Kosttillskott. projekt märkning. miljöförvaltningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kosttillskott. projekt märkning. miljöförvaltningen"

Transkript

1 miljöförvaltningen postadress Borås besöksadress Sturegatan 42 tfn e-post webbplats Livsmedelskontroll boras.se/livsmedel Kosttillskott projekt märkning

2 Bakgrund Försäljningen av kosttillskott har ökat stort de senaste åren. Branschen växer fort och det tillkommer flera verksamheter varje år. Kosttillskott kan köpas i vanliga matbutiker, apotek, specialbutiker men även via internet. Verksamheter som säljer kosttillskott har ofta relativt låg kontrolltid, ofta hamnar de i riskklass 8B med kontrolltiden en tim/år. Det innebär att det är svårt att avsätta tid för en djupare genomgång av reglerna kring kosttillskott. Malmö Stad och Göteborg Stad har tidigare genomfört projekt inom området och påvisat brister. I länet har man därför valt att göra denna tillsynsinsats inom ramen för PIK (projektinriktad kontroll) Syfte Projektets syfte är att öka kontrollmyndigheternas kompetens inom området och få en överblick över kosttillskottsbranschen samt de problem/avvikelser som finns. Projektplan PIK-projektets tidsplan var att under januari 2011 genomföra en utbildning om kosttillskott för livsmedelsinspektörer i Västra Götaland tillsammans med Livsmedelsverket. Kontroller på verksamheterna gjordes under januari 2011 till september Resultaten från samtliga deltagagre i PIK-projekten beräknas att sammanställas under oktoberdecember Rapporten ska vara klar i januari Borås Stad har haft en egen tidsplan där kontrollerna genomförts från april till juni 2012 och sammanställts i slutet på juni. Metod Varje deltagande kommun kontrollerar valfritt antal verksamheter som hanterar/tillverkar/säljer kost tillskott och granskar märkningen på ett valfritt antal kosttillskottsprodukter. Borås Stad gjorde inspektioner på apotek och hälsokostbutiker. För att kontrollera märkningen fotograferades produkterna. Märkningen gicks igenom med hjälp av en checklista (bilaga 1). En kontrollrapport och underlag i form av checklista skickades till de kontrollerade verk samheterna. Kopior på de ifyllda checklistorna har skickats till PIK-gruppen för sammanställning. Avgränsningar Projektet är avgränsat till att endast omfatta kontroll av märkningen på en omega-3 produkt och en vitamin/mineralprodukt i varje kontrollerad butik. Checklistan begränsar kontrollområdena vid granskningen/kontrollen av produkterna. Miljöförvaltningen har inte kontrollerat märkningen enligt Kommissionens förordning (EU) nr 432/2012 av den 16 maj 2012 om fastställande av en förteckning över andra godkända hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa. Förordningen träder i kraft den 14 juni 2012 och efter den 14 december 2012 får icke godkända hälsopåståenden inte längre användas. Resultat Antal kosttillskott som kontrollerades var sammanlagt 37, varav 20 var vitaminer och mineraler och 17 omega-3 (Bilaga 2). Alla resultat från checklistorna finns sammanställda i en tabell (Bilaga 3). På 11 av de kontrollerade kosttillskotten uppmärksammades inga brister i märkningen (7 omega-3 och 4 vitaminer/mineraler).

3 Kontrollpunkter där flest brister uppmärksammades:»» Nio kosttillskott (nio vitaminer/mineraler) hade en eller flera föreningar som angavs i fel enhet på förpackningen.»» Sex kosttillskott (en omega-3 och fem vitaminer/mineraler) hade vitamin- och mineralföreningar som inte får användas vid tillverkning av kosttillskott.»» Fyra kosttillskott (en omega-3 och tre vitaminer/mineraler) hade inte angivit beteckningen kosttillskott rätt.»» Tre kosttillskott (två omega-3 och en vitamin/mineral) saknade en eller flera tillsatser som inte angavs med både funktionsnamn och tillsatsen namn eller e-nummer i märkningen. Slutsats Samtliga apotek beställer sina produkter genom respektive huvudkontor. Huvudkontoren har en avdelning som granskar märkningen på produkterna innan de godkänns för att få säljas. Apoteken själva har mycket liten möjlighet att påverka märkningen. Hälsokostbutikerna köper ofta in varor från grossister och förlitar sig till stor del på att märkningen är korrekt. Det som personalen kontrollerar på apoteken och hälsokostbutikerna är datummärkning och att förpackningarna är hela. Många av de kontrollerade produkterna i Borås är produkter som säljs i många apotek och hälsokostbutiker i Sverige. De flesta kosttillskott som vi uppmärksammade brister på saknade enbart någon enstaka uppgift/ kontroll punkt. En omega-3 produkt (dxb Nutrition) uppmärksammade vi särskilt på grund av att det saknade flera märkningsuppgifter. Bland annat saknades uppgiften om att rekommenderad daglig dos inte ska överskridas och att kosttillskott inte bör användas som ett alternativ till varierad kost. Det fanns även otillåtna hälsopåståenden i märkningen. Efter det att projektet startade år 2011 har en ny förordning för förteckning över godkända hälso påståenden börjat gälla. Miljöförvaltningen har därför inte kontrollerat hälsopåståendena gentemot checklistans kontrollpunkter. Vi har enbart registrerat när vi sett påståenden som skulle kunna vara otillåtna och skrivit ner dem på checklistorna som sedan har skickats till PIK-gruppen. Exempel på tvek samma hälsopåståenden som vi har uppmärksammat är upplysningar om att kosttillskotten behövs för skydd och uppbyggnad av kroppens funktioner och ord som antyder att produkterna bidrar till normal hjärtfunktion, blodbildning och benstomme.

4 Bilaga 1 Projekt: Pik tillskott 2011 Utförande kommun Produkt Typ av anläggning Tillverkare Grossist Butik Annat 1. Är det ett kosttillskott Är produkten koncentrerad till små uppmätta doser t.ex. tabletter, kapslar eller liknande? Om produkten är flytande, ska den tas i koncentrerad form (t.ex. matsked)? Finns läkemedelspåståenden (förebygga, lindra eller bota sjukdom) på förpackningen? Om ja, kontakta Läkemedelsverket. Innehåller produkten substanser som kan innebära läkemedelsklassificering? (se ex i bilaga) Om ja, kontakta Läkemedelsverket. 2. Är märkningen korrekt? OBS! Omfattar även bipacksedel! Finns följande uppgifter på förpackningen Finns beteckningen kosttillskott? Näringsämnen (t.ex. vitamin A) eller kategori av näringsämnen (t.ex. vitaminer) eller andra ämnen (t.ex. rosenrotextrakt) eller kategori av andra ämnen (t.ex. växtextrakt)? Rekommenderad daglig dos Att rekommenderad daglig dos inte ska överskridas Att kosttillskott inte bör användas som ett alternativ till varierad kost Att produkten bör förvaras utom räckhåll för små barn Ingrediensförteckning Ingredienser anges i fallande ordning (om det är möjligt) Tillsatser anges med funktionsnamn och tillsatsens namn eller E-nummer Ingrediensens ursprung är angiven om det finns risk att den innehåller en allergen (t.ex. modifierad vetestärkelse) Om vitaminer och mineraler ingår så stämmer dessa överens med de föreningar sin listas i bilaga II förordning (EG) nr 1170/2009

5 Mängddeklaration Mängd av näringsämnen eller andra ämnen (aktiv substans) som ingår i den rekommenderade dagliga dosen är angivet med siffror Om ett dos intervall anges (t.ex. 1-2 tabletter) finns mängdangivelse i både den högsta lägsta dosen Om vitaminer eller mineraler ingår används de enheter som anges i bilaga I, förordning (EG) nr 1170/2009 Om vitaminer eller mineraler ingår finns procent av för märkningsändamål rekommenderat dagligt intag angivet, se bilaga till SLVFS 1993:21* Övrig obligatorisk information Namn, adress eller telefon till tillverkande eller saluhållande företag Förvaringsanvisning Bäst-före-datum (dag-månad-år) Nettokvantitet (ex. vikt/volym eller antal kapslar/ tabletter) 3. Hälsopåstående 1. Görs något eller flera hälsopåståenden i märkningen av produkten? 2. Om ja på 1 Finns samtliga uppgifter med i märkningen av kosttillskottet som finns under artikel 10.2 a-d i förordning 1924/2006? 3. Om nej på 2 Ges de uppgifter som anges under artikel 10.2 a-d i annan permanent presentation eller reklam? * Bilaga (till SLVFS 1993:21) Vitaminer och mineralämnen som får deklareras samt för märkningsändamål rekommenderat dagligt intag av dessa Vitamin A μg (retinolekvivalenter) 800 Vitamin B12 μg 1 Vitamin D μg 5 Biotin mg 0,15 Vitamin E mg (α tokoferolekvivalenter) 10 Pantotensyra mg 6 Vitamin C mg 60 Kalcium mg 800 Tiamin mg 1,4 Fosfor mg 800 Riboflavin mg 1,6 Järn mg 14 Niacin mg (niacinekvivalenter) 18 Magnesium mg 300 Vitamin B6 mg 2 Zink mg 15 Folacin μg 200 Jod μg 150 Uppgifter som anges inom parentes är endast underlag för beräkning av halt och bör inte anges i deklarationen. Med begreppet betydande mängd som anges i 5 och 11 3 avses i regel att varan innehåller minst 15 % av det rekommenderade dagliga intaget enligt denna bilaga, per 100 g eller 100 ml av livsmedlet eller i en förpackning som endast innehåller en portion av livsmedlet. (LIVSFS 2007:8)

6 Bilaga 2 Verksamhet Vitamin/mineral Omega-3 Apoteket Rosen MittVal, Vegetarian Apoteket Vipan Pharbio, Multi Total Pharbio, Omega-3 Barn Apotek Hjärtat MittVal, Multibrus Pharbio, Omega-3 Cassis Apotek Humlan ACO, 50+ ACO, 70% Omega-3 Hälsoteket i Borås Active Care, Vitamin björnar Ledins, Omega-3 Apoteket Kronan MittVal, Familj Medstop, Omega-3 Fiskolja Kronans Droghandel Borås MaxMedica, 55+ Vitaminer och mineraler Lysi, Omega-3 Forte Allégatan Apoteket Biet Apoteket, Multivitamin Barn Apoteket, Omega -3 Barn Apoteket Juwelen Apoteket, B-vitamin Forte Apoteket, Omega-3 Apoteket Sländan MaxMedica, Kvinna Vitaminer och ACO, Omega-3 Forte mineraler Medicamin, Life-butik Bioteket, Omnidepå MaxMedica, Omega-3 85% Apoteket Knalleland Multitabs, Imumax Eskimo-kids, Kosttillskott Doc Morris ACO, enomdan Multivitamintablett Pharbio, Omega-3 Forte Cura Apotek Floradix, Blutsaft Green Medicine, Eskimo-3 Pure Apoteket Bävern Multitabs, Vitamin D3 Green Medicine, Eskimo-3 Kids Apoteket Tranan Berocca, Boost Multitabs Complet Omega-3 + Multivitamin Apoteket Shop Berocca, Boost Green Medicine, Eskimo-3 Pure Apoteket Uttern Gevita, zink och c-vitamin Fitnessbutiken Health Wnc, Daily Caps dxb Nutrition, Omega-3 Life Knallerian Alpha Plus, Tjej Vital Möller`s Tran Naturlig Hälsa, Life Mivitotal, Plus Life, Omega-3 70 %

7 Bilaga 3 Fråga Kontrollpunkt Ja, Omega-3 Nej, Omega-3 Ej aktuell Ja, vitaminer o mineraler Nej vitaminer o mineraler 1 Är produkten koncentrerad till små uppmätta doser t.ex. tabletter, kapslar eller liknande? 2 Om produkten är flytande, ska den tas i koncentrerad form (t.ex. matsked)? 3 Finns läkemedelspåståenden (förebygga, lindra eller bota sjukdom) på förpackningen? Om ja, kontakta Läkemedelsverket. 4 Innehåller produkten substanser som kan innebära läkemedelsklassificering? (se ex i bilaga) Om ja, kontakta Läkemedelsverket. 5 Finns beteckningen kosttillskott? Näringsämnen (t.ex. vitamin A) eller kategori av näringsämnen (t.ex. vitaminer) eller andra ämnen (t.ex. rosenrotextrakt) eller kategori av andra ämnen (t.ex. växtextrakt)? 7 Rekommenderad daglig dos Att rekommenderad daglig dos inte ska överskridas 9 Att kosttillskott inte bör användas som ett alternativ till varierad kost 10 Att produkten bör förvaras utom räckhåll för små barn 11 Ingredienser anges i fallande ordning (om det är möjligt) 12 Tillsatser anges med funktionsnamn och tillsatsens namn eller E-nummer 13 Ingrediensens ursprung är angiven om det finns risk att den innehåller en allergen (t.ex. modifierad vetestärkelse) 14 Om vitaminer och mineraler ingår så stämmer dessa överens med de föreningar sin listas i bilaga II förordning (EG) nr 1170/ Mängd av näringsämnen eller andra ämnen (aktiv substans) som ingår i den rekommenderade dagliga dosen är angivet med siffror 16 Om ett dos intervall anges (t.ex. 1-2 tabletter) finns mängdangivelse i både den högsta lägsta dosen 17 Om vitaminer eller mineraler ingår används de enheter som anges i bilaga I, förordning (EG) nr 1170/ Om vitaminer eller mineraler ingår finns procent av för märkningsändamål rekommenderat dagligt intag angivet, se bilaga till SLVFS 1993:21 19 Namn, adress eller telefon till tillverkande eller saluhållande företag 20 Förvaringsanvisning Bäst-före-datum (dag-månad-år) Nettokvantitet (ex. vikt/volym eller antal kapslar/tabletter) Ej aktuell

8 miljöförvaltningen postadress Borås besöksadress Sturegatan 42 tfn e-post webbplats Livsmedelskontroll boras.se/livsmedel Kosttillskott projekt märkning

Kosttillskott Kontroll av märkningen på apotek och hälsokost

Kosttillskott Kontroll av märkningen på apotek och hälsokost Kosttillskott Kontroll av märkningen på apotek och hälsokost Miljö- och byggnadskontoret Västerviks kommun rapport 2:2012 Miljö 2012-10-18 Inledning Inför planeringen för år 2012 beslutades att delar av

Läs mer

Livsmedelskontroll av kosttillskott i hälsokostbutiker samt hos matmäklare

Livsmedelskontroll av kosttillskott i hälsokostbutiker samt hos matmäklare RAPPORT Livsmedelskontroll av kosttillskott i hälsokostbutiker samt hos matmäklare Antagen av Miljönämnden 2010-08-30 Rapportnr 04/2010 ISSN 1400-4690 Rapporter (ISSN 1400-4690) utgivna fr.o.m. 2006: 01/2006

Läs mer

Säkra kosttillskott? Safe dietary supplements? Zuzanna Waniewska

Säkra kosttillskott? Safe dietary supplements? Zuzanna Waniewska Säkra kosttillskott? En granskning av vilka rutiner Gävle kommuns apotek och hälsokostbutiker har för att kontrollera sitt kosttillskottsortiment, med fokus på märkning och redlighet Safe dietary supplements?

Läs mer

Kontroll av kosttillskott!

Kontroll av kosttillskott! Kontroll av kosttillskott! Kosttillskott Definitionen och lagstiftning Kan produkten vara ett läkemedel? Är produkten ett kosttillskott? Kontroll av märkning Kontroll av vitaminer och mineraler Växter

Läs mer

VERSION DIARIENUMMER 2013-10-04 R A PPORT SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2012. Livsmedelskontroll av kosttillskott. Lena Lidö och Haileselassie Yibrah

VERSION DIARIENUMMER 2013-10-04 R A PPORT SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2012. Livsmedelskontroll av kosttillskott. Lena Lidö och Haileselassie Yibrah VERSION DIARIENUMMER 2013-10-04 R A PPORT SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2012 Livsmedelskontroll av kosttillskott Lena Lidö och Haileselassie Yibrah Livsmedelskontroll av kosttillskott Lena Lidö och Haileselassie

Läs mer

Dnro/Dnr/DNo 2774/0944/2010

Dnro/Dnr/DNo 2774/0944/2010 Sida/sidor 1 / 21 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Lagstiftning... 2 1.2 Ansvar... 3 2 Närings- och hälsopåståenden... 3 3 Användning av näringspåståenden... 4 3.1 Godkända näringspåståenden... 5 3.2 Förbjudna

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM MD 2013:13 2013-08-02 Mål nr C 3/11 och C 10/12

MARKNADSDOMSTOLEN DOM MD 2013:13 2013-08-02 Mål nr C 3/11 och C 10/12 MARKNADSDOMSTOLEN DOM MD 2013:13 2013-08-02 Mål nr C 3/11 och C 10/12 KÄRANDE Bayer Aktiebolag, Box 606, 169 26 Solna Ombud: advokaten K. L. och jur.kand. S. K., Advokatfirman MarLaw AB, Box 3079, 103

Läs mer

Ägg. Vägledning för näringsdeklaration. Vägledning för näringsdeklaration

Ägg. Vägledning för näringsdeklaration. Vägledning för näringsdeklaration Ägg Vägledning för näringsdeklaration Livsmedelsverket har analyserat och fastställt nya näringsvärden för konventionella och ekologiska ägg. De nya näringsvärdena ersätter tidigare värden, vid näringsdeklaration

Läs mer

HANDBOK. om närings- och hälsopåståenden. hälsopåståenden.se Livsmedelsföretagens och Svensk Dagligvaruhandels

HANDBOK. om närings- och hälsopåståenden. hälsopåståenden.se Livsmedelsföretagens och Svensk Dagligvaruhandels hälsopåståenden.se Livsmedelsföretagens och Svensk Dagligvaruhandels Branschstöd för närings- och hälsopåståenden HANDBOK om närings- och hälsopåståenden Kontakt Livsmedelsföretagen (Li) Box 55680, 102

Läs mer

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 Rapport 9-2015 Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 - resultat av länsstyrelsernas och Livsmedelsverkets revisioner av kontrollmyndigheter av Ann Rydin, Göran Engström och Åsa Eneroth Innehåll

Läs mer

Användning av dopningspreparat, kosttillskott och narkotika bland gymtränande. - en kartläggning

Användning av dopningspreparat, kosttillskott och narkotika bland gymtränande. - en kartläggning Användning av dopningspreparat, kosttillskott och narkotika bland gymtränande - en kartläggning LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Dnr 700-1586-13 Förord Kroppskultur, skönhetsideal och genus, det är de sammantaget

Läs mer

Varning för kosttillskott

Varning för kosttillskott 1 Varning för kosttillskott Allt fler unga tränar på gym och äter kosttillskott med tveksamt innehåll. Undersökningar visar att de kan innehålla narkotika, läkemedel eller dopningsmedel. Marknadsföringen

Läs mer

Länsprojekt 2013 i Blekinge och Kronobergs län PROJEKTINRIKTAD LIVSMEDELSKONTROLL AV SPÅRBARHET OCH REDLIGHET

Länsprojekt 2013 i Blekinge och Kronobergs län PROJEKTINRIKTAD LIVSMEDELSKONTROLL AV SPÅRBARHET OCH REDLIGHET Länsprojekt 2013 i Blekinge och Kronobergs län PROJEKTINRIKTAD LIVSMEDELSKONTROLL AV SPÅRBARHET OCH REDLIGHET 1 PIK-gruppen Fredrik Holm, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Länsstyrelsen i Blekinge län Per

Läs mer

Kontroll av internethandel med livsmedel

Kontroll av internethandel med livsmedel Kontroll av internethandel med livsmedel stockholm.se 2014 Dnr:2015-3675 Utgivare: Miljöförvaltningen Kontaktpersoner: Robert Rönngren Imran Salifu Helena Storbjörk Windahl 3 (34) Sammanfattning Handel

Läs mer

RAPPORT2015. Konsumentföreningen Stockholm. Mat, piller och pulver på menyn! Försäljningstrender och attitydundersökning.

RAPPORT2015. Konsumentföreningen Stockholm. Mat, piller och pulver på menyn! Försäljningstrender och attitydundersökning. RAPPORT2015 Konsumentföreningen Stockholm Mat, piller och pulver på menyn! Försäljningstrender och attitydundersökning KfS Mars 2015 För mer information: Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö, 08-714

Läs mer

Revisionsprojekt riktat mot restauranger

Revisionsprojekt riktat mot restauranger MILJÖFÖRVALTNINGEN Revisionsprojekt riktat mot restauranger En rapport från Miljöförvaltningen Karina Alvarez och Jenny Weimer Juni 2010 www.stockholm.se/miljoforvaltningen SAMMANFATTNING Restaurangenheten

Läs mer

TRANSPORT AV AVFALL SLUTRAPPORT. September 2006

TRANSPORT AV AVFALL SLUTRAPPORT. September 2006 TILLSYNSSAMVERKAN I HALLAND - MILJÖ Datum Dnr 2006-08-29 RH06090 TRANSPORT AV AVFALL SLUTRAPPORT September 2006 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Postgiro Org.nr Box 538 Kristian IV:s väg

Läs mer

Är hälsopåståenden på livsmedelsförpackningar vilseledande?

Är hälsopåståenden på livsmedelsförpackningar vilseledande? Är hälsopåståenden på livsmedelsförpackningar vilseledande? En undersökning av livsmedelsförpackningar från butiker i Täby kommun, Danderyds kommun och Vaxholms stad Av Irina Aliesson Examensarbete, Magisterprogrammet

Läs mer

Operation SLIM analys av bantningsprodukter inkomna till Arlanda postterminal Rapport från Läkemedelsverket i samverkan med Tullverket

Operation SLIM analys av bantningsprodukter inkomna till Arlanda postterminal Rapport från Läkemedelsverket i samverkan med Tullverket Operation SLIM analys av bantningsprodukter inkomna till Arlanda postterminal Rapport från Läkemedelsverket i samverkan med Tullverket 2012-11-26 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Projektbeskrivning...

Läs mer

Livsmedelskontroll - vårt uppdrag

Livsmedelskontroll - vårt uppdrag Livsmedelskontroll - vårt uppdrag Utbildningsmaterial från Livsmedelsverket - grundkunskaper om livsmedelskontroll Livsmedelsverket, oktober 2014 ISBN: 978 91 7714 2342 4 Layout: Merethe Andersen Foto:

Läs mer

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Rapport 2007:17 SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Förord Kronofogdemyndigheten och Konsumentverket har under det senaste året noga följt utvecklingen samt uppmärksammat olika problem

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12

en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12 en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Användande av och attityder kring dopning och kosttillskott

Användande av och attityder kring dopning och kosttillskott Utvecklingsavdelningen Datum Amanda Nordlie, student 2014-05-19 Användande av och attityder kring dopning och kosttillskott - En kartläggning från sex träningsanläggningar i Nyköping Postadress Nyköpings

Läs mer

Tillsynsrapport 2013 Värmemätare

Tillsynsrapport 2013 Värmemätare % datum%% % Tillsynsrapport 2013 Värmemätare En enkätundersökning av värmeleverantörers mätarhantering Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900

Läs mer

Kosttillskott. Examensarbete 15hp. Kartläggning av användandet av kosttillskott på gym

Kosttillskott. Examensarbete 15hp. Kartläggning av användandet av kosttillskott på gym Examensarbete 15hp Kosttillskott Kartläggning av användandet av kosttillskott på gym Författare: Handledare: Examinator Termin: Kurskod: Kjellberg, Sebastian Axelsson, Ida Ahnesjö, Jonas Bergman, Patrick

Läs mer

Märkning av färdigförpackade livsmedel

Märkning av färdigförpackade livsmedel beteckning ingrediens förteckning märkning av allergener mängd av ingredienser nettokvantitet bäst före-dag sista förbrukningsdag Handbok Märkning av färdigförpackade livsmedel nedfrysnings datum företagets

Läs mer

Barnavård s vett. 34:e årgången Nr 1, 2014 April

Barnavård s vett. 34:e årgången Nr 1, 2014 April Barnavård s vett Utgivare: Centrala Barnhälsovården FyrBoDal Adress: Uddevalla sjukhus, 451 80 Uddevalla. Tfn: 010-441 64 80 34:e årgången Nr 1, 2014 April Innehållsförteckning: Utgivare: Centrala Barnhälsovårdsteamet

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

Återföringsdialog. Tillsyn av förhandsbedömningar gällande barn och unga

Återföringsdialog. Tillsyn av förhandsbedömningar gällande barn och unga Återföringsdialog Tillsyn av förhandsbedömningar gällande barn och unga Sammanställning av tillsyner i åtta kommuner & stadsdelar i Stockholms län 2013-2014 Du får gärna citera Inspektionen för vård och

Läs mer

WILH. SONESSON AKTIEBOLAG ÅRSREDOVISNING 2005

WILH. SONESSON AKTIEBOLAG ÅRSREDOVISNING 2005 INNEHÅLL ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4 WILH. SONESSON I KORTHET 6 AKTIEN 8 VÅRA VARUMÄRKEN OCH PRODUKTER 10 PRODUKTUTVECKLING 12 NATURDIET ATT BYGGA ETT VARUMÄRKE 14 WILH. SONESSONS MARKNAD 16 LAGSTIFTNING,

Läs mer