ICA-koncernen Vi gör varje dag lite enklare. Starkt resultat på utmanande marknad. ICAs Goda Affärer: Så ska vi bli en god kraft i samhället

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ICA-koncernen 2011. Vi gör varje dag lite enklare. Starkt resultat på utmanande marknad. ICAs Goda Affärer: Så ska vi bli en god kraft i samhället"

Transkript

1 Vi gör varje dag lite enklare ICA-koncernen 2011 Starkt resultat på utmanande marknad Hela årsredovisningen och hållbarhetsredo visningen finns på: ICAs Goda Affärer: Så ska vi bli en god kraft i samhället ica Sverige Ett bra år på en utmanande marknad Ica Norge: Ny tvåformatsstrategi ger nya möjligheter rimi Baltic Stark återhämting ICA banken Fler kunder väljer ICA Banken ICA fastigheter Fortsatt arbete för attraktiva handelsplatser

2 Detta är ICA-koncernen ICA-koncernen (ICA AB) är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med cirka egna och handlarägda butiker i Sverige, Norge och de tre baltiska länderna. I koncernen ingår ICA Sverige, ICA Norge, Rimi Baltic som driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter samt ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster till de svenska kunderna. ICA AB är ett joint venture som ägs till 40 procent av Hakon Invest AB och till 60 procent av holländska Royal Ahold. Enligt aktieägaravtal har Royal Ahold och Hakon Invest ett gemensamt bestämmande inflytande i ICA AB. Genom Royal Ahold är ICA AB en del av ett internationellt detaljhandelsnät. Hela årsredovisningen finns på, ICAs Goda Affärer. Kommande generationer ska också kunna njuta av ren miljö och ett samhälle som är öppet för alla. ICAs Goda Affärer är vår ledstjärna i arbetet med hållbarhet. Så fungerar ICA. ICAs verksamheter vilar på fyra byggstenar som kombineras olika för varje marknad. Byggstenarna är butiker, fastighetsutveckling, varu- och tjänsteförsörjning samt finansiella tjänster. Ett år att vara stolt över gjorde ICA-koncernen sitt bästa operativa resultat hittills, MSEK. Läs mer om hur det gick bolag för bolag. Vision Vi ska göra varje dag lite enklare. Mission Vi ska bli det ledande detaljhandelsföretaget med fokus på mat och måltider i korthet Nettoomsättningen för året uppgick till MSEK (93 860), en ökning med 1,4 procent. I fasta växelkurser ökade nettoomsättningen med 2,6 procent. Rörelseresultatet exklusive reavinster och nedskrivningar uppgick till MSEK (2 936), en ökning med 5,6 procent. I koncernens resultat för året ingår den goodwillnedskrivning i ICA Norge som gjordes i tredje kvartalet om 592 MSEK. Rörelseresultatet uppgick till MSEK (2 924). Resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2 597). Periodens resultat för året uppgick till MSEK (547). Förra året belastades med en skattekostnad om 747 MSEK avseende en skattetvist för åren samt 632 MSEK avseende återföring av uppskjuten skatt i ICA Norge. 2

3 norge, 550 butiker Sverige, butiker V S R O Oslo Västerås S R O V S R O Solna V S R O Riga V ICA Nær Små, lättillgängliga butiker med hög servicegrad, anpassat sortiment och lokala varor. ICA Supermarked Matglädje och mångfald, personlig service och brett sortiment. Rimi Lågprisbutik med fokus på enkelhet och effektivitet i vardagen. Modernt och överskådligt för familjen med vardagsvaror till låga priser. ICA Maxi Allt på ett ställe. Det stora matvaruutbudet kombinerat med non food. Lättillgängligt för den bilburne. ICA Nära Mindre och lättillgängliga butiker med god service, anpassat sortiment och bra färskvaror. Många ICA Nära- butiker är ombud för Apoteket, System bolaget och ATG. ICA Supermarket Brett sortiment för både vardag och fest. Hög personlig service och brett färskvarusortiment. ICA Kvantum Ska vara ortens ledande matbutik, med mat för både vardag och fest. Hög andel färskvaror, många allergi anpassade, hälsoriktiga och ekologiska alternativ samt lokalt sortiment. Maxi ICA Stormarknad Allt på ett ställe till bra priser. Brett livsmedelssortiment och urval av specialvaror som husgeråd, media och allt för trädgården. Generösa öppettider, och anpassat för barnfamiljer. V S R O V S R O S R O Solna, Sverige ICA AB, ICA Sverige AB, ICA Banken AB Västerås, Sverige ICA Fastigheter AB Oslo, Norge V ICA Norge AS Riga, Lettland Rimi Baltic AB baltikum, 239 butiker (Lettland, Litauen), (Estland) SuperNetto, Säästumarket Lågprisbutiker med vass prisprofil och gott utbud av vardagsvaror. Rimi Supermarket Matglädje och brett utbud, fokus på fina färskvaror och bra service för vardagens behov. Ligger i områden där kunderna bor eller arbetar. Rimi Hypermarket samt Rimi Compact Hypermarket Allt på ett ställe till bra priser. Det stora utbudet av livsmedel till bra priser kombinerat med non food som hus geråd och sportartiklar. Rimi Compact Hypermarket har fokus på atmosfär, komfort och yteffektivitet. Lättillgängliga med bil och generösa öppettider. Omsättning (Msek) Rörelseresultat (Msek) Rörelseresultat exklusive reavinster och nedskrivningar, MSEK Rörelsemarginal och Rörelsemarginal exkl reavinster och nedskrivningar, (%) , , , , , , Rörelsemarginal rörelsemarginal exkl reavinster och nedskrivningar, (%) 3

4 ica-koncernen ICA så fungerar det ICA-koncernens verksamheter kan sammanfattas i fyra byggstenar: Butiker, fastighetsutveckling, varu och tjänsteförsörjning samt finansiella tjänster. Byggstenarna kombineras olika för varje marknad för att möta de lokala behoven. Det dagliga arbetet organiseras i fem större bolag. Fastighetsutveckling ICA AB äger många butiksfastigheter. Detta ger löpande intäkter till ICA i form av marknadsmässiga hyror från handlarna. ICA jobbar också aktivt med handelsplatsutveckling. Vid eventuella försäljningar har fastigheterna ofta ökat i värde, vilket ger vinster för ICA. Varu- och tjänsteförsörjning ICA köper in produkter och säljer dessa vidare, med vinstpåslag, till butikerna i Sverige och franchisebutikerna i Norge. ICA får även intäkter genom försäljning av tjänster till dessa butiker, exempelvis inom marknadskommunikation, logistik, utbildning och butiksteknik. Så fördelar sig intäkterna Butiker, ICA Sverige Butiker, ICA Norge Varu- och tjänsteförsörjning, ICA Sverige Butiker, Rimi Baltic Varu- och tjänsteförsörjning, ICA Norge Butiker 40,3% Royalty och/eller vinstdelning med butikerna i Sverige. Slutkunder genom Maxi Special, bolaget som säljer hem- och fritidsartiklar i Maxi ICA Stormarknadsbutikerna i Sverige. Via helägda butiker i Norge, Estland, Lettland och Litauen samt genom franchiseavgifter i Norge. Varu- och tjänsteförsörjning 56,5% Leveranser av produkter till ICA-butiker i Sverige och franchisebutiker i Norge. Försäljning av tjänster till butiker. Butikslägen och handelsplatsutveckling 2,4% (Sverige, Norge, Estland, Lettland och Litauen) Marknadsmässiga hyror från handlarna. Fastighetsförsäljningar. Finansiella tjänster 0,8% (Sverige) Räntenetto och provisioner från banken bidrar till koncernens intjäning. Avgifter från andra aktörers nyttjande av bankens infrastruktur. 4

5 Finansiella tjänster Genom ICA Banken bedriver ICA försäljning av finansiella tjänster i Sverige. Räntenetto och provisioner från banken bidrar till intjäningen. ICA Banken tillhandahåller också infrastruktur, exempelvis betalterminaler och uttagsautomater, för andra aktörer mot en avgift. Butiker ICA får butiksintäkter på olika sätt: I Sverige kommer intäkterna genom royalty och/eller vinstdelning med butikerna. Intäkter kommer också från slutkunderna genom Maxi Special, det bolag som säljer hem- och fritidsartiklar i Maxi ICA Stormarknadsbutikerna. I Norge kommer intäkterna dels via helägda butiker, dels genom franchiseavgifter från franchisebutiker. I slutet av 2011 ägde ICA cirka 69 procent av butikerna. I Estland, Lettland och Litauen kommer intäkterna via helägda butiker. Så drivs butikerna Butikerna är centrala i ICAs verksamheter det är där vi oftast möter kunden. Det finns fyra olika former för butiksdrift. Fria handlare i samverkan Den driftsform som kom först och som kan sägas vara ICAs ryggrad. Handlarna äger och driver butikerna, men har centrala avtal med ICA inom ett antal områden. ICA Sverige står för gemensamma inköp, logistik och samlad marknadskommunikation samt stöd till handlarna. Driftsformen finns bara i Sverige. Helägda butiker ICA äger ensamt butikerna och driver dem som en kedja. Det är den enda driftsformen som används för butikerna i Baltikum, och den driftsform som hittills dominerat verksamheterna i Norge. ICA gör gemensamma inköp och ansvarar för logistik och samlad marknadskommunikation för samtliga butiker. Franchising Formen används hittills endast i Norge, där 31 procent av butikerna drivits med franchisingavtal. Modellen är på frammarsch i ICA Norge, i samband med revitaliseringen av Rimi-butikerna. Kombination Driftsformerna kan kombineras sinsemellan. Ett exempel är Maxi ICA Stormarknad i Sverige där fria handlare sköter dagligvarudelen och ICA AB driver specialvarudelen. För kunden presenteras allt som en enda butik. 5

6 ica-koncernen Våra strategier ICA arbetar med strategier för var och en av dimensionerna kund, butik och koncern. Tillsammans skapar de en gemensam riktning framåt. Kunderna Lyssna på kunderna Genom att hela tiden vara bäst på att lyssna på kunderna och leverera mot behov och önskemål fördjupar ICA kundernas förtroende. ICA ska också lyssna på omvärlden och agera utifrån vad som händer inom de områden som påverkar våra kunder för att bättre kunna ta till vara deras intressen. Erbjuda bra priser och brett sortiment ICA satsar på att hålla nere priserna samtidigt som sortimentet utvecklas för att möta kundernas behov och önskemål. Med bra priser och ett brett sortiment, från bas till produkter med olika mervärden, ska ICA leva upp till kundernas olika krav. Sätta kvaliteten främst ICA vill vara ansvarsfullt och framåtsträvande i kvalitetsarbetet. Därför är det viktigt att ständigt söka ny kunskap och teknik för att steg för steg höja kundernas säkerhet och kvalitetsupplevelse. Skapa ett personligt totalerbjudande Ingen kund är den andra lik. Erbjudandet ska anpassas till den enskilda marknaden och i möjligaste mån den enskilda kunden. Genom bra totalerbjudanden bygger ICA relationer och får lojala kunder. butikerna Ha de mest inspirerande butikerna Det ska alltid vara enkelt och inspirerande att handla på ICA. ICA ska ligga i framkant när det gäller butiks- och sortimentsutveckling. Skapa gemensamma format med lokal anpassning ICA-koncernen har en gemensam formatstrategi med fyra format: stormarknader, matmarknader, närmarknader och lågprisbutiker. Samtidigt anpassar sig varje butik till den lokala marknaden, såväl av den enskilde handlaren som genom flexibla koncept. Jobba aktivt med etablering och förnyelse ICA ska etablera nya butiker och förnya de befintliga för att möta kundernas olika och föränderliga behov. Butiksnätet ska vidare utvecklas i attraktiva lägen framför allt i storstadsområdena. ICAs fastighetsverksamhet möjliggör en bra butiksmiljö. koncernen Arbeta långsiktigt och hållbart ICA ska fortsätta ligga i framkant när det gäller hållbarhetsarbete och samhälls engagemang. God etik ska genomsyra företaget i allt. Skapa tillväxt på stabil grund ICA ska investera och agera offensivt utifrån en stark ekonomi. Flexibilitet och förnyelse ska driva tillväxten. Alltid vara kostnadseffektiv Ständiga effektiviseringar gör ICA starkt i både goda och dåliga tider. ICA ska tillvarata skalfördelar och synergier på nationell och internationell nivå, exempelvis inom egna märkesvaror och inköp. Besparingar ska i stor utsträckning komma kunderna till godo i form av lägre priser. Vara en arbetsplats att växa på ICA ska vara ett inspirerande företag med engagerade medarbetare. Genom bra ledarskap ska ICAs medarbetare utvecklas och växa i sina yrkesroller. Så växer också ICA. Våra marknader ICA agerar inte på en enda marknad, utan på flera. Det innebär att vi varje dag påverkas av många lokala och branschspecifika förutsättningar. ICA-koncernen har verksamheter i Sverige, Norge, Estland, Lettland och Litauen. Kärnan finns i dagligvaruhandeln. Varje land har sina speciella marknadsförutsättningar. Det enda som egentligen är gemensamt är att konkurrensen är stark överallt. Annars kan skillnaderna vara stora vad gäller det mesta, från inflationsläge och antal konkurrenter till konsumtionsmönster. Sett till omsättning är den svenska dagligvarumarknaden störst. Därefter följer den norska marknaden som är ungefär hälften så stor. Dagligvarumarknaderna i Estland, Lettland och Litauen är tillsammans mindre än Norges. ICA-koncernen finns också med som nischspelare på vissa andra marknader, till exempel den svenska bank- och finanssektorn med ICA Banken, samt på fastighetsmarknaden med ICA Fastigheter. Läs mer om varje enskild marknad på följande sidor. BNP-utveckling på ICAs marknader 2011, % Sverige 3,9 Norge 2,6 Estland 7,5 * Lettland 5,4 * Litauen 5,8 * *Preliminiära siffror februari

7 ica Sverige Ett bra år på en utmanande marknad Konkurrensen var tuff och marknaden trög. Ändå lyckades ICA Sverige stärka sin marknadsposition under Detta är ICA Sverige ICA Sverige driver dagligvaruhandel över hela landet tillsammans med ICA-handlare, som äger och driver butikerna själva men har avtal med ICA Sverige vad gäller exempelvis gemensamma inköp, logistik, marknadskommunikation samt nya butikslägen. De fyra butiksprofilerna ICA Nära, ICA Supermarket, ICA Kvantum och Maxi ICA Stormarknad omfattade butiker vid utgången av Så ser marknaden ut Den svenska dagligvarumarknaden utvecklades sämre än förväntat, mycket beroende på hushållens ekonomiska osäkerhet. Dagligvarukonsumtionen uppgick till 274 miljarder svenska kronor 1, en tillväxt med 1,3 procent för Sverige är en mogen marknad som växer långsamt. Tillsammans svarar ICA, Axfood, Coop och Bergendahls för runt 70 procent av marknaden. Vid årets utgång hade ICA 36,7 2 procent av marknaden en liten men viktig förbättring jämfört med Konkurrensen mellan marknadsledarna har länge varit tuff. Under 2011 ökade aktörer som Netto och Citygross etableringstakten och trycket ökade från alternativa kanaler som restauranger och tjänster för hemkörning av livsmedel. Sammantaget växer nya aktörer snabbare än övriga. Tydliga konsumenttrender är prismedvetenhet, hälsosamma produkter samt tidsbesparande och bekväma tjänster Omsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK Medeltal anställda Så gick 2011 Nettoomsättningen för ICA Sverige uppgick till MSEK. Det var en ökning med 3,1 procent jämfört med föregående år. Rörelseresultatet sjönk till MSEK (2 750) främst på grund av tillfälligt högre logistikkostnader som en följd av förändringar i logistikstrukturen samt lägre marginaler i vissa produktkategorier. Viktiga händelser 2011 lansering av ICAs egen matkasse: Genomslaget blev stort och vid årsskiftet levererade över 230 ICA-butiker över hela landet matkassar till sina kunder. fortsatt tillväxt för den helägda apotekskedjan Cura: Utvecklingen var i stort positiv, men konkurrensen om arbetskraft hård. Vid 2011 års utgång fanns totalt 42 Cura apotek. Renodlat ICA Special: Arbetet med att möta kundernas efterfrågan på specialvaror som husgeråd, lampor, städartiklar och böcker fortsatte. Under året renodlades ICA Specials sortiment ytterligare. ICA To go: Konceptet med god, nyttig mat för folk i farten utvecklades med att en tredje butik öppnade i Kista. Nya butiker: Etableringstakten var hög Antal butiker 3 42 under året med 15 nya butiker varav tre nya Maxi ICA stormarknad. Utveckling av EMV: Premiumsortimentet ICA Selection relanserades och låpriserbjudandet ICA Basic ersatte Euroshopper. Försäljningen av egna märkesvaror ökade under året till totalt 19,2 procent. Fokus 2012 Aktiv försäljning: ICA fortsätter driva försäljning med bland annat satsningar på EMV samt färskvaror och pris. Fortsatt utvecklad marknadsposition: Med fokus på mervärden och hälsa kommer ICA att utveckla tjänster i linje med Cura-apoteket, matkassen och ICA Student. Större närvaro i digitala medier: ICA ska utvecklas digitalt både vad gäller marknadsföring och försäljning. Exempelvis sker en relansering av ICA.se. miljötänk i fokus: Utifrån ICAs värdegrund Goda Affärer (se sid 13) ska arbetet med att minska ICAs miljö- och klimatpåverkan fortsätta. TOTALT Antal butiker Butiksförsäljning, MSEK Antal artiklar ) Exklusive moms Siffror vid utgången av ) Preliminära siffror i februari ) Beräknat på total dagligvarukonsumtion oberoende av kanal enlig Nationalräkenskaperna. Dagligvaruförsäljningen inkl moms i ICAbutikerna uppgick under 2011 till MSEK. 7

8 ica norge Ny tvåformatsstrategi ger nya möjligheter ICA Norges beslut under 2011 att avyttra stormarknadsformatet ICA Maxi öppnar för en ny, tydligare tvåformatsstrategi nådde ICA Norge en något mer stabil nivå. Detta är ICA Norge ICA Norge driver livsmedelshandel under två varumärken: ICA och Rimi. Inom butiksprofilerna ICA Naer, ICA Supermarked och Rimi fanns totalt cirka 265 ICA-butiker och 285 Rimi-butiker vid årsskiftet, både helägda och i franchiseform. Dessutom finns butiker med fristående handlare som har samarbetsavtal med ICA. Under 2012 kommer ICA Maxi med totalt 24 butiker att avyttras. Så ser marknaden ut Omsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK Medeltal anställda Den norska dagligvarumarknaden ökade farten igen under 2011, 3,8 procent enligt siffror från undersökningsföretaget Nielsen var motsvarande ökning 3,2 procent. Det kan sättas i relation till de kraftigare ökningarna föregående år: 6,2 procent 2009 och 8 procent under Totalt omsatte marknaden MNOK, jämfört med MNOK 2010, och enligt prognoserna förväntas ökningen hålla i sig framöver. Stark prispress har präglat det norska lågprissegmentet, där inte minst ICA Norges framgångsrika omprofilering av Rimi ökat pristrycket. Priskonkurrensen i lågbudgetsegmentet har dessutom lockat kunder från kvalitetssegmentet. Under året mattades dock lågprissegmentet prisutspel av, vilket gav en stabilare situation. De norska kunderna är fortsatt intresserade av hälsosam mat, närproducerat och bra priser. Över 35 procent av kunderna, framförallt i storstad, väljer butik utifrån kvalitetskänsla och färskvaruutbud. Viktigt är också att butikerna ligger nära hemmet, eftersom dagligvaruinköpen görs flera gånger per vecka. Därför har handeln traditionellt präglats av många små butiker. Konkurrenterna på marknaden är trots det få. Störst är Norgesgruppen, Reitangruppen (Rema 1000), Coop och ICA Norge. ICA Norge har en marknadsandel på 14,1 procent. Så gick 2011 Nettoomsättningen under året uppgick till MSEK (21 225) vilket var en minskning med 2,6 procent. I lokal valuta ökade dock omsättningen med 0,2 procent. Rörelseresultatet blev MSEK ( 588). I rörelseresultatet ingår en goodwillnedskrivning om 592 MSEK. Rörelseresultatet exklusive nedskrivningar uppgick till 663 MSEK ( 588). Viktiga händelser 2011 Avyttring av norska ICA Maxi: I augusti 2011 beslutade ICA att sälja de norska ICA Maxi- TOTALT Antal butiker Butiksförsäljning, MNOK Antal artiklar ) Exklusive moms butikerna. Beslutet är ett strategiskt val och innebär en tydligare tvåformatsstrategi: Genom att avyttra stormarknadsprofilen kan ICA Norge lägga all kraft på att renodla Rimi som budgetalternativ och ICA Supermarked i kvalitetssegmentet. fortsatt konvertering till nya Rimi-konceptet: Konceptet med fräscha lågprisbutiker har snabbt tagit marknadsandelar. 76 konverterade Rimi-butiker öppnade under året, varav 13 konverterats från ICA Naer-formatet. Rimi-konceptet finns nu över hela landet och visar ökad försäljning och bättre kostnadskontroll. mini Rimi: Det nya formatet har mottagits positivt. Vid årsskiftet fanns 6 butiker. stärkt franchise: Utvecklingen av franchisemodellen för Rimi har fortsatt och de positiva relationerna med franchiseföreträdarna har stärkts. Ökad effektivitet: Ett gemensamt affärssystem och ökat fokus på minskat svinn har lett till effektivare logistik. Ny vd: Thorbjørn Theie har utsetts till ny vd för ICA Norge. Han tillträder tjänsten senast i juni 2012 och ersätter därmed Antonio Soares som går i pension. Fokus 2012 Tvåformatsstrategin: Under 2012 kommer den nya tvåformatsstrategin med Rimi i lågprissegmentet och Supermarked i premiumsegmentet att genomföras, med samordning av logistik och servicefunktioner. Rimikonverteringen: Den sista fasen av Rimikonverteringen ska avslutas. Organisationen: ICA Norge kommer ytterligare att effektivisera organisationen. 8

9 Rimi Baltic Stark återhämtning Dagligvarumarknaderna i de baltiska länderna fortsatte att stärkas under Resultatmässigt gjorde också Rimi Baltic en stark återhämtning efter några tuffa år. Detta är Rimi Baltic Rimi Baltic är ett helägt dotterbolag inom ICAkoncernen som bedriver dagligvaruhandel i Estland, Lettland och Litauen. Totalt har Rimi Baltic 239 butiker. Sammanlagt omsatte Rimi Baltic MSEK under I alla tre länder finns Rimi Hypermarket och Supermarket med fokus på färskvaror och god service. I lågprissegmentet finns Säästumarket i Estland medan de två övriga länderna har SuperNetto. Så ser marknaden ut De baltiska dagligvarumarknaderna skiljer sig mycket åt, både vad gäller kundbeteenden, marknadsaktörer och ekonomiska förutsättningar. Gemensamt är dock att konkurrensen är stark på alla tre marknaderna. Många aktörer finns i alla tre länderna, till exempel Maxima, IKI, Norfa, ETK, Selver, Elvi och Mego. I Estland och Lettland slåss Rimi Baltic om marknadsledarskapet. I Litauen är Rimi Baltic marknadsfyra. Sett till alla tre länder har Rimi Baltic 21,8 procent 1 av marknaden. Gemensamt för de baltiska länderna är att de drabbats hårt av finanskris och lågkonjunktur de senaste tre åren, med sänkta löner, hög arbetslöshet och ökande emigration som följd. Men 2011 har optimismen återvänt till länderna. Tillväxten har dock ännu inte hunnit resultera i ökad köpkraft och konsumtionsmönstren präglas i hög utsträckning av stark prismedvetenhet, eftersom stor del av den disponibla inkomsten går till mat. Så gick 2011 Nettoomsättningen under året uppgick till MSEK (10 352), en minskning med 2,5 procent jämfört med föregående år, men i lokal valuta ökade omsättningen med 2,9 procent. Rörelseresultatet förbättrades till 173 MSEK ( 13) och belastades med nedskrivning av varumärket Säästumarket i Estland uppgående till 21 MSEK. Viktiga händelser ) Nielsens mätning: Försäljningen av dagligvaror exklusive torgoch servicehandel. Preliminära siffror i februari. Fortsatt prisoffensiv: Kampanjen New era, där Rimi Baltic sänkte priserna på produkter vid flera tillfällen, hjälpte till att stärka Rimis prisimage. Lågprisbutikernas sortiment har utökats med A-brands. Kundkort på plats: Lojalitetskortet som lanserades 2010 i Litauen laserades under tidig vår 2011 också i Estland och Lettland. Mini hypermarket: Under året öppnades sju Mini Hypermarket i Lettland, stormarknader i miniformat med en säljyta på cirka kvm. Vid årets slut hade Rimi baltic totalt åtta butiker, och planen är att under 2012 öppna ytterligare lika många Mini Hypermarket. Ansvarsfullt arbete: Rimi Baltic sysselsätter nästan 200 medarbetare med funktionsnedsättningar. Under året fick Rimi Baltic i Litauen som första dagligvarukedja ta emot Omsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK Medeltal anställda National Business Awards som ett pris för ansvarsfullt företagande. Fokus 2012 Växa snabbare: Under 2012 kommer tillväxt att stå i fokus. Expansionstakten och förnyelsetakten av befintliga butiker ska öka. Bättre prisupplevelse: Rimi Baltic ska fortsätta att stärka kundernas bild av att Rimi har bra priser och bra kvalitet, under devisen: Pay less, live better. Koll på kostnader: Rimi Baltic har under de senaste tuffa åren arbetat med stark kostnadskontroll i samtliga verksamheter. Också under 2012 kommer god koll på kostnader att vara ett priorierat område. Butiksförsäljning, MEUR Estland 351 Lettland 545 Litauen 215 Totalt Butiker per profil TOTALT Estland Lettland Litauen Totalt Antal artiklar ) Exklusive moms 9

10 ICA banken Fler kunder väljer ICA Banken 2011 blev ännu ett år då ICA Banken ökade både affärsvolym och kundbas. Banken investerade också i kundrelationer och varumärke, och har nu de näst mest nöjda kunderna enligt Svenskt Kvalitetsindex. Detta är ICA Banken Så gick 2011 ICA Banken erbjuder banktjänster som en lojalitetsskapande del i relationen med ICAs svenska kunder. Idén är också att öka andelen butikstransaktioner med ICAs egna kort istället för dyrare externa bank- och kreditkort. Låga avgifter och tydliga, transparenta villkor är centrala begrepp för ICA Banken. ICA Banken administrerar också ICA Kort, som är ICAs svenska kundlojalitetskort. ICA Banken har utsetts till Årets Bank fyra gånger av tidningen Privata Affärer. Så ser marknaden ut Den svenska banksektorn består av storbanker å ena sidan och en rad nischaktörer å den andra. Bankkunder har traditionellt varit trögrörliga, men det har börjat ändras i takt med att internet blivit allt viktigare för kundernas kontakt med bankerna. De svenska bankerna är också världsledande när det gäller att erbjuda banktjänster på internet. 65 procent av försäljningen sker på nätet, vilket har skapat möjligheter för nya bankaktörer. ICA Banken har en egen, stabil position på bankmarknaden eftersom den riktar sig till ICAs befintliga och blivande kunder. Banken är också speciell med sitt stora butiksnät, som gör att kunderna kan göra vissa bankärenden i nästan alla landets ICA-butiker Omsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK Medeltal anställda Antal uttagsautomater: Antal betalterminaler: Sverige Norge Affärsvolym (inlåning + utlåning inkl bolån) Antal bankkortsinnehavare ICA Banken fortsatte att öka både affärsvolym och kundbas. Intäkterna under året uppgick till 764 MSEK (612), vilket motsvarar en ökning med 24,8 procent. Det beror främst på ett bättre räntenetto på grund av den högre räntenivån. Affärsvolymen har ökat med 8,7 procent (8,8) sedan årets början. Rörelseresultatet ökade till 171 MSEK (91). Viktiga händelser 2011 fler kunder: Affärsvolymen fortsätter att gå upp och ökade till MSEK i slutet av Vi har fått fler kunder, som använder någon av bankens tjänster eller något kort. Under året gavs det ut (84 747) nya bankkort och vid årets slut var det totala antalet utgivna bankkort ( ). studentsatsning: För att underlätta vardagen för studenter har ICA Sverige och ICA Banken tagit fram en unik helhetslösning med prisvärda mat-, bank- och försäkringserbjudanden, ICA Student, som lanserades i oktober raket i kundundersökning: Bankens kunder blir allt nöjdare och ICA Banken gick från sjätte till andra placering med ett högt värde på 79,4 i den årliga undersökningen Svenskt Kvalitetsindex. mest ansvarstagande bank: Det framgår av Sveriges största varumärkesundersökning, Sustainable Brands, visade att ICA Banken är det mest hållbara företaget i sin bransch. I undersökningen får konsumenterna bedöma vilka som är de mest hållbara varumärkena på den svenska marknaden. Fokus för 2012 organisk tillväxt: Investeringarna i nya kunder fortsätter för att få fler att använda någon av ICA Bankens produkter. Det kräver att vi fortsätter att steg för steg förfina erbjudandet och att synas på marknaden. fonder: Vi arbetar med att bygga en ny fondsparlösning, som ska lanseras under Betallösning på e-handel: Under andra kvartalet 2012 kommer ICA Banken lansera en egen betallösning på e-handel. 10

11 ica fastigheter Fortsatt arbete för attraktiva handelsplatser Fortsatta investeringar i ny- och ombyggnadsprojekt, vidareutveckling av Ancore Fastigheter samt påbörjad försäljning av nio ICA Maxi-fastigheter i Norge. Det var några av aktiviteterna under Detta är ICA Fastigheter Genom att äga, hyra och bygga fastigheter ska ICA Fastigheter möta ICA-koncernens behov av rätt lokaler i Sverige och Norge. Innehavet består idag av cirka 185 butiksfastigheter. Sedan 2009 har bolaget dessutom uppgiften att köpa fastigheter med redan befintliga ICA-butiker för att säkra utvecklingen av strategiska marknadsplatser. På hyressidan förvaltar bolaget ICA-koncernens hyresavtal med externa fastighetsägare. Sedan 2010 äger ICA Fastigheter Ancore Fastigheter tillsammans med Alecta, i syfte att förvärva, äga och förvalta ICAbutiker i strategiska lägen. Så ser marknaden ut De osäkra tiderna har inte nämnvärt märkts av på fastighetsmarknaden i Sverige och Norge. Attraktiva objekt håller en stabil, hög prisnivå, medan sämre fastigheter har allt svårare att hitta köpare vilket påverkar prisnivån. Marknaden väntas dock dämpas, i avvaktan på de nationella skuldkrisernas utveckling. Svenska handelsfastigheter generellt genererar ett stort intresse hos bland annat utländska kapitalistiska fonder. Sett till antal kvadratmeter är ICA Fastigheter störst på den svenska marknaden för detaljhandelsfastigheter. ICA är också största enskilda hyresgäst hos många svenska och norska fastighetsbolag genom sina många hyreskontrakt för ICA- och Rimibutiker. Så gick 2011 ICA Fastigheter ökade sin nettoomsättning till MSEK (2 135) en ökning med 3,1 procent. Rörelseresultatet ökade delvis på grund av lägre omkostnader samt högre hyresintäkter och uppgick till MSEK (917). Viktiga händelser 2011 fler energieffektiva butiker: 2010 öppnade ICA Kvantum Sannegården, som är en förebild för hur alla framtida ICA-butiker ska byggas. Det är en butik där man med många förbättringar har lyckats nå stora energibesparingar. Nästa butik som byggs enligt principerna är ICA Kvantum i Kista. Arbetet med att ytterligare förfina Sannegården genom mindre åtgärder har också fortsatt och det energibesparande miljöarbetet pågår ständigt. Investeringar: Under 2011 investerade ICA Fastigheter totalt 830 MSEK (825). Under året har det pågått 7 ny- och ombyggnationsprojekt i Sverige. Även i Norge har ett antal till- och ombyggnationer gjorts, däribland köpcentrat där ICA Maxi Sandnes huserar som nyöppnades Under året har även en del förvärv gjorts. Fastighetsförvärv: Ancore Fastigheter förvärvade en handelsfastighet i Mora med ICA Maxi som hyresgäst. Underliggande fastighetsvärde 145 MSEK. försäljning: Två handelsfastigheter såldes till Ancore Fastigheter, en i Sundsvall och en i Kungsbacka. Underliggande fastighetsvärde cirka 450 miljoner kronor. Försäljningar i Norge: Försäljningen av samtliga nio ICA Maxi-fastigheter påbörjades. ICA Kvantum i Barkarbystaden: Arbetet med att bygga ett nytt köpcentrum i Barkarbystaden är i gång. Där ska ICA bygga en cirka kvadratmeter stor Kvantum-butik plus kvm övrig handel, kontor och närservice, enligt den anbudstävling ICA vann under Laddning av elbilar: Installationen av laddplatser för elbilar vid ICA-butikers kundparkeringar fortsätter. Inom fem år ska ett 20- tal större ICA-butiker erbjuda denna service, är målet. Fokus 2012 Säkra utvecklingen av marknadsplatser: Förvärv av befintliga fastigheter med ICAbutiker, för att säkra utvecklingen av strategiska marknadsplatser, ska fortsätta. Nyetableringar: Flera spännande fastighetsprojekt kommer att påbörjas och färdigställas, däribland i Boländerna utanför Uppsala. Samtliga nyetableringar följer Sannegården -modellen. Utveckling av Ancore fastigheter: ICA Fastigheter fortsätter att utveckla det, med Alecta, samägda fastighetsbolaget. Satsningen är en ny plattform för fastighetsbolaget att skapa goda butikslägen åt ICA. Miljöarbetet: Fortsatt investering i energibesparande åtgärder för att bidra till de koncernövergripande miljömålen kring utsläpp och energianvändning. Genomföra försäljning i Norge: Under 2012 ska försäljningen av ICA Maxi-portföljen i Norge genomföras Omsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK Medeltal anställda

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2011

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2011 Delårsrapport ICA AB 1 januari 31 mars 2011 Delårsrapport första kvartalet 2011 Stockholm 4 maj 2011 Lägre rörelseresultat för ICA-koncernen i första kvartalet men stark återhämtning i Rimi Baltic Första

Läs mer

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2009

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2009 Delårsrapport ICA AB 1 januari 31 mars 2009 Delårsrapport Stockholm 6 maj 2009 Ökad omsättning och förbättrat rörelseresultat för ICA-koncernen under första kvartalet Första kvartalet Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 31 mars 2006

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 31 mars 2006 ICA AB, Organisationsnummer 556582-1559 DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 31 mars 2006 Stark start på året för ICA-koncernen Stockholm 8 maj 2006 Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till

Läs mer

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Vi gör varje dag lite enklare Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 213 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Ett starkt kvartal för ICA Gruppen Sammantaget var ett starkt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2008

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2008 Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 juni 2008 DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2008 Stockholm 6 augusti 2008 Starkt förbättrade resultat i ICA Sverige och Rimi Baltic men förlust i ICA Norge

Läs mer

Bokslutskommuniké ICA AB 1 januari 31 december 2007

Bokslutskommuniké ICA AB 1 januari 31 december 2007 Bokslutskommuniké ICA AB 1 januari 31 december 2007 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ för perioden 1 januari 31 december 2007 Stockholm 20 februari 2008 Ökad försäljning och förbättrat rörelseresultat i starkt fjärde

Läs mer

Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 september 2008

Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 september 2008 Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 september 2008 ICAs delårsrapport Stockholm 5 november 2008 Tredje kvartalet visar fortsatt ökad försäljning men lägre rörelseresultat Tredje kvartalet Nettoomsättningen

Läs mer

Q2-rapport 2014. 20 augusti 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO

Q2-rapport 2014. 20 augusti 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Q2-rapport 2014 20 augusti 2014 Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Fortsatt ökad försäljning och resultat i Q2 Omsättningen ökade med 4,7%. Justerat för valutaförändringar +4,4%. Rörelseresultat exklusive

Läs mer

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Q3-rapport 2014 12 november 2014 Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Generell information Avyttring ICA Norge ICA Gruppens avyttring av detaljhandelsverksamheten i Norge får som konsekvens att ICA Norge

Läs mer

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invest Finansiell information Sammanfattning Delårsrapport för januari september 2012 Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 213 12 februari 214 Per Strömberg, VD Merlin Poljak, tf CFO Strategiska prioriteringar ger effekt Fortsatt positiv utveckling under Q4 Nettoomsättningen ökade med 1,5%* EBIT exklusive

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ för perioden 1 januari 31 december 2006

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ för perioden 1 januari 31 december 2006 Bokslutskommuniké ICA AB 1 januari - 31 december 2006 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ för perioden 1 januari 31 december 2006 Stockholm 21 februari 2007 Starkt nettoresultat för ICA-koncernen 2006 trots svagt fjärde

Läs mer

Mkr 2015 2014 2015 2014

Mkr 2015 2014 2015 2014 Fjärde kvartalet Helår Mkr 20 20 20 20 Koncernen Nettoomsättning 26 489 23 180 101 221 87 174 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 1 889 1 423 6 191 5 819 Rörelseresultat (EBIT) exklusive engångsposter

Läs mer

Hakon Invests delårsrapport januari - juni 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO

Hakon Invests delårsrapport januari - juni 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invests delårsrapport januari - juni 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invest Finansiell information Sammanfattning Delårsrapport för januari juni 2012 Rörelseresultatet steg

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2006

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2006 ICA AB, Organisationsnummer 556582-1559 DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2006 Stark utveckling för ICA-koncernen under första halvåret Stockholm 15 augusti 2006 Nettoomsättningen under första

Läs mer

Rörelsemarginal exklusive engångsposter, % 5,2 5,3 4,2 4,5 4,3 4,5 Rörelsemarginal, % 5,0 4,1 4,2 4,7 4,3 4,7

Rörelsemarginal exklusive engångsposter, % 5,2 5,3 4,2 4,5 4,3 4,5 Rörelsemarginal, % 5,0 4,1 4,2 4,7 4,3 4,7 Tredje kvartalet Jan-sep 12 mån okt 2- Mkr 2 2 2 2 sep 2 Koncernen Nettoomsättning 25 517 22 16 74 732 63 994 97 912 87 174 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 1 78 1 616 4 32 4 396 5 725 5 819

Läs mer

Avkastning på sysselsatt kapital, % - - 8,9 9,7 8,9 10,1 Avkastning på eget kapital, % ,3 8,6 15,3 9,3

Avkastning på sysselsatt kapital, % - - 8,9 9,7 8,9 10,1 Avkastning på eget kapital, % ,3 8,6 15,3 9,3 Andra kvartalet Jan-jun 12 mån jul 2- Mkr 2 2 2 2 jun 2 Koncernen Nettoomsättning 25 542 22 223 49 2 41 978 94 411 87 174 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 1 448 1 752 2 594 2 78 5 633 5 819

Läs mer

Aktiespararna Trollhättan. 16 mars 2016

Aktiespararna Trollhättan. 16 mars 2016 Aktiespararna Trollhättan 16 mars 2016 ICA Gruppen i korthet 2015 Nettoomsättning cirka. 101 miljarder SEK EBITDA 6,2 miljarder SEK Rörelsevinst exkl. engångsposter 4,1 miljarder SEK ~1,800 egna och handlarägda

Läs mer

ICA-koncernens årsberättelse 2010. Vi gör varje dag lite enklare

ICA-koncernens årsberättelse 2010. Vi gör varje dag lite enklare ICA-koncernens årsberättelse 2010 Vi gör varje dag lite enklare Innehåll i ICA-koncernens Årsberättelse 2010 ICAs Goda Affärer Kommande generationer ska också kunna njuta av ren miljö och ett samhälle

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Vi gör varje dag lite enklare. Q3 13 november 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO

Vi gör varje dag lite enklare. Q3 13 november 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Vi gör varje dag lite enklare Q3 13 november 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Fortsatt stark utveckling för ICA Gruppen Stark utveckling under Q3 Verksamheten fortsatte att utvecklas

Läs mer

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 30 juni 2009

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 30 juni 2009 Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 juni 2009 Delårsrapport Stockholm 19 augusti 2009 Ökad omsättning samt förbättrat rörelseresultat exklusive reavinster och nedskrivningar Andra kvartalet Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport för ICA-koncernen första halvåret 2000.

Delårsrapport för ICA-koncernen första halvåret 2000. 2000-09-07 Delårsrapport för ICA-koncernen första halvåret 2000. Stark ökning för butiksförsäljningen med totalt 5 procent. Rörelseresultatet ökade med 43 procent till MSEK 889 (621). I resultatet ingår

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2007

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2007 Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 juni 2007 DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2007 Stockholm 21 augusti 2007 Fortsatt ökad försäljning men lägre rörelseresultat första halvåret Nettoomsättningen

Läs mer

Q1-rapport maj Per Strömberg, VD

Q1-rapport maj Per Strömberg, VD Q1-rapport 2014 7 maj 2014 Per Strömberg, VD Merlin Poljak, tf CFO Bra start på året för ICA Gruppen Omsättning justerat för valutaförändringar +0,3%. Rörelseresultat exklusive engångsposter +9,3%. Arbetet

Läs mer

Q4 2015 Press- och analytikerpresentation

Q4 2015 Press- och analytikerpresentation Q4 Press- och analytikerpresentation 10 Februari 2016 Per Strömberg, CEO Sven Lindskog, CFO I korthet Stabilt helårsresultat men något mer utmanande Q4 Hårdare konkurrens på alla marknader, fortsatt expansion

Läs mer

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 30 september 2011

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 30 september 2011 Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 september 2011 Delårsrapport Stockholm 9 november 2011 Högre nettoomsättning men lägre resultat efter nedskrivning av goodwill Tredje kvartalet Nettoomsättningen för tredje

Läs mer

ICAs verksamhet Hållbarhetsredovisning Årsredovisning

ICAs verksamhet Hållbarhetsredovisning Årsredovisning ICA-koncernens Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2012 ICAs verksamhet Hållbarhetsredovisning Årsredovisning ICAs verksamhet o Översikt 2012 o o Hållbarhetsredovisning o Översikt 2012 o o VD-ord

Läs mer

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 30 september 2012

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 30 september 2012 Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 september 2012 Delårsrapport Stockholm 14 november 2012 Starkt rörelseresultat i tredje kvartalet Tredje kvartalet Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till

Läs mer

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2010

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2010 Delårsrapport ICA AB 1 januari 31 mars 2010 Delårsrapport Stockholm 5 maj 2010 Ökad nettoomsättning och förbättrat rörelseresultat under första kvartalet Första kvartalet Nettoomsättningen för första kvartalet

Läs mer

Q4 kvartalsrapport 2014 Press och analytikerpresentation

Q4 kvartalsrapport 2014 Press och analytikerpresentation Q4 kvartalsrapport 2014 Press och analytikerpresentation 11 februari 2015 Per Strömberg, Vd Sven Lindskog, CFO Q4 stark försäljningsutveckling och investeringar för fortsatt tillväxt Nettoomsättningen

Läs mer

Q2 2015 Press- och analytikerpresentation

Q2 2015 Press- och analytikerpresentation Q2 2015 Press- och analytikerpresentation 19 augusti 2015 Per Strömberg, Vd Sven Lindskog, CFO Q2 Översikt: Stabilt andra kvartal 2015 Stabil finansiell utveckling Ökad nettoomsättning +15% +4,3% exkl

Läs mer

Delårsrapport Januari Mars Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef

Delårsrapport Januari Mars Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef Delårsrapport Januari Mars 2009 Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef Omvärld och marknad Hushållen fortsatt pessimistiska Detaljhandeln uppvisar negativ tillväxt för första kvartalet Kostnadsbesparingar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 september 2007

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 september 2007 Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 september 2007 DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 september 2007 Stockholm 13 november 2007 Ökad försäljning och förbättrat rörelseresultat i tredje kvartalet Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 30 juni 2010

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 30 juni 2010 Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 juni 2010 Delårsrapport Stockholm 18 augusti 2010 Förbättrat rörelseresultat trots minskad nettoomsättning under andra kvartalet Andra kvartalet Nettoomsättningen för

Läs mer

Strategiska prioriteringar. Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling

Strategiska prioriteringar. Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling Strategiska prioriteringar Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling ICA Gruppens strategiska ramverk Vision Vi ska göra varje dag lite enklare Strategiska Teman Långsiktiga

Läs mer

Q4-rapport 2016 Press- och analytikerpresentation

Q4-rapport 2016 Press- och analytikerpresentation Q4-rapport 2016 Press- och analytikerpresentation 8 februari 2017 Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO I korthet Ett bra kvartal och ett bra 2016 Ökade marknadsandelar Resultat i linje med de finansiella

Läs mer

Bokslutskommuniké ICA AB. 1 januari 31 december 2012

Bokslutskommuniké ICA AB. 1 januari 31 december 2012 Bokslutskommuniké ICA AB 1 januari 31 december 2012 Bokslutskommuniké Stockholm 11 februari 2013 Ett framgångsrikt år för ICA-koncernen Ägarförändringar i ICA Hakon Invest och Ahold har idag offentliggjort

Läs mer

Delårsrapport Januari Juni Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef

Delårsrapport Januari Juni Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef Delårsrapport Januari Juni 2009 Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef Omvärld och marknad Något större optimism Baltikum tufft ekonomiskt läge Detaljhandeln uppvisar positiv tillväxt under andra kvartalet

Läs mer

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr Halvårsrapport, Axfood AB (publ)perioden 1 januari 30 juni 2002 * Koncernens omsättning uppgick till 16.197 (15.738), en ökning med 2,9 procent. * Rörelseresultatet ökade med drygt 30 procent jämfört med

Läs mer

Bokslutskommuniké ICA AB. 1 januari 31 december 2009

Bokslutskommuniké ICA AB. 1 januari 31 december 2009 Bokslutskommuniké ICA AB 1 januari 31 december 2009 Bokslutskommuniké Stockholm 17 februari 2010 Starkt rörelseresultat för ICA-koncernen 2009 Fjärde kvartalet Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick

Läs mer

Q3-rapport 2016 Press- och analytikerpresentation

Q3-rapport 2016 Press- och analytikerpresentation Q3-rapport 2016 Press- och analytikerpresentation 9 november 2016 Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO I korthet Bra försäljningstillväxt i svagare marknad Ökat rörelseresultat med stabila marginaler Ökade

Läs mer

Bokslutskommuniké ICA AB. 1 januari 31 december 2010

Bokslutskommuniké ICA AB. 1 januari 31 december 2010 Bokslutskommuniké ICA AB 1 januari 31 december 2010 Bokslutskommuniké Stockholm 16 februari 2011 Förbättrat rörelseresultat för ICA-koncernen 2010 Fjärde kvartalet Nettoomsättningen för fjärde kvartalet

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2010

Delårsrapport för januari juni 2010 Sida 1/17 Delårsrapport för januari juni 2010 1 januari 30 juni 2010 Koncernens intäkter uppgick till 1 331 MSEK (670). Det är en ökning med 99 procent jämfört med motsvarande period 2009. Ökningen förklaras

Läs mer

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 30 september 2009

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 30 september 2009 Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 september 2009 Delårsrapport Stockholm 4 november 2009 Ökad omsättning och starkt förbättrat rörelseresultat under tredje kvartalet Tredje kvartalet Nettoomsättningen

Läs mer

VD-anförande Claes-Göran Sylvén

VD-anförande Claes-Göran Sylvén VD-anförande Claes-Göran Sylvén Vår affärsidé Långsiktiga investeringar med god riskspridning inom handelsområdet i Norden och Baltikum Långsiktigt säkerställande av ICA-idén Aktiv och ansvarstagande ägarroll

Läs mer

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost Delårsrapport Januari - mars 2015 J.Harvest & Frost Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

Delårsrapport Januari Mars 2008. Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef

Delårsrapport Januari Mars 2008. Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef Delårsrapport Januari Mars 2008 Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef Hakon Invest 1 Jan 31 mar 2008 Intäkterna uppgick till 283 MSEK (154) Rörelseresultatet minskade till 30 MSEK (99) Periodens resultat

Läs mer

Q2-rapport 2017 Press- och analytikerpresentation

Q2-rapport 2017 Press- och analytikerpresentation Q2-rapport 2017 Press- och analytikerpresentation 16 augusti 2017 Per Strömberg, Vd Sven Lindskog, CFO I korthet Resultat i linje med finansiella mål Tillväxt i linje med marknaderna Satsningar ökar kostnader

Läs mer

Q3-rapport 2015. 11 november 2015. Per Strömberg, Vd Sven Lindskog, CFO

Q3-rapport 2015. 11 november 2015. Per Strömberg, Vd Sven Lindskog, CFO -rapport 11 november Per Strömberg, Vd Sven Lindskog, CFO Bra kvartal för hela koncernen Stabil finansiell utveckling Förbättrad nettoomsättning +5% på jämförbar bas Förbättrat rörelseresultat MSEK 149

Läs mer

Q1 2015 Press- och analytikerpresentation

Q1 2015 Press- och analytikerpresentation Q1 2015 Press- och analytikerpresentation 6 maj 2015 Per Strömberg, Vd Sven Lindskog, Finansdirektör Bra start på 2015 ny koncernstruktur på plats Stark finansiell utveckling i Q1 Nettoomsättning exkl

Läs mer

Q1 rapport 2017 Press- och analytikerpresentation

Q1 rapport 2017 Press- och analytikerpresentation Q1 rapport 2017 Press- och analytikerpresentation 9 maj 2017 Per Strömberg, CEO Sven Lindskog, CFO I korthet Solitt kvartal i en svagare marknad Tillväxt väl i linje med marknaderna Resultat i linje med

Läs mer

ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat. 12 november 2014, Stockholm

ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat. 12 november 2014, Stockholm ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat 12 november 2014, Stockholm Transaktionen i korthet ICA Gruppen har tecknat avtal med Altor Fund III om att förvärva Apotek Hjärtat för 5,7 mdr SEK på skuldfri bas

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Peo Werne ICA Sverige. 08-561 50 000 per.ola.werne@ica.se

Peo Werne ICA Sverige. 08-561 50 000 per.ola.werne@ica.se Peo Werne ICA Sverige 08-561 50 000 per.ola.werne@ica.se Vision och mission Vi ska göra varje dag lite enklare. Vi ska bli det ledande detaljhandelsföretaget med fokus på mat och måltider. Våra värderingar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Bokslutskommuniké 2005. VD Claes-Göran Sylvén

Bokslutskommuniké 2005. VD Claes-Göran Sylvén Bokslutskommuniké 2005 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet. Vi ska vara den naturliga partnern

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Malmborgs Miljöpolicy

Malmborgs Miljöpolicy Malmborgs Miljöpolicy 1 Kvalitets- och miljöpolicy Kvalitets- och miljöpolicy ICA Malmborgs vill vara och uppfattas som ansvarsfulla och framåtsträvande i kvalitetsoch miljöarbetet. Vi söker ny kunskap

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008 Bokslutskommuniké Januari december 15 februari 2008 1 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör Försäljning till verkstäder och övrigt (75%) och konsumenter

Läs mer

Aktiespararna i Sundsvall 26 mars Pernilla Linger, IR-chef

Aktiespararna i Sundsvall 26 mars Pernilla Linger, IR-chef Aktiespararna i Sundsvall 26 mars 2007 Pernilla Linger, IR-chef 1 Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet. Vi ska vara

Läs mer

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10 PostNord januari-mars 212 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 212-5-1 Finansiell översikt Finansiell översikt jan-mar MSEK Q1 212 Q1 211 Förändring Rörelsens intäkter* 1 51 1 7-19 ±% Rörelsens

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Första kvartalet 2016

Första kvartalet 2016 216 Bra kvartal i hårdnande konkurrens 216 Händelser efter kvartalets utgång Den 2 april fastställde ICA Gruppens årsstämma styrelsens förslag om en utdelning till aktieägarna på 1, kronor per aktie Koncernens

Läs mer

Jämförelsesiffor och omsättning per kvartal från 2013 avser proforma Matse Holding AB. 2014 Q1 2014 Q3 2014 Q2

Jämförelsesiffor och omsättning per kvartal från 2013 avser proforma Matse Holding AB. 2014 Q1 2014 Q3 2014 Q2 Matse Holding AB (publ) Delårsrapport januari september Tillväxten för Mat.se ökar markant Tredje kvartalet i sammandrag Omsättningen uppgick till 28 692 ksek (13 128), en tillväxt på 118,6 procent Rörelseresultat

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Q2-rapport 2016 Press- och analytikerpresentation

Q2-rapport 2016 Press- och analytikerpresentation Q2-rapport 2016 Press- och analytikerpresentation 17 augusti 2016 Per Strömberg, CEO Sven Lindskog, CFO I korthet Bra resultat i de flertalet segment Ökade marknadsandelar i dagligvaruverksamheten Konkurrensutsatta

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Kvinnor och män i dagligvaruhandelns tre stora kedjor KF, ICA och Axfood Materialet är till största delen hämtat från deras hemsidor.

Kvinnor och män i dagligvaruhandelns tre stora kedjor KF, ICA och Axfood Materialet är till största delen hämtat från deras hemsidor. Kvinnor och män i dagligvaruhandelns tre stora kedjor KF, ICA och Axfood Materialet är till största delen hämtat från deras hemsidor. KF Kooperativa Förbundet (KF). KF är ett förbund för landets 47 konsumentföreningar

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015-01-01 2015-12-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Bokslutskommuniké 2015-01-01 2015-12-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Bokslutskommuniké -01-01 -12-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 26 FEBRUARI Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips av

Läs mer

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30 Delårsrapport -01-01 -06-30 Rörelsens intäkter uppgick till 841,6 Mkr (694,6 Mkr), en ökning med 21,2 procent. Resultat efter finansnetto ökade till 11,7 Mkr (7,8 Mkr). Rörelseresultatet steg till 14,4

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Agenda Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Swedol i korthet Vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål.

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Öppning av BrandWorld i Halmstad och Löddeköpinge Nettoomsättningen minskade med 13,5 %, 30.405 TSEK (35.140 TSEK) Resultat per aktie uppgick

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Presentation 27 april. Delårsrapport Jan - mar 2011

Presentation 27 april. Delårsrapport Jan - mar 2011 Presentation 27 april Delårsrapport Jan - mar 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

Tillägg 2013:1 till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolag (publ) MTN-program

Tillägg 2013:1 till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolag (publ) MTN-program Finansinspektionens dnr 13-13810 Tillägg :1 till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolag (publ) MTN-program Tillägg till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) ( ICA Gruppen ) MTN-program,

Läs mer

Hagöns Camping Halmstad

Hagöns Camping Halmstad 2016-08-25 Hagöns Camping Halmstad Halvårsrapport januari juni 2016 Nettoomsättningen ökade med drygt 26 % under första halvåret Resultatförbättring med 3,4 MSEK Hagöns Camping i Halmstad förvärvades 1

Läs mer

1 (5) HEMTEX AB Org nr Delårsrapport 1 maj 31 oktober Hemtex AB

1 (5) HEMTEX AB Org nr Delårsrapport 1 maj 31 oktober Hemtex AB 1 (5) Delårsrapport 1 maj 31 oktober 2003 Hemtex AB 2 (5) Hemtex AB, organisationsnummer 556132-7056, får härmed avge delårsrapport för perioden 1 maj 2003 31 oktober 2003. INFORMATION OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Q3 rapport 2017 Press- och analytikerpresentation

Q3 rapport 2017 Press- och analytikerpresentation Q3 rapport 2017 Press- och analytikerpresentation 10 november 2017 Per Strömberg, CEO Sven Lindskog, CFO I korthet Stabil resultatutveckling Stark tillväxt i e-handeln Stort fokus på nya satsningar Stabil

Läs mer

Detta är New Wave Group

Detta är New Wave Group Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. Vi har tre affärsområden: Profil; profilkläder, yrkeskläder

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn

Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn 2014-05-09 Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn Delårsrapport januari mars 2014 Nettoomsättningen ökade med 82 % under första kvartalet Resultatförbättring med nästan 3 MSEK mot föregående år

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011 Delårsrapport januari september DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - september ökade med 4% jämfört med samma period föregående

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

Dagligvaru- handel. ICA Banken. ICA Fastigheter Portföljd- bolagen

Dagligvaru- handel. ICA Banken. ICA Fastigheter Portföljd- bolagen Ica-gruppen är Nordens näst största börsnoterade detaljhandelsbolag. Trots försämrade resultat under lågkonjunkturen har aktien stigit till rekordnivåer under. Ser vi en stabil folkaktie på uppgång eller

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer