VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 IKTYOSFÖRENINGEN Iktyosföreningen är en rikstäckande funktionshindersorganisation för dem som har någon form av hudsjukdomen iktyos och andra närliggande hudsjukdomar, deras anhöriga och övriga som stödjer föreningens syften. Föreningen bildades i augusti Statsbidraget till Iktyosföreningen för verksamhetsåret 2014 var kr. STYRELSEN Iktyosföreningens styrelse har under året bestått av: Ordförande Nina Johansson Norrköping Ledamot Elina Majakari Bålsta Ledamot Eywind Zaar-den Dulk Ljungby Ledamot Thomas Mårtensson Sandviken Ledamot Mikael Gånemo Hässleholm Ersättare Dorota Nygaard Åtvidaberg Ersättare Barbro Sälgström Säter Ersättare Philip Janson Bromma Adjungerad Helene Reuterwall (ombudsman) Sundbyberg Adjungerad Rose-Marie Nilsson (kassör) Bjärnum Ordförande väljs på ett år i taget. Styrelsen har beslutat att samtliga som sitter i styrelsen ska vara beredda att ta på sig ordförandeuppdraget på minst ett år. Revision Revisor Bengt Gånemo Ängelholm Revisor Inger Andersson Vaggeryd Revisorsersättare Eva Nivmark-Bengtsson Helsingborg Valberedning Valberedare Agneta Gånemo (sammankallande) Ängelholm Valberedare Marie Högdin Halmstad Valberedare Eva Åberg Malå STYRELSEMÖTEN Under året har Iktyosföreningens styrelse haft tre protokollförda möten; 1-2 februari var ett helgmöte i Bålsta, dessutom hölls möte den 24 maj och 10 oktober i samband med årsmötet och regionfunktionärskonferensen. Inga arvoden utgår till ledamöter och ersättare, inte heller till valberedning och revisorer. 1

2 MEDLEMMAR Vid årets slut hade Iktyosföreningen 732 medlemmar varav 348 män och 384 kvinnor. Det innebär en ökning med 11 medlemmar under året. ÅRSMÖTET OCH FÖRENINGSHELGEN Årsmötet ägde rum den 24 maj på Medlefors folkhögskola i Skellefteå i samband med vår årliga föreningshelg. Mötet samlade 43 medlemmar. Verksamhetsberättelse och årsredovisning godkändes av årsmötet. Även detta år blev det minusresultat i den ekonomiska redovisningen men betydligt mindre än föregående år. Årsmötet kunde konstatera att 2013 var ett bra och händelserikt verksamhetsår, både på riksplan och regionalt. Nina Johansson, Norrköping, omvaldes till ordförande på ytterligare ett år. Skellefteå visade upp sin bästa vädersida när 60 medlemmar i alla åldrar träffades under föreningshelgen den maj. Efter 10 år var vi tillbaka i Vänliga Västerbotten och vi började som vanligt med grillning och social samvaro på fredagen. Under helgen hade vi fokus på hälsa för både kropp och själ. Andreas Karlsson, leg sjukgymnast och hälsovägledare på folkhögskolan, föreläste om vikten av rörelse för sitt välmående. Han varvade teori med praktik på ett lustfyllt sätt. Vi provade även på ett härligt zumbapass i skolans gymnastiksal som gav oss en god anledning att sedan nyttja folkhögskolans inomhuspool. Styrelseledamot Philip Janson höll en föreläsning i text och bild där han berättade om hur man vänder motgång, frustration och oförståelse från olika samhällsinstanser och andra människor till styrka, hopp och framtidstro. Philip har en svår form av hudsjukdomen iktyos. Vi blev alla berörda av hans föreläsning och det resulterade i eftervarande samtal, då många kände igen sig i det Philip berättade. Föreningshelgen är också barnens helg. De äldre barnen var på lördagen på äventyrslandet Boda Borg och de yngre var på ett lekland. I och med att det fanns gymnastiksal, bollplan och pool på folkhögskolan fanns det en hel del kul för barnen, oavsett ålder. Som vanligt hade vi lotteri för att inbringa lite extrapengar till Iktyosföreningen. Medlemmarna hade med sig fina priser tack till alla som bidrog. Vi tackar även företaget Actavis som gav oss krämprover som priser. Det fanns även en hel del tid för social samvaro och erfarenhetsutbyte. Detta är mycket viktigt för våra medlemmar, oavsett ålder. Att ha en sällsynt diagnos, eller att vara anhörig till någon med en sällsynt diagnos, innebär i det flesta fall att man är ensam om detta på den ort man bor. Det var en mycket lyckad föreningshelg tack vare det fina värdskapet från vår nordligaste region, Medlefors inbjudande omgivningar och goda bemötande och Åhlén-stiftelsen för bidrag till ungdoms- och barnaktiviteterna. Och ett varmt tack till alla våra härliga deltagare/medlemmar! 2

3 REGIONERNA Iktyosföreningen är indelad i 12 regioner, länsvis/landskapsvis eller två eller flera län/landskap ihop. Iktyosföreningens medlemmar är indelade regionalt och blir inbjudna till medlemsmöten och regionårsmöten. Därtill bedriver flera regioner informationsverksamhet utåt i samhället och vissa har ett intressepolitiskt engagemang. Under flera år har 10 regioner haft egna styrelser med verksamhet. Detta år återstartade även en av våra vilande regioner, region 11 (Medelpad, Ångermanland och Jämtland). Man bildade en ny styrelse och bjöd in till ett första medlemsmöte. Det är mycket glädjande att denna region är aktiverad igen, enligt våra stadgar. Det innebär att Iktyosföreningen nu har 11 aktiva regioner. Regionerna har sina årsmöten innan riksföreningen har sitt. Region 1 (Skåne/Blekinge) och region 4 (Göteborg/Bohuslän) har gett ut medlemsblad under året. För år 2014 rekvirerade 6 regioner verksamhetsbidrag från riksföreningen. Övriga hade medel kvar från förra året. Bidraget används främst till aktivitetskostnader men en liten del går till nödvändig administration. De regionalt aktivas insats bygger helt på ideellt arbete. Region 4 (Göteborg/Bohuslän) och region 5 (Västergötland) är medlemmar i samarbetsorganet HSO Västra Götaland. Marie Högdin, ordförande i region 2 (Halland), är ersättare i Regionhandikapprådet i Halland. Verksamhet för och tillsammans med medlemmar Iktyosföreningens regioner anordnar medlemsträffar några gånger om året. För vuxna och barn med iktyos och för föräldrar till barn med iktyos är det betydelsefullt att komma samman och träffa andra i samma situation. Det är viktigt med gemenskapen, samtalen och erfarenhetsutbytena regionalt. Samtliga regioner har haft mellan 1 och 3 medlemsträffar, här räknas även regionårsmöten in då många regioner passar på att ha en specifik aktivitet i samband med årsmötesförhandlingarna. Nedan listas några exempel på vad våra regioner har gjort för och tillsammans med sina medlemmar under året: Region 1 (Skåne/Blekinge) har haft årsmöte med besök på järnvägsmuseet i Ängelholm samt medlemsmöte/familjehelg på Tosselilla sommarland i Tomelilla. Region 2 (Halland) har haft medlemsmöte på Sjötofta med de vackra påskliljorna. De har även bjudit in medlemmarna till utställningen om Titanic i Halmstad samt haft tipspromenad med korvgrillning på Långnäsudden. Region 3 (Småland/Östergötland/Öland/Gotland) har haft medlemsmöte i Kleva Gruva i Holsbybrunn. Region 5 (Västergötland) har haft årsmöte med bowling i Tidaholm. Region 7 (Närke/Sörmland) har haft årsmöte på Gustavsviksbadet i Örebro. Region 8 (Stockholm) har haft medlemsmöte på Polismuseet på Djurgården. Region 10 (Dalarna/Gästrikland/Härjedalen/Hälsingland) har haft årsmöte på Torsångs café och gjorde samtidigt ett besök på Framtidsmuseet i Borlänge. De har också haft en familjehelg på Furuviks Djurpark. 3

4 Utåtriktad informationsverksamhet Den utåtriktade informationen om iktyossjukdomarna är mycket viktig och ständigt pågående. Iktyos är fortfarande en diagnos som de allra flesta inte känner till, så väl sjukvård som allmänhet, och det drabbar på olika sätt diagnosbärare och anhöriga. Våra regioner har under detta, så väl som alla andra, år spridit information i samhället. Nedan några exempel på utåtriktade informationsaktiviteter under året från regionernas sida: Region 1 (Skåne/Blekinge) uppmärksammade den internationella iktyosdagen 19/11 med att ha en utställning med roll-up och informationsbord på patientbiblioteket och på hudkliniken på sjukhuset i Malmö Region 2 (Halland) hade under hela februari en utställning om iktyos på biblioteket i Falkenberg. Regionen har också tillsammans med Regionhandikapprådet i Halland arrangerat en utbildningsdag i Varberg om iktyossjukdomarna under rubriken Varför tittar de på oss?. Föreläsare var bl.a. docent och leg. sjuksköterska Agneta Gånemo. Föreläsningen vände sig till såväl medlemmar som utomstående, t ex. inom hälso- och sjukvården. Regionen har också medverkat med utställning/info om iktyos i samband med den stora tillgänglighetsdagen 12/10 på stadsbiblioteket i Halmstad. Den internationella iktyosdagen 19/11 uppmärksammades med utställning och infobord på stadsbiblioteket i Halmstad samt en annons i Hallandsposten. Region 3 (Småland/Östergötland/Öland/Gotland), här ställde en enskild medlem ut om iktyos på internationella iktyosdagen 19/11 och hela veckan; Linköpings stadsbibliotek och på Linköpings universitets medicinska bibliotek. Region 4 (Göteborg/Bohuslän) har föreläst om iktyos på en KY-utbildning i Göteborg för blivande fotterapeuter. Detta är en återkommande årlig föreläsning som är mycket uppskattad. Dessutom har regionen anordnat en föreläsning på Dalheimers Hus i Göteborg där David Lega föreläste under rubriken Bemötande går åt båda håll.. Föreläsningen vände sig till medlemmar, andra funktionshindersorganisationer och utomstående. Region 8 (Stockholm) har också föreläst om iktyos för blivande fotterapeuter på Axelsons. Det är också en återkommande årlig aktivitet, i år var det vid två tillfällen. Region 10 (Dalarna/Gästrikland/Härjedalen/Hälsingland) har föreläst om iktyos för fotterapeuter verksamma inom Gävleborgs landsting. Vår medlem och styrelseersättare Barbro Sälgström blev i samband med internationella iktyosdagen 19/11 intervjuad i Radio P4 Dalarna. Hon ställde också ut om iktyos på biblioteket i Säter. Förutom exemplen ovan har våra regioner dessutom delat ut informationsmaterial i form av vår nya färgfolder på vårdcentraler, hudkliniker, sjukhusbibliotek och andra lämpliga ställen året runt. Även enskilda medlemmar har hört av sig till föreningskansliet och rekvirerat informationsmaterial att dela ut. KANSLIET Ombudsmannen Kansliet ligger i Sundbyberg, tillsammans med andra funktionshindersorganisationer. Iktyosföreningen hyr av Handikappförbunden. På kansliet arbetar ombudsman Helene Reuterwall heltid. Kansliet/riksföreningen arbetar i ett brett perspektiv med många olika aktiviteter och frågor inom föreningsutveckling. Ombudsmannen är underställd Iktyosföreningens styrelse och arbetar tillsammans med denna. Även ombudsmannen och föreningskassören Rose-Marie Nilsson, som är anställd på 20 %, har ett nära samarbete. 4

5 Ombudsmannen har under året gett stöd och råd till regionstyrelserna och det regionala utvecklingsarbetet och till enskilda medlemmar. Ombudsmannen har uppdaterat medlemsregistret, tagit emot och svarat på samtal/mejl från enskilda medlemmar, allmänheten, myndigheter och andra externa parter. Ombudsmannen har ansvarat för föreningens hemsida och slutna facebookgrupp och samarbetat i olika frågor med andra funktionshindersorganisationer, även på europeisk nivå. Ombudsmannen har deltagit i möten, spridit information om iktyos, arbetat med påverkan och opinion i samarbete med riksstyrelsen och regionerna samt ansvarat för medlemstidningen, regionkonferensen och det övergripande förberedelserna inför och genomförandet av årsmötet och föreningshelgen. Bevakning av forskning på iktyossjukdomarna ingår också i kansliarbetet och i dessa frågor har ombudsmannen haft kontakt med Iktyosföreningens medicinska expert docent Agneta Gånemo. Ett månatligt nyhetsbrev har utgått från kansliet till regionerna och enskilda medlemmar som anmält intresse. Kansliet säljer dessutom skrubbvantar inköpta från den tyska iktyosföreningen, en DVD-film om iktyos samt Agneta Gånemos bok om iktyossjukdomarna. Ombudsmannen har också tagit emot besök på kansliet. Iktyosföreningens webbplats (www.iktyos.se) Vår webbplats har funnits i nuvarande form sedan mars 2012 och totalt har vi haft drygt besök. Under 2014 har den haft drygt besökare. Vi uppdaterar kontinuerligt vår hemsida, den är mycket viktig för informationsspridning och det är ofta från den vi får kontakt med människor som är intresserade av iktyossjukdomarna och vår förening. Facebookgruppen Iktyosföreningens slutna facebookgrupp (som också heter Iktyosföreningen) får ständigt nya medlemmar. Vid årets början hade gruppen 150 medlemmar och vid årets slut hade medlemsantalet ökat till 212. Gruppen är till för personer med iktyos och anhöriga och den fyller en mycket viktig funktion för många. Här kan man ställa frågor, utbyta erfarenheter och ge varandra tips, idéer, stöd och hjälp. Här läggs också viktig samhällsinformation ut om hälso- och sjukvård som angår oss, nya rön om iktyosforskningen m m. Man behöver inte vara medlem i själva Iktyosföreningen för att bli medlem i gruppen, men det är ändå en rekryteringsbas för att teckna medlemskap i organisationen. Iktyostidningen Vår medlemstidning går ut 3 gånger om året till våra medlemmar inklusive drygt 60 gratisprenumeranter (hudkliniker, vårdcentraler, sjukhusbibliotek bl.a.). Iktyostidningen gick i år ut i mars, september och december. I tidningen skriver riksstyrelsen, regionerna, ombudsmannen och enskilda medlemmar. I år hade vi tema om iktyos och arbetsliv i tidning nr 3. Informations- och intressepolitiskt arbete Iktyosföreningen arbetar för att en jämlik och god sjukvård och omsorg ska råda i Sverige för personer med iktyos. Vi följer upp politiska beslut på olika nivåer och arbetar intressepolitiskt för att få till stånd förändringar där våra grupper i olika beslut påverkas negativt. Opinionsbildning och påverkan är en självklar och viktig uppgift för oss som funktionshindersorganisation. 5

6 Vi arbetar ständigt med informationsspridning om iktyossjukdomarna runt om i samhället och för ett gott bemötande av personer med iktyos. Under året har vi fortsatt att påverka de landsting/regioner som ännu inte beviljar medicinsk fotvård till personer med iktyos som har behov av det. Vi hoppas på förändringar på några håll inom en inte alltför lång framtid, men detta är en fråga som tar tid att intressepolitiskt förändra. Men det finns ett gott exempel i år: Region 1 (Skåne/Blekinge), genom framförallt docent Agneta Gånemo och en hudläkarkollega, kan visa ett mycket glädjande exempel på att envist påverkansarbete lönar sig i längden. I år har hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne beslutat om extrapengar till medicinsk fotvård för personer med sällsynta hudsjukdomar (iktyos bl.a.) som har behov av professionell hjälp. Det tog ca 5 år att få sjukvårdspolitiker att inse ojämlikheten i jämförelse med andra grupper, t.ex. psoriatiker och diabetiker. Envishet lyckas ibland! Ny färgfolder Iktyosföreningen tog under året fram en ny informationsfolder i färg. Den ersatte alla tidigare foldrar som var av ganska gammalt snitt. Färgfoldern är i text och bild och beskriver kortfattat vad iktyos är, hur det är att leva med iktyos i olika stadier i livet samt information om Iktyosföreningen. Den har fått en god spridning, vilket vi är glada över. Foldern går även att skriva ut från vår hemsida. Den allmänna sjukvården Informationsspridning till sjukvården är ständigt pågående. Flera hudkliniker och vårdcentraler t ex är sedan flera år gratisprenumeranter på Iktyostidningen. Under året har vi på beställning sålt vår DVD-film om iktyos och docent Agneta Gånemos bok IKTYOS en handbok för Dig som vill veta mer! Vi har skickat vår färgfolder som efterfrågats och gett stöd och hjälp via telefonsamtal och mejl. Vi har även under 2014 sett att fler och fler kuratorer är intresserade av att få kunskap om iktyossjukdomarna. Som nämnts ovan är information efterfrågad av fotterapeuter också. SSDV (Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venerologi) höll sitt årsmöte i maj i Göteborg. Det var 200 deltagare. Iktyosföreningen skickade färgfoldrar till samtliga deltagares deltagarkassar. DVSS (Dermatologi- och Venerologisjuksköterskor i Sverige) höll sitt årsmöte i oktober i Karlstad. Det var 120 deltagare. Iktyosföreningen skickade färgfoldrar till samtliga deltagares deltagarkassar. Iktyosföreningen hade hoppats kunna få ställa ut om iktyos och föreningen under ovanstående årsmöten, men då vi inte kunde få det gratis eller till kraftigt reducerat pris avstod vi, p.g.a. vår begränsade ekonomi. Förskolan/skolan Under förra året tog vi fram informationsblad om iktyos riktat till förskolor/skolor. Under 2014 är det flera förskolor och skolor som hört av sig och beställt bladet som vi skickat per post. Ett okänt antal har skrivit ut det från vår hemsida. Förskollärare, skollärare, skolsköterskor och skolkuratorer är mycket viktiga målgrupper för Iktyosföreningen. Det handlar om bemötande och korrekt behandling och stöd till ett barn med iktyos. 6

7 Många har också hört av sig per mejl och telefon till kansliet för råd om speciellt stöd utifrån förhållanden på just en specifik förskola/skola. Enkät till riksdagspartierna I och med att det var valår 2014 var Iktyosföreningen intresserad av vad våra riksdagspartier ansåg i frågor som rör hälso- och sjukvård för personer med sällsynta diagnoser och då som exempel iktyos, den i många fall ojämlika sjukvården i vårt land samt statsbidraget till funktionshindersorganisationerna. Vi mejlade ut 5 frågor till ansvariga i samtliga åtta riksdagspartier och fick svar från alla. Vi har analyserat och sammanställt svaren och kommer arbeta vidare med dessa viktiga frågor efter detta valår; ny regering och delvis nya riksdagsledamöter. Medial uppmärksamhet Marie och Lotta Högdin, aktiva i region 2 (Halland), medverkade i P4 Radio Halland och berättade om hur det är att leva med iktyos. Internationella iktyosdagen 19/11 uppmärksammades i Hallandsposten med en större färgannons. Tidningen Inblick (Dalarnas läns landsting) gjorde ett stort reportage om Linnea 3 år och den omsorg om sin hud hon regelbundet får av årets mottagare av Iktyosföreningen stipendium, Cathrine Andersson på hudbehandlingsenheten i Borlänge. Tidningen går ut till samtliga hushåll i Dalarna. Förbundet Sveriges Fotterapeuter ger ut tidningen Fotterapeuten. I ett av numren i år är Iktyosföreningen med där vi berättar om föreningen och iktyossjukdomarna och den viktiga medicinska fotvården för många med svår iktyos. REGIONFUNKTIONÄRSKONFERENSEN Konferensen ägde rum på Solna Park Inn Hotell i Solna Centrum den oktober. Vi var 28 deltagare; ideellt aktiva i regionerna, riksstyrelsen, ombudsmannen och kassören. Vi diskuterade regionöverskridande samarbete vid medlems- och regionårsmöten, hur vi ska uppmärksamma internationella iktyosdagen den 19 november i år samt visioner och vissa konkreta mål som vi önskar uppnå när Iktyosföreningen fyller 30 år Vi lyssnade också till två föreläsningar. Philip Janson från riksstyrelsen talade om sin livsberättelse och hur man kan väcka intresse hos andra för att nå ut med egna berättelser om att leva med iktyos. Teologie doktorn, prästen och författaren Annika Borg föreläste under rubriken Vad får egentligen kännas i livet. Vi får mycket inspiration under denna konferens, precis som det brukar vara varje år. Tack alla som var med och bidrog! EXTERNA MÖTEN OCH KONFERENSER Konferens Sällsynt men inte ovanlig. Svårt men inte omöjligt Ombudsmannen deltog i en konferens den 5 mars, anordnad av Karolinska universitetssjukhuset och Riksförbundet Sällsynta diagnoser. Dagen handlade om vad som händer i utvecklingen av vården för personer med sällsynta diagnoser, om den nationella samordningen av vården och hur vi ska kunna skapa en jämlik vård över hela landet. Medverkade gjorde bl.a. landstingsråd, Socialdepartementet och företrädare för vården. 7

8 Värd under DATES utbildningsdag för skolpersonal; Tillgänglighet får skolan att funka Ombudsmannen blev tillfrågad av Handikappförbunden att vara värd/funktionär på en utbildningsdag om tillgänglighet i skolan för barn/ungdomar med funktionshinder. 350 lärare och skolledare samlades och fick ta del av Handikappförbundens tillgänglighetsprojekt DATE (DelaktighetAttitydTillgänglighetElever). Ombudsmannens uppgift var att ta hand om/leda 6 unga elever med funktionshinder och förbereda dem för deras tal till lärarna och skolledarna. Ombudsmannen fick även en del tid till att berätta för dessa barn/ungdomar om sitt eget arbete inom Iktyosföreningen och hur det kan vara att vara ung och ha iktyos. Socialstyrelsen Ombudsmannen deltog den 2 juni och den 20 november i de två årliga rådsmötena mellan funktionshindersorganisationerna och Socialstyrelsen. Vi gick igenom bidragsansökan för statsbidraget, frågor m m. På junimötet berättade Karin Flyckt, utredare på Socialstyrelsen, om funktionshindrades levnadsvillkor och förändringar över viss tidsperiod. Den 20 november var det information om ansökning statsbidrag för år 2016 samt föreläsning av Socialdepartementets Lars Nilsson om dialogen med kommittén (FN) om rättigheter för personer med funktionsnedsättning beredning av kommitténs rekommendationer till Sverige. Möte med medlemsorganisationer för fotterapeuter Som representant för Iktyosföreningen deltog ombudsmannen den 2 juni på inbjudan från medlemsorganisationer som organiserar fotterapeuter. Med på mötet var även Reumatikerförbundet och Diabetesförbundet, då dessa, likt Iktyosföreningen, har medlemmar som har stora problem med sina fötter p.g.a. sin diagnos. Skälet till inbjudan var att få kunskap om respektive diagnos och fotvårdsbehov från tre funktionshindersförbund och hur betydelsefullt det är för dessa förbund att försöka få till stånd en likvärdig nationell fotterapiutbildning i Sverige. Fotterapeuternas medlemsorganisationer har ansökt till Myndigheten för yrkeshögskolan om begäran om utfärdandet av föreskrift om yrkeshögskoleexamen; Kvalificerad Medicinsk Fotterapeut. Vi var alla överens om att detta är mycket viktigt för våra grupper utifrån önskemål om en bred kompetens hos behandlande fotterapeuter och Iktyosföreningen har gett ett skriftligt stöd till ansökan. Konferens om samarbete läkemedelsindustrin och patientorganisationer Ombudsmannen deltog den 12 september i ett seminarium om samarbete mellan läkemedelsindustrin och patientorganisationer. Arrangörer var LIF (de forskande läkemedelsföretagen) och Riksförbundet Sällsynta diagnoser. Det var föredrag om särläkemedel, om hur man samverkar inom de etiska regler som idag finns och lyckade exempel på sådana samarbeten/projekt. SAMARBETE MED ANDRA ORGANISATIONER Riksförbundet Sällsynta diagnoser Iktyosföreningen är medlemsorganisation i Riksförbundet Sällsynta diagnoser och har även sitt kansli vägg i vägg. Vi ger vårt stöd till det utmärkta arbete som Sällsynta diagnoser gör och vi samarbetar i angelägna frågor och har ofta daglig kontakt med Sällsynta diagnosers 8

9 medarbetare. Philip Janson, styrelseersättare i Iktyosföreningen och ordförande i region 8 (Stockholm), är dessutom ersättare i Sällsynta diagnosers styrelse. Philip Janson var med på Almedalsveckan under några dagar och arbetade med Sällsynta diagnosers intressepolitiska aktiviteter. Ombudsmannen representerade Iktyosföreningen på Sällsyntas årsmöte den 26 april. Ombudsmannen deltog på Sällsyntas ordförande- och kontaktpersonskonferens en av dagarna, den 18 oktober. Det var bl.a. föreläsningar om regeringssatsningen på kroniska sjukdomar, informationsdatabaser om sällsynta diagnoser och om den nyss påbörjade utredningen om högspecialiserad vård. Styrelseersättare i Sällsynta diagnoser och i Iktyosföreningen, Philip Janson, deltog under hela konferensen. Philip Janson är aktiv i Sällsynta diagnosers regionala brukarnätverk i Stockholm och Solveig Bernlöf, ordförande i region 4 (Göteborg/Bohuslän), är aktiv i brukarnätverket i väst. Solveig deltog i brukarnätverksmöte i Göteborg den 20 september. Nordiskt samarbete Iktyosföreningen har årligen kontakt med de nordiska systerföreningarna. Vi utbyter idéer och prenumererar på varandras medlemstidningar. Representanter från region 4 (Göteborg- och Bohuslän) deltog på norska iktyosföreningens årsmöte i april. Nästa år kommer vi träffa den finska iktyosföreningen på vår föreningshelg. ENI (European Network for Ichthyosis) Iktyosföreningen har kontinuerlig kontakt med detta nätverk som består av 14 europeiska iktyosföreningar. Philip Janson, ersättare i Iktyosföreningens styrelse, representerade föreningen på ENIs årsmöte 2014 i den franska staden Toulon. HÖGSPECIALISERAD VÅRD OCH FORSKNING På Akademiska sjukhuset Uppsala, hudklinikens mottagning för ärftliga hudsjukdomar (gendermatoser), finns specialiserad vård och forskning på iktyossjukdomarna. Vid Skånes universitetssjukhus i Lund, hudkliniken, bildades förra året en läkargrupp med specialister på gendermatoser som betjänar den södra sjukvårdsregioner. När det gäller forskning på iktyossjukdomarna bedrivs löpande sådan i Sverige och det finns forskningssamarbete med USA och länder i Europa. Det var familjevecka om iktyos vecka 47 på Ågrenska. Sju familjer som hade barn med iktyos tillbringade veckan på detta nationella kompetenscenter för sällsynta diagnoser. På programmet stod bl.a. medicinsk föreläsning och iktyossjukdomarna, specifikt om ögonproblem, hur det är att vara ung och ha iktyos samt information om Iktyosföreningen. 9

10 AVSLUTNING Ett verksamhetsår går fort. Det är alltid intressant att blicka tillbaka och inse hur mycket Iktyosföreningen betyder för sina medlemmar och som informationsspridare i det omgivande samhället. I dagens enorma mediabrus och otaliga informationskanaler är det svårt för en organisation som företräder personer med en sällsynt och svår hudsjukdom att göra sig hörd. Vi tycker vi lyckats riktigt bra, inte minst med hjälp av våra regioners ideellt aktiva. Föreningen jobbar på med rätten till medicinsk fotsjukvård och vi kan skönja vissa politiska förändringar i alla fall att problemet uppmärksammas på flera håll. Det är glädjande att vår näst nordligaste region under 2014 kom igång igen med egen styrelse och aktiviteter grattis! Vi hade en mycket fin och inspirerande föreningshelg i Skellefteå och en konstruktiv och intressant regionkonferens i Solna. Dessutom, riksföreningens och regionernas medlemsaktiviteter samlar allt som oftast många medlemmar och där det inte gör det försöker regioner arbeta över regiongränserna. Kansliet har fått många samtal från sjukvården och andra myndigheter, liksom från medlemmar som undrar över saker och behöver hjälp. Fler förskolor och skolor hör av sig. Iktyosföreningen har även god och kontinuerlig kontakt med de nordiska och europeiska iktyosföreningarna. Iktyosföreningen verkar i stort som smått, våra kontaktnät växer år från år, vi arbetar inåt i föreningen och utåt i samhället. Vi är betydelsefulla för våra medlemmar och för det omgivande samhället som vill öka kunskapen om dessa sällsynta hudsjukdomar som går under samlingsnamnet iktyos. Varmt tack till alla våra medlemmar och alla ideellt aktiva i våra regioner. Tack även till organisationer och myndigheter vi samarbetat och haft kontakt med under året. Vår fina organisation går nu in på sitt tjugosjunde verksamhetsår det ser vi fram emot! Sundbyberg i april 2015 Nina Johansson Elina Majakari Eywind Zaar-den Dulk Ordförande Styrelseledamot Styrelseledamot Thomas Mårtensson Styrelseledamot Mikael Gånemo Styrelseledamot 10

REVISION Revisor Inger Andersson Vaggeryd Revisor Ingrid Wennerhag Bjärnum Revisorsersättare Eva Nivmark-Bengtsson Helsingborg

REVISION Revisor Inger Andersson Vaggeryd Revisor Ingrid Wennerhag Bjärnum Revisorsersättare Eva Nivmark-Bengtsson Helsingborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 IKTYOSFÖRENINGEN Iktyosföreningen är en rikstäckande funktionshindersorganisation för de som har någon form av hudsjukdomen iktyos och andra närliggande hudsjukdomar och deras

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 Iktyosföreningen Iktyosföreningen är en rikstäckande funktionshindersorganisation för dem som har någon form av hudsjukdomen iktyos och andra närliggande hudsjukdomar, deras

Läs mer

IKTYOS en grupp ärftliga och sällsynta hudsjukdomar

IKTYOS en grupp ärftliga och sällsynta hudsjukdomar IKTYOS en grupp ärftliga och sällsynta hudsjukdomar Information om iktyos till personal på äldreboenden och inom hemtjänsten. Från Iktyosföreningen, Box 1386 (Sturegatan 4a), 172 27 Sundbyberg. Tel 08-546

Läs mer

Verksamhetsberättelse RSIS 2013

Verksamhetsberättelse RSIS 2013 Verksamhetsberättelse RSIS 2013 Inledning Rett Syndrom i Sverige, RSIS är en rikstäckande förening som bildades 1997. Föreningen riktar sig till både anhöriga och professionella som kommer i kontakt med

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Stadgarna är reviderade vid Iktyosföreningens medlemsmöte

Stadgarna är reviderade vid Iktyosföreningens medlemsmöte Stadgar för STADGAR FÖR IKTYOSFÖRENINGENS RIKSORGANISATION STADGAR FÖR IKTYOSFÖRENINGENS REGIONER STADGAR FÖR STIPENDIEFONDEN Stadgarna är reviderade vid Iktyosföreningens medlemsmöte 2014-10-10. 2 STADGAR

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg en patientförening med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är en ideell förening med eget organisationsnummer som

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN

ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN 1. Inledning ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN Detta dokument är en arbetsordning för LRF Ungdomen. LRF Ungdomen är inte stadgebundna och är därför att betrakta som ett nätverk med stor frihet i sin verksamhet.

Läs mer

Årsstämmoprotokoll från WED-Förbundet Region Stockholm 2014-03-26

Årsstämmoprotokoll från WED-Förbundet Region Stockholm 2014-03-26 Årsstämmoprotokoll från WED-Förbundet Region Stockholm 2014-03-26 Årsstämman öppnades av WED-Förbundet Region Stockholms ordförande Birgitta Westin. 1. Johnny Karlsson valdes till ordförande för årsstämman.

Läs mer

Dagordning för årsstämma

Dagordning för årsstämma Dagordning för årsstämma Årsmötets öppnande 1. Val av ordförande för årsmötet 2. Val av protokollförare 3. Val av rösträknare 4. Val av justerare, vilka jämte årsmötets ordförande justerar årsmötesprotokollet

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten 4. Informationsverksamhet 1. ORDFÖRANDEN

Läs mer

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Verksamhetsberättelse Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Styrelsen Ordförande Vakant Vice ordförande

Läs mer

SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011

SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 Förbundsstyrelse 1 januari 31 december 2011 Ordförande

Läs mer

TRANSPLANTSWEDEN IDROTTSFÖRENINGEN FÖR TRANSPLANTERADE. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Org.nr

TRANSPLANTSWEDEN IDROTTSFÖRENINGEN FÖR TRANSPLANTERADE. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Org.nr TRANSPLANTSWEDEN IDROTTSFÖRENINGEN FÖR TRANSPLANTERADE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Org.nr 802418-4213 Ett verksamhetsår i en ny världsdel! Höjdpunkten under verksamhetsåret 2013 var World Transplant Games

Läs mer

Satu Korte Johansson presenterade och räkenskaperna godkändes. Satu Korte Johansson presenterade och berättelsen godkändes

Satu Korte Johansson presenterade och räkenskaperna godkändes. Satu Korte Johansson presenterade och berättelsen godkändes PROTOKOLL fört vid Årsmöte med Företagarna i Norrhult/Klavreström Torsdagen den 27mars 2014. Närvarande Företag: Dina Försäkringar, Norrhults Taxi, RosdalaButiken, Gästhamnsguiden, Noma Industri AB, Nordic

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Verksamhetsberättelse Falkenberg

Verksamhetsberättelse Falkenberg Verksamhetsberättelse 2015 Falkenberg 2 (6) Villaägarna i Falkenberg Villaägarna Falkenberg är en obunden förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund. Föreningen hade 1139 medlemmar 2015-12-31. Medlemsantalet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Riksförbundet Balans

Verksamhetsberättelse 2014 Riksförbundet Balans 1 För dig som upplevt depression, mani eller växlande perioder - och för närstående Verksamhetsberättelse 2014 Riksförbundet Balans Innehåll Inledning... 2 Styrelse... 2 Årsmötet 2014... 2 Administration...

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 Inledning Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka arbetar för att förbättra villkoren för människor med mag- och tarmsjukdomar. Vi har genom utåtriktat arbete försökt öka förståelsen

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

Uppföljning av bidrag till intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län 2012

Uppföljning av bidrag till intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län 2012 Landstingsstyrelsens förvaltning LSF Administration LSF Kansli 1 (6) Uppföljning av bidrag till intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms

Läs mer

Bidrag till funktionshinderrörelsen En översikt över landstingens bidragsgivning

Bidrag till funktionshinderrörelsen En översikt över landstingens bidragsgivning Bidrag till funktionshinderrörelsen 2014 En översikt över landstingens bidragsgivning HSO Skåne rapport 2014:2 Detta är en rapport över Sveriges landstings och regioners bidragsgivning till funktionshinderrörelsen

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp - Tips och anvisningar för dig som vill starta en diagnosförening Innehåll - Stadgar och annat grundläggande - Att bilda en förening - När föreningen har

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2016 PATIENTFÖRENINGEN FH SVERIGE

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2016 PATIENTFÖRENINGEN FH SVERIGE PROTOKOLL från ÅRSMÖTE 2016 i PATIENTFÖRENINGEN FH SVERIGE Tid: Lördagen den 12 mars 2016, klockan 12.00 15.00 Plats: Närvarande: Föreläsningssalen, R64, Karolinska sjukhuset, Huddinge Enligt närvarolista

Läs mer

Handlingar inför årsmöte Lördagen den 6 februari 2016 kl 12:00 Årsmöte kl 12-13 Mat kl 13-14

Handlingar inför årsmöte Lördagen den 6 februari 2016 kl 12:00 Årsmöte kl 12-13 Mat kl 13-14 Handlingar inför årsmöte Lördagen den 6 februari 2016 kl 12:00 Årsmöte kl 12-13 Mat kl 13-14 Förslag till dagordning för årsmötet Celiakiföreningen i Uppsala län Lördagen den 6 februari 2016 på Kungsgatan

Läs mer

Bilaga 14 1 (1) Datum 2015-09-29 Uppdragsbeskrivning kanslifunktion för samverkansnämnden Uppdrag Samordna och administrera samverkansnämndens sammanträden inklusive tjänstemannaberedningar. Administrera

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Foto: Charlotte Nordahl, publicerad under Creative Common licens VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Kvällens program Inledning Mötesförhandlingar Återblick 20 år med föreningen

Läs mer

BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2009

BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2009 1. Inledning...3 2. BRIS Syd...3 3. BRIS Kärnverksamhet...4 3.1. Stödverksamheten... 4 3.1.1. Barnens Hjälptelefon (BHT)... 4 3.1.2. BRIS-mejlen (BM)... 4 3.1.3. BRIS

Läs mer

Varje år finns artiklar om HAE i PIObladet, ofta referat från olika möten om de senaste behandlingsrönen.

Varje år finns artiklar om HAE i PIObladet, ofta referat från olika möten om de senaste behandlingsrönen. Örebro 2014-11-13 HAE i PIO Den 19 januari 2002 hölls det första mötet i Sverige för personer med HAE. Mötet hölls på Marstrand. Initiativtagare till mötet var prof. Janne Björkander. Vid träffen föreslog

Läs mer

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR STADGAR RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR Swedish Association of School Nurses STADGAR för Riksföreningen för skolsköterskor Reviderad 2013 Ändamål 1 Riksföreningen för skolsköterskor är skolsköterskornas

Läs mer

Lotta Billgert höll en föreläsning för styrelsen om MPD ( Myelo Proliferative Diseases )

Lotta Billgert höll en föreläsning för styrelsen om MPD ( Myelo Proliferative Diseases ) BLCS SM 7 2011 09-26 Blodcancerföreningen i Stockholms län Styrelsesammanträde nr 7 2011-09 -26, kl 1800 1945. Möteslokal: Sturegatan 4 5tr, Sundbyberg Närvarande: Lena Zetterlund,, Gunnie Aalmo,, Kurt

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsplan 2014 Blodcancerföreningen i Stockholms Län Blodcancerföreningen i Stockholm Län har för närvarande 526 medlemmar. Medlemmar är blodcancersjuka och deras anhöriga och närstående. Sedan hösten

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

STYRELSEN Föreningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning:

STYRELSEN Föreningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning: Verksamhetsberättelse 2010 Styrelsen för Barnlängtan patientföreningen för ofrivilligt barnlösa lämnar härmed följande berättelse för den verksamhet som bedrivits inom föreningen under tiden 1 januari

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

Stadgar för Riksorganisationen Män för Jämställdhet

Stadgar för Riksorganisationen Män för Jämställdhet Stadgar för Riksorganisationen Män för Jämställdhet Antagna vid årsmöten 2016-04-23 och 2016-10-15 1. Inledning Män för Jämställdhet (MfJ) är en partipolitiskt och religiöst obunden riksorganisation. 2.

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

BLCS Styrelsemöte nr 10. Blodcancerföreningen i Stockholms län

BLCS Styrelsemöte nr 10. Blodcancerföreningen i Stockholms län 1 BLCS Styrelsemöte nr 10 Blodcancerföreningen i Stockholms län Styrelsesammanträde nr 10, 2008-12-04, 1800 ca 2010 Mötesplats: Sturegatan 4, 5 tr. Sundbyberg Närvarande Frånvarande Frånvarande Özge Özen

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1 (6) Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1. Namn, Syfte, Uppgifter. Namn. Syfte. Uppgifter. Samverkansor- Samarbetsorganet

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 hrf VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR2014 Styrelsen för HÖRSELSKADADES DISTRIKT I VÄSTERBOTTENS LÄNfår härmed lämna följande verksamhetsberättelse. Hörselskadades distrikt i Västerbottens

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Allmänna riktlinjer och kriterier samt handläggsrutiner för bidragsgivning till organisationer och föreningar vars verksamhet är länsövergripande.

Allmänna riktlinjer och kriterier samt handläggsrutiner för bidragsgivning till organisationer och föreningar vars verksamhet är länsövergripande. Allmänna riktlinjer och kriterier samt handläggsrutiner för bidragsgivning till organisationer och föreningar vars verksamhet är länsövergripande. Allmänna riktlinjer Grundläggande krav är att bidrag i

Läs mer

Verksamhetsberättelse för

Verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013, Rädda Barnens lokalförening i Skellefteå Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Till ideella organisationer Del 1.

Till ideella organisationer Del 1. Sidan 1 av 7 Till ideella organisationer Del Föreningens namn: Blodcancerföreningen i Stockholms Län Adress: c/o Lise-lott Eriksson Marielundsvägen 16A 17892 Adelsö Föreningen startade år: 1982 Telefon:

Läs mer

Sisters Internationals Lokalgrupper

Sisters Internationals Lokalgrupper Sisters Internationals Lokalgrupper INNEHÅLL Verksamhetsbeskrivning av Sisters International Sverige sid 2 Riktlinjer för Sisters Internationals Lokalgrupper sid 3 Bildandet av en Lokalgrupp sid 7 Ekonomi

Läs mer

Birgitta Ingelsson. Under verksamhetsåret har styrelsen hållit 10 protokollförda sammanträden. Under 2008 inbjöds medlemmarna till 6 sammankomster.

Birgitta Ingelsson. Under verksamhetsåret har styrelsen hållit 10 protokollförda sammanträden. Under 2008 inbjöds medlemmarna till 6 sammankomster. Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsberättelse 2008 Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare * * Suppleant Suppleant Revisor Revisor Revisorssuppleant Valberedning: Özge Özen Zink Catarina

Läs mer

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening VOOV, Veterinär Omtanke om Våldsutsatta, är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening i Sverige. 1 Förening, namn och säte Veterinär

Läs mer

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar i förbundet är njursjuka, njurdonatorer,

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

Handbok. Medlemsförening. Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF)

Handbok. Medlemsförening. Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) Handbok Medlemsförening Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) Handbok - Medlemsförening i Svenska Celiakiungdomsförbundet, SCUF Senast uppdaterad: 8 september 2016 Inledning Det här är en handbok som

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för bidrag till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning Landstingsstyrelsens förvaltning LSF Administration LSF Kansli 2012-06-11 1 (5) Riktlinjer för bidrag till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning Ärendet Stockholms läns landsting

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

Stadgar för Piratpartiet Lund

Stadgar för Piratpartiet Lund Stadgar för Piratpartiet Lund 8 mars 2014 1. Föreningen 1.1 Föreningens namn är Piratpartiet Lund och har sitt säte i Lund. 1.2 Föreningens verksamhetsområde omfattar Lunds kommun. 1.3 Föreningens syfte

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Inledning Mag- och tarmföreningen i Göteborgsområdet är en ideell förening som arbetar för att förbättra villkoren för människor med mag- och tarmproblem. Vi har genom utåtriktat

Läs mer

Stadgar för Svensk Biblioteksförening

Stadgar för Svensk Biblioteksförening Stadgar för Svensk Biblioteksförening Box 70380, 107 24 Stockholm Tel: 08-545 132 30 www.biblioteksforeningen.org 1. Ändamål Svensk Biblioteksförening är en ideell förening med uppgift att: Verka för ett

Läs mer

STADGAR FÖR HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖREBRO LÄN (nedan kallat HSO-T)

STADGAR FÖR HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖREBRO LÄN (nedan kallat HSO-T) STADGAR FÖR HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖREBRO LÄN (nedan kallat HSO-T) 1 ORGANISATIONENS NAMN 1.1 Handikappföreningarna Örebro län (HSO-T) är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 1 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HJÄRNSKADEFÖRBUNDET HJÄRNKRAFT ÖREBRO LÄN 2012 Länsföreningen avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2012 Styrelsen Styrelsen har

Läs mer

Riksföreningen för anestesi och intensivvård - intresseförening för sjuksköterskor inom anestesi och intensivvård sedan

Riksföreningen för anestesi och intensivvård - intresseförening för sjuksköterskor inom anestesi och intensivvård sedan STADGAR RIKSFÖRENINGEN FÖR ANESTESI OCH INTENSIVVÅRD 1 ÄNDAMÅL Mom. 1 Syfte Riksföreningen för anestesi och intensivvård är en professionell förening för legitimerade sjuksköterskor som är verksamma inom

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2012 SÖDRA GÄVLEBORGS LOKALFÖRENING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2012 SÖDRA GÄVLEBORGS LOKALFÖRENING 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2012 SÖDRA GÄVLEBORGS LOKALFÖRENING 2 Februari 2013 Föreningen hade den 31/12 2012, 87 huvudmedlemmar och 29 familjemedlemmar=totalt 116 medlemmar. Den 31/12 2011 var antalet

Läs mer

STYRELSEN Föreningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning:

STYRELSEN Föreningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning: VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Styrelsen för Barnlängtan lämnar härmed följande berättelse för den verksamhet som bedrivits inom föreningen under tiden 1 januari - 31 december, 2011 STYRELSEN Föreningens styrelse

Läs mer

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av..

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. Sköldkörtelförbundet Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. 1 Ändamål Sköldkörtelförbundet har till ändamål att stödja personer med sköldkörtelsjukdomar och relaterade

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

1522 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1522 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte Datum: 2012-09-20, Tid: kl.18.00 Plats: SMC-Hallands kansli, Halmstad SMC-HALLAND 1522 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och

Läs mer

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige Stadgar för Afasiförbundet i Sverige 1 Förbundets namn Förbundets namn är Afasiförbundet i Sverige, kallat Afasiförbundet. 2 Förbundets syfte Afasiförbundet är en ideell intresseorganisation som är demokratiskt

Läs mer

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att:

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att: STADGAR 2013.08.15 Stadgar för Innovationsledarna (802475-0567), Association for Innovation Management Professionals in Sweden med säte i Stockholm. Föreningen bildades 2013-08-15 och dessa stadgar ändrades

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Hallands godmans- och förvaltarförening Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsområde Föreningen ska vara verksam inom kommunerna Falkenberg, Halmstad, Hylte, Laholm och Varberg. Föreningen vänder sig till

Läs mer

Verksamhetsplan. för. Hörselskadades distrikt i Västra Götaland

Verksamhetsplan. för. Hörselskadades distrikt i Västra Götaland Verksamhetsplan för Hörselskadades distrikt i Västra Götaland 2009 Verksamhetsplanen har varit föremål för samråd med föreningarna på distriktsmötet 2008-11-08 och fastställdes av styrelsen den 2008-12-06.

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Prostatacancerföreningen Viktor Inledning Verksamhetsberättelse 2011 Prostatacancerföreningen Viktor, vars främsta uppgift är att ge stöd till män som drabbats av prostatacancer och till deras anhöriga,

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015

Verksamhetsplan 2013-2015 Styrelsens och arbetsgruppernas uppdrag Styrelsen och arbetsgrupperna är sammansatta av föräldrar som har barn med olika funktionshinder. Vi bor på olika platser i upptagningsområdet, vilket gör att vi

Läs mer

Stadgar för lokal förening i

Stadgar för lokal förening i Stadgar för lokal förening i Brottsofferjourernas Riksförbund Reviderad vid Riksstämman i Strömstad 2009 Brottsofferjourernas Riksförbund Bondegatan 40 100 61 STOCKHOLM Telefon: 08-644 88 00 Fax: 08-644

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 1 (5) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 Styrelsen Förtroendevalda och uppdragstagare under verksamhetsåret 2015 Britt-Marie Lindgren Ewa Langerbeck Eva Lindgren Karl-Henrik Forsman Maria Åling Joachim Eckerström

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

Dagordning årsmöte 23 mars 2015

Dagordning årsmöte 23 mars 2015 Dagordning årsmöte 23 mars 2015 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Tid: 2014-05-19, 9.00-12.00 Plats: Bohusläns museum, Uddevalla Beslutande Ej närvarande styrelseledamöter Övriga deltagare Ordförande Justerare Sekreterare Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare AKADEMISK SPECIALISTTJÄNSTGÖRING FÖR SJUKSKÖTERSKOR I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare 2015-02-26 Lisbeth Löpare Johansson Sandra Zetterman Innehållsförteckning 1 Brist på specialist... 3

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/08 N Y T T F R Å N SIKTA Kommunförbundet Skåne och Region Skåne har tilldelats statliga medel till det 3-åriga samverkansprojektet SIKTA (Skånes implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer