KURSER FÖR ADVOKATER OCH JURIISTER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KURSER FÖR ADVOKATER OCH JURIISTER"

Transkript

1 KURSER FÖR ADVOKATER OCH JURIISTER KURSUTBUD VÅREN 2015

2 Bäste läsare Vi på Elitas Sweden AB välkomnar dig till denna digitala broschyr med kursutbudet för advokater och jurister våren Bland våra olika kurser hoppas vi att du finner någon intressant och givande för just din advokatbyrå eller dig personligen. Notera att kursanmälan kan göras direkt i broschyren! Istället för den traditionella uppdelningen i rättsområden, har vi delat in kurserna efter olika teman. Detta har vi gjort med tanke på att du som advokat eller jurist i ditt arbete ständigt har tvärprofessionella kontakter och berör olika ämnesområden. Teman för vårens kurser är företagsutveckling, genus, mångfald och omvärlden samt naturvetenskap och teknik. Innehåll Advokaten som framgångsrik entreprenör 5 Grooming samt sexualbrott mot barn och vuxna 8 Hatbrott och terrorism 10 Mångfald och kulturmöten i det svenska rättsväsendet 12 Rättsmedicin del 1 - en översiktskurs för advokater 16 Den tekniska bevisningen - NFC (tidigare SKL) 18 Föreläsare 22 Bokningsvillkor 25 Värt att nämna redan nu är våra förmånliga bokningsvillkor och avbetalningsmöjligheter, som finns att ta del av längst ner. Vi har full förståelse för din verksamhet och att du hastigt kan få förhinder att deltaga i en kurs. Av den anledningen erbjuder vi även fördelaktiga lösningar på sena avbokningar. För att du ska få bäst behållning av kursen skickar vi föreläsningsdokumentationen till dig ca en vecka innan kurstillfället. Vad gäller intyg med antal deltagartimmar som uppgår till sju advokattimmar i samtliga av våra kurser, så erhåller du det vid kursdagens slut, direkt signerat på plats. Samtliga av Elitas kurser uppfyller kraven enligt Advokatsamfundets riktlinjer för professionell vidareutbildning av advokater. Nu är det bara att börja scrolla dig fram i denna användarvänliga kursbroschyr! Du kommer lätt åt all information om de fantastiskt kunniga, erfarna och intressanta föreläsarna, kursbeskrivningarna samt bokningsvillkoren. Vi på Elitas tillsammans med föreläsarna ser fram emot att träffa dig och dina kollegor! Malmö Elitas Sweden AB Datum, föreläsare och plats 10 April Anders Eriksson Stockholm 17 April Ulrika Rogland Stockholm 24 April Sven-Erik Alhem Stockholm 8 Maj NFC Stockholm Anders Nordgaard Ricky Ansell Birgitta Rasmusson 22 Maj Johan Dahl Stockholm Magnus Hermansson 29 Maj Hanna Cinthio Stockholm 3

3 Advokaten som framgångsrik entreprenör 22 maj 2015 Johan Dahl och Magnus Hermansson Kursens syfte är att ge infallsvinklar på entreprenörskap, marknadsföring och försäljning till advokatbyråer. Med tanke på att advokatbranschen i Sverige är mycket specialiserad och reglerad lyfts relevanta frågor och problemställningar relaterad till denna upp för diskussion. Många värdefulla praktiska råd och tips ges på hur en advokatbyrå kan öka sin tillväxt och behålla långsiktiga relationer till sina klienter. Under första halvan av kursdagen kommer en erfaren entreprenör och advokat att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper på om hur man lyckas med att driva en advokatbyrå inom humanjuridik med framgång. I den andra delen av kursen inspirerar och motiverar en coach, föreläsare och konsult advokatkåren och advokatbyråns personal till framgångsrik försäljning och utveckling. På ett både humoristiskt och allvarligt sätt lär han ut hur färdigheterna i vinnande kommunikation kan uppnås, vilka flaskhalsarna inom försäljningarbetet är, synen på vem som är idealkunden m.m. Ändamålet med kursen är att deltagarna ska kunna tillämpa de värdefulla tips, kunskaper och insikter som de fått under kursdagen på ett kreativt sätt inom sitt företag. 4

4 KURSINNEHÅLL Förrmiddagspass Att driva en advokatbyrå Visioner Är jag rätt person för att driva en advokatbyrå? Nystart eller expansion? Enmans- eller flermansbyrå? Vilken storlek passar bäst?; Sätta mål Bygga företagskultur & företagsform Ägarstrukturer Vad innebär ett kompanjonskap? Fördelar och nackdelar med delägarskap Alternativ till delägarskap för medarbetare meddelägarambitioner Strategier Verksamhetsområden Tråla brett eller fiska med lina? Rekryteringsstrategier Nyutexaminerade Byråerfarenhet Domstolserfarenhet Övrig myndighetserfarenhet Finansiering Kapitalbehov; Vad kostar det och hur finansierar man det? Eftermiddagspass Försäljning - vad är det egentligen? Alla säljer...eller? Attityder som hjälper eller stjälper Vanliga säljhinder Framgångsfaktorer Vad och hur gör de allra bästa? 7 nycklar till framgång Försäljningsprocessen Hur går det till rent praktiskt? Steg för steg - en överblick Idealkunden, merförsäljning Praktiska exempel och aktiverande av deltagare PEDAGOGIK OCH DOKUMENTATION Pedagogiken bygger på föreläsningar, diskussioner och aktivt deltagande. Dokumentation som behandlar kursens innehåll mejlas ca en vecka före kursstart. I samband med registreringen erhålls föreläsningsanteckningar, deltagarlista samt ett utvärderingsformulär. Intyg med antal deltagartimmar utfärdas i anslutning till kursdagens slut. Klienter eller kunder? Hur mäter man kundnöjdhet på en advokatbyrå? Intressenter Myndighetsrelationer Vilka förväntningar finns på en advokatbyrå? Hur lever man upp till dessa? Marknadsföring Marknadsföringslagen och Advokatsamfundets etiska regler, Vad är tillåtet/otillåtet, gråzonen? Praktiska fall, diskussioner och erfarenhetsutbyte Målgrupp: Advokater, biträdande jurister och övrig personal på advokatbyrå Föreläsare: Johan Dahl & Magnus Hermansson Praktisk information Plats: Hotel Birger Jarl, Tulegatan 8 Stockholm Tid: Fredag 22 maj 2015, kl 08:30-17:00 7 timmar Frukost, lunch och fika ingår Pris: 5900 kr exklusive moms HÅLLTIDER UNDER KURSDAGEN 08:00-08:30 Kaffe och registrering 08:30-10:00 Program förmiddag 10:00-10:15 Kaffe och smörgås. Frukt. 10:15-12:00 Fortsättning program förmiddag 12:00-13:00 Lunch 13:00-15:00 Program eftermiddag 15:00-15:15 Kaffe, smörgås, kaka. Frukt. 15:15-17:00 Fortsättning program eftermiddag Till Anmälan 6 7

