september 99 Några ord från MEDIA Desken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "september 99 Några ord från MEDIA Desken"

Transkript

1 info info september 99 2 Några ord från MEDIA Desken Sedan den 1 april har jag tillträtt tjänsten som koordinator för MEDIA Desk Sverige. Jag tycker att det ska bli stimulerande att arbeta som MEDIA Desk och jag hoppas att jag ska kunna besvara frågor och infria förväntningar som ställs på mig som Sveriges representant/koordinator för MEDIA II-programmet. Jag har arbetat med film i Sverige, Frankrike, Belgien och Kroatien sedan Sedan 1993 har jag varit aktiv deltagare i, och nyttjare av MEDIA I och MEDIA IIs olika program vilket gör att jag känner väl den europeiska film- och TV-sektorn samt EUs audiovisuella policyn. MEDIA står för Mesures pour Encourager le Développement de l Industrie Audiovisuelle, åtgärder för att främja utvecklingen av den audiovisuella industrin. MEDIA II är ett stödprogram för den europeiska film-, tv-, video- och multimediaindustrin som ger räntefria lån och bidrag med cirka 530 Mkr/år till bland annat distribution, projektutveckling, strukturella produktionsbolagsstöd, vidareutbildning samt biografvisning av europeisk film. MEDIA II-programmet drivs av EU-kommissionens tionde generaldirektorat, DG X, i Bryssel med ansvar för kultur-, kommunikations-, informations- och mediefrågor och leds av ett team med fransmannen Jacques Delmoly i spetsen. Programmet har en totalbudget på 2,7 miljarder kr och har i sin nuvarande form koncentrerat sig på tre huvudområden: utbildning, utveckling och distribution. MEDIA Desk Sverige är nationellt informationsorgan för MEDIA II-programmet. Välkommen att ta kontakt per telefon, (e)post eller att besöka Desken när helst du behöver. Alldeles nyligen har Desken också fått en ny assistent som framledes kommer att arbeta med mig på kontoret på Filmhuset. Sophie Laxhammar är anställd vid Filminstitutet sen många år och har lång erfarenhet av arbete inom försäljning, filmrättigheter och utlandet. Tillsammans ska vi förmedla information om de möjligheter som MEDIA II-programmet erbjuder, skicka ut ansökningsanvisningar och ansökningsblanketter, svara på frågor och assistera producenter eller distributörer i själva ansökningsarbetet. MEDIA Desk Sverige kommer att organisera informationsmöten och seminarier på lokal och regional nivå för att professionella över hela landet ska ha möjlighet att få veta mera om alla aspekter av EUs MEDIA II-program. Under hösten planerar vi bland annat att tillsammans med OFF (Oberoende Filmares Förbund) ha tre seminarier. Vi kommer då att presentera och diskutera MEDIA II-programmets huvudlinjer, utbildning, utveckling och distribution, ingående. I samarbete med DI-kurser organiserar MEDIA Desk Sverige också en workshop i tre delar med titel Konsten att paketera projektpresentation ur ett europeiskt perspektiv. Väl mött! Antonia D. Carnerud koordinator MEDIA Desk Sverige Borgvägen 5 Box Stockholm web: www sfi.se/mediadesk MEDIA Desk koordinator: Antonia D Carnerud tel: Assistent: Sophie Laxhammar tel: fax: e-post:

2 Inom programmets tre sektioner fördelades medlen enligt följande: 59 procent (61,6 miljoner EURO) till distribution, 27 procent (27,5 miljoner EURO) till utveckling samt 14 procent (15,1 miljoner EURO) till sektionen utbildning. Av den totala summan kontrakterad under är 41procent bidrag mot 59 procent lån som ska återbetalas under speciella förhållande. Om sektionen utbildning utesluts (då stöd delas ut som subvention) är proportionen 30 procent bidrag och 70 procent återbetalningsbart lån. Kommissionens rapport om MEDIA II-programmets halvtidsresultat EU-kommissionen har anlitat ett oberoende konsultföretag, BIPE Conseil, för att göra en halvtidsutvärdering om MEDIA II-programmets verksamhet. Rapporten kommer att ligga till grund för kommissionens förslag till förbättringar av stödformerna när MEDIA IIIs riktlinjer utarbetas under slutet av 1999 och början av år Rapporten har visat att programmet MEDIA, vars mål är att stärka den europeiska filmindustrin, är helt berättigad och har gett mycket positiva resultat. BIPE uppskattar att mellan 30 och 50 procent av de professionella arbetande i Europa är inblandade i MEDIA II-programmet. En påtaglig mängd tillgångar (mellan 1/3 och 2/3 av mängden tilldelat, beroende på vilken typ av stöd) samlas kring ett begränsat antal förmånstagare (mellan 10 och 30 procent). BI- PE beräknar att 34 procent av biografdistributörerna är inblandade i programmet och 40 procent av film- och TV-producenterna. På grund av begränsade resurser, förblir den kvantitativa ekonomiska inverkan av MEDIA-programmet relativt svag på en europeisk nivå. Det årliga stödet som uppgår till 52 miljoner EURO står för 0,5 procent av den europeiska audivisuella sektorns budget (som beräknas till 11,77 miljarder EURO om brutto biograf- och videointäkter och nationella distributörers inköp av program läggs ihop), men effekten är mer signifikant hos vissa länder med låg produktionsnivå. Där når den ett genomsnitt på 0,95 procent. Bland de 17 länder som deltar i MEDIA II-programmet anses 12 ha en låg produktionsvolym: Österrike, Portugal, Grekland, Irland, samt Benelux och alla nordiska länder. BIPE har noterat att dessa länder bidrar med ca 13 procent av totala produktionsinvesteringar gjorda varje år inom de 17 deltagarländer. Samtidigt har professionella i de 12 länderna mottagit en tredjedel av alla stöd fördelade av MEDIA II. Den fastställda budgeten för MEDIA II-programmet uppgår till 310 miljoner EURO över en femårsperiod. Därav 265 miljoner EU- RO för Utveckling och Distribution, samt 45 miljoner EURO för utbildning. Under den första tvåårsperioden uppgick den tillgängliga budgeten till 117,5 miljoner EURO varav 88,5 procent användes till stödåtgärder (104 miljoner EURO) samt 11,5 procent till administration och expertis (13,5 miljoner EURO). UTBILDNING (Training) MEDIA II har stött 102 utbildningsprojekt utav totalt 396 projektförslag inlämnade mellan 1996 och Den totala summan uppgår till 22,4 miljoner EURO. Bland arrangörer som har fått stöd finns mer än 400 institutioner och organisationer med varierande profil. Under denna period och genom 71 utbildningsprogram fick professionella ta del av nya möjligheter för att utveckla sina kunskaper och färdigheter. Det kan nämnas att 44 procent av deltagarna valde management kurser, 39 procent var intresserade av de nya medieteknologier samt 19 procent av manusskrivarutbildningar. UTVECKLING (Development) Halvvägs genom 1998 hade MEDIA II-programmet fått in ansökningar från företag som svar på utlysningar (calls for proposals) som utfärdats sedan början av programmet. Bidrag på totalt 21,1 miljoner EURO utbetalades till 823 filmprojekt eller audiovisuella verk som hanterades av 594 olika bolag. Största delen av utvecklingspengarna (66 procent) gick till drama (biograf- och TV-film), följd av dokumentärer (24.6 procent), animationsprogram (5.1 procent) samt multimedia (4 procent). Utvecklingsstödets genomsnittliga storlek uppgick till EURO per projekt. Vad gäller stöd till produktionsbolag så stöttade MEDIA II sammanlagt 97 företag med totalt 53 miljoner EURO. Sedan 1997 har den formen av stöd granskats för att bli mer målinriktad och selektiv, på samma gång som det fördelades påtaligt större mängder av medel för att stärka ställningen och strategierna hos företagen som fick ta del av bidragen. Stödformen för att sätta upp en affärsplan har bidragit till att 35 produktionsbolag har kunnat ta fram en effektiv affärsplan för den internationella marknaden. MEDIA-programmet har i slutändan stött nätverksbildning hos 320 företag inom animationssektorn, som har fått 1,7 miljoner 2

