TABLOIDEN. Man var lite groggy när man skulle hem. TAB:s VD prövade på att jobba natt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TABLOIDEN. Man var lite groggy när man skulle hem. TAB:s VD prövade på att jobba natt"

Transkript

1 T A B Posttidning B Nr 57 JUNI 2011 Allt om det nya avtalet Tidningsdistributörerna ska ha fast arbetstid och den tiden ska fyllas med arbete. Det är den huvudsakliga förändringen i det nya kollektivavtal, som nu är klart. Det innebär att utrymmet för att tjäna tid i be - tingsystem minskar, säger ombudsman Matts Hag - lund. Arbetsgivarnas ansvar att leda och fördela arbetet ökar och att begreppen trakt, distrikt och område suddas ut även om det inte kommer att ske över en natt. Det är båda parters upp fattning att det nya avtalet kommer att leda till större volymer och ökad an - ställningstrygghet. Fredrik Lindfors, regionchef norra Västerbotten och Norrbotten: Jag tror att det nya avtalet blir bra för båda parter, men vi har en resa att göra och en hel del nya tankesätt att ta till oss. SIDORNA 4 5 TAB testar Elbilar TAB har som miljömål att minska de fossila bränslena med 15 procent på fem år. Ett led i detta arbete är att arbeta med elbilar. I Enköping testar man en högerstyrd Mitsubishi, som laddas med en vanlig stickkontakt i ett vanligt 220- volts vägguttag. En laddning räcker till 15 mils körning. Foed Meliane, miljö sam - ordnare: Vi räknar med att inom den närmaste tiden skaffa mellan fem och tio elbilar, som vi ska testa och utvärdera. SIDAN 8 VD Leif Persson fick pröva på olika arbetsuppgifter i natten. Här sorterar han MTD-gods. Det är ett fint arbete vi utför när Sverige sover, säger han. Man var lite groggy när man skulle hem TAB:s VD prövade på att jobba natt Jag är verkligen glad över det fina arbete vi utför när Sverige sover. Nu hade vi några fina nätter med bra väder och goda vägförhållanden, men vi vet alla hur det kan vara när vintern slår till. Vi har en informationsfilm som heter Hjältar i Natten. Den beskriver på ett rätt så bra sätt verkligheten för vår distributörer och andra medarbetare i Tidningstjänst, och titeln är verkligen ingen överdrift. Jag är också glad över att våra uppdragsgivare Tidningshusen, kan känna sig trygga med att vi verkligen ger deras läsare sin bästa stund på dagen. För den som inte är van vid nattarbete kan jag meddela att man blir lite groggy när man pallrar sig hem efter soluppgången. Jag hoppas också reklamations - statistiken inte sköt i höjden när jag pryade. Jag hade väldigt trevligt tillsammans med de vänliga medarbetare som fick ha mig som elev. Kanske blev Sofia lite orolig när jag fick ta över ratten och köra högerstyrt och hon hade sannolikt inte sin snabbaste runda sedan hon började. Tommy, som tog med mig på en 35 mils tripp till Sysslebäck visade vant på ett antal älgar runt om i naturen när gryningen satte fart. Och det var tur det, för jag hade nära till att slumra till i vargtimman. Nalle, som hade ansvaret för min utbildning på natten, gjorde sitt bästa för att jag skulle få vara med så mycket som möjligt i jobbet, utan att sinka verksamheten. På dagarna fick jag vara tillsammans med Göran, Jeanette och de andra på kontoret. Här görs ett jättefint jobb med tidningskunderna i Värmland med omnejd. Vi tar ju hand om det viktigaste tidningarna har deras läsare. Vad jag också slås av är den fina stämning och det goda kamratskap som man välkomnas av. Det gäller såväl dag- som nattpersonal. Om jag inte var i vägen för mycket kommer jag gärna tillbaks och lär mig lite mer. Jag planerar också besöka fler arbetsplatser under nattetid. Leif Persson

2 2 Vi vill veta vad du tycker om TAB För en kort tid sedan tecknades ett nytt kollek - tiv avtal gällande vår verksamhet. Det blev en del förändringar och vi håller nu på och anpassar oss efter de nya förutsättningarna. Avtalet gäller till och med sista december Du kan läsa mer om innehållet i avtalet på sidorna fyra och fem. Äntligen kan jag säga att vi nu når våra högt ställda mål på kvalitet. Jag är mycket glad över det och alla som är med och bidrar till detta ska ha ett stort tack. Vintern var som bekant riktigt tuff, men nu är vi ikapp inom samtliga regioner. Vi lever i en tid där upplagorna har en minskande trend och då är det absolut viktigt att vi ger våra läsare den bästa stunden på dagen i rätt tid och med rätt tidning. Att man på tidningsföretaget är nöjd med vårt arbete är ett viktigt kvitto på att vi gör ett riktigt bra jobb. Snart är det åter igen dags att vi lämnar vår åsikt om hur det att arbeta på Tidningstjänst. Du kommer som tidigare att få tillfälle att fylla i en enkät, och jag kan inte nog betona hur viktigt det är att vi får din åsikt. Ta ett par minuter och lämna dina intryck av hur trivseln och arbetsmiljön är. Som anställd i, och en del av postkoncernen, får du under 2011 ta del av den extra resursdag alla anställda i koncernen får. Postkoncernen levererade ett bra resultat 2010, men står inför en mängd utmaningar framöver. Precis som vi i Tidningstjänst. Du kan också läsa om vilka möjligheter du har att ta del av aktiviteter i Posten Fritid. Bra och bättre 2010 års personalenkät gav en svarsfrekvens om 53,8 procent vilket inte matchar fjolårets svars - frekvens på 66,4 procent. Detta får anses som en bra nivå men inför nästa år får vi försöka bättra oss. Mer glädjande är att vi inom alla tre områden, Min arbetssituation, Min närmaste chef och Före - taget fått ett högre betyg. Under delområdet Min arbetssituation har vi, i en sjugradig skala gått från 5,33 till 5,50. Delområde Min närmaste chef har ökat resultatet från 5,39 till 5,60 och Företaget har också Vinnare Tack alla ni som svarade på 2010 års personalenkät. Bland alla de som svarade har vi dragit 10 lyckliga vinnare, vilka vann varsin presentcheck. Vinnarna är Benny Karlsson, Motala Barbro Kardell, Motala Daniel Andersson, Karlstad Carina Sandberg, Enköping Anette Eriksson, Hudik Leif Sjödin, Hudik Tore Engstrand, Luleå Roger Mäki, Luleå Anders Lindberg, Skellefteå Hans Wennberg, Skövde Vi fortsätter förändringsarbetet, säger personalchef Peter Ehn. det ökat från 5,83 till fantastiska 5,95. Glädjande är också att de som utsatts för våld eller hot minskat under året. Hans Wennberg är en av de lyckliga vinnarna. Peter Ehn, TAB:s personalchef: Nu fortsätter vi vårt förbättringsarbete med bland annat utbildning rörande hot och våld i arbetslivet samtidigt som vi ut ökar vår kollektion av ar bets kläder med en trekvartsbyxa och en funktionsskjorta som levereras under första kvartalet Peter fortsätter: Stort tack till er alla som engagerar er och hjälper oss att bli en bättre arbetsgivare. Nu återstår för respektive chef att analysera och hitta de punkter som vi kan bli duktigare på samt att informera alla anställda om utfallet för deras specifika arbetsområde. Leif Persson Verkställande direktör Tidningstjänst AB Idétorka hjälp oss! Miljöarbetet är i full gång och tuffar på som tåget. TAB:s ägare Posten har nyligen offentliggjort sitt nya miljömål minska koldioxidutsläppen med 40 procent till 2020, med basår 2009, där TAB självklart förväntas dra vårt strå till stacken. Vi har några saker på gång som till exempel test av elbilar för att se om dessa kan vara lämpliga i vår verksamhet. Men Visste du att... vi i miljögruppen behöver fler bra idéer och förslag på aktiviteter som kan minska vår miljö - påverkan. Har Du en idé som kan vara till nytta för miljön? Tveka inte, sänd den till oss. Adressen är Tidningstjänst AB, Att: Miljönytta, Box 1121, Stockholm. Det går även bra att maila förslaget till Bra förslag premieras!...att Posten har cirka brevbärare varav 38 procent är kvinnor och 62 procent män....att mobiltelefonen är viktigast för unga. Därefter kommer Internet och TV....att om Sveriges virkesförrådet användes för att göra bokpapper, skulle det räcka till att ge alla invånare i hela Eu ro pa cirka 100 böcker var.... att medelåldern för en brevbärare är 44.1 år för kvinnor och 45.1 år för män....att det, enligt FN, finns cirka 2 miljarder Internetanvändare. Antalet reklamationer minskar. Fantastisk kvalitetsförbättring Efter några månader med relativt hög reklamationsfrekvens har nu kvalitetsläget vänt markant. Som du ser i diagrammet har TAB de senaste månaderna, med god marginal klarat, det uppsatta reklamationmålet på 0,85 promille. För perioden januari maj 2011 hade TAB i genomsnitt 0,83 promille i reklamations - nivå. Tack alla som hjälpt till med att skapa vår fina utdelningskvalité. Nu kommer sommarmånaderna, där vår mål - sättning är att under perioden juni augusti ha färre reklamationer än 1,25 promille.

3 2010 ett bra år för Posten Rörelseresultatet förbättrades trots vikande volymer Nettoomsättningen uppgick till (44 633) MSEK Resultat före skatt uppgick till (2 439) MSEK Den avgående koncern- VD:n Lars G Nordström kommenterar resultatet så här: 2010 var ett år av resultatförbättring för Posten Norden och rörelseresultatet ökade med 28 procent, exklusive struktur- och valutaförändringar. Vi har be - drivit ett framgångsrikt arbete med att anpassa kostnaderna och har effektiviserat produktion och administration samt realiserat synergieffekter från samgåendet (Sverige/Dan mark) i enlighet med plan. Vi kan konstatera att vi har ge nom fört ett lyckat nordiskt samgående i väsentliga delar och samtidigt både parerat lågkonjunkturen och med framgång anpassat verksamheten till förändrade marknadsförutsättningar. Extra ledighet även i år! Koncernledningen i Post - en har beslutat att med - arbetarna även i år kommer att erbjudas en resultatdag för sina goda insatser under Det är personalansvarig chef som tillsammans med med - arbetaren kommer överens om, när resultatdagen kan tas ut. Målsättningen är att uttaget av ledighet skall ske så smidigt och lätthanterligt som möjligt, så att det blir ett positivt beslut för medarbetare och arbetsgrupp. Samtliga anställda inom TAB omfattas av detta beslut och följande regelverk gäller för ledigheten: Du kan ta ut 1 extra ledig dag i förhållande till tjänst - göringsgrad (till exempel 1 dag om du arbetar 100 procent, 1 halvdag om du arbetar 50 procent). Du ska ha varit anställd minst 6 månader under Anställningen behöver inte ha varit sammanhängande. Även den som varit sjukskriven eller föräldraledig har rätt till den extra ledigheten. Du får inte ha varit tjänst - ledig mer än 6 månader under Resultatdagen kan inte kvittas mot lön eller annan er - sättning och får inte bytas ut mot ordinarie semester. Beslut om förläggning av ledigheten görs efter överenskommelse med närmaste chef. Ledigheten kan endast tas ut under året Se nu till att göra något riktigt bra med den extra ledig - heten! En VD ute på nattarbete. Leif Persson lastar buntar överakad av Tom Karlsson. TAB:s VD besökte olika arbetsplatser Under två dagar i maj, var Leif Persson på besök i Värmland. Tanken var att han skulle se och delta i så mycket som möjligt av den dagliga tidningsverksamheten och så blev det. Den första dagens eftermiddag tillbringades på kundservice. Efter en kort paus var Leif hos Nya Wermlands-Tid ning en, NWT, och besökte hela kedjan från redaktionen till tryckeriet. Ett tryckeri som påbörjat nattens produktion. Efter midnatt var det dags för Leif att åka med ett av åkerierna från Karlstad till norra Värm - land. Efter lastning på Tid - ningstjänst passerades Värm - lands Folkblad för att även där lasta tidningar. Turen fortsatte sedan via Forshaga, Munkfors, Hagfors, Ekshärad, Stöllet, Likenäs och 18 mil senare ankom Leif till slutmålet, Posten i Sysslebäck. På hemvägen var det en kort FAKTA Tidningstorget 3 fikapaus. Leif var åter i Karl - stad runt kl på onsdagmorgonen. En tuff natt för en VD!!! Onsdagskvällen inleddes hos nattförmannen i Karlstad och därefter fick Leif göra rätt för lönen både i packsal och på utlastningen i Karlstad. Dess - utom ingick det en provkörning av Fiat Fiorino på programmet. Ett par timmer efter tolvslaget så var det dags för Leif att åka med och distribuera tidningar på ett kombinerat landsbygds- och tätortsdistrikt i Skoghall/ Hammarö-området. Efter avslutad tidningstur blev det en välberättigad vilopaus för Leif innan hem - resan mot Stockholm. Sammanfattningsvis så upplevdes dagarna i Värmland med Leifs egna ord som toppendagar och nätter. Älgar, tranor, en åsna samt en död bäver tillhörde några av naturupplevelserna. Ett stort tack från Leif till alla som bidrog till ett lyckat besök. Tidningstorget som app Posten har lanserat en app för Tidningstorget. Med applikationen blir det ännu smidigare att via mobiltelefon beställa en tidningsprenumeration eller ge bort en prenumeration i present. Det finns många tidningar att välja mellan, till exempel NWT? 2008 startade Posten företaget Tidningstorget i samarbete med Sveriges Tidskrifter. Webb sajten startades för att öka antalet tidningsprenumerationer. På tidningstorget.se finns över 500 tidningstitlar att välja bland och nu lanseras även en applikation för Iphone som ska göra prenumerationsbeställningar ännu smidigare. Applikationen är också ett första steg mot digitala tidningar i läsplattor. Branschen håller som bäst på att testa sig fram för att hitta ett bra sätta att hantera den efterfrågan och vi vill vara med på tåget. Nästa steg blir att även utveckla en version för Android säger Kata rina Bäckman, produktutvecklare, Reklam och Media på Posten. Applikationen har i den nu - varande versionen i stort sett samma funktioner som på hemsidan. Det är lätt att söka efter en viss tidning eller kategori, göra en prenumerationsbeställning eller ge bort en prenumeration i present. Enkelt och prisvärt Tidningstorgets mål är att er - bjuda prenumerationer och lös - nummer på ett enkelt och prisvärt sätt. Inte bara i Sverige utan till läsare över hela världen. Med appen räknar vi med att få fler användare bland de yngre läsarna av tidningar, säger Stefan Lundström, chef Reklam och Media, som ansvarar för Tidningstorget. Tillsammans har Posten AB och branschorganisationen Sve riges Tidskrifter bildat bolaget Tidningstorget AB som driver sajten tidningstorget.se. På tidningstorget.se finns de allra flesta av alla kommersiellt utgivna svenska tidskrifter, samt ett antal dagstidningar. På tidningstorget.se kan du välja att prenumerera åt dig själv, vänner eller bekanta. Ingen betalning sker direkt på tidningstorget.se, utan beloppet faktureras och samtliga prenumerationer är tidsbestämda.

4 4 Posten Norden blev PostNord Posten Norden blev Post Nord. Det beslutades på koncernens årstämma i april. På samma stämma beslutades att aktieägarna, d v s den svenska och danska staten, skall få en utdelning på sammanlagd en miljard svenska kronor. Tidningstjänst AB är en liten del av PostNord. Ett sätt att beskriva hur stort PostNord är så här: PostNord har över anställda Posten Norden har ungefär bilar och lastbilar utlämningsställen har PostNord i Sverige, Danm ark, Norge och Finland PostenNord omsätter mer än 40 miljarder kronor per år Varje dag distribuerar Post - Nord cirka 30 miljoner för - sändelser och en halv miljon paket. Koldioxiden ska minska Posten Norden har tagit fram ett nytt miljömål för koncernen. Det nya målet innebär att koldioxidutsläppen skall minska med 40 procent fram till år Den nya miljömålet gäller inte enbart transporter, utan också energianvändning i lokaler och fastigheter. Varje medarberare kan bidra till att nå målet. Små in - satser för den enskilde med - arbetaren ger stora miljövinster med tanke på postkoncernens storlek. Det handlar bland annat om att köra mer energi - effektivt, stänga av bilen när motorn inte måste vara igång, släcka lyset i tomma rum och lyfta fram idéer om hur verksamheten kan bli mer klimat - smart, säger Erica Kronhöffer, Posten Nordens miljö och kvalitetschef. Lägre upplagor Dagstidningarnas upplagor minskar tyvärr sakta men säkert. Ställer vi de upplagor som TAB:s regioner delade ut per dag under helåret 2010 mot motsvarande dagsupplagor hel - året 2009 visar det sig att upplageminskningen uppgick till i genomsnitt 2,14 procent. Upplageminskningen är större på söndagar än vad den är på vardagar. Under 2009 övergick distributionen i Dalarna från TAB till Svensk Morgondistribution. Upplagan i Dalarna ingår inte i beräkningen ovan. Nya löner Medieföretagen och Svens ka Trans port ar be - tareförbundet träffade den 19 april uppgörelse om löner och allmänna anställningsvillkor avseende tidningsdistributörer för perioden till De nya timlönerna Tid i yrket Timlön Månadslön nyanställd 1 maj : oktober : mån 1 maj : oktober : mån 1 maj : oktober : mån 1 maj : oktober : mån 1 maj : oktober : För ordinarie schemalagt arbete betalas OB-tillägg enligt följande: Mån Fre Lör Söndag/helgdag påsk-, pingst-, midsommar-, jul- och nyårsafton maj :71 15:37 23:18 1 oktober :98 15:91 23:99 Överenskommelsen innebär att TAB senast 1 oktober 2011 skall övergå från dagens be - tings lönesystem till ett vanligt system med tidlön. Dagens avtal om löner och allmänna an - ställningsvillkor förlängs att gälla till och med sista september Övergång till det nya systemet med tidlön kan göras från För överenskommet övrigt arbete betalas en ersättning grundad på en timlön av: 1 maj 2011 Sthlm/Gbg Riket i övrigt Begynnelselön 115:05 114:23 Lön efter 2 år i yrket 115:85 115:05 Lön efter 4 år i yrket 116:65 115:85 1 okt 2011 Sthlm/Gbg Riket i övrigt Begynnelselön 119:08 118:23 Lön efter 2 år i yrket 119:90 119:08 Lön efter 4 år i yrket 120:73 119:90 För ordinarie schemalagt arbete betalas OB-tillägg enligt följande: 1 maj okt -11 Mån-Fre samt Lördagar :68 23:47 Sön- och helgdag, påsk-, pingst-, midsommar-, jul- och nyårsafton :58 47:18 och med 1 maj De särskilda löneslag som hittills betalats för distribution av annat än prenumererade tidningar, till exempel tidskrifter, försvinner. En rätt att beordra deltidsanställda tidningsdistributörerna att arbeta Extratid fram till införs. Lönerna revideras en gång under avtalsperioden genom att utgående löner och tillägg höjs med 3,5 procent fr o m 1 oktober Medarbetare som är anställda per erhåller ett en - gångsbelopp beräknat som 3,5 procent av all intjänad brutto - lön, exklusive semesterlön, under perioden till och med frågor om ditt nya avtal Vad innebär detta för mig som distributör? 1Betinget försvinner. Tidigare beting ersätts med en bufferttid om + 15 minuter och är till för att jämna ut arbetstempon. Om man är klar tidigare än planerad arbetstid får man gå hem inom denna tid. Detta innebär också att begreppet väntetid försvinner och att du har betalt från minut 1. 2Begreppet extratid 1 och 2 in - förs. Istället för att som tidigare räkna i framkant så räknas detta i bakkant, dvs ersättning utgår för den tid som överstiger planerad eller oplanerad sluttid för dagen. När man räknar ut detta så innebär det att ersättning fås efter buffertiden dvs från och med minut 16. 3Ersättningen för extraprodukter/styck försvinner. Tidningstjänst har tagit beslut om att konverteringen in i det nya avtalet sker Det innebär att tiden för de regelbundet återkommande extraprodukterna då bakas in i ordinarie åtagande och skall motsvara den faktiska arbetstiden och även omfattas av OB. Personal an ställd vid detta da - tum kommer att för perioden er - hål la en retroaktiv uppräkning av ersättningen för dessa produkter med 3,5 procent. Extraprodukter i form av totalutdelningar etc ersätts med extratid dvs faktisk tid x 1,5. I detta fall måste dock tiden över stiga bufferttiden innan ersättning utgår. 4Kommer planerad arbetstid vara samma varje dag? Nej, arbetstiden skall på sikt harmonisera med produktionen på ett tydligare sätt. 5Vad händer fram till konverteringen ? Företaget kommer att fastställa varje anställds sysselsättningsgrad och skriftligen erbjuda honom/henne. Syssel sätt ning - graden kommer redovisas i procent av heltid och antal minuter/vecka. I konverteringen kommer vi att använda de a-tider som använts i vårt GISarbete. Erbjudandet kommer att skickas ut i början av augusti med en svarstid om 5 dagar. fritid.se Som TAB-anställd kan du logga in på Där finner du en hel mängd med erbjudanden som du kan utnyttja. Ett litet ax - plock ger vid handen: semesterboende till spe - cialpriser, däribland Postens semesterhotell Gyllene Hor - net i Tällberg Idrott och motion, till exempel olika motionsaktiviteter som Posten anordnar för sina anställda. Specialpriser på kultur - evenemang och upplevelser, till exempel subventionerade museumbiljetter För att kunna komma åt alla erbjudandena måste du registrera dig som användare. Det är enkelt!

5 5 Matts Haglund, Transport: Nya avtalet ger större volymer och ökad trygghet Vi har bedrivit ett långsiktigt arbete för att få ett avtal som styrs av tid, säger Matts Haglund ombudsman på Transport. Tidningsdistributörer ska ha arbetstid och arbetsgivaren ska fylla den tiden med arbete. Det är den stora för - änd ringen i det nya avtalet som talar ännu tyd - ligare i termerna av tid inte prestation. Vissa förändringar i den riktningen gjordes redan vid förra avtalet men då gick man inte hela vägen, utan behöll ett pres tationssystem som omräknades i tid. Nu har det blivit ännu tydligare i det nya avtalet, men en av de största förändringarna blir nog att ändra inställningen hos både tidningsdistributörer och ar bets - givare, säger Matts Hag lund, ombudsman Svenska Transportarbetareförbundet, som förhandlat fram det nya avtalet. Långsam minskning En av de bärande frågorna in - för avtalsrörelsen var det vikande antalet morgontidningsprenumeranter. Minsk - ningen har varit långsam under många år men har ökat. Branschens företag har letat andra produkter att distribuera men har haft svårt att fylla de tappade tidningsvolymerna. Detta har i sin tur medfört att tidningsdistributörernas sysselsättningsgrad har minskat i samma omfattning, vilket inneburit löneminskningar och otrygghet. Företagen ansåg att delar av det gamla avtalet försvårade möjligheten att lägga konkurrenskraftiga anbud på distribuerade extraprodukter och parterna enades därför att förenkla avtalet på denna punkt, säger Matts Haglund. Vikande volym Transport såg tidigt nackdelarna med ett prestationslönesystem i en bransch med vikande volym. Därför har vi bedrivit ett långsiktigt arbete med att närma oss ett klockslagsstyrt avtal. Ett avtal som gynnar företagens möjlighet att sälja in fler titlar, totalutdelningar och andra adresserade produkter, ökar visserligen volymerna, men gör också arbetet mer komplext. Det innebär att utrymmet för att tjäna tid i ett betingsystem minskar. Detta är en verklighet för de flesta tidningsdistributörer redan idag, i och med mätningar av distrikt som pressar distrikt och i förlängningen ger minskade sysselsättningsgrader. Parterna enades därför om ett avtal som nu i princip helt styrs av tid och inte arbetets mängd, säger Matts Haglund. Tidningsdistributörer ska ha arbetstid och arbetsgivaren ska fylla den tiden med arbete. I kort - het innebär detta att om arbetsgivaren lägger på för mycket arbete så blir det extratid som betalas med 1,5 gånger lönen. Detta innebär också att arbetsgivarnas ansvar för ledning och fördelning av arbetet ökar och att begreppen trakt, distrikt och område suddas ut även om det säkert inte kommer att ske över en natt. Anställningstrygghet Parterna är också överens om att en sådan stor förändring kan ta tid att genomföra varför man kom överens om en övergångsperiod där konverteringen ska vara genomförd senast den sista september Det är båda parters uppfattning att det nya avtalet kommer att leda till större volymer och ökad anställningstrygghet. Förhoppningsvis har vi rätt och en grupp ska tillsättas som ska följa utvecklingen under avtalsperioden, säger Matts Haglund. Sten Feldreich Det nya avtalet blir bra för båda parter, säger regionchef Fredrik Lindfors. Vi måste ta till oss ett nytt tankesätt Fredrik Lindfors, regionchef för norra Väster - botten och Norrbotten, är positiv till det nya avtalet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Jag tror att det nya kollek tiv - avtalet kommer at bli bra för bägge parter, men att vi har en resa att göra och en hel del nya tankesätt att ta till oss. Framför allt gäller det synen på arbetstiderna. I framtiden blir det säkert så att arbetstiderna kommer att variera under arbetsveckan, beroende på vilka volymer med extra produkter som vi får att dela ut. Det rör sig förmodligen inte om några stora skillnader. Sorteringen kanske behöver starta tjugo minuter tidigare för att kunna vara klar med utdelningen klockan sex. Redan har tidningsbuden i norra Västerbotten och Norr - botten en del extra produkter att dela ut utöver tidningsdistributionen. Det nya avtalet ökar möjligheten att ta in nya produkter, vilket är en nödvändighet för att bibehålla nuvarande upplägg av morgondistribution, säger Fredrik Lindfors. Vi har redan märkt ett visst ökat intresse. Nytt forum Ett ny mötesplats för tidningsdistributörer finns nu på webben. Platsen heter Tid nings - budens forum och du hittar den på adressen Där kan man som medlem kommunicera med andra tidningsdistributörer om i princip allt. Medlemskapet på forumet är kostnadsfritt. Avtal i norr TAB och Piteå-Tidningen har slutit ett nytt mångårigt distributionsavtal gällande distributionen i Piteå-området. TAB:s VD, Leif Persson, kommenterar affären: Jag är mycket nöjd med att vi fått detta förtroende. Det visar att kunden uppskattar det vi gör i området, både vad gäller våra låga distributionskostnader och vår höga utdelningskvalité.

6 6 Vett och rätt i trafiken Blinka i rondell? Är du en av de som retar sig på att bilister inte ger tecken blinkar i rondellen, eller cirkulationsplatsen som Trans port - styrelsen vill kalla det? Och för alla så kallade kalenderbitare: Ron del - len är egentligen ytan i mitten på cirkulations - platsen... Det kanske inte är så lätt att blinka rätt, så här kommer ett försök att sprida lite kunskap i ämnet: 1. Det finns inget formellt krav att ge tecken blinka när man åker in i rondellen. Det finns ju enbart en laglig färdriktning rondellen. 2. När du byter körfält i rondellen skall du alltid ge tecken blinka. 3. När du kör ut ur rondellen skall de alltid ge tecken blinka. Tidningsläsning ingen miljöbov Forskningsinstitutet Inn - ventia har på uppdrag av Sveriges Tidskrifter och i samverkan med bland annat Posten genomfört en livscykelanalys av papperstidskrift och av nättidskrift. Klimatfrågan har skapat ett behov av att bättre förstå tidningarnas miljöpåverkan på nätet och i pappersform. Många tror ju att tryckta tidningar utgör en miljöbelastning och att läsning av tidning på nätet alltid är det klimatsmarta alternativet. Resultatet av undersökningen blev att båda alternativen, papperstidning och nättidning är miljömässigt bra alternativ. Man utgick i studien från en årsprenumeration på en må - nads tidning. Det man kom fram till var bland annat: Att läsa en papperstidskrift och att läsa en nättidskrift har en miljöpåverkan, men den är liten och likvärdig för båda tidningstyperna. Att läsa en papperstidskrift En papperstidning påverkar inte miljön mer än en nättidning. och att läsa en nättidskrift under ett år genererar utsläpp av västhusgaser i samma storleksordning. Klimatpåverkan från en papperstidskrift eller en nättidskrift står för 0,1 promille (en tiotusendel) av genomsnittssvenskens klimatpåverkan på ett år. Journalisternas aktiviteter för att skapa innehållet i tidningen ger ett betydande bidrag till miljöpåverkan, oberoende om det handlar om papperseller nättidning. Här utmärker sig främst resor. Eftersom transporter ger negativ miljöpåverkan finns stora fördelar med att trycka papperstidningarna i Sverige och på svenskt tidningspapper. Ju längre tid och desto fler som läser papperstidningen, desto mer klimatsmart är papperstidningen i förhållande till nättidningen. Om man läser en nättidning mer än 40 minuter per månad blir nättidningens miljöpåverkan större än en papperstidning. Miljöpåverkan för att läsa en prenumererad papperstidning är lägre än för en papperstidning som säljs som lösnummer. Det svenska systemet för pappersåtervinning gör att mil - jö påverkan reduceras. Återvunna papperstidningar an - vänds som råvara vid papperstillverkning och genererar värme och elektricitet i de fall de inte återvinns till nytt papper. Vi återvinner cirka 50 kg papper per person och år i Sverige. För varje kilo återvunnet papper besparas atmosfären ett koldioxidutsläpp på 1,4 kg. Nättidskriften största ut - släppskälla är tillverkning av datorn, trots att mindre än 0,1 procent av datorproduktionens totala miljöpåverkan belastat nättidningen i undersökningen. Så vare sig du läser en papperstidning eller en nättidning behöver du känna dig som en miljöbov. Det var väl bra? T A B KRYSSET T Vinn en trisslott! Lös krysset och skicka in det före den 20 juli till Tid nings - tjänst AB, Box 1121, Stockholm. Märk kuvertet TAB-krysset. Tre vinnare får var sin trisslott. Förra numrets vinnare blev: Ingrid Rundqvist, Hjo, Kurre Östlund, Sunne, och Gunnel Melkerud, Häger sten. Namn Adress Postadress

7 7 105 år hos Tidningstjänst Jan Persson har slutat Platschefen i Skövde, Jan Persson, har efter många år slutat i TAB och börjat som ansvarig för tidningsdistributionen i Uppsala-området. Jan har innan han var plats - chef i Skövde bland annat arbetat i TAB som regionchef i Gävle och produktions- och mil - jö chef på TAB:s huvudkontor. Tabloiden och vårt Skövde - kontor önskar Janne lycka till i den nya karriären. Tre av Tidningstjänsts riktiga tro tjänare har hyllats i Karl - stad. Till sam mans har de arbetat 105 år i TAB, och fler kom - mer det att bli. Rita Eriksson, Bernt Eriks son och Pierre Käck har under sin tid (samtliga började 1980) delat ut cirka 4,5 miljoner tidningar vardera, dvs nästan 1,5 gånger Sve - riges befolkning. Grovt räknat har de levererat cirka 550 ton tid ningar och arbetat cirka arbetsdagar vardera. Gunnar Jonsson, som började 1998, har under sin tid delat ut 1,8 miljoner tidningar med en ungefärlig vikt om 217 ton och genomfört cirka arbets - dagar. Gunnar gick i pension Efter några trevliga timmar med god mat och dryck samt många skratt så avslutades kvällen. Gratulanterna samlade för fotografering. På bilden från vänster: Peter Ehn, Gunnar Jonsson, Pierre Käck, Rita Eriksson, Bernt Eriksson och Göran Furberg. Irene Gertsson har slutat Irene Gertsson, områdeschef i Skövde, har gått i pension i sam band med årsskiftet 2010/ Irene började i TAB som distributör 1972 och övergick till att vara Områdeschef Vid TAB:s avtackning kom många av Irenes medarbetare för att tacka Irene för alla år. Även Tabloiden vill framföra sitt tack till Irene. Birgitta Pedersen har slutat Birgitta Pedersen har valt att pensionera sig efter många år i företaget. Birgitta har varit verksam som tidningsdistributör först i Hjo och sedan i Tibro. Håkan Einarsson från platskontoret Skövde, Sten Persson, Inga- Lill Jakobsson och områdeschefen i Skara Stefan Bo quist. Foto: Kjell Svensson nattförman Skara. Avtackning i Skaraborg TAB Skaraborg har haft avtackning för två distributörer som arbetat med tidningsdistribution väldigt länge. Inga-Lill har arbetat hela 49 år och Sten i 22 år. Inga-Lill började dela tidningar i Skara långt innan TAB fanns. I början var det DN, SVD och Göteborgs Handels & Sjöfartstidning som distribuerades. Senare kom Göteborgs- Posten och även Skara Tidning. Sten, som kört i Varnhem med omnejd, kom in i företaget på ett ovanligt sätt. Det började med att han som en missnöjd abonnent fick fel tidning en dag varpå han efter samtal med Irene Gertsson, områdeschef i Skövde säger att ta hit ett distrikt, det kan väl inte vara så svårt att köra tidningar? Irene var inte sämre än att efter ett tag så ringde hon upp Sten och frågade om han stod vid sitt ord? Och på den vägen var det. Avtackningen inleddes med lunch på restaurang Enjoy i Skara och efter det var det blommor och present på Stefans kontor. Faten på bilden är speciellt framtagna för TAB av Par adis - verkstan på Öland. Det visade sig då även att Inga-Lills dotter arbetat där tidigare. Världen är inte så stor alla gånger. 25-åringar i Skaraborg Bakre raden från vänster: Stig-Åke Åkesson, Sara Persson, Irene Gertsson, Stefan Boquist, Annika Karlsson. Främre raden från vänster: Ingrid Holmqvist, Stefan Sikter, Gun Nilsson, Lena Abrahamsson, Catharina Even sen. Sören Persson, Inga Lena Johansson och Daniel Andersson. Prisutdelning i Karlstad I samband med en vinterbuffé på Regionkontoret i Karlstad delades priser ut av regionchef Peter Ehn. Prisdagarna blev: Sören Pers son från Sunne - mo, årets distributör i region Karlstad. Inga Lena Johansson från Hagfors utsågs till årets miljö - chaufför vi region Karlstad. Vinnare bland de som i Värmland/Norra Dalsland be - svarat personalenkäten blev Daniel Andersson, Karlstad Samtliga pristagare belönades med blommor och en resecheck. Personalmöte i Skaraborg I slutet av maj var det personalmöte på Kars torps konferens - center i Skövde. Det var personal från Skövde och Tibro som träffades. Totalt var man ett 45 tal anställda som bland annat talade om miljö, kvalité, organisation TAB Skaraborg, Arbets - miljökommitté, trafiksäkerhetspolicy och vad framtiden har att erbjuda med nytt kollektivavtal, elektroniska budböcker och nattarbetsundersökningar.

8 T A B Utges av Tidningstjänst AB. Adress: Box 1121, Stockholm, tel Ansvarig utgivare: Hans-Ola Bodin Produktion: Mandarin, Box 19019, Södertälje, Tryckning: Swepress, Isak Åhnström blev den första att köra en framtidsbil. Foto: Maria Hedenlund/En köpings-posten TAB först med elbil Som första utbärningsbolag i Sverige har TAB testat tidningsdistribution med hjälp av en äkta elbil, d v s en bil som enbart går på el/batteri. Testen är ett led i TAB:s och Postens miljösatsning. TAB har fått medel tilldelade från Post - ens klimatfond för att under de närmaste året kunna finansiera inköp av ett antal elbilar. El - bilar är betydligt dyrare i inköp än vanliga distributionsbilar och genom stödet från klimatfonden underlättas TAB:s möjligheter att klara uppsatt miljö- TAB passade på att visa upp elbilen för Enköpingsborna. mål. TAB:s miljömål är som säkert är bekant att minska de fossila bränslena med 15 procent på fem år. Testen i Enköping är den första, men den kommer att följas av fler tester, så fort det finns fler biltyper med högerstyrning att tillgå. Den bil som testades i Enköping var en högerstyrd Mitsubishi i-miev och bilen laddas med hjälp av en helt vanlig stickkontakt i ett vanligt 220-volts vägguttag. En laddning räcker till över 15 mils färdsträcka, men med många starter och stopp blir bilens räck vidd naturligtvis kortare. Elbilen laddar batterierna när man motorbromsar, vilket förbättrar räck vidden något. Drift - kostnaden beräknas f n vara cirka 2 kronor per mil, vilket är avsevärt mycket lägre än med en vanlig distributionsbil. Foed Meliane, TAB:s miljösamordnare säger: Vi räknar med att inom den närmaste framtiden skaffa mellan fem Bilen laddas i en vanlig väggkontakt. och tio elbilar för att kunna testa och utvärdera hur bilarna fungerar under olika förhållanden. Foed fortsätter: Vi har mellan 600 och 700 bilar i gång varje natt och att vi nu börjar kunna testa elbilar ser vi som ett steg i rätt riktning. Främsta möjligheten till att påverka utsläppen i vår verksamhet är att använda alternativa bränslen, för vi kör i stort sett samma antal mil oavsett typ av distributionsbil. Hur upplevde då Isak Åhn - Instrumenteringen visar hur mycket el som finns kvar och när föraren har ett batteriekonomiskt körsätt. ström, som var den lyckliga tidningsdistributör i Enköping, som under några tidiga sommarmornar, fick chansen att testa den enda högerstyrda el - drivna distributionsbilen i morgontidnings-sverige? Isak Åhnström säger så här: Bilen går tyst och fint. Blir batterikapaciteten bättre tror jag att det blir riktigt bra. En nackdel med den bil som jag testade var att utrymmet för tidningarna var i minsta laget.

bästa stunden Tillsammans ger vi läsaren den på dagen

bästa stunden Tillsammans ger vi läsaren den på dagen AD&D Foto: Ingemar Lindewall / Helena Karlsson / Namn Namnssson Tillsammans ger vi läsaren den bästa stunden på dagen Postadress: Box 1121, 111 81 Stockholm Besöksadress: Terminalvägen 14 K2, 171 73 SOLNA

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor

Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor Äldreförvaltningen Bilaga 1 Planeringsavdelningen Sida 1 (6) 2017-04-26 Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor Arbets- och anställningsvillkor - Inledning Utföraren ska vid

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober september 2017.

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober september 2017. Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2016 30 september 2017 Unga Örnar Avtal 1/10 2016 30/9 2017 KOLLEKTIVAVTAL mellan å ena

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober september 2017

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober september 2017 Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2016 30 september 2017 Folkets hus och parker Avtal 1/10 2016 30/9 2017 KOLLEKTIVAVTAL mellan

Läs mer

Ändringar i avtalet om allmänna villkor

Ändringar i avtalet om allmänna villkor Bilaga 2 Ändringar i avtalet om allmänna villkor 2 mom 2 andra stycket utgår. 5 Lön får ett nytt moment 1 med följande lydelse: Mom 1 Löneform Löneformen är månadslön för de arbetstagare som i anställningsavtalet

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Avtal klart Hängavtalet Visita

Avtal klart Hängavtalet Visita Avtal klart Hängavtalet Visita Avtalet omfattar allt arbete som utförs av anställda i företag som tecknat hängavtal med Hotell- och restaurangfacket (HRF) inom Visitas avtalsområde. Vid företag som under

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013.

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013. Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013 Folkets hus och folkparkrörelsens förhandlingsorganisation Avtal 1/10

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 20 Fredag 11 juni 2010 NORRBOTTEN Kvinnor i Arjeplog protesterar Många kvinnor i Arjeplog är arga. Dom tycker det är fel att mammografi-bussen ska sluta komma till Arjeplog. I söndags

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

Semester så funkar det

Semester så funkar det Semester så funkar det Information om reglerna i semesterlagen Semesterlagen Alla anställda har rätt till fem veckors semester (25 dagar) per år. Semesterlagen skiljer på betald och obetald semester. Semesteråret,

Läs mer

Bilaga 1. Undersökning Hantverkare. Bild 1: Exempel på arbete för hantverkare med ackordslön. Källa: Peabs interna bildarkiv.

Bilaga 1. Undersökning Hantverkare. Bild 1: Exempel på arbete för hantverkare med ackordslön. Källa: Peabs interna bildarkiv. Bilaga Undersökning Hantverkare Bild : Exempel på arbete för hantverkare med ackordslön. Källa: Peabs interna bildarkiv. Inledning Syftet med undersökningen var att ta reda på vad de hantverkare som nu

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september?

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september? Frågor och Svar: 2004-02-03 Nedan följer svar på frågor vi fått från våra aktieägare. Frågorna har vi fått via email under de senaste två till fyra veckorna. Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD)

Läs mer

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig Lönesamtal Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig som när du förhandlar din lön själv. Den

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 40 Fredag 16 december 2011. Fortsatt tågtrafik

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 40 Fredag 16 december 2011. Fortsatt tågtrafik LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 40 Fredag 16 december 2011 NORRBOTTEN Fortsatt tågtrafik Godstrafiken på tåg kommer att fortsätta till april nästa år. I fredags blev företagen som sköter godstrafiken eniga om att

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013.

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013. Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013 Unga Örnar Avtal 1/10 2012 30/9 2013 KOLLEKTIVAVTAL mellan ARBETSGIVARFÖRENINGEN

Läs mer

1. Följande arbetsrättsliga villkor ska tillämpas

1. Följande arbetsrättsliga villkor ska tillämpas 1 [5] Bilaga 1a Arbetsrättsliga villkor med nivåer för lön, semester och arbetstid enligt Kollektivavtal Serviceentreprenad 2017 2020 mellan Almega Tjänsteförbunden och Fastighetsanställdas förbund och

Läs mer

Arbetstid Arbetstidslagen (1982:673) gäller med nedanstående ändringar och tillägg.

Arbetstid Arbetstidslagen (1982:673) gäller med nedanstående ändringar och tillägg. Sverige Arbetstid Arbetstidslagen (1982:673) gäller med nedanstående ändringar och tillägg. Ordinarie arbetstid per vecka Ordinarie arbetstid för heltidsanställd är 40 timmar i genomsnitt per vecka. För

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

Arbetsgivarfrågor. Butiksavtalet Augusti Avtal 2013 Butiksavtalet

Arbetsgivarfrågor. Butiksavtalet Augusti Avtal 2013 Butiksavtalet Arbetsgivarfrågor Butiksavtalet Augusti 2013 Avtal 2013 Butiksavtalet Nytt Butiksavtal har äntligen träffats med Handelsanställdas förbund. Avtalet är, liksom Livsmedelsavtalet, på tre år och gäller från

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Smart bilist på väg En broschyr om bilpooler Bilpool för den smarta bilisten! Ien bilpool är Du fri från bekymmer och det är nästan lika smidigt som med egen bil, men oftast mycket billigare Bilpool ligger

Läs mer

Avtalsextra 21 april 2016

Avtalsextra 21 april 2016 Avtalsextra 21 april 2016 Nytt kollektivavtal med HRF Allmänt Visita och HRF träffade den 20 april 2016 ett nytt kollektivavtal för perioden 1 maj 2016 31 mars 2017, vilket motsvarar 11 månader. Avtalets

Läs mer

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Foto David Bicho Tryckt på miljövänligt papper 2016 10 HA13048 Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika

Läs mer

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Välkommen som medlem Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Hemsida Tipsa en vän Prenumerera Avprenumerera

Hemsida Tipsa en vän Prenumerera Avprenumerera Hagainitiativets nyhetsbrev mars 2012 Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här. Hemsida Tipsa en vän Prenumerera Avprenumerera Hagainitiativet tar position till 2050 Hagainitiativet

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Optimismen fortsatt god men krymper

Optimismen fortsatt god men krymper Optimismen fortsatt god men krymper Fortsatt optimism Förväntningar att antal anställda, vinst, antal kunder och omsättningen kommer att öka, snarare än minska Optimismen dock något mindre än tidigare

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

38 timmar om den egentliga arbetstiden i genomsnitt per vecka infaller minst en gång på tid

38 timmar om den egentliga arbetstiden i genomsnitt per vecka infaller minst en gång på tid Bilaga 7 6 c 6 ARBETSTID Mom 1 Arbetstidens längd och förläggning Parterna har avtalat bort arbetstidslagen i sin helhet. Lokalt avtal kan träffas om bestämmelser om arbetstidens längd och förläggning.

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Folkbildningsförbundet. Folkbildningsförbundet Lärarnas samverkansråd Teaterförbundet Handelsanställdas förbund

Folkbildningsförbundet. Folkbildningsförbundet Lärarnas samverkansråd Teaterförbundet Handelsanställdas förbund Förhandlingsprotokoll Ärende: Överenskommelse om allmänna anställningsvillkor och löner för perioden 2012-09-01 2014-08-31 för cirkelledare m.fl.ledare/lärare. Tid: 2013-01-09 Plats Parter Justeras av

Läs mer

Posten Norden. Bokslut 2010. Extern

Posten Norden. Bokslut 2010. Extern Posten Norden Bokslut 2010 Extern Förbättring av rörelseresultatet trots vikande volymer Resultat i sammandrag Rörelseresultatet uppgick till 1 375 (284) MSEK. Exklusive strukturoch valutaförändring ökade

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling!

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! > VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! SEPTEMBER 2014 Månadsutskick med aktuell information till dig som arbetar i Frösunda.

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Hållbart arbete. Att nå, få och behålla ett jobb

Hållbart arbete. Att nå, få och behålla ett jobb Hållbart arbete Att nå, få och behålla ett jobb Studie om Supported employment 317 personer som fått stöd, influerat av Supported employment, till arbete. Studien visar att stödet från en stödorganisation

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

Färdtjänstresan blir kontantlös från och med 1 oktober 2013 Enklare att betala resan, mindre väntande, bättre service och kvalitet

Färdtjänstresan blir kontantlös från och med 1 oktober 2013 Enklare att betala resan, mindre väntande, bättre service och kvalitet Färdtjänstresan blir kontantlös från och med 1 oktober 2013 Enklare att betala resan, mindre väntande, bättre service och kvalitet Färdtjänsten genomför kvalitetsförbättringar för att minska förseningar

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Tabell 1 Betygsindex, medelbetyg och svarsfördelning Sthlm:s polismyndighet

Tabell 1 Betygsindex, medelbetyg och svarsfördelning Sthlm:s polismyndighet Tabell 1 Betygsindex, medel och sfördelning Sthlm:s polismyndighet Antal ande: 4 323 ande : 73 n och sfördelning för frågorna i Polisens medarbetarundersökning. På en skala 1-10 har medarbetarna för varje

Läs mer

Manusstopp till nästa nummer är den 25 februari. Bidrag kan mailas till

Manusstopp till nästa nummer är den 25 februari. Bidrag kan mailas till Skumt å Dumt nr.3 2011 Ni vet väl att den bästa motionen är den som blir av. Då är det viktigt att det är roligt. Om det ändå är svårt att komma sig för av egen kraft är det en bra idé att delta i en gruppaktivitet

Läs mer

Korta fakta om vatten på flaska och miljön

Korta fakta om vatten på flaska och miljön Korta fakta om vatten på flaska och miljön Vatten på flaska är en utmärkt dryck, som passar i de flesta situationer. Det är gott, det är naturligt och det är hälsosamt. På senare år har dock flaskvatten

Läs mer

Testresenär Avslutningsmöte Vår 2015. Page 1

Testresenär Avslutningsmöte Vår 2015. Page 1 Testresenär Avslutningsmöte Vår 2015 Page 1 Testresenär vår 2015 Page 2 Syfte Att introducera bussen för bilister Att få fler att prova åka buss Att få fler att pendla med buss Att få synpunkter från ovana

Läs mer

Färre tar miljöhänsyn på jobbet jämfört med hemma

Färre tar miljöhänsyn på jobbet jämfört med hemma PRESSMEDDELANDE Färre tar miljöhänsyn på jobbet jämfört med hemma Svenskarna är inte lika miljö- och klimatsmarta på kontoret som hemma. Enligt senaste Kontorsbarometern svarar bara 7 procent att de agerar

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig

Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig Givande och självklart Men oj, så slitsamt ibland De allra flesta ställer upp när någon behöver hjälp. Ofta är det helt självklart att hjälpa

Läs mer

BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6)

BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6) BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6) 1 Stämmans öppnande Ordförande Lennart Eriksson hälsade välkomna och förklarade stämman öppnad. 2 Röstlängd Röstlängd upprättades. Närvarande var 30 fastigheter. Se

Läs mer

Korta fakta om vatten på flaska och miljön

Korta fakta om vatten på flaska och miljön Korta fakta om vatten på flaska och miljön Vatten på flaska är en utmärkt dryck, som passar i de flesta situationer. Det är gott, det är naturligt och det är hälsosamt. På senare år har dock flaskvatten

Läs mer

Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad

Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad Dnr KS-2011-160 Dpl 00 sid 1 (6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tjänsteyttrande 2013-05-03 Ellika Andersson Ellika Andersson@karlstad.se Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad Dnr KS-2011-160

Läs mer

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och Unionen

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och Unionen + FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-06-23 1 (9) Ärende Förhandlingar angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Turism och Fritid Plats Parter Närvarande KFS kontor, Hornsgatan

Läs mer

Instagram Stories en guide

Instagram Stories en guide Instagram Stories en guide Här är din gudie som gör det enkelt att komma igång med Instagram Stories och dessutom får du 10 stycken anledningar till varför du skall använda Instagram Stories i din marknadsföringsstrategi..

Läs mer

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Starka tillsammans Genom att vi är många och håller ihop är vi starka. Genom aktiva och engagerade medlemmar formar vi våra

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Tidningen NSD och papperstidningens framtid

Tidningen NSD och papperstidningens framtid Stephanie Marklund, Maja Kuoppala och Graça Barata 13 januari 2016 Tidningen NSD och papperstidningens framtid Tidningen NSD håller till i Mediahuset tillsammans med bland annat Kuriren och 24 Norrbotten.

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

Praktikantprogram 2010

Praktikantprogram 2010 Praktikantprogram 2010 Inledning Svensk Fastighetsförmedling i sydvästra Skåne skapar nu en ny möjlighet för en utvald skara mäklarstudenter. Det är inte en traditionell mäklarpraktik där du går bredvid

Läs mer

Välkommen. som medlem. För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen. som medlem. För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att

Läs mer

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Årgång 9 Nr 9 December 2006 BILDER FRÅN HALLOWEEN BASTUN ÄR ÖPPEN BASAR PÅ SKOLAN JULMARKNAD I UR OCH SKUR INVIGNING AV SKOLAN 0-12ÅR NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Kort om TiksPac AB (publ) Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på ett

Läs mer

Sammanfattning Damgolf 2015

Sammanfattning Damgolf 2015 Sammanfattning Damgolf 2015 Damernas säsongsavslutning 2015-09-26 Vilken härlig avslutningskväll Säsongen 2015 avslutades med golftävling, mingel, puttningstävling, prisutdelning, lotteri och en god middag

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

Avtalsextra 7 juni 2017

Avtalsextra 7 juni 2017 Avtalsextra 7 juni 2017 Nytt kollektivavtal med Unionen Allmänt Visita och Unionen har träffat ett nytt kollektivavtal för perioden 1 juni 2017 31 maj 2020. Avtalets värde är 6,5 % under avtalsperioden

Läs mer

EXEMPELTEXTER SKRIVA D

EXEMPELTEXTER SKRIVA D EXEMPELTEXTER SKRIVA D Beskriv Må bra (s. 13) En god hälsa är viktig. Om man vill ha ett långt och bra liv, måste man ta hand om både kropp och själ. Jag försöker äta rätt för att må bra. Jag väljer ofta

Läs mer

Innehållsförteckning ! "! #$! ' $( ) * * * % $+,- $,.- % / $ 0 " % 10 " 1 #.. %$$ 3. 3",$ %& 3. $& 3,./ 6, $,%0 6, $.%0 ".!

Innehållsförteckning ! ! #$! ' $( ) * * * % $+,- $,.- % / $ 0  % 10  1 #.. %$$ 3. 3,$ %& 3. $& 3,./ 6, $,%0 6, $.%0 .! Innehållsförteckning! "! #$! %%& ' $( ) * * * % $+,- $,.- % / $ " % 1 " $$% 2% 1 #.. %$$ 3. 3",$ %& 3. $& %( * #"+$.%* %- 41$,,5-3,./ 6, $,% 6, $.% 7, 18,9$: ".! ;,%(,$( 1%%( * 6, $,%* % $$* 1%%* 6, $,%-

Läs mer

Avtalsextra 12 juni 2012

Avtalsextra 12 juni 2012 Avtalsextra 12 juni 2012 Nytt kollektivavtal med HRF Allmänt Visita och HRF träffade efter medling ett nytt kollektivavtal den 10 juni 2012. Nedan finns en sammanfattning av avtalet. - avtalsperioden är

Läs mer

Nu sätter vi i gång! ons, okt 12, 2009

Nu sätter vi i gång! ons, okt 12, 2009 Nu sätter vi i gång! ons, okt 12, 2009 Den här veckan startar vi vår uppfräschning av EFS kyrkan! i sidan Byggnytt kan du få se vad som händer under några intensiva veckor. Vi har en kostnadsberäkning

Läs mer

Litografen ett personligt tryckeri

Litografen ett personligt tryckeri Litografen ett personligt tryckeri Vi känner oss alla som en viktig del av Litografen. Det vill vi att du också ska göra. Litografen grundades sommaren 1990 av Ann-Britt Karlsson och sonen Peter. Även

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Därför måste resereglerna moderniseras

Därför måste resereglerna moderniseras I fokus: Därför måste resereglerna moderniseras Avtal 2016 Installatörsföretagen 1 Facebook f Logo CMYK /.eps Facebook f Logo CMYK /.eps Innehåll Så tycker branschen SIDAN 4 En bransch i rörelse Intervju

Läs mer

Lönestatistik 2014 för företagsläkare och skolläkare

Lönestatistik 2014 för företagsläkare och skolläkare Stockholm 2015-04-13 Till Läkarförbundets lokal- och yrkesföreningar Nr 8 2015 Lönestatistik 2014 för företagsläkare och skolläkare Bakgrund och syfte Läkarförbundet skickade i januari 2015 ut en enkät

Läs mer

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 4 884 (5 391). Stora rationaliseringar i verksamheten sänkte kostnaderna med MSEK 460 under året och balanserade merparten

Läs mer

VD och koncernchef Lars Idermarks anförande vid PostNords årsstämma 2013

VD och koncernchef Lars Idermarks anförande vid PostNords årsstämma 2013 VD och koncernchef Lars Idermarks anförande vid PostNords årsstämma 2013 Observera: Det talade ordet gäller. Ärade stämmodeltagare, mina damer och herrar. Det har nu gått fyra år sedan fusionen mellan

Läs mer

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön Ditt lönesamtal En vägledning till högre lön Som ingenjör har du goda möjligheter att påverka såväl ditt jobb som din lön. Förutom att din kompetens och utbildning ger dig ett bra marknadsvärde, så ska

Läs mer

Delårsrapport 2014-07-01 till 2014-09-30. TiksPac AB (publ) 556856-0063

Delårsrapport 2014-07-01 till 2014-09-30. TiksPac AB (publ) 556856-0063 Delårsrapport 2014-07-01 till 2014-09-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 1 Första kvartalet 2014-07-01 till 2014-09-30 (tkr) Nettoomsättningen uppgick till 4 411 Rörelseresultatet uppgick till 544 Resultat

Läs mer

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest?

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest? Är Sverige till Salu?? Ja idag är Sverige till salu! Vill vi ha det så? Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som

Läs mer

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner Det ska löna sig att vara medlem i Handels Dina medlemsförmåner Dina medlemsförmåner Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att det

Läs mer

Är årsarbetstid något att föredra jämfört med andra arbetsätt.

Är årsarbetstid något att föredra jämfört med andra arbetsätt. 1 Svenska golfförbundet, Examensarbete HGU 2013-2015 Är årsarbetstid något att föredra jämfört med andra arbetsätt. Jonny Karlsson 2 Headgreenkeeper Innehållsförteckning Lagans GK 1. Inledning 3 1.1 Syfte

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 PRESSINFORMATION 2015-05- 08 Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt i väst fortfarande utmaningar i Ryssland Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.8 procent och var 281.3 MEUR

Läs mer

I DIN VARDAG NR. 4 - DECEMBER 2015 NYHETER OCH INFORMATION FRÅN RONNEBY MILJÖ & TEKNIK AB

I DIN VARDAG NR. 4 - DECEMBER 2015 NYHETER OCH INFORMATION FRÅN RONNEBY MILJÖ & TEKNIK AB I DIN VARDAG NR. 4 - DECEMBER 2015 NYHETER OCH INFORMATION FRÅN RONNEBY MILJÖ & TEKNIK AB 2015 närmar sig sitt slut. För oss på Miljöteknik har året varit fullt med projekt och stora utmaningar. Några

Läs mer

VD har ordet; NEWS. Olofsson & Hansson AB, Zodiac Music AB och Vågab Tamtron Musik AB.

VD har ordet; NEWS. Olofsson & Hansson AB, Zodiac Music AB och Vågab Tamtron Musik AB. PROCLIENT NEWS I ÅRGÅNG 5 1 NEWS VD har ordet; Allt fler av våra kunder går över till e-faktura, något som både förenklar administration och distribution av fakturor samt besparar miljön. Eftersom miljön

Läs mer

Mejl och mobilpolicy

Mejl och mobilpolicy Mejl och mobilpolicy Tillgänglighet efter arbetstid blir allt vanligare och har många orsaker. Många tjänstemän har fått friare arbetstider och ges allt större möjlighet att utföra arbetsuppgifter på distans.

Läs mer

Kollektivavtal om Arbetstidsbank. Arbetstidsförkortning i modernare form

Kollektivavtal om Arbetstidsbank. Arbetstidsförkortning i modernare form Kollektivavtal om Arbetstidsbank Arbetstidsförkortning i modernare form Bakgrund Utdrag ur förhandlingsprotokollet Arbetstidsbank Arbetstidsbank Parterna är överens om att tillsätta en arbetsgrupp för

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Information ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER och FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

MASKINFÖRARAVTALET - SÄRSKILDA LÖNETILLÄGG 2014

MASKINFÖRARAVTALET - SÄRSKILDA LÖNETILLÄGG 2014 MASKINFÖRARAVTALET - SÄRSKILDA LÖNETILLÄGG 2014 Beräkning av särskilda lönetillägg år 2014 Fr. o m det intjänandeår/semesterår som startar 2014 sker beräkningen av särskilda tillägg enligt Maskinföraravtalet

Läs mer

Vad vill du? Innehåll. Jag vill

Vad vill du? Innehåll. Jag vill Jag vill. Jag vill Innehåll veta mer 3 vara delaktig 4 5 utvecklas 6 7 ha mer tid för ungarna, och för annat än jobbet 8 11 göra karriär och ha ett gott ledarskap 12 13 Vad vill du? I den här broschyren

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Region Mitt Meddelande

Verksamhetsberättelse 2012. Region Mitt Meddelande Verksamhetsberättelse 2012 Region Mitt Meddelande ST inom Posten Region Mitt lämnar följande verksamhetsberättelse för perioden 2012-01-01 2012-12-31. Region Uppsala Arbetsplatsombud under året. Brevterminal

Läs mer

I bilaga 1 framgår övrig information gällande lönerevisionen och i bilaga 2 framgår förhandlingsordningen.

I bilaga 1 framgår övrig information gällande lönerevisionen och i bilaga 2 framgår förhandlingsordningen. Vårdföretagarna och Svenska Kommunalarbetareförbundet träffade den 23 april 2012 överenskommelse om nytt kollektivavtal gällande personliga assistenter. Förhandlingarna har bedrivits under det att Svenska

Läs mer