VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 IKTYOSFÖRENINGEN Iktyosföreningen är en rikstäckande funktionshindersorganisation för dem som har någon form av hudsjukdomen iktyos och andra närliggande hudsjukdomar, deras anhöriga och övriga som stödjer föreningens syften. Föreningen bildades i augusti Statsbidraget till Iktyosföreningen för verksamhetsåret 2014 var kr. STYRELSEN Iktyosföreningens styrelse har under året bestått av: Ordförande Nina Johansson Norrköping Ledamot Elina Majakari Bålsta Ledamot Eywind Zaar-den Dulk Ljungby Ledamot Thomas Mårtensson Sandviken Ledamot Mikael Gånemo Hässleholm Ersättare Dorota Nygaard Åtvidaberg Ersättare Barbro Sälgström Säter Ersättare Philip Janson Bromma Adjungerad Helene Reuterwall (ombudsman) Sundbyberg Adjungerad Rose-Marie Nilsson (kassör) Bjärnum Ordförande väljs på ett år i taget. Styrelsen har beslutat att samtliga som sitter i styrelsen ska vara beredda att ta på sig ordförandeuppdraget på minst ett år. Revision Revisor Bengt Gånemo Ängelholm Revisor Inger Andersson Vaggeryd Revisorsersättare Eva Nivmark-Bengtsson Helsingborg Valberedning Valberedare Agneta Gånemo (sammankallande) Ängelholm Valberedare Marie Högdin Halmstad Valberedare Eva Åberg Malå STYRELSEMÖTEN Under året har Iktyosföreningens styrelse haft tre protokollförda möten; 1-2 februari var ett helgmöte i Bålsta, dessutom hölls möte den 24 maj och 10 oktober i samband med årsmötet och regionfunktionärskonferensen. Inga arvoden utgår till ledamöter och ersättare, inte heller till valberedning och revisorer. 1

2 MEDLEMMAR Vid årets slut hade Iktyosföreningen 732 medlemmar varav 348 män och 384 kvinnor. Det innebär en ökning med 11 medlemmar under året. ÅRSMÖTET OCH FÖRENINGSHELGEN Årsmötet ägde rum den 24 maj på Medlefors folkhögskola i Skellefteå i samband med vår årliga föreningshelg. Mötet samlade 43 medlemmar. Verksamhetsberättelse och årsredovisning godkändes av årsmötet. Även detta år blev det minusresultat i den ekonomiska redovisningen men betydligt mindre än föregående år. Årsmötet kunde konstatera att 2013 var ett bra och händelserikt verksamhetsår, både på riksplan och regionalt. Nina Johansson, Norrköping, omvaldes till ordförande på ytterligare ett år. Skellefteå visade upp sin bästa vädersida när 60 medlemmar i alla åldrar träffades under föreningshelgen den maj. Efter 10 år var vi tillbaka i Vänliga Västerbotten och vi började som vanligt med grillning och social samvaro på fredagen. Under helgen hade vi fokus på hälsa för både kropp och själ. Andreas Karlsson, leg sjukgymnast och hälsovägledare på folkhögskolan, föreläste om vikten av rörelse för sitt välmående. Han varvade teori med praktik på ett lustfyllt sätt. Vi provade även på ett härligt zumbapass i skolans gymnastiksal som gav oss en god anledning att sedan nyttja folkhögskolans inomhuspool. Styrelseledamot Philip Janson höll en föreläsning i text och bild där han berättade om hur man vänder motgång, frustration och oförståelse från olika samhällsinstanser och andra människor till styrka, hopp och framtidstro. Philip har en svår form av hudsjukdomen iktyos. Vi blev alla berörda av hans föreläsning och det resulterade i eftervarande samtal, då många kände igen sig i det Philip berättade. Föreningshelgen är också barnens helg. De äldre barnen var på lördagen på äventyrslandet Boda Borg och de yngre var på ett lekland. I och med att det fanns gymnastiksal, bollplan och pool på folkhögskolan fanns det en hel del kul för barnen, oavsett ålder. Som vanligt hade vi lotteri för att inbringa lite extrapengar till Iktyosföreningen. Medlemmarna hade med sig fina priser tack till alla som bidrog. Vi tackar även företaget Actavis som gav oss krämprover som priser. Det fanns även en hel del tid för social samvaro och erfarenhetsutbyte. Detta är mycket viktigt för våra medlemmar, oavsett ålder. Att ha en sällsynt diagnos, eller att vara anhörig till någon med en sällsynt diagnos, innebär i det flesta fall att man är ensam om detta på den ort man bor. Det var en mycket lyckad föreningshelg tack vare det fina värdskapet från vår nordligaste region, Medlefors inbjudande omgivningar och goda bemötande och Åhlén-stiftelsen för bidrag till ungdoms- och barnaktiviteterna. Och ett varmt tack till alla våra härliga deltagare/medlemmar! 2

