FISKOLJA, Marin olja Icke att sammanblandas med Fiskleverolja (oleum jecoris aselli)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FISKOLJA, Marin olja Icke att sammanblandas med Fiskleverolja (oleum jecoris aselli)"

Transkript

1 FISKOLA, Marin olja Icke att sammanblandas med Fiskleverolja (oleum jecoris aselli) Fiskolja Eng.: Fish oil. Marine oil. Drogen utgörs av oljan, genom kokning av feta fiskarter (Lodda, Makrill etc.) erhållna oljan som innehåller höga halter av Ω-fettsyror, i detta fall även kallad PUFA (Poly Unsaturated Fatty Acids); oljan renas vanligen i flera steg så att främmande ämnen som t.ex PCB och DDT avlägsnas, produkten stabiliseras slutligen med tokoferol (en antioxidant). Drogen bör innehålla minst 30% PUFA, som huvudsakligen består av EPA (eikosanoidpentaensyra) och DHA (dokosahexaensyra), en vanlig sammansättning är 18% EPA och 12% DHA. FARMAKOLOGI: Allmänt: EPA (20:5n-3) och DHA (22:6n-3) är fettsyror som sänker såväl triglycerider och VLDL i plasma och förbättrar inhiberingen av arakidonsyra(aa) (22:4n-6) metabolismen, minskar trombocyternas vidhäftning till kärlendotel och sänker homocysteinhalten i blodet. Vidare sänker de blodtrycket något, en effekt som troligen uppstår genom minskad tromboxan B2-bildning och natriumkloridutsöndring. Tillskott av fettsyrorna sänker frekvensen av hjärtarytmi genom reducerad bildning av tromboxan efter myokardischemi och reperfusion. Fettsyrorna har också en antiinflammatorisk verkan som uppstår genom minskning av AA i membranfetter, som ger upphov till leukotriener av 2-serien, vilka förvärrar muskelkonstriktion, vaskulär permeabilitet och leukocyt-kemotaxis. Översikt över antiinflammatoriska effekter av lång-kedjiga Ω 3-fettsyror Antiinflammatoriska effekter Minskad bildning av arakidonsyra deriverade eikosanoider (många med inflammatoriska effekter) Ökad bildning av EPA-deriverade eikcosanoids (många med mindre inflammatoriska effekter än de producerade ur arakidonsyra) Ökad bildning av EPA- och DHA-deriverade resolviner (med antiinflammatoriska effekter) Minskad bildning av inflammatorisk cytokines (TF-α, IL-1β, IL-6, och IL-8) Minskad frisättning av vidhäftande molekyler Minskad leukocytkemotaxis Minskad bildning av ROS Troliga mekanismer Minskning av arakidonsyra i cellmembranes fosfolipider; inhibering av arakidonsyrametabolismen; minskad inducering av COX-2, 5-LOX, och 5-LOX-aktiverande protein Ökat innehåll av EPA i cellmembranes fosfolipider Ökat innehåll av EPA och DHA i cellmembranes fosfolipider Minskad aktivering av FκB (via minskad fosforylisering av IκB); aktivering av PPARγ; förändrad aktivitet hos andra transkriptionsfaktorer; differentialeffekter av arakidonsyra visavi EPA-deriverade eikosanoider Minskad aktivering av FκB (via minskad fosforylisering av IκB); förändrad aktivitet hos andra transkriptionsfaktorer Oklart; möjligen minskad aktivitet hos vissa kemoattraherande receptorer Oklart; möjligen förändrad membransammansättning påverkande signalerande processer Ett flertal studier visar på mycket gynnsamma resultat vid EPA/DHA-tillskott och hyperaktivitet hos barn, dessa har i flertal visat sig ha en bristande omvandling av de essentiella fettsyrorna linolje- och α-inolensyra till AA och DHA (se även faktaruta nedan). Omega-3-fettsyror har flera betydelser för hjärnans kemi och kan användas vid flera olika störningar. Effekten av behandling med ω-3-fettsyror visavi placebo på inflammatoriska markörer vid MS Före interferon-β Under interferon-β Hela studieperioden Markörer (Mån 1-6) (Mån 7-24) (Mån 1-24) 1, 2 1 Medelskillnad 3 1, 2 2 Medelskillnad 3 1, 2 1 Medelskillnad 3 (p-värde 2 ) (p-värde 2 ) (p-värde 2 ) PTX3 (pg/ml) , (0.58) 200, (0.83)* 328, (0.93)* stf-r1 (pg/ml) , (0.95) 207, (0.89)* 340, (0.92)* CXCL16 (pg/ml) , (0.14) 204, (0.61)* 335, (0.30)* MMP-9 (ng/ml) , (0.57) 205, (0.20) 333, (0.33)*

2 CCL21 (pg/ml) , (0.62) 203, (0.39) 328, (0.42)* IL-1Ra (pg/ml) , (0.91)* 191, (0.42)* 313, (0.50)* OP (ng/ml) , (0.08)* 196, (0.14) 318, (0.13)* OPG (pg/ml) , (0.86)* 195, (0.84)* 316, (0.85)* TGFβ1 (ng/ml) , (0.58)* 191, (0.91) 309, (0.81) ALCAM (ng/ml) , (0.39)* 176, (0.48) 292, (0.37)* 1 1 och 2 står för ω-3-grupp och placebogrupp respektive; 2 p-värde från en mixad linjär modell med slumpmässig axel; 3 Medelskillnad beräknad på en ursprungsskala där baselineberäkningar exkluderats. PTX3 (pentraxin 3), OP (osteopontin), stf-r1 (soluble tumor necrosis factor receptor type 1), OPG (osteoprotegerin) och ALCAM (activated leukocyte cell adhesion molecule). yare studier antyder att tillskott av dessa fettsyror kan bromsa nedbrytningen av ben vid osteoporos. Blodfettsnivåer och livsstilsförändringar: Effekt magnitud Evidensgrad Intervention för reducerat Totalkolesterol- och LDL-nivåer Minskning av mättade fettsyror i dieten +++ A Minskning av transfettsyror i dieten +++ A Ökning av fiberintaget ++ A Minskning av kolesterolintaget via födan ++ B Användning av fytosterolberikad functional food +++ A Minskad övervikt + B Användning av sojaproteinprodukter + B Polycosanol-tillskott - B Intervention för reducerade Triglycerid-nivåer Minskad övervikt +++ A Minskat alkoholintag +++ A Minskning av mono- och disackarider +++ A Tillskott av omega-3 ++ A Intervention för höjning av HDL-nivåer Minskning av transfettsyror i dieten +++ A Minskad övervikt ++ A Måttligt alkoholintag ++ B Intag av födoämnen med lågt GI-index och högt fiber-innehåll + C +++ Allmänt vedertaget inverkan på lipidnivåer ++ Mindre uttalad effekt men överlag allmänt vedertagen inverkan på lipidnivåer + Motsägelsefull och mindre vedertagen inverkan på lipidnivåer - Ej vedertagen inverkan på lipidnivåer Användning: Medel för att, jämte dietistiska och andra livsstilsförändringar (se nedan), motverka åderförfettning, kranskärlssjukdom, hjärtarytmier och blodproppsbildning. Hypertriglyceridemi. Hyperkolesterolemi. Raynaud's syndrom. Antiinflammatoriskt medel vid RA, Crohns sjukdom och astma. Medel vid överaktivitet hos barn. Komplement vid demenssjukdom, svår depression, bipolärt syndrom (se även faktaruta nedan). EPA specifikt vid vissa dermatiter. Två studier med omega-3-fettsyror vid kardiovaskulär sjukdom Variabler GISSI-P ELLIS Antal patienter Uppföljning (år) Dos omega-3 (g) Primär 'end-point' (RR (95% KI))* ( ) ( )

3 Ickedödliga hjärtinfarkter (RR (95% KI)) ( ) ( ) Dödliga hjärtinfakter (RR (95% KI)) ( ) ( ) * Primära 'end-point' i GISSI-P: dödsfall, ickedödlig hjärtinfakt, ickedödlig stroke. GISSI-P: Gruppo Italiano per lo Studio della sopravvivenzanell Infarto. Miocardico-Prevenzione. ELIS: apan EPA Lipid Intervention Study. Kliniska indikationer: Se ovan. Dos: 5-30 g olja dagl. eller 2-10 g PUFA, för barn hälften av denna dos. Vid (atopiska) eksem 1-4 g EPA dagl. Vid Crohns sjukdom rekommenderas enterokapslar. Översikt av placebokontrollerade studier med långkedjiga Ω 3-fettsyror (fiskolja) hos RA-patienter Dos: EPA + DHA g/dag Duration v. Placebo Kliniska parametrar som förbättrats med Ω 3 Inkl. i Fortin et al metaanalys Inkl. i AHRQ metaanalys 1,8 + 1,2 12 Paraffinolja Antal ömmande leder; tid för morgonstelhet 2,7 + 1,8 14 Olivolja Antal ömmande leder; antal svullna leder; tid till trötthet; läkarbedömning 3,2 + 2,0 12 Olivolja Antal ömmande leder; gripstyrka 2,0 + 1,3 12 Kokosnötolja Antal svullna leder; tid för morgon-stelhet 1,7 + 1,2 24 Olivolja Antal ömmande leder; antal svullna leder; gripstyrka; läkarbedömning 3,5 + 2,4 24 Olivolja Antal ömmande leder; antal svullna leder; gripstyrka; läkarbedömning; tid för morgonstelhet 2,0 + 1,3 12 Kokosnötolja Antal ömmande leder; ledsmärtindex 1,8 + 1,2 24 Mixad olja Antal och allvarlighetsgrad av ömmande leder; läkarbedömning; användning av SAIDs 2,0 + 1,2 12 Mixad olja Antal och allvarlighetsgrad av ömmande leder 2,0 + 1,2 12 Vegetabilisk olja Antal ömmande leder; tid för morgonstelhet 3,8 + 2,0 16 Majsolja Antal ömmande leder; tid för morgonstelhet 1,7 + 1,1 52 Luft Användning av SAIDs 1,7 + 0,4 52 Olivolja Läkarbedömning av smärta; patientbedömning; användning av SAIDs eller DMARDs 4,6 + 2, Majsolja Antal ömmande leder; tid för morgonstelhet; läkarbedömning av smärta; övrig läkarbedömning; patientbedömning Totalt 40 mg/kg ( 2,2 3,0) 15 Mixad olja Antal ömmande leder; tid för morgonstelhet; läkarbedömning av smärta; övrig läkarbedömning; patientbedömning; bedömning via formulär 2,4 + 1,8 12 Majsolja Antal svullna leder; antal ömmande leder; patientbedömning; läkarbedöming; patientbedömning av smärta 1,4 + 0,2 (+ 0,5 γ- linolensyra) som flytande lösning 16 Flytande lösn. utan PUFAtillsats Ingen Total 3,0 24 Sojaolja Tid av morgonstelhet; ledsmärta; tid till uppträdande av trötthet;

4 Ritchies artikulära index; gripstyrka, patientbedömning AHRQ, Agency for Healthcare Research and Quality Översikt över placebokontrollerade studier med långkedjiga Ω 3 fettsyror (fiskolja) hos patienter med IBD Tillstånd Dos: EPA + DHA g/dag Duration v. Placebo Effekter av Ω 3 PUFAs på kliniska parametrar Upptagen i AHRQ-rapporten UC & CD >1,8 + 1,3 12 Olivolja Minskad sigmoidoskopisk skala; minskad sjukdomsaktivitet vid UC (ej signifikant); ingen effekt på sjukdomsaktivitet vid CD UC 2,7 + 1,8 12 Mixad olja Minskad sjukdomsaktivitet; minskat behov av kortikosteroider; ingen effekt på tarmslemhinnans histologiska skala UC 4,5 + 1,1 52 Olivolja Minskad användning av kortikosteroider hos skovvisa patienter; inducerad remission hos skovvisa patienter; ingen effekt på skov hos patienter redan remission UC 3,2 + 2,2 16 Linolsyrarik vegetabilisk olja UC 2,2 + 1,5 i 4 v. sen 1,1 + 0,75 i 20 v. Minskn. av tarmslemhinnans histologiska skala; minskad användning av kortikosteroider; viktuppgång 24 Olivolja Ingen effekt på sigmoidoskopiska skalan; ingen effekt på tarmslemhinnans histologiska skala; ingen effekt på skov; ingen effekt på rektala blödningar CD 1,8 + 0,9 52 SFA Ökad bibehållen remission; minskade skov UC Totalt 5,1 104 Majsolja Ingen effekt på tarmslemhinnans histologiska skala; ingen effekt på sjukdoms aktivitet; ingen effekt på skov CD 2,8 + 1,5 52 Majsolja Ingen effekt på skov UC 3,2 + 2,1 52 Olivolja Ingen effekt på skov UC 3,2 + 2,4 24 Solrosolja Minskad sigmoidoskopisk skala; minskning av tarmslemhinnans histologiska skala; minskad sjukdomsaktivitet UC Totalt 5,6 24 Solrosolja Minskad sjukdomsaktivitet; decreased sigmoidoscope score CD 1,6 + 1,1 24 Olivolja Ingen effekt på sjukdomsaktivitet; ingen effekt på vikt UC: Ulcerös kolit; CD: Crohns sjukdom. EPA/DHA i psykiatrisk praxis ADHD Hyperaktiva barn uppvisar en abnormal fettsyrastatus. Typiskt är minskade nivåer av DHA och totalt omega-3 och omega-6-fettsyran AA (arakidonsyra). De minskade nivåerna kan fortsätta att vara låga ändå till vuxen ålder. Den kortkedjiga ALA (alfa-linolensyra) är inte lika effektiv som kombinationen DHA/EPA; trippelkombinationen DHA/EPA + GLA är ännu effektivare, och senare studier visar att omega-3-ps (omega-3-fosfatidylserin; som finns i krillolja) troligen är effektivast vid samtliga symtomen vid ADHD. DHA visar i studier på en förebyggande effekt vid s.k extraaggression som uppstår vid tider av stress hos personer med aggressionsproblem. Autismspektrumtillstånd (AST) Det finns en ökad rationell grund för användningen av EPA/DHA vid AST sedan 2001 med, förvisseligen mestadels fallrapporter men även en del mindre studier som uppvisar signifikanta effekter med EPA/DHA framför placebo på symtom som aggression och självdestruktivt beteende. Demens och bristande kognitiv förmåga Epidemiologiska studier indikerar på att ett relativt stort intag av DHA/EPA är förknippat med en lägre relativ risk att utveckla och bromsa förloppet vid demens. Personer med ett större intag av fisk i födan uppvisar en signifikant (p<0.01) minskning i kognitiva förluster vid senare skeden i livet. En ökad evidens finns för att en acceleration av kognitiva förluster i medelåldern kan predisponera för tidigare utveckling av demens senare. Det finns numera också en viss evidens för att friska personer får en förbättring av den kognitiva förmågan genom tillskott av EPA/DHA. Depressivitet, bipolärt syndrom m.m

5 Sju dubbelblindtester (RCTn) vid omega-3 vid svår depression uppvisar samtliga gynnsamma effekter; det förefaller dock inte så att lindrigare depressionstillstånd påverkas nämnvärt. Prevalensen för bipolärt syndrom (BD) är lägre i regioner eller kulturer med högre intag av fisk och skaldjur i födan. Fyra dubbelblindtester (RCTn) uppvisade en statistisk signifikant förbättring av BD (p=0.02) med tillskott av EPA eller EPA/DHA. Borderline personlighetsstörningar kan eventuellt också påverkas av omega-3-tillskott, med signifikant minskning av aggression och mindre uttalad melankoli. TOXIKOLOGI: Kontraindik. försiktighet m.m: Effekter vid graviditet och amning är okända. Ej vid ärftlig hemofili. En studie påvisade ett samband mellan höga PUFA-intag och osteoporos emedan andra studier visar på en förbättrad benkvalitet vid tillskott. Ulcerös kolit och liknande inflammatoriska tarmsjukdomar kan ev försämra upptaget av PUFA. Biverkningar: Ökad blödningstid. Halitosis. G-I störningar av lättare karaktär. Interaktioner: Antikoagulantia (ökad blödningstid). Etinylöstradiol och levonorgestrel (försämrar den antitriglyceridemiska effekten). Orlistat (xenical), försämrar PUFA-upptaget. Intoxination: Inga förgiftningar med denna drog är kända. Referenser: 1. Abumweis SS, Barake R, ones P. Plant sterols/stanols as cholesterol lowering agents: a meta-analysis of randomized controlled trials. Food utr Res 2008; Bantle P, Raatz SK, Thomas W, Georgopoulos A. Effects of dietary fructose on plasma lipids in healthy subjects. Am Clin utr 2000;72: Belluzi A, Brignola C, Campieri M, Pera A, Boschi S, Miglioli M. Effect of an enteric-coated fish-oil preparation on relapses in Crohn's disease. Engl Med un 13; 334 (24): Beulens W, Rimm E, Ascherio A, Spiegelman D, Hendriks HF, Mukamal K. Alcohol consumption and risk for coronary heart disease among men with hypertension. Ann Intern Med 2007;146: Brown L, Rosner B, Willet W, Sacks SM. Cholesterol-lowering effects of dietary fiber: a meta-analysis. Am Clin utr 1999;69: Berthold HK, Unverdorben S, Degenhardt R, Bulitta M, Gouni-Berthold I. Effect of policosanol on lipid levels among patients with hypercholesterolemia or combined hyperlipidemia: a randomized controlled trial. AMA 2006;295: Chan DC, Watts GF, Barrett PHR et al. Regulatory effects of HMG CoA reductase inhibitor and fish oils on apolipoprotein B-100 kinetics in insulin-resistant obese male subjects with dyslipidemia. Diabetes. 2002; 51: Cleland LG. ames M. Proudman SM. Fish oil: what the prescriber needs to know. Arthritis Res Ther. 2006; 8(1): Dattilo AM, Kris-Etherton PM. Effects of weight reduction on blood lipids and lipoproteins: a meta-analysis. Am Clin utr 1992;56: Durrington P, Bhatnagar D, Mackness MI et al. An omega-3 polyunsaturated fatty acid concentrate administered for one year decreased triglycerides in simvastatin treated patients with coronary heart disease and persisting hypertriglyceridaemia. Heart. 2001; 85: Effects of Omega-3 Fatty Acids on Cardiovascular Risk Factors and Intermediate Markers of Cardiovascular Disease. Evidence Report/Technology Assessment. umber 93. AT3RQ Publication o. 04-EOlO-2 March Fatty fish consumption and ischemic heart disease mortality in older adults: The cardiovascular heart study. Presented at the American Heart Association's 41st annual conference on cardiovascular disease epidemiology and prevention. AHA Harper CR, acobson TA. The fats of life: the role of omega-3 fatty acids in the prevention of coronary heart disease. Arch Intern Med. 2001;161(18): Harris WS. n-3 fatty acids and serum lipoproteins: human studies. Am Clin utr 1997;65(5 Suppl):S1645 S Harris WS. Fish oil supplementation: evidence for health benefits. Cleve Clin Med. 2004;71:208-10, 212, Hean Teik Ong, in Seng Cheah. Statin alternatives or just placebo: an objective review of omega-3, red yeast rice and garlic in cardiovascular therapeutics. Chin Med 2008;121(16): He K, Liu K, Daviglus ML, Mayer-Davis E, enny S, iang R, et al. Intakes of long-chain n-3 polyunsaturated fatty acids and fish in relation to measurements of subclinical atherosclerosis. Am Clin utr Oct;88(4): Hooper L, Thompson RL, Harrison RA et al. Omega 3 fatty acids for prevention and treatment of cardiovascular disease (Cochrane Review). In: The Cochrane Library. Issue 2, Chichester, UK: ohn Wiley & Sons, Ltd. 19. Innis SM. Dietary omega 3 fatty acids and the developing brain. Brain Res Sep acobson TA. Role of n-3 fatty acids in the treatment of hypertriglyceridemia and cardiovascular disease. Am Clin utr un;87(6):1981s-90s. 21. Keys A. Serum cholesterol response to dietary cholesterol. Am Clin utr 1984; 40: Kris-Etherton PM, Harris WS, Appel L et al. Fish consumption, fish oil, omega-3 fatty acids, and cardiovascular disease. An American Heart Association Scientific Statement from the utrition Committee.Circulation. 2002; 106: Mensink RP, Zock PL, Kester ADM, Katan MB. Effects of dietary fatty acids and carbohydrates on the ratio of serum

6 total to HDL cholesterol and on serum lipids and apolipoproteins: a meta-analysis of 60 controlled trials. Am Clin utr 2003;77: Mori TA. Omega-3 fatty acids and hypertension in humans. Clin Exp Pharmacol Physiol Sep;33(9): Review. 25. Mozaffarian D, Aro A, Willett WC. Health effects of trans-fatty acids: experimental and observational evidence. Eur Clin utr 2009;63:S5 S ational Cholesterol Education Program Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults: Adult Treatment Panel III Report. From AHA web site. 27. aturmedel i Sverige 88/89. Hälsokostförlaget. 28. ordoy A, Bonaa KH, ilsen H et al. Effects of simvastatin and omega-3 fatty acids on plasma lipoproteins and lipid peroxidation in patients with combined hyperlipidemia. Intern Med. 1998; 243: Omega-3 fatty acids can reduce morning stiffness. Rheumatol, 1992; 19: Pownall H, Brauchi D, Kilinc C et al. Correlation of serum triglyceride and its reduction by omega-3 fatty acids with lipid transfer activity and the neutral lipid compositions of high-density and low-density lipoproteins. Atherosclerosis. 1999;143: Rimm EB, Williams P, Fosher K, Criqui M, Stampfer M. Moderate alcohol intake and lower risk of coronary heart disease: meta-analysis of effects on lipids and haemostatic factors. BM 1999;319: Sirtori CR, Galli C, Anderson W, Arnoldi A. utritional and nutraceutical approaches to dyslipidemia and atherosclerosis prevention: focus on dietary proteins. Atherosclerosis 2009;203: Stanhope KL, Schwarz M, Keim L, Griffen SC, Bremer AA, Graham L, Hatcher B, Cox CL, Dyachenko A, Zhang W, McGahan P, Seibert A, Krauss RM, Chiu S, Schaefer E, Ai M, Otokozawa S, akajima K, akano T, Beysen C, Hellerstein MK, Berglund L, Havel P. Consuming fructose-sweetened, not glucose-sweetened, beverages increases visceral adiposity and lipids and decreases insulin sensitivity in overweight/obese humans. Clin Invest 2009; 119: Stanke-Labesque F, Molière P, Bessard, Laville M, Véricel E, Lagarde M. Effect of dietary supplementation with increasing doses of docosahexaenoic acid on neutrophil lipid composition and leukotriene production in human healthy volunteers. Br utr Oct;100(4): Stone. Fish Consumption, fish oil, lipids, and coronary heart disease. An American Heart Association Science Advisory from the utrition Committee.Circulation. 1996; 94: Studer M, Briel M, Leimenstoll B et al. Effect of different antilipidemic agents and diets on mortality. Arch Intern Med. 2005; 165: Utökning av referenser: 37. Calder PC. n-3 polyunsaturated fatty acids, inflammation, and inflammatory diseases. Am Clin utr un;83(6 Suppl):1505S-1519S. Review. 38. Davidson, Higgs W, Rotondo D. Eicosapentaenoic acid suppression of systemic inflammatory responses and inverse upregulation of 15-deoxyΔ12,14 Prostaglandin 2 production. Br Pharmacol Apr Flock MR, Rogers C, Prabhu KS, Kris-Etherton PM. Immunometabolic role of long-chain omega-3 fatty acids in obesity-induced inflammation. Diabetes Metab Res Rev Apr Holmøy T, Løken-Amsrud KI, Bakke S, Beiske AG, Bjerve KS, Hovdal H, Lilleås F, Midgard R, Pedersen T, Saltytė Benth, Torkildsen O, Wergeland S, Myhr KM, Michelsen AE, Aukrust P, Ueland T. Inflammation markers in multiple sclerosis: CXCL16 reflects and may also predict disease activity. PLoS One Sep 19;8(9):e Kidd PM. Omega-3 DHA and EPA for Cognition, Behavior, and Mood: Clinical Findings and Structural-Functional Synergies with Cell Membrane Phospholipids. Alternative Med Rev. 2007;12(3): Mcamara RK, Strawn R. Role of Long-Chain Omega-3 Fatty Acids in Psychiatric Practice. Pharmautrition Apr;1(2): akanishi A, Iitsuka, Tsukamoto I. Fish oil suppresses bone resorption by inhibiting osteoclastogenesis through decreased expression of M-CSF, PU.1, MITF and RAK in ovariectomized rats. Mol Med Rep Apr Pearl DS, Masoodi M, Eiden M, Brümmer, Gullick D, McKeever TM, Whittaker MA, itch-smith H, Brown F, Shute K, Mills G, Calder PC, Trebble TM. Altered colonic mucosal availability of n-3 and n-6 polyunsaturated fatty acids in ulcerative colitis and the relationship to disease activity. Crohns Colitis Apr Sala-Vila A, Cofán M, Mateo-Gallego R, Cenarro A, Civeira F, Ros E. Eicosapentaenoic acid in serum phospholipids relates to a less atherogenic lipoprotein profile in subjects with familial hypercholesterolemia. utr Biochem Apr Sauder KA, Skulas-Ray AC, Campbell TS, ohnson A, Kris-Etherton PM, West SG. Effects of Omega-3 Fatty Acid Supplementation on Heart Rate Variability at Rest and During Acute Stress in Adults With Moderate Hypertriglyceridemia. Psychosom Med Apr 16.

Fettsyror för den vetgirige

Fettsyror för den vetgirige Fettsyror för den vetgirige Innehåll Introduktion... 3 Fettsyror... 3 Mättade fettsyror... 3 Myristinsyra... 4 Palmitinsyra... 4 Stearinsyra... 4 Arakinsyra... 5 Behensyra... 5 Lignocerinsyra... 5 Omega

Läs mer

Omega- 3 till hund och katt

Omega- 3 till hund och katt Projektrapport Biopet Omega- 3 till hund och katt Projektledare Jenny Bengtsson IDEON Agro Food 2007-09-19 all rights reserved 2007 1. Innehåll Inledning s. 3. Omega-3 hos människa s. 5. Hur ser fettsyrabehovet

Läs mer

Fettets kvalitet. viktigare än mängden

Fettets kvalitet. viktigare än mängden Konferens: Essential Fats for Future Health Fettets kvalitet viktigare än mängden Fettsyror är en energikälla, men har också många andra viktiga funktioner i kroppen. De kan till exempel påverka immunförsvaret,

Läs mer

DIABETES. Typer. Diet. J-E Sundström Matera medica

DIABETES. Typer. Diet. J-E Sundström Matera medica DIABETES Typer Diet Lågkaloridiet Lågfettdiet Functional food Livsföringsförändringar Terapi Kosttillskott Fytofarmaka Fytofarmaka, fytokemikalier som är α-amylashämmande Diabetesnefropati Diabetesneuropati

Läs mer

Hälsomässiga effekter av palmolja från vetenskap till folkhälsa

Hälsomässiga effekter av palmolja från vetenskap till folkhälsa Hälsomässiga effekter av palmolja från vetenskap till folkhälsa Utredningsprojekt av SNF 2014 Hälsomässiga effekter av palmolja- från vetenskap till folkhälsa December 2014, SNF Swedish Nutrition Foundation,

Läs mer

Naturliga fettsyror. vid neuropsykiatriska funktionshinder. Fakta Nyttan Bevisen

Naturliga fettsyror. vid neuropsykiatriska funktionshinder. Fakta Nyttan Bevisen Naturliga fettsyror vid neuropsykiatriska funktionshinder Fakta Nyttan Bevisen Vad kan tillskott av fettsyror betyda för barn med neuropsykiatriska störningar? Varje barn med en neuropsykiatrisk störningar

Läs mer

BALANSEN MELLAN OMEGA 3

BALANSEN MELLAN OMEGA 3 BALANSEN MELLAN OMEGA 3 OCH OMEGA 6 1 Kroniska inflammationer i det moderna samhället BALANSERA DIN HÄLSA 2 Balansen mellan omega-6 och omega-3 Varje cell i kroppen och cellorganellerna är omgivna av ett

Läs mer

En litteraturstudie om effekten av omega-3 och omega-6 på torra ögon

En litteraturstudie om effekten av omega-3 och omega-6 på torra ögon Institutionen för naturvetenskap Examensarbete En litteraturstudie om effekten av omega-3 och omega-6 på torra ögon Hanna Nilsson Huvudområde: Optometri Nivå: Grundnivå Nr: 2011:O32 Abstrakt Titel: En

Läs mer

Fettsyror, hjärnan och ögat. Fakta Nyttan Bevisen

Fettsyror, hjärnan och ögat. Fakta Nyttan Bevisen Fettsyror, hjärnan och ögat Fakta Nyttan Bevisen Fettsyror och inlärningsförmågan Forskningsresultat visar att vissa fettsyror spelar en viktig roll för utvecklingen av hjärna och öga, koordination, inlärningsförmåga,

Läs mer

Attention Deficit / Hyperactivity Disorder (ADHD) och Kost

Attention Deficit / Hyperactivity Disorder (ADHD) och Kost Artikeln nedan om forskning kring kost och ADHD är skriven av Maggie Page Rodebjer, BSc RD, leg dietist, projektledare område kost och nutrition, FoUU, Tiohundra Förvaltningen Attention Deficit / Hyperactivity

Läs mer

ADHD (attention-deficit/hyperactivity disorder)

ADHD (attention-deficit/hyperactivity disorder) ADHD (attention-deficit/hyperactivity disorder) Allmänt Viktigt Att undvika Patologier, definitioner Differentialdiagnoser associerade med ADHD Konventionell behandling Nutrition Fytofarmaka Neurofeedback

Läs mer

Vad är nyttigt och onyttigt fett?

Vad är nyttigt och onyttigt fett? Vad är nyttigt och onyttigt fett? Innehåll Vad är nyttigt och onyttigt fett? 03 Nyttigt och onyttigt fett i praktiken 04 Smörgåsfett 07 Ost 08 Mjölk, fil och yoghurt 09 Vad står på menyn? 10 Pålägg 11

Läs mer

DIETER. Sjukdomsdieter. Hälsodieter. J-E Sundström Matera medica

DIETER. Sjukdomsdieter. Hälsodieter. J-E Sundström Matera medica DIETER Sjukdomsdieter Hälsodieter Allmänt, naturmedicin och kost Råkost Konsumtion av frukt/grönsaker och förebyggande av sjukdomar Typer av dieter eller dietistiska inriktningar Diettyper Lågkaloridieter

Läs mer

Fiskolja och omega-3. Inte så enkelt och självklart som man kan tro.

Fiskolja och omega-3. Inte så enkelt och självklart som man kan tro. Fiskolja och omega-3. Inte så enkelt och självklart som man kan tro. Vad är forskarna eniga om och var går åsikterna isär? Vad hände när man koncentrerade fiskolja? Vad händer när omega-3- fettsyrorna

Läs mer

Nationella riktlinjer för diabetesvård. Vetenskapligt underlag Bilaga

Nationella riktlinjer för diabetesvård. Vetenskapligt underlag Bilaga Nationella riktlinjer för diabetesvård Vetenskapligt underlag Bilaga Förord Socialstyrelsen har i detta dokument samlat det vetenskapliga underlaget för Nationella riktlinjer för diabetesvård. De fullständiga

Läs mer

Nutrition. Tema. Klocktestet Den mest nedladdade artikeln. Sarkopeni Värdet av styrketräning. Vitamin D ett hett ämne Hur mycket och varför?

Nutrition. Tema. Klocktestet Den mest nedladdade artikeln. Sarkopeni Värdet av styrketräning. Vitamin D ett hett ämne Hur mycket och varför? äldrevård och äldremedicin i öppen och sluten vård nr 4 2012 Tema Nutrition Klocktestet Den mest nedladdade artikeln Sarkopeni Värdet av styrketräning Vitamin D ett hett ämne Hur mycket och varför? Nytt

Läs mer

The LCP. s olution. Essentiella fettsyrors betydelse för behandlingen av ADHD, dyslexi och dyspraxi

The LCP. s olution. Essentiella fettsyrors betydelse för behandlingen av ADHD, dyslexi och dyspraxi The LCP s olution Essentiella fettsyrors betydelse för behandlingen av ADHD, dyslexi och dyspraxi 2 The LCP Solution i sammandrag Essentiella fettsyrors betydelse för behandlingen av ADHD, dyslexi och

Läs mer

J-E Sundström Matera medica

J-E Sundström Matera medica ANGINA PECTORIS Behandlingsgång och -mål Observera Rekommendationer Diet och träning Terapi Fytofarmaka och hjärtkärlsjukdom Kosttillskott Fytofarmaka Behandlingsgång och -mål Observera Vid instabil angina

Läs mer

Chronic Fatigue Syndrome Myalgic Encephalomyelitis

Chronic Fatigue Syndrome Myalgic Encephalomyelitis Chronic Fatigue Syndrome Myalgic Encephalomyelitis A Primer for Clinical Practitioners I svensk sammanfattning framtagen av RME, Riksföreningen för ME- patienter International Association for Chronic Fatigue

Läs mer

ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XXIII NUMMER 3 JUNI 2014. Kosttillskott

ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XXIII NUMMER 3 JUNI 2014. Kosttillskott ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XXIII NUMMER 3 JUNI 2014 Kosttillskott Organ för Sver iges Kli n iska Di etister Redaktion Ansvarig utgivare Elisabet Rothenberg Redaktör Magnus Forslin magnus.forslin@dietistaktuellt.com

Läs mer

Ät fet mat bli frisk och smal

Ät fet mat bli frisk och smal Ät fet mat bli frisk och smal Lars-Erik Litsfeldt Författare, debattör och fd diabetiker Fett i maten har sedan länge ansetts som något vi ska akta oss för. De enda fetterna vi kunde tänka oss att äta

Läs mer

Omslagsbilden ritad av Staffan Hessel

Omslagsbilden ritad av Staffan Hessel OMSLAGSBILD Omslagsbilden ritad av Staffan Hessel HANDLÄGGNING AV OSTEOPOROS VID INFLAMMATORISK REUMATISK SJUKDOM VÅRDPROGRAM Andra upplagan maj 2004 Vi stödjer utgivningen av Vårdprogrammet: Aventis Pharma

Läs mer

Mat från havet ska göra oss friskare

Mat från havet ska göra oss friskare Mat från havet ska göra oss friskare Institutionen för Kemi och Bioteknik Chalmers Tekniska Högskola Utmaningar Sjukdomar associerade med felnäring (fetma och kostrelaterade sjukdomar) prevention i form

Läs mer

Skiljer sig Effekten vid behandling med Interferon-β från annan immunmodulerande behandling vid MS?

Skiljer sig Effekten vid behandling med Interferon-β från annan immunmodulerande behandling vid MS? Fakulteten för hälso- och livsvetenskap Examensarbete Skiljer sig Effekten vid behandling med Interferon-β från annan immunmodulerande behandling vid MS? Namn: Emma Johansson Huvudområde: Farmaci Nivå:

Läs mer

Rekommendationer om fysisk aktivitet för vuxna

Rekommendationer om fysisk aktivitet för vuxna Rekommendationer om fysisk aktivitet för vuxna Författare Eva Jansson, professor, Institutionen för laboratoriemedicin, avdelningen för klinisk fysiologi, Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Näringsaspekter vid behandling av depression och ångest

Näringsaspekter vid behandling av depression och ångest Näringsaspekter vid behandling av depression och ångest Bo H Jonsson, med dr, överläkare, Stockholm Dagens psykiatriska diagnostik är inte på något sätt okontroversiell. En amerikansk professor i psykiatri

Läs mer

European Society for Clinical Nutrition and Metabolism, (ESPEN)

European Society for Clinical Nutrition and Metabolism, (ESPEN) European Society for Clinical Nutrition and Metabolism, (ESPEN) 33rd Annual Congress, Göteborg, Sweden, 3rd 6 th September 2011 ESPEN Excellence in Science, Practice and Education in Nutrition Vad är ESPEN?

Läs mer

VASKULÄR MEDICIN. Klassisk åderförkalkning: claudicatio intermittens Åderförkalkning vid rubbad kalciumhomeostas: nedsatt njurfunktion

VASKULÄR MEDICIN. Klassisk åderförkalkning: claudicatio intermittens Åderförkalkning vid rubbad kalciumhomeostas: nedsatt njurfunktion VASKULÄR MEDICIN Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin 2010 Volym 26 Nr 1 Klassisk åderförkalkning: claudicatio intermittens Åderförkalkning vid rubbad kalciumhomeostas: nedsatt njurfunktion

Läs mer

Rekommendationer om fysisk aktivitet för barn och ungdomar

Rekommendationer om fysisk aktivitet för barn och ungdomar Rekommendationer om fysisk aktivitet för barn och ungdomar Författare Ulrika Berg, medicine doktor, legitimerad läkare, specialist i barn och ungdomsmedicin, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Solna Örjan Ekblom,

Läs mer