Svensk Trafiktidning. Årgång 92. En tidning för medlemmar i Saco-förbundet Trafik och Järnväg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk Trafiktidning. Årgång 92. En tidning för medlemmar i Saco-förbundet Trafik och Järnväg"

Transkript

1 Svensk Trafiktidning 4 Oktober 2011 Årgång 92 En tidning för medlemmar i Saco-förbundet Trafik och Järnväg

2 ledare Höjd medlemsavgift till TJ På annat håll i detta nr informeras om att avgiften för medlemskap i TJ kommer att höjas från kommande årsskifte. Det är naturligtvis aldrig roligt att behöva öka medlemmarnas månatliga utgifter. Traditionellt har vi varit försiktiga och också lyckas hålla igen på kostnader. Den stora kostnaden för en organisation som TJ är löne- och lönebikostnader samt hyreskostnaden för att hålla kanslilokaler. En annan stor kostnad är naturligtvis premien för vår inkomstförsäkring. Det är ofrånkomligt att lönekostnader ökar. På samma sätt är det ofrånkomligt att kostnaderna för inkomstförsäkringen ökar om det är så att arbetslösheten ökar inom vårt område. Skälet till att vi kunnat hålla oförändrad avgift på senare tid är att vi hela tiden vuxit och blivit fler och fler (medlemsintäkterna har ökat). Tyvärr har vi det senaste året sett en vikande trend. Medlemsantalet har stått still och t o m backat något. Vi har under 2011 också fått se betydligt fler arbetslösa medlemmar än vad vi haft under de senaste fyra åren. Av dessa skäl har förbundsstyrelsen tvingats utnyttja det mandat man fick vid 2010 års förbundsfullmäktige att fr o m 1 januari 2012 höja medlemsavgiften till 209 kr per månad för yrkesaktiva. En tröst är naturligtvis att vi även fortsättningsvis kommer att kunna stoltsera med att få andra fackförbund har så låg avgift och ger så mycket för pengarna som TJ. Vi fortsätter att ha lägst avgift av Saco-förbunden. Vidare tröstar vi oss med att vi känner att vi under 2012 kommer att på olika kunna förbättra medlemsservicen ytterligare. Genom en tillfällig (?) utvidgning på ombudsmannasidan kommer det att bli ännu lättare för er medlemmar att när det behövs få snabb och bra rådgivning och annan service. Björn Karlsson redaktion Svensk Trafiktidning Nr 4. Årgång 92. Oktober 2011 Redaktion: Box 2131, Stockholm Besöksadress: Lilla Nygatan 14 Telefon, kansli: Telefontid: Mail: Ann-Charlott Juliusson Mail: Björn Karlsson Mail: Jan Sandgren Mail: Stefan Strömqvist Mail: Stig Blomberg Mail: Sören Svensson Mail: Ansvarig utgivare: Jan Sandgren Hemsida: Produktion: Exaktaprinting AB Tryck: Exaktaprinting AB Omslagsbild: En av de älgar, som på grund av älgjakten, lever farligt. Foto: Sören Svensson Tidningen påtar sig inte ansvar för artiklar, bilder etc, som utan föregående beställning eller upp maning sänts till redaktionen från andra än medlemmar i TJ. 2

3 Facklig action Det är inte särskilt lätt att få folk att ställa upp och jobba fackligt, varken när det gäller förtroendeuppdrag eller när det gäller t.ex. skyddsombudsuppdrag (som ju egentligen inte är ett fackligt uppdrag). Dock är sällan intresset för villkoren på arbetsplatsen skralt. Ofta talas det rätt mycket om vad som är på gång och hur det är, både vad gäller själva arbetssituationen och inte minst arbetsmiljön. Man har också ofta åsikter om hur förhandlingarna mellan facket och arbetsgivaren fallit ut. Däremot är det som sagt inte så lätt att fylla platserna i den lokala fackstyrelsen. Hur kommer det sig då att det är på det viset? Jag upplever det som att en av faktorerna är att många medarbetare känner sig osäkra över vad som egentligen krävs av den som accepterar ett fackligt uppdrag. Man tror att man måste vara någon slags avtalsmässig supermänniska, som har totalkoll på varje paragraf i avtalet, och är en mästare på att förhandla. Jag brukar kontra den typen av funderingar med att säga att vad som egentligen behövs är genuint intresse för hur vi har det på arbetsplatsen, sunt förnuft och en vilja att komma tillrätta med problemen (om det finns några). En annan allvarlig orsak till att många styrelser har kort om folk beror på att verksamheter styckas upp p.g.a. anbud som förloras, och företagsmässiga åtgärder i form av att man delar upp verksamheterna i olika bolag. Jag kan ta ett exempel ur min egen verksamhet innan jag började som ombudsman: Som en följd av att Veolia-transport förlorade tunnelbanan i Stockholm tappade TJföreningen vid Veolia 80% av de ordinarie styrelsemedlemmarna, och samtliga suppleanter, eftersom dessa följde med i verksamhetsövergången till MTR. Vi lyckades skrapa ihop en interimsstyrelse som inklusive mig bestod av fyra personer, och när vi sedan hade höstmöte valdes ytterligare en person in, vilket innebar att samtliga ordinarie platser var tillsatta. Nu såg det ju ut som att vi kunde stabilisera oss en smula inför ett ordinarie val, men vips så blev SL Center upphandlat, och ett företag vid namn GO Excellent tog över verksamheten, vilket innebar att vi nu ändå var en person kort i styrelsen. Den här typen av händelser tär naturligtvis på orken för dom kvarvarande fackliga företrädarna, eftersom arbetsbördan ökar, och medlemmarna kanske inte känner att deras ombud är lika närvarande som tidigare. Följden av detta kan ju i förlängningen bli ett sjunkande medlemsantal, och därmed ett svagare fack. Hur ska man då komma till rätta med det här problemet? Jag tror att det som behövs är att samtala med varandra om fackliga frågor. Och med fackliga frågor menar jag i stort sett allt som rör den egna arbetsplatsen, och verksamheten. Att få igång, och hålla liv i den fackliga dialogen i själva vardagen tror jag gör att dels de fackliga företrädarna blir synliga för både gamla som nya medlemmar, och hjälper presumtiva medlemmar att komma till skott och bli medlemmar. Att vara närvarande i de dagliga samtalen, att kunna ge svar på frågor, eller säga att det där kan jag inte svara på direkt, men jag kollar upp det och återkommer till dig är oerhört viktigt för individens upplevelse att vi är ett fack som bryr oss. På Veolia försökte vi som var kvar kontra dom negativa effekterna med att vara än mer närvarande där vi kunde. Jag som ordförande tog varje tillfälle i akt att slinka förbi dom olika platskontoren för att höra snacket på jobbet, och förklara om vi försökte åtgärda något som kändes fel. Vi försökte även delegera frågor som bara rörde ett visst platskontor till den i styrelsen som var placerad på platsen, för att ha riktigt bra kompetens i just den frågan. Det här verkar ha haft positiv effekt bland annat på medlemsantalet, som har ökat markant, både genom att kolleger bytt fack, samt genom att nyrekryterade tjänstemän gått över från ST och SEKO till oss på TJ. Nu var det bara att få fler att vilja arbeta fackligt också! Vi hörde oss för bland kollegerna, och sedan bjöd vi in vad vi upplevde som dugliga medlemmar som så att säga hade potential till att sitta med som adjungerade i styrelsen. Och med potential menar jag att det var personer som verkade ha välgrundade åsikter och som kom med konstruktiva förslag till hur man kunde lösa olika problem. Tanken var att man genom detta skulle få se hur det vardagliga fackliga arbetet fungerar. Dom som suttit med har vi uppfattat som betydligt mer positiva till att ställa upp till nominering i valet. Nu har visserligen det här arbetet bara börjat, så man ska väl kanske inte ropa hej riktigt än, men det känns som om detta har gett ett positivt resultat. Stefan Strömqvist 3

4 Foto: Jan Sandgren I avregleringens spår: Kaotiskt i DSB DSB sedan tio år tillbaka uttalade expansionsplaner riktar sig mot att ta marknadsandelar i Sverige och Storbritannien. I Sverige har det lyckats såtillvida att man opererar bolagen DSBFirst Öresund, DSBFirst Väst, DSB Småland, DSB Uppland samt Roslagsbanan. Där slutar framgången. Genom underbud och misskötsamhet har skandalerna radat upp sig. Ekonomisk korssubventionering mellan DSB moderbolag och DSBFirst Öresund ledde till sparken för bland andra transportministern Hans Christian Schmidt, DSB styrelseordförande Mogens Granborg och DSB administrativa direktör Sören Eriksen. DSB ekonomichef liksom förre vd:n för DSBFirst Öresund gör också något annat idag. Trots en ängels tålamod tröttnade till sist även Skånetrafiken och har uppdragit åt Veolia att ta över trafiken i Sverige från DSBFirst Öresund från den 11 december. TJ anser att en avreglering och konkurrensutsättning i järnvägsbranschen i enlighet med EU-direktiven är av godo under förutsättning av att bolag (och regeringar) genomför det inom regelsystemet och med beaktande av ett mått av etik. DSB har brutit mot detta i varje avseende. Man har missbrukat sin makt och sitt tidigare förtroende. Vår danska systerorganisation Trafik & Jernbane kallar det hela för amatörteater. Skånetrafiken medansvariga Skånetrafiken har inte lyft på alla stenar i samband med upphandlingen av öresundstrafiken. De borde insett att kundnyttan bara är tillfällig då de låter en operatör med lägsta priset vinna en upphandling. Enligt uppgift låg DSB bud ca 30 % under SJ AB bud för samma verksamhet. Vinstmarginalerna i branschen är inte på långa vägar så stora att det på något sätt skulle kunna vara trovärdigt att DSB skulle klara en sådan verksamhet utan (otillåten) subvention. Redan den 9 april i år slog den danske Kammeradvokaten (Justitiekanslern) fast att det med stor sannolikhet förekommit otillåtet statligt stöd 4 till trafik som opererats av DSBFirst bolag. Enligt dagsaktuell information tappar DSB Dkr om dagen bara på DSBFirst Öresund. Bland de danska åtgärderna återfinns transportministerns förbud tills vidare för alla engagemang för DSB utanför Danmark. Svallvågorna av de danska förhållandena nådde även svenska Transportstyrelsen som begärde att DSB Sverige under april 2011 i detalj skulle redovisa sin ekonomiska situation. TJ har inget emot att seriösa aktörer svenska eller utländska tar marknadsandelar i hård konkurrens, men det ska ske under sunda former. Som det nu ser ut finns det flera förlorare: DSB, resenärerna och de anställda, varav de två senare kategorierna är oskyldiga. Betala skäligt Upphandlingar i branschen sker generellt till för låga priser enligt TJ. Grundregeln är att man får vad man betalar för. Trafikhuvudmannen bör således betala för ett samarbete med en seriös operatör som långsiktigt kan tillhandahålla god kvalitet och som tillämpar en personalpolitik som följer lag och avtal och skapar nöjda medarbetare. Är också prislappen rätt blir samarbetet oftast bra. TJ vill se trafikhuvudmän som är villiga att betala för kvalitet och kundnytta. TJ vill också se operatörer som lägger seriösa bud och inser att det inte är sommar 365 dagar om året. Kunder och medarbetare förtjänar större förmåga och seriositet i leden ovanför deras huvuden. Anställd av DSBFirst Öresund Att ha haft eller ha DSBFirst Öresund eller annat DSB-bolag som arbetsgivare kan vara en utmaning. Trafikstarten för DSBFirst Öresund var sådan att skånemedia inte fick utrymme för andra nyheter. Det var som vanligt kunderna och de anställda som fick ta smällarna. Sen har det bara fortsatt. De ekonomiska svårigheterna för bolaget har inneburit omfattande besparingsprogram och uppsägningar framför allt i DSBFirst Öresund och DSBFirst Väst samt i DSB Sverige. Det senare bolaget utgör ett gemensamt administrativt huvudkontor för de svenska bolagen. Forts sid 5

5 Foto: Jan Sandgren SJ AB på spåret Den kommersiella spårbundna persontrafiken öppnade för full konkurrens från oktober Därmed var avmonopoliseringen ett faktum. SJ AB ansåg att det var för tidigt men inser också att här gäller det att gilla läget. SJ AB har kostsamma åtaganden att hantera de närmaste åren. Exempel är återupprättandet av ett starkt varumärke, att höja resenärernas förtroende för att deras avtal med SJ fullföljs (biljetten är det avtal som innebär att SJ AB mot betalning har utfäst en transport från A till B inom viss tid och till överenskommen kvalitet), förnya delar av fordonsparken. Det är tillsammans miljardbelopp det handlar om. Samtidigt måste ständigt fokus hållas på kostnadsmassan. Det gör SJ AB genom olika pågående besparingsprogram. Om utländska aktörer får konkurrera på svensk mark är det rimligt att svenska bolag privata och statliga - får agera på utländsk mark. EU-direktiven är naturligtvis utformade på det sättet, men avregleringen går i olika takt i de olika länderna. SJ AB vill rimligen vara svenska mästare på svensk mark men har intresse av expansion i Skandinavien och även i Europa. Det är ingen tillfällighet att SJ AB tagit sig till Köpenhamn och även till Odense. Den danska transportministern utreder effekterna av en konkurrensutsättning av sträckan Köpenhamn-Århus-Ålborg, där DSB har ensamrätt idag. DSB står inte särskilt högt i kurs just nu, vilket eventuellt kan bidra till en avreglering. Man behöver inte vara Einstein för att inse att det vattnas i munnen på SJ AB på att vara med på hela sträckan Köpenhamn-Ålborg, som med svenska mått är en ganska fet korridor. Att vara svensk mästare och snegla på Danmark och Norge betyder inte ointresse för kontinenten. SJ AB blickar avslöjar tydligt intresset för trafik som kan nå Hamburg och Berlin via Köpenhamn. Sen öppnar sig som vanligt möjligheten att agera på egen hand eller tillsammans med partner. De långsiktiga effekterna av avregleringen har vi ännu inte sett, men framtiden är onekligen spännande och inte alltid förutsägningsbar. Framgång grundar sig precis som företagen säger på deras främsta resurs de anställda. Visa det också i praktisk handling och vårda dem väl annars dyker de upp hos konkurrenterna! Jan Sandgren Forts från sid 4 Den verksamhet som skötts bäst har varit de så kallade inrangeringsförhandlingarna, då DSB-bolagen tagits över från tidigare operatörer. Inte minst den förhandlingschef vid DSB Sverige som inte längre är kvar i bolaget har starkt bidragit till detta. Hösten präglas av nya inrangeringsförhandlingar med Veolia som tar över trafiken i Sverige från DSBFirst Öresund från den 11 december. TJ är som vanligt med på vagnen och hoppas att Veolias engagemang leder till större kundnytta och nöjda medarbetare. Jan Sandgren 5

6 Tomteboda Ett lok räckte inte till när Green Cargo bjöd in huvudkontorets anställda till familjedag på Tomteboda. Små och stora barn glittrade med ögonen när de fick chansen att bli lokförare. Stora trucken hanterade containers och trailers med precision och det senaste i lokteknik visades upp för intresserade besökare. Kul för barnen att se vad mamma eller pappa jobbar med. Intresset för järnväg är stort, kanske hittar vi framtidens medarbetare här. i marginalengreen Cargo familjedag på Lotta Juliusson Infrastruktursatsningar från norr till söder Det satsas inte bara i Sverige, många spårarbeten i Danmark och Tyskland ställer till det för tågtrafiken. Eftersatt underhåll får nu konsekvenser när det satsas stora pengar på att rusta ett slitet järnvägsnät. Det rullar som aldrig förr på spåren samtidigt som banhållarna ska underhålla, förnya och modernisera. Kvalitet är A och O, tåg i rätt tid är oerhört viktigt för såväl persontrafik som godstransporter. Stora utmaningar väntar de närmaste åren. Lotta Juliusson Rehabiliteringskedjan hjälp till fortsatt arbete Rätt använd är rehabiliteringskedjan ett stöd och en hjälp. Den innebär samverkande och tidiga åtgärder för att kunna komma tillbaka till jobbet. TJ utbildar våra förtroendevalda så att vi kan bistå dig på bästa sätt. Den 21 september träffades ett tjugotal förtroendevalda, skyddsombud och kretsombud, för att lära mer om rehabiliteringskedjan och ta del av varandras erfarenheter. Rehabilitering har inte blivit enklare med de nya reglerna som infördes 1 juli Numera finns ett antal fasta tidpunkter då arbetsförmågan ska prövas, 90/90/180 dagar. Först prövas möjligheten att gå tillbaka till den egna tjänsten, därefter till annat jobb hos arbetsgivaren och till sist arbetsmarknaden i övrigt. Om försäkringskassan bedömer att man kan utföra någon form av arbete kan sjukpenningen dras in. Arbetsgivarnas rehabiliteringsansvar har inte minskat Möjligheterna för rehabilitering och arbetsanpassning skall övervägas och utnyttjas inom hela företaget. Alla åtgärder ska syfta till att individen ska kunna försörja sig genom arbete. Däremot är arbetsgivaren inte skyldig att utvidga sin organisation eller skapa arbetsuppgifter. En viss omfördelning av arbetsuppgifter eller omorganisation kan vara rimligt att kräva. Arbetstagaren måste efter bästa förmåga aktivt medverka i rehabiliteringen. Om man utan giltigt skäl vägrar att medverka i rehabiliteringen kan det leda till att arbetsgivaren anses ha fullgjort sina skyldigheter. Då kan det uppstå saklig grund för uppsägning. Skyddsombuden har rätt till medverkan i rehabiliteringsarbetet. I övrigt är det MBL som reglerar fackens rätt till inflytande. Vill du ha med dig en facklig förtroendevald måste du aktivt tala om det. Självklart kan du välja att ta med dig vilket biträde du vill, det kan vara ett skyddsombud, kretsombud, familjemedlem eller någon annan som du känner förtroende för. TJ utbildar Vi utbildar våra förtroendevalda så att de kan medverka till att regelverket jobbar för dig inte mot. Tidiga insatser, tydliga rutiner, tydliga krav och god vilja från alla inblandade kan lösa många knutar. Det är inte alltid så att det nuvarande jobbet är det allra bästa alternativet. Det behöver inte ens vara den nuvarande arbetsgivaren. Vår ambition är att bistå våra medlemmar att komma tillbaka i jobb, ett arbete att trivas med och må bra i. Lotta Juliusson 6

7 Förändringar inte alltid av ondo För ca två år sedan tillträdde jag som kanslichef/ombudsman hos TJ. Som framgått i andra sammanhang hade jag tidigare verkat på arbetsgivarsidan med lång erfarenhet av förhandlande och processande i arbetsdomstolen. Ett av mina första ärenden på min nya arbetsplats var en förhandling på ett större företag med sitt ursprung inom Statens Järnvägar. Företaget skulle avveckla en viss verksamhetsgren och övertalighet rådde. Uppsägning av flera långvarigt anställda riskerade bli följden av neddragningarna. En större aktör som inte haft vår del av transportsektorn som huvudinriktning hade intresse av att ta över den verksamhetsgren som järnvägsföretaget skulle göra sig av med. Det nya företaget skulle också ta över de anställda (TJ-medlemmar) som annars löpte risk att bli uppsagda av sin gamla arbetsgivare. Min roll var att företräda medlemmarna i en s k inrangeringsförhandling inom vars ram det skulle diskuteras vilka anställningsvillkor m m som fortsättningsvis skulle gälla för den personal som togs över. Inställningen hos våra medlemmar till att få en ny arbetsgivare och kasta sig in i en delvis ny företagskultur varierade. De yngre såg med viss spänning fram emot nyordningen medan äldre kollegor möjligen kände en viss osäkerhet inför förändringen. Speciellt en person som till följd av en tidigare arbetsskada hade ett visst begränsat arbetshinder var mer orolig över sin framtid. Jag anade en rädsla för att hans nya arbetsgivare kanske inte skulle ha förståelse för hans situation och det fanns definitivt en oro för att ny arbetsbrist skulle kunna hota bakom hörnet. Jag förstod hans oro och gjorde reflektionen att den kanske inte var helt obefogad. Jag har under åren som gått funderat över hur hans och hans kollegors arbetssituation kom att utvecklas men aldrig direkt kommit mig för att ringa upp och kontrollera saken. När jag återkom efter min sommarsemester fanns det ett mail från den person som känt oro, då för två år sedan. Jag tar mig friheten att efter anonymisering citera de inledande meningarna i mailet: Hej Björn! Vill bara tala om att NN AB hittills är ett mycket trevligt företag att jobba åt. Bra arbetskamrater, personalvård, mycket trevliga utflykter, fjällkonferenser m m. Det är alltid något kul på gång. Ledningen visar omtanke och är ett föredöme för sina anställda. En väldigt positiv upplevelse efter 30 år i ett statligt bolag. Det går bra för NN AB och det anställs och söks efter ny personal i princip hela tiden. Det värmde att höra om utvecklingen. Jag var riktigt upprymd flera dagar efter att jag fått mailet. Det är klart att man inte kan dra några generella växlar på enskilda solskenshistorier men exemplet visar ändå det som rubriken säger all förändring innebär inte nödvändigtvis försämringar. björn karlsson Att komma i tid är stort. Att gå i tid är större Gammalt järnvägsordspråk? Nej hämtat ur Göran Troells bok Det kan lika gärna gå bra. Lotta Juliusson Svampsäsong Semestrarna är som regel över och sommaren lider mot sitt slut. För den svampintresserade väntar dock fortfarande glädjeämnen. Teknikutvecklingen gör att man kan lämna sin svampbok hemma. Biologen Michael Krikorev har på lagt in en möjlighet att på sin androidtelefon ladda ner en s k app med bilder och beskrivningar av de vanligaste matsvamparna och de giftiga svampar som dessa kan förväxlas med. Björn Karlsson Anmäl din e-postadress till kansliet För att vara kostnadseffektiva skickar vi sedan en tid tillbaka ut alltmer medlemsinformation digitalt. Detta gäller bl a TJ-Aktuellt som sänds ut minst två gånger per månad och Lotta på spåret. För att du som medlem inte ska missa något intressant ber vi dig (om du inte gjort det tidigare) att till skicka in uppgift om den e-postadress du önskar vara nåbar på. Björn Karlsson i marginalen 7

8 Vid sitt sammanträde den september 2011 beslutade förbundsstyrelsen att medlemsavgiften fr o m den 1 januari 2012 kommer att uppgå till 209 kronor per månad. För medlemmar som också är medlemmar i a-kassan (AEA) kommer den sammanlagda månadsavgiften att uppgå till 299 kr (fortfarande en av marknadens absolut lägsta fackavgifter). En av anledningarna till den höjda avgiften är att vi inom våra medlemsled har kunnat notera en ökad arbetslöshet. I detta läge har vi velat förbättra medlemsförmånerna bl a genom att korta kvalificeringstiden som gäller för TJs inkomstförsäkring. Den som drabbas av arbets-löshet ska redan efter 12 månaders medlemskap kunna få det skydd som inkomstförsäkringen ger vid uppsägningar p g a arbetsbrist. i marginalenhöjd medlemsavgift Björn Karlsson Spelar ingen roll I samband med att Marcus Wallen berg utsågs till ordförande i LKAB styrelse under tidiga hösten uttryckte Unionens ordförande vid LKAB i Kiruna på frågan om hur han såg på utnämningen att egentligen spelar det ingen roll. Till detta är väl bara att tillägga att egentligen spelar det ingen roll vad Unionen tycker så länge det finns andra fackliga organisationer att ansluta sig till. Jan Sandgren Första året med Infranord Infranords orderportfölj är välfylld Infranord startade sin verksamhet 1 januari 2010 och nu går det att utvärdera första verksamhetsåret. Det är en stor förändring från att vara en del Uppgifter från Årsredovisningen: Nettoomsättning 4507 MSEK Avkastning på eget kapital 3,8 % Medeltalet anställda män 2814 Medeltalet anställda kvinnor 244 Andel kvinnor i styrelsen 43 % Sjukfrånvaro 3,0 % Foto: Sören Svensson av en myndighet (Banverket) till att bli ett självständigt bolag så naturligtvis har det varit ett år fyllt av utmaningar. Verkställande direktören, Niclas Reinikainen, konstaterar att Infranord under året stärkte sin ledande roll på marknaden. Omsättningsökning och resultatförbättring är ett bra bevis på att Infranord står sig väl i en hårdnande konkurrens. Internt har verksamhetsåret 2010 till stor del präglats av ett förändringsarbete inriktat på att väsentligt förstärka kunderbjudandet. De övergripande resurserna har koncentrerats till huvudkontoret i Solna och ett intensivt arbete har genomförts i syfte att införa ett gemensamt arbetssätt i hela koncernen. Infranord har också etablerat sig i Danmark och Norge. Dessa etableringar bygger på långsiktighet och ambitionen är att växa kontrollerat och bevisa för såväl kunder som konkurrenter att Infranord har kommit för att stanna. Stig Blomberg 8

9 TJ frågar Sista året med Infranord Hur Vi har tänker haft två du fira kalla jul? vintrar med mycket snö. Tror du vi får en ny riktig vinter? Stig Blomberg Foto: Olle Östman Sedan 1 augusti 2011 är jag pensionär och min anställning vid Infranord är avslutad. Här är ett litet axplock över vad jag varit inblandad i under 2010 och början av 2011: Infranords beslut om etablering av ett huvudkontor i Solna. Detta samt centralisering av en del administrativa arbetsuppgifter till regionkontor fick till följd att ganska många av våra medlemmar sades upp på grund av arbetsbrist eftersom de inte ville följa med sina arbetsuppgifter till de nya orterna. Till huvudkontoret har anställts många nya medarbetare och anställningarna fortsätter eftersom det fortfarande finns vakanser. TJ och övriga fackliga organisationer reserverade sig mot Infranords åtgärder. Vi varnade bl a för kompetensförluster men Infranords beslut gick inte att ändra. Förhandlingar har skett med Almega om ett branschavtal för Järnvägsinfrastrukturbranschen. Dessa förhandlingar startade i april 2010 och resulterade efter nästan precis ett års förhandlande i att TJ, Sveriges Ingenjörer, ST och Ledarna svarade ja till Almegas slutförslag medan SEKO svarade nej. Parallellt med förhandlingarna med Almega skedde förhandlingar med Infranord om ett Infranordavtal baserat på branschavtalet. Som en del av förhandlingarna skedde också förhandlingar om pensionsvillkor där Infranord sträckte sig långt när det gäller övergångsregler för personer med lägre pensionsålder än 65 år. Övergången till ett avtal inom Almegaområdet hade dessutom medfört att Infranord lämnat det statliga pensionsavtalet och i stället skulle de anställda ha förts över till ITP-området vilket medfört att den avtrappning av pensionen som finns på statens område inte gäller. Löneförhandlingar per 1 april 2011 har skett och avslutats. Saco-medlemmar har erbjudits möjlighet till löne sättande samtal men intresset var förhållandevis lågt bland TJ medlemmar. Jag har genomfört utbildning/ information till intresserade. Uppföljningen visar att de som haft lönesättande samtal vill fortsätta med detta vilket tyder på att det varit hyfsat bra diskussioner och ett skapligt utfall. Från 1 april 2011 har vi en ny styrelse med ny ordförande för TJ-föreningen inom Infranord och jag har kunnat avveckla min verksamhet inom Infranord. Någon gång då och då känner jag tomhet efter sammanträden och trevliga arbetskamrater men det finns mycket annat trevligt att ägna sig åt så tiden går riktigt fort även nu. Stig Blomberg Anders Eriksson, 52 år, Ånge, säljledare vid SJ AB Svar: : Ja, det tror jag. Ingemar Vi kommer Fors, att fortsätta 65 år, Södertälje, att ha rejäla vintrar. pensionerad driftledare vid Nobina Jag kommer att fira jul i Stuvsta med mina barn och barnbarn. Katarzyna Gustafsson, 43 år, Hallsberg, kundkoordinator Bylund, vid 51 Green år, Mats Härnösand, Cargo arbetar som Svar: arbetsledare Ja, det hoppas och vid Infranord. tror jag att vi får. Det blir i vanlig ordning en vit jul med familjen, barn, syskon och syskonbarn hemma i Härnösand. Christer Cronqvist, 60 år, Stockholm, Susanne upphandlare Alemyr, inom 48 år, Nol, Trafikverket assistent vid Trafikverket. Svar: Nej, det blir en betydligt tänker snöfattigare fira julen vinter hemma Jag med denna familjen gången. där alla barn, barnbarn, föräldrar och svärföräldrar träffas. Tomten kommer och det blir mycket god julmat. Foto och intervjuer: Sören Svensson Foto och intervjuer: Sören Svensson 9

10 i marginaleninget att hämta hos Konkurrensverket Konkurrensverket tillämpar konkurrensreglerna och utövar tillsyn över att upphandlande myndigheter följer upphandlingsreglerna. Konkurrensverket är inte behörigt att pröva om annan medlemsstat bryter mot gemenskapens statstödsregler. I den mån det finns anledning att misstänka att det förekommer olagligt ststsstöd som kan påverka samhandeln mellan medlemsstater är detta i första hand en fråga för EU-kommissionen. Ovanstående utgör Konkurrentverkets svar på skrivelse från SJ AB där bolaget uppmärksammade Konkurrensverket på misstankar om statsstöd, korssubventionering och underprissättning från DSBFirst sida i trafikavtal med Skånetrafiken. Du har genomfört en kraftig centralisering av administrationen. Hur har det gått? Det har gått förvånansvärt bra. Vi har minskat personalstyrkan inom ad- Forts sid 11 Kaptenen som blev VD Niclas Reinikainen VD vid Infranord Foto: Infranord AB F a k t a r u t a Född: Tierp 1965 Familjen: Fru Jeanette och tre pojkar 10, 11 och 17 år Bor: Villa i Gävle samt lägenhet på Kungsholmen i Stockholm Jobbar med: Vd vid Infranord AB Äter helst: Kött med en god sås Dricker helst: Mjölk Fritidsintressen: Friluftsliv, träning och golf Läste senast: Mannen utan öde av Imre Kertész Lyssnar helst på: Allätare av musik, men gärna hårdrock Blev TJ-medlem: Jan Sandgren Glad vinnare! Under sommaren har vårt försäkringsbolag Förenade Liv haft en kampanj där man promotat sina personförsäkringar. Bland de TJ-medlemmar som tecknade försäkring under kampanjperioden utlottades 2 biljetter till EM- kvalmatchen i fotboll mellan Sverige och Holland på Råsunda fotbollsstadion den 11 oktober En match som troligen blir helt avgörande för Sveriges vidare öde i Europamästerskapet. Glad vinnare blev Anna-Paula Larsson boende i Bromma och yrkesverksam inom MTR. Björn Karlsson På kontoret i Solna träffar jag Niclas Reinikainen, vd vid Infranord AB. Bolaget har genomgått stora förändringar sedan starten En omfattande centralisering av administrationen har skett och ett huvudkontor i Solna har byggts upp under vintern 2010/11. Idag arbetar ca 100 personer där. En centralisering genomförts till regionorterna och ensade arbetssätt har införts. Ett antal medarbetare inom administrationen har sagts upp på grund av arbetsbrist. Du pendlar från Gävle till Solna. Är det många som långpendlar till huvudkontoret? Nej, men vi är några stycken. Kan du kort beskriva din bakgrund? Jag har en bakgrund som teknisk officer med graden kapten. Bl a sysslade jag med sambandssystem. Jag var officer under tio års tid. Därefter började jag som fabrikschef på Ericson och arbetade med mobiltelefoni, först med GSM och därefter med 3G. År 2003 anställdes jag vid Ban- verket Produktion. Jag började där som kompetenschef, fortsatte som distriktschef och fick sedan i uppdrag att som divisionschef genomföra sammanslagningen av dåvarande Industridivisionen med Produktion, två då fristående resultatenheter inom Banverket. Förberedelserna inför en bolagisering pågick parallellt och 2010 blev Produktion ett statligt bolag med namnet Infranord AB och jag blev VD för bolaget. Vad är den största skillnaden mellan att leda en resultatenhet inom en myndighet och ett statligt bolag? När vi tillhörde myndigheten Banverket var vi en del i Banverkets sektoransvar för järnvägen. Nu har jag ett det tydligt och helt annat ägarkrav, dvs. att skapa lönsamhet i bolaget.

11 A-kassan statens mjölkko? För några nummer sedan (6/2010) skrev jag att A-kassan teoretiskt skulle kunna vara så låg som 15 % av inkomsten. Ja, det skulle kunna vara ännu lägre för en person med riktigt höga inkomster som är ansluten till en A-kassa men denna beräkning gjorde jag inte. Här är ytterligare information om A-kassorna och deras finansiering. Medlemmarna i a-kassorna betalar drygt 6 miljarder kronor i avgifter. Arbetsgivarna betalar arbetsmarknadsavgift på 55 miljarder kronor. Utgifterna är 38 miljarder kronor för arbetslöshet och övrigt som försäkringen finansierar. Inbetalningarna är alltså över 60 miljarder kronor medan utbetalningarna är under 40 miljarder. Dessa utbetalningar består då av ersättning till arbetslösa, aktivitetsstöd, lönegaranti och övrigt som avgifterna finansierar. Siffrorna och annat sakinnehåll i denna artikel är taget från TCO:S expert Mats Essemyr. Jag har inte kontrollerat om siffrorna stämmer men jag bedömer att hans beräkningar verkar trovärdiga. Här kommer mer från hans beräkningar. Forts från sid 10 ministrationen, men också tillfört ny nödvändig kompetens. Rekryteringsmöjligheterna till Solna, där huvudkontoret ligger, har varit goda. Vad ser du för utmaningar för Infranord? Att generera lönsamhet och fortsätta utvecklingen av bolaget som en bra leverantör inom branschen är två stora utmaningar. Minst ett par hundra tusen personer bland de arbetslösa får pengar från kommunernas försörjningsstöd i stället för arbetslöshetsersättning. Om en obligatorisk försäkring införs, som regeringen låter utreda just nu, kommer ytterligare ett par miljarder att tillföras systemet. Ändå skulle inte särskilt många fler än i dag få ersättning från försäkringen. Skälet till det stora överskottet är att arbetslösheten är lägre än i prognoserna och allt färre uppfyller villkoren i försäkringen, säger Mats Essemyr. Mats kommer fram till att avgifter för arbetslöshetsförsäkringen är en ren vinst för staten och används för annat än vad de är avsedda för. Han har kommit fram till att 23 miljarder är vinst till staten. Om detta är sant så är arbetslöshetsförsäkringen enligt dagens regler en riktig mjölkko för staten medan medlemmar i a- kassorna kan hjälpa upp sin ekonomiska situation genom att de fackliga organisationerna hjälper till med inkomstförsäkringar som kan bli en stor ekonomisk belastning för respektive förbund. Stig Blomberg Hur ser du på fackets roll? Samspelet mellan fack och arbetsgivare bidrar till en balans inom bolaget. Dels företagets ambition till lönsamhet och utveckling, men också att ta vara på medarbetarnas synpunkter och önskemål. Här har facken en viktig roll att fylla. Sören Svensson EuroMaint Rail ändrar i Malmö Till följd av nedgång i orderboken förändrar EuroMaint Rail ombyggnadsverksamheten i Malmö. Affärsområde Ombyggnad upphör och verksamheten flyttas in i affärsområde Passenger. Även svag lönsamhet och behov av att skapa bättre förutsättningar för samarbete bidrar till förändringen. Beroende på orderingången kommer personalminskningen att beröra mellan 5 och 30 anställda. Karin Nyberg TJ seminarium om Sacoföreningar Inom Saco finns en medveten inriktning att skapa Sacoföreningar vid myndigheter och företag. En Saco-förening innebär att samtliga Saco-förbund vid företaget bildar en gemensam facklig förening som utgör part vid myndigheten/företaget. För TJ förtroendevalda, liksom för andra Saco-förbunds företrädare, innebär det en del nya frågor som behöver redas ut. TJ planerar att 26 oktober inbjuda TJ fackliga företrädare till ett seminarium för att diskutera och utbyta erfarenheter kring Saco-föreningar. Exempel på diskussionsområden är: Att bilda en Saco-förening Att välja organisation för föreningen Att utarbeta stadgar och att genomföra val Utbildning av förtroendevalda Ekonomi för Saco-föreningens verksamhet Medlemsrekrytering Ledighet för fackligt arbete Sören Svensson i marginalen 11

12 POSTTIDNING B korsord Returadress: Saco-förbundet Trafik och Järnväg, TJ, Box 2131, Stockholm Pengar och ära! Ge dig in i kampen om skraplotter och möjliga prispengar och lös korsordet i Svensk Trafiktidning! 1:a 5:e pris vardera fem skraplotter! För att delta i dragningen måste ditt rätta svar inkommit till; TJ, Box 2131, Stockholm, senast den 19 oktober. Vinnarna publiceras i STT 5/2011. Märk kuvertet Korsord 411

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Centrala förhandlingar. De nya lokförarbevisen Föräldralediga som vill gneta. X 60 utbildning i Bro. Södertäljeförare som åker som handledare.

Centrala förhandlingar. De nya lokförarbevisen Föräldralediga som vill gneta. X 60 utbildning i Bro. Södertäljeförare som åker som handledare. *Lokförarbladet* Nr 38, April 2013, Facklig medlemsinformation från SEKO Lok på Stockholmståg Snart kommer fönstertvätten igång igen. Som förare är det bra om du rapporterar till Ståg om fönstertvätt i

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att våra tjänstemannaavtal

Läs mer

Nummer April 2015 Nummer 3-2011

Nummer April 2015 Nummer 3-2011 Nummer April 2015 Nummer 3-2011 Nytt HSO på Klaraporten Sidan 2 Av Per Hammarqvist Sidan två Kontakt med Sacoföreningen vid SJ AB Mail: Saco-TJ@sj.se Per Hammarqvist tel. 010-751 5343 Olle Östman tel.

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Ska du vara föräldraledig?

Ska du vara föräldraledig? Ska du vara föräldraledig? Information om vad man ska tänka på när man ska vara föräldraledig Ska du vara föräldraledig? När du är föräldraledig sänks din medlemsavgift till Handels gäller inte avgiften

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Till dig som jobbar inom Försvaret

Till dig som jobbar inom Försvaret Till dig som jobbar inom Försvaret Med dig blir vi ännu starkare Tack vare att vi är många kan vi sätta tryck på arbetsgivaren. Men du kan hjälpa oss att bli ännu starkare. Bra villkor När Sverige ställer

Läs mer

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar du vägen mot framtiden. Det är dina innovationer och visioner som ska lösa våra gemensamma problem,

Läs mer

Frågor och svar. Påstående: Veolia vill säga upp 250 anställda och anställa dem på timme.

Frågor och svar. Påstående: Veolia vill säga upp 250 anställda och anställa dem på timme. Frågor och svar Påstående: Veolia vill säga upp 250 anställda och anställa dem på timme. Påstående: Veolia vill sänka lönerna. Påstående: Veolia tvingar personalen till otrygga deltidsanställningar med

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

Välkommen. som medlem. För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen. som medlem. För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att

Läs mer

A-kassan är till för dig som har arbete

A-kassan är till för dig som har arbete A-kassan är till för dig som har arbete Illustration: Robert Nyberg. Trygga vågar Trygga människor vågar. Vågar ställa om och pröva nya banor. Samhällets sätt att tillverka varor och erbjuda tjänster förändras

Läs mer

Övergångsregler om pensioner, semester samt trygghetsfrågor

Övergångsregler om pensioner, semester samt trygghetsfrågor Klass Dokumenttitel A Övergångsregler om pensioner, semester Dokumentnummer Dokumentkategori Giltig från Utgåva Sida A 78-17 Policydokument 2004-04-22 1 1 (10) Utgivande funktion Sakredaktör Ansvarig utgivare

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Kommunal driver kampanj för bättre upphandlingar En facklig valrörelse Kommunals uppdrag är att förbättra villkoren för medlemmarna. Därigenom

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

När du är sjukskriven

När du är sjukskriven När du är sjukskriven När du är sjukskriven Har du koll på dina rättigheter som sjukskriven? Det kan vara mycket att hålla reda på samtidigt som du ska försöka bli frisk igen. Unionen hjälper dig att

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Flexpension i Tjänsteföretag. Sveriges Ingenjörer

Flexpension i Tjänsteföretag. Sveriges Ingenjörer Flexpension i Tjänsteföretag Sveriges Ingenjörer INNEHÅLL Nu har du flexpension 3 Syftet med flexpension 4 Om arbetsgivaren tillåter och du väljer att avstå från 5 Flexpension i Tjänsteföretag Möjlighet

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Välkommen som medlem Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för

Läs mer

Synpunkter på arbetslöshetsförsäkringen till Socialförsäkringsutredningen. Lars Calmfors Finanspolitiska rådet. Anförande på seminarium 14/2-2011.

Synpunkter på arbetslöshetsförsäkringen till Socialförsäkringsutredningen. Lars Calmfors Finanspolitiska rådet. Anförande på seminarium 14/2-2011. Synpunkter på arbetslöshetsförsäkringen till Socialförsäkringsutredningen Lars Calmfors Finanspolitiska rådet Anförande på seminarium 14/2-2011. 2 Vi har blivit instruerade att ta upp tre punkter. Jag

Läs mer

Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst. Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010

Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst. Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010 Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010 Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet 1 Inledning Hösten 2009 fick Sociologiska

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner Det ska löna sig att vara medlem i Handels Dina medlemsförmåner Dina medlemsförmåner Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att det

Läs mer

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september Frågor & svar om a-kassan inför 7 september Frågor och svar om a-kassan Fråga: Varför bör den som blir arbetslös ha sin inkomst tryggad? Svar: Alla människor behöver kunna planera sin ekonomi. Det faktum

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Foto David Bicho Tryckt på miljövänligt papper 2016 10 HA13048 Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013 Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig 150714_Broschyr_skiss_2.indd 3 2015-07-17 17:12 Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar

Läs mer

Öka inflytandet på jobbet

Öka inflytandet på jobbet Öka inflytandet på jobbet Som medlem kan du förändra och göra skillnad. Maria Larsson, Stockholm foto David Bicho Vill du ha koll på läget? Hos oss är du som medlem alltid i fokus. Du är vår uppdragsgivare.

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR Gör om gör rätt GS har som ambition att synliggöra medlemmarnas vardag. Ett tema som går igen under 2011 är Hur har du haft det

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation.

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen. Tjänstemannaarbetet

Läs mer

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG När du är arbetslös ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG 1. Anmäl dig på arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag 2. Inom 10 dagar får du ett brev med information samt dina första kassakort 3. Fyll

Läs mer

Om enskilda överenskommelser

Om enskilda överenskommelser Fackförbundet ST Förhandlingsenheten 2012-12-14 Om enskilda överenskommelser Viktigt att tänka på om ni ska träffa lokalt kollektivavtal om enskilda överenskommelser Inledning Avsikten är att ge en översiktlig

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Saco SalusAnsvar Försäkrings AB. Tilläggsförsäkring Saco Inkomstförsäkring

Saco SalusAnsvar Försäkrings AB. Tilläggsförsäkring Saco Inkomstförsäkring Saco SalusAnsvar Försäkrings AB Gemensam inkomstförsäkring Tilläggsförsäkring Saco Inkomstförsäkring Agenda Företaget bakom försäkringen Allmän a-kassa Gemensam Inkomstförsäkring Tilläggsförsäkring Saco

Läs mer

Känner du. dig osynlig? Jobbar du med e-handel? Gå med i Handels och bli stark tillsammans!

Känner du. dig osynlig? Jobbar du med e-handel? Gå med i Handels och bli stark tillsammans! Känner du dig osynlig? Jobbar du med e-handel? Gå med i Handels och bli stark tillsammans! Du kan göra skillnad! Det är lätt att känna sig osynlig i e-handelsbranschen eftersom du aldrig möter kunderna

Läs mer

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Medlemsavgifter motion 103, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 och 129 Motion 103 Avdelning Västerås, Eskilstuna och Köping Motionär Henrik Ryman, Patrik Hellström,

Läs mer

Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen!

Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen! Medlemsenkäten hösten 2005 Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen! Drygt var tionde medlem har ett fackligt uppdrag. Två tredjedelar har fått en utbildning för uppdraget.

Läs mer

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR För dig som är anställd vid advokatbyrå Inledning Advokatbyråer drabbas ibland liksom andra företag av vikande lönsamhet. Därmed kan behov att minska antalet anställda jurister

Läs mer

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften.

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Edin, Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Hörde att du drillats av Lena och Krille i veckan så det klart att

Läs mer

Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad

Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad Även om du inte är sjukskriven nu spara och använd denna information. Den är viktig! Det finns nya

Läs mer

EN HJÄLP TILL NYTT JOBB

EN HJÄLP TILL NYTT JOBB EN HJÄLP TILL NYTT JOBB EN HJÄLP TILL NYTT JOBB ALLA VERKSAMHETER FÖRÄNDRAS. FÖR- ÄNDRING ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR ETT DYNAMISKT NÄRINGSLIV. VISSA FÖRETAG UTVECKLAS OCH VÄXER, ANDRA KRYMPER OCH EN DEL AVVECKLAS.

Läs mer

Guide till medlemsrekrytering

Guide till medlemsrekrytering Guide till medlemsrekrytering Vi är många medlemmar i Vårdförbundet idag, men vi kunde vara fler! Ju fler medlemmar vi är desto större möjlighet har vi att påverka och föra fram våra åsikter kring såväl

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL. 1 Rätt att dra av på lönen AD 2012 NR 1... 2. 2 Fråga om ett bolag fullgjort sin förhandlingsskyldighet AD 2012 nr 2...

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL. 1 Rätt att dra av på lönen AD 2012 NR 1... 2. 2 Fråga om ett bolag fullgjort sin förhandlingsskyldighet AD 2012 nr 2... GWA ARTIKELSERIE Titel: Nyhetsbrev, februari 2012 Rättsområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslaus arbetsrättsgrupp Datum: Februari 2012 Så var det nytt år och vi på Gärde Wesslau ser fram emot nya utmaningar

Läs mer

? Varför facket www.tjanstetandlakarna.se Varför vara med i facket? Att vara med i facket är för många människor en självklarhet, det känns bra att veta att man kan vända sig till facket vid problem och

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

Fakta om dina medlemsförsäkringar

Fakta om dina medlemsförsäkringar Fakta om dina medlemsförsäkringar Seko ger dig bästa försäkringsskyddet 1 Som medlem i Seko får du det bästa försäkringsskyddet Nedan ser du några jämförelser mellan Seko, ST och Unionen på vilka försäkringar,

Läs mer

TCO GRANSKAR: A-KASSAN EN FÖRSÄKRING I FRITT FALL #15/08

TCO GRANSKAR: A-KASSAN EN FÖRSÄKRING I FRITT FALL #15/08 TCO GRANSKAR: A-KASSAN EN FÖRSÄKRING I FRITT FALL #15/08 A-kassan en försäkring i fritt fall. 2008-12-17, andra upplagan 2009-02-25 Författare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO Kontaktpersoner:

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan. Regional tågtrafik Mälardalen 2012

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan. Regional tågtrafik Mälardalen 2012 Sida 1 (6) Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende Regional tågtrafik Mälardalen 2012 Trafikföretag inbjuds härmed att inkomma med ansökan om att delta i upphandlingen av regional tågtrafik i Mälardalen.

Läs mer

Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting

Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting Omställningsfondens uppdrag är att aktivt hjälpa anställda som blir uppsagda på grund av arbetsbrist till ett nytt jobb Omställningsfonden

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

TCO:s jämförelse mellan 8 länders arbetslöshetsförsäkringar

TCO:s jämförelse mellan 8 länders arbetslöshetsförsäkringar Faktablad TCO:s jämförelse mellan 8 länders arbetslöshetsförsäkringar TCOs rapport jämför åtta länders statliga arbetslöshetsförsäkringar i olika inkomstnivåer. Tabellen nedan visar vilken ersättning olika

Läs mer

Avtalsextra 7 juni 2017

Avtalsextra 7 juni 2017 Avtalsextra 7 juni 2017 Nytt kollektivavtal med Unionen Allmänt Visita och Unionen har träffat ett nytt kollektivavtal för perioden 1 juni 2017 31 maj 2020. Avtalets värde är 6,5 % under avtalsperioden

Läs mer

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning Novus Opinion Unga på arbetsmarknaden om lönebildning 28 maj 2009 David Ahlin Undersökning bland unga på arbetsmarknaden och bland arbetsmarknadens parter Undersökningen har genomförts av Novus Opinion

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sida 1 Omställningsfonden för dig som arbetstagare Innehåll Aktivt omställningsarbete... 2 Villkor för att du ska få stöd... 2 Hjälp och stöd att hitta ett nytt jobb... 2 Ekonomiska förmåner... 3 A-kasseutfyllnad...

Läs mer

Inledning. I detta nummer. Medlemsavgifter. Skyddet informerar. Lönerevisionen DECEMBER 2014

Inledning. I detta nummer. Medlemsavgifter. Skyddet informerar. Lönerevisionen DECEMBER 2014 DECEMBER 2014 I detta nummer Inledning Aktuellt Lönerevision Möten & studier Korsord Kalender 1 2 4 6 7 8 Medlemsavgifter Avgiftsnivåerna förblir oförändrade. Däremot har genomgången visat att en del låg

Läs mer

Datum Vår referens Dokumentnr. 2009-05-07 Avtalsenheten 09.05. Gallringstid 2014-12-31

Datum Vår referens Dokumentnr. 2009-05-07 Avtalsenheten 09.05. Gallringstid 2014-12-31 CIRKULÄR Till Regionkontor, klubbar och arbetsplatsombud inom Teknikarbetsgivarnas, Industri- och Kemigruppens samt Stål och Metallarbetsgivarförbundets områden. Unionen Direkt Avtalsenheten Datum Vår

Läs mer

FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG. Översiktlig information

FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG. Översiktlig information FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG Översiktlig information SEPTEMBER 2017 1 Innehåll Inledning...3 Varför införs Flexpension i Tjänsteföretag?...4 Vad är den kompletterande flexpensionspremien?...5 Vårt pensionssystem...6

Läs mer

Nyanställd som course manager, banchef, En manual för att komma rätt!

Nyanställd som course manager, banchef, En manual för att komma rätt! Nyanställd som course manager, banchef, En manual för att komma rätt! Detta är i första hand ett HGU arbete för att belysa dom fällor, tricks som finns, vi är alltid väldigt skickliga på att visa upp våra

Läs mer

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Lärares löner sätts individuellt. Om du har koll på hur systemet fungerar blir det lättare att få högre lön. Varje år ska

Läs mer

FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG. Översiktlig information

FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG. Översiktlig information FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG Översiktlig information 1 OKTOBER 2017 Innehåll Inledning...3 Varför införs Flexpension i Tjänsteföretag?...4 Vad är den kompletterande flexpensionspremien?...5 Vårt pensionssystem...6

Läs mer

*Lokförarbladet* nr 39, Juni 2013, Facklig medlemsinformation från SEKO Lok på Stockholmståg. Centrala förhandlingarna. Insändare från Västtrafik

*Lokförarbladet* nr 39, Juni 2013, Facklig medlemsinformation från SEKO Lok på Stockholmståg. Centrala förhandlingarna. Insändare från Västtrafik *Lokförarbladet* nr 39, Juni 2013, Facklig medlemsinformation från SEKO Lok på Stockholmståg Centrala förhandlingarna Insändare från Västtrafik Enkäten om våra grupper Information inför konflikten Vad

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu!

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu! Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare Bli medlem nu! Du är eftertraktad! Som byggnadsarbetare är du en eftertraktad, respekterad och attraktiv arbetskraft med hög status. Du har en lång och gedigen

Läs mer

============================================================================

============================================================================ Turordningsreglerna Postad av Patrik Hedlund - 13 maj 2012 23:00 Vad anser ni om turordningsreglerna? Är det en bromskloss för unga och ser till hur många år man jobbat istället för kompetens och bör tas

Läs mer

Byggnads inkomstförsäkring

Byggnads inkomstförsäkring Byggnads inkomstförsäkring www.byggnads.se ditt skyddsnät när det gäller Från den 1 juli 2008 har alla medlemmar, som även är med i a-kassan och har en ersättningsgrundande inkomst* mellan 18 700 kr och

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2004-08-30, 46 Dnr: KS 2014/621 Reviderad: 2008 Reviderad: 2015-01-26, 13 Revideras 2020-01 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box

Läs mer

Avtalet med Unionen är på 36 månader med ett avtalsvärde på 6,8 %.

Avtalet med Unionen är på 36 månader med ett avtalsvärde på 6,8 %. Nyheter i Flygplatsavtalet med Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och förtecknade Saco-förbund samt nyheter i bilagan till Flygplatsavtalet med SEKO. KFS har tecknat ett

Läs mer

Dina pengar. med och utan kollektivavtal

Dina pengar. med och utan kollektivavtal Dina pengar med och utan kollektivavtal Kollektivavtal din försäkring genom hela karriären Den här skriften är för dig som är akademiker och som vill veta mer om vad ett kollektivavtal är och vad det kan

Läs mer

Pensionsenkät 2000 avseende Lokförarnas pensionsålder. Resultat April år 2000

Pensionsenkät 2000 avseende Lokförarnas pensionsålder. Resultat April år 2000 Pensionsenkät 2000 avseende Lokförarnas pensionsålder. Resultat April år 2000 PA91... 1 INLEDANDE FÖRKLARINGAR TILL ENKÄTEN... 2 VEM HAR SVARAT PÅ ENKÄTEN?... 3 SVARSFÖRDELNING FACKFÖRENINGAR... 3 SVARSFÖRDELNING

Läs mer

Inkomstpolitiskt program

Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiskt program Innehållsförteckning Inledning 3 Lön och lönevillkor 4 Kollektivavtal och arbetsrätt 5 Skatter 6 Socialförsäkringar 7 Inkomstpolitiska programmet / 2012-11-18/20 Inledning Sverige

Läs mer

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet Kommunalarnas arbetsmarknad Deltidsarbetslöshet 1 Bakgrund Deltidsarbetslöshet är ett stort problem för många av medlemmarna i Kommunal. Inom kvinnodominerade vård- och omsorgsyrken är deltider mycket

Läs mer

Vi frågar lokförarna om pensionen

Vi frågar lokförarna om pensionen Februari år 2000 Vi frågar lokförarna om pensionen granskar Och föreslår FRÅGOR sidan 2, fylls i, rivs ut, skickas in + Bilaga Pensionen Genomgång av PA91-sidan 3 Jämförelse Statligt anställd/bolagsanställd-sidan

Läs mer

Till dig som jobbar inom spårtrafikbranschen

Till dig som jobbar inom spårtrafikbranschen Till dig som jobbar inom spårtrafikbranschen Vi står aldrig still Med dig blir vi ännu starkare Vi är många medlemmmar och vi är en kraftfull motpart gentemot arbetsgivarna inom spårtrafikbranschen. Men

Läs mer

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 X 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 X 2 12 13 14 10 11 12 13 14 Fråga 1: Du börjar känna att du kan arbetsuppgifterna och är sugen på nåt nytt. Men du vet inte om du vill utvecklas i den

Läs mer