Omslagsbild: Höstdag i Bua Fotograf: Karin Linde. VARBERGS SPARBANK AB:s ( ) ÅRSREDOVISNING 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omslagsbild: Höstdag i Bua Fotograf: Karin Linde. VARBERGS SPARBANK AB:s (516401-0158) ÅRSREDOVISNING 2012"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2012

2 2 Omslagsbild: Höstdag i Bua Fotograf: Karin Linde

3 Innehåll 4 Vd-kommentar 6 vår Vision, vår affärsidé och våra Värderingar 8 Vår historia 9 Vår Ägare 10 Varbergs Sparbank idag 12 Omvärldsanalys 14 Förvaltningsberättelse 18 5Fem år i sammandrag 19 5Resultat- och balansräkning Resultaträkning Rapport över Totalresultat 23 5Balansräkning Rapport över förändringar i Eget kapital 25 5Kassaflödesanalys 26 5Redovisningsprinciper 33 Riskhantering 36 5Noter till resultat- och balansräkning 53 5Informationsnoter 61 5Kapitaltäckningsanalys 63 Styrelsens underskrifter 64 5Revisionsberättelse 65 Bolagsstyrning 66 5Styrelseledamöter och revisorer 67 Bankledning 68 Våra mötesplatser 3 Årsstämman äger rum Onsdagen den 25 april 2013 i Varberg

4 VD-kommentar Världen, Sverige, Varberg Ur ett världsekonomiskt perspektiv präglades 2012 av skuldkris i Europa och en avtagande tillväxt i tidigare draglok som Kina och Indien. På den ljusa fronten startade en uppåtgående trend i USA med ökad konsumtion och huspriser. Inom Europa har viktiga grepp tagits under året som gått och förhoppningsvis kommer inte krisen att förvärras. Även om återhämtningen kan bli långsam och utdragen. 4 Sverige tappade i tillväxt under 2012 och växte enbart med 1%. Med starka statsfinanser har kronan blivit en trygg hamn med hög kronkurs som följd. Detta har i sin tur gjort det svårare för svenska exportörer med ökade varsel och arbetslöshet som följd. I Varberg har också tecken på avmattning börjat synas. Framförallt har transport- och byggsektorerna haft det tuffare. Underliggande kvarstår dock fundamenten med ökande befolkning genom inflyttning och en stabil nivå på fastighetsmarknaden. Stärkta av framgång Ett framgångsrikt arbete nära våra kunder gav enastående tillväxt, resultat och låga förluster. Därför blev 2012 ett rekordår för Varbergs Sparbank! Under 2012 fortsatte banken att växa och göra bra resultat. De strategier vi har kring våra mål; kundnöjdhet, medarbetarindex, ledarskap, lönsamhet, kapitalisering och likviditet realiserades i en snabbare takt än väntat. Vilket är glädjande. Med en tillväxt på 10% för 2012 kan vi summera det senaste året till en total affärsvolym på 29,1 Mdr. Totalt har banken vuxit med 48% på 4 år vilket inneburit cirka 10 Mdr i ny affärsvolym. Vi gjorde vårt bästa resultat någonsin, exklusive reavinster. Bankens resultat blev 177 Mkr, en ökning med 15 % jämfört föregående år och över en fyra års period har resultatet ökat med 156 %. Samtidigt har vårt egna kapital ökat under samma period med 854 Mkr (+66%) till Mkr. Detta är en kombination av bra resultat och bra utveckling på bankens finansiella tillgångar. Idag har vi en av banksveriges starkaste balansräkningar. Att kunna göra detta i det ekonomiska klimat som råder är vi givetvis stolta över. Resultatet har inte kommit av sig självt utan är en konsekvens av flera års hårt arbete och god tillväxt, både på privatmarknaden och under senare år även på företagsmarknaden. Vi har även lyckats hålla nere kostnaderna och behållit god ordning och reda. Med god ordning och reda och en bra riskkultur har vi sett till att minimera nivån på kreditförluster. Under 2012 har vi sett hur nya regelverk växer fram för oss finansiella företag. Regelverk som kommer påverka oss över lång tid framöver. Det gäller både kapitalisering av banker och likviditetskrav, i dessa områden vill Sverige vara en föregångare. Vår kapitalsituation är otroligt stark med en soliditet på 21 %. Vi har mer inlåning än utlåning och en likviditetsreserv på cirka 2,5 Mdr. Ett annat fokus i kommande regler för banker är intern styrning och kontroll samt styrelsens ansvar. För att kunna vara en livskraftig bank behöver vi inte bara ha en robust affärsverksamhet utan också se till att alltid vara väl inom ramarna för de regelverk som utgör vår spelplan. På så vis skapar vi långsiktig trygghet för våra kunder.

5 Förutom att säkerställa bankens finansiella stabilitet går även den genererade vinsten till samhällsnytta i vårt verksamhetsområde genom att en del av vinsten delas ut till Sparbanksstiftelsen Varberg. Av 2012 års vinst föreslås 20 Mkr delas ut. Med blicken framåt Att titta framåt gör vi med ödmjukhet. Bakom oss har vi år med stark tillväxt och fantastiska resultat kommer att se annorlunda ut på många sätt. Tillväxten kommer sannolikt att avta till följd av en avmattning i konjunkturen. Vi kommer förmodligen se en fortsatt press på räntorna. De låga nivåerna på kreditförluster från 2012 kan komma att öka. Under 2013 kommer våra kunder att beröras av en nationell förändring av kontanter. Bankerna har tillsammans gått ihop och bildat bolaget Bankomat AB som skall äga och driva Sveriges uttagsautomater. För kunder i banken kommer detta innebära en ökad tillgång till kostnadsfria uttag med bankkort. Samtidigt går arbetet vidare med att totalt sett minska mängden kontanter i Varberg via projektet Tryggare Varberg. Efter tre års arbete har kontantmängden minskat med 33 %. 5 Under året som kommer vill vi fortsätta arbeta med att förbättra kundnöjdheten. Vi vill träffa ännu fler kunder, ge goda råd och lägga grunden för sund ekonomisk utveckling. Utgångspunkten i ett möte med kund är att alltid leva efter våra värderingar; engagerad, enkel, tillgänglig och värdeskapande. Jag vill tacka alla våra kunder och medarbetare som gör Varbergs Sparbank till den fantastiska bank som den är. Varberg i mars 2013 Per Richardsson Verkställande direktör

6 Vår VISION Din bank på hemmaplan - vi skapar möjligheter. Vår Affärsidé Att vara din bank på hemmaplan, som med engagemang, enkelhet och global räckvidd, skapar starka varaktiga affärsrelationer. Detta skapar värden för kunden och samhället samt förtroende för banken. 6 Fotbollslek på Övrevi

7 VårA Värderingar Vi är engagerade Vi har ett genuint intresse för våra kunder och deras ekonomi. Vi tror på oss själva och vår kompetens. Vi har ett ansvar och en drivande roll för att utveckla varje kunds affär samt våra produkter, tjänster och relationer. Vi är även engagerade i utvecklingen av vår bygd och vad som händer här. Vi är enkla att ha att göra med Vi är ärliga och öppna. Vi gör allting enkelt och tydligt för kunden. Det ska vara enkelt att förstå och använda våra produkter och tjänster. Vi arbetar ständigt med att förenkla våra processer och rutiner för att fokusera på vår relation till kunden. Vi skapar starka och varaktiga relationer med både kunder, kollegor och övriga aktörer i samhället. Vi är tillgängliga Det är lätt att komma i kontakt med oss. Vi finns där våra kunder finns och där de vill göra sina affärer. Alla beslut fattas här - stora som små, av oss som känner kunden, verksamheten och marknaden. En unik närhet. Vi bemöter våra kunder på ett vänligt och personligt sätt oavsett mötesplats. Vi skapar värden Det finns en lång och gedigen historia som vi bygger vidare på för framtiden, genom att skapa värden för våra kunder och tillväxt i vårt samhälle. Vi månar om ekonomiskt välbefinnande för våra kunder och ägare samt verkar för en långsiktig miljö- och samhällsutveckling. 7 Höstdag i Tvååker

8 VÅR HISTORIA Den 2 april 1836 startade Varbergs Sparbank sin verksamhet i en lokal som erhölls i rådhuset vid torget i Varberg. Idén var då att driva banken ideellt med ett starkt socialt ansvar och med omtanke om bygden och de svaga i samhället. Sparbanksidén är lika gammal som unik. Idén föddes i Skottland 1810 och kom till Sverige 1820 då Göteborgs Sparbank bildades. Idag finns det drygt 60 sparbanker i Sverige, alla med en gemensam värdegrund. 8 Bild från år 1912, Sparbankshuset vid Torget, Varberg

9 VÅR Ägare Sparbanksstiftelsen Varberg bildades år 2000 när dåvarande Varbergs Sparbank ombildades till bankaktiebolaget Varbergs Sparbank AB. Genom utdelning främjar Sparbanksstiftelsen Varberg näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur inom Varbergs Sparbank verksamhetsområde. Sparbanksstiftelsen Varberg är ensam ägare till Varbergs Sparbank AB. Stiftelsen förvaltas av en styrelse som utses av stiftelsens 48 huvudmän. 9 Vinterdag vid Varbergs Fästning

