Teknikstöd i skolan. Elever som testat teknikstöd berättar. Elever med kognitiva svårigheter. Smarta hjälpmedel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teknikstöd i skolan. Elever som testat teknikstöd berättar. Elever med kognitiva svårigheter. Smarta hjälpmedel"

Transkript

1 Teknikstöd i skolan Elever med kognitiva svårigheter sid 3 Elever som testat teknikstöd berättar sid 4 Arbetsterapeuten ny yrkesgrupp i skolan? sid 10 Smarta hjälpmedel sid 14 Utgiven av Hjälpmedelsinstitutet

2 Kognition och kognitiva svårigheter 3 Zaras självkänsla har ökat 4 Viktor har fått koll på läget 5 Teknikstöd gör skillnad 6 Lyckas med att förändra en arbetsmodell 7 Brygga mellan skola och arbetsliv 8 Teknikstöd är en del av dagens skola 8 Vad kostar det? 9...och vem ansvarar? 9 Arbetsterapeuten provar ut hjälpmedel 10 Dags att använda arbetsterapeuten i skolan 10 Teknikern en viktig del av teamet 11 Teknikstöd inspirerar till nya arbetssätt 12 Skolmiljön bör vara tydlig och konkret 13 Exempel på hjälpmedel 14 Många elever har svårt att sitta still och koncentrera sig på skolarbetet. De kan ha diagnoser som adhd och autismspektrumtillstånd, men de allra flesta har ingen diagnos alls. Det har visat sig att elever som fått hjälpmedel samt metoder och strategier för hur de ska sköta skolarbetet, tycker att de förbättrat sina skolresultat och klarar sig bra såväl i skolan som på fritiden. Relativt små insatser kan göra stor skillnad. Hjälpmedelsinstitutet har under flera år haft i uppdrag av regeringen att testa om teknikstöd kan hjälpa elever som har svårt att klara målen i skolan. I den här skriften presenterar vi några resultat som kommit fram inom uppdraget Teknikstöd i skolan. Du får idéer och förslag på hur du kan arbeta i din skola för att stödja eleverna. Teknikstöd i skolan pågick 2011 till och med Försöksverksamheter bedrevs av Kalmarsunds gymnasieförbund, utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen i Halmstads kommun och gymnasieförvaltningen i Växjö kommun. Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Redaktör: Lisbeth Säther Texter: Erika Dahlin, Elisabeth Lagerkrans och Johanna Grönkvist Formgivning: Maria Olsson/Lisbeth Säther Fotograf: Jonas Arnesson, Bildarkivet, Lasse Hejdenberg, Matton, Soya Kommunikation. Tryckeri: DanagårdLITHO, 2013 Artikelnummer: Publikationen kan hämtas i pdf-format på Eleverna som beskrivs i texterna är inte de elever som är med på bilderna. Bilderna är med för att förtydliga och göra det lättare att ta till sig informationen.

3 Elever med kognitiva svårigheter kan ha problem med att: Kognition och kognitiva svårigheter Kognition är inte samma sak som intelligens. Men kognitiva svårigheter kan hämma en elevs förmåga att använda sin intelligens. Kognitiva svårigheter är vanligt vid diagnoser som adhd, autismspek- trumtillstånd och utvecklingsstörning. Men det finns ett stort antal elever med omfattande kognitiva svårigheter som inte har någon diagnos. Kognitiva funktioner är de processer som sker i hjärnan när vi tar emot, bearbetar och förmedlar information förmågan att tänka, känna och lära. Den kognitiva förmågan gör att vi kan förstå vad saker och ting betyder, att vi kan kommunicera på olika sätt, minnas det vi ska minnas och glömma det vi ska glömma. Att vi kan orientera oss i tillvaron, hålla och beräkna tid, planera, organisera och strukturera. Den kognitiva förmågan gör också att vi kan lösa problem och göra beräkningar, syssla med flera saker samtidigt, skapa idéer, ta initiativ, hålla tråden i det vi gör och avsluta det vi påbörjat. Det är komplexa processer där så gott som hela hjärnan är inblandad. En fungerande kognition är en förutsättning för att vi ska kunna klara av alla områden i livet inte minst skolan. Många upplever att de haft det besvärligt under hela sin skoltid. En elev beskriver det så här: Jag har alltid känt att jag sinkat klassen när jag inte hängt med i samma tempo som de andra. lyssna och anteckna samtidigt missar information. hålla koncentrationen under en hel lektion förlorar sammanhanget och orkar inte vara aktiv. komma igång med läxor och att lämna in uppgifter i tid uppfattar inte läxor eller inlämningsdatum. komma ihåg att ta med sig rätt saker till lektioner och tappar bort lösa papper. överblicka, strukturera och planera sin tid sen ankomst och stress. ha överblick över uppgifterna i skolan svårt att välja vad man ska börja med. starta och avsluta självständiga uppgifter. sortera information och plocka ur det viktigaste. inhämta kunskap och redovisa den. koncentrera sig vid läsning och skrivning distraheras lätt av yttre stimuli under lektioner och vid självständigt arbete. hitta i skolans lokaler. Testa hur det är att vara elev och ha kognitiva svårigheter Kognitionssimulatorn är ett webbprogram som simulerar en lektion i svenska. Du kan själv uppleva hur det är i klassrummet genom att välja filter för adhd, aspergers syndrom och dyslexi. 3

4 Elever berättar... Zara är 18 år och går på naturvetenskapliga programmet. Hon har svårt att sitta still längre stunder och har behov av att röra på sig. Innan Zara fick sitt teknikstöd tyckte hon att lärarna inte förstod henne. Zaras självkänsla har ökat Mitt självförtroende var i botten, säger Zara. Lärarna förstod mig inte. Jag har alltid försökt komma i tid men det har aldrig gått eftersom jag har svårt med tidsuppfattning. Jag glömde ofta papper och sågs som nonchalant. De flesta proven fuskade jag mig nog igenom, berättar hon. Zara hade i princip gett upp hoppet om att klara skolan. Hon hade till och med börjat undvika att gå på vissa lektioner och hade ingen plan för vad som skulle hända efter studenten. Hjälp med skolarbetet Tack vare att Zara kom med i Teknikstöd i skolan har hon fått stöd som gör att hon klarar sig mycket 4 bättre i skolan. Nu ser hon inte bara det negativa med att ha koncentrationssvårigheter. Med den här hjälpen har jag kunnat bevisa att jag inte är dum. Jag behöver bara min tid och att få göra det i min egen takt och på mitt eget sätt. Ökad förståelse Zara har fått en smartphone med applikationer som hjälper henne att hålla ordning och få struktur. Hon har också fått ökad förståelse för sina egna behov. Hon har fått hjälp med att komma igång med tekniken och informera lärarna. Samtidigt har lärarna fått ökad kunskap om behovet av individuellt stöd. Detta gör att Zara bemöts på ett annat sätt numera. Roligt att gå till skolan Idag har Zara bättre självförtroende och tycker att det är roligt att gå till skolan. Hon känner att hon har förmågan att lyckas och har fått mer energi över för annat. Från att allt har varit totalt kaos har jag nu kraft över och kan jobba extra vissa helger, säger Zara. Det bästa är att jag kommer att få vara kvar där efter studenten. Se filmer om elever och teknikstöd

5 Viktor går andra året på samhällsvetenskapliga programmet. Han är 17 år och har hela livet sett sig som annorlunda. Han tycker inte att han haft koll på saker och ting. Som att få med sig rätt böcker till lektionerna. Viktor har fått koll på läget Jag har varit slarvig med papper, säger Viktor. Jag tappade alltid bort mina anteckningar vilket gjorde att jag slutade anteckna. Så jag försökte med att köpa pärmar för att organisera skolarbetet bättre men inte heller det gick bra, säger Viktor. Viktors teknikstöd Viktor fick prova en ipad med användbara appar för att få bättre ordning och struktur. Nu använder han den som stöd både i skolan och på fritiden. Han samlar allt på ett ställe. Jag brukar ta bilder på det som står på tavlan och lägger in dem i olika mappar på ipaden. Till bilderna skriver jag sedan anteckningar för att komma ihåg bättre. Skolan använder Dropbox som gemensam plattform. Där lägger lärarna in läxor och instuderingsmaterial som eleverna kan hämta. Då blir det lätt för Viktor och övriga elever att komma åt materialet. Skolarbetet går lättare nu Viktors lärare tycker att han fått lättare att komma igång med uppgifterna och lämna in dem i tid. Jag har mycket lättare att sätta mig ned och komma igång med arbeten. Jag får också mer gjort och ipaden är lätt att ha med och gör hemarbetet enklare. Tro inte att alla elever är lika. Även om de ser ut som jag, och jag ser ju ut som vilken vanlig människa som helst, men jag har problem och de har lösts nu. Elev i försöksverksamheten 5

6 Teknikstöd gör skillnad! Drygt 400 elever på gymnasieskolor i fem kommuner fick under sex månader prova teknikstöd. De flesta var nöjda med sitt teknikstöd och den höga frånvaron minskade. Resultaten från utvärderingen visar att relativt små insatser gjort stor skillnad för eleverna. De flesta som deltog i försöksverksamheterna anser att de har förbättrat sina studieresultat och blivit bättre på att hantera besvärliga situationer i skolan. Många tänker fortsätta att använda sitt teknikstöd när projektet avslutats. Vad vi menar med teknikstöd Teknikstöd kan vara produkter, verktyg och tjänster som kompenserar för en nedsatt förmåga. Strategier och metoder för användandet av teknikstödet ingår också. 6 Att få teknikstöd var viktigast Teknikstödet kom på första plats när eleverna rangordnade från ett till tre vad de ansåg hade gjort störst skillnad och var största orsaken till förändring. Mötet med arbetsterapeuten samt ökad kunskap och förståelse för sina egna svårigheter skattades också högt. Individuellt utprovat Elevernas behov av stöd och anpassning identifierades och utvärderades utifrån ett vetenskapligt validerat instrument, BAS. Många fick utprovade teknikstöd inom områdena komma ihåg, skriva, läsa och göra läxor. Behoven av anpassning och stöd minskade signifikant inom 13 områden av 16 när eleverna fick använda teknikstöd. Användes under skoltid och på fritiden 87 procent angav att de hade använt teknikstödet utanför skolan i olika vardagssituationer. Cirka 11 procent hade använt det på sin praktikplats. Cirka 8 procent hade använt det på arbetet och cirka 49 procent hade använt det i samband med fritidsaktiviteter. Teknikstödet användes, förutom under skoltiden, bland annat för att läsa böcker samt till inköpslistor, körkortsteori och kontakter med socialtjänsten samt planera studentbal och busstider.

7 Lyckas med att förändra en arbetsmodell En modell för att identifiera och rekrytera elever, bedöma behov, använda teknikstöd och följa upp effekterna har arbetats fram. För att få till stånd varaktig förändring, som ett nytt sätt att arbeta på, krävs ändrat beteende och stöd från skolledningen. Insatserna planeras utifrån i vilken grad förutsättningar i skolmiljön överensstämmer med förutsättningarna hos en elev med funktionsnedsättning. Det vill säga att fokus är särskilt på hur skolmiljön inverkar på förutsättningar för elevens aktivitet och delaktighet i skolan. Att se varje elev Det börjar med att man identifierar vilka elever som har svårt att klara skolan. Vi gör en inventering av de elever som vi har identifierat och som har det lite svårare utöver normala tonårssvårigheter. Sedan går de vidare till arbetsterapeuterna på skolan, berättar Lisa Fock, rektor i Halmstad. Kartläggningsinstrumentet BAS BAS ger bra information om elevens egen upplevelse av svårigheter och behov av stöd och anpassningar i skolan. Man pratar med eleven inte om. Tillsammans med eleven planeras sedan åtgärder där strategin kan vara att eleven använder teknikstödet som en rutin i vardagen, vilket är nödvändigt för att tekniken ska fungera för eleven. Om det finns behov av anpassning/åtgärd i form av till exempel teknikstöd, får eleven det utlämnat, anpassat och förevisat i skolan och provar det i praktiska situationer. Efter cirka sex månader görs en utvärdering med instrumentet BAS samt ett kompletterande frågebatteri. Kunskapen om individen finns hos lärarna och den personal som ungdomen möter dagligen, säger Inger Kratz, rektor i Växjö. Eleverna var delaktiga Stor vikt lades vid att teknikstödet skulle följa eleven och ge kompensatoriskt stöd under hela skoldagen. Stödet valdes i dialog med eleven och resultatet visar att 90 procent av eleverna kände sig delaktiga i det valet. Viktigt att följa upp Det är viktigt att följa upp hur teknikstödet fungerat för eleven. Att inte släppa eleven efter utdelat stöd är en av framgångsfaktorerna. Det är också viktigt att varje elev har en plan för framtiden när studenten närmar sig. Alla elever har fått behålla sina teknikstöd för att ta med ut i vidare studier eller arbete. Schema för arbetsgången Identifiera elever Kontakta/rekrytera Bedöma behov av stöd Instrumentet BAS BAS står för Bedömning av Anpassningar i Skolmiljön och är ett frågeformulär som omfattar 16 frågeområden om vardagliga skolaktiviteter som tillsammans ger information om elevens fungerande och behov av anpassning i skolan. Det kan till exempel vara frågor om hur man upplever sin förmåga att läsa, skriva och räkna, komma ihåg, komma i tid, lämna in arbeten, relationer till klasskamrater och lärare samt social samvaro. Tillsammans med en arbetsterapeut eller specialpedagog identifieras elevens stödbehov. Man går även igenom nödvändiga steg för att kunna genomföra de planerade insatserna och identifierar de personer som man behöver samarbeta med för att uppnå målen. Därefter upprättas ett åtgärdsprogram som kan innehålla flera typer av åtgärder där även tid för uppföljning planeras in. Teknikstöd kan vara en av flera åtgärder i åtgärdsprogrammet, eller det enda. BAS beställs på Använda teknikstöd Uppföljning Flödesschema över arbetsgången i försöksverksamheterna. Modell för att identifiera och rekrytera eleverna (grön). Arbetsmodell för att bedöma behov, använda teknikstöd och följa upp effekter (blå). 7

8 Brygga mellan skola och arbetsliv Elever med svårigheter på väg ut i arbetslivet har rätt till stöd och hjälp från arbetsförmedlingen. Undersökningar visar att många elever som inte klarar skolan får problem senare i livet. Med dagens tuffa arbetsmarknad är det dessutom svårt för unga att få arbete. Har man en funktionsnedsättning blir det ännu svårare. Därför är det viktigt att skolan, organisationer och myndigheter samverkar utifrån elevoch individfokus. På något vis måste vi och arbetsförmedlingen samverka bättre än vi gör idag, säger Elisabeth Fock, rektor i Halmstad. Det går att kompensera en nedsatt arbetsförmåga med hjälpmedel och ekonomiskt eller personligt stöd. För att kunna ge stöd snabbt och på rätt nivå bör arbetsförmedlingen så tidigt som möjligt få kännedom om en elevs svårigheter. Det är också en fördel om eleven fått och lärt sig använda hjälpmedel redan i skolan. Men ofta fångar vi upp dem trefyra år senare och vi får börja från början, säger Krister Åslin handläggare på Arbetsförmedlingen i Stockholm. Skolan kan samarbeta i den så kallade bryggan, säger Pentti Mäkinen som också arbetar på Arbetsförmedlingen i Stockholm. Skolan har då en kontaktperson på arbetsförmedlingen. Med elevens samtycke skrivs en remiss till oss. Då tar vi vid på en gång. Arbetsförmedlingen kan utifrån behov erbjuda hjälpmedel, ekonomiskt stöd, personligt biträde, introduktions- och uppföljningsstöd samt starta-egetbidrag med mera. Teknikstöd är en del av dagens skola Elever som får rätt stöd i skolan har större möjligheter att lyckas med såväl yrkesverksamhet som fortsatta studier och att vara aktiv i samhällslivet. All personal i skolan bör ha kunskap om vad en kognitiv svårighet kan ge för konsekvenser i skolsituationen. Detta för att kunna identifiera vilka elever som har kognitiva svårigheter, bemöta dem på ett bra sätt och erbjuda rätt stöd. Elever med kognitiva svårigheter uppfattas ofta som glömska och nonchalanta med tider, uppgifter och inlämningsuppgifter. Många missar läxor och prov och har hög frånvaro. All personal möter någon gång under dagen elever som har de här svårigheterna. Men man vet inte så mycket om det, säger Marianne Hedkvist, rektor i Kungälv. Bättre bemötande med mer kunskap Resultat från intervjuer med arbetsterapeuter, elevhälsa, skolledare och elever visar att kunskap om kognitiva svårigheter och konsekvenser av dem är ett stort utvecklingsområde hos lärare. Försöksverksamheterna arbetade därför kontinuerligt med flera kompetenshöjande aktiviteter. Arbetssättet bidrog till att flera lärare förändrade sitt bemötande av eleverna. Det framkommer av resultaten från en uppföljningsenkät till skolpersonalen efter projektets slut. Lärarna ansåg att de fått god kunskap om vilka olika teknikstöd som finns. Men flera kände sig inte säkra på hur de skulle använda dessa i undervisningssituationer. Ta till sig kunskapen och förändra När ny teknik förs in i klassrummet ställs höga krav på läraren som måste ta till sig den nya tekniken och förändra pedagogiken. Det var lite tufft i början men vi har sett att efter ett tag har de flesta lärare tyckt att det är ett bra sätt och har ändrat på sin undervisning, säger Dag Söderlund, lärare i Halmstad. Ulrika Stenström, lärare i Kalmar, har fått lära sig många nya saker och tycker att det varit positivt. Alla har utvecklats på det tekniska området och diskussionerna har förändrats i personalrummet. Det handlar om hur jag som lärare ska göra och fixa det här. Teknikstöd är en del av skolan Att arbeta med teknikstöd bör vara en naturlig del i undervisningen. En arbetsmetod för lärarna och ett stöd för elever med kognitiva svårigheter. Vi lever ju i ett samhälle idag där vi använder teknik hela dagarna och skolan är ju samhället. Nu har vi äntligen kommit så långt att teknikstöd är en del av skolan. Vi ser de stora vinsterna, säger Inger Kratz, rektor i Växjö. 8

9 Vad kostar det? Hjälpmedelsinstitutet har låtit göra en socioekonomisk studie där man tittat på kostnader och besparingar i de kommuner där försöksverksamheterna genomfördes. Kostnaden för att identifiera elever, bedöma behov av stöd, köpa in teknikstöd samt introducera användandet uppgick till cirka kronor per deltagande elev. Analysen visar att om en elev som fått använda teknikstöd klarar skoltiden utan friktioner och förseningar och därmed undviker en försenad arbetslivsstart med en månad, har försöksverksamheterna i de tre kommunerna lönat sig. Teknikstöd är därmed en relativt... och vem ansvarar? liten investering i förhållande till vilka vinster som kan göras. Kommunen satsar och vinner Det är ofta den enskilda kommunen som står för större delen av utanförskapets kostnader. Eftersom det sannolikt också är kommunen, som via skolan, står för kostnaden för insatsen är det också kommunen som har mest att vinna på satsningen. Teknikstödet skulle kunna ses som en social investering med låg investeringskostnad idag medan intäkterna kommer att löpa under lång tid framöver. Frågor man kan ställa sig är: fångar våra offentliga uppföljningssystem, på ett adekvat sätt, den här typen av beslut? Behövs någon form av socialt investeringskapital? Socioekonomisk analys Studien har genomförts av Ingvar Nilsson, nationalekonom, med kollegor inom ramen för Teknikstöd i skolan. Studien beskrivs i rapporten Teknikstöd i skolan Socioekonomisk analys. Samhällets kostnader för olika former av utanförskap för individer, händelseförlopp och situationer eller populationer beskrivs, värderas och analyseras i ekonomiska termer. Beräkna kostnader och vinster för teknikstöd i din kommun med kognitions- och kostnadssnurran Gränsdragningen mellan kommunens och skolans ansvar, kontra landstingets är inte alltid helt klar. Det är skolan som ansvarar för att en elev får det stöd den behöver för att klara skolan. Vilket stöd eleven får varierar dock beroende på i vilken skola eleven går och var i landet han eller hon bor. Numera har de flesta skolor tillgång till teknik som med rätt kunskap skulle kunna användas som stöd för eleverna. Gränsdragningsfrågor Inom Teknikstöd i skolan bildades en arbetsgrupp för att diskutera gränsdragningsfrågor och klargöra vem som har ansvar för teknikstöd till elever med kognitiva svårigheter. I gruppen deltog representanter från kommuner, landsting, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Skolverket. Alla var överens om att många har kognitiva svårigheter. Men alla har inte kognitiva svårigheter i den omfattningen att de har kontakt med hälso och sjukvården. Överenskommelser mellan kommuner och landsting Det är viktigt, inte minst för eleverna, att det klargörs när kommunen har ansvaret och när det är landstinget som har ansvar för teknikstödet. En skriftlig överenskommelse om ansvarsfördelningen underlättar. En kartläggning som genomfördes i Teknikstöd i skolan visar att det finns lokala överenskommelser mellan landstingen och kommunerna i 4 av 20 landsting. 6 landsting/regioner arbetar med att ta fram överenskommelser. De som har lokala överenskommelser uppger att dessa förbättrat och underlättat samverkan. Studien beskrivs i rapporten Gränsdragningsfrågor. 9

10 Dags att använda arbetsterapeuter i skolan? Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) är positiva till att Teknikstöd i skolan anställde arbetsterapeuter i projektet. Det var precis vad vi önskade oss! säger Lena Haglund, ordförande i FSA. Arbetsterapeuten har ett aktivitetsperspektiv, ser människans fysiska-, psykiska- och sociala förmågor och kombinerar detta med aspekter från den miljö som människan finns i. Att matcha elevens färdigheter med lärsituationen, som arbetsterapeuten kan göra, borde utnyttjas i skolan enligt Haglund. FSA anser att det är viktigt att få in fler arbetsterapeuter i skolan. De har bland annat kontakter med Skolverket och följer Skolverkets uppdrag som handlar om att utveckla elevhälsan. Man läser överallt och hör att det är så många som inte klarar skolan idag, säger Lena Haglund. Jag är övertygad om att arbetsterapeuter kan bidra med att stödja barnen att nå sina mål i skolan. Att anställa arbetsterapeuter är en lösning, det finns säkert flera lösningar. I Teknikstöd i skolan framhålls att man pratade med eleverna, inte om dem. Lena Haglund lyfter också fram detta och säger att det går precis i linje med arbetsterapeutiska teorier och yrkesrollen. Arbetsterapeuten provar ut hjälpmedel Arbetsterapeuter anställdes för att bedöma elevernas behov av anpassningar och träna dem på att använda teknikstöden. Organisatoriskt tillhörde de elevhälsan. Arbetsterapeuterna Aki Gouliaveras, Lina Karlsson. Einar Ljungström, Ingrid Andersson och Ylva Karlman arbetade i försöksverksamheterna. Samtliga tycker att det var givande att möta de andra yrkesgrupperna på skolorna. Alla ser det utifrån sin profession och kan bidra med olika saker, säger Aki Gouliaveras. Enligt Gouliaveras vinner eleverna på om flera professioner samverkar. Då går det att sätta in fler åtgärder. Einar Ljungström uttrycker det så här: Jag tycker att jag som arbetsterapeut har kunnat komplettera elevhälsan med att fånga upp frågor som inte alltid är skolrelaterade men som ändå påverkar eleven och elevens skolresultat. Lyssnade på elevernas behov Arbetsterapeuterna arbetade med bedömning av elevernas behov av anpassning i skolan, val och inköp av teknikstöd samt träning och utvärdering av teknikstödet. Eleverna upplevde mötena med arbetsterapeuten som en frizon där de inte bedömdes eller betygssattes. Vi har låtit mötena och samtalen med eleverna ta tid och vi har lyssnat på elevernas egna historier, säger Ingrid Andersson. Arbetsterapeuterna visade på möjligheter. Eleverna fick hjälp med att förstå att man kan lära sig eller ta till sig saker på andra sätt än vad de gjort tidigare under sin skolgång. Jag har hört eleverna säga att vi har gett dem verktyg att hantera sin skolsituation och att de själva har blivit mer medvetna om sina svårigheter såväl som sina styrkor, säger Ylva Karlman. Elevens vilja till förändring togs tillvara Det är elevens egen beskrivning och egen vilja att prova något nytt som ligger till grund för åtgärder och val av teknikstöd. Samtliga arbetsterapeuter tror att det är därför som resultatet har blivit så bra. Två försöksverksamheter, i Halmstad och Växjö, har erbjudit arbetsterapeuterna fortsatt anställning efter projektets slut. 10

11 Ökat användande av tekniska hjälpmedel ställer ökade krav på IT-stöd. Teknikern en viktig del av teamet I takt med att tekniska hjälpmedel används i allt högre utsträckning i skolans värld har också behoven av teknisk support ökat. Lärare, elever och elevhälsa har inte alltid tillräckliga kunskaper att själva åtgärda tekniska problem. I försöksverksamheterna hade teknikerna delar av sina tjänster avsatta till att stödja elever, lärare och elevhälsa med teknisk support. Arbetsterapeuterna och teknikerna arbetade tillsammans med att leta fram produkter, teknik och appar som skulle kunna användas som kognitivt stöd i skolan. Teknikerns ansvar och roll Teknikerna ansvarade främst för inköp och administration av den teknik som skulle användas av eleverna. De förprogrammerade surfplattor, skapade konton för epost, hade kontakt med vissa företag och följde även upp vissa enskilda elevärenden. Om något inte fungerat med tekniken så har jag kunnat hjälpa eleverna på en gång, berättar Jonas Nilsson i Kalmar. I Halmstad hade teknikerna workshops med skolpersonalen som fick lära sig hur teknikstöden fungerar. De fick också prova att arbeta med teknikstöden. Detta för att eleverna skulle få ännu bättre nytta av teknikstöden som de börjat använda i skolan. Lär om teknikstöd Fakta och tips till skolpersonal om kognitiva nedsättningar och teknikstöd för elever som har svårt att klara skolan. 11

12 Teknikstöd inspirerar till nya arbetssätt En kognitivt tillgänglig miljö innebär att man kan orientera sig och att inredning och utrustning är lätta att förstå. Kognitivt tillgängliga skolmiljöer underlättar för alla elever och är ofta en förutsättning för att elever med kognitiva svårigheter ska klara skolan. Generella förbättringar bra för alla För att ge bästa möjliga förutsättningar för alla elever kan man arbeta med generella förbättringar i skolmiljön och individuella metoder och teknikstöd i undervisningen. Du är ju bara lat fick jag höra. Det hör man inte längre. Elev i försöksverksamheten 12 Det är nödvändigt att individanpassa undervisningen för elever som behöver det stödet, men mycket kan göras med generella anpassningar. Ett sätt är att variera undervisningen för att underlätta för elever med koncentrationssvårigheter, ta pauser för att eleven ska återuppta koncentrationsförmågan och vara tydlig med vad som gäller för inlämningsuppgifter och prov. Datorer i undervisningen Många skolor har börjat digitalisera informationen och använda datorer i undervisningen. Kunskapen kring teknikstöd och hur det kan användas varierar. Teknikstödet kan upplevas som ett störande moment i undervisningen om läraren inte lärt sig att använda det på rätt sätt. Teknikstöd inspirerar till nya arbetssätt Vissa elever spelar in lärarens genomgångar med mobiltelefonens kamera för att kunna repetera vad läraren sagt. Erfarenheter visar att lärare då ofta själva börjar intressera sig för hur de kan dokumentera sina lektioner. På så sätt får de bättre kontroll över vad som spelas in. Det krävs ingen avancerad utrustning och kanske 15 minuters förberedelser. Den filmade genomgången kan läggas i en Powerpointfil som eleverna får ta del av. Arbetssättet sparar många timmar för läraren som slipper förklara om och om igen.

13 Skolmiljön bör vara tydlig och konkret det är en del av skolans generella ansvar Informationsflöden. Olika budskap förvirrar. Ge därför tydlig, konsekvent och kortfattad information. Tänk på att samordna information från lärare, kök, vaktmästare och ledning till eleverna. Om skolan använder någon form av digital kalender som synkroniseras kan förändringar synas direkt i elevernas datorer eller mobiltelefoner. Orientering i lokalerna. För de som har svårt att hitta kan generella förbättringar av skolans lokaler vara nödvändiga. Det kan till exempel vara en genomtänkt struktur för namn på salar, tydlig skyltning med bra typsnitt och färger, symboler för olika typer av lokaler och linjer i golvet att följa likt dem som man brukar se på sjukhus. Tydliga klockor i skolans gemensamma lokaler. För att visualisera och förtydliga tidens gång kan tidsstöd som Timstock eller Time Timer visa hur mycket tid det är kvar. Ljudmiljö. Elever med kognitiva svårigheter kan vara väldigt ljudkänsliga och ha svårt att koncentrera sig i bullriga miljöer. Därför är det viktigt att se över ljudmiljön. Akustik. Det ska finnas lagom mycket ljudabsorbenter som skapar ett behagligt ljud, fläktar bör inte låta för mycket. Att sätta tassar på stolar och bord kan också sänka bullernivån betydligt. 13

14 Exempel på Tekniska hjälpmedel kan betyda många olika saker. Teknikstöd i skolan arbetade hjälpmedel med ett begränsat antal och tämligen billiga hjälpmedel som Ipad, appar och fickminne. som användes i Teknikstöd i skolan Tyngdtäcke Har en positiv effekt vid sömnstörningar och oro. Vissa tycker att täcket motverkar stress och underlättar koncentrationen. Det ger en mängd känselintryck som stimulerar berörings, muskel och ledsinnena. Surfplatta och smartphone Till smartphones och surfplattor finns många användbara funktioner som är lätta att anpassa individuellt. Till exempel kalender, röstanteckningar, sms påminnelser och timer. Det går också att fotografera och spela in för att ha som minne istället för anteckningar. Laddas enkelt ner via appar. Tänk igenom hur du placerar och organiserar apparna så att de är lätta att hitta! Bolldyna Stöd för den som är motoriskt orolig. Dynan är fylld med plastbollar och stimulerar till korrekt och dynamisk sittställning vilket bidrar till att koncentrationen ökar och inlärningen går lättare. Tangle eller stressboll Tänkt som stöd för dem som har svårt med koncentrationen. Diktafon eller fickminne Används för att ta röstanteckningar. Det kan vara instruktioner för hur man ska lösa en uppgift eller korta påminnelser som portkod, telefonnummer och busstider. Med tillräckligt stort minne går det att spela in hela lektioner eller tala in provsvar och lämna fickminnet till läraren. Smartpen Smartpen spelar in allt som sägs. Samtidigt kan den användas för anteckningar och stödord. Genom att peka i anteckningarna spelas sedan föreläsningen upp exakt vid den tidpunkt där anteckningen gjordes. 14

15 Dator I en dator finns oftast programvaror med bra funktioner, som till exempel stavningsprogram. Ljudutjämningssystem Trådlöst system som förtydligar tal och rensar bort störande bakgrundsljud. Den som talar använder mikrofon och den som lyssnar använder hörlurar. Scannermus Används för att scanna in texter från papper. Texten hamnar i datorn och kan sedan bearbetas och sparas på ett ställe i datorn. Tillsammans med talsyntes går det att få texter upplästa via datorn. Tidsstöd Tidsstöd kan vara till hjälp om man har svårt att hålla eller förstå tider. Det finns olika tidsstöd, både produkter och appar. Exempel är Timstock och Timetimer. Att-göra-listor, checklistor Kan användas för att påminna om vad som ska göras eller för att få struktur på arbetsuppgifter. Hörselkåpa Hörselkåpor stänger ute störande bakgrundsljud och kan vara till hjälp för att öka koncentrationen. 15

16 Teknikstöd i skolan erfarenheter från ett regeringsuppdrag I den här skriften presenterar vi resultat från regeringsuppdraget Teknikstöd i skolan som drevs av Hjälpmedelsinstitutet åren 2011 till och med Cirka 400 elever och deras lärare på gymnasieskolor i Halmstad, Kalmar och Växjö deltog i försöksverksamheter. Målsättningen var att ge stöd till elever med kognitiva funktionsnedsättningar och öka deras möjligheter att klara uppsatta mål inom utsatt tid samt att underlätta övergången från skolan till arbetslivet. Det visade sig att relativt små insatser gör stor skillnad. De flesta som fick prova teknikstöd var nöjda och tyckte att studieresultaten hade förbättrats. Det hade också blivit lättare för dem att hantera besvärliga situationer i skolan. Hjälpmedelsinstitutet ett nationellt kunskapscentrum Vår kunskap bidrar till ett bättre samhälle för människor med funktionsnedsättning. Våra ägare är staten och Sveriges Kommuner och Landsting. Hjälpmedelsinstitutet upplöses 30 april 2014 Delar av verksamheten går då över till Handisam, som byter namn till Myndigheten för delaktighet 1 maj. Webbplatsen och biblioteket med flera funktioner kommer då att avvecklas. Box Sundbyberg Tfn Texttfn Artikelnummer 13342

Teknikstöd i skolan. Socioekonomisk analys av unga, skolmisslyckanden och arbetsmarknaden

Teknikstöd i skolan. Socioekonomisk analys av unga, skolmisslyckanden och arbetsmarknaden Teknikstöd i skolan Socioekonomisk analys av unga, skolmisslyckanden och arbetsmarknaden Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Eva Nilsson Lundmark, Ingvar Nilsson & Anders Wadeskog Ansvarig handläggare

Läs mer

Hjälpmedelsinstitutet

Hjälpmedelsinstitutet Teknikstöd i skolan Hjälpmedelsinstitutet Nationellt kunskapscentrum Huvudmän Staten Sveriges Kommuner och Landsting Brukarmedverkan Allmännyttig ideell förening De övergripande målen Kunskapen om elevernas

Läs mer

När huvudet känns som en torktumlare

När huvudet känns som en torktumlare När huvudet känns som en torktumlare Hjälpmedelsinstitutet Nationellt kunskapscentrum Huvudmän Staten Sveriges Kommuner och Landsting Nordens största specialbibliotek Allmännyttig ideell förening Teknikstöd

Läs mer

Tydlighet och struktur i skolmiljö

Tydlighet och struktur i skolmiljö Tydlighet och struktur i skolmiljö Skoldagen 21 mars 2013 Evelyn Widenfalk Ehlin Leg. arbetsterapeut Jenny Rignell Leg. arbetsterapeut Definitioner Funktionsnedsättning: nedsättning av fysisk, psykisk

Läs mer

Delrapport Teknikstöd i skolan. Försöksverksamhet i Växjö Kommun på initiativ av Hjälpmedelsinstitutet (HI).

Delrapport Teknikstöd i skolan. Försöksverksamhet i Växjö Kommun på initiativ av Hjälpmedelsinstitutet (HI). Växjö Kommun December 2012 Delrapport Teknikstöd i skolan Försöksverksamhet i Växjö Kommun på initiativ av Hjälpmedelsinstitutet (HI). Inger Kratz, projektledare Ylva Karlman, Leg. arbetsterapeut Lina

Läs mer

Arbetsterapeuter kan bidra i skolan

Arbetsterapeuter kan bidra i skolan Arbetsterapeuter kan bidra i skolan Maria Johansson, Leg arbetsterapeut Camilla Grimheden, Leg arbetsterapeut Köping 5 april 2017 Innehåll Inledning Arbetsterapeutens bidrag Film Kaffe Kartläggningar och

Läs mer

Satsning på god ljudmiljö och olika lärstilar. ett reportage från Tornhagsskolan i Linköping

Satsning på god ljudmiljö och olika lärstilar. ett reportage från Tornhagsskolan i Linköping Satsning på god ljudmiljö och olika lärstilar ett reportage från Tornhagsskolan i Linköping Tornhagsskolan satsar på god ljudmiljö och olika lärstilar Klassrum utrustade med ljudutjämningssystem, interaktiv

Läs mer

Skola till arbete. Pilotstudie. Flera funktionsnedsättningar. Arvsfonden 2 terminer, 2010-2011 Grupp elever i Kungälv, Linköping.

Skola till arbete. Pilotstudie. Flera funktionsnedsättningar. Arvsfonden 2 terminer, 2010-2011 Grupp elever i Kungälv, Linköping. Skola till arbete Pilotstudie Flera funktionsnedsättningar Arvsfonden 2 terminer, 2010-2011 Grupp elever i Kungälv, Linköping Vägar till arbete Flera funktionsnedsättningar Allmänna arvsfonden 6 terminer

Läs mer

Tillsammans ger vi bättre stöd till eleverna. ett reportage om nya samverkansformer i Linköping

Tillsammans ger vi bättre stöd till eleverna. ett reportage om nya samverkansformer i Linköping Tillsammans ger vi bättre stöd till eleverna ett reportage om nya samverkansformer i Linköping Kunskapsutbyte som skapar nya möjligheter Ny teknik kan utgöra ett bra stöd för elever i skolarbetet. Men

Läs mer

Teknikstöd i skolan. Slutrapport

Teknikstöd i skolan. Slutrapport Teknikstöd i skolan Slutrapport Innan var det kaos och jag var stressad och mer ostrukturerad. Nu har jag fått grepp om allting och behöver inte lägre bli uppjagad. Elev i försöksverksamhet Hjälpmedelsinstitutet

Läs mer

Kognitivt stöd i skolan

Kognitivt stöd i skolan 1 Kognitivt stöd i skolan Studiematerialet Så här blev det för mig Angelica, Axel, Sara, Jacob och Anna berättar Studiematerialet Johanna, Philip och Anthon behöver olika inlärningsmiljöer Olika unga Lika

Läs mer

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2013 TALARE FRÅN Docent i psykologi Specialpedagog Rektor Föreståndare Skoldatatek Specialpedagog Projektledare Stockholms stad Specialpedagog & IKT skolutvecklare

Läs mer

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2013 TALARE FRÅN Linnéuniversitetet Idor Svensson Docent i psykologi Kalmarsunds Gymnasieförbund Ann-Katrin Wijk Specialpedagog Halmstads kommun Elisabeth

Läs mer

Kognitivt stöd och hjälpmedel i vardagen - vad finns och hur funkar det?

Kognitivt stöd och hjälpmedel i vardagen - vad finns och hur funkar det? Kognitivt stöd och hjälpmedel i vardagen - vad finns och hur funkar det? 2014-05-06 Maria Svahn, Petra Eklund Annika Sjöberg Hjälpmedelskonsulenter Arbetsterapeut 018-611 68 36 018-611 67 51 Kognition

Läs mer

Vi vill ge unga bästa möjliga start efter studenten. ett reportage om ett unikt samarbete i Kungälv

Vi vill ge unga bästa möjliga start efter studenten. ett reportage om ett unikt samarbete i Kungälv Vi vill ge unga bästa möjliga start efter studenten ett reportage om ett unikt samarbete i Kungälv Med fokus på livet efter studenten Susanne Borg och Pia Ekman arbetar på olika sätt för att unga med funktionsnedsättning

Läs mer

Med rätt stöd rustas eleverna för arbetslivet. ett reportage från Mimers Hus Gymnasium i Kungälv

Med rätt stöd rustas eleverna för arbetslivet. ett reportage från Mimers Hus Gymnasium i Kungälv Med rätt stöd rustas eleverna för arbetslivet ett reportage från Mimers Hus Gymnasium i Kungälv Individuellt stöd som inte sticker ut Varje elev har sin egen lärstil och ingen vill bli utpekad som avvikande.

Läs mer

Arbetsförmedlingens uppdrag för unga med funktionsnedsättning

Arbetsförmedlingens uppdrag för unga med funktionsnedsättning Arbetsförmedlingens uppdrag för unga med funktionsnedsättning Göteborgs kranskommuner Orust Tjörn Stenungsund Kungälv Lilla Edet Ale Alingsås Lerum Partille Härryda Mölndal Kungsbacka Vad händer när skolan

Läs mer

Gränsdragningsfrågor. Teknikstöd i skolan

Gränsdragningsfrågor. Teknikstöd i skolan Gränsdragningsfrågor Teknikstöd i skolan Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Jeanette Adolfsson Foto/illustration: Jonas Arnesson, Bildarkivet, Lasse Hejdeberg, Matton, Soya Kommunikation URN:NBN:se:hi-2013-13343-pdf

Läs mer

Specialpedagogik 1, 100 poäng

Specialpedagogik 1, 100 poäng Specialpedagogik 1, 100 poäng Kurskod: SPCSPE01 Kurslitteratur: Specialpedagogik 1, Larsson Iréne, Gleerups Utbildning ISBN:978-91-40-68213-0 Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande

Läs mer

1. Sätt upp mål och ha något roligt som morot delmål

1. Sätt upp mål och ha något roligt som morot delmål Studieteknik Studieteknik innebär hur man studerar och ska underlätta studierna. Målet är att lära sig så mycket som möjligt under den planerade tiden. Man blir effektiv, får kontroll och slipper stress!

Läs mer

StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd. Kognitivt stöd. Tankestöd i vardagen

StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd. Kognitivt stöd. Tankestöd i vardagen StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd Kognitivt stöd Tankestöd i vardagen September 2017 Kognitivt stöd är sådant som gör det lättare att förstå, minnas, tänka, planera, välja och

Läs mer

https://www.skolinspektionen.se/sv/rad-och-vagledning/framgang-i-undervisningen/

https://www.skolinspektionen.se/sv/rad-och-vagledning/framgang-i-undervisningen/ EXTRA ANPASSNINGAR Hur gör man? VAD SÄGER LAGEN? Varje elev har rätt till ledning och stimulans efter behov och förutsättningar. Skolan ska motverka funktionsnedsättningars konsekvenser (3 kap 3 ). Detta

Läs mer

Ökad IT-användning förbättrar tillgängligheten för eleverna. ett reportage från Thorildskolan i Kungälv

Ökad IT-användning förbättrar tillgängligheten för eleverna. ett reportage från Thorildskolan i Kungälv Ökad IT-användning förbättrar tillgängligheten för eleverna ett reportage från Thorildskolan i Kungälv Nytt tänk kring stöd till elever Det var främst erbjudandet om ny teknik i klassrummen som gjorde

Läs mer

1

1 www.supermamsen.com 1 Skolan ser: En elev som fungerar. Jobbar på. Har vänner. Det är inga problem i skolan! Hemmet ser: Ett barn som trotsar, inte orkar med Inte orkar träffa vänner... Inte orkar fritidsaktiviteter

Läs mer

Vägar till arbete. hur skolhuvudmän och gymnasieskolor underlättar övergången till arbetslivet för elever i behov av särskilt stöd

Vägar till arbete. hur skolhuvudmän och gymnasieskolor underlättar övergången till arbetslivet för elever i behov av särskilt stöd Vägar till arbete hur skolhuvudmän och gymnasieskolor underlättar övergången till arbetslivet för elever i behov av särskilt stöd Förord Denna skrift ska ge skolhuvudmän och gymnasieskolor idéer om hur

Läs mer

Arbete och Studier. ADHD-center. ADHD-center, Habilitering & Hälsa SLL

Arbete och Studier. ADHD-center. ADHD-center, Habilitering & Hälsa SLL Arbete och Studier ADHD-center 1 2 Innehåll ADHD i skola/arbete Gymnasieutbildning Vuxenutbildning och Högskola ADHD i arbetslivet Sidan 3 ADHD i skola/arbete; Att planera och komma igång Att komma ihåg

Läs mer

Handi. För att livet ska funka

Handi. För att livet ska funka Handi För att livet ska funka Handi är ett hjälpmedel som fungerar som ett kognitivt stöd i vardagen. Handi hjälper dig att få struktur på din dag och dina rutiner. Handi är till för dig som behöver hjälp

Läs mer

Individanpassad pedagogik Vägen till kunskap. Simon klarade skolan mot alla odds

Individanpassad pedagogik Vägen till kunskap. Simon klarade skolan mot alla odds Individanpassad pedagogik Vägen till kunskap Simon klarade skolan mot alla odds Fotografering, ljud- eller bildinspelning under föreläsningen är inte tillåtet. Presentationen är skyddad enligt upphovsrättslagen

Läs mer

Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015

Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015 1 (9) Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015 Förändrad skollag I Lekebergs kommun pågår ett utvecklings- och förändringsarbete av elevhälsan för "att organisera arbetet på ett sätt som gör

Läs mer

Arbete med barn och elever med autism

Arbete med barn och elever med autism Arbete med barn och elever med autism Stödmaterialet har arbetats fram av Stöd- och hälsoenheten 1 2016-01-20 Inledning Denna information vänder sig till rektorer, förskolechefer och pedagoger som arbetar

Läs mer

Hur lär man sig bemötande inom era organisationer? Finns rutiner/strukturer för detta inom era organisationer?

Hur lär man sig bemötande inom era organisationer? Finns rutiner/strukturer för detta inom era organisationer? Hur lär man sig bemötande inom era organisationer? Finns rutiner/strukturer för detta inom era organisationer? A Landstinget genom utbildning/praktik, handledning, Alvesta kommun Utbildning men inga rutiner

Läs mer

Att möta människor med neuropsykiatrisk diagnos

Att möta människor med neuropsykiatrisk diagnos Att möta människor med neuropsykiatrisk diagnos Kommunikation och samspel med personer som har Aspergers syndrom och AD/HD Ulrica Matthed Iris Hadar AB Lättstörd av yttre stimuli Glömmer överenskommelser

Läs mer

STÖD VID MÖTEN. Om det här materialet

STÖD VID MÖTEN. Om det här materialet STÖD VID MÖTEN Om det här materialet Det är ofta i möten med okända människor och miljöer som en person med Aspergers syndrom upplever svårigheter. Här presenteras materialet "Stöd vid möten", som på ett

Läs mer

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015 Hur samhället i Sverige arbetar för att hjälpa personer med funktionsnedsättning att få ett arbete Arbetsförmåga I Sverige så är de personer med funktionsnedsättning som har en arbetsförmåga inskrivna

Läs mer

Vuxna/unga vuxna med ADHD

Vuxna/unga vuxna med ADHD Vuxna/unga vuxna med ADHD, bemötande och förhållningssätt Angelica Ogland 19/11/2014 Det här är jag Angelica Ogland, 26 år. Jobbar på Attention Stockholm med föreläsningar och samtalsgrupper för personer

Läs mer

Riksförbundet Attention: Vi är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Vi företräder våra

Riksförbundet Attention: Vi är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Vi företräder våra Riksförbundet Attention: Vi är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Vi företräder våra 15 500 medlemmar Vi driver på utvecklingen inom NPF Vi sprider

Läs mer

4 maj 2011. Nationell konf om personer med utvecklingsstörning som åldras - Kognitivt stöd

4 maj 2011. Nationell konf om personer med utvecklingsstörning som åldras - Kognitivt stöd Sidan 1 Sidan 2 hjälpmedel, anpassningar i miljön, förhållningssätt center för kognitivt stöd Alla använder stöd för tanke och minne - det kan bara se lite olika ut Elisabet Lindström, logoped Eva Oknemark,

Läs mer

ipads i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ)

ipads i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) Vanliga frågor och svar (FAQ) Har du frågor om om? Titta här om du kan hitta ett svar på din fråga! Om du inte gör det - kontakta ditt barns lärare eller någon av kontaktpersonerna. Du hittar kontaktuppgifter

Läs mer

Handi För att livet ska funka. 1 Handi - för att livet ska funka

Handi För att livet ska funka. 1 Handi - för att livet ska funka Handi För att livet ska funka 1 Handi - för att livet ska funka Handi är ett hjälpmedel för kognitivt stöd i vardagen. Handi hjälper dig att få struktur på din dag och dina rutiner. Handi är till för dig

Läs mer

Överenskommelse mellan Region Skåne och Kommunförbundet Skåne gällande utredning vid misstanke om dyslexi 1

Överenskommelse mellan Region Skåne och Kommunförbundet Skåne gällande utredning vid misstanke om dyslexi 1 Datum 2011-05-23 Överenskommelse mellan Region Skåne och Kommunförbundet Skåne gällande utredning vid misstanke om dyslexi 1 1. Överenskommelse mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Överenskommelse

Läs mer

Hjälpmedelsinstitutet

Hjälpmedelsinstitutet Hjälpmedelsinstitutet (HI) Hjälpmedelsinstitutet Höjd livskvalitet genom stödjande teknik Verksamhetsidé: Nationellt kunskapscentrum inom området hjälpmedel och funktionshinder Arbeta för full Delaktighet

Läs mer

Digitala och webbaserade hjälpmedel vid matematiksvårigheter för att stimulera till bättre studieresultat

Digitala och webbaserade hjälpmedel vid matematiksvårigheter för att stimulera till bättre studieresultat Digitala och webbaserade hjälpmedel vid matematiksvårigheter för att stimulera till bättre studieresultat Vad säger forskningen om att ta till digitala hjälpmedel vid matematiksvårigheter och när är det

Läs mer

IT-plan för Förskolan Äventyret

IT-plan för Förskolan Äventyret IT-plan för Förskolan Äventyret 2015-2016 Inledning Idag är multimedia ett självklart verktyg i vardagen, både på arbetet och fritiden, på samma sätt som papper, penna och böcker. Vi använder datorn både

Läs mer

Kognitivt stöd. Kognition - vad är det? Vi behöver alla stöd för vårt tänkande

Kognitivt stöd. Kognition - vad är det? Vi behöver alla stöd för vårt tänkande Kognitivt stöd Vi behöver alla stöd för vårt tänkande Kognition - vad är det? Hjärnans kognitiva processer och förmåga att hantera information. - Ta emot, lagra, bearbeta och återhämta information - Utföra

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Särskild utbildning för vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskaper och färdigheter för ETT GOTT LIV www.viadidakt.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-post: info@viadidakt.se Viadidakt är en gemensam

Läs mer

CHECKLISTA FÖR EXTRA ANPASSNINGAR, SÄRSKILT STÖD, ÅTGÄRDSPROGRAM

CHECKLISTA FÖR EXTRA ANPASSNINGAR, SÄRSKILT STÖD, ÅTGÄRDSPROGRAM CHECKLISTA FÖR EXTRA ANPASSNINGAR, SÄRSKILT STÖD, ÅTGÄRDSPROGRAM Efter kartläggningen görs en pedagogisk bedömning av elevens eventuella behov av särskilt stöd. Det är betydelsefullt att både kartläggningen

Läs mer

LIA. Psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Vimmerby 2015-10-05 2015-10-16. Handledare: Maritha Thellman Emil Haskett

LIA. Psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Vimmerby 2015-10-05 2015-10-16. Handledare: Maritha Thellman Emil Haskett Alexandra Hokander-Sandberg Medicinsk sekreterare Ht-15 LIA Psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Vimmerby 2015-10-05 2015-10-16 Handledare: Maritha Thellman Emil Haskett Sammanfattning I denna LIA- rapport

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - daglig verksamhet är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Såhär vill jag ha det i skolan

Såhär vill jag ha det i skolan Av leg. logopeder Ida Rosqvist & Julia Andersson Widgitsymboler Widgit Software/Hargdata 2017. Planera, organisera, genomföra och avsluta skolarbete Det är bra om mina föräldrar får veta läxor och annan

Läs mer

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg Självhjälpsprogram för ADHD Del 1 Att hitta din väg Välkommen till vårt självhjälpsprogram för ADHD. Detta program ger dig verktygen att använda din ADHD som en superkraft för att hitta till ett bra liv..

Läs mer

Elevens och hans/hennes vårdnadshavares egna åsikter/synpunkter kring skolsituationen är nödvändiga att ta med i sammanställningen.

Elevens och hans/hennes vårdnadshavares egna åsikter/synpunkter kring skolsituationen är nödvändiga att ta med i sammanställningen. SEP Skola Elev Plan Denna kartläggning gäller vid frågeställning kring bristande måluppfyllelse, anpassad studiegång, ansökan till särskild undervisningsgrupp eller vid problematisk skolfrånvaro. Den skrivs

Läs mer

Attentions remissvar över promemorian Specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter

Attentions remissvar över promemorian Specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter Stockholm den 26 juni 2017 Till Utbildningsdepartementet 103 30 Stockholm Diarienummer: U2017/01365/UH Attentions remissvar över promemorian Specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter

Läs mer

Information om Specialpedagogiska skolmyndighetens särskilda satsning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF

Information om Specialpedagogiska skolmyndighetens särskilda satsning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF Information om Specialpedagogiska skolmyndighetens särskilda satsning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF Autism & AspergerföreningenDistrikt Göteborg Onsdagen 22april 2015 Thomas Ahlstrand,

Läs mer

2014-10-30. Social investering - teknikstöd (Dnr KS2014/2104-1)

2014-10-30. Social investering - teknikstöd (Dnr KS2014/2104-1) Tjänsteskrivelse 1(7) Handläggarens namn Christer Mattson 2014-10-30 Social investering - teknikstöd (Dnr KS2014/2104-1) Sammanfattning Mimers hus har bedrivit ett utvecklingsarbete mellan 2010-14 med

Läs mer

ELEVER I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD

ELEVER I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD Elever i behov av särskilt stöd har enligt styrdokumenten rättighet att få det stöd de behöver för sin skolgång och utveckling. I Lgr-11 kan vi läsa Läraren ska i samarbetet särskilt uppmärksamma elever

Läs mer

ADHD på jobbet. Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet.

ADHD på jobbet. Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet. ADHD på jobbet Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet. Innehåll RESULTATET I KORTHET... 3 BAKGRUND... 4 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Mall vid kartläggning

Mall vid kartläggning Mall vid kartläggning Skola: Elevens namn: Datum: Närvarande personer vid kartläggning: Situationer som fungerar bra för eleven Situationer som fungerar mindre bra för eleven Elevens starka och svaga sidor

Läs mer

IT och specialpedagogik/skoldatatek

IT och specialpedagogik/skoldatatek IT och specialpedagogik/skoldatatek en beskrivning av ett projekt i Östra regionen Stefan Bonn, Dan Alberyd, Tord Söderqvist Från patient till medborgare - en nationell handlingsplan för handikappolitiken

Läs mer

Barn och elever som utmanar

Barn och elever som utmanar Barn och elever som utmanar Förhållningssätt - Bemötande - Anpassningar augusti 2017 Utbildningsinnehåll Funktionsnedsättningar ADHD Autism/Asperger Språkstörning Läs- och skrivsvårigheter Begrepp: Inkludering

Läs mer

Tips för ökad tillgänglighet i undervisningen

Tips för ökad tillgänglighet i undervisningen Tips för ökad tillgänglighet i undervisningen I Strategin för verksamhetens förutsättningar, (dnr MIUN 2012/612) fastslås att Mittuniversitetet ska präglas av alla människors lika värde och ge alla lika

Läs mer

Ett namn på sina problem Omgivningen Förståelse för sig själv Möjlighet att få rätt stöd Tänka funktionshinder istället för lat, slarvig, en ökad tro

Ett namn på sina problem Omgivningen Förståelse för sig själv Möjlighet att få rätt stöd Tänka funktionshinder istället för lat, slarvig, en ökad tro Hade du känt mig hade du inte dömt mig Hade jag hjälpt dig hade du aldrig glömt mig Hade du ta t dig tid hade du kanske fattat Hade jag vågat hade vi kanske snackat Hade vi bara haft mer tid Hade jag kanske

Läs mer

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan barn och elever i behov av särskilt stöd Att vara i behov av särskilt stöd kan gälla såväl enskilda individer som grupper. Vi kan alla vara i behov av särskilt stöd under korta eller långa

Läs mer

Att ha en hörselnedsättning i arbetslivet

Att ha en hörselnedsättning i arbetslivet Att ha en hörselnedsättning i arbetslivet - en information till dig som är arbetsgivare Lättläst svenska 1 Pontus Johansson Bild: Magnus Pehrsson 2 Med hjälpmedel orkar Pontus jobba heltid Pontus Johansson

Läs mer

Välfärdsteknologi till anhöriga som är mitt i livet. erfarenheter från Teknik för äldre

Välfärdsteknologi till anhöriga som är mitt i livet. erfarenheter från Teknik för äldre Välfärdsteknologi till anhöriga som är mitt i livet erfarenheter från Teknik för äldre Foto: Håkan Edvardsson Anhörig och mitt i livet Anhöriga spelar en allt större roll för att göra det möjligt för äldre

Läs mer

Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt

Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Övergripandemål... 4 4. Delmål... 4 Att 15 ungdomar lär känna sina styrkor

Läs mer

Stöd vid upphandling av fortbildning i förflyttningskunskap. för dig som är chef

Stöd vid upphandling av fortbildning i förflyttningskunskap. för dig som är chef Stöd vid upphandling av fortbildning i förflyttningskunskap för dig som är chef Stöd vid upphandling av fortbildning i förflyttningskunskap I den här skriften får du råd om vad en heltäckande fortbildning

Läs mer

Tid för undervisning lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner (Ds 2013:23)

Tid för undervisning lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner (Ds 2013:23) D nr YTTRANDE Stockholm 2013-07-10 Handläggare Anna Gabrielsson Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Tid för undervisning lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner (Ds 2013:23)

Läs mer

Från förmedling till förståelse

Från förmedling till förståelse Specialpedagogen presenterar: Från förmedling till förståelse Elevhälsans uppdrag Twitter: @ardbegmum! Facebook: Specialpedagogen Gången från anpassning till åtgärd En korkad specialpedagog Kognitiva

Läs mer

Kollegahandledning. Från styrkor och behov till anpassningar. November 2017

Kollegahandledning. Från styrkor och behov till anpassningar. November 2017 Kollegahandledning Från styrkor och behov till anpassningar November 2017 Kollegahandledning ca 45 min 1. Välj tidshållare, ordfördelare och sekreterare 2. Kort presentation av frågorna/problemen (max

Läs mer

Attentions Skolplattform

Attentions Skolplattform Attentions Skolplattform INNEHÅLL En skola för alla hur når vi dit?...5 1. Kunskap, kompetens och bemötande...7 2. Tillgänglighet och anpassningar...7 3. Samverkan...9 4. Inkludering, delaktighet och inflytande...9

Läs mer

APL-plats: Period: 2014, vecka 11-14. Specialpedagogik 2, 100 poäng

APL-plats: Period: 2014, vecka 11-14. Specialpedagogik 2, 100 poäng Elev: Klass: VO11 APL-plats: Period: 2014, vecka 11-14 Kurs: Specialpedagogik 2, 100 poäng Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska behandla följande centrala innehåll i kursen: SPECIALPEDAGOGIK 2 1. Planering,

Läs mer

V.A.T lärstilstest och studieteknik

V.A.T lärstilstest och studieteknik Namn Mål och syfte V.A.T lärstilstest och studieteknik o Ökad motivation till skolarbete. o Ökad självinsikt o Ökad kunskap om studieteknik o Ökad insikt om egna behov för bäst lärande. Förslag till ämne

Läs mer

NPF. i skolan. En skrift om hur arbetet i skolan kan bli bättre för barn med NPF

NPF. i skolan. En skrift om hur arbetet i skolan kan bli bättre för barn med NPF NPF i skolan En skrift om hur arbetet i skolan kan bli bättre för barn med NPF Om oss... Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF),

Läs mer

F Ö G L Ö G R U N D S K O L A 2010 FÖR ELEVER MED LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER DYSLEXI DYSKALKYLI INLÄRNINGSPROBLEM

F Ö G L Ö G R U N D S K O L A 2010 FÖR ELEVER MED LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER DYSLEXI DYSKALKYLI INLÄRNINGSPROBLEM F Ö G L Ö G R U N D S K O L A 2010 HANDLINGSPLAN FÖR ELEVER MED LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER DYSLEXI DYSKALKYLI INLÄRNINGSPROBLEM 1 I N N E H Å L L S F Ö RTECKNING 1. Förebyggande arbete 3 2. Läsinlärning

Läs mer

BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14

BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14 BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14 1 Handlingsplan för nyanlända elever på Brevikskolan Med nyanlända elever avses elever som inte har svenska som modersmål och inte heller behärskar

Läs mer

www.levamedadhd.se TIERP-MODELLEN EN SKOLA FÖR ALLA

www.levamedadhd.se TIERP-MODELLEN EN SKOLA FÖR ALLA PRODUCERAD I SAMARBETE MED JANSSEN-CILAG AB. www.levamedadhd.se TIERP-MODELLEN EN SKOLA FÖR ALLA Janssen-Cilag AB, Box 7073, SE-192 07 Sollentuna. Tel 08-626 50 00. Fax 08-626 51 00. www.janssen-cilag.se

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan lå 15/16 Elevhälsoplanen för Eklidens skola revideras varje år Nästa revidering: juni 2016 Ansvarig: Bitr. rektor Maria Kiesel

Läs mer

Struktur och samspel med stöd av pekplattan

Struktur och samspel med stöd av pekplattan Struktur och samspel med stöd av pekplattan Johnny Andersson Thomas Ahlstrand SPSM 2014 SPSMs särskilda satsning neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Tourettes ADHD Autismspektrum I kombination

Läs mer

FÖR ELEVER MED LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER DYSLEXI DYSKALKYLI INLÄRNINGSPROBLEM

FÖR ELEVER MED LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER DYSLEXI DYSKALKYLI INLÄRNINGSPROBLEM 1 F Ö G L Ö G R U N D S K O L A 2010 R E V I D E R A D A U G U S T I 2 0 17 HANDLINGSPLAN FÖR ELEVER MED LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER DYSLEXI DYSKALKYLI INLÄRNINGSPROBLEM Innehållsförteckning 2 1. Förebyggande

Läs mer

Tänk på hur man kan kompensera. - Gunilla Barse-Persson, arbetsterapeut

Tänk på hur man kan kompensera. - Gunilla Barse-Persson, arbetsterapeut Tänk på hur man kan kompensera - Gunilla Barse-Persson, arbetsterapeut Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2009 Författare: Margot Granvik Foto: Robert Olsson Ansvarig handläggare: Catarina Brun Formgivning: Mediagruppen

Läs mer

Riktlinjer för ansökan och beskrivning av granskningsprocessen

Riktlinjer för ansökan och beskrivning av granskningsprocessen Riktlinjer för ansökan och beskrivning av granskningsprocessen bidrag till förstudier om boende för äldre Bo bra på äldre dar Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2010 Ansvarig informatör: Lisbeth Säther Ansvarig

Läs mer

Att skapa struktur för måluppfyllelse i samverkan

Att skapa struktur för måluppfyllelse i samverkan Att skapa struktur för måluppfyllelse i samverkan Anna Borg Skolsamordnare på KIND - Kompetenscentrum för utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar KIND - Kompetenscentrum för utvecklingsrelaterade

Läs mer

STÖDINSATSER I SKOLAN

STÖDINSATSER I SKOLAN 2017-02-14 STÖDINSATSER I SKOLAN FRÅN NOLL TILL SUPERKOLL annabe.moobis.se ANNA BENGTSSON @annabengtsson9 annabeutveckling.se Ledning & stimulans Åtgärdsprogram Behov Särskilt stöd Extra anpassningar Utredning

Läs mer

Hur det är att leva med NPF

Hur det är att leva med NPF Hur det är att leva med NPF Göteborg 22 oktober 2015 Föreläsare: Anders Moberg www.attention-utbildning.se Vägen till diagnos Lekar Mamma VS Mig Mamma VS Barnavårdscentralen 2 ADHD klass Egen undervisning

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke, september 2011 (rev. februari 2013) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91-86210-70-X

Läs mer

Framgångsrik lärmiljö för att öka elevernas kunskap och måluppfyllelse

Framgångsrik lärmiljö för att öka elevernas kunskap och måluppfyllelse Framgångsrik lärmiljö för att öka elevernas kunskap och måluppfyllelse Vilka hinder? Skapa gynnsamma förutsättningar! Hur då? Undanröja hinder! Utvärdera effekterna? Hur? 1 Finns inga färdiga recept varken

Läs mer

Elevhälsan Elevhälsan på Ektorps skolenhet Hälsofrämjande arbete

Elevhälsan Elevhälsan på Ektorps skolenhet Hälsofrämjande arbete Elevhälsan Enligt skollagen ska det finnas tillgång till medicinsk, psykologisk, psykosocial och specialpedagogisk kompetens. Rektorn har ansvar för att elevhälsans verksamhet utarbetas så att eleverna

Läs mer

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning att förstå och ta sig förbi osynliga hinder

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning att förstå och ta sig förbi osynliga hinder Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning att förstå och ta sig förbi osynliga hinder DIANA LORENZ K U R A T O R, N E U R O L O G K L I N I K E N K A R O L I N S K A U N I V E R S I T E T S S J U K H U S d

Läs mer

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Skollagen (2010:800) 1 kap. 5 Utformning av utbildningen Var och en som verkar inom utbildningen ska främja

Läs mer

Uppdragsavtal. - de samverkande parternas uppdrag i Pilotmodell Samordningsteam Västerås. Naturunderstödd och kognitiv metodik med existentiell grund

Uppdragsavtal. - de samverkande parternas uppdrag i Pilotmodell Samordningsteam Västerås. Naturunderstödd och kognitiv metodik med existentiell grund BILAGA 2 Uppdragsavtal - de samverkande parternas uppdrag i Pilotmodell Samordningsteam Västerås Naturunderstödd och kognitiv metodik med existentiell grund 2013-09-13 I Pilotmodell Samordningsteam Västerås

Läs mer

SPECIALPEDAGOGIK. Ämnets syfte

SPECIALPEDAGOGIK. Ämnets syfte SPECIALPEDAGOGIK Ämnet specialpedagogik är tvärvetenskapligt och har utvecklats ur pedagogik med nära kopplingar till filosofi, psykologi, sociologi och medicin. I ämnet behandlas människors olika villkor

Läs mer

IHF Konferens. SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap. Föreläsningen. Samverkan

IHF Konferens. SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap. Föreläsningen. Samverkan SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap Uppsala läns kommuner, Landstinget, Regionförbundet och FUB IHF Konferens Norrköping 9 september, 2010 Stöd till barn och föräldrar i familjer där

Läs mer

Varenda ungdom ska veta vad de ska göra i juni efter studenten. en uppföljning av en samverkansmodell i Kungälv

Varenda ungdom ska veta vad de ska göra i juni efter studenten. en uppföljning av en samverkansmodell i Kungälv Varenda ungdom ska veta vad de ska göra i juni efter studenten en uppföljning av en samverkansmodell i Kungälv Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Camilla Blomqvist, FoU i Väst/GR Ansvarig handläggare:

Läs mer

Bedriver utbildningar och sprider kunskap om autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.

Bedriver utbildningar och sprider kunskap om autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd. Utbildningscenter Autism Bedriver utbildningar och sprider kunskap om autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd. Huvudsakligen bedrivs veckolånga utbildningar i Ett pedagogiskt arbetssätt

Läs mer

Barn och elever som utmanar

Barn och elever som utmanar Barn och elever som utmanar Förhållningssätt - Bemötande - Anpassningar augusti 2017 Innehåll NPF: vad är det? ADHD Autism/Asperger Språkstörning Dyslexi - Läs- och skrivsvårigheter Fika Inkludering Vad

Läs mer

Förebyggande handlingsplan. Läs- och skrivsvårigheter 2013/2014. Utvärderas och revideras mars 2014

Förebyggande handlingsplan. Läs- och skrivsvårigheter 2013/2014. Utvärderas och revideras mars 2014 Förebyggande handlingsplan Läs- och skrivsvårigheter 2013/2014 Utvärderas och revideras mars 2014 Gefle Montessoriskola AB www.geflemontessori.se telefon: 026-661555 kontor Sofiagatan 6 rektor: Elisabet

Läs mer

orebro.se Exempel på hur vi har arbetat inom Förvaltningen för funktionshindrade Örebro Kommun

orebro.se Exempel på hur vi har arbetat inom Förvaltningen för funktionshindrade Örebro Kommun Exempel på hur vi har arbetat inom Förvaltningen för funktionshindrade Örebro Kommun Bakgrund Smart teknik utvecklas i snabb takt. Inom våra verksamheter signalerade personal nyttan med att använda smarta

Läs mer

Körkort öppnar för jobb och ett annat liv

Körkort öppnar för jobb och ett annat liv Körkort öppnar för jobb och ett annat liv En enkätundersökning som visar på de möjligheter och utmaningar som personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar upplever som bilförare. 2014-05-06 Denna

Läs mer

Slutrapport Teknikstöd i skolan. Försöksverksamhet i Växjö Kommun på initiativ av Hjälpmedelsinstitutet (HI).

Slutrapport Teknikstöd i skolan. Försöksverksamhet i Växjö Kommun på initiativ av Hjälpmedelsinstitutet (HI). Växjö Kommun Juni 2013 Slutrapport Teknikstöd i skolan Försöksverksamhet i Växjö Kommun på initiativ av Hjälpmedelsinstitutet (HI). Inger Kratz, projektledare Ylva Karlman, Leg. arbetsterapeut Lina Karlsson,

Läs mer

Projektdirektiv. för projektet Sociala Investeringar - Teknikstöd

Projektdirektiv. för projektet Sociala Investeringar - Teknikstöd Projektdirektiv för projektet Sociala Investeringar - Teknikstöd Distributionslista Namn (person/sektor/enhet) Kommentar Bilagor Tjänsteskrivelse 2014-10-30 Social investering teknikstöd Dnr KS2014/2104-1

Läs mer