Svensk Trafiktidning. Årgång 92. En tidning för medlemmar i Saco-förbundet Trafik och Järnväg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk Trafiktidning. Årgång 92. En tidning för medlemmar i Saco-förbundet Trafik och Järnväg"

Transkript

1 Svensk Trafiktidning 4 Oktober 2011 Årgång 92 En tidning för medlemmar i Saco-förbundet Trafik och Järnväg

2 ledare Höjd medlemsavgift till TJ På annat håll i detta nr informeras om att avgiften för medlemskap i TJ kommer att höjas från kommande årsskifte. Det är naturligtvis aldrig roligt att behöva öka medlemmarnas månatliga utgifter. Traditionellt har vi varit försiktiga och också lyckas hålla igen på kostnader. Den stora kostnaden för en organisation som TJ är löne- och lönebikostnader samt hyreskostnaden för att hålla kanslilokaler. En annan stor kostnad är naturligtvis premien för vår inkomstförsäkring. Det är ofrånkomligt att lönekostnader ökar. På samma sätt är det ofrånkomligt att kostnaderna för inkomstförsäkringen ökar om det är så att arbetslösheten ökar inom vårt område. Skälet till att vi kunnat hålla oförändrad avgift på senare tid är att vi hela tiden vuxit och blivit fler och fler (medlemsintäkterna har ökat). Tyvärr har vi det senaste året sett en vikande trend. Medlemsantalet har stått still och t o m backat något. Vi har under 2011 också fått se betydligt fler arbetslösa medlemmar än vad vi haft under de senaste fyra åren. Av dessa skäl har förbundsstyrelsen tvingats utnyttja det mandat man fick vid 2010 års förbundsfullmäktige att fr o m 1 januari 2012 höja medlemsavgiften till 209 kr per månad för yrkesaktiva. En tröst är naturligtvis att vi även fortsättningsvis kommer att kunna stoltsera med att få andra fackförbund har så låg avgift och ger så mycket för pengarna som TJ. Vi fortsätter att ha lägst avgift av Saco-förbunden. Vidare tröstar vi oss med att vi känner att vi under 2012 kommer att på olika kunna förbättra medlemsservicen ytterligare. Genom en tillfällig (?) utvidgning på ombudsmannasidan kommer det att bli ännu lättare för er medlemmar att när det behövs få snabb och bra rådgivning och annan service. Björn Karlsson redaktion Svensk Trafiktidning Nr 4. Årgång 92. Oktober 2011 Redaktion: Box 2131, Stockholm Besöksadress: Lilla Nygatan 14 Telefon, kansli: Telefontid: Mail: Ann-Charlott Juliusson Mail: Björn Karlsson Mail: Jan Sandgren Mail: Stefan Strömqvist Mail: Stig Blomberg Mail: Sören Svensson Mail: Ansvarig utgivare: Jan Sandgren Hemsida: Produktion: Exaktaprinting AB Tryck: Exaktaprinting AB Omslagsbild: En av de älgar, som på grund av älgjakten, lever farligt. Foto: Sören Svensson Tidningen påtar sig inte ansvar för artiklar, bilder etc, som utan föregående beställning eller upp maning sänts till redaktionen från andra än medlemmar i TJ. 2

3 Facklig action Det är inte särskilt lätt att få folk att ställa upp och jobba fackligt, varken när det gäller förtroendeuppdrag eller när det gäller t.ex. skyddsombudsuppdrag (som ju egentligen inte är ett fackligt uppdrag). Dock är sällan intresset för villkoren på arbetsplatsen skralt. Ofta talas det rätt mycket om vad som är på gång och hur det är, både vad gäller själva arbetssituationen och inte minst arbetsmiljön. Man har också ofta åsikter om hur förhandlingarna mellan facket och arbetsgivaren fallit ut. Däremot är det som sagt inte så lätt att fylla platserna i den lokala fackstyrelsen. Hur kommer det sig då att det är på det viset? Jag upplever det som att en av faktorerna är att många medarbetare känner sig osäkra över vad som egentligen krävs av den som accepterar ett fackligt uppdrag. Man tror att man måste vara någon slags avtalsmässig supermänniska, som har totalkoll på varje paragraf i avtalet, och är en mästare på att förhandla. Jag brukar kontra den typen av funderingar med att säga att vad som egentligen behövs är genuint intresse för hur vi har det på arbetsplatsen, sunt förnuft och en vilja att komma tillrätta med problemen (om det finns några). En annan allvarlig orsak till att många styrelser har kort om folk beror på att verksamheter styckas upp p.g.a. anbud som förloras, och företagsmässiga åtgärder i form av att man delar upp verksamheterna i olika bolag. Jag kan ta ett exempel ur min egen verksamhet innan jag började som ombudsman: Som en följd av att Veolia-transport förlorade tunnelbanan i Stockholm tappade TJföreningen vid Veolia 80% av de ordinarie styrelsemedlemmarna, och samtliga suppleanter, eftersom dessa följde med i verksamhetsövergången till MTR. Vi lyckades skrapa ihop en interimsstyrelse som inklusive mig bestod av fyra personer, och när vi sedan hade höstmöte valdes ytterligare en person in, vilket innebar att samtliga ordinarie platser var tillsatta. Nu såg det ju ut som att vi kunde stabilisera oss en smula inför ett ordinarie val, men vips så blev SL Center upphandlat, och ett företag vid namn GO Excellent tog över verksamheten, vilket innebar att vi nu ändå var en person kort i styrelsen. Den här typen av händelser tär naturligtvis på orken för dom kvarvarande fackliga företrädarna, eftersom arbetsbördan ökar, och medlemmarna kanske inte känner att deras ombud är lika närvarande som tidigare. Följden av detta kan ju i förlängningen bli ett sjunkande medlemsantal, och därmed ett svagare fack. Hur ska man då komma till rätta med det här problemet? Jag tror att det som behövs är att samtala med varandra om fackliga frågor. Och med fackliga frågor menar jag i stort sett allt som rör den egna arbetsplatsen, och verksamheten. Att få igång, och hålla liv i den fackliga dialogen i själva vardagen tror jag gör att dels de fackliga företrädarna blir synliga för både gamla som nya medlemmar, och hjälper presumtiva medlemmar att komma till skott och bli medlemmar. Att vara närvarande i de dagliga samtalen, att kunna ge svar på frågor, eller säga att det där kan jag inte svara på direkt, men jag kollar upp det och återkommer till dig är oerhört viktigt för individens upplevelse att vi är ett fack som bryr oss. På Veolia försökte vi som var kvar kontra dom negativa effekterna med att vara än mer närvarande där vi kunde. Jag som ordförande tog varje tillfälle i akt att slinka förbi dom olika platskontoren för att höra snacket på jobbet, och förklara om vi försökte åtgärda något som kändes fel. Vi försökte även delegera frågor som bara rörde ett visst platskontor till den i styrelsen som var placerad på platsen, för att ha riktigt bra kompetens i just den frågan. Det här verkar ha haft positiv effekt bland annat på medlemsantalet, som har ökat markant, både genom att kolleger bytt fack, samt genom att nyrekryterade tjänstemän gått över från ST och SEKO till oss på TJ. Nu var det bara att få fler att vilja arbeta fackligt också! Vi hörde oss för bland kollegerna, och sedan bjöd vi in vad vi upplevde som dugliga medlemmar som så att säga hade potential till att sitta med som adjungerade i styrelsen. Och med potential menar jag att det var personer som verkade ha välgrundade åsikter och som kom med konstruktiva förslag till hur man kunde lösa olika problem. Tanken var att man genom detta skulle få se hur det vardagliga fackliga arbetet fungerar. Dom som suttit med har vi uppfattat som betydligt mer positiva till att ställa upp till nominering i valet. Nu har visserligen det här arbetet bara börjat, så man ska väl kanske inte ropa hej riktigt än, men det känns som om detta har gett ett positivt resultat. Stefan Strömqvist 3