3 EURO för att sammanföra animationsstudion. Till denna summa ska tilläggas 2,9 miljoner EURO för att stötta projektutveckling. Animationssektorn har således totalt fått 5,5 miljoner EURO. DISTRIBUTION Selektivt bidrag för distribution Bland totalt 883 inlämnade ansökningar mellan 1996 och 1997, har 644 distributionskampanjer, utförda av 158 distributörer, täckande 110 filmer till en total kostnad av 23,8 miljoner EU- RO, dragit nytta av det selektiva systemet. Det genomsnittliga bidraget per film var EURO, medan den genomsnittliga produktionsbudgeten för dessa filmer var ca 5,8 miljoner EU- RO. Automatisk stöd för distribution Det automatiska stödsystemet för biografdistribution, introducerat som experiment under 1996, berörde totalt 143 distributörer under 1996 och Under 1996 fick 246 filmer en betalande publik på 26,3 miljoner på marknader utanför deras egna territorium. Följande år, med en total på 49,9 miljoner inträden fick 370 europeiska filmer automatiskt stöd. procent av visningarna för europeisk film utanför det egna territoriet. Stöd till marknadsföring I två och ett halvt år har MEDIA II-programmet stött oberoende producenter och distributörer på professionella marknader, genom att bidra med totalt 7,4 miljoner EURO för att sätta upp 73 evenemang, som representerar en total investering av 25 miljoner EURO. Dessa kan delas upp i tre huvudkategorier: Industrins större marknader (Berlin och Cannes filmmarknader, MIFED, Mipcom och MIP-TV), där de oberoende filmarna är grupperade under ett paraply som ger dem synlighet samt maximum service, de tematiska marknaderna (Cartoon Forum, Amsterdam Documentary Forum, Sunny Side of the Doc, etc) där effektiva pitching sessioner för projekt förekommer, nya marknader t.ex. MIDIA i Madrid, som fokuserar på spansktalande territorier. MEDIA-programmet har också stött arbete inom paneuropeisk produktions- och markandsföringsstrukturer som till exempel European Film Promotion vid Berlin-, Cannes- eller Torontomarknader och festivaler. Stöd som åstadkommits på detta sätt under 1997 och 1998 uppgick till 19,1 miljoner EURO. I slutet av 1998 hade mer än 95 procent av stödet som genererats under 1997 återinvesterats i europeisk film. Video och multimedia stöd Stöd till video och multimedia förlagsverksamhet samt distribution täckte 950 releaser schemalagda av 87 företag under MEDIA II-programmets första två år. MEDIAs stöd uppgick till 4,1 miljoner av en total investering på 24 miljoner EURO. Förväntade försäljningar blev 6,1 miljoner köpkassetter samt kassetter på hyrmarknaden. Mer än hälften av titlarna (54 procent) är drama, följd av barn- eller animationsprogram (27 procent) och dokumentärer (19 procent). Stöd till TV-sändning Vad gäller stöd till TV-sändningar, har ca 113 projekt (TV-filmer, serier, dokumentärer, animationsprogram), utav totalt 223 ansökningar, mottagit stöd som uppgick till 15,2 miljoner EURO. De sammanlagda investeringarna i produktioner representerar ca 211 miljoner EURO. Mer än hälften av dessa projekt, 52 procent, var dokumentärer, som mottog i snitt ett stöd på EURO. 38 procent var drama för vilka stödet i snitt uppgick till EURO. Resten var animationsprogram. Stöd till marknadsföring av TV-rättigheter tilldelades 34 europeiska försäljningskataloger (innehållande mer än 900 titlar) till en total kostnad av 2,4 miljoner EU- RO. Stöd till biografer MEDIA II har också ägnat 7,5 miljoner EURO till att stötta två biografnätverk, Europa Cinemas och EuroKids Network, som förbundit sig att visa en majoritet av europeisk film och att utveckla system för att främja filmer riktade mot den yngre publiken. Enligt den senaste tillgängliga statistiken har de schemalagt 57 procent av visningarna för europeisk film samt 35 3

4 MEDIA II-stöd till Sverige hittills under 1999 Under första halvåret 1999 har ett svenskt bolag fått utvecklingsstöd för Preparation of a Business Plan (Timglaset AB) samt två multimediaprojekt har fått stöd (Eye of the Woden, Decam AB, och Airfix Dogfight, Target Games AB), med sammanlagt EURO. Resultaten från utlysningen den 15 juli kommer och bli klara senare under hösten. Under första hälften av 1999 har svenska biograffilmdistributörer fätt sammanlagt EURO genom det selektiva stödet. Resultat från den senaste ansökningsomgången är ännu inte känd i siffror men fyra svenska distributörer (Folkets Bio, Triangel Film, Sonet Film och Egmont Entertainment) har fått stöd till distribution av nio europeiska filmer. Distributionsstöd till TV-sänding har beviljats ett bolag (Idé Film AB) för två filmer. Genom det automatiska distributionsstödet disponerar sex svenska distributörer ca EURO. Ansökningar till MEDIA II MEDIA II-programmets officiella EURO-kurs ska användas vid ansökan för att undvika problem vid hanteringen av ansökningarna. Den aktuella EURO-kursen meddelas från Bryssel i början av varje månad och finns hos MEDIA Desk Sverige eller på Deskens hemsida. UTVECKLING Utveckling av fiktion och dokumentärfilm Alla produktioner ska ha en längd på minst 25 minuter, bortsett från fiktionsfilm som i princip ska ha en längd på minst 50 minuter. Lånet får inte överstiga 50 procent av utvecklingsbudgeten för det enskilda projektet. Lånet ges i fasta beloppsramar från EURO och upp till EURO. (Ansökningsnummer 7/99 3.1) Utveckling av animationsprojekt Produktionsbolag kan ansöka om stöd för utveckling av animationsprojekt med en längd på minst 25 minuter. Stödet ges i form av ett lån i fasta beloppsramar från EURO och uppåt, dock maximalt EURO. Lånet kan aldrig överstiga 50 procent av utvecklingsbudgeten. (Ansökningsnummer 7/99 3.2) Utveckling av multimediaprojekt Konceptutveckling (första etappen) Stödet utges i form av bidrag som ej ska betalas tillbaka. Om bolaget även får stöd till den fortsatta utvecklingen ska bidraget återbetalas. Stödet kan maximalt uppgå till EURO, men aldrig till mer än 50 procent av utvecklingsbudgeten. (Ansökningsnummer 7/99 3.3) Vidareutveckling (andra etappen) Stödet kan användas till att täcka samtliga utvecklingskostnader fram till färdigställande av en master för distribution. Stödet kan ej användas till kostnader för distribution och marknadsföring. Lånet kan högst uppgå till EURO, men kan aldrig överstiga 50 procent av budgeten. (Ansökningsnummer 7/99 3.3) Utveckling av företagets affärsplan (Business Plan) Stödet är på högst EURO, och aldrig på mer än 50 procent av de faktiska kostnaderna. Företaget ska använda pengarna för att få externa experters och konsulters hjälp att utarbeta en affärsplan. Företag i små länder som t ex Sverige ska ej återbetala pengarna. Ansökningar kan skickas in när som helst fram till den 15 oktober Sökande informeras om kommissionens beslut inom en månad från att kommissionen fått ansökningshandlingar. (Ansökningsnummer 7/99 3.4) Företagslån (Company Development Support) Oberoende produktionsbolag kan ansöka om ett räntefritt lån på minst EURO och högst EU- RO. Kommissionen beviljar denna form av lån till bolag som producerar för den europeiska marknaden, och som önskar förstärka sin konkurrensförmåga, till exempel genom att vidga sin marknadsandel, gå in på nya produktionsområden eller använda extern expertis i större omfattning. Lånet ska återbetalas senast fyra år efter det att kontraktet med kommissionen har undertecknats. (Ansökningsnummer 7/99 3.4) Slate funding Denna typ av stöd riktar sig till dokumenterat erfarna och meriterade producenter av spel-, dokumentär- och animationsfilm. Syftet är att produktionsbolag ges möjlighet till långsiktig planering och utveckling av flera filmprojekt under en period av tre år. Ansökan för en gemensam utveckling av flera projekt kan utarbetas och presenteras i samarbete med flera andra produktionsbolag. Företaget får EURO för det första året av planerad utvecklingsverksamhet. Om bolaget fullföljt åtaganden under det första året, kommer kommissionen att bevilja ytterligare EURO. (Ansökningsnummer 8/99) 4

5 DISTRIBUTION Filmdistribution (Det selektiva systemet) Filmdistributörer kan ansöka om stöd för att kunna distribuera nyare europeisk film från övriga länder anslutna till MEDIA II-programmet. För att erhålla stöd ska minst tre distributörer från tre olika länder gå samman för att distribuera en eller flera filmer som har premiär inom ett år. Varje distributör kan högst få EURO för varje film. Stödet för dubbning och textning ska ej återbetalas. Senaste datum för ansökan är den 17 september (Ansökningsnummer 10/99 3.1) Distribution via video och multimedia Företag som distribuerar spelfilm, tv-program och multimediaproduktioner kan ansöka om stöd till publicering och distribution av kataloger om nyare europeisk film i videoformat (CD-1, CD-Rom, videoband, video discs). Katalogpaketet ska innehålla minst tre europeiska produktioner. Senaste datum för ansökan är den 24 september (Ansökningsnummer 10/99 3.2) Distribution av TV-produktioner Produktionsbolag kan ansöka om stöd för distribution av fiktion, dokumentär samt animerad film med en längd på minst 25 minuter. Minst två TV-stationer från två olika länder ska vara involverade i produktionen. De som ansöker ska ha 75 procent av finansieringen klar och produktionen får ej ha visats på TV före ansökningstidens utgång. Stödet kan vara på högst EURO och får maximalt omfatta 12,5 procent av produktionskostnaden. Senaste datum för ansökan är den 17 september (Ansökningsnummer 10/99 3.3) TV Licensing Rights Distributörer kan erhålla stöd för framställning av kataloger för marknadsföring på den internationella marknaden av nyare europeiska TV-produktioner, drama- och dokumentärproduktioner samt animerad film. Stödet är maximerat till EURO per katalog och ska återbetalas. Stöd till dubbning och textning ska ej återbetalas. Senaste datum för ansökan är den 17 september (Ansökningsnummer 10/99 3.4) Marknadsföring Företag och organisationer som opererar på ett europeiskt och internationellt plan kan få bidrag till marknadsföring. Syftet med stödet är att underlätta för oberoende producenter och distributörer att nå ut på den internationella marknaden genom att kunna marknadsföra sina produktioner och organisera fora och möten där företagen har möjlighet att mötas kommersiellt. Bidraget ska ej återbetalas. Den 10 september 1999 är deadline för evenemang som blir av före den 30 april 2000, men också för deltagande i MIPCOM and MIPASIA Den 4 februari 2000 är deadline för evenemang som ska äga rum mellan den 1 maj och 30 september Festival Kommissionen beviljar ekonomiskt stöd till europeiska audiovisuella festivaler som genomförs i partnerskap samt till verksamhet i samarbetsnätverk mellan audiovisuella evenemang som äger rum under år Satsning 1: Stöd till verksamhet i samarbetsnätverk mellan audiovisuella evenemang med europeisk dimension, där minst åtta medlemsstater (eller minst två associerade länder och sju medlemsstater) ingår. Projekt med långsiktigt samarbete prioriteras. Satsning 2: Stöd till festivaler för konstnärlig film samt audiovisuella program som ägnas åt ny bildteknik (avancerat skapande inom områdena animation, datorgrafik, multimedia eller video) under förutsättning att verksamheten utvecklas inom partnerskap. Den 20 september 1999 är deadline för evenemang som äger rum före den 30 april 2000 Den 20 december är deadline för evenemang som äger rum mellan den 1 maj och 31 december (Ansökningsnummer 2/2000) UTBILDNING Över trettio organisationer, universitet och skolor inom EU har erhållit stöd från Europakommissionens MEDIA II-program för att kunna förverkliga en mängd professionella utbildningar för film-, TV- och multimediabranscherna inom EU. Utbudet varierar från tvåmånaderskurser i manusutveckling av tv-program och spelfilm till intensiva seminarier om distribution av off-line-projekt och planering av strategier för marknadsföring. Utbildningar som har deadline och/eller äger rum under hösten 1999: Affärsekonomi och upphovsrätt magica EMM Euro Multimedia Master Niomånaders on-linekurs (via Internet) i multimediaproduktion, -marketing och -distribution. Kursen börjar den 11 oktober. Deadline 13 september IBMS Interaktiv Media Business School Malaga, Spanien, oktober. Deadline 15 september. TVBS TV Business School Lübeck Tyskland, 3-7 november Deadline 4 oktober. Den 2 juni 2000 är deadline för evenemang som ska äga rum mellan den 1 oktober and 31 december (Ansökningsnummer 1/2000) 5

6 EEM Ecole Européenne des Médias Femdagars intensiv träning inom områden finansiering och juridiska frågor. Law and finance with respect to TV-Programmes oktober 1999 Law and finance with respect to Cinema Programmes oktober Law and finance with respect to Multimedia Programmes november. Deadline 18 september EAVE Les Entrepreneurs de l Audiovisuel Européen Ettårsutbildning som ger möjlighet för den med erfarenhet av film- och TV-produktion att utveckla ett projekt man vill producera. Samtidigt får man nya kunskaper, möter kollegor från hela Europa och växer i sin roll som producent. Tag kontakt med EAVEs representant Peter Kropenin tel Deadline 1 oktober ACE Ateliers du Cinéma Européen ACE träffar överenskommelse med ett antal valda etablerade långfilmsproducenter som då får möjlighet att under en ettårsperiod utveckla sitt långfilmsprojekt samt utöka sina kunskaper och kontakter med den internationella filmindustrin. Efter en första fem dagars workshop tilldelas varje producent en godparent som ska vara handledare för projektets utveckling. En aktionsplan för projektet utvecklas och förhoppningsvis förverkligas. Medieteknologi TRAM Training and Research Actions in Multimedia Multimedia Management, seminarium i Tampere, Finland, september Ansökningar måste vara inne senast två veckor före seminariet. Arthouse DMA Digital Multimedia Authoring Training Project Nio månaders kurs bestående av två sexdagars workshops i Dublin och tre långa perioder via Internet. Senaste multimedia packages, interaktiv scriptwriting, on-line diskussioner, case studies. Kursen börjar 4 oktober via Internet, workshop 1 i Dublin börjar 1 november. Deadline 10 september. La Femis Story Editing Multimedia Workshop i två steg. Efter den första delen av workshopen november 1999 vidareutvecklar deltagarna sina projekt för att finalisera dem under andra delen av workshopen mars Deadline 15 oktober. La Femis Training of Trainers: New Technologies European Teachers Forum, Barcelona oktober 1999, för lärare och professionella som utbildar vid film, TV- och medieskolor inom EU. Metodanalyser, erfarenhetsutbyte och jämförelser inom multimediautbildningen i Europa. Anmälan senast tre veckor före seminariet. Intresseanmälan kan göras fram till början av september. Tel: , e-post: Manusutveckling PILOTS Utveckling av TV-serier eller annan TV-produktion: sitcoms, TV-filmer, TV-animationsserier. Sexdagars intensiv workshop i Sitges, Spanien, oktober samt 29 november-4 december. Ansökan senast tre veckor före respektive workshop. magica South by Southwest Utveckling av manus för film och TV, analys, relation mellan manusförfattare, story editor och producent. Deltagare med egna synopsis oktober i Rom. Avgiftsfri. Deadline 15 september. EUROSCRIPT Film Story Competition Programmet väljer 20 synopsis för utveckling. Manusförfattaren som fått sitt projekt valt får chansen att under 6 månader utveckla manuset tillsammans med en professionell författare som agerar script editor. Färdigutvecklade manus presenteras för presumtiva produktionsbolag. Författaren till det manus som anses vara bäst får dessutom ett pris på Deadline 31 oktober. Övriga kurser och seminarier Umeå Film Festival, september Lördagen den 18 september inbjuder MEDIA Desk Sverige i samarbete med festivalen och Susann Jonsson, handläggare för regionalt stöd på SFI, till ett seminarium om MEDIA II-stödformer med tyngdpunkt på samarbete mellan Europas regioner. Umeås Folkets Hus. DOCS Barcelona 1999, september Internationell dokumentärfilmsseminarium som erbjuder möjlighet att pitcha sitt projekt för commissioning editors samt utbyta erfarenheter med andra producenter. Även analys, case studies och visningar förekommer. Anmälan med synopsis. Information: EDN Spanien, Olga Torrente. Business Strategies for the Independent Producer, Oslo, 7-9 oktober Intensiv kurs för film och TV-producenter som erbjuder handledning i hur man bäst bygger upp ett stabilt produktionsbolag i dagens komplexa, kompetitiva värld. Anmälan senast 17 september. Information: NFTF, Nordiska film- och TV-fonden, tel:

7 Sharing Stories, Edinburgh, november Internationell samproduktionskonferans. Filmkontakt Nord har fått stöd från MEDIA till att delfinansiera sex nordiska producenter som vill delta i denna viktiga manifestation. Deltagaravgift DKR och producenterna kan få ersättning för hälften av sina utgifter. European Film Institute EIKK Film Student Placement Programme. Internationellt och europeiskt program för filmskoleutexaminerade elever (inom fem år efter avslutade studier). Man deltar i en långfilmsproduktion antingen i någon assistentfunktion eller som observer. EIKK väljer deltagare, hittar placeringen och täcker till större delen kostnaderna. Sleipnir Nordiska Ministerrådets resestipendieprogram för professionella konstutövare i Norden som ännu inte fyllt 36 år. Sleipnir kan bevilja stöd för resa och uppehälle inom Norden men utanför det egna landets gränser. Från 1999 kan resor till Baltikum och nordvästra Ryssland också få stöd från Sleipnir. Ansökningsfristen 1 oktober EFP (European Film Promotion) Organiserar under Toronto Festivalen (9-19 september) samt Pusan Festivalen (14-23 oktober S. Korea) konferens, mottagning och stand i syfte att europeiska filmprofessionella, distributörer och försäljare från Nordamerika respektive Asien kan mötas. Svensk EFP-representant är Staffan Grönberg på SFI. Fortbildningsstipendier från Svenska Filminstitutet Svenska Filminstitutets fortbildningsstipendier för filmare fördelas vid fyra tillfällen per år och är avsedda att främja filmarens personliga, konstnärliga och professionella utveckling. Deadlines för fortbildningsstipendier och arbetsstipendier/lärlingsstipendier infaller 1 mars, 1 juni, 1 september och den 1 december. Riktlinjer och ansökningsblanketter finns hos utbildningskonsulent Elisabeth Lysander, tel MEDIA Salles Milano har precis utkommit med sin European Cinema Yearbook, med all upptänklig information om biografer och filmlansering i Europa. Man kan beställa boken kostnadssfritt från MEDIA Salles Milan. e-post: Eurimages sista deadline för 1999 är den 8 oktober. Ansökningshandlingar och information: Peter Hald, tel , e-post: Marknader MIPCOM 1999 Cannes 4-8 oktober Filmkontakt Nord erbjuder oberoende producenter deltagande och assistans. Deltagaravgift DKR. Deltagande genom FIlmkontakt Nord berättigar en representant från ditt bolag att få 50 procent av resekostnader återbetalda (Apex flyg, hotellkostnad och traktamente). MIFED 1999 Milano oktober Den 66:e Film-, TV- och Multimediamarknaden i Milan erbjuder i år inköpare möjlighet att under de tre dagar som föregår marknaden (14-16/10) delta i Milan Selected Screenings, gratis förhandsvisningar i sju centralt belägna biografer. 7

8 Höstseminarier MEDIA II MEDIA Desk Sverige organiserar under hösten i samarbete med OFF tre seminarier inriktade på de tre huvudlinjerna i MEDIA II-programmet. Tillsammans med inbjudna kollegor och ansvariga berättar vi om hur olika stöd fungerar samt svarar på frågor. 14 september kl UTBILDNINGSPROGRAM Vänder sig i första hand till alla som är intresserade att vidareutbilda sig på en europeisk nivå samt till institutioner och organisationer som vill sätta igång utbildningar med ett europeiskt perspektiv. Vi har med oss bland annat den svenske EAVE-koordinatorn Peter Kropenin (Omega Film AB), Christer Nilsson (Göta Film AB) med erfarenhet från ACE och Lars Frennessen (Jaguar Film A/S) som deltagit i både Sources och TVBS-Television Bussines School. Vi har också med oss utbildningskonsulenten Elisabeth Lysander som berättar hur du kan få stipendier för att delta i olika utbildningar. ME- DIA Desken bidrar med egna erfarenheter av kurser finansierade av MEDIA II. 5 oktober kl UTVECKLINGSPROGRAM Vänder sig i första hand till producenter och produktionsbolag som vill veta mer om stödmöjligheterna genom MEDIA II. Vi talar om olika stöd för utveckling av projekt och bolag, med tonvikten på den nya stödformen Slate Funding. Vi har med oss producenten och EMDA-styrelseledamoten Bosse Jonsson och förhoppningsvis även den nyutnämde chefen för EMDA Michael Prescott. Producenter med erfarenhet av MEDIA II utvecklingsstöd deltar i disskussionen. 26 oktober kl DISTRIBUTIONSPROGRAM Vänder sig i första hand till distributörer, sales agents och andra som arbetar med distribution, försäljning och marknadsföring av film. Vi har med oss norskan Hilde Eide, som sedan ett par månader arbetar vid MEDIA IIs huvudkontor i Bryssel, med ansvar för alla distributionsstöd berörande TVoch video. Platsen för seminarierna är Klubbrummet på Filmhuset, Borgvägen 5. Seminarierna är kostnadsfria och öppna för alla. Efter seminarierna kommer det att finnas möjlighet till vidare samtal runt ett glas öl och macka som går att köpa på Englunds. Antalet platser är begränsat och vi är tacksamma om du anmäler dig minst ett par dagar före seminarierna. FILMTRÄFFEN Höstsäsongens första Filmträff äger rum måndagen den 30 augusti kl i Bio Viktor, Filmhuset. Den svenska filmbranshen och de europeiska AV-stöden MEDIA Desk Sverige, Antonia D. Carenrud och Svenska Filminstitutet, Peter Hald, presenterar och diskuterar nytt och gammalt inom MEDIA II-programmet och EURIMAGES. Kvällens gäst är den danske MEDIA Desken Søren Stevns. Efteråt bjuder Svenska Filminstitutet på ett glas vin eller öl i Englunds bar.

info april 2000 Våren är här! Deadline för utvecklingsstöd likaså!

info april 2000 Våren är här! Deadline för utvecklingsstöd likaså! info april 2000 Våren är här! Deadline för utvecklingsstöd likaså! Vi skrev i förra numret av Infobladet att 1999 varit ett mycket bra år för Sverige vad beträffar antal kronor vi fått från MEDIA II-programmet.

Läs mer

info september 2000 I väntan på MEDIA Plus: rapport över dagsläget nummer 7 årgång 2

info september 2000 I väntan på MEDIA Plus: rapport över dagsläget nummer 7 årgång 2 info september 2000 nummer 7 årgång 2 2 I väntan på MEDIA Plus: rapport över dagsläget Hösten börjar med resultaten från det sista ansökningstillfället för utvecklingsstöd, vilket inföll den 14 april samt

Läs mer

januari september Heja Sverige! Rekordskörden 1999 MEDIA

januari september Heja Sverige! Rekordskörden 1999 MEDIA info info september januari 2000 99 2 Heja Sverige! Rekordskörden 1999 Sverige har med varierande utfall deltagit i MEDIA-programmet sedan 1993. Det är med stor glädje som vi konstaterar att en resultatsammanställning

Läs mer

info april 2001 Våren är här igen ansökningshandlingar likaså nummer 10 årgång 3

info april 2001 Våren är här igen ansökningshandlingar likaså nummer 10 årgång 3 april 2001 nummer 10 årgång 3 info MEDIA står för Mesures pour Encourager le Développement de l Industrie Audiovisuelle Åtgärder för att främja utvecklingen av den audiovisuella industrin. MEDIA Plus ersatte

Läs mer

info september 2001 Nya stöd - bättre villkor nummer 12 årgång 3

info september 2001 Nya stöd - bättre villkor nummer 12 årgång 3 september 2001 nummer 12 årgång 3 Nya stöd - bättre villkor MEDIA Plus programmet har nu ordentligt rullat igång i och med att de länge väntade ansökningshandlingar för TV-distribution kom ut i början

Läs mer

Regler för stöd från Kulturutveckling

Regler för stöd från Kulturutveckling Regler för stöd från Kulturutveckling Region Gävleborg vill ge nya möjligheter för människors självförverkligande och aktiva bidrag till samhällsutvecklingen. Detta övergripande mål uttrycks i den regionala

Läs mer

info juni 2000 Nu är det snart över för i år! nummer 5 årgång 2

info juni 2000 Nu är det snart över för i år! nummer 5 årgång 2 info juni 2000 nummer 5 årgång 2 2 Nu är det snart över för i år! Det var ett stort intresse för de sista ansökningstillfällena i april och i maj. Det verkar som det är många som har sökt och vi får bara

Läs mer

Ett Europa för medborgarna. Ett program. som stödjer aktivt. medborgarskap

Ett Europa för medborgarna. Ett program. som stödjer aktivt. medborgarskap Ett Europa för medborgarna Ett program som stödjer aktivt medborgarskap Ett Europa för medborgarna programmet för oss alla Programmet Ett Europa för medborgarna stödjer aktivt medborgarskap och tolerans

Läs mer

Remissvar EU-kommissionens meddelande Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten (Ju2016/00084/L3)

Remissvar EU-kommissionens meddelande Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten (Ju2016/00084/L3) Film&TV-Producenterna YTTRANDE 2016-02-26 Remissvar EU-kommissionens meddelande Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten (Ju2016/00084/L3) Om Film&TV-Producenterna Film&TV-Producenterna

Läs mer

Nyhetsbrev EU/Internationella relationer. God Jul och Gott Nytt År!

Nyhetsbrev EU/Internationella relationer. God Jul och Gott Nytt År! Nyhetsbrev 6 2017 EU/Internationella relationer "Syftet med internationalisering handlar om att öka utbyte, förståelse och samverkan mellan människor, kulturer och nationer samt utveckla kommunens verksamheter

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

_?^^_?l!^a^^j!llx_ Ku2013/452/MFI Ku2012/1428/MFI

_?^^_?l!^a^^j!llx_ Ku2013/452/MFI Ku2012/1428/MFI LXi % S F i - k. CM Å - % %:b -3 ANKOM Ä 2013-03- 0 1 Regeringsbeslut _?^^_?l!^a^^j!llx_ 2013-02-28 Ku2013/452/MFI Ku2012/1428/MFI Kulturdepartementet Sveriges Biografägareförbund Box 23021 104 35 Stockholm

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 24.11.2003 KOM(2003) 725 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

Läs mer

Rådgivning som tar världen till företagen

Rådgivning som tar världen till företagen Rådgivning som tar världen till företagen Vad är Enterprise Europe Network? Nätverk av regionala företagarorganisationer i EU:s alla medlemsländer, USA, Kina m.fl. Lanserades 2008 av EU-kommissionen Sammanslagning

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering av biograftekniken på Sollentuna Bio

Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering av biograftekniken på Sollentuna Bio SOLLENTUNA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-10-11 Sidan 13 av 18 75/2011 Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering

Läs mer

Nordvisionsfonden - den nordiska public service-samarbetsfonden

Nordvisionsfonden - den nordiska public service-samarbetsfonden 1 (7) Nordvisionsfonden - den nordiska public service-samarbetsfonden Uppdaterad 29.5.2015 KM Fondens styrelse har godkänt följande stadgar vid sitt möte i Stockholm den 9 juni 2011. De ersätter de tidigare

Läs mer

ANGÅENDE UTVECKLINGEN AV EN NY SVENSK FILMPOLITIK

ANGÅENDE UTVECKLINGEN AV EN NY SVENSK FILMPOLITIK Till: Kulturminister Alice Bah Kuhnke Kulturdepartementet,103 33 Stockholm 2015-04- 29 ANGÅENDE UTVECKLINGEN AV EN NY SVENSK FILMPOLITIK Vi, Film&TV- Producenterna och Film i Väst, skriver till Dig därför

Läs mer

Stockholms Filmfestivals medverkan i försöksverksamhet inom filmområdet med samverkansprojektet

Stockholms Filmfestivals medverkan i försöksverksamhet inom filmområdet med samverkansprojektet - KUN 2012-11-20, p 12 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-11-05 KUN 2012/431 Handläggare: Hans Ullström Stockholms Filmfestivals medverkan i försöksverksamhet inom filmområdet med samverkansprojektet STHLM DEBUT 1

Läs mer

(Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN

(Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN 3.7.2009 Europeiska unionens officiella tidning C 151/25 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN Inbjudan att lämna förslag Programmet Kultur (2007 2013) Genomförande av programåtgärderna:

Läs mer

Landsbygdsprogram i 10 länder inom EU

Landsbygdsprogram i 10 länder inom EU 1(6) 2010-06-18 Landsbygdsavdelningen Roland Sten Landsbygdsprogram i 10 länder inom EU Varje land har minst ett landsbygdsprogram Varje medlemsland i EU har ett eller flera program för utveckling av landsbygden.

Läs mer

info januari 2001 God fortsättning på det nya millenniet nummer 9 årgång 3

info januari 2001 God fortsättning på det nya millenniet nummer 9 årgång 3 januari 2001 nummer 9 årgång 3 info God fortsättning på det nya millenniet med önskan att MEDIA-programmet bringar den svenska AV-branschen masssssor av pengar... Vid ministerrådets möte den 23 november

Läs mer

Holger och Thyra Lauritzens Stiftelse för främjande av filmhistorisk verksamhet

Holger och Thyra Lauritzens Stiftelse för främjande av filmhistorisk verksamhet Stiftelser och stipendier för filmare verksamma i Stockholm: Holger och Thyra Lauritzens Stiftelse för främjande av filmhistorisk verksamhet Stiftelsen har till ändamål att genom utdelande av anslag främja

Läs mer

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Förutsättningar En förutsättning för att beviljas medel ur programmet är att projektet bidrar till Nordisk nytta,

Läs mer

nyhetsbrev från kulturkontakt sverige

nyhetsbrev från kulturkontakt sverige 2011#6 nyhetsbrev från kulturkontakt sverige Henrik Berggren i samtal med sina tyska översättare Susanne Dahmann och Paul Berf på Bok & Bibliotek i Göteborg. Stort intresse för att börja söka EU:s översättningsstöd

Läs mer

FILM- OCH TV-PRODUKTION

FILM- OCH TV-PRODUKTION FILM- OCH TV-PRODUKTION Film- och tv-produktion omfattar ett stort område, från olika tv-genrer till fiktiv film, dokumentärfilm, musikvideor, reklamfilm samt informations- och beställningsfilm. Den digitala

Läs mer

Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop

Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop Seminariets upplägg Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop 2014 05 26 Carola Barhammar& Karin Andrén 1 2014 05 19

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN

Europeiska unionens officiella tidning. (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN Inbjudan att lämna förslag 2008 Programmet Kultur (2007 2013) Genomförande av programåtgärderna: fleråriga samarbetsprojekt, samarbetsinsatser,

Läs mer

Ansökan om bidrag till internationellt kulturutbyte inom musik Läs bifogad information innan du fyller i blanketten!

Ansökan om bidrag till internationellt kulturutbyte inom musik Läs bifogad information innan du fyller i blanketten! Ansökan om bidrag till internationellt kulturutbyte inom musik Läs bifogad information innan du fyller i blanketten! Personuppgifter Alla bidrag söks av och tilldelas personer, ej grupper eller organisationer.

Läs mer

Europeiska unionens ungdomsprogram

Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action är en resa uti europeism och inom dig. Om du vill påverka din egen livsmiljö, skaffa dig internationell erfarenhet, göra din röst hörd

Läs mer

Den nordiska public service-samarbetsfonden

Den nordiska public service-samarbetsfonden Den nordiska public service-samarbetsfonden Fondens styrelse har godkänt följande stadgar vid sitt möte i Stockholm, den 9 juni 2011. De ersätter de tidigare stadgarna från 1998 (uppdaterade 2008, 2009

Läs mer

Tal av Guy Crauser, Europeiska kommissionen Generaldirektör, DG Regionalpolitik

Tal av Guy Crauser, Europeiska kommissionen Generaldirektör, DG Regionalpolitik Mina damer och herrar Seminarium: Europaforum Norra Sverige IV 6 juni, 2002 Sundsvall, Sverige Tal av Guy Crauser, Europeiska kommissionen Generaldirektör, DG Regionalpolitik Jag är mycket glad att ha

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR. 1. OM NORDISK FILM & TV FOND (www.nordiskfilmogtvfond.com) 3 2. VILLKOR OCH BEDÖMNING AV ANSÖKNINGAR 4

ALLMÄNNA VILLKOR. 1. OM NORDISK FILM & TV FOND (www.nordiskfilmogtvfond.com) 3 2. VILLKOR OCH BEDÖMNING AV ANSÖKNINGAR 4 riktlinjer [sv] 2013 innehåll ALLMÄNNA VILLKOR 3 1. OM NORDISK FILM & TV FOND (www.nordiskfilmogtvfond.com) 3 2. VILLKOR OCH BEDÖMNING AV ANSÖKNINGAR 4 3. STÖDTYPER OCH STÖDKRITERIER 5 4. ÅTERBETALNING

Läs mer

Stöd till innovatörer

Stöd till innovatörer UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-05-05 2017-02645 Reviderad Stöd till innovatörer En utlysning för organisationer som kan stödja innovatörer VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY

Läs mer

BEHANDLING AV ANSÖKNINGAR FÖR UTVECKLINGSPROJEKT SOM OMFATTAR FLERA FILMER

BEHANDLING AV ANSÖKNINGAR FÖR UTVECKLINGSPROJEKT SOM OMFATTAR FLERA FILMER ANSÖKNINGSANVISNINGAR Utvecklingsstöd/utvecklingsprojekt för flera filmer (slate)/5.10.2015 1 BEHANDLING AV ANSÖKNINGAR FÖR UTVECKLINGSPROJEKT SOM OMFATTAR FLERA FILMER Ansökan om stöd sker via ett elektroniskt

Läs mer

Focus Germany 2011 Samma dag som årets filmfestival i Göteborg inleddes hölls ett seminarium om samproduktion av dokumentärfilm med fokus på

Focus Germany 2011 Samma dag som årets filmfestival i Göteborg inleddes hölls ett seminarium om samproduktion av dokumentärfilm med fokus på Focus Germany 2011 Samma dag som årets filmfestival i Göteborg inleddes hölls ett seminarium om samproduktion av dokumentärfilm med fokus på Tyskland. Seminariet arrangerades av North Sea Screen Partners,

Läs mer

FILM- OCH TV-PRODUKTION

FILM- OCH TV-PRODUKTION FILM- OCH TV-PRODUKTION Film- och tv-produktion omfattar ett stort område, från olika tv-genrer till fiktiv film, dokumentärfilm, musikvideor, reklamfilm samt informations- och beställningsfilm. Den digitala

Läs mer

Film i Västs bedriver ett stort och omfattande program som syftar till att bevara och utveckla Västra Götalands produktions- och leverantörsbolag.

Film i Västs bedriver ett stort och omfattande program som syftar till att bevara och utveckla Västra Götalands produktions- och leverantörsbolag. Sida 1(7) Delårsrapport mars 2015 Film i Väst AB 1. Sammanfattning Inga större avvikelser finns att rapportera. Verksamheten har genomförts enligt plan och de resultat som har genererats ligger i paritet

Läs mer

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7.1 Stöd för internationella utvecklingsprojekt Rättsgrund: Självstyrelselag för Åland (1991:71) Landskapslag om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om

Läs mer

Kapacitetsuppbyggnad och gemensamma masterprogram i Sverige

Kapacitetsuppbyggnad och gemensamma masterprogram i Sverige 2014-11-14 Rebecka Herdevall Kapacitetsuppbyggnad och gemensamma masterprogram i Sverige Capacity Building and Joint Master Degrees Kapacitetsuppbyggnad Capacity Building for Higher Education Rebecka Herdevall

Läs mer

Riktlinjer för stödet till internationell lansering av film

Riktlinjer för stödet till internationell lansering av film S Riktlinjer för stödet till internationell lansering av film 1. Allmänt Som ett led i uppdraget att internationellt stödja svensk film och filmrelaterade aktiviteter tillhandahåller Svenska Filminstitutet

Läs mer

Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning?

Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning? Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning? Internationella programkontoret är en statlig myndighet som arbetar för att höja kvaliteten inom utbildningsområdet genom att ge förutsättningar

Läs mer

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi 1 - Målsättning Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi kan bevilja ekonomiskt stöd till forskningsprojekt, arbetsgruppmöten,

Läs mer

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Film i Väst 2015-2017

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Film i Väst 2015-2017 1 (13) Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Film i Väst 2015-2017 Beslutat av Västra Götalandsregionens kulturnämnd 23 oktober 2014, dnr. KUN 175-2014. Postadress: Besöksadress: Telefon: Webbplats: E-post:

Läs mer

Nya. sätt att visa och se. film

Nya. sätt att visa och se. film Nya sätt att visa och se film Idag kan vi se film via en mängd visningsfönster: tv, datorer, mobiltelefoner, mediaspelare mm. Trots det ligger antalet biobesök stabilt på ca 15 miljoner per år. Publikundersökningar*

Läs mer

ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING

ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING 1(5) ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING 2017-2018 Vad ansöker man om och för vilken tid? I Cirkos residensansökning kan man ansöka om en 2-4 veckors residensperiod i Cirko, i Södervik i Helsingfors.

Läs mer

FÖRSLAG TILL NYA REGLER OCH VILLKOR FÖR KULTURBIDRAG INOM REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

FÖRSLAG TILL NYA REGLER OCH VILLKOR FÖR KULTURBIDRAG INOM REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN av dokumentet FÖRSLAG TILL NYA REGLER OCH VILLKOR FÖR KULTURBIDRAG INOM REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN VERSION: 1 BESLUTSINSTANS: REGIONFULLMÄKTIGE 2(9) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden 1(5) Beslut 2008-09-15 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i hela Sverige. Namn: Beskrivning: Kompetensförsörjning

Läs mer

Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska

Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska Europeiska unionens ungdomsprogr Youth in Action, gemensam verksamhet för ungdomar Vill du resa och träffa andra ungdomar i ett annat

Läs mer

Animation med äldre. Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966

Animation med äldre. Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966 Animation med äldre Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966 Stanislaw Przybylski, projektledare Projektägare: Folkhälsosektionen, Landstinget i Jönköpings län Paula Bergman, Eva Timén Innehållsförteckning

Läs mer

Film och rörlig bild

Film och rörlig bild Film och rörlig bild UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Swedish Media Festival

Swedish Media Festival Swedish Media Festival Produktionen av professionell film för näringsliv, myndigheter och organisationer har aldrig varit större än idag och branschen spelar en viktig roll vid intern och extern kommunikation.

Läs mer

Filmsatsningar i Örebro län 1998-2005 som beviljat stöd av Länsstyrelsen

Filmsatsningar i Örebro län 1998-2005 som beviljat stöd av Länsstyrelsen Filmsatsningar i Örebro län 1998-25 som beviljat stöd av Länsstyrelsen www.t.lst.se Publ. nr 26:16 Projektägare Filmpol mitt II Örebro läns landsting Projektperiod 2311 25123 Utveckla film- och mediabranschen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. 13.7.2005 PE 360.241v01-00

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. 13.7.2005 PE 360.241v01-00 EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 13.7.2005 PE 360.241v01-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 15-23 Förslag till yttrande (PE 357.833v01-00) Catherine Trautmann

Läs mer

Nopef administreras som fond av Nordiska Miljöfinansieringsbolaget (NEFCO) under ett kontrakt mellan Nordiska Ministerrådet (NMR) och NEFCO.

Nopef administreras som fond av Nordiska Miljöfinansieringsbolaget (NEFCO) under ett kontrakt mellan Nordiska Ministerrådet (NMR) och NEFCO. RIKTLINJER För Nordic Project Trust Fund ( Nopef ) handläggning fastställda av Nopefs styrkommitté, godkända av Nordiska Ministerrådet och gällande från den 24.4.2015. 1. Verksamhet Nopef administreras

Läs mer

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur.

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur. Varför finns Regionkommittén? För att de lokala och regionala myndigheterna ska kunna påverka utformningen av EU-lagstiftningen (70 % av EU:s lagstiftning genomförs på lokal och regional nivå). För att

Läs mer

Europeiska unionens ungdomsprogram

Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action är en resa uti europeism och inom dig. Om du vill påverka din egen livsmiljö, skaffa dig internationell erfarenhet, göra din röst hörd

Läs mer

Film Västs verksamhet ska ge nationell och internationell lyskraft till Västra Götaland.

Film Västs verksamhet ska ge nationell och internationell lyskraft till Västra Götaland. Sida 1(8) Detaljbudget 2016 Film i Väst AB 1. Sammanfattning Film Västs verksamhet ska ge nationell och internationell lyskraft till Västra Götaland. Film Väst investerar ekonomiskt i filmproduktion (samproduktion

Läs mer

Stöd till minskad mjölkproduktion

Stöd till minskad mjölkproduktion På tal om jordbruk och fiske fördjupning om aktuella frågor 2016-10-24 Stöd till minskad mjölkproduktion Effekterna av EU:s stöd till reducerad mjölkproduktion kan bli mindre än vad ansökningarna indikerar

Läs mer

Att stötta en lokal filmbransch i förändring Utvärdering av Lindholmen Science Parks utvecklingsfinansiering

Att stötta en lokal filmbransch i förändring Utvärdering av Lindholmen Science Parks utvecklingsfinansiering Datum: 20160830 Att stötta en lokal filmbransch i förändring Utvärdering av Lindholmen Science Parks utvecklingsfinansiering 2014-2016 Martin Svensson och Marit Kapla Innehåll Göteborgs Stads filmsatsning...

Läs mer

Uppdrag att medverka i genomförandet av EU:s Strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan

Uppdrag att medverka i genomförandet av EU:s Strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan Uppdrag att medverka i genomförandet av EU:s Strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan Rapport från Läkemedelsverket 2013-01-31 Dnr 1.2-2013-4123 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751

Läs mer

Stöd för kompetensutveckling

Stöd för kompetensutveckling 1. Grundläggande information 1.1. Projektets titel 1.1.1. Projektet är: Förprojekt Pilotprojekt Projekt * Förprojekt är en undersökning, ett tydliggörande av förutsättningarna för att genomföra ett större

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Filmfinansiering. En jämförelse av åtta europeiska länders statliga filmfinansiering

Filmfinansiering. En jämförelse av åtta europeiska länders statliga filmfinansiering Filmfinansiering En jämförelse av åtta europeiska länders statliga filmfinansiering 1 Kontakt: Svenska Filminstitutet, Box 27126, 102 52 Stockholm Telefon: 08 665 11 00 info@sfi.se www.sfi.se Produktion:

Läs mer

KREATIVA EUROPA (2014 2020) Delprogrammet Kultur. Inbjudan att lämna förslag. EACEA 29/2015: Stöd till europeiska samarbetsprojekt

KREATIVA EUROPA (2014 2020) Delprogrammet Kultur. Inbjudan att lämna förslag. EACEA 29/2015: Stöd till europeiska samarbetsprojekt KREATIVA EUROPA (2014 2020) Delprogrammet Kultur Inbjudan att lämna förslag EACEA 29/2015: Stöd till europeiska samarbetsprojekt Genomförande av Kreativa Europa delprogrammet Kultur: Stöd till europeiska

Läs mer

Europeiska integrationsfonden

Europeiska integrationsfonden Diarienummer 2012-2 1(7) Stöder integration av medborgare från länder utanför EU Europeiska integrationsfonden Stöder projekt som syftar till att förbättra integrationen för nyanlända tredjelandsmedborgare

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29 EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC 55/2010 euro MEDLEN ÖVERFÖRS FRÅN KAPITEL - 2902

Läs mer

Young Baltic Narratives ungas filmer inom Central Baltic Archipelago and Islands

Young Baltic Narratives ungas filmer inom Central Baltic Archipelago and Islands - KUN 2009-09-15, p 4 KUN 2009/536 Handläggare: Kerstin Olander Young Baltic Narratives ungas filmer inom Central Baltic Archipelago and Islands 1 Förslag till beslut Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden

Läs mer

Digitala reklaminvesteringar i Europa 2013 AdEx Benchmark 2013

Digitala reklaminvesteringar i Europa 2013 AdEx Benchmark 2013 Digitala reklaminvesteringar i Europa 2013 AdEx Benchmark 2013 2014-09-24 hemsida: www.irm-media.se, e-post: info@irm-media.se, Tel +46 8 663 04 90, Adress: Brahegatan 9 IV tr. 114 37 Stockholm Dagens

Läs mer

7b år Finlands nettobetalningsandel har stigit med 46 procent från år Finlands medlemsavgifter ökade, jordbruksstöden minskade

7b år Finlands nettobetalningsandel har stigit med 46 procent från år Finlands medlemsavgifter ökade, jordbruksstöden minskade FINLANDS MEDLEMSAVGIFTER TILL EU ÖKADE ÅR 2008 1/5 Finlands kalkylmässiga nettobetalning till Europeiska unionen var 318,5 miljoner euro år 2008, dvs. 60 euro per invånare. Nettobetalningen utgjorde 0,17

Läs mer

Den sökandes professionella och ekonomiska förutsättningar för att förverkliga projektet tas i beaktande i bedömningen av ansökningarna.

Den sökandes professionella och ekonomiska förutsättningar för att förverkliga projektet tas i beaktande i bedömningen av ansökningarna. Ansökningsanvisningar Marknadsförings- och distributionsstöd / 15.1.2016 1 BEHANDLING AV MARKNADSFÖRINGS- OCH DISTRIBUTIONSSTÖDETS ANSÖKNINGAR Alla filmstiftelsens stöd ansöks via det elektroniska ansökningssystemet

Läs mer

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att:

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att: AVTAL 1. Parter Mellan Botkyrka kommun och Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, har denna dag träffats följande samarbetsavtal gällande regionalt växthus för ung film inom ramen för kulturnämndens

Läs mer

ZA4893. Country Specific Questionnaire Sweden

ZA4893. Country Specific Questionnaire Sweden ZA4893 Flash Eurobarometer 212 (Attitudes towards the planned EU pilot project "Erasmus for Young Entrepreneurs" Trainers and counsellors of start-up organisations) Country Specific Questionnaire Sweden

Läs mer

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet 2014-09-26 Rebecka Herdevall Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet Rebecka Herdevall, International Contact Point Utomeuropeisk mobilitet översikt Bygger vidare på Erasmus Mundus Action 2 Mobilitet för studenter

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

5b var lägre än beräknat

5b var lägre än beräknat FINLANDS MEDLEMSAVGIFTER TILL EU ÅR 2007 VAR LÄGRE ÄN BERÄKNAT 1/5 Finlands kalkylmässiga nettobetalning till Europeiska unionen var 172 miljoner euro 2007, dvs. 32 euro per invånare. Nettobetalningen

Läs mer

Stöd till oberoende producenter. Bilagor: Intyg om leverans av säkerhetsmaterial

Stöd till oberoende producenter. Bilagor: Intyg om leverans av säkerhetsmaterial Bestämmelser för produktionsstöd Fastställda av Svenska Filminstitutets styrelse den 29 januari 2006 Reviderad 21 mars 2007 Reviderad 15 juni 2007 Reviderad 17 december 2008 Dessa bestämmelser innehåller

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Erasmusprogrammet läsåret 2010-2011: vad siffrorna betyder

Erasmusprogrammet läsåret 2010-2011: vad siffrorna betyder MEMO/12/310 Bryssel den 8 maj 2012 Erasmusprogrammet läsåret 2010-2011: vad siffrorna betyder Europeiska kommissionen har idag offentliggjort nya uppgifter om antalet studenter, lärare och annan högskolepersonal

Läs mer

Stöd till residenscentra

Stöd till residenscentra 1. Grundläggande information 1.1. Konstnärsresidenscentrets namn 0/100 1.2. Residensprogrammets eventuella namn 0/100 1.3. En kort engelskspråkig beskrivning av verksamheten som stöd söks för: 0/500 Ifall

Läs mer

Universitets- och högskolerådet Lika barn kanske leker bäst men olika barn lär sig mest

Universitets- och högskolerådet Lika barn kanske leker bäst men olika barn lär sig mest 2015-11-04 Universitets- och högskolerådet Lika barn kanske leker bäst men olika barn lär sig mest Ewa Gustafsson Eva Flemming Birgitta Fridell Kerstin Hagblom Svante Sandell Från policy till program Varför

Läs mer

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun Revisionsrapport Granskning av EU-arbete inom Motala kommun November 2008 Elisabeth Björk Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte och metod...4 1.3 Revisionsfråga...4

Läs mer

Personalutbildning inom EU och Norge

Personalutbildning inom EU och Norge Tema utbildning: Personalutbildning inom EU och Norge 1999 Nr 2 oktober 22 Personalutbildning spelar en betydande roll för att förbättra de europeiska företagens konkurrenskraft på en global marknad. Med

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Internationell handläggare Motivering för avslutande av samarbete med Universidad Regiomontana (UR) inom ämnen som hör akademin.

Internationell handläggare Motivering för avslutande av samarbete med Universidad Regiomontana (UR) inom ämnen som hör akademin. Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling 2012-09-06 1 (1) Internationell handläggare Motivering för avslutande av samarbete med Universidad Regiomontana (UR) inom ämnenn som hörr akademin. Mälardalens

Läs mer

Introduktion. Samarbeten

Introduktion. Samarbeten Introduktion De nya möjligheter som Internet gett upphov till har inte bara lett till en ökad möjlighet för distribution av och utbyte av kultur mellan regioner utan också till helt nya sätt på vilka kultur

Läs mer

Universitets- och högskolerådet Internationella möjligheter för dig som är studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildning

Universitets- och högskolerådet Internationella möjligheter för dig som är studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildning 2015-11-12 Universitets- och högskolerådet Internationella möjligheter för dig som är studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildning Ewa Gustafsson Birgitta Fridell Kerstin Hagblom Program 12.30 13.15

Läs mer

Allmänna villkor och principer för understöd som beviljas av Esbo stads kulturnämnd

Allmänna villkor och principer för understöd som beviljas av Esbo stads kulturnämnd Allmänna villkor och principer för understöd som beviljas av Esbo stads kulturnämnd Bilaga: Kulturnämndens principer för understöd fr.o.m. 1.1.2015 KULA 20.5.2014 Kulturnämnden beviljar understöd för att

Läs mer

EU-finansiering som hävstång

EU-finansiering som hävstång EU-finansiering som hävstång Karin Aase, PhD MSc VINNOVA www.vinnova.se Bild 1 EU:s sjunde ramprogram Eureka Eurostars Vilket typ av företag har du och vad är ditt behov? Bild 2 EU:s sjunde ramprogram

Läs mer

Juridicum. Juridiska institutionen. Informationsmöte inför ansökan om utlandsstudier via juridiska institutionen

Juridicum. Juridiska institutionen. Informationsmöte inför ansökan om utlandsstudier via juridiska institutionen Informationsmöte inför ansökan om utlandsstudier via juridiska institutionen Sandra Fagerlund, Maria Fotiadis Forssjö 2014-05-13 Juridicum Juridiska institutionen Agenda Allmän information Kurser på engelska?

Läs mer

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel EU-PROJEKTGUIDEN Guide för att söka EU-stöd East Sweden EU-kontoret - Bryssel Innehållsförteckning Inledning... 1 EU-stöd... 2 Grundprinciper för de transnationella sektorsprogrammen... 3 Hur planerar

Läs mer

Tidningar i Norr AB, Box 3053, Umeå

Tidningar i Norr AB, Box 3053, Umeå BESLUT 2017-04-05 Dnr: 17/00257 SÖKANDE Tidningar i Norr AB, Box 3053, 903 02 Umeå SAKEN Utvecklingsstöd enligt förordningen (2016:137) om utvecklingsstöd till tryckta allmänna nyhetstidningar BESLUT Presstödsnämnden

Läs mer

EU:s ramprogram för forskning. Ulla Mortensen SIK Institutet för livsmedel och bioteknik

EU:s ramprogram för forskning. Ulla Mortensen SIK Institutet för livsmedel och bioteknik EU:s ramprogram för forskning Ulla Mortensen SIK Institutet för livsmedel och bioteknik Gemensam forskning inom EU sedan 25 år Ramprogram Period Budget, M FP1 1984-1987 3 800 FP2 1987-1991 5 400 FP3 1990-1994

Läs mer

Riktlinjer för ansökan och redovisning av projektbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor

Riktlinjer för ansökan och redovisning av projektbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor Riktlinjer för ansökan och redovisning av projektbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor Illustration: Sara Nilsson Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, fördelar en gång per år bidrag till projekt som stimulerar

Läs mer

Luxpriset Program 2015

Luxpriset Program 2015 Generaldirektoratet för kommunikation Luxpriset Program 2015 1) Inledning Luxpriset är ett uttryck för Europaparlamentets engagemang för kultur och främjar kulturell mångfald i nära samspel med annan EU-politik.

Läs mer

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL September 2012

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL September 2012 VETA MER OM EU Ny tillväxt- och sysselsättningsstrategi Europeiska kommissionen drar igång en ny strategi för att främja tillväxten och öka sysselsättningen i de kulturella och kreativa sektorerna. Strategin

Läs mer