Kravspecifikation Bilpool / Korttidsuthyrning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kravspecifikation Bilpool / Korttidsuthyrning"

Transkript

1 Kravspecifikation Bilpool / Korttidsuthyrning

2 Innehållsförteckning INLEDNING...3 Anbudsanvisningar...3 Kort om Teknisk Service...5 Bakgrund...5 DEL 1 BEDÖMNING AV FÖRETAGETS FÖRMÅGA, UTVECKLINGSKAPACITET OCH EKONOMISK STABILITET...6 DEL 2 BEDÖMNING AV SYSTEMETS FUNKTION OCH MOGNADSGRAD...9 Säkerhet...10 Behörighet/administration...10 Dokumentation/utbildning/support...10 Dokumentation...10 Teknisk miljö och prestanda...10 Nuvarande datatekniska miljö...10 Framtida teknisk plattform - datanät...11 Teknisk miljö och prestanda...11 Bilpoolssystem / Biluthyrningssystem - korttid...12 Grundläggande krav...14 Systemkrav Integration / Ekonomi...24 DEL 3 BEDÖMNING AV ANVÄNDARVÄNLIGHET...27 Bedömning av användarvänlighet...27 Dokumentation...27 Kravspecifikation Bilpool / Kortidsuthyrning Teknisk Service Sid 2 (28)

3 INLEDNING Anbudsområden Upphandlingen omfattar systemstöd för följande områden Bilpool- / Billuthyrningssystem - webbaserat Telematik / Hårdvara till våra bilar Anbudsanvisningar Varje krav, önskemål, begäran om beskrivning av funktion eller måluppfyllelse har ett referensnummer i syfte att underlätta vid utvärdering. Anbudsgivare skall använda bifogad Word-fil för att ge information om sitt system. Kraven omfattar följande huvudkapitel: Bedömning av företagets förmåga, utvecklingspotential och ekonomisk stabilitet. Bedömning av systemets funktion Bedömning av användarvänlighet Inför varje kapitel beskrivs hur utvärdering av svaren kommer att göras. Poäng ges från 1-5, där den högsta poängen är bäst. Bedömning av pris görs i särskild prissmall, där priset omvandlas till en årskostnad och ställs i relation till det lägsta priset i upphandlingen. Poängen omvandlas till en andel av max poängen som sedan viktas mot kriteriets andel, värdet omvandlas till poäng och en viktad totalpoäng för anbudsgivaren räknas fram. Den högsta poängen vinner. Se nedanstående exempel: Kriterie Poäng (exempel) Max poäng (exempel) Andel av max Andel kriterie Viktat värde Viktad Poäng Förmåga ,0% 20% 15,0% 15,0 Funktion ,0% 35% 28,0% 28,0 Användarvänlighet ,2% 15% 7,7% 7,7 Mognadsgrad bef prod ,0% 15% 5,3% 5,3 Pris 82% 15% 12,3% 12,3 Kravspecifikation Bilpool / Kortidsuthyrning Teknisk Service Sid 3 (28)

4 Genom att informationen ges digitalt underlättas anbudsutvärderingen. Leverantören ska markera systemets uppfyllelse av de beskrivna kraven och önskemålen: J= Ja, systemet uppfyller kravet/önskemålet inom ramen för offererat system. Om systemet inte uppfyller kravet/önskemålet just nu men kommer att uppfylla önskemålet före ange datum för uppfyllande. Detta är bindande för leverantören. N = Nej, systemet uppfyller inte kravet/önskemålet. Om X= är ifylld av Gatubolaget Teknisk Service skall endast beskrivning lämnas. Leverantören välkomnas också att lämna kommentarer på samma rad som kraven/önskemålen. Bilagor, skall generellt undvikas utöver vad som sägs i anbudsstruktur i upphandlingsunderlaget, men i de fall de krävs skall beskrivningarna vara kopplade till kapitelbeteckning och den aktuella punktens referensnummer med tydlig markering. Allmän systemöversikt i form av broschyr kan lämnas som bilaga. Kravspecifikation Bilpool / Kortidsuthyrning Teknisk Service Sid 4 (28)

5 Kort om Teknisk Service Teknisk Service är ett affärsområde inom Gatubolaget, (juridiskt korrekt namn är Göteborgs Gatu AB)specialiserade på miljötransporter på ett miljövänligt sätt inom hela Göteborgsregionen. Med budbilar, uthyrningsfordon, bilpooler och en professionell verkstadsresurs hjälper vi staden att nå miljömålet att 90 % av de egna fordonen skall utgöras av miljöfordon Vi strävar efter att utveckla innovativa erbjudanden för att tillfredsställa våra kunder inom "koncernen Göteborgs Stad" och dess behov av att uppfylla de målsättningar som kommunens ledning har inom miljöfordonsområdet. Vi hyr ut miljövänliga fordon på både kort och lång sikt, i detta ingår även förmånsbilar för kommunens tjänstemän. Uthyrningen innebär att kunden får en totallösning med fullservicehyra. Vi utför även miljövänliga lättgodstransporter. Arbetet är integrerat med kund och omfattar i stora delar kommunens internpost men även andra typer av gods. Affärsområdets inriktning är att i allt större utsträckning erbjuda kompetens och logistiklösningar som överträffar dagens miljökrav Se mer på vår hemsida: Bakgrund Teknisk Service har under 7 år arbetat med att leverera bilpoolslösningar till våra kunder. Vi har idag 200 bilar. Då vi känner behov att ta ytterligare ett kliv för att kunna möta våra kunders behov går vi nu ut i upphandling för att förbättra stödet för leverans av bilpooler. Vi ser också behovet att utveckla vår korttidsuthyrning av bilar därför skall systemet även kunna hantera den del. Utanför denna upphandling har vi en långsiktig målsättning att öka telematikanvändning i alla våra bilar. Kravspecifikation Bilpool / Kortidsuthyrning Teknisk Service Sid 5 (28)

6 Del 1 Bedömning av Företagets förmåga, utvecklingskapacitet och ekonomisk stabilitet Frågor och krav under kapitel 1 kommer att ligga till underlag för vår värdering av leverantörens förmåga. Om ni erbjuder er lösning som en tjänst, var tydlig med att beskriva om ni inte anser frågan relevant. Om det inte klart uttrycks i frågan eller på annat sätt är tydliggjort så omfattar frågorna både system för bilpool / korttidsuthyrning och telematikutrustning (system och hårdvara) I detta kapitel beskrivs för varje fråga hur utvärdering kommer att gå till. Om inget annat anges viktas fråga till 1* poängen Företagets förmåga Utvärdering Svar 1. Omfattning av resurser som finns tillgängliga för anbudets genomförande skall var minst 3 stycken. a) egna anställda b) koncernresurser c) partners / underentreprenörer OBS!! dokument som styrker användandet av koncern och partnerresurser skall bifogas samt CV per anställd för att kunna göra kompetens bedömning. 2. Support och underhållsavtal skall finnas Finns det? OBS skall bifogas 3. Erfarenheter av utveckling av webbaserade system. Minst 2 st av utvecklarna skall ha mer än 5 års erfarenhet av utveckling av databaskopplade webbsystem. CV för dessa skall bifogas Antal fler än 6 st poäng 5 Antal 6 st poäng 4 Antal 5 st poäng 3 Antal 4st poäng 2 Antal upp till 3 st poäng 1 Egna resurser, viktas till 1 Koncernresurser till 0,9 Partners till 0,7 Frågan viktas till 2*poäng Skall-krav Skall krav Kravspecifikation Bilpool / Kortidsuthyrning Teknisk Service Sid 6 (28)

7 Företagets förmåga Utvärdering Svar 4. Erfarenheter av utveckling av telematik system. Minst 2 st av utvecklarna skall ha mer än 5 års erfarenhet av utveckling av telematik orienterade system CV för dessa skall bifogas 5. Erfarenheter av projektledning Projektledaren skall ha mer än 5 års erfarenhet av utveckling av IT-system CV för projektledare skall bifogas 6. Det skall finnas support organisation som är tillgänglig under vardag kl Finns det? Beskriv hur den fungerar. 7. Påbörjande av rättning av fel. Hur lång tid anges i ert support avtal? 8. Utvecklingsmodell för systemutveckling Beskriv företagets utvecklingsmodell Beskriv hur beställaren kan verifiera att den används. 9. Implementations och projektmodell Beskriv företagets modell Beskriv hur beställaren kan verifiera att den används. Projektplan skall bifogas 10. Beskriv er policy för uppgradering och nya versioner av programmet. Beskriv särskilt hur detta hanteras ekonomiskt Skall krav Skall krav Skall krav Inom 1 timma poäng 5 Inom 2 timmar poäng 4 Inom 3 timmar poäng 3 Inom 4 timmar poäng 2 Mer än 4 timmar poäng 1 Etablerad / känd utvecklingsmodell poäng 5 Egen utvecklingsmodell (dokumenterad) poäng 3 Ingen utvecklingsmodell poäng 1 eler 0 Etablerad / känd modell poäng 5 Egen modell (dokumenterad) poäng 3 Ingen modell poäng 1 eller 0 Beskrivning Kravspecifikation Bilpool / Kortidsuthyrning Teknisk Service Sid 7 (28)

8 Företagets förmåga Utvärdering Svar 11. Referenter. Ange två referenter som kan verifiera företagets drift/leverans och utvecklingsförmåga. Beställaren kommer att kontakta dessa. Följande frågor kommer då att ställas: Hur länge har system varit i drift? Finns det några drift problem? Antal drift stopp? Hur snabbt har drift stoppen åtgärdas? Vilken utveckling har skett av systemet sedan drift start? Beställaren kommer att inkludera eventuellt egna erfarenheter i bedömningen 12. Utbildning av vår personal. Utbildningsplan skall bifogas Endast goda referenter poäng 10 Referenter med vissa invändningar poäng 6 Referenter med överväldigande del negativa erfarenheter poäng 2 Finns det inga referenser ger det 0 poäng Skall-krav Kravspecifikation Bilpool / Kortidsuthyrning Teknisk Service Sid 8 (28)

9 Del 2 Bedömning av Systemets funktion och mognadsgrad Nedanstående krav avser systemets funktion. Eftersom systemlösningen inte behöver vara färdigutvecklad så ställs frågan om systemen kommer att innehålla en viss funktionalitet. Med kommer menas här leveranstidpunkten för första leverans se etapp indelning i förfrågningsunderlag. Om leverantören inte klarar detta så skall det anges i svaret detta kommer då att bedömas som en reservation och ge avdrag i poäng enligt nedan Bedömning av svar, sker på följande sätt: Svar Ja (Kolumn J) ger poäng 3 Svar Nej (Kolumn N) ger poäng 1 Om svaret i kommentar innehåller reservationer ges poäng 1 eller 2 beroende på omfattning. Om svaret i kommentar ger utökad funktionalitet, i förhållande till den efterfrågade och Gatubolaget ser den som relevant kan poäng 4 eller 5 ges. Varje referenskrav kommer viktas till 1 om inget annat anges. I kolumn F sätts J om funktionen finns i befintlig produkt idag. Detta skall kunna verifieras av minst en kund med minst 5 stycken enheter monterade i fordon. Detta kommer att bedömas under kriteriet Mognadsgrad befintlig produkt. Svar J här ger 3 poäng. OBS skriv in texten Ja eller Nej eller Finns idag i kolumnerna J/N/F Kravspecifikation Bilpool / Kortidsuthyrning Teknisk Service Sid 9 (28)

10 Säkerhet Behörighet/administration 13. Systemet bör ha möjlighet för flera nivåer av säkerhet (Användare, administratör osv.) Dokumentation/utbildning/support Dokumentation 14. Kommer det att finnas användarmanual på svenska? 15. Kommer det att finnas systemdokumentation på svenska? 16. Kommer det att finnas online manual på svenska? Teknisk miljö och prestanda Serverlösning tillhandahålls av leverantören Nuvarande datatekniska miljö Gatubolagets tekniska miljö består av: Windows 2000-nätverk. Ca 350 klienter, Operativsystem- win 2000, XP. Lotus Notes. Kravspecifikation Bilpool / Kortidsuthyrning Teknisk Service Sid 10 (28)

11 Office 2000, Server: Windows NT, övergång till AD planeras under Databaser: MS SQL Server. Nät: 100mbit. Central datadrift sköts av Intraservice inom Göteborgs Stad. Framtida teknisk plattform - datanät När det gäller Gatubolagets framtida tekniska plattform så önskas inga ytterligare operativsystem eller databaser utöver de som redan finns, endast uppgraderingar av befintlig plattformar. Nuvarande volymer: 3345 användare. 200 bilar. Det är viktigt att dessa användare kan vara online samtidigt, då många bokar sin bil på morgonen. Teknisk miljö och prestanda 17. Beskriv er tekniska lösning och vilka krav ni har på Gatubolaget vad gäller hårdvara (minneskapacitet m.m), systemprogramvara, databas, licenser, server och klienter. Beskriv också era krav på beställaren vad avser teknisk installation. Om ni själva kan åta er leverans av hårdvara och/eller teknisk installation ange detta. Kravspecifikation Bilpool / Kortidsuthyrning Teknisk Service Sid 11 (28)

12 Teknisk miljö och prestanda 18. Lösningen skall säkra goda prestanda baserad på ovanstående volymkrav och beskriven teknisk miljö för slutanvändaren. korta svarstider i registreringsdialoger och frågefunktioner korta behandlingstider för uppdateringar och bearbetningar som inte utförs i realtid. Behandlingstiderna skall upplevas som rimliga. Kommer er lösning att uppfylla detta? Bilpoolssystem / Biluthyrningssystem - korttid Beställaren önskar ett komplett system för Bilpools/biluthyrning korttid nedan beskriver vi våra krav på ett sådant system. I nedanstående bild har vi kompletterat Vägverkets översiktsbild (Manual för upphandling av Bilpool 2004:126), med några av våra viktigaste krav: Kravspecifikation Bilpool / Kortidsuthyrning Teknisk Service Sid 12 (28)

13 Kort beskrivning: 1. Här görs en bokning av fordon via web/mobil klient. 2. Central server kommunicerar med aktuellt fordon och uppdaterar fordonets bokningslista. Kravspecifikation Bilpool / Kortidsuthyrning Teknisk Service Sid 13 (28)

14 3. Användare kan öppna bokat fordon från 5 min innan bokning med hjälp av mobil/rfid lösning. 4. Efter avslutad bokning/körning uppdateras central server med kördata. 5. Rapporter, faktureringsunderlag och ev. andra administrativa underlag finns tillgängligt från server. Grundläggande krav 19. Det bör vara enkelt att få en grafisk översikt i schema/kalender-form över tillgängliga fordon. 20. Det skall vara möjligt att lägga upp bilpoolsbilar och korttidsuthyrda bilar utan att det finns någon koppling till telematik. Systemet skall kunna klara av att hantera minst 2000 bilar. (skall-krav) 21. Då några av våra kunder utnyttjar bokningssystemet för bilar utan telematik och andra tjänster, exempelvis cyklar, lokaler, datorer och projektorer förutsätter vi att det kommer att fungera i systemet. 22. Kommer det att finnas något stöd för loggning av åtgärd, användare och tid? Beskriv även hur. 23. Kommer behörighet styras med olika rättigheter? Kravspecifikation Bilpool / Kortidsuthyrning Teknisk Service Sid 14 (28)

15 Grundläggande krav 24. Kommer behörighet styras med hjälp av olika användargrupper? T ex registrera, fråga och systemunderhåll. Beskriv översiktligt behörighetssystemet i applikationen. 25. Kommer det finnas stöd för att lägga in egna rutinbeskrivningar som hjälptext i systemet? 26. Kommer felmeddelanden vara i klartext och på svenska? 27. Det bör vara möjligt att hantera en bokning via dra&släpp- funktionalitet. En bokning bör minst omfatta: - Tidpunkt till och från. - Vem som bokat. - Start & mål för resan (för ev. samåkning). - Antal i bilen. Web-gränssnitt skall finnas. Det bör finnas möjlighet till bokning via windowsbaserade handterminaler. Frågan kommer att bedömas poäng *2 Kravspecifikation Bilpool / Kortidsuthyrning Teknisk Service Sid 15 (28)

16 Grundläggande krav 28. Systemet bör per automatik hantera - Automatisk rapportering av körningar. - Starttid. - Stopptid. - Körsträcka. - Total körtid. - Startposition. - Stopp position - Vem har kört? - När var fordonet hämtat? - När var fordonet lämnat? 29. Systemet bör kunna hantera: - Automatisk upplåsning/låsning av bilar (Nyckellöst system). - Startspärr. - Möjlighet att dela bilar mellan pooler: Bokning knuten till viss typ av fordon snarare än visst fordon. - Varning om en pool saknar bilar. - Möjlighet att sätta fordon i service. Kravspecifikation Bilpool / Kortidsuthyrning Teknisk Service Sid 16 (28)

17 Grundläggande krav 30. Administrationen av systemet måste kunna skapa flexibilitet. Det bör vara möjligt att styra detta per kund. Nedanstående bas- information bör kunna registreras systemet: - Fordonstyper. - Pris per timma. - Pris per km. - Bokningsavgift. - Förseningsavgift. - Ange tids intervall mellan tjänstetid, kvällstid och helgtid. 31. Systemet bör flexibelt kunna hantera faktureringsinformation se även Kapitel Integration - Externt faktureringsunderlag: I det fall Teknisk Service hanterar fakturering baserad på direkt användning, måste faktureringsunderlag kunna skapas digitalt - baserat på kund, avdelning, antal bokningar, körd sträcka, biltyp etc. - Internt faktureringsunderlag: I de fall där bilpool görs tillgänglig som en intern resurs, så bör internt konteringsunderlag med både kostnader och intäkter vara möjligt att skapa. - Innan underlagen digitalt skickas vidare bör det vara möjligt för en administratör att granska dessa. Kravspecifikation Bilpool / Kortidsuthyrning Teknisk Service Sid 17 (28)

18 Grundläggande krav 32. Rapporter är mycket viktigt. Rapporter skall dels kunna skapas internt av Teknisk Service men även hos våra kunder. Beläggningsstatistik: - Var behöver vi fler bilar? - Vilka pooler används inte? - Är det högre beläggning vissa tider? Uppföljning av bilpooler: - Hur lång tid tar en rutt? - Vem har kört? - Var stannar bilen? - Lämnar bilen sin planerade rutt (geofence)? - Har bilen ineffektivt körmönster? 33. För att framtidssäkra systemet bör det vara möjligt med följande extra funktionalitet: - Larm direkt till definierade mottagare. - Stöld larm motor på utan aktiv bokning. - Stöld larm - bilen lämnar ett definierat område (geofence). - Övervakning (Tracking, Borde kräva admin rättigheter). - Bil får ej lämna ett visst område (ex Sverige). - Bilen bör inte lämna en viss rutt (ex fasta slingor). Kravspecifikation Bilpool / Kortidsuthyrning Teknisk Service Sid 18 (28)

19 Grundläggande krav 34. För att framtidssäkra systemet bör det vara möjligt med följande extra funktionalitet: - Batterinivåvarning (Bilbatteri). - Service hantering varna när bilen behöver service. - Incidenter larma vid krock etc (krockdetektor). - Diagnos och kontroll på distans. - Skicka konfiguration till bilarna. - Hämta hem loggar för felsökning och kontroll. 35. För att framtidssäkra systemet bör det vara möjligt med följande extra funktionalitet: - ISA koppling med automatisk uppdatering av vägdatabasen och möjlighet till rapportering av hastighetsöverträdelser via GPRS. 36. För att framtidssäkra systemet bör det vara möjligt med följande extra funktionalitet: - Alkolåskoppling med automatisk rapportering till fördefinierad mottagare vid positivt utslag (alkohol i utandningsluften). Kravspecifikation Bilpool / Kortidsuthyrning Teknisk Service Sid 19 (28)

20 Grundläggande krav 37. För att framtidssäkra systemet bör det vara möjligt med följande extra funktionalitet: - Harsh driving/ Ecodriving 38. För kommunikation med fordon önskas GPRS som databärare. För kommunikation mot Bilpool användare önskas SMS/ . RFid önskas som en möjlig ersättning, i de fall kund inte har möjlighet att öppna bil med mobil telefonen. Kravspecifikation Bilpool / Kortidsuthyrning Teknisk Service Sid 20 (28)

21 Grundläggande krav 39. Det bör vara möjligt att använda Bilpoolsfunktionaliteten för bokningar av Gatubolagets korttidsuthyrning. Kundmottagningen önskar ett enklare bokningsförfarande där man kan få en överblick över bokningsläget och en bättre kontroll på kommande bokningar. Systemet bör även hantera vid fordons utlämning och koppling till skaderegistrering vid återlämning Telematik - Hårdvara: 40. Positionering genom GPS. Möjlighet att sätta utrustningen i tracking mode för att kunna följa ett fordon som förfaras stulen. Möjlighet att hitta ett fordon som har utlöst ett krock larm. Kravspecifikation Bilpool / Kortidsuthyrning Teknisk Service Sid 21 (28)

22 Grundläggande krav 41. a) Kommer ert system avläsning av emissions relaterade felkoder från fordon (EOBD/OBDII)? b) Hur ofta kan ni hämta ut fordons relaterad information? c) Stödjer ert system följande protokoll: ISO-9141 ISO (KWP 2000) ISO (CAN) 42. Larm: Finns det detektion av att utrustningen kopplas loss före och under en körning. Med larm som innehåller: Datum/Tid. GPS Position. Vem kör. Finns det detektion om EOBD/OBDII anslutningen är felaktig? Finns det möjlighet för tillkoppling av en larmknapp som kan generera ett larm som innehåller: Datum/Tid. GPS Position. Vem Kör. 43. a) Kommer ert system ligga i stand-by läge för att minimera strömförbrukning när fordonet inte används? b)kommer fordonet kommunicera med server/användare i stand-by läge? Beskriv vilken strömförbrukning har systemet i stand-by? Kravspecifikation Bilpool / Kortidsuthyrning Teknisk Service Sid 22 (28)

23 Grundläggande krav 44. Kommer systemet att kunna beräkna körd sträcka? Beskriv: Vilken upplösning har systemet på kördata? Vilken noggrannhet har systemet? 45. Ifall systemet befinner sig utanför GSM nätets täckning hur många körningar/larm kan systemet lagra? Finns det visuella/hörbara indikationer i fall systemet inte kan överföra larm? 46. Beskriv: Hur många GPS koordinater kan lagras för senare uppladdning och hur ofta kan dom lagras (upplösning) i fall man vill titta på hur bilen har körts under en period. 47. Kommer systemet ha en godkänd e-märkning samt CE märkning? 48. Har systemet integrerat koppling mot något kartprogram? Vilket? Kravspecifikation Bilpool / Kortidsuthyrning Teknisk Service Sid 23 (28)

24 Systemkrav Integration / Ekonomi AlfaTobb är Gatubolaget Teknisk Service verksamhetssystem för för hantering av hela bilparken. Systemet är egenutvecklat och körs endast av Gatubolaget. Alla fordon som levereras till Teknisk Service registreras i AlfaTobb. I AlfaTobb skapas all uthyrning och all fakturering. Det nya bilpoolssystemet kommer att behöva integreras med AlfaTobb. Gatubolaget kommer att erbjuda två sätt erbjuda bilpoolstjänster: Långtidsuthyrda bilar i detta fall faktureras kunden månadsvis via AlfaTobb, för de bilar man hyrt. Vill kunden fördela kostnader så används den funktionalitet som finns i bilpoolsystemet ref 31. Idag så omfattar denna uthyrning 90% av de bilpooler som Gatubolaget administrerar. I detta fall efterfrågas ingen integration med AlfaTobb. Uthyrning baserat på användande i detta fall faktureras kunden baserat på användning av bilen. Gatubolaget tillhandahåller en tjänst. I detta fall krävs integration med AlfaTobb, eftersom AlfaTobb även fortsättningsvis kommer att skapa faktura till kunden. Nedan beskriver vi vad denna integration bör omfatta. Integrationen omfattar tre huvudsakliga objekt: Kund (användare kan även vara privatkund till systemet). Bil. Körning (transaktion). Det grundläggande kravet är att bilpools / korttidsuthyrningssystemet kan generera den data som behövs för vidare användning. Teknisk Service kommer att ansvara för att göra integration i de egna systemen. Nedanstående krav ställer vi på integrationen. Kravspecifikation Bilpool / Kortidsuthyrning Teknisk Service Sid 24 (28)

25 Integration / Ekonomi 49. Transaktionen (körningen), registreras i Bilpoolsystemet, med information om kund, bil och körning (tid och kilometer). Varje körning skall skapa en ekonomisk transaktion som innehåller tidskostnad och körningskostnad. Denna information skall vara tillgänglig för kunden via Internet. Där bör den vara möjlig att enkelt exportera till excel. Fråga: kommer ert system att uppfylla detta? 50. I Bokningssystemet skall en kundstruktur kunna anges som omfattar: Kund, Avdelning(kostnadsställe) och Användare. Kostnader skall kunna genereras på samtliga dessa nivåer 51. Ur AlfaTobb:s faktureringsperspektiv så finns det bara en nivå av kund, vilket komplicerar bilden. Alltså måste det finnas ett unikt kund-id för varje faktura som skapas. Vårt krav är att det skall vara att registrera AlfaTobb-kund-ID på Kund, Avdelning(kostnadsställe) och Användare 52. Systemet skiljer på tjänstekörning och privatkörning. I det fall då en kund vill möjliggöra Privat-bokning av systemet, så måste användaren kunna exporteras, för att läggas upp som en unik kund i Alfatobb. Exporten skall markera att export har skett, för den unika användaren så att endast nya kunder exporteras 53. Det skall också vara möjligt att ange lägsta nivå för verksamhetsfakturering, (Kund eller Avdelning), det är den nivå alla transaktioner summeras till. Kravspecifikation Bilpool / Kortidsuthyrning Teknisk Service Sid 25 (28)

26 Integration / Ekonomi 54. Varje bil (bilpool / korttidsuthyrning) skall kunna grupperas för gemensam prissättning. 55. Export av data kan ske på olika sätt. Teknisk Service kommer att se till så att datat kommer rätt in i Alfatobb anbudsgivare skall möjliggöra exporten. Beställaren kan tänka sig följande varianter: a) skapa en textfil som läggs på en förutbestämd FTP-plats b) skapa ett xml-dokument som läggs på en förutbestämd FTP-plats Beskriv vilken lösning som ni kommer använda er av Kravspecifikation Bilpool / Kortidsuthyrning Teknisk Service Sid 26 (28)

27 Del 3 Bedömning av användarvänlighet Användarvänliga systemlösningar är en viktig del för bedömningen av hur applikationen kommer kunna fungera i organisationen. Nedanstående punkter kommer att bedömas vid utvärderingen. Leverantören får nedan gärna hänvisa till demoexempel på Internet eller bifoga exempellayouter. Detta kan även göras i filmsekvenser eller liknande. Vid varje exempel beskrivs också i vilken mån som företaget redan implementerat denna lösning finns den det så ger det ett högre poäng. För poäng 5 krävs: att användningen av Gatubolagets utvärderingsgrupp uppfattas som mycket enkel och att användningen redan finns implementerad i någon av anbudsgivarens lösningar. För poäng 4 krävs: att användningen av Gatubolagets utvärderingsgrupp uppfattas som mycket enkel och att användningen kommer implementeras För poäng 3 krävs: att användningen av Gatubolagets utvärderingsgrupp uppfattas som enkel och att användningen redan finns implementerad i någon av anbudsgivarens lösningar. För poäng 2 krävs: att användningen av Gatubolagets utvärderingsgrupp uppfattas som enkel och att användningen kommer implementeras För poäng 1 krävs: att användningen av Gatubolagets utvärderingsgrupp inte uppfattas enkel Bedömning av användarvänlighet Dokumentation Kommentar 56. Beskriv / Visa hur en användare gör en bokning av en bilpoolsbil 57. Beskriv / Visa hur en användare gör en avbokning av en bilpoolsbil Kravspecifikation Bilpool / Kortidsuthyrning Teknisk Service Sid 27 (28)

28 Dokumentation Kommentar 58. Beskriv / Visa hur en användare (intern) lägger upp en korttidsuthyrd bil 59. Beskriv / Visa hur en korttidsuthyrd bil kan klarbokas när kundtjänsten är stängd och vilka data som är möjliga att exportera till våra faktureringssystem 60. Beskriv / Visa hur en administratör lägger till en ny kund 61. Beskriv / Visa hur en administratör lägger till en ny brukare 62. Beskriv / Visa hur en administratör tar ut en ekonomirapport som visar kundens användning av bilpool 63. Beskriv / Visa hur en brukare startar och använder en bokad bilpoolsbil 64. Beskriv / Visa hur Telematikhårdvaran monteras och startas och vilken tid detta tar 65. Beskriv / Visa hur informationsutbudet till Gatubolagets Bilpoolskunder ser ut och hur det presenteras Kravspecifikation Bilpool / Kortidsuthyrning Teknisk Service Sid 28 (28)

Gatubolaget. Företagsledning. Entreprenad Konsult Parkering Teknisk Service

Gatubolaget. Företagsledning. Entreprenad Konsult Parkering Teknisk Service Gatubolaget Företagsledning Entreprenad Konsult Parkering Teknisk Service Vårt uppdrag Teknisk Service skall uppfylla och säkra Göteborgsregionens långsiktiga miljösatsning på fordon och posttransporter.

Läs mer

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Vad är Meridix Studio? Meridix Studio är ett verktyg som låter er analysera och följa upp er kommunikation via ett enkelt men kraftfullt

Läs mer

IT-företagen (fd LKD) Avtal-90 och ALOS05. För mer information se hemsida www.gatubolaget.goteborg.se

IT-företagen (fd LKD) Avtal-90 och ALOS05. För mer information se hemsida www.gatubolaget.goteborg.se Ingemar Larsson tel 031 368 46 17 2007-10-22 1(6) Avtal mellan Göteborgs Gatu AB, Affärsområde Teknisk Service, nedan kallat Gatubolaget (beställare) och XXXXX (leverantör) Bilpoolssystem Allmän beskrivning

Läs mer

Kravspecifikation för Debitering av konsumtionsavgifter VA-Renhållning programvara och support.

Kravspecifikation för Debitering av konsumtionsavgifter VA-Renhållning programvara och support. 2006-06-12 Bilaga 1B Kravspecifikation för Debitering av konsumtionsavgifter VA-Renhållning programvara och support. 1. Inledning Herrljunga kommuns debitering av konsumtionsavgifter gällande VA/Renhållning

Läs mer

ASTRAKAN COURSEPLAN. Programmet som sparar tid... ... och förenklar kursadministrationen! ASTRAKAN COURSEPLAN BESTÅR AV TVÅ DELAR:

ASTRAKAN COURSEPLAN. Programmet som sparar tid... ... och förenklar kursadministrationen! ASTRAKAN COURSEPLAN BESTÅR AV TVÅ DELAR: ASTRAKAN COURSEPLAN Programmet som sparar tid...... och förenklar kursadministrationen! Med webbaserade Astrakan CoursePlan kan onödig administration undvikas samtidigt som kursdeltagarna erbjuds en förstklassig

Läs mer

Frågor och svar 3 Mobila larmenheter, dnr A /2016

Frågor och svar 3 Mobila larmenheter, dnr A /2016 Frågor och svar 3 1 (5) Datum 2016-11-17 Diarienr (åberopas vid korresp) A262.555/2016 Upphandlande myndighet Polismyndigheten Frågor och svar 3 Mobila larmenheter, dnr A262.555/2016 Nedanstående svar

Läs mer

LEGA ONLINE. Du blir lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största bokningssystem. Kraftfullt och enkelt att använda

LEGA ONLINE. Du blir lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största bokningssystem. Kraftfullt och enkelt att använda - Sveriges största bokningssystem Du blir lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och möjlighet till fakturering?

Läs mer

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Kravhantering / Testprocess - Agenda AGENDA Grundläggande kravhanteringsprocess. Insamling, dokumentation, prioritering, Test och förvaltning

Läs mer

Riktlinjer för utvärdering av anbud

Riktlinjer för utvärdering av anbud Riktlinjer för utvärdering av anbud - Standardmodell för Sundsvalls kommun I Lagen om offentlig upphandling finns två tilldelningsgrunder. Vilket som ska användas måste bestämmas innan förfrågningsunderlaget

Läs mer

Praktiska råd vid upphandling av IT-system

Praktiska råd vid upphandling av IT-system Upphandling av PA- Lönesystem Praktiska råd vid upphandling av IT-system Upphandling av PA- Lönesystem Hur lär man sig att göra rätt? Genom att göra misstag och lära sig av dem Det finns genvägar Lär av

Läs mer

MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS

MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS KOMPLETT MOLNBASERAT AFFÄRSYSTEM FÖR ELINSTALLATÖREN KOMPLETT MOLNBASERAT AFFÄRSSYSTEM FÖR ELINSTALLATÖREN VÅRA LÖSNINGAR FUNGERAR

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen Kontrollera systemkraven. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller de systemkrav som är specificerade. Vid installering av Engineering

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen På Aucotecs hemsiad www.aucotec.com kan du kontrollera de aktuella systemkraven för Engineering Base. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Hogia PA-analysator manual

Hogia PA-analysator manual Hogia PA-analysator manual Hogia PA-analysator 1 1 INSTALLATION OCH KONFIGURATION 3 2 BYGGA EGNA ANALYSER 26 3 EDITERA ANALYSMALLAR 40 4 LOGOTYPE 42 5 FORMULÄRTEXT 43 6 IMPORTERA/EXPORT AV ANALYSMALL 44

Läs mer

GPS Stöd för företag med servicefordon och fältpersonal

GPS Stöd för företag med servicefordon och fältpersonal GPS Stöd för företag med servicefordon och fältpersonal SeeMe är ett helt webbaserat GPS verktyg som finns att tillgå i olika modulnivåer och abonnemangsformer för effektiv hantering av dina fordon, dina

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION. Hr Björkmans Entrémattor AB - Framtida Mobila Lösningen. Examensarbetaren: Avan Omar Ismail. Kund: Hr Björkmans Entrémattor AB

KRAVSPECIFIKATION. Hr Björkmans Entrémattor AB - Framtida Mobila Lösningen. Examensarbetaren: Avan Omar Ismail. Kund: Hr Björkmans Entrémattor AB Kund: Hr Björkmans Entrémattor AB KRAVSPECIFIKATION Hr Björkmans Entrémattor AB - Framtida Mobila Lösningen DATUM Examensarbetaren: Avan Omar Ismail 1 2 KRAVSPECIFIKATION Innehållsförteckning 1.Inledning...5

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

1 (6) Redovisningslista Skall - krav Bilaga 1. Miljö- och planeringsavdelningen

1 (6) Redovisningslista Skall - krav Bilaga 1. Miljö- och planeringsavdelningen Redovisningslista Skall - krav 1 (6) Miljö- och planeringsavdelningen Nr. Redovisningslista skall-krav Redovisning nr 1-35 hänvisar till resp krav enligt kravspecifikation avsnitt 2 i förfrågningsunderlaget.

Läs mer

STYR FÖRETAGET FRÅN RATTEN Mobilt GPS-system för minskad administration och snabbare fakturering

STYR FÖRETAGET FRÅN RATTEN Mobilt GPS-system för minskad administration och snabbare fakturering STYR FÖRETAGET FRÅN RATTEN Mobilt GPS-system för minskad administration och snabbare fakturering UTNYTTJA ARBETSDAGEN MAXIMALT Med ett bra och enkelt system är administrationen redan klar när du parkerar

Läs mer

Vanliga frågor och svar om Ariba

Vanliga frågor och svar om Ariba Vanliga frågor och svar om Ariba Innehållsförteckning Q&A... 3 SSAB självregistreringens formulär i Ariba (Första registreringen)... 3 Vad innebär förändringen i praktiken för mig som leverantör?... 3

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Nyckelfri låslösning för hemtjänsten

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Nyckelfri låslösning för hemtjänsten Karlstads kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Nyckelfri låslösning för hemtjänsten Diarie 9708-12 Ansvarig upphandlare Anders Lindsten Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

Godkännande av kundapplikationer

Godkännande av kundapplikationer samhällsskydd och beredskap 1 (9) Godkännande av kundapplikationer MSB-50.2 samhällsskydd och beredskap 2 (9) Innehållsförteckning 1 Alla applikationer måste godkännas... 3 1.1 Hur går ansökan om godkännande

Läs mer

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VENTILATIONSKONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VENTILATIONSKONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE STOCKHOLM 2011-07-08 INLEDNING Detta dokument kompletterar bilaga 1- Administrativa föreskrifter avseende Ventilationskonsulttjänster, och anger

Läs mer

EduAdmin. Du blir lönsammare med. EduAdmin. www.eduadmin.se. - Allt en utbildare behöver! Upptäck friheten med EduAdmin

EduAdmin. Du blir lönsammare med. EduAdmin. www.eduadmin.se. - Allt en utbildare behöver! Upptäck friheten med EduAdmin - Allt en utbildare behöver! Du blir lönsammare med EduAdmin Tänk om du alltid hade full koll på dina kurstillfällen, deltagare, bokningar från hemsidan och samtidigt kunde se vilken inkomst bokningarna

Läs mer

ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 PER JOHANSSON & JOEL KÖHL ADITRO L FRÅN WINDOWS TILL WEB

ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 PER JOHANSSON & JOEL KÖHL ADITRO L FRÅN WINDOWS TILL WEB ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 PER JOHANSSON & JOEL KÖHL ADITRO L FRÅN WINDOWS TILL WEB 2014-10-10 COPYRIGHT ADITRO. ALL RIGHTS RESERVED. 1 Agenda» Inledning/Bakgrund» Vad krävs

Läs mer

Bilaga 1 till avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem

Bilaga 1 till avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem Upprättad: 2015-06-09 Reviderad: 2015-06-18 Bilaga 1 till avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem 1. Beskrivning av IT-stöd Kapitel 1 beskriver de IT-stöd som Borås Stad har beslutat ska användas

Läs mer

Användarhandledning Plancenter Klient version 2011

Användarhandledning Plancenter Klient version 2011 Användarhandledning Plancenter Klient version 2011 Senast reviderad 2012-01-16 Utgivare pcskog AB Copyright 2012 pcskog AB Innehållsförteckning...2 1 Välkommen...2 2 pcskog Plancenter 2.1 Plancenter Klient...

Läs mer

LiTH. WalkCAM 2007/05/15. Testplan. Mitun Dey Version 1.0. Status. Granskad. Godkänd. Reglerteknisk projektkurs WalkCAM LIPs

LiTH. WalkCAM 2007/05/15. Testplan. Mitun Dey Version 1.0. Status. Granskad. Godkänd. Reglerteknisk projektkurs WalkCAM LIPs Testplan Mitun Dey Version 1.0 Status Granskad Godkänd 1 PROJEKTIDENTITET Reglerteknisk projektkurs, WalkCAM, 2007/VT Linköpings tekniska högskola, ISY Namn Ansvar Telefon E-post Henrik Johansson Projektledare

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Avrop från ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster

Avrop från ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster Kinna den 28 december 2012 Avrop från ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster 1. Bakgrund Marks kommun har under tre år genomfört ett pilotprojekt med systemstöd för arbete och presentation av målsättning,

Läs mer

2. Kravspecifikation. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation Krav på hårdvaran Lennart Halvarsson Dnr

2. Kravspecifikation. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation Krav på hårdvaran Lennart Halvarsson Dnr Förfrågningsunderlag 2014-05-08 Upphandlande organisation Arvika kommun Upphandling Nattillsyn - Hemtjänst Lennart Halvarsson Dnr 2014-206 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2014-06-02 Texten/frågan innehåller

Läs mer

Nyhetsdokument Vitec Teknisk Förvaltning

Nyhetsdokument Vitec Teknisk Förvaltning INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Teknisk Förvaltning Version 1.56 feb 2016 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Med NetAlert är du aldrig ensam.

Med NetAlert är du aldrig ensam. Med NetAlert är du aldrig ensam. Ett personlarm för alla. NetAlert, marknadsledande personlarm för mobiler och datorer, ökar tryggheten i riskmiljöer och vid ensamarbete. Allt fler utsätts för otrygghet

Läs mer

Användardokumentation för CuMaP-PC. Fleranvändarsystem och behörigheter

Användardokumentation för CuMaP-PC. Fleranvändarsystem och behörigheter Användardokumentation för CuMaP-PC Cup- och Matchplaneringssystem för PC Fleranvändarsystem och behörigheter Efkon AB 2005-2011 Innehållsförteckning: 1. INLEDNING... 2 2. BEHÖRIGHETSNIVÅER... 2 3. FÖRBEREDELSE

Läs mer

Resultatrapport. Generell del. Anbudslämnare. Utvärderingskriterium. % 2,22 Uppfylls kravet ( ) (Ja/Nej svar)

Resultatrapport. Generell del. Anbudslämnare. Utvärderingskriterium. % 2,22 Uppfylls kravet ( ) (Ja/Nej svar) Resultatrapport Köpare Upphandling Köpare: ARBETSFÖRMEDLINGEN Namn: Filmhanteringstjänst Handläggare: Tobias mtehov Referensnr: Af-2012/282201 Telefon: +46 10 4880945 E-post: tobias.jamtehov@arbetsformedlingen.se

Läs mer

Prisförfrågan. - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI

Prisförfrågan. - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI Prisförfrågan - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI INNEHÅLLSFÖRTECKNING PRISFÖRFRÅGAN... 1 1 ALLMÄN INFORMATION... 1 1.1 OM SMHI... 1 1.2 OM DENNA UPPHANDLING... 1 1.3 VOLYM OCH UTVÄRDERING...

Läs mer

Nyheter i KeyDesign & DoorDesign version 1.12

Nyheter i KeyDesign & DoorDesign version 1.12 Sidan 1 av 7 2013-12-01 Nyheter i KeyDesign & DoorDesign version 1.12 Nu finns nya versioner av KeyDesign och DoorDesign tillgängliga på www.doordesign.se Detta dokument kommenterar - nya och ändrade programfunktioner

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar Hogia Webbrapporter INNEHÅLLSFÖRTECKNING Systemkrav version 2011.XX 3 Installation av IIS för Windows Server 2003 5 Installation av IIS för Windows Server 2008 8 Nyinstallation

Läs mer

Fordonssystem. en översiktlig marknadsanalys. Andreas Nordström 2013-11-19. 1 Trivector Traffic

Fordonssystem. en översiktlig marknadsanalys. Andreas Nordström 2013-11-19. 1 Trivector Traffic 1 PM 2013:42 Max Hanander Andreas Nordström 2013-11-19 Fordonssystem en översiktlig marknadsanalys Åldermansgatan 13 SE-227 64 Lund / Sweden Telefon +46 (0)10-456 56 Fax + 46 46 38 65 25 info@trivector.se

Läs mer

Tekis-FB 7.1.0. Systemkrav

Tekis-FB 7.1.0. Systemkrav 7.1.0 Systemkrav Systemkrav 2015-09-17 MAAN 2 (2) Systemkrav 7.1.0 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.7

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.7 för version 1.7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Krav för... 3 Systemskiss... 3 Systemkrav Server... 4 Operativsystem*... 4 Program i servern... 4 Databas... 5 SMTP inställningar för mail....

Läs mer

Användarmanual för ParaGå Web

Användarmanual för ParaGå Web 1 Användarmanual för ParaGå Web 2014-12-10 jsj stockholm.se 2 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Webbgränssnittet... 4 Att hitta i systemet... 4 Hjälptexter... 4 Inloggning i webbgränssnittet...

Läs mer

ABAX tilläggstjänster

ABAX tilläggstjänster ABAX tilläggstjänster The difference is ABAX ABAX tilläggstjänster Vill ni få ut ännu mer av er körjournal? Bygg vidare på er lösning med våra tilläggstjänster! ABAX Fordonskontroll Ger dig möjligheten

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition

ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition Nu i specialversion för ESF-projekt inom kompetensutveckling Spara massor av administration - och ge era projektdeltagare bättre service! I samarbete med flera ESF-projekt

Läs mer

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3 Lathund Bokning Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Bokning... 1 1.1.1 Användningsområde... 1 1.1.2 Inställningar för Bokning... 2 Fliken Resurs, Kategori och Plats... 2 Fliken Formulär...

Läs mer

Nyheter i KeyDesign & DoorDesign version 1.9

Nyheter i KeyDesign & DoorDesign version 1.9 Sidan av 7 0-0-5 Nyheter i KeyDesign & DoorDesign version.9 Nu finns nya versioner av KeyDesign och DoorDesign tillgängliga på www.doordesign.se Detta dokument kommenterar - nya och ändrade programfunktioner

Läs mer

Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB

Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB Anbudsförfrågan 2011-04-20 Sida 1 (12) ANBUDSFÖRFRÅGAN Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB 2011-04-20 Anbudsförfrågan 2011-04-20 Sida 2 (12) INNEHÅLL 1 FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2 BAKGRUND...

Läs mer

För dig som. administrerar kurser, utbildningar, seminarier, event och konferenser. Produktinformation

För dig som. administrerar kurser, utbildningar, seminarier, event och konferenser. Produktinformation För dig som administrerar kurser, utbildningar, seminarier, event och konferenser EasyCourse är ett verktyg för att hålla reda på allt som rör kurser, utbildningar, seminarier, event och konferenser. Din

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

Installation av RIB Huvudprogram 1.3

Installation av RIB Huvudprogram 1.3 RIB Huvudprogram, version 1.3.0 Sidan 1 av 8 Installation av RIB Huvudprogram 1.3 Bakgrund RIB Huvudprogram är en informationskälla för alla som arbetar inom området samhällsskydd och beredskap, till exempel

Läs mer

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se WebitRental Uthyrningssystem WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se Instruktioner INSTALLATION... 3 FRÅN CD... 3 FRÅN NÄTET... 3 KOMMA IGÅNG... 4 FÖRETAGSUPPGIFTER... 4 HYRTIDER... 4 SJÄLVRISKREDUCERING...

Läs mer

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VVS- KONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VVS- KONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VVS- STOCKHOLM 2011-07-08 INLEDNING Detta dokument kompletterar bilaga 1- Administrativa föreskrifter avseende VVS-konsulttjänster, och anger

Läs mer

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2 NSi Output Manager Vanliga frågor och svar Version 3.2 I. Allmän produktinformation 1. Vad finns det för nyheter i NSi Output Manager 3.2? I NSi Output Manager 3.2 finns det flera förbättringar på serversidan,

Läs mer

Frågor och svar Förrådsupphandlingen 090703-1

Frågor och svar Förrådsupphandlingen 090703-1 1(5) Frågor och svar Förrådsupphandlingen 090703-1 Dat Ansv Fråga Svar 16/6 Reg Syd RH 23/6 RH / Reg Syd Siffror; De olika ingående förrådens innehåll uppdelat efter transitgods, lev, lev s art nr, volym,

Läs mer

30 år av erfarenhet och branschexperts

30 år av erfarenhet och branschexperts 30 år av erfarenhet och branschexperts Integrerad Säkerhet Integrerad Säkerhet Varför överordnat system Användarvänlighet Kvalitet Trygghet Kostnadseffektivitet Varför ett överordnat system? Med stora

Läs mer

Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16)

Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16) Hogia Personal version 13.1.138 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 12.1.16 till 13.1.138 av Hogia Personal. Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16) Vi har gjort

Läs mer

Program för skrivarhantering

Program för skrivarhantering Program för skrivarhantering Det här avsnittet omfattar: "Använda programvaran CentreWare" på sidan 3-10 "Använda funktioner för skrivarhantering" på sidan 3-12 Använda programvaran CentreWare CentreWare

Läs mer

360 Avtalshantering. Överblick, enkelhet och effektivitet i avtalshanteringen

360 Avtalshantering. Överblick, enkelhet och effektivitet i avtalshanteringen Överblick, enkelhet och effektivitet i avtalshanteringen 360 Avtalshantering håller organisationen uppdaterad och utgör beslutsunderlag när avtal ska ingås, övervakas eller omförhandlas. Utmaningarna är

Läs mer

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

Bilbokningssystem - från ax till limpa

Bilbokningssystem - från ax till limpa Bilbokningssystem - från ax till limpa Under 2005-07 växte behovet att bygga ut bilpoolen Tranemo från 4 till 6 bilar som snart blev 7 Bilbokningen sköttes av vår växel och tog allt mer tid 2007 började

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.1.2 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

Bilaga 1. Definitioner

Bilaga 1. Definitioner 1 (6) Bilaga 1 Definitioner 2 (6) Definitioner inom Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Definitionerna gäller även för Leveransavtal under detta Ramavtal. Anbudsgivare Användare Användbarhet Applikation

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.6.0

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.6.0 för version 1.6.0 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Krav för...3 Systemskiss...3 Systemkrav Server...4 Operativsystem*...4 Program i servern...4 Databas...5 Backup...5 Systemrekommendation

Läs mer

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 1 av 12 Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 2 av 12 Innehållsförteckning Inledning... 4 Deltagande kommuner... 4 Sammanfattning... 5 Förstudiens

Läs mer

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 2014-10-07 Sida 2 av 8 Detta är en installationsanvisning för Adtollo licensserver. Applikationen kan användas till flera av Adtollos

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar Hogia Webbrapporter INNEHÅLLSFÖRTECKNING Systemkrav version 2013.x 3 Installation av IIS för Windows Server 2008 5 Nyinstallation av Hogia Webbrapporter 8 Installation och inloggning

Läs mer

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun Härryda kommun Vi är drygt 34 000 invånare och befolkningen ökar. Yta: 290 kvadratkilometer. Det är tre mil från den östra gränsen till den västra. Hälften av ytan

Läs mer

Malmator Systembeskrivning Sidan 1 av 7 2007-04-12

Malmator Systembeskrivning Sidan 1 av 7 2007-04-12 Malmator Systembeskrivning Sidan 1 av 7 HandSam ver 2.08 System för handläggning och dokumentation av färdtjänstansökningar mm Sammanfattning HandSam utgör ett IT-system för tillståndsprövning mm avseende

Läs mer

Online-resultat. Manual

Online-resultat. Manual Online-resultat Manual Är onlineresultat något för vår förening? Jag tror vi alla kan hålla med att online-resultat är en fantastisk service! Vi började försiktigt med några få klubbar, sedan fick fler

Läs mer

Prislista Bredbandsbolaget

Prislista Bredbandsbolaget Sida 1 av 6 Prislista Bredbandsbolaget gäller från 22 februari 2012 Sida 2 av 6 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 DSL- Bredband Bas... 3 DSL - Bredband Premium... 3 Riks ADSL... 3 Bredband

Läs mer

Mobisma Support Policy nextg Mobile UC Client & MCB Server licenser

Mobisma Support Policy nextg Mobile UC Client & MCB Server licenser Mobisma Support Policy nextg Mobile UC Client & MCB Server licenser Datum: februari - 2014 Vid information kontakta: salesnordic@mobisma.com Inledning Denna presentation omfattar Mobismas supportpolicy

Läs mer

Avropsförfrågan. IT-arkitekt

Avropsförfrågan. IT-arkitekt AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan IT-arkitekt Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

Avropsförfrågan från ramavtal

Avropsförfrågan från ramavtal Förfrågningsunderlag 2013-09-26 Upphandlande organisation Upphandling Jordbruksverket Avrop, Gemensamt Kursadministrationssystem (Ramavtal: "e-förvaltningsstödjande tjänster 2010", dnr: 93-69-09) Kjell

Läs mer

Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av budget & prognosverktyg för kommande ramavtal med Åklagarmyndigheten

Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av budget & prognosverktyg för kommande ramavtal med Åklagarmyndigheten Tilldelningsbeslut & upphandlingsprotokoll Sida 1 (7) Ekonomiavdelningen Datum Dnr: Upphandlingsfunktionen 2014 01 31 ÅM-A 2013/1386 Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

C Copyright Bilpoolen AB 2013

C Copyright Bilpoolen AB 2013 Användarmanual C Copyright Bilpoolen AB 2013 Bilpoolen AB Box 3074, 103 61 Stockholm Tel: +46 (0)8 559 250 26. Email: kundtjanst@bilpoolen.nu. Välkommen till Bilpoolen.nu Grattis, du är nu medlem i Bilpoolen.nu,

Läs mer

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640 Installation av CW KeyDesign/DoorDesign Detta program görs och underhålls av C/W CadWare AB. CW KeyDesign/Doordesign säljs alltid med underhållsavtal med telefonsupport samt programuppdateringar på websidan:

Läs mer

SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen. Kravspecifikation för. Digitala kommunikationsplattformar,sll1925

SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen. Kravspecifikation för. Digitala kommunikationsplattformar,sll1925 SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen Kravspecifikation för Digitala kommunikationsplattformar,sll1925 Inledning Stockholms läns landstings (SLL) främsta uppgift är att se till att invånarna

Läs mer

Frågor på upphandling av Personal och lönesystem A /2017. Totalt 30 frågor inkomna till och med

Frågor på upphandling av Personal och lönesystem A /2017. Totalt 30 frågor inkomna till och med Frågor på upphandling av Personal och lönesystem A127.527/2017. Totalt 30 frågor inkomna till och med 170810. Fråga 1 Prismodellen i Bilaga 2 prisbilaga Med hänvisning till punkt 33.1.2 i avtalet, Bilaga

Läs mer

Att tänka på vid upphandling av en konsultmäklare

Att tänka på vid upphandling av en konsultmäklare Att tänka på vid upphandling av en konsultmäklare Att upphandla en konsultmäklare skiljer sig från att upphandla konsulter på traditionellt vis. Normalt tittar man på konsulternas kompetens men här måste

Läs mer

Installationsanvisningar VISI Klient

Installationsanvisningar VISI Klient Installationsanvisningar VISI Klient 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång

Läs mer

Riktlinjer för ansvar och behörigheter i Personec P

Riktlinjer för ansvar och behörigheter i Personec P Riktlinjer för ansvar och behörigheter i Personec P Antagen av: Dokumentansvarig: Yvonne Stolt Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Allmän beskrivning av Personec P... 3 Ansvar... 4 Behörighetsroller i Personec

Läs mer

Uppdatera Mobilus Professional till version * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Uppdatera Mobilus Professional till version * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.3.1 Dokument: MobProUpd331 Rev. A Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte

Läs mer

Utvärdering Kravspecifikation

Utvärdering Kravspecifikation sida 1 (5) 1 Funktion, prestanda och teknik 1.1 Allmänt 1.1.1 TCP/IP ska användas som kommunikationsprotokoll. 1.1.2 IP version 4 ska stödjas. 1.1.3 Systemet bör vara Microsoft Active Directory-aware,

Läs mer

Funktionalitet i TimberTime?

Funktionalitet i TimberTime? Vad är TimberTime? TimberTime är ett system för bokning/avisering av lossningstider för timmerbilar. Målet med TimberTime är att minimera köer och väntetider vid lossning av timmer och massaved. Systemet

Läs mer

UtvecklingavErIT-miljö. Hjälp med datorproblem Allmän IT-support

UtvecklingavErIT-miljö. Hjälp med datorproblem Allmän IT-support UtvecklingavErIT-miljö Hjälp med datorproblem Allmän IT-support Affärsidé TMD Technology har som affärsidé att erbjuda våra kunder prisvärda datorlösningar. Vi kan finna lösningar på Era datorproblem,

Läs mer

Bli ett bättre företag!

Bli ett bättre företag! Bli ett bättre företag! ITimeManager ger hantverksföretaget total kontroll från det att ett uppdrag påbörjats tills det att det avslutats. Via sin telefon/dator stämplar hantverkarens anställda in på sina

Läs mer

Dokumentnamn: NETSYS- Systemöversikt. Dokument: ASE1118 Klass: A Version: 2001-02-19. Godkänd av: R.Blomquist 2001-02-19 Ersätter version: -

Dokumentnamn: NETSYS- Systemöversikt. Dokument: ASE1118 Klass: A Version: 2001-02-19. Godkänd av: R.Blomquist 2001-02-19 Ersätter version: - Dokumentnamn: NETSYS- Systemöversikt Telefon: 042-208700 Sidan 1 av 8 Godkänd av: R.Blomquist 2001-02-19 Ersätter version: - Skapad av: R.Blomquist 2001-02-19 Underhåll: R.Blomquist Syfte: Att ge en översiktlig

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Bilaga KeyControl Felsökning

Bilaga KeyControl Felsökning Bilaga: Felsökning 1. Allmänt Genom att ge så detaljerad information som möjligt om problemet och de operationer som föregick problemet underlättas supporten. Du viktigaste komponenterna är - Operativsystemet

Läs mer

Kontoret på fickan. Förbättra likviditeten. Öka lönsamheten. Skippa papperslapparna! En bättre vardag

Kontoret på fickan. Förbättra likviditeten. Öka lönsamheten. Skippa papperslapparna! En bättre vardag Kontoret på fickan Coredination hjälper dig planera och hålla ordning på din mobila verksamhet. Du och dina medarbetare har alltid uppdaterad information om varandra och arbetet ni utför. Oavsett var ni

Läs mer

www.artologik.net Tidredovisningen som användarna gillar för att den är så smart och enkel att hantera!

www.artologik.net Tidredovisningen som användarna gillar för att den är så smart och enkel att hantera! Tidredovisningen som användarna gillar för att den är så smart och enkel att hantera! Projekthantering Tidredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem www.artologik.net

Läs mer

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 + Kunder berättar + AB Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 Hustillverkaren som gör det möjligt för fler att bygga nyckelfärdiga hus

Läs mer

Hosted Exchange 2010 Egen Dedikerad Företagsserver

Hosted Exchange 2010 Egen Dedikerad Företagsserver Hosted Exchange 2010 Surfcity Sverige Hosting är unik i sitt upplägg av produkten Hosted Exchange 2010. Dessutom är vi förmodligen det enda företaget som erbjuder 2010:an i hostad variant i Sverige vilket

Läs mer