september 99 Några ord från MEDIA Desken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "september 99 Några ord från MEDIA Desken"

Transkript

1 info info september 99 2 Några ord från MEDIA Desken Sedan den 1 april har jag tillträtt tjänsten som koordinator för MEDIA Desk Sverige. Jag tycker att det ska bli stimulerande att arbeta som MEDIA Desk och jag hoppas att jag ska kunna besvara frågor och infria förväntningar som ställs på mig som Sveriges representant/koordinator för MEDIA II-programmet. Jag har arbetat med film i Sverige, Frankrike, Belgien och Kroatien sedan Sedan 1993 har jag varit aktiv deltagare i, och nyttjare av MEDIA I och MEDIA IIs olika program vilket gör att jag känner väl den europeiska film- och TV-sektorn samt EUs audiovisuella policyn. MEDIA står för Mesures pour Encourager le Développement de l Industrie Audiovisuelle, åtgärder för att främja utvecklingen av den audiovisuella industrin. MEDIA II är ett stödprogram för den europeiska film-, tv-, video- och multimediaindustrin som ger räntefria lån och bidrag med cirka 530 Mkr/år till bland annat distribution, projektutveckling, strukturella produktionsbolagsstöd, vidareutbildning samt biografvisning av europeisk film. MEDIA II-programmet drivs av EU-kommissionens tionde generaldirektorat, DG X, i Bryssel med ansvar för kultur-, kommunikations-, informations- och mediefrågor och leds av ett team med fransmannen Jacques Delmoly i spetsen. Programmet har en totalbudget på 2,7 miljarder kr och har i sin nuvarande form koncentrerat sig på tre huvudområden: utbildning, utveckling och distribution. MEDIA Desk Sverige är nationellt informationsorgan för MEDIA II-programmet. Välkommen att ta kontakt per telefon, (e)post eller att besöka Desken när helst du behöver. Alldeles nyligen har Desken också fått en ny assistent som framledes kommer att arbeta med mig på kontoret på Filmhuset. Sophie Laxhammar är anställd vid Filminstitutet sen många år och har lång erfarenhet av arbete inom försäljning, filmrättigheter och utlandet. Tillsammans ska vi förmedla information om de möjligheter som MEDIA II-programmet erbjuder, skicka ut ansökningsanvisningar och ansökningsblanketter, svara på frågor och assistera producenter eller distributörer i själva ansökningsarbetet. MEDIA Desk Sverige kommer att organisera informationsmöten och seminarier på lokal och regional nivå för att professionella över hela landet ska ha möjlighet att få veta mera om alla aspekter av EUs MEDIA II-program. Under hösten planerar vi bland annat att tillsammans med OFF (Oberoende Filmares Förbund) ha tre seminarier. Vi kommer då att presentera och diskutera MEDIA II-programmets huvudlinjer, utbildning, utveckling och distribution, ingående. I samarbete med DI-kurser organiserar MEDIA Desk Sverige också en workshop i tre delar med titel Konsten att paketera projektpresentation ur ett europeiskt perspektiv. Väl mött! Antonia D. Carnerud koordinator MEDIA Desk Sverige Borgvägen 5 Box Stockholm web: www sfi.se/mediadesk MEDIA Desk koordinator: Antonia D Carnerud tel: Assistent: Sophie Laxhammar tel: fax: e-post:

2 Inom programmets tre sektioner fördelades medlen enligt följande: 59 procent (61,6 miljoner EURO) till distribution, 27 procent (27,5 miljoner EURO) till utveckling samt 14 procent (15,1 miljoner EURO) till sektionen utbildning. Av den totala summan kontrakterad under är 41procent bidrag mot 59 procent lån som ska återbetalas under speciella förhållande. Om sektionen utbildning utesluts (då stöd delas ut som subvention) är proportionen 30 procent bidrag och 70 procent återbetalningsbart lån. Kommissionens rapport om MEDIA II-programmets halvtidsresultat EU-kommissionen har anlitat ett oberoende konsultföretag, BIPE Conseil, för att göra en halvtidsutvärdering om MEDIA II-programmets verksamhet. Rapporten kommer att ligga till grund för kommissionens förslag till förbättringar av stödformerna när MEDIA IIIs riktlinjer utarbetas under slutet av 1999 och början av år Rapporten har visat att programmet MEDIA, vars mål är att stärka den europeiska filmindustrin, är helt berättigad och har gett mycket positiva resultat. BIPE uppskattar att mellan 30 och 50 procent av de professionella arbetande i Europa är inblandade i MEDIA II-programmet. En påtaglig mängd tillgångar (mellan 1/3 och 2/3 av mängden tilldelat, beroende på vilken typ av stöd) samlas kring ett begränsat antal förmånstagare (mellan 10 och 30 procent). BI- PE beräknar att 34 procent av biografdistributörerna är inblandade i programmet och 40 procent av film- och TV-producenterna. På grund av begränsade resurser, förblir den kvantitativa ekonomiska inverkan av MEDIA-programmet relativt svag på en europeisk nivå. Det årliga stödet som uppgår till 52 miljoner EURO står för 0,5 procent av den europeiska audivisuella sektorns budget (som beräknas till 11,77 miljarder EURO om brutto biograf- och videointäkter och nationella distributörers inköp av program läggs ihop), men effekten är mer signifikant hos vissa länder med låg produktionsnivå. Där når den ett genomsnitt på 0,95 procent. Bland de 17 länder som deltar i MEDIA II-programmet anses 12 ha en låg produktionsvolym: Österrike, Portugal, Grekland, Irland, samt Benelux och alla nordiska länder. BIPE har noterat att dessa länder bidrar med ca 13 procent av totala produktionsinvesteringar gjorda varje år inom de 17 deltagarländer. Samtidigt har professionella i de 12 länderna mottagit en tredjedel av alla stöd fördelade av MEDIA II. Den fastställda budgeten för MEDIA II-programmet uppgår till 310 miljoner EURO över en femårsperiod. Därav 265 miljoner EU- RO för Utveckling och Distribution, samt 45 miljoner EURO för utbildning. Under den första tvåårsperioden uppgick den tillgängliga budgeten till 117,5 miljoner EURO varav 88,5 procent användes till stödåtgärder (104 miljoner EURO) samt 11,5 procent till administration och expertis (13,5 miljoner EURO). UTBILDNING (Training) MEDIA II har stött 102 utbildningsprojekt utav totalt 396 projektförslag inlämnade mellan 1996 och Den totala summan uppgår till 22,4 miljoner EURO. Bland arrangörer som har fått stöd finns mer än 400 institutioner och organisationer med varierande profil. Under denna period och genom 71 utbildningsprogram fick professionella ta del av nya möjligheter för att utveckla sina kunskaper och färdigheter. Det kan nämnas att 44 procent av deltagarna valde management kurser, 39 procent var intresserade av de nya medieteknologier samt 19 procent av manusskrivarutbildningar. UTVECKLING (Development) Halvvägs genom 1998 hade MEDIA II-programmet fått in ansökningar från företag som svar på utlysningar (calls for proposals) som utfärdats sedan början av programmet. Bidrag på totalt 21,1 miljoner EURO utbetalades till 823 filmprojekt eller audiovisuella verk som hanterades av 594 olika bolag. Största delen av utvecklingspengarna (66 procent) gick till drama (biograf- och TV-film), följd av dokumentärer (24.6 procent), animationsprogram (5.1 procent) samt multimedia (4 procent). Utvecklingsstödets genomsnittliga storlek uppgick till EURO per projekt. Vad gäller stöd till produktionsbolag så stöttade MEDIA II sammanlagt 97 företag med totalt 53 miljoner EURO. Sedan 1997 har den formen av stöd granskats för att bli mer målinriktad och selektiv, på samma gång som det fördelades påtaligt större mängder av medel för att stärka ställningen och strategierna hos företagen som fick ta del av bidragen. Stödformen för att sätta upp en affärsplan har bidragit till att 35 produktionsbolag har kunnat ta fram en effektiv affärsplan för den internationella marknaden. MEDIA-programmet har i slutändan stött nätverksbildning hos 320 företag inom animationssektorn, som har fått 1,7 miljoner 2

3 EURO för att sammanföra animationsstudion. Till denna summa ska tilläggas 2,9 miljoner EURO för att stötta projektutveckling. Animationssektorn har således totalt fått 5,5 miljoner EURO. DISTRIBUTION Selektivt bidrag för distribution Bland totalt 883 inlämnade ansökningar mellan 1996 och 1997, har 644 distributionskampanjer, utförda av 158 distributörer, täckande 110 filmer till en total kostnad av 23,8 miljoner EU- RO, dragit nytta av det selektiva systemet. Det genomsnittliga bidraget per film var EURO, medan den genomsnittliga produktionsbudgeten för dessa filmer var ca 5,8 miljoner EU- RO. Automatisk stöd för distribution Det automatiska stödsystemet för biografdistribution, introducerat som experiment under 1996, berörde totalt 143 distributörer under 1996 och Under 1996 fick 246 filmer en betalande publik på 26,3 miljoner på marknader utanför deras egna territorium. Följande år, med en total på 49,9 miljoner inträden fick 370 europeiska filmer automatiskt stöd. procent av visningarna för europeisk film utanför det egna territoriet. Stöd till marknadsföring I två och ett halvt år har MEDIA II-programmet stött oberoende producenter och distributörer på professionella marknader, genom att bidra med totalt 7,4 miljoner EURO för att sätta upp 73 evenemang, som representerar en total investering av 25 miljoner EURO. Dessa kan delas upp i tre huvudkategorier: Industrins större marknader (Berlin och Cannes filmmarknader, MIFED, Mipcom och MIP-TV), där de oberoende filmarna är grupperade under ett paraply som ger dem synlighet samt maximum service, de tematiska marknaderna (Cartoon Forum, Amsterdam Documentary Forum, Sunny Side of the Doc, etc) där effektiva pitching sessioner för projekt förekommer, nya marknader t.ex. MIDIA i Madrid, som fokuserar på spansktalande territorier. MEDIA-programmet har också stött arbete inom paneuropeisk produktions- och markandsföringsstrukturer som till exempel European Film Promotion vid Berlin-, Cannes- eller Torontomarknader och festivaler. Stöd som åstadkommits på detta sätt under 1997 och 1998 uppgick till 19,1 miljoner EURO. I slutet av 1998 hade mer än 95 procent av stödet som genererats under 1997 återinvesterats i europeisk film. Video och multimedia stöd Stöd till video och multimedia förlagsverksamhet samt distribution täckte 950 releaser schemalagda av 87 företag under MEDIA II-programmets första två år. MEDIAs stöd uppgick till 4,1 miljoner av en total investering på 24 miljoner EURO. Förväntade försäljningar blev 6,1 miljoner köpkassetter samt kassetter på hyrmarknaden. Mer än hälften av titlarna (54 procent) är drama, följd av barn- eller animationsprogram (27 procent) och dokumentärer (19 procent). Stöd till TV-sändning Vad gäller stöd till TV-sändningar, har ca 113 projekt (TV-filmer, serier, dokumentärer, animationsprogram), utav totalt 223 ansökningar, mottagit stöd som uppgick till 15,2 miljoner EURO. De sammanlagda investeringarna i produktioner representerar ca 211 miljoner EURO. Mer än hälften av dessa projekt, 52 procent, var dokumentärer, som mottog i snitt ett stöd på EURO. 38 procent var drama för vilka stödet i snitt uppgick till EURO. Resten var animationsprogram. Stöd till marknadsföring av TV-rättigheter tilldelades 34 europeiska försäljningskataloger (innehållande mer än 900 titlar) till en total kostnad av 2,4 miljoner EU- RO. Stöd till biografer MEDIA II har också ägnat 7,5 miljoner EURO till att stötta två biografnätverk, Europa Cinemas och EuroKids Network, som förbundit sig att visa en majoritet av europeisk film och att utveckla system för att främja filmer riktade mot den yngre publiken. Enligt den senaste tillgängliga statistiken har de schemalagt 57 procent av visningarna för europeisk film samt 35 3

4 MEDIA II-stöd till Sverige hittills under 1999 Under första halvåret 1999 har ett svenskt bolag fått utvecklingsstöd för Preparation of a Business Plan (Timglaset AB) samt två multimediaprojekt har fått stöd (Eye of the Woden, Decam AB, och Airfix Dogfight, Target Games AB), med sammanlagt EURO. Resultaten från utlysningen den 15 juli kommer och bli klara senare under hösten. Under första hälften av 1999 har svenska biograffilmdistributörer fätt sammanlagt EURO genom det selektiva stödet. Resultat från den senaste ansökningsomgången är ännu inte känd i siffror men fyra svenska distributörer (Folkets Bio, Triangel Film, Sonet Film och Egmont Entertainment) har fått stöd till distribution av nio europeiska filmer. Distributionsstöd till TV-sänding har beviljats ett bolag (Idé Film AB) för två filmer. Genom det automatiska distributionsstödet disponerar sex svenska distributörer ca EURO. Ansökningar till MEDIA II MEDIA II-programmets officiella EURO-kurs ska användas vid ansökan för att undvika problem vid hanteringen av ansökningarna. Den aktuella EURO-kursen meddelas från Bryssel i början av varje månad och finns hos MEDIA Desk Sverige eller på Deskens hemsida. UTVECKLING Utveckling av fiktion och dokumentärfilm Alla produktioner ska ha en längd på minst 25 minuter, bortsett från fiktionsfilm som i princip ska ha en längd på minst 50 minuter. Lånet får inte överstiga 50 procent av utvecklingsbudgeten för det enskilda projektet. Lånet ges i fasta beloppsramar från EURO och upp till EURO. (Ansökningsnummer 7/99 3.1) Utveckling av animationsprojekt Produktionsbolag kan ansöka om stöd för utveckling av animationsprojekt med en längd på minst 25 minuter. Stödet ges i form av ett lån i fasta beloppsramar från EURO och uppåt, dock maximalt EURO. Lånet kan aldrig överstiga 50 procent av utvecklingsbudgeten. (Ansökningsnummer 7/99 3.2) Utveckling av multimediaprojekt Konceptutveckling (första etappen) Stödet utges i form av bidrag som ej ska betalas tillbaka. Om bolaget även får stöd till den fortsatta utvecklingen ska bidraget återbetalas. Stödet kan maximalt uppgå till EURO, men aldrig till mer än 50 procent av utvecklingsbudgeten. (Ansökningsnummer 7/99 3.3) Vidareutveckling (andra etappen) Stödet kan användas till att täcka samtliga utvecklingskostnader fram till färdigställande av en master för distribution. Stödet kan ej användas till kostnader för distribution och marknadsföring. Lånet kan högst uppgå till EURO, men kan aldrig överstiga 50 procent av budgeten. (Ansökningsnummer 7/99 3.3) Utveckling av företagets affärsplan (Business Plan) Stödet är på högst EURO, och aldrig på mer än 50 procent av de faktiska kostnaderna. Företaget ska använda pengarna för att få externa experters och konsulters hjälp att utarbeta en affärsplan. Företag i små länder som t ex Sverige ska ej återbetala pengarna. Ansökningar kan skickas in när som helst fram till den 15 oktober Sökande informeras om kommissionens beslut inom en månad från att kommissionen fått ansökningshandlingar. (Ansökningsnummer 7/99 3.4) Företagslån (Company Development Support) Oberoende produktionsbolag kan ansöka om ett räntefritt lån på minst EURO och högst EU- RO. Kommissionen beviljar denna form av lån till bolag som producerar för den europeiska marknaden, och som önskar förstärka sin konkurrensförmåga, till exempel genom att vidga sin marknadsandel, gå in på nya produktionsområden eller använda extern expertis i större omfattning. Lånet ska återbetalas senast fyra år efter det att kontraktet med kommissionen har undertecknats. (Ansökningsnummer 7/99 3.4) Slate funding Denna typ av stöd riktar sig till dokumenterat erfarna och meriterade producenter av spel-, dokumentär- och animationsfilm. Syftet är att produktionsbolag ges möjlighet till långsiktig planering och utveckling av flera filmprojekt under en period av tre år. Ansökan för en gemensam utveckling av flera projekt kan utarbetas och presenteras i samarbete med flera andra produktionsbolag. Företaget får EURO för det första året av planerad utvecklingsverksamhet. Om bolaget fullföljt åtaganden under det första året, kommer kommissionen att bevilja ytterligare EURO. (Ansökningsnummer 8/99) 4

5 DISTRIBUTION Filmdistribution (Det selektiva systemet) Filmdistributörer kan ansöka om stöd för att kunna distribuera nyare europeisk film från övriga länder anslutna till MEDIA II-programmet. För att erhålla stöd ska minst tre distributörer från tre olika länder gå samman för att distribuera en eller flera filmer som har premiär inom ett år. Varje distributör kan högst få EURO för varje film. Stödet för dubbning och textning ska ej återbetalas. Senaste datum för ansökan är den 17 september (Ansökningsnummer 10/99 3.1) Distribution via video och multimedia Företag som distribuerar spelfilm, tv-program och multimediaproduktioner kan ansöka om stöd till publicering och distribution av kataloger om nyare europeisk film i videoformat (CD-1, CD-Rom, videoband, video discs). Katalogpaketet ska innehålla minst tre europeiska produktioner. Senaste datum för ansökan är den 24 september (Ansökningsnummer 10/99 3.2) Distribution av TV-produktioner Produktionsbolag kan ansöka om stöd för distribution av fiktion, dokumentär samt animerad film med en längd på minst 25 minuter. Minst två TV-stationer från två olika länder ska vara involverade i produktionen. De som ansöker ska ha 75 procent av finansieringen klar och produktionen får ej ha visats på TV före ansökningstidens utgång. Stödet kan vara på högst EURO och får maximalt omfatta 12,5 procent av produktionskostnaden. Senaste datum för ansökan är den 17 september (Ansökningsnummer 10/99 3.3) TV Licensing Rights Distributörer kan erhålla stöd för framställning av kataloger för marknadsföring på den internationella marknaden av nyare europeiska TV-produktioner, drama- och dokumentärproduktioner samt animerad film. Stödet är maximerat till EURO per katalog och ska återbetalas. Stöd till dubbning och textning ska ej återbetalas. Senaste datum för ansökan är den 17 september (Ansökningsnummer 10/99 3.4) Marknadsföring Företag och organisationer som opererar på ett europeiskt och internationellt plan kan få bidrag till marknadsföring. Syftet med stödet är att underlätta för oberoende producenter och distributörer att nå ut på den internationella marknaden genom att kunna marknadsföra sina produktioner och organisera fora och möten där företagen har möjlighet att mötas kommersiellt. Bidraget ska ej återbetalas. Den 10 september 1999 är deadline för evenemang som blir av före den 30 april 2000, men också för deltagande i MIPCOM and MIPASIA Den 4 februari 2000 är deadline för evenemang som ska äga rum mellan den 1 maj och 30 september Festival Kommissionen beviljar ekonomiskt stöd till europeiska audiovisuella festivaler som genomförs i partnerskap samt till verksamhet i samarbetsnätverk mellan audiovisuella evenemang som äger rum under år Satsning 1: Stöd till verksamhet i samarbetsnätverk mellan audiovisuella evenemang med europeisk dimension, där minst åtta medlemsstater (eller minst två associerade länder och sju medlemsstater) ingår. Projekt med långsiktigt samarbete prioriteras. Satsning 2: Stöd till festivaler för konstnärlig film samt audiovisuella program som ägnas åt ny bildteknik (avancerat skapande inom områdena animation, datorgrafik, multimedia eller video) under förutsättning att verksamheten utvecklas inom partnerskap. Den 20 september 1999 är deadline för evenemang som äger rum före den 30 april 2000 Den 20 december är deadline för evenemang som äger rum mellan den 1 maj och 31 december (Ansökningsnummer 2/2000) UTBILDNING Över trettio organisationer, universitet och skolor inom EU har erhållit stöd från Europakommissionens MEDIA II-program för att kunna förverkliga en mängd professionella utbildningar för film-, TV- och multimediabranscherna inom EU. Utbudet varierar från tvåmånaderskurser i manusutveckling av tv-program och spelfilm till intensiva seminarier om distribution av off-line-projekt och planering av strategier för marknadsföring. Utbildningar som har deadline och/eller äger rum under hösten 1999: Affärsekonomi och upphovsrätt magica EMM Euro Multimedia Master Niomånaders on-linekurs (via Internet) i multimediaproduktion, -marketing och -distribution. Kursen börjar den 11 oktober. Deadline 13 september IBMS Interaktiv Media Business School Malaga, Spanien, oktober. Deadline 15 september. TVBS TV Business School Lübeck Tyskland, 3-7 november Deadline 4 oktober. Den 2 juni 2000 är deadline för evenemang som ska äga rum mellan den 1 oktober and 31 december (Ansökningsnummer 1/2000) 5

6 EEM Ecole Européenne des Médias Femdagars intensiv träning inom områden finansiering och juridiska frågor. Law and finance with respect to TV-Programmes oktober 1999 Law and finance with respect to Cinema Programmes oktober Law and finance with respect to Multimedia Programmes november. Deadline 18 september EAVE Les Entrepreneurs de l Audiovisuel Européen Ettårsutbildning som ger möjlighet för den med erfarenhet av film- och TV-produktion att utveckla ett projekt man vill producera. Samtidigt får man nya kunskaper, möter kollegor från hela Europa och växer i sin roll som producent. Tag kontakt med EAVEs representant Peter Kropenin tel Deadline 1 oktober ACE Ateliers du Cinéma Européen ACE träffar överenskommelse med ett antal valda etablerade långfilmsproducenter som då får möjlighet att under en ettårsperiod utveckla sitt långfilmsprojekt samt utöka sina kunskaper och kontakter med den internationella filmindustrin. Efter en första fem dagars workshop tilldelas varje producent en godparent som ska vara handledare för projektets utveckling. En aktionsplan för projektet utvecklas och förhoppningsvis förverkligas. Medieteknologi TRAM Training and Research Actions in Multimedia Multimedia Management, seminarium i Tampere, Finland, september Ansökningar måste vara inne senast två veckor före seminariet. Arthouse DMA Digital Multimedia Authoring Training Project Nio månaders kurs bestående av två sexdagars workshops i Dublin och tre långa perioder via Internet. Senaste multimedia packages, interaktiv scriptwriting, on-line diskussioner, case studies. Kursen börjar 4 oktober via Internet, workshop 1 i Dublin börjar 1 november. Deadline 10 september. La Femis Story Editing Multimedia Workshop i två steg. Efter den första delen av workshopen november 1999 vidareutvecklar deltagarna sina projekt för att finalisera dem under andra delen av workshopen mars Deadline 15 oktober. La Femis Training of Trainers: New Technologies European Teachers Forum, Barcelona oktober 1999, för lärare och professionella som utbildar vid film, TV- och medieskolor inom EU. Metodanalyser, erfarenhetsutbyte och jämförelser inom multimediautbildningen i Europa. Anmälan senast tre veckor före seminariet. Intresseanmälan kan göras fram till början av september. Tel: , e-post: Manusutveckling PILOTS Utveckling av TV-serier eller annan TV-produktion: sitcoms, TV-filmer, TV-animationsserier. Sexdagars intensiv workshop i Sitges, Spanien, oktober samt 29 november-4 december. Ansökan senast tre veckor före respektive workshop. magica South by Southwest Utveckling av manus för film och TV, analys, relation mellan manusförfattare, story editor och producent. Deltagare med egna synopsis oktober i Rom. Avgiftsfri. Deadline 15 september. EUROSCRIPT Film Story Competition Programmet väljer 20 synopsis för utveckling. Manusförfattaren som fått sitt projekt valt får chansen att under 6 månader utveckla manuset tillsammans med en professionell författare som agerar script editor. Färdigutvecklade manus presenteras för presumtiva produktionsbolag. Författaren till det manus som anses vara bäst får dessutom ett pris på Deadline 31 oktober. Övriga kurser och seminarier Umeå Film Festival, september Lördagen den 18 september inbjuder MEDIA Desk Sverige i samarbete med festivalen och Susann Jonsson, handläggare för regionalt stöd på SFI, till ett seminarium om MEDIA II-stödformer med tyngdpunkt på samarbete mellan Europas regioner. Umeås Folkets Hus. DOCS Barcelona 1999, september Internationell dokumentärfilmsseminarium som erbjuder möjlighet att pitcha sitt projekt för commissioning editors samt utbyta erfarenheter med andra producenter. Även analys, case studies och visningar förekommer. Anmälan med synopsis. Information: EDN Spanien, Olga Torrente. Business Strategies for the Independent Producer, Oslo, 7-9 oktober Intensiv kurs för film och TV-producenter som erbjuder handledning i hur man bäst bygger upp ett stabilt produktionsbolag i dagens komplexa, kompetitiva värld. Anmälan senast 17 september. Information: NFTF, Nordiska film- och TV-fonden, tel:

7 Sharing Stories, Edinburgh, november Internationell samproduktionskonferans. Filmkontakt Nord har fått stöd från MEDIA till att delfinansiera sex nordiska producenter som vill delta i denna viktiga manifestation. Deltagaravgift DKR och producenterna kan få ersättning för hälften av sina utgifter. European Film Institute EIKK Film Student Placement Programme. Internationellt och europeiskt program för filmskoleutexaminerade elever (inom fem år efter avslutade studier). Man deltar i en långfilmsproduktion antingen i någon assistentfunktion eller som observer. EIKK väljer deltagare, hittar placeringen och täcker till större delen kostnaderna. Sleipnir Nordiska Ministerrådets resestipendieprogram för professionella konstutövare i Norden som ännu inte fyllt 36 år. Sleipnir kan bevilja stöd för resa och uppehälle inom Norden men utanför det egna landets gränser. Från 1999 kan resor till Baltikum och nordvästra Ryssland också få stöd från Sleipnir. Ansökningsfristen 1 oktober EFP (European Film Promotion) Organiserar under Toronto Festivalen (9-19 september) samt Pusan Festivalen (14-23 oktober S. Korea) konferens, mottagning och stand i syfte att europeiska filmprofessionella, distributörer och försäljare från Nordamerika respektive Asien kan mötas. Svensk EFP-representant är Staffan Grönberg på SFI. Fortbildningsstipendier från Svenska Filminstitutet Svenska Filminstitutets fortbildningsstipendier för filmare fördelas vid fyra tillfällen per år och är avsedda att främja filmarens personliga, konstnärliga och professionella utveckling. Deadlines för fortbildningsstipendier och arbetsstipendier/lärlingsstipendier infaller 1 mars, 1 juni, 1 september och den 1 december. Riktlinjer och ansökningsblanketter finns hos utbildningskonsulent Elisabeth Lysander, tel MEDIA Salles Milano har precis utkommit med sin European Cinema Yearbook, med all upptänklig information om biografer och filmlansering i Europa. Man kan beställa boken kostnadssfritt från MEDIA Salles Milan. e-post: Eurimages sista deadline för 1999 är den 8 oktober. Ansökningshandlingar och information: Peter Hald, tel , e-post: Marknader MIPCOM 1999 Cannes 4-8 oktober Filmkontakt Nord erbjuder oberoende producenter deltagande och assistans. Deltagaravgift DKR. Deltagande genom FIlmkontakt Nord berättigar en representant från ditt bolag att få 50 procent av resekostnader återbetalda (Apex flyg, hotellkostnad och traktamente). MIFED 1999 Milano oktober Den 66:e Film-, TV- och Multimediamarknaden i Milan erbjuder i år inköpare möjlighet att under de tre dagar som föregår marknaden (14-16/10) delta i Milan Selected Screenings, gratis förhandsvisningar i sju centralt belägna biografer. 7

8 Höstseminarier MEDIA II MEDIA Desk Sverige organiserar under hösten i samarbete med OFF tre seminarier inriktade på de tre huvudlinjerna i MEDIA II-programmet. Tillsammans med inbjudna kollegor och ansvariga berättar vi om hur olika stöd fungerar samt svarar på frågor. 14 september kl UTBILDNINGSPROGRAM Vänder sig i första hand till alla som är intresserade att vidareutbilda sig på en europeisk nivå samt till institutioner och organisationer som vill sätta igång utbildningar med ett europeiskt perspektiv. Vi har med oss bland annat den svenske EAVE-koordinatorn Peter Kropenin (Omega Film AB), Christer Nilsson (Göta Film AB) med erfarenhet från ACE och Lars Frennessen (Jaguar Film A/S) som deltagit i både Sources och TVBS-Television Bussines School. Vi har också med oss utbildningskonsulenten Elisabeth Lysander som berättar hur du kan få stipendier för att delta i olika utbildningar. ME- DIA Desken bidrar med egna erfarenheter av kurser finansierade av MEDIA II. 5 oktober kl UTVECKLINGSPROGRAM Vänder sig i första hand till producenter och produktionsbolag som vill veta mer om stödmöjligheterna genom MEDIA II. Vi talar om olika stöd för utveckling av projekt och bolag, med tonvikten på den nya stödformen Slate Funding. Vi har med oss producenten och EMDA-styrelseledamoten Bosse Jonsson och förhoppningsvis även den nyutnämde chefen för EMDA Michael Prescott. Producenter med erfarenhet av MEDIA II utvecklingsstöd deltar i disskussionen. 26 oktober kl DISTRIBUTIONSPROGRAM Vänder sig i första hand till distributörer, sales agents och andra som arbetar med distribution, försäljning och marknadsföring av film. Vi har med oss norskan Hilde Eide, som sedan ett par månader arbetar vid MEDIA IIs huvudkontor i Bryssel, med ansvar för alla distributionsstöd berörande TVoch video. Platsen för seminarierna är Klubbrummet på Filmhuset, Borgvägen 5. Seminarierna är kostnadsfria och öppna för alla. Efter seminarierna kommer det att finnas möjlighet till vidare samtal runt ett glas öl och macka som går att köpa på Englunds. Antalet platser är begränsat och vi är tacksamma om du anmäler dig minst ett par dagar före seminarierna. FILMTRÄFFEN Höstsäsongens första Filmträff äger rum måndagen den 30 augusti kl i Bio Viktor, Filmhuset. Den svenska filmbranshen och de europeiska AV-stöden MEDIA Desk Sverige, Antonia D. Carenrud och Svenska Filminstitutet, Peter Hald, presenterar och diskuterar nytt och gammalt inom MEDIA II-programmet och EURIMAGES. Kvällens gäst är den danske MEDIA Desken Søren Stevns. Efteråt bjuder Svenska Filminstitutet på ett glas vin eller öl i Englunds bar.

info april 2000 Våren är här! Deadline för utvecklingsstöd likaså!

info april 2000 Våren är här! Deadline för utvecklingsstöd likaså! info april 2000 Våren är här! Deadline för utvecklingsstöd likaså! Vi skrev i förra numret av Infobladet att 1999 varit ett mycket bra år för Sverige vad beträffar antal kronor vi fått från MEDIA II-programmet.

Läs mer

januari september Heja Sverige! Rekordskörden 1999 MEDIA

januari september Heja Sverige! Rekordskörden 1999 MEDIA info info september januari 2000 99 2 Heja Sverige! Rekordskörden 1999 Sverige har med varierande utfall deltagit i MEDIA-programmet sedan 1993. Det är med stor glädje som vi konstaterar att en resultatsammanställning

Läs mer

Filmfinansiering. En jämförelse av åtta europeiska länders statliga filmfinansiering

Filmfinansiering. En jämförelse av åtta europeiska länders statliga filmfinansiering Filmfinansiering En jämförelse av åtta europeiska länders statliga filmfinansiering 1 Kontakt: Svenska Filminstitutet, Box 27126, 102 52 Stockholm Telefon: 08 665 11 00 info@sfi.se www.sfi.se Produktion:

Läs mer

Finansiering av barnfilm

Finansiering av barnfilm Finansiering av barnfilm Det statliga stödets animerande effekt för produktion av långfilm för barn, en studie över läget i Finland och Sverige. Leila Lyytikäinen Examensarbete Leila Lyytikäinen / Degree

Läs mer

Ge morgondagens Pippi en chans! en rapport om svensk barnfilm och hur den kan stärkas genom satsningar i Stockholm-Mälardalen

Ge morgondagens Pippi en chans! en rapport om svensk barnfilm och hur den kan stärkas genom satsningar i Stockholm-Mälardalen Ge morgondagens Pippi en chans! en rapport om svensk barnfilm och hur den kan stärkas genom satsningar i Stockholm-Mälardalen Gila Bergqvist Ulfung och Lisa Taube Ge morgondagens Pippi en chans! en rapport

Läs mer

Framtidens filmpolitik

Framtidens filmpolitik Ds 2015:31 Framtidens filmpolitik Kulturdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzes@nj.se

Läs mer

FILMEN OCH STADEN OFFENTLIGA INITIATIV FÖR FILMPRODUKTION OCH DEN AUDIOVISUELLA SEKTORN I STORSTADSOMRÅDEN

FILMEN OCH STADEN OFFENTLIGA INITIATIV FÖR FILMPRODUKTION OCH DEN AUDIOVISUELLA SEKTORN I STORSTADSOMRÅDEN FILMEN OCH STADEN OFFENTLIGA INITIATIV FÖR FILMPRODUKTION OCH DEN AUDIOVISUELLA SEKTORN I STORSTADSOMRÅDEN FILMEN OCH STADEN HÖR INTE LÄNGRE SJÄLVKLART IHOP. REGIONALA FILMFONDER OCH ANDRA OFFENTLIGA

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Kundvalsmodeller för företagsrådgivning. Rapport 2009:04

Kundvalsmodeller för företagsrådgivning. Rapport 2009:04 Rapport 2009:04 Kundvalsmodeller för företagsrådgivning Tillväxtanalys har studerat olika kundvalsmodeller för företagsrådgivning i åtta länder. Rapporten ger exempel på insatser kring kundval, skildrar

Läs mer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 1(197) inkl bil INNEHÅLL FÖRORD... 7 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET... 10 RESULTATREDOVISNING... 13 Kulturrådets verksamhet i sammanfattning 2008... 13 Verksamhetsgren

Läs mer

TILL PUNKT OCH PRICKA EN HANDBOK I PLANERING AV INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE

TILL PUNKT OCH PRICKA EN HANDBOK I PLANERING AV INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE TILL PUNKT OCH PRICKA EN HANDBOK I PLANERING AV INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE 1 VAD ÄR ETT INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE? Ett ungdomsutbyte är en metod att arbeta med ungdomar en utmaning för ungdomar

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 03.10.2001 KOM(2001) 539 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten Den här rapporten har utarbetats av Generaldirektoratet

Läs mer

Handledning för program och övrig verksamhet

Handledning för program och övrig verksamhet 1 Generaldirektoratet för utbildning och kultur UTBILDNING OCH KULTUR Handledning för program och övrig verksamhet Innehållsförteckning Förord xx Program Sokrates xx Comenius: skolutbildning xx Erasmus:

Läs mer

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier Vägledning Grundtvig 2013 Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier 1 Innehållsförteckning till Vägledning för ansökare inom Grundtvig I. Första steget till internationellt samarbete s. 4 1. Hur

Läs mer

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer

Svensk Filmnäring UTVECKLING, UTMANINGAR & MÖJLIGHETER

Svensk Filmnäring UTVECKLING, UTMANINGAR & MÖJLIGHETER Svensk Filmnäring UTVECKLING, UTMANINGAR & MÖJLIGHETER the Boston Consulting Group (BCG) är ett globalt managementkonsultföretag och är en världsledande rådgivare inom affärsstrategi. vi samarbetar med

Läs mer

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA?

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? Europa blir en allt viktigare arena för FoU. EUs sjunde ramprogram har snart avverkat sitt första år och lockar med över 400 miljarder kronor i projektpengar. För

Läs mer

En konferens om ekonomisk bärkraft och kulturell utveckling, Göteborg den 27 28 mars 2001.

En konferens om ekonomisk bärkraft och kulturell utveckling, Göteborg den 27 28 mars 2001. EN KONFERENS OM EKONOMISK BÄRKRAFT OCH KULTURELL UTVECKLING En konferens om ekonomisk bärkraft och kulturell utveckling, Göteborg den 27 28 mars 2001. Arrangörer: Nätverkstan Kultur i Väst AB i samarbete

Läs mer

REVISION 1-2/07 Internrevisorn som avstängdes [5] Ensamma revisorer [12] Möt Yvonne Palm [14]

REVISION 1-2/07 Internrevisorn som avstängdes [5] Ensamma revisorer [12] Möt Yvonne Palm [14] intern REVISION 1-2/07 Internrevisorn som avstängdes [5] Ensamma revisorer [12] Möt Yvonne Palm [14] Internrevisorn en trygghet i företaget TIDSKRIFT OM INTERNREVISION Utgiven av Internrevisorerna MATERIAL

Läs mer

KREATIVA EUROPA EN ANALYS AV DE MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR EU:S KULTURPROGRAM 2014-2020 RYMMER FÖR SVENSK UTSTÄLLNINGSSEKTOR !!! R13-17 !!!!!!

KREATIVA EUROPA EN ANALYS AV DE MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR EU:S KULTURPROGRAM 2014-2020 RYMMER FÖR SVENSK UTSTÄLLNINGSSEKTOR !!! R13-17 !!!!!! R13-17 KREATIVA EUROPA EN ANALYS AV DE MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR EU:S KULTURPROGRAM 2014-2020 RYMMER FÖR SVENSK UTSTÄLLNINGSSEKTOR Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Sammanfattning och förslag

Läs mer

KULTURBRYGGANS ORDFÖRANDE HAR ORDET

KULTURBRYGGANS ORDFÖRANDE HAR ORDET KULTURBRYGGANS ORDFÖRANDE HAR ORDET I enlighet med direktiv (dir 2010:77 och tilläggsdirektiv (dir 2013:99) överlämnas härmed redovisning av försöksverksamheten i form av en delrapport avseende 2013. Slutrapport

Läs mer

Information och Regler Tillgänglig Bio för utlysningen av stöd inom regeringsuppdraget ökad tillgänglighet till film på digitala biografer

Information och Regler Tillgänglig Bio för utlysningen av stöd inom regeringsuppdraget ökad tillgänglighet till film på digitala biografer Ku2011/977/MFI 2012 05 24 Ver. 24 Information och Regler Tillgänglig Bio för utlysningen av stöd inom regeringsuppdraget ökad tillgänglighet till film på digitala biografer S v e n s k a F i l m i n s

Läs mer

HUR SKAPAR MAN 68 AMBASSADÖRER FÖR PARFUMS CHRISTIAN DIOR? ÅSA ISAKSSON

HUR SKAPAR MAN 68 AMBASSADÖRER FÖR PARFUMS CHRISTIAN DIOR? ÅSA ISAKSSON HUR SKAPAR MAN 68 AMBASSADÖRER FÖR PARFUMS CHRISTIAN DIOR? ÅSA ISAKSSON Examensarbete Stockholm, Sverige 2008 HUR SKAPAR MAN 68 AMBASSADÖRER FÖR PARFUMS CHRISTIAN DIOR? av ÅSA ISAKSSON Examensarbete INDEK

Läs mer

Politik för att främja kvinnors företagande

Politik för att främja kvinnors företagande Politik för att främja kvinnors företagande Beskrivning av åtgärder i Storbritannien, Nederländerna, Danmark och USA Regleringsbrev nummer 5, 2007 Diarienummer 2007/0025 ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska

Läs mer

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT RESULTATREDOVISNING

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT RESULTATREDOVISNING Årsredovisning 2013 INNEHÅLL 2013 DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT RESULTATREDOVISNING Redovisningens disposition Kronofogdens förutsättningar Kronofogdens samlade

Läs mer

Utveckling och samarbete

Utveckling och samarbete Internationella programkontoret 13 Rapportserie Utveckling och samarbete Projektexempel från vuxenutbildning 2004 Vägen till världens kunskap Internationella programkontoret för utbildningsområdet (IPK)

Läs mer

NYA PENGAR TILL DET NYSKAPANDE

NYA PENGAR TILL DET NYSKAPANDE NYA PENGAR TILL DET NYSKAPANDE en modell för Kulturbryggans mäklarverksamhet Slutrapport 2013-06-17 NYA PENGAR TILL DET NYSKAPANDE en modell för Kulturbryggans mäklarverksamhet INNEHÅLL SAMMANFATTNING

Läs mer

Svenska Filminstitutets bidrag till den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013

Svenska Filminstitutets bidrag till den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013 Svenska Filminstitutet Box 27126,102 52 Stockholm Besöksadress: Filmhuset, Borgvägen 1-5 Telefon 08-665 11 Fax 08-66118 20 www.sfi.se Svenska Filminstitutet Svenska Filminstitutets bidrag till den nationella

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4

kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4 kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4 Bild omslag: Akvarellmuseet, foto: Kalle Sanner Statens kulturråd 2010 ISSN 1654-210x ISBN 978-91-85259-74-8 Statens kulturråd, Box

Läs mer