON T WASTE

AFFÄRSPLAN - DON T WASTE Grupp 16 AFFÄRSPLAN - DON T WASTE Innovation Camp 2016 Tova Lind Cornelia Wårhem Robin Petersson Saad Ali Innehållsförteckning AFFÄRSPLAN - DON T WASTE 1 Affärsidé 3 Bakgrund och vision 3 Hur fungerar

Läs mer

80+ i ett nötskal Kommunals förslag om seniorservice

80+ i ett nötskal Kommunals förslag om seniorservice 80+ i ett nötskal Kommunals förslag om seniorservice Kommunal. 1 Kommunal föreslår Seniorsevice Det är inte rimligt att gamla människor, som inte anses behöva någon vård och omsorg, inte ska få någon som

Läs mer

Ännu en fantastisk afton med Kungens Kundkväll!

Ännu en fantastisk afton med Kungens Kundkväll! Ännu en fantastisk afton med Kungens Kundkväll! Tisdagen den 17 april 2012 höll ICA Kvantum i Kungens Kurva sin årliga kundkväll. Över 500 gäster samlades för att avnjuta god mat och dryck samt för att

Läs mer

Huvudmålen är ofta formulerade visionärt, för att sedan brytas ned i delmål och i största utsträckning också i mätbara mål.

Huvudmålen är ofta formulerade visionärt, för att sedan brytas ned i delmål och i största utsträckning också i mätbara mål. Sidan 13 av 21 Verksamhetsplan 2016 Det är dags för ett nytt år! Årets verksamhetsplan bygger på samma grund som föregående år. För att tydliggöra vad det är som skall uppnås med distriktets verksamhet

Läs mer

Ökade omsättningen. med 35% Öka konkurrenskraften. Fylld med inspiration! Prins Daniels Fellowship. Lönsamma ombyggnationer.

Ökade omsättningen. med 35% Öka konkurrenskraften. Fylld med inspiration! Prins Daniels Fellowship. Lönsamma ombyggnationer. DAGLIGVARUHANDEL Öka konkurrenskraften Prins Daniels Fellowship Fylld med inspiration! Lönsamma ombyggnationer Nya heta koncept Sebastian Lindström, ICA Supermarket Sveg Ökade omsättningen med 35% Jag

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

MINST LIKA MYCKET SOM FRAMTIDEN HAR SOM

MINST LIKA MYCKET SOM FRAMTIDEN HAR SOM PLATS 04 TILLVÄXTPROCENT 81,10 % Framtiden är fortfarande här Sveriges elfte bästa arbetsplats. Det är bra. Men det duger inte för Framtiden i framtiden. Kanske är det därför tillväxten fortsätter. VD

Läs mer

generationen 3:e och 4:e Företaget ägs av tredje och fjärde generationerna Bergendahl. Mylonopoulos, maken och koncernchefen Spiros

generationen 3:e och 4:e Företaget ägs av tredje och fjärde generationerna Bergendahl. Mylonopoulos, maken och koncernchefen Spiros 3:e och 4:e generationen Företaget ägs av tredje och fjärde generationerna Bergendahl. Familjen består av Elisabeth Bergendahl- Mylonopoulos, maken och koncernchefen Spiros Mylonopoulos samt barnen Carl-Mikael

Läs mer

Sol och vår ORDLISTA LÄSFÖRSTÅELSE ÅSA ÖHNELL ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN

Sol och vår ORDLISTA LÄSFÖRSTÅELSE ÅSA ÖHNELL ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN ÅSA ÖHNELL ORDLISTA otrogen (sida 6, rad 10) träffat andra kvinnor (eller män) efterlyste (sida 6, rad 16) sökte efter, frågade efter, kanske på teve och i tidningar inte råd

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.1 2015 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 30 jan. 4H start se program i bladet! * 18 febr. Årsmöte med Hejdeby och Endre Röda Kors kl.19.00 i Hejdeby

Läs mer

Lansering av www.matvarden.se!

Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsstrategi för Sverige var med och påverka! För mat & dryck i Gävleborg NYHETSBREV NR 1 2015 MatVärdenvad gör vi 2015? Bra mat till fleroffentlig upphandling! Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsfrågan

Läs mer

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA 71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA FÖRORD Varje dag möter vi människor som tillhör, eller

Läs mer

Grimmen 2011. Vänorts besök och Judo tävling. Tyskland

Grimmen 2011. Vänorts besök och Judo tävling. Tyskland Grimmen 2011 Vänorts besök och Judo tävling Tyskland 2-4 December 2011 Grimmen 2011, Sida!1 Nya vänner i Grimmen! Vänortsbesök Tidigt i våras damp det ner ett mail ifrån en Ralf Päplow ifrån Judoklubben

Läs mer

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft.

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Varför Skellefteå Kraft? Här får jag arbeta med hållbar utveckling, som är viktig både för Sverige och resten av världen. Det många kopplar

Läs mer

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då?

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då? MATTE PÅ ZOO HEJSAN! Jag heter Mattias och jag är 8 år. Jag kallas Matte, det har jag gjort sedan jag var väldigt liten. Jag har tre syskon. Elin, Matilda och Rut. Elin är två år mindre än mig. Matilda

Läs mer