FISKOLJA, Marin olja Icke att sammanblandas med Fiskleverolja (oleum jecoris aselli)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FISKOLJA, Marin olja Icke att sammanblandas med Fiskleverolja (oleum jecoris aselli)"

Transkript

1 FISKOLA, Marin olja Icke att sammanblandas med Fiskleverolja (oleum jecoris aselli) Fiskolja Eng.: Fish oil. Marine oil. Drogen utgörs av oljan, genom kokning av feta fiskarter (Lodda, Makrill etc.) erhållna oljan som innehåller höga halter av Ω-fettsyror, i detta fall även kallad PUFA (Poly Unsaturated Fatty Acids); oljan renas vanligen i flera steg så att främmande ämnen som t.ex PCB och DDT avlägsnas, produkten stabiliseras slutligen med tokoferol (en antioxidant). Drogen bör innehålla minst 30% PUFA, som huvudsakligen består av EPA (eikosanoidpentaensyra) och DHA (dokosahexaensyra), en vanlig sammansättning är 18% EPA och 12% DHA. FARMAKOLOGI: Allmänt: EPA (20:5n-3) och DHA (22:6n-3) är fettsyror som sänker såväl triglycerider och VLDL i plasma och förbättrar inhiberingen av arakidonsyra(aa) (22:4n-6) metabolismen, minskar trombocyternas vidhäftning till kärlendotel och sänker homocysteinhalten i blodet. Vidare sänker de blodtrycket något, en effekt som troligen uppstår genom minskad tromboxan B2-bildning och natriumkloridutsöndring. Tillskott av fettsyrorna sänker frekvensen av hjärtarytmi genom reducerad bildning av tromboxan efter myokardischemi och reperfusion. Fettsyrorna har också en antiinflammatorisk verkan som uppstår genom minskning av AA i membranfetter, som ger upphov till leukotriener av 2-serien, vilka förvärrar muskelkonstriktion, vaskulär permeabilitet och leukocyt-kemotaxis. Översikt över antiinflammatoriska effekter av lång-kedjiga Ω 3-fettsyror Antiinflammatoriska effekter Minskad bildning av arakidonsyra deriverade eikosanoider (många med inflammatoriska effekter) Ökad bildning av EPA-deriverade eikcosanoids (många med mindre inflammatoriska effekter än de producerade ur arakidonsyra) Ökad bildning av EPA- och DHA-deriverade resolviner (med antiinflammatoriska effekter) Minskad bildning av inflammatorisk cytokines (TF-α, IL-1β, IL-6, och IL-8) Minskad frisättning av vidhäftande molekyler Minskad leukocytkemotaxis Minskad bildning av ROS Troliga mekanismer Minskning av arakidonsyra i cellmembranes fosfolipider; inhibering av arakidonsyrametabolismen; minskad inducering av COX-2, 5-LOX, och 5-LOX-aktiverande protein Ökat innehåll av EPA i cellmembranes fosfolipider Ökat innehåll av EPA och DHA i cellmembranes fosfolipider Minskad aktivering av FκB (via minskad fosforylisering av IκB); aktivering av PPARγ; förändrad aktivitet hos andra transkriptionsfaktorer; differentialeffekter av arakidonsyra visavi EPA-deriverade eikosanoider Minskad aktivering av FκB (via minskad fosforylisering av IκB); förändrad aktivitet hos andra transkriptionsfaktorer Oklart; möjligen minskad aktivitet hos vissa kemoattraherande receptorer Oklart; möjligen förändrad membransammansättning påverkande signalerande processer Ett flertal studier visar på mycket gynnsamma resultat vid EPA/DHA-tillskott och hyperaktivitet hos barn, dessa har i flertal visat sig ha en bristande omvandling av de essentiella fettsyrorna linolje- och α-inolensyra till AA och DHA (se även faktaruta nedan). Omega-3-fettsyror har flera betydelser för hjärnans kemi och kan användas vid flera olika störningar. Effekten av behandling med ω-3-fettsyror visavi placebo på inflammatoriska markörer vid MS Före interferon-β Under interferon-β Hela studieperioden Markörer (Mån 1-6) (Mån 7-24) (Mån 1-24) 1, 2 1 Medelskillnad 3 1, 2 2 Medelskillnad 3 1, 2 1 Medelskillnad 3 (p-värde 2 ) (p-värde 2 ) (p-värde 2 ) PTX3 (pg/ml) , (0.58) 200, (0.83)* 328, (0.93)* stf-r1 (pg/ml) , (0.95) 207, (0.89)* 340, (0.92)* CXCL16 (pg/ml) , (0.14) 204, (0.61)* 335, (0.30)* MMP-9 (ng/ml) , (0.57) 205, (0.20) 333, (0.33)*

2 CCL21 (pg/ml) , (0.62) 203, (0.39) 328, (0.42)* IL-1Ra (pg/ml) , (0.91)* 191, (0.42)* 313, (0.50)* OP (ng/ml) , (0.08)* 196, (0.14) 318, (0.13)* OPG (pg/ml) , (0.86)* 195, (0.84)* 316, (0.85)* TGFβ1 (ng/ml) , (0.58)* 191, (0.91) 309, (0.81) ALCAM (ng/ml) , (0.39)* 176, (0.48) 292, (0.37)* 1 1 och 2 står för ω-3-grupp och placebogrupp respektive; 2 p-värde från en mixad linjär modell med slumpmässig axel; 3 Medelskillnad beräknad på en ursprungsskala där baselineberäkningar exkluderats. PTX3 (pentraxin 3), OP (osteopontin), stf-r1 (soluble tumor necrosis factor receptor type 1), OPG (osteoprotegerin) och ALCAM (activated leukocyte cell adhesion molecule). yare studier antyder att tillskott av dessa fettsyror kan bromsa nedbrytningen av ben vid osteoporos. Blodfettsnivåer och livsstilsförändringar: Effekt magnitud Evidensgrad Intervention för reducerat Totalkolesterol- och LDL-nivåer Minskning av mättade fettsyror i dieten +++ A Minskning av transfettsyror i dieten +++ A Ökning av fiberintaget ++ A Minskning av kolesterolintaget via födan ++ B Användning av fytosterolberikad functional food +++ A Minskad övervikt + B Användning av sojaproteinprodukter + B Polycosanol-tillskott - B Intervention för reducerade Triglycerid-nivåer Minskad övervikt +++ A Minskat alkoholintag +++ A Minskning av mono- och disackarider +++ A Tillskott av omega-3 ++ A Intervention för höjning av HDL-nivåer Minskning av transfettsyror i dieten +++ A Minskad övervikt ++ A Måttligt alkoholintag ++ B Intag av födoämnen med lågt GI-index och högt fiber-innehåll + C +++ Allmänt vedertaget inverkan på lipidnivåer ++ Mindre uttalad effekt men överlag allmänt vedertagen inverkan på lipidnivåer + Motsägelsefull och mindre vedertagen inverkan på lipidnivåer - Ej vedertagen inverkan på lipidnivåer Användning: Medel för att, jämte dietistiska och andra livsstilsförändringar (se nedan), motverka åderförfettning, kranskärlssjukdom, hjärtarytmier och blodproppsbildning. Hypertriglyceridemi. Hyperkolesterolemi. Raynaud's syndrom. Antiinflammatoriskt medel vid RA, Crohns sjukdom och astma. Medel vid överaktivitet hos barn. Komplement vid demenssjukdom, svår depression, bipolärt syndrom (se även faktaruta nedan). EPA specifikt vid vissa dermatiter. Två studier med omega-3-fettsyror vid kardiovaskulär sjukdom Variabler GISSI-P ELLIS Antal patienter Uppföljning (år) Dos omega-3 (g) Primär 'end-point' (RR (95% KI))* ( ) ( )

3 Ickedödliga hjärtinfarkter (RR (95% KI)) ( ) ( ) Dödliga hjärtinfakter (RR (95% KI)) ( ) ( ) * Primära 'end-point' i GISSI-P: dödsfall, ickedödlig hjärtinfakt, ickedödlig stroke. GISSI-P: Gruppo Italiano per lo Studio della sopravvivenzanell Infarto. Miocardico-Prevenzione. ELIS: apan EPA Lipid Intervention Study. Kliniska indikationer: Se ovan. Dos: 5-30 g olja dagl. eller 2-10 g PUFA, för barn hälften av denna dos. Vid (atopiska) eksem 1-4 g EPA dagl. Vid Crohns sjukdom rekommenderas enterokapslar. Översikt av placebokontrollerade studier med långkedjiga Ω 3-fettsyror (fiskolja) hos RA-patienter Dos: EPA + DHA g/dag Duration v. Placebo Kliniska parametrar som förbättrats med Ω 3 Inkl. i Fortin et al metaanalys Inkl. i AHRQ metaanalys 1,8 + 1,2 12 Paraffinolja Antal ömmande leder; tid för morgonstelhet 2,7 + 1,8 14 Olivolja Antal ömmande leder; antal svullna leder; tid till trötthet; läkarbedömning 3,2 + 2,0 12 Olivolja Antal ömmande leder; gripstyrka 2,0 + 1,3 12 Kokosnötolja Antal svullna leder; tid för morgon-stelhet 1,7 + 1,2 24 Olivolja Antal ömmande leder; antal svullna leder; gripstyrka; läkarbedömning 3,5 + 2,4 24 Olivolja Antal ömmande leder; antal svullna leder; gripstyrka; läkarbedömning; tid för morgonstelhet 2,0 + 1,3 12 Kokosnötolja Antal ömmande leder; ledsmärtindex 1,8 + 1,2 24 Mixad olja Antal och allvarlighetsgrad av ömmande leder; läkarbedömning; användning av SAIDs 2,0 + 1,2 12 Mixad olja Antal och allvarlighetsgrad av ömmande leder 2,0 + 1,2 12 Vegetabilisk olja Antal ömmande leder; tid för morgonstelhet 3,8 + 2,0 16 Majsolja Antal ömmande leder; tid för morgonstelhet 1,7 + 1,1 52 Luft Användning av SAIDs 1,7 + 0,4 52 Olivolja Läkarbedömning av smärta; patientbedömning; användning av SAIDs eller DMARDs 4,6 + 2, Majsolja Antal ömmande leder; tid för morgonstelhet; läkarbedömning av smärta; övrig läkarbedömning; patientbedömning Totalt 40 mg/kg ( 2,2 3,0) 15 Mixad olja Antal ömmande leder; tid för morgonstelhet; läkarbedömning av smärta; övrig läkarbedömning; patientbedömning; bedömning via formulär 2,4 + 1,8 12 Majsolja Antal svullna leder; antal ömmande leder; patientbedömning; läkarbedöming; patientbedömning av smärta 1,4 + 0,2 (+ 0,5 γ- linolensyra) som flytande lösning 16 Flytande lösn. utan PUFAtillsats Ingen Total 3,0 24 Sojaolja Tid av morgonstelhet; ledsmärta; tid till uppträdande av trötthet;

4 Ritchies artikulära index; gripstyrka, patientbedömning AHRQ, Agency for Healthcare Research and Quality Översikt över placebokontrollerade studier med långkedjiga Ω 3 fettsyror (fiskolja) hos patienter med IBD Tillstånd Dos: EPA + DHA g/dag Duration v. Placebo Effekter av Ω 3 PUFAs på kliniska parametrar Upptagen i AHRQ-rapporten UC & CD >1,8 + 1,3 12 Olivolja Minskad sigmoidoskopisk skala; minskad sjukdomsaktivitet vid UC (ej signifikant); ingen effekt på sjukdomsaktivitet vid CD UC 2,7 + 1,8 12 Mixad olja Minskad sjukdomsaktivitet; minskat behov av kortikosteroider; ingen effekt på tarmslemhinnans histologiska skala UC 4,5 + 1,1 52 Olivolja Minskad användning av kortikosteroider hos skovvisa patienter; inducerad remission hos skovvisa patienter; ingen effekt på skov hos patienter redan remission UC 3,2 + 2,2 16 Linolsyrarik vegetabilisk olja UC 2,2 + 1,5 i 4 v. sen 1,1 + 0,75 i 20 v. Minskn. av tarmslemhinnans histologiska skala; minskad användning av kortikosteroider; viktuppgång 24 Olivolja Ingen effekt på sigmoidoskopiska skalan; ingen effekt på tarmslemhinnans histologiska skala; ingen effekt på skov; ingen effekt på rektala blödningar CD 1,8 + 0,9 52 SFA Ökad bibehållen remission; minskade skov UC Totalt 5,1 104 Majsolja Ingen effekt på tarmslemhinnans histologiska skala; ingen effekt på sjukdoms aktivitet; ingen effekt på skov CD 2,8 + 1,5 52 Majsolja Ingen effekt på skov UC 3,2 + 2,1 52 Olivolja Ingen effekt på skov UC 3,2 + 2,4 24 Solrosolja Minskad sigmoidoskopisk skala; minskning av tarmslemhinnans histologiska skala; minskad sjukdomsaktivitet UC Totalt 5,6 24 Solrosolja Minskad sjukdomsaktivitet; decreased sigmoidoscope score CD 1,6 + 1,1 24 Olivolja Ingen effekt på sjukdomsaktivitet; ingen effekt på vikt UC: Ulcerös kolit; CD: Crohns sjukdom. EPA/DHA i psykiatrisk praxis ADHD Hyperaktiva barn uppvisar en abnormal fettsyrastatus. Typiskt är minskade nivåer av DHA och totalt omega-3 och omega-6-fettsyran AA (arakidonsyra). De minskade nivåerna kan fortsätta att vara låga ändå till vuxen ålder. Den kortkedjiga ALA (alfa-linolensyra) är inte lika effektiv som kombinationen DHA/EPA; trippelkombinationen DHA/EPA + GLA är ännu effektivare, och senare studier visar att omega-3-ps (omega-3-fosfatidylserin; som finns i krillolja) troligen är effektivast vid samtliga symtomen vid ADHD. DHA visar i studier på en förebyggande effekt vid s.k extraaggression som uppstår vid tider av stress hos personer med aggressionsproblem. Autismspektrumtillstånd (AST) Det finns en ökad rationell grund för användningen av EPA/DHA vid AST sedan 2001 med, förvisseligen mestadels fallrapporter men även en del mindre studier som uppvisar signifikanta effekter med EPA/DHA framför placebo på symtom som aggression och självdestruktivt beteende. Demens och bristande kognitiv förmåga Epidemiologiska studier indikerar på att ett relativt stort intag av DHA/EPA är förknippat med en lägre relativ risk att utveckla och bromsa förloppet vid demens. Personer med ett större intag av fisk i födan uppvisar en signifikant (p<0.01) minskning i kognitiva förluster vid senare skeden i livet. En ökad evidens finns för att en acceleration av kognitiva förluster i medelåldern kan predisponera för tidigare utveckling av demens senare. Det finns numera också en viss evidens för att friska personer får en förbättring av den kognitiva förmågan genom tillskott av EPA/DHA. Depressivitet, bipolärt syndrom m.m

5 Sju dubbelblindtester (RCTn) vid omega-3 vid svår depression uppvisar samtliga gynnsamma effekter; det förefaller dock inte så att lindrigare depressionstillstånd påverkas nämnvärt. Prevalensen för bipolärt syndrom (BD) är lägre i regioner eller kulturer med högre intag av fisk och skaldjur i födan. Fyra dubbelblindtester (RCTn) uppvisade en statistisk signifikant förbättring av BD (p=0.02) med tillskott av EPA eller EPA/DHA. Borderline personlighetsstörningar kan eventuellt också påverkas av omega-3-tillskott, med signifikant minskning av aggression och mindre uttalad melankoli. TOXIKOLOGI: Kontraindik. försiktighet m.m: Effekter vid graviditet och amning är okända. Ej vid ärftlig hemofili. En studie påvisade ett samband mellan höga PUFA-intag och osteoporos emedan andra studier visar på en förbättrad benkvalitet vid tillskott. Ulcerös kolit och liknande inflammatoriska tarmsjukdomar kan ev försämra upptaget av PUFA. Biverkningar: Ökad blödningstid. Halitosis. G-I störningar av lättare karaktär. Interaktioner: Antikoagulantia (ökad blödningstid). Etinylöstradiol och levonorgestrel (försämrar den antitriglyceridemiska effekten). Orlistat (xenical), försämrar PUFA-upptaget. Intoxination: Inga förgiftningar med denna drog är kända. Referenser: 1. Abumweis SS, Barake R, ones P. Plant sterols/stanols as cholesterol lowering agents: a meta-analysis of randomized controlled trials. Food utr Res 2008; Bantle P, Raatz SK, Thomas W, Georgopoulos A. Effects of dietary fructose on plasma lipids in healthy subjects. Am Clin utr 2000;72: Belluzi A, Brignola C, Campieri M, Pera A, Boschi S, Miglioli M. Effect of an enteric-coated fish-oil preparation on relapses in Crohn's disease. Engl Med un 13; 334 (24): Beulens W, Rimm E, Ascherio A, Spiegelman D, Hendriks HF, Mukamal K. Alcohol consumption and risk for coronary heart disease among men with hypertension. Ann Intern Med 2007;146: Brown L, Rosner B, Willet W, Sacks SM. Cholesterol-lowering effects of dietary fiber: a meta-analysis. Am Clin utr 1999;69: Berthold HK, Unverdorben S, Degenhardt R, Bulitta M, Gouni-Berthold I. Effect of policosanol on lipid levels among patients with hypercholesterolemia or combined hyperlipidemia: a randomized controlled trial. AMA 2006;295: Chan DC, Watts GF, Barrett PHR et al. Regulatory effects of HMG CoA reductase inhibitor and fish oils on apolipoprotein B-100 kinetics in insulin-resistant obese male subjects with dyslipidemia. Diabetes. 2002; 51: Cleland LG. ames M. Proudman SM. Fish oil: what the prescriber needs to know. Arthritis Res Ther. 2006; 8(1): Dattilo AM, Kris-Etherton PM. Effects of weight reduction on blood lipids and lipoproteins: a meta-analysis. Am Clin utr 1992;56: Durrington P, Bhatnagar D, Mackness MI et al. An omega-3 polyunsaturated fatty acid concentrate administered for one year decreased triglycerides in simvastatin treated patients with coronary heart disease and persisting hypertriglyceridaemia. Heart. 2001; 85: Effects of Omega-3 Fatty Acids on Cardiovascular Risk Factors and Intermediate Markers of Cardiovascular Disease. Evidence Report/Technology Assessment. umber 93. AT3RQ Publication o. 04-EOlO-2 March Fatty fish consumption and ischemic heart disease mortality in older adults: The cardiovascular heart study. Presented at the American Heart Association's 41st annual conference on cardiovascular disease epidemiology and prevention. AHA Harper CR, acobson TA. The fats of life: the role of omega-3 fatty acids in the prevention of coronary heart disease. Arch Intern Med. 2001;161(18): Harris WS. n-3 fatty acids and serum lipoproteins: human studies. Am Clin utr 1997;65(5 Suppl):S1645 S Harris WS. Fish oil supplementation: evidence for health benefits. Cleve Clin Med. 2004;71:208-10, 212, Hean Teik Ong, in Seng Cheah. Statin alternatives or just placebo: an objective review of omega-3, red yeast rice and garlic in cardiovascular therapeutics. Chin Med 2008;121(16): He K, Liu K, Daviglus ML, Mayer-Davis E, enny S, iang R, et al. Intakes of long-chain n-3 polyunsaturated fatty acids and fish in relation to measurements of subclinical atherosclerosis. Am Clin utr Oct;88(4): Hooper L, Thompson RL, Harrison RA et al. Omega 3 fatty acids for prevention and treatment of cardiovascular disease (Cochrane Review). In: The Cochrane Library. Issue 2, Chichester, UK: ohn Wiley & Sons, Ltd. 19. Innis SM. Dietary omega 3 fatty acids and the developing brain. Brain Res Sep acobson TA. Role of n-3 fatty acids in the treatment of hypertriglyceridemia and cardiovascular disease. Am Clin utr un;87(6):1981s-90s. 21. Keys A. Serum cholesterol response to dietary cholesterol. Am Clin utr 1984; 40: Kris-Etherton PM, Harris WS, Appel L et al. Fish consumption, fish oil, omega-3 fatty acids, and cardiovascular disease. An American Heart Association Scientific Statement from the utrition Committee.Circulation. 2002; 106: Mensink RP, Zock PL, Kester ADM, Katan MB. Effects of dietary fatty acids and carbohydrates on the ratio of serum

6 total to HDL cholesterol and on serum lipids and apolipoproteins: a meta-analysis of 60 controlled trials. Am Clin utr 2003;77: Mori TA. Omega-3 fatty acids and hypertension in humans. Clin Exp Pharmacol Physiol Sep;33(9): Review. 25. Mozaffarian D, Aro A, Willett WC. Health effects of trans-fatty acids: experimental and observational evidence. Eur Clin utr 2009;63:S5 S ational Cholesterol Education Program Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults: Adult Treatment Panel III Report. From AHA web site. 27. aturmedel i Sverige 88/89. Hälsokostförlaget. 28. ordoy A, Bonaa KH, ilsen H et al. Effects of simvastatin and omega-3 fatty acids on plasma lipoproteins and lipid peroxidation in patients with combined hyperlipidemia. Intern Med. 1998; 243: Omega-3 fatty acids can reduce morning stiffness. Rheumatol, 1992; 19: Pownall H, Brauchi D, Kilinc C et al. Correlation of serum triglyceride and its reduction by omega-3 fatty acids with lipid transfer activity and the neutral lipid compositions of high-density and low-density lipoproteins. Atherosclerosis. 1999;143: Rimm EB, Williams P, Fosher K, Criqui M, Stampfer M. Moderate alcohol intake and lower risk of coronary heart disease: meta-analysis of effects on lipids and haemostatic factors. BM 1999;319: Sirtori CR, Galli C, Anderson W, Arnoldi A. utritional and nutraceutical approaches to dyslipidemia and atherosclerosis prevention: focus on dietary proteins. Atherosclerosis 2009;203: Stanhope KL, Schwarz M, Keim L, Griffen SC, Bremer AA, Graham L, Hatcher B, Cox CL, Dyachenko A, Zhang W, McGahan P, Seibert A, Krauss RM, Chiu S, Schaefer E, Ai M, Otokozawa S, akajima K, akano T, Beysen C, Hellerstein MK, Berglund L, Havel P. Consuming fructose-sweetened, not glucose-sweetened, beverages increases visceral adiposity and lipids and decreases insulin sensitivity in overweight/obese humans. Clin Invest 2009; 119: Stanke-Labesque F, Molière P, Bessard, Laville M, Véricel E, Lagarde M. Effect of dietary supplementation with increasing doses of docosahexaenoic acid on neutrophil lipid composition and leukotriene production in human healthy volunteers. Br utr Oct;100(4): Stone. Fish Consumption, fish oil, lipids, and coronary heart disease. An American Heart Association Science Advisory from the utrition Committee.Circulation. 1996; 94: Studer M, Briel M, Leimenstoll B et al. Effect of different antilipidemic agents and diets on mortality. Arch Intern Med. 2005; 165: Utökning av referenser: 37. Calder PC. n-3 polyunsaturated fatty acids, inflammation, and inflammatory diseases. Am Clin utr un;83(6 Suppl):1505S-1519S. Review. 38. Davidson, Higgs W, Rotondo D. Eicosapentaenoic acid suppression of systemic inflammatory responses and inverse upregulation of 15-deoxyΔ12,14 Prostaglandin 2 production. Br Pharmacol Apr Flock MR, Rogers C, Prabhu KS, Kris-Etherton PM. Immunometabolic role of long-chain omega-3 fatty acids in obesity-induced inflammation. Diabetes Metab Res Rev Apr Holmøy T, Løken-Amsrud KI, Bakke S, Beiske AG, Bjerve KS, Hovdal H, Lilleås F, Midgard R, Pedersen T, Saltytė Benth, Torkildsen O, Wergeland S, Myhr KM, Michelsen AE, Aukrust P, Ueland T. Inflammation markers in multiple sclerosis: CXCL16 reflects and may also predict disease activity. PLoS One Sep 19;8(9):e Kidd PM. Omega-3 DHA and EPA for Cognition, Behavior, and Mood: Clinical Findings and Structural-Functional Synergies with Cell Membrane Phospholipids. Alternative Med Rev. 2007;12(3): Mcamara RK, Strawn R. Role of Long-Chain Omega-3 Fatty Acids in Psychiatric Practice. Pharmautrition Apr;1(2): akanishi A, Iitsuka, Tsukamoto I. Fish oil suppresses bone resorption by inhibiting osteoclastogenesis through decreased expression of M-CSF, PU.1, MITF and RAK in ovariectomized rats. Mol Med Rep Apr Pearl DS, Masoodi M, Eiden M, Brümmer, Gullick D, McKeever TM, Whittaker MA, itch-smith H, Brown F, Shute K, Mills G, Calder PC, Trebble TM. Altered colonic mucosal availability of n-3 and n-6 polyunsaturated fatty acids in ulcerative colitis and the relationship to disease activity. Crohns Colitis Apr Sala-Vila A, Cofán M, Mateo-Gallego R, Cenarro A, Civeira F, Ros E. Eicosapentaenoic acid in serum phospholipids relates to a less atherogenic lipoprotein profile in subjects with familial hypercholesterolemia. utr Biochem Apr Sauder KA, Skulas-Ray AC, Campbell TS, ohnson A, Kris-Etherton PM, West SG. Effects of Omega-3 Fatty Acid Supplementation on Heart Rate Variability at Rest and During Acute Stress in Adults With Moderate Hypertriglyceridemia. Psychosom Med Apr 16.

Att utveckla allergi en fråga om risk, frisk eller fiskfaktorer? Fettsyra metabolism

Att utveckla allergi en fråga om risk, frisk eller fiskfaktorer? Fettsyra metabolism Att utveckla allergi en fråga om risk, frisk eller fiskfaktorer? Allergistämman, Göteborg 2012 Karel Duchén Docent, Barnallergolog. Barn och ungdomskliniken Universitetssjukhuset i Linköping Fettsyra metabolism

Läs mer

Är det nyttigt med fet mat?

Är det nyttigt med fet mat? Är det nyttigt med fet mat? Forskningens dag Falun 151008 David Iggman ST-läkare Norslund/Svärdsjö VC Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, Falun Klinisk Nutrition och Metabolism, Uppsala Universitet

Läs mer

BALANSEN MELLAN OMEGA 3

BALANSEN MELLAN OMEGA 3 BALANSEN MELLAN OMEGA 3 OCH OMEGA 6 1 Kroniska inflammationer i det moderna samhället BALANSERA DIN HÄLSA 2 Balansen mellan omega-6 och omega-3 Varje cell i kroppen och cellorganellerna är omgivna av ett

Läs mer

Fakta om omega-3 och barn

Fakta om omega-3 och barn Pressinformation Fakta om omega-3 och barn intag, behov och effekter Omega-3-fettsyror Både läkare och forskare är eniga om att omega-3 är bra för hälsan. För att tillfredsställa kroppens behov av omega-3

Läs mer

Fettets kvalitet. viktigare än mängden

Fettets kvalitet. viktigare än mängden Konferens: Essential Fats for Future Health Fettets kvalitet viktigare än mängden Fettsyror är en energikälla, men har också många andra viktiga funktioner i kroppen. De kan till exempel påverka immunförsvaret,

Läs mer

Efalex Mor & Barn. Omega-3 med hög koncentration av DHA för gravida och ammande!

Efalex Mor & Barn. Omega-3 med hög koncentration av DHA för gravida och ammande! Efalex Mor & Barn Omega-3 med hög koncentration av DHA för gravida och ammande! Särskilt DHA behövs för att fostret ska utvecklas optimalt, bland annat när det gäller motorik, minnesfunktion och kognitiv

Läs mer

Fetter och kolesterol hur gamla missförstånd lever vidare. Ralf Sundberg Kirurg, docent, författare

Fetter och kolesterol hur gamla missförstånd lever vidare. Ralf Sundberg Kirurg, docent, författare Fetter och kolesterol hur gamla missförstånd lever vidare Ralf Sundberg Kirurg, docent, författare Organpreservation Kroppstemperatur 37 C, 3-4 nm Fosfolipidernas sammansättning 45% mättade fettsyror i

Läs mer

Är de officiella kostråden felaktiga? Fredrik Nyström professor i internmedicin

Är de officiella kostråden felaktiga? Fredrik Nyström professor i internmedicin Är de officiella kostråden felaktiga? Fredrik Nyström professor i internmedicin Look AHEAD studien Long Term Effects of a Lifestyle Intervention on Weight and Cardiovascular Risk Factors in Individuals

Läs mer

Kolesterol på gott & ont

Kolesterol på gott & ont Undvik fett så går du ner i vikt och slipper sjukdom! Ät mer fett så går du ner i vikt och håller dig frisk! Kolesterol på gott & ont Vilka olika fetter finns i kroppen Fosfolipider Fosfat med två fettsyror

Läs mer

Bilaga III Ändringar av produktresumé och märkning

Bilaga III Ändringar av produktresumé och märkning Bilaga III Ändringar av produktresumé och märkning Anm.: Dessa ändringar av produktresumén och bipacksedeln gäller vid tidpunkten för kommissionens beslut. Efter kommissionens beslut kommer behöriga myndigheter

Läs mer

Pressinformation. Fakta om omega-3

Pressinformation. Fakta om omega-3 Pressinformation Fakta om omega-3 Livsviktiga fettsyror Fett är livsnödvändigt. Det finns olika typer av fettsyror (fett) och de har alla viktiga funktioner att fylla i kroppen, som att bygga upp och reparera

Läs mer

STATINBEHANDLING SOM PRIMÄR PREVENTION HOS KVINNOR PÅ HABO VC

STATINBEHANDLING SOM PRIMÄR PREVENTION HOS KVINNOR PÅ HABO VC STATINBEHANDLING SOM PRIMÄR PREVENTION HOS KVINNOR PÅ HABO VC Dimosthenis Stoupas Primärvårdens FoU-enhet, Futurum 2014:07 Författare: Dimosthenis Stoupas, ST läkare allmänmedicin Habo VC Box 204 56624

Läs mer

Efalex. Hälsa för hjärna och ögon

Efalex. Hälsa för hjärna och ögon Efalex Hälsa för hjärna och ögon Hälsa för hjärna och ögon med omega-3 Essentiella fettsyror är livsnödvändiga för vår hälsa. Vi kan inte tillverka de själva, utan de måste tillföras via vår kost. Fettsyror

Läs mer

Omega-3 från fiskolja är viktigt för en bra start i livet

Omega-3 från fiskolja är viktigt för en bra start i livet Omega-3 från fiskolja är viktigt för en bra start i livet Intervju med Dr Alex Richardson, verksam vid universitetet i Oxford, på Food and Behaviour Research (FAB), Inverness, Skottland (www.fabresearch.org

Läs mer

Lovaza Ett triglyceridsänkande läkemedel. Anna Hemer Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling 7,5 hp Uppsala Universitet, VT2014

Lovaza Ett triglyceridsänkande läkemedel. Anna Hemer Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling 7,5 hp Uppsala Universitet, VT2014 Lovaza Ett triglyceridsänkande läkemedel. Anna Hemer Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling 7,5 hp Uppsala Universitet, VT2014 Innehållsförteckning Inledning...3 Kort fakta, Lovaza...4

Läs mer

Nutrition och kognition Blir man smartare av rätt mat?

Nutrition och kognition Blir man smartare av rätt mat? Nutrition och kognition Blir man smartare av rätt mat? Carl-Erik Flodmark 1 Docent i Pediatrik vid Lunds universitet Barnmedicin Skånes Universitetssjukhus 2015-01-05 Företräder ej Socialstyrelsen eller

Läs mer

Livsviktiga och livsfarliga fettsyror!

Livsviktiga och livsfarliga fettsyror! TREE Livsstilsdesign Tree Livsstilsdesign 23 oktober 2014 Livsviktiga och livsfarliga fettsyror En guide till att välja bra fetter och omega3 tillskott Omega3 och omega6 är olika fleromättade fettsyror

Läs mer

Många fettsyror olika effekter

Många fettsyror olika effekter Maten rockar fett Fett bra och dåligt Vad säger forskningen? Tommy Cederholm Klinisk nutrition och metabolism Uppsala Universitet Fett och fettsyror Positivt: Energikälla lagras i fettväv Byggsten i cellmembran

Läs mer

Omega 3 - Det GODA FETTET!

Omega 3 - Det GODA FETTET! Omega 3 - Det GODA FETTET! Människan är faktiskt en av de mest fettberoende arterna på jorden. Vi har en avancerad hjärna och ett känsligt nervsystem som behöver rätt fett för att fungera. Hela 60% av

Läs mer

Stillasittande & ohälsa

Stillasittande & ohälsa Stillasittande & ohälsa FaR:s dag att skapa möjligheter till fysisk aktivitet 19 november Malmö Johan Faskunger Fil dr Fysisk aktivitet & hälsovetenskap Föreläsningens upplägg: Stillasittande & ohälsa

Läs mer

Hälsoeffekter av luftföroreningar

Hälsoeffekter av luftföroreningar Hälsoeffekter av luftföroreningar Anna Lindgren, doktorand Avdelningen för Arbets- och miljömedicin Lunds Universitet anna.lindgren@med.lu.se Hälsoeffekter av luftföroreningar Epidemiologiska studier -

Läs mer

HETA HÄLSORÖN. * Mättade fetter är vår viktiga uthålliga energikälla. * Kolesterol är ett kroppseget och livsnödvändigt ämne

HETA HÄLSORÖN. * Mättade fetter är vår viktiga uthålliga energikälla. * Kolesterol är ett kroppseget och livsnödvändigt ämne HETA HÄLSORÖN * Mättade fetter är vår viktiga uthålliga energikälla * Kolesterol är ett kroppseget och livsnödvändigt ämne * För mycket fleromättat fett i kosten är hälsofarligt * Karotenoider är viktiga

Läs mer

Stroke. Trombocythämning och antikoagulantia efter stroke. - en folksjukdom! Per Wester, Umeå Strokecenter

Stroke. Trombocythämning och antikoagulantia efter stroke. - en folksjukdom! Per Wester, Umeå Strokecenter 1 Trombocythämning och antikoagulantia efter stroke Per Wester, Umeå Strokecenter STROKE - vilka läkemedel kan förhindra återinsjuknande och hur effektiva är de? Läkemedelskommittén Örebro Läns Landsting

Läs mer

Spelar det någon roll vilka fetter vi äter? Ralf Sundberg Docent i transplantationskirurgi

Spelar det någon roll vilka fetter vi äter? Ralf Sundberg Docent i transplantationskirurgi Spelar det någon roll vilka fetter vi äter? Ralf Sundberg Docent i transplantationskirurgi Ancel Keys 1952 Strictly nutritional evidence points to a small need for dietary fats as such. In human diets,

Läs mer

Professor Göran Petersson augusti 2013 Kemi- och Bioteknik, Chalmers Publikationslista. MJÖLKFETT CHARKFETT Fiskfetter rätt omega-3

Professor Göran Petersson augusti 2013 Kemi- och Bioteknik, Chalmers Publikationslista. MJÖLKFETT CHARKFETT Fiskfetter rätt omega-3 Professor Göran Petersson augusti 2013 Kemi- och Bioteknik, Chalmers Publikationslista MJÖLKFETT CHARKFETT Fiskfetter rätt omega-3 Olivolja Kokosolja Rapsolja Palmolja Fleromättade Fröfetter farligt omega-6

Läs mer

Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985

Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 (*BMI 30, or ~ 30 lbs overweight for 5 4 person) No Data

Läs mer

Välj Bregott framför Becel för kärl och hjärta

Välj Bregott framför Becel för kärl och hjärta Göran Petersson Hälsodebatt Professor i Kemisk Miljövetenskap Januari 2006 Kemi- och Bioteknik, Chalmers 41296 Göteborg goranp@chalmers.se Välj Bregott framför Becel för kärl och hjärta - Myten att hjärt-kärlsjukdomar

Läs mer

Fiskolja och omega-3. Inte så enkelt och självklart som man kan tro.

Fiskolja och omega-3. Inte så enkelt och självklart som man kan tro. Fiskolja och omega-3. Inte så enkelt och självklart som man kan tro. Vad är forskarna eniga om och var går åsikterna isär? Vad hände när man koncentrerade fiskolja? Vad händer när omega-3- fettsyrorna

Läs mer

6 februari 2013. Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR

6 februari 2013. Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR 6 februari 2013 Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR NDR utveckling sedan 1996 Verktyg i förbättringsarbetet Mer än 1200 enheter online 2012 Nationella riktlinjer 100% av sjukhusklinikerna Kvalitetskontroll

Läs mer

Fett fett. bränner. men välj rätt

Fett fett. bränner. men välj rätt Rätt sorts fett kan bidra till att hålla dig slank och ge en snygg och proportionerlig kropp! Fettet ger nämligen bränsle åt musklerna och hjälper till med förbränning. Men experterna råder oss att äta

Läs mer

Fysisk aktivitet och träning vid övervikt och fetma, vilka effekter nås?

Fysisk aktivitet och träning vid övervikt och fetma, vilka effekter nås? Fysisk aktivitet och träning vid övervikt och fetma, vilka effekter nås? Anita Wisén Forskargruppen sjukgymnastik Institutionen för hälsa, vård och samhälle Vad är fysisk aktivitet och träning? Intensitet

Läs mer

iqnyhetsbrev med fokus på livets fett

iqnyhetsbrev med fokus på livets fett medicazine iqnyhetsbrev med fokus på livets fett Utgåva 4 2006 Fettsyrors betydelse vid graviditet och amning Ny klinisk studie Naturlig fiskolja eller syntetisk? GLA vid torra och sköra slemhinnor Tillverkare

Läs mer

Omega-3, självproducerat eller via dieten? Anders Jacobsson Stockholms Universitet

Omega-3, självproducerat eller via dieten? Anders Jacobsson Stockholms Universitet Omega-3, självproducerat eller via dieten? Anders Jacobsson Stockholms Universitet DU BLIR VAD DU ÄTER!? World Consumption of Oils and Fats (FAO) World consumption of oils and fats has grown steadily during

Läs mer

Carl von Linné, år 1733:

Carl von Linné, år 1733: Carl von Linné, år 1733: Hwad är kiärare än lifwet, liufware än hälsan Kunglig macht och konst äro intet mot hälsan Skaparen har intet fehl, han har gifwit meniskian en kropp, som lefwa kan längre än något

Läs mer

ATT DOSERA VID RÄTT TID PÅ DYGNET GÖR SKILLNAD

ATT DOSERA VID RÄTT TID PÅ DYGNET GÖR SKILLNAD ATT DOSERA VID RÄTT TID PÅ DYGNET GÖR SKILLNAD En beprövad substans i innovativ beredning Plasmakoncentration IL- (pg/ml) IL- Intag Frisättning Intag prednison Prednison Schematisk bild, adapterad från

Läs mer

FACIT. Sant. eller. falskt? Här har du svaren.

FACIT. Sant. eller. falskt? Här har du svaren. FACIT Sant eller falskt? Här har du svaren. 1 2 3 En deciliter havregryn väger 35 gram och ger därmed 35 gram fullkorn. Sant Havregryn framställs av hela havrekorn och är därmed till 100% fullkorn. Jag

Läs mer

Mat från havet ska göra oss friskare

Mat från havet ska göra oss friskare Mat från havet ska göra oss friskare Institutionen för Kemi och Bioteknik Chalmers Tekniska Högskola Utmaningar Sjukdomar associerade med felnäring (fetma och kostrelaterade sjukdomar) prevention i form

Läs mer

SSRI till Barn och Ungdomar vid Depression Var står vi idag? Anne-Liis von Knorring Stockholm 1 april 2009

SSRI till Barn och Ungdomar vid Depression Var står vi idag? Anne-Liis von Knorring Stockholm 1 april 2009 SSRI till Barn och Ungdomar vid Depression Var står vi idag? Anne-Liis von Knorring Stockholm 1 april 2009 Recent advances in depression across the generations Weissman et al, Arch Gen Psychiatry 2007;62,

Läs mer

Nytt i Nya Nordiska Näringsrekommendationerna

Nytt i Nya Nordiska Näringsrekommendationerna Nytt i Nya Nordiska Näringsrekommendationerna Mikael Fogelholm, professor i näringslära Helsingfors universitet Institutionen för livsmedel- och miljövetenskaper Faculty of Agriculture and Forestry Department

Läs mer

Oil4Life Test rapport

Oil4Life Test rapport Oil4Life Test rapport Ditt resultat Oil4Life Test ID: b1h5r6l6 Ålder: 28 Nationalitet: Norway Använt omega-3: nei Kön: mann Datum: 30.11.10 God Måste förbättras Resultat God Måste förbättras Ditt skyddsindex

Läs mer

Lipider. Biologisk Kemi, 7,5p KTH Vt 2012 Märit Karls. Bra länk om lipider

Lipider. Biologisk Kemi, 7,5p KTH Vt 2012 Märit Karls. Bra länk om lipider Lipider Biologisk Kemi, 7,5p KTH Vt 2012 Märit Karls Bra länk om lipider Lipidfamiljen FETT Fig. 24.1 s. 758 Def: Naturprodukter som är lösliga i opolära lösningsmedel, men olösliga i vatten Ex. på lipider:

Läs mer

Forskning om övervikt, fetma och somatisk sjukdom hos psykiatriska patienter jämfört med befolkningen i övrigt

Forskning om övervikt, fetma och somatisk sjukdom hos psykiatriska patienter jämfört med befolkningen i övrigt Forskning om övervikt, fetma och somatisk sjukdom hos psykiatriska patienter jämfört med befolkningen i övrigt Yvonne von Hausswolff-Juhlin Enhetschef SCÄ-FoU SCÄ 16 oktober 2014 1 Prognos Nature 404,

Läs mer

Om rätt och fel OMEGA-3 och OMEGA-6

Om rätt och fel OMEGA-3 och OMEGA-6 Senior Professor Göran Petersson september 2013 Kemi- och Bioteknik, Chalmers Publikationslista Minimera Fleromättade Fröfetter Linolsyra, farligt omega-6 Linolensyra, fel omega-3 Optimera Fleromättade

Läs mer

Grav övervikt och knäproteskirurgi, ortopedens handlande för individ och samhälle. Roger Olsson, Östersund

Grav övervikt och knäproteskirurgi, ortopedens handlande för individ och samhälle. Roger Olsson, Östersund Grav övervikt och knäproteskirurgi, ortopedens handlande för individ och samhälle. Roger Olsson, Östersund OBESITAS OCH KNÄPROTESKIRURGI Extremt ökad risk för artros i knäled vid högre grader av obesitas.

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

20 ÅRS SVENSK FORSKNING PROBIOTIKA FÖR MAGEN OCH IMMUNFÖRSVARET

20 ÅRS SVENSK FORSKNING PROBIOTIKA FÖR MAGEN OCH IMMUNFÖRSVARET 20 ÅRS SVENSK FORSKNING PROBIOTIKA FÖR MAGEN OCH IMMUNFÖRSVARET Det är lika stor skillnad på olika probiotika som mellan en ko och en get det är därför det är så viktigt att välja rätt i probiotikadjungeln.

Läs mer

Behandling med blodfettsänkande läkemedel för att förebygga hjärt-kärlsjukdomar

Behandling med blodfettsänkande läkemedel för att förebygga hjärt-kärlsjukdomar Behandling med blodfettsänkande läkemedel för att förebygga hjärt-kärlsjukdomar Sammanfattning Förhöjda blodfetter (hyperlipidemi) ökar risken för att drabbas av hjärtkärlsjukdomar. Riskökningen är tydligast

Läs mer

Faktablad om ektopisk graviditet

Faktablad om ektopisk graviditet Faktablad om ektopisk graviditet Syfte Syftet med det här faktabladet är att informera om följande: Jaydess (13,5 mg levonorgestrel) effektivitet som preventivmedel. De absoluta och relativa riskerna för

Läs mer

samspelet Fysisk aktivitet mot nedstämdhet/

samspelet Fysisk aktivitet mot nedstämdhet/ Nytt från n stressforskningsfronten stress och återhämtning Psyko-neuro neuro-immuno-endokrina samspelet Fysisk aktivitet mot nedstämdhet/ mdhet/ångest Socialstyrelsens nya riktlinjer Lars-Gunnar Gunnarsson

Läs mer

FitLine Omega-3 + E NanoSolve. Nuwelis Institut. 2003 Dr. Gerhard Schmitt V1.0 PräPMExtra 04/03 NUR FÜR INTERNE SCHULUNGEN!

FitLine Omega-3 + E NanoSolve. Nuwelis Institut. 2003 Dr. Gerhard Schmitt V1.0 PräPMExtra 04/03 NUR FÜR INTERNE SCHULUNGEN! FitLine Omega-3 + E NanoSolve 2003 Dr. Gerhard Schmitt V1.0 PräPMExtra 04/03 NUR FÜR INTERNE SCHULUNGEN! Seite 1 Det unika med FitLines produktlinje VERKAN med NGP (Nutrient Group Product) = bättre verkan

Läs mer

Klinisk kemisk diagnos.k

Klinisk kemisk diagnos.k Klinisk kemisk diagnos.k Introduk.on Johan Malm professor/överläkare i klinisk kemi inst f transla.onell medicin Lunds universitet Skånes universitetssjukhus Malmö Man, 63 år söker inkommer med ambulans.ll

Läs mer

Vad vet vi om animaliska livsmedel?

Vad vet vi om animaliska livsmedel? Department of Food Science Vad vet vi om animaliska livsmedel? särskilt fokus på fettsammansättning Jana Pickova Institutionen för livsmedelsvetenskap; SLU DHA i maten har minskat Kyle and Arterburn, 1998

Läs mer

Om stearinsyra och magnesiumstearat

Om stearinsyra och magnesiumstearat Om stearinsyra och magnesiumstearat Magnesiumstearat är ett omdiskuterat ämne. Från vissa håll har det framförts att magnesiumstearat skulle vara giftigt för kroppen, minska upptaget av näringsämnen i

Läs mer

Fysisk Aktivitet och KOL

Fysisk Aktivitet och KOL Fysisk Aktivitet och KOL Mattias Damberg, Docent, Hjärtkliniken, Karolinska Institutet, KS Solna Specialist i Allmänmedicin, CityPraktiken, Västerås Västerås 2012-04-19 Samarbete Öka självupplevd hälsa

Läs mer

NO mätning och astma. NO och astmakontroll Gör det någon nytta?? Vad koster det??? Extra Kostnader. Kostnad?? Vad är det mäter?? Nytta??

NO mätning och astma. NO och astmakontroll Gör det någon nytta?? Vad koster det??? Extra Kostnader. Kostnad?? Vad är det mäter?? Nytta?? NO mätning och astma NO och astmakontroll Gör det någon nytta?? Kostnad?? Vad är det mäter?? Nytta?? Søren Wille Barnkliniken Helsingborg NIOX Vad koster det??? NIOX mino 16 1 1 139 35 (år 1) 3 (år 2 &

Läs mer

DIABETES OCH BLODFETTER BD 130423 OWE JOHNSON HJÄRTCENTRUM NUS

DIABETES OCH BLODFETTER BD 130423 OWE JOHNSON HJÄRTCENTRUM NUS DIABETES OCH BLODFETTER BD 130423 OWE JOHNSON HJÄRTCENTRUM NUS BLODFETTER KLINISK BETYDELSE Relation till atheroskleros och hjärtkärlsjukdom Extrem hypertriglyceridemi kan ge akut pankreatit ATHEROSCLEROS

Läs mer

Omega- 3 till hund och katt

Omega- 3 till hund och katt Projektrapport Biopet Omega- 3 till hund och katt Projektledare Jenny Bengtsson IDEON Agro Food 2007-09-19 all rights reserved 2007 1. Innehåll Inledning s. 3. Omega-3 hos människa s. 5. Hur ser fettsyrabehovet

Läs mer

Måltidersättning och viktreduktion

Måltidersättning och viktreduktion Stockholms Obesitasdagar 12-13 maj 2011 Måltidersättning och viktreduktion Anna Hägg Leg. Dietist Överviktscentrum Definitoner av och regler kring Livsmedel för viktminskning Studier om måltidsersättning

Läs mer

Abbotts Humira (adalimumab) godkänt i Europa för behandling av ulcerös kolit

Abbotts Humira (adalimumab) godkänt i Europa för behandling av ulcerös kolit Abbotts Humira (adalimumab) godkänt i Europa för behandling av ulcerös kolit Humira blir det första och enda själv-injicerbara biologiska läkemedlet för behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös kolit

Läs mer

Tillägg till produktresumé och bipacksedel framlagt av den Europeiska läkmedelsmyndigheten

Tillägg till produktresumé och bipacksedel framlagt av den Europeiska läkmedelsmyndigheten Bilaga II Tillägg till produktresumé och bipacksedel framlagt av den Europeiska läkmedelsmyndigheten Denna produktresumé och bipacksedel är resultatet av referralproceduren. Produktinformationen kan senare

Läs mer

Maria Bäck, Göteborg. Rörelserädsla. Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering?

Maria Bäck, Göteborg. Rörelserädsla. Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering? Kardiovaskulära Vårmötet XIVSvenska 25-27 april, 2012, Stockholm Maria Bäck, Göteborg Rörelserädsla Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering? Sahlgrenska Akademin, Institutionen för Medicin, Göteborgs

Läs mer

Carotid Artery Wall Layer Dimensions during and after Pre-eclampsia An investigation using non-invasive high-frequency ultrasound

Carotid Artery Wall Layer Dimensions during and after Pre-eclampsia An investigation using non-invasive high-frequency ultrasound Carotid Artery Wall Layer Dimensions during and after Pre-eclampsia An investigation using non-invasive high-frequency ultrasound Studie I-IV I. Increased carotid intima thickness and decreased media thickness

Läs mer

The LCP. s olution. Essentiella fettsyrors betydelse för behandlingen av ADHD, dyslexi och dyspraxi

The LCP. s olution. Essentiella fettsyrors betydelse för behandlingen av ADHD, dyslexi och dyspraxi The LCP s olution Essentiella fettsyrors betydelse för behandlingen av ADHD, dyslexi och dyspraxi 2 The LCP Solution i sammandrag Essentiella fettsyrors betydelse för behandlingen av ADHD, dyslexi och

Läs mer

Dieten hur evolu.onen av en ny funk.on kan ha en nega.v effekt på vår hälsa

Dieten hur evolu.onen av en ny funk.on kan ha en nega.v effekt på vår hälsa Dieten hur evolu.onen av en ny funk.on kan ha en nega.v effekt på vår hälsa Ulf Gyllensten, Ins.tu.onen för Immunologi, Gene.k och Patologi, Uppsala Universitet och Science for Life Laboratory Uppsala Homo

Läs mer

Information till dig som har kranskärlssjukdom

Information till dig som har kranskärlssjukdom Information till dig som har kranskärlssjukdom Sammanställning av Eva Patriksson leg.sjusköterska Granskad av Maria Lachonius verksamhetsutvecklare kardiologi, Truls Råmunddal specialistläkare kardiologi

Läs mer

På professorns tallrik så ska vi äta enligt forskare och myndigheter

På professorns tallrik så ska vi äta enligt forskare och myndigheter På professorns tallrik så ska vi äta enligt forskare och myndigheter Mai-Lis Hellénius, professor, Karolinska Institutet Överläkare, Livsstilsmottagningen, Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Primärvårdsperpektiv på metabol sjuklighet. Carl Johan Östgren 2009-10-07

Primärvårdsperpektiv på metabol sjuklighet. Carl Johan Östgren 2009-10-07 Primärvårdsperpektiv på metabol sjuklighet Carl Johan Östgren 2009-10-07 Ålderstrappan Uppskattat antal patienter med diabetes 213 (325) I olika regioner år 2000 och 2030 Wild S et al. Global prevalence

Läs mer

Hjälper till att få tillbaka spänsten i benen.

Hjälper till att få tillbaka spänsten i benen. Hjälper till att få tillbaka spänsten i benen. Upprätthåller din hunds rörlighet för att få ut det mesta av livet. En guide från din veterinär och Nestlé Purina. Ledmobilitet GAD (dog UPPRÄTTHÅLLER HÄLSAN

Läs mer

Utmaningar vid långtidsbehandling efter akuta koronara syndrom Intressekonflikt: Arvode för föreläsning

Utmaningar vid långtidsbehandling efter akuta koronara syndrom Intressekonflikt: Arvode för föreläsning Utmaningar vid långtidsbehandling efter akuta koronara syndrom Intressekonflikt: Arvode för föreläsning Tomas Jernberg Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Disclaimer AstraZeneca is dedicated to

Läs mer

Benjamin och Mona Andersson har kämpat mycket tillsammans med skrivning och läsning. Man måste tro på sitt barn, säger Mona.

Benjamin och Mona Andersson har kämpat mycket tillsammans med skrivning och läsning. Man måste tro på sitt barn, säger Mona. Benjamin och Mona Andersson har kämpat mycket tillsammans med skrivning och läsning hemma. Man måste tro på sitt barn, säger Mona. Lättare att Text: Liselotte Rönnholm, Eva Olsson Foto: Per Johansson,

Läs mer

Fakta om de kliniska studierna som ligger till grund för godkännandet av Priligy

Fakta om de kliniska studierna som ligger till grund för godkännandet av Priligy Fakta om de kliniska studierna som ligger till grund för godkännandet av Priligy Dapoxetine, under varumärkesnamnet Priligy, har godkänts för behandling av för tidig utlösning (PE) hos män i åldern 18-64

Läs mer

Fysisk aktivitet och Motion vid Kronisk hjärtsvikt Evidens?Hinder? Motivatorer?

Fysisk aktivitet och Motion vid Kronisk hjärtsvikt Evidens?Hinder? Motivatorer? Fysisk aktivitet och Motion vid Kronisk hjärtsvikt Evidens?Hinder? Motivatorer? Harshida Patel Fil.Dr., Leg. Sjuksköterska och lärare Inst. Vårdvetenskap och Hälsa, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet

Läs mer

ProViva ett levande livsmedel. Siv Ahrné Laboratoriet för f r livsmedelshygien, Institutionen för f r Livsmedelsteknik, Lunds Universitet

ProViva ett levande livsmedel. Siv Ahrné Laboratoriet för f r livsmedelshygien, Institutionen för f r Livsmedelsteknik, Lunds Universitet ProViva ett levande livsmedel Siv Ahrné Laboratoriet för f r livsmedelshygien, Institutionen för f r Livsmedelsteknik, Lunds Universitet Fermenterad havre för f enteral nutrition Startade 1987 Motverka

Läs mer

Fettsyror för den vetgirige

Fettsyror för den vetgirige Fettsyror för den vetgirige Innehåll Introduktion... 3 Fettsyror... 3 Mättade fettsyror... 3 Myristinsyra... 4 Palmitinsyra... 4 Stearinsyra... 4 Arakinsyra... 5 Behensyra... 5 Lignocerinsyra... 5 Omega

Läs mer

Johan Holm, Lund. Marfans syndrom. Patienten bakom syndromet vad är bra för kardiologen att veta?

Johan Holm, Lund. Marfans syndrom. Patienten bakom syndromet vad är bra för kardiologen att veta? Johan Holm, Lund Marfans syndrom Patienten bakom syndromet vad är bra för kardiologen att veta? Intressekonflikt: Regelbundna föreläsningar för Actelion Science, Vol 332, April 2011 Akut aortadissektion

Läs mer

Hälsoeffekter vid fiskkonsumtion En jämförelse mellan vild och odlad fisk

Hälsoeffekter vid fiskkonsumtion En jämförelse mellan vild och odlad fisk Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Institutionen för Livsmedelsvetenskap Avdelning: Livsmedelskemi Hälsoeffekter vid fiskkonsumtion En jämförelse mellan vild

Läs mer

FISKLEVEROLJA - Traditionellt skandinaviskt kosttillskott med besk bismak

FISKLEVEROLJA - Traditionellt skandinaviskt kosttillskott med besk bismak FISKLEVEROLJA - Traditionellt skandinaviskt kosttillskott med besk bismak Av: Sofia Artursson, Akupunkturakademin 2008. Kort historik Intresset för fiskleveroljans hälsosamma effekter ökade i samband med

Läs mer

ENTERAL NUTRITION. Diben SIGNIFIKANT FÖRBÄTTRAD LÅNGSIKTIG GLYKEMISK KONTROLL. Resultat från multicenter

ENTERAL NUTRITION. Diben SIGNIFIKANT FÖRBÄTTRAD LÅNGSIKTIG GLYKEMISK KONTROLL. Resultat från multicenter ENTERAL NUTRITION SIGNIFIKANT FÖRBÄTTRAD LÅNGSIKTIG GLYKEMISK KONTROLL Resultat från multicenter studie , specialanpassad för patienter med diabetes, har utvecklats eftersom vanliga standardlösningar kan

Läs mer

EQ EVERYDAY det du behöver varje dag

EQ EVERYDAY det du behöver varje dag It s in our nature För oss i Eqology är naturen en essentiell drivkraft i och runt omkring oss en kraft som inspirerar oss till att uppnå stora saker. Vi kaller det Naturally Driven. Baserat på denna filosofi

Läs mer

Kost, blodfetter och typ 2-diabetes

Kost, blodfetter och typ 2-diabetes Kost, blodfetter och typ 2-diabetes FaRs dag, 130424 David Iggman ST-läkare i allmänmedicin och doktorand Enheten för Klinisk nutrition och metabolism, Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap, Uppsala

Läs mer

Hur kan forskning hjälpa de svårast sjuka IBD-patienterna?

Hur kan forskning hjälpa de svårast sjuka IBD-patienterna? Hur kan forskning hjälpa de svårast sjuka IBD-patienterna? Temadag IBD: Rätt prioritering i vården av magens folksjukdom 140829 Marie Carlson, Adj Professor, Överläkare Inst. för medicinska vetenskaper,

Läs mer

Xenical och viktminskning

Xenical och viktminskning 1(13) Xenical och viktminskning Det finns tyvärr inga snabba kurer som har vetenskapligt dokumenterad effekt och ger en bestående viktminskning. Xenical är inget undantag det är ingen snabbkur. Däremot

Läs mer

Smoltpro- Malin Rosengren-Göteborgs Universitet

Smoltpro- Malin Rosengren-Göteborgs Universitet Smoltpro- Malin Rosengren-Göteborgs Universitet SMOLTPRO- Aim - Research on sustainable smolt production - Develop ecologically and ethically sound methods for supplementary rearing of salmonids Kompensationsodlad

Läs mer

HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM?

HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM? HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM? Lena von Koch Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, och Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska

Läs mer

Laboratorienytt. Innehåll: 2 Klinisk kemi. - Apolipoprotein - Analys av Takrolimus under påskhelgen - Metodbyte. 8 Klinisk mikrobiologi

Laboratorienytt. Innehåll: 2 Klinisk kemi. - Apolipoprotein - Analys av Takrolimus under påskhelgen - Metodbyte. 8 Klinisk mikrobiologi Version 1.0 LABORATORIEMEDICIN Laboratorienytt Nr 6, mars 2013 Innehåll: 2 Klinisk kemi - Apolipoprotein - Analys av Takrolimus under påskhelgen - Metodbyte 8 Klinisk mikrobiologi - Remissinformation 9

Läs mer

Skillnader mellan manlig och kvinnlig

Skillnader mellan manlig och kvinnlig Skillnader mellan manlig och kvinnlig plasma EQUALIS Användarmöte Transfusionsmedicin 20101007 Stella Larsson Bitr överläkare Cherchez la femme Etikett på plasmapåsen märks med blodgivarens kön initialt

Läs mer

Fysisk aktivitet och påverkan på prestation på olika sätt genetiska förutsättningar och vad händer med hjärnan?

Fysisk aktivitet och påverkan på prestation på olika sätt genetiska förutsättningar och vad händer med hjärnan? 2015-03-20 Fysisk aktivitet och påverkan på prestation på olika sätt genetiska förutsättningar och vad händer med hjärnan? Jessica Norrbom PhD, Forskare Institutionen för Fysiologi & Farmakologi, Karolinska

Läs mer

Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit

Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit O R E N C I A a b ata c e p t 1 2 O R E N C I A a b ata c e p t Innehåll Om Orencia 5 Din behandlingsplan 6 Biverkningar 9 Vanliga

Läs mer

Fettsyror, hjärnan och ögat. Fakta Nyttan Bevisen

Fettsyror, hjärnan och ögat. Fakta Nyttan Bevisen Fettsyror, hjärnan och ögat Fakta Nyttan Bevisen Fettsyror och inlärningsförmågan Forskningsresultat visar att vissa fettsyror spelar en viktig roll för utvecklingen av hjärna och öga, koordination, inlärningsförmåga,

Läs mer

Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy (FACT) vid depression eller ångest

Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy (FACT) vid depression eller ångest Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten av litteratursökningen

Läs mer

Diabetes Hur kan vi förebygga typ 2 diabetes?

Diabetes Hur kan vi förebygga typ 2 diabetes? Diabetes Hur kan vi förebygga typ 2 diabetes? Föreläsning vid öppet hus på KI den 30 augusti 2014 Kerstin Brismar Professor, överläkare Karolinska Universitetssjukhuset-Sophiahemmet Inst för Medicin och

Läs mer

Hälsoproblem. Graviditetsstörning 2014-02-24. Hälsoproblem hos skiftarbetare

Hälsoproblem. Graviditetsstörning 2014-02-24. Hälsoproblem hos skiftarbetare Hälsoproblem hos skiftarbetare Anders Knutsson Arbets- och miljömedicin, Sundsvall Umeå 17 februari 2014 Hälsoproblem Sömnproblem, trötthet, olycksfall Graviditetsstörning Magtarmbesvär Hjärt-kärl sjukdom

Läs mer

Naturliga fettsyror. vid neuropsykiatriska funktionshinder. Fakta Nyttan Bevisen

Naturliga fettsyror. vid neuropsykiatriska funktionshinder. Fakta Nyttan Bevisen Naturliga fettsyror vid neuropsykiatriska funktionshinder Fakta Nyttan Bevisen Vad kan tillskott av fettsyror betyda för barn med neuropsykiatriska störningar? Varje barn med en neuropsykiatrisk störningar

Läs mer

Ger socker typ 2-diabetes?

Ger socker typ 2-diabetes? Ger socker typ 2-diabetes? Emily Sonestedt, PhD Lunds Universitet SNF 2015-04- 20 Diabetesepidemin! 382 miljoner individer i världen har diabetes! 8,3% av den vuxna befolkningen! Antalet har dubblerats

Läs mer

MabThera (rituximab) patientinformation

MabThera (rituximab) patientinformation MabThera (rituximab) patientinformation Du som lever med reumatoid artrit, RA, har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din

Läs mer

Namn: Pesrsonnummer:

Namn: Pesrsonnummer: 1). a) Vad är laktos (beskriv även kemiskt)? b) Vilken farmaceutisk användning har laktos? c) Beskriv varför, och hur, laktos kan ge problem för många människor? d) Vilka råd och tipps kan du ge dessa

Läs mer

När ändrar jag till en ny behandlingsform?

När ändrar jag till en ny behandlingsform? Varför använder vi i Göteborg sällan HDF? SVAR: I Göteborg använder vi nya tekniker och metoder om: Vi deltar/utför egen forskningsstudie för att utvärdera om tekniken är bättre och säkrare än redan etablerad

Läs mer

LÄKEMEDELSKOMMITTÉNS BEDÖMNINGSBLANKETT FÖR LÄKEMEDEL

LÄKEMEDELSKOMMITTÉNS BEDÖMNINGSBLANKETT FÖR LÄKEMEDEL Generiskt namn: metformin Handelsnamn: ATC-kod: A10BA02 Företag: Behandling av typ 2 diabetes, speciellt hos överviktiga. Hos vuxna kan det användas i monoterapi eller i kombination med andra perorala

Läs mer

TRÄNING, KOSTHÅLLNING OCH ANTI AGE LIGGER I TIDEN

TRÄNING, KOSTHÅLLNING OCH ANTI AGE LIGGER I TIDEN 2/12 3/12 01 TRÄNING, KOSTHÅLLNING OCH ANTI AGE LIGGER I TIDEN Hur kommer det sig att en rad kroniska sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ 2 och fetma bara ökar? Studier visar att en balans

Läs mer