Nordiskt seminarium om fordonsbränder. 5 november 2013 Borås

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nordiskt seminarium om fordonsbränder. 5 november 2013 Borås"

Transkript

1 Nordiskt seminarium om fordonsbränder 5 november 2013 Borås

2 nordiskt seminarium Nordiskt seminarium mot fordonsbränder Bränder i fordon innebär årligen stora kostnader för samhället och för den enskilde som drabbas. För att förstå och förebygga fordonsbränder på ett effektivt sätt behövs ett kontinuerligt kunskapsutbyte vilket nu görs genom detta Nordiska seminarium om fordonsbränder som arrangeras av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. 2

3 Sponsorer Sponsorer Fogmaker International AB utvecklar, tillverkar och marknadsför släcksystem för motorrum med vattendimma under högtryck sedan Vårt släcksystem har en unik släckprestanda då det både kyler och kväver branden, samtidigt som skumtillsatsen effektiv förhindrar återantändning. Fogmaker är godkänd av FIA, SBF, Bureau Veritas, UL, AS och RINA. Fogmaker är marknadsledande för släcksystem i bussar i Europa, Mellanöstern och Australien, med totalt installationer i mer än 50 länder sedan Dafo är en pionjär när det gäller släcksystem för fordon med fler än sålda system, både för militärt och civilt bruk, till fler än 30 länder runt om i världen. Vår kunskap och erfarenhet garanterar våra kunder den senaste tekniken i kombination med bevisad effektivitet och driftsäkerhet. Vårt nära samarbete med ledande fordonstillverkare erbjuder oöverträffad integration i existerande produktionsmiljöer med tyngdpunkt på effektivitet och logistik. Forrex, som kombinerar fördelarna med vätske- och pulverbaserade släcksystem utan deras respektive nackdelar, är utvecklat inom företaget och inkluderar patenterade lösningar där kvalitén är garanterad genom hela produktionskedjan. Till skillnad från andra släckmedel är Forrex skräddarsytt för bränder i fordon och förenar enastående släckningseffekt i kombination med ett unikt återantändningsskydd. X-Fire AB är ett företag med innovativa lösningar och produkter som har släckeffektivitet, återandtändningsskydd samt miljövänlighet som sitt slagord. Produkten Fire Pro har räddningstjänsterna och industrin prioriterat i dess effektivisering och brandförebyggande med mycket gott resultat. Fire Pro har idag ett färdigt Buss Kit med alla de fördelar som nämnts ovan. Välkomna till vår monter för att få mer information. NE Fire Protection AB med säte i Gagnef i Dalarna och rikstäckande organisation bedriver marknadsföring, försäljning, distribution, installation samt underhåll, service och tillsyn av Fireaway Stat-X aerosolbaserade brandsläckningssystem för svensk marknad. Verksamhetensledning och försäljningsorganisation i Gagnef. Installation, underhåll, service och tillsyn sker genom egna resurser samt med speciellt utbildade, certifierade samerbetspartners och underleverantörer. Stat-X applikationer: Datahallar, ställverk, transformatorstationer, elskåp, elektronikutrymmen, kompressorrum, industriprocesser, produktionsmaskiner, vindkraftsparker, bussar, anläggningsfordon, fartyg, fritidsbåtar, bevaknings-/ räddningstjänster, m.m. Prime AS med säte i Drammen, Norge, är huvudansvarig för kompetenscenter och distribution för produktfamiljen på nordisk marknad. Prime AS besitter mycket hög specialistkompetens inom området aerosolsläckning med speciell inriktning mot Fireaway Stat-X aerosolbaserade släcksystem och hanterar lokala nordiska förhållanden vad beträffar godkännande och registrering. Innehar certifiering för projektering och dimensionering av släckanläggningar. Tillhandahåller tekniskt stöd och utbildning till användare, systemintegratörer och samarbetspartners. Stat-X har levererats till antal olika applikationer, i aktuellt sammanhang för skydd av motorrum i bussar, båtar, ADR-bilar och andra specialfordon. protecfire fire-fighting technologies. The protecfire philosophy puts innovation, creativity and flexibility in the foreground. Under these conditions it is possible for us to emphasize the most important aspects in development and construction: unique technology, compactness, minimal maintenance, efficiency and simplicity of handling and installation.all systems are designed to meet current legal regulations, guidelines and recommendations. ANSUL. Nothing is more important on the job than the workers safety. Since the late 1960s, ANSUL Fire Suppression Systems haveprotected mobile mining equipment and those who operate it, like no other. Choose from ANSUL A-101 drychemical, LVS liquid agent, and Twin-Agent systems, the ultimate combination.each is fully self-contained and works to suppress, cool and prevent reflash. From the largest surface excavator to the smallest underground hauler, ANSUL has the answer. 3

4 Sponsorer Hederssponsorer Västtrafik har hand om kollektivtrafiken i hela Västra Götaland. Vi vill att den ska fungera så bra att fler och fler väljer att låta bilen stå vilket är snällt både för plånboken och miljön. Kollektivtrafikbranschen är mitt i en intressant utveckling som innebär många spännande utmaningar. Till år 2025 ska det kollektiva resandet ha fördubblats och vi arbetar på bred front för att få fler att upptäcka fördelarna med att resa tillsammans. Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation och vi arbetar för en sund och lönsam utveckling av åkerinäringen.vi bevakar åkerinäringens intressen, vår omvärlds utveckling och stödjer våra medlemsföretags behovav företagsutveckling, opinionsbildning och lobbying. Vårt mål är att lyfta hela den svenska åkerinäringen, göra näringen mer synlig och höja branschens anseende. MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. MSB:s uppgift är att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.msb arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer från lokalt till globalt. Tunga fordon. I södra Sverige finns föreningen Tunga fordon som är en medlemsorganisation med världsledande tillverkare av tunga fordon som dumprar, hjullastare, skogsmaskiner och truckar. Dessa fordon kännetecknas av tillverkning i små serier, avancerad teknik och en mycket hög grad av kundanpassning. Vi arbetar med innovativa forum för möten, dialog och samarbete. Processen skapar ett positivt klimat för samarbete och samverkan. Det leder till en snabb och effektiv teknik- och kunskapsöverföring samt strategiska forsknings- och utvecklingsprojekt. FKG, Fordonskomponentgruppen, är branschorganisationen för de Skandinaviska underleverantörerna till fordonsindustrin. I över 25 år har vi hjälpt våra idag drygt 350 medlemmar att utvecklas som leverantörer genom att aktivt arbeta som branschens språkrör gentemot industri, politiker, myndigheter och media. Vi jobbar också med att skapa mötesplatser, stärka relationer och möjligheter till tillväxt.hos FKG får du hjälp med allt från juridik och analyser till att finna en partner för din verksamhet. Bilprovningen. Med ansvarskänsla, närhet och kunden i fokus är Bilprovningen din trygghet för säkra fordon och bättre miljö. Med 89 stationer och 650 medarbetare är Bilprovningen Sveriges ledande aktör för besiktning av motordrivna fordon. Under 2012 genomförde företaget närmare 5,4 miljoner besiktningar och omsatte MSEK. Bilprovningen ägs av svenska staten. För mer information besök Bussbranschens Riksförbund är branschorganisationen för bussföretag och bussresearrangörer. Vi har närmare 400 medlemsföretag som bedriver busstrafik; lokal och regional linjetrafik, skolskjutsar, sjukresor, expressbusstrafik, flygbusstrafik samt turist- och beställningstrafik både inom och utom Sveriges gränser. Med mer än anställda och bussar har våra medlemsföretag en nyckelroll i Sveriges transportsystem. Varje dag, året runt, ser de till att vi kan ta oss till och från jobb, skola och fritidsaktiviteter. Automotive Sweden är en oberoende organisation utan vinstsyften. Vi sprider kunskap om den svenska fordonsbranschen till nationella och internationella aktörer samt stimulerar till samarbeten. Våra insatser ska bidra till en fordonsbransch i tillväxt.den svenska fordonsbranschen sysselsätter hundratusentals människor. Därför är det viktigt att beslutsfattare inom näringsliv, politik och akademi har tillgång till ett bra faktaunderlag som grund för sina beslut. Det är en av våra uppgifter på Automotive Sweden - att vara en neutral part som sprider kunskap om branschen. 4

5 Sponsorer me maskinentreprenörerna. ME organisationen för landets företagare med anläggningsmaskiner. Maskinentreprenörerna (ME) är landets ledande bransch- och arbetsgivarorganisation för maskinentreprenörer. ME företräder och stödjer medlemmarna och arbetar för branschens utveckling. Vi verkar för fri företagsamhet och en sund marknadsekonomi och bevakar och påverkar branschens arbetsmarknadspolitiska frågor. SveMin är en branschförening för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige. SveMin har ca 60 medlemsföretag med totalt ca 8700 anställda. Inom SveMin finns Gruv- och mineralindustrins arbetsmiljökommitté, GRAMKO, som initierar och samordnar gemensamma insatser inom arbetsmiljö-, brandskydd- och bergmekanikområdet. Brandskyddsfrågorna är mycket viktiga för gruvbranschen och GRAMKO har därför tillsatt en speciell arbetsgrupp för brandskyddsfrågor. Bland annat har gemensamma riktlinjer för brandskyddet tagits fram vilka finns beskrivna i skriften Brandskydd i gruv- och berganläggningar Norsk brannvernforening er en uavhengig stiftelse som arbeider for et tryggere samfunn. Kunnskap og bevissthet om brannfare er selv en økkelen til å forebygge branner. Derfor er vår viktigste oppgave å informere om hvorfor branner oppstår, og hvilke tiltak man kan gjøre for å unngå brann. Gjennom informasjon, kunnskapsformidling, rådgivning og sertifisering hjelper vi mennesker å ta ansvar for brannsikkerheten. I N T E R N A T I O N A L A B Brandsläckning med vattendimma i motorrum Tel Pure performance since

6 Sponsorer Media partners Trucking Scandinavia är Sveriges tyngsta maskinmagasin. Tidningen kommer ut med 11 nummer per år. Vi bevakar anläggningsbranschen, skogsbruket och åkerinäringen. Tidningen varvar nyheter och reportage med ingående tester och expertartiklar om fordon, motorer, hydraulik och teknik. Trucking ges ut av Förlags AB Albinsson & Sjöberg och har en TS-kontrollerad upplaga på exemplar. BRANN & SIKKERHET Nr årgang Brann & Sikkerhet skriver om branner og brannforebyggende tiltak, redning og redningstjeneste ved større ulykker og katastrofer, sikkerhet i industri og næringsliv, og er et debattforum for slike spørsmål. Bladet inneholder også artikler og informasjon om sikkerhet i hjemmet når det gjelder brann, vannskader, røykskader, innbruddsikring og tyveri. Bladet omtaler også forhold som angår forskning, brannvesen, politi, industrivern og myndigheter. Maskinentreprenören utkommer med 10 nr per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna. Heltäckande bevakning av anläggningsbranschen. Ekonomiska fackliga och politiska beslut och frågor som berör maskinägarna. Arbetsplatsreportage från stora och små företag. Nya metoder och produkter, regelbundna tester av maskiner. Maskinekonomiska artiklar. Når alla organiserade maskinägare inom Maskinentreprenörerna, samt statliga myndigheter och verk, kommuner, tillverkare, grusgropar etc. Busstidningen och Bussreseguiden ges ut av Busbranschen BW AB som är ett fristående privatägt förlag som inte har några anknytningar till organisationer på annat sätt än att vi är passiva medlemmar i BR Svenska Bussbranschens Riksförbund och hos Sveriges Bussresearrangörer. RESFORUM och TRAFIKFORUM. Ledande branschtidning i Sverige samt i övriga Norden inom kollektivtrafik (TRAFIKFORUM) samt inom bussturism (RESFORUM). Utkommer både som prenumererad E-tidning samt som prenumererad, tryckt papperstidning. TRAFIKFORUM utk. med 10 nr per år och RESFORUM utk. med 6 nr per år, alltid i samma transparenta plastförpackning som TRAFIKFORUM. BR, Svenska Bussbranschens Riksförbund, prenumererar på RTF till sina medlemsföretag (ca 400) och utöver dessa finns även de mindre bussföretagen som prenumeranter.tillsammans med BR arrangeras även årligen Bussförar-SM. brandposten Brandposten är en tidning publicerad av SP Brandteknik, tidningen publiceras både på svenska och engelska och skickas ut till SPs kunder, räddningstjänster, myndigheter, certifieringsorgan, brandkonsulter, brandingenjörer och arkitekter utan avgift. Den svenska upplagen distribueras i 6000 kopior och den engelska upplagan i 1500 kopior världen över. Bussmagasinet 6

7 GLOBAL LEADER IN VEHICLE FIRE SUPPRESSION SYSTEMS Dafo was the first company to pass the SPCR 183 stipulated fire tests. Many of the world s leading vehicle manufacturers install Dafo forrex fire Suppression Systems as a standard. Dafo has until today sold more than systems to leading manufacturers such as Volvo, MaN, John Deere, Caterpillar, Scania, Solaris, Komatsu, Irizar, VDL, Ponsse, Cargotec etc. Dafo BRaND ab l P.o Box 683 l SE Tyresö, Sweden l Ph l fax l l The compact fire protection solution for underground and mining vehicles: No external power required Fast and easy installation Virtually maintenance free protecfire B r a n d s c h u t z t e c h n i k Made in Germany German mining approval Pressureless while in operation-mode Rapsacker Lübeck (Germany) Tel: +49(0) 451 / Fax:

8 KURSPROGRAM Kursdag om brandutredning vid fordonsbrand 4 november 2013 Måndag 4 november Plats: SP, Brandteknik, Borås 09:30-17:00 Utbildning i brandutredningsmetodik Tore Björkman & vid fordonsbrand Stefan Skoglund Nordiskt seminarium om fordonsbränder 5 november 2013 Tisdag 5 november Plats: First Hotel Grand, Borås 09:00-10:00 Registrering samt kaffe & smörgås 10:00 Inledning Konferenciär: Kaisa Kaukoranta, SP Brandteknik 10:05 Bränder i tunga fordon Tore Björkman, TS Utredartjänst 10:30 Bränder i personbilar Arnt Ivar Holmstad, Tryg, Norge 10:55 Service och underhåll för att undvika brand i tunga fordon Jan-Olof Nilsson, SMP 11:15 Kaffe & kaka 11:45 Exempel på bränder i bussar och förebyggande arbete Alexander Johansson, Anker AB 12:10 Statistik & erfarenheter från bussbränder i Finland Kristian Lindström, LokalTapiola, Finland 12:35 Risker med brand i gasfordon Anna Brand, Helsingborgs Brandförsvar 13:00 Lunch 14:15 Svenska försäkringsbolagens arbete för Lars Nilsson, Trygg Hansa brandskydd i fordon 14:40 Tillverkning av fordon som används i brandfarlig Per Björnberg, Volvo CE miljö Utmaning Brandsäkerhet 15:05 Brandtester med elbilar Reidar Skrunes, If, Norge 15:30 Risker med släckning av bränder i batterier Lars Hoffman, SP Elektronik 15:50 Kaffe & bulle 16:20 Fordonsbränder i gruva Ronnie Hansson, LKAB 16:45 Brand i undermarksanläggning och brandspridning Haukur Ingason, SP Brandteknik mellan fordon 8

9 KURSPROGRAM 17:05 Släcksystem för motorrum Oskar Bialas, SP Brandteknik 17:25 Panelsamtal Moderator: Michael Försth, SP Brandteknik Ca 17:55 Avslutning 19:00 Middag Kursdag om brandutredning vid fordonsbrand 6 november 2013 Onsdag 6 november Plats: SP, Brandteknik, Borås 08:30-16:00 Utbildning i brandutredningsmetodik Tore Björkman & vid fordonsbrand Stefan Skoglund Kursdag om brandutredning vid fordonsbrand 7 november 2013 Torsdag 7 november Plats: SP, Brandteknik, Borås 09:30-17:00 Utbildning i brandutredningsmetodik Tore Björkman & vid fordonsbrand Stefan Skoglund We ve been protecting mines most valuable assets for over 40 years. Nothing is more important on the job than the workers safety. Since the late 1960s, ANSUL Fire Suppression Systems have protected mobile mining equipment and those who operate it, like no other. Choose from ANSUL A-101 dry chemical, LVS liquid agent, and Twin-Agent systems, the ultimate combination. Each is fully self-contained and works to suppress, cool and prevent reflash. From the largest surface excavator to the smallest underground hauler, ANSUL has the answer. Scan to watch ANSUL videos 9

10 UTSTÄLLARE Buffé Buffé Seminarierum Registrering 10

11 Projekt4_Layout :16 Sida 1 SNABBARE EFFEKTIVARE SÄKRARE Släckeffektivitet X-Fog gör skillnad Vi tillhanda håller produkter och utbildningar inom effektivare släckmetoder även miljöutbildningar FirePro Tel: , X-Fire AB Bergsbovägen 20, Örby 11

12 Sponsorer Hederssponsorer Media partners BRANN & SIKKERHET Nr årgang brandposten SP Technical Research Institute of Sweden SP Fire Technology P O Box 857, SE BORÅS, Sweden Telephone: Telefax:

tidningar webb event expo mentornewsroom.se

tidningar webb event expo mentornewsroom.se tidningar webb event expo mentornewsroom.se Sveriges mest initierade näringslivsbevakning Mentor Communication Group är ett mediehus som genom ett trettiotal ledande varumärken sprider initierad branschinformation

Läs mer

TUNNELKONFERENSEN BLEV STOR SUCCÉ SVENSKA PIONJÄRER BAKOM DEN MODERNA TEKNIKEN MED VATTENDIMMA SÄKER LAGRING AV NYA BRÄNSLEN NUMMER 38 2008

TUNNELKONFERENSEN BLEV STOR SUCCÉ SVENSKA PIONJÄRER BAKOM DEN MODERNA TEKNIKEN MED VATTENDIMMA SÄKER LAGRING AV NYA BRÄNSLEN NUMMER 38 2008 Aktuellt från SP Brandteknik NUMMER 38 2008 TUNNELKONFERENSEN BLEV STOR SUCCÉ SVENSKA PIONJÄRER BAKOM DEN MODERNA TEKNIKEN MED VATTENDIMMA SÄKER LAGRING AV NYA BRÄNSLEN Nytt stort projekt om anlagd brand

Läs mer

Nu är det dags igen! Årets PLAN-konferens går av stapeln den 21 22 april, 2004

Nu är det dags igen! Årets PLAN-konferens går av stapeln den 21 22 april, 2004 Nu är det dags igen! Årets PLAN-konferens går av stapeln den 21 22 april, 2004 Boka dig före 3 mars så deltar du i utlottningen av en weekendresa för två till London! Årets viktigaste logistikhändelse!

Läs mer

Sprid bilder på misstänkta seriebrottslingar Björn Eriksson och Mikael Johansson, Säkerhetsbranschen SIDAN 4 5

Sprid bilder på misstänkta seriebrottslingar Björn Eriksson och Mikael Johansson, Säkerhetsbranschen SIDAN 4 5 EN PRODUKT FRÅN OFFICIELLT MEDIA FÖR Säkerhet för Näringsliv & Samhälle OCH SäkerhetsBranschen Nyhetskanalen för säkrare affärer nummer 4 2013 Polisens monopol är ett problem Åke Andersson, SNOS-ordförande

Läs mer

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare.

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare. Ärade aktieägare, herr ordförande, kära kollegor, mina damer och herrar. Som ni vet så är hållbarhet, eller SKF Care som vi kallar det, vår ledstjärna sedan lång tid tillbaka. Det är lika viktigt för oss

Läs mer

Abstracts. 10:e Nationella Skadekonferensen. 15-16 oktober 2013 Svenska Mässan, Göteborg

Abstracts. 10:e Nationella Skadekonferensen. 15-16 oktober 2013 Svenska Mässan, Göteborg Abstracts 10:e Nationella Skadekonferensen 15-16 oktober 2013 Svenska Mässan, Göteborg 1 Innehållsförteckning 10:e Nationella Skadekonferensen... 1 Plenum Sal F4/F5... 5 Tisdag 15 oktober 2013... 5 Saving

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Säkra låssystem. Trygg leverantör av låssystem sedan 1946. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Säkra låssystem. Trygg leverantör av låssystem sedan 1946. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Säkra låssystem Trygg leverantör av låssystem sedan 1946 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions ASSA AB är ett företag med djupa rötter i svensk industri. Vår bakgrund ger oss styrka i

Läs mer

2013 2013 var ett år då Bilprovningen blickade både bakåt och framåt. Vi jubilerade och firade 50 år av kunskap och erfarenhet. Samtidigt blev vi ett

2013 2013 var ett år då Bilprovningen blickade både bakåt och framåt. Vi jubilerade och firade 50 år av kunskap och erfarenhet. Samtidigt blev vi ett 2013 2013 var ett år då Bilprovningen blickade både bakåt och framåt. Vi jubilerade och firade 50 år av kunskap och erfarenhet. Samtidigt blev vi ett mindre bolag och ett av flera på en ny marknad. Efter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE

ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE VOLVOKONCERNEN ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE EN GLOBAL KONCERN VD-kommentar 2 OMVÄRLDSFAKTORER Transportbehov i dag och i framtiden 4 STRATEGI Vision, kärnvärden,

Läs mer

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE BRA FÖR DINA AFFÄRER. Dan Alder/Save the Children

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE BRA FÖR DINA AFFÄRER. Dan Alder/Save the Children ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE Dan Alder/Save the Children BRA FÖR DINA AFFÄRER Ansvarsfullt företagande en bra affär för barnen CSR, Corporate Social Responsibility, handlar både om att ge och att få. Trycket

Läs mer

FORDONS KOMPONENTEN LEAX. ger järnet i ANNIE LÖÖF. TEMA: Etableringsstrategier Verka lokalt, agera globalt receptet för Laxå Special Vehicles 1/2012

FORDONS KOMPONENTEN LEAX. ger järnet i ANNIE LÖÖF. TEMA: Etableringsstrategier Verka lokalt, agera globalt receptet för Laxå Special Vehicles 1/2012 ISSN-1652X 1/2012 FORDONS KOMPONENTEN FKG FORDONSKOMPONENTGRUPPEN TEMA: Etableringsstrategier Verka lokalt, agera globalt receptet för Laxå Special Vehicles LEAX ger järnet i Brasilien ANNIE LÖÖF om den

Läs mer

Atlas Copco 2012 ett rekordår. Årsredovisning

Atlas Copco 2012 ett rekordår. Årsredovisning Atlas Copco 212 ett rekordår 212 Årsredovisning Sammanfattning av resultat 212 EKONOMI Enhet Mål Förändring, % Orderingång MSEK 9 57 86 955 +4 Intäkter MSEK 8% tillväxt 9 533 81 23 +11 EBITDA MSEK 21 892

Läs mer

Årsredovisning 2013. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Årsredovisning 2013. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Årsredovisning 2013 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut INNEHÅLL Året i korthet 3 SP forskning och innovation i samverkan 4 VD-ord 6 SPs strategi för hållbar tillväxt 8 Omvärld och marknad 10 SPs affärsområden

Läs mer

Made in Sweden PRODUKTION FÖR KONKURRENSKRAFT SYNTESRAPPORT

Made in Sweden PRODUKTION FÖR KONKURRENSKRAFT SYNTESRAPPORT Made in Sweden PRODUKTION FÖR KONKURRENSKRAFT SYNTESRAPPORT 1 2 KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets

Läs mer

Välj de bästa. Tema. Koll på hjärtat. minskat spill blodflöde i realtid kalendarium. forskning o innovation o tillväxt No 4 oktober 2010nytt

Välj de bästa. Tema. Koll på hjärtat. minskat spill blodflöde i realtid kalendarium. forskning o innovation o tillväxt No 4 oktober 2010nytt forskning o innovation o tillväxt No 4 oktober 2010nytt Koll på hjärtat e n k e lt t r y c k m e d tummen möjliggör diagnos för patienter med hjärtflimmer Välj de bästa Tema Göran sandberg har fokus på

Läs mer

Business Region Göteborg

Business Region Göteborg Business Region Göteborg Business Region Göteborg AB (BRG) är ett helägt, icke-vinstdrivande dotterbolag till Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB, vilket i sin tur är helägt av Göteborgs Stad. BRG arbetar

Läs mer

Kunskap & Kompetens. Är det dags att reformera deltidskårerna i grunden? Läs och förstå både lag och räddningstjänstbegrepp

Kunskap & Kompetens. Är det dags att reformera deltidskårerna i grunden? Läs och förstå både lag och räddningstjänstbegrepp Föreningen Sveriges Brandbefäl nr 4 2012 Kunskap & Kompetens Läs och förstå både lag och räddningstjänstbegrepp Är det dags att reformera deltidskårerna i grunden? Sid 12 Sid 22 Sid 17 Sid 20 Sid 35 Användarna

Läs mer

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning av MSB:s stöd METOD TEKNIK KOMPETENS Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning

Läs mer

Råd och metoder. 1. Hur innovativ är du? Våga tänka nytt!

Råd och metoder. 1. Hur innovativ är du? Våga tänka nytt! 1 Råd och metoder Det räcker inte att testa sin innovationsförmåga, det gäller också att förbättra den. Här finner du en hel del råd, metoder och arbetsfrågor. Du kan arbeta med mycket av detta på egen

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS RISK MANAGEMENT. Risk Management i vindkraftsbranschen

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS RISK MANAGEMENT. Risk Management i vindkraftsbranschen ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr 6 SEPTEMBER 2013 I SAMARBETE MED: RISK MANAGEMENT 4 FRÅGOR OM KONTRAKTUELLA RISKER Innehåll SCA UTMANAR Vilka krav ställer en global

Läs mer

Global Reporting ---------------- Communication

Global Reporting ---------------- Communication Global Reporting ---------------- Communication onprogress2014 Mars2015 innehållsförteckning Om Global Reporting 3 MR och socialt ansvar 5 P r i n c ip 1 6 o c h 10 Miljö 8 P r i n c ip 7 9 Global Compacts

Läs mer

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012 Together we move the world Volvokoncernen Årsredovisning 2012 En global koncern 2 VD-kommentar omvärldsfaktorer 4 Morgondagens transportbehov Strategi 8 Strategisk inriktning Affärsmodell 22 Produkterbjudandet

Läs mer

# 48 2013. AKTUELLT från sp brandteknik. brandposten

# 48 2013. AKTUELLT från sp brandteknik. brandposten # 48 2013 AKTUELLT från sp brandteknik brandposten Ledare/Björn Sundström Från vänster Nina Reitan och Anne Steen Hansen (forskare på SINTEF NBL) och Björn Sundström. I detta nummer av Brandposten presenterar

Läs mer

Ansvariga utgivare: Emilia Alfredsson, Martina Persson Hollsten Redaktör: Karl Hedlund Copyright: Karl Hedlund Upplaga: 270

Ansvariga utgivare: Emilia Alfredsson, Martina Persson Hollsten Redaktör: Karl Hedlund Copyright: Karl Hedlund Upplaga: 270 INKA 2014 Ansvariga utgivare: Emilia Alfredsson, Martina Persson Hollsten Redaktör: Karl Hedlund Copyright: Karl Hedlund Upplaga: 270 Sektionen för Industriell ekonomi vid Lunds Tekniska Högskola Ole Römers

Läs mer

MÄSSPROGRAM. Sluta lek kurragömma, framtiden är här!

MÄSSPROGRAM. Sluta lek kurragömma, framtiden är här! MÄSSPROGRAM 4 februari 2011 Sluta lek kurragömma, framtiden är här! Alex Schulman Mängder med utställare Inspirationsföreläsningar CV-granskning Intervjuskola Tävlingar, Tips & Trix...och mycket mer! Huvudpartners

Läs mer

PwC:s årsredovisning 2013/2014

PwC:s årsredovisning 2013/2014 PwC:s årsredovisning 2013/2014 Malmö Det här är PwC Kiruna Gällivare PwC i Sverige och världen PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning. Vi har cirka 60 000

Läs mer

I samarbete med e24.se EFFEKTIVA AFFÄRSSYSTEM ERP COMPACT. 5 maj 2009, Grand Hôtel, Stockholm. Medverkande företag: Näringslivets forskningsinstitut

I samarbete med e24.se EFFEKTIVA AFFÄRSSYSTEM ERP COMPACT. 5 maj 2009, Grand Hôtel, Stockholm. Medverkande företag: Näringslivets forskningsinstitut I samarbete med e24.se EFFEKTIVA AFFÄRSSYSTEM ERP COMPACT 5 maj 2009, Grand Hôtel, Stockholm GRUS I EKONOMIN Lågkonjunkturen gör IT och affärssystemensroll allt viktigare när företag och organisationer

Läs mer

Vad är ditt äventyr? Hitta rätt med InWest!

Vad är ditt äventyr? Hitta rätt med InWest! Vad är ditt äventyr? Hitta rätt med InWest! 7 mars 2013 Möt arbetsgivare - de vill möta dig! Föreläsningar med Ola Skinnarmo Crazy Pictures Arrangör Medarrangörer Studentkåren vid Högskolan Väst Grafisk

Läs mer

FORDONS. "När kommer. pengarna?" KOMPONENTEN. dagar. dagar. Nya möjligheter efter EU:s avreglering Sidan 18. dagar

FORDONS. När kommer. pengarna? KOMPONENTEN. dagar. dagar. Nya möjligheter efter EU:s avreglering Sidan 18. dagar FORDONS KOMPONENTEN FKG FORDONSKOMPONENTGRUPPEN "När kommer ISSN-1652X 2/2011 Nya möjligheter efter EU:s avreglering Sidan 18 pengarna?" TEMA/ Så förlorar du på allt längre kredittider 30 dagar Sidorna

Läs mer