Nolato Magasin. Nolato Medical växer med förvärv i USA Viktig pusselbit i strategisk plan för tillväxt. Skräddarsytt för KappAhl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nolato Magasin. Nolato Medical växer med förvärv i USA Viktig pusselbit i strategisk plan för tillväxt. Skräddarsytt för KappAhl"

Transkript

1 Nolato Magasin Nummer tjugo september 2010 Skräddarsytt för KappAhl Svensktillverkade, specialanpassade backar av återvunnen plast transporterar nu kläder till KappAhls butiker. Resultat: En vinst för såväl företagets ekonomi som för miljön. Läs mer på sidan 6. Nya burkar för Omega 3 Nya förpackningar för kosttillskottet Triomega har inneburit bättre synlighet i butikshyllan, halverad produktionskostnad och betydligt mindre miljöpåverkan. Läs mer på sidan 10. Varumärken som syns Under begreppet Nolato LogoTech samlas Nolato Telecoms utbud av teknologier för att ta fram tredimensionella logotyper för elektronik och mobiltelefoner. Läs mer på sidan 13. Nolato Medical växer med förvärv i USA Viktig pusselbit i strategisk plan för tillväxt Snabbare, billigare, enklare Att rotationsstansa kopparfolier och leverera på lätthäftande tejp i stället för i kartong sparar både tid och pengar vid tillverkning av lödlod för värmeväxlare. Läs mer på sista sidan. Mike Richardson är en av Nolato Medicals nya medarbetare i USA efter förvärvet av Contour Plastics. Läs mer på sidan 4.

2 Johan Iveberg ny vd i Nolato MediTech Johan Iveberg har tillträtt som vd i Nolato MediTech. Johan är civilingenjör och kommer närmast från Trelle borgskoncernen, där han var ansvarig för två produktions enheter i Trelle borg. Dessförinnan har han haft ledande positioner inom bl.a. Perstorp AB och Akzo Nobel. Martin Dahlqvist ny vd i Nolato MediTor Martin Dahlqvist har tillträtt som vd i det nya medicalbolaget i Torekov (se sidan 14). Martin har lång erfarenhet från Nolato, bland annat som chef för Nolato Telecoms verksamhet i Malaysia. Eija Lindberg Pääkkö ny VD-assistent Eija Lindberg Pääkkö har tillträtt tjänsten som VD assistent på koncernkontoret. På Nolato Cerbos interaktiva webbsida kan man sätta ihop sin egen förpackning. Cerbo Dressing Room hjälper kunderna att välja För att underlätta för kunderna att välja rätt förpackning till sina läkemedel eller kosttillskott, har Nolato Cerbo tagit fram ett Dressing Room på hemsidan. På cerbo kan man själv skapa kombinationer av burkar och lock i alla de storlekar och färger som Nolato Cerbo erbjuder i sina standardlinjer Cerbo Classic och Cerbo Solid. Den valda kombinationen visas i bild, samtidigt får man alla mått och andra data på den valda förpackningen. Man kan spara sina kombinationer och med en enkel knapptryckning skicka in dem till Nolato Cerbo för att få prover och offerter. Den interaktiva möjligheten har tagits väl emot och besökarna på sidan uppskattar möjligheten att se hur deras burk kan komma att se ut samt att lätt få kontakt med oss, kommenterar Anci Petersson, försäljningschef på Nolato Cerbo. Johan Apell ny koncernredovisningschef Johan Apell har tillträtt som koncernredovisningschef. Han kommer närmast från tjänsten som administrativ chef i Hafa Bathroom Group. Certifierad arbetsmiljö i Kina Nolato Beijing har certifierats enligt den internationella standarden OHSAS Denna omfattar hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och ställer bl.a. krav på systematiska riskanalyser, förebyggande arbete och interna uppföljningar. Nolato Beijing har skapat ett integrerat system för kvalitet, miljö och arbetsmiljö, som stärker verksamheten såväl internt som gentemot kunderna. Nolato Lovepac Converting i Chennai, Indien, har nu kommit igång med leveranserna. Serieleveranserna igång i Indien Nolato Lovepac Convertings nya produktionsenhet i Chennai, Indien, har utvecklats väl sedan produktionsstarten i början av Serieleveranser pågår till ett flertal indiska kunder och man har blivit vald till leverantör av produkter till ett antal nya mobiltelefonprojekt, som startar under andra halvåret Så vi ser fram mot en hektisk höst, konstaterar Per Olofsson, Nolato Lovepac Convertings chef i Chennai. 2

3 Mycket starkt första halvår I delårsrapporten för andra kvartalet 2010 redovisades en mycket stark tillväxt och resultatökning. Omsättningen ökade med 58 procent till 878 mkr (557). Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 69 mkr (39). Resultatet per aktie var 1,98 kr (1,10). En väsentligt ökad efterfrågan, i kombination med tidigare genomförda effektiviseringar, har resulterat i ett mycket bra kvartal, kommenterar Nolatos koncernchef Hans Porat. Nolato Medicals omsättning uppgick till 185 mkr (177), vilket är en ökning med 5 procent. Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 24 mkr (23). EBITA marginalen var 13,0 procent (13,0). Nolato Medical växer i linje med marknaden och med bibehållen god marginal, konstaterar Hans Porat. Nolato Telecoms omsättning ökade med 137 procent till 434 mkr (183). Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 34 mkr ( 3 exklusive engångsposter). EBITA marginalen var 7,8 procent ( 1,6 exklusive engångsposter). Volymerna inom Nolato Telecom har varit höga under perioden på grund av lageruppbyggnad hos kunderna i samband med produktlanseringar, kommenterar Hans Porat. Ny produktmix och högt kapacitetsutnyttjande har påverkat marginalen positivt. Nolato Industrials omsättning ökade med 31 procent till 259 mkr (197). Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 23 mkr (5 exklusive engångsposter). EBITA marginalen var starka 8,9 procent (2,5 exklusive engångsposter). Efterfrågan ökade stadigt inom flertalet kundsegment, samtidigt som tidigare genomförda strukturåtgärder gav full effekt, påpekar Hans Porat. Nolatos finansiella ställning är fortsatt stark. Nettoskulden vid halvårsskiftet var 43 mkr (72) och soliditeten 49 procent (56). Kassaflödet efter investeringar uppgick till 71 mkr (91). Nolato anslutet till Global Compact Nolato har undertecknat de tio principerna i Förenta Nationernas Global Compact och är från och med 2010 registrerad medlem. Genom detta tar vi tydlig ställning i frågor som rör mänskliga rättigheter, sociala förhållanden, miljöansvar och korruption, kommenterar Nolatos koncernchef Hans Porat. Koncernen ställer sig bakom de tio principer som ingår i Global Compact och åtagandet följs upp i Nolatos årliga redovisning av hållbarhetsarbetet. Status redovisas även direkt till Global Compact. Med tanke på koncernens ökande närvaro i tillväxtländer anser vi det som särskilt viktigt att tydligt markera att vi inte accepterar aktiviteter som står i konflikt med FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, säger Hans Porat. Detta gäller både oss själva och våra leverantörer. Hans Porat, vd och koncernchef i Nolato. Bästa kunder, aktieägare, medarbetare och övriga läsare av Nolato Magasin Välkommen till ett nytt nummer av Nolato Magasin, som jag hoppas ska ge en stunds givande läsning. I det här numret berättar vi bland annat om vårt nyligen genomförda förvärv av Contour Plastics i USA. Att förvärva företag är en komplicerad process som kan ta lång tid från första kontakt till dess att förvärvet genomförs. Om det nu överhuvud taget genomförs, det går säkert mer än tio spruckna förvärvsprocesser på ett förvärv. Men i vissa fall stämmer det hela vägen. Så var fallet med Contour Plastics, som har imponerat på oss alltsedan vår första kontakt i januari Artikeln om Contour Plastics som nu heter Nolato Contour hittar du på nästa uppslag. Sedan sist har vi också sett en rejäl vändning i efterfrågan från våra kunder, vilket återspeglas i den trevliga rapporten för första halvåret som återges här till vänster. Vårt intensiva effektiviseringsarbete under lågkonjunkturen, i kombination att vi kunde utnyttja vår goda finansiella ställning för att ta ytterligare marknadsandelar, bär nu frukt. Att det pågår mycket aktivitet framgår också av de följande sidorna, där vi bland annat berättar om produktlösningar för transporter av kläder, förpackning av kosttillskott, logotyper på mobiltelefoner och lödlod för värmeväxlare. Liksom om satsningar i Kina, Sverige och Ungern som kommer att ge oss ännu bättre möjligheter att skapa bra kundlösningar även i framtiden. Hans Porat Vd och koncernchef Nolato Magasin görs för våra kunder, aktieägare, anställda och andra som vi vill informera om vad som händer i koncernen. Redaktör: Mats Håkanson Repro & tryck: JMS, Vellinge, september Nolato AB, Torekov tel fax e-post hemsida 3

4 Nolato Medical växer i Nordamerika Förvärv i USA viktig pusselbit i strategin att erbjuda kunderna en global struktur Som ett led i Nolatokoncernens strategiska satsning på medicinteknik förvärvade Nolato i slutet av juli 2010 det amerikanska företaget Contour Plastics i Baldwin, Wisconsin. Contour Plastics är ett välskött företag, som passar fint in i vår tillväxtstrategi, kommenterar Nolatos koncernchef Hans Porat. Bolaget, som omsätter 165 miljoner kronor, Steve Roth har 180 medarbetare i Baldwin, Wisconsin. Den moderna anläggningen omfattar kvadratmeter, inklusive klass 10K och 100K renrum. Pam & Barry Grant och Gus Myran Kunderna utgörs av ett antal större medicintekniska företag och förvärvet skapar även möjligheter att erbjuda europeiska kunder produktion i USA. Bra bas i Nordamerika Genom förvärvet får vi bland annat närvaro i området från Minneapolis till Chicago, som är ett av fyra viktiga medicintekniska kluster på den amerikanska marknaden, konstaterar Christer Wahlquist, som är chef för Nolato Medical. Förvärvet innebär också en ytterligare förstärkning av Nolato Medicals totala erbjudande och en bra bas för affärsområdets etablering av produktion i Nordamerika. Global närvaro Vår strategiska plan bygger på att finnas med egna enheter i Europa, Asien och Nordamerika och därigenom kunna erbjuda våra kunder en global produktionsstruktur med såväl närhet till deras utvecklingsenheter som möjlighet att producera närmare deras leveransadresser, säger Christer Wahlquist. Bolaget, som nu har bytt namn till Nolato Contour, förvärvades från grundaren och VD:n Barry Grant. Vi har under en längre tid scannat marknaden på tänkbara förvärvskandidater och fann i Contour Plastics ett företag som stämde väl överens med våra krav i form av rätt teknologiplattform, stark projektorganisation och välfungerande produktion, bra ledning och kompetenta medarberare. Samt inte minst med en företagskultur som liknade vår egen. 4

5 Även kundstrukturen, bestående av större medicintekniska företag spidda över USA, är rätt, konstaterar Mattias Persson, som är affärsutvecklingsansvarig i Nolato Medical. Ledningen kvarstår Barry Grant, som grundade Contour Plastics för drygt tjugo år sedan, kvarstår som VD och kommer att leda och driva verksamheten tillsammans med Gus Myran, Vice President Operations och Pam Grant, ekonomichef. Under tjugo år har vi lyckats med att bygga upp vårt bolag till en högteknologisk, kundorienterad och framåtsträvande formsprutare, vilket bland annat bygger på insikten att medarbetarna är en mycket viktig faktor för framgång. När vi mötte Nolato kändes det att företaget inte bara hade en mycket hög tekniknivå utan också samma fokus på företagets kultur och medarbetare som vi. Vi kände också att Nolato skulle kunna bidra ytterligare till vår tillväxt, såväl marknadsmässigt som genom kompletterande teknologier, t.ex. formsprutning av flytande silikon, där Nolato har stora möjligheter på den amerikanska marknaden. Ömsesidig nytta Även marknadschefen Steve Roth är nöjd med Nolato som nya ägare till bolaget. Kunderna vill ha både breda och mer globala leverantörer, så vi ser bara fördelar med Nolato som ny ägare. Vi får tillgång till Nolatos europeiska teknologier, resurser och kompetens, samtidigt som vi kan hjälpa Nolato Medical att växa i Nordamerika. Jag har alltid beskrivit Contour Plastics som en raket som står i uppskjutningsrampen och är klar för take off. Och tillsammans med Nolato kommer vi att lyfta genom att kombinera våra gemensamma styrkor. Positivt hos kunderna Omedelbart efter förvärvet startade arbetet med att integrera bolaget i Nolatokoncernen. Namnet har bytts till Nolato Contour, logotypen har bytts ut mot Nolatos indian och den gemensamma eriksgatan till kunderna har inletts med positivt mottagande. Alla i Nolato Contour är mycket förväntansfulla inför framtiden, avslutar Barry Grant. Vi ser fram emot samarbetet med de övriga bolagen inom Nolato Medical, gemensamma marknadsinsatser och det ömsesidiga utbytet av kompetens och teknologier. Steve Howley-Redman Judy Blegen Nolato Contour, som har 180 anställda, omsätter cirka 165 miljoner kronor. Bolagets anläggning i Baldwin omfattar kvadratmeter, inklusive klass 10k och 100k renrum. 5

6 Nya, skräddarsydda klädbackar underlättar KappAhls transporter Svensktillverkade backar av återvunnen plast transporterar nu KappAhls kläder till butik erna. Resultat: En vinst för både ekonomi och miljö. KappAhl är en av de ledande modekedjorna i Norden och transporterar mängder av kläder från sitt centrallager ut till butikerna i Sverige, Norge, Finland, Polen och Tjeckien. Tidigare packades kläderna i standardbackar som köptes från en tillverkare i Frankrike. Dessa backar var dyra och om locket skadades det tar mycket stryk i transporterna var det tidsödande att byta. Anpassade backar För att få en bättre och mer ekonomisk lösning för sina klädtransporter valde Kapp Ahl för en tid sedan att ersätta de franska backarna med backar helt anpassade för sina egna behov. Uppdraget att konstruera backarna gavs till funktionskonsulten Elator, som i sin tur valde Nolato Plastteknik för materialutveckling och produktion. Lägre kostnad och bättre för miljön Målsättningen var att skapa en back som, förutom att den var skräddarsydd för Kapp Ahls behov, även innebar bättre ekonomi. Samtidigt skulle den vara så miljövänlig som möjligt, berättar Christian Meding, kundansvarig på Nolato Plastteknik. En första förutsättning var att backen skulle ha ett lock som lätt kunde bytas vid skador. Lösningen skulle också vara billigare och dessutom ha så låg miljöpåverkan som möjligt, såväl vid produktion som vid end of life. Dessutom skulle backarna kunna fungera 6

7 Christian Meding och Jerry Dorn Nolato Plastteknik Den nya backen för KappAhl innebär både lägre kostnader och minskad miljöpåverkan. ihop med de gamla backarna under en övergångsperiod. Återvunnen plast Vi synade ett antal olika plaster för att hitta det bästa materialet för backarna och kom fram till att återvunnen PP skulle vara den optimala lösningen. Inte bara ur ekonomisk och miljömässig synvinkel utan också för att fylla KappAhls krav på hållbarhet och funktion. Backarna lever ju inte ett lugnt och skyddat liv, kommenterar Christian. De utsätts för hårda påfrestningar under transporterna och när de ska tas in i butikerna. Och alla lock skulle passa med alla backar, vilket innebar ett ganska trixigt arbete vid konstruktion och verktygstillverkning. Men resultatet blev bra, kunden är nöjd och backarna fungerar utmärkt ute i den tuffa verkligheten under transporterna till affärerna. Fint samarbete Samarbetet med Elator och KappAhl har löpt mycket bra och vi är nu igång med serieleveranserna av den här produkten, avslutar Christian Meding. 7

8 Halverad kostnad, bättre synlighet och minskad miljöpåverkan När det var dags för en ny förpackning för Vitamex kosttillskott Triomega, gick uppdrag et till Nolato Cerbo, som tillsammans med kunden tog fram en produkt med bättre synlighet på hyllan, minskad miljöpåverkan och halverad kostnad. Vitamex kapslar med omega 3 fettsyror, som säljs under namnet Triomega, har under många år förpackats i en rund aluminiumburk. Förpackningen har på senare år inte upplevts som optimal vare sig ur sälj eller miljösynvinkel, varför Midelfart Sonesson våren 2009 beslöt att förnya den. Synlig på butikshyllan Kraven var att den nya förpackningen skulle ha bättre synlighet i butikshyllan, erbjuda ordentlig etikettyta, ha lägre miljöpåverkan och kosta mindre att tillverka. Uppdraget att ta fram en ny burk gick till den norska designfirman Design 2025 och det svenska läkemedelsförpackningsföretaget Nolato Cerbo. Redan från början föddes idén att förpackningen inte bara skulle vara en rund burk i plast utan att den skulle få en mer spännande form, berättar Dennis Broberg, som är utvecklingschef på Nolato Cerbo. Själva formen skulle skapa synlighet på hyllan samtidigt som den gav möjlighet till stora etiketter med premiumkänsla. Så föddes den platta burken, med stor displayyta och öppning nedtill. Vitamex tände på idén om den yttre formen, vilket innebar att vi tillsammans med designfirman kunde börja arbeta med att förverkliga den strax före sommaren 2009, kommenterar Dennis Broberg. Ett arbete som vi fick sätta full fart med, eftersom tidplanen var mycket pressad. För att komma in på de norska butikshyllorna under första halvåret 2010 och inte tappa försäljning, måste färdiga burkar finnas hos Vitamex senast i början av januari. Samarbetet med Design 2025 gick nu in i en hektisk fas, konstaterar Dennis Broberg. De förfinade form och funktion samtidigt som vi informerade dem om vad som var praktiskt möjligt att göra med tanke på den snäva tidsramen. Första leverans före jul I augusti fick vi så slutligt ok från kunden och beställde verktygen för formsprutningen. Och strax före jul, ett halvår efter det att vi startade projektet, kunde vi leverera de första burkarna till Vitamex. Den nya burken formsprutas i vit, lätt återvinningsbar polypropylen i form av en burkdel och en lockdel, som levereras som en enhet till kunden. Efter fyllningen hos Vitamex svetsas locket fast och skapar en fullständigt tät burk, som ändå är lätt att öppna för konsumenten. Och lika lätt att försluta igen efter att den dagliga omega 3 kapseln har tagits. Snabb och kunnig hjälp Det kändes bra att arbeta tillsammans med Nolato Cerbo i det här projektet, säger 10

9 Vit, lätt återvinningsbar plast har ersatt den gamla aluminiumburken, vilket har skapat en billigare och mer synlig förpackning, som dessutom har lägre miljöpåverkan. Roger Borén, som är inköpschef på Vitamex. Vi fick tillgång till snabb och kunnig hjälp hela vägen från första utvecklingsstadiet till start av serieproduktionen vilket naturligtvis är extra viktigt när tidsplanen är så pressad som i det här projektet. Nolato Cerbos erfarenheter från läkemedelskunderna, t.ex. vad gäller burkarnas täthet, var ett extra plus för oss. Särskilt uppskattar vi kombinationen av lyhördhet och villigheten att lösa problem, kommenterar Jennie Oscarsson, Vitamex projektledare. Under resans gång kom vi ibland med förslag till hur burken skulle kunna förbättras för att passa vår produktion och marknad bättre. Nolato Cerbo tog då snabbt till sig dessa tankar och arbetade vidare på våra idéer. Och när vi efter lanseringen insåg att vissa konsumenter öppnade burken på ett sätt som vi på grund av den pressade tidsplanen inte hade förutsett och som krävde ett membran i öppningen, kunde Nolato Cerbo snabbt ta fram en kostnadseffektiv lösning som enbart krävde mindre ingrepp på formverktyget, berättar Jennie Oscarsson. Halverad kostnad Den nya burken har efter premiären i Norge även introducerats i Sverige. En mindre variant är nu under utveckling och beräknas vara i produktion vid årsskiftet. De ursprungliga kraven om bättre synlighet på butikshyllan har alltså uppfyllts, men hur har det gått med de två andra som rörde miljöpåverkan och produktionskostnad? Jo, även där blev projektet lyckat, konstaterar Jennie Oscarsson på Vitamex. Jämfört med den gamla aluminiumburken har den nya burken minskat sitt Carbon footprint med 45 procent och halverat produktionskostnaden! Vitamex, som ingår i egenvårdskoncernen Midelfart Sonesson, utvecklar och tillverkar olika typer av kosttillskott, som sedan marknadsförs i Norden genom Midelfart Sonessons olika marknadsbolag. 11

