ICA-koncernen Vi gör varje dag lite enklare. Starkt resultat på utmanande marknad. ICAs Goda Affärer: Så ska vi bli en god kraft i samhället

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ICA-koncernen 2011. Vi gör varje dag lite enklare. Starkt resultat på utmanande marknad. ICAs Goda Affärer: Så ska vi bli en god kraft i samhället"

Transkript

1 Vi gör varje dag lite enklare ICA-koncernen 2011 Starkt resultat på utmanande marknad Hela årsredovisningen och hållbarhetsredo visningen finns på: ICAs Goda Affärer: Så ska vi bli en god kraft i samhället ica Sverige Ett bra år på en utmanande marknad Ica Norge: Ny tvåformatsstrategi ger nya möjligheter rimi Baltic Stark återhämting ICA banken Fler kunder väljer ICA Banken ICA fastigheter Fortsatt arbete för attraktiva handelsplatser

2 Detta är ICA-koncernen ICA-koncernen (ICA AB) är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med cirka egna och handlarägda butiker i Sverige, Norge och de tre baltiska länderna. I koncernen ingår ICA Sverige, ICA Norge, Rimi Baltic som driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter samt ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster till de svenska kunderna. ICA AB är ett joint venture som ägs till 40 procent av Hakon Invest AB och till 60 procent av holländska Royal Ahold. Enligt aktieägaravtal har Royal Ahold och Hakon Invest ett gemensamt bestämmande inflytande i ICA AB. Genom Royal Ahold är ICA AB en del av ett internationellt detaljhandelsnät. Hela årsredovisningen finns på, ICAs Goda Affärer. Kommande generationer ska också kunna njuta av ren miljö och ett samhälle som är öppet för alla. ICAs Goda Affärer är vår ledstjärna i arbetet med hållbarhet. Så fungerar ICA. ICAs verksamheter vilar på fyra byggstenar som kombineras olika för varje marknad. Byggstenarna är butiker, fastighetsutveckling, varu- och tjänsteförsörjning samt finansiella tjänster. Ett år att vara stolt över gjorde ICA-koncernen sitt bästa operativa resultat hittills, MSEK. Läs mer om hur det gick bolag för bolag. Vision Vi ska göra varje dag lite enklare. Mission Vi ska bli det ledande detaljhandelsföretaget med fokus på mat och måltider i korthet Nettoomsättningen för året uppgick till MSEK (93 860), en ökning med 1,4 procent. I fasta växelkurser ökade nettoomsättningen med 2,6 procent. Rörelseresultatet exklusive reavinster och nedskrivningar uppgick till MSEK (2 936), en ökning med 5,6 procent. I koncernens resultat för året ingår den goodwillnedskrivning i ICA Norge som gjordes i tredje kvartalet om 592 MSEK. Rörelseresultatet uppgick till MSEK (2 924). Resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2 597). Periodens resultat för året uppgick till MSEK (547). Förra året belastades med en skattekostnad om 747 MSEK avseende en skattetvist för åren samt 632 MSEK avseende återföring av uppskjuten skatt i ICA Norge. 2

3 norge, 550 butiker Sverige, butiker V S R O Oslo Västerås S R O V S R O Solna V S R O Riga V ICA Nær Små, lättillgängliga butiker med hög servicegrad, anpassat sortiment och lokala varor. ICA Supermarked Matglädje och mångfald, personlig service och brett sortiment. Rimi Lågprisbutik med fokus på enkelhet och effektivitet i vardagen. Modernt och överskådligt för familjen med vardagsvaror till låga priser. ICA Maxi Allt på ett ställe. Det stora matvaruutbudet kombinerat med non food. Lättillgängligt för den bilburne. ICA Nära Mindre och lättillgängliga butiker med god service, anpassat sortiment och bra färskvaror. Många ICA Nära- butiker är ombud för Apoteket, System bolaget och ATG. ICA Supermarket Brett sortiment för både vardag och fest. Hög personlig service och brett färskvarusortiment. ICA Kvantum Ska vara ortens ledande matbutik, med mat för både vardag och fest. Hög andel färskvaror, många allergi anpassade, hälsoriktiga och ekologiska alternativ samt lokalt sortiment. Maxi ICA Stormarknad Allt på ett ställe till bra priser. Brett livsmedelssortiment och urval av specialvaror som husgeråd, media och allt för trädgården. Generösa öppettider, och anpassat för barnfamiljer. V S R O V S R O S R O Solna, Sverige ICA AB, ICA Sverige AB, ICA Banken AB Västerås, Sverige ICA Fastigheter AB Oslo, Norge V ICA Norge AS Riga, Lettland Rimi Baltic AB baltikum, 239 butiker (Lettland, Litauen), (Estland) SuperNetto, Säästumarket Lågprisbutiker med vass prisprofil och gott utbud av vardagsvaror. Rimi Supermarket Matglädje och brett utbud, fokus på fina färskvaror och bra service för vardagens behov. Ligger i områden där kunderna bor eller arbetar. Rimi Hypermarket samt Rimi Compact Hypermarket Allt på ett ställe till bra priser. Det stora utbudet av livsmedel till bra priser kombinerat med non food som hus geråd och sportartiklar. Rimi Compact Hypermarket har fokus på atmosfär, komfort och yteffektivitet. Lättillgängliga med bil och generösa öppettider. Omsättning (Msek) Rörelseresultat (Msek) Rörelseresultat exklusive reavinster och nedskrivningar, MSEK Rörelsemarginal och Rörelsemarginal exkl reavinster och nedskrivningar, (%) , , , , , , Rörelsemarginal rörelsemarginal exkl reavinster och nedskrivningar, (%) 3

4 ica-koncernen ICA så fungerar det ICA-koncernens verksamheter kan sammanfattas i fyra byggstenar: Butiker, fastighetsutveckling, varu och tjänsteförsörjning samt finansiella tjänster. Byggstenarna kombineras olika för varje marknad för att möta de lokala behoven. Det dagliga arbetet organiseras i fem större bolag. Fastighetsutveckling ICA AB äger många butiksfastigheter. Detta ger löpande intäkter till ICA i form av marknadsmässiga hyror från handlarna. ICA jobbar också aktivt med handelsplatsutveckling. Vid eventuella försäljningar har fastigheterna ofta ökat i värde, vilket ger vinster för ICA. Varu- och tjänsteförsörjning ICA köper in produkter och säljer dessa vidare, med vinstpåslag, till butikerna i Sverige och franchisebutikerna i Norge. ICA får även intäkter genom försäljning av tjänster till dessa butiker, exempelvis inom marknadskommunikation, logistik, utbildning och butiksteknik. Så fördelar sig intäkterna Butiker, ICA Sverige Butiker, ICA Norge Varu- och tjänsteförsörjning, ICA Sverige Butiker, Rimi Baltic Varu- och tjänsteförsörjning, ICA Norge Butiker 40,3% Royalty och/eller vinstdelning med butikerna i Sverige. Slutkunder genom Maxi Special, bolaget som säljer hem- och fritidsartiklar i Maxi ICA Stormarknadsbutikerna i Sverige. Via helägda butiker i Norge, Estland, Lettland och Litauen samt genom franchiseavgifter i Norge. Varu- och tjänsteförsörjning 56,5% Leveranser av produkter till ICA-butiker i Sverige och franchisebutiker i Norge. Försäljning av tjänster till butiker. Butikslägen och handelsplatsutveckling 2,4% (Sverige, Norge, Estland, Lettland och Litauen) Marknadsmässiga hyror från handlarna. Fastighetsförsäljningar. Finansiella tjänster 0,8% (Sverige) Räntenetto och provisioner från banken bidrar till koncernens intjäning. Avgifter från andra aktörers nyttjande av bankens infrastruktur. 4

5 Finansiella tjänster Genom ICA Banken bedriver ICA försäljning av finansiella tjänster i Sverige. Räntenetto och provisioner från banken bidrar till intjäningen. ICA Banken tillhandahåller också infrastruktur, exempelvis betalterminaler och uttagsautomater, för andra aktörer mot en avgift. Butiker ICA får butiksintäkter på olika sätt: I Sverige kommer intäkterna genom royalty och/eller vinstdelning med butikerna. Intäkter kommer också från slutkunderna genom Maxi Special, det bolag som säljer hem- och fritidsartiklar i Maxi ICA Stormarknadsbutikerna. I Norge kommer intäkterna dels via helägda butiker, dels genom franchiseavgifter från franchisebutiker. I slutet av 2011 ägde ICA cirka 69 procent av butikerna. I Estland, Lettland och Litauen kommer intäkterna via helägda butiker. Så drivs butikerna Butikerna är centrala i ICAs verksamheter det är där vi oftast möter kunden. Det finns fyra olika former för butiksdrift. Fria handlare i samverkan Den driftsform som kom först och som kan sägas vara ICAs ryggrad. Handlarna äger och driver butikerna, men har centrala avtal med ICA inom ett antal områden. ICA Sverige står för gemensamma inköp, logistik och samlad marknadskommunikation samt stöd till handlarna. Driftsformen finns bara i Sverige. Helägda butiker ICA äger ensamt butikerna och driver dem som en kedja. Det är den enda driftsformen som används för butikerna i Baltikum, och den driftsform som hittills dominerat verksamheterna i Norge. ICA gör gemensamma inköp och ansvarar för logistik och samlad marknadskommunikation för samtliga butiker. Franchising Formen används hittills endast i Norge, där 31 procent av butikerna drivits med franchisingavtal. Modellen är på frammarsch i ICA Norge, i samband med revitaliseringen av Rimi-butikerna. Kombination Driftsformerna kan kombineras sinsemellan. Ett exempel är Maxi ICA Stormarknad i Sverige där fria handlare sköter dagligvarudelen och ICA AB driver specialvarudelen. För kunden presenteras allt som en enda butik. 5

6 ica-koncernen Våra strategier ICA arbetar med strategier för var och en av dimensionerna kund, butik och koncern. Tillsammans skapar de en gemensam riktning framåt. Kunderna Lyssna på kunderna Genom att hela tiden vara bäst på att lyssna på kunderna och leverera mot behov och önskemål fördjupar ICA kundernas förtroende. ICA ska också lyssna på omvärlden och agera utifrån vad som händer inom de områden som påverkar våra kunder för att bättre kunna ta till vara deras intressen. Erbjuda bra priser och brett sortiment ICA satsar på att hålla nere priserna samtidigt som sortimentet utvecklas för att möta kundernas behov och önskemål. Med bra priser och ett brett sortiment, från bas till produkter med olika mervärden, ska ICA leva upp till kundernas olika krav. Sätta kvaliteten främst ICA vill vara ansvarsfullt och framåtsträvande i kvalitetsarbetet. Därför är det viktigt att ständigt söka ny kunskap och teknik för att steg för steg höja kundernas säkerhet och kvalitetsupplevelse. Skapa ett personligt totalerbjudande Ingen kund är den andra lik. Erbjudandet ska anpassas till den enskilda marknaden och i möjligaste mån den enskilda kunden. Genom bra totalerbjudanden bygger ICA relationer och får lojala kunder. butikerna Ha de mest inspirerande butikerna Det ska alltid vara enkelt och inspirerande att handla på ICA. ICA ska ligga i framkant när det gäller butiks- och sortimentsutveckling. Skapa gemensamma format med lokal anpassning ICA-koncernen har en gemensam formatstrategi med fyra format: stormarknader, matmarknader, närmarknader och lågprisbutiker. Samtidigt anpassar sig varje butik till den lokala marknaden, såväl av den enskilde handlaren som genom flexibla koncept. Jobba aktivt med etablering och förnyelse ICA ska etablera nya butiker och förnya de befintliga för att möta kundernas olika och föränderliga behov. Butiksnätet ska vidare utvecklas i attraktiva lägen framför allt i storstadsområdena. ICAs fastighetsverksamhet möjliggör en bra butiksmiljö. koncernen Arbeta långsiktigt och hållbart ICA ska fortsätta ligga i framkant när det gäller hållbarhetsarbete och samhälls engagemang. God etik ska genomsyra företaget i allt. Skapa tillväxt på stabil grund ICA ska investera och agera offensivt utifrån en stark ekonomi. Flexibilitet och förnyelse ska driva tillväxten. Alltid vara kostnadseffektiv Ständiga effektiviseringar gör ICA starkt i både goda och dåliga tider. ICA ska tillvarata skalfördelar och synergier på nationell och internationell nivå, exempelvis inom egna märkesvaror och inköp. Besparingar ska i stor utsträckning komma kunderna till godo i form av lägre priser. Vara en arbetsplats att växa på ICA ska vara ett inspirerande företag med engagerade medarbetare. Genom bra ledarskap ska ICAs medarbetare utvecklas och växa i sina yrkesroller. Så växer också ICA. Våra marknader ICA agerar inte på en enda marknad, utan på flera. Det innebär att vi varje dag påverkas av många lokala och branschspecifika förutsättningar. ICA-koncernen har verksamheter i Sverige, Norge, Estland, Lettland och Litauen. Kärnan finns i dagligvaruhandeln. Varje land har sina speciella marknadsförutsättningar. Det enda som egentligen är gemensamt är att konkurrensen är stark överallt. Annars kan skillnaderna vara stora vad gäller det mesta, från inflationsläge och antal konkurrenter till konsumtionsmönster. Sett till omsättning är den svenska dagligvarumarknaden störst. Därefter följer den norska marknaden som är ungefär hälften så stor. Dagligvarumarknaderna i Estland, Lettland och Litauen är tillsammans mindre än Norges. ICA-koncernen finns också med som nischspelare på vissa andra marknader, till exempel den svenska bank- och finanssektorn med ICA Banken, samt på fastighetsmarknaden med ICA Fastigheter. Läs mer om varje enskild marknad på följande sidor. BNP-utveckling på ICAs marknader 2011, % Sverige 3,9 Norge 2,6 Estland 7,5 * Lettland 5,4 * Litauen 5,8 * *Preliminiära siffror februari

7 ica Sverige Ett bra år på en utmanande marknad Konkurrensen var tuff och marknaden trög. Ändå lyckades ICA Sverige stärka sin marknadsposition under Detta är ICA Sverige ICA Sverige driver dagligvaruhandel över hela landet tillsammans med ICA-handlare, som äger och driver butikerna själva men har avtal med ICA Sverige vad gäller exempelvis gemensamma inköp, logistik, marknadskommunikation samt nya butikslägen. De fyra butiksprofilerna ICA Nära, ICA Supermarket, ICA Kvantum och Maxi ICA Stormarknad omfattade butiker vid utgången av Så ser marknaden ut Den svenska dagligvarumarknaden utvecklades sämre än förväntat, mycket beroende på hushållens ekonomiska osäkerhet. Dagligvarukonsumtionen uppgick till 274 miljarder svenska kronor 1, en tillväxt med 1,3 procent för Sverige är en mogen marknad som växer långsamt. Tillsammans svarar ICA, Axfood, Coop och Bergendahls för runt 70 procent av marknaden. Vid årets utgång hade ICA 36,7 2 procent av marknaden en liten men viktig förbättring jämfört med Konkurrensen mellan marknadsledarna har länge varit tuff. Under 2011 ökade aktörer som Netto och Citygross etableringstakten och trycket ökade från alternativa kanaler som restauranger och tjänster för hemkörning av livsmedel. Sammantaget växer nya aktörer snabbare än övriga. Tydliga konsumenttrender är prismedvetenhet, hälsosamma produkter samt tidsbesparande och bekväma tjänster Omsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK Medeltal anställda Så gick 2011 Nettoomsättningen för ICA Sverige uppgick till MSEK. Det var en ökning med 3,1 procent jämfört med föregående år. Rörelseresultatet sjönk till MSEK (2 750) främst på grund av tillfälligt högre logistikkostnader som en följd av förändringar i logistikstrukturen samt lägre marginaler i vissa produktkategorier. Viktiga händelser 2011 lansering av ICAs egen matkasse: Genomslaget blev stort och vid årsskiftet levererade över 230 ICA-butiker över hela landet matkassar till sina kunder. fortsatt tillväxt för den helägda apotekskedjan Cura: Utvecklingen var i stort positiv, men konkurrensen om arbetskraft hård. Vid 2011 års utgång fanns totalt 42 Cura apotek. Renodlat ICA Special: Arbetet med att möta kundernas efterfrågan på specialvaror som husgeråd, lampor, städartiklar och böcker fortsatte. Under året renodlades ICA Specials sortiment ytterligare. ICA To go: Konceptet med god, nyttig mat för folk i farten utvecklades med att en tredje butik öppnade i Kista. Nya butiker: Etableringstakten var hög Antal butiker 3 42 under året med 15 nya butiker varav tre nya Maxi ICA stormarknad. Utveckling av EMV: Premiumsortimentet ICA Selection relanserades och låpriserbjudandet ICA Basic ersatte Euroshopper. Försäljningen av egna märkesvaror ökade under året till totalt 19,2 procent. Fokus 2012 Aktiv försäljning: ICA fortsätter driva försäljning med bland annat satsningar på EMV samt färskvaror och pris. Fortsatt utvecklad marknadsposition: Med fokus på mervärden och hälsa kommer ICA att utveckla tjänster i linje med Cura-apoteket, matkassen och ICA Student. Större närvaro i digitala medier: ICA ska utvecklas digitalt både vad gäller marknadsföring och försäljning. Exempelvis sker en relansering av ICA.se. miljötänk i fokus: Utifrån ICAs värdegrund Goda Affärer (se sid 13) ska arbetet med att minska ICAs miljö- och klimatpåverkan fortsätta. TOTALT Antal butiker Butiksförsäljning, MSEK Antal artiklar ) Exklusive moms Siffror vid utgången av ) Preliminära siffror i februari ) Beräknat på total dagligvarukonsumtion oberoende av kanal enlig Nationalräkenskaperna. Dagligvaruförsäljningen inkl moms i ICAbutikerna uppgick under 2011 till MSEK. 7

8 ica norge Ny tvåformatsstrategi ger nya möjligheter ICA Norges beslut under 2011 att avyttra stormarknadsformatet ICA Maxi öppnar för en ny, tydligare tvåformatsstrategi nådde ICA Norge en något mer stabil nivå. Detta är ICA Norge ICA Norge driver livsmedelshandel under två varumärken: ICA och Rimi. Inom butiksprofilerna ICA Naer, ICA Supermarked och Rimi fanns totalt cirka 265 ICA-butiker och 285 Rimi-butiker vid årsskiftet, både helägda och i franchiseform. Dessutom finns butiker med fristående handlare som har samarbetsavtal med ICA. Under 2012 kommer ICA Maxi med totalt 24 butiker att avyttras. Så ser marknaden ut Omsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK Medeltal anställda Den norska dagligvarumarknaden ökade farten igen under 2011, 3,8 procent enligt siffror från undersökningsföretaget Nielsen var motsvarande ökning 3,2 procent. Det kan sättas i relation till de kraftigare ökningarna föregående år: 6,2 procent 2009 och 8 procent under Totalt omsatte marknaden MNOK, jämfört med MNOK 2010, och enligt prognoserna förväntas ökningen hålla i sig framöver. Stark prispress har präglat det norska lågprissegmentet, där inte minst ICA Norges framgångsrika omprofilering av Rimi ökat pristrycket. Priskonkurrensen i lågbudgetsegmentet har dessutom lockat kunder från kvalitetssegmentet. Under året mattades dock lågprissegmentet prisutspel av, vilket gav en stabilare situation. De norska kunderna är fortsatt intresserade av hälsosam mat, närproducerat och bra priser. Över 35 procent av kunderna, framförallt i storstad, väljer butik utifrån kvalitetskänsla och färskvaruutbud. Viktigt är också att butikerna ligger nära hemmet, eftersom dagligvaruinköpen görs flera gånger per vecka. Därför har handeln traditionellt präglats av många små butiker. Konkurrenterna på marknaden är trots det få. Störst är Norgesgruppen, Reitangruppen (Rema 1000), Coop och ICA Norge. ICA Norge har en marknadsandel på 14,1 procent. Så gick 2011 Nettoomsättningen under året uppgick till MSEK (21 225) vilket var en minskning med 2,6 procent. I lokal valuta ökade dock omsättningen med 0,2 procent. Rörelseresultatet blev MSEK ( 588). I rörelseresultatet ingår en goodwillnedskrivning om 592 MSEK. Rörelseresultatet exklusive nedskrivningar uppgick till 663 MSEK ( 588). Viktiga händelser 2011 Avyttring av norska ICA Maxi: I augusti 2011 beslutade ICA att sälja de norska ICA Maxi- TOTALT Antal butiker Butiksförsäljning, MNOK Antal artiklar ) Exklusive moms butikerna. Beslutet är ett strategiskt val och innebär en tydligare tvåformatsstrategi: Genom att avyttra stormarknadsprofilen kan ICA Norge lägga all kraft på att renodla Rimi som budgetalternativ och ICA Supermarked i kvalitetssegmentet. fortsatt konvertering till nya Rimi-konceptet: Konceptet med fräscha lågprisbutiker har snabbt tagit marknadsandelar. 76 konverterade Rimi-butiker öppnade under året, varav 13 konverterats från ICA Naer-formatet. Rimi-konceptet finns nu över hela landet och visar ökad försäljning och bättre kostnadskontroll. mini Rimi: Det nya formatet har mottagits positivt. Vid årsskiftet fanns 6 butiker. stärkt franchise: Utvecklingen av franchisemodellen för Rimi har fortsatt och de positiva relationerna med franchiseföreträdarna har stärkts. Ökad effektivitet: Ett gemensamt affärssystem och ökat fokus på minskat svinn har lett till effektivare logistik. Ny vd: Thorbjørn Theie har utsetts till ny vd för ICA Norge. Han tillträder tjänsten senast i juni 2012 och ersätter därmed Antonio Soares som går i pension. Fokus 2012 Tvåformatsstrategin: Under 2012 kommer den nya tvåformatsstrategin med Rimi i lågprissegmentet och Supermarked i premiumsegmentet att genomföras, med samordning av logistik och servicefunktioner. Rimikonverteringen: Den sista fasen av Rimikonverteringen ska avslutas. Organisationen: ICA Norge kommer ytterligare att effektivisera organisationen. 8

9 Rimi Baltic Stark återhämtning Dagligvarumarknaderna i de baltiska länderna fortsatte att stärkas under Resultatmässigt gjorde också Rimi Baltic en stark återhämtning efter några tuffa år. Detta är Rimi Baltic Rimi Baltic är ett helägt dotterbolag inom ICAkoncernen som bedriver dagligvaruhandel i Estland, Lettland och Litauen. Totalt har Rimi Baltic 239 butiker. Sammanlagt omsatte Rimi Baltic MSEK under I alla tre länder finns Rimi Hypermarket och Supermarket med fokus på färskvaror och god service. I lågprissegmentet finns Säästumarket i Estland medan de två övriga länderna har SuperNetto. Så ser marknaden ut De baltiska dagligvarumarknaderna skiljer sig mycket åt, både vad gäller kundbeteenden, marknadsaktörer och ekonomiska förutsättningar. Gemensamt är dock att konkurrensen är stark på alla tre marknaderna. Många aktörer finns i alla tre länderna, till exempel Maxima, IKI, Norfa, ETK, Selver, Elvi och Mego. I Estland och Lettland slåss Rimi Baltic om marknadsledarskapet. I Litauen är Rimi Baltic marknadsfyra. Sett till alla tre länder har Rimi Baltic 21,8 procent 1 av marknaden. Gemensamt för de baltiska länderna är att de drabbats hårt av finanskris och lågkonjunktur de senaste tre åren, med sänkta löner, hög arbetslöshet och ökande emigration som följd. Men 2011 har optimismen återvänt till länderna. Tillväxten har dock ännu inte hunnit resultera i ökad köpkraft och konsumtionsmönstren präglas i hög utsträckning av stark prismedvetenhet, eftersom stor del av den disponibla inkomsten går till mat. Så gick 2011 Nettoomsättningen under året uppgick till MSEK (10 352), en minskning med 2,5 procent jämfört med föregående år, men i lokal valuta ökade omsättningen med 2,9 procent. Rörelseresultatet förbättrades till 173 MSEK ( 13) och belastades med nedskrivning av varumärket Säästumarket i Estland uppgående till 21 MSEK. Viktiga händelser ) Nielsens mätning: Försäljningen av dagligvaror exklusive torgoch servicehandel. Preliminära siffror i februari. Fortsatt prisoffensiv: Kampanjen New era, där Rimi Baltic sänkte priserna på produkter vid flera tillfällen, hjälpte till att stärka Rimis prisimage. Lågprisbutikernas sortiment har utökats med A-brands. Kundkort på plats: Lojalitetskortet som lanserades 2010 i Litauen laserades under tidig vår 2011 också i Estland och Lettland. Mini hypermarket: Under året öppnades sju Mini Hypermarket i Lettland, stormarknader i miniformat med en säljyta på cirka kvm. Vid årets slut hade Rimi baltic totalt åtta butiker, och planen är att under 2012 öppna ytterligare lika många Mini Hypermarket. Ansvarsfullt arbete: Rimi Baltic sysselsätter nästan 200 medarbetare med funktionsnedsättningar. Under året fick Rimi Baltic i Litauen som första dagligvarukedja ta emot Omsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK Medeltal anställda National Business Awards som ett pris för ansvarsfullt företagande. Fokus 2012 Växa snabbare: Under 2012 kommer tillväxt att stå i fokus. Expansionstakten och förnyelsetakten av befintliga butiker ska öka. Bättre prisupplevelse: Rimi Baltic ska fortsätta att stärka kundernas bild av att Rimi har bra priser och bra kvalitet, under devisen: Pay less, live better. Koll på kostnader: Rimi Baltic har under de senaste tuffa åren arbetat med stark kostnadskontroll i samtliga verksamheter. Också under 2012 kommer god koll på kostnader att vara ett priorierat område. Butiksförsäljning, MEUR Estland 351 Lettland 545 Litauen 215 Totalt Butiker per profil TOTALT Estland Lettland Litauen Totalt Antal artiklar ) Exklusive moms 9

10 ICA banken Fler kunder väljer ICA Banken 2011 blev ännu ett år då ICA Banken ökade både affärsvolym och kundbas. Banken investerade också i kundrelationer och varumärke, och har nu de näst mest nöjda kunderna enligt Svenskt Kvalitetsindex. Detta är ICA Banken Så gick 2011 ICA Banken erbjuder banktjänster som en lojalitetsskapande del i relationen med ICAs svenska kunder. Idén är också att öka andelen butikstransaktioner med ICAs egna kort istället för dyrare externa bank- och kreditkort. Låga avgifter och tydliga, transparenta villkor är centrala begrepp för ICA Banken. ICA Banken administrerar också ICA Kort, som är ICAs svenska kundlojalitetskort. ICA Banken har utsetts till Årets Bank fyra gånger av tidningen Privata Affärer. Så ser marknaden ut Den svenska banksektorn består av storbanker å ena sidan och en rad nischaktörer å den andra. Bankkunder har traditionellt varit trögrörliga, men det har börjat ändras i takt med att internet blivit allt viktigare för kundernas kontakt med bankerna. De svenska bankerna är också världsledande när det gäller att erbjuda banktjänster på internet. 65 procent av försäljningen sker på nätet, vilket har skapat möjligheter för nya bankaktörer. ICA Banken har en egen, stabil position på bankmarknaden eftersom den riktar sig till ICAs befintliga och blivande kunder. Banken är också speciell med sitt stora butiksnät, som gör att kunderna kan göra vissa bankärenden i nästan alla landets ICA-butiker Omsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK Medeltal anställda Antal uttagsautomater: Antal betalterminaler: Sverige Norge Affärsvolym (inlåning + utlåning inkl bolån) Antal bankkortsinnehavare ICA Banken fortsatte att öka både affärsvolym och kundbas. Intäkterna under året uppgick till 764 MSEK (612), vilket motsvarar en ökning med 24,8 procent. Det beror främst på ett bättre räntenetto på grund av den högre räntenivån. Affärsvolymen har ökat med 8,7 procent (8,8) sedan årets början. Rörelseresultatet ökade till 171 MSEK (91). Viktiga händelser 2011 fler kunder: Affärsvolymen fortsätter att gå upp och ökade till MSEK i slutet av Vi har fått fler kunder, som använder någon av bankens tjänster eller något kort. Under året gavs det ut (84 747) nya bankkort och vid årets slut var det totala antalet utgivna bankkort ( ). studentsatsning: För att underlätta vardagen för studenter har ICA Sverige och ICA Banken tagit fram en unik helhetslösning med prisvärda mat-, bank- och försäkringserbjudanden, ICA Student, som lanserades i oktober raket i kundundersökning: Bankens kunder blir allt nöjdare och ICA Banken gick från sjätte till andra placering med ett högt värde på 79,4 i den årliga undersökningen Svenskt Kvalitetsindex. mest ansvarstagande bank: Det framgår av Sveriges största varumärkesundersökning, Sustainable Brands, visade att ICA Banken är det mest hållbara företaget i sin bransch. I undersökningen får konsumenterna bedöma vilka som är de mest hållbara varumärkena på den svenska marknaden. Fokus för 2012 organisk tillväxt: Investeringarna i nya kunder fortsätter för att få fler att använda någon av ICA Bankens produkter. Det kräver att vi fortsätter att steg för steg förfina erbjudandet och att synas på marknaden. fonder: Vi arbetar med att bygga en ny fondsparlösning, som ska lanseras under Betallösning på e-handel: Under andra kvartalet 2012 kommer ICA Banken lansera en egen betallösning på e-handel. 10

11 ica fastigheter Fortsatt arbete för attraktiva handelsplatser Fortsatta investeringar i ny- och ombyggnadsprojekt, vidareutveckling av Ancore Fastigheter samt påbörjad försäljning av nio ICA Maxi-fastigheter i Norge. Det var några av aktiviteterna under Detta är ICA Fastigheter Genom att äga, hyra och bygga fastigheter ska ICA Fastigheter möta ICA-koncernens behov av rätt lokaler i Sverige och Norge. Innehavet består idag av cirka 185 butiksfastigheter. Sedan 2009 har bolaget dessutom uppgiften att köpa fastigheter med redan befintliga ICA-butiker för att säkra utvecklingen av strategiska marknadsplatser. På hyressidan förvaltar bolaget ICA-koncernens hyresavtal med externa fastighetsägare. Sedan 2010 äger ICA Fastigheter Ancore Fastigheter tillsammans med Alecta, i syfte att förvärva, äga och förvalta ICAbutiker i strategiska lägen. Så ser marknaden ut De osäkra tiderna har inte nämnvärt märkts av på fastighetsmarknaden i Sverige och Norge. Attraktiva objekt håller en stabil, hög prisnivå, medan sämre fastigheter har allt svårare att hitta köpare vilket påverkar prisnivån. Marknaden väntas dock dämpas, i avvaktan på de nationella skuldkrisernas utveckling. Svenska handelsfastigheter generellt genererar ett stort intresse hos bland annat utländska kapitalistiska fonder. Sett till antal kvadratmeter är ICA Fastigheter störst på den svenska marknaden för detaljhandelsfastigheter. ICA är också största enskilda hyresgäst hos många svenska och norska fastighetsbolag genom sina många hyreskontrakt för ICA- och Rimibutiker. Så gick 2011 ICA Fastigheter ökade sin nettoomsättning till MSEK (2 135) en ökning med 3,1 procent. Rörelseresultatet ökade delvis på grund av lägre omkostnader samt högre hyresintäkter och uppgick till MSEK (917). Viktiga händelser 2011 fler energieffektiva butiker: 2010 öppnade ICA Kvantum Sannegården, som är en förebild för hur alla framtida ICA-butiker ska byggas. Det är en butik där man med många förbättringar har lyckats nå stora energibesparingar. Nästa butik som byggs enligt principerna är ICA Kvantum i Kista. Arbetet med att ytterligare förfina Sannegården genom mindre åtgärder har också fortsatt och det energibesparande miljöarbetet pågår ständigt. Investeringar: Under 2011 investerade ICA Fastigheter totalt 830 MSEK (825). Under året har det pågått 7 ny- och ombyggnationsprojekt i Sverige. Även i Norge har ett antal till- och ombyggnationer gjorts, däribland köpcentrat där ICA Maxi Sandnes huserar som nyöppnades Under året har även en del förvärv gjorts. Fastighetsförvärv: Ancore Fastigheter förvärvade en handelsfastighet i Mora med ICA Maxi som hyresgäst. Underliggande fastighetsvärde 145 MSEK. försäljning: Två handelsfastigheter såldes till Ancore Fastigheter, en i Sundsvall och en i Kungsbacka. Underliggande fastighetsvärde cirka 450 miljoner kronor. Försäljningar i Norge: Försäljningen av samtliga nio ICA Maxi-fastigheter påbörjades. ICA Kvantum i Barkarbystaden: Arbetet med att bygga ett nytt köpcentrum i Barkarbystaden är i gång. Där ska ICA bygga en cirka kvadratmeter stor Kvantum-butik plus kvm övrig handel, kontor och närservice, enligt den anbudstävling ICA vann under Laddning av elbilar: Installationen av laddplatser för elbilar vid ICA-butikers kundparkeringar fortsätter. Inom fem år ska ett 20- tal större ICA-butiker erbjuda denna service, är målet. Fokus 2012 Säkra utvecklingen av marknadsplatser: Förvärv av befintliga fastigheter med ICAbutiker, för att säkra utvecklingen av strategiska marknadsplatser, ska fortsätta. Nyetableringar: Flera spännande fastighetsprojekt kommer att påbörjas och färdigställas, däribland i Boländerna utanför Uppsala. Samtliga nyetableringar följer Sannegården -modellen. Utveckling av Ancore fastigheter: ICA Fastigheter fortsätter att utveckla det, med Alecta, samägda fastighetsbolaget. Satsningen är en ny plattform för fastighetsbolaget att skapa goda butikslägen åt ICA. Miljöarbetet: Fortsatt investering i energibesparande åtgärder för att bidra till de koncernövergripande miljömålen kring utsläpp och energianvändning. Genomföra försäljning i Norge: Under 2012 ska försäljningen av ICA Maxi-portföljen i Norge genomföras Omsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK Medeltal anställda

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Vi gör varje dag lite enklare Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 213 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Ett starkt kvartal för ICA Gruppen Sammantaget var ett starkt

Läs mer

Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 september 2008

Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 september 2008 Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 september 2008 ICAs delårsrapport Stockholm 5 november 2008 Tredje kvartalet visar fortsatt ökad försäljning men lägre rörelseresultat Tredje kvartalet Nettoomsättningen

Läs mer

Q2-rapport 2014. 20 augusti 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO

Q2-rapport 2014. 20 augusti 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Q2-rapport 2014 20 augusti 2014 Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Fortsatt ökad försäljning och resultat i Q2 Omsättningen ökade med 4,7%. Justerat för valutaförändringar +4,4%. Rörelseresultat exklusive

Läs mer

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Q3-rapport 2014 12 november 2014 Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Generell information Avyttring ICA Norge ICA Gruppens avyttring av detaljhandelsverksamheten i Norge får som konsekvens att ICA Norge

Läs mer

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invest Finansiell information Sammanfattning Delårsrapport för januari september 2012 Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 213 12 februari 214 Per Strömberg, VD Merlin Poljak, tf CFO Strategiska prioriteringar ger effekt Fortsatt positiv utveckling under Q4 Nettoomsättningen ökade med 1,5%* EBIT exklusive

Läs mer

ICA-koncernens årsberättelse 2010. Vi gör varje dag lite enklare

ICA-koncernens årsberättelse 2010. Vi gör varje dag lite enklare ICA-koncernens årsberättelse 2010 Vi gör varje dag lite enklare Innehåll i ICA-koncernens Årsberättelse 2010 ICAs Goda Affärer Kommande generationer ska också kunna njuta av ren miljö och ett samhälle

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Q4 kvartalsrapport 2014 Press och analytikerpresentation

Q4 kvartalsrapport 2014 Press och analytikerpresentation Q4 kvartalsrapport 2014 Press och analytikerpresentation 11 februari 2015 Per Strömberg, Vd Sven Lindskog, CFO Q4 stark försäljningsutveckling och investeringar för fortsatt tillväxt Nettoomsättningen

Läs mer

Q2 2015 Press- och analytikerpresentation

Q2 2015 Press- och analytikerpresentation Q2 2015 Press- och analytikerpresentation 19 augusti 2015 Per Strömberg, Vd Sven Lindskog, CFO Q2 Översikt: Stabilt andra kvartal 2015 Stabil finansiell utveckling Ökad nettoomsättning +15% +4,3% exkl

Läs mer

Strategiska prioriteringar. Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling

Strategiska prioriteringar. Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling Strategiska prioriteringar Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling ICA Gruppens strategiska ramverk Vision Vi ska göra varje dag lite enklare Strategiska Teman Långsiktiga

Läs mer

Q1 2015 Press- och analytikerpresentation

Q1 2015 Press- och analytikerpresentation Q1 2015 Press- och analytikerpresentation 6 maj 2015 Per Strömberg, Vd Sven Lindskog, Finansdirektör Bra start på 2015 ny koncernstruktur på plats Stark finansiell utveckling i Q1 Nettoomsättning exkl

Läs mer

Kvinnor och män i dagligvaruhandelns tre stora kedjor KF, ICA och Axfood Materialet är till största delen hämtat från deras hemsidor.

Kvinnor och män i dagligvaruhandelns tre stora kedjor KF, ICA och Axfood Materialet är till största delen hämtat från deras hemsidor. Kvinnor och män i dagligvaruhandelns tre stora kedjor KF, ICA och Axfood Materialet är till största delen hämtat från deras hemsidor. KF Kooperativa Förbundet (KF). KF är ett förbund för landets 47 konsumentföreningar

Läs mer

ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat. 12 november 2014, Stockholm

ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat. 12 november 2014, Stockholm ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat 12 november 2014, Stockholm Transaktionen i korthet ICA Gruppen har tecknat avtal med Altor Fund III om att förvärva Apotek Hjärtat för 5,7 mdr SEK på skuldfri bas

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008 Bokslutskommuniké Januari december 15 februari 2008 1 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör Försäljning till verkstäder och övrigt (75%) och konsumenter

Läs mer

Jämförelsesiffor och omsättning per kvartal från 2013 avser proforma Matse Holding AB. 2014 Q1 2014 Q3 2014 Q2

Jämförelsesiffor och omsättning per kvartal från 2013 avser proforma Matse Holding AB. 2014 Q1 2014 Q3 2014 Q2 Matse Holding AB (publ) Delårsrapport januari september Tillväxten för Mat.se ökar markant Tredje kvartalet i sammandrag Omsättningen uppgick till 28 692 ksek (13 128), en tillväxt på 118,6 procent Rörelseresultat

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Dagligvaru- handel. ICA Banken. ICA Fastigheter Portföljd- bolagen

Dagligvaru- handel. ICA Banken. ICA Fastigheter Portföljd- bolagen Ica-gruppen är Nordens näst största börsnoterade detaljhandelsbolag. Trots försämrade resultat under lågkonjunkturen har aktien stigit till rekordnivåer under. Ser vi en stabil folkaktie på uppgång eller

Läs mer

ICA-koncernens årsredovisning 2006

ICA-koncernens årsredovisning 2006 ICA-koncernens årsredovisning 2006 Innehållsförteckning Detta är ICA 1 Vd-ord 6 Mål och strategier 9 Omvärld och trender 12 ICAs organisation koncernfunktioner 16 ICA Sverige 22 ICA Norge 24 Rimi Baltic

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

Malmborgs Miljöpolicy

Malmborgs Miljöpolicy Malmborgs Miljöpolicy 1 Kvalitets- och miljöpolicy Kvalitets- och miljöpolicy ICA Malmborgs vill vara och uppfattas som ansvarsfulla och framåtsträvande i kvalitetsoch miljöarbetet. Vi söker ny kunskap

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

Årsredovisning 2013. Avsnitt

Årsredovisning 2013. Avsnitt Årsredovisning 2013 Avsnitt Innehåll Verksamhet 1 Det här är ICA Gruppen 2 2013 i sammandrag 3 Historik 4 Vd har ordet 8 Mål och strategi 10 Affärsmodell 16 Marknad 18 ICA Gruppens sex segment 21 ICA Sverige

Läs mer

Årsredovisning 2013. Avsnitt

Årsredovisning 2013. Avsnitt Årsredovisning 2013 Avsnitt Innehåll Verksamhet 1 Det här är ICA Gruppen 2 2013 i sammandrag 3 Historik 4 Vd har ordet 8 Mål och strategi 10 Affärsmodell 16 Marknad 18 ICA Gruppens sex segment 21 ICA Sverige

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Öppning av BrandWorld i Halmstad och Löddeköpinge Nettoomsättningen minskade med 13,5 %, 30.405 TSEK (35.140 TSEK) Resultat per aktie uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 31 mars 2003

Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 31 mars 2003 23 april 2003 Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 31 mars 2003 Axfoods konsoliderade omsättning uppgick till 7.956 Mkr (7.990), en minskning med 0,4 %. Justerat för påskförsäljningen

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) Perioden 1 januari 31 mars 2001

Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) Perioden 1 januari 31 mars 2001 2001-05-03 Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) Perioden 1 januari 31 mars 2001 Koncernens omsättning uppgick till 7.595 Mkr (7.081), en ökning med 7 procent. Rörelseresultatet uppgick till 145 Mkr (11).

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Omsättning/EBITA ksek

Omsättning/EBITA ksek Matse Holding AB (publ) Delårsrapport januari mars 2015 Omsättningen uppgick till 51 917 ksek (24 883), en tillväxt på 109 procent Rörelseresultat EBITA uppgick till 10 690 ksek ( 6 535) Kassaflöde från

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

ICAs årsredovisning inklusive hållbarhetsredovisning för 2008

ICAs årsredovisning inklusive hållbarhetsredovisning för 2008 ICAs årsredovisning inklusive hållbarhetsredovisning för 2008 Detta är ICA Vd-ord 2 Vad gör ICA unikt? 6 ICAs styrkor 8 Mål och strategier 10 Goda affärer för kunderna 12 Goda affärer för butikerna 20

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014 Mekonomen Group Januari - mars 2014 8 maj 2014 Första kvartalet 2014 Intäkter: 1 441 MSEK (1405) EBITA: 133 MSEK (129) EBITA-marginal: 9 procent (9) Rörelseresultat: 103 MSEK (103) Rörelsemarginal: 7 procent

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

ICAs verksamhet Hållbarhetsredovisning Årsredovisning

ICAs verksamhet Hållbarhetsredovisning Årsredovisning ICA-koncernens Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2012 ICAs verksamhet Hållbarhetsredovisning Årsredovisning ICAs verksamhet o Översikt 2012 o o Hållbarhetsredovisning o Översikt 2012 o o VD-ord

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014-01-01 2014-12-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Bokslutskommuniké 2014-01-01 2014-12-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Bokslutskommuniké 2014-01-01 2014-12-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 27 FEBRUARI 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Årsstämma 2010. Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef

Årsstämma 2010. Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef Årsstämma 2010 Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef Vår filosofi och ambition ICA modellen som grund Nordens och Baltikums ledande utvecklingspartner Affärsidé Aktivt och ansvarsfullt ägande Långsiktighet

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt att skapa en stöd- och serviceorganisation

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Group. Januari - mars 2013. 8 maj 2013

Mekonomen. Mekonomen. Group. Januari - mars 2013. 8 maj 2013 Mekonomen Mekonomen Group Januari - mars 2013 8 maj 2013 Första kvartalet 2013 Intäkter: 1 405 MSEK (1 096) EBITA: 129 MSEK (119) EBITA-marginal: 9 procent (11) Rörelseresultat: 103 MSEK (111) Rörelsemarginal:

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2013

Delårsrapport jan-mars 2013 Delårsrapport jan-mars 2013 världens näst största receptsajt - 21 miljoner besökare på HIttarecept globalt i mars Styrelsen och verkställande direktören för 203 Web Group AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform!

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Har du drömt om att vara din egen men inte vågat ta steget? Som franchisetagare av en Coop Konsum- eller Coop Nära-butik får du det fulla ansvaret

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - september 2013. 7 november 2013

Mekonomen Group. Januari - september 2013. 7 november 2013 Mekonomen Group Januari - september 2013 7 november 2013 Tredje kvartalet 2013 Intäkter: 1 417 MSEK (1 433) Försäljningen i jämförbara enheter ökade med 2 procent EBITA: 178 MSEK (176) EBITA-marginal:

Läs mer

Detta är New Wave Group

Detta är New Wave Group Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. Vi har tre affärsområden: Profil; profilkläder, yrkeskläder

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Axfood januari-mars, 2013. Anders Strålman vd och koncernchef

Axfood januari-mars, 2013. Anders Strålman vd och koncernchef Axfood januari-mars, 2013 Anders Strålman vd och koncernchef 1 Axfood bra försäljning och resultat Bra försäljning: 8 950 Mkr (8 718) +2,7% Nettoomsättning Stabilt resultat: 254 Mkr (250) +1,6% Positivt

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2015. 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Delårsrapport januari-mars 2015. 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Delårsrapport januari-mars 2015 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari mars 2015 Första kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 17 procent Nettoomsättning första

Läs mer

Mekonomen Analytikerpresentation Augusti 2007. Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Gunilla Spongh, CFO

Mekonomen Analytikerpresentation Augusti 2007. Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Gunilla Spongh, CFO Mekonomen Analytikerpresentation Augusti 2007 Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Gunilla Spongh, CFO 1 Bakgrund 2 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör

Läs mer

Visste du att New Wave

Visste du att New Wave Presentation av Visste du att New Wave är det enda svenska börsbolag som har ökat i både omsättning och resultat 16 år i rad? är det svenska bolag som har ökat snabbast i Europa då det gäller arbetstillfällen?

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2010

Bokslutskommuniké. januari december 2010 2011-02-18 Vår nya anläggning Edsviks Camping i Bohuslän på Västkusten Bokslutskommuniké januari december 2010 Kraftigt förbättrat resultat på helåret Tillväxten fortsätter och den jämförbara omsättningen

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013 Mekonomen Group Januari - juni 2013 27 augusti 2013 Andra kvartalet 2013 Intäkter: 1 591 MSEK (1 341) Försäljningen i jämförbara enheter ökade med 5 procent EBITA: 195 MSEK (154) EBITA-marginal: 12 procent

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Delårsrapport första kvartalet 2015 Bra inledning på 2015 ny struktur på plats

Delårsrapport första kvartalet 2015 Bra inledning på 2015 ny struktur på plats Delårsrapport första kvartalet 215 Bra inledning på 215 ny struktur på plats i sammandrag Koncernens nettoomsättning uppgick till 23 673 (19 755). Exklusive effekten från förvärvet av Apotek Hjärtat var

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Online Brands fokuserar på smycken Sammanfattning första kvartalet 2011 Fotoverksamheten, d.v.s. inkråmet i Önskefoto AB såldes för 12 MSEK plus möjlighet till tilläggsköpeskilling

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07 PostNord januari-september 212 212-11-7 Tredje kvartalet 212 i sammanfattning Försämrat marknadsläge fortsatt omställningsarbete Fortsatt kraftig digitalisering - försvagat konjunkturläge - minskad nettoomsättning

Läs mer

Q2 2014. Henrik Bunge, VD Magnus Teeling, CFO

Q2 2014. Henrik Bunge, VD Magnus Teeling, CFO Q2 2014 Henrik Bunge, VD Magnus Teeling, CFO Henrik Bunge Tillträdde som VD 1 aug Juristexamen från Uppsala Universitet samt studier i ekonomi och marknadskommunikation Tidigare uppdrag VD Peak Performance

Läs mer

Halvårsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 30 juni 2003

Halvårsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 30 juni 2003 23 juli 2003 Halvårsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 30 juni 2003 Axfoods egenägda detaljhandel i Sverige ökade under första halvåret med 14,6 % där jämförbara butiker ökade med 3,7%. Rörelseresultatet

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28 2014-08-28 Delårsrapport januari juni 2014 Nettoomsättningen har ökat med 29 % under första halvåret mot föregående år Rörelseresultatet är 2,1 MSEK bättre efter första halvåret mot föregående år Händelser

Läs mer

Halvårsrapport 26:e augusti 2015. Community Entertainment

Halvårsrapport 26:e augusti 2015. Community Entertainment Halvårsrapport 26:e augusti 2015 Första halvåret 2015 unity Entertainment Halvårsrapport 2015 26 AUGUSTI 2015 NETTOOMSÄTTNINGEN för första halvåret uppgick till 543 (724) Tkr. RÖRELSERESULTAT före avskrivningar,

Läs mer

Q3 2013. Arthur Engel, VD Henrik Fischer, tf VD Magnus Teeling, CFO

Q3 2013. Arthur Engel, VD Henrik Fischer, tf VD Magnus Teeling, CFO Q3 2013 Arthur Engel, VD Henrik Fischer, tf VD Magnus Teeling, CFO Q3 2013 I KORTHET Fortsatt tuffa marknadsvillkor i Europa, i synnerhet Holland Finland och England utvecklas väl Positiv utveckling i

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014

Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars Bra start på året för ICA Gruppen I ICA Gruppens koncernredovisning ingår ICA AB som ett helägt dotterbolag från och med den 27 mars då förvärvet av Aholds aktier i ICA AB slutfördes.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer