Illustration: Eric Magassa. Nationell konferens. Stöd till ungdomar på hemmaplan! Hur gör vi? Vad vet vi?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Illustration: Eric Magassa. Nationell konferens. Stöd till ungdomar på hemmaplan! Hur gör vi? Vad vet vi?"

Transkript

1 Illustration: Eric Magassa. Nationell konferens Stöd till ungdomar på hemmaplan! Hur gör vi? Vad vet vi? Göteborg november 2006

2 PROGRAM 29 NOVEMBER Välkommen till två dagar med kunskap av öppna former för stöd på hemma TEMA: Ungdomar i problematiska livssituationer och deras familjer. Hur kan vi med gemensamma krafter försöka möta och hjälpa dem på hemmaplan? Registrering och kaffe Välkommen Björn Andersson, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet och Elisabeth Beijer, FoU i Väst/GR Hemmaplanslösningar framväxt, nuläge och begrepp Torbjörn Forkby, FoU Väst/GR Vändpunktsprocesser för ungdomar i problematiska livssituationer Föreläsningen handlar om vad ungdomarna själva upplever som betydelsefullt och inspirerande när livet går åt rätt håll, samt lyfter frågeställningar om hur man pedagogiskt kan stimulera och förstärka dessa positiva vändpunktsprocesser. Stig-Arne Berglund, socionom- och polisutbildningen, Umeå Universitet Lunch Valbara seminarier 1 1A Samverkan skola och socialtjänst med utgångspunkt i Manchestermodellen två exempel Elin Jartun och Gitte Andersson, SDF Kortedala, Göteborgs Stad/ Nicklas Wilenius och Pia EdhLarsson, Trollhättans samverk, Trollhättans kommun 1B Att arbeta med ungdomar med psykisk ohälsa David Gutman och Jonas Stålheim, Stenungsunds kommun/ingalill Ferm, BUP, Borås 1C Verksamhet i skolan för ungdomar i behov av särskilt stöd/neuropsykiatri Egon Karlsson och Mari Anne Hellström, SDF Linnéstaden, Göteborgs Stad 1D Arbete med ungdomar på hemmaplan inom socialtjänsten Elisabet Oskarsson och Caroline Järkestig, Kalmar kommun/ Marie Rahlén-Falk, Jönköpings kommun Fika Valbara seminarier 2 2A Vilka ungdomar får öppenvård och hur går det för dem? Thorbjörn Ahlgren, Luppen FoU, Jönköping 2B Att bemästra missbruk möten med ungdomar och deras föräldrar på Ungdomsteamet Mini Maria Annika Hallén-Hemb, SDF Centrum, Göteborgs Stad 2C Tilda allas ungar allas ansvar! Stefan Nybom, Umeå kommun 2D Våra barn! Planering för hemmaplanslösningar genom att kartlägga och analysera situationen i Älmhults kommun Susanne Bertelsen, Lotta Forsén, Per-Åke Hjort och Björn Holmgren, Älmhults kommun Paus Gemensamma krafter Samverkan mellan skola, socialtjänst och kriminalvård, särskilt ur skolans perspektiv. Nationell kartläggning Peter Nyberg, Huddinge kommun fd expert vid Myndigheten för skolutveckling Funktionell Familjeterapi (FFT) i Uppsala län. Barn- och ungdomspsykiatrin och sju kommuner i ett samlat grepp för att implementera FFT Gunilla Anderson, BUP, Uppsala läns landsting Förfest med bjudbuffé och underhållning, därefter fria aktiviteter

3 från forskning och praktik om utveckling plan till ungdomar och deras familjer TEMAN: Metoder och insatser av många olika slag. Vilken roll spelar organisation och ledning? 30 NOVEMBER Inledning MST-utvärderingen Multisystemisk terapi (MST) är en strukturerad familje- och närmiljöbaserad öppenvårdsbehandling som vänder sig till familjer som har ungdomar med beteendeproblem. MST har utvecklats i USA som ett alternativ till placering utom hemmet. Sedan 2004 pågår en kontrollerad utvärdering av MST i Sverige som bland annat omfattar Göteborg. Föreläsningen beskriver resultaten efter sex månader. Knut Sundell, Stockholms Stads FoU-enhet Paus med kaffe Valbara seminarier 3 3A Nätverksarbete som strategi Torbjörn Forkby, FoU i Väst/GR och Lotta Rosander, Cityenheten, SDF Centrum, Göteborgs Stad 3B Att arbeta med MST Emma Ulfsdotter och Emma Thorén, Gryning Vård AB 3C Second step Ingemar Nilsson och Monica Möller, Malmö Stad 3D Att få alla goda krafter att dra åt samma håll Ola Jörhall, SDF Majorna Göteborgs Stad Lunch Valbara seminarier 4 4A Implementeringsproblem inom välfärdssektorns organisationer vad säger forskningen? Staffan Johansson, Förvaltningshögskolan Göteborgs universitet 4B Borta bra hemma bäst? Kaija Merta, Alingsås kommun 4C UngdomsKomet Fredrik Livheim, Preventionscentrum Stockholm 4D Att arbeta i andra familjers hem fördelar och fallgropar Marcus Edstam, Gryning Vård AB Paus med frukt Ledningens ansvar för utveckling av hemmaplansinsatser. Tre verksamhetschefers erfarenheter från Väst-BUS där man organiserat samarbetet mellan BUP, socialtjänst och skola i Västra Götalands län Elisabeth Söderberg, IFO, SDF Bergsjön Göteborgs Stad; Marie Hellsten, BUP Nordost, Göteborg; Klas Forsberg, skolan Gunnared, Göteborg Avslutningsord PROGRAM Praktisk information och anmälan!

4 Praktisk information och anmälan Tid och plats: nov 2006 på Biograf Draken/Folkets hus, Göteborg. Avgift: Konferensavgiften är 1995:- exkl moms. Fika och lunch ingår i avgiften. Anmälan: Anmälan görs på GRs hemsida under knappen Kompetensutveckling i övre menyraden, via e-post till eller på nedanstående talong. Sista anmälningsdag är 23 oktober Anmälan är bindande och vid återbud efter sista anmälningsdagen debiteras full avgift. Anmäld plats kan alltid överlåtas till annan person inom organisation/förvaltningen. Bekräftelse skickas ut cirka 3 veckor innnan konferensen. Logi: Logi bokas på egen hand. Se gärna Upplysningar: Elisabeth Beijer, Tel Nicholas Singleton, Tel Arrangör: FoU i Väst/GR POST BOX 5073, GÖTEBORG Anmälningsblankett Skickas till: GR Kompetens, Box 5073, Göteborg. Fax Jag anmäler mig i första hand till följande seminarier: Markera i rutan de seminarier du vill gå på. OBS! Parallella seminarier, du kan endast välja ett seminarium per tillfälle. 29 nov kl A 1B 1C 1D 29 nov kl A 2B 2C 2D 30 nov kl A 3B 3C 3D 30 nov kl A 4B 4C 4D Namn:... Befattning:... Kommun/stadsdelsförvaltning/företag:... Adress:... Postadress:... Telefon:... Fax:... e-post:... Faktureringsadress: Ev. mottagarkod:... FORSKNING OCH UTVECKLING INOM VÄLFÄRDSOMRÅDET Besök Gårdavägen 2 Post Box 5073, Göteborg Tel Fax e-post Layout: Infogruppen GR. Tryck: PR-Offset, Mölndal.

