ICA-koncernen Vi gör varje dag lite enklare. Starkt resultat på utmanande marknad. ICAs Goda Affärer: Så ska vi bli en god kraft i samhället

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ICA-koncernen 2011. Vi gör varje dag lite enklare. Starkt resultat på utmanande marknad. ICAs Goda Affärer: Så ska vi bli en god kraft i samhället"

Transkript

1 Vi gör varje dag lite enklare ICA-koncernen 2011 Starkt resultat på utmanande marknad Hela årsredovisningen och hållbarhetsredo visningen finns på: ICAs Goda Affärer: Så ska vi bli en god kraft i samhället ica Sverige Ett bra år på en utmanande marknad Ica Norge: Ny tvåformatsstrategi ger nya möjligheter rimi Baltic Stark återhämting ICA banken Fler kunder väljer ICA Banken ICA fastigheter Fortsatt arbete för attraktiva handelsplatser

2 Detta är ICA-koncernen ICA-koncernen (ICA AB) är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med cirka egna och handlarägda butiker i Sverige, Norge och de tre baltiska länderna. I koncernen ingår ICA Sverige, ICA Norge, Rimi Baltic som driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter samt ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster till de svenska kunderna. ICA AB är ett joint venture som ägs till 40 procent av Hakon Invest AB och till 60 procent av holländska Royal Ahold. Enligt aktieägaravtal har Royal Ahold och Hakon Invest ett gemensamt bestämmande inflytande i ICA AB. Genom Royal Ahold är ICA AB en del av ett internationellt detaljhandelsnät. Hela årsredovisningen finns på, ICAs Goda Affärer. Kommande generationer ska också kunna njuta av ren miljö och ett samhälle som är öppet för alla. ICAs Goda Affärer är vår ledstjärna i arbetet med hållbarhet. Så fungerar ICA. ICAs verksamheter vilar på fyra byggstenar som kombineras olika för varje marknad. Byggstenarna är butiker, fastighetsutveckling, varu- och tjänsteförsörjning samt finansiella tjänster. Ett år att vara stolt över gjorde ICA-koncernen sitt bästa operativa resultat hittills, MSEK. Läs mer om hur det gick bolag för bolag. Vision Vi ska göra varje dag lite enklare. Mission Vi ska bli det ledande detaljhandelsföretaget med fokus på mat och måltider i korthet Nettoomsättningen för året uppgick till MSEK (93 860), en ökning med 1,4 procent. I fasta växelkurser ökade nettoomsättningen med 2,6 procent. Rörelseresultatet exklusive reavinster och nedskrivningar uppgick till MSEK (2 936), en ökning med 5,6 procent. I koncernens resultat för året ingår den goodwillnedskrivning i ICA Norge som gjordes i tredje kvartalet om 592 MSEK. Rörelseresultatet uppgick till MSEK (2 924). Resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2 597). Periodens resultat för året uppgick till MSEK (547). Förra året belastades med en skattekostnad om 747 MSEK avseende en skattetvist för åren samt 632 MSEK avseende återföring av uppskjuten skatt i ICA Norge. 2

3 norge, 550 butiker Sverige, butiker V S R O Oslo Västerås S R O V S R O Solna V S R O Riga V ICA Nær Små, lättillgängliga butiker med hög servicegrad, anpassat sortiment och lokala varor. ICA Supermarked Matglädje och mångfald, personlig service och brett sortiment. Rimi Lågprisbutik med fokus på enkelhet och effektivitet i vardagen. Modernt och överskådligt för familjen med vardagsvaror till låga priser. ICA Maxi Allt på ett ställe. Det stora matvaruutbudet kombinerat med non food. Lättillgängligt för den bilburne. ICA Nära Mindre och lättillgängliga butiker med god service, anpassat sortiment och bra färskvaror. Många ICA Nära- butiker är ombud för Apoteket, System bolaget och ATG. ICA Supermarket Brett sortiment för både vardag och fest. Hög personlig service och brett färskvarusortiment. ICA Kvantum Ska vara ortens ledande matbutik, med mat för både vardag och fest. Hög andel färskvaror, många allergi anpassade, hälsoriktiga och ekologiska alternativ samt lokalt sortiment. Maxi ICA Stormarknad Allt på ett ställe till bra priser. Brett livsmedelssortiment och urval av specialvaror som husgeråd, media och allt för trädgården. Generösa öppettider, och anpassat för barnfamiljer. V S R O V S R O S R O Solna, Sverige ICA AB, ICA Sverige AB, ICA Banken AB Västerås, Sverige ICA Fastigheter AB Oslo, Norge V ICA Norge AS Riga, Lettland Rimi Baltic AB baltikum, 239 butiker (Lettland, Litauen), (Estland) SuperNetto, Säästumarket Lågprisbutiker med vass prisprofil och gott utbud av vardagsvaror. Rimi Supermarket Matglädje och brett utbud, fokus på fina färskvaror och bra service för vardagens behov. Ligger i områden där kunderna bor eller arbetar. Rimi Hypermarket samt Rimi Compact Hypermarket Allt på ett ställe till bra priser. Det stora utbudet av livsmedel till bra priser kombinerat med non food som hus geråd och sportartiklar. Rimi Compact Hypermarket har fokus på atmosfär, komfort och yteffektivitet. Lättillgängliga med bil och generösa öppettider. Omsättning (Msek) Rörelseresultat (Msek) Rörelseresultat exklusive reavinster och nedskrivningar, MSEK Rörelsemarginal och Rörelsemarginal exkl reavinster och nedskrivningar, (%) , , , , , , Rörelsemarginal rörelsemarginal exkl reavinster och nedskrivningar, (%) 3

4 ica-koncernen ICA så fungerar det ICA-koncernens verksamheter kan sammanfattas i fyra byggstenar: Butiker, fastighetsutveckling, varu och tjänsteförsörjning samt finansiella tjänster. Byggstenarna kombineras olika för varje marknad för att möta de lokala behoven. Det dagliga arbetet organiseras i fem större bolag. Fastighetsutveckling ICA AB äger många butiksfastigheter. Detta ger löpande intäkter till ICA i form av marknadsmässiga hyror från handlarna. ICA jobbar också aktivt med handelsplatsutveckling. Vid eventuella försäljningar har fastigheterna ofta ökat i värde, vilket ger vinster för ICA. Varu- och tjänsteförsörjning ICA köper in produkter och säljer dessa vidare, med vinstpåslag, till butikerna i Sverige och franchisebutikerna i Norge. ICA får även intäkter genom försäljning av tjänster till dessa butiker, exempelvis inom marknadskommunikation, logistik, utbildning och butiksteknik. Så fördelar sig intäkterna Butiker, ICA Sverige Butiker, ICA Norge Varu- och tjänsteförsörjning, ICA Sverige Butiker, Rimi Baltic Varu- och tjänsteförsörjning, ICA Norge Butiker 40,3% Royalty och/eller vinstdelning med butikerna i Sverige. Slutkunder genom Maxi Special, bolaget som säljer hem- och fritidsartiklar i Maxi ICA Stormarknadsbutikerna i Sverige. Via helägda butiker i Norge, Estland, Lettland och Litauen samt genom franchiseavgifter i Norge. Varu- och tjänsteförsörjning 56,5% Leveranser av produkter till ICA-butiker i Sverige och franchisebutiker i Norge. Försäljning av tjänster till butiker. Butikslägen och handelsplatsutveckling 2,4% (Sverige, Norge, Estland, Lettland och Litauen) Marknadsmässiga hyror från handlarna. Fastighetsförsäljningar. Finansiella tjänster 0,8% (Sverige) Räntenetto och provisioner från banken bidrar till koncernens intjäning. Avgifter från andra aktörers nyttjande av bankens infrastruktur. 4

5 Finansiella tjänster Genom ICA Banken bedriver ICA försäljning av finansiella tjänster i Sverige. Räntenetto och provisioner från banken bidrar till intjäningen. ICA Banken tillhandahåller också infrastruktur, exempelvis betalterminaler och uttagsautomater, för andra aktörer mot en avgift. Butiker ICA får butiksintäkter på olika sätt: I Sverige kommer intäkterna genom royalty och/eller vinstdelning med butikerna. Intäkter kommer också från slutkunderna genom Maxi Special, det bolag som säljer hem- och fritidsartiklar i Maxi ICA Stormarknadsbutikerna. I Norge kommer intäkterna dels via helägda butiker, dels genom franchiseavgifter från franchisebutiker. I slutet av 2011 ägde ICA cirka 69 procent av butikerna. I Estland, Lettland och Litauen kommer intäkterna via helägda butiker. Så drivs butikerna Butikerna är centrala i ICAs verksamheter det är där vi oftast möter kunden. Det finns fyra olika former för butiksdrift. Fria handlare i samverkan Den driftsform som kom först och som kan sägas vara ICAs ryggrad. Handlarna äger och driver butikerna, men har centrala avtal med ICA inom ett antal områden. ICA Sverige står för gemensamma inköp, logistik och samlad marknadskommunikation samt stöd till handlarna. Driftsformen finns bara i Sverige. Helägda butiker ICA äger ensamt butikerna och driver dem som en kedja. Det är den enda driftsformen som används för butikerna i Baltikum, och den driftsform som hittills dominerat verksamheterna i Norge. ICA gör gemensamma inköp och ansvarar för logistik och samlad marknadskommunikation för samtliga butiker. Franchising Formen används hittills endast i Norge, där 31 procent av butikerna drivits med franchisingavtal. Modellen är på frammarsch i ICA Norge, i samband med revitaliseringen av Rimi-butikerna. Kombination Driftsformerna kan kombineras sinsemellan. Ett exempel är Maxi ICA Stormarknad i Sverige där fria handlare sköter dagligvarudelen och ICA AB driver specialvarudelen. För kunden presenteras allt som en enda butik. 5

6 ica-koncernen Våra strategier ICA arbetar med strategier för var och en av dimensionerna kund, butik och koncern. Tillsammans skapar de en gemensam riktning framåt. Kunderna Lyssna på kunderna Genom att hela tiden vara bäst på att lyssna på kunderna och leverera mot behov och önskemål fördjupar ICA kundernas förtroende. ICA ska också lyssna på omvärlden och agera utifrån vad som händer inom de områden som påverkar våra kunder för att bättre kunna ta till vara deras intressen. Erbjuda bra priser och brett sortiment ICA satsar på att hålla nere priserna samtidigt som sortimentet utvecklas för att möta kundernas behov och önskemål. Med bra priser och ett brett sortiment, från bas till produkter med olika mervärden, ska ICA leva upp till kundernas olika krav. Sätta kvaliteten främst ICA vill vara ansvarsfullt och framåtsträvande i kvalitetsarbetet. Därför är det viktigt att ständigt söka ny kunskap och teknik för att steg för steg höja kundernas säkerhet och kvalitetsupplevelse. Skapa ett personligt totalerbjudande Ingen kund är den andra lik. Erbjudandet ska anpassas till den enskilda marknaden och i möjligaste mån den enskilda kunden. Genom bra totalerbjudanden bygger ICA relationer och får lojala kunder. butikerna Ha de mest inspirerande butikerna Det ska alltid vara enkelt och inspirerande att handla på ICA. ICA ska ligga i framkant när det gäller butiks- och sortimentsutveckling. Skapa gemensamma format med lokal anpassning ICA-koncernen har en gemensam formatstrategi med fyra format: stormarknader, matmarknader, närmarknader och lågprisbutiker. Samtidigt anpassar sig varje butik till den lokala marknaden, såväl av den enskilde handlaren som genom flexibla koncept. Jobba aktivt med etablering och förnyelse ICA ska etablera nya butiker och förnya de befintliga för att möta kundernas olika och föränderliga behov. Butiksnätet ska vidare utvecklas i attraktiva lägen framför allt i storstadsområdena. ICAs fastighetsverksamhet möjliggör en bra butiksmiljö. koncernen Arbeta långsiktigt och hållbart ICA ska fortsätta ligga i framkant när det gäller hållbarhetsarbete och samhälls engagemang. God etik ska genomsyra företaget i allt. Skapa tillväxt på stabil grund ICA ska investera och agera offensivt utifrån en stark ekonomi. Flexibilitet och förnyelse ska driva tillväxten. Alltid vara kostnadseffektiv Ständiga effektiviseringar gör ICA starkt i både goda och dåliga tider. ICA ska tillvarata skalfördelar och synergier på nationell och internationell nivå, exempelvis inom egna märkesvaror och inköp. Besparingar ska i stor utsträckning komma kunderna till godo i form av lägre priser. Vara en arbetsplats att växa på ICA ska vara ett inspirerande företag med engagerade medarbetare. Genom bra ledarskap ska ICAs medarbetare utvecklas och växa i sina yrkesroller. Så växer också ICA. Våra marknader ICA agerar inte på en enda marknad, utan på flera. Det innebär att vi varje dag påverkas av många lokala och branschspecifika förutsättningar. ICA-koncernen har verksamheter i Sverige, Norge, Estland, Lettland och Litauen. Kärnan finns i dagligvaruhandeln. Varje land har sina speciella marknadsförutsättningar. Det enda som egentligen är gemensamt är att konkurrensen är stark överallt. Annars kan skillnaderna vara stora vad gäller det mesta, från inflationsläge och antal konkurrenter till konsumtionsmönster. Sett till omsättning är den svenska dagligvarumarknaden störst. Därefter följer den norska marknaden som är ungefär hälften så stor. Dagligvarumarknaderna i Estland, Lettland och Litauen är tillsammans mindre än Norges. ICA-koncernen finns också med som nischspelare på vissa andra marknader, till exempel den svenska bank- och finanssektorn med ICA Banken, samt på fastighetsmarknaden med ICA Fastigheter. Läs mer om varje enskild marknad på följande sidor. BNP-utveckling på ICAs marknader 2011, % Sverige 3,9 Norge 2,6 Estland 7,5 * Lettland 5,4 * Litauen 5,8 * *Preliminiära siffror februari

7 ica Sverige Ett bra år på en utmanande marknad Konkurrensen var tuff och marknaden trög. Ändå lyckades ICA Sverige stärka sin marknadsposition under Detta är ICA Sverige ICA Sverige driver dagligvaruhandel över hela landet tillsammans med ICA-handlare, som äger och driver butikerna själva men har avtal med ICA Sverige vad gäller exempelvis gemensamma inköp, logistik, marknadskommunikation samt nya butikslägen. De fyra butiksprofilerna ICA Nära, ICA Supermarket, ICA Kvantum och Maxi ICA Stormarknad omfattade butiker vid utgången av Så ser marknaden ut Den svenska dagligvarumarknaden utvecklades sämre än förväntat, mycket beroende på hushållens ekonomiska osäkerhet. Dagligvarukonsumtionen uppgick till 274 miljarder svenska kronor 1, en tillväxt med 1,3 procent för Sverige är en mogen marknad som växer långsamt. Tillsammans svarar ICA, Axfood, Coop och Bergendahls för runt 70 procent av marknaden. Vid årets utgång hade ICA 36,7 2 procent av marknaden en liten men viktig förbättring jämfört med Konkurrensen mellan marknadsledarna har länge varit tuff. Under 2011 ökade aktörer som Netto och Citygross etableringstakten och trycket ökade från alternativa kanaler som restauranger och tjänster för hemkörning av livsmedel. Sammantaget växer nya aktörer snabbare än övriga. Tydliga konsumenttrender är prismedvetenhet, hälsosamma produkter samt tidsbesparande och bekväma tjänster Omsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK Medeltal anställda Så gick 2011 Nettoomsättningen för ICA Sverige uppgick till MSEK. Det var en ökning med 3,1 procent jämfört med föregående år. Rörelseresultatet sjönk till MSEK (2 750) främst på grund av tillfälligt högre logistikkostnader som en följd av förändringar i logistikstrukturen samt lägre marginaler i vissa produktkategorier. Viktiga händelser 2011 lansering av ICAs egen matkasse: Genomslaget blev stort och vid årsskiftet levererade över 230 ICA-butiker över hela landet matkassar till sina kunder. fortsatt tillväxt för den helägda apotekskedjan Cura: Utvecklingen var i stort positiv, men konkurrensen om arbetskraft hård. Vid 2011 års utgång fanns totalt 42 Cura apotek. Renodlat ICA Special: Arbetet med att möta kundernas efterfrågan på specialvaror som husgeråd, lampor, städartiklar och böcker fortsatte. Under året renodlades ICA Specials sortiment ytterligare. ICA To go: Konceptet med god, nyttig mat för folk i farten utvecklades med att en tredje butik öppnade i Kista. Nya butiker: Etableringstakten var hög Antal butiker 3 42 under året med 15 nya butiker varav tre nya Maxi ICA stormarknad. Utveckling av EMV: Premiumsortimentet ICA Selection relanserades och låpriserbjudandet ICA Basic ersatte Euroshopper. Försäljningen av egna märkesvaror ökade under året till totalt 19,2 procent. Fokus 2012 Aktiv försäljning: ICA fortsätter driva försäljning med bland annat satsningar på EMV samt färskvaror och pris. Fortsatt utvecklad marknadsposition: Med fokus på mervärden och hälsa kommer ICA att utveckla tjänster i linje med Cura-apoteket, matkassen och ICA Student. Större närvaro i digitala medier: ICA ska utvecklas digitalt både vad gäller marknadsföring och försäljning. Exempelvis sker en relansering av ICA.se. miljötänk i fokus: Utifrån ICAs värdegrund Goda Affärer (se sid 13) ska arbetet med att minska ICAs miljö- och klimatpåverkan fortsätta. TOTALT Antal butiker Butiksförsäljning, MSEK Antal artiklar ) Exklusive moms Siffror vid utgången av ) Preliminära siffror i februari ) Beräknat på total dagligvarukonsumtion oberoende av kanal enlig Nationalräkenskaperna. Dagligvaruförsäljningen inkl moms i ICAbutikerna uppgick under 2011 till MSEK. 7

8 ica norge Ny tvåformatsstrategi ger nya möjligheter ICA Norges beslut under 2011 att avyttra stormarknadsformatet ICA Maxi öppnar för en ny, tydligare tvåformatsstrategi nådde ICA Norge en något mer stabil nivå. Detta är ICA Norge ICA Norge driver livsmedelshandel under två varumärken: ICA och Rimi. Inom butiksprofilerna ICA Naer, ICA Supermarked och Rimi fanns totalt cirka 265 ICA-butiker och 285 Rimi-butiker vid årsskiftet, både helägda och i franchiseform. Dessutom finns butiker med fristående handlare som har samarbetsavtal med ICA. Under 2012 kommer ICA Maxi med totalt 24 butiker att avyttras. Så ser marknaden ut Omsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK Medeltal anställda Den norska dagligvarumarknaden ökade farten igen under 2011, 3,8 procent enligt siffror från undersökningsföretaget Nielsen var motsvarande ökning 3,2 procent. Det kan sättas i relation till de kraftigare ökningarna föregående år: 6,2 procent 2009 och 8 procent under Totalt omsatte marknaden MNOK, jämfört med MNOK 2010, och enligt prognoserna förväntas ökningen hålla i sig framöver. Stark prispress har präglat det norska lågprissegmentet, där inte minst ICA Norges framgångsrika omprofilering av Rimi ökat pristrycket. Priskonkurrensen i lågbudgetsegmentet har dessutom lockat kunder från kvalitetssegmentet. Under året mattades dock lågprissegmentet prisutspel av, vilket gav en stabilare situation. De norska kunderna är fortsatt intresserade av hälsosam mat, närproducerat och bra priser. Över 35 procent av kunderna, framförallt i storstad, väljer butik utifrån kvalitetskänsla och färskvaruutbud. Viktigt är också att butikerna ligger nära hemmet, eftersom dagligvaruinköpen görs flera gånger per vecka. Därför har handeln traditionellt präglats av många små butiker. Konkurrenterna på marknaden är trots det få. Störst är Norgesgruppen, Reitangruppen (Rema 1000), Coop och ICA Norge. ICA Norge har en marknadsandel på 14,1 procent. Så gick 2011 Nettoomsättningen under året uppgick till MSEK (21 225) vilket var en minskning med 2,6 procent. I lokal valuta ökade dock omsättningen med 0,2 procent. Rörelseresultatet blev MSEK ( 588). I rörelseresultatet ingår en goodwillnedskrivning om 592 MSEK. Rörelseresultatet exklusive nedskrivningar uppgick till 663 MSEK ( 588). Viktiga händelser 2011 Avyttring av norska ICA Maxi: I augusti 2011 beslutade ICA att sälja de norska ICA Maxi- TOTALT Antal butiker Butiksförsäljning, MNOK Antal artiklar ) Exklusive moms butikerna. Beslutet är ett strategiskt val och innebär en tydligare tvåformatsstrategi: Genom att avyttra stormarknadsprofilen kan ICA Norge lägga all kraft på att renodla Rimi som budgetalternativ och ICA Supermarked i kvalitetssegmentet. fortsatt konvertering till nya Rimi-konceptet: Konceptet med fräscha lågprisbutiker har snabbt tagit marknadsandelar. 76 konverterade Rimi-butiker öppnade under året, varav 13 konverterats från ICA Naer-formatet. Rimi-konceptet finns nu över hela landet och visar ökad försäljning och bättre kostnadskontroll. mini Rimi: Det nya formatet har mottagits positivt. Vid årsskiftet fanns 6 butiker. stärkt franchise: Utvecklingen av franchisemodellen för Rimi har fortsatt och de positiva relationerna med franchiseföreträdarna har stärkts. Ökad effektivitet: Ett gemensamt affärssystem och ökat fokus på minskat svinn har lett till effektivare logistik. Ny vd: Thorbjørn Theie har utsetts till ny vd för ICA Norge. Han tillträder tjänsten senast i juni 2012 och ersätter därmed Antonio Soares som går i pension. Fokus 2012 Tvåformatsstrategin: Under 2012 kommer den nya tvåformatsstrategin med Rimi i lågprissegmentet och Supermarked i premiumsegmentet att genomföras, med samordning av logistik och servicefunktioner. Rimikonverteringen: Den sista fasen av Rimikonverteringen ska avslutas. Organisationen: ICA Norge kommer ytterligare att effektivisera organisationen. 8

9 Rimi Baltic Stark återhämtning Dagligvarumarknaderna i de baltiska länderna fortsatte att stärkas under Resultatmässigt gjorde också Rimi Baltic en stark återhämtning efter några tuffa år. Detta är Rimi Baltic Rimi Baltic är ett helägt dotterbolag inom ICAkoncernen som bedriver dagligvaruhandel i Estland, Lettland och Litauen. Totalt har Rimi Baltic 239 butiker. Sammanlagt omsatte Rimi Baltic MSEK under I alla tre länder finns Rimi Hypermarket och Supermarket med fokus på färskvaror och god service. I lågprissegmentet finns Säästumarket i Estland medan de två övriga länderna har SuperNetto. Så ser marknaden ut De baltiska dagligvarumarknaderna skiljer sig mycket åt, både vad gäller kundbeteenden, marknadsaktörer och ekonomiska förutsättningar. Gemensamt är dock att konkurrensen är stark på alla tre marknaderna. Många aktörer finns i alla tre länderna, till exempel Maxima, IKI, Norfa, ETK, Selver, Elvi och Mego. I Estland och Lettland slåss Rimi Baltic om marknadsledarskapet. I Litauen är Rimi Baltic marknadsfyra. Sett till alla tre länder har Rimi Baltic 21,8 procent 1 av marknaden. Gemensamt för de baltiska länderna är att de drabbats hårt av finanskris och lågkonjunktur de senaste tre åren, med sänkta löner, hög arbetslöshet och ökande emigration som följd. Men 2011 har optimismen återvänt till länderna. Tillväxten har dock ännu inte hunnit resultera i ökad köpkraft och konsumtionsmönstren präglas i hög utsträckning av stark prismedvetenhet, eftersom stor del av den disponibla inkomsten går till mat. Så gick 2011 Nettoomsättningen under året uppgick till MSEK (10 352), en minskning med 2,5 procent jämfört med föregående år, men i lokal valuta ökade omsättningen med 2,9 procent. Rörelseresultatet förbättrades till 173 MSEK ( 13) och belastades med nedskrivning av varumärket Säästumarket i Estland uppgående till 21 MSEK. Viktiga händelser ) Nielsens mätning: Försäljningen av dagligvaror exklusive torgoch servicehandel. Preliminära siffror i februari. Fortsatt prisoffensiv: Kampanjen New era, där Rimi Baltic sänkte priserna på produkter vid flera tillfällen, hjälpte till att stärka Rimis prisimage. Lågprisbutikernas sortiment har utökats med A-brands. Kundkort på plats: Lojalitetskortet som lanserades 2010 i Litauen laserades under tidig vår 2011 också i Estland och Lettland. Mini hypermarket: Under året öppnades sju Mini Hypermarket i Lettland, stormarknader i miniformat med en säljyta på cirka kvm. Vid årets slut hade Rimi baltic totalt åtta butiker, och planen är att under 2012 öppna ytterligare lika många Mini Hypermarket. Ansvarsfullt arbete: Rimi Baltic sysselsätter nästan 200 medarbetare med funktionsnedsättningar. Under året fick Rimi Baltic i Litauen som första dagligvarukedja ta emot Omsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK Medeltal anställda National Business Awards som ett pris för ansvarsfullt företagande. Fokus 2012 Växa snabbare: Under 2012 kommer tillväxt att stå i fokus. Expansionstakten och förnyelsetakten av befintliga butiker ska öka. Bättre prisupplevelse: Rimi Baltic ska fortsätta att stärka kundernas bild av att Rimi har bra priser och bra kvalitet, under devisen: Pay less, live better. Koll på kostnader: Rimi Baltic har under de senaste tuffa åren arbetat med stark kostnadskontroll i samtliga verksamheter. Också under 2012 kommer god koll på kostnader att vara ett priorierat område. Butiksförsäljning, MEUR Estland 351 Lettland 545 Litauen 215 Totalt Butiker per profil TOTALT Estland Lettland Litauen Totalt Antal artiklar ) Exklusive moms 9

10 ICA banken Fler kunder väljer ICA Banken 2011 blev ännu ett år då ICA Banken ökade både affärsvolym och kundbas. Banken investerade också i kundrelationer och varumärke, och har nu de näst mest nöjda kunderna enligt Svenskt Kvalitetsindex. Detta är ICA Banken Så gick 2011 ICA Banken erbjuder banktjänster som en lojalitetsskapande del i relationen med ICAs svenska kunder. Idén är också att öka andelen butikstransaktioner med ICAs egna kort istället för dyrare externa bank- och kreditkort. Låga avgifter och tydliga, transparenta villkor är centrala begrepp för ICA Banken. ICA Banken administrerar också ICA Kort, som är ICAs svenska kundlojalitetskort. ICA Banken har utsetts till Årets Bank fyra gånger av tidningen Privata Affärer. Så ser marknaden ut Den svenska banksektorn består av storbanker å ena sidan och en rad nischaktörer å den andra. Bankkunder har traditionellt varit trögrörliga, men det har börjat ändras i takt med att internet blivit allt viktigare för kundernas kontakt med bankerna. De svenska bankerna är också världsledande när det gäller att erbjuda banktjänster på internet. 65 procent av försäljningen sker på nätet, vilket har skapat möjligheter för nya bankaktörer. ICA Banken har en egen, stabil position på bankmarknaden eftersom den riktar sig till ICAs befintliga och blivande kunder. Banken är också speciell med sitt stora butiksnät, som gör att kunderna kan göra vissa bankärenden i nästan alla landets ICA-butiker Omsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK Medeltal anställda Antal uttagsautomater: Antal betalterminaler: Sverige Norge Affärsvolym (inlåning + utlåning inkl bolån) Antal bankkortsinnehavare ICA Banken fortsatte att öka både affärsvolym och kundbas. Intäkterna under året uppgick till 764 MSEK (612), vilket motsvarar en ökning med 24,8 procent. Det beror främst på ett bättre räntenetto på grund av den högre räntenivån. Affärsvolymen har ökat med 8,7 procent (8,8) sedan årets början. Rörelseresultatet ökade till 171 MSEK (91). Viktiga händelser 2011 fler kunder: Affärsvolymen fortsätter att gå upp och ökade till MSEK i slutet av Vi har fått fler kunder, som använder någon av bankens tjänster eller något kort. Under året gavs det ut (84 747) nya bankkort och vid årets slut var det totala antalet utgivna bankkort ( ). studentsatsning: För att underlätta vardagen för studenter har ICA Sverige och ICA Banken tagit fram en unik helhetslösning med prisvärda mat-, bank- och försäkringserbjudanden, ICA Student, som lanserades i oktober raket i kundundersökning: Bankens kunder blir allt nöjdare och ICA Banken gick från sjätte till andra placering med ett högt värde på 79,4 i den årliga undersökningen Svenskt Kvalitetsindex. mest ansvarstagande bank: Det framgår av Sveriges största varumärkesundersökning, Sustainable Brands, visade att ICA Banken är det mest hållbara företaget i sin bransch. I undersökningen får konsumenterna bedöma vilka som är de mest hållbara varumärkena på den svenska marknaden. Fokus för 2012 organisk tillväxt: Investeringarna i nya kunder fortsätter för att få fler att använda någon av ICA Bankens produkter. Det kräver att vi fortsätter att steg för steg förfina erbjudandet och att synas på marknaden. fonder: Vi arbetar med att bygga en ny fondsparlösning, som ska lanseras under Betallösning på e-handel: Under andra kvartalet 2012 kommer ICA Banken lansera en egen betallösning på e-handel. 10

11 ica fastigheter Fortsatt arbete för attraktiva handelsplatser Fortsatta investeringar i ny- och ombyggnadsprojekt, vidareutveckling av Ancore Fastigheter samt påbörjad försäljning av nio ICA Maxi-fastigheter i Norge. Det var några av aktiviteterna under Detta är ICA Fastigheter Genom att äga, hyra och bygga fastigheter ska ICA Fastigheter möta ICA-koncernens behov av rätt lokaler i Sverige och Norge. Innehavet består idag av cirka 185 butiksfastigheter. Sedan 2009 har bolaget dessutom uppgiften att köpa fastigheter med redan befintliga ICA-butiker för att säkra utvecklingen av strategiska marknadsplatser. På hyressidan förvaltar bolaget ICA-koncernens hyresavtal med externa fastighetsägare. Sedan 2010 äger ICA Fastigheter Ancore Fastigheter tillsammans med Alecta, i syfte att förvärva, äga och förvalta ICAbutiker i strategiska lägen. Så ser marknaden ut De osäkra tiderna har inte nämnvärt märkts av på fastighetsmarknaden i Sverige och Norge. Attraktiva objekt håller en stabil, hög prisnivå, medan sämre fastigheter har allt svårare att hitta köpare vilket påverkar prisnivån. Marknaden väntas dock dämpas, i avvaktan på de nationella skuldkrisernas utveckling. Svenska handelsfastigheter generellt genererar ett stort intresse hos bland annat utländska kapitalistiska fonder. Sett till antal kvadratmeter är ICA Fastigheter störst på den svenska marknaden för detaljhandelsfastigheter. ICA är också största enskilda hyresgäst hos många svenska och norska fastighetsbolag genom sina många hyreskontrakt för ICA- och Rimibutiker. Så gick 2011 ICA Fastigheter ökade sin nettoomsättning till MSEK (2 135) en ökning med 3,1 procent. Rörelseresultatet ökade delvis på grund av lägre omkostnader samt högre hyresintäkter och uppgick till MSEK (917). Viktiga händelser 2011 fler energieffektiva butiker: 2010 öppnade ICA Kvantum Sannegården, som är en förebild för hur alla framtida ICA-butiker ska byggas. Det är en butik där man med många förbättringar har lyckats nå stora energibesparingar. Nästa butik som byggs enligt principerna är ICA Kvantum i Kista. Arbetet med att ytterligare förfina Sannegården genom mindre åtgärder har också fortsatt och det energibesparande miljöarbetet pågår ständigt. Investeringar: Under 2011 investerade ICA Fastigheter totalt 830 MSEK (825). Under året har det pågått 7 ny- och ombyggnationsprojekt i Sverige. Även i Norge har ett antal till- och ombyggnationer gjorts, däribland köpcentrat där ICA Maxi Sandnes huserar som nyöppnades Under året har även en del förvärv gjorts. Fastighetsförvärv: Ancore Fastigheter förvärvade en handelsfastighet i Mora med ICA Maxi som hyresgäst. Underliggande fastighetsvärde 145 MSEK. försäljning: Två handelsfastigheter såldes till Ancore Fastigheter, en i Sundsvall och en i Kungsbacka. Underliggande fastighetsvärde cirka 450 miljoner kronor. Försäljningar i Norge: Försäljningen av samtliga nio ICA Maxi-fastigheter påbörjades. ICA Kvantum i Barkarbystaden: Arbetet med att bygga ett nytt köpcentrum i Barkarbystaden är i gång. Där ska ICA bygga en cirka kvadratmeter stor Kvantum-butik plus kvm övrig handel, kontor och närservice, enligt den anbudstävling ICA vann under Laddning av elbilar: Installationen av laddplatser för elbilar vid ICA-butikers kundparkeringar fortsätter. Inom fem år ska ett 20- tal större ICA-butiker erbjuda denna service, är målet. Fokus 2012 Säkra utvecklingen av marknadsplatser: Förvärv av befintliga fastigheter med ICAbutiker, för att säkra utvecklingen av strategiska marknadsplatser, ska fortsätta. Nyetableringar: Flera spännande fastighetsprojekt kommer att påbörjas och färdigställas, däribland i Boländerna utanför Uppsala. Samtliga nyetableringar följer Sannegården -modellen. Utveckling av Ancore fastigheter: ICA Fastigheter fortsätter att utveckla det, med Alecta, samägda fastighetsbolaget. Satsningen är en ny plattform för fastighetsbolaget att skapa goda butikslägen åt ICA. Miljöarbetet: Fortsatt investering i energibesparande åtgärder för att bidra till de koncernövergripande miljömålen kring utsläpp och energianvändning. Genomföra försäljning i Norge: Under 2012 ska försäljningen av ICA Maxi-portföljen i Norge genomföras Omsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK Medeltal anställda

ICA-koncernens årsberättelse 2010. Vi gör varje dag lite enklare

ICA-koncernens årsberättelse 2010. Vi gör varje dag lite enklare ICA-koncernens årsberättelse 2010 Vi gör varje dag lite enklare Innehåll i ICA-koncernens Årsberättelse 2010 ICAs Goda Affärer Kommande generationer ska också kunna njuta av ren miljö och ett samhälle

Läs mer

Årsredovisning 2013. Avsnitt

Årsredovisning 2013. Avsnitt Årsredovisning 2013 Avsnitt Innehåll Verksamhet 1 Det här är ICA Gruppen 2 2013 i sammandrag 3 Historik 4 Vd har ordet 8 Mål och strategi 10 Affärsmodell 16 Marknad 18 ICA Gruppens sex segment 21 ICA Sverige

Läs mer

ICA-koncernens årsredovisning 2006

ICA-koncernens årsredovisning 2006 ICA-koncernens årsredovisning 2006 Innehållsförteckning Detta är ICA 1 Vd-ord 6 Mål och strategier 9 Omvärld och trender 12 ICAs organisation koncernfunktioner 16 ICA Sverige 22 ICA Norge 24 Rimi Baltic

Läs mer

2014 ett år fyllt av affärer

2014 ett år fyllt av affärer Årsredovisning 2014 Innehåll 2014 ett år fyllt av affärer Överblick Året som gick F Det här är ICA Gruppen 1 Vd-ord 2 ICA Gruppens ramar och riktlinjer 4 13 F H Strategiska teman och prioriteringar 6 F

Läs mer

7,2 % 5,8% AXFOOD 2010. Det är1000 och åter tusen detaljer som styr kvaliteten. ökad försäljning. ökat rörelseresultat

7,2 % 5,8% AXFOOD 2010. Det är1000 och åter tusen detaljer som styr kvaliteten. ökad försäljning. ökat rörelseresultat AXFOOD 2010 ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 7,2 % ökat rörelseresultat 5,8% ökad försäljning Det är1000 och åter tusen detaljer som styr kvaliteten ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll VERKSAMHETSREDOVISNING

Läs mer

+4,3% AXFOOD 2012. Axfoods positiva utveckling är ett kvitto på bärkraften i vårt sätt att arbeta ÅRSREDOVISNING REDOVISNING ÅRSREDOVISNING 2011

+4,3% AXFOOD 2012. Axfoods positiva utveckling är ett kvitto på bärkraften i vårt sätt att arbeta ÅRSREDOVISNING REDOVISNING ÅRSREDOVISNING 2011 AXFOOD 2012 ÅRSREDOVISNING REDOVISNING Axfoods positiva utveckling är ett kvitto på bärkraften i vårt sätt att arbeta ÅRSREDOVISNING 2011 ÅRSREDOVISNING 2012 +4,3% NETTOOMSÄTTNING 2012 Innehåll VERKSAMHETSBESKRIVNING

Läs mer

AXFOOD 2014 ÅRSREDOVISNING +11,1% RÖRELSERESULTAT 2014. Framgångsrika kund erbjudanden och effektivitet gav ökad vinst igen

AXFOOD 2014 ÅRSREDOVISNING +11,1% RÖRELSERESULTAT 2014. Framgångsrika kund erbjudanden och effektivitet gav ökad vinst igen AXFOOD 2014 ÅRSREDOVISNING RÖRELSERESULTAT 2014 +11,1% Framgångsrika kund erbjudanden och effektivitet gav ökad vinst igen ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll VERKSAMHETSBESKRIVNING Det här är Axfood Året i korthet

Läs mer

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mission, vision, mål & strategier 6 VERKSAMHETEN 6 Investeringar 9 Aktiv förvaltning 13 Finansiell styrka 14 Finansförvaltning 16 Riskhantering

Läs mer

+3,7% * AXFOOD 2013. Det är detaljerna som gör skillnad. Bra försäljningstillväxt gav rekordresultat RÖRELSERESULTAT 2013

+3,7% * AXFOOD 2013. Det är detaljerna som gör skillnad. Bra försäljningstillväxt gav rekordresultat RÖRELSERESULTAT 2013 AXFOOD 2013 ÅRSREDOVISNING RÖRELSERESULTAT 2013 +3,7% * * Exklusive nedskrivningar 2012 Det är detaljerna som gör skillnad Bra försäljningstillväxt gav rekordresultat ÅRSREDOVISNING 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008

Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsberättelse 2008 Konsumentkooperationen ska skapa ekonomisk nytta och samtidigt göra det möjligt för medlemmarna att i sin konsumtion bidra till en hållbar utveckling för människor och miljö.

Läs mer

AXFOOD 2011 24,2% Rörelseresultatet ökade med 3,4 procent Små detaljer gör stor skillnad. Andel egna märkesvaror

AXFOOD 2011 24,2% Rörelseresultatet ökade med 3,4 procent Små detaljer gör stor skillnad. Andel egna märkesvaror AXFOOD 2011 ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 24,2% Andel egna märkesvaror Rörelseresultatet ökade med 3,4 procent Små detaljer gör stor skillnad ÅRSREDOVISNING 2011 ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll

Läs mer

1 hakon invest» årsredovisning 2010

1 hakon invest» årsredovisning 2010 1 hakon invest» årsredovisning 2010 årsredovisning 2010 innehåll 003 kort OM HAKON INVEST 004 Översikt innehaven 006 VD har ordet 008 Affärsidé, mål & strategier 010 Historik 014 Marknad och omvärld

Läs mer

ICA AB är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag. Kjell & Company är en av Sveriges ledande återförsäljare

ICA AB är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag. Kjell & Company är en av Sveriges ledande återförsäljare Kort om ICA AB ICA AB är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med fokus på dagligvaror. ICAkoncernen har 2 250 egna och handlarägda butiker i Sverige, Norge och Baltikum. Antalet årsanställda är

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014

Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars Bra start på året för ICA Gruppen I ICA Gruppens koncernredovisning ingår ICA AB som ett helägt dotterbolag från och med den 27 mars då förvärvet av Aholds aktier i ICA AB slutfördes.

Läs mer

Vår verksamhet 2014 ICA-handlarnas Förbund

Vår verksamhet 2014 ICA-handlarnas Förbund Vår verksamhet 2014 Innehåll Välkommen till ICA-idén...3 Detta är ICA-handlarnas Förbund...4 Vd har ordet...7 Året i korthet...9 Så fungerar ICA i Sverige... 10 Ny butik i väglöst land...12 Så blir du

Läs mer

Delårsrapport första kvartalet 2015 Bra inledning på 2015 ny struktur på plats

Delårsrapport första kvartalet 2015 Bra inledning på 2015 ny struktur på plats Delårsrapport första kvartalet 215 Bra inledning på 215 ny struktur på plats i sammandrag Koncernens nettoomsättning uppgick till 23 673 (19 755). Exklusive effekten från förvärvet av Apotek Hjärtat var

Läs mer

2 0 1 1 Vår verksamhet

2 0 1 1 Vår verksamhet Vår verksamhet 2 0 1 1 Innehåll DETTA ÄR ICA-HANDLARNA...4 Vd:n har ordet...6 DETTA HAR HÄNT... 10 ICA-stämman 2011... 12 Handlarriksdagen... 16 Handlarengagemang...20 DETTA GÖR VI...22 Medlemsservice...

Läs mer

årsredovisning 2013... i grunden handlar det om att vara konsekvent. Det är så vi bygger ett starkare KappAhl. Johan Åberg, vd, sidorna 2 3.

årsredovisning 2013... i grunden handlar det om att vara konsekvent. Det är så vi bygger ett starkare KappAhl. Johan Åberg, vd, sidorna 2 3. årsredovisning 2013... i grunden handlar det om att vara konsekvent. Det är så vi bygger ett starkare KappAhl. Johan Åberg, vd, sidorna 2 3. INNEHÅLL Vd-ord 2 Strategi och mål 4 Åtgärdsplanen 6 Marknadsöversikt

Läs mer

Kvartalsrapport för ICAs hållbarhetsarbete

Kvartalsrapport för ICAs hållbarhetsarbete Kvartalsrapport för ICAs hållbarhetsarbete Q1 ICA AB Första kvartalet Stockholm 20 maj 2013 Stort fokus på att stoppa matfusk Det omfattande fusket med hästkött utblandat i nötkött präglade årets första

Läs mer

Axfood årsredovisning

Axfood årsredovisning Axfood årsredovisning 2000 Innehåll Året som gått 3 VD har ordet 4 Affärsidé, vision och strategi 7 Koncerngemensamma funktioner 8 Förändringar och trender på dagligvarumarknaden 10 Axfoods butiksvarumärken

Läs mer

HandelsKRAFT. Fruktbart företagande

HandelsKRAFT. Fruktbart företagande NU SATSAR ICA Butiksläget: 25 000 kunder varje vecka eller 200 kunder i byn Samhällsläget: Handlarna har över 10 000 lokala leverantörer MILJONER KRONOR PÅ LOKAL SPONSRING Marknadsläget: Efter en tuff

Läs mer

Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 september 2008

Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 september 2008 Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 september 2008 ICAs delårsrapport Stockholm 5 november 2008 Tredje kvartalet visar fortsatt ökad försäljning men lägre rörelseresultat Tredje kvartalet Nettoomsättningen

Läs mer

Årsredovisning 2007/2008

Årsredovisning 2007/2008 Årsredovisning 2007/2008 Innehåll ÅRET I KORThET 1 VD har ORDET 2 strategisk InRIKTnInG 4 nya MaRKnaDER 8 MaRKnaDsÖVERsIKT 10 hållbar UTVECKlInG 14 Engagerade och kunniga medarbetare kärnan i varumärket

Läs mer

2014 Anna Sundblad Gregori Karamouzis Presschef Chef Investerarrelationer

2014 Anna Sundblad Gregori Karamouzis Presschef Chef Investerarrelationer Årsredovisning 2014 Swedbank i korthet Swedbank har rötter tryggt för ankrade i den svenska sparbankshistorien, jordbrukskassetraditionen och Hansabanks betydelsefulla roll i de baltiska länderna. Swedbank

Läs mer

H årsredovisning 2013

H årsredovisning 2013 H årsredovisning 2013 Innehåll 2013 i korthet s.1 VD har ordet s.2 Affärsidé, mål och strategier s.4 Hemtex affärsmodell s.6 Hemtex marknader s.8 Hemtex sortiment s.10 Hemtex kommunikation och marknad

Läs mer

Årsredovisning. Hållbarhetsredovisning

Årsredovisning. Hållbarhetsredovisning Årsredovisning + 2012 Hållbarhetsredovisning Apoteket erbjuder ett brett utbud av läkemedel, noga utvalda hälsoprodukter och kvalificerade farmaceutiska tjänster till konsumenter, vården och företag. Hos

Läs mer

Innehåll. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 30 71

Innehåll. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 30 71 Innehåll MQ i korthet 4 året i korthet 5 VD-ord 6 mål och strategi 8 Historik 10 Verksamheten 12 Värdekedjan 16 Det här får en kundmedlem på MQ 21 Hållbar utveckling 22 Medarbetare 24 Aktien 26 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Innehåll. Rapport över för ändringar i eget

Innehåll. Rapport över för ändringar i eget Innehåll MQ i korthet 4 året i korthet 5 VD-ord 6 mål och strategi 8 Historik 10 Verksamheten 12 Värdekedjan 16 Det här får en kundmedlem på MQ 21 Hållbar utveckling 22 Medarbetare 24 Aktien 26 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Vi gör BilLivet enklare

Vi gör BilLivet enklare Vi gör BilLivet enklare Mekonomen Årsredovisning 2011 Mekonomen Årsredovisning 2011 Innehåll Innehåll 1 Året i korthet, nyckeltal 2 Mekonomen i korthet 4 Koncernchefens ord 6 Full fart på BilXtra 8 Gärdet

Läs mer

Året i korthet. Intäkterna ökade till 5 426 (4 237) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 528 (536) MSEK.

Året i korthet. Intäkterna ökade till 5 426 (4 237) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 528 (536) MSEK. Årsredovisning 2012 Mekonomen samlar Nordens ledande bildelskedjor med egna butiker, anslutna verkstäder och grossistverksamheter inom MECA Scandinavia, Mekonomen Norden och Sørensen og Balchen. Vi erbjuder

Läs mer