KURSER FÖR ADVOKATER OCH JURIISTER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KURSER FÖR ADVOKATER OCH JURIISTER"

Transkript

1 KURSER FÖR ADVOKATER OCH JURIISTER KURSUTBUD VÅREN 2015

2 Bäste läsare Vi på Elitas Sweden AB välkomnar dig till denna digitala broschyr med kursutbudet för advokater och jurister våren Bland våra olika kurser hoppas vi att du finner någon intressant och givande för just din advokatbyrå eller dig personligen. Notera att kursanmälan kan göras direkt i broschyren! Istället för den traditionella uppdelningen i rättsområden, har vi delat in kurserna efter olika teman. Detta har vi gjort med tanke på att du som advokat eller jurist i ditt arbete ständigt har tvärprofessionella kontakter och berör olika ämnesområden. Teman för vårens kurser är företagsutveckling, genus, mångfald och omvärlden samt naturvetenskap och teknik. Innehåll Advokaten som framgångsrik entreprenör 5 Grooming samt sexualbrott mot barn och vuxna 8 Hatbrott och terrorism 10 Mångfald och kulturmöten i det svenska rättsväsendet 12 Rättsmedicin del 1 - en översiktskurs för advokater 16 Den tekniska bevisningen - NFC (tidigare SKL) 18 Föreläsare 22 Bokningsvillkor 25 Värt att nämna redan nu är våra förmånliga bokningsvillkor och avbetalningsmöjligheter, som finns att ta del av längst ner. Vi har full förståelse för din verksamhet och att du hastigt kan få förhinder att deltaga i en kurs. Av den anledningen erbjuder vi även fördelaktiga lösningar på sena avbokningar. För att du ska få bäst behållning av kursen skickar vi föreläsningsdokumentationen till dig ca en vecka innan kurstillfället. Vad gäller intyg med antal deltagartimmar som uppgår till sju advokattimmar i samtliga av våra kurser, så erhåller du det vid kursdagens slut, direkt signerat på plats. Samtliga av Elitas kurser uppfyller kraven enligt Advokatsamfundets riktlinjer för professionell vidareutbildning av advokater. Nu är det bara att börja scrolla dig fram i denna användarvänliga kursbroschyr! Du kommer lätt åt all information om de fantastiskt kunniga, erfarna och intressanta föreläsarna, kursbeskrivningarna samt bokningsvillkoren. Vi på Elitas tillsammans med föreläsarna ser fram emot att träffa dig och dina kollegor! Malmö Elitas Sweden AB Datum, föreläsare och plats 10 April Anders Eriksson Stockholm 17 April Ulrika Rogland Stockholm 24 April Sven-Erik Alhem Stockholm 8 Maj NFC Stockholm Anders Nordgaard Ricky Ansell Birgitta Rasmusson 22 Maj Johan Dahl Stockholm Magnus Hermansson 29 Maj Hanna Cinthio Stockholm 3

3 Advokaten som framgångsrik entreprenör 22 maj 2015 Johan Dahl och Magnus Hermansson Kursens syfte är att ge infallsvinklar på entreprenörskap, marknadsföring och försäljning till advokatbyråer. Med tanke på att advokatbranschen i Sverige är mycket specialiserad och reglerad lyfts relevanta frågor och problemställningar relaterad till denna upp för diskussion. Många värdefulla praktiska råd och tips ges på hur en advokatbyrå kan öka sin tillväxt och behålla långsiktiga relationer till sina klienter. Under första halvan av kursdagen kommer en erfaren entreprenör och advokat att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper på om hur man lyckas med att driva en advokatbyrå inom humanjuridik med framgång. I den andra delen av kursen inspirerar och motiverar en coach, föreläsare och konsult advokatkåren och advokatbyråns personal till framgångsrik försäljning och utveckling. På ett både humoristiskt och allvarligt sätt lär han ut hur färdigheterna i vinnande kommunikation kan uppnås, vilka flaskhalsarna inom försäljningarbetet är, synen på vem som är idealkunden m.m. Ändamålet med kursen är att deltagarna ska kunna tillämpa de värdefulla tips, kunskaper och insikter som de fått under kursdagen på ett kreativt sätt inom sitt företag. 4