5 Utförligare information om de valbara seminarierna Valbara seminarier 1, 29 nov A Samverkan skola och socialtjänst med utgångspunkt i Manchestermodellen två exempel Samverkan kring barn i svårigheter Stöd- och samordningsenheten i Kortedala arbetar med att tydliggöra elevers behov av stöd i skolan, hemma och på fritiden. Detta sker i form av en pedagogisk- och social kartläggning. Verksamheten bedrivs i samverkan mellan Individ & Familj samt Barn & Ungdom och utgår från Manchestermodellens idé om skolan som läkande kraft för alla barn. Gitte Andersson och Elin Jartun, SDF Kortedala, Göteborgs Stad Trollhättans Samverk en länk mellan hem, skola och socialtjänst Trollhättans Samverk utgår från att elevens möjligheter att lyckas i skolan ökar om hem, skola och socialtjänst samverkar utifrån en helhetssyn. Arbetet utgår från ett systemteorietiskt tänkande och ett salutogent förhållningssätt. Kring varje elev arbetar ett team, en social- och en specialpedagog, för att möjliggöra en fungerande skolgång i den ordinarie verksamheten. Nicklas Wilenius och Pia EdhLarsson, Trollhättan samverk, Trollhättans kommun 1B Att arbeta med ungdomar med psykisk ohälsa Att möta ungdomar där de är. Borås barn- och ungdomspsykiatri har sedan 2002 en psykologtjänst direkt riktad mot ungdomar år i Borås /Bollebygd. Tanken är att skapa en möjlighet att möta upp ungdomarna i den utvecklingsfas och på den arena de befinner sig. Tjänsten är en samverkan mellan primärvård (ungdomsmottagningen) och specialistpsykiatri (Bup). Föreläsningen beskriver hur arbetet går till och om tankarna bakom den. Ingalill Ferm, BUP Borås Ungdomshälsan en samverkansmodell mellan socialtjänst och fritid I Stenungsunds kommun har Ungdomsmottagningen, organiserad under Fritid, och Ungdomsteamet, under IFO, flyttat ihop och bildat Ungdomshälsan. Varför? Ungdomsmottagningen, med både medicinsk och psykosocial kompetens, har sin bas inom sexualrådgivning och har en lång tradition av att arbeta brett förebyggande. Ungdomsteamet är en satsning från socialtjänsten för att bättre möta målgruppen där man förstärkt med sjuksköterska, psykolog och socialpedagog för att kunna arbeta med tidig intervention och undvika myndighetsrundgång. Vad finns det för vinster för det professionella nätverket med ett sådant arbetssätt? Och, framför allt, för ungdomarna? David Gutman och Jonas Stålheim, Stenungsund kommun 1C Verksamhet i skolan för ungdomar i behov av särskilt stöd/neuropsykiatri EfUS ett alternativ för barn med neuropsykiatriska funktionshinder Presentation av verksamhet för barn i behov av särskilt stöd/neuropsykiatriska funktionshinder. Inom EfUS finns grundskolor med fritid och boende, flexgruppen som jobbar med skolvägrare samt utredningsenheter med avseende på läs- och skrivsvårigheter. Egon Karlsson och Mari Anne Hellström, SDF Linnéstaden, Göteborgs Stad 1D Arbete med ungdomar på hemmaplan inom socialtjänsten Ungdomsbehandlargruppen, Socialförvaltningen, Barn och Ungdom i Jönköping En beskrivning av vår erfarenhet av att arbeta med de utmanande ungdomarna möjligheter och hinder vid hemmaplansarbete. Ungdomsbehandlargruppen arbetar med ungdomar år, remitterade från ungdomshandläggarna. Ungdomsbehandlargruppen arbetar med social och praktisk färdighetsträning (exempel repulse och godmorgonuppdrag ), nätverksarbete och enskilda samtal. Behandlingstid 6 månader. Marie Rahlén-Falk, Jönköpings kommun Gula villan i Kalmar På Gula villan arbetar socialsekreterare och behandlingsassistenter nära tillsammans i familjer. De arbetar strukturerat och intensivt med ungdomen och dennes föräldrar, ofta även med övrig familj och nätverk. Syftet med arbetet är att få till stånd en varaktig förändring både vad gäller hemmiljö, skola/sysselsättning samt fritid. Elisabet Oskarsson och Caroline Järkestig, Kalmar kommun Valbara seminarier 2, 29 nov A Vilka ungdomar får öppenvård och hur går det för dem? Studiens som presenteras undersöker dels hur 105 ungdomar inom öppenvårdsverksamheter beskrivs i socialtjänstens dokumentation, dels vilka insatser som givits under och efter öppenvårdsinsatsen samt hur resultat av behandlingen beskrivs i dokumentationen och vid intervjuer med socialarbetare. Thorbjörn Ahlgren, Luppen kunskapscentrum Jönköping 2B Att bemästra missbruk - möten med ungdomar och deras föräldrar på Ungdomsteamet Mini Maria Utifrån en studie som bygger på kvalitativa forskningsintervjuer med fyra föräldrar har vi bjudits ett föräldraperspektiv på ungdomsmissbruk. Vi har kopplat intervjuerna till teorier om vår samtid, om samspel under frigörelseperioden och om bemästrande. Vi har skrivit en rapport som heter Att bemästra missbruk hos ungdomar och kommer att presentera studien och vad som vuxit fram ur den. Annika Hallén-Hemb, SDF Centrum, Göteborgs Stad

6 2C Tilda- allas ungar allas ansvar! Umeå kommun satar 10 miljoner i ett förvaltningsgemensamt projekt för att ge tidigt och kvalificerat stöd till barn, unga och deras familjer. Alla förvaltningar och föreningslivet kan delta. Ett 30-tal aktiviteter och verksamheter är idag igång. Projektet har bidragit till att Umeå kommun på kort tid halverat antalet institutionsplacerade barn och unga. Stefan Nybom, Umeå kommun 2D Våra barn! Planering för hemmaplanslösningar genom att kartlägga och analysera situationen i Älmhults kommun Älmhults kommun beskriver processen runt Våra barn en process i tre förvaltningar, barn- och grundskoleförvaltningen, utbildning-, kultur- och fritidsförvaltningen och omsorgsförvaltningen. Susanne Bertelsen, Lotta Forsén, Per-Åke Hjort och Björn Holmgren, Älmhults kommun Valbara seminarier 3, 30 nov kl A Nätverksarbete som strategi Nätverksarbete i olika former är idag en metod med stor spridning inom socialt arbete. Arbetet syftar till att skapa nya lösningar genom att etablera ett stödjande nät av aktörer kring enskilda. I den brottsförebyggande satsningen Ung och Trygg i Göteborg finns en stor tilltro till nätverksarbetet. Seminariet utgår från nätverksarbetet inom Ung och Trygg och ställer frågor kring vad metoden innebär för deltagarna och vilken kapacitet som nätverksmöten kan ha. Torbjörn Forkby, FoU i Väst/GR och Lotta Rosander, Cityenheten SDF Centrum, Göteborgs Stad 3B Att arbeta med MST (MST) Multi Systemisk Terapi, ett intensivt familjearbete på hemmaplan för ungdomar med allvarlig beteende problematik. Med utgångspunkt från MSTs manual beskrivs det konkreta MST arbetet med familjerna varvat med väsentliga teman i det dagliga arbetet. Emma Ulfsdotter och Emma Thorén, Gryning Vård AB 3C Second step Ett kunskapsbaserat program för att stödja barn i förskola och skolans lägre år att utveckla sociala färdigheter och motverka normbrytande beteende. Programmet är utvecklat av Committee for Children i Seattle USA och ett flertal studier har påvisat minskad fysisk aggression, ökade sociala färdigheter, minskad verbal aggressivitet, ökat prosocialt beteende samt att pedagogerna fick mer tid till vägledning och använde mindre tid till problemlösning. Ingemar Nilsson och Monica Möller, Malmö Stad 3D Att få alla goda krafter att dra åt samma håll Familjemottagningen i Majorna har utvecklat en behandlingsmodell kallad Multisystemiska insatser, MSI. Programmet vänder sig till familjer med barn/unga med komplex problematik. MSI är inspirerat av framgångsrika behandlingsmetoder där forskning visar att goda resultat kan nås genom att på ett samordnat sätt arbeta med några viktiga livssammanhang som skolan, familjen, individen samt kamrater/fritid. MSI försöker hitta sätt att använda befintliga resurser inom familj, skola, grannskap, socialtjänst, BUP etc. Det handlar om att försöka få alla goda krafter att dra åt samma håll, till en önskad utveckling för barnet/ungdomen. Ola Jörhall, SDF Majorna Göteborgs Stad Valbara seminarier 4, 30 nov A Implementeringsproblem inom välfärdssektorns organisationer Vad säger forskning? Varför gör de inte som vi säger? De flesta av oss har erfarenhet av att goda idéer och välgenomtänkta beslut inte alltid förverkligas. Orsakerna kan vara många; bristande kunskap, otillräckliga resurser och ibland saknas viljan. Vid seminariet presenteras resultat från modern implementeringsforskning, särskilt från forskning om de problem som brukar uppkomma inom välfärdssektorns organisationer. Staffan Johansson, Förvaltningshögskolan Göteborgs universitet 4B Borta bra hemma bäst? Vad är hållbart i hemmaplansinsatser? Vad kännetecknar sociala insatser av god kvalité? Reflektioner utifrån en utvärderande studie och ett utvecklingsarbete i samverkan mellan FoU i Väst och socialförvaltningen i Alingsås. Kaija Merta, Alingsås kommun 4C UngdomsKomet Komet i Stockholm utvecklar nu en utbildning för gruppledare att genomföra grupper för föräldrar som har ungdomar i åldrarna år med utagerandeproblematik. Föräldrautbildningen ger praktiska verktyg som handlar om att få det att fungera bättre hemma. Programmet utvecklas utifrån de komponenter som visat sig vara effektiva i internationell forskning. Fredrik Livheim, Preventionscentrum Stockholm, Socialtjänstförvaltningen. 4D Att arbeta i andra familjers hem fördelar och fallgropar Resursteamet är en nybildad verksamhet inom Gryning vård AB. Vi arbetar med två behandlingsmodeller. Hjälp till familjer som får bekymmer med sina tonåringar och träningsboende till äldre tonåringar. Föreläsningen kommer att fokusera på det hembaserade familjearbetet. I vilken omfattning kan en manual hjälpa behandlaren/klienten, hur många gånger kan man använda manualen och vad gör vi när arbetet faller? Marcus Edstam, Gryning Vård AB

Välkommen till Mötesplats IFO Göteborg 15 oktober 2014

Välkommen till Mötesplats IFO Göteborg 15 oktober 2014 Tavlan Abstract resistance i huvudet på en tonåring, en live-målning av Eric Magassa, vid Mötesplats IFO 2013. Välkommen till Mötesplats IFO Göteborg 15 oktober 2014 Seminarier och workshops för Dig som

Läs mer

Mötesplats Funktionshinder!

Mötesplats Funktionshinder! Välkommen till Mötesplats Funktionshinder! Illustration: Mattias Kvick, arbetar som habiliteringsassistent i Partille kommun med inriktning på musik, drama och skapande verksamhet. Ett GR-arrangemang.

Läs mer

Checklistor, tålamod och gemenskap

Checklistor, tålamod och gemenskap Checklistor, tålamod och gemenskap stöd till föräldrar med intellektuella begränsningar Erfarenheter från FIBprojekt 2005 2008 Karin Jöreskog, fil. dr Uppsala universitet, oktober 2009 Checklistor, tålamod

Läs mer

Promemoria Dnr 42/06 2006-03-01. Nationell psykiatrisamordning S 2003:09

Promemoria Dnr 42/06 2006-03-01. Nationell psykiatrisamordning S 2003:09 Promemoria Dnr 42/06 2006-03-01 Nationell psykiatrisamordning S 2003:09 Nationell psykiatrisamordnings ställningstaganden och förslag avseende tidiga insatser till barn och unga som riskerar allvarlig

Läs mer

FFT-projektet i Uppsala län

FFT-projektet i Uppsala län guni FFT-projektet i Uppsala län Slutrapport december 2007 Gunilla Anderson Projektledare SAMMANFATTNING 2 Många kommuner i landet undersöker möjligheter och prövar olika hemmaplanslösningar för barn och

Läs mer

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE Föräldrar spelar roll Innehåll Förord 2 Föräldrar spelar roll 5 Det här är föräldrastöd 7 Behov och önskemål om stöd 11 Olika former av föräldrastöd

Läs mer

Ökade livschanser för barn med ADHD

Ökade livschanser för barn med ADHD Ökade livschanser för barn med ADHD Förebyggande insatser ur ett familjeperspektiv Projektbeskrivning Marie Erlandsson Ek 1 Innehåll Inledning... 3 ADHD - Attention Deficit Hyperactivity Disorder... 4

Läs mer

Engagerat. Gryning Vård AB är landets största företag inom hem för vård och boende www.gryning.se Engagerat Gryning vård AB

Engagerat. Gryning Vård AB är landets största företag inom hem för vård och boende www.gryning.se Engagerat Gryning vård AB Engagerat En tidning om vård och behandling juni 2012 Våld mot barn i nära relationer årets Barnrättskonferens i Örebro Barn som upplevt våld hur kan deras delaktighet ökas? Stella Asylboende har startat

Läs mer

INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND

INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND RISKBRUK MISSBRUK BEROENDE INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND En rapport från Forskningsrådet för missbruks och beroendefrågor nätverk i Västra Götaland 2010 Forskningsrådet för missbruks

Läs mer

Föräldrastödsprogram

Föräldrastödsprogram Föräldrastödsprogram Spelar det någon roll vad man väljer? Dokumentation från konferens 29 maj 2013, arrangerad av FoU i Väst/GR, Göteborgs - regionens kommunalförbund, Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer

Barnets rättigheter i vårdnadstvister. mot en helhetssyn och gemensamma processer inom socialtjänsten

Barnets rättigheter i vårdnadstvister. mot en helhetssyn och gemensamma processer inom socialtjänsten Barnets rättigheter i vårdnadstvister mot en helhetssyn och gemensamma processer inom socialtjänsten FoU i Väst/GR Maj 2013 FoU i Väst Göteborgsregionens kommunalförbund Box 5073, 402 22 Göteborg e-post:

Läs mer

Satsningar mot utanförskap fortsätter 2014

Satsningar mot utanförskap fortsätter 2014 Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! M aj 2014 Förbundsdirektören har ordet Satsningar mot utanförskap fortsätter 2014 Jag vill i maj månads krönika lyfta fram ett av de arbeten

Läs mer

POMS bladet. Organ för POMS - Handikappsykologernas Yrkesförening. Trevlig sommar! Nr 2, juni 2007. www.poms.nu

POMS bladet. Organ för POMS - Handikappsykologernas Yrkesförening. Trevlig sommar! Nr 2, juni 2007. www.poms.nu POMS bladet Organ för POMS - Handikappsykologernas Yrkesförening Trevlig sommar! Nr 2, juni 2007 www.poms.nu SHPF POMSbladet sidan 2 Styrelse för Sveriges Handikappsykologers Förening 2006-2007 vald vid

Läs mer

SYMPOSIET ARRANGERAS AV FORSA STOCKHOLM I SAMARBETE MED RIKSFÖRBUNDET FORSA OCH BRUS. www.forsa.nu

SYMPOSIET ARRANGERAS AV FORSA STOCKHOLM I SAMARBETE MED RIKSFÖRBUNDET FORSA OCH BRUS. www.forsa.nu VAD INNEBÄR BRUKARINFLYTANDE? Vilka metoder används och vilka erfarenheter finns bland olika aktörer? Inom det sociala arbetets teori och praktik har begreppet brukarinflytande fått allt större genomslagskraft,

Läs mer

Socialt arbete i polisens värld. Samverkans villkor och organisering

Socialt arbete i polisens värld. Samverkans villkor och organisering Socialt arbete i polisens värld Samverkans villkor och organisering Kvalitetskriterier för FoU-rapporter vid FoU i Väst/GR En FoU-rapport vid FoU i Väst/GR ska: - vara relevant för praktiskt verksamma

Läs mer

Respekt, lyssnande och samordning nyckelord vid den åttonde skandinaviska konferensen om Case Management i Göteborg 31 maj 1 juni 2007

Respekt, lyssnande och samordning nyckelord vid den åttonde skandinaviska konferensen om Case Management i Göteborg 31 maj 1 juni 2007 Respekt, lyssnande och samordning nyckelord vid den åttonde skandinaviska konferensen om Case Management i Göteborg 31 maj 1 juni 2007 Elisabeth Beijer, FoU i Väst/GR elisabeth.beijer@gr.to 300 personer

Läs mer

Engagerat. Ekonomi i balans Evidur Götateamet Boda komplett Starka tillsammans

Engagerat. Ekonomi i balans Evidur Götateamet Boda komplett Starka tillsammans Engagerat En tidning om vård och behandling DEC 2009 Ekonomi i balans Evidur Götateamet Boda komplett Starka tillsammans Foto: Tony Dahl. Gryning Vård AB är landets största företag inom hem för vård och

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

Rätt insatser på rätt nivå för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. en kunskapssammanställning

Rätt insatser på rätt nivå för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. en kunskapssammanställning Rätt insatser på rätt nivå för barn och ungdomar med psykisk ohälsa en kunskapssammanställning Förord Denna kunskapssammanställning är en del av det arbete som bedrivs på Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Framtidens riskbruks-, missbruks- och beroendevård ditt ansvar som politiker och chef

Framtidens riskbruks-, missbruks- och beroendevård ditt ansvar som politiker och chef Nationell konferens för politiker och chefstjänstemän i Stockholm 17 18 november 2010 Framtidens riskbruks-, missbruks- och beroendevård ditt ansvar som politiker och chef 900 000 riskkonsumenter 2010.

Läs mer

Slutspel. Kriminellt? Finns det en koppling mellan spelmissbruk och kriminalitet? Sid 28 Hjälp finns!

Slutspel. Kriminellt? Finns det en koppling mellan spelmissbruk och kriminalitet? Sid 28 Hjälp finns! Ett magasin om spelberoendebehandling från Statens folkhälsoinstitut Slutspel Kriminellt? Finns det en koppling mellan spelmissbruk och kriminalitet? Sid 28 Hjälp finns! Nu finns behandlingsmetoder som

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

FÖRSKOLA I UTVECKLING

FÖRSKOLA I UTVECKLING Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FÖRSKOLA I UTVECKLING Att utveckla en likvärdig och högkvalitativ förskola där barnen ges bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling NATIONELL

Läs mer

KONFERENSDOKUMENTATION

KONFERENSDOKUMENTATION KONFERENSDOKUMENTATION Nationell konferens BARN SOM ANHÖRIGA Uppsala 14 15 oktober 2013 Innehåll 3. Barnombudsmannen om vikten att prata med barn 5. Hur många barn lever i hem med missbruk och/eller allvarlig

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn?

Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn? Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn? Dokumentation från regional konferens i Göteborg 6 april 2011 arrangerad i samarbete mellan Göteborgsregionens kommunalförbund/fou i Väst och Länsstyrelsen

Läs mer

En dag om föräldrastöd

En dag om föräldrastöd En dag om föräldrastöd 1 Några viktiga begrepp och definitioner kring förebyggande föräldrastöd Föräldrastöd, ett brett begrepp som kan innebära olika saker, till exempel: Grundläggande skydd från samhället

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen Konferens 18-19 november 2014 Scandic

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer