SERN. Newsletter. SWEDEN EMILIA ROMAGNA NETWORK, Po Box 6141, Bologna, Italy - Visits:Viale A. Moro 44.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SERN. Newsletter. SWEDEN EMILIA ROMAGNA NETWORK, Po Box 6141, 40138 Bologna, Italy - Visits:Viale A. Moro 44. http://www.sern.eu info@sern."

Transkript

1 SERN 8 juni 2007 Nummer 2 Svensk version Newsletter SWEDEN EMILIA ROMAGNA NETWORK, Po Box 6141, Bologna, Italy - Visits:Viale A. Moro 44. SPECIALUTGÅVA GENERALFÖRSAMLINGEN 2007 I D E T T A N U M M E R : G E N E R A L F Ö R S A M L I N G E N S T Y R E L S E N P R O J E K T G R U P P E R N A S R E S U L T A T M Ö T E N U N D E R F R E D A G E N D E N 1 1 M A J : U N G T F Ö R E T A G A N D E P O L I T I S K T M Ö T E A N G Å E N D E E N E R G I O C H M I L J Ö F Ö R A N D R I N G A R H Å L L B A R U T V E C K L I N G S E M I N A R E T A N G Å N E D E S E C T O R S O F E X C E L L E N C E S E R N : E T T E X E M P E L P Å N Ä T V E R K A N D E K O N F E R E N S E N C C R E P Å R H O D O S 1

2 Generalförsamlingen 2007 SERNs tredje generalförsamling hölls av Parmas provins i Salsomaggiore Terme den 9 till 11 maj 2007 med fler än 200 deltagande politiker och tjänstemän, vilket är 80% av SERNs medlemmar. Under arbetsdagarna kunde de medverkande diskutera, mötas och utbyta idéer angående framtida projekt. I vissa fall utvecklades redan existerande projekt, i andra öppnades nya vägar för ett större samarbete. Under torsdagen den 9 maj möttes de 12 projektgrupperna, vilka diskuterade sina ämnesområden, därav miljö, utbildning, socialservice, utveckling inom wellnessindustrin, företagande innovation, ledarskap och kvalitet inom den offentliga sektorn. På fredagen den 11 maj träffades SERNs medlemmar under generalförsamlingen. Sessionen öppnades av de italienska politikerna genom ett välkomnande som därefter följdes av tal av SERNs ordförande Kent Ögren. Han underströk 2006 års aktiviteter, framförallt det stora antalet avslutade projekt, de förstärkta kontakterna; inte enbart institutionella och i arbetet men även vänskapsband mellan medlemmarna. Han påpekade även att ökningen av medlemmar inte ska medföra att SERN glömmer bort redan existerande samarbeten och utbyten. I sitt tal påpekade Anders Bjuner, Sveriges ambassadör i Rom, den viktiga rollen som nätverket har för framtida relationer inom den Europeiska Unionen, och tryckte särskilt på SERNs unika egenskaper. Det sista bidraget gavs av Traversetolos borgmästare, Alberto Pazzoni, som beskrev diskussionen och det sammanställda reslutatet från ett av projekten (delfinansierat av den Europeiska Kommissionen). Under generalförsamlingen fastslogs viktiga dokument: val av ny styrelse, de strategiska linjer som ska visa vägen för nätverket , årsrapporten 2006 och budget 2006 samt val av revisorer. Det fastställdes även att nästa generalförsamling kommer att vara i Sverige, Norrköping, under maj månad Styrelsen Under sitt sista möte fastslog styrelsen grunden för SERNs strategi, vilken även blev antagen av generalförsamlingen. Strategin underströk viljan att utveckla samarbetsprojekt som å ena sidan är i linje med lokala prioriteringar och å andra sidan är i linje med Lisabon- och Göteborgsstrategierna. 2

3 Under kommer framförallt två centrala teman att ha prioritet; lokal och regional utveckling samt social inkludering. Lokal och regional utveckling: framförallt aktiviteten mellan medlemmar (europeiska projekt, utbyte av information och studiebesök) ska vara centrala samt aktioner som å ena sidan skapar en lokal och regional ökning av innovation och kunskap, å andra sidan en ökande uppmärksamhet mot kvalitet och förnyelse inom offentliga sektorn. Nätverket i sin helhet måste därav ha som prioritet att ge sina medlemmar en bestående utveckling och en plattform där svar på europeiska problem kan utvecklas. Styrelsen har utöver detta gett sekretariatet mandat, tillsammans med berörda tjänstemän, att implementera strategin. Projektgruppernas resultat WEL 1 SUPPORT TO PARENTHOOD 1) Förstärka föräldrarnas roll (mellan och tillsammans med föräldrarna) utifrån den kompetens som föräldrarna redan besitter; 2) Finna en specifik metod för att integrera invandrarfamiljer, även i samhällslivet; 3) Integrera de olika nivåerna av ingripandet (politiska, tekniska och från det civila samhället) MåL 1) Utbyte av bra institutionella idéer/praktik; Deltagarmedverkan med personalen och föräldrar; Tutoring av jämlikar Mål 2) Metod Öka möjligheterna till möten och samvaro för invandrarfamiljerna; använda metoder som fungerar i tredjevärlden; försök till användning av den svenska metoden Mål 3) Åtgärdsnivå Utse procedurer och ansvarsområden (poltiska och tekninska) inom samarbete och integration; utse ansvarsnivåer (offentlig-privat) vid självhjälp Tillochmed augusti: Utveckling av åtgärder och mål samt utse två kontaktpersoner. September: planeringsmöte mellan kontaktpersonerna för framtida projekt och gemensamt arbete. 3

4 Borghi Mirella Eriksson Helena Ferreira Anne Britt Friden Anders Greco Lucia Grondahl Tobias Mingozzi MariaLora Pezzani Carla Poli Luciano Comune di Ravenna Città di Molndal Municipality of Alvsbyn Municipality of Vanersborg Comune di Scandiano City of Trollhattan Comune di Forlì Unione Terre Verdiane Comune di Imola WEL 2 ELDERLY CARE Training of personell and methodological aspects 1) Identifiera alternativa former för dementa äldre att ha eget boende - Frivillighjälp för dementa - Bandantato Hur kan vi utbilda dessa personer? Vilken utbildningsväg? Hur kommer de i kontakt med institutionerna? Åtgärd 1) Kartläggning och vetskap genom studiebesök Åtgärd 2) Uppmuntra frivillgverksamhet Åtgärd 3) Deltagande Åtgärd 4) Nätverk av service och innovation Åtgärd 5) Stöd till familjerna Tillochmed juli: Identifiera kontaktpersoner, börja informationsutbyte och kartläggning av bra idéer/praktik Tillochmed september: bestämma åtgärder och projektets hela utveckling med finansiering (FSE och/eller UE) Agugiaro Roberta Comune di Forlì Essen Agneta Norra Bohuslan Gunnarsson Bjorn Norra Bohuslan Oberg Ann-Louice Alvsbyn Kommun Peveri Rita Unione Terre Verdiane Roncada Serena Unione "Il Tricolore" Utini Pierluigi Provincia di Parma 4

5 WEL 3- ELDERLY CARE Best Practices, Actions and Policy-making Det generella målet är att närma sig användandet av service till de äldre medborgarna i hemmet. Framförallt skall uppmärksamhet riktas mot: 1. förstå de äldres behov 2. Förbättra kommunikationen med de äldre 3. Förbättra kommunikationen inom nätverket 4. Framhäva kommunen som en enhet som tar hand om de äldre 1. Förstå behoven: undersökningar genom enkäter och intervjuer samt skapa grupper med specialkompetens, intressenter, arbetare och medborgare 2. Förbättrade kommunikationer: Intruducera eller förstärka ett informationsblad om samhällig service och organisera mötesplatser/offentliga platser 3. Förbättra kommunikationen inom nätverket. Genom aktiviteter och delad information 4. Framhäva gemenskapen med volontärer och aktivera kommunens redan existerande åtgärdskonventioner Vi understryker nödvändigheten av en större inblandning i projektet med aktiva medborgare Tillochmed juli utses en referensgrupp Tillochmed september utvecklas åtgärder och en arbetsplan för implementering Bonetti Lucia Comune di Parma Branchetti Nadia Comune di Scandiano Casetti Patrizia Comune di Ravenna Egoritti Daniela Unione Terre Verdiane Gennari Melissa Comune di Parma Nilsson Birgit Älvsbyn Kommun Piolanti Noemi Comune di Ravenna Wallen Inger Vänersborgs kommun Zaccheroni Cristina Comune di Forlì WEL 4/5 VIOLENCE AGAINST WOMEN De två argument som diskuterades var samarbete och förebyggande inom kvinnofridsfrågan. Analyserandet av projektet som redan presenterats men som inte blev antagen inom programmet Daphne gav ett antal reflektioner: behövet av att skapa en effektiv kartläggning av redan existerande projek och behövet av att fokusera på ett argument. Därefter handlade diskussionen om fyra teman; våld mot kvinnan i hemmet, trafficking, sexuell utnyttjande (utanför hemmet) samt hedersrelaterat våld. Gruppen enades om att fokusera på förövaren inom dessa fyra teman. 1. Utbyte av metod 2. Studiebesök och deltagande vid konferenser på temat och förberedande av ett nytt Daphne projekt. 5

6 Den italienska kontaktpersonen är Raffaella Sutter (Ravenna) och den svenska kontaktpersonen är Annike Sköld (Trollhättan). Den oktober anordnar Trollhättan en konferens med temat hedersrelaterat våld. Asioli Antonella Comune di Forlì Cervellara Luciana Comune di Forlì Corneliussen Tove Trollhattan Stad Gardenghi Elena Comune di Imola Lijenstrand Katarina Molndal Stad Massari Laura Comune di Rimini Sarti Cinzia Comune di Scandiano Skold Annike Trollhattan Stad Sutter Raffaella Comune di Ravenna Visani Karen Comune di Rimini WEL 6 SERVICES TO PERSONS WITH DISABILITIES 1. Förstå verkligheten och den italienska resp. svenska politiken inom handikappsomsorgen 2. Förstå den minderåriga handikappade inom skolmiljön 3. Analyser av relationerna mellan familjen-den handikappade-läkaren 4. Förstå assistentens ställning a- Skapa ett jämförande system mellan de två ländernas system för att bättre förstå vilka teman som skulle kunna användas b- Samarbetsprojekt och utbyte Tillochmed juli, utse en italiensk resp. svensk referent. Tillochmed september, utse arbetsteman Under nästkommande 6-8 månaderna organiseras möten för att analysera åtgärderna gällande bemötandet av den handikappade från personer och institutioner samt tekniska hjälpmedel Baruffini Diego Provincia di Parma Bergman Ingvor Falkoping Kommun Cavalieri Fulvia Unione Terre Verdiane Ekenberg Lilly Norrbotten County Council Leven Gunilla Vastra Gotaland Savorelli Carlo Comune di Ravenna Zagnoli Antonella Comune di Ravenna ENT 1 ENTREPRENEURIAL INNOVATION IN HEALTH Uppmuntra innovation och företagande inom hälsa (inte enbart personligservice men även inkludering av en stor mängd andra sektorer), inom ett område där det är möjligt för nya företag, särskilt kvinnliga, att delta. Innovationsutveckling för både offentlig och privat sektor 6

7 Utveckling av pilotprojekt som stämmer mest överrens med temat 1) Utveckla en mulitsektoriell och transsektoriell framställning inom hälsa: konstruktioner, bio-medicin, livsmedel, medicinsystem, kommunikation, e-health, domotica 2) Utveckling av innovativt samarbete mellan företag och institutioner (politiska representanter och tjänstemän), universitet/forskning Fokus under de första två åren på den äldre befolkningens hälsa Tillochmed 1 juli: identifiera kontaktpersonerna och titta på lokala och regionala partnership September: planeringsmöte för att bestämma projektåtgärder och utveckling inom de bästa formerna (FSE och andra) Slutet på oktober: Möjligen presentera ett projekt inom CIP Monica Hjern, Comune di Norrköping Malin Tillmar, Comune di Norrköping Anders Carlsson, Comune di Norrköping Leif Johansson, Comune di Skövde Helena Gidlof, Contea di Norrbotten Torvald Brahm, Comune di Trollhättan Roberto Dallavalle, APIndustria Parma Jessica Corradi, APIndustria Parma ENV 1 - BIO-FUELS Reggio Emilia visade sitt projekt inom programmet IEE (Intelligence Energy Europe) 2006, där deltagarna har visat möjliga mål för en tematisk fördjupning med tonvikt på; 1. Förstärka följderna av målen från direktivet 2003/30/CE inom vilken, framtill 2010, 5.75% mezzi di trazione ska öka med biogaser. 2. Ingare de lokala produktiva miljöerna möjliggör konvertibilitet gällande produktion och konsumtion av biobränslen inom trazione a. Skapa lokala nätverk b. Normativa anlyser och administration c. analys av produktionsstystem d. analys av potentiella konsumenter Tilllochmed 8 juni: verifiera möjligheten till att delta med ett nytt projekt inom programmet IEE och samarbete inom SERN. Undertiden se ifall intresse finns bland andra provinser och lokala organisationer i Emilia Romagna och i Sverige I oktober, ifall man är överrens, presentera ett projekt inom IEE. 7

8 Costa Stefano Bassa Romagna Garlassi Fabio Comune di Traversetolo Hammarberg Elisabeth Jokkmokk kommun Hovenmark Anna Jokkmokk kommun Johansson Jerry Arvidsjaur Kommun Modesti Andrea Reggio Emilia Province Tshibanda Pascal Skovde municipalità Tocci Laura Comune di Scandiano Eriksson Ulf Falkoping Kommun Degli Incerti EDU 1 PROMOTION OF LOCAL FOOD THROUGH HOTELS AND RESTAURANT SCHOOL EXCHANGES 1. Förstärka vetskapen om lokala produkter och dess användning i restaurangköken 2. förstärka de geografiska områden i vilka framstående produkter har sitt ursprung 3. skapa möjlighet till samverkan mellan olika aktörer; lokala institutioner, hotell och restaurangskolor och företag. Vi ser ett dubbelt utbyte, ett i Sverige och det andra i Emilia Romagna. Utbytesprogrammet förutser en första del, gemensam för alla deltagare som avslutas med att förstärka medvetandet av lokala produkter. Den andra delen karaktäriseras av skapandet av tre olika vägval, specifikt för varje deltagarkategori. Vi ser tre sätt att konkretisera projektet: (a) skapa partership och utbyte mellan restaurangskolor; (b) möten business to business; (c) utställnigar och deltagande i promotion events Projektgruppens kontaktpersoner är: Linda Frohn, Kalix, Mario Schianchi Luigi Catalano Ett projekt har redan presenterats som delfinansieras av den Europeisa Kommissionen inom programmet Town Twinning 1 Bariggi Maria Pia Comune di Salsomaggiore 2 Berggren Kristina Pitea Kommun 3 Catalano Luigi IPSSAR Rimini 4 Eklund Kenneth Arvidsjaur Kommun 5 Forsberg Robert Kalix Kommun 6 Frohn Linda Kalix Kommun 7 Jonsson Jessica Kalix Kommun 8 Kolander Charlie John Bauer (Norrkoping) 9 Rosi Federica Comune di Parma 10 Schianchi Mario Strade dei sapori 11 Tronconi Vincenzo Comune di Brisighella 12 Wengelin Jan Pitea Kommun 13 Wober Edgar John Bauer (Norrkoping) 8

9 EDU 2 QUALITY OF LIVING AT SCHOOL Huvudsakliga målet är att modifiera skolmiljön med utgångspunkt från interna och externa material, genom projektering av nya skolbyggnader, ombyggnad av redan existerande och förbättrande av existern utrymmen för att få dem att fungera med ny självständig didaktik samt framförallt inrikta mot nya behov hos barnen och nya pedagogiska behov. De operativa förslagen om utbyte; dels gällande material, dels personer från olika representerade områden. Framförallt på den lokala nivån ger man liv åt små arbetsgrupper där uppdraget ska vara att reflektera över sitt område och att utveckla ett konstruktivt relation i Italien och Sverige. Som en sammanfattning av denna diskussion bör man komma fram till ett gemensamt ställningstagande av användandet av utrymmet och material som sammanfaller med en pedagogisk vision. På transnationell nivå ser man organisationen av studiebesök i respektive område för att komma fram till och skapa gemensamma förhållningssätt. Bestämma kontaktpersonerna i juli månad. Tillochmed september: skapa lokala arbetsgrupper 1 Bigi Anna Comune di Reggio Emilia 2 Dadini Roberta Comune di Salsomaggiore 3 Galetti Riccardo Comune di Imola 4 Gazzetti Luisa Comune di Reggio Emilia 5 Giacobbi Gabriele Unione Terre Verdiane 6 Hedborg Anders Vanersborg Kommun 7 Morini Daniela Comune di Parma 8 Torelli Adelmo Comune di Scandiano TOUR 1 LOCAL DEVELOPMENT AND WELLNESS INDUSTRY Diskussionen handlade om hälso och spaanläggningar som utvecklingsfaktor för turism och lokal ekonomi. På grund av den stora skillnaden mellan den svenska och den italienska systemet är ett första mål att förstå ländernas förhållningssätt till wellness. I det svenska systemet erkänns inte hälsoaspekten och begreppet wellness är framförallt orienterat mot sport, fritid och relax. Två mål är alltså bestämda; 1. fördjupa erfarenheterna, 2. studie av ett projekt som kan skapa ett nytt sätt att fördjupa spaanläggningarna på industrin inom wellness. 9

10 a- Organisera en utbildningsmässa i Emilia-Romagna med deltagande av wellnessföretag och andra intressenter inom detta område b- Förverkliga ett möte i Sverige för att främja mötet mellan italienska läkare och den nya generationen av svenska läkare med mål att diskutera hälsoeffekten med hjälp av spaanläggningar c- Samla statistisk information för att se den årliga budgeten i Sverige och Italien gällande produkter inom detta område. Tillochmed första juli identifieras kontaktpersonerna. I oktober 2007 kommer fördjupningen och teman att skapas. Bigsten Leif Falkoping Kommun Cantarelli Anna Maria Salsomaggiore Terme municipality Eriksson Kent Pitea Kommun Hansson Hans Pitea Kommun OTHER 1 LEADERSHIP AND STRATEGIC DEVELOPMENT IN THE PUBLIC SECTOR Diskussionens fokus var att definiera den organisatoriska dynamiken inom förändringsprocessen mellan institutioner. Framförallt inom dessa tre teman; 1. definition av förhållandet mellan politiska representanter och styrelser 2. utvärderingar av ledare och deras resultat 3. skapandet av ledaren Särskild uppmärksamhet gavs åt omorganisationen i den svenska kommunen Mölndal och sättet att utvärdera ledare i Traversetolo. Deltagarna har bestämt sig för att skapa ett arbetsforum inom SERN för utbyte av material. Det första temat som kommer att behandlas är utvärdering av ledarskap. I juli 2007 skall kontaktpersonerna och metoden för utbyte av information identifieras. Dovranno essere identificati i referenti entro luglio 2007 e le modalità di scambio delle informazioni. 1 Camuti Paolo Provincia di Parma 2 Ekberg Lars Molndal City 3 Johansson Per City of Trollhattan 4 Messina Anna Comune di Traversetolo 5 Miodini Stefania Unione Terre Verdiane 6 Nystrom Anders Pitea Kommun 7 Rossi Graziana Unione Terre Verdiane OTHER 2 QUALITY IN THE PUBLIC SERVICES Deltagarna villl arbeta med offentlig service och dess mest framgångsrika metoder för utvärdering. De diskuterade teman är: 1. Deltagande inom utvärdering och Entes externa roll 2. Fördelar och nackdelar med utförsäljning av service 3. Utvärdering och administration av klagomål 4. Möjlighet att nå kontakt med medborgarna 5. Korrelation mellan den ansvarige och kvalitetsnivån på servicen 6. Medverkande av organisationerna inom kategorin för att överse kvaliteten 10

11 a- Utbyte av dokument mellan de representerade områdena b- Pubblicering av en katalog med en sammanställning av erfarenheter c- Visa på gemensamma åtgärder och best pracrices som kan användas av SERNs medlemmar d- Studiebesök inom de olika organisationerna Bestämma kontaktpersonerna tillochmed den första juli. Tillochmed september; utbyte av dokument angående bra erfarenheter samt att titta på utvecklingen av de gemensamma åtgärderna Manelli Gian Luca Comune di Scandiano Irekvist Ronny Vanersborg Kommun Knutsson Lars-Erik Norra Bohuslan Zainali Bijan Trollhattan Stad Mestieri Nicoletta Unione Terre Verdiane Tresca Alessandro Unione Terre Verdiane Polizzi Mara Provincia di Parma Senthen Petra Skovde kommun Mötena under fredagen den 11 maj Ungt företagande Den 14 och 15 juni kommer kommunen Ale (Västra Götalandsregion) hålla den andra delen i projektet ungt företagande, vilket innebär två dagars seminarium. Målet för dessa arbetsdagar är att analysera möjligheterna att uppmuntra företagsamhet hos de unga. Målet med seminariet är att förstå hur man kan hjälpa unga att få sin kreativa idé till att bli ett företag. Mötet rör de teman av generationsväxling och de förhållanden som medför skapandet av nya företag. På programmet kommer även en presentation av förberedda projekt att hållas av deltagarna, utvärdering av uppkomna idéer och utvecklingen av ett vidare projekt presenteras för SERNs medlemmar. Det politiska mötet angånende klimatförändringar Målet för mötet var att identifiera en politisk prioritetsordning för att kunna definiera några förhållningssätt i vilka tjänstemännen kan arbeta inom. De medverkande utgick från konceptet att klimatförändringar hör ihop med nödvändigheten att arbeta med utveckling av förnybara energikällor på både den svenska och italienska marknaden. Några punkter som de kom överrens om är bidrag till produktionen och ökad handel av produkter inom biomassa, som alternativa energikällor kan användas inom transportsektorn, agenda 21 och hur man kan förbättra kommunikationen angående miljötemat. 11

12 Projektet hållbar utveckling Deltagarna i projektet lokal utveckling som avslutades i februari 2007 och som medfinansierades av den Europeiska Kommissionen, träffades för att bestämma nästkommande steg i deras utbyte. Framförallt underströks vikten av att fortsätta samarbetet mellan kommunerna i Val d'enza, Jokkmokks kommun och Norra Bohuslän i två åtgärdsområden: företagare inom lokala produkter både inom livsmedel, hantverk och turism gjorda på ett hållbart sätt för att bevara miljön, kunskap av område och respekt för lokala traditioner. Vid sidan av dessa teman ska särskild vikt läggas vid medborgarnas deltagande i de olika områdena. De har redan tagit de första stegen i finansieringen för att kunna fortsätta samarbetet både på lokal och europeisk nivå. Vid sidan av de italienska projektpartners har en ny kommun inom Reggio Emilia engagerats, Bibbiano, en ny medlem i SERN. Seminariet Sectors of excellence Mötet, som var initierat av Parmas provins och SOPRIP, hade som mål att främja en jämförelse mellan Serns områden angående produktion inom framgångsrika sektorer. Efter en teoretisk introduktion föreslogs sektorer inom e-health (Norrbotten), jordbruks och livsmedelsprodukter (Parma), filmindustrin (Trollhättans stad) och inom sjöväsendet (Forlì och Ravenna). Ett par punkter för en framtida diskussion framkom; framförallt utmärkande drag hos de lokala aktörerna inom de framgångsrika sektorerna, relationen mellan innovation och produktion, de offentliga aktörernas roll för att kunna skapa service för dessa speciella sektorer samt nödvändiga strukturer och infrastrukturer för utvecklingen av dessa sektorer. Mer info på platformen. SERN: ett bra exempel på nätverksskapande Nätverket SERN är ett av fem tematiska Town Twinningnätverk som var utvalda av den Europeiska Kommissionen som fick delta i utställningsmässan Twinning for tomorrow s world (CCRE) på Rhodos den 10 till 12 maj ordnad av DG Utbildning och kultur. nätverk. Tillfället var ett utmärkt tillfälle för SERN att presentera sig för femhundra andra deltagare, de flesta politiska representanter och lokala tjänstemän, men även representanter för viktiga lokala organisationer och Town Twinning från hela Euorpa och få kontakt med andra internationella Framförallt har SERN visat sig framgångsrik på grund av sin specialitet att arbeta i nätverk över olika tematiska områden med många olika lokala medverkare och har visat sättet och möjligheten för ett nätverk att fungera, med de uppnådda resultaten och de pågående projekten. Utställningen på Rhodos hade målet att presentera tematiska nätverk i Town Twinning som ett innovativt sätt för medverkande av den europeiska unionens medborgare; i detta perspektiv representerar SERN en solid medspelare som kan få en allt större roll i det europeiska samarbetet 12

SERN. Newsletter. 31 Januari 2008 Band 3 Nummer 1 I D E T T A N U M M E R :

SERN. Newsletter. 31 Januari 2008 Band 3 Nummer 1 I D E T T A N U M M E R : SERN 31 Januari 2008 Band 3 Nummer 1 Svensk Versio n Newsletter SWEDEN EMILIA ROMAGNA NETWORK, Po Box 6141, 40138 Bologna, Italy - Visits:Viale A. Moro 44. http://www.sern.eu info@sern.eu I D E T T A N

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Landstingets EU-projektkontor

Landstingets EU-projektkontor Landstingets EU-projektkontor Kenneth Sjaunja EU-samordnare BILD 1 Landstingets målsättning är att Norrbotten ska vara en attraktiv samarbetspartner inom EU och att landstinget ska medverka i flera EU-samarbeten

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Västra Götalandsregionens plattform Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Johan Assarsson Västra Götalandsregionens plattform vår gemensamma grund Som medarbetare i Västra Götalandsregionen har vi

Läs mer

Västsvensk EU-konferens Social inkludering i Västsverige och EU

Västsvensk EU-konferens Social inkludering i Västsverige och EU Social inkludering i Västsverige och EU Hur arbetar EU och medlemsstaterna med social inkludering? Vad kan vi lära av varandra? Vilka finansieringsmöjligheter finns? Och hur ska vi i Region Halland, Region

Läs mer

Fairtrade City Frågor & Svar

Fairtrade City Frågor & Svar Fairtrade City Frågor & Svar Vad är Fairtrade City? Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen innebär att kommunen lever upp

Läs mer

Europeiska kommissionen. Vetenskap och samhälle Handlingsplan. Europeiska området för forskningsverksamhet. VETENSKAP och SAMHÄLLE

Europeiska kommissionen. Vetenskap och samhälle Handlingsplan. Europeiska området för forskningsverksamhet. VETENSKAP och SAMHÄLLE Europeiska kommissionen Vetenskap och samhälle Handlingsplan VETENSKAP och SAMHÄLLE Europeiska området för forskningsverksamhet INLEDNING Samtidigt som allmänheten generellt sett respekterar forskare,

Läs mer

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport - Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport nr 3 Projektnamn: Norrbottens landsbygd siktar mot 2020 Projektägare: Hela Sverige ska leva Norrbotten Redovisningsperiod: aug -

Läs mer

Ledningssystem för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner

Ledningssystem för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner Ledningssystem för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner Från kunskap till handling Norrköping 6-7 maj 2014 2014-05-12 1 Marcus Ihre, Projektledare SIS marcus.ihre@sis.se, 0709 48 06 61

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2007-03-05 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007 Närvarande Agneta Niklasson (mp) vice ordförande Alma Basic (s)

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala http://kikaren.skl.se/artikel.asp?c=3985&a=62064 10.09.2009 Konferens Climate and Jobs Local solutions? Tisdagen den 8 september genomfördes en stor och lyckad konferens i Bryssel på temat Climate and

Läs mer

Under perioden kommer NVF att ha 16 utskott. 14 av utskotten verkar på både nationell och nordisk nivå medan 2 verkar på enbart nordisk nivå.

Under perioden kommer NVF att ha 16 utskott. 14 av utskotten verkar på både nationell och nordisk nivå medan 2 verkar på enbart nordisk nivå. 1(4) NVF-möte med utskottens ordförande och sekreterare Datum: 2013-05-21 Plats: Radisson Blu Royal Viking Hotel, Stockholm Närvarande: Se deltagarförteckning, bilaga 1 Mötet öppnas Annelie Nylander öppnade

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet Mars 2014 INLEDNING Universitetsdirektörerna vid universiteten i Uppsala,

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Nätverket för kommunala lärcentra Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Närvarande: Kent Wallén, Katrineholm /Vingåker Agneta Lindqvist, Gotland Jerry Engström, Västervik Mats Larsson,

Läs mer

INBJUDAN. Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens. Plats och datum: Teman: MOTIVATION! Skövde - Hotell Scandic Billingen, 6 7 november.

INBJUDAN. Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens. Plats och datum: Teman: MOTIVATION! Skövde - Hotell Scandic Billingen, 6 7 november. INBJUDAN Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Plats och datum: Skövde - Hotell Scandic Billingen, 6 7 november. Teman: MOTIVATION! Jobbar vi ihop eller bara samtidigt? Möten som förändrar. Till eftertanke

Läs mer

Möjligheter inom sektorsprogrammen till projekt inom sociala frågor

Möjligheter inom sektorsprogrammen till projekt inom sociala frågor Möjligheter inom sektorsprogrammen till projekt inom sociala frågor Vänersborg, 21 augusti 2015 Kajsa Sundström Van Zeveren kajsa.sundstrom@regionvarmland.se Isabel Poli isabel.poli@regionvarmland.se Vad

Läs mer

NYHETSBREV September december, 2010

NYHETSBREV September december, 2010 NYHETSBREV September december, 2010 Under projektets Utmana könsroller för att motverka sexslaveri 4:e fas (september december, 2010) startades tjej- och killgruppsverksamheten i båda partnerländerna och

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet Tjänsteutlåtande Koordinator 2015-08-17 Linda Nordberg 08-590 971 07 Dnr: linda.nordberg@upplandsvasby.se KS/2014:505 34661 Kommunstyrelsen Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel,

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Projektplan Kunskapslänken Fas 2: augusti-december 2015

Projektplan Kunskapslänken Fas 2: augusti-december 2015 Sundsvall/Borlänge/Oskarshamn 2015-06-03 Projektplan Fas 2: augusti-december 2015 Sammanfattning Projektet är en fortsättning på KNUT-projektet som bedrivits sedan 2009. handlar om att utveckla implementera

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Kommunalt och idéburet medskapande Dokumentation från konferensen i Eslöv 2014-03-11

Kommunalt och idéburet medskapande Dokumentation från konferensen i Eslöv 2014-03-11 Kommunalt och idéburet medskapande Dokumentation från konferensen i Eslöv 2014-03-11 Den 11 mars möttes nära 130 personer i Eslövs medborgarhus för att under en dag fokusera på hur samverkan kan vara ett

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Senaste nytt från Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Hanna Jönsson, Västra Götalandsregionen Processledare Agenda Introduktion till programmet Vad har hänt sedan 1 mars? Vad är på gång framöver?

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

SERN. Newsletter. 2006 Volym 1 Nummer 4 I D E T T A N U M M E R. 2 Svenska dagar i Emilia-Romagna. 7 Styrelsemöte i Castelnovo di Sotto

SERN. Newsletter. 2006 Volym 1 Nummer 4 I D E T T A N U M M E R. 2 Svenska dagar i Emilia-Romagna. 7 Styrelsemöte i Castelnovo di Sotto SERN 2006 Volym 1 Nummer 4 Svenska versionen Newsletter SWEDEN EMILIA ROMAGNA NETWORK, Viale A. Moro 44, 40127 BOLOGNA, ITALY http://www.sern.eu info@sern.eu +39 333 3023193 I D E T T A N U M M E R 2 Svenska

Läs mer

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Umeå kommunfullmäktige beslutade 2012-03-12 att Umeå ska ansöka om att bli en Fairtrade City. Umeå kommun beaktar redan idag Fairtradeprodukter i sina egna upphandlingar

Läs mer

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Gro Sommerfelt-Karlsen, Administrationschef, Utbildningsetaten, Oslo kommun Marianne Grødum, Fagkonsulent,

Läs mer

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Agenda 1. Länsstyrelsernas uppdrag och verksamhetsområden 2. Samordnarnas nätverksstruktur och arbetsgrupper 3. Redovisning av länsstyrelsernas arbete 4. Exempel

Läs mer

Inbjudan till Internrevisionsdagarna

Inbjudan till Internrevisionsdagarna Inbjudan till Internrevisionsdagarna 23-24 november 2006 på Scandic Infra City i Upplands Väsby 1 Internrevisionsdagarna Bäste kollega Du inbjuds härmed att delta vid årets Internrevisionsdagar, vilka

Läs mer

Nulägesanalys Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland

Nulägesanalys Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland Nulägesanalys Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland Mats Granér, Chef Enheten för analys och uppföljning, Västra Götalandsregionen Jonas Norrman, Nätverket GAME (Rebecca Brembeck & Catarina

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Programmet Ett Europa för medborgarna

Programmet Ett Europa för medborgarna Programmet Ett Europa för medborgarna Ett hurdant Europa vill du ha? Det bor över 500 miljoner människor i Europeiska unionens medlemsländer. Varje medborgare i ett medlemsland är också EUmedborgare. Vår

Läs mer

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning 2003-03-07 Region Värmland Box 1065 651 15 Karlstad Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning Säffle kommun i Värmland och Åmåls kommun

Läs mer

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat.

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat. 1 STYRELSEPROTOKOLL Nr 1/02 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 16 februari 2002. Plats Hotel Rica, Skellefteå Närvarande Daniel Nyman Kjell Johansson Barbro Forsman Inger

Läs mer

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Näringslivet i Kalix 2011 Näringslivet i Kalix är mycket differentierat med en stor bredd och lite av ett Sverige i miniatyr. Basindustrierna

Läs mer

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen Västra Götaland 49 kommuner 1,6 miljoner invånare Västra Götalands län Landskap: Västergötland, Bohuslän och Dalsland Största stad: Göteborg Minsta kommun: Dals Ed Regionhuvudstad: Vänersborg 29 611 öar,

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla Beslutande Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson Sotenäs Rune Forsdahl Dals Ed Erland Lundqvist Strömstad

Läs mer

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2016 LEDARSKAP i EKONOMI i HR 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 En unik

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

Förslag till projektplan för nytt Kulturpolitiskt program för Skara kommun 2011-2014

Förslag till projektplan för nytt Kulturpolitiskt program för Skara kommun 2011-2014 Tjänsteskrivelse 1(1) 2011-03-17 Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen Kultur- och fritidsnämnden Förslag till projektplan för nytt Kulturpolitiskt program för Skara kommun 2011-2014 Förslag till beslut

Läs mer

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling.

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvets regionala tjänster Västarvets museer & besöksmål Vad innebär konventionen för Sverige? När Sverige ansluter sig till landskapskonventionen åtar

Läs mer

Ärende 1 Genomgång av senaste anteckningar och möten

Ärende 1 Genomgång av senaste anteckningar och möten ARIKTEKTLEDNINGSGRUP PEN 10 JANUARI 2011 SIDAN 1 AV 6 GÖTEBORG MINNESANTECKNINGAR Närvarande: Ordf. Joakim Svärdström, länssamordnare Västkom Karl Andersson, IT-samordnare Fyrbodal Jonas Blixt, IT-samordnare

Läs mer

Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Regional Levnadsvanedag för fysioterapeuter och dietister, Skövde 14 11 06 WHO konferens i Ottawa

Läs mer

Gotlands Regnbågshelg 2012

Gotlands Regnbågshelg 2012 Gotlands Regnbågsgrupp Visby 2012-02-05 Inbjudan till deltagande i Gotlands Regnbågshelg 2012 Projektet Gotlands Regnbågshelg 2012 vill ge mångfaldsarbetet på Gotland ytterligare en dimension. Det genom

Läs mer

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland?

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Varje år dör 1.600 personer i förtid på grund av ojämlikheter i hälsa. Detta medför ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor en förlust

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet.

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet. LÄRARUTBILDNINGS- KONVENTET PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2003-09-23 Tid: Tisdagen den 23 september 2003 kl 10.00 16.00 Lokal: Arlandia, Stockholm Närvarande ledamöter: Laila Mattsson Högskolan Dalarna,

Läs mer

2. Processen kring vision, framtidsbild och verksamhetsplan

2. Processen kring vision, framtidsbild och verksamhetsplan Programmet för dagen 1 Välkommen till mötet 2 Processen kring framtidsbild, vision och verksamhetsplan. 3 Presentation och diskussion om temat Arbeta och verka 4 Presentation och diskussion om temat Resa

Läs mer

Välkomna till Uppstart av Christina projektet. Radisson Blu Skandinavia Hotell 4 september 2013

Välkomna till Uppstart av Christina projektet. Radisson Blu Skandinavia Hotell 4 september 2013 Välkomna till Uppstart av Radisson Blu Skandinavia Hotell 4 september 2013 Välkomna till Uppstart av VKV Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer Carina Eliason, utvecklingsledare

Läs mer

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta KS 16 11 APRIL 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Sterte Eva Datum 2012-03-21 Diarienummer KSN-2012-0524 Kommunstyrelsen Uppsala Health Summit Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag Årets Leader. Namn på förslaget: Entreprenörsutbyte Åre-Siria Journalnummer: 2011-3526 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader

Läs mer

kulturarvet - en resurs i landsbygdsutveckling

kulturarvet - en resurs i landsbygdsutveckling Minnesanteckningar Munkedal 6 november 2008 kulturarvet - en resurs i landsbygdsutveckling Moderator Ann Palmnäs, Coach & Company, inledde dagen med att tala om vikten av att gräva där du står utan att

Läs mer

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: 2014-11-11 Tid: Tisdagen den 11 november 2014, kl. 13.00-16.00 Plats: Närvarande: Fyrbodals kommunalförbund, Riverside, Uddevalla Peter Heie,

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Ärende 1 Genomgång av senaste anteckningar och möten

Ärende 1 Genomgång av senaste anteckningar och möten ARIKTEKTLEDNINGSGRUP PEN 14JUNI 2011 GÖTEBORG SIDAN 1 AV 5 MINNESANTECKNINGAR Närvarande: Stf. 0rdf. Fredrik Edholm, IT-chef Skövde Karl Andersson, IT-samordnare Fyrbodal Jonas Blixt, IT-samordnare GR

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27 Översiktsplanering Strategi Antagen KS 2012-11-27 Tyresö kommun / 2012-11-15 / 2012 KSM 0789 2 (9) Strategin har tagits fram av Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Östergötland 2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

KONSTEN ATT SKAPA STAD stadsutvecklingen 12 dec 2014

KONSTEN ATT SKAPA STAD stadsutvecklingen 12 dec 2014 KONSTEN ATT SKAPA STAD stadsutvecklingen 12 dec 2014 En innovation! Ett system av strategier och multiintelligenta operativa metoder som kombinerar och fusionerar: System-, förändrings- och processkunskap.

Läs mer

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020 INTEGRERAD HÅLLBAR STADSUTVECKLING SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020 I december 2013 godkände Europeiska unionens råd formellt de nya reglerna och lagstiftningen som styr nästa runda av EU:s sammanhållningspolitiska

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Birgitta Larsson 2004-06-28 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Ingrid Eriksson (kd) Britt-Marie Gustavsson (c) Karim Alnejmi

Läs mer

Kickoff. för den andra (bästa) halvan av VVV

Kickoff. för den andra (bästa) halvan av VVV Kickoff för den andra (bästa) halvan av VVV Kickoff 24 mars 2015 Sanna Gunnarsson & Malin Andersson Hållbar utveckling värderingar, världsbilder och visioner Detta har vi gjort Varför finns dagens hållbarhetsproblem?

Läs mer

FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(7) 2004-12-09

FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(7) 2004-12-09 FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(7) Plats och tid Expolaris Kongresscenter Torsdag 9 december 2004, klockan 13.00-16.15 Jupiter Beslutande Janeth Lundberg Kommunstyrelsen, ordförande Hans-Eric Wallin

Läs mer

Seminarium om energieffektivt byggande. Skövde 2008-09-04

Seminarium om energieffektivt byggande. Skövde 2008-09-04 Seminarium om energieffektivt byggande Skövde 2008-09-04 Dagens program Inledning Västra Götalandsregionens program för energieffektiva byggnader Passivhuscentrum Smart Energi fokusgruppen för effektiv

Läs mer

UNGDOMSFULLMÄKTIGE KNUTSALEN DEN 1 DECEMBER 2009

UNGDOMSFULLMÄKTIGE KNUTSALEN DEN 1 DECEMBER 2009 UNGDOMSFULLMÄKTIGE KNUTSALEN DEN 1 DECEMBER 2009 Bry er, engagera er, Ungdomsfullmäktige förutsätter engagemang! - ja, så började vår ordförande Adrian sitt uppmanande tal till alla ledamöter, sedan han

Läs mer

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Redo att leda ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Kvinna, scout & ledare? Missa inte chansen att delta i Scouternas nystartade nätverk för kvinnliga ledare. Nätverket Redo Att Leda erbjuder

Läs mer

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm INNOVATION Olika typer av innovationer Innovationsprocessen Idégenerering Utvärdering Utveckling Kommersialisering Företagsledare Forskare

Läs mer

inbjudan budget IT? höstkonferens eller den naturliga mötesplatsen för oss som arbetar med verksamhetsutveckling och sambruk av kommunala e-tjänster

inbjudan budget IT? höstkonferens eller den naturliga mötesplatsen för oss som arbetar med verksamhetsutveckling och sambruk av kommunala e-tjänster höstkonferens den naturliga mötesplatsen för oss som arbetar med verksamhetsutveckling och sambruk av kommunala e-tjänster IT BUDGET eller budget IT? quality hotel globe 4-5 november 2009 inbjudan Kan

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Intern och extern dialog- en metod för systematiskt kvalitetsarbete i domstol

Intern och extern dialog- en metod för systematiskt kvalitetsarbete i domstol 1 Intern och extern dialog- en metod för systematiskt kvalitetsarbete i domstol Varför kvalitetsarbete? För att motsvara medborgarnas berättigade krav på en rättssäker och effektiv rättsskipning och därmed

Läs mer

www.balticbiogasbus.eu 1

www.balticbiogasbus.eu 1 1 Baltic Biogas Bus Project Gasskonferansen, Bergen, 5 Maj 2011 Anneli Waldén AB Storstockholms Lokaltrafik www.sl.se 2 Agenda Bakgrund Baltic Biogas Bus Projekt Strategi vid införandet av biogasbussar

Läs mer

Förslag på riksdagslista (ålder på valdagen)

Förslag på riksdagslista (ålder på valdagen) 2013-10-13 Förslag på riksdagslista (ålder på valdagen) 1. Sven-Erik Bucht, Haparanda, 59 år 2. Hannah Bergstedt, Piteå, 37 år 3. Fredrik Lundh Sammeli, Luleå, 37 år 4. Ida Karkainen, Haparanda, 26 år

Läs mer

Kick Off Seminarium 18 juni Strukturbild 2.0 Jan Sturesson. *connectedthinking

Kick Off Seminarium 18 juni Strukturbild 2.0 Jan Sturesson. *connectedthinking Kick Off Seminarium 18 juni Strukturbild 2.0 Jan Sturesson *connectedthinking Varför gör vi detta Vi måste Vi vill Vi har ansvar förvaltarskap för att lämna över en mer kultiverad och strukturerad markbit

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

Ärende 1 Genomgång av minnesanteckningar från föregående möte i arkitekturgruppen

Ärende 1 Genomgång av minnesanteckningar från föregående möte i arkitekturgruppen ARIKTEKTLEDNINGSGRUP PEN 20 NOVEMBER 0930-1500 GÖTEBORG SIDAN 1 AV 1 MINNESANTECKNINGAR Närvarande: Ordf. Svärdström, länssamordnare Västkom Karl Andersson, IT-samordnare Fyrbodal Jonas Blixt, VästKom

Läs mer

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus INNEHÅLLSFÖRTECKNING 12 Anmälan av entledigande och fyllnadsval från medlemsorganisation 6 13 Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31, dnr

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Regional vätgassamverkan öppnar för f r deltagande i FP7

Regional vätgassamverkan öppnar för f r deltagande i FP7 Regional vätgassamverkan v öppnar för f r deltagande i FP7 Erfarenheter och planer från n SamVäte, J Vätgasgruppen V ETC Agenda Presentation av projektet SamVäte och Vätgasgruppens verksamhet Planerna

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

KOMMUNIKATIV PLATTFORM

KOMMUNIKATIV PLATTFORM KOMMUNIKATIV PLATTFORM ITS the Swedish way Samlingsbegrepp Wien 2012 ITS the Swedish way Samhällsbehov Innovativ R&D Affärslösningar ITS i samverkan mellan näringslivet myndigheter och akademi Budskap

Läs mer

Informationsbrev. Plats Yxtaholms slott i Flens kommun (yxtaholmsslott.se)

Informationsbrev. Plats Yxtaholms slott i Flens kommun (yxtaholmsslott.se) Till Ordförande i landstingsstyrelsen och kommunstyrelser Landstingsdirektören samt kommudirektörer som beslutat delta i utbildningssatsningen Att investera i framtiden. Informationsbrev Välkommen till

Läs mer

Praktikrapport. Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel

Praktikrapport. Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel Praktikrapport Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel Praktikperiodens längd och omfång: 1 september 2010 21 december 2010, heltid Handledare: Madelen Charysczak, Avenue Marnix

Läs mer

Europaforum XIII Norra Sverige

Europaforum XIII Norra Sverige Europaforum XIII Norra Sverige Samtal, föreläsningar, debatter med fokus på sammanhållningspolitik, forskning och utveckling Östersund 12-13 februari 2009 EUROPAFORUM XIII NORRA SVERIGE 12 13 februari

Läs mer

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet Inbjudan 19-20 maj 2015 Svenska Mässan i Göteborg Nationell familjecentralskonferens Att välja framtid 15 år med Föreningen För Familjecentralers Främjande Årets konferens uppmärksammar familjecentralens

Läs mer

TILLSAMMANS OCH MED GÖTEBORG ÄR VI STARKARE

TILLSAMMANS OCH MED GÖTEBORG ÄR VI STARKARE TILLSAMMANS OCH MED GÖTEBORG ÄR VI STARKARE Medverkande kommuner: Förstudie framtagen av: BAKGRUND SYFTE Med utgångspunkt från erfarenheterna av samarbetet mellan kommunerna Alingsås, Härryda, Lerum, Mölndal

Läs mer