TRAFIK SÄKERHET. TRÖTTHET PÅ VÄGEN - en dold trafi kfara FÖRBÄTTRAD VÄGSÄKERHET KAN RÄDDA LIV PÅ VÄG MOT DEN OLYCKSFRIA BILEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRAFIK SÄKERHET. TRÖTTHET PÅ VÄGEN - en dold trafi kfara FÖRBÄTTRAD VÄGSÄKERHET KAN RÄDDA LIV PÅ VÄG MOT DEN OLYCKSFRIA BILEN"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MOTORMÄNNEN I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS TRAFIK SÄKERHET FÖRBÄTTRAD VÄGSÄKERHET KAN RÄDDA LIV PÅ VÄG MOT DEN OLYCKSFRIA BILEN ÅTERFALLSFYLLERISTER STOPPAS MED SKÄRPT LAG NÄSTA ÅR TRÖTTHET PÅ VÄGEN - en dold trafi kfara DISTRIBUERAS I SVENSKA DAGBLADET I OKTOBER 2008

2 2 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MOTORMÄNNEN I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS I Motormännens arbete är trafi ksäkerheten den högst prioriterade frågan. Nollvisionen, med målet att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafi ken, stöds fullt ut av Motormännen. Det är en vision som kräver åtgärder. För Motormännen är den viktigaste frågan att åtgärder sätts in där de gör som störst nytta. Vi kräver därför bättre vägar. Vägen till en säkrare trafik Länge har fokus legat på att förbättra förarnas beteende, men det är inte tillräckligt för att nå målet. Satsningar på säkrare vägar kan minska antalet dödade med upp till 59 procent, att jämföra med 15 procent för insatser för säkrare förarbeteende och 20 procent för säkrare bilar. Det bästa sättet att höja trafiksäkerheten är därför att bygga om farliga vägar. Det handlar om att bygga bort mötesolyckor genom att sätta upp mitträcken. Om att sätta upp sidoräcken eller rensa vägsidan från stora stenar och andra hårda föremål. Och om att bygga säkra korsningar för att ett misstag inte ska resultera i en kollision med allvarliga eller dödliga skador som följd. Satsningar på bättre vägstandard måste också kombineras med andra åtgärder. Avsaknad av systematisk trafikundervisning i skolan tillsammans med att allt färre tar körkort och dessutom allt senare i livet, gör att många idag inte har den kunskap som krävs för att röra sig i trafiken på ett säkert sätt. För att få en säkrare trafik måste goda attityder grundläggas tidigt. Trafikantkunskap bör därför ingå i läroplanen, med tydligt definierade kunskapsmål redan från förskolan och därefter kontinuerligt genom hela skoltiden. En kontinuerlig trafikantutbildning ger på sikt en säkrare trafik, genom att skapa förståelse för och genom att ge kunskap om hur man ska bete sig i trafiken. Maria Spetz Vd Motormännen TRAFIKSÄKERHET ÄR EN TEMATIDNING FRÅN MOTORMÄNNEN I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB. MOTORMÄNNEN Fridhemsgatan 32, Stockholm. Tel NEWSFACTORY AB Gävlegatan 12A, Stockholm. Tel Projektledning: Jan Danielsen, och Roland Wiklund, Säljare: Johannes Rundgren. Traffic: Johan Kjellström. Grafisk form: Madeleine Strandberg. Texter: Annika Wihlborg. Repro: DONE AB, Västerås. Tryck: V-tab.

3

4 4 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MOTORMÄNNEN I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS Enligt en färsk rapport från Väg- och transportforskningsinstitutet kan 40 procent av alla trafi kolyckor i Sverige vara trötthetsrelaterade. I dessa olyckor dör cirka 50 människor årligen. En bilförare som varit vaken i mer än sexton timmar i sträck kan utgöra en lika stor fara som en person med en berusningsgrad på 0,6 promille. Att öka kunskapen om sambandet mellan trötthet och trafi ksäkerhet är därför en av Motormännens viktigaste frågor. Trötthet på vägen en dold trafikfara värd att uppmärksammas Till skillnad från alkohol så är trötthet en betydligt mindre välkänd riskfaktor i trafiken. Vi anser att forskningen måste förstärkas på området och att såväl vägbyggare som bilindustrin måste fortsätta utveckla tekniker och varningssystem för att på ett effektivt vis kunna göra föraren uppmärksam på när gränsen till insomning närmar sig, säger Berndt Sehlstedt, projektledare för Motormännens trötthetskampanj. Mycket forskning har gjorts kring människors sömnbehov och hur trötthet påverkar individer i olika situationer. Motormännen samarbetar med landets främsta medicinska forskningsexpertis på sömnfrågor för att kunna ha en stabil vetenskaplig grund i sitt upplysande arbete kring farorna med trötthet i trafiken. KRONISK TRÖTTHET FARLIG I TRAFIKEN Väg- och transportforskningsinstitutet (VTI) i Linköping har gett ut en rapport där de anger att så många som 40 procent av alla trafikolyckor kan vara orsakade av trötthet. När kroppen behöver vila blir reaktionsförmågan långsammare, vilket kan leda till att man nickar till eller somnar vid ratten. Drygt svenskar lider dessutom av den diagnostiserade sömnsjukdomen sömnapné 1, vilket innebär att man har svårt att komma in i djupsömn. En konsekvens av det kan vara kronisk trötthet och att man har mycket lätt att nicka till i monotona situationer, exempelvis bilkörning, säger Berndt Sehlstedt. De allra flesta bilförare har säkert någon gång varit med om att tröttheten slår till när man kör längre sträckor. Att veva ner rutan för att få in frisk luft, höja volymen på bilradion, tugga tuggummi eller dricka kaffe har egentligen ingen effekt. Det enda som hjälper är att stanna bilen och ta en tupplur. Även om man bara har en eller ett par mil kvar av en lång bilresa så kan det vara värt att stanna till vid en rastplats eller parkeringsficka. En powernap på drygt 15 minuter hjälper kroppen att snabbt återhämta sig och samla ny energi som gör att du därefter orkar köra vidare och slipper utsätta dig för de risker som extrem trötthet medför, säger Berndt Sehlstedt. SMARTA VÄCKARKLOCKOR I NYA BILAR Han rekommenderar att man tar en kopp kaffe innan det är dags för en tupplur. Koffeinet verkar uppiggande och blir då en extrakick efter tuppluren. Bilindustrin har på senare år börjat uppmärksamma problemet med trötthet i trafiken allt mer i form av smarta innovationer. Ett antal nytillverkade bilmodeller har exempelvis försetts med väckarklockor som indikerar att det kan vara dags att vila när bilen förlorar sin raka kurs och rör sig allt mer från sida till sida på vägen. Jag tror att vi kommer att få se fler liknande innovationer i framtiden, som förhoppningsvis ska påminna föraren om när det är dags att stanna och vila en stund, säger Berndt Sehlstedt. Motormännen har, i samarbete med ett antal sömnforskare, skrivit till folkhälsominister Maria Larsson med syftet att öka uppmärksamheten kring sambandet mellan trötthet och bilkörning. 1 Det enda som hjälper är att stanna bilen och ta en tupplur. Även om man bara har en eller ett par mil kvar av en lång bilresa så kan det vara värt att stanna till vid en rastplats eller parkeringsficka.

5

6

7 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MOTORMÄNNEN I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS 7 Varje år dör cirka 500 personer på svenska vägar. Vägarnas skick inverkar ofta på olyckornas utgång och forskning har visat att satsningar på förbättrad vägsäkerhet kan minska antalet dödade med upp till 59 procent. Genom att göra miljön på och kring våra vägar säkrare och mer förlåtande så kan många liv räddas. Förbättrad vägsäkerhet kan rädda liv Vägarnas skick är den enskilt viktigaste faktorn för att öka trafiksäkerheten. Insatser för säkrare förarbeteende har en potential att minska antalet dödade i trafiken med 15 procent, medan motsvarande siffra för säkrare bilar är 20 procent. Eftersom motsvarande siffra för säkrare vägar är 59 procent så finns här en möjlighet att göra stor nytta med relativt små medel. Ett misstag ska inte behöva resultera i att man kommer över på fel vägbana och risk för en frontalkrock med ödesdigra konsekvenser. Ett misstag i en korsning ska inte behöva leda till svåra personskador när en bil kör in i sidan på en annan bil, säger Motormännens trafiksäkerhetsansvarige Niklas Stavegård. HÄLFTEN AV VÄGNÄTET UNDERKÄNT I samarbete med ett tjugotal andra europeiska motorklubbar har Motormännen utvecklat EuroRAP, ett system som stjärnmärker vägar utifrån dess säkerhetsnivå. Fyra stjärnor är den högsta säkerhetsklassen och den är säker för de vanligaste olyckstyperna, under förutsättning att man använder bälte, håller hastighetsgränserna och är nykter. Motormännen gör årliga granskningar av säkerheten ute på landets vägar och när man 2005 granskade vårt nationella huvudvägnät, som sträcker sig över drygt 800 mil, blev hälften av vägavsnitten underkända ur trafiksäkerhetssynpunkt. När en uppföljande mätning gjordes 2007 var resultaten nästan lika nedslående, då 46,5 procent av landets vägar underkändes. Vi ser allvarligt på att bristerna i vägsäkerheten fortfarande är stora. Tyvärr så kommer många onödiga trafikolyckor och dödsfall att inträffa så länge trafiksäkerhetsbristerna består. För att öka antalet godkända vägar så krävs det att Vägverket får ökade anslag som gör att de får råd att se över säkerhetsbrister på våra vägar, säger Niklas Stavegård. De trafiksäkraste vägarna i landet finns i Skåne och i Stockholmsregionen. Flest underkända vägavsnitt finns i norra Sverige. Av drygt 234 mil väg som inspekterats i de norra delarna av landet så var 172 mil underkända, vilket motsvarar 73,5 procent. Syftet med EuroRAP är att identifiera större säkerhetsbrister som relativt snabbt och enkelt är möjliga att åtgärda. Vägarna indelas i fyra säkerhetsklasser, från fyra stjärnor ner till en stjärna. Vägar som får en eller två stjärnor i betyg är trafikmässigt underkända. Stjärnmärkningen indikerar hur väl vägen skyddar vid en olycka. Mätningarna utförs med en specialutrustad mätbil där vägens sido- och mittområden samt korsningar bedöms utifrån dessas säkerhet. Observationerna sammanställs och läggs mot en EuroRAP-manual, som ger besked om vilken stjärnstatus vägen ska ha. GÖR DET LÄTTARE ATT VÄLJA SÄKRA VÄGAR EuroRAP är utvecklat för att underlätta för dig som trafikant att göra det säkraste vägvalet när du planerare din resa. Det är också ett viktigt verktyg för att påverka beslutsfattare och myndigheter att prioritera vägförbättringar, för att du som trafikant kan färdas på bättre och säkrare vägar. Mitträcken, korsningars utformning, körfältsavdelningar och sidoräcken är några av de faktorer vi betygsätter, säger Niklas Stavegård. Vägar som är fyrstjärniga kännetecknas av att de har ett bra skydd i sidoområdet och mittområdet i förhållande till gällande hastighetsbegränsning. De har också bra konstruerade korsningar. En motorväg med hastighetsbegränsningen 110 km/timme ska ha sidoräcken eller en bred säkerhetszon, bred mittremsa eller mitträcke, samt avoch påfarter med accelerationssträckor. För att en 70-sträcka ska få fyra poäng är inte kraven lika höga eftersom det krockvåld som en olycka utlöser inte är lika stort i den hastigheten. En typisk tvåstjärnig väg är en 90-väg med endast målade mittlinjer och ett sidoområde med träd, bergsskärningar och stenar när vägen. Om det dessutom är många korsningar och privata anslutningar på sträckan så kan den bli klassad som enstjärnig.» Hälften av vägarna är underkända ur säkerhetssynpunkt.

8 8 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MOTORMÄNNEN I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS Sverige är ett av få länder i Europa som fortfarande tillåter att man pratar i mobiltelefon samtidigt som man kör bil, trots att det fi nns många undersökningar som pekar på att det är en trafi kfara. Visserligen har en handsfree fördelen att det blir lättare att växla och manövrera bilen eftersom man har båda händerna fria, men när det gäller uppmärksamhet så blir den inte bättre av att man som bilförare använder handsfree. Mobiltelefonsamtal stjäl bilförares uppmärksamhet» Jag får ofta frågan om det inte är lika distraherande för föraren att samtala med en medpassagerare, men faktum är att det inte stjäl lika mycket uppmärksamhet... Mobiltelefonsamtal distraherar oss mer än vi tror. De stjäl uppmärksamhet från körningen och den sinnesnärvaro som krävs för att till fullo kunna fokusera på trafiksituationen. Motormännen anser därför att mobiltelefonsamtal enbart ska vara tillåtet om föraren använder handsfree-utrustning. Vi uppmanar förare att så långt som möjligt undvika att prata i mobiltelefon i samband med bilkörning och att hålla samtalet kort om man ändå måste prata, säger Niklas Stavegård, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen. MEDPASSAGERARSAMTAL INTE LIKA RISKABELT Undersökningar visar att förare som pratar i mobiltelefon har längre bromssträckor, nedsatt reaktionsförmåga, missar fler vägmärken, gör större rattrörelser och kraftigare inbromsningar än förare som inte pratar i mobiltelefon. Jag får ofta frågan om det inte är lika distraherande för föraren att samtala med en medpassagerare, men faktum är att det inte stjäl lika mycket uppmärksamhet eftersom passageraren själv kan bevittna trafiksituationen och därmed ofta tystnar om föraren ställs inför en komplicerad situation som kräver mycket tankeverksamhet för att lösa, säger Niklas Stavegård. Joakim Karlsson valde nyligen bilförsäkring. Det var säkerhetsarbetet som avgjorde. Volvia passade perfekt för honom och hans familjs behov. Volvia- ett säkert val» Jag lärde mig tidigt rätt och fel. Min far arbetade med barnsäkerhet i bil, berättar Joakim Karlsson som är nöjd med sitt försäkringsval. För småbarnsföräldern Joakim Karlsson var det naturligt att välja Volvia till sin nya Volvo V70. Vi ville ha ett så gott skydd som möjligt och värdesätter säkerheten högt. Vi valde både Volvo och Volvia för deras tydliga säkerhetsarbete, säger Joakim Karlsson, som tecknat försäkringen Volvia Care. Familjen har två bilar för att hinna till dagis och arbetsplatser i tid. Det blir cirka 10 mil vardera varje dag. Då är det viktigt med en passande försäkring. SÄTT BARNEN RÄTT Joakim följer utvecklingen inom trafiksäkerhet. Jag lärde mig tidigt rätt och fel. Min far arbetade med barnsäkerhet i bil, berättar Joakim och visar Volvo V70:s integrerade bilbarnstolar som enkelt fälls upp i baksätet. Numera är barnen så långa att de sitter framåtvända i bilens färdriktning. Men tidigare åkte de baklänges. Jag vet att nacken och ryggen skadas mindre vid olyckor med bakåtvänd placering, säger Joakim som väntat så länge som möjligt med att vända dem. SÄKERHETEN I FOKUS Ny statistik visar att 25 % av de tillfrågade inte vet hur bilbarnstolen bäst placeras. Det är skrämmande siffror, säger Mikael Nilsson på Försäkringsbolaget Volvia som arbetar aktivt med att öka bilsäkerheten. Vi har ett unikt samarbete med Volvos haverikommission som leder till både säkerhets- och ekonomiska vinster. I Volvo XC60 med City Saftey, premierar Volvia trafikförsäkringen. Volvia anser att modellen eliminerar några av de vanligaste skadorna till exempel påkörning bakifrån. Med City Safety bromsar bilen automatiskt till stillastående vid kollision och minskar skadorna. Att Volvia satsar på Volvo råder ingen tvekan om. Vi kan Volvo och vill med våra försäkringar göra en bra bil ännu bättre, avslutar Mikael Nilsson.

9

10 10 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MOTORMÄNNEN I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS Vinterdäck är en stor investering och en avgörande faktor för trafi ksäkerheten under vintersäsongen. Det fi nns ett stort utbud av däck på marknaden och det är inte alltid helt lätt att veta vilken typ som passar den egna bilen bäst. Rätt vinterdäck gör vinterkörningen tryggare Det första man bör fundera på är vilken tid på dygnet man vanligtvis kör. Om man ofta är ute och kör tidigt på morgonen eller sent på kvällen så utsätts man i allmänhet för ett mer förrädiskt väglag än på dagtid. Det beror på att temperaturskillnaderna är som störst då. En annan faktor som spelar in i valet av dubbdäck är vilken typ av vägar man vanligtvis trafikerar. Om man normalt sett håller sig till de stora vägarna så är behovet av dubbdäck betydligt mindre än om man ofta kör på mindre grusvägar eller kommunala vägar, som i allmänhet görs framkomliga sist när vinterväglaget slår till, säger Rolf Lööw, tekniker på Motormännen. Han tipsar den som är osäker på hur snöröjningen prioriteras i det egna närområdet att ta en titt på kommunens karta som anger prioriteringsordningen för vilka vägar som först görs framkomliga vid vinterväglag. Det kan ge en fingervisning om vilka däck man bör satsa på. BYT TILL VINTERDÄCK I GOD TID Det finns många faktorer att ta hänsyn till när man köper vinterdäck och det är en affär som helst bör göras i god tid innan vintersäsongen tar vid. Rolf Lööw rekommenderar att man byter till vinterdäck redan i mitten av november, för att undvika den panik som kan uppstå i samband med att väglaget slår om till vinterväglag över en natt. Den som väljer dubbdäck gör särskilt klokt i att byta i god tid eftersom däcken mår bra av att köras mellan femton och tjugo mil på asfalt. Det gör att dubben sätter sig ordentligt i däcken, vilket i sin tur kan öka dess livslängd. Det obligatoriska vinterdäckstvånget råder från den 1 december till den 31 mars där vinterväglag råder. Hör dig gärna för och skaffa rekommendationer från flera däckhandlare innan du köper nya vinterdäck. Beroende på vilka märken de säljer så kan rekommendationerna variera. En annan god hjälp på vägen är de oberoende vinterdäcktest som motor- och kvällstidningar ofta gör i slutet av hösten, säger Rolf Lööw. Många bilägare väljer mellan dubbdäck och vanliga vinterdäck. Enligt Rolf Lööw så är dubbdäck ofta mindre befogat om man bor i ett stortstadsområde och i allmänhet kör på vältrafikerade vägar. Den som föredrar dubbdäck bör kontrollera att de har ett mönsterdjup på minst tre millimeter, vilket är minimikravet enligt lag. ENKELT ATT SJÄLV MÄTA MÖNSTERDJUP Jag rekommenderar dock ett mönsterdjup på minst fem millimeter eftersom det gör däcken säkrare och ger föraren lite bättre marginaler. Ett enkelt sätt att själv mäta däckens mönsterdjup är att använda sig av en vanlig femkrona. Myntets kant är exakt tre millimeter. Minimikravet tre millimeter gäller dock på däckets mest slitna del och om man känner sig osäker på om däcken håller ytterligare en säsong är det en god idé att vända sig till en däckhandlare, säger Rolf Lööw. Dubbdäck av ordinär kvalitet har en genomsnittlig livslängd på mellan tre och fyra säsonger. Den som är noga med att förvara sina däck mörkt och svalt har dessutom möjlighet att förlänga dess livslängd. Fundera också på vad du prioriterar i fråga om däck. Om man inte kör så mycket och nästan enbart kör på vältrafikerade vägar på vintern så kan det räcka med ett par billigare vinterdäck. Jag rekommenderar dock inte att man väljer de absolut billigaste däcken eftersom de ofta har en kortare livslängd och något sämre kvalitet än mellanprissegmentet, säger Rolf Lööw. KOLLA LUFTTRYCKET OFTARE PÅ VINTERN En åtgärd som är relativt enkel att göra är att se över lufttrycket lite oftare än vanligt när det råder vinterväglag. Enligt Rolf Lööw så bör man ha mellan två och tre hekto mer luft per däck än under de varmare årstiderna. Det ökar säkerheten eftersom friktionsytan mot den hala vägbanan minskar. Han rekommenderar att man ser över lufttrycket ungefär en gång per vecka under vintersäsongen. En viktig sak som man bör ha i åtanke om man byter däck själv är att kontrollera så att däcken monteras i rätt rullriktning. Vinterdäcken har en pil som indikerar dess rullriktning. Om man monterar däcken i fel rullriktning så riskerar de att vara mindre säkra än normalt, säger Rolf Lööw.» Fundera på vad du prioriterar i fråga om däck. Om man inte kör så mycket och nästan enbart kör på vältrafikerade vägar på vintern så kan det räcka med ett par billigare vinterdäck.

11

12 12 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MOTORMÄNNEN I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS Tekniksäkerhetsutvecklingen i bilindustrin har ökat rejält de senaste åren och nu kommer många smarta system som hjälper föraren att fatta rätt beslut och assisterar föraren för att undvika att en olycka inträffar. På väg mot den olycksfria bilen»vägverket räknar med att fyra liv räddas varje år i Sverige, tack vare att äldre bilar varje år byts ut mot nyare med antisladdsystem. Sedan i början av åttiotalet har risken att få en dödande skada vid en kollision minskat med 90 procent om man jämför de modernaste bilarna idag med en bil från tidigt 80-tal. Detta beror till stor del på att effektivt utformade deformationszoner, säkerhetsbälten, bältessträckare, krockkuddar och liknande tar hand om krockvåldet samtidigt som överlevnadsutrymmet (kupén) behållas så intakt som möjligt. Fokus har de senaste åren i mångt och mycket kommit att handla om att utveckla system som förebygger olyckor. Efterfrågan på den typen av lösningar har också ökat markant, säger Anders Norén, teknikexpert på biltillverkarnas egen branschorganisation BIL Sweden. Många av de system som utvecklas i dagsläget förebygger olyckor, assisterar föraren vid behov och kan även ingripa aktivt om föraren inte skulle reagera vid en omedelbar fara. Antisladdsystemen ESC och ESP är exempel på en säkerhetsapplikation som fått ett brett genomslag på den svenska marknaden. 97 procent av alla nytillverkade bilar är i dagsläget försedda med antisladdsystem, vilket är betydligt fler än i övriga Europa, där snittet ligger på drygt 35 procent. LIVRÄDDANDE ANTISLADDSYSTEM Vägverket räknar med att fyra liv räddas varje år i Sverige, tack vare att äldre bilar varje år byts ut mot nyare med antisladdsystem. Fordonsindustrin fortsätter att satsa stora resurser på forskning och utveckling inom säkerhetsområdet. Det som händer just nu inom fordonssäkerheten är att mer avancerade assistentsystem införs för att förebygga och helt undvika tillbud som kan leda till olyckor och även aktivt försöka begränsa följderna om olyckan ändå skulle inträffa. Istället för att tala om passiv eller aktiv säkerhet talar vi nu istället om förebyggande säkerhet, säger Anders Norén. Förarassistentsystem kan vara olika typer av nödbromsningssystem som undviker eller förhindrar att en olycka uppstår men också system som uppmärksammar föraren på olika situationer eller ökar vakenheten hos föraren. Exempel på system som redan finns på marknaden eller introduceras väldigt snart är exempelvis adaptiv farthållare, bromsassistent, antisladdsystem med motstyrning, anti-kollisionssystem med nödbromsning, system som varnar för trafikanter i döda vinkeln, system för mörkerseende samt system som kontrollerar uppmärksamheten och tröttheten hos föraren. SMARTA SYSTEM ASSISTERAR FÖRAREN Flera biltillverkare har också lanserat system som varnar förare som är på väg att överträda en mittlinje med en ljudsignal eller vibration. Automatiska helljus som känner av mötande eller framförvarande trafik och tänds och släcks av sig själva är ett annat exempel, säger Anders Norén. System som hjälper föraren att prioritera vid krävande trafiksituationer finns också på marknaden. Om man befinner sig i en situation som kräver mycket koncentration så kan systemet prioritera bort inkommande telefonsamtal eller lampor som blinkar på instrumentbrädan, för att föraren ska kunna fokusera fullt ut på situationen, säger Anders Norén. På sikt kommer vi förmodligen att få se fler av dessa system som standardutrustning på nya bilar, exempelvis nödbromsningssystem som kan göra en kraftig inbromsning om föraren själv inte agerar vid en fara är ett sådant exempel som skulle kan påverka trafiksäkerheten mycket. Dessa och andra framtida system kommer att öka fordonssäkerheten ytterligare och förhoppningsvis leda fram till den olycksfria bilen, säger Anders Norén.

13

14 14 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MOTORMÄNNEN I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS Synen är bilförarens klart viktigaste sinne. Drygt 90 procent av all information som en bilförare tar in kommer via synen. Nedsatt syn kan därför utgöra en allvarlig och ofta bortglömd riskfaktor i trafi ken. Trots att det inte är obligatoriskt så är det en smart investering i säkerhet och välbefi nnande att göra regelbundna synkontroller. Se över din syn och bli en säkrare bilförare Synfel kan, förutom försämrad synskärpa, även leda till irritation i ögonen, huvudvärk eller trötthet, vilket i sin tur påverkar förarens komfort. Bilförare med undantag för yrkesförare, behöver bara kontrollera sin syn en gång, i samband med att de ansöker om körkortstillstånd. Under ett liv som bilförare är det stor sannolikhet att synen förändras, säger Ulrik Bengtsson, optiker på Specsavers, som tillsammans med Motormännen erbjudit bilförare gratis synkontroller. Personer med nedsatt synskärpa har svårare att urskilja detaljer i trafiken. Ett bra synfält spelar en viktig roll för vår trafiksäkerheten. Defekter i synfältet förekommer vid vissa ögonsjukdomar och kan göra det svårare att upptäcka föremål i periferin. God synskärpa och normalt synfält är även viktigt för hastighets- och avståndsbedömning. Var uppmärksam på synförändringar och testa synen regelbundet. Personer som känner sig trötta eller irriterade i ögonen eller får huvudvärk i samband med bilkörning bör absolut testa sin syn, säger Ulrik Bengtsson. Enligt en SIFO-undersökning, där över 1000 bilförare svarade på frågor om relationen mellan syn och säker bilkörning, så hade 22 procent av de tillfrågade förarna någon eller flera gånger upplevt att de inte haft tillräckligt bra syn för att känna sig säkra. Samarbetet med Motormännen har fått mycket uppmärksamhet. Vi vill öka medvetenheten om synens betydelse för trafiksäkerheten och förarkomforten. Våra optiker möter dagligen kunder med nedsatt syn. Det handlar om att se sambandet och att ta sitt eget ansvar som bilförare, säger Ulrik Bengtsson. Han anser att man bör införa en obligatorisk synkontroll i samband med att man förnyar sitt körkort, vilket görs var tionde år. En bra tumregel är annars att göra synkontroller vartannat år i förebyggande syfte, för att undvika problem i samband med bilkörning. FAKTA Med knappt 1100 butiker och 15 miljoner kunder är Specsavers en av de mest framgångsrika optikkedjorna i Europa. Vår hemlighet är synvård till ett lågt pris med hög kvalitet. Vi arbetar med legitimerade optiker som utför kvalifi cerade synundersökningar. På detta sätt visar vi att kvalitet är förenligt med ett lågt pris! Specsavers Sweden AB, Odinsplatsen 2A, Göteborg

15 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MOTORMÄNNEN I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS 15 Motormännens Testcenter har funnits i drygt femtio år. De har hjälpt åtskilliga bilister med att undersöka sina fordon. Här kan alla bilister få tillgång till opartiska tester där Motormännens tekniker går igenom viktiga kontrollpunkter på bilen. Den som ska köpa eller sälja en begagnad bil kan ha särskilt stor nytta av att besöka Motormännens Testcenter för att kontrollera skicket på den bil man ska köpa eller sälja. Motormännens Testcenter erbjuder marknadens bästa opartiska biltester På Motormännens fjorton testcenter runtom i landet erbjuds, utöver vanliga M-test också Plustest, Motoranalys, Värdering, Stöldmärkning och Rostskyddskontroll. Här kan du också få tips och råd samt teknisk och juridisk rådgivning. Det är mycket som ska stämma för att man som privatperson eller företagare ska lyckas göra en god affär. Att köpa bil är en stor och på många sätt avgörande och viktig affär och ett test hos Motormännen är ett sätt att gardera sig att den bil man funderar på att köpa också är en god affär på både kort och lång sikt. Särskilt när man köper en begagnad bil privat så kan det vara väl investerade pengar att satsa på ett test hos Motormännen, eftersom du som köpare har en begränsad rätt att ångra ditt köp i efterhand med tanke på att konsumentköplagen inte gäller. Det ställer särskilt höga krav på dig som köpare. Ett M Test eller Plustest omfattar bilens ekonomi, säkerhet och miljö. Teknikerna kan upptäcka brister och fel på bilen som du kanske själv inte alltid är medveten om. Resultaten presenteras för dig tydligt i ett skriftlig protokoll. En värdehandling som ger dig den trygghet du behöver när du ska köpa eller sälja en begagnad bil. Ett M Test omfattar upp till 150 olika kontrollpunkter. Bilens viktiga kontrollpunkter kontrolleras, bland annat bilens elsystem, bromssystem, hjulupphängning och kraftöverföring. Bland annat kontrolleras bilens elsystem, bromssystem, hjulupphängning och kraftöverföring. Motormännens testcenter finns från Malmö i söder till Skellefteå i norr. Det är mycket som ska stämma för att man som privatperson ska lyckas göra en god affär. Att köpa bil är en stor och på många sätt avgörande och viktig affär och ett test hos Motormännen är ett sätt att gardera sig att den bil man funderar på att köpa också är en god affär på både kort och lång sikt.

16 16 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MOTORMÄNNEN I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS Trafi kundervisning redan från tidig ålder bör bli ett obligatoriskt inslag i läroplanen för alla skolor, enligt Motormännen. För att vi i Sverige på sikt ska få riktigt säkra förare så bör kunskap och attityder till hur man ska agera i trafi ken grundläggas redan ifrån förskolan och därefter ingå som en naturlig del av undervisningen ända upp på gymnasiet.» Vi föreslår att körkortsutbildningens teoridel skulle kunna ingå som en del i gymnasieskolans program. Trafikundervisning från tidig ålder förebygger olyckor En kontinuerlig trafikantutbildning skulle skapa förståelse för de risker som trafiken medför och på sikt ge Sverige en mer olycksfri trafikmiljö. Trafikskolorna har en central roll i själva körkortsutbildningen eftersom förare som utbildats av bra trafikskolor oftast blir bättre och säkrare förare än så kallade privatister, säger Niklas Stavegård, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen. Oavsett om vi kör bil eller inte så är vi alla en del av trafiken på daglig basis, som gångtrafikanter, cyklister eller passagerare i kollektivtrafiken. För att förebygga olyckor så gäller det att vi utrustar oss med de grundläggande trafikkunskaper som behövs. Eftersom trafikkunskap i dagsläget inte är något obligatoriskt inslag i skolans läroplan så varierar omfattningen av trafikundervisningen starkt mellan olika skolor. SVÅRARE ATT KLARA TEORI- OCH KÖRPROV UTAN GRUNDLÄGGANDE KUNSKAPER När ungdomar ska ta körkort saknar de ofta grundläggande trafikkunskap, vilket gör det svårare för dem att klara av såväl teori- som körprov. Vi föreslår att körkortsutbildningens teoridel skulle kunna ingå som en del i gymnasieskolans program. Vi har varit i kontakt med Utbildningsdepartementet och påtalat vikten av förebyggande trafikundervisning i skolorna och hoppas att det ska ge resultat, säger Niklas Stavegård, som tillägger att trafikundervisning i skolan bör vara en rättighet för alla barn och ungdomar. Trots alla politiska beslut om en hög ambitionsnivå i det svenska trafiksäkerhetsarbetet är den förebyggande trafiksäkerhetsundervisningen i skolan försummad på många platser. Trafikutbildning är ett livslångt lärande som bör börja redan på lågstadiet eller i förskolan. För att tydliggöra målet med undervisningen och samtidigt höja motivationen hos såväl elever, lärare och föräldrar kan trafikutbildningen, enligt Motormännen, gärna utmynna i ett konkret mål; körkort för personbil. Om vi ska lyckas uppnå nollvisionens mål så måste arbetet påbörjas redan i skolan. Det går inte längre att hålla skolan utanför den nödvändiga och kontinuerliga trafikantutbildning som krävs. Det handlar om att lyfta hela trafikantutbildningen till en högre och mer seriös nivå. Det tjänar såväl individ som samhälle på. Vi får säkrare bilförare, men också bättre utbildade gångtrafikanter, cyklister, mopedister och motorcyklister, säger Niklas Stavegård. Bilbarnstolar är en absolut nödvändighet för att barn ska kunna ha en säker bilresa. Fram till 4-5 års ålder bör barnen åka bakvänt eftersom dess huvud är stort och tungt i förhållande till kroppen. Barnets muskler och skelett är dessutom inte färdigutvecklade, vilket gör dem extra sårbara vid en krock. Bilbarnstolar ger barn möjlighet till en säker bilresa Barn som är kortare än 135 centimeter ska använda en särskild skyddsanordning: babyskydd, bilbarnstol, bältesstol eller kudde. Skyddet ska ha ett E-godkännande eller T-godkännande. E-godkännandet är en europeisk säkerhetsstandard, som garanterar att bilbarnstolen uppfyller vissa säkerhetskrav. T-märkningen är en svensk standard. Innan en bilbarnstol monteras i framsätet ska stängas av eller kopplas ur. Den som inte är säker på om krockkudden är avstängd eller urkopplad bör vända sig till en auktoriserad verkstad. Barn bör åka bakvänt tills de väger 25 kilo och tidigast framåtvänt från 18 kilo. ISO-FIX UNDERLÄTTAR MONTERING Tidigare behövdes ofta specialremmar för att fästa bilbarnstolen på plats på ett säkert sätt. I nya bilar kan bilbarnstolen monteras enkelt och utan underförankringsband genom att man hakar i bilbarnstolen i bilens isofixfästen. Om det inte finns ISO-fix kan man beställa det. Undersök också stolen så den inte har varit utsatt för någon olycka eller har några sprickor. Den rekommenderade livslängden för en bilbarnstol är tio år och för att du ska kunna använda den så länge som möjligt bör den inte vara äldre än fem år när du köper den. Det är relativt lätt att kontrollera stolens ålder eftersom tillverkningsdatumet ska finnas inpräglat, ingjutet eller stämplat på en klisteretikett, säger Niklas Stavegård. För att vara säker på att hitta rätt stol så är det ett gott råd att alltid prova stolen och låta barnet provsitta stolen i bilen före köp, för att säkerställa komforten. Be gärna om öppet köp och be gärna försäljaren om hjälp med att montera bilbarnstolen första gången. Det är i allmänhet också en fördel om stolen är godkänd för alla platser i bilen. Om stolen är godkänd för användning i baksätet, kontrollera att den också får plats där i din egen bil!

Hela denna bilaga är en annons från BIL Sweden. En bilaga om den intelligenta bilens roll för säkrare trafik. 55 procent till och med år 2009.

Hela denna bilaga är en annons från BIL Sweden. En bilaga om den intelligenta bilens roll för säkrare trafik. 55 procent till och med år 2009. En bilaga om den intelligenta bilens roll för säkrare trafik. Duktig bil, viskar Bodil och klappar ratten...nya säkra bilar har funktioner som hjälper föraren i farliga och överraskande situationer. Det

Läs mer

TRAFIKMILJÖ & SÄKERHET

TRAFIKMILJÖ & SÄKERHET ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr 2 DECEMBER 2013 TRAFIKMILJÖ Missa inte KÖP RÄTT VINTERDÄCK Torkel Hallander leder dig rätt & SÄKERHET TEST! VILKEN ALKOMÄTARE ÄR SÄKRAST?

Läs mer

NTF anser NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE

NTF anser NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE NTF anser NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE 2 NTFs DEKLARATION 2008-2009 Innehåll Föreningen NTF och dess utgångspunkter 5 Hastighet 10 Alkohol, droger och trötthet 12 Bilbälte och bilbarnskydd

Läs mer

Tjänstebilen. Med miljön i tanken. Även i år kommer vintern. Test av 4 utmanare inom tjänstebilssegmentet

Tjänstebilen. Med miljön i tanken. Även i år kommer vintern. Test av 4 utmanare inom tjänstebilssegmentet ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS September 2008 Tjänstebilen Med miljön i tanken Stort fokus på gas och etanol - läs mer sid. 22, 23, 26 Även i år kommer vintern Vad kan

Läs mer

FASTSTÄLLD 2005-04-21. Vad anser NTF? Policy 2006-2007

FASTSTÄLLD 2005-04-21. Vad anser NTF? Policy 2006-2007 FASTSTÄLLD 2005-04-21 Vad anser NTF? Policy 2006-2007 Varför en policy? NTFs medlemsorganisationer representerar breda intressegrupper som arbetar för det gemensamma målet: en trygg och säker trafik. Målet

Läs mer

ska rädda saab & volvo

ska rädda saab & volvo Nr 5 september 2010 Årg 83 Bilarna som ska rädda saab & volvo Första jämförtesten mellan 9 5 och S60 Annons Behövs verkligen alkolås? 007.dialog Så ska NTF överleva 008.nyheter Dödstalen nära Nollvisionen

Läs mer

TRANSPORT & MOTOR/ARTIKLAR

TRANSPORT & MOTOR/ARTIKLAR TRANSPORT & MOTOR/ARTIKLAR DET BEHÖVS VERKLIGEN UTBILDNING! Atlet UniCarriers beläget i Mölnlycke har ett stort utbud av truckförarutbildningar i Göteborg och runt om i landet, bland annat i Stockholm,

Läs mer

Nr 6 oktober 2009 Årg 82. Missa inte: vinterdäck i tuff test KÖR KIA OM TOYOTA? testduell Soul mot Urban Cruiser

Nr 6 oktober 2009 Årg 82. Missa inte: vinterdäck i tuff test KÖR KIA OM TOYOTA? testduell Soul mot Urban Cruiser Nr 6 oktober 2009 Årg 82 Missa inte: 15 vinterdäck i tuff test KÖR KIA OM TOYOTA? testduell Soul mot Urban Cruiser Nya Peugeot 3008 är en blandning av en vanlig sedan, en cityjeep, en familjebuss, en multimediabutik,

Läs mer

2013 2013 var ett år då Bilprovningen blickade både bakåt och framåt. Vi jubilerade och firade 50 år av kunskap och erfarenhet. Samtidigt blev vi ett

2013 2013 var ett år då Bilprovningen blickade både bakåt och framåt. Vi jubilerade och firade 50 år av kunskap och erfarenhet. Samtidigt blev vi ett 2013 2013 var ett år då Bilprovningen blickade både bakåt och framåt. Vi jubilerade och firade 50 år av kunskap och erfarenhet. Samtidigt blev vi ett mindre bolag och ett av flera på en ny marknad. Efter

Läs mer

Ny tjänstebil? Så navigerar du rätt i regeldjungeln. Nya Citroën C5 Vägmästaren!

Ny tjänstebil? Så navigerar du rätt i regeldjungeln. Nya Citroën C5 Vägmästaren! ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS TJÄNSTEBILEN OKTOBER 2004 GUIDEN TILL DIN NYA BIL Stor eller liten vräkig eller diskret? Hur välja bil? Bortsett från de ekonomiska aspekterna

Läs mer

2006 Åke Åhsblom och Liber AB

2006 Åke Åhsblom och Liber AB 2006 Åke Åhsblom och Liber AB redaktör: Björn Magnusson omslag: Staffan Johansson och Anna Hild formgivning och layout: Anna Hild och Björn Magnusson omslagsfoto Överst; Göran Gustavsson/Pressens Bild

Läs mer

Fara med barn. Frågor och svar om barn och bilsäkerhet. www.folksam.se. Folksam_Fara_br.indd 1 04-05-11 11.36.54

Fara med barn. Frågor och svar om barn och bilsäkerhet. www.folksam.se. Folksam_Fara_br.indd 1 04-05-11 11.36.54 Fara med barn Frågor och svar om barn och bilsäkerhet www.folksam.se Folksam_Fara_br.indd 1 04-05-11 11.36.54 2 Svenska barn i trafiken. Säkrast i världen Sträck på dig förälder. Du är bäst i världen på

Läs mer

Årets Tylösand: Nollvisionen blir grönare. Vi landsvägskör Renaults elbil

Årets Tylösand: Nollvisionen blir grönare. Vi landsvägskör Renaults elbil En TIDNING FRÅN MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Nr 6 SEPtember 2014 Årg 87 Årets Tylösand: Nollvisionen blir grönare HUR LÅNGT KOMMER ETT SLADDBARN? Vi landsvägskör Renaults elbil www.volkswagen.se

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa ANNONS. Företagsbilen. Säkerhet s.6

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa ANNONS. Företagsbilen. Säkerhet s.6 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa ANNONS Distribueras i DI mars 2009 Företagsbilen Företagsbilen s.4 Vi reder ut de olika varianter som ryms i begreppet företagsbil. Säkerhet s.6

Läs mer

NY KUNSKAP INOM TRANSPORTOMRÅDET

NY KUNSKAP INOM TRANSPORTOMRÅDET Tema Transportforum Hög koncentration sot för bussresenärer Med sikte på den bilsnåla staden aktuellt 1 2015 Barns idéer viktiga i trafikplaneringen NY KUNSKAP INOM TRANSPORTOMRÅDET EU-pengar till forskning

Läs mer

EN RATTFYLLERIST RAMMADE TORBJÖRN. I 15 år har han kämpat för att komma tillbaka

EN RATTFYLLERIST RAMMADE TORBJÖRN. I 15 år har han kämpat för att komma tillbaka En TIDNING FRÅN MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Nr 8 december 2012 Årg 85 EN RATTFYLLERIST RAMMADE TORBJÖRN I 15 år har han kämpat för att komma tillbaka INNEHÅLL OMSLAG: torbjörn sjödin, sundsvall,

Läs mer

Kommunerna och Nollvisionen

Kommunerna och Nollvisionen Magnus Andersson Kommunerna och Nollvisionen Trafiksäkerhetspolitik i Sveriges 10 största kommuner Cajoma Consulting 2004 1 Cajoma Consulting, Uppsala, 2004 Omslagsbild: Malgorzata Sheiki-Binkowska Fotografier:

Läs mer

Slalomdrömmar. Intervju med Jon Olsson Sidan 23. Kör smart till fjällen. TÄVLING Toppenvinster att vinna

Slalomdrömmar. Intervju med Jon Olsson Sidan 23. Kör smart till fjällen. TÄVLING Toppenvinster att vinna Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information och Motormännen i samarbete med Motormännen Vintern 2008 / 2009 Kör smart till fjällen Sidan 8 TÄVLING Toppenvinster att vinna Sidan 38 Slalomdrömmar

Läs mer

Prylar för miljarder. En rapport om privatpersoners distanshandel med varandra - februari 2009

Prylar för miljarder. En rapport om privatpersoners distanshandel med varandra - februari 2009 Prylar för miljarder En rapport om privatpersoners distanshandel med varandra - februari 2009 Växande näthandel visar att vi litar på varandra För bara tio år sedan skedde nästan all handel med begagnade

Läs mer

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad Bokmanus av Mikael Glännström 2002 Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se Ej publicerad 40 INSIKTER OM LIVET - Inledning - 1. Sökandet efter insikt och utveckling - 2. Andlig utveckling i

Läs mer

11 Medborgarnas acceptans för alkolås

11 Medborgarnas acceptans för alkolås 11 Medborgarnas acceptans för alkolås MHF och Salus Ansvar har låtit SIFO göra en undersökning av attityder till frivillig installation av alkolås i privata bilar. Undersökningen genomfördes i februari

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Bilia

Hela denna bilaga är en annons från Bilia FOTO: COLOURBOX.COM Med miljön i tankarna I dag är etanol det ledande miljöbränslet. Kommer etanolen att hålla ställningarna, eller kommer vi att fylla tankarna med biogas, eller vätgas, i framtiden? Alternativen

Läs mer

Volvo Personvagnar AB 2010/11 FÖRETAGSRAPPORT MED HÅLLBARHET

Volvo Personvagnar AB 2010/11 FÖRETAGSRAPPORT MED HÅLLBARHET Volvo Personvagnar AB 2010/11 FÖRETAGSRAPPORT MED HÅLLBARHET INNEHÅLL VIKTIGA HÄNDELSER 1 VD-ORD 2 3 SIDAN 4 HÅLLBARHETSANSATS 4 5 OMVÄRLD 6 7 ONE TONNE LIFE 8 9 LÖNSAMHET 10 11 MILJÖ ELEKTRIFIERING 12

Läs mer

TJÄNSTEBILEN. Nr. 13 / September 2010. Biltest: Vi har testat höstens hetaste dieselbilar. Jan Gustafsson En dieselbil drar 30 procent mindre bränsle

TJÄNSTEBILEN. Nr. 13 / September 2010. Biltest: Vi har testat höstens hetaste dieselbilar. Jan Gustafsson En dieselbil drar 30 procent mindre bränsle ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 13 / September 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED YNNOR & TJÄNSTEBILSFAKTA ANNONS TJÄNSTEBILEN FOTO:

Läs mer

vill alltid vara äkta

vill alltid vara äkta TRYGGheter en tidning från trygg-hansa våren sommaren 2009 19 Smarta råd om försäkringar tävla & vinn! En helg på kolmården Så tänker tjuven Underbara syskon Tips för er som väntar tillökning krögar-melker:»branden

Läs mer

Trafiksäkra staden. handbok för ett målinriktat kommunalt trafiksäkerhetsprogram

Trafiksäkra staden. handbok för ett målinriktat kommunalt trafiksäkerhetsprogram trast fördjupning Trafiksäkra staden handbok för ett målinriktat kommunalt trafiksäkerhetsprogram Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Trafikverket 781 89 Borlänge ISBN: 978-91-7164-979-9 Sveriges

Läs mer

Volvo Personvagnar AB 2008/09 FÖRETAGSRAPPORT MED HÅLLBARHET

Volvo Personvagnar AB 2008/09 FÖRETAGSRAPPORT MED HÅLLBARHET Volvo Personvagnar AB 2008/09 FÖRETAGSRAPPORT MED HÅLLBARHET INNEHÅLL Detta är Volvo Personvagnar 1 Viktiga händelser 2 Vd-ord 3 Företagsfilosofi 4 Hållbart företagande överblick och inriktning 6 Omvärld

Läs mer

Ökad säkerhet på motorcyklar och mopeder. Gemensam strategi för åren 2010-2020, version 1.0

Ökad säkerhet på motorcyklar och mopeder. Gemensam strategi för åren 2010-2020, version 1.0 å p t e h r e k ä s d a k Ö d e p o m h c o l e k y c n 1.0 motor 020, versio Geme 010-2 2 n e r å r ö f i g nsam strate Titel: Publikationsnummer: 2010:039 Utgivningsdatum: 2010-04 Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

Uppåt hos sotarna på Gotland

Uppåt hos sotarna på Gotland Räddningsverkets tidning Nr 1 Februari 2006 Uppåt hos sotarna på Gotland sidan 10 Brandsäkerhet vid nybygge Samhället på väg förlora kontrollen sidan 6 Toppmilitär tar täten på Räddningsverket sidan 4

Läs mer

Han arbetar i en farlig fart

Han arbetar i en farlig fart En kvartalstidskrift om arbetsmiljöforskning 1/2010 Premiärnummer Han arbetar i en farlig fart Nästan alla vägarbetare oroar sig när de delar arbetsplats med trafiken. Flertalet bilister följer inte hastighetsgränserna.

Läs mer