TRAFIK SÄKERHET. TRÖTTHET PÅ VÄGEN - en dold trafi kfara FÖRBÄTTRAD VÄGSÄKERHET KAN RÄDDA LIV PÅ VÄG MOT DEN OLYCKSFRIA BILEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRAFIK SÄKERHET. TRÖTTHET PÅ VÄGEN - en dold trafi kfara FÖRBÄTTRAD VÄGSÄKERHET KAN RÄDDA LIV PÅ VÄG MOT DEN OLYCKSFRIA BILEN"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MOTORMÄNNEN I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS TRAFIK SÄKERHET FÖRBÄTTRAD VÄGSÄKERHET KAN RÄDDA LIV PÅ VÄG MOT DEN OLYCKSFRIA BILEN ÅTERFALLSFYLLERISTER STOPPAS MED SKÄRPT LAG NÄSTA ÅR TRÖTTHET PÅ VÄGEN - en dold trafi kfara DISTRIBUERAS I SVENSKA DAGBLADET I OKTOBER 2008

2 2 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MOTORMÄNNEN I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS I Motormännens arbete är trafi ksäkerheten den högst prioriterade frågan. Nollvisionen, med målet att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafi ken, stöds fullt ut av Motormännen. Det är en vision som kräver åtgärder. För Motormännen är den viktigaste frågan att åtgärder sätts in där de gör som störst nytta. Vi kräver därför bättre vägar. Vägen till en säkrare trafik Länge har fokus legat på att förbättra förarnas beteende, men det är inte tillräckligt för att nå målet. Satsningar på säkrare vägar kan minska antalet dödade med upp till 59 procent, att jämföra med 15 procent för insatser för säkrare förarbeteende och 20 procent för säkrare bilar. Det bästa sättet att höja trafiksäkerheten är därför att bygga om farliga vägar. Det handlar om att bygga bort mötesolyckor genom att sätta upp mitträcken. Om att sätta upp sidoräcken eller rensa vägsidan från stora stenar och andra hårda föremål. Och om att bygga säkra korsningar för att ett misstag inte ska resultera i en kollision med allvarliga eller dödliga skador som följd. Satsningar på bättre vägstandard måste också kombineras med andra åtgärder. Avsaknad av systematisk trafikundervisning i skolan tillsammans med att allt färre tar körkort och dessutom allt senare i livet, gör att många idag inte har den kunskap som krävs för att röra sig i trafiken på ett säkert sätt. För att få en säkrare trafik måste goda attityder grundläggas tidigt. Trafikantkunskap bör därför ingå i läroplanen, med tydligt definierade kunskapsmål redan från förskolan och därefter kontinuerligt genom hela skoltiden. En kontinuerlig trafikantutbildning ger på sikt en säkrare trafik, genom att skapa förståelse för och genom att ge kunskap om hur man ska bete sig i trafiken. Maria Spetz Vd Motormännen TRAFIKSÄKERHET ÄR EN TEMATIDNING FRÅN MOTORMÄNNEN I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB. MOTORMÄNNEN Fridhemsgatan 32, Stockholm. Tel NEWSFACTORY AB Gävlegatan 12A, Stockholm. Tel Projektledning: Jan Danielsen, och Roland Wiklund, Säljare: Johannes Rundgren. Traffic: Johan Kjellström. Grafisk form: Madeleine Strandberg. Texter: Annika Wihlborg. Repro: DONE AB, Västerås. Tryck: V-tab.

3

4 4 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MOTORMÄNNEN I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS Enligt en färsk rapport från Väg- och transportforskningsinstitutet kan 40 procent av alla trafi kolyckor i Sverige vara trötthetsrelaterade. I dessa olyckor dör cirka 50 människor årligen. En bilförare som varit vaken i mer än sexton timmar i sträck kan utgöra en lika stor fara som en person med en berusningsgrad på 0,6 promille. Att öka kunskapen om sambandet mellan trötthet och trafi ksäkerhet är därför en av Motormännens viktigaste frågor. Trötthet på vägen en dold trafikfara värd att uppmärksammas Till skillnad från alkohol så är trötthet en betydligt mindre välkänd riskfaktor i trafiken. Vi anser att forskningen måste förstärkas på området och att såväl vägbyggare som bilindustrin måste fortsätta utveckla tekniker och varningssystem för att på ett effektivt vis kunna göra föraren uppmärksam på när gränsen till insomning närmar sig, säger Berndt Sehlstedt, projektledare för Motormännens trötthetskampanj. Mycket forskning har gjorts kring människors sömnbehov och hur trötthet påverkar individer i olika situationer. Motormännen samarbetar med landets främsta medicinska forskningsexpertis på sömnfrågor för att kunna ha en stabil vetenskaplig grund i sitt upplysande arbete kring farorna med trötthet i trafiken. KRONISK TRÖTTHET FARLIG I TRAFIKEN Väg- och transportforskningsinstitutet (VTI) i Linköping har gett ut en rapport där de anger att så många som 40 procent av alla trafikolyckor kan vara orsakade av trötthet. När kroppen behöver vila blir reaktionsförmågan långsammare, vilket kan leda till att man nickar till eller somnar vid ratten. Drygt svenskar lider dessutom av den diagnostiserade sömnsjukdomen sömnapné 1, vilket innebär att man har svårt att komma in i djupsömn. En konsekvens av det kan vara kronisk trötthet och att man har mycket lätt att nicka till i monotona situationer, exempelvis bilkörning, säger Berndt Sehlstedt. De allra flesta bilförare har säkert någon gång varit med om att tröttheten slår till när man kör längre sträckor. Att veva ner rutan för att få in frisk luft, höja volymen på bilradion, tugga tuggummi eller dricka kaffe har egentligen ingen effekt. Det enda som hjälper är att stanna bilen och ta en tupplur. Även om man bara har en eller ett par mil kvar av en lång bilresa så kan det vara värt att stanna till vid en rastplats eller parkeringsficka. En powernap på drygt 15 minuter hjälper kroppen att snabbt återhämta sig och samla ny energi som gör att du därefter orkar köra vidare och slipper utsätta dig för de risker som extrem trötthet medför, säger Berndt Sehlstedt. SMARTA VÄCKARKLOCKOR I NYA BILAR Han rekommenderar att man tar en kopp kaffe innan det är dags för en tupplur. Koffeinet verkar uppiggande och blir då en extrakick efter tuppluren. Bilindustrin har på senare år börjat uppmärksamma problemet med trötthet i trafiken allt mer i form av smarta innovationer. Ett antal nytillverkade bilmodeller har exempelvis försetts med väckarklockor som indikerar att det kan vara dags att vila när bilen förlorar sin raka kurs och rör sig allt mer från sida till sida på vägen. Jag tror att vi kommer att få se fler liknande innovationer i framtiden, som förhoppningsvis ska påminna föraren om när det är dags att stanna och vila en stund, säger Berndt Sehlstedt. Motormännen har, i samarbete med ett antal sömnforskare, skrivit till folkhälsominister Maria Larsson med syftet att öka uppmärksamheten kring sambandet mellan trötthet och bilkörning. 1 Det enda som hjälper är att stanna bilen och ta en tupplur. Även om man bara har en eller ett par mil kvar av en lång bilresa så kan det vara värt att stanna till vid en rastplats eller parkeringsficka.

5

6

7 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MOTORMÄNNEN I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS 7 Varje år dör cirka 500 personer på svenska vägar. Vägarnas skick inverkar ofta på olyckornas utgång och forskning har visat att satsningar på förbättrad vägsäkerhet kan minska antalet dödade med upp till 59 procent. Genom att göra miljön på och kring våra vägar säkrare och mer förlåtande så kan många liv räddas. Förbättrad vägsäkerhet kan rädda liv Vägarnas skick är den enskilt viktigaste faktorn för att öka trafiksäkerheten. Insatser för säkrare förarbeteende har en potential att minska antalet dödade i trafiken med 15 procent, medan motsvarande siffra för säkrare bilar är 20 procent. Eftersom motsvarande siffra för säkrare vägar är 59 procent så finns här en möjlighet att göra stor nytta med relativt små medel. Ett misstag ska inte behöva resultera i att man kommer över på fel vägbana och risk för en frontalkrock med ödesdigra konsekvenser. Ett misstag i en korsning ska inte behöva leda till svåra personskador när en bil kör in i sidan på en annan bil, säger Motormännens trafiksäkerhetsansvarige Niklas Stavegård. HÄLFTEN AV VÄGNÄTET UNDERKÄNT I samarbete med ett tjugotal andra europeiska motorklubbar har Motormännen utvecklat EuroRAP, ett system som stjärnmärker vägar utifrån dess säkerhetsnivå. Fyra stjärnor är den högsta säkerhetsklassen och den är säker för de vanligaste olyckstyperna, under förutsättning att man använder bälte, håller hastighetsgränserna och är nykter. Motormännen gör årliga granskningar av säkerheten ute på landets vägar och när man 2005 granskade vårt nationella huvudvägnät, som sträcker sig över drygt 800 mil, blev hälften av vägavsnitten underkända ur trafiksäkerhetssynpunkt. När en uppföljande mätning gjordes 2007 var resultaten nästan lika nedslående, då 46,5 procent av landets vägar underkändes. Vi ser allvarligt på att bristerna i vägsäkerheten fortfarande är stora. Tyvärr så kommer många onödiga trafikolyckor och dödsfall att inträffa så länge trafiksäkerhetsbristerna består. För att öka antalet godkända vägar så krävs det att Vägverket får ökade anslag som gör att de får råd att se över säkerhetsbrister på våra vägar, säger Niklas Stavegård. De trafiksäkraste vägarna i landet finns i Skåne och i Stockholmsregionen. Flest underkända vägavsnitt finns i norra Sverige. Av drygt 234 mil väg som inspekterats i de norra delarna av landet så var 172 mil underkända, vilket motsvarar 73,5 procent. Syftet med EuroRAP är att identifiera större säkerhetsbrister som relativt snabbt och enkelt är möjliga att åtgärda. Vägarna indelas i fyra säkerhetsklasser, från fyra stjärnor ner till en stjärna. Vägar som får en eller två stjärnor i betyg är trafikmässigt underkända. Stjärnmärkningen indikerar hur väl vägen skyddar vid en olycka. Mätningarna utförs med en specialutrustad mätbil där vägens sido- och mittområden samt korsningar bedöms utifrån dessas säkerhet. Observationerna sammanställs och läggs mot en EuroRAP-manual, som ger besked om vilken stjärnstatus vägen ska ha. GÖR DET LÄTTARE ATT VÄLJA SÄKRA VÄGAR EuroRAP är utvecklat för att underlätta för dig som trafikant att göra det säkraste vägvalet när du planerare din resa. Det är också ett viktigt verktyg för att påverka beslutsfattare och myndigheter att prioritera vägförbättringar, för att du som trafikant kan färdas på bättre och säkrare vägar. Mitträcken, korsningars utformning, körfältsavdelningar och sidoräcken är några av de faktorer vi betygsätter, säger Niklas Stavegård. Vägar som är fyrstjärniga kännetecknas av att de har ett bra skydd i sidoområdet och mittområdet i förhållande till gällande hastighetsbegränsning. De har också bra konstruerade korsningar. En motorväg med hastighetsbegränsningen 110 km/timme ska ha sidoräcken eller en bred säkerhetszon, bred mittremsa eller mitträcke, samt avoch påfarter med accelerationssträckor. För att en 70-sträcka ska få fyra poäng är inte kraven lika höga eftersom det krockvåld som en olycka utlöser inte är lika stort i den hastigheten. En typisk tvåstjärnig väg är en 90-väg med endast målade mittlinjer och ett sidoområde med träd, bergsskärningar och stenar när vägen. Om det dessutom är många korsningar och privata anslutningar på sträckan så kan den bli klassad som enstjärnig.» Hälften av vägarna är underkända ur säkerhetssynpunkt.

8 8 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MOTORMÄNNEN I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS Sverige är ett av få länder i Europa som fortfarande tillåter att man pratar i mobiltelefon samtidigt som man kör bil, trots att det fi nns många undersökningar som pekar på att det är en trafi kfara. Visserligen har en handsfree fördelen att det blir lättare att växla och manövrera bilen eftersom man har båda händerna fria, men när det gäller uppmärksamhet så blir den inte bättre av att man som bilförare använder handsfree. Mobiltelefonsamtal stjäl bilförares uppmärksamhet» Jag får ofta frågan om det inte är lika distraherande för föraren att samtala med en medpassagerare, men faktum är att det inte stjäl lika mycket uppmärksamhet... Mobiltelefonsamtal distraherar oss mer än vi tror. De stjäl uppmärksamhet från körningen och den sinnesnärvaro som krävs för att till fullo kunna fokusera på trafiksituationen. Motormännen anser därför att mobiltelefonsamtal enbart ska vara tillåtet om föraren använder handsfree-utrustning. Vi uppmanar förare att så långt som möjligt undvika att prata i mobiltelefon i samband med bilkörning och att hålla samtalet kort om man ändå måste prata, säger Niklas Stavegård, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen. MEDPASSAGERARSAMTAL INTE LIKA RISKABELT Undersökningar visar att förare som pratar i mobiltelefon har längre bromssträckor, nedsatt reaktionsförmåga, missar fler vägmärken, gör större rattrörelser och kraftigare inbromsningar än förare som inte pratar i mobiltelefon. Jag får ofta frågan om det inte är lika distraherande för föraren att samtala med en medpassagerare, men faktum är att det inte stjäl lika mycket uppmärksamhet eftersom passageraren själv kan bevittna trafiksituationen och därmed ofta tystnar om föraren ställs inför en komplicerad situation som kräver mycket tankeverksamhet för att lösa, säger Niklas Stavegård. Joakim Karlsson valde nyligen bilförsäkring. Det var säkerhetsarbetet som avgjorde. Volvia passade perfekt för honom och hans familjs behov. Volvia- ett säkert val» Jag lärde mig tidigt rätt och fel. Min far arbetade med barnsäkerhet i bil, berättar Joakim Karlsson som är nöjd med sitt försäkringsval. För småbarnsföräldern Joakim Karlsson var det naturligt att välja Volvia till sin nya Volvo V70. Vi ville ha ett så gott skydd som möjligt och värdesätter säkerheten högt. Vi valde både Volvo och Volvia för deras tydliga säkerhetsarbete, säger Joakim Karlsson, som tecknat försäkringen Volvia Care. Familjen har två bilar för att hinna till dagis och arbetsplatser i tid. Det blir cirka 10 mil vardera varje dag. Då är det viktigt med en passande försäkring. SÄTT BARNEN RÄTT Joakim följer utvecklingen inom trafiksäkerhet. Jag lärde mig tidigt rätt och fel. Min far arbetade med barnsäkerhet i bil, berättar Joakim och visar Volvo V70:s integrerade bilbarnstolar som enkelt fälls upp i baksätet. Numera är barnen så långa att de sitter framåtvända i bilens färdriktning. Men tidigare åkte de baklänges. Jag vet att nacken och ryggen skadas mindre vid olyckor med bakåtvänd placering, säger Joakim som väntat så länge som möjligt med att vända dem. SÄKERHETEN I FOKUS Ny statistik visar att 25 % av de tillfrågade inte vet hur bilbarnstolen bäst placeras. Det är skrämmande siffror, säger Mikael Nilsson på Försäkringsbolaget Volvia som arbetar aktivt med att öka bilsäkerheten. Vi har ett unikt samarbete med Volvos haverikommission som leder till både säkerhets- och ekonomiska vinster. I Volvo XC60 med City Saftey, premierar Volvia trafikförsäkringen. Volvia anser att modellen eliminerar några av de vanligaste skadorna till exempel påkörning bakifrån. Med City Safety bromsar bilen automatiskt till stillastående vid kollision och minskar skadorna. Att Volvia satsar på Volvo råder ingen tvekan om. Vi kan Volvo och vill med våra försäkringar göra en bra bil ännu bättre, avslutar Mikael Nilsson.

9

10 10 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MOTORMÄNNEN I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS Vinterdäck är en stor investering och en avgörande faktor för trafi ksäkerheten under vintersäsongen. Det fi nns ett stort utbud av däck på marknaden och det är inte alltid helt lätt att veta vilken typ som passar den egna bilen bäst. Rätt vinterdäck gör vinterkörningen tryggare Det första man bör fundera på är vilken tid på dygnet man vanligtvis kör. Om man ofta är ute och kör tidigt på morgonen eller sent på kvällen så utsätts man i allmänhet för ett mer förrädiskt väglag än på dagtid. Det beror på att temperaturskillnaderna är som störst då. En annan faktor som spelar in i valet av dubbdäck är vilken typ av vägar man vanligtvis trafikerar. Om man normalt sett håller sig till de stora vägarna så är behovet av dubbdäck betydligt mindre än om man ofta kör på mindre grusvägar eller kommunala vägar, som i allmänhet görs framkomliga sist när vinterväglaget slår till, säger Rolf Lööw, tekniker på Motormännen. Han tipsar den som är osäker på hur snöröjningen prioriteras i det egna närområdet att ta en titt på kommunens karta som anger prioriteringsordningen för vilka vägar som först görs framkomliga vid vinterväglag. Det kan ge en fingervisning om vilka däck man bör satsa på. BYT TILL VINTERDÄCK I GOD TID Det finns många faktorer att ta hänsyn till när man köper vinterdäck och det är en affär som helst bör göras i god tid innan vintersäsongen tar vid. Rolf Lööw rekommenderar att man byter till vinterdäck redan i mitten av november, för att undvika den panik som kan uppstå i samband med att väglaget slår om till vinterväglag över en natt. Den som väljer dubbdäck gör särskilt klokt i att byta i god tid eftersom däcken mår bra av att köras mellan femton och tjugo mil på asfalt. Det gör att dubben sätter sig ordentligt i däcken, vilket i sin tur kan öka dess livslängd. Det obligatoriska vinterdäckstvånget råder från den 1 december till den 31 mars där vinterväglag råder. Hör dig gärna för och skaffa rekommendationer från flera däckhandlare innan du köper nya vinterdäck. Beroende på vilka märken de säljer så kan rekommendationerna variera. En annan god hjälp på vägen är de oberoende vinterdäcktest som motor- och kvällstidningar ofta gör i slutet av hösten, säger Rolf Lööw. Många bilägare väljer mellan dubbdäck och vanliga vinterdäck. Enligt Rolf Lööw så är dubbdäck ofta mindre befogat om man bor i ett stortstadsområde och i allmänhet kör på vältrafikerade vägar. Den som föredrar dubbdäck bör kontrollera att de har ett mönsterdjup på minst tre millimeter, vilket är minimikravet enligt lag. ENKELT ATT SJÄLV MÄTA MÖNSTERDJUP Jag rekommenderar dock ett mönsterdjup på minst fem millimeter eftersom det gör däcken säkrare och ger föraren lite bättre marginaler. Ett enkelt sätt att själv mäta däckens mönsterdjup är att använda sig av en vanlig femkrona. Myntets kant är exakt tre millimeter. Minimikravet tre millimeter gäller dock på däckets mest slitna del och om man känner sig osäker på om däcken håller ytterligare en säsong är det en god idé att vända sig till en däckhandlare, säger Rolf Lööw. Dubbdäck av ordinär kvalitet har en genomsnittlig livslängd på mellan tre och fyra säsonger. Den som är noga med att förvara sina däck mörkt och svalt har dessutom möjlighet att förlänga dess livslängd. Fundera också på vad du prioriterar i fråga om däck. Om man inte kör så mycket och nästan enbart kör på vältrafikerade vägar på vintern så kan det räcka med ett par billigare vinterdäck. Jag rekommenderar dock inte att man väljer de absolut billigaste däcken eftersom de ofta har en kortare livslängd och något sämre kvalitet än mellanprissegmentet, säger Rolf Lööw. KOLLA LUFTTRYCKET OFTARE PÅ VINTERN En åtgärd som är relativt enkel att göra är att se över lufttrycket lite oftare än vanligt när det råder vinterväglag. Enligt Rolf Lööw så bör man ha mellan två och tre hekto mer luft per däck än under de varmare årstiderna. Det ökar säkerheten eftersom friktionsytan mot den hala vägbanan minskar. Han rekommenderar att man ser över lufttrycket ungefär en gång per vecka under vintersäsongen. En viktig sak som man bör ha i åtanke om man byter däck själv är att kontrollera så att däcken monteras i rätt rullriktning. Vinterdäcken har en pil som indikerar dess rullriktning. Om man monterar däcken i fel rullriktning så riskerar de att vara mindre säkra än normalt, säger Rolf Lööw.» Fundera på vad du prioriterar i fråga om däck. Om man inte kör så mycket och nästan enbart kör på vältrafikerade vägar på vintern så kan det räcka med ett par billigare vinterdäck.

11

12 12 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MOTORMÄNNEN I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS Tekniksäkerhetsutvecklingen i bilindustrin har ökat rejält de senaste åren och nu kommer många smarta system som hjälper föraren att fatta rätt beslut och assisterar föraren för att undvika att en olycka inträffar. På väg mot den olycksfria bilen»vägverket räknar med att fyra liv räddas varje år i Sverige, tack vare att äldre bilar varje år byts ut mot nyare med antisladdsystem. Sedan i början av åttiotalet har risken att få en dödande skada vid en kollision minskat med 90 procent om man jämför de modernaste bilarna idag med en bil från tidigt 80-tal. Detta beror till stor del på att effektivt utformade deformationszoner, säkerhetsbälten, bältessträckare, krockkuddar och liknande tar hand om krockvåldet samtidigt som överlevnadsutrymmet (kupén) behållas så intakt som möjligt. Fokus har de senaste åren i mångt och mycket kommit att handla om att utveckla system som förebygger olyckor. Efterfrågan på den typen av lösningar har också ökat markant, säger Anders Norén, teknikexpert på biltillverkarnas egen branschorganisation BIL Sweden. Många av de system som utvecklas i dagsläget förebygger olyckor, assisterar föraren vid behov och kan även ingripa aktivt om föraren inte skulle reagera vid en omedelbar fara. Antisladdsystemen ESC och ESP är exempel på en säkerhetsapplikation som fått ett brett genomslag på den svenska marknaden. 97 procent av alla nytillverkade bilar är i dagsläget försedda med antisladdsystem, vilket är betydligt fler än i övriga Europa, där snittet ligger på drygt 35 procent. LIVRÄDDANDE ANTISLADDSYSTEM Vägverket räknar med att fyra liv räddas varje år i Sverige, tack vare att äldre bilar varje år byts ut mot nyare med antisladdsystem. Fordonsindustrin fortsätter att satsa stora resurser på forskning och utveckling inom säkerhetsområdet. Det som händer just nu inom fordonssäkerheten är att mer avancerade assistentsystem införs för att förebygga och helt undvika tillbud som kan leda till olyckor och även aktivt försöka begränsa följderna om olyckan ändå skulle inträffa. Istället för att tala om passiv eller aktiv säkerhet talar vi nu istället om förebyggande säkerhet, säger Anders Norén. Förarassistentsystem kan vara olika typer av nödbromsningssystem som undviker eller förhindrar att en olycka uppstår men också system som uppmärksammar föraren på olika situationer eller ökar vakenheten hos föraren. Exempel på system som redan finns på marknaden eller introduceras väldigt snart är exempelvis adaptiv farthållare, bromsassistent, antisladdsystem med motstyrning, anti-kollisionssystem med nödbromsning, system som varnar för trafikanter i döda vinkeln, system för mörkerseende samt system som kontrollerar uppmärksamheten och tröttheten hos föraren. SMARTA SYSTEM ASSISTERAR FÖRAREN Flera biltillverkare har också lanserat system som varnar förare som är på väg att överträda en mittlinje med en ljudsignal eller vibration. Automatiska helljus som känner av mötande eller framförvarande trafik och tänds och släcks av sig själva är ett annat exempel, säger Anders Norén. System som hjälper föraren att prioritera vid krävande trafiksituationer finns också på marknaden. Om man befinner sig i en situation som kräver mycket koncentration så kan systemet prioritera bort inkommande telefonsamtal eller lampor som blinkar på instrumentbrädan, för att föraren ska kunna fokusera fullt ut på situationen, säger Anders Norén. På sikt kommer vi förmodligen att få se fler av dessa system som standardutrustning på nya bilar, exempelvis nödbromsningssystem som kan göra en kraftig inbromsning om föraren själv inte agerar vid en fara är ett sådant exempel som skulle kan påverka trafiksäkerheten mycket. Dessa och andra framtida system kommer att öka fordonssäkerheten ytterligare och förhoppningsvis leda fram till den olycksfria bilen, säger Anders Norén.

13

14 14 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MOTORMÄNNEN I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS Synen är bilförarens klart viktigaste sinne. Drygt 90 procent av all information som en bilförare tar in kommer via synen. Nedsatt syn kan därför utgöra en allvarlig och ofta bortglömd riskfaktor i trafi ken. Trots att det inte är obligatoriskt så är det en smart investering i säkerhet och välbefi nnande att göra regelbundna synkontroller. Se över din syn och bli en säkrare bilförare Synfel kan, förutom försämrad synskärpa, även leda till irritation i ögonen, huvudvärk eller trötthet, vilket i sin tur påverkar förarens komfort. Bilförare med undantag för yrkesförare, behöver bara kontrollera sin syn en gång, i samband med att de ansöker om körkortstillstånd. Under ett liv som bilförare är det stor sannolikhet att synen förändras, säger Ulrik Bengtsson, optiker på Specsavers, som tillsammans med Motormännen erbjudit bilförare gratis synkontroller. Personer med nedsatt synskärpa har svårare att urskilja detaljer i trafiken. Ett bra synfält spelar en viktig roll för vår trafiksäkerheten. Defekter i synfältet förekommer vid vissa ögonsjukdomar och kan göra det svårare att upptäcka föremål i periferin. God synskärpa och normalt synfält är även viktigt för hastighets- och avståndsbedömning. Var uppmärksam på synförändringar och testa synen regelbundet. Personer som känner sig trötta eller irriterade i ögonen eller får huvudvärk i samband med bilkörning bör absolut testa sin syn, säger Ulrik Bengtsson. Enligt en SIFO-undersökning, där över 1000 bilförare svarade på frågor om relationen mellan syn och säker bilkörning, så hade 22 procent av de tillfrågade förarna någon eller flera gånger upplevt att de inte haft tillräckligt bra syn för att känna sig säkra. Samarbetet med Motormännen har fått mycket uppmärksamhet. Vi vill öka medvetenheten om synens betydelse för trafiksäkerheten och förarkomforten. Våra optiker möter dagligen kunder med nedsatt syn. Det handlar om att se sambandet och att ta sitt eget ansvar som bilförare, säger Ulrik Bengtsson. Han anser att man bör införa en obligatorisk synkontroll i samband med att man förnyar sitt körkort, vilket görs var tionde år. En bra tumregel är annars att göra synkontroller vartannat år i förebyggande syfte, för att undvika problem i samband med bilkörning. FAKTA Med knappt 1100 butiker och 15 miljoner kunder är Specsavers en av de mest framgångsrika optikkedjorna i Europa. Vår hemlighet är synvård till ett lågt pris med hög kvalitet. Vi arbetar med legitimerade optiker som utför kvalifi cerade synundersökningar. På detta sätt visar vi att kvalitet är förenligt med ett lågt pris! Specsavers Sweden AB, Odinsplatsen 2A, Göteborg

15 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MOTORMÄNNEN I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS 15 Motormännens Testcenter har funnits i drygt femtio år. De har hjälpt åtskilliga bilister med att undersöka sina fordon. Här kan alla bilister få tillgång till opartiska tester där Motormännens tekniker går igenom viktiga kontrollpunkter på bilen. Den som ska köpa eller sälja en begagnad bil kan ha särskilt stor nytta av att besöka Motormännens Testcenter för att kontrollera skicket på den bil man ska köpa eller sälja. Motormännens Testcenter erbjuder marknadens bästa opartiska biltester På Motormännens fjorton testcenter runtom i landet erbjuds, utöver vanliga M-test också Plustest, Motoranalys, Värdering, Stöldmärkning och Rostskyddskontroll. Här kan du också få tips och råd samt teknisk och juridisk rådgivning. Det är mycket som ska stämma för att man som privatperson eller företagare ska lyckas göra en god affär. Att köpa bil är en stor och på många sätt avgörande och viktig affär och ett test hos Motormännen är ett sätt att gardera sig att den bil man funderar på att köpa också är en god affär på både kort och lång sikt. Särskilt när man köper en begagnad bil privat så kan det vara väl investerade pengar att satsa på ett test hos Motormännen, eftersom du som köpare har en begränsad rätt att ångra ditt köp i efterhand med tanke på att konsumentköplagen inte gäller. Det ställer särskilt höga krav på dig som köpare. Ett M Test eller Plustest omfattar bilens ekonomi, säkerhet och miljö. Teknikerna kan upptäcka brister och fel på bilen som du kanske själv inte alltid är medveten om. Resultaten presenteras för dig tydligt i ett skriftlig protokoll. En värdehandling som ger dig den trygghet du behöver när du ska köpa eller sälja en begagnad bil. Ett M Test omfattar upp till 150 olika kontrollpunkter. Bilens viktiga kontrollpunkter kontrolleras, bland annat bilens elsystem, bromssystem, hjulupphängning och kraftöverföring. Bland annat kontrolleras bilens elsystem, bromssystem, hjulupphängning och kraftöverföring. Motormännens testcenter finns från Malmö i söder till Skellefteå i norr. Det är mycket som ska stämma för att man som privatperson ska lyckas göra en god affär. Att köpa bil är en stor och på många sätt avgörande och viktig affär och ett test hos Motormännen är ett sätt att gardera sig att den bil man funderar på att köpa också är en god affär på både kort och lång sikt.

16 16 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MOTORMÄNNEN I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS Trafi kundervisning redan från tidig ålder bör bli ett obligatoriskt inslag i läroplanen för alla skolor, enligt Motormännen. För att vi i Sverige på sikt ska få riktigt säkra förare så bör kunskap och attityder till hur man ska agera i trafi ken grundläggas redan ifrån förskolan och därefter ingå som en naturlig del av undervisningen ända upp på gymnasiet.» Vi föreslår att körkortsutbildningens teoridel skulle kunna ingå som en del i gymnasieskolans program. Trafikundervisning från tidig ålder förebygger olyckor En kontinuerlig trafikantutbildning skulle skapa förståelse för de risker som trafiken medför och på sikt ge Sverige en mer olycksfri trafikmiljö. Trafikskolorna har en central roll i själva körkortsutbildningen eftersom förare som utbildats av bra trafikskolor oftast blir bättre och säkrare förare än så kallade privatister, säger Niklas Stavegård, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen. Oavsett om vi kör bil eller inte så är vi alla en del av trafiken på daglig basis, som gångtrafikanter, cyklister eller passagerare i kollektivtrafiken. För att förebygga olyckor så gäller det att vi utrustar oss med de grundläggande trafikkunskaper som behövs. Eftersom trafikkunskap i dagsläget inte är något obligatoriskt inslag i skolans läroplan så varierar omfattningen av trafikundervisningen starkt mellan olika skolor. SVÅRARE ATT KLARA TEORI- OCH KÖRPROV UTAN GRUNDLÄGGANDE KUNSKAPER När ungdomar ska ta körkort saknar de ofta grundläggande trafikkunskap, vilket gör det svårare för dem att klara av såväl teori- som körprov. Vi föreslår att körkortsutbildningens teoridel skulle kunna ingå som en del i gymnasieskolans program. Vi har varit i kontakt med Utbildningsdepartementet och påtalat vikten av förebyggande trafikundervisning i skolorna och hoppas att det ska ge resultat, säger Niklas Stavegård, som tillägger att trafikundervisning i skolan bör vara en rättighet för alla barn och ungdomar. Trots alla politiska beslut om en hög ambitionsnivå i det svenska trafiksäkerhetsarbetet är den förebyggande trafiksäkerhetsundervisningen i skolan försummad på många platser. Trafikutbildning är ett livslångt lärande som bör börja redan på lågstadiet eller i förskolan. För att tydliggöra målet med undervisningen och samtidigt höja motivationen hos såväl elever, lärare och föräldrar kan trafikutbildningen, enligt Motormännen, gärna utmynna i ett konkret mål; körkort för personbil. Om vi ska lyckas uppnå nollvisionens mål så måste arbetet påbörjas redan i skolan. Det går inte längre att hålla skolan utanför den nödvändiga och kontinuerliga trafikantutbildning som krävs. Det handlar om att lyfta hela trafikantutbildningen till en högre och mer seriös nivå. Det tjänar såväl individ som samhälle på. Vi får säkrare bilförare, men också bättre utbildade gångtrafikanter, cyklister, mopedister och motorcyklister, säger Niklas Stavegård. Bilbarnstolar är en absolut nödvändighet för att barn ska kunna ha en säker bilresa. Fram till 4-5 års ålder bör barnen åka bakvänt eftersom dess huvud är stort och tungt i förhållande till kroppen. Barnets muskler och skelett är dessutom inte färdigutvecklade, vilket gör dem extra sårbara vid en krock. Bilbarnstolar ger barn möjlighet till en säker bilresa Barn som är kortare än 135 centimeter ska använda en särskild skyddsanordning: babyskydd, bilbarnstol, bältesstol eller kudde. Skyddet ska ha ett E-godkännande eller T-godkännande. E-godkännandet är en europeisk säkerhetsstandard, som garanterar att bilbarnstolen uppfyller vissa säkerhetskrav. T-märkningen är en svensk standard. Innan en bilbarnstol monteras i framsätet ska stängas av eller kopplas ur. Den som inte är säker på om krockkudden är avstängd eller urkopplad bör vända sig till en auktoriserad verkstad. Barn bör åka bakvänt tills de väger 25 kilo och tidigast framåtvänt från 18 kilo. ISO-FIX UNDERLÄTTAR MONTERING Tidigare behövdes ofta specialremmar för att fästa bilbarnstolen på plats på ett säkert sätt. I nya bilar kan bilbarnstolen monteras enkelt och utan underförankringsband genom att man hakar i bilbarnstolen i bilens isofixfästen. Om det inte finns ISO-fix kan man beställa det. Undersök också stolen så den inte har varit utsatt för någon olycka eller har några sprickor. Den rekommenderade livslängden för en bilbarnstol är tio år och för att du ska kunna använda den så länge som möjligt bör den inte vara äldre än fem år när du köper den. Det är relativt lätt att kontrollera stolens ålder eftersom tillverkningsdatumet ska finnas inpräglat, ingjutet eller stämplat på en klisteretikett, säger Niklas Stavegård. För att vara säker på att hitta rätt stol så är det ett gott råd att alltid prova stolen och låta barnet provsitta stolen i bilen före köp, för att säkerställa komforten. Be gärna om öppet köp och be gärna försäljaren om hjälp med att montera bilbarnstolen första gången. Det är i allmänhet också en fördel om stolen är godkänd för alla platser i bilen. Om stolen är godkänd för användning i baksätet, kontrollera att den också får plats där i din egen bil!

17

18 18 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MOTORMÄNNEN I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS Ett av de främsta syftena med Bilprovningens verksamhet är att öka trafi ksäkerheten. Bilprovningen erbjuder ett antal tjänster utöver kontrollbesiktning. Tidigare i år lanserades exempelvis e-diagnos, en tjänst som tar pulsen på bilars elektroniska utrustning, vilket både kan spara pengar och öka trafi ksäkerheten. Bilprovningen agerar förebyggande med hjälp av e-diagnos» Elektronikproblem utgör idag den största felkällan i moderna bilar och eftersom felen ofta är svåra att hitta och kan påverka säkerheten så har vi lanserat e-diagnos. De senaste åren har allt fler funktioner datoriserats i våra bilar. En modern bil kan innehålla upp till etthundra olika elektroniska styrenheter som hanterar funktioner för säkerhet, miljö och komfort. Elektronikproblem utgör idag den största felkällan i moderna bilar och eftersom felen ofta är svåra att hitta och kan påverka säkerheten så har vi lanserat e-diagnos, säger Bilprovningens vd Magnus Ehrenstråhle. E-Diagnos är en servicetjänst som erbjuds som ett komplement till kontrollbesiktningen. Tekniken som används vid diagnosen läser av all tillgänglig utrustning i bilen och kan på så vis läsa ut de felkoder som kan finnas lagrade i fordonet. E-Diagnosen är en mycket användbar tjänst för den som har en nybilsgaranti som snart går ut. Om man kan identifiera felen innan dess så kan man som bilägare spara tusenlappar, samtidigt som man har en chans att agera förebyggande ur trafiksäkerhetssynpunkt. ÖKAR TRYGGHETEN VID BILKÖP E-Diagnosen kan också öka tryggheten för den som köper en begagnad bil eftersom den kontrollerar att bilens elektroniska system fungerar som de ska. E-Diagnosen kan bland annat kontrollera bromssystem, krockskydd, motorstyrning och mätarinstrument. E-Diagnosen erbjuds för närvarande på fjorton av våra stationer och tanken är att på sikt lansera tjänsten i hela landet. Den kan göras på mer än 85 procent av alla bilar från årsmodell 1999 och senare. Tjänsten kostar några hundralappar, men är i allmänhet en mycket god investering för de allra flesta bilägare, säger Magnus Ehrenstråhle. EXTRA BROMSKONTROLL ÖKAR SÄKERHETEN FÖR PASSAGERARNA Bilprovningen återupplivade i våras sin tidigare tjänst EBK, Extra Bromskontroll, som när den senast erbjöds omfattade cirka kontroller per år. Önskemålet kommer från ett antal större åkerier, ännu så länge främst i bussbranschen men också lastbilsåkerier, bland annat till följd av att kraven i samband med upphandlingar ökat samtidigt som det stärker kundens varumärke. Flera företag inom bussbranschen har påbörjat ett målmedvetet arbete för att höja fordonens trafiksäkerhet genom Extra Bromskontroll. Om fler bussbolag följer dessa exempel kan det bli inledningen till en trend med säkrare busstrafik och förbättrade besiktningsresultat. Statistiken från den årliga, obligatoriska kontrollbesiktningen visar att var fjärde buss underkänns på grund av bromsfel. De fordon som genomgår Extra Bromskontroll har dock ett avsevärt bättre resultat. Vi hoppas att den frivilliga bromskontrollen kan få bussbolag och åkerier att agera mer förebyggande och inte bara åtgärda de anmärkningar de fått på besiktningen. Genom att identifiera och åtgärda fel på bromsarna på ett tidigt stadium så kan de spara pengar och samtidigt öka trafiksäkerheten. De fordon som genomgått en frivillig bromskontroll får en dekal som sätts på fordonenet, vilket ökar tryggheten för resenären och fungerar som en kvalitetsstämpel för bussbolaget, säger Magnus Ehrenstråhle. FAKTA Bilprovningen skapar nytta för såväl samhället som den enskilda fordonsägaren. Vårt syfte är att öka trafi ksäkerheten, värna om miljön och förbättra fordonsekonomin.genom kvalifi cerade och serviceinriktade medarbetare utför vi kontroller och andra tjänster på ett opartiskt behovsanpassat och kostnadseffektivt sätt. Bilprovningen har medarbetare, omsätter 1,5 miljarder kronor och genomför 5,4 miljoner besiktningar på 175 stationer, samt två mobila enheter. Bilprovningen, Box 508, Vällingby

19

20 20 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MOTORMÄNNEN I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS Philips strålkastarlampor har försetts med smarta funktioner som, genom att förbättra sikt och belysning, förebygger trafi kolyckor. Bättre bilbelysning gör att föraren kan se längre fram på vägen och därmed undvika eventuella faror. Det ökar trygghetskänslan och komforten. Ljus - en viktig trafiksäkerhetsfaktor Den innovativa bilbelysningsteknologin 3-färgers säkerhet hjälper föraren att se bättre och upptäcka eventuella faror tidigare. Den är vetenskapligt inställd för att ge optimal belysning där och när det behövs som mest. För att förlänga körsäkerheten har de konstruerats för att hålla dubbelt så länge som den tidigare generationen NightGuide lampor. I en oberoende undersökning tyckte 89 procent av de medverkande att Philips NightGuide lampor överlag gav bättre eller mycket bättre belysning än deras tidigare strålkastarlampor. BÄTTRE LJUS KRÄVS I TAKT MED STIGANDE ÅLDER Det unika med Philips NightGuide lampor är att de ger ljus i tre olika zoner; säkerhetszonen, informationszonen och komfortzonen. I säkerhetszonen avger den ett starkt vitt ljus, upp till 50 procent mer ljus än andra lampor och en ljusstråle som sträcker sig mellan 10 och 20 meter längre än andra lampor. I informationszonen ger den ett svalt vitt ljus, som förbättrar reflexionen av vägskyltar och hinder. I komfortzonen minskar lampan obehaget för mötande trafik och hjälper föraren att fokusera på vägen. Ljuset är en säkerhetsfaktor som är lätt att förbise. Det är vetenskapligt bevisat att vårt mörkerseende försämras med åldern och i takt med stigande ålder bör man investera i kvalitetslampor som hjälper dig att ta rätt beslut i rätt tid ute i trafiken. En 60-åring behöver sju gånger mer ljus för att ha samma synförmåga i mörker som en 20-åring, säger Kjell Knutzén, försäljningschef för billampor på Philips. BILLAMPOR MED MERVÄRDEN De avancerade funktionerna och den långa livslängden gör att Philips lampor ligger något högre prismässigt än lågpriskonkurrenterna, men det är oftast en investering som lönar sig. Bra billampor är en investering som de allra flesta har råd att unna sig. Under hösten har Philips lanserat EcoVision, världens första miljövänliga 12-volts halogenlampa för bilar, som har en 20 procents energibesparing per uppsättning 55 W-lampor. Genom att byta från en normal uppsättning billampor till EcoVision spar man upp till 14 liter bränsle under lampans livslängd, vilket ger 200 kilometers gratis körning, och man minskar farliga koldioxidutsläpp i atmosfären med upp till 36 kg. FAKTA Philips är världsledande inom billampor och är en av världens främsta aktörer i utvecklingen av avancerade billampor. Philips Innovation fi nns i de fl esta halogentyper och är NightGuide DoubleLife, BlueVision, X-treme Power, VisionPlus, Premium och den senaste EcoVision. Philips AB, Division Ljus, Stockholm. Tel

aktiva säkerhetssystem i bilar

aktiva säkerhetssystem i bilar aktiva säkerhetssystem i bilar hur kan de nya intelligenta förarstödsystemen hjälpa förare- även äldre- att köra säkert? Ulf Roos BIL Sweden Teknik och miljö BIL Sweden är den svenska branschorganisationen

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1. Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 2. Vilket år är du född?

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad du anser eller hur du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad du anser eller hur du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det frågas efter, vad du anser eller hur du brukar göra! 1. Är du man eller kvinna? Man Kvinna 2. Vilket år är du född? 3. Känner

Läs mer

Slitna vindrutor den bortglömda trafikfaran. Sammanfattning av studie genomförd 2009 av VTI, Statens Väg- och transportforskningsinstitut

Slitna vindrutor den bortglömda trafikfaran. Sammanfattning av studie genomförd 2009 av VTI, Statens Väg- och transportforskningsinstitut Slitna vindrutor den bortglömda trafikfaran Sammanfattning av studie genomförd 2009 av VTI, Statens Väg- och transportforskningsinstitut Förord Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, har på

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1a Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 1b Hur gammal är Du? 1

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1. Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 2. Hur gammal är Du? 1

Läs mer

Åk säkert i bilen så skyddar du dig och ditt barn. Information på lättläst svenska

Åk säkert i bilen så skyddar du dig och ditt barn. Information på lättläst svenska Åk säkert i bilen så skyddar du dig och ditt barn Information på lättläst svenska För din egen säkerhet Här kan du läsa om vad du kan göra för dig och ditt barn så att det blir säkrare att åka bil och

Läs mer

Trafiksäkerhet och vintertrafik. Svevias trafikbarometer, januari 2011

Trafiksäkerhet och vintertrafik. Svevias trafikbarometer, januari 2011 Trafiksäkerhet och vintertrafik Svevias trafikbarometer, januari 2011 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning av huvudresultat... 4 1. Vintertrafik... 6 2. Köra för fort...10 3. Farliga trafiksituationer...14

Läs mer

Fullskärmsläge. Tryck + för fullskärmsläge. Vänsterklicka för att bläddra framåt, högerklicka för att bläddra bakåt. för att gå ur fullskärmsläge.

Fullskärmsläge. Tryck + för fullskärmsläge. Vänsterklicka för att bläddra framåt, högerklicka för att bläddra bakåt. för att gå ur fullskärmsläge. Fullskärmsläge Tryck + för fullskärmsläge. Vänsterklicka för att bläddra framåt, högerklicka för att bläddra bakåt. Tryck för att gå ur fullskärmsläge. Don t drink & drive vill ge dig styrka och insikt

Läs mer

Trafiksäkerhet en arbetsmiljöfråga. 2009-01-27 Ditriktet i Malmö

Trafiksäkerhet en arbetsmiljöfråga. 2009-01-27 Ditriktet i Malmö Trafiksäkerhet en arbetsmiljöfråga 1 Vi arbetar för att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv. 2 Arbetsmiljöverkets avdelning för

Läs mer

Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken. Högstadiet. Pratmanus till föräldramöte

Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken. Högstadiet. Pratmanus till föräldramöte Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken Högstadiet. Pratmanus till föräldramöte 1. Don t drink & drive startades av Vägverket år 2003 och syftar till att göra ungdomar uppmärksamma

Läs mer

Att ha en mobil är bra. Allt handlar om hur du använder den.

Att ha en mobil är bra. Allt handlar om hur du använder den. Mobilen i bilen 1 2 Att ha en mobil är bra. Allt handlar om hur du använder den. 3 4 Kan man köra och prata i mobilen samtidigt? Det är som att försöka läsa en bok samtidigt som man ser på tv. Alla som

Läs mer

Folksams rapport om Hur säker är bilen? 2015

Folksams rapport om Hur säker är bilen? 2015 Folksams rapport om Hur säker är bilen? 2015 Förord Folksam har en lång erfarenhet inom trafiksäkerhetsforskningen. Sedan åttiotalets början har vi samlat in och analyserat information om trafikskador

Läs mer

Trafiksäkerhets- och resepolicy för NTF Stockholms län 2005-2006

Trafiksäkerhets- och resepolicy för NTF Stockholms län 2005-2006 Trafiksäkerhets- och resepolicy för NTF Stockholms län 2005-2006 2 Omfattning Denna policy gäller alla de resor som företas i tjänsten och betalas av NTF. Avsteg från policyn kan göras efter beslut av

Läs mer

Barn i bil Så skyddar du ditt barn

Barn i bil Så skyddar du ditt barn Barn i bil Så skyddar du ditt barn Information på svenska 1 2 VARNING! Barn ska aldrig sitta på plats med krockkudde! Det gäller alla som är kortare än 140 cm. Den kraft som utvecklas kan vara förödande.

Läs mer

Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning

Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning April 2011 1 Inledning 2009 dödades 358 personer i trafiken. 74 procent av dem var män och endast 26 procent var kvinnor. Den höga andelen män kan

Läs mer

reflexer Visa dig med

reflexer Visa dig med Reflexer måste bytas ut Reflexer håller inte hur länge som helst. Den normala livslängden är ungefär tre år. Förmågan att reflektera påverkas negativt av smuts, repor och andra skador. Därför måste reflexerna

Läs mer

reflexer Visa dig med

reflexer Visa dig med Reflexer måste bytas ut Reflexer håller inte hur länge som helst. Den normala livslängden är ungefär tre år. Förmågan att reflektera påverkas negativt av smuts, repor och andra skador. Därför måste reflexerna

Läs mer

SmartFart. - din hastighet gör skillnad

SmartFart. - din hastighet gör skillnad SmartFart - din hastighet gör skillnad 2 SmartFart är en del av Trafikverkets samarbete med kommuner. Tillsammans arbetar vi långsiktigt och systematiskt för att få fler ansvarsfulla förare i lagliga hastigheter.

Läs mer

Fara med barn. Frågor och svar om barn och bilsäkerhet. www.folksam.se. Folksam_Fara_br.indd 1 04-05-11 11.36.54

Fara med barn. Frågor och svar om barn och bilsäkerhet. www.folksam.se. Folksam_Fara_br.indd 1 04-05-11 11.36.54 Fara med barn Frågor och svar om barn och bilsäkerhet www.folksam.se Folksam_Fara_br.indd 1 04-05-11 11.36.54 2 Svenska barn i trafiken. Säkrast i världen Sträck på dig förälder. Du är bäst i världen på

Läs mer

Säkerhet i bilen så skyddar du dig och ditt barn

Säkerhet i bilen så skyddar du dig och ditt barn Säkerhet i bilen så skyddar du dig och ditt barn För din egen säkerhet I den här broschyren hittar du information om hur du kan öka säkerheten inne i bilen. Du får tips om hur ditt barn åker säkrast, och

Läs mer

Säkerhet i bilen så skyddar du dig och ditt barn

Säkerhet i bilen så skyddar du dig och ditt barn Säkerhet i bilen så skyddar du dig och ditt barn För din egen säkerhet I den här broschyren hittar du information om hur du kan öka säkerheten inne i bilen. Du får tips om hur ditt barn åker säkrast, och

Läs mer

Så här tycker Ö-viksborna hittills om hastighetsplanen och de föreslagna hastighetsgränserna

Så här tycker Ö-viksborna hittills om hastighetsplanen och de föreslagna hastighetsgränserna Juli 2013 Så här tycker Ö-viksborna hittills om hastighetsplanen och de föreslagna hastighetsgränserna I dagsläget har det kommit in ca.170 st synpunkter och en del frågor på hastighetsplanen. Här kommer

Läs mer

Fråga 2 Varför anser du att de i huvudsak är dåliga?

Fråga 2 Varför anser du att de i huvudsak är dåliga? Fråga 2 Varför anser du att de i huvudsak är dåliga? Asfalten är dålig på sträckorna med mitträcke. Att de har fler parkeringsfickor för att vila sig. De accelererar till 300 när de ska köra om och sedan

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör buss ska hålla hastighetsgränserna och de

Läs mer

Hur åker små barn i bilen och vilka rekommendationer ger bilförsäljarna föräldrar?

Hur åker små barn i bilen och vilka rekommendationer ger bilförsäljarna föräldrar? Sid 1(6) Hur åker små barn i bilen och vilka rekommendationer ger bilförsäljarna föräldrar? Maria Krafft och Sigrun Malm, Folksam september 2008 Bakgrund Under slutet av 90-talet och början av 2000-talet

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Övningsfrågor till utbildare av AM-elever ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Trafiksäkerhetsinformation i kommunen

Trafiksäkerhetsinformation i kommunen Trafiksäkerhetsinformation i kommunen I Munkfors är en trafiksäkerhetsinformatör anställd. Arbetet med trafiksäkerhet är ett projekt som startade 3 februari 2003 i samverkan med sex andra kommuner och

Läs mer

VINTERDÄCK PÅ VINTERN

VINTERDÄCK PÅ VINTERN VINTERDÄCK PÅ VINTERN Ett vanligt svenskt femkronorsmynt hjälper dig att hålla koll på dina vinterdäck. Avståndet mellan överdelen på siffran 5 och kanten är 3 mm, vilket är minsta tillåtna mönsterdjup

Läs mer

Skolmaterial för dialog och reflektiontion om alkohol och droger i trafiken. Gymnasiet. Pratmanus till föräldramöte

Skolmaterial för dialog och reflektiontion om alkohol och droger i trafiken. Gymnasiet. Pratmanus till föräldramöte Skolmaterial för dialog och reflektiontion om alkohol och droger i trafiken Gymnasiet. Pratmanus till föräldramöte 1. Don t drink & drive startades av Vägverket år 2003 och syftar till att göra ungdomar

Läs mer

NTF:s 7 punkter för minskat rattfylleri. Sju konkreta åtgärder som radikalt kan minska antalet dödade i trafiken

NTF:s 7 punkter för minskat rattfylleri. Sju konkreta åtgärder som radikalt kan minska antalet dödade i trafiken NTF:s 7 punkter för minskat rattfylleri Sju konkreta åtgärder som radikalt kan minska antalet dödade i trafiken NTF April 2007 Vi har alla ett ansvar att motarbeta rattfylleriet Alkoholen är vårt allvarligaste

Läs mer

Vår trafiksäkerhet. Ärendemening. Syfte. Alla svar är viktiga. Resultat. Kontakta oss gärna. Bilaga 2b

Vår trafiksäkerhet.  Ärendemening. Syfte. Alla svar är viktiga. Resultat. Kontakta oss gärna. Bilaga 2b Bilaga 2b Ärendemening Vår trafiksäkerhet Syfte Vägverket har till uppgift att informera allmänheten i frågor som rör trafiksäkerhet. Genom att fråga allmänheten får vi viktig kunskap om hur vi uppträder

Läs mer

sommardäck på sommaren

sommardäck på sommaren sommardäck på sommaren Kör aldrig på dubbfria vinterdäck på sommaren. Vinterdäck har mönster och gummiblandning som är anpassade för att fungera när det är kallt och vinterväglag. På sommaren ger dubbfria

Läs mer

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas.

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas. 2005 Till Er som vill ställa ut blomlådor för en bättre trafiksäkerhet Blomlådor för ökad trafiksäkerhet startade som ett projekt i Luleå 1992. Då det visat sig ha en mycket god effekt har modellen spritt

Läs mer

Sammanfattning...5. Bakgrund...6. Däckrisk...6. Mönsterdjup...6. Lufttryck...6. Finsk förebild...6. Kampanj däckrazzia i Sverige...6. Genomförande...

Sammanfattning...5. Bakgrund...6. Däckrisk...6. Mönsterdjup...6. Lufttryck...6. Finsk förebild...6. Kampanj däckrazzia i Sverige...6. Genomförande... Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2007 www.polisen.se www.vv.se www. dackinfo.se www.ntf.se www.bilprovningen.se Sida 2 av 28 Sida 3 av 28 Innehåll Sammanfattning...5

Läs mer

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft ISA för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft Det finns många skäl till att trafiken på våra vägar ska vara trygg och säker. Skälen kan vara allt från att barnen ska färdas tryggt till och från

Läs mer

Nollvisionen 10 år över 600 sparade liv Nils Petter Gregersen

Nollvisionen 10 år över 600 sparade liv Nils Petter Gregersen Nollvisionen 10 år över 600 sparade liv Nils Petter Gregersen Inledning För precis 10 år sedan tog riksdagen beslutet om Nollvisionen. Nollvisionen är bilden av en framtid där människor inte dödas eller

Läs mer

Slutrapport Fordonsspecifik bilbarnstol

Slutrapport Fordonsspecifik bilbarnstol Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Trafikverkets skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör taxi ska hålla hastighetsgränserna och de

Läs mer

Motormännens valmanifest 2014

Motormännens valmanifest 2014 Motormännens valmanifest 2014 Bilen vår viktigaste hushållsmaskin Fri rörlighet, mobilitet för alla, är ett grundläggande kännetecken för det moderna, demokratiska samhället. Bilen har en central och avgörande

Läs mer

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2011

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2011 Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2011 1 Olagliga däck (

Läs mer

På följande sidor kan du läsa om hur en vanlig bilist kan spara tusenlappar och samtidigt bidra till att dämpa växthuseffekten.

På följande sidor kan du läsa om hur en vanlig bilist kan spara tusenlappar och samtidigt bidra till att dämpa växthuseffekten. spara pengar och dämpa växthuseffekten Med rätt tryck i däcken rullar bilen bättre. Det minskar bränsleförbrukningen. Det tjänar du pengar på. Samtidigt minskar du dina utsläpp av växthusgasen koldioxid.

Läs mer

Moped klass II Kunskapsprov

Moped klass II Kunskapsprov Moped klass II Kunskapsprov Förnamn Efternamn Adress Postnummer Ort Telefon Mobiltelefon E-postadress Personnummer Provet genomfört den Förrättningsman Lokal Ort Godkänd Ej godkänd Antal rätt Underskrift

Läs mer

År 2020 Fler rör sig i staden

År 2020 Fler rör sig i staden År 2020 Fler rör sig i staden Men färre skadas i trafiken Trafiksäkerhetsprogrammet 2010 2020 antogs av Trafiknämnden i december 2009. Programmet ger inriktningen för det gemensamma trafiksäkerhetsarbetet

Läs mer

När byta från babyskydd till bilbarnstol?

När byta från babyskydd till bilbarnstol? När byta från babyskydd till bilbarnstol? Vi rekommenderar att bytet göras så snart barnet kan sitta stadigt själv, vilket brukar inträffa runt 6 månaders ålder. Barnets huvud ska inte sticka upp över

Läs mer

IT-projektet ya svenskar i trafiken

IT-projektet ya svenskar i trafiken Bakgrund och fakta IT-projektet ya svenskar i trafiken Pågått sedan 2004 i samarbete mellan FMK, NTF, Bilkåren och Vägverket Mål: ge kunskap om svensk trafiklag + påverka attityder och beteenden när det

Läs mer

Viktiga fakta om de vanligaste MC-olyckorna

Viktiga fakta om de vanligaste MC-olyckorna Viktiga fakta om de vanligaste MC-olyckorna Statistiken på dessa sidor är hämtade från Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor på tvåhjulig MC och från STRADA dit polis och sjukvård rapporterar trafikolyckor.

Läs mer

Bilaga 1. Frågeformulär slutmätningen med svarsfrekvenser från hushållspanelen uppdelat på registrerade bilägare och maka/make/sambo.

Bilaga 1. Frågeformulär slutmätningen med svarsfrekvenser från hushållspanelen uppdelat på registrerade bilägare och maka/make/sambo. Bilaga 1. Frågeformulär slutmätningen med svarsfrekvenser från hushållspanelen uppdelat på registrerade bilägare och maka/make/sambo. ATT KÖRA MED FARTKOLLARE I BILEN 1. Hur är det att ha en fartkollare

Läs mer

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1 INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET -presentation OH nr 1 BEHÖVS? -presentation OH nr 2 FARTEN DÖDAR Risk att dö (%) Kollisionshastighet (km/tim) -presentation OH nr 3 STORSKALIGT FÖRSÖK Fyra

Läs mer

Trafiksäkerhet Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2014

Trafiksäkerhet Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2014 Trafiksäkerhet Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 14 Titel: Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 14 Foto: Ulrika Lindström, Kerstin Ericsson, Johan Ardefors, Bo Maltanski Publikationsnummer:

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING TILL TRAFIKADVENTSKALENDERN

LÄRARHANDLEDNING TILL TRAFIKADVENTSKALENDERN LÄRARHANDLEDNING TILL TRAFIKADVENTSKALENDERN Se denna handledning som ett hjälpmedel för att på ett enkelt och smidigt sätt få igång diskussioner kring trafik. Trafikanter blir vi så fort vi lärt oss gå,

Läs mer

Analys och slutsatsprotokoll för dödsolyckor

Analys och slutsatsprotokoll för dödsolyckor Månad: Januari Projekt 2007- Skåne OLYCKA 1 Analys och slutsatsprotokoll för dödsolyckor Datum: 2007-01-03 Riksväg 21, ca 1 km från Lommarpskorset Hässleholm Hastighetsbegränsning: 90 km/tim Förare, framsätespassagerare

Läs mer

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med däckrazzior 2015

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med däckrazzior 2015 Resultat från däckundersökning genomförd i samband med däckrazzior 2015 Publiceringsdatum: 160829 1 Olagliga däck (

Läs mer

Motormännen och Sveriges vägar

Motormännen och Sveriges vägar Motormännen och Sveriges vägar 27 maj 2014 Jon Stenbeck, informationschef Motormännens Riksförbund Bildades 1922 117.000 medlemmar Inga offentliga bidrag Medlemsavgift 440 kr/år Partipolitiskt obunden

Läs mer

Instruktionsbok. www.besafe.eu ECE R44/04. ECE R44/04 universal 15-36 kg. Överrensstämmer med reviderad standard: Testad och godkänd

Instruktionsbok. www.besafe.eu ECE R44/04. ECE R44/04 universal 15-36 kg. Överrensstämmer med reviderad standard: Testad och godkänd Instruktionsbok S www.besafe.eu Överrensstämmer med reviderad standard: ECE R44/04 Testad och godkänd ECE R44/04 universal 15-36 kg E4 04443713 Tack för att du har valt BeSafe izi Up X2! Det är mycket

Läs mer

BILGLAS. Riktlinjer för skadade och slitna vindrutor

BILGLAS. Riktlinjer för skadade och slitna vindrutor BILGLAS Riktlinjer för skadade och slitna vindrutor Eftertryck förbjudet utan utgivarens medgivande. Glasbranschföreningen Box 16286, 103 25 Stockholm INLEDNING Glasbranschföreningen har genom sitt auktorisationsorgan

Läs mer

Mopedinformation för föräldrar

Mopedinformation för föräldrar Mopedinformation för föräldrar Trafikskyddet, Kommunikationsministeriet, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Polisen och Trafikförsäkringscentralen 2010 Mopedkörningens popularitet och antalet olyckor ökar Antalet

Läs mer

Oskyddade Trafikanter

Oskyddade Trafikanter Oskyddade Trafikanter Inledning I vårt arbete om gruppen oskyddade trafikanter det vill säga alla de som befinner sid vid eller på en väg som inte färdas eller tar sig fram i ett fordon som är stängt och

Läs mer

Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken. Gymnasiet

Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken. Gymnasiet Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken Gymnasiet Tryck Ctrl + L för fullskärmsläge. Vänsterklicka för att bläddra framåt, högerklicka för att bläddra bakåt. Tryck Esc för

Läs mer

Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276)

Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276) Dnr: TRV 2011/22239 A Dnr: TSV 2011-1792 Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276) Innehåll Vinterdäck på tunga fordons drivaxel... 3 Bakgrund...

Läs mer

UNDERVISNINGSPLAN INTRODUKTIONSUTBILDNING B BEHÖRIGHET NC NUTIDENS TRAFIKSKOLA

UNDERVISNINGSPLAN INTRODUKTIONSUTBILDNING B BEHÖRIGHET NC NUTIDENS TRAFIKSKOLA UNDERVISNINGSPLAN INTRODUKTIONSUTBILDNING B BEHÖRIGHET NC NUTIDENS TRAFIKSKOLA Denna undervisningsplan har som mål att vägleda blivande handledare och körkortsaspiranter i förarutbildningen. Både handledare

Läs mer

Inom vår verksamhet ska vi ha en policy och dokumenterade rutiner för hur arbetsmiljöarbetet ska utföras.

Inom vår verksamhet ska vi ha en policy och dokumenterade rutiner för hur arbetsmiljöarbetet ska utföras. Arbetsmiljöpolicy Inom vår verksamhet ska vi ha en policy och dokumenterade rutiner för hur arbetsmiljöarbetet ska utföras. Upprättad trafiksäkerhetspolicy skall alltid följas, samt rutiner för olyckfallsanmälningar

Läs mer

Målgrupp: kvinnor och män i åldern 25-65 som har regelbunden tillgång till, och använder sig av, bil (en bil som är max 10 år gammal)

Målgrupp: kvinnor och män i åldern 25-65 som har regelbunden tillgång till, och använder sig av, bil (en bil som är max 10 år gammal) GENOMFÖRANDE Målgrupp: kvinnor och män i åldern 25-65 som har regelbunden tillgång till, och använder sig av, bil (en bil som är max 10 år gammal) 1200 intervjuer. 10 minuters intervju Onlineintervjuer

Läs mer

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med däckrazzior 2012

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med däckrazzior 2012 Resultat från däckundersökning genomförd i samband med däckrazzior 2012 Olagliga däck (

Läs mer

Trafikskadestöd 020-49 48 00 Måndag-tisdag och torsdag-fredag kl. 9.00-11.30

Trafikskadestöd 020-49 48 00 Måndag-tisdag och torsdag-fredag kl. 9.00-11.30 En trafikolycka medför många gånger problem för de inblandade och deras anhöriga. Vissa problem kanske kan lösas med ett enkelt telefonsamtal. Detta gäller även för Dig som är anhörig eller vittne. Trafikskadestöd

Läs mer

Polisens arbete med trafiksäkerhet i vägtrafik och terräng

Polisens arbete med trafiksäkerhet i vägtrafik och terräng Polisens arbete med trafiksäkerhet i vägtrafik och terräng Nationell strategi Polisavdelningen Polisavdelningen 2006-04-11 STRATEGI 2 (7) Polisens arbete med trafiksäkerhet i vägtrafik och terräng INNEHÅLL

Läs mer

Press Information. Pedestrian Detection i mörker. Animal Detection

Press Information. Pedestrian Detection i mörker. Animal Detection Volvo Car Group Public Affairs PVH50 SE-405 31 Göteborg, Sweden Telephone +46 31 59 65 25 Fax +46 31 54 40 64 www.media.volvocars.com Press Information Originator Malin Persson, malin.persson@volvocars.com

Läs mer

Oktober Tabell 1. Dödsolyckor på MC , utan körkort jämfört med alla dödsolyckor.

Oktober Tabell 1. Dödsolyckor på MC , utan körkort jämfört med alla dödsolyckor. Oktober 2015 Bakgrund Majoriteten av motorcyklisterna är trafiksäkerhetsmedvetna. Man tar inte onödiga risker och man njuter av att köra motorcykel. Att ha ett giltigt körkort när man kör motorcykel är

Läs mer

Barnsäkerhet 2016 Volvia 22:a mars 2015 BARN SÄKERHETENS DAG

Barnsäkerhet 2016 Volvia 22:a mars 2015 BARN SÄKERHETENS DAG Barnsäkerhet Volvia 22:a mars BARN SÄKERHETENS DAG Bakgrund & metod 1000 intervjuer genomfördes på Norstats onlinepanel. Riksrepresentativt urval. Intervjulängd 8 min Personer i åldern 20-65 år som har

Läs mer

Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2011

Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2011 Trafiksäkerhet Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 11 Titel: Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 11 Foto: Omslag Jan-Aage Haaland, inaagency/damkier (sid. 16), övriga Jan-Aage Haaland

Läs mer

Simklubben Elfsborgs policy gällande TRAFIKSÄKERHET

Simklubben Elfsborgs policy gällande TRAFIKSÄKERHET Simklubben Elfsborgs policy gällande TRAFIKSÄKERHET samt riktlinjer för att säkra miljövänliga transporter i samband med träning, tävling och läger (Reviderad 2012-11-14) 1 Denna trafiksäkerhetspolicy

Läs mer

HUR SER DU EGENTLIGEN? En rapport om bilförares synskärpa från Trygg-Hansa

HUR SER DU EGENTLIGEN? En rapport om bilförares synskärpa från Trygg-Hansa HUR SER DU EGENTLIGEN? En rapport om bilförares synskärpa från Trygg-Hansa HUR SER DU EGENTLIGEN? Nära en tredjedel av alla bilförare i Sverige har svårt att läsa vad som står på skyltarna i trafiken.

Läs mer

Trötthet i trafiken. Monika Martinson

Trötthet i trafiken. Monika Martinson Trötthet i trafiken Monika Martinson RAP. 5 oktober 2006 Innehållsförteckning BAKGRUND...5 ONYKTRA FÖRARE I TRAFIKEN ÄR FARLIGA. TRÖTTA FÖRARE ÄR LIKA FARLIGA....5 TRÖTTHET BAKOM RATTEN ÄR ETTLAGBROTT...5

Läs mer

Däckens betydelse för väggreppet. Mattias Hjort. Friktion på sommarvägar 2014-05-27. Däckens inverkan. Mönsterdjup Lufttryck Däcktyp

Däckens betydelse för väggreppet. Mattias Hjort. Friktion på sommarvägar 2014-05-27. Däckens inverkan. Mönsterdjup Lufttryck Däcktyp Däckens betydelse för väggreppet Mattias Hjort Friktion på sommarvägar 2014-05-27 Däckens inverkan Mönsterdjup Lufttryck Däcktyp 1 Däckstatus i trafiken - Däckrazzior Mönsterdjup/Bromsfriktion på våt väg

Läs mer

Lagen om att inte rattsurfa. gäller även dig som yrkeschaufför

Lagen om att inte rattsurfa. gäller även dig som yrkeschaufför Lagen om att inte rattsurfa gäller även dig som yrkeschaufför Titta på vägen när du kör Enligt lagen (1 december 2013) får du som förare inte använda kommunikationsutrustning på ett sätt som gör dig ouppmärksam

Läs mer

Skyddsutrustning i taxi

Skyddsutrustning i taxi Skyddsutrustning i taxi En undersökning om förekomsten av skyddsutrustning för barn i taxibilar Lasse Holm ÅR 2001 Notat 5 Förord Det bör vara en självklarhet att alla, även de allra minsta, ska kunna

Läs mer

Slitna däck är farliga däck byt i god tid

Slitna däck är farliga däck byt i god tid Slitna däck är farliga däck byt i god tid Många tycker att bildäck är lika kul som ett tandläkarbesök, och man vet att det blir dyrt i båda fallen! Men se istället nya däck som en investering i säkerhet

Läs mer

B-TEORI. Lektion 2 Människan i trafiken. bengt hedlund

B-TEORI. Lektion 2 Människan i trafiken. bengt hedlund B-TEORI Lektion 2 Människan i trafiken bengt hedlund Grundläggande regler Uppträd mot andra trafikanter så som Du vill att de ska uppträda mot Dig! B-TEORI - bengt hedlund 2(24) Grundläggande regler En

Läs mer

Mer säker och miljövänlig vinterkörning

Mer säker och miljövänlig vinterkörning Mer säker och miljövänlig vinterkörning Nokian Tyres första prioritet är att utveckla säkra och miljövänliga däck. Kompromisslöst engagemang på säker och miljövänlig bilkörning styr Nokian Tyres, som anser

Läs mer

Trafiksäker förening? Trafiksäkra idrotten

Trafiksäker förening? Trafiksäkra idrotten Trafiksäker förening? Bakgrund: Trafiken & Idrotten Vad vill jag dela med mig av? Medvetenhet om risker Inspiration till att göra resorna säkra Motivation till att arbeta fram en policy Henrik Johansson

Läs mer

Alkolås efter rattfylleri

Alkolås efter rattfylleri Alkolås efter rattfylleri Att bli fråntagen körkortet är svårt för de flesta. Om man dessutom behöver det i arbetet kan situationen bli extra besvärlig. Det finns dock en möjlighet att få fortsätta köra,

Läs mer

ALKOHOL OCH TRAFIK. Alkohol är största faran i trafiken

ALKOHOL OCH TRAFIK. Alkohol är största faran i trafiken ALKOHOL OCH TRAFIK Jag skulle aldrig sätta mig full bakom ratten om jag vore nykter. Denna nonsensreplik innehåller en djup sanning. Rattfylleri orsakar tragedier helt i onödan. Omdömet kan svika när föraren

Läs mer

Odödlig. O Mopeden, ett smart fordon eller en dödsfälla.

Odödlig. O Mopeden, ett smart fordon eller en dödsfälla. Odödlig O Mopeden, ett smart fordon eller en dödsfälla. Ovan Det är svårt att själv uppskatta riskerna Tycker du som många tonåringar att mopeden ger dig frihet, rörlighet och kanske till och med status

Läs mer

Trafiksäkerhet. Regional resultatrapport 2013

Trafiksäkerhet. Regional resultatrapport 2013 Trafiksäkerhet al resultatrapport 13 Titel: Trafiksäkerhet. al resultatrapport 13 Foto: Kerstin Ericsson, Jan Helldén, Johan Ardefors, Karin Paulsson Publikationsnummer: 13:145 ISBN: 978-91-7467-536-8

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B;

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B; Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B; beslutade den 16 februari 2011. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 7 och 12 förordningen (1998:978) om trafikskolor. TSFS 2011:20

Läs mer

NTF SKÅNES MARKNADSUNDERSÖKNING SKOLSKJUTS 2000

NTF SKÅNES MARKNADSUNDERSÖKNING SKOLSKJUTS 2000 NTF SKÅNES MARKNADSUNDERSÖKNING SKOLSKJUTS 2000 Cecilia Mallard Augusti 2000 1. BAKGRUND Hösten 1999 genomförde NTF Skåne en undersökning i tio kommuner vad gäller säkerheten i samband med skolskjutsar.

Läs mer

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2009

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2009 Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2009 1 Olagligt mönsterdjup alla bilar 8% 6% 4% 6,5% 5,3% 4,5% 4,5% 2% www.polisen.se www.trafikverket.se www.dackinfo.se www.ntf.se

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY TRAFIKSÄKERHETSPOLICY Rev. 2004-10-01 Rev. 2005-11-14 Rev. 2007-09-19 Rev. 2008-03-03 1 TRAFIKSÄKERHETSPOLICYPROGRAM FÖR LINDBERGS BUSS AB. Lindbergs Buss AB bedriver linje- och beställningstrafik. Under

Läs mer

11 punkter för ökad trafiksäkerhet

11 punkter för ökad trafiksäkerhet Promemoria 1999-04-09 Näringsdepartementet 11 punkter för ökad trafiksäkerhet 1. En satsning på de farligaste vägarna 2. Säkrare trafik i tätort 3. Trafikantens ansvar betonas 4. Säker cykeltrafik 5. Kvalitetssäkring

Läs mer

NTF SKÅNES MARKNADSUNDERSÖKNING BLAND HYRBILSFÖRETAG. Cecilia Mallard Juli 2000

NTF SKÅNES MARKNADSUNDERSÖKNING BLAND HYRBILSFÖRETAG. Cecilia Mallard Juli 2000 NTF SKÅNES MARKNADSUNDERSÖKNING BLAND HYRBILSFÖRETAG Cecilia Mallard Juli 1. BAKGRUND Bilbälte och bilbarnskydd är den viktigaste skyddsutrustningen i bilen. Flera studier visar att ett rätt använt bilbälte

Läs mer

Bilen och miljön Våren 2013

Bilen och miljön Våren 2013 Bilen och miljön Våren 2013 OM SBM Bilägarpanel SBM Bilägarpanel är en konsument- och användarpanel sammansatt av ett stort antal bilägare med varierande ålder, kön, social bakgrund, trafikvana och bilerfarenhet.

Läs mer

I en klass för sig. Trust the Natives.

I en klass för sig. Trust the Natives. I en klass för sig. Trust the Natives. Grattis till ett bra val av däck! Nokian Tyres har tillverkat Hakkapeliitta vinterdäck sedan 1936. Det är alltså inte så konstigt att de är ett begrepp överallt där

Läs mer

BLOMLÅDOR för en bättre trafiksäkerhet. Information till dig som vill ställa ut blomlådor

BLOMLÅDOR för en bättre trafiksäkerhet. Information till dig som vill ställa ut blomlådor BLOMLÅDOR för en bättre trafiksäkerhet Information till dig som vill ställa ut blomlådor 2012-02-23 Sida 2(11) Information för dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska

Läs mer

Regler att tillämpa för tjänsteresor i NTF Sörmland

Regler att tillämpa för tjänsteresor i NTF Sörmland Regler att tillämpa för tjänsteresor i NTF Sörmland Till grund för tjänsteresor i NTF Sörmland finns: Resepolicy för NTF Sörmland, fastställd av NTF Sörmlands styrelse, samt NTF Sörmlands mötespolicy.

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet BE;

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet BE; Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet BE; beslutade den 16 februari 2011. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 7 och 12 förordningen (1998:978) om trafikskolor. TSFS 2011:21

Läs mer

Vägverkets författningssamling

Vägverkets författningssamling Vägverkets författningssamling Vägverkets föreskrifter om kursplan, behörighet B; VVFS 2007:227 Utkom från trycket den 29 juni 2007 beslutade den 11 juni 2007. Vägverket föreskriver 1 med stöd av 7 och

Läs mer

New Summary Report - 02 November 2015

New Summary Report - 02 November 2015 New Summary Report - 02 November 2015 1. Har du barn? Nej 32.6% Ja 67.4% Ja 67.4% 1,022 Nej 32.6% 495 Total 1,517 2. När köpte du ny bilbarnsstol senast? (ett svarsalternativ) Inom fyra år 0.2% Det senaste

Läs mer

CHCS Classic Honda Club Sweden 1(5) Att köra i grupp.

CHCS Classic Honda Club Sweden 1(5) Att köra i grupp. CHCS Classic Honda Club Sweden 1(5) Att köra i grupp...1 Kortfattat...1 Innan vi åker iväg, bensin, karta och så...2 Körning på större vägar...2 Använd din blinkers...2 Omkörningar...3 Körning på småvägar...3

Läs mer

Trafiksäkerhet i bussbranschen

Trafiksäkerhet i bussbranschen Trafiksäkerhet i bussbranschen Sammanställning av enkätsvar från bussföretag i Stockholms län Anna-Sofia Holmquist November 2000 2000 Notat 11 Förord Under hösten 2000 har NTF Stockholms län genomfört

Läs mer