SERN. Newsletter. SWEDEN EMILIA ROMAGNA NETWORK, Po Box 6141, Bologna, Italy - Visits:Viale A. Moro 44.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SERN. Newsletter. SWEDEN EMILIA ROMAGNA NETWORK, Po Box 6141, 40138 Bologna, Italy - Visits:Viale A. Moro 44. http://www.sern.eu info@sern."

Transkript

1 SERN 8 juni 2007 Nummer 2 Svensk version Newsletter SWEDEN EMILIA ROMAGNA NETWORK, Po Box 6141, Bologna, Italy - Visits:Viale A. Moro 44. SPECIALUTGÅVA GENERALFÖRSAMLINGEN 2007 I D E T T A N U M M E R : G E N E R A L F Ö R S A M L I N G E N S T Y R E L S E N P R O J E K T G R U P P E R N A S R E S U L T A T M Ö T E N U N D E R F R E D A G E N D E N 1 1 M A J : U N G T F Ö R E T A G A N D E P O L I T I S K T M Ö T E A N G Å E N D E E N E R G I O C H M I L J Ö F Ö R A N D R I N G A R H Å L L B A R U T V E C K L I N G S E M I N A R E T A N G Å N E D E S E C T O R S O F E X C E L L E N C E S E R N : E T T E X E M P E L P Å N Ä T V E R K A N D E K O N F E R E N S E N C C R E P Å R H O D O S 1

2 Generalförsamlingen 2007 SERNs tredje generalförsamling hölls av Parmas provins i Salsomaggiore Terme den 9 till 11 maj 2007 med fler än 200 deltagande politiker och tjänstemän, vilket är 80% av SERNs medlemmar. Under arbetsdagarna kunde de medverkande diskutera, mötas och utbyta idéer angående framtida projekt. I vissa fall utvecklades redan existerande projekt, i andra öppnades nya vägar för ett större samarbete. Under torsdagen den 9 maj möttes de 12 projektgrupperna, vilka diskuterade sina ämnesområden, därav miljö, utbildning, socialservice, utveckling inom wellnessindustrin, företagande innovation, ledarskap och kvalitet inom den offentliga sektorn. På fredagen den 11 maj träffades SERNs medlemmar under generalförsamlingen. Sessionen öppnades av de italienska politikerna genom ett välkomnande som därefter följdes av tal av SERNs ordförande Kent Ögren. Han underströk 2006 års aktiviteter, framförallt det stora antalet avslutade projekt, de förstärkta kontakterna; inte enbart institutionella och i arbetet men även vänskapsband mellan medlemmarna. Han påpekade även att ökningen av medlemmar inte ska medföra att SERN glömmer bort redan existerande samarbeten och utbyten. I sitt tal påpekade Anders Bjuner, Sveriges ambassadör i Rom, den viktiga rollen som nätverket har för framtida relationer inom den Europeiska Unionen, och tryckte särskilt på SERNs unika egenskaper. Det sista bidraget gavs av Traversetolos borgmästare, Alberto Pazzoni, som beskrev diskussionen och det sammanställda reslutatet från ett av projekten (delfinansierat av den Europeiska Kommissionen). Under generalförsamlingen fastslogs viktiga dokument: val av ny styrelse, de strategiska linjer som ska visa vägen för nätverket , årsrapporten 2006 och budget 2006 samt val av revisorer. Det fastställdes även att nästa generalförsamling kommer att vara i Sverige, Norrköping, under maj månad Styrelsen Under sitt sista möte fastslog styrelsen grunden för SERNs strategi, vilken även blev antagen av generalförsamlingen. Strategin underströk viljan att utveckla samarbetsprojekt som å ena sidan är i linje med lokala prioriteringar och å andra sidan är i linje med Lisabon- och Göteborgsstrategierna. 2

3 Under kommer framförallt två centrala teman att ha prioritet; lokal och regional utveckling samt social inkludering. Lokal och regional utveckling: framförallt aktiviteten mellan medlemmar (europeiska projekt, utbyte av information och studiebesök) ska vara centrala samt aktioner som å ena sidan skapar en lokal och regional ökning av innovation och kunskap, å andra sidan en ökande uppmärksamhet mot kvalitet och förnyelse inom offentliga sektorn. Nätverket i sin helhet måste därav ha som prioritet att ge sina medlemmar en bestående utveckling och en plattform där svar på europeiska problem kan utvecklas. Styrelsen har utöver detta gett sekretariatet mandat, tillsammans med berörda tjänstemän, att implementera strategin. Projektgruppernas resultat WEL 1 SUPPORT TO PARENTHOOD 1) Förstärka föräldrarnas roll (mellan och tillsammans med föräldrarna) utifrån den kompetens som föräldrarna redan besitter; 2) Finna en specifik metod för att integrera invandrarfamiljer, även i samhällslivet; 3) Integrera de olika nivåerna av ingripandet (politiska, tekniska och från det civila samhället) MåL 1) Utbyte av bra institutionella idéer/praktik; Deltagarmedverkan med personalen och föräldrar; Tutoring av jämlikar Mål 2) Metod Öka möjligheterna till möten och samvaro för invandrarfamiljerna; använda metoder som fungerar i tredjevärlden; försök till användning av den svenska metoden Mål 3) Åtgärdsnivå Utse procedurer och ansvarsområden (poltiska och tekninska) inom samarbete och integration; utse ansvarsnivåer (offentlig-privat) vid självhjälp Tillochmed augusti: Utveckling av åtgärder och mål samt utse två kontaktpersoner. September: planeringsmöte mellan kontaktpersonerna för framtida projekt och gemensamt arbete. 3

4 Borghi Mirella Eriksson Helena Ferreira Anne Britt Friden Anders Greco Lucia Grondahl Tobias Mingozzi MariaLora Pezzani Carla Poli Luciano Comune di Ravenna Città di Molndal Municipality of Alvsbyn Municipality of Vanersborg Comune di Scandiano City of Trollhattan Comune di Forlì Unione Terre Verdiane Comune di Imola WEL 2 ELDERLY CARE Training of personell and methodological aspects 1) Identifiera alternativa former för dementa äldre att ha eget boende - Frivillighjälp för dementa - Bandantato Hur kan vi utbilda dessa personer? Vilken utbildningsväg? Hur kommer de i kontakt med institutionerna? Åtgärd 1) Kartläggning och vetskap genom studiebesök Åtgärd 2) Uppmuntra frivillgverksamhet Åtgärd 3) Deltagande Åtgärd 4) Nätverk av service och innovation Åtgärd 5) Stöd till familjerna Tillochmed juli: Identifiera kontaktpersoner, börja informationsutbyte och kartläggning av bra idéer/praktik Tillochmed september: bestämma åtgärder och projektets hela utveckling med finansiering (FSE och/eller UE) Agugiaro Roberta Comune di Forlì Essen Agneta Norra Bohuslan Gunnarsson Bjorn Norra Bohuslan Oberg Ann-Louice Alvsbyn Kommun Peveri Rita Unione Terre Verdiane Roncada Serena Unione "Il Tricolore" Utini Pierluigi Provincia di Parma 4

5 WEL 3- ELDERLY CARE Best Practices, Actions and Policy-making Det generella målet är att närma sig användandet av service till de äldre medborgarna i hemmet. Framförallt skall uppmärksamhet riktas mot: 1. förstå de äldres behov 2. Förbättra kommunikationen med de äldre 3. Förbättra kommunikationen inom nätverket 4. Framhäva kommunen som en enhet som tar hand om de äldre 1. Förstå behoven: undersökningar genom enkäter och intervjuer samt skapa grupper med specialkompetens, intressenter, arbetare och medborgare 2. Förbättrade kommunikationer: Intruducera eller förstärka ett informationsblad om samhällig service och organisera mötesplatser/offentliga platser 3. Förbättra kommunikationen inom nätverket. Genom aktiviteter och delad information 4. Framhäva gemenskapen med volontärer och aktivera kommunens redan existerande åtgärdskonventioner Vi understryker nödvändigheten av en större inblandning i projektet med aktiva medborgare Tillochmed juli utses en referensgrupp Tillochmed september utvecklas åtgärder och en arbetsplan för implementering Bonetti Lucia Comune di Parma Branchetti Nadia Comune di Scandiano Casetti Patrizia Comune di Ravenna Egoritti Daniela Unione Terre Verdiane Gennari Melissa Comune di Parma Nilsson Birgit Älvsbyn Kommun Piolanti Noemi Comune di Ravenna Wallen Inger Vänersborgs kommun Zaccheroni Cristina Comune di Forlì WEL 4/5 VIOLENCE AGAINST WOMEN De två argument som diskuterades var samarbete och förebyggande inom kvinnofridsfrågan. Analyserandet av projektet som redan presenterats men som inte blev antagen inom programmet Daphne gav ett antal reflektioner: behövet av att skapa en effektiv kartläggning av redan existerande projek och behövet av att fokusera på ett argument. Därefter handlade diskussionen om fyra teman; våld mot kvinnan i hemmet, trafficking, sexuell utnyttjande (utanför hemmet) samt hedersrelaterat våld. Gruppen enades om att fokusera på förövaren inom dessa fyra teman. 1. Utbyte av metod 2. Studiebesök och deltagande vid konferenser på temat och förberedande av ett nytt Daphne projekt. 5

6 Den italienska kontaktpersonen är Raffaella Sutter (Ravenna) och den svenska kontaktpersonen är Annike Sköld (Trollhättan). Den oktober anordnar Trollhättan en konferens med temat hedersrelaterat våld. Asioli Antonella Comune di Forlì Cervellara Luciana Comune di Forlì Corneliussen Tove Trollhattan Stad Gardenghi Elena Comune di Imola Lijenstrand Katarina Molndal Stad Massari Laura Comune di Rimini Sarti Cinzia Comune di Scandiano Skold Annike Trollhattan Stad Sutter Raffaella Comune di Ravenna Visani Karen Comune di Rimini WEL 6 SERVICES TO PERSONS WITH DISABILITIES 1. Förstå verkligheten och den italienska resp. svenska politiken inom handikappsomsorgen 2. Förstå den minderåriga handikappade inom skolmiljön 3. Analyser av relationerna mellan familjen-den handikappade-läkaren 4. Förstå assistentens ställning a- Skapa ett jämförande system mellan de två ländernas system för att bättre förstå vilka teman som skulle kunna användas b- Samarbetsprojekt och utbyte Tillochmed juli, utse en italiensk resp. svensk referent. Tillochmed september, utse arbetsteman Under nästkommande 6-8 månaderna organiseras möten för att analysera åtgärderna gällande bemötandet av den handikappade från personer och institutioner samt tekniska hjälpmedel Baruffini Diego Provincia di Parma Bergman Ingvor Falkoping Kommun Cavalieri Fulvia Unione Terre Verdiane Ekenberg Lilly Norrbotten County Council Leven Gunilla Vastra Gotaland Savorelli Carlo Comune di Ravenna Zagnoli Antonella Comune di Ravenna ENT 1 ENTREPRENEURIAL INNOVATION IN HEALTH Uppmuntra innovation och företagande inom hälsa (inte enbart personligservice men även inkludering av en stor mängd andra sektorer), inom ett område där det är möjligt för nya företag, särskilt kvinnliga, att delta. Innovationsutveckling för både offentlig och privat sektor 6

7 Utveckling av pilotprojekt som stämmer mest överrens med temat 1) Utveckla en mulitsektoriell och transsektoriell framställning inom hälsa: konstruktioner, bio-medicin, livsmedel, medicinsystem, kommunikation, e-health, domotica 2) Utveckling av innovativt samarbete mellan företag och institutioner (politiska representanter och tjänstemän), universitet/forskning Fokus under de första två åren på den äldre befolkningens hälsa Tillochmed 1 juli: identifiera kontaktpersonerna och titta på lokala och regionala partnership September: planeringsmöte för att bestämma projektåtgärder och utveckling inom de bästa formerna (FSE och andra) Slutet på oktober: Möjligen presentera ett projekt inom CIP Monica Hjern, Comune di Norrköping Malin Tillmar, Comune di Norrköping Anders Carlsson, Comune di Norrköping Leif Johansson, Comune di Skövde Helena Gidlof, Contea di Norrbotten Torvald Brahm, Comune di Trollhättan Roberto Dallavalle, APIndustria Parma Jessica Corradi, APIndustria Parma ENV 1 - BIO-FUELS Reggio Emilia visade sitt projekt inom programmet IEE (Intelligence Energy Europe) 2006, där deltagarna har visat möjliga mål för en tematisk fördjupning med tonvikt på; 1. Förstärka följderna av målen från direktivet 2003/30/CE inom vilken, framtill 2010, 5.75% mezzi di trazione ska öka med biogaser. 2. Ingare de lokala produktiva miljöerna möjliggör konvertibilitet gällande produktion och konsumtion av biobränslen inom trazione a. Skapa lokala nätverk b. Normativa anlyser och administration c. analys av produktionsstystem d. analys av potentiella konsumenter Tilllochmed 8 juni: verifiera möjligheten till att delta med ett nytt projekt inom programmet IEE och samarbete inom SERN. Undertiden se ifall intresse finns bland andra provinser och lokala organisationer i Emilia Romagna och i Sverige I oktober, ifall man är överrens, presentera ett projekt inom IEE. 7

8 Costa Stefano Bassa Romagna Garlassi Fabio Comune di Traversetolo Hammarberg Elisabeth Jokkmokk kommun Hovenmark Anna Jokkmokk kommun Johansson Jerry Arvidsjaur Kommun Modesti Andrea Reggio Emilia Province Tshibanda Pascal Skovde municipalità Tocci Laura Comune di Scandiano Eriksson Ulf Falkoping Kommun Degli Incerti EDU 1 PROMOTION OF LOCAL FOOD THROUGH HOTELS AND RESTAURANT SCHOOL EXCHANGES 1. Förstärka vetskapen om lokala produkter och dess användning i restaurangköken 2. förstärka de geografiska områden i vilka framstående produkter har sitt ursprung 3. skapa möjlighet till samverkan mellan olika aktörer; lokala institutioner, hotell och restaurangskolor och företag. Vi ser ett dubbelt utbyte, ett i Sverige och det andra i Emilia Romagna. Utbytesprogrammet förutser en första del, gemensam för alla deltagare som avslutas med att förstärka medvetandet av lokala produkter. Den andra delen karaktäriseras av skapandet av tre olika vägval, specifikt för varje deltagarkategori. Vi ser tre sätt att konkretisera projektet: (a) skapa partership och utbyte mellan restaurangskolor; (b) möten business to business; (c) utställnigar och deltagande i promotion events Projektgruppens kontaktpersoner är: Linda Frohn, Kalix, Mario Schianchi Luigi Catalano Ett projekt har redan presenterats som delfinansieras av den Europeisa Kommissionen inom programmet Town Twinning 1 Bariggi Maria Pia Comune di Salsomaggiore 2 Berggren Kristina Pitea Kommun 3 Catalano Luigi IPSSAR Rimini 4 Eklund Kenneth Arvidsjaur Kommun 5 Forsberg Robert Kalix Kommun 6 Frohn Linda Kalix Kommun 7 Jonsson Jessica Kalix Kommun 8 Kolander Charlie John Bauer (Norrkoping) 9 Rosi Federica Comune di Parma 10 Schianchi Mario Strade dei sapori 11 Tronconi Vincenzo Comune di Brisighella 12 Wengelin Jan Pitea Kommun 13 Wober Edgar John Bauer (Norrkoping) 8

9 EDU 2 QUALITY OF LIVING AT SCHOOL Huvudsakliga målet är att modifiera skolmiljön med utgångspunkt från interna och externa material, genom projektering av nya skolbyggnader, ombyggnad av redan existerande och förbättrande av existern utrymmen för att få dem att fungera med ny självständig didaktik samt framförallt inrikta mot nya behov hos barnen och nya pedagogiska behov. De operativa förslagen om utbyte; dels gällande material, dels personer från olika representerade områden. Framförallt på den lokala nivån ger man liv åt små arbetsgrupper där uppdraget ska vara att reflektera över sitt område och att utveckla ett konstruktivt relation i Italien och Sverige. Som en sammanfattning av denna diskussion bör man komma fram till ett gemensamt ställningstagande av användandet av utrymmet och material som sammanfaller med en pedagogisk vision. På transnationell nivå ser man organisationen av studiebesök i respektive område för att komma fram till och skapa gemensamma förhållningssätt. Bestämma kontaktpersonerna i juli månad. Tillochmed september: skapa lokala arbetsgrupper 1 Bigi Anna Comune di Reggio Emilia 2 Dadini Roberta Comune di Salsomaggiore 3 Galetti Riccardo Comune di Imola 4 Gazzetti Luisa Comune di Reggio Emilia 5 Giacobbi Gabriele Unione Terre Verdiane 6 Hedborg Anders Vanersborg Kommun 7 Morini Daniela Comune di Parma 8 Torelli Adelmo Comune di Scandiano TOUR 1 LOCAL DEVELOPMENT AND WELLNESS INDUSTRY Diskussionen handlade om hälso och spaanläggningar som utvecklingsfaktor för turism och lokal ekonomi. På grund av den stora skillnaden mellan den svenska och den italienska systemet är ett första mål att förstå ländernas förhållningssätt till wellness. I det svenska systemet erkänns inte hälsoaspekten och begreppet wellness är framförallt orienterat mot sport, fritid och relax. Två mål är alltså bestämda; 1. fördjupa erfarenheterna, 2. studie av ett projekt som kan skapa ett nytt sätt att fördjupa spaanläggningarna på industrin inom wellness. 9

10 a- Organisera en utbildningsmässa i Emilia-Romagna med deltagande av wellnessföretag och andra intressenter inom detta område b- Förverkliga ett möte i Sverige för att främja mötet mellan italienska läkare och den nya generationen av svenska läkare med mål att diskutera hälsoeffekten med hjälp av spaanläggningar c- Samla statistisk information för att se den årliga budgeten i Sverige och Italien gällande produkter inom detta område. Tillochmed första juli identifieras kontaktpersonerna. I oktober 2007 kommer fördjupningen och teman att skapas. Bigsten Leif Falkoping Kommun Cantarelli Anna Maria Salsomaggiore Terme municipality Eriksson Kent Pitea Kommun Hansson Hans Pitea Kommun OTHER 1 LEADERSHIP AND STRATEGIC DEVELOPMENT IN THE PUBLIC SECTOR Diskussionens fokus var att definiera den organisatoriska dynamiken inom förändringsprocessen mellan institutioner. Framförallt inom dessa tre teman; 1. definition av förhållandet mellan politiska representanter och styrelser 2. utvärderingar av ledare och deras resultat 3. skapandet av ledaren Särskild uppmärksamhet gavs åt omorganisationen i den svenska kommunen Mölndal och sättet att utvärdera ledare i Traversetolo. Deltagarna har bestämt sig för att skapa ett arbetsforum inom SERN för utbyte av material. Det första temat som kommer att behandlas är utvärdering av ledarskap. I juli 2007 skall kontaktpersonerna och metoden för utbyte av information identifieras. Dovranno essere identificati i referenti entro luglio 2007 e le modalità di scambio delle informazioni. 1 Camuti Paolo Provincia di Parma 2 Ekberg Lars Molndal City 3 Johansson Per City of Trollhattan 4 Messina Anna Comune di Traversetolo 5 Miodini Stefania Unione Terre Verdiane 6 Nystrom Anders Pitea Kommun 7 Rossi Graziana Unione Terre Verdiane OTHER 2 QUALITY IN THE PUBLIC SERVICES Deltagarna villl arbeta med offentlig service och dess mest framgångsrika metoder för utvärdering. De diskuterade teman är: 1. Deltagande inom utvärdering och Entes externa roll 2. Fördelar och nackdelar med utförsäljning av service 3. Utvärdering och administration av klagomål 4. Möjlighet att nå kontakt med medborgarna 5. Korrelation mellan den ansvarige och kvalitetsnivån på servicen 6. Medverkande av organisationerna inom kategorin för att överse kvaliteten 10

11 a- Utbyte av dokument mellan de representerade områdena b- Pubblicering av en katalog med en sammanställning av erfarenheter c- Visa på gemensamma åtgärder och best pracrices som kan användas av SERNs medlemmar d- Studiebesök inom de olika organisationerna Bestämma kontaktpersonerna tillochmed den första juli. Tillochmed september; utbyte av dokument angående bra erfarenheter samt att titta på utvecklingen av de gemensamma åtgärderna Manelli Gian Luca Comune di Scandiano Irekvist Ronny Vanersborg Kommun Knutsson Lars-Erik Norra Bohuslan Zainali Bijan Trollhattan Stad Mestieri Nicoletta Unione Terre Verdiane Tresca Alessandro Unione Terre Verdiane Polizzi Mara Provincia di Parma Senthen Petra Skovde kommun Mötena under fredagen den 11 maj Ungt företagande Den 14 och 15 juni kommer kommunen Ale (Västra Götalandsregion) hålla den andra delen i projektet ungt företagande, vilket innebär två dagars seminarium. Målet för dessa arbetsdagar är att analysera möjligheterna att uppmuntra företagsamhet hos de unga. Målet med seminariet är att förstå hur man kan hjälpa unga att få sin kreativa idé till att bli ett företag. Mötet rör de teman av generationsväxling och de förhållanden som medför skapandet av nya företag. På programmet kommer även en presentation av förberedda projekt att hållas av deltagarna, utvärdering av uppkomna idéer och utvecklingen av ett vidare projekt presenteras för SERNs medlemmar. Det politiska mötet angånende klimatförändringar Målet för mötet var att identifiera en politisk prioritetsordning för att kunna definiera några förhållningssätt i vilka tjänstemännen kan arbeta inom. De medverkande utgick från konceptet att klimatförändringar hör ihop med nödvändigheten att arbeta med utveckling av förnybara energikällor på både den svenska och italienska marknaden. Några punkter som de kom överrens om är bidrag till produktionen och ökad handel av produkter inom biomassa, som alternativa energikällor kan användas inom transportsektorn, agenda 21 och hur man kan förbättra kommunikationen angående miljötemat. 11

12 Projektet hållbar utveckling Deltagarna i projektet lokal utveckling som avslutades i februari 2007 och som medfinansierades av den Europeiska Kommissionen, träffades för att bestämma nästkommande steg i deras utbyte. Framförallt underströks vikten av att fortsätta samarbetet mellan kommunerna i Val d'enza, Jokkmokks kommun och Norra Bohuslän i två åtgärdsområden: företagare inom lokala produkter både inom livsmedel, hantverk och turism gjorda på ett hållbart sätt för att bevara miljön, kunskap av område och respekt för lokala traditioner. Vid sidan av dessa teman ska särskild vikt läggas vid medborgarnas deltagande i de olika områdena. De har redan tagit de första stegen i finansieringen för att kunna fortsätta samarbetet både på lokal och europeisk nivå. Vid sidan av de italienska projektpartners har en ny kommun inom Reggio Emilia engagerats, Bibbiano, en ny medlem i SERN. Seminariet Sectors of excellence Mötet, som var initierat av Parmas provins och SOPRIP, hade som mål att främja en jämförelse mellan Serns områden angående produktion inom framgångsrika sektorer. Efter en teoretisk introduktion föreslogs sektorer inom e-health (Norrbotten), jordbruks och livsmedelsprodukter (Parma), filmindustrin (Trollhättans stad) och inom sjöväsendet (Forlì och Ravenna). Ett par punkter för en framtida diskussion framkom; framförallt utmärkande drag hos de lokala aktörerna inom de framgångsrika sektorerna, relationen mellan innovation och produktion, de offentliga aktörernas roll för att kunna skapa service för dessa speciella sektorer samt nödvändiga strukturer och infrastrukturer för utvecklingen av dessa sektorer. Mer info på platformen. SERN: ett bra exempel på nätverksskapande Nätverket SERN är ett av fem tematiska Town Twinningnätverk som var utvalda av den Europeiska Kommissionen som fick delta i utställningsmässan Twinning for tomorrow s world (CCRE) på Rhodos den 10 till 12 maj ordnad av DG Utbildning och kultur. nätverk. Tillfället var ett utmärkt tillfälle för SERN att presentera sig för femhundra andra deltagare, de flesta politiska representanter och lokala tjänstemän, men även representanter för viktiga lokala organisationer och Town Twinning från hela Euorpa och få kontakt med andra internationella Framförallt har SERN visat sig framgångsrik på grund av sin specialitet att arbeta i nätverk över olika tematiska områden med många olika lokala medverkare och har visat sättet och möjligheten för ett nätverk att fungera, med de uppnådda resultaten och de pågående projekten. Utställningen på Rhodos hade målet att presentera tematiska nätverk i Town Twinning som ett innovativt sätt för medverkande av den europeiska unionens medborgare; i detta perspektiv representerar SERN en solid medspelare som kan få en allt större roll i det europeiska samarbetet 12

SERN. Newsletter. 31 Januari 2008 Band 3 Nummer 1 I D E T T A N U M M E R :

SERN. Newsletter. 31 Januari 2008 Band 3 Nummer 1 I D E T T A N U M M E R : SERN 31 Januari 2008 Band 3 Nummer 1 Svensk Versio n Newsletter SWEDEN EMILIA ROMAGNA NETWORK, Po Box 6141, 40138 Bologna, Italy - Visits:Viale A. Moro 44. http://www.sern.eu info@sern.eu I D E T T A N

Läs mer

SERN. Newsletter. Generalförsamlingen 2007. 26 March 2007 Volume 1 Issue 5 English Version I N N E H Å L L

SERN. Newsletter. Generalförsamlingen 2007. 26 March 2007 Volume 1 Issue 5 English Version I N N E H Å L L SERN 2 March 2007 Volume 1 Issue 5 English Version Newsletter SWEDEN EMILIA ROMAGNA NETWORK, Po Box 141, 40138 Bologna, Italy - Visits:Viale A. Moro 44. http://www.sern.eu info@sern.eu +39 348 389200 I

Läs mer

Landstingets EU-projektkontor

Landstingets EU-projektkontor Landstingets EU-projektkontor Kenneth Sjaunja EU-samordnare BILD 1 Landstingets målsättning är att Norrbotten ska vara en attraktiv samarbetspartner inom EU och att landstinget ska medverka i flera EU-samarbeten

Läs mer

Västsvensk EU-konferens Social inkludering i Västsverige och EU

Västsvensk EU-konferens Social inkludering i Västsverige och EU Social inkludering i Västsverige och EU Hur arbetar EU och medlemsstaterna med social inkludering? Vad kan vi lära av varandra? Vilka finansieringsmöjligheter finns? Och hur ska vi i Region Halland, Region

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Roger Kempainen Direktör

Roger Kempainen Direktör APRIL 09 Kommunförbundet Norrbottens årliga förbundsstämma genomfördes med Piteå som värd den 23/4. Stämman inleddes med att Stefan Ackerby, biträdande chefsekonom vid Sveriges Kommuner och Landsting (SKL),

Läs mer

15160/14 kh/bis/gw 1 DG G 3 C

15160/14 kh/bis/gw 1 DG G 3 C Europeiska unionens råd Bryssel den 14 november 2014 (OR. en) 15160/14 NOT från: till: Föreg. dok. nr: Rådets generalsekretariat TOUR 22 IND 321 COMPET 607 POLMAR 27 ENV 883 EMPL 150 EDUC 318 CULT 125

Läs mer

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration I det här dokumentet finner du en introduktion till den forskarledda studiecirkeln om sociala innovationer och integration som du är

Läs mer

LÄGESRAPPORT

LÄGESRAPPORT LÄGESRAPPORT 2015-12-07 UTVECKLINGSPROGRAM AV SVENSKA PRE-BID-MODELLEN Inger Alfredsson Nationell samordnare för levande orter och livfulla städer BAKGRUND Detta utvecklingsprogram syftar till att stärka,

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

ABCDE Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

ABCDE Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning ABCDE Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Staben Peter Forslund tfn 508 05 338 Tjänsteutlåtande 10 mars 2006 Dnr 002-138 - 2006 Sammanträde 28 mars 2006 Till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd Tillstånd

Läs mer

Välkommen till spännande dagar i Stockholm tillsammans med Nationella Healthy Cities-nätverket

Välkommen till spännande dagar i Stockholm tillsammans med Nationella Healthy Cities-nätverket 1 Välkommen till spännande dagar i Stockholm tillsammans med Nationella Healthy Cities-nätverket I samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting - SKL bjuder vi in till höstens möte med Nationella Healthy

Läs mer

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Västra Götalandsregionens plattform Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Johan Assarsson Västra Götalandsregionens plattform vår gemensamma grund Som medarbetare i Västra Götalandsregionen har vi

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Sverige bygger ett Nationellt Innovationsnätverk EIP Agri

Sverige bygger ett Nationellt Innovationsnätverk EIP Agri Sverige bygger ett Nationellt Innovationsnätverk EIP Agri Alnarp den 8 okt 2014 Taket: Budgeten Fastställd Väggarna: Mål och regelverk Arbete påbörjat. Grunden: EU-förordning, de svenska politiska prioriteringarna

Läs mer

Europeiska kommissionen. Vetenskap och samhälle Handlingsplan. Europeiska området för forskningsverksamhet. VETENSKAP och SAMHÄLLE

Europeiska kommissionen. Vetenskap och samhälle Handlingsplan. Europeiska området för forskningsverksamhet. VETENSKAP och SAMHÄLLE Europeiska kommissionen Vetenskap och samhälle Handlingsplan VETENSKAP och SAMHÄLLE Europeiska området för forskningsverksamhet INLEDNING Samtidigt som allmänheten generellt sett respekterar forskare,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 24 februari, 2006

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 24 februari, 2006 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 24 februari, 2006 Plats och tid Rasta Nordby, Strömstads kommun 24 februari, 2006 09.30 13.00 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Erland Lundqvist, Strömstads kommun Clas-Åke

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Ca 70% av lagstiftning som påverkar svenska kommuner har sitt ursprung i EU.

Ca 70% av lagstiftning som påverkar svenska kommuner har sitt ursprung i EU. Göteborgs Stads strategiska påverkansarbete i Bryssel GR 29 september 2015 Ca 70% av lagstiftning som påverkar svenska kommuner har sitt ursprung i EU. Vad gör en lobbyist? Hur var det nu då? Europeiska

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Agenda 1. Länsstyrelsernas uppdrag och verksamhetsområden 2. Samordnarnas nätverksstruktur och arbetsgrupper 3. Redovisning av länsstyrelsernas arbete 4. Exempel

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM35. Meddelande om europeiskt initiativ för hållbarhet - Agenda Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM35. Meddelande om europeiskt initiativ för hållbarhet - Agenda Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om europeiskt initiativ för hållbarhet - Agenda 2030 Finansdepartementet, Utrikesdepartementet 2016-12-22 Dokumentbeteckning KOM (2016) 739 Meddelande från

Läs mer

Stockholm 2015-10-13 Dnr 2014/15:3359

Stockholm 2015-10-13 Dnr 2014/15:3359 Stockholm 2015-10-13 Dnr 2014/15:3359 Resans syfte Näringsutskottet beslutade den 26 mars 2015 att med en delegation besöka New York och Washington, D.C., USA den 6 13 september 2015. Det övergripande

Läs mer

Rotary Internationals Strategiska Fokusområden och Mål

Rotary Internationals Strategiska Fokusområden och Mål Rotary Internationals Strategiska Fokusområden och Mål Stödja och stärka klubbarna Främja innovation och flexibilitet i klubbarna Uppmuntra klubbarna att delta i aktiviteter inom olika tjänstegrenar Främja

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 Beslut Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2014-06-16 att anta följande handlingsplan för implementering av CEMR Jämställdhetsdeklaration

Läs mer

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling.

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvets regionala tjänster Västarvets museer & besöksmål Vad innebär konventionen för Sverige? När Sverige ansluter sig till landskapskonventionen åtar

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:150 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Fastställande av riktlinjer för landstingets internationella arbete Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Landstingsdirektören

Läs mer

Ledningssystem för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner

Ledningssystem för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner Ledningssystem för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner Från kunskap till handling Norrköping 6-7 maj 2014 2014-05-12 1 Marcus Ihre, Projektledare SIS marcus.ihre@sis.se, 0709 48 06 61

Läs mer

92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige

92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige 92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige Kompetensutveckling, flexicurity och förbättrad integration. Det är några av satsningarna som strukturfondspartnerskapet i Västsverige

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och socialfrågor 19 september 2001 PE 305.713/1-21 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-21 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Mauro Nobilia (PE 305.713) KOMMISSIONENS MEDDELANDE

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Birgitta Larsson 2004-06-28 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Ingrid Eriksson (kd) Britt-Marie Gustavsson (c) Karim Alnejmi

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2010-09-23 145(162)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2010-09-23 145(162) Styrelsen 2010-09-23 145(162) Plats Beslutande Kulturens Hus, Luleå Karl Petersen, (s), Luleå Anna Hövenmark, (v), Jokkmokk Britta Flinkfeldt-Jansson, (s), Arjeplog Tommy Nyström, (s), Gällivare Robert

Läs mer

Social hållbarhet. Minskade skillnader i hälsa. Jonas Frykman, SKL Centrum för samhällsorientering 20 maj, 2016

Social hållbarhet. Minskade skillnader i hälsa. Jonas Frykman, SKL Centrum för samhällsorientering 20 maj, 2016 Social hållbarhet Minskade skillnader i hälsa Jonas Frykman, SKL Centrum för samhällsorientering 20 maj, 2016 Högt på dagordningen hos SKL SKL:s kongressmål 2016-2019 SKL ska verka för att kommunerna,

Läs mer

Kurser och aktiviteter

Kurser och aktiviteter Kurser Autismcenter för barn & ungdom Hösten 2010 Autismcenter för barn & ungdom Stadshagsvägen 7, 1 tr. Kurser och aktiviteter 1. BAS-kurs om autism 2. På Spåret fördjupad BAS-kurs 3. Föräldraträningsprogram

Läs mer

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Senaste nytt från Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Hanna Jönsson, Västra Götalandsregionen Processledare Agenda Introduktion till programmet Vad har hänt sedan 1 mars? Vad är på gång framöver?

Läs mer

Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling

Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling - En rapport om samverkan mellan miljöstrateger och upphandlare i upphandlingsprocessen i Västra Götaland 2010-09-14 Kommunnätverket för hållbar utveckling

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

SERN. Newsletter. SWEDEN EMILIA ROMAGNA NETWORK, VIALE ALDO MORO 44, 40127 BOLOGNA, ITALY http://www.seit.org info@seit.org +39 333 3023193

SERN. Newsletter. SWEDEN EMILIA ROMAGNA NETWORK, VIALE ALDO MORO 44, 40127 BOLOGNA, ITALY http://www.seit.org info@seit.org +39 333 3023193 SERN Newsletter 1 December 2005 Volym 1 Issue 0 Svenska SWEDEN EMILIA ROMAGNA NETWORK, VIALE ALDO MORO 44, 40127 BOLOGNA, ITALY http://www.seit.org info@seit.org +39 333 3023193 F ÖRSTA N UMRET, I NNEHÅLL

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport - Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport nr 3 Projektnamn: Norrbottens landsbygd siktar mot 2020 Projektägare: Hela Sverige ska leva Norrbotten Redovisningsperiod: aug -

Läs mer

Kommenterad dagordning NU 2010-05-17. Näringsdepartementet. Konkurrenskraftsrådet den 25 Maj 2010

Kommenterad dagordning NU 2010-05-17. Näringsdepartementet. Konkurrenskraftsrådet den 25 Maj 2010 Kommenterad dagordning NU 2010-05-17 Näringsdepartementet Konkurrenskraftsrådet den 25 Maj 2010 6. Kommissionens meddelande om En Europeisk strategi för rena och energieffektiva fordon - Presentation av

Läs mer

LET S ACT FOR BETTER CITIES. Driving change for better cities

LET S ACT FOR BETTER CITIES. Driving change for better cities LET S ACT FOR BETTER CITIES Som en stad visste vi att vi måste möta utmaningen med att inkludera romer på ett integrerat sätt. Nätverket Roma Net gav oss en struktur för att göra detta genom att skapa

Läs mer

NYHETSBREV September december, 2010

NYHETSBREV September december, 2010 NYHETSBREV September december, 2010 Under projektets Utmana könsroller för att motverka sexslaveri 4:e fas (september december, 2010) startades tjej- och killgruppsverksamheten i båda partnerländerna och

Läs mer

Minnesanteckningar. Delregional Kompetens Plattform i Fyrbodal

Minnesanteckningar. Delregional Kompetens Plattform i Fyrbodal Delregional Kompetens Plattform i Fyrbodal Tid: 2016-04-20 kl. 13.00 16.00 Plats: Fyrbodals kommunalförbund, Riverside, Uddevalla Deltagare: Maria Vikingsson, Kommunchefer/Sotenäs kommun, ordförande Yvonne

Läs mer

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin 2015-12-18 Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Överenskommelsen Överenskommelsen är en skriftlig gemensam avsiktsförklaring mellan offentlig sektor och idéburen sektor/civilsamhället.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2017-04-26 132 KS 257/16 Internationell policy för Mölndals stad 2017-2022 Beslut s förslag till kommunfullmäktige Förslaget till Internationell policy för Mölndals

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Nyheter från Bryssel

Nyheter från Bryssel Nyheter från Bryssel Läget i Bryssel just nu! Läget i Bryssel Mycket på gång just nu! Verksamheten börjar att ta form Fokus på projektrådgivning, partnersök, hjälp med kontakter i Bryssel, deltagande i

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

Möjligheter inom sektorsprogrammen till projekt inom sociala frågor

Möjligheter inom sektorsprogrammen till projekt inom sociala frågor Möjligheter inom sektorsprogrammen till projekt inom sociala frågor Vänersborg, 21 augusti 2015 Kajsa Sundström Van Zeveren kajsa.sundstrom@regionvarmland.se Isabel Poli isabel.poli@regionvarmland.se Vad

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet PE v01-00

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet PE v01-00 EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 30.3.2005 PE 355.745v01-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 14-32 Förslag till yttrande Jerzy Buzek Europeiska regionala utvecklingsfonden

Läs mer

Ett projekt medfinansierat av ESF i samverkan mellan GRkommunerna, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen.

Ett projekt medfinansierat av ESF i samverkan mellan GRkommunerna, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Ett projekt medfinansierat av ESF i samverkan mellan GRkommunerna, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Projektperiod: 1 april 2017 31 januari 2020 6 mån analys och planering 24 mån genomförande

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet 22 augusti Syfte med arbetsgruppens arbete Främja social hållbarhet i Göteborgsregionen Detta sker genom kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och metodutveckling Vad

Läs mer

Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88)

Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88) Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (2) Datum 2016-01-20 Vår referens Caroline B. Le Bongoat projektledare caroline.lebongoat@malmo.se Tjänsteskrivelse Ann Bergström enhetschef ann.bergstrom@malmo.se Remiss

Läs mer

Programmet Ett Europa för medborgarna

Programmet Ett Europa för medborgarna Programmet Ett Europa för medborgarna Ett hurdant Europa vill du ha? Det bor över 500 miljoner människor i Europeiska unionens medlemsländer. Varje medborgare i ett medlemsland är också EUmedborgare. Vår

Läs mer

Fairtrade City Frågor & Svar

Fairtrade City Frågor & Svar Fairtrade City Frågor & Svar Vad är Fairtrade City? Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen innebär att kommunen lever upp

Läs mer

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Näringslivet i Kalix 2011 Näringslivet i Kalix är mycket differentierat med en stor bredd och lite av ett Sverige i miniatyr. Basindustrierna

Läs mer

Länsstyrelsens insatser gällande mäns våld mot kvinnor Årsrapport 2004

Länsstyrelsens insatser gällande mäns våld mot kvinnor Årsrapport 2004 Länsstyrelsens insatser gällande mäns våld mot kvinnor Årsrapport 2004 Avdelningen för tvärsektoriella uppdrag Februari 2005 Maria Lindberg INNEHÅLL 1. Inledning 3 2. Länsstyrelsens insatser. 3 2.1 Insatser

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

In-Diversity 1:a elektroniska nyhetsbrevet

In-Diversity 1:a elektroniska nyhetsbrevet 1:a elektroniska nyhetsbrevet MAJ 2011 Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. För uppgifterna i denna publikation ansvarar endast upphovsmannen. Europeiska kommissionen tar

Läs mer

Välkomna till GR cykelmöte!

Välkomna till GR cykelmöte! Program Välkomna till GR cykelmöte! 13.00-13.10 Inledning Lisa Ström och Nikolina Verovic 13.10-14.30 Presentationer av kommunerna 14.30-14.50 Fika 14.50-15.20 Forts. presentationer 15.20-15.40 Hur arbetar

Läs mer

Svar på skrivelse om att landstinget bör forska på effektiv energi, smarta klimatåtgärder och innovativa transporter

Svar på skrivelse om att landstinget bör forska på effektiv energi, smarta klimatåtgärder och innovativa transporter Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-09-24 LS 1405-0688 Landstingsstyrelsen Svar på skrivelse om att landstinget bör forska på effektiv energi, smarta klimatåtgärder och innovativa

Läs mer

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017 Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER MÅNGFALD FRI RÖRLIGHET Innehåll Nordiskt samarbete om funktionshinder...2 Mänskliga rättigheter...2 Nordisk nytta

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

Regionalfonden Västsverige & Urbact

Regionalfonden Västsverige & Urbact Regionalfonden Västsverige & Urbact Linnea Hagblom Thanos Pinakas Helena Gidlöf (SKL) 1 Kort om Tillväxtverket Kontor på 9 orter Cirka 350 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft

Läs mer

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala http://kikaren.skl.se/artikel.asp?c=3985&a=62064 10.09.2009 Konferens Climate and Jobs Local solutions? Tisdagen den 8 september genomfördes en stor och lyckad konferens i Bryssel på temat Climate and

Läs mer

Lokala energistrategier

Lokala energistrategier Lokala energistrategier Kommunens roll att stimulera och främja en hållbar energianvändning och tillförsel på lokal nivå Presentationen Varför energi är en strategisk fråga för en kommun? Hur kan den omsättas

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

PROTOKOLL. Aleväv, Nödinge kommunhus, kl 13:00-16:00

PROTOKOLL. Aleväv, Nödinge kommunhus, kl 13:00-16:00 Plats och tid ande Aleväv, Nödinge kommunhus, kl 13:00-16:00 Monica Samuelsson (S) ordförande Rose-Marie Fihn (FP) Anita Skoglund (M) vice ordförande Jarl Karlsson (S) Ale kommun Ale kommun Västra HSN

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Minnesanteckningar FRAMTIDSCATWALK Framtidens ideella organisationer

Minnesanteckningar FRAMTIDSCATWALK Framtidens ideella organisationer Minnesanteckningar FRAMTIDSCATWALK Framtidens ideella organisationer Den 29 augusti år 2010 samlas ett trettiotal ideellt engagerade personer på Tällberg foundations En dag för Framtiden mitt i centrala

Läs mer

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Umeå kommunfullmäktige beslutade 2012-03-12 att Umeå ska ansöka om att bli en Fairtrade City. Umeå kommun beaktar redan idag Fairtradeprodukter i sina egna upphandlingar

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Östgötakommissionen. Margareta Kristenson Professor/Överläkare Linköpings universitet /Region Östergötland Ordförande i Östgötakomissionen

Östgötakommissionen. Margareta Kristenson Professor/Överläkare Linköpings universitet /Region Östergötland Ordförande i Östgötakomissionen Östgötakommissionen Margareta Kristenson Professor/Överläkare Linköpings universitet /Region Östergötland Ordförande i Östgötakomissionen 1 Varför initierades kommissionen Folkhälsopolitiskt program från

Läs mer

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016 för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö Antagen av Malmö kommunfullmäktige 2009.04.29 Kontaktpersoner Stadskontorets

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

GEBP-Nätverket. Nätverk för Global och Lokal samverkan mellan Utbildningsvärlden och Näringslivet (arbetslivet)

GEBP-Nätverket. Nätverk för Global och Lokal samverkan mellan Utbildningsvärlden och Näringslivet (arbetslivet) GEBP-Nätverket Nätverk för Global och Lokal samverkan mellan Utbildningsvärlden och Näringslivet (arbetslivet) Syfte Arbetsrelaterat lärande Enterprise/Entrepreneurship Education Spridande av Goda Exempel

Läs mer

Sista ansökningsdag: Stöd till samarbete med tredje land (Indien och Kina): Måndagen den 15 oktober 2007

Sista ansökningsdag: Stöd till samarbete med tredje land (Indien och Kina): Måndagen den 15 oktober 2007 kulturrådet 2007-08-16 information från kulturkontakt sverige EU:S NYA KULTURPROGRAM UTLYST FÖR ANSÖKAN EU-kommissionen har den 7 augusti 2007 publicerat den andra utlysningen för det nya kulturprogrammet

Läs mer

PÅ VÄG MOT EN JÄMLIK HÄLSA

PÅ VÄG MOT EN JÄMLIK HÄLSA PÅ VÄG MOT EN JÄMLIK HÄLSA När människor mår bra, mår även Västra Götaland bra. JÄMLIK HÄLSA ÄR EN HJÄRTEFRÅGA Det är egentligen rätt enkelt. En region där människor trivs och är friska längre, har bättre

Läs mer

Nätverksdag samordnare

Nätverksdag samordnare Nätverksdag samordnare Deltagare: se bifogad anmälningslista Möte: 22 september 2011 kl 9-12 (lunch 12-13) Plats: Bohusläns museum, Spisrummet 1. Disa Hansson, från Fyrbodals kommunalförbund hälsade välkomna

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet Handlingsplan för fortsatt arbete 27 april 2016 Arbetsgruppens fortsatta arbete På kort sikt: Fortsätta arbeta med idé och erfarenhetsutbyte i nätverks- och seminarieform.

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning - vilket stöd kan MSB ge vid implementeringen?

Gemensamma grunder för samverkan och ledning - vilket stöd kan MSB ge vid implementeringen? Mötesplats SO Seminarium 5 Gemensamma grunder för samverkan och ledning - vilket stöd kan MSB ge vid implementeringen? Carina Forslind 2015-04-28 Innehåll i stort Presentera gemensamma grunder Informera

Läs mer

SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN. Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN

SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN. Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN 1 Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN 2 SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL September 2012

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL September 2012 VETA MER OM EU Ny tillväxt- och sysselsättningsstrategi Europeiska kommissionen drar igång en ny strategi för att främja tillväxten och öka sysselsättningen i de kulturella och kreativa sektorerna. Strategin

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer