TABLOIDEN. Man var lite groggy när man skulle hem. TAB:s VD prövade på att jobba natt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TABLOIDEN. Man var lite groggy när man skulle hem. TAB:s VD prövade på att jobba natt"

Transkript

1 T A B Posttidning B Nr 57 JUNI 2011 Allt om det nya avtalet Tidningsdistributörerna ska ha fast arbetstid och den tiden ska fyllas med arbete. Det är den huvudsakliga förändringen i det nya kollektivavtal, som nu är klart. Det innebär att utrymmet för att tjäna tid i be - tingsystem minskar, säger ombudsman Matts Hag - lund. Arbetsgivarnas ansvar att leda och fördela arbetet ökar och att begreppen trakt, distrikt och område suddas ut även om det inte kommer att ske över en natt. Det är båda parters upp fattning att det nya avtalet kommer att leda till större volymer och ökad an - ställningstrygghet. Fredrik Lindfors, regionchef norra Västerbotten och Norrbotten: Jag tror att det nya avtalet blir bra för båda parter, men vi har en resa att göra och en hel del nya tankesätt att ta till oss. SIDORNA 4 5 TAB testar Elbilar TAB har som miljömål att minska de fossila bränslena med 15 procent på fem år. Ett led i detta arbete är att arbeta med elbilar. I Enköping testar man en högerstyrd Mitsubishi, som laddas med en vanlig stickkontakt i ett vanligt 220- volts vägguttag. En laddning räcker till 15 mils körning. Foed Meliane, miljö sam - ordnare: Vi räknar med att inom den närmaste tiden skaffa mellan fem och tio elbilar, som vi ska testa och utvärdera. SIDAN 8 VD Leif Persson fick pröva på olika arbetsuppgifter i natten. Här sorterar han MTD-gods. Det är ett fint arbete vi utför när Sverige sover, säger han. Man var lite groggy när man skulle hem TAB:s VD prövade på att jobba natt Jag är verkligen glad över det fina arbete vi utför när Sverige sover. Nu hade vi några fina nätter med bra väder och goda vägförhållanden, men vi vet alla hur det kan vara när vintern slår till. Vi har en informationsfilm som heter Hjältar i Natten. Den beskriver på ett rätt så bra sätt verkligheten för vår distributörer och andra medarbetare i Tidningstjänst, och titeln är verkligen ingen överdrift. Jag är också glad över att våra uppdragsgivare Tidningshusen, kan känna sig trygga med att vi verkligen ger deras läsare sin bästa stund på dagen. För den som inte är van vid nattarbete kan jag meddela att man blir lite groggy när man pallrar sig hem efter soluppgången. Jag hoppas också reklamations - statistiken inte sköt i höjden när jag pryade. Jag hade väldigt trevligt tillsammans med de vänliga medarbetare som fick ha mig som elev. Kanske blev Sofia lite orolig när jag fick ta över ratten och köra högerstyrt och hon hade sannolikt inte sin snabbaste runda sedan hon började. Tommy, som tog med mig på en 35 mils tripp till Sysslebäck visade vant på ett antal älgar runt om i naturen när gryningen satte fart. Och det var tur det, för jag hade nära till att slumra till i vargtimman. Nalle, som hade ansvaret för min utbildning på natten, gjorde sitt bästa för att jag skulle få vara med så mycket som möjligt i jobbet, utan att sinka verksamheten. På dagarna fick jag vara tillsammans med Göran, Jeanette och de andra på kontoret. Här görs ett jättefint jobb med tidningskunderna i Värmland med omnejd. Vi tar ju hand om det viktigaste tidningarna har deras läsare. Vad jag också slås av är den fina stämning och det goda kamratskap som man välkomnas av. Det gäller såväl dag- som nattpersonal. Om jag inte var i vägen för mycket kommer jag gärna tillbaks och lär mig lite mer. Jag planerar också besöka fler arbetsplatser under nattetid. Leif Persson

2 2 Vi vill veta vad du tycker om TAB För en kort tid sedan tecknades ett nytt kollek - tiv avtal gällande vår verksamhet. Det blev en del förändringar och vi håller nu på och anpassar oss efter de nya förutsättningarna. Avtalet gäller till och med sista december Du kan läsa mer om innehållet i avtalet på sidorna fyra och fem. Äntligen kan jag säga att vi nu når våra högt ställda mål på kvalitet. Jag är mycket glad över det och alla som är med och bidrar till detta ska ha ett stort tack. Vintern var som bekant riktigt tuff, men nu är vi ikapp inom samtliga regioner. Vi lever i en tid där upplagorna har en minskande trend och då är det absolut viktigt att vi ger våra läsare den bästa stunden på dagen i rätt tid och med rätt tidning. Att man på tidningsföretaget är nöjd med vårt arbete är ett viktigt kvitto på att vi gör ett riktigt bra jobb. Snart är det åter igen dags att vi lämnar vår åsikt om hur det att arbeta på Tidningstjänst. Du kommer som tidigare att få tillfälle att fylla i en enkät, och jag kan inte nog betona hur viktigt det är att vi får din åsikt. Ta ett par minuter och lämna dina intryck av hur trivseln och arbetsmiljön är. Som anställd i, och en del av postkoncernen, får du under 2011 ta del av den extra resursdag alla anställda i koncernen får. Postkoncernen levererade ett bra resultat 2010, men står inför en mängd utmaningar framöver. Precis som vi i Tidningstjänst. Du kan också läsa om vilka möjligheter du har att ta del av aktiviteter i Posten Fritid. Bra och bättre 2010 års personalenkät gav en svarsfrekvens om 53,8 procent vilket inte matchar fjolårets svars - frekvens på 66,4 procent. Detta får anses som en bra nivå men inför nästa år får vi försöka bättra oss. Mer glädjande är att vi inom alla tre områden, Min arbetssituation, Min närmaste chef och Före - taget fått ett högre betyg. Under delområdet Min arbetssituation har vi, i en sjugradig skala gått från 5,33 till 5,50. Delområde Min närmaste chef har ökat resultatet från 5,39 till 5,60 och Företaget har också Vinnare Tack alla ni som svarade på 2010 års personalenkät. Bland alla de som svarade har vi dragit 10 lyckliga vinnare, vilka vann varsin presentcheck. Vinnarna är Benny Karlsson, Motala Barbro Kardell, Motala Daniel Andersson, Karlstad Carina Sandberg, Enköping Anette Eriksson, Hudik Leif Sjödin, Hudik Tore Engstrand, Luleå Roger Mäki, Luleå Anders Lindberg, Skellefteå Hans Wennberg, Skövde Vi fortsätter förändringsarbetet, säger personalchef Peter Ehn. det ökat från 5,83 till fantastiska 5,95. Glädjande är också att de som utsatts för våld eller hot minskat under året. Hans Wennberg är en av de lyckliga vinnarna. Peter Ehn, TAB:s personalchef: Nu fortsätter vi vårt förbättringsarbete med bland annat utbildning rörande hot och våld i arbetslivet samtidigt som vi ut ökar vår kollektion av ar bets kläder med en trekvartsbyxa och en funktionsskjorta som levereras under första kvartalet Peter fortsätter: Stort tack till er alla som engagerar er och hjälper oss att bli en bättre arbetsgivare. Nu återstår för respektive chef att analysera och hitta de punkter som vi kan bli duktigare på samt att informera alla anställda om utfallet för deras specifika arbetsområde. Leif Persson Verkställande direktör Tidningstjänst AB Idétorka hjälp oss! Miljöarbetet är i full gång och tuffar på som tåget. TAB:s ägare Posten har nyligen offentliggjort sitt nya miljömål minska koldioxidutsläppen med 40 procent till 2020, med basår 2009, där TAB självklart förväntas dra vårt strå till stacken. Vi har några saker på gång som till exempel test av elbilar för att se om dessa kan vara lämpliga i vår verksamhet. Men Visste du att... vi i miljögruppen behöver fler bra idéer och förslag på aktiviteter som kan minska vår miljö - påverkan. Har Du en idé som kan vara till nytta för miljön? Tveka inte, sänd den till oss. Adressen är Tidningstjänst AB, Att: Miljönytta, Box 1121, Stockholm. Det går även bra att maila förslaget till Bra förslag premieras!...att Posten har cirka brevbärare varav 38 procent är kvinnor och 62 procent män....att mobiltelefonen är viktigast för unga. Därefter kommer Internet och TV....att om Sveriges virkesförrådet användes för att göra bokpapper, skulle det räcka till att ge alla invånare i hela Eu ro pa cirka 100 böcker var.... att medelåldern för en brevbärare är 44.1 år för kvinnor och 45.1 år för män....att det, enligt FN, finns cirka 2 miljarder Internetanvändare. Antalet reklamationer minskar. Fantastisk kvalitetsförbättring Efter några månader med relativt hög reklamationsfrekvens har nu kvalitetsläget vänt markant. Som du ser i diagrammet har TAB de senaste månaderna, med god marginal klarat, det uppsatta reklamationmålet på 0,85 promille. För perioden januari maj 2011 hade TAB i genomsnitt 0,83 promille i reklamations - nivå. Tack alla som hjälpt till med att skapa vår fina utdelningskvalité. Nu kommer sommarmånaderna, där vår mål - sättning är att under perioden juni augusti ha färre reklamationer än 1,25 promille.

3 2010 ett bra år för Posten Rörelseresultatet förbättrades trots vikande volymer Nettoomsättningen uppgick till (44 633) MSEK Resultat före skatt uppgick till (2 439) MSEK Den avgående koncern- VD:n Lars G Nordström kommenterar resultatet så här: 2010 var ett år av resultatförbättring för Posten Norden och rörelseresultatet ökade med 28 procent, exklusive struktur- och valutaförändringar. Vi har be - drivit ett framgångsrikt arbete med att anpassa kostnaderna och har effektiviserat produktion och administration samt realiserat synergieffekter från samgåendet (Sverige/Dan mark) i enlighet med plan. Vi kan konstatera att vi har ge nom fört ett lyckat nordiskt samgående i väsentliga delar och samtidigt både parerat lågkonjunkturen och med framgång anpassat verksamheten till förändrade marknadsförutsättningar. Extra ledighet även i år! Koncernledningen i Post - en har beslutat att med - arbetarna även i år kommer att erbjudas en resultatdag för sina goda insatser under Det är personalansvarig chef som tillsammans med med - arbetaren kommer överens om, när resultatdagen kan tas ut. Målsättningen är att uttaget av ledighet skall ske så smidigt och lätthanterligt som möjligt, så att det blir ett positivt beslut för medarbetare och arbetsgrupp. Samtliga anställda inom TAB omfattas av detta beslut och följande regelverk gäller för ledigheten: Du kan ta ut 1 extra ledig dag i förhållande till tjänst - göringsgrad (till exempel 1 dag om du arbetar 100 procent, 1 halvdag om du arbetar 50 procent). Du ska ha varit anställd minst 6 månader under Anställningen behöver inte ha varit sammanhängande. Även den som varit sjukskriven eller föräldraledig har rätt till den extra ledigheten. Du får inte ha varit tjänst - ledig mer än 6 månader under Resultatdagen kan inte kvittas mot lön eller annan er - sättning och får inte bytas ut mot ordinarie semester. Beslut om förläggning av ledigheten görs efter överenskommelse med närmaste chef. Ledigheten kan endast tas ut under året Se nu till att göra något riktigt bra med den extra ledig - heten! En VD ute på nattarbete. Leif Persson lastar buntar överakad av Tom Karlsson. TAB:s VD besökte olika arbetsplatser Under två dagar i maj, var Leif Persson på besök i Värmland. Tanken var att han skulle se och delta i så mycket som möjligt av den dagliga tidningsverksamheten och så blev det. Den första dagens eftermiddag tillbringades på kundservice. Efter en kort paus var Leif hos Nya Wermlands-Tid ning en, NWT, och besökte hela kedjan från redaktionen till tryckeriet. Ett tryckeri som påbörjat nattens produktion. Efter midnatt var det dags för Leif att åka med ett av åkerierna från Karlstad till norra Värm - land. Efter lastning på Tid - ningstjänst passerades Värm - lands Folkblad för att även där lasta tidningar. Turen fortsatte sedan via Forshaga, Munkfors, Hagfors, Ekshärad, Stöllet, Likenäs och 18 mil senare ankom Leif till slutmålet, Posten i Sysslebäck. På hemvägen var det en kort FAKTA Tidningstorget 3 fikapaus. Leif var åter i Karl - stad runt kl på onsdagmorgonen. En tuff natt för en VD!!! Onsdagskvällen inleddes hos nattförmannen i Karlstad och därefter fick Leif göra rätt för lönen både i packsal och på utlastningen i Karlstad. Dess - utom ingick det en provkörning av Fiat Fiorino på programmet. Ett par timmer efter tolvslaget så var det dags för Leif att åka med och distribuera tidningar på ett kombinerat landsbygds- och tätortsdistrikt i Skoghall/ Hammarö-området. Efter avslutad tidningstur blev det en välberättigad vilopaus för Leif innan hem - resan mot Stockholm. Sammanfattningsvis så upplevdes dagarna i Värmland med Leifs egna ord som toppendagar och nätter. Älgar, tranor, en åsna samt en död bäver tillhörde några av naturupplevelserna. Ett stort tack från Leif till alla som bidrog till ett lyckat besök. Tidningstorget som app Posten har lanserat en app för Tidningstorget. Med applikationen blir det ännu smidigare att via mobiltelefon beställa en tidningsprenumeration eller ge bort en prenumeration i present. Det finns många tidningar att välja mellan, till exempel NWT? 2008 startade Posten företaget Tidningstorget i samarbete med Sveriges Tidskrifter. Webb sajten startades för att öka antalet tidningsprenumerationer. På tidningstorget.se finns över 500 tidningstitlar att välja bland och nu lanseras även en applikation för Iphone som ska göra prenumerationsbeställningar ännu smidigare. Applikationen är också ett första steg mot digitala tidningar i läsplattor. Branschen håller som bäst på att testa sig fram för att hitta ett bra sätta att hantera den efterfrågan och vi vill vara med på tåget. Nästa steg blir att även utveckla en version för Android säger Kata rina Bäckman, produktutvecklare, Reklam och Media på Posten. Applikationen har i den nu - varande versionen i stort sett samma funktioner som på hemsidan. Det är lätt att söka efter en viss tidning eller kategori, göra en prenumerationsbeställning eller ge bort en prenumeration i present. Enkelt och prisvärt Tidningstorgets mål är att er - bjuda prenumerationer och lös - nummer på ett enkelt och prisvärt sätt. Inte bara i Sverige utan till läsare över hela världen. Med appen räknar vi med att få fler användare bland de yngre läsarna av tidningar, säger Stefan Lundström, chef Reklam och Media, som ansvarar för Tidningstorget. Tillsammans har Posten AB och branschorganisationen Sve riges Tidskrifter bildat bolaget Tidningstorget AB som driver sajten tidningstorget.se. På tidningstorget.se finns de allra flesta av alla kommersiellt utgivna svenska tidskrifter, samt ett antal dagstidningar. På tidningstorget.se kan du välja att prenumerera åt dig själv, vänner eller bekanta. Ingen betalning sker direkt på tidningstorget.se, utan beloppet faktureras och samtliga prenumerationer är tidsbestämda.

4 4 Posten Norden blev PostNord Posten Norden blev Post Nord. Det beslutades på koncernens årstämma i april. På samma stämma beslutades att aktieägarna, d v s den svenska och danska staten, skall få en utdelning på sammanlagd en miljard svenska kronor. Tidningstjänst AB är en liten del av PostNord. Ett sätt att beskriva hur stort PostNord är så här: PostNord har över anställda Posten Norden har ungefär bilar och lastbilar utlämningsställen har PostNord i Sverige, Danm ark, Norge och Finland PostenNord omsätter mer än 40 miljarder kronor per år Varje dag distribuerar Post - Nord cirka 30 miljoner för - sändelser och en halv miljon paket. Koldioxiden ska minska Posten Norden har tagit fram ett nytt miljömål för koncernen. Det nya målet innebär att koldioxidutsläppen skall minska med 40 procent fram till år Den nya miljömålet gäller inte enbart transporter, utan också energianvändning i lokaler och fastigheter. Varje medarberare kan bidra till att nå målet. Små in - satser för den enskilde med - arbetaren ger stora miljövinster med tanke på postkoncernens storlek. Det handlar bland annat om att köra mer energi - effektivt, stänga av bilen när motorn inte måste vara igång, släcka lyset i tomma rum och lyfta fram idéer om hur verksamheten kan bli mer klimat - smart, säger Erica Kronhöffer, Posten Nordens miljö och kvalitetschef. Lägre upplagor Dagstidningarnas upplagor minskar tyvärr sakta men säkert. Ställer vi de upplagor som TAB:s regioner delade ut per dag under helåret 2010 mot motsvarande dagsupplagor hel - året 2009 visar det sig att upplageminskningen uppgick till i genomsnitt 2,14 procent. Upplageminskningen är större på söndagar än vad den är på vardagar. Under 2009 övergick distributionen i Dalarna från TAB till Svensk Morgondistribution. Upplagan i Dalarna ingår inte i beräkningen ovan. Nya löner Medieföretagen och Svens ka Trans port ar be - tareförbundet träffade den 19 april uppgörelse om löner och allmänna anställningsvillkor avseende tidningsdistributörer för perioden till De nya timlönerna Tid i yrket Timlön Månadslön nyanställd 1 maj : oktober : mån 1 maj : oktober : mån 1 maj : oktober : mån 1 maj : oktober : mån 1 maj : oktober : För ordinarie schemalagt arbete betalas OB-tillägg enligt följande: Mån Fre Lör Söndag/helgdag påsk-, pingst-, midsommar-, jul- och nyårsafton maj :71 15:37 23:18 1 oktober :98 15:91 23:99 Överenskommelsen innebär att TAB senast 1 oktober 2011 skall övergå från dagens be - tings lönesystem till ett vanligt system med tidlön. Dagens avtal om löner och allmänna an - ställningsvillkor förlängs att gälla till och med sista september Övergång till det nya systemet med tidlön kan göras från För överenskommet övrigt arbete betalas en ersättning grundad på en timlön av: 1 maj 2011 Sthlm/Gbg Riket i övrigt Begynnelselön 115:05 114:23 Lön efter 2 år i yrket 115:85 115:05 Lön efter 4 år i yrket 116:65 115:85 1 okt 2011 Sthlm/Gbg Riket i övrigt Begynnelselön 119:08 118:23 Lön efter 2 år i yrket 119:90 119:08 Lön efter 4 år i yrket 120:73 119:90 För ordinarie schemalagt arbete betalas OB-tillägg enligt följande: 1 maj okt -11 Mån-Fre samt Lördagar :68 23:47 Sön- och helgdag, påsk-, pingst-, midsommar-, jul- och nyårsafton :58 47:18 och med 1 maj De särskilda löneslag som hittills betalats för distribution av annat än prenumererade tidningar, till exempel tidskrifter, försvinner. En rätt att beordra deltidsanställda tidningsdistributörerna att arbeta Extratid fram till införs. Lönerna revideras en gång under avtalsperioden genom att utgående löner och tillägg höjs med 3,5 procent fr o m 1 oktober Medarbetare som är anställda per erhåller ett en - gångsbelopp beräknat som 3,5 procent av all intjänad brutto - lön, exklusive semesterlön, under perioden till och med frågor om ditt nya avtal Vad innebär detta för mig som distributör? 1Betinget försvinner. Tidigare beting ersätts med en bufferttid om + 15 minuter och är till för att jämna ut arbetstempon. Om man är klar tidigare än planerad arbetstid får man gå hem inom denna tid. Detta innebär också att begreppet väntetid försvinner och att du har betalt från minut 1. 2Begreppet extratid 1 och 2 in - förs. Istället för att som tidigare räkna i framkant så räknas detta i bakkant, dvs ersättning utgår för den tid som överstiger planerad eller oplanerad sluttid för dagen. När man räknar ut detta så innebär det att ersättning fås efter buffertiden dvs från och med minut 16. 3Ersättningen för extraprodukter/styck försvinner. Tidningstjänst har tagit beslut om att konverteringen in i det nya avtalet sker Det innebär att tiden för de regelbundet återkommande extraprodukterna då bakas in i ordinarie åtagande och skall motsvara den faktiska arbetstiden och även omfattas av OB. Personal an ställd vid detta da - tum kommer att för perioden er - hål la en retroaktiv uppräkning av ersättningen för dessa produkter med 3,5 procent. Extraprodukter i form av totalutdelningar etc ersätts med extratid dvs faktisk tid x 1,5. I detta fall måste dock tiden över stiga bufferttiden innan ersättning utgår. 4Kommer planerad arbetstid vara samma varje dag? Nej, arbetstiden skall på sikt harmonisera med produktionen på ett tydligare sätt. 5Vad händer fram till konverteringen ? Företaget kommer att fastställa varje anställds sysselsättningsgrad och skriftligen erbjuda honom/henne. Syssel sätt ning - graden kommer redovisas i procent av heltid och antal minuter/vecka. I konverteringen kommer vi att använda de a-tider som använts i vårt GISarbete. Erbjudandet kommer att skickas ut i början av augusti med en svarstid om 5 dagar. fritid.se Som TAB-anställd kan du logga in på Där finner du en hel mängd med erbjudanden som du kan utnyttja. Ett litet ax - plock ger vid handen: semesterboende till spe - cialpriser, däribland Postens semesterhotell Gyllene Hor - net i Tällberg Idrott och motion, till exempel olika motionsaktiviteter som Posten anordnar för sina anställda. Specialpriser på kultur - evenemang och upplevelser, till exempel subventionerade museumbiljetter För att kunna komma åt alla erbjudandena måste du registrera dig som användare. Det är enkelt!

5 5 Matts Haglund, Transport: Nya avtalet ger större volymer och ökad trygghet Vi har bedrivit ett långsiktigt arbete för att få ett avtal som styrs av tid, säger Matts Haglund ombudsman på Transport. Tidningsdistributörer ska ha arbetstid och arbetsgivaren ska fylla den tiden med arbete. Det är den stora för - änd ringen i det nya avtalet som talar ännu tyd - ligare i termerna av tid inte prestation. Vissa förändringar i den riktningen gjordes redan vid förra avtalet men då gick man inte hela vägen, utan behöll ett pres tationssystem som omräknades i tid. Nu har det blivit ännu tydligare i det nya avtalet, men en av de största förändringarna blir nog att ändra inställningen hos både tidningsdistributörer och ar bets - givare, säger Matts Hag lund, ombudsman Svenska Transportarbetareförbundet, som förhandlat fram det nya avtalet. Långsam minskning En av de bärande frågorna in - för avtalsrörelsen var det vikande antalet morgontidningsprenumeranter. Minsk - ningen har varit långsam under många år men har ökat. Branschens företag har letat andra produkter att distribuera men har haft svårt att fylla de tappade tidningsvolymerna. Detta har i sin tur medfört att tidningsdistributörernas sysselsättningsgrad har minskat i samma omfattning, vilket inneburit löneminskningar och otrygghet. Företagen ansåg att delar av det gamla avtalet försvårade möjligheten att lägga konkurrenskraftiga anbud på distribuerade extraprodukter och parterna enades därför att förenkla avtalet på denna punkt, säger Matts Haglund. Vikande volym Transport såg tidigt nackdelarna med ett prestationslönesystem i en bransch med vikande volym. Därför har vi bedrivit ett långsiktigt arbete med att närma oss ett klockslagsstyrt avtal. Ett avtal som gynnar företagens möjlighet att sälja in fler titlar, totalutdelningar och andra adresserade produkter, ökar visserligen volymerna, men gör också arbetet mer komplext. Det innebär att utrymmet för att tjäna tid i ett betingsystem minskar. Detta är en verklighet för de flesta tidningsdistributörer redan idag, i och med mätningar av distrikt som pressar distrikt och i förlängningen ger minskade sysselsättningsgrader. Parterna enades därför om ett avtal som nu i princip helt styrs av tid och inte arbetets mängd, säger Matts Haglund. Tidningsdistributörer ska ha arbetstid och arbetsgivaren ska fylla den tiden med arbete. I kort - het innebär detta att om arbetsgivaren lägger på för mycket arbete så blir det extratid som betalas med 1,5 gånger lönen. Detta innebär också att arbetsgivarnas ansvar för ledning och fördelning av arbetet ökar och att begreppen trakt, distrikt och område suddas ut även om det säkert inte kommer att ske över en natt. Anställningstrygghet Parterna är också överens om att en sådan stor förändring kan ta tid att genomföra varför man kom överens om en övergångsperiod där konverteringen ska vara genomförd senast den sista september Det är båda parters uppfattning att det nya avtalet kommer att leda till större volymer och ökad anställningstrygghet. Förhoppningsvis har vi rätt och en grupp ska tillsättas som ska följa utvecklingen under avtalsperioden, säger Matts Haglund. Sten Feldreich Det nya avtalet blir bra för båda parter, säger regionchef Fredrik Lindfors. Vi måste ta till oss ett nytt tankesätt Fredrik Lindfors, regionchef för norra Väster - botten och Norrbotten, är positiv till det nya avtalet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Jag tror att det nya kollek tiv - avtalet kommer at bli bra för bägge parter, men att vi har en resa att göra och en hel del nya tankesätt att ta till oss. Framför allt gäller det synen på arbetstiderna. I framtiden blir det säkert så att arbetstiderna kommer att variera under arbetsveckan, beroende på vilka volymer med extra produkter som vi får att dela ut. Det rör sig förmodligen inte om några stora skillnader. Sorteringen kanske behöver starta tjugo minuter tidigare för att kunna vara klar med utdelningen klockan sex. Redan har tidningsbuden i norra Västerbotten och Norr - botten en del extra produkter att dela ut utöver tidningsdistributionen. Det nya avtalet ökar möjligheten att ta in nya produkter, vilket är en nödvändighet för att bibehålla nuvarande upplägg av morgondistribution, säger Fredrik Lindfors. Vi har redan märkt ett visst ökat intresse. Nytt forum Ett ny mötesplats för tidningsdistributörer finns nu på webben. Platsen heter Tid nings - budens forum och du hittar den på adressen Där kan man som medlem kommunicera med andra tidningsdistributörer om i princip allt. Medlemskapet på forumet är kostnadsfritt. Avtal i norr TAB och Piteå-Tidningen har slutit ett nytt mångårigt distributionsavtal gällande distributionen i Piteå-området. TAB:s VD, Leif Persson, kommenterar affären: Jag är mycket nöjd med att vi fått detta förtroende. Det visar att kunden uppskattar det vi gör i området, både vad gäller våra låga distributionskostnader och vår höga utdelningskvalité.

6 6 Vett och rätt i trafiken Blinka i rondell? Är du en av de som retar sig på att bilister inte ger tecken blinkar i rondellen, eller cirkulationsplatsen som Trans port - styrelsen vill kalla det? Och för alla så kallade kalenderbitare: Ron del - len är egentligen ytan i mitten på cirkulations - platsen... Det kanske inte är så lätt att blinka rätt, så här kommer ett försök att sprida lite kunskap i ämnet: 1. Det finns inget formellt krav att ge tecken blinka när man åker in i rondellen. Det finns ju enbart en laglig färdriktning rondellen. 2. När du byter körfält i rondellen skall du alltid ge tecken blinka. 3. När du kör ut ur rondellen skall de alltid ge tecken blinka. Tidningsläsning ingen miljöbov Forskningsinstitutet Inn - ventia har på uppdrag av Sveriges Tidskrifter och i samverkan med bland annat Posten genomfört en livscykelanalys av papperstidskrift och av nättidskrift. Klimatfrågan har skapat ett behov av att bättre förstå tidningarnas miljöpåverkan på nätet och i pappersform. Många tror ju att tryckta tidningar utgör en miljöbelastning och att läsning av tidning på nätet alltid är det klimatsmarta alternativet. Resultatet av undersökningen blev att båda alternativen, papperstidning och nättidning är miljömässigt bra alternativ. Man utgick i studien från en årsprenumeration på en må - nads tidning. Det man kom fram till var bland annat: Att läsa en papperstidskrift och att läsa en nättidskrift har en miljöpåverkan, men den är liten och likvärdig för båda tidningstyperna. Att läsa en papperstidskrift En papperstidning påverkar inte miljön mer än en nättidning. och att läsa en nättidskrift under ett år genererar utsläpp av västhusgaser i samma storleksordning. Klimatpåverkan från en papperstidskrift eller en nättidskrift står för 0,1 promille (en tiotusendel) av genomsnittssvenskens klimatpåverkan på ett år. Journalisternas aktiviteter för att skapa innehållet i tidningen ger ett betydande bidrag till miljöpåverkan, oberoende om det handlar om papperseller nättidning. Här utmärker sig främst resor. Eftersom transporter ger negativ miljöpåverkan finns stora fördelar med att trycka papperstidningarna i Sverige och på svenskt tidningspapper. Ju längre tid och desto fler som läser papperstidningen, desto mer klimatsmart är papperstidningen i förhållande till nättidningen. Om man läser en nättidning mer än 40 minuter per månad blir nättidningens miljöpåverkan större än en papperstidning. Miljöpåverkan för att läsa en prenumererad papperstidning är lägre än för en papperstidning som säljs som lösnummer. Det svenska systemet för pappersåtervinning gör att mil - jö påverkan reduceras. Återvunna papperstidningar an - vänds som råvara vid papperstillverkning och genererar värme och elektricitet i de fall de inte återvinns till nytt papper. Vi återvinner cirka 50 kg papper per person och år i Sverige. För varje kilo återvunnet papper besparas atmosfären ett koldioxidutsläpp på 1,4 kg. Nättidskriften största ut - släppskälla är tillverkning av datorn, trots att mindre än 0,1 procent av datorproduktionens totala miljöpåverkan belastat nättidningen i undersökningen. Så vare sig du läser en papperstidning eller en nättidning behöver du känna dig som en miljöbov. Det var väl bra? T A B KRYSSET T Vinn en trisslott! Lös krysset och skicka in det före den 20 juli till Tid nings - tjänst AB, Box 1121, Stockholm. Märk kuvertet TAB-krysset. Tre vinnare får var sin trisslott. Förra numrets vinnare blev: Ingrid Rundqvist, Hjo, Kurre Östlund, Sunne, och Gunnel Melkerud, Häger sten. Namn Adress Postadress

7 7 105 år hos Tidningstjänst Jan Persson har slutat Platschefen i Skövde, Jan Persson, har efter många år slutat i TAB och börjat som ansvarig för tidningsdistributionen i Uppsala-området. Jan har innan han var plats - chef i Skövde bland annat arbetat i TAB som regionchef i Gävle och produktions- och mil - jö chef på TAB:s huvudkontor. Tabloiden och vårt Skövde - kontor önskar Janne lycka till i den nya karriären. Tre av Tidningstjänsts riktiga tro tjänare har hyllats i Karl - stad. Till sam mans har de arbetat 105 år i TAB, och fler kom - mer det att bli. Rita Eriksson, Bernt Eriks son och Pierre Käck har under sin tid (samtliga började 1980) delat ut cirka 4,5 miljoner tidningar vardera, dvs nästan 1,5 gånger Sve - riges befolkning. Grovt räknat har de levererat cirka 550 ton tid ningar och arbetat cirka arbetsdagar vardera. Gunnar Jonsson, som började 1998, har under sin tid delat ut 1,8 miljoner tidningar med en ungefärlig vikt om 217 ton och genomfört cirka arbets - dagar. Gunnar gick i pension Efter några trevliga timmar med god mat och dryck samt många skratt så avslutades kvällen. Gratulanterna samlade för fotografering. På bilden från vänster: Peter Ehn, Gunnar Jonsson, Pierre Käck, Rita Eriksson, Bernt Eriksson och Göran Furberg. Irene Gertsson har slutat Irene Gertsson, områdeschef i Skövde, har gått i pension i sam band med årsskiftet 2010/ Irene började i TAB som distributör 1972 och övergick till att vara Områdeschef Vid TAB:s avtackning kom många av Irenes medarbetare för att tacka Irene för alla år. Även Tabloiden vill framföra sitt tack till Irene. Birgitta Pedersen har slutat Birgitta Pedersen har valt att pensionera sig efter många år i företaget. Birgitta har varit verksam som tidningsdistributör först i Hjo och sedan i Tibro. Håkan Einarsson från platskontoret Skövde, Sten Persson, Inga- Lill Jakobsson och områdeschefen i Skara Stefan Bo quist. Foto: Kjell Svensson nattförman Skara. Avtackning i Skaraborg TAB Skaraborg har haft avtackning för två distributörer som arbetat med tidningsdistribution väldigt länge. Inga-Lill har arbetat hela 49 år och Sten i 22 år. Inga-Lill började dela tidningar i Skara långt innan TAB fanns. I början var det DN, SVD och Göteborgs Handels & Sjöfartstidning som distribuerades. Senare kom Göteborgs- Posten och även Skara Tidning. Sten, som kört i Varnhem med omnejd, kom in i företaget på ett ovanligt sätt. Det började med att han som en missnöjd abonnent fick fel tidning en dag varpå han efter samtal med Irene Gertsson, områdeschef i Skövde säger att ta hit ett distrikt, det kan väl inte vara så svårt att köra tidningar? Irene var inte sämre än att efter ett tag så ringde hon upp Sten och frågade om han stod vid sitt ord? Och på den vägen var det. Avtackningen inleddes med lunch på restaurang Enjoy i Skara och efter det var det blommor och present på Stefans kontor. Faten på bilden är speciellt framtagna för TAB av Par adis - verkstan på Öland. Det visade sig då även att Inga-Lills dotter arbetat där tidigare. Världen är inte så stor alla gånger. 25-åringar i Skaraborg Bakre raden från vänster: Stig-Åke Åkesson, Sara Persson, Irene Gertsson, Stefan Boquist, Annika Karlsson. Främre raden från vänster: Ingrid Holmqvist, Stefan Sikter, Gun Nilsson, Lena Abrahamsson, Catharina Even sen. Sören Persson, Inga Lena Johansson och Daniel Andersson. Prisutdelning i Karlstad I samband med en vinterbuffé på Regionkontoret i Karlstad delades priser ut av regionchef Peter Ehn. Prisdagarna blev: Sören Pers son från Sunne - mo, årets distributör i region Karlstad. Inga Lena Johansson från Hagfors utsågs till årets miljö - chaufför vi region Karlstad. Vinnare bland de som i Värmland/Norra Dalsland be - svarat personalenkäten blev Daniel Andersson, Karlstad Samtliga pristagare belönades med blommor och en resecheck. Personalmöte i Skaraborg I slutet av maj var det personalmöte på Kars torps konferens - center i Skövde. Det var personal från Skövde och Tibro som träffades. Totalt var man ett 45 tal anställda som bland annat talade om miljö, kvalité, organisation TAB Skaraborg, Arbets - miljökommitté, trafiksäkerhetspolicy och vad framtiden har att erbjuda med nytt kollektivavtal, elektroniska budböcker och nattarbetsundersökningar.

8 T A B Utges av Tidningstjänst AB. Adress: Box 1121, Stockholm, tel Ansvarig utgivare: Hans-Ola Bodin Produktion: Mandarin, Box 19019, Södertälje, Tryckning: Swepress, Isak Åhnström blev den första att köra en framtidsbil. Foto: Maria Hedenlund/En köpings-posten TAB först med elbil Som första utbärningsbolag i Sverige har TAB testat tidningsdistribution med hjälp av en äkta elbil, d v s en bil som enbart går på el/batteri. Testen är ett led i TAB:s och Postens miljösatsning. TAB har fått medel tilldelade från Post - ens klimatfond för att under de närmaste året kunna finansiera inköp av ett antal elbilar. El - bilar är betydligt dyrare i inköp än vanliga distributionsbilar och genom stödet från klimatfonden underlättas TAB:s möjligheter att klara uppsatt miljö- TAB passade på att visa upp elbilen för Enköpingsborna. mål. TAB:s miljömål är som säkert är bekant att minska de fossila bränslena med 15 procent på fem år. Testen i Enköping är den första, men den kommer att följas av fler tester, så fort det finns fler biltyper med högerstyrning att tillgå. Den bil som testades i Enköping var en högerstyrd Mitsubishi i-miev och bilen laddas med hjälp av en helt vanlig stickkontakt i ett vanligt 220-volts vägguttag. En laddning räcker till över 15 mils färdsträcka, men med många starter och stopp blir bilens räck vidd naturligtvis kortare. Elbilen laddar batterierna när man motorbromsar, vilket förbättrar räck vidden något. Drift - kostnaden beräknas f n vara cirka 2 kronor per mil, vilket är avsevärt mycket lägre än med en vanlig distributionsbil. Foed Meliane, TAB:s miljösamordnare säger: Vi räknar med att inom den närmaste framtiden skaffa mellan fem Bilen laddas i en vanlig väggkontakt. och tio elbilar för att kunna testa och utvärdera hur bilarna fungerar under olika förhållanden. Foed fortsätter: Vi har mellan 600 och 700 bilar i gång varje natt och att vi nu börjar kunna testa elbilar ser vi som ett steg i rätt riktning. Främsta möjligheten till att påverka utsläppen i vår verksamhet är att använda alternativa bränslen, för vi kör i stort sett samma antal mil oavsett typ av distributionsbil. Hur upplevde då Isak Åhn - Instrumenteringen visar hur mycket el som finns kvar och när föraren har ett batteriekonomiskt körsätt. ström, som var den lyckliga tidningsdistributör i Enköping, som under några tidiga sommarmornar, fick chansen att testa den enda högerstyrda el - drivna distributionsbilen i morgontidnings-sverige? Isak Åhnström säger så här: Bilen går tyst och fint. Blir batterikapaciteten bättre tror jag att det blir riktigt bra. En nackdel med den bil som jag testade var att utrymmet för tidningarna var i minsta laget.

TAB:s ledningsgrupp från vänster Hans-Ola Bodin, Stefan Åström, Thomas Steffensen och Leif Persson med tillskottet av nya tidningar framför sig.

TAB:s ledningsgrupp från vänster Hans-Ola Bodin, Stefan Åström, Thomas Steffensen och Leif Persson med tillskottet av nya tidningar framför sig. T A B Posttidning B Nr 58 Maj 2012 Bra resultat för TAB 2011 TAB:s ekonomiska resultat 2011 slutade på 7,3 Mkr efter skatt. Det är ett bättre resultat än året innan. Resultatet mäts dock inte endast i

Läs mer

TABLOIDEN. Allt om nya bilen. Foto: Göran Persson. Ät rätt på jobbet. Har du koll på din pension? Sista dan på jobbet

TABLOIDEN. Allt om nya bilen. Foto: Göran Persson. Ät rätt på jobbet. Har du koll på din pension? Sista dan på jobbet T A B Posttidning B Nr 55 APRIL 2010 Foto: Göran Persson SIDAN 4 5 Ät rätt på jobbet SIDAN 7 Har du koll på din pension? SISTA SIDAN Så här ser den ut den nya distributionsbilen som kommer att användas

Läs mer

Tabloiden. Våra nya medarbetare från gamla SMD är varmt välkomna till Tidningstjänst.

Tabloiden. Våra nya medarbetare från gamla SMD är varmt välkomna till Tidningstjänst. P E R S O N A LT I D N I N G F Ö R T A B Våra nya medarbetare från gamla SMD är varmt välkomna till Tidningstjänst. ledare, sidan 2 Hur påverkas vi av nattarbete? Tema: Arbetsmiljö I detta nummer av är

Läs mer

Budchefen Berth-Inge Ericsson i Varberg ansvarar för 53 distrikt.

Budchefen Berth-Inge Ericsson i Varberg ansvarar för 53 distrikt. Nr 43 - juni 2006 P E R S O N A L T I D N I N G F Ö R T A B Kortare väntetid hos TAB Kunderna fortsätter att var nöjda med TAB. Det visar svaren från den kundenkät som varje år sänds ut till kunderna tidningsföretagens

Läs mer

Här är han igång på jobbet, Sten-Åke Holmberg i Vansbro, som av TU fick utmärkelsen Årets distributör.

Här är han igång på jobbet, Sten-Åke Holmberg i Vansbro, som av TU fick utmärkelsen Årets distributör. T A B Nr 52 FEBRUARI 2009 Han är TAB:s nye VD TAB har fått en ny verkställande direktör. Han heter Leif Persson och kommer från Svensk Kassaservice, där han varit marknadschef. Den första tiden kommer

Läs mer

Liv Lindsjö känner sig välkommen och uppskattad på sin tur i glesbygden i norra Värmland.

Liv Lindsjö känner sig välkommen och uppskattad på sin tur i glesbygden i norra Värmland. Nr 48 - oktober 2007 P E R S O N A L T I D N I N G F Ö R T A B Nytt löneavtal för distributörer TU och Transport har efter långa och segdragna förhandlingar kommit överens om nya löner för tidningsdistributörer.

Läs mer

Rapport från Tomtebodas höstmöte. sid 10. sid 11 Klubb Årstas jämställdhetskommitté kritisk till produktionsledartillsättningarna

Rapport från Tomtebodas höstmöte. sid 10. sid 11 Klubb Årstas jämställdhetskommitté kritisk till produktionsledartillsättningarna Seko post Klubbarna Årsta Postterminal och Tomteboda Brev Nr 4 / November 2013 Eva brattström rapporterar från Sekos kongress sid 4-6 Rapport från Tomtebodas höstmöte sid 10 Framgångsrik manifestation

Läs mer

GRILLFESTEN. Läs i Kvartingen om:

GRILLFESTEN. Läs i Kvartingen om: 3 09 GRILLFESTEN...hölls för andra året i rad i Segmons folkpark. Pappers avd. 96 grillade för fullt och här fanns också en rad andra aktiviteter att delta i, t.ex. tipspromenad i LO-sektionens regi med

Läs mer

Kunskap förenar och förädlar #2 2009. sid 20. european manufacturing. Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen

Kunskap förenar och förädlar #2 2009. sid 20. european manufacturing. Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen A magazine EN TIDNING for FÖR employees ANSTÄLLDA VID VOLVO at LASTVAGNAR the tuve plant UMEÅ volvo #2 2009 HYTTEN ENERGIBESPARING! Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen av 2.300

Läs mer

Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000

Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000 Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000 Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

Lindas produkter säljs världen över

Lindas produkter säljs världen över tidningen för dig som vill förenkla ditt företagande Nr 67 2010 Nu jagas sista bokförings spöket bort Lindas produkter säljs världen över Företagsskolan: Bara nöjda kunder räcker inte Jobba alltid var

Läs mer

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER! 4:2013 GULDNAPPEN Är din arbetsplats föräldravänlig? Gränslöst arbetsliv Höstens kampanjtema Unionen + Farmaciförbundet = sant Från den 1 januari 2014 DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS

Läs mer

Tuff konkurrens i hela Europa ny EU-rapport. God Jul. önskas med våra bästa julklappstips. Utges av Grafiska Medieförbundet 100 år 2008 Nr 4 2007

Tuff konkurrens i hela Europa ny EU-rapport. God Jul. önskas med våra bästa julklappstips. Utges av Grafiska Medieförbundet 100 år 2008 Nr 4 2007 Utges av Grafiska Medieförbundet 100 år 2008 Nr 4 2007 Tuff konkurrens i hela Europa ny EU-rapport Tryckerichefen om papperstidningens framtid. God Jul önskas med våra bästa julklappstips 70 65 10 Psssst!

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer

Ulf fixar lönerna på en kvart

Ulf fixar lönerna på en kvart tidningen för dig som vill förenkla ditt företagande Nr 68 2010 Ulf fixar lönerna på en kvart Byta till aktiebolag? Så här gör du! Sverige rustar för nya turistrekord Visma Spcs AB Svarspost Kundnummer

Läs mer

Nummer 3 2013 DAGS FÖR DE NYA LISTORNA. Billinjer med historier att berätta Högtryck på Berget På 35 år sliter man ut några cyklar

Nummer 3 2013 DAGS FÖR DE NYA LISTORNA. Billinjer med historier att berätta Högtryck på Berget På 35 år sliter man ut några cyklar Nummer 3 2013 DAGS FÖR DE NYA LISTORNA Billinjer med historier att berätta Högtryck på Berget På 35 år sliter man ut några cyklar MED SIKTE PÅ MORGONDAGEN I SKRIVANDE STUND har vi precis startat budgetarbetet

Läs mer

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15 SÅ E-HANDLAR VI: EROTISKA PRODUKTER NätSmart NUMMER 1 JANUARI 2010 EN TIDNING FRÅN E-BUTIK.SE DENISE RUDBERG: Min utopi om ett välfyllt kylskåp EN DAG MED: FRÖKEN FRÄKEN VITAMINVARUHUSET.SE 44 000 ordrar

Läs mer

MyBusiness. Klackarna i taket. PwC utvecklar ny affärsplattform. Årets Företagerska Emy Blixt med. Utveckla Så fixar du finansiering

MyBusiness. Klackarna i taket. PwC utvecklar ny affärsplattform. Årets Företagerska Emy Blixt med. Utveckla Så fixar du finansiering MyBusiness no.1 En tidning från PwC Magazine 2012 för dig som företagare Utveckla Så fixar du finansiering PwC utvecklar ny affärsplattform Driva företag Därför gillar vi det digitala Avyttra Välskötta

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

trevlig resa Mångfald naturligt och nyttigt Appen Med miljö i tanken Skräddarsytt för dina behov fast pris och full koll www.taxi020.

trevlig resa Mångfald naturligt och nyttigt Appen Med miljö i tanken Skräddarsytt för dina behov fast pris och full koll www.taxi020. 2014 trevlig resa Nu med nya kläder! Med miljö i tanken Appen fast pris och full koll Skräddarsytt för dina behov Mångfald naturligt och nyttigt www.taxi020.se 020-20 20 20 020-20 20 20 020-20 20 20 020-20

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

NUMMER ETT. Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Post NordVäst och klubben för Chefer & Specialister

NUMMER ETT. Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Post NordVäst och klubben för Chefer & Specialister NUMMER ETT Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Post NordVäst och klubben för Chefer & Specialister Årgång 5 Nummer 3 Juni 2014 Ansvarig utgivare: Anders Johansson VAD TYCKER DU OM SAMMANSLAGNINGEN

Läs mer

DESSUTOM: MARIA VÄLKOMNAR HÖSTEN GULDKNAPPEN DELAS UT UNIONEN DELTOG I PRIDE JÖRGEN PEPPAR FÖRTROENDEVALDA OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: MARIA VÄLKOMNAR HÖSTEN GULDKNAPPEN DELAS UT UNIONEN DELTOG I PRIDE JÖRGEN PEPPAR FÖRTROENDEVALDA OCH MYCKET MER! 3:2012 INFORMATION OCH INSPIRATION FÖR DIG SOM HAR ETT FACKLIGT UPPDRAG I UNIONEN ORGANIZERMAN LAGAR STUDENTKRUBB Nya unionen.se I STARTGROPARNA DET GRÄNSLÖSA ARBETSLIVET JONAS ÅSTRÖM tycker att vi är

Läs mer

Energirik familj som väljer för framtiden

Energirik familj som väljer för framtiden En tidning om ditt energibolag Energirik familj som väljer för framtiden Skellefteå Kraft Årsberättelse 2012 5 Så säkrar vi vattenkraften 14 Nu hjälper vi dig välja rätt 22 Tung elsatsning i Högnäs Innehåll

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Årets Företagare Stockholms stad 2015

Årets Företagare Stockholms stad 2015 NR 1 APRIL 2015. PRIS 35 KR XX TIDNINGEN FÖR ETT BÄTTRE FÖRETAGARKLIMAT I STOCKHOLM & UPPSALA FRÅN DEBATT: Risk för fler krångliga regler när Regelrådet läggs ner Årets Företagare Stockholms stad 2015

Läs mer

Byggettan. God morgon. byggnadsarbetare! TIDNING FÖR MEDLEMMAR I BYGGNADS STOCKHOLM-GOTLAND ÅRGÅNG 45, NR 3 AUGUSTI 2013. Mathias letar upp lärlingar

Byggettan. God morgon. byggnadsarbetare! TIDNING FÖR MEDLEMMAR I BYGGNADS STOCKHOLM-GOTLAND ÅRGÅNG 45, NR 3 AUGUSTI 2013. Mathias letar upp lärlingar Byggettan TIDNING FÖR MEDLEMMAR I BYGGNADS STOCKHOLM-GOTLAND ÅRGÅNG 45, NR 3 AUGUSTI 2013 God morgon byggnadsarbetare! Mathias letar upp lärlingar Jessica älskar utmaningar Vinnare och förlorare Christian

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer