SERN. Newsletter. SWEDEN EMILIA ROMAGNA NETWORK, Po Box 6141, Bologna, Italy - Visits:Viale A. Moro 44.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SERN. Newsletter. SWEDEN EMILIA ROMAGNA NETWORK, Po Box 6141, 40138 Bologna, Italy - Visits:Viale A. Moro 44. http://www.sern.eu info@sern."

Transkript

1 SERN 8 juni 2007 Nummer 2 Svensk version Newsletter SWEDEN EMILIA ROMAGNA NETWORK, Po Box 6141, Bologna, Italy - Visits:Viale A. Moro 44. SPECIALUTGÅVA GENERALFÖRSAMLINGEN 2007 I D E T T A N U M M E R : G E N E R A L F Ö R S A M L I N G E N S T Y R E L S E N P R O J E K T G R U P P E R N A S R E S U L T A T M Ö T E N U N D E R F R E D A G E N D E N 1 1 M A J : U N G T F Ö R E T A G A N D E P O L I T I S K T M Ö T E A N G Å E N D E E N E R G I O C H M I L J Ö F Ö R A N D R I N G A R H Å L L B A R U T V E C K L I N G S E M I N A R E T A N G Å N E D E S E C T O R S O F E X C E L L E N C E S E R N : E T T E X E M P E L P Å N Ä T V E R K A N D E K O N F E R E N S E N C C R E P Å R H O D O S 1

2 Generalförsamlingen 2007 SERNs tredje generalförsamling hölls av Parmas provins i Salsomaggiore Terme den 9 till 11 maj 2007 med fler än 200 deltagande politiker och tjänstemän, vilket är 80% av SERNs medlemmar. Under arbetsdagarna kunde de medverkande diskutera, mötas och utbyta idéer angående framtida projekt. I vissa fall utvecklades redan existerande projekt, i andra öppnades nya vägar för ett större samarbete. Under torsdagen den 9 maj möttes de 12 projektgrupperna, vilka diskuterade sina ämnesområden, därav miljö, utbildning, socialservice, utveckling inom wellnessindustrin, företagande innovation, ledarskap och kvalitet inom den offentliga sektorn. På fredagen den 11 maj träffades SERNs medlemmar under generalförsamlingen. Sessionen öppnades av de italienska politikerna genom ett välkomnande som därefter följdes av tal av SERNs ordförande Kent Ögren. Han underströk 2006 års aktiviteter, framförallt det stora antalet avslutade projekt, de förstärkta kontakterna; inte enbart institutionella och i arbetet men även vänskapsband mellan medlemmarna. Han påpekade även att ökningen av medlemmar inte ska medföra att SERN glömmer bort redan existerande samarbeten och utbyten. I sitt tal påpekade Anders Bjuner, Sveriges ambassadör i Rom, den viktiga rollen som nätverket har för framtida relationer inom den Europeiska Unionen, och tryckte särskilt på SERNs unika egenskaper. Det sista bidraget gavs av Traversetolos borgmästare, Alberto Pazzoni, som beskrev diskussionen och det sammanställda reslutatet från ett av projekten (delfinansierat av den Europeiska Kommissionen). Under generalförsamlingen fastslogs viktiga dokument: val av ny styrelse, de strategiska linjer som ska visa vägen för nätverket , årsrapporten 2006 och budget 2006 samt val av revisorer. Det fastställdes även att nästa generalförsamling kommer att vara i Sverige, Norrköping, under maj månad Styrelsen Under sitt sista möte fastslog styrelsen grunden för SERNs strategi, vilken även blev antagen av generalförsamlingen. Strategin underströk viljan att utveckla samarbetsprojekt som å ena sidan är i linje med lokala prioriteringar och å andra sidan är i linje med Lisabon- och Göteborgsstrategierna. 2

3 Under kommer framförallt två centrala teman att ha prioritet; lokal och regional utveckling samt social inkludering. Lokal och regional utveckling: framförallt aktiviteten mellan medlemmar (europeiska projekt, utbyte av information och studiebesök) ska vara centrala samt aktioner som å ena sidan skapar en lokal och regional ökning av innovation och kunskap, å andra sidan en ökande uppmärksamhet mot kvalitet och förnyelse inom offentliga sektorn. Nätverket i sin helhet måste därav ha som prioritet att ge sina medlemmar en bestående utveckling och en plattform där svar på europeiska problem kan utvecklas. Styrelsen har utöver detta gett sekretariatet mandat, tillsammans med berörda tjänstemän, att implementera strategin. Projektgruppernas resultat WEL 1 SUPPORT TO PARENTHOOD 1) Förstärka föräldrarnas roll (mellan och tillsammans med föräldrarna) utifrån den kompetens som föräldrarna redan besitter; 2) Finna en specifik metod för att integrera invandrarfamiljer, även i samhällslivet; 3) Integrera de olika nivåerna av ingripandet (politiska, tekniska och från det civila samhället) MåL 1) Utbyte av bra institutionella idéer/praktik; Deltagarmedverkan med personalen och föräldrar; Tutoring av jämlikar Mål 2) Metod Öka möjligheterna till möten och samvaro för invandrarfamiljerna; använda metoder som fungerar i tredjevärlden; försök till användning av den svenska metoden Mål 3) Åtgärdsnivå Utse procedurer och ansvarsområden (poltiska och tekninska) inom samarbete och integration; utse ansvarsnivåer (offentlig-privat) vid självhjälp Tillochmed augusti: Utveckling av åtgärder och mål samt utse två kontaktpersoner. September: planeringsmöte mellan kontaktpersonerna för framtida projekt och gemensamt arbete. 3

4 Borghi Mirella Eriksson Helena Ferreira Anne Britt Friden Anders Greco Lucia Grondahl Tobias Mingozzi MariaLora Pezzani Carla Poli Luciano Comune di Ravenna Città di Molndal Municipality of Alvsbyn Municipality of Vanersborg Comune di Scandiano City of Trollhattan Comune di Forlì Unione Terre Verdiane Comune di Imola WEL 2 ELDERLY CARE Training of personell and methodological aspects 1) Identifiera alternativa former för dementa äldre att ha eget boende - Frivillighjälp för dementa - Bandantato Hur kan vi utbilda dessa personer? Vilken utbildningsväg? Hur kommer de i kontakt med institutionerna? Åtgärd 1) Kartläggning och vetskap genom studiebesök Åtgärd 2) Uppmuntra frivillgverksamhet Åtgärd 3) Deltagande Åtgärd 4) Nätverk av service och innovation Åtgärd 5) Stöd till familjerna Tillochmed juli: Identifiera kontaktpersoner, börja informationsutbyte och kartläggning av bra idéer/praktik Tillochmed september: bestämma åtgärder och projektets hela utveckling med finansiering (FSE och/eller UE) Agugiaro Roberta Comune di Forlì Essen Agneta Norra Bohuslan Gunnarsson Bjorn Norra Bohuslan Oberg Ann-Louice Alvsbyn Kommun Peveri Rita Unione Terre Verdiane Roncada Serena Unione "Il Tricolore" Utini Pierluigi Provincia di Parma 4

5 WEL 3- ELDERLY CARE Best Practices, Actions and Policy-making Det generella målet är att närma sig användandet av service till de äldre medborgarna i hemmet. Framförallt skall uppmärksamhet riktas mot: 1. förstå de äldres behov 2. Förbättra kommunikationen med de äldre 3. Förbättra kommunikationen inom nätverket 4. Framhäva kommunen som en enhet som tar hand om de äldre 1. Förstå behoven: undersökningar genom enkäter och intervjuer samt skapa grupper med specialkompetens, intressenter, arbetare och medborgare 2. Förbättrade kommunikationer: Intruducera eller förstärka ett informationsblad om samhällig service och organisera mötesplatser/offentliga platser 3. Förbättra kommunikationen inom nätverket. Genom aktiviteter och delad information 4. Framhäva gemenskapen med volontärer och aktivera kommunens redan existerande åtgärdskonventioner Vi understryker nödvändigheten av en större inblandning i projektet med aktiva medborgare Tillochmed juli utses en referensgrupp Tillochmed september utvecklas åtgärder och en arbetsplan för implementering Bonetti Lucia Comune di Parma Branchetti Nadia Comune di Scandiano Casetti Patrizia Comune di Ravenna Egoritti Daniela Unione Terre Verdiane Gennari Melissa Comune di Parma Nilsson Birgit Älvsbyn Kommun Piolanti Noemi Comune di Ravenna Wallen Inger Vänersborgs kommun Zaccheroni Cristina Comune di Forlì WEL 4/5 VIOLENCE AGAINST WOMEN De två argument som diskuterades var samarbete och förebyggande inom kvinnofridsfrågan. Analyserandet av projektet som redan presenterats men som inte blev antagen inom programmet Daphne gav ett antal reflektioner: behövet av att skapa en effektiv kartläggning av redan existerande projek och behövet av att fokusera på ett argument. Därefter handlade diskussionen om fyra teman; våld mot kvinnan i hemmet, trafficking, sexuell utnyttjande (utanför hemmet) samt hedersrelaterat våld. Gruppen enades om att fokusera på förövaren inom dessa fyra teman. 1. Utbyte av metod 2. Studiebesök och deltagande vid konferenser på temat och förberedande av ett nytt Daphne projekt. 5

6 Den italienska kontaktpersonen är Raffaella Sutter (Ravenna) och den svenska kontaktpersonen är Annike Sköld (Trollhättan). Den oktober anordnar Trollhättan en konferens med temat hedersrelaterat våld. Asioli Antonella Comune di Forlì Cervellara Luciana Comune di Forlì Corneliussen Tove Trollhattan Stad Gardenghi Elena Comune di Imola Lijenstrand Katarina Molndal Stad Massari Laura Comune di Rimini Sarti Cinzia Comune di Scandiano Skold Annike Trollhattan Stad Sutter Raffaella Comune di Ravenna Visani Karen Comune di Rimini WEL 6 SERVICES TO PERSONS WITH DISABILITIES 1. Förstå verkligheten och den italienska resp. svenska politiken inom handikappsomsorgen 2. Förstå den minderåriga handikappade inom skolmiljön 3. Analyser av relationerna mellan familjen-den handikappade-läkaren 4. Förstå assistentens ställning a- Skapa ett jämförande system mellan de två ländernas system för att bättre förstå vilka teman som skulle kunna användas b- Samarbetsprojekt och utbyte Tillochmed juli, utse en italiensk resp. svensk referent. Tillochmed september, utse arbetsteman Under nästkommande 6-8 månaderna organiseras möten för att analysera åtgärderna gällande bemötandet av den handikappade från personer och institutioner samt tekniska hjälpmedel Baruffini Diego Provincia di Parma Bergman Ingvor Falkoping Kommun Cavalieri Fulvia Unione Terre Verdiane Ekenberg Lilly Norrbotten County Council Leven Gunilla Vastra Gotaland Savorelli Carlo Comune di Ravenna Zagnoli Antonella Comune di Ravenna ENT 1 ENTREPRENEURIAL INNOVATION IN HEALTH Uppmuntra innovation och företagande inom hälsa (inte enbart personligservice men även inkludering av en stor mängd andra sektorer), inom ett område där det är möjligt för nya företag, särskilt kvinnliga, att delta. Innovationsutveckling för både offentlig och privat sektor 6

7 Utveckling av pilotprojekt som stämmer mest överrens med temat 1) Utveckla en mulitsektoriell och transsektoriell framställning inom hälsa: konstruktioner, bio-medicin, livsmedel, medicinsystem, kommunikation, e-health, domotica 2) Utveckling av innovativt samarbete mellan företag och institutioner (politiska representanter och tjänstemän), universitet/forskning Fokus under de första två åren på den äldre befolkningens hälsa Tillochmed 1 juli: identifiera kontaktpersonerna och titta på lokala och regionala partnership September: planeringsmöte för att bestämma projektåtgärder och utveckling inom de bästa formerna (FSE och andra) Slutet på oktober: Möjligen presentera ett projekt inom CIP Monica Hjern, Comune di Norrköping Malin Tillmar, Comune di Norrköping Anders Carlsson, Comune di Norrköping Leif Johansson, Comune di Skövde Helena Gidlof, Contea di Norrbotten Torvald Brahm, Comune di Trollhättan Roberto Dallavalle, APIndustria Parma Jessica Corradi, APIndustria Parma ENV 1 - BIO-FUELS Reggio Emilia visade sitt projekt inom programmet IEE (Intelligence Energy Europe) 2006, där deltagarna har visat möjliga mål för en tematisk fördjupning med tonvikt på; 1. Förstärka följderna av målen från direktivet 2003/30/CE inom vilken, framtill 2010, 5.75% mezzi di trazione ska öka med biogaser. 2. Ingare de lokala produktiva miljöerna möjliggör konvertibilitet gällande produktion och konsumtion av biobränslen inom trazione a. Skapa lokala nätverk b. Normativa anlyser och administration c. analys av produktionsstystem d. analys av potentiella konsumenter Tilllochmed 8 juni: verifiera möjligheten till att delta med ett nytt projekt inom programmet IEE och samarbete inom SERN. Undertiden se ifall intresse finns bland andra provinser och lokala organisationer i Emilia Romagna och i Sverige I oktober, ifall man är överrens, presentera ett projekt inom IEE. 7

8 Costa Stefano Bassa Romagna Garlassi Fabio Comune di Traversetolo Hammarberg Elisabeth Jokkmokk kommun Hovenmark Anna Jokkmokk kommun Johansson Jerry Arvidsjaur Kommun Modesti Andrea Reggio Emilia Province Tshibanda Pascal Skovde municipalità Tocci Laura Comune di Scandiano Eriksson Ulf Falkoping Kommun Degli Incerti EDU 1 PROMOTION OF LOCAL FOOD THROUGH HOTELS AND RESTAURANT SCHOOL EXCHANGES 1. Förstärka vetskapen om lokala produkter och dess användning i restaurangköken 2. förstärka de geografiska områden i vilka framstående produkter har sitt ursprung 3. skapa möjlighet till samverkan mellan olika aktörer; lokala institutioner, hotell och restaurangskolor och företag. Vi ser ett dubbelt utbyte, ett i Sverige och det andra i Emilia Romagna. Utbytesprogrammet förutser en första del, gemensam för alla deltagare som avslutas med att förstärka medvetandet av lokala produkter. Den andra delen karaktäriseras av skapandet av tre olika vägval, specifikt för varje deltagarkategori. Vi ser tre sätt att konkretisera projektet: (a) skapa partership och utbyte mellan restaurangskolor; (b) möten business to business; (c) utställnigar och deltagande i promotion events Projektgruppens kontaktpersoner är: Linda Frohn, Kalix, Mario Schianchi Luigi Catalano Ett projekt har redan presenterats som delfinansieras av den Europeisa Kommissionen inom programmet Town Twinning 1 Bariggi Maria Pia Comune di Salsomaggiore 2 Berggren Kristina Pitea Kommun 3 Catalano Luigi IPSSAR Rimini 4 Eklund Kenneth Arvidsjaur Kommun 5 Forsberg Robert Kalix Kommun 6 Frohn Linda Kalix Kommun 7 Jonsson Jessica Kalix Kommun 8 Kolander Charlie John Bauer (Norrkoping) 9 Rosi Federica Comune di Parma 10 Schianchi Mario Strade dei sapori 11 Tronconi Vincenzo Comune di Brisighella 12 Wengelin Jan Pitea Kommun 13 Wober Edgar John Bauer (Norrkoping) 8

9 EDU 2 QUALITY OF LIVING AT SCHOOL Huvudsakliga målet är att modifiera skolmiljön med utgångspunkt från interna och externa material, genom projektering av nya skolbyggnader, ombyggnad av redan existerande och förbättrande av existern utrymmen för att få dem att fungera med ny självständig didaktik samt framförallt inrikta mot nya behov hos barnen och nya pedagogiska behov. De operativa förslagen om utbyte; dels gällande material, dels personer från olika representerade områden. Framförallt på den lokala nivån ger man liv åt små arbetsgrupper där uppdraget ska vara att reflektera över sitt område och att utveckla ett konstruktivt relation i Italien och Sverige. Som en sammanfattning av denna diskussion bör man komma fram till ett gemensamt ställningstagande av användandet av utrymmet och material som sammanfaller med en pedagogisk vision. På transnationell nivå ser man organisationen av studiebesök i respektive område för att komma fram till och skapa gemensamma förhållningssätt. Bestämma kontaktpersonerna i juli månad. Tillochmed september: skapa lokala arbetsgrupper 1 Bigi Anna Comune di Reggio Emilia 2 Dadini Roberta Comune di Salsomaggiore 3 Galetti Riccardo Comune di Imola 4 Gazzetti Luisa Comune di Reggio Emilia 5 Giacobbi Gabriele Unione Terre Verdiane 6 Hedborg Anders Vanersborg Kommun 7 Morini Daniela Comune di Parma 8 Torelli Adelmo Comune di Scandiano TOUR 1 LOCAL DEVELOPMENT AND WELLNESS INDUSTRY Diskussionen handlade om hälso och spaanläggningar som utvecklingsfaktor för turism och lokal ekonomi. På grund av den stora skillnaden mellan den svenska och den italienska systemet är ett första mål att förstå ländernas förhållningssätt till wellness. I det svenska systemet erkänns inte hälsoaspekten och begreppet wellness är framförallt orienterat mot sport, fritid och relax. Två mål är alltså bestämda; 1. fördjupa erfarenheterna, 2. studie av ett projekt som kan skapa ett nytt sätt att fördjupa spaanläggningarna på industrin inom wellness. 9

10 a- Organisera en utbildningsmässa i Emilia-Romagna med deltagande av wellnessföretag och andra intressenter inom detta område b- Förverkliga ett möte i Sverige för att främja mötet mellan italienska läkare och den nya generationen av svenska läkare med mål att diskutera hälsoeffekten med hjälp av spaanläggningar c- Samla statistisk information för att se den årliga budgeten i Sverige och Italien gällande produkter inom detta område. Tillochmed första juli identifieras kontaktpersonerna. I oktober 2007 kommer fördjupningen och teman att skapas. Bigsten Leif Falkoping Kommun Cantarelli Anna Maria Salsomaggiore Terme municipality Eriksson Kent Pitea Kommun Hansson Hans Pitea Kommun OTHER 1 LEADERSHIP AND STRATEGIC DEVELOPMENT IN THE PUBLIC SECTOR Diskussionens fokus var att definiera den organisatoriska dynamiken inom förändringsprocessen mellan institutioner. Framförallt inom dessa tre teman; 1. definition av förhållandet mellan politiska representanter och styrelser 2. utvärderingar av ledare och deras resultat 3. skapandet av ledaren Särskild uppmärksamhet gavs åt omorganisationen i den svenska kommunen Mölndal och sättet att utvärdera ledare i Traversetolo. Deltagarna har bestämt sig för att skapa ett arbetsforum inom SERN för utbyte av material. Det första temat som kommer att behandlas är utvärdering av ledarskap. I juli 2007 skall kontaktpersonerna och metoden för utbyte av information identifieras. Dovranno essere identificati i referenti entro luglio 2007 e le modalità di scambio delle informazioni. 1 Camuti Paolo Provincia di Parma 2 Ekberg Lars Molndal City 3 Johansson Per City of Trollhattan 4 Messina Anna Comune di Traversetolo 5 Miodini Stefania Unione Terre Verdiane 6 Nystrom Anders Pitea Kommun 7 Rossi Graziana Unione Terre Verdiane OTHER 2 QUALITY IN THE PUBLIC SERVICES Deltagarna villl arbeta med offentlig service och dess mest framgångsrika metoder för utvärdering. De diskuterade teman är: 1. Deltagande inom utvärdering och Entes externa roll 2. Fördelar och nackdelar med utförsäljning av service 3. Utvärdering och administration av klagomål 4. Möjlighet att nå kontakt med medborgarna 5. Korrelation mellan den ansvarige och kvalitetsnivån på servicen 6. Medverkande av organisationerna inom kategorin för att överse kvaliteten 10

11 a- Utbyte av dokument mellan de representerade områdena b- Pubblicering av en katalog med en sammanställning av erfarenheter c- Visa på gemensamma åtgärder och best pracrices som kan användas av SERNs medlemmar d- Studiebesök inom de olika organisationerna Bestämma kontaktpersonerna tillochmed den första juli. Tillochmed september; utbyte av dokument angående bra erfarenheter samt att titta på utvecklingen av de gemensamma åtgärderna Manelli Gian Luca Comune di Scandiano Irekvist Ronny Vanersborg Kommun Knutsson Lars-Erik Norra Bohuslan Zainali Bijan Trollhattan Stad Mestieri Nicoletta Unione Terre Verdiane Tresca Alessandro Unione Terre Verdiane Polizzi Mara Provincia di Parma Senthen Petra Skovde kommun Mötena under fredagen den 11 maj Ungt företagande Den 14 och 15 juni kommer kommunen Ale (Västra Götalandsregion) hålla den andra delen i projektet ungt företagande, vilket innebär två dagars seminarium. Målet för dessa arbetsdagar är att analysera möjligheterna att uppmuntra företagsamhet hos de unga. Målet med seminariet är att förstå hur man kan hjälpa unga att få sin kreativa idé till att bli ett företag. Mötet rör de teman av generationsväxling och de förhållanden som medför skapandet av nya företag. På programmet kommer även en presentation av förberedda projekt att hållas av deltagarna, utvärdering av uppkomna idéer och utvecklingen av ett vidare projekt presenteras för SERNs medlemmar. Det politiska mötet angånende klimatförändringar Målet för mötet var att identifiera en politisk prioritetsordning för att kunna definiera några förhållningssätt i vilka tjänstemännen kan arbeta inom. De medverkande utgick från konceptet att klimatförändringar hör ihop med nödvändigheten att arbeta med utveckling av förnybara energikällor på både den svenska och italienska marknaden. Några punkter som de kom överrens om är bidrag till produktionen och ökad handel av produkter inom biomassa, som alternativa energikällor kan användas inom transportsektorn, agenda 21 och hur man kan förbättra kommunikationen angående miljötemat. 11

12 Projektet hållbar utveckling Deltagarna i projektet lokal utveckling som avslutades i februari 2007 och som medfinansierades av den Europeiska Kommissionen, träffades för att bestämma nästkommande steg i deras utbyte. Framförallt underströks vikten av att fortsätta samarbetet mellan kommunerna i Val d'enza, Jokkmokks kommun och Norra Bohuslän i två åtgärdsområden: företagare inom lokala produkter både inom livsmedel, hantverk och turism gjorda på ett hållbart sätt för att bevara miljön, kunskap av område och respekt för lokala traditioner. Vid sidan av dessa teman ska särskild vikt läggas vid medborgarnas deltagande i de olika områdena. De har redan tagit de första stegen i finansieringen för att kunna fortsätta samarbetet både på lokal och europeisk nivå. Vid sidan av de italienska projektpartners har en ny kommun inom Reggio Emilia engagerats, Bibbiano, en ny medlem i SERN. Seminariet Sectors of excellence Mötet, som var initierat av Parmas provins och SOPRIP, hade som mål att främja en jämförelse mellan Serns områden angående produktion inom framgångsrika sektorer. Efter en teoretisk introduktion föreslogs sektorer inom e-health (Norrbotten), jordbruks och livsmedelsprodukter (Parma), filmindustrin (Trollhättans stad) och inom sjöväsendet (Forlì och Ravenna). Ett par punkter för en framtida diskussion framkom; framförallt utmärkande drag hos de lokala aktörerna inom de framgångsrika sektorerna, relationen mellan innovation och produktion, de offentliga aktörernas roll för att kunna skapa service för dessa speciella sektorer samt nödvändiga strukturer och infrastrukturer för utvecklingen av dessa sektorer. Mer info på platformen. SERN: ett bra exempel på nätverksskapande Nätverket SERN är ett av fem tematiska Town Twinningnätverk som var utvalda av den Europeiska Kommissionen som fick delta i utställningsmässan Twinning for tomorrow s world (CCRE) på Rhodos den 10 till 12 maj ordnad av DG Utbildning och kultur. nätverk. Tillfället var ett utmärkt tillfälle för SERN att presentera sig för femhundra andra deltagare, de flesta politiska representanter och lokala tjänstemän, men även representanter för viktiga lokala organisationer och Town Twinning från hela Euorpa och få kontakt med andra internationella Framförallt har SERN visat sig framgångsrik på grund av sin specialitet att arbeta i nätverk över olika tematiska områden med många olika lokala medverkare och har visat sättet och möjligheten för ett nätverk att fungera, med de uppnådda resultaten och de pågående projekten. Utställningen på Rhodos hade målet att presentera tematiska nätverk i Town Twinning som ett innovativt sätt för medverkande av den europeiska unionens medborgare; i detta perspektiv representerar SERN en solid medspelare som kan få en allt större roll i det europeiska samarbetet 12

Tematisk Nätverk Planerings Progress. www.planetefc.eu

Tematisk Nätverk Planerings Progress. www.planetefc.eu Tematisk Nätverk Planerings Progress www.planetefc.eu Innehållsförteckning 1. Projekt Beskrivning sid. 1 Fokus på Deltagande Kommuner sid. 1 2. Utbildningsseminarier sid. 3 1º Seminarium: Vägledande Programmering

Läs mer

EI WISH. Att åldras med Värdighet. Äldre invandrares välbefinnande och integration i sitt andra hem

EI WISH. Att åldras med Värdighet. Äldre invandrares välbefinnande och integration i sitt andra hem 1(120) EI WISH Elder Immigrant Well-being and Integration in a Second Home Äldre invandrares välbefinnande och integration i sitt andra hem Att åldras med Värdighet 2(120) Innehållsförteckning 1. EI WISH

Läs mer

SERN. Newsletter. 7 SERN:s Initiativ och Agenda Svenska Dagarna Introduktionsmöte av SERN i Bryssel. 8 Food for thought

SERN. Newsletter. 7 SERN:s Initiativ och Agenda Svenska Dagarna Introduktionsmöte av SERN i Bryssel. 8 Food for thought SERN Augusti 2006 Volym 1 nummer 3 Svenska versionen Newsletter SWEDEN EMILIA ROMAGNA NETWORK, VIALE ALDO MORO 44, 40127 BOLOGNA, ITALY http://www.sern.eu +39 333 3023193 I D E T T A N U M M E R s. 2 SERN:s

Läs mer

Genomförandet av mänskliga rättigheter

Genomförandet av mänskliga rättigheter Europarådet Genomförandet av mänskliga rättigheter ansvar och möjligheter för kommuner och regioner Genomförandet av mänskliga rättigheter ansvar och möjligheter för kommuner, landsting och regioner Upplysningar

Läs mer

EU MEDBORGARE GÖR SKILLNAD. 25 projekt inom programmet. Ett Europa för medborgarna

EU MEDBORGARE GÖR SKILLNAD. 25 projekt inom programmet. Ett Europa för medborgarna EU MEDBORGARE GÖR SKILLNAD 25 projekt inom programmet Ett Europa för medborgarna Ett Europa för medborgarna Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar på dina frågor om Europeiska unionen.

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 28 oktober 2008 212 240 Kent Ögren (s), ordförande Britt Westerlund (s), vice ordförande Kenneth Backgård (ns) Leif Bogren (s) Hans Swedell (m) Agneta Lipkin

Läs mer

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD. Framsteg och utveckling 2005 2010

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD. Framsteg och utveckling 2005 2010 TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD Framsteg och utveckling 2005 2010 TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD FRAMSTEG OCH UTVECKLING 2005 2010 European Agency for Development in Special Needs Education

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Slutrapport Förstudie Innovationsforum

Slutrapport Förstudie Innovationsforum Slutrapport Förstudie Innovationsforum Stadskontoret Se! Förstå! Koppla ihop! Pröva! Upprättad Datum: 2011-12-14 Version: 1.0 Ansvarig: Annette Larsson Förvaltning: Stadskontoret Enhet: Avdelningen för

Läs mer

KALLELSE till sammanträde

KALLELSE till sammanträde Styrelse 2012-09-27 Kommunförbundet Norrbottens styrelse KALLELSE till sammanträde Ordinarie ledamöter i Kommunförbundet Norrbottens styrelse Tid: Torsdagen den 27 september 2012 klockan 10.00 (Kaffe,

Läs mer

Bedömningar som främjar inkludering

Bedömningar som främjar inkludering Bedömningar som främjar inkludering Riktlinjer och metoder European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har framställts med stöd av EU kommissionens Generaldirektorat för Utbildning,

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

RESANDE RESEARCH RESULTAT

RESANDE RESEARCH RESULTAT RESANDE RESEARCH RESULTAT LÄGESRAPPORT R3 VÅREN 2008 Undersöker vad resenärerna efterfrågar Under året har Andreas Anderbergs forskning delvis tagit en ny riktning. Efter att ha fokuserat på värdeskapande

Läs mer

Det här gjorde vi 2011

Det här gjorde vi 2011 Verksamhetsberättelse Det här gjorde vi 2011 Uppföljning av regionala enhetens uppdrag enligt verksamhetsplanen 2011 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten För mer information Norrbottens läns landsting

Läs mer

Kartläggning av innovativa och framgångsrika verksamheter inom social ekonomi i Europa

Kartläggning av innovativa och framgångsrika verksamheter inom social ekonomi i Europa Kartläggning av innovativa och framgångsrika verksamheter inom social ekonomi i Europa Oktober 2010 Greta ekonomisk förening Lena Björk, Elisabet Mattsson och Jan Olsson 2(25) Innehåll Inledning... 3 Beskrivning

Läs mer

Utveckling och samarbete

Utveckling och samarbete Internationella programkontoret 13 Rapportserie Utveckling och samarbete Projektexempel från vuxenutbildning 2004 Vägen till världens kunskap Internationella programkontoret för utbildningsområdet (IPK)

Läs mer

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER E AND E G BYG J A N D ET E R FÖ F R Ä M KSAMH OCH OMSVER UNG D INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:8 Ungdomsstyrelsens slutrapport Insatser för unga i riskmiljöer förebyggande

Läs mer

Guide för medborgardialog som främjar äldres sociala integration

Guide för medborgardialog som främjar äldres sociala integration December 2010 Innehåll 1 1 2 2 3 7 8 9 10 12 12 13 15 Förord Sammanhang Definition för I. God tillämpning av om åldrandet Medborgardialog som engagerar äldre personer och deras organisationer Medborgardialog

Läs mer

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist UTVÄRDERING AV MÖTAS Joakim Tranquist UTVÄRDERARENS KOMMENTAR Tranquist Utvärdering har sedan våren 2012 haft i uppdrag av Kommunförbundet Skåne att utvärdera MÖTAS med syfte att kunna ge underlag för

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén

EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén Regionkommittén och det svenska EU-ordförandeskapet Uttalande av Regionkommitténs ordförande Luc Van den Brande Regionkommitténs ordförande Genom att samarbeta med regioner

Läs mer

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Härnösand 2013-10-18 Text: Emma Mattila Agronomstudent, Sveriges Lantbruksuniversitet Innehåll Bakgrund... 2 Inledning... 3 Information om

Läs mer

PRIMUS MOTOR - den drivande kraften SLUTREDOVISNING FRÅNPROJEKTANORDNARE INOM INTEGRATIONSFONDEN

PRIMUS MOTOR - den drivande kraften SLUTREDOVISNING FRÅNPROJEKTANORDNARE INOM INTEGRATIONSFONDEN PRIMUS MOTOR - den drivande kraften SLUTREDOVISNING FRÅNPROJEKTANORDNARE INOM INTEGRATIONSFONDEN 2 Projektet Primus Motor- den drivand kraften, genomfördes inom ramen för Europeiska integrationsfonden

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

Kundorienterad biblioteksverksamhet

Kundorienterad biblioteksverksamhet Kundorienterad biblioteksverksamhet en jämförelse mellan bibliotek och lärcentra i Sverige och England Rapport LiTH-IKP-R-1379 Anette Hallberg, MSc. Avdelningen för kvalitetsteknik/ikp Linköpings universitet

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Framtidens Sjukvård. Norrbottens läns landstings satsning på e-hälsa 2007-2010. Regionala enheten. Slutrapport från e-hälsaprojektet

Framtidens Sjukvård. Norrbottens läns landstings satsning på e-hälsa 2007-2010. Regionala enheten. Slutrapport från e-hälsaprojektet Framtidens Sjukvård Norrbottens läns landstings satsning på e-hälsa 2007-2010 Slutrapport från e-hälsaprojektet LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten För mer information Regionala enheten, Landstingshuset

Läs mer

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Kreativa näringar Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Riksantikvarieämbetet Statens arkiv Statens kulturråd Tillväxtanalys Tillväxtverket VINNOVA 1 2 Riksantikvarieämbetet, Statens

Läs mer

Integrerad. - På väg mot kommunal och regional hållbarhet -

Integrerad. - På väg mot kommunal och regional hållbarhet - Integrerad styrning - På väg mot kommunal och regional hållbarhet - En kortfattad introduktion till en modell för ett integrerat ledningssystem, som hjälper kommuner och regioner att integrera aspekter

Läs mer

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN Intervjuer och rapporten är en del av Integrationsfondens projekt Mänskliga Rättigheter i praktiken Diarienummer: 2012-3011299 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN 2013-2015 Folkuniversitetet Umeå Folkuniversitetet

Läs mer