3 REGIONERNA Iktyosföreningen är indelad i 12 regioner, länsvis/landskapsvis eller två eller flera län/landskap ihop. Iktyosföreningens medlemmar är indelade regionalt och blir inbjudna till medlemsmöten och regionårsmöten. Därtill bedriver flera regioner informationsverksamhet utåt i samhället och vissa har ett intressepolitiskt engagemang. Under flera år har 10 regioner haft egna styrelser med verksamhet. Detta år återstartade även en av våra vilande regioner, region 11 (Medelpad, Ångermanland och Jämtland). Man bildade en ny styrelse och bjöd in till ett första medlemsmöte. Det är mycket glädjande att denna region är aktiverad igen, enligt våra stadgar. Det innebär att Iktyosföreningen nu har 11 aktiva regioner. Regionerna har sina årsmöten innan riksföreningen har sitt. Region 1 (Skåne/Blekinge) och region 4 (Göteborg/Bohuslän) har gett ut medlemsblad under året. För år 2014 rekvirerade 6 regioner verksamhetsbidrag från riksföreningen. Övriga hade medel kvar från förra året. Bidraget används främst till aktivitetskostnader men en liten del går till nödvändig administration. De regionalt aktivas insats bygger helt på ideellt arbete. Region 4 (Göteborg/Bohuslän) och region 5 (Västergötland) är medlemmar i samarbetsorganet HSO Västra Götaland. Marie Högdin, ordförande i region 2 (Halland), är ersättare i Regionhandikapprådet i Halland. Verksamhet för och tillsammans med medlemmar Iktyosföreningens regioner anordnar medlemsträffar några gånger om året. För vuxna och barn med iktyos och för föräldrar till barn med iktyos är det betydelsefullt att komma samman och träffa andra i samma situation. Det är viktigt med gemenskapen, samtalen och erfarenhetsutbytena regionalt. Samtliga regioner har haft mellan 1 och 3 medlemsträffar, här räknas även regionårsmöten in då många regioner passar på att ha en specifik aktivitet i samband med årsmötesförhandlingarna. Nedan listas några exempel på vad våra regioner har gjort för och tillsammans med sina medlemmar under året: Region 1 (Skåne/Blekinge) har haft årsmöte med besök på järnvägsmuseet i Ängelholm samt medlemsmöte/familjehelg på Tosselilla sommarland i Tomelilla. Region 2 (Halland) har haft medlemsmöte på Sjötofta med de vackra påskliljorna. De har även bjudit in medlemmarna till utställningen om Titanic i Halmstad samt haft tipspromenad med korvgrillning på Långnäsudden. Region 3 (Småland/Östergötland/Öland/Gotland) har haft medlemsmöte i Kleva Gruva i Holsbybrunn. Region 5 (Västergötland) har haft årsmöte med bowling i Tidaholm. Region 7 (Närke/Sörmland) har haft årsmöte på Gustavsviksbadet i Örebro. Region 8 (Stockholm) har haft medlemsmöte på Polismuseet på Djurgården. Region 10 (Dalarna/Gästrikland/Härjedalen/Hälsingland) har haft årsmöte på Torsångs café och gjorde samtidigt ett besök på Framtidsmuseet i Borlänge. De har också haft en familjehelg på Furuviks Djurpark. 3

4 Utåtriktad informationsverksamhet Den utåtriktade informationen om iktyossjukdomarna är mycket viktig och ständigt pågående. Iktyos är fortfarande en diagnos som de allra flesta inte känner till, så väl sjukvård som allmänhet, och det drabbar på olika sätt diagnosbärare och anhöriga. Våra regioner har under detta, så väl som alla andra, år spridit information i samhället. Nedan några exempel på utåtriktade informationsaktiviteter under året från regionernas sida: Region 1 (Skåne/Blekinge) uppmärksammade den internationella iktyosdagen 19/11 med att ha en utställning med roll-up och informationsbord på patientbiblioteket och på hudkliniken på sjukhuset i Malmö Region 2 (Halland) hade under hela februari en utställning om iktyos på biblioteket i Falkenberg. Regionen har också tillsammans med Regionhandikapprådet i Halland arrangerat en utbildningsdag i Varberg om iktyossjukdomarna under rubriken Varför tittar de på oss?. Föreläsare var bl.a. docent och leg. sjuksköterska Agneta Gånemo. Föreläsningen vände sig till såväl medlemmar som utomstående, t ex. inom hälso- och sjukvården. Regionen har också medverkat med utställning/info om iktyos i samband med den stora tillgänglighetsdagen 12/10 på stadsbiblioteket i Halmstad. Den internationella iktyosdagen 19/11 uppmärksammades med utställning och infobord på stadsbiblioteket i Halmstad samt en annons i Hallandsposten. Region 3 (Småland/Östergötland/Öland/Gotland), här ställde en enskild medlem ut om iktyos på internationella iktyosdagen 19/11 och hela veckan; Linköpings stadsbibliotek och på Linköpings universitets medicinska bibliotek. Region 4 (Göteborg/Bohuslän) har föreläst om iktyos på en KY-utbildning i Göteborg för blivande fotterapeuter. Detta är en återkommande årlig föreläsning som är mycket uppskattad. Dessutom har regionen anordnat en föreläsning på Dalheimers Hus i Göteborg där David Lega föreläste under rubriken Bemötande går åt båda håll.. Föreläsningen vände sig till medlemmar, andra funktionshindersorganisationer och utomstående. Region 8 (Stockholm) har också föreläst om iktyos för blivande fotterapeuter på Axelsons. Det är också en återkommande årlig aktivitet, i år var det vid två tillfällen. Region 10 (Dalarna/Gästrikland/Härjedalen/Hälsingland) har föreläst om iktyos för fotterapeuter verksamma inom Gävleborgs landsting. Vår medlem och styrelseersättare Barbro Sälgström blev i samband med internationella iktyosdagen 19/11 intervjuad i Radio P4 Dalarna. Hon ställde också ut om iktyos på biblioteket i Säter. Förutom exemplen ovan har våra regioner dessutom delat ut informationsmaterial i form av vår nya färgfolder på vårdcentraler, hudkliniker, sjukhusbibliotek och andra lämpliga ställen året runt. Även enskilda medlemmar har hört av sig till föreningskansliet och rekvirerat informationsmaterial att dela ut. KANSLIET Ombudsmannen Kansliet ligger i Sundbyberg, tillsammans med andra funktionshindersorganisationer. Iktyosföreningen hyr av Handikappförbunden. På kansliet arbetar ombudsman Helene Reuterwall heltid. Kansliet/riksföreningen arbetar i ett brett perspektiv med många olika aktiviteter och frågor inom föreningsutveckling. Ombudsmannen är underställd Iktyosföreningens styrelse och arbetar tillsammans med denna. Även ombudsmannen och föreningskassören Rose-Marie Nilsson, som är anställd på 20 %, har ett nära samarbete. 4

5 Ombudsmannen har under året gett stöd och råd till regionstyrelserna och det regionala utvecklingsarbetet och till enskilda medlemmar. Ombudsmannen har uppdaterat medlemsregistret, tagit emot och svarat på samtal/mejl från enskilda medlemmar, allmänheten, myndigheter och andra externa parter. Ombudsmannen har ansvarat för föreningens hemsida och slutna facebookgrupp och samarbetat i olika frågor med andra funktionshindersorganisationer, även på europeisk nivå. Ombudsmannen har deltagit i möten, spridit information om iktyos, arbetat med påverkan och opinion i samarbete med riksstyrelsen och regionerna samt ansvarat för medlemstidningen, regionkonferensen och det övergripande förberedelserna inför och genomförandet av årsmötet och föreningshelgen. Bevakning av forskning på iktyossjukdomarna ingår också i kansliarbetet och i dessa frågor har ombudsmannen haft kontakt med Iktyosföreningens medicinska expert docent Agneta Gånemo. Ett månatligt nyhetsbrev har utgått från kansliet till regionerna och enskilda medlemmar som anmält intresse. Kansliet säljer dessutom skrubbvantar inköpta från den tyska iktyosföreningen, en DVD-film om iktyos samt Agneta Gånemos bok om iktyossjukdomarna. Ombudsmannen har också tagit emot besök på kansliet. Iktyosföreningens webbplats (www.iktyos.se) Vår webbplats har funnits i nuvarande form sedan mars 2012 och totalt har vi haft drygt besök. Under 2014 har den haft drygt besökare. Vi uppdaterar kontinuerligt vår hemsida, den är mycket viktig för informationsspridning och det är ofta från den vi får kontakt med människor som är intresserade av iktyossjukdomarna och vår förening. Facebookgruppen Iktyosföreningens slutna facebookgrupp (som också heter Iktyosföreningen) får ständigt nya medlemmar. Vid årets början hade gruppen 150 medlemmar och vid årets slut hade medlemsantalet ökat till 212. Gruppen är till för personer med iktyos och anhöriga och den fyller en mycket viktig funktion för många. Här kan man ställa frågor, utbyta erfarenheter och ge varandra tips, idéer, stöd och hjälp. Här läggs också viktig samhällsinformation ut om hälso- och sjukvård som angår oss, nya rön om iktyosforskningen m m. Man behöver inte vara medlem i själva Iktyosföreningen för att bli medlem i gruppen, men det är ändå en rekryteringsbas för att teckna medlemskap i organisationen. Iktyostidningen Vår medlemstidning går ut 3 gånger om året till våra medlemmar inklusive drygt 60 gratisprenumeranter (hudkliniker, vårdcentraler, sjukhusbibliotek bl.a.). Iktyostidningen gick i år ut i mars, september och december. I tidningen skriver riksstyrelsen, regionerna, ombudsmannen och enskilda medlemmar. I år hade vi tema om iktyos och arbetsliv i tidning nr 3. Informations- och intressepolitiskt arbete Iktyosföreningen arbetar för att en jämlik och god sjukvård och omsorg ska råda i Sverige för personer med iktyos. Vi följer upp politiska beslut på olika nivåer och arbetar intressepolitiskt för att få till stånd förändringar där våra grupper i olika beslut påverkas negativt. Opinionsbildning och påverkan är en självklar och viktig uppgift för oss som funktionshindersorganisation. 5

6 Vi arbetar ständigt med informationsspridning om iktyossjukdomarna runt om i samhället och för ett gott bemötande av personer med iktyos. Under året har vi fortsatt att påverka de landsting/regioner som ännu inte beviljar medicinsk fotvård till personer med iktyos som har behov av det. Vi hoppas på förändringar på några håll inom en inte alltför lång framtid, men detta är en fråga som tar tid att intressepolitiskt förändra. Men det finns ett gott exempel i år: Region 1 (Skåne/Blekinge), genom framförallt docent Agneta Gånemo och en hudläkarkollega, kan visa ett mycket glädjande exempel på att envist påverkansarbete lönar sig i längden. I år har hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne beslutat om extrapengar till medicinsk fotvård för personer med sällsynta hudsjukdomar (iktyos bl.a.) som har behov av professionell hjälp. Det tog ca 5 år att få sjukvårdspolitiker att inse ojämlikheten i jämförelse med andra grupper, t.ex. psoriatiker och diabetiker. Envishet lyckas ibland! Ny färgfolder Iktyosföreningen tog under året fram en ny informationsfolder i färg. Den ersatte alla tidigare foldrar som var av ganska gammalt snitt. Färgfoldern är i text och bild och beskriver kortfattat vad iktyos är, hur det är att leva med iktyos i olika stadier i livet samt information om Iktyosföreningen. Den har fått en god spridning, vilket vi är glada över. Foldern går även att skriva ut från vår hemsida. Den allmänna sjukvården Informationsspridning till sjukvården är ständigt pågående. Flera hudkliniker och vårdcentraler t ex är sedan flera år gratisprenumeranter på Iktyostidningen. Under året har vi på beställning sålt vår DVD-film om iktyos och docent Agneta Gånemos bok IKTYOS en handbok för Dig som vill veta mer! Vi har skickat vår färgfolder som efterfrågats och gett stöd och hjälp via telefonsamtal och mejl. Vi har även under 2014 sett att fler och fler kuratorer är intresserade av att få kunskap om iktyossjukdomarna. Som nämnts ovan är information efterfrågad av fotterapeuter också. SSDV (Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venerologi) höll sitt årsmöte i maj i Göteborg. Det var 200 deltagare. Iktyosföreningen skickade färgfoldrar till samtliga deltagares deltagarkassar. DVSS (Dermatologi- och Venerologisjuksköterskor i Sverige) höll sitt årsmöte i oktober i Karlstad. Det var 120 deltagare. Iktyosföreningen skickade färgfoldrar till samtliga deltagares deltagarkassar. Iktyosföreningen hade hoppats kunna få ställa ut om iktyos och föreningen under ovanstående årsmöten, men då vi inte kunde få det gratis eller till kraftigt reducerat pris avstod vi, p.g.a. vår begränsade ekonomi. Förskolan/skolan Under förra året tog vi fram informationsblad om iktyos riktat till förskolor/skolor. Under 2014 är det flera förskolor och skolor som hört av sig och beställt bladet som vi skickat per post. Ett okänt antal har skrivit ut det från vår hemsida. Förskollärare, skollärare, skolsköterskor och skolkuratorer är mycket viktiga målgrupper för Iktyosföreningen. Det handlar om bemötande och korrekt behandling och stöd till ett barn med iktyos. 6

7 Många har också hört av sig per mejl och telefon till kansliet för råd om speciellt stöd utifrån förhållanden på just en specifik förskola/skola. Enkät till riksdagspartierna I och med att det var valår 2014 var Iktyosföreningen intresserad av vad våra riksdagspartier ansåg i frågor som rör hälso- och sjukvård för personer med sällsynta diagnoser och då som exempel iktyos, den i många fall ojämlika sjukvården i vårt land samt statsbidraget till funktionshindersorganisationerna. Vi mejlade ut 5 frågor till ansvariga i samtliga åtta riksdagspartier och fick svar från alla. Vi har analyserat och sammanställt svaren och kommer arbeta vidare med dessa viktiga frågor efter detta valår; ny regering och delvis nya riksdagsledamöter. Medial uppmärksamhet Marie och Lotta Högdin, aktiva i region 2 (Halland), medverkade i P4 Radio Halland och berättade om hur det är att leva med iktyos. Internationella iktyosdagen 19/11 uppmärksammades i Hallandsposten med en större färgannons. Tidningen Inblick (Dalarnas läns landsting) gjorde ett stort reportage om Linnea 3 år och den omsorg om sin hud hon regelbundet får av årets mottagare av Iktyosföreningen stipendium, Cathrine Andersson på hudbehandlingsenheten i Borlänge. Tidningen går ut till samtliga hushåll i Dalarna. Förbundet Sveriges Fotterapeuter ger ut tidningen Fotterapeuten. I ett av numren i år är Iktyosföreningen med där vi berättar om föreningen och iktyossjukdomarna och den viktiga medicinska fotvården för många med svår iktyos. REGIONFUNKTIONÄRSKONFERENSEN Konferensen ägde rum på Solna Park Inn Hotell i Solna Centrum den oktober. Vi var 28 deltagare; ideellt aktiva i regionerna, riksstyrelsen, ombudsmannen och kassören. Vi diskuterade regionöverskridande samarbete vid medlems- och regionårsmöten, hur vi ska uppmärksamma internationella iktyosdagen den 19 november i år samt visioner och vissa konkreta mål som vi önskar uppnå när Iktyosföreningen fyller 30 år Vi lyssnade också till två föreläsningar. Philip Janson från riksstyrelsen talade om sin livsberättelse och hur man kan väcka intresse hos andra för att nå ut med egna berättelser om att leva med iktyos. Teologie doktorn, prästen och författaren Annika Borg föreläste under rubriken Vad får egentligen kännas i livet. Vi får mycket inspiration under denna konferens, precis som det brukar vara varje år. Tack alla som var med och bidrog! EXTERNA MÖTEN OCH KONFERENSER Konferens Sällsynt men inte ovanlig. Svårt men inte omöjligt Ombudsmannen deltog i en konferens den 5 mars, anordnad av Karolinska universitetssjukhuset och Riksförbundet Sällsynta diagnoser. Dagen handlade om vad som händer i utvecklingen av vården för personer med sällsynta diagnoser, om den nationella samordningen av vården och hur vi ska kunna skapa en jämlik vård över hela landet. Medverkade gjorde bl.a. landstingsråd, Socialdepartementet och företrädare för vården. 7

8 Värd under DATES utbildningsdag för skolpersonal; Tillgänglighet får skolan att funka Ombudsmannen blev tillfrågad av Handikappförbunden att vara värd/funktionär på en utbildningsdag om tillgänglighet i skolan för barn/ungdomar med funktionshinder. 350 lärare och skolledare samlades och fick ta del av Handikappförbundens tillgänglighetsprojekt DATE (DelaktighetAttitydTillgänglighetElever). Ombudsmannens uppgift var att ta hand om/leda 6 unga elever med funktionshinder och förbereda dem för deras tal till lärarna och skolledarna. Ombudsmannen fick även en del tid till att berätta för dessa barn/ungdomar om sitt eget arbete inom Iktyosföreningen och hur det kan vara att vara ung och ha iktyos. Socialstyrelsen Ombudsmannen deltog den 2 juni och den 20 november i de två årliga rådsmötena mellan funktionshindersorganisationerna och Socialstyrelsen. Vi gick igenom bidragsansökan för statsbidraget, frågor m m. På junimötet berättade Karin Flyckt, utredare på Socialstyrelsen, om funktionshindrades levnadsvillkor och förändringar över viss tidsperiod. Den 20 november var det information om ansökning statsbidrag för år 2016 samt föreläsning av Socialdepartementets Lars Nilsson om dialogen med kommittén (FN) om rättigheter för personer med funktionsnedsättning beredning av kommitténs rekommendationer till Sverige. Möte med medlemsorganisationer för fotterapeuter Som representant för Iktyosföreningen deltog ombudsmannen den 2 juni på inbjudan från medlemsorganisationer som organiserar fotterapeuter. Med på mötet var även Reumatikerförbundet och Diabetesförbundet, då dessa, likt Iktyosföreningen, har medlemmar som har stora problem med sina fötter p.g.a. sin diagnos. Skälet till inbjudan var att få kunskap om respektive diagnos och fotvårdsbehov från tre funktionshindersförbund och hur betydelsefullt det är för dessa förbund att försöka få till stånd en likvärdig nationell fotterapiutbildning i Sverige. Fotterapeuternas medlemsorganisationer har ansökt till Myndigheten för yrkeshögskolan om begäran om utfärdandet av föreskrift om yrkeshögskoleexamen; Kvalificerad Medicinsk Fotterapeut. Vi var alla överens om att detta är mycket viktigt för våra grupper utifrån önskemål om en bred kompetens hos behandlande fotterapeuter och Iktyosföreningen har gett ett skriftligt stöd till ansökan. Konferens om samarbete läkemedelsindustrin och patientorganisationer Ombudsmannen deltog den 12 september i ett seminarium om samarbete mellan läkemedelsindustrin och patientorganisationer. Arrangörer var LIF (de forskande läkemedelsföretagen) och Riksförbundet Sällsynta diagnoser. Det var föredrag om särläkemedel, om hur man samverkar inom de etiska regler som idag finns och lyckade exempel på sådana samarbeten/projekt. SAMARBETE MED ANDRA ORGANISATIONER Riksförbundet Sällsynta diagnoser Iktyosföreningen är medlemsorganisation i Riksförbundet Sällsynta diagnoser och har även sitt kansli vägg i vägg. Vi ger vårt stöd till det utmärkta arbete som Sällsynta diagnoser gör och vi samarbetar i angelägna frågor och har ofta daglig kontakt med Sällsynta diagnosers 8

9 medarbetare. Philip Janson, styrelseersättare i Iktyosföreningen och ordförande i region 8 (Stockholm), är dessutom ersättare i Sällsynta diagnosers styrelse. Philip Janson var med på Almedalsveckan under några dagar och arbetade med Sällsynta diagnosers intressepolitiska aktiviteter. Ombudsmannen representerade Iktyosföreningen på Sällsyntas årsmöte den 26 april. Ombudsmannen deltog på Sällsyntas ordförande- och kontaktpersonskonferens en av dagarna, den 18 oktober. Det var bl.a. föreläsningar om regeringssatsningen på kroniska sjukdomar, informationsdatabaser om sällsynta diagnoser och om den nyss påbörjade utredningen om högspecialiserad vård. Styrelseersättare i Sällsynta diagnoser och i Iktyosföreningen, Philip Janson, deltog under hela konferensen. Philip Janson är aktiv i Sällsynta diagnosers regionala brukarnätverk i Stockholm och Solveig Bernlöf, ordförande i region 4 (Göteborg/Bohuslän), är aktiv i brukarnätverket i väst. Solveig deltog i brukarnätverksmöte i Göteborg den 20 september. Nordiskt samarbete Iktyosföreningen har årligen kontakt med de nordiska systerföreningarna. Vi utbyter idéer och prenumererar på varandras medlemstidningar. Representanter från region 4 (Göteborg- och Bohuslän) deltog på norska iktyosföreningens årsmöte i april. Nästa år kommer vi träffa den finska iktyosföreningen på vår föreningshelg. ENI (European Network for Ichthyosis) Iktyosföreningen har kontinuerlig kontakt med detta nätverk som består av 14 europeiska iktyosföreningar. Philip Janson, ersättare i Iktyosföreningens styrelse, representerade föreningen på ENIs årsmöte 2014 i den franska staden Toulon. HÖGSPECIALISERAD VÅRD OCH FORSKNING På Akademiska sjukhuset Uppsala, hudklinikens mottagning för ärftliga hudsjukdomar (gendermatoser), finns specialiserad vård och forskning på iktyossjukdomarna. Vid Skånes universitetssjukhus i Lund, hudkliniken, bildades förra året en läkargrupp med specialister på gendermatoser som betjänar den södra sjukvårdsregioner. När det gäller forskning på iktyossjukdomarna bedrivs löpande sådan i Sverige och det finns forskningssamarbete med USA och länder i Europa. Det var familjevecka om iktyos vecka 47 på Ågrenska. Sju familjer som hade barn med iktyos tillbringade veckan på detta nationella kompetenscenter för sällsynta diagnoser. På programmet stod bl.a. medicinsk föreläsning och iktyossjukdomarna, specifikt om ögonproblem, hur det är att vara ung och ha iktyos samt information om Iktyosföreningen. 9

10 AVSLUTNING Ett verksamhetsår går fort. Det är alltid intressant att blicka tillbaka och inse hur mycket Iktyosföreningen betyder för sina medlemmar och som informationsspridare i det omgivande samhället. I dagens enorma mediabrus och otaliga informationskanaler är det svårt för en organisation som företräder personer med en sällsynt och svår hudsjukdom att göra sig hörd. Vi tycker vi lyckats riktigt bra, inte minst med hjälp av våra regioners ideellt aktiva. Föreningen jobbar på med rätten till medicinsk fotsjukvård och vi kan skönja vissa politiska förändringar i alla fall att problemet uppmärksammas på flera håll. Det är glädjande att vår näst nordligaste region under 2014 kom igång igen med egen styrelse och aktiviteter grattis! Vi hade en mycket fin och inspirerande föreningshelg i Skellefteå och en konstruktiv och intressant regionkonferens i Solna. Dessutom, riksföreningens och regionernas medlemsaktiviteter samlar allt som oftast många medlemmar och där det inte gör det försöker regioner arbeta över regiongränserna. Kansliet har fått många samtal från sjukvården och andra myndigheter, liksom från medlemmar som undrar över saker och behöver hjälp. Fler förskolor och skolor hör av sig. Iktyosföreningen har även god och kontinuerlig kontakt med de nordiska och europeiska iktyosföreningarna. Iktyosföreningen verkar i stort som smått, våra kontaktnät växer år från år, vi arbetar inåt i föreningen och utåt i samhället. Vi är betydelsefulla för våra medlemmar och för det omgivande samhället som vill öka kunskapen om dessa sällsynta hudsjukdomar som går under samlingsnamnet iktyos. Varmt tack till alla våra medlemmar och alla ideellt aktiva i våra regioner. Tack även till organisationer och myndigheter vi samarbetat och haft kontakt med under året. Vår fina organisation går nu in på sitt tjugosjunde verksamhetsår det ser vi fram emot! Sundbyberg i april 2015 Nina Johansson Elina Majakari Eywind Zaar-den Dulk Ordförande Styrelseledamot Styrelseledamot Thomas Mårtensson Styrelseledamot Mikael Gånemo Styrelseledamot 10

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp - Tips och anvisningar för dig som vill starta en diagnosförening Innehåll - Stadgar och annat grundläggande - Att bilda en förening - När föreningen har

Läs mer

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Verksamhetsberättelse Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Styrelsen Ordförande Vakant Vice ordförande

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 Inledning Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka arbetar för att förbättra villkoren för människor med mag- och tarmsjukdomar. Vi har genom utåtriktat arbete försökt öka förståelsen

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Varje år finns artiklar om HAE i PIObladet, ofta referat från olika möten om de senaste behandlingsrönen.

Varje år finns artiklar om HAE i PIObladet, ofta referat från olika möten om de senaste behandlingsrönen. Örebro 2014-11-13 HAE i PIO Den 19 januari 2002 hölls det första mötet i Sverige för personer med HAE. Mötet hölls på Marstrand. Initiativtagare till mötet var prof. Janne Björkander. Vid träffen föreslog

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för

Verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013, Rädda Barnens lokalförening i Skellefteå Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR STADGAR RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR Swedish Association of School Nurses STADGAR för Riksföreningen för skolsköterskor Reviderad 2013 Ändamål 1 Riksföreningen för skolsköterskor är skolsköterskornas

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Prostatacancerföreningen Viktor Inledning Verksamhetsberättelse 2011 Prostatacancerföreningen Viktor, vars främsta uppgift är att ge stöd till män som drabbats av prostatacancer och till deras anhöriga,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Foto: Charlotte Nordahl, publicerad under Creative Common licens VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Kvällens program Inledning Mötesförhandlingar Återblick 20 år med föreningen

Läs mer

BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2009

BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2009 1. Inledning...3 2. BRIS Syd...3 3. BRIS Kärnverksamhet...4 3.1. Stödverksamheten... 4 3.1.1. Barnens Hjälptelefon (BHT)... 4 3.1.2. BRIS-mejlen (BM)... 4 3.1.3. BRIS

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1 (6) Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1. Namn, Syfte, Uppgifter. Namn. Syfte. Uppgifter. Samverkansor- Samarbetsorganet

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

Birgitta Ingelsson. Under verksamhetsåret har styrelsen hållit 10 protokollförda sammanträden. Under 2008 inbjöds medlemmarna till 6 sammankomster.

Birgitta Ingelsson. Under verksamhetsåret har styrelsen hållit 10 protokollförda sammanträden. Under 2008 inbjöds medlemmarna till 6 sammankomster. Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsberättelse 2008 Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare * * Suppleant Suppleant Revisor Revisor Revisorssuppleant Valberedning: Özge Özen Zink Catarina

Läs mer

SVENSKA MIGRÄNFÖRBUNDET, SMIF Förbundsstyrelsen, protokoll nr 9 2011-11-26 27

SVENSKA MIGRÄNFÖRBUNDET, SMIF Förbundsstyrelsen, protokoll nr 9 2011-11-26 27 SVENSKA MIGRÄNFÖRBUNDET, SMIF Förbundsstyrelsen, protokoll nr 9 2011-11-26 27 Tid och plats: Närvarande, beslutande Anmält förhinder Övriga Hotell Park Inn, Hotellgatan 11, Solna Lördag den 26 november

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland

Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland KFUM Stockholm Gotland är en distriktsorganisation för de till KFUM Sverige anslutna KFUMföreningarna inom Stockholms och Gotlands län. Verksamhetsinriktning

Läs mer

Iktyostidningen + + + Inbjudan till föreningshelgen. + Intresserad av en gruppresa till Thailand?

Iktyostidningen + + + Inbjudan till föreningshelgen. + Intresserad av en gruppresa till Thailand? Iktyostidningen nr 1 2014 Möjlighet att söka bidrag för barn med iktyos! Se s. 11 + Inbjudan till föreningshelgen + + Smygkika i Iktyosföreningens nya folder Dela med dig av din historia till världen +

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Dagordning för årsstämma

Dagordning för årsstämma Dagordning för årsstämma Årsmötets öppnande 1. Val av ordförande för årsmötet 2. Val av protokollförare 3. Val av rösträknare 4. Val av justerare, vilka jämte årsmötets ordförande justerar årsmötesprotokollet

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsplan 2014 Blodcancerföreningen i Stockholms Län Blodcancerföreningen i Stockholm Län har för närvarande 526 medlemmar. Medlemmar är blodcancersjuka och deras anhöriga och närstående. Sedan hösten

Läs mer

RFSU Stockholms stadgar

RFSU Stockholms stadgar RFSU Stockholms stadgar 1 Namn Föreningens namn är Riksförbundet för sexuell upplysning Stockholm och förkortas RFSU Stockholm. 2 Säte Föreningens säte är Stockholm. 3 Ändamål Föreningen utgår från övertygelsen

Läs mer

I Detta nummer: Berättelse och bilder ifrån årsmötet Inbjudan till sommarläger Pyssel sidan Ordförande har ordet. Nr 1 2007 Årgång 13

I Detta nummer: Berättelse och bilder ifrån årsmötet Inbjudan till sommarläger Pyssel sidan Ordförande har ordet. Nr 1 2007 Årgång 13 Nr 1 2007 Årgång 13 Nyhetsbrev från Vacterlföreningen Incheckning vid hotellet I Detta nummer: Berättelse och bilder ifrån årsmötet Inbjudan till sommarläger Pyssel sidan Ordförande har ordet 1 Innehåll

Läs mer

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet 1 Riksförbundet Svenska Kattskyddsförbundet är ett rikstäckande förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv. Svenska Kattskyddsförbundet

Läs mer

Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012

Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012 Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012 Stadgar för Majblommans Riksförbund 1 Förbundets namn Förbundets namn är

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Vi bjuder på Gourmet och italiensk buffé, dryck, kaffe/the

Vi bjuder på Gourmet och italiensk buffé, dryck, kaffe/the Välkomnar till årsmöte för Autism & Asperger föreningen Västerbotten Den 29 mars 2014 kl. 11.00 Storgatan 76, HSO Umeå Under mötet ska vi gå igenom Årsmötesförhandlingar Föreläsning av Anders Bäckström/

Läs mer

Dagordning årsmöte 23 mars 2015

Dagordning årsmöte 23 mars 2015 Dagordning årsmöte 23 mars 2015 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

STADGAR. Hembygdsförbund Jämtland Härjedalen

STADGAR. Hembygdsförbund Jämtland Härjedalen STADGAR Hembygdsförbund Jämtland Härjedalen STADGAR FÖR HEIMBYGDA Gäller från den 29 maj 2010 1 Namn, verksamhetsområde och karaktär Heimbygda är ett regionalt hembygdsförbund. Heimbygda är medlem i Sveriges

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16.

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping HSO Norrköpings Stadgar Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Stadgar för HSO Norrköping Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. 1 GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsberättelse 2014 Medlemsantal och medlemsavgift Vid utgången av 2014 hade föreningen totalt 617 (561) medlemmar, 371 (344) kvinnor och 239 (217) män. Av dessa var 147 (122) familjemedlemmar.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Flygvapenfrivilliga region väst överlämnar härmed sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014-01-01 tom. 2014-12-31 1 Organisation 2014-01-01 2014-12-31 Regionsordförande

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Iktyosföreningen 812401-1084 Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens syfte är: -att vara en stödorganisation

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032

Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032 Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032 Antagen av styrelsen den.16 mars 2015 Behandlad på årsmötet den 24 mars 2015 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Villaägarna i Göteborg....

Läs mer

Stadgar för Ung Media Stockholm

Stadgar för Ung Media Stockholm Stadgar för Ung Media Stockholm Antagna på årsmötet 2014-05-09 Reviderade på årsmötet 2015-03-18 Definition 1 Syfte mom 1 Distriktets syfte är att inom Stockholms län verka för förbundets syfte. 2 Organisation

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3.

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3. 1 Februari 2012 Föreningen hade den 31/12 2011, 92 huvudmedlemmar och 27 familjemedlemmar=totalt 119 medlemmar. Den 31/12 2010 var antalet huvudmedlemmar 104 och antalet familjemedlemmar 30. STYRELSE 2011

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Tid: 2014-05-19, 9.00-12.00 Plats: Bohusläns museum, Uddevalla Beslutande Ej närvarande styrelseledamöter Övriga deltagare Ordförande Justerare Sekreterare Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

Stadgar för Piratpartiet Lund

Stadgar för Piratpartiet Lund Stadgar för Piratpartiet Lund 8 mars 2014 1. Föreningen 1.1 Föreningens namn är Piratpartiet Lund och har sitt säte i Lund. 1.2 Föreningens verksamhetsområde omfattar Lunds kommun. 1.3 Föreningens syfte

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Förvaltningsberättelse för år 2011

Förvaltningsberättelse för år 2011 Förvaltningsberättelse för år 2011 Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 201 inkluderande resultat- och balansräkning. Träpatronerna fyller nio år i mars

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 hrf VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR2014 Styrelsen för HÖRSELSKADADES DISTRIKT I VÄSTERBOTTENS LÄNfår härmed lämna följande verksamhetsberättelse. Hörselskadades distrikt i Västerbottens

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Afasiföreningarnas aktiviteter under Internationella Afasiveckan/Afasidagen 2014

Afasiföreningarnas aktiviteter under Internationella Afasiveckan/Afasidagen 2014 Afasiföreningarnas aktiviteter under Internationella Afasiveckan/Afasidagen 2014 Under Internationella Afasiveckan eller på själva Afasidagen den 10 oktober kommer det att vara mycket aktivitet runt om

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg. Föreningen har sitt säte i Göteborg.

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Lotta Billgert höll en föreläsning för styrelsen om MPD ( Myelo Proliferative Diseases )

Lotta Billgert höll en föreläsning för styrelsen om MPD ( Myelo Proliferative Diseases ) BLCS SM 7 2011 09-26 Blodcancerföreningen i Stockholms län Styrelsesammanträde nr 7 2011-09 -26, kl 1800 1945. Möteslokal: Sturegatan 4 5tr, Sundbyberg Närvarande: Lena Zetterlund,, Gunnie Aalmo,, Kurt

Läs mer

Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker

Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker REFERENSNR TITEL VERSION KLASSIFICERING DATUM SMA..100503 FÖR SMA 1.0 GODKÄND PUBLIK 2010-05-25 Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker FÖRBEREDD AV YASMIN KHAN SKRIVEN FÖR SVERIGES MUSLIMSKA AKADEMIKER

Läs mer

STYRELSEN Föreningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning:

STYRELSEN Föreningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning: VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Barnlängtan lämnar härmed följande berättelse för den verksamhet som bedrivits inom föreningen under tiden 1 januari - 12 december, 2013 STYRELSEN Föreningens styrelse

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat.

Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat. Bilaga 1: Stadgar Stadgar för UP esport. 1 Namn och föreningsform Lokalavdelningens namn är UP esport. Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat.

Läs mer

Sisters Internationals Lokalgrupper

Sisters Internationals Lokalgrupper Sisters Internationals Lokalgrupper INNEHÅLL Verksamhetsbeskrivning av Sisters International Sverige sid 2 Riktlinjer för Sisters Internationals Lokalgrupper sid 3 Bildandet av en Lokalgrupp sid 7 Ekonomi

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 För KCS-Kvinnocirkeln Sverigesom är en rikstäckande kamratstödsförening för hivpositiva kvinnor KCS- Kvinno Cirkeln Sverige Besöksadress: Eriksbergsgatan

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

RIKSFÖRENINGEN SMÅKÄRLSVASKULITER

RIKSFÖRENINGEN SMÅKÄRLSVASKULITER NYHETSBREV RIKSFÖRENINGEN SMÅKÄRLSVASKULITER inom Reumatikerförbundet NR 4/2012 Styrelsen önskar dig GOD JUL & GOTT NYTT ÅR HÖSTENS REGIONALA MÖTEN Av de tre möten som planerats för hösten 2012 blev enbart

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Neuroförbundet Västervik

Neuroförbundet Västervik Neuroförbundet Västervik org.nr. 833600 8175. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 1. Styrelsen för Neuroförbundet Västervik får härmed överlämna Verksamhetsberättelsen för. 1 januari 31 december 2013 Inledning.

Läs mer

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar 2012-06-26 Dnr: 22501/2011 1(6) Avdelningen för regler och tillstånd Mariana Näslund Blixt mariana.blixt@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Distriktsstyrelsen i Västerbotten 2014-11-04. Verksamhetsår 2014-01-01 2014-12-31

Verksamhetsberättelse 2014. Distriktsstyrelsen i Västerbotten 2014-11-04. Verksamhetsår 2014-01-01 2014-12-31 2014-11-04 Verksamhetsberättelse 2014 Distriktsstyrelsen i Västerbotten Verksamhetsår 2014-01-01 2014-12-31 Styrelsen har bestått av: Agneta Emilsson, sekreterare och webbansvarig David Salmi, ledamot

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

BLCS Styrelsemöte nr 5 2009

BLCS Styrelsemöte nr 5 2009 1 BLCS Styrelsemöte nr 5 2009 Blodcancerföreningen i Stockholms län Styrelsesammanträde nr 5, 2009-04-28, 1800 ca 2030 Mötesplats: Sturegatan 4, 5 tr. Sundbyberg Närvarande Närvarande Frånvarande Özge

Läs mer

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice

Läs mer