KONTAKTEN /vr 3 Torsdagen den 27 februari 1992

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KONTAKTEN /vr 3 Torsdagen den 27 februari 1992"

Transkript

1 ICAs personaltidning KONTAKTEN /vr 3 Torsdagen den 27 februari 1992 POLLY on-line för ökad produktion Efterfrågan på chokladdragén Polly har i hög grad bidragit till att Svea Choklad flyttar in i nya fabrikslokaler om två år. Säljassistenten Catrin Stenmark ser till att godisomsätt-, ningen hålls uppe. Sidan 7

2 MARGARETA LINDBERG TEL. 021/ Köttbullar från Mora Den kom till sist i elfte timman - snön - förutsättningen för det som många runt om i ICAorganisationen i skrivande stund som bäst laddar för. Vasaloppet! Och när Du kära läsare läser det här så har du facit: Låg snön kvar? Fick Mora-Nisse iväg alla åksugna ICA-medarbetare från Oxberg? I alla år har IFK Mora arrangerat loppet och ända fram till talet var loppet öppet bara för manliga skidåkare och tunga sådana, inte bara bokstavligen utan där fanns namn som kranskullan kände igen år från år. ICA-öppets egen starter, Mora-Nisse, i Vasaloppets segerlängder kallad N. Karlsson hade sin storhetstid på 40- och 50-talet när han år efter år var självklar segrare. Varje år börjar vi alla oroa oss för om loppet ska bli av eller inte. Ska det komma snö eller ej? Visst var det bättre förr, då var det vinter också när det var vinter i almanackan. Eller? Faktum är att Vasaloppet varit inställt på grund av snöbrist bara tre gånger. Och två av dem ICA Partihandel AB Thomas Fahlgren, för närvarande marknadschef inom region Norr, kommer att övergå till en befattning som produktchef inom marknad/inköp i Bromma. Thomas kommer att arbeta inom Per-Axel Folckers varugrupp Kolonial icke livs och tillträder sin nya tjänst inom kort. Göran Ström efterträder Thomas Fahlgren som marknadschef. Göran kommer närmast från en befattning som DC-chef i Uppsala efter nedläggningen av DC Gävle där han blev DC-chef i samband med organisation -90. Dessförinnan var Göran försäljningschef inom Findus Broker och före det produktchef inom Specialvaror på ICA Hakon. var i början på 30-talet! Och kanske har det flera gånger än - 89 varit ivriga snöskottare längsspåret från Salen till Mora, som gjort tävlingen möjlig. Det började Och initiativet till Vasaloppet kom faktiskt från ICA-staden Västerås - från Anders Pers, då chefredaktör på Vestmanlands Läns Tidning och med rötter i Dalarna. Varför inte köra samma väg som Gustav Vasa gjort fyrahundra år tidigare fast i motsatt riktning? Gustav Vasa var ju på flykt mot Norge, och alldeles ensam i det allra första Vasaloppsspåret. För ungefär 25 år sedan svepte Stora Motionsvågen över landet och svallen finns kvar än i dag. För Vasaloppets del betydde det en kraftig utökning, Vi fick Tjejvasan, vi fick Öppet Spår och naturligtvis var det traditionella Vasaloppet kvar! Och IFK Mora fortsätter att arrangera och klarar av det år efter år med hjälp av klurigt okonventionella lösningar. Eller vad sägs om att tillfälligt öppna nedlagda järnvägen mellan Oxberg och Mora för persontrafik? Ta över skogsbolagets kommunikationssystem för I en dag så att alla arrangörer kan stå i kontakt med varandra? Att fixa påsar i olika färger för del-1 tagarnas persedlar och ryggsäckar och lyckas få rätt påse till rätt person på rätt skola där dusch och utspisning erbjöds efter loppet! För IFK Mora har I satt en ära i att alla deltagare skall kunna äta sig mätta efter j de 89 kilometrarnas ansträngningar i spåret. Det räcker inte bara med blåbärssoppa och kaffe! Men ett år höll Vasaloppet på I att stupa på köttbullarna. Det stora samtalsämnet i Dalarna det året var vem som skulle leverera köttbullarna. För vid det ] här laget hade Vasaloppet vuxit, till storindustri och sponsorerna stod i kö för att få sin beskärda del av uppmärksamheten. I alla år hade basen för köket serverat köttbullar från ett Moraföretag. Men just det här året hade styrelsen bestämt att ta de eftertraktade bullarna från ett sponsorföretag. Då blir det ingen mat sade köksbasen bestämt. Så Moraföretaget fick åter det hedersamma uppdraget att trilla köttbullarna! 0m matkultur för butikerna "Ta vara på invandrarnas matintresse" heter en åttasidig broschyr för butikerna. Den är tänkt som ett komplement till årets väggalmanacka från ICA-handlarna som har "Andra kulturer i Sverige" som tema. Den nya broschyren ger tips om hur butiken genom att kunna mer om olika matkulturer också kan tillgodose alla nya svenskar som är närma re en miljon, i deras be hov vid matinköpen. Broschyren har producerats av ICA Informationsservice i samarbete med Gunnevi Bonekamp på Snabbfakta om handel Den totala dagligvaruförsäljningen var ca 159 miljarder kronor Det var en ökning mot föregående år på ca 6,7 procent. Volymökningen var totalt ca 1,2 procent. För butiksgrupperna var volymförändringen inom ICA-handlarna en ökning med Wezäta, som gjort almanackans sammanställning av de största invandrar/flyktinggruppernas kultur, bakgrund, seder och matvanor. 2,5 procent,med fem procent för D-gruppen. En minskning noterades för Konsumentkooperationen på 1,5 procent och för Johnson-Sabagruppen på 2,5 procent. Nu finns en sammanställning av preliminära siffror kring dagligvaruhandelns utveckling under 1991 att tillgå. Det är ICA Informationsservice i Västerås som tillhandahåller trycksaken, som också finns i en tysk och en engelsk version. Mer fakta och slutgiltiga siffror beräknas utkomma i maj. IC^KONTAKTEN Nr Friskare eller sjukare när företagshälsovården avregleras? Flexibel hälsovård med slopade statsbidrag Företagshälsovården står under omvandling. Nu är det fritt fram för företagen att själva bestämma i vilken mån de ska satsa på hälsovård som blir dyrare när statsbidragen slopas nästa år. Det här kan få stora konsekvenser, såväl för Företagshälsovårdscentralerna som för de anställda i företagen. Regeringen har föreslagit att statsbidragen till företagshälsovården slopas från och med nästa år. Samtidigt sägs arbetsmiljöavtalen mellan SAF och LO respektive PTK upp till halvårsskiftet, vilket innebär att hela företagshälsovården avregleras. Företagen får större frihet att själva bestämma över sin hälsovård. Kommer detta att innebära att vissa företag drar ner på den förebyggande hälsovården? Ja, det tror många bedömare: -Speciellt små kontorsföretag utan allvarligare arbetsmiljöproblem kan komma att ompröva sina hälsovårdskostnader, tror Jan Parke, läkare vid Företagshälsovårdscentralen'i Täby. -Våra tjänster blir 25 procent dyrare i och med att statsbidragen försvinner. Självklart kommer då företagen att försäkra sig om att inte betala för något de inte behöver eller vill ha. Vinner på frisk personal Men det finns mycket som talar för att företagen satsar på förebyggande hälsovård även framledes. Sedan förra året har arbetsgivaren ett direkt rehabiliteringsansvar. Om någon anställd är sjuk mer än fyra veckor i följd eller under kortare perioder mer än sex gånger per år, ska en utredning göras för att ta reda på orsakerna. Från och med den första januari i år står arbetsgivaren också för de första två veckornas sjukersättning. Tillsammans med det ökade rehabiliteringsansvaret kan dessa utgifter bli mycket betungande för företagen. De har alltså allt att vinna på att personalen har en god hälsa. Även om alla inte ser kopplingen mellan förebyggande insatser och frisk personal... -De stora företagen inser redan idag vikten av förebyggande hälsovård och en god arbetsmiljö. De kommer att fortsätta att utveckla sin företagshälsovård. Problemet är de mindre företagen som är föga intresserade och lär bli ännu mer ointresserade, Samarbete med posten när avtalen upphör och tjänsterna blir dyrare, säger Gunder Parenmark, läkare på centrum för rehabforskning vid Jönköpings länssjukhus och tidigare företagsläkare på Husquarna. Fler förtidspensioneras? Han befarar att många mindre företag helt och hållet kommer att strunta i de förebyggande åtgärderna, när statsbidragen slopas och att det i sin tur kommer att ge utslag i form av fler långtidssjukskrivningar och fler förtidspensioneringar. Han tror också att antalet Företagshälsovårdscentraler - idag cirka kommer att halveras. -Framförallt mindre centraler på små orter. Det kan också bli en ökad specialicering på området. Serviceföretag som erbjuder enbart ergonomisk rådgivning, enbart rehabilitering, enbart hälsokontroller och så vidare kan komma att se dagens ljus: -Vi som driver kompletta företagshälsovårdscentraler kommer att få nya ägarformer. Många blir förmodlingen liksom vi personalägda. Vi tvingas också bli mer flexibla och mer kundanpassade, säger Jan Parke. -Det gäller att kunna erbjuda kundföretagen skräddarsydda tjänster. Här i Täby har vi redan hunnit långt med detta och har en rikhaltig "meny" som kunderna får plocka ifrån. Hälsovård konkurrensvapen Det kommer alltså att bli en ökad konkurrens bland företagshälsovårdscentraler och andra serviceföretag som kan tänkas komma in på marknaden. Företag som är på bettet kan framöver beställa fram en mycket bra företagshälsoservice. Vad har man då för inflytande som anställd? Ja, om vi bortser från dagens konjunkturläge, bör man naturligtvis ta med företagens hantering av de här frågorna i sin bedömning av hur pass attraktiv en arbetsplats är. Sköter ett företag inte arbetsmiljön och den förebyggande hälsovården på ett tillfredsställande sätt, blir det ett minus i kanten. Dessa företag får helt enkelt svårt att rekrytera personal. Dessutom är skyddsombuden fortfarande de anställdas representanter i arbetsmiljöfrågor och ska se till att företaget lever upp till arbetsmiljölagen, enligt vilken arbetsgivaren har ett aktivt ansvar i förebyggande syfte. Tove Gyllenstierna ICA-handlare kan bli aktuella att också ge sina kunder postservice. I de fall där Posten ska förändra sin service, har Posten och ICA Handlarnas AB i samverkan med ICA Detaljhandel AB, träffat ett samarbetsavtal. Det är ICA-handlare i både glesbygd och städernas ytterområden som kan komplettera sin butik med postservice. Idag har ett 70-tal ICAhandlare postservice i sina butiker. En kommitté följer och utvecklar samarbetet mellan ICA-handlarna och Posten, som också svarar för nödvändiga investeringar och utbildning.

3 IC^KONTAKTEN Nr IC A-konsult i ny sektion på Skolan Nya ICAskolan/ICA Utbildningar AB går mot ett händelserikt år. Sedan starten vid omorganisationen ICA 90 har man succesivt arbetat på att utveckla ett utbildningsprogram som man avser att ytterligare förbättra under året. Förutom utbildning inom ICA-organisationen ger man sig nu också ut på den externa marknaden - fabrikanter, leverantörer, fackhandel och systerföretag i andra länder. ICA Konsult Utbildning lämnade vid årsskiftet 91/92 ICA-förlaget och ingår nu i vår nybildade tredje sektion Extern marknad, säger VD för Nya ICA-skolan/ICA Utbildningar AB, Sveneric Johansson. Förra året övertog ICA Detaljhandel ansvaret för driften av kursgårdarna i Billdal och Västerås och ICA-skolan betalar numera hyra efter nyttjandegraden. Sedan årsskiftet 91/92 har ICA Detaljhandel också i sin nya områdesorganisation ansvaret för rekrytering till och försäljning av Nya ICA-skolans butiksutbildningar. Det fasta utbildningsutbudet har bantats med 18 kurser från 52 till 34. Delvis har detta kompenserats med DAX-programmet. -Dessa förändringar sammantaget har inneburit att vi kunnat ta bort våra regionala konsulter och minska vår arbetsstyrka med totalt sexton personer, säger Sveneric Johansson. Flertalet av dem har erbjudits andra arbeten inom ICAorganisationen och de övriga har med något undantag fått jobb på den öppna marknaden. Nya lokaler Under året kommer Nya ICA-skolan att flytta från sina lokaler i centrala Västerås till Sjöhagsområdet där en renovering och mindre ombyggnad av gamla Hakonsgården påbörjats. -Nu arbetar vi vidare med att utveckla former för distansutbildning och arbetsplatsförlagd utbildning, säger Sveneric Johansson vidare. Vi vill kunna erbjuda utbildningen på den egna arbetsplatsen som en del i arbetet eller på distans - ett sätt att spara pengar både för butiker och bakomvarande led. Beträffande den planerade utvecklingen på utbildningsområdet säger Sveneric Johansson: -Här kommer naturligtvis den nya tekniken och de möjligheter som den erbjuder in som ett intressant hjälpmedel. Några frågor som vi för närvarande har under luppen är *Vilka ämnen/områden är speciellt lämpade för distansutbildning? * Finns det områden vi inte klarar av idag där ny teknik är ett verktyg? Vilka möjligheter erbjuder de nya datanät som just nu utvecklas inom ICA-organisationen? Läget på den svenska arbetsmarknaden har medfört att Nya ICA-skolan fått ett antal uppdrag från Länsarbetsnämnder. I Västmanland genomför man en butiksutbildning under 40 veckor och en liknande utbildning är på gång i Fagersta. -Vi har också startat lagerskolan för Länsarbetsnämnden i Stockholm och diskuterar med dem även en ettårig utbildning med handelsinriktning, säger Sveneric Johansson. -På utvecklingssidan kommer i juni att anordnas ett EGseminarium för ICA-handlare och beslutsfattare inom ICA, så vi ser framtiden an med stor tillförsikt, säger Sveneric Johansson avslutningsvis. Vi ska fortsätta att leva upp till vår affärsidé att vara ICA-butikernas och huvudbolagens bästa alternativ vid köp av tjänster vad beträffar utbildning och kompetensutbildning och därmed bidra till ICA-verksamhetens fortsatta positiva utveckling. Storkökslager från Uppsala till Årsta Ett 40-tal medarbetare varslas om uppsägning vid DC Uppsala då storköksgrossisten Hakongruppens distributionslager överläs av Jeppson & Co och flyttas till Årsta. 20 medarbetare inom chaufför- och lagersidan har erbjudits flytta med verksamheten till Årsta. -Just nu har vi en enkät ute bland de berörda på DC i Uppsala, säger Göte Andersson, personalchef vid ICA Partihandel Öst i Stockholm. Vi vill gärna behålla den kompetensen som dessa medarbete utgör och hoppas att de hellre väljer att pendla framför att gå arbetslösa. En arbetsgrupp är tillsatt för att hålla kontakt med dem som riskerar att bli friställda och komma fram till lösningar. Lagret förändras på DC Linköping Tre avdelningar på DC Linköping, styckningsavdelningen, ostpaketeringen och fryslagret, kommer under året att avvecklas eller flyttas. Beslutet, som tagits av styrelsen i samråd med fackklubbarna, innebär att totalt tio personer kommer att sägas upp. Samtliga har erbjudits andra arbeten och åtta har accepterat. DC Linköpings lager kommer under åren att genomgå en genomgripande förändring. Styrelsen har nu bestämt att tre avdelningar avvecklas enligt följande: STYCKNINGSAVD. avvecklas senast under maj Orsaken är att en sådan anläggning ine längre behövs eftersom styckningen numera ombesörjs av leverantörerna. -Anläggningen var perfekt 1972 när den byggdes, men är idag otidsenlig, kommenterar Jan Ivarsson, transportchef och medlem i ledningsgruppen. Numera har man nya förpackningsmetoder. Två personer berörs. Båda har erbjudits arbete på kött- och charkavdelningen men har avböjt. OSTPAKETERINGEN kommer att uppgå i ett centralt färskvaruförctag inom ICA och ska avvecklas någon gång under Jan Ivarsson: -ICA-styrelsen bestämmer var ostpackarna ska ligga men något definitivt beslut är ännu inte fattat. Vi har kapacitet här men däremot inte tekniken. Det skulle medföra för stora investeringar att förlägga ostpacken hit. Två personer berörs och båda har erbjudits och accepterat andra arbeten. FRYSLAGRET är redan flyttat till Smålandsfrysen i Växjö. Orsaken till den snabba flytten är att den ligger som en propp i vägen för den ombyggnad som är tänkt för färskvaror. -Vi vet ännu inte hur frysutrymmena ska ligga i framtiden så det här är en tillfällig lösning, säger Jan Ivarsson. Det är möjligt att fryslagret kommer tillbaka hit men i så fall till en fristående byggnad. De sex personer som berörts av flytten har redan börjat arbeta på andra ställen. Positiv inställning -Det känns bra att vi kommit så här långt på väg, sammanfattar Jan Ivarsson. Inom ledningsgruppen har vi jobbat hårt sedan i höstas för att hitta acceptabla lösningar för hur DC Linköpings lager ska se ut i framtiden. Alla har fått vara med och tycka och nu finns ett grundförslag som tyder Rickard Ihrestam, klubbordförande, Handels: -Det är naturligtvis alltid tråkigt när arbeten läggs ner men avsikten är ju att skapa nya arbeten på längre sikt. Jag tycker att ledningsgruppen i stort sett handlade rätt. När Sverige ser ut som det gör är det nödvändigt att vidta sådana här åtgärder. Bo Larsson, ostpacken: Just nu känns det väl inte så positivt. Vi kommer att sälja mindre. Samtidigt får man kanske säga att det är ett steg i rätt riktning. För min egen del vet jag inte riktigt vad som kommer att hända, men jag är 60 år och tror säkert att allt kommer att ordna sig. -Den slutliga lösningen pä DC Linköpings lagerändringar är nära, tror Jan Ivarsson, transportchef och medlem av ledningsgruppen. på att den slutliga lösningen är nära. Jag tror man kan säga att den här ombyggnaden i sin helhet uppfattats positivt av de allra flesta. Flytten till Växjö gick.till exempel fantastiskt bra genom att hela personalen ställde upp till hundra procent. Vi hade litet problem, bland annat med att vi fått jobba med två olika datasystem, men de är lösta nu. Text och bild: Sven Wesstrmn Ombyggnader, avvecklingar och flyttningar av befintliga lokaler blir för det mesta ett orosmoment i det dagliga arbetet för de anställda. På DC Linköping har man just inlett den sene ingrepp som kommer att äga rum under åren Så här tycker några av de inblandade om vad som pågån Jan-Olof Carlsson, fryslagret: Jag har redan bytt jobb och eftersom det här är min första dag på det nya är det kanske litet för tidigt att yttra sig om för och nackdelar. Den här lösningen kan bli bra men min personliga uppfattning är trots allt att man borde ha byggt ut vår egen frys,.

