Välkommen till vår bostadsrättsförening!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till vår bostadsrättsförening!"

Transkript

1 Välkommen till vår bostadsrättsförening! Kort information om Brf Fältöversten För att du från början ska känna dig hemma i BRF Fältöversten och lättare hitta inom området har vi här samlat en del information som du kan ha glädje och nytta av. Det är mycket man som boende i föreningen behöver veta. Vi ber dig därför läsa igenom följande sidor så snart du får tillfälle. Mer information hittar du på föreningens hemsida Där hittar du bla värdefull information vad som gäller vid ombyggnation och renoveringar och mycket annat. Via hemsidan kan du även boka flyttvagnar och tvättider. Bostadsrättsföreningen Fältöversten är en ekonomisk förening, där vi bildar en egen ekonomisk enhet med en medlemsvald styrelse som är ansvarig för verksamheten. Vi får hjälp med bokföring och annan ekonomisk administration samt teknisk- och fastighetsförvaltning av AdEx Förvaltnings AB. Ännu en gång, hjärtligt välkommen till oss. Brf Fältöversten i Maj 2015 Styrelsen Brf Fältöversten Bostadsrättsförening bildades i och med att bostadsrättsföreningen Fältöversten med org.nr förvärvade den tre dimensionella fastigheten Fältöversten 8 som en urholkning av Fältöversten 7 av Boultbee Föreningens ekonomiska plan är daterad Lantmäteriförrättningen är registrerad av Lantmäterimyndigheten i Stockholms Stad. Församlingstillhörighet Föreningen tillhör Oscars församling Klassificering Bostadsrättsföreningen är en äkta bostadsrättsförening. Antal lägenheter och lokaler Inom föreningen finns Inom föreningen finns 538 st lägenheter av dessa är ett drygt 50-tal hyresrätter. 4 st kommersiella lokaler.

2 Flytthiss och flyttvagnar Det finns en stor möbelhiss på Valhallavägen 152A gavel (Hiss nr 32). Den går ned till garaget och skall nyttjas vid flytt. Nyckeltagg erfordras eller kontakt via porttelefon för att möjliggöra uppfärd. Du kan även låna våra nya 4-hjulsvagnar eller våra två pirror för enklare transporter över gården. Dessa bokar du via nätet på samma sätt som du bokar våra tvättstugor. Kontakta vår förvaltare för mer information Det är absolut förbjudet att nyttja övriga hissar eller rulltrappor för flyttgods eller andra transporter av byggmaterial etc. då de inte är anpassade för det. Det är varje medlems skyldighet att informera flytt och byggnadsfirmor om att flytthissen som du når via garaget måste nyttjas. Föreningen har idag två parkeringsplatser som kan utnyttjas vid flytt, dock ej i anslutning till hissen. Arbete med att få det pågår. Nycklar Lägenhetsnycklarna går endast till lägenheten. Varje lägenhet har även en nyckeltagg, den går till entréerna, branddörrarna, källsorteringrummet tvättstugan samt till Hiss 32, (flytthissen). Taggen behövs även för tidsbokning av tvättstugan, vagnförråden och av transportvagnarna. Om du förlorat en tagg ska det anmälas till förvaltaren som då spärrar densamma och en ny/extra tagg kan då köpas för 350 kr. Kontakta förvaltaren. Bredband Två bredbandsnät finns indragna i fastigheterna. För abonnemang kontakta Com Hem eller Telia. ComHem kundservice Telefon: , Telia kundtjänst Informationskanaler här finns det mesta du behöver veta om föreningen och dess regelverk. Inloggningsuppgifter till föreningens medlemssidor finns att hämta via AdEx, Förvaltningskontoret, telefon Fältposten är en tidning som ges ut i föreningens regi och kommer ut ca 4 ggr per år. Föreningens trivselregler hittar du sist i detta dokument samt på våra informationstavlor i samtliga entéer Betal-TV TV utbud kan beställas från Com Hem, som levererar via (Kabel-TV) eller Telia, som levererar via (Fibernätet). Vi ber er notera att endast godkända antennsladdar får anslutas mellan TV (eller radio) och antenndosan.

3 Parabolantenn Uppsättning får inte ske på Brf Fältöverstens fastigheter. Det finns särskilda ställningar att köpa för parabolantenn som man kan ställa på balkongens golv, den får dock inte sticka utanför balkongräcket. Tvättstuga - garageplan Tvättstugan är belägen i garageplanet. Hiss 31 i uppgången från Valhallavägen, leder till tvättstugan. Varje lägenhet har möjlighet att boka två tvätt pass/vecka. De med särskilda behov och behöver fler pass per vecka kontakta Förvaltningskontoret. Tvättiden är uppdelad i fem perioder; Tvättpass Tvättpass Tvättpass Tvättpass Tvättpass Bokning kan ske via vår hemsida eller via tavlan som sitter uppsatt utanför tvättstugan. Medlemskap Enbart fysisk person godkänns som medlem. Medlemskapet innebär att du gemensamt, med föreningens övriga medlemmar, delar ansvar för trappuppgångar, tvättstugor, gemensamma utrymmen och yttre gårdsmiljö, förutom att du ansvarar för underhåll av din egen lägenhet. Trapphusen ska endast användas för att ta sig till och från de utrymmen som finns i fastigheterna och är ingen lagringsplats för olika saker. Avgifter Årsavgifterna fördelas enligt andelstal. Andelstalen är satta efter en poängberäkningsmall som bygger på lägenhetens utformning. Det innebär att alla lägenheter poängsätts med utgångspunkt i lägenhetens yta, antal rum, kök, samt läget inom fastigheten. Kök och badrum viktas högre än ett vanligt rum då installationer såsom vatten, avlopp och ventilation har högre underhållskostnader för föreningen, vilket medför att större lägenheter får ett lägre belopp per kvadratmeter än små lägenheter. Överlåtelseavgift uttages av köparen med kr. Pantsättningsavgift tas ut av

4 bostadsrätthavaren med 700 kr/pant. Det finns ingen inre reparationsfond. Lägenhetsförråd Till nästan varje lägenhet hör ett förråd. Detta förråd finns till de flesta lägenheterna på samma våningsplan. Vissa lägenheter har sitt förråd inne i bostaden. Föreningen har några extra förråd för uthyrning, kölista tillämpas och hanteras av AdEx. Parkering Garage för uthyrning finns ej inom föreningen. P platser för uthyrning finns ej inom föreningen. I Fältöversten 7 finns ett garage där platser i mån av tillgång kan hyras. Garaget omfattar 290 platser med en maxhöjd av 2,1 meter och nås via hissarna Karlaplan 21A och Valhallavägen 150C. Garaget administreras av Q-Park, telefon , Pantförskrivning av bostadsrätt Om du vill belåna din bostadsrätt kontakta först din bank som skickar handlingarna till förvaltaren. En pantsättningsavgift om 700 kr, uttas av bostadsrättshavaren och skall betalas till föreningen. Pantsättningsavgiften tas ut per långivare och tillfälle. Andrahandsuthyrning av bostadsrätt För att hyra ut en lägenhet i andra hand ska man ha tillstånd. Tillstånd får du om du har skäl. Nedan angivna skäl ger möjlighet till att få tillstånd Sjukdom som kräver vistelse på sjukhus eller äldreboende. Besvär som kräver luftombyte (Astma, Psoriasis etc) Tillfälligt arbete eller boende på annan ort. Studier på annan ort. Pröva på att bo tillsammans. Utlandsvistelse eller semesterboende Uthyrning till barn/syskon över 18 år eller föräldrar. Uthyrning till närstående Om du har svårt att sälja din lägenhet pga. marknadsläget Övriga beaktningsvärda skäl. Förvaltaren handlägger och ger tillstånd enligt skäl ovan. Ansökan med andra skäl än ovan, bereder förvaltaren och sänder till styrelsen för beslut. Andrahandshyresgäst får vara en fysisk eller juridisk person, det ska dock alltid anges vilken fysisk person som kommer att bebo lägenheten. Blankett för ansökan om andrahandsuthyrning finner du under medlemssidor/dokument på föreningens hemsida.

5 Förvaltare Bostadsrättsföreningen förvaltas av AdEx, Fastighetsutveckling AB, enligt särskilt avtal. Förvaltaren svarar även för fastighetsskötsel och felanmälan. Box , Bromma Besöksadress: Adolfsbergsvägen 29, Bromma Telefon växel: Teknisk förvaltning Felanmälan Felanmälans öppettider: Måndag-Fredag kl Tfn: Boservice/ Förvaltningskontor Tisdagar Torsdagar Fredagar Hyresförvaltning Måndag till fredag Telefon Jourtjänster Teknisk Förvaltare Ann Eriksson Tfn: E-post: Vid fel som är av akut karaktär kan jourtjänster beställas på jourtelefon Akuta fel är t ex inget varmvatten översvämning strömlöst i hela lägenheten trots att alla säkringar är hela hissen ur funktion (Kontrollera först att den inte står på något våningsplan) Kostnaden för en utryckning är ca kr, så tänk gärna till en extra gång om det verkligen är akut eller kann vänta till måndagen. En onödig utryckning kan komma att debiteras anmälaren. Hissarna sköts av ITK AB och deras felanmälan har Rulltrapporna sköts i första hand av Securitas (Sabis) endast nattetid av Kone AB och deras felanmälan är då telefon Flytthissen samt hissar i entréhallen från Valhallavägen till tandläkaren och garaget, felanmäls på

6 Trivselregler för Brf Fältöversten 1. Skada i lägenhet Om skada uppstår i lägenhet eller på gemensamma utrymmen, underrätta förvaltaren snarast för åtgärd. 2. Gemensamma utrymmen Gemensamma utrymmen får endast användas till ändamål de är avsedda för och under inga omständigheter på sådant sätt att det kan vara störande för kringboende. 3. Tvätt Tvätt får inte hänga synligt på balkonger. 4. Mattpiskning Det är inte tillåtet att skaka eller piska mattor, sängkläder på gården eller genom fönster eller från balkongerna. 5. Grillning Det är förbjudet att grilla på balkongerna. Det är på försök tillåtet att grilla i egen medhavd grill på allmänna ytor förutsatt att det är på säker plats (asfalt eller stenbeläggning) och långt ifrån balkonger samt altaner, för att inte störa grannar, samt att medlem som grillar städar efter sig. 6. Cyklar/mopeder Cyklar skall ställas i cykelställ eller nära därtill. Det är inte tillåtet att förvara cyklar, barnvagnar eller personliga tillhörigheter i portar och källargångar eller andra gemensamma utrymmen. För barnvagnar finns flera barnvagns - rum att tillgå. Mopeder får inte ställas eller förvaras på gårdsplan. 7. Vattenledningar Vintertid, tillse att skada inte uppstår på vattenledningar på grund av att fönster eller dörrar lämnats öppna. 8. Dörrmatta/torkmatta Det är inte tillåtet att lägga torkmatta utanför lägenhetsdörren. 9. Hushållssopor Hushållssopor får inte ställas ut i trapphus utan skall direkt läggas i sopnedkast på gården i väl tillsluten förpackning. Lägg inte i för stora sopor då de riskerar att blockera nedkastet vilket medför merkostnader. 10. Grovsopor Grovsopor får inte läggas i soprummet på gården utan skall läggas i avsedda behållare i grovsoprummet i garaget.

7 11. Ohyra All form av ohyra (råttor, pälsänger, vägglöss, kackerlackor) som upptäcks i lägenheter eller i gemensamma utrymmen måste omedelbart anmälas till förvaltaren. 12. Husdjur Husdjur får inte föra oljud eller vistas/rastas i planteringar eller på lekplatser. Hundar och katter ska hållas kopplade inom bostadsområdet. 13. TV-antenner TV-antenner av alla de slag får inte sättas upp vare sig på balkonger eller gemensamma utrymmen ägda av föreningen. 14. Rökning Undvik att röka i anslutning till portentréerna, gemensamma utrymmen och under folks balkonger. 15. Renoveringsregler Vid renovering, se till att respektera gällande regelverk. Se information på vår hemsida under Renovera för mer information. 16. Störningar För att alla skall kunna trivas är det viktigt att visa hänsyn och inte störa omkringboende. Hänsyn gäller så väl i lägenheten som på gemensamma ytor som t ex gård, trappa, hiss och tvättstuga. Tänk på att det är mycket lyhört i fastigheten. Dessa regler gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa från kl på kvällen till kl på morgonen. Tala med Dina närmaste grannar om Du planerar kalas eller annat som kan generera ljud.

Fältposten. Pågående försäljning av lokaler. Utlämning av vinterförvarade cyklar. Årstämma 4:e juni klockan 18.00 i Aulan, Östra Real.

Fältposten. Pågående försäljning av lokaler. Utlämning av vinterförvarade cyklar. Årstämma 4:e juni klockan 18.00 i Aulan, Östra Real. Brf Fältöverstens informationsblad Nr 2 mars 2015 Årstämma 4:e juni klockan 18.00 i Aulan, Östra Real. Registrering från 17.30. Lättare förtäring kommer att serveras. Utlämning av vinterförvarade cyklar

Läs mer

Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15

Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15 Brf Husby Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15 Välkommen till vår bostadsrättsförening! Bostadsrättsföreningen Husby nr 1 är en ekonomisk förening som tillhör HSBrörelsen, där vi bildar en egen ekonomisk

Läs mer

Brf Husby. Basinformation 2012. Stockholm 2011-12-01

Brf Husby. Basinformation 2012. Stockholm 2011-12-01 Brf Husby Basinformation 2012 Stockholm 2011-12-01 Välkommen till vår bostadsrättsförening! Bostadsrättsföreningen Husby nr 1 är en ekonomisk förening som tillhör HSBrörelsen, där vi bildar en egen ekonomisk

Läs mer

Föreningens Basinformation. Upprättad av T & T Förvaltnings AB samt föreningens styrelse.

Föreningens Basinformation. Upprättad av T & T Förvaltnings AB samt föreningens styrelse. Föreningens Basinformation Upprättad av T & T Förvaltnings AB samt föreningens styrelse. Välkommen till vår bostadsrättsförening! En av de viktigaste frågorna vi har tillsammans är att ha en bra dialog

Läs mer

Välkommen till Brf Haren i Krokslätt!

Välkommen till Brf Haren i Krokslätt! Välkommen till Brf Haren i Krokslätt! Som medlem i en bostadsrättsförening har du inte bara rätten till en bostad i föreningens fastighet utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

Läs mer

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt.

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Tillhör lägenhet nr: Från A till Ö Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Uppdaterad 2015-02-07 Anna Georgiadis 1 Inledning

Läs mer

Information till mäklare som förmedlar bostadsrätter inom Bostadsrättsföreningen Fältöversten 2013

Information till mäklare som förmedlar bostadsrätter inom Bostadsrättsföreningen Fältöversten 2013 Information till mäklare som förmedlar bostadsrätter inom Bostadsrättsföreningen Fältöversten 2013 Denna information riktar sig enbart till mäklare som förmedlar bostadsrätter inom Bostadsrättsföreningen

Läs mer

för medlemmar i Bostadsrättsföreningen Silvieberg

för medlemmar i Bostadsrättsföreningen Silvieberg för medlemmar i Bostadsrättsföreningen Silvieberg Detta är en allmän information som ger svar på de vanligaste frågorna för medlemmar i Brf Silvieberg. En hel del av det som finns i ABC behandlas även

Läs mer

Brf Naturvetaren 1. Ordnings- och trivselregler

Brf Naturvetaren 1. Ordnings- och trivselregler Brf Naturvetaren 1 Ordnings- och trivselregler Gäller från april 2010 Register Om du vill veta vad som gäller Akuta skador Andrahandsuthyrning Ansvar och förpliktelser: allmänt Avlopp Balkonger Barnvagnar

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Anvisningar och allmänna ordningsregler

Anvisningar och allmänna ordningsregler Anvisningar och allmänna ordningsregler För allas trivsel, tänk på följande: att väl akta och vårda föreningens egendom, bostadshus och utemiljö. att när du använder lägenheten se till att bevara vad som

Läs mer

Välkommen till Bostadsrättföreningen Hamnen

Välkommen till Bostadsrättföreningen Hamnen Välkommen till Bostadsrättföreningen Hamnen Först av allt vill vi hälsa dig välkommen till föreningen! Vi hoppas att du kommer trivas med din lägenhet, föreningen och våra omgivningar. Den här informationen

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är naturligtvis mycket viktigt för att alla i huset ska trivas. Vårda grannsämjan genom att behandla

Läs mer

Bostadsrättsföreningen

Bostadsrättsföreningen Bostadsrättsföreningen Bra Boende i Mölndal Trivsel- och ordningsregler Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar för att vår bostadsrättsförening förblir en trivsam och väl fungerande förening. Förutom

Läs mer

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller.

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. ORDNINGSREGLER Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. DET HÄR BÖR DU VETA Styrelsens uppgift är att

Läs mer

t*- l.t;.. F*{.& {*;i olbäskem I tsohu$

t*- l.t;.. F*{.& {*;i olbäskem I tsohu$ t*- l.t;.. F*{.& {*;i?å olbäskem I tsohu$ Ordnings / trivselregler för brf Solbacken i Bohus Varmt välkommen till bostadsrättföreningen Solbacken i Bohus, Ale kommun! Vi hoppas att ni genom att ta del

Läs mer

Brf Ymsens INFORMATIONSDOKUMENT

Brf Ymsens INFORMATIONSDOKUMENT I detta dokument hittar du information om Brf Ymsen, vad som gäller för diverse frågor och vem du ska vända dig till med frågor och om problem uppstår. ADB fastighetsservice ADB fastighetsservice är föreningens

Läs mer

Trivselregler för Brf Gnejsen 2. Första version, maj 2005. Reviderade i januari 2008. Reviderade 2013. Reviderade 2014.

Trivselregler för Brf Gnejsen 2. Första version, maj 2005. Reviderade i januari 2008. Reviderade 2013. Reviderade 2014. Trivselregler för Brf Gnejsen 2 Första version, maj 2005. Reviderade i januari 2008. Reviderade 2013. Reviderade 2014. Brf Gnejsen 2 Innehåll Brf Gnejsen 2... 4 Bakgrund och historik... 4 Fakta, antal

Läs mer

Brf Pennteckningen 3. Handbok. Tips, regler och bestämmelser

Brf Pennteckningen 3. Handbok. Tips, regler och bestämmelser Brf Pennteckningen 3 Handbok Tips, regler och bestämmelser Januari 2013 Innehållsförteckning 1. En handbok för föreningsmedlemmar och hyresgäster... 3 2. Om föreningen och huset... 3 3. Föreningsstämma...

Läs mer

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen Observera att informationen i denna folder kan komma att ändras. För att hålla dig uppdaterad hänvisar vi till BRF Vilundas hemsida:

Läs mer

Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9)

Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9) Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9) TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett Styrelsen för Brf Skvadronen Ett vill önska dig välkommen som boende och medlem. Vi

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GREV TURE 1 HUSGUIDE

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GREV TURE 1 HUSGUIDE BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GREV TURE 1 HUSGUIDE Uppdaterad mars 2012 BRF Grev Ture 1 Innehållsförteckning Fakta om huset... 3 Reparation och ombyggnad samt yttre och inre underhåll..... 3 Försäkringar och

Läs mer

Brf. Tre Källor. (Styrelsen Brf.Tre Källor) Botkyrkas bästa boende. Index: Allmän Information:

Brf. Tre Källor. (Styrelsen Brf.Tre Källor) Botkyrkas bästa boende. Index: Allmän Information: Boendeinformation Brf. Tre Källor (Styrelsen Brf.Tre Källor) Botkyrkas bästa boende Index: Allmän Information: 1 2 -kontaktinformation 3 -kontakt med styrelsen 3 Andrahandsuthyrning 3 Balkonger & uteplatser

Läs mer

Bra att veta om BRF Diskusen

Bra att veta om BRF Diskusen Bra att veta om BRF Diskusen Andrahandsuthyrning En bostadsrätt upplåts med syftet att bostadsrättshavaren själv ska bo permanent i lägenheten. Ibland kan det uppstå situationer uppstå när man inte kan

Läs mer

Informationsblad Brf. Körsbäret

Informationsblad Brf. Körsbäret John Ericssonsgatan 15 112 22 Stockholm Informationsblad Brf. Körsbäret Här följer information som är viktig att känna till som bostadsrättsinnehavare i Brf. Körsbäret. Vi har försökt göra informationen

Läs mer

Telefonnummer till styrelsen Brf Skogshöjden

Telefonnummer till styrelsen Brf Skogshöjden Ett gemensamt engagemang betyder oerhört mycket för boendetrivsel och den trygghet som vi alla vill uppleva och känna i vårt boende. Då gemensamt engagemang skapas genom delaktighet och kännedom, vill

Läs mer

2012-01-26. Brf Lien 5 Information om Goda råd och Allmänna regler

2012-01-26. Brf Lien 5 Information om Goda råd och Allmänna regler Brf Lien 5 Information om Goda råd och Allmänna regler 1 Information om Goda råd och Allmänna regler Det här en sammanställning av allmän information som bör kunna ge svar på de vanligaste frågorna som

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! :

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : TRIVSELREGLER för Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Trivselregler och praktiska frågor gällande BRF Svenska Högarna 4

Trivselregler och praktiska frågor gällande BRF Svenska Högarna 4 Trivselregler och praktiska frågor gällande BRF Svenska Högarna 4 För att föreningen ska fungera till allas trevnad och för att undvika missförstånd krävs gemensamma regler. Vi har skapat dessa med stöd

Läs mer