Nolato Magasin. Nolato Medical växer med förvärv i USA Viktig pusselbit i strategisk plan för tillväxt. Skräddarsytt för KappAhl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nolato Magasin. Nolato Medical växer med förvärv i USA Viktig pusselbit i strategisk plan för tillväxt. Skräddarsytt för KappAhl"

Transkript

1 Nolato Magasin Nummer tjugo september 2010 Skräddarsytt för KappAhl Svensktillverkade, specialanpassade backar av återvunnen plast transporterar nu kläder till KappAhls butiker. Resultat: En vinst för såväl företagets ekonomi som för miljön. Läs mer på sidan 6. Nya burkar för Omega 3 Nya förpackningar för kosttillskottet Triomega har inneburit bättre synlighet i butikshyllan, halverad produktionskostnad och betydligt mindre miljöpåverkan. Läs mer på sidan 10. Varumärken som syns Under begreppet Nolato LogoTech samlas Nolato Telecoms utbud av teknologier för att ta fram tredimensionella logotyper för elektronik och mobiltelefoner. Läs mer på sidan 13. Nolato Medical växer med förvärv i USA Viktig pusselbit i strategisk plan för tillväxt Snabbare, billigare, enklare Att rotationsstansa kopparfolier och leverera på lätthäftande tejp i stället för i kartong sparar både tid och pengar vid tillverkning av lödlod för värmeväxlare. Läs mer på sista sidan. Mike Richardson är en av Nolato Medicals nya medarbetare i USA efter förvärvet av Contour Plastics. Läs mer på sidan 4.

2 Johan Iveberg ny vd i Nolato MediTech Johan Iveberg har tillträtt som vd i Nolato MediTech. Johan är civilingenjör och kommer närmast från Trelle borgskoncernen, där han var ansvarig för två produktions enheter i Trelle borg. Dessförinnan har han haft ledande positioner inom bl.a. Perstorp AB och Akzo Nobel. Martin Dahlqvist ny vd i Nolato MediTor Martin Dahlqvist har tillträtt som vd i det nya medicalbolaget i Torekov (se sidan 14). Martin har lång erfarenhet från Nolato, bland annat som chef för Nolato Telecoms verksamhet i Malaysia. Eija Lindberg Pääkkö ny VD-assistent Eija Lindberg Pääkkö har tillträtt tjänsten som VD assistent på koncernkontoret. På Nolato Cerbos interaktiva webbsida kan man sätta ihop sin egen förpackning. Cerbo Dressing Room hjälper kunderna att välja För att underlätta för kunderna att välja rätt förpackning till sina läkemedel eller kosttillskott, har Nolato Cerbo tagit fram ett Dressing Room på hemsidan. På cerbo kan man själv skapa kombinationer av burkar och lock i alla de storlekar och färger som Nolato Cerbo erbjuder i sina standardlinjer Cerbo Classic och Cerbo Solid. Den valda kombinationen visas i bild, samtidigt får man alla mått och andra data på den valda förpackningen. Man kan spara sina kombinationer och med en enkel knapptryckning skicka in dem till Nolato Cerbo för att få prover och offerter. Den interaktiva möjligheten har tagits väl emot och besökarna på sidan uppskattar möjligheten att se hur deras burk kan komma att se ut samt att lätt få kontakt med oss, kommenterar Anci Petersson, försäljningschef på Nolato Cerbo. Johan Apell ny koncernredovisningschef Johan Apell har tillträtt som koncernredovisningschef. Han kommer närmast från tjänsten som administrativ chef i Hafa Bathroom Group. Certifierad arbetsmiljö i Kina Nolato Beijing har certifierats enligt den internationella standarden OHSAS Denna omfattar hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och ställer bl.a. krav på systematiska riskanalyser, förebyggande arbete och interna uppföljningar. Nolato Beijing har skapat ett integrerat system för kvalitet, miljö och arbetsmiljö, som stärker verksamheten såväl internt som gentemot kunderna. Nolato Lovepac Converting i Chennai, Indien, har nu kommit igång med leveranserna. Serieleveranserna igång i Indien Nolato Lovepac Convertings nya produktionsenhet i Chennai, Indien, har utvecklats väl sedan produktionsstarten i början av Serieleveranser pågår till ett flertal indiska kunder och man har blivit vald till leverantör av produkter till ett antal nya mobiltelefonprojekt, som startar under andra halvåret Så vi ser fram mot en hektisk höst, konstaterar Per Olofsson, Nolato Lovepac Convertings chef i Chennai. 2

3 Mycket starkt första halvår I delårsrapporten för andra kvartalet 2010 redovisades en mycket stark tillväxt och resultatökning. Omsättningen ökade med 58 procent till 878 mkr (557). Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 69 mkr (39). Resultatet per aktie var 1,98 kr (1,10). En väsentligt ökad efterfrågan, i kombination med tidigare genomförda effektiviseringar, har resulterat i ett mycket bra kvartal, kommenterar Nolatos koncernchef Hans Porat. Nolato Medicals omsättning uppgick till 185 mkr (177), vilket är en ökning med 5 procent. Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 24 mkr (23). EBITA marginalen var 13,0 procent (13,0). Nolato Medical växer i linje med marknaden och med bibehållen god marginal, konstaterar Hans Porat. Nolato Telecoms omsättning ökade med 137 procent till 434 mkr (183). Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 34 mkr ( 3 exklusive engångsposter). EBITA marginalen var 7,8 procent ( 1,6 exklusive engångsposter). Volymerna inom Nolato Telecom har varit höga under perioden på grund av lageruppbyggnad hos kunderna i samband med produktlanseringar, kommenterar Hans Porat. Ny produktmix och högt kapacitetsutnyttjande har påverkat marginalen positivt. Nolato Industrials omsättning ökade med 31 procent till 259 mkr (197). Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 23 mkr (5 exklusive engångsposter). EBITA marginalen var starka 8,9 procent (2,5 exklusive engångsposter). Efterfrågan ökade stadigt inom flertalet kundsegment, samtidigt som tidigare genomförda strukturåtgärder gav full effekt, påpekar Hans Porat. Nolatos finansiella ställning är fortsatt stark. Nettoskulden vid halvårsskiftet var 43 mkr (72) och soliditeten 49 procent (56). Kassaflödet efter investeringar uppgick till 71 mkr (91). Nolato anslutet till Global Compact Nolato har undertecknat de tio principerna i Förenta Nationernas Global Compact och är från och med 2010 registrerad medlem. Genom detta tar vi tydlig ställning i frågor som rör mänskliga rättigheter, sociala förhållanden, miljöansvar och korruption, kommenterar Nolatos koncernchef Hans Porat. Koncernen ställer sig bakom de tio principer som ingår i Global Compact och åtagandet följs upp i Nolatos årliga redovisning av hållbarhetsarbetet. Status redovisas även direkt till Global Compact. Med tanke på koncernens ökande närvaro i tillväxtländer anser vi det som särskilt viktigt att tydligt markera att vi inte accepterar aktiviteter som står i konflikt med FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, säger Hans Porat. Detta gäller både oss själva och våra leverantörer. Hans Porat, vd och koncernchef i Nolato. Bästa kunder, aktieägare, medarbetare och övriga läsare av Nolato Magasin Välkommen till ett nytt nummer av Nolato Magasin, som jag hoppas ska ge en stunds givande läsning. I det här numret berättar vi bland annat om vårt nyligen genomförda förvärv av Contour Plastics i USA. Att förvärva företag är en komplicerad process som kan ta lång tid från första kontakt till dess att förvärvet genomförs. Om det nu överhuvud taget genomförs, det går säkert mer än tio spruckna förvärvsprocesser på ett förvärv. Men i vissa fall stämmer det hela vägen. Så var fallet med Contour Plastics, som har imponerat på oss alltsedan vår första kontakt i januari Artikeln om Contour Plastics som nu heter Nolato Contour hittar du på nästa uppslag. Sedan sist har vi också sett en rejäl vändning i efterfrågan från våra kunder, vilket återspeglas i den trevliga rapporten för första halvåret som återges här till vänster. Vårt intensiva effektiviseringsarbete under lågkonjunkturen, i kombination att vi kunde utnyttja vår goda finansiella ställning för att ta ytterligare marknadsandelar, bär nu frukt. Att det pågår mycket aktivitet framgår också av de följande sidorna, där vi bland annat berättar om produktlösningar för transporter av kläder, förpackning av kosttillskott, logotyper på mobiltelefoner och lödlod för värmeväxlare. Liksom om satsningar i Kina, Sverige och Ungern som kommer att ge oss ännu bättre möjligheter att skapa bra kundlösningar även i framtiden. Hans Porat Vd och koncernchef Nolato Magasin görs för våra kunder, aktieägare, anställda och andra som vi vill informera om vad som händer i koncernen. Redaktör: Mats Håkanson Repro & tryck: JMS, Vellinge, september Nolato AB, Torekov tel fax e-post hemsida 3

4 Nolato Medical växer i Nordamerika Förvärv i USA viktig pusselbit i strategin att erbjuda kunderna en global struktur Som ett led i Nolatokoncernens strategiska satsning på medicinteknik förvärvade Nolato i slutet av juli 2010 det amerikanska företaget Contour Plastics i Baldwin, Wisconsin. Contour Plastics är ett välskött företag, som passar fint in i vår tillväxtstrategi, kommenterar Nolatos koncernchef Hans Porat. Bolaget, som omsätter 165 miljoner kronor, Steve Roth har 180 medarbetare i Baldwin, Wisconsin. Den moderna anläggningen omfattar kvadratmeter, inklusive klass 10K och 100K renrum. Pam & Barry Grant och Gus Myran Kunderna utgörs av ett antal större medicintekniska företag och förvärvet skapar även möjligheter att erbjuda europeiska kunder produktion i USA. Bra bas i Nordamerika Genom förvärvet får vi bland annat närvaro i området från Minneapolis till Chicago, som är ett av fyra viktiga medicintekniska kluster på den amerikanska marknaden, konstaterar Christer Wahlquist, som är chef för Nolato Medical. Förvärvet innebär också en ytterligare förstärkning av Nolato Medicals totala erbjudande och en bra bas för affärsområdets etablering av produktion i Nordamerika. Global närvaro Vår strategiska plan bygger på att finnas med egna enheter i Europa, Asien och Nordamerika och därigenom kunna erbjuda våra kunder en global produktionsstruktur med såväl närhet till deras utvecklingsenheter som möjlighet att producera närmare deras leveransadresser, säger Christer Wahlquist. Bolaget, som nu har bytt namn till Nolato Contour, förvärvades från grundaren och VD:n Barry Grant. Vi har under en längre tid scannat marknaden på tänkbara förvärvskandidater och fann i Contour Plastics ett företag som stämde väl överens med våra krav i form av rätt teknologiplattform, stark projektorganisation och välfungerande produktion, bra ledning och kompetenta medarberare. Samt inte minst med en företagskultur som liknade vår egen. 4

5 Även kundstrukturen, bestående av större medicintekniska företag spidda över USA, är rätt, konstaterar Mattias Persson, som är affärsutvecklingsansvarig i Nolato Medical. Ledningen kvarstår Barry Grant, som grundade Contour Plastics för drygt tjugo år sedan, kvarstår som VD och kommer att leda och driva verksamheten tillsammans med Gus Myran, Vice President Operations och Pam Grant, ekonomichef. Under tjugo år har vi lyckats med att bygga upp vårt bolag till en högteknologisk, kundorienterad och framåtsträvande formsprutare, vilket bland annat bygger på insikten att medarbetarna är en mycket viktig faktor för framgång. När vi mötte Nolato kändes det att företaget inte bara hade en mycket hög tekniknivå utan också samma fokus på företagets kultur och medarbetare som vi. Vi kände också att Nolato skulle kunna bidra ytterligare till vår tillväxt, såväl marknadsmässigt som genom kompletterande teknologier, t.ex. formsprutning av flytande silikon, där Nolato har stora möjligheter på den amerikanska marknaden. Ömsesidig nytta Även marknadschefen Steve Roth är nöjd med Nolato som nya ägare till bolaget. Kunderna vill ha både breda och mer globala leverantörer, så vi ser bara fördelar med Nolato som ny ägare. Vi får tillgång till Nolatos europeiska teknologier, resurser och kompetens, samtidigt som vi kan hjälpa Nolato Medical att växa i Nordamerika. Jag har alltid beskrivit Contour Plastics som en raket som står i uppskjutningsrampen och är klar för take off. Och tillsammans med Nolato kommer vi att lyfta genom att kombinera våra gemensamma styrkor. Positivt hos kunderna Omedelbart efter förvärvet startade arbetet med att integrera bolaget i Nolatokoncernen. Namnet har bytts till Nolato Contour, logotypen har bytts ut mot Nolatos indian och den gemensamma eriksgatan till kunderna har inletts med positivt mottagande. Alla i Nolato Contour är mycket förväntansfulla inför framtiden, avslutar Barry Grant. Vi ser fram emot samarbetet med de övriga bolagen inom Nolato Medical, gemensamma marknadsinsatser och det ömsesidiga utbytet av kompetens och teknologier. Steve Howley-Redman Judy Blegen Nolato Contour, som har 180 anställda, omsätter cirka 165 miljoner kronor. Bolagets anläggning i Baldwin omfattar kvadratmeter, inklusive klass 10k och 100k renrum. 5

6 Nya, skräddarsydda klädbackar underlättar KappAhls transporter Svensktillverkade backar av återvunnen plast transporterar nu KappAhls kläder till butik erna. Resultat: En vinst för både ekonomi och miljö. KappAhl är en av de ledande modekedjorna i Norden och transporterar mängder av kläder från sitt centrallager ut till butikerna i Sverige, Norge, Finland, Polen och Tjeckien. Tidigare packades kläderna i standardbackar som köptes från en tillverkare i Frankrike. Dessa backar var dyra och om locket skadades det tar mycket stryk i transporterna var det tidsödande att byta. Anpassade backar För att få en bättre och mer ekonomisk lösning för sina klädtransporter valde Kapp Ahl för en tid sedan att ersätta de franska backarna med backar helt anpassade för sina egna behov. Uppdraget att konstruera backarna gavs till funktionskonsulten Elator, som i sin tur valde Nolato Plastteknik för materialutveckling och produktion. Lägre kostnad och bättre för miljön Målsättningen var att skapa en back som, förutom att den var skräddarsydd för Kapp Ahls behov, även innebar bättre ekonomi. Samtidigt skulle den vara så miljövänlig som möjligt, berättar Christian Meding, kundansvarig på Nolato Plastteknik. En första förutsättning var att backen skulle ha ett lock som lätt kunde bytas vid skador. Lösningen skulle också vara billigare och dessutom ha så låg miljöpåverkan som möjligt, såväl vid produktion som vid end of life. Dessutom skulle backarna kunna fungera 6

7 Christian Meding och Jerry Dorn Nolato Plastteknik Den nya backen för KappAhl innebär både lägre kostnader och minskad miljöpåverkan. ihop med de gamla backarna under en övergångsperiod. Återvunnen plast Vi synade ett antal olika plaster för att hitta det bästa materialet för backarna och kom fram till att återvunnen PP skulle vara den optimala lösningen. Inte bara ur ekonomisk och miljömässig synvinkel utan också för att fylla KappAhls krav på hållbarhet och funktion. Backarna lever ju inte ett lugnt och skyddat liv, kommenterar Christian. De utsätts för hårda påfrestningar under transporterna och när de ska tas in i butikerna. Och alla lock skulle passa med alla backar, vilket innebar ett ganska trixigt arbete vid konstruktion och verktygstillverkning. Men resultatet blev bra, kunden är nöjd och backarna fungerar utmärkt ute i den tuffa verkligheten under transporterna till affärerna. Fint samarbete Samarbetet med Elator och KappAhl har löpt mycket bra och vi är nu igång med serieleveranserna av den här produkten, avslutar Christian Meding. 7

8 Halverad kostnad, bättre synlighet och minskad miljöpåverkan När det var dags för en ny förpackning för Vitamex kosttillskott Triomega, gick uppdrag et till Nolato Cerbo, som tillsammans med kunden tog fram en produkt med bättre synlighet på hyllan, minskad miljöpåverkan och halverad kostnad. Vitamex kapslar med omega 3 fettsyror, som säljs under namnet Triomega, har under många år förpackats i en rund aluminiumburk. Förpackningen har på senare år inte upplevts som optimal vare sig ur sälj eller miljösynvinkel, varför Midelfart Sonesson våren 2009 beslöt att förnya den. Synlig på butikshyllan Kraven var att den nya förpackningen skulle ha bättre synlighet i butikshyllan, erbjuda ordentlig etikettyta, ha lägre miljöpåverkan och kosta mindre att tillverka. Uppdraget att ta fram en ny burk gick till den norska designfirman Design 2025 och det svenska läkemedelsförpackningsföretaget Nolato Cerbo. Redan från början föddes idén att förpackningen inte bara skulle vara en rund burk i plast utan att den skulle få en mer spännande form, berättar Dennis Broberg, som är utvecklingschef på Nolato Cerbo. Själva formen skulle skapa synlighet på hyllan samtidigt som den gav möjlighet till stora etiketter med premiumkänsla. Så föddes den platta burken, med stor displayyta och öppning nedtill. Vitamex tände på idén om den yttre formen, vilket innebar att vi tillsammans med designfirman kunde börja arbeta med att förverkliga den strax före sommaren 2009, kommenterar Dennis Broberg. Ett arbete som vi fick sätta full fart med, eftersom tidplanen var mycket pressad. För att komma in på de norska butikshyllorna under första halvåret 2010 och inte tappa försäljning, måste färdiga burkar finnas hos Vitamex senast i början av januari. Samarbetet med Design 2025 gick nu in i en hektisk fas, konstaterar Dennis Broberg. De förfinade form och funktion samtidigt som vi informerade dem om vad som var praktiskt möjligt att göra med tanke på den snäva tidsramen. Första leverans före jul I augusti fick vi så slutligt ok från kunden och beställde verktygen för formsprutningen. Och strax före jul, ett halvår efter det att vi startade projektet, kunde vi leverera de första burkarna till Vitamex. Den nya burken formsprutas i vit, lätt återvinningsbar polypropylen i form av en burkdel och en lockdel, som levereras som en enhet till kunden. Efter fyllningen hos Vitamex svetsas locket fast och skapar en fullständigt tät burk, som ändå är lätt att öppna för konsumenten. Och lika lätt att försluta igen efter att den dagliga omega 3 kapseln har tagits. Snabb och kunnig hjälp Det kändes bra att arbeta tillsammans med Nolato Cerbo i det här projektet, säger 10

9 Vit, lätt återvinningsbar plast har ersatt den gamla aluminiumburken, vilket har skapat en billigare och mer synlig förpackning, som dessutom har lägre miljöpåverkan. Roger Borén, som är inköpschef på Vitamex. Vi fick tillgång till snabb och kunnig hjälp hela vägen från första utvecklingsstadiet till start av serieproduktionen vilket naturligtvis är extra viktigt när tidsplanen är så pressad som i det här projektet. Nolato Cerbos erfarenheter från läkemedelskunderna, t.ex. vad gäller burkarnas täthet, var ett extra plus för oss. Särskilt uppskattar vi kombinationen av lyhördhet och villigheten att lösa problem, kommenterar Jennie Oscarsson, Vitamex projektledare. Under resans gång kom vi ibland med förslag till hur burken skulle kunna förbättras för att passa vår produktion och marknad bättre. Nolato Cerbo tog då snabbt till sig dessa tankar och arbetade vidare på våra idéer. Och när vi efter lanseringen insåg att vissa konsumenter öppnade burken på ett sätt som vi på grund av den pressade tidsplanen inte hade förutsett och som krävde ett membran i öppningen, kunde Nolato Cerbo snabbt ta fram en kostnadseffektiv lösning som enbart krävde mindre ingrepp på formverktyget, berättar Jennie Oscarsson. Halverad kostnad Den nya burken har efter premiären i Norge även introducerats i Sverige. En mindre variant är nu under utveckling och beräknas vara i produktion vid årsskiftet. De ursprungliga kraven om bättre synlighet på butikshyllan har alltså uppfyllts, men hur har det gått med de två andra som rörde miljöpåverkan och produktionskostnad? Jo, även där blev projektet lyckat, konstaterar Jennie Oscarsson på Vitamex. Jämfört med den gamla aluminiumburken har den nya burken minskat sitt Carbon footprint med 45 procent och halverat produktionskostnaden! Vitamex, som ingår i egenvårdskoncernen Midelfart Sonesson, utvecklar och tillverkar olika typer av kosttillskott, som sedan marknadsförs i Norden genom Midelfart Sonessons olika marknadsbolag. 11

10 Partnerskap dröm eller mardröm? Spännande tema på årets Nolato Medical Camp Partnerskap inom utveckling och tillverkning är ett måste för många medicinska företag för att hitta nya innovativa lösningar. Partnerskap är också en stor utmaning, även om det finns många fördelar, är det svårt att få det att fungera i praktiken. På årets Nolato Medical Camp, som hölls under två dagar i Köpenhamn i samarbete med Innovation Team, sattes strålkastarljuset på vad som kännetecknar bra partnerskap. Vi har arbetat med partnerskap i många år, eftersom vi kan göra mycket mer tillsammans än var för sig. Med årets Nolato Medical Camp ville vi skapa intresse för intressanta nätverk och höja diskussionen om partnerskap till en högre nivå, kommenterar Christer Wahlquist, chef för Nolato Medical. Den medicintekniska branschen har en stor andel innovationshungriga företag. Många deltar i olika partnerskap, men samspelet kan vara väldigt svårt, påpekar Kristian Bluff, marknadsdirektör på Innovation Team. Undgå paradoxer Innovativa lösningar kräver både stor erfarenhet och nytänkande, stabilitet och innovation. Det är invanda paradoxer som partnerskap kan vara ett sätt att hantera, säger den första föreläsaren, professor Alison Rieple från Institute of Strategic Management, University of Westminster i Storbritannien. Partnerskap är knepiga, betonar hon. Exempel kan vara en obalans i makt när ett stort företag, med stora finansiella muskler, samarbetar med ett mindre företag, som har en kreativ inriktning. Det är två mycket olika kulturer som möts och det kräver att båda parter litar på varandra. Boundary-spanners Alison Rieples förslag på hur man ska hantera några av de utmaningar man ställs inför och uppnå ett bättre samarbete är att ha några nyckelpersoner i organisationen, som har kunskap om kultur, jargong och semiotik i olika typer av organisationer. Hon kallar dem boundary spanners. Detta är människor som kan översätta vad en utvecklingsingenjör från det mindre spin off bioteknikföretaget vill kommunicera till en finansdirektör i en stor global organisation. Utveckling som innovation Gunjan Bhardwaj, chef för Global Business Performance Think Tank, Ernst & Young håller med Alison Rieple att betydande innovationer ofta sker i nätverk, där det finns ett kognitivt avstånd. Men nya idéer kan också uppstå på annat sätt. Det kan till exempel uppstå en banbrytande uppfinning genom att bara utveckla befintliga produkter, säger Gunjan Bhardwaj. Innovation behöver inte innebära en ny produkt, det kan också vara nya metoder för produktion eller annan marknadsföring och prissättning. Novo Nordisk skapade ett forum på nätet för diabetespatienter och erhöll därmed kontakt med ett stort kundsegment. Det satte press på tillverkare och producenter av insulin, konstaterar Gunjan Bhardwaj som ett exempel på en innovativ affärsmodell, 12

11 som vare sig innehåller innovativ teknik eller några nya medicinska framsteg. Undvik aggressiv kontroll Ett lyckat partnerskap kräver förtroende. För vad händer när vi lämnar ansvaret till andra utanför vårt kända lokala nätverk? Janet Davis, chef för Global Integration Ltd. ställer sig i hjältepose och viftar med ett par Supermankalsonger. Vi blir super över chefer, som flyger omkring för att lösa alla problem, säger hon. I början av ett partnerskap, finns det ingen tillit. Det finns en stark önskan om central styrning och det är naturligt. Men det går inte i längden. Kontrollen bör vara ett finger på pulsen och inte ett grepp om halspulsådern, annars förlorar man alla fördelar med partnerskap, påpekar Janet Davis, I en naturlig utveckling av samarbete kommer motivationen att gå från nyfikenhet till frågeställande, till irritation, till motstånd och slutligen apati. Om du inte gör en ansträngning för att undvika det. Därför måste kontakten vara stabil och kontinuerlig. Face-to-face viktigt I början bör parterna träffas fysiskt. Det räcker tyvärr inte med en videokonferens, det måste vara face to face. Även blinda människor träffas. Det handlar inte om att se utan att vara tillsammans och lära känna varandra, betonar hon. Därefter måste kontakten ske kontinuerligt och man måste göra klart vad målet är och varför. Det är det enklaste sättet att undvika irritation och apati till ett projekt som spänner över en längre cykel. Kommunikation ska vara som ett hjärtslag. Jämnt och stabilt, konstaterar Janet Davis. Nolato LogoTech får varumärken att synas Att applicera sitt varumärke på produkten för att skapa och förmedla rätt känsla av kvalitet och unikhet är ett viktigt inslag i designarbetet. Nolato LogoTech kan vara lösningen. Under begreppet Nolato LogoTech samlas Nolato Telecoms utbud av teknologier för att ta fram tredimensionella varumärken och logotyper som ska appliceras på produkter inom elektronik och telekom. Konceptet har alltmer förfinats för att med komplexa processer och stor kreativitet skapa varumärkeslösningar som möter kundernas ständigt ökande behov. Avancerad ytbehandling Logotyperna skapas genom specialanpassade teknologier för plast och ytbehandling. Bland annat används vakuummetallisering, elektroformning och kemisk etsning samt traditionell aluminiumbearbetning och innovativ IMD formsprutning för små specialmönster på IMD folie. Dagens elektronikprodukter måste vara mer iögonfallande och ska samtidigt uppfylla höga krav på funktionell integration påpekar Dan Wong, VD i Nolato Lovepac Converting, som är ansvarig för LogoTechkonceptet. Våra kunder inom elektronikbranschen använder därför allt mer nyskapande ytbeläggningar. Detta ställer stora krav på logotypelösningarna, som ska ha samma snygga design och funktion som produkterna. Och dessutom ge varumärket ett ytterligare lyft. Stora möjligheter Inom Nolato Telecom finns en djupgående förståelse för kundernas behov och kunskap om hur man bidrar till ännu starkare varumärken. Från att skapa ickeledande logotyper i metalliserad plast, för att eliminera metallinterferens ovanför dolda antenner, till nickelfri elektroformning. Och allt från supertunna IMD logotyper för små handenheter till platt, men imponerande hållbar, SUS etsning. Nolato LogoTech fyller alltid kraven på såväl design som funktion, med konsekvent kostnads och miljömedvetenhet, slutar Dan Wong. Janet Davis råd för ett väl fungerande partnerskap: 1. Hitta gemensamma mål. 2. Håll kickoff möte tidigt i processen. Att mötas ansikte mot ansikte är mycket viktigt för ett gott samarbete. 3. Regelbundna möten. Det är viktigt att ni träffats fysiskt tidigt i processen, därefter är det viktigt att man håller kontinuerlig kontakt t.ex. via telefon. 4. Planerad spontan kommunikation kan vara ett sätt att rädda situationen om du känner irritation från din affärspartner. 13

12 Nolato Medical kraftsamlar i Hörby Nolato Medical bygger ut i Hörby för att skapa optimala möjligheter för fortsatt expansion. Ett kundområde i Torekov är extrudering av medicinsk slang. Nysatsning för medical i Torekov Nolato Medicals enhet i Torekov, som fram till nu har ingått i Nolato MediTech, går nu igenom en nysatsning med stärkta tekniska resurser och utökad kompetens. Och för att skapa möjligheter till ytterligare ökat kundfokus bryts enheten ut ur Nolato MediTech och bildar ett bolag med egna resurser och lokal ledning. Torekovsenheten har en spännande bredd, som vi nu får möjlighet att sätta fullt fokus på, kommenterar Martin Dahlqvist, som är det nya bolagets vd. Martin har lång erfarenhet av polymer produktion och uppstart av nya verksamheter, bland annat från Nolato i Malaysia. Genom specialiserade och kundnära team skapar vi helt nya möjligheter att fokusera på våra kundgrupper, säger Martin Dahlqvist. Vi tror att kunderna snabbt kommer att märka förändringen i form av kortare beslutsvägar, snabbare kontakt och ökad närhet. Nolato MediTech, som ingår i affärsområde Nolato Medical, startade under sommaren en stor utbyggnad av produktionskapaciteten i Hörby, med syftet att skapa optimala möjligheter för fortsatt expansion. Verksamheten har de senast åren utvecklats mycket starkt, kommenterar Christer Wahlquist, som är affärsområdeschef. Vi satsar nu rejält i Hörby för att kunna fortsätta erbjuda våra kunder inom medicinteknik och läkemedel goda resurser för större systemprojekt. Ledande inom flytande silikon Anläggningen i Hörby kom in i Nolato genom förvärvet av Medical Rubber 2006 och har sedan dess varit centrum för Nolato Medicals verksamhet inom formsprutning av flytande silikon. Vi är en av de ledande i världen inom detta område och utbyggnaden skapar stora möjligheter för fortsatt god utveckling. Men satsningen i Hörby innebär också att vi breddar verksamheten där med formsprutning av plast samt höghastighetsmontering, påpekar Christer Wahlquist. Till Hörby koncentreras också affärsområdets projekt och marknadsresurser, som vi äntligen kan samla under ett gemensamt tak. Ytan fördubblas Genom utbyggnaden, som omfattar kvadratmeter, fördubblas ytan i Hörby. Bland annat kommer renrumskapaciteten att öka väsentligt. Det skapar utmärkta förutsättningar för oss att på ett rationellt sätt fortsätta vår expansion, säger Johan Iveberg, som är VD i Nolato MediTech. Idag slår vi i taket och kan inte utvecklas i den takt som vi och våra kunder önskar. Samordnade resurser När utbyggnaden är klar kommer Nolato MediTechs enhet i Kristianstad att flyttas till Hörby. I Kristianstad har vi idag endast en mind re enhet för utveckling och produktion, det passar mycket bättre in i helheten att samordna dessa resurser i Hörby, säger Johan Iveberg. Verksamheten i Torekov bygger på fyra renodlade kundområden: Världsledande tillverkare av kateterballonger tillverkade i latex Högvolymsproduktion av latexfria andningsblåsor och bälgar Renrumsproduktion av medicinsk slang och rör Formsprutning av medicintekniska komponenter, framför allt i gummi Det första spadtaget till Nolato MediTechs utbyggnad togs av kommunalrådet Lars Ahlkvist, byggaren NE Perssons vd Tobias Persson och Nolato MediTechs vd Johan Iveberg. 14

13 Kunderna godkände omedelbart den nya anläggningen, konstaterar Allen Tan, som är chef i Shenzhen. Nolato Lovepac Converting i Shenzhen: Större, bättre och renare Nolato Lovepac Convertings fabrik i kinesiska Shenzhen har följt en stabil tillväxtplan. I takt med att kunderna växer måste även företaget växa för att ge utrymme för kompetens och kapacitetsutveckling. Den helt nya fabriken i ett plan är på m² och ligger i Hasee Industrial Park, Bantian, i Shenzhens Longgang distrikt. Den invigdes officiellt den 18 juni Nolato Lovepac Converting är den första hyresgästen i den m² stora industriparken, som även omfattar ett hotell, en restaurang, en dagligvaruhandel och en basketarena. Flyttning utan stopp Den nya fabriken har 60 procent mer yta än föregångaren uppdelat på större produktionsområden, kontor och lagerlokaler samt ett nytt renrum motsvarande klass 10. Vi kunde genomföra hela renoveringen och omlokaliseringen utan att det påverkade kundleveranserna, berättar Allen Tan, chef för Nolato Lovepac Converting i Shenzhen. Sedan flytten har produktionen fortsatt utan uppehåll 24 timmar om dygnet. Kunderna godkände omedelbart den nya anläggningen och uppskattar att vi nu finns ännu närmare dem. Den närmaste kund en är faktiskt bara sju minuter bort. Utveckling och produktion I Shenzhen, som ligger i södra Kina, sker utvecklingsarbetet för många av företagets projekt. Därefter tillverkas produkterna där, i Beijing (norra Kina), Chennai (Indien) eller Mosonmagyaróvár (Ungern) eller på flera av platserna samtidigt. Nolato Lovepac Convertings verksamhet i Shenzhen omfattar allt från projekthantering och prototypframtagning till serieproduktion av mobiltelefonprodukter som logotyper, högtalarskydd m.m. Vår uppgift nu är att vidareutveckla våra konstruktionsprocesser och lägga ännu mer krut på våra säljresurser för att fortsätta vår stabila och långsiktiga tillväxt, sammanfattar Allen. 15

14 Posttidning B Nolato AB Torekov Agron Ramadani, Nolato Lövepac Rotationsstansningen av kopparloden går tio gånger fortare, de kan dessutom levereras till kunden på en praktisk, lätthäftande tejp. Snabbare, billigare och enklare kopparstansning Vid lödning av värmeväxlare används en liten ring av stansad kopparfolie som lod. Tidigare stansades ringen i en traditionell stans och levererades i kartong. När de sen skulle användas hos värmeväxlartillverkaren fick varje liten foliebit manuellt plockas upp ur kartongen ett ganska pilligt jobb. Idag levererar Nolato Lövepac kopparfolierna på en bärande, lätthäftande tejp. Hos kunden är det sedan lätt att lyfta av folieringen vid appliceringen på värmeväxlarrören. Inget mer rotande i kartonger, ingen mer risk att folierna ska skadas. Det speciella med kopparfolierna är att det absolut inte får finnas några häftämnesrester på dem när de ska användas som lod, kommenterar Jesper Johansson, som är kund ansvarig för Nolato Lövepacs industrisegment. Därför rotationsstansas de på en speciellt lätthäftande tejp, där häftämnet inte följer med produkten när den tas bort. Rotationsstansningen innebär inte bara att produkten kommer fram till kunden i ett fint skick, det går också mycket fortare att stansa, vilket ger lägre produktkostnad. Jämfört med traditionell stansning kan vi tiodubbla mängden produkter per tidsenhet. Vi slipper även kartonghanteringen; produkten är klar när den kommer ur maskinen. Tekniken med låghäftande rotationsstansning erbjuder många fördelar och kan appliceras även i många andra sammanhang, poängterar Jesper Johansson.

Nolato Magasin. Nolato Medical stärker och samordnar resurserna. Stadig tillväxt inom medical. Recept i lågkonjunkturen. Gula skydd för borrar

Nolato Magasin. Nolato Medical stärker och samordnar resurserna. Stadig tillväxt inom medical. Recept i lågkonjunkturen. Gula skydd för borrar Nolato Magasin Nummer nitton Stadig tillväxt inom medical Nolato Medical växer och utvecklas stadigt vidare. Nu kraftsamlar man och breddar resurserna ytterligare för att skapa optimala förutsättningar

Läs mer

Nolato Magasin. Nolato Telecom fick pris som Sony Mobile Communications bästa mekanikleverantör! Ledande inom läkemedelsförpackningar

Nolato Magasin. Nolato Telecom fick pris som Sony Mobile Communications bästa mekanikleverantör! Ledande inom läkemedelsförpackningar Nolato Magasin Nr 23 / nov 2012 Ledande inom läkemedelsförpackningar Genom förvärv i England är nu Nolato Medical Pharma Packaging en av Europas ledande tillverkare. Läs mer på sidorna 4 7. Syn- och hörselskadade

Läs mer

2011 i korthet. Finansiella nyckeltal. Nolato årsredovisning 2011. Omsättning 2011

2011 i korthet. Finansiella nyckeltal. Nolato årsredovisning 2011. Omsättning 2011 Nolato AB (publ) årsredovisning 211 Nolato årsredovisning 211 3 211 i korthet 211 utvecklades Nolato Medical och Nolato Industrial mycket positivt, medan det för Nolato Telecom blev ett problematiskt

Läs mer

Nolato Magasin. Framgång i Kina för Nolato. Ny kundstrategi grund för val. Hårda krav för motorsågar. Nr 10. Juni 2003

Nolato Magasin. Framgång i Kina för Nolato. Ny kundstrategi grund för val. Hårda krav för motorsågar. Nr 10. Juni 2003 Nolato Magasin Nr 10. Juni 2003 Framgång i Kina för Nolato På mindre än tre år har Nolato Beijing utvecklats från noll till 450 anställda. Med flexibla produktionslösningar och hög kvalitet har man fått

Läs mer

Nolato Industrials omsättning var oförändrad, medan rörelseresultatet ökade 13%.

Nolato Industrials omsättning var oförändrad, medan rörelseresultatet ökade 13%. Anförande av Nolatos VD och koncernchef Hans Porat vid årsstämman 2014 Bästa aktieägare, mina damer och herrar. 2013 var ett starkt år för Nolato, faktiskt det bästa året sedan starten 1938. Detta är extra

Läs mer

03 Året i korthet 04 HL Display en översikt 06 Vd har ordet 08 HL Displays strategiska inriktning

03 Året i korthet 04 HL Display en översikt 06 Vd har ordet 08 HL Displays strategiska inriktning HL Display Årsrapport 2012 Innehåll 03 Året i korthet 04 HL Display en översikt 06 Vd har ordet 08 HL Displays strategiska inriktning 10 HL Displays Erbjudande 14 Produktutveckling och design 16 HL Displays

Läs mer

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22 2010 VOLATI 2010 5 Innehåll Inledning 6 Så driver vi Volati framåt 8 Tankar om affären med Kellfri 12 Så fogades TeamOlmed samman 16 Så arbetar Corroventas vd 22 Martin investerar åt Volati 24 Volati stöder

Läs mer

ELANDERS ÅRSREDO VISNING 2012 FRAMTIDEN BERÖR

ELANDERS ÅRSREDO VISNING 2012 FRAMTIDEN BERÖR FRAMTIDEN BERÖR DITT OMSLAG Omslagets framsida är en av 5 678 slumpmässigt utvalda bilder genererade från bilden på sidan till vänster. Markören visar var i bilden ditt omslag är genererat. Förstoringen

Läs mer

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012 Together we move the world Volvokoncernen Årsredovisning 2012 En global koncern 2 VD-kommentar omvärldsfaktorer 4 Morgondagens transportbehov Strategi 8 Strategisk inriktning Affärsmodell 22 Produkterbjudandet

Läs mer

3 Året i korthet HL Display en översikt 6 Vd har ordet 8 HL Displays strategier och mål HL Displays försäljningsarbete och marknad

3 Året i korthet HL Display en översikt 6 Vd har ordet 8 HL Displays strategier och mål HL Displays försäljningsarbete och marknad HL Display Årsrapport 2010 Innehåll 3 Året i korthet 4 HL Display en översikt 6 Vd har ordet 8 HL Displays strategier och mål 10 HL Displays försäljningsarbete och marknad 14 HL Displays erbjudande 18

Läs mer

01 2011... Årsredovisning

01 2011... Årsredovisning 01 2011... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret som gått... 05 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 15 Från Know IT till Knowit...

Läs mer

TTS SIKTAR HÖGT. Ljuset kommer från Fagerhult. Cadcraft i pole position i designracet. Cadcraft visar vägen. så rustar du för bättre tider

TTS SIKTAR HÖGT. Ljuset kommer från Fagerhult. Cadcraft i pole position i designracet. Cadcraft visar vägen. så rustar du för bättre tider Cadcrafts lösning var en revolution hos oss Pär Hammar, NordDesign Kök TTS SIKTAR HÖGT Cadcraft visar vägen Ljuset kommer från Fagerhult Cadcraft i pole position i designracet Tema Integration så rustar

Läs mer

FAGERHULT BJUDER UPP TILL DANS Förvärv som tillväxtstrategi

FAGERHULT BJUDER UPP TILL DANS Förvärv som tillväxtstrategi En tidning om företagsöverlåtelser fr ån nr 8 juni 2011 FAGERHULT BJUDER UPP TILL DANS Förvärv som tillväxtstrategi OBH NORDICA strategiska val gjorde OBH Nordica till ledare ARCTOS FONDER AV ENTREPRENÖRER

Läs mer

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 1 2011 Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin Företaget Elga, en av Nordens ledande aktörer inom tillsatsmaterial

Läs mer

01 2012... Årsredovisning

01 2012... Årsredovisning 01 2012... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret... 06 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 16 Kundcase... 17 Verksamhet... 22 Kundcase......

Läs mer

+34% +39% +28% Året i korthet. Nyckeltal. Intåg på brittiska IT-marknaden. Förvärv av stark BI-aktör. Etablering i Köpenhamn

+34% +39% +28% Året i korthet. Nyckeltal. Intåg på brittiska IT-marknaden. Förvärv av stark BI-aktör. Etablering i Köpenhamn ACANDOS ÅRSREDOVISNING 2007 2007 Året i korthet +34% Resultatet per aktie uppgick till 1,33 SEK Intåg på brittiska IT-marknaden Acando förvärvade IQ Consulting Ltd, ett management- och IT-konsultbolag

Läs mer

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling.

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Årsredovisning 2011 1 Året i korthet 2011 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mål och strategi 6 Erbjudande 8 Marknad 10 Verksamhet 14 Organisation och medarbetare 16 Risker 18 eworkaktien 21 Förvaltningberättelse

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

ÅRET SOM GICK NETTOOMSÄTTNING FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER: 607,7 mkr (627,4)

ÅRET SOM GICK NETTOOMSÄTTNING FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER: 607,7 mkr (627,4) ÅRET SOM GICK NETTOOMSÄTTNING FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER: 607,7 mkr (627,4) RÖRELSERESULTAT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER: 13,3 mkr (3,8) RÖRELSEMARGINAL FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER: 2,2 procent (0,6)

Läs mer

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 ELECT R A G R U P P E N A B ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG 2 0 1 3 Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 Vi är stolta över de resultat

Läs mer

SUPREME. förvärvet breddar vår verksamhet. AP&T efterfrågan på presshärdning ökar kraftigt. Superrena pulverstålen dubbel livslängd på verktygen

SUPREME. förvärvet breddar vår verksamhet. AP&T efterfrågan på presshärdning ökar kraftigt. Superrena pulverstålen dubbel livslängd på verktygen SUPREME UDDEHOLM SVERIGE Nr 1 2014 AP&T efterfrågan på presshärdning ökar kraftigt Superrena pulverstålen dubbel livslängd på verktygen A Teknik nu även verktygsmakare förvärvet breddar vår verksamhet

Läs mer

LC Gardermoen rustar för framtiden

LC Gardermoen rustar för framtiden NUMMER 3 OKTOBER 2014 LC Gardermoen rustar för framtiden NYA VERKTYGSSORTIMENTET PÅ PLATS I HYLLORNA Nytt butikskoncept i Finland Framgångsrik fusion i Karlshamn Ahlsell Office smarta funktioner AHLSELL

Läs mer

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA.

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. Årsredovisning 2010 Bankerna är bra på många sätt, men ibland är de bara för långsamma. Ett problem, till exempel när man behöver snabb tillgång

Läs mer

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc.

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc. ÅRSREDOVISNING 2009 Ålös affärsidé är att utifrån kundernas behov utveckla, tillverka och globalt marknadsföra frontlastare med tillbehör för att maximera traktorns nyttovärde i jordbruk, industri och

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats anmälan UTdelning ÅRSREDOVISNING 2010.

VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats anmälan UTdelning ÅRSREDOVISNING 2010. ÅRSREDOVISNING 2010. Innehåll Peab i korthet 1 Koncernchefens kommentarer 2 Visionen Nordens samhällsbyggare 4 Nordisk Byggmarknad 6 Affärsmodellen 9 Verksamheten 18 Hållbarhet 32 Förvaltningsberättelse

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2007 1 innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

INNEHÅLL. Legal årsredovisning 35 68

INNEHÅLL. Legal årsredovisning 35 68 Års redo vis ning 2010 INNEHÅLL VD-ord 2 Strategi och mål 4 Marknad 6 KappAhls mode på kartan 8 Kundgrupper 10 Dam 12 Herr 14 Barn 16 Värde kedjan 18 Idé och design 19 Inköp 20 Produktion 20 Distribution

Läs mer

Årsredovisning. Local Presence Global Reach

Årsredovisning. Local Presence Global Reach 2008 Årsredovisning Local Presence Global Reach Inledning Innehåll Inledning VD har ordet 1 Affärsidé, mål och strategier 3 Historik 5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2008 6 Kunder och uppdrag

Läs mer

It på entreprenad med bra resultat sid 6-7 Slaget om it-driftskunderna sid 8-9 Så gick Modörr tillväga när de lade ut it-driften sid 9

It på entreprenad med bra resultat sid 6-7 Slaget om it-driftskunderna sid 8-9 Så gick Modörr tillväga när de lade ut it-driften sid 9 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS IT-Entreprenad It på entreprenad - gör hemläxan så blir resultatet bra När det gäller it-driften på ett företag är frågan många ställer sig

Läs mer

Å F Å r s r e d o v is n in g 2 0 0 9

Å F Å r s r e d o v is n in g 2 0 0 9 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL Detta är ÅF 1 Året i korthet 2 ÅF i korthet 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision, mål och strategier 11 Omvärld och marknad 14 Medarbetare 21 Hållbar utveckling och socialt ansvar

Läs mer