4 Foto: Jan Sandgren I avregleringens spår: Kaotiskt i DSB DSB sedan tio år tillbaka uttalade expansionsplaner riktar sig mot att ta marknadsandelar i Sverige och Storbritannien. I Sverige har det lyckats såtillvida att man opererar bolagen DSBFirst Öresund, DSBFirst Väst, DSB Småland, DSB Uppland samt Roslagsbanan. Där slutar framgången. Genom underbud och misskötsamhet har skandalerna radat upp sig. Ekonomisk korssubventionering mellan DSB moderbolag och DSBFirst Öresund ledde till sparken för bland andra transportministern Hans Christian Schmidt, DSB styrelseordförande Mogens Granborg och DSB administrativa direktör Sören Eriksen. DSB ekonomichef liksom förre vd:n för DSBFirst Öresund gör också något annat idag. Trots en ängels tålamod tröttnade till sist även Skånetrafiken och har uppdragit åt Veolia att ta över trafiken i Sverige från DSBFirst Öresund från den 11 december. TJ anser att en avreglering och konkurrensutsättning i järnvägsbranschen i enlighet med EU-direktiven är av godo under förutsättning av att bolag (och regeringar) genomför det inom regelsystemet och med beaktande av ett mått av etik. DSB har brutit mot detta i varje avseende. Man har missbrukat sin makt och sitt tidigare förtroende. Vår danska systerorganisation Trafik & Jernbane kallar det hela för amatörteater. Skånetrafiken medansvariga Skånetrafiken har inte lyft på alla stenar i samband med upphandlingen av öresundstrafiken. De borde insett att kundnyttan bara är tillfällig då de låter en operatör med lägsta priset vinna en upphandling. Enligt uppgift låg DSB bud ca 30 % under SJ AB bud för samma verksamhet. Vinstmarginalerna i branschen är inte på långa vägar så stora att det på något sätt skulle kunna vara trovärdigt att DSB skulle klara en sådan verksamhet utan (otillåten) subvention. Redan den 9 april i år slog den danske Kammeradvokaten (Justitiekanslern) fast att det med stor sannolikhet förekommit otillåtet statligt stöd 4 till trafik som opererats av DSBFirst bolag. Enligt dagsaktuell information tappar DSB Dkr om dagen bara på DSBFirst Öresund. Bland de danska åtgärderna återfinns transportministerns förbud tills vidare för alla engagemang för DSB utanför Danmark. Svallvågorna av de danska förhållandena nådde även svenska Transportstyrelsen som begärde att DSB Sverige under april 2011 i detalj skulle redovisa sin ekonomiska situation. TJ har inget emot att seriösa aktörer svenska eller utländska tar marknadsandelar i hård konkurrens, men det ska ske under sunda former. Som det nu ser ut finns det flera förlorare: DSB, resenärerna och de anställda, varav de två senare kategorierna är oskyldiga. Betala skäligt Upphandlingar i branschen sker generellt till för låga priser enligt TJ. Grundregeln är att man får vad man betalar för. Trafikhuvudmannen bör således betala för ett samarbete med en seriös operatör som långsiktigt kan tillhandahålla god kvalitet och som tillämpar en personalpolitik som följer lag och avtal och skapar nöjda medarbetare. Är också prislappen rätt blir samarbetet oftast bra. TJ vill se trafikhuvudmän som är villiga att betala för kvalitet och kundnytta. TJ vill också se operatörer som lägger seriösa bud och inser att det inte är sommar 365 dagar om året. Kunder och medarbetare förtjänar större förmåga och seriositet i leden ovanför deras huvuden. Anställd av DSBFirst Öresund Att ha haft eller ha DSBFirst Öresund eller annat DSB-bolag som arbetsgivare kan vara en utmaning. Trafikstarten för DSBFirst Öresund var sådan att skånemedia inte fick utrymme för andra nyheter. Det var som vanligt kunderna och de anställda som fick ta smällarna. Sen har det bara fortsatt. De ekonomiska svårigheterna för bolaget har inneburit omfattande besparingsprogram och uppsägningar framför allt i DSBFirst Öresund och DSBFirst Väst samt i DSB Sverige. Det senare bolaget utgör ett gemensamt administrativt huvudkontor för de svenska bolagen. Forts sid 5

5 Foto: Jan Sandgren SJ AB på spåret Den kommersiella spårbundna persontrafiken öppnade för full konkurrens från oktober Därmed var avmonopoliseringen ett faktum. SJ AB ansåg att det var för tidigt men inser också att här gäller det att gilla läget. SJ AB har kostsamma åtaganden att hantera de närmaste åren. Exempel är återupprättandet av ett starkt varumärke, att höja resenärernas förtroende för att deras avtal med SJ fullföljs (biljetten är det avtal som innebär att SJ AB mot betalning har utfäst en transport från A till B inom viss tid och till överenskommen kvalitet), förnya delar av fordonsparken. Det är tillsammans miljardbelopp det handlar om. Samtidigt måste ständigt fokus hållas på kostnadsmassan. Det gör SJ AB genom olika pågående besparingsprogram. Om utländska aktörer får konkurrera på svensk mark är det rimligt att svenska bolag privata och statliga - får agera på utländsk mark. EU-direktiven är naturligtvis utformade på det sättet, men avregleringen går i olika takt i de olika länderna. SJ AB vill rimligen vara svenska mästare på svensk mark men har intresse av expansion i Skandinavien och även i Europa. Det är ingen tillfällighet att SJ AB tagit sig till Köpenhamn och även till Odense. Den danska transportministern utreder effekterna av en konkurrensutsättning av sträckan Köpenhamn-Århus-Ålborg, där DSB har ensamrätt idag. DSB står inte särskilt högt i kurs just nu, vilket eventuellt kan bidra till en avreglering. Man behöver inte vara Einstein för att inse att det vattnas i munnen på SJ AB på att vara med på hela sträckan Köpenhamn-Ålborg, som med svenska mått är en ganska fet korridor. Att vara svensk mästare och snegla på Danmark och Norge betyder inte ointresse för kontinenten. SJ AB blickar avslöjar tydligt intresset för trafik som kan nå Hamburg och Berlin via Köpenhamn. Sen öppnar sig som vanligt möjligheten att agera på egen hand eller tillsammans med partner. De långsiktiga effekterna av avregleringen har vi ännu inte sett, men framtiden är onekligen spännande och inte alltid förutsägningsbar. Framgång grundar sig precis som företagen säger på deras främsta resurs de anställda. Visa det också i praktisk handling och vårda dem väl annars dyker de upp hos konkurrenterna! Jan Sandgren Forts från sid 4 Den verksamhet som skötts bäst har varit de så kallade inrangeringsförhandlingarna, då DSB-bolagen tagits över från tidigare operatörer. Inte minst den förhandlingschef vid DSB Sverige som inte längre är kvar i bolaget har starkt bidragit till detta. Hösten präglas av nya inrangeringsförhandlingar med Veolia som tar över trafiken i Sverige från DSBFirst Öresund från den 11 december. TJ är som vanligt med på vagnen och hoppas att Veolias engagemang leder till större kundnytta och nöjda medarbetare. Jan Sandgren 5

6 Tomteboda Ett lok räckte inte till när Green Cargo bjöd in huvudkontorets anställda till familjedag på Tomteboda. Små och stora barn glittrade med ögonen när de fick chansen att bli lokförare. Stora trucken hanterade containers och trailers med precision och det senaste i lokteknik visades upp för intresserade besökare. Kul för barnen att se vad mamma eller pappa jobbar med. Intresset för järnväg är stort, kanske hittar vi framtidens medarbetare här. i marginalengreen Cargo familjedag på Lotta Juliusson Infrastruktursatsningar från norr till söder Det satsas inte bara i Sverige, många spårarbeten i Danmark och Tyskland ställer till det för tågtrafiken. Eftersatt underhåll får nu konsekvenser när det satsas stora pengar på att rusta ett slitet järnvägsnät. Det rullar som aldrig förr på spåren samtidigt som banhållarna ska underhålla, förnya och modernisera. Kvalitet är A och O, tåg i rätt tid är oerhört viktigt för såväl persontrafik som godstransporter. Stora utmaningar väntar de närmaste åren. Lotta Juliusson Rehabiliteringskedjan hjälp till fortsatt arbete Rätt använd är rehabiliteringskedjan ett stöd och en hjälp. Den innebär samverkande och tidiga åtgärder för att kunna komma tillbaka till jobbet. TJ utbildar våra förtroendevalda så att vi kan bistå dig på bästa sätt. Den 21 september träffades ett tjugotal förtroendevalda, skyddsombud och kretsombud, för att lära mer om rehabiliteringskedjan och ta del av varandras erfarenheter. Rehabilitering har inte blivit enklare med de nya reglerna som infördes 1 juli Numera finns ett antal fasta tidpunkter då arbetsförmågan ska prövas, 90/90/180 dagar. Först prövas möjligheten att gå tillbaka till den egna tjänsten, därefter till annat jobb hos arbetsgivaren och till sist arbetsmarknaden i övrigt. Om försäkringskassan bedömer att man kan utföra någon form av arbete kan sjukpenningen dras in. Arbetsgivarnas rehabiliteringsansvar har inte minskat Möjligheterna för rehabilitering och arbetsanpassning skall övervägas och utnyttjas inom hela företaget. Alla åtgärder ska syfta till att individen ska kunna försörja sig genom arbete. Däremot är arbetsgivaren inte skyldig att utvidga sin organisation eller skapa arbetsuppgifter. En viss omfördelning av arbetsuppgifter eller omorganisation kan vara rimligt att kräva. Arbetstagaren måste efter bästa förmåga aktivt medverka i rehabiliteringen. Om man utan giltigt skäl vägrar att medverka i rehabiliteringen kan det leda till att arbetsgivaren anses ha fullgjort sina skyldigheter. Då kan det uppstå saklig grund för uppsägning. Skyddsombuden har rätt till medverkan i rehabiliteringsarbetet. I övrigt är det MBL som reglerar fackens rätt till inflytande. Vill du ha med dig en facklig förtroendevald måste du aktivt tala om det. Självklart kan du välja att ta med dig vilket biträde du vill, det kan vara ett skyddsombud, kretsombud, familjemedlem eller någon annan som du känner förtroende för. TJ utbildar Vi utbildar våra förtroendevalda så att de kan medverka till att regelverket jobbar för dig inte mot. Tidiga insatser, tydliga rutiner, tydliga krav och god vilja från alla inblandade kan lösa många knutar. Det är inte alltid så att det nuvarande jobbet är det allra bästa alternativet. Det behöver inte ens vara den nuvarande arbetsgivaren. Vår ambition är att bistå våra medlemmar att komma tillbaka i jobb, ett arbete att trivas med och må bra i. Lotta Juliusson 6

