nette Elassisterade cyklar i test Petäjäskoski är Finlands effektivaste vattenkraftverk Med stolpskor på fötterna till nya höjder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "nette Elassisterade cyklar i test Petäjäskoski är Finlands effektivaste vattenkraftverk Med stolpskor på fötterna till nya höjder"

Transkript

1 nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 3/2012 Fortsatt 7 % rabatt på elenergi t.o.m Elassisterade cyklar i test Petäjäskoski är Finlands effektivaste vattenkraftverk Med stolpskor på fötterna till nya höjder

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KUNDTJÄNSTEN INFORMERAR Kundtjänst LEDAREN Kundernas frågor till kundtjänsten nette 14 Nette testar elassisterade cyklar. Ledaren Petäjäskoski är Finlands effektivaste vattenkraftverk Med stolpskor på fötterna till nya höjder Energiskt sommararbete Världsmästerskapen i lingonplockning avgjordes i Suomussalmi Elassisterade cyklar i test Priset motiverade byte till e-faktura I korthet Korsord KONCERNEN VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING Följande Nette utkommer i december Nummer: 3/2012 Utgivare: Vasa Elektriska Ab Postadress: PB 26, Vasa Besöksadress: Kyrkoesplanaden 4, Vasa, Finland Telefonväxel: (Samtalen spelas in.) Kundbetjäning: öppen kl Felanmälningar: (24 h) Fax: Internet: ISSN: Chefredaktör: Hannu Rintala Redaktions- Olli Arola kommitté: Hannu Linna Juha Rintamäki Arja Rosing Ossi Suortti Redaktion: Viestintä Oy Prowomedia, Anne Kytölä Svensk text: Kustmedia Layout: Reklambyrå, Bock s Office Ab Tryckning: UPC Print Pärmbild: Mikko Lehtimäki Är det någon idé för Vasa Elektriskas kunder att fortsätta använda nattel? Om förbrukningen är högre än kilowattimmar i året är nattel förmånligare. Exempelvis en kund inom Vasa Elnäts distributionsområde som har direkt eluppvärmning och en årsförbrukning på kwh, varav 55 procent förbrukas dagtid, sparar 209,70 euro om året. Varför kopplas vår nattel numera på först klockan 22.38? Vasa Elnät följer Fingrid Oyj:s nationella rekommendationer, enligt vilka de apparater som använder nattel ska kopplas på stegvis. Till exempel varmvattenberedaren kopplas inte längre på exakt kl. 22, utan någon gång mellan kl. 22 och 23. Förändringen har ingen inverkan på apparaternas funktion inte heller på natt-tariffen som fortfarande börjar kl. 22 och slutar kl. 07. Varför kan inte korsordslösningen skickas in elektroniskt? Korsordslösningen kan även skickas som e-postbilaga till: Jag får elräkning fyra gånger om året. Kan jag få faktura varje månad? E-fakturan kan fås månatligen om man så vill. Slut först ett e-faktureringsavtal med din bank och kontakta sedan kundtjänsten, så ordnar det sig. Pappersfakturan baserar sig på årsförbrukningen, ju mindre förbrukning desto längre tid mellan räkningarna. nette TIPS Höstens enkla energispartips Det är bra att en gång i året dra ut kylen/frysen från sin plats och dammsuga dess baksida. Damm på kondensorn och gallret höjer elförbrukningen och kan utgöra en brandrisk. Att värma en låda färdigmat i mikron förbrukar cirka en tiondel så mycket el som att värma den i ugnen. Ha en bakningsdag och grädda fler saker på en ugnsuppvärmning. Det lönar sig inte att slösa med varmvattnet för det är mer än tre gånger dyrare än kallt vatten. Om du står i duschen 3 minuter om dagen istället för 15 minuter och minskar vattenflödet, sparar du enkelt 500 euro om året. Att använda tandborstmugg sparar 50 euro om året jämfört med att ha vattnet rinnande. Om du multiplicerar summan med antalet personer i ditt hushåll är inbesparingen betydande. Kontrollera dörrar och tätningar innan uppvärmningssäsongen. Om det känns dragigt där hemma är det ett tecken på att din plånbok blir lättare. Synvinklar på torv Hur är det möjligt att torven i offentligheten utpekas som den värsta förorenaren av vattendrag? Torvproduktionens andel av kväve- och fosforutsläppen till vattendrag är 0,5 0,7 procent. Jordbruket släpper ut 80 till 100 gånger mera. Beror torvens problematiska image främst på att andra kan göra sina utsläpp utan någon tillståndsprocess? Torvföretagen har förvisso även sig själva att skylla, eftersom de under årens lopp agerat nonchalant när det gäller övervakningen av utsläpp till vattendrag. Att följa rådande lagstiftning, kontinuerligt övervaka utsläpp och offentligt publicera mätresultat utgör självklara medborgerliga skyldigheter. Utsläppen går inte att minska genom att begränsa antalet nya torvtäkter. Vattendragens tillstånd kommer inte att förbättras förrän uppmärksamheten riktas mot de verkligt stora utsläppskällorna. Jordbruk, boskapsskötsel, skogsbruk, bosättning, industri och vattenreningsverk belastar vattendragen. Inom vattenskyddet behövs mer samarbete istället för motsatsförhållanden och skuldbeläggande av en enskild aktör. Långsam tillståndsprocess blir dyr Det finländska samhället är tvunget att inom de närmaste månaderna göra en bedömning om den framtida energiproduktionen. Även till inlandet kommer att transporteras kol för att hålla städerna varma. Den största orsaken till den ökade kol- och oljeförbrukningen kommande vinter är bristen på nya torvtäkter. Och vad händer om nästa sommar blir regnig? Vapo har under detta år, fram till augusti, fått lov att bryta torv på ett 527 hektar stort område, trots att det årliga behovet av ytterligare areal vore hektar. I år har hektar nya torvtäkter fastnat i beslutsprocessen. I ansökningskön för nya lov väntar i dag sammanlagt hektar. Över hälften av dessa ansökningar behandlas antingen i Vasa förvaltningsdomstol eller i Högsta förvaltningsdomstolen. Det känns märkvärdigt att tillståndsprocessen nästan utan undantag kräver en rättsprocess. Speciellt i ett land som Finland där det finns relevant lagstiftning på området. Att tillståndsprocessen är ett problem framstår klart efter den regniga sommaren. Det är fjärrvärmeanvändarna som kommande vinter blir tvungna att betala räkningen. Hur kan tillståndsprocessen vara så ineffektiv? Finlands bytesbalans har blivit negativ för första gången på det här årtusendet. En central orsak till underskottet är den stora mängden importerad energi. Torven är ett finländskt alternativ som naturligt minskar behovet av importenergi. Torven är ett bra bränsle Många finländska städer är beroende av torv för uppvärmning. Kraftverken är tekniskt högklassiga och en del av dem ganska nya och energieffektiva, samtidigt som de står för en betydande del av elbehovet i Finland. Torven är ett bränsle av mycket jämn kvalitet. Förbränningen av torv ökar användningen av ved i kraftverken, eftersom torven har en positiv inverkan på förbränningsprocessen. Torvindustrin sysselsätter genom alla sina olika arbetsskeden tusentals finländare. Inom EU skulle torven sannolikt i tiderna ha dugit som ett förnybart bränsle. Stora utskottet i Finlands riksdag valde dock genom omröstning att klassificera den som icke förnybar: röstningen var jämn, men lotten avgjorde att torven inte är politiskt förnybar även om den biologiskt sett är det. Det känns konstigt att man i Norge inte talar om de utsläpp som orsakas av olja från Nordsjön på samma sätt som man talar om utsläppen från torv i Finland. En hållbar användningsgrad av torv skulle exempelvis vara den mängd som motsvarar torvens årliga återväxt. Samtidigt bör man avkräva alla aktörer som hanterar torv ett ovillkorligt ansvar att sköta om miljöfrågor. Med värme mot vintern Hannu Linna verkställande direktör nette 3/2012 3

3 I Petäjäskoski i Kemijoki finns ett av Kemijoki Oy:s 20 kraftverk. Text Anne Kytölä Foto Kaisa Sirén Petäjäskoski är Finlands effektivaste vattenkraftverk Nette besökte Rovaniemi för att se hur vatten blir till el i Finlands effektivaste vattenkraftverk i Petäjäskoski. Finlands elsystem skulle kollapsa utan vattenkraften. Med hjälp av vattenkraften kan förhållandet mellan produktion och konsumtion hållas i balans, säger kraftverkschef Janne Ala. Vid kraftverket i Petäjäskoski pågår en stor renovering under besöket, då en av de sju luckorna till regleringsdammen repareras. Driftsmästare Heikki Vuollo har på morgonen granskat hur arbetet fortskrider, men nu kommer han för att ta emot gästerna. Kraftverket har nio våningar, även om detta inte märks genast man stiger in genom dörren, våningarna går nämligen nedåt. Energin produceras många meter under gatunivån. Det är tack vare höjdskillnaden som den i vattnet bundna energin kan utvinnas. Vattnet från Kemijoki strömmar ned mot turbinens vingar och sätter den i rotation. Turbinen roterar med en hastighet om hundra varv i minuten. Turbinen driver en generator och därigenom omvandlas vattnets rörelseenergi till elektricitet. Vattenkraftverket i Petäjäskoski har tre generatorer. Vuollo är väl bekant med Petäjäskoski vattenkraftverk, han har nämligen skött om det En av de sju dammluckorna vid dammen i Petäjäskoski har grundrenoverats under sommaren. Före reparationen måste man först bygga en tillfällig damm. Luckans väggar granskas, sandblästras, repareras och målas. Det hydrauliska system som lyfter luckorna fick service på samma gång. och tre andra av Kemijoki Oy:s vattenkraftverk i 25 år. I själva verket är det delvis just driftsmästarens förtjänst att kraftverket i Petäjäskoski numera är Finlands effektivaste kraftverk. Dess maximala effekt är 182 MW. Driftspersonalen visste av erfarenhet att maskinerna kan köras på högre effekt än den nominella effekten. Saken undersöktes och utvecklades tillsammans med en inhemsk turbinleverantör, berättar kraftverkschef Janne Ala. Större flöde ger högre effekt Ett vattenkraftverks effekt bestäms av två faktorer: vattnets fallhöjd och den mängd vatten som strömmar genom kraftverket. Effekten blir alltså högre ju större vattenflödet är och desto högre vattnet kommer ifrån. I Finland har man satsat på vattenflödet eftersom, till skillnad från exempelvis Norge, fallhöjderna är blygsamma. Fallhöjden vid kraftverket i Petäjäskoski är 20,5 meter. Störst fallhöjd, 96 meter, har kraftverket i Jumisko i Kemijärvi. Vuollo berättar att kraftverkets effekt hade reducerats av kavitation eller hålrum i vattnet innan formen på turbinens blad justerades. Bubblor i vattnet är ett dåligt tecken. Undertrycket nöter på turbinbladen och energi går till spillo, förklarar Vuollo. Tack vare bladens nya utformning har turbinens verkningsgrad förbättrats och det flödar nu 300 kubikmeter mera vatten genom kraftverkets turbiner än före effekthöjningen. Kemijoki Oy har varit en föregångare när det gäller dylika effekthöjningar. Företaget inledde 1996 sitt effektökningsprogram med kraftverket i Petäjäskoski som byggts mellan åren Det 15 år långa projektet avslutades förra året på samma plats. Efter den andra effekthöjningen är Petäjäskoski till effekten det största vattenkraftverket i Finland. Sammanlagt har effekthöjningarna hittills gett Kemijoki Oy:s 20 kraftverk 221 MW mer effekt, berättar Janne Ala. Vattnet var 1950-talets viktigaste energikälla Före Kemijoki Oy hann Pohjolan Voima bygga ett kraftverk i Isohaara i Kemijoki år Man behövde på den tiden bygga nya vattenkraftverk eftersom Finland hade förlorat cirka 30 procent av sin vattenkraft till Sovjetunionen genom kriget. Det behövdes mycket energi, bland annat för att landet skulle klara av att betala krigsskadestånden. På och 1960-talen stod vattenkraften för så mycket som 90 procent av elproduktionen i Finland. Sedan dess har vattenkraften minskat i betydelse och står i dag, beroende på vattennivåerna, för procent av elproduktionen. Kemijoki Oy hade över 500 anställda ännu för 25 år sedan då Heikki Vuollo började. I dag har koncernen 261 personer anställda. Vid kraftverket i Petäjäskoski arbetar, förutom Vuollo, 13 personer. Kraftverkens funktioner är i stor utsträckning automatiserade och de styrs från Rovaniemi. Även feljouren har centraliserats till Rovaniemi. 4 nette 3/2012 nette 3/2012 5

4 Vid kraftverket i Petäjäskoski finns tre generatorer. >> Vasa Elektriskas vattenkraft Den vattenkraft som Vasa Elektriska säljer är i huvudsak norsk och kommer från kraftverket i Mo i Rana med en fallhöjd på över 500 meter. I fjol sålde Vasa Elektriska 127,9 GWh norsk vattenkraft till sina kunder. Inhemsk vattenenergi införskaffar Vasa Elektriska via Pohjolan Voima, där EPV Energi Ab är delägare och som i sin tur delvis ägs av Vasa Elektriska. PVO:s helt eller delvis ägda vattenkraftverk finns i Tengeliönjoki i Övertorneå, i Kemi älv, i Ijo älv och i Kumo älv. I fjol kom 37,9 GWh vattenkraft från PVO. Vattenkraftens andel av Vasa Elektriskas totala elanskaffning har de senaste åren legat på lite under tio procent. De vattenkraftverk som producerar el för Vasa Elektriska är utmärkta på kartan. >> 1. Jolmankoski, Tengeliönjoki 2. Kaaranneskoski, Tengeliönjoki 3. Portimokoski, Tengeliönjoki 4. Jumisko, Kemi älv 5. Raasakka, Ijo älv 6. Maalismaa, Ijo älv 7. Kierikki, Ijo älv 8. Pahkakoski, Ijo älv 9. Haapakoski, Ijo älv 10. Harjavalta, Kumo älv 11. Melo, Kumo älv 12. Norsk vattenkraft Rana, Norge Genom förebyggande service strävar man efter att ständigt hålla kraftverket i sådant skick att störningar inte uppstår. Driftsmästare Heikki Vuollo och kraftverksskötare Virpi Hujber inspekterar turbinens skick. Vatten behövs som reglerkraft Vattenkraften är inte längre den baskraft den var på och 60-talen, men den spelar fortfarande en viktig roll. Utan vattenkraften skulle Finlands elsystem vara mycket sårbarare. Vattenkraft behövs hela tiden för att jämna ut variationer i förbrukningen, påpekar Janne Ala. I framtiden kommer vattenkraftens betydelse som reglerkraft bara att öka, då användningen av vind- och solenergi ökar. Insugningsöppning Dammbassäng Inloppskanal Vattenkraftverk Generator Turbin Petäjäskosken voimalaitoksessa on kolme generaattoria. Kraftverksskötare Virpi Hujber gör inställningar på turbinens högtryckshydraulik. Överföringsnät Älv Nedanstående ritning av O. Viljanen visar funktionsprincipen hos en enkel skvaltkvarn. (Källa: Saarenheimo 1974, 388) Flera tusen år gammal uppfinning Vattenkraften är näst efter vinden det äldsta sättet att producera energi. Människan har redan i årtusenden dragit nytta av kraften i forsar och vattenfall. Särskilt kineserna och egyptierna var föregångare med sina vattendrivna lyftanordningar. Vattenhjul har använts i tusentals år för mekaniskt arbete för jordbruk, kvarnar, sågar och tillverkning av textiler. Vattenkraften anses vara en av förklaringarna till den snabba industriella utvecklingen i Europa. Trots att man malde spannmål med vattenkraft redan under antiken i Tvåflodslandet, lyckades Europa bli en världsmakt tack vare sina många floder och den utbredda användningen av vattenkraft. Världens första kända vattenkvarn byggdes av greken Mitridates i floden Lycus i Mindre Asien, cirka år 80 e.kr. Världens största vattenhjul byggdes av romarna, i staden Hama i Syrien. Vattenhjulet var tillverkat i cederträ och hade en diameter på 40 meter. Frankrikes solkung Ludvig XIV lät bygga världens första vattenkraftverk. Anläggningen i Seine blev färdig år 1684 och bestod av 14 vattenhjul, vardera med en diameter på 8 meter. Anläggningen drev 235 pumpar som pumpade upp vattnet ur Seine till 162 meters höjd. Vattnet leddes i en akvedukt (en av exempelvis trä, sten eller tegel tillverkad vattenledning där vattnet rinner med gravitationens inverkan) till fontäner vid det kungliga palatset Versailles. De första vattenkvarnarna i Finland byggdes på 1300-talet. De äldsta dokumentuppgifterna är från 1352, då biskop Hemming fick kvarnrättigheter i Halistenkoski vid Aura å. På 1500-talet började vattenkraften, förutom till malning, även användas för att såga bräder. Följande århundrade smidde man i järn med vattenkraftens hjälp. Utvecklingen gick snabbt och i mitten av 1800-talet fanns det cirka fyratusen vattenkvarnar och drygt tvåhundra vattendrivna sågar i Finland. Den på 1800-talet uppfunna vattenturbinen togs i bruk för första gången i Finland i mitten av 1800-talen vid Finlaysons fabrik i Tammerfors. Staden var en föregångare även när vattenkraften började producera el. Finlands första, 240 kwh starka vattenkraftverk byggdes i Tammerforsen år I Finland finns numera totalt över 220 vattenkraftverk, vars sammanlagda effekt är cirka MW. Vattenkraftverkets konstruktion Källor: Wikipedia, och 6 nette 3/2012 nette 3/2012 7

5 Text Anne Kytölä Foto Hannu Rintala Med stolpskor på fötterna till nya höjder Energiambassadören i Vasa Elektriskas tjänst På tisdag träffade Tuomas Vanhanen och Vasa Elektriskas vd Hannu Linna näringsminister Jyri Häkämies och riksdagsman Janne Sankelo i riksdagen. Vanhanen och Linna kom till Helsingfors med bud om Vasaregionens energikunnande. Foto Vasek Vasaregionens utvecklingsbolag Vasek Ab och 11 av regionens företag i energibranschen gav tillsammans teknologstuderande Tuomas Vanhanen från Tammerfors sommarjobb som Vasaregionens energiambassadör. Energiambassadören bekantade sig med regionens kunnande i energibranschen genom att arbeta en vecka i varje företag och därefter rapportera om sina erfarenheter via sociala medier. Tuomas Vanhanens arbetsvecka i koncernen Vasa Elektriska inleddes, på måndagen i vecka 32, med en lekfull tävling. Vanhanen och Ravera Oy:s verkställande direktör Mika Kuusisto klättrade, båda för första gången, upp i en elstolpe. Prestationerna bedömdes av Raveras montörerna Marko Hakamäki och Hans Stenback. De kontrollerade även männens utrustning innan tävlingen och gav goda råd om klättringen. Poäng delades inte ut för snabbhet utan för stil och för prestationen som helhet. Mika Kuusisto koncentrerade sig tyst på att placera sina stolpskor, medan energiambassadören log, poserade och kommenterade hela tiden sin framfart. Energiambassadören har åter igen uppnått en av höjdpunkterna i sin karriär, skämtade Vanhanen från toppen av stolpen. Att ta sig ner var besvärligare och nu meddelade även Vanhanen att han inte längre kände sig så kaxig. På fredag berättade Olli Arola, Ulla Hissa, Pekka Niemelä och Jyrki Rajala för energiambassadören om Vasa Elektriskas elhandelsverksamhet. Montörerna var diplomatiska i sin bedömning: Båda skulle kunna bli duktiga linjemontörer med en smula träning, funderade Hakamäki och Stenback. På ministerbesök På tisdag agerade energiambassadören ambassadör i ordets egentliga bemärkelse. Tillsammans med verkställande direktör Hannu Linna besökte han nämligen riksdagen för att framföra hälsningar från Vasas energikluster till näringsminister Jyri Häkmies och riksdagsman Janne Sankelo. Mottagandet var riktigt positivt och det verkade som att ryktet om energiklustret i Vasa redan nått Helsingfors, berättade Vanhanen. På onsdag upplyste Hannu Linna energiambassadören om Vasa Elektriskas affärsmodell. På torsdag förevisade Vaskiluodon Voima Oy:s verkställande direktör Mauri Blomberg kraftverket i Vasklot samt världens största förgasningsanläggning för biomassa som byggs alldeles bredvid. Tack vare förgasningsanläggningen kan cirka en tredjedel av det stenkol som bränns vid kraft- På torsdag bekantade sig energiambassadören med EPV Oy:s verksamhet och med den förgasningsanläggning som byggs. Läs mer: verket i Vasklot ersättas med inhemska biobränslen. Förgasningsanläggningen har en förbränningseffekt på 140 MW och är planerad att tas i bruk i december. Därefter visade Juha-Matti Karvala Vanhanen hur Vasa Elektriskas eget reservkraftverk på Brändö fungerar. Jag har faktiskt aldrig tidigare fått se hur värmen produceras, trots att jag arbetat två somrar på fjärrvärmesidan vid elverket i Tammerfors, sa Vanhanen. I Vasa produceras fjärrvärmen energieffektivt via samproduktion av el och värme. Fjärrvärmen är alltså i själva verket en biprodukt som uppstår vid elproduktionen. Sin sista arbetsdag spenderade Vanhanen på Vasa Elektriskas elhandelsenhet. Direktören för enheten Olli Arola, förman för privatförsäljningsteamet Ulla Hissa, försäljningschef Pekka Niemelä och projektchef Jyrki Rajala förkovrade energiambassadören i elhandelns verksamhetsprinciper. Elhandel var ett helt nytt och okänt område för mig, berättade Vanhanen. Den kloke ser framåt Vasa Elektriskas verkställande direktör Hannu Linna gjorde ett träffsäkert ställningstagande i förra numret av den här tidningen. Det är säkert sant att en vanlig konsument inte nödvändigtvis noterar något annat än priset på sin elräkning eftersom det är för honom eller henne det viktigaste. Vasa Elektriskas uppgift är att garantera sina kunder förmånlig och driftsäker elförsörjning. Inom det egna nätområdet kan man genom investeringar i infrastrukturen i viss mån påverka elens kvalitet och distributionssäkerhet. När allting fungerar märks de i elnätet investerade pengarna egentligen inte av, men genom att föra statistik över minskade problem och att informera om detta är ett bra sätt att få in i befintliga och potentiella kunders medvetanden vikten av dessa investeringar. För tydlighetens skull: förmånligt pris är alltså inte det enda som betyder något, även kvaliteten spelar en betydande roll. Det här kommer man ofta inte ihåg, förrän det blir trubbel med kvaliteten. Här kan det lokala elöverföringsbolaget påverka. Det finns dock en tredje aspekt, som får allt högre prioritet i beslutsfattandet. Dagens inriktning går mot förnybar energi. Det gör inte nödvändigtvis skenet från en glödlampa i slutändan av elledningen ett dugg bättre. Det får inte den finländska sommarhimlen att bli klarare än med de gamla metoderna. Att bedöma luftkvaliteten och hela planetens välstånd hemma från gården är svårt. Förutom den något svårbegripliga klimatpolitiken finns det många andra orsaker att satsa på förnybar energi. Finlands regering har beslutat att förbättra landets bytesbalans genom att i större grad utnyttja inhemska energikällor. Det för förresten med sig en intressant balansakt bland annat för torvens del. I ena vågskålen ligger att torven är inhemsk i den andra de lokala miljövärdena och klimatmålen. Att välja vad som ska betonas mest blir oundvikligen ett subjektivt val, vad jag vet har ingen kunnat bidra med någon kalkylmodell för att beräkna den sammanlagda nyttan och skadan. Natur- och klimatvärden kan dock inte åsidosättas för den nationella samhällsnyttan. Det är kortsynt att titta enbart på priset, när valens efterverkningar kommer först efter flera decennier. Jag är speciellt glad över bland annat förgasningsprojektet för träflis på Vasklot. Biobränslen kommer att utgöra en allt viktigare del av Finlands energihushållning. Energiambassadör Tuomas Vanhanen och Raveras vd Mika Kuusisto Tuomas Vanhanen, teknikstuderande 8 nette 3/2012 fick klättra upp i stolpen med minsta nette 3/ möjliga utrustning. Montörerna har vanligtvis med sig cirka tjugo kilo utrustning.

6 Text Anne Kytölä Foto Mikko Lehtimäki Energiskt sommararbete Annika Koponen hemma från Jakobstad och flyttade till Vasa för ett par år sedan. Vasa Elektriska gav i somras 14 ungdomar sommarjobb i koncernens bolag. Vi träffade fyra av dem som alla arbetar i ett elbolag för första gången. 1. Var i koncernen Vasa Elektriska arbetar du? Vad gör du? 2. Vad tycker du om ditt jobb? Vad är det bästa med det? Har det dåliga sidor? 3. Hur är Vasa Elektriska som arbetsgivare? Hurudana arbetskamrater har du? 4. Har du lärt dig nåt nytt i sommar? 5. Vilket är ditt framtida drömjobb? Var är du om exempelvis fem år? 19-åriga Annika Koponen från Esbo flyttade till Vasa förra hösten för att inleda sina tradenomstudier vid Vasa yrkeshögskola. 1. Jag arbetar på elförsäljningsenheten och arbetar med allt som har med elförsäljningen att göra. Mina kunder är privatpersoner bosatta utanför nätområdet. Jag sköter till exempel om att det avtal som kunden gör via internet träder i kraft. Jag svarar även på kundsamtal. 2. Jag tycker om allt i mitt arbete! Tidigare har jag arbetat på bank och i varuhus. men det här är så annorlunda att jag njuter av precis allt. Eftersom det här är allt nytt för mig lär jag mig någonting varje dag och det är roligt. Jag har inte märkt några dåliga sidor med mitt arbete, men terminologin var svår i början. 3. Jag har trivts utmärkt. Jag tycker speciellt om att man kan komma till jobbet redan tidigt på morgonen, eftersom jag alltid stiger upp klockan fem och tar en joggingtur. Arbetskamraterna är trevliga och underbart hjälpsamma. De orkar svara på mina frågor och förklara samma saker om och om igen. 4. Allting som har med el att göra har varit nytt för mig. 5. Förmodligen är jag i handelsbranschen, för jag är även studentmerkonom. Det vore roligt att kunna kombinera mitt kommande yrke med rörelse och motion, men jag vet ännu inte hur. Heino Järvelä 18-åriga Heino Järvelä är abiturient från Vasa. Han inledde i augusti sitt tredje år vid Vaasan lyseon lukio. 1. Jag arbetar på fjärrvärmeenheten och har bland annat sått gräsfrön runt om i Vasa och i Smedsby på ställen där det dragits fjärrvärme. Jag sköter även om gräsklippningen vid kraftverket och hjälper till att köra ut material till montörerna med paketbil. 2. Det är trevligt, när man inte behöver vara på ett och samma ställe hela tiden. Ibland är man morgontrött då arbetsdagen börjar klockan Det är bra stämning på arbetet och jag har kul tillsammans med arbetskompisarna. Man blev lätt hemmastadd i arbetet. 4. Det enda jag visste om fjärrvärme tidigare var i stort sett att den tillverkas på Vasklot. Nu vet jag även hur värmen produceras. 5. Efter gymnasiet ska jag söka till teknikbranschen och hoppas på en studieplats i Vasa. Vi får se vart jag hamnar när jag är klar med studierna och ska söka arbete. 1. Jag arbetar i Vasa Elektriskas kundtjänst. Till en början skötte jag om flyttningsanmälningar som kunderna skickat per e-post. Sedan började jag även ta emot kundsamtal och fick lära mig allt som berör kundbetjäning, till exempel fakturering. 2. Arbetet är riktigt trevligt. Jag är en väldigt social person och tycker därför om att ha med människor att göra. Det har varit mycket att lära sig. När man ska reda ut komplicerade saker hjälper det med att ha en positiv attityd och att hålla sig lugn. 3. Det bästa med jobbet är arbets- kamraterna! Tack vare dem är det roligt att gå till jobbet. Vasa Elektriska har också varit flexibel med arbetstiderna, då jag behövt ledig tid. 4. Visste jag innan ens vad en kilowattimme är? Nu vet jag mycket mer om el och elförbrukning och jag har exempelvis lärt mig förstå min egen elräkning mycket bättre. 5. Att arbeta med kundbetjäning ger bra arbetserfarenheter, men jag ser mig inte som en kontorsarbetare i framtiden. Om ett år ska jag åka som utbytesstuderande till Kanada. Efter min kandidatexamen ska jag söka till polisskolan, för polisyrket har alltid varit min största dröm. Leevi Suvisalmi 18-åriga Leevi Suvisalmi bor i Kurikka och studerar el- och automationsteknik för tredje året vid Sedu i Kurikka. 1. Jag arbetar på Raveras verksamhetsställe i Kurikka. I början av sommaren gjorde vi lagerinventering. Sedan har jag gjort jordningsmätningar på transformatorer och frånskiljare tillsammans med en annan sommarjobbare, Santeri Kapri. Vi för mätningsdagbok och ritar jordningsdiagram för Fortums bruk. Antalet mätningsobjekt är 187. Jag deltar i alla arbeten som en studerande kan utföra, till exempel byggarbete vid transformatorer och att montera fördelningsskåp. För många arbeten krävs arbetssäkerhetskort, vilket jag ännu inte har. 2. Det fina med arbetet är att ingen jagar dig med blåslampa. Man får arbeta i lugn och ro. Det tyngsta har väl varit att mätningsarbetet involverar en hel del promenerande. 3. Arbetsmiljön är mycket trevlig. 4. Materialkunskaperna växte en hel del i samband med inventeringen. Jag utgår från att jag har nytta av det i utbildningen och i arbetslivet. 5. Jag är kanske linjemontör eller så gör jag fastighetsinstallationer. Det får tiden utvisa. Jenna Bast 21-åriga Jenna Bast studerar skap vid Åbo Akademi i Vasa. Hon statskun- är 10 nette 3/2012 nette 3/

7 Text och foto Hannu Rintala Helli Hyytiläinen från Kuhmo tävlade i lingonplockarklassen. Världsmästerskapen i lingonplockning avgjordes i Suomussalmi I år hölls VM i bärplockning för 15:e gången i Suomussalmi. Tävlingen marknadsfördes som lekfull men redan på morgonen rådde det en känsla av landskamp mellan Finland och Ryssland på Suomussalmi torg. Arrangör var Suomussalmi kommun och Arktiska Aromer r.f. Längs riksväg fem, nästan halvvägs mellan Kajana och Kuusamo, finns Suomussalmi kommun med sina innevånare. På kommunens webbplats berättar man att där fanns bosättning redan för år sedan, då Helsingfors och Åbo ännu låg under vatten. Suomussalmis historia har påverkats märkbart av läget som granne till Ryssland. Grannens betydelse för näringslivet märks exempelvis på att kommunens gratistidning även ges ut på ryska. Internationell tävlingsstämning Över 100 deltagare från Finland och Ryssland deltog i lingonplockningstävlingen i Suomussalmi. Japan representerades av utbytesstudenter som studerar i Finland och Daisuke Miyagawa, en av tre våghalsiga japanska Duudsons som åker världen runt för att delta i olika lokala tävlingar. Miyagawa som rusade ut i skogen tillsammans med sitt filmteam deltog i klassen för män med lingonplockare. Trots att han hade tränat dagen innan blev han sist i sin klass. Och då hade han ändå skrapat ihop nästan 12 kilo på en timme! Tävlingsklasserna var fem till antalet: plockning för barn och för vuxna, handplockning för tremannalag och individuella lingonplockarklasser för män och för kvinnor. Tävlingsområdet hade inte avslöjats på förhand, utan deltagarna kördes med buss cirka 15 kilometer från torget i Suomussalmi. Plockningstiden var en timme. I barnklassen deltog laget Makeet-Marjat, det vill säga Ella-Sisko Veteläinen, Lotta Korja och Milla Veteläinen. Ett hagelgevärsskott var signalen för plockarna att sätta igång och de rusade ut i skogen likt en skenande skock renar. Efter en timmes plockning hade de tävlande sammanlagt plockat otroliga 620,8 kilo lingon, trots att skogen inte precis var röd utav lingon. Ryssland plockade bäst för hand I den hetaste tävlingsklassen, lagtävlingen, drog ett ryskt tremannalag det längsta strået med resultatet 34,25 kilo. Det bästa finländska laget, tillika fjolårets vinnare, fick nöja sig med knappt ett kilo mindre. Kanske fick finländarna något att ta revansch för nästa år. I damklassen för plockning med lingonplockare gick segern i sedvanlig ordning till Eeva Romppainen från Suomussalmi. Hon har vunnit tävlingen många gånger tidigare. Denna gång fick hon med sig 14,75 kilo lingon ur skogen. Det fanns mindre bär i skogen än i fjol, och jag gjorde en taktisk miss då jag sprang över till fel sida av vägen alldeles i utkanten av plockningsområdet. Där var det dåligt med bär. En maratonlöpares kondition kombinerat med åratal av träning gav seger ändå. När jag är en hel arbetsdag i skogen plockar jag över 100 kilo, berättar Eeva Romppainen om hemligheten bakom hennes seger. Förstagångsdeltagare Laget Makeet-Marjat, det vill säga Milla och Ella-Sisko Veteläinen samt Lotta Korja, tävlade för första gången i bärplockningsklassen för barn. Flickorna har inte tränat enkom för tävlingen, men bärplockning är en bekant sysselsättning för dem. Vi har ingen överlagd taktik eller målsättning på förhand, men en pallplats skulle vara helt roligt. Vi kommer säkert att se efter om det finns bär genast vid startområdet, istället för att rusa efter alla andra. Vi tänker dock öppna för fullt, planerade laget innan startskottet. Flickornas tävlingsprestation var mycket fartfull att följa. Från startområdet hoppade de över ett dike ut i skogen där de genast började att plocka. De höll sig till nästan samma ställe i hela tävlingen. Lotta inledde plockandet med bärplockare men gick efter en halvtimme över till att plocka för hand, eftersom hon tydligen fick mer skräp än bär i hinken. Milla ändrade teknik mot slutet och plockade lingon liggande på magen. Tjejen dök från tuva till tuva som en bobollsspelare till boet. Speakern gav mellanrapport om att något lag redan hade fyra hinkar fulla. Hur i hela världen har de kunnat plocka så fort, undrar flickorna. Efter en timme kan laget Makeet-Marjat lyfta upp 4,65 kilo lingon på vågen. Någon seger blev det inte denna gång, men resultatet för familjen blev nästan en hel hink lingon och tre par byxor som var röda av lingon ända upp till knäna. I klassen för plockning med lingonplockare vann Eva Romppainen med resultatet 14,75 kilo. För plockartraditionen vidare VM i bärplockning arrangeras av Arktiska Aromer r.f. Den år 1993 grundade föreningens mål är att upprätthålla traditionerna kring tillvaratagandet av skogsbär, svamp och örter i Finland. De främjar bruket av naturprodukter i hemmen, restaurangbranschen och industrin samt förmedlar information om forskning i branschen. Vi fokuserar mycket på barn och ungdomar, eftersom vi på den vägen kan överföra traditionen att tillvarata och använda bär till kommande generationer, berättar föreningens verksamhetsledare Simo Moisio. I år har till exempel över 500 grundskolor deltagit i bärkampanjen Luokasta Luontoon. I projektet deltog även över 400 daghem och drygt 300 daghem. 12 nette 3/2012 nette 3/

nette är Finlands senapsstad El och värme från solen Elutombordare i test VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 2/2012

nette är Finlands senapsstad El och värme från solen Elutombordare i test VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 2/2012 nette Åbo VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 2/2012 är Finlands senapsstad El och värme från solen Elutombordare i test INNEHÅLLSFÖRTECKNING KUNDTJÄNSTEN INFORMERAR Kundtjänst 06 324 5750 asiakaspalvelu@vaasansahko.fi

Läs mer

nette Elektriska 120 år Yrke: linjemontör Mixrar i test VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 1/2012

nette Elektriska 120 år Yrke: linjemontör Mixrar i test VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 1/2012 nette Vasa VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 1/2012 Elektriska 120 år Yrke: linjemontör Mixrar i test INNEHÅLLSFÖRTECKNING KUNDTJÄNSTEN INFORMERAR Kundtjänst 06 324 5750 asiakaspalvelu@vaasansahko.fi Kundernas

Läs mer

nette Kalevaspelen i Vasa 25. 28.7. Elpriset sänks Kylboxar i test VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 2/2013

nette Kalevaspelen i Vasa 25. 28.7. Elpriset sänks Kylboxar i test VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 2/2013 nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 2/2013 Kalevaspelen i Vasa 25. 28.7. Elpriset sänks Kylboxar i test INNEHÅLL KUNDTJÄNSTEN informerar kundtjänst öppen kl. 8.00-16.00 06 324 5750 asiakaspalvelu@vaasansahko.fi

Läs mer

nette Energi norrifrån Vart går pengarna för elöverföring? Nette testar häcksaxar VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 3/2008

nette Energi norrifrån Vart går pengarna för elöverföring? Nette testar häcksaxar VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 3/2008 nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 3/2008 Energi norrifrån Vart går pengarna för elöverföring? Nette testar häcksaxar KUNDTJÄNSTEN INFORMERAR Frågor och svar om mätarbytet Vilka fördelar får jag som kund

Läs mer

nette Westenergy bränner avfallet till energi Bekymmersamt att byta lampa Nette testar skotorkar Rabatten på elenergi upphör och sid.

nette Westenergy bränner avfallet till energi Bekymmersamt att byta lampa Nette testar skotorkar Rabatten på elenergi upphör och sid. nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2012 Rabatten på elenergi upphör och mervärdesskatten stiger. sid.18 Westenergy bränner avfallet till energi Bekymmersamt att byta lampa Nette testar skotorkar 3 4

Läs mer

nette Designstolpen heter ILLUUSIO Nette testade figursågar Luftvärmepump sparade pengar VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 1/2008

nette Designstolpen heter ILLUUSIO Nette testade figursågar Luftvärmepump sparade pengar VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 1/2008 nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 1/2008 Designstolpen heter ILLUUSIO Nette testade figursågar Luftvärmepump sparade pengar KUNDTJÄNSTEN INFORMERAR Så här går du över till e-faktura Om du vill få din

Läs mer

nette Snöslungor i test Användningen av kol på Vasklot i Vasa minskar Världens största memmafabrik finns i Toijala VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 1/2013

nette Snöslungor i test Användningen av kol på Vasklot i Vasa minskar Världens största memmafabrik finns i Toijala VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 1/2013 nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 1/2013 Användningen av kol på Vasklot i Vasa minskar Världens största memmafabrik finns i Toijala Snöslungor i test INNEHÅLL 4 KUNDTJÄNSTEN INFORMERAR Kundernas frågor

Läs mer

VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2013. Nya. förmånliga elpriser

VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2013. Nya. förmånliga elpriser VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2013 Direktdebiteringen upphör s. 2 Kundbesök: Kultakeramiikka Nya förmånliga elpriser INNEHÅLLSFÖRTECKNING KUNDTJÄNSTEN INFORMERAR Kundtjänst öppen kl. 8.00 16.00 06 324

Läs mer

VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2010. Nette testar ljusterapilampor. Granodlaren från Kuusamo Skoleleverna blev energiväktare

VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2010. Nette testar ljusterapilampor. Granodlaren från Kuusamo Skoleleverna blev energiväktare nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2010 Nette testar ljusterapilampor Granodlaren från Kuusamo Skoleleverna blev energiväktare KUNDTJÄNSTEN INFORMERAR Kundtjänst Telefon: 06 324 5750 E-post: asiakaspalvelu@vaasansahko.fi

Läs mer

nette Önskas elektroniska fakturor? Nette testar hushållsassistenter Lönar det sig att byta till energilampa? VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING

nette Önskas elektroniska fakturor? Nette testar hushållsassistenter Lönar det sig att byta till energilampa? VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4 07 Önskas elektroniska fakturor? Nette testar hushållsassistenter Lönar det sig att byta till energilampa? KUNDTJÄNSTEN INFORMERAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nätfaktura för

Läs mer

KUNDTIDNING 1/2009. Värma villan på vintern? Priset på el sjunker. Pensionärer på besök i kraftverket Nette testar stavmixers.

KUNDTIDNING 1/2009. Värma villan på vintern? Priset på el sjunker. Pensionärer på besök i kraftverket Nette testar stavmixers. nettevasa ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 1/2009 Värma villan på vintern? Pensionärer på besök i kraftverket Nette testar stavmixers Priset på el sjunker >> Sid 18 KUNDTJÄNSTEN INFORMERAR Tag kontakt med vår karttjänst

Läs mer

Aava Kertun Kotitila. På kundbesök: Energiuppföljning del 2: Frontmannahuset Elektriska rökugnar i test. Nya priser på elöverföring s.

Aava Kertun Kotitila. På kundbesök: Energiuppföljning del 2: Frontmannahuset Elektriska rökugnar i test. Nya priser på elöverföring s. VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 2/2014 Energiuppföljning del 2: Frontmannahuset Elektriska rökugnar i test På kundbesök: Aava Kertun Kotitila Nya priser på elöverföring s. 18 nette KONCERNEN VASA ELEKTRISKAS

Läs mer

Hur är det på Finlands bästa bageri?

Hur är det på Finlands bästa bageri? VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2014 På kundbesök: Hur är det på Finlands bästa bageri? Energiuppföljning del 4: Högre boendekomfort med elbatterier Kaffebryggare för en kopp i test nette KONCERNEN VASA

Läs mer

nette El och värme från Vasklot Vasa får ett nytt landmärke Med elbil efter golfbollen VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING

nette El och värme från Vasklot Vasa får ett nytt landmärke Med elbil efter golfbollen VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 3 07 El och värme från Vasklot Vasa får ett nytt landmärke Med elbil efter golfbollen K U N D TJ Ä N S T E N INFORMERAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kom ihåg att göra elavtal

Läs mer

nette Nette testar eltandborstar I Pingvinernas bastu Illuusio fick ljus och färg VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2008

nette Nette testar eltandborstar I Pingvinernas bastu Illuusio fick ljus och färg VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2008 nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2008 Nette testar eltandborstar I Pingvinernas bastu Illuusio fick ljus och färg KUNDTJÄNSTEN INFORMERAR Kontaktuppgifter för koncernen Vasa Elektriska Vasa Elektriska

Läs mer

Nette följer ett ungt pars byggnadsprojekt

Nette följer ett ungt pars byggnadsprojekt nette VA SA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 3/2010 Nette följer ett ungt pars byggnadsprojekt Vinden ger arbete Nette testar dammsugare Innehåller avtalsvillkor K U N D TJ Ä N S T E N I N F O R M E R A R Kundtjänst

Läs mer

nette Vikingaborna böt till fjärrvärme Ravera utvidgade i Sydösterbotten Cirkelsågar i test VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING

nette Vikingaborna böt till fjärrvärme Ravera utvidgade i Sydösterbotten Cirkelsågar i test VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 1 07 Vikingaborna böt till fjärrvärme Ravera utvidgade i Sydösterbotten Cirkelsågar i test K U N D TJ Ä N S T E N INFORMERAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Återbäringen direkt

Läs mer

nette Ut på vedbacken! Hur använder du energi? Ända till Kaamanen VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING

nette Ut på vedbacken! Hur använder du energi? Ända till Kaamanen VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 2 07 Ut på vedbacken! Hur använder du energi? Ända till Kaamanen K U N D TJ Ä N S T E N INFORMERAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING El till din tomt För att vara säker på att få

Läs mer

1/2004 VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING. Om man skulle dra el till sommarstugan... Nette besökte Sundom Rakapparater i test

1/2004 VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING. Om man skulle dra el till sommarstugan... Nette besökte Sundom Rakapparater i test 1/2004 VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING Om man skulle dra el till sommarstugan... Nette besökte Sundom Rakapparater i test INNEHÅLLSFÖRTECKNING 6 Små men viktiga Små och medelstora företag har stor betydelse

Läs mer

Energiguide ger enkla tips

Energiguide ger enkla tips Elpriset stiger varför? Fortum 3 2008 Den laddbara hybridbilen kan tankas från ett vanligt eluttag Energiguide ger enkla tips Energipartner för sina kunder Fortum vill vara den mest efterfrågade energileverantören

Läs mer

Fortum. Handel. produkten el. Hur produceras den och vad kostar den? 8 MED ENERGI

Fortum. Handel. produkten el. Hur produceras den och vad kostar den? 8 MED ENERGI Fortum 1 2010 Hur väljer du elbolag? 14 LÅGA koldioxidutsläpp i Sverige 16 Utmanare till fossila ELDNINGSoljor 20 Handel Här MED ENERGI används produkten el. Hur produceras den och vad kostar den? 8 LEDARE

Läs mer

ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS

ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS KARLEBY ENERGIS KUNDTIDNING 1 2010 Fjärravläsning ger elfaktura enligt förbrukning Är elpriset någonsin på rätt nivå? s. 3 Smidigt samarbete pågått i ett år s. 8 Behändig e-faktura

Läs mer

Nette är nu också bredband

Nette är nu också bredband /200 VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING Nette är nu också bredband På Stundars får du den rätta julstämningen Elvispar i test INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nette är nu också bredband Vasa Elektriska erbjuder snabba Internet-förbindelser.

Läs mer

Innehåll 1/2005. Elektricitet i hundra år. Hundra olika synsätt. 7. Karleby Energis elpris står sig i konkurrensen 2. Är domedagen inställd?

Innehåll 1/2005. Elektricitet i hundra år. Hundra olika synsätt. 7. Karleby Energis elpris står sig i konkurrensen 2. Är domedagen inställd? Vuotta År Ilman sähköö olis vaikeeta Hilla Aikio, Koivuhaan koulu Innehåll 1/2005 Karleby Energis elpris står sig i konkurrensen 2 Värme till Karleby, arbete till hela landskapet 4 Elektricitet i hundra

Läs mer

Här är världens ände. Elpriset i går och i morgon. Martin jobbar från Arktis till Antarktis 1 2009 KUNDTIDNINGEN FRÅN DITT ENERGIVERK

Här är världens ände. Elpriset i går och i morgon. Martin jobbar från Arktis till Antarktis 1 2009 KUNDTIDNINGEN FRÅN DITT ENERGIVERK 1 2009 KUNDTIDNINGEN FRÅN DITT ENERGIVERK Här är världens ände Martin jobbar från Arktis till Antarktis Elpriset i går och i morgon Till kunderna hos Esse Elektro-Kraft, Herrfors, Jakobstads Energiverk,

Läs mer

En snabb kommersialisering av vågkraften. Hur klarar Fortum finanskrisen? Fortum 1 2009 EN TITT IN I FRAMTIDEN

En snabb kommersialisering av vågkraften. Hur klarar Fortum finanskrisen? Fortum 1 2009 EN TITT IN I FRAMTIDEN En snabb kommersialisering av vågkraften Fortum 1 2009 Hur klarar Fortum finanskrisen? EN TITT IN I FRAMTIDEN Hållbar energi formar framtiden Fortums energi underlättar livet för dagens och framtidens

Läs mer

Elektricitetsverk och Badhus

Elektricitetsverk och Badhus Elektricitetsverk och Badhus KARLEBY ENERGIS KUNDTIDNING 3/2013 Huvudet kallt högt uppe i luften 4 Rätta inställningar hos familjen Sorvisto 10 Den smarte slipper överraskande energifakturor 12 I detta

Läs mer

ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS

ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS KARLEBY ENERGIS KUNDTIDNING 2 2011 Fjärrvärme - energi som känns bra Sida 12 Led-upplyst mässområde Sida 7 ENERGISK BETJÄNING www.kokkolanenergia.fi ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS

Läs mer

BORGÅ ENERGI -BOLAGEN

BORGÅ ENERGI -BOLAGEN BORGÅ ENERGI -BOLAGEN 1/2006 BORGÅ ENERGI -BOLAGENS KUND- TIDNING Över hundra unga spelare i ishockeyskolan I Henrikssons Bageri går färdigheterna i arv Miljövänlig fjärrvärme även i Lovisa Hur förbereda

Läs mer

Elektricitetsverk och Badhus Karleby Energis kundtidning 3/2012

Elektricitetsverk och Badhus Karleby Energis kundtidning 3/2012 Elektricitetsverk och Badhus Karleby Energis kundtidning 3/2012 I Marko och Maria Sorvistos hem är bastun alltid varm 4 Spänningsarbete minskar elavbrott 8 Energived skogsdagens tema 13 Fjärrvärmenätet

Läs mer