Kravspecifikation Bilpool / Korttidsuthyrning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kravspecifikation Bilpool / Korttidsuthyrning"

Transkript

1 Kravspecifikation Bilpool / Korttidsuthyrning

2 Innehållsförteckning INLEDNING...3 Anbudsanvisningar...3 Kort om Teknisk Service...5 Bakgrund...5 DEL 1 BEDÖMNING AV FÖRETAGETS FÖRMÅGA, UTVECKLINGSKAPACITET OCH EKONOMISK STABILITET...6 DEL 2 BEDÖMNING AV SYSTEMETS FUNKTION OCH MOGNADSGRAD...9 Säkerhet...10 Behörighet/administration...10 Dokumentation/utbildning/support...10 Dokumentation...10 Teknisk miljö och prestanda...10 Nuvarande datatekniska miljö...10 Framtida teknisk plattform - datanät...11 Teknisk miljö och prestanda...11 Bilpoolssystem / Biluthyrningssystem - korttid...12 Grundläggande krav...14 Systemkrav Integration / Ekonomi...24 DEL 3 BEDÖMNING AV ANVÄNDARVÄNLIGHET...27 Bedömning av användarvänlighet...27 Dokumentation...27 Kravspecifikation Bilpool / Kortidsuthyrning Teknisk Service Sid 2 (28)

3 INLEDNING Anbudsområden Upphandlingen omfattar systemstöd för följande områden Bilpool- / Billuthyrningssystem - webbaserat Telematik / Hårdvara till våra bilar Anbudsanvisningar Varje krav, önskemål, begäran om beskrivning av funktion eller måluppfyllelse har ett referensnummer i syfte att underlätta vid utvärdering. Anbudsgivare skall använda bifogad Word-fil för att ge information om sitt system. Kraven omfattar följande huvudkapitel: Bedömning av företagets förmåga, utvecklingspotential och ekonomisk stabilitet. Bedömning av systemets funktion Bedömning av användarvänlighet Inför varje kapitel beskrivs hur utvärdering av svaren kommer att göras. Poäng ges från 1-5, där den högsta poängen är bäst. Bedömning av pris görs i särskild prissmall, där priset omvandlas till en årskostnad och ställs i relation till det lägsta priset i upphandlingen. Poängen omvandlas till en andel av max poängen som sedan viktas mot kriteriets andel, värdet omvandlas till poäng och en viktad totalpoäng för anbudsgivaren räknas fram. Den högsta poängen vinner. Se nedanstående exempel: Kriterie Poäng (exempel) Max poäng (exempel) Andel av max Andel kriterie Viktat värde Viktad Poäng Förmåga ,0% 20% 15,0% 15,0 Funktion ,0% 35% 28,0% 28,0 Användarvänlighet ,2% 15% 7,7% 7,7 Mognadsgrad bef prod ,0% 15% 5,3% 5,3 Pris 82% 15% 12,3% 12,3 Kravspecifikation Bilpool / Kortidsuthyrning Teknisk Service Sid 3 (28)

4 Genom att informationen ges digitalt underlättas anbudsutvärderingen. Leverantören ska markera systemets uppfyllelse av de beskrivna kraven och önskemålen: J= Ja, systemet uppfyller kravet/önskemålet inom ramen för offererat system. Om systemet inte uppfyller kravet/önskemålet just nu men kommer att uppfylla önskemålet före ange datum för uppfyllande. Detta är bindande för leverantören. N = Nej, systemet uppfyller inte kravet/önskemålet. Om X= är ifylld av Gatubolaget Teknisk Service skall endast beskrivning lämnas. Leverantören välkomnas också att lämna kommentarer på samma rad som kraven/önskemålen. Bilagor, skall generellt undvikas utöver vad som sägs i anbudsstruktur i upphandlingsunderlaget, men i de fall de krävs skall beskrivningarna vara kopplade till kapitelbeteckning och den aktuella punktens referensnummer med tydlig markering. Allmän systemöversikt i form av broschyr kan lämnas som bilaga. Kravspecifikation Bilpool / Kortidsuthyrning Teknisk Service Sid 4 (28)

5 Kort om Teknisk Service Teknisk Service är ett affärsområde inom Gatubolaget, (juridiskt korrekt namn är Göteborgs Gatu AB)specialiserade på miljötransporter på ett miljövänligt sätt inom hela Göteborgsregionen. Med budbilar, uthyrningsfordon, bilpooler och en professionell verkstadsresurs hjälper vi staden att nå miljömålet att 90 % av de egna fordonen skall utgöras av miljöfordon Vi strävar efter att utveckla innovativa erbjudanden för att tillfredsställa våra kunder inom "koncernen Göteborgs Stad" och dess behov av att uppfylla de målsättningar som kommunens ledning har inom miljöfordonsområdet. Vi hyr ut miljövänliga fordon på både kort och lång sikt, i detta ingår även förmånsbilar för kommunens tjänstemän. Uthyrningen innebär att kunden får en totallösning med fullservicehyra. Vi utför även miljövänliga lättgodstransporter. Arbetet är integrerat med kund och omfattar i stora delar kommunens internpost men även andra typer av gods. Affärsområdets inriktning är att i allt större utsträckning erbjuda kompetens och logistiklösningar som överträffar dagens miljökrav Se mer på vår hemsida: Bakgrund Teknisk Service har under 7 år arbetat med att leverera bilpoolslösningar till våra kunder. Vi har idag 200 bilar. Då vi känner behov att ta ytterligare ett kliv för att kunna möta våra kunders behov går vi nu ut i upphandling för att förbättra stödet för leverans av bilpooler. Vi ser också behovet att utveckla vår korttidsuthyrning av bilar därför skall systemet även kunna hantera den del. Utanför denna upphandling har vi en långsiktig målsättning att öka telematikanvändning i alla våra bilar. Kravspecifikation Bilpool / Kortidsuthyrning Teknisk Service Sid 5 (28)

6 Del 1 Bedömning av Företagets förmåga, utvecklingskapacitet och ekonomisk stabilitet Frågor och krav under kapitel 1 kommer att ligga till underlag för vår värdering av leverantörens förmåga. Om ni erbjuder er lösning som en tjänst, var tydlig med att beskriva om ni inte anser frågan relevant. Om det inte klart uttrycks i frågan eller på annat sätt är tydliggjort så omfattar frågorna både system för bilpool / korttidsuthyrning och telematikutrustning (system och hårdvara) I detta kapitel beskrivs för varje fråga hur utvärdering kommer att gå till. Om inget annat anges viktas fråga till 1* poängen Företagets förmåga Utvärdering Svar 1. Omfattning av resurser som finns tillgängliga för anbudets genomförande skall var minst 3 stycken. a) egna anställda b) koncernresurser c) partners / underentreprenörer OBS!! dokument som styrker användandet av koncern och partnerresurser skall bifogas samt CV per anställd för att kunna göra kompetens bedömning. 2. Support och underhållsavtal skall finnas Finns det? OBS skall bifogas 3. Erfarenheter av utveckling av webbaserade system. Minst 2 st av utvecklarna skall ha mer än 5 års erfarenhet av utveckling av databaskopplade webbsystem. CV för dessa skall bifogas Antal fler än 6 st poäng 5 Antal 6 st poäng 4 Antal 5 st poäng 3 Antal 4st poäng 2 Antal upp till 3 st poäng 1 Egna resurser, viktas till 1 Koncernresurser till 0,9 Partners till 0,7 Frågan viktas till 2*poäng Skall-krav Skall krav Kravspecifikation Bilpool / Kortidsuthyrning Teknisk Service Sid 6 (28)

7 Företagets förmåga Utvärdering Svar 4. Erfarenheter av utveckling av telematik system. Minst 2 st av utvecklarna skall ha mer än 5 års erfarenhet av utveckling av telematik orienterade system CV för dessa skall bifogas 5. Erfarenheter av projektledning Projektledaren skall ha mer än 5 års erfarenhet av utveckling av IT-system CV för projektledare skall bifogas 6. Det skall finnas support organisation som är tillgänglig under vardag kl Finns det? Beskriv hur den fungerar. 7. Påbörjande av rättning av fel. Hur lång tid anges i ert support avtal? 8. Utvecklingsmodell för systemutveckling Beskriv företagets utvecklingsmodell Beskriv hur beställaren kan verifiera att den används. 9. Implementations och projektmodell Beskriv företagets modell Beskriv hur beställaren kan verifiera att den används. Projektplan skall bifogas 10. Beskriv er policy för uppgradering och nya versioner av programmet. Beskriv särskilt hur detta hanteras ekonomiskt Skall krav Skall krav Skall krav Inom 1 timma poäng 5 Inom 2 timmar poäng 4 Inom 3 timmar poäng 3 Inom 4 timmar poäng 2 Mer än 4 timmar poäng 1 Etablerad / känd utvecklingsmodell poäng 5 Egen utvecklingsmodell (dokumenterad) poäng 3 Ingen utvecklingsmodell poäng 1 eler 0 Etablerad / känd modell poäng 5 Egen modell (dokumenterad) poäng 3 Ingen modell poäng 1 eller 0 Beskrivning Kravspecifikation Bilpool / Kortidsuthyrning Teknisk Service Sid 7 (28)

8 Företagets förmåga Utvärdering Svar 11. Referenter. Ange två referenter som kan verifiera företagets drift/leverans och utvecklingsförmåga. Beställaren kommer att kontakta dessa. Följande frågor kommer då att ställas: Hur länge har system varit i drift? Finns det några drift problem? Antal drift stopp? Hur snabbt har drift stoppen åtgärdas? Vilken utveckling har skett av systemet sedan drift start? Beställaren kommer att inkludera eventuellt egna erfarenheter i bedömningen 12. Utbildning av vår personal. Utbildningsplan skall bifogas Endast goda referenter poäng 10 Referenter med vissa invändningar poäng 6 Referenter med överväldigande del negativa erfarenheter poäng 2 Finns det inga referenser ger det 0 poäng Skall-krav Kravspecifikation Bilpool / Kortidsuthyrning Teknisk Service Sid 8 (28)

9 Del 2 Bedömning av Systemets funktion och mognadsgrad Nedanstående krav avser systemets funktion. Eftersom systemlösningen inte behöver vara färdigutvecklad så ställs frågan om systemen kommer att innehålla en viss funktionalitet. Med kommer menas här leveranstidpunkten för första leverans se etapp indelning i förfrågningsunderlag. Om leverantören inte klarar detta så skall det anges i svaret detta kommer då att bedömas som en reservation och ge avdrag i poäng enligt nedan Bedömning av svar, sker på följande sätt: Svar Ja (Kolumn J) ger poäng 3 Svar Nej (Kolumn N) ger poäng 1 Om svaret i kommentar innehåller reservationer ges poäng 1 eller 2 beroende på omfattning. Om svaret i kommentar ger utökad funktionalitet, i förhållande till den efterfrågade och Gatubolaget ser den som relevant kan poäng 4 eller 5 ges. Varje referenskrav kommer viktas till 1 om inget annat anges. I kolumn F sätts J om funktionen finns i befintlig produkt idag. Detta skall kunna verifieras av minst en kund med minst 5 stycken enheter monterade i fordon. Detta kommer att bedömas under kriteriet Mognadsgrad befintlig produkt. Svar J här ger 3 poäng. OBS skriv in texten Ja eller Nej eller Finns idag i kolumnerna J/N/F Kravspecifikation Bilpool / Kortidsuthyrning Teknisk Service Sid 9 (28)

10 Säkerhet Behörighet/administration 13. Systemet bör ha möjlighet för flera nivåer av säkerhet (Användare, administratör osv.) Dokumentation/utbildning/support Dokumentation 14. Kommer det att finnas användarmanual på svenska? 15. Kommer det att finnas systemdokumentation på svenska? 16. Kommer det att finnas online manual på svenska? Teknisk miljö och prestanda Serverlösning tillhandahålls av leverantören Nuvarande datatekniska miljö Gatubolagets tekniska miljö består av: Windows 2000-nätverk. Ca 350 klienter, Operativsystem- win 2000, XP. Lotus Notes. Kravspecifikation Bilpool / Kortidsuthyrning Teknisk Service Sid 10 (28)

11 Office 2000, Server: Windows NT, övergång till AD planeras under Databaser: MS SQL Server. Nät: 100mbit. Central datadrift sköts av Intraservice inom Göteborgs Stad. Framtida teknisk plattform - datanät När det gäller Gatubolagets framtida tekniska plattform så önskas inga ytterligare operativsystem eller databaser utöver de som redan finns, endast uppgraderingar av befintlig plattformar. Nuvarande volymer: 3345 användare. 200 bilar. Det är viktigt att dessa användare kan vara online samtidigt, då många bokar sin bil på morgonen. Teknisk miljö och prestanda 17. Beskriv er tekniska lösning och vilka krav ni har på Gatubolaget vad gäller hårdvara (minneskapacitet m.m), systemprogramvara, databas, licenser, server och klienter. Beskriv också era krav på beställaren vad avser teknisk installation. Om ni själva kan åta er leverans av hårdvara och/eller teknisk installation ange detta. Kravspecifikation Bilpool / Kortidsuthyrning Teknisk Service Sid 11 (28)

12 Teknisk miljö och prestanda 18. Lösningen skall säkra goda prestanda baserad på ovanstående volymkrav och beskriven teknisk miljö för slutanvändaren. korta svarstider i registreringsdialoger och frågefunktioner korta behandlingstider för uppdateringar och bearbetningar som inte utförs i realtid. Behandlingstiderna skall upplevas som rimliga. Kommer er lösning att uppfylla detta? Bilpoolssystem / Biluthyrningssystem - korttid Beställaren önskar ett komplett system för Bilpools/biluthyrning korttid nedan beskriver vi våra krav på ett sådant system. I nedanstående bild har vi kompletterat Vägverkets översiktsbild (Manual för upphandling av Bilpool 2004:126), med några av våra viktigaste krav: Kravspecifikation Bilpool / Kortidsuthyrning Teknisk Service Sid 12 (28)

13 Kort beskrivning: 1. Här görs en bokning av fordon via web/mobil klient. 2. Central server kommunicerar med aktuellt fordon och uppdaterar fordonets bokningslista. Kravspecifikation Bilpool / Kortidsuthyrning Teknisk Service Sid 13 (28)

14 3. Användare kan öppna bokat fordon från 5 min innan bokning med hjälp av mobil/rfid lösning. 4. Efter avslutad bokning/körning uppdateras central server med kördata. 5. Rapporter, faktureringsunderlag och ev. andra administrativa underlag finns tillgängligt från server. Grundläggande krav 19. Det bör vara enkelt att få en grafisk översikt i schema/kalender-form över tillgängliga fordon. 20. Det skall vara möjligt att lägga upp bilpoolsbilar och korttidsuthyrda bilar utan att det finns någon koppling till telematik. Systemet skall kunna klara av att hantera minst 2000 bilar. (skall-krav) 21. Då några av våra kunder utnyttjar bokningssystemet för bilar utan telematik och andra tjänster, exempelvis cyklar, lokaler, datorer och projektorer förutsätter vi att det kommer att fungera i systemet. 22. Kommer det att finnas något stöd för loggning av åtgärd, användare och tid? Beskriv även hur. 23. Kommer behörighet styras med olika rättigheter? Kravspecifikation Bilpool / Kortidsuthyrning Teknisk Service Sid 14 (28)

15 Grundläggande krav 24. Kommer behörighet styras med hjälp av olika användargrupper? T ex registrera, fråga och systemunderhåll. Beskriv översiktligt behörighetssystemet i applikationen. 25. Kommer det finnas stöd för att lägga in egna rutinbeskrivningar som hjälptext i systemet? 26. Kommer felmeddelanden vara i klartext och på svenska? 27. Det bör vara möjligt att hantera en bokning via dra&släpp- funktionalitet. En bokning bör minst omfatta: - Tidpunkt till och från. - Vem som bokat. - Start & mål för resan (för ev. samåkning). - Antal i bilen. Web-gränssnitt skall finnas. Det bör finnas möjlighet till bokning via windowsbaserade handterminaler. Frågan kommer att bedömas poäng *2 Kravspecifikation Bilpool / Kortidsuthyrning Teknisk Service Sid 15 (28)

16 Grundläggande krav 28. Systemet bör per automatik hantera - Automatisk rapportering av körningar. - Starttid. - Stopptid. - Körsträcka. - Total körtid. - Startposition. - Stopp position - Vem har kört? - När var fordonet hämtat? - När var fordonet lämnat? 29. Systemet bör kunna hantera: - Automatisk upplåsning/låsning av bilar (Nyckellöst system). - Startspärr. - Möjlighet att dela bilar mellan pooler: Bokning knuten till viss typ av fordon snarare än visst fordon. - Varning om en pool saknar bilar. - Möjlighet att sätta fordon i service. Kravspecifikation Bilpool / Kortidsuthyrning Teknisk Service Sid 16 (28)

17 Grundläggande krav 30. Administrationen av systemet måste kunna skapa flexibilitet. Det bör vara möjligt att styra detta per kund. Nedanstående bas- information bör kunna registreras systemet: - Fordonstyper. - Pris per timma. - Pris per km. - Bokningsavgift. - Förseningsavgift. - Ange tids intervall mellan tjänstetid, kvällstid och helgtid. 31. Systemet bör flexibelt kunna hantera faktureringsinformation se även Kapitel Integration - Externt faktureringsunderlag: I det fall Teknisk Service hanterar fakturering baserad på direkt användning, måste faktureringsunderlag kunna skapas digitalt - baserat på kund, avdelning, antal bokningar, körd sträcka, biltyp etc. - Internt faktureringsunderlag: I de fall där bilpool görs tillgänglig som en intern resurs, så bör internt konteringsunderlag med både kostnader och intäkter vara möjligt att skapa. - Innan underlagen digitalt skickas vidare bör det vara möjligt för en administratör att granska dessa. Kravspecifikation Bilpool / Kortidsuthyrning Teknisk Service Sid 17 (28)

18 Grundläggande krav 32. Rapporter är mycket viktigt. Rapporter skall dels kunna skapas internt av Teknisk Service men även hos våra kunder. Beläggningsstatistik: - Var behöver vi fler bilar? - Vilka pooler används inte? - Är det högre beläggning vissa tider? Uppföljning av bilpooler: - Hur lång tid tar en rutt? - Vem har kört? - Var stannar bilen? - Lämnar bilen sin planerade rutt (geofence)? - Har bilen ineffektivt körmönster? 33. För att framtidssäkra systemet bör det vara möjligt med följande extra funktionalitet: - Larm direkt till definierade mottagare. - Stöld larm motor på utan aktiv bokning. - Stöld larm - bilen lämnar ett definierat område (geofence). - Övervakning (Tracking, Borde kräva admin rättigheter). - Bil får ej lämna ett visst område (ex Sverige). - Bilen bör inte lämna en viss rutt (ex fasta slingor). Kravspecifikation Bilpool / Kortidsuthyrning Teknisk Service Sid 18 (28)

19 Grundläggande krav 34. För att framtidssäkra systemet bör det vara möjligt med följande extra funktionalitet: - Batterinivåvarning (Bilbatteri). - Service hantering varna när bilen behöver service. - Incidenter larma vid krock etc (krockdetektor). - Diagnos och kontroll på distans. - Skicka konfiguration till bilarna. - Hämta hem loggar för felsökning och kontroll. 35. För att framtidssäkra systemet bör det vara möjligt med följande extra funktionalitet: - ISA koppling med automatisk uppdatering av vägdatabasen och möjlighet till rapportering av hastighetsöverträdelser via GPRS. 36. För att framtidssäkra systemet bör det vara möjligt med följande extra funktionalitet: - Alkolåskoppling med automatisk rapportering till fördefinierad mottagare vid positivt utslag (alkohol i utandningsluften). Kravspecifikation Bilpool / Kortidsuthyrning Teknisk Service Sid 19 (28)

20 Grundläggande krav 37. För att framtidssäkra systemet bör det vara möjligt med följande extra funktionalitet: - Harsh driving/ Ecodriving 38. För kommunikation med fordon önskas GPRS som databärare. För kommunikation mot Bilpool användare önskas SMS/ . RFid önskas som en möjlig ersättning, i de fall kund inte har möjlighet att öppna bil med mobil telefonen. Kravspecifikation Bilpool / Kortidsuthyrning Teknisk Service Sid 20 (28)

21 Grundläggande krav 39. Det bör vara möjligt att använda Bilpoolsfunktionaliteten för bokningar av Gatubolagets korttidsuthyrning. Kundmottagningen önskar ett enklare bokningsförfarande där man kan få en överblick över bokningsläget och en bättre kontroll på kommande bokningar. Systemet bör även hantera vid fordons utlämning och koppling till skaderegistrering vid återlämning Telematik - Hårdvara: 40. Positionering genom GPS. Möjlighet att sätta utrustningen i tracking mode för att kunna följa ett fordon som förfaras stulen. Möjlighet att hitta ett fordon som har utlöst ett krock larm. Kravspecifikation Bilpool / Kortidsuthyrning Teknisk Service Sid 21 (28)

22 Grundläggande krav 41. a) Kommer ert system avläsning av emissions relaterade felkoder från fordon (EOBD/OBDII)? b) Hur ofta kan ni hämta ut fordons relaterad information? c) Stödjer ert system följande protokoll: ISO-9141 ISO (KWP 2000) ISO (CAN) 42. Larm: Finns det detektion av att utrustningen kopplas loss före och under en körning. Med larm som innehåller: Datum/Tid. GPS Position. Vem kör. Finns det detektion om EOBD/OBDII anslutningen är felaktig? Finns det möjlighet för tillkoppling av en larmknapp som kan generera ett larm som innehåller: Datum/Tid. GPS Position. Vem Kör. 43. a) Kommer ert system ligga i stand-by läge för att minimera strömförbrukning när fordonet inte används? b)kommer fordonet kommunicera med server/användare i stand-by läge? Beskriv vilken strömförbrukning har systemet i stand-by? Kravspecifikation Bilpool / Kortidsuthyrning Teknisk Service Sid 22 (28)

23 Grundläggande krav 44. Kommer systemet att kunna beräkna körd sträcka? Beskriv: Vilken upplösning har systemet på kördata? Vilken noggrannhet har systemet? 45. Ifall systemet befinner sig utanför GSM nätets täckning hur många körningar/larm kan systemet lagra? Finns det visuella/hörbara indikationer i fall systemet inte kan överföra larm? 46. Beskriv: Hur många GPS koordinater kan lagras för senare uppladdning och hur ofta kan dom lagras (upplösning) i fall man vill titta på hur bilen har körts under en period. 47. Kommer systemet ha en godkänd e-märkning samt CE märkning? 48. Har systemet integrerat koppling mot något kartprogram? Vilket? Kravspecifikation Bilpool / Kortidsuthyrning Teknisk Service Sid 23 (28)

24 Systemkrav Integration / Ekonomi AlfaTobb är Gatubolaget Teknisk Service verksamhetssystem för för hantering av hela bilparken. Systemet är egenutvecklat och körs endast av Gatubolaget. Alla fordon som levereras till Teknisk Service registreras i AlfaTobb. I AlfaTobb skapas all uthyrning och all fakturering. Det nya bilpoolssystemet kommer att behöva integreras med AlfaTobb. Gatubolaget kommer att erbjuda två sätt erbjuda bilpoolstjänster: Långtidsuthyrda bilar i detta fall faktureras kunden månadsvis via AlfaTobb, för de bilar man hyrt. Vill kunden fördela kostnader så används den funktionalitet som finns i bilpoolsystemet ref 31. Idag så omfattar denna uthyrning 90% av de bilpooler som Gatubolaget administrerar. I detta fall efterfrågas ingen integration med AlfaTobb. Uthyrning baserat på användande i detta fall faktureras kunden baserat på användning av bilen. Gatubolaget tillhandahåller en tjänst. I detta fall krävs integration med AlfaTobb, eftersom AlfaTobb även fortsättningsvis kommer att skapa faktura till kunden. Nedan beskriver vi vad denna integration bör omfatta. Integrationen omfattar tre huvudsakliga objekt: Kund (användare kan även vara privatkund till systemet). Bil. Körning (transaktion). Det grundläggande kravet är att bilpools / korttidsuthyrningssystemet kan generera den data som behövs för vidare användning. Teknisk Service kommer att ansvara för att göra integration i de egna systemen. Nedanstående krav ställer vi på integrationen. Kravspecifikation Bilpool / Kortidsuthyrning Teknisk Service Sid 24 (28)

25 Integration / Ekonomi 49. Transaktionen (körningen), registreras i Bilpoolsystemet, med information om kund, bil och körning (tid och kilometer). Varje körning skall skapa en ekonomisk transaktion som innehåller tidskostnad och körningskostnad. Denna information skall vara tillgänglig för kunden via Internet. Där bör den vara möjlig att enkelt exportera till excel. Fråga: kommer ert system att uppfylla detta? 50. I Bokningssystemet skall en kundstruktur kunna anges som omfattar: Kund, Avdelning(kostnadsställe) och Användare. Kostnader skall kunna genereras på samtliga dessa nivåer 51. Ur AlfaTobb:s faktureringsperspektiv så finns det bara en nivå av kund, vilket komplicerar bilden. Alltså måste det finnas ett unikt kund-id för varje faktura som skapas. Vårt krav är att det skall vara att registrera AlfaTobb-kund-ID på Kund, Avdelning(kostnadsställe) och Användare 52. Systemet skiljer på tjänstekörning och privatkörning. I det fall då en kund vill möjliggöra Privat-bokning av systemet, så måste användaren kunna exporteras, för att läggas upp som en unik kund i Alfatobb. Exporten skall markera att export har skett, för den unika användaren så att endast nya kunder exporteras 53. Det skall också vara möjligt att ange lägsta nivå för verksamhetsfakturering, (Kund eller Avdelning), det är den nivå alla transaktioner summeras till. Kravspecifikation Bilpool / Kortidsuthyrning Teknisk Service Sid 25 (28)

26 Integration / Ekonomi 54. Varje bil (bilpool / korttidsuthyrning) skall kunna grupperas för gemensam prissättning. 55. Export av data kan ske på olika sätt. Teknisk Service kommer att se till så att datat kommer rätt in i Alfatobb anbudsgivare skall möjliggöra exporten. Beställaren kan tänka sig följande varianter: a) skapa en textfil som läggs på en förutbestämd FTP-plats b) skapa ett xml-dokument som läggs på en förutbestämd FTP-plats Beskriv vilken lösning som ni kommer använda er av Kravspecifikation Bilpool / Kortidsuthyrning Teknisk Service Sid 26 (28)

27 Del 3 Bedömning av användarvänlighet Användarvänliga systemlösningar är en viktig del för bedömningen av hur applikationen kommer kunna fungera i organisationen. Nedanstående punkter kommer att bedömas vid utvärderingen. Leverantören får nedan gärna hänvisa till demoexempel på Internet eller bifoga exempellayouter. Detta kan även göras i filmsekvenser eller liknande. Vid varje exempel beskrivs också i vilken mån som företaget redan implementerat denna lösning finns den det så ger det ett högre poäng. För poäng 5 krävs: att användningen av Gatubolagets utvärderingsgrupp uppfattas som mycket enkel och att användningen redan finns implementerad i någon av anbudsgivarens lösningar. För poäng 4 krävs: att användningen av Gatubolagets utvärderingsgrupp uppfattas som mycket enkel och att användningen kommer implementeras För poäng 3 krävs: att användningen av Gatubolagets utvärderingsgrupp uppfattas som enkel och att användningen redan finns implementerad i någon av anbudsgivarens lösningar. För poäng 2 krävs: att användningen av Gatubolagets utvärderingsgrupp uppfattas som enkel och att användningen kommer implementeras För poäng 1 krävs: att användningen av Gatubolagets utvärderingsgrupp inte uppfattas enkel Bedömning av användarvänlighet Dokumentation Kommentar 56. Beskriv / Visa hur en användare gör en bokning av en bilpoolsbil 57. Beskriv / Visa hur en användare gör en avbokning av en bilpoolsbil Kravspecifikation Bilpool / Kortidsuthyrning Teknisk Service Sid 27 (28)

28 Dokumentation Kommentar 58. Beskriv / Visa hur en användare (intern) lägger upp en korttidsuthyrd bil 59. Beskriv / Visa hur en korttidsuthyrd bil kan klarbokas när kundtjänsten är stängd och vilka data som är möjliga att exportera till våra faktureringssystem 60. Beskriv / Visa hur en administratör lägger till en ny kund 61. Beskriv / Visa hur en administratör lägger till en ny brukare 62. Beskriv / Visa hur en administratör tar ut en ekonomirapport som visar kundens användning av bilpool 63. Beskriv / Visa hur en brukare startar och använder en bokad bilpoolsbil 64. Beskriv / Visa hur Telematikhårdvaran monteras och startas och vilken tid detta tar 65. Beskriv / Visa hur informationsutbudet till Gatubolagets Bilpoolskunder ser ut och hur det presenteras Kravspecifikation Bilpool / Kortidsuthyrning Teknisk Service Sid 28 (28)

IT-verktyg för kundservice, entreprenörsuppföljning och fakturering. RVF Utveckling 2005:03 ISSN 1103-4092

IT-verktyg för kundservice, entreprenörsuppföljning och fakturering. RVF Utveckling 2005:03 ISSN 1103-4092 IT-verktyg för kundservice, entreprenörsuppföljning och fakturering RVF Utveckling 2005:03 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling2005:03 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska 2005 Upplaga: 1000 ex

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Revisionsrapport Söderhamns kommun Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering December 2008 Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...2 2. Inledning...4

Läs mer

THE DIFFERENCE IS ABAX. Världens ledande leverantör av elektronisk körjournal.

THE DIFFERENCE IS ABAX. Världens ledande leverantör av elektronisk körjournal. THE DIFFERENCE IS ABAX Världens ledande leverantör av elektronisk körjournal. THE DIFFERENCE IS ABAX ABAX har tre värdeskapande element som gör det möjligt för företaget att skapa en konkurrenskraftig

Läs mer

S we c o En vi r on me n t AB Org.nr 556346-0327 Styrelsens säte: Stockholm

S we c o En vi r on me n t AB Org.nr 556346-0327 Styrelsens säte: Stockholm repo03.docx 2012-03-29 LEKEBERGS KOMMUN Uppföljningssystem transporter Uppdragsnummer 1553884000 Sweco Environment AB Örebro Vatten och Miljö Pontus Halldin, Martyna Mikusinska 1 (26) S w e co Grubbensgatan

Läs mer

AVROPSFÖRFRÅGAN FRÅN RAMAVTAL E-FÖRVALTNINGSSTÖDJANDE TJÄNSTER 2010

AVROPSFÖRFRÅGAN FRÅN RAMAVTAL E-FÖRVALTNINGSSTÖDJANDE TJÄNSTER 2010 SOCIALFÖRVALTNINGEN TILLSTÅNDSENHETEN AVROPSFÖRFRÅGAN DNR 2.11.4-252/2013 SID 1 (9) 2013-05-18 AVROPSFÖRFRÅGAN FRÅN RAMAVTAL SID 2 (9) 1. Allmänt 1.1 Avropande enhet Avropande enhet är Tillståndsenheten

Läs mer

Anbud ANBUD - BILPOOLSTJÄNST

Anbud ANBUD - BILPOOLSTJÄNST Anbud ANBUD - BILPOOLSTJÄNST Trafikkontoret Göteborgs Stad Göteborg -------------------------------- Manager, Sunfleet Utgåva nr 1 Dokumentnummer SunFleet Carsharing Skårs led 3 412 63 GÖTEBORG Internet:

Läs mer

Vägledning för kraven i ramavtal för e-arkiv

Vägledning för kraven i ramavtal för e-arkiv 2014-01-20 Detta material har tagits fram av Center för esamhället (CeSam) på Sveriges Kommuner och Landsting. E-samhället i praktiken Vägledning för kraven i ramavtal för e-arkiv Sveriges kommuner och

Läs mer

THE DIFFERENCE IS ABAX. Världens ledande leverantör av elektronisk körjournal.

THE DIFFERENCE IS ABAX. Världens ledande leverantör av elektronisk körjournal. THE DIFFERENCE IS ABAX Världens ledande leverantör av elektronisk körjournal. THE DIFFERENCE IS ABAX ABAX har tre värdeskapande element som gör det möjligt för företaget att skapa en konkurrenskraftig

Läs mer

Kravspecifikation Upphandling av Kommunikationsplattform

Kravspecifikation Upphandling av Kommunikationsplattform Bilaga 2, 2011-12-19 Kravspecifikation Upphandling av Kommunikationsplattform Ifylls av anbudsgivaren Anbudsgivare: Sogeti Sverige AB Kontaktperson: Oscar Larsson, 070-55 292 44 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1

Läs mer

Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad. 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga

Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad. 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga 1 (3) 2012-06-04 2012/KS0421 005 Kommunfullmäktige Förslag till ny IT-plattform Dagens IT-plattform är i grunden gammal och bygger

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (18) Ekonomisystem 2010-11-12 Org.nr 222000-0158 Löp nr Beteckning Delges FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av ekonomisystem

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (18) Ekonomisystem 2010-11-12 Org.nr 222000-0158 Löp nr Beteckning Delges FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av ekonomisystem FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (18) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ekonomisystem 1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2 (18) 1 ALLMÄN ORIENTERING... 4 1.1 Upphandlande enhet / myndighet... 4 1.2 Upphandlingsobjekt... 5

Läs mer

Kravspecifikation NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19

Kravspecifikation NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19 Kravspecifikation NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19 OM DETTA DOKUMENT Denna kravspecifikation anger krav för en ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun. Dokumentet är

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1 Allmän information 2014-10-20

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1 Allmän information 2014-10-20 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2014-10-20 Upphandlande organisation Lunds kommun Jeanna Linton-Wahlgren Upphandling Digital lösning för Lunds skolor och förskolor KS2014/0297 Symbolförklaring:

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1 Innehåll. 2 Allmän information 2015-06-02. Lunds kommun

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1 Innehåll. 2 Allmän information 2015-06-02. Lunds kommun Förfrågningsunderlag 2015-06-02 Upphandlande organisation Lunds kommun Jeanna Linton-Wahlgren Upphandling Digital tjänst för Lunds gymnasieskolor och vuxenutbildning (ej vuxenskolor) KS2015/0349 Sista

Läs mer

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget 1/15 Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget Detta dokument innehåller förtydliganden i form av svar på under anbudstiden

Läs mer

Inbjudan till upphandling av uppdragskonsult för en ny internwebb till Kungliga biblioteket (KB)

Inbjudan till upphandling av uppdragskonsult för en ny internwebb till Kungliga biblioteket (KB) 1 Inbjudan till upphandling av uppdragskonsult för en ny internwebb till Kungliga biblioteket (KB) Inbjudan att lämna anbud på uppdragskonsult som projektledare och ITarkitekt. Upphandlingen görs som ett

Läs mer

Solution Description -Invoice Processing

Solution Description -Invoice Processing Solution Description -Invoice Processing PaletteInvoice PaletteContract PaletteOrdermatching PaletteMobile/Mail PaletteSupplierPortal Innehållsförteckning 1 Palettes produktsvit - från beställning till

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

Förtydliganden. 1. Volymer och förändringar av volymer. 2. Kravspecifikation: flik Etablering och Huvudtjänster PC-arbetsplats som tjänst

Förtydliganden. 1. Volymer och förändringar av volymer. 2. Kravspecifikation: flik Etablering och Huvudtjänster PC-arbetsplats som tjänst Förtydliganden 1. Volymer och förändringar av volymer. Bild 1: Volymer och förändringar av volymer 2. Kravspecifikation: flik Etablering och Huvudtjänster PC-arbetsplats som tjänst Cell C7: här ska summan

Läs mer

Klimatsmart val av IT-stöd kan öka lönsamheten. Kartläggning av uppföljningssystem och stöd för förare under färd

Klimatsmart val av IT-stöd kan öka lönsamheten. Kartläggning av uppföljningssystem och stöd för förare under färd Klimatsmart val av IT-stöd kan öka lönsamheten Kartläggning av uppföljningssystem och stöd för förare under färd Titel: Klimatsmart val av IT-stöd kan öka lönsamheten. Kartläggning av uppföljningssystem

Läs mer

Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst

Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst ESV 2011:10 ESV:s handledningar är till stöd för hur föreskrifter och allmänna råd ska tolkas och användas inom områden där ESV är normerande. Datum:

Läs mer

Rapport över försöksverksamhet med bilpool i Stadshuset 2009

Rapport över försöksverksamhet med bilpool i Stadshuset 2009 Rapport över försöksverksamhet med bilpool i Stadshuset 2009 oéîkommvjmvjor Thomas Hylén & Rainer Weich Miljöförvaltningen Stewe Roos Servicekontoret fååéü ää Bilpoolsrapport 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning...

Läs mer

Vägledning för avrop från ramavtal Dokumenthantering 2012- skrivare, MFP, programvaror och tjänster

Vägledning för avrop från ramavtal Dokumenthantering 2012- skrivare, MFP, programvaror och tjänster Version1.1 Sid 1 (21) Vägledning för avrop från ramavtal - skrivare, MFP, programvaror och tjänster myndighet mot kund, i nyare Allmänna villkor används bara kund och leverantör Byt Kammarkollegiet mot

Läs mer

Mediabank introduktion

Mediabank introduktion Mediabank introduktion Mediabank är en webbaserad mediabank som gör ditt interna och externt marknadsmaterial tillgängligt för alla med behörighet. Du kan lagra, administrera, organisera, granska och hämta

Läs mer

Upphandling av Webbbaserat. Ledningsanvisning i Sverige. Diarienr 08-1831

Upphandling av Webbbaserat. Ledningsanvisning i Sverige. Diarienr 08-1831 Upphandling av Webbbaserat system för Ledningsanvisning i Sverige Diarienr 08-1831 Innehåll 1 OM PTS... 5 2 UPPHANDLINGENS SYFTE... 5 3 UTESLUTNINGSGRUNDER FRÅN DELTAGANDE I UPPHANDLINGEN... 6 4 ANBUDSGIVARENS

Läs mer

Hantering av IT inom Vimmerby kommun

Hantering av IT inom Vimmerby kommun www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Göran Persson- Lingman Certifierad kommunal revisor Pär Sturesson Certifierad kommunal revisor 10 april 2015 Hantering av IT

Läs mer

Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30

Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30 Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

En jämförelse av Ericssons projektstyrningsmodell och en metod för införande av standardsystem.

En jämförelse av Ericssons projektstyrningsmodell och en metod för införande av standardsystem. En jämförelse av Ericssons projektstyrningsmodell och en metod för införande av standardsystem. Seminariearbete i informatik C-nivå Göteborgs Universitet Vårterminen 1999-05-19 Handledare: Faramarz Agahi

Läs mer

Utveckling av databassystem för Sjölins Smide

Utveckling av databassystem för Sjölins Smide Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Utveckling av databassystem för Sjölins Smide Peter Litzell Martin Willstedt juni 2009 Examensarbete, 15 högskolepoäng, B Datavetenskap

Läs mer