Lägre andel seniorer i arbete Högre skatt bryter positiv trend

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lägre andel seniorer i arbete Högre skatt bryter positiv trend"

Transkript

1 Lägre andel seniorer i arbete Högre skatt bryter positiv trend

2 Kraftig inbromsning av seniorernas sysselsättningsgrad Den 1 januari i år återinfördes den särskilda löneskatten för de som fyllt 65 år med 6,15. Ny statistik från Eurostat visar en kraftig inbromsning av sysselsättningsgraden i åldersgruppen år 2015 jämfört med övriga EU och EFTA-länder. Därtill visar SCB:s kvartalsvisa siffror att de äldres sysselsättningsgrad minskat betydligt under det fjärde kvartalet 2015 och årets första kvartal. Sverige har därför förlorat förstaplatsen till Island för snabbast ökningstakt under perioden Hela 22 länder redovisar nu en bättre utveckling än Sverige under fjolåret. Mellan 2006 och 2014 ökade sysselsättningsgraden med 6,4 enheter i åldersgruppen år 1. Enbart 2014 ökade den med 1,9 enheter. Det innebar att Sverige under en rad år hade EU och EFTA:s snabbaste växande sysselsättningsgrad för seniorer. Särskild löneskatt har återinförts på ersättningar för arbete (löner, arvoden och förmåner) till personer som vid årets ingång har fyllt 65 år samt inkomst av aktiv näringsverksamhet för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år samt för personer som inte har fyllt 65 år men under hela året har uppburit hel allmän ålderspension. Även de födda 1937 eller tidigare som inte omfattas av några sociala avgifter omfattas nu. Skatten är 6,15. Den särskilda löneskatten är en ren avgift som inte förbättrar pensionen. Skattebetalarna har tidigare visat att den positiva effekten på arbetsmarknaden för antalet sysselsatta i åldersgruppen år under till övervägande del kan förklaras av avskaffandet av den särskilda löneskatten 2 och införandet av förhöjda jobbskatteavdrag Sett i ett längre tidsperspektiv, sedan 1995, har skattelättnaderna 2007 har haft en större positiv effekt på sysselsättningsgraden än det nya pensionssystemet 1999 och rätten att få jobba till 67-årsdagen 2001 (se diagram 2.) De växande skattebaser som reformerna fört med sig innebär att de offentliga finanserna inte försvagats, utan bibehållit balansen eller till och med stärkts av skattelättnaderna 3. Den positiva utvecklingen har nu stannat av minskade Sveriges sysselsättningsgrad bland äldre med 0,1 enhet. När vi adderar SCB:s AKU (arbetskraftsundersökningar) på kvartalbasis kan en tydlig inbromsning i sysselsättningsgraden bland äldre härledas till det fjärde kvartalet 2015 och årets första kvartal. (Se tabell 2.) Vi ser sannolikt en konsekvens av att den särskilda löneskatten återinfördes vid årsskiftet och att arbetsgivare och seniorer som driver eget påbörjat en anpassning till de nya skattereglerna. Antagandet stärks av att sysselsättningsgraden 2015 ökade inom alla andra åldersgrupper och totalt med 0,4 enheter (samtliga år). Alliansregeringen 2007 införde alliansregeringen två riktade skattelättnader för äldre: förhöjt jobbskatteavdrag för de som fyllt 65 år vid årets ingång samt sänkta arbetsgivaravgifter med 16 enheter för de som fyllt 65 år genom att den särskilda löneskatten slopades. 1) Sysselsatta i åldersgruppen i relation till gruppens totala storlek. 2) Den särskilda löneskatten är en form av social avgift/arbetsgivaravgift. 3) Det stöds också av Professor Lennart Flood (Svenskt Näringsliv 2016) som djupgående har analyserat effekterna av reformerna med sänkta skatter för äldre. 2

3 Den särskilda löneskatten höjer skatten med 2,1 miljarder Regeringens återinförande av den så kallade särskilda löneskatten för personer över 65 år med 6,15 innebär en skattehöjning på äldres arbetsinsats och slår både direkt mot egenföretagare och indirekt mot de anställda då arbetskraftskostnaden ökar genom höjd skatt för deras arbetsgivare. Enligt budgetpropositionen för 2016 beräknas skatteintäkterna öka med 1,77 miljarder kronor netto till följd av denna förändring. Brutto handlar det om cirka 2,10 miljarder kronor men olika övervältringseffekter, som lägre löner och bolagsvinster, beräknas minska statens totala skatteintäkter. Ålderspensionsavgift och särskild löneskatt ger en total social avgift på 16,36 för anställda över 65 år. Det är fortfarande lägre än de fulla arbetsgivaravgifterna på 31,42, som gäller för personer under 65 år, och näringsidkares egenavgifter på 28,97. Men slopandet av den särskilda löneskatten 2007 var tillsammans med förhöjda jobbskatteavdrag för dem över 65 år viktiga åtgärder för att stimulera äldre arbetstagare att stanna kvar på arbetsmarknaden. Och, inte minst, för arbetsgivare att behålla dem eller våga nyanställa äldre genom lägre kostnader. Sverige har inte längre den snabbaste ökningen av andelen arbetande seniorer Sysselsättningsgraden i de 28 EU-länderna och i EFTA-länderna påverkas av flera faktorer; framförallt av enskilda länders villkor för pensionering och utformning av pensionssystem toppade Sverige listan över snabbast ökningstakt med god marginal till tvåan Norge som nu ligger trea tätt efter Sverige. Nu toppas listan i stället av Island. Det framgår av statistik från Eurostat, EU:s motsva-righet till SCB, som Skattebetalarna bearbetat för Tabell 1. De fem länder med störst ökning av sysselsättningsgraden i åldersgruppen år mellan 2006 och 2015, respektive 2006 och , 2015, Ökning , enheter Island* 32,4 38,9 6,5 Sverige 10,0* 16,3* 6,3 Norge* 13,8 20,0 6,2 Tyskland 5,1 10,3 5,2 Storbritannien 11,2 16,4 5,2 EU (15 länder) 6,1 9,0 2,9 EU (28 länder) 7,0 9,0 2,0 2006, 2014, Ökning , enheter Sverige 10,0* 16,4* 6,4 Norge* 13,8 19,3 5,5 Schweiz* 12,8 18,0 5,2 Malta 2,7 7,6 4,9 Storbritannien 11,2 15,9 4,7 EU (15 länder) 6,1 8,7 2,6 EU (28 länder) 7,0 8,8 1,8 * SCB:s AKU för helåret 2006, 2014 och 2015 ligger alla 0,1 enheter över Eurostats statistik, men ger samma resultat. Anm. Eurostat samlar även in data från de tre EFTA-länderna; Norge, Island och Schweiz. Källa: Eurostat. 3

4 Diagram 1. Förändring av sysselsättningsgraden i åldersgruppen år mellan 2006 och (Procentenheter) Island* Sverige Norge* Tyskland Storbritannien Schweiz* Finland Malta Litauen Österrike EU (15 länder) Estland Frankrike Holland Irland Bulgarien Danmark Slovakien Tjeckien EU (28 länder) Belgien Italien Turkiet Ungern Makedonien Polen Spanien Grekland Lettland Kroatien Cypern Slovenien Rumänien Portugal 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 * Eurostat samlar även in data från de tre EFTA-länderna Norge, Island och Schweiz samt Turkiet och Makedonien. Anm. Luxemburg saknar värde för 2006 och är därför inte med. Källa: Eurostat. Sverige har haft en accelererande ökningstakt av sysselsättningsgraden sedan 2006 Sedan i början av 2000-talet har sysselsättningsgraden ökat något i de 28 EU-länderna som helhet. Men i Sverige har den ökat betydligt mer än EU-snittet och varit accelererande fram till Bättre hälsa, förändrade villkor för pensionering och riktade skattelättnader för dem som arbetar vidare är viktiga faktorer till att allt fler svenska seniorer arbetar. Detta visar på ett tydligt samband mellan lägre skatteuttag och fler som förlänger sina arbetsliv. 4

5 Tabell 2. Sysselsättningsgraden i åldersgruppen år mellan kvartal och kvartal (Procent) Kvartal Sysselsättningsgrad, , ,7 3 16,6 2 16,6 1 16, ,2 3 16,9 2 16,7 1 15, ,7 Källa: SCB, AKU. 3 14,4 2 14,7 1 14, tvärnitar den starka ökningstakten, från att ha ökat med 1,9 enheter mellan 2013 och 2014, minskar den med 0,1 enhet mellan 2014 och När vi adderar SCB:s AKU med kvartalsdata för sysselsättningsgraden kan en tydlig inbromsning härledas till det fjärde kvartalet 2015 och årets första kvartal. Trots att det finns säsongsvariationer inom statistiken är bilden tydlig att det handlar om en signifikant förändring jämfört med tidigare år. Dessutom har sysselsättningsgraden samtidigt ökat inom de övriga åldersgrupperna och totalt (15-74 år) med 0,4 enheter under Det medför att det är svårt att hitta någon annan förklaring till denna inbromsning än återinförandet av den särskilda löneskatten den 1 januari I diagram 2 ser vi att de riktade skattelättnaderna 2007 har haft en större bestående effekt på sysselsättningsgraden än det nya pensionssystemet 1999 och rätten att arbeta till 67 år Nära personer över 65 år påverkas direkt eller indirekt Cirka personer i åldersgruppen år var sysselsatta på arbetsmarknaden under 2015 enligt SCB 4. Det innebär att 16,4 av befolkningen i denna åldersgrupp finns kvar i arbetskraften. Av dessa är ungefär , 42, egenföretagare. Återinförandet av den särskilda löneskatten för dem över 65 år höjer skatten för arbetsgivare som har äldre anställda. Den särskilda löneskatten slår dessutom mot de 4) SCB:s AKU var sysselsatta år Diagram 2. Sysselsättningsgrad i åldersgruppen år i Sverige och EU28 och EU15, (Procent) 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 Sverige. EU (15 länder). 6,0 EU (28 länder). 4,0 Källa: Eurostat. 2,0 0, Anm: Markeringarna på Sveriges linje visar åren med de riktade skattelättnaderna mot åldersgruppen. 5

6 Större regelförändringar som påverkat svenska seniorers sysselsättningsgrad 1999, pensionsöverenskommelsen nytt pensionssystem sjösattes rätt att arbeta till 67 år. Den 1 september 2001 ändrades lagen om anställningsskydd (LAS) så att arbetstagare fick rätt att arbeta kvar till den månad då han eller hon fyller 67 år. Regeln är tvingande utan undantag infördes två riktade skattelättnader för dem som fyllt 65 år vid årets ingång: förhöjt jobbskatteavdrag och sänkta arbetsgivaravgifter med 16 enheter genom att den särskilda löneskatten avskaffades återinförande av den särskilda löneskatten, 6,15. Tabell 3. Antal sysselsatta och sysselsättningsgrad, år, uppdelat efter anställningsform 2006 och Antal sysselsatta Sysselsättningsgrad 2006, 2015, Förändring, Förändring %-enheter Fast anställda ,6 5,6 3,0 Tidsbegränsat anställda ,2 3,9 1,7 Företagare ,3 6,9 1,6 Sysselsatta totalt ,1 16,4 6,3 Sysselsättningsgrad, år 10,1 16,4 6,3 Sysselsättningsgrad, år 65,8 66,6 0,8 Anm. jämfört med Eurostat ligger SCB:s sysselsättningsgrad 0,1 enheter högre för 2006, 2014 och Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU). som är egenföretagare och som får en direkt skattehöjning. Det gäller även företagare som driver aktiebolag och som i statistiken räknas som anställda. Positiva effekter av reformer för äldre stigande sysselsättningsgrad Skulle sysselsättningsgraden bland de äldre legat kvar på samma nivå 2015 som 2006 hade det inneburit färre äldre sysselsatta på dagens arbetsmarknad varav färre företagare. I absoluta tal har antalet egenföretagare ökat med 83 medan antalet anställda ökat med 180. De företagare som driver aktiebolag räknas dock in i statistiken över anställda, vilket gör att de säkerligen är fler. Sysselsättningsgraden i åldersgruppen år har ökat med hela 6,3 enheter sedan 2006, från 10,1 till 16, Det innebär en ökning i absoluta tal med sysselsatta, från till sysselsatta, eller 129. Ökningen i sysselsättningsgrad kan ställas i relation till hela befolkningen, år, där motsvarande ökning under perioden motsvarar 0,8 enheter. Att sysselsättningsgraden bland åringar ökade från 10, till 16, måste ses som ett tydligt resultat av att slopandet av den särskilda löneskatten tillsammans med det mer gynnsamma jobbskatteavdraget haft en positiv effekt på äldres deltagande på arbetsmarknaden. Minskningen 2015 med 0,1 enhet kan ställas mot att sysselsättningsgraden ökade inom alla övriga åldersgrupper i SCB:s AKU. Sammantaget ökar sysselsättningsgraden i hela 6

7 populationen 15 till 74 år med 0,4 enheter mellan 2014 och Skattehöjning med i genomsnitt kronor per sysselsatt över 65 De sysselsatta i åldersgruppen år är inte en homogen grupp. Gruppen skiljer sig i flera avseenden från arbetskraften som helhet. Det handlar framförallt om en högre andel egna företagare och färre arbetade timmar. En enkel beräkning utifrån regeringens budgetproposition för 2015 visar att underlaget för särskild löneskatt för dem över 65 år som skulle omfattas av förslaget beräknas till cirka 34,15 miljarder kronor. Den finansiella bruttointäkten uppgår till 2,10 miljarder kronor medan nettoeffekten för statens skatteintäkter blir 1,77 miljarder kronor. Skillnaden beror enligt regeringen på övervältringseffekter på löner och företagens vinster samt bolagsskatt som reducerar statens skatteintäkter av reformen. När den finansiella bruttointäkten av den sär skilda löneskatten på 6,15 fördelas ut på det totala antalet sysselsatta i åldersgruppen år motsvarar det en genomsnittlig skattehöjning på kronor per sysselsatt över 65 år. Det motsvarar en månadsinkomst på i snitt kronor. Medelarbetstiden per vecka (överenskommen arbetstid) ligger 2015 på cirka 25,3 timmar för dem mellan 65 och 74 år. Det är en ökning med en timme och 48 minuter jämfört med Multiplicerar vi antalet genomsnittliga timmar med antalet sysselsatta i åldersgruppen visar det på en ökning av antalet arbetstimmar med 147 sedan En tredjedel i åldersgruppen arbetar 35 timmar eller mer vilket gör att de kan betraktas som Tabell 4. Arbetstid per vecka för sysselsatta, år, Antal timmar/v Antal sysselsatta, år Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU), Tabell 5. Den årliga skattehöjningen vid olika månadsinkomster till följd av den särskilda löneskatten. Månadslön, kr mån heltidsarbetande. Det medför att variationerna i inkomst inom gruppen är stora. Lönekostnaden, skatten på arbete, ökar både för den enskilde företagaren och arbetsgivaren. I tabell 5 illustreras några exempel på hur stor skattehöjning blir en anställd eller för en egenföretagare. En höjning som regeringen bedömer till betydande del kommer att vältras över på de anställdas löner, företagens vinster och bolagsskatten. Många hinder stoppar seniorers arbetslust Höjd skatt, kr år Enligt Pensionsåldersutredningen säger cirka av pensionärerna att de gärna skulle ha arbetat längre om attityderna mot äldre var mindre negativa. Och de refererar även till en stor under sökning av pensionärer i 19 industriländer som visade att mer än en tredjedel av Sveriges pensionärer uppgav att pensioneringen var ofrivillig. Många arbetsgivare har en skeptisk syn på äldre arbetskraft enligt Pensionsåldersutredningens genomgång av olika studier. Äldre som vill arbeta längre möts ofta av ointresserade arbetsgivare, oförstående kollegor, undrande kamrater och andra önskemål från familjen. Uppfattningen att äldre ska lämna plats för yngre på arbetsmarknaden är djupt rotad. Därtill kan kostnaderna för arbetsgivaren att behålla eller anställa äldre personer bli höga om höga 7

8 premier för tjänstepensioner ska betalas, som ofta höjs med åldern. En studie från Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) från 2012 visar att slopandet av den särskilda löneskatten och in förandet av ett mer gynnsamt jobbskatteavdrag har lett till ökad sysselsättning med 1,5 enhet året efter 65-årsdagen. Men IFAU såg också reformen som dyr och har ifrågasatt den. Samtidigt visar en nyare studie av Lennart Flood på uppdrag av Svenskt Näringsliv (2016) att reformerna med skattesänkningar för äldre på arbetsmarknaden haft en kraftig positiv effekt på sysselsättningen. Därtill har de växande skattebaser som reformerna fört med sig inneburit att de offentliga finanserna inte försvagats, utan bibehållit balansen eller till och med stärkts av skattelättnaderna. Flood förordar ytterligare skattereformer för att stimulera utbud och efterfrågan på äldre arbetskraft. Sverige behöver fler seniorer på arbetsmarknaden! En högre pensionsålder krävs i linje med Pensionsåldersutredningens förslag för att möta den statsfinansiella utmaningen av den positiva utveckling som handlar om att vi lever allt längre. Det finns flera undersökningar som visar att viljan att fortsätta jobba efter 65-årsdagen finns bland de äldre. I AMF:s pensionsrapport (2014) uppgav en av fem pensionärer att de hade velat pensionera sig senare. Och över en fjärdedel av pensionärerna säger att de kan tänka sig att återgå i arbete om det fanns goda möjligheter och på egna villkor. kvar ett par år till på arbetsmarknaden. För arbetsgivaren handlar det ofta om att få viktig kompetens att stanna kvar ett par år till inom företaget. Därför är det av stor vikt att trösklarna för att stanna kvar på arbetsmarknaden är låga och att det finns morötter för att arbeta längre. Attityderna i samhället till äldre på arbetsmarknaden behöver bli bättre hos såväl samhället i stort som hos enskilda arbetsgivare. Det är tydligt att ekonomiska incitament spelar en viktig roll både för beslutet när en individ väljer att gå i pension och för en arbetsgivare att behålla eller nyanställa en äldre medarbetare. Med regeringens förslag blir det både dyrare att anställa och ha kvar seniorer i verksamheten. Personer som fortfarande vill och kan bidra med arbetstimmar till samhället. Risken är nu stor att allt färre arbetsgivare kommer att vara intresserade av att behålla och nyanställa äldre personal och inte minst att det inverkar negativt på många seniorers vilja att fortsätta som företagare. Den återinförda särskilda löneskatten är ett steg i fel riktning en straffbeskattning av Sveriges seniorer. Den positiva trenden med allt fler seniorer som fortsätter att har tvärnitat till följd av den återinförda särskilda löneskatten. Ofta är det en vilja att fortsätta vara med och bidra, tjäna lite extra pengar eller för att man trivs med sitt jobb som gör att äldre stannar Fakta om EU-jämförelsen Eurostat, Labour Force Survey. Sysselsättningsgrad i åldersgruppen år för Eurostat samlar även in data från de 3 EFTA-länderna; Norge, Island och Schweiz samt Turkiet och Makedonien. De ingår också i vår jämförelse. Anm. SCB rapporterar in Sveriges AKU (arbetskraftsundersökningarna) till Eurostat. Mellan SCB och Eurostats statistik förekommer det små avvikelser. SCB:s sysselsättningsgrad ligger 0,1 enheter högre både för 2006, 2014 och Det påverkar inte beräkningarna. 8

9 Vi arbetar för lägre skatter och bättre användning av dina skattepengar. Skattebetalarnas Förening Box Stockholm Tel:

Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU Lägre skatt har stor betydelse

Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU Lägre skatt har stor betydelse Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU Lägre skatt har stor betydelse Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU Skattebetalarnas beräkningar visar att den positiva effekten på arbetsmarknaden

Läs mer

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP)

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Särskild löneskatt slår hårt mot seniorer Vart femte företag i Sverige skulle minska antalet anställda över 65 år om

Läs mer

Andelen seniorer i arbete minskade 2016 Högre skatt bröt positiv trend

Andelen seniorer i arbete minskade 2016 Högre skatt bröt positiv trend Andelen seniorer i arbete minskade 2016 Högre skatt bröt positiv trend Sammanfattning Sverige står inför betydande demografiska utmaningar med en åldrande befolkning och en ökande andel barn. Det medför

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal AKU Almedalen 2006 AKU-AMS Vem är arbetslös? Arbetslöshet och sysselsättning i ett internationellt perspektiv Inrikes/utrikes födda Verksamhetssektorer i ett internationellt perspektiv Val Arbetslösa enligt

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2012

Internationell prisjämförelse 2012 Priser och kostnader 2013 Internationell prisjämförelse 2012 Mat och alkoholfria drycker 19 procent dyrare i Finland än i EU i genomsnitt Enligt en jämförelse av priserna på mat och alkoholfria drycker

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år)

SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år) SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år) 80 % 75 70 Finland 65 60 55 50 45 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04** 3.11.2003/TL Källa: Europeiska kommissionen

Läs mer

Investera för framtiden Budgetpropositionen september

Investera för framtiden Budgetpropositionen september Investera för framtiden Budgetpropositionen 2013 20 september Oro i omvärlden påverkar Sverige Fortsatt internationell oro och turbulens Ingen snabb lösning väntas för euroområdet Låg tillväxt de närmaste

Läs mer

CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning 2010

CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning 2010 Utbildning 2013 CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning 2010 Trenderna för personalutbildningen i EU-länderna går i olika riktningar Deltagande i personalutbildning som betalas av företaget

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Utmaningar på arbetsmarknaden

Utmaningar på arbetsmarknaden Utmaningar på arbetsmarknaden Finansminister Anders Borg 4 juli 2012 Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Det livslånga lärandet

Det livslånga lärandet Det livslånga lärandet 6 6. Det livslånga lärandet Totalt deltagande i lärande Livslångt lärande är ett vitt begrepp som sträcker sig från vaggan till graven. Enligt EU täcker det livslånga lärandet in

Läs mer

Projektet Ett utmanat Sverige Svenskt Näringslivs stora reformsatsning

Projektet Ett utmanat Sverige Svenskt Näringslivs stora reformsatsning Projektet Ett utmanat Sverige Svenskt Näringslivs stora reformsatsning Talangjakten och marginalskatterna 2 Högkvalificerad arbetskraft avgörande Humankapital och högutbildad arbetskraft allt viktigare

Läs mer

Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige?

Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige? Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige? Philip Andö 1 EU-SILC Bakgrund Statistics on Income and Living Conditions (SILC) är en gemensam undersökning där de 27 EU- länderna samt

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

En rapport från Skattebetalarnas Förening. Välfärdsindex. - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14

En rapport från Skattebetalarnas Förening. Välfärdsindex. - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14 En rapport från Skattebetalarnas Förening Välfärdsindex - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14 Box 3319, 103 66 Stockholm, 08-613 17 00, www.skattebetalarna.se, info@skattebetalarna.se 1 Sammanfattning I

Läs mer

En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer

En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer 2010-03-27 En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer Sverige ser ut att ha klarat sig igenom finanskrisen bättre än många andra länder. Aktiva insatser för jobben och välfärden, tillsammans med

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Lägstalöner och lönespridning vad säger forskningen?

Lägstalöner och lönespridning vad säger forskningen? Lägstalöner och lönespridning vad säger forskningen? 2 Vad säger forskningen om lägstalöner och lönespridning? I den här skriften redovisas kortfattat några av de för svensk arbetsmarknad viktigaste slutsatserna

Läs mer

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige - Personer som kommer till Sverige för att arbeta - Personer som redan finns här och har permanent uppehållstillstånd

Läs mer

Sveriges handel på den inre marknaden

Sveriges handel på den inre marknaden Enheten för internationell 2011-10-05 Dnr: 2011/00259 handelsutveckling Olle Grünewald Petter Stålenheim Sveriges handel på den inre marknaden Sveriges varuexport till EU:s inre marknad och östersjöländerna

Läs mer

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar 2013-09-16 Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Alliansregeringenvillstärkadrivkrafternaförjobbgenomattgelågoch

Läs mer

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN MER LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN I höstens budget vill Moderaterna genomföra ytterligare skattelättnader för dem som jobbar, sänkt skatt för pensionärer och en höjning av den nedre brytpunkten för statlig

Läs mer

Pressfrukost 11 december Pensionsrapport 2014. Carina Blomberg Dan Adolphson

Pressfrukost 11 december Pensionsrapport 2014. Carina Blomberg Dan Adolphson Pressfrukost 11 december Pensionsrapport 2014 Carina Blomberg Dan Adolphson Pensionsrapporten fyller 5 år Statistik, aktuella frågor, trender och framtidsspaningar. Hur kan det bli bättre för spararna?

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

60 år i arbetslivet en verklighet för många företagare som går att undvika

60 år i arbetslivet en verklighet för många företagare som går att undvika 60 år i arbetslivet en verklighet för många företagare som går att undvika Enligt SCBs Arbetskraftsundersökningar (Aku) var den genomsnittliga faktiskt arbetade tiden bland anställda 30,4 timmar per vecka

Läs mer

Utträdesåldern från arbetslivet. ett internationellt perspektiv

Utträdesåldern från arbetslivet. ett internationellt perspektiv Utträdesåldern från arbetslivet ett internationellt perspektiv Utträdesåldern från arbetslivet ett internationellt perspektiv Hans Olsson 2012-11-30 Utträdesåldern från arbetslivet - ett internationellt

Läs mer

BOSTADSTILLÄGGET FÖR PENSIONÄRER

BOSTADSTILLÄGGET FÖR PENSIONÄRER G A D I B A O I G I T T Ä L Y TILL Ä ALL M T A K Ö HA 1 A ADA A 2005 PP D ÅLDGU BOTADTILLÄGGT FÖ PIOÄ ammanfattning Trots finanskrisen har antalet sysselsatta seniorer ökat med mer än 100 000 sedan 2005.

Läs mer

APRIL 2016. Skatt, arbete och pension

APRIL 2016. Skatt, arbete och pension APRIL 2016 Skatt, arbete och pension Författare: Lennart Flood Lennart Flood är professor emeritus i nationalekonomi, tidigare vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet Förord Sverige och Europa har

Läs mer

Europass Sverige. Så dokumenterar du dina meriter i Europa

Europass Sverige. Så dokumenterar du dina meriter i Europa Europass Sverige Så dokumenterar du dina meriter i Europa Förord För att Europa ska vara konkurrenskraftigt i världen behövs medborgare med högt kvalificerade kunskaper. Grunden för detta är att kunna

Läs mer

Labour Cost Index. Bakgrund. Jenny Karlsson 25 Kristian Söderholm 25

Labour Cost Index. Bakgrund. Jenny Karlsson 25 Kristian Söderholm 25 Fokus på arbetsmarknad och utbildning Jenny Karlsson 25 Kristian Söderholm 25 Som medlemsland i EU är Sverige, liksom övriga medlemsländer, skyldiga att för varje kvartal leverera ett arbetskostnadsindex,

Läs mer

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB Implementeringstid för YKB Fakta och implementeringstider är hämtade ifrån EUkommissionens dokument: National timetables for implementation of periodic training for drivers with acquired rights deadlines

Läs mer

Ungdomars arbetsmarknadssituation en europeisk jämförelse

Ungdomars arbetsmarknadssituation en europeisk jämförelse AM 110 SM 1302 Ungdomars arbetsmarknadssituation en europeisk jämförelse The labour market situation for youth a European comparison I korta drag Temarapporten för första kvartalet 2013 beskriver ungdomars

Läs mer

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment. Matematik, läsförståelse och naturvetenskap,

Läs mer

SKATTECHOCKEN FÖR UNGA

SKATTECHOCKEN FÖR UNGA SKATTECHOCKEN FÖR UNGA DE RÖDGRÖNAS STÖRSTA SKATTEHÖJNING: NÄSTAN EN MILJON UNGA FÅR 10 MILJARDER I DUBBLAD ARBETSGIVARAVGIFT, MINDRE ÄN HÄLFTEN GÅR TILL SATSNINGAR MOT UNGDOMSARBETSLÖSHET DUBBLAD ARBETSGIVARAVGIFT

Läs mer

Anna Kinberg Batra. Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna

Anna Kinberg Batra. Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna Anna Kinberg Batra Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna Viktigast för ett ökat sparande - Stabila offentliga finanser - Stabilt finansiellt system - Fler i arbete - Mer pengar

Läs mer

De äldre på arbetsmarknaden i Sverige. En rapport till Finanspolitiska Rådet

De äldre på arbetsmarknaden i Sverige. En rapport till Finanspolitiska Rådet De äldre på arbetsmarknaden i Sverige En rapport till Finanspolitiska Rådet Gabriella Sjögren Lindquist och Eskil Wadensjö Institutet för social forskning, Stockholms universitet 1. Den demografiska utvecklingen

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 7 28 mars 2006

FöreningsSparbanken Analys Nr 7 28 mars 2006 FöreningsSparbanken Analys Nr 7 28 mars 2006 Konkurrensen om arbetskraften i Baltikum hårdnar Arbetskraftskostnaderna i Estland och Lettland ökar snabbast av de nya EU-länderna. Sedan 2001 har den genomsnittliga

Läs mer

Dator, jämlikhet och könsroller

Dator, jämlikhet och könsroller Dator, jämlikhet och könsroller Ett faktamaterial om välfärdsutvecklingen Nummer 66 Löne- och välfärdsenheten, LO Sven Nelander och Ingela Goding Sammanfattning Resultaten visar att såväl tillgången till

Läs mer

Arbetskraftens rörlighet i det

Arbetskraftens rörlighet i det Arbetskraftens rörlighet i det utvidgade EU Eskil Wadensjö Jonas Eriksson Kommentatorer: Thord Pettersson & Peter Springfeldt en från de nya EU-länderna utvärdering och prognostisering Jonas Eriksson En

Läs mer

Ekonomiska förutsättningar 20162018

Ekonomiska förutsättningar 20162018 Ekonomiska förutsättningar 20162018 Innehåll Bakåtblick Tillväxt o omvärlden Demografi Ekonomiska effekter Slutsats Jämförelser - Resultat Jämförelser - investeringar Jämförelser - egenfinansiering Jämförelser

Läs mer

Budgetöverskott i Sverige. Lars Calmfors Linköping City Airport 24/5-2011

Budgetöverskott i Sverige. Lars Calmfors Linköping City Airport 24/5-2011 Budgetöverskott i Sverige men budgetkris i vår omvärld Lars Calmfors Linköping City Airport 24/5-2011 Finansiellt sparande, procent av BNP 2009 2010 2011 Belgien -6,0-4,2-3,9 Frankrike -7,5-7,0-5,8 Grekland

Läs mer

Arbetskraftskostnadernas utveckling i Sverige och Europa 2012

Arbetskraftskostnadernas utveckling i Sverige och Europa 2012 Arbetskraftskostnadernas utveckling i Sverige och Europa 2012 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Högre ökningstakt i Sverige än i Västeuropa och Euroområdet... 4 Växelkursförändringar av stor

Läs mer

Smidigt mottagande, snabb etablering, stark integration

Smidigt mottagande, snabb etablering, stark integration Smidigt mottagande, snabb etablering, stark integration Upplägg Skäl och förutsättningar för mottagande och etablering Växjös erfarenheter av verksamhet med ensamkommande Information om boendet på Skyttegatan

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSGRAD Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år)

SYSSELSÄTTNINGSGRAD Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år) 8 % SYSSELSÄTTNINGSGRAD 198-25 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år 75 7 Finland EU-15 EU-25 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 1.12.24/TL Källa: Europeiska kommissionen 1 SYSSELSÄTTNINGSGRAD

Läs mer

Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget

Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget Skattefridagen är den dag på året då medelinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna betala årets

Läs mer

Men dom glömde pensionärerna! Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Dom sa:

Men dom glömde pensionärerna! Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Dom sa: Dom sa: Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Men dom glömde pensionärerna! Detta är en affisch från Socialdemokraterna Med moderat politik skulle du ha tusen kronor

Läs mer

Utmaningar för svensk ekonomi i en orolig tid

Utmaningar för svensk ekonomi i en orolig tid Utmaningar för svensk ekonomi i en orolig tid Finansminister Anders Borg 20 november 2012 Den globala konjunkturen bromsar in BNP-tillväxt. Procent Tillväxt- och utvecklingsländer 8 7 6 5 7,5 6,3 5,0 Stora

Läs mer

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands Lättläst Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Skattefridagen 18 juli 2016 Tre dagar senare än i fjol

Skattefridagen 18 juli 2016 Tre dagar senare än i fjol Skattefridagen 18 juli 2016 Tre dagar senare än i fjol Skattefridagen 18 juli 2016 Skattefridagen är den dag på året då den genom snittliga inkomsttagaren tjänat ihop tillräckligt för att kunna betala

Läs mer

Pensionsåldersutredningens viktigaste förslag

Pensionsåldersutredningens viktigaste förslag 1 Pensionsåldersutredningens viktigaste förslag 65-årsgränsen för när grundtryggheten i ålderspensionssystemet börjar (Garantipension, Bostadstilägg och Äldreförsörjningsstöd) med ca 2/3 av livslängdsökningen

Läs mer

Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE

Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE Rapport från TMF vi bygger och inreder Sverige, Januari 2015 Om rapporten Denna rapport är baserad på en större studie sammanställd

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikter för eftergymnasialt utbildade

Arbetsmarknadsutsikter för eftergymnasialt utbildade Arbetsmarknadsutsikter för eftergymnasialt utbildade Sverige i ett internationellt perspektiv En jämförelse baserad på Education at a Glance RAPPORT 2015:22 Rapport 2015:22 Arbetsmarknadsutsikter för eftergymnasialt

Läs mer

Samhällsbygget Investera för framtiden

Samhällsbygget Investera för framtiden HÖSTBUDGET 2018 Samhällsbygget Investera för framtiden 6 oktober 2017 Foto: Sam Edwards / Folio 1 AGENDA Ekonomiska läget Budgetpropositionen för 2018 Foto: Maskot / Folio 2 Lägsta arbetslösheten sen 2008,

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport Martin Flodén, 18 maj

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport Martin Flodén, 18 maj Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010 Martin Flodén, 18 maj Översikt Finanskris & lågkonjunktur, 2008-2009 Svaga offentliga finanser i omvärlden Den svenska finanspolitiken i nuläget

Läs mer

Peter Beijron, SCB, tfn 08 506 940 06, peter.beijron@scb.se Cecilia Westin, SCB, tfn 08 506 945 48, cecilia.westin@scb.se

Peter Beijron, SCB, tfn 08 506 940 06, peter.beijron@scb.se Cecilia Westin, SCB, tfn 08 506 945 48, cecilia.westin@scb.se AM 110 SM 1404 Övergången från arbete till pension 2012 Transition from work to retirement 2012 I korta drag Övergången från arbete till pension Temarapporten för tredje kvartalet 2014 behandlar övergången

Läs mer

Skattefridagen 2014 16 juli

Skattefridagen 2014 16 juli Skattefridagen 2014 16 juli Skattefridagen 2014 16 juli Skattefridagen är den dag på året då normalinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna betala årets alla skatter. År

Läs mer

Europeiskt pensionärsindex. Ranking av pensionärers levnadsförhållanden

Europeiskt pensionärsindex. Ranking av pensionärers levnadsförhållanden Europeiskt pensionärsindex Ranking av pensionärers levnadsförhållanden Innehåll: Inledning... 2 Förväntad levnadsålder... 3 Dåliga levnadsförhållanden... 4 Fysiska behov... 5 Hälsoproblem på grund av otillräcklig

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Forskningsöversikt om förändringar av pensionsåldern och effekter på arbetsutbud och pensionering

Forskningsöversikt om förändringar av pensionsåldern och effekter på arbetsutbud och pensionering Forskningsöversikt om förändringar av pensionsåldern och effekter på arbetsutbud och pensionering Gabriella Sjögren Lindquist Institutet för social forskning, Stockholms universitet Faktorer som påverkar

Läs mer

OKTOBER 2015. Konkurrenskraft för välstånd och jobb

OKTOBER 2015. Konkurrenskraft för välstånd och jobb OKTOBER 2015 Konkurrenskraft för välstånd och jobb Redaktör: Edel Karlsson Håål Författare: Jimmy Boumediene, Bo Ekegren, Susanne Spector Förord Denna skrift beskriver kortfattat några utgångspunkter och

Läs mer

Här finns de flitigaste företagarna. Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004

Här finns de flitigaste företagarna. Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004 Här finns de flitigaste företagarna Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004 1 Sammanfattning Företagare arbetar i snitt 48,3 timmar i veckan. Det finns dock stora skillnader mellan olika

Läs mer

Äldres deltagande på arbetsmarknaden

Äldres deltagande på arbetsmarknaden Fördjupning i Konjunkturläget augusti 3 (Konjunkturinstitutet) FÖRDJUPNING Äldres deltagande på arbetsmarknaden De senaste tio åren har andelen personer som är 55 år eller äldre och deltar på arbetsmarknaden

Läs mer

Vem kan jobba till 75? Vem kan jobba till 75?

Vem kan jobba till 75? Vem kan jobba till 75? Vem kan jobba till 75? 1 2 sid 4 sid 5 sid 5 sid 6 sid 6 sid 8 sid 9 sid 1 sid 11 sid 11 sid 13 sid 17 Inledning Den åldrande befolkningen Svenskarna oroar sig minst Synen på arbete efter pensionsåldern

Läs mer

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Swedish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Swedish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Swedish) FL - Companies engaged in online activities FIS A Bedriver ert företag onlineförsäljning och/eller

Läs mer

2. Befolkningen Befolkningen under 30 år Utvecklingen i Sverige Förändring av antalet unga efter ålder i Sverige Prognos för åren

2. Befolkningen Befolkningen under 30 år Utvecklingen i Sverige Förändring av antalet unga efter ålder i Sverige Prognos för åren Befolkningen 2 2. Befolkningen Befolkningen under 30 år Utvecklingen i Sverige Mellan slutet på 1980-talet och början av 1990-talet hade Sverige höga födelsetal. Det medförde att antalet elever i grundskolan

Läs mer

Andel av befolkningen med högre utbildning efter ålder Högskoleutbildning, kortare år år år år år

Andel av befolkningen med högre utbildning efter ålder Högskoleutbildning, kortare år år år år år 196 Bilaga A Tabeller Tabell 5.1 Andel av befolkningen med högre efter ålder 2001 Andel i procent Högskole, kortare 25 64 år 25 34 år 35 44 år 45 54 år 55 64 år Australien 10 10 10 10 9 Belgien 1 15 19

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 17 15 juni 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 17 15 juni 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 17 15 juni 2005 Demografisk utmaning för de nya EU-länderna Ett gradvis krympande arbetskraftsutbud och en åldrande befolkning innebär att den potentiella BNP-tillväxten i

Läs mer

Kommentarer till Konjunkturrådets rapport

Kommentarer till Konjunkturrådets rapport Kommentarer till Konjunkturrådets rapport Finansminister Anders Borg 16 januari 2014 Svenska modellen fungerar för att den reformeras och utvecklas Växande gap mellan intäkter och utgifter när konkurrens-

Läs mer

Yttrande om promemorian "Ett förstärkt jobbskatteavdrag" (Fi 2007/5092)

Yttrande om promemorian Ett förstärkt jobbskatteavdrag (Fi 2007/5092) Finansdepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE 20 augusti 2007 Dnr: 6-18-07 Yttrande om promemorian "Ett förstärkt jobbskatteavdrag" (Fi 2007/5092) I promemorian "Ett förstärkt jobbskatteavdrag" beskriver

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

ECAD Sverige, Gävle 18 september 2012

ECAD Sverige, Gävle 18 september 2012 ECAD Sverige, Gävle 18 september 2012 Narkotika i Europa kort översikt Motvind? Medvind? Sidvind! ECAD kommande aktiviteter AB-möte Gbg / Financial Committee San Patrignano 5-7 sept Lissabon 10-12 okt

Läs mer

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1 ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD 2014-2015 22.3.2016 Asut1415.xlsx Sida 1 gymnasienivå GYMNASIESTUDIER YRKESINRIKTADE STUDIER Till \ Från Danmark Finland Island Norge Sverige Färöar Grönl. Åland

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 5 mars 2015 Riksbankschef Stefan Ingves Sverige - en liten öppen ekonomi Stora oljeprisrörelser Negativa räntor och okonventionella åtgärder Centralbanker

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2015

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2015 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2015 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSGRAD Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15 64 år)

SYSSELSÄTTNINGSGRAD Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15 64 år) SYSSELSÄTTNINGSGRAD 198 26 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15 64 år 8 % Finland 75 EU 15 EU 25 7 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 6** 2.5.25/TL Källa: Europeiska kommissionen 1 ARBETSLÖSHETSGRAD

Läs mer

Skatt på företagande. maj Skattejämförelse för företagare i Sverige och 20 andra länder

Skatt på företagande. maj Skattejämförelse för företagare i Sverige och 20 andra länder Skatt på företagande maj 2010 Skattejämförelse för företagare i Sverige och 20 andra länder 2 Skattejämförelse för företagare i Sverige & 20 andra länder Svenskt Näringsliv har låtit genomföra en undersökning

Läs mer

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 BILAGA Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

Läs mer

JÄMSTÄLLT FÖRETAGARINDEX 2013. Attitydinfrastruktur i Ystad, Sjöbo, Malå och Åre

JÄMSTÄLLT FÖRETAGARINDEX 2013. Attitydinfrastruktur i Ystad, Sjöbo, Malå och Åre JÄMSTÄLLT FÖRETAGARINDEX 2013 Attitydinfrastruktur i Ystad, Sjöbo, Malå och Åre Rapport Mars 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning av resultaten... 2 Analys... 3 De fem toppkommunerna... 4 De fem bottenkommunerna...

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd Regeringens proposition om godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till

Läs mer

Europeiskt ungdomsindex. Johan Kreicbergs November 2011

Europeiskt ungdomsindex. Johan Kreicbergs November 2011 Europeiskt ungdomsindex Johan Kreicbergs November 2011 Innehåll 1 Innehåll Inledning... 2 Så utfördes undersökningen...3 Ingående variabler...3 Arbetslöshet... 4 Företagande...5 Chefsbefattningar... 6

Läs mer

Samhällsbygget för trygghet och en hållbar framtid

Samhällsbygget för trygghet och en hållbar framtid Samhällsbygget för trygghet och en hållbar framtid Presentation av vårbudgeten 2017 Magdalena Andersson 18 april 2017 Foto: Maskot / Folio 1 I korthet Överskott hela mandatperioden Styrkan i Sveriges ekonomi

Läs mer

Se till att du får pension Information till företagare

Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. Här går vi igenom vad du bör tänka på när

Läs mer

Prislista för internetkunder

Prislista för internetkunder Gäller fr o m 1 april 2015 lista för internetkunder Expresspaket DPD Företagspaket DPD Företagspaket 09.00 DPD Företagspaket 12.00 Postpaket Hempaket Postpaket utrikes er vid beställning och betalning

Läs mer

Bättre utveckling i euroländerna

Bättre utveckling i euroländerna Bättre utveckling i euroländerna I denna skrift presenteras fakta rörande BNP, tillväxt, handel och sysselsättning för Sverige och övriga utanförländer jämfört med euroländerna. Den gängse bilden av att

Läs mer

Hur löser vi finansieringen av välfärden för en åldrande befolkning?

Hur löser vi finansieringen av välfärden för en åldrande befolkning? IEI NEK1 Ekonomisk Politik Grupparbete VT12 Hur löser vi finansieringen av välfärden för en åldrande befolkning? Bernt Eklund, Mårten Ambjönsson, William Nilsonne, Fredrik Hellner, Anton Eriksson, Max

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA 2014-06-24 Dnr 2014:1011 Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA Hur påverkas uttaget av arbetsgivaravgifter inom sektorn callcenter om de nedsatta avgifterna för unga slopas? Redovisning

Läs mer

Investera för framtiden Budgetpropositionen för 2013

Investera för framtiden Budgetpropositionen för 2013 Investera för framtiden Budgetpropositionen för 2013 Statssekreterare Hans Lindblad Det ekonomiska läget Fortsatt bekymmersamt läge i Europa ECB tillför likviditet Frånvaro av tydliga långsiktiga lösningar

Läs mer

Förord. Skattebetalarna och SPF kan med följande rapport avslöja att dessa åtgärder har varit otillräckliga.

Förord. Skattebetalarna och SPF kan med följande rapport avslöja att dessa åtgärder har varit otillräckliga. Pensionärerna förlorar 1,8 miljarder kronor i köpkraft 2014 Förord Vid årsskiftet sänktes pensionerna för tredje gången de senaste fem åren, som följd av att bromen i pensionssystemet återigen slagit till.

Läs mer

Pensionsåldersutredningens slutbetänkande

Pensionsåldersutredningens slutbetänkande s slutbetänkande ÅTGÄRDER FÖR ETT LÄNGRE ARBETSLIV (SOU 2013:25) Hälsokonvent 2013 Ingemar Eriksson NÄR VI LEVER LÄNGRE MÅSTE VI ARBETA LÄNGRE Allt fler äldre har goda förutsättningar för ett längre arbetsliv

Läs mer