7 Förändringar inte alltid av ondo För ca två år sedan tillträdde jag som kanslichef/ombudsman hos TJ. Som framgått i andra sammanhang hade jag tidigare verkat på arbetsgivarsidan med lång erfarenhet av förhandlande och processande i arbetsdomstolen. Ett av mina första ärenden på min nya arbetsplats var en förhandling på ett större företag med sitt ursprung inom Statens Järnvägar. Företaget skulle avveckla en viss verksamhetsgren och övertalighet rådde. Uppsägning av flera långvarigt anställda riskerade bli följden av neddragningarna. En större aktör som inte haft vår del av transportsektorn som huvudinriktning hade intresse av att ta över den verksamhetsgren som järnvägsföretaget skulle göra sig av med. Det nya företaget skulle också ta över de anställda (TJ-medlemmar) som annars löpte risk att bli uppsagda av sin gamla arbetsgivare. Min roll var att företräda medlemmarna i en s k inrangeringsförhandling inom vars ram det skulle diskuteras vilka anställningsvillkor m m som fortsättningsvis skulle gälla för den personal som togs över. Inställningen hos våra medlemmar till att få en ny arbetsgivare och kasta sig in i en delvis ny företagskultur varierade. De yngre såg med viss spänning fram emot nyordningen medan äldre kollegor möjligen kände en viss osäkerhet inför förändringen. Speciellt en person som till följd av en tidigare arbetsskada hade ett visst begränsat arbetshinder var mer orolig över sin framtid. Jag anade en rädsla för att hans nya arbetsgivare kanske inte skulle ha förståelse för hans situation och det fanns definitivt en oro för att ny arbetsbrist skulle kunna hota bakom hörnet. Jag förstod hans oro och gjorde reflektionen att den kanske inte var helt obefogad. Jag har under åren som gått funderat över hur hans och hans kollegors arbetssituation kom att utvecklas men aldrig direkt kommit mig för att ringa upp och kontrollera saken. När jag återkom efter min sommarsemester fanns det ett mail från den person som känt oro, då för två år sedan. Jag tar mig friheten att efter anonymisering citera de inledande meningarna i mailet: Hej Björn! Vill bara tala om att NN AB hittills är ett mycket trevligt företag att jobba åt. Bra arbetskamrater, personalvård, mycket trevliga utflykter, fjällkonferenser m m. Det är alltid något kul på gång. Ledningen visar omtanke och är ett föredöme för sina anställda. En väldigt positiv upplevelse efter 30 år i ett statligt bolag. Det går bra för NN AB och det anställs och söks efter ny personal i princip hela tiden. Det värmde att höra om utvecklingen. Jag var riktigt upprymd flera dagar efter att jag fått mailet. Det är klart att man inte kan dra några generella växlar på enskilda solskenshistorier men exemplet visar ändå det som rubriken säger all förändring innebär inte nödvändigtvis försämringar. björn karlsson Att komma i tid är stort. Att gå i tid är större Gammalt järnvägsordspråk? Nej hämtat ur Göran Troells bok Det kan lika gärna gå bra. Lotta Juliusson Svampsäsong Semestrarna är som regel över och sommaren lider mot sitt slut. För den svampintresserade väntar dock fortfarande glädjeämnen. Teknikutvecklingen gör att man kan lämna sin svampbok hemma. Biologen Michael Krikorev har på lagt in en möjlighet att på sin androidtelefon ladda ner en s k app med bilder och beskrivningar av de vanligaste matsvamparna och de giftiga svampar som dessa kan förväxlas med. Björn Karlsson Anmäl din e-postadress till kansliet För att vara kostnadseffektiva skickar vi sedan en tid tillbaka ut alltmer medlemsinformation digitalt. Detta gäller bl a TJ-Aktuellt som sänds ut minst två gånger per månad och Lotta på spåret. För att du som medlem inte ska missa något intressant ber vi dig (om du inte gjort det tidigare) att till skicka in uppgift om den e-postadress du önskar vara nåbar på. Björn Karlsson i marginalen 7

8 Vid sitt sammanträde den september 2011 beslutade förbundsstyrelsen att medlemsavgiften fr o m den 1 januari 2012 kommer att uppgå till 209 kronor per månad. För medlemmar som också är medlemmar i a-kassan (AEA) kommer den sammanlagda månadsavgiften att uppgå till 299 kr (fortfarande en av marknadens absolut lägsta fackavgifter). En av anledningarna till den höjda avgiften är att vi inom våra medlemsled har kunnat notera en ökad arbetslöshet. I detta läge har vi velat förbättra medlemsförmånerna bl a genom att korta kvalificeringstiden som gäller för TJs inkomstförsäkring. Den som drabbas av arbets-löshet ska redan efter 12 månaders medlemskap kunna få det skydd som inkomstförsäkringen ger vid uppsägningar p g a arbetsbrist. i marginalenhöjd medlemsavgift Björn Karlsson Spelar ingen roll I samband med att Marcus Wallen berg utsågs till ordförande i LKAB styrelse under tidiga hösten uttryckte Unionens ordförande vid LKAB i Kiruna på frågan om hur han såg på utnämningen att egentligen spelar det ingen roll. Till detta är väl bara att tillägga att egentligen spelar det ingen roll vad Unionen tycker så länge det finns andra fackliga organisationer att ansluta sig till. Jan Sandgren Första året med Infranord Infranords orderportfölj är välfylld Infranord startade sin verksamhet 1 januari 2010 och nu går det att utvärdera första verksamhetsåret. Det är en stor förändring från att vara en del Uppgifter från Årsredovisningen: Nettoomsättning 4507 MSEK Avkastning på eget kapital 3,8 % Medeltalet anställda män 2814 Medeltalet anställda kvinnor 244 Andel kvinnor i styrelsen 43 % Sjukfrånvaro 3,0 % Foto: Sören Svensson av en myndighet (Banverket) till att bli ett självständigt bolag så naturligtvis har det varit ett år fyllt av utmaningar. Verkställande direktören, Niclas Reinikainen, konstaterar att Infranord under året stärkte sin ledande roll på marknaden. Omsättningsökning och resultatförbättring är ett bra bevis på att Infranord står sig väl i en hårdnande konkurrens. Internt har verksamhetsåret 2010 till stor del präglats av ett förändringsarbete inriktat på att väsentligt förstärka kunderbjudandet. De övergripande resurserna har koncentrerats till huvudkontoret i Solna och ett intensivt arbete har genomförts i syfte att införa ett gemensamt arbetssätt i hela koncernen. Infranord har också etablerat sig i Danmark och Norge. Dessa etableringar bygger på långsiktighet och ambitionen är att växa kontrollerat och bevisa för såväl kunder som konkurrenter att Infranord har kommit för att stanna. Stig Blomberg 8

9 TJ frågar Sista året med Infranord Hur Vi har tänker haft två du fira kalla jul? vintrar med mycket snö. Tror du vi får en ny riktig vinter? Stig Blomberg Foto: Olle Östman Sedan 1 augusti 2011 är jag pensionär och min anställning vid Infranord är avslutad. Här är ett litet axplock över vad jag varit inblandad i under 2010 och början av 2011: Infranords beslut om etablering av ett huvudkontor i Solna. Detta samt centralisering av en del administrativa arbetsuppgifter till regionkontor fick till följd att ganska många av våra medlemmar sades upp på grund av arbetsbrist eftersom de inte ville följa med sina arbetsuppgifter till de nya orterna. Till huvudkontoret har anställts många nya medarbetare och anställningarna fortsätter eftersom det fortfarande finns vakanser. TJ och övriga fackliga organisationer reserverade sig mot Infranords åtgärder. Vi varnade bl a för kompetensförluster men Infranords beslut gick inte att ändra. Förhandlingar har skett med Almega om ett branschavtal för Järnvägsinfrastrukturbranschen. Dessa förhandlingar startade i april 2010 och resulterade efter nästan precis ett års förhandlande i att TJ, Sveriges Ingenjörer, ST och Ledarna svarade ja till Almegas slutförslag medan SEKO svarade nej. Parallellt med förhandlingarna med Almega skedde förhandlingar med Infranord om ett Infranordavtal baserat på branschavtalet. Som en del av förhandlingarna skedde också förhandlingar om pensionsvillkor där Infranord sträckte sig långt när det gäller övergångsregler för personer med lägre pensionsålder än 65 år. Övergången till ett avtal inom Almegaområdet hade dessutom medfört att Infranord lämnat det statliga pensionsavtalet och i stället skulle de anställda ha förts över till ITP-området vilket medfört att den avtrappning av pensionen som finns på statens område inte gäller. Löneförhandlingar per 1 april 2011 har skett och avslutats. Saco-medlemmar har erbjudits möjlighet till löne sättande samtal men intresset var förhållandevis lågt bland TJ medlemmar. Jag har genomfört utbildning/ information till intresserade. Uppföljningen visar att de som haft lönesättande samtal vill fortsätta med detta vilket tyder på att det varit hyfsat bra diskussioner och ett skapligt utfall. Från 1 april 2011 har vi en ny styrelse med ny ordförande för TJ-föreningen inom Infranord och jag har kunnat avveckla min verksamhet inom Infranord. Någon gång då och då känner jag tomhet efter sammanträden och trevliga arbetskamrater men det finns mycket annat trevligt att ägna sig åt så tiden går riktigt fort även nu. Stig Blomberg Anders Eriksson, 52 år, Ånge, säljledare vid SJ AB Svar: : Ja, det tror jag. Ingemar Vi kommer Fors, att fortsätta 65 år, Södertälje, att ha rejäla vintrar. pensionerad driftledare vid Nobina Jag kommer att fira jul i Stuvsta med mina barn och barnbarn. Katarzyna Gustafsson, 43 år, Hallsberg, kundkoordinator Bylund, vid 51 Green år, Mats Härnösand, Cargo arbetar som Svar: arbetsledare Ja, det hoppas och vid Infranord. tror jag att vi får. Det blir i vanlig ordning en vit jul med familjen, barn, syskon och syskonbarn hemma i Härnösand. Christer Cronqvist, 60 år, Stockholm, Susanne upphandlare Alemyr, inom 48 år, Nol, Trafikverket assistent vid Trafikverket. Svar: Nej, det blir en betydligt tänker snöfattigare fira julen vinter hemma Jag med denna familjen gången. där alla barn, barnbarn, föräldrar och svärföräldrar träffas. Tomten kommer och det blir mycket god julmat. Foto och intervjuer: Sören Svensson Foto och intervjuer: Sören Svensson 9

10 i marginaleninget att hämta hos Konkurrensverket Konkurrensverket tillämpar konkurrensreglerna och utövar tillsyn över att upphandlande myndigheter följer upphandlingsreglerna. Konkurrensverket är inte behörigt att pröva om annan medlemsstat bryter mot gemenskapens statstödsregler. I den mån det finns anledning att misstänka att det förekommer olagligt ststsstöd som kan påverka samhandeln mellan medlemsstater är detta i första hand en fråga för EU-kommissionen. Ovanstående utgör Konkurrentverkets svar på skrivelse från SJ AB där bolaget uppmärksammade Konkurrensverket på misstankar om statsstöd, korssubventionering och underprissättning från DSBFirst sida i trafikavtal med Skånetrafiken. Du har genomfört en kraftig centralisering av administrationen. Hur har det gått? Det har gått förvånansvärt bra. Vi har minskat personalstyrkan inom ad- Forts sid 11 Kaptenen som blev VD Niclas Reinikainen VD vid Infranord Foto: Infranord AB F a k t a r u t a Född: Tierp 1965 Familjen: Fru Jeanette och tre pojkar 10, 11 och 17 år Bor: Villa i Gävle samt lägenhet på Kungsholmen i Stockholm Jobbar med: Vd vid Infranord AB Äter helst: Kött med en god sås Dricker helst: Mjölk Fritidsintressen: Friluftsliv, träning och golf Läste senast: Mannen utan öde av Imre Kertész Lyssnar helst på: Allätare av musik, men gärna hårdrock Blev TJ-medlem: Jan Sandgren Glad vinnare! Under sommaren har vårt försäkringsbolag Förenade Liv haft en kampanj där man promotat sina personförsäkringar. Bland de TJ-medlemmar som tecknade försäkring under kampanjperioden utlottades 2 biljetter till EM- kvalmatchen i fotboll mellan Sverige och Holland på Råsunda fotbollsstadion den 11 oktober En match som troligen blir helt avgörande för Sveriges vidare öde i Europamästerskapet. Glad vinnare blev Anna-Paula Larsson boende i Bromma och yrkesverksam inom MTR. Björn Karlsson På kontoret i Solna träffar jag Niclas Reinikainen, vd vid Infranord AB. Bolaget har genomgått stora förändringar sedan starten En omfattande centralisering av administrationen har skett och ett huvudkontor i Solna har byggts upp under vintern 2010/11. Idag arbetar ca 100 personer där. En centralisering genomförts till regionorterna och ensade arbetssätt har införts. Ett antal medarbetare inom administrationen har sagts upp på grund av arbetsbrist. Du pendlar från Gävle till Solna. Är det många som långpendlar till huvudkontoret? Nej, men vi är några stycken. Kan du kort beskriva din bakgrund? Jag har en bakgrund som teknisk officer med graden kapten. Bl a sysslade jag med sambandssystem. Jag var officer under tio års tid. Därefter började jag som fabrikschef på Ericson och arbetade med mobiltelefoni, först med GSM och därefter med 3G. År 2003 anställdes jag vid Ban- verket Produktion. Jag började där som kompetenschef, fortsatte som distriktschef och fick sedan i uppdrag att som divisionschef genomföra sammanslagningen av dåvarande Industridivisionen med Produktion, två då fristående resultatenheter inom Banverket. Förberedelserna inför en bolagisering pågick parallellt och 2010 blev Produktion ett statligt bolag med namnet Infranord AB och jag blev VD för bolaget. Vad är den största skillnaden mellan att leda en resultatenhet inom en myndighet och ett statligt bolag? När vi tillhörde myndigheten Banverket var vi en del i Banverkets sektoransvar för järnvägen. Nu har jag ett det tydligt och helt annat ägarkrav, dvs. att skapa lönsamhet i bolaget.

11 A-kassan statens mjölkko? För några nummer sedan (6/2010) skrev jag att A-kassan teoretiskt skulle kunna vara så låg som 15 % av inkomsten. Ja, det skulle kunna vara ännu lägre för en person med riktigt höga inkomster som är ansluten till en A-kassa men denna beräkning gjorde jag inte. Här är ytterligare information om A-kassorna och deras finansiering. Medlemmarna i a-kassorna betalar drygt 6 miljarder kronor i avgifter. Arbetsgivarna betalar arbetsmarknadsavgift på 55 miljarder kronor. Utgifterna är 38 miljarder kronor för arbetslöshet och övrigt som försäkringen finansierar. Inbetalningarna är alltså över 60 miljarder kronor medan utbetalningarna är under 40 miljarder. Dessa utbetalningar består då av ersättning till arbetslösa, aktivitetsstöd, lönegaranti och övrigt som avgifterna finansierar. Siffrorna och annat sakinnehåll i denna artikel är taget från TCO:S expert Mats Essemyr. Jag har inte kontrollerat om siffrorna stämmer men jag bedömer att hans beräkningar verkar trovärdiga. Här kommer mer från hans beräkningar. Forts från sid 10 ministrationen, men också tillfört ny nödvändig kompetens. Rekryteringsmöjligheterna till Solna, där huvudkontoret ligger, har varit goda. Vad ser du för utmaningar för Infranord? Att generera lönsamhet och fortsätta utvecklingen av bolaget som en bra leverantör inom branschen är två stora utmaningar. Minst ett par hundra tusen personer bland de arbetslösa får pengar från kommunernas försörjningsstöd i stället för arbetslöshetsersättning. Om en obligatorisk försäkring införs, som regeringen låter utreda just nu, kommer ytterligare ett par miljarder att tillföras systemet. Ändå skulle inte särskilt många fler än i dag få ersättning från försäkringen. Skälet till det stora överskottet är att arbetslösheten är lägre än i prognoserna och allt färre uppfyller villkoren i försäkringen, säger Mats Essemyr. Mats kommer fram till att avgifter för arbetslöshetsförsäkringen är en ren vinst för staten och används för annat än vad de är avsedda för. Han har kommit fram till att 23 miljarder är vinst till staten. Om detta är sant så är arbetslöshetsförsäkringen enligt dagens regler en riktig mjölkko för staten medan medlemmar i a- kassorna kan hjälpa upp sin ekonomiska situation genom att de fackliga organisationerna hjälper till med inkomstförsäkringar som kan bli en stor ekonomisk belastning för respektive förbund. Stig Blomberg Hur ser du på fackets roll? Samspelet mellan fack och arbetsgivare bidrar till en balans inom bolaget. Dels företagets ambition till lönsamhet och utveckling, men också att ta vara på medarbetarnas synpunkter och önskemål. Här har facken en viktig roll att fylla. Sören Svensson EuroMaint Rail ändrar i Malmö Till följd av nedgång i orderboken förändrar EuroMaint Rail ombyggnadsverksamheten i Malmö. Affärsområde Ombyggnad upphör och verksamheten flyttas in i affärsområde Passenger. Även svag lönsamhet och behov av att skapa bättre förutsättningar för samarbete bidrar till förändringen. Beroende på orderingången kommer personalminskningen att beröra mellan 5 och 30 anställda. Karin Nyberg TJ seminarium om Sacoföreningar Inom Saco finns en medveten inriktning att skapa Sacoföreningar vid myndigheter och företag. En Saco-förening innebär att samtliga Saco-förbund vid företaget bildar en gemensam facklig förening som utgör part vid myndigheten/företaget. För TJ förtroendevalda, liksom för andra Saco-förbunds företrädare, innebär det en del nya frågor som behöver redas ut. TJ planerar att 26 oktober inbjuda TJ fackliga företrädare till ett seminarium för att diskutera och utbyta erfarenheter kring Saco-föreningar. Exempel på diskussionsområden är: Att bilda en Saco-förening Att välja organisation för föreningen Att utarbeta stadgar och att genomföra val Utbildning av förtroendevalda Ekonomi för Saco-föreningens verksamhet Medlemsrekrytering Ledighet för fackligt arbete Sören Svensson i marginalen 11

12 POSTTIDNING B korsord Returadress: Saco-förbundet Trafik och Järnväg, TJ, Box 2131, Stockholm Pengar och ära! Ge dig in i kampen om skraplotter och möjliga prispengar och lös korsordet i Svensk Trafiktidning! 1:a 5:e pris vardera fem skraplotter! För att delta i dragningen måste ditt rätta svar inkommit till; TJ, Box 2131, Stockholm, senast den 19 oktober. Vinnarna publiceras i STT 5/2011. Märk kuvertet Korsord 411

Svensk Trafiktidning. Spårtrafikavtalet sägs inte upp Banavgifterna fördubblas TJ nätverk Vem var vinnare i krysset. Årgång 92

Svensk Trafiktidning. Spårtrafikavtalet sägs inte upp Banavgifterna fördubblas TJ nätverk Vem var vinnare i krysset. Årgång 92 Svensk Trafiktidning 5 November 2011 Årgång 92 Spårtrafikavtalet sägs inte upp Banavgifterna fördubblas TJ nätverk Vem var vinnare i krysset En tidning för medlemmar i Saco-förbundet Trafik och Järnväg

Läs mer

Svensk Trafiktidning. Nr 4 December 2012 Årgång 93

Svensk Trafiktidning. Nr 4 December 2012 Årgång 93 Svensk Trafiktidning Nr 4 December 2012 Årgång 93 l e d a r e n Nya utmaningar väntar Novemberdimman ligger som ett täcke över Stockholm när jag tittar ut genom fönstret. Det känns skönt att veta att vi

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Coops syn på ledarskap

Coops syn på ledarskap Nr 2 juni 2014 Coops syn på ledarskap Länsförsäkringar på landet Xtravaganzaskandalen Får man portförbjuda kunder? l e d a r e Samtliga byggstenar behövs för lyckad franchise Franchise är en bra näringsform.

Läs mer

AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG

AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG 1 Förord I höstas fick jag frågan om jag ville intervjua företrädare inom 6F om hur de såg på sitt samarbete och framtiden. Uppdraget var rakt och tydligt: Tala med oss och

Läs mer

FRA. Hur är det att arbeta på en av Sveriges hemligaste myndigheter?

FRA. Hur är det att arbeta på en av Sveriges hemligaste myndigheter? l l l Nr 5 december 2013 FRA Hur är det att arbeta på en av Sveriges hemligaste myndigheter? God Jul och Gott Nytt År tillönskas alla medlemmar och läsare TV-serien Bron blev ett annorlunda uppdrag för

Läs mer

Årsredovisning 2013 EN MÖTESPLATS FÖR OMSTÄLLNING. SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb!

Årsredovisning 2013 EN MÖTESPLATS FÖR OMSTÄLLNING. SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb! Årsredovisning 2013 SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb! SID 12 INTERVJU Viktigt med en tidig kontakt i processen. SID 19 FRAMGÅNGSFAKTORER Aktivera ditt nätverk och var aktiv! EN MÖTESPLATS

Läs mer

Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012

Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 «tillbaka Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 Rapport STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 Fråga 1 - Jobbar du heltid eller deltid? A Heltid 84 87,5% 134 90,5% 175 90,2% 91 86,7% 122 84,1%

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Snabba ryck när politiken styr

Snabba ryck när politiken styr l l l Nr 1 februari 2014 Snabba ryck när politiken styr Skyddsombudens viktiga roll Pressade tider orsakar stress INNEHÅLL 1 Snabba ryck när politiken styr...4-8 Intervjuer med medlemmar och fackliga företrädare

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

rapport nr 42/2012 på spåret Rapport om villkoren för anställda och resenärer i Stockholms tunnelbana Av Johan Rydstedt

rapport nr 42/2012 på spåret Rapport om villkoren för anställda och resenärer i Stockholms tunnelbana Av Johan Rydstedt rapport nr 42/2012 verkligheten på spåret Rapport om villkoren för anställda och resenärer i Stockholms tunnelbana Av Johan Rydstedt Rapporten VERKLIGHETEN PÅ SPÅRET utgiven av Arbetarrörelsens Tankesmedja

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Svensk Trafiktidning TEMA TJ. Årgång 90. En tidning för medlemmar i Saco-förbundet Trafik och Järnväg

Svensk Trafiktidning TEMA TJ. Årgång 90. En tidning för medlemmar i Saco-förbundet Trafik och Järnväg Svensk Trafiktidning 4 September 2009 Årgång 90 TEMA TJ För nuvarande och blivande medlemmar i Saco-förbundet Trafik och Järnväg har vi skrivit TEMA TJ. Bakom namnet döljer sig ett erfaret förbund med

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer

FÖRSTA LINJEN. Avtalet kan ge facket på Scania veto. i Stockholms. förändring. besluten att försvara fackliga rättigheter om han väljs in.

FÖRSTA LINJEN. Avtalet kan ge facket på Scania veto. i Stockholms. förändring. besluten att försvara fackliga rättigheter om han väljs in. FÖRSTA LINJEN Posttidning A Första linjen 2/2014 Årgång 1 En ny tidning för dig som är medlem i Seko Stockholm Alexander Lindholm: Det är dags att vi ryter ifrån Krönika Michael Gustafsson: Avtalet kan

Läs mer

FÖRSTA LINJEN. En ny väg för Sverige. Utan en trygg välfärd kan vi inte nå full sysselsättning. Vi behöver fler fackliga kämpar i riksdagen

FÖRSTA LINJEN. En ny väg för Sverige. Utan en trygg välfärd kan vi inte nå full sysselsättning. Vi behöver fler fackliga kämpar i riksdagen FÖRSTA LINJEN Posttidning A Första linjen 4/2014 Årgång 1 sekostockholm.se Alexander Lindholm: Vi behöver fler fackliga kämpar i riksdagen Krönika Karl-Petter Thorwaldsson: Utan en trygg välfärd kan vi

Läs mer

Senadin. om rekrytering och jämställdhet. Försvarsförbundet driver två mål till AD

Senadin. om rekrytering och jämställdhet. Försvarsförbundet driver två mål till AD MEDLEMSTIDNING FRÅN FÖRSVARSFÖRBUNDET. NR 1 2014 Senadin om rekrytering och jämställdhet Försvarsförbundet driver två mål till AD DO-anmälan gav omstart i Halmstad Fortverket blir kvar men effektiviseras

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR

EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR 6 2014 KTR: Stöd vid arbetsbrist och ohälsa TEMA Försäkringar LENA MANGELL: Inre trygghet hänger ihop med självkänsla KYRKA vann nytt mål i AD Försäkringar

Läs mer

Blickpunkten nr 5 november 2013

Blickpunkten nr 5 november 2013 APRIL APRIL APRIL APRIL2013 NOVEMBER 2013 2013 2013 2013 NR NR NR NR2 2 2 2 5 ÅRGÅNG ÅRGÅNG ÅRGÅNG ÅRGÅNG60 60 60 60 www.sekosjvast.se www.sekosjvast.se www.sekosjvast.se www.sekosjvast.se klubben@sekosjvast.se

Läs mer

Nr 2 september 2012. S ger sin syn på franchising! Jetpak om franchising Vi är till för dig! Facebookskolan, del 2

Nr 2 september 2012. S ger sin syn på franchising! Jetpak om franchising Vi är till för dig! Facebookskolan, del 2 Nr 2 september 2012 S ger sin syn på franchising! Jetpak om franchising Vi är till för dig! Facebookskolan, del 2 l e d a r e God franchiserelation innebär både delad vinst och delad risk Jag har i veckan

Läs mer

Jenny Stills turnédagbok Unionen på plats i Almedalen Njut av din semester! Facklig världskongress i Göteborg Förmåner i medlemskapet

Jenny Stills turnédagbok Unionen på plats i Almedalen Njut av din semester! Facklig världskongress i Göteborg Förmåner i medlemskapet Jenny Stills turnédagbok Unionen på plats i Almedalen Njut av din semester! Facklig världskongress i Göteborg Förmåner i medlemskapet hetluft 5/09 Information och inspiration för dig som har ett fackligt

Läs mer

Finns det andra problem med anställningsvillkor som du möter eller funderar över som vi bör känna till?

Finns det andra problem med anställningsvillkor som du möter eller funderar över som vi bör känna till? Finns det andra problem med anställningsvillkor som du möter eller funderar över som vi bör känna till? Att man förutsätts vara tillgänglig utan ersättning är dessutom vanligt förekommande inom det offentliga,

Läs mer

FACKTUELLT. Terminal. Posten utnyttjar nya LAS. Intervju med Wanja Lundby-Wedin. Nya Årstachefen rivstartar. Avtalskonferensen

FACKTUELLT. Terminal. Posten utnyttjar nya LAS. Intervju med Wanja Lundby-Wedin. Nya Årstachefen rivstartar. Avtalskonferensen Terminal FACKTUELLT SEKO post! Klubbarna Årsta Pt, Tomteboda Brev, Segeltorp Paket! Nr 3/jun 2007 Posten utnyttjar nya LAS! På våra terminaler har vi hundratals deltidare och tidsbegränsat anställda som

Läs mer

Konkurserna står på lurpass i valfrihetens spår

Konkurserna står på lurpass i valfrihetens spår Nattis i Botkyrka Ett villkor för att kunna arbeta obekväm tid Konkurs slår hårt mot medlemmar sidan 4 Ungdomslöner ur olika perspektiv sidan 10-11 Nummer 2-12 LEDAREN Konkurserna står på lurpass i valfrihetens

Läs mer

Tillgänglig. »Om det inte vore för att vi är människor, skulle omorganisationer vara lätta.« Gyllenhaal om talande siffror

Tillgänglig. »Om det inte vore för att vi är människor, skulle omorganisationer vara lätta.« Gyllenhaal om talande siffror Medlemstidning från Försvarsförbundet. nr 1 2013»Om det inte vore för att vi är människor, skulle omorganisationer vara lätta.«valberedningen framgångsfaktor för föreningen Gyllenhaal om talande siffror

Läs mer

Jubileumsskrift Gryning under 10 år

Jubileumsskrift Gryning under 10 år Jubileumsskrift Gryning under 10 år 1! 2 Innehåll 10 år med Gryning 4 Vi är kommunernas Gryning 6 Kan samhällsnyttiga företag vara framtidens vinnare? 8 Det roligaste och mest intensiva arbete jag någonsin

Läs mer

Ordförandekonferens med fokus på medlemsrekrytering

Ordförandekonferens med fokus på medlemsrekrytering PÅ GRÄNSEN www.tullkust.se Medlemstidning för anställda i Tullverket och Kustbevakningen Nr 3 oktober 2014 Ordförandekonferens med fokus på medlemsrekrytering Tullrådsmöte Dagordningen var även denna gång

Läs mer

Uppror mot kortavgifter!

Uppror mot kortavgifter! Nr 4 November 2013 Uppror mot kortavgifter! Lagskolan, del 4 Skaffa hjärtstartare! Central styrning eller entreprenör? DÄR DRÖMMAR FÖDS OCH ENTUSIASTER MÖTS! Med våra tidningar erbjuds dina kunder fartfyllda

Läs mer