Vem är Georgios Alexander Alfons Karpathakis?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vem är Georgios Alexander Alfons Karpathakis?"

Transkript

1

2 Vem är Georgios Alexander Alfons Karpathakis?

3 Som oftast ser ut så här...

4 Och som uppenbarligen gillar att se annorlunda ut...

5 Men som även mår allra bäst med familjen

6 Alfons?

7

8 Nio spontantatueringar Noll impulskontroll Kalmar, Australien

9 NPF-vadå?!

10 Svårigheter som beror på hur hjärnan arbetar och fungerar. Inte ovanligt att en person har flera NPF-diagnoser. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Vanligast: ADHD, Asperger, Tourettes, Tvångssyndrom OCD. Autismspektrumtillstånd. Källa: Riksförbundet Attention

11 Reglera uppmärksamhet, impulskontroll och aktivitetsnivå, inlärning och minne. Svårigheter Samspelet med andra människor, uttrycka sig i tal och skrift, motoriken, känsloreglering. Källa: Riksförbundet Attention

12 Orsaker till NPF Ärftlighet Vanligare i vissa släkter än andra. Tyder på att det finns en ärftlig benägenhet att utveckla neuropsykiatriska problem även om olika genetiska markörer inte är tydligt identifierade. Riskfaktorer är påfrestningar under graviditeten, förlossningen eller i nyföddhetsperioden, ex tidig födsel, näringsbrist i moderkakan eller tidig hjärnhinneinflammation. Miljöpåverkan Dålig uppväxtmiljö kan inte orsaka NPF. Däremot kan en ogynnsam omgivning förvärra problemen. Och tvärtom. En bra, & utifrån funktionshindret anpassad miljö, med förstående anhöriga, vänner, lärare, chefer & arbetskamrater, underlättar & minskar symtomen vilket gör det lättare att leva med funktionsnedsättningen. Källa: Riksförbundet Attention

13 Mellan 3 och 6 % av alla skolbarn. ADHD Fokusera uppmärksamheten, sitta still och hantera impulser. P åverkar allvarligt deras sätt att fungera i vardagen. Källa: Riksförbundet Attention

14 Kärnsymtom Överaktivitet Handlar egentligen om svårigheter med att reglera aktivitetsnivån efter det man gör, så att den antingen är för låg eller för hög. Svårigheter att varva ner och sitta still kan varvas med extrem passivitet och utmattning. Överaktiviteten hos barn är ofta fysisk, hos vuxna visar den sig bland annat genom påtaglig rastlöshet och sömnproblem. Impulsivitet Kan visa sig genom starka och svårkontrollerade känsloreaktioner, dålig förmåga att lyssna på andra och svårigheter att hantera ostrukturerade situationer som kräver reflektion och eftertanke. Hos en del leder impulsiviteten även till motorisk klumpighet. Uppmärksamhetspro blem Kan visa sig genom till exempel koncentrationssvårigheter, slarvighet, glömskhet och lättstördhet. Många blir lätt uttråkade och har svårt att slutföra saker som de inte är väldigt intresserade av. Källa: Riksförbundet Attention

15 Orsaker till ADHD - Multifaktoriell bakgrund, dvs samverkan mellan flera riskfaktorer där genetiska faktorer anses viktigast men andra faktorer kan spela roll. Biologiska faktorer Avgörande för uppkomsten av ADHD. Moderna hjärnavbildningstekniker har visat att hjärnan ser ut & fungerar annorlunda i delar som styr uppmärksamhet, aktivitetsreglering & impulskontroll. Ärftlighet spelar mycket stor roll. Avvikelser i hjärnans delar som styr självkontrollerande, exekutiva funktioner, dvs förmåga att fokusera, agera målinriktat, hålla tillbaka impulser, hantera frustration, lösa problem, arbetsminnet m.m. Återstår mycket forskning för att förstå hur ADHD-symtom utvecklas samt hur stor påverkan riskfaktorerna har & hur de samverkar. Psykosociala faktorer ADHD-problematikens utveckling & konsekvenser kan påverkas av psykosociala förhållanden. En god psykosocial miljö kan lindra problematiken och minska risken för tillkommande svårigheter. Förstående & stöttande omgivning där miljön anpassas kan, med andra skyddsfaktorer, göra att ett barn med den genetiska sårbarheten för ADHD inte utvecklar tydliga symtom. Ha i åtanke att symtomen kan förvärras av instabila hemförhållanden och en dåligt utformad skolsituation. Även sett samband mellan sådana negativa omgivningsfaktorer och ökad samsjuklighet vid ADHD, t ex uppförandestörning. Källa: Riksförbundet Attention

16 Inte ovanligt att personer med NPF även har läs- och skrivsvårigheter. Relaterade tillstånd Dyslexi, Dyskalkyli, Nonverbal Learning Disorder, Språkstörning, inlärningssvårigheter. Källa: Riksförbundet Attention

17 Leva med ADHD i 25 år utan diagnos

18 Varierar från person till person Kan egentligen sammanfattas i en dikt Vilken jag återkommer till...

19 Barndom och uppväxt

20 Sånt som kan va bra Social, lättsam, människo-älskare, orädd, erfarenheterna, kärleksfull, älskad, populär, charmig, trevlig, på alerten, energisk, känslomänniska, driven, intresserad, nyfiken, hyperfokus. Copyright Georgios Karpathakis 2014

21

22 Dagis (Flykten från )

23 Sitta i eget rum/gråtande lärare Slagsmål Gribby Gård Svårt att sitta still

24 Slutet.

25 Polisanmälan och första fyllan Idrottsklass Bergtorpsskolan Fysiken

26 Smugglaren Handel/turism Tibble gymnasium Bra betyg

27 Ständiga utmaningar Spontanitet, impulsivitet, orädd, ständigt rastlös, frustration, irritation, humörsvängningar, outtömlig energi, nagelbitare, koncentrationssvårigheter, aptit- och sömnsvårigheter

28

29 40 till 60 x fler intryck...

30

31 Checklista Polisanmälningar Självmordsförsök Socialtjänsten Psykologer Terapeuter Kuratorer Rektorer Biträdande rektorer Resursteamet BUP Akutenheten NoA PRIMA vuxenpsykiatri Alkohol- & drogmissbruk Origomottagningen Ekonomiskt haveri

32 Slagit av ett ben i handen, skurit mig svårt i armarna, promenerat på balkongräcket, gått mot ett tåg, hotat lärare, sjukhuspersonal, psykologer och misshandlat en rad andra människor.

33 Fått världens mest fantastiska människa, och hon som betyder överlägset mest för mig, att känna stor oro, hjälplöshet, sorg, besvikelse och rädsla.

34

35 Mitt liv i dag

36 Universitetsexamen, PR-konsult, Social entreprenör Fil kand i MKV Stockolms universitet JMK PR-konsult. Headhuntad 2013 Grundare

37 Organisationen Underbara ADHD är en renodlad adhd-organisation och digital mötesplats där diagnostiserade, anhöriga, skola, vård, omsorg och myndigheter kan mötas för att utbyta erfarenheter & utbilda varandra. Vår uppgift är att öka kunskapen och minska fördomarna om diagnosen bland allmänheten. En heltidsanställd och ett tjugotal volontär samt drygt likes på FB.

38 Utbildning Föreläsningar Att (över)leva med ADHD ADHD & NPF vad är det egentligen? Metoder och strategier för att undervisa elever med ADHD Teaterföreställning Ljuvliga Jävla Georgios spelas på Boulevardteatern i Stockholm den 18 maj 2015

39 Utbildning Webbkurs "Undervisa elever med ADHD - så gör du! riktar sig till lärare och ger dem grundläggande kunskap om diagnoserna som ingår i begreppet neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), om än med tyngdpunkt på ADHD. Den ger även kursdeltagarna en fördjupad kunskap kring bemötande och förhållningssätt, en rad exempel på beprövade metoder och strategier du som lärare kan använda för att anpassa undervisningen, tips på användbara hjälpmedel samt hur du och din skola kan arbeta förebyggande.

40 Utbildning Grupphandledning Syftet med En inkluderande skola är att genom kontinuerlig handledning och samtal förbättra och utveckla metoder, samt öka lärarens kompetens, kring hur man skapar trygga miljöer för barn och unga med ADHD eller ADHD-liknande symptom. Genom det bidrar vi till en tryggare skolmiljö för samtliga elever. Vår ambition är att efter vårterminen utveckla projektet till att omfatta fler neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt kunna genomföra insatser i fler städer i Sverige.

41 Vardagsstrategier Träning och fysisk aktivitet ökat fokus och avkoppling Smartphones för bl.a. påminnelser Planering, planering, planering Veckoplanering Dagliga scheman & deadlines - timme för timme. Struktur & rutiner Plocka fram morgondagens kläder kvällen innan

42 Vardagsstrategier 2.0 Försök ta en femminutare med jämna mellanrum Hörlurar, öronproppar, keps för högljudda/ livliga miljöer/ aktiviteter Självinsikt lyssna & ta anteckningar? Dricka en bira? Äta lite godis? Aktiv vila Täby FC HJ1 Gör det tråkiga först/direkt disken, mejlen, samtalen, läxorna Lästips! Riksförbundet Attentions Tips i vardagen (http://attention-riks.se/npf/om-npf/tips-vardagen/)

43 ?

44 Qb Test är ett minuter långt datoradministrerat uppmärksamhetstest (CPT) som utförs framför en datorskärm. Patienten sitter ned och reagerar på stimuli som visas på skärmen genom att trycka på en tryckknapp.

45 Qb Test är ett minuter långt datoradministrerat uppmärksamhetstest (CPT) som utförs framför en datorskärm. Patienten sitter ned och reagerar på stimuli som visas på skärmen genom att trycka på en tryckknapp.

46 Vad kan du göra?

47

48 Leva med ADHD Välstrukturerad vardag. Krav, förväntningar och miljö behöver anpassas för att undvika stress och överbelastning. Psykosociala insatser. Insatserna kan vara anhörigutbildningar, anpassning i skolan och på arbetsplatsen. Medicinering. Mediciner som används för att lindra symptomen vid ADHD är ofta doser av centralstimulerande medel. Förstående omgivning. Omgivningen spelar en avgörande roll för hur allvarlig funktionsnedsättningen blir. En förstående omgivning underlättar vardagen för de diagnosticerade och ökar chanserna till förbättring. Källa: Riksförbundet Attention

49 Att tänka på Tydlighet, ordning och regelbundenhet. Var sak på sin plats, bestämd arbetsplats, förbered personen noga vid förändringar, återkommande rutiner. Tydlig ordning i aktiviteter underlättar för hen att skapa överblick och struktur. Enkelt och konkret språk. Förenkla, förtydliga och förankra i verkligheten, använd enkla ord och meningar, försäkra att hen förstått - ställ följdfrågor, korta meningar (3-4 ord), en uppmaning i taget, ej frågande uppmaningar, uttryck dig konkret, använd enkla hjälpmedel (ex bilder/skriftliga instruktioner & scheman). Vilken hjälp behövs? Lite information i taget, sortera infon med hjälp av tydlig arbetsplan i form av skrivna ord/bilder (talade ord försvinner när de uttalas), upprepa infon, tydliggör viktigaste infon, börja från början om du märker att hen försvinner bort i tankarna, håll en röd tråd ex: börja med det & gör klart det här innan du börjar på det där, hjälp hen med rutiner för sånt som ska kommas ihåg.

50 Men också Arbeta lågaffektivt & stressreducerande. Handlar om att ställa rätt krav vilket är av yttersta vikt med adhd-diagnostiserade elever. Dessa blir lättare stressade än andra och kan utan rätt stöd, hjälp och individualiserad behandling bli deprimerade, utveckla självskadebeteenden samt börja självmedicinera. Fysisk miljö. Minimera störande ljud (sätt tassar på bord & stolar), placera personer med adhd där de har ryggen fri och överblick över kontorslandskapet/klassrummet, ha telefonbås, en lugnare hörna, vilrum, hörlurar/öronproppar, häng inte upp onödiga saker på väggar och whiteboard-tavlor ( less is more ), undvik skarpa färger & mönster då de kan störa koncentrationen. Det allra viktigaste för en person med adhd är: begränsat med intryck, struktur och tydlighet i arbetsuppgifter/arbetsmiljö samt en förstående omgivning.

51 Bönder och jägare Såhär är det, det finns två sorter av människor, och det har gjort sedan tidernas begynnelse. Det finns bönder och jägare. Bönder kan planera och vänta. De sår och skördar tålmodigt och noggrant. Jägare däremot måste vara på spänn hela tiden, redo att reagera mot faror och snabbt agera. De uppfattar minsta ljud. Nu ska vi ta reda på om DU är en jägare. Det är inget fel på dig, Det är samhället som är anpassat efter bönder och inte jägare. Man kan inte sätta en jägare i ett fyrkantigt bås och säga åt dem att sitta still. De är inte gjorda för det! - Måns Lööf, BUP i Gävle

52 Precis som vi inte kan kräva att en blind person ska se sig för är det inte hållbart att kräva, eller ständigt påpeka, att en elev/person med adhd ska sitta still mer än hen klarar. Och/eller sluta vara överaktiv. - Camilla Lau, specialpedagog.

53 Till dig som inte har ADHD går att se här:

54 Värt att ha i åtanke Källa: parenting.com,, wikipedia.org

55 Dikten ja, den kommer här... Min dikt om ADHD Missförstådd, hånad och skör du går genom livet och stör Koncentrationssvårigheter och DAMP ger en inre ständig kamp... Intrycken flödar i aldrig sinande ström Trots otaliga försök får du aldrig beröm... Din attityd kan verka kaxig och tuff Men är din osäkerhets bedrägliga bluff Inuti ett vilset barn med ömhetstörst Söker bekräftelse när oredan är som störst Se min kreativitet och glöd istället för att banna mig i min nöd! När ska andra någonsin förstå De säger: Du kan bättre än så om du bara lägger manken till och försöker sitta still. Att just detta är ditt problem ger födelsen av detta poem. Från gryende morgon till slumrande kväll Du gör ditt yttersta för att vara snäll Din levnadsram behöver vara stram din oro lugnas av värmande kram Missförstådd, hånad och skör Du går genom livet och stör Skriven av: Moniqa Klintestrand Öberg Källa: Lightyliving.com, 19 feb 2008

56 Tack! Georgios Karpathakis Grundare och verksamhetschef Underbara ADHD

Vad är ADHD? Definitioner

Vad är ADHD? Definitioner 2011-12-05 Vad är ADHD? Alla kan vi ibland ha svårt att sitta still, att fokusera vår uppmärksamhet och att kontrollera våra impulser, i synnerhet om vi är stressade eller trötta. För en del barn, ungdomar

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg Barn- och ungdomspsykiatrin Fakta om Adhd Utredning och behandling www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg Allmänt Adhd är en förkortning av engelskans attention deficit/hyperactivity disorder, som brukar

Läs mer

hela tiden en massa papper att fylla i

hela tiden en massa papper att fylla i hela tiden en massa papper att fylla i en undersökning om unga vuxna med ADHD Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för unga vuxna med ADHD. Rapporten

Läs mer

Rebin klättrar som Spindelmannen. Tema: ADHD

Rebin klättrar som Spindelmannen. Tema: ADHD En tidning från Handikapp & Habilitering Nr 4. 2007 Rebin klättrar som Spindelmannen Tema: ADHD Ansvarig utgivare har ordet: Fördomar skapar funktionshinder Innehåll Som en liten virvelvind 3-5 Vi kan

Läs mer

ADHD I VARDAGEN ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRÅN STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE

ADHD I VARDAGEN ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRÅN STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE ADHD I VARDAGEN ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRÅN STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE 2 Utbildning för ungdomar och unga vuxna med ADHD Inledning Denna bok har skapats för att ge fördjupad information till ungdomar

Läs mer

adhd Kort om hos barn och ungdomar

adhd Kort om hos barn och ungdomar Kort om adhd hos barn och ungdomar Socialstyrelsen Läkemedelsverket Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Statens beredning för medicinsk utvärdering Folkhälsomyndigheten Kort information till föräldrar

Läs mer

Vem ser flickan med ADHD? Dr Magell om mediciner Organisationen Underbara ADHD

Vem ser flickan med ADHD? Dr Magell om mediciner Organisationen Underbara ADHD Vem ser flickan med ADHD? Dr Magell om mediciner Organisationen Underbara ADHD - 1 - Välkommen till nummer 2 INNEHÅLL Presentation... sid 3 Hyperaktivitetsstörningar...... sid 4-5 Dr Sandras syn......

Läs mer

Vuxna med ADHD ur ett hjälpmedelsperspektiv

Vuxna med ADHD ur ett hjälpmedelsperspektiv Vuxna med ADHD ur ett hjälpmedelsperspektiv Att som vuxen leva med ADHD medför en rad konsekvenser. I denna skrift ger Agneta Hellström, beteendevetare, en överblick över problem och tillkortakommanden

Läs mer

Metoder för och bemötande av barn med ADHD Methods for and treatment of children with ADHD

Metoder för och bemötande av barn med ADHD Methods for and treatment of children with ADHD Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Metoder för och bemötande av barn med ADHD Methods for and treatment of children with ADHD Emma Jönsson Ulrika Pettersson Lärarexamen

Läs mer

För ett svenskt samhälle där kunskapen om ADHD är världsledande SOCIAL IMPACT REPORT 2014 2015-02-13

För ett svenskt samhälle där kunskapen om ADHD är världsledande SOCIAL IMPACT REPORT 2014 2015-02-13 För ett svenskt samhälle där kunskapen om ADHD är världsledande SOCIAL IMPACT REPORT 2014 2015-02-13 Innehåll Grundarens tankar och reflektioner 3 Underbara ADHD 4 Bakgrund 4 Organisation 5 Målgrupp 5

Läs mer

Talet om en likvärdig skola med hänsyn till lärares anpassning av undervisningen till barn med ADHD

Talet om en likvärdig skola med hänsyn till lärares anpassning av undervisningen till barn med ADHD LÄRARPROGRAMMET Talet om en likvärdig skola med hänsyn till lärares anpassning av undervisningen till barn med ADHD Björn Svensson Examensarbete 15 hp Grundnivå Höstterminen 2014 Handledare: Lars-Olof

Läs mer

man känner sig alltid bekymrad

man känner sig alltid bekymrad man känner sig alltid bekymrad en undersökning om anhöriga till unga vuxna med ADHD Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för unga vuxna med ADHD.

Läs mer

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd Ett kunskapsstöd Kompletterande kunskapsstöd Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling. Socialstyrelsen, 2014 Läkemedelsbehandling

Läs mer

adhd Kort om hos vuxna

adhd Kort om hos vuxna Kort om adhd hos vuxna Socialstyrelsen Läkemedelsverket Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Statens beredning för medicinsk utvärdering Folkhälsomyndigheten Kort information om adhd hos vuxna Den här

Läs mer

Pedagogiskt arbete för barn med koncentrationssvårigheter

Pedagogiskt arbete för barn med koncentrationssvårigheter GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för pedagogik och didaktik Specialpedagogiska programmet GÖTEBORG UNIVERSITY Department of Education Pedagogiskt arbete för barn med koncentrationssvårigheter Examensarbete

Läs mer

FAKTA OM ADHD Ett material för media framtaget av Eli Lilly AB

FAKTA OM ADHD Ett material för media framtaget av Eli Lilly AB FAKTA OM ADHD Ett material för media framtaget av Eli Lilly AB Faktagranskat av dr Pär Svanborg, Sr Medical Advisor, Neuroscience Eli Lilly Sweden AB, mars 2010 Innehåll 1. Kortfakta om ADHD... 3 2. Orsaker

Läs mer

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna. med ADHD

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna. med ADHD Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med ADHD Utgivna skrifter i denna serie: Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning. Övergripande information om stödinsatser

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn?

Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn? Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn? Dokumentation från regional konferens i Göteborg 6 april 2011 arrangerad i samarbete mellan Göteborgsregionens kommunalförbund/fou i Väst och Länsstyrelsen

Läs mer

Kort om ADHD hos barn och vuxna. En sammanfattning av Socialstyrelsens kunskapsöversikt

Kort om ADHD hos barn och vuxna. En sammanfattning av Socialstyrelsens kunskapsöversikt Kort om ADHD hos barn och vuxna En sammanfattning av Socialstyrelsens kunskapsöversikt Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Kunskapsöversikt. Det innebär att rapporten

Läs mer

ADHD med huvudsakligen bristande uppmärksamhet - ADD

ADHD med huvudsakligen bristande uppmärksamhet - ADD ADHD med huvudsakligen bristande uppmärksamhet - ADD ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) är en samlingsbeteckning för olika former av uppmärksamhetssvårigheter. Det som ofta associeras till

Läs mer

Psykisk ohälsa hos flickor

Psykisk ohälsa hos flickor Psykisk ohälsa hos flickor Dokumentation från regional konferens i Göteborg 19 april 2012 arrangerad i samarbete mellan Göteborgsregionens kommunalförbund/fou i Väst, Länsstyrelsen Västra Götalands län

Läs mer

Barn och unga med funktionsnedsättning En beskrivning av deras vardag

Barn och unga med funktionsnedsättning En beskrivning av deras vardag Barn och unga med funktionsnedsättning En beskrivning av deras vardag En kvalitativ undersökning genomförd med hjälp av djupintervjuer med barn och deras vårdnadshavare 1 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

Till slut tar man slut

Till slut tar man slut Till slut tar man slut En undersökning om hur föräldrar till barn med Aspergers syndrom/ast* påverkas av ett extra utmanande föräldraskap. Den här rapporten är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma

Läs mer

Anpassningar för oss med ADHD. Intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet

Anpassningar för oss med ADHD. Intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet Anpassningar för oss med ADHD Intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2014 Författare: Anita Hildén och Riksförbundet Attention Fotografer: Jonas Arneson,

Läs mer

Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd

Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd i grundskola och gymnasium Information Förhållningssätt Pedagogik Helene Fägerblad Habilitering & Hälsa, Stockholms läns landsting, 2011 Text: Helene

Läs mer

Lärandemiljöer för barn med ADHD Hur belyses detta inom forskning och i stödmaterial för pedagoger?

Lärandemiljöer för barn med ADHD Hur belyses detta inom forskning och i stödmaterial för pedagoger? Lärandemiljöer för barn med ADHD Hur belyses detta inom forskning och i stödmaterial för pedagoger? Anna Litsen och Linda Persson LAU370 Handledare: Sofia Persson Examinator: Rapportnummer: Abstract Examensarbete

Läs mer

HANDLINGSPLAN. för att underlätta mottagandet av elever med autismspektrumtillstånd och ADHD. Utarbetad av 2013-03-12

HANDLINGSPLAN. för att underlätta mottagandet av elever med autismspektrumtillstånd och ADHD. Utarbetad av 2013-03-12 2013-03-12 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Enheten för elevstöd Kjell Olsson HANDLINGSPLAN för att underlätta mottagandet av elever med autismspektrumtillstånd och ADHD Utarbetad av Kurator Helena Hagström Psykolog

Läs mer

TIO POJKARS UPPLEVELSER AV SKOLPROBLEM OCH HUR DET GICK SEDAN Uppföljningsstudie av ungdomar med och utan ADHD-diagnos

TIO POJKARS UPPLEVELSER AV SKOLPROBLEM OCH HUR DET GICK SEDAN Uppföljningsstudie av ungdomar med och utan ADHD-diagnos Specialistarbete inom pedagogisk psykologi TIO POJKARS UPPLEVELSER AV SKOLPROBLEM OCH HUR DET GICK SEDAN Uppföljningsstudie av ungdomar med och utan ADHD-diagnos Oktober 2012 Marie Hilding Handledare Birgitta

Läs mer