Hållbarhetsrapport 2012 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbarhetsrapport 2012 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika"

Transkript

1 Hållbarhetsrapport 2012 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika canon-europe.com

2 OM Canon Europa Canon Europa N.V. är ett helägt dotterbolag till Canon Inc. i Japan som ansvarar för försäljning och marknadsföring av Canons produkter, tjänster och lösningar till kunder i Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA). Vi säljer till kunder i 116 länder och har över anställda. Efter Canon Inc.:s förvärv av Océ N.V. har det pågått en integreringsprocess av Canons och Océs försäljningsfunktioner inom EMEA-regionen och under 2012 bidrog Europa med 29,1 % (1 014 miljarder yen) av Canons globala nettoomsättning. Tidigare har Canons produkter som sålts inom EMEA nästan uteslutande varit tillverkade utanför EMEA-regionen. Tack vare våra senaste förvärv och den pågående Océ-integreringen har situationen ändrats. Om Canons Océ-märkta produkter tillverkas inom Europa rapporterar tillverkningsanläggningarna direkt till vårt moderbolag, Canon Inc., och det gör också samtliga globala tillverkningsverksamheter. Hållbarhet hos Canon Vår inställning till hållbarhet bygger på vår långvariga företagsfilosofi Kyosei, som i korthet betyder att leva och arbeta tillsammans för allas bästa. När vi har identifierat våra viktigaste frågeställningar har vi influeras av Canon Inc:s synsätt, vår företagsfilosofi Kyosei, produktens livslängd och behovet hos våra aktörer. Vår hållbarhetsrapport är uppbygg på tre teman Miljö, Samhälle och Affärsverksamhet och vi arbetar för löpande förbättring inom alla miljöaktiviteter, inklusive rapportering. Vi följer därför riktlinjerna i Global Reporting Initiative för den här rapporten och inkluderar för första gången våra miljömål. Vår långvariga miljövårdspartner, Världsnaturfonden (WWF), arbetar tillsammans med oss för att på innovativa sätt ytterligare integrera hållbarhet i vår affärsverksamhet. Du kan läsa mer om hur vi arbetar i den här rapporten, online i tabellen GRI (www.canon-europe.com/about_us/ sustainability/sustainability_reports) eller på vår webbplats (www.canoneurope.com/about_us/sustainability). Ledning Det högsta ledningsorganet i Canon EMEA är Canon Europes operativa kommitté (CEOC), som leds av Rokus van Iperen (ordförande och CEO). CEOC ansvarar för att sätta upp strategier, mål och prestandakriterier samt att styra organisationen. Det gäller även riskhantering, intressekonflikter och verksamhetsprinciper. De flesta anställda, inklusive ledningen, får en resultatbaserad bonus. Meriter och erfarenhet ligger till grund när CEOC-medlemmarna tilldelas sina arbetsroller. Kommittén består av chefer för funktionella enheter och affärsenheter, inklusive den juridiske chefen, chefen för immateriell egendom (IP) och chefen för miljö- och produktsäkerhet (EPS). Inom Canon ansvarar EPS för hållbarhetssamordning, inklusive miljö, samhälle och affärsverksamhet. EPS-avdelningen på EMEA:s huvudkontor rekommenderar årliga strategiska hållbarhetsmål till CEOC, vilka vidarebefordras till respektive NSO och RSO (nationella och regionala försäljningskontor). Den som är ordförande och CEO är ytterst ansvarig för vårt hållbarhetsprogram och han/hon är VD för Canon Inc. Martin Tschupp Canon EOS-1D Mark III Innehåll 2 Om Canon Europa 3 Meddelande från ordförande och CEO, Canon Europe, Mellanöstern och Afrika 4 Miljö 8 Samhälle 12 Affärsverksamhet PowerShot N Produkter, tjänster och lösningar Vi erbjuder bildbehandlingslösningar och tjänster till en mängd olika kunder, från privatpersoner till globala företag och till en rad olika branscher. Dessa innefattar bland annat kameror för amatörer och yrkesfotografer, inklusive objektiv för TV- och filmproduktion, skrivare och multifunktionsenheter för företag och privatpersoner, storformatslösningar, produktionsskrivare och digitala pressar för professionella tryckerier, halvledare, medicinska bildbehandlingslösningar för sjuk- och hälsovård, videokameror och -projektorer, scannrar och faxar. 1 inklusive Océ Tyskland, Italien, Belgien, Nederländerna, Österrike 2 Hållbarhetsrapport 2012 för Canon EMEA

3 Arbeta tillsammans för framgång Utmanande förhållanden fortsätter Canon EMEA:s strategiska vision är Att berika våra kunders liv och företag genom bildbehandlingslösningar och vi har kunder i 116 länder. Trots att resultatet för 2012 påverkades av den svåra ekonomiska situationen på våra europeiska marknader och den väldigt starka japanska yenen, är vi fortfarande den största Rokus van Iperen försäljningsregionen inom Canons globala verksamhet. Vi genererar närmare 30 procent av nettoförsäljningen. Detta tack vare våra hårt arbetande och ytterst professionella medarbetare, och jag är mycket stolt över dem. Vårt mål för 2013 är att bygga en kärnverksamhet som skapar mervärde för våra kunder, maximerar tillväxten på kommande marknader och snabba upp tillväxten inom lösningar och tjänster. Höjdpunkter Trots alla utmaningar fanns det många höjdpunkter under 2012, t.ex. att vi vann nya globala konton och kunde hjälpa kunder att utveckla dokument- och bildstrategier som stöder deras löpande affärsverksamhet. Vi lanserade andra generationens imagerunner ADVANCE-modeller, flera av våra enheter fick pris för enastående energieffektivitet, vår Cinema EOS C300 fick BBC-certifiering för användning av interna och externa tv-produktionsteam för att göra program i HD och vi lanserade en betaversion av Project 1709, vår molnbaserade digitala plattform för bildhantering. För andra året i rad utsågs vi som Leader i Gartner s Managed Print Services 2 Magic Quadrant-rapport 2012 och även som Leader i Gartner s 2012 MFP and Printer 3 Magic Quadrant-rapport. Detta fantastiska erkännande av våra kärnprodukter och tjänster understyrker vårt engagemang för att stödja våra kunder med beprövad teknik och framgångsrika skräddarsydda lösningar. Vi sponsrade UEFA EURO 2012, vilket gjorde oss till värd för över kunder från närmare 30 länder under EM. Vi förlängde vårt samarbete med Word Press Photo Fundation med ytterligare tre år och firar nu vårt 20-årsjubileum som deras sponsor. Vi förlängde även vårt samarbete med WWF med tre år och har samarbetat med dem sedan Som WWF:s Conservation Imaging Partner använder vi den kraft som ligger i bilderna för att dra uppmärksamheten till den nuvarande miljösituationen. Förvärv Vi fortsatte utöka vår affärsverksamhet 2012 med förvärvet av DelftDI för att stärka vårt utbud av medicinska bildbehandlingslösningar och lade ett uppköpsbud på I.R.I.S. Group SA. Vi har redan ett nära samarbete med I.R.I.S. Group och förvärvet går hand i hand med vårt fokus på att erbjuda företagslösningar och professionella tjänster till våra kunder. Integreringsprocess med Océ Vi gjorde stora framsteg med integreringen av Océ i EMEA under Det är ett omfattande program och vi kommer att färdigställa integreringen av Océs europeiska verksamhet i Canon under Vi har även etablerat regionala försäljningshuvudkontor på flera platser sedan januari 2013 och de anställda arbetar nu på fyra platser: Canon Europe Limited, London, Storbritannien, Canon Europa N.V., Amstelveen, Nederländerna och de tidigare Océ-anläggningarna i Venlo, Nederländerna och Poing, Tyskland. Integreringen säkerställer att vi använder styrkan bättre i båda företagen, med branschens bredaste produktportfölj för skrivare och lösningar. Vi kan nu utnyttja korsförsäljningsmöjligheter och förbättra våra möjligheter att möta kundernas behov. Det ökar värdet på vår affärsverksamhet och vi kan utveckla nya marknader och leverera effektivitet och förbättrad prestanda. Det här är en spännande tid för vårt företag. Hållbarhet inom affärsverksamheten Vi fortsätter att ha hållbarhet som en grund för vår affärsverksamhet ökar kundens egen effektivitet och företagstillväxt, uppfyller aktörernas förväntningar och ligger i linje med vår företagsfilosofi Kyosei. Enligt vårt önskemål om transparens har vi valt att använda riktlinjerna i Global Reporting Initiatives (GRI) för första gången. Hela tabellen finns på vår webbplats: Us/sustainability/sustainability_reports. Mot bakgrund av den aktuella ekonomiska prognosen för 2013 kommer vi att fortsätta fokusera på vår kärnverksamhet och våra kärnvärderingar för att skapa hållbar tillväxt både för Canon och våra kunder. Rokus van Iperen Ordförande och CEO, Canon Europe, Mellanöstern och Afrika 2 Magic Quadrant for Managed Print Services Worldwide, Ken Weilerstein och Cecile Drew, 24 oktober Magic Quadrant for MFPs and Printers, Worldwide, Sharon McNee, Federico De Silva, Zalak Shah, 24 oktober Hållbarhetsrapport 2012 för Canon EMEA 3

4 Miljö Effektivitet som målsättning Vi tittar på produktens hela livscykel, från idé till förbrukad produkt, för att kunna ha en ansvarstagande affärsverksamhet. Vi fokuserar på att minimera användandet av nya resurser, minska mängden energi som krävs för att använda våra produkter och återvinna produkter och material när de förbrukats så att de blir till nya produkter och komponenter. Vårt mål är att göra vår egen verksamhet mer miljöanpassad, till exempel för fastigheter och logistik. Vi samarbetar även med våra kunder och leverantörer för att hjälpa dem bli mer miljöanpassade. Vi använder vår kunskap och erfarenhet för att erbjuda lösningar och tjänster som stöder våra kunders effektivitetsoch miljömål. Ungefär en tredjedel av produktens CO 2-utsläpp under hela sin livstid kommer från vår egen verksamhet. Resten kommer från råmaterial och leverantörskedjan samt kunder som använder sina Canon-produkter. Canon Inc. har börjat registrera uppgifter om klimatpåverkan för några produkter under deras livscykel via det japanska programmet för produkters klimatpåverkan (CFP) (JEMAI) (www.cfp-japan.jp/english/list/). Tillverka Canon Inc. sparar in på mängden råmaterial som behövs genom att minska produkternas storlek och volym, genom tekniska förbättringar och genom att återanvända plast från förbrukade produkter som samlats in. Idag används den återvunna plasten i räknare, i imagerunner ADVANCE-serien och i bläckstråleskrivare. Förhindra global uppvärmning Tillverka Effektiv användning av resurser Dessutom samarbetar Canon Inc. med leverantörer för att hjälpa dem minska sin egen resursanvändning och driver igenom minskade utsläpp av CO 2 genom förbättrad logistik. De globala logistikrelaterade CO 2-utsläppen minskade under 2011 med ton jämfört med 2010, vilket är ungefär 28 procent. I linje med åtagandet att minska vår miljöpåverkan har Canon EMEA skrivit under ett frivilligt EU-avtal för bildbranschen om ekodesign under Det innehåller ambitiösa mål för de 16 företag som undertecknat avtalet om att förbättra skrivarenheternas energieffektivitet, informera kunderna om energianvändning och uppmuntra till dubbelsidig utskrift. I januari 2013 godkände Europakommissionen det frivilliga avtalet som likvärdigt med en bindande förordning. Under 2013 kommer Canon och andra tillverkare att utarbeta ett antal nya åtaganden i enlighet med den senaste versionen av EnergyStar. Smile! Det handlar om målinriktade media När annonsering och marknadsföring går från traditionell e-post till personliga målinriktade internetkampanjer utsätts professionella tryckerier för påtryckningar. Canons medieoberoende metod hjälper dem dock att hitta nya affärsmöjligheter som även ger miljöfördelar och sociala fördelar. Med programvaran DirectSmile kan professionella tryckerier skapa personliga interaktiva kampanjer, där en mängd olika media används beroende på kundens preferenser, något som ger mätbara affärsfördelar. Optimerad utskrift och distribution ger miljöfördelar, kunderna får målinriktade utskick och marknadsförarna uppnår en ansenligt högre svarsfrekvens än enbart genom trycksaker. Återanvända Minska miljöpåverkan Elliminera farliga ämnen Använda Använda Det räcker inte att tillverka produkter med miljöanpassade egenskaper. Vi försöker även säkerställa att våra kunder använder dem effektivt, så att fördelar som energi- och pappersbesparingar realiseras. Vi skräddarsyr produkter och lösningar efter kundernas behov så att de kan förbättra sin affärsverksamhet eller personliga effektivitet och livsstil, minska miljöpåverkan och spara pengar. 4 Hållbarhetsrapport 2012 för Canon EMEA

5 Minska miljöpåverkan över hela linjen Stefan Kiesel Canon PowerShot SX220 HS Vårt mål är att tillverka produkter och lösningar på ett sätt som är effektivt, intuitivt och smidigt. Vi har till exempel lanserat tre PIXMAskrivare med automatisk avstängning under Om skrivaren är inaktiv under en viss tid stängs den av automatiskt. Den automatiska avstängningen sätter även automatiskt igång skrivaren igen direkt när ett utskriftsjobb skickas. Även programvara och lösningar hjälper kunderna att spara papper. Vi följer en policy för ansvarsfullt pappersinköp t.ex. att kunna erbjuda alternativ med 100 % återvunnet papper och vi arbetar för att nå FSC - och PEFC -certifiering. Certifierade och återvunna papperstyper stod för 73 procent av den kombinerade pappersförsäljningen för Océ och Canon under Utmärkelser för energieffektivitet Två i-sensys-modeller, tre imagerunner ADVANCE-modeller och hela imagerunner ADVANCE-serien har fått 2012 års utmärkelse Outstanding Achievement för energieffektivet från Buyers Laboratory LLC (BLI). Faktum är att våra enheter fick så bra resultat på testerna att A3-modellerna av våra multifunktionella skrivare fick ta emot BLI:s första Line of the Year -utmärkelse för energieffektivitet. Åtta Canon-modeller hade en energiförbrukning som var mellan 37 och 62 procent lägre än motsvarande konkurrentmodellers medelvärden. På nationell nivå angav den portugisiska organisationen Quercus 94 varumärkta kontorsprodukter i sitt topp tio-initiativ för energieffektiva produkter. Av dessa var 49 procent (46 st.) Canon-modeller. Återanvända Livslängden för Canons kontorsprodukter kan förlängas när de renoveras av nationella försäljningsorganisationer eller återanvänds centralt på vår anläggning i Tyskland. Efter behandling säljs de igen. Återanvändning är en mycket mer intensiv process än renovering och återskapar produkten som ny. Produkten återvinns till 93 % räknat i vikt, och sparar på nya resurser. Under 2012 var efterfrågan störst på återanvända svartvita enheter, med Tyskland och Mellanöstern som de största marknaderna. På Océ har program för återanvändning, återanvändning av tillgångar och återvinning av hela maskiner varit praxis sedan 1990-talet. Océs Prémia Class erbjuder ett brett utbud av återanvända produkter, inklusive produktionsskrivare och storformatskrivare. Som svar på kunders frågor och efterfrågan på uppgifter bjöd Canon och Océ Nederländerna in 30 professionella tryckerier till en workshop på Océ-Technologies B.V. i Venlo för att visa vilka steg vi vidtagit för att minska ljud och utsläpp samt öka utskiftssäkerheten. Det ingick även en guidad tur på återvinningsanläggningen, där besökarna fick se hur återanvändning och hållbarhet är en del av verksamhetsmodellen. Under 2012 utökades vårt återvinningsprogram för servicekassetter till att omfatta ytterligare fyra länder i EMEA (18 totalt). Nu har vi också ett återvinningsprogram för bläckpatroner i 15 länder, gemensamt för hela Europa. Hållbarhetsrapport 2012 för Canon EMEA 5

6 6 Hållbarhetsrapport 2012 för Canon EMEA

7 Drift Mål Vi tar aktiva steg för att minska miljöpåverkan från att använda förnybar energi och minska energiförbrukningen på våra kontor till att minska mängden avfall från våra lager och reducera vår bilparks CO 2-utsläpp. Siffrorna för 2012 är inte tillgängliga när rapporten skrivs, men här är några höjdpunkter från : vi minskade vår miljöpåverkan i EMEA under 2011 med 3,2 procent jämfört med 2009, vilket motsvarar ton CO 5 2. vi återanvände 60 procent av avfallet inom hela EMEA under 2011 Canon-ägda lager återanvänder nu 86 procent av lageravfallet. Vi arbetar för att minska kostnaderna ytterligare för de lager som inte ägs av Canon. Tillsammans med våra tredjeparters logistikoperatörer försöker vi förbättra återvinningen i deras lager inom EMEA. Lager som inte ägs av Canon återanvänder just nu procent under 2011 var 73 procent av det papper vi sålde återvunnet, hade återvunnet innehåll eller var hållbarhetscertifierat. 15 procent var FSC-certifierat (Forest Stewardship Council ) och 18 procent PEFCcertifierat (Programme for the Endorsement of Forest Certification) vi förbättrade distributionskedjans koldioxideffektivitet inom EMEA under 2011 till 1,5 ton CO 2/milj. försäljning. Under 2012 blev den ännu bättre med 1,44 ton CO 2/milj. försäljning. Detta omfattar utsläpp från distribution från centrallager till våra kunder. Med den pågående integreringen av Canon och Océ i EMEA kommer vi att konsolidera gemensamma siffror mot en grundläggande resultatnivå för Som en del av den här processen har vi satt upp mål för EMEA, vilka anges nedan. Dock kan nationella kontor sikta på att överskriva dessa där det är möjligt. Område Syfte Mål* (se nedan) Miljöpåverkan för Canon EMEA Resurseffektivitet Hållbar produktförsäljning Koldioxideffektivitet vid transport Minska med 1,5 procent per år jämfört med omsättning (jämfört med 2010) Öka avfallsåtervinning på alla EMEA-kontor Öka avfallsåtervinning på alla Canonlager inklusive utlokaliserade lager Öka försäljning av certifierade och återvunna papperstyper Minska jämfört med 2012 års nettoomsättning 15 procent år procent år procent år procent av pappersomsättningen år procent 2013 Kundengagemang Genom vår årliga europeiska kundlojalitetsundersökning ser vi att våra kunder värdesätter vårt kontinuerliga engagemang för att minska miljöpåverkan. I 2012 års undersökning var 83 procent av de kunder som kände till vårt arbete nöjda med det, och 58 procent av dem berättade att vårt arbete påverkade deras beslut vid inköp. Dessutom visar feedback från kundnöjdhet att 80 procent av kunderna är nöjda med den medvetenhet- och kunskapsnivå om miljöfrågor som våra servicetekniker har. ISO Under 2012 blev Canon Europe, Canon Europa och 20 andra Canon EMEA-anläggningar godkända, vilket gör att de fortsätter att vara certifierade enligt den internationella ISO standarden för miljöledningssystem, efter att inte ha uppvisat några avvikelser. Ett rullande program för granskning av runt 200 anläggningar inom EMEA hjälper Canon att bibehålla vår globala certifiering. Det är en garanti för våra kunder att vi lever upp till våra egna strikta miljöstandarder. I framtiden, allt eftersom Océ integreras, kommer relevanta anläggningar att ingå i Canons globala certifikat. Effekter av Océ-integreringen Vi arbetar för att integrera Canons och Océs kontor och verksamheter i relevanta länder. Antingen flyttar Canon in i Océs kontor eller vice versa, beroende på hyreskontrakt, plats och byggnad. Hittills är våra gemensamma besparingar för 2011 och m 2, vilket innebär en besparing på 900 ton CO 2. Programmet kommer att fortsätta under Andra initiativ Vi har vidtagit en mängd andra åtgärder för att minska våra kontors och verksamheters miljöpåverkan, och de finns nu inbyggda i det sätt som vi arbetar på i EMEA. Några exempel från 2012: Canon Österrike: deltar tillsammans med företag från nio andra branscher i ett statligt klimatskyddsinitiativ klima:aktiv pakt Canon representerar tryckeribranschen och man har kommit överens om följande mål för 2020 (jämfört med 2005 års siffror): minska av CO 2-utsläppen med 16 procent, öka energieffektiviteten med 20 procent och använda 34 procent förnybar energi. Canon Norge: efter en tidigare prövoperiod med elbil inköptes två elskåpbilar till serviceteknikerna. Canon Europe: återanvände utställningsmaterial från den europeiska EXPO-utställningen 2010 i montrarna på drupa, Photokina, InfoSecurity och andra mindre mässor. Materialet från drupa kommer att återanvändas under ytterligare utställningar som planeras under 2013 och Canon Ryssland: 50 procent av allt kontorsmaterial som inköptes innehöll återvunnet material. Canon Danmark: utmanade de anställda att minska mängden energi som användes på kontoret med 5 procent under två månader. Initiativet ledde till en energiminskning på 6 procent och en besparing på 11 ton CO 2 vilket motsvarar en dansk persons CO 2-utsläpp under ett år och inspirerade de anställda att ge nya förslag på framtida besparingar. *Mätt mot den gemensamma grundläggande resultatnivån för 2010 för både Canon och Océ. 4 Uppgifterna avser Canon-data före integreringen. Där det är tillämpligt har uppgifterna jämförts med tidigare data för Canon. 5 Detta omfattar utsläpp från energianvändning, tjänsteresor, EMEA-distribution och resursanvändning av till exempel kylvätska i äldre Canon-system med hjälp av DEFRA-omvandlingsfaktorer. Hållbarhetsrapport 2012 för Canon EMEA 7

8 Sämhalle Engagera och inspirera När vi träffar och interagerar med anställda, kunder, organisationer och andra aktörer, både lokalt och internationellt, hjälper det oss att agera ansvarsfullt och ger tillit till vårt varumärke. Vi har framröstats till Reader s Digests mest pålitliga kameramärke under 12 år i rad och har vunnit Which? Awards 2012 Best Photography Brand för andra året i rad. På arbetsplatsen Canon har som mål att vara den arbetsgivare man helst väljer inom vår sektor och vi vill locka till oss samt behålla duktiga medarbetare. Den pågående integreringen med Océ har varit ett viktigt område att fokusera på under 2012 i respektive land, tillsammans med en process för att integrera våra regionala EMEAförsäljningshuvudkontor som etablerades den 1 januari I slutet av 2012 hade Canon- och Océ-kontoren i Österrike och Nederländerna slagits ihop, och integreringen pågick eller hade planerats för de återstående länderna. Processen ska vara slutförd i slutet av När vi funderade över om ett Canon- eller Océ-kontor skulle behållas för framtida verksamhet i ett specifikt land tog vi inte bara hänsyn till affärsmålen, utan även till plats, infrastruktur, kollektivtrafik, de anställdas resor till jobbet, kontorsanläggningarna och miljöpåverkan. Kommunikation och integrering Under den här integreringsprocessen har kommunikation varit av största vikt för att hålla de anställda informerade, delaktiga och motiverade. Även om integreringen är ett mycket positivt steg för vår affärsverksamhet, har det även stor samhällelig påverkan och leder till vissa utmaningar för de anställda i form av organisatoriska förändringar. Vi har stöttat de anställda som har roller som påverkats av integreringsprocessen. Ordförande och CEO Rokus van Iperen har ansvarat för ett centralt kommunikationsprogram för anställda både fysiskt och via internet, medan lokala landschefer (Canon och Océ) har övervakat regelbundna uppdateringar under integreringsprocessen och även efteråt. En undersökning om integreringen har utförts i Österrike, Nederländerna, Schweiz, Canon Europe och Canon Europa de första platserna som påverkats av processen för att övervaka processen och säkerställa fortsatt förbättring. Genom undersökningen fick de anställda möjlighet att dela med sig av sina åsikter om hur väl integreringen av Canon och Océ hade fungerat, och deras svar används i pågående och framtida integreringsaktiviteter i dessa och andra länder. Frågorna tog bland Ser till att rösterna räknas I maj 2012 hjälpte Canon de skotska lokala myndigheterna att genomföra en rösträkning av 1,6 miljoner valsedlar på en dag. Skottland använder ett system med överföring av enkelröster och det kan ta flera dagar att räkna rösterna manuellt. Som partner till Logica och Opt2votes ecounting -system (elektronisk rösträkningsteknik), scannade 269 stycken Canon imageformula DR-7550C-scannrar motsvarande 480 km röstsedlar på 31 platser. Nyckeln till processen var maskinvaru- och programvarulösningens pålitlighet. Liz Ure, Technical Assurance and Contract Manager i den skotska regeringen, säger: Tack vare ecounting-systemet kunde vi genomföra rösträkningen på en dag. ecounting ger även större öppenhet och information vid räkningen, samtidigt som det ger mer meningsfull information till politiska partier och allmänheten efter röstningen, vilket ökar hela valprocessens öppenhet. 8 Hållbarhetsrapport 2012 för Canon EMEA

9 Uppfylla aktörers och organisationers förväntningar Jayan Kalarikal Canon EOS 7D annat upp förändringshastigheten, kommunikation med anställda, leverantörer och kunder och medarbetarengagemang. Integreringsprocessen är komplex och involverar hela organisationen, vilket kan ge upphov till osäkerhet och en känsla av att allt sker långsamt. När anställda svarade att mer eller personlig information om integreringen krävdes, försåg man dem med det där det var möjligt. Vi delade erfarenheter med andra länder som var i olika stadier av processen och fler undersökningar kommer att ske under integreringsprocessen. Utbildning och utveckling Förutom regelbundna lönesamtal tittar vi även på de anställdas utbildning för att hjälpa dem utföra och utveckla sina roller hos Canon. Under 2012 deltog runt 60 procent av de anställda i utbildningsprogram som var specifika för deras roll, vilket förenklades tack vare lanseringen av Canon Academys nya utbildningsportal på nätet. Den finns tillgänglig för alla Canon EMEAanställda samt uppskattningsvis externa partner. Redan nu finns många nya e-kurser tillgängliga, bland annat om produkter, överensstämmelse samt kompetenser som tidshantering och projektledning. Under 2013 kommer portalen också att utvidgas till utbildning i klassrum. De anställda kommer att kunna ta del av utbildning och få en översikt över sin utbildningshistorik på ett enklare sätt. Många strategiska företagsinitiativ understöddes av Academy under 2012, inklusive utbildning i nya verktyg och processer som hjälper till att effektivisera vår affärsverksamhet, utbildning om lanseringen av imagerunner ADVANCE Generation 2 -modeller och program om våra företags-/kundprodukter och tillväxtmarknaders affärsenheter. Academy har nu en katalog med runt 170 klassrum och 500 e-kurser och under 2013 kommer relevant Océproduktutbildning och andra kurser att läggas till. Priser En antal av våra NSO:er har i år fått uppskattning utifrån, inklusive: Canon Mellanöstern (CME) fick Dubai Chamber CSR Label för sitt arbete att bli en ledande affärsverksamhet inom socialt ansvarstagande (CSR) och hållbarhet. CME fick även ett andrapris i kategorin mellanstort företag i Arabia CSR Awards 2012 Océ Nederländerna, Canon Spanien och Canon Frankrike blev alla certifierade som en av de bästa arbetsgivarna i sitt land under Canon Finland omnämndes för första gången som Fantastisk arbetsplats. Océ Frankrike omnämndes som Bästa arbetsplats i Frankrike med färre än 500 anställda. Canon Tyskland vann ett miljökontorpris i kategorin stora företag (>500 anställda). Företaget är koldioxidneutralt och köper 100 procent förnybar energi. Hållbarhetsrapport 2012 för Canon EMEA 9

10 I samhället Vi stöder och engagerar oss aktivt i de samhällen där vi verkar genom ideella donationer, produktdonationer eller utlåning av produkter, sakrelaterade stödprogram, sponsring, utbildningsinitiativ, förmåner, volontärverksamhet och företagsinitiativ. Vi introducerar volontärriktlinjer för chefer och anställda i hela regionen för att uppmuntra deltagande på ett korrekt och företagsinriktat sätt. Regionalt Vi genomförde ett antal samhällsinriktade projekt för att stödja vår sponsring av UEFA EURO Däribland Canon Sveriges kampanj med en kamera i PowerShot A-serien för att förse utsatta barn i Ukraina med leksaker, bland annat fotbollar, genom SOS Barnbyar. Andra regionala program är till exempel WWF, Röda Korset och vår Canonstiftelse, som fortsätter stödja kulturell och vetenskaplig förståelse mellan Europa och Japan. WWF: Vi förlängde vårt långvariga samarbete med WWF som deras Conservation Imaging Partner till slutet av Vi fortsätter att stödja ett globalt fotonätverk och att använda bildernas kraft för att öka medvetenheten om forsknings- och naturskyddsprojekt i Arktis. Under 2012 stödde vi flera forskningsexpeditioner till det sista isområdet, som antas vara det sista stället där det fortfarande finns sommar-is. En av våra fotoambassadörer, Thorsten Milse, deltog och hjälpte till att dokumentera området och öka medvetenheten. Andra projekt planeras för 2013 och 2014, vid sidan av andra samarbetsaktiviteter med WWF. Vi uppmuntrar våra nationella försäljningskontor (NSO:er) att stödja lokala WWF-projekt. Till exempel deltog fler än tio nationella kontor från Finland till Italien i Earth Hour. En komplett lösning Under många år har Canons detektorer med platta skärmar valts för sin höga kvalitet och sitt goda rykte. Genom DelftDI, numera ett Canonföretag, erbjuder vi ett brett utbud av kompletta digitala röntgensystem (DR) tillsammans med en unik portfölj med IT-lösningar för hälso- och sjukvården. Dessa DR-system erbjuder fördelar som automatisk placering av utrustning för ökad bekvämlighet för patienten och ännu enklare användning för operatören. Vår CXDI- 50RF-detektor, som är integrerad i Adoralösningar, erbjuder både statiska bilder och fluoroskopibilder (RF). Tillgång till två system i ett maximerar vårdföretagets investering samtidigt som patienten erbjuds bättre diagnostiktjänster. Vi räknar med att ingå i ännu mer specialiserade lösningar genom vårt nya företag. Röda Korset: Vi fortsätter att stödja 16 Röda Korset-samfund i Europa. Från Danmark till Spanien har vi grundat ungdomsprojekt som till exempel första hjälpen-, vårdar- och volontärutbildning samt semester och lov för sjuka, utsatta och funktionshindrade ungdomar. På lokal nivå har de anställda anmält sig som blodgivare och spelat välgörenhetsgolf med kunder. Canon Sverige sponsrade en fotoutställning som uppmärksammade Röda Korsets försök att föra samman familjer som skiljts åt på grund av konflikter och katastrofer, medan Canon Österrike stödde en global ungdomskonferens. De nationella försäljningskontoren donerade även kameror till ideella evenemang och genomförde produktlanseringar som kopplades till donationer. Lokalt Alla våra nationella och regionala försäljningskontor och EMEAhuvudkontor har samhällsprojekt som syftar till att stödja större ekonomisk tillväxt och utveckling. Beroende på det aktuella landets storlek måste de nationella kontoren utföra sex eller tre aktiviteter årligen. Vissa av dem rapporteras in två gånger om året till Canon Inc. Nedan ges ett litet urval av alla de olika projekt och aktiviteter som genomfördes Hälsa och välbefinnande: Anställda i Danmark, Schweiz och Polen deltog i ett evenemang om löpning samt att cykla till jobbet. Océ Spanien tryckte ut material till två terränglöpningstävlingar. Som tack fick några av de anställda starta gratis. Canon Spanien sponsrade en fotoutställning om det dagliga livet för sex patienter med myelodysplasi. Canon Mellanöstern sponsrade ett fotoprojekt i Kenya som hade som mål att öka medvetenheten om barncancer, Keeping the Smile. Missgynnade personer: Anställda i både Nederländerna och Belgien donerade leksaker till lokala ideella organisationer så att utsatta barn fick en julklapp. Insamlingen gav nästan 600 leksaker totalt, Finland samlade in över för Red Nose Day, Ryssland donerade kläder och gåvor till ett lokalt barnhem, Förenade Arabemiraten samarbetade med Dubai Autism Center för att öka medvetenheten om autism och genomförde en fototävling för barn på centret, Österrike erbjöd en workshop i video och bild på teckenspråk på en tv-kanal för döva, Frankrike stöttade ett evenemang till förmån för personer som drabbats av tsunamin i Japan, Belgien samarbetade med en flamländsk fotograf på en fotoworkshop för utsatta unga mexikaner för att ge dem en mer positiv bild av livet. Océ Storbritanniens anställda hade en företagsvolontärdag på ett lokalt sjukhus för funktionshindrade barn, där man hjälpte till att anlägga trädgården (vilket ledde till att många fortsatte volontärarbeta på sin fritid), Canon Europe-anställda stöttade ett evenemang till förmån för hemlösa genom bokförsäljningsdonationer och volontäraktiviteter inklusive intervjutips och -övningar. Utbildning: Canon Storbritannien samarbetade med den skotska kommunen East Lothian för att erbjuda praktik på Canon och kommuntjänsterum för två lovande elever, Norge stöttade återigen projekt på Hallagerbakkens skola, Eurasien hade en fotoworkshop för elever runt Svarta havet, Mellanöstern hjälpte till att främja karriärer inom filmskapande genom att donera videokameror till filmklubbar på högstadieskolor i Kenya. 10 Hållbarhetsrapport 2012 för Canon EMEA

11 Greenland Thorsten Milse, Canon Ambassador Canon Research France stöder Canon Chair på Centre for Responsible Business, ESC Rennes School of Business. Fokus ligger på forskning om hållbarhet och hur det relaterar till statliga modeller för stora eller globala organisationer och analyserar samverkan mellan förutseende, globalisering, styrning och det gemensamma bästa. Det här är bara några exempel mer generellt leder informella kopplingar till skolor och universitet både till arbetserfarenhet och praktikmöjligheter inom hela regionen. Canon Mellanöstern genomförde fototävlingen My Earth My Lens, där man bad deltagarna skicka in bilder som symboliserade vad miljön betyder för dem. Mer än 300 tävlingsbidrag kom in och Canonkameror delades ut till de tre bästa bilderna. Anställda från 12 länder inom EMEA svarade på en inbjudan om att skicka in bilder på miljö, samhälle och affärsverksamhet för användning i den här rapporten runt 200 bilder skickades in. Natur: Norska anställda hjälpte till att städa ett lokalt vattendrag, portugisiska och nederländska anställda samlade in mer än 500 kg skräp när de städade stränderna, brittiska och österrikiska anställda städade överväxta lokala områden och tog bort främmande växter, spanska anställda fortsatte att ta hand om Valencia Resposible Forest som de stöder, Tjeckien fortsatte stödja nationalparken Böhmiska Schweiz och tryckte även almanackor som såldes till förmån för Jizerské-bergen, Schweiz hade en produktkampanj där 5 CHF från varje försäljning donerades i kundens namn till Ugandas återplanteringsprojekt Kikonda Forest Reserve, Finland stödde scouternas naturfototävling, Portugal fortsatte stödja en fristad för den iberiska vargen. Océ-kontor i Frankrike, Spanien, Italien, Portugal, Nederländerna och Storbritannien har alla organiserat aktiviteter för att främja de anställdas medvetenhet under Hållbarhetsveckan, bland annat genom tävlingar, användning av lokalt odlade eller ekologiska frukter och grönsaker, och insamling av pengar samt volontärarbete. Canon Eurasien nådde sitt återplanteringsmål på träd årligen tidigare än planerat. Man planerar träd på statligt ägd mark i Istanbul för varje höghastighetdokumentscanner som säljs, Canon Research Center (CRF) har samarbetat med en fågelorganisation för att öka den biologiska mångfalden på dess mark ( m 2 ), där man satt upp fågelholkar och skydd samt planterat en skyddad fruktträdgård med 20 sorters lokala fruktträd, ett för varje CRF-avdelning. My Earth My Lens Hållbarhetsrapport 2012 för Canon EMEA 11

12 Affärsverksamhet Främja en bredare ekonomisk tillväxt Vår företagsfilosofi Kyosei (leva och arbeta tillsammans för allas bästa) hjälper oss att forma våra visioner och värderingar, hur vi gör affärer och hur vi interagerar med aktörer. Vi tar ansvar för våra aktiviteters påverkan, respekterar våra kunder, de samhällen och länder där vi verkar och vår natur. Under 2012 rankades vi bland topp 30 av både Interbrands Best Global Brands och Interbrands Best Global Green Brands. En ansvarsfull verksamhet innebär att vi respekterar lagar och förordningar i alla länder där vi verkar och uppfyller aktörernas förväntningar. Det innebär även att berika liv och stödja våra kunder till exempel främjar vi våra kunders företagstillväxt och ekonomiska tillväxt genom att erbjuda bättre företagseffektivitet med innovativa lösningar. Eftersom vi säljer produkter i 116 länder inom EMEA kan åtgärderna vi vidtar för att uppfylla dessa krav och förväntningar variera beroende på land och även beroende på intressentgrupp. Det kan handla om att skapa säkra produkter och lösningar för kunder till att utvärdera våra leverantörers produkter och deras leverantörskedjor. Vår samspel med aktörer och det sätt som vi gör affärer på hjälper till att främja en bredare ekonomisk tillväxt: genom att hjälpa kunderna att förbättra sin egen effektivitet, genom att främja våra leverantörers företagsutveckling, genom att säkerställa att våra anställda har riktlinjer för att utföra sitt arbete ansvarsfullt, genom att interagera med samhällsgrupper och genom samarbete. Skydda vårt varumärke Vårt varumärkes goda rykte är mycket viktigt för oss och representerar den tillit som våra kunder känner. Vi vidtar åtgärder för att skydda varumärket så att det inte äventyras. Bland annat registrerar vi patent, tar bort förfalskade produkter och säkerställer att vårt varumärkes budskap är öppet och ärligt. Under 2012 förbättrade vi vår godkännandeprocess ytterligare för uttalanden eller anspråk i företags-, produkt-, annons- och marknadsföringsmaterial. Vi skapade även en kontrollista med miljökrav för att hjälpa de anställda förstå vad ett korrekt krav består av och hur det beskrivs korrekt. Patent Tekniska innovationer är livsnerven i alla tekniska företag och patent är avgörande för att skydda dessa innovationer. Inom EMEA registreras patent främst för produkter, tjänster och programvara som utvecklats av vårt moderföretag Canon Inc. När vårt företag utvidgas genom förvärv och på nya marknader finns det dock ett ökande behov av att skydda uppfinningar och framsteg med ursprung inom EMEA. För att möta dessa utmaningar har vi tagit fram ett antal steg som vi kan vidta centralt och inom hela affärsverksamheten: vi har tagit fram patentriktlinjer och arbetar med relevanta företagsområden för att öka medvetenheten om patent, så att affärsenheterna själva kan identifiera de risker och möjligheter som förknippas med patent. vi hjälper till att etablera patentregistreringssystem och utbildar förvärvade företag och befintliga affärsenheter som börjar utveckla nya produkter och tjänster. vi söker aktivt nya sätt att göra våra procedurer ännu mer effektiva. Hittills har det lett till att ett Canonföretag inom medicin har en mer konsekvent metod och arkiverar fler patent, i Tyskland har vi ändrat hur vi betalar förnyelseavgifter på våra patent, vilket har lett till stora besparingar. De centrala patentteamens omfattning och arbetsbelastning i Canon Europe har ökat markant, eftersom deras mål är att bli en del av EMEA:s regionala huvudkontor för immateriell egendom (IP). Det regionala huvudkontoret för IP erbjuder inte bara utbildning för företag som arbetar med produkt- och tjänsteutveckling samt forskning och utveckling, utan även för lokala IP-team som stöder företaget. De kommer att axla en större roll inom strategisk planering för EMEA och utveckla kompetens inom licens- och rättstvistverksamhet. De kommer även att erbjuda stöd för lokala IP-anställda i krävande eller komplexa situationer. Ett sådant tillfälle inträffade nyligen när Canon Research France (CRF) gjorde en intensiv arbetsinsats för att utveckla en ny internationell standard för högeffektiv videokodning (HEVC), nästa generations videokomprimering. Skydd mot förfalskning För att skydda vårt varumärke och goda rykte och inte minst våra kunder, samarbetar vi med brottsbekämpande myndigheter och tullmyndigheter inom hela EMEA för att identifiera och ta bort förfalskade varor från försäljning och förhindra att sådana importeras. Under 2012 hjälpte vi polisen att genomföra 68 räder, tog emot 160 tullunderrättelser och beslagtog förfalskade objekt. Vi identifierade även ett antal webbplatser som sålde förfalskade Canonprodukter på nätet, och vidtog åtgärder mot dem. 12 Hållbarhetsrapport 2012 för Canon EMEA

13 Respekterar lagar och etiska regler Lluis Sole Canon EOS 450D Vi försåg polis, myndigheter för handelsstandarder och tull inom EMEA med stöd, vägledning och utbildning, och hjälpte Världstullorganisationen genom att testa deras nya internationella programvara för skydd mot förfalskning på nätet. Målet är att ge dem bättre verktyg för att identifiera förfalskningar och öka deras möjligheter att agera. Där det är möjligt registrerar vi Canons varumärken hos respektive lands särskilda tullmyndighet så att de kan omhänderta objekt som de misstänker är förfalskade och under 2012 lade vi till Irland och Ukraina. Vi var särskilt aktiva i Ryssland, där vi samarbetade med andra märken i relevanta näringsorganisationer för att utveckla effektiva strategier som motverkar förfalskningsverksamhet. Upprätthålla juridiska regelverk Vi finns inom ett stort område och måste därför följa ett stort antal lagar, direktiv och bestämmelser som EU och statliga myndigheter infört. Detta innebär noggranna åtgärder för att säkerställa att våra produkter fortsätter följa reglerna. Vi arbetar även genom branschorganisationer på EU-nivå och nationell nivå för att säkerställa att vår röst hörs i branschfrågor, bland annat genom DIGITAL EUROPE, EURIMAG och EuroVAprint. Bestämmelser och rutiner som påverkar oss är allt från ändringar av EU:s lagstiftning till exempel RoHS-direktivet (begränsning av användningen av vissa farliga ämnen) och Reach-förordningen till nya nationella lagar. Till exempel kräver nya lagar i Saudiarabien, Kuwait, Förenade Arabemiraten och Kenya att leverantörer endast förser elektrisk utrustning med 3-stiftskontakter. Vi har även påverkats av ändringar av EnergyStar -specifikationer för bildhanteringsutrustning och har genomfört förberedelser för en bestämmelse som träder i kraft mars Vi samarbetar med Canon Inc. när det gäller ändringar i bestämmelser inom EMEA och hur de påverkar Canons och numera även Océs, produkter. Om det är möjligt överträffar vi de lagliga kraven. Till exempel överträffar imagerunner ADVANCE Generation 2-modellerna, som lanserades 2012, RoHS-kraven genom att använda halogenfria tryckta kretskort, blyfria komponenter och en pekpanel utan kvicksilver. Juridiska regelverk vid export För att understryka vår strävan att följa tillämpliga exportregler granskade vi våra nationella och regionala försäljningskontor. Baserat på den feedback vi fick erbjöd vi de anställda som arbetade med export att gå en klassrums- eller internetbaserad utbildning om upprätthållande av juridiska regelverk vid export, som leddes av en person från Canon Inc:s avdelning för handel och juridik. Hållbarhetsrapport 2012 för Canon EMEA 13

14 14 Hållbarhetsrapport 2012 för Canon EMEA

15 Mer flexibelt arbete Canons kunder vill inte bara ha ökad energieffektivitet, de vill också att vi ska hjälpa dem så att deras företag fungerar mer flexibelt. Kombinationen av ekonomisk press och övergången till digitalisering innebär att företag måste vara smidigare när de hanterar sin verksamhet och uppfyller de egna kundernas behov. Under 2012 genomförde vi en undersökning av slutanvändare och beslutsfattare i 18 europeiska länder för att ta reda på deras åsikter om den senaste tekniken och tendenserna på deras arbetsplats. Vi kommer att använda resultatet för att skräddarsy våra produkter och lösningar så att vi garanterat uppfyller våra kunders behov även i framtiden. 37 procent scannar varje dag 79 procent gör fortfarande utskrifter varje dag 43 procent ser en fördel med mobil utskrift 85 procent tror att de kommer att använda skrivaren lika mycket eller mer i framtiden 72 procent vidtar åtgärder för att minska mängden papper på kontoret Fler än hälften scannar oftare än för tre år sedan och sparar uppgifterna digitalt 63 procent vill ha bättre dokumentsäkerhet 46 procent vill kunna sända scannade dokument till moln-applikationer Leverantörer Miljöanpassade inköp: Vi uppdaterade vår leverantörsenkät enligt de ändringar vi gjort i listan över förbjudna och kontrollerade kemikalier i produkter. Vi bad befintliga leverantörer av produktrelaterade artiklar och förpackningsartiklar att uppdatera sina tidigare svar eller fylla i en ny enkät. Nya leverantörer måste fylla i hela enkäten för att visa att de efterlever alla regler i våra standarder för miljöanpassade inköp. Uppförandekod för leverantörer: Canon Europes uppförandekod för leverantörer kräver att alla våra leverantörer bedriver sin verksamhet i enlighet med internationella standarder för arbete, mänskliga rättigheter och miljö. Juridiska regelverk internt Vår bedömningsgrupp för upprätthållande av juridiska regelverk ser till att våra policyer och procedurer hjälper oss bedriva en korrekt och ansvarsfull affärsverksamhet. De hjälper oss även att förstå och planlägga inför nya regleringar. Canon Europe kunde återigen rapportera att vi inte hade några rapporterade brister i intern efterlevnad av standarder vid slutet av Vi hade inte heller några negativa svar rapporterade från den globala Canon-enkäten om regelefterlevnad på 92 frågor som fylldes i av alla utom de minsta enheterna inom koncernen. Vi rapporterar regelbundet vårt resultat till Canon Inc. Ekonomi rapporteras till exempel varje månad, medan miljömål rapporteras vartannat år. Alla anställda har genomfört en obligatorisk utbildning om konkurrenslagstiftning, korruption och bestickning samt miljömedvetenhet. Vi uppskattar att runt 76 procent genomförde de obligatoriska kurserna. Den nya e-portalen hjälper oss att kontrollera detta mer korrekt och ha individuell uppföljning om sådana kurser inte genomförs. Vårt introduktionspaket för anställda ses över för att kunna erbjuda ett mer omfattande program för de nyanställda och göra det enklare för deras chef att förse dem med detta. Dialog med aktörer Vi engagerar och interagerar med ett stort antal aktörer, från dem som använder våra lösningar och tjänster till dem som hjälper oss utveckla och leverera dem. Vårt moderbolag, Canon Inc. har stort inflytande när vi bestämmer vilka aktörer som är nyckelaktörer. Moderbolaget har identifierat de som är viktigast för Canonkoncernen. Mer information finns på vår webbplats: Kunder Leverantörer Lokala samhällen aktörer Canon Inc. Ideella organisationer Anställda Statliga och kommunala myndigheter Aktieägare och investerare Andra företag Universitet och forskningsinstitut Mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden Som en del av att leva och arbeta tillsammans för allas bästa ingår att vi ska upprätthålla mänskliga rättigheter för dem vi kommer i kontakt med och påverkar, oavsett om de är anställda, samhällen eller ingår i vår leverantörskedja. Under 2012 rapporterades inga klagomål med hänvisning till mänskliga rättigheter. Hållbarhetsrapport 2012 för Canon EMEA 15

16 Canon EMEA säljer till kunder i 116 länder Global nettoomsättning per region 2012 Anställda Amerika 27% Japan 20,7% Europa 29,1% Asien och Oceanien 23,2% Vårt regionhuvudkontor fördelas på fyra platser, i Storbritannien, Nederländerna (2 st.) och i Tyskland. Om rapporten Det här är Canon EMEA:s fjärde årliga hållbarhetsrapport och omfattar kalenderåret Den hänför till Canon Europa N.V. och vårt företagsområde som täcker Europa, Mellanöstern och Afrika och försäljning i 116 länder och effekten från nya förvärv, bland annat den pågående integreringen av Océ i EMEA. Vi uppskattar att integreringsprocessen ska vara avslutad i slutet av 2013 och rapporterar information för båda företagen för 2012 där sådan information finns tillgänglig. Tidigare hållbarhetsrapporter för Canon och Océ finns på: sustainability/sustainability_reports/ och com/oce-sustainability/downloads/sustainability-report. För första gången har vi använt riktlinjerna i Global Reporting Initiative, med applikationsnivå B. En fullständig GRI-tabell finns på sustainability_reports/. Vi har inte sökt extern ackreditering. Frågor om den här rapporten eller Canon EMEA:s hållbarhetsåtgärder kan skickas til Återvinn rapporten efter användning. Foton på sidorna 1, 5, 6, 9, 13 och 14 togs av Canon-anställda som arbetar i Frankrike, Tyskland, Mellanöstern, Portugal, Spanien, Schweiz, på Canon Europe och Canon Europa. Läs mer om Canon och hållbarhet på: Canon Inc. canon.com Canon Europe canon-europe.com Canon Svenska AB Solna Besöksadress:Telegrafgatan 4 Tel Canon Europa N.V., 2013

Canons program för återvinning av tonerkassetter

Canons program för återvinning av tonerkassetter Canons program för återvinning av tonerkassetter Först i världen med att tillverka och dessutom återvinna tonerkassetter År 1982 tillverkade Canon som första företag tonerkassetter med allt-i-ett för personkopiatorer.

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag:

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag: ESSILORS PRINCIPER Var och en av oss delar Essilors ansvar och rykte i vårt yrkesliv. Så vi måste känna till och respektera de principer som gäller för alla. Det innebär att vi måste förstå och dela de

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

InItIatIvet för. reko arbetsplats

InItIatIvet för. reko arbetsplats InItIatIvet för reko arbetsplats Initiativet för reko arbetsplats Initiativet för Reko Arbetsplats är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer Uppförandekod för Quintiles leverantörer 2 En hållbar affärsverksamhet är viktig för Quintiles. Denna uppförandekod för leverantörer ( koden ), som är baserad på internationellt erkända normer, syftar

Läs mer

Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services

Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services Sharp Optimised Services kontroll l effektivitet I produktivitet Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services Möjligheterna med Managed Print Services Fakta: upp till 5 % av ett företags avkastning

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård

Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård Baxter är ett globalt, mångsidigt medicinskt företag som utvecklar specialiserade behandlings metoder och läkemedel som räddar och förbättrar liv.

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Globescan Konsumentundersökning 2011

Globescan Konsumentundersökning 2011 Globescan Konsumentundersökning 7 000 respondenter i länder På uppdrag av Fairtrade International Maj Syfte och metod Syftet med undersökningen är att undersöka konsumentattityder och -beteenden i relation

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Tryckerier Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Tryckerier Varför Svanen? Fem enkla skäl Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte bara tid och

Läs mer

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Det finns flera olika märke Å andra sidan räcker det Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA Råmaterial Hylskartongfabriker Hylsfabriker Primärfiber 10% Pori, Finland Varkaus, Finland Loviisa, Finland 20 000 t Pori, Finland 12 000 t Imatra, Finland

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1 Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 2 Det finns flera

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

PEFC. Spårbarhetscertifiering. För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar

PEFC. Spårbarhetscertifiering. För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar PEFC Spårbarhetscertifiering För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar Marknaden för certifierade produkter växer. Allt fler konsumenter vill veta att de varor de köper är tillverkade på

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

Regenber g & Hansson

Regenber g & Hansson Utgåva 1 (1)10 MILJÖPLAN 2006 Regenber g & Hansson Utgåva 1 (2)10 Regenberg & Hansson...1 1. Verksamhetsbeskrivning...3 2. Miljöledning...3 3. Miljöpolicy...5 4. Handlingsplaner...6 5. Inköpsrutiner...8

Läs mer

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13 Grön IT policy Karlstads kommun 2013-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Strategisk plan... 3 1.2 Miljö- och Klimatstrategin... 3 2 Grön IT... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Tillämpning... 4 3 Förutsättningar

Läs mer

Hållbarhetsrapport 2013 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika

Hållbarhetsrapport 2013 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika Hållbarhetsrapport 2013 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika canon-europe.com Innehåll 3 Meddelande från ordförande och CEO, Canon Europa, Mellanöstern och Afrika 4 Om Canon 6 Hjälpa våra kunder 8

Läs mer

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete Inom området hållbarhet har KappAhl under året som gått bland annat...... varit en av initiativtagarna till SWAR, ett svenskt projekt för renare textilproduktion

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden

Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden Södertälje kommuns och dess bolags uppförandekod 1 Har ert företag en egen uppförandekod? Om ja, vänligen ladda upp er egen uppförandekod. 2 Har ert företag

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

Pressmeddelande 2007-08-20

Pressmeddelande 2007-08-20 Pressmeddelande 2007-08-20 Tel: 08-744 85 00 www.canon.se Canon lanserar två kraftfulla nya faxmodeller Canon lanserar i dag två nya fristående laserfaxmodeller kraftfulla FAX-L3000IP och systermodellen

Läs mer

Miljörapport 2011. Lugn, vi hjälper dig.

Miljörapport 2011. Lugn, vi hjälper dig. Miljörapport 2011 Lugn, vi hjälper dig. meddelande från vd:n Den viktigaste frågan vår framtid Som Nordens ledande försäkringsbolag är det en självklar del av vår affärsstrategi att tänka på vår miljöpåverkan,

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft?

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft? Business Assurance DNV GL Merger - Frågor och Svar Här finner du svar på generella frågor om sammanslagningen av DNV och GL, samt frågor som gäller dig som kund till DNV Business Assurance. Hör gärna av

Läs mer

HL Displays miljöarbete. . Vårt arbete hittills och kommande utmaningar

HL Displays miljöarbete. . Vårt arbete hittills och kommande utmaningar HL Displays miljöarbete. Vårt arbete hittills och kommande utmaningar HL Displays miljöarbete Alla våra aktiviteter baseras på HL Displays miljöarbete. Det strategiska perspektivet läggs fast på koncernnivå

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

FSC-certifierade produkter från SCA

FSC-certifierade produkter från SCA FSC-certifierade produkter från SCA Vad är FSC? Forest Stewardship Council (FSC) är en oberoende internationell organisation som främjar utvecklingen av miljöanpassade, socialt ansvarstagande och finansiellt

Läs mer

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com Loomis AB UPPFÖRANDEKOD Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com 2 av 5 Ramar för Loomis uppförandekod Loomis uppförandekod skall spegla våra

Läs mer

Partnerprogram. Gigaset pro:s partnerprogram ger din verksamhet skräddarsydda, kommunikationsförbättrande telefonsystem.

Partnerprogram. Gigaset pro:s partnerprogram ger din verksamhet skräddarsydda, kommunikationsförbättrande telefonsystem. Partnerprogram. Gigaset pro:s partnerprogram ger din verksamhet skräddarsydda, kommunikationsförbättrande telefonsystem. 13/EN/PP/PRO/1 Gå med på http://partner.gigasetpro.se Kontakta din lokala Gigaset

Läs mer

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance!

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance! Uppförandekod Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem Be safe with Compliance! INNEHÅLL I UPPFÖRANDEKODEN FÖR INFINITAS LEARNING 1. Konkurrens på rättvisa villkor... 3 2 Korruptionsbekämpning...

Läs mer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer Rapport Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer TCO Development, Stockholm, januari 2015 Innehåll Sammanfattning...3 Introduktion...4 Riskanalys av inköp pekar ut IT-produkter...5

Läs mer

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vårt kvalitets- och miljöarbete Vårt kvalitets- och miljöarbete MÅLINRIKTAT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE Temporent är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat

Läs mer

Ställ miljökrav vid upphandling av IT-produkter. Karin Lundquist. Miljöanpassad upphandling

Ställ miljökrav vid upphandling av IT-produkter. Karin Lundquist. Miljöanpassad upphandling Ställ miljökrav vid upphandling av IT-produkter Karin Lundquist DELTAGARE OCH FÖRVÄNTNINGAR Namn Arbetsplats Funktion Vad jag vill ha svar på om miljökrav och IT-produkter i dag DAGENS AGENDA Gruppintroduktion

Läs mer

Canon Essential Business Builder Program. Samlar allt du behöver för att lyckas med företaget

Canon Essential Business Builder Program. Samlar allt du behöver för att lyckas med företaget Canon Essential Business Builder Program Samlar allt du behöver för att lyckas med företaget Essential Business Builder Program Inledning Att driva en tryckeriverksamhet är en utmaning. Att få den att

Läs mer

Inga papper i släptåg med ecopy det digitala arbetsflödet. ecopy SHARESCAN / DESKTOP

Inga papper i släptåg med ecopy det digitala arbetsflödet. ecopy SHARESCAN / DESKTOP Inga papper i släptåg med ecopy det digitala arbetsflödet ecopy SHARESCAN / DESKTOP Tack vare ecopy använder alla anställda på Van Laere den multifunktionella skrivaren som en användarvänlig nätverksscanner.

Läs mer

myter om papperstillverkning och miljö

myter om papperstillverkning och miljö myter om papperstillverkning och miljö Sant eller falskt? Som konsument av papper kan det vara svårt att veta vad som är sant eller falskt när det gäller papper och miljö. Vi får ofta höra att papper

Läs mer

DNV GL 2014 SAFER, SMARTER, GREENER

DNV GL 2014 SAFER, SMARTER, GREENER 1 SAFER, SMARTER, GREENER Vad är en grön obligation? Gröna obligationer definieras som värdepapper med fast avkastning för att ta in kapital för projekt med särskilda miljömässiga eller sociala fördelar

Läs mer

Vår uppförandekod gäller all vår verksamhet och vi förutsätter oss att all personal alltid följer dessa riktlinjer.

Vår uppförandekod gäller all vår verksamhet och vi förutsätter oss att all personal alltid följer dessa riktlinjer. Code of Conduct Brev från ledningen Hos oss på Caverion är det viktigt att utveckla företagets långsiktiga verksamhet. Vi strävar inte efter det goda ekonomiska resultatet till varje pris. Vi förstår att

Läs mer

Broschyr Sanningen om bläck

Broschyr Sanningen om bläck Broschyr Sanningen om bläck Innehållsförteckning Klicka på länkarna för att se fakta 1: Patroner som inte är tillverkade av HP är lika tillförlitliga som originalpatroner från HP. 2: Sidförbrukningen för

Läs mer

MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSRAPPORT

MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSRAPPORT 014 MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSRAPPORT SWEPs MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSRAPPORT 014 OM SWEP SWEP grundades 1983 av en liten grupp ingenjörer inom termoteknik som var bland de första som kommersialiserade tekniken

Läs mer

Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär

Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär WEBRANKING BY COMPREND 2014-2015 Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär Svenska företag presterar fortsatt bra jämfört med andra europeiska företag

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

CSR. corporate social responsibility inom inekogruppen

CSR. corporate social responsibility inom inekogruppen CSR corporate social responsibility inom inekogruppen maj 2014 CSR INOM inekogruppen 1 CSR corporate social responsibility inom inekogruppen Det är vår fasta övertygelse att ansvarsfullt företagande gagnar

Läs mer

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE Tillgänglig information är en grundläggande rättighet för alla studerande, med eller utan funktionsnedsättning och/eller särskilda behov

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt!

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! Det handlar om att spara tid, få överblick, förenkla arbetsprocesser, utnyttja resurser och i slutändan handlar

Läs mer

Digitaliseringen av skolan. Jan Hylén

Digitaliseringen av skolan. Jan Hylén Digitaliseringen av skolan Jan Hylén DAGENS TEMATA Argumentationen för IT i skolan Historisk genomgång av nationella satsningar Var står frågan idag? Hur ser det ut i Sveriges skolor? Hur ser det ut i

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle EMPOWERING YOUR BUSINESS Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle www.toyota-forklifts.se HYRESLÖSNINGAR Rätt truck för rätt tillfälle Olika situationer kräver olika lösningar. Vilken truck passar

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. örnsköldsvik

Läs mer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKFs leverantörer och underleverantörer spelar en viktig roll i vår efterfrågekedja

Läs mer

Strategi för lönsam tillväxt. Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013. VD Emil Sunvisson

Strategi för lönsam tillväxt. Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013. VD Emil Sunvisson Strategi för lönsam tillväxt Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013 VD Emil Sunvisson Cherry 50 år av spelglädje Skandinaviens äldsta privata casinobolag Ca 700 anställda Ca 2 000 aktieägare B-aktien

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Foto: nicke johansson. vad är en europageolog?

Foto: nicke johansson. vad är en europageolog? Foto: nicke johansson vad är en europageolog? Vad är en Europageolog? Europageolog är en professionell titel innebärande att personen som innehar titeln har uppnått en tillfredsställande akademisk utbildning

Läs mer

Strategiska prioriteringar. Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling

Strategiska prioriteringar. Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling Strategiska prioriteringar Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling ICA Gruppens strategiska ramverk Vision Vi ska göra varje dag lite enklare Strategiska Teman Långsiktiga

Läs mer

Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014. Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt.

Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014. Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt. Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014 Aktieägare och gäster, Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt. Vi fortsätter att öka närvaron i världen samt att utöka

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

Peritonealdialys. Miljömässigt hållbar PD Fresenius Medical Care tänker framåt

Peritonealdialys. Miljömässigt hållbar PD Fresenius Medical Care tänker framåt Peritonealdialys Miljömässigt hållbar PD Fresenius Medical Care tänker framåt Miljömässigt hållbar peritonealdialys Personal inom Fresenius Medical Care förväntas ta kloka beslut för att säkra företagets

Läs mer

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter 30 september 2011 Ministry for Rural Affairs, Sweden Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter Sammanfattning av svenska ståndpunkter Övergripande

Läs mer

LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) 1 (9) LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen i Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Datum för beslut 2013-12-18 Träder ikraft

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015

Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015 2013-03-11 Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015 Bakgrund Som en viktig del av miljöarbetet ska Högskolan ha miljömål som: Är mätbara, tidsatta och möjliga att följa upp Har en klart uttalad ansvarig

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige Kvartal 1 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Employment Outlook Survey Sverige Manpower Employment Outlook Survey Sverige Innehåll Sverige 3 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 8

Läs mer

Vad har man för nytta av miljöledning?

Vad har man för nytta av miljöledning? Vad har man för nytta av miljöledning? Elisabeth Schylander Magnus Enell 10 november 2004 Agenda Elisabeth! Varför doktorera om MLS?! Generella resultat Magnus! Specifika resultat! Nytt projekt Vem är

Läs mer