5 Grooming samt sexualbrott mot barn och vuxna 17 april 2015 Ulrika Rogland Syftet och ändamålet med kursen är att advokater och juridiska biträden som arbetar med brottmål ska få bättre kunskaper om grooming samt hur de ska kvalitetssäkra sitt arbete som företrädare i sexualbrottmål. Det har alltid funnits vuxna som förgripit sig sexuellt på barn. Men med internet kan dessa förövare nå så många fler barn. Att skapa en relation med ett barn för att på så sätt kunna förgripa sig sexuellt på barnet kallas grooming. Grooming är ett ruskigt effektivt tillvägagångssätt då barn som utsatts väldigt sällan berättar för någon om det som hänt. Kursen tar bland annat upp följande frågor: Vad är en våldtäkt? Finns det någon skillnad vad gäller våldtäkt mot barn och våldtäkt mot vuxna? Konsekvenserna av en samtyckeslagstiftning? Vad är det för skillnad på sexuella övergrepp online och i det verkliga livet?, m.m. Kursen ger även deltagarna värdefulla råd och tips om vad de ska tänka på när de företräder någon som utsatts för sexuella brott eller någon som misstänks för att ha utsatt någon. Genom att gå igenom intressanta rättsfall kommer deltagarna också att kunna ta del av hur en åklagare arbetar och följa olika förundersökningar. Det finns utrymme för diskussioner. Pedagogik och Dokumentation Pedagogiken bygger på föreläsningar och diskussioner. Dokumentation som behandlar kursens innehåll mejlas ca en vecka före kursstart. I samband med kursregistreringen erhålls föreläsningsanteckningar, deltagarlista samt ett utvärderingsformulär. Intyg med antal deltagartimmar utfärdas i anslutning till kursdagens slut. Målgrupp: Advokater, biträdande jurister och övrig personal på advokatbyrå Föreläsare: Ulrika Rogland Kursinnehåll * Vad är grooming? * Vad är våldtäkt? * Psykologin hos barn utsatta för grooming och sexualbrott * Att bevisa grooming * Skillnaden mellan sexuella övergrepp mot barn och mot vuxna - Samtyckeslagstiftning, hade den utgjort en skillnad? * Sexuella övergrepp online och i det verkliga livet * Kan man våldta någon via internet? Är det våldtäkt trots att det aldrig funnits en fysisk kontakt mellan offret och förövaren? * Vilka är anfalls- respektive oppositionsvinklarna i mål av denna karaktär? * Värdefulla tips på hur en åklagare arbetar och tänker i dessa fall * Genomgång av olika rättsfall och diskussioner Hålltider under kursdagen 08:00-08:30 Kaffe och registrering 08:30-10:00 Program förmiddag 10:00-10:15 Kaffe och smörgås. Frukt. 10:15-12:00 Fortsättning program förmiddag 12:00-13:00 Lunch 13:00-15:00 Program eftermiddag 15:00-15:15 Kaffe, smörgås, kaka. Frukt. 15:15-17:00 Fortsättning program eftermiddag Praktisk information Plats: Hotel Birger Jarl, Tulegatan 8 Stockholm Tid: Fredag 17 april 2015, kl 08:30-17:00 7 timmar Frukost, lunch och fika ingår Pris: 5700 kr exklusive moms Till Anmälan 8 9

6 HATBROTT OCH TERRORISM - EN UTMANING FÖR RÄTTSVÄSENDET 24 april 2015 Sven-Erik Alhem Hur klarar rättsväsendet att hantera hatbrotten och tecken på en tilltagande terrorism? Var kommer rättssäkerheten in i bilden? Kursbeskrivning Kursen riktar sig till advokater och biträdande jurister som arbetar med brottmål och är en översiktskurs med rika möjligheter till diskussion. Kursen behandlar ingående hatbrottsproblematiken och i anslutning till hatbrotten även de närliggande förtalsbrotten inte minst mot bakgrund av den ändrade åtalsprövningsregeln i 5 kap. 5 andra stycket brottsbalken. Terroristlagstiftningen behandlas och under en del av kursen kommer aktuella frågor i seminarieform att diskuteras med utgångspunkt i ett aktuellt rättsfall. KURSINNEHÅLL Allmän inledning och presentation Några grundläggande käpphästar gällande åklagar- och försvararrollen. Artikel 6 i Europakonventionen och förutsättningar för en rättvis rättegång. En aspekt på betydelsen av målsägandebiträdets funktion Något om förhör (Hur ser ett bästa möjliga förhör ut från ett åklagarperspektiv (förhörstekniskt och taktiskt)? Hur bör en försvarare förhålla sig dels vid förhör under förundersökningen dels vid huvudförhandlingen? Hatbrottens konstruktion (de egentliga hatbrotten och övriga) Avgränsningen till yttrandefriheten Bevis- och brottsprovokation. Analys av ett HD-fall Ärekränkningsbrotten. Hur illa har både lagstiftaren och rättsväsendet tacklat förtalsbrotten? Vad kan och bör en advokat göra i dess mål för att bistå den som är utsatt för förtal? Enskilt åtal? Terroristlagstiftningen. Diskussion efter inledande rättsfallsseminarieövning Betydelsen av straffskärpningsregeln i 29 kap 2 p7 Diskussion kring rollerna åklagare försvarare målsägandebiträde samt rättens ordförande. Vad är optimalt? PEDAGOGIK OCH DOKUMENTATION Kursen bygger på föreläsning och diskussioner bl a i formen av seminarieövningar. Viss dokumentation som behandlar kursens innehåll mejlas till envar kursdeltagare cirka en vecka före kursstart. I samband med kursregistreringen erhålls deltagarlista, föreläsningsmaterial samt ett utvärderingsformulär.kursintyg med antal deltagartimmar utfärdas i anslutning till kursdagens slut. MÅLGRUPP Advokater och jurister Många av de frågor som lyfts upp under kursen tar sikte på problem som aktualiseras med avseende på artikel 6 i Europakonventionen (rättvis rättegång). Mycket viktiga frågor vilka i princip gäller alla förundersökningar och brottmålsförhandlingar är dels kraven på åklagarens objektiva roll dels hur en försvarare bäst tillvaratar sin huvudmans intressen. Motsvarande gäller naturligtvis även för ett målsägandebiträde. För försvarare är frågor som gäller bevakningen av vad som finns i förundersökningens sidomaterial ( slasken ) av stort intresse. I förhållande till yttrandefriheten behandlas flera gränsdragningsproblem. Förhörsteknik liksom förhörstaktik berörs när det gäller stora och komplicerade utredningar och processer. Även frågor gällande bevisprovokation/brottsprovokation tas upp med utgångspunkt från ett modernt HD-fall. Bevisprovokation kan alltid komma att aktualiseras under alla större brottmålsutredningar. Det är viktigt hur en försvarare agerar och argumenterar med avseende på de starka rättssäkerhetsintressen som alltid hamnar i fokus i samband med en bevisprovokation. Kursen är avsedd att inte minst genom diskussioner vidga intresset för det stora övergripande rättssäkerhetsintresset gällande brottmål. FÖRELÄSARE Sven-Erik Alhem Praktisk information Plats: Hotel Birger Jarl, Tulegatan 8 Stockholm Tid: Fredag 24 april 2015 kl 08:30-17:00 7 timmar Lunch och fika ingår Anmälan Pris: 5900 kr exklusive moms HÅLLTIDER UNDER KURSDAGEN 08:00-08:30 Kaffe och registrering 08:30-10:00 Program förmiddag 10:00-10:15 Kaffe och smörgås. Frukt. 10:15-12:00 Fortsättning program förmiddag 12:00-13:00 Lunch 13:00-15:00 Program eftermiddag 15:00-15:15 Kaffe, smörgås, kaka. Frukt. 15:15-17:00 Fortsättning program eftermiddag Till Anmälan 10 11

7 HÅLLTIDER UNDER KURSDAGEN 08:00-08:30 Kaffe och registrering 08:30-10:00 Program förmiddag 10:00-10:15 Kaffe och smörgås. Frukt. 10:15-12:00 Fortsättning program förmiddag Mångfald och kulturmöten i det svenska rättsväsendet 29 maj 2015 Hanna Cinthio Kursbeskrivning Syftet med kursen är att ge en djupare kunskap om mångfald och kulturmöten inom det svenska rättsväsendet och den problematik som kan uppstå vid dessa möten. Bland annat tas frågeställningar upp om alla verkligen är lika inför lagen, hur vi präglas av det vi möter i vårt arbete, om risken för kulturalisering av kriminalitet och problem och hur språk och etnicitet påverkar den dömande uppgiften. Även bakomliggande faktorer som kan leda till olika beteenden i frågor om skuld, skam och ansvar tas upp m.m. Ändamålet med kursen är att advokater och jurister ska få en bättre förståelse för sina klienter med annan kulturell bakgrund utifrån ett sociokulturellt perspektiv. KURSINNEHÅLL Presentation - pågående forskningsarbete: förövare med hedersaspekt i motivbilden Historisk-sociologisk översikt av samhällsoch familjestrukturer i kollektivistiska kontra individualistiska system, ekonomiska aspekter Olika synsätt på individ, familj och könsroller på grupp och myndighetsnivå Problematiken med referensramar från annorlunda fungerande rättssystem (religiösa domstolar, tribal/common law etc.) samt negativa erfarenheter av myndigheter och rättsapparat Religiöst betingade förväntningar i t ex familjerättsärenden som inte är kopplade till utgången i svensk domstol Separata kulturella rättsskipningssystem Betydelsen av migrationen och mötet med ett nytt samhälle Dömda förövares upplevelser av rättsprocessen Betraktelse över svensk rättskultur i förhållande till andra länders, skilda traditioner vad gäller konfliktlösning och förhandling, dolda koder och förväntningar. Genomgång av befintlig forskning om ofrivillig och omedveten diskriminering i rättssalen Representativitet, trovärdighet och legitimitet. Mångfald i yrkeskåren? (Etniskt, socialt ) Bemötandefrågor. Hur fungerar den andre? Vilken kultur bär jag själv med mig? 12:00-13:00 Lunch 13:00-15:00 Program eftermiddag 15:00-15:15 Kaffe, smörgås, kaka. Frukt. 15:15-17:00 Fortsättning program eftermiddag PEDAGOGIK OCH DOKUMENTATION Pedagogiken bygger på föreläsningar, diskussioner och praktiskt deltagande. Dokumentation som behandlar kursens innehåll mejlas ca en vecka före kursstart. I samband med kursregistreringen erhålls föreläsningsanteckningar, deltagarlista samt ett utvärderingsformulär. Intyg med antal deltagartimmar utfärdas i anslutning till kursdagens slut. Målgrupp Advokater och jurister Föreläsare Hanna Cinthio Praktisk information Plats: Hotel Birger Jarl, Tulegatan 8 Stockholm Tid: Fredag 29 maj 2015 kl 08:30-17:00 7 timmar Lunch och fika ingår Pris: 5500 kr exklusive moms Till Anmälan 12 13

8 Naturvetenskap och teknik 14 15

9 PEDAGOGIK OCH DOKUMENTATION Pedagogiken bygger på föreläsningar, diskussioner och frågor. Dokumentation som behandlar kursens innehåll mejlas ca en vecka före kursstart. I samband med kursregistreringen erhålls föreläsningsanteckningar, deltagarlista samt ett utvärderingsformulär. Intyg med antal deltagartimmar utfärdas i anslutning till kursdagens slut. Kursinnehåll Organisation av rättsmedicin i Sverige Rättsintyg formalia, innehåll formuleringar, skalsteg problem, kvalitetsfrågor kontrakterade läkare vs rättsläkare Ny teknik inom rättsmedicinen Några specifika rättsmedicinska områden kvävning och kvävningsdöd skarpt våld, trubbigt våld, skottskador Kontakter: rättsläkare - åklagare - försvarsadvokat möjligheter för försvarare att få kvalificerade rättsmedicinska bedömningar m.m Målgrupp Advokater och jurister Föreläsare Anders Eriksson Rättsmedicin del 1 - en översiktskurs för advokater 10 april 2015 Anders Eriksson Kursen rättsmedicin riktar sig till advokater och biträdande jurister som arbetar med brottmål. Den är indelad i en översiktskurs nu till våren och en fördjupningskurs som äger rum till hösten. Syftet med hela kursen är att ge kunskaper i rättsmedicin som är relevanta för försvarare och målsägandebiträden. Ändamålet med kursen är att bidra till kvalitetssäkring av advokatens opposition och försvar vid brottmål där våld förekommit. HÅLLTIDER UNDER KURSDAGEN 08:00-08:30 Kaffe och registrering 08:30-10:00 Program förmiddag 10:00-10:15 Kaffe och smörgås. Frukt. 10:15-12:00 Fortsättning program förmiddag 12:00-13:00 Lunch 13:00-15:00 Program eftermiddag Praktisk information Plats: Hotel Birger Jarl, Tulegatan 8 Stockholm Tid: Fredag 10 april 2015 kl 08:30-17:00 7 timmar Lunch och fika ingår Pris: 5500 kr exklusive moms Översiktskursen i rättsmedicin ger en god inblick i det rättsmedicinska ämnesområdet och uppmärksammar advokater på den problematik som finns kring kvalitetsfrågor av rättsmedicinska bedömningar. Kursen tar bl.a. upp hur rättsläkaren arbetar, vad advokaten ska ha i åtanke vid rättsintyg, olika specifika rättsmedicinska områden, såsom skarpt och trubbigt våld, strypning, kvävning m.m. Intressanta rättsfall presenteras och tid är avsedd för diskussioner. Kursen skapar förutsättningar för vidare fördjupning i ämnet. 15:00-15:15 Kaffe,smörgås,kaka. Frukt. 15:15-17:00 Fortsättning program eftermiddag Till Anmälan 16 17

10 Den tekniska bevisningen - NFC (tidigare SKL) 8 maj 2015 Anders Nordgaard, Ricky Ansell, Birgitta Rasmusson Kursinnehåll NFC:s organisation och roll i Polismyndigheten 2015 Forensisk vetenskap - nationellt och internationellt Forensiska roller och en ackrediterad verksamhet Forensiska undersökningar, analysbesked och sakkunnigutlåtande Resultatvärdering och utlåtandeskala Komplexiteten i forensiska ärenden DNA-analyser, specialanalyser och DNA-register Exempel från ärenden och diskussioner med deltagarna HÅLLTIDER UNDER KURSDAGEN 08:30-10:00 Kaffe, registrering och förmiddagsprogram 10:00-10:15 Kaffe och smörgås. Frukt. 10:15-12:00 Fortsättning program förmiddag 12:00-13:00 Lunch 13:00-15:00 Program eftermiddag Kursbeskrivning Kursens syfte är att ge advokater och jurister kunskap om hur det forensiska arbetet är organiserat och fungerar, och hur tekniska bevis ger information till brottsutredningen. Kursen har en tyngdpunkt i hur resultat värderas och presenteras i sakkunnigutlåtanden. Begränsningar hos tekniska bevis belyses också genom exempel samt hur advokaten ska förhålla sig kritisk gentemot bevisningen. Fallbeskrivningar och exempel på sakkunnigutlåtanden diskuteras tillsammans med föreläsarna. Kursens ändamål är att advokater och jurister på bättre sätt ska kvalitetssäkra sitt arbete i mål där teknisk bevisning förekommer. Pedagogik och dokumentation Pedagogiken bygger på föreläsningar och diskussioner. Dokumentation som behandlar kursens innehåll mejlas ca en vecka före kursstart. I samband med kursregistreringen erhålls föreläsningsanteckningar, deltagarlista samt ett utvärderingsformulär. Intyg med antal deltagartimmar utfärdas i anslutning till kursdagens slut. 15:00-15:15 Kaffe, smörgås, kaka. Frukt. 15:15-17:00 Fortsättning program eftermiddag Praktisk information Plats: Hotel Birger Jarl, Tulegatan 8 Stockholm Tid Fredag 8 maj 2015 kl 08:30-17:00 7 timmar Lunch och fika ingår Målgrupp Advokater och jurister Föreläsare Anders Nordgaard Ricky Ansell Birgitta Rasmusson Pris: 5900 kr exklusive moms Till Anmälan 18 19

11 EXPERIENCE ARE IMPORTANTS TO WELL WORK Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra. Quisque semper justo at risus. Donec venenatis, turpis vel hendrerit interdum, dui ligula ultricies purus, sed posuere libero dui id orci. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus. Donec venenatis, turpis vel hendrerit interdum, dui ligula ultricies purus, sed posuere libero dui id orci. Quisque semper justo at risus. Donec venenatis, turpis vel hendrerit interdum, dui ligula ultricies purus, sed posuere libero dui id orci. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus. Donec venenatis, turpis vel hendrerit interdum, dui ligula ultricies purus, sed posuere libero dui id orci.

12 Föreläsare Sven-Erik Alhem Sven-Erik Alhem, tidigare överåklagare i Stockholm och Malmö, är numera verksam som föreläsare, samhällsdebattör och fristående rättsexpert åt media. Han har engagerat sig i en rad olika frågor, bland annat mänskliga rättigheter och hatbrott, miljö- och arbetsmiljöbrott, trafikfrågor och, inte minst, rovdjurens (särskilt vargens) situation i Sverige. Sedan 2009 är han även förbundsordförande i Brottsofferjouren Sverige i Stockholm. Sven-Erik är flitig skribent, dels med rättsromanen Advokaten & fru Justitia men även genom krönikor för bl. a Expressen/ Kvällsposten samt tidningen PROFFS. Hans starka samhällsengagemang avspeglar sig i många inlägg på Twitter och blogg på Expressen även som genom dagligt kommenterande av uppmärksammade rättsfall. Johan Dahl Johan Dahl är av näringslivet en efterfrågad coach, föreläsare och konsult. Han har lång erfarenhet och hög kompetens inom försäljning, ledarskap och kommunikation. Som entreprenör har han drivit ett tiotal företag där han samlat på sig erfarenhet av hur det är att driva företag i både med- och motvind. Johan Dahl inspirerar, laddar batterier och lockar till både skratt och eftertanke samt resultat som känns i kroppen och syns på sista raden blev han utsedd till Årets mentor av Almi företagspartner. Anders Eriksson Ricky Ansell Ricky Ansell är forensisk generalist och verksamhetsutvecklare vid NFC:s biologisektion (tidigare SKL), och anställd sedan I uppdraget ingår bland annat att bidra i utvecklingsfrågor samt vid kvalitets- och kompetenssäkringsarbetet men också att stötta handläggare i ärendeverksamheten. Ricky disputerade i molekylär mikrobiologi vid Göteborgs universitet 1997 och innehar en docentur vid Linköpings universitet. Hanna Cinthio Hanna Cinthio är mellanösternvetare som arbetar med kulturmötesfrågor samt insatser mot hedersproblematik där hon bland annat arbetat för BRIS, utfört uppdrag åt Rädda Barnen i Libanon, arbetat på advokatbyrå i Gaza och varit konsult åt svenska organisationer i Mellanöstern. Regelbundet genomför hon fortbildnings- och handledningsinsatser för personal inom det svenska rättsväsendet och andra myndigheter. Hon har föreläst på Domardagen 2010 och är en av landets mest anlitade experter inom sitt område. Hanna Cinthio är även författare av det nationella kunskapsunderlaget för hälso- och sjukvårdspersonal om hedersrelaterat förtryck och våld samt av Kriminalvårdens kunskapsmaterial om mångfald och kulturmöten, och har medverkat i skrivandet av flera antologier. Just nu doktorerar hon i ämnet normkonflikter med särskilt fokus på kollektiva strukturer och hedersproblematik. Anders Eriksson är sedan 1980 överläkare i rättsmedicin och sedermera professor vid Umeå universitet. Med sin breda erfarenhet internationellt har han agerat som oberoende expert i uppmärksammade rättsfall i Sverige, Norge, Danmark, England och Litauen. Han har även anlitats internationellt som ansvarig för kvalitetsutveckling och rättsmedicinsk lagstiftning samt för uppdrag åt SIDA, FN, Krigsförbrytartribunalen m.fl. i England, Kosovo, USA, Indien, Sydafrika och Thailand. Anders bedriver även forskning, främst inom området skadeprevention, och har med fler än 350 publikationer bakom sig även anlitats som sakkunnig vid många professorstillsättningar i Norden. Han är numera även STstudierektor för specialistutbildning i rättsmedicin i Sverige, ledamot i Socialstyrelsens rättsliga råd, ordförande i Socialstyrelsens vetenskapliga råd i rättsmedicin och ämnesexpert åt SBU. Magnus Hermansson Magnus Hermansson är entreprenör och advokat med mångårig erfarenhet av att driva både advokatbyrå och annan verksamhet. Som medgrundare och ensam ägare till Adacta Advokatbyrå i Malmö har han varit med och byggt upp advokatbyrån från start. Hans advokatbyrå är en av Sveriges största humanjuridiska advokatbyråer med 15 medarbetare och har utsetts till Gasell i tre år i rad av Dagens industri, varav ett år som det snabbast växande företaget i Skåne

13 Anders Nordgaard Anders Nordgaard är forensisk specialist i statistik och resultatvärdering vid NFC (tidigare SKL) sedan I uppdraget ingår vetenskapligt ansvar för utveckling och implementering av metoder för resultatvärdering, dvs. hur mycket ett forensiskt resultat betyder i en frågeställning om uppkomsten av ett omstritt material. Anders ansvarar för och genomför en stor del av internutbildningen inom resultatvärdering vid NFC, och utbildning i resultatvärdering för avnämare av forensiska resultat (främst erfarna domare och åklagare). Anders disputerade i matematisk statistik vid Linköpings universitet 1996 och innehar en docentur i statistik vid samma universitet, där han också har en mångårig bakgrund som lärare och forskare. Anders är vidare rådgivande statistisk konsult till IAEA/FAO i forskningsprojekt om omstritt ursprung hos födoprodukter och stickprovsmodeller för miljömässig övervakning. Birgitta Rasmusson Birgitta Rasmusson är forskningsledare vid NFC (tidigare SKL) sedan 2005, vilket innebär ett övergripande ansvar för avdelningens forskning och utveckling. I uppdraget ingår att koordinera resultatvärdesarbetet inom NFC. Birgitta disputerade i mikrobiologi 1994 och har en bakgrund som forskare och lärare vid Linköpings Universitet. Hon är sedan 2011 adjungerad professor vid Lunds Universitet inom dnaområdet. Ulrika Rogland Ulrika Rogland är en fd domare och åklagare som övergått till att arbeta som målsägandebiträde och som särskild företrädare. Ulrika Rogland arbetar även med vårdnadstvister, LVU-mål samt migrationsärenden. Som starkt engagerad kring barn och brottsoffers säkerhet, deltar hon ofta i debatten för att påverka lagstiftning och föreläser för att öka kunskapen om brott mot barn, sexualbrott, hedersvåld och våld i nära relationer. Hon är medförfattare till boken Jag kände mig speciell, 2010, en bok om grooming på internet och har haft flera uppmärksammade fall såsom Alexandramålet och mordet på Lugna gatan i Malmö. ELITAS BOKNINGSVILLKOR 1. Betalning 1.1 Efter mottagen anmälan skickas två fakturor till deltagare från Elitas Sweden AB. Den ena fakturan, motsvarande 50% av kursavgiften, förfaller till betalning enligt angiven förfallodag. Den andra fakturan, för resterande 50% av kursavgiften, förfaller till betalning 60 dagar efter det aktuella kurstillfället. 2. Bekräftelse 2.1 Efter mottagen och registrerad anmälan erhålls bekräftelse med vidare kursinformation. 3. Genomförande 3.1 Elitas Sweden AB förbehåller sig rätten att ställa in planerade kurstillfällen och/eller att ändra kursdatum vid för få antal deltagare. Om detta sker meddelas kursdeltagare i god tid. 3.2 Om kurstillfälle ställs in eller avbryts på grund av sjukdom eller annan orsak som Elitas Sweden AB inte rår över, erbjuds ett nytt kurstillfälle. Som alternativ till detta erbjuds förtur till kursplatser vid ett senare kurstillfälle. 3.3 Vid inställt kurstillfälle där nytt kurstillfälle inte kan erbjudas, återbetalas inbetalda kursavgiften. Kringkostnader utöver detta ersätts inte av Elitas Sweden AB. 4. Anmälan och avbokning 4.1 Kursanmälan är bindande. 4.2 Av- eller ombokning av kursplats kan göras av deltagare utan kostnad fram till 30 dagar före kurstillfället. 4.3 Vid av- eller ombokning 29 till 15 dagar före kurstillfället debiteras deltagare 50% av kursavgiften. 4.4 Sker av- eller ombokning senare än 14 dagar före kurstillfället debiteras deltagare 100% av kursavgiften. Dock erhåller kursdeltagaren 50% av avgiften tillgodo till framtida kurstillfällen. Kurstillfälle måste dock bokas senast inom sex (6) månader från avbokat kurstillfälle för att kunna utnyttjas. 4.5 Om bokad kursplats i schemalagd utbildning inte utnyttjas, och frånvaro inte meddelas till Elitas Sweden AB innan kurstillfällets start, debiteras deltagare 100% av kursavgiften och kursplatsen är förbrukad. 4.6 Om deltagaren får förhinder och därmed inte kan utnyttja bokat kurstillfälle kan kursplatsen efter samråd med Elitas Sweden AB utan kostnad överlåtas till annan. 5. Sjukdom 5.1 Vid sjukdom innebärande att kursdeltagare inte kan utnyttja bokat kurstillfälle önskar Elitas Sweden AB erhålla meddelande snarast. Mot uppvisande av läkarintyg kommer Elitas Sweden AB att, i mån av möjlighet, omboka kurstillfället kostnadsfritt

14 Elitas Sweden AB Box Malmö 26

Kurser för advokater och jurister

Kurser för advokater och jurister Kurser för advokater och jurister KURSUTBUD HÖSTEN 2015 Bäste läsare Elitas välkomnar dig att deltaga i någon av kurserna som vi arrangerar under hösten 2015. Vi hoppas att du finner utbudet intressant

Läs mer

En mötesplats i centrum

En mötesplats i centrum Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 1/2011 En mötesplats i centrum EAHIL INTERNET LIBRARIAN INTERNATIONAL ISSOME s turpis vel urna luctus dictum. Morbi non libero mauris, vehicula facilisis

Läs mer

GRAFISK MANUAL Visuell identitet, logotyp och riktlinjer NOVEMBER 2013

GRAFISK MANUAL Visuell identitet, logotyp och riktlinjer NOVEMBER 2013 GRAFISK MANUAL Visuell identitet, logotyp och riktlinjer NOVEMBER 2013 2 INNEHÅLL Innehållsförteckning INLEDNING... 3 LOGOTYP... 4 Versioner... 4 Användning... 5 Frizon... 5 SYMBOLEN... 6 TYPOGRAFI...

Läs mer

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK En grafisk profil är en viktig byggsten i skapandet av ett starkt varumärke och syftar till att skapa en enhetlig visuell identitet för Teltek som är enkel att känna igen för

Läs mer

Välkomna! till e-butik.se

Välkomna! till e-butik.se Välkomna! till e-butik.se Butiken - Butiken - Admin - Arbeta i butiken - Utseende - Viktigt att tänka på - Tips & Idéer Butiken Varukorgen längst ner 1/4 Butiken Varukorgen högst upp 2/4 Butiken Vänstermenyn

Läs mer

kontorsmaterial/visitkort

kontorsmaterial/visitkort kontorsmaterial/visitkort Det är viktigt att allt som syns utåt har en enhetlig profil, och här spelar kontorsmaterialet en viktig roll. Med kontorsmaterial menas visitkort, kontaktkort, meddelandeblock,

Läs mer

GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN

GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN Logotype och symbol Färger Pantone 485 C 100% svart 70% svart 50% svart 40% svart Pantone 485 C 100% svart 70% svart 70% svart 50% svart 100% svart 40% svart

Läs mer

Grafisk manual 2010/2011 1

Grafisk manual 2010/2011 1 Grafisk manual 2010/2011 1 Förord Vi inom Ung Företagsamhet arbetar för fler företagsamma människor och fler företag i Sverige. Vi gör det genom utbildningskoncept i skolan. Var och en inom Ung Företagsamhet

Läs mer

Wireframes Arla - Naturens egen sportdryck Christoffer Du Rietz GreatWorks

Wireframes Arla - Naturens egen sportdryck Christoffer Du Rietz GreatWorks Wireframes Arla - Naturens egen sportdryck Christoffer Du Rietz GreatWorks Page 2 Startsida... Navigering inom subsiten. Länkar till nya sidor inom substrukturen. Få 25% på träningskläder! Någon i SOK/

Läs mer

Martin Engelbrecht Reklam & PR Uppdrag i urval för Advokatsamfundet

Martin Engelbrecht Reklam & PR Uppdrag i urval för Advokatsamfundet Martin Engelbrecht Reklam & PR Uppdrag i urval för Advokatsamfundet 2014, Grafisk profil Grand Hôtel 6 7 november 2014 PROGRAM 2014, Deltagarförteckning Grand Hôtel 6 7 november 2014 DELTAGARE 2014, Bordsplacering

Läs mer

Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00. Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm

Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00. Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm Riksförbundet BRIS YTTRANDE Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00 Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm SOU 2007:6 Målsägandebiträdet ett aktivt stöd

Läs mer

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg Att företräda barn. Marianne Ny Överåklagare Utvecklingscentrum Göteborg RÄTTSÄKERHET Den misstänktes rättssäkerhet rätten till fair trial Brottsoffrets rättssäkerhet Rättssäkerhet för barn som brottsoffer

Läs mer

Profilmanual Version 1.0. 2003-12-03

Profilmanual Version 1.0. 2003-12-03 Profilmanual Version 1.0. 2003-12-03 Innehåll Förord 3 Ett varumärke och en logotyp 4 Vår logotyp 5 Logotypens uppbyggnad 6 Logotypens reproduktioner 7 Logotypens fria yta 8 Logotypens storlekar 9 Internationell

Läs mer

Yrkeshögskolan Novias grafiska manual för Aboa Mare

Yrkeshögskolan Novias grafiska manual för Aboa Mare Yrkeshögskolan Novias grafiska manual för Aboa Mare 2 Innehåll Förord... 2 Logotyp... 3 Logotypens användning... 4-5 Användning av DNV-certifieringsmärke... 6 Färger... 7 Typografi... 8 Annonsering...

Läs mer

Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan. Jag Hästföretagare

Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan. Jag Hästföretagare Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan Jag Hästföretagare Har du en plan? Vill du få struktur på din vardag, ditt arbete och ditt företagande, har du svårt att skilja

Läs mer

Visuell identitet garant

Visuell identitet garant Visuell identitet garant sveriges radio VER 1.3 8 1. Logotypen Logotypen består av ett ordmärke där bokstäverna S och R skapar ett bokstavsmärke. Ordmärke och bokstavsmärke används alltid tillsammans och

Läs mer

TINDRA. En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL

TINDRA. En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL TINDRA En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL Barn som far illa Alldeles för många barn i Sverige far illa genom att de utsätts för misshandel. Alldeles för många av dem får inte

Läs mer

Årsräkning/Sluträkning Period: 2013-08-22-2013-12-31

Årsräkning/Sluträkning Period: 2013-08-22-2013-12-31 Årsräkning/Sluträkning Period: 2013-08-22-2013-12-31 Överförmyndarenheten Övre gatan 3 54321 Huvudstaden X Huvudman Underårig Namn Telefon Personnummer Erik Eriksson 400101-1234 Gatuadress Postnummer Ort

Läs mer

Profilmanual. Övergripande regler och riktlinjer Reviderad: 2011-06-30

Profilmanual. Övergripande regler och riktlinjer Reviderad: 2011-06-30 Profilmanual Övergripande regler och riktlinjer Reviderad: 2011-06-30 Innehåll Inledning 3 Grafiska grunder 4 Logotyp 5 Färger 6 Teckensnitt Neo Sans 7 Teckensnitt Calibri 8 Teckensnitt Arial 9 Dekor 10

Läs mer

AoM Consult AB Din utbildningskonsult

AoM Consult AB Din utbildningskonsult AoM Consult AB Din utbildningskonsult Hedersbrott, grov kvinnofridskränkning & Sexualbrott En kurs som handlar om lagar och principer i det mesta känsliga ämnet inom brottmål. 23 september- 27 september

Läs mer

Strategisk informationsförsörjning

Strategisk informationsförsörjning Strategisk informationsförsörjning 2015-02-25 Välkommen till en eftermiddag kring begreppet Strategisk informationsförsörjning, eller earkiv som många nog menar att det ska handla om. När det gäller digital

Läs mer

Hantering av IT-brottsutredningar

Hantering av IT-brottsutredningar Hantering av IT-brottsutredningar Informationssäkerhet för offentlig sektor, 2014-08-26 27 Chatrine Rudström, Åklagarmyndigheten Ulrika Sundling, Polisen Innehåll Polisens organisation före och efter 2015

Läs mer

Kursprogram hösten 2010

Kursprogram hösten 2010 Kursprogram hösten 2010 Vi ger utbildning du direkt har nytta av. En dag med det du behöver! Snabbt, enkelt och flexibelt! Våra lärare är konsulter med lång praktisk erfarenhet av uppdrag inom sina områden.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

Hur kan sociala medier användas i det brottsförebyggande och offerstödjande arbetet?

Hur kan sociala medier användas i det brottsförebyggande och offerstödjande arbetet? Hur kan sociala medier användas i det brottsförebyggande och offerstödjande arbetet? Inbjudan till en föreläsning och workshop för personer verksamma inom rättsväsendet, socialtjänsten, ideella organisationer

Läs mer

Efter våldtäkten Den långa vägen till rättssalen

Efter våldtäkten Den långa vägen till rättssalen Efter våldtäkten Den långa vägen till rättssalen Ricky Ansell, Statens Kriminaltekniska Laboratorium. Linköping Elena Severin, Åklagarmyndigheten utvecklingsavdelning. Göteborg Mariella Öberg, Nationellt

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig

Läs mer

rättegången hur blir den?

rättegången hur blir den? Jag vill veta rättegången hur blir den? www.jagvillveta.se 14 17 år 1 2 Brottsoffermyndigheten, 2015 Illustrationer Maria Wall Produktion Plakat Åströms Tryckeri AB, Umeå 2015 Vad är en rättegång? 6 Vägen

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig rättsäkerhet, skydd,

Läs mer

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Samarbetspartners: Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

Kocktävlingen Äkta Rök E-post kundtjanst@aktarok.se

Kocktävlingen Äkta Rök E-post kundtjanst@aktarok.se Vår/sommar 2016 Kocktävlingen Äkta Rök E-post kundtjanst@aktarok.se Sveriges Äkta Rök kock 2015 Tisdagen den 5 maj 2015 gick startskottet för Sveriges Äkta Rök kock 2015 som är en kocktävling för professionella

Läs mer

Att samverka när barn och unga misstänks fara illa Om sekretess, anmälningsplikt, socialnämndens utredningar och metoder för bra samverkan

Att samverka när barn och unga misstänks fara illa Om sekretess, anmälningsplikt, socialnämndens utredningar och metoder för bra samverkan 2014-12-19 15/36 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) Socialnämnden (motsv) Landstinget Om sekretess, anmälningsplikt, socialnämndens utredningar

Läs mer

KURS I ARBETSLIVSINRIKTAD REHABILITERING, RTW (Return To Work)

KURS I ARBETSLIVSINRIKTAD REHABILITERING, RTW (Return To Work) KURS I ARBETSLIVSINRIKTAD REHABILITERING, RTW (Return To Work) Omfattning: 5 dagar. Datum: 22-24 januari + 13-14 mars 2014 Plats: Läkarförbundet, Villagatan 5, gatuplanet Målgrupp: Utbildningen vänder

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Har du ett arbete som rör barn? Om du är anställd inom myndighet vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården,

Läs mer

Forum för familjerättssekreterare

Forum för familjerättssekreterare Forum för familjerättssekreterare Inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 december 2010 LYSSNA TILL Familjerättssocionomernas Riksförening (FSR) Cecilia J Granberg Ordförande Halmstad kommun Kristina

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar En informationsskrift från Barnahuset Trollhättan Vänersborg Lilla Edet Juni 2012 När ska man göra en anmälan till socialtjänsten? När du känner

Läs mer

Chef inom tandvård. Din roll och funktion för effektiv styrning. Framgångsrik verksamhetsutveckling. Verktyg och praktik! Lär av andras framgångar

Chef inom tandvård. Din roll och funktion för effektiv styrning. Framgångsrik verksamhetsutveckling. Verktyg och praktik! Lär av andras framgångar Framgångsrik verksamhetsutveckling Chef inom tandvård Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 september 2010 TALARE FRÅN Folktandvården Uppsala Henrik Raber Folktandvården Stockholm Peter Lundholm

Läs mer

Så här går det till i hovrätten vid en brottmålsrättegång

Så här går det till i hovrätten vid en brottmålsrättegång Så här går det till i hovrätten vid en brottmålsrättegång BROTTMÅLS- RÄTTEGÅNGENS FÖRLOPP I HOVRÄTTEN Före rättegången kan man vänta i det gemensamma väntrummet. Den som vill vänta i ett enskilt väntrum

Läs mer

inför grupp. Dramaturgi Retorik

inför grupp. Dramaturgi Retorik KURSprogram Agera Kommunikation AB är, sedan företagets start 2003, en flitigt anlitad partner till företag, myndigheter, kommuner och organisationer som vill kompetensutveckla sina medarbetare inom praktisk

Läs mer

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider En aktivitet inom Deloitte Access Inbjudan till seminarium med business matchmaking Ägarförändring är en komplicerad process i vanliga fall och

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Studiehäfte Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätt 1 Filmen handlar om Peter och Maria. Åklagaren och ett vittne påstår att Peter slagit Maria och dragit henne i håret då hon fallit

Läs mer

Djursjukvården en bransch i utveckling

Djursjukvården en bransch i utveckling Djursjukvården en bransch i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 september TALARE SLA Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet Katarina Novák Regiondjursjukhuset Strömsholm Anders Thunberg

Läs mer

Domstolsakademin. Utbildning för nyutnämnda domare

Domstolsakademin. Utbildning för nyutnämnda domare Domstolsakademin Utbildning för nyutnämnda domare I dag är frånvaron av tingsmeritering inget hinder för den som vill söka en domartjänst. Nyttan är ömsesidig. Jurister från den privata sektorn eller andra

Läs mer

Nationell tillsynsutbildning i Miljöbalkstillsyn

Nationell tillsynsutbildning i Miljöbalkstillsyn Nationell tillsynsutbildning i Miljöbalkstillsyn Välkommen till Miljösamverkan Sveriges tillsynsutbildning som utgår från hela miljöbalken! Inbjudan, anmälan och program för 15-16 okt 2015 Länsstyrelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-10-24 Sida 80 (91) 52 Samverkan mot våld Samverkan mot våld har varit ett projekt i Norrbotten under åren 2011-2012. Projektet har syftat till att

Läs mer

Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt

Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt Tillsynsrapport 2013:3 Utvecklingscentrum Göteborg April 2013 Innehållsförteckning 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 3 2. METOD... 3 3. GRANSKADE ÄRENDEN...

Läs mer

Till dig som har anmält ett brott

Till dig som har anmält ett brott 6 Till dig som har anmält ett brott Du har anmält ett brott till Polisen. Genom din information är det möjligt för oss att utreda och förhoppningsvis klara upp brottet. Informationen kan också bidra till

Läs mer

Utbildning Katalog Hösten 2015

Utbildning Katalog Hösten 2015 Utbildning Katalog Hösten 2015 Trivs bättre prestera mera - med klar och dialogisk kommunikation i kulturmöten och i konflikter! - Det är lönsamt att investera i medarbetarnas utbildning! På våra kurser

Läs mer

8 Rättsintygets roll i rättsprocessen

8 Rättsintygets roll i rättsprocessen 8 Rättsintygets roll i rättsprocessen Rättsintyget syftar i första hand till att användas som underlag av rättsväsendets myndigheter inom ramen för brottsutredningar. I en brottsutredning kan intyget få

Läs mer

Version 1.0 20111209. Grafisk manual

Version 1.0 20111209. Grafisk manual Version 1.0 20111209 Grafisk manual INNEHÅLL 1. Om Trosa kommuns grafiska profil och manual Sid 3 2. Kommunvapnet Sid 4 2.1. Form och ursprung Sid 4 2.2. Användning av vapnet Sid 5 2.3. Vapnets färger

Läs mer

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 TALARE KommunLex AB Jonas Reinholdsson Nyköpings kommun Catarina Lindgren Praktisk arbetsledning som stödjer personal

Läs mer

Vår grafiska profil en viktig del i hur vi uppfattas.

Vår grafiska profil en viktig del i hur vi uppfattas. 1 2 Vår grafiska profil en viktig del i hur vi uppfattas. Vår framtoning är egentligen inte bara en grafisk fråga. Det är främst resultatet av det dagliga och konsekventa arbete som vi alla lägger ned

Läs mer

Korpen. Grafisk manual. Version 3 2012.08.08. Korpen 08.08.12

Korpen. Grafisk manual. Version 3 2012.08.08. Korpen 08.08.12 Korpen Grafisk manual Version 3 2012.08.08 Innehåll 1 Introduktion 1 Introduktion 1 2. Logotype 3 2.1 Översikt 4 2.2 Färger 5 2.3 Placering 6 2.4 Kontrast 7 2.5 Friyta 7 2.6 Format 8 2.7 Andra Användare

Läs mer

Undersköterska i demensvården

Undersköterska i demensvården Undersköterska i demensvården Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 april 2011 LYSSNA TILL Sahlgrenska Universitetssjukhuset Centrum för lättläst AnnMarie Lindman Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Läs mer

LindgrenHelde Kommunikation

LindgrenHelde Kommunikation LindgrenHelde Kommunikation Kurskatalog Hösten 2014 LindgrenHelde KOMMUNIKATION KURSÖVERSIKT Hösten 2014 KURSDATUM Förbättra din kommunikation - och höja trivseln på jobbet! Välkommen att inspireras till

Läs mer

Kursbeskrivning. 1. Utbildningens titel Praktiskt ledarskap och kommunikation för sjukhusfysiker.

Kursbeskrivning. 1. Utbildningens titel Praktiskt ledarskap och kommunikation för sjukhusfysiker. Kursbeskrivning 1. Utbildningens titel Praktiskt ledarskap och kommunikation för sjukhusfysiker. 2. Typ av utbildning Kursen bygger på deltagarnas aktiva deltagande. Korta presentationer varvas med praktiska

Läs mer

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet Program vecka 17 Nyföretagarveckan Anmäl dig NU! till linkoping@nyforetagarcentrum.se eller via Facebook. 1 Mån 22 apr 17.30 19, essio ab, Näringslivets hus, Ågatan 9 Din drivkraft, styrkor och hur du

Läs mer

Program. Årsmöte 2015. 24-25 november, 2015. Clarion Hotel Sense, Luleå

Program. Årsmöte 2015. 24-25 november, 2015. Clarion Hotel Sense, Luleå Program Årsmöte 2015 24-25 november, 2015 Clarion Hotel Sense, Luleå PROGRAM Tisdagen den 24 november Förändringens vindar - medvind eller motvind? 11.00 Registreringen öppnar 11.30 Lunch Luleå Energi

Läs mer

Ekonom i högskolan. Effektiva verktyg och arbetssätt för: Årets mötesplats! EU-projekt Styrning och administration Redovisning och finansiering

Ekonom i högskolan. Effektiva verktyg och arbetssätt för: Årets mötesplats! EU-projekt Styrning och administration Redovisning och finansiering inbjudan till konferens i Stockholm den 19-20 september 2013 VÅRA TALARE Vinnova Nationell kontaktperson Malmö högskola Carl-Henrik Bonde Ekonomichef Göteborgs universitet Pirjo Gustafsson Redovisningsekonom

Läs mer

STORM-kurs. Miljötekniska undersökningar av förorenad mark. 19-20 april 2007 i Stockholm. Statliga organisationer för renare mark

STORM-kurs. Miljötekniska undersökningar av förorenad mark. 19-20 april 2007 i Stockholm. Statliga organisationer för renare mark Foto: Lars Forsstedt / ETC Bild STORM-kurs Miljötekniska undersökningar av förorenad mark 19-20 april 2007 i Stockholm Bakgrund STORM ( ) är ett nätverk för statliga organisationer som arbetar med förorenad

Läs mer

Introduktionskurs INFORMATIONSSÄKERHET STOCKHOLM 25-26/11-08 GÖTEBORG 2-3/12-08

Introduktionskurs INFORMATIONSSÄKERHET STOCKHOLM 25-26/11-08 GÖTEBORG 2-3/12-08 Introduktionskurs INFORMATIONSSÄKERHET STOCKHOLM 25-26/11-08 GÖTEBORG 2-3/12-08 Introduktionskurs i informationssäkerhet Svenska företag och myndigheter förlorar anseende och stora summor pengar varje

Läs mer

Samverkan - på vems villkor?

Samverkan - på vems villkor? Samverkan - på vems villkor? Utbilningsdag om våld i nära relationer och myndighetssamverkan med fokus på individen i centrum Den 4 mars 2011 i Lund för mellersta Skåne Inledning Göran Tunhammar Hans Nordin

Läs mer

Visuell identitet P2. sveriges radio VER 1.3 56

Visuell identitet P2. sveriges radio VER 1.3 56 Visuell identitet P2 sveriges radio VER 1.3 56 9. P2 / Verktygslåda Verktygslådan för P2 lyfter fram guidens klassiska och stämningsfulla karaktär. Verktygslådan består av P2:s logotyp i svart, vitt eller

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER!

SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER! SKOLSAMVERKAN SYV = Hela skolans ansvar SKOLSAMVERKAN SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER! Välkomna Skolledare, studie- och yrkesvägledare, syvsamordnare, utvecklingsledare/förvaltning, arbetslagsledare, lärare,

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

EN SAMMANSTÄLLNING AV Grafiska Riktlinjer FÖR GÖTENE KOMMUN

EN SAMMANSTÄLLNING AV Grafiska Riktlinjer FÖR GÖTENE KOMMUN EN SAMMANSTÄLLNING AV Grafiska Riktlinjer FÖR GÖTENE KOMMUN 2009 Nu blir vi en enhetlig kommun! För att Götene kommun såväl internt som externt skall uppfattas som en enhet och vara lätt att känna igen,

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol DAG 1 Förberedelse inför förhandling 10.15 10.45 Registrering 10.45 12.15 Förhandlingsteknik med Johan Lagerbielke, se bilaga 1. 12.15

Läs mer

BYGGNADSÄMNESINDUSTRIN

BYGGNADSÄMNESINDUSTRIN Nr 12 Juni 2007 Kurser hösten 2007 Vi översänder inbjudan till kurs i arbetsrätt samt kurs i arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön som genomförs i samarbete med Livsmedelsföretagen. Anmälan görs på bifogad

Läs mer

program synapsen ledarskapsdagar i Halland

program synapsen ledarskapsdagar i Halland program synapsen ledarskapsdagar i Halland 16-17 april 2015 HoTel TYlÖsaNd Målgrupp: Chefer, ledare och politiker samt specialister inom Hr. Välkommen till 2015 års upplaga av synapsen, som är en etablerad

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009

Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009 Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009 TALARE FRÅN Länsstyrelsen Stockholm Margareta Florin Borlänge kommun Anette Wikblom IMS, Socialstyrelsen Catrine

Läs mer

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar bilaga 2 Juridik I det psykoterapeutiska arbetet med barn och ungdomar ställs man ibland inför frågor av juridisk karaktär. En del av dessa finns redovisade här. Texten bygger på en intervju med Psykologförbundets

Läs mer

Mångfaldsstrategisk rekryteringsprocess Hur en inkluderande arbetsplatskultur gör att vi kan tillvarata kompetenser

Mångfaldsstrategisk rekryteringsprocess Hur en inkluderande arbetsplatskultur gör att vi kan tillvarata kompetenser 2014-12-15 15/10 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Mångfaldsstrategisk rekryteringsprocess Hur en inkluderande arbetsplatskultur gör

Läs mer

- Ny struktur i målbeskrivningarna - Metod & uppföljning - Kursämnen under ST - Specialitetsövergripande delmål

- Ny struktur i målbeskrivningarna - Metod & uppföljning - Kursämnen under ST - Specialitetsövergripande delmål - Ny struktur i målbeskrivningarna - Metod & uppföljning - Kursämnen under ST - Specialitetsövergripande delmål Ragnhild Mogren 2014-04-01 Ny struktur i målbeskrivningarna Område A Omfattar alla specialiteter

Läs mer

Fortsättnings- och fördjupningskurs

Fortsättnings- och fördjupningskurs 2005-12-07 06/04 Deltagare i Kommunallagen har ändrats igen! Kommunstyrelsen Byggnadsnämnden (motsv) Fastighetsnämnden (motsv) Gatunämnden (motsv) Kultur/Fritidsnämnden (motsv) Miljönämnden (motsv) Räddningsnämnden

Läs mer

Rättssäker elevhälsa i samverkan Legala och organisatoriska möjligheter och förutsättningar att stödja elevers utveckling och välmående!

Rättssäker elevhälsa i samverkan Legala och organisatoriska möjligheter och förutsättningar att stödja elevers utveckling och välmående! 2014-12-22 15/39 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) Socialnämnden (motsv) Rättssäker elevhälsa i samverkan Legala och organisatoriska möjligheter

Läs mer

Personlig presentationsteknik

Personlig presentationsteknik 2014-11-21 15/17 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Personlig presentationsteknik BAKGRUND Hur når jag fram med mitt budskap? Att

Läs mer

BARNET OCH RÄTTVISAN MÅLSÄGANDEBITRÄDE och SÄRSKILD FÖRETRÄDARE FÖR BARN 2013-03-15

BARNET OCH RÄTTVISAN MÅLSÄGANDEBITRÄDE och SÄRSKILD FÖRETRÄDARE FÖR BARN 2013-03-15 BARNET OCH RÄTTVISAN MÅLSÄGANDEBITRÄDE och SÄRSKILD FÖRETRÄDARE FÖR BARN 2013-03-15 Advokat Lena Feuk Box 19102 10432 Stockholm lena@feuk.se 08-612 82 60 (vxl) 08-612 82 90 (fax) 1 När har barn en egen

Läs mer

Ledarskapsutbildningar

Ledarskapsutbildningar Inbjudan till kurser Stockholm 2011 Ledarskapsutbildningar Ledarskap som ger resultat! Ledare men inte chef Praktiskt ledarskap i vardagen Mycket bra och givande kurs! Bara massa + + + Ny som chef Det

Läs mer

gothia akademis utbildning Professionell Coach

gothia akademis utbildning Professionell Coach gothia akademis utbildning Professionell Coach Det är den här utbildningen som gör att International Coach Federation (ICF) låter Gothia Akademi göra kvalitetskontrollen för internationell certifiering

Läs mer

Våga Växa: Start av två nya grupper i höst

Våga Växa: Start av två nya grupper i höst Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 28 Juli till Vecka 32 augusti 2011 Våga Växa: Start av två nya grupper i höst Mentor Eget Företag: Start av ny grupp i höst Kostnadsfria seminarier

Läs mer

1. Utbildningens titel Verktyg för bearbetning och analys av bilder inom sjukhusfysiken

1. Utbildningens titel Verktyg för bearbetning och analys av bilder inom sjukhusfysiken KURSBESKRIVNING 1. Utbildningens titel Verktyg för bearbetning och analys av bilder inom sjukhusfysiken 2. Typ av utbildning Fortbildning för legitimerade sjukhusfysiker 3. Ämnesområde Bildbehandling inom

Läs mer

Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet

Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet Framtidens skolledare är ett ledarskapsprogram med ett tydligt mål: att rusta Sverige med skolledare i världsklass.

Läs mer

Asylsökande från Kosovo i Sverige. Kan de utsatta få skydd som internflyktingar i Serbien? Kan de avvisas till Kosovo?

Asylsökande från Kosovo i Sverige. Kan de utsatta få skydd som internflyktingar i Serbien? Kan de avvisas till Kosovo? ETNISKA MINORITETER FRÅN KOSOVO Asylsökande från Kosovo i Sverige. Kan de utsatta få skydd som internflyktingar i Serbien? Kan de avvisas till Kosovo? Välkommen att lära mer på Immigrantinstitutet i Borås

Läs mer

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm Ögonsjukvård 2013 Neurooftalmologi neurologiska sjukdomars påverkan på ögonen Så utför du synfältsundersökning för olika diagnoser metoder, tolkning och vanliga felkällor Telefonrådgivning inom ögonsjukvård

Läs mer

Barns säkerhet och stöd i förskolan

Barns säkerhet och stöd i förskolan 2013-09-23 13/48 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) fvb till skolledare/förskolechefer, förskolekooperativ Friskolor Barns säkerhet och stöd

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum. Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser

Stockholms NyföretagarCentrum. Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 51 December 2010 till V2 Januari 2011 Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser Kostnadsfria

Läs mer

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI ENERGI & INNEMILJÖ ERFARENHETSTRÄFFAR FASTIGHETSTEKNIK JURIDIK PERSONLIG UTVECKLING KUNDER & MARKNAD UTEMILJÖ KURSÖVERSIKT

Läs mer

2013-02-15 13/35. Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen

2013-02-15 13/35. Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen 2013-02-15 13/35 Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen Engelska för kommun och offentlig sektor Utveckla ditt ordförråd i engelska med inriktning på kommun och

Läs mer

Lag och rätt. Vecka 34-38

Lag och rätt. Vecka 34-38 Lag och rätt Vecka 34-38 Brottet Ett brott begås Ungdomsgänget klottrar på skolans väggar och fönster krossas. Paret som är ute på sin kvällspromenad ser vad som händer Anmälan och förundersökning Paret

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 52 Januari 2009 Vecka 3 2008 var återigen ett rekordår! Kostnadsfria seminarier Kurser Minikurser Solskenshistoria Starten av företaget

Läs mer

Ledarskap - ta nästa steg

Ledarskap - ta nästa steg 2014-12-09 15/31 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Ledarskap - ta nästa steg BAKGRUND/ SYFTE Utbildningen riktar sig till dig som

Läs mer

Att få sin sak prövad av en opartisk

Att få sin sak prövad av en opartisk förvaltningsrätten 2 Att få sin sak prövad av en opartisk domstol är en grundläggande rättighet. är den domstol som avgör tvister mellan enskilda personer och myndigheter. Det är hit man vänder sig om

Läs mer

Facklig utbildning. Kursprogram 2012

Facklig utbildning. Kursprogram 2012 Facklig utbildning Kursprogram 2012 CENTRALA BAS- OCH FORTSÄTTNINGSKURSER De centralt anordnade fackliga kurserna och temadagarna kommer att genomföras i Stockholm i Läkarförbundets egen konferenslokal

Läs mer

LIKA men OLIKA LIKA SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014. Svenska förbundet för Specialpedagogik

LIKA men OLIKA LIKA SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014. Svenska förbundet för Specialpedagogik SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014 LIKA men OLIKA LIKA Svenska förbundet för Specialpedagogik ARRANGÖR: SÖDRA SVERIGES FÖRENING FÖR SPECIALPEDAGOGIK Torsdag 13 november

Läs mer