Gymnasie valet. 12 Program 900 Elever 3. InformatIon från liljaskolan till målsmän och elever. m p

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gymnasie valet. 12 Program 900 Elever 3. InformatIon från liljaskolan till målsmän och elever. m p"

Transkript

1 kes 7 ro m EraN yr p fö 5 rb de h gskol e ö 2014 Gymnasie valet InformatIon från liljaskolan till målsmän och elever Gra elbilsprojektet rullar vidare. Elever och lärare bygger en mindre elbil. Nästa utmaning för eleverna är elinstallationen. 12 Program 900 Elever 3

2 Välkommen till Liljaskolan TRYGGA ELEVER. Det är lätt att få kompisar här från skolans alla program och lärarna gör allt för att det ska bli bra sammanhållning mellan lärare och elever. Det är inte vi och dom, utan det är bara ett vi, berättar moa Bergström, Umeå, Pontus Burman, Hörnefors och angelica Karlsson, Sävar. Vi är jättenöjda med både skolan och vår utbildning. Sammanhållning en grund för utbildningen L iljaskolan ERBJUDER 12 gymnasieprogram med sammanlagt 26 olika inriktningar. Flera av dessa är vi ensamma om i Umeåregionen och i Västerbotten. I några fall i hela Sverige. Dessutom har Liljaskolan alla fem introduktionsprogram och gymna siesärskola. Alla dessa utbildningar presenteras i den här tidningen. Mer information finns på vår hemsida. Vi VET ATT våra utbildningar är gångbara på den nu så kärva arbetsmarknaden. Särskilt bra har situationen varit för våra elever på Bygg och anläggning,fordon och transport, Hotell och turism, samt Vård och omsorg. De som utbildat sig till svetsare, urmakare, låssmed, och inom hotell och turism har möjlighet att se hela världen som sin arbetsmarknad. En del elever kommer att byta yrkes inriktning under sitt arbetsliv. Därför uppmuntrar vi alla våra elever att skaffa sig högskolebehörighet. På LiLJASKOLAN UmGåS många ungdomsstilar sida vid sida. Här möts varje dag 900 elever från 60 olika kom muner i Sverige. Det ger skolan mångfald och öppenhet. Här får du stora möjligheter att utvecklas och träffa ungdomar med samma intressen som du själv har. Gymnasievalet 2014 Tidningen utges av Liljaskolan, Vännäs gymnasium och skickas till målsman för elever i årskurs 9 inom Västerbottens län och Örnsköldsviks kommun. 2 Elever från hela världen Danmark, Island, Norge, Finland, Afg hanistan, Thailand, Lettland, Somalia, Vitryssland, Ukraina, USA, Irak, Kenya och Kongo. Ansvarig utgivare Gymnasiechef Solveig Larsson Redaktör Roland Samuelsson Ändringar i skolans utbud kan ske p g a antal ansökningar. ELEVER På högskoleförberedande program förbereds för fortsatta studier genom studiebesök och sam arbete med företag, organisationer och universitet. Inom flera program finns möjligheter till utlandspraktik. Vi kvalitetssäkrar alltid din APL genom goda branschkontakter. VåR ERfARENhET ÄR att elever som ges tillfälle att satsa på sitt stora intresse också lyckas bättre med sina studier. Därför erbjuder vi möjligheten för dig att kombinera din utbildning med schemalagd träning i ishockey, ridning, freeskiing, snowboard, volleyboll, bowling, dykning eller fotboll. Vi erbjuder också Brand och räddning, samt NIU, Nationellt godkänd idrottsutbildning, inom snowboard och freeskiing på Samhällsvetenskapsprogrammet. för DiG SOm önskar förmedlar vi boende under din studietid. Skolan serverar lunch och erbjuder frukost alla vardagar, samt middag fyra dagar i veckan. VÄLKOmmEN DU OcKSå att bli en av oss på Liljaskolan. SOLVEiG LARSSON GymnaSiecHeF Liljaskolan V. Järnvägsgatan Vännäs Tel Huvudman är Vännäs kommun. Fler ex av Gymnasievalet 2014 kan beställas från Liljaskolan. Upplaga ex Tryck Ågrenshuset, Örnsköldsvik.

3 Ekonomi EK gskol FÖ EK RB DE ö e h Efter avslutad utbildning är du väl förberedd för vidare högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden. Du har också möjlighet att direkt efter gymnasieutbildningen få jobb som gymnasieekonom och vet hur man driver ett eget företag. ERAN blivande ekonomer. Elever i åk 1 marknadsför produkter de själva tagit fram. Colin Marklund, Vännfors, Carl-Magnus Bylund, Pengsjö, Erik Sandström, Vännäsby, Alexandra Leong, Vindeln, Vanessa Sundling, Tvärålund, Mikael Sigrén, Norrtälje, Rickard Ågren, Vindeln, och William Fellgård, Lycksele. Diplomerad ekonom får ökade möjligheter G avveckla ett företag, samt delta i den riksomfattande täv ymnasieekonomer kan få jobb inom före lingen inom UF. Flera av våra elever har lyckats kvalifitag, myndigheter och organisationer som cera sig till riksfinalen på Älvsjömässan i Stockholm. bland annat ekonomiassistent och bokfödet bästa med Många av våra tidigare elever äger och driver i dag ringsassistent. utbildningen är att vi framgångsrika företag. Alexandra Leong och Rickard Ågren valde får möjlighet att bli diplomeekonomiprogrammet eftersom det ger stora rade gymnasieekonomer och skolans ambition är att du som väljer möjligheter efter gymnasiet, både fortsatta stu får då större möjligheter att få ekonomiprogrammet tydligt kommer att känna dier och arbete. jobb direkt efter gymnasiet att det här är en utbildning där lärarna arbetar ± Programmet innehåller riktigt roliga lektioalexandra ihop och där delarna blir till en helhet. ner och ämnen som företagsekonomi är något och rickard. Du får arbeta i längre studiepass oftast i par nytt när man jämför med grundskolan, berättar eller grupp med verklighetsförankrade uppgifter. Alexandra Leong. Du får göra studiebesök och studieresor med syfte att ± Jag siktar på att skaffa mig en bra grund för utveckla dina kunskaper om samhället och då speciellt många olika sorts yrken, säger Rickard Ågren. Jag gillar näringslivet. pengar och företagsamhet med många olika idéer som krä Du kommer ibland att tycka att vi ställer höga krav, men vi vet ver att man är kreativ. Och den egenskapen vill jag fortsätta att att den som vill lyckas väl med sina studier också måste vara beträna mer på, tillägger Rickard. redd att satsa. Vi utvecklar ständigt våra utbildningar för att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar efter gymnasiet. Hösten eleverna på ekonomiprogrammet arbetar ofta i pro 2013 beviljades Liljaskolan certifiering att diplomera gymnasiejektform. Under deras första termin på skolan fick de driva ett ekonomer. projekt som gick ut på marknadsföring ± Praktiska projekt är både roliga och lärorika, berättar AlexDiplomeraD gymnasieekonom är en kvalitetsstämpel andra och Rickard. Dessutom blir utbildningen mer omväxlande. som syftar till att ge en tydlig signal till elever och arbetsvi känner det mycket roligare att gå till skolan här på gymnasiet givare att utbildningen håller en hög nivåoch tydligt förbereder därför att det händer något nytt och annorlunda varje vecka. eleven för arbetslivet, företagande och ekonomiska högskoleeleverna på ekonomiprogrammet deltar varje år i UF Ung Föutbildningar. retagsamhet. Eleverna får då under ett läsår starta, driva och 3

4 Humanistiska programmet HU ö gskol E FÖ HU Rb DE H På det humanistiska programmet finns inriktningarna kultur och språk. Elevernas val avgör inriktningen på HU Liljaskolan. Du får möjlighet att lära dig mer om kultur, filosofi och historia. Inom dessa och andra ämnen studerar vi hur människor tänker, skapar, känner, agerar och samspelar. HU passar dig som kanske vill jobba med festivaler, litteratur och konst, eller utställningar och event inom musik och filmområdet. ERan HUMANISTSTUDIER. Resor, studiebesök och kultur är naturliga inslag i undervisningen när du går humanistiskaprogrammet på Liljaskolan. Här några av våra tidigare elever som i Rom får uppleva den antika kulturen som Colosseum och Forum Romanum. Möten med språk och kultur T RE SKÄL låg bakom Flora Funders beslut att flytta från Köpenhamn till norra Sverige för att börja på Liljaskolan.Hon ville lära sig svenska och få kompisar från hela Sverige. Dessutom ville hon få möjlighet att åka mycket skidor inom idrottstillvalet freeskii. ± Jag siktar på att fördjupa mig inom språk, kultur och historia. Jag tycker att det är roliga ämnen som vi läser, berättar Flora Funder. LÄRARNA ARbETAR TILLSAMMAN med eleverna utåtriktat och ger dig möjlighet till upplevelser och möten med många människor ute i samhället. Vi gör också studiebesök och studieresor så att du får möjlighet att träffa människor som jobbar med 4 kultur och språk till exempel reseledare, översättare, journalister, författare eller skådespelare. VåRA ELEVER MED kulturinriktning får också ta ansvar för arrangerandet av Liljaskolans kulturella verksamhet som utställningar teaterföreställningar, filmfestivaler, konserter. Jag tycker att det är roliga ämnen som vi läser. FLoRA STUDIERNA I DET humanistiska programmet trä nar dig att hantera och kritiskt granska olika källor. Du får utveckla din förmåga att argumentera, och dra slutsatser. Du får också reflektera kring filosofiska och etiska frågor, inte minst i ämnen som filosofi, svenska och religionskunskap, samt inom moderna och klassiska språk.

5 Naturvetenskapsprogrammet NA NA ger en bred utbildning som framförallt ska leda till fortsatta studier. Vi använder ett undersökande arbetssätt baserat på exkursioner, laborationer och studiebesök. Varje termin gör vi också en längre studieresa för att öka kunskaperna om naturvetenskapens betydelse i samhället, och ge en bild av den mångfald av utvecklingsmöjligheter som väntar våra elever efter studenten. Intresse för natur och matematik M ö gskol e FÖ NA rb de H atte är grunden för naturvetenskap. Vårt råd till den som tän ker söka NA är att man bör tycka om matte och ha relativt lätt för ämnet, berättar Moa och Maja då vi besöker dem under en lektion. ± Dessutom bör man vara be redd på att lägga ned tid på att plugga hemma också, men det tycker vi båda att det är värt därför att man får lära sig mycket nytt på programmet. Tjejerna betonar att NA är mycket omväxlande och ger en bred grund för fortsatta studier. ErAN Laboration. Moa Sjöström och Maja Fredriksson utför en titrering. En vanlig metod för att noggrant bestämma koncentrationen av ett ämne. I detta fall en stark bas. Moa och Maja går andra årskursen på Liljaskolans naturvetenskapliga program. Goda och fördjupade ämneskunskaper är grundläggande på naturvetenskapsprogrammet. Dessutom jobbar vi gemensamt för att utveckla andra förmågor som också är viktiga inom naturvetenskap: Att ta initiativ, att vara nyfiken, att kunna lösa problem och att ta ansvar. Egenskaper som under det avslutande gymnasiearbetet i årskurs 3 till och med kan leda till äventyr långt utanför Sveriges gränser. När du tagit examen på NA är du väl förberedd för vidare studier inom de flesta områden. Utbildningen är lämplig för dig som siktar på att bli lä- kare, ingenjör, arkitekt, skogsmästare eller psykolog. Men den passar också utmärkt för blivande lärare, jurister, journalister, kuratorer och många, många fler. 5

6 Samhällsvetenskapsprogrammet SA gskol fö SA rb De ö E H SA på Liljaskolan erbjuder samtliga tre inriktningar: Samhällsvetenskap, Beteendevetenskap samt Medier, information och kommunikation. Programmet kan vara perfekt för dig som siktar på att bli journalist, psykolog, polis, socionom eller kanske lärare. Under tre kreativa år utvecklas du till en aktiv, engagerad, och kritiskt tänkande person med god förmåga att söka, granska, analysera och presentera information på ett proffsigt sätt. eran EngElska. Petra Lindberg från Vännäs, tillsammans med klasskamraterna Hanna Lagerlöf, Bjurholm, Kevin Häggström, Umeå, Kevin Darstedt, Holmsund och Martin Korpinen, Upplands Väsby. Under lektionen i engelska jobbar de enskilt med dator och får fortlöpande respons på arbetet av sin lärare. Lära upptäcka utvecklas E viduella val som ishockey, ridning, snowboard och freeskiing. xamen på SA ger dig möjligheter att söka vidare Samhällselever är aktiva i debatter, engagerar sig, bjutill flertalet utbildningar på universitet och der in föreläsare, åker på studiebesök, undersöker och högskola. Särskilt lämplig är programmet forskar. Eleverna har bärbar dator som självklart för dig som kanske vill jobba som journalist, psyjag har hjälpmedel. Intervjuer, foto, film och imponerande kolog, socialarbetare, lärare, forskare, eller med presentationer blir din vardag. Syftet är att lära, annat arbete med människor eller information. fått många nya upptäcka och utvecklas. För samhällsvetare är studiebesök ett viktigt vänner sedan jag Välj mellan tre inriktningar sätt att lära sig mer om omvärlden. Man gör Beteendevetenskap ger kunskap både studiebesök i närområdet och längre stu började här på lilja. ominriktningen hur människor utvecklas och förståelse för dieresor. Resorna har tidigare gått till bland anmänniskans agerande som individ, i grupp och på nat Stockholm och Berlin. Ett annat sätt för våra ElEV åk 3 samhällsnivå. elever att vidga sina vyer är genom möten med Inriktningen Medier, information och kommuniandra elever på skolan som kommer till Vännäs för kation ger kunskaper om mediernas roll i samhället och att kombinera studierna med en idrottsspecialisering. hur man kan använda sig av medieteknik för att förmedla En elev i årskurs 3 berättar: budskap på ett intresseväckande sätt. ± Jag har fått många nya vänner sedan jag började här på Lilja. Inriktningen Samhällsvetenskap fördjupar dina kunskaper i Eleverna kommer ju från hela Sverige, och jag har flera klasskamsamhällsfrågor genom att du får tolka, förklara och använda samrater från Danmark. hällsvetenskapliga metoder. Våra elever träffar också elever från andra program under indi- 6

7 Teknikprogrammet TE Teknikprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av teknik, teknikens roll i samhället och hur den tekniska utvecklingen samverkar med människor och natur. TE ger en bra grund för vidare studier för dig som i framtiden vill jobba som ingenjör, designer, arkitekt, eller produktutvecklare. Teknikutveckling pågår E nligt de tre klasskamraterna Rasmus Berglund, Emil Sandström, båda från Vännäsby och Hampus Åsell från Sundsvall är möjligheterna till fort satta studier på universitet eller hög skola en anledning till att de valde teknikprogrammet med teknikvetenskaplig inriktning. Jag valde Liljaskolan för att satsa på ishockey och att samtidigt skaffa mig en bra utbildning. Det kommer en dag efter en bra idrotten inriktning och jag försöker som ger breda därför möjligheter för att satsa oss som vill plugga på både vidare på hockey och universitet. gymnasieutbildningen, berättar Hampus Åsell som tillägger att han känner sig nöjd med det valet. gskol TE RB de e ö fö teknikprogrammet är ett bra val för dig som i framtiden vill jobba t ex med innovation och produktut veckling, som ingenjör, arkitekt eller designer. Liljaskolans Teknikprogram erbjuder två inriktningar. Förutom valet av inriktning kan du som elev välja kurser bland programfördjupning arna. På så sätt kan du skapa en egen profil på din utbildning. I inriktningen Design och produktutveckling är arbetet med datorstyrd design samt konstruktion centralt. H liljaskolans teknikprogram stimulerar och utvecklar ditt in tresse för matematik, teknik och teknikutveckling. Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program som ger en bra grund för vidare studier inom teknik och naturveten skap, men även andra områden. ERan Fysiklaboration. Rasmus Berglund från Vännäsby undersöker hur kraften på en strömförande ledare beror på ledarens längd, strömstyrkan i ledaren och magnetfältets styrka. Rasmus går nu det sista året på programmet med inriktning teknikvetenskap. Du får också insikt både i designprocessen och designmetodik. Inriktningen Teknikvetenskap ger direkt be hörighet till civilingenjörsutbildningarna efter gymnasiet. Inom Teknikvetenskap fördjupar du dig i matematik, fysik och kemi. Flera kurser får du läsa tillsammans med Naturvetenskaps programmets elever. 7

8 Introduktionsprogrammen IM De fem introduktionsprogrammen ska ge de elever som inte är behöriga att söka till ett nationellt program nya möjligheter. Målet är att eleverna ska kunna gå vidare till studier i gymnasieskolan, annan utbildning eller till arbete. SPRÅKINTRODUKTION. De här eleverna har kommit så långt i sin språkutveckling att de klarar kemi och biologi på grundskolenivå. De läser hos mig biologi 1,5 pass i veckan hela året, och lika mycket kemi. Det räcker för att de flesta ska klara sig. Många av de här eleverna har stora ambitioner. Elever som har gått hos mig tidigare finns nu på bland annat Vård och omsorg, Barn och fritid, Fordon och transport, samt Naturvetenskap, berättar Eva Willebrand. Vägar till gymnasiet SöKbaRa utbildningar ÖVriga INTRODUKTIONSPROgRam `Programinriktat ` individuellt val `Språkintroduktion ` ansökan görs via antagningswebben Passar dig som vet vilken utbildning du vill gå, men som ännu inte är behörig att söka till ett nationellt program. Här finns då möjlighet att börja på ett yrkesprogram om du uppfyller följande antagningskrav. Du ska ha godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk. Dessutom behöver du ha godkänt i matematik eller engelska och fyra andra ämnen. Har du godkänt i både matematik och engelska behöver du ha godkänt i tre andra ämnen. Liljaskolan erbjuder inför höstterminen 2014 programinriktat in dividuellt val på följande yrkesprogram. BA Bygg och anläggning BF Barn och fritid FT Fordon och transport HT Hotell och turism HV Textil design HV Låssmed IN Industri svetsteknik VO Vård och omsorg 8 Erbjuds efter överenskommelse med elevens hemkommun För dig som nyligen kommit till Sverige och behöver lära dig svenska språket och andra ämnen innan du kan söka vidare till annan utbildning. IMSPR är nu det största introduktionsprogrammet på Liljaskolan med drygt 80 elever. `Preparandutbildning ` För dig som vill in på ett nationellt program men behöver mer tid, max ett år, för att läsa upp dina betyg. Du kan läsa vilka ämnen du vill. Du kan sedan söka till de gymnasieprogram du är behörig till. `Yrkesintroduktion ` För dig som inte är behörig till ett yrkesprogram. Yrkesintroduktionen kan antingen leda till att du blir behörig och går vidare till ett yrkesprogram eller att du kan ta dig in på arbetsmarknaden och får ett arbete. `Individuellt ` alternativ För dig som inte är behörig till gymnasieskolan och som behöver få en anpassad utbildning som leder vidare antingen till yrkesintroduktion, annan vidare utbildning eller till arbetsmarknaden.

9 Barn- och fritid BF Programmet passar dig som vill kunna arbeta med människor direkt efter gymnasiet, och kanske längre fram studera vidare inom ett område. Redan här har du möjlighet att fördjupa dig i någon av BF:s tre inriktningar. Barn- och fritidsprogrammet ger de kunskaper som behövs för att du efter examen ska kunna arbeta med barn, ungdomar eller vuxna i pedagogiska och sociala yrkesområden, eller inom sektorn fritid och friskvård. I programmet ingår 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande. För den som väljer ger BF även grundläggande kompetens för högskolestudier. Flera av våra tidigare elever har utbildat sig till yrken som psykolog, lärare, polis och socionom. yr inriktningen fritid och hälsa ger goda kunskaper inom träning, friskvård, kost och ledarskap. Du får också god insikt i näringslära, träningslära och pedagogiskt ledarskap. Inriktningen är därför en bra grund för dig som siktar på att arbeta som personlig tränare, eller vill läsa vidare till idrottspedagog, idrottslärare, dietist eller liknande. Inom inriktningen får du också möjlighet att genomgå prov för att bli Internationellt certifierad gyminstruktör, vilket ger dig goda förkunskaper att efter gymnasiet legitimera dig som personlig tränare. kes P m BF Ro gra samarbete. Jesper Sjögren från Tvärålund går årskurs 1 på BF och tänker välja inriktningen Fritid och hälsa, medan Alaa Akila, Vännäs, som nu går andra året väljer inriktningen Pedagogiskt arbete. BF är något helt nytt B ± Nu läser vi specialpedagogik där vi åda Jesper Sjögren och Alaa läser om orsaker till funktionsned Akila BF tycker att ett av sättningar och vilka olika symptom de mest positiva med det är roligt de ger. Vi får också lära oss vad Barn- och fritid är att program att få lära sig olika funktionshinder betyder met innehåller mycket nytt som mera om hur för människornas livsvillkor och de inte läste om på grundskolan. hur man kan bemöta människor De uppskattar också att BF ger människan med behov av stöd. en bred utbildning som innehål fungerar. ler flera inriktningar med många Jesper olika kurser. Vad är era mål med utbild- Vad gör ni just nu på BF? ± I vår klass jobbar vi med hälsopedago gik. Det går ut på att lära sig olika hälsobe grepp som social, psykisk och fysisk hälsa, berättar Jesper. Det är roligt att få lära sig mera om hur människan fungerar. Och jag valde BF för att det är kul att jobba med människor. ± Jag gjorde nyligen tre veckors praktik med inriktning specialpedagogik. Jag arbetade med vuxna som hade funktionshinder och då fick jag se vilket stöd de kan behöva för att kunna gå en utbildning. Det var både lärorikt och roligt, säger Alaa. ningen? ± Mitt mål är att vidareutbilda mig till gyminstruktör och jobba med människor som behöver hjälp med att träna på rätt sätt. Efter den första terminen känns Lilja som en helt OK skola, och med den inriktning som jag tänker välja så är Lilja en av de få skolor som licensierar gyminstruktör. ± Jag valde BF med inriktning pedagogik därför att jag siktar på att utbilda mig till förskollärare. Jag tycker om barn och vill jobba med deras utveckling under de åldrar då de utvecklas kanske mest, berättar Alaa Akila. inriktningen pedagogiskt arbete passar dig som vill arbeta med barn och ungdomar inom olika verksamheter. Betoningen ligger på pedagogik, ledarskap, sociologi och psykologi. Inriktningen kan leda till arbete som barnskötare eller elevassistent, samtidigt som den är en bra grund för dig som vill studera vidare till exempelvis förskollärare, eller fritidspedagog. inriktningen socialt arbete har två olika fördjupningar. Den ena vänder sig till dig som siktar på arbete som personlig assistent. Du får då kunskaper om människors utveckling och hur man bäst kan hjälpa och stötta personer i behov av extra stöd. Den andra fördjupningen är för dig som vill arbeta som väktare inom säkerhet och bevakning. Du får kunskaper om bevakning- och larmsystem, om juridik och rätten i samhället. Du lär dig också att möta människor och att arbeta för en säker och trygg tillvaro. I den här fördjupningen ingår sex veckors intensivutbildning som ger dig yrkesbehörighet. Då uppfyller du de lagstadgade utbildningskraven för att arbeta som väktare. 9

10 Bygg-och anläggningsmaskiner BA Utbildningen bedrivs med moderna maskiner som är anpassade till arbetsmarknadens krav. Skolan har 18 Lastbilar, 16 Hjullastare, 10 Grävare, 3 Traktorgrävare, 1 Väghyvel, 2 Dumprar, 2 Teleskoplastare, 1 Tornkran och 11 Personbilar för övningskörning. Eleverna på BA kan välja mellan två programfördjupningar. Anläggningsmaskinförare med Vägbyggnad och ledningsbyggnad, eller Banteknik med kurser inom Järnvägsbyggnad. yr kes P ro M BA GrA utmaning. Mikaela Bäcklund från Umeå valde byggprogrammet trots att hon inte tidigare hade provat vare sig traktor eller grävare. Självklart val för Mikaela J ag tycker att byggprogrammet här är ännu som kunde leda till jobb direkt efter gymnasiet. För mig roligare än vad jag hade trott! Man känner var valet självklart trots att jag inte kände någon som Vi som valt verkligen att man gör någonting, något hade provat på något sådant här tidigare. Mamma nytt jämfört med grundskolan. Här ser man hela och pappa var lite osäkra eftersom de inte visste att gå bygg vet tiden ett resultat av det man gör, berättar Mikautbildningen innebär, men de stöttade mig helt när vad vi vill och hjälper ela Bäcklund som nu går andra året på programde såg att det var det här som jag ville. gärna varandra för att met. Hon hade inte provat på att köra maskiner Hur trivs du här? tidigare och är därför mycket nöjd med att ± Det är hur bra som helst! Det som skiljer melalla ska lyckas! eleverna fick mycket körtid redan i början lan gymnasiet och grundskolan är att alla i klassen mikaela av utbildningen. har ett gemensamt intresse. Vi som valt att gå bygg vet vad vi vill och hjälper gärna varandra för att alla Varför valde du bygg? ska lyckas med utbildningen. ± Jag ville gå en praktisk utbildning Redan i årskurs 1 får eleverna börja att köra tunga fordon på skolans övningsområde. Våra elever får arbeta med en modern maskinpark som består av 10 cirka 25 entreprenadmaskiner. De flesta eleverna väljer att utbilda sig på grävmaskin och hjullastare. Redan i årskurs 1 får eleverna träna grund- läggande markarbeten, bl a inom kursen Bygg och anläggning 1. Banteknik ger eleverna möjlighet till dubbla behörigheter. Efterfrågan på maskinförare med behörighet för järnvägsbyggnad är stor och Liljaskolan är en av få skolor i Norden som ger den utbildningen.

11 Transport FT Eleverna som väljer inriktningen Transport på Fordons- och transportprogrammet gör 15 veckors yrkespraktik, APL. De får möjlighet att ta flera körkort, samt ett yrkeskompetensbevis, YKB. Lastbilsyrket har förgreningar som förare av bland annat timmerbil, tankbil, distributionsbil, anläggningsbil, miljötransporter och långtradare för fjärrtransporter. Valbara alternativ finns för den som vill bli behörig bussförare eller taxichaufför. kes FT P ro M yr gra "Det känns som en tryggad framtid" B åde Hampus och Madelen är mycket nöjda efter sina första tre terminer av gym nasiet med inriktning Transport. ± Det är en väldigt bra utbildning som vi får här, berättar Madelen Bylund. ± Vi får köra olika fordon mycket och lärarna är verkligen måna om att vi ska klara av utbildningen, förtydligar Madelen. ± Jag flyttade upp från Småland därför att min bror som bor här uppe rekommenderade mig att välja skolan. Det valet har jag aldrig behövt ångra, berättar Hampus. Vilka mål har ni med utbildningen? transporter. Hampus Winberg från Kalmar och Madelen Bylund, Örnsködsvik är klasskamrater i andra årskursen av inriktningen Transport på Fordons- och transportsprogrammet. På Transport får du möjlighet att ta flera körkort och behörigheter, bland annat: C + CE (lastbil med släp), D-behörighet (buss), Hjullastare Godshantering, Truck behörighet A+B, samt ADR-intyg och Taxi. För fullständig förteckning se hemsidans meny Körkort och intyg. Behovet av välutbildade yrkesförare är mycket stort! Det behövs minst 7000 yrkesförare varje år under en lång tid framöver. Runt 1500 utbildas varje år inom gymnasieskolan. Trots att det ± Närmast siktar jagt på att klara uppkörningen för B-körkort när jag nästa vinter blir 18 år, säger Madelen förväntansfullt. Och hon har redan sina förhoppningar om jobb efter gymnasiet klara. ± Jag siktar på att köra en stor mjölkbil, eller en bärgare. Jag följde med en bärgarbil under min senaste praktikperiod. Man får verkligen lära sig mycket under en APL-period, tilllägger Madelen. Hampus har även han klara mål för sin närmsta framtid. ± Jag har redan tagit B-körkortet här och det känns bra. Nu går jag vidare med de kort som krävs för att jag efter utbildningen ska kunna få en anställning som lastbilschaufför, avslutar Hampus längtansfullt. också finns vuxenutbildningar inom transport så är behovet av yrkesförare långt större än tillgången. Därför bör det vara lätt att få jobb efter utbildningen. 11

12 Godshantering FT Inriktningen godshantering på Fordons- och transportprogrammet vänder sig till dig som vill jobba med hantering av gods på lager och i terminal. Som elev får du lära dig om godshantering, lagerhantering och logistik. Du får även möjlighet att skaffa dig utbildningsbevis för olika sorters truckar som används inom lager, godshantering, och större terminaler. Det senare innebär tunga maskiner över 10 ton. Dessutom erbjuder vi bevis för hjullastare godshantering. kes FT p Ro m yr gra ledstaplare. Felix Söderlind, Tavelsjö, hanterar en ledstaplare som är praktisk när man lastar gods på en lastbil eller på lager. skjutstavstruck. Jonathan Rinzén, Umeå, kör en skjutstavstruck. Den används i trånga utrymmen och svänger bättre än andra truckar. motviktstruck. Anton Stenberg, Nordmaling, kör en motviktstruck. All vikt ligger bak i trucken för att stabilisera lyft. Tre olika typer av truckar på FT K 1. Kunskaper om olika typer av lastbärare, godsmärkning urserna inom godshantering ger dig de fördjuoch symboler. pade kunskaper som krävs för att du ska 2. Kunskaper om olika typer av fraktdokument. kunna utföra de många olika arbetsmo 3. Förmåga att framföra truckar och arbetsmaskiment som finns inom lager och terminaler: viktigt ner i skiftande miljöer samt att utföra olika arbeten Hantering av varor och gods, 200 poäng, Lastför eleverna att inom godshantering. bärare, 200 p, Maskinell godshantering, 200 p 4. Förmåga att använda tillsatsaggregat och och Tunga arbetsmaskiner, 200 p, som bygger skaffa sig flera övrig godshanteringsutrustning kopplad till på kursen maskinell godshantering. utbildningsbevis. truckar och arbetsmaskiner. Lärarna på Fordons- och transportprogrammet lärare 5. Förmåga att använda lastsäkrings- och lyftarbetar ständigt med att utveckla utbildningen. utrustning samt att utföra lastsäkring av olika Därför har de regelbundna kontakter med före typer av gods. trädare för fordonsbranschen. Lärarna betonar 6. Förmåga att utföra olika typer av beräkningar i därför att arbetet inom gods, med lager eller ter samband med hantering av truckar, arbetsredskap, lastminaler innebär många olika typer av uppgifter och bärare och gods samt vid lastsäkring. att det därför är viktigt för eleverna att skaffa sig flera Förmåga att arbeta på ett säkert, miljömässigt och kvalitets utbildningsbevis. mässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser som reglerar Undervisningen i inriktningens profilämne godshantering har verksamheten. som mål att ge eleverna goda förutsättningar att utveckla följande: 12

13 Gymnasiesärskolan Fordonsvård och godshantering Liljaskolan erbjuder det nationella programmet Fordonsvård och godshantering som är ett 4-årigt yrkesinriktat program för arbete inom dessa områden. Under utbildningstiden är minst 22 veckor arbetsplatsförlagda. De elever som behöver anpassa utbildningen utifrån de egna förutsättningarna erbjuds att läsa individuella program. För dessa gäller att studierna följer olika ämnesområdesplaner. fordonsteknik. Undervisningen i ämnet fordonsteknik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fordon och fordonsteknik samt förmåga att utföra arbetsuppgifter inom service och underhåll av fordon. Fordonsvård och godshantering E Inom programfördjupningarna ingår bland annat kurserna: leverna får grundläggande kunskaper inom Fordonsteknik, Fordonsteknik körning, Fordonsvård fordonsvård och godshantering. Programmet tunga fordon, Fordonsvård personbil, Rekonditioomfattar 2500 poäng. det är skolans nering, Godshantering, Godshantering truck, och Utbildningen förbereder eleverna för att t.ex. ansvar att varje elev Hjulutrustningsteknik. Dessutom är kurserna kunna reparera fordon och maskiner, tvätta och i gymnasiesärskolan ges basmaskiner 1 och 2 valbara. rekonditionera bilar eller köra truck. Vi erbjuder utbildning på tre basmaskiner: Under utbildningen utvecklar eleverna också möjlighet till förberedelse för hjullastare, traktor och minigrävare. Eleverna ett serviceinriktat förhållningssätt och förmåga etablering på arbetsmarknaden. får möjlighet att ta AM-kort, E-moped och att kommunicera och samverka med kunder. läroplan för truckkort. Dessutom erbjuds samtliga elever På de nationella programmen finns ämnen gymnasiesärskolan som är behöriga för särskolan att gå kursen Trasom alla ska läsa, gymnasiesärskolegemensamma fikantkunskap. ämnen som sammanlagt omfattar 900 poäng. Individuella program har ämnesområdesplaner. Dessutom finns programgemensamma ämnen, proelever som läser ämnesområden får inte betyg. I stälgramfördjupning och ett individuellt val. De programlet gör läraren en bedömning av elevens kunskaper utifrån gemensamma ämnena som är specifika för programmet är: elevens förutsättningar. Läs mer på Fordonsbranschen, Fordonsteknik 1, och Godshantering. 13

14 Karosseri FT Inriktningen mot karosseri utbildar till bilskadereparatör, i dagligt tal bilplåtslagare. Du får lära dig skadebesiktning, reparation av karosserier, karosserikonstruktioner och inredning. Dessa kunskaper kan efter yrkesarbete även leda vidare till andra arbeten som till exempel bilskadebesiktare och verkmästare. kes FT p RO m Yr gra BILBYGGE. Eleverna på karosseri driver ett större projekt där de under säker ledning av sin lärare Anders Jonsson har konstruerat och byggt en mindre elbil. Här arbetar eleverna Jens Olofsson, Bjurholm och Linus Rosendahl, Umeå med elbilen. Elbilsprojektet rullar vidare K reparationer enligt tillverkarens krav och att tillägna sig det arosseri är en omväxlande utbildning där du teknikspråk som krävs för att kommunicera på ett för lär dig hantera många slags tekniker för att branchen yrkesmässigt sätt. reparera skadade fordon. Det omfattar Undervisningen utvecklar kvalitetsmedvetande materiallära, arbetsmetoder, hantering av olika Det har varit och förståelse av branschens ekonomiska villkor, verktyg och andra hjälpmedel. samt att arbeta säkert och miljömedvetet. Här får du arbeta i projektform som liknar kul att svetsa och Hälsokontroll sker på Liljaskolan. Har du mycket arbetet i verkliga karosseriverkstäder på ett bygga bilen, och nu astma eller allergi rådgör först med vår skol problemlösande och skapande sätt. Du får använda ser vi fram emot att sköterska. Enligt arbetsmiljölagen får man inte din kreativitet för att utvecklas till yrkeskunnig bil utsättas för isocyanater om man har sådana plåtslagare. Du får även lära dig att forma plåt och den ska bli färdig problem. tillverka ersättningsdelar till skadade fordon. under våren. Om du gillar bilar och vill ha ett omväxlande Här ges möjlighet att utveckla förmåga att ELEvErna hantverk är karosseri ett val för dig. hämta den information som behövs för att utföra 14

15 Lackering FT Utbildningen till billackerare lockar ofta lika många tjejer som killar. Arbetet innehåller många kreativa moment. Förmåga att utföra lackeringsarbeten med olika appliceringstekniker samt att med färg och form skapa dekoration och text på fordon utvecklas. Vidare ges kunskaper om olika färgers egenskaper och arbetsmiljön vid lackering. kes FT p ro m yr gra FINSlIPNING. Innan grundlackering av bilhuven slipar klasskamraterna Sally Strand, Umeå och Jennifer Sjögren, Nordmaling, spacklingen jämn. Grundarbetet avgörande B Utbildningen inom lackering sker ofta i projektform. SkoBåde Sally Strand och Jennifer Sjögren började lan tar på sig verkliga arbeten både i den egna moderna på andra gymnasieprogram, men efter ett års verkstaden, och ibland i form av större externa jobb på studier bytte de till lackering på fordon. Nu kan vi andra orter. Bland annat fick en klass i uppdrag att ± Här trivs jag verkligen, det är ett fritt och kreativt både grunda lackera en lastbil på plats i Bollebygd. arbete och stämningen bland oss elever och lärare är och lackera bra. På så sätt får eleverna följa alla moment som kan jättebra! berättar Sally. Hon började på estetiska proingå i en kunds önskemål. grammet bild. Sally och ± Vi har lärt oss grunderna i lackering fortare genom ± Ja, jag älskar att rita och måla, men jag trivdes JeNNIFer det arbetssättet. Nu kan vi både grunda och lackera inte riktigt med de uppgifter vi fick arbeta med. Jag bra, berättar eleverna. Vi har i praktiken sett att grund ville ha något mer friare. Och min familj har alltid syssarbetet är helt avgörande för slutresultatet. lat med att renovera bilar, helst amerikanare. Då har jag hjälpt till med motivlackering, så steget över till en utbildning som billackerare var kanske inte så långt. Hälsokontroll av sökande till karosseri och lackering Jennifer Sjögren gick första året på samhällsvetenskapsprogrammet. Liljaskolan rekommenderar dig som tänker söka till karosseri och ± Jag trivdes bra i klassen, men kände att jag ville byta till ett yrlackering och som har problem med dina lungor eller luftvägar eller kesprogram som kan leda till arbete direkt efter gymnasiet. Nu är som har astma eller allergi att först rådgöra med vår skolsköterska. jag jättenöjd med att jag valde att byta till lackering. Stämningen Enligt arbetsmiljölagen får man inte utsättas för isocyanater o m här är jättebra, jag trivs hur bra som helst. man har sådana problem. 15

16 Lastbilsmekaniker FT Inriktningen mot Tunga mek innebär utbildning till mekaniker för Lastbilar och tyngre mobila maskiner. Du får lära dig service, diagnostik och reparation av olika tunga fordon och mobila maskiner. KEs FT p Ro m yr gra (T)UNGA MEKANIKER.. Jesper Sjögren, Nordmaling, Isabell Rölvåg, Robertsfors och Jesper Andersson, Sävar utbildar sig till mekaniker på tunga fordon och mobila maskiner. Gärna större maskiner V ägarna TIll valet av ut bildning är många. Jesper Andersson blev intresserad av ºtung a mekº när han under grundskolan gjorde praktik som lokmekaniker. Isabell Rölvåg intresserade sig för tunga fordon när hon följde med en kompis till Liljaskolan. Jesper Andersson hade redan stora kunskaper om personbilar efter många timmar i pappas bilverkstad. Nu vill ha bredda sitt kunnande. är du nöjd med bytet av utbildning Isabell? ± Ja! Jag hade aldrig skruvat tidigare, jag kunde ingenting om motorer när jag följde med min kompis till Liljaskolan. 16 Jag bestämde mig direkt att byta till tunga mek. IsAbEll Då hade jag redan gått första året på vård- och omsorg, men bestämde mig direkt för att byta hit. ± Nu går jag redan i trean och det går jättefint. Jag är snart klar att söka jobb, gärna som mekaniker på ännu större maskiner som används i gruvor, berättar Isabell. Kan du rekommendera utbildningen för tjejer? ± Absolut! Vi tjejer är starkare än vad många tror. Vi får lära oss att lyfta rätt och att att använda olika hjälpmedel. Så jag tycker att fler tjejer ska välja º tung mekº för branschen är alltför mansdominerad, betonar Isabell.

17 Personbilsmekaniker FT Det här är ett naturligt val för dig som är intresserad av bilar och vill lära dig hur de fungerar och hur man reparerar och servar personbilar. Du får lära dig traditionella mekaniska arbetsmoment och moderna servicearbeten med datorer. "Det bästa jag gjort är att börja på Lilja" J ag sökte till den här utbildningen därför att jag vill meka praktiskt med motorer. Jag trivs helt enkelt att jobba med motorer, säger Erik Lundström från Ålidhem i Umeå. trivs du på Liljaskolan? ± Det bästa jag någonsin gjort är att börja på Liljaskolan.Jag känner mig som hemma här. Det är trevliga kompisar, bra och trevliga lärare och jag får jobba med och lära mig det jag vill. Vad är ditt framtida mål? ± Målet är att jobba på en märkesverkstad i framtiden. För det krävs bra omdömen och höga betyg. Även om det kan vara svårt så är det naturlligtvis vad jag siktar på. "Kom hit och prova på!" I FT p m ntresset avgjorde mitt val. Jag har alltid gillat att skruva i motorer för att försöka ta reda på hur det fungerar, berättar Jacob Johansson, som kommer från Brännland i Bjurholm. Jacob fortsätter att berätta om hur det är att arbeta i bilverkstaden. ± Jag har aldrig försökt hemma att ke yr s göra så här stora arbeten som att byta koppling på en bil. Här finns så mycket större resurser som alla verktyg, billyftar och all den hjälp ro Gra man får från lärarna. Vad siktar du på efter skolan? ± Jag har sommarjobbat på en bilverkstad och det var väldigt trevligt. Jag lärde mig mycket då jag fick prova på den verkliga världen. PersonBILsMekanIker. Jacob Johansson, Bjurholm och Erik Lundstöm, Umeå, hjälps åt att montera tillbaka kopplingen på en bil som de håller på att reparera. Grabbarna är klasskamrater på årskurs 2 av fordonsprogrammets inriktning mot personbil. Efter den lyckade monteringen tar de en kort paus och berättar om hur det är att vara elev på utbildningen. Har du några tips för den som funderar på att bli Personbilsmekaniker? ± Har du som nu går i nian ett bilintresse så ska du komma hit på en PRASO-dag och prova. Den som gillar att skruva kommer garanterat att trivas! utlovar Jacob Johansson. 17

18 Hotell- och turismprogrammet HT Hotell- och turismprogrammet på Liljaskolan erbjuder dig som vill arbeta inom hotell- och turismbranschen en tydlig profil på din utbildning. Vi gör flera studieresor t ex till Stockholm och Ishotellet i Jukkasjärvi. Eleverna kan göra sin APL både i Sverige och utomlands. Sedan flera år har vi våra största samarbetspartners på Teneriffa. Vi har nya samarbetspartners i Turkiet och Norge. Utbildning hemma och utomlands U TbIldnIngEn lockar flest tjejer. De vill prova olika arbets uppgifter inom branschen. Flera av dem vill också prova praktik utom lands. De killar som söker till HT har lyckats mycket bra både med utbildningen och yrkespraktiken APL. En av dessa är Lucas Englund från Kalix. ± Jag kände redan under högstadiet att jag vill jobba med människor, och då gärna turism eftersom det finns så många jobb och stort variation inom branschen. När det var dags att välja så ºgoogladeº Lucas efter skolor som hade Hotell- och turismprogrammet. Bland ett tiotal skolor valde han Liljaskolan, därför att skolan hade många praktiska inslag i utbildningen och praktik utomlands. Hur känns det efter fem terminer? ± Liljaskolans Hotell och turismutbild ning har varit helt fantastisk, jag rekommenderar den starkt. Jag har fått många nya perspektiv och upplevelser under alla studieresorna, APL- perioderna samt alla skarpa projekten vi genomfört under åren. Nu ska vi t ex under invigningen av Umeå 2014 ta han om internationella gäster som kommer till Umeå och guida dem i regionen. Det blir hur kul som helst. YR ± Vi gjorde en Norrbottensturné i tvåan till Jokkmokks marknad, Kiruna och Ishotellet i Jukkasjärvi, det var en häftig och lärorik upplevelse. Därefter fick jag praktisera 4 veckor på Forrestal Park som är en äventyrspark på norra Teneriffa. 18 P Vad fick ni göra längre fram? ro m HT Vad fick ni göra första året? ± Vår första riktiga uppgift var att jobba vid ett event på Julglans i Umeå. Det hade många hundra besökare som vi skulle ställa fram mat till. Det skulle vara fräscht och snyggt med mat framme hela tiden. Det var kul att vi fick ett verkligt ansvar där det var mycket folk som var beroende av att vi skötte våra jobb. Under våren i årskurs 1 praktiserade Lucas och hans klasskamrater på hotell Plaza i Umeå. Det är ett rätt stort hotell så de fick prova på olika uppgifter, reception, servering, städ och konferens. KES GrA YRKESPRAKTIK. Lucas Englund kommer att göra hela 21 veckors APL under sin utbildning på HT. Under höstterminen i årskurs 3 gjorde han 12 veckor på Granada Park, Teneriffa. ± I årskurs 3 har jag nu under hösten fått återvända till Teneriffa för att göra yttergare en APL- praktikperiod. Nu som aktivitetsledare på hotell Granada Park under 12 veckor vilket var mycket lärorikt. Inte minst därför att jag efter gymnasiet siktar på att arbeta som reseledare eller aktivitetsledare på någon större turistort. Lucas ser nu fram emot att under vår vintern göra 4 veckors APL på STF:s skidanläggning i Edsåsen. ± Längre fram skulle jag gärna öppna något eget, kanske ett hotell, eller få ett chefsjobb inom en större hotellkedja. Innan dess bör man nog läsa lite mer, kanske kurser på universitetet för att meritera sig. Hur ser då vardagen i skolan ut? ± Vardagen i skolan ser lite olika ut,men vi arbetar ofta med olika projekt och gör presentationer inför stora och små grup per för att träna oss att tala inför folk. Det är även en hel del grupparbeten i olika konstellationer. Eftersom det är många tjejer i klassen upplever jag att det blir en hel del diskussioner vilket är positivt. En annan bra sak är att jag lärt känna per soner från olika program vilket gjort att man hittat nya kompisar i Umeåregionen. ± Avslutningsvis vill jag bara säga att jag är väldigt tacksam som fått träffa alla dessa fantastiska klasskamrater och människor som gör att skolan och vardagen blir så rolig.

19 Låssmed HV Utbildningen inom lås- och larmteknik på Liljaskolan har utvecklats för att passa den nya tidens teknik. Eleverna lär sig att laga och installera lås, tillverka nycklar, installera larm och säkerhetslösningar. Målet är att man som låssmed ska kunna hjälpa företag och privatpersoner med lås- och larmlösningar. yr "Jag satsar på hockey och min utbildning" kes p ro M HV gra J H O C K E Y G Y M & LÅS OCH LARM ag sökte hit till hockeygym efter det att jag träffade lärare från skolan på Älvsjömässan Det verkade intressant att kombi nera hockeygym med utbildning till låssmed. Jag tror inte att den möjligheten finns på så många fler gymnasieskolor. Hur trivs du här? ± Bra! Faktiskt bättre än vad jag trodde. Här har jag träffat bra personer som jag trivs med. Jag trivs också med utbildningen. Dessutom går de flesta av mina klasskamrater hockeygym så vi umgås ganska mycket. ± Hockeyn har jag också sat sat mycket på, jag känner att jag har utvecklats en hel del under gymnasietiden så det är också rätt roligt. Återstår att se vad som händer på det området efter gymnasiet. Men då har jag i alla fall skaffat en yrkesutbildning som jag trivs med. eddie Lundberg. Stockholm kombinerar utbildningen till låssmed med IV-valet ishockey. Jag satsar på båda så får vi sedan se vad det leder till, berättar Eddie. Här installerar han ett smalprofillås i en stålprofil. Det ska kompletteras med ett säkerhetstillbehör och slutligen en låscylinder typ ASSA 702. Utbildningen inom lås- och larmteknik inom hantverksprogrammet på Liljaskolan kombineras med studiebesök, praktik och kunduppdrag. Dessutom ingår 15 veckor praktik hos lås- och larmföretag. På HV varvas gamla hantverkstraditioner med avancerad teknik och modern design. Du får en utbildning som sträcker sig från historiska gamla lås, till dagens elektromekaniska låsteknik. Du kommer bland annat att få lära dig montera olika mekaniska lås, ellås, motorlås, kodlås, dörrstängare och larm. Branschen växer och därför är förutsättningarna mycket goda att få arbete efter godkänd examen. 19

20 Svetsteknik IN yr kes IN p ro m Inriktningen Internationell svetsteknik kan leda till många behörighetsgivande licenser. Den som klarar dessa har möjlighet att få arbete inom hela EU. Utbildningen på Liljaskolan sker med modern utrustning och i lokaler som anpassats för att hålla samma standard som det bästa industrin erbjuder. gra Svetsning med utmaningar T re grabbar från Hörnefors som går andra året på IN berättar under en paus i sin svetsträning varför de valde att utbilda sig till svetsare. Erik Lundström, Linus Asplund och Alexander Figaro är helt överens. De berättar: ± Först och främst är det roligt, svetsning har man också nytta av att kunna privat, och viktigast - det är ganska lätt att få jobb och man kan få ganska stadig lön om man är duktig! Internationella svetskommissionen sätter kraven ± Eleverna i klassen har tränat hela hösten för att klara en internationell kärlfogslicens vid MAG-svetsning 135/136, berättar deras lärare Tomas Larsson. Han betonar att licenserna är som en bonus till ordinarie kurser. Tomas berättar vidare att eleverna efter att de klarat den första licensen får gå vidare med flera licenser på högre nivåer och med olika svetsmetoder under resten av sin utbildning. ± De ska kunna avlägga prov som klarar avsynen av deras arbeten under yrkes mässiga förhållanden, förklarar Tomas. goda möjligheter till arbete roligt, ger jobb och ganska stadig lön. kärlfogssvetsning. Linus Asplund visar sitt resultat av höstens svetsträning. Det är viktigt att allt ska ha rätt mått och att svetsskarvarna inte har för hög råge. Ungefär så här ska det se ut, säger Linus. 20 Industrin har behov av svetsare med förmåga att både kunna svetsa manuellt och att kunna sköta dato riserade svetsprocesser. De elever som lär sig att behärska detta bör därför ha goda chanser att få ett bra arbete efter utbildningen. ± Av de elever som gått ut bildningen har ett stort an tal fått arbete inom svetsindustrin. De uppskattas för sina djupa teoretiska kunskaper och kan därför få jobb inom ledande befattningar som svetsansvarig, avslutar Tomas.

Gymnasie valet INFORMATION FRÅN LILJASKOLAN TILL MÅLSMÄN OCH ELEVER

Gymnasie valet INFORMATION FRÅN LILJASKOLAN TILL MÅLSMÄN OCH ELEVER Gymnasie valet F Ö R B E R A N D EHÖGSKOLE4 INFORMATION FRÅN LILJASKOLAN TILL MÅLSMÄN OCH ELEVER 7 2015 OLIKA STUDIEVAL OCH INTRESSEN. Elever med många olika studieinriktningar och fritidsintressen umgås

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9

INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9 ATT VÄLJA INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9 Nu står du som går i nian inför ett stort och viktigt val som du behöver tänka igenom ordentligt. Du ska välja gymnasieprogram! Varje dag gör du olika val

Läs mer

Introduktionsprogram fem olika inriktningar beroende på vilka betyg som saknas.

Introduktionsprogram fem olika inriktningar beroende på vilka betyg som saknas. Gymnasieprogram Alla yrkesprogram leder till en yrkesexamen. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja extra kurser för att studera vidare

Läs mer

Kort om gymnasiesärskolan

Kort om gymnasiesärskolan Kort om gymnasiesärskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-81-3 Beställningsnummer:

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Kort om gymnasieskolan

Kort om gymnasieskolan Kort om gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-86-8 Beställningsnummer:

Läs mer

VALKOMMEN. Samhällsvetenskapsprogrammet MEDIER, INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

VALKOMMEN. Samhällsvetenskapsprogrammet MEDIER, INFORMATION OCH KOMMUNIKATION PROGRAM 2017/ 2018 Känner du till Odenplansgymnasiet sedan tidigare? Skolan grundades 2012 och ligger på Surbrunnsgatan 66 vid Odenplan. Vi är en förhållandevis liten skola med drygt 200 elever, vilket

Läs mer

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN 18 nationella program 60 inriktningar 12 yrkesprogram + 6 högskoleförberedande program Programmen omfattar 2.500 poäng 1 DETTA ÄR ETT YRKES Gymnasiegemensamma ämnen, 600 p Engelska,

Läs mer

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Gymnasieskolan 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav De 6 högskoleförberedande nationella programmen EK - Ekonomi - Juridik - Ekonomi SA - Samhällsvetenskap - Beteendevetenskap

Läs mer

På Barn- och fritidsprogrammet får du som. För dig som vill arbeta med människor. och. Mjölby Gymnasium

På Barn- och fritidsprogrammet får du som. För dig som vill arbeta med människor. och. Mjölby Gymnasium För dig som vill arbeta med människor På Barn- och fritidsprogrammet får du som elev vara ute på APL (arbetsplatsförlagt lärande) under minst 15 veckor, fördelat på tre år. Din första APL börjar redan

Läs mer

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 Yaara Robinson Studie- och yrkesvägledare yaara.robinson@uppsala.se 073-4321607 Gymnasieskolan Läser i kurser som räknas i poäng 1 poäng = 1 lektion

Läs mer

MÖJLIGHET Läs grundläggande behörighet för högskolestudier! [VO] VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET [HV] HANTVERKSPROGRAMMET FRISÖR

MÖJLIGHET Läs grundläggande behörighet för högskolestudier! [VO] VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET [HV] HANTVERKSPROGRAMMET FRISÖR Milnergymnasiet [VO] VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET [HV] HANTVERKSPROGRAMMET FRISÖR [HV] HANTVERKSPROGRAMMET FLORIST Gör verklighet av dina framtidsdrömmar! Gymnasietiden är en spännande och viktig del i

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet sa Har du ett samhällsvetenskapligt intresse och vill gå en gymnasieutbildning som ger dig många möjligheter till vidare studier eller arbete? Då är detta programmet för dig!

Läs mer

Selma Lagerlöfgymnasiet

Selma Lagerlöfgymnasiet Selma Lagerlöfgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet Handel- och administrationsprogrammet Hotell- och turismprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet Introduktionsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet,

Läs mer

Gymnasieansökan 2013

Gymnasieansökan 2013 Gymnasieansökan 2013 Yrkesprogram Yrkesprogrammen ska hålla hög kvalitet och leda till skicklighet i yrket ( anställningsbarhet ) * Högskoleförberedande program Ska vara en bra förberedelse för studier

Läs mer

4 årsprogrammen. Barn- och fritidsprogrammet. Bygg- och anläggningsprogrammet. Typ av program: Yrkesprogram

4 årsprogrammen. Barn- och fritidsprogrammet. Bygg- och anläggningsprogrammet. Typ av program: Yrkesprogram 4 årsprogrammen har en utvecklingsstörning och behöver en anpassad utbildning som ger en god grund för ett arbete, en sysselsättning eller fortsatta studier inom folkhögskola. Vi lägger ner mycket kraft

Läs mer

GYMNASIET Vad innebär det?

GYMNASIET Vad innebär det? GYMNASIET Vad innebär det? LINKÖPINGS KOMMUN 13/14 5 st Kommunala gymnasieskolor 11 st Fristående gymnasieskolor 2 st Landstingets gymnasieskolor Läsåret 12/13 årskurs 9 = 72 st Kommunal skola: 53 st Friskola:

Läs mer

Härjedalens Gymnasium presenterar

Härjedalens Gymnasium presenterar Härjedalens Gymnasium presenterar Högskoleförberedande program 2015-04-29 Härjedalens gymnasium... ligger i Sveg och vi ger från hösten 2016 sju nationella program. Vi har närmare 200 elever och vi erbjuder

Läs mer

VÄLKOMMEN. till Gymnasieinformationen 24 november. Frejaskolan Julia Kjäll

VÄLKOMMEN. till Gymnasieinformationen 24 november. Frejaskolan Julia Kjäll VÄLKOMMEN till Gymnasieinformationen 24 november Frejaskolan Julia Kjäll Viktigt att veta 18 nationella program (totalt 60 inriktningar) + Introduktionsprogram (5 program) + Särskilda varianter Ämnen och

Läs mer

Fordons- och transportprogrammet (FT)

Fordons- och transportprogrammet (FT) Fordons- och transportprogrammet (FT) Fordons- och transportprogrammet (FT) ska utveckla elevernas kunskaper om tekniken i olika fordon eller förmåga att hantera transporter. Efter examen från programmet

Läs mer

Gymnasieskolan. De 6 högskoleförberedande programmen är: De 12 yrkesprogrammen är:

Gymnasieskolan. De 6 högskoleförberedande programmen är: De 12 yrkesprogrammen är: Gymnasieskolan Gymnasieskolan består av 18 program. De 18 nationella programmen har totalt 60 olika inriktningar. Det finns två olika sorter program - högskoleförberedande program och yrkesprogram. De

Läs mer

EN VERKSAMHET TVÅ KOMMUNER TRE HUS

EN VERKSAMHET TVÅ KOMMUNER TRE HUS EN VERKSAMHET TVÅ KOMMUNER TRE HUS Birger Nils Magnus Program i Trollhättan och Vänersborg EKONOMIPROGRAMMET ESTETISKA PROGRAMMET (Mu) NATURVETENSKAPSPROGRAMMET SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET TEKNIKPROGRAMMET

Läs mer

Så fungerar den svenska gymnasieskolan

Så fungerar den svenska gymnasieskolan Så fungerar den svenska gymnasieskolan Alla ungdomar i Sverige som har studerat klart på grundskolan har rätt att studera en treårig utbildning i gymnasieskolan. En utbildning i gymnasieskolan ger bra

Läs mer

Programplaner och annan viktig information

Programplaner och annan viktig information Programplaner och annan viktig information Fridegårdsgymnasiet presenterar i den här broschyren våra programplaner och annan viktig information som förklarar hur programmen är uppbyggda. Hösten 2011 görs

Läs mer

Gymnasieinformation till föräldrar inför gymnasievalet. Vellinge.se

Gymnasieinformation till föräldrar inför gymnasievalet. Vellinge.se Gymnasieinformation till föräldrar inför gymnasievalet Vägledningssamtal med alla elever i åk 9 Vill du som förälder boka tid för ett samtal inför gymnasievalet? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på

Läs mer

VI VALDE VADSBOGYMNASIET!

VI VALDE VADSBOGYMNASIET! VI VALDE VADSBOGYMNASIET! Mariestad 2 Hej! Just nu går du kanske och funderar på ditt gymnasieval. Ett val som är självklart för en del och inte lika självklart för andra. Vi vill att du med den här foldern

Läs mer

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET Leder till jobb inom ett socialt arbete Vi älskar att arbeta med människor BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET Vill du jobba med människor? Kanske som väktare, personlig assistent, stöd i boende, daglig verksamhet

Läs mer

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN Det finns 18 nationella program med 60 inriktningar 12 yrkesprogram Kan erbjudas som lärlingsutbildning 6 högskoleförberedande program + Flygteknikprogrammet IB International Baccalaureate

Läs mer

De 6 högskoleförberedande programmen

De 6 högskoleförberedande programmen Gymnasieval 2011 Gymnasium 2011 Gymnasiereform Osäkerhet på grund av riksdagsvalet Större skillnad mellan yrkesprogram högskoleförberedande program En yrkesexamen och en högskoleförberedande examen Ny

Läs mer

Program läsår 2015/2016

Program läsår 2015/2016 BA ANL TRA PER KAR Program läsår 2015/2016 BA Poängplan BAANL ANL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET Detta är ett yrkesprogram som förbereder dig för jobb som till exempel anläggningsarbetare eller anläggningsmaskinförare.

Läs mer

Jällagymnasiets gymnasiesärskola. Nationellt och Individuellt program Jälla-4

Jällagymnasiets gymnasiesärskola. Nationellt och Individuellt program Jälla-4 Jällagymnasiets gymnasiesärskola Nationellt och Individuellt program Jälla-4 Om gymnasiesärskolan I gymnasiesärskolan får eleverna en god grund för att studera vidare och för att kunna delta aktivt i samhällslivet.

Läs mer

Gymnasieinformation 2013

Gymnasieinformation 2013 Gymnasieinformation 2013 SYV-Kalendarium HT-2012 Kommunala gymnasieskolor - presentation i aulan (september) SYV - gymnasieinformation klassvis (september) PRAO vecka 40 Enskilda vägledningssamtal inbokade

Läs mer

Svar till elevarbetsfoldern:

Svar till elevarbetsfoldern: Svar till elevarbetsfoldern: 1 1.Hur många nationella program finns det inom gymnasieskolan? Hur många är yrkesprogram och hur många är högskoleförberedande program? Det finns 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande

Läs mer

Ekonomiprogrammet. Efter programmet

Ekonomiprogrammet. Efter programmet Ekonomiprogrammet EK Ekonomiprogrammet är ett program som vänder sig till dig som är intresserad av att få kunskaper i ekonomi, samhällsekonomi, entreprenörskap och juridik. Här får du en bred och attraktiv

Läs mer

VIRGINSKA SKOLAN. www.orebro.se

VIRGINSKA SKOLAN. www.orebro.se VIRGINSKA SKOLAN På Virginska skolan finns följande program Hantverksprogrammet HV Hotell- och turismprogrammet HT Restaurang- och livsmedelsprogrammet RL Vård- och omsorgsprogrammet VO För att spetsa

Läs mer

Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara. lärling?

Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara. lärling? Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara lärling? Gymnasievalet För vissa är valet lätt, för andra är det svårare Men en sak är säker det finns något för alla. Valet

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN!

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! På Birgittaskolan händer allt och lite till! Birgittaskolan är en skola där du blir sedd och får möjlighet att utvecklas. Under din tid på skolan kommer du att lära känna

Läs mer

Valet till gymnasiet. Ekholmsskolan, 16 november 2017 Information till föräldrar. Johan Dahlberg Studie- och yrkesvägledare vägledningskompetens.

Valet till gymnasiet. Ekholmsskolan, 16 november 2017 Information till föräldrar. Johan Dahlberg Studie- och yrkesvägledare vägledningskompetens. Valet till gymnasiet Ekholmsskolan, 16 november 2017 Information till föräldrar Johan Dahlberg Studie- och yrkesvägledare vägledningskompetens.se Detta är gymnasieskolan 18 nationella program = 60 inriktningar

Läs mer

Programmet för fordonsvård och godshantering

Programmet för fordonsvård och godshantering Programmet för fordonsvård och godshantering Programmet för fordonsvård och godshantering är ett program för dig som är intresserad av olika typer av fordon, lager och godshantering. Programmet passar

Läs mer

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Rapport 2015 Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Charlott Rydén och Ulrika Pudas 2015-04-15 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Sökande bosatta

Läs mer

SFS 2015:143 Bilaga 1 1. Nationella inriktningar på de nationella programmen i gymnasieskolan och programgemensamma ämnen för respektive program

SFS 2015:143 Bilaga 1 1. Nationella inriktningar på de nationella programmen i gymnasieskolan och programgemensamma ämnen för respektive program SFS 2015:143 Bilaga 1 1 Nationella inriktningar på de nationella programmen i gymnasieskolan och programgemensamma ämnen för respektive program Nationella program Omfattning i gymnasiepoäng för de programgemensamma

Läs mer

Gymnasieinformation läsåret 14/15 Vad tycker du om att göra? Intressen Fritidssysselsättning Favoritämnen

Gymnasieinformation läsåret 14/15 Vad tycker du om att göra? Intressen Fritidssysselsättning Favoritämnen Gymnasieinformation läsåret 14/15 Vad tycker du om att göra? Intressen Fritidssysselsättning Favoritämnen Hur mycket vill du satsa? Studera efter gymnasiet Studera på annan ort Program med mycket teori

Läs mer

Nationellt och. Fyrisskolans gymnasiesärskola. Individuellt program Fyris E

Nationellt och. Fyrisskolans gymnasiesärskola. Individuellt program Fyris E Nationellt och Fyrisskolans gymnasiesärskola Individuellt program Fyris E Om gymnasiesärskolan I gymnasiesärskolan får eleverna en god grund för att studera vidare och för att kunna delta aktivt i samhällslivet.

Läs mer

18 nationella program Yrkesprogram Högskoleförberedande

18 nationella program Yrkesprogram Högskoleförberedande GY 2011 Högre behörighetskrav till gymnasieskolan Valfriheten minskar Förändrad programstruktur Större skillnad mellan yrkes - högskoleförberedande program Mer tid för yrkesämnen på yrkesprogram En yrkesexamen

Läs mer

PROGRAMINNEHÅLL 2015/2016

PROGRAMINNEHÅLL 2015/2016 PROGRAMINNEHÅLL 2015/2016 Olika kurser och poängfördelning under hela gymnasieutbildningen (oäng motsvarar ungefär 100 timmar) Högskoleförberedande program Högskoleförberedande program Ekonomiprogrammet

Läs mer

Tidplan. Lösenord skickas ut

Tidplan. Lösenord skickas ut Gymnasieval Tidplan 21-23 november V. 4 17 februari Feb/Mars 17 april 23 april 15 maj Maj/juni 27 juni Slutet av juli Juli/aug Gymnasiemässan Lösenord skickas ut Sista ansökningsdag! Antagningsprov estetiska

Läs mer

Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8

Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8 Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8 Östra skolområdet Vilka bitar är viktiga inför årskurs 9? 1 Studie och yrkes vägledning, SYV Vägen

Läs mer

Plan för utbildningen på Introduktionsprogrammen. skolan, Finspångs kommun

Plan för utbildningen på Introduktionsprogrammen. skolan, Finspångs kommun Plan för utbildningen på Introduktionsprogrammen på Bergska skolan, Finspångs kommun Introduktionsprogrammen (IM) Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet till nationellt

Läs mer

Sammanfattning Gy 2011

Sammanfattning Gy 2011 Sammanfattning Gy 2011 Likriktning (lokala kurser/inriktningar och specialutformning försvinner) Förändrad programstruktur (Yrkes- och Högskoleförberedande program) Mer tid för yrkesämnen på yrkesprogram

Läs mer

En skola nära dig. Kunskap Inflytande Trygghet Trivsel

En skola nära dig. Kunskap Inflytande Trygghet Trivsel En skola nära dig En skola nära dig Kunskap Inflytande Trygghet Trivsel Det finns många fördelar med att välja en mindre skola nära dig. Du får en bra och relevant utbildning utan att behöva pendla långa

Läs mer

Barn och fritidsprogrammet

Barn och fritidsprogrammet Barn och fritidsprogrammet För dig som vill bli till exempel badpersonal, idrottsplatspersonal, personlig tränare, barnskötare, elevassistent, väktare, personlig assistent. Det finns tre inriktningar:

Läs mer

Attityder, antal och etablering

Attityder, antal och etablering www.svensktnaringsliv.se FEBRUARI 2016 Storgatan 19, 114 82 Stockholm Telefon 08-553 430 00 Gymnasierapporten 2016 Arkitektkopia AB, Bromma, 2016 Attityder, antal och etablering Förord Gymnasieskolan ska

Läs mer

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Vård- och omsorgsprogrammet (VO) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i vård och omsorg samt ge kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Efter

Läs mer

Ta med dina mål och dina drömmar. - vi tar dig ut i världen!

Ta med dina mål och dina drömmar. - vi tar dig ut i världen! Ta med dina mål och dina drömmar. - vi tar dig ut i världen! Välkommen till Örkelljunga Gymnasieskola Välkommen till Elevkåren! Hos oss har vi en familjär stämning där det är viktigt att alla trivs. Dina

Läs mer

Information inför gymnasievalet 2017

Information inför gymnasievalet 2017 Information inför gymnasievalet 2017 Det finns 18 nationella gymnasieprogram. Av de är 12 yrkesprogram och 6 är högskoleförberedande program. Alla nationella program är 3-åriga. Det finns också 5 olika

Läs mer

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program och utbildningen ska i första hand förbereda för vidare studier i teknikvetenskap och naturvetenskap men också i

Läs mer

Våra program GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik

Våra program GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Våra program GULDSTADSGYMNASIET barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Den lilla skolan med de stora möjligheterna Ja, vi är en liten skola och det är ett viktigt skäl till att många elever

Läs mer

Hantverksprogrammet Frisör

Hantverksprogrammet Frisör Hantverksprogrammet Frisör Drömmer du om att bli frisör? Är du intresserad av mode och trender? Gillar du att arbeta med färg och form? Tycker du om att möta människor? Utbildningen ger dig grundläggande

Läs mer

En evig kamp!? Skolans uppdrag. Generella kompetenser Specialförberedelser

En evig kamp!? Skolans uppdrag. Generella kompetenser Specialförberedelser En evig kamp!? Skolans uppdrag Generella kompetenser Specialförberedelser Gymnasieskolans uppdrag (prop.2008/2009:199) Grundskolan ansvarar för att ge det var och en behöver Gymnasieskolan ska i högre

Läs mer

Roligare att lära. - lättare att lyckas!

Roligare att lära. - lättare att lyckas! Roligare att lära - lättare att lyckas! På Johannes Hedberggymnasiet kommer vi att förbereda dig inför framtiden, med fokus på fortsatta studier, men även ett framtida yrkesliv. Du får arbeta ämnesövergripande

Läs mer

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016 Lärande genom Delaktighet Laganda Glädje 2015-06-29 Introduktionsprogrammen 2015/2016 Introduktionsprogrammen (IM) Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet till nationellt

Läs mer

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 6. Vad krävs för att komma in på gymnasiet? 7. Var finns informationen?

Läs mer

VI FLYTTAR! Naturbruksprogrammet. Transportteknik. till Österportgymnasiet i Ystad. till Nils Holgerssongymnasiet i Sjöbo

VI FLYTTAR! Naturbruksprogrammet. Transportteknik. till Österportgymnasiet i Ystad. till Nils Holgerssongymnasiet i Sjöbo VI FLYTTAR! Naturbruksprogrammet till Österportgymnasiet i Ystad Transportteknik till Nils Holgerssongymnasiet i Sjöbo Information från Sydskånska Gymnasiet Djurhållning Transportteknik Exotiska djur Praktik

Läs mer

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET Leder till jobb inom ett socialt arbete Vi älskar att arbeta med människor. BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET Vill du jobba med människor? Kanske som väktare, personlig assistent, stöd i boende, daglig verksamhet

Läs mer

Välkomna till information om gymnasiet!

Välkomna till information om gymnasiet! Välkomna till information om gymnasiet! Studie- och yrkesvägledning Vår profession är inom vägledning och information. Vägledning handlar om att stödja eleven i att utforska, identifiera och formulera

Läs mer

programväljaren.se 1

programväljaren.se 1 programväljaren.se 1 Gymnasiskolans mål är att eleverna: Tar en gymnasieexamen Är väl förberedda för arbete/vidare studier Tar ansvar och blir goda samhällsmedborgare Har en beredskap för livslångt lärande

Läs mer

Hotell- och turismprogrammet

Hotell- och turismprogrammet Hotell- och turismprogrammet Inriktning Hotell och konferens PER BRAHEGYMNASIET Var på öppet hus på PB och fastnade. Här finns mycket olika människor, det är en rolig miljö. Alla hälsar på alla och man

Läs mer

Hotell- och turismprogrammet

Hotell- och turismprogrammet Hotell- och turismprogrammet Inriktning Hotell och konferens PER BRAHEGYMNASIET Var på öppet hus på PB och fastnade. Här finns mycket olika människor, det är en rolig miljö. Alla hälsar på alla och man

Läs mer

Lärarkonferens om Gy2011

Lärarkonferens om Gy2011 Lärarkonferens om Gy2011 Program 09.30 11.30 inklusive paus Inledning och bakgrund Skollagen Studievägar och programstrukturer Examensmål och ämnesplaner 11.30 13.00 Lunch 13.00 16.00 Programseminarier

Läs mer

Traineegymnasiet. - låt din yrkesdröm bli verklighet

Traineegymnasiet. - låt din yrkesdröm bli verklighet Traineegymnasiet - låt din yrkesdröm bli verklighet Gymnasiebroschyr2.indd 1 2011-09-27 15:51:59 Låt din yrkesdröm bli verklighet! Lärlingsutbildning vid Traineegymnasiet passar dig som vill få ut mesta

Läs mer

Välkommen till. gymnasieinformation!

Välkommen till. gymnasieinformation! Välkommen till gymnasieinformation! Gymnasieskolan Består av 18 olika program - 12 yrkesprogram - 6 högskoleförberedande program Olika behörighetskrav - beroende på vilket program du söker till Gymnasieexamen

Läs mer

Fordonsprogrammet KATTEGATTGYMNASIET

Fordonsprogrammet KATTEGATTGYMNASIET Fordonsprogrammet KATTEGATTGYMNASIET fordonsprogrammet gör världen snabbare Fordonsprogrammet vänder sig till dig som är tekniskt intresserad och vill meka med fordon. Vill du bli yrkesförare eller arbeta

Läs mer

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET 1 ANSÖKAN OCH ANTAGNING Få koden till webben och genomgång - 8 Januari Sista dag att göra ansökan på webben Skriv ut ansökan, skriv under till SYV -

Läs mer

Barn och fritidsprogrammet BF

Barn och fritidsprogrammet BF KUNGSHÖGASKOLAN Barn och fritidsprogrammet BF Programmet för dig som vill arbeta med människor i alla åldrar Vårt fokus ligger på ledarskap, hälsa och utveckling. På Barn- och fritidsprogrammet får du

Läs mer

Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Sökande 1:a hand

Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Sökande 1:a hand Bengtsfors, Strömkullegymnasiet Estetiska programmet ES - Bild och formgivning 4 3 0 5 8 0 197,5 Estetiska programmet ES - Musik 7 7 0 1 8 0 180 Hotell- och turismprogrammet HT 10 6 0 6 12 0 187,5 Industritekniska

Läs mer

Välkommen på. gymnasieinformation!

Välkommen på. gymnasieinformation! Välkommen på gymnasieinformation! Gymnasiet Består av 18 olika program - 12 yrkesprogram - 6 högskoleförberedande program Olika behörighetskrav - beroende på vilket program du söker till Gymnasieexamen

Läs mer

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2017

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2017 Välkommen till information inför gymnasievalet 2017 Gymnasieprogrammen och deras behörigheter och utformning Betygsvärden- uträkning Ansökningsförfarande och tidsplan Det finns 18 nationella gymnasieprogram

Läs mer

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2015

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2015 Välkommen till information inför gymnasievalet 2015 Kvällens punkter Gymnasieprogrammen och dess behörigheter Betygsvärden Ansökan och tidsplan De finns 18 nationella gymnasieprogram och dom har sammanlagt

Läs mer

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Gymnasievalet Mina uppgifter Martina Håkansson Studie- och yrkesvägledare Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Måndag 08.00-14 Tisdag 08.00-15 Onsdag 08.00-16.30 Tider gymnasievalet Hösten:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i gymnasieförordningen (1992:394); SFS 2010:235 Utkom från trycket den 8 april 2010 utfärdad den 25 mars 2010. Regeringen föreskriver 1 i fråga om gymnasieförordningen

Läs mer

VIKTIGA DATUM 2016. Mitten april Preliminär antagning. Du kan logga in på webben och se det preliminära antagningsresultatet. Webben öppnar för omval.

VIKTIGA DATUM 2016. Mitten april Preliminär antagning. Du kan logga in på webben och se det preliminära antagningsresultatet. Webben öppnar för omval. VIKTIGA DATUM 2016 11 :januari Kl: 08:00 Webben öppnar för ansökan. Lösenordsbrev kommer hem till dig som går i årskurs 9, i början på januari. 1 februari Sista dag för ansökan, webben stänger kl 16:00.

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Gymnasieskolan. En presentation av gymnasieskolan och dess program. En presentation skapad år 2012 av Jeanette Pettersson, studie - och yrkesvägledare

Gymnasieskolan. En presentation av gymnasieskolan och dess program. En presentation skapad år 2012 av Jeanette Pettersson, studie - och yrkesvägledare Gymnasieskolan En presentation av gymnasieskolan och dess program En presentation skapad år 2012 av Jeanette Pettersson, studie - och yrkesvägledare Dagens Gymnasieskola består av 18 olika program indelade

Läs mer

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2017/18

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2017/18 Uplialue UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala 2016-06-14 UBN-2016-2506 Utbildningsnämnden Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning

Läs mer

Information 2015-2016. Skolan med stort hjärta och många möjligheter

Information 2015-2016. Skolan med stort hjärta och många möjligheter Information 2015-2016 Skolan med stort hjärta och många möjligheter REKTORN HAR ORDET: Wasaskolan är ett klokt val! Nu vill jag berätta varför Wasaskolan är ett klokt val. 14 Antal heltidstjänster per

Läs mer

Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) ska utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt

Läs mer

Åk 9. 5 Introduktions program. 18 Nationella program. Preparandutbildning. 6 Högskoleförberedande program. 12 Yrkesprogram

Åk 9. 5 Introduktions program. 18 Nationella program. Preparandutbildning. 6 Högskoleförberedande program. 12 Yrkesprogram Gymnasieval Åk 9 18 Nationella program 5 Introduktions program 6 Högskoleförberedande program Högskoleexamen 12 Yrkesprogram Yrkesexamen Preparandutbildning Programinriktat individuellt val Yrkesintroduktion

Läs mer

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 Valet till Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Sista ansökningsdag i

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Roligare att lära. - lättare att lyckas!

Roligare att lära. - lättare att lyckas! Roligare att lära - lättare att lyckas! På Johannes Hedberggymnasiet kommer vi att förbereda dig inför framtiden, med fokus på fortsatta studier, men även ett framtida yrkesliv. Du får arbeta ämnesövergripande

Läs mer

Välkommen till gymnasieskolan!

Välkommen till gymnasieskolan! 030509 Välkommen till gymnasieskolan! Inledning: Jämfört med den skolan du kommer från, grundskolan, så kommer du snart att märka en del skillnader. I grundskolan läste du ämnen. Det gör du också i gymnasieskolan

Läs mer

Eda Gymnasieskola. - en modern skola i tiden - www.eda.se/utbildning

Eda Gymnasieskola. - en modern skola i tiden - www.eda.se/utbildning Eda Gymnasieskola - en modern skola i tiden - www.eda.se/utbildning 2 Eda Gymnasieskola Eda Gymnasieskola erbjuder följande: Restaurang- och livsmedelsprogrammet Hotell- och turismprogrammet Industritekniska

Läs mer

Tankar och funderingar om framtiden

Tankar och funderingar om framtiden Tankar och funderingar om framtiden Drömmen om det lilla livet är stor, drömmer om ett jobb, familj och ett fint hem. Vill ha ett jobb som är utvecklande och som man trivs med och bra inkomst Planera ditt

Läs mer

GYMNASIEPROGRAM. www.sigtuna.se

GYMNASIEPROGRAM. www.sigtuna.se GYMNASIEPROGRAM www.sigtuna.se Högskoleförberedande program Ekonomiprogrammet Ekonomi Juridik Förbereder för högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden. Naturvetenskapsprogrammet

Läs mer

Fordons- och Transportprogrammet

Fordons- och Transportprogrammet Fordons- och Transportprogrammet (FT) Godshantering Transport Karosseri och lackering Personbil Lastbil och mobila maskiner Vilken väg väljer du? Fordons- och Transportprogrammet (FT) Fordons- och Transportprogrammet

Läs mer

eskilstuna.se/gymnasieval

eskilstuna.se/gymnasieval eskilstuna.se/gymnasieval gymnasiet Här lever Rekarneandan Framgången kallar vi den stora cafeteria och mötesplats som utgör kärnan på Rekarne gymnasiet. Hit bär alla vägar och här möts elever och personal

Läs mer

Gymnasievalet 2012. Malin Edman, Studie- och yrkesvägledare malin.edman@edu.haninge.se

Gymnasievalet 2012. Malin Edman, Studie- och yrkesvägledare malin.edman@edu.haninge.se Gymnasievalet 2012 Malin Edman, Studie- och yrkesvägledare malin.edman@edu.haninge.se Grundskola / Gymnasiet Grundskola: Obligatorisk Barnbidrag 12 g/år Ämnen Gymnasiet: Frivillig Studiebidrag 10 g/år

Läs mer

Information inför ansökan till. Riksgymnasiet för döva och hörselskadade. läsåret 2016/2017

Information inför ansökan till. Riksgymnasiet för döva och hörselskadade. läsåret 2016/2017 Information inför ansökan till läsåret 2016/2017 1(5) OBS! Behåll denna information! Vem kan bli antagen? För ansökan till gymnasieutbildning med start höstterminen 2016 gäller följande enligt Skollagen

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer