Mälarenergi. Framtidens Applikationsanvändande. Petter, Anton, Patrik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mälarenergi. Framtidens Applikationsanvändande. Petter, Anton, Patrik"

Transkript

1 Mälarenergi Framtidens Applikationsanvändande Petter, Anton, Patrik

2 Tack till 2

3 Sammanfattning Titel: Mälarenergi Framtidens applikationsanvändande Författare: Patrik Birgersson, Anton Nordmark & Petter Richert Handledare: Finn Weidersheim-Paul Ämne: Företagsekonomi Nyckelord: Applikation, Utveckling, Trender, Smartphone, Sociala medier. Problem Syfte Metod Slutsats Slutsatsen i praktiken

4 Abstract Title: Mälarenergi The future use of mobile applications Authors: Patrik Birgersson, Anton Nordmark & Petter Richert Tutor: Finn Weidersheim-Paul Subject: Business administrations Key words: Application, Development, Trends, Smartphone, Social Media. Problem Purpose Methodology Findings/conclusions Practical implications

5 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Problemformulering Frågeställning Syfte Målgrupp, Avgränsning Mälarenergi Disposition Vad är en applikation? Sociala medier Belöning & Kundlojalitet Varumärkespreferenser Trender Produktlivscykel Konkurrensanalys Skärningspunkt Marknadskommunikation SWOT- analys Metod Datainsamling Intervjuer Enkätundersökning Abduktiv ansats Marknadsundersökning Brainstorming Teorival Framtidslägenhet Metodkritik Empiri Mälarenergi Enkätundersökning Intervju Mälarenergi: Maria Samson 23 april Intervju Mälarenergi: Mikael Pernell 13 april Intervju bybrick: David Paulsson, Peppe Bergqvist och Erik Stridell 27 april Vad är en applikation Sociala medier Kundlojalitet & Belöning Varumärkespreferenser Trender Produktlivscykel Konkurrenter Vattenfall Fortum... 23

6 4.13 Lyftkransperspektivet Skärningspunkt Marknadskommunikation S.W.O.T Analys/Diskussion Slutsatser Framtida forskning Referenser Böcker Artiklar Webblänkar Bilder Figurer Bilagor Bilaga 1, Enkätundersökning Bilaga 2, Intervjufrågor Mikael Pernell Bilaga 3, Intervjufrågor Maria Samson Bilaga 4, Intervjufrågor bybrick Bilaga

7 1. Inledning Förbered er på en resa mot framtidens användande av applikationer. Denna uppsats inom företagsekonomi behandlar ämnen inom den digitala marknaden, relationer och integration med kunder. Mälarenergi har nyligen tillsatt Maria Samson som kommunikationsansvarig för digitala media. Samson har det yttersta ansvar för digitala mediekanaler på företaget. Det Mälarenergi vill ha hjälp med är att utveckla företagets digitala kanaler, närmare bestämt den mobila applikationen som företaget nyligen har utvecklat. Mälarenergi anser att de ligger efter i utvecklingen inom denna kanal och de vill självklart utvecklas i takt med konkurrenterna. Intressenterna för denna studie är: Mälardalens högskola, lärare, studenter, Mälarenergi, Mälarenergis kunder. 1.1 Bakgrund Mälarenergis Ove Fredriksson och Hans Oskar var och föreläste under kurser Integrerad Marknadskommunikation och berättade om Mälarenergi som företag och hur de arbetar med marknadsföring. Under den föreläsningen tog de upp att de fanns en möjlighet att skriva kandidatuppsats på Mälarenergi. Mälarenergi ville ha hjälp med att se sin organisation med objektiva ögon, då de fastnat och vill komma vidare i sin utveckling av digitala medier. För att lyckas med detta har författarna tagit hjälp av ett verktyg som kallas Lyftkransperspektivet som beskrivs mer ingående i teoridelen. Av de tre alternativet de beskrev fastnade de tre författarna för en och samma frågeställning. Denna innebar att utveckla och göra en marknads/trendanalys av digitalmedia för applikationer. Alla tre är intresserade av mobila applikationer och alla tre en smartphone. Att hitta en lösning på tekniska lösningar som kan förenkla människors liv i vardagen, är något som författarna brinner för. 1.2 Problemformulering Mälarenergi är i dagsläget inte så välutvecklade när det gäller de digitala marknadsföringskanalerna (intervju Samson). Som ett kommunalt bolag har de varit rädda att etablera sig i olika digitala marknadsföringskanaler som till exempel en företagssida på Facebook (intervju Samson). De har nu förstått vikten av att marknadsföra sig genom dessa kanaler och ha en god dialog med sina kunder. Mälarenergis mobilapplikation består idag av funktioner såsom elförbrukningsdiagram och ett sätt att se sin faktura för nästkommande betalning. Utvecklingen i detta område är stor hos konkurrenter (reff andra företag, vattenfall, eon eller något). Därför vill författarna undersöka vad kunderna vill kunna göra genom en mobilapplikation från Mälarenergi, vad skulle underlätta deras vardag? 1.3 Frågeställning Kan Mälarenergi öka kundernas användande av den mobila applikationen och skapa kundlojalitet genom förbättring och utveckling av denna? 1.4 Syfte I denna studie ska författarna undersöka användningen av Mälarenergis digitala marknadsföringskanaler. Författarna kommer inrikta och specialisera sig på hur kunderna

8 använder företagets mobilapplikation och vad de vill se för förbättringar i denna som underlättar vardagen för Mälarenergis kunder. 1.5 Målgrupp, Avgränsning Som målgrupp har författarna valt att rikta sig till åringar i Mälardalsregionen. Valet av målgrupp motiveras med att de personer som ingår i denna målgrupp är en köpstark grupp som kommer att vara kunder hos Mälarenergi under lång framtid. Den valda målgruppen är väl utvecklade och uppdaterade när det kommer till tekniska lösningar. Författarna har valt att begränsa sig till Mälarregionen då den är mest relevant med högt antal kunder. Den enkätundersökning som skickas ut kommer att besvaras av den valda målgruppen. Författarna har avgränsat sig till utvecklingen av Mälarenergis applikation. 1.6 Mälarenergi Företaget Mälarenergi som denna studie handlar om har sedan år 1861 levererat elektricitet till Västerås Stad. Den 3:e april 1861 hade Mälarenergi fullt upp med allt hålla 40 gaslampor lysande i Västerås. Idag 150 år senare har företaget nästan människor att försörja med el för att de ska kunna lysa upp sina hem. (malarenergi.se 1) Företaget har även vattenkunder, fjärrvärmekunder, bredbandskunder och även samtliga skolor, förvaltningar och bolag med sammanlagt 6000 anställda (malarenergi.se 2). Koncernen ägs av Västerås Stad och omsätter ca tre miljarder kronor och företaget har ca 580 anställda. (malarenergi.se 3) Mälarenergis affärsidé går ut på att tillgodose kundernas efterfrågan av energi, vatten, IT-kommunikation och där tillhörande tjänster. Mälarenergi verkar till störst del i Mälardalen (malarenergi.se 4). 1.7 Disposition 2. Teori I denna del presenteras relevanta teorier som anknyter till det empiriska materialet. Bland annat modeller och verktyg som författarna valt att använda sig av för att besvara frågeställningen. 3. Metod I detta kapitel redovisar författarna utförandet av denna studie. De redovisar vilka tillvägagångssätt och insamlingsmetoder som använts för att samla in användbara fakta och teorier. En kortare förklaring till varför just dessa metoder och tillvägagångssätt har valts presenteras också. 4. Empiri Nedan presenteras eget hämtat material från intervjuer, hemsidor, enkätundersökning och ett besök i Mimers framtidslägenhet. En beskrivning av Mälarenergi som företag och dess konkurrenter finns även i denna del. 8

9 2. Teori I denna del presenteras relevanta teorier som anknyter till det empiriska materialet. Bland annat modeller och verktyg som författarna valt att använda sig av för att besvara frågeställningen. 2.1 Vad är en applikation? En applikation för mobiltelefoner är ett program eller ett spel som installeras i en mobiltelefon. Dessa applikationer kan fungera på olika sätt, den kan ligga och vara passiv eller vara aktiv med så kallade push-notiser. Har applikationen så kallade push-notiser så ger den användaren en notis när något har hänt. Ett exempel på detta är när en användare får en notis i sin Facebook-applikation om att någon har skrivit till denne. Det är då enkelt att trycka på notisen och på sätt få direkt tillgång till applikationen och se vad det är som har hänt. Det har i dagsläget laddats ner över 25 miljarder applikationer från App-store, som är den marknad där Iphone användare laddar ner sina applikationer (Feber.se). På lite mer än ett år har 15 miljarder av dessa applikationer laddats ner, vilket visar att nerladdningen ökar lavinartat. Android market som är marknaden för HTC, Samsung, LG med flera har nått över 10 miljarder nerladdade applikationer i dagsläget (Telia.se). En applikation kan antingen vara gratis eller kosta pengar, när det finns en betalversion och en gratisversion av samma applikation brukar det som skiljer dem åt vara funktionerna. Betalversionerna är oftast obegränsade och har ett större användningsområde medan gratisversionerna har begränsad åtkomst och kan även innehålla reklam. 2.2 Sociala medier Sociala medier är en term som används för att beskriva den media som bygger på integration mellan människor på internet.(lundin & Lundqvist, 2010) En stor fördel med social media är att personer behöver inte befinna sig på samma plats för att integrera med varandra. Personerna kan vara på helt olika ställen på jorden, men de kan ändå på ett smidigt sätt integrera med varandra. Ännu en fördel är att meddelandehistoriken gör att det enkelt går att se hur konversationen utvecklats och att det är lätt att återkoppla till vad som tidigare sagts. Ett exempel på detta är att kommunikation via social media överträffar den traditionella kommunikationen via tal ur en säkerhets -och historiksynpunkt(baym, 2010, s ). Social media provides the way people share ideas, content, thoughts, and relationships online. Social media differ from so-called mainstream media in that anyone can create, comment on, and add to social media content. Social media can take the form of text, audio, video, images and communities (Meerman Scott, 2010, s. 38) 2.3 Belöning & Kundlojalitet Ett belöningsprogram har som huvudsyfte att behålla kunder snarare än att attrahera nya. Belöningar kan exempelvis vara en gratis produkt, speciella tjänster eller någon form av

10 system där poäng räknas och som gagnar frekventa användare. En fördel med ett belöningsprogram är att konkurrensen inte blir lika hård sätt till priset, det vill säga att det är billigare att behålla befintliga kunder än att skaffa nya. Det är även en kanal som på ett effektivt sätt bygger upp en kundbas som syftar till direkt marknadsföring till kunderna. Det finns dock många kritiker som hävdar att ett belöningsprogram inte har någon positiv effekt på kundlojalitet.(mårtensson, 2009, s.349) Kundlojalitet beskrivs enligt Uncles, Dowling och Hammond (2003) som en kund som exempelvis är trogen till ett varumärke eller håller sig till en specifik produktkategori. Det är svårt att hitta en specifik definition av kundlojalitet, i artikeln beskrivs tre förslag på definitionen av kundlojalitet. 1. Lojalitet är i huvudsak en attityd som ibland leder till en relation till varumärket (modell 1). 2. Lojalitet beskrivs i huvudsak som ett avslöjande beteende, exempelvis genom att se till ett tidigare köpbeteende (modell 2) 3. Lojalitet påverkas av individens personlighet, omständighet och/eller köpsituation (modell 3). Figur 1, tagen från Uncles, Dowling & Hammond Den lojalitet författarna valt att applicera på Mälarenergi är en så kallad beteendemässig lojalitet. En beteendemässig lojalitet beskrivs som att stimulera efterfrågan, det vill säga varumärkesstimulansen (Mårtenson, 2009, s. 27). Typiska mål för beteendemässig lojalitet 10

11 kan vara att, locka till provköp, öka användningen eller öka köp av andra märken och modeller som företaget erbjuder. I detta är marknadskommunikationens roll att påverka köpbeteendet hos kunden samt även relationerna med dem. Målen med detta är att locka till provköp och öka användningen.(mårtenson, 2009, s. 382) Varumärkespreferenser Med varumärkespreferenser menas att varumärken måste stå för något för att skilja sig från mängden i dagens näringsliv. Det som är viktigt är att varumärken har starka, positiva och unika associationer kopplade till sig. Varumärken måste positionera och differentiera sig på ett för målgruppen positivt och relevant sätt.(mårtensson, 2009, s ) 2.4 Trender Trender är någon ett företag behöver följa och vara medvetna om för att kunna ligga i framkant av utvecklingen. Hur framtiden kommer att se ut är svårt att säga men enligt Doughty (2011) så finns det stor chans att applikationer i smartphones som syftar till hälsa och utbildning kommer att bli en stor del i framtiden (Doughty, 2011). UTVECKLA! 2.5 Produktlivscykel En produktlivscykel är ett sorts mått på vilka faser en produkt går igenom när den lanserats på marknaden. En produkt som genomgår produktlivscykeln kan antingen vara helt ny för marknaden, eller så har produkten genomgått en stor förändring för att sedan lanseras på marknaden igen (Karlsson & Nyström, 2003). Enligt Axelsson & Agndal (2005) så är de olika stadierna i en produktlivscykel följande: introduktion, tillväxt, mättnad och nedgång (Axelsson & Agndal, 2005, s.164). I introduktionsdelen av en produkts liv så är resultatet oftast negativt, det tar ett tag att etablera sig på marknaden och detta är kostsamt, mycket pengar går även till marknadsföring av produkten (Axelsson & Agndal, 2005, s.164). Under tillväxtperioden är lönsamheten hög och nya aktörer lockas in på marknaden senare under mättnaden och nedgången så kommer produkten slås ut. (Axelsson & Agndal, 2005, s.164). MODELL PÅ EN PRODUKTLIVSCYKEL 2.6 Konkurrensanalys En konkurrensanalys är ett sätt för ett företag att ta reda på vad deras konkurrenter företar sig. Det är viktigt att ta reda på mer om konkurrenterna och deras marknadserbjudanden vid nyetablering, introduktion av nya produkter samt för att hålla företaget ständigt informerad om vad som föregår på marknaden och vad som möjligtvis kan koma att hända i framtiden. Exempel på frågor som ingår i undersökningen är: Vilka är företagets främsta konkurrenter? 11

12 Vilka typer av produkter kommer konkurrenterna att introducera inom den närmsta framtiden? Vem är prisledare inom branschen? Kolla vilka frågor som vi har besvarat och anpassa detta från boken!! (Axelsson & Agndal, 2005, s.222) 2.7 Lyftkransperspektiv Lyftkransperspektivet beskrivs som ett försök att avsiktligt härma naturen och på det viset ta sig över begränsningarna i de befintliga begreppsramarna. (Normann, 2008, s.279) Lyftkransperspektivet är metod som används för att se på ett problem ur ett annat perspektiv. Det finns två kriterier för att utveckla en lyftkran. Det första innebär att utforma det redskap som kallas för lyftkran, med hjälp av befintlig kunskap och teknik. Det andra kriteriet är att använda lyftkranen för att utforska det okända och på det sätter skapa ouppnådda nya affärsmönster. Lyftkranen hjälper därmed till att agera mellan det okända och det okända. (Normann, 2008, s.212) 2.8 Skärningspunkt En skärningspunkt går ut på när du placerar dig i skärningspunkterna mellan olika områden, discipliner eller kulturer kan olika befintliga koncept kombineras och utmynna i ett stort antal extraordinära nya idéer. Genom nya inputs och kombinationer kan helt nya banbrytande idéer skapas.(johansson, 2005, s.16) 2.9 Marknadskommunikation En marknadskommunikation har i uppgift att bygga upp de rätta associationerna till ett företags varumärke. Marknadskommunikationen ser till att både skapa och förmedla mervärden för företagets produkter eller tjänster. Varumärken ska framförallt vara starka, fördelaktiga och unika, där det viktigaste är ett starkt varumärke, följt av fördelaktigt, men det är även viktigt att varumärket är unikt. Det är även viktigt att upprätthålla varumärkeskännedomen för att behålla synlighet på marknaden och inte glömmas bort.(mårtenson, 2009, s ) 2.10 SWOT- analys En SWOT-analys är ett verktyg som används för att analysera starka respektive svaga sidor hos företag samt vilka möjligheter och hot som finns på marknaden. S står för Strenghts, det vill säga vilka styrkor företaget har, W står för Weaknesses vilket betyder vilka svagheter företaget har, O står för Opportunities, det vill säga vilka möjligheter som finns och den sista bokstaven T, står för Threats, vilket är vilka hot som finns på marknaden. Strenghts och Weaknesses är något man kan arbeta med, medan Opportunities och Threats är något som man måste utnyttja eller anpassa sig efter. Genom att använda av detta analysverktyg får man fram mål för vilket bidrag och vilken roll marknadskommunikationen ska ha.(mårtenson, 2009, s. 366) 12

13 SWOT Analys Intern Analys Extern Analys Styrkor Svagheter Hot Möjligheter Figur 2, egen figur 13

14 3. Metod I detta kapitel redovisar författarna utförandet av denna studie. De redovisar vilka tillvägagångssätt och insamlingsmetoder som använts för att samla in användbara fakta och teorier. En kortare förklaring till varför just dessa metoder och tillvägagångssätt har valts presenteras också. 3.1 Datainsamling Den kvalitativa insamlingen av data som utförts i denna studie har skett genom intervjuer och den kvantitativa datainsamlingen har skett via en enkätundersökning. Information har även hämtats från Mälarenergis hemsida för att skaffa basfakta om företaget. Olsson & Sörensen (2011, s. 46) menar att sekundärdata består av data som redan samlats in av andra forskare, till exempel vetenskapliga artiklar eller annan litteratur medan primärdata är information som författarna själva samlat in. Fakta från konkurrenterna har samlats in genom att besöka deras hemsidor och samla information. Primärdata som samlats in i denna studie är alltså data som samlats in via intervjuer samt fakta som hämtats från de olika hemsidorna. Som sekundärdata har författarna främst använt sig av böcker som de använt i tidigare kurser samt vetenskapliga artiklar. Denna form av datainsamlingar bidrar till att författarna kan bygga sig en starkare trovärdighet i sin studie eftersom dessa redan bearbetats Intervjuer Tre kvalitativa intervjuer utfördes, den första med kommunikationsansvarig för digitala media på Mälarenergi, Maria Samson. Den andra med Mikael Pernell som är kommunikationsansvarig med fokusområde kund på Mälarenergi. Den tredje med Erik Stridell, David Paulsson och Peppe Bergqvist på bybrick som arbetar med framtagande av digitala lösningar. Genom dessa intervjuer hämtade författarna in viktig fakta för att kunna bilda sig en större och bredare kunskap över Mälarenergi och utvecklingen av applikationen. De här intervjuerna spelades in och skrevs ned. En av författarna hade huvudansvar att ställa intervjufrågorna medan de andra två skrev ned stödord eller kortare meningar av vad som framkom av svaren från intervjupersonen. När materialet sedan skulle sammanställas utgick författarna från anteckningarna som två av författarna skrivit ned under intervjun. Dessa anteckningar jämfördes med det inspelade materialet för att få en så god tolkning av intervjuresultatet som möjligt. Frågorna i intervjuerna ställdes på ett sådant vis att intervjupersonen kunde utveckla svaren och ge en fortsatt diskussion kring området frågan gällde. Det var viktigt att lägga stor vikt vid att intervjupersonen skulle känna sig bekväm och att denne alltid fick tala till punkt (Olsson & Sörensen, 2011, s. 132), detta för att få ut så mycket som möjligt av intervjuerna. Samtidigt som frågorna ställdes på ett sätt så intervjupersonen kunde ge ett stort och brett svar så var det viktigt att svaret i huvudsak svarade på den ställda frågan (Olsson & Sörensen, 2011, s. 132), så svar på alla frågor blev besvarade och intervjun inte svävade iväg.

15 3.1.2 Enkätundersökning För att samla in empiriskt material utformade författarna en enkätundersökning, denna skickades ut till 5783 av Mälarenergis kunder i åldern i Mälardalsområdet. Svar inkom från 409 respondenter vilket innebär en svarsprocent på 7 %. I ett första steg utfördes en analys över vilka frågor som skulle finnas med i enkätundersökningen (Olsson & Sörensen, 2011, s. 148). Dessa frågor bollades fram och tillbaka mellan Mälarenergi och författarna för att få frågorna så välformulerade som möjligt, samt att de skulle passa för programmet (Netigate) som Mälarenergi använder sig av när de sänder ut enkätundersökningar. Det är väldigt viktigt att noga tänka igenom ett frågeformulär eller en enkät innan det sänds ut till respondenterna, samtidigt som det är viktigt med en snygg layout (Olsson & Sörensen, 2011, s. 148). Detta var någonting som författarna strävade efter i sin framtagning av enkätundersökningen och som tidigare diskuterats med Mälarenergi som har erfarenhet kring liknande undersökningar. Författarna valde att ha många av frågorna i enkätundersökningen i en femgradig skala men även andra typer av frågor. I slutet på enkäten fanns två öppna frågor (Olsson & Sörensen, 2011, s. 150), genom denna hoppades författarna få in ett flertal intressanta idéer och tankar. Målgruppen författarna riktade sig till var åringar, detta berodde på att dessa ansågs vara mer vana vid digital media. 3.2 Abduktiv ansats Författarna har i denna studie valt ett abduktivt arbetssätt. Ett induktivt arbetssätt innebär att forskningsarbetet först fokuseras på upptäckter författarna hittar i verkligheten för att sedan sammanföras med allmänna principer och teorier (Olsson & Sörensen, 2011, s ). Kort kan sägas att det empiriska materialet först hämtades in för att sedan utvärderas och jämföras med relevanta teorier från såväl litteratur som artiklar. Ett deduktivt arbetssätt innebär att utgångspunkten ligger i allmänna principer och befintliga slutsatser (Olsson & Sörensen, 2011, s ). Det abduktiva arbetssätt som författarna har valt att använda sig av är en blandning av induktion och deduktion där utgångspunkten är teori eller empiri växelvis (Olsson & Sörensen, 2011, s ). 3.3 Marknadsundersökning Författarna har även varit intresserade att se hur konkurrenter positionerar sig på marknaden. Därför har en marknadsundersökning utförts där författarna fått en god överblick över marknaden, en sådan marknadsundersökning innefattar många analyser (Axelsson & Agndal, 2005, s ) som exempelvis omvärlds- och konkurrensanalys. Informationssökningen har genomförts på internet och konkurrenternas hemsidor. Detta för att få en generell bild över konkurrenterna och se hur de arbetar med applikationer, sociala medier i dagsläget och vilka framtidsplaner de har. 3.4 Brainstorming Författarna använde sig av metoden brainstorming när de ville får fram nya idéer som kunde få Mälarenergis applikation att bli mer attraktiv för deras kunder. Genom att sätta sig i grupp och berätta de idéer som finns i huvudet kan nästa person spinna vidare på denna och på det viset utveckla den första idén (Fortune, 1993). Under denna brainstormingsession hade författarna som mål att uppmuntra varandras idéer och spinna vidare på dem tillsammans, de ansåg också att det var viktigt att skriva upp vad de kommit fram till på en gång eftersom de 15

16 visste om hur lätt de glömmer bort en bra idé. Det är viktigt med uppmuntran i en sådan här process för att alla ska bidra till max av sin kapacitet (Fortune, 1993). Detta var någonting författarna höll hårt på och tror att de genom detta skapade en avslappnad och bra miljö för att utveckla bra idéer som de kunde få användning av i ett senare stadium av studien. Fortune (1993) menar också att det är viktigt att deltagarna i en brainstormingsession upplever ett avslappnat och lekfullt klimat. Detta kände författarna var viktigt för att kunna låta kreativiteten flöda under hela sessionen. Författarna märkte även att idéer som kom fram under sessionen bidrog till att de alla tre tänkte vidare på andra idéer hemma som de sedan lade fram vid nästa möte. På detta vis utvecklades fler idéer fram som de sedan kunde arbeta med. 3.5 Teorival Genom sökning i flera artikeldatabaser som till exempel Emerald, ABI/Inform och Google Schoolar på sökord som till exempel: application, social media, brainstorming, product lifecycle och costumer loyalty, har flertalet intressanta artiklar med relevanta teorier tagits fram. Ett antal böcker som berör ämnet har också använts, dessa ger en ytterligare inblick i teorier kring intressanta ämnen som kopplas till studien författarna utfört. Litteratur inom ämnena marknadskommunikation, innovation, social media, marknadsföring har använts för att stärka studiens trovärdighet. 3.6 Framtidslägenhet Författarna tog kontakt med Mimer för att boka ett besök i den framtidslägenhet som Mimer har utvecklat i samarbete med bland annat författarnas uppdragsgivare Mälarenergi. Författarna valde att besöka denna lägenhet för att få inspiration och idéer om vad framtiden har att erbjuda och vilka tekniska lösningar som redan idag finns tillgängliga. 3.7 Metodkritik Skriv om: Att enkäten bara skickades ut en gång och att det bara var 7 % som svarade, att frågorna kunde formulerats bättre, att vi inte frågade om hur många som har en smartphone, 16

17 4. Empiri Nedan presenteras eget hämtat material från intervjuer, hemsidor, enkätundersökning och ett besök i Mimers framtidslägenhet. En beskrivning av Mälarenergi som företag och dess konkurrenter finns även i denna del. 4.1 Mälarenergi I dagens samhälle vill energibolagen förenkla och minska på elförbrukningen, allt detta för att skapa en sådan miljövänlig planet som möjligt för oss människor att leva på. Ett sätt som Mälarenergi arbetat med detta är att skapa något som kallas för Mina sidor på Internet där kunden har större koll på sin elförbrukning samt att kunden kan se sina fakturor genom detta. För att skapa ytterligare enkelhet för kunderna har Mälarenergi byggt en applikation som fungerar i samtliga smartphones. Mälarenergi menar att med denna applikation kan man som kund sköta dina ärenden på fikarasten, på tåget eller ute på staden. Mälarenergi motiverar detta genom att dagens samhälle blir mer och mer mobilt och att de tycker att det är viktigt att förenkla vardagen för kunderna. Genom denna applikation kan du som kund enkelt hålla reda på din förbrukning, hålla koll på fakturor samt ta del av aktuella erbjudanden.(malarenergi.se 5) Skriv om Mälarenergi på facebook På frågan om hur Mälarenergis kunder upplever företaget så svarade 35 % att de varken tycker bra eller dåligt om företaget. De som har ett negativt intryck av företaget består av 8 % medan de som har en positiv uppfattning om företaget består av 57 % (Se bilaga 1). 4.2 Enkätundersökning Av de 5783 respondenter enkäten skickades ut till, svarade 409 vilket utgör en svarsfrekvens på 7 %. Av respondenterna bodde 65 % i lägenhet och 32 % i villa och resterande 3 % hade annat boende. Den högsta svarsfrekvensen utgjordes av åldersgrupperna (39 %) och (43 %). På frågan om respondenterna använder sig av Mälarenergis applikation svarade 87 % nej och utav dessa var det bara 10 % som var medvetna om dess existens. Av de respondenter som var medvetna om att applikationen existerade var det 51 % som använde applikationen månadsvis. Större delen av respondenterna använder applikationen till att kolla sin elförbrukning och/eller sin faktura. I enkätundersökningen fick respondenterna visa sitt intresse för vilka funktioner de ville att applikationen skulle innehålla. Av de sex förslag som gavs, var de tre av dessa som respondenterna tyckte skulle vara mycket intressanta att applikationen skulle innehålla. Att de skulle kunna styra elektroniken i hemmet Få information om störningar och avbrott i elnätet Ett bonussystem som ger ett lägre elpris och exempelvis biljetter till evenemang Respondenterna tyckte varken att det skulle vara bra eller dåligt att kunna förnya eller teckna ett abonnemang via applikationen. De två förslag som respondenterna anser skulle vara

18 mindre intressant är om applikationen skulle innehålla ett spel eller om Facebook skulle gå att nå via applikationen. I enkätundersökningen fanns två öppna frågor där respondenterna hade möjlighet att påverka och ge förslag på framtida användningsområden för applikationen. Efter en sammanställning av svaren såg författarna en trend att respondenterna vill kunna se sin elförbrukning i realtid, statistik och kunna se förbrukningen omvandlat i kronor. Ett utdrag av citat från de öppna frågorna i enkäten: "Om ni fixar en bra app (som klarar dessa saker) så skulle iaf jag aldrig byta bort Mälarenergi som elleverantör och jag är säker på att ni skulle få betydligt fler unga vuxna som kunder" "Idén med att styra ditt hem via app vore riktigt spännande, att kunna se villka apparater som är påslagna i hemmet vore kanon, då slipper jag oroa mig när jag inte är hemma då kan jag " "Se min aktuella elförbrukning" "Få information om pågående eller planerade avbrott i elnätetet/stadsnätet" Figur 3, tagen från Netigate.se 18

19 4.3 Intervju Mälarenergi: Maria Samson 23 april 2012 Maria Samson arbetar som kommunikationsansvarig för digitala media sedan fem månader tillbaka. Tjänsten innebär att Maria ska utveckla Mälarenergis kommunikation via digitala och sociala medier. Tidigare arbetade Maria som chefredaktör för webben på Mälarenergi. De långsiktiga målen är att det naturliga valet ska falla på en användning av digitala medier. Maria menar att det ultimata är att användningen ska ske digitalt till Mälarenergis kunder och även internt i företaget. De digitala medier Mälarenergi använder sig av idag är Facebook, Twitter, Youtube, digitala nyhetsbrev och sin hemsida där tjänsten Mina sidor finns. Av Mälarenergis kunder så använder av dem tjänsten Mina sidor, den tiden då det är mest trafik är när det är dags att betala räkningarna. Den viktigaste kanalen att nå ut på för Mälarenergi enligt Maria är Facebook, ett scenario hon gärna ser är att det ska ske en tvåvägskommunikation mellan kunderna och företaget. I dagsläget har de inte någon som är aktiv på företagets Facebooksida dygnet runt. Maria tror att det i framtiden inte kommer att fungera att ha en kundtjänst som är öppen 8-16 utan att det kommer att krävas en hög aktivitet från deras sida så kunderna kan kommunicera med Mälarenergi på det sättet de tycker är bekvämast. Mälarenergi riktar sina digitala tjänster till alla sina kunder på den privata sidan, det viktigaste enligt Maria är att ta ner användandet på en personlig nivå så att alla kunder ska kunna använda dem. De trender Maria ser på marknaden för applikationer är att de ska ge ett mervärde för kunden. Det räcker inte att enbart förmedla företagets information utan även ge kunden ett nöjesutbud i applikationen. Det Maria genomgående menar i intervjun är att Mälarenergi vill göra det så enkelt som möjligt för kunderna, genom att förenkla och tala kundens språk. Ett exempel är att gemene man inte förstår sig på kilowatt utan vill helst veta hur mycket pengar som kan sparas. Maria menade även att Mälarenergis deltagande på Facebook kan bli bättre och att företaget har mycket att lära. 4.4 Intervju Mälarenergi: Mikael Pernell 13 april 2012 Mikael Pernell arbetar som kommunikationsansvarig med fokusområde kund sedan sex veckor tillbaka. Som kommunikationsansvarig arbetar Mikael med att skapa kundnöjdhet och genom detta stärka kundlojaliteten. Tidigare arbetade Mikael som webbchef, vilket innebar att han var med i utvecklandet av Mälarenergis mobila applikation. Anledningen till att de utvecklade applikationen var att de i undersökningar märkt av att det blivit populärt med applikationer. I den första versionen av applikationen finns tre funktioner, se faktura, elförbrukning och aktuella nyheter. Sedan applikationen släpptes i skiftet har ungefär 2500 laddat ner applikationen, 1400 har registrerat sig på applikationen och varje månad 1400 är det 500 som använder sig av applikationen varje månad. Av de kunder som Mälarenergi har så utgör de 500 som använder applikationen varje månad endast 0,36 %. Mälarenergi hade räknat med 2000 användare av applikationen, vilket innebär att det är 1500 mindre som använder applikationen än de hade räknat med. De trender Mikael förutspår är att onlineapplikationer är den framtida utvecklingen. Genom dessa onlineapplikationer kommer företag kunna kringgå Appstore och Androidmarkets nuvarande regelverk. På detta vis sker uppdateringar direkt genom att hemsidan öppnas, vilket 19

20 Mikael menar är enklare och ett kostnadseffektivare sätt att nå ut med samma information. Det enda som skiljer sig i en sådan här onlineapplikation är gränssnitten till de olika storlekar som finns på skärmar. Det Mälarenergi vill uppnå via applikationen är att skapa ett mervärde för kunderna samt att skapa merförsäljning för Mälarenergi. Med merförsäljning menade Mikael att applikationen även ska innehålla bland annat en säljfunktion och störningsinformation. Mikael påpekade även vikten av att använda sig av sociala medier såsom Facebook för att nå ut till kunden på ett modernt och effektivt sätt. Genom sociala medier hävdar Mikael att en tävling skulle öka kundernas användande av applikationen. 4.5 Intervju bybrick: David Paulsson, Peppe Bergqvist och Erik Stridell 27 april Denna intervju genomfördes med David Paulsson som arbetar som grafisk designer, Peppe Bergqvist som programmerare och Erik Stridell som projektledare. Alla dessa har olika kunskaper inom skapandet av applikationer och annan webbaserad programmering och design, därför utfördes denna intervju med tre personer istället för en samt att detta företag har ett samarbete med Mälarenergi och har utfört en del uppdrag åt dem. Under denna intervju berättade intervjupersonerna om hur marknaden för applikationer håller på att utveckla sig. De är helt inne på att marknaden går mer och mer mot hemsidor som är välfungerande även för mobiltelefoner. Eftersom Sverige har ett välutvecklat och snabbt mobilnät menar de på att en utveckling av en hemsida som är vänlig för mobiltelefonen är ett bättre alternativ än en applikation i mobiltelefonen. Fördelen med att ha en webbaserad applikation är att alla som äger en telefon med internetuppkoppling kan ta del av en specifik applikation. I fallet med Mälarenergi menar intervjupersonerna att alla inte kan använda den applikation som Mälarenergi har idag. Det skulle vara till en stor fördel om alla kunder hade möjlighet att använda applikationen. De ansåg även att Mälarenergis applikation ska minst ska ha samma funktioner som Mina sidor har, de ställde frågan varför det inte är så. Vilket författarna inte hade något bra svar på. På frågan om de trodde att ett spel skulle kunna locka mer användare för Mälarenergis applikation, svarade de nej. Det tror inte att ett spel skulle locka fler användare, men idén om att skapa någon form av tävling som man skulle kunna likna med ett spel, trodde de skulle kunna vara intressant för Mälarenergis kunder. När det gäller designen av en applikation ansåg de att det inte är själva designen som är viktig, utan vilka funktioner som finns samt att det ska vara användarvänligt med bra placeringar på funktionerna. Det ska helt enkelt finnas ett syfte med hela applikationen. Det som var mest intressant var vad som är möjligt att göra i en applikation, vilket de svarade att ingenting är omöjligt. De ansåg att det stora arbetet ligger hos Mälarenergi, det vill säga att de ska göra det möjligt via elnätet att utföra nya funktioner. Sammanfattningsvis ansåg de att det som kommer är de så kallade nätapplikationer och att dessa har många fördelar jämfört med de traditionella applikationerna och att det skulle bli billigare för Mälarenergi om de utvecklade en nätapplikation. 20

Framtidens Applikationsvändande Ett samarbete med Mälarenergi

Framtidens Applikationsvändande Ett samarbete med Mälarenergi Framtidens Applikationsvändande Ett samarbete med Mälarenergi Kandidatuppsats i företagsekonomi Akademin för Hållbar Samhälls- och Teknikutveckling FÖA 300, 15 Hp Slutseminarium: 2012-05-30 Författare:

Läs mer

Framtidens Applikationsanvändande Ett samarbete med Mälarenergi

Framtidens Applikationsanvändande Ett samarbete med Mälarenergi Framtidens Applikationsanvändande Ett samarbete med Mälarenergi Kandidatuppsats i företagsekonomi Akademin för Hållbar Samhälls- och Teknikutveckling, HST FÖA 300, 15 Hp, VT 12 Slutseminarium: 2012-05-30

Läs mer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Kanalerna 4. Statistik 5. 7 tips 6. Sammanfattning

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

Bonus Rapport Kommersiell Design KTH

Bonus Rapport Kommersiell Design KTH Bonus Rapport Kommersiell Design KTH Johan Holmström & Lars Åkesson Introduktion Denna rapport beskriver projektet och delmomentet Kommersiell Design i kursen Interaktionsdesign 2 på KTH i Stockholm. Detta

Läs mer

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering är en applikation som gör det möjligt för dig att enkelt reglera värmen i huset. Därefter ska man kunna följa statistiken över sin elförbrukning och dess kostnader. Möjligheten att ställa värmen inom en

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits

Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits Thomas Mejtoft Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits Uppgifter till träff om projekt- och affärsidé Skapa grupper

Läs mer

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad!

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad! ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Då bör du ställa ut på våra mässor! Bröllopsfeber i din stad! Stockholm Malmö Göteborg Våra bröllopsmässor i Stockholm, Malmö och Göteborg har på några års tid

Läs mer

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad!

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad! ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Då bör du ställa ut på våra mässor! Bröllopsfeber i din stad! Stockholm Malmö Göteborg Våra bröllopsmässor i Stockholm, Malmö och Göteborg har på några års tid

Läs mer

Vi jobbar med framsidan ;D

Vi jobbar med framsidan ;D Vi jobbar med framsidan ;D Utgångspunkt Energiförbrukningen är ett problem i hela världen och nu gör man allt för att förminska den. Vår uppgift i Design Open 2010 är att fundera på om det finns ett sätt

Läs mer

Hållbar utveckling A, Ht. 2014

Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling Projektplan Bakgrund Som ett stöd i ert projekt kommer ni att arbeta utifrån en projektplan i tre delar, varje ny

Läs mer

Dialog bygger relationer

Dialog bygger relationer Tema Social Media Newsroom: Som många säkert har sett, lanserade MyNewsdesk för några veckor sedan en ny design på social media newsroom. Men vad innebär det för dig och ditt företag, vilka fördelar ger

Läs mer

LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 www.ljk.se

LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 www.ljk.se 2014 LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 Omvärldsbevakning Vision var vill du vara om xx år Strategi hur kommer du dit Ditt varumärke Mission vad brinner du för Mål och delmåll Mål och

Läs mer

Billogram för EFFEKTIVARE KUND- KOMMUNIKATION

Billogram för EFFEKTIVARE KUND- KOMMUNIKATION Billogram för EFFEKTIVARE KUND- KOMMUNIKATION Egentligen låter det ju ologiskt, en faktureringstjänst som pratar om kundkommunikation och kundrelationer. Men vi ska förklara i den här guiden. Därefter

Läs mer

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben Slutprojekt 2010 Medieinstitutet Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben http://www.youtube.com/watch?v=sifypqjyhv8 Problem, syfte och mål

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

135 poäng inom programmet 2 st askultationer Håll ögon och öron öppna. Fråga, fundera

135 poäng inom programmet 2 st askultationer Håll ögon och öron öppna. Fråga, fundera Kandidatexamen i Grafisk design & kommunikation Inför ditt examensarbete...! Information om examensarbete, 16 hp! Inför ditt examensarbete...! Gamla exjobb på liu.div-portal.org!! Redan nu: 135 poäng inom

Läs mer

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Resultatmätning Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Att mäta resultat av marknadsinvesteringarna Att följa upp och mäta resultaten

Läs mer

Värm upp hösten! Sänk uppvärmningskostnaden med upp till 55 %

Värm upp hösten! Sänk uppvärmningskostnaden med upp till 55 % NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL HÖST 2013 Luftvärmepump till kampanjpris! Värm upp hösten! Sänk uppvärmningskostnaden med upp till 55 % Så minskar du enkelt varmvattenkostnaden

Läs mer

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK HUR MÄN OCH KVINNORS ANVÄNDANDE AV SOCIALA MEDIER SKILJER SIG OCH VAD DE EFTERFRÅGAR AV VARUMÄRKEN ONLINE. 6 SEPTEMBER 2012 Den här presentationen handlar

Läs mer

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem.

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. E-Control Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. Vår produkt E-Control ska hjälpa människor som känner att de vill minska energiförbrukningen i hemmet. Vi har tänkt att den ska sitta

Läs mer

CONTENT MARKETING. 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi.

CONTENT MARKETING. 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi. CONTENT MARKETING 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi. Vad är nyttan med content marketing? Content marketing handlar om att använda egenproducerat innehåll i din marknadsföring för

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

Framsida På framsidan finns:

Framsida På framsidan finns: Framsida På framsidan finns: Rubriken på hela arbetet Namnet på den eller de som gjort arbetet Klass Någon form av datering, t.ex. datum för inlämning eller vilken termin och vilket år det är: HT 2010

Läs mer

http://youtu.be/zqzsqkmfghe

http://youtu.be/zqzsqkmfghe http://youtu.be/zqzsqkmfghe Sociala medier vill du ta steget, men vet inte hur? 4 oktober 2012 Lisbeth Larsson, Marknadschef Jenny Stråhle, Marknadskommunikatör Vad använder företag sociala medier till?

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare. Creating e-mail success

Läs mer

Ditt sociala liv har fått ett ansikte

Ditt sociala liv har fått ett ansikte Prime Public Relations i Sverige AB, Box 38065, SE-100 64 Stockholm, Sweden TEL +46 8 503 146 00 FAX +46 8 503 146 99, info@primepr.se, www.primepr.se 1 (5) Idag reflekterar vi kring den i USA sjätte mest

Läs mer

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK PROSPEKT MEDIAS HANDBOK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 FACEBOOK 4-5 INSTAGRAM 6-7 TWITTER 8-9 LINKEDIN 10 YOUTUBE 11 2 INLEDNING Idag är sociala medier ett måste i ett företags mediemix. Det har blivit

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Svenska företag på webben

Svenska företag på webben Svenska företag på webben En rapport om webbnärvaron bland Sveriges företag och hur den uppfyller befolkningens förväntningar Svenska företag på webben 2017 - en rapport från Loopia Innehåll Hemsida eller

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

Framsida Titelsida ii Trycksida iii Abstract iv Sammanfattning v Förord vi Tom vii Innehållsförteckning 1 Introduktion... 1 1.1 Bakgrund... 1 1.2 Inledning... 1 1.2.1 Kaprifolen... 2 1.3 Syfte... 2 1.4

Läs mer

Motionera med mera. Sammanfattning. Klass: Te2c, Polhemskolan i Lund Av: Viktor Joelsson Kristoffer Korén Harry Larsson

Motionera med mera. Sammanfattning. Klass: Te2c, Polhemskolan i Lund Av: Viktor Joelsson Kristoffer Korén Harry Larsson Klass: Te2c, Polhemskolan i Lund Av: Viktor Joelsson Kristoffer Korén Harry Larsson Motionera med mera Sammanfattning Vi har valt att skapa en tjänst. Tjänstens syften är att minimera energiförbrukningen

Läs mer

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa.

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa. 7 steg för att skapa en Hashtag- strategi för B2B- företag Marketinghouse (källor: Google, Hubspot, Twitter, Instagram och olika bloggar) Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag

Läs mer

10 % rabatt på solceller

10 % rabatt på solceller NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2014 Solenergi framtidens energikälla Erbjudande på solceller 10 % rabatt på solceller Tävla med oss! Vinn en luftvärmepump, värd upp till

Läs mer

Byten och attityder på den svenska elmarknaden

Byten och attityder på den svenska elmarknaden Byten och attityder på den svenska elmarknaden 13-015 Svensk Energi: Kalle Karlsson Ipsos: Fredrik Borg Datum: 2013-10-11 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen & bakgrund 3 Sammanfattning Resultatredovisning

Läs mer

El kan köpas på många sätt. Ett av dem är bäst för företaget.

El kan köpas på många sätt. Ett av dem är bäst för företaget. www.eon.se 020 22 99 00 Ny energi Inom E.ON tar vi hand om 35 miljoner kunder, vilket gör oss till Europas största privatägda energiföretag. I Sverige levererar vi el, gas och värme och tack vare vår långa

Läs mer

Mobil marknadsföring för köpcenter

Mobil marknadsföring för köpcenter Mobil marknadsföring för köpcenter Genom att erbjuda butikerna ökad synlighet inom ert köpcenter ger ni möjlighet till ökad försäljning för dem och en ny intäktskälla för er. CliqTags tillsammans med beacons

Läs mer

Mälarenergi. Elavtal för privatkund.

Mälarenergi. Elavtal för privatkund. Mälarenergi. Elavtal för privatkund. Mälarenergi och elmarknaden. Över 150 år av erfarenhet. Den 3:e april 1861 bildades Gaslysnings Aktiebolaget i Westerås. På den tiden hade företaget fullt upp med att

Läs mer

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer.

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Snabbare. Säkrare. Billigare. Varför har inget tänkt på det här tidigare? Lösningen är så enkel och så smidig att man undrar. Så här ligger det till. En del

Läs mer

Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013

Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013 Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013 Premiär för Mina Sidorappen Med Vattenfall i mobilen får du koll på elen Nyhet! Styr ditt hem med Smart Plug Få energi från solen FOTO: Henrik Trygg,

Läs mer

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Enkätundersökning Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Pronto Communication AB Kammakargatan 48 111 60 Stockholm T +46 8 23 01 00 F +46 8 23 01 05 info@prontocommunication.se Bakgrund Pronto har på uppdrag

Läs mer

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu.

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. HUR 1. Hur skiljer sig content marketing från traditionell reklam? 2. Varför snackar alla om content marketing? 3. Så bygger

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Vi skapar din digitala närvaro - och vi älskar det

Vi skapar din digitala närvaro - och vi älskar det Vi skapar din digitala närvaro - och vi älskar det Mscompanion.se We guide you in to the digital world for your business Ta steget in i den digitala världen med en mobilapp och/eller en hemsida Om oss

Läs mer

Presentation 2015-12-01 Frågor om content marketing

Presentation 2015-12-01 Frågor om content marketing Presentation 2015-12-01 Frågor om content marketing Elisabeth Thörnsten Novuskontakt: Gun Pettersson 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Swedish Content Agencies räkning genomfört ett undersökning

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Sammanfattning av programmet UID FutureMap

Sammanfattning av programmet UID FutureMap Sammanfattning av programmet UID FutureMap Världen behöver en ny, socialt hållbar arbetsmodell. Människans fria, trygga medvetande och hälsa skadas av de ekonomiska modeller, som styr världen sedan flera

Läs mer

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process Min syn på optimal kommunikation i en PU-process KN3060 Produktutveckling med formgivning Mälardalens högskola Anders Lindin Inledning Denna essä beskriver min syn på optimal kommunikation i en produktutvecklingsprocess.

Läs mer

Med Reality Energy Log REL kan du hålla koll på dina elkostnader med hjälp av ett knapptryck.

Med Reality Energy Log REL kan du hålla koll på dina elkostnader med hjälp av ett knapptryck. Med Reality Energy Log REL kan du hålla koll på dina elkostnader med hjälp av ett knapptryck. Ett smart sätt att hålla koll på din el konsumtion och kostnad allt visas i realtid. Samtidigt som du bidrar

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Den mobila handelslösningen som förenklar din affär

Den mobila handelslösningen som förenklar din affär Den mobila handelslösningen som förenklar din affär Stärk kundrelationerna och marknadsför relevanta erbjudanden som ökar din försäljning. Snabbt, enkelt, och säkert! Med Payair kan dina kunder med mobilen

Läs mer

PULSEN WHITEPAPER #IRCE15 Chicago - trendspaning. Signerad David Landerborn Affärsområdeschef Pulsen Production

PULSEN WHITEPAPER #IRCE15 Chicago - trendspaning. Signerad David Landerborn Affärsområdeschef Pulsen Production PULSEN WHITEPAPER #IRCE15 Chicago - trendspaning Signerad David Landerborn Affärsområdeschef Pulsen Production #IRCE15 Chicago - trendspaning På plats på IRCE i Chicago var jag till en början rätt fundersam.

Läs mer

Ren energi för framtida generationer

Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Fortums mål är att skapa energi som gör livet bättre för nuvarande och framtida generationer. För att uppnå detta investerar vi

Läs mer

Telia Fiber Business. Ann Ekman 0705-111009 ann.ekman@teliasonera.com. Operator Business

Telia Fiber Business. Ann Ekman 0705-111009 ann.ekman@teliasonera.com. Operator Business Telia Fiber Business Ann Ekman 0705-111009 ann.ekman@teliasonera.com Operator Business Ni bygger hela vägen fram till huset Frostfritt och el uttag 2 2013-04-09 Telia Fiberanslutning 2010 Så hänger det

Läs mer

Gunilla Dyrhage Verksamhetsområdeschef Självbetjäning Försäkringskassan

Gunilla Dyrhage Verksamhetsområdeschef Självbetjäning Försäkringskassan Vägen till den digitala myndigheten Gunilla Dyrhage Verksamhetsområdeschef Självbetjäning Försäkringskassan Försäkringskassan i förändring Service Design Digital strategi & erbjudande Digital Tjänstedesign

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Internet och sociala medier Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Min agenda Lite om.se Sociala medier vad är det vi pratar om? Vad är nyttan? Vilka är riskerna? Några

Läs mer

Instagram. Vad kan Instagram göra för ditt företag?

Instagram. Vad kan Instagram göra för ditt företag? Instagram Vad kan Instagram göra för ditt företag? Lite statistik 46 % män 54 % kvinnor 75 miljoner dagliga användare 1,2 biljoner gilla dagligen Många företag och offentliga personer väljer att använda

Läs mer

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Sociala medier Facebook Twitter Instagram Pinterest Avenyn, Peter Tilling 2013 www.semseo.se MÅLSÄTTNING

Läs mer

En bransch i förändring - kunderna kräver mer

En bransch i förändring - kunderna kräver mer Svenskt Kvalitetsindex SKI Energi 2016 Datum: 2016-11-28 För ytterligare information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta: Laurina Qvarnström, Områdesansvarig Telefon: 070 880 27 13

Läs mer

Vinn. Vi bjuder på fröer från Frökungen. en luftvärmepump Värde 21 375 kr. Nyhet i Vattenfalls Energibutik: Smarta köksprylar

Vinn. Vi bjuder på fröer från Frökungen. en luftvärmepump Värde 21 375 kr. Nyhet i Vattenfalls Energibutik: Smarta köksprylar NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2015 Vi bjuder på fröer från Frökungen Nyhet i Vattenfalls Energibutik: Smarta köksprylar Vinn en luftvärmepump Värde 21 375 kr Så enkelt

Läs mer

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Kurs: Marknadsföring, Företagsekonomi, A Datum: 2013.11.16 Tid: 08:15-12:15 Plats: L003 Ansvarig lärare: Mari-Ann Karlsson, Claes Gunnarsson 019-303008

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

TeamEngine STYRELSEPLATS DELA STYRELSEMATERIALET SMARTARE OCH SMIDIGARE

TeamEngine STYRELSEPLATS DELA STYRELSEMATERIALET SMARTARE OCH SMIDIGARE TeamEngine STYRELSEPLATS DELA STYRELSEMATERIALET SMARTARE OCH SMIDIGARE DET HÄR ÄR TEAMENGINE DISTRIBUERA STYRELSEMATERIALET ENKLARE Med TeamEngine styrelseplats får du och övriga styrelsemedlemmar en

Läs mer

Mall för marknadsplan ROMICOM AB

Mall för marknadsplan ROMICOM AB Mall för marknadsplan ROMICOM AB Disposition 1. Nuläge 1. Organisation 2. Vision&Affärsidé 3. Målgrupper 4. Positionering 5. SWOT-analys 2. Strategidel: Förverkligande av affärsidén Långsiktig (3-5 år)

Läs mer

Profilering genom en trovärdig hemsida. Lönsammare miljöaffärer Workshop 13 oktober, 2010

Profilering genom en trovärdig hemsida. Lönsammare miljöaffärer Workshop 13 oktober, 2010 Profilering genom en trovärdig hemsida Lönsammare miljöaffärer Workshop 13 oktober, 2010 Mats Johansson, VD Bodil Czarnecki, projektledare Varför ska man ha en hemsida? Alla finns på nätet idag! 84% av

Läs mer

Hemsideskolan - Cheklistor

Hemsideskolan - Cheklistor Hemsideskolan - Cheklistor Den här PDF filen innehåller de checklistor som ingår i Hemsideskolan på www.hemsida24.se. Ladda ned hemsideskolan Hemsideskolan är en guide för dig som vill lära dig mer om

Läs mer

El kan köpas på många sätt. Ett av dem är bäst för dig.

El kan köpas på många sätt. Ett av dem är bäst för dig. www.eon.se 020 22 24 24 Ny energi Inom E.ON tar vi hand om 35 miljoner kunder, vilket gör oss till Europas största privatägda energiföretag. I Sverige levererar vi el, gas och värme och tack vare vår långa

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Av alla besökare i en webbutik är det statistiskt sett bara en liten andel som handlar något. Tänk om du kunde återengagera den stora andelen potentiella

Läs mer

BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT

BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT INTRANÄT BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT TEAMENGINE INTRANÄT JOBBA ÄNNU BÄTTRE TILLSAMMANS I ett företag vill man kunna fokusera på själva arbetet och uppnå stödjer och underlättar den interna kommunikationen

Läs mer

den lilla blå Hur du skriver effektiva och engagerande statusuppdateringar på Facebook En guide av Ebba Strandberg

den lilla blå Hur du skriver effektiva och engagerande statusuppdateringar på Facebook En guide av Ebba Strandberg den lilla blå Hur du skriver effektiva och engagerande statusuppdateringar på Facebook En guide av Ebba Strandberg innehållsförteckning Vilken är din status?... s. 4 Testa om din statusuppdatering är läsbar

Läs mer

Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01. Affärsplan. Håbo kommun, Uppsala län. Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund

Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01. Affärsplan. Håbo kommun, Uppsala län. Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01 Affärsplan Håbo kommun, Uppsala län Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Företaget...2

Läs mer

Energivärld i förändring skapar nya möjligheter. Lars Bierlein, Business Innovation 18 september 2013

Energivärld i förändring skapar nya möjligheter. Lars Bierlein, Business Innovation 18 september 2013 Energivärld i förändring skapar nya möjligheter Lars Bierlein, Business Innovation 18 september 2013 Översikt E.ON-koncernen Runtom i Europa, Ryssland och Nordamerika har vi nästan 79 000 medarbetare som

Läs mer

Om VIVA. Bolaget har kontor i Uppsala (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Malmö, Kalmar och Oslo.

Om VIVA. Bolaget har kontor i Uppsala (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Malmö, Kalmar och Oslo. Välkommen! önskar & Om VIVA Viva Media är en digital affärspartner som erbjuder strategier och tjänster med fokus på att konvertera digitala medieinvesteringar till konkreta affärer. Bolaget har kontor

Läs mer

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero Vilka är Animero och varför står jag här? = både webb och film Startade 2001 13 anställda Kontor i Helsingborg och Stockholm Vilka

Läs mer

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion

Läs mer

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se Affärsplanen Kom igång med er verksamhet med en affärsplan! Skriv ned er affärsidé, göra en omvärldsanalys och beskrivning av er marknad på så vis får ni god kunskap i hur ert kooperativ eller ekonomiska

Läs mer

KUNDANALYS. Koncept 2. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören

KUNDANALYS. Koncept 2. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören KUNDANALYS Koncept 2 Varför byter man leverantör? 68% 14% 4% 5% 9% Inget intresse från leverantören Fick inte vad vi önskade Bättre pris/service hos annan leverantör Personlig bekant Leverantören upphörde

Läs mer

Kör på el i sommar. Sommaräventyr för hela familjen. Koppla upp och koppla av. 1 500 kr rabatt på elcykel. Fina rabatter till semestern

Kör på el i sommar. Sommaräventyr för hela familjen. Koppla upp och koppla av. 1 500 kr rabatt på elcykel. Fina rabatter till semestern NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL SOMMAR 2014 1 500 kr rabatt på elcykel Kör på el i sommar Sommaräventyr för hela familjen Fina rabatter till semestern Koppla upp och koppla

Läs mer

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder.

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder. Konceptet Customer Relationship Management (CRM) har funnits i decennier och idag är det allmänt känt att CRM har stor potential att effektivisera verksamheter och maximera intäkter. Trots denna vetskap

Läs mer

Polhemsskolan Gävle TED2

Polhemsskolan Gävle TED2 Designprocessen Utgångspunkter: Vi började arbeta med tävlingsuppgiften som Design Open hade gett oss. Vi delade upp oss i sex basgrupper. Alla basgrupper skulle jobba med egna idéer som skulle kunna lösa

Läs mer

Mälardalens högskola

Mälardalens högskola Teknisk rapportskrivning - en kortfattad handledning (Version 1.2) Mälardalens högskola Institutionen för datateknik (IDt) Thomas Larsson 10 september 1998 Västerås Sammanfattning En mycket viktig del

Läs mer

Filmtrailers om människor.

Filmtrailers om människor. Filmtrailers om människor. Foto: Ola Hedin fokuserar på att marknadsföra seminarier, produkter och tjänster genom att synliggöra människan bakom idén. Filmerna kan ses både på nätet och på mobilen och

Läs mer

Vi skapar din digitala närvaro - och vi älskar det

Vi skapar din digitala närvaro - och vi älskar det Vi skapar din digitala närvaro - och vi älskar det Mscompanion.se We guide you in to the digital world for your business Ta steget in i den digitala världen med en mobilapp och/eller en hemsida Om oss

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Mobiltelefonens utveckling

Mobiltelefonens utveckling Mobiltelefonens utveckling Hur fungerar en mobiltelefon? Anordningen i en mobiltelefon som gör att du kan ringa och ta emot samtal går till såhär: Mobiltelefonen plockar upp din röst och omvandlar ljudet

Läs mer

10 % rabatt på solceller

10 % rabatt på solceller NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2014 Solenergi framtidens energikälla Erbjudande på solceller 10 % rabatt på solceller Tävla med oss! Vinn en luftvärmepump, värd upp till

Läs mer

Lessebo Fjärrvärme 2016

Lessebo Fjärrvärme 2016 Lessebo Fjärrvärme 2016 Ur ett kundperspektiv.kundundersökning genomförd av Svenskt Kvalitetsindex hösten 2016 2016-12-13 Kort om Svenskt Kvalitetsindex SKI Energi 2016 Om oss: SKI startade som ett forskningsprojekt

Läs mer

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

Office 365. www.koneo.se. Du har tillgång till Office överallt. Verktyg för professionella. Verktyg för samarbete. Enkel installation och hantering

Office 365. www.koneo.se. Du har tillgång till Office överallt. Verktyg för professionella. Verktyg för samarbete. Enkel installation och hantering 1 (5) Office 365 Du har tillgång till Office överallt Oavsett om du arbetar på ditt kontor eller är ute på uppdrag, har du tillgång till en uppsättning välbekanta, professionella produktivitetsverktyg.

Läs mer

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Varumärket Doro Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Doros identitet och position Vision? Doros vision är att bli varumärket Varifrån? Doro är en svensk världsmedborgare med 35 års

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

Undersökningar Telefonintervjuer Datainsamling Rapportering Kundundersökningar Service Kundanalys Metodkonsultation Reklammätningar Webbpanel

Undersökningar Telefonintervjuer Datainsamling Rapportering Kundundersökningar Service Kundanalys Metodkonsultation Reklammätningar Webbpanel Undersökningar Telefonintervjuer Datainsamling Rapportering Kundundersökningar Service Kundanalys Metodkonsultation Reklammätningar Webbpanel Kvalitet Varumärkesmätningar Marknadsundersökningar B2B Tracking

Läs mer

Marknadsförare Digitala Medier och E-handel, Linköping

Marknadsförare Digitala Medier och E-handel, Linköping Marknadsförare Digitala Medier och E-handel, Linköping Texter Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om Projektledning av marknadsföringsaktiviter Logistiklösningar vid e-handel Juridik

Läs mer

HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB

HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB (VÄRDSKAPET SVERIGE AB är ett helägt dotterbolag till VÄRDSKAPET UTVECKLING AB.) VÅR VISION (vad vi ytterst vill bidra till) En värld där alla känner sig väntade

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer