Minnesanteckningar dialogmöte Hyppeln

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar dialogmöte Hyppeln"

Transkript

1 Minnesanteckningar dialogmöte Hyppeln Närvarande politiker: Ingvar Svensson (Fp) och Rolf Edvardsson (S) Närvarande tjänstemän: Robert Svensson samhällsbyggnadschef och Sofia Wiman planarkitekt Minnesanteckningar: Sofia Wiman, planarkitekt Svart text: Medborgarförslag, synpunkter och frågor Röd text: Svar och kommentarer från politiker och tjänstemän Varför säljer kommunen inte sina tomter på Hyppeln? Det finns 16 i kön. Det räcker inte att erbjuda bara 2 tomter! Bilväg ut till gården annars är det en låsning. Vhar tappat tre familjer för att kommunen strulat med tomter. Kraven på vem som får köpa de kommunala tomterna måste ändras, främst på nordöarna för att inte förhindra för eventuella intressenter. Varför driver kommunen frågan angående bro mellan Hyppeln och Rörö? Vad är syftet? Befolkningen minskar så detta är en möjlighet att säkerställa kommunikationerna. Skulle bron byggas blir det en kommunal fråga och det tar bort möjligheten för trafikverket att eventuellt dra in fler turer ocj spara in på sina kostnader. Är det rimligt med kostnaderna för en bro mellan Hyppeln och Rörö, linfärja till Grötö eller Björkö? Detta är massa kringlösingar det är ju bro till fastlandet vi behöver. Trafikverket gick på Öckerö kommuns folkomröstning gällande brofrågan och där röstades det nej som ni alla vet. Trots att en bro mellan Hyppeln och Rörö skulle kosta mellan 80 och 100 miljoner sparar man pengar totalt sett då färjetrafiken är kostsam. Bro till fastlandet måste lösas först! Hur tror ni att det påverkar befolkningen på nordöarna?

2 Frågan är lyft i GR (Göteborgs regionen, kommunalförbund) igen och trafikverket är med på de diskussionerna. Den ligger ca 10 år fram i tiden. Men avfolkningen är en akut fråga. Förtur! Trafikverket avrådde från det vid förfrågan för att det är svårt att kontrollera. Förtur är ett måste, ni politiker är fega och rädda om era platser. En mötesdeltagare hävdar att enligt hans uträkningar skulle det endast bli 3-4 som skulle utnyttja förturen så det skulle inte påverka övriga trafikanter speciellt mycket. Kommunen måste initiera detta! Även om förtur skulle drivas igenom kan man bli stående på Burö. Då är tätare trafik på Nordöleden en lösning. Förbättra kommunikationerna genom ett färjeläge. Är ni intresserade överhuvudtaget? Nej (från många) Ja, på rätt sätt och rätt placering (från ett mindre antal) Flytbroar till Djupsundsholmarna skulle kunna vara ett alternativ. Bygg bro till Knippla! Frågan är redan väckt. Ni politiker ser inte helheten. Vi kan inte bygga ihop två små öar mitt ute i havet, det är till fastlandet vi behöver förbättra kommunikationerna. Helheten tittas på. Björkö-Lilla-Varholmen alternativ, Grötö-Hönö Pinan, Framnäs- Kalvsund mm. Broar eller andra typer av färjeförbindelser mot nuvarande trafik. Har Torslanda inget att säga till om i brofrågan från fastlandet? De tillhör Göteborg stad och de valde att inte ha en åsikt när frågan ställdes i samband med vår folkomröstning. Bro mellan Hyppeln och Rörö, varför återkommer frågan? Den har ju varit uppe många gånger förut, -67, -87, -97 och -07. Byt placering! Bind ihop alla tre nordöarna.

3 Var ska färjeläget ligga? Inget beslut fattat kring det ännu. Nackdelarna för Hyppeln är att förlora den service vi har. Badstranden kan den inte gå över men bortsett från det så finns det många fördelar med bro. Vi måste se detta även på kort sikt. I väntan på Hönöledens bro. Det är olika färjor på olika färjelägen. De måste byggas om. Eleverna till Bratteberg t.ex. får längre restid. Hur ska det bli bra? Skolbarn försvinner. Lösningen är förtur! För att kunna pendla till jobb, skola, aktiviteter osv. måste förtur införas. Transportstyrelsen avgör i frågan. Trafikverket avrådde vid diskussion om förtur. Kommunstyrelsen enades om att inte ansöka. Istället har det tillkommit ett uppdrag till kommunchefen att öka turerna. Varför röstades förturen ner utan testperiod? Enda skälet är att nordöborna vill ha förtur. Bro mellan Hyppeln och Rörö förstör natur och bad osv. Helt annat förslag med ex. Djupsundsholmarna skulle ge helt annat gensvar. Nya alternativ måste vi titta på, och återkomma med förslag till er med utgångspunkt i era synpunkter. Förfrågan om förtur måste till! NU! Broar dröjer! Skulle man inte vara lika stressad till färjan på Burö skulle hastigheten på Öckerö och Hälsö sänkas. Finns förtur i Stockholmsregionen. En testperiod skulle vara att föredra för att se hur det funkar. Förslag: Kom med nytt broförslag mellan Hyppeln och Rörö och inför förtur på Hönöleden för nordöbor! Diskussioner angående turtätheten pågår med Stefan Larsson. Forsatta möten ska hållas angående detta.

4 Förturen är gratis! Gör det nu! Kommunen anser att nordöarna är ett bihang. Exploatera oss! Marknadsför nordöarna! Fina öar! Positiva intentioner från både politiker och tjänstemän. Vi vill ju att hela kommunen ska leva och vill satsa. Vi måste titta på alla möjligheter! Det finns ett intresse att arbeta vidare med detta. Hyppelnborna stängde skolan på eget initiativ. Önskemålen om skola kanske kan fungera ihop om Hyppeln och Rörö byggs samman. Vi måste gemensamt komma med idéer! Hur ska man kunna komma till de nya tomterna, vägen finns ju inte! Det finns en plan som möjliggör flera tomter väster om fotbollsplanen. När tomterna säljs blir det aktuellt att titta på utbyggnad av vägen. Bron till Lilla Varholmen ska endast avgöras av pendlare! Varför gick politikerna inte ut med sina åsikter angående bron till fastlandet? Det var delade meningar i partierna. Ingen politisk fråga. Alla skulle rösta hur de ville utan att partierna tog ställning. Nordöborna röstade ja till bro med 90% av rösterna. Det blir ingen mer folkomröstning. Frågan ägs av trafikverket. De beslutar i frågan och beror på deras ekonomiska förutsättningar. Här på nordöarna måste det hända något nu! Underhåll de vägar som finns istället för att lägg pengar på en bro mellan öarna! Skandal! Det är katastrof i nuläget, vinterväghållningen är usel! På Hönö och Öckerö där satsar man men inte på nordöarna. Robert Svensson samhällsbyggnadschefen och Inga-Lill Siljat enhetschef för mark, väg och gata kommer under våren och sommaren att komma ut och titta för att se behovet av hunderhåll. Då båda är nya på sina tjänster behövs platsbesök. Titta inte bara! Gör något!

5 Här på Hyppeln är det hamnföreningen som får sköta sopning mm. Vad är det för rättvisa!? Det har varit undermåligt vägunderhåll under längre tid. Orättvisa mot Rörö. Där får de vad de vill bara de knäpper med fingrarna, här får vi inget! Seniorboende viktigt på Hyppeln. En detaljplan i hamnen är påbörjad, där kommer det möjliggöras för seniorboende. Inför kommunal simskola. Det är ju ändå de 10 öarnas kommun. Kom igen! Man måste kunna ringa färjerederiet med kortare varsel. De sitter ju ändå där och väntar. Behövs hjälp från kommunen. Varför går det inte bara ringa 30 min före och boka? Alternativ placering av seniorboendet bör det tittas på. Sammanfattning Förtur Möjliggöra byggnation av hyresrätter Alternativa förslag till placering av broförbindelser Vägunderhåll måste förbättras Örådsrepresentant kommer kallas till diskussion med Stefan Larsson samt politiker för förändringar i turtätheten

Minnesanteckningar dialogmöte Källö-Knippla

Minnesanteckningar dialogmöte Källö-Knippla Minnesanteckningar dialogmöte Källö-Knippla 120503 Närvarande politiker: Arne Lernhag (M), Ingvar Svensson (Fp) och Rolf Edvardsson (S) Närvarande tjänstemän: Ingvar TH Karlsson, kommunchef och Sofia Wiman,

Läs mer

Minnesanteckningar dialogmöte Rörö 120509

Minnesanteckningar dialogmöte Rörö 120509 Minnesanteckningar dialogmöte Rörö 120509 Närvarande politiker: Ingvar Svensson (Fp) och Rolf Edvardsson (S) Närvarande tjänstemän: Ingvar TH Karlsson kommunchef, Robert Svensson samhällsbyggnadschef och

Läs mer

Nordötrafiken Arne Lernhag berättar att kommunen tecknat avtal med Trafikverket om att samfinansiera ytterligare två kvällsturer på Nordöleden.

Nordötrafiken Arne Lernhag berättar att kommunen tecknat avtal med Trafikverket om att samfinansiera ytterligare två kvällsturer på Nordöleden. Minnesanteckningar informationsmöte öråden 130910 (Bilagor: Asfalteringsplaner samt brev från Länsstyrelsen) Närvarande: Arne Johansson, Hyppeln Thord Rosén, Rörö Dan Stålebro, Rörö Kenneth Franzén, Björkö

Läs mer

UNDERRÄTTELSE OM GRANSKNING AV DETALJPLAN FÖR ÖCKERÖ KRETSLOPPSPARK Del av fastigheten Heden 1:300 samt fastigheterna Heden 1:401 och Heden 1:404

UNDERRÄTTELSE OM GRANSKNING AV DETALJPLAN FÖR ÖCKERÖ KRETSLOPPSPARK Del av fastigheten Heden 1:300 samt fastigheterna Heden 1:401 och Heden 1:404 Datum: 2017-05-22 Diarienummer: SB 0031/15 Sida 1/5 UNDERRÄTTELSE OM GRANSKNING AV DETALJPLAN FÖR ÖCKERÖ KRETSLOPPSPARK Del av fastigheten Heden 1:300 samt fastigheterna Heden 1:401 och Heden 1:404 UPPDRAG

Läs mer

6. Fördjupning av översiktsplan Björkö södra samhälle. /Amanda Nilsson.

6. Fördjupning av översiktsplan Björkö södra samhälle. /Amanda Nilsson. Minnesanteckningar örådsmöte 140218 Närvarande: Amanda Nilsson Planarkitekt Sofia Wiman Planarkitekt Ingvar TH Karlsson Kommunchef Arne Lernhag Kommunalråd Robert Svensson Samhällsbyggnadschef Dan Stålebo

Läs mer

Protokoll fört vid KAS styrelsemöte

Protokoll fört vid KAS styrelsemöte Protokoll fört vid KAS styrelsemöte 2013-10-07 Närvarande: Nichlas Strandberg (ordf.), Barbro Lorentzon (sekr.), Martin Åberg, Marie Johansson, Peter Eklund, Hans Sternbeck, Eva Silow, Gunnar Stensson,

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT/ STRATEGIGRUPPEN

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT/ STRATEGIGRUPPEN KALLELSE/Underrättelse 1(1) 2014-06-12 Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT/ STRATEGIGRUPPEN Tid Tisdagen den 17 juni 2014, kl 08.15 Plats Lejonet, kommunhuset Öckerö Mötet med Strategigruppen avser

Läs mer

REMISSLISTA UNDER SAMRÅD OCH UTSTÄLLNING AV UTBLICK ÖCKERÖ

REMISSLISTA UNDER SAMRÅD OCH UTSTÄLLNING AV UTBLICK ÖCKERÖ Bilaga 3:1 Remisslista Datum: 2014-02-17 Listan nedan redovisar de instanser som är med vid remissutskicket som görs under samrådet och utställningen av Utblick Öckerö. Listan kan behöva uppdateras under

Läs mer

3. Förutsättningar. Förutsättningar

3. Förutsättningar. Förutsättningar 3. Förutsättningar 3.1 Transportpolitiska mål I regeringens proposition om transportpolitik för en hållbar utveckling (prop. 1997/98:56) är det övergripande målet för transportpolitiken i Sverige att säkerställa

Läs mer

Arne Lernhag: Det är Västtrafiks ansvar om det ska anläggas en toalett.

Arne Lernhag: Det är Västtrafiks ansvar om det ska anläggas en toalett. Minnesanteckningar örådsmöte 160913 Linnea Rösiö, miljö- och hälsoskyddsinspektör, presenterar arbetet med naturguiden. Den kommer att mailas ut till öråden för synpunkter under oktober månad. Den kommer

Läs mer

Minnesanteckningar informationsmöte öråd 2013-05-07

Minnesanteckningar informationsmöte öråd 2013-05-07 Minnesanteckningar informationsmöte öråd 2013-05-07 1. Inledning och uppföljning av föregående möte 2. Frågor från öråden. (Dokument bifogas, se nedan) 3. Nytt felanmälningssystem med mobilapp presenterades

Läs mer

Aktuella planärenden presenterade av Robert Svensson, samhällsbyggnadschef och planarkitekt Robin Sjöström.

Aktuella planärenden presenterade av Robert Svensson, samhällsbyggnadschef och planarkitekt Robin Sjöström. Minnesanteckningar örådsmöte 130219 Genomgång av föregående mötes punkter. (Av TH) Aktuella planärenden presenterade av Robert Svensson, samhällsbyggnadschef och planarkitekt Robin Sjöström. Robin Sjöström:

Läs mer

Samordning av larm är effektivare och billigare!

Samordning av larm är effektivare och billigare! Samordning av larm är effektivare och billigare! Strategiska nedslag i sambruksprocessen i Öckerö, då-nu-framåt 2014-10-14 Malin Tisell, tf Socialchef Arto Niskala, verksamhetschef Välkommen till Öckerö

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FRAMNÄS PARKERING

RIKTLINJER FÖR FRAMNÄS PARKERING RIKTLINJER FÖR FRAMNÄS PARKERING 2017-06-01 Antagna av Kommunstyrelsen 2017-06-20 Riktlinjer för parkering Framnäs Riktlinjerna för tilldelning av bilplats är framtaget under våren 2017 för att kunna genomföra

Läs mer

Inbjudan till möte med Pensionärs- och handikapprådet (PHR)

Inbjudan till möte med Pensionärs- och handikapprådet (PHR) Öckerö den 3 maj 2012 Inbjudan till möte med Pensionärs- och handikapprådet (PHR) Datum Torsdag den 10 maj 2012, kl 17.30 Plats: Lejonet - Kommunhuset Förslag till dagordning: 1 Val av ordförande och justerare

Läs mer

Kommunen har ett avtal med migrationsverket om tolv ensamkommande barn och ungdomar per år. Sedan juli har denna siffra utökats med ett per vecka.

Kommunen har ett avtal med migrationsverket om tolv ensamkommande barn och ungdomar per år. Sedan juli har denna siffra utökats med ett per vecka. Minnesanteckningar örådsmöte 150908 1. Genomgång av föregående möte. 2. Ensamkommande flyktingbarn. Socialchef Malin Tisell tillsammans med socialsekreterarna Pernilla Larsson, Eva Jönsson och Angelica

Läs mer

SÅ HÄR TYCKER VI OM VÅRA ÖARS FRAMTID

SÅ HÄR TYCKER VI OM VÅRA ÖARS FRAMTID SÅ HÄR TYCKER VI OM VÅRA ÖARS FRAMTID SAMMANSTÄLLNING AV RESULTAT FRÅN FOKUSGRUPPSARBETE OCH TRYGGHETSVANDRINGAR Vi vill ha trygghet och kunna röra på oss samtidigt. Motion är viktigt för att må bra, då

Läs mer

Sammanställning av synpunkter

Sammanställning av synpunkter Sammanställning av synpunkter Samrådsträff och workshop på Seaside FÖP Björkö Naturen Villasamhälle Gemenskap Växtlighet Mysigt Grönska Nära till allt Vi känsla Småskaligt Samvaro Friluftsliv Byliv Hjälpsamhet

Läs mer

Sammanfattning av anteckningar förda vid temadiskussioner

Sammanfattning av anteckningar förda vid temadiskussioner Bilaga 2 Sammanfattning av anteckningar förda vid temadiskussioner Temadiskussioner från juni 2013 Möjliga effekter av kortrutt Hur man kan resa utan bil mellan färjorna (berör särskilt unga och åldringar).

Läs mer

Minnesanteckningar Örådsmöte 150505

Minnesanteckningar Örådsmöte 150505 Minnesanteckningar Örådsmöte 150505 Bokslut 2014 (Jarl Gustavsson, ekonomichef) JG presenterar kommunkoncernens årsbokslut. Hela årsredovisningen kan du läsa på http://www.ockero.se/download/18.a8fecaf14ce4083fdf3a52/1430139527305/%c3

Läs mer

Sammanställning av artiklar om väg 155 och förbindelsen Öckerö kommun

Sammanställning av artiklar om väg 155 och förbindelsen Öckerö kommun Sammanställning av artiklar om väg 155 och förbindelsen Öckerö kommun Detta är en sammanställning av artiklar som skrivits i Torslanda-Tidningen under hösten 2011 och vintern 2012 från det att utredningen

Läs mer

TRAFIKSTRATEGI ÖCKERÖ KOMMUN

TRAFIKSTRATEGI ÖCKERÖ KOMMUN TRAFIKSTRATEGI ÖCKERÖ KOMMUN Dokumenttyp Dokumentnamn Beslutsdatum Beslutande Giltighetstid Strategi Trafikstrategi 2015-06-11 Kommunfullmäktige 2019-2022 Ansvarig Version Publiceras Samhällsbyggnadschef

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2014-10-16 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Socialnämnden Tid och plats Onsdag den 22 oktober 2014 kl 16:00 Kommunhuset - Lejonet Öckeröalliansens gruppmöte kl 15.00

Läs mer

Datum 2015-04-29 Diarienummer 0307/14 Sida 1/21. Samrådsredogörelse BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM ÖCKERÖ KOMMUN

Datum 2015-04-29 Diarienummer 0307/14 Sida 1/21. Samrådsredogörelse BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2015-04-29 Diarienummer 0307/14 Sida 1/21 Samrådsredogörelse BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2015-04-29 Diarienummer 0307/14 Sida 2/21 INLEDNING Bostadsförsörjningsprogrammet för Öckerö

Läs mer

Remissutgåva TRAFIKSTRATEGI ÖCKERÖ KOMMUN

Remissutgåva TRAFIKSTRATEGI ÖCKERÖ KOMMUN Remissutgåva 2014-09-18 TRAFIKSTRATEGI ÖCKERÖ KOMMUN 1 Sammanfattning Öckerö ska vara en levande skärgårdskommun med människan i centrum. Hela kommunen ska leva och åretruntboende i olika former ska erbjudas

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 1/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling DETALJPLAN FÖR RÖRÖ 1:108 M FL RÖRÖ, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901-11 Sida 2/5 BAKGRUND En genomförandebeskrivning

Läs mer

STRÖMSTAD / KOSTER. Strömstad Norra hamnen. Nordkoster. Vettnet. Styrsö BOHUSLÄN. Nordkoster. Västra bryggan. Sydkoster Ekenäs Sydkoster Långegärde

STRÖMSTAD / KOSTER. Strömstad Norra hamnen. Nordkoster. Vettnet. Styrsö BOHUSLÄN. Nordkoster. Västra bryggan. Sydkoster Ekenäs Sydkoster Långegärde TRMTAD / KOTER trömstad orra hamnen TRMTAD ORGE ddö Blötebogen ordkoster ettnet tyrsö BOHULÄ ordkoster ästra bryggan ydkoster Ekenäs ydkoster Långegärde UDDEALLA ydkoster Kilesand 899 trömstad-ordkoster-ydkoster

Läs mer

Tid Tisdagen den 16 september 2014, kl 08.15. Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl. 07.30

Tid Tisdagen den 16 september 2014, kl 08.15. Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl. 07.30 KALLELSE/Underrättelse 1(1) 2014-09-09 Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid Tisdagen den 16 september 2014, kl 08.15 Plats Lejonet, kommunhuset Öckerö Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (11) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2011-10-26 1(11) Plats och tid Kompassensskolan Öckerö, klockan 16.00 18.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering

Läs mer

Skärgårdarnas Riksförbund. Politisk demokrati i skärgårdarna Seminarium om demokratifrågor i skärgården Hönö 25 mars 2006

Skärgårdarnas Riksförbund. Politisk demokrati i skärgårdarna Seminarium om demokratifrågor i skärgården Hönö 25 mars 2006 Regional utveckling genom Mål 2 öarna Projektet delfinansieras av Europeiska Unionen Regionala Utvecklingsfonden Skärgårdarnas Riksförbund Politisk demokrati i skärgårdarna Seminarium om demokratifrågor

Läs mer

FÄRJEDRIFTEN I SVERIGE 2013

FÄRJEDRIFTEN I SVERIGE 2013 1 2013-09-26 FÄRJEDRIFTEN I SVERIGE 2013 BILFÄRJELEDER I SVERIGE 39 Allmänna färjeleder * 21 Frigående färjeleder * 18 Linfärjeleder 13 Enskilda färjeleder med statsbidrag * Färjerederiet entreprenör på

Läs mer

Skärgårdsrådets sammanträde den 20 mars 2014

Skärgårdsrådets sammanträde den 20 mars 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET MINNESANTECKNINGAR Skärgårdsrådets sammanträde den 20 mars 2014 Tid 16.00 17.00 Plats Närvarande Sammanträdesrum Höken Lars Lindgren (M) Mailis Dahlberg (C) Lars Wessberg (M) Ingrid

Läs mer

3. Framtida översiktsplan och detaljplaner. Kennet Jonsson, plan-, bygg- och miljöchef, presenterar pågående arbeten.

3. Framtida översiktsplan och detaljplaner. Kennet Jonsson, plan-, bygg- och miljöchef, presenterar pågående arbeten. Minnesanteckningar informationsmöte med öråden 160216. Närvarande: Britt Ingvarsson Ljung, Grötö öråd Lennart Ljung, Grötö öråd Bengt Hansson, Hälsö vänner Ulla Cronqvist, Hyppelns samhällsförening Anna

Läs mer

översiktsplan för Öckerö kommun bilaga 2 utställningshandling 15 mars 15 maj 2006

översiktsplan för Öckerö kommun bilaga 2 utställningshandling 15 mars 15 maj 2006 skärgårdskommunen i GÖTEBORGSregionen översiktsplan för Öckerö kommun bilaga 2 nulägesbeskrivning för översiktsplanen utställningshandling 15 mars 15 maj 2006 2 översiktsplan för öckerö kommun bilaga 2

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram 2015-2020

Bostadsförsörjningsprogram 2015-2020 Bostadsförsörjningsprogram 2015-2020 Dokumenttyp Program Dokumentnamn Bostadsförsörjningsprogram Beslutsdatum 2015-06-11 Beslutande Kommunfullmäktige Giltighetstid 2020 Ansvarig Samhällsbyggnadschef Version

Läs mer

Ekenäsvägen (vägnr 22410) i riktning mot Västernäs/Ekenäs.

Ekenäsvägen (vägnr 22410) i riktning mot Västernäs/Ekenäs. SAMRÅDSHANDLING Standardförfarande Dnr: KSF 2017/2 Ekenäsvägen (vägnr 22410) i riktning mot Västernäs/Ekenäs. PLANBESKRIVNING Detaljplan för upphävande av del av Stadsplan för västra delen av Höörs köping

Läs mer

Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken

Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken Nyhetsbrev från Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken Maj 2006 Lillsjöparken sluter sig som en grön ring kring Lillsjön i Ulvsunda. Den är en omistlig del i Lillsjöns rekreationsområde och måste bevaras för

Läs mer

Räddningstjänster inom GR

Räddningstjänster inom GR Räddningstjänster inom GR Göteborgsregionen (GR) 14 kommuner 992 010 invånare (1 nov 2015) Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum Lilla Edet Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Vårgårda

Läs mer

Dialogforum special Tumba om utredningen av en eventuell kommundelning

Dialogforum special Tumba om utredningen av en eventuell kommundelning MINNESANTECKNINGAR 1 [5] Redaktionen 2011-11-29 Referens Marianne Wladis Dag och tid 18.30 Plats Närvarande Ej närvarande Tumba gymnasium Maria Brodin (S) Nooshi Dagostar (V) Nirlep Singh (S) Berit Larsson

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram 2015-2020

Bostadsförsörjningsprogram 2015-2020 Bostadsförsörjningsprogram 2015-2020 Öckerö Kommun Kommunstyrelsen/samhällsbyggnad Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö Telefon (växel): 031-97 62 00 E-post: diarium.sb@ockero.se

Läs mer

HELGEN 2-3 AUGUSTI KL 10-18

HELGEN 2-3 AUGUSTI KL 10-18 2014 Konstrundan på Öckeröarna Göteborgs norra skärgård HELGEN 2-3 AUGUSTI KL 10-18 93 utställare öppnar upp sina ateljéer, hem & sjöbodar på 9 öar Björkö Fotö Grötö Hyppeln Hälsö Hönö Kalvsund Rörö &

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN FÖR ÖCKERÖ KOMMUN UTBLICK ÖCKERÖ. - en inblick i framtiden - BILAGA 3 KOMMUNIKATIONSPLAN. Godkänd av kommunstyrelsen 2014-03-04

ÖVERSIKTSPLAN FÖR ÖCKERÖ KOMMUN UTBLICK ÖCKERÖ. - en inblick i framtiden - BILAGA 3 KOMMUNIKATIONSPLAN. Godkänd av kommunstyrelsen 2014-03-04 ÖVERSIKTSPLAN FÖR ÖCKERÖ KOMMUN UTBLICK ÖCKERÖ - en inblick i framtiden - BILAGA 3 KOMMUNIKATIONSPLAN Godkänd av kommunstyrelsen 2014-03-04 Bilaga 3 Kommunikationsplan Bilaga till projektplanen för översiktsplanearbetet

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Datum Reviderad Dnr KS 2015/0268

Samhällsbyggnadsförvaltningen Datum Reviderad Dnr KS 2015/0268 Tjänsteutlåtande G c VTTT Samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2015-08-10 Reviderad 2015-08-20 Dnr KS 2015/0268 Till K Avtal om utökad färjetrafik på Ljusteröleden september 2015 - december 2018 Sammanfattning

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård.

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård. MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013 Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40 Plats Västerlanda bygdegård Moderator Maria Wramsten Willmar Medverkande från kommunen Antal besökare

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, måndagen den 19 mars 2007 klockan 19.00-21.15 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Stefan Gustafsson (kd), Annika Andersson (kd), Kennet Larsson (sd), Kerstin

Läs mer

.N D1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

.N D1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL .N D1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL... Kommunstyrelsens planeringsutskott Sammanträdesdatum 2017-01-10 12 PU 103115 Mölndals stads yttrande angående kungörelse om tillstånd att anlägga Västlänkens och Olskrokens

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-23 1(7) Plats och tid Lejonet, kommunhuset Öckerö, klockan 17.00 19.35 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Inledning - uppföljning av föregående möte Ingvar TH Karlsson

Inledning - uppföljning av föregående möte Ingvar TH Karlsson Minnesanteckningar örådsmöte 140506 Inledning - uppföljning av föregående möte Ingvar TH Karlsson Frågor från öråd/byråd (Se bilaga) Uppdatering projekt Skolhus Öckerö Torben Ferm, utredare Ny högstadieskola

Läs mer

3. Förutsättningar. 3.1 Utredningsområdets allmänna karaktär

3. Förutsättningar. 3.1 Utredningsområdets allmänna karaktär 3. Förutsättningar 3.1 Utredningsområdets allmänna karaktär Landskapet kännetecknas av närheten till kust och hav. Öckerö, Hönö, Björkö och övriga öar är alla flacka. Berget, som huvudsakligen består av

Läs mer

Kommundelsträff i Floda

Kommundelsträff i Floda LERUM400, v 1.0, 2007-04-18 MINNESANTECKNINGAR 1 (7) Infrasupport Administrativa enheten Marcus Starcke Kommunsekreterare 0302-52 15 97 Kommundelsträff i Floda Lokal: Floda Lada Tid: onsdagen den 22 augusti,

Läs mer

Börje Ohlsson, ordförande Stina-Kajsa Melin 1 vice ordförande Chatarina Engström, 2 vice ordförande

Börje Ohlsson, ordförande Stina-Kajsa Melin 1 vice ordförande Chatarina Engström, 2 vice ordförande 1 MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Surte 1(3 ) Datum och tid: 2011-04-10 Plats: Närvarande: Presidium Sekreterare Inbjudna Glasbruksmuséet i Surte Börje Ohlsson, ordförande Stina-Kajsa Melin 1

Läs mer

Spelade med 10 man sista delen av matchen

Spelade med 10 man sista delen av matchen Mot: KUNGSLADUGÅRD i/på DALENS PLAN LÖR dagen den 13/2 1982 kl. 13.30 Resultat 2-1 (halvtid) 1-1 vänskaps match 1 Jan-Åke Zackrisson Ont i ett knä, utgick i 2:a halvlek 6 Claes Pettersson 7 Royne Jansson

Läs mer

Trafikutredning. Väg 227 Dalarö HANINGE KOMMUN

Trafikutredning. Väg 227 Dalarö HANINGE KOMMUN Trafikutredning Väg 227 Dalarö HANINGE KOMMUN Mars 214 Medverkande Ramböll Lars Strömgren Handläggare 2 Trafikutredning Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Syfte och förutsättningar...4 Slutsats...4

Läs mer

Förstudie för utveckling av Stjärnsund

Förstudie för utveckling av Stjärnsund Förstudie för utveckling av Stjärnsund Rune Dahlén informerar om bosättningsmöjligheter vid lördagsmarknaden i Stjärnsund. Projektägare: Stjärnsunds Byggrupp, ideell förening Projektledare: Rune Dahlén

Läs mer

Anteckningar från möte med delregionala kollektivtrafikrådet (DKR)

Anteckningar från möte med delregionala kollektivtrafikrådet (DKR) från möte med delregionala kollektivtrafikrådet (DKR) Tid: Fredag 21 oktober 2016, kl. 13.00-15.00 Plats: Fregatten, Stenungsunds kommun Närvarande Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordf. Johan Nyhus (S),

Läs mer

Minnesanteckningar informationsmöte öråden 151110

Minnesanteckningar informationsmöte öråden 151110 Minnesanteckningar informationsmöte öråden 151110 Hans Andreasson, VD på ÖFAB presenterar pågående projekt. Fiber Det ska bli fiber på Björkö. Hyppeln ska anslutas till fiber. Förhoppningen är sjökabel

Läs mer

19. Motion om ökad attraktivitet i småbåtshamnen svar Dnr 2015/

19. Motion om ökad attraktivitet i småbåtshamnen svar Dnr 2015/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 40 (51) 2016-10-31 Kf Ks 353 19. Motion om ökad attraktivitet i småbåtshamnen svar Dnr 2015/160-109 Jon Sjölander (M) har 19 mars 2015 väckt en motion angående ökad

Läs mer

Motormännens valmanifest 2014

Motormännens valmanifest 2014 Motormännens valmanifest 2014 Bilen vår viktigaste hushållsmaskin Fri rörlighet, mobilitet för alla, är ett grundläggande kännetecken för det moderna, demokratiska samhället. Bilen har en central och avgörande

Läs mer

Eftervalsundersökning Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter

Eftervalsundersökning Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter Eftervalsundersökning 2010 Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter Valet till landstingsfullmäktige i Stockholms län 2010 Procent 40 35,7 36,7 30 27,4 25,6 2006 2010 20 10 4,0 3,8

Läs mer

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas Maj 2015 Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu lanserar vi ett nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! För tre år sedan startade de första, månatliga, digitala utskicken av Näringslivet på Tjörn.

Läs mer

Vattenbristen 2010. Konsekvens: - Hälften av kommunens hushåll utan vatten.

Vattenbristen 2010. Konsekvens: - Hälften av kommunens hushåll utan vatten. Vattenbristen 2010 Orsak: Brott på dricksvattenledning. Konsekvens: - Hälften av kommunens hushåll utan vatten. - Stora krav på kommunen vad gäller tillfällig vattenförsörjning och övrig service; tvätt,

Läs mer

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 22 Samhällsbyggande Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret Samhällsbyggnad Piteå kommun har påbörjat arbetet med en ny Översiktsplan. En översiktsplans syfte är att ge vägledning

Läs mer

Skärgårdskommunernas upplevda styrka, svagheter, möjligheter och hot

Skärgårdskommunernas upplevda styrka, svagheter, möjligheter och hot Styrka Svagheter Möjligheter Hot Skärgårdskommunernas upplevda styrka, svagheter, möjligheter och hot En uppdaterad enkel analys utförd hösten 2008 som underlag för diskussion om skärgårdskommunernas identitet,

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE DETALJPLAN FÖR GÄLLIVARE CAMPING. Samhällsbyggnadsförvaltningen Gällivare kommun Norrbottens län

GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE DETALJPLAN FÖR GÄLLIVARE CAMPING. Samhällsbyggnadsförvaltningen Gällivare kommun Norrbottens län GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE DETALJPLAN FÖR GÄLLIVARE CAMPING Samhällsbyggnadsförvaltningen Norrbottens län HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat oktober 2014 har varit på samrådsremiss

Läs mer

Bakgrund Efter den Fördjupade Förstudie som Vägverket lade fram 1997 fattades beslut om att gå vidare med en Vägutredning, som omfattar väg 155 delen

Bakgrund Efter den Fördjupade Förstudie som Vägverket lade fram 1997 fattades beslut om att gå vidare med en Vägutredning, som omfattar väg 155 delen Hönö Öckerö Utökad färjetrafik Björkö Kalvsund Bro-Hästevik Bro-Hjuviksvägen Lilla Varholmen Hästevik Hjuvik Grötö Information om pågående Vägutredning Väg 155 delen Västra Hisingen - Öckerö kommun Färja

Läs mer

Fredag 27/1 till söndag 29/1 i Hedenhallen, Hönö

Fredag 27/1 till söndag 29/1 i Hedenhallen, Hönö Fredag 27/1 till söndag 29/1 i Hedenhallen, Hönö SISK:s Inomhusturnering Gustafs Cup år 2012 SISK:s Reglemente för 5-manna inomhus ÅLDER: Seniorer herrar och damer. ANMÄLNINGSAVGIFT: 750 kr / lag i herrcupen

Läs mer

Bebyggelsetrycket är stort på Västra Hisingen speciellt i områden som Hjuvik, Hästevik och Hällsvik. Göteborgs kommun redovisar i sitt förslag till öv

Bebyggelsetrycket är stort på Västra Hisingen speciellt i områden som Hjuvik, Hästevik och Hällsvik. Göteborgs kommun redovisar i sitt förslag till öv Bedömda trafikmängder vid alternativ utökad färjetrafik år 2020 (ÅDT) 66 Bebyggelsetrycket är stort på Västra Hisingen speciellt i områden som Hjuvik, Hästevik och Hällsvik. Göteborgs kommun redovisar

Läs mer

Dialogforum special Tumba om utredningen av en eventuell kommundelning

Dialogforum special Tumba om utredningen av en eventuell kommundelning MINNESANTECKNINGAR 1 [5] Redaktionen 2011-11-29 Referens Marianne Wladis Dag och tid 18.30 Plats Närvarande Ej närvarande Tumba gymnasium Maria, Sonia, Heidi Noomi, Berit, Nirlep, Karin 10 boende, 6 män,

Läs mer

STRANDSKYDD I ÖCKERÖ KOMMUN. - metodbeskrivning, resultat från strandkarteringen samt förslag till ny strandskyddsavgränsning. Maria Kilnäs 2002:22

STRANDSKYDD I ÖCKERÖ KOMMUN. - metodbeskrivning, resultat från strandkarteringen samt förslag till ny strandskyddsavgränsning. Maria Kilnäs 2002:22 STRANDSKYDD I ÖCKERÖ KOMMUN - metodbeskrivning, resultat från strandkarteringen samt förslag till ny strandskyddsavgränsning Maria Kilnäs 2002:22 Publikation 2002:22 ISSN 1403-168X Text: Maria Kilnäs Kartbearbetning:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

PERSONVAL TEMO DIREKT 3-6 juni. Vertikal procent 14 jun 2002 PARTIVIKT 1

PERSONVAL TEMO DIREKT 3-6 juni. Vertikal procent 14 jun 2002 PARTIVIKT 1 Kön Ålder Utbildning Ort Hushållsinkomst ---------- ---------------------- ---------------- ---------------- ---------------------- Sth/ To Kvi 16-30- 45- Gr Gymn Hö Gbg/ Stä Gles - 150'- 250'- > tal Man

Läs mer

Minnesanteckningar örådmöte

Minnesanteckningar örådmöte Minnesanteckningar örådmöte 2016-11-15 Ny åvc Pinan Öckerö kretsloppspark Detaljplan blir klar om ett år, då sätts spaden förhoppningsvis i marken. Trafikfrågan är viktig. Tex pendelparkering som behöver

Läs mer

Skärgårdarnas Riksförbunds Färjegrupp

Skärgårdarnas Riksförbunds Färjegrupp MINNESANTECKNINGAR 1 (6) [TRVversionNY] Ev. ärendenummer Ev. projektnummer [Ärendenummer NY] [Projektnummer NY] Dokumenttitel Skärgårdarnas Riksförbunds Färjegrupp Datum för mötet: Onsdag 2014-09-24 Tid

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. GR prioriterar

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. GR prioriterar Dnr: 09-154.20 Tjänsteutlåtande 2009-09-14 Georgia Larsson Förslag till yttrande över Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Västra

Läs mer

6. Samhällsekonomiska effekter

6. Samhällsekonomiska effekter Samhällsekonomiska effekter 6. Samhällsekonomiska effekter 6.1 Väghållningskostnader 6.1.1 Anläggningskostnader Översiktliga beräkningar av anläggningskostnader för alternativen har utförts. Underlag till

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

Släpvagnsparkering och ett möjligt stop för husbilar, kan anordnas i området.

Släpvagnsparkering och ett möjligt stop för husbilar, kan anordnas i området. Trygghetsboende, Täby. Arkitekter Engstrand och Speek AB Trygghetsboende, Täby. Arkitekter Engstrand och Speek AB 5 Området sydväst om stationsområdet fräschas upp och förses med nya bostäder och vägen

Läs mer

Fast förbindelse Fårö

Fast förbindelse Fårö Samrådsredogörelse efter färdigställandet av förstudien: Fast förbindelse Fårö Gotlands kommun, Region Gotland 2013-12-20 Projektnummer: 107323 Dokumenttitel: Fast förbindelse Fårö Skapat av: Atkins Sverige

Läs mer

SverigeFÖRHANDLINGEN Vad bör uppmärksammas? Cecilia Mårtensson

SverigeFÖRHANDLINGEN Vad bör uppmärksammas? Cecilia Mårtensson SverigeFÖRHANDLINGEN Vad bör uppmärksammas? Cecilia Mårtensson SKL tycker om Sverigeförhandlingen Höghastighetsbanor är positivt och ska finansieras med statliga medel. Det är ny infrastruktur av stort

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör Laga kraft 2013-10-09 Genomförandetiden upphör 2023-10-09 1(5) Detaljplan för del av Saritslöv 6:17 i Skurup Skurups kommun Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Handlingar Planbeskrivning med genomförandebeskrivning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-01-26 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Missionskyrkan, Åsenhöga kl 19.00-21.00 Beslutande Övriga deltagande LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Mikael Palmgren

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, måndagen den 1 juni 2015 kl. 13:00 ande Anders Svensson, M Magnus Gabrielsson, S Gunilla Schollin Borg, MP Övriga deltagande Jens Karlsson, avdelningschef

Läs mer

Kommundelsträff i Gråbo

Kommundelsträff i Gråbo LERUM400, v 1.0, 2007-04-18 MINNESANTECKNINGAR 1 (6) Infrasupport Per-Arne Larsson Sektorchef 0302-52 15 59 Kommundelsträff i Gråbo Lokal: Lekstorps IF Tid: 17 maj 2011, kl. 19.00-21.00 Förkortningar:

Läs mer

Cultural Planning på Tjörn. Möjligheternas ö

Cultural Planning på Tjörn. Möjligheternas ö Cultural Planning på Tjörn Tjörns Kommun Ligger på en ö ca en timme norr om Göteborg 15 000 invånare vintertid, 40 000 invånare sommartid Åldrande befolkning Många företagare (1800 företag) Ca hälften

Läs mer

Mot: HÖNÖ II. i/på HÖNÖ IDROTTSHALL. LÖR dagen den 29/ kl Resultat 4-2 Gustavscupmatch

Mot: HÖNÖ II. i/på HÖNÖ IDROTTSHALL. LÖR dagen den 29/ kl Resultat 4-2 Gustavscupmatch Mot: HÖNÖ II i/på HÖNÖ IDROTTSHALL LÖR dagen den 29/1 1983 kl. 09.00 Resultat 4-2 Gustavscupmatch 1 Tryggve Olsson 2 Bengt Johansson 3 Erik Karlsson 4 Royne Jansson 5 Henrik Jacobsen 6 Reine Johansson

Läs mer

Svarte byalags yttrande gällande fördjupad översiktsplan för Svarte

Svarte byalags yttrande gällande fördjupad översiktsplan för Svarte Svarte Byalag c/o Inger Widgren Soprangränd 5 27192 YSTAD Samhällsbyggnadsnämnden Planenheten 271 80 Ystad Svarte byalags yttrande gällande fördjupad översiktsplan för Svarte tisdagen den 6 maj 2008 Svarte

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR 1(7)

MINNESANTECKNINGAR 1(7) MINNESANTECKNINGAR 1(7) Datum och tid 2012-10-11, 19:00-21:00 Plats Presidium Sekreterare Inbjudna Bohus Servicehus Lennart Dahl, ordförande Ingalill Andersson, 1:e vice ordförande Daniel Mörner, 2:e vice

Läs mer

Ortsutvecklingsmöte i Bohus

Ortsutvecklingsmöte i Bohus MINNESANTECKNINGAR 1(5) Datum och tid 2012-04-02, 19:00-21:15 Plats Presidium Sekreterare Inbjudna Bohus Servicehus, Bohus Lennart Dahl, ordförande Ingalill Andersson, 1:e vice ordförande Ulrika Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Föregående mötesprotokoll TN 16/53. 3 Information från tekniska förvaltningen TN 16/102

Sammanträdesdatum Föregående mötesprotokoll TN 16/53. 3 Information från tekniska förvaltningen TN 16/102 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-06-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 juni 2016, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av

Läs mer

RAPPORT NKI Färja Trafikverket Undersökning bland passagerarna Projektnummer: TRV 2013/45076

RAPPORT NKI Färja Trafikverket Undersökning bland passagerarna Projektnummer: TRV 2013/45076 RAPPORT NKI Färja 2015 Trafikverket Undersökning bland passagerarna Projektnummer: TRV 2013/45076 Innehåll Bakgrund och syfte Metod och urval Svarsfrekvens per led Resultat Målgruppen Vilka kvalitetsområden

Läs mer

Fördjupad översiktsplan för norra kustområdet

Fördjupad översiktsplan för norra kustområdet Fördjupad översiktsplan för norra kustområdet Just nu arbetar Varbergs kommun med att ta fram en fördjupad översiktsplan för det norra kustområdet som sträcker sig från kommungränsen i norr till och med

Läs mer

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna Diarienr Plan nr KS 2015/240 572 SAMRÅDSHANDLING Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna i Borlänge kommun, Dalarnas län Upprättad i mars 2015 Tillägg till planbeskrivning

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Muraråsen, västra Charlottenberg Eda kommun Värmlands län UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Med samrådsredogörelse PLANENS SYFTE Planens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse dels i form av flerfamiljshus

Läs mer

SAMBRUK AV KOMMUNENS RESUESER MED RAKEL. 2011-01-26 Arto Niskala

SAMBRUK AV KOMMUNENS RESUESER MED RAKEL. 2011-01-26 Arto Niskala SAMBRUK AV KOMMUNENS RESUESER MED RAKEL 2011-01-26 Arto Niskala Välkommen till Öckerö kommun Kulturarv, traditioner och historiska miljöer bevaras och utvecklas för kommande generationer. Det öppna, karga

Läs mer

Anteckningar från möte med Göta älvs vattenråd , kl på GR

Anteckningar från möte med Göta älvs vattenråd , kl på GR Anteckningar från möte med Göta älvs vattenråd 2008-11-04, kl. 13.00 på GR Närvarande: Hans Oscarsson, Vattenmyndigheten och Länsstyrelsen Bo Svärd, Naturskyddsföreningen i Göteborg Svante Brandin, Miljöförvaltningen

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Näringslivslunch. 2 september. Anna Hamberg

Näringslivslunch. 2 september. Anna Hamberg Näringslivslunch 2 september Anna Hamberg Välkomna Anna-Lena Johansson, 1:e vice ordförande kommunstyrelsen Aktuellt avseende infrastruktursatsningar i Stockholmsregionen Tyra Wikström, enhetschef Samhällsplanering,

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP)

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP) 1(14) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 09.00-11.00 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg

Läs mer