4 KURSINNEHÅLL Förrmiddagspass Att driva en advokatbyrå Visioner Är jag rätt person för att driva en advokatbyrå? Nystart eller expansion? Enmans- eller flermansbyrå? Vilken storlek passar bäst?; Sätta mål Bygga företagskultur & företagsform Ägarstrukturer Vad innebär ett kompanjonskap? Fördelar och nackdelar med delägarskap Alternativ till delägarskap för medarbetare meddelägarambitioner Strategier Verksamhetsområden Tråla brett eller fiska med lina? Rekryteringsstrategier Nyutexaminerade Byråerfarenhet Domstolserfarenhet Övrig myndighetserfarenhet Finansiering Kapitalbehov; Vad kostar det och hur finansierar man det? Eftermiddagspass Försäljning - vad är det egentligen? Alla säljer...eller? Attityder som hjälper eller stjälper Vanliga säljhinder Framgångsfaktorer Vad och hur gör de allra bästa? 7 nycklar till framgång Försäljningsprocessen Hur går det till rent praktiskt? Steg för steg - en överblick Idealkunden, merförsäljning Praktiska exempel och aktiverande av deltagare PEDAGOGIK OCH DOKUMENTATION Pedagogiken bygger på föreläsningar, diskussioner och aktivt deltagande. Dokumentation som behandlar kursens innehåll mejlas ca en vecka före kursstart. I samband med registreringen erhålls föreläsningsanteckningar, deltagarlista samt ett utvärderingsformulär. Intyg med antal deltagartimmar utfärdas i anslutning till kursdagens slut. Klienter eller kunder? Hur mäter man kundnöjdhet på en advokatbyrå? Intressenter Myndighetsrelationer Vilka förväntningar finns på en advokatbyrå? Hur lever man upp till dessa? Marknadsföring Marknadsföringslagen och Advokatsamfundets etiska regler, Vad är tillåtet/otillåtet, gråzonen? Praktiska fall, diskussioner och erfarenhetsutbyte Målgrupp: Advokater, biträdande jurister och övrig personal på advokatbyrå Föreläsare: Johan Dahl & Magnus Hermansson Praktisk information Plats: Hotel Birger Jarl, Tulegatan 8 Stockholm Tid: Fredag 22 maj 2015, kl 08:30-17:00 7 timmar Frukost, lunch och fika ingår Pris: 5900 kr exklusive moms HÅLLTIDER UNDER KURSDAGEN 08:00-08:30 Kaffe och registrering 08:30-10:00 Program förmiddag 10:00-10:15 Kaffe och smörgås. Frukt. 10:15-12:00 Fortsättning program förmiddag 12:00-13:00 Lunch 13:00-15:00 Program eftermiddag 15:00-15:15 Kaffe, smörgås, kaka. Frukt. 15:15-17:00 Fortsättning program eftermiddag Till Anmälan 6 7

5 Grooming samt sexualbrott mot barn och vuxna 17 april 2015 Ulrika Rogland Syftet och ändamålet med kursen är att advokater och juridiska biträden som arbetar med brottmål ska få bättre kunskaper om grooming samt hur de ska kvalitetssäkra sitt arbete som företrädare i sexualbrottmål. Det har alltid funnits vuxna som förgripit sig sexuellt på barn. Men med internet kan dessa förövare nå så många fler barn. Att skapa en relation med ett barn för att på så sätt kunna förgripa sig sexuellt på barnet kallas grooming. Grooming är ett ruskigt effektivt tillvägagångssätt då barn som utsatts väldigt sällan berättar för någon om det som hänt. Kursen tar bland annat upp följande frågor: Vad är en våldtäkt? Finns det någon skillnad vad gäller våldtäkt mot barn och våldtäkt mot vuxna? Konsekvenserna av en samtyckeslagstiftning? Vad är det för skillnad på sexuella övergrepp online och i det verkliga livet?, m.m. Kursen ger även deltagarna värdefulla råd och tips om vad de ska tänka på när de företräder någon som utsatts för sexuella brott eller någon som misstänks för att ha utsatt någon. Genom att gå igenom intressanta rättsfall kommer deltagarna också att kunna ta del av hur en åklagare arbetar och följa olika förundersökningar. Det finns utrymme för diskussioner. Pedagogik och Dokumentation Pedagogiken bygger på föreläsningar och diskussioner. Dokumentation som behandlar kursens innehåll mejlas ca en vecka före kursstart. I samband med kursregistreringen erhålls föreläsningsanteckningar, deltagarlista samt ett utvärderingsformulär. Intyg med antal deltagartimmar utfärdas i anslutning till kursdagens slut. Målgrupp: Advokater, biträdande jurister och övrig personal på advokatbyrå Föreläsare: Ulrika Rogland Kursinnehåll * Vad är grooming? * Vad är våldtäkt? * Psykologin hos barn utsatta för grooming och sexualbrott * Att bevisa grooming * Skillnaden mellan sexuella övergrepp mot barn och mot vuxna - Samtyckeslagstiftning, hade den utgjort en skillnad? * Sexuella övergrepp online och i det verkliga livet * Kan man våldta någon via internet? Är det våldtäkt trots att det aldrig funnits en fysisk kontakt mellan offret och förövaren? * Vilka är anfalls- respektive oppositionsvinklarna i mål av denna karaktär? * Värdefulla tips på hur en åklagare arbetar och tänker i dessa fall * Genomgång av olika rättsfall och diskussioner Hålltider under kursdagen 08:00-08:30 Kaffe och registrering 08:30-10:00 Program förmiddag 10:00-10:15 Kaffe och smörgås. Frukt. 10:15-12:00 Fortsättning program förmiddag 12:00-13:00 Lunch 13:00-15:00 Program eftermiddag 15:00-15:15 Kaffe, smörgås, kaka. Frukt. 15:15-17:00 Fortsättning program eftermiddag Praktisk information Plats: Hotel Birger Jarl, Tulegatan 8 Stockholm Tid: Fredag 17 april 2015, kl 08:30-17:00 7 timmar Frukost, lunch och fika ingår Pris: 5700 kr exklusive moms Till Anmälan 8 9

6 HATBROTT OCH TERRORISM - EN UTMANING FÖR RÄTTSVÄSENDET 24 april 2015 Sven-Erik Alhem Hur klarar rättsväsendet att hantera hatbrotten och tecken på en tilltagande terrorism? Var kommer rättssäkerheten in i bilden? Kursbeskrivning Kursen riktar sig till advokater och biträdande jurister som arbetar med brottmål och är en översiktskurs med rika möjligheter till diskussion. Kursen behandlar ingående hatbrottsproblematiken och i anslutning till hatbrotten även de närliggande förtalsbrotten inte minst mot bakgrund av den ändrade åtalsprövningsregeln i 5 kap. 5 andra stycket brottsbalken. Terroristlagstiftningen behandlas och under en del av kursen kommer aktuella frågor i seminarieform att diskuteras med utgångspunkt i ett aktuellt rättsfall. KURSINNEHÅLL Allmän inledning och presentation Några grundläggande käpphästar gällande åklagar- och försvararrollen. Artikel 6 i Europakonventionen och förutsättningar för en rättvis rättegång. En aspekt på betydelsen av målsägandebiträdets funktion Något om förhör (Hur ser ett bästa möjliga förhör ut från ett åklagarperspektiv (förhörstekniskt och taktiskt)? Hur bör en försvarare förhålla sig dels vid förhör under förundersökningen dels vid huvudförhandlingen? Hatbrottens konstruktion (de egentliga hatbrotten och övriga) Avgränsningen till yttrandefriheten Bevis- och brottsprovokation. Analys av ett HD-fall Ärekränkningsbrotten. Hur illa har både lagstiftaren och rättsväsendet tacklat förtalsbrotten? Vad kan och bör en advokat göra i dess mål för att bistå den som är utsatt för förtal? Enskilt åtal? Terroristlagstiftningen. Diskussion efter inledande rättsfallsseminarieövning Betydelsen av straffskärpningsregeln i 29 kap 2 p7 Diskussion kring rollerna åklagare försvarare målsägandebiträde samt rättens ordförande. Vad är optimalt? PEDAGOGIK OCH DOKUMENTATION Kursen bygger på föreläsning och diskussioner bl a i formen av seminarieövningar. Viss dokumentation som behandlar kursens innehåll mejlas till envar kursdeltagare cirka en vecka före kursstart. I samband med kursregistreringen erhålls deltagarlista, föreläsningsmaterial samt ett utvärderingsformulär.kursintyg med antal deltagartimmar utfärdas i anslutning till kursdagens slut. MÅLGRUPP Advokater och jurister Många av de frågor som lyfts upp under kursen tar sikte på problem som aktualiseras med avseende på artikel 6 i Europakonventionen (rättvis rättegång). Mycket viktiga frågor vilka i princip gäller alla förundersökningar och brottmålsförhandlingar är dels kraven på åklagarens objektiva roll dels hur en försvarare bäst tillvaratar sin huvudmans intressen. Motsvarande gäller naturligtvis även för ett målsägandebiträde. För försvarare är frågor som gäller bevakningen av vad som finns i förundersökningens sidomaterial ( slasken ) av stort intresse. I förhållande till yttrandefriheten behandlas flera gränsdragningsproblem. Förhörsteknik liksom förhörstaktik berörs när det gäller stora och komplicerade utredningar och processer. Även frågor gällande bevisprovokation/brottsprovokation tas upp med utgångspunkt från ett modernt HD-fall. Bevisprovokation kan alltid komma att aktualiseras under alla större brottmålsutredningar. Det är viktigt hur en försvarare agerar och argumenterar med avseende på de starka rättssäkerhetsintressen som alltid hamnar i fokus i samband med en bevisprovokation. Kursen är avsedd att inte minst genom diskussioner vidga intresset för det stora övergripande rättssäkerhetsintresset gällande brottmål. FÖRELÄSARE Sven-Erik Alhem Praktisk information Plats: Hotel Birger Jarl, Tulegatan 8 Stockholm Tid: Fredag 24 april 2015 kl 08:30-17:00 7 timmar Lunch och fika ingår Anmälan Pris: 5900 kr exklusive moms HÅLLTIDER UNDER KURSDAGEN 08:00-08:30 Kaffe och registrering 08:30-10:00 Program förmiddag 10:00-10:15 Kaffe och smörgås. Frukt. 10:15-12:00 Fortsättning program förmiddag 12:00-13:00 Lunch 13:00-15:00 Program eftermiddag 15:00-15:15 Kaffe, smörgås, kaka. Frukt. 15:15-17:00 Fortsättning program eftermiddag Till Anmälan 10 11

7 HÅLLTIDER UNDER KURSDAGEN 08:00-08:30 Kaffe och registrering 08:30-10:00 Program förmiddag 10:00-10:15 Kaffe och smörgås. Frukt. 10:15-12:00 Fortsättning program förmiddag Mångfald och kulturmöten i det svenska rättsväsendet 29 maj 2015 Hanna Cinthio Kursbeskrivning Syftet med kursen är att ge en djupare kunskap om mångfald och kulturmöten inom det svenska rättsväsendet och den problematik som kan uppstå vid dessa möten. Bland annat tas frågeställningar upp om alla verkligen är lika inför lagen, hur vi präglas av det vi möter i vårt arbete, om risken för kulturalisering av kriminalitet och problem och hur språk och etnicitet påverkar den dömande uppgiften. Även bakomliggande faktorer som kan leda till olika beteenden i frågor om skuld, skam och ansvar tas upp m.m. Ändamålet med kursen är att advokater och jurister ska få en bättre förståelse för sina klienter med annan kulturell bakgrund utifrån ett sociokulturellt perspektiv. KURSINNEHÅLL Presentation - pågående forskningsarbete: förövare med hedersaspekt i motivbilden Historisk-sociologisk översikt av samhällsoch familjestrukturer i kollektivistiska kontra individualistiska system, ekonomiska aspekter Olika synsätt på individ, familj och könsroller på grupp och myndighetsnivå Problematiken med referensramar från annorlunda fungerande rättssystem (religiösa domstolar, tribal/common law etc.) samt negativa erfarenheter av myndigheter och rättsapparat Religiöst betingade förväntningar i t ex familjerättsärenden som inte är kopplade till utgången i svensk domstol Separata kulturella rättsskipningssystem Betydelsen av migrationen och mötet med ett nytt samhälle Dömda förövares upplevelser av rättsprocessen Betraktelse över svensk rättskultur i förhållande till andra länders, skilda traditioner vad gäller konfliktlösning och förhandling, dolda koder och förväntningar. Genomgång av befintlig forskning om ofrivillig och omedveten diskriminering i rättssalen Representativitet, trovärdighet och legitimitet. Mångfald i yrkeskåren? (Etniskt, socialt ) Bemötandefrågor. Hur fungerar den andre? Vilken kultur bär jag själv med mig? 12:00-13:00 Lunch 13:00-15:00 Program eftermiddag 15:00-15:15 Kaffe, smörgås, kaka. Frukt. 15:15-17:00 Fortsättning program eftermiddag PEDAGOGIK OCH DOKUMENTATION Pedagogiken bygger på föreläsningar, diskussioner och praktiskt deltagande. Dokumentation som behandlar kursens innehåll mejlas ca en vecka före kursstart. I samband med kursregistreringen erhålls föreläsningsanteckningar, deltagarlista samt ett utvärderingsformulär. Intyg med antal deltagartimmar utfärdas i anslutning till kursdagens slut. Målgrupp Advokater och jurister Föreläsare Hanna Cinthio Praktisk information Plats: Hotel Birger Jarl, Tulegatan 8 Stockholm Tid: Fredag 29 maj 2015 kl 08:30-17:00 7 timmar Lunch och fika ingår Pris: 5500 kr exklusive moms Till Anmälan 12 13

8 Naturvetenskap och teknik 14 15

9 PEDAGOGIK OCH DOKUMENTATION Pedagogiken bygger på föreläsningar, diskussioner och frågor. Dokumentation som behandlar kursens innehåll mejlas ca en vecka före kursstart. I samband med kursregistreringen erhålls föreläsningsanteckningar, deltagarlista samt ett utvärderingsformulär. Intyg med antal deltagartimmar utfärdas i anslutning till kursdagens slut. Kursinnehåll Organisation av rättsmedicin i Sverige Rättsintyg formalia, innehåll formuleringar, skalsteg problem, kvalitetsfrågor kontrakterade läkare vs rättsläkare Ny teknik inom rättsmedicinen Några specifika rättsmedicinska områden kvävning och kvävningsdöd skarpt våld, trubbigt våld, skottskador Kontakter: rättsläkare - åklagare - försvarsadvokat möjligheter för försvarare att få kvalificerade rättsmedicinska bedömningar m.m Målgrupp Advokater och jurister Föreläsare Anders Eriksson Rättsmedicin del 1 - en översiktskurs för advokater 10 april 2015 Anders Eriksson Kursen rättsmedicin riktar sig till advokater och biträdande jurister som arbetar med brottmål. Den är indelad i en översiktskurs nu till våren och en fördjupningskurs som äger rum till hösten. Syftet med hela kursen är att ge kunskaper i rättsmedicin som är relevanta för försvarare och målsägandebiträden. Ändamålet med kursen är att bidra till kvalitetssäkring av advokatens opposition och försvar vid brottmål där våld förekommit. HÅLLTIDER UNDER KURSDAGEN 08:00-08:30 Kaffe och registrering 08:30-10:00 Program förmiddag 10:00-10:15 Kaffe och smörgås. Frukt. 10:15-12:00 Fortsättning program förmiddag 12:00-13:00 Lunch 13:00-15:00 Program eftermiddag Praktisk information Plats: Hotel Birger Jarl, Tulegatan 8 Stockholm Tid: Fredag 10 april 2015 kl 08:30-17:00 7 timmar Lunch och fika ingår Pris: 5500 kr exklusive moms Översiktskursen i rättsmedicin ger en god inblick i det rättsmedicinska ämnesområdet och uppmärksammar advokater på den problematik som finns kring kvalitetsfrågor av rättsmedicinska bedömningar. Kursen tar bl.a. upp hur rättsläkaren arbetar, vad advokaten ska ha i åtanke vid rättsintyg, olika specifika rättsmedicinska områden, såsom skarpt och trubbigt våld, strypning, kvävning m.m. Intressanta rättsfall presenteras och tid är avsedd för diskussioner. Kursen skapar förutsättningar för vidare fördjupning i ämnet. 15:00-15:15 Kaffe,smörgås,kaka. Frukt. 15:15-17:00 Fortsättning program eftermiddag Till Anmälan 16 17

10 Den tekniska bevisningen - NFC (tidigare SKL) 8 maj 2015 Anders Nordgaard, Ricky Ansell, Birgitta Rasmusson Kursinnehåll NFC:s organisation och roll i Polismyndigheten 2015 Forensisk vetenskap - nationellt och internationellt Forensiska roller och en ackrediterad verksamhet Forensiska undersökningar, analysbesked och sakkunnigutlåtande Resultatvärdering och utlåtandeskala Komplexiteten i forensiska ärenden DNA-analyser, specialanalyser och DNA-register Exempel från ärenden och diskussioner med deltagarna HÅLLTIDER UNDER KURSDAGEN 08:30-10:00 Kaffe, registrering och förmiddagsprogram 10:00-10:15 Kaffe och smörgås. Frukt. 10:15-12:00 Fortsättning program förmiddag 12:00-13:00 Lunch 13:00-15:00 Program eftermiddag Kursbeskrivning Kursens syfte är att ge advokater och jurister kunskap om hur det forensiska arbetet är organiserat och fungerar, och hur tekniska bevis ger information till brottsutredningen. Kursen har en tyngdpunkt i hur resultat värderas och presenteras i sakkunnigutlåtanden. Begränsningar hos tekniska bevis belyses också genom exempel samt hur advokaten ska förhålla sig kritisk gentemot bevisningen. Fallbeskrivningar och exempel på sakkunnigutlåtanden diskuteras tillsammans med föreläsarna. Kursens ändamål är att advokater och jurister på bättre sätt ska kvalitetssäkra sitt arbete i mål där teknisk bevisning förekommer. Pedagogik och dokumentation Pedagogiken bygger på föreläsningar och diskussioner. Dokumentation som behandlar kursens innehåll mejlas ca en vecka före kursstart. I samband med kursregistreringen erhålls föreläsningsanteckningar, deltagarlista samt ett utvärderingsformulär. Intyg med antal deltagartimmar utfärdas i anslutning till kursdagens slut. 15:00-15:15 Kaffe, smörgås, kaka. Frukt. 15:15-17:00 Fortsättning program eftermiddag Praktisk information Plats: Hotel Birger Jarl, Tulegatan 8 Stockholm Tid Fredag 8 maj 2015 kl 08:30-17:00 7 timmar Lunch och fika ingår Målgrupp Advokater och jurister Föreläsare Anders Nordgaard Ricky Ansell Birgitta Rasmusson Pris: 5900 kr exklusive moms Till Anmälan 18 19

11 EXPERIENCE ARE IMPORTANTS TO WELL WORK Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra. Quisque semper justo at risus. Donec venenatis, turpis vel hendrerit interdum, dui ligula ultricies purus, sed posuere libero dui id orci. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus. Donec venenatis, turpis vel hendrerit interdum, dui ligula ultricies purus, sed posuere libero dui id orci. Quisque semper justo at risus. Donec venenatis, turpis vel hendrerit interdum, dui ligula ultricies purus, sed posuere libero dui id orci. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus. Donec venenatis, turpis vel hendrerit interdum, dui ligula ultricies purus, sed posuere libero dui id orci.

12 Föreläsare Sven-Erik Alhem Sven-Erik Alhem, tidigare överåklagare i Stockholm och Malmö, är numera verksam som föreläsare, samhällsdebattör och fristående rättsexpert åt media. Han har engagerat sig i en rad olika frågor, bland annat mänskliga rättigheter och hatbrott, miljö- och arbetsmiljöbrott, trafikfrågor och, inte minst, rovdjurens (särskilt vargens) situation i Sverige. Sedan 2009 är han även förbundsordförande i Brottsofferjouren Sverige i Stockholm. Sven-Erik är flitig skribent, dels med rättsromanen Advokaten & fru Justitia men även genom krönikor för bl. a Expressen/ Kvällsposten samt tidningen PROFFS. Hans starka samhällsengagemang avspeglar sig i många inlägg på Twitter och blogg på Expressen även som genom dagligt kommenterande av uppmärksammade rättsfall. Johan Dahl Johan Dahl är av näringslivet en efterfrågad coach, föreläsare och konsult. Han har lång erfarenhet och hög kompetens inom försäljning, ledarskap och kommunikation. Som entreprenör har han drivit ett tiotal företag där han samlat på sig erfarenhet av hur det är att driva företag i både med- och motvind. Johan Dahl inspirerar, laddar batterier och lockar till både skratt och eftertanke samt resultat som känns i kroppen och syns på sista raden blev han utsedd till Årets mentor av Almi företagspartner. Anders Eriksson Ricky Ansell Ricky Ansell är forensisk generalist och verksamhetsutvecklare vid NFC:s biologisektion (tidigare SKL), och anställd sedan I uppdraget ingår bland annat att bidra i utvecklingsfrågor samt vid kvalitets- och kompetenssäkringsarbetet men också att stötta handläggare i ärendeverksamheten. Ricky disputerade i molekylär mikrobiologi vid Göteborgs universitet 1997 och innehar en docentur vid Linköpings universitet. Hanna Cinthio Hanna Cinthio är mellanösternvetare som arbetar med kulturmötesfrågor samt insatser mot hedersproblematik där hon bland annat arbetat för BRIS, utfört uppdrag åt Rädda Barnen i Libanon, arbetat på advokatbyrå i Gaza och varit konsult åt svenska organisationer i Mellanöstern. Regelbundet genomför hon fortbildnings- och handledningsinsatser för personal inom det svenska rättsväsendet och andra myndigheter. Hon har föreläst på Domardagen 2010 och är en av landets mest anlitade experter inom sitt område. Hanna Cinthio är även författare av det nationella kunskapsunderlaget för hälso- och sjukvårdspersonal om hedersrelaterat förtryck och våld samt av Kriminalvårdens kunskapsmaterial om mångfald och kulturmöten, och har medverkat i skrivandet av flera antologier. Just nu doktorerar hon i ämnet normkonflikter med särskilt fokus på kollektiva strukturer och hedersproblematik. Anders Eriksson är sedan 1980 överläkare i rättsmedicin och sedermera professor vid Umeå universitet. Med sin breda erfarenhet internationellt har han agerat som oberoende expert i uppmärksammade rättsfall i Sverige, Norge, Danmark, England och Litauen. Han har även anlitats internationellt som ansvarig för kvalitetsutveckling och rättsmedicinsk lagstiftning samt för uppdrag åt SIDA, FN, Krigsförbrytartribunalen m.fl. i England, Kosovo, USA, Indien, Sydafrika och Thailand. Anders bedriver även forskning, främst inom området skadeprevention, och har med fler än 350 publikationer bakom sig även anlitats som sakkunnig vid många professorstillsättningar i Norden. Han är numera även STstudierektor för specialistutbildning i rättsmedicin i Sverige, ledamot i Socialstyrelsens rättsliga råd, ordförande i Socialstyrelsens vetenskapliga råd i rättsmedicin och ämnesexpert åt SBU. Magnus Hermansson Magnus Hermansson är entreprenör och advokat med mångårig erfarenhet av att driva både advokatbyrå och annan verksamhet. Som medgrundare och ensam ägare till Adacta Advokatbyrå i Malmö har han varit med och byggt upp advokatbyrån från start. Hans advokatbyrå är en av Sveriges största humanjuridiska advokatbyråer med 15 medarbetare och har utsetts till Gasell i tre år i rad av Dagens industri, varav ett år som det snabbast växande företaget i Skåne

13 Anders Nordgaard Anders Nordgaard är forensisk specialist i statistik och resultatvärdering vid NFC (tidigare SKL) sedan I uppdraget ingår vetenskapligt ansvar för utveckling och implementering av metoder för resultatvärdering, dvs. hur mycket ett forensiskt resultat betyder i en frågeställning om uppkomsten av ett omstritt material. Anders ansvarar för och genomför en stor del av internutbildningen inom resultatvärdering vid NFC, och utbildning i resultatvärdering för avnämare av forensiska resultat (främst erfarna domare och åklagare). Anders disputerade i matematisk statistik vid Linköpings universitet 1996 och innehar en docentur i statistik vid samma universitet, där han också har en mångårig bakgrund som lärare och forskare. Anders är vidare rådgivande statistisk konsult till IAEA/FAO i forskningsprojekt om omstritt ursprung hos födoprodukter och stickprovsmodeller för miljömässig övervakning. Birgitta Rasmusson Birgitta Rasmusson är forskningsledare vid NFC (tidigare SKL) sedan 2005, vilket innebär ett övergripande ansvar för avdelningens forskning och utveckling. I uppdraget ingår att koordinera resultatvärdesarbetet inom NFC. Birgitta disputerade i mikrobiologi 1994 och har en bakgrund som forskare och lärare vid Linköpings Universitet. Hon är sedan 2011 adjungerad professor vid Lunds Universitet inom dnaområdet. Ulrika Rogland Ulrika Rogland är en fd domare och åklagare som övergått till att arbeta som målsägandebiträde och som särskild företrädare. Ulrika Rogland arbetar även med vårdnadstvister, LVU-mål samt migrationsärenden. Som starkt engagerad kring barn och brottsoffers säkerhet, deltar hon ofta i debatten för att påverka lagstiftning och föreläser för att öka kunskapen om brott mot barn, sexualbrott, hedersvåld och våld i nära relationer. Hon är medförfattare till boken Jag kände mig speciell, 2010, en bok om grooming på internet och har haft flera uppmärksammade fall såsom Alexandramålet och mordet på Lugna gatan i Malmö. ELITAS BOKNINGSVILLKOR 1. Betalning 1.1 Efter mottagen anmälan skickas två fakturor till deltagare från Elitas Sweden AB. Den ena fakturan, motsvarande 50% av kursavgiften, förfaller till betalning enligt angiven förfallodag. Den andra fakturan, för resterande 50% av kursavgiften, förfaller till betalning 60 dagar efter det aktuella kurstillfället. 2. Bekräftelse 2.1 Efter mottagen och registrerad anmälan erhålls bekräftelse med vidare kursinformation. 3. Genomförande 3.1 Elitas Sweden AB förbehåller sig rätten att ställa in planerade kurstillfällen och/eller att ändra kursdatum vid för få antal deltagare. Om detta sker meddelas kursdeltagare i god tid. 3.2 Om kurstillfälle ställs in eller avbryts på grund av sjukdom eller annan orsak som Elitas Sweden AB inte rår över, erbjuds ett nytt kurstillfälle. Som alternativ till detta erbjuds förtur till kursplatser vid ett senare kurstillfälle. 3.3 Vid inställt kurstillfälle där nytt kurstillfälle inte kan erbjudas, återbetalas inbetalda kursavgiften. Kringkostnader utöver detta ersätts inte av Elitas Sweden AB. 4. Anmälan och avbokning 4.1 Kursanmälan är bindande. 4.2 Av- eller ombokning av kursplats kan göras av deltagare utan kostnad fram till 30 dagar före kurstillfället. 4.3 Vid av- eller ombokning 29 till 15 dagar före kurstillfället debiteras deltagare 50% av kursavgiften. 4.4 Sker av- eller ombokning senare än 14 dagar före kurstillfället debiteras deltagare 100% av kursavgiften. Dock erhåller kursdeltagaren 50% av avgiften tillgodo till framtida kurstillfällen. Kurstillfälle måste dock bokas senast inom sex (6) månader från avbokat kurstillfälle för att kunna utnyttjas. 4.5 Om bokad kursplats i schemalagd utbildning inte utnyttjas, och frånvaro inte meddelas till Elitas Sweden AB innan kurstillfällets start, debiteras deltagare 100% av kursavgiften och kursplatsen är förbrukad. 4.6 Om deltagaren får förhinder och därmed inte kan utnyttja bokat kurstillfälle kan kursplatsen efter samråd med Elitas Sweden AB utan kostnad överlåtas till annan. 5. Sjukdom 5.1 Vid sjukdom innebärande att kursdeltagare inte kan utnyttja bokat kurstillfälle önskar Elitas Sweden AB erhålla meddelande snarast. Mot uppvisande av läkarintyg kommer Elitas Sweden AB att, i mån av möjlighet, omboka kurstillfället kostnadsfritt

14 Elitas Sweden AB Box Malmö 26