Trender framtid. Ny business kräver nytänkande från ledaren. Tomi Hussi, OP-Pohjola: Välmående på arbetsplatsen är en strategisk framgångsfaktor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trender framtid. Ny business kräver nytänkande från ledaren. Tomi Hussi, OP-Pohjola: Välmående på arbetsplatsen är en strategisk framgångsfaktor"

Transkript

1 astories2/13 Tomi Hussi, OP-Pohjola: Välmående på arbetsplatsen är en strategisk framgångsfaktor Allan Ahlgren, Ensto: Ny business kräver nytänkande från ledaren Stilkonsult Tuija Kauppinen: Stil är en fråga om inställning och värderingar & Trender framtid

2 Många instanser uppgör officiella och mindre officiella prognoser på diverse trender och utvecklingsriktningar som framtiden för med sig. Oftast på det globala planet och oftast väldigt intressanta att läsa. För oss på Rastor betyder det någonting mera vardagligt. I första hand betyder det att vi i mån av möjlighet försöker förutspå och ta reda på våra kunders behov. De behov man har idag men speciellt de man eventuellt kommer att ha i framtiden. Hur ser arbetslivet ut i framtiden? Vilka kompetenser kommer vi att behöva? Hur skall man kunna lära sig dessa? Det vi är mycket intresserade av är hur vi kan hjälpa våra kunder att bli ännu mera framgångsrika i framtiden. Framgångsrik är ett diffust begrepp men vi är speciellt intresserade av att våra kunder har en kompetent och kunnig Ledare Johnny Lehtinen Framtidsprognostisering Ett fint ord. Men vad betyder det - på riktigt? Tiden då man kunde sitta på seminarier som kanske var intressanta men vars resultat inte syns i vardagen är historia personal. Är den biten i skick är man bättre förberedd på framtida utmaningar, det är vi övertygade om. Rent konkret sonderar vi framtida behov genom att röra oss mycket hos och med våra kunder. Där försöker vi tillsammans hitta nya lösningar och utmana varandra att stiga ut ur bekvämlighetszonen och vara kreativa. En process som sällan är lätt men oftast ger riktigt intressanta och framför allt nya synvinklar på saker och ting. Vi ser att arbetsgivare ofta vill satsa på kompetensutveckling och sin personals kunnande men att tiden eller närmast bristen på tid är ett akut problem. Man har eller tar helt enkelt inte tid att genomgå för långa utbildningar. En annan sak vi märker av är att man vill ha mycket exakta och skräddarsydda utbildningar för ett uttalat behov. Tiden då man kunde sitta på seminarier som kanske var intressanta men vars resultat inte syns i vardagen är historia. Mätbarhet kan därmed nämnas som dagens och framtidens melodi. I detta nummer av Rastories gläntar vi på locket till framtida produkter och tjänster som vi fått vara med om på ett hörn. Ensto i Borgå har gjort ett kanonjobb i att lansera laddningsstolpar för elbilar, en uppfinning man idag med säkerhet kan säga att det finns och kommer att finnas behov av ute i världen. Eller vad sägs om våra produktutvecklarstuderande på Åland som tagit sig tid för att utveckla sin verksamhet mot en intressant morgondag? Med dessa ord önskar jag er alla lycka till med era utmaningar och trevliga läsupplevelser. Rastories på svenska 02/2013 Utgivare Rastor Ab Huvudredaktör Johnny Lehtinen, tel Layout Jussi Latvala Redaktionschef Minna Korpimies Redaktörer Anna Lundqvist Thomas Holmén Adress Rastor Ab, Helsingfors Sturegatan Helsingfors Växel: Tryckeri PunaMusta, Tammerfors Adressregister Fonecta Profinder B2B Rastors kundregister Kommentarer och ideér: Utkommer två gånger per år. ENGAGEMANG FÖR DIG Innehåll Nu är jag säker i min roll som företagare, säger Tiina Thörnroos Utbildningsplanering krävs framtidsinriktad eftertanke av både ledningen och personalen, betonar Sari Kuvaja Spalt Sari Kuvaja Utbildaren får inte nöja sig med att föreslå självklara alternativ. 12 Klädseln är en signal i affärslivet Betona dina attityder och din position, uppmanar stilkonsult Tuija Kauppinen Gästhem mitt i Ålands vackraste skärgård Tina Thörnroos av Pellas gästhem tror starkt på att wellness resandet växer i framtiden. Framtiden är elektrisk och grön Elbilsladdning är en ny business som kräver nytänkande från ledaren, säger Allan Ahlgren 08 Arbetsvälmående - en kostnad eller en tillgång? Välmåendet på arbetsplatsen ska definitivt ses som en investering, säger Tomi Hussi. Välmående på arbetsplatsen är en strategisk framgångsfaktor, säger Tomi Hussi Det är rätt få finländare som förstår att utnyttja sin klädsel för att på jobbet signalera sin ställning och inställning säger stilkonsult Tuija Kauppinen. 2 3

3 team Först Special Rastor ökar sitt utbud inom den svenska utbildningsmarknaden Utbudet inom Rastors svenska utbildningar ökar markant. Under de senaste sex åren har mängden deltagare mångdubblats och kursutbudet har utvidgats med flera nya utbildningsprogram. Deltagarna i Rastors kurser ges också möjlighet att avlägga yrkesexamen eller specialyrkesexamen i sex olika examina. Rastor utvecklar företagens affärsverksamhet, även på svenska. De första utbildningsprogrammen inleddes år 2007 i förmanskap och ledarskap. Därefter har kursutbudet vidgats till att täcka även produktutveckling, företagsamhet och försäljning. Numera erbjuder Rastor utbildning i alla svenskspråkiga regioner i Finland. Att utbildningen och träningsprogrammen sker på svenska är väsentligt för genomförandet av vår strategi. Det gör att vi kan erbjuda våra kunder verktyg för utveckling och kompetenshöjning på deras eget språk, säger rektor Hanne Paila. Utbildnings- och kursprogrammen på svenska administreras av Rastors Helsingforsenhet som är ett fyrapersoners arbetsteam under Säljs yrkes ledare e x a m e n veckling program kund ledning av utbildningstjänstechef Katarina Björkell-Ahlgren. Vi arbetar kundorienterat och prioriterar i hela vår verksamhet våra kunders behov av att utvecklas. I utbildnings- och coachningsprogrammen på svenska deltar för närvarande 300 studerande på riksnivå Fakta Årligen avläggs ett hundratal examina på svenska Rastor har beviljats tillstånd för anordnandet av yrkesexamina eller specialyrkesexamina på svenska för sex examina: Specialyrkesexamen för produktutvecklare relationer ut tekniker arbets Lönsamhet produkt utvecklare tagare före Den utbildning vi ger är praktiskt upplagd och kursernas mål bygger på kundorganisationernas reella utvecklingsbehov. Som exempel kan jag nämna att vi redan i flera år har samarbetat med Folkhälsan. Som följd av detta samarbete hör bl.a. två program för specialyrkesexamen i ledarskap och en teamledar utbildning genomförts. Tack vare det goda samarbetet har vi även planer på fortsättning för dessa utbildningar, säger Björkell Ahlgren. Specialyrkesexamen i företagsledning Specialyrkesexamen i ledarskap Specialyrkesexamen i teknik Yrkesexamen för företagare Yrkesexamen för försäljare (under behandling hos examenskommissionen) Därtill erbjuder Rastor kortare utbildnings- och coachningsprogram Nya examensrättigheter i oktober Yrkesexamen för företagare nu även på svenska Nu kan yrkesexamen för företagare avläggas också på svenska. Från och med oktober 2013 har Rastor rättigheter att anordna examen. De första utbildningsprogrammen inleds på Åland och i Pargas. Utbildningen som leder till yrkesexamen för företagare är planerad särskilt med tanke på företagare i början av sin karriär och för företagare som förbereder sig för generationsväxling. På finskt håll finns det stor efterfrågan på denna utbildning och vi är glada över att vi nu kan erbjuda samma möjligheter även på svenska, säger utbildningstjänstechef Katarina Björkell-Ahlgren. Att studera till yrkesexamen för företagare är en effektiv metod att skaffa sig djupare kunskaper i att verka Den som leder ett team behöver mångfacetterade kunskaper och färdigheter. Utöver expertis i sitt ämne ska teamledaren ha en god samarbetsförmåga och kunna lösa konflikter. I Rastors utbildning för teamledare ingår ett brett urval verktyg för effektivt som företagare, och kursdeltagarna får personligt stöd i att utveckla det egna företaget. För deltagarna i utbildningen har det utvecklats verktyg som de kan använda i planeringen av verksamheten, försäljning och marknadsföring samt i planering och skötsel av ekonomiska ärenden. Utbildningen består av närstudier, personlig sparrning samt stöd för planerna till det egna företaget. Yrkesexamen för företagare kan man avlägga utan förberedande utbildning. Bli en teamledare genom att delta i Rastors öppna utbildning Rastors uppskattade utbildning för teamledare har nu tagits med i Rastors öppna utbildningsutbud. Nya kurser startar i Vasa och på Åland i november. teamledarskap, allt från planering av gruppens arbete och fördelning av uppgifterna till ledning av teamet samt utveckling av medlemmarnas kompetens. Utbildningen utvecklar också mångsidigt deltagarnas självkänsla och interaktionsfärdigheter. Jupp! De första kurserna på svenska börjar den i Pargas och på Åland. För närmare upplysningar och anmälan kontakta Utbildningen sker parallellt med arbetet och består av kursdagar, inlärning i arbetet samt av studier via kursprogram i webbmiljö. I utbildningen ingår också för teamledaren ett utvecklingsprojekt, samt en individuell utvecklingsplan för sina teamledarskapsfärdigheter. Följande kurser inleds i november i Vasa och på Åland. Anmäl dig redan idag! Anmälan och närmare upplysningar: 4 5

4 Tiina Thörnroos, Pellas gästhem: Nu är jag säker i min roll som företagare Text: Matilda Peltonen Fredrik Törnroos, Nya Åland Mitt i Ålands vackraste skärgård, på ön Lappo i Brändö kommun, hittar man Pellas gästhem - en fridfull plats för avkoppling. Pellas drivs av Tiina Thörnroos, som har tagit en specialyrkesexamen i produkt- och tjänsteutveckling hos Rastor. Vi vill erbjuda våra gäster ett avbrott från vardagen i en miljö som är lugn, trivsam och hemlik, med orörd natur runt knuten, berättar Thörnroos om sin vision bakom Pellas gästhem. Pellas består av olika stora semesterbostäder med självhushåll, men det fungerar även som arena för kurser som har glädje av en lugn omgivning såsom yoga, friskvård, mindfullness eller akvarell. Även arbetsgrupper och konferens välkomnas i Pellas. Att driva Pellas är en livsstil Tiina Thörnroos blev företagare år 2004 då hon tillsammans med sin familj köpte Pellas, som ursprungligen är en gammal byskola. Thörnroos jobbade tidigare som datoransvarig, men tröttnade på att bara hantera problem: Folk ringde när de hade problem och var irriterade, och det tog väldigt mycket energi. Idag ringer folk när de är glada och förväntansfulla och ska på semester! Det gör stor skillnad för mitt välmående. Att driva Pellas är en livsstil för henne, och när det blir för mycket jobb, kallas släkten för att hjälpa till. Den ständiga utmaningen ligger i att få gamla gäster att återvända och nya att hitta hit, säger Thörnroos. Pellas har öppet året runt, och under högsäsongen brukar stället vara fullbokat, men från höst till vår, finns det utrymme för expansion. Vi kan inte sätta oss ner och säga nu är vi färdiga, berättar Thörnroos om bakgrunden varför hon ville vidareutbilda sig. För att utveckla sin roll som företagare, bestämde hon sig för att gå på en utbildning i produkt- och tjänsteutveckling hos Rastor. Bra kombination av teori och praktik Vi fick under utbildningen rannsaka och arbeta med det egna företaget och dess förutsättningar vilket gav bra koppling mellan teori och praktik, säger Thörnroos. Utbildningen gav henne konkreta verktyg för att definiera projekt och förstå processen vid framtagning av tjänster. Nu kan vi tydligare beskriva de tjänster vi erbjuder, glädjas hon. Thörnroos tycker även att det var värdefullt att kunna träffa andra aktörer i branschen och att kunna breda ut sitt nätverk: Som litet familjeföretag blir det lätt ensamt, och man fastnar lätt i egna tankebanor. Möten med andra ger nya infallsvinklar. Det finns inget bättre sätt att lära än att höra andras erfarenheter!. Men största vinsten med utbildningen är att hon nu känner en större trygghet i sin roll som företagare. På Lappo får man en efterlängtad paus Thörnroos tror starkt på att wellness resandet växer i framtiden. Hon tycker att det är viktigt att folk stannar upp och börjar ta hand om sig själva. Och då vill Pellas gästhem finnas på kartan över stället man åker till för att ta en paus. På Lappo, som är en åtta kvadratkilometer stor ö, är det lätt att hitta lugn och Vi kan inte sätta oss ner och säga nu är vi färdiga. ro. Naturen finns alltid nära - vart än man går. Lappo och Pellas gästhem fungerar som en motrörelse mot ett stort utbud av olika aktiviteter som människor i sin vardag vill hinna med: På Lappo kan man njuta avsaknaden av aktiviteter: njuta av orörd natur och vattnet, njuta av att det inte finns en massa bakgrundsljud och njuta av stjärnhimlen, säger Thörnroos. På Lappo får man ostörd tid med varandra i genuin skärgårdsmiljö. Vi försöker ta emot gästerna som om de var familjens vänner. I grunden ligger från vår sida en glädje och tacksamhet över att gästen väljer att tillbringa sin dyrbara tid hos oss, säger Thörnroos. Hon berättar att hon enbart får positiv feedback om sitt arbete, och tror att det beror på förmågan att tydligt kunna beskriva de tjänster Pellas kan erbjuda. Gästerna blir nöjda eftersom de vet vad det får. 6 7

5 Hot Topic Text: Minna Korpimies Foto: Lassi Kaaria Tomi Hussi, OP-Pohjola: Välmående på arbetsplatsen är en strategisk framgångsfaktor Tomi Hussi har arbetat med arbetsvälmående i 15 år och har också doktorerat i ämnet. Vad gäller inom välmående på arbetsplatsen i dagens läge? Är arbetsvälmående en kostnad eller en tillgång? Välmåendet på arbetsplatsen ska definitivt ses som en investering. Ju bättre de anställda mår, desto bättre resultat presterar de. Välmåendet på arbetsplatsen ska alltså ses som en av företagets strategiska framgångsfaktorer. Har inställningen till arbetsvälmåendet ändrats med åren? Visst har den det. Man har kommit till insikt om att personaladministrationen måste fungera på businessens villkor. Välmåendet på arbetsplatsen ska absolut inte ses bara som ett annat namn på gratis sjukvård det finns knappast något företag som har det till syfte. I stället bör det diskuteras på ett allmännare plan om hur man skapar bästa möjliga förutsättningar för affärsverksamheten och hur de anställdas potentiella produktivitet maximeras, oavsett om det gäller bevarandet av expertis eller förmågan att orka i arbetet, både ledarskap eller teamarbete. En människa som mår bra är kreativare än andra. Hur bör vi se på arbetsvälmåendet ur samhällets perspektiv? Och på organisationsnivå? För samhället är välmåendet på arbetsplatsen en avgörande faktor, på tal om förlängning av arbetskarriärer och hållbarhetsgapet. Att man tar hand om arbetsvälmåendet är alltså inte bara bra för företagens ekonomi utan det är rentav god nationell ekonomi. Vår nationella konkurrenskraft uppstår tack vare kunniga, kompetenta människor. Oy Finland Ab kan inte utlokaliseras. På organisationsplanet har jag som motto att one size fits nobody. Strategin för arbetsvälmåendet måste läggas upp enligt de specifika företagens situation och behov. I centrum står alltid samma grundpelare: att utveckla yrkeskompetensen och frågorna som gäller arbetsmiljöer, arbetsgemenskaper och hälsan. Är omsorgen om individens hälsa företagets eller den enskilda människans sak, i sista hand? Välmåendet är såtillvida en fin sak, att det ger en win-win-win-situation. Satsningarna 8 9

6 Välmåendet är såtillvida en fin sak, att det ger en win-win-win-situation. som ökar individens välmåga och förutsättningar för ett gott liv är till nytta både för företaget och för individen själv. Nyttan för samhället är för sin del att det i arbetslivet finns så många som möjligt som har både vilja och förmåga att göra en optimal arbetsinsats. Hur står sig Finlands arbetshälsa i internationell jämförelse? I Finland hör vi till föregångarna när det häller välmående på arbetsplatsen. Vikten av god friskvård har redan insetts på ett brett plan, och resultaten börjar redan skönjas. Arbets- och näringsministeriets projekt Arbetsliv 2020 inriktas på att vi i Finland ska skapa Europas bästa arbetsliv. Tanken bakom projektet är att Finlands konkurrenskraft ska bygga på välfungerande, resultatstarkt arbete som också genererar nya arbetsplatser. Vad har du att säga om välmåendet på arbetsplatsen? Jag ser det som glädjande att man i allt större utsträckning fäster vikt vid ledarskap och överordnades arbete. Ledarskapet i Finland har alltid varit kunnigt och starkt, men särskilt ur en synvinkel som gäller management uppställning av mål och styrning. Numera börjar också betydelsen av leadership, personalledning, betonas allt mer. Det inses också mer än förr att ledaruppgifterna uttryckligen är en sak för de närmaste överordnade. Numera diskuteras allt oftare olika sätt att mäta arbetsvälmåendet: det som är mätbart kan också ledas. Hur påverkas utvecklingsåtgärderna av det ansträngda ekonomiska läget? Det är naturligt att alla utvecklingsåtgärder måste genomgå kritisk sållning. Fiffiga ledare stramar dock inte åt allt, hur kärva tiderna än är. Alltid är det någon resurs som är bristvara när det går bra är det oftast tiden som inte räcker till. Det viktigaste är att räkna ut vad man ska satsa på det som inte passar i bilden gör man klokt i att eliminera, oavsett om tiderna är goda eller dåliga. Planmässig och målinriktad utveckling av verksamheten under kärva tider är däremot mycket lönsamt, för då är företaget i bästa skick när orderböckerna igen sväller. Det har varit svindlande att följa med hur kvartalstänkandet blivit så allmänt i Finland. Visst är det ett utmärkt hjälpmedel när det används rätt. Men en dogmatisk inställning, där nästa kvartal styr allt som görs, hör inte ihop med målsättningen om långsiktig kapitalutveckling. Hur ser du utvecklingen för ledningen av arbetsvälmåendet framöver? Produktiviteten kommer fortsättningsvis att ha en central roll i diskussionerna. Det gäller också att kunna förklara varför fenomenet inte linjärt kan omräknas till euro. Jag anser det vara mycket sannolikt att vi om tio år inte mera direkt talar om välmåendet på arbetsplatsen, utan att hela komplexet av hälsa, friskvård och trivsel ses som en del av god personalledning. Också det livscykelinriktade ledarskapet borde tas med som en integrerad del av diskussionen om välmåendet på arbetsplatsen. Tomi Hussi arbetar inom OP-Pohjola som expert på välmåendet på arbetsplatsen. Han har skrivit sin avhandling om ett relaterat ämne, Essays on managing knowledge and work related wellbeing. Utbildning för en bättre värld Fortbildningen av personal måste vara till nytta för personernas arbetsuppgifter för tillfället, men samtidigt ska den ge dem färdigheter inför kommande utmaningar, både personliga och arbetsgivarens. Det krävs framtidsinriktad eftertanke av både ledningen och personalen för att bedöma vilka dessa utmaningar är. De förväntas kunna föreställa sig vad samhället, kunderna och olika samarbetspartners kommer att behöva under åren som kommer. En bra utbildare stöder organisationen i dessa överväganden, och hjälper ta fram de lämpligaste lösningarna. Utbildaren måste föregå sina kunders behov och får inte nöja sig med att föreslå självklara alternativ. Vi har alla fått höra att de framtida arbetsplatserna, liksom tillväxtmöjligheterna, finns i servicebranscherna. Hållbarhetsgapet är särskilt ett hot mot omsorgsbranschen. Den som vill vara maximalt säker på god tillgång till arbete även tio år framöver gör klokt i att skola om sig till exempelvis hälsovårdare eller socialarbetare. Även efterfrågan på arbetslivscoacher, psykologer och psykiatrer är starkt stigande. Arbetslivet behöver bollplank för sina idéer och människorna någon som lyssnar. I funderingarna som gäller våra personliga arbetsutsikter kan vi alla också beakta vårt ansvar gentemot intressentgrupperna. Den som har arbete förser hushållet med pengar, och bär alltså ansvar för familjens välstånd. Ett plus för hälso- och sjukvårdsbranschen! Men en arbetstagare bär också på ett ansvar inför sin nuvarande arbetsgivare, som satsar på fortbildning och erbjuder möjligheter till utveckling. Kommande generationer däremot förväntar sig av oss att vi gör saker som tryggar livsbetingelserna på vår jord. vgörandena om den egna karriären och A egen utveckling underordnas det som förefaller vara genomförbart. Företagens och samfundens ansvar är mer omfattande än individernas ansvar. Trendiga interaktiva kurser och workshopar för kreativt ledarskap är säkert mycket intressanta och ger motivation. Men jordklotet, vårt gemensamma hem, mår inte bra till följd av våra produktions- och konsumtionsvanor, och snart kan det tänkas att t.ex. rena livsmedel och rent vatten blir en bristvara eller en lyx. Fattigdom och ojämlikhet hotar vår trygghet och därmed också våra möjligheter att bedriva affärsverksamhet. Det är svårt att göra hållbara affärer om de potentiella kunderna går hungriga. offentligheten ägnas mängder av tid till I funderingar över hur välfärdstjänsterna i framtiden ska finansieras och över vem som i framtiden ska sköta vården av åldringar, sjuka och barn. Alltför lite uppmärksamhet ges frågan om vilka slags experter som behövs för Den som vill vara maximalt säker på god tillgång till arbete även tio år framöver gör klokt i att skola om sig till exempelvis hälsovårdare eller socialarbetare. att vårt jordklot ska bevaras livsdugligt för dess invånare. Klimatförändringen, de begränsade naturresurserna, ungdomsarbetslösheten och ojämlikheten mellan människor och regioner är sådana nationella och inter nationella hållbarhetsutmaningar som berör alla, oberoende av bransch. En utbildare med ansvar utvecklar tjänster som ger företagen och samfunden beredskap att lösa problemen med hållbar utveckling, och säljer dessa tjänster till kunderna innan det är för sent. Spalt Sari Kuvaja, kontaktchef, Nuorten Akatemia 10 11

7 Allan Ahlgren, Ensto: Jag har utvecklats som ledare Ensto har sedan 2009 utvecklat laddningssystem för elbilar, och för att klara utmaningarna av en helt ny business, har direktör Allan Ahlgren gått en utbildning i företagsledning hos Rastor. Text: Matilda Peltonen Foto: Lassi Kaaria Ensto utvecklar laddningssystem för elbilar och i produktfamiljen Ensto Chago tillhör flera produkter som passar olika behov. Det finns lösningar för hemmaladdning, parkeringsområden, arbetsplatser samt för allmänna, fria laddningsplatser, berättar Allan Ahlgren som är direktör hos Ensto. Företaget har redan levererat tusentals laddningsprodukter för kring tjugo länder runt om i Europa. Nu är marknaden störst i Norge, där också antalet elbilar är störst. I Finland finns det för tillfället bara några hundra laddningsdon för elbilar, men potentialen är stor. Ett EU-direktiv förslag som publicerades i våras föreslår att år 2020 skall det finnas åtta miljoner laddningsplatser för elbilar i Europa, varav i Finland, säger Ahlgren. Ensto satsar i sin produktutveckling på design och på att laddningsdonen skall passa olika stadsmiljöer. Laddningsdonen är gjorda av syrafast stål och de är tillverkade i St. Michel Finland. Unikt med laddningsdonen är också att de är anpassade till kundernas krav. Man kan till exempel utrusta laddningsdonen med företagets logo. Egentligen är laddningsdonet en elcentral i miniformat, och Ensto har jobbat med det i nästan hundra år, så detta är en naturlig följd av det, säger Ahlgren. Vi är i en ny business som är mycket potentiell, och vi brukar säga att varje parkeringsplats är en naturlig plats för ett laddningsdon. Möjligheterna är oändliga, säger Ahlgren. Utbildning hos Rastor Ahlgren har jobbat hos Ensto i över tjugo år och för två år sedan blev han direktör för systemen för elbilsladdning. Detta innebar nya arbetsuppgifter och ett utökat ansvar för att att lansera laddningsprodukterna och starta verksamheten i Europa. För att utveckla sitt ledarskap, hittade Ahlgren en utbildning i företagsledning hos Rastor som han kunde gå vid sidan av jobbet. Utbildningen har varit jättebra! Jag har lärt mig mycket nytt och vi har jobbat mycket med strategier, business planering och till exempel om hur man kan utveckla sin business och organisera det på ett bättre sätt. Jag har fått mycket nya vinklar om saker och ting och timingen för min del var perfekt, säger Ahlgren. Ahlgren tycker att han har utvecklats som ledare under utbildningen. Jag har tagit många fina saker med mig till jobbet. Man får plocka de saker som passar hos oss och och anpassa det man lärt sig i den företagskultur som Ensto har, berättar Ahlgren. Han tillägger att utbildningen har direkt gynnat företaget: Jag har kunnat leda den här verksamheten på ett bättre sätt samt snabbare kunnat dra de rätta slutsatserna. Utvecklingsprojektet till stor nytta Under sin utbildning gjorde Ahlgren ett utvecklingsprojekt om hur man kan bli ännu mer kundanpassad i sin verksamhet. Problemet med marknaden av elbilsladdning är att den ännu inte fått sin slutliga form. Varifrån kunden kommer att köpa sitt laddningssystem för elbilen är inte klart än, och det finns många alternativ till detta. Till exempel kan det vara att kunden kommer att köpa laddningsdonet i samband med bilinköp. Eller så kan det bli att laddningsdonet skaffas från en do it yourself -butik såsom Bauhaus, eller kanske direkt från en elinstallatör. Vi vet inte logistikkedjan än, och vi har varit tvungna att vara med i alla kundsegmenter än så länge. Och i just de här frågorna har utvecklingsprojektet hos Rastor varit till stor nytta, berättar Ahlgren. Framtiden är elektrisk och grön På frågan om hur elbilens framtid kommer att se ut skrattar Ahlgren: Jag är lite fel person på att svara på den här frågan för jag är hjärntvättad. Jag jobbar ju med det här. Han fortsätter: Jag tror absolut att vi kommer att köra mycket med elbilar i framtiden. Det kommer att ske stora förändringar i samhället, till exempel att man inte längre kör till bensinstation för att tanka man tankar hemma. Det blir tystare i städerna och bättre luft så klart. Och jag är extremt glad över att de flesta större biltillverkare lanserar elbilar och att antalet elbilar växer hela tiden. Jag ser jätte positivt på det här. Jag tror på det till hundra procent. Problemet med marknaden av elbilsladdning är att den ännu inte fått sin slutliga form

8 pen, kläder som är illa anpassade för kroppsform och -storlek samt oförmåga att förnya sin stil. Spegeln visar värderingar och personlighet Med sin klädsel kan man sända ut en mängd signaler, bl.a. om livsinställning, yrke, kompetens och förmögenhet. Hur en människa är klädd säger en hel del om henne själv och om företaget. Ett ovårdat yttre berättar om likgiltighet, medan det är att visa respekt för andra genom att vara klädd korrekt, gärna något över förväntningarna. Särskilt personer i ledande ställning samt inom försäljning och kundservice gör klokt i att beakta det här, säger Tuija Kauppinen. färger och modeller som är de rätta, och hur man bäst klär sig för olika situationer, är något som byggs upp av små delar. Klädkulturen i Finland är rätt ny, och människorna är rätt blyga och anspråkslösa. Den yngre generationen har redan bättre klädsmak: den har haft mer att välja mellan och större urval, så det har blivit möjligt att testa gränserna och utveckla smak, säger Kauppinen. Ännu har vi lång väg till mellaneuropeisk klädkultur. På kontinenten syns spåren av långa traditioner, och i affärskretsar går man in för bra material genomgående. Ändå har Kauppinen beröm för den utveckling som skett: Som tur är har finländarna, särskilt de som sköter internationella uppdrag, alltmer insett betydelsen av rätt klädsel: att klädsel är Till vardags behöver smyckena inte vara äkta, men de ska göra sig bra i helheten, enligt situationen och bärarens ställning. Till exempel en massiv armbandsklocka väcker helt andra associationer än en tunn, av konservativt snitt, säger Kauppinen. Jag rekommenderar gärna att damer byter skor under dagens gång. Lågskor kan lämpligen bytas till högklackat när det blir representation. Skor har massor att berätta, och höga klackar ger hållning och dignitet. Kauppinen njuter själv av att hjälpa sina kunder. Mina typiska kunder är härliga, vanliga människor som vill ge sin allmänna apparition ett lyft. Samarbetet börjar ofta med en garderobsinventering Stil är dock i första hand en fråga om inställning och värderingar. Betona dina attityder och din position! Det är rätt få finländare som förstår att utnyttja sin klädsel för att på jobbet signalera sin ställning och inställning säger stilkonsult Tuija Kauppinen. Men utvecklingen går mot det bättre. Text: Minna Korpimies Foto: Lassi Kaaria G enomtänkt klädsel i affärslivet ger till bärarens yrke och personlighet. Men det är fortfarande inte många finländare som satsar på sin klädsel för att den vägen utrycka sin position och sin karaktär, säger Tuija Kauppinen, stilkonsult och utbildare i businessklädsel. Hon säger att de största hindren för god klädsel i affärslivet är alltför mager klädbudget, brist på planering av inkö Till de typiska bristerna i finländarnas klädsel räknar Kauppinen upp allmän vårdslöshet och bristen på färger: kläderna är anspråkslösa och helheten är inte finslipad. Kauppinen efterlyser ett personligare grepp i valet av hur man klär sig: Min förhoppning är att allt fler skulle våga göra modigare och mer personliga val i klädseln, och med mera färg. I modetidningar och sociala medier finns det massor av goda exempel på hur man kombinerar olika material, väljer färger och skomodeller. Vad är det då som en stilkonsult först lägger märke till? Jag ser på helheten. Är helheten lyckad, är lite rufsighet förlåtligt. Jag ser noga på klädernas kvalitet, på hur de passar ihop, hur de sitter och vad de avslöjar. Ett sunt självförtroende är en viktig accessoar. Också den som inte just har stilkänsla kan med självförtroende och säkerhet i beteendet styra människornas inställning i precis rätt riktning. Utvecklingen går mot mera internationell klädkultur I kulturer med starka traditioner för klädseln lär sig barnen etikett och klädnormer redan i unga år. Kauppinen påpekar att en persons förståelse för vilka kommunikation, och att dess budskap går fram till motparten under förhandlingarna. Ett noga övervägt pussel Man kan systematiskt utveckla sin klädsel för businessammanhang själv, eller ta experthjälp av ett proffs. Kauppinen rekommenderar hårdgallring av garderoberna: allt som visar spår av slitage eller plagg som inte använts på länge ska rappt slängas eller ges bort. Också minnesplagg kläder av sentimentalt värde, som man inte använder men inte vill göra sig av med ska helst förvaras på något annat ställe. I garderoben för vardagskläder behövs utrymme, påpekar Kauppinen. Målet är att garderoben innehåller en användbar kollektion plagg av god kvalitet, i precis rätt storlek och lämplig färg, som lätt kan kombineras till helheter. När garderoben gallrats, kan den kompletteras med nytt, men med eftertanke. Vid köp av kavaj- eller byxdressar är det viktigt att tänka efter noga med tanke på vad man gör i jobbet och på situationerna när plaggen ska användas. Särskilt hur axelpartiet är skuret och sitter är viktigt, både i kostymer och i jackor för damer. Helheten kan sedan kompletteras med accessoarer, för personlig betoning. där vi utreder vad som redan finns, vad som kanske kan förnyas med hjälp av en sömmerska och vad som behöver anskaffas. Vi utsträcker ofta helheten till makeup, glasögon, frisyr, rentav med ett nytt foto för businessfoldern. Kvalitet gäller Mest av allt vill Kauppinen betona betydelsen av kvalitet. Nuförtiden finns det enorma mängder billigvaror. Ändå är det betydligt bättre att köpa ett kvalitetsplagg än fem av dålig kvalitet. Det här gäller också för strumpbyxor, underkläder, strumpor och skor. Materialet är en placering som står sig. En kostym är en betydande investering, så kvaliteten är A och O: god kvalitet syns redan på långt håll och bra material förlorar inte formen. Också skjortans material är viktigt: när den används utan slips måste kragen hållas vackert upprätt. Det kan man själv ordna med hemma, med stärkning, eller låta ett tvätteri sköta skjorttvätten, säger Kauppinen. Det är dyrt att leva i Finland, och det gör att man ofta får höra att man inte har råd att satsa på klädseln. Stil är dock i första hand en fråga om inställning och värderingar. Mitt råd är att köpa mindre, men att i stället välja kvalitet, säger Kauppinen till slut

9 ENGAGEMANG FÖR DIG Rastor utbildar praktiknära kompetenser. I vår utbildning utvecklar Du både Dig själv och Ditt företag. Vi ruskar om Dina invanda uppfattningar, ger Dig nya tänkesätt och hjälper Dig att finna Dina starka sidor. Vi är en pålitlig partner under hela Din mångfacetterade arbetskarriär. Med över 70 års erfarenhet och en engagerad attityd. FÖRMANSKAP Råd om ledning av personer, arbete som chef och arbetsledning LEDARSKAP Beredskap för att strategiskt leda olika delområden, leda förändringar och leda sig själv VÄLMÅENDE PÅ ARBETSPLATSEN När personalen mår bra, ökar organisationens konkurrenskraft FÖRSÄLJNING OCH KUNDRELATIONER Mera försäljning till nya och nuvarande kunder PRODUKTUTVECKLING OCH FÖRETAGSAMHET Tillväxt genom innovationer och nya tänkesätt Helsingfors Sturegatan 21, Helsingfors Kuopio Microkatu 1, Kuopio Uleåborg Vihikari 10, Kempele Åbo Eriksgatan 17 C, Åbo

vill du utveckla dig själv och ditt företag?

vill du utveckla dig själv och ditt företag? vill du utveckla dig själv och ditt företag? Låt oss hjälpa. Svenskspråkiga utbildningsdagar, utbildningsprogram och examina Praktisk utbildning för arbetslivets krav Rastor erbjuder ett brett urval av

Läs mer

Effektivitet i fokus

Effektivitet i fokus astories1/14 Christina Söderberg, Folkhälsan Syd Ab: Personalen är vår viktigaste resurs Business Coach Margolit Söderholm: Framgångsrikt ledarskap förutsätter god kommunikationsförmåga Kompletterande

Läs mer

För ett ökat kundvärde. Utvecklingen av kunnande bör vara målinriktad. Rastors nya rektor Kirsti Kehusmaa:

För ett ökat kundvärde. Utvecklingen av kunnande bör vara målinriktad. Rastors nya rektor Kirsti Kehusmaa: astories2/14 Rastors nya rektor Kirsti Kehusmaa: Utvecklingen av kunnande bör vara målinriktad Servicedirektören Merja Alatalo, N-Clean: Inte enkelt att etablera sig i ett nytt land Jordgubbsplockning

Läs mer

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus Den svenskspråkiga utbildningen koncentreras Undervisnings- och kulturministeriet har den 29 mars 2012 beslutat att HAAGA-HELIA yrkeshögskola, enheten

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

ABB Suomessa. Förmannen en möjliggörare för välmående i arbete

ABB Suomessa. Förmannen en möjliggörare för välmående i arbete ABB Suomessa Förmannen en möjliggörare för välmående i arbete ABB i Finland (31.12.2012) Omsättning 2,4 miljarder EUR Personal ca 6600 på 30 orter 184 miljoner EUR i forsknings- och utvecklingsverksamhet

Läs mer

1/13. Coachande försäljningsledarskap Ansvarstagandet som kärnpunkt. teamledare? Mot framgång

1/13. Coachande försäljningsledarskap Ansvarstagandet som kärnpunkt. teamledare? Mot framgång astories 1/13 Coachande försäljningsledarskap Ansvarstagandet som kärnpunkt Vad kännetecknar en bra teamledare? Mot framgång Ledare Johnny Lehtinen Rastories på svenska 01/2013 Att sitta på samma sida

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34 YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN Föreskrift 38/011/2015 Föreskrifter och anvisningar 2015:34 INNEHÅLL I Uppbyggnaden av yrkesexamen för arbete som teamledare och delarna i examen-----------

Läs mer

Tradenom. 210 studiepoäng. Omfattning: 3,5 år. Utvärdering: Speciella krav: Validering (AHOT): Läs om. Universitetsstudier.

Tradenom. 210 studiepoäng. Omfattning: 3,5 år. Utvärdering: Speciella krav: Validering (AHOT): Läs om. Universitetsstudier. Utbildningsprogrammet i företagsekonomi Utbildningsprogrammet i nötskal Utbildningsprogrammets profil Utbildningsprogrammets målsättningarr Den professionella utvecklingen Läroplan Utbildningsprogrammet

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Resultat genom kvalitet. Vilket samband har en bra arbetslivskvalitet med en framgångsrik arbetsgemenskap och ett gott ekonomiskt resultat?

Resultat genom kvalitet. Vilket samband har en bra arbetslivskvalitet med en framgångsrik arbetsgemenskap och ett gott ekonomiskt resultat? AR BETSLIVETS KV ALITET Resultat genom kvalitet Vilket samband har en bra arbetslivskvalitet med en framgångsrik arbetsgemenskap och ett gott ekonomiskt resultat? Låt oss tala om morgondagen och lite om

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle FULLMÄKTIGE 2011 2(5) Antaget av fullmäktige Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomers specifika

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

FÖRETAGARAKADEMIN Våren 2015. VUXENUTBILDNINGSCENTER www.yrkesakademin.fi

FÖRETAGARAKADEMIN Våren 2015. VUXENUTBILDNINGSCENTER www.yrkesakademin.fi FÖRETAGARAKADEMIN Våren 2015 VUXENUTBILDNINGSCENTER www.yrkesakademin.fi Företagarakademin Företagarakademin det naturliga valet för företagare i Österbotten! Företagarakademin riktar sig till företagare

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Kursprogram 2011 INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Merförsäljning utifrån kundbehov Våga fråga - merförsäljningstekniker FÖR LEDAREN 6 Pay-Off

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter?

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Boksammanfattning Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Generation Y kallas de 80- och 90-talister som är på väg in på arbetsmarknaden och som i stor utsträckning

Läs mer

KÖRKORT TILL ARBETSLIVET

KÖRKORT TILL ARBETSLIVET KÖRKORT TILL ARBETSLIVET Utbildarutbildning våren 2010 4H-VERKSAMHETEN I 4H växer barnen och ungdomarna till ansvarstagande och företagsamma vuxna I 4H lär sig barnen och ungdomarna genom att själv göra

Läs mer

Strategiskt ledande är bra ledande

Strategiskt ledande är bra ledande Strategiskt ledande är bra ledande Ledarskap kan förstås på många olika sätt. Ett sätt att se på det är att uppfatta ledarskapet som ledarens förmåga att styra den energi som finns i organisationen så

Läs mer

Vi löser era lokalproblem

Vi löser era lokalproblem Vi löser era lokalproblem Ett steg före förväntningarna Senatfastigheter är ett statligt affärsverk som erbjuder lokaler och tillhörande tjänster till statsförvaltningen. Uthyrning av lokaler, utveckling

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

pigg och effektiv personal

pigg och effektiv personal Skapa en framgångsrik arbetsplats. pigg och effektiv personal Hälsofrämjande och framgångsrik arbetsplats Vår målsättning är att hjälpa och inspirera människor att bli det bästa de kan bli! Hur jobbar

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Framtidens ledarskap. Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor

Framtidens ledarskap. Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor Framtidens ledarskap Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor Ledarskapet viktigt för oss alla Ett bra ledarskap får oss att trivas och utvecklas medan ett dåligt ledarskap kan påverka

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

en livskraftig natur ger mat och välbefinnande Strategi för jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 2012-2022

en livskraftig natur ger mat och välbefinnande Strategi för jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 2012-2022 örnybara naturresurser en livskraftig natur ger mat och välbefinnande Strategi för jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 2012-2022 Bästa läsare! Denna nya strategi för jord- och skogsbruksministeriets

Läs mer

TID FÖR LEDARSKAP Ledarnas chefsbarometer 2013

TID FÖR LEDARSKAP Ledarnas chefsbarometer 2013 TID FÖR LEDARSKAP Ledarnas Chefsbarometer 2013 Tid för ledarskap om chefers förutsättningar Sveriges chefer ägnar nästan en dag per vecka åt uppgifter som inte känns meningsfulla eller till och med onödiga.

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet Tal vid publik 28.5.2008 Rektor Henrik Hägglund

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet Tal vid publik 28.5.2008 Rektor Henrik Hägglund Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet Tal vid publik 28.5.2008 Rektor Henrik Hägglund Kandidatexamen klar hur ser framtiden ut? Jag hörde häromdagen någon säga att framtiden

Läs mer

Om SIQ. Johnny Lindström. Introduktionskurs i kvalitetsarbete. Verksamhetsidé. SIQs verksamhetsområden. Verksamhetsidé. Vision

Om SIQ. Johnny Lindström. Introduktionskurs i kvalitetsarbete. Verksamhetsidé. SIQs verksamhetsområden. Verksamhetsidé. Vision Introduktionskurs i kvalitetsarbete Folkbildningsrådet våren 2007 Johnny Lindström Om SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ 031-723 1707, 070 644 5306 jl@siq.se Våren 2007 Johnny Lindström, SIQ 1

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål...

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... Personalpolitiskt program 2010 2013 Innehåll 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... 3 2 Förord... 4 3 Stadens basservice

Läs mer

Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet

Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet Framtidens skolledare är ett ledarskapsprogram med ett tydligt mål: att rusta Sverige med skolledare i världsklass.

Läs mer

HÄLSA SOM STRATEGI. Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell. Mars 2011

HÄLSA SOM STRATEGI. Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell. Mars 2011 HÄLSA SOM STRATEGI Mars 2011 Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell Inom ramen för hälsofrämjande skolutveckling anordnas varje år en inspirationsdag för förskolor och skolor i Laholm som arbetar med

Läs mer

Den blåa röda tråden

Den blåa röda tråden Den blåa röda tråden Läget. Argentum växer. Vi växer snabbt dessutom. Det känns positivt. På många sätt. Det är stimulerande att arbeta i ett framgångsrikt företag. Ett företag som består av en intressant

Läs mer

Utvecklings- och lönesamtal för ett

Utvecklings- och lönesamtal för ett Utvecklings- och lönesamtal för ett För chefer som leder samtal bra ledarskap För chefer som leder samtal Även en ledare kan behöva ledning. Som chef och medlem i Vision har du tillgång till Chef Direkt:

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Gör jobbet bättre F Ö R E T A G S H Ä L S A

Gör jobbet bättre F Ö R E T A G S H Ä L S A Gör jobbet bättre F Ö R E T A G S H Ä L S A Människor som mår bra ger framgångsrika företag Det är ingen hemlighet. Människor som mår bra gör ett bättre arbete. Inte helt förvånande är det dessutom så

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan? Bergsnässkolan Viktigt att alla elever får möjlighet att utveckla sina förmågor för framtiden För att skolan ska, enligt

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Flexibilitet, snabbhet och kompetens är företagens viktigaste framgångsfaktorer i framtiden. Den globala konkurrensen mellan företagen hårdnar.

Läs mer

Om äldre människors rättigheter

Om äldre människors rättigheter Om äldre människors rättigheter Äldre människor är som alla andra människor Olika varandra med olika behov, erfarenheter, traditioner, intressen och smak. Men äldre kan vara mer sårbara än yngre. Sjukdom

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Rapport Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Innehållsförteckning Sida Sammanfattning och Åtgärdsarbete 3-4 Bakgrund och Syfte 5 Metod och Svarsfrekvens 5-7 Information

Läs mer

AKTUELLA KURSER & FÖRELÄSNINGAR. AnnCatrin Hansson Utveckling Online

AKTUELLA KURSER & FÖRELÄSNINGAR. AnnCatrin Hansson Utveckling Online AKTUELLA KURSER & FÖRELÄSNINGAR AnnCatrin Hansson Utveckling Online Vägen till framgång! Välkommen! Här finns alla aktuella kurser/utbildningar och föreläsningar. Kurserna och utbildningarna sker antingen

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT GÅ!

EXPEDITION FRAMÅT GÅ! EXPEDITION FRAMÅT Hej företagare! Vi har ett tillväxtprogram för just er. Programmet heter Expedition Framåt. Ja, vi vet att tillväxt kan kännas som ett ganska uttjatat ord. (En sökning på Google ger 9

Läs mer

KICK-OFF ELLER KICK-IN?

KICK-OFF ELLER KICK-IN? KICK-OFF ELLER KICK-IN? Diskobowling och fina krogen i all ära, men de lämnar sällan några bestående avtryck. Vill du däremot bjuda dina medarbetare på en insiktsfull upplevelse som ger mer drag i affärerna

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning.

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning. Finn din kärna Allt fler styr med självledarskap. Självkännedom och förmågan att kunna leda dig själv gör det lättare att kunna se klart och att leda andra som chef. Självledarskap handlar om att behärska

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Ny bild hit. Kimitoöns personalstrategi 2013-2016

Ny bild hit. Kimitoöns personalstrategi 2013-2016 Ny bild hit Kimitoöns personalstrategi 2013-2016 Innehåll: 1. Utgångspunkter och värdegrund 2. Rekrytering 3. Ledar- och medarbetarskap 4. Arbetshälsa 5. Avlöning och belöning 6. Kunnande 7. Utvärdering

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Dra åt samma håll INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY. Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm

Dra åt samma håll INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY. Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY Dra åt samma håll Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm Text: Gabriella Morath Layout: Pelle Stavlind Dra åt

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft.

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Varför Skellefteå Kraft? Här får jag arbeta med hållbar utveckling, som är viktig både för Sverige och resten av världen. Det många kopplar

Läs mer

TALENT MANAGEMENT. Är du med och slåss om stjärnorna? inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012

TALENT MANAGEMENT. Är du med och slåss om stjärnorna? inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012 inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012 PRAKTIKFALL FRÅN Microsoft Anne-Marie Andric Google Jeanette Duvebrant Byråchef Är du med och slåss om stjärnorna? Mc Donalds Lotta Björk Sweco

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera Boksammanfattning Konsten att få andra att prestera Konsten att få andra att prestera är framför allt ett användbart verktyg för dig som vill utveckla dig själv och dem du leder. Med hjälp av både skisser

Läs mer

sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete

sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete Främjandet av mångfald och likabehandling inom en organisation förutsätter att ledarskapet

Läs mer

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process Min syn på optimal kommunikation i en PU-process KN3060 Produktutveckling med formgivning Mälardalens högskola Anders Lindin Inledning Denna essä beskriver min syn på optimal kommunikation i en produktutvecklingsprocess.

Läs mer

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning Utvärdering av Blivande Ledare 2 En sammanfattning Utvärdering av Blivande ledare 2 Utvärderingen bygger på 22 enkätsvar. Nedan redovisas en sammanfattning av deltagarnas svar. Anser du att programmet

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

ROLLSPEL E 011 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 011 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 011 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista rapport arbetsledning missköta sig rasist Diskrimineringsombudsmannen arbetskamrater arbetstider morgon- eller eftermiddagsskift stämpelkort

Läs mer

Vi ger ditt företag ett lyft!

Vi ger ditt företag ett lyft! Vi ger ditt företag ett lyft! www.lsc.nu Friska människor bygger starka företag Att sprida en hälsosam livssyn och få fler människor att uppleva fördelarna med ett aktivt och sunt liv. Det är drivkraften

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i förskolan? Bergsnäs Förskola För att lära sig att lyckas och att få prova olika saker. Experimentera För att stärka barnen så

Läs mer

Riktlinjer för kompetensutveckling

Riktlinjer för kompetensutveckling Riktlinjer för kompetensutveckling Haparanda Stad Antagen av kommunstyrelse 2000-06-13 RIKTLINJER FÖR KOMPETENSUTVECKLING I HAPARANDA STAD Inledning Kompetens och kompetensutveckling är ord som vi kan

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM Öka din genomslagskraft i rollen som coachande HR Business Partner och möjliggör organisationens strategiska förflyttning. Business unusual PROGRAM Dill Business Partner

Läs mer

Boksammanfattning. NO FEAR Ledarskap i en tid av digitala cowboys. Om författaren

Boksammanfattning. NO FEAR Ledarskap i en tid av digitala cowboys. Om författaren Boksammanfattning NO FEAR Ledarskap i en tid av digitala cowboys I den nya tidens digitala och snabbt föränderliga värld har en ny generation medarbetare, blivande chefer och kunder vuxit fram. Dagens

Läs mer

Ledarskap och kommunikation med NLP

Ledarskap och kommunikation med NLP Ledarskap och kommunikation med NLP NLP Business Master Practitioner Fördjupa och förfina din mästerlighet Du fördjupar och lyfter din kunskap flera nivåer. INDIVID TEAM ORGANISATION feedbackprocessen

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program Innehållsförteckning Skolan 4 Högre utbildning 5 Forskning och forskarutbildning 6 Kompetensutveckling 7 Utbildningspolitiska programmet / 2008-05-09 Skolan Allt börjar i skolan.

Läs mer

FÖRESKRIFT 49/011/2005. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 49/011/2005. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 49/011/2005 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2006 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2006 FÖRESKRIFT 49/11/2005 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Uppdatering 2015 2016 Förnyelse genom förändringsstöd Kommunernas uppgifter och roll i tillhandahållandet och produktionen av tjänster håller på att förändras.

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

Grundläggande ledarutbildning.

Grundläggande ledarutbildning. Grundläggande ledarutbildning. Företag växer med sina ledare Det är ingen som har sagt att det är lätt att vara en bra ledare. Men det finns olika färdigheter som kan hjälpa Dig som vill utveckla Ditt

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer