Det röda ögat. Guld i sikte NORDIC. Korrigering av aberrationer Profilen: John Godoy SKLFs svar till Socialstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det röda ögat. Guld i sikte NORDIC. Korrigering av aberrationer Profilen: John Godoy SKLFs svar till Socialstyrelsen"

Transkript

1 VETENSKAPLIG TIDSKRIFT FRÅN SVERIGES KONTAKTLINSFÖRENING NORDIC Nr Det röda ögat Korrigering av aberrationer Profilen: John Godoy SKLFs svar till Socialstyrelsen Guld i sikte framtidens optiker under luppen Kongressnytt Tema: forskning Nya marknader

2 Innehåll Nr 5/2006 Foto: Tord Olsson Medlemstidning för Sveriges Kontaktlinsförening (SKLF) ANSVARIG UTGIVARE OCH REDAKTÖR: Kurt Östlund, ordförande SKLF tel , John Godoy, mannen bakom organisationen Vision for All, som startade i Sverige Född i Lima, Peru, uppvuxen i Boston, och numer bosatt i Sverige. Sid LEDARE Mot nya mål? NYHETER I KORTHET REMISSVAR Optikerns yrkesroll OUTLOOK Christmas Shopping in Texas VETENSKAPLIGT Det röda ögat PROFILEN Ledordet är humanitet! EXAMENSARBETEN Förekomst av Meibomian Gland Dysfunction Vågfrontslinsen, en tänkbar lösning för sfärisk aberration KONTAKTOLOGI When Thinner is not Better Ortopediska skäl att använda kontaktlinser Kliniska erfarenheter av endagslinser med inbyggd fuktningsförmåga Tänkbara orsaker till torrhetssymptom hos kontaktlinsbärare PRODUKTNYHETER SKLF Kalendarium Information från SKLFs styrelse SKRIBENTER I DETTA NUMMER: Kurt Östlund Jan Bergmanson Maren Isecke Maria Hedström Caroline Jarkö Anita Robertson Olof Nesterud Johan Östlund ANNONSBOKNING: Display i Umeå, tel Patrik Sandström, Johan Sandberg, PRODUKTION/PROJEKTLEDNING: Citat Journalistgruppen Strandbergsgatan 20 Box 30159, Stockholm tel Projektledare: Ingrid Båvsjö, SVERIGES KONTAKTLINSFÖRENING: Isafjordsgatan 22 B, 5 tr, Kista tel , fax ANNONSÖRER I DETTA NUMMER: Consol AB Johnson & Johnson, Vision Care Nordiska Lins AB Specsavers Blic Franchise AB SRAT Topcon Scandinavia AB OMSLAGSFOTO: Maud Lindahl BILDTEXT: Allergisk konjunktivit överkänslighets reaktion på antigen i luften.

3 Mot nya mål? i detta nummer kan du läsa Sveriges Kontaktlinsförenings svar på de frågor som Socialstyrelsen ställde till de olika remissinstanserna i och utanför branschen. Frågorna är inte nya och egentligen inte svaren heller. Optiker i Sverige har, åtminstone de senaste fyrtio åren, strävat efter ökade befogenheter och målsättningen har hela tiden varit att uppnå samma akademiska plattform som i England och USA. Målen är alltså inte nya, men utgångsläget för att nå högre höjder är ett annat nu än tidigare. Nyckelordet är fortfarande utbildning. Den gamla rundgången i resonemanget att inga nya befogenheter kan ges om inte utbildningen blir bättre, vilket bemötts med det logiska resonemanget att ingen ökad utbildning behövs eftersom befogenheterna ändå är begränsade, har nu uppenbarligen brutits. Att uppnå ett mål enligt ovan måste kännas härligt, men större befogenheter innebär också större ansvar. Att arbeta under större ansvar ger dock en annan dimension och en annan tillfredsställelse. En tillfredsställelse över att ha förmåga att hjälpa även patienter med svåra och speciella synproblem. Känslan av att som person vara respekterad för sina kunskaper tror jag är långt mera värd än lyckan över en ökad rabattförsäljning. De nya målen i svensk optometri måste vara en faktisk höjning av yrkesskickligheten, något som ger respekt och efterfrågan. Vi i Sverige behöver inte bli bäst i Europa, men vi kan bli lika bra som den bäste. Det är inte något dåligt mål. på hösten brukar man göra en del reflektioner över den gångna säsongen. Fusariumutbrottet har nu resulterat i ett slags facit över vad som egentligen hände. Det man kan konstatera är att bruk av kontaktlinser och kontaktlinsvätskor inte är riskfyllt, utan det är missbruk som är det. Ingen nyhet precis. Den som inte följer skötselanvisningarna för vätskor och den som inte byter sina kontaktlinser i tid löper alltid en risk att få problem. Betydelsen av rätt kombination mellan linser, främst silikonhydrogellinser, och skötselsystem har fått stort genomslag bland praktiker. Tester på lämpligheten av olika kombinationer görs nu på flera håll och den slutliga sanningen är ännu inte fastställd. Frustrationen är stor hos många kontaktlinspraktiker över dödläget när det gäller den ohämmade internetförsäljningen av kontaktlinser. Många praktiker tycker att myndigheterna inte lever upp till sin roll som allmänhetens röst. Det anses att en låg skaderapportering är ett tecken på få skador. Det anser inte jag. Till sist vill jag påminna om Kontaktlinskongressen i Göteborg, mars Det kommer att bli en höjdare, jag lovar. Tag vara på hösten! Kurt Östlund Ordförande i Sveriges Kontaktlinsförening NORDIC VISION

4 LÄS MER PÅ: specsaversblic.se/ partner

5 NYHETER I KORTHET Istockfoto Restriktioner mot kontaktlinsvätskor Därför är kornea transparent forskare vid The Harvard Department of Opthalmology s Schepens Eye Research Institute och Massachusetts Eye and Ear Infirmary har funnit orsaken till att kornea är transparent och fri från blodkärl, ett unikt fenomen som gör att ögat kan se. Nyckeln, säger forskarna, är den oväntade närvaron av stora mängder av tillväxtfaktorn för endotelets protein (VEGFR-3) på ytan av epitelet i normala friska ögon. Enligt de fynd som gjorts är VEGFR-3, som normalt finns på Svår allergisäsong I en undersökning som genomförts av Vistakon visar det sig att under de dagar när en särskilt svår allergisäsong är som intensivast, har 54 procent av kontaktlinspatienter med allergiska ögonbesvär mycket svårt att bära sina linser. Av dessa slutar 42 procent att använda sina linser över huvud taget och använder glas ögon i stället. Av de ögonallergiska patienterna besökte 40 procent sin optiker eller ögonläkare på grund av sina symptom. 41 procent övervägde att börja använda endagslinser, om de nu alls kunde ha linser under allergisäsongen. (Contact Lens Spectrum, augusti, 2006). Efter ett terroristhot i somras, med möjlig sprängning av flygplan över Atlanten, förbjöd de Brittiska myndigheterna passagerare och besättningar att ta ombord alla typer av vätskor, inklusive kontaktlinsvätskor. Kontrollerna var extra noggranna när det gällde Atlant-flygningar. Undantag kunde ges för endagslinser i förseglade förpackningar, dock högst två par. Månadslinser fick tas ombord om de förvarades i sitt etui med minimal mängd vätska. Explosiva lösningar är dock ingenting nytt. Terrorister detonerade 1994 en flaska avsedd för kontaktlinsvätska, fylld med nitroglycerin, ombord på ett Filippinskt flygplan. En passagerare dödades i attentatet. Piloterna på British Airways har kritiserat myndigheterna och menar att åtminstone de borde vara undantagna från bestämmelserna och kunna ta ombord sina kontaktlinsvätskor. (BCLA News Update, 30/8, 2006) endotelet i lymfkärl och blodkärl, mycket starkt bundet till korneas epitel och motverkar inflammatoriska nybildningar av kärl. Faktorns funktion kan liknas vid ett sänke som binder eller neutraliserar tillväxtfaktorer för kärlbildning. (Denna studie publicerades i Proceedíngs of the National Academy of Sciences, 25 juli 2006). Istockfoto Konsten att stirra länge I USA har man tävlingar i att stirra så länge som möjligt, utan att blinka. Tävlingarna går ut på att två personer står och stirrar på varandra, och den som blinkar först har förlorat. Tiden för att lyckas hålla ögonen öppna utan att blinka brukar vara ca 20 minuter. Professor Kelly K. Nichols, OD, Ohio State University College of Optometry, ger några tips till den som tänker prova på sporten : Fokusera på en liten detalj i motståndarens ansikte. Försök att minimera ögonrörelser, eftersom dessa kan locka fram en blinkning. Använd helst glasögon för att undvika drag. Om du använder kontaktlinser måste de vara fräscha. Fukta med droppar en timme innan tävlingen. Överväg användning av Omega-3. Bjud din motståndare på en drink före tävlingen. Om du är under press, undvik kollaps. Lycka till! (Contact Lens Spectrum, augusti, 2006). Ögonskador vid orthokeratologi Singapore National Eye Centre (SNEC) meddelar att sex barn i åldern 8 14 år fått permanenta ögonskador på grund av komplikationer vid orthokeratologi under de senaste två åren. Man anser att bättre utbildade praktiker och mer komplett patientinstruktion skulle göra att liknande problem undviks i framtiden. (BCLA News Update, 30/8, 2006). Information I förra numret föll dessvärre namnen på fotograferna vid examensdagarna bort. I Kalmar fotograferade xxxxxx, i Stockholm xxxx som och i Norrtälje föll var bort det xxxxx som stod bakom I förra kameran.graferade numret föll dessvärre xxxxxx, namnen i Stockholm på fotograferna xxxx och i Norrtälje vid examensdagarna var det xxxxx som stod bort. bakom I Kalmar kameran. fotograferade Yvonne Norman, i Stockholm Anders Pleijel och i Norrtälje var det Daniel Jeminen som stod bakom kameran. NORDIC VISION

6 REMISSVAR Optikerns yrkesroll Sveriges Kontaktlinsförenings svar på Socialstyrelsens undersökning Sveriges Kontaktlinsförening tackar för förtroendet att vara remissinstans avseende Socialstyrelsens uppdrag att utreda om nuvarande regler om behörighet att utföra synundersökning och tillhandahålla synhjälpmedel och att förskriva eller tillhandahålla kontaktlinser är ändamålsenliga och tillräckliga. Angående de specifika frågor som ställts angående optikerns yrkesroll lämnar Sveriges Kontaktlinsförening nedanstående svar och kommentarer. 1Föreligger särskilda risker att i samband med hälso- och sjukvård vidröra hornhinnan, i andra fall än vid kontaktlinsutprovning? Behöver optikern i sin yrkesutövning i annat fall vidröra hornhinnan? Att vidröra hornhinnan medför alltid en potentiell risk, men utöver det som påkallas vid kontaktlinsutprovning, finns bara ett ytter ligare skäl och det är vid användning av vissa moderna, oftast bärbara, tonometrar av lätt touch teknik, alltså inte Javal-Schiötz eller Goldmanns tonometri. 2Är det optikerns arbetsuppgift att utföra oftalmoskopi, att titta in i ögat med ett instrument? Behövs för detta ändamål möjlighet för optikern att använda diagnostiska läkemedel vid sådan undersökning? Är det tillräckligt att optikern hänvisar till läkare när optikern i samband med synprövning finner någon form av synrubbning/synstörning? På vilka områden skulle optikern kunna gå vidare med kompletterande undersökningar? Finns det instrument för dessa extra undersökningar som en optiker bör kunna hantera på ett för patienten säkert sätt? (SOSFS 1995:4, 2 ) Enligt SOFS 1995:4 (M), 4 får optikern ut föra de undersökningar som behövs för bedömningen av vilka synhjälpmedel patienten behöver och för ställningstagandet om patienten behöver hänvisas till läkare Oftalmoskopi är en sådan undersökning som är nödvändig för att med större säkerhet kunna upptäcka avvikelser från det normala. I normalfallet är direkt oftalmoskopi fullt tillräckligt, men en vidgad pupill underlättar bedömningen av ögonbottens periferi och när patienten har grumliga medier. Sveriges Kontaktlinsförening anser inte att det är tillräckligt att hänvisa en patient till läkare, det böra vara ögonläkare. Vid behov bör kompletterande undersökningar göras med avseende på ögats tryck, synfält, färgseende och kontrastseende. Inom dessa områden finns moderna instrument som kan hanteras på ett för patienten säkert sätt. 3Är det optikerns uppgift att pröva en patients färgseende, kontrastseende eller synfält? Även en optiker bör ha till uppgift att pröva färgseende, kontrastseende och synfält. Den sistnämnda undersökningen kan lämpligen ske i form av screening. 4För den vanliga synundersökningen som skall ligga till grund för utprovning av optiska synhjälpmedel behöver optikern några ytterligare hjälpmedel än tavla/provningsglas? Särskilda apparater som mäter styrkan på befintliga glas? Retinoskopi (skiaskopi) i tillägg till den subjektiva refraktionen ökar säkerheten i beslutet av den slutliga ordinationen. Mätning i autorefraktor kan också vara till hjälp. Subjektiv refraktion görs huvudsakligen med hjälp av en phoroptor, sällan med vanliga provglas. Moderna provtavlor projiceras på en skärm av en projektor. Optotyperna kan varieras med avseende på ljus och kontrast. Hornhinnans topografi kan mätas tämligen noggrant med en keratometer eller en topografisk analysator (t ex en Keratron) och ge värdefull information inför beslutet av den slutliga ordinationen, särskilt i de fall där hornhinnan är mycket oregelbunden. I den bedömningen måste som alltid hänsyn tas till de befintliga glasstyrkorna. Dessa mäts i en vertometer, ett modernt instrument som mäter styrkorna automatiskt. 5Finns tillräckliga medicinska skäl för att optikern skall behöva mäta ögontrycket? Tryckmätningsmetod med luftpelare (undersökningsmetod där hornhinnan inte mekaniskt vidrörs), är den tillräcklig? Det medicinska skälet för att optiker skall mäta ögontrycket är att fånga in patienter med begynnande eller utvecklat glaukom. En höjning av trycket i ena eller båda ögonen under en viss tidsperiod (exempelvis 5 år), stor skillnad i trycket mellan ögonen och tryckvärden över ca 30 mm/hg, kan vara indikationer på ett begynnande glaukom. Tonometri bör göras rutinmässigt på alla patienter senast vid 45 års ålder, främst för att få ett utgångsvärde på tensionen. Utan tryckmätning finns risk att många patienter med glaukom inte upptäcks i tid. Kompletterande information om upptäckt synfältsinskränkning och papillexkavation ger en ökad tyngd i remissförfarandet och även patienter med lågtrycksglaukom kan upptäckas. Tonometri med luftpelare har visat sig vara mycket tillförlitlig och mätningar kan även göras med en mjuk kontaktlins i ögat. Finns det skäl att optikern skall 6a kunna ge patienten smärtstillande droppar i samband med synundersökning/ utprovning av optiska synhjälpmedel? Nej, inte under normala förhållanden. Behöver optikern vid kontaktlinsutprovning kunna ge anti inflama- 6b toriska läkemedel? Nej, inte under normala förhållanden. Bestämmelser om förbud för vissa 7 åtgärder (4 kap. LYHS) innehåller ett förbud för den som inte är hälso- och sjukvårdspersonal att prova ut eller till handahålla kontaktlinser (se 4 kap. 2 6). Bestämmelserna i 4 kap. gäller inte för hälso- och sjukvårdspersonalen i deras yrkesutövning. Om en optiker utan kontaktlinsbehörighet provar ut kontaktlinser ligger detta så långt utanför yrkesutövningen att optikern i det fallet inte kan anses tillhöra hälso- och sjukvårdspersonalen eller är det 6 NORDIC VISION

7 REMISSVAR att se som att optikern överskrider sin yrkeskompetens? Vad gäller om en sådan optiker tillhandahåller kontaktlinser om patienten/kunden a) uppvisar ett giltigt recept, b) inte har någon sådan handling? En optiker utan kontaktlinsbehörighet skall inte prova ut eller tillhandahålla kontaktlinser. Om sådant ändå görs, överskrids yrkeskompetensen. En optiker utan kontaktlinsbehörighet skall a) inte heller tillhandahålla kontaktlinser om patienten uppvisar ett recept, b) än mindre göra detta om recept saknas. Utlämnande av glasögon till anhörig (inte persolig inställelse) med 8a giltigt recept (jämför med regler för receptbelagda läkemedel på apotek)? Glasögon till anhörig kan utlämnas mot uppvisande av giltigt recept, under förutsättning att vanlig legitimationshandling företes av såväl den anhörige som den som hämtar ut glasögonen. Kontaktlinser mot recept vilken 8b kompetens krävs för att kontrollera receptet? Kontroll av recept på kontaktlinser kan bara göras av optiker med kontaktlinsbehörighet. Detta har blivit än mer betydelsefullt i dag, eftersom det är viktigt att linser tillverkade av nya material, såsom silikonhydrogel, kombineras med rätt skötselsystem. Utlämnande av plusglas är i princip 9 helt fritt. Personer som behöver minusglas och som inte går till optiker, vilken skaderisk föreligger? Behövs reglering från patientsynpunkt? Användning av felaktiga minusglas innebär ingen direkt skaderisk, men kan ge obehag i form av dubbelseende, huvudvärk och ackommodationsspasm. Någon särskild reglering förefaller inte vara nödvändig. Skall optikerns behörighet 10a kunna avse undersökning och utprovning av barn under åtta år? Optikerns behörighet bör i framtiden även kunna avse undersökning och utprovning av synhjälpmedel till barn under åtta år. Förutsättningen är att optikerutbildningen kompletteras för detta ändamål och att samverkan i normalfallet sker med den etablerade ögonvården. Vilka kompletteringar/utvidgningar av optikerutbildningen 10b skulle detta kräva? Den kompletterande utbildningen bör i huvudsak inriktas på ökade kunskaper i objektiva undersökningsmetoder, diagnostiska ögonpreparat, ögonsjukdomar hos barn, binokulära avvikelser, motorisk och sensorisk samsyn samt synskärpans utveckling hos barn. Med nuvarande optikerutbildning bör emellertid gränsen för undersökning av barn kunna sänkas till fem år. Då är fyraårskontrollen gjord och eventuella glasögonbehov framkallade av exempelvis närsynsproblem i förskolan kan hanteras av optiker. Finns det övriga kommentarer till 11 optikerföreskriften SOSFs 1995:4? Den nya optikerföreskriften måste utformas på ett klart och entydigt sätt, så att inga vidlyftiga tolkningar kan göras. Kommentarer i övrigt. 12 Sveriges Kontaktlinsförening bistår gärna Socialstyrelsen med ytterligare synpunkter i det fortsatta utredningsarbetet, om så önskas. Styrelseledamoten i Sveriges Kontaktlinsförening, Birgitta Nordin, ögonläkare, reserverar sig emot skrivningen under punkt 10, samt att optiker skall få rätt att använda andra tonometrar än lufttonometrar. Stockholm Kurt Östlund Ordförande NORDIC VISION

8 OUTLOOK XXX JAN BERGMANSON Christmas Shopping in Texas I am inviting you to fly to Houston, Texas, and attend our 23 rd Cornea, Contact Lenses and Contemporary Vision Care Conference, December 1 to 3, As presenters we are inviting some of the leading researchers and clinicians in the field, but they also must be great speakers. At this meeting you will get the latest research findings and newest product developments. This is a high quality meeting and one of the oldest ones in the US. Our meeting was started by the legendary pioneer in the contact lens field, Professor Montague Ruben, who made his fame at Moorefield Eye Hospital in London and rounded off his illustrious career at University of Houston College of Optometry. I have enjoyed the chairmanship of this meeting for the last 18 years or so and it is attended by some 300 optometrists, which mak es it a good sized meeting by our standards. Our success and longevity in the tough US meeting market with, if anything, too many educational programs, is based upon quality and content. As presenters we are inviting, some of the leading researchers and clinicians in the field, but they also must be great speakers. At this meeting you will get the latest research findings and newest product developments straight from the horse s mouth. That is why you should come! And, if you come, you can do all your christmas shopping here in Texas and your travel expenses will be paid for!! We only pay 8.25 per cent in moms not 25 per cent and on top of that everything is cheaper here. What s on our menu this year? First of all we have the inimitable and incomparable Professor Brien Holden, who loves Texas and its big steaks. Patrick Caroline, well known to visitors of the old ERS symposia organized by Bausch & Lomb, is presenting a lecture this year and he is still making the fitting of gaspermeable lenses seem easy and making a lot of sense. One of our most popular speakers, Dr. John Goosey, is back to tell you the latest in corneal surgery. Dr Goosey was a great success at the recent SKLF conference and was invited back to Scandinavia last summer to talk to Danish surgeons. He is going to discuss some new surgical developments, of which we may wish to be aware. This is a different topic to that he presented at the SKLF conference last spring. Earl Smith, OD, PhD, Dean of our College and a world renowned myopia researcher, will discuss his most recent work on this huge public health issue. We also have a mini-symposium on ocular allergies with several prominent speakers. Every year we present an award to a worthy researcher or clinician in our field and this year our awardee is Mark Willcox, who is an outstanding researcher in the field of corneal infective disease. He comes out of the University of New South Wales in Sydney, Australia. I am pleased to tell you that we have enlisted other incredible speakers presenting on relevant and interesting topics. We have an optometrist, who is also a malpractice trial lawyer, who mesmerizes, if not putt ing fear, in the audience. At one time he was one of my brightest students, but now he is a practicing lawyer! We have in the program, as always, some colleagues from University of Houston College of Optometry, who present some of their interesting work on contact lenses, tears, pre- and post-op care and ocular therapeutics. We start on the Friday afternoon with some lectures and workshops at our university clinics and on Saturday and Sunday we have our lectures presented at the Omni Hotel, one of the best hotels in Houston. The meeting rate for a room in this luxury hotel, where celebrities like Clint Eastwood chooses to stay, is about 100 dollars. Yes, one hundred bucks!!! Where in Stockholm can I stay for that amount of money? Under which bridge? In addition, this hotel is literally next door to the Galleria, one of the greatest shopping centers in the world! Indeed, I have friends from various countries in the world who arrive here with empty suitcases!! Now, do not get me started on food one of my passions but in Houston you have internationally acclaimed restaurants offering a wide variety of cuisines. I promise, we have a lot more to offer than BIG steaks. Check out our unique Texas pit smoked barbeque, the tasty TexMex cuisine and the fabulous seafood from the Gulf of Mexico. Add to that all the 8 NORDIC VISION

9 OUTLOOK JAN BERGMANSON XXX trappings of a big city, cheaper drinks and California (and Texas) wines and you are not going to walk away unhappy or undernourished from Houston. The bottom line is that it will not cost you much, you ll have a good time and, above all, you ll learn something hopefully a lot! If this is not enough to convince a few of you to come for a visit I will drop the registration fee for you, my Swedish colleagues, by 100 dollars to somewhere in the neighborhood of 200 dollars. The University of Houston College of Optometry continuing education (CE) program is an important link between us and our profession. One of our priorities is to serve our profession, but our CE department has to be profitable. Our Cornea meeting is traditionally our biggest program both in terms of attendance and profit. The success of this meeting is one reason I can give our Viking visitors a break on the registration fee. Talking about money brings to my mind another aspect of our operations, our clinical program. Our clinical program must be solvent it must not cost the tax payer money for me to examine a patient. We are a teaching institution, so we are not going to be a high volume clinic, but we must be efficient and fiscally responsible. Indeed, if we can do better than just break even we will make money that we can use to buy new equipment and to support education and research. The latest figures on the income of our clinic activities have just come in and I will here share with you some interesting numbers. Our clinics earned between 4 to 5 million dollars last year and while accomplishing this feat we managed to give away more than dollars to indigent care. That is right we gave people, who had no money, free services to the tune of half a million dollars! We help poor people, members of our society without insurance, citizens in financial straights, hurricane victims etc. We turn nobody away! I hear sometimes, when visiting Sweden, that doctors in the US are only interested in money and, if you, the patient, don t have money or insurance, you are out of luck. Now you know that this is a lie, or as we say in Texas, it is BULLSHIT. This year, by being more efficient and promoting our services better, we took in an extra cool million dollars! Who says that state institutions must cost the taxpayers a lot of money? An important aspect of our clinical program is not only to provide excellent patient care and clinical training of tomorrow s practitioners, but also to teach our young clinicians to charge for their services. We must request payment for the care we provide. The State of Texas does not permit us to give away services and material. However, when patients do not have the means to pay for these services or materials, such as spectacles, contact lenses and medications, we have programs to help out. Most of our income is derived from insurance, both federal and private. To get to that money we must file the claims correctly, which is a huge subject area itself. Our records must back up whatever we ask to receive and, in the case of federal money, it is a felony (read likely imprisonment) to file a false claim. This is a serious business our student clinicians must learn and running our clinics as a private entity is a very good lesson for them to take with them into practice after completing the qualifications for a license. Finally, come to Texas and enjoy our hospitality, do some Christmas shopping and most importantly receive great continuing education by the best in the business! University of Houston College of Optometry invites you to their 23 rd Cornea. Contact Lenses and Contemporary Vision Care Conference. NORDIC VISION

10 Sveriges Kontaktlinsförenings KONTAKTLINS- KONGRESS I GÖTEBORG mars 2007 Elite Park Avenue Hotel Det är bäddat för succé i mars nästa år. Fyra av föreläsarna ser du här. I nästa nummer av Nordic Vision presenteras fyra till. JAN BERGMANSON ERIC PAPAS NORMAN LEACH RON BEERTEN Programmet är som förut mixat och omfattar bland annat: Internationella föreläsare Intressanta workshops Paneldiskussioner Leverantörsutställning Mingelbuffé SKLFs årsmöte En seriös föreläsning mest på skoj Festmiddag med dans och uppträdanden Du får helt enkelt inte missa årets höjdpunkt för tillpassande praktiker. Boka in denna helg redan nu! Anmäler dig gör du när du fått din inbjudan i brevlådan. Varmt välkommen! 10 NORDIC VISION

11

12 VETENSKAPLIGT Det Röda Ögat Författare: Maren Isecke Översättning: Anita Robertson Foton: Fotograf Maud Leindahl, S:t Eriks Ögonsjukhus Detta arbete tillkom under en termins praktik på Optometri-Institutet Cagnolati. Praktiktiden utgör 5:e terminen av utbildningen optik/optometri vid den tekniska högskolan i Berlin. Kunskaperna i anatomi och patologi kunde nu användas i praktiska livet. Ofta kommer en patient till oss och beklagar sig över röda ögon. Optometristen måste då fråga sig: Vad beror det på? Måste det behandlas? Är det akut? Följande sidor ger en överblick över de oftast förekommande orsakerna till röda ögon. BLEFARIT Inflammationer i ögonlockskanterna Blefariter kan indelas i 3 grupper: Främre Blefarit (Stafylokocker), Främre Blefarit (Seborrhoe) och Bakre Blefarit. UNILATERALT Hordeolum Preseptal Cellulit Orbital Cellulit Chalazion Keratit Episklerit Sklerit Främmande kropp Akut trångvinkelglaukom Subkonjunktival blödning Stark SMÄRTA Medel Ingen Sklerit Hordeolum Episklerit Keratit Akut Trångvinkel Glaukom Preseptal Cellulit Orbital Cellulit Fr. kropp Subkonj. blödning Chalazion DET RÖDA ÖGAT Oljigt Blefarit (s, m) BILATERALT Konjunktivit (v, a, b) Blefarit (b, s, m) Torra ögon Irit SMÄRTA Ingen Medel Konjunktivit Blefarit Torrt öga Fr. kropp Stark Subkonj. blödning SEKRET Slemmigt Varigt Vattnigt Inget Konjunktivit (a) Konjunktivit (b) Konjunktivit (v) Irit Blefarit (b) v = Virus b = Bakteriell konjunktivit a = Allergisk m = Meiboms Körtlar s = Bakteriell Blefarit Främre blefarit (Stafylokocker) Orsaker: Infektion orsakad av Stafylokocker runt omkring ögonfransfästen ger kroniskt irriterade ögon framför allt hos människor med hudproblem. Subjektiva symptom: Kan vara asymptomatiska. Smärta, brännande känsla, främmande kropps känsla, grus i ögonen, tårflöde. Objektiva symptom: Röda främre ögonlockskanter, fnasiga ögonlockskanter, mucopurulent sekret. Långvariga problem kan ge upphov till felställning av ögonfransarna (Trichiasis) och Hordeulum. Behandling: Om behandlingen hos optometrist inte hjälper remitteras patienten till ögonläkare. Terapi: Ögonlockshygien, antibiotikasalva, steroider mot inflammationerna om det behövs, tårsubstitut, varma kompresser. Främre blefarit (Seborrhoe) Orsaker: Defekter i Zeiss körtlar uppträder hos människor med dermatit som orsakas av seborrhoe. Subjektiva symptom: Kliande ögon, främmande kropps känsla. Objektiva symptom: Röda främre ögonlock, vita, feta mjäll mellan ögonfransarna som gör att de klibbar ihop, 12 NORDIC VISION

13 VETENSKAPLIGT oljig tårfilm, oljigt sekret. Lång variga problem kan ge upphov till fel ställning av ögonfransarna (Trichiasis) och Hordeulum. Behandling: Om behandlingen hos optometrist inte hjälper remitteras till ögonläkare. Terapi: Ögonlockshygien, antibiotikasalva, steroider, tårsubstitut, varma kompresser. Blefarit Bakre blefarit (Meiboms körtlar) Orsaker: Felfunktion i Meiboms körtlar. Förekommer ofta hos patienter med Acne Rosacea eller dermatiter orsakade av Seborrhoe. Subjektiva symptom: Torra ögon, svullna ögonlockskanter. Objektiva symptom: Ögonlocken är röda på insidan och svullnar om problemen är långvariga. Små oljiga pärlor på ögonlocks kanten vid körtelöppningarna, oljigt sekret ur körtlarna, oljig tårfilm, otillräcklig vätning av ögat. Behandling: Optometrist kan behandla men ögonläkare konsulteras om antibiotika behövs. Terapi: Ögonlockshygien, systematisk antibiotikabehandling, tårsubstitut, varma kom presser, mjuk massage av ögonlocken. Posterior blefarit CHALAZION Kronisk lipogranulomatös inflammation. Orsaker: Blockerade Meiboms körtlar vilket stoppar upp sekretionen. Förkommer ofta hos patienter med Acne Rosacea och dermatit orsakad av seborrhoe. Subjektiva symptom: Ej smärtsamt, kronisk svullnad. Objektiva symptom: Fasta små knutor som kan flyttas, svullnad. Behandling: Optometrist kan behandla. Remitteras till ögonläkare om det ej blir bättre. Terapi: Spontan tömning är möjlig. Kan tas bort kirurgiskt. Chalazion EXTERNT HORDEULUM Bakteriell inflammation i ögonlockskanternas körtlar Orsak: Inflammation i Zeiss eller Molls körtlar på ögonlockskanterna. Orsakas av stafylokocker. Nedsatt motståndskraft. Subjektiva symptom: Smärta, svullna ögonlockskanter, spänningskänsla, kliande känsla. Objektiva symptom: Rött på ett begränsat område på ögonlockskanten, svullnad, varig svullnad. Behandling: Eventuellt oftalmologisk behandling och internistisk utredning. Terapi: Ögonlockshygien, varma kompresser, antibiotika oralt, vänta, epilering av de närmaste ögonfransarna. Hordeulum PRESEPTAL CELLULIT / ORBITAFLEGMONE Inflammation i orbita framför septum Orsak: Bakteriell infektion. Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae. Vid sår orsakade av bett från människor eller djur finns anaeroba bakterier som peptostreptokocker. Subjektiva symptom: Smärta i ögonlocket, patienten kan inte öppna ögat. Objektiva symptom: Rött och svullet ögonlock. Behandling: Till ögonläkare omgående (för att utesluta orbital cellulit). Terapi: Systematisk antibiotika. ORBITAL CELLULIT /ORBITAFLEGMONE Inflammation i orbita bakom septum Orsaker: Mikrobiell infektion (t ex på grund av bett). Oftast spritt från näs hålan eller tänderna. Staphylococcus aureus, Streptcoccus pyogenes, Streptococcus pneumoniae och Haemophilus förkylningsvirus (hos barn). Subjektiva symptom: Betydande smärta vid beröring, diplopi, feber /patienten känner sig sjuk, nedsatt syn på grund av förhöjt tryck på synnerven av varig orbital abcess. NORDIC VISION

14 VETENSKAPLIGT Objektiva symptom: Rött och svullet ögonlock, inskränkt bulbmotilitet, avvikande pupillreflex, proptos (ögon globen trycks framåt). Behandling: Akut till ögonläkare då det finns risk för att infektionen sprids till Sinus Cavernosus, i det centrala nerv systemet, vilket kan ge livshotande trombos. Terapi: Systematisk antibiotika KONJUNKTIVIT Inflammation i bindehinnan Indelas i bakteriell konjunktivit, viruskonjunktivit, konjunktivit orsakad av klamydia, allergisk konjunktivit, GPC och andra konjunktiviter. Bakteriell konjunktivit Orsaker: Grampositiva bakterier som t ex Staphylococcus Epidermidis, Staphylococcus Aureus, Streptococcus Phneumoniae. Gramnegativa bakterier som t ex Haemophilus influenzae, Moraxella Iacunata. Subjektiva symptom: Gruskänsla, brännande känsla, kladdiga ögonlock efter uppvaknandet. Objektiva symptom: Akut rodnad först i fornika sedan vid limbus. Kladdiga ögonlock som kan vara svullna. Sekret som är vattnigt i den första fasen och blir slemmigt/varigt efter en eller två dagar. Hornhinnan drabbas i sällsynta fall (punctata epitheliopathy). Behandling: Optometrist kan behandla. Om anibiotika krävs kontaktas ögonläkare. Terapi: Går över av sig själv inom dagar. Ögonlockshygien, antibiotikadroppar eller -salva. Bakteriell konjunktivit Viruskonjunktivit Orsaker: Adenovirus och Herpes Simplex. Subjektiva symptom: Adenovirus: tårflöde, ljuskänslighet, bilateral irritation. Herpes Simplex: tårflöde, ensidiga blåsor och lätt svullnad. Objektiva Symptom: Adenovirus: rött öga, vattnigt sekret, foliklar, subkonjunktival blödning, regional svullnad och lymfknutor. Herpes Simplex: rött öga, vattnigt sekret herpes-blåsor, foliklar på bindehinnan. Behandling: Optometrist kan behandla men var försiktig. Adenovirusmitta överförs lätt. Terapi: Regleras av sig självt. Hygienen är viktig! Tårsubstitut, ibland profylaktisk antibiotikabehandling. KCE Klamydia konjunktivit Orsaker: Chlamydia trachomatis typ D till K. Förekommer mest hos yngre personer. Hos 50 procent finns även en venerisk infektion som är asymptomatisk. Subjektiva symptom: Sekret, svullna ögon. Objektiva symptom: Röda ögon, mest ensidigt men kan vara på båda ögonen, slemmigt, varigt sekret, svullna ögonlock, på den tarsala bindehinnan först papiller sedan foliklar, mest i övre fornix, små infiltrat vid limbus. Behandling: Snabbt till ögonläkare. Terapi: Systematisk antibiotika. Kan pågå under 3 12 månader om det inte behandlas. Partnern medicineras också. Klamydia-konjunktivit Allergisk konjunktivit Orsaker: Överkänslighetsreaktion på antigen i luften såsom pollen, damm, päls. Subjektiva symptom: Kliande ögon, sekret. Objektiva symptom: Röda ögon, tårflöde, nysningar, svullna ögonlock, bindehinnan mjölkig eller rosa. Behandling: Om tillståndet är akut och om behandling krävs remitteras till ögonläkare. Terapi: Antihistaminer och inflammationshämmande medicinering om det behövs. Allergisk konjunktivit GPC Orsaker: Kronisk mekanisk belastning. Reaktion på belagda kontaktlinser. Allergisk läggning. Subjektiva symptom: Kontaktlinserna är inte längre så bekväma. Ögonen gör ont när linserna tagits ut. Objektiva symptom: Röda ögon, slemtrådar, Papiller uppstår på tarsala bindehinnan, blir större och ger till slut jättepapiller. Behandling: Om det är betingat av kon taktlinsbruk kontrolleras det av optometrist. Om det inte orsakats av kontaktlinsbärande eller inte blir bättre efter några dagar remitteras till ögonläkare. 14 NORDIC VISION

15 VETENSKAPLIGT Terapi: Avvara kontaktlinserna eller använd endagslinser, antihistaminer, intensivrengöring av linserna. GPC 3 Andra konjunktiviter Adult gonococcal keratoconjunctivitis (bakteriell). Neonatal gonococcal keratoconjunctivit (bakteriell). Moluscum Contagiosum Conjunctivitis (viral). Trachom (vanligaste orsaken till blindhet i underutvecklade länder med sämre hygien). KERATOCONJUN- CTIVIT SICCA Torra ögon Orsaker: Ögondroppar som antiallergika, kärlsammandragande som gör att ögat ser vitt ut och som ofta används okontrollerat. Störningar i tårfilmens sammansättning genom systematisk påverkan av medikament, ämnesomsättningsstörningar, brist på vitamin-a. Lokala störningar i tårfilmens sammansättning av ögondroppar, inflammatoriska förändringar, ärr i bindehinnan. Inskränkningar i ögonlockens funktioner såsom ektropion eller entropion. Pterygium förhindrar vätningen. Psykosomatiska aspekter. Nervförlamning. Subjektiva symptom: Ögonen bränner eller kliar, tårflöde, främmande kropps känsla, trötta ögon, smärta, sekret, fotofobi, ögonlocken känns tunga. De subjektiva besvären står ofta inte i förhållande till de objektiva fynden. Objektiva symptom: Röda ögon, klibbigt sekret, liten mängd tårvätska, avlagringar i tårvätskan, skummande tårvätska, torra ställen, stipplings, uppruggad, ojämn hornhinneyta. Behandling: Till ögonläkare. Terapi: Minst 95 procent med medikament som tårsubstitut och eventuellt salva för natten. Mekaniska åtgärder som punctum pluggar, sidoskydd på glasögonen, förband i form av fuktig kammare. Operativa åtgärder som att försluta tårkanalerna eller göra rima mindre. Avsluta kortisonbehandling och ställa om annan medikamentös behandling. SUBKONJUNKTIVAL BLÖDNING Blödning under bindehinnan Orsaker: Plötsligt ökat tryck på ögat som av press eller lyft. Ett av bindehinnans blodkärl spricker. Subjektiva symptom: Asymptomatiskt. Objektiva symptom: Skarpt avgränsad blödning i bindehinnan Behandling: Optometrist kan hantera Terapi: Regleras av sig själv. KERATIT Inflammation i hornhinnan Uppdelas i bakeriell keratit, svampkeratit, acanthamöbakeratit, viruskeratit och andra. Bakteriell keratit Orsaker: Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacteriaceae. Subjektiva symptom: Smärta, främmande kropps känsla, fotofobi, nedsatt visus. Objektiva symptom: Rött öga, stromala infiltrat samt oval gulvit varbildning i stroma omgivet av klar corneavävnad. (stafylokocker/ streptokocker). Slemmiga-variga exudat. Om det orsakas av pseudomonas kan hornhinnan perforeras inom 4 8 timmar. AKUT! Smärtan är starkare än man förmodar utifrån objektiva fynd. Behandling: Genast till ögonläkare Terapi: Bredbandsantibiotika. Cycloplegica för att förhindra synekier. Keratitis pseudomonas aeruginosa. Svampkeratit Orsaker: 2 grupper: filamentös keratit av mögelsvamp och candida keratit av jästsvamp. Subjektiva symptom: Liknande som vid bakteriell keratit. Objektiva symptom: Rött öga, gråvit ulcus med oskarpa kanter med lätta infiltrat, som fingeravtryck i angränsande stromavävnad. (filamentös) Gulvit ulcus med varbildning (candida). Behandling: Genast till ögonläkare. Terapi: Diagnostiseras i laboratorium. Antimykotika. Avskrapning av epitelet. Svampkeratit NORDIC VISION

16 VETENSKAPLIGT Acanthamöbakeratit Orsaker: Acanthamöba protozoer, förväxlas ofta med herpes eller svampinfektion. Subjektiva symptom: Försämrad visus, stark smärta (står inte i paritet med objektiva fynd). Objektiva symptom: Under 1 4 veckor små oregelbundna infiltrat i främre delen av stromat. Epitetelet utanpå infitraten uppvisar lätt punctata. Infiltraten utvidgas och växer samman och bildar en central eller perifer ring (icke varig). Möjligen kan ett hypopion bildas. Behandling: Genast till ögonläkare. Terapi: Medikament, senare keratoplastik. Acanthamöba-keratit Viruskeratit Orsaker: Herper Simplex, Herpes Zoster. Subjektiva symptom: Herper Simplex: Influensa symptom, via Nervus Ophtalmicus, främmande kropps känsla, kliande, brännande känsla till stark smärta, tårflöde. Herpes Zoster: Visusförlust Objektiva symptom: Rött öga, nedsatt känsel i cornea, grenformad, infärgbar förändring i cornea, (Keratitis Dendritica) (epitelial form av Herpes Simplex). Diskusformad grumling i stromat (Keratitis Disciformis) (stromal form av Herpes Simplex). Ödem i epitelet med förtjockning av stromat (Keratitis Disciformis). Vid Herpes Zoster finns samma tecken som vid t ex konjunktivit, episklerit, sklerit eller keratit. Behandling: Genast till ögonläkare. Terapi: Virustatika (Aciclovir). Smärtstillande puder och salva. Keratitis dendritica Andra Marginalkeratit Rosacea keratit Systematiska kollagen och kärlsjukdomar (t ex artrit) EPISKLERIT Inflammation i läderhinnan Orsaker: Mest idiopatiska, ofta recidiverande, ofta hos unga vuxna. Subjektiva symptom: Ringa besvär, ensidigt, tårflöde, fotofobi. Objektiva besvär: Enkel form: rodnad i en sektor. Nodulär form: något upphöjd, avgränsad, förskjutbar knuta. Behandling: Optometrist kan behandla. Terapi: Inflammationshämmande medikament, limiteras av sig själv. Nodulär episklerit SKLERIT Inflammation i läderhinnan Orsaker: Följd av systematiska sjukdomar. 2 arter: icke nekrotiserande och nekrotiserande. Subjektiva symptom: Icke nekrotiserande, liknande som vid episklerit, något starkare besvär. Nekrotiserande: Starka smärtor, synnedsättning. Objektiva symptom: Icke nekrotiserande: utbrett rött öga, icke förskjutbar knuta. Nekrotiserande: Vävnadsskador (Staphylom), nekros av hornhinnan (keratit). Behandling: Genast till ögonläkare. Terapi: Inflammationshämmande medikament/steroider. Behandling av den systematiska sjukdomen. UVEIT Inflammation i Uvea Främre uveit : Irit. Mellanuveit: Iridocyklit (tas inte upp här). Bakre uveit: Chorioidit, Chorioretinit (tas inte upp här). Främre uveit Orsaker: Inflammations och immunprocesser, följd av systematiska sjukdomar som reumatism och toxoplasmos (ett tidigt tecken på autoimmun sjukdom). Subjektiva symptom: Fotofobi, pulserande smärta som strålar ut och som tilltar vid ackommodation, synförsämring. Objektiva symptom: Rött öga, retningsmios, percipitat i corneas endotel, inflammationsceller i kammarvätskan, bakre synekier. Behandling: Snabbt till ögonläkare. Terapi: Mydriatika (för/emot synekierna), kortison, behandling av ursprungliga sjukdomen, inflammationshämmande droppar. Uveitis Ciliare Injektion Akut primärt trångvinkelglaukom Högt intraokulärt tryck då kammarvätskan har svårt att rinna ut. 16 NORDIC VISION

17 VETENSKAPLIGT Orsaker: Trång främre kammare, iris ligger nära cornea, trång kammarvinkel som kan blockeras. Subjektiva symptom: Snabb synförsämring, häftig smärta, illamående och kräkningar. Objektiva symptom: Plötsligt starkt förhöjt intraokulärt tryck, rött öga, cornealödem med epitelblåsor, grund främre kammare med perifer iridocorneal kontakt, pupillen inte helt rund och reagerar inte på ljus och vid ackommodation. Behandling: Genast till ögonläkare. AKUT. Terapi: Sänkning av det intraokulära trycket med medikament eller kirurgi. Galukomanfall. Akut trångvinkel glaukom TRAUMA Främmande kropp, Trubbigt våld mot ögat. Frätskador. Brännskador. Främmande kropp Orsaker: Damm/partiklar i ögat eller under kontaktlinser, olyckor med t ex metallsplitter. Subjektiva symptom: Främmande kropps känsla. Smärta som är stark och ihållande om det är cornea som är drabbad. Försvinner snabbt om det handlar om skräp under en kontaktlins men kan ge försämrad visus om det ligger kvar på eller har fastnat i cornea. Om smärtan försvinner utan att synen försämras kan skräpet ligga kvar utanför de brytande medierna. Kliande känsla. Objektiva symptom: Främmande kropp, rött öga, skrapspår på epitelet eller djupare, exoftalmus. Behandling: Genast till ögonläkare Terapi: Ta bort skräp/främmande kropp, antibiotisk salva för profylax om det finns ett sår. Främmande kropp i cornea Främmande kropp i konjunktiva Trubbigt våld mot ögat Orsaker: knytnävsslag, tennisboll eller dylikt. Subjektiva symptom: Ofta lite symptom, mera besvär, smärta, nedsatt syn. Objektiva symptom: Rött öga, subkonjunktival blödning, Skadad iris, linsluxation, pupilen inte helt rund, enoftalmus/ exoftalmus. Behandling: För att utesluta komplikationer remitteras till ögonläkare Terapi: Dubbelsidigt sterils förband för att stilla. Irisskada efter trubbigt våld Frätskador Orsaker: Syror, basiska ämnen, tårgas. Subjektivt: Stark smärta, synnedsättning. Objektivat: Konjunktival retning och skorvbildning på ögonlocken (syror). Blekt öga och gråvita grumlingar i cornea redan efter kort tid (basiska ämnen). Behandling: Genast till ögonläkare. AKUT. Terapi: Spola ögonen, vänd, drag bort ögonlocken från ögat, ta bort synliga partiklar med bomullspinne. Brännskador Orsaker: Öppen flamma, het ånga, hett vatten, starkström, fyrverkerier, UV-strålning (blixt). Subjektiva symptom: Stark smärta, fotofobi, starkt nedsatt syn, tårflöde. Objektiva symptom: Ögonfransar och ögonbryn bortbrända, blåsbildning på konjunktiva och ögonlock, mer eller mindre utpräglad grumlig cornea, röd konjunktiva, med fluorescein infärgbara epiteldefekter. Behandling: Genast till ögonläkare. AKUT. Terapi: Inte skölja. Täcks med ett löst liggande sterilt förband. NORDIC VISION

18 I september i år samlade man in begagnade glasögon för återanvändning. Det blev två hela containrar. John Godoy rengör begagnade glasögon tillsammans med Guatemalas ambassadör Susana Barrios Beltranena. Efter denna hjälpinsats är hon och hennes man nu medlemmar i Vision for All och planerar ett femårigt projekt i Guatemala. 18 NORDIC VISION

19 PROFILEN Kunder som kommer in i Synoptik-butiken i Varuhuset Nyckeln i Nyköping kommer troligen att träffa en av Sveriges mest unika optiker. Han heter John Godoy och blev legitimerad optiker i Borensberg Det unika är dels att John föddes i Lima, Peru och växte upp i Boston, USA dels att han är mannen bakom organisationen Vision for All, som startade i Sverige Text: Kurt Östlund foto: tord olsson Ledordet är humanitet! Johns far var från Peru och hans mor från USA. De träffades på Massachusetts Institute of Technology i Boston, USA. Johns far ville att barnen skulle få bättre utbildningsmöjligheter. Efter en period i Perus huvudstad Lima flyttade familjen till USA. John var åtta år när han tillsammans med sina tre bröder kom till Boston. John studerade vid Dartmouth College i fyra år och avlade en Bachelor of Art i historia samt en lärarexamen. Efter utbildningen åkte John 1980 till Europa som utbytesstudent. Under ett år bodde han i Frankrike och Italien och undervisade amerikaner i franska och italienska själv pratar han fem språk. Åren 1982 till 1984 arbetade John som volontär i Nicaragua för att lära analfabeter att läsa och skriva. Du bekostade själv insatsen och bodde tillsammans med tolv flyktingar från El Salvador i ett litet hus. Varför gav du dig ut på ett sådant äventyr? På Boston College studerade jag tillsammans med en berömd brasiliansk pedagog, Paulo Freire, och han gjorde att jag blev intresserad av att lära fattiga människor läsa och skriva, men också intresserad av att lära av fattiga människor. Efter att diktatorn Somoza hade störtats i Nicaragua 1979 startades ett program för att bekämpa analfabetismen. Jag ställde upp frivilligt som lärare, och i staden Estelí lärde jag salvadoranska flyktingar att läsa och skriva. Jag fick bo i ett hörn på golvet i en liten tvårummare där en salvadoransk familj på tolv personer redan bodde. I Nicaragua kom du i kontakt med många människor som inte kunde lära sig att läsa och skriva på grund av för dålig syn. Hur tänkte du när du konfronterades med detta problem? Då jag inte själv använde glasögon förstod jag inte varför många äldre människor, men även en del yngre, inte kunde läsa i sina arbetsböcker eller se texten på svarta tavlan. Genom diskussion med andra volontärer, bland annat från Sverige, kunde vi identifiera problemet. Att inhandla glasögon visade sig dock vara alldeles för dyrt. Du startade också en spansk skola för utlänningar i Nicaragua. Varför då? Jag är mycket intresserad av språk, historia och kultur. Med många volontärer från många olika länder, till exempel amerikaner, svenskar, fransmän och tyskar, och därmed många olika språk, fanns ett behov av undervisning i spanska. Jag skrev också en bok i spansk grammatik, Una Sola Trinchera, med tillhörande arbetsbok, vilka fortfarande används. Det hände mycket i Nicaragua under de här åren. Du kom bland annat i kontakt med en svensk sjuk- JOHN GODOY FÖDD: 18 november YRKE: Legitimerad optiker. UTBILDNING: Bachelor of Art, Teachers Certificate, 1980, legitimerad optiker, 1992, kontaktlinsbehörighet, 1996 FAMILJ: Hustru Marita, barnen Tania, 22, Cecilia, 20 och David, 19. BOR: Ljungsbro. ARBETE: Synoptik, Nyköping och Älmhult. Ordförande i Vision for All. INTRESSEN/HOBBYS: Har inte tid. ÄTER HELST: Strömming. LÄNGSTA RESA: Amazonas djungel. SENASTE FILM: Modigliani. SENASTE LÄSTA BOK: E = mc 2, av David Bodanis. DRÖMMER OM: Att fortsätta arbetet med undervisning inom optik i Sverige och utomlands. NORDIC VISION

20 XXX Vision for All reser regelbundet runt till fattiga länder och hjälper folk som inte själva har råd med synundersökning och glasögon. Här kommer alla insamlade glasögon till nytta. Men kom ihåg att detta är ett lagarbete med 650 medlemmar inblandade och med support från tusentals andra personer och företag. sköterska som arbetade i samma område. Hur kom det sig? I den spanska skolan studerade man på förmiddagen och gjorde frivilligt arbete på eftermiddagen. På det sättet gick det att överbrygga gapet mellan att bara vara intellektuell eller att bara arbeta ute på fälten. På sjukhusets akutmottagning arbetade en svensk sjuksköterska, Marita från Torekov. Vi träffades när vi var med och målade väggarna runt akuten och BB-avdelningen, som var helt grå, i varma färger. Marita arbetade även som lärare på sjukhuset. De bord som på förmiddagarna användes för att bland annat tvätta såväl döda soldater som patienter på rengjordes och användes som skolbänkar när personalen på eftermiddagarna lärde sig att läsa och skriva. Marita ansvarade för den undervisningen. Hur kan man inte bli kär i en sådan kvinna? Maritas kontrakt var slut 1984 och ni flyttade till Sverige. Varför det? När Maritas kontrakt gick ut och hon måste återvända till Sverige hade jag redan flyttat in i hennes våning, eftersom 21 flyktingar nu bodde i min första bostad. Hon bad mig följa med till Sverige eftersom vi planerade att bilda familj. Efter två år i Sverige med bland annat undervisning i Malmö bestämde du dig för att studera till optiker. Samma år flyttade du och Marita med era två döttrar till Ljungsbro i Östergötland. Vad var anledningen till den flytten? Efter endast ett år i Sverige sökte jag till optikerutbildningen i Borensberg, och kom in. Ljungsbro ligger nära Borensberg och för att hålla ihop familjen medan jag studerade flyttade vi dit. Du gav ett löfte att om du lyckades med dina optikstudier skulle du återuppta ditt internationella solidaritetsarbete. Du tog din optikerexamen 1992 och 1996 blev du också behörig kontaktlinsoptiker. Har du levt upp till ditt löfte? Ja, det tycker jag. För mig som humanist var det en stor utmaning att studera vetenskapliga ämnen som biologi, matematik och dylikt. Mina kunskaper i optometri har jag i stor utsträckning använt i utvecklingsländer, och genom Vision for All tänker jag fortsätta att göra så. 20 NORDIC VISION

NORDIC. Ögontorrhet - en jämförande studie Ulcerös keratit vid missbruk av crack Profilen: Lars Salmonson. Nr.

NORDIC. Ögontorrhet - en jämförande studie Ulcerös keratit vid missbruk av crack Profilen: Lars Salmonson. Nr. VETENSKAPLIG TIDSKRIFT FRÅN SVERIGES KONTAKTLINSFÖRENING NORDIC Nr. 1 2007 Korneakongress i Houston ett måste Ögontorrhet - en jämförande studie Ulcerös keratit vid missbruk av crack Profilen: Lars Salmonson

Läs mer

Ortokeratologi NORDIC. Djupseendets påverkan på Monovisionlinser Optikdagen i Kista Profilen: Tommy Mårtensson. Nr.

Ortokeratologi NORDIC. Djupseendets påverkan på Monovisionlinser Optikdagen i Kista Profilen: Tommy Mårtensson. Nr. VETENSKAPLIG TIDSKRIFT FRÅN SVERIGES KONTAKTLINSFÖRENING NORDIC Nr. 6 2006 Ortokeratologi Djupseendets påverkan på Monovisionlinser Optikdagen i Kista Profilen: Tommy Mårtensson Innehåll Nr 6/2006 Tommy

Läs mer

NORDIC. Nr. VETENSKAPLIG TIDSKRIFT FRÅN SVERIGES KONTAKTLINSFÖRENING. Kongress i Houston. Astigmatism och kontaktlinser Optikmässan Kontaktlinsforum

NORDIC. Nr. VETENSKAPLIG TIDSKRIFT FRÅN SVERIGES KONTAKTLINSFÖRENING. Kongress i Houston. Astigmatism och kontaktlinser Optikmässan Kontaktlinsforum VETENSKAPLIG TIDSKRIFT FRÅN SVERIGES KONTAKTLINSFÖRENING NORDIC Nr. 1 2008 Kongress i Houston Astigmatism och kontaktlinser Optikmässan Kontaktlinsforum Innehåll Nr 1/2008 OSKAR JOHANSSON Den årliga Optikmässan

Läs mer

Kongress 2006 NORDIC. Forskning: Nya material Köpa linser på internet Profilen: Ulf Brunlöf. framtidens optiker under luppen. No.

Kongress 2006 NORDIC. Forskning: Nya material Köpa linser på internet Profilen: Ulf Brunlöf. framtidens optiker under luppen. No. VETENSKAPLIG TIDSKRIFT FRÅN SVERIGES KONTAKTLINSFÖRENING NORDIC No. 2 2006 Kongress 2006 Forskning: Nya material Köpa linser på internet Profilen: Ulf Brunlöf framtidens optiker under luppen Innehåll No.

Läs mer

DINA ÖGON FÖRBÄTTRA DIN SYN MED ENKLA METODER

DINA ÖGON FÖRBÄTTRA DIN SYN MED ENKLA METODER ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS April 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr.11 1 DINA ÖGON FÖRBÄTTRA DIN SYN MED ENKLA METODER Anita Robertson,

Läs mer

Marfans Syndrom. God Jul och Gott Nytt År! och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 4 / 2011

Marfans Syndrom. God Jul och Gott Nytt År! och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 4 / 2011 ISSN: 1652-7054 Marfans Syndrom och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 4 / 2011 God Jul och Gott Nytt År! Kallelse till Årsmöte, Ung med Marfans syndrom Sällsynta

Läs mer

En Jämförelse av Olika Studier på Visus- och K-värdeförändringar vid Ortokeratologibehandling

En Jämförelse av Olika Studier på Visus- och K-värdeförändringar vid Ortokeratologibehandling En Jämförelse av Olika Studier på Visus- och K-värdeförändringar vid Ortokeratologibehandling Linus Magnusson Optikerprogrammet 180 hp Högskolan I Kalmar, Naturvetenskapliga institutionen Examensarbete

Läs mer

Trendspanare spår ny guldålder. 16 sidor om Optikmässan NR 8.13. Ett magasin från optikbranschen. Vetenskap: Fler saker än god synskärpa behövs

Trendspanare spår ny guldålder. 16 sidor om Optikmässan NR 8.13. Ett magasin från optikbranschen. Vetenskap: Fler saker än god synskärpa behövs Ett magasin från optikbranschen 16 sidor om Optikmässan Trendspanare spår ny guldålder Annie utbildar landets nya optikerassistenter Starkt stöd för att behålla KIs optikerprogram Vetenskap: Fler saker

Läs mer

Linköpingsforskare världsledande inom artificiella hornhinnor

Linköpingsforskare världsledande inom artificiella hornhinnor Ett magasin från optikbranschen tema Synfelskirurgi Linköpingsforskare världsledande inom artificiella hornhinnor Ny leverantör av linser till Sverige Optikföretagen som minglade på modeveckor Safilos

Läs mer

Kosmetiska kontaktlinser en studie i regler för försäljning och incidensen av komplikationer.

Kosmetiska kontaktlinser en studie i regler för försäljning och incidensen av komplikationer. Institutionen för naturvetenskap Examensarbete Kosmetiska kontaktlinser en studie i regler för försäljning och incidensen av komplikationer. Ida Fransson Huvudområde: Optometri Nivå: Grundnivå Nr: 2011:O31

Läs mer

Barn med katarakt Information till familjen

Barn med katarakt Information till familjen Barn med katarakt Information till familjen Innehåll Ögat och den normala synutvecklingen 3 Kongenital katarakt - Medfödd grå starr 3 Amblyopi ( lazy eye ) 4 Praktiska konsekvenser av amblyopi 4 Diagnostik

Läs mer

NR 1.12. Ett magasin från optikbranschen. Alpinist och fashionist nu i samma låda. Uppladdning inför Optometridagarna. Årets glasögonbärare

NR 1.12. Ett magasin från optikbranschen. Alpinist och fashionist nu i samma låda. Uppladdning inför Optometridagarna. Årets glasögonbärare Ett magasin från optikbranschen Alpinist och fashionist nu i samma låda Kompetens och heltäckande ögonvård Uppladdning inför Optometridagarna Årets glasögonbärare utsedd NR 1.12 Kan du se detta i din prak

Läs mer

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Varför föds det så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Statistiska centralbyrån 2001 Demographic reports 2001:1 Why so few babies?

Läs mer

DINA ÖGON. Tårvätska torkar snabbare framför datorn. Slipp glasögon

DINA ÖGON. Tårvätska torkar snabbare framför datorn. Slipp glasögon ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK!

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET. DinaÖgon

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET. DinaÖgon ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2007 DinaÖgon Hitta rätt typ av linser Vad ska man tänka på vid val av kontaktlinser? Och vad är det egentligen för skillnad

Läs mer

Hela denna tematidning är från IDG Custom publishing ÖGON

Hela denna tematidning är från IDG Custom publishing ÖGON Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Pantone 307 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0%

Läs mer

Sverige unik marknadsplats. Ett magasin från optikbranschen. japaner väljer svenskt när nyheter ska släppas. Göteborgsbutik går egna vägar

Sverige unik marknadsplats. Ett magasin från optikbranschen. japaner väljer svenskt när nyheter ska släppas. Göteborgsbutik går egna vägar Ett magasin från optikbranschen Sverige unik marknadsplats japaner väljer svenskt när nyheter ska släppas Jan Ygges nya bok ett standardverk Göteborgsbutik går egna vägar Föreläsningar ordnar uppgradering

Läs mer

Medicinska synpunkter på kontaktlinsbärande

Medicinska synpunkter på kontaktlinsbärande Medicinska synpunkter på kontaktlinsbärande State of the Art document, uppdaterat i januari 2007 Sven Erik G. Nilsson, professor emeritus Avd för oftalmologi, Linköpings universitet Innehåll Inledning

Läs mer

OPUS URUGUAY. Land i fokus. Novemberhelg med YFU. Alltid redo! - för världen. december 2014

OPUS URUGUAY. Land i fokus. Novemberhelg med YFU. Alltid redo! - för världen. december 2014 OPUS december 2014 Novemberhelg med YFU Land i fokus Alltid redo! - för världen URUGUAY innehåll redaktionen 3. 4. 4. 5. 6. 8. 10. 12. 12. 13. 14. 16. 17. 18. 20. 21. 22. 24. 25. 26. 26. 27. 28. 30. 30.

Läs mer

November 2010. Prader Willi föreningen i Sverige

November 2010. Prader Willi föreningen i Sverige PWS-bladet nr. 16 TAIWAN - Sjunde internationella PWS-konferensen 2010 hölls i Taiwan. November 2010 Välkommen till Byrackans Hunddagis Tonårsäventyr för Martin, Emmy och Ida med familjer Familjeträff

Läs mer

minhälsa ÖGAT allt du behöver veta NY TIDNING! Tårar behövs Vi äter med ögat Hjälp mot sommarplågor

minhälsa ÖGAT allt du behöver veta NY TIDNING! Tårar behövs Vi äter med ögat Hjälp mot sommarplågor minhälsa råd om vård från landstinget sörmland nummer 2/2009 A ÖGAT allt du behöver veta D A D Tårar behövs Vi äter med ögat Hjälp mot sommarplågor NY TIDNING! Från Landstinget Sörmland 1 foto björn fröberg

Läs mer

KIBladet. Rektor Hamsten gör entré. Så är han som chef stor intervju. Ett brev som tack till er alla. Tillsammans ska de springa 1000 mil Sidan 22

KIBladet. Rektor Hamsten gör entré. Så är han som chef stor intervju. Ett brev som tack till er alla. Tillsammans ska de springa 1000 mil Sidan 22 KAROLINSKA INSTITUTETS PERSONALTIDNING NUMMER 7 2012 KIBladet Forskarnas utmaning Tillsammans ska de springa 1000 mil Sidan 22 Tre systrar Sjukdomen präglade deras yrkesval Sidan 20 upp till bevis Populära

Läs mer

Framåt #7/08. Sid. 12-13

Framåt #7/08. Sid. 12-13 Verkliga robotar Svårt att känna igen rektor på campus Nära till studierna trots distans Alfred, Rasmus, Ronja och Tjorven är fyra robotar som finns i teknikhuset på campus. Ibland tar de sig ut och känner

Läs mer

Vasuma ti amo! Ett magasin från optikbranschen. MIDO vi var där. Ökat intresse för sportglasögon NR 3.11. Utbildningsvägarna till behörighet

Vasuma ti amo! Ett magasin från optikbranschen. MIDO vi var där. Ökat intresse för sportglasögon NR 3.11. Utbildningsvägarna till behörighet Ett magasin från optikbranschen MIDO vi var där Vasuma ti amo! Optileks i Rättvik gillar utmaningar Utbildningsvägarna till behörighet Ökat intresse för sportglasögon NR 3.11 FÖR BÄTTRA DITT SEENDE I SOLEN.

Läs mer

H ankeiten. Eva Liljeblom: Högskolan behöver mer forskning. Hur miljövänlig är studentkåren? En sommar i finansvärldens virvel

H ankeiten. Eva Liljeblom: Högskolan behöver mer forskning. Hur miljövänlig är studentkåren? En sommar i finansvärldens virvel 03/2010 H ankeiten Svenska handelshögskolans studentkår Eva Liljeblom: Högskolan behöver mer forskning Hur miljövänlig är studentkåren? En sommar i finansvärldens virvel CHEFREDAKTÖR Isabell Mattsson chefred@shs.fi

Läs mer

Silmo. à la mode! NR 10.11. Ett magasin från optikbranschen. Paris heta trender. Flygande start för InnZSight på Arlanda

Silmo. à la mode! NR 10.11. Ett magasin från optikbranschen. Paris heta trender. Flygande start för InnZSight på Arlanda Ett magasin från optikbranschen Silmo à la mode! Paris heta trender Nydisputerad: Anna senaste doktorn på KI Flygande start för InnZSight på Arlanda Kalmar i samarbete med Kongsberg i masterutbildning

Läs mer

TVÅ VECKOR I EN ANNAN VÄRLD

TVÅ VECKOR I EN ANNAN VÄRLD Peder Skrivares skola Varberg TVÅ VECKOR I EN ANNAN VÄRLD - Volontärarbete i Nicaragua Lisa Mattsson & Josefin Johansson Omvårdnadsprogrammet åk 3 20 april, 2007 Handledare: Lars-Magnus Nordhall Innehållsförteckning

Läs mer

Ögonsjukdomar. Tobias Busch Ögonkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal. Inledning

Ögonsjukdomar. Tobias Busch Ögonkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal. Inledning Ändrad 2015-06-26, s 809 0ch 810. Ögon 801 Tobias Busch Ögonkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal Inledning Detta kapitel ska vara en hjälp för att diagnostisera och handlägga vanliga ögonåkommor

Läs mer

H ankeiten. Utlandspraktik i London. Det nya studiekortet. Svenska Handelshögskolans Studentkår. - alternativ till utbytesstudier, s.

H ankeiten. Utlandspraktik i London. Det nya studiekortet. Svenska Handelshögskolans Studentkår. - alternativ till utbytesstudier, s. 03/2013 H ankeiten Svenska Handelshögskolans Studentkår Utlandspraktik i London - alternativ till utbytesstudier, s. 24 Det nya studiekortet - Hur påverkar det dig? s. 30 HankenES - Inspirerar och sprider

Läs mer

Vi varumärken. Bågar, mode & design. Fokus optikern Linser nu för alla. Matte &Willy från bygglov. ögonsjukdomar. Möt.

Vi varumärken. Bågar, mode & design. Fokus optikern Linser nu för alla. Matte &Willy från bygglov. ögonsjukdomar. Möt. En tidning om glasögon, bågar, kontaktlinser och syn, nr 1 2012 43 läckra bågar TRENDER Bågar, mode & design Fokus optikern Linser nu för alla Möt Matte &Willy från bygglov Våra vanligaste ögonsjukdomar

Läs mer