10 Partnerskap dröm eller mardröm? Spännande tema på årets Nolato Medical Camp Partnerskap inom utveckling och tillverkning är ett måste för många medicinska företag för att hitta nya innovativa lösningar. Partnerskap är också en stor utmaning, även om det finns många fördelar, är det svårt att få det att fungera i praktiken. På årets Nolato Medical Camp, som hölls under två dagar i Köpenhamn i samarbete med Innovation Team, sattes strålkastarljuset på vad som kännetecknar bra partnerskap. Vi har arbetat med partnerskap i många år, eftersom vi kan göra mycket mer tillsammans än var för sig. Med årets Nolato Medical Camp ville vi skapa intresse för intressanta nätverk och höja diskussionen om partnerskap till en högre nivå, kommenterar Christer Wahlquist, chef för Nolato Medical. Den medicintekniska branschen har en stor andel innovationshungriga företag. Många deltar i olika partnerskap, men samspelet kan vara väldigt svårt, påpekar Kristian Bluff, marknadsdirektör på Innovation Team. Undgå paradoxer Innovativa lösningar kräver både stor erfarenhet och nytänkande, stabilitet och innovation. Det är invanda paradoxer som partnerskap kan vara ett sätt att hantera, säger den första föreläsaren, professor Alison Rieple från Institute of Strategic Management, University of Westminster i Storbritannien. Partnerskap är knepiga, betonar hon. Exempel kan vara en obalans i makt när ett stort företag, med stora finansiella muskler, samarbetar med ett mindre företag, som har en kreativ inriktning. Det är två mycket olika kulturer som möts och det kräver att båda parter litar på varandra. Boundary-spanners Alison Rieples förslag på hur man ska hantera några av de utmaningar man ställs inför och uppnå ett bättre samarbete är att ha några nyckelpersoner i organisationen, som har kunskap om kultur, jargong och semiotik i olika typer av organisationer. Hon kallar dem boundary spanners. Detta är människor som kan översätta vad en utvecklingsingenjör från det mindre spin off bioteknikföretaget vill kommunicera till en finansdirektör i en stor global organisation. Utveckling som innovation Gunjan Bhardwaj, chef för Global Business Performance Think Tank, Ernst & Young håller med Alison Rieple att betydande innovationer ofta sker i nätverk, där det finns ett kognitivt avstånd. Men nya idéer kan också uppstå på annat sätt. Det kan till exempel uppstå en banbrytande uppfinning genom att bara utveckla befintliga produkter, säger Gunjan Bhardwaj. Innovation behöver inte innebära en ny produkt, det kan också vara nya metoder för produktion eller annan marknadsföring och prissättning. Novo Nordisk skapade ett forum på nätet för diabetespatienter och erhöll därmed kontakt med ett stort kundsegment. Det satte press på tillverkare och producenter av insulin, konstaterar Gunjan Bhardwaj som ett exempel på en innovativ affärsmodell, 12

11 som vare sig innehåller innovativ teknik eller några nya medicinska framsteg. Undvik aggressiv kontroll Ett lyckat partnerskap kräver förtroende. För vad händer när vi lämnar ansvaret till andra utanför vårt kända lokala nätverk? Janet Davis, chef för Global Integration Ltd. ställer sig i hjältepose och viftar med ett par Supermankalsonger. Vi blir super över chefer, som flyger omkring för att lösa alla problem, säger hon. I början av ett partnerskap, finns det ingen tillit. Det finns en stark önskan om central styrning och det är naturligt. Men det går inte i längden. Kontrollen bör vara ett finger på pulsen och inte ett grepp om halspulsådern, annars förlorar man alla fördelar med partnerskap, påpekar Janet Davis, I en naturlig utveckling av samarbete kommer motivationen att gå från nyfikenhet till frågeställande, till irritation, till motstånd och slutligen apati. Om du inte gör en ansträngning för att undvika det. Därför måste kontakten vara stabil och kontinuerlig. Face-to-face viktigt I början bör parterna träffas fysiskt. Det räcker tyvärr inte med en videokonferens, det måste vara face to face. Även blinda människor träffas. Det handlar inte om att se utan att vara tillsammans och lära känna varandra, betonar hon. Därefter måste kontakten ske kontinuerligt och man måste göra klart vad målet är och varför. Det är det enklaste sättet att undvika irritation och apati till ett projekt som spänner över en längre cykel. Kommunikation ska vara som ett hjärtslag. Jämnt och stabilt, konstaterar Janet Davis. Nolato LogoTech får varumärken att synas Att applicera sitt varumärke på produkten för att skapa och förmedla rätt känsla av kvalitet och unikhet är ett viktigt inslag i designarbetet. Nolato LogoTech kan vara lösningen. Under begreppet Nolato LogoTech samlas Nolato Telecoms utbud av teknologier för att ta fram tredimensionella varumärken och logotyper som ska appliceras på produkter inom elektronik och telekom. Konceptet har alltmer förfinats för att med komplexa processer och stor kreativitet skapa varumärkeslösningar som möter kundernas ständigt ökande behov. Avancerad ytbehandling Logotyperna skapas genom specialanpassade teknologier för plast och ytbehandling. Bland annat används vakuummetallisering, elektroformning och kemisk etsning samt traditionell aluminiumbearbetning och innovativ IMD formsprutning för små specialmönster på IMD folie. Dagens elektronikprodukter måste vara mer iögonfallande och ska samtidigt uppfylla höga krav på funktionell integration påpekar Dan Wong, VD i Nolato Lovepac Converting, som är ansvarig för LogoTechkonceptet. Våra kunder inom elektronikbranschen använder därför allt mer nyskapande ytbeläggningar. Detta ställer stora krav på logotypelösningarna, som ska ha samma snygga design och funktion som produkterna. Och dessutom ge varumärket ett ytterligare lyft. Stora möjligheter Inom Nolato Telecom finns en djupgående förståelse för kundernas behov och kunskap om hur man bidrar till ännu starkare varumärken. Från att skapa ickeledande logotyper i metalliserad plast, för att eliminera metallinterferens ovanför dolda antenner, till nickelfri elektroformning. Och allt från supertunna IMD logotyper för små handenheter till platt, men imponerande hållbar, SUS etsning. Nolato LogoTech fyller alltid kraven på såväl design som funktion, med konsekvent kostnads och miljömedvetenhet, slutar Dan Wong. Janet Davis råd för ett väl fungerande partnerskap: 1. Hitta gemensamma mål. 2. Håll kickoff möte tidigt i processen. Att mötas ansikte mot ansikte är mycket viktigt för ett gott samarbete. 3. Regelbundna möten. Det är viktigt att ni träffats fysiskt tidigt i processen, därefter är det viktigt att man håller kontinuerlig kontakt t.ex. via telefon. 4. Planerad spontan kommunikation kan vara ett sätt att rädda situationen om du känner irritation från din affärspartner. 13

12 Nolato Medical kraftsamlar i Hörby Nolato Medical bygger ut i Hörby för att skapa optimala möjligheter för fortsatt expansion. Ett kundområde i Torekov är extrudering av medicinsk slang. Nysatsning för medical i Torekov Nolato Medicals enhet i Torekov, som fram till nu har ingått i Nolato MediTech, går nu igenom en nysatsning med stärkta tekniska resurser och utökad kompetens. Och för att skapa möjligheter till ytterligare ökat kundfokus bryts enheten ut ur Nolato MediTech och bildar ett bolag med egna resurser och lokal ledning. Torekovsenheten har en spännande bredd, som vi nu får möjlighet att sätta fullt fokus på, kommenterar Martin Dahlqvist, som är det nya bolagets vd. Martin har lång erfarenhet av polymer produktion och uppstart av nya verksamheter, bland annat från Nolato i Malaysia. Genom specialiserade och kundnära team skapar vi helt nya möjligheter att fokusera på våra kundgrupper, säger Martin Dahlqvist. Vi tror att kunderna snabbt kommer att märka förändringen i form av kortare beslutsvägar, snabbare kontakt och ökad närhet. Nolato MediTech, som ingår i affärsområde Nolato Medical, startade under sommaren en stor utbyggnad av produktionskapaciteten i Hörby, med syftet att skapa optimala möjligheter för fortsatt expansion. Verksamheten har de senast åren utvecklats mycket starkt, kommenterar Christer Wahlquist, som är affärsområdeschef. Vi satsar nu rejält i Hörby för att kunna fortsätta erbjuda våra kunder inom medicinteknik och läkemedel goda resurser för större systemprojekt. Ledande inom flytande silikon Anläggningen i Hörby kom in i Nolato genom förvärvet av Medical Rubber 2006 och har sedan dess varit centrum för Nolato Medicals verksamhet inom formsprutning av flytande silikon. Vi är en av de ledande i världen inom detta område och utbyggnaden skapar stora möjligheter för fortsatt god utveckling. Men satsningen i Hörby innebär också att vi breddar verksamheten där med formsprutning av plast samt höghastighetsmontering, påpekar Christer Wahlquist. Till Hörby koncentreras också affärsområdets projekt och marknadsresurser, som vi äntligen kan samla under ett gemensamt tak. Ytan fördubblas Genom utbyggnaden, som omfattar kvadratmeter, fördubblas ytan i Hörby. Bland annat kommer renrumskapaciteten att öka väsentligt. Det skapar utmärkta förutsättningar för oss att på ett rationellt sätt fortsätta vår expansion, säger Johan Iveberg, som är VD i Nolato MediTech. Idag slår vi i taket och kan inte utvecklas i den takt som vi och våra kunder önskar. Samordnade resurser När utbyggnaden är klar kommer Nolato MediTechs enhet i Kristianstad att flyttas till Hörby. I Kristianstad har vi idag endast en mind re enhet för utveckling och produktion, det passar mycket bättre in i helheten att samordna dessa resurser i Hörby, säger Johan Iveberg. Verksamheten i Torekov bygger på fyra renodlade kundområden: Världsledande tillverkare av kateterballonger tillverkade i latex Högvolymsproduktion av latexfria andningsblåsor och bälgar Renrumsproduktion av medicinsk slang och rör Formsprutning av medicintekniska komponenter, framför allt i gummi Det första spadtaget till Nolato MediTechs utbyggnad togs av kommunalrådet Lars Ahlkvist, byggaren NE Perssons vd Tobias Persson och Nolato MediTechs vd Johan Iveberg. 14

13 Kunderna godkände omedelbart den nya anläggningen, konstaterar Allen Tan, som är chef i Shenzhen. Nolato Lovepac Converting i Shenzhen: Större, bättre och renare Nolato Lovepac Convertings fabrik i kinesiska Shenzhen har följt en stabil tillväxtplan. I takt med att kunderna växer måste även företaget växa för att ge utrymme för kompetens och kapacitetsutveckling. Den helt nya fabriken i ett plan är på m² och ligger i Hasee Industrial Park, Bantian, i Shenzhens Longgang distrikt. Den invigdes officiellt den 18 juni Nolato Lovepac Converting är den första hyresgästen i den m² stora industriparken, som även omfattar ett hotell, en restaurang, en dagligvaruhandel och en basketarena. Flyttning utan stopp Den nya fabriken har 60 procent mer yta än föregångaren uppdelat på större produktionsområden, kontor och lagerlokaler samt ett nytt renrum motsvarande klass 10. Vi kunde genomföra hela renoveringen och omlokaliseringen utan att det påverkade kundleveranserna, berättar Allen Tan, chef för Nolato Lovepac Converting i Shenzhen. Sedan flytten har produktionen fortsatt utan uppehåll 24 timmar om dygnet. Kunderna godkände omedelbart den nya anläggningen och uppskattar att vi nu finns ännu närmare dem. Den närmaste kund en är faktiskt bara sju minuter bort. Utveckling och produktion I Shenzhen, som ligger i södra Kina, sker utvecklingsarbetet för många av företagets projekt. Därefter tillverkas produkterna där, i Beijing (norra Kina), Chennai (Indien) eller Mosonmagyaróvár (Ungern) eller på flera av platserna samtidigt. Nolato Lovepac Convertings verksamhet i Shenzhen omfattar allt från projekthantering och prototypframtagning till serieproduktion av mobiltelefonprodukter som logotyper, högtalarskydd m.m. Vår uppgift nu är att vidareutveckla våra konstruktionsprocesser och lägga ännu mer krut på våra säljresurser för att fortsätta vår stabila och långsiktiga tillväxt, sammanfattar Allen. 15

14 Posttidning B Nolato AB Torekov Agron Ramadani, Nolato Lövepac Rotationsstansningen av kopparloden går tio gånger fortare, de kan dessutom levereras till kunden på en praktisk, lätthäftande tejp. Snabbare, billigare och enklare kopparstansning Vid lödning av värmeväxlare används en liten ring av stansad kopparfolie som lod. Tidigare stansades ringen i en traditionell stans och levererades i kartong. När de sen skulle användas hos värmeväxlartillverkaren fick varje liten foliebit manuellt plockas upp ur kartongen ett ganska pilligt jobb. Idag levererar Nolato Lövepac kopparfolierna på en bärande, lätthäftande tejp. Hos kunden är det sedan lätt att lyfta av folieringen vid appliceringen på värmeväxlarrören. Inget mer rotande i kartonger, ingen mer risk att folierna ska skadas. Det speciella med kopparfolierna är att det absolut inte får finnas några häftämnesrester på dem när de ska användas som lod, kommenterar Jesper Johansson, som är kund ansvarig för Nolato Lövepacs industrisegment. Därför rotationsstansas de på en speciellt lätthäftande tejp, där häftämnet inte följer med produkten när den tas bort. Rotationsstansningen innebär inte bara att produkten kommer fram till kunden i ett fint skick, det går också mycket fortare att stansa, vilket ger lägre produktkostnad. Jämfört med traditionell stansning kan vi tiodubbla mängden produkter per tidsenhet. Vi slipper även kartonghanteringen; produkten är klar när den kommer ur maskinen. Tekniken med låghäftande rotationsstansning erbjuder många fördelar och kan appliceras även i många andra sammanhang, poängterar Jesper Johansson.

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

Georg Brunstam VD och koncernchef

Georg Brunstam VD och koncernchef Georg Brunstam VD och koncernchef Finansiella mål Nolatos mål är att i genomsnitt över en konjunkturcykel uppnå: Rörelsemarginal överstigande 7 procent Avkastning på sysselsatt kapital överstigande 15

Läs mer

Första kvartalet 2007

Första kvartalet 2007 Första kvartalet 2007 CEO Georg Brunstam CFO Per-Ola Holmström 2007-04-26 1 Affärskoncept Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och produktsystem till ledande kunder

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 29 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 29-1-28 Sammanfattning av Q3 Koncernen Stark utveckling för Nolato Telecom Effektiviseringar ger avsedd effekt Omsättningen minskade med 6 procent

Läs mer

Georg Brunstam VD och koncernchef

Georg Brunstam VD och koncernchef Georg Brunstam VD och koncernchef Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och produktsystem till ledande kunder inom telekom, fordon, vitvaror, medicinteknik, hygien

Läs mer

Tredje kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-10-29

Tredje kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-10-29 Tredje kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-1-29 Sammanfattning av Q3 Koncernen Omsättningen uppgick till 1 84 MSEK (1 95) - Justerat för valuta minskade omsättningen med 1 procent -

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 211 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-1-27 Sammanfattning av Q3 Koncernen Positiv utveckling för Nolato Medical och Nolato Industrial Fortsatt svaga volymer inom Nolato Telecom

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

Nolato Medical. Pharma Packaging. Ett engagerande partnerskap för den perfekta förpackningen

Nolato Medical. Pharma Packaging. Ett engagerande partnerskap för den perfekta förpackningen Nolato Medical Pharma Packaging Ett engagerande partnerskap för den perfekta förpackningen 2 3 Vi vill skapa den perfekta förpackningen för världens viktigaste produkter Partner för livet Nolato Medical

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Nolato Medical. Pharma Packaging. Ett engagerande partnerskap för den perfekta förpackningen

Nolato Medical. Pharma Packaging. Ett engagerande partnerskap för den perfekta förpackningen Nolato Medical Pharma Packaging Ett engagerande partnerskap för den perfekta förpackningen 2 3 Vi vill skapa den perfekta förpackningen för världens viktigaste produkter Partner för livet Nolato Medical

Läs mer

Fjärde kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Fjärde kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Fjärde kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 216-2-5 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen uppgick till 1 289 MSEK (1 242) - Justerat för valuta minskade omsättningen med 3 procent -

Läs mer

Koncernchefens anförande vid årsstämman 24 april 2012

Koncernchefens anförande vid årsstämman 24 april 2012 1/6 Koncernchefens anförande vid årsstämman 24 april 2012 Bästa aktieägare, mina Damer och Herrar. För Nolato är det en styrka att ha tre affärsområden som bygger på gemensamma värderingar och teknologier,

Läs mer

Andra kvartalet 2006

Andra kvartalet 2006 Välkommen till telefonkonferens den 20/7 kl 14.00 Andra kvartalet 2006 CEO Georg Brunstam CFO Per-Ola Holmström 2006-07-20 1 Affärskoncept Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera

Läs mer

Första kvartalet 2014. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2014-04-29

Första kvartalet 2014. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2014-04-29 Första kvartalet 2014 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2014-04-29 Sammanfattning av Q1 Koncernen Omsättningen uppgick till 932 MSEK (1 254) - Justerat för valuta och struktur minskade omsättningen

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

Atria Strategier & Visioner

Atria Strategier & Visioner Atria Strategier & Visioner Innehåll Presentation av Atria Vår omvärld Våra framtidplaner - Tillväxt planer - Sardus Stort behov av svensk råvara Atria Koncern Abp Atria Koncern Abp är ett i grunden finskt

Läs mer

Hans Porats anförande på Nolatos årsstämma 27 april 2011

Hans Porats anförande på Nolatos årsstämma 27 april 2011 Hans Porats anförande på Nolatos årsstämma 27 april 2011 Bästa aktieägare, mina damer och herrar. Att vi nu i början av 2011 fick en dipp inom vår telekomverksamhet vilket jag återkommer till minskar inte

Läs mer

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial Nolato Medical Andra kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-7-21 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q2 Koncernen Omsättningen ökade till 1 28 MSEK (965) - Justerat för valuta

Läs mer

Nolato Industrials omsättning var oförändrad, medan rörelseresultatet ökade 13%.

Nolato Industrials omsättning var oförändrad, medan rörelseresultatet ökade 13%. Anförande av Nolatos VD och koncernchef Hans Porat vid årsstämman 2014 Bästa aktieägare, mina damer och herrar. 2013 var ett starkt år för Nolato, faktiskt det bästa året sedan starten 1938. Detta är extra

Läs mer

Tredje kvartalet 2014

Tredje kvartalet 2014 Nolato Medical Tredje kvartalet 214 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 214-1-29 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q3 Koncernen! Omsättningen uppgick till 1 95 MSEK (1 119) - Justerat

Läs mer

Koncernchefens anförande vid årsstämman 25 april 2013

Koncernchefens anförande vid årsstämman 25 april 2013 1/6 Koncernchefens anförande vid årsstämman 25 april 2013 Det går bra för Nolato! 2012 blev vårt bästa år sedan starten 1938. En stark konjunktur och en kraftig revansch inom Nolato Telecom bäddade för

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007 Gunnebo den 24 april 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 Första kvartalet 2007 Orderingången ökade med 8% till 528 MSEK (491) - organisk tillväxt för jämförbara enheter 11% Nettoomsättningen ökade med

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Kraftig tillväxt för Nolato Medical

Kraftig tillväxt för Nolato Medical Nolato delårsrapport tre månader 2007, sid 1 av 11 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 2007 Kraftig tillväxt för Nolato Medical Första kvartalet 2007 i sammandrag Omsättningen uppgick till 560 (594)

Läs mer

Årsstämman 2017 Kai Wärn, VD och koncernchef

Årsstämman 2017 Kai Wärn, VD och koncernchef Årsstämman 2017 Kai Wärn, VD och koncernchef Vi skapar större upplevelser Vi gör verklig skillnad för alla som skapar gröna ytor och urbana miljöer genom att vara ledande inom hållbara och användaranpassade

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året.

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året. N O L ATO D E L Å R S R A P P O R T N I O M Å N A D E R 1 J A N U A R I 3 S E P T E M B E R 2 2, S I D 1 AV 7 NOLATO AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT NIO MÅNADER JANUARI SEPTEMBER Nolato redovisar ett väsentligt

Läs mer

Andra kvartalet CEO Christer Wahlquist CFO Per-Ola Holmström

Andra kvartalet CEO Christer Wahlquist CFO Per-Ola Holmström Andra kvartalet 217 CEO Christer Wahlquist CFO Per-Ola Holmström 217-7-19 Sammanfattning av Q2 Koncernen Stark utveckling för samtliga affärsområden gav bästa kvartalet hittills Omsättningen ökade till

Läs mer

Swedencare Bolagspresentation

Swedencare Bolagspresentation Swedencare Bolagspresentation SWEDENCARE EVENTUELL NOTERING PÅ FIRST NORTH Swedencare AB ( Swedencare eller Bolaget ) utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter inom hälsa på den globala husdjursmarknaden

Läs mer

Nolato AB (publ) årsredovisning 2010

Nolato AB (publ) årsredovisning 2010 Nolato AB (publ) årsredovisning 21 Experience and Innovation Förstasidan: Tätningar till pacemakers, formsprutade i flytande silikon, ett område där Nolato är världsledande. Nolato årsredovisning 21 3

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 PRESSINFORMATION 2015-05- 08 Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt i väst fortfarande utmaningar i Ryssland Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.8 procent och var 281.3 MEUR

Läs mer

Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014

Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014 Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014 Ökad tillväxt och lönsamhet, +120% under perioden januari till mars Sammanfattning Delårsrapport januari- mars 2014 Nettoomsättning: 5 741 tkr (2 404 tkr),

Läs mer

Intryck från företagsbesök i Kina

Intryck från företagsbesök i Kina Intryck från företagsbesök i Kina Under en intensiv vecka besökte jag svenska bolag i och runt Shanghai och träffade dessutom ett par rådgivare till nordiska bolag med intressen i Kina. Några generella

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 Nolato Medical Första kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-4-3 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q1 Koncernen! Omsättningen ökade till 1 73 MSEK (932) - Justerat för

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 3 mån april - juni 2005/06. 25 aug 2005. CEO Per Ikov CFO Niklas Enmark WWW.LAGERCRANTZ.COM

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 3 mån april - juni 2005/06. 25 aug 2005. CEO Per Ikov CFO Niklas Enmark WWW.LAGERCRANTZ.COM Lagercrantz Group AB Delårsrapport 3 mån april - juni 2005/06 25 aug 2005 CEO Per Ikov CFO Niklas Enmark Highlights Kvartal 1 2005/06 Positiv resultatutveckling inom de flesta verksamheter Klart förbättrat

Läs mer

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 1 27-4-26 Årsstämma Tillbakablick 2 27-4-26 Årsstämma 1 26 i korthet Bästa året hittills Förbättrad marknadsposition, marknadsnärvaro och marknadsbearbetning Kraftig ökning

Läs mer

Detta är New Wave Group

Detta är New Wave Group Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. Vi har tre affärsområden: Profil; profilkläder, yrkeskläder

Läs mer

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Delårsrapport 1 april 3 september (6 månader)! Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 25% till 69 (55).! Nettoomsättningen ökade med 4% till 1 89 (1

Läs mer

Visste du att New Wave

Visste du att New Wave Presentation av Visste du att New Wave är det enda svenska börsbolag som har ökat i både omsättning och resultat 16 år i rad? är det svenska bolag som har ökat snabbast i Europa då det gäller arbetstillfällen?

Läs mer

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012.

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012. Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Är du ägare eller delägare i ett företag i Skåne med ca 10-50 anställda, och dessutom kvinna? I så fall är du en av de företagare som

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Mot vår mission och vision Mission Vi vill göra det lättare för människor att själva bidra till ett sundare liv i vardagen Vision Ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande

Läs mer

Hur svårt kan det vara? NOLATO PLASTTEKNIK UTVECKLING OCH TILLVERKNING AV KVALIFICERADE PLASTKOMPONENTER SEDAN 1955

Hur svårt kan det vara? NOLATO PLASTTEKNIK UTVECKLING OCH TILLVERKNING AV KVALIFICERADE PLASTKOMPONENTER SEDAN 1955 Hur svårt kan det vara? NOLATO PLASTTEKNIK UTVECKLING OCH TILLVERKNING AV KVALIFICERADE PLASTKOMPONENTER SEDAN 1955 INTE SÅ ENKELT. Att formspruta plast kan vara svårt. Åtminstone om man som vi på Nolato

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Delårsrapport 1 april - 30 juni 2015

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Delårsrapport 1 april - 30 juni 2015 Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,8 MSEK (3,1) Rörelseresultatet blev - 3,9 MSEK (- 3,1) Rörelsemarginalen blev - 98 % (- 102 %) Periodens resultat uppgick till - 4,0

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ)

Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ) Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ) Nolato AB delårsrapport 1 januari 30 juni 1999 Omsättningen ökade med 3 procent till 942 (915) Mkr Rörelseresultatet ökade med 33 procent till 101 (76)

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Alfa Laval AB:s verkställande direktör och koncernchef Sigge Haraldsson vid bolagsstämman den 27 april 2004.

Alfa Laval AB:s verkställande direktör och koncernchef Sigge Haraldsson vid bolagsstämman den 27 april 2004. Alfa Laval AB:s verkställande direktör och koncernchef Sigge Haraldsson vid bolagsstämman den 27 april 2004. Jag hälsar er hjärtligt välkomna till Alfa Lavals bolagsstämma nummer två! I dag kommer jag

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

2004 2005 2006p 2007p 2008p

2004 2005 2006p 2007p 2008p ANALYSGARANTI* 27 februari 2006 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) omsänd På rätt väg Wilh. Sonessons bokslut för 2005 gav ett blandat intryck. Visserligen överträffar bolaget sin egen prognos men vi hade betydligt

Läs mer

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson Presentation ti från årsstämma 2012 Roger Johansson VD och koncernchef 1 2 Koncernledning BE Group 2011 Viktiga steg framåt 3 Ett ledande stålservicebolag med verksamhet i 10 länder Sverige g Finland Estland

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef 1 Summering av 2013 Stabil omsättning men lägre resultat - Nettoomsättning +1% - Rörelseresultat -5% - Resultat per aktie 13:63 SEK (14:33) Finansiellt utmanande år men

Läs mer

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation Swedish Match Company presentation Company presentation 2013 Company Swedish Match presentation Företagspresentation 2012 Swedish Match vilka vi är, vad gör vi Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer

Läs mer

Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten på lägst 15% per år.

Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten på lägst 15% per år. Första halvåret och Q2 mot finansiella mål 26% tillväxt inom tjänsteverksamheten - 20% Q2 Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten på lägst 15% per år. 11,6% rörelsemarginal - 9,4%

Läs mer

7. Anförande av verkställande direktören

7. Anförande av verkställande direktören 7. Anförande av verkställande direktören Gunnebos Årsstämma 2011 Göteborg den 28 april Verksamhetsåret 2010 - Ett händelserikt år Affären Orderingången för affärsenheterna Bank, Detaljhandel och Säker

Läs mer

Detta är New Wave Group

Detta är New Wave Group Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. Vi har tre affärsområden: Profil; profilkläder, yrkeskläder

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2015

Delårsrapport 1 januari 30 september 2015 Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 30 september 2015 1 Agenda Sammanfattning av Q3 Transcat PLM Verksamheten Finansiell utveckling Sammanfattning 2 Q3 2015 Strategiskt förvärv och 32% tillväxt

Läs mer

Starta eget av flera skäl: Lingon & Blåbär, Alpnaering och Madame Chic

Starta eget av flera skäl: Lingon & Blåbär, Alpnaering och Madame Chic Praktikfall 6 Starta eget av flera skäl: Lingon & Blåbär, Alpnaering och Madame Chic Anna Carlsson Käck Anledningarna till att man väljer att starta eget är säkert lika många som det finns egenföretagare.

Läs mer

«Skapa en attraktiv och»

«Skapa en attraktiv och» Butikskommunikation Varuexponering Innovation & ny teknologi Butiksinredning «Skapa en attraktiv och» säljande butiksmiljö som stärker konsumentens köpupplevelse Vi arbetar hand i hand med både detaljhandel

Läs mer

HISTORIA VARUMÄRKEN MILJÖ FÖRSÄLJNING DEN LOKALA UTMANAREN. Välkommen! Om oss Historia Varumärken Miljö Försäljning Den lokala. utmanaren 2011-02-02 1

HISTORIA VARUMÄRKEN MILJÖ FÖRSÄLJNING DEN LOKALA UTMANAREN. Välkommen! Om oss Historia Varumärken Miljö Försäljning Den lokala. utmanaren 2011-02-02 1 Välkommen! Om oss Historia Varumärken Miljö Försäljning Den lokala utmanaren 2011-02-02 1 Våra kontor Våra fabriker Vision Mission Profil Organisation Om oss Cederroth är ett dynamiskt företag med ett

Läs mer

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost Delårsrapport Januari - mars 2015 J.Harvest & Frost Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Det är med stor tillfredställelse vi kan konstatera att 2005 blev det bästa året i SWECOs historia, vi slog de flesta av våra tidigare rekord. Jag

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

Redeye Småbolagsdag Sheraton 2012-11-13

Redeye Småbolagsdag Sheraton 2012-11-13 Redeye Småbolagsdag Sheraton 2012-11-13 Agenda Nya Allenex Transplantationsmarknaden Försäljning och Resultat Produktstrategier Allenex framåt Frågestund - ett år präglat av tuffa men nödvändiga omställningar.

Läs mer

ATT VILJA MEN INTE KUNNA Perspektiv på Facitkrisen Tom Petersson

ATT VILJA MEN INTE KUNNA Perspektiv på Facitkrisen Tom Petersson ATT VILJA MEN INTE KUNNA Perspektiv på Facitkrisen Tom Petersson Brukskultur Åtvidaberg 2004 Att vilja men inte kunna Perspektiv på Facitkrisen Tom Petersson De första dagarna i oktober 1971 publicerade

Läs mer

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Agenda Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Swedol i korthet Vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål.

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december månader

Delårsrapport 1 april 31 december månader Delårsrapport 1 april 31 december 2008 9 månader 10 februari 2009 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Niklas Enmark, vvd och finansdirektör Värdeskapande teknikhandelsföretag med marknadsledande positioner

Läs mer

Delårsrapport 1 april - 30 september 1998

Delårsrapport 1 april - 30 september 1998 PRESSRELEASE - BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Delårsrapport 1 april - 3 september 1998 Faktureringen ökade till 3 517 MSEK (3 225) Resultatet före skatt uppgick till 166 MSEK (171) Resultatet per aktie uppgick

Läs mer

DIBS Payment Services Tredje kvartalet 2011

DIBS Payment Services Tredje kvartalet 2011 DIBS Payment Services Tredje kvartalet DIBS roll i värdekedjan Positiv trend i kärnverksamheten Omsättning (MSEK) 40 35 36,9 35,0 35,9 37,5 38,0 Nettoomsättning i SEK +3% till 38,0 Mkr Försäljningstillväxt

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 1 Agenda Sammanfattning av Finansiell utveckling Verksamheten 2 Tillväxt och stabilt resultat Nettoomsättningen uppgick till 431,8 (411,4) MSEK,

Läs mer

* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr.

* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr. DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2000 Sammanfattning * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr. * Periodens resultat

Läs mer

Doros försäljning ökade med 25 procent och EBIT ökade till 4,7 Mkr (0,9 Mkr) under tredje kvartalet

Doros försäljning ökade med 25 procent och EBIT ökade till 4,7 Mkr (0,9 Mkr) under tredje kvartalet Omsättningsökningen på ca 25 procent under tredje kvartalet drevs framförallt på av den fortsatt starka tillväxten inom Care Electronics. Jérôme Arnaud, VD Doro Rapport för tredje kvartalet 2008 (1/1 30/9)

Läs mer

VERKSAMHETER OCH VARUMÄRKEN

VERKSAMHETER OCH VARUMÄRKEN PRESSMAPP VERKSAMHETER OCH VARUMÄRKEN Underhållning CDON.COM BOOKPLUS.FI LEKMER.COM Mode NELLY.COM LINUSLOTTA.COM HEPPO.COM Sport & Hälsa GYMGROSSISTEN.COM BODYSTORE.COM MILSTOLPAR 1999 CDON.COM lanserasav

Läs mer

Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj Välkomna!

Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj Välkomna! Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj 2016 Välkomna! Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj 2016 Ernst Westman, VD Kort om Boule ett tillväxtbolag med inriktning diagnostik Sedan 1999 utvecklar, tillverkar

Läs mer

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar?

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Ledarskap Affärsutveckling Affärsjuridik Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Företagarförbundet 2007-05-21 Vilka är vi på B-Open Nordic? Vi hjälper företag inom ledarskap, affärsutveckling och

Läs mer

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 3.3. Pekka Lundmark Verkställande direktör BELÄGGNINGSGRADEN: EU7 OCH USA 86 84 8 8 78 76 74 7 7 68 66 64 EU7: Capacity Beläggningsgraden utilisation of inom tillverkningsindustrin

Läs mer

Nolato AB (publ) delårsrapport sex månader, januari juni 2000.

Nolato AB (publ) delårsrapport sex månader, januari juni 2000. Nolato AB (publ) delårsrapport sex månader, januari juni 2000. Nolato AB delårsrapport sex månader januari juni 2000, sid 2 Resultatet efter finansnetto ökade med 61 procent Resultatet efter finansnetto

Läs mer

ITAB Shop Concept. Förvärv av La Fortezza

ITAB Shop Concept. Förvärv av La Fortezza ITAB Shop Concept Förvärv av La Fortezza 2016-07-08 Förvärvet är i linje med vår strategi om att erbjuda helhetskoncept till detaljhandeln i Europa. Genom förvärvet stärker vi ytterligare vår ledande marknadsposition

Läs mer

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida 2015 Årsstämma i Bravida Holding AB Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida Q3 Ledande inom installation och service i Norden Vi ger fastigheter liv Våra installations- och serviceuppdrag omfattar

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Årsstämma 2008 i CellaVision AB. Yvonne Mårtensson, VD

Årsstämma 2008 i CellaVision AB. Yvonne Mårtensson, VD Årsstämma 2008 i CellaVision AB Yvonne Mårtensson, VD CellaVision är marknadens ledande leverantör av bildanalysbaserade produkter för rutinanalys av blod CellaVision i korthet Säljer, marknadsför och

Läs mer

Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL

Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3 2017 Delårsrapport kvartal tre 2017 Juli - Sep 2017 (Tredje kvartalet) Nettoomsättningen uppgick till 7 209 (318) tkr Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer