Samspel ger bästa säkerhet. Människa och teknik hör ihop. En kunskapstidning om trafiksäkerhet. Nr Föreläsning gav flera tankeställare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samspel ger bästa säkerhet. Människa och teknik hör ihop. En kunskapstidning om trafiksäkerhet. Nr 1 2013. Föreläsning gav flera tankeställare"

Transkript

1 MITT I TRAFIKEN Nr En kunskapstidning om trafiksäkerhet Samspel ger bästa säkerhet Människa och teknik hör ihop Föreläsning gav flera tankeställare Trängselskatt problem för trafikskolor Biogas inte lösningen för framtidens trafik

2 INNEHÅLL Trängselskatt slår mot trafikskolorna Slut på körning med mobil i handen På jakt efter framtidens bränsle Mopedförare behåller stilen Transportstyrelsen saknar åtgärdsplan sid 8 Färdigt utbildningsmaterial sid 8 Svarta skolor byter skepnad sid 9 Som en lång orm av bilar sid 13 Förarstödssystem passar inte alla sid 13 Förrädiskt vårgrus skördar offer sid 16 Nollvisionen missar förarutbildningen sid 17 Ny handbok för trafiksäkerhetsarbete sid 18 Gymnasium lägger ner förarutbildning sid 22 Sänkt fart har räddat liv sid 22 Notiser sid 23 Färre berusade men fler fällda sid 24 Snabb missbrukshjälp visar goda resultat sid 24 Psykosocial hälsa spelar in sid 25 Färre döda i trafiken sid 28 Bättre stöd till sörjande behövs sid 29 Lättare välja däck sid 30 Plattan i mattan för Ingelas sid 32 Alkolåset ger ett mervärde sid 31 STR lanserar EcoDriving-app sid 31 Ny form för STR:s Höstmöte sid 31 Så kan kränkningar bemötas Den som beter sig kränkande använder sig egentligen av någon form av härskarteknik. Därför kan det vara bra att lära sig hur sådana tekniker ser ut så att man kan avslöja dem och bemöta dem. MITT I TRAFIKEN En kunskapstidning om trafiksäkerhet Utgiven av Sveriges Trafikskolors Riksförbund Adress: Järvgatan LANDSKRONA Telefon: Fax: E-post: Ansvarig utgivare: Berit Johansson Redaktörer: Catarina Gisby och Johan Granath, Redakta Reportage Tel: , e-post: Ditte Eile är konsult i ämnet och förel äser för trafiklärare för att de ska bli medvetna om hur de själva, och andra, beter sig. 4 Medverkande i detta nummer: Bulle Davidsson, Zandra Erikshed, Catarina Gisby, Johan Granath, Staffan Gustavsson, Patrik Johansson, Agneta Trägårdh Tryck: Centraltryckeriet, Linköping ISSN: Vill du prenumerera? Kontakta STR Service AB Tel: Fax: Pris: För icke medlemmar: 250 kr/år Layout/original: Forma Viva, Linköping Manusstopp för nr 2: 17 maj 2013 Omslagsbild: Staffan Gustavsson Mitt i Trafiken finns också på nätet Foto: Staffan Gustavsson 2 Mitt i Trafiken Nr

3 Människa, teknik och väg hör ihop Sverige är världsbäst på trafiksäkerhet och nu väntar nya etappmål för En noggrann analys med tillhörande studier ligger till grund för de mål som Trafikverket anger som möjliga. Jag har imponerats över hur brett och djupt man har granskat, och hur man på olika sätt tar in och värderar all information om nybyggnation av vägar, teknikinnovationer av alla de slag, kommande lagstiftning, samt mycket annat som ligger till grund för beräkningarna. Allt i vår strävan att spara liv och mänskligt lidande. Det finns egentligen bara en del som jag saknar och oroar mig över, vart tar människan i allt detta vägen? Eller har vi nått så långt i vår utveckling att vi kan räkna med att all st ödjande och skyddande teknik kommer att överbrygga och säkra upp våra ibland felaktiga attityder, värderingar och beslut? Jag hoppas det men jag är inte övertygad. Sen rätt många år tillbaka har vi en introduktionsutbildning för dem som väljer att övningsköra privat. En utbildning vars främsta syfte är att tydliggöra riskerna i trafiken så att de kan undvikas. Många utbildare med mig tar upp nollvisionen med deltagarna på introduktionsutbildningen. Hur ser man på den? Varför har den kommit till? Vad innebär den? Jag fick som aktiv trafiklärare nästan alltid svaret den behövs, det händer alldeles för mycket hemskt på våra vägar. Men när jag frågade om vi kommer att nå målet om noll döda i trafiken svarade eleverna att, nej, det trodde de inte. Det blir nog färre döda och skadade, men vi kommer inte undan att det alltid dör några. Sista frågan jag ställde var: Om vi nu inte lyckas nå nollvisionsmålet, vad beror det mest på i så fall? Under varje utbildning fick jag alltid samma svar, det är oss det beror på, på våra beslut och våra värderingar. Arbetet med nollvisionen har hittills varit framgångsrikt, men det bygger mer och mer på att skydda oss på vägarna då vi gör fel, samt på hur mycket vi och bilen tål när smäller. Vi tittar inte särskilt mycket på attityder, värderingar och kunskap i samspel med teknik. (Till exempel nämns orden människa och kompetens inte en enda gång i Trafikverkets remiss om etappmålen som jag sitter och läser just nu. Ordet attityd nämns en gång och ordet utbildning två.) Ta 2+1-vägarna, då någon väljer att köra på tok för fort och pressar sig förbi en långtradare när utrymmet upphört och olyckan händer. Räckena reducerar troligen olyckans omfattning, men de förhindrar den inte. I rimlighetens namn måste vi erkänna att det finns mycket kvar att göra när ungefär hälften av alla kör för fort på våra vägar. Nollvisionsarbetet måste tydliggöra vars och ens ansvar och också peka på att merparten av de allvarliga olyckorna beror på medvetna beslut, det är sällan vägen eller fordonet det är fel på. Varför inte ta vara på alla de goda traditioner och den kunskap som finns i Sverige när det gäller trafiksäkerhet? Varför inte stötta organisationer, företag och förbund som jobbar med attityder, värderingar, utbildning, med mera? Stötta dem som jobbar med människan. Ge dessa organisationer ett kvitto på att deras verksamhet har stor betydelse och en garanterad plats i nollvisionens målbeskrivning. Faktiskt är det på det här området som den största potentialen för förbättringar finns, då människan grovt räknat står för 90 procent av olyckorna. Ska vi tro på utbildning eller inte? Om svaret är ja, reformera hela körkortsutbildningen och utgå ifrån att attitydpåverkan och insiktsskapande utbildning är grundläggande. Arbeta efter modellen från vaggan och framåt så att barnen får en anpassad del trafikutbildning redan i föroch grundskola. Tydliggör att människan hör ihop med tekniken och vägarna. Vägen till framgång i trafiksäkerhetsarbetet går via människorna inte vid sidan av oss. Foto: Staffan Gustavsson Ledarkommentar Berit Johansson, förbundsordförande Orden människa och kompetens nämns inte en enda gång i Trafikverkets remiss om etappmålen som jag sitter och läser just nu. Mitt i Trafiken Nr

4 4 Mitt i Trafiken Nr Avslöja härsk Avslöja härsk

5 Makt eller vanmakt arteknikerna välj bekräftelse istället arteknikerna välj bekräftelse istället Människor beter sig kränkande precis överallt i samhället. Ofta är kränkningen kopplad till någon form av makt. Lika ofta är den som kränker fullständigt omedveten om vad han eller hon gör. Det menar Ditte Eile som är doktorand vid pedagogiska institutionen på Stockholms universitet. När hon, för ganska många år sedan vid det här laget, kände sig illa behandlad på en institution, insåg hon att hon var utsatt för det som brukar kallas härskartekniker. Insikten fick stor betydelse. Dels hjälpte den henne att ta sig från det aktuella universitetet, dels ledde den till ett samarbete med fyra kollegor kring hur man bemöter härskartekniker och skjuter dem i sank. I dag är Ditte Eile ute och föreläser och håller workshops kring härskartekniker och vad man kan göra för att bemöta och eliminera dem. När ni sitter i bilen med era elever har ni väldigt mycket makt, säger Ditte Eile och vänder sig till de trafiklärare från norra Östergötland som samlats i Norrköping för att lyssna till vad hon har att säga. (Alla föreningens medlemsföretag är representerade, konstaterar ordföranden Helen Melchersson.) Ordet makt är det få som vill ta i sin mun, Mitt i Trafiken Nr

6 inte, och det är den person som känner sig kränkt. Ditte Eile listar fem härskartekniker: Osynliggörande Förlöjligande Undanhållande av information Dubbel bestraffning Påförande av skuld och skam. Osynliggörande får dig att känna dig dum. Du får kanske inte någon respons när du berättar något, den du vänder dig till möter dig inte med blicken utan fortsätter med andra saker som är viktigare, säger Ditte Eile. Det är en vanligt förekommande teknik. Härskarteknik är att använda ett destruktivt beteende för att få någon att känna sig sämre än vad han eller hon är, förklarar föreläsaren och pedagogen Ditte Eile. det är knappt politiker vågar gör det. Men era kunder är faktiskt beroende av er. Kunderna är dessutom ofta unga utan en massa livserfarenhet. Det är inte säkert att de säger ifrån om de upplever en situation som obehaglig. STR:s förening i norra Östergötland hade sedan lång tid tillbaka bestämt att de skulle ha en pedagogdag den 15 februari. Att låta den pedagogdagen ha fokus på kränkande beteenden kändes angeläget efter Svenska Dagbladets avslöjande om att många kvinnor känt sig utsatta för kränkande språkbruk och dito behandling i undervisningssituationer på olika trafikskolor. Den typen av behandling är en form av härskarteknik, förklarar Ditte Eile. Därför kan det vara viktigt att lära sig att identifiera de dominerande härskarteknikerna, både för att förstå om att man använder dem själv och för att upptäcka om man är utsatt för dem. Hon understryker att härskartekniker inte är något som enbart används av män mot kvinnor, något många tror. Nej, härskartekniker används av alla mot alla. Förmodligen är var och en av oss både utsatta för dem och användare av dem emellanåt. Det är ganska vanligt att personer kränker genom att vara roliga. Efteråt har de ingen aning om att de har betett sig på ett sätt som kan uppfattas som kränkande. Jag skojade ju bara, säger de. Men om de sagt något för att avsiktligt såra eller inte spelar ingen roll. Det viktiga är hur det uppfattas. Det är bara en enda person som kan avgöra om det är en kränkning eller Förlöjligande kan vara allt ifrån att härma en dialekt en person har, till att kommentera vad den personen har på sig ( värst vad du har klätt upp dig då ) eller komma med insinuanta små inlägg som vid första anblicken kan verka helt oförargliga, men som inte är det. ( Om du hade jobbat här lite längre, vilket du inte har, och det är helt okej, jag lovar, men då hade du vetat att på det här sättet jobbar inte vi. ) Men, säger en person i publiken. Kan man ge en komplimang? Det är bara en person som kan svara på det, och det är eleven, svarar Ditte Eile. Han eller hon vill kanske inte ha en sådan relation till dig? Och om det är en tjej eller en kille i en väldigt tajt tröja, är det verkligen tröjan du ser? En sak ska man komma ihåg, det finns inte någon klädsel i världen som ursäktar eller gör det tillåtet att komma med sexuella inviter. Undanhållande av information är lika med att inte ge något som man kan ge. På en körlektion kan undanhållande vara att säga det där lär du dig med tiden eller kör du bara, så säger jag till när det är dags eller något liknande. Makten ligger hos läraren. Eleven får inte veta det läraren vet ännu. Dubbel bestraffning handlar om att vad du än gör så gör du det fel. Maktmänniskan kommer aldrig att tycka att du gör rätt. Slutligen, påförande av skuld och skam, 6 Mitt i Trafiken Nr

7 Makt eller vanmakt Vad tyckte du om föreläsningen om härskartekniker? Lärde du dig något som du kan ha nytta av? Foto: Staffan Gustavsson Foto: Staffan Gustavsson Foto: Staffan Gustavsson Annika Gårdestig, Helens för Körkort, Norrköping: Jag tyckte att det var en mycket bra föreläsning. När hon gick igenom härskarteknikerna tänkte jag att i de där situationerna har jag sagt fel saker, men jag tänkte också ofta säger jag i alla fall saker som är bra. Hennes föreläsning gav mig mycket att tänka på, både när det gäller jobbet och hur jag är som tonårsförälder privat. Annsofie Pettersson, Helens för Körkort, Norrköping: Väldigt bra föreläsning. Jag fick mig flera tankeställare kring hur vi bemöter varandra generellt i samhället. Det är så lätt att göra fel utan att veta om det. Ditte Eile sa mycket som jag tycker att jag har nytta av i undervisningen i bilen också. Andreas Karlsson, Arres Trafikskola, Norrköping: Först trodde jag att hon skulle säga saker som jag inte behöver lyssna på, men sedan insåg jag att det nog var bra att lyssna Det här med härskartekniker var nästan helt nytt för mig. Min personlighet är lite skämtsam, jag är lite ironisk ibland, och det är nog inte alla elever som gillar det fastän de inte säger ifrån. Jag måste tänka mig för. Det här var en nyttig föreläsning. det går ut på att personen själv på något sätt anses vara upphovet till det han eller hon utsätts för. Den klassiska situationen är väl kvinnor som blir våldtagna när de går hem sent på natten. Vad gjorde hon ute så sent? Hur var hon klädd? Var hon berusad? Som om det spelar någon roll! Skulden för brottet får aldrig läggas på offret. Ditte Eile och hennes fyra forskarkollegor har listat motstrategier till härskarteknikerna. Motstrategierna går ut på att man ska våga ta plats och ifrågasätta, att man kort sagt ska bemöta icke acceptabla beteenden. Ofta kan det räcka med den mycket enkla frågan vad menar du med det? riktad till den som uppträder kränkande. När det gäller era elever så tror jag inte att någon av dem kommer att söka upp den de känner sig kränkta av och berätta det. Därför uppmanar jag er, om ni inte redan gör så, att skapa rutiner till vem man som elev vänder sig när man är missnöjd. Det kan vara en till en särskild person på trafikskolan, en mejladress man kan skriva till eller ett telefonnummer man kan ringa. Det ni gör då är att ni ger eleverna en möjlighet att ta plats. Ditte Eile och hennes kollegor har också definierat ett antal bekräftelsetekniker, det vill säga gjort en lista på det som är raka motsatsen till härskartekniker. Bekräftelseteknikerna går ut på att synliggöra, respektera, informera, belöna och stå upp för rimliga normer. Text: Catarina Gisby Foto: Staffan Gustavsson Fotnot: Utbildningen på pedagogdagen i Norrköping var en så kallad pilot, det vill säga ett slags testutbildning. Utvärderingen avgör om den kommer att ges även på andra håll i landet. STR har som ambition att frågorna om etik och moral ska få större fokus, gärna i kombination med det egna utbildningsmaterialet, men det är ännu inte fastlagt i vilken form detta ska ske. Mitt i Trafiken Nr

8 Makt eller vanmakt Transportstyrelsen saknar åtgärds Sexuella trakasserier behandlas som andra klagomål Det händer att Transportstyrelsen får kännedom om fall av sexuella trakasserier på trafikskolor. Men någon särskild åtgärdsplan för den här typen av ärenden har man inte, trots att myndigheten har tillsynsansvar. Ett antal trafiklärare har de senaste åren dömts för någon form av sexualbrott där elever eller anställda har varit inblandade. Förra året gjorde dessutom Svenska Dagbladet en egen undersökning i Stockholmsområdet som visade att 16 procent av kvinnorna som tagit lektioner på en eller flera trafikskolor sade sig ha mött trafiklärare som antingen uttryckt sig nedvärderande, sexistiskt eller till och med gjort sexuella närmanden. Att så många kvinnor blivit sexuellt trakasserade är fullständigt oacceptabelt, underströk STR:s ordförande Berit Johansson i en kommentar med anledning av undersökningen. Transportstyrelsen har tillsynsansvar STR:s ordförande Berit Johansson deltog i pedagogdagen i Norrköping. Ditte Eile sa till mig tidigare i dag att vi är en ovanlig organisation som så tydligt tar itu med problemen kring kränkningar och sexuella trakasserier. Att vi på det här viset lyfter frågan tycker jag att vi ska vara stolta över. Foto: Staffan Gustavsson när det gäller trafikskolorna. Händer det att folk hör av sig och berättar om sexuella trakasserier och liknande? Ja, det händer, svarar Gunnar Holgers- Utbildningsmaterial om etik och moral färdigt för användning i trafikskolorna Foto: Staffan Gustavsson Benny Gunnarsson, ordförande för STR:s förening Södra Östergötland och medlem av förbundsstyrelsen, presenterade det nya utbildningsmaterialet kring etik och moral. STR:s utbildningsmaterial om etik och moral är nu klart att användas, till exempel under pedagogdagar anordnade av föreningarna ute i landet, eller vid kurser på de enskilda trafikskolorna. Förhoppningen är att diskussionerna ska bli många och långa. Vilka etik- och moralfrågor är viktiga för branschen? Diskuteras de här, hos oss? Hur påverkar de vårt rykte? En lärarhandledning ingår, men personer i STR:s styrelse erbjuder sig också att kostnadsfritt ställa upp och hålla i de övningar som följer med materialet. Målet med hela undervisningspaketet är att varje trafikskola ska skapa en egen policy i etik- och moralfrågor, ett slags uppförandekodex. Tanken är att policyn ska tas fram i samarbete med personalen på trafikskolan. Catarina Gisby 8 Mitt i Trafiken Nr

9 plan Polisärende Svarta skolor byter skepnad Teoriundervisning utan tillstånd ny nisch son, som är en av dem som arbetar med tillsynsfrågorna. Men det är inte så vanligt förekommande, och ofta är det anmälningar som kommer in anonymt. Hur många fall rör det sig om på ett år? Det törs jag inte svara på, det vet jag inte. Har myndigheten någon särskild handlingsplan för den här typen av ärenden? Nej, vi har inte någon särskild åtgärdsplan för just sexuella trakasserier, men vi behandlar dem på samma sätt som andra inkomna klagomål. Vi ser på relevansen och gör en bedömning om vi ska gå vidare eller inte. Det är ett bekymmer att den här typen av anmälningar ofta kommer in anonymt. Det gör arbetet mycket svårare för oss. Har Transportstyrelsen någon gång gjort en polisanmälan? Nej, det har aldrig hänt, mig veterligen. Däremot bevakar vi de fall som går till rättegång. Om trafikläraren blir fälld och domen vinner laga kraft ifrågasätter vi godkännandet som trafiklärare. Fällande domar kan leda till återkallelser. De senaste tre åren har Transportstyrelsen återkallat tre trafiklärargodkännanden på grund av sexuella trakasserier. Dessa återkallelser har i något fall även innefattat godkännandet att vara utbildningsledare och trafikskolechef. Kan en trafiklärare överklaga Transportstyrelsens beslut att återkalla ett godkännande? Ja, den möjligheten finns. I så fall går ärendet vidare till en förvaltningsdomstol. Det finns fall som har prövats, men inte i något av dem har domstolen gått emot Transportstyrelsens beslut. Catarina Gisby De svarta trafikskolorna kan ha ändrat karaktär. Sedan reglerna för antalet handledartillstånd ändrades har en trafikskola som enbart bedriver teoriundervisning fällts i domstol. En liknande verksamhet i Göteborg utreds nu av polisen. Sedan den första februari 2012 får en handledare ha högst 15 handledartillstånd. Tidigare var antalet obegränsat och det fanns personer som samtidigt hade bortåt 200 tillstånd. Oftast med syftet att bedriva svart trafikskola. Möjligen finns nu en ny sorts svart trafikskola. Efter ett tips besökte Transportstyrelsen under 2011 en lokal i Malmö, där personer fanns för att studera körkortsteori. Verksamheten saknade tra fikskoletillstånd och en 35- årig man dömdes i slutet av 2012 för brott mot lagen om trafikskola. I Göteborg och på några andra platser i landet finns uppgifter om liknande verksamheter. Där bedriver personer eller registrerade företag teoriundervisning, sannolikt utan tillstånd. I Göteborgsfallet erbjuder ett företag teoriutbildning på nio olika språk för B-behörighet och teoriutbildning för taxi. Firman är skatteregistrerad för att bedriva trafikskoleverksamhet och omsatte mellan 1 och 1,5 miljoner kronor för Björn Strandh är chef för sektion tillsyn syd. Han kan inte bekräfta att de svarta trafikskolorna ändrat karaktär sedan reglerna för handledartillstånd ändrades. Han berättar däremot att det ovan beskrivna Göteborgsföretaget är polisanmält. De saknar tillstånd att bedriva trafikskola och i november 2011 gjorde vi en polisanmälan. När jag senast var i kontakt med polisen hösten 2012, hette det att utredningen pågår. Mer än så fick jag inte veta, säger Björn Strandh. Under de senaste åren har Transportstyrelsen polisanmält sex fall av misstänkta svarta trafikskolor. Fyra av fallen är under polisutredning och två har fällts i domstol. Dels den i Malmö, dels en svart trafikskola i Karlstad, som erbjudit både teori- och körundervisning. Björn Strandh menar att Malmöfallet, där den ansvarige dömdes till dagsböter, är viktigt. I domen konstaterar rätten att det inte finns något krav på att en trafikskola måste erbjuda både teoretisk och praktisk utbildning för att definieras som trafikskola. Tingsrätten menar att verksamheten i Malmö varit av sådan omfattning att den måste betraktas som trafikskola, vilket är en tillståndspliktig verksamhet. I de flesta fall får Transportstyrelsen vetskap om de misstänkta utbildarna genom tips. Man tar därefter kontakt, antingen genom besök eller genom telefonsamtal. Vid misstanke har vi som rutin att utreda vilken verksamhet som bedrivs. Bedöms det vara trafikskoleverksamhet talar vi om för dem att de måste ha tillstånd. Vi informerar om hur man ansöker om tillstånd samt att ingen verksamhet får bedrivas förrän det har beviljats. Kommer ingen ansökan inom några veckor tas en ny kontakt och pågår verksamhet fortfarande så görs en polisanmälan, säger Björn Strandh. Johan Granath Mitt i Trafiken Nr

10 10 Mitt i Trafiken Nr Sedan trängselskatten infördes i Göteborg har trafiken minskat. Även under rusningstid är det mest kollektivtrafik som är ute och kör. För trafikskolorna har detta underlättat lärandet under lektionerna, men samtidigt har det inneburit högre kostnader på grund av betalstationerna.

