EVVA Scandinavia AB Regulatorvägen 19 SE Huddinge Sweden Tlf Fax

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EVVA Scandinavia AB Regulatorvägen 19 SE - 141 49 Huddinge Sweden Tlf. +46 8 746 06 40 Fax +46 8 746 01 40 E-mail: salto@evva.se"

Transkript

1 Carl F är ett danskt familjeföretag med starka traditioner. Företaget har levererat beslag till den danska byggbranschen alltsedan Idag är företaget leverantör av och servicepartner för totallösningar för byggnadsindustrin på den globala marknaden, och har med tiden befäst sin ställning när det gäller utveckling, produktion och försäljning av byggprodukter. Carl F finns representerade på 50 marknader och har dotterbolag i Sverige, Tyskland, England och Indien. EVVA Scandinavia AB Regulatorvägen 19 SE Huddinge Sweden Tlf Fax

2 Carl F Passerkontroll Passerkontroll

3 Engagemang Carl F Sikring står för nytänkande när det gäller passerkontroll. Tillsammans med våra samarbetspartners inom området passerkontroll har vi tagit fram en lösning som övervinner många tidigare begränsningar SALTOsystemet. Carl F erbjuder ett passerkontrollsystem som sträcker sig längre än till produktens design och som använder sig av välbekant teknik för att skapa optimala lösningar. SALTO-systemet är mer än bara tillträdessäkerhet för hotell och företag. Det handlar om genomtänkt tillträdeskontroll som anpassas efter de individuella behoven.

4 Enkel montering Trycken av många varianter Olika ytbehandlingar Monteringsplatta av olika dimensioner Flexibel och genomtänkt passerkontroll Världen förändrar sig hela tiden och med den människorna och företagen. Människor byter jobb och företag växer. Det betyder ett ökat behov av passerkontroll och säkerhet med ökad flexibilitet. Passersystem ska anpassas till företagets behov. Mekaniska passersystem är inte flexibla och elektronisk passerkontroll kan medföra dyra installationer och komplex underhållsstyrning. SALTOsystemet uppfyller de konstanta förändringarnas krav och behoven av flexibel passerkontroll med minimala investeringar vid utbyggnad och ändringar. SALTO-systemet är ett elektroniskt låssystem som är både flexibelt och funktionellt och som erbjuder användaren uppenbara fördelar. Existerande låssystem och låsanordningar kan användas Kan kombineras med existerande låscylindrar Kan förses med arkitektdesignade dörrtrycken (bl.a. Arne Jacobsen och d line) Kabeldragning behövs inte i byggnaden Identifikationsmedier väljs efter behov (Dallasbricka, smart card eller beröringsfria kort) Inga höga installationskostnader SALTO-systemet är ett användarvänligt passerkontrollsystem som erbjuder flexibilitet, säkerhet och komfort vid det dagliga användandet. 3

5 Lösningar De flesta företag använder idag ett nyckelbaserat låssystem. Varje gång en nyckel tappas bort eller ändras måste låscylindrarna bytas eller ändras i flera dörrar. Sedan ska nya nycklar distribueras till alla som berörs av ändringen eller cylinderomläggningen. Det kostar pengar och det är besvärligt. På hotell, där gäster normalt befinner sig under begränsade perioder, kan förluster av mekaniska nycklar medföra tidskrävande och dyrbara följder. Carl F anser att passerkontrollsystem ska erbjuda lösningar på dessa problemställningar. Därför har vi anpassat SALTO-systemet efter individuella behov. Lösningarna är uppdelade på slutna och öppna användargrupper. Lösningar för öppna användargrupper Denna lösning är inriktad på företag, hotell, kongresscentra och idrotts- och motionscentra, som kännetecknas av många användare/besökare. Den här typen av installationer baseras på en säker och stabil passerkontroll, med möjlighet att använda olika tidszoner och begränsat tillträde. Hotellgäster uppehåller sig på hotellet under en begränsad period varefter tillträdesrätten till rummet löper ut automatiskt. En annan viktig faktor är korta incheckningstider i receptionen. Med SALTO-systemet förkortas incheckningstiden eftersom passerkontrollen aktiveras ögonblickligen. SALTO-systemet kan kombineras med andra typer av produkter såsom energisparkontakter och säkerhetsboxar. SALTO-systemet kan naturligtvis också integreras i bokningssystem. Det finns också möjligheter till integrering med tidsregistreringssystem, betalningssystem mm. Lösningar för slutna användargrupper Slutna användargrupper definieras som institutioner och företag med många användargrupperingar med begränsade tillträdesrättigheter. Här har systemadministration, komfort och säkerhet hög prioritet. Denna användargrupp är konstant eftersom nycklarna används av samma personer under lång tid. Kontroll av tillträdesvillkor, tidsstyrning och trafikdata är av avgörande betydelse för den idealiska lösningen för slutna användargrupper. Genom att kombinera tillträdesvillkor, tidsstyrning och trafikdata skapar man flera olika säkerhetsnivåer. Det ger en helt ny dimension och flexibilitet åt passerkontrollen i slutna användargrupper, med endast minimala underhållsbehov. Öppna användargrupper som exempelvis ett konferenscenter eller hotell. Slutna användargrupper som exempelvis kontor

6 Design SALTO-systemet är framtaget för alla former av arkitektur och inredning. Arkitekten behöver inte längre kompromissa när det gäller designen bara för att byggnaden ska säkras med passerkontroll. Vi erbjuder arkitektdesignade dörrtrycken från d line, Arne Jacobsen, Henning Larsen och Carl Fs egen greppserie i rostfritt stål. Dallasbricka med dörrtrycke från d line smart card med cylinder och cylinderskydd med dörrtrycke från Carl F Beröringsfri läsare med dörrtrycke från Arne Jacobsen Standardlösningar SALTO-systemet är framtaget för alla former av arkitektur och inredning. Arkitekten behöver inte längre kompromissa när det gäller designen bara för att byggnaden ska säkras med passerkontroll. Vi erbjuder arkitektdesignade dörrtrycken från d line, Arne Jacobsen, Henning Larsen och Carl Fs egen greppserie i rostfritt stål. 5

7 Elektroniska slutbleck och kontrollenheter SALTO-systemet har två typer av passerkontroll. Den ena är elektroniska slutbleck direkt över låsanordningen och med kodningen direkt på dörren. Den andra är en väggläsare med möjligheter till kodning och styrning direkt från en dator. Systemets verkliga styrka ligger i möjligheten att kombinera dessa två typer. Båda lösningarna erbjuder en höggradig flexibilitet i kombination med en hög säkerhetsnivå. Väggläsare kan exempelvis användas för att styra motorlås, skjutdörrar och andra typer av externa anordningar, såsom galler, hissar och nyckelskåp. Vägglåsversionen finns i såväl onlinesom offline versioner. Om elektronisk passerkontroll krävs erbjuder SALTO-systemet den nödvändiga säkerheten utan att kompromissa när det gäller komfort, bekvämlighet och kontrollmöjligheter. Vi erbjuder lösningar på den allra högsta nivån, som skräddarsys utifrån de individuella behoven, för att åstadkomma säkerhet. Det elektroniska slutblecket kopplar loss greppet vid godkänd användaridentifikation. De elektroniska slutblecken monteras enkelt på existerande lås och dörrar och sedan är dörren försedd med komplett passerkontroll.

8 Väggläsare för Dallasbricka Gemensamt för elektroniska slutbleck och väggläsare Systemet kan hantera upp till användare Som läsarenheter används Dallasbricka, smart card och beröringsfria kort CE-märkt Väggläsare för nyckelfri teknik Väggmonterade kortläsare och kontrollenheter Väggmonterade kortläsare finns med såväl offline- som online kontrollenheter för användning i entréer, vid hissar och i parkeringsgarage (inklusive automatiskt val av våningsplan). Väggläsare för Smartcard Lagrar upp till händelser Ljus- och ljudindikatorer med allmänna funktioner Kortläsare och kontrollenhet kan monteras 100 meter från varandra Online SALTO Virtual Networkversioner med Ethernet TCP/IP integrerat Möjlighet till seriell reläutbyggnad Strömförsörjning: 230 V/12 V Möjlighet att använda PIN-knappsats PIN-kodsknappsats Elektroniskt slutbleck För invändiga dörrar ligger fokuseringen på flexibilitet, kontroll och användarvänlighet. Elektrisk blockering av dörrtrycke Anpassning till alla typer av skandinaviska modullåsanordningar och europeiska DIN-låsanordningar Levereras med eller utan mekanisk cylinder Skyddad mot skadegörelse eftersom elektroniken är monterad på dörrens insida Ledningsfritt system som drivs av tre alkaliska standardbatterier av typ AAA som räcker till upp till dörröppningar Brandtestat och godkänt med en ½ timmes brandtäthet Lagrar upp till händelser 7

9 Medier Dallasbricka Dallasbrickan är en slitstark ID-nyckel för passersystem. Teknologin gör kortet snabbanvänt, tidsbesparande och sörjer för hög säkerhet. RW-versionen av Dallasbrickan har många ytterligare möjligheter, bland annat flera användare och dörröppningar. Dallasbrickan är ergonomiskt utformat och finns i flera olika färger. Smart card Smart card är en populär typ av tillträdeskort: Man kan lagra stora mängder data på det, och det är enkelt att utväxla information med det program eller den produkt som kortet används tillsammans med. Beröringsfria kort Den beröringsfria tekniken är den populäraste. Kortet eller brickan behöver bara befinna sig i närheten av läsaren för att läsas av. Detta är den idealiska tekniska lösningen för platser med mycket trafik och behov av övervakning såsom sjukhus, skyddade bostäder, parkeringsplatser mm. Dallasbrickor Smart card Beröringsfritt kort och bricka Unika fördelar Lätt att använda som en intelligent elektronisk nyckel Kraftig och ergonomisk design Slitstark tål väder och vind Kan anslutas till energisparsystem Unika fördelar Smart card är kopieringsskyddade Möjlighet att komplettera smart card med tilläggstjänster som säkerhetsboxar och energisparsystem Snabb och enkel avregistrering av borttappade kort Möjlighet till kryptering av kort vid extra stränga säkerhetsbehov Möjlighet till egen kortdesign Unika fördelar Beröringsfri kortidentifikation Välj mellan kort, bricka och klocka Krypterad LEGIC- och MIFAREteknologi Möjlighet att ansluta energisparsystem Möjlighet till egen kortdesign Multitillämpningar med andra LEGICoch MIFARE-system Carl F:s passerkontroll ger dig valfrihet Gemensamma fördelar med alla tre tillträdesmedierna Möjlighet att ansluta till SALTO Virtual Net Trafikdata lagras på mediet och kan uppdateras automatiskt i administrationssystemet Lagrar dörrarnas batteristatus på kort eller nyckelbricka Administrationssystemet säkerställer snabb mediakodning Enkel och snabb kortkodning Snabb och enkel avregistrering av borttappat kort eller borttappad nyckelbricka

10 Mekanisk nyckel med beröringsfri teknik Kodutrustning SALTO-systemets kodutrustning består av en bärbar programmeringsenhet PPD och en stationär kodenhet EC. PPD-enheten transporterar data från datorn till olika offline enheter och tillbaka igen. Dessa data består av dörrprogrammering, datum/tid, händelser, batteristatus och en svartlista med annullerade användare. EC-enheten används för att koda användarnas tillträdesvillkor på mediet. Den kan även läsa tappade nycklar och uppdatera användarnas medier. Stationär programmeringsenhet Bärbar programmeringsenhet 9

11 Administrationssystem Programmering och administration av ett passerkontrollsystem är lika viktig som dess funktionalitet och konstruktion. Det gör underhållet och den dagliga användningen av systemet enklare och effektivare. För att tillgodose alla behov har SALTO utvecklat ett administrationssystem som kan användas av alla med grundläggande kunskaper om persondatorer. Ett särskilt administrationssystem, som bl.a. omfattar snabb incheckning i kombination med passerkontrollfunktioner, är framtaget för hotell. Hotellversionen kan integreras med bokningssystem. Det finns två versioner, till bägge typerna av programvara: Professionell programvara Avdelningsprogramvara

12 Effektivt, säkert och användarvänligt Huvudfunktionerna är ändring av tidszoner för varje användare, inläsning av trafikdata från dörrarna, ändring av dörrarnas status, tilldelning av tillträdeskort till gäster samt övervakning av användarnas rörelser inom verksamheten. Med den professionella programvaran får man ett effektivt, säkert och användarvänligt administrationssystem. Om online kontrollenheter är installerade så innefattar det även systemets onlinefunktioner. Det innebär bland annat möjlighet till uppdatering av data från dörr- och kortenheter. Upp till användare Med avdelningsprogramvaran kan man lägga upp verksamhetens olika avdelningar med olika lokala administratörer. Det gör ert passerkontrollsystem flexibelt på ett sätt som aldrig tidigare. Upp till dörrar/enheter 50 tidszoner för användare eller 30 tidszoner för dörrar Journalfil: Dokumentering av all trafik genom dörrarna 11

13 Dataflöde Uppdatering Dataflöde Monteringsplatta SALTO-programmeringsprogramvara Journalfil Uppdateringsläsare Uppdatering

14 Tillträdesmedium Batteristatus Virtual Net Vi har i första hand inriktat oss på att få ner administrationstiden. För det har vi utvecklat SALTO Virtual Net. Med hjälp av SALTO Read & Write-teknologin (läs/ skrivminne) kan låsenheterna inte bara läsa av information utan också sända ut data. Virtual Net innebär en extra möjlighet när man har online läsare. Virtual Net säkerställer utväxling av data och optimal passerkontroll för dörrar som inte är anslutna till ett datorbaserad passerkontrollsystem. Några av fördelarna med Virtual Net Uppdatering Enheternas batteristatus sparas på användarnas eller gästernas tillträdesmedier Medier som tappats bort eller stulits raderar man från dörrenheten bara genom att använda dörren med ett uppdaterat medium Information skickas automatiskt till administrationsdatorn och mediet uppdateras vid online anslutna väggmonterade kortläsare, som kan placeras på olika strategiska platser De väggmonterade online kortläsarna ansluts till SALTO-systemet via Ethernet TCP/IP-nätverk. Det betyder att Virtual Net kan kontrolleras från vilken plats i världen som helst den optimala lösningen för ett obemannat passerkontrollsystem. 13

15 ilocker Tillsammans med sina samarbetspartners har Carl F utvecklat en revolutionerande nyhet ilocker. ilocker är en elektromekanisk låsutrustning, som bland annat kan monteras på garderober, hytter, medicinskåp, rackskåp mm. ilocker kan integreras med SALTO-systemet direkt och förenklar den dagliga administrationen genom att allt underhållsarbete utförs i ett och samma system. ilocker kan användas med följande tre olika tillträdesmedier: Dallasbricka Smart card Beröringsfria kort

16 15