4 IC\K0NTAKTEN N r3i992 Intressant kronor fick Personalens Intresse på Ellos in under 1991 genom att sälja returpapper. Gruppen subventionerar bland annat motionskort till personalen för dessa pengar, uppvaktar vid 50- och 60-årsdagar,, köper blommor, bidrar till sport och konst, revymakeri och personalfester inom företaget. Pengarna räckte också till bidrag till Cancerfonden, Reumatikerförbundet och Rumäniens Barn. Personalens Intresse-grupp består av representanter från företaget och fackföreningarna. Ellos Express Paketdistribution via ICAbutiker har blivit allt vanligare under året som gått. Nu finns detta snabbleveransalternativ på 47 platser över hela landet och fler är på gång, läser vi i Inside. Dessutom ska också Ellos Express testas i Norge. Konceptet ska vara detsamma som i Sverige, men utlämningsstationer blir Statoils bensinstationer. Test Alla Ellosanställda kommer att erbjudas att testa sin kondition. Det är Ellos IF och Företagshälsovården som erbjuder testet som utförs på datoriserad ergometercykel programmerad med testpersonens uppgifter. Testet ska ta tio minuter och resultatet får man direkt på en remsa. Tillsammans med personliga råd om hur man kan göra något åt resultatet om det behövs. Testet ska följas upp efter ett halvår. Tårta ICA Signalen och ICA Stop i Linköping bjöd alla medarbetare på DC Linköping på tårta i mitten på januari. Detta som ett tack för ett bra jobb och fin service under helgerna! Miljökampanj DC Örebros miljökampanj avspeglar sig i Fredagsbladets ruta som i veckan handlade om kompostering. Att ta tillvara hushålls-och trädgårdsavfall är en gammal metod att vårda miljön. Genom att låta avfallet brytas ner och förmultna kan det så småningom återanvändas som jordförbättringsmedel. Större delen av personalen vid ICA Special AB samlad i Kallebäckshuset för att guidas runt av logistikchefen och guiden för kvällen, Ronny Ivarsson t h. Avspark för specialbolaget Den 30 januari arrangerades en "kick off" för ICA Specialvaror AB. Inbjudna var alla ca 170 anställda, som nu fick en möjlighet att träffas. Efter en rundvisning i Kallebäckshuset, dit huvudkontoret är lokaliserat, äntrade alla bussar för vidaretransport till ICA-gården i Billdal, söder om Göteborg, dit huvuddelen av programmet var förlagt. Under eftermiddagen bjöd programmet på presentationer av det nya Specialvarubolaget och på pep-talk av VD Bengt Eliasson och på kvällen blev det middag och dans. Stämningen var mycket uppsluppen och positiv och arrangemanget var mycket uppskattat. Tilläggas bör att en jour för beställningar fanns både i Västerås och i Göteborg. Det är på dessa orter som lager och ordermottagning för specialvarorna finns. Något att bita i -Avsparken är som del två av en tvåstegsraket; steg ett var lokaliseringen till Göteborg, och nu går arbetet igång i den nya konstellationen beskriver Bengt Eliasson. Han har nu fungerat som VD i ett halvår och tycker att ICA är en intressant utmaning. Erfarenheter från olika chefspositioner i det internationella företaget Black & Decker går att applicera på ICAs ovanliga företagskonstellation där kunden och ägarna är samma personer. Bengt Eliasson liknar det gärna vid: "Ett stort äpple att bita i, men det smakar gott". Under Hela hösten har det gamla specialföretaget fungerat parallellt med det nya och efterhand kommer man att ytterligare marknadsanpassa sortimentet. Kundgruppen är ytterst heterogent sammansatt, dvs ICA-butikernas behov skiljer sig. Butiksstorlek, konkurrens och regionala olikheter kräver olika koncept. -Det ingår i vår nya affärsidé De lärde om nya arbetsmiljölagen Chefer och arbetsledare vid ICA-Förlaget i Västerås har under två endagsseminarier utbildats i arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön. Karin Stråhle från HAO, handelns och tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation, höll i informationen om nyheterna i arbetsmiljölagen, både de som redan trätt i kraft vid årsskiftet och de förändringar som kommer vid månadsskiftet juni/juli i år. De nya sjuklönereglerna och lagstiftningen om rehabilitering togs upp, liksom information om den nya lagstiftningen om arbetsmiljö. Personalchefen Nils Gustav Forssén informerade om vad som gäller för arbetsledare/chefer i arbetsmiljöfrågan på förlaget och presenterade ett förslag till arbetsmiljöpolicy. Han påminde också om rapporteringsskyldigheten till Yrkesinspektionen vid olycksfall och tillbud, rutiner för uppföljning av arbetsskador samt rutinerna för hantering av farliga ämnen vid förlaget. att vara mer kund- och butiksinriktade meddelar Bengt Eliasson. Mycket av arbetet kommer att gå ut på att hitta rätt sortiment för dem. Direktkontakt Det finns en del nyheter i organisationen; kunden kan via ett 020-nummer ringa direkt till butiksservice i Västerås, som är lagerort i region norr, eller till Göteborg om butiken ligger i region syd. Det blir både billigare och effektivare för kunden och om det uppstår problem kan de lösas av dem som orsakat dem direkt genom att inga mellanhänder finns inblandade. I försäljningsorganisationen finns f n 17 utesäljare och 4 innesäljare för norra regionen och 20 respektive 2 i den södra. De och de andra medarbetarna i Göteborg och i Västerås ska borga för en resurskoncentration, en ökad närhet och en ökad tillgänglighet för kunden - ICA-handlarna. -Vi ska bygga en vinnarbil säger Bengt Eliasson och visar en Mer kund- och butiksinriktning ingår som en del i vår nya affärsidé, säger VD för ICA Specialvaror AB, Bengt Eliasson. bild på en racerbil. Det nya specialvarubolaget är en ny kaross på ett gammalt och bra chassi, med ny turbomotor och fulltankad med ny bensin! Maud G Hållbus Karin Stråhle, HAO, Åsa Hultefors och Nils-Gustav Forssén, ICA Förlaget, informerade om den nya arbetsmiljölagen.

5 IC^KONTAKTEN Nr Inträdet i EG ökar konkurrensen: ICAs traders jobbar med importvarorna Importvarorna intar en allt större plats i ICAhandlarnas sortiment. Urvalet sker dock ingalunda slumpmässigt. På ICA Partihandels huvudkontor i Bromma finns Dagligvaror Import, vars huvudsakliga uppgift är att se till att ICA-handlarna erbjuds rätt varor till rätt priser och där tas besluten. Importavdelningens målsättning är kristallklar: -Våra ICA-handlare ska vara bäst i Sverige, även på importvaror. Ribban ligger högt inom företaget, säger inköpschefen Mats Ekström. Importen av dagligvaror omfattar cirka 700 artiklar och ökar kontinuerligt. Den ökande efterfrågan på importvaror förklarar Mats Ekström så här: -Ett rikt sortiment ger framför allt ICA-handlaren en god profil och lämnar samtidigt utrymme för lokala aktiviteter. Importvarorna är dessutom oftast billigare i inköp än motsvarande svenska varor. Volymökningen bidrar till en ökad försäljning och attraktiva och prisvärda importvaror skapar goodwill för handlaren. Brett kontaktnät Till importavdelningens huvuduppgifter hör att ständigt försöka komma i kontakt med nya leverantörer. För detta utnyttjar man bl a tidigare leverantörer, ambassader och mässor. Många leverantörer hör också dagligen av sig medelst brev, telefon och fax. -Vi arbetar aktivt och sitter inte och väntar på att något ska hända, säger Mats Ekström. Vi jagar heller inte enbart lågpriser utan vi ska också ha högsta möjliga kvalitet på våra varor. ICA Import omsatte under 1991 cirka 600 miljoner och den siffran förväntas stiga till 700 mkr under Konserver, djupfryst, pasta och ris dominerar importmarknaden, som omfattar både egna och leverantörernas märkesvaror. Hemma bäst Med jobbet som importör följer med nödvändighet många och långa resor. Kanske dock inte så många och så långa som man i allmänhet föreställer sig. Mats Ekström förklarar: Till final i tävling ICA-nyheter och Svensk Tennis har gått till final som två av fem tidningar i tävlingen årets facktidning Det är föreningen Svensk fackpress som utlyst tävlingen. Juryns motivering för ICA-nyheter lyder: "En kraftfullt redigerad och välbalanserad nyhetstidning för en stor organistion med spridning och läsare i hela handeln. Dagstidningens grafiska grepp har på ett ovanligt professionellt sätt förts över till facktidningsområdet." För Svensk tennis lyder motiveringen: "Den första tidningen för alla som spelar tennis serverar sitt innehåll på ett intresseväckande sätt. med konsekvent layout, där ingenting får stå ivägen för läsbarheten, och en blandning Mats Ekström, chef för ICA Partihandels dagligvaruimport i Bromma räknar med att omsätta 700 mkr under Personligen har jag cirka 80 resdagar om året men en varugruppsansvarig klarar sig med resdagar per år. Anledningen är främst vår mångsidighet. Den gör att samma person på en och samma resa kan göra upp affärer inom flera områden. Dessutom är vi bättre tekniskt utrustade att göra affärer på hemmaplan. På resor är man bunden till vad som just händer. Få mellanhänder Kontakterna mellan ICA Import och leverantörerna handhas av s k traders och deras assistenter. Erik Wirell är trader och han berättar för ICA-kontakten: av råd och anvisningar, idolintervjuer och klokt hanterat "rutinmaterial" ser den ut att vara väl anpassad till sin stora målgrupp." Övriga nominerade tidningar är Alkohol och Narkotika, Privata Affärer samt Tendenser. Vilken av de fem som kommer att tilldelas årets utmärkelse tillkännages vid utdelningen vid factus årsmöteslunch den sista mars och det kommer att bli kulturminister Birgit Friggebo som delar ut priset. -Vår uppgift är att bevaka varor och köp och vi köper direkt utan mellanhänder, även frakter. Det känns tryggt att äga varorna redan när de lämnar leverantören. De resor vi gör är korta men intensiva. Vi jobbar mycket åt varandra, i synnerhet på längre resor. Reser t ex storhushåll till Kina så förhandlar de även åt oss och tvärtom. Vi svarar inte bara för inköp utan även för försäljning mot DC. Maria Friberg jobbar som assistent till Erik fram till 1 november då hon själv blir trader: Det ska bli spännande, säger hon. Som assistent ser man till att godset kommer hem men som trader får man själv dra upp riktlinjerna för handlingsprogrammet. EG-steget Snart tar Sverige steget in i EG. Helt visst kommer inträdet att medföra en del förändringar för importhandeln. Vilka förändringar kommer det att bli? Blir de positiva eller negativa? Vi frågar Mats Ekström: -För oss innebär inträdet i EG att Sverige inte längre blir vår hemmamarknad. Exportörerna i Europa ligger i startgroparna. Det är viktigt att inse att vi blir konkurrensutsatta i en annan omfattning. Man kan dock säga att anslutningen till EG är av positiv karaktär. Inte minst därför att vi tittar ut över gränserna och ser vad som finns. Det är ett måste om vi vill vara konkurrenskraftiga. Text och foto: Sven Wesström Maria Friberg, blivande trader och Erik Wirell, trader, förmedlar kontakterna mellan ICA Import och leverantörerna. Pimplare Sju deltog i fiskesektionens vid DC Linköping pimpeltävling i Risebo i slutet av januari. Stig "Lima" Linden vann med en abborrfångst på 2,7 kilo. Närmast efter vinnaren kom Lars Lundberg med en fångst på 2,2 kilo. Plastinsamling Fyra ICA-butikcr i Östergötland är med i en test för insamling av plast för återanvändning. Det är norrköpingsföretaget Rosenlew som under en period, vecka 6-25 kommer att hämta plastavfall i butikerna. Efter en utvärdering kommer samtliga butiker kopplade till DC Linköping att samla in plast under resten av året. Efter ytterligare analys och beslut flyttas projektet sedan över till Växjö, läser vi i Sydost-bladet. Frysflytt Ett tiotal medarbetare vid DC Linköping ställde upp i helgen månadsskiftet januari/februari och flyttade fryslagret till Smålandsfrysen i Växjö. I Sydostbladet får de både tack och beröm för sitt arbete. Hädanefter sköter Växjö inköp och expedition av frysvaror för DC Linköpings räkning, medan försäljningen ännu sköts från Linköping. Under 1992 beräknas Smålandsfrysen leverera varor för ca 350 miljoner och därmed bli landets största frysenhet. Blomkål Från USA per container, från Italien och Frankrike kommer blomkål till låga och sjunkande priser, läser vi i Varunytt från ICA Frukt & Grönt. Den franska kvalitén är inte helt bra på grund av dåligt väder i Bretagne. Man meddelar också apropå mattidningen "Allt om Mat"s artikel om grönsaker från Fjärran Östern att alla grönsaker som nämns finns i ICAs sortiment. Kreativiteten Att släppa loss kreativiteten kan resultera i femton olika sätt att öppna en kartong utan att skära sönder innehållet, läser vi i Inside från Ellos. Där har Jack Norlin som ett led i att utbilda arbetsledare i att handskas med förslagsverksamhet, hållit föredrag om hur man arbetar upp sin kreativitet.

