tillväxtrådet Lidköpings kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "tillväxtrådet Lidköpings kommun"

Transkript

1 tillväxtrådet Lidköpings kommun Årsredovisning 2001

2 Bakgrund Organisation Den organisation som finns för kommunens näringslivsarbete bygger på det beslut kommunfullmäktige tog , 88, avseende en strategi för vidareutveckling av näringslivet i Lidköping. Samverkansledningen består av tre ledande representanter från Näringslivskommittén, varav en är ordförande, och kommunstyrelsens ordförande, oppositionsråd och kommundirektör med näringslivschefen som verkställande tjänsteman. Denna organisation etablerades under hösten 1997 och fick fr.o.m ansvaret för kommunens budget för näringslivsfrämjande åtgärder. Samverkansledningens sammansättning idag följer ovan nämnda beslut, men benämns idag Tillväxtrådet. Huvuduppgifter Tillväxtrådet skall: Vidareutveckla näringslivet i Lidköping enligt framlagd strategi. Prioritera och besluta om fördelning av de ekonomiska resurser kommunen satsar på näringslivsfrämjande åtgärder. Detta sker efter det att de olika operativa organisationerna presenterat sina planer för sin verksamhet. Initiera, skapa, finansiera och ansvara för de olika utvecklingsprojekt som är angelägna för näringslivets utveckling. Finansiering kan ske genom medel från kommunen, det lokala näringslivet, nationella och internationella myndigheter och organisationer. Utveckla nätverk för det lokala näringslivet som stimulerar innovationer, affärsutveckling och socialt umgänge. Tillväxtrådet arbetar också med olika arbetsgrupper och utvecklingsprojekt i samverkan med andra kommuner, näringsliv och via partnerskapet för västra Skaraborg inom ramen för tillväxtavtal med Västra Götalandsregionen. Kommunstyrelsen antog en strategisk marknadsplan för år Ekonomi I budgeten för Lidköping kommun 2001 har Tillväxtrådet en egen rubrik under kommunledningskontoret. I årsbudgeten erhölls 4,7 Mkr netto. Strategisk marknadsplan Boende Samordning Nätverk Profilering Etablering Besöksnäring Fokusering Systematik Modell för kommunens marknadsplanering Marknadsarbetet skall vila på fyra nyckelord som betraktas som avgörande för framgångsrik marknadsplanering: 1. Samordning att skapa en samlad kraft och en god överblick som alla berörda kan dra nytta av. 2. Fokusering i en allt mer fragmenterad omvärld krävs att man vågar koncentrera sina kampanjer och att våga välja bort målgrupper och kanaler lika väl som att välja rätt. 3. Nätverk kostnaderna för traditionell marknadsföring håller på att explodera. Det är därför viktigt att ha utvecklade och inarbetade nätverk, med deltagare som genom sin position eller sitt engagemang gärna sprider ett gott ord om kommunen. 4. Systematik för att kunna bli effektiv med tämligen små medel krävs uthållighet och ihärdiga personliga kontakter. Mål år 2005 För kommunens marknadsföring har följande mål tagits fram avseende etablering Kunskapscentra inom följande områden: Exportverksamhet Maskinteknologi Plastteknologi Bioteknologi Kommunikationsteknologi Etablerade på externa marknader: USA/Kalifornien Asien/Singapore Lidköping ska vara en av de 20 mest attraktiva etableringsorterna i Sverige. Aktiviteter 2001 I marknadsplanen för åren presenteras en mycket omfattande lista på aktiviteter. Här har de aktiviteter valts ut som prioriterats för år Innovativa kontaktformer inom etableringsområdet Starta etablerings prospektering Engagera Lidköpingsambassadörer Arbeta med Etableringsagenter Skapa kunskapscentrum Export Utveckla Kompetensbanken 2

3 Tillväxtrådet 2001 Genom Tillväxtrådet har näringslivets företrädare engagerats brett och djupt i strategiskt viktiga frågor för kommunens utveckling. Under året har Tillväxtrådet prioriterat engagemang i utredningen Framtidens hälso och sjukvård i Lidköpingsområdet och i utredningen Vägförbindelse mellan Lidköping och E20 söderut. Exportdriven tillväxt är den största framgångsfaktorn för industrin i Lidköping. För att få snabb exportdriven tillväxt krävs engagemang på nya exportmarknader. Detta kräver nya nätverk och ny personal för kundbearbetning. Tillväxtrådet har satsat under året på att bygga upp ett Exportkontor i Lidköping i samverkan med Sveriges Exportråd. Tre större aktiviteter har vi genomfört: Trettiofem industriföretag exponeras på Export Directory som är verktyget för all Sveriges handelspersonal utomlands. Sex industriföretag har deltagit i vår Östersjösatsning med bl.a. kontakt och företagsbesök i St. Petersburg och Vilnius. Tio industriföretag har engagerat var sin Exporttrainee i vårt program tillsammans med Estlands exportråd. Tillväxtrådet i Lidköping har varit drivande i att utveckla organisation och verksamhet inom en av Västra Götalands åtta delregioner Västra Skaraborg tillsammans med kommunerna Essunga, Grästorp, Götene, Skara och Vara. Det prioriterade programmet är att få unga utflyttade att återvända till jobb i delregionen. Det har vi startat genom att intervjua 1800 utflyttade ungdomar i åldern år och att skapa en virtuell plattform för relationer mellan utflyttade och arbetsplatser. Ett nytt uppdrag för Tillväxtrådet är att bygga upp en verksamhet för att få till stånd etableringar i Lidköping. För att starta upp har vi genomfört en prospektering i Sverige genom att intervjua 900 företag inom våra strategiska områden Maskinteknologi, Plastteknologi, Bioteknologi och Informationsteknologi. Efter att ha vaskat fram ett trettiotal företag som har visat ett intresse för Lidköping har vi arrangerat sex visningsbesök i Lidköping. Bearbetning pågår. Sveriges organisation för att få till stånd utländska etableringar, Invest in Sweden Agency ISA, har förmedlat tre visningsbesök till Lidkö Leif Eriksson ping. Vi har organiserat en professionell hemmaorganisation bestående av två Lidköpingsagenter och en Etableringskoordinator. Tillväxtrådet har systematiskt byggt upp ett nätverk av 45 Lidköpingsambassadörer som dels bidrar med omvärldsimpulser till våra industriföretag och dels tipsar på utvecklingsprojekt som Lidköping kan ta tag i. Tillväxtrådet har under året deltagit i två större utvecklingsprojekt Förnyelsebara biopolymerer och Bioenergi. Tillsammans med Sparbanken i Lidköping har vi fått en etablering av Ideum Sveriges enda uppfinnarskola till Ågårdskolan i Lidköping. Tillväxtrådet köper tjänster av specialiserade organisationer för att driva tillväxt: Innovation Västra Götaland Ung Företagsamhet GöteneLidköping Nyföretagarcenter Götene Lidköping Turistbolag West Sweden Tillväxtrådet följer utvecklingen genom tre viktiga indikatorer som vi jämför med utvecklingen i 24 andra Svenska städer samt tre andra framgångsrika städer Karlskrona, Nyköping, Varberg och Värnamo. Denna omvärldskoll eller med ett annat modernt ord Benchmarkning visar att det är ännu bättre utveckling i några andra framgångsrika kommuner. Trots en totalt positiv befolkningsökning och ett erkänt gott företagsklimat så har Lidköpings kommun all anledning att satsa fortsatt offensivt på tillväxt genom kompetensinflyttning, innovationer och export för att bli ännu framgångsrikare. Leif Eriksson verkställande tjänsteman Innehåll Innovation Västra Götaland... 4 Ung Företagsamhet (UF)... 5 NyföretagarCentrum... 6 Exportkontor Lidköping... 7 West Sweden... 8 ALMI Företagspartner Väst AB... 9 Västra Skaraborg Kompetensbank MedflyttarAkademien Skaraborg GöteneLidköping Turist AB Centrumutveckling Ambassadörsråd Etablering Utvecklingsprojekt Bioplast Tillväxtdagen Benchmarking av Lidköpings kommun Styrelse och Ekonomi

4 Innovation Västra Götaland Innovationsrådgivare 2001har varit ett framgångsrikt år för Innovation Västra Götaland. Antalet rådgivningar har under året varit 3450 stycken. Ett flertal innovationer har resulterat i nya produkter och tjänster som i dag finns på marknaden. Det finns ett regionalt innovationssystem i Sverige som går under namnet Innovation Sverige. Innovation Västra Götaland är det regionala innovationscentret i Västra Götaland. Som ägare av projektet har ALMI Företagspartner Väst AB ansvar för administration, ekonomi och personal. På nationell nivå har SIC (Stiftelsen Innovationscentrum) och Innovation Sverige samordningsansvar. Projektet finansieras av SIC, ALMI, Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen, EU Mål 2 samt regionens kommuner. Innovation Västra Götaland är verksamt inom hela regionen med indelning i fem geografiska områden, med kontor på följande orter, Göteborg, Borås, Lidköping, Skövde och Borås. Syftet med projektet är att aktivt bidra till att livskraftiga företag skapas och att befintliga företag växer med lönsamhet genom att bidra till att kommersialisera bärkraftiga och innovativa produkter och tjänster i hela Västra Götalandsregionen. Innovatörer ska ges möjlighet till hög kvalitet på sina underlag, vilket i sin tur leder till att efterfrågan och möjligheterna att marknadssätta fler projekt blir möjligt. Innovation Västra Götaland skall vara ett första hands val då en idégivare eller ungt företag önskar råd och stöd för utveckling av innovativa produkter och tjänster. På samtliga innovationskontor arbetar Diplomerade Innovationsrådgivare med rådgivning. Kvalificerad rådgivning innebär att innovationsrådgivare erbjuder kostnadsfri konsultation till idégivare. Rådgivningen belyser vilka steg som bör tas för att utveckla en idé, vikten av nyhetsgranskning och skydd, möjligheter till finansiellt stöd m.m. Marknadsbehovet, säljbarheten är av speciell vikt i utvärderingen av innovationsprojekt. Innovationsrådgivarna deltar regelbundet på informationsträffar för potentiella innovatörer, nyföretagare, företagsledare m.m. Utbildning i hur man utvecklar idé till färdig produkt arrangeras när tillräckligt behov och underlag föreligger. Idégivare kan få råd med lämpliga kontakter till företag och personer och vi kompletterar gärna med annan tillgänglig kompetens i organisationer, myndigheter och privata näringslivet. Finansiering Genom Innovation Västra Götaland kan man få hjälp med bidrag till bl.a. teknikundersökningar, nyhetsgranskningar, designhjälp, prototypframtagning samt marknadsundersökningar i de fall produktidéerna bedöms som utvecklingsbara och kommersiellt lönsamma. Innovation Västra Götaland har ett lokalt kontor i Lidköping på Mellbygatan 9. Där arbetar AnnSofie Stenberg heltid som diplomerad Innovationsrådgivare. Lidköpingskontoret svarar för Innovationsrådgivning inom gamla västra Skaraborg. Vad som hänt i Lidköping 2001 Under 2001 gavs det 298 rådgivningar till Innovatörer i Lidköping Sammanlagt beviljades Innovationsbidrag till en summa av kr till bl a nyhetsgranskningar, marknadsundersökningar och prototypframtagningar. Dessa pengar har använts som ett första steg för nya innovatörer. Nya produkter som har tagits fram är bla en ny Tandvårdsprodukt. Antal Beviljade projekt 2001 Västra Skaraborg Lidköping Grästorp Götene Vara Essunga Skara Totalt Västra Skaraborg Antal rådgivning Telefon Antal rådgivning Möten AnnSofie Stenberg Marknadsråd I Lidköping finns även ett marknadsråd, vars uppgift är att hjälpa innovatörer att komma ut på marknaden, att dela med sig av erfarenheter och nätverk samt kunna vara ett extra stöd för enskilda innovatörer. Ordförande i marknadsrådet är Lars Johnsson, Lidköping. Antal Ansökningar Beviljade innovations bidrag, SEK Beviljade Villkorslån SIC, SEK Kontaktperson: AnnSofie Stenberg Innovation Västra Götaland Mellbygatan Lidköping vid Vänern Tfn Mobil Fax Marknadsråd: Lars Johnsson, ordförande Roger Filipsson, Finnveden Precision Ingemar Jakobsson, Mariehof Lars Linde, Lindevelop Innovation Uno Hallqvist, Boazul Medical Leif Eriksson, Lidköpings kommun Mikael Broo, Termoform RolfErik Hjertberg, ICA Anders Johnsson, Odal Börje Torstensson, PDS Vinninga Anette Jern, Dinners 4

5 Ung Företagsamhet (UF) Rådgivning Hos Ung Företagsamhet i Skaraborg finns Marie Johansson som regionchef och rådgivare. Ung Företagsamhet är en icke vinstdrivande organisation som bedriver ett utbildningskoncept på skolorna runt om i landet. Organisationen arbetar med att ge gymnasieungdomar möjlighet att träna sin företagsamhet genom att driva egna s.k. UFföretag under ett läsår. Företagen bygger på ungdomarnas egna affärsidéer och de erbjuder verkliga varor och tjänster. Under läsåret startade närmare 400 elever på Skaraborgs gymnasieskolor UFföretag. Utställningar och tävlingar Under läsåret har Ung Företagsamhet arrangerat olika aktiviteter och tävlingar, i Skaraborg bl.a. julmarknad och regional mässa. Flera olika tävlingar har arrangerats under året. Det har utsetts bl.a. bästa UFföretag, säljare, produkt, monter och årsredovisning. Lidköpings UFföretag har under åren visat framfötterna som företagare och i Ung Företagsamhets tävlingar och även varit framgångsrikt representerat i Riksfinalen på Älvsjömässan i Stockholm. Det råder ingen tvekan om att Lidköping har företagsamma elever. UFFöretag Under året startade De la Gardiegymnasiet i Lidköping sitt åttonde läsår med Ung Företagsamhet. Lidköpings elever har under åren drivit många lyckade företag. Affärsidéerna har varit av varierande karaktärer. Under hösten 2001 startade 20 elever i Lidköping sex företag inom följande verksamheter: UF At Your Service Förmedlar serveringspersonal UF Nitt ITtidning Ufood Skapar och säljer ett häfte med caféoch matrabatter Marie Johansson Årets ungdomsföretag i Lidköping TDE UF blev årets ungdomsföretag. Martin Forhaug är ekonomichef i TDE UF, ett ungdomsföretag som ordnar annorlunda fester och discon till rimliga priser. Tillsammans med företagets vd Patrik Florén och marknadschef Anders Svensson går Martin på De la Gardiegymnasiets samhällsprogram, ekonomisk inriktning. TDE har två lyckade festarrangemang bakom sig, vilka uppskattats av såväl besökare och vuxna på stan som av polisen. Ungdomarna tror själva att en av anledningarna till att det har gått så bra beror på att de har en klart definierad målgrupp. TDE UF Arrangerar fester för gymnasieungdomar UF De la Fix Aktiverar och skapar gemenskap mellan elever på De la Gardiegymnasiet genom researrangemang UF BDC Anordnar marknadsdagar där man kan sälja, byta och köpa sina egna begagnade saker TDE UF Patrik Florén, Anders Svensson, Martin Forhaug Kontaktperson: Yngve Svensson De la Gardiegymnasiet Stenportsgatan Lidköping Tfn Fax epost: Styrelse: Gunilla Eek, Ållebergsgymnasiet Göran Gran, V Götalandsregionen Berndt Gustafsson, Näringslivskommittén i Lidköping Elisabeth Nilsson, Svenskt Näringsliv Mattias Petersson, FR Leif Jarlén, Skövde kommun Lennart Eriksson, ALMI 5

6 NyföretagarCentrum Rådgivning NyföretagarCentrums (NFC) är medlem i Jobs & Society, en riksomfattande organisation, som har till syfte att hjälpa och stödja blivande och nystartade företagare. NyföretagarCentrums verksamhet består i att stödja och ge råd till nyföretagare. Häri ingår att söka värdera företagsidé och marknad, samt de ekonomiska förutsättningarna bl.a. med avseende på finansiering av företaget. För rådgivningen, som är kostnadsfri, svarar i första hand Tomas Persson, som är certifierad rådgivare genom Jobs & Society. (J&S) Nyföretagandet minskar i hela landet, vilket statistik från J&S visar. Mätningen gäller de nio första månaderna 2001 i jämförelse med motsvarande period Samtliga regioner, även storstäderna, har minskat, men det finns variationer kring medelvärdet ca 18 %. Västra Götaland ligger på 19,2 %. Som en följd av det minskade nyföretagandet har också antalet konsultationer hos NFC minskat. Under året har Tomas Persson haft ca 510 konsultationer med nyföretagare, mot 600 föregående år. Av dessa har ca 44 % varit kvinnor. Till NFC har knutits ett 10tal mentorer med bred branschkännedom och kontaktyta. De står till nyföretagarnas förfogande före och efter företagsstarten. De engageras också vid mässor, nu senast vid vårens Västra Götalandsmässa i Lidköping, men också i vissa projekt. Verksamheten är helt ideell och följaktligen kostnadsfri. Vid mässan, som var kostnadsfri, deltog 15 nyföretagare. De fick en möjlighet att presentera sina företag och fick dessutom erfarenhet av att ställa ut. De flesta upplevde detta positivt. Under året har 16 företag startats av nyföretagare som varit i kontakt med NFC, varav 4 av kvinnor. Av de 16 PRVregistrerade nya företagen har 5 startats i Götene och 11 i Lidköping. Några nyföretagare har deltagit i tidigare Starta Egetkurser, några är inplanerade i ny kurs Aktuell statistik: Antal förstagångsbesök därav kvinnor % Antal konsultationer Framtid Det aktiva arbete som genomförs med mentorernas hjälp har resulterat i intressanta kontakter med de etablerade företagen och flera idéer har framkommit som kan ge nya företag eller utveckling av redan etablerade småföretag. Vi upplever att det finns en positiv syn på ett ökat nyföretagande, vilket är en väg till ett breddat och utvecklat näringsliv. Den vikande trenden när det gäller antalet nystartade företag har inneburit att vi sökt förändra vår verksamhet. Avsikten har varit att aktivt söka ta vara på de möjligheter som kan uppstå när etablerade företag reducerar personalstyrkan, flyttar sin verksamhet eller vill lägga ut delar av sin verksamhet på underleverantörer. Det kan också finnas idéer som företagen av olika anledningar inte kan eller vill driva, men kan aktualiseras i nya företag. Här kan inte minst mentorerna göra en insats. Genom Jobs & Society har vi kontakt med NFCverksamhet över hela landet och kan lära en hel del av andra. Besök gärna vår hemsida: för mer information om verksamheten. Mentorer Till GöteneLidköping NyföretagarCentrum har knutits ett 10tal mentorer med bred branschkännedom och kontaktyta. Avsikten är att bereda nyföretagaren tillgång till ett brett nätverk inom företag, organisationer och myndigheter, samt att bistå med goda råd med utgångspunkt från mentorernas erfarenhet. Verksamheten är kostnadsfri och konfidentiell och kan utnyttjas av nyföretagare under ett förberedande skede, under start och under viss tid efter starten. Hur utses mentorer Ansvaret för att utse mentorer ligger på NFC och de hämtas normalt från styrelse, sponsorföretag och dessas nätverk i det lokala näringslivet. Det är emellertid upp till den enskilde nyföretagaren att framföra sitt önskemål och oftast verksamhetsledaren vid NFC som föreslår lämplig mentor. Därefter är det upp till nyföretagaren och hans/hennes mentor att lägga upp arbetet. Ofta kan rätt personkemi vara avgörande för samarbetet. Mentorns roll Mentorns roll är att vara ett bollplank till nyföretagaren. Erfarenhet av företagandets villkor och särskild expertkunskap är nödvändig. Inte sällan samverkar två mentorer kring speciella problem. Mentorn har inget juridiskt ansvar för företaget. Det är företagaren som fattar beslut. Normalt följer inte ett engagemang i företagets styrelse, inte heller får mentorn ha ett eget ekonomiskt intresse. Mentorn verkar av ideella skäl och utan krav på ersättning. Detta kan/bör konfirmeras skriftligt liksom att mentorn förbinder sig att inte röja eller utnyttja affärsintressen från det nystartade företaget. Mentorer Ulrich Balzar Bo Dereby Bengt Essgärde RolfErik Hjertberg Börje Johansson Lars Johnsson Gunnar Rundberg NilsBertil Wickberg Ingvar Träff Verksamhetsansvarig: Tomas Persson Kinnegatan 27 B Lidköping vid Vänern Tfn Mobil epost: Styrelse: Bo Bergsten Bengt Essgärde Kjell Hedvall RolfErik Hjertberg Marie Klingspor Gunnar Lans Gunnar Rundberg Claes Sagerström NilsBertil Wickberg Gittan Wixtröm Sture Öster Börje Johansson Kristina Rockström 6

7 Exportkontor Lidköping ExportDirectory Lidköping Lidköping Export Lidköpings Kommun är den första och enda kommunen i Sverige som marknadsför sig genom att presentera ett antal lokala företag med internationell anknytning via Exportrådets Swedish Export Directory. Ambitionen är att skapa ett enhetligt webbbaserat företagsregister för att lyfta fram Lidköpings varumärke ur näringslivssynpunkt samt ge deltagande företag möjlighet att utöka sitt internationella kontaktnät. Informationen är på engelska och utgör på så vis ett komplement till företagens egna hemsidor. Dessutom har man skapat ett funktionellt arbetsredskap att använda mot kommunens internationella kontakter. Under 2001 deltog drygt 30 företag. År 2002 kommer ytterligare ett 20tal företag erbjudas möjlighet till deltagande. Affärschans Östersjön Affärschans Östersjön är ett uppdrag till Exportrådet från regeringen och finansieras av Östersjömiljard 2. I Exportrådets åtagande ingår att hjälpa små och medelstora företag att genomföra en marknadsundersökning, ett besöksprogram samt en handlingsplan för en framtida satsning på nya marknader i Est Traineeprogram Export Trainee Lidköping har sedan 1994 varit pilotstad för Exportrådets utbildningsprojekt diplomerad Exportassistent och Exportsäljare. Export Trainee SME Baltic Region är ett program som syftar till att rekrytera högskoleutbildad personal till regionen för att stärka näringslivet. Programmet pågår under ca 22 veckor där seminarier varvas med praktik i ett lokal företag. Export Trainee SME Baltic Region startade i november 2000 och deltagarna diplomerades som Exportsälland, Lettland, Litauen, Polen och Nordvästra Ryssland. Under hösten 2001 deltog Exportkontoret Lidköping i företagsrekryteringen. Dessutom anordnades ett seminarium den 2/10 i Lidköping för intresserade företag i Västra Skaraborg. Under 2001 deltog följande företag i besök på den nordvästra ryska marknaden: Kinnegrip/KinBag AB, Lidköping Ranaverken AB, Tråvad Ecco Finishing, Skara Air Table, Lidköping Tornum, Kvänum Göteneds Mekaniska Verkstad, Götene jare i april Gruppen bestod av 10 svenska deltagare samt 5 deltagare från Tallin, Estland. Följande företag från Västra Skaraborg deltog i projektet: Asko Cylinda AB, Jung Benders Takpanneindustri AB, Edsvära Ecco Finishing AB, Skara Fjällbröd i Lidköping AB, Lidköping HammarplastLandén AB, Lidköping Karner Europe AB, Lidköping LVI produkter, Järpås Madame Chic Kosmetika AB, Kvänum Swedish Quality Meats AB, Skara Tillväxtrådet Lidköping Årets exportsäljare Exportrådet utnämner årligen Årets Exportsäljare International Trade Specialist Award. Utnämningen går till en diplomerad Exportsäljare som medverkat till utökade exportaktiviteter hos sitt företag på ett föredömligt sätt. År 2001 utnämndes Markus Hjortenhed, Area Sales Manager hos Lidköping Machine Tools AB till Årets Exportsäljare vid en nätverksträff i Stockholm den 17 september. Utnämningen förrättades av Exportrådets VD Ulf Dinkelspiel. Marcus Hjortenhed och Ulf Dinkelspiel Kontaktpersoner: Camilla Bender Larson Exportkontor Lidköping Mellbygatan Lidköping vid Vänern Tfn Fax epost: Projektgrupp: Hasse Karlsson, Exportrådet, Stockholm Lena Stahre, Exportrådet, Stockholm Camilla Bender Larson, Exportkontor Lidköping Gunnar Nilsson, Exportkontor Lidköping Leif Eriksson, Lidköpings kommun 7

8 West Sweden Den region som vill vara framgångsrik i en alltmer globaliserad värld måste aktivt engagera sig i det internationella samarbetet. Det gäller såväl att skapa sig en attraktiv profil som att delta i de internationella samarbetsmöjligheter som existerar. West Sweden är en stor region i internationell jämförelse, med en yta av km 2 d.v.s. större än hela Danmark. I regionen bor c:a 2 miljoner invånare. 50% av Skandinaviens industri är lokaliserad i och i nära anslutning till regionen. West Sweden regionen kännetecknas av ett dynamiskt näringsliv, en god infrastruktur och kompetens av högsta klass och närhet till viktiga städer och marknader. Regionen är en av Europas mest kunskapsintensiva inom områden som teknik, medicin och miljö. Traditionellt har West Sweden varit en mötesplats för olika kulturer, traditioner och språk. Det har därför varit naturligt för regionens företag, kommuner, landsting, universitet och högskolor med flera att engagera sig i det internationella samarbetet. West Sweden har därför blivit en aktiv region i det europeiska gemenskaps (EU) samarbetet. West Swedens EU och representationskontor, som bildades 1992, representerar regionens 67 kommuner, 2 landsting och Västra Götalandsregionen, har följande huvudarbetsuppgifter: Information och utbildning i EUrelaterade frågor. Informera, uppmuntra och stödja sina medlemmar att deltaga i EU:s olika fonder och program. Bevaka frågor väsentliga för den västsvenska regionen. Bygga nätverk mellan organisationer, företag och individer. West Swedens arbete leds av en politisk tillsatt styrelse bestående av 17 personer och har representationskontor i Göteborg och Bryssel. West Sweden är en serviceorganisation för kommuner och landsting med uppgift att stimulera och stödja den lokala och regionala utvecklingen i och av Västsverige, framförallt med hjälp av de möjligheter som medlemskapet i EU innebär. West Swedens service erbjuder möjligheter för regionen och/ eller enskilda medlemmar såväl att utveckla idéer som ligger i framkanten av Europas utveckling, framförallt med hjälp av EU via de internationella samarbetena i EU:s program, som att ta tillvara de regionala intressena inom EU. Under år 2001 har West Sweden fokuserat sin verksamhet på tre nyckelområden: EU projektverksamhet Stöttning av västsvenska regionala frågor Marknadsföring. Första halvåret 2001 var tiden då Sverige för första gången var ordförande för den Europeiska Unionen. Ett ordförandeskap som i hög grad satte sin prägel på West Swedens verksamhet Året startade med flera aktiviteter för att sprida kunskap, kännedom och intresse för ordförandelandet Sverige i allmänhet och för West Sweden regionen i synnerhet. Genom ett brett samarbete mellan Svenska ambassaden, Sverige ständiga representation till EU och övriga svenska regionkontor i Bryssel bjöds på aktiviteter att såväl sprida information om Sverige och dess olika delar, öka kunskapen om Sverige som industrination, som att smaka på regionala specialiteter. För Skaraborgsnoden har under år 2001 särskilt anordnats: Internationell projektledarutbildning (5 poäng) i samarbete med Högskolan i Skövde. Utbildningen syftade till att stärka EUkompetensen och samtidigt ge kunskaper i projekt som arbetsform. Från Lidköpings kommun deltog Pernilla BjerkesjöDahlberg och Maria Nilsson från arbetsmarknadsenheten, Esse Karlsson och Anders Svensson från park/fritidskontoret, PerEric Ullberg Ornell från kommunledningskontoret och Ove Brodin från Komvux.. Kombinerad EUutbildning och studieresa till Bryssel för politiker och chefstjänstemän. Syftet var att öka kompetensen och intresset kring EU och projektarbete. Håkan Ander, elverket, deltog från Lidköpings kommun. EU:s strukturfonder Syftet med EU:s strukturfonder är att förstärka den ekonomiska och sociala samhörigheten mellan medlemsstaterna och minska de regionala obalanserna. Erfarenheterna från förra programperioden (199599) visade att strukturfonderna var ett viktigt komplement till de nationella regional och arbetsmarknadspolitiska satsningarna. EU:s strukturfonder fördelas på tre mål och fyra gemenskapsinitiativ. Ett av gemenskapsinitiativen heter Interreg III och handlar om att utveckla samarbete över nationsgränserna. Där finns bl.a. Nordsjöprogrammet, som totalt omfattar drygt 2,3 miljarder kronor, varav EU bidrar med ca 1,1 miljarder kronor. Norge deltar med egna medel. Berörda områden Följande sju länders regioner runt Nordsjön deltar: Storbritannien, Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Nederländerna och Belgien. I Sverige omfattas Värmlands, Västra Götalands, Hallands, Skåne och Kronobergs län. Källa: EU:s Strukturfonder Insatsområden Transnationella utvecklingsstrategier och åtgärder för städer, landsbygd och kustområden. Effektiva och uthålliga transporter och kommunikationer samt bättre tillgång till informationssamhället. Uthållig förvaltning och utveckling av miljön, naturresurser och kulturarvet. Vattenförvaltning. Kontaktperson: Lisbeth Nyström Mellbygatan Lidköping Tfn Mobil Fax epost: Styrelse: Göran Johansson, Göteborg Anders Knape, Karlstad IngaLill Andersson, Ale Nina BirkLöfgren, Alingsås Ewy Gahnström, Uddevalla ElseMarie Lindgren, Borås Angelica Krantz, Forshaga Evalisa Birath Lindvall, VG regionen Anita Westling, VG regionen 8

9 ALMI Företagspartner Väst AB ALMI Väst har kontor i Göteborg, Borås, Skövde, Lidköping, Vänersborg, Alingsås och Stenungsund samt projektkontor i Uddevalla, Töreboda och Munkedal. ALMI kan hjälpa till med kapital och kompetent rådgivning samt förmedlar kontakter. Vårt arbete syftar till att hjälpa små och medelstora företag att växa genom att hitta nya arbetssätt. Vi hjälper också framtidens entreprenörer att starta framgångsrika företag. Den stora skillnaden mellan ALMI och andra finansiärer och affärskonsulter är att vi både kan vara aktivt involverade som rådgivare och bidra med riskfinansiering. Att hjälpa de företag vi samarbetar med att bli framgångsrika, är vårt sätt att säkra upp våra krediter. Vi skiljer oss från traditionella kreditgivare på så sätt att vi hellre ser till möjligheterna än till de eventuella riskerna. Vi har möjlighet att komplettera bankernas krediter med riskvilligt kapital. Ett ALMIlån läggs upp olika beroende på var i affärsprocessen du befinner dig. Vi gör en kritisk bedömning av affärsidé och ger konkreta råd. Tillväxtlån För att komplettera banker och andra kreditgivare har ALMI riskvilligt kapital för att öka tillväxten och lönsamheten. Riskkapitalet kan användas för t.ex. marknadsbearbetning, ledarskapsutveckling, rörelsekapital, investeringar eller satsningar på nya marknader. För oss är potentialen i affärsidén viktigare än de faktiska tillgångarna. I gengäld för den högre risken tar ALMI ut en något högre ränta än bankerna. Kredittiden är normalt 36 år, men med möjlighet till amorteringsfrihet i början. Nyföretagarlån Det här lånet är till för att det skall bli enklare för enskilda personer att starta nya företag. Alla som inte redan är företagare har möjlighet att söka ALMI:s nyföretagarlån. Lånet får täcka upp till 30 % av det beräknade kapitalbehovet, samtidigt som 10 % måste komma från egen finansiering. Det resterande kapitalet finansieras av banken eller någon annan finansiär. Kredittiden är 6 år. Lånet är amorterings och räntefritt i 2 år. Normalt beviljas ej mer än kr i lånebelopp. Företagarlån till kvinnor Denna låneform är avsedd för företag som ägs och drivs av enbart kvinnor. Det spelar ingen roll inom vilken bransch företaget är verksamt så länge det ägs och drivs av kvinnor. Lånet får gälla högst 50 % av det beräknade kapitalbehovet. Resten skall täckas av banken, dig själv eller någon annan finansiär. Kredittiden är 6 år. Lånet kan vara amorteringsfritt i 2 år. Reducerad ränta tillämpas år 1. Maximalt beviljas kr i lånebelopp. Lån till unga företagare Låneformens syfte är att underlätta för unga människor i åldern 1835 år att starta och driva företag. Lånet ges till företagare i alla branscher oberoende av företagsform, antingeten för investering och utveckling av ett befintligt företag eller för start av ett nytt. Högst 50 % av det beräknade kapitalbehovet får lånas av ALMI. Samma villkor som för företagarlån för kvinnor gäller. Finansstatistik per ALMI arbetar också aktivt som kapitalförmedlare. Det kan vara banker, riskkapitalbolag eller fristående investerare. Rådgivning till företag som vill växa Vi vet hur företag på bästa sätt skall hantera olika situationer som kan uppstå i tillväxtfasen hos små och medelstora företag. Vi har vana och kompetens av arbete med företagsutveckling och alla andra strategiska frågor som får ett företag att växa. Vi analyserar hur tjänster och produkter måste utvecklas för att kunna stärka tillväxten. Hos ALMI kan du hämta stöd och råd som kan hjälpa dig inför svåra beslut. ALMI har gedigen och aktuell kunskap om både svårigheter och möjligheter för nystartade företag. Bo Rådelöv Kommun Utestående lån Antal målgruppsföretag Antal Belopp tkr 149 anst Varav 19 Essunga Grästorp Götene Lidköping Skara Vara Summa Kommun Beviljade lån 2000 Beviljade lån 2001 Essunga Grästorp Götene Lidköping Skara Vara Summa Antal Belopp tkr Antal Belopp tkr Kontaktperson: Bo Rådelöv Mellbygatan Lidköping Tfn Mobil Fax epost: Styrelse: Bengt Tengroth, Göteborg Gunilla Almgren, Göteborg Katrine Andersson, Borås Erik Arnell, Hyssna Birgitta Johansson, Tidaholm Ola Johansson, Göteborg Lennart Löfgren, Vänersborg Leif Mattsson, Skövde Lennart Olausson, Västra Frölunda Klas Wahlström, Stockholm Agneta Gisslow, Göteborg 9

10 Västra Skaraborg Tillväxt Västra Skaraborg En ny delregion inom Västra Götaland bildades den 24 maj Det formella namnet är Partnerskapet för Tillväxt i Västra Skaraborg. I delregionen ingår kommunerna Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara. Totalt finns 8 delregioner bildade inom Västra Götaland. De övriga är Dalsland, Nora Bohuslän, Skärgården, Fyrstad, Göteborgsregionen, Sjuhärad och Mellansjö. Den övergripande strategin för Tillväxtavtalet i Västra Götaland är att stärka näringslivets utvecklingsmiljö genom att fokusera på kompetensförsörjning förnyelse tillgänglighet social förnyelse Var och en av regionerna har tagit fram sina egna Tillväxtavtal och tillsammans arbetat fram det samlade Tillväxtavtalet för Västra Götaland. För att genomföra tillväxtprogrammen har Västra Götalandsregionen avdelat ekonomiska och personella resurser. Regionutvecklingsnämnden har beslutat om ekonomiska ramar till respektive delregion för delregionala tillväxtprojekt. Västra Skaraborg har tilldelats 3,5 mkr per år i tre år till Tillväxtavtal och projekt samt 1,5 mkr till företagsstöd. Tillväxtavtalet för vår Delregion Västra Skaraborg I Västra Skaraborgs tillväxtprogram vill vi åstadkomma en kraftig tillväxt bland våra företag. Vi har identifierat fem nyckelområden för företag som vill växa under nästa decennium: Förmågan att tidigt identifiera förändringar i omvärlden som får konsekvenser för företaget, dess produkter och dess marknad. Förmågan att på ett effektivt och kompetent sätt utveckla produkter som svarar mot de krav morgondagens kund kommer att ställa. Förmågan att samverka med andra företag för att tillsammans skapa konkurrenskraftiga produkter, som företagen vart och ett för sig inte skulle förmått ta fram. Förmågan att expandera sin marknad till nya kundkategorier och till nya länder och kontinenter. Förmågan att rekrytera högutbildade kvinnor och män till sin verksamhet. Det är på dessa fem nyckelområden vårt förslag till tillväxtavtal främst är fokuserat. Tillsammans med Nya Växtkraft Mål 3 genomförs just nu en stor informationsinsats med en rad konferenser och uppsökande verksamhet hos företag för att presentera EU:s nya program Mål 3, Kunskapslyftet och Tillväxtavtalet för Västra Skaraborg. Norra Bohuslän Dalsland Fyrstad StorGöteborg Västra Skaraborg Sjuhärad Mellansjöregionen Konkret kan företag anmäla sig till att vara med i vårt Traineeprogram för att locka tillbaka unga nyutexaminerade högskoleutbildade till vår region och till professionella jobb i våra företag Omvärldsanalytiker trainee Produktutvecklings trainee Exportsäljare trainee För att nå de unga akademikerna har vi skapat en Studentkunskapsbank med hjälp av intervjuer med de som har flyttat från området. Varje år flyttar ca 500 ungdomar och vi har nått ungefär 300 ungdomar per år. Vi kommer att intervjua 8 års studentavgångar och vi räknar med att ha ca 3000 ungdomar i Studentkunskapsbanken. Ur denna rekryterar vi till bl.a. Traineeprojekten. Beslut och ansökningar TVAområde Norra Bohuslän Dalsland Fyrstad Skärgården StorGöteborg Sjuhärad Västra Skaraborg Mellansjöregionen Mål 2 Mellansjöregionen Övrigt Totalt Företagsstöd Projekt Summa Projekt Västra Skarborg (tkr) Framtid i samverkan Nyföretagarcentrum Traineeprogram och Kunskapsbank ITPiloter Inward investment steg 1 Elektroniska affärstransaktioner Summa Arbetsformer Näringslivet är engagerat genom ordföranden i respektive kommuns Näringslivskommitté, dvs. 6 ledamöter. Kommunstyrelserna är representerade genom kommunstyrelsens ordförande i respektive kommun, dvs. 6 ledamöter. Västra Götaland representeras genom två ledamöter från Regionutvecklingsnämnden. Länsarbetsnämnden representeras av en person.. Regionala personalorganisationer kan också utse ledamöter. Totalt består Partnerskapet för tillväxt i Västra Skaraborg av 18 ledamöter. En styrelse på sex ledamöter leder den löpande verksamheten. En Projektledare är engagerad på ca halvtid, en Studentsekreterare halvtid, en Företagsinformatör för Växtkraft Mål 3 heltid och en Omvärldsanalytiker heltid.

11 ITpiloter 2001 Under sommaren 2001 genomförde Högskolan i Skövde och SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) i Skara studentprojektet ITpiloter. Projektets övergripande syfte var att skapa kontakter mellan högskola/universitet och näringsliv. Projektet innebar att sex studenter informerade och utbildade små och medelstora företag inom olika ITrelaterade områden. Utbildningen var gratis och den genomfördes på plats hos företaget. Företagen hade möjlighet att välja mellan ett antal olika moduler utefter intresse. De kunde välja mellan följande moduler: Epost, Hemsidor, Internet grund, Data grund, Ebusiness samt Bredband och skillnaden mellan olika anslutningar. Vid företagsbesöket gav studenterna också information om Högskolan i Skövde och SLU. Projektet innefattade ett urval av företag i 15 kommuner i Skaraborg. För Lidköpings del rörde det sig om utbildning i 21 företag. 21 företag: AkronMaskiner Belina Bil AB Bildelslagret Ceramyl AB Fiffler s AB Gamla Stadens Hembageri AB Gummicentralen Helens Dansskola Johannebergs Blomsterhandel KinBag AB Konvex Lidköpings Golfklubb Resia Resurshuset Skaraborgsost AB Tandvårdsgruppen Fredell Textilia Marie Hellberg Valex Plast Vänermaskin AB WitteIndustrier YK Form Ylva Kongsbäck Biobränsle Inom Västra Götalands regionen finns drygt oljeeldade villapannor och minst villor med elvärme. Höga energipriser och miljömål gör att många villaägare, kommuner och industrier byter uppvärmningssystem. Här finns pellets med som ett mycket bra alternativ. Detta påverkar sysselsättningen positivt inom tillverkningsindustrin, transportsektorn, service och underhåll m m. Enbart inom västra Sverige finns en marknad för bränsle och förbränningsutrustning värt 1,2 miljarder per år, utslaget på 10 år. Samtidigt kommer oljeanvändningen inom regionen att minska med kubikmeter eldningsolja vilket minskar koldioxidutsläppen med ton. Onsdagen den 17 oktober 2001 anordnades av Energimyndigheten och Västra Götalandsregionen ett seminarium vid Lundsbrunns konferens & kurort där förstudien Bioenergi vår nästa tillväxtbransch, beställd av Regionen och Lidköpings kommun, presenterades. Elektroniska affärstransaktioner Projektet, som syftar till att göra känd kunskap om elektroniska affärsprocesser till använd kunskap i det lokala näringslivet, är ett samarbetsprojekt mellan Västra Skaraborgs kommuner och har en stark näringslivs, och kompetensutvecklingsprofil. Avstånden i världen krymper. Nya kommunikationsvägar öppnar upp för nya marknader och marknadsunderlaget blir tillgängligt för alla. En större marknad skapar möjligheter för tillväxt. Elektroniska affärstransaktioner är ett sätt att göra affärer som kommer att vara viktigt för att skapa tillväxt i företagen. Här finns möjlighet även för företag utanför storstadsregioner att ta för sig av ytterligare marknader. Ett beslut i ett företag om att satsa på elektroniska affärstransaktioner förändrar hela företagets organisation och arbetssätt, samt skapar unika möjligheter för tillväxt förutsatt att processerna är fulländade. Projektet omfattar tre typer av kompetensutvecklingsprocesser: Direkt utbildning Affärsutveckling Teknikimplementering Samtliga processer syftar till att öka kompetensen i nätverksföretagen, även om angreppssätten skiftar. Då nätverken har olika kompetensnivå och ambitionsnivå kommer varje nätverk att planera sitt arbete var för sig. Konkret betyder detta att vissa nätverk kommer att satsa mer på direkt utbildning än andra, emedan vissa kommer att betona t ex affärsutveckling framför någon av de andra arbetsprocesserna. Under perioden har ett antal nätverk bestående av ca 10 stycken företag vardera, bildas. Genom nära samarbete mellan kommunala näringslivsrepresentanter och projektledaren arrangeras informationsträffar för näringslivet i respektive kommun. Projektledare: Leif Eriksson ExpansionCenter Mellbygatan Lidköping Tel Mobil Fax epost: Styrelse: Bo Bergsten, Götene kommun Christer Aronsson, Essunga kommun Christer Martinsson, Lidköpings näringsliv Peter Hermansson, Skara näringsliv Sören Eliasson, Vara näringsliv Torsten Andersson, Grästorp näringsliv 11

12 Kompetensbank Hemvändaren Tanken är att hemvändaren själv skall underhålla information om sig själv. Detta görs genom att hemvändaren via Lidköpings kommuns hemsida navigerar sig till Kompetensbanken och gör en inloggning. Efter påloggning visas information om hemvändaren upp på skärmen. Hemvändaren kan se information grupperat under fyra kategorier: Personuppgifter, utbildningar, anställningar, frågor Personuppgifter Här finns det information som namn, gymnasieklass, adress, telefonnummer, epostadress, mobiltelefon, inloggningsuppgifter mm. Utbildningar Här kan hemvändaren själv hantera sina utbildningar. En hemvändare kan registrera flera utbildningar där en är aktiv, dvs. det är inom området för denna utbildning som hemvändaren önskar verka. Under utbildning kan man mata in information som namn på utbildning, högskola/universitet och ort, utbildningsperiod, arbetsperiod, examensarbete, praktik. Anställningar Här kan hemvändaren själv hantera sina anställningar. Under anställning kan man mata in information som namn och ort, arbetsuppgifter, vidarutbildning(på arbetsplatsen) samt spetskunskaper. Frågor Här kan hemvändaren själv uppdatera svaren på de frågor som han/hon besvarade under den första intervjun. Dessa frågor underhålls av administratören (kommunen). Söka lediga tjänster En hemvändare skall kunna söka efter lediga tjänster i kompetensbanken. Om hemvändaren önskar kan frågan läggas på bevakning. Företagen Företagen skall ha tillgång till Kompetensbanken för att rekrytera hemvändare. Administrera uppgifter Företaget självt ansvarar för att underhålla företagets uppgifter som namn, organisationsnummer, postadress, kontaktperson, telefonnummer, epostadress, produkter, marknad, lokal organisation samt webbadress. Administrera lediga tjänster Företaget skall kunna lägga upp lediga tjänster i Kompetensbanken. Dessa lediga tjänster är sökbara för hemvändare som söker jobb. Administrera företags lediga tjänster Ett företag skall kunna visa traineeprojekt, lediga tjänster, praktikplatser och examensarbeten. Om dessa skall det finnas uppgifter som rubrik, beskrivning, kontaktperson, telefon, epostadress samt aktualitetsperiod. Söka hemvändare När ett företag är i behov av att nyanställa skall företaget kunna nyttja Kompetensbanken för att göra sökningar. Ett företag skall kunna gå in och söka efter hemvändare som matchar ett uppställt sökkriteria. Användaren kan välja att skicka ett mail till de hemvändare som matchar kriteriet, alternativt få information om hemvändare i ett mail. En sökning går till enligt: 1. Man börjar med att ange sökkriteria baserat på utbildningar. 2. I nästa steg kompletterar man sökkriteriet med anställningar. 3. Som ett tredje steg lägger man till svarsalternativ på frågor. 4. Man klickar på utför och en ny dialog visas där företaget får information om hur många träffar sökningen gav. 5. Företaget kan nu om det vill skicka ett meddelande till hemvändarna som beskriver tjänsten som de söker osv. 6. Om företaget väljer att skicka meddelandet kommer information att lagras i databasen som skall kunna användas för fakturering. Bevakning av sökning Om inte företagets sökning ger resultat skall det vara möjligt för företaget att lägga sin sökning på bevakning. När en träff sker kommer företaget att informeras om att det kommit in nya uppgifter i banken som uppfyller sökkriteriat (observera att uppgifterna inte automatiskt överförs till kommunen utan företaget måste gå in i Kompetensbanken och aktiverar frågan). Bevakning av hemvändare Ett företag skall kunna lägga sin fråga på bevakning. När en träff sker kommer företaget att informeras om att det kommit in nya uppgifter i banken som uppfyller sökkriteriat. Företaget går då in i kompetensbanken och aktiverar frågan. Årets resultat Kompetensbanken är under stark utveckling fram till målet med 4000 studenter i banken. Personliga telefonintervjuer genomförs löpande. I dagsläget finns personer och 21 företag i databasen. Kontaktperson: Mårten Sondén Entos internet AB Skaragatan Lidköping Tel Mobil epost: Projektgrupp: Leif Eriksson, Projektledare Mårten Sondén, Studentkontakt Pascual J Fortea, Intervjuledare Referensgrupp: BengtOlov Svantesson, Arla Peter Nordin, Asko Cylinda Bo Berglund, Rexam Sune Arturin, SLU 12

13 MedflyttarAkademien Skaraborg Bakgrund Näringslivet i Sverige står inför stora utmaningar. Den hårdnande konkurrenssituationen måste mötas med satsningar på nya och mer utvecklade produkter och tjänster. I Skaraborg måste en stor andel av den nyckelkompetens som behövs rekryteras utifrån. Arbetsgivarna, inte minst inom industrin, har svårt att få sökande som är beredda att flytta till Skaraborg. Ett viktigt skäl härtill är att den sökandes make/maka inte kan hitta ett passande arbete på den skaraborgska arbetsmarknaden. I syfte att medverka till att säkra arbetsgivarnas i Skaraborg behov av nyckelkompetens skapades MedflyttarAkademien våren 1996 med stöd av Länsarbetsnämnden och Länsstyrelsen i Skaraborgs län. MedflyttarAkademien Skaraborg är en ekonomisk förening öppen för arbetsgivare som vill samverka för att säkra nyckelkompetens till Skaraborg. Akademien hade vid årets slut 34 medlemmar. Utgångspunkter MedflyttarAkademien bidrar till utveckling och tillväxt i Skaraborg genom stöd till medflyttande livspartner i sökandet efter arbete och utveckling i Skaraborg, medverkan till att personer som friställs finner ny arbetsgivare eller vägar att utveckla ny kompetens, nätverkssamverkan inom Akademien och mellan denna och aktörer i omvärlden, initiering och drift av projekt som gynnar tillväxt, kompetenshöjning och mångfald. Stödet till medflyttande och friställda Stödet till medflyttande och friställda ges i samverkan med Arbetsförmedlingarna och anmälande arbetsgivare. Aktuella medflyttande och friställda presenteras på Akademiens hemsida. 22 ärenden har handlagts under 2001, varav fem var medflyttande till anställda inom primärvården och folktandvården i Lidköping. Nätverksarbete Mässor, branschmöten och andra sammankomster skall användas som vägar för att sprida information om Akademiens mål och arbetssätt, värva medlemmar och finna nya samarbetspartners. Medlemmarna skall bidra till medlemsökning genom att inbjuda gäster från presumtiva medlemmar att delta i nätverksträffar och andra former av idé och erfarenhetsutbyte. Styrelsen bidrar till rekrytering av nya medlemmar genom bearbetning av arbetsgivare i den egna hemkommunen. Under 2001 har medlemmarna mötts i nätverksträffar på Kinnekullehälsan, MetsäTissue, Skara Sommarland och Axevalla Travbana. Två seminarier har anordnats Kommunikation en labyrint av möjligheter och Kundrelaterad verksamhetsutveckling. Projekt Projektet Ambitio, som startades 1999 och drivits av sju medlemsföretag och Arbetsförmedlingen Skövde, har i år besökt sex högskolor och universitet. Resultatet blev drygt 200 intresseanmälningar av praktiktjänster, feriearbeten och examensarbeten. Projektet övergår 2002 till löpande verksamhet. Projektet Resursföretag har resulterat i start av Industrikompetens i Skaraborg ekonomisk förening. Ett utvecklingsprojekt med målet att skapa modell för stöd till utländska medflyttande har startats. Kontaktperson: Lena Bäckström Drottninggatan Mariestad Tel Fax Styrelse: Tommy Ericsson Christina Ederström Günther Hähnert Christer Kylén AnnBritt Martinsson Göran Matsson Trine Stjernquist 13

14 GöteneLidköping Turist AB Verksamhetsinriktning Bolaget bedriver verksamhet med syfte att främja besöksnäringen inom Götene och Lidköpings kommuner. Detta omfattar mottagningsservice i form av helårsöppen turistbyrå i Lidköping och säsongsöppen turistbyrå på Kinnekulle, samt marknadsföring och turistisk produktutveckling. Bolaget är helägt av GöteneLidköping Vänern Turistförening, där de båda kommunerna och c:a 115 intressenter från näringslivet är medlemmar. Aktiekapitalet är kronor. Händelser under året Under högsäsongen 2001 (juniaugusti) ökade antalet kommersiella övernattningar i LäcköKinnekullebygden kraftigt, från år 2000 till Procentuellt utgör ökningen 10.2 %, varav hotellövernattningar svarar för 6.0 % eller drygt st. och campingbesök för huvuddelen, 11.4 % eller st. Resultatet innebär att LäcköKinnekullebygden ökade sin marknadsandel i Västra Götaland från 3.8 % till 4.2 %. Även bygdens sevärdheter har visat utmärkta besöksresultat under Läckö Slott har ökat antalet betalande besökare från c:a till c:a Dessutom beräknas c:a besökare ha deltagit i evenemang i anslutning till slottet: midsommarfirande, konserter med Arne Domnérus, Alice Babs/ Charlie Norman och Ulf Lundell, Läckö Slottsopera och Nocturneaftnar. Rörstrand redovisar också höga besökssiffror under jubileumsåret 2001 (275 år). Populära utställningar och ett flertal utförsäljningar inkl Porslinsfestivalen har lockat upp emot personer att besöka anläggningen. På Kinnekulle intar Hellekis säteri en särställning som besöksmål. Anläggningen med slottsträdgård, café/restaurang, butik och hantverksförsäljning har besökts av personer, en kraftig ökning från rekordsommaren år Även i övrigt har Kinnekulleområdet varit ett populärt resmål. Jan Guillous riddarromaner om Arn Magnusson har varit ett stort dragplåster med Husaby och Forshem som de främsta nedslagsplatserna. Antalet besökare på Turistbyrån i Lidköping var oförändrat, c:a , och på Turistbyrån i Husaby ca Turistbolagets försäljning av resepaket ökade under året från st. till nästan Turistbolaget i sin helhet ökade omsättningen med knappt en miljon till nästan 13 MSEK och redovisar ett positivt rörelseresultat. Bolagets balansräkning uppvisar god soliditet. LäcköKinnekullebygden Kommersiella gästnätter (juniaugusti) Hotell/ pensionat/ vandrarhem Camping Hotell/ pensionat/ vandrarhem Camping Götene Lidköping Summa Turistbyråns personal Kontaktperson: Göran Cornelius GöteneLidköping Vänern Turist AB Bangatan 3, Box Lidköping vid Vänern Tfn Mobil Fax epost: Styrelse: Leif Elm, Lidköpings kommun Stefan Johansson, Hällekis Ulrika Kjellman, Lidköping Christina Helenius, Lidköping Kenneth Lundell, Lidköping Hans Bergstedt, Källby Gunilla Mitchell, Göteborg Magnus Lönnroth, Lidköping CarlGunnar Olofsson, Götene Pererik Nyberg, Lidköpings kommun Gunnar Hanson, Lidköping Martin Stenholm, Lidköping Bernt Jansson, Hällekis 14

15 Centrumutveckling Huvudfinansiärer för Samverkansgruppen i Lidköping är Fastighetsägarna, Köpmännen och Lidköpings kommun. Delaktiga är också Företagarna och Krögarna. Samverkansgruppens verksamhet syftar till att marknadsföra Lidköping som handels, närings och livsmiljöstad samt identifiera Lidköpings livskvalitéer och företagsamhetens betydelse. Genom riktade insatser målfokuseras projekt på att öka handels och affärsindex, fler nyetableringar samt kompetenshöja deltagarna. Målet är också att positivt påverka kommunens beslutsfattare till en framtida utveckling och tillväxt. Projekt: Samverkansgruppens huvudprojekt år 2001 har varit att konstituera och bilda ekonomisk förening samt anställa en Centrumutvecklare. Samverkansgruppen har i samverkan med databranschen genomfört en specifik datamässa med tema om framtidens behov och vilken datakompetens som finns i Lidköping. Utbildning: Näringslivet och offentligheten har erbjudits kontinuerligt återkommande kurser i hur man använder datorn som verktyg, fortsättningskurser, kostnadsfri datautbildning för personal och specifika internetkurser. Handels har utbildats i säkerhet i butik och krögarna i miljöns påverkan på maten och gästen. Fastighetsägarna har haft föreläsningar om centrumutveckling och tillväxt. Samverkansgruppen har arrangerat seminarium i samarbete med Handelshögskolan i Göteborg på tema Handelns betydelse för framtidens kommun. Samarbete: Genom riktade insatser till de mindre företagen har nätverksträffar (referensgrupper) organiserats och utvecklingsprojekt identifierats. Samarbetet har också fördjupats i förståelsen för demokratifrågor och beslutsfattarnas inflytande över beslutsprocessen. Referensgrupp Gamla Stan noterar med tillfredsställelse delaktigheten av prioriterade åtgärder till förändringar i Gamla stan. Gruppen redovisar också att man är initiativtagare till den numera återkommande Höstfesten i Gamla stan. Datagruppen har varit medarrangör vid den tidigare nämnda Datamässan. Gruppen har initierat till kompetenshöjande åtgärder inom data och presenterat ett mötesplatsprojekt på nätet för alla som vill vara med att utveckla Lidköping som handels, närings och livsmiljöstad. Referensgrupp Fastighetsägarna samarbetar kring frågor som leder till nyetableringar och ser som sin uppgift att samverka för att visa på alternativen och aktualisera framtida etableringsmönster. Referensgrupp Stenportsgatan arbetar för integration mellan Centrum och Centra där frågor som parkering, visualisering och karaktärsinnehåll prioriteras i syfte att öka handelns livskraft. Referensgrupp Marknadsföring har presenterat marknadsföringsprogram med arbetssätt, konkurrensmedel, målgrupper, aktiviteter, syfte, mål och tidsplan Regionala gruppen arbetar för att tillvarata influenser utifrån. Exempelvis hur påverkar externa etableringar centrumhandel? Hur påverkar stadens tillgänglighet och öppettider besöksnäring och utflyktshandel? Samverkansgruppen har under år 2001 haft utbyte och deltagit i möten med Futurum i Alingsås, Centrumföreningen Uddevalla, Varbergs köpmän, Handelshögskolan i Göteborg och Svenska stadskärnor i Örebro. Rapporter: I samverkan med svensk Handel i Västergötland och Lunds universitet (examensarbete) har två rapporter tagits fram Kampen om köpkraften i Västra Götaland och Lidköpings centrum. Ekonomi: Insatsen har under år 2001 varit kr från finansiärerna. Samverkansgruppens deltagare har avsatt egen tid som beräknats till kr. Projektkostnader har balanserats i budget till kr och genom bidrag från EU med kr. Effekten av egen tid och projektkostnader har därmed ett utfall på kr och kan jämföras med finansiärernas insats. Sammanfattning: Verksamheten har under år 2001 bedrivits övergripande av Samverkansgruppens styrelse och dagligen av Referensgrupper och nätverken (från år 2002 tillsammans med en Centrumutvecklare). Samverkansgruppens styrelse konstaterar att under perioden år 1998 t o m år 2000 har Lidköpings handelsindex haft en positiv utveckling. Ökningen är enligt handelns planinstitut 3 procentenheter. Lidköpings index är därmed på plus 100. Styrelsen har också intryck/förfrågningar att intresset för nyetableringar i Lidköping får betecknas som stort. Kontaktperson: Lennart Albertsson Kinnegatan Lidköping vid Vänern Styrelse: Lennart Albertsson, ordförande Maria Nilsson, sekreterare Bo Hansson, kassör Mats Bäckström, Köpmannaföreningen Fredrika Björklund, Köpmannaföreningen Anders Danielson, Fastighetsägarna Jörgen Ehn, Fastighetsägarna Anders Fredriksson, Köpmannaföreningen David Hamilton, Företagarna Andreas Hansson, Köpmannaföreningen Kerstin Jarflod, Krögarna Kjell Holgersson, Lidköpings kommun PerEric UllbergOrnell, Lidköpings kommun 15

16 ambassadörerna en internationell resurs för näringslivet i Lidköping Ambassadörskonceptet ingår som en del i kommunens marknadsplan för Målsättningen är att etablera ett nätverk av f.d. lidköpingsbor som med känsla och entusiasm vill marknadsföra staden utanför dess gränser. Syftet är att med kompetensinflyttning, etableringar och kontaktförmedling: Stärka näringslivet och öka sysselsättningen Vara ett värdefullt kontaktnät Bidra till att Lidköping är en attraktiv etableringsort Ambassadörerna har en kommersiell anknytning, kontaktnät och kunskaper inom marknadsplanens strategiska framtidsområden. Bioteknologi Maskinteknologi Plastteknologi Informationsteknologi Handel, export/import, logistik och kontaktförmedling. Lidköping vid Vänern Ambassadörerna är beredda att svara på frågor och hjälpa till med kontakter i företags och näringslivsfrågor. Nätverket samordnas genom en projektledning och ett ambassadörsråd i Lidköping. Ta gärna kontakt med någon av nedanstående så får Du veta mer. Projektledning Ambassadörsråd Gunnar Nilsson, Projektledare Hanna Flodin Fredrik Hedén Michael Kaufmann Ola Kraft Torbjörn Rundkvist Peter Simme Annelie Skantze Camilla Bender Larson, Projektkoordinator Per Blanck Ola Blixt Per Dahlén Maria Djupström Tomas Ericson Säljchef DK, SE Usinor Nordic Köpenhamn, Danmark Handel sollac.usinor.com Forskare The Scripps Research Institute La Jolla, USA Bioteknologi VD ViaCarla Networks S. A. Barcelona, Spanien Informationsteknologi viacarlaphoto.com Konsult, Egen företagare Effort Consulting AB Göteborg effort.se Anders Frisén Carina Hermansson UllaKarin Jan Holmberg HjalmarssonClark Advokat Konsultativ säljare Malmö Functional Media hotmail.com Advokat Pitmans Solicitors London, England pitmans.com Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Göteborg Jerker Kjellqvist Håkan Larsson Fredrik Lexmon Per Lindgren Utvecklingsledare DOW Europe S.A. Horgen, Schweiz Plastteknologi Konchernchef DE Schenker AG Essen, Tyskland Transport & Logistik schenker.com VD Netsurvey Bolinder Ltd Surrey, England Informationsteknologi & Marknadsundersökning netsurvey.se Projektchef ABB Manufacturing & Consumer Industries AB Stockholm Bygg & Fastighet se.abb.com Valerie Sahlberg Kjell Schlichter Arne Sjölin BerntÅke Sultan Hans Svanbom Ekonomi och kvalitetsansvarig Hägglunds Drives S.A.R.L. Grenoble, Frankrike Handel fr.hagglunds.com VD Miltex GmbH Rödermark, Tyskland Handel miltex.de Kundutvecklingsansv. för livsmedels och fordonsindustrin Intentia Consulting Sverige AB Göteborg Informationsteknologi Teknisk Chef Borealis AB Stenungsund Plastteknologi borealisgroup.com Försäljnignsdirektör Saab AB/Saab Aerospace Linköping Flygindustrin Koncernchef Volvo Group North America Inc. New York, USA Fordonsindustrin volvo.com Björn Ahlén Göran Albertson Jan Andersson VD, Egen företagare Breakthrough Parenting Inc. Santa Monica, USA ebusiness throughparenting.com VD Volvo Finans Volvo Finance International AB Göteborg Fordonsindustrin volvo.com Brigadgeneral/stf Chef Flygvapnet, Flygtaktiska Kommandot Uppsala Flygvapnet. ftk.mil.se Cecilia Forslund CarlJohan Fredin Produktutvecklingsansvarig IFS Sverige AB Linköping Informationsteknologi Marknads och Försäljningsdirektör JanssenCilag AB Västra Frölunda Bioteknologi & Läkemedel Kristina LarsEric Ericsson Richards Florberger Controller Sheraton Skyline Hotel Hayes, England sheraton.com VD Autoliv Canada Inc. Tilbury, Kanada Fordonsindustrin autolivasp.com Göran Hüllert KjellOwe Häger Hasse Karlsson Stefan Karlsson Per Kaufmann Konsult, Egen företagare Brainventure A/S Lysaker, Norge Informationsteknologi com Chefsgeolog Norsk Hydro ASA Luanda, Angola Oljeindustrin hydro.com Chef Internationell Affärskompetens Exportrådet Stockholm Export swedishtrade.se VD Dagab AB Haninge Dagligvaruhandel dagab.se VD Conforama S.A. Marne la Vallee, Frankrike Handel conforama.fr Robert Martinsson Lisbeth Nyström Sara Persson Aare Puur Sekreterare översättningsavd. European Commission Luxemburg EU Commission cec.eu.int Platschef Tyskland Cycore Deutschland GmbH Hannover, Tyskland Informationsteknologi cycore.com Marknadschef Orto Ltd Tallin, Estland Handel Christina Rapp Lundahl Fredrik Söderström Henric Trolme Peter Warmark Joakim Westh Produktledare, The Ericsson Server Platform Ericsson Utvecklings AB Älvsjö Informationsteknologi ericsson.se Streckkodsskrivare och läsare specialist Intermec Technologies Australia Pty Ltd Melbourne, Australien Industriell IT intermec.com Egen företagare Helsingborg Tillverkande industri swipnet.se Storkundsansvarig UC AB Göteborg Affärs och kreditinformation uc.se Utvecklingsansvarig Ericsson Espana S.A. Madrid, Spanien Informationsteknologi ece.ericsson.se Logistikdirektör Schenker AB Göteborg Transport & Logistik schenker.com Personalchef AMS Stockholm

17 Ambassadörsråd Uppdrag/verksamhet Ambassadörskonceptet ingår som en del i kommunens marknadsplan för Syftet är att etablera ett nätverk av f.d. lidköpingsbor som med känsla och entusiasm vill marknadsföra staden utanför dess gränser. Syftet är att med kompetensinflyttning och etableringar: Stärka näringslivet och öka sysselsättningen. Skapa ett värdefullt kontaktnät. Bidra till att Lidköping fortsätter att vara en av de mest attraktiva etableringsorterna i Sverige. Etablerings och tillväxtarbetet prioriteras inom marknadsplanens fem strategiska framtidsområden. Rekrytering och sammansättning av nya ambassadörer Ambassadörerna utses baserat på personens kommersiella anknytning, kontaktnät och kompetens inom de utvalda framtidsområdena. Målsättningen är att hitta en bra fördelning mellan f.d. lidköpingsbor som är verksamma såväl inom Sverige som internationellt. En strävan är också att försöka uppnå en jämställdhet mellan män och kvinnor. Det internationella och globala perspektivet är viktigt då kommuner och regioner konkurrerar om kompetensinflyttningar och etableringar över gränserna. Ambassadörsnätverkets internationella sammansättning fångar upp trender, utveckling och andra omvärldsfaktorer som kan vara både möjligheter och hot för vår kommun. Vid årets slut hade 42 ambassadörer med entusiasm accepterat att arbeta för Lidköpings framtid och bidra till att utveckla ambassadörskonceptet till den resurs som den har möjlighet att bli. Ambassadörerna representerar bred kompetens och erfarenheter från de företag och organisationer de är verksamma i. 12 nya ambassadörer har utnämnts under året. Ambassadörernas fördelning på framtidsområden Bioteknologi Maskinteknologi Plastteknologi IT Handel, logistik, Kontaktförmedling Totalt Män/kvinnor % Män Kvinnor Totalt Ambassadörsträffar Under året har två träffar genomförts. Den 21 augusti genomfördes ett halvdagsseminarium med 19 deltagare. Seminariet leddes av Kairos Future som tidigare varit processledare när marknadsplanen togs fram. Syftet var att ambassadörerna skulle få möjlighet att diskutera framtidsscenarios med kommunledning, näringslivsrepresentanter och ambassadörsrådet. Den andra ambassadörsträffen arrangerades den 27 december med 24 deltagare. Träffen började med ett besök på Rexams Framnäsfabrik där deltagarna fick en intressant information om företagets verksamhet och framtidsplaner. Därefter följde information, gemensam måltid och utnämning av två nya ambassadörer. Ambassadörerna har vidare med sina utifrånperspektiv bidragit med viktiga synpunkter på kommunens arbete med att vitalisera varumärket. ITplattformen För att informera och kommunicera effektivt arbetar nätverket genom en egen ITplattform. Ambassadörerna tar del av information och lämnar synpunkter på agendor och protokoll genom den egna plattformen. Plattformen innehåller också ett register med foto och C/V. I planerna för 2002 ingår att vidareutveckla plattformens funktioner så att den kommer att utgöra ett verktyg i ambassadörernas vardagliga arbete. Måluppfyllelse 2001 Ambassadörsrådet har under året utökat kontaktnätet med 12 nya ambassadörer och består vid årsskiftet av 42 ambassadörer. Nätverket skall kompletteras med fler representanter inom maskin, plast och bioteknologi. Vid ambassadörsträffen i juli ordnades en think tank med representanter från kommunledning, näringsliv och ambassadörer. Ambassadörerna har också varit involverade i kommunens varumärkesprocess. Resultatet av etableringsprocessen redovisas under Etablering. Planer för 2002 Målsättningen är att marknadsföra nätverket starkare bland företagen och få till stånd en självständig tvåvägskommunikation direkt mellan näringslivet och ambassadörerna. Arbetet kommer att prioriteras på projekt relaterade till framtidsområdena och konsekvent följa markandsplanens intentioner. Under uppbyggnadsskedet har arbetet utförts av en projektledning på deltid. Arbetet kommer från 2002 att ledas av en ordförande med stöd av rådet och en koordinator. Kontaktpersoner: Gunnar Nilsson Mellbygatan Lidköping vid Vänern Tfn Mobil Fax epost: Ambassadörsrådet: Gunnar Nilsson, Projektledare Camilla Bender Larson, Projektkoordinator Fredrik Hedén, Skaraborgs Flygflottilj, F7 Michael Kaufmann, Gunnar Dafgård AB Peter Simme, OnPosition AB Annelie Skantze, Proconsa AB Torbjörn Rundkvist, Adserenta AB Hanna Flodin, AnalyCen Nordic AB Ola Kraft, News Presslink AB 17

18 Etablering Etableringsprospektering MarknadsRespons AB har, på uppdrag av Lidköpings kommun genomfört ett antal kartläggningar, som gäller företag inom specifika branscher. Målet är att på sikt locka nya företag att etablera sig i Lidköpings kommun. Vi har i dagsläget bearbetat företag inom ITföretag (hård/mjukvaruproducerande), medicintekniska företag och tillverkare av precisionsinstrument. Totalt har vi genomfört intervjuer med ca. 800 företag och av dessa visade ca. 12 % intresse/behov av att expandera på annan ort. Under 2001 ser utfallet ut enligt följande: Totalt antal företag som kontaktats : ca. 40 Fortlöpande samtal förs med : 4 Ej bearbetade företag som visat intresse : 4 Intresse för etablering: 1 Etablering: 2 Argument som gynnar Lidköping Vid samtal med företag, är naturligtvis mycket varierande från företag till företag. Variabler som spelar in är bland annat, företagets storlek, inriktning och nuvarande placering. Nedan följer några gemensamma argument som man med fördel kan använda: Ortens placering i Västra Sverige. Billiga tomt/fastighetspriser. Billiga hyror. Många stora och relativt välkända företag inom kommunen. Sedan finns det några nackdelar som vi uppfattat vid kartläggningar och genom samtal: Avsaknaden av högskola Dåliga kommunikationer såsom flygplats, järnväg och vägnät. Kommunens anonymitet (få som känner till oss). Etableringsagenter Arbetet startade i januari 2001 med utgångspunkt dels från den etableringsundersökning, som MarknadsRespons AB genomfört, dels via det kontaktnät som byggts upp via Lidköpingsambassadörerna och dels etableringsagenternas egna nationella och internationella kontakter. Under året har ett 20tal företag kontaktats, varav några utanför Sveriges gränser, och ett flertal företag har visat ett visst intresse för Lidköping som etableringsort. Arbetet har också resulterat i att några av de kontaktade företagen lagt ut arbete till befintliga företag i Lidköping. Ambassadörsrådet har under året arbetat med 11 etablerings och utvecklingsprojekt vilka initierats eller tillkommit genom förslag från Lidköpingsambassadörer. Målsättningen har varit att hitta projekt som har anknytning till de strategiska framtidsorådena i kommunens marknadsplan. Kontakter med Lidköpingsambassadörer inom maskinteknologi har lett till flera affärsmöjligheter för befintliga företag för tillverkning av precisionsprodukter. Lidköpingsföretag har också inbjudits att medverka i kompensationsaffärer mot försvarets inköp av utrustningar. Inom plastteknologi har projekt startats inom bioplast med 2 ambassadörer involverade. Inom informationsteknologi har samtal förts av Lidköpingsambassadörer med de ledande aktörerna i branschen om etablering. Lidköping ses som en utmärkt etableringsort. Kontakter har vidare förmedlats av Lidköpingsambassadörer inom transportföretag för utveckling av den potential som Hovby flygfält utgör. Projektens fördelning på strategiområden: Maskinteknologi 1 Plastteknologi 2 Informationsteknik 2 Kontakt och Kompetens 4 Logistik och Export 2 Totalt 11 Etableringsprocess Arbetsprocessen kring potentiella etableringsprojekt indelas i 6 steg: 1. Etablera kontakt Lämpliga kontaktytor kartläggs och därefter etableras en kontakt där marknadsföring av Lidköping är en viktig ingrediens. En relation och ett förtroende byggs upp. 2. Fastställa besöksdatum & program Skapat förtroende kan resultera i önskemål/ accept till besök i Lidköping. Ett besöksprogram fastställs där man lägger stor vikt vid kundens behov och önskemål. Här sker koordination med bl a representanter från lokala näringslivet för företagsbesök, visning av lediga lokaler mm. 3. Framtagande av information Baserat på kundens önskemål och syfte med besöket sammanställs ett informativt och säljande presentationsmaterial om Lidköping. Insamling av information om besökande företag innan besöket, för att vara väl föreberedda. Detta är ett sätt att visa respekt inför besökarna samt ge ett välkomnande intryck. 4. Genomförande Samordning och koordination är viktiga grundstenar för ett störningsfritt besöksprogram. Målsättningen är att bemöta gästerna proffsigt och informellt men även respektfullt. 5. Uppföljning Kontakten efter besöket upprätthålls. Kompletterande information lämnas vid behov. Att vara tillgänglig är också en viktig faktor. 6. Utvärdering Feedback inhämtas från kontaktpersonen vid besöket och diskuteras vid regelbundna etableringsgruppsmöten. Ambitionen är att genom en ständig förbättringsprocess skapa ett framgångsrikt etableringsarbete. Kontaktperson: Leif Eriksson Mellbygatan Lidköping vid Vänern Tfn Mobil Fax epost: Etableringsgrupp: Camilla Bender Larson, Etableringskoordinator Christer Martinsson, Etableringsagent Gunnar Nilsson, Etableringsagent Mikael Grönlund, MarknadsRespons AB Leif Eriksson, Lidköpings kommun Morgan Sundberg, Lidköpings Näringslivsfastigheter AB 18

19 Utvecklingsprojekt Bioplast Förnyelsebara biopolymer från Västra Sverige en möjlighet idag och i framtiden. Avsikten med projektet var att utreda om dagsläget och de framtida möjligheterna när det gället användning av biopolymer som råvara i miljömässigt och industriellt intressanta produkter både i nya och sådana som idag baseras på petroleum. Med biomaterial menas stärkelse, gluten, fibrer m.m. Undersökningen syftar således till att utröna om det finns någon möjlighet för västra Sverige att stå som både producent och råvaruleverantör till en växande biopolymer industri Aktiviteter och arbetssätt i förstudien Det planerade upplägget innehöll tre moment. Inledningsvis en undersökning av marknaden och utvecklingsläget inom området runt om i världen. Denna skulle sedan åtföljas av en workshop med inbjudan experter och slutligen en studie kring möjligheterna att etablera en pilotanläggning eller dylikt inom ett område som identifierats under studien. Tidigt i projektet beslöt att arbeta med utpräglad processyn och att ta in specialister konsulter/forskare för att snabbt nå en uppdatering på området. Det har inneburit att aktiviteterna successivt anpassats efter den dagslägesbeskrivning som inkopplade specialister gett. Bland inkopplade specialister kan nämnas Dr. Karin Svegmark, konsult, prof. AC Albertsson, KTH, Thomas Hjertberg Chalmers, Mats Stading, SIK och Dr JohanFredrik Selin Fortum Energi samt Jenny Boström IFP i Göteborg. Resultat och slutsatser Den bild som växte under våren 2001 visade på flera olika alternativa material till petroleum baserade och flera olika blandningar mellan biomaterial och petroleumbaserade finns tillgängliga i små kvantiteter på marknaden. Flertalet baserade på stärkelse som råvara i en fermentationsprocess eller direkt efter olika modifikationer. DowCargill var i fasen med att färdigställa en kommersiell anläggning för mjölksyraplast s.k. PLA, från majs i USA. Den har en planerad årsproduktion på ton. Detta ledde bedömningen att det viktigaste först och främst var att försöka koppla ihop regionens plastkonverterare och informera dem om de tekniska möjligheterna med biopolymerer samt att visa på att det nu snart till rimliga priser kan utvecklas och produceras produkter baserade på mjölksyraplast. Det beslöts därför att ett sådant seminarium skulle hållas i Lidköping i maj Seminariet den 30 maj fick också god uppmärksamhet i media med inslag i lokaltv, lokalradio och press. Bland de drygt 30talet deltagande fanns flera konverterare. De kunde notera att biopolymermarknaden står inför stora förändringar i och med DowCargills storindustriella satsning på PLA. Vid seminariet indikerades exempelvis att ett pris på ner mot 15 kr/kg för PLA inte var orimligt inom en inte alltför avlägsen framtid. Detta skall jämföras med pris för petroleum baserade plaster från ca 10 kr/kg och uppåt och ett dagspris på 30 kr/kg för PLA. Vår bedömning är att det nu är viktigt att få regionens plastkonverterare att bli tidiga användare på detta nya område. Ett av initiativ har varit att försöka få regionens plastkonverterare att synas genom att ge ett stöd till provkörningar med PLA. En sådan körning har inletts under senhösten vid REXAM, som är en av Europas stora tillverkare av plasttråg med ca årston. En annan industriell möjlighet har också uppmärksammats. Mycket talar för, som nämnts tidigare, att mjölksyraplast kan bli ett framtidsmaterial både ur teknologiskt och energimässigt perspektiv. En storskalig mjölksyra produktions skulle kunna bli mycket intressant. Idag finns det 34 något större producenter. Detta innebär att det behov av demonstations/pilotanläggning som identifierats Projektledare: Professor Anders Jonsson Svenska Lantmännen FoU Ö Hamnen, Lidköping vid Vänern Tel Fax Projektgrupp: Jenny Boström, IFP BerntÅke Sultan, Borealis Stefan Lind, Västra Götalandsregionen Slutsatserna från förstudien och seminariet kan sammanfattas på följande sätt: Idag består biopolymermarknaden av flera mer eller mindre förnyelsebara och nedbrytbara material i små volymer med för höga priser som används till främst nischprodukter. Förnyelsebara biopolymerer baserade på stärkelse och då speciellt i form av PLA står inför storskalig marknadsintroduktion via DowGargills joint venture. Detta innebär att det kan förväntas first mowers advantages för de konverterare som är tidigt igång. Inga dramatiska ohanterliga tekniska problem förväntas vid körning i dagens maskiner med exempelvis PLA. Mjölksyrabaserade plaster förbrukar relativt sett mindre mängder fossiltbränsle under produktionen, än de fossilt baserade. Bionedbrytbarheten viktig, men nya material kan inte introduceras storskaligt om de inte är prismässigt rimliga och rätt teknisk kvalitet. Tillämpningar baserade på protein och gluten ligger fortfarande i en forsknings eller tidig utvecklingsfas och protein har t.ex. mycket intressanta barriäregenskaper vilket gör det intressant att driva på kunskapsutvecklingen. främst hänför sig till en för mjölksyraproduktion när det gäller stärkelsebaserade biomaterial. För protein delen är det ännu för tidigt att säga var möjligheterna finns för industriell utveckling. Borelalis som också ingår i nätverk som byggt upp kring biomaterial har också medverkat till att initiativ har tagits vid Chalmers för en forskning med målet att med fermentationsteknik framställa eten och polyeten från förnyelsebara råvaror. Under förstudiens gång har det emellertid blivit mer och mer att biomaterialanvändningen, efter att ha stått och stampat under 1520 år, nu står inför ett kommersiellt genombrott. Detta genombrott kommer att dra med sig kraftig ökande behov av exempelvis mjölksyra för framställningen av PLA. Patrik Juslin, REXAM Jerker Kjellqvist, DOW Erik Tellgern, Ceramyl Uno Hallqvist, HammarplastLandén Leif Eriksson, Lidköpings kommun Anders Jonsson, SvL FoU Martin Svensson, SvL FoU Börje Thorstensson, PDS Thomas Hjertberg, Polymerteknologi, CTH 19

20 Tillväxtdagen 2001 Referat Vilken lyckad dag det blev! Tillväxtdagen den 27 september 2001 bjöd på ett mycket uppskattat program. Totalt samlades 74 nöjda gäster, som alla lämnade Röda kvarn med nyförvärvad kunskap i tillväxtfrågor i form av många handfasta tips. Sunes framgångsrecept Framtiden finns i den anda som Lidköpings företag visar menade kommunstyrelsens ordförande Kjell Hedvall, när han hälsade gästerna välkomna. Rektor Jan Danielski vid Lidköpings Högskola Online talade om att genom våra kontakter med distributörer av högskoleutbildning kan vi erbjuda skräddarsydda lösningar. Jörgen Kennemar, ekonom på Förenings Sparbankens ekonomiska sekretariat, har studerat ett 10tal kommuner i Europa och USA. Han konstaterade att ett uthålligt arbete och en god samverkan mellan kommun, skola och näringsliv har varit gemensamma drag för de framgångsrika kommunerna, men grundläggande är kanske insikten om att det är möjligt att påverka utvecklingen. Sune Carlsson, koncernchef vid SKF och med mångårig erfarenhet av företagsledning på hög nivå, menade att ett tydligt ledarskap och vilja att lösa problem direkt är viktigt, därtill kommer motivation och arbetsglädje som är avgörande för framgång Årets utmärkelser Årets ungdomsföretag TDE UF. Ungdomarna Patrik Florén, Martin Forhaug och Anders Svensson. går på De la Gardiegymnasiets samhällsprogram, ekonomisk inriktning, och deras affärsidé är att arrangerar annorlunda fester och discon till rimliga priser. Organisation Bästa möjliga medarbetare Kunskap och träning Resultatorienterad ledning och godkommunikation Stark förändringsbenägenhet måste byggas in Högre fart än konkurrenterna utveckla snabbhet Ledarskap Lös akuta problem snabbt och resolut Fokusera på möjligheter Var tydlig och krävande Skapa motivation och arbetsglädje Kunder Kunderna genererar inkomsterna Priset speglar värdet för kunden Goda kunder är viktigaste tillgången Satsa på kunder med tillväxt och god ekonomi Ekonomi Skaffa pengarna innan de behövs God soliditet Positivt kassaflöde Minska kapitalbindningen Kostnadseffektivitet Tillväxt Utnyttja ny teknologi nya behov Expandera de mest lönsamma affärerna Öka leveransomfattningen och kundvärdet Utnyttja eftermarknad maximalt Hemmamarknaden först Årets företagare Thomas Franzén, Franzéns Mekaniska Verkstad, Järpås, där motiveringen bl.a. var att Thomas Franzén är en framsynt företagare med tekniskt kunnande som noga följt utvecklingen inom branschen. Årets tillväxtföretag Plastic Design & Service, Vinninga, en utmärkelse som går till det företag som ligger högst på rankinglistan över Lidköpingsföretagens omsättningsökningar under de senaste fyra åren och detta uppfylldes av Börje Thorstenssons företag. Årets skolprofil Lennart Frändén, De la Gardiegymnasiet. Lennart har lyft fram en grupp elever som normalt har mycket svårt att hävda sig i ett konkurrenssamhälle och skapat ett IVprogram som imponerar både lokalt, nationellt och internationellt. 20

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige

92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige 92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige Kompetensutveckling, flexicurity och förbättrad integration. Det är några av satsningarna som strukturfondspartnerskapet i Västsverige

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Almi Företagspartner AB

Almi Företagspartner AB Almi Företagspartner AB 40 kontor över hela landet med 500 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Finansiering och rådgivning Riskkapital (expansion)

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen 2017 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3

Läs mer

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Vi är en ideell organisation, som stöder start ups och SME-företag i tillväxtfas. Vi stöds och finansieras av det lokala Näringslivet, VGR, Tillväxtverket,

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Livskraftigt näringsliv

Livskraftigt näringsliv 1 Livskraftigt näringsliv Två huvuduppdrag Hälso- och sjukvård Tillväxt och utveckling Ca 50 000 anställda. 2 Bredd i uppdraget Helhetssyn - Utmaningar Infrastruktur Kollektivtrafik Näringsliv FoU Kunskap

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Nya företagare behöver goda råd

Nya företagare behöver goda råd Nya företagare behöver goda råd En bättre Vi start ger en bättre start Vår uppgift är att ge alla som vill starta eget bästa möjliga förutsättningar för att lyckas! NyföretagarCentrums Vi förmedlar uppgift

Läs mer

Gästnattsrapport Juli 2015

Gästnattsrapport Juli 2015 Gästnattsrapport Juli 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com victor.johansson@vastsverige.com Klicka här för att hämta

Läs mer

Ägardirektiv till styrelsen för ALMI Företagspartner Stockholm AB

Ägardirektiv till styrelsen för ALMI Företagspartner Stockholm AB 1(5) Ägardirektiv till styrelsen för ALMI Företagspartner Stockholm AB ALMI Företagspartner Stockholm AB, nedan kallat Bolaget, ägs av ALMI Företagspartner AB (51 %) och av Stockholms läns landsting (49

Läs mer

Främja kvinnors företagande Värmlands län

Främja kvinnors företagande Värmlands län 1(5) Näringsliv Ingela Bönström Brusgård Främja kvinnors företagande 2007-2009 Värmlands län Förteckning över samtliga beviljade projekt under programperioden 2007-2008-2009 Beviljade projekt 2007 - Offentliga

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Tillväxtdag 2001-74 deltagare Tid: 27 september, kl 13.00 17.30 på Röda Kvarn Lättare måltid serveras utan kostnad

Tillväxtdag 2001-74 deltagare Tid: 27 september, kl 13.00 17.30 på Röda Kvarn Lättare måltid serveras utan kostnad TILLVÄXTDAG Tillväxtdag 2001-74 deltagare Tid: 27 september, kl 13.00 17.30 på Röda Kvarn Lättare måltid serveras utan kostnad Lidköping Högskola Online - mötesplats för det livslånga lärandet Ung Företagsamhet

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2013-11-19

Kallelse Sammanträdesdatum 2013-11-19 Kallelse Sammanträdesdatum 2013-11-19 Plats Inlandsrummet Tid Tisdagen den 19 november kl. 13:00-18:00 Ledamöter Jane Bredin (M) Ordförande Glenn Ljunggren (S) Oppositionsledare Björn Saletti (V) Göran

Läs mer

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4 Verksamhetsplan FöretagsCentrums verksamhetsplan antogs av styrelsen 20 oktober 2011 och gäller tills vidare. Planen följs upp fortlöpande och revideras vid behov (senast 2013-12-12). INNEHÅLL 1 FÖRETAGSCENTRUMS

Läs mer

129 miljoner i EU-stöd för att främja konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige

129 miljoner i EU-stöd för att främja konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige 129 miljoner i EU-stöd för att främja konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige Vid strukturfondspartnerskapet i Västsveriges möte den 19 juni prioriterades åtta projekt som får totalt cirka 22

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Västerås Science Parks finansieringsdag Västerås Science Park verkar för att ge företagare och entreprenörer i Västmanland inblick i vilka finansieringsalternativ

Läs mer

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga.

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga. KS 17 26 nov 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ingeberg Lars Linder Cecilia Datum 2014-10-29 Diarienummer KSN-2014-1136 Kommunstyrelsen Nyföretagarcentrum-samarbetsavtal Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Internationell policy för Bengtsfors kommun

Internationell policy för Bengtsfors kommun 2 (7) Internationell policy för Bengtsfors kommun Bakgrund Omvärlden och EU påverkar oss alltmer och sambandet mellan det lokala och det globala blir allt tydligare. Förändringar på den internationella

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Uthyrning, fastighetsservice 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer

Hur ska konkurrenskraft upprätthållas i Sveriges ledande industriregion på en Europas mest kunskapsintensiva

Hur ska konkurrenskraft upprätthållas i Sveriges ledande industriregion på en Europas mest kunskapsintensiva Hur ska konkurrenskraft upprätthållas i Sveriges ledande industriregion på en Europas mest kunskapsintensiva arbetsmarknader? Brist på modern struktur präglade Västsverige på 80- och 90-talen Brokig struktur.

Läs mer

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen Västra Götaland 49 kommuner 1,6 miljoner invånare Västra Götalands län Landskap: Västergötland, Bohuslän och Dalsland Största stad: Göteborg Minsta kommun: Dals Ed Regionhuvudstad: Vänersborg 29 611 öar,

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen STRÖMSTADS KOMMUN ÄRENDE Sida 4 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-02-27 Kf Ks 13 Au 34 Dnr Ks/ 2013-0474 Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 Kommunikation Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan. Vår bas för detta

Läs mer

Inkvarteringsstatistik augusti 2011

Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Owe Westberg

Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Owe Westberg Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Tid: Fredagen den 18 oktober 2013, kl. 09:00 15:15 Plats: Närvarande: Förhindrade: Ordförande: Sekreterare: Innovatum hus 74 och företagsbesök

Läs mer

Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet

Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet Näringsdepartementet Tillväxtverket 310 anställda Budget ca. 4000 miljoner SEK (Inklusive regionala fonden) VINNOVA (Verket för innovationssystem) 200 anställda

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB

Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB Kärnverksamhet Affärsområden Tjänster Innovation Nya företag Etablerade företag Finansiering Affärsutveckling Företag och personer som har en innovativ idé och

Läs mer

Hur finansierar jag min idé?

Hur finansierar jag min idé? Hur finansierar jag min idé? Heléne Öhrvall, Innovationsansvarig Almis vision Vår vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Almi Västs uppdrag är att stötta

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag Från idé till lönsamt företag ALMI Företagspartner AB 40 kontor över hela landet. 450 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Riskapital genom

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation. Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen

Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation. Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen Västra Sverige på 1990-talet Brokig struktur och behov av samordning Tre små län och tre små landsting

Läs mer

Utveckla ditt företag i Hedemora

Utveckla ditt företag i Hedemora Utveckla ditt företag i Hedemora Inger Wilstrand, VD Hedemora Näringsliv AB Attraktiva Hedemora Ett näringsliv som präglas av engagemang och bredd I Hedemora går det ett företag på var tionde invånare.

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv 2008-03-28 i Sve Kvinnors företagande

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Information till småföretag V A R N Ä R H U R

Information till småföretag V A R N Ä R H U R S T Y R K A E N E R G I A R B E T S L U S T Information till småföretag V A R N Ä R H U R Tre små apelsiner Det är en sen kväll i april - den 14 april - 1912. Passagerarfaryget Titanic går för långt norrut

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 2007-09-04 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv i Sve de stärk Kvinnors

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige maj 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige maj 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige maj 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport inkluderar

Läs mer

Näringslivsstrategi Strömstads kommun

Näringslivsstrategi Strömstads kommun Strömstads kommun Näringslivsstrategi Strömstads kommun 2017-2020 Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Strategi Kommunfullmäktige Kommunledningsförvaltningen Antagen 2017-03-23 Ansvar Kommunstyrelsen

Läs mer

Ansökan om projektstöd - lokalt ledd utveckling Steg 2

Ansökan om projektstöd - lokalt ledd utveckling Steg 2 Ansökan om projektstöd - lokalt ledd utveckling Steg 2 Du kan bara få stöd för godkända utgifter som uppstår efter att din ansökan om stöd kommit in till oss. Spara alla underlag för utgifterna i original

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007

Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007 Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen.

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. 1 Näringslivsplan för Melleruds Kommun 2015-2018 I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. Syfte och mål

Läs mer

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Agenda Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Nuläge Rampens nuvarande projektfinansiering avslutas sommaren 2012 Hösten 2012 finansieras verksamheten

Läs mer

kraftsamling för miljö, energi och hållbara

kraftsamling för miljö, energi och hållbara kraftsamling för miljö, energi och hållbara transportlösningar Game seminarium 13 oktober 2009 Västsvenska satsningar på framtidens energi- och miljöteknik Bertil Törsäter Två ansvarsområden Tillväxt och

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige april 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige april 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige april 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

INBJUDAN Delegationen för regional samverkan om högre utbildning

INBJUDAN Delegationen för regional samverkan om högre utbildning INBJUDAN 2002-03-07 Delegationen för regional samverkan om högre utbildning Vasag.8-10 103 33 Stockholm Kommuner, Landsting. Länsstyrelser, Universitet och högskolor, Folkbildningsrådet Delegationen för

Läs mer

NyföretagarCentrum Hälsingland Rådgivning från företagare till blivande företagare 1

NyföretagarCentrum Hälsingland Rådgivning från företagare till blivande företagare 1 Rådgivning från företagare till blivande företagare 1 Rådgivning från företagare till blivande företagare 2 Vad vill Erbjuda kostnadsfri, konfidentiell och objektiv rådgivning från professionella rådgivare

Läs mer

Cirkulärnr: 1998:167 Diarienr: 1998/2622 Handläggare: Bodil Almgren Sektion/Enhet: Arbetsmarknads- och Näringslivsutveckling Datum: 1998-10-27

Cirkulärnr: 1998:167 Diarienr: 1998/2622 Handläggare: Bodil Almgren Sektion/Enhet: Arbetsmarknads- och Näringslivsutveckling Datum: 1998-10-27 Cirkulärnr: 1998:167 Diarienr: 1998/2622 Handläggare: Bodil Almgren Sektion/Enhet: Arbetsmarknads- och Näringslivsutveckling Datum: 1998-10-27 Mottagare: Kommunstyrelsen Näringslivsenheten Rubrik: Budgetproposition

Läs mer

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet BEDÖMNINGSGRUNDER Följande dokument beskriver hur LAG bedömer era projekt utifrån urvalskriterier och poängsättning. Grundvillkor Dessa villkor bedöms lika för alla projekt och alla fonder. Villkor Projektet

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 181/2015 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2015-04-21 Klockan: 09.00 11.10 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) 26-29 Lena Baastad

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

Välkommen till. Årets Nyföretagare. I Sverige 2012

Välkommen till. Årets Nyföretagare. I Sverige 2012 Välkommen till Årets Nyföretagare I Sverige 2012 NyföretagarCentrum Sverige Sveriges ledande kraft för nyföretagande Finns i 200 kommuner Under 2013 kom över 20 000 personer för rådgivning, varav mer än

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige januari 2017 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige januari 2017 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige januari 2017 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Handlingsplan för besöksnäringen

Handlingsplan för besöksnäringen 2016-12-07 15RK2154 Regional utveckling Handlingsplan för besöksnäringen 2017-2020 En strategi för besöksnäringen i södra Småland 2013-2020 har tagits fram genom aktiv samverkan mellan Regionförbundet

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Hård konkurrens om 175 miljoner från Europeiska socialfonden

Hård konkurrens om 175 miljoner från Europeiska socialfonden Hård konkurrens om 175 miljoner från Europeiska socialfonden Av 117 sökande får 24 projekt sammanlagt 175 miljoner kronor i EU-stöd från Europeiska socialfonden. Det blev resultatet efter det västsvenska

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige december 2016 (helårsrapport) Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige december 2016 (helårsrapport) Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige december 2016 (helårsrapport) Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten

Läs mer

Bilagor till Näringslivsstrategi

Bilagor till Näringslivsstrategi Bilagor till Näringslivsstrategi 2016-2020 På landet, i staden och mittemellan - här kan företag gro och växa. Precis som för tusen år sedan. och i tusen till. För där människor trivs blomstrar affärerna.

Läs mer

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors Hagfors & Munkfors 1 Hur vill vi ha det? En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors 2 Hur vill vi ha det? Strategisk kompetensförsörjning 2005 2004 Fastställa organisation och finansiering

Läs mer

Klimatklivet - stöd till lokala klimatinvesteringar!

Klimatklivet - stöd till lokala klimatinvesteringar! Nyheter från din kommun Det här är Mariestads kommuns nyhetsbrev för näringslivet, här kan du läsa om vad som händer i kommunen och näringslivet. Har du nyheter som du vill lyfta i det här forumet tar

Läs mer