10 10 VARBERGS SPARBANK IDAG Varbergs Sparbank har sitt säte och huvudkontor i Varberg. En affärsvolym på strax över 29 miljarder. Vi är ca 130 anställda fördelade på telefonbank och 8 kontor i Varbergs kommun och Horred i Marks kommun. Varbergs Sparbank har kontor i Varberg (Torget och Håsten), Horred, Bua, Skällinge, Tvååker, Träslövsläge och Veddige. Varbergs Sparbanks verksamhet är lokal. Alla beslut fattas här - stora som små, av oss som känner kunden, verksamheten och marknaden. En unik närhet. Vi är en av Sveriges mest solida banker med en soliditet på 21%. Swedbank är bankens viktigaste samarbetspartner. Samarbetet omfattar framför allt produktsortiment, ITstöd samt hypoteks- och fondverksamhet. Bankens verksamhet är uppbyggd kring tre affärsområden som samarbetar för kundens bästa. privatmarknad Vi möter våra ca kunder på 8 kontor i Varbergs kommun och Horreds bygden samt i vår Telefonbank. Fler och fler väljer även vår Internetbank samt vår Mobilbank där utvecklingen av nya tjänster pågår hela tiden. Den nära och personliga kontakten är enormt värdefull för oss som bank och uppskattad av våra kunder. Som kund hos oss får du din egen rådgivare som hjälper till med frågor kring sparande, finansiering av boende mm samt trygghetsförsäkringar och sakförsäkringar. Behöver du hjälp med juridiska frågor har vi jurister. Under året som gick gjorde vi det enklare för dig som kund vi introducerade olika helkundserbjudanden såsom Nyckelkund, Nyckelkund Mer samt Premium. Som helkund får du rabatter och erbjudanden. Genom livet har man olika behov av banken, vi tror därför på att bygga relationer med våra kunder och finnas nära dig. Du väljer själv hur ofta du vill bli kontaktad. Vi möter dig med engagemang och enkelhet. Företagsmarknad Vår företagsmarknad består av cirka företagskunder och ca 500 föreningskunder. Våra företagskunder representerar de flesta branscher. Våra företagskunder har en företagsrådgivare som kontaktperson och ingång i banken. Kring företagsrådgivaren bygger vi sedan ett kundteam tillsammans med våra specialister såsom jurister, försäkringsspecialister m fl. Detta för att möta kundens behov och önskemål. Detta gör oss unika på den lokala marknaden. Vi arbetar med finansieringar, placeringar, likviditetshantering och försäkringslösningar mm. För att få ett heltäckande erbjudande till våra kunder samarbetar vi dessutom med Swedbank Företagsförmedling. Private Banking På Private Banking möter vi våra kunder som vill ha en aktiv och nära placeringsrådgivning. Här jobbar rådgivarna främst med olika placeringslösningar. Alla rådgivare är SwedSec-licensierade, enligt branschens kvalitetskrav. I gruppen finns även försäkringsspecialister för privatpersoner och företagare, jurister och aktiemäklare. Specialistfunktionerna på plats i huset gör oss unika som bank i Varberg. Utöver den personliga kontakten, har vi flera av marknadens modernaste självbetjäningstjänster. T.ex. Mobilbanken med värdepapperstjänst, ständigt uppdaterad med de senaste nyheterna på aktiemarknaden. Detta gör det möjligt för dig som kund att följa marknaden, när det passar dig. VARBERGS SPARBANK INVESTERAR LOKALT Vårt engagemang i bygden har varit och är en framgångsfaktor för oss. Varbergs Sparbank ägs till 100% av Sparbanksstiftelsen Varberg. När det går bra för Varbergs Sparbank balanseras en del av överskottet i banken och en del går tillbaka via vår ägare till Varbergs kommun och Horredsbygden. Tillsammans med Sparbanksstiftelsen Varberg kan vi satsa på engagemang som får bygden att växa och utvecklas. ÖVERSKOTTET SKAPAR TILLVÄXT Är du kund i Varbergs Sparbank betyder det att du bidrar till att utveckla och skapa förutsättningar för tillväxt och livskvalitet i Varbergs kommun och Horredsbygden i Marks kommun. VÅRT SAMHÄLLSANSVAR OCH MILJÖARBETE Frågor som miljöhänsyn och hållbarhet är inte nya för

11 oss. Redan 1836, då banken grundades, visste vi att en långsiktig samhällsutveckling ger förutsättningar för en långsiktig ekonomisk utveckling. Den övertygelsen har vi kvar än idag. Därför väger vi in miljöaspekten i hela vår verksamhet. Vårt miljöarbete är en del av vårt samhällsansvar, därför är vi miljöcertifierade sen Vi vill vara en del av morgondagens samhälle och vi har ett långtgående samhällsansvar som finansiell aktör. Därför arbetar vi strategiskt för att stödja en hållbar ekonomisk utveckling och bygga en långsiktigt hållbar affärsverksamhet. Våra kunder är medvetna om att vi måste agera tillsammans för att utveckla samhället i en mer hållbar riktning. De tar också ett stort ansvar för sina egna liv och för vår miljö och vårt samhälle. Vi är väldigt lyhörda för våra kunders önskemål och agerar utifrån dem, på så sätt är vi en del av samhällsutvecklingen. Vi ska medvetet och aktivt utveckla bankens finansiella verksamhet mot större hållbarhet; såväl socialt som miljömässigt och ekonomiskt. 11 Höstdag i Bua

12 12 Omvärldsanalys Försämrad omvärldskonjunktur men stabilisering på finansmarknaderna Den globala ekonomin tappade påtaglig fart under fjolårets andra halvår. I EMU-länderna drogs tillväxten ned av omfattande budgetbesparningar och arbetslösheten steg snabbt och nådde rekordhöga nivåer under Den recessionsliknande utvecklingen i euroländerna gällde även för världens tredje största ekonomi, Japan. En minskad världshandelstillväxt och en svagare konkurrenskraft på grund av yenens förstärkning ledde till en kraftigt försämrad japansk exportutveckling. Även tillväxtekonomierna Kina, Indien och Ryssland uppvisade en tydlig inbromsning under förra året. Den amerikanska ekonomin tillhörde de få ekonomier där tillväxten tog fart under 2012, till största delen driven av ökad konsumtion och stigande investeringar. För första gången sedan 2005 steg bostadsbyggandet i USA. Samtidigt började arbetslösheten att sjunka, om än från höga nivåer. Den amerikanska centralbanken, FED, var tydlig med att dagens låga styrränta på 0,25 % kommer att vara bestående så länge arbetslösheten är på dagens höga nivåer (drygt 8 %). Det är först när arbetslösheten sjunker ned mot 6,5 % som FED anser att penningpolitiken kan stramas åt. Sammanfattningsvis växte världsekonomin med 3,0 % förra året jämfört med 3,6 % år Mer än tre fjärdedelar av tillväxten kom från tillväxtekonomierna. Börsutvecklingen i Sverige och USA Under 2012 gjordes flera ekonomisk-politiska framsteg i euroländerna, vilket har minskat risken för att eurokrisen förvärras. Inrättandet av den Europeiska stabilitetsmekanismen (EMS), som gör det möjligt att ge stöd till krisdrabbade länder, och beslutet att ECB kan köpa en obegränsad mängd statsobligationer på andrahandsmarknaden har stärkt finansmarknadens förtroende och minskat ränteskillnaderna mellan euroländerna. Det gäller i synnerhet länderna i södra Europa. I USA har utvecklingen varit den motsatta; tillväxten stärktes men de institutionella bristerna blev allt tydligare i takt med att landet närmade sig det s.k. budgetstupet. Även om den akuta risken för en omfattande finanspolitisk åtstramning är undanröjd, kvarstår alltjämt de stora underskotten i de amerikanska statsfinanserna. Sammantaget ledde det ökade förtroendet på finansmarknaden, stabiliseringen i eurozonen och tecknen på en annalkande konjunkturåterhämtning till stigande globala börser. Det återstår dock många utmaningar i den globala ekonomin. Utformningen av den ekonomiska politiken och fortsatta ekonomiska reformer kommer att vara avgörande för hur tillväxten utvecklas framöver. Kraftig inbromsning i svensk ekonomi Den svenska ekonomins motståndskraft mot en svagare global konjunktur minskade under senare delen av Konjunkturindikatorer under fjolårets sista kvartal pekade på en krympande BNP och en risk för att ekonomin kan hamna i en kortare recession under inledningen av Vi bedömer att den svenska ekonomin växte med drygt 1 % under fjolåret jämfört med närmare 4 % år Det är framför allt exportindustrin som har påverkats av den svagare globala konjunkturen, samtidigt som kronan har stärkts. Historiskt brukar den svenska kronan försvagas när omvärldskonjunkturen försämras, men starka offentliga finanser, högre reporänta gentemot omvärlden och överskott i bytesbalansen ledde till en ökad aptit för svenska tillgångar på finansmarknaderna, vilket stärkte den svenska kronan. De långa statsobligationsräntorna sjönk till rekordlåga nivåer fram till halvårsskiftet ifjol och Ränteutvecklingen i Sverige Source: Reuters EcoWin Source: Reuters EcoWin

13 har därefter följts av en mindre uppgång när investeringsintresset för mer riskfyllda placeringar ökade. Den svenska arbetsmarknaden uppvisade en påtaglig försvagning under slutet av En kraftig ökning i antalet varsel, inte minst i industrin, och färre antal nyanmälda lediga platser pekar på att arbetslösheten kommer att stiga till över 8 % av arbetskraften under innevarande år. Hushållen har samtidigt blivit mer pessimistiska om framtiden, även om hushållens ekonomiska ställning till viss del stärkts av den låga inflationen och det låga ränteläget. Ett ökat hushållssparande och en lägre utlåningstakt till hushållen har följts av en minskad utlåning till företags- sektorn när investeringarna tenderar att förskjutas på framtiden. Omslaget i konjunkturen och nedreviderade tillväxtutsikter för svensk ekonomi bidrog till att Riksbanken sänkte styrräntan med 0,75 procentenheter under 2012 till 1,0 % i december. Kombinationen av en inflationstakt som ligger under Rikbankens inflationsmål på 2 % och en hög privat skuldsättningsgrad utgör den stora utmaningen för svensk penningpolitik framöver. 13 Torgmarknad i Varberg

14 14 Förvaltningsberättelse 2012 Under året ökade bankens rörelseresultat med 15%, från 154 Mkr 2011 år till 177 Mkr Resultatförbättringen sker trots sjunkande räntemarginal och sviktande konjunktur. Att resultatet ökar beror på en fortsatt god tillväxt, minskade rörelsekostnader samt ökade intäkter från bankens finansförvaltning. De lägre kostnaderna under 2012 beror både på färre antal årsarbetare och lägre IT-kostnader. Sammantaget gör förändringarna av intäkter och kostnader att banken når ett K/I-tal för 2012 på 0,45 vilket skall jämföras med 0,50 för 2011 och 0,61 för Nivån på resultatet och effektiviteten i bankens resultaträkning kan därför sägas nått en mycket god nivå. Under året har banken aktivt arbetat för att behålla balansen mellan utlåning och inlåning och samtidigt utöka likviditetsreserven. Kvoten mellan utlåning till allmänheten och inlåning från allmänheten ligger kvar på samma nivå som föregående årsskifte, 0,99. Bankens likviditetsreserv har ökat med 9% till Mkr. Kapitaltäckningskvoten för utgången av 2012 är 2,50 vilket är något högre än 2,45 som var den ingående kvoten. Avståndet till lägsta tillåtna nivå är fortfarande betryggande. Att kvoten ökar under verksamhetsåret beror på en stor vinstbalansering i förhållande till ökning av kapitalkrav. EKONOMISK UTVECKLING INTÄKTER Bankens intäktsutveckling har varit god under 2012 med en ökning på 5%. Orsakerna till ökningen är flera och det finns både faktorer som sätter press på intjäningen och de som driver upp den. Att ränteläget varit starkt nedtryckt under hela verksamhetsåret sätter naturligtvis en press på bankens räntenetto som sjunker med 4% motsvarande 8 Mkr. Reporäntan har gått från 1,75% vid årets ingång till 1,00% vid årets slut. Samtidigt har räntan på bankens bolån gått ner med 1,33%. Att räntenettot ändå upprätthåller en god nivå beror på den tillväxt som skett under året och att denna gjorts i balans mellan utlåning och inlåning. Trenden från föregående år med stor tillväxt på fastränteinlåning med högt satta räntor har fortsatt även under 2012 vilket drivit upp räntekostnaden. Provisionsnettot ökar med 7 Mkr. En stor ökning kommer från förmedlade krediter till Swedbank hypotek, 5 Mkr. Mängden förmedlade krediter till Swedbank hypotek har under 2012 överstigit alla tidigare nivåer och totalt har tillväxten där varit Mkr. Fördelningen förmedlade boendekrediter kontra boendekrediter i egen balansräkning börjar därmed mer likna den generella bilden för Sparbanker med samarbetsavtal med Swedbank. Ytterligare en förklaring till det ökade provisionsnettot är en ökad mängd förmedlade derivataffärer. Utdelningar på bankens aktieinnehav är den del i resultaträkningen som har den största ökningen. Under 2011 erhöll banken 21 Mkr i utdelning på sina aktieinnehav medans 2012 års resultat ökar med 35 Mkr tack vare utdelningar. Likt tidigare år är det utdelning på bankens innehav i Swedbank aktier som står för den absoluta merparten. Förändringen under raden nettoresultat av finansiella poster är stor mellan 2011 och Banken går från 4 Mkr till 11 Mkr, en ökning med 166%. Till stor del består nettoresultat av finansiella poster av orealiserade förändringar i verkligt värde på bankens finansiella tillgångar och skulder. Under 2012 har de sjunkande räntenivåerna inneburit att bankens, till stor del fastförräntade, obligationsportfölj stigit i värde. Nettot av värdeförändringar på bankens derivat har bidragit positivt under året med 3 Mkr. I posten ingår även valutakursförändringar med 2 Mkr. Resultaträkning i sammandrag Förändring tkr % Räntenetto % Provisionsnetto % Nettoresultat av finansiella transaktioner % Erhållna utdelningar % Övriga intäkter % Summa intäkter % Personalkostnader % Övriga administrationskostnader % Avskrivningar % Övriga kostnader % Summa kostnader % Kreditförluster % Rörelseresultat %

15 Övriga intäkter minskar under året. Förändringen beror i stort på en engångsintäkt under jämförelseåret. Bland övriga intäkter ingår bland annat försålt material och preskriberade medel. KOSTNADER Personalkostnaderna ökade inte mycket under 2011 och gör inte det heller under Totalt är ökningen 1% eller 1 Mkr trots en lönerörelse på betydligt högre nivåer än så. Att personalkostnaderna inte ökar beror åter igen på att bemanningen minskar. Dessutom ger årets värdering av otillräckligt inbetalda premier till SPK vid handen en minskning av avsättningen som också får en positiv resultatpåverkan. Till bankens resultatandelssystem avsätts 4 Mkr vilket inte utgör någon förändring mot Avsättningen representerar ett maximalt utfall i bankens resultatandelssystem. De tjänstemän som är exkluderade från systemet om rörligersättning är; verkställande direktören, bankledning (d.v.s. chefer direkt underställda verkställande direktören), ställföreträdande kreditchef samt kreditcontroller. Avsättningen fördelas lika bland berörda medarbetare. Övriga allmänna administrationskostnader minskar från 48 Mkr 2011 till 39 Mkr Minskningen beror huvudsakligen på att 2011 innehöll både kostnader för renovering av delar av huvudkontoret som belastade resultatet med 8 Mkr samt kostnader för bankens 175-års jubileum på 4 Mkr. Även IT-kostnaderna har minskat under året, något som är direkt kopplat till det besparingsprogram som genomförts hos Swedbank under året. Balansräkning i sammandrag Förändring tkr % Utlåning till kreditinstitut % Utlåning till allmänheten % Räntebärande värdepapper % Aktier och andelar % Övrigt % Summa tillgångar % KREDITFÖRLUSTER Kreditförlusterna för 2012 uppgår till 7 Mkr i kreditförluster, netto. En ökning med 5% jämfört med Av totala kreditförluster på 7 Mkr utgör reserveringar för befarade kreditförluster 16 Mkr och återförda befarade kreditförluster -9 Mkr. SKATTER Årets skattekostnad uppgick till 30 Mkr jämfört med 35 Mkr föregående år. Att skattekostnaderna blir lägre trots ett högre rörelseresultat beror på att banken gör maximala avsättningar till periodiseringsfond under FINANSIELL STRUKTUR TILLGÅNGAR Balansomslutningen ökade under året med 9% och uppgick vid årets slut till Mkr. På tillgångssidan är det tre poster som står för merparten av ökningen; utlåning till allmänheten, obligationer och aktier. Utlåning till allmänheten har vuxit med 7 % under 2012 eller 507 Mkr. Utlåning till allmänheten innefattar såväl bostadsutlåning som utlåning till företag. Fördelningen av tillväxt i utlåning till allmänheten var sådan att boende utlåning till privatpersoner minskat i och med förmedling till Swedbank hypotek har ökat kraftigt medans utlåning till företag har ökat. Bankens obligationsportfölj har ökat från 764 Mkr till 874 Mkr. 789 Mkr av obligationsportföljen ingår i bankens likviditetsreserv. Aktier och andelar ökar under verksamhetsåret med 46 % till 866 Mkr. 246 Mkr av ökningen beror på värdeförändring av bankens innehav i Swedbank aktier och redovisas i rapport över totalresultat. Banken har också utökat innehavet av Swedbank aktier under året med aktier. Per bokslutsdagen äger banken totalt aktier i Swedbank till ett värde av 838 Mkr. 15 Skulder till kreditinstitut % Inlåning från allmänheten % Övriga skulder % Eget kapital % Summa skulder och EK % SKULDER Inlåning från allmänheten ökar under 2012 med 6% eller 474 Mkr. Banken har under året fortsatt att prioritera inlåning från allmänheten och haft en konkurrenskraftig prissättning. Den trend som de senaste året varit tydlig med placeringar på fasträntekonton fortsatte under 2012 och ökningen på dessa konton var 461 Mkr. Ökningen av

16 16 inlåning från hushåll uppgick till 420 Mkr, offentlig sektor ökade inlåningen med 10 Mkr och företag ökade med 36 Mkr. Övriga skulder ökar från 93 Mkr till 100 Mkr eller 8%. Skulden för ej kapitaliserade räntor ökar under året och beror på att stocken av fasträntekonton ökar. En minskning av övriga skulder uppkommer då inbetald skatt under året varit något större än beräknad skatt för verksamhetsåret, förklaringen är avsättningen till periodiseringsfond. EGET KAPITAL Bankens egna kapital ökar med 19% eller 339 Mkr. Årets resultat ökar eget kapital med 114 Mkr samtidigt som förändringarna i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas bidrar med 246 Mkr. AFFÄRSVOLYM Bankens hela affärsvolym, definierad som av banken förvaltade och förmedlade kundvolymer såväl i bankens egna produkter som av oss förmedlade produkter, uppgår till Mkr en ökning med 9,7 %. Placeringsvolymerna, som innefattar inlåning, fonder samt medel i försäkringar och depåer, ökade totalt med Mkr. Inlåningen ökade med 474 Mkr medans värdeförändring och nettosparande i börsrelaterade affärsvolymerna ökade med 613 Mkr. Utlåningsvolymerna, som innefattar utlåning i bankens balansräkning, förmedlad utlåning till Swedbank hypotek, Swedbank finans och Entercard, beviljade ej utnyttjade krediter och garantier, ökade med 11,4 % eller Mkr. Utlåningen i bankens balansräkning stod för 504 Mkr av den ökningen medans förmedlade volymer till Swedbank hypotek stod för Mkr. Beviljade ej utnyttjade krediter minskade med 53 Mkr. KAPITALTÄCKNING Kapitaltäckningskvoten uppgår till 2,50 jämfört med 2, Bankens kapitaltäckningskvot överstiger klart det lagstadgade kravet på 1,0. Att kvoten ökar under verksamhetsåret beror på en stor vinstbalansering i förhållande till ökning av kapitalkrav. MILJÖ Varbergs Sparbank är miljöcertifierade enlig ISO Det centrala i miljöarbetet är de miljöledningssystem som arbetats fram och är det styrande dokumentet i arbetet. Syftet är att genom ett strukturerat miljöarbete minska bankens miljöpåverkan på ett affärsmässigt sätt. Övergripande miljömål är generella och sträcker sig över en längre tidsperiod. Varbergs Sparbank har fastställt följande övergripande mål; ta miljöhänsyn vid rådgivning och kreditgivning samt att minska förbrukningen av energi, råvaror och minska utsläppen till luft, mark och vatten. MILJÖPOLICY FÖR VARBERGS SPARBANK Varbergs Sparbank är en lokalt förankrad bank som värnar om framtidens samhälle genom ett kontinuerligt miljöarbete som skapar långsiktig lönsamhet. Detta innebär att vi skall: Ta miljöhänsyn vid kreditgivning och rådgivning så att vi därigenom beaktar de betydande miljöaspekterna. Ta hänsyn till miljöaspekter vid utveckling av nya och vid översyn av befintliga produkter/tjänster. Ta hänsyn till miljöaspekter vid inköp och val av leverantörer. Minska vår egen direkta miljöpåverkan och arbeta mot en ständig förbättring. Utbilda och uppmuntra vår egen personal till ett naturligt miljötänkande. Följa de lagar och övriga krav som finns i samhället och förebygga föroreningar så att vi främjar en hållbar utveckling. VIKTIGA HÄNDELSER 2012 Banken har under 2012 gjort en ny upphandling av revision och internrevision. Tanken med upphandlingen har bland annat varit att förbereda banken för ytterligare ökat fokus på intern styrning och kontroll i samband med kommande regelverk. Styrelsen har även under året gjort ett omfattande arbete kring bankens styrdokument och samtliga policys som styrelsen ej delegerat till VD är fastställda/nyfastställda under året. Banken har under 2012 sålt 915 aktier i Sparbankernas Försäkrings AB. Detta som en konsekvens av bolagets stadgar som stipulerar att ägandet skall vara proportionerligt fördelat mellan alla ägarbanker.

17 UTSIKTER FÖR 2013 Bedömningen är att tillväxten halveras under 2013 som en konsekvens av, bland annat, den skuldkris som pågår i Europa. Ränteläget väntas sjunka ytterligare något under året vilket sätter press på bankens intjäning. Dock räknas utdelningen på bankens innehav i Swedbank aktier att bli betydligt större än Utifrån detta bedömer styrelsen ett rörelseresultat efter kreditförluster att uppgå till cirka 130 Mkr. FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Årets resultat uppgår till Tkr Till årsstämmans förfogande står: - balanserad vinst Tkr - årets resultat Tkr Summa att disponera Tkr Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande: - till aktieägaren utdelas Tkr - i ny räkning balanseras Tkr Styrelsens yttrande över den föreslagna utdelningen: Förslaget till utdelning, som utgör 0,9 % av bankens eget kapital, har gjorts med beaktande av dels reglerna om buffertkapital, riskbegränsning och genomlysning enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse, dels försiktighetsregeln i 17 kap 3 aktiebolagslagen. Bankens kapitaltäckningskvot efter föreslagen vinstdisposition uppgår till 2,50. Bankens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att banken kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på såväl kort som lång sikt. Styrelsens bedömning är att bankens egna kapital såsom det redovisas i årsredovisningen är tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens omfattning och risk. Vad beträffar bankens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 17 Styrelse Internrevision VD Per Richardsson Miljö Företagsmarknad Jan-Inge Lyckberg Private Banking Andrée Lundin Privatmarknad Siv Larsson Kredit Dennie Alvarsson Personal och Administration Christina Jannesson Ekonomi Andreas Björk Risk och Compliance Thomas Winbo Torget Privatrådgivning Torget Kundtjänst Horred Bua Tvååker Håsten Marknad & Kommunikation Telefonbank Skällinge Veddige Läjet Organisationsschema per , Varbergs Sparbank

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 153:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 153:e verksamhetsår. Årsredovisning 2012 Innehåll VD har ordet... 4-9 Förvaltningsberättelse... 10 Fem år i sammandrag...11-12 Resultaträkning... 17 Totalresultat...18 Balansräkning...19 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Sparbanken Göinge AB (organisationsnummer 516406-0716) får härmed avge årsredovisningen för verksamhetsåret 2012. Försämrad

Läs mer

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen Det behövs en bank i norra Klarälvdalen från andra banker? Vad skiljer egentligen en sparbank i princip av våra kunder. ägs utan Vi har inga enskilda ägare driva och utveckla banken att till erna Därför

Läs mer

Årsredovisning för år 2012

Årsredovisning för år 2012 1 Årsredovisning för år 2012 Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen hålles torsdagen den 25 april 2013 kl 18.00 på Hishults Nya Gästgivaregård. 2 Innehållsförteckning VD-kommentar 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Det finns en avgörande skillnad mellan banker i allmänhet och Lidköpings egen bank.

Det finns en avgörande skillnad mellan banker i allmänhet och Lidköpings egen bank. Sparbanken Lidköping AB Årsredovisning 2012 Det finns en avgörande skillnad mellan banker i allmänhet och Lidköpings egen bank. För oss är det självklart att de resurser och pengar som våra kunder och

Läs mer

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB Årsredovisning Sparbanken Alingsås AB 2012 VD har ordet Vi kan nu lägga 2012 bakom oss och konstatera att året har präglats av stor ekonomisk oro i vår värld, främst eurokrisen och budgetunderkott i USA.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Sparbankens huvudkontor i Ålem, Bankvägen 2 zamba studio ab Sparbankens fi lial i Blomstermåla, Storgatan 112

ÅRSREDOVISNING 2012 Sparbankens huvudkontor i Ålem, Bankvägen 2 zamba studio ab Sparbankens fi lial i Blomstermåla, Storgatan 112 ÅRSREDOVISNING 2012 Sannolikt blir skuldsaneringar allt vanligare de kommande åren. Det vore önskvärt att regelverket för skuldsanering beaktade när krediter beviljats i samband med fördelningen av det

Läs mer

Sparbanksstämma med huvudmännen äger rum tisdagen den 14 maj 2013 kl. 19.00 På Lövsta Landsbygdscentrum

Sparbanksstämma med huvudmännen äger rum tisdagen den 14 maj 2013 kl. 19.00 På Lövsta Landsbygdscentrum Årsredovisning 2012 Sparbanksstämma med huvudmännen äger rum tisdagen den 14 maj 2013 kl. 19.00 På Lövsta Landsbygdscentrum Sparbankens styrelse Ordinarie ledamöter Ort Mandatperiod Kjell Jacobsson, ordf

Läs mer

Årsredovisning 2013. För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt.

Årsredovisning 2013. För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt. Årsredovisning 2013 För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt. VD kommentar för verksamhetsåret 2013 2013 års resultat När vi summerar 2013 kan vi åter igen se tillbaka

Läs mer

Innehållsförteckning. Årssammanträdet med huvudmännen äger rum på Tanumsstrand, fredagen den 15 april 2011, kl 17.00.

Innehållsförteckning. Årssammanträdet med huvudmännen äger rum på Tanumsstrand, fredagen den 15 april 2011, kl 17.00. Innehållsförteckning VD kommentar 1-2 Omvärldsanalys 3-6 Förvaltningsberättelse 7-11 Resultaträkning 12 Balansräkning 12 Förändringar i eget kapital 13 Kassaflödesanalys (indirekt metod) 14 Noter till

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

Årsredovisning 2011. Bank & Försäkring

Årsredovisning 2011. Bank & Försäkring Årsredovisning 2011 Bank & Försäkring Innehållsförteckning Ekonomisk utveckling 3 Förvaltningsberättelse 5 5 år i sammandrag 8 Resultaträkning 11 Rapport över totalresultat 11 Balansräkning 12 Rapport

Läs mer

Innehåll. 1 VD har ordet. 2-3 Omvärldsanalys. 4 Lokal närvaro och samhällsnytta. 5 Insatser för bygden. 6-8 Förvaltningsberättelse

Innehåll. 1 VD har ordet. 2-3 Omvärldsanalys. 4 Lokal närvaro och samhällsnytta. 5 Insatser för bygden. 6-8 Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2014 Innehåll 1 VD har ordet 2-3 Omvärldsanalys 4 Lokal närvaro och samhällsnytta 5 Insatser för bygden 6-8 Förvaltningsberättelse 9 Fem år i sammandrag 10-11 Resultat- och balansräkningar

Läs mer

Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum fredagen den 30 mars klockan 17.30 i Sparbankens hörsal

Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum fredagen den 30 mars klockan 17.30 i Sparbankens hörsal Årsredovisning 2011 Innehåll VD-kommentar 3 Förvaltningsberättelse 6 Fem år i sammandrag - Nyckeltal 8 Resultat- och balansräkning 2007-2011 9 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Kassaflödesanalys 12

Läs mer

Innehållsförteckning. VD - kommentar

Innehållsförteckning. VD - kommentar Årsredovisning 2012 Innehållsförteckning VD - kommentar Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag 3 Förslag till vinstdisposition 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

VD:s kommentar. VD:s kommentar. Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Leksands Sparbank årsredovisning 2013

VD:s kommentar. VD:s kommentar. Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Leksands Sparbank årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Leksands Sparbank årsredovisning 2013 VD:s kommentar VD:s kommentar Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Jag vill börja med att tacka för förtroendet

Läs mer

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Sportparken i Hudiksvall gör skillnad för ungdomar i bygden Innehållsförteckning VD kommentar 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2013 för Sparbanken Skaraborg AB enligt lagbegränsad IFRS. Bankens 167:e verksamhetsår, varav det fjortonde som aktiebolag

Årsredovisning 2013 för Sparbanken Skaraborg AB enligt lagbegränsad IFRS. Bankens 167:e verksamhetsår, varav det fjortonde som aktiebolag Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 för Sparbanken Skaraborg AB enligt lagbegränsad IFRS Bankens 167:e verksamhetsår, varav det fjortonde som aktiebolag Årsstämma äger rum fredagen den 11 april 2014

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 155:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 155:e verksamhetsår. Årsredovisning 2014 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

heltidsanställda, varav 40 kvinnor och 25 män. Under året lämnade 3 medarbetare banken med avtalspension.

heltidsanställda, varav 40 kvinnor och 25 män. Under året lämnade 3 medarbetare banken med avtalspension. Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2014, bankens 15:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

Arvika huvudkontor Charlottenberg Edane Koppom Töcksfors Åmotfors Årjäng Kundcenter / Telefonbanken

Arvika huvudkontor Charlottenberg Edane Koppom Töcksfors Åmotfors Årjäng Kundcenter / Telefonbanken Årsredovisning 2014 Innehåll VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 FINANSIELLA RAPPORTER Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Rapport över förändringar i eget kapital 10 Kassaflödesanalys (indirekt metod)

Läs mer

ÅR SRED OV IS N I NG 2010

ÅR SRED OV IS N I NG 2010 ÅRSREDOVISNING 2010 Omslag: Svanar Skymning vid Sillnäsudden ute på Listerlandet Foto: Bengt-Ove Birgersson från Hosaby INNEHÅLL VD kommenterar... 2 Förvaltningsberättelse... 4 Fem år i sammandrag... 6

Läs mer

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår.

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

Innehåll. Årsredovisning 2013 1

Innehåll. Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2012 Innehåll 2 Detta är Tjustbygdens Sparbank 3 Internationell och svensk ekonomi 2013 4 Redovisning för verksamhetsåret 2013 7 Fem år i sammandrag 9 Förslag till disposition

Läs mer

Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum fredagen den 28 mars klockan 17.30 i Sparbankens hörsal

Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum fredagen den 28 mars klockan 17.30 i Sparbankens hörsal Årsredovisning 2013 Innehåll VDkommentar 3 Förvaltningsberättelse 6 Fem år i sammandrag Nyckeltal 8 Resultat och balansräkning 2009 2013 9 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Kassaflödesanalys 12 Noter

Läs mer

Årsredovisning 2013. Omtanke Kvalitet Närhet

Årsredovisning 2013. Omtanke Kvalitet Närhet Årsredovisning 2013 Omtanke Kvalitet Närhet Innehållsförteckning VD:s kommentar 2 Förvaltningsberättelse 7 Fem år i sammandrag 9 Förslag till disposition beträffande bankens vinst 10 Resultaträkning 11

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2013 2 Innehållsförteckning Sid VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Fem år i sammandrag, nyckeltal 9 Resultat- och balansräkningar 2013-2009 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse... 6 Fem år i sammandrag... 11 Resultaträkning......................... 12 Balansräkning.......................... 13 Kassaflödesanalys......................

Läs mer

Årsredovisning 2014. För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt.

Årsredovisning 2014. För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt. Årsredovisning 2014 För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt. VD-kommentar för verksamhetsåret 2014 Lokal utveckling När vi summerar 2014 kan vi se tillbaka på ett

Läs mer

Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank. Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848.

Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank. Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag - nyckeltal 3 Resultat- och balansräkning 2014-2010

Läs mer