6 Hjalmar Blomqvistgruppen AB: IC\K0NTAKTENNr3i992 ICAKONTAKTEN Nr POLLY kräver nya maskiner -All strukturomvandling har kostat mycket pengar samtidigt som marknaden varit upp och ner. Det finns dock ljuspunkter, DUKA-divisionen exempelvis, som fungerat mycket väl och haft god lönsamhet. Så sammanfattar Göran Lindblad, VD för Hjalmar Blomqvist Gruppen AB i Linköping, utfallet av det första verksamhetsåret. Nu ser han fram mot ett mera stabiliserat Det har hänt mycket inom Blomqvist-gruppen under det första året Man har haft många bollar i luften och resultaten har varit skiftande. -Låt oss från början kallt konstatera att resultatet inte blivit vad vi hoppats på, säger Göran Lindblad. Felbedömningar Den stora satsningen på NK Glas, Porslin och Kök som en division i Blomqvist-gruppen är ännu inte helt utvärderad men den kommer att "bekänna färg" under Första året har varit mycket tufft och det verkligt tuffa har varit omställningsprocessen från ett varuhus till ett "vanligt" detaljhandelsföretag, kommenterar Göran Lindblad. Processen har varit jobbig för såväl företag och personal som kunder. Vi gjorde också en del taktiska felbedömningar då det gällde sortimentinriktningen på köks- och presentavdelningarna. Till detta kan också sägas att konstsalongen, som NK haft som hörnpelare i sitt koncept, totalt sackade ihop efter oljekriser och finanskrascher och lämnade efter sig ett omsättningsbortfall på tio miljoner kronor. DUKA positivt Lyckligtvis fanns det också mycket under 1991 som inte gick snett. DUKA-divisionen exempelvis. Det är den division man hunnit längst med och den ligger på rätt lönsamhetsnivå. -Vad som också känns skönt inför 1992 är att vi kommit så långt med ICA Glas & Porslin. Det är för övrigt ett måste för att visa ICA-organisationen ett lönsamt sortiment och fortsättningen blir spännande. Det som hände 1991 är numera historia och idag ser man bara framåt. Servicefunktionen för de fyra operativa divisionerna plus ekonomi och lager har man redan börjat rationalisera genom att slå samman organisationerna av DUKA i Sollentuna och Stock- Starkt sortiment ger ökande omsättning -ICA är numera vår huvudkund och vår målsättning just nu är att ställa om Hjalmar Blomqvists gamla grossiströrelse och anpassa den till ICAs butiksnät. Beviset är ICA Glas och Porslin i Linköping, en division som grundades för knappt ett år sedan. Mikael Gad är divisionsansvarig och f n fullt sysselsatt med att lägga upp planerna för den framtida verksamheten. ICA Glas & Poslin har f n 20 anställda i Linköping. Omsättningen under 1991 uppgick till 81 mkr, men den -Hjalmar Blomqvist Gruppen har haft ett tufft startår men framtidstron är stor, konstaterar VD Göran Lindblad. Mexikanskt ska det vara i år. Här visar ICA Glas & Porslins produktchefiundwall t v och Tom A lexandersson upp det allra senaste på keramikfronten. Fat och kaktusar i keramik ska i fortsättningen säljas med ensamrättutikerna tillsammans med mexikansk mat som exempelvis tacos. holm och flytta dem till Linköping. -Nästa steg i utvecklingskedjan blir att utnyttja ICA-bilarna för vår distribution och vi ska också begagna oss av det kommande ICA-nätet X-25, säger Göran Lindblad. ICA Redovisningsbyrå ska ta hand om vår redovisning och ICA-kortet ska gälla i alla ska öka avsevärt under Vi är övertygade om att vi ska kunna fördubbla försäljningen via ICA-handlarna, säger Mikael Gad. Vi arbetar med ett helhetsprogram som bygger på följande punkter: * Nytt produktprogram * Nytt förpackningsprogram * Butiksmaterial * Display och inredning * Information * Utbildning -Vår målsättning är klar och enkel, fortsätter Mikael Gad. Nämligen att öka lönsamheten för handlaren, förenkla hanteringen och förbättra avdelningens image i ICA-konceptet. Under det gångna året har man bl a sett över varulagret. Mikael Gad igen: -För ett år sedan hade vi artiklar i lager till ett värde av mkr. Årsskiftet hade det sjunkit till artiklar värda cirka 10.5 mkr. Vi ser nu framför oss att vi ska serva handeln med ett totalt utbud av artiklar plus ett tilläggsprogram på 600 artiklar för fackhandelsbetonade kunder. Testbutiker Det är inte bara teorier man DUKA-butiker. Slutet gott Blomqvist-gruppens andra år har knappt hunnit påbörjas men framtidstron är stor. Göran Lindblad förklarar avslutningsvis varför: -Det vi känner efter ett mycket tungt 1991 är tillfredsställelse rör sig med utan flera tester har gjorts i flera ICA-butiker. -På S-mässan i Borås den 24 mars ska vi presentera oss med en komplett butiksavdelning där vi visar upp den nya helhetsbilden. Målet är nu ett nytt, starkt produktnav, bestående av ett starkt grundsortiment med en minimering av antalet artikelnummer. -Sortimentet ska innehålla, ICAs märkesvaror, aktuella produkter, ett attraktivt kampanjsortiment och vassa klippvaror, säger Mikael Gad. Inom ett år efter starten ska vi presentera en ny helhet. Sortimentet är avsett att tillfredsställa alla ICA-butikers behov och styrkan ligger i att man kan anpassa sig till olika butikmarknaders krav. -Självklart kommer vårt sätt att sälja och nå olika kunder att omfatta allt från utskick och telefonbearbetning till mässförsäljning och butiksbesök. För delar av vårt produktutbud samarbetar vi därför med ICA Specials marknads- och säljfunktion, avslutar Mikael Gad. Text och bild: Sven Wesström över att efterfrågan och intresse för våra produkter ökat och vi hoppas vi ska klara av en vettig resultatnivå. Vad vi gör just nu kostar mycket pengar men det gäller att hålla ut. Det ska dock sägas att utan ICAs resurser hade vi aldrig haft en möjlighet att formulera den här strategin. -Idag är vi Skandinaviens dominerande inköpare av glas och porslin och som företagsledare hoppas jag kunna förvalta den positionen så att ägarna får en rimlig avkastning. Text och bild: Sven Wesström isionschefen Mikael Gad, i mitten, ska tillsammans med sina produkter Rolf Sundwall t v och Tom Alexandersson presentera en ny helhetslösför ICA Glas & Porslins säljprogram. En starkt stigande efterfrågan på Svea Choklads flaggskepp - chokladdragén Polly - har i hög grad bidragit till att man om cirka två år kan flytta in i nya verkstadslokaler. Polly har just nu tjugo procent av dragémarknaden och med hjälp av nya maskiner i nya lokaler räknar man med att kunna fördubbla tillverkningen. "På köpet" får personalen hela övervåningen på kvm till sitt förfogande. Byggnadslov är garanterat men kostnadskalkylen skall ses över innan bygget kan komma igång. För ett drygt år sedan bestämde man sig för att bygga ut Svea Choklad i två etapper. I den första etappen, som nu är avslutad lät man en entreprenör la hand om varuhanteringen medan man delade av det tio meter höga lagret i två våningar. I de nya lokalerna har man nu kunnat utöka produktionen av gelévaror. -Vi har nu utvärderat resultatet av genomförandet av den första etappen och funnit att allt hittills gått enligt planerna, säger produktionschefen Anders Slåhl. Inga flaskhalsar Nu räknar man med att startskottet snart ska gå för etapp två, den etapp som ska möjliggöra en fördubbling av Pollyproduktionen. Anders Slåhl: -Polly är vår populäraste produkt och en av de mest sålda dragéerna i landet. Vi hinner för närvarande inte med att producera tillräckligt mycket för att täcka efterfrågan. Den nya byggnaden, som totalt innefattar fyra våningar på vardera 1 0(X) kvin ska bl a omfatta en särskild Polly-avdelning. Hittills har det på grund av mellanlagring bildats flaskhalsar men nu ska hela tillverkningen ske oa-line. Stilen bibehålls Den nya byggnaden, som byggs på den nuvarande parkeringen kommer att sammanläii ka den nuvarande fabriken med det nuvarande kontoret För att tillfredsställa behovet av parkeringsplatser har man köpt 2 (XX) kvm tomtmark av en granne. Arkitekterna har i möjligaste mån sökt bevara det arkitektoniska intrycket av tidigare byggnader. Man kommer alltså att känna igen den gamla fabriken. Tre av byggnadens fyra våningar blir fabrikslokaler medan den fjärde och översta våningen byggs för personalbehov. Där kommer bl a personalmatsalen, som idag finns i kalla ren, att förläggas. Ett stort utrymme anslås till omklädningsrum med duschar och bastu enligt modern standard. Där kommer vidare att finnas sjukrum och där får också Livs fackklubb sin expedition. Vidare blir det stora utomhusutrymmen där man sommarlid t o m kan äta sin lunch. Byggstart i april? Nu väntar man alltså bara på klartecken från företagsledningen. Byggnadslov är redan garanterat men den kostnadsutredning som gjordes i samband med att bygget planerades har nu ett par år på nacken. Därför har man beslutat sig för att se över den innan man sätter spaden i jorden. Under förutsätt ning att kostnaderna fortfarande är antagbara bör det inte dröja länge innan man sätter igång. Före sommaren torde det bli. Text och bild: Sven Wesström -Man har försökt bibehålla något av den gamla arkitekturen i det nya huset, säger Anders Stähl, produktionschef på Svea Choklad < >in allt pir enligt planerna kommer Svea Choklad om två år att flytta in i nya fabrikslokaler. I den nya byggnaden kommer bl a hela övervåningen på kvm att inrymma både personalmatsal och överiga pcrsonalulrymmen. ICAkontakten har frågat några av de anställda vad de tycker om nybyggnaden: Kenneth Eriksson, klubbordförande, l.ivs: -Det finna I nackdelar med nybygget, men loidelama överväger. Möjligen kommer den nya fabriken att betyda tjugo nya jobb ocfa det ar natiiiligtvis bra. I n nackdel är ekonomin Den är det viktigt att upp. Ergonomin är också en viktig fakta som nu summas när man planerat foi de nya arbetsplatserna. Bengt I mull, arbetsledare, puckavdelningen: -Det verkar myckel Ina i ror del är riktigt att satsa pa nya lokaler nu och det ät ttl man kollat ekonomin. Det hela verkar väldig! funktionellt med ljusa fina och fräscha lokaler. Ingrid Karlsson, gelépacken: -Jag hoppas och tior att det blir bra. Det äi alltid trevligt au jobba i ljusa lokaler. Möjligtvis kan det bli litet Opel sonligt men det får vi väl se hur det blir med det. Kommer man bara ur den här lågkonjunkturen ordnar det sig säkert.

7 ICA-handlarna sponsrar Kvinnor Kan-mässan i Stockholm den maj 1992 Besök ICA-handlarnas monter och den femte Kvinnor Kan-mässan! Med kunskap, idéer och inspiration. Och massor av bra seminarier. Vill Du veta mera? Kontakta gärna Eivor Ström, ICA Detaljhandel AB, telefon Vi är med och formar framtidens handel

8 IC\K0NTAKTENNr Försäljaren blir husägare på heltid Under 1950-talet var köp, slit och släng-tänkandet populärt i Sverige. En som inte delade den uppfattningen var fruktsäljaren Sven Lundholm hos ICA i Mjölby. Möjligen bidrog den inställningen till att han så småningom hamnade på DC Linköping där han fortfarande sysslar med inköp och försäljning av begagnade varor, exempelvis butiksinredningar. Om några veckor går han i pension efter mer än 38 år inom ICA. Men det började som sagt i Mjölby. Huvudsakligen sålde den unge Sven Lundholm frukt men i arbetsuppgifterna ingick också att köpa in frukt. -Så småningom gick jag över som resande köpman inom Mjölby och skötte samtidigt Mjölby stads fruktinköp som telefonförsäljare, berättar han. Jag försökte också ett tag att driva en butik men det trivdes inte min fru med. För exakt 35 år sedan flyttade Sven Lundholm till Linköping och på den vägen är det fortfarande. Till att börja med var han telefonförsäljare men intresset gled mer och mer över till Special. De senaste 25 åren har han arbetat som butikskonsulent och som sådan tar han också hand om begagnade varor. -Jag minns att jag nästan grät när jag såg hur man slängde fullt användbara butiksdiskar på tippen. Det var då han i liten skala började handla med begagnade varor. Man arbetar inte riktigt på sama sätt längre. Han har fått förfrågan om han inte har någonting kvar att skicka till Estland men lagret är tömt och frågan är om det någonsin kommer att fyllas på igen. Fritidsfiskare. Om en dryg månad lägger Sven Lundholm av för gott, bl a på grund av omorganisationen på DC Linköping, löi den skull behöver han dock inte riskera att bli sysslolös. Han har ett eget hus och som husägare behöver lian inte sakna arbete under överskådlig framtid, -När jag flyttade till Linköping var det ont om lägenheter så jag fick köpa ett hus som inrymde inte mindre än sex lägenheter. Jag hade inte råd all låta underhålla huset utan fick sköta all renovering själv. Jag har snickrat och skruvat i hela mitt liv och det tänker jag fortsätta med. Skulle arbetsuppgifterna tryta i den egna kåken så har jag barn som alltid behöver hjälp med målning och tapetsering. -Finns det ingel annat än arbete som intresserar dig? -Jodå, föralldel, jag kan mycket väl tänka mig att fiska men det ska helst vara på sommaren. Tidigare dog fisken i Stångån. Tonvis av fisk flöt upp av syrebrist men nu har man satt rotation på vattnet så nu kan man dra både gädda och abborre där. Sven Wesström - Vi gympatränar bort stelhet och trötthet Köp, slit och släng är ingenting för Sven Lundholm. 125 år har han sysslat med att köpa och sälja begagnade varor. Om en månad går han emellertid i pension efter 38 år på ICA. Olegruppens veteraner gläder sig åt händelserikt år Full fart pä gympinggruppen efter arbetets slut. Fr v Pia Rahmqvist, Irene Hernborg, Kerstin Stolt, Sophia Ählström, Kerstin Gertner (delvis skymd), Britt-Louise Persson (ledare), Gunbritt Ählström, Gunnel Trygg och Lilly Svensson. Modernt kontorsarbete innebär ofta att tillbringa stora delar av arbetsdagen framför en dataskärm. Efter en sådan dag är det mänskligt att känna sig litet stel och olustig. Men det finns motmedel. På DC Linköping har en grupp tjejer tagit ett lovvärt initiativ. En gång i veckan träffas man efter arbetets slut och gymnastiserar i en timma. -Det är verkligen både skönt och avkopplande med en riktig genomkörare, säger Irene Hernborg som jobbar på ekonomiavdelningen och också är en av initiativtagarna till den här motionsrundan. -Vi har en fin gymnastiksal och tyckte det var synd att inte utnyttja den, säger Irene till ICAkontakten. Så vi tog kontakt med Britt-Louise Persson, som tidigare jobbade här men som nu sysslar med gymping och massage. Det behöver inte vara så komplicerat för att vara nyttigt. Tretton gånger ska man träffas under våren för att finslipa formen. -För tillfället är vi enbart tjejer, men det finns ingenting som hin- Irene Hernborg sitter för der mesta framför sin dataskärm pä jobbet. En timmas jymping varje vecka hjälper mot stelheten utan att ge någon träningsvärk. drar killar från att delta, berättar Irene vidare. Det förefaller dock som om de skulle vara mera intresserade av att bygga upp konditionen med hjälp av maskiner än med vanlig gymnastik. För övrigt finns det mycket annat att syssla med. exempelvis bordtennis och innebandy. Fritidsklubben betalar det mesta så själva behöver vi bara stå för en liten del av kostnaderna. Sven Wesström Sedan sist har vi fått ett brev från Olegruppens veteraner i Partille. Ordföranden Bengt-Åke Olofsson har sänt över årsberättelsen för 1991 och den tyder på att man inte är syslolösa i föreningen. Bland annat har man gjort en hel del resor under året. På Göteborgs-Posten skaffade man sig kännedom om hur en modern dagstidning kommer till och nästa utflyktsmål blev Göteborgs Kex AB i Kungälv. Hos Lithells i SköUersta fick man en lektion i konsten att göra korv i stora kvantiteter och som vanligt en trivsam utflyktsdag på köpet. Miljön är ju allas intresse idag och därför blev Avfallsvärmeverket i Sävenäs en givande upplevelse, skriver Bengt-Åke Olofsson. Årets sista utflykt gick till Felix i Eslöv, som inte bjöd på inlagd gurka men väl på sjötungsfilé. Som avslutning på ett aktivt år firade man sedan julens ankomst med en delikat jultallrik hemma i Partille där Olegruppens grundare Olof Ericson framförde Veteranernas tack. I sitt brev hoppas Bengt-Åke Olofsson få litet information framöver om hur andra veteranklubbar i landet har det och det är självklart att ICA-kontakten ställer upp och förmedlar upplevelser från resor och andra tillställningar.

9 10 IC\KONTAKTEN Nr VD-SEKRETERARE ICA Fastighets AB söker till huvudkontoret i Västerås en VD-sekreterare för arbetsuppgifter som korrespondens, interninformation, kontorsinköp, reseadministration, telefon/telfax, samt sammanställningar av underlag med hjälp av PC. Tjänsten ska tilltädas Lämplig bakgrund är gedigen sekreterarerfarenhet i kombination med en utåtriktad, positiv läggning. Kontaktperson är Bo Liffner som nås på telefon Sista dag för ansökan är ICA Fastighets AB Huvudkontoret Sjöhagsvägen Västerås SÄLJARE Meny Snabbgross AB, ningsenheten i Karlskrona, söker en telefon- och fältsäljare som kan butik i allmänhet samt butiksekonomi och som kan argumentera. För tjänsten som tillträds , krävs branscherfarenhet. Kontaktperson är Jan- Olof Bergström som nås på telefon Sista dag för ansökan är Meny Snabbgross Personalavd. Lyckebyvägen Karlskrona BUTIKSDATAKONSULT Avdelningen för butiksutveckling vid ICA Detaljhandel i Växjö söker för distrikten Jönköping, Kalmar och Linköping och för omgående tillträde en medarbetare som ska svara för installation och utveckling av ICAs butiksdatasystem. Arbetsuppgifterna kommer också att innefatta ansvar för underhåll och "Hot-Line"-verksamhet till de butiker som har system installerade. Arbetet som Butiksdatakonsult är mycket fritt och ställer stora krav på sökandens förmåga att planera arbetet och ta egna initiativ. Lämplig bakgrund är gediget butikskunnande och erfarenhet av ICAs butiksdatasystem. Kontaktperson är Martin Jonasson som nås på telefon Sista dag för ansökan är ICA Detaljhandel AB Butiksutv-/Köpmannautv Högsbyvägen Växjö FÖRSÄLJNINGSCHEF FÄRSKVAROR DC Södertäljes avdelning för färskvaror söker en försäljningschef för omgående tillträde. I arbetsuppgifterna ingår resultatansvar, att leda arbetet inom avdelningen, samt att ha nära kontakt med köpmännen. Lämpliga kvalifikationer är detaljhandelskunskap, god varukännedom, initiativförmåga, ledarförmåga och samarbetsförmåga. Kontaktpersoner är Kalle Mäkk och Jan Oldebring, som båda nås på telefon Sista dag för ansökan är ICA partihandel Öst AB Box Järna. KONSULENT SALJLEDARE TELEFONSALJARE INKÖPARE Storköksavdelningen vid BOB Industrier AB söker till Västerås med omnejd en konsulent som tillsammans med ICA Storköksgrossister inom området ska svara för försäljningen av BOB-produkter på storköksmarknaden. Tillträde Lämpliga kvalifikationer är ekonomisk utbildning och erfarenhet av försäljning till storkökskunder, samt att arbeta självständigt. Kontaktperson är Astrid Örhammar, som nås på telefon Sista dag för ansökan är BOB Industrier AB Johnny Granstedt Box Kumla Försäljningsavdelningen vid Heidenborg AB i Sundsvall söker för tillträde en medarbetare som ska ansvara för aktiviteter, leda och fördela arbetet samt samordna med säljkontoren på DC. Lämplig bakgrund är branscherfarenhet samt att vara resultatinriktad och en ledarförmåga. Kontaktpersoner är Arne Rösth och Esbjörn Habicht som nås på telefon , resp Sista dag för ansökan är Heidenborg AB Box Sundsvall Försäljningsavdelningen vid Heidenborg AB i Sundsvall söker en medarbetare för försäljning per telefon till våra kunder. Befattningen tillträds och kräver säljvana. Kontaktpersoner är Arne Rösth och Esbjörn Habicht som nås på telefon , resp Sista dag för ansökan är Heidenborg AB Box Sundsvall Inköpsavdelningen vid Heidenborg AB i Sundsvall söker en medarbetare för dagliga kontakter och inköp från leverantörer. Tjänsten tillträds och kräver förtrogenhet med sortimentet. Kontaktpersoner är Arne Rösth och Esbjörn Habicht som nås på telefon , resp Sista dag för ansökan är Heidenborg AB Box Sundsvall DC-CHEF Ledningen vid ICA Partihandel Öst AB söker för omgående tillträde en medarbetare som chef för DC Uppsala. I arbetsuppgifterna ingår att driva en konkurrenskraftig organisation, utvärdera marknadsföring, kostnadseffektivitet och kvalitetsmedveten logistiskt anpassad verksamhet. Lämpliga kvalifikationer är ekonomisk/teknisk utbildning, erfarenhet av företagsledning med budgetoch kostnadsansvar, samt god kännedom om livsmedelsdetaljhandel. Kontaktpersoner är Fabian Wrede och Göte Andersson som båda nås på telefon Sista dag för ansökan är ICA Partihandel Öst AB RB Personalavdelning Box Johanneshov SALJES SLALOMPJÄXOR 1 par, storlek 36 av märket Salomon. SKIDBYXOR 1 par mintgröna, storlek 140 cl. Lennart Mårtensson VINTERDÄCK på fälg till Volvo 740. Använda en säsong. Magnus Wallberg el RUND FÅGELBUR diameter cirka 60 cm, lämplig för medelstor papegoja. Christer Petersson ANNONSERA I ICA-KONTAKTEN Söker du stuga för skidsemestern? Vill du sälja eller köpa något? Genom ICA-Kontakten når du ICA-medarbetare över hela landet. Annonser till nr 4 som kommer den 19 mars ska vara på redaktionen senast den 9 mars. Adress: ICA-Kontakten Västerås. Fax nn Namn Adress Postadress Telefon dag Telefon kväll KÖPES/SÄLJES/UTHYRES/ÖNSKAS HYRA M " ' * V, i ' -t ' i

10 alla läsare De sextonde olympiska vinterspelen har just avslutats i det vanligtvis idylliska Albertville. Vi hade som vanligt tagit ut en massa medaljer i förskott men får nu nöja oss med att glädjas med Pernilla förstås, men också med norrmän, tyskar, finnar och andra som lyckats bättre. Att en del skidåkare "kör in i väggen" under ett OS är väl ofrånkomligt men hur många TV-tittare det var som körde slut på sig i ivern att hänga med i alla sändningar finns det inga siffror på. En samvetsfråga: Hur många timmar tittade du själv? Själv hängde jag med ungefär 100 timmar men om vi utgår från att tio timmar är en realistisk siffra innebar det att svenska folket satt ungefär 80 miljoner timmar framför TV-apparaterna. Om man räknar med att ett ordinärt människoliv omfattar mellan 600 och timmar kan ni själva räkna ut hur många år som gick åt att bevaka olympiska vinterspelen Men hur som helst, nu dröjer det fyra år till nästa vinter-os. Men dessförinnan har vi förstås sommar-os i Barcelona. Och inte nog med det. Om bara tre veckor kommer nästa Glappkontakt så passa på att ladda om batterierna medan det är tid. Själva ligger vi redan i startgroparna. Vi hörs! Försiktighet är en dygd Det är lördagskväll och hög stämning på puben. I ett hörn sitter emellertid en liten man med ett dystert, nästan skrämt utseende. De övriga gästerna beslutar sig för att skoja litet med mannen och en av dem går fram och säger: -Om du dricker tio öl i rad så bjuder jag! Den lille mannen ser om möjligt ännu mera förskrämd ut, reser sig hastigt och försvinner ut genom dörren. De övriga gästerna skrattar gott och glömmer händelsen. Efter en halvtimma återkommer emellertid den lille mannen, Vintersemester!!! Bara ordet låter väl lockande, oavsett vad man har i tankarna. Det är emellertid inte alla förunnat att bara bestämma resmål och sedan ge sig iväg. Även om Bahamas, Västindien och Hawaii bland många andra ljuvliga semesterparadis lockar måste de flesta ha en ekonomisk tanke i bakhuvudet. Ser man strikt på kostnaderna ligger Ungern bäst till vilket framgår av ovanstående tabell. Där är den svenska slår sig ner vid sitt tidigare bord. Han beställer in tio öl och dricker ur dem en efter en. Efter välförrättat värv vänder han sig till mannen som lovat bjuda och ber honom uppfylla sitt löfte. -Javisst säger den häpne mannen och betalar. Men jag måste ändå fråga dig en sak. Varför försvann du så fort förra gången jag frågade? -Uppriktigt sagt, sa den lille mannen, så var jag inte säker på att jag skulle klara av att dricka tio öl. Så jag tyckte det var säkrast att gå över till puben tvärs över gatan och pröva först. kronan värd hela 2:48. Å andra sidan är kanske inte Ungern världens mest attraktiva land just nu. USA är ett annat bra alternativ där man får 1:56 för den svenska kronan. Våra grannländer Norge och Finland har den ofördelaktigaste valutakursen men i stället är det relativt billigt att komma dit. Ett populärt resmål är naturligtvis Alperna och i samtliga de länder som berörs blir semestern prisvärd En bukett vackra tulpaner pryder alltid sin plats och ger föraningar om den förestående våren. Tulpanernas tid är inne "Köp en tulpan, annars får du en snyting" sjöng man på 50-talet i någon revyvisa. Försäljningsargumenten har förhoppningsvis humaniserats, men tulpaner är alltid tulpaner, oavsett om de kommer från Amsterdam eller någon annan plats. Just nu är tiden inne för att pryda hemmet med tulpaner. De är just nu ganska billiga och hjälper till att väcka vårkänslorna. Det finns dessutom många sorter - cirka 30 i Sverige - så det är bara att välja favoritfärg. På tulpanernas tio i topp-lista behåller den svavelgula. dubbla Monte Carlo sin tätplats, inte minst på grund av den tilldragande doften. En annan gul höjdare är Yokohama, som förutom att vara vacker också tillhör våra mest hållbara tulpaner. Vita tulpaner låg förr i tiden i en prisklass för sig själva. Numera har priset på lökarna sjunkit så att de just nu inte kostar mera än andra. Populärast bland de vita är Inzell som passerat den tidigare höjdaren White Dream. Några goda råd: * Tulpaner är en färskvara. Köp dem knoppiga men så att de visar tydlig färg. * Ge dem nya snittytor vid hemkomsten och ställ dem i en ren vas med kallt vatten. * Låt gärna plaststruten eller överdelen av omslagspapperetsitta kvar någon timma, så håller sig stjälkarna raka. * Byt vatten på blommorna varje dag och undvik att ställa dem i drag. Däremot håller de sig längre om de förvaras svalt över natten. Kassler på risbädd Få företag i Sverige har gjort så mycket gott för mänskligheten som Svea Choklad i Norrköping. Vad man kanske därför skulle kunna vänta sig är man i personalens lunchmatsal är hänvisad till sega gubbar och chokladdragén Polly. Så är emellertid inte alls fallet. Visserligen lagar man inte maten själva men Yvonne Karlsson, som är köksansvarig, ser ändå till att de cirka 50 dagsgästerna blir väl tillgodosedda. Att spagetti med köttfärssås toppar önskelistan behöver väl inte särskilt framhållas men att fisk - stekt eller kokt - kommer som god tvåa är mera anmärkningsvärt. Den som vill leva riktigt sunt kan också beställa en sallad och där är det mest lax och räkor som gäller. Om. Yvonne^ Karlsson inte lagar så mycket mat på jobbet så blir det desto mera hemma. Glappkontakten pressade henne på ett recept och vad vi fick var det här: Det här behövs for fyra personen g kassler 2 dl långkornigt ris 1 burk sparris 2 äggulor 1 dl (lätt)majonnäs 2 hårdvispade äggvitor riven ost Så här gör man: Koka riset som vanligt. Smöra en eldfast form och täck bottnen med riset. Lägg kasslerskivorna ovanpå, blanda majonnäs, äggulor och de vispade äggvitorna så det blir en fluffig smet. Bred över smeten, garnera med tomater och strö över riven ost i lämplig Dagens spisrosor går till Yvonne Karlsson som till vardags ansvarar för personalmatsalen pä Svea Choklad men som nu bjuder Glappkontaktens läsare pä något utöver detr vanliga. mängd. Låt det hela stå ungefär en kvart i 225 graders ugnsvärme och servera" med en sallad. Till vardags är mineralvatten idealiska drycken. Smaklig måltid! den Vid auktioner på landet var det förr ganska vanligt att det förekom siagsmai. Vid en sådan auktion råkade två bonddrängar i luven på varandra så rejält att den ene av dem förlorade en hel del tänder. Vid hemkomsten satte han sig framför spegeln och betraktade sitt sargade ansikte och sa till sig själv: - Jaha du, nu har du bara tänder kvar till en auktion till.

11 KAKONTAKTEN Tidning för ICA-koncernens personal Redaktör och ansvarig utgivare: Margareta Lindberg. Redaktion: Asta Linnaeus (teknisk redaktör), Sven Wesström, Lena Holmberg (sekreterare). Adress: ICA-Kontakten, ICA Förlaget AB, Västerås. Tel: ICA-Kontakten utges av ICA Förlaget AB, Västerås. Många leverantörsträffar i Ingrid Blänks jobb: -Det är roligt med kontakten med människor i det här jobbet. Visst ska jag vara både en tuff förhandlare och en ICA-ambassadör när jag träffar leverantörer. Jag jobbar för att ICAhandlarna ska ha bästa möjliga konkurrensfördelar på marknaden, och leverantören för att sälja till bästa pris. Det säger Ingrid Blank, som sedan en månad sitter på sitt nya jobb som en av tre huvudproduktchefer för kolonialsortimentet inom ICA Partihandel AB. Hennes arbetsplats är i Bromma. Spannmålsprodukter och smaksättning - så sammanfattar Ingrid "sitt "kolonialsortiment. Däri ingår också bland annat barnmat,snacks och hälsokost. Sortimentet har hon lärt känna under drygt två år redan som assistent till dåvarande inköpschefen Per-Anders Öberg. Aspirant på Eol Ingrid Blank är civilekonom och fick efter examen i Göteborg en aspirantplats på ICA Eol. Det skulle betyda två års duvning i ICA-kunskap. Efter en arbetsgång som innefattade både Partihandel, Detaljhandel och praktik i butik var det fritt fram att söka jobb inom organisationen. Det gjorde Ingrid redan efter ett och ett halvt år och blev inköpare på ICA Special i Göteborg. Där jobbade hon med strumpor, undertrikå och konfektion. Men sambon fick jobb i Stockholm och Ingrid gillar nya utmaningar, så när det blev ett jobb ledigt i Bromma så tackade Ingrid ja. - Hur kan du byta ut färg,form och textil mot konservburkar, fick jag höra, skrattar Ingrid. Varubehov och konsumtionstradition skiljer sig över landet. Ingrids jobb är att i samarbete med sortimentsråden och marknadsförarna på regionen varan- ^ f mars Ingrid Blänks arbetsdag består till stor del av att träffa människor. Hon stormtrivs i sin nya roll som förhandlare och ICA-ambassadör. nan vecka ta ställning till sortiment och eventuella nyheter. Det är hon som sköter ramavtalen med leverantörerna, förhandlar priser, lägger upp sortiments och leverantörsstrategi och förmedlar detta vidare till regionerna. Fullt i almanackan I genomsnitt 10 leverantörsträffar i veckan har Ingrid bokat in i sin almanacka. Här eller på plats hos leverantören diskuterar Ingrid vilka produkter som ska vara kvar i sortimentet, hon förhandlar om priser och hon bedömer nyheters möjligheter på marknaden. - Jag har kontakt med alla sorters människor, från säljare i multinationella företag till privatpersoner som kommer hit och berättar om något som de hittat på semestern och gärna vill kunna köpa i sin egen butik. De allra flesta leverantörsträffarna gäller dock det sortiment som redan finns. - Sortimentet är ett mycket viktigt konkurrensmedel. Det är av stor betydelse att vi kan tillhandahålla ett intressant och effektivt sortiment till butikerna. Både med hänsyn tagen till nyheter, som betyder mycket för försäljning och till utgående artiklar Kvinnor Kan IDÉ- OCH HANDELSMÄSSA MAJ 1992, t STOCKHOLM som inte längre platsar i sortimentet nyheter per år Det kommer ca 1000 nyheter och förändringar varje år. - En ny artikel bör minst backas upp av konsumentannonsering, butiksmaterial och eventuellt reklam i TV, säger Ingrid och menar att det inte är ofta som nyheter lanseras. - Nej, oftast är det relanseringar av befintliga produkter, förpackningsändringar eller smakföränringar. Men det är oerhört spännande att följa en riktig nyhets utveckling de gånger det lanseras innovationer på marknaden. Ingrid Blank är ung, både som person och i sin roll som produktchef. - Det har hänt att leverantörer någon enstaka gång sagt när vi bokar tid för en träff - kan du inte ta med dig en manlig kollega, säger hon och skrattar. Internt har jag inte stött på något sånt, jag har alltid haft förmånen att ha chefer omkring mig som inte gjort skillnad på killar och tjejer. Och när jag började som aspirant på ICA Eol var vi tre tjejer och en kille, säger hon. Och alla är vi kvar inom organisationen! Stora möjligheter - Vad jag har sett av organisationen så finns det stora möjligheter att utvecklas för den som vill. Kvotering tror jag inte på utan Är du visionär eller realist? Kan man vara en realistisk visionär? Vilket stjärntecken är du född i? Väduren Senaste bok du läst? Jan Guillou, Vendetta Favoritmusik? Svensk rock Vad ville du bli när du var liten? Ambassadör Vad var ditt första jobb? Vinbärsplockare Varför blev du produktchef? Intressant med snabbrörliga konsumtionsvaror Vad är det bästa med ditt jobb? Alla kontakter Och det värsta? Dagarna är för korta för allt man vill göra Vad har du för hobby? Träna, sy, träffa vänner både män och kvinnor måste få chansen för att man kan. Och det är viktigt med en bra blandning på arbetsplatsen. När Ingrid Blank inte förhandlar om priser på mysli och barnmat så händer det att hon behåller kontakten med sitt intresse för textil genom att sy. - Det är härligt att känna att man gör något med händerna, säger hon. Och samtidigt får man utlopp för en massa energi. Och det har hon gott om, det vittnar hennes intensiva sätt att berätta om sitt jobb på, liksom hennes önskningar inför kommande semester: - Jag skulle vilja vandra runt Mont Blanc, säger hon. Vi åkte skidor där en vinter och jag skulle gärna vilja uppleva det på sommarhalvåret. Att vandra längs leder från by till by - det är avkoppling det! Margareta Lindberg

KONTAKTEN Nr 4 Torsdagen den 19 mars 1992

KONTAKTEN Nr 4 Torsdagen den 19 mars 1992 ICAs personaltidning KONTAKTEN Nr 4 Torsdagen den 19 mars 1992 ICA står modell för freonavvecklingen? Användningen av freon berör ICA-organisationen i hög grad då varje DC, butik och de flesta ICA-bilar

Läs mer

Vi är chefer allihopa. En dag med D(-kompisarna. POSITIV Gärna en teatergrupp eller artist på stora ICA-tillställningar. inte sponsring.

Vi är chefer allihopa. En dag med D(-kompisarna. POSITIV Gärna en teatergrupp eller artist på stora ICA-tillställningar. inte sponsring. BEKYMRAD Att både hinna omskola folk och ändå ha dem kvar till Nästa 1990 är ett svårlöst nummer problem. utkommer 23 mars Bengt-Arne Nilsson, driftchef DC Kristianstad Sidan 3 POSITIV Gärna en teatergrupp

Läs mer

KONTAKTEN Nr 5 Torsdagen den 9 april 1992

KONTAKTEN Nr 5 Torsdagen den 9 april 1992 ICAs personaltidning KONTAKTEN Nr 5 Torsdagen den 9 april 1992 Delade meningar om flytt till Årsta I februari nästa år flyttas Hakongruppens lager från Uppsala till Årsta. Ett 40-tal berörs, varav hälften

Läs mer

BOB-flickor igång för Afrika

BOB-flickor igång för Afrika Nästa nummer utkommer 3 nov Elisabeths Köttfärslåda Ne 12 Torsdagen den 13 oktober 1 Att göra något för det egna välbefinnandet samtidigt som man hjälper andra var en utmärkt kombination, tyckte trv Christina

Läs mer

Hjalmar Blom q vist fyller 75 år! Ett sug som aldrig förr efter. Det blev 410. miljoner kronor!

Hjalmar Blom q vist fyller 75 år! Ett sug som aldrig förr efter. Det blev 410. miljoner kronor! *mw*m^mmmmmm*mmmm Arbetsledare från Tomteboda Postterminal studerade arbetsrutiner vid DC Uppsala. En givande träff som ska följas upp med motsvarande visit på Tomteboda, säger distributionschefen Larseric

Läs mer

Snabngrossen i Uddevalla en spänstig 20-åring Sidan 9 BIRGIT OCH PER

Snabngrossen i Uddevalla en spänstig 20-åring Sidan 9 BIRGIT OCH PER Nästa nummer utkommer 13 okt Närmare handlaren med egen DHA Sidan 8 Snabngrossen i Uddevalla en spänstig 20-åring Sidan 9 Från soffliggare till maratonlöpare Sidan 9 Nr 11 Torsdagen den 29 september 1

Läs mer

Båtfärd mot hemligt mål. Starkt verktyg i den skärpta konkurrensen. Hemsidor och mycket mer på gång. Kvalitetssäkrar. Ett års Jobb inför Fritidssidan

Båtfärd mot hemligt mål. Starkt verktyg i den skärpta konkurrensen. Hemsidor och mycket mer på gång. Kvalitetssäkrar. Ett års Jobb inför Fritidssidan TIDNINGEN FÖR MEDARBETARE INOM ICA-KONCERNEN handlarna ARGANG 31 FOTO ALLAN KARLSSON Båtfärd mot hemligt mål Hemlighetsmakeri in i det sista när DE Kungälv skulle fira 20 år. Följ dem på festligheterna;

Läs mer

Frans Henrik Schartau. en av männen bakom jättekampanjen "Åt, drick och var glad!" Sidan 3

Frans Henrik Schartau. en av männen bakom jättekampanjen Åt, drick och var glad! Sidan 3 Åse Zaccherini en av ICA-förtagets medarbetare som flyttat till nya lokaler. Sidan 3 Frans Henrik Schartau en av männen bakom jättekampanjen "Åt, drick och var glad!" Sidan 3 Sidan 9 Nr 5 Tondogen dan

Läs mer

ICA har fått sin första kvinnliga lagerchef:

ICA har fått sin första kvinnliga lagerchef: Hösta utkommer 22 juni ICA har fått sin första kvinnliga lagerchef: Hade tänkt satsa på ett jobb som säljare men det bär lockade mer, säger Ulla Westin på DC Sundsvall. SidanS Att lära sig ett nytt datasystem

Läs mer

Sidan 3 Irene Hjtgstrom-Peitersson DC Gotland

Sidan 3 Irene Hjtgstrom-Peitersson DC Gotland Nästa nummer utkommer 3 mars Irene ordnar brödlytt Sidan 3 Irene Hjtgstrom-Peitersson DC Gotland Kent skapar bra arbetsmiljö Sidan 8 KtatJobtuaonpiEssnTlryck Nr 2 Torsdagen den 4 februari Kenneth Palm

Läs mer

Nu får ICAhandiarna. köpa sina fastigheter. ICA-stämman: - Nu satsar vi på nordiska marknaden. ICAs personaltidning ICA, KONTAKTEN

Nu får ICAhandiarna. köpa sina fastigheter. ICA-stämman: - Nu satsar vi på nordiska marknaden. ICAs personaltidning ICA, KONTAKTEN ICAs personaltidning ICA, KONTAKTEN Nr 8 Torsdagen den 18 juni 1992 Nu får ICAhandiarna köpa sina fastigheter Tipsen du behöver pa semesterresan Här hittar du tips för semestern vare sig du åker utomlands

Läs mer

Henriksson, Camilla Törngren och Anne-Lie Bäcklund. Se sidorna 6-7. Fanfar för Kallhäll

Henriksson, Camilla Törngren och Anne-Lie Bäcklund. Se sidorna 6-7. Fanfar för Kallhäll 1 ÅRGÅNG 35 TIDNINGEN FÖR MEDARBETARE INOM ICA-KONCERNEN Har ska raknäs pengar som aldrig förr i Västerås Med ackompanjemang av trumpetfanfar från medarbetaren Madeleine Pettersson klippte styrelseledamoten,

Läs mer

ICA, KONTAKTEN Nr 11 Torsdagen den 24 september 1992

ICA, KONTAKTEN Nr 11 Torsdagen den 24 september 1992 ICAs personaltidning ICA, KONTAKTEN Nr 11 Torsdagen den 24 september 1992 TAGNING! Så lanseras ett tvättmedel Mycket arbete med planering och studier av konsumenters köpvanor ligger bakom arbetet med att

Läs mer

LAR DIG MER OM - populär serie lättläst information med "mersmak" Vadtycker studenterna om ICA? Snart far alla medarbetare tycka till om företaget

LAR DIG MER OM - populär serie lättläst information med mersmak Vadtycker studenterna om ICA? Snart far alla medarbetare tycka till om företaget TIDNINGEN FÖR MEDARBETARE INOM ICA-KONCERNEN ÅRGÅNG 31 Nr 10 1996 Snart far alla medarbetare tycka till om företaget Efter alla omorganisationer - vad tycker medarbetarna om verksamheten inom ICA-koncernen?

Läs mer

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15 SÅ E-HANDLAR VI: EROTISKA PRODUKTER NätSmart NUMMER 1 JANUARI 2010 EN TIDNING FRÅN E-BUTIK.SE DENISE RUDBERG: Min utopi om ett välfyllt kylskåp EN DAG MED: FRÖKEN FRÄKEN VITAMINVARUHUSET.SE 44 000 ordrar

Läs mer

Världsnyhet till frukost

Världsnyhet till frukost LEDAREN Vikten av att vårda sina företag SIDAN 2 EN ÄGARTIDNING FRÅN LANTMÄNNEN LÄS MER PÅ WWW.LANTMANNEN.COM NR 1 2012 FRAMTIDSGRUPPEN Nyfikenhet och engagemang SIDAN 14 17 BOKSLUTET Maskin den stora

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MARKNADSPLATS. Marknadsplats. Eskilstuna företagare i fokus!

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MARKNADSPLATS. Marknadsplats. Eskilstuna företagare i fokus! HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MARKNADSPLATS Marknadsplats 2013 Eskilstuna företagare i fokus! 2 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MARKNADSPLATS årets innovatör Ar det du nasta gang? Kriterier För

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Det nya bolaget ansvarar för sortiment, inköp och butikskommunikation inom specialvaruområdet

Det nya bolaget ansvarar för sortiment, inköp och butikskommunikation inom specialvaruområdet 3 ÅRGÅNG 35 / TIDNINGEN FÖR MEDARBETARE INOM IHA-KON ICA-KONCERNEN Stefan Petersson, ställföreträdande sortimentschef glas och porslin, tillsammans med produktcheferna Charlotte Norden och Ulrika Landström

Läs mer

Peab förstärker sin lokala närvaro Byggboom för köpcentrum

Peab förstärker sin lokala närvaro Byggboom för köpcentrum PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 2 JUNI 2006 Peab förstärker sin lokala närvaro Byggboom för köpcentrum Gränslöst samarbete förverkligar nytt anrikninsverk När möjligheterna

Läs mer

VEM VINNER? företag 2012

VEM VINNER? företag 2012 företag 2012 KATEGORI Årets Marknadsförare KATEGORI Årets Företagare VEM VINNER? KATEGORI Årets Nyföretagare KATEGORI Årets Innovatör ÅRETS FEST MED PRISUTDELNING ONSDAG 29 FEBRUARI KL 18:00-24:00 STADSHUSET

Läs mer

Götene. Näringsliv2014. Möt företagen i Götene kommun!

Götene. Näringsliv2014. Möt företagen i Götene kommun! Götene Näringsliv2014 Möt företagen i Götene kommun! 2014 års pristagare på Ulrika Nyberg, Håkan Westlund och John Larsson. 2 Götene plast - årets företagare Nu går det otroligt bra och förra året var

Läs mer

Tema: Säkerhet. Skånska stationer trotsar åläggande. Sommarbutiken - bygdens livsnerv. Shell och 7-Eleven i samarbete. Nr 5 2007

Tema: Säkerhet. Skånska stationer trotsar åläggande. Sommarbutiken - bygdens livsnerv. Shell och 7-Eleven i samarbete. Nr 5 2007 Trafikbutik i framtiden? Nr 5 2007 BRANSCHTIDNING FÖR TRAFIKBUTIKER OCH SERVICEHANDEL Skånska stationer trotsar åläggande Sommarbutiken - bygdens livsnerv Shell och 7-Eleven i samarbete Tema: Säkerhet

Läs mer

Affärer & Fastigheter i norr

Affärer & Fastigheter i norr ANNONS ANNONS ANNONS en tidning från Sverigelokaler.se Affärer & Fastigheter i norr TEMA: Företagsförsäkringar Forspro och Lerstenen planerar hotell med drömläge i Örnsköldsvik Storsatsning av finska Citycon

Läs mer

REDAKTÖREN. Hur påverkas de interna kanalerna? Nu ska Apoteket konkurrera! Se sidorna 4 och 5

REDAKTÖREN. Hur påverkas de interna kanalerna? Nu ska Apoteket konkurrera! Se sidorna 4 och 5 REDAKTÖREN Nr 1 2010 Nu ska Apoteket konkurrera! Hur påverkas de interna kanalerna? Se sidorna 4 och 5 Det är en omorganisation som heter duga, säger Eva Jangö, webbredaktör och ansvarig för nyheterna

Läs mer

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE Handledare: Christian Sandström Jan Ragnarsson Kristina Neldén Karin Norman Innehållsförteckning Inledning...1 Historia...1 Syfte och problemformulering...2 Mål...2 Metod och genomförande...2 Resultat...3

Läs mer

Coops syn på ledarskap

Coops syn på ledarskap Nr 2 juni 2014 Coops syn på ledarskap Länsförsäkringar på landet Xtravaganzaskandalen Får man portförbjuda kunder? l e d a r e Samtliga byggstenar behövs för lyckad franchise Franchise är en bra näringsform.

Läs mer

& Nr 7 2014. årets station. kundbemötande. statoil i åhus. tobak. vår bransch ett föredöme i. Okq8 i fjugesta är. snusförsäljningen en framgång för

& Nr 7 2014. årets station. kundbemötande. statoil i åhus. tobak. vår bransch ett föredöme i. Okq8 i fjugesta är. snusförsäljningen en framgång för BRANSCHTIDNINGEN FÖR TRAFIKBUTIKER OCH SERVICEHANDEL & Nr 7 2014 Okq8 i fjugesta är årets station vår bransch ett föredöme i kundbemötande snusförsäljningen en framgång för statoil i åhus tobak tack för

Läs mer

2 0 1 1 Vår verksamhet

2 0 1 1 Vår verksamhet Vår verksamhet 2 0 1 1 Innehåll DETTA ÄR ICA-HANDLARNA...4 Vd:n har ordet...6 DETTA HAR HÄNT... 10 ICA-stämman 2011... 12 Handlarriksdagen... 16 Handlarengagemang...20 DETTA GÖR VI...22 Medlemsservice...

Läs mer