11 Trängselskatt slår mot trafikskolorna Prishöjningar på utbildning men Göteborgs kommun är oförstående På grund av trängselskatten som infördes i Göteborg vid årsskiftet höjer kommunens trafikskolor nästan unisont sina priser. Vi räknar kallt med att behöva betala maxtaxa varje dag, säger Mia Johansson på Hjalmar Brantingsplatsens trafikskola. Text & foto: Patrik Johansson Enligt en epost-enkät som Mitt i Trafiken har skickat ut till trafikskolorna i Göteborg höjer åtminstone 23 av 31 STR-anslutna trafikskolor sina priser i samband med trängselavgifterna. Vissa skolor anger att de fortfarande väntar och ser, men överlag är trenden tydlig. Prishöjningarna sedan årsskiftet ligger på mellan 20 och 30 kronor per lektionstimme, beroende på skola. Flera skolor säger att prishöjningen inte enbart beror på trängselskatten, utan att andra kostnader också ligger bakom den. Men utgiften för att passera de nya betalstationerna går inte att bortse från. Vi kan inte byta alla våra vanliga övningsområden för att försöka undvika betalstationerna. Det är bättre att bara köra på som vanligt och öka priserna. Trafikskolor har oftast inga onödiga utgifter att dra in på, enda alternativet är egentligen att dra kostnaden från vår egen lön, säger Mia Johansson. Trängselskatten har inneburit ökade kostnader för Mia Johansson på Hjalmar Brantingsplatsens trafikskola i Göteborg. Eleverna får nu betala mer för lektionerna. Trängselskatt höjer pris Utlåtandena om trängselskatten är inte enbart negativa. Flera trafikskolor anser att den minskade trafiken på vägarna gjort det enklare att undervisa. Men placeringen av stationerna kunde ha varit bättre. Vi måste exempelvis passera en betalstation redan på elevernas första lektion, när vi skall ner till parkeringsplatsen i hamnen för att öva på att starta och stanna, säger Hasse Stoopendahl på Mötesplatsens trafikskola. Från kommunens håll har man liten förståelse för den kritik som finns från trafikskolehåll. Jag har haft kontakt med trafikskolorna i samband med införandet av trängsel- Mitt i Trafiken Nr

12 Trafikskolor har oftast inga onödiga utgifter att dra in på, enda alternativet är egentligen att dra kostnaden från vår egen lön, säger Mia Johansson. skatten. Och jag tycker faktiskt deras resonemang är lite magstarkt, säger Johan Nyhus (S) som är ordförande i trafiknämnden och ledamot i kommunstyrelsen. Han menar att trängselskatten inte är motiv nog för trafikskolorna att höja priserna så mycket som de gör. Räknar man på det så går det ju inte riktigt ihop. En trafikskola bör kunna ha mellan sex och åtta lektioner per bil och dag. Tar de 20 kronor mer per lektion får de ihop uppemot 160 kronor. Samtidigt är maxtaxan bara 60 kronor per dag, säger han. Dessutom ställer han sig undrande till om skolorna ens behöver betala trängselskatten. Jag är inte helt säker på detta, men jag misstänker att trängselskatten kanske är avdragsgill för trafikskolorna. Och då är det ingen utgift för dem alls, säger han. När Mitt i Trafiken kontaktar Skatteverket bekräftar verket att trängselavgiften är avdragsgill, med hänvisning till att körlektionerna räknas som del av näringsverksamhet. Transportstyrelsens presskontakt för trängselskattfrågor, Eva Rosman, håller dock inte riktigt med Johan Nyhus. Hon poängterar att det rör sig om avdrag, och avdrag är inte detsamma som befrielse från en avgift. Nja, Nyhus har både rätt och fel, kan man säga. Det är svårt att säga exakt hur mycket skolorna kan spara, men mellan tummen och pekfingret kanske de i slutändan slipper betala ungefär 30 procent av trängselavgiften, säger hon. Höjningarna kommer i första hand att drabba trafikskoleeleverna i Göteborg, som nu får betala mer för sina lektioner. Tar man 15 lektionstimmar innebär det en ökad kostnad på mellan 300 och 450 kronor. Kostnaderna för att ta körkort kritiseras ofta för att vara för höga, särskilt i storstadsregioner. Bland annat socialdemokraterna menar att körkort har blivit en klassfråga. På grund av ett beslut fattat av de styrande socialdemokraterna i Göteborgs kommun blir kostnaderna för att ta körkort nu alltså ännu högre för göteborgarna. Jag är medveten om problematiken kring körkortskostnader. Vi har dock inga planer på att subventionera, eller på något annat sätt hjälpa trafikskolorna i Göteborg med anledning av trängselskatten, säger Johan Nyhus. Flertalet trafikskolor höjer priset på grund av trängselskatten En e-postenkät skickades ut till samtliga trafikskolor i Göteborgs kommun. Skolorna ombads svara på om de höjt priserna på grund av trängselskatten, och i så fall med hur mycket. Skolorna ombads även svara på om deras verksamhet påverkats på något annat vis. Enkäten följdes upp med telefonsamtal till de skolor som inte svarade på enkäten. En del skolor hade även lagt upp information om prishöjning på sina hemsidor. Sammanlagt fick Mitt i trafiken svar från 28 av 31 skolor. Av dessa svarade 23 skolor att de höjt, eller skulle höja, priserna. 4 skolor svarade att de övervägde att höja priserna, men ännu inte hade bestämt sig. 1 skola svarade att de inte höjt priserna. 12 Mitt i Trafiken Nr

13 Som en lång orm av bilar... Fordonståg ett sätt att utnyttja vägarna bättre i framtiden Hur beter vi oss när det inte längre är vi som kör fastän vi sitter bakom ratten? Det vet forskarna fortfarande ganska lite om, trots att man talar om vikten av att utnyttja så kalllade koope rativa system för att utnyttja transportsystemet bättre. Ett exempel på ett kooperativt system är fordonståg eller kolonnkörning. Det brukar också kallas för platooning. I fordonstågen är vi uppkopplade mot varandra på samma sätt som datorer är det. Du kan alltså sitta bakom ratten, men du styr inte själv. Det är den som leder fordonståget som styr, den personen bestämmer hastigheten, och så vidare. Bilarna ligger med korta avstånd från varandra. Sett uppifrån ser det ut som en lång orm som ligger på vägen. Vinsten med kolonnkörning är att farten blir jämn, vilket leder till en lägre energiförbrukning och ett bättre trafikflöde. Tanken är att vägnätet på det här sättet utnyttjas bättre. Men hur beter vi oss när det inte längre är vi som kör fastän vi fortfarande sitter på förarplatsen? Christian Larsson, Volvo, har tittat närmare på den saken och föreläste i ämnet på årets Transportforum i Linköping. Forskning visar att nästan alla tycker att det är jobbigt att ligga så pass nära framförvarande fordon som man gör, och dessutom släppa ratten, men man lär sig ganska snabbt. De flesta upplever det efter Förarstödssystem passar inte alla Ny teknik ett tag som att bilarna är mekaniskt sammankopplade. Fast det har inte gjorts några studier på hur förare reagerar vid överlämnandet av kontroll, eller för den delen när förarna åter ska ta över den, när de ska ut ur tåget. Här återstår mycket att ta reda på. Rent allmänt när det gäller stödsystem understryker Christian Larsson vikten av att de inte arbetar mot föraren. I en studie som genomfördes på Volvo konstruerades vid ett tillfälle en upphinnandesituation i simulator. Det aktuella säkerhetssystemet markerade först genom rattvibrationer att en kollision skulle inträffa, sedan skedde ett aktivt styringrepp. Men 35 procent av testpersonerna styrde mot systemet. Catarina Gisby Många människor som har förarstödssystem i sina bilar vet varken vad systemen heter eller vad de är till för, och de använder dem inte. Forskare på VTI har i samarbete med Volvo studerat personer som alla använder Volvos förarstödspaket som består av adaptiv farthållare (ACC), kollisionsvarnare (FCW), dödavinkeln-varnare (BLIS), avåkningsvarnare (LDW), och trötthetsvarnare (DAC). 19 deltagare i åldern 19 till 74 delades in i tre fokusgrupper. Flertalet av dem var år och hade haft körkort i över 30 år. Studien presenterades på Transportforum. Två förargrupper blev tydliga för oss, säger Christina Stave som lett studien tillsammans med Niklas Strand. Dels är det gruppen biltekniskt intresserade som aktivt valt systemen, dels är det gruppen förare som fått dem utan att ha valt dem. I den senare gruppen har personerna stora kunskapsluckor om vad de tekniska systemen står för. De som använde sig av systemen hade mestadels provat sig fram på egen hand. Några av dem hade fått en timmes introduktion när de hämtat ut bilen, vilket de tyckte var bra. De som säger att de inte använder systemen menar antingen att de vill ha full kontroll själva (kan till exempel gälla farthållare) eller att de inte har tid att lära sig hur systemen fungerar. Det finns också de som tycker att ljud från de tekniska systemen stör körningen. Någon uttryckte det som att det finns risk för att systemen gör en passiv, att man inte blir tillräckligt vaksam på trafiken, och någon annan menade att pillandet med tekniken i sig gör att man tappar koncentrationen på vägen. Catarina Gisby Mitt i Trafiken Nr

14 Slut på körning med mobil Omröstning i riksdagen förväntas driva igenom Allting tyder på att det blir för bjudet att prata i handhållen mobil telefon och skicka sms när du kör bil. Rege ringen vill inte ha ett uttryckligt förbud, men det vill oppositions - partierna. Och efter som de är i majoritet i riks dagen ser omröstningen ut att gå deras väg. Sverige är det enda landet inom EU som inte har någon lagstiftning när det gäller mobilanvändning under körning. Det påpekar socialdemokraterna och miljöpartiet i två olika motioner med anledning av kommunikationsutrustning i fordon (direktcitat från motionerna) som lagts fram inför riksdagen. I Europa och USA ses användning av mobiltelefon utan så kallad handsfree vid framförande av personbil och andra motordrivna fordon som en stor risk för trafiksäkerheten, skriver S. Inget samtal är så viktigt att det är värt att riskera någon annan människas liv. Trots det är mobilsamtal och sms-skrivande under bilkörning i dag helt oreglerat i Sverige, konstaterar MP. Att fingra på mobiltelefonen medan man kör är farligt. I två rapporter från VTI 2003 och 2004 uppskattades att mobilprat och sms:ande då kostade liv i trafiken varje år. Sedan dess har mobiltelefonanvändningen ökat betydligt. Utifrån samma beräkningar i dag skulle antalet dödade förmodligen vara det dubbla gav regeringen VTI i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag när det gäller lagstiftning kring mobiltelefoni under körning. VTI konstaterade då att förarens prestation visserligen försämras och reaktionstiderna förlängs när han eller hon talar i telefon eller skickar sms, men detsamma sker vid alla aktiviteter som drar uppmärksamheten från vägen. VTI-forskarna sa också att de inte kunde hitta någonting som tyder på att antalet olyckor minskar med lagkrav på handsfreeutrustning. Om några positiva effekter överhuvudtaget uppstår är de utraderade efter ungefär ett år. Sedan kom det en rapport från det amerikanska universitetet Berkeley i Kalifornien som motsade detta. Där hade man studerat antalet trafikolyckor två år före respektive två år efter det att ett förbud mot handhållna telefoner bakom ratten infördes 2008, och de amerikanska forskarna kom fram till att 22 procent färre dödades i trafiken efter förbudet jämfört med tiden före detsamma. Den siffran gällde overall traffic deaths, det vill säga dödade inom alla trafikantkategorier. När det gällde antalet dödsfall som direkt kunde relateras till mobilpratande förare kom forskarna fram till att det sjönk med hela 47 procent. Socialdemokraterna tar upp studien från Berkeley i sin motion och påpekar att VTI i sina rapporter inte har tagit någon hänsyn till den. Vidare skriver S så här: Regeringen menar att efterlevnaden av en lagstiftning mot användande av kommunikationsutrustning är svår att kontrollera vilket riskerar att göra den tandlös. I någon mening delar vi den uppfattningen. Vi menar dock att det inte går att bortse ifrån lagstiftningens normativa verkan genom att införa ett förbud mot till exempel sms:ande vid bilkörning visar lagstiftaren att det finns olika beteenden som är helt oförenliga med framförandet av ett fordon, vilket sannolikt kommer att leda till ett ökat trafiksäkerhetsmedvetande bland bilförarna, och i förlängningen till färre olyckor. Miljöpartiet understryker att sms: ande är den mobilaktivitet som ökar olycksrisken allra mest, hela 23 gånger, vilket är jämförbart med att köra rattfull. Partiet föreslår ett förbud mot mobilanvändning utan handsfree under bilkörning, vilket även inkluderar all kommunikation med sms och annan trafikfarlig användning. 14 Mitt i Trafiken Nr

15 Mobil i bil i handen ny lagstiftning Jan-Evert Rådhström, M, är vice ordförande i trafikutskottet. Mitt i Trafiken frågar honom hur det kommer sig att regeringen så hårdnackat är mot en lag mot mobiltelefonanvändning under körning när så många andra är för. (Enligt organisationen Motormännen vill 77 procent av befolkningen införa något slags reglering av hur mobiltelefoner ska användas under färd.) För att vi värnar om trafiksäkerheten, svarar Jan-Evert Rådhström. Hur då? Säger man att någonting specifikt är förbjudet säger man samtidigt att allting annat är tillåtet. Det är sämre för trafiksäkerheten. Dessutom tar det, som alltid, ganska lång tid innan en ny lagstiftning är på plats, ungefär fyra år. Att skärpa förordningstexten i vårdslöshet i trafik går betydligt fortare och då kan vi motarbeta allt vårdslöst beteende när man kör. Risken är stor att vi applicerar gårdagens lagstiftning på morgondagens teknik om vi gör en ny lagstiftning. När ska man då lagstifta, det kommer ju ständigt ny teknik? Men vi ska inte lagstifta om teknik! Det vi vill göra är att skärpa lagstiftningen kring vårdslöshet i trafik, och att vi gör detta samtidigt som vi har en bred informationskampanj. Vi ska ha en teknikneutral lagstiftning. När kommer den? Det vet jag inte, framför allt inte om oppositionen får som den vill och nu driver igenom en lag mot handhållen telefon och sms. Anders Ygeman, S, är ordförande i trafikutskottet. Mitt i Trafiken frågar honom om det inte låter ganska rimligt att skapa en teknikneutral lagstiftning, precis som Jan- Evert Rådhström säger. Det beror på vad man menar med teknikneutral, svarar Anders Ygeman. Vi håller med om att en ipad kan vara lika farlig som en mobiltelefon, och tycker inte heller att man ska lagstifta om olika produkter. Det är ju beteendet vi vill åt. Men vanliga människor precis som rättsvårdande instanser måste samtidigt ha en möjlighet att förstå vad en lag handlar om. Den måste gå att tolka. Hur ska då en eventuell lag se ut? Jag tycker att vi har en bra formulering i vår motion. Vi talar om kommunikationsutrustning som tar bort uppmärksamheten från vägen. Det gör det tydligt vad man menar. Socialdemokraternas och miljöpartiets motioner ska upp i kammaren i den 27 mars. Först då vet vi vad resultatet av omröstningen blir. Men socialdemokraterna, miljöpartiet, vänstern och sverigedemokraterna har redan gjort ett så kallat tillkännagivande gentemot regeringen där de understryker sin gemensamma och därmed majoriteten av trafikutskottets ståndpunkt. Vinner oppositionens förslag, vilket allting tyder på eftersom det är ovanligt att majoriteten i riksdagen röstar annorlunda än majoriteten i utskotten, innebär det att riksdagen ger regeringen i uppdrag att återkomma med ett förslag till lagstiftning. Anders Ygeman för sin del är säker: Vi kommer att få en lag som gör det omöjligt att prata i handhållen mobiltelefon, sms:a och samtidigt köra bil. Text: Catarina Gisby Foto: Staffan Gustavsson Mitt i Trafiken Nr

16 Vårens halkrisk Förrädiskt vårgrus skördar offer Koltrastsång, tussilagon och grusolyckor. Alla vårtecken är inte ljuva. När snön har smält blir gruset ett hot mot trafiksäkerheten. Problemet är särskilt stort för cyklister och MC-förare. Lösgrus anges som orsak till var sjätte allvarlig singelolycka för cyklister under april, enligt Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI. Statistik saknas på hur många av motorcykelolyckorna som är grusrelaterade, men när de sker är konsekvenserna desto allvarligare. En av dem som har drabbats är trafikläraren och motorcyklisten Kristoffer Olofsson i Umeå. För 13 år sedan förändrade en hög med grus hans livsvillkor för alltid. Jag och en kompis var på väg för att förbereda min brors bröllop. Det var en onsdag, halv tio på morgonen. På varsin motorcykel körde de utmed den välbekanta vägen, Kristoffer kände varje krök sedan barnsben. Men denna gång var något annorlunda. En lastbil med grus hade spillt en del av sin frakt, strax innan kompisarna kom körande. Jag kom in i en kurva och plötsligt var det som en sandlåda mitt i vägen. Motorcykeln tappade greppet och jag flög över styret och in i en sten med ryggen, medan motorcykeln träffade mig i bröstkorgen, berättar Kristoffer. Ryggraden bröts, samtidigt som han hamnade med huvudet i ett vattenfyllt dike. Tack vare att kompisen kunde hjälpa honom ur diket överlevde Kristoffer. Men livet han vaknade upp till var ett helt annat. Det blev en fruktansvärd förändring. Innan var jag gående och hade framtiden framför mig. Efter olyckan hamnade jag i rullstol, har opererats 18 gånger och har fått leva med stora smärtor och kamp mot myndigheter, säger Kristoffer. Gruset som blir kvar utmed vägarna när snö och is försvinner gör att bromssträckan blir längre, svängarna blir farligare och däcken lättare tappar kontakt med vägbanan. Det är kommunernas ansvar att så fort som möjligt samla upp gruset när snön har smält, men Kristoffer har förståelse för att det inte hinner göras så fort som trafikanterna på två däck vill. Kristoffer Olofsson, trafiklärare, drabbades hårt av vårgruset med sin motorcykel. Gruset är ju där av en anledning, för att rädda liv på vintern. Visst ska det sopas bort så fort som möjligt, men det finns ju mer än en kilometer i det här landet, säger Kristoffer. En stor del av ansvaret för att undvika olyckor ligger hos motorcyklisterna, menar han. Det är ju inga nyheter att det finns grus på vägarna efter vintern. Och oavsett vilket ska man alltid vara försiktig i kurvorna, i början av våren är man ju dessutom en ringrostig förare. Text: Zandra Erikshed Foto: Staffan Gustavsson Singelolyckor vanligast Varje år söker personer sjukhusvård på grund av cykelolyckor. Den vanligaste cykelolyckan (80 procent) är en singelolycka orsakad av försämrat väggrepp. Lösgrus anges som orsak till var sjätte allvarlig singelolycka på cykel i april. Under förra året dog 27 cyklister och 310 skadades svårt. Åtta mopedister och 32 motorcyklister dog. Av de svårt skadade var 126 mopedister och 252 motorcyklister. Källa: Transportstyrelsen, Framtidsvägen och VTI 16 Mitt i Trafiken Nr

17 Inte bara hårda fakta Vi måste komma innanför pannbenet på förarna Nollvisionen missar förarutbildningens betydelse Nollvisionsarbetet saknar fortfarande en strategi för att tackla medvetet felaktigt trafikbeteende. Till exempel spelar förarutbildningen en för liten roll. Det var en av slutsatserna vid seminariet om förarutbildning under Transportforum i Linköping. Nils Petter Gregersen, forskningsdirektör på VTI, inledde med att säga att nollvisionen på många vis är en succé. Men det krävs nytänkande för att komma vidare. Om vi fortsätter i samma takt som under de senaste 40 åren skulle vi kunna nå noll dödade i trafiken år Men jag tror att det blir svårt utan att vidga vårt tänkande, sade han. Den nuvarande Nollvisionsstrategin är starkt inriktad på hårda lösningar, menar Nils Petter Gregersen. Strategin handlar till exempel om att bygga bort risker i vägmiljön och om säkrare bilar. De mjuka värdena det vill säga kunskaper, insikter och motivation att bete sig säkert har däremot haft låg prioritet. Problemet med att människor väljer att bete sig farligt löser vi inte med dagens strategi. Vi måste jobba mer med att komma innanför pannbenet på förarna. Den stora utmaningen är idag att få förare att tänka rätt, eftersom omkring hälften av de dödliga trafikolyckorna orsakas av medvetet felaktiga beslut. Till exempel dör alltför många för att de kör fort eller kör alkoholpåverkade. Många mopedister dödas eller skadas för att de kör trimmat eller utan hjälm. Att få föraren att tänka själv och tänka rätt är den stora utmaningen idag, menar både VTI-forskaren Nils Petter Gregersen och STR:s ordförande Berit Johansson. Foto: Staffan Gustavsson Det handlar alltså inte bara om misstag som kan mötas med en förlåtande omgivning. Jag menar att vi har lagt alltför lite energi på att få människor att tänka rätt och det finns en rad arenor som vi inte drar tillräcklig nytta av. Det gäller till exempel körkortsutbildningssystemet, som skulle behöva en översyn. Vi skulle kunna göra mycket mera där. STR:s ordförande Berit Johansson pratade om hur förarutbildningen sett ut tidigare och hur den ser ut i dag. Förr var det viktigt med färdigheter och lärarna talade om hur det låg till: Så här ska du göra och Jag tycker hörde man ofta lärarna säga, sade hon. Utbildningen har sedan tagit en helt annan väg. Pedagogiken ska numera få eleverna att tänka och reflektera utifrån sin egen livssituation. Man använder gruppdiskussioner och de färdiga svaren är få, enligt Berit Johansson. Problemet är att körprovet fortfarande bara testar färdigheter och inte tar hänsyn till det övriga. Det som de övre målen i GDE-matrisen tar upp. Berit Johansson anser dessutom att körkortsutbildningen får spela en för liten roll i strategin för Nollvisionen. Det mesta av det som utbildningen kan ge, i form av tankar, resonemang och kunskap, är dessutom frivilligt. Körkortstagarna kan välja att strunta i detta, vilket omkring hälften av dem också gör. Körkort är fortfarande en politiskt laddad fråga där förändringar anses ge ökade kostnader och ingen politiker vill förknippas med att ha gjort körkortet dyrare. Man utgår av någon anledning alltid ifrån att förändringar fördyrar. Berit Johansson menar att förarutbildningssystemet saknar morötter att välja säkerhet och undervisning. Hon menar också att prövotiden borde användas mer konstruktivt. Förarprovsystemet är alltför provfokuserat och borde ses över. Johan Granath Mitt i Trafiken Nr

18 Trafiksäkerhet Ny handbok för trafiksäkerhetsarbete SKL, Sverige kommuner och landsting, har tagit fram en ny handbok för kommunalt trafiksäkerhetsarbete. Kommunerna spelar en nyckelroll i trafiksäkerhetsarbetet och handboken ska hjälpa dem att arbeta mer systematiskt. Tanken är att handboken ska vara ett verktyg för Sveriges kommuner i arbetet för att nå EU:s nya trafiksäkerhetsmål, en halvering av antalet döda fram till På Trafikverket är man övertygad om att halveringsmålet kan nås, men att det kräver kommunalt engagemang. Ytterligare ett mål som EU väntas föreslå är att antalet mycket allvarligt skadade ska minska med 40 procent. Huddinge och Mjölby har varit testkommuner för den nya boken. Det passade oss bra, eftersom vi var på väg att göra ett trafiksäkerhetsprogram, berättar Annika Feychting från Huddinge kommun. Med hjälp av handboken kunde vi plocka fram vilka områden vi ville prioritera och därefter göra ett färdigt åtgärdsprogram. Kommunernas trafiksäkerhetsarbete har ändrats mycket under de senaste åren. Utvecklingen har varit imponerande, säger Roger Johansson, trafiksäkerhetsexpert på Trafikverket. För 15 år sedan fokuserade vi mycket på antalet dödade. Många av olyckorna var kollisioner mellan bilar och oskyddade trafikanter. Där har man gjort mycket för att få ner antalet dödsolyckor, till exempel sänkt hastigheten till 30 och byggt farthinder och gupp. Nu är det dags att ta nästa steg. I dag är cyklister den grupp som skadas mest i trafiken. Det handlar om singelolyckor, säger Roger Johansson. De cyklar omkull och skadar sig. Även fotgängare sticker ut i olycksstatistiken. Många, speciellt äldre, halkar eller snubblar och skadar sig. Så här i efterhand kan man konstatera att all gatsten som lagts ut inte varit bra för äldre med rullatorer. För att nå de nya målen diskuterar man allt från hastighetslås till nya ytskikt på vägar och gator. Trafikverket har bland annat tagit initiativ till ett forskningsprojekt som ska titta på om gummiasfalt på trottoarer och cykelbanor kan minska de svåra personskadorna. Varför ska asfalt vara hård om man ramlar? Den nya handboken är också lämplig att använda vid en certifiering enligt ISO 39001, det nya ledningssystemet som Trafikverket tagit fram tillsammans med SIS, och som är speciellt utformat för trafiksäkerhetsarbete. Agneta Trägårdh Nu ska svenska trafikgranskare utbildas Som ett av de sista länderna i Europa ska Sverige nu börja utbilda trafiksäkerhetsgranskare. Jag vet inte varför Sverige kom igång så sent, säger Roger Johansson, trafiksäkerhetsexpert på Trafikverket. Kanske för att vi har haft så stora effekter av att till exempel sätta upp mitträcken att vi inte såg den potential som finns i granskningarna. EU ställer krav på att en certifierad trafiksäkerhetsrevisor, eller trafiksäkerhetsgranskare som det heter i Sverige, ska följa alla projekt på det transeuropeiska vägnätet. För Sveriges del innebär det i princip alla Europavägar. Det nya EU-direktivet kom redan 2008 och resulterade i en ny svensk lag som trädde i kraft den 19 november 2011, vägsäkerhetslagen (2010:1362). Trafiksäkerhetsgranskaren ska följa den fysiska planeringen av varje vägprojekt, identifiera risker och kontrollera att vägen blir så säker som möjlig. En trafiksäkerhetsanalys ska göras redan på ett tidigt stadium i planeringen och granskaren ska sedan följa hela projektet fram till dess vägen är byggd och har varit öppen för trafik något år. Även på befintliga vägar ska det regelbundet göras en trafiksäkerhetsmässig inventering. 18 Mitt i Trafiken Nr

19 Bild: Shutterstock I Norge och Danmark är systemet med trafiksäkerhetsgranskare redan väl etablerat. När Stockholms stad förra året ville göra en trafiksäkerhetsinspektion på en av sina mest olycksdrabbade vägar, var det därför naturligt att ta hjälp av en erfaren dansk trafiksäkerhetsinspektör. På Transportforum i Linköping berättade Anna- Sofia Welander, trafiksamordnare i Stockholm, om de positiva erfarenheterna från den granskningen. Han identifierade alla trafiksäkerhetsmässiga brister. Både på den aktuella vägen och på parallella väg- och cykelbanor. Därefter fick vi ett åtgärdsförslag. Det skapade ett bra underlag för att driva processen vidare. Trafikverket har tagit fram en utbildning för trafiksäkerhetsgranskare som startar i april. Den som söker ska ha minst fem års yrkeserfarenhet från trafikområdet. Efter utbildningen ska trafiksäkerhetsgranskaren godkännas av Transportstyrelsen, som är tillsynsmyndighet. Tillståndet kan dras in för den som inte sköter sitt uppdrag på rätt sätt. Vi hoppas att systemet ska bli så attraktivt att det kommer att användas vid alla större projekt, inte bara det transeuropeiska nätet, säger Roger Johansson. Agneta Trägårdh EcoDriving-appen är här! Använd EcoDriving LITE vid din bilkörning och du får feedback på ditt eget körsätt. Du sparar både pengar och miljö! Hämta appen utan kostnad! iphone Android STR det självklara valet vid all förarutbildning! Mitt i Trafiken Nr

20 På jakt efter framtidens Det blir svårt att nå målet om en fossilfri fordonsflotta till 2030 med nuvarande drivmedel. Både biogas och elbilar anses ge alltför stora utsläpp. Det menar flera av föredragshållarna som talade vid Transportforum i Linköping. Mer kreativitet och mindre beslutsångest är vad som behövs för att nå klimatmålen. Det säger Anders Mathiasson, VD för Energigas Sverige. Han anspelar specifikt på utveckling och politisk styrning när det gäller biogas. Det är inte långt kvar till 2030 och regeringens mål om en fossiloberoende fordonsflotta. Det finns olika åsikter om vad man ska satsa på. Anders Mathiasson talar för biogas, andra förordar eldrift. Egentligen handlar det om att så smart som möjligt utnyttja olika bränslen där de gör som mest nytta, för att citera Elin Skogens, Stockholms stad. Annars klarar vi det inte, menar hon. En nyckelperson i denna diskussion är Per Kågeson, huvudsekreterare i den utredning som tillsatts av Anna-Karin Hatt och som i höst ska lägga fram sitt förslag till åtgärder för att nå målet till 2030 och även visionen för 2050 om klimatneutrala transporter. Arbetet i FFF-utredningen (Fossilfri fordonstrafik) leds av professor Thomas B Johansson, Lund. Per Kågesson. 20 Mitt i Trafiken Nr

NY KUNSKAP INOM TRANSPORTOMRÅDET

NY KUNSKAP INOM TRANSPORTOMRÅDET Tema Transportforum Hög koncentration sot för bussresenärer Med sikte på den bilsnåla staden aktuellt 1 2015 Barns idéer viktiga i trafikplaneringen NY KUNSKAP INOM TRANSPORTOMRÅDET EU-pengar till forskning

Läs mer

&B3,; q%4.: # -- Iagna frågor. .*..c. ..L?,.:k,. ...\ y,:. L.,. -... \;.

&B3,; q%4.: # -- Iagna frågor. .*..c. ..L?,.:k,. ...\ y,:. L.,. -... \;. L. t &B3,; q%4.:..l?,.:k,..*..c. y,:.....\ -... L.,. \;. # -- Iagna frågor "Vi har gjort det förr" Ulrica M essing om att bryta negativa trender sidan 4 ' m Fp Konkreta förslag i otydlig proposition Trafiksakerhetspropositionen

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Om organisering. och andra viktiga saker för ett. sunt arbetsliv. Lisbeth Rydén. EllErr Konsult

Om organisering. och andra viktiga saker för ett. sunt arbetsliv. Lisbeth Rydén. EllErr Konsult Om organisering och andra viktiga saker för ett sunt arbetsliv Lisbeth Rydén EllErr Konsult EllErr? Om organiserande och andra viktiga saker för ett sunt arbetsliv Författare: Lisbeth Rydén EllErr Konsult

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar 2:a upplagan Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling...

Läs mer

BRYT TYSTNADEN. en handbok om sexuella trakasserier

BRYT TYSTNADEN. en handbok om sexuella trakasserier BRYT TYSTNADEN en handbok om sexuella trakasserier Författare: Naiti del Sante, jurist på TCO, och Sonja Schwarzenberger, journalist. Författarna presenteras utförligt på sid 53. Projektledare: Elsa Saboonchi,

Läs mer

Ingen nattparkering på Stigs Center ÅKARE I VÄST. Polisen i Väst ska jobba särskilt med transportbrott. SÅ Väst fick rätt om trängselskatt

Ingen nattparkering på Stigs Center ÅKARE I VÄST. Polisen i Väst ska jobba särskilt med transportbrott. SÅ Väst fick rätt om trängselskatt Höll farten sparade 700000. Sänkt fart ger sänkta kostnader. Återvinningsföretaget Lundstams delade extraslantarna med sina förare som fick åka på en studieresa. SIDAN 4 Den farliga högersvängen. Yrkeschauffören

Läs mer

Så når trafiksäkerheten. förarhytten ÅKARE I VÄST. SÅ:s förslag: Här kan man bygga säkra uppställningsplatser Alkobommar i Göteborgs Hamn

Så når trafiksäkerheten. förarhytten ÅKARE I VÄST. SÅ:s förslag: Här kan man bygga säkra uppställningsplatser Alkobommar i Göteborgs Hamn Cabotaget under lupp. I juli presenterades cabotagestudien, som vill visa olaglig trafik i Sverige. Nu ska trafik i Norge och Danmark undersökas. SIDORNA 4-5 och 12 Ombyggnader överallt. Det pågår många

Läs mer

RASISMEN I SKOLAN. - Elevers syn på rasism och likabehandlingsarbete i skolan

RASISMEN I SKOLAN. - Elevers syn på rasism och likabehandlingsarbete i skolan RASISMEN I SKOLAN - Elevers syn på rasism och likabehandlingsarbete i skolan En enkätundersökning genomförd av Ungdom Mot Rasism 2010 1. Sammanfattning Det är fyra år sedan regeringen antog lagförslaget

Läs mer

TRAFIKMILJÖ & SÄKERHET

TRAFIKMILJÖ & SÄKERHET ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr 2 DECEMBER 2013 TRAFIKMILJÖ Missa inte KÖP RÄTT VINTERDÄCK Torkel Hallander leder dig rätt & SÄKERHET TEST! VILKEN ALKOMÄTARE ÄR SÄKRAST?

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114 Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA TEXT: Maja Dahl, Jenny Jonstoij och Olof Svensson GRAFISK FORM OCH LAYOUT: Dalston, www.dalston.se

Läs mer

Examensarbete 15 högskolepoäng. Digital mobbning. Att vara barn i det nya mediasamhället. Digital bullying. - Being a child in the new media society

Examensarbete 15 högskolepoäng. Digital mobbning. Att vara barn i det nya mediasamhället. Digital bullying. - Being a child in the new media society Malmö högskola Lärarutbildningen Lek Fritid Hälsa Examensarbete 15 högskolepoäng Digital mobbning Att vara barn i det nya mediasamhället Digital bullying - Being a child in the new media society Sabina

Läs mer

MEOS2003-2006 MEDVETANDEGÖRA ELEVER OM DET SEXUALISERADE VÅLDET. av Maria Sundvall-Taavo och Jessica Sundqvist

MEOS2003-2006 MEDVETANDEGÖRA ELEVER OM DET SEXUALISERADE VÅLDET. av Maria Sundvall-Taavo och Jessica Sundqvist MEOS2003-2006 MEDVETANDEGÖRA ELEVER OM DET SEXUALISERADE VÅLDET Erfarenheter från projektet och redovisning av undersökning om gymnasieelevers tankar och erfarenheter av jämställdhet och sexualiserat våld

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Trafiksäkra staden. handbok för ett målinriktat kommunalt trafiksäkerhetsprogram

Trafiksäkra staden. handbok för ett målinriktat kommunalt trafiksäkerhetsprogram trast fördjupning Trafiksäkra staden handbok för ett målinriktat kommunalt trafiksäkerhetsprogram Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Trafikverket 781 89 Borlänge ISBN: 978-91-7164-979-9 Sveriges

Läs mer

vd:n som vill andra lagen

vd:n som vill andra lagen U en tidning om ledarskap från fackförbundet lönestatistik. Kommuner bäst på jämställdhet sid 5 U nr 1 februari 2013 U Lösnummerpris 60 kr interimschef. På tillfälligt uppdrag sid 26 Så lämnar du dåliga

Läs mer

Kommunerna och Nollvisionen

Kommunerna och Nollvisionen Magnus Andersson Kommunerna och Nollvisionen Trafiksäkerhetspolitik i Sveriges 10 största kommuner Cajoma Consulting 2004 1 Cajoma Consulting, Uppsala, 2004 Omslagsbild: Malgorzata Sheiki-Binkowska Fotografier:

Läs mer

Citat från arbetet med Värdegrundsboken

Citat från arbetet med Värdegrundsboken Värdegrundsboken Mars 2015, 5,000 ex För att kunna förändra något, behöver jag börja med mig själv. För att kunna förändra en helhet behöver jag börja med en liten del. Förändring startar med insikt. Insikt

Läs mer

Försäkringsbolag vill övervaka körstil. Nu börjar polisen spana på Facebook. Europa går samman i kritik mot Google

Försäkringsbolag vill övervaka körstil. Nu börjar polisen spana på Facebook. Europa går samman i kritik mot Google Datainspektionens tidning nr 4/2012 Nu börjar polisen spana på Facebook Europa går samman i kritik mot Google Försäkringsbolag vill övervaka körstil Den svarta lådan för bilar håller koll på din hastighet

Läs mer

l l l Nr 2 april 2014 Spaning på karriären Äldrepedagog ett yrke på frammarsch

l l l Nr 2 april 2014 Spaning på karriären Äldrepedagog ett yrke på frammarsch l l l Nr 2 april 2014 Spaning på karriären Äldrepedagog ett yrke på frammarsch INNEHÅLL 2 Karriär mer än position och pengar...4 Barn-tv & tidiga drömmar grunden till deras karriärval...8 På väg ut I yrkeslivet...10

Läs mer

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap InsightGUIDE SERIES CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap CHEFSROLLEN DET DAGLIGA LEDARSKAPET Det är de små och stora sakerna du gör i vardagen som bygger upp ett inspirerande,

Läs mer

Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011.

Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011. Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011. Förord AFA Försäkring har genomfört preventionsprojektet Hot och våld på uppdrag

Läs mer

NOTAN FÖR AVHOPPEN. elevråden:»satsa på forskning« UNGDOMSKRAFT SOCIOEKONOMISK BERÄKNING KLIENTUTBILDNING

NOTAN FÖR AVHOPPEN. elevråden:»satsa på forskning« UNGDOMSKRAFT SOCIOEKONOMISK BERÄKNING KLIENTUTBILDNING En produkt från Temagruppen Unga i arbetslivet, finansierad av Europeiska socialfonden. GYMNASIESKOLAN & AVHOPPEN NUMMER 3 2014 Skolavhoppen kostar samhället stora summor varje år. Med tidigare insatser

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen Barn och bredband En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter Av: Max Lundin Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi (Studieordning i Utredningssociologi), 15 hp. HT 2009

Läs mer

pocket tydlig som chef Så blir du Knep! Gör det otydliga tydligt Tips! Bli av med dina rädslor

pocket tydlig som chef Så blir du Knep! Gör det otydliga tydligt Tips! Bli av med dina rädslor En guide från tidningen Chef pocket Knep! Gör det otydliga tydligt Tips! Bli av med dina rädslor Så blir du tydlig som chef Allt om tydlig kommunikation och medarbetarnas reaktioner. Chef ger dig verktygen!

Läs mer

INKLUDERAD. En liten bok om facket & sexuell läggning

INKLUDERAD. En liten bok om facket & sexuell läggning INKLUDERAD En liten bok om facket & sexuell läggning Koordinator/projektledning: Anette Sjödin Redaktör: Rickard Henley Form/illustrationer: Anna Björnström Foto: Simon Johansson Tryck: Ljungbergs Tryckeri

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer