september 99 Några ord från MEDIA Desken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "september 99 Några ord från MEDIA Desken"

Transkript

1 info info september 99 2 Några ord från MEDIA Desken Sedan den 1 april har jag tillträtt tjänsten som koordinator för MEDIA Desk Sverige. Jag tycker att det ska bli stimulerande att arbeta som MEDIA Desk och jag hoppas att jag ska kunna besvara frågor och infria förväntningar som ställs på mig som Sveriges representant/koordinator för MEDIA II-programmet. Jag har arbetat med film i Sverige, Frankrike, Belgien och Kroatien sedan Sedan 1993 har jag varit aktiv deltagare i, och nyttjare av MEDIA I och MEDIA IIs olika program vilket gör att jag känner väl den europeiska film- och TV-sektorn samt EUs audiovisuella policyn. MEDIA står för Mesures pour Encourager le Développement de l Industrie Audiovisuelle, åtgärder för att främja utvecklingen av den audiovisuella industrin. MEDIA II är ett stödprogram för den europeiska film-, tv-, video- och multimediaindustrin som ger räntefria lån och bidrag med cirka 530 Mkr/år till bland annat distribution, projektutveckling, strukturella produktionsbolagsstöd, vidareutbildning samt biografvisning av europeisk film. MEDIA II-programmet drivs av EU-kommissionens tionde generaldirektorat, DG X, i Bryssel med ansvar för kultur-, kommunikations-, informations- och mediefrågor och leds av ett team med fransmannen Jacques Delmoly i spetsen. Programmet har en totalbudget på 2,7 miljarder kr och har i sin nuvarande form koncentrerat sig på tre huvudområden: utbildning, utveckling och distribution. MEDIA Desk Sverige är nationellt informationsorgan för MEDIA II-programmet. Välkommen att ta kontakt per telefon, (e)post eller att besöka Desken när helst du behöver. Alldeles nyligen har Desken också fått en ny assistent som framledes kommer att arbeta med mig på kontoret på Filmhuset. Sophie Laxhammar är anställd vid Filminstitutet sen många år och har lång erfarenhet av arbete inom försäljning, filmrättigheter och utlandet. Tillsammans ska vi förmedla information om de möjligheter som MEDIA II-programmet erbjuder, skicka ut ansökningsanvisningar och ansökningsblanketter, svara på frågor och assistera producenter eller distributörer i själva ansökningsarbetet. MEDIA Desk Sverige kommer att organisera informationsmöten och seminarier på lokal och regional nivå för att professionella över hela landet ska ha möjlighet att få veta mera om alla aspekter av EUs MEDIA II-program. Under hösten planerar vi bland annat att tillsammans med OFF (Oberoende Filmares Förbund) ha tre seminarier. Vi kommer då att presentera och diskutera MEDIA II-programmets huvudlinjer, utbildning, utveckling och distribution, ingående. I samarbete med DI-kurser organiserar MEDIA Desk Sverige också en workshop i tre delar med titel Konsten att paketera projektpresentation ur ett europeiskt perspektiv. Väl mött! Antonia D. Carnerud koordinator MEDIA Desk Sverige Borgvägen 5 Box Stockholm web: www sfi.se/mediadesk MEDIA Desk koordinator: Antonia D Carnerud tel: Assistent: Sophie Laxhammar tel: fax: e-post:

2 Inom programmets tre sektioner fördelades medlen enligt följande: 59 procent (61,6 miljoner EURO) till distribution, 27 procent (27,5 miljoner EURO) till utveckling samt 14 procent (15,1 miljoner EURO) till sektionen utbildning. Av den totala summan kontrakterad under är 41procent bidrag mot 59 procent lån som ska återbetalas under speciella förhållande. Om sektionen utbildning utesluts (då stöd delas ut som subvention) är proportionen 30 procent bidrag och 70 procent återbetalningsbart lån. Kommissionens rapport om MEDIA II-programmets halvtidsresultat EU-kommissionen har anlitat ett oberoende konsultföretag, BIPE Conseil, för att göra en halvtidsutvärdering om MEDIA II-programmets verksamhet. Rapporten kommer att ligga till grund för kommissionens förslag till förbättringar av stödformerna när MEDIA IIIs riktlinjer utarbetas under slutet av 1999 och början av år Rapporten har visat att programmet MEDIA, vars mål är att stärka den europeiska filmindustrin, är helt berättigad och har gett mycket positiva resultat. BIPE uppskattar att mellan 30 och 50 procent av de professionella arbetande i Europa är inblandade i MEDIA II-programmet. En påtaglig mängd tillgångar (mellan 1/3 och 2/3 av mängden tilldelat, beroende på vilken typ av stöd) samlas kring ett begränsat antal förmånstagare (mellan 10 och 30 procent). BI- PE beräknar att 34 procent av biografdistributörerna är inblandade i programmet och 40 procent av film- och TV-producenterna. På grund av begränsade resurser, förblir den kvantitativa ekonomiska inverkan av MEDIA-programmet relativt svag på en europeisk nivå. Det årliga stödet som uppgår till 52 miljoner EURO står för 0,5 procent av den europeiska audivisuella sektorns budget (som beräknas till 11,77 miljarder EURO om brutto biograf- och videointäkter och nationella distributörers inköp av program läggs ihop), men effekten är mer signifikant hos vissa länder med låg produktionsnivå. Där når den ett genomsnitt på 0,95 procent. Bland de 17 länder som deltar i MEDIA II-programmet anses 12 ha en låg produktionsvolym: Österrike, Portugal, Grekland, Irland, samt Benelux och alla nordiska länder. BIPE har noterat att dessa länder bidrar med ca 13 procent av totala produktionsinvesteringar gjorda varje år inom de 17 deltagarländer. Samtidigt har professionella i de 12 länderna mottagit en tredjedel av alla stöd fördelade av MEDIA II. Den fastställda budgeten för MEDIA II-programmet uppgår till 310 miljoner EURO över en femårsperiod. Därav 265 miljoner EU- RO för Utveckling och Distribution, samt 45 miljoner EURO för utbildning. Under den första tvåårsperioden uppgick den tillgängliga budgeten till 117,5 miljoner EURO varav 88,5 procent användes till stödåtgärder (104 miljoner EURO) samt 11,5 procent till administration och expertis (13,5 miljoner EURO). UTBILDNING (Training) MEDIA II har stött 102 utbildningsprojekt utav totalt 396 projektförslag inlämnade mellan 1996 och Den totala summan uppgår till 22,4 miljoner EURO. Bland arrangörer som har fått stöd finns mer än 400 institutioner och organisationer med varierande profil. Under denna period och genom 71 utbildningsprogram fick professionella ta del av nya möjligheter för att utveckla sina kunskaper och färdigheter. Det kan nämnas att 44 procent av deltagarna valde management kurser, 39 procent var intresserade av de nya medieteknologier samt 19 procent av manusskrivarutbildningar. UTVECKLING (Development) Halvvägs genom 1998 hade MEDIA II-programmet fått in ansökningar från företag som svar på utlysningar (calls for proposals) som utfärdats sedan början av programmet. Bidrag på totalt 21,1 miljoner EURO utbetalades till 823 filmprojekt eller audiovisuella verk som hanterades av 594 olika bolag. Största delen av utvecklingspengarna (66 procent) gick till drama (biograf- och TV-film), följd av dokumentärer (24.6 procent), animationsprogram (5.1 procent) samt multimedia (4 procent). Utvecklingsstödets genomsnittliga storlek uppgick till EURO per projekt. Vad gäller stöd till produktionsbolag så stöttade MEDIA II sammanlagt 97 företag med totalt 53 miljoner EURO. Sedan 1997 har den formen av stöd granskats för att bli mer målinriktad och selektiv, på samma gång som det fördelades påtaligt större mängder av medel för att stärka ställningen och strategierna hos företagen som fick ta del av bidragen. Stödformen för att sätta upp en affärsplan har bidragit till att 35 produktionsbolag har kunnat ta fram en effektiv affärsplan för den internationella marknaden. MEDIA-programmet har i slutändan stött nätverksbildning hos 320 företag inom animationssektorn, som har fått 1,7 miljoner 2

3 EURO för att sammanföra animationsstudion. Till denna summa ska tilläggas 2,9 miljoner EURO för att stötta projektutveckling. Animationssektorn har således totalt fått 5,5 miljoner EURO. DISTRIBUTION Selektivt bidrag för distribution Bland totalt 883 inlämnade ansökningar mellan 1996 och 1997, har 644 distributionskampanjer, utförda av 158 distributörer, täckande 110 filmer till en total kostnad av 23,8 miljoner EU- RO, dragit nytta av det selektiva systemet. Det genomsnittliga bidraget per film var EURO, medan den genomsnittliga produktionsbudgeten för dessa filmer var ca 5,8 miljoner EU- RO. Automatisk stöd för distribution Det automatiska stödsystemet för biografdistribution, introducerat som experiment under 1996, berörde totalt 143 distributörer under 1996 och Under 1996 fick 246 filmer en betalande publik på 26,3 miljoner på marknader utanför deras egna territorium. Följande år, med en total på 49,9 miljoner inträden fick 370 europeiska filmer automatiskt stöd. procent av visningarna för europeisk film utanför det egna territoriet. Stöd till marknadsföring I två och ett halvt år har MEDIA II-programmet stött oberoende producenter och distributörer på professionella marknader, genom att bidra med totalt 7,4 miljoner EURO för att sätta upp 73 evenemang, som representerar en total investering av 25 miljoner EURO. Dessa kan delas upp i tre huvudkategorier: Industrins större marknader (Berlin och Cannes filmmarknader, MIFED, Mipcom och MIP-TV), där de oberoende filmarna är grupperade under ett paraply som ger dem synlighet samt maximum service, de tematiska marknaderna (Cartoon Forum, Amsterdam Documentary Forum, Sunny Side of the Doc, etc) där effektiva pitching sessioner för projekt förekommer, nya marknader t.ex. MIDIA i Madrid, som fokuserar på spansktalande territorier. MEDIA-programmet har också stött arbete inom paneuropeisk produktions- och markandsföringsstrukturer som till exempel European Film Promotion vid Berlin-, Cannes- eller Torontomarknader och festivaler. Stöd som åstadkommits på detta sätt under 1997 och 1998 uppgick till 19,1 miljoner EURO. I slutet av 1998 hade mer än 95 procent av stödet som genererats under 1997 återinvesterats i europeisk film. Video och multimedia stöd Stöd till video och multimedia förlagsverksamhet samt distribution täckte 950 releaser schemalagda av 87 företag under MEDIA II-programmets första två år. MEDIAs stöd uppgick till 4,1 miljoner av en total investering på 24 miljoner EURO. Förväntade försäljningar blev 6,1 miljoner köpkassetter samt kassetter på hyrmarknaden. Mer än hälften av titlarna (54 procent) är drama, följd av barn- eller animationsprogram (27 procent) och dokumentärer (19 procent). Stöd till TV-sändning Vad gäller stöd till TV-sändningar, har ca 113 projekt (TV-filmer, serier, dokumentärer, animationsprogram), utav totalt 223 ansökningar, mottagit stöd som uppgick till 15,2 miljoner EURO. De sammanlagda investeringarna i produktioner representerar ca 211 miljoner EURO. Mer än hälften av dessa projekt, 52 procent, var dokumentärer, som mottog i snitt ett stöd på EURO. 38 procent var drama för vilka stödet i snitt uppgick till EURO. Resten var animationsprogram. Stöd till marknadsföring av TV-rättigheter tilldelades 34 europeiska försäljningskataloger (innehållande mer än 900 titlar) till en total kostnad av 2,4 miljoner EU- RO. Stöd till biografer MEDIA II har också ägnat 7,5 miljoner EURO till att stötta två biografnätverk, Europa Cinemas och EuroKids Network, som förbundit sig att visa en majoritet av europeisk film och att utveckla system för att främja filmer riktade mot den yngre publiken. Enligt den senaste tillgängliga statistiken har de schemalagt 57 procent av visningarna för europeisk film samt 35 3

4 MEDIA II-stöd till Sverige hittills under 1999 Under första halvåret 1999 har ett svenskt bolag fått utvecklingsstöd för Preparation of a Business Plan (Timglaset AB) samt två multimediaprojekt har fått stöd (Eye of the Woden, Decam AB, och Airfix Dogfight, Target Games AB), med sammanlagt EURO. Resultaten från utlysningen den 15 juli kommer och bli klara senare under hösten. Under första hälften av 1999 har svenska biograffilmdistributörer fätt sammanlagt EURO genom det selektiva stödet. Resultat från den senaste ansökningsomgången är ännu inte känd i siffror men fyra svenska distributörer (Folkets Bio, Triangel Film, Sonet Film och Egmont Entertainment) har fått stöd till distribution av nio europeiska filmer. Distributionsstöd till TV-sänding har beviljats ett bolag (Idé Film AB) för två filmer. Genom det automatiska distributionsstödet disponerar sex svenska distributörer ca EURO. Ansökningar till MEDIA II MEDIA II-programmets officiella EURO-kurs ska användas vid ansökan för att undvika problem vid hanteringen av ansökningarna. Den aktuella EURO-kursen meddelas från Bryssel i början av varje månad och finns hos MEDIA Desk Sverige eller på Deskens hemsida. UTVECKLING Utveckling av fiktion och dokumentärfilm Alla produktioner ska ha en längd på minst 25 minuter, bortsett från fiktionsfilm som i princip ska ha en längd på minst 50 minuter. Lånet får inte överstiga 50 procent av utvecklingsbudgeten för det enskilda projektet. Lånet ges i fasta beloppsramar från EURO och upp till EURO. (Ansökningsnummer 7/99 3.1) Utveckling av animationsprojekt Produktionsbolag kan ansöka om stöd för utveckling av animationsprojekt med en längd på minst 25 minuter. Stödet ges i form av ett lån i fasta beloppsramar från EURO och uppåt, dock maximalt EURO. Lånet kan aldrig överstiga 50 procent av utvecklingsbudgeten. (Ansökningsnummer 7/99 3.2) Utveckling av multimediaprojekt Konceptutveckling (första etappen) Stödet utges i form av bidrag som ej ska betalas tillbaka. Om bolaget även får stöd till den fortsatta utvecklingen ska bidraget återbetalas. Stödet kan maximalt uppgå till EURO, men aldrig till mer än 50 procent av utvecklingsbudgeten. (Ansökningsnummer 7/99 3.3) Vidareutveckling (andra etappen) Stödet kan användas till att täcka samtliga utvecklingskostnader fram till färdigställande av en master för distribution. Stödet kan ej användas till kostnader för distribution och marknadsföring. Lånet kan högst uppgå till EURO, men kan aldrig överstiga 50 procent av budgeten. (Ansökningsnummer 7/99 3.3) Utveckling av företagets affärsplan (Business Plan) Stödet är på högst EURO, och aldrig på mer än 50 procent av de faktiska kostnaderna. Företaget ska använda pengarna för att få externa experters och konsulters hjälp att utarbeta en affärsplan. Företag i små länder som t ex Sverige ska ej återbetala pengarna. Ansökningar kan skickas in när som helst fram till den 15 oktober Sökande informeras om kommissionens beslut inom en månad från att kommissionen fått ansökningshandlingar. (Ansökningsnummer 7/99 3.4) Företagslån (Company Development Support) Oberoende produktionsbolag kan ansöka om ett räntefritt lån på minst EURO och högst EU- RO. Kommissionen beviljar denna form av lån till bolag som producerar för den europeiska marknaden, och som önskar förstärka sin konkurrensförmåga, till exempel genom att vidga sin marknadsandel, gå in på nya produktionsområden eller använda extern expertis i större omfattning. Lånet ska återbetalas senast fyra år efter det att kontraktet med kommissionen har undertecknats. (Ansökningsnummer 7/99 3.4) Slate funding Denna typ av stöd riktar sig till dokumenterat erfarna och meriterade producenter av spel-, dokumentär- och animationsfilm. Syftet är att produktionsbolag ges möjlighet till långsiktig planering och utveckling av flera filmprojekt under en period av tre år. Ansökan för en gemensam utveckling av flera projekt kan utarbetas och presenteras i samarbete med flera andra produktionsbolag. Företaget får EURO för det första året av planerad utvecklingsverksamhet. Om bolaget fullföljt åtaganden under det första året, kommer kommissionen att bevilja ytterligare EURO. (Ansökningsnummer 8/99) 4

5 DISTRIBUTION Filmdistribution (Det selektiva systemet) Filmdistributörer kan ansöka om stöd för att kunna distribuera nyare europeisk film från övriga länder anslutna till MEDIA II-programmet. För att erhålla stöd ska minst tre distributörer från tre olika länder gå samman för att distribuera en eller flera filmer som har premiär inom ett år. Varje distributör kan högst få EURO för varje film. Stödet för dubbning och textning ska ej återbetalas. Senaste datum för ansökan är den 17 september (Ansökningsnummer 10/99 3.1) Distribution via video och multimedia Företag som distribuerar spelfilm, tv-program och multimediaproduktioner kan ansöka om stöd till publicering och distribution av kataloger om nyare europeisk film i videoformat (CD-1, CD-Rom, videoband, video discs). Katalogpaketet ska innehålla minst tre europeiska produktioner. Senaste datum för ansökan är den 24 september (Ansökningsnummer 10/99 3.2) Distribution av TV-produktioner Produktionsbolag kan ansöka om stöd för distribution av fiktion, dokumentär samt animerad film med en längd på minst 25 minuter. Minst två TV-stationer från två olika länder ska vara involverade i produktionen. De som ansöker ska ha 75 procent av finansieringen klar och produktionen får ej ha visats på TV före ansökningstidens utgång. Stödet kan vara på högst EURO och får maximalt omfatta 12,5 procent av produktionskostnaden. Senaste datum för ansökan är den 17 september (Ansökningsnummer 10/99 3.3) TV Licensing Rights Distributörer kan erhålla stöd för framställning av kataloger för marknadsföring på den internationella marknaden av nyare europeiska TV-produktioner, drama- och dokumentärproduktioner samt animerad film. Stödet är maximerat till EURO per katalog och ska återbetalas. Stöd till dubbning och textning ska ej återbetalas. Senaste datum för ansökan är den 17 september (Ansökningsnummer 10/99 3.4) Marknadsföring Företag och organisationer som opererar på ett europeiskt och internationellt plan kan få bidrag till marknadsföring. Syftet med stödet är att underlätta för oberoende producenter och distributörer att nå ut på den internationella marknaden genom att kunna marknadsföra sina produktioner och organisera fora och möten där företagen har möjlighet att mötas kommersiellt. Bidraget ska ej återbetalas. Den 10 september 1999 är deadline för evenemang som blir av före den 30 april 2000, men också för deltagande i MIPCOM and MIPASIA Den 4 februari 2000 är deadline för evenemang som ska äga rum mellan den 1 maj och 30 september Festival Kommissionen beviljar ekonomiskt stöd till europeiska audiovisuella festivaler som genomförs i partnerskap samt till verksamhet i samarbetsnätverk mellan audiovisuella evenemang som äger rum under år Satsning 1: Stöd till verksamhet i samarbetsnätverk mellan audiovisuella evenemang med europeisk dimension, där minst åtta medlemsstater (eller minst två associerade länder och sju medlemsstater) ingår. Projekt med långsiktigt samarbete prioriteras. Satsning 2: Stöd till festivaler för konstnärlig film samt audiovisuella program som ägnas åt ny bildteknik (avancerat skapande inom områdena animation, datorgrafik, multimedia eller video) under förutsättning att verksamheten utvecklas inom partnerskap. Den 20 september 1999 är deadline för evenemang som äger rum före den 30 april 2000 Den 20 december är deadline för evenemang som äger rum mellan den 1 maj och 31 december (Ansökningsnummer 2/2000) UTBILDNING Över trettio organisationer, universitet och skolor inom EU har erhållit stöd från Europakommissionens MEDIA II-program för att kunna förverkliga en mängd professionella utbildningar för film-, TV- och multimediabranscherna inom EU. Utbudet varierar från tvåmånaderskurser i manusutveckling av tv-program och spelfilm till intensiva seminarier om distribution av off-line-projekt och planering av strategier för marknadsföring. Utbildningar som har deadline och/eller äger rum under hösten 1999: Affärsekonomi och upphovsrätt magica EMM Euro Multimedia Master Niomånaders on-linekurs (via Internet) i multimediaproduktion, -marketing och -distribution. Kursen börjar den 11 oktober. Deadline 13 september IBMS Interaktiv Media Business School Malaga, Spanien, oktober. Deadline 15 september. TVBS TV Business School Lübeck Tyskland, 3-7 november Deadline 4 oktober. Den 2 juni 2000 är deadline för evenemang som ska äga rum mellan den 1 oktober and 31 december (Ansökningsnummer 1/2000) 5

6 EEM Ecole Européenne des Médias Femdagars intensiv träning inom områden finansiering och juridiska frågor. Law and finance with respect to TV-Programmes oktober 1999 Law and finance with respect to Cinema Programmes oktober Law and finance with respect to Multimedia Programmes november. Deadline 18 september EAVE Les Entrepreneurs de l Audiovisuel Européen Ettårsutbildning som ger möjlighet för den med erfarenhet av film- och TV-produktion att utveckla ett projekt man vill producera. Samtidigt får man nya kunskaper, möter kollegor från hela Europa och växer i sin roll som producent. Tag kontakt med EAVEs representant Peter Kropenin tel Deadline 1 oktober ACE Ateliers du Cinéma Européen ACE träffar överenskommelse med ett antal valda etablerade långfilmsproducenter som då får möjlighet att under en ettårsperiod utveckla sitt långfilmsprojekt samt utöka sina kunskaper och kontakter med den internationella filmindustrin. Efter en första fem dagars workshop tilldelas varje producent en godparent som ska vara handledare för projektets utveckling. En aktionsplan för projektet utvecklas och förhoppningsvis förverkligas. Medieteknologi TRAM Training and Research Actions in Multimedia Multimedia Management, seminarium i Tampere, Finland, september Ansökningar måste vara inne senast två veckor före seminariet. Arthouse DMA Digital Multimedia Authoring Training Project Nio månaders kurs bestående av två sexdagars workshops i Dublin och tre långa perioder via Internet. Senaste multimedia packages, interaktiv scriptwriting, on-line diskussioner, case studies. Kursen börjar 4 oktober via Internet, workshop 1 i Dublin börjar 1 november. Deadline 10 september. La Femis Story Editing Multimedia Workshop i två steg. Efter den första delen av workshopen november 1999 vidareutvecklar deltagarna sina projekt för att finalisera dem under andra delen av workshopen mars Deadline 15 oktober. La Femis Training of Trainers: New Technologies European Teachers Forum, Barcelona oktober 1999, för lärare och professionella som utbildar vid film, TV- och medieskolor inom EU. Metodanalyser, erfarenhetsutbyte och jämförelser inom multimediautbildningen i Europa. Anmälan senast tre veckor före seminariet. Intresseanmälan kan göras fram till början av september. Tel: , e-post: Manusutveckling PILOTS Utveckling av TV-serier eller annan TV-produktion: sitcoms, TV-filmer, TV-animationsserier. Sexdagars intensiv workshop i Sitges, Spanien, oktober samt 29 november-4 december. Ansökan senast tre veckor före respektive workshop. magica South by Southwest Utveckling av manus för film och TV, analys, relation mellan manusförfattare, story editor och producent. Deltagare med egna synopsis oktober i Rom. Avgiftsfri. Deadline 15 september. EUROSCRIPT Film Story Competition Programmet väljer 20 synopsis för utveckling. Manusförfattaren som fått sitt projekt valt får chansen att under 6 månader utveckla manuset tillsammans med en professionell författare som agerar script editor. Färdigutvecklade manus presenteras för presumtiva produktionsbolag. Författaren till det manus som anses vara bäst får dessutom ett pris på Deadline 31 oktober. Övriga kurser och seminarier Umeå Film Festival, september Lördagen den 18 september inbjuder MEDIA Desk Sverige i samarbete med festivalen och Susann Jonsson, handläggare för regionalt stöd på SFI, till ett seminarium om MEDIA II-stödformer med tyngdpunkt på samarbete mellan Europas regioner. Umeås Folkets Hus. DOCS Barcelona 1999, september Internationell dokumentärfilmsseminarium som erbjuder möjlighet att pitcha sitt projekt för commissioning editors samt utbyta erfarenheter med andra producenter. Även analys, case studies och visningar förekommer. Anmälan med synopsis. Information: EDN Spanien, Olga Torrente. Business Strategies for the Independent Producer, Oslo, 7-9 oktober Intensiv kurs för film och TV-producenter som erbjuder handledning i hur man bäst bygger upp ett stabilt produktionsbolag i dagens komplexa, kompetitiva värld. Anmälan senast 17 september. Information: NFTF, Nordiska film- och TV-fonden, tel:

7 Sharing Stories, Edinburgh, november Internationell samproduktionskonferans. Filmkontakt Nord har fått stöd från MEDIA till att delfinansiera sex nordiska producenter som vill delta i denna viktiga manifestation. Deltagaravgift DKR och producenterna kan få ersättning för hälften av sina utgifter. European Film Institute EIKK Film Student Placement Programme. Internationellt och europeiskt program för filmskoleutexaminerade elever (inom fem år efter avslutade studier). Man deltar i en långfilmsproduktion antingen i någon assistentfunktion eller som observer. EIKK väljer deltagare, hittar placeringen och täcker till större delen kostnaderna. Sleipnir Nordiska Ministerrådets resestipendieprogram för professionella konstutövare i Norden som ännu inte fyllt 36 år. Sleipnir kan bevilja stöd för resa och uppehälle inom Norden men utanför det egna landets gränser. Från 1999 kan resor till Baltikum och nordvästra Ryssland också få stöd från Sleipnir. Ansökningsfristen 1 oktober EFP (European Film Promotion) Organiserar under Toronto Festivalen (9-19 september) samt Pusan Festivalen (14-23 oktober S. Korea) konferens, mottagning och stand i syfte att europeiska filmprofessionella, distributörer och försäljare från Nordamerika respektive Asien kan mötas. Svensk EFP-representant är Staffan Grönberg på SFI. Fortbildningsstipendier från Svenska Filminstitutet Svenska Filminstitutets fortbildningsstipendier för filmare fördelas vid fyra tillfällen per år och är avsedda att främja filmarens personliga, konstnärliga och professionella utveckling. Deadlines för fortbildningsstipendier och arbetsstipendier/lärlingsstipendier infaller 1 mars, 1 juni, 1 september och den 1 december. Riktlinjer och ansökningsblanketter finns hos utbildningskonsulent Elisabeth Lysander, tel MEDIA Salles Milano har precis utkommit med sin European Cinema Yearbook, med all upptänklig information om biografer och filmlansering i Europa. Man kan beställa boken kostnadssfritt från MEDIA Salles Milan. e-post: Eurimages sista deadline för 1999 är den 8 oktober. Ansökningshandlingar och information: Peter Hald, tel , e-post: Marknader MIPCOM 1999 Cannes 4-8 oktober Filmkontakt Nord erbjuder oberoende producenter deltagande och assistans. Deltagaravgift DKR. Deltagande genom FIlmkontakt Nord berättigar en representant från ditt bolag att få 50 procent av resekostnader återbetalda (Apex flyg, hotellkostnad och traktamente). MIFED 1999 Milano oktober Den 66:e Film-, TV- och Multimediamarknaden i Milan erbjuder i år inköpare möjlighet att under de tre dagar som föregår marknaden (14-16/10) delta i Milan Selected Screenings, gratis förhandsvisningar i sju centralt belägna biografer. 7

8 Höstseminarier MEDIA II MEDIA Desk Sverige organiserar under hösten i samarbete med OFF tre seminarier inriktade på de tre huvudlinjerna i MEDIA II-programmet. Tillsammans med inbjudna kollegor och ansvariga berättar vi om hur olika stöd fungerar samt svarar på frågor. 14 september kl UTBILDNINGSPROGRAM Vänder sig i första hand till alla som är intresserade att vidareutbilda sig på en europeisk nivå samt till institutioner och organisationer som vill sätta igång utbildningar med ett europeiskt perspektiv. Vi har med oss bland annat den svenske EAVE-koordinatorn Peter Kropenin (Omega Film AB), Christer Nilsson (Göta Film AB) med erfarenhet från ACE och Lars Frennessen (Jaguar Film A/S) som deltagit i både Sources och TVBS-Television Bussines School. Vi har också med oss utbildningskonsulenten Elisabeth Lysander som berättar hur du kan få stipendier för att delta i olika utbildningar. ME- DIA Desken bidrar med egna erfarenheter av kurser finansierade av MEDIA II. 5 oktober kl UTVECKLINGSPROGRAM Vänder sig i första hand till producenter och produktionsbolag som vill veta mer om stödmöjligheterna genom MEDIA II. Vi talar om olika stöd för utveckling av projekt och bolag, med tonvikten på den nya stödformen Slate Funding. Vi har med oss producenten och EMDA-styrelseledamoten Bosse Jonsson och förhoppningsvis även den nyutnämde chefen för EMDA Michael Prescott. Producenter med erfarenhet av MEDIA II utvecklingsstöd deltar i disskussionen. 26 oktober kl DISTRIBUTIONSPROGRAM Vänder sig i första hand till distributörer, sales agents och andra som arbetar med distribution, försäljning och marknadsföring av film. Vi har med oss norskan Hilde Eide, som sedan ett par månader arbetar vid MEDIA IIs huvudkontor i Bryssel, med ansvar för alla distributionsstöd berörande TVoch video. Platsen för seminarierna är Klubbrummet på Filmhuset, Borgvägen 5. Seminarierna är kostnadsfria och öppna för alla. Efter seminarierna kommer det att finnas möjlighet till vidare samtal runt ett glas öl och macka som går att köpa på Englunds. Antalet platser är begränsat och vi är tacksamma om du anmäler dig minst ett par dagar före seminarierna. FILMTRÄFFEN Höstsäsongens första Filmträff äger rum måndagen den 30 augusti kl i Bio Viktor, Filmhuset. Den svenska filmbranshen och de europeiska AV-stöden MEDIA Desk Sverige, Antonia D. Carenrud och Svenska Filminstitutet, Peter Hald, presenterar och diskuterar nytt och gammalt inom MEDIA II-programmet och EURIMAGES. Kvällens gäst är den danske MEDIA Desken Søren Stevns. Efteråt bjuder Svenska Filminstitutet på ett glas vin eller öl i Englunds bar.

info april 2000 Våren är här! Deadline för utvecklingsstöd likaså!

info april 2000 Våren är här! Deadline för utvecklingsstöd likaså! info april 2000 Våren är här! Deadline för utvecklingsstöd likaså! Vi skrev i förra numret av Infobladet att 1999 varit ett mycket bra år för Sverige vad beträffar antal kronor vi fått från MEDIA II-programmet.

Läs mer

info september 2000 I väntan på MEDIA Plus: rapport över dagsläget nummer 7 årgång 2

info september 2000 I väntan på MEDIA Plus: rapport över dagsläget nummer 7 årgång 2 info september 2000 nummer 7 årgång 2 2 I väntan på MEDIA Plus: rapport över dagsläget Hösten börjar med resultaten från det sista ansökningstillfället för utvecklingsstöd, vilket inföll den 14 april samt

Läs mer

januari september Heja Sverige! Rekordskörden 1999 MEDIA

januari september Heja Sverige! Rekordskörden 1999 MEDIA info info september januari 2000 99 2 Heja Sverige! Rekordskörden 1999 Sverige har med varierande utfall deltagit i MEDIA-programmet sedan 1993. Det är med stor glädje som vi konstaterar att en resultatsammanställning

Läs mer

info april 2001 Våren är här igen ansökningshandlingar likaså nummer 10 årgång 3

info april 2001 Våren är här igen ansökningshandlingar likaså nummer 10 årgång 3 april 2001 nummer 10 årgång 3 info MEDIA står för Mesures pour Encourager le Développement de l Industrie Audiovisuelle Åtgärder för att främja utvecklingen av den audiovisuella industrin. MEDIA Plus ersatte

Läs mer

Nordvisionsfonden - den nordiska public service-samarbetsfonden

Nordvisionsfonden - den nordiska public service-samarbetsfonden 1 (7) Nordvisionsfonden - den nordiska public service-samarbetsfonden Uppdaterad 29.5.2015 KM Fondens styrelse har godkänt följande stadgar vid sitt möte i Stockholm den 9 juni 2011. De ersätter de tidigare

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Focus Germany 2011 Samma dag som årets filmfestival i Göteborg inleddes hölls ett seminarium om samproduktion av dokumentärfilm med fokus på

Focus Germany 2011 Samma dag som årets filmfestival i Göteborg inleddes hölls ett seminarium om samproduktion av dokumentärfilm med fokus på Focus Germany 2011 Samma dag som årets filmfestival i Göteborg inleddes hölls ett seminarium om samproduktion av dokumentärfilm med fokus på Tyskland. Seminariet arrangerades av North Sea Screen Partners,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR. 1. OM NORDISK FILM & TV FOND (www.nordiskfilmogtvfond.com) 3 2. VILLKOR OCH BEDÖMNING AV ANSÖKNINGAR 4

ALLMÄNNA VILLKOR. 1. OM NORDISK FILM & TV FOND (www.nordiskfilmogtvfond.com) 3 2. VILLKOR OCH BEDÖMNING AV ANSÖKNINGAR 4 riktlinjer [sv] 2013 innehåll ALLMÄNNA VILLKOR 3 1. OM NORDISK FILM & TV FOND (www.nordiskfilmogtvfond.com) 3 2. VILLKOR OCH BEDÖMNING AV ANSÖKNINGAR 4 3. STÖDTYPER OCH STÖDKRITERIER 5 4. ÅTERBETALNING

Läs mer

Holger och Thyra Lauritzens Stiftelse för främjande av filmhistorisk verksamhet

Holger och Thyra Lauritzens Stiftelse för främjande av filmhistorisk verksamhet Stiftelser och stipendier för filmare verksamma i Stockholm: Holger och Thyra Lauritzens Stiftelse för främjande av filmhistorisk verksamhet Stiftelsen har till ändamål att genom utdelande av anslag främja

Läs mer

Rådgivning som tar världen till företagen

Rådgivning som tar världen till företagen Rådgivning som tar världen till företagen Vad är Enterprise Europe Network? Nätverk av regionala företagarorganisationer i EU:s alla medlemsländer, USA, Kina m.fl. Lanserades 2008 av EU-kommissionen Sammanslagning

Läs mer

Riktlinjer för stödet till internationell lansering av film

Riktlinjer för stödet till internationell lansering av film S Riktlinjer för stödet till internationell lansering av film 1. Allmänt Som ett led i uppdraget att internationellt stödja svensk film och filmrelaterade aktiviteter tillhandahåller Svenska Filminstitutet

Läs mer

Deadlines EU-program

Deadlines EU-program Uppdaterad av Janna Wellander 2006-09-29 Deadlines EU-program INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. UTBILDNING 2. KULTUR 3. UNGDOM 4. INFORMATIONSTEKNOLOGI 5. SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR 6. MILJÖ OCH ENERGI 7.

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Kapacitetsuppbyggnad och gemensamma masterprogram i Sverige

Kapacitetsuppbyggnad och gemensamma masterprogram i Sverige 2014-11-14 Rebecka Herdevall Kapacitetsuppbyggnad och gemensamma masterprogram i Sverige Capacity Building and Joint Master Degrees Kapacitetsuppbyggnad Capacity Building for Higher Education Rebecka Herdevall

Läs mer

FILM- OCH TV-PRODUKTION

FILM- OCH TV-PRODUKTION FILM- OCH TV-PRODUKTION Film- och tv-produktion omfattar ett stort område, från olika tv-genrer till fiktiv film, dokumentärfilm, musikvideor, reklamfilm samt informations- och beställningsfilm. Den digitala

Läs mer

Filmfinansiering. En jämförelse av åtta europeiska länders statliga filmfinansiering

Filmfinansiering. En jämförelse av åtta europeiska länders statliga filmfinansiering Filmfinansiering En jämförelse av åtta europeiska länders statliga filmfinansiering 1 Kontakt: Svenska Filminstitutet, Box 27126, 102 52 Stockholm Telefon: 08 665 11 00 info@sfi.se www.sfi.se Produktion:

Läs mer

Landsbygdsprogram i 10 länder inom EU

Landsbygdsprogram i 10 länder inom EU 1(6) 2010-06-18 Landsbygdsavdelningen Roland Sten Landsbygdsprogram i 10 länder inom EU Varje land har minst ett landsbygdsprogram Varje medlemsland i EU har ett eller flera program för utveckling av landsbygden.

Läs mer

Stöd för kompetensutveckling

Stöd för kompetensutveckling 1. Grundläggande information 1.1. Projektets titel 1.1.1. Projektet är: Förprojekt Pilotprojekt Projekt * Förprojekt är en undersökning, ett tydliggörande av förutsättningarna för att genomföra ett större

Läs mer

FILM- OCH TV-PRODUKTION

FILM- OCH TV-PRODUKTION FILM- OCH TV-PRODUKTION Film- och tv-produktion omfattar ett stort område, från olika tv-genrer till fiktiv film, dokumentärfilm, musikvideor, reklamfilm samt informations- och beställningsfilm. Den digitala

Läs mer

Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning?

Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning? Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning? Internationella programkontoret är en statlig myndighet som arbetar för att höja kvaliteten inom utbildningsområdet genom att ge förutsättningar

Läs mer

Madelene Johansson Stockholm 27 jan 2012

Madelene Johansson Stockholm 27 jan 2012 Madelene Johansson Stockholm 27 jan 2012 Internationella programkontoret Uppdrag: stödja olika former av internationellt samarbete inom utbildning främja svenskt deltagande i programmen analysera och sprida

Läs mer

Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska

Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska Europeiska unionens ungdomsprogr Youth in Action, gemensam verksamhet för ungdomar Vill du resa och träffa andra ungdomar i ett annat

Läs mer

Projektfinans. Equal mot diskriminering i arbetslivet. Global Incentives Advisors. I detta nummer N OVEMBER 2003 N YHETSBREV 9

Projektfinans. Equal mot diskriminering i arbetslivet. Global Incentives Advisors. I detta nummer N OVEMBER 2003 N YHETSBREV 9 N OVEMBER 2003 N YHETSBREV 9 Projektfinans Global Incentives Advisors Equal mot i arbetslivet EU-programmet Equal handlar om att motverka, utslagning och ojämlikhet i arbetslivet. I mars 2004 planeras

Läs mer

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi 1 - Målsättning Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi kan bevilja ekonomiskt stöd till forskningsprojekt, arbetsgruppmöten,

Läs mer

Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering av biograftekniken på Sollentuna Bio

Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering av biograftekniken på Sollentuna Bio SOLLENTUNA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-10-11 Sidan 13 av 18 75/2011 Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering

Läs mer

Stöd till residenscentra

Stöd till residenscentra 1. Grundläggande information 1.1. Konstnärsresidenscentrets namn 0/100 1.2. Residensprogrammets eventuella namn 0/100 1.3. En kort engelskspråkig beskrivning av verksamheten som stöd söks för: 0/500 Ifall

Läs mer

Introduktion. Samarbeten

Introduktion. Samarbeten Introduktion De nya möjligheter som Internet gett upphov till har inte bara lett till en ökad möjlighet för distribution av och utbyte av kultur mellan regioner utan också till helt nya sätt på vilka kultur

Läs mer

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7.1 Stöd för internationella utvecklingsprojekt Rättsgrund: Självstyrelselag för Åland (1991:71) Landskapslag om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om

Läs mer

Juridicum. Juridiska institutionen. Informationsmöte inför ansökan om utlandsstudier via juridiska institutionen

Juridicum. Juridiska institutionen. Informationsmöte inför ansökan om utlandsstudier via juridiska institutionen Informationsmöte inför ansökan om utlandsstudier via juridiska institutionen Sandra Fagerlund, Maria Fotiadis Forssjö 2014-05-13 Juridicum Juridiska institutionen Agenda Allmän information Kurser på engelska?

Läs mer

Projektets längd: Besöket eller utbytet pågår minst en dag och högst 12 veckor.

Projektets längd: Besöket eller utbytet pågår minst en dag och högst 12 veckor. Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier Besök och utbyten Om fonden: Inom programmet Grundtvig är mobilitetsstipendierna individuella bidrag som gör det möjligt för personer anställda inom vuxenutbildningen

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA?

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? Europa blir en allt viktigare arena för FoU. EUs sjunde ramprogram har snart avverkat sitt första år och lockar med över 400 miljarder kronor i projektpengar. För

Läs mer

Bestämmelser för produktionsstöd

Bestämmelser för produktionsstöd Bestämmelser för produktionsstöd Särskilda bestämmelser för Utvecklingsstöd Produktionsstöd Publikrelaterat stöd Producentstöd Stöd till utveckling av dramaserier Företagsstöd till oberoende producenter

Läs mer

Mässprojektet 2011. Programbok och samlingsdvd. Vilka platser kommer ni/du att medverka på? Hejsan!

Mässprojektet 2011. Programbok och samlingsdvd. Vilka platser kommer ni/du att medverka på? Hejsan! Mässprojektet 2011 Hejsan! Vi är mycket glada över att ni har valt att ansluta er till Mässprojektet 2011! Nästa steg för er är att nu läsa igenom följande information kring projektet. Vi har försökt att

Läs mer

Nordplus Högre Utbildning

Nordplus Högre Utbildning 2014-11-14 Katrin Lilliehöök Nordplus Högre Utbildning Möjligheter för utresande studenter Nordplus högre utbildning Studenter kan beviljas bidrag för 1-12 månaders heltidsstudier eller praktik i ett annat

Läs mer

Nopef administreras som fond av Nordiska Miljöfinansieringsbolaget (NEFCO) under ett kontrakt mellan Nordiska Ministerrådet (NMR) och NEFCO.

Nopef administreras som fond av Nordiska Miljöfinansieringsbolaget (NEFCO) under ett kontrakt mellan Nordiska Ministerrådet (NMR) och NEFCO. RIKTLINJER För Nordic Project Trust Fund ( Nopef ) handläggning fastställda av Nopefs styrkommitté, godkända av Nordiska Ministerrådet och gällande från den 24.4.2015. 1. Verksamhet Nopef administreras

Läs mer

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29 1 Observera att ansökan med bilagor endast ska skickas elektroniskt till konkurrensverket@kkv.se Datum Ansökan om forskningsmedel 215-1-29 1 Sökande (huvudansvarig för projektet) 2 Anslagsförvaltare Namn

Läs mer

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att:

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att: AVTAL 1. Parter Mellan Botkyrka kommun och Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, har denna dag träffats följande samarbetsavtal gällande regionalt växthus för ung film inom ramen för kulturnämndens

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2015-06-22 Diarienummer 1224/15

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2015-06-22 Diarienummer 1224/15 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2015-06-22 Diarienummer 1224/15 Avdelning Åsa Bernlo/Kultur/GBGStad Telefon: 031-368 34 83 E-post: asa.bernlo@kultur.goteborg.se Tjänsteutlåtande angående förslag till fördelning

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper i världens bästa förening! Våren 2012 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen FUF-radion Vem

Läs mer

Finlands Filmstiftelse STÖDANVISNINGAR 1.1.2009 ANVISNINGAR FÖR PRODUKTIONSSTÖD

Finlands Filmstiftelse STÖDANVISNINGAR 1.1.2009 ANVISNINGAR FÖR PRODUKTIONSSTÖD Finlands Filmstiftelse STÖDANVISNINGAR 1.1.2009 Fastställda av filmstiftelsens styrelse den 11 december 2008 Fastställda ändringar av filmstiftelsens styrelse den 21 mars 2013 märkt i fet stil ANVISNINGAR

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Europeiska integrationsfonden

Europeiska integrationsfonden Diarienummer 2012-2 1(7) Stöder integration av medborgare från länder utanför EU Europeiska integrationsfonden Stöder projekt som syftar till att förbättra integrationen för nyanlända tredjelandsmedborgare

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29 EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC 55/2010 euro MEDLEN ÖVERFÖRS FRÅN KAPITEL - 2902

Läs mer

STÖDANVISNINGAR FÖR VISNINGS- OCH DISTRIBUTIONSVERKSAMHET OCH UTBILDNINGSVERKSAMHET

STÖDANVISNINGAR FÖR VISNINGS- OCH DISTRIBUTIONSVERKSAMHET OCH UTBILDNINGSVERKSAMHET STÖDANVISNINGAR FÖR VISNINGS- OCH DISTRIBUTIONSVERKSAMHET OCH UTBILDNINGSVERKSAMHET 1. ALLMÄNT I följande anvisningar redogörs de villkor enligt vilka Finlands filmstiftelse fördelar stöd till visnings-

Läs mer

Redovisning projekt Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt

Redovisning projekt Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt Redovisning projekt Redovisning av projekt Totalt antal sidor som sänds till RUM (inklusive eventuella bilagor): 1. Uppgifter om beviljat bidrag Namn på bidragssökande (föreningen) 2. Redovisning av genomfört

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

info Lysande resultat för 2002 det är dags att gå vidare nr 17 december 2002 nyhetsbrev från MEDIA Desk Sverige

info Lysande resultat för 2002 det är dags att gå vidare nr 17 december 2002 nyhetsbrev från MEDIA Desk Sverige info nr 17 december 2002 nyhetsbrev från MEDIA Desk Sverige Lysande resultat för 2002 det är dags att gå vidare När vi summerar årets resultat för MEDIA Plus-programmet kan vi med glädje konstatera att

Läs mer

Stipendium för fältarbete i utvecklingsland inför examensarbete på grund- eller avancerad nivå

Stipendium för fältarbete i utvecklingsland inför examensarbete på grund- eller avancerad nivå Stipendium för fältarbete i utvecklingsland inför examensarbete på grund- eller avancerad nivå Inom ramen för SIDA: s program Minor Field Studies (MFS) kan Högskolan Dalarna erbjuda stipendier på 25 000

Läs mer

1/09 Modulen stöd till residenscentra http://applications.kknord.org/user/poll.questions.php?moduleid=37

1/09 Modulen stöd till residenscentra http://applications.kknord.org/user/poll.questions.php?moduleid=37 Grundläggande information och instruktioner Att fylla i ansökningsblanketten Ansökningsblanketten för modulen för stöd till residenscentra har fem sidor. Du måste fylla i alla fält på varje sida för att

Läs mer

English Skandinaviska «Tillbaka till Kulturkontakt Nord. Ifall din ansökning beviljas, kan beskrivningen publiceras på Kulturkontakt Nords webbplats.

English Skandinaviska «Tillbaka till Kulturkontakt Nord. Ifall din ansökning beviljas, kan beskrivningen publiceras på Kulturkontakt Nords webbplats. 1. Grundläggande information 1.1. Ansökningens namn 1.2. En kort beskrivning 0/300 Ifall din ansökning beviljas, kan beskrivningen publiceras på Kulturkontakt Nords webbplats. 1.3. Planerat startdatum:

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Pia-Mari Wehrling. Filmglappet. Bli vän på Facebook Följ på Twitter Skicka detta vidare till en vän

Pia-Mari Wehrling. Filmglappet. Bli vän på Facebook Följ på Twitter Skicka detta vidare till en vän Nyhetsbrev april 2012 Här kan du bland annat läsa om Frame Filmfestival med nyheten Frame Fredag, TalentCampOdense, Filmglappet, Bergmanveckan och Kultur i Väst. Frame Filmfestival Lördag 21 april är det

Läs mer

BENJAM I N BALTI MO RE

BENJAM I N BALTI MO RE BENJAM I N BALTI MO RE En samproduktion med Les films du balibari, Adomeit Film & Film i Väst / Regissör Frida Kempff / Producent David Herdies / Samproducenter Estelle Robin You & Katja Adomeit / Fotograf

Läs mer

Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet Svenska Filminstitutet Enhet le.ciw^vq Rafl-dar. 2011-12- 2 7 Regeringsbeslut 67 REGERINGEN DnrSFI SO f ( - 2011-12-15 Ku2011/1960/RFS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box

Läs mer

Avtalet har från statens sida ingåtts med förbehåll för regeringens godkännande.

Avtalet har från statens sida ingåtts med förbehåll för regeringens godkännande. 2013 års filmavtal Parterna 1. Svenska staten, 2. Sveriges Biografägareförbund, Folkets Hus och Parker, Riksföreningen Våra Gårdar, Sveriges Filmuthyrareförening u.p.a., Filmoch TV-producenterna i Sverige

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF EUSMESupport2020 Öka svensk medverkan från SMF i Horizon2020 och Eurostars Kostnadsfri rådgivning

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

Öppna en egen biograf!

Öppna en egen biograf! STARTA BIOGRAF! Öppna en egen biograf! Intresserad av bra film? Sugen på att förbättra filmutbudet där du bor genom att öppna en ny bio? Då kan Folkets Bio vara något för dig! Folkets Bio är Sveriges ledande

Läs mer

Handlingsplan. för insatser inom biograf- och distributionsområdet 2008-2010

Handlingsplan. för insatser inom biograf- och distributionsområdet 2008-2010 Handlingsplan för insatser inom biograf- och distributionsområdet 2008-2010 Innehåll Inledning Utgångspunkter Förändringar på kort sikt, inför 2008 1. Stöd till import och lansering av kvalitetsfilm 2.

Läs mer

TILL DELTAGANDE I MÄSSPROJEKTET 2010. 2010 fortsätter Mässprojektet in i fas två med nedslag på fyra mässor på tre kontinenter i världen.

TILL DELTAGANDE I MÄSSPROJEKTET 2010. 2010 fortsätter Mässprojektet in i fas två med nedslag på fyra mässor på tre kontinenter i världen. Stockholm 2009-12-21 INBJUDAN TILL DELTAGANDE I MÄSSPROJEKTET 2010 2010 fortsätter Mässprojektet in i fas två med nedslag på fyra mässor på tre kontinenter i världen. Nytt för fas två är att vi nu välkomnar

Läs mer

Riktlinjer för aktivitetsbidrag

Riktlinjer för aktivitetsbidrag Riktlinjer för aktivitetsbidrag 1) Varför utdelar fonden aktivitetsbidrag? Genom att stödja olika aktiviteter vill fonden öka kontakterna mellan Sverige och Finland och öka kunskapen om de båda länderna.

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Forskning och innovation TJÄNSTE UTLÅTANDE Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 ISlHLtUB Landstingsstyrelsens

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete?

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Vad vill du göra och vad kan vi hjälpa till med? Fortbilda dig personligen? Göra ett studiebesök?

Läs mer

Programmet för livslångt lärande. Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn

Programmet för livslångt lärande. Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn Programmet för livslångt lärande Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn Vilka möjligheter finns? För individer: studiebesök fortbildningskurser job shadowing praktik

Läs mer

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Gro Sommerfelt-Karlsen, Administrationschef, Utbildningsetaten, Oslo kommun Marianne Grødum, Fagkonsulent,

Läs mer

Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier

Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier Om fonden: Inom programmet Grundtvig är mobilitetsstipendierna individuella bidrag som gör det möjligt för personer anställda inom

Läs mer

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning Leonardo da Vinci Europeiska unionens program för yrkesutbildning Leonardo da Vinci Programmet för livslångt lärande Leonardo da Vinci -programmet är Europeiska unionens program för yrkesutbildning. Från

Läs mer

Kort går IG ut på att staten, via t ex Svenska Filminstitutet (eller annan myndighet), garanterar investeringar i filmverk.

Kort går IG ut på att staten, via t ex Svenska Filminstitutet (eller annan myndighet), garanterar investeringar i filmverk. Penguin Films J. Pingo Lindström www.penguinfilms.com info@penguinfilms.com FALUN 2015-07-31 REMISSVAR FRAMTIDENS FILMPOLITIK, DS 2015:31 BAKGRUND Mitt namn är Jesper Pingo Lindström och jag är filmproducent,

Läs mer

Syftet med anmälan är att förlänga den befintliga stödordningen med följande ändringar:

Syftet med anmälan är att förlänga den befintliga stödordningen med följande ändringar: EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.01.2004 C(2004)261 Ärende: Statligt stöd N 269/2003 Finland Bidrag och lån till teknisk forskning och utveckling Herr Minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Sammanhanget Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

Ärende Anmärkning Föredragande. Anmälan av beslut. Missiv. Bilaga p 18. Beslut. Missiv. Bilaga p 19 A. Offertförfrågan.

Ärende Anmärkning Föredragande. Anmälan av beslut. Missiv. Bilaga p 18. Beslut. Missiv. Bilaga p 19 A. Offertförfrågan. Lärarhögskolan Rektors beslutsmöte Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-04-14 Sid 1 (1) Tid: Kl 13.00 Plats: Doktoranden i Förvaltningshuset, plan 8 Ärende Anmärkning Föredragande 18 Studieuppehåll

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020

Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 UTLYSNING 1 (5) Datum Diarienummer 2014-01-01 2013-05607 Reviderad 2014-06-16 Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 1 Utlysningens omfattning VINNOVA är Sveriges

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

Andelen personer intresserade av fiske. Fiske 2005: En undersökning om Svenskars Fritidsfiske, Fiskeriverket

Andelen personer intresserade av fiske. Fiske 2005: En undersökning om Svenskars Fritidsfiske, Fiskeriverket Andelen personer intresserade av fiske Fiske 2005: En undersökning om Svenskars Fritidsfiske, Fiskeriverket Andelen kvinnor / män som fiskat 2004 Fiske 2005: En undersökning om Svenskars Fritidsfiske,

Läs mer

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro.

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro. EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 23.01.2001 SG(2001) D/ 285315 Ärende: Statligt stöd - Finland Stöd nr N 43/2000 Investeringsstöd för renhushållning och naturnäring Herr Minister, Jag har äran att meddela

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR Regional- och stadspolitik VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA OM BEHANDLING AV RETROAKTIVT EU-STÖD UNDER PERIODEN 2007 2013 ANSVARSFRISKRIVNING:

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

- en supportfunktion för svenska aktörer inom skogsnäringen som vill lyckas

- en supportfunktion för svenska aktörer inom skogsnäringen som vill lyckas EU-supportkontoret t t - en supportfunktion för svenska aktörer inom skogsnäringen som vill lyckas inom EUs sjunde ramprogram, FP7 Catharina Ottestam, Innventia Vad är EU-kontoret? Pilotprojekt, det första

Läs mer

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 Ledningens mål Lägga upp en strategi för Fridhems pedagogiska utveckling för de närmaste fem åren. Göra en omvärldsanalys över presumtiva kursdeltagares

Läs mer

ANSÖKAN: SNABBA STÅLAR. Kultur- och turismnämnden

ANSÖKAN: SNABBA STÅLAR. Kultur- och turismnämnden . Kultur- och turismnämnden ANSÖKAN: SNABBA STÅLAR Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av ansvarig

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

22 juni Strukturfondsdelegationen sammanträder. 30 augusti Referensgruppen sammanträder. 21 september Strukturfondsdelegationen sammanträder

22 juni Strukturfondsdelegationen sammanträder. 30 augusti Referensgruppen sammanträder. 21 september Strukturfondsdelegationen sammanträder Urban-nytt Juni 2005 Internationell Urbankonferens Den 29 maj till den 3 juni hölls en internationell konferens i Göteborg, life in the Urban landscape, som Urbansekretariatet medverkade på. Syftet med

Läs mer

Svenska Filminstitutets bidrag till den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013

Svenska Filminstitutets bidrag till den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013 Svenska Filminstitutet Box 27126,102 52 Stockholm Besöksadress: Filmhuset, Borgvägen 1-5 Telefon 08-665 11 Fax 08-66118 20 www.sfi.se Svenska Filminstitutet Svenska Filminstitutets bidrag till den nationella

Läs mer

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16)

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16) Sammanfattning från Framtidsforum Riksteatern och framtiden-vad är viktigt? Arboga 12 sep Följande ämnen kom upp på schemaväggen och blev prioriterade (antalet pluppar inom parentes) Hur kan vi väcka intresse

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

ANVISNING FÖR DEN SOM TILLHANDAHÅLLER BILDPROGRAM FÖR TV-VERKSAMHET Uppdaterad 1.1.2014

ANVISNING FÖR DEN SOM TILLHANDAHÅLLER BILDPROGRAM FÖR TV-VERKSAMHET Uppdaterad 1.1.2014 ANVISNING FÖR DEN SOM TILLHANDAHÅLLER BILDPROGRAM FÖR TV-VERKSAMHET Uppdaterad 1.1.2014 Centralen för mediefostran och bildprogram (MEKU) och Nationella audiovisuella arkivet (KAVA) fusionerades i början

Läs mer

Från idé till färdigt EU-projekt

Från idé till färdigt EU-projekt Från idé till färdigt EU-projekt Mats Johansson KanEnergi Sweden AB KanEnergi Sweden AB Kommittéarbete (SAVE, Altener, Thermie) Utvärderat ansökningar åt EU (Altener, FP4, FP5, FP6) Utvärderat genomfört

Läs mer

Inbjudan till. World Cup 2014 International Volunteer Camp. En EU- utbildning för internationella basketbollfunktionärer

Inbjudan till. World Cup 2014 International Volunteer Camp. En EU- utbildning för internationella basketbollfunktionärer Inbjudan till World Cup 2014 International Volunteer Camp En EU- utbildning för internationella basketbollfunktionärer World Cup 2014 International Volunteer Camp är en helt unik internationell